27 ליולי 2016 (כ"א תמוז ה`תשע"ו)

Comments

Transcription

27 ליולי 2016 (כ"א תמוז ה`תשע"ו)
‫■‬
‫‪ 2‬כ”א‪-‬כ”ג תמוז תשע"ו ‪27-29/07/16‬‬
‫מזל‬
‫הלוח של הציבור החרדי‪/‬דתי ‪ 200,000‬עותקים בכל רחבי הארץ‪ .‬טלפון‪03-6162228 :‬‬
‫‪9/2/11‬‬
‫‪3/11/104/8/10‬‬
‫‪,‬זקוקה‬
‫‪ ‬ענקית‬
‫‪22‬בבלעדיות במרים‬
‫לשיפוץ ■ ברח' ניסנבוים לפני‬
‫מרכז‬
‫מדרש‬
‫לבית‬
‫סמוך‬
‫הנביאה‪ ,‬פנטהאוז‪,‬‬
‫ויזניץ' עזרא‪ ,‬מתאים במיוחד תחילת בניה ע"י קבלן‬
‫‪ 5‬חדרים‪ ,‬מוארת‪,‬‬
‫אמין‪ ,‬דירות ‪ 5‬חד'‪,‬‬
‫למשקעים תושבי חו"ל‪,‬‬
‫מפרט‪avine‬‬
‫‪zahav net‬‬
‫עשיר ‪ +‬חניה‪,‬‬
‫חזית‪ ,‬מרפסות שמש‪,‬‬
‫■■‬
‫‪ 2,550,000‬ש"ח‪ ,‬תיווך "חנוכת ■‬
‫■‬
‫תוכניות‬
‫‪,2,750,000‬‬
‫‪053-3157272‬‬
‫הבית"‬
‫(‪ )29-32‬כ‪ 135-‬מ'‪2,380,000 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫במשרד‪ .‬פאר הנדל"ן‪,‬‬
‫ש"ח כולל חניה‪ .‬בלעדי‬
‫■‬
‫■ ברח' התנאים‬
‫‪03-8084242‬‬
‫כ‪5100-‬מ'חד' תיווך ש‪ .‬מאירוביץ הרב‬
‫(‪)32-32‬‬
‫_____________________________________________‬
‫עורפי ק"א‬
‫■‬
‫קוק ‪050-5308742 23‬‬
‫‪* ‬בר"ע‪ ,‬דירת ‪ 5‬ח'‪,‬‬
‫חניה בטאבו‪+‬סוכה‪ ,‬אופ' ■‬
‫גדולה ■‬
‫וחדשה‪* .2,500,000 ,‬דירת ‪2‬‬
‫‪1,800,000‬‬
‫‪,‬‬
‫להרחבה‬
‫‪03‬‬‫‪5797756‬‬
‫(‪)1-1‬‬
‫■‬
‫_____________________________________________‬
‫חדרים ‪ +‬אופציה‬
‫■‬
‫גמיש‪.‬להרחבה‪ ,‬ש"ח‪ .‬בלעדי תיווך ש‪.‬‬
‫‪,1,200,000‬‬
‫תיווך (‪■ )32-32‬מאירוביץ הרב קוק ‪ 4-4.5 ■ 23‬חדרים‬
‫■‬
‫‪BDA, 054-8449423‬‬
‫_____________________________________________ ■‬
‫‪050- 5308742‬‬
‫■‬
‫‪ 4 ‬בסוקולוב‪/‬אבן שפרוט‪,‬‬
‫ברחוב‬
‫■‪ ‬בלעדי‪5 ,‬‬
‫‪03-5797756‬‬
‫(‪ )28-28‬ק"א‪ ,‬כ‪ 110 -‬מ"ר משופצת‬
‫קומהח'‪,‬ג'‪ ,‬חזית■‬
‫‪+‬‬
‫הרי גולן‪,‬‬
‫מהיסוד בנין מחודש‪,‬‬
‫■ בקרית משה ‪ 5‬חד'‬
‫מעלית ‪ +‬חניה ‪ +‬משופצת‪■ ,‬‬
‫■‬
‫‪ 1,930,000‬ש"ח‪ ,‬גמיש‪.‬‬
‫עם‬
‫מושקעת‬
‫ק"ה‬
‫‪5+‬‬
‫‪ .1,470,000‬תיווך אלטרנטיב‪,‬‬
‫איצקוביץ נכסים‪,‬‬
‫■‬
‫(‪■ )32-32‬נוף ומעליה דירת חדר‬
‫‪054-5500263‬‬
‫‪058-6010060‬‬
‫(‪)32-32‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪avine‬‬
‫‪zahav‬‬
‫‪net il‬‬
‫_____________________________________________ ■‬
‫עם אפשרות‬
‫ושרותים‬
‫■‬
‫חברון‪,‬‬
‫ברחוב‬
‫■‪ ‬בלעדי‬
‫ענק‪  -‬בשיכון ה'! ‪ 4.5‬חד'‪,‬חזית‪,‬‬
‫חדרים‪ ,‬כ‪ 120 -‬מ"ר‪■ ,‬‬
‫לתוספת בניה‪+‬‬
‫‪5‬‬
‫לכניסהגגנפרדת ק"ג בבניה מתקדמת כ‪110 -‬‬
‫יש אפש'‬
‫■‬
‫מ"ר‪ 1,900,000 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫משופצת‬
‫■■‬
‫ומושקעת■ ■‬
‫מחדר המדרגות‪ +‬מחסן איצקוביץ נכסים‪,‬‬
‫ק"א‪,‬‬
‫גבוהה‪,‬‬
‫■ברמה‬
‫■‬
‫‪3,000,000‬‬
‫וחניה‪,‬‬
‫גדול‬
‫■‬
‫‪058-6010060‬‬
‫(‪)32-32‬‬
‫_____________________________________________‬
‫חזית‪ 3 ,‬כ"א ‪ +‬מרפסת ■‬
‫ש"ח‪ .‬בלעדי תיווך ש‪.‬‬
‫‪ ‬מציאה! ‪ 4‬בבילו‪ ,‬ק"ב‪,‬‬
‫סוכה‪/‬שמש‪ 15 ,‬מ"ר‪,‬‬
‫‪23‬‬
‫קוק‬
‫הרב‬
‫מאירוביץ‬
‫‪ 91‬מ"ר‪ ,‬חזית במצב מצוין‪,‬‬
‫‪ 2,250,000‬ש"ח‪,‬‬
‫■‬
‫■‬
‫‪050-5308742‬‬
‫‪ 1,650,000‬ש"ח‪ .‬איצקוביץ‬
‫■‬
‫נכסים‬
‫"סלומון‬
‫גמיש‪.‬‬
‫נכסים‪058-6010060 ,‬‬
‫‪03-5797756‬‬
‫(‪)32-32‬‬
‫(‪_____________________________________________ )10-10‬‬
‫והשקעות"‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫■‬
‫‪ ‬באזור רמב"ם‪ ,4 ,‬גדולה‪,‬‬
‫■‬
‫_____________________________________________‬
‫■‪■ 052-7652801‬‬
‫(‪ ■ )32-32‬ברח' מלצר ‪ 5.5‬חד'‬
‫ק"ב‪ ,‬חזית ‪ +‬מעלית‪ 3 ,‬כ"א‪,‬‬
‫‪com‬‬
‫‪zlbr‬ג' קרוב‬
‫בשיכון‬
‫‪‬‬
‫‪ www‬לחזו"א כ‪ 140-‬מ"ר‪ ,‬ק"ב שניתן פתוחה‪ ,‬סוכה גדולה ‪ +‬חניה‪,‬‬
‫בתחילת בניה‪ 6 ,‬חד'‪140 ,‬‬
‫ש"ח‪+‬‬
‫ב‪2,000-‬‬
‫להשכיר‬
‫‪ 1,780,000‬ש"ח‪ ,‬מיידי‪" .‬אפיק‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫מ"ר‪ ,‬ק"א‪ ,‬חזית‪ ,‬ניתנת‬
‫מחסן של ‪ 45‬מ'‪ ,‬לא‬
‫■‬
‫(‪)32-32‬‬
‫‪603-5791514‬‬
‫נכסים" ‪6 4‬‬
‫מעלית‪3 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫לחלוקה (‪ 8‬דיירים)‪ ,‬מפרט‬
‫‪ 2,300,000‬מתאים לדיור‪,‬‬
‫■‬
‫‪ ‬בהזדמנות לקראת בניה‬
‫אמין‪,‬‬
‫קבלן‬
‫עשיר‪,‬‬
‫■‬
‫‪2,700,000‬‬
‫מושקעת‪,‬‬
‫באזור ניסנבוים‪4 ,‬ח'‪ ,‬כ‪120 -‬‬
‫■‬
‫■‬
‫‪03-5799308‬‬
‫א‪.‬פנחסי‪,‬‬
‫ש"ח‪.‬‬
‫■‬
‫(‪)32-32‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ש"ח‪ .‬תיווך ש‪ .‬מאירוביץ מ"ר! מרפסת שמש וחניה!‬
‫‪ ‬בעוזיאל‪5.5 ,‬‬
‫הרב קוק ‪ 23‬ב"ב‬
‫‪ 1,900,000‬ש"ח‪ ,‬תשלומים‬
‫■‬
‫חד'‪■ 130 ,‬‬
‫מ"ר‪ ,‬ק"א ‪ +‬מעלית‪,‬‬
‫נוחים! תוכניות ב‪" -‬אפיק‬
‫מצבש"ח‪03-5797756■ .‬‬
‫■‬
‫‪2,200,000‬‬
‫חזית‪,‬‬
‫מצוין‪,‬‬
‫נכסים" ‪,03-5791514‬‬
‫‪050-5308742‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪■ )24-24‬‬
‫■‬
‫‪053-3128884‬‬
‫(‪)32-32‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■א‪.‬פנחסי‪■ 03-5799308 ,‬‬
‫(‪)32-32‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪03-6162228‬‬
‫‪145,‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫גדולים‪,‬‬
‫חד'‬
‫‪6‬‬
‫בר"ע‪,‬‬
‫אחרונות■‬
‫‪www zlbr‬‬
‫‪com‬‬
‫■‬
‫רחוב‬
‫קוק‬
‫הרב‬
‫באיזור‬
‫■‬
‫■‬
‫‪‬‬
‫■בק"א‪ ,‬כ‪ 120-‬מ'‪ 3 ,‬כ"א‪  ,‬דירות‬
‫■‬
‫ק"ב‬
‫מ"ר‪,‬‬
‫‪117‬‬
‫חד'‪,‬‬
‫‪5‬‬
‫שקט‪,‬‬
‫בבניה בשדרות רמז‪4 ,‬‬
‫■‬
‫■‪ +‬מעלית ‪ +‬חניה שמורה‪ ,‬חזית‪,‬מחולקים ל‪2 -‬‬
‫חדרים‪ ,‬ענקית‪ ,‬חזית ‪+‬‬
‫חזית‪ 2,400,000 ,‬ש"ח‪ ,‬גמיש‪■ .‬דירות‪,‬‬
‫■‬
‫‪ 1,900,000‬ש"ח‪■ .‬מרפסת ‪ +‬חניה‪ ,‬קומה‬
‫■‬
‫א‪.‬פנחסי‪03-5799308 ,‬‬
‫(‪)32-32‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מאירוביץ‬
‫ש‪.‬‬
‫תיווך‬
‫בלעדי‬
‫■‬
‫‪ ,1,850,000 ,1‬תוכניות‬
‫■‬
‫■‬
‫הרב קוק ‪23‬‬
‫במשרד פאר‪ .‬פאר■‬
‫■ מציאה בבנין יפה‪■ 5■,‬‬
‫■‪050-5308742‬‬
‫■חד'‪ ,‬ק"ב עם מעלית‪,‬‬
‫‪03-8084242‬‬
‫הנדל"ן‪,‬‬
‫(‪)32-32‬‬
‫■‬
‫_____________________________________________‬
‫‪■ 03-5797756‬‬
‫‪ 3‬כ"א‪ ,‬חזית וחניה‪,‬‬
‫■‬
‫(‪■ )7-7‬‬
‫‪ ‬בפינקס‪ 4 ,‬חדרים‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ברח' הרב קוק‪ ,‬מיידי‪,‬‬
‫■‬
‫קומה ‪,5‬‬
‫מפארת‪,‬‬
‫חדשה‪,‬‬
‫■‪ 2,070,000‬ש"ח‪.‬תיווך ■ ‪ 5‬חד'‪ ,‬חדישה‪,‬‬
‫■‬
‫‪.1,900,000‬‬
‫ברח' נוף מדהים‪,‬‬
‫■‬
‫ש‪ .‬מאירוביץ הרב קוק ‪■■ 23‬‬
‫שמעיה‪ ,‬ליד רמב"ם‪,‬‬
‫פאר הנדל"ן‪,‬‬
‫■‬
‫עם‬
‫וגדולה‪,‬‬
‫יפה‬
‫ק"ג‪,‬‬
‫■‬
‫‪050-5308742‬‬
‫‪■ 03-8084242‬‬
‫(‪)32-32‬‬
‫נוף ומאווררת‪ 3 ,‬כ"א‬
‫_____________________________________________‬
‫‪03-5797756‬‬
‫■‬
‫(‪)25-25‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪  2,450,000‬בויז'ניץ (אהבת שלום)‪,‬‬
‫עם מעלית‪■ ,‬‬
‫■‬
‫■ ‪www‬‬
‫■‪■ area‬‬
‫היוקרתי‪,‬‬
‫שיר‬
‫מרום‬
‫‪ ‬באזור‬
‫ש"ח‪ .‬תיווך ש‪.‬‬
‫מ"ר‪ ,‬ק"ג‪,‬‬
‫‪ 4.5‬חד'‪■ 130 ,‬‬
‫■‬
‫■‬
‫יחידה‬
‫חד'‪+‬‬
‫‪3‬‬
‫עורפית‪,‬‬
‫ק"ג‪,‬‬
‫מעלית‪,‬‬
‫מאירוביץ הרב קוק ‪ 23‬מרווחת ויפה ‪■ +‬‬
‫של ‪ + 2‬סוכה‪ ,‬מרפסת‬
‫‪■ 050-5308742‬‬
‫‪ 2,450,000‬ש"ח‪"■.‬חמד‬
‫שמש‪ -‬ניתן להפוך בקלות‬
‫■‬
‫‪■ 03-5797756‬‬
‫(‪ )25-25‬נכסים" ‪,052-7741000‬‬
‫ל‪ 5 -‬חד'‪ .‬תיווך "חנוכת ■‬
‫הבית" _____________________________________________‬
‫■‬
‫ישראל‬
‫■‪053-3157272‬‬
‫(‪)32-32‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ ■■ )30-33‬בבן דוד ליד רח'‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫‪ ‬בחגי‪3.5 ,‬חד'‪■■ ,‬‬
‫עוזיאל‪ 5.5 ,‬חד'‪■,‬חזית‪■ 3 ,‬‬
‫סלון ענק‪3 ,‬‬
‫■■ ברח' הרב ניסים‬
‫ומעלית‪ ,‬כ"א‪ ,‬שמורה‪ 1,800,000 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫■‬
‫ממ"ד‬
‫עם‬
‫כ"א‬
‫■‬
‫בבנין מפואר עם מעלית‪■ ,‬‬
‫■‬
‫תיווך‪-‬ישוב‪-‬הארץ‪■ ,‬‬
‫ק"א‪2,200,000 ,‬‬
‫דירת ‪ 5‬חד'‪ ,‬מפוארת‬
‫ש"ח‪052-3344721 ,03-8007000 .‬‬
‫(‪)32-32‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מאירוביץ הר'‬
‫ומושקעת (שלא המעולם תיווך ש‪.‬‬
‫■‬
‫‪ ‬בשלמה‪-‬בן‪-‬יוסף‪4■,‬חד'‪,‬‬
‫■‬
‫■‬
‫‪050-5308742‬‬
‫אחרונה‪■ ,‬קוק ‪23‬‬
‫הזה)‪ ,‬ק"ג לא‬
‫■‬
‫תיווך‪-‬ישוב‪-‬‬
‫מיידית‪.‬‬
‫גדולה‪,‬‬
‫‪03- 5797756‬‬
‫(‪ )51-51‬הארץ‪■■,03-8007000 ,‬‬
‫‪ 2,400,000‬ש"ח‪ .‬בלעדי ■■‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫■תיווך ש‪ .‬מאירוביץ הרב ■ ברח' סנהדרין■בר"ג‪■ 050-3034110■ ,‬‬
‫(‪)32-32‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫‪050-5308742‬‬
‫‪23‬‬
‫קוק‬
‫■‬
‫אלחנן‪,‬‬
‫ליד שיכון ג' בב"ב בבנין‬
‫■‬
‫■‬
‫‪ ‬בלעדי! ברמת ■‬
‫■‬
‫‪03-5797756‬‬
‫‪ ■100‬מ"ר‪,‬‬
‫חדש ומפואר עם מעלית ‪■4‬חד' (‪ 5‬במקור)‪,‬‬
‫(‪■ )30-30‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ק"ב ‪ +‬מעלית ‪ +‬אופציה כולל‬
‫■ בזול ברח' יהודה הלוי ■שבת נשארו ■‬
‫■‬
‫דירות של‬
‫אישורים ‪ 30‬מ"ר משופצת‬
‫חד'‪,‬‬
‫‪5‬‬
‫לאבטליון‪,‬‬
‫קרוב‬
‫ש‪.‬‬
‫תיווך‬
‫בלעדי‬
‫חד'‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫■‬
‫מפוארת‪ ,‬חזית‪,‬‬
‫ברמה גבוהה‪,‬‬
‫א‪.‬פנחסי‪■ ,‬‬
‫מסודרת ומאווררת‪■3 ,‬‬
‫‪03-5799308‬‬
‫‪ 3‬כ"א‪.‬‬
‫קוק ‪23‬‬
‫(‪)32-32‬‬
‫‪1,900,000‬כ"א‪■ ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מאירוביץ הרב ■‬
‫חזית‪ ,‬ק"א‪,‬‬
‫‪03-5797756‬‬
‫ב"ב‬
‫‪ ‬ברח' ירושלים‪ ,‬אזור העריה‪,‬‬
‫■‬
‫‪ 3-3.5‬תיווך ש‪.‬‬
‫■ש"ח‪ .‬בלעדי‬
‫סוכה גדולה‪,‬‬
‫(‪ 4 )6-6‬חד' ‪ +‬מרפסת ■‬
‫‪050-5308742‬‬
‫■‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 92‬מ"ר‪ ,‬משופצת‪ ,‬קומת‬
‫מאירוביץ הרב קוק ‪23‬‬
‫■‬
‫■‬
‫■ ברח' חברון‪ ,‬ק"ג‪,‬‬
‫כניסה מוגבהת‪1,690,000 ,‬‬
‫ב"ב ‪03-5797756‬‬
‫טריפלקס מושקע‪ 5 ,‬חד'‪ ,‬ש"ח‪ ,‬גמיש‪ .‬א‪.‬פנחסי‪,‬‬
‫(‪■■ )27-27‬‬
‫■‬
‫‪050-5308742‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪03-5799308‬‬
‫מאווררת‪ ,‬ק"ג‪ 1,750,000 ,‬ש"ח‬
‫(‪)32-32‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ענקית מרווחת‪■ ,‬‬
‫■‬
‫(לא לחלוקה)‪ .‬תיווך ש‪  .‬בלעדי! בשיכון ג' בבנין‬
‫כ‪ 150-‬מ"ר‪ ,‬ק"א‪ ,‬באזור‬
‫■ ■‬
‫■‬
‫חדש‪ 4 ,‬חד'‪ 95 ,‬מ"ר‪■,‬ק"ב‬
‫בית הלל המבוקש (ללא)‪,‬‬
‫‪23‬‬
‫קוק‬
‫הרב‬
‫מאירוביץ‬
‫‪ +‬מעלית ‪ +‬חניה ‪ +‬מחסן‪,‬‬
‫■‬
‫בנין מטופח‪ ,‬זקוקה לשיפוץ‪,‬‬
‫‪050-5308742‬‬
‫כניסה מיידית‪1,900,000 ,‬‬
‫‪ 2,550,000‬ש"ח‪ ,‬תיווך ■ ■■‬
‫‪03-5797756‬‬
‫(‪ _____________________________________________ )29-32‬ש"ח‪ .‬א‪.‬פנחסי‪03-5799308 ,‬‬
‫"חנוכת הבית" ‪053-3157272‬‬
‫(‪)32-32‬‬
‫■‬
‫(‪_____________________________________________ )10-10‬‬
‫_____________________________________________‬
‫_____________________________________________‬
‫וברכה‬
‫‪180,000‬‬
‫‪180,000‬‬
‫‪ ‬בבלעדיות! ברח' ‪33‬‬
‫בבלעדיות!! בקרית‬
‫שח"ל ‪*2.566 66 44‬ביונה הנביא ‪+‬‬
‫‪‬‬
‫מרפסת סגורה כחדר ‪+‬‬
‫הרצוג ביגאל אלון‪ 3.5 ,‬חדרים ‪ 3‬חדרים חזית‪ ,‬מפוארת‬
‫‪ +‬אופציה גדולה להרחבה‪,‬‬
‫ומושקעת‪ ,‬בניין חדש‪ +‬חניה‪ ,‬אופציה לבניה בצד ובגג‪,‬‬
‫מאגר דיור חינמי לציבור החרדי‬
‫ק"ב‪ ,‬מעלית‪ ,‬סוכה‪ .‬תיווך‪,‬‬
‫‪ 1,520,000‬ש"ח‪ .‬איצקוביץ‬
‫מיידית ‪ 1,550,000‬ש"ח‬
‫■‬
‫‪4-4.5‬‬
‫■‬
‫■‬
‫■ ‪2-2.5‬‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫‪050-4144602‬‬
‫■‬
‫נכסים‪058-6010060 ,‬‬
‫(‪)32-32‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ )32-32‬תיווך‪-‬ישוב‪-‬הארץ ‪_____________________________________________ 03-8007000‬‬
‫‪052-3344721‬‬
‫■‬
‫(‪■ )32-32‬‬
‫‪ ‬באזור הרצוג‪2.5 ,‬ח'‪,‬‬
‫‪ ‬בהזדמנות בהרב קוק‬
‫_____________________________________________‬
‫ק"ב (רעפים) ‪ +‬רשיון לגג‬
‫בבניה‪ ,‬דירות אחרונות‪  ,‬מציאה! בז'בוטינסקי‪,‬‬
‫■‬
‫∞∞‪■ | ∞µ∏≠∑πππ±‬‬
‫‪WWW.MEIDALE.CO.IL‬‬
‫א‪.‬חלוקה‪ 1,490,000 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫דירה מחולקת ל‪ 2 -‬יחידות‬
‫‪ 3‬חד'‪ ,‬מפוארות‪,‬‬
‫■‬
‫משופצות מהיסוד‪ ,‬משוכרות "אפיק נכסים" ‪,03-5791514‬‬
‫תוכניות‬
‫‪,1,450,000‬‬
‫■‬
‫‪ ‬בלעדי‪ 4 ,‬ח' בשלמה בן‬
‫■‬
‫‪ ‬בהזדמנות ברחוב‬
‫■‬
‫‪053-3128884‬‬
‫(‪)32-32‬‬
‫‪ 1,430,000‬ש"ח‪ .‬תיווך‪-‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫הנדל"ן‪,‬‬
‫פאר‬
‫במשרד‪.‬‬
‫■‬
‫משופצת‪,‬‬
‫לא‬
‫א'‪,‬‬
‫קומה‬
‫יוסף‪,‬‬
‫ירושלים קרוב‬
‫ישוב‪-‬הארץ‪,03-8007000 ,‬‬
‫‪ ‬ז'בוטינסקי צד בני‪-‬ברק‪,‬‬
‫_____________________________________________ ■‬
‫■‬
‫במשרד ■‪03-8084242‬‬
‫לעירייה‪■ ,‬‬
‫‪,1,250,000‬‬
‫‪■4‬חדרים‪ 100 ,‬מ"ר‪,‬‬
‫מפתחות‪www‬‬
‫‪zlbr‬‬
‫‪com‬‬
‫‪050-3034110‬‬
‫(‪ 2.5 )32-32‬חד'‪ ,‬קו' קרקע‪ ,‬עורפי‪,‬‬
‫(‪■ )32-32‬‬
‫_____________________________________________‬
‫אלטרנטיב‪,‬‬
‫תיווך‬
‫‪5+‬‬
‫‪ ‬ביהודה הנשיא‬
‫ש"ח גמיש‪.‬‬
‫‪1,190,000‬‬
‫‪3-3.5‬‬
‫ק"ק‪ ,‬משופצת ‪ +‬סוכה ‪054-5500263‬‬
‫(גבול ■ ברח' יואל ‪ 2.5‬חד'‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ר"ג)‪ 3.5 ,‬חד'‪ 90 ,‬מ"ר‬
‫‪,077-2050410‬‬
‫(‪■ )32-32‬‬
‫גדולה‪ 1,700,000 ,‬ש"ח‪■ ,‬‬
‫משופצת‪+‬‬
‫עורפית‪,‬‬
‫ק"ב‪,‬‬
‫■‬
‫‪ ,050-5750880‬אורי תיווך‬
‫‪ ‬בבלעדיות!! הזדמנות בתהליך תמ"א ותהפוך ■‬
‫גמיש‪" .‬סלומון נכסים‬
‫■‬
‫■‬
‫כ‪15-‬‬
‫של‬
‫להרחבה‬
‫אופ'‬
‫ל‪ 5 -‬חד'‪ ,‬רק ‪■ 1,700,000‬‬
‫אדוארד‬
‫אחרונה!! בגוטמכר‬
‫(‪)32-32‬‬
‫■‬
‫והשקעות"‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫ש"ח‪.‬‬
‫‪1,420,000‬‬
‫מ'‪,‬‬
‫אחרונות‪,‬‬
‫דירות‬
‫היוקרתי‪,‬‬
‫ש"ח‪,052-7741000 .‬‬
‫בלעדי תיווך ש‪ .‬מאירוביץ ‪ ‬דב הוז‪ 2.5 ,‬חד'‪ ,‬קומה ב‪,‬‬
‫‪052-7652801‬‬
‫■‬
‫(‪)32-32‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■■חדרים בבניה ברמה‬
‫‪4‬‬
‫‪ 60‬מ"ר‪ ,1,230,000 ,‬גמיש‪.‬‬
‫ישראל‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בבלעדיות‬
‫הרב קוק ‪23‬‬
‫(‪■ )32-32‬‬
‫בקובלסקי‪,‬מ"ר‪ ,‬גבוהה‪ ,‬קבלן אמין‪,‬‬
‫‪,077-2050410‬‬
‫‪2-2.5‬‬
‫קומה ב'‪ 4 ,‬חד‪ ',‬כ‪100 -‬‬
‫בפתאיה‪,‬‬
‫בבלעדיות‬
‫■‬
‫‪‬‬
‫‪050-5308742‬‬
‫‪ ,050-5750880‬אורי תיווך‬
‫‪1,850,000‬‬
‫עשיר‪,‬‬
‫מפרט‬
‫■■‬
‫מפוארת!!! חזית‪,‬‬
‫‪ 3‬חד'‪ 65 ,‬מ"ר‪ ,‬אופציה‬
‫_____________________________________________ ■‬
‫‪03-5797756‬‬
‫‪■ .1,620,000‬ש"ח‪" .‬סלומון נכסים‬
‫■‬
‫(‪)32-32‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫נדל"ן הקריה‪,050-3000121 ,‬‬
‫(‪ )32-32‬אדוארד ‪2-2.5‬‬
‫‪.1,130,000‬‬
‫רק‬
‫בגג‪,‬‬
‫■‬
‫והשקעות"‬
‫‪054-8472222‬‬
‫חינם! מוכרים‪/‬‬
‫‪ ‬פרסמו‬
‫■ ברח' יחזקאל קרוב‬
‫(‪■ )32-32‬‬
‫‪3-3.5‬‬
‫_____________________________________________‬
‫'אפיקי‪-‬נדלן‪-‬בועז'‬
‫■‬
‫‪052-7652801‬‬
‫■‬
‫שוכרים "באפיקי נדל"ן‬
‫(‪)32-32‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ק"ב‪,‬‬
‫חד'‪,‬‬
‫‪2.5‬‬
‫ר"ע‪,‬‬
‫לרח'‬
‫■‬
‫מפוארת‪,‬‬
‫חד'‪,‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ ‬בשח"ל‪,‬‬
‫‪054-8474843‬‬
‫■‬
‫(‪)32-32‬‬
‫_____________________________________________ חזית‪ 1,300,000 ,‬ש"ח‪■ .‬‬
‫בועז" וקבלו שירות אמין‪,‬‬
‫■‬
‫‪ 110‬מ"ר‪ ,‬מפרט גבוה‪,‬‬
‫‪ ‬ברח' אבוחצירא‪ ,‬דירת‬
‫■‬
‫■‬
‫ק"‪,3‬‬
‫בגניחובסקי‪,‬‬
‫מציאה‪,‬‬
‫‪‬‬
‫■‬
‫■‬
‫‪ 1,900,000‬ש"ח‪ .‬תיווך‪-‬‬
‫‪ 4‬חד'‪ ,‬מחולקת ומושפצת‪ 3 ,‬חד'‪ ,‬אופציה קיימת ל‪ 6 -‬תיווך ש‪ .‬מאירוביץ הרב מהיר ומקצועי‪,‬‬
‫ישוב‪-‬הארץ‪■ ,03-8007000 ,‬ק"ד‪ 1,430,000 ,‬ש"ח‪ .‬תיווך‪ ,‬חד'‪ ,‬שמורה‪ 1,480,000 ,‬ש"ח‪ ,‬קוק ‪050-4156080 050-5308742 23‬‬
‫(‪)32-32‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫‪052-3344721‬‬
‫_____________________________________________ ‪054-8562888‬‬
‫‪www edward‬‬
‫‪com‬‬
‫(‪_____________________________________________ )32-32‬‬
‫(‪31-32‬ל) ■‬
‫‪050-7266246‬‬
‫(‪■■ )32-32‬‬
‫‪03-5797756‬‬
‫‪ ‬בזכרון מאיר לקראת‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪32-35‬ל) _____________________________________________‬
‫■‬
‫בס"ד‬
‫■‬
‫בניה ממש‪ 2 ,‬דירות‬
‫‪ ‬באבו חצירא‪3 ,‬חד'‪,‬‬
‫ב"ב‪ ,‬מבחר דירות‪■ ,‬‬
‫‪2-2.5‬‬
‫‪ ‬במרכז‬
‫■‬
‫■‬
‫אחרונות‪ 2.5 ,‬חדרים‬
‫■ ‪ 60‬מ"ר‪ ,‬ק"ב‪ ,‬מסודרת ‪■3‬חד'‪ ,‬במחירים מעולים‪,‬‬
‫כ‪-‬‬
‫במקור ‪ +‬סוכה ומרפסת‬
‫שקטה ‪ +‬א‪.‬הרחבה‪ 52 ,‬כניסה בתוך שנה‪,‬‬
‫■‬
‫"נדלן גוש דן"(‪31-32‬ל) ■■‬
‫■‬
‫שמש בבנין מפואר‬
‫‪054-8450202‬‬
‫■‬
‫מ"ר‪,052-2452820 .‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מחפש דירה‪ø‬‬
‫פרויקט שלוש השעות‬
‫ברק‬
‫‪ 37-39‬בני‬
‫*‬
‫■■ ‪1-1.5‬‬
‫ואיכותי‪ ,‬ב‪1,270,000 -‬‬
‫"מקסימום‪-‬נדלן"‬
‫■ בפרל ‪ 3‬חד' גדולים‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫(‪■ )32-32‬‬
‫ש"ח‪ .‬להב נכסים‪■ ,‬‬
‫■‬
‫מתקדמת נותרו ‪9‬‬
‫שך‪,‬‬
‫ברב‬
‫‪ ‬בלעדי‪3 ,‬‬
‫משופץ‬
‫מ'‪,‬‬
‫‪90‬‬
‫מאוד‪,‬‬
‫■‬
‫עורפי עם נוף מהסרטים ■‪050-4177750‬‬
‫■ בבניה ■‬
‫קרוב ח'לז'בוטינסקי‪■ ,‬‬
‫(‪)32-32‬‬
‫_____________________________________________‬
‫עורפית‪,‬‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫גדולות‬
‫■ דירות אחרונות■‪ 4‬חד'‬
‫‪ ‬בלעדי‪ 2.5 ,‬ח' ביואל‪ ,‬ליד‬
‫משופצת‪.1,300,000 ,‬‬
‫■‬
‫תיווך אופ' לבניה על הגג‪+‬‬
‫אופ' נאות יוסף‪ ,‬קומה ב'‪ ,‬משופצת‬
‫‪054-5500263‬‬
‫אלטרנטיב‪,‬‬
‫■‬
‫(‪)32-32‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫כ‪■105 -‬מ"ר‬
‫להרחבה‪ ,‬ק"ג ואחרונה‪■ ,‬‬
‫מאוד‪ .1,350,000 ,‬תיווך‬
‫‪3‬‬
‫דירת‬
‫כץ‪,‬‬
‫בפרדס‬
‫■‬
‫‪‬‬
‫■‬
‫‪9‬‬
‫‪(15.09.08‬‬
‫■‬
‫וחצי‬
‫שנה‬
‫הדירה‬
‫פינוי‬
‫‪054-5500263‬‬
‫אלטרנטיב‪,‬‬
‫(‪)32-32‬‬
‫_____________________________________________‬
‫חד'‪ ,‬קומ' ‪ 2‬בבנין חדש‪ .‬בחתימת חוזה ‪■ ■10 %‬‬
‫■‬
‫‪ ‬בלעדי‪ 2.5 ,‬ח'‪ ,‬ק"ק‪,‬‬
‫‪4-4.5‬יגן‪,‬‬
‫תיווך יוסף‬
‫■‬
‫■■‬
‫■ החל מ‪-‬‬
‫בז'בוטינסקי‪ ,‬עורפית לפ"כ‪■ ,‬‬
‫והיתרה לקראת הפינוי‪■ .‬‬
‫■‬
‫‬‫מייל‬
‫‪,052-2243454‬‬
‫‪&1,55‬‬
‫■‬
‫משופצת‪ .950,000 ,‬תיווך■‬
‫בלעדי‬
‫ש"ח‪.‬‬
‫‪1,650,000‬‬
‫■‬
‫■‬
‫‪0‬‬
‫■‬
‫■‬
‫תיווך ש‪ .‬מאירוביץ הרב ■‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪4-4.5,000‬‬
‫אלטרנטיב‪054-5500263 ,‬‬
‫■‬
‫■‬
‫(‪)32-32‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫■‬
‫_____________________________________________‬
‫קוק ‪23‬‬
‫■‬
‫‪3-3.5 com‬‬
‫■‬
‫(‪■ )32-32‬‬
‫‪ ■■ ■050-5308742‬ברח' דניאל‪ 2 ,‬חד'‬
‫■‬
‫■‬
‫‪3‬‬
‫בחברון‪,‬‬
‫■‪ ‬בלעדי!‬
‫‪03-5797756‬‬
‫■‬
‫נכסים"‬
‫"להב‬
‫בלעדי‪:‬‬
‫שיווק‬
‫גדולים עם מרפסות‪60 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪■ )26-26‬‬
‫■‬
‫חדרים‪ ,‬ק"א‪ ,‬ענקית‪,‬‬
‫■‬
‫חזית‪ ■ 90,‬ברח' יהודה הנשיא ■ מ' עם אופציה להרחבה‬
‫■‬
‫■ מ"ר ‪ +‬מרפסות‪,‬‬
‫ולבניה על הגג (אין עדיין‬
‫"סלומון ■■‬
‫באזור ככר בן זכאי‪,‬‬
‫‪ 1,700,000‬ש"ח‪■ .‬‬
‫■■‬
‫אישורי שכנים)‪ ,‬ק"ג‪■ ,‬‬
‫■‬
‫והשקעות" ■ ‪ 3‬חד'‪ ,‬ק"ב ואחרונה‪,‬‬
‫נכסים ‪4-4.5‬‬
‫■■‬
‫חינם!‪6‬‬
‫פרסמו ‪6‬‬
‫■‪4 3‬‬
‫■‬
‫‪ 1,400,000‬ש"ח‪ ,‬חזית■‪.‬‬
‫‪5+‬‬
‫■‬
‫■‬
‫אישורים להרחבה של ‪30‬‬
‫■‬
‫*‬
‫חד'‬
‫‪4‬‬
‫המחיר‪,‬‬
‫ירד‬
‫מוכרים‪/‬‬
‫‪,052-7652801‬‬
‫■‬
‫תיווך ש‪ .‬מאירוביץ הרב‬
‫■‬
‫הגג‪,‬‬
‫על‬
‫לבניה‬
‫אופ'‬
‫מ'‪+‬‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫‪edward‬עלי‬
‫‪ com‬גוריון ליד‬
‫"באפיקי נדל"ן בבן‬
‫שוכרים ‪5+‬‬
‫(‪■ )32-32‬‬
‫‪www‬כהן‪03-6199323 ,‬‬
‫■‬
‫_____________________________________________‬
‫קוק ‪050-5308742 23‬‬
‫וקבלו שירות אמין‪4.5-4,‬‬
‫‪ 1,800,000‬ש"ח‪ .‬בלעדי‬
‫ק"ג‪,‬‬
‫בועז"‬
‫מחולקת ל‪ 2-‬יח'‪■ ,‬‬
‫■‬
‫■‬
‫‪3‬‬
‫בחברון‪,‬‬
‫בלעדי‬
‫■‬
‫‪‬‬
‫הרב‬
‫מאירוביץ‬
‫ש‪.‬‬
‫תיווך‬
‫■ ■‪03-5797756‬‬
‫(‪)30-30‬‬
‫מהיר ומקצועי‪■ ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ניתן להשכיר ב‪■■ 6,000-‬‬
‫חדרים‪ ,‬גדולה‪ ,‬כ‪■90 -‬‬
‫■‬
‫קוק ‪050- 5308742 23‬‬
‫■ ■■‬
‫תשואה‬
‫ש"ח‪,‬דהינו‬
‫‪050-4156080‬‬
‫■‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪■ )32-32‬‬
‫מ"ר‪ ,‬חזית‪ ,‬ק"ב‪,‬‬
‫‪03-5797756‬‬
‫■‬
‫■■‬
‫‪4-4.5‬שמואל‬
‫(‪ )31-31‬גבעת‬
‫של ‪ ,5%‬מחיר נדרש‬
‫■‬
‫■‬
‫בנורוק‪,‬‬
‫‪ ‬בבלעדיות‬
‫ומושקעת‪,‬‬
‫משופצת‬
‫■‬
‫‪ ‬בלעדי!‪ ,‬יפה ומקסימה‪,‬‬
‫יש‬
‫ש"ח‪,‬‬
‫‪1,450,000‬‬
‫■‬
‫‪3.5-3‬‬
‫■■ ■‬
‫■‬
‫מעל‬
‫מושקעת‬
‫■‪ 4.5‬חד'‪,‬‬
‫לחלק‬
‫אפשרות‬
‫■‬
‫■ "במרכז בעלי מלאכה"‪ 3 ,‬חד'‪■ ,‬פנטהאוזים ודירות גן‬
‫סיכוי שהבנין יעבור‬
‫לבניה‪.‬‬
‫‪ 100‬מ"ר ‪ +‬אופ'‬
‫בקלות‪,‬‬
‫חדרים‬
‫‪4‬‬
‫ל‪-‬‬
‫■‬
‫‪4.5-4‬‬
‫■‬
‫■‬
‫תיווך‬
‫מ"ר‬
‫‪70‬‬
‫מעלית‪,‬‬
‫ק"א‪,‬‬
‫■‬
‫■ ביצחק מודעי‪ ,‬פנטהאוז‪,‬‬
‫תיווך‬
‫בלעדי‬
‫‪.38‬‬
‫תמ"א‬
‫‪‬‬
‫■‬
‫"חנוכת הבית" ‪■ 053-3157272‬‬
‫■‬
‫"סלומון ■‬
‫‪ 1,650,000‬ש"ח‪.‬‬
‫■‬
‫(‪ 5 )28-31‬חד'‪ 2 ,‬חניות‪ ,‬מחסן‪ ,‬מעלית‬
‫'אפיקי‪-‬נדלן‪-‬בועז' ■‬
‫_____________________________________________‬
‫ש‪ .‬מאירוביץ הרב ■‬
‫קוק נכסים והשקעות" ■■‬
‫‪054-8474843‬‬
‫■‬
‫(‪)32-32‬‬
‫בר"ע‪ ,‬ליד רח' ■ שבת‪ 3,100,000 ,‬ש"ח‪■■ .‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫‪050-5308742 23‬‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫‪052-7652801‬‬
‫פשר‬
‫מירב‬
‫‪,050-6788116‬‬
‫(‪)32-32‬‬
‫אזור‬
‫עקיבא‬
‫ברבי‬
‫(‪)31-34‬‬
‫‪‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫‪03-5797756‬‬
‫(‪■ )43-43‬‬
‫_____________________________________________ ישעיהו‪ 2 ,‬דירות‪ 3 ,‬חד' ■‬
‫■‬
‫_____________________________________________‬
‫‪3.5-3‬‬
‫שמואל הנביא‪4.5 ,‬‬
‫■‬
‫‪ ‬בשלמה בן יוסף‪■3 ,‬חד' ■‬
‫■‬
‫■‬
‫עם טאבו משותף‬
‫דירות‬
‫ה'‪,‬‬
‫לשיכון‬
‫סמוך‬
‫■‬
‫‪‬‬
‫‪ 5+‬חדרים‬
‫‪ +‬אופציה ענקית‪ ,‬קומה‬
‫קומה‬
‫■חד'‪ ,‬כ‪ 115 -‬מ"ר‪,‬‬
‫בק"א‪ 60 ,‬מ' כל ■‬
‫נוחה‪■ ,‬‬
‫■‬
‫■‬
‫אחת‪,‬‬
‫■‬
‫הנייר‪,‬‬
‫על‬
‫בבנייה!‬
‫יוקרה‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫כניסה‪ 18 -‬חודש‪ 1,850,000 ,‬בנין איכותי‪■1,290,000 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫שלישית ואחרונה‪ ,‬גג‬
‫■ ‪ 5‬חד' גדולים ומרווחים‬
‫‪ ,050-3000121‬ביחד ‪ 2‬הדירות‬
‫נדל"ן הקריה‪,‬‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫בטון ניתנת לחלוקה‬
‫ש"ח‪ .‬תיווך ביוני נתניהו‬
‫הבית"‬
‫"חנוכת‬
‫תיווך‬
‫ש"ח‪,‬‬
‫‪( 3-3.5‬בלי סוכה)‪■ ,‬‬
‫■‬
‫(‪1,900,000 )32-32‬‬
‫‪054-8472222‬‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫■‬
‫‪053-3157272‬‬
‫‪.1,950,000‬‬
‫בקלות ב‪-‬‬
‫וחניה‪,‬‬
‫מחסן‬
‫כולל‬
‫ק"‪6‬‬
‫■‬
‫‪4.5-4‬‬
‫(‪)30-33‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬באברבנאל‪3 ,‬חד'‪60 ,‬מ'‪ ,‬ש‪ .‬מאירוביץ הרב קוק ■‬
‫‪w zlbr com‬‬
‫■‬
‫נכסים‪,‬‬
‫להב‬
‫בלעדי‬
‫ש"ח‪.‬‬
‫‪2,450,000‬‬
‫■‬
‫מאיר‬
‫זיכרון‬
‫באזור‬
‫■‬
‫‪‬‬
‫‪ 23‬ב"ב ‪03-5797756‬‬
‫תיווך ש‪ .‬מאירוביץ ■‬
‫אופציה להרחבה‪ ,‬ל‪122 -‬מ'‪,‬‬
‫■‬
‫■‬
‫‪050-4177750‬‬
‫ק"א‪,‬‬
‫חדש‪,‬‬
‫בנין‬
‫המבוקש‪,‬‬
‫■‬
‫הרב‬
‫■■‬
‫_____________________________________________‬
‫■■‬
‫(‪■ )32-32‬‬
‫‪■ ■ 050-5308742‬‬
‫_____________________________________________‬
‫פינוי עד שנה‪ 94 ,‬מ"ר‪ ,‬תיווך ‪ 1,200,000‬ש"ח‪ .‬תיווך‪■-‬‬
‫(‪ )37-37‬קוק ‪050- 5308742 23‬‬
‫■‬
‫‪ ‬בבניה מתקדמת‬
‫■‬
‫■‬
‫‪,03-8007000‬‬
‫ישוב‪-‬הארץ‪,‬‬
‫הבית"‬
‫"חנוכת‬
‫■‬
‫‪3.5-3‬‬
‫(‪ ■ )32-32‬ברח' טבריה‪ ,‬קרוב‬
‫‪03-5797756‬‬
‫■‬
‫‪2-2.5‬‬
‫‪050-3034110‬‬
‫(‪)28-28‬‬
‫השעות‪,‬‬
‫שלוש‬
‫ברחוב‬
‫_____________________________________________‬
‫‪053-3157272‬‬
‫_____________________________________________‬
‫לרח' הרצוג‪ 3 ,‬חד'‬
‫‪www edward com‬‬
‫■‬
‫■‬
‫אחרונות‪,‬‬
‫דירות‬
‫נשארו‬
‫חדרים ‪zlbr com‬‬
‫משופצת‬
‫‪3‬חד'‪,‬‬
‫בנורדאו‪,‬‬
‫‪‬‬
‫■‬
‫‪4-4.5‬‬
‫כ‪ 75-‬מ"ר‬
‫עם ■■■ ‪4-4.5‬‬
‫■ מציאה‬
‫גדולים‪4-4.5,‬‬
‫ברח' ירושלים ■‬
‫‪ 4‬חדרים‪ ,‬גדולות‪,‬‬
‫עורפי ולא ■‬
‫מהיסוד ‪ +‬אופציה למרפסת ‪ +‬סוכה‪,‬‬
‫■‬
‫חד'‬
‫‪4‬‬
‫חברון‪,‬‬
‫רח'‬
‫ליד‬
‫■‬
‫■ ‪ 4‬חד' עם סוכה ק"‪6‬‬
‫תיווך‪-‬ישוב‪-‬הארץ‪,‬‬
‫בגג‪.‬‬
‫‪50‬מ'‬
‫■‬
‫כ‪ 105 -‬מ"ר בבנין‬
‫■‬
‫■‬
‫ק"א‪,‬‬
‫משופץ‪,‬‬
‫■‬
‫■משופצים חזית ק"ב‪,‬‬
‫■‬
‫ברח' מנחם בגין על‬
‫‪050-3034110 ,03-8007000‬‬
‫(‪■ )32-32‬‬
‫החל‬
‫מפואר‬
‫‪ 1,530,000‬ש"ח‪.‬‬
‫בלעדי ■‬
‫_____________________________________________‬
‫ואיכותי‪■ ,‬‬
‫ש"ח‪ .‬להב ‪ 1,750,000‬ש"ח‪.‬‬
‫תיווך הפארק מושקע‪ +‬מחסן‬
‫קוק‬
‫הרב‬
‫מאירוביץ‬
‫ש‪.‬‬
‫‪1,550,000‬‬
‫מ‪-‬‬
‫חדש‪,‬‬
‫בנין‬
‫בדב‪-‬גרונר‪,‬‬
‫‪‬‬
‫דירת גן‪3 ,‬חד'‪60 ,‬מ' ‪20 +‬מ'‪■ ,‬‬
‫תיווך ש‪ .‬מאירוביץ■הרב ■‬
‫‪■ www‬‬
‫ש"ח‪.‬‬
‫‪2,100,000‬‬
‫וחניה‪edward ,‬‬
‫‪com‬‬
‫‪ 23‬ב"ב ‪03-5797756‬‬
‫נכסים‪050-4177750 ,‬‬
‫(‪■■ )32-32‬‬
‫_____________________________________________‬
‫בלעדי תיווך ש‪ .‬מאירוביץ‬
‫■‬
‫קוק ‪050- 5308742 23‬‬
‫■‬
‫‪050-5308742‬‬
‫■‬
‫תיווך‪-‬ישוב‪-‬הארץ‪,‬‬
‫מרפסת‪.‬‬
‫(‪)24-24‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬תיווך‪ 4 ,‬חדרים‪■ ,‬‬
‫קומה‬
‫■‬
‫הרב קוק ‪23‬‬
‫(‪■ )32-32‬‬
‫■‬
‫מ"ר‪03-5797756 ,‬‬
‫(‪■ )28-28‬‬
‫‪050-3034110 ,03-8007000‬‬
‫■‬
‫_____________________________________________‬
‫‪100‬‬
‫המכבים‪,‬‬
‫אזור‬
‫א'‪,‬‬
‫■‬
‫_____________________________________________ ■ בבניה מתקדמת‪ ,‬ברח' ‪050- 5308742‬‬
‫■ ‪ 4.5‬חד' ברח' עליה ■‬
‫■‬
‫‪ ‬בטרומפלדור‪,‬‬
‫זקוקה לשיפוץ‪ 1.3 ,‬מליון‪,‬‬
‫‪03-5797756‬‬
‫‪3.5‬חד'‪ ,‬הרב קוק‪ 3 ,‬חד'‪ ,‬קבלן‬
‫■‬
‫(‪)28-28‬‬
‫■‬
‫_____________________________________________‬
‫סוכה‪,‬‬
‫‪+‬‬
‫ויפה‬
‫משופצת‬
‫גמיש‪ ,‬הקודם זוכה‪,‬‬
‫■‬
‫ק"ג‬
‫כ"א‪,‬‬
‫‪3‬‬
‫חזית‬
‫שניה‪,‬‬
‫אמין‪ 1,400,000 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫‪ 1,310,000‬ש"ח‪ .‬תיווך‪-‬‬
‫‪050-2567111 054-7477054‬‬
‫‪3-3.5‬‬
‫(‪)32-32‬‬
‫אחרונה‪,‬‬
‫לא‬
‫מעלית‪,‬‬
‫עם‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫‪■■ ,03-8007000‬תיווך ש‪ .‬מאירוביץ הרב ■ גני תקווה‬
‫ישוב‪-‬הארץ‪,‬‬
‫שמורה ‪2,100,000‬‬
‫■■‬
‫(‪ )32-32‬קוק ‪ 23‬ב"ב ‪03-5797756‬‬
‫‪050-3034110‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ש‪.‬‬
‫תיווך‬
‫בלעדי‪.‬‬
‫ש"ח‪,‬‬
‫(‪■ )24-24‬פנטהאוזים ודירות גן‬
‫‪050-5308742‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בכהנמן‪ 3.5 ,‬חד'‪82 ,‬‬
‫מאירוביץ הרב קוק ‪■ 23‬‬
‫‪3-3.5‬‬
‫■‬
‫‪www‬‬
‫‪ ‬בהרי יהודה‪ ,‬אזור‬
‫חזית‪,‬‬
‫‪edward‬טוב‪,‬‬
‫‪ com‬ק"ג‪ ,‬מצב‬
‫מ"ר‪,‬‬
‫■‬
‫חדרים‬
‫‪2-2.5‬‬
‫‪03-5797756‬‬
‫ב"ב‬
‫‪2-2.5‬‬
‫■‬
‫חרדי‪ ,‬דירת גן ‪ 4‬חד'‪,‬‬
‫*בשלמה‬
‫ש"ח‪.‬‬
‫‪1,650,000‬‬
‫■‬
‫■‬
‫‪050-5308742‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בלעדי! ביואל‪ 2.5 ,‬חד'‪ ,‬משופצת מאוד‪ 120 ,‬מ"ר‬
‫■ יוסף‪ 3 ,‬חד'‪ 68 ,‬מ"ר‪,‬‬
‫(‪ )24-24‬בן‬
‫■‬
‫כחדשה‬
‫משופצת‬
‫מרווחת‪,‬‬
‫‪1,290,000‬‬
‫כחדשה‪,‬‬
‫משופצת‬
‫■‬
‫‪ +‬גינה מקסימה!!‬
‫תחילת‬
‫לפני‬
‫■ בניסנבוים‬
‫‪www‬‬
‫‪edward‬‬
‫ק"ב‪,‬‬
‫מ"ר‪,‬‬
‫‪8‬‬
‫אופציה‬
‫‪+‬‬
‫■‬
‫‪03-5799308‬‬
‫א‪.‬פנחסי‪,‬‬
‫ש"ח‪.‬‬
‫(‪)32-32‬‬
‫‪052-3276969‬‬
‫(‪)32-32‬‬
‫בניה ע"י קבלן אמין‪,‬‬
‫‪com‬‬
‫_____________________________________________‬
‫_____________________________________________ ‪ 1,390,000‬ש"ח‪ ,‬גמיש‪.‬‬
‫‪03-6162229‬‬
‫■‬
‫‪ ‬בהזדמנות מירושה!‬
‫■‬
‫מרפסת‬
‫דירות ‪ 4‬חד'‪,‬‬
‫■‬
‫‪03-5799308‬‬
‫א‪.‬פנחסי‪,‬‬
‫‪10‬‬
‫■■‬
‫(‪)32-32‬‬
‫‪ 3-3.5‬חדרים‬
‫_____________________________________________‬
‫בחלוצים‪ 3 ,‬חד'‪ ,‬חזית‪,‬‬
‫מ‪-‬‬
‫החל‬
‫חניה‪,‬‬
‫שמש‪,‬‬
‫‪12:00‬‬
‫חד'‪,‬‬
‫‪2.5‬‬
‫עקיבא‪,‬‬
‫ברבי‬
‫‪‬‬
‫■‬
‫‪ ‬בעין גנים‪ ,‬אזור חרדי‪,‬‬
‫‪ 1,850,000‬ש"ח‪ .‬תיווך מעלית‪ ,‬חניה וסוכה!‬
‫‪ 65‬מ"ר‪ ,‬ק"ב‪ ,‬עורף‪,‬‬
‫‪ 3.5‬חד'‪ ,‬ק"ב‪ ,‬גדולה‪,‬‬
‫ש‪ .‬מאירוביץ הר' קוק ‪■ 23‬כחדשה‪1,230,000 ,‬‬
‫מסודרת‪■ ,‬‬
‫גמיש‪.‬‬
‫ש"ח‪,‬‬
‫‪1,380,000‬‬
‫■‬
‫ש"ח‪3-3.5 .‬‬
‫"אביחי ‪ -‬מתווכים" *באפשטיין‪ 2.5 ,‬חד'‪ 63 ,‬מ"ר‪ ,‬משופצת מהיסוד ‪+‬‬
‫■‬
‫‪050-5308742‬‬
‫‪10‬‬
‫‪052-3276969‬‬
‫חניה!!‬
‫‪03-5701010‬‬
‫(‪■ )1-1‬‬
‫‪03- 5797756‬‬
‫(‪)32-32‬‬
‫(‪)32-32‬‬
‫_____________________________________________‬
‫_____________________________________________‬
‫ק"ב‪ ,‬אחרונה‪ ,‬אופציה בצד‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫■‬
‫‪1785‬‬
‫‪ ‬באזור זיכרון מאיר‬
‫ובגג‪ ,‬שמורה‪.1,400,000 ,‬‬
‫המבוקש‪ 3 ,‬חד'‪ ,‬בנין חדש‪■ ,‬‬
‫‪ 3-3.5‬חדרים‬
‫(‪ ■ )32-32‬דימונה‬
‫א‪.‬פנחסי‪03-5799308 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ק"א‪ ,‬עורפית‪ ,‬פינוי עד שנה‪,‬‬
‫‪1425‬‬
‫■‬
‫באוסישקין‪,‬‬
‫‪ ‬בבלעדיות‬
‫■‬
‫‪2.5‬‬
‫שקט‪,‬‬
‫רח'‬
‫במרכז‬
‫מתאים לנכה‪ ,‬תיווך "חנוכת ‪‬‬
‫חד‪ 70 ',‬מ"ר‪ ,‬משופצת‪ ,‬קומת ‪ ‬מציאה‪ 70 ,‬מ"ר‪ ,‬כולל‬
‫‪ 3‬חד'‪ ,‬משופצת‪,‬‬
‫■‬
‫הבית" ‪053-3157272‬‬
‫ריהוט‪ ,‬משופצת‪ ,‬מושכרת‬
‫חדרים גדולים‪ ,‬ק"ב‪ ,‬רק ■‬
‫‪500‬‬
‫כניסה‪ 1,350,000 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫‪03-9088872‬‬
‫ש"ח‪369,000 ,‬‬
‫ב‪1,700 -‬‬
‫‪250‬‬
‫■‬
‫ק"ב‪,‬‬
‫חגי‪,‬‬
‫ברח'‬
‫'אפיקי‪-‬נדלן‪-‬‬
‫‪.1,250,000‬‬
‫‪03-5799308‬‬
‫א‪.‬פנחסי‪,‬‬
‫‪16:00-19:30‬‬
‫■‬
‫(‪■ )32-32‬‬
‫‪,9:00-14:00‬משה דרחי"‬
‫ש"ח‪" .‬תיווך‬
‫_____________________________________________‬
‫‪5+‬‬
‫בועז' ‪ )32-32( 054-8474843‬עורפית‪ 3 ,‬כ"א‪ ,‬דירת ‪3‬‬
‫■‬
‫‪054-2220275‬‬
‫‪ ‬באי גאון‪ 2.5 ,‬חד'‪60 ,‬‬
‫(‪)32-32‬‬
‫_____________________________________________‬
‫_____________________________________________ ■חד'‪ 1,550,000 ,‬ש"ח‪■■ .‬‬
‫אחרונה‪■ ,‬‬
‫‪ ‬בבלעדיות‬
‫ק"א‪,‬‬
‫משופצת‪,‬‬
‫מ"ר‪,‬‬
‫■‬
‫■‬
‫הפרסום על בסיס מקום פנוי בלבד!‬
‫בז'בוטינסקי‪ ,‬עורפית‪3 ,‬‬
‫בלעדי תיווך ש‪ .‬מאירוביץ אופציה‬
‫גדולה בנובצד(‪+‬ובגג‪30,‬מ"ר‪■ ,‬לפרסום‬
‫■‬
‫■‬
‫‪23‬‬
‫קוק‬
‫הר'‬
‫חד'‪ ,‬כ‪ 70 -‬מ"ר‪ ,‬אופציה‬
‫שכנים למטה‬
‫מספר הפקס‪03-6162229 :‬‬
‫■‬
‫בגג‪' .1,150,000 ,‬אפיקי‪050-5308742 -‬‬
‫בלוח‬
‫שטח בקרקע)‪1,650,000 ,‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪03‬‬‫‪5797756‬‬
‫‪03-5799308‬‬
‫א‪.‬פנחסי‪,‬‬
‫ש"ח‪.‬‬
‫‪054-8474843‬‬
‫נדלן‪-‬בועז'‬
‫(‪)29-29‬‬
‫(‪03-6162228 )32-32‬‬
‫(‪)32-32‬‬
‫_____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________‬
‫*‬
‫■‬
‫■‬
‫*‬
‫*‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫‪2‬‬
‫‪8‬‬
‫‪2‬‬
‫‪8‬‬
‫‪129‬‬
‫‪173‬‬
‫‪163‬‬
‫‪424‬‬
‫‪399‬‬
‫■‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪1,000,000‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪1,000,000‬‬
‫‪10‬‬
‫‪6 6 43‬‬
‫(‪)31-34‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪6 6 4 3‬‬
‫‪500‬‬
‫‪250‬‬
‫‪4‬‬
‫‪12‬‬
‫‪4‬‬
‫‪12‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪10‬‬
‫‪192‬‬
‫‪424‬‬
‫‪179‬‬
‫‪399‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪256‬‬
‫‪241‬‬
‫‪579‬‬
‫‪545‬‬
‫‪6 4 3‬‬
‫‪2106‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪.51108‬‬
‫‪24‬‬
‫‪4‬‬
‫‪03-9088872‬‬
‫(‪)31-34‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪25%‬‬
‫*‬
‫*‬
‫‪1,000,000‬‬
‫וברכה‬
‫מזל‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪03-6162228‬‬
‫‪03-6162228‬‬
‫*‬
‫הלוח הארצי‬
‫■‬
‫‪319‬‬
‫‪120‬‬
‫‪300‬‬
‫‪050-41-777-50‬‬
‫מזל‬
‫כ”א‪-‬כ”ג תמוז תשע”ו ‪5 27-29/07/16‬‬
‫וברכה הלוח של הציבור החרדי‪/‬דתי ‪ 200,000‬עותקים בכל רחבי הארץ‪ .‬טלפון‪03-6162228 :‬‬
‫כרמיאל‬
‫‪ ‬דירת קוטג' מרווחת ‪+‬‬
‫גינה ‪ +‬נוף‪ ,‬במיקום מצוין‪,‬‬
‫בקרבת הרשב"י והחוף הנפרד‪,‬‬
‫‪04-9987070 ,052-2261711‬‬
‫(‪)26-43‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מגדל‬
‫‪ ‬נדיר! במגדל דירת נופש‬
‫‪ +‬חצר ‪ +‬סאונה ‪ +‬ג'קוזי‪5 ,‬‬
‫דק מהכינרת‪ ,‬בית כנסת קרוב‪,‬‬
‫במחירים נוחים‪050-4170001 ,‬‬
‫(‪31-34‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫מושב אלומה‬
‫■ "מרגוע אלומה" ‪ -‬יחידות‬
‫דיור חדשות (עד ‪ 50‬איש)‬
‫לנופש ולשבתות גיבוש‪,‬‬
‫‪,054-2250240 ,08-6889750‬‬
‫‪050-2250232‬‬
‫(‪)9-9/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מעלות‬
‫■ "סוויטות ארגמן" ‪+‬‬
‫ג'קוזי ספא פרטי לכל יחידה ‪+‬‬
‫ברכת בנויה‪ ,‬צמוד למירון‪,‬‬
‫‪050-2606535‬‬
‫(‪)11-15/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דירת גן משופצת‪4 ,‬‬
‫חד'‪ ,‬ממוזגת ‪ +‬גינה גדולה‬
‫ומטופחת ‪ +‬בריכה גדולה‬
‫ומקורה‪ ,‬נוף מרהיב לגליל‪,‬‬
‫‪052-7674166‬‬
‫(‪)30-33‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דירת קרקע משופצת‪4 ,‬‬
‫חד'‪ ,‬ממוזגת ‪ +‬גינה גדולה‪,‬‬
‫נוף מרהיב לגליל‪ ,‬באזור דתי‪,‬‬
‫‪054-8420561 ,052-4008100‬‬
‫(‪)31-33‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דירות נופש "שיר‬
‫המעלות" ‪ -‬מאובזרות‬
‫וממוזגות ‪ +‬בריכה בנויה‪350 ,‬‬
‫ש"ח לזוג‪ .‬עונות שיא ‪450 -‬‬
‫ש"ח לזוג‪,052-7400402 ,‬‬
‫‪04-9978889‬‬
‫‪.co.il‬שיר המעלות‪www .‬‬
‫(‪)24-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בהרי יהודה‪ ,‬וילה יפיפיה‪,‬‬
‫‪ 7‬חד'‪ ,‬גינה‪ ,‬מרפסות‪ ,‬נוף‪,‬‬
‫אטרקציות בסביבה‪ ,‬עד ‪18‬‬
‫איש‪ 1,500 ,‬ש"ח ללילה‪,‬‬
‫‪054-6987004‬‬
‫(‪)32-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מצפה יריחו‬
‫צפון‬
‫עכו‬
‫■ ברח' משה שרת במקום‬
‫טוב‪ 2 ,‬חדרי שינה ‪ +‬סלון‪,‬‬
‫ק"‪ 600 ,3‬ש"ח ליום‪,‬‬
‫‪( 052-4439710‬בין ‪)9:00-13:00‬‬
‫(‪32-35‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫צור הדסה‬
‫מושב עלמה‬
‫‪ ‬צימר מפואר מאוד ‪+‬‬
‫■ "צימר נופי ירדן"‪-‬‬
‫סוויטה ג'קוזי ספא ענק‪ ,‬מדשאות‬
‫‪ ‬צימרים ‪ +‬בריכה‪+‬ג'קוזי‬
‫מדהימה‬
‫גג‬
‫ומרפסת‬
‫מפנקת‬
‫וערסלים ‪ +‬ברכה מוצנעת‪ ,‬נוף‬
‫לישיבות‪ ,‬שבתות חתן‬
‫בישוב הדתי מצפה יריחו‪,‬‬
‫‪ 050-2403750‬עוצר נשימה! ‪ 780‬ש"ח ל‪2 -‬‬
‫ומשפחות‪,‬מאובזרות וממוזגות לזוגות בלבד‪.‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ )28-39‬לילות ‪ -‬תחבורה ציבורית מכל‬
‫‪052-8793288‬‬
‫(‪)21-20/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫הארץ עד המקום‪,‬‬
‫הארץ‬
‫מרכז‬
‫‪054-5742965‬‬
‫(‪)27-52‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מושב תרום‬
‫■ "טל בכפר" ‪ -‬צימרים‬
‫דירת‬
‫‪" ‬בוסתן לביא" ‪-‬‬
‫לזוגות‪/‬‬
‫הרים‬
‫בנוף‬
‫צפת‬
‫נופש יפיפיה‪ ,‬נוף מדהים‪,‬‬
‫באוירה משפחות ‪ +‬ג'קוזי‪,‬‬
‫סטנדרט גבוה‪,‬פרטיות‬
‫■ דירת נופש בכניסה‬
‫נקיות ומאובזרות‪,‬‬
‫פסטורלית ‪ +‬המלצות‪,‬‬
‫‪ )15-41( 052-7203715/20‬לעתיקה‪ 4 ,‬חד'‪ ,‬גדולה‪ ,‬חדשה‬
‫‪050-6333765‬‬
‫(‪ _____________________________________________ )30-41‬ונקיה‪ ,‬ממוזגת ומאובזרת ‪+‬‬
‫_____________________________________________‬
‫נהריה‬
‫■ "פנינת הכפר" ‪ -‬ארוח‬
‫כפרי לזוגות ולמשפחות‪  ,‬דירת ‪ 3.5‬חד'‬
‫בריכה מחוממת (ג'קוזי לחופשה משפחתית‪,‬‬
‫סאונה בהזמנה)במקום ממוזגת ומרווחת‪ ,‬נוף‬
‫מקווה לגברים וספר‬
‫גלילי מדהים!‬
‫תורה במקום‪,‬‬
‫‪050-4770781/2‬‬
‫(‪)24-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪050-3388668‬‬
‫(‪)30-33/16‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ "אחוזת אסתר"‬
‫ צימרים מטופחים‬‫למשפחות וזוגות‪ ,‬בריכה‬
‫במרכז הארץ‬
‫‪ +‬מקווה לגברים‪ ,‬ג'קוזי‪,‬‬
‫גינה ונוף‪ ,052-8723705 ,‬לאירוח בשבתות‬
‫לפרטים‪:‬‬
‫‪050-4443803‬‬
‫(‪)9-11/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫קמפוס מסודר‬
‫■ מזל ‪ -‬ארוח כפרי‪ ,‬וילה‬
‫מרווחת ומושקעת‪ ,‬נוף מדהים‬
‫‪ +‬בריכה‪ ,‬למשפחות ולזוגות‪,‬‬
‫גישה לנכים‪052-8013000 ,‬‬
‫(‪)4-4/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ארוח כפרי בוילה יפה‬
‫‪050-4115114‬‬
‫נתניה‬
‫‪ ‬בצאנז‪ ,‬יחידות נופש‬
‫לזוגות ומשפחות‪ ,‬ממוזגות‬
‫ומטופחות‪ ,‬קרובות לים‪ ,‬אפ'‬
‫לתיווך לפי דרישת הלקוח!‬
‫‪,052-7170190‬‬
‫‪053-3104311 ,058-3205078‬‬
‫(‪)32-39‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪052-7644916‬‬
‫■ צימר נקי ממוזג‪,‬משפחתי‪,‬‬
‫מרפסות נוף ‪ ,‬קרוב לרשב"י‪,‬‬
‫מש' אלק‪054-8042119 .‬‬
‫‪04-6989119‬‬
‫(‪)50-50/16‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ במירון דירות איכותיות‪,‬‬
‫מרווחות וממוזגות‪ ,‬דשא‪+‬‬
‫נדנדות‪ ,‬חצר גדולה ומטופחת‪,‬‬
‫מש' סופר‪052-8401847 .‬‬
‫‪04-6989734‬‬
‫(‪)50-46/16‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ דב ושושנה לנדאו‬
‫דירות ברמה גבוהה‪ ,‬ממוזגות‬
‫ומאובזרות למשפחות‪ ,‬אפש'‬
‫לזוגות‪ ,‬באמצע שבוע‪.‬‬
‫‪04-6989510 052-8771810‬‬
‫(‪)15-17/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ אירוח פאר חדש ‪-‬‬
‫‪ ‬דירות נופש בלב‬
‫מכוניות‬
‫בעתיקה‪ 2 ,‬חד'‪ ,‬חדישה‪,‬‬
‫(‪)32-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫הלוואות‬
‫נותן הלוואות עד‬
‫העתיקה צפת‪ ,‬מרפסת מטופחת‪ ,‬מאובזרת וממוזגת‪,‬‬
‫סובארו‬
‫גדולה‪ ,‬מיזוג‪ ,‬עד ‪8‬‬
‫מול ביכנ"ס בירב (קרליבך)‬
‫לבעלי‬
‫לסכום של ‪&10,000‬‬
‫‪ ‬סובארו אימפרזה‬
‫חשבון‬
‫מקומות‪ 054-8433991 ,‬לזוג ‪ ,2 +‬חניה‪,‬‬
‫בפריסת צ'קים למשך‬
‫‪ 1600 ,2006 03-9363752 ,050-6241690‬אוטומט‪ ,‬יד תקין‬
‫מרפסת גדולה‬
‫‪ + 050-4148184‬נוף מדהים‪  ,‬צימר זוגי מאובזר ממוזג‬
‫ראשונה‪ ,‬פרטית‪ ,‬צורה‬
‫שנה‪/‬נכיון צ'קים‬
‫הליכה‬
‫מרחק‬
‫ונוף‪.‬‬
‫חצר‬
‫ונקי‪+‬‬
‫חדשה‪ ,‬מטאלי‪,‬‬
‫קוממיות‬
‫טל'‪ 052-2571913 :‬פקס'‪03-6744640 :‬‬
‫‪ ‬דירת ‪ 5‬חד' גדולה‬
‫מהעתיקה‪052-3455254 .‬‬
‫‪ ‬לשבת וחול‪ ,‬דירה פרטית‪054-8402332 ,‬‬
‫‪ +‬צימר ‪ 2‬חד'‪ ,‬ממוזגות‪,‬‬
‫מאובזרות ומרוהטות עם נוף ■ מתחם נופש לזוגות‪/‬‬
‫השכרת אופניים ■ רמי הסוכן שלך‬
‫נקיה ומסודרת ‪ +‬מזגנים‬
‫סיאט‬
‫פסטורלי‪050-4397775 ,‬‬
‫משפחות‪/‬קבוצות‪,‬עד ‪ 18‬איש‪ ,‬וחצר‪,08-6601778 ,‬‬
‫(‪)22-47‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪)16-16/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪)14-39‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪)22-33‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪31-34‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬יחידה במחיר מדהים‪,‬‬
‫בריכה‪ ,‬ג'קוזי‪ ,‬גינה למשפחות‬
‫ולזוגות‪,052-2797223 ,‬‬
‫‪04-6921554‬‬
‫(‪)31-42‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דירת נופש ‪ 3‬חד' וסלון‪,‬‬
‫עב"ס יומי‪/‬שבועי‪ ,‬לפי מיטות‪,‬‬
‫מקווה ובית כנסת צמוד‪,‬‬
‫‪050-6734771‬‬
‫(‪)31-34‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דירה חדשה ומסודרת‪,‬‬
‫מתאימה לזוג ‪ 3 +‬ילדים‪,‬‬
‫ממוזגת ‪ +‬חצר‪ ,‬מחירים‬
‫משתלמים‪,‬‬
‫‪058-3233980‬‬
‫(‪)31-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ +‬בריכה פרטית‪ ,‬מושב‬
‫‪" ‬אחוזת בנימין" בעיר‬
‫העתיקה ‪ 6 -‬דירות נופש‪,‬‬
‫דתי‪,02-9913107 ,‬‬
‫מומלצות‪052-8925324 ,‬‬
‫‪054-6928116‬‬
‫(‪)28-34‬‬
‫(‪)20-19/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬להתעורר בצפת‬
‫מירון‬
‫‪ ‬בצאנז‪ ,‬המבחר הגדול העתיקה!!! דירת נופש‬
‫ביותר לדירות קייט‪ ,‬ליד מאובזרת!!! מקום אסטרטגי‪,‬‬
‫חדשים‪,‬‬
‫‪ ‬צימרים‬
‫מאובזרים וממוזגים‪ ,‬לזוגות הים‪ ,‬החל מ‪ 400 -‬ש"ח קרוב לבתי כנסת העתיקים‬
‫‪050-4161618‬‬
‫(‪)29-2/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 7‬דק' לרשב"י‪ ,‬אפשרות לזוג ללילה‪,‬‬
‫לקבוצות ‪ +‬חדר אוכל‪ ,‬מש' ‪ ,052-7676310‬להתקשר ‪ 4 ‬יחידות צימרים בצפת‬
‫‪ 9-1‬בבוקר‪ 7-11 .‬בערב(‪ )32-35‬מאובזרים‪ ,‬יפהפיים ומרווחים‬
‫שלג‪,04-6980744 ,‬‬
‫_____________________________________________ ‪ +‬בריכת שחיה‪ ,‬חצר‪ ,‬פינת‬
‫‪050-8989641‬‬
‫(‪  )16-17/17‬בקרית צאנז‪ ,‬דירות‬
‫_____________________________________________‬
‫מנגל‪ ,‬מחירים נוחים!‬
‫יפות ומפוארות‪ ,‬ממוזגות‪,‬‬
‫קרובות ‪050-6543135‬‬
‫‬‫שלזינגר"‬
‫‪" ‬ארמונות‬
‫(‪)28-39‬‬
‫_____________________________________________‬
‫למשפחות ולזוגות‪,‬‬
‫התחדשנו! נותרו תאריכים‬
‫(‪  )32-33‬דירות להשכרה‬
‫‪054-8487676‬‬
‫לים‪,‬‬
‫אחרונים לקיץ!!! לקבוצות עד‬
‫_____________________________________________ מתואמות לקיץ‪ ,‬אפשרות‬
‫‪ 50‬איש ‪ +‬חדר אוכל מרווח‪ ■ 5 ,‬בצאנז‪,‬‬
‫סוויטות‪/‬דירות‪ ,‬לדירות חדשות ומאובזרות‪,‬‬
‫_____________________________________________ מפוארות‪ ,‬מאובזרות‬
‫דקות לציון‪054-5990551 ,‬‬
‫ונקיות מותאמות לזוגות או‬
‫(‪ + )28-39‬נוף פנורמי ‪ +‬מרפסות‬
‫‪ ,054-8598366/77‬למשפחות‪ ,‬עד ‪ 30‬איש‬
‫‪ ‬ארוח אצל‬
‫הכהנים ‪-‬לזוגות ענקיות‪,‬‬
‫‪054-8543799 ,09-8625160 ,054-8519879‬‬
‫דירות נקיות ומרווחות‬
‫(‪)28-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ומשפחות‪ ,‬חצר‬
‫(‪  )49-52/16‬בעיר העתיקה! צימר‬
‫גדולה לילדים ‪053-3125160‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ומטופחת ‪ +‬מתקנים‬
‫(‪  )28-28/17‬וילת נופש כ‪ 150 -‬לזוגות חדש וממוזג‪,‬‬
‫וחדר אוכל‪054-6987257 ,‬‬
‫_____________________________________________ מ"ר מחוף נפרד‪ ,‬גדול במיקום מעולה‪,‬‬
‫מאובזרות‬
‫יחידות נופש‬
‫‪052-7153475‬‬
‫(‪)30-33‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪‬קרוב לרשב"י‪ ,‬נוף מדהים‪ ,‬ומרווח‪ ,‬למשפחות‬‫‪ ‬יחידות ארוח יפיפיות‬
‫וציבור דתי‪ ,‬כ‪12 -‬‬
‫במחירים נוחים‪ ,‬מרציאנו‪,‬‬
‫לזוגות‪/‬משפחות נוף נהדר‬
‫‪04-6987450 ,054-5989347‬‬
‫(‪ )25-24/17‬מיטות בכ"א ‪ +‬גינה‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫לניאדו‪ .‬לכנרת מקום גדול‪ ,‬מאובזר‬
‫‪ ‬דירות אירוח למשפחות‪ ,‬בקרבת ביה"ח‬
‫ונקי‪ .‬אלמוג‪054-3006099 ,‬‬
‫(‪)30-33‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ממוזגות ומאובזרות ‪ +‬חדרים ‪052-6460451‬‬
‫(‪)29-40‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬לבין הזמנים ‪ -‬לשבתות‪,‬‬
‫לזוגות‪,052-2979067 ,‬‬
‫מאווררת‪ ,‬נקיה ומסודרת ‪+‬‬
‫ספסופה‬
‫‪04-6980624‬‬
‫(‪)25-24/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫אירוח כפרי‪ ,‬מזגן ונוף מדהים‪ ,‬בהזדמנות!‬
‫■ בספסופה‪,‬‬
‫‪058-3266448‬‬
‫(‪)30-29/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ צימרים מרווחים‬
‫נגיעות בגליל‪ 4 ,‬יחידות‪,‬‬
‫‪ ‬וילה ‪ 7‬חד'‪ ,‬ממזוגת ‪+‬‬
‫וממוזגים‪ ,‬קרובים מאוד‬
‫מתאים עד ‪ 24‬אורחים‪,‬‬
‫בריכת גלים מחוממת ‪ + 3X4‬גן שעשועים למשפחות‪20 +‬‬
‫לציון הרשב"י‪ ,‬לזוגות‬
‫מיטות ‪053-2827371‬‬
‫(‪)30-33‬‬
‫בריכה רגילה גדולה‪ ,‬חדר אוכל‪_____________________________________________ ,‬‬
‫ולמשפחות‪,‬‬
‫ביכנ"ס‪050-5068848 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪058-3257592‬‬
‫(‪32-5/17‬ל) בנווה אורנים‪ -‬וילה ‪5‬‬
‫(‪)33-34/16‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דירונת מרוהטת‪ ,‬צופה‬
‫לכינרת עם גינה‪ ,‬לזוג ‪,5 +‬‬
‫סמוכה לעתיקה‪ 10 ,‬דק'‬
‫הליכה‪,052-8755530 ,‬‬
‫‪04-6974126‬‬
‫(‪32-35‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬לבין‪-‬הזמנים‪ ,‬דירה גדולה‪,‬‬
‫יפה‪ ,‬נקיה‪ ,‬ממוזגת באיזור‬
‫חרדי‪,050-4130815 ,‬‬
‫‪04-6973135‬‬
‫(‪)32-33‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דירה מאובזרת ושמורה‪,‬‬
‫בריכה‪ ,‬טרמפולינות‪ ,‬חצר‬
‫גדולה‪ ,‬נוף לכינרת‪ ,‬באזור‬
‫שקט‪053-3137535 ,‬‬
‫(‪)32-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬וילה מפוארת ומאובזר‬
‫ברמה גבוהה‪ ,‬שכונה שקטה‪,‬‬
‫חצר ענקית‪ ,‬נוף מאלף‪,‬‬
‫ביכנ"ס צמוד‪050-4155568 ,‬‬
‫(‪)32-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דירה יפה‪ ,‬מיוחדת‬
‫ומאובזרת‪ ,‬פונה לנוף‪,‬‬
‫לשבתות וחגים וביה"ז‪,‬‬
‫‪052-7154978 ,050-7091529‬‬
‫(‪)32-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ חדרי ארוח הגפן בלב‬
‫העתיקה‪ ,‬ממוזגות ומאובזרות‬
‫קומפלט (מול מלון רימונים)‬
‫‪,04-6973389 ,054-5881866‬‬
‫‪050-8227511‬‬
‫(‪)30-29/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ בס"ד "המוביל שלך‬
‫■ אל תחכו לרגע האחרון‪,‬‬
‫‪" ‬נופש בצפת" ‪ -‬צימר ‪2‬‬
‫ובשבילך!" העברת דירות‬
‫הקדימו הזמנותיכם לבין‬
‫חד' ‪ +‬ג'קוזי‪ ,‬צופה לכינרת‪,‬‬
‫ומשרדים ופריטים בודדים‪.‬‬
‫הזמנים‪.‬‬
‫החל מ‪ 490 -‬ש"ח לזוג‪.‬‬
‫‪ ,054-4434362‬נתי‬
‫_____________________________________________ יהודה‪053-3141105 -‬‬
‫*לקבוצות מ‪ 15 -‬עד ‪ 100‬איש‬
‫(‪)43-43/16‬‬
‫(‪_____________________________________________ )28-39‬‬
‫(דירות למכירה והשכרה ‪+‬‬
‫■ לשכור בנוח‪-‬קאר‪ ,‬סוכנות‬
‫קניית רכבים‬
‫וילה למכירה)‪,‬‬
‫הלבנת שיניים להשכרת רכב בארץ ובחו"ל‪,‬‬
‫‪050-4250702/3‬‬
‫(‪)23-35‬‬
‫נסיעה‬
‫‪+‬‬
‫לפירוק‬
‫קונה‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬קרסט ‪ -‬מדבקות להלבנת שירות‪ .‬אמינות‪ .‬מחיר‪,‬‬
‫■‬
‫כל המכוניות‪ ,‬משאיות‪ ,‬טרקו שיניים‪ ,‬כל הסוגים במחירים ‪0722-777-200‬‬
‫■ בית פרטי מאבן כולל‬
‫(‪)50-50/16‬‬
‫_____________________________________________‬
‫אישורים‪,‬‬
‫‪+‬‬
‫אמינות‬
‫טורים‪,‬‬
‫‪ 2‬צימרים ‪ +‬חצר גד�ו‬
‫‪ 052-3239123 ,052-5752933‬מפתיעים! ‪ ,03-6199567‬רח'‬
‫_____________________________________________‬
‫לה‪ ,‬בצלע ההר‪ ,‬צופה‬
‫(‪ )1-1/17‬עזרא ‪ ,66‬בני‪-‬ברק‬
‫(‪)27-34‬‬
‫_____________________________________________‬
‫לנוף מדהים‪ +‬בריכה‪( ,‬על‬
‫■ קונה כל הרכבים‬
‫עמודים)‪,052-7155422‬‬
‫לפירוק‪ +‬נסיעה‪.‬‬
‫הלוואות ומשכנתאות‬
‫קל אוטו‬
‫‪050-5238722‬‬
‫‪052-4714818‬‬
‫‪053-3147542‬‬
‫(‪)48-47/16‬‬
‫(‪)36-38/16‬‬
‫_____________________________________________‬
‫_____________________________________________‬
‫הסוכן שלך בקל אוטו‬
‫‪ ‬הלוואות לשכירים‬
‫השכרת רכב‬
‫‪ ‬בעתיקה בית סימונה ‪5 -‬‬
‫ועצמאיים עד ‪ 10,000‬ש"ח‪,‬‬
‫במחירים הכי טובים!!!‬
‫מכירת רכבים החזר בצ'קים במיידי‪,‬‬
‫יח' מאובזרות‪ ,‬עד ‪ 30‬איש‪,‬‬
‫‪052-6809242‬‬
‫גישה לרכב‪ ,‬מעל מקווה‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ )29-32‬הזמנותמרכזארצי ‪02-6-630-630‬‬
‫‪ 100% ‬מימון והנחות‬
‫האר"י‪( ,‬ניתן להשכרה‪/‬‬
‫בלעדיות לרכבים‬
‫חדשים הלוואות עד בפריסת צ'קים ■ נתיב ‪ -‬השכרת רכב‬
‫מכירה) ‪054-2196965‬‬
‫(‪)16-42/16‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מהיבואן‬
‫ישירות‬
‫‪00‬‬
‫יד‬
‫‪ &10,000‬לשנה לבעלי לנהגים צעירים וחדשים‬
‫וגדולות‪,‬‬
‫‪ ‬דירות קטנות‬
‫רכבים"‪,‬‬
‫"לוינסון‬
‫חשבון תקין *מכירה *השכרה‬
‫נקיות וממוזגות ‪ +‬נוף‪ ,‬לימים‪/‬‬
‫‪076-5412123‬‬
‫(‪)32-32‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ללא ערבים *ליסינג‪03-7267260 ,‬‬
‫(‪)4-4/17‬‬
‫שבתות וחגים‪ ,‬לחרדים בלבד!‬
‫_____________________________________________‬
‫הלוואות‬
‫‪,052-7645275/2/3‬‬
‫עד לבעלי חשבון ■ רכב ‪ 7‬מקומות‪ ,‬לאברכים‬
‫וולבו‬
‫‪&50,000‬‬
‫תקין‬
‫‪,054-8592082‬‬
‫בבני‪-‬ברק‪ ,‬החל מ‪ 250 -‬ש"ח‬
‫‪ )volvo( ‬וולוו‪ ,‬שנת‬
‫ליום‪050-2502552 ,‬‬
‫‪058-3245275/2‬‬
‫(‪ ,S90 ,97 )16-42‬שחור‪ 3000 ,‬נפח‬
‫(‪)4-2/17‬‬
‫‪_____________________________________________ 052-4132855‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מנוע‪ 100,000 ,‬ק"מ‪ ,‬שמורה‬
‫‪" ‬הצימר של מולי" ‪-‬‬
‫בס"ד‬
‫משרד דתי‬
‫מאוד!!! ‪054-3455437‬‬
‫(‪)32-32‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ברמה גבוהה‪ ,‬חצר ‪ +‬ברכה‬
‫‪052-7113937‬‬
‫ענקית ‪ +‬נוף‪058-7506090 .‬‬
‫(‪)25-24/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ דירה ‪ +‬מלונית (‪15-50‬‬
‫‪ ‬דירות יפהפיות נקיות‬
‫מיטות) ‪ +‬אולם ‪ +‬חצר‬
‫ומסודרות‪ ,‬לשבתות וימים‬
‫משחקים‪ ,‬נקי במיוחד‪,‬‬
‫בעתיקה ובכלל‪052-7613501/2 ,04-6923371 ,‬‬
‫(‪)47-49/16‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪057-3112314 ,052-7183288‬‬
‫(‪)26-25/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫קצרין‬
‫‪* ‬בעתיקה בכיכר המגינים‬
‫ נקיה‪ ,‬גדולה וממוזגת לזוגות ■ בקצרין וילה גדולה‪ ,‬דירות‬‫משפחתיות ודירות זוגיות‪,‬‬
‫ומשפחות‪* .‬צימר לימים‬
‫מאובזרות וממוזגות‪ ,‬קרוב‬
‫ושבתות‪,052-7687778 ,‬‬
‫(‪ )25-52‬לבית כנסת‪052-2582452 .‬‬
‫‪077-7677018‬‬
‫_____________________________________________ ‪04-6961029‬‬
‫(‪28-42‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬וילה קרקע ‪ 2‬קומות‬
‫‪ +‬צימר לזוג ‪ ,2 +‬מאובזר‬
‫קריית שמונה‬
‫וממוזג‪ ,‬גינה גדולה‬
‫ונדנדה‪+‬בריכה‪ ,‬לחגים‪ ,‬שבתות ‪ ‬צימרים חדשים מאובזרים‬
‫(‪ )29-32‬וממוזגים‪ ,‬ברמה גבוהה!!!‬
‫וימים‪054-2468260/1 ,‬‬
‫_____________________________________________ ג'קוזי‪ ,‬נוף מדהים‪ ,‬צמוד‬
‫מאוד‬
‫‪ ‬דירת ארוח‪ ,‬קרוב‬
‫לביכנ"ס וסופר‪,‬‬
‫לעתיקה‪ ,‬יפה ומרוהטת‬
‫‪050-4100563‬‬
‫‪,050-4126233‬‬
‫(‪)30-33‬‬
‫_____________________________________________‬
‫לשבתות‪/‬חגים‪/‬ימים‪.‬‬
‫‪ ,052-3953998‬שי‪.‬‬
‫ראש פינה‬
‫‪ ,054-2468262‬ספיר‬
‫(‪)29-32‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ "הפגודה בפינה" ‪ 4 -‬יח'‬
‫‪ ‬בית גדול‪ 4 ,‬חד' ממוזג‬
‫ספא‪ +,‬מדהימות‪ ,‬מאובזרות וממוזגות‪,‬‬
‫בריה וג'קוזי מחוממים‪,‬‬
‫קרוב לק‪ .‬צדיקים ‪ +‬בריכה‬
‫מגלשת מים וגינה‪,‬‬
‫‪ 04-6921608‬עלית‪ .‬קבוצות‪/‬משפחות‪/‬זוגות‬
‫‪,050-5651279‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪www.hapagoda.com )29-40‬‬
‫‪4‬‬
‫דירת‬
‫העתיקה‬
‫‪ ‬בצפת‬
‫‪054-9988348‬‬
‫(‪)20-18/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫חד'‪ ,‬יפה במיוחד‪ ,‬ממוזגת ‪+‬‬
‫מרפסות‪ ,‬נוף‪,053-3133173 ,‬‬
‫רמת הגולן‬
‫‪053-3130369‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪28-35‬ל) ■ במרכז הדתי חיספין‪,‬‬
‫‪ ‬בעיר העתיקה (האר"י)‪ ,‬צימר חדש ומאובזר‪ ,‬ג'קוזי‪,‬‬
‫דירות נופש ממוזגות‬
‫אטרקציות‪ ,‬בריכה נפרדת‬
‫ביישוב‪054-2232004 .‬‬
‫ומאובזרות‪ ,‬נוף ומרפסות‪,‬‬
‫(‪11-37‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪052-8484726 ,050-2572577‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪  )28-35‬בקצרין‪ ,‬חדרי נופש‬
‫‪ ‬פינה באופק‪ ,‬מתחם עם משפחתיים ומאובזרים‪ ,‬קרובים‬
‫‪ 4‬צימרים ‪ +‬בריכה וג'קוזי‪,‬‬
‫לכל אתרי הצפון‪ ,‬במחירים‬
‫נוף פסטורלי לחרמון‪ .‬אהובה‪ ,‬נוחים! הנחות לאטרקציות‪,‬‬
‫_____________________________________________ ‪04-6961175 ,050-5275981‬‬
‫‪050-6582939‬‬
‫(‪)23-34‬‬
‫(‪28-39‬ל) _____________________________________________‬
‫‪ ‬ויטראז'‪ ,‬בעתיקה‪ 8 ,‬חדרי‬
‫טיולים‬
‫(‪31-40‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫אירוח יוקרתיים ומפוארים‪,‬‬
‫קרוב‬
‫למשפחות ולקבוצות‪,‬‬
‫‪ ‬טיולי אתרים‬
‫לביהכנ"ס קרליבך‪ ,‬חב"ד‪,‬‬
‫(‪ )21-20/17‬ומעיינות באזורים בית‬
‫‪052-7646814‬‬
‫_____________________________________________‬
‫אל‪ ,‬פעילויות בחווה‬
‫‪ ‬בביריה ‪ -‬בין צפת‬
‫למשפחות וקבוצות‪,‬‬
‫מאובזרת‪,‬‬
‫למירון‪ :‬סוויטה‬
‫‪054-5777878‬‬
‫(‪)25-32‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 2‬חד' ‪ +‬סלון‪ 2 ,‬ג'קוזי‪,‬‬
‫בריכה וסאונה‪ ,‬מחירים‬
‫טיולי ג’יפים‬
‫נוחים! ‪,052-2617816‬‬
‫■‬
‫(‪" ■ )21-32‬בנצי טיולי ג'יפים" ‪-‬‬
‫‪052-8650222‬‬
‫■ סמוך לרשב"י‬
‫חד' למשפחות‪ ,‬מפוארת‪ _____________________________________________ ,‬חוויית שטח יחודית מס' ‪1‬‬
‫מאובזרת‪ +‬בריכה ושולחן ■ מבחר גדול של דירות‬
‫צימרים יפיפיים‬
‫באיכות‪ ,‬מצפה יריחו‪,‬‬
‫נופש בצפת וסביבוו‬
‫‪050-2403750 ,052-2403750‬‬
‫ומאובזרים‪ ,‬ג'קוזי בכל‬
‫בקרו‬
‫מקצועי‪.‬‬
‫סנוקר‬
‫צימר‪,‬ספא‪,‬מדשאות‪ ,‬באתר‪" -‬וילת דורון פאר" תיה‪ ,‬ממוזגות‪ ,‬למשפחות‬
‫ולקבוצות‪,‬‬
‫ביכנ"ס מפואר‪,‬בריכת‬
‫במחירים נוחים‪ )21-33( .‬קברות צדיקים‬
‫‪050-4296661 050-2004839‬‬
‫‪050-4105896‬‬
‫_____________________________________________‬
‫שחיה‪.‬‬
‫‪ ‬מתארגנת נסיעה ל"קבר‬
‫‪050-7477127‬‬
‫(‪)8-35‬‬
‫‪04-6980959‬‬
‫עד‬
‫לתפארת‬
‫צימר‬
‫‬‫בס"ד‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪)15-41‬‬
‫■‬
‫_____________________________________________‬
‫השונמית" הידוע בסגולותיו‬
‫‪ 11‬מיטות‪ ,‬כל השנה‪ ,‬לבחורים מהסטייפלר לפקידת עקרות‪,‬‬
‫‪* ‬דירת נופש יפה‬
‫■ "אחוזת נועם" ‪4 -‬‬
‫ומשפחות‪ ,‬מומלץ ביותר!‬
‫ומסודרת ‪ +‬ג'קוזי *קוטג'‬
‫‪052-7190944‬‬
‫‪30‬‬
‫עד‬
‫נופש‪,‬‬
‫דירות‬
‫ולבחורי‬
‫לזוגות‪ ,‬למשפחות‬
‫‪052-7623725‬‬
‫(‪)6-8/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מיטות‪ ,‬יוקרתיות‪,‬‬
‫ישיבות‪,050-4127850 ,‬‬
‫למשפחות‪/‬זוגות‪,‬‬
‫‪04-6980421‬‬
‫‪" ‬סוויטות הארי" ‪ -‬יחידות‬
‫■ למרגלות ההר ‪ 4 -‬יחידות ממוזגת‪ ,‬ליד ת‪.‬מרכזית נופש בעתיקה‪ ,‬מפוארות‪,‬‬
‫ממוזגות ונקיות‪ ,‬נוף וג'קוזי‪,‬‬
‫אירוח ‪ +‬בריכה ‪ +‬גינה לזוגות ועתיקה‪ ,‬חצר ענקית‬
‫ומשפחות‪ + ,052-4604609 ,‬נוף מרהיב ‪ +‬בריכה‪050-4156810 ,‬‬
‫(‪)17-17/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪04-6980449‬‬
‫נדנדות ‪052-5856465‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ ■ )29-28/17‬בעתיקה! צימרים‬
‫‪6‬‬
‫‬‫מרים"‬
‫■ "אחוזת‬
‫מושקעים ויפים‪ ,‬ממוזגים‬
‫מפוארים‪ ,‬בריכה ‪  +‬דירת נופש‪ ,‬נקיה‪,‬‬
‫צימרים‬
‫(‪)28-39‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪)30-33‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪)18-44‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪)18-20/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מרחבים למשפחות‪ ,‬קבוצות‬
‫ולזוגות ‪ +‬נוף‪ ,‬מרהיב סמוך ברכת ספא מחוממת וסאונה מרווחת‪ ,‬מסודרת וממוזגת‪,‬‬
‫‪ 7‬מיטות‪ ,‬נוף‪ ,‬סמוך לעיר‬
‫לרשב"י‪,052-5226788 ,‬‬
‫לזוגות ומשפחות‪,‬‬
‫_____________________________________________ העתיקה‪054-8419332 ,‬‬
‫(‪04-6980419 ,052-5254569 )35-38/16‬‬
‫‪04-6980585 ,052-4478055‬‬
‫(‪)29-32‬‬
‫(‪_____________________________________________ )5-5/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ומאובזרים‪ ,‬במחירי מבצע!!‬
‫‪,052-8973803‬‬
‫‪054-5797133 ,054-3979167‬‬
‫(‪)33-33/16‬‬
‫_____________________________________________‬
‫לפרסום‬
‫בלוח‬
‫‪03-6162228‬‬
‫בחברות ההשכרה!‬
‫‪ ‬השכרת אופניים‬
‫‪* ‬סיאט טולדו בהנחה‬
‫‪ 40‬ש"ח מבצעים מיוחדים כל‬
‫משמעותית ובהחזר של ‪ 990‬חשמליים‪,‬‬
‫שעות‪,‬רק‪58‬ב‪-‬ש"ח ליום השנה!!! מחירים‬
‫ש"ח‪ ,‬לחודש ללא מקדמה‪ ,‬ל‪3 -‬‬
‫שלם‪ ,‬מתאים לקבוצות מיוחדים לבין הזמנים‪.‬‬
‫מבצע מיוחד לכמות‬
‫מוגבלת עד ‪ 20‬משתתפים‪ .‬ספידי ‪03-523-66-50‬‬
‫מערכת וויז ומצלמה מתנה‪,‬‬
‫ימים אחרונים להספקה לבין בייק רח' ז'בוטינסקי ‪050-333-222-8 34‬‬
‫‪054-700-50-66‬‬
‫הזמנים!! ‪076-5412123‬‬
‫(‪ )32-32‬ב"ב ליד מ‪ .‬מור‪,‬‬
‫(‪)5-2/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫_____________________________________________‬
‫‪050-3553533‬‬
‫(‪30-41‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫סיטרואן‬
‫השכרת רכב‬
‫‪ ‬מתארגנת קבוצה‬
‫לרכישת סיטרואן ברלינגו ‪8‬‬
‫מקומות בהנחה משמעותית‪ ■ ,‬צביקה כהנא ‪ -‬השכרת‬
‫‪ 100%‬מימון ובהחזר חודשי‬
‫בחודש‪ ,‬רכב ונופש בארץ ובעולם‪,‬‬
‫החל מ‪ 1,450 -‬ש"ח‬
‫אצלינו השירות מעל‬
‫מרכז הזמנות ארצי‬
‫‪076-5412123‬‬
‫(‪)32-32‬‬
‫_____________________________________________‬
‫השכרת רכב‬
‫סקודה‬
‫‪ ‬סקודה סופרב‪ ,‬מפואר‪,‬‬
‫מטופל רק בחברה‪ ,‬בלי‬
‫פגיעות‪ 124,000 ,‬קילומטר‪,‬‬
‫יד ראשונה‪ 79,000 ,‬ש"ח‬
‫לרציניים‪050-6284747 ,‬‬
‫(‪16-36‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫רנו‬
‫‪ ‬רנו קנגו ‪,1600 ,2008‬‬
‫אוטומט ‪ +‬תוספות‪ ,‬טסט‬
‫לשנה‪ ,‬לבנה‪ ,‬יד שניה‪,‬‬
‫‪054-8402332‬‬
‫(‪)32-32‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מציאה לוגאן‪,2011 ,‬‬
‫יד שניה‪ ,‬ידני‪ 7 ,‬מקומות‪,‬‬
‫‪ 140,000‬קילומטר‪ ,‬במצב‬
‫חדש‪052-4289298 ,‬‬
‫(‪31-34‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫הסוכן החרדי שלך‬
‫הוותיק והאמין‬
‫בחברות הגדולות בעולם‬
‫הכל!!! ‪03-6318999‬‬
‫‪ ‬מחיר החל מ‪2,400-‬‬
‫התעמלות‬
‫ש"ח כולל מע"מ‪ ,‬ללא‬
‫הגבלת קילומטרים‪,‬‬
‫‪ ‬מאמן כושר‪* :‬אירובי‬
‫לרכב מסוג מאזדה ‪2‬‬
‫*ריצה *מתיחות *תזונה‬
‫וניסאן מיקרה‪ ,‬מאזדה *הורדה במשקל‪.‬‬
‫‪ ,053-9583627‬יעקב‬
‫‪ 2,750 - 3‬ש"ח‪.‬‬
‫(‪)32-43‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪052-5306666‬‬
‫טוען רבני‬
‫‪050-6666599‬‬
‫(‪32-39‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪)44-40/16‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬רכב ‪ 7‬מקומות לאברכים ‪ ‬מתגרשים? לא לבד!!!‬
‫בלבד בבני‪-‬ברק‪ ,‬הונדה שאטל טוען רבני ישראל זכריה‪ .‬מוסמך‬
‫‪ 200‬ש"ח ליום‪ 250 ,‬ש"ח‬
‫ומקצועי‪ .‬ל‪.‬מ‪ .‬טל'‪:‬‬
‫לשבת‪052-7696100 ,‬‬
‫(‪ ,054- 6632298 )24-23/17‬יצוג בבית הדין‬
‫_____________________________________________‬
‫רבני‪ -‬פרטי‪ ,‬ממונות‪-‬אישות‪.‬‬
‫בס"ד‬
‫מ‬
‫(‪)18-43‬‬
‫מיוחבצעי ‪ 3,000‬ש"ח‬
‫_____________________________________________‬
‫‪TOURS‬‬
‫סוכנות ארצית להשכרת רכב‬
‫דים ם‬
‫!‬
‫ת‬
‫שכור‬
‫לא שו טוב‪:‬‬
‫ש לפניכרים‬
‫מתק‬
‫שרים‬
‫‪rent a car‬‬
‫פרטיות | מסחריות | מפוארות‬
‫מרכז הזמנות ארצי‬
‫מוצרים‬
‫‪03-578-94-54‬‬
‫ושירותים‬
‫■ "שחר השכרת רכב"‪-‬‬
‫דיו וטונרים‬
‫פרטיות‪ ,‬מסחריות‬
‫‪" ‬טונר ודיו" ‪-‬ר' עקיבא ומשפחתיות (‪,)7-9‬‬
‫גם לנהגים חדשים ולפי‬
‫‪ 109‬ב"ב‪ ,‬כל סוגי הדיו‬
‫והטונרים למדפסת‪,‬‬
‫‪077-40-900-70‬‬
‫שעות‪.‬‬
‫(‪)3-5/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫החל מ‪ 20 -‬ש"ח‪,‬‬
‫להזמנות ‪050-4161617‬‬
‫■ אביב השכרת רכב‬
‫ חדש!!! קבריולט‪,‬‬‫הובלות והסעות ג'יפים‪ ,‬מרצדס‪ ,‬מסחריות‬
‫‪ ‬הובלות אריאל‪ ,‬דירות‪ ,‬גם לנהגים צעירים‬
‫וחדשים‪03-5790909 ,‬‬
‫(‪)14-40‬‬
‫פריטים בודדים‪ ,‬פירוק והרכבת _____________________________________________‬
‫(‪)29-2/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫רהיטים‪ ,‬בכל הארץ‪,‬‬
‫‪054-5572342 ,052-3303187‬‬
‫(‪30-37‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מוביל מקצועי עושה‬
‫הובלות קטנות וגדולות‪,‬‬
‫בב"ב ובכל הארץ‪ ,‬קו‬
‫קבוע לירושלים‪ ,‬מידי יום‪,‬‬
‫‪050-8761460‬‬
‫(‪30-41‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪050-4160126 | 03-5705102‬‬
‫■ איזי‪-‬רנט מלווה‬
‫אותך לאורך כל הדרך‪,‬‬
‫במחיר הטוב ביותר‪ ,‬בכל‬
‫החברות בארץ ובחו"ל‬
‫‪02-5805870‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫(‪)1-1/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫יעוץ ועזרה‬
‫‪ ‬יועצת זוגות ‪ M.A‬נסיון‬
‫מיוחד בפתרון בעיות‪,‬‬
‫‪077-4361430‬‬
‫(‪)32-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫לימוד נהיגה‬
‫‪ ‬דרור חלוץ‪ ,‬בבני‪-‬ברק‬
‫והסביבה‪ ,‬מבצע קיץ‬
‫מיוחד‪ ,‬הקפדה על זמן‬
‫שיעור נהיגה ‪ 40‬דקות‬
‫לפחות‪ ,‬אוטומטי וידני‬
‫‪ 100‬ש"ח או חבילת ‪28‬‬
‫שיעורים‪+‬מבחן מעשי‬
‫‪ 3,029‬ש"ח‪ ,‬אחוזי‬
‫הצלחה גבוהים במבחן‬
‫המעשי‪ ,‬ספר תאוריה‬
‫חינם! ‪052-2514960‬‬
‫(‪23-48‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫■ משה גולני‪ -‬מורה נהיגה‬
‫מוסמך‪ ,‬ותיק וסובלני מאד‪,‬‬
‫טויוטה‪ /‬אוטומט‪ /‬חדשה‬
‫לחלוטין‪ ,‬מבצע ייחודי‪ :‬מחיר‬
‫שיעור‪ 110 :‬ש"ח! מחיר‪:‬‬
‫‪ 28‬שיעורים‪ +‬מבחן פנימי‪+‬‬
‫טסט‪ +‬ספר תאוריה‪3,800 :‬‬
‫ש"ח בלבד!‬
‫‪( 054-4468840‬בב"ב)‬
‫(‪23-34‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫■ "שלוימל'ה הסעות"‬
‫הסעות וטיולים לכל‬
‫הארץ רכבים מפוארים‬
‫ונתב"ג ירושלים וב"ב‪,‬‬
‫‪ ₪ 5,500‬רכב משא החבילה כוללת‪:‬‬
‫שיעורי חובה‪+‬‬
‫‪057-3188842‬‬
‫ואירועים‬
‫ט‬
‫(‪ ₪ 3,900 )33-32/17‬אוטומטי סט פנימי‪+‬‬
‫‪050-7532336‬‬
‫_____________________________________________‬
‫טסט‬
‫קפלר‬
‫‪" ‬הסעות דניאל"‬
‫ רכבים ‪14/16/20‬‬‫מקומות לכל הארץ‪,‬‬
‫שרות אדיב ואמין‪,‬‬
‫‪052-7101020‬‬
‫(‪)26-51‬‬
‫_____________________________________________‬
‫פרטי‪/‬‬
‫‪ ₪ 3,630‬הילוכים‬
‫מרכז מתקדם‬
‫להוראת נהיגה‬
‫קבלנות למשאית‬
‫לבעלי רשיון על‬
‫פרטי הילוכים‬
‫‪3,0‬‬
‫‪00‬‬
‫ראשון לאפשרות שיעורים‬
‫&‬
‫לי‬
‫מומרוודתע"י עד הרישיון‬
‫רח' ההסתדרות ‪ 2‬פתח תקווה‬
‫לנלימוד‬
‫משרד‪ 03-9318481 :‬נייד‪ 052-2945976 :‬כים‬
‫שיחת חינם‪ 1800-280-800 :‬לימוד‪-‬נהיגה‪com.‬‬
‫‪ 6‬כ”א‪-‬כ”ג תמוז תשע”ו ‪27-29/07/16‬‬
‫‪" ‬שמעוני" ‪ -‬בית ספר‬
‫לנהיגה‪ 50 ,‬שנות נסיון‪,‬‬
‫הילוכים‪ ,‬אוטומט‪ ,‬נכים‪,‬‬
‫אוטובוס ציבורי זעיר‪,‬‬
‫משאית‪ ,‬אופנועים‪,‬‬
‫‪,03-6054445‬‬
‫‪03-6044435‬‬
‫(‪)24-48‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬אהרון מורה לנהיגה‪,‬‬
‫אוטומט‪ ,‬מזדה ‪,3‬‬
‫חדישה‪ ,‬טסט מיידי‪,‬‬
‫מבחן פנימי חינם‪,‬‬
‫‪050-4469796‬‬
‫(‪)24-48‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ נהיגה ברמה אחרת‪,‬‬
‫לימוד מהיר‪ ,‬קצר‬
‫ואיכותי‪ ,‬מבצעים‪ +‬עזרה‬
‫בתאוריה‪ ,‬יוסי בן יהודה‪.‬‬
‫‪03-5352975‬‬
‫‪052-2595370‬‬
‫(‪13-13/17‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪" ‬ביחד" ‪ -‬שידוכים לכל‬
‫הגילאים‪ ,‬מאגר ארצי‪ ,‬שדכניות‬
‫מכל הארץ‪ ,‬בברכת גדו"י‪,‬‬
‫‪072-2391111‬‬
‫(‪)32-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪" ‬ברכת יוסף" ‪ -‬שידוכים‬
‫לרווקים‪/‬רווקות‪ ,‬מעל גיל‬
‫‪ ,30‬איכותיים‪ ,‬מהמגזר הדתי‬
‫והחרדי‪050-5559877 ,‬‬
‫(‪31-34‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫■ "שידוכי המרכז" ‪-‬‬
‫שידוכים לחרדים ודתיים‬
‫בלבד! שדכן מקצועי עם‬
‫המון הצעות‬
‫‪054-8422105‬‬
‫‪03-6189388‬‬
‫(‪)16-42‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ מגוון הצעות שידוך למגזר‬
‫החרדי והדתי‪,‬כללי‪ ,‬רווקים‪/‬ת‬
‫ופרק שני לכל הגילאים ולכל‬
‫רמות ההשכלה (מטפלים גם‬
‫בקשיי שידוך)‪ ,‬משעה ‪10:00‬‬
‫בבוקר‪052-3340338 ,‬‬
‫(‪)12-44‬‬
‫מוצרי אפיה‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬צמוקים ושקדים‪ -‬המרכז ■ בת מלך‪ ,‬משרד שידוכים‬
‫איכותי ביותר לחרדים וכיפות‬
‫לאפיה ר' עקיבא ‪48/109‬‬
‫סרוגות‪ ,‬הזיווג הוא כל מעיינינו‪,‬‬
‫תחרות‬
‫ב"ב‪ ,‬במחירים ללא‬
‫סודיות מובטחת‪ ,‬להתקשר‬
‫עלות‪,‬‬
‫*סדנאות ללא‬
‫(‪ )29-2/17‬בימים א'‪-‬ה' בשעות ‪16:00-‬‬
‫‪050-4161617‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 21:00‬בלבד‪052-7333955 ,‬‬
‫(‪)32-2/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מזגנים‬
‫שיפוצים וצבע‬
‫‪ ‬למכירה מזגנים עיליים‬
‫‪" ‬אביחי ‪ -‬מתווכים"‬
‫ משומשים במצב מצוין‪,‬‬‫(‪ )29-40‬פותחים בפניכם‪ ,‬את‬
‫‪050-5317845‬‬
‫_____________________________________________‬
‫חטיבת השיפוץ והבניה‪,‬‬
‫מחשבים‬
‫כמסורת רבת השנים‬
‫של מקצועיות‪ ,‬אמינות‪,‬‬
‫■ השכרות‪ :‬מחשב‬
‫ניידליום ודייקנות (סיווג קבלנים‬
‫לשבוע ‪ 130‬ש"ח‪ ,‬ומקרן‬
‫‪ 80‬ש"ח‪ .‬ג'‪ ,)100‬לפרטים‪:‬‬
‫‪ 80‬ש"ח‪ .‬הגברה ליום‬
‫המרה מוידאו לדיסק ‪ 30‬ש"ח‪03-5701010 .‬‬
‫(‪)32-32‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪050-7801545‬‬
‫(‪  )29-29/17‬אמבטיית זאב ‪-‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מחשב נייד מחודש לא שפצנו רק החלפנו‬
‫■‬
‫ווינדוס ‪ 7‬החל מ‪ 600 -‬אמבטיה‪,03-5445901 ,‬‬
‫‪,02-5333862‬‬
‫ש"ח כולל אחריות‪,‬‬
‫‪,04-8361130‬‬
‫הוותיק בענף‪.‬‬
‫‪09-9584862‬‬
‫(‪)25-44‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪054-4543701‬‬
‫‪052-6643701‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ )31-5/17‬תקליטנים‬
‫עורכי דין‬
‫‪ ‬דפנה אברהם ‪-‬‬
‫עורכת דין‪ :‬חוזים‪,‬‬
‫מקרקעין‪ ,‬דיני עבודה‪,‬‬
‫באזור המרכז‪,‬‬
‫‪052-3322444‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ ‬תקליטן חרדי אורן דוד‬
‫לאירועים; מקצועי ברמה‬
‫גבוהה ביותר‪ ,‬מגוון סוגי‬
‫מוזיקה‪ :‬חסידי‪/‬מזרחי‪,‬‬
‫כי לארוע של פעם‬
‫בחיים מזמינים את הטוב‬
‫שבטובים! ‪050-4147386‬‬
‫(‪)21-32‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪)21-32‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬טוען רבני‪ ,‬הרב אפרים‬
‫לוי ‪ -‬ייצוג בכל בתי הדין בארץ‪,‬‬
‫‪077-2060590‬‬
‫(‪)25-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫אבידות‬
‫צילום אירועים‬
‫‪ ‬מבצע צילום אירועים‬
‫מקצועי‪ ,‬וידיאו ותמונות‬
‫לברית ‪ 650‬ש"ח לבר מצווה‬
‫וחינה‪ 950 ,‬ש"ח‪ ,‬אפשרות גם‬
‫לצלמת‪052-8510980 ,‬‬
‫(‪30-41‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬צלם מקצועי ברמה‬
‫גבוהה ביותר! לחתונות‪,‬‬
‫בר מצוות‪ ,‬אירוסין ועוד‪,‬‬
‫‪ 5‬ש' נסיון‪ ,‬כשתמונה‬
‫ויוקרה נפגשים‬
‫במחירים הכי זולים!‬
‫‪ ,050-4143558‬דוד‬
‫(‪)21-32‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ יוסי זיו ‪ -‬צלם‬
‫אירועים מקצועי! צוות‬
‫מורחב‪ ,‬שירות ואיכות‬
‫ללא פשרות‪ ,‬מבצעים‬
‫מיוחדים לחתונות‬
‫‪0525-778544‬‬
‫(‪)28-4/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫קורסים‬
‫‪ ‬מכללת ‪ ,R.E.S‬קורס‬
‫תיווך נדל"ן בחינם‪,‬‬
‫בכפוף לתקנון‪,‬‬
‫בפריסה ארצית!‬
‫‪,077-2222211‬‬
‫‪053-7361080‬‬
‫(‪)31-34‬‬
‫_____________________________________________‬
‫קייטרינג‬
‫‪ ‬שכחתי מגבעת בורסלינו‬
‫בטרמפ מאשדוד לבני‪-‬ברק‬
‫בליל שישי "בלק"‪,‬‬
‫‪054-8524048‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬אבד לך משהו? מצאת‬
‫משהו? התקשרו בהקדם ל‪:‬‬
‫‪1-599-500-003‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬אבדו תפילין לפני‬
‫כשבועיים על שם קרישבסקי‪,‬‬
‫פלא'‪052-7677477 :‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬אבד ארנק במוצאי ש"ק פ'‬
‫בלק בקו ‪ 402‬מירושלים לבני‪-‬‬
‫ברק או ברחוב חזו"א ‪ -‬הרב‬
‫לנדוי‪ ,‬פלאפון‪052-7615048 :‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬נמצא נגן בחוף שרתון יום‬
‫רביעי ז' תמוז תשע"ו‪ ,‬טלפון‪:‬‬
‫‪050-4163637‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬אבדה שקית ובה שרשרת‬
‫זהב‪ ,‬תיק גן (גרביים ועוד)‪,‬‬
‫באזור כהנמן ר' עקיבא‪,‬‬
‫‪052-7122418 ,052-7117849‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬אבד מחזיק מפתחות‬
‫היקר לבעליו עם או קי מתכתי‬
‫בקו ‪ 68‬באיזור רמת אשכול‬
‫בירושלים‪052-6795000 ,‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬נמצאה טבעת מוכספת‬
‫ברחוב יחזקאל בגאולה בחג‬
‫השבועות‪053-3154020 ,‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שפע מטעמים‪,‬‬
‫אוכל מוכן לשבתות‪,‬‬
‫חגים ולכל סוגי האירועים יד שניה‬
‫בהשגחת יורה דעה‪,‬‬
‫קונים‬
‫מבצע ‪ 30‬ש"ח למנה‬
‫קומפלט‪ ,‬ר' עקיבא ‪,5‬‬
‫■ *קונה ומפנה אלומיניום‪,‬‬
‫פתח‪-‬תקוה‪ ,‬להזמנות‪,‬‬
‫מצברים‪ ,‬נירוסטה‪ ,‬מזגנים‪,‬‬
‫(‪ )30-40‬מחשבים‪ ,‬ברזים‪* .‬פינוי‬
‫‪052-8838186‬‬
‫_____________________________________________‬
‫שידוכים‬
‫■ "חסדי נועה" ‪ -‬שידוכים‬
‫לכל הגילאים‪ ,‬לכל המגזרים‬
‫בארץ ובעולם ‪ -‬סודיות‬
‫מובטחת! ‪054-7195111‬‬
‫(‪)23-22/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מחסנים‪050-5536359 ,‬‬
‫(‪)28-39‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ קונה ספרי קודש‬
‫ישנים וכן מכתבים‬
‫מקוריים מגדולי ישראל‪,‬‬
‫תשלום גבוה‪.‬‬
‫‪052-7674348‬‬
‫(‪)23-52/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫הלוח של הציבור החרדי‪/‬דתי ‪ 200,000‬עותקים בכל רחבי הארץ‪ .‬טלפון‪03-6162228 :‬‬
‫‪ ‬שואב אבק ביתי‬
‫■ קונים זהב! יהלומים!‬
‫במזומן! חזק ‪ ,W1300‬תוצרת‬
‫כלי כסף! בכל מצב!‬
‫‪ ,REWONTA‬איכותי‪160 ,‬‬
‫אפשרות בבית הלקוח‪.‬‬
‫ב"ב‪052-5737813,‬‬
‫בלבד‪,‬‬
‫ש"ח‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪054-2821847‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪  )16-42‬מדפסת ‪ HP‬משולבת‬
‫נסיעה‪,‬‬
‫‪+‬‬
‫לפירוק‬
‫■ קונה‬
‫עם סורק וקופי‪ 250 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫כל המכוניות‪ ,‬משאיות‪ ,‬רטק‪052-5543055 ‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫טורים‪ ,‬אמינות ‪ +‬אישורים‪,‬‬
‫‪ ‬פלטת גריל לצלייה‬
‫‪052-5752933‬‬
‫(‪( )21-20/17‬פלנצ'ה)‪ ,‬חדשה באריזה‪60 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ש"ח‪050-4551056 ,‬‬
‫‪ ‬דרוש ארון ספרים‪,‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪050-4116799‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרושה עגלת טיולון‪,‬‬
‫למכירה‬
‫‪050-4116799‬‬
‫(‪32-33‬ח) מבחר פאות יד שנייה‬
‫_____________________________________________‬
‫במצב טוב‪ ,‬טרייד אין‪ -‬החלפה‬
‫‪ ‬דרושים שעונים‪ ,‬רדיו‪,‬‬
‫טרנזיסטורים לילד לפרוק‬
‫מקבלים‬
‫והרכבה מחדש‪054-3429699 ,‬‬
‫(‪32-33‬ח) פאות למכירה‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬משפ' אברך ברוכת ילדים‬
‫בבני ברק‬
‫מעוניינת בסורג נפתח‬
‫לחלון ‪050-2030007‬‬
‫בגודל‪ 98X98 ,‬ס"מ (אפשרי‬
‫בתשלום)‪08-9765927 ,‬‬
‫(‪32-33‬ח) ‪ ‬מזגן עילי חב' אלקטרה‬
‫_____________________________________________‬
‫שתים וחצי כ"ס‪ ,‬ב‪ 400 -‬ש"ח‪,‬‬
‫‪ ‬למשפחה דרוש מזגן‬
‫‪054-5823874‬‬
‫טוב‪ ,‬דחוף‪,054-7354625 ,‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫לא בשבת‬
‫(‪32-33‬ח) ‪ ‬מכונת כביסה חב' אאיגה‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬למשפחה גדולה דרושה ‪ 6‬קילו‪ ,‬דרוש תיקון קל‪ ,‬ב‪-‬‬
‫_____________________________________________ ‪ 450‬ש"ח‪054-5823874 ,‬‬
‫ספה‪050-4125549 ,‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫(‪32-33‬ח) _____________________________________________‬
‫‪ ‬מדיח כלים גדול‪ ,‬קינג‪,‬‬
‫‪ ‬דרושה מגירות ירקות‬
‫‪ 200‬ש"ח‪ ,‬לפרטים‪:‬‬
‫למקרר גדול של חברת‬
‫‪054-4273857‬‬
‫"באוקנכט" אמריקאי‪,‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪057-3111863‬‬
‫(‪32-33‬ח) ‪ ‬מגהץ אדים‪ 20 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪054-4273857‬‬
‫לפרטים‪:‬‬
‫‪"8‬‬
‫"סופר‬
‫במקרנה‬
‫‪ ‬מעוניין‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫עם קול‪053-3185602 ,‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬זקוקים בדחיפות למספר‬
‫מאווררים עבור סוכת ביהמ'ד‪,‬‬
‫אפשרי יד שניה‪,‬‬
‫‪052-7193701‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרוש אורגן בדחיפות‬
‫למסירה למשפחה דלת‬
‫אמצעים עם ילדים בעלי בעיות‬
‫רגשיות‪052-7151692 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪32-33‬ח) המכשיר הדיגיטלי‬
‫‪ ‬שידה ‪ +‬מראה יפיפיה‬
‫מעץ מלא עם מגירה בעיטור‬
‫ידית קריסטל‪ ,‬חדשה‬
‫מהאריזה‪ 499 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-7633316‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שידה עם ‪ 2‬מגירות מעץ‬
‫מלא‪ ,‬יטור ידית קריסטל‪,‬‬
‫חדשה מהאריזה‪ 299 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-7633316‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫עדנייבי‬
‫‪ ‬ספה דו מושבי כחול‬
‫‪ +‬כריות נוי‪ 300 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪050-7463631‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ספריה לספרי קודש‬
‫עץ מלא‪ ,‬צבע שחור מט‬
‫‪ +‬דלתות ומגירות ב‪,250 -‬‬
‫‪053-3114819‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כסאות ברזל ומעץ‪10 ,‬‬
‫ש"ח‪ ,‬לפרטים‪054-4273857 :‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ארונית מעץ יפיפיה‪200 ,‬‬
‫ש"ח‪ ,‬לפרטים‪054-4273857 :‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬זוג שידות קטנות ונגה‬
‫יפהפיות‪ ,‬כ"א ‪ 150‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-7603865‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ספה דו מושבית עור צבע‬
‫קרם איכותית‪ ,‬נוחה מאוד‪,‬‬
‫‪ 450‬ש"ח‪ ,‬בני‪-‬ברק‪,‬‬
‫‪052-5737813‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מיטת עץ מתרוממת עם‬
‫ארגז מצעים‪ ,‬מצב טוב‪220 ,‬‬
‫ש"ח‪ ,‬בני‪-‬ברק‪052-5737813 ,‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫כספי ציבור‬
‫לא מבזבזים!‬
‫יד שניה‬
‫מוכרים‬
‫מוצרי חשמל‬
‫‪ ‬אורגן ימהה ‪ ,401‬במחיר‬
‫‪ 1,500‬ש"ח‪,050-3498150 ,‬‬
‫‪03-9218152‬‬
‫(‪)29-32‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ גמ"ח ניתוק אינטרנט‬
‫ממחשבים ניידים ונייחים חינם‬
‫שירות בבני ברק ובירושלים‪,‬‬
‫‪052-7611936‬‬
‫(‪)13-48‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מזגן חלון אלקטרה ‪ 1‬ורבע‬
‫כוח סוס‪ ,‬מצב נדיר‪ 2 ,‬בלוני‬
‫גז גדולים‪ ,‬סירה לים פיברגלס‬
‫ל‪ 4 -‬נוסעים‪ ,‬מכונת כביסה‪,‬‬
‫‪052-2530036‬‬
‫(‪)28-32‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬טאבלט ‪ 7‬אינץ‪ ,‬מצב‬
‫מצוין עם ווינדוס ‪ 300 ,8‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-7123106‬‬
‫(‪)31-34‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מזגני חלון‪ 1 ,‬כ"ס‪1.5,‬‬
‫כ"ס ‪ 2.5‬כ"ס‪ ,‬במצב‬
‫מצוין‪ .‬יצחק‪,‬‬
‫‪054-4584974‬‬
‫(‪)32-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מקרר יד שניה במצב‬
‫מצוין‪ 200 ,‬ש"ח‪ ,‬בירושלים‪,‬‬
‫‪050-4172197‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מכונת קפה נספרסו‬
‫במצב חדש‪ 450 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-8444550‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬במצב מצוין!!! מקרר‬
‫אפולו תדיראן‪ 500 ,‬ליטר‪,‬‬
‫מחיר‪ 500 :‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-3655367‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מכונת כביסה אלקטרה‬
‫לוקס‪ ,‬פתח קדמי‪ 5 ,‬ק"ג‪ ,‬בת‬
‫ארבע שנים‪ ,‬מחיר‪ 500 :‬ש"ח‪,‬‬
‫טלפון‪052-3655367 :‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬במצב מצוין!!! תנור‬
‫אפיה ‪ +‬כיריים‪ 400 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫טלפון‪052-3655367 :‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בפתח תקוה‪ ,‬מקרר‬
‫משרדי מורחב‪,85X60X60 ,‬‬
‫מעולה‪ 400 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-2786557‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בלנדר קנויד‪ 200 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫טל'‪054-6983461 :‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מאוורר רצפה מסתובב‪,‬‬
‫‪ 80‬ש"ח‪050-7463631 ,‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬רולים מקצועים לשיער‪,‬‬
‫רמינגטון‪ 50 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-7110779‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬חצובות בלרס ‪ +‬ראשי‪,‬‬
‫להבות פסחיים כחדש‪ ,‬מחיר‬
‫סמלי‪ 190 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-7110779‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מקרר במצב טוב‪ ,‬ב‪500 -‬‬
‫ש"ח‪054-5823874 ,‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מקרר חצי מטר על חצי‪,‬‬
‫קטן‪ ,‬מצב טוב מאוד‪ ,‬ב‪,250 -‬‬
‫‪054-5823874‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מקפיא מעולה וטוב‪ ,‬לא‬
‫עושה קרח‪ 4 ,‬מגירות‪ ,‬ב‪200 -‬‬
‫ש"ח‪054-5823874 ,‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫החדיש‪ ,‬החסכוני‬
‫והותיק ביותר‬
‫עם נסיון של למעלה‬
‫מ‪ 20 -‬שנהלהפעלת‬
‫מזגנים במטבעות‬
‫ובכרטיסי אשראי‬
‫השגנו תורם לסבסוד‬
‫‪ 10‬מכשירים‬
‫כל הקודם זוכה! ‪052-7644144‬‬
‫‪ ‬כוננית ספרים גדולה‬
‫ריהוט‬
‫וחזקה‪ ,‬אורך ‪ 2‬מטר‪ ,‬גובה‬
‫‪ 2 ‬מיטות נפרדות ‪2 +‬‬
‫‪ 1.55‬ס"מ אורך‪ ,‬צבע חום‪,‬‬
‫ארגזים ‪ 2 +‬מזרונים עמינח מחיר‪ 220 ,‬ש"ח‪ ,‬צבע חום‪,‬‬
‫לחדר שניה‪ ,‬במצב מצויין‪,‬‬
‫בני‪-‬ברק‪052-5737813 ,‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪( 052-7623559‬בירושלים)‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪  )29-32‬כסא ישיבה עם משענת‬
‫וגלגלים‪ 110 ,‬ש"ח‪ ,‬בני‪-‬ברק‪,‬‬
‫‪ 2* ‬מיטות‪ ,1.20 ,‬כולל‬
‫‪052-5737813‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫מזרונים‪ ,‬יפות כחדשות‪* .‬ספה _____________________________________________‬
‫קרם ‪050-4144086 ,2.70‬‬
‫‪ ‬שולחן כתיבה‪ 100 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫בב"ב‬
‫(‪32-35‬ל) מצב טוב‪ ,‬צבע חום בהיר‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ ארגז מצעים לבן‪ ,‬במצב בני‪-‬ברק‪052-5737813 ,‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫מצויין‪ ,‬גובה ‪ 1.18 ,90‬על‬
‫‪  53‬כוננית ‪ 5‬מגירות פלסטיק‬
‫ס"מ‪ 2 +‬מגירות‪ 450 ,‬ש"ח‪" .‬כתר"‪ 100 ,‬ש"ח‪ ,‬מצב טוב‪,‬‬
‫‪0544-919299‬‬
‫(‪ )30-33‬בני‪-‬ברק‪052-5737813 ,‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫___________________________________________ _____________________________________________‬
‫‪* ‬ח‪.‬שינה זוגי ‪ 2 +‬שידות‬
‫‪ 800‬ש"ח‪ 2* .‬מיטות נוער‬
‫תינוקות‬
‫נפתחות‪ 600 ,‬ש"ח כ"א‪.‬‬
‫‪ ‬נעל צעד ראשון‪ ,‬מידה ‪,19‬‬
‫*מזנון ‪ 700‬ש"ח‪ ,‬הריהוט‬
‫(‪31-34‬ל) ‪ ,nike‬כתום‪ ,‬לבן‪/‬בת‪ ,‬מצב‬
‫במצב מצוין‪052-2438423 ,‬‬
‫_____________________________________________ מעולה! ‪ 90‬ש"ח‪,‬‬
‫‪ ‬ספה ‪ 3+2‬מבד אפור‬
‫(י‪-‬ם)‬
‫‪052-7128580‬‬
‫(‪)32-42‬‬
‫_____________________________________________‬
‫במצב מצוין‪ 500 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫(‪  )31-32‬מציאה ‪ -‬מיטת תינוק‬
‫‪052-8883737‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מדהימה של "שילב" ‪500‬‬
‫במצב‬
‫כחולה‬
‫‪ ‬ספה בד‬
‫נפתחת ל‪ 2 -‬מיטות‪ ,‬ש"ח‪ ,‬ב"ב‪052-3073826 ,‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫מצוין‪,‬‬
‫(‪32-33‬ח) ‪ ‬מציאה ‪ -‬מיטת תינוק‬
‫‪ 400‬ש"ח‪052-7633169 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מצויינת "שילב" ‪ 400‬ש"ח‪,‬‬
‫‪ ‬ספת עור אמיתי בצבע‬
‫ש"ח‪ ,‬ב"ב‪ ,‬טלפון‪052-3073826 :‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫שחור‪ 3 ,‬מושבים‪460 ,‬‬
‫(‪32-33‬ח) ‪ ‬מציאה ‪ -‬סלקל לרכב‬
‫‪052-7152428‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מיטה מתקפלת מברזל‪ ,‬כולל תושבת של חברת גרקו‪,‬‬
‫‪ 70‬ש"ח‪ ,‬ב"ב‪052-3073826 ,‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫מיטת נוער‪ 500 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫(‪32-33‬ח) ‪ ‬כסא תינוק עם ריפוד‪,‬‬
‫‪054-7863538‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬באלעד בהזדמנות‪ ,‬ארונית מתקפל‪ ,‬מצויין‪ 70 ,‬ש"ח‪ ,‬ב"ב‪,‬‬
‫מצעים מעץ סנדוויץ‪ ,‬מידות טלפון‪052-3073826 :‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ,110X62X85‬ב‪ 500 -‬ש"ח‪  ,‬מזרון לול בירושלים‪60 ,‬‬
‫‪054-6983461‬‬
‫_____________________________________________ ש"ח‪054-8423405 ,‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫(‪32-33‬ח) _____________________________________________‬
‫‪ ‬ארונית מצעים במצב‬
‫‪ ‬משאבת חלב חשמלית‬
‫מצוין‪ 500 ,‬ש"ח‪ ,‬טל'‪ 054- :‬מיני אלקטריק כחדשה‬
‫‪6983461‬‬
‫(‪32-33‬ח) באריזה‪ 290 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שולחן סלוני נמוך בצבע ‪052-7139935‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫ונגה‪ ,‬כחדש‪ 300 ,‬ש"ח‪ ,‬גמיש‪  ,‬אמבטיה לעגלת סייבקס‬
‫‪053-3113781‬‬
‫(‪32-33‬ח) קליסטו‪ ,‬שחור טורקיז במצב‬
‫_____________________________________________‬
‫מצוין‪ 100 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪ ‬שולחן מחשב מעץ‬
‫כולל מדף למחשב‪ ,‬מדפסת ‪052-7139935‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫ולמקלדת‪ ,‬על גלגלים‪100 ,‬‬
‫‪ ‬עגלת תינוק חדשה‬
‫ש"ח‪050-6538266 ,‬‬
‫(‪32-33‬ח) באריזה‪ 500 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪050-416799‬‬
‫‪ ‬ארון תריס ממתכת ‪+‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫גלגלים (‪  ,)1.60X0.58X0.47‬עגלת דר' בייבי‪ ,‬דגם‬
‫ב‪ 150 -‬ש"ח‪052-3463482 ,‬‬
‫(‪32-33‬ח) מדריד‪ 5 ,‬מצבים‪ ,‬ידית‬
‫_____________________________________________‬
‫מתכוונת במצב מצוין‪ ,‬ללא‬
‫‪ ‬שולחן לסלון מעץ בוק‬
‫מלא‪ ,120X75X40 ,‬ב‪ 250 -‬כתמים‪ 300 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫_____________________________________________ ‪052-7601030‬‬
‫ש"ח‪052-3463482 ,‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫(‪32-33‬ח) _____________________________________________‬
‫‪ ‬מיטת תינוק במצב‬
‫מעולה‪ ,‬שנה בשימוש‪ ,‬ב‪200 -‬‬
‫ש"ח‪050-4145023 ,‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬עגלת תינוק ממבא‪250 ,‬‬
‫ש"ח‪ ,‬לפרטים‪054-4273857 :‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬עגלת טיולון יס באדי‪75 ,‬‬
‫ש"ח‪ ,‬לפרטים‪054-4273857 :‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫סייל ענק‬
‫"אצל בתיה"‬
‫‪ 9‬כל‪ 5‬ב‪-‬גד‪10‬‬
‫&‬
‫&‬
‫&‬
‫רח' ירושלים ‪ ,52‬ב"ב‬
‫‪03-5792841‬‬
‫‪ ‬כסא תינוק לרכב‪110 ,‬‬
‫ש"ח‪ ,‬מצב טוב‪ ,‬בני‪-‬ברק‪,‬‬
‫‪052-5737813‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מציאה ‪ -‬עגלת תינוק‬
‫חדשה! כחול‪/‬תכלת‪ ,‬בסך‪:‬‬
‫‪ 400‬ש"ח‪050-4176661 ,‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬עגלת פג במצב טוב‬
‫(זקוק לניקוי וכיבוס)‪250 ,‬‬
‫ש"ח‪052-8378727 ,‬‬
‫(‪32-32‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מיטת תינוק במצב טוב‬
‫מאוד‪ 150 ,‬ש"ח בבני‪-‬ברק‪,‬‬
‫‪054-8596365‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מיטת תינוק עץ מלא‬
‫בצבע שמנת כחדשה‪300 ,‬‬
‫ש"ח‪052-4262290 ,‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שלד עגלת שכיבה‬
‫‪ MIMA‬בשווי ‪ 2600‬רק ‪450‬‬
‫ש"ח‪ ,‬מצב מצוין‪( ,‬יש אפשרות‬
‫לקנות את שאר החלקים)‪,‬‬
‫‪052-7110779‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬חיסול! הקודמת זוכה!‬
‫שמלות ערב לנשים‪/‬נערות‪/‬‬
‫ילדות‪ 15 ,‬ש"ח ליחידה‪,‬‬
‫‪054-5565961 ,02-5388930‬‬
‫(י‪-‬ם)‬
‫(‪)28-38‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬סנדלים בנים‪/‬בנות‪ ,‬מידות‬
‫‪ ,20-39‬עור‪ ,‬יציקה‪ ,‬פמה‪60 :‬‬
‫ש"ח‪ ,‬טוסטי‪ 70 :‬ש"ח‪,‬‬
‫‪( 054-2841250‬י‪-‬ם)‬
‫(‪)32-42‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬עקב זארה‪ ,‬מידה ‪ ,40‬צבע‬
‫שמנת‪ ,‬חדש‪ ,‬ללא שימוש‪50 ,‬‬
‫ש"ח‪( 052-7128580 ,‬י‪-‬ם)‬
‫(‪)32-42‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ספר לימוד אנגלית‬
‫(דקדוק) ‪ ,+grammer‬לכיתה‬
‫‪ ,5‬חיה אביעזר‪ ,‬מצב מעולה!‬
‫‪ 30‬ש"ח‪( 052-7128580 ,‬י‪-‬ם)‬
‫(‪)32-42‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪" ‬פלאי החומר" חטיבת‬
‫הביניים‪ ,‬קצנלבוגן‪ ,‬שמור‬
‫במצב מצוין‪ 40 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪( 052-7128580‬י‪-‬ם)‬
‫(‪)32-42‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מגפי גומי למכירה‬
‫לעובדים במים‪ ,‬מידות ‪,41-47‬‬
‫שחור‪ 40 ,‬ש"ח בלבד!‬
‫‪( 054-2841250‬י‪-‬ם)‬
‫(‪)27-37‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מחשבים ניידים במצב‬
‫מצויין‪ ,‬החל מ‪ 550 -‬ש"ח‬
‫(גם מקרנים)‪* .‬ב"ב‪:‬‬
‫‪* .050-6379001‬מודיעין‬
‫עילית‪.052-7171228 :‬‬
‫*אלעד‪.054-8426648 :‬‬
‫*ב"ש‪052-7155655 :‬‬
‫(‪)27-34‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מתארגנת קבוצה‬
‫לרכישת אורגנית של חברת‬
‫‪ KORG‬דגם ‪ ,PA4‬במחיר‬
‫מוזל‪053-3177969 ,‬‬
‫(‪)30-32‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬למכירה אורגנית ‪KORG‬‬
‫‪ ,PA900‬חדש עם אחריות‪,‬‬
‫במחיר מוזל‪053-3177969 ,‬‬
‫(‪)30-32‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪" ‬עלי כותרת" ‪ -‬ספר‬
‫ספרות לתיכון‪ ,‬חדש לגמרי‬
‫(לא היה בשימוש) ‪ 30‬ש"ח‪,‬‬
‫תקשורת‬
‫‪( 02-5388930‬י‪-‬ם)‪,‬‬
‫‪052-3452197‬‬
‫‪ ‬מציאה! מכשיר כשר‬
‫(‪)30-39‬‬
‫_____________________________________________‬
‫סמסונג ‪ ,E1050‬חדש באריזה‪"  ,‬מילה במילה" ‪ -‬נילי‬
‫‪ 160‬ש"ח‪052-7673603 ,‬‬
‫צפר‪ ,WORD 97 ,‬מצב‬
‫(להתקשר בשעות אחה"צ)‬
‫(‪ )32-35‬מעולה‪ 50 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ברה"ע למכירה פלאפון ‪( 052-3452197‬י‪-‬ם)‪,‬‬
‫‪02-5388930‬‬
‫קבוע לרכב‪ ,‬ב‪ 200 -‬ש"ח‪,‬‬
‫(‪)30-39‬‬
‫_____________________________________________‬
‫לפרטים‪052-7966786 :‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪32-33‬ח) ‪ ‬סורג ישר בצבע שחור‪,‬‬
‫‪ ‬סוני אריקסון (לא טאץ) אורך‪ 2 :‬מטר‪ ,‬גובה‪ 90 :‬ס"מ‪,‬‬
‫ברשת אורנג‪/‬סלקום ‪+‬‬
‫‪ 200‬ש"ח בלבד! בהזדמנות!‬
‫מצלמה איכותית ונגן‪169 ,‬‬
‫‪( 054-2841250‬י‪-‬ם)‬
‫(‪)30-40‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ש"ח‪058-7930730 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪32-33‬ח) ‪ 2 ‬זוגות נעליים לילדות‪,‬‬
‫‪ ‬מכשיר סלולארי‪,‬‬
‫מצבללא בובה‪ ,‬כסף‪ ,‬כחדשות‪ ,‬מידות‪:‬‬
‫חדש (לא מגע)‪ ,‬לא כשר‬
‫‪( 35 ,32‬בשימוש פעמים‬
‫מטען‪ ,‬ב‪ 250 -‬ש"ח‪,‬‬
‫(‪32-33‬ח) בודדות)‪ 20 ,‬ש"ח כ"א‪.‬‬
‫‪050-8776286‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(ב"ב)‬
‫‪054-8063853‬‬
‫(‪)30-40‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬פלא סמסונג תומך כשר‬
‫שנה בשימוש ‪ +‬מקשים ב‪70 -‬‬
‫ש"ח‪050-4145023 ,‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬פלאפון‪ 150 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫לפרטים‪054-4273857 :‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫כללי‬
‫‪ ‬נעליים לילדה חגיגיות‪,‬‬
‫בובה‪ ,‬כסף‪ ,‬כחדשות‪ ,‬מידה‬
‫‪( 32‬בשימוש פעמים בודדות)‪,‬‬
‫‪ 20‬ש"ח‪( 054-8063853 ,‬ב"ב)‬
‫(‪)31-40‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬נעלי ספורט ‪,skechers‬‬
‫מידה ‪ , 30‬סקוטש‪ ,‬ורוד‪/‬רפור‪,‬‬
‫‪ 10‬ש"ח בלבד! ‪054-8063853‬‬
‫(ב"ב)‬
‫(‪)31-40‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪* ‬אופניים לילדים‪300 ,‬‬
‫ש"ח‪* .‬שטיחים ‪ 150‬ש"ח‪.‬‬
‫*כסאות תלמיד‪ 50 ,‬ש"ח כ"א‪,‬‬
‫‪052-2438423‬‬
‫(‪31-34‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬סטוק של מאה חולצות‬
‫לגברים מכופתרות בצבעים‬
‫לבן פסים ומשבצות‪ ,‬מידות‬
‫‪ XL‬ומעלה‪ ,‬מהמותגים ראלף‬
‫לורן‪ ,‬נאוטיקה‪ ,‬טומי ולקוסט‬
‫מקורי‪ ,‬ב‪ 15,000 -‬ש"ח‬
‫‪055-9894908‬‬
‫(‪)20-19/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ מציאה! פאה חדשה‬
‫בקופסא‪ 100% ,‬טבעי‪" ,‬גלית‬
‫איטליה" ‪ 850‬ש"ח בלבד!‬
‫‪054-8443223‬‬
‫‪ ‬שמלה שבתית אלגנטית‬
‫לילדה בגיל ‪ ,8-12‬צבע מוקה‬
‫ חום‪ ,‬שיפון‪ ,‬כפלים אקורדיון‪,‬‬‫"מודה" ‪ 50‬ש"ח בלבד!‬
‫‪054-8063853‬‬
‫(‪)23-33‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪)44-44/16‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬יסודות הגיאוגרפיה‬
‫לכיתה ה'‪ ,‬ט' מילר‪ ,‬חלק א'‪,‬‬
‫הוצאת ישורון‪ ,‬שמור במצב‬
‫מעולה כחו חדש‪ 20 ,‬ש"ח‬
‫בלבד! ‪( 054-8063853‬ב"ב)‬
‫(‪)29-34‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬חלונות‪ ,‬דלתות‪ ,‬סורגים‬
‫ בלגי‪ ,‬ויטרינות לסלון יד ‪2‬‬‫וחדש‪03-6884123 ,‬‬
‫‪050- 5274348‬‬
‫(‪)29-32‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מנוי חדר כושר בכושר ג'ים‬
‫בירושלים ל‪ 5-‬חדשים‪ ,‬מתאים‬
‫לבחורי ישיבה‪053-3103806 ,‬‬
‫(‪)29-32‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬קשתות לגג‪ 100 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫לפרטים‪054-4273857 :‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬טלית חדשה‪ ,‬תימנת‪,‬‬
‫גודל ‪ 300 ,80‬ש"ח‪ ,‬לפרטים‪:‬‬
‫‪054-4273857‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬סט תאג תורה מפורשה‪,‬‬
‫חדשה‪ 120 ,‬ש"ח‪ ,‬לפרטים‪:‬‬
‫‪054-4273857‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬סידורים נוסח‪ ,‬בלדי‪20 ,‬‬
‫ש"ח‪ ,‬לפרטים‪054-4273857 :‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬נרתיק עץ לספר תורה‪,‬‬
‫‪ 250‬ש"ח‪ ,‬לפרטים‪:‬‬
‫‪054-4273857‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מסחטה ידנית חדשה‪,‬‬
‫‪ 150‬ש"ח‪ ,‬לקיוסק‪ ,‬לפרטים‪:‬‬
‫‪054-4273857‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מברגה חדשה ‪ ,18V‬ב‪-‬‬
‫‪ 200‬ש"ח‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מסך ‪ 17‬אינצ'‪ 75 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫לפרטים‪054-4273857 :‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מקרופון אלחוטי איכותי‬
‫חב' מיקסטק במצב מצוין‪,‬‬
‫‪ 490‬ש"ח בלבד‪ ,‬ב"ב‪,‬‬
‫‪054-3132330‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬רמקול איכותי בידורית‬
‫‪ 3‬כניסות‪ 100 ,‬וואט מתאים‬
‫לאירועים עד ‪ 150‬איש‪ ,‬קל‬
‫לנשיאה‪ ,‬במצב מעולה‪500 ,‬‬
‫ש"ח‪ ,‬ב"ב‪054-3132330 ,‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬עט קוויקשנרי סורק‬
‫טקסט מאנגלית לעברית עם‬
‫קול‪ ,‬חדש‪ 450 ,‬ש"ח‪ ,‬ב"ב‪,‬‬
‫‪054-3132330‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מגפון נייד עוצמתי חדש‬
‫באריזה‪ ,‬כולל מקרופון עם‬
‫חוט‪ ,‬מחיר יבואן‪ 280 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-3132330‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מכונת כתיבה ישנה‪ ,‬יפה‬
‫בארגז‪ 450 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-7154392‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מאוורר עמוד‪ 20 ,‬אינטש‪,‬‬
‫‪ 100‬ש"ח‪052-3463482 ,‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מחשב נייד ‪ ,10.1‬וינדוס ‪7‬‬
‫‪ +‬תוכנות במצב מצוין‪500 ,‬‬
‫ש"ח‪054-8474954 ,‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬קולבים לבגדי ילדים‬
‫חדשים‪ 100 ,‬קולבים‪100 ,‬‬
‫ש"ח‪052-7128247 ,‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫מזל‬
‫וברכה‬
‫ביקוש‬
‫עבודה‬
‫‪ ‬אישה חרדית ורצינית‬
‫מעוניינת בעבודת מזכירות‬
‫רפואית‪/‬או כל עבודה אחרת‬
‫במזכירות‪ ,‬באזור בית שמש‬
‫בלבד! נסיון והמלצות‪,‬‬
‫‪050-4124827‬‬
‫(‪)32-42‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בחור חרדי מעונין‬
‫לעבוד בחלוקת עלונים‬
‫וכד' באזור מודיעין‪,‬‬
‫‪054-8443220‬‬
‫(‪)32-33‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ אדם מנוסה בטיפול‬
‫בחולים סיעודיים מעונין לטפל‬
‫פרטי או בבית חולים‪.‬‬
‫‪050-5489925 03-5791296‬‬
‫(‪)00-00‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בחורה אמינה מעוניינת‬
‫במגורים תמורת עזרה לאישה‬
‫מבוגרת‪ ,‬טל'‪050-5952474 :‬‬
‫(‪)29-32‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬אישה חרדית ומסורה‬
‫מעוניינת בעבודה עם‬
‫קשישים‪/‬נקיון או כל עבודה‬
‫אחרת‪ ,‬המלצות ונסיון‪,‬‬
‫‪054-9929552‬‬
‫(‪)21-32‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שיעורי עזר וקידום‬
‫לקראת שנה"ל הבאה בחשבון‬
‫ובאנגלית‪ ,‬לילדות כיתות א'‪-‬ד'‪,‬‬
‫יסודי‪ ,‬מחירים נוחים!‬
‫‪ ,054-9916837‬בתיה (י‪-‬ם)‬
‫(‪)28-38‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ אשה מסורה מעוניינת‬
‫לטפל בקשישה‪ +‬עבודות בית‬
‫קלות‪03-6197601 .‬‬
‫(‪)17-17/17‬‬
‫____________________________________________‬
‫■ אברך בעל ניסיון מעוניין‬
‫ללמד שיעורים פרטיים לנערים‬
‫או מבוגרים‪054-8442722 .‬‬
‫(‪)17-17/17‬‬
‫____________________________________________‬
‫‪ ‬אישה חרדית מעוניינת‬
‫לעבוד במשק בית‪ ,‬חרדית‬
‫וצנועה‪ ,‬המלצות רבות‪,‬‬
‫אפשרית גם בישול‪,‬‬
‫‪053-3348860‬‬
‫(‪)24-32‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בחור צעיר וחרוץ רוצה‬
‫לעבוד בנקיון‪ ,‬נסיון עשיר ורוב!‬
‫‪052-7196516‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מטפלת מסורה ונאמנה‬
‫בקשישים בשעות הלילה‪,‬‬
‫‪054-6672890‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מעונין לעבוד בירושלים‪,‬‬
‫אפשר גם לזמן קצר‪,‬‬
‫‪054-8528583‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בוגר נתיבות עולם‪ ,‬תואר‬
‫שני‪ ,‬נסיון בניהול בעמותות‬
‫ובעסקים‪ ,‬במשרה בכירה!‬
‫‪050-4160390‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מזכיר רב ועמותה‪ ,‬דובר‬
‫אנגלית‪ ,‬ניהול חשבונות‪ ,‬הו"ק‪,‬‬
‫מרכב"ה‪ ,‬מס"ב‪ 12 ,‬שנים‪,‬‬
‫‪052-7633316‬‬
‫(‪32-33‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫דרושים‬
‫הודעה‬
‫לפי חוק הזדמנות שווה‬
‫בתעסוקה‪ ,‬כל מודעה‬
‫בעיתון זה שיש בה‬
‫משרה מוצעת או תוארה‬
‫להכשרה מקצועית או‬
‫הודעה בדבר שלוחה‪-‬‬
‫מתיחסת לשני המינים‬
‫הודעה זו מהווה חלק‬
‫מלשון כל המודעות הנ“ל‬
‫המתפרסמות בעיתון זה‪.‬‬
‫‪ ‬למשרד נסיעות! סוכנים‪/‬‬
‫ות נסיעות מקצועיים‪/‬ות‬
‫בעלי נסיון בלבד! (‪sabre,‬‬
‫‪,)Amadeus, Gilboa‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫(‪32-33‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬לחנות ומחסן יבואן‬
‫אופנה לגבר דרוש‪/‬ה עובד‪/‬ת‬
‫למכירות טלפוניות‪ /‬פרונטליות‬
‫ועבודות משרד כלליות‪,‬‬
‫‪050-7997706‬‬
‫(‪32-35‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬למעונות וגני חב"ד בצפון‬
‫ת"א דרושות מטפלות‪ ,‬סייעות‬
‫וגננות מחליפות‪ .‬לפרטים‪:‬‬
‫חגית ‪.054-7708715‬‬
‫(‪)32-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬לישיבת כסא רחמים‪,‬‬
‫דרוש סוכן עצמאי להפצת‬
‫ספרי קודש של מכון הרב‬
‫מצליח‪ ,‬תנאים טובים!‬
‫‪050-4158560 ,054-8474605‬‬
‫(‪)32-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬למשפחה חמה בפ"ת‪,‬‬
‫דרושה עזרה בנקיון ובישול‪3 ,‬‬
‫פעמים בשבוע‪ ,‬בשעות ‪16:00-‬‬
‫‪050-5957951 ,20:00‬‬
‫(‪32-35‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬לגן מעון בפ"ת‪ ,‬מטפלת‬
‫חמה ואחראית לתינוקיה‬
‫למשרה מלאה‪ 30 ,‬ש"ח‬
‫לשעה‪050-4104358 ,‬‬
‫(‪32-33‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫מזל‬
‫וברכה הלוח של הציבור החרדי‪/‬דתי ‪ 200,000‬עותקים בכל רחבי הארץ‪ .‬טלפון‪03-6162228 :‬‬
‫כ”א‪-‬כ”ג תמוז תשע”ו ‪27-29/07/16‬‬
‫זה הזמן למצוא עבודה!‬
‫‪ ‬למוסד חינוכי בדרום ת"א‪  ,‬דרושים מטפלים‪/‬ות‬
‫‪ ‬משווקים למכירת‬
‫רציניים ל"אגודה למען הזקן"‬
‫דרוש פעיל לארגון ורישום‬
‫רהיטים מהבית בכל‬
‫בב"ב לטיפול בקשישים‬
‫לקידום המוסדות‪ ,‬קו"ח‪:‬‬
‫הארץ (לא בב"ב)‪ ,‬ללא‬
‫‪1‬‬
‫(‪ )32-33‬סיעודיים‪/‬לא סיעודיים‪,‬‬
‫‪03-6828264‬‬
‫_____________________________________________‬
‫תצוגה‪ ,‬לפרטים‪:‬‬
‫‪ ‬לישיבה בבני‪-‬ברק‪ ,‬איש ‪03-5791477/03-5791502‬‬
‫‪4,000‬‬
‫(‪)32-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪052-7783355 073-70-55-666‬‬
‫(‪)30-33‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬למעון בב"ב‪ ,‬דרושה‬
‫אחזקה מקצועי ואחראי‪,‬‬
‫‪9‬‬
‫‪ ,03-6714809‬להתקשר בין עובדת מסורה ויסודית לנקיון‬
‫‪ ‬לחברת שיווק דיגיטלי‬
‫(‪ )32-35‬מעון‪ 4 ,‬פעמים בשבוע‪,‬‬
‫‪www.glatjobs.co.il‬‬
‫‪10.00-15.00‬‬
‫המפעילה מוקד טלפוני‬
‫‪1‬‬
‫_____________________________________________ ‪054-5841018‬‬
‫(‪)32-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫במתחם הבורסה בר"ג‪,‬‬
‫‪ ‬למעון פרטי בגבעת‬
‫‪ ‬התרחבנו!!! למעון‬
‫שמואל‪* :‬מטפלות למשרה ‪ ‬למשרד תיווך בבני‪-‬‬
‫■ למעון דתי בק‪.‬אונו‬
‫דרושים‪/‬ות נציגי‪/‬ות‬
‫בשיכון ג' בב"ב‪ ,‬דרושות‬
‫מלאה‪* .‬גננות ועובדות לצהרון‪ .‬ברק‪ ,‬דרושה מזכירה‬
‫גננות דרושה מטפלת מסורה שיווק‪ ,‬שיחות יוצאות‪,‬‬
‫לשנה"ל‬
‫למ‪.‬מלאה‬
‫ומטפלות‬
‫*דרושה חברת הסעה לילדי לשעות אחה"צ בלבד‬
‫ומנוסה לניהול קבוצה‬
‫לא מכירה‪ ,‬שכר‬
‫מעולים!‬
‫תנאים‬
‫הבאה‪,‬‬
‫הצהרון‪050-7884864 ,‬‬
‫(‪ )32-33‬מהשעה ‪ 15.00‬עד‬
‫_____________________________________________‬
‫בסיס ‪( 054-8493435 +‬בשעות הערב למשרה מלאה‪ /‬חלקית‪ ,‬גבוה‪ ,‬מתאים במיוחד‬
‫שכר‬
‫‪,20.00‬‬
‫ל‪-‬‬
‫ב"ב‪,‬‬
‫‪ ‬למעון במרכז‬
‫‪050-2736409‬‬
‫המאוחרות)‬
‫(‪ )29-32‬לאימהות‪,‬‬
‫___________________________________________‬
‫בונוסים‪ ,‬לפרטים‪:‬‬
‫דרושות מטפלות‬
‫‪ ‬דרושה מטפלת חמה‪  ,‬דרושה מוכרת ל"כובעי ‪054-7425005‬‬
‫‪052-7652801‬‬
‫‪ ,7:30-16:00‬תנאים‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ )32-32‬מסורה ואחראית בעלת הלן" בב"ב ‪ 4-5‬משמרות‬
‫‪[email protected]‬‬
‫(‪30-33‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫מעולים למתאימות!‬
‫‪ ‬לישיבה בירושלים דרוש‬
‫מתוכן ‪ 2‬ערב‪ ,‬שישי לסירוגין‪,‬‬
‫למעון‬
‫לתינוקיה‪,‬‬
‫נסיון‬
‫‪ ‬ל"נזר המקדש"‬
‫לפרטים נוספים‪:‬‬
‫_____________________________________________ איש תחזוקה‪052-7648931 ,‬‬
‫מיידי‪054-8418594 ,‬‬
‫(‪)32-33‬‬
‫(‪_____________________________________________ )32-35‬‬
‫בני‪-‬ברק‪,‬‬
‫‬‫בק‪.‬הרצוג‬
‫דרושים סופרי סת"ם‬
‫‪050-8440627‬‬
‫‪ ‬ל"פרפרים" הלבשה ‪ ‬למעון פרטי‪ ,‬בפ"ת‪ :‬גננת‬
‫מעולים מ‪( 7:30-16:00 -‬עדיפות ‪ ‬לגן פרטי בפ"ת לגילאי לכתיבת תפילין ומזוזות‪,‬‬
‫לשה"ל הבאה‪ ,‬תנאים‬
‫אישית בב"ב‪ :‬מנהלות‬
‫שכר‬
‫תעודה)‪,‬‬
‫לבעלת‬
‫להתקשר עד השעה‬
‫‪ ,1-3‬דרושה סייעת‪/‬גננת‬
‫למתאימה! נסיון חובה!‬
‫למתאימה‪,‬‬
‫נאה‬
‫למשמרות ‪ +‬נסיון‬
‫למשרה קבועה לתווך ארוך‪055-6684770 ,16:00 ,‬‬
‫‪058-4457040‬‬
‫(‪)32-32‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪050-4146721‬‬
‫משכורת‬
‫במכירות חובה‪,‬‬
‫‪,052-3600817‬‬
‫טובים!‬
‫תנאים‬
‫‪ ‬לחברת שליחויות‬
‫גבוהה מאוד ‪ +‬בונוסים‪  ,‬דרוש סוכן נמרץ‬
‫נורית‬
‫למשרד ‪ ‬למעון בת"א (‪ 20‬ד'‬
‫קטנועים בב"ב‪ ,‬דרושים‬
‫טובים‪,‬‬
‫תנאים‬
‫ותיק‪,‬‬
‫תיווך‬
‫‪050-8266772‬‬
‫שליחים רציניים‪ ,‬אחראים‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ )32-38‬קו"ח לפקס‪ )32-32( 03-8007050 :‬מב"ב)‪* :‬גננת מוסמכת לשנה ‪* ‬דרושות קופאיות‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬למעון מקסים בפ"ת‬
‫סייעת ‪ ‬דרושות מוכרות לרשת‬
‫דרושה גננת‪/‬מטפלת ‪-‬‬
‫חנויות כליקה‪-‬כלי מטבח‬
‫מסורה ואחראית‪ ,‬תנאים‬
‫ובישול בב"ב‪/‬י‪-‬ם‪ ,‬תנאים‬
‫טובים למתאימה‪,‬‬
‫טובים מאוד למתאימות!‬
‫‪052-7808100‬‬
‫(‪ )32-35‬מתאים לאמהות‪/‬סטודנטיות‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בפ"ת‪ ,‬מנהח"ש‪/‬ת‪ ,‬סוג ‪054-7604012‬‬
‫(‪)32-33‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ,3‬נסיון בחשבשבת‪ ,‬מכפל‬
‫‪ ‬למעון בגבעת שמואל‪,‬‬
‫וורד‪ ,‬קו"ח‪:‬‬
‫דרושות גננות ‪ -‬מטפלות‬
‫‪[email protected]‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪32-35‬ל) לגילאי ‪ ,2-3‬למלאה ולחלקית‪,‬‬
‫תנאים מעולים למתאימות!‬
‫‪ ‬דרוש סוכן נדל"ן ‪+‬‬
‫‪052-6471287‬‬
‫(‪)31-32‬‬
‫רשיון תיווך‪ ,‬למשרד תיווך _____________________________________________‬
‫מרכזי בב"ב‪ ,‬לשעות‬
‫הבוקר‪ ,‬מיידי!‬
‫‪03-5702323‬‬
‫(‪)32-32‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬לאופנת נשים "אלגנט‬
‫פריז" בב"ב‪ ,‬מוכרת מעל‬
‫גיל ‪ ,20‬רצינית וחרוצה‪,‬‬
‫לעבודה במשמרות‪,‬‬
‫‪054-4347954‬‬
‫(‪31-32‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬למעון בפ"ת‪ ,‬דרושה‬
‫גננת‪/‬אחראית כיתה‬
‫לגילאי שנה וחצי‪,‬‬
‫‪,7:00-12:30‬‬
‫‪058-3230099‬‬
‫(‪)31-33‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מחוייבים‬
‫למציאת עבודה!‬
‫חדש!‬
‫סדנאות‬
‫למחפשי‬
‫עבודה‬
‫ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה‬
‫רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!‬
‫■ רק אם את מוכנה‬
‫להתאמץ בשביל להגדיל את‬
‫ההכנסה של הבית ‪ -‬תתקשרי!‬
‫מכירות מהבית‪ ,‬רווחי ביותר!‬
‫‪052-7661565 ,052-7654587‬‬
‫(‪)4-49‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ לעמותת סיעוד‬
‫שירות ייעוץ אישי‬
‫תעסוקתי ומקצועי‬
‫"בבית" סניף בני ברק‬
‫■‬
‫‪072-2222262‬‬
‫דרושים‪/‬ות מטפלים‪/‬‬
‫ות לעבודה עם קשישים‬
‫‪ ‬למשרד עו"ד מוביל‬
‫בבתיהם‪03-5783159 .‬‬
‫(‪)02-28‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ברמת גן דרושים‪/‬ות‬
‫נציגי‪/‬ות שירות לקוחות ■ "מתן‪ -‬סיעוד" בני‪-‬‬
‫ברק‪ ,‬הרב כהנמן ‪,111‬‬
‫למחלקת גבייה‪ ,‬דרוש‬
‫דרושים מטפלים‪/‬ות‬
‫ידע בסיסי במחשב‬
‫(‪)30-33‬‬
‫_____________________________________________‬
‫והכרות עם עולם הגבייה‪ ,‬לקשישים‪/‬ות‪.‬‬
‫העבודה במשרה מלאה ‪03-5782180‬‬
‫(‪)22-47‬‬
‫_____________________________________________‬
‫בימים א‪-‬ה בין‬
‫השעות‪  :‬דרושה מטפלת‪/‬סייעת‬
‫ישנה‬
‫‪.09:00-18:00‬‬
‫למעון ברמת‪-‬גן‪ ,‬תנאים‬
‫(‪)29-32‬‬
‫_____________________________________________‬
‫אפשרות למשרת אם‬
‫טובים‪ ,‬שכר התחלתי‪,‬‬
‫השעות‬
‫בין‬
‫א‪-‬ה‬
‫ימים‬
‫‪ 30‬ש"ח לשעה‪,‬‬
‫(‪31-34‬ל) ‪ ,08:00-15:00‬תנאים‬
‫‪052-8280838‬‬
‫(‪)17-2/17‬‬
‫_____________________________________________ מעולים למתאימים!‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪)30-33‬‬
‫_____________________________________________‬
‫אפשרויות קידום וניוד‪  ,‬לגן מעון ותיק בגבעת‬
‫(‪)29-32‬‬
‫_____________________________________________‬
‫קו"ח לפקס‪:‬‬
‫שמואל (במרכז) גננת‬
‫הבאה לגילאי ‪* ,2-3‬מטפלת לבוקר‪/‬צהריים‪* .‬סדרנית‪ .‬ואמינים‪ ,‬תנאים מצויינים‪ ,‬שכר ‪ ,03-6180638‬מייל‪:‬‬
‫סייעת יצירתית עם ראש‬
‫לתינוקיה‬
‫‪ [email protected]‬בציון‬
‫גבוה למתאימים!‬
‫פתוח‪ ,‬למשרה מלאה‪,‬‬
‫למ‪.‬מלאה‪ ,‬שכרה *עובד לשעות הבוקר ‪-‬‬
‫הולם ביותר!‬
‫‪054-3032021‬‬
‫‪1986‬‬
‫משרה‬
‫חנה‬
‫‪052-3651355‬‬
‫גמיש‬
‫(‪)30-33‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪)27-34‬‬
‫(‪)31-34‬‬
‫בבת‪-‬ים‪,‬‬
‫לצרכניה‬
‫_____________________________________________ _____________________________________________‬
‫‪ ,052-8750036‬אסתר‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪,03-5512122 )30-33‬‬
‫‪ ‬למעון יום בק‪ .‬הרצוג‬
‫בגבעת‬
‫‪ ‬לפעוטון‪/‬גן‬
‫‪052-6732122‬‬
‫בב"ב דרושות‪* :‬מטפלת‬
‫(‪)29-32‬‬
‫שמואל‪ ,‬דרושה עובדת למשרה _____________________________________________‬
‫מסורה ‪7:30-16:00‬‬
‫מלאה‪/‬חלקית‪054-2022629 ,‬‬
‫(‪  )30-33‬מעוניינת להצטרף‬
‫*אחראית כיתה למשרה‬
‫_____________________________________________ לנסיעה לאישה שנוסעת‬
‫דרושות‬
‫‪ ‬לרשת מעונות‬
‫מאיזור שטראוס‪ ,‬לקניון‬
‫דרושים מאבטחים לעיר בני ברק‬
‫מלאה ‪)31-32( 052-7142649‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מטפלות לשנה הבאה‬
‫מלחה בירושלים‪ ,‬החל מחודש‬
‫‪ ‬לבית קפה בב"ב‪ :‬עובדים‬
‫למשרה מלאה (בק‪.‬‬
‫דרישות התפקיד‪:‬‬
‫אוגוסט‪ 8 ,‬בבוקר ו‪15:30 -‬‬
‫בעלי ראש גדול ורצון לקידום‪,‬‬
‫הרצוג)‪ ,‬תנאים טובים‪,‬‬
‫בצהריים‪052-7128580 ,‬‬
‫(‪)31-34‬‬
‫באוירה משפחתית‪ ,‬משמרות‬
‫‪‬שרות צבאי מלא‬
‫_____________________________________________‬
‫‪054-4499177‬‬
‫_____________________________________________‬
‫בוקר‪ /‬ערב‪ ,‬שכר הולם!‬
‫(‪  )30-33‬דרוש פנסיונר לפיזור‪/‬‬
‫‪‬תעודת ‪ 10‬שנות לימוד )מוכח( ומעלה‬
‫‪ ‬דרושה סייעת לרופא‬
‫‪052-660-7070‬‬
‫(‪)31-34‬‬
‫_____________________________________________‬
‫איסוף קופות צדקה‬
‫שיניים (עם תעודה וניסיון)‪,‬‬
‫‪ ‬לגן פרטי וותיק ברמת גן‪,‬‬
‫שכר טוב ‪ +‬תנאים סוציאלים מלאים‬
‫ב"ב‪ ,‬באזור המרכז‪ ,‬משכורת‬
‫למשרה חלקית‪ ,‬במרכז‬
‫דרושה סייעת חרוצה ונעימה‬
‫_____________________________________________ חודשית‪054-9919263 ,‬‬
‫‪052-2591754‬‬
‫(‪)30-33‬‬
‫‪‬לבעלי תעודת מוסדות חינוך תקף‬
‫(‪30-32‬ל) _____________________________________________‬
‫למשרה מלאה‪ ,‬תנאים טובים‪,‬‬
‫חינוך והוראה‪ ,‬מזכירות‪ ,‬משרות אם‪ ,‬הנה"ח‪ ,‬ממשלתיות‪ ,‬ניהול‪,‬‬
‫גרפיקאי‪/‬ת‪ ,‬הייטק‪ ,‬נהגים‪ ,‬ע‪ .‬מהבית‪ ,‬גם לחסרי ניסיון!‬
‫המפתח שלכם לפרנסה‬
‫לחברת ש‪.‬נ‪.‬ל‪:‬‬
‫‪ ‬למשרד בירושלים‬
‫דרוש‪/‬ה פקיד‪/‬ה לעבודת בק‪-‬‬
‫‪ ‬ל"נקי ‪ "10‬בבני‪-‬ברק‪,‬‬
‫אופיס‪ ,‬אין צורך בנסיון‪ ,‬שעות‬
‫דרוש נהג עם רשיון ג'‪/‬רשיון‬
‫נוחות‪ 7,000 ,‬ש"ח‪* .‬למשרד‬
‫עד ‪ 4,000‬ק"ג‪ ,‬לפרטים‪:‬‬
‫סמוך לבני‪-‬ברק‪ ,‬דרוש‪ /‬ה‬
‫‪053-5251291‬‬
‫(‪)29-32‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מזכיר‪/‬ה א‪-‬ה‪,9:00-13:00 ,‬‬
‫‪* ‬עובד לחנות סלולרי‬
‫‪ 3,000‬ש"ח‪* .‬לעמותה חרדית‬
‫לאחה"צ * עובד לחנות‬
‫דרוש‪/‬ה מזכיר‪/‬ה לעבודה‬
‫בירושלים ‪ ,12:00-21:00‬ידע‬
‫מהבית‪ ,‬לעבודה משרדית‬
‫‪ ‬לסוכנות ביטוח בפתח‪ -‬במכירות!‬
‫קלה‪ .‬קריירה‪072-2222262 ,‬‬
‫‪( 052-7158000‬תא קולי)‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ )32-32‬תקוה‪ ,‬דרושות טלפניות‬
‫(‪)29-32‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬איש מכירות תותח? לשיחות יוצאות‪ ,‬מתאים‬
‫‪ ‬למעון בפ"ת‪/‬ג‪.‬שמואל‪,‬‬
‫לאמהות‪054-5965153,‬‬
‫(‪ )31-34‬מטפלת מנוסה‪)1 :‬משרה‬
‫בא תעשה את מה‬
‫_____________________________________________‬
‫מלאה‪)2 .‬לשעות הצהריים‪,‬‬
‫‪  054-8461589‬פנסיונר!!! הזכויות‬
‫גדולה‬
‫ביטוח‬
‫לחברת‬
‫‪‬‬
‫טוב‬
‫שאתה עושה‪ ,‬רק‬
‫בפ"ת‪ ,‬דרושות נציגות שירות‪ /‬תנאים טובים‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪29-32‬ל) שלך שוות הרבה כסף!‬
‫יותר‪ ,‬ובמקום טוב יותר‪.‬‬
‫מכירות‬
‫בפ"ת‪,‬‬
‫דתי‬
‫מעון‬
‫לגן‬
‫‪‬‬
‫חברת הייטק בבני ברק‬
‫התקשר לממש אותם!‬
‫‪ ‬אב בית נמרץ לבי"ס חרדי‬
‫לבנות בבני‪-‬ברק‪ ,‬קו"ח לפקס‪:‬‬
‫‪03-6246086‬‬
‫(‪)30-33‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרושה מנקה לבנק‬
‫במרום נווה ברמת‪-‬גן‪ ,‬מהשעה‬
‫‪ 5 ,16:30‬ימים בשבוע‪,‬‬
‫‪050-5305916‬‬
‫(‪)30-33‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬למשרד רו"ח בת"א‪,‬‬
‫דרושה פקידה למשרה מלאה‪,‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫(‪30-33‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫ינתן מענק בהתאם‬
‫אוויר המשפחתית‪,‬‬
‫‪054-7931299‬‬
‫(‪)31-34‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪7‬‬
‫חירום‬
‫■ משטרה ‪100‬‬
‫■ מגן דוד אדום ‪101‬‬
‫■ הצלה ‪1221‬‬
‫■ מכבי אש ‪102‬‬
‫■ המוקד העירוני ‪106‬‬
‫■ חברת חשמל ‪103‬‬
‫■ יד שרה ‪ -‬שיקום החולה‬
‫‪,03-6817222 ,02-6444444‬‬
‫‪04-8381704‬‬
‫■ האגודה למלחמה בסרטן‪-‬‬
‫טלמידע‪1-800-599995 :‬‬
‫טלתמיכה‪1-800-200444 :‬‬
‫■ מוקד חירום לקבלת‬
‫פקסים לאוכלוסית החרשים‬
‫ולקויי שמיעה פקס‪:‬‬
‫‪,8530161-04 ,03,5216445‬‬
‫‪,100-600-800-1‬‬
‫‪101-500-800-1‬‬
‫■ קו פתוח לקשישים‪-‬‬
‫מידע וייעוץ לגבי זכויות‬
‫‪ 02-6521218‬ג‘ ‪14:00-17:00‬‬
‫■ עזר מציון‪ -‬מוקד רופא‬
‫חירום שבת‬
‫בני ברק‪03-5742742 :‬‬
‫ירושלים‪02-5002111 :‬‬
‫■"ידידי נפש" עזר מציון‬
‫ קו ארצי לתמיכה נפשית‬‫‪1-800-30-30-12‬‬
‫■ "לב שומע" ‪ -‬יעוץ חינוכי‬
‫מקצועי ודיסקרטי‬
‫ימים א'‪-‬ה' ‪21:00-23:00‬‬
‫‪03-6145033 1599-50-32-32‬‬
‫■מרכז הסיוע לנשים דתיות‪-‬‬
‫‪ 24‬שעות ביממה‪ ,‬סודיות‬
‫מובטחת ‪02 -6730002‬‬
‫■ אנוש ‪ -‬קו למשפחות נפגעי‬
‫נפש ימים א‘‪,‬ד‘ בין השעות‬
‫‪03-5400672 19:00-22:000‬‬
‫■ מוקד ינ“ר ‪ -‬ייעוץ נישואין‬
‫ראשוני המוקד הארצי ההתנד‪‬‬
‫בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי‬
‫א‪-‬ה ‪02-6321600 10:00-18:00‬‬
‫■"שמע בני" המרכז‪‬‬
‫להכוונה וחינוך ימים א‘‬
‫ג‘ ה‘ ‪ 20:30-22:30‬בערב‬
‫‪02-6511613‬‬
‫משגב המרכז להפניות והתאמת‬
‫מומחים לבריאות הנפש‬
‫טל‪02-5808008 :‬‬
‫ביפר‪03-6105404 :‬‬
‫‪ ‬לחברה מובילה בתל‪-‬‬
‫‪050-8220496‬‬
‫אביב‪ ,‬דרושים‪/‬ות למוקד‬
‫‪ ‬בבני‪-‬ברק‪ ,‬דרוש עובד החרדי נציגי מכירות‪,‬‬
‫‪ ‬לחברה פרטית‬
‫שכר גבוה!!!‬
‫המובילה בתחום הגביה עם רשיון ב' ‪ +‬נסיון‬
‫דרושים‪/‬ות פקידי‪/‬ות בק וידע בסיסי במטבח (לא ‪073-2271471‬‬
‫אופיס בעלי‪/‬ות שליטה בישולים)‪054-2068068 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪  )31-34‬דרוש‪/‬ה נהג‪/‬ת‬
‫מלאה באקסל ותודעת ‪ ‬למשרד רו"ח בפ"ת‬
‫לאוטובוס‪/‬מיניבוס‪,‬‬
‫שרות גבוהה‪ ,‬העבודה (מטלון)‪ ,‬דרושה מנה"ח‬
‫מגוש דן‪ ,‬תנאים טובים‬
‫למ‪.‬מלאה ‪ +‬נסיון‪ ,‬קו"ח‪:‬‬
‫למתאימים‪ .‬שי‪,‬‬
‫במשרה מלאה בימים‬
‫א‪-‬ה‪ ,‬בין השעות‪03-6181884 08:00- :‬‬
‫‪050-8444001‬‬
‫(‪)25-32‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪[email protected]‬‬
‫(‪31-38‬ל) דרושה סייעת לשנת‬
‫‪ ,17:00‬תנאים מעולים ‪[email protected]‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מגדילה את מצבת‬
‫_____________________________________________‬
‫‪,052-8226582‬הלימודים ‪054-8420571‬‬
‫(‪)22-39‬‬
‫הבאה‪,‬‬
‫(‪  )29-32‬לשנה הבעל"ט לגן בהדר ■ אוטובוסים ‪-‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ונמרץ‬
‫עובדיה ומחפשת אנשים ‪ ‬דרוש עובד חרוץ‬
‫לעבודה‬
‫נהג‪/‬מחסנאי‬
‫‪‬‬
‫אפשרויות‬
‫למתאימים!‬
‫גננת‪/‬‬
‫דרושות‬
‫‪,2‬‬
‫גילאי‬
‫גנים‬
‫‪052-8530061‬‬
‫מודיעין אגד‪03-6948888 :‬‬
‫לחלוקה משלוחים בב"ב‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫בדיוק כמוך!‬
‫(‪31-34‬ל) ‪ ‬עומד לצאת לפנסיה? קידום וניוד‪ ,‬קו"ח לפקס‪ :‬קבועה‪ ,‬משרה מלאה‪,‬‬
‫סייעת‪ ,‬למשרה מלאה‪ ,‬תנאים מודיעין דן‪6394444-03 :‬‬
‫‪053-3135140‬‬
‫(‪31-34‬ל) ‪ ‬דרושות משפחות‬
‫קבל‬
‫עבודה?‬
‫לעזוב‬
‫חושב‬
‫_____________________________________________‬
‫טובים‪,‬‬
‫תנאים‬
‫למתאימים‪,‬‬
‫* אווירה מדהימה‪.‬‬
‫טובים ומתאימות‪,‬‬
‫קוים‪* 2060 :‬‬
‫מייל‪:‬‬
‫‪,03-6180638‬‬
‫למכירת‬
‫ילדים‬
‫מרובי‬
‫באזורים‬
‫‪ ‬למגדניה ברוממה‬
‫החרדי) דרוש כרטיסים של עולם ומלואו‪ ,‬ייעוץ פרישה‬
‫‪052-6364614‬‬
‫* תנאים מעולים‪.‬‬
‫‪050-5933224‬‬
‫(‪ ■ )29-32‬רכבת ישראל ‪-‬‬
‫‪054-8420571‬ותרוויח! ‪ [email protected]‬בציון‬
‫_____________________________________________‬
‫בירושלים (באזור‬
‫‪[email protected]‬‬
‫מאוד‪.‬‬
‫* שכר גבוה‬
‫(‪29-32‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪)22-39‬‬
‫‪,04-8564444 ,03-6117000‬‬
‫השקעה‬
‫ללא‬
‫נאה‬
‫רווח‬
‫_____________________________________________‬
‫עובד לערב מעל גיל ‪18‬‬
‫‪ ‬מטפלת מובילה לגן‬
‫משרה ‪* 2086‬ללא ניסיון‬
‫_____________________________________________‬
‫* אפשרויות קידום‪.‬‬
‫_____________________________________________ כספית‪050-8761460 ,‬‬
‫סלולרי ‪* 5770‬‬
‫‪053-3107080‬‬
‫(‪  )27-34‬לחברת הסעות‬
‫בת"א קרוב לר"ג‪ ,‬גילאי ‪,2‬‬
‫(‪31-34‬ל)‬
‫(‪_____________________________________________ )31-32‬‬
‫כסף‬
‫הרבה‬
‫משלם‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬דרושות גננות וסייעות‬
‫קו"ח ניתן לשלוח למייל‬
‫■ זמני נחיתת מטוסים‪:‬‬
‫בירושלים‪ ,‬דרושים נהגי ‪ 5‬ימים‪ ,‬שעות ‪,8:00-16:30‬‬
‫‪ ‬לעמותה תורנית בת"א‬
‫‪  [email protected]‬דרושה אישה דתית‪,‬‬
‫מקום‪ ,‬לביטוחים??? ניתוח תיק לגן בפתח‪-‬תקווה‪ ,‬אוהבות‬
‫לשנה הבאה‪ ,03-6359440 ,‬עברית‪03-9723333 :‬‬
‫למילויי‬
‫מנה"ח‬
‫דרושה‬
‫תנאים‬
‫אוטובוסים‪,‬‬
‫נעימה למגורים ועזר לאישה‬
‫ביטוחים מקצועי יקטין לך מחבקות ומסורות‪ ,‬מיידי‪,‬‬
‫טלפון‪072-3902280 :‬‬
‫‪052-4614646‬‬
‫שליטה מלאה בחשבשבת‪,‬‬
‫(‪31-34‬ל) אנגלית‪03-9723344 :‬‬
‫_____________________________________________‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ )32-32‬מבוגרת‪,‬‬
‫_____________________________________________ טובים‪050-4030501 ,‬‬
‫עלויות! ‪050-5636364 )22-39(054-8420571‬‬
‫(‪)29-32‬‬
‫(‪_____________________________________________ )31-34‬‬
‫‪ )31-34( ,03-6411817‬קו"ח לפקס‪03-6963721 :‬‬
‫_____________________________________________‬
‫גיל‬
‫(מעל‬
‫‪ ‬דרושים עובדים‬
‫‪054-6411817‬‬
‫ב‬
‫‪ )18‬לחלוקת פלייארים מאזור _____________________________________________ או למייל‪:‬‬
‫או פן מ יי ִדי‬
‫‪  [email protected]‬התקשר לחסוך דמי‬
‫דרושות מטפלות‬
‫‪ ‬מחפש‪/‬ת עבודה‪,‬‬
‫המרכז והשרון‪ ,‬שכר גבוה‬
‫לזק"א ישראל‬
‫_____________________________________________‬
‫לשעה ‪+‬‬
‫(‪ )31-34‬ניהול מקרן הפנסיה‬
‫‪ )32-35( 052-5760284‬בטוח‪/‬ה שבכיוון הנכון?‬
‫וגננות לגילאי ‪3-4‬‬
‫למתאימים!‬
‫למלאה‪/‬‬
‫מטפלות‬
‫‪‬‬
‫_____________________________________________‬
‫בונוסים!‬
‫דרושות‬
‫גרפולוגי‪,‬‬
‫בניתוח‬
‫העזר‪/‬י‬
‫‪054-8420571‬‬
‫שלך!‬
‫למעון באזור רכבת מרכז‬
‫(‪& )22-39‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 053-3122438 ,054-8448231‬חלקי שעות גמישות למעון‬
‫ב"ב‪,‬‬
‫במרכז‬
‫‪ ‬למעון‬
‫(‪28-35‬ל)‬
‫תנאים טובים‬
‫למוקד תפילות עובדות נמרצות‬
‫_____________________________________________ בבני‪-‬ברק‪ ,‬תנאים טובים‪,‬‬
‫דרושות מטפלות לשנה‬
‫‪ ‬למעון בב"ב‪* :‬מטפלת ‪054-5558835‬‬
‫החדשה (א' אלול)‪ ,‬תנאים‬
‫(‪ )31-32‬לחברת תוכנה מבוססת מצליח בראשל"צ בעלות כושר שכנוע‬
‫_____________________________________________‬
‫לפרטים‪:‬‬
‫מובילה‪ ,‬מנוסה לבוגרים‬
‫טובים למתאימות!‬
‫חם‬
‫מקום‬
‫מחפשת‬
‫‪‬‬
‫‪+‬‬
‫גבוה‬
‫בסיס‬
‫שכר‬
‫שמואל‬
‫בגבעת‬
‫‪05‬‬
‫‪5-8837921‬‬
‫‪052-7689939‬‬
‫ֹלהתֱקשר בין ‪16.00-20.00‬‬
‫(‪( )32-33‬מיידית) למ"מ ‪ +‬אופציה לעבוד בו? למעון‬
‫_____________________________________________‬
‫ברמת‪-‬אביב דרוש ‪/‬ה בדעלירויכשולתיםהסנציגים‬
‫בונוסים‬
‫קבועות‬
‫מקום‬
‫ממלאות‪,‬‬
‫*מטפלת‬
‫לקביעות‪.‬‬
‫אופנוע‬
‫על‬
‫שליח‬
‫‪ ‬דרוש‬
‫ברה‬
‫וכושר‬
‫חרוץ ורציני למשרה מיידית‪ ,‬לפעוטות‪ ,‬תנאים טובים! ומנוסות לצהרונים ואפשרות‬
‫שעות עבודה‪:‬‬
‫ביטוי לשיחת יוצות‬
‫תוכנה‬
‫ת‬
‫‪/‬‬
‫מפתח‬
‫לבוקר‪ ,‬החל מספטמבר‪,‬‬
‫(‪32-35‬ל) ‪ 03-5162525‬בוקר‪,‬‬
‫‪ 9:00-14:00‬או‬
‫תנאים מצויינים‪055-8829542,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ )31-34‬בעל‪ /‬ת ניסיון בלבד תנאי שכר הכי טובים שיש‬
‫‪050-4088034‬‬
‫‪ ,058- 3218842‬ערב (‪_____________________________________________ )31-34‬‬
‫‪17:30-21:30‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬לרשת מזון גדולה‬
‫ידע בסיסי במחשה ח‬
‫בס“ד‬
‫דרושים‪/‬ות קופאים‪/‬ות ‪ ‬דרושה מטפלת חמה‬
‫‪ C++’, SQL, JAVASCRIPT, HTML,‬בוקר ‪9:00 - 14:00‬ובה העבודה בבני ברק‬
‫ומסורה‪ ,‬תנאים טובים‬
‫‪SERVICES Protocol HTTP‬מערכת‬
‫קצבים‪/‬ות סדרנים‪/‬ות‪,‬‬
‫להרוויח בגדול?‬
‫ערב ‪15:00 - 20:00‬‬
‫למתאימה‪ ,‬למעון ילדים בב"ב‬
‫למשרה מיידית‪,‬‬
‫הפעלה ‪WINDOWS 32/64 BIT‬‬
‫סביבת עבודה נעימה ומיוחדת‬
‫(‪ )32-35‬ע“י עופרת‬
‫_____________________________________________ ‪054-8499728‬‬
‫‪054-6676947‬‬
‫אוירה חרדית ‪052-7164855‬‬
‫(‪_____________________________________________ )32-35‬‬
‫ישועות | רפואות‬
‫מתאים לנשים וגברים‬
‫הצלחה | הסרת‬
‫מתאימים בלבד נא לפנות‬
‫פחדים ומתחים‬
‫‪[email protected]‬‬
‫למייל‪:‬‬
‫להחליט כמה?‬
‫(‪)21-32‬‬
‫_____________________________________________‬
‫תחבורה‬
‫‪35‬‬
‫ביטול עין הרע‬
‫‪053-3113008‬‬
‫‪03-6164444‬‬
‫או לפקס‪03-7604786 :‬‬
‫לרשת חינוך חרדית מובילה באלעד‬
‫דרוש‪/‬ה רכז‪/‬ת גביה‬
‫רוצה‬
‫רוצה‬
‫בואו והצטרפו‬
‫לעסק מנצח‬
‫)משרה ‪(500‬‬
‫מנהל‪/‬ת חשבונות – עדיפות לסוג ‪3‬‬
‫ניסיון בעבודת גביה לפחות ‪ 3‬שנים – חובה‬
‫ניסיון במוסד חינוכי – יתרון‬
‫ידע וניסיון בעבודה בתוכנת ‪ – APT‬יתרון‬
‫ניסיון בסביבה ממוחשבת – ‪ -EXCEL‬חובה‬
‫יכולת עבודה בלחץ ובשיתוף פעולה‬
‫יכולת עבודה בסביבה מאורגנת ומוקפדת‬
‫יכולת למידה גבוהה וקליטה מהירה‬
‫שעות עבודה‪08:30-15:30 :‬‬
‫קורות חיים לפקס‪153-732-445502 :‬‬
‫דרושים‪/‬ות‬
‫סוכני‪/‬ות מכירות טלפונים‬
‫לעבודה בבני ברק‬
‫‪ &30‬לשעה ‪+‬עמלות‬
‫משרה חלקית )‪ 6‬שעות(‬
‫נסיון במכירות ‪ /‬טלמרקטינג חובה‬
‫קו“ח לפקס‪077-2204728 :‬‬
‫או במייל ‪[email protected]‬‬
‫שיהיה לך‬
‫ארוחת עמק טעימה‪,‬‬
‫לבריאות!‬
‫בכשרות‬
‫באריזה עם פס הזהב‬