21 דצמ - קו עיתונות

Comments

Transcription

21 דצמ - קו עיתונות
‫כ”א‪-‬כ”ג בכסלו‬
‫תשע”ז‬
‫‪21-23/12/2016‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 10‬מילים ‪ 1,000,000‬קוראים‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫■‬
‫מעליה דירה נפרדת של‬
‫בשד' הנצי"ב‪ ,‬דירת גן‬
‫‪ 70‬מ' שמושכרת‬
‫מפוארת‪ 100 ,‬מ' עם‬
‫ב‪ 3,500-‬ש"ח ‪ +‬גג של‬
‫גינה וחניה ו‪ 2-‬יחידות‬
‫‪ 70‬מ' מבוקש‬
‫מושכרות‪2,900,000 ,‬‬
‫ש"ח‪ .‬תיווך ש‪ .‬מאירוביץ ‪ 3,000,000‬ש"ח‪ .‬תיווך‬
‫ש‪ .‬מאירוביץ הרב קוק‬
‫הרב קוק ‪ 23‬ב"ב‬
‫‪ 23‬ב"ב ‪03-5797756‬‬
‫‪03-5797756‬‬
‫_____________________________________________ ‪050-5308742‬‬
‫‪050-5308742‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫(‪_____________________________________________ )33-33‬‬
‫מזל‬
‫‪ ‬ברמת אהרון ברח'‬
‫רבי חייא‪ ,‬דירת גג‪6 ,‬‬
‫חד'‪ 215 ,‬מ"ר‪ ,‬לחזית‪4 ,‬‬
‫דיירים‪ ,‬חניה‪ ,‬פינוי גמיש‪,‬‬
‫‪ 3,800,000‬ש"ח‪ .‬תווך‬
‫זילברברג‪,03-5754412 ,‬‬
‫‪052-2236671‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬באזור צפניה‪ 6 ,‬חדרים‪,‬‬
‫‪ ‬דירת ‪ 6‬חדרים‪ ,‬קומה ג'‬
‫‪ 160‬מ' ‪ +‬אופציה לבניה‪,‬‬
‫פלוס גג‪ ,‬שני חזיתות‪ ,‬מיכה ‪,5‬‬
‫משופצת ויפה ‪ +‬חניה‪,‬‬
‫‪03-6193016 ,3,200,000‬‬
‫(‪)51-54‬‬
‫‪ ,3,200,000‬גמיש‪ .‬תיווך‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪bda 054-8449423‬‬
‫(‪  )53-53‬דירות מפרט גבוה מקבלן‪:‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בהזדמנות! בעל התניא ‪ 5‬חד'‪ 5.5 ,‬חד'‪ 6 ,‬חד'‪7 ,‬‬
‫‪ 5‬חד'‪ ,‬ק"ד‪ ,‬מפוארת‪ ,‬מעלית‪ ,‬חד' בשיכון ה'‪ ,‬לפרטים‪:‬‬
‫‪03-5785777‬‬
‫(‪)50-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ממ"ד‪ .‬נדלן‪-‬בעיר‪,‬‬
‫‪053-3177272‬‬
‫(‪  )53-53‬במלצר ‪ 5.5‬חד' ק"ב‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בקהילות יעקב!!! ‪ 6.5‬גדולה ומושקעת כ‪140 -‬‬
‫חד'‪ 150 ,‬מ"ר‪ ,‬ק"ב ‪ +‬מעלית‪ ,‬מ' עם מעלית‪ ,‬חזית‪,‬‬
‫‪ 4‬כ"א‪ ,‬קומה שלימה‪ ,‬חזית‪ ,‬לדירה מוצמד מחסן תת‬
‫יפה ומסודרת ‪.2,650,000‬‬
‫‪ ,052-7649782‬קרקעי של ‪ 45‬מ' (לא‬
‫"תווך פרפקט"‬
‫מתאים לדיור) שניתן‬
‫‪03-5745877‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ )53-53‬להשכרה ב‪ 2,000 -‬ש"ח‪.‬‬
‫‪ ‬קיבלנו היתר!‬
‫בגולומב‪ ,‬מחיר מבוקש ‪2,700,000‬‬
‫פנטהאוז ‪6‬חד' ענק‪,‬‬
‫קומה ש"ח‪ .‬תיווך ש‪ .‬מאירוביץ‬
‫רביעית‪ 3,500,000 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫הרב קוק ‪ 23‬ב"ב‬
‫תיווך‪-‬ישוב‪-‬הארץ‪,‬‬
‫(‪03-5797756 )53-53‬‬
‫‪052-3344721 ,03-8007000‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬קיבלנו היתר! בגולומב‪050-5308742 ,‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫דירת‪-‬גן‪7 ,‬חד' נדירה בגודלה‪ ■ ,‬בהתנאים ‪ 4.5‬חד'‬
‫‪ 160‬מ"ר בנוי ‪ 120 +‬מ"ר‬
‫עורפי ק"א כ‪ 100-‬מ'‬
‫גינה‪,‬‬
‫‪ 3,600,000‬ש"ח‪ .‬תיווך‪ -‬חניה בטאבו ‪+‬סוכה‪ ,‬אופ'‬
‫ישוב‪-‬הארץ‪,‬‬
‫(‪ )53-53‬להרחבה ‪1,800,000 ,‬‬
‫‪052-3344721 ,03-8007000‬‬
‫_____________________________________________ ש"ח‪ .‬בלעדי תיווך ש‪.‬‬
‫‪7‬חד'‬
‫‪ ‬במקובר בבניה‪,‬‬
‫דירתאחד‪ ,‬מאירוביץ הרב קוק ‪23‬‬
‫נדירה‪215 ,‬מ"ר במפלס‬
‫תיווך‪-‬ישוב‪050- 5308742 -‬‬
‫‪ 4,100,000‬ש"ח‪.‬‬
‫‪03-5797756‬‬
‫הארץ‪,‬‬
‫(‪)28-28‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪052-3344721 ,03-8007000‬‬
‫(‪ ■ )53-53‬בשד' רמז בנין‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬במקובר בבניה‪ ,‬דירת‬
‫בבניה‪ ,‬כניסהלפסח‪,‬‬
‫‪7‬חד'‪ ,‬אפשרות לחלוקה‬
‫‪ 5.5‬חד' גדולים‬
‫‪ 3,000,000‬ש"ח‪ .‬תיווך‪-‬ישוב‪ -‬ומושקעים‪ 135 ,‬מ'‪,‬‬
‫הארץ‪,‬‬
‫‪ 052-3344721 ,03-8007000‬ק"ג‪ 2,500,000 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ )53-53‬תיווך ש‪ .‬מאירוביץ הר'‬
‫‪ ‬ביצחק‪-‬שדה‬
‫ברביעייה‪ ,‬קוק ‪050-5308742 23‬‬
‫דירת‪-‬גן‪ 150 ,‬מ"ר בנוי ‪+‬‬
‫‪03‬‬‫‪5797756‬‬
‫(‪)43-43‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 150‬מ"ר חצר‪ ,‬כ‪.‬פרטית‪,‬‬
‫‪ 3,500,000‬ש"ח‪ .‬תיווך‪-‬ישוב‪ 5 ■ -‬חד'‪ ,‬חדישה‪ ,‬ברח'‬
‫הארץ‪,‬‬
‫‪ 052-3344721 ,03-8007000‬שמעיה‪ ,‬ליד רמב"ם‪,‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ק"ג‪ ,‬יפה וגדולה‪ ,‬עם נוף‬
‫‪ ‬באמצע בנייה במרים‪-‬‬
‫ומאווררת‪ 3 ,‬כ"א עם‬
‫הנביאה‪ ,‬פנטהאוז ‪5‬חד'‪,‬‬
‫חזית מעלית‪ 2,450,000 ,‬ש"ח‬
‫‪ +‬מרפסת‬
‫‪ 3,100,000‬ש"ח‪ .‬תיווך ש‪ .‬מאירוביץ הרב‬
‫תיווך‪-‬ישוב‪-‬הארץ‪,‬‬
‫(‪ )53-53‬קוק ‪050-5308742 23‬‬
‫‪052-3344721 ,03-8007000‬‬
‫_____________________________________________ ‪03-5797756‬‬
‫(‪)25-25‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬במינץ‪ ,‬ק"ד‪8 ,‬ח'‪ ,‬מעלית‪,‬‬
‫■ בקרית משה ‪ 5‬חד'‬
‫אופציה לחלוקה‪ ,‬חניה‪,‬‬
‫‪2,600,000‬ש'‪" .‬נדלן כהלכה" ק"ה מושקעת ‪ +‬נוף‬
‫‪055-66-88-111‬‬
‫(‪ )53-53‬ומעליה דירת חדר‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בעזרא! ‪ 240‬מ"ר ‪ +‬פלוס ושרותים עם אפשרות‬
‫‪ 30‬מ"ר מרפסת‪ ,‬מחולקת לתוספת בניה‪ +‬גג ענק‪-‬‬
‫לשני יחידות ‪+‬‬
‫משרד‪.‬ש"ח‪ ,‬יש אפש' לכניסה נפרדת‬
‫למבינים! ‪3,700,000‬‬
‫‪ 054-3050561‬מחדר המדרגות‪ +‬מחסן‬
‫חדשה מקבלן‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ )53-53‬גדול וחניה‪3,000,000 ,‬‬
‫מרווחת‬
‫חד'‪,‬‬
‫‪5‬‬
‫ג'‪,‬‬
‫‪ ‬בשיכון‬
‫ש"ח‪ .‬בלעדי תיווך ש‪.‬‬
‫מאוד‪ 120 ,‬מ"ר נטו‪ ,‬ק"א‪,‬‬
‫לסוכה ‪ 10‬מאירוביץ הרב קוק ‪23‬‬
‫משופצת ‪+‬‬
‫אופציה‪050-5308742 2,375,000‬‬
‫מ"ר‪ ,‬בניין מטופח‪,‬‬
‫_____________________________________________ ‪03-5797756‬‬
‫ש"ח‪ .‬א‪.‬פנחסי‪03-5799308 ,‬‬
‫(‪)10-10‬‬
‫(‪_____________________________________________ )53-53‬‬
‫וברכה ‪03-6162228‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬בבלעדיות!! ברבנו אשר‪,‬‬
‫כ‪ 140 -‬מ"ר‪ ,‬מעלית‪ ,‬אופציה‪,‬‬
‫ניתן לחלוקה * בקושניר‪ ,‬דירה‬
‫מחולקת ‪ +‬אופציה‪ ,‬מעלית‪,‬‬
‫כ‪ 115 -‬מ"ר‪ 2,150,000 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫תיווך‪050-4144602 ,‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בלעדי! באזור בעלי‬
‫מלאכה‪ 7 ,‬חד'‪ 145 ,‬מ"ר‪,‬‬
‫קומה שלמה‪ ,‬ק"ב ‪ +‬מעלית‬
‫‪ +‬חניה‪ ,‬יחידת הורים‪ ,‬סוכה‬
‫גדולה‪ 5 ,‬דיירים בבנין‪ 4 ,‬כ"א‪,‬‬
‫משופצת‪ ,‬ניתנת לחלוקה‪,‬‬
‫‪ 2,650,000‬ש"ח‪ .‬א‪.‬פנחסי‪,‬‬
‫‪03-5799308‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בלעדי! בלנדאו‪ 5 ,‬חד'‪,‬‬
‫‪ 125‬מ"ר‪ ,‬סלון ומטבחר גדולים‬
‫‪ +‬יחידת הורים‪ ,‬ק"ג ‪ +‬מעלית‬
‫‪ +‬חניה‪ ,‬חזית‪ ,‬משופצת ויפה‪,‬‬
‫‪ 2,700,000‬ש"ח‪ .‬א‪.‬פנחסי‪,‬‬
‫‪03-5799308‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬באיזור ויז'ניץ‪ 7 ,‬חד'‪150 ,‬‬
‫מ"ר ‪ +‬סוכה‪ ,‬ק"ג ‪ +‬מעלית ‪+‬‬
‫חניה‪ 3 ,‬כ"א‪ ,‬חזית‪ ,‬נוף פתוח‪,‬‬
‫ש‪ .‬מאירוביץ הרב קוק ‪ ■ 23‬במהר"ל השקט‪,‬‬
‫חד' ‪ 64‬סלון ענק‪ 2,800,000 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫ב"ב ‪03-5797756‬‬
‫דופלקס ק"ב‪2 ,‬‬
‫א‪.‬פנחסי‪03-5799308 ,‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪050-5308742‬‬
‫(‪)6-6‬‬
‫‪76‬‬
‫חד'‬
‫‪4‬‬
‫מעליה‬
‫מ"ר‪,‬‬
‫_____________________________________________ מ"ר‪ 2,350,000 ,‬ש"ח‪  .‬בזכרון‪-‬מאיר‪6 ,‬ח'‪ ,‬חדשה‪,‬‬
‫כניסה‬
‫צירלסון‪,‬‬
‫■ ברח'‬
‫יפהפיה‪ ,‬ק"ג ‪ +‬מעלית‪ ,‬חזית‪,‬‬
‫נפרדת‪ 4 ,‬חד' ק"ק‬
‫בלעדי תיווך ש‪ .‬מאירוביץ ‪3‬כ"א‪ 2,600,000 ,‬ש"ח‪" .‬אפיק‬
‫מוגבהת ‪ 90‬מ' מושקע‪ ,‬הרב קוק ‪23‬‬
‫נכסים" ‪,03-5791514‬‬
‫‪050‬‬‫לדירה חצר גינה ‪ 60‬מ' ‪5308742‬‬
‫‪053-3128884‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫בלעדי תיווך ש‪ .‬מאירוביץ ‪03-5797756‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪  )23-23‬באזור רמז לקראת גמר‬
‫הרב קוק ‪ 23‬ב"ב‬
‫בניה‪5 ,‬ח'‪ ,‬ק"א‪ ,‬חזית ‪+‬‬
‫‪ ‬בכהנמן ‪/‬שפירא‬
‫‪03-5797756‬‬
‫י‪.‬הורים‪ 2,350,000 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫דופלקס ‪ +‬מעלית‪,‬‬
‫"אפיק נכסים" ‪,03-5791514‬‬
‫‪050-5308742‬‬
‫(‪)46-46‬‬
‫ענקיים‬
‫חד'‬
‫‪5‬‬
‫בק"ג‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪053-3128884‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 140‬מ'‪ ,‬משופצים‪,‬‬
‫מציאה‪ ,‬בשיכון ג'‪,‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪052-7123106‬‬
‫‪ ‬בבן זכאי‪ ,‬דופלקס ‪5.5‬‬
‫חד' ‪ +‬מרפסת גג‪150 ,‬‬
‫*קורסים מעשיים‬
‫מ"ר‪ ,‬ק"ג‪ ,‬משופצת‪ ,‬חזית‪,‬‬
‫‪ 2,550,000‬ש"ח‪ .‬א‪.‬פנחסי‪,‬‬
‫‪ ‬בשיכון ה'!!! בבניה‬
‫‪03-5799308‬‬
‫מתקדמת!!! פנטהאוזים‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מפוארים‪ 4,5,6 ,‬חד'‪ ,‬קומה ‪  7‬ברב קוק השקט‪ ,‬דופלקס‬
‫‪ +‬נוף מרהיב‪ ,‬ע"י קבלן אמין‪ 7 ,‬חד'‪ 200 ,‬מ"ר‪ ,‬משופצת‬
‫החל מ‪" .2,100,000 -‬תווך‬
‫ברמה גבוהה‪ ,‬ק"ד ‪ +‬מעלית‬
‫פרפקט" ‪,052-7649782‬‬
‫‪ +‬חניה‪ ,‬חזית‪ .‬א‪.‬פנחסי‪,‬‬
‫‪03-5745877‬‬
‫_____________________________________________ ‪03-5799308‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫(‪_____________________________________________ )53-53‬‬
‫‪ ‬בשיכון ג'!!! בבניה‬
‫‪ ‬באיזור דבורה הנביאה!!!‬
‫מתקדמת!!! דירות גן ‪5-7‬‬
‫בהזדמנות!!! דופלקס ‪130‬‬
‫חד' ‪ +‬חצר גדולה בסטנדרט מ"ר‪ ,‬משופצת כחדשה‪ ,‬ק"ג‬
‫מפואר ע"י קבלן אמין‪ ,‬מ‪-‬‬
‫‪ +‬ק"ב‪" .2,300,000 ,‬תווך‬
‫‪ ,2,700,000‬תוכניות ב"תווך פרפקט" ‪,052-7649782‬‬
‫פרפקט" ‪,052-7649782‬‬
‫‪03-5745877‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪03-5745877‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪  )53-53‬בגני גד‪ ,‬דופלקס‪150 ,‬‬
‫■ ברח' שמעיה פנטהאוז מ"ר‪6.5 ,‬ח'‪ ,‬ק"ג‪ ,‬חזית‪,‬‬
‫משופץ‪2,700,000 ,‬ש'‪" .‬נדלן‬
‫גדול‪ 5 ,‬חד'‪ 150 ,‬מ'‪,‬‬
‫כהלכה" ‪055-66-88-111‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫עם מרפסת גג של ‪90‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מ'‪ ,‬בק"ג‪ ,‬עם אפשרות ‪ ‬מציאה בפ‪ .‬כץ‪ ,‬דופלקס‬
‫למעלית‪ ,‬עם נוף‪ ,‬מידי‪ 130 ,‬מטר‪052- .1,600,000 ,‬‬
‫‪ 3,300,000‬ש"ח‪ ,‬תיווך ‪ ,4369117‬תיווך ישראל‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 5+‬חדרים‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫מכון התבוננות‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬דירת גן‪ 3.5 ,‬חד'‪90 ,‬‬
‫‪ ‬בלעדי! באזור העיריה‪,‬‬
‫‪ ‬ברח' ולפסון בק"ג‬
‫מ"ר בשיכון ו'‪ ,‬ק"ק ‪+‬‬
‫בית פרטי‪ ,‬חדש‪ ,‬מפואר‬
‫פינויגינהיולי‪ /‬ואחרונה‪ 5 ,‬חד' גדולים‬
‫‪ 30‬מ"ר‪ ,‬משופצת‪,‬‬
‫ביותר‪ 3 ,‬קומות‪ 400 ,‬מ"ר‬
‫ומושקעים‪ 3 ,‬כ"א עם‬
‫(‪+‬בריכה וחדר כושר בקומה אוגוסט‪058-4161221 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ )50-53‬מעלית ומעליה ‪ 2‬חד'‬
‫‪ 3 ,)-1‬חניות‪ 8,000,000 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫‪ +‬גג גדול‪3,300,000 ,‬‬
‫א‪.‬פנחסי‪03-5799308 ,‬‬
‫דופלקסים‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫בשיכון ג'‪ ,‬דופלקס‪ ,‬ש"ח‪.‬תיווך ש‪ .‬מאירוביץ‬
‫‪‬‬
‫פנטהאוזים ודירות גן ‪ 4‬חדרים כחדשה‪ 100 ,‬הרב קוק ‪23‬‬
‫הרחבה‪050-5308742 ,‬‬
‫‪ ‬בשיכון ג' בתחילת‬
‫ק"דבניה‪ ,‬מ"ר ‪ +‬אפשרות‬
‫‪03-5797756‬‬
‫_____________________________________________‬
‫פנטהאוז ‪ 180‬מ"ר‪,‬‬
‫כ‪ 20 -‬מ"ר‪2,100,000 ,‬‬
‫‪ +‬מעלית ‪ +‬הצמדת הגג‬
‫קבלן ש"ח‪' .‬אפיקי נדל"ן בועז' ‪ ‬בבן דוד‪/‬רבינא ק"ג‬
‫בטאבו‪ ,‬מפרט עשיר‪,‬‬
‫(‪ + )53-53‬ק"ד ‪ 250‬מ' ‪ 6‬חד'‬
‫ש"ח‪ ,‬גמיש‪052-3500040 .‬‬
‫אמין‪3,250,000 ,‬‬
‫_____________________________________________ גדולים‪ ,‬סלון ענקי‬
‫א‪.‬פנחסי‪03-5799308 ,‬‬
‫מאיר‪,‬‬
‫בזכרון‬
‫בלעדי!‬
‫‪‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 3,000,000‬ש"ח בלעדי‬
‫‪ ‬בבלעדיות באברבנאל‪ ,‬דופלקס ‪ 5‬חד'‪ 200 ,‬מ"ר‬
‫תיווך ש‪ .‬מאירוביץ הרב‬
‫(‪ ,)4+1‬משופצת‪ ,‬ק"א‪,‬‬
‫דירת גן ‪ 7‬חדרים‪ ,‬כ‪-‬‬
‫קוק ‪ 23‬ב"ב ‪03-5797756‬‬
‫‪ 140‬אחרונה‪ 4 ,‬דיירים‪ ,‬כניסה‬
‫חצר‪.‬‬
‫מ"ר‪ ,‬משופצת ‪+‬‬
‫פרטית‪ ,‬אופציה להרחבה‪,‬‬
‫‪050-5308742‬‬
‫(‪)46-46‬‬
‫_____________________________________________‬
‫'אפיקי‪-‬נדלן‪-‬בועז'‬
‫גמיש‪.‬‬
‫ש"ח‪,‬‬
‫‪3,500,000‬‬
‫(‪ )53-53‬א‪.‬פנחסי‪  )53-53( 03-5799308 ,‬בר' עקיבא‪/‬מהרשל‪,‬‬
‫‪054-8474843‬‬
‫_____________________________________________‬
‫_____________________________________________ חזית‪ 3 ,‬חד' ומעליה ‪2‬‬
‫סוקולוב‪,‬‬
‫איזור‬
‫במרכז‬
‫‪‬‬
‫יחידות מושכרות ב‪5,000-‬‬
‫דופלקס ‪ 7‬חד'‪160 ,‬‬
‫דירות‪3 ,‬מ"ר‪,‬חד' ש"ח‪.2,350,000 ,‬תיווך‬
‫אבחון וטיפול נפשי ורגשי מחולקת ל‪2 -‬‬
‫ש‪ .‬מאירוביץ הרב קוק ‪23‬‬
‫ו‪ 4 -‬חד' ‪ +‬גג‪ ,‬משופצת‪,‬‬
‫עפ“י שפת גוף ותווי פנים ‪ 2,800,000‬ש"ח‪ .‬א‪.‬פנחסי‪050-5308742 ,‬‬
‫(‪03-5797756 )53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫הרב אליהו עזריאל ‪03-5799308‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫■‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫■‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫■‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪■ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ■ ‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪■  ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪‬‬
‫‪■  ‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ■ ‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪wwwzlbrcom‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫מייל‪[email protected] :‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫טל‘‪052-5808034 :‬‬
‫לשנה!‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫למכירה קטג‘ טורי‬
‫בן ‪ 2‬קומות צמוד‬
‫לחניון ענק ב‪76.000$‬‬
‫הכנסה שנתית נטו‬
‫‪10.650$‬‬
‫‪ 300 ‬מ' דופלקס אחרי‬
‫שיפוץ כללי‪ ,‬מרפסת שמש ‪64‬‬
‫מ'‪ ,‬סלון ‪ 46‬מ'‪ ,‬מטבח חדש‬
‫ומאובזר‪ ,‬מוארת ומאווררת‬
‫מאוד‪ 5,650,000 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪050-5511847‬‬
‫(‪)51-54‬‬
‫_____________________________________________‬
‫תון‬
‫למכירה בית משופץ‬
‫עם ‪ 4‬חדרי שינה‬
‫ב‪ 63.000$‬הכנסה‬
‫שנתית נטו ‪8740$‬‬
‫‪ ‬במרכז רבי‪-‬עקיבא‪,‬‬
‫משכנתאות לרכישת דירת‪-‬גג‪ 5 ,‬חדרים‪110 ,‬‬
‫דירה ולכל מטרה! מ"ר‪ ,‬ק"ג ‪ +‬גג ‪ 100‬מ"ר‬
‫עם היתרים אופ' לחלוקה‬
‫גם אם כבר יש‬
‫משכנתא על הנכס ‪ +‬מעלית‪2,600,000 ,‬‬
‫ש"ח‪" .‬סלומון‪-‬נכסים‪-‬‬
‫ליווי אישי עד לקבלת והשקעות"‬
‫הכסף בפועל!‬
‫‪052-7652801‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בקלישר בבני‪-‬חדש‪5 ,‬‬
‫חדרים‪ ,‬ק"ק‪ 120 ,‬מ"ר‬
‫‪ +‬חצר ‪180‬מ"ר‪ ,‬שמורה‬
‫אופ' לחלוקה‪2,700,000 ,‬‬
‫ש"ח‪" .‬סלומון‪-‬נכסים‪-‬‬
‫והשקעות"‬
‫משכנתאות‬
‫‪052-7652801‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫בטוח תשלמו פחות‪  .‬בק‪.‬הרצוג‪ ,‬בקובלסקי‪,‬‬
‫‪ 5 058-3232933‬חד'‪ ,‬ק"ד ‪ 2 +‬מרפסות‪,‬‬
‫רח' טל חיים ‪ 8‬ב"ב ‪ 188‬מ"ר‪ ,‬ממוזגת ‪+‬‬
‫מול אולמי ויז'ניץ בני ברק‬
‫מעלית‪ 2,850,000 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪050-5265899‬‬
‫(‪)52-01/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪14%‬‬
‫ישראלים קונים בית פרטי בניו ג‘רזי‬
‫משכנתא‬
‫בכל מצב!‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫דירות‬
‫למכירה‬
‫בס“ד‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬בבלעדיות "ישראל‬
‫‪ 2-2.5‬חדרים‬
‫אלבלינק שוק‬
‫הנדל"ן" ‪ +-‬בחוני ‪ ‬במשלט‪ 2 ,‬חד'‪ ,‬ק"ג‪,‬‬
‫המעגל‪ 4 ,‬חד'‪ ,‬גדולה‬
‫מסודרת‪ ,‬נוף‪ 695,000 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫אופציה לחדר חמישי‪.‬‬
‫תיווך אדר נכסים‪,‬‬
‫ישראל‪.052-3251213 ,‬‬
‫‪052-4834706‬‬
‫‪" ‬הובלות המרכבה"‬
‫(‪)53-03/17‬‬
‫אהובה‪050-5886828 ,‬‬
‫(‪_____________________________________________ )53-53‬‬
‫‪_____________________________________________ 055-6688870 ,052-7117676‬‬
‫(‪)50-44/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בבלעדיות "ישראל‬
‫בני ברק‬
‫אלבלינק שוק הנדל"ן" ‪ -‬באזור‬
‫אופקים‬
‫בן‪-‬שטח‪4 ,‬‬
‫חד' ‪ +‬גג בטאבו ‪ ‬בנין חדש‪ ,‬מפואר‪3 ,‬‬
‫‪ ‬המרכז לניהול נדל"ן‪ :‬קניה‪ 3 + -‬מרפסות‪.‬‬
‫חד' וסוכה‪ 1,470,000 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫מכירה‪-‬השכרה‪ ,‬מבחר דירות ישראל‪.052-3251213 ,‬‬
‫פולטוב נכסים והשקעות‪,‬‬
‫אהובה‪050-5886828 ,‬‬
‫למכירה‪/‬השכרה במחירים‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪052-3646632 )53-53‬‬
‫(‪)53-4/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫טובים!!! עטיה משה‪,‬‬
‫‪ ‬בפרל‪ 160 ,‬מ"ר‪:‬‬
‫‪ 3-3.5‬חדרים‬
‫‪054-6625272 ,074-7037979‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מציאה אמיתית! ברבי בקומה א'‪ ,‬יש ‪100‬‬
‫מ"ר (‪4‬חד') ‪ +‬בק"ק יש‬
‫מאיר (חסידי) ‪ 3‬חדרים ‪+‬‬
‫וילות ובתים‬
‫‪ ‬המרכז לניהול נדל"ן ‪ -‬אופציה ממשית ‪ +‬נוף ‪60 3 +‬מ"ר (‪3‬חד') ‪ +‬סוכה ‪+‬‬
‫וילה ‪ 320‬מ"ר‪ ,‬קרוב לקהילה‪ ,‬כ"א! רק ‪ 1,230,000‬ש"ח‪.‬‬
‫חצר ‪ +‬נוף‪.‬‬
‫"תיווך‪-‬קזן" ‪054-8420522‬‬
‫(‪054-4340843 )53-53‬‬
‫מטבח חדש‪ ,‬ארונות‪ ,‬מקלחת‪_____________________________________________ ,‬‬
‫שרותים ברמה גבוהה ‪ +‬יח"ד‪  ,‬אבן גבירול! למבינים! ‪" 3‬מקסימום נדלן"‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫בקרבת הקהילה החרדית‪,‬‬
‫חדרים ‪ +‬נוף ‪ +‬גג‬
‫בטאבודיור!‪  +‬מציאה ‪ -‬באדמורי‬
‫‪ 2,200,000‬ש"ח‪ .‬עטיה משה‪ ,‬הסכמת שכנים ליחידת‬
‫"תיווך‪-‬קזן" אלכסנדר‪ ,‬כ‪ 50 -‬מ"ר‪,‬‬
‫‪054-6625272 ,074-7037979‬‬
‫(‪ 1,340,000 )53-53‬ש"ח‪.‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ )53-53‬ק"ק‪ ,‬מצוינת למגורים‪/‬‬
‫‪054-8420522‬‬
‫‪ ‬המרכז לניהול נדל"ן‬
‫_____________________________________________ לעסק‪052-2452820 .‬‬
‫ קוטג' ‪ 5‬חד' כולל ממ"ד‬‫‪ ‬בבלעדיות "ישראל‬
‫"מקסימום נדלן"‬
‫(‪)53-53‬‬
‫אלבלינק שוק הנדל"ן" ‪ 3 -‬חד' _____________________________________________‬
‫בקרבת הקהילה החרדית‬
‫החדשה‪ ,‬יחידת הורים‪ ,‬מצב באזור אבן גבירול‪  1,150,000 ,‬ברימון‪ ,‬טאבו משותף‪3.5 :‬‬
‫מצוין‪ .1,180,000 ,‬עטיה משה‪ ,‬ש"ח‪ .‬ישראל‪ .052-3251213 ,‬חד' קרקע ‪ 65‬מ"ר‪1,240,000 ,‬‬
‫_____________________________________________ ש"ח ‪ 2 +‬חד' ‪ 40‬מ"ר‪,‬‬
‫‪054-6625272 ,074-7037979‬‬
‫(‪ )53-53‬אהובה‪050-5886828 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ 740,000 )53-53‬ש"ח‪03-5780590 ,‬‬
‫(‪)53-02/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בבלעדיות "ישראל‬
‫‪ 4-4.5‬חדרים‬
‫אלבלינק שוק הנדל"ן" ‪ -‬באזור ‪ ‬בעזרא‪/‬חזו"א‪240 ,‬מ"ר‬
‫‪ ‬בפטיו ‪ -‬שכונת הרי"ף‪,‬‬
‫העליון‪ 3.5 ,‬חד'‪ ,‬מחיר מציאה במפלס אחד! קומה נוחה‪,‬‬
‫דירת קרקע‪ ,‬בלב הקהילה‪,‬‬
‫‪ 3,800,000‬ש"ח‪" .‬אפיק‬
‫‪ 1,290,000‬ש"ח‪.‬‬
‫נכסים" ‪,03-5791514‬‬
‫‪ 4‬חד'‪ 780,000 ,‬ש"ח‪ ,‬סופי! ישראל‪.052-3251213 ,‬‬
‫למביני עניין! עטיה משה‪,‬‬
‫_____________________________________________ ‪053-3128884‬‬
‫אהובה‪050-5886828 ,‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫(‪_____________________________________________ )53-53‬‬
‫‪054-6625272 ,074-7037979‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בלעדי באזור רחוב‬
‫(‪  )53-53‬בבלעדיות "ישראל‬
‫אלבלינק שוק הנדל"ן" ‪ 3 -‬חד' ירושלים‪ 72 ,‬מטר בארנונה ‪+‬‬
‫‪ 3-3.5‬חדרים‬
‫אופציה לסוכה ‪ +‬מרפסות‬
‫‪ +‬גג בעליון‪.‬‬
‫‪ ‬בכניסה לעיר‪ ,‬ליד‬
‫גדולות‪ ,‬שמורה‪ ,‬קומבה ב'‪,‬‬
‫ישראל‪.052-3251213 ,‬‬
‫הרכבת‪ ,‬מציאה! ‪ 3.5‬חד'‪,‬‬
‫(‪ )53-53‬עורף פתוח‪ .1,450,000 ,‬תיווך‬
‫אהובה‪050-5886828 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ק"ג‪ 440,000 ,‬ש"ח‪ ,‬למביני‬
‫אלטרנטיב‪054-5500263 ,‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫עניין‪ ,‬משופצת! עטיה משה‪,‬‬
‫באר שבע‬
‫‪ ‬לוח דירות חינם‬
‫‪054-6625272 ,074-7037979‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(מתעדכן כל יום) למוכר‪,‬‬
‫‪ 0% ‬עמלה למוכרים‬
‫למוכרים לקונה‪ ,‬למשכיר‪ ,‬גם‬
‫אלעד‬
‫נכס!! הזדמנות פז‬
‫דירות מתיווך ועוד‪ ,‬מנוהל‬
‫בבאר‪-‬שבע‪ ,‬לפרטים‪ :‬אור‪-‬‬
‫_____________________________________________ ע"י מומחה לנדל"ן‪.‬‬
‫‪ ‬לחוץ למכור?! קח מזומון לנכס‪050-9500075 ,‬‬
‫תוך ‪ 24‬שעות‪ ,‬בבלעדיות‬
‫(‪dira4me.co.il )53-53‬‬
‫(‪)53-08/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫"ישראל אלבלינק שוק הנדל"ן"‬
‫‪ 4-4.5‬חדרים‬
‫‪ ‬בלעדי באבן שפרוט‪ ,‬דירת‬
‫‪050-4156317 ,052-3251213‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מחולקת ל‪ 2 -‬יחידות ‪,3-2‬‬
‫(‪  )53-53‬במצבע‪-‬נחשון‪,‬‬
‫משופצת‪ 1,830,000 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫פנטהאוזים ודירות גן ו'‪-‬החדשה‪4 ,‬חד'‪90 ,‬מ"ר‪,‬‬
‫‪,077-2050410‬‬
‫ק"א‪ ,‬מושכרת ושמורה‪,‬‬
‫‪ ‬בבלעדיות "ישראל‬
‫‪720,000‬ש"ח‪ ,‬מומלצת! אור‪ ,050-5750880 -‬אורי תיווך‬
‫אלבלינק שוק הנדל"ן" ‪-‬‬
‫_____________________________________________ אדוארד‬
‫לנכס‪050-9500075 ,‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫(‪_____________________________________________ )53-53‬‬
‫בחסידי ‪ -‬ליטאי‪ ,‬דירת גן‪5 ,‬‬
‫‪ ‬בפרדס‪-‬כץ בחיים‪-‬לנדאו‪,‬‬
‫חד'‪ ,‬גינה‪ 200 ,‬מ"ר‪.‬‬
‫חדרים‬
‫‪3-3.5‬‬
‫בנייה חדשה בבלעדיות!‬
‫‪.052-3251213‬‬
‫ישראל‪,‬‬
‫אהובה‪  )53-53( 050-5886828 ,‬בתלמוד‪3 ,‬חד'‪ ,‬משופצת‪ 2.5/3/3.5 ,‬החל מ‪1,050,000 -‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ק"א אזור של סטודנטים‪ ,‬ק"א‪ ,‬ש"ח‪ .‬תיווך‪-‬ישוב‪-‬הארץ‪,‬‬
‫‪03-8007000 ,054-2545420‬‬
‫‪500,000‬ש"ח‪ .‬אור‪-‬לנכס‪,‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫דופלקסים‬
‫‪050-9500075‬‬
‫(‪  )53-53‬מוכר דירה? הכוונה ויעוץ‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בבלעדיות "ישראל‬
‫מקצועי במכירת הנכס שלך!‬
‫‪ ‬בשכונה‪-‬ה'‪3 ,‬חד'‪,‬‬
‫אלבלינק שוק הנדל"ן" ‪-‬‬
‫‪055-6688111‬‬
‫כהלכה"‬
‫"נדל"ן‬
‫מיקום‬
‫ק"א‪,‬‬
‫משופצת‪,‬‬
‫‪76‬מ"ר‪,‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫דופלקס ‪ 7‬חד'‪ ,‬מושקעת‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ +‬נוף ‪ +‬יחידה ‪ +‬מחסן‪,‬‬
‫איכותי ושקט‪ 695,000 ,‬ש"ח‪  .‬בר"ע‪4 ,‬ח' ‪( +1‬מושכר)‪,‬‬
‫‪050-9500075‬‬
‫אור‪-‬לנכס‪,‬‬
‫‪ 1,900,000‬ש"ח‪ ,‬גמיש‪.‬‬
‫(‪ )53-53‬ק"א‪100 ,‬מ"ר‪ ,‬עורפית‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ישראל‪.052-3251213 ,‬‬
‫מצויינת למשרדים‪" .‬נדלן‬
‫אהובה‪050-5886828 ,‬‬
‫כהלכה" ‪050-4141926‬‬
‫בית שמש‬
‫(‪)53-53‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בר"ע‪ ,‬דירת מחולקת‪,‬‬
‫‪ 5+‬חדרים‬
‫‪ 3-3.5‬חדרים‬
‫‪60‬מ"ר‪ ,‬ק"ג‪ ,‬משופצות‪,‬‬
‫‪ ‬מציאה! בבן קיסמא! ‪  5‬בקרן היסוד באזור מתחרד‪ ,‬מושכרות‪1,470,000 ,‬ש'‪" .‬נדלן‬
‫חדרים‪ ,‬ענקית ‪ +‬יחידת הורים! ‪ 3‬חד'‪ ,‬ק"ג‪ ,‬מסודרת ושמורה‪ ,‬כהלכה" ‪050-4141926‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪1,400,000‬‬
‫ש"ח‪" .‬תיווך‪-‬קזן" מזגן‪ 890,000 ,‬ש"ח‪ .‬תיווך אדר ‪ ‬רוצה למכור את הדירה?‬
‫‪054-8420522‬‬
‫(‪ )53-53‬נכסים‪052-4834706 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ )53-03/17‬רק אצלינו מכירת דירה ללא‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ביהודה המכבי‪ 3 ,‬חד'‪ ,‬דמי תיווך‪ .‬דוד‪054-3355874 ,‬‬
‫(‪47-54‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 4-4.5‬חדרים‬
‫ק"ג‪ ,‬כ‪ 78 -‬מ"ר‪ ,‬שמורה ויפה‪  ,‬לוח דירות חינם‬
‫‪ ‬בבלעדיות "ישראל‬
‫אדר‬
‫תיווך‬
‫ש"ח‪.‬‬
‫‪825,000‬‬
‫(מתעדכן כל יום)‪ ,‬למוכר‪,‬‬
‫אלבלינק שוק הנדל"ן" ‪ -‬בר'‬
‫‪052-4834706‬‬
‫נכסים‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מאיר‪ 4 ,‬חד' ‪ +‬אופציה‬
‫(‪ )53-03/17‬לקונה‪ ,‬למשכיר‪ ,‬גם‬
‫‪ ‬בדקל‪ 3 ,‬חד'‪ ,‬קומת‬
‫ממשית למשרד‪.‬‬
‫דירות מתיווך עווד‪ ,‬מנוהל‬
‫ישראל‪.052-3251213 ,‬‬
‫כניסה‪ ,‬מיידית‪ ,‬מפתחות‬
‫ע"י מומחה לנדל"ן‪.‬‬
‫אהובה‪050-5886828 ,‬‬
‫(‪ )53-53‬במשרד‪ 890,000 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫_____________________________________________‬
‫תיווך ‪dira4me.co.il‬‬
‫(‪)41-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בבלעדיות "שחף נכסים" אדר נכסים‪052-4834706 ,‬‬
‫(‪)53-03/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫וילות ובתים‬
‫במעורב‪ ,‬דירת ‪ 4‬חד'‪ ,‬כ‪  120 -‬בגפן‪ 3 ,‬חד'‪ ,‬ק"ד‪ ,‬אחרונה‪,‬‬
‫מ"ר‪ ,‬סלון גדול במיוחד‪ ,‬קומה מסודרת‪ ,‬מיזוג‪,‬‬
‫נכסים‪ 830,000,‬ש"ח‪  .‬בהר‪-‬שלום‪ ,‬דו‬
‫א' ‪ +‬מעלית‪ ,‬רק‪ 1,340,000 ,‬תיווך אדר‬
‫משפחתי‪ 500 ,‬מ"ר‪6 ,‬‬
‫ש"ח‪ ,‬גמיש‪054-9422194 ,‬‬
‫(‪052-4834706 )53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪)53-03/17‬‬
‫_____________________________________________ מפלסים‪ 12 ,‬חד'‪ ,‬כניסה‬
‫‪ ‬בבלעדיות "שחף נכסים"‬
‫מחסן‪ ,‬לפרסום פרטית‪ ,‬חניה גדולה‬
‫דירת ‪ 4‬חד' מרווחת ‪+‬‬
‫‪ +‬אופציה לחלוקה‪,‬‬
‫מרפסת גדולה פונה לנוף‪3 ,‬‬
‫בלוח‬
‫‪ 6,900,000‬ש"ח‪ .‬חמד‬
‫כ"א‪ 1,450,000 ,‬ש"ח‪ ,‬גמיש‪,‬‬
‫‪052-5752500‬‬
‫(‪ 03-6162228 )53-53‬נכסים‪053-3357316 ,‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬באזור מימון‪ 6 ,‬חד'‬
‫גדולים‪ ,‬ב‪ 2-‬מפלסים‪,‬‬
‫ק"א וק"ב‪ ,‬עם כניסה‬
‫נפרדת‪ ,‬במצב טוב‪ ,‬יש‬
‫גם יחידה קטנה בק"ק‪,‬‬
‫מושכרת‪2,600,000 .‬‬
‫ש"ח‪ .‬תיווך ש‪ .‬מאירוביץ‬
‫הרב קוק ‪ 23‬ב"ב‬
‫‪03-5797756‬‬
‫‪050-5308742‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בלוין‪ ,‬דירת‪-‬נכה חדשה‪,‬‬
‫‪5.5‬חד' ‪ +‬חצר‪ ,‬מפוארת‪,‬‬
‫‪ 2,400,000‬ש"ח‪ .‬תיווך‪-‬ישוב‪-‬‬
‫הארץ‪,‬‬
‫‪052-3344721 ,03-8007000‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 2‬כ”א‪-‬כ”ג בכסלו תשע”ז ‪21-23/12/2016‬‬
‫■ באדמורי שץ מציאה‬
‫‪ 6.5‬חד' ק"ב עם מעלית‬
‫‪ 145‬מ' משופץ וחניה‬
‫‪ 2,700,000‬ש"ח בלעדי‬
‫תיווך ש‪ .‬מאירוביץ הרב‬
‫קוק ‪ 23‬ב"ב ‪03-5797756‬‬
‫‪050-5308742‬‬
‫(‪)46-46‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ ירד המחיר‪ ,‬ברח' חברון‬
‫‪ 6‬חד'‪ 150 ,‬מ' בתוספת‬
‫מרפסת ‪ 50‬מ'‪ ,‬כניסה‬
‫לדירה ללא מדרגות‪,‬‬
‫‪ 2,450,000‬ש"ח‪ .‬בלעדי‬
‫תיווך ש‪ .‬מאירוביץ הרב‬
‫קוק ‪050- 5308742 23‬‬
‫‪03-5797756‬‬
‫(‪)42-42‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ בסנהדרין בר"ג‪ ,‬ליד‬
‫שיכון ג' בב"ב בבנין חדש‬
‫ומפואר עם מעלית שבת‬
‫נשארו דירות של ‪ 5‬חד'‪.‬‬
‫תיווך ש‪ .‬מאירוביץ הרב‬
‫קוק ‪ 23‬ב"ב ‪03-5797756‬‬
‫‪050-5308742‬‬
‫(‪)6-6‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪‬ברח' מנחם ‪ 5‬חד' ק"ג‪,‬‬
‫עם מעלית וחניה‪ 3 ,‬כ"א‬
‫‪ 120‬מ'‪ ,‬שמורה מאד‪,‬‬
‫‪ 2,300,000‬ש"ח‪ .‬תיווך‬
‫ש‪ .‬מאירוביץ הרב קוק ‪23‬‬
‫ב"ב ‪03-5797756‬‬
‫‪050-5308742‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ ‪ 5‬חד' עם סוכה גדולה‬
‫כחדר‪ ,‬בצייטלין‪ ,‬בבנין‬
‫חדיש‪+‬מעלית‪ ,‬ק"א‪3 ,‬‬
‫כ"א‪ ,‬אופ' לתוס' של ‪20‬‬
‫מ' עם אשורי שכנים‪,‬‬
‫משופצת ומאווררת‪,‬‬
‫‪ 2,200,000‬בלעדי‪ ,‬תיווך‬
‫ש‪ .‬מאירוביץ הרב קוק ‪23‬‬
‫בחודש על ‪ 4‬הדירות‬
‫ב"ב ‪03-5797756‬‬
‫‪050-5308742‬‬
‫(‪ + )41-41‬אופציות ‪2,800,000‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ש"ח‪" .‬סלומון‪-‬נכסים‪-‬‬
‫‪ 4-4.5‬חדרים‬
‫והשקעות"‬
‫■ ירד המחיר‪ ,‬מציאה ‪052-7652801‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ברח' ירושלים ליד רח'‬
‫‪ ‬ברבי יוסי‪ 4 ,‬חדרים‪,‬‬
‫חברון‪ 4 ,‬חד'‬
‫משופצים ‪ 90‬מ"ר‪ ,‬ק"ק‪ ,‬משופצת‬
‫חזית ק"ב‪,‬‬
‫‪ 1,650,000‬לפי בקשת לקוח‪ ,‬תוך‬
‫ש"ח‪ ,‬גמיש‪ .‬תיווך ש‪.‬‬
‫‪ 3 23‬חודשים‪1,620,000 ,‬‬
‫מאירוביץ הרב קוק‬
‫ש"ח‪" .‬סלומון‪-‬נכסים‪-‬‬
‫‪050- 5308742‬‬
‫והשקעות"‬
‫‪03-5797756‬‬
‫(‪)28-28‬‬
‫‪03-6199323‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫הלוח של הציבור החרדי‪/‬דתי ‪ 200,000‬עותקים בכל רחבי הארץ‪ .‬טלפון‪03-6162228 :‬‬
‫‪ ‬בבלעדיות "שחף נכסים" ‪ ‬באזור הושע‪ ,4 ,‬משופצת‪  ,‬לל"ת בפ"כ‪ 4 ,‬חד'‪ ,‬ק"א‪,‬‬
‫בדב הוז‪ ,‬דירת ‪ 4‬חד' מרווחת ‪85‬מ"ר‪ ,‬ק"ג ‪ +‬מעלית‪,‬‬
‫בנין חדיש‪ ,‬מושקעת ‪ +‬מעלית‬
‫ומושקעת מאוד‪ ,‬מטבח‬
‫‪ 1,890,000‬ש"ח‪" .‬אפיק‬
‫‪ +‬חניה‪ 1,530,000 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫מרהיב‪ ,‬חדרים מרווחים‪,‬‬
‫נכסים" ‪,03-5791514‬‬
‫‪052-7678102‬‬
‫(‪52-01/17‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪054-9422194‬‬
‫_____________________________________________ ‪053-3128884‬‬
‫(‪_____________________________________________ )53-53‬‬
‫(‪ ■ )53-53‬באזור מימון‪ 4 ,‬חד'‪,‬‬
‫‪ ‬בלעדי‪ 4 ,‬ח'‪ ,‬מושקעת‬
‫ברח'‬
‫הרצוג‪,‬‬
‫בקריית‬
‫‪‬‬
‫קובלסקי‪ ,‬דירת ‪ 4.5‬חד' יורדים חצי קומה‪,‬‬
‫ברבנו אשר‪ ,‬קומה ד' ‪+‬‬
‫מ"ר‪ ,‬עם חלונות‪ ,‬מאווררת‬
‫מעלית ‪ +‬חניה‪ ,‬נוף מהמם‬
‫‪100‬‬
‫ק"ב‪,‬‬
‫עורפית‪,‬‬
‫ושמש‪ ,‬עם חניה‪,‬‬
‫לים‪ ,‬הפינוי שנה‪,‬‬
‫אלטרנטיב‪ .1,270,000 ,‬סוכה‪ ,‬מזגנים‪,‬‬
‫תיווך‬
‫חניה‪,‬אוויר מתאים גם למשרד‬
‫(‪ )53-53‬מטבח מסודר‪,‬‬
‫‪054-5500263‬‬
‫כיווניראש יוקרתי‪! 1,350,000 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫צפון‪-‬מזרוח‪ ,‬כניסה‬
‫בלבד‪ ,‬בלעדי‪ ,‬תיווך ש‪.‬‬
‫‪ ‬קיבלנו היתר!‬
‫בגולומב‪ ,‬חודש תמוז תשע"ו‪,‬‬
‫מאירוביץ הרב קוק ‪23‬‬
‫‪4.5‬חד' אחרונה‪ ,‬גדולה‬
‫וחזיתית‪ .‬תיווך‪-‬ישוב‪-‬הארץ‪ 1,675,000 ,‬ש"ח‪ .‬תווך ‪050- 5308742‬‬
‫‪052-3344721 ,03-8007000‬‬
‫(‪ )53-53‬זילברברג‪03-5797756 ,03-5754412 ,‬‬
‫(‪)28-28‬‬
‫_____________________________________________‬
‫_____________________________________________ ‪052-2236671‬‬
‫‪ ‬בבניין‪-‬חדש באנילביץ‬
‫_____________________________________________ ■ ברח' אשל אברהם‬
‫גדולות‪[email protected] ,‬‬
‫היוקרתי‪ ,‬דירות ‪4‬חד'‬
‫(‪ )53-53‬ברבעיות‪ ,‬בק"ק‪105 ,‬‬
‫‪ 2,150,000‬ש"ח‪ .‬תיווך‪-‬ישוב‪-‬‬
‫‪+‬‬
‫חד'‬
‫‪4‬‬
‫ו'‪,‬‬
‫בשיכון‬
‫‪‬‬
‫מ'‪ 3.5 ,‬חד'‪ + ,‬יחידה‬
‫הארץ‪,‬‬
‫‪ 3 052-3344721 ,03-8007000‬יחידות מושכרות‪,‬‬
‫ש"ח‪ ,‬להשכרה‪ + ,‬חצר פרטית‪,‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪13,500‬‬
‫מכניסה‬
‫‪ 90‬מ'‪2,400,000 ,‬‬
‫‪ ‬בתחילת‪-‬בנייה‬
‫בגולומב‪ ,‬במחיר‬
‫שאסור לפרסם! ש"ח בלעדי‪ ,‬תיווך ש‪.‬‬
‫דירת‪-‬גן‪4 ,‬חד' ‪ +‬גינה ענקית‪,‬‬
‫נכסים‪,‬‬
‫חמד‬
‫(‪ )53-53‬מאירוביץ הרב קוק ‪23‬‬
‫‪ 2,400,000‬ש"ח‪ .‬תיווך‪-‬ישוב‪053-3357316 -‬‬
‫הארץ‪,‬‬
‫_____________________________________________ ‪050- 5308742‬‬
‫‪052-3344721 ,03-8007000‬‬
‫היתר‬
‫קבלת‬
‫לפני‬
‫(‪)53-53‬‬
‫‪‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪03-5797756‬‬
‫(‪)28-28‬‬
‫_____________________________________________‬
‫האחרון‪ ,‬דירת ‪ 4‬חד'‬
‫‪ ‬באיזור עמק‪-‬יזרעאל‪,‬‬
‫דירות ‪4‬חד'‪ 110 ,‬מ"ר ‪ +‬חניה בפרדס כץ‪ .‬תיווך יוסף ■ בצירלסון ‪ 4‬חד'‪ ,‬ק"ק‪,‬‬
‫‪ 1,650,000‬ש"ח‪ .‬תיווך‪-‬ישוב‪ -‬יגן‪ ,052-2243454 ,‬מייל‪ -‬כניסה פרטית‪ ,‬מוגבהת‬
‫הארץ‪,054-2545420 ,‬‬
‫‪ 90‬מ' מושקע‪ ,‬לדירה‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪03-8007000‬‬
‫(‪ )53-53‬חצר גינה ‪ 60‬מ'‪ ,‬בלעדי‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪com )53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫למבינים!!! בקרבת תיווך ש‪ .‬מאירוביץ הרב‬
‫‪ ‬באיזור חגי‪/‬חבקוק‪,‬‬
‫‪‬‬
‫‪4‬חד' גדולה ‪ +‬סוכה‪ ,‬חזית‪,‬‬
‫קוק ‪ 23‬ב"ב ‪03-5797756‬‬
‫‪ 2,150,000‬ש"ח‪ .‬תיווך‪-‬ישוב‪ -‬שיכון ג'!!! דירת‬
‫‪050-5308742‬‬
‫(‪)46-46‬‬
‫_____________________________________________‬
‫גן ‪ 4‬חד' ‪ +‬חצר‪,‬‬
‫הארץ‪,‬‬
‫‪054-2545420 ,03-8007000‬‬
‫(‪ )53-53‬מושקעת ביותר!!!‬
‫‪ 3-3.5‬חדרים‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בבירנבוים‪4.5 ,‬חדרים‪ + ,‬המון תוספות!!!‬
‫‪ ‬בלעדי‪ 3 ,‬ח' בפ"כ‬
‫***באיזור שיכון ג'!!!‬
‫במתחרדים‪ ,‬משופצת חלקית‪,‬‬
‫‪90‬מ"ר ‪3 +‬יחידות‪-‬‬
‫קומה ‪ + 2.5‬גג רעפים‪,‬‬
‫‪ + 4‬מעלית ‪ +‬חניה ‪+‬‬
‫דיור‪45 ,‬מ"ר ליחידה‬
‫בניין אברכים עורף פתוח‪,‬‬
‫סוכה!!! מצויינת!!!‬
‫מושכרות ומרוהטות‪,‬‬
‫‪ ,1,340,000‬גמיש‪ .‬תיווך‬
‫תשואה של ‪13,000‬ש"ח ***בשמעיה!!! ‪+ 4‬‬
‫‪054-5500263‬‬
‫אלטרנטיב‪,‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫סוכה ‪ +‬יח"ה כחדשה!!! _____________________________________________‬
‫"אלוני נכסים"‬
‫‪052-7610603‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬תיווך בנע"ם בהזדמנות‪,‬‬
‫‪ 4‬חדרים באזור השניים‪90 ,‬‬
‫מ"ר‪ ,‬משופצת מהיסוד‪1.75 ,‬‬
‫מליון‪ ,‬גמיש‪ ,‬הקודם זוכה‪,‬‬
‫‪054-7477054‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬באזור בורוכוב‪ 4 ,‬חד'‪,‬‬
‫גדולה‪ ,‬יפה‪ ,‬משופצת‬
‫ומושקעת ברמה גבוהה‪3 ,‬‬
‫כ"א טובים ‪ +‬חניה בטאבו‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 1,720,000‬ש"ח‪ ,‬גמיש‬
‫‪ ‬ברמת אהרון‪ 4.5 ,‬חדרים‪,‬‬
‫בבלעדיות‪" .‬אלמוג נכסים" ר"ע‬
‫‪4.5‬‬
‫נזר‪,‬‬
‫באבני‬
‫בלעדי!‬
‫‪‬‬
‫‪ 110‬מ'‪ ,‬משופצת ויפה‬
‫חד'‪ ,‬ענקית‪ 115 ,‬מ"ר‪ ,‬חדשה‪03-6166105/4 ,56 ,‬‬
‫‪ +‬אופציה לבניה ‪ +‬חניה‪,‬‬
‫מושקעת ברמה מאוד גבוהה‪058-7878784 ,‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪2,250,000‬ג'‪ .‬תיווך‪,‬‬
‫(‪ )53-53‬ק"ד ‪ +‬מעלית ‪ +‬חניה‪ ,‬חזית‪  ,‬בשיכון ג'!!! בבניה‬
‫‪bda 054-8449423‬‬
‫מתקדמת!!! ‪ 4.5 ,4‬בסטנדרט‬
‫_____________________________________________ סוכה גדולה ‪( +‬יחידת דיור‬
‫גבוה ע"י קבלן אמין‪ ,‬החל מ‪-‬‬
‫‪ ‬בגבעת רוקח בבניה בק"ק מפוארת)‪ .‬א‪.‬פנחסי‪,‬‬
‫מתקדמת‪ 4 ,‬חדרים‬
‫(‪ ,1,800,000 )53-53‬תוכניות ב"תווך‬
‫‪03-5799308‬‬
‫ענקית ‪ +‬מרפסות שמש‬
‫_____________________________________________ פרפקט"‬
‫הנשיא‪,‬‬
‫יהודה‬
‫באזור‬
‫‪‬‬
‫וסוכה ‪ +‬נוף מדהים‬
‫‪03-5745877 ,052-7649782‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫רח' שקט‪ 4 ,‬חד'‪ 90 ,‬מ"ר‪,‬‬
‫בבנין איכותי‬
‫ומפואר‪,‬להב ק"א ‪ +‬מעלית ‪ +‬חניה‪,‬‬
‫‪ ‬בקושניר‪ ,‬ירד המחיר‪,‬‬
‫ש"ח‪.‬‬
‫‪1,750,000‬‬
‫ב‪-‬‬
‫ש"ח‪.‬‬
‫‪1,900,000‬‬
‫משופצת‪,‬‬
‫נכסים‪* )53-53( 050-4177750 ,‬בשבטי ישראל‪ 4.5 ,‬חד'‪ 4 100 ,‬חדרים ‪ +‬יחידת‬
‫_____________________________________________‬
‫הורים‪ ,‬חדשה מהקבלן‪,‬‬
‫‪ ‬פרסמו חינם! מוכרים‪ /‬מ"ר‪ ,‬ק"ב ‪ +‬מעלית (חזית‬
‫מרווחת ומסודרת‪ ,‬יפה‬
‫שוכרים "באפיקי נדל"ן לז'בוטינסקי)‪1,760,000 ,‬‬
‫(‪ + )53-53‬חניה ומחסן ‪ 25‬מטר!‬
‫בועז" וקבלו שירות אמין‪ ,‬ש"ח‪ .‬א‪.‬פנחסי‪03-5799308 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 2,099,000‬ש"ח‪ ,‬גמיש‪.‬‬
‫‪ ‬בתחילת בניה‬
‫מהיר ומקצועי‪,‬‬
‫בשיכון‪110‬ג'‪ ,‬אדי נדל"ן‪054-8493483 ,‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ 4 )53-53‬חד' ‪ +‬מרפסת שמש‪,‬‬
‫‪050-4156080‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מציאה בפרדס כץ‪4 ,‬‬
‫בבלעדיות באברבנאל‪ ,‬מ"ר‪ ,‬ק"א ‪ +‬מעלית‪ ,‬חזית‪,‬‬
‫‪‬‬
‫חדרים‪ ,‬משופצת‪ ,‬קומה ‪,1‬‬
‫‪ 1,850,000‬ש"ח‪ .‬א‪.‬פנחסי‪,‬‬
‫‪ 4.5‬חד'‪ 2 ,‬מפלסים‪2 ,‬‬
‫(‪ )53-53‬חזית‪.1,600,000 ,‬‬
‫‪03-5799308‬‬
‫מרפסות‪ ,‬משופצת‪ ,050-8488008 _____________________________________________ 115 ,‬תיווך ישראל‬
‫(‪)53-53‬‬
‫‪ ‬ביצחק‪-‬שדה בבנין יוקרתי _____________________________________________‬
‫מ"ר‪.1,500,000 ,‬‬
‫'אפיקי‪ -‬ואיכותי‪4 ,‬ח' בבניה‪ ,‬החל‬
‫"אפיק ■ באבטליון ‪ 4.5‬חד'‬
‫נדלן‪-‬בועז' ‪054-8474843‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ש"ח‪.‬‬
‫‪1,800,000‬‬
‫מ‪-‬‬
‫‪ 120‬מ"ר ק"ב‪ ,‬חזית‪,‬‬
‫‪ ‬בבלעדיות‬
‫נכסים" ‪03-5791514‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ )53-53‬משופצת ‪2,350,000‬‬
‫בז'בוטינסקי‪ 4.5 ,‬חד'‪,‬‬
‫בבניה‪,‬‬
‫בקהילות‪-‬יעקב‬
‫‪‬‬
‫ש"ח‪ ,‬בלעדי תיווך ש‪.‬‬
‫כ‪ 90 -‬מ"ר‪ ,‬עורפית‪,‬‬
‫‪4‬ח'‪ ,‬ק"ד‪ ,‬חזית ‪+‬‬
‫מרפסת‪ -‬מאירוביץ הרב קוק ‪23‬‬
‫יפהפיה‪ ,‬מעלית‪ ,‬סוכה‪ .‬שמש‪ 1,730,000 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫"אפיק נכסים" ‪050- 5308742 ,03-5791514‬‬
‫'אפיקי‪-‬נדלן‪-‬בועז'‬
‫(‪053-3128884 )53-53‬‬
‫_____________________________________________ ‪03-5797756‬‬
‫‪054-8474843‬‬
‫(‪)28-28‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪_____________________________________________ )53-53‬‬
‫לוח מזל וברכה‬
‫מודעות בתשלום‬
‫מזל‬
‫מחירים לפרסום בלוח‬
‫מודעת מילים רגילה עד ‪ 10‬מילים‬
‫‪ 2‬פרסומים ‪ 129 -‬ש"ח | ‪ 4‬פרסומים ‪ 192 -‬ש"ח‬
‫‪ 8‬פרסומים ‪ 319 -‬ש"ח | ‪ 12‬פרסומים ‪ 424 -‬ש"ח‬
‫מודעות מילים מודגשות עד ‪ 10‬מילים‬
‫‪ 2‬פרסומים ‪ 173 -‬ש"ח | ‪ 4‬פרסומים ‪ 256 -‬ש"ח‬
‫‪ 8‬פרסומים ‪ 424 -‬ש"ח | ‪ 12‬פרסומים ‪ 579 -‬ש"ח‬
‫ניתן להדגיש ברקע צהוב את מודעות המילים‬
‫בתוספת ‪ 25%‬למחיר‬
‫המחירים כוללים מע"מ התשלום בכרטיס אשראי‬
‫לא ניתן להקפיא‪ ,‬להחליף ולשנות מודעה‬
‫מודעות בתשלום מתקבלות מידי שבוע עד יום ב'‬
‫בשעה ‪ 14:00‬בצהרים‪ .‬לפרסום שלא בכרטיס אשראי‬
‫יש לשלוח צ'ק לפקודת 'קו עיתונות דתית' בצירוף‬
‫נוסח המודעה לכתובת‪ :‬ת‪.‬ד‪ 2106 .‬ב"ב ת‪.‬ד‪51108 .‬‬
‫כתובת הדוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫‪ ‬באזור פלמ"ח‪,2.5 ,‬‬
‫‪ ‬ברח' המכבים‪3 ,‬חד'‪,‬‬
‫‪ ‬בגניחובסקי‪3.5 ,‬‬
‫חדרים‪ ,‬ק"ד‪ ,‬כ‪ 70 -‬מ"ר‪ ,‬משופצת כחדשה ‪ +‬אופצהי מרווחת ומוארת‪ ,‬ק"ב‪,‬‬
‫‪ 1,240,000‬ש"ח‪" .‬אפיק‬
‫להרחבה‪ 1,370,000 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫משופצת ‪ +‬אופציה‬
‫נכסים" ‪03-5791514‬‬
‫תיווך‪-‬ישוב‪-‬הארץ‪,‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫יחידת‬
‫ענקית‬
‫לבנייתנדל"ן בועז' ‪054-2545420 ,03-8007000‬‬
‫(‪  )53-53‬בלעדי‪ 2 ,‬ח'‪ ,‬כ‪60 -‬‬
‫_____________________________________________‬
‫דיור‪' .‬אפיקי‬
‫ברביד'‪ ,‬פנטהאוזים ודירות גן‬
‫עקיבא לא משופצת‪ ,‬קומה‬
‫(‪  )53-53‬בבורוכוב‪ 3 ,‬חדרים‪,‬‬
‫‪052-3500040‬‬
‫עורפית ‪ +‬גג רעפים ‪ +‬אופציה ‪ ‬ברח' מצדה‪ ,‬דירת גן‪,‬‬
‫_____________________________________________ ‪ 75‬מ"ר‪ ,‬מושקעת‪,‬‬
‫‪ ‬בבלעדיות!! בקרית‬
‫‪ 160‬מ"ר‪ 4 ,‬חד' ‪ +‬מרפסת‪,‬‬
‫מעלית ‪ +‬לסוכה‪ .1,200,000 ,‬תיווך‬
‫חזית‪ ,‬ק"ב ‪+‬‬
‫הרצוג‪ ,‬רחוב גינחובסקי‪3 ,‬‬
‫(‪ 880,000 )53-53‬ש"ח‪" .‬רימקס"‬
‫אלטרנטיב‪054-5500263 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫חדרים‪,‬‬
‫‪2‬‬
‫חדרים‪ ,‬אופציה להרחבה‪ ,‬כ‪ -‬יחידת‪-‬דיור‪,‬‬
‫‪050-2442446‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בגבעת רוקח בבניה‬
‫מאה מ"ר (השכן בנה)‪ ,‬מתאים כ‪ 30 -‬מ"ר‪ ,‬מושכרת‬
‫מתקדמת‪ 2 ,‬חד'‪ ,‬כ‪40 -‬‬
‫לחלוקה‪ ,‬ק"ד ללא מעלית‪ .‬ב‪2,300(-‬ש"ח)‪,‬‬
‫‪ 5+‬חדרים‬
‫מ"ר ‪ +‬מרפסת שמש‪,‬‬
‫תיווך‪050-4144602 ,‬‬
‫(‪ 1,700,000 )53-53‬ש"ח‪.‬‬
‫_____________________________________________‬
‫משותף‪,‬כ‪ 5  -‬חד'‪ ,‬ק"א‪ 150 ,‬מ"ר‪,‬‬
‫בטאבו‬
‫מ"ר‬
‫‪55‬‬
‫דירות‬
‫‪ ‬בבניה ברב קוק‪,‬‬
‫"סלומון‪-‬נכסים‪-‬‬
‫מרווחת מאוד‪ ,‬בקריה‬
‫נוף מדהים‪ ,‬ב‪-‬‬
‫‪ 3‬חד'‪ 70 ,‬מ"ר‪ 1,470,000 ,‬והשקעות"‬
‫‪ 950,000‬החרדית ליד השטיבלאך‪,‬‬
‫(‪ )53-53‬ש"ח למזומן בלבד‪.‬‬
‫ש"ח וכן פנטהאוז‬
‫‪ 140‬מ"ר‪052-7652801 ,‬‬
‫להב ‪ 2‬מרפסות‪860,000 ,‬‬
‫‪ .2,900,000‬א‪.‬פנחסי‪,‬‬
‫_____________________________________________ נכסים‪050-4177750 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪  )53-53‬בבלעדיות!! במינץ‪3 ,‬‬
‫(‪ )53-53‬ש"ח‪ ,‬גמיש‪" .‬רימקס"‬
‫‪03-5799308‬‬
‫_____________________________________________ ח'‪ ,‬ק"ב‪ ,‬כ‪ 70 -‬מ"ר‪ ,‬משופצת ‪ ‬בבלעדיות בהרב קוק ‪050-2442446‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬באזור רח' הרצוג‪3.5 ,‬‬
‫חדרים‪,‬‬
‫‪2.5‬‬
‫השקט‪,‬‬
‫בטוןחד'‪ ,‬מהיסוד‪ 1,460,000 ,‬ש'‪" .‬נדל"ן‬
‫‪ 70‬מ"ר‪ ,‬ק"ג ‪ +‬א‪.‬בגג‬
‫‪ ‬קרית שמואל‪ 5 ,‬חדחרים‪,‬‬
‫כהלכה" ‪050-4141926‬‬
‫(‪ )53-53‬ענקית‪ ,‬אופציה לבניה‬
‫_____________________________________________‬
‫‪.1,700,000‬‬
‫כולל היתרים‪,‬‬
‫‪ ,800,000‬קומה א' ‪ +‬מעלית‪,‬‬
‫‪  )53-53( 03-5799308‬באברהם בן דוד‪3 ,‬ח'‪ ,‬בגג‪' .‬אפיקי‪-‬נדלן‪-‬בועז'‬
‫א‪.‬פנחסי‪,‬‬
‫‪ 140‬מ"ר‪,050-8342172 .‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪80‬מ"ר‪ ,‬ק"ב‪ ,‬חזית‪ ,‬מעלית‪054-8474843 ,‬‬
‫(‪ )53-53‬נפתלי‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪)52-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ברח'‬
‫הרצוג‬
‫בקריית‬
‫‪‬‬
‫מרווחת‪1,585,000 ,‬ש'‪" .‬נדל"ן ‪ ‬בלעדי ז'בוטינסקי צד‬
‫קובלסקי ‪ 9‬א'‪ ,‬דירת‬
‫כהלכה" ‪050-4141926‬‬
‫(‪ )53-53‬בני‪-‬ברק‪ 2.5 ,‬חד'‪ ,‬קו' קרקע‪,‬‬
‫‪ 4-4.5‬חדרים‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 3.5‬חד' לחזית‪ ,‬ק"א‬
‫‪ ‬בסוקולוב‪3 ,‬ח'‪70 ,‬מ"ר‪ ,‬עורפי‪,‬‬
‫‪ 1,190,000‬ש"ח‪ ,‬גמיש‪  .‬בק‪.‬שמואל (רח'‬
‫על עמודים‪ 75 ,‬מ"ר‪,‬‬
‫‪,077-2050410‬‬
‫אופציה‬
‫‪+‬‬
‫חזית‬
‫ק"ג‪,‬‬
‫מיכאל)‪ 4 ,‬חד'‪ ,‬ק"ב‪,‬‬
‫מעלית‪ ,‬חניה‪ ,‬דוד"ש‪ 3 ,‬משופצת‪1,550,000 ,‬ש'‪" .‬נדלן ‪ ,050-5750880‬אורי תיווך‬
‫(‪ )53-53‬משופצת וממוזגת‪,‬‬
‫_____________________________________________ אדוארד‬
‫מזגנים‪ ,‬מסורגת‪ ,‬פלדלת כהלכה" ‪055-66-88-111‬‬
‫(‪_____________________________________________ )53-53‬‬
‫עם אפשרות להרחבה‪,‬‬
‫‪ 600,000‬ש"ח‪,‬‬
‫‪ ‬בלעדי ז'בוטינסקי‪2 ,‬‬
‫לכניסה ‪ ‬בבלעדיות במינץ‪3 ,‬‬
‫זקוקה לשיפוץ‪,‬‬
‫‪ ,1,470,000‬חד' ‪ +‬הול ‪ 60‬מ"ר‪ ,‬קו' ב' ‪,054-8416754‬‬
‫משופצת‪,‬‬
‫חדרים‪,‬‬
‫ואחרונה‪ ,‬חזית‪1,170,000 ,‬‬
‫‪1,550,000‬‬
‫מיידית‪,‬‬
‫‪052-7606968‬‬
‫החרדי‪,‬‬
‫התיווך‬
‫גמיש‪.‬‬
‫(‪)39-07/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 058-6151555 ,054-3978367‬ש"ח‪ ,‬גמיש‪,077-2050410 .‬‬
‫זילברברג‪,‬‬
‫תווך‬
‫ש"ח‪.‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪52-01/17‬ל) ‪ ,050-5750880‬אורי תיווך‬
‫‪,03-5754412‬‬
‫‪ 3-3.5‬חדרים‬
‫אדוארד‬
‫המלך‪,‬‬
‫בדוד‬
‫חד'‬
‫‪3‬‬
‫‪‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪052-2236671‬‬
‫(‪  )53-53‬בק‪.‬שמואל‪ ,‬ביהודה‬
‫(‪ )53-53‬קומה אחרונה ‪ +‬אופ'‪ ,‬לל"ת ‪ ‬ברח' השניים‪ 2.5 ,‬חד'‪,‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫הנשיא‪ 3 ,‬חד'‪ 100 ,‬מ"ר ‪+‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ש"ח‬
‫‪1,560,000‬‬
‫‪ 052-8462728 052-8562728‬כ‪ 60 -‬מ"ר‪ ,‬קו' א'‪ 1,180,000 ,‬מ‪.‬סוכה גדולה‪ ,‬מושכרת‬
‫‪ ‬בקריית הרצוג ברח'‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ )52-01/17‬ש"ח‪ ,‬גמיש‪ ,077-2050410 .‬ב‪ 2,800 -‬ש"ח לשנה וחצי‪,‬‬
‫קובלסקי‪ ,‬דירת ‪ 3‬חד'‬
‫תיווך‬
‫אורי‬
‫‪,050-5750880‬‬
‫עמודים‪ ■ ,‬באזור סוקולוב אבן‬
‫מצויינת למשקיעים!!!‬
‫לחזית‪ ,‬ק"א על‬
‫גבירול‪ 3.5 ,‬חד'‪ ,‬גדולה אדוארד‬
‫(‪" )53-53‬רימקס" ‪050-2442446‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 75‬מ"ר‪ ,‬מעלית‪,‬‬
‫מזגנים‪,‬חניה‪ ,‬ושמורה‪ ,‬ק"א‪ ,‬חזית‪  3 ,‬באזור השניים‪ 2.5 ,‬חד'‪  ,‬מצוין להשקעה! ברח'‬
‫דוד"ש‪3 ,‬‬
‫מסודרת ‪ +‬א‪.‬החרבה ממשית‪ ,‬רוטשילד (קרוב לק‪.‬שמואל)‪,‬‬
‫כ"א‪ ,‬פנוי‪ ,‬מידי‪,‬‬
‫עם‬
‫פלדלת‬
‫מסורגת‪,‬‬
‫‪ 1,200,000‬ש"ח‪" .‬אלמוג‬
‫‪ 3‬חד'‪ 80 ,‬מ"ר‪ ,‬משופצת‬
‫‪ 1,680,000‬ש"ח‪,‬‬
‫נכסים" ר"ע ‪,56‬‬
‫אפשרות להרחבה‪,‬‬
‫מהיסוד‪ ,‬ק"ד ללא מעלית‪,‬‬
‫ש‪.‬‬
‫תיווך‬
‫בלעדי‪,‬‬
‫‪,03-6166105/54‬‬
‫זקוקה לשיפוץ‪ ,‬לכניסה‬
‫‪ 450,000‬ש"ח‪" .‬רימקס"‬
‫מאירוביץ הרב קוק ‪058-7878784 23‬‬
‫מיידית‪1,550,000 ,‬‬
‫(‪050-2442446 )53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪)53-53‬‬
‫‪ ‬בגיבורים ‪ 4‬חד' קומה‬
‫א'‪ ,‬משופצת‪ ,‬מחסן ונוף‪.‬‬
‫‪ 580,000‬ש"ח ‪ .‬אליהו‬
‫‪( 050-4770020‬תיווך הכהנים)‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ש"ח‪ .‬תווך זילברברג‪,‬‬
‫‪,03-5754412‬‬
‫‪052-2236671‬‬
‫‪)53-53( [email protected]‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬באזור דב הוז‪3 ,‬חד'‪,‬‬
‫מפוארת ומושקעת ‪ +‬מרפסת‬
‫סוכה גדולה‪,1,390,000 ,‬‬
‫גמיש‪" .‬אלמוג נכסים" ר"ע ‪,56‬‬
‫‪,03-6166105/4‬‬
‫‪058-7878784‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בז'בוטינסקי עורפית‬
‫לב"ב‪ 3 ,‬חד'‪ ,‬משופצת‬
‫חלקי ומוסדרת ‪ +‬מרפסות‪,‬‬
‫‪ ,1,350,000‬גמיש בבלעדיות‬
‫"אלמוג נכסים" ר"ע ‪,56‬‬
‫‪054-8483810‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בשבטי ישראל‪ 3.5 ,‬חד'‪,‬‬
‫משופצת חלקית ומסודרת‬
‫‪ +‬חזית‪ 1,480,000 ,‬ש"ח‬
‫בבלעדיות "אלמוג נכסים" ר"ע‬
‫‪054-8483810 ,56‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בלעדי!!! בסוקולוב‪/‬‬
‫סמטת אזר!!! ‪ ,3.5‬ק"א‪70 ,‬‬
‫מ"ר‪ ,‬משופצת‪.1,520,000 ,‬‬
‫*בשבטי ישראל!!! בבנין‬
‫חדיש!!! ‪ ,3‬ק"ד ‪ +‬מעלית‪,‬‬
‫‪" .1,450,000‬תווך פרפקט"‬
‫‪03-5745877 ,052-7649782‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬קיבלנו היתר! בגולומב‪,‬‬
‫דירות ‪3‬חד' אחרונות‪,‬‬
‫‪ ‬בקהילות יעקב‪ ,‬חייבת ‪ 1,600,000‬ש"ח‪ .‬תיווך‪-‬ישוב‪-‬‬
‫הארץ‪,‬‬
‫להימכר! ‪ 3‬חדרים‪,‬‬
‫‪1,580,000‬יפהש"ח‪052-3344721 ,03-8007000 .‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ומסודרת‪,‬‬
‫(‪  )53-53‬בבניין‪-‬חדש באנילביץ‬
‫אדי נדל"ן‪054-8493483 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫היוקרתי‪ ,‬דירות ‪3‬חד' גדולות‪,‬‬
‫‪ ‬מציאה בפרדס כץ‪3 ,‬‬
‫‪ 1,650,000 .1,240,000‬ש"ח‪ .‬תיווך‪-‬ישוב‪-‬‬
‫חדרים‬
‫משופצת‪,‬תיווך ישראל הארץ‪,‬‬
‫‪,050-8488008‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪052-3344721‬‬
‫‪,03-8007000‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬באמצע בנייה במרים‪-‬‬
‫הנביאה‪ ,‬דירת ‪3‬חד' גדולה‪,‬‬
‫וברכה‬
‫אחרונה ומיוחדת‪1,500,000 ,‬‬
‫ש"ח‪ .‬תיווך‪-‬ישוב‪-‬הארץ‪,‬‬
‫כיצד מפרסמים חינם?‬
‫‪052-3344721 ,03-8007000‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם‬
‫‪ ‬בתחילת בנייה בגולומב‪,‬‬
‫אך ורק בפקס ‪03-6162229‬‬
‫דירת‪-‬נכה‪3 ,‬חד' ‪ +‬גינה גדולה‪,‬‬
‫‪ .1‬ניתן לפרסם עד ‪ 10‬מילים בלבד )כולל מספרי טלפון(‪.‬‬
‫‪ 1,600,000‬ש"ח‪ .‬תיווך‪-‬ישוב‪-‬‬
‫‪ .2‬מודעות יתקבלו עד יום ה' ב‪ 12:00-‬בצהריים בלבד‪,‬‬
‫הארץ‪,‬‬
‫לפרסום בשבוע שאחרי‬
‫‪ .3‬יש להגדיר בראש הפקס את המדור המבוקש ואת תת‬
‫‪052-3344721 ,03-8007000‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫המדור באם יש‪.‬‬
‫‪ ‬לקראת בנייה ברבי‪-‬עקיבא‪,‬‬
‫לדוגמא‪ :‬מדור‪ :‬יד שניה מוכרים‪ ,‬תת מדור‪ :‬מוצרי חשמל‬
‫קידומת‬
‫בו‬
‫מופיעה‬
‫שלא‬
‫ברור‪,‬‬
‫שאינו‬
‫פקס‬
‫‪ .4‬לא יפורסם‬
‫‪3‬חד' גדולה‪ ,‬חזית‪1,450,000 ,‬‬
‫למספר הטלפון‪ ,‬שמכיל יותר מ‪ 10 -‬מילים ושלא מצויינים‬
‫ש"ח‪ .‬תיווך‪-‬ישוב‪-‬הארץ‪,‬‬
‫בו שם השולח וכתובתו‪.‬‬
‫‪,054-2545420‬‬
‫‪ .5‬מודעה שתישלח פעמיים )גם בנוסחים שונים( לא‬
‫תפורסם כלל!‬
‫‪03-8007000‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ .6‬שולח הפקס מתבקש לציין את שמו וכתובתו מתחת‬
‫‪ ‬לקראת בנייה ברח'‬
‫למודעה‪.‬‬
‫‪ .7‬מודעה ניתן לבטל רק דרך הפקס )עד יום ה'(‪:‬‬
‫השניים‪3 ,‬חד' אחרונות‪,‬‬
‫המודעה‬
‫ונוסח‬
‫מדור‬
‫לביטול‪,‬‬
‫מודעה‬
‫בהדגשה‪:‬‬
‫לציין‬
‫יש‬
‫מפרט‪-‬גבוה‪ 1,250,000 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫כפי שפורסמה ‪ +‬תאריך הופעתה‪.‬‬
‫תיווך‪-‬ישוב‪-‬הארץ‪,‬‬
‫‪ .8‬מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום‪:‬‬
‫‪‬ביקוש דירות‬
‫‪,054-2545420‬‬
‫‪ ‬יש שניה ‪ -‬קונים‬
‫‪03-8007000‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬יד שניה ‪ -‬מוכרים עד ‪ 500‬ש"ח )חובה לציין מחיר(‬
‫‪ ‬יד שניה תקשורת עד ‪ 250‬ש"ח )חובה לציין מחיר(‬
‫‪ ‬באיזור דנגור‪3 ,‬חד'‪70 ,‬‬
‫‪ ‬ביקוש עבודה ‪ -‬לשכירים בלבד!‬
‫בהפסירסום על מ"ר‪ ,‬קומה אחרונה ‪ +‬גג בטון‪,‬‬
‫‪ ‬השבת אבידה ומציאה‬
‫פנויסבלמבקום ‪ 1,300,000‬ש"ח‪ .‬תיווך‪-‬‬
‫מספר הפקס‪03-6162229 :‬‬
‫ד! ישוב‪-‬הארץ‪,054-2545420 ,‬‬
‫כתובת הדוא"ל ‪[email protected] -‬‬
‫‪03-8007000‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫הלוח הארצי‬
‫דירות למכירה ‪ ‬דירות להשכרה ‪ ‬דרושים עוזרות‬
‫ומטפלות ‪ ‬קייט ונופש‬
‫‪ ‬מכוניות למכירה ‪ ‬נותני שירות בתחומים שונים‬
‫‪ ‬מכירת פריט יד שניה מ‪ 500 -‬ש"ח ומעלה‬
‫‪ ‬יד שניה ‪ -‬תקשורת‪ ,‬מ‪ 250 -‬ש"ח ומעלה‬
‫‪ ‬באחיה השילוני‬
‫אזור עלי הכהן‪ 3 ,‬וחצי‬
‫חדרים‪ ,‬גדולה‪ ,‬כ‪85 -‬‬
‫מ"ר ‪ +‬מעלית וחניה‪,‬‬
‫ב‪ 1,725,000 -‬ש"ח‪ .‬להב‬
‫נכסים‪050-4177750 ,‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬פרסמו חינם! מוכרים‪/‬‬
‫שוכרים "באפיקי נדל"ן‬
‫בועז" וקבלו שירות אמין‪,‬‬
‫מהיר ומקצועי‪,‬‬
‫‪050-4156080‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בבלעדיות בהמכבים‪,‬‬
‫‪ 3.5‬חדרים‪ ,‬תוכניות‬
‫לבניית כ‪ 70 -‬מ"ר‬
‫נוספים‪' .‬אפיקי‪-‬נדלן‪-‬‬
‫בועז' ‪054-8474843‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בבלעדיות בנויפלד‪3 ,‬‬
‫חד'‪ ,‬משופצת ‪ +‬היתרי‬
‫בניה לכ‪ 45 -‬מ"ר‪' .‬אפיקי‪-‬‬
‫נדלן‪-‬בועז' ‪054-8474843‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בבלעדיות בגניחובסקי‪,‬‬
‫‪ 3‬חדרים‪ 65 ,‬מ"ר‪,‬‬
‫אופציה לבניה בצד ובגג‪,‬‬
‫‪' .1,290,000‬אפיקי‪-‬נדלן‪-‬‬
‫בועז' ‪054-8474843‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בביאליק‪ 3 ,‬חד'‪ ,‬קומה‬
‫‪ ,2‬חזית‪ 75 ,‬מ"ר‪ .‬תיווך‬
‫יוסף יגן‪,052-2243454 ,‬‬
‫מייל‪-‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪com‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪03-6162228‬‬
‫מזל‬
‫וברכה‬
‫ב"ב ‪03-5797756‬‬
‫‪050-5308742‬‬
‫(‪)24-24‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ בבניה מתקדמת‪,‬‬
‫ברח' הרב קוק‪ 3 ,‬חד'‪,‬‬
‫קבלן אמין‪1,470,000 ,‬‬
‫ש"ח‪ .‬תיווך ש‪.‬‬
‫מאירוביץ הרב קוק ‪23‬‬
‫ב"ב ‪03-5797756‬‬
‫‪050-5308742‬‬
‫(‪)24-24‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ ברח' אלישע‪/‬ר"ע‪3 ,‬‬
‫חד'‪ ,‬גדולה‪ ,‬ק"ג‬
‫ואחרונה‪ ,‬עם אופ'‬
‫עתידית לבניה על הגג‪,‬‬
‫מאד שמורה‪,‬‬
‫‪ 1,570,000‬ש"ח תיווך‬
‫ש‪ .‬מאירוביץ הרב קוק‬
‫‪ 23‬ב"ב ‪03-5797756‬‬
‫‪050-5308742‬‬
‫(‪)24-24‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ בטבריה‪ ,‬קרוב לרח'‬
‫הרצוג‪ 3 ,‬חד' גדולים‪,‬‬
‫כ‪ 75-‬מ"ר עם סוכה‪,‬‬
‫עורפי ולא משופץ‪,‬‬
‫ק"א‪ 1,530,000 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫תיווך ש‪ .‬מאירוביץ הרב‬
‫קוק ‪ 23‬ב"ב‬
‫‪03-5797756‬‬
‫‪050-5308742‬‬
‫(‪)24-24‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 2-2.5‬חדרים‬
‫‪ ‬באיזור‪-‬קוטלר‪2 ,‬חד'‪,‬‬
‫מרווחת ‪ +‬מרפסת‪ ,‬יפהפייה‪,‬‬
‫‪ 1,550,000‬ש"ח‪ .‬תיווך‪-‬ישוב‪-‬‬
‫הארץ‪,‬‬
‫‪054-2545420 ,03-8007000‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בהזדמנות! במינץ‪,‬‬
‫‪2‬חד'‪ ,‬משופצת ‪ +‬אופצי בגג‪,‬‬
‫‪ 1,200,000‬ש"ח‪ .‬תיווך‪-‬ישוב‪-‬‬
‫הארץ‪,‬‬
‫‪054-2545420 ,03-8007000‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫_____________________________________________‬
‫גבעת שמואל‬
‫ירוחם‬
‫פנטהאוזים ודירות גן‬
‫‪ 4-4.5‬חדרים‬
‫‪ 5+‬חדרים‬
‫‪ 3-3.5‬חדרים‬
‫‪ ‬למכירה‪/‬להשכרה‪,‬‬
‫גינהדירת ‪ ‬דירת ‪ 4‬חד' במחיר‬
‫גן‪8 ,‬חד'‪200 ,‬מ"ר ‪+‬‬
‫משה‪ 70‬שאסור לפספס‪" .‬אבני דרך" ‪-‬‬
‫מ"ר‪ ,‬מיידית‪ .‬רי‪/‬מקס‬
‫משה אלוש‪054-3255667 ,‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫(‪_____________________________________________ )53-53‬‬
‫דסקל‪050-5926021 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דירת ‪ 3‬חד' משופצת‬
‫■ ‪ 5‬חד' גדולים ומרווחים ויפה במחיר מציאה‪" .‬אבני‬
‫ביוני נתניהו (בלי סוכה)‪ ,‬דרך" ‪ -‬משה אלוש‪,‬‬
‫ק"‪ 6‬כולל מחסן וחניה‪054-3255667 ,‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 2,450,000‬ש"ח‪ .‬בלעדי ‪ ‬דירת ‪ 3.5‬חד' במחיר‬
‫תיווך ש‪ .‬מאירוביץ הרב מציאה‪" .‬אבני דרך" ‪ -‬משה‬
‫קוק ‪ 050- 5308742 23‬אלוש‪054-3255667 ,‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪03-5797756‬‬
‫(‪)28-28‬‬
‫_____________________________________________‬
‫דימונה‬
‫■ בגילה א' החרדית!!!‬
‫‪ ‬מציאה ענקית‪ ,‬קומה‬
‫מאות אברכים! למכירה‪/‬‬
‫שלישית‪ 80 ,‬מטר‪ ,‬זקוקה‬
‫ש"ח‪ .‬השכרה ‪ 2-3-4-5‬חד' ‪+‬‬
‫לשיפוץ‪ ,‬רק ‪290,000‬‬
‫אישורי בניה להרחבה!!!‬
‫תיווך ארץ הצבי‪,‬‬
‫(‪ )53-53‬דירות בפיסגת זאב צ‪.‬‬
‫‪052-5253470‬‬
‫_____________________________________________‬
‫פת‪ ,‬קרית מנחם‪ ,‬עיר‬
‫‪ 4-4.5‬חדרים‬
‫גנים וקרית יובל! הנחות‬
‫‪ ‬דירת ‪ 4‬חד' קומה ב'‪,‬‬
‫לאברכים! שמאות‬
‫משופצת‪ ,‬רק ‪ 415,000‬ש"ח‪ .‬לדירות! דרושות דירות‬
‫"אבני דרך" ‪ -‬משה אלוש‪,‬‬
‫לעולי צרפת‪" ,‬הולילנד‬
‫‪054-3255667‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪02-6763740‬‬
‫נכסים"‬
‫(‪)38-09/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 4 ‬חד'‪ ,‬משופצת ברמה‬
‫גבוהה במיקום הכי טוב בעיר‪,‬‬
‫מושכרת ב‪ 2,200 -‬ש"ח לתווך‬
‫ארוך‪054-2006634 ,‬‬
‫(‪52-01/17‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 3-3.5‬חדרים‬
‫‪ ‬דירת ‪ 3.5‬חד'‪ ,‬זקוקה‬
‫לשיפוץ כללי‪ ,‬רק ‪265,000‬‬
‫ש"ח‪" .‬אבני דרך" ‪ -‬משה‬
‫אלוש‪054-3255667 ,‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דירת ‪ 3‬חד'‪ ,‬מושכרת‪,‬‬
‫‪ ‬בז'בוטינסקי‪ 2 ,‬חדרים‪ ,‬קומה ב'‪ ,‬רק ‪ 385,000‬ש"ח‪.‬‬
‫ק"ג‪ ,‬עורפית‪ ,‬מסודרת‪" ,‬אבני דרך" ‪ -‬משה אלוש‪,‬‬
‫‪054-3255667‬‬
‫כ‪ 50 -‬מ"ר‪ + ,‬אופ' עם‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫אישורים‪1,000,000 ,‬‬
‫ש"ח‪" .‬סלומון‪-‬נכסים‪-‬‬
‫והשקעות"‬
‫‪052-7652801‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ביהודה נחשוני‪2 ,‬‬
‫חדרים‪ ,‬ק"ק‪ ,‬כ‪ 40 -‬מ"ר‪,‬‬
‫מסודרת ‪ +‬אופ' עד‬
‫ל‪ 100 -‬מ"ר‪1,180,000 ,‬‬
‫ש"ח‪ ,‬גמיש‪" .‬סלומון‪-‬‬
‫נכסים‪-‬והשקעות"‬
‫‪052-7652801‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ברב‪-‬קוק‪ 2 ,‬חדרים‪,‬‬
‫כ‪60 -‬מ"ר‪ ,‬ק"א‪ ,‬עורפית‪,‬‬
‫‪ 1,250,000‬ש"ח‪,‬‬
‫גמיש‪" .‬סלומון‪-‬נכסים‪-‬‬
‫והשקעות"‬
‫‪052-7652801‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ירושלים‬
‫טבריה‬
‫‪ ‬ברוטשילד ‪ 3.5‬חד'‬
‫וילות ובתים‬
‫‪ ‬בגבעת זאב‪ ,‬דו משפחתי‬
‫אבן! ‪ 6‬ענק ‪ +‬חצר גדולה‬
‫ומרפסת סוכה ענקית לנוף‪,‬‬
‫חניה מקורה ומחסן ‪ 14‬מ"ר‬
‫למשרד‪ 2,280,000 ,‬ש"ח!‬
‫מאור‪,050-5500323 ,‬‬
‫‪02-5730077‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בגבעת זאב‪ ,‬בית בודד‪,‬‬
‫במיקום מעולה לנוף פתוח‪9 ,‬‬
‫חד'‪ ,‬כולל יחידת ידור מניבה‬
‫‪120 +‬מ"ר‪ ,‬א‪.‬הרחבה‪ ,‬חניה‬
‫מקורה ופוטנציאל גדול!!!‬
‫במחיר אטרקטיבי!!! מאור‪,‬‬
‫‪02-5730077 ,050-5500323‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫דופלקסים‬
‫‪ 75‬מ"ר משופצת מהיסוד‪.‬‬
‫‪  050‬ברמות ‪ 6 ,06‬חד'‬‫‪ 450,000‬ש"ח ‪ .‬אליהו‬
‫‪ +‬נוף ‪ +‬מרפסת‪3 ,‬‬
‫‪( 4770020‬תיווך הכהנים)‬
‫‪ ‬בבית וגן ‪ 2‬חד' משופצת כ"א‪ ,‬מטופחת‪ ,‬כניסה‬
‫מהיסוד‪ ,‬מרוהטת ‪ 410,000‬פרטית ‪ +‬מחסן גדול‬
‫ש"ח‪ .‬יוסף ‪050-6733375‬‬
‫(א‪ .‬ליחידה)‪2,850,000 ,‬‬
‫(תיווך הכהנים)‬
‫‪052-8433333‬‬
‫ש"ח‪,‬‬
‫(‪)51-54‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬באלחדיף ‪ 3.5‬חד' ‪90‬‬
‫מ"ר משופצת‪ ,‬נוף ומעלית‪.‬‬
‫‪ 600,000‬ש"ח ‪ .‬יוסף‬
‫‪( 050-6733375‬תיווך הכהנים)‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬סמוך לישיבת הרב‬
‫קוק ‪ 4‬חד' ‪ 150‬מ"ר‪ ,‬יפה‪.‬‬
‫‪ . ₪ 800,000‬יוסף‬
‫‪( 050-6733375‬תיווך הכהנים)‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 5+‬חדרים‬
‫‪ ‬בקריית משה‪ ,‬דופלקס‬
‫ברחוב גת‪ 6 ,‬חדרים‪ ,‬מהממת‪,‬‬
‫אחרי שיפוץ כללי‪ ,‬במיקום‬
‫מצויין‪ ,‬לפרטים‪ :‬קבוצת‬
‫פרפקט‪052-8308073 ,‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מזל‬
‫כ”א ‪ -‬כ”ג בכסלו תשע”ז ‪3 21-23/12/2016‬‬
‫וברכה הלוח של הציבור החרדי‪/‬דתי ‪ 200,000‬עותקים בכל רחבי הארץ‪ .‬טלפון‪03-6162228 :‬‬
‫‪ ‬בבית וגן‪ 5 ,‬חדרים‪,‬‬
‫כ‪ 150 -‬מ"ר כחדשה ‪2 +‬‬
‫מרפסות כ‪ 30 -‬מ"ר ‪ +‬נוף‬
‫מרהיב‪ ,‬קומה א' (היום ‪3‬‬
‫חד' ‪ +‬שלד)‪ ,‬בלעדי לצימוקי‪,‬‬
‫‪02-5638221‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬גבעת זאב במתחרדת‪5 ,‬‬
‫‪ +‬מרפסת סוכה גדולה‪ ,‬ק"א‪,‬‬
‫משופצת בבנין קטן‪ ,‬מרכזי‬
‫ושקט‪ 1,640,000 ,‬ש"ח‪ .‬מאור‪,‬‬
‫‪02-5730077 ,050-5500323‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬גבעת זאב משה"ב‪ ,‬אבן!‬
‫פנטהאוז במחיר דירה! ‪+ 5‬‬
‫מרפסות סוכה לנוף‪ ,‬ק"ג‪,‬‬
‫מעלית‪ ,‬יח' הורים‪ ,‬רציניים‬
‫מאוד במכירה! רק ‪1,950,000‬‬
‫ש"ח‪ .‬מאור‪,050-5500323 ,‬‬
‫‪02-5730077‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בגבעת זאב‪ ,‬קו ראשון‬
‫לנוף‪ ,‬קוטג' ‪ + 5.5‬חצר‬
‫קדמית‪ ,‬משופצת ושקט‪,‬‬
‫הסקה ותב"ע מאושרת‬
‫לקומה נוספת‪1,860,000 ,‬‬
‫ש"ח! מאור‪,050-5500323 ,‬‬
‫‪02-5730077‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בגבעה הצרפתית דירת‬
‫‪ 5‬חד' ‪+‬יחידה מושכרת ב‪-‬‬
‫‪ 2000‬ש"ח ‪0527688111‬‬
‫(‪)52-01/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 4-4.5‬חדרים‬
‫‪ ‬ברחוב ורבורג (צמוד‬
‫לבורוכוב)‪ ,‬דירת ‪ 4‬חדרים‪,‬‬
‫משופצת‪ ,‬מעלית בבניין‪,‬‬
‫מוארת עם נוף פתוח‪ ,‬מחיר‬
‫‪ ,1,770,000‬גמיש!! שאולוף‪,‬‬
‫‪072-3728170‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בהזדמנות! ברמות א'‬
‫ברביבים‪ 4 ,‬חד' ‪ +‬חדר‪/‬‬
‫מרפסת סגורה עם גג נפתח‪,‬‬
‫ק"ב‪ ,‬משופצת‪ 4 ,‬כ‪.‬אוויר‪,‬‬
‫א‪.‬להרחבה‪ ,‬רק ‪1,795,000 -‬‬
‫ש"ח‪ ,‬בלעדיות בנדל"ן אריאלי‪,‬‬
‫‪02-5714636‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬גבעת זאב במתחרדת‪,‬‬
‫כניסה פרטית לדירת גן ‪+ 4‬‬
‫גינה וחצר ‪ +‬יחידת דיור ‪ 2‬חד'‪,‬‬
‫בבניין קטן‪ ,‬מרכזי ושקט‪ ,‬כל‬
‫הצעה תישקל!!! מאור‪,‬‬
‫‪02-5730077 ,050-5500323‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בגבעת זאב משה"ב‪,‬‬
‫פינתית! אבן! ‪ + 4‬פינת אוכל‬
‫ומפרסת סוכה לנוף‪ ,‬ק"א‪,‬‬
‫מעלית‪ ,‬משופצת ומלאת‬
‫פרטות‪ ,‬יח' הורים‪ ,‬במציאה!!!‬
‫מאור‪,050-5500323 ,‬‬
‫‪02-5730077‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מירון‬
‫‪ ‬המחיר ירד! לרציניים‬
‫בלבד! ביישוב כפר‬
‫שמאי (‪ 5‬ד' ממירון)‪ ,‬וילה‬
‫פרטית‪ 3 ,‬חד' ‪ +‬מעטפת‬
‫ל‪ 2.5 -‬חד' ‪ 50‬מ"ר‪ ,‬קו‬
‫ראשון ונוף מרהיב‪ ,‬גינה‬
‫מטופחת‪ ,‬גם לדירת‬
‫נופש‪" .‬רימקס"‬
‫‪050-2442446‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בעובדיה בבנין חדיש‪  ,‬התפנה חדר אצל משפחה ‪ ‬דרושה דירה לקניה (לא‬
‫צפון‬
‫‪ 4‬חדרים‪ ,‬כ‪90-‬מ"ר‪ ,‬ק"א שעוסקת בשיקום עבור נערה‪ /‬משופצת‪/‬הרוסה)‪ ,‬בבני‪-‬ברק‬
‫‪,052-7659259‬‬
‫חרדית‪,‬‬
‫אשה‬
‫עציוני‪,‬‬
‫בחטיבת‬
‫‪ ‬בכרמיאל‪,‬‬
‫‪052-7396092‬‬
‫ובסביבתה‪,‬‬
‫‪ +‬מעלית ‪ +‬חניה‪ ,‬מיידי‪,‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דירה בת ‪ 4‬חדרים בהדר‬
‫גנים‪ ,‬מעלית שבת‪ ,‬מרפסת‬
‫סוכה‪ 3.5 .‬בכפר אברהם‪,‬‬
‫מעלית‪ ,‬מסודרת‪ ,‬מרווחת‪.‬‬
‫מפרטי‪ ,‬דירת גן מיוחדת‪4 ,‬‬
‫חניה ‪ 5,200‬ש"ח‪" .‬סלומון‪-‬‬
‫‪ ,052-6398992‬מקס‬
‫(‪ )53-53‬חד' גדולים‪ 2 ,‬מחסנים‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ )52-01/17‬נכסים‪-‬והשקעות"‬
‫מקורה‪054-6662593 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ מגוון דירות בבלעדיות‬
‫‪ 5 ,4 ,3‬חד' באזורים‬
‫המבוקשים בפתח תקווה‬
‫‪ ‬ביוספטל דירת ‪ 3‬חד'‪,‬‬
‫לפרטים אנגלו סכסון‬
‫(‪ )29-27/17‬ק"‪ ,2‬משוכרת רק ‪485,000‬‬
‫‪03-9301122‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ש"ח‪ .‬תיווך אלפסי‪,‬‬
‫קרית אתא‬
‫וילות ובתים‬
‫‪ ‬בית למכירה‪ 10 ,‬חדרים‪,‬‬
‫כפר‪-‬גנים‪ ,‬מגרש ‪340‬מ"ר‪,‬‬
‫מחיר ‪ 4.4‬מ‪ .‬שקל‪ ,‬טל'‪:‬‬
‫‪054-5288332‬‬
‫(‪)52-01/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫דופלקסים‬
‫‪ ‬בטרומפלדור‪ ,‬דופקלקס‬
‫גג‪ 6 ,‬חד'‪ ,‬מרפסת ‪ 30‬מ"ר‬
‫‪ +‬גג ‪ 70‬מ"ר‪ .‬אנגלו סכסון‪,‬‬
‫‪03-9301122‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בגבעת שמואל הוותיקה‪,‬‬
‫דופלקס גג ‪ 7‬חד'‪ 2 ,‬מרפסות‪.‬‬
‫אנגלו סכסון‪03-9301122 ,‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בשכונת חן הצפון דירת‬
‫גג ‪ 5.5‬חדרים‪ ,‬מרווחת מאוד‪.‬‬
‫אנגלו סכסון‪03-9301122 ,‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בעמינוח נחמיה‪ ,‬דירת‬
‫דופלקס ‪ 4‬חדרים‪ ,‬קומה‬
‫ראשונה‪ 100 ,‬מטר‪ .‬אנגלו‬
‫סכסון‪03-9301122 ,‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בגבעת‪-‬שמואל הוותיקה‪,‬‬
‫דירת‪-‬גג‪4 ,‬חד' ‪ +‬אופציה‬
‫להרחבה‪ .‬אנגלו סכסון‪,‬‬
‫‪03-9301122‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪052-2790370‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫דירות‬
‫להשכרה‬
‫בית שמש‬
‫‪ ‬וילה להשכרה ברמת‬
‫‪03-6182063‬‬
‫‪ ‬במרכז רמת אהרון‬
‫חדר‪ ,‬ק"ק כולל שרותים ומזגן‪,‬‬
‫‪052-7652801‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ )53-53‬גישה נוחה‪ ,‬לכל מטרה‪.‬‬
‫‪054-8457459‬‬
‫(‪)53-02/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 3-3.5‬חדרים‬
‫‪ ‬בטרומפלדור ‪  1.5* :40‬באמרי חיים לוז"צ‪ ,‬יח"ד‬
‫חד'‪ ,‬מרוהטת‪ ,‬לתקופה קצרה‪ ,‬מרוהטת וממוזגת‪ ,‬ק"ק‪1* .‬‬
‫חד' ליחיד‪ ,‬מרוהט וממוזג‪,‬‬
‫משופצת ‪ +‬חצר‪2,500 ,‬‬
‫משופצת ‪ +‬מיידי‪052-3632080 ,‬‬
‫(‪)51-54‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ש"ח‪ 3.5* .‬חד'‪,‬‬
‫‪ 1.5 ‬בבעלז‪ ,‬שקט‪30 ,‬‬
‫חצר‪ ,‬מיידית‪ 4,300 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫(‪ )52-54‬מ"ר‪ ,‬ק"ב‪ ,‬משופצת ומרוהטת‪,‬‬
‫‪052-6357770‬‬
‫_____________________________________________ מיידי‪054-8449686 ,‬‬
‫(‪52-53‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬באזור ריינס‪3 ,‬ח'‪ ,‬חדשה‪,‬‬
‫‪ 50‬מ"ר‪ ,‬מפוארת ומרוהטת‪  ,‬בהזדמנות! במרכז!‬
‫יחידת חדר לסופר‪/‬משרד‪,‬‬
‫ק"ק‪3,800 ,‬ש"ח‪" .‬אפיק‬
‫(‪ )53-53‬במחיר מציאה‪ 650 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫נכסים" ‪03-5791514‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪052-7676486‬‬
‫לל"ת‪,‬‬
‫(‪)52-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בצירלזון‪ ,‬ק"ק‪ 3 ,‬חד' ‪ ‬ברח' רבינו אשר‪ ,‬דירת ‪,1.5‬‬
‫‪ +‬חצר‪ ,‬ממוזגת‪ ,‬כניסה מאובזרת ומרוהטת קומפלט‪,‬‬
‫ממוזגת‪ 1,700 ,‬ש"ח כולל‬
‫מיידית‪ 3,800 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫לל"ת מתאים גם למעון) מים‪052-9734807 ,‬‬
‫(‪50-53‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪53-02/17‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫בית‪-‬שמש‪ 10 ,‬חד'‬
‫מושקעת ‪058-7625628‬‬
‫■ ברח' זוננפלד‪,‬‬
‫מאוד‪ ,‬מיידי‪ ,‬וכן דירת ‪ 4‬חד'‬
‫(‪ )53-02/17‬לבודד בק"ד עם‬
‫יפה‪ ,‬כניסה פרטית‪ ,‬גינה גדולה _____________________________________________‬
‫וכן דירת ‪ 6‬חד'‪ ,‬גדולה מאוד‪  ,‬להשכרה לזו"צ‪ 3 ,‬חד'‪ ,‬מעלית‪ ,‬חדר קומפלט‪,‬‬
‫כ"פ עם גינה‪ ,‬נוף‬
‫משופצת‪ ,‬מתאים גם לסופרים או‬
‫ומושקעת ק"ד בקרית הרצוג‪,‬‬
‫מאוד‪ .‬לזר נדל"ן והשקעות‪,‬‬
‫קוסמטיקאית‪ ,‬המחיר‬
‫ללא מעלית ‪03-6191623‬‬
‫‪052-6900020‬‬
‫(‪ 1,500 )50-53‬ש"ח‪ .‬בלעדי תיווך‬
‫(‪054-2464316 )53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫_____________________________________________‬
‫ש‪ .‬מאירוביץ הרב קוק‬
‫■ בר"ע‪ ,‬ליד ר' טרפון‪,‬‬
‫בני ברק‬
‫חדש ‪050- 5308742 23‬‬
‫‪ 3.5‬חד'‪ ,‬משופצת‪,‬‬
‫‪03-5797756‬‬
‫(‪)45-45‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בחנה סנש‪ 2.5 ,‬חד'‪ ,‬עד היסוד‪ ,‬יפהיפיה‪ ,‬ק"ב‪,‬‬
‫דירת גן ‪ +‬חצר ענקית חזית‪ 4,000 ,‬ש"ח‪ ,‬מידי‪,‬‬
‫ירושלים‬
‫‪ +‬יחידה קטנה ‪ 1‬חד'‪,‬‬
‫בלעדי תיווך‬
‫משופצת‬
‫‪ 5,900‬ש"ח‪,‬‬
‫‪23‬‬
‫קוק‬
‫הרב‬
‫מאירוביץ‬
‫ש‪.‬‬
‫‪ ‬מציאה! ברמות א' בצבי‬
‫ויפה‪ .‬חמד נכסים‪,‬‬
‫‪050-5308742‬‬
‫‪5+‬‬
‫הרץ‪ ,‬דרת ‪ 2‬חד'‪ ,‬מקורית‪50 ,‬‬
‫חדריםחדרים‪053-3357316 ,‬‬
‫(‪03- 5797756 )53-53‬‬
‫(‪ )33-33‬מ"ר‪ ,‬ק"ג‪ 3 ,‬כ‪.‬אויר‪ ,‬מטבח‬
‫‪ ‬בכפר‪-‬גנים ב'‪5 ,‬‬
‫_____________________________________________ _____________________________________________‬
‫משופץ‪ ,‬כיריים גז‪ ,‬שמורה‬
‫חניה‪ ,‬מעלית‪ ,‬מרפסת וממד‪  .‬בלעדי!! בגני גד‬
‫מאוד‪ ,‬מוארת‪ ,‬נוף‪ ,‬רק ‪3,350‬‬
‫‪ 2-2.5‬חדרים‬
‫אנגלו סכסון‪03-9301122 ,‬‬
‫בשתי‬
‫(‪( )53-53‬שיכון ה')‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪4‬חד'מ'‪ ,‬ק"ק‪  ,‬ברח' צירלזון‪ 2 ,‬חד'‪ ,‬ק"ב‪ ,‬ש"ח‪ ,‬מיידי‪ ,‬בלעדיות בנדל"ן‬
‫‪100‬‬
‫מפלסים‪,‬‬
‫אריאלי‪02-5714636 ,‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫‪ 4-4.5‬חדרים‬
‫_____________________________________________‬
‫מיידית‪4,500 ,‬ש"ח‪" .‬יאיר משופצת‪ ,‬כניסה מיידית‪,‬‬
‫(‪ 2,800 )53-53‬ש"ח‪ ,‬לל"ת‪ ,‬מיידי‪,‬‬
‫הנשיא‪,‬‬
‫‪ ‬ברוטשילד‪/‬גן‬
‫‪052-7633978‬‬
‫נדלן"‬
‫נס ציונה‬
‫‪4‬ח'‪ ,‬גדולה מאוד‪ ,‬כ‪ 120 -‬מ"ר _____________________________________________ ‪052-4491995‬‬
‫(‪)53-2/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ +‬מעלית ‪ +‬חניה ‪ -‬מיידית!! ‪ ‬ברמבם‪5 ,‬חד'‪ ,‬ק"א‬
‫‪ +‬מעלית‪ ,‬חזית‪  .5,300 ,‬באדמור מקוצק‪2 ,‬‬
‫‪ ‬יחידת דיור‪ 2 ,‬חדרים‪,‬‬
‫‪ 1,600,000‬ש"ח‪,‬‬
‫שרותים‪ ,‬מקלחת ‪ +‬מרפסת‪,‬‬
‫חדרים‪ ,‬ק"ק‪ ,‬מרווחת‪,‬‬
‫(‪*** )53-53‬בעוזיאל‪ 3.5 ,‬חד'‪,‬‬
‫‪050-4811122‬‬
‫_____________________________________________‬
‫משופצת כחדשה‪,‬‬
‫משופצת כחדשה‪,‬‬
‫‪ ‬בקרית הרב סלמון‪ ,‬דירת ק"א ‪ +‬מעלית‪ ,‬חזית‪,‬‬
‫‪054-8501829‬‬
‫‪,08-9409302‬‬
‫(‪)52-01/17‬‬
‫מרוהטת קומפלט‪_____________________________________________ 2,750 ,‬‬
‫‪ 4‬חדרים‪ 115 ,‬מטר ‪ +‬חצר ‪ 4,500‬ש"ח‪"*** .‬יאיר‬
‫_____________________________________________ ש"ח‪052-7629137 ,‬‬
‫‪ +‬אופציה‪ ,‬מעולה להשקעה‪ .‬נדלן" ‪052-7633978‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫(‪_____________________________________________ )53-53‬‬
‫נתיבות‬
‫אנגלו סכסון‪03-9301122 ,‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫‪ ‬בגבעת רוקח‪ 2 ,‬חד'‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫וילות ובתים‬
‫‪ ‬דירת ‪ 3‬חד' כולל ממ"ד‬
‫‪ ‬בוולף‪ ,‬דירת ‪ 4‬חדרים‪,‬‬
‫מטבח נפרד‪ ,‬מרוהטת‬
‫כחדשה‪050-4443959 ,‬‬
‫ממ"ד‪ ,‬קומה א'‪ 98 ,‬מטר‪,‬‬
‫(‪52-01/17‬ל)‬
‫וממוזגת‪ ,‬כיווני אורי‬
‫■ וילה ענקית ב‪3 -‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מרפסת שמש ‪ 15 -‬מטר‪,‬‬
‫סכסון‪ ,‬מפלסים ברח' אנילביץ‬
‫טובים! לל"ת‪ ,‬מיידי‪,‬‬
‫חניה ומעלית‪ .‬אנגלו‬
‫פתח תקווה‬
‫מרפסת‬
‫עם‬
‫מושקעת‪,‬‬
‫‪,054-3975683‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪03-9301122‬הנשיא‪ ,‬דירת גדולה וגג גדול‪03-5704670 11.000 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪  )53-53‬בסמילנסקי‪ 3.5 ,‬חדרים‪,‬‬
‫‪ ‬ביהודה‬
‫ש"ח בלעדי תיווך ש‪.‬‬
‫ענקית‪ ,‬משופצת‪ ,‬מטבח ‪2‬‬
‫‪ ‬ע"י מגדל המים (יצחק‬
‫‪ 4‬חדרים‪ ,‬מרפסת‪ ,‬מעלית‬
‫‪23‬‬
‫קוק‬
‫הרב‬
‫מאירוביץ‬
‫שדה)‪ ,‬חדר שינה וסלון ‪ +‬הול כיורים‪ ,‬קומה א' לל"ת‪ ,‬מיידית‪,‬‬
‫(שבת)‪.‬‬
‫אנגלו סכסון‪ )53-53( ,‬ב"ב ‪03-5797756‬‬
‫ומטבח נפרדים‪ ,‬כ‪ 45 -‬מ"ר‪058-5000262 ,‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫‪03-9301122‬‬
‫_____________________________________________‬
‫_____________________________________________‬
‫‪050-5308742‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ )40-40‬ק"ק‪ 4 ,‬מדרגות לעלות‪ ,‬לל"ת‪3.5  ,‬חד' בפרנקפוטר‪,‬‬
‫בכפר אברהם‪ ,‬דירת‬
‫‪‬‬
‫‪4‬ח'‪ ,‬קומה ‪85 ,7‬מ"ר‪ ,‬דר‪/‬מע‪,‬‬
‫חניה‪ ,‬דו"ש‪ ,‬מעלית שבת‪2 ,‬‬
‫שרותים‪ .‬תיווך "גרים" עטרת‪,‬‬
‫‪050-4231133‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דירת ‪ 4‬ח'‪ ,‬כ‪ 120 -‬מ"ר‪,‬‬
‫דר‪/‬מז‪/‬צפ‪ ,‬קומה ‪ ,2‬עורפית‪,‬‬
‫נתיבות‬
‫מזגנים‪ ,‬תמ"א‪ ,‬מאושרת‪.‬‬
‫תיווך "גרים" עטרת‪,‬‬
‫חדרים‬
‫‪3‬‬
‫‪ ‬מציאה ענקית‪,‬‬
‫‪050-4231133‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫במתחרד‪ ,‬קומה שלישית‪ ,‬רק‬
‫‪ 530,000‬ש"ח‪ .‬תיווך ארץ‬
‫‪ 3-3.5‬חדרים‬
‫הצבי‪052-5253470 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪  )53-53‬ברוטשילד (ליד קופ"ח)‪,‬‬
‫‪ ,2 + 2‬ק"ב‪ ,‬הכנסה ‪5,000‬‬
‫עפולה‬
‫ש"ח‪ ,‬רק ‪ 1,115,000‬ש"ח‪,‬‬
‫‪050-4811122‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מציאה!! ‪ 150‬מ"ר‪,‬‬
‫‪5‬ח'‪ ,‬בנין חדש ‪ 2 +‬מרפסות‪  ,‬בהסתדרות‪/‬רוטשילד‪,‬‬
‫‪1,195,000‬ש'‪" .‬נדלן כהלכה" ‪3‬ח' ‪ +‬מעלית‪ ,‬קומה ‪- 4‬‬
‫(‪ )53-53‬מסודרת ויפה‪ ,‬ב‪ 90 -‬מ"ר‪ ,‬רק‬
‫‪055-66-88-111‬‬
‫_____________________________________________ ‪ 1,280,00‬ש"ח‪050-4811122 ,‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬במרכז! ‪ 3‬ח'‪ ,‬משופצת‪,‬‬
‫פתח תקווה‬
‫ק"א‪ ,‬מיידית!! רק ‪1,150,000‬‬
‫חד'‪,‬‬
‫‪ ‬באורלוב השקט‪3 ,‬‬
‫ש"ח‪050-4811122 ,‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫קומה ‪ ,3‬שכירות גבוהה‪,‬‬
‫‪ ‬במרכז! מחולקת ל‪4 -‬‬
‫להשקעה‪.1,150,000 ,‬‬
‫יח' ‪ -‬הכנסה ‪ 8,000‬ש"ח‪,‬‬
‫פיני רבהון‪-‬קווין נדל"ן‪,‬‬
‫(‪ )53-53‬קומה ‪ ,2‬רק ‪ 1,200,000‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-5943333‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬קוטג' דו‪ ,‬בשופר‪ ,‬משופץ‪050-4811122 ,‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בכפר אברהם‪ ,‬דירת ‪3‬ח'‪,‬‬
‫שכונה אכותית‪ 6 ,‬חדרים‬
‫קומה ‪ ,3‬מזגנים‪ ,‬מעלית שבת‪,‬‬
‫ומרפסות‪ .‬פיני רבהון‪-‬קווין‬
‫(‪ )53-53‬חניה‪ ,‬שכונה דתית‪ .‬תיווך‬
‫נדל"ן‪052-5943333 ,‬‬
‫_____________________________________________ "גרים" עטרת‪050-4231133 ,‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫‪ ‬במרכז העיר‪ ,‬פרופסור‬
‫_____________________________________________‬
‫שור‪ ,‬קומה ‪ 2.5 ,3‬חדרים‪,‬‬
‫‪ ‬בטרומפלדור‪ ,‬באזור‬
‫מעלית‪.1,200,000 ,‬‬
‫החרדי‪ 3 ,‬חד'‪ ,‬משופצת‪,‬‬
‫פיני רבהון‪-‬קווין נדל"ן‪,‬‬
‫‪ 1,190,000‬ש"ח‪" .‬בית ישראל"‬
‫‪052-5943333‬‬
‫(‪ - )53-53‬ישראל ריינהולד‪ ,‬יועץ ומשווק‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬באונטרמן בשכונת משהב נדל"ן *מגוון דירות נוספות‬
‫למכירה‪054-6401612 ,‬‬
‫דירה מרווחת ומסודרת‪,‬‬
‫(‪)53-54‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מרפסת‪ ,‬מעלית שבת במיקום‬
‫מעולה‪ .‬אנגלו סכסון‪,‬‬
‫‪ 2-2.5‬חדרים‬
‫‪03-9301122‬‬
‫(‪  )53-53‬בהזדמנות‪ ,‬דירת ‪ 2.5‬חד'‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בההגנה‪4 ,‬חד' במדרחוב‪ ,‬ברחוב הרצל‪ 1,070,000 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫מחולקת‪ ,‬מצויינת להשקעה‪053-3409434 .‬‬
‫(‪)53-54‬‬
‫_____________________________________________‬
‫רי‪/‬מקס משה דסקל‪,‬‬
‫‪050-5926021‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬באברבנאל‪4 ,‬חד'‪ ,‬קו'‪,2‬‬
‫מעלית‪ ,‬ממ"ד‪ ,‬משופצת‪,‬‬
‫מיידית‪ .‬רי‪/‬מקס משה דסקל‪,‬‬
‫‪050-5926021‬‬
‫(‪03-6162228 )53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫לפרסום‬
‫בלוח‬
‫דופלקסים‬
‫‪ ‬בחנה סנש‪ ,‬דופלקס‬
‫‪ 220‬מ"ר‪6 ,‬חד'‪ ,‬שמורה‬
‫ומרווחת‪ 7,900 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫חמד נכסים‪,‬‬
‫‪053-3357316‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בהר‪-‬שלום‪ ,‬דופלקס‪,‬‬
‫‪ 5.5‬חד'‪ 170 ,‬מ"ר‪,‬‬
‫‪ 7,000‬ש"ח‪ .‬חמד נכסים‪,‬‬
‫‪053-3357316‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ מציאה מיידי בר'‬
‫עקיבא ליד הרב קוק‪,‬‬
‫דופלקס‪ 3 ,‬חד' בק"ד‬
‫ומעליה חדר עם שרותים‪+‬‬
‫גג גדול‪ ,‬משופץ עם‬
‫מעלית לתקופת שנה‪,‬‬
‫‪ 4,300‬ש"ח‪ .‬בלעדי תיווך‬
‫ש‪ .‬מאירוביץ הרב קוק ‪23‬‬
‫‪050-5308742‬‬
‫‪03- 5797756‬‬
‫(‪)33-33‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 5+‬חדרים‬
‫‪ ‬בסנהדרין (גבול ר"ג)‪,‬‬
‫‪ 5‬חד'‪ ,‬מיני ‪ -‬פנטהאוז‪,‬‬
‫‪ 120‬מ"ר ‪ +‬מרפסת ‪70‬‬
‫מ"ר‪ ,‬חדש מהקבלן! חמד‬
‫נכסים‪053-3357316 ,‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 4-4.5‬חדרים‬
‫‪ ‬באזור חגי‪4 ,‬ח'‪ ,‬גדולה‪,‬‬
‫ק"א‪ ,‬חזית‪5,000 ,‬ש"ח‪" .‬אפיק‬
‫נכסים" ‪,03-5791514‬‬
‫‪053-3128884‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪* ‬בלעדי!!! באיזור‬
‫רמת אהרון!!! ‪ ,4.5‬גדולה‬
‫ומושקעת‪ ,‬ק"א‪ ,‬חזית‪5,500 ,‬‬
‫מ‪* .12.17 -‬ברמת אהרון!!! ‪4‬‬
‫חדשה‪ ,‬ק"ב ‪ +‬מעלית‪.5,500 ,‬‬
‫"תווך פרפקט" ‪,052-7649782‬‬
‫‪03-5745877‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪* ‬בעוזיאל‪ 4 ,‬חד‪ ',‬ק"א‪,‬‬
‫חזית‪ ,‬ממוזגת ומשופצת ‪+‬‬
‫מעלית וסוכה‪ 4,500 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫לל"ת‪052-7671305 ,‬‬
‫(‪)51-54‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 2,900‬ש"ח‪ )52-53(050-6474999 ,‬משופצת וממוזגת‪3,600 ,‬‬
‫_____________________________________________ ש"ח‪ ,‬מיידית‪,054-8427461 ,‬‬
‫‪ ‬בק‪.‬הרצוג‪ ,‬בנורוק‪,‬‬
‫ק"ב‪054-2429923 :‬‬
‫(‪)53-54‬‬
‫_____________________________________________‬
‫*‪ 2‬חד'‪ ,‬מרוהטת קומפלט‪,‬‬
‫ללא ילדים‪ ,‬פינוי ב‪  .1/1/17 -‬בכפר אברהם ‪ 4‬ח'‪,‬‬
‫קומה ‪ 85 ,5‬מ"ר‪ ,‬דר‪/‬‬
‫*‪2.5‬חד'‪ ,‬מיידי‪ ,‬לל"ת‪,‬‬
‫(‪ )52-01/17‬מע‪ ,‬חניה‪ ,‬מעלית שבת‪2 ,‬‬
‫‪054-8425580‬‬
‫_____________________________________________‬
‫שרותים‪ .‬תיווך "גרים" עטרת‪,‬‬
‫יפה‬
‫מסודרת‪,‬‬
‫חדרים‪,‬‬
‫‪2.5 ‬‬
‫‪050-4231133‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫במצב טוב‪ ,‬כניסה מיידית‪,‬‬
‫‪054-4225158‬‬
‫‪ ‬באמרי חיים‪ 2 ,‬חד'‬
‫גדולים‪ ,‬מושקעת‪ ,‬מטבח‬
‫מסודר ‪ +‬מזגנים‪ ,‬פנויה‪,‬‬
‫‪052-7662441‬‬
‫(‪)51-54‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪)51-54‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דירת ‪ 2‬חדרים גדולה‬
‫בקרית הרצוג‪ ,‬חדשה‪,‬‬
‫מושקעת וממוזגת‪,‬‬
‫מטבח חדש ומודרני‪,‬‬
‫מרפסת גדולה לסוכה‪,‬‬
‫אמבטיה רחבה‪ ,‬כיווני‬
‫אוויר מעולים‪,‬‬
‫טל'‪050-9423335 :‬‬
‫(‪51-54‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫■ בעמיאל‪ 2 ,‬חד'‪ ,‬ק"א‪,‬‬
‫משופצת יחידה‪ 28 ,‬מ'‪,‬‬
‫מרוהטת חלקי‪3,000 ,‬‬
‫ש"ח‪ .‬בלעדי תיווך ש‪.‬‬
‫מאירוביץ הרב קוק ‪23‬‬
‫‪050-5308742‬‬
‫‪03-5797756‬‬
‫(‪)42-42‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ בעמיאל‪ ,‬בבית קטן‬
‫‪ 2.5‬חד' ק"א ואחרונה‪,‬‬
‫אפשרות לריהוט‪3,500 ,‬‬
‫ש"ח בלעדי תיווך ש‪.‬‬
‫מאירוביץ הרב קוק ‪23‬‬
‫‪050-5308742‬‬
‫‪03-5797756‬‬
‫(‪)45-45‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ביקוש‬
‫דירות‬
‫‪ ‬לתיווך בנע"ם דרושות‬
‫בדחיפות דירות למכירה ‪3-4‬‬
‫חדרים בב"ב ובפ"כ‪ ,‬פרסום‬
‫ומכירה עלינו! ללא עמלת‬
‫תיווך‪,050-2567111 ,‬‬
‫‪054-7477054‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרושה דירה קטנה לקניה‬
‫בב"ב‪/‬פ"ת (אזור השרון‬
‫והמרכז)‪054-7938941 ,‬‬
‫‪ ‬דרושה דירה לקניה (לא‬
‫משופצת‪/‬הרוסה) בבני‪-‬ברק‬
‫ובסביבתה‪052-7396092 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרושה דירה לקניה באזור‬
‫ר"ג‪/‬פ"ת‪/‬ב"ב ב‪1,200,000 -‬‬
‫בערך‪052-3595314 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרושות דירות לקניה‬
‫בבאר‪-‬שבע‪ .‬יוסף השקעות‪,‬‬
‫‪,050-3616800‬‬
‫‪08-6277193 ,052-6616800‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרושה דירה קטנה לקניה‬
‫בב"ב‪/‬פ"ת (אזור השרון‬
‫והמרכז)‪054-7938941 ,‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרושה דירה לקניה באזור‬
‫ר"ג‪/‬פ"ת‪/‬ב"ב‪ ,‬ב‪1,200,000 -‬‬
‫‪1-1.5‬‬
‫חדריםקרקע‪ ,‬בערך‪052-3595314 ,‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬יחידה כ‪ 30 -‬מ"ר‪,‬‬
‫ריהוט חלקי ‪ +‬מזגון‪ ,‬מיידי‪  ,‬דרושה דירה בב"ב ק"ק‪,‬‬
‫על גבול ר"ג‪ ,050-7755442 ,‬מינימום ‪ 3.5‬חדרים עד‬
‫‪050-8227125‬‬
‫_____________________________________________ ‪053-3187992 ,1,650,000‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫(‪_____________________________________________ )53-54‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫השקעות‬
‫‪ ‬תעצור דקה !!‬
‫מעוניין להרוויח ??‬
‫השקעה סבירה!!‬
‫רווחים משמעותיים!!‬
‫אל תפספס !! תתקשר‬
‫‪058-7701070‬‬
‫(‪)21-21/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬במושבה מגדל‪ ,‬דו‪-‬‬
‫משפחתי‪ 80 ,‬מ"ר‪ 4 ,‬חד' על‬
‫מגרש ‪ 400‬מ"ר ‪ +‬שצ"פ‪,‬‬
‫פינתי‪ 1,080,000 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫"רימקס" ‪050-2442446‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬במושבה מגדל (ליד‬
‫טבריה) בית פרטי ‪ +‬יח"ד‪,‬‬
‫‪ 1,680,000‬ש"ח‪" .‬רימקס"‬
‫‪050-2442446‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬השקעה ושותפות‬
‫בפרוייקטים יזמיים ריווחים‬
‫בתחום הנדל"ן‪ ,‬החל‬
‫מ‪ 100,000 -‬ש"ח‪ .‬קבוצת‬
‫פרפקט‪ ,‬שמעון איגרא‪,‬‬
‫‪ .052-7710462‬משרד ראשי‪,‬‬
‫‪077-5166040‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬רוצים לקנות דירה‬
‫להשקעה? אנחנו הכתובת!‬
‫לפרטים‪ :‬אמיתי גולדשטיין ‪-‬‬
‫קבוצת פרפקט‪,‬‬
‫‪052-8308073‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בז'בוטינסקי‪ 3 ,‬קומות‪,‬‬
‫מרתף‪/‬חנויות‪/‬משרדים‪,‬‬
‫הכנסה של ‪ 6.5-7%‬אפשרויות‬
‫השבחה‪.6,600,000 ,‬‬
‫פיני רבהון‪-‬קווין נדל"ן‪,‬‬
‫‪052-5943333‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬חנויות בפ"ת באזור מרכזי‬
‫ופעיל‪ ,‬השקעה מצויינת‪,‬‬
‫מ‪ .900,000 -‬פיני רבהון‪-‬קווין‬
‫נדל"ן‪052-5943333 ,‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בבאר שבע‪ 3 ,‬חד' באזור‬
‫סטודנטים בהזדמנות! תיווך‬
‫רומן‪052-7731832 ,‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בב‪.‬שבע‪ ,‬בדרך מצדה‪,‬‬
‫בשכונה ב'‪ 4 ,‬חד'‪ 100 ,‬מ"ר‪,‬‬
‫מתאימה לחלוקה! תיווך רומן‪,‬‬
‫‪052-7731832‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בב‪.‬שבע‪ ,‬בשכונה ה'‪3 ,‬‬
‫חד'‪ ,‬מושכרת לתווך ארוך‪,‬‬
‫בהזדמנות! תיווך רומן‪,‬‬
‫‪052-7731832‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בבאר שבע‪ 3.5 ,‬חד'‬
‫בקרבת האוניברסיטה בשכונה‬
‫ב'‪ ,‬ק"ג‪ ,‬כ‪.‬מיידית‪ ,‬מחיר‬
‫בהזדמנות! תיווך‪,‬‬
‫‪054-2388654‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בבאר שבע‪ 4 ,‬חד' בשד'‬
‫רגר‪ ,‬ק"א‪ ,‬צמוד לאוניברסיטה‪,‬‬
‫מתאימה לחלוקה ל‪ 3 -‬יח"ד‪,‬‬
‫יכולה להניב תשואה גובהה!‬
‫תיווך‪054-2388654 ,‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בבאר שבע‪ ,‬דירה‬
‫מחולקת ל‪ 2 -‬יחידות‬
‫מושכרות‪ ,‬תשואה ‪ 6%‬נטו‪,‬‬
‫מחיר בהזדמנות! תיווך‪,‬‬
‫‪054-2388654‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בב‪.‬שבע (בשכונה ג')‪,‬‬
‫‪ 4‬חד'‪ ,‬ק"ה ‪ +‬מעלית‪,‬‬
‫משופצת‪ ,‬כניסה מיידית‪ ,‬מחיר‬
‫הזדמנותי! תיווך‪,‬‬
‫‪054-2388654‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בבאר שבע בשכונה ד'‬
‫ברח' אברהם אבינו‪ 3 ,‬חד'‪,‬‬
‫ק"ב‪ 560,000 ,‬ש"ח‪ .‬יוסף‬
‫השקעות‪,050-3616800 ,‬‬
‫‪08-6277193‬‬
‫‪,052-6616800‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬למכירה קניון בבאר שבע‪,‬‬
‫שכירות חודשית כ‪200,000 -‬‬
‫ש"ח‪ ,‬מחיר‪ 26,000,000 :‬ש"ח‪.‬‬
‫יוסף השקעות‪,050-3616800 ,‬‬
‫‪08-6277193 ,052-6616800‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בבאר‪-‬שבע‪ ,‬למכירה‬
‫דירות בבנין העומד לפני פינוי‬
‫בינוי‪ 500,000-650,000 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫יוסף השקעות‪,050-3616800 ,‬‬
‫‪08-6277193 ,052-6616800‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בבאר שבע‪ ,‬דירה‬
‫מחולקת ל‪ 2 -‬יחידות בקרבת‬
‫האוניברסיטה בשכונה ד'‪,‬‬
‫מושכרת ב‪ 3,200 -‬ש"ח‪,‬‬
‫‪ 580,000‬ש"ח‪ .‬יוסף השקעות‪,‬‬
‫‪,050-3616800‬‬
‫‪08-6277193 ,052-6616800‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בבאר‪-‬שבע‪ ,‬בית‬
‫קרקע‪ ,‬קרוב למעונות ג'‬
‫והאוניברסיטה‪ ,‬אפשרות בניה‪,‬‬
‫מתאים לפינוי בינוי ‪1,500,000‬‬
‫ש"ח‪ .‬יוסף השקעות‪,‬‬
‫‪,050-3616800‬‬
‫‪08-6277193 ,052-6616800‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שכונה ד'‪ ,‬ברח' אלכסנדר‬
‫ינאי (ליד מעונות סטודנטים)‪,‬‬
‫‪ 3‬חד'‪ ,‬קרקע‪ 810,000 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫יוסף השקעות‪,050-3616800 ,‬‬
‫‪08-6277193 ,052-6616800‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בבאר שבע בשכונה ה'‪,‬‬
‫‪ 3‬חד'‪ ,‬משופצת‪ ,‬מושכרת‬
‫ב‪ 2,200 -‬ש"ח‪ ,‬המחיר‬
‫‪ 580,000‬ש"ח‪ .‬יוסף השקעות‪,‬‬
‫‪,050-3616800‬‬
‫‪08-6277193 ,052-6616800‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בבאר שבע בשכונה ג'‬
‫ברח' של פינוי בינוי‪ 3 ,‬חד'‪,‬‬
‫‪ 750,000‬ש"ח‪ .‬יוסף השקעות‪,‬‬
‫‪,050-3616800‬‬
‫‪08-6277193 ,052-6616800‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בבאר‪-‬שבע‪ 3 ,‬חד' במרכז‬
‫גילט‪ ,‬קרוב לאוניברסיטה‪,‬‬
‫‪ 570,000‬ש"ח‪ ,‬מושכר לתווך‬
‫ארוך‪ .‬יוסף השקעות‪,‬‬
‫‪,050-3616800‬‬
‫‪08-6277193 ,052-6616800‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בבאר שבע ברח' ויינגט‪2 ,‬‬
‫יח"ד‪ ,‬ק"ג‪ 670,000 ,‬ש"ח‪.‬יוסף‬
‫השקעות‪,050-3616800 ,‬‬
‫‪08-6277193 ,052-6616800‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דירות להשקעה ולמוגרים‬
‫בנתניה‪/‬צפת‪/‬טבריה‪ ,‬החל מ‪-‬‬
‫‪ 440,000‬ש"ח‪ .‬נתי המתוות‬
‫לציבור הדתי‪050-5766979 ,‬‬
‫(‪)52-01/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬השקעה ריווחית בי‪-‬ם ע"פ‬
‫היתר עסקה‪ 50,000 ,‬ש"ח‬
‫‪ +‬בטחונות‪ ,‬משעה ‪,14:00‬‬
‫‪053-9520552‬‬
‫(‪52-05/17‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬חנויות!!!‬
‫בגדלים שונים!!!‬
‫בכל רחבי העיר!!!‬
‫בקומת קרקע!!!‬
‫בקומת גלריה!!!‬
‫בפסאז'‪ !!!/‬במינוס!!!‬
‫חזית‪/‬עורף!!!‬
‫עם גלריה‪/‬וללא!!!‬
‫עם אפשרויות חניה!!!‬
‫כניסה מיידית!!! תיווך‪,‬‬
‫‪03-8050080‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬להשכרה בב"ב חנות‬
‫באור‪-‬החיים‪ ,‬פינת חזו"א‪120 ,‬‬
‫מ"ר‪ ,‬קומת מרתף‪ ,‬חלונות‬
‫בלגים‪ 6,700 ,‬ש"ח לל"ת‪,‬‬
‫‪050-2229247‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬רוצה להגדיל את‬
‫העסק שלך לחנות גדולה‬
‫יותר או מעוניין לפתוח‬
‫חנות בבני‪-‬ברק? בשביל‬
‫זה אנחנו כאן בשבילך!‬
‫תיווך ‪ BA‬יזמות‪03- ,‬‬
‫‪054-4980159 ,6138886‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬להשכרה בב"ב בר"ע‪-‬פינת‬
‫חזו"א‪ 25 ,‬מ"ר‪ ,‬מחיר מציאה!‬
‫למהירי החלטה! תיווך ‪BA‬‬
‫יזמות‪,03-6138886 ,‬‬
‫‪054-4980159‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬להשכרה חנות בב"ב‬
‫ברח' הרב קוק ‪ 29 ,16‬מ"ר ‪+‬‬
‫מחסן ‪ 8‬מ"ר (אופציה לחזית‬
‫בלבד ‪ 15‬מ"ר)‪ ,‬לל"ת‪,‬‬
‫‪050-4101438‬‬
‫(‪)52-01/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ בגן ורשה‪ ,‬דירת ‪2‬‬
‫‪‬חנות וגלריה‪ -‬ביחד‪/‬‬
‫יחידות חדישות גדולות‪,‬‬
‫לחוד‪ 30 ,‬מ' מול אוניברסיטת‬
‫ק"ב‪ ,‬חזית‪ ,‬ניתן להשכיר בר‪-‬אילן במרכז מסחרי‬
‫‪050-2306103‬‬
‫ב‪ 7,000-‬ש"ח לערך‪,‬‬
‫(‪50-03/17‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫דורשים ‪ 1,850,000‬ש"ח ‪ ‬חנות להשכרה ברח' הרב‬
‫בלעדי תיווך ש‪ .‬מאירוביץ קוק ‪ 16‬עם גלריה ‪ 2,600‬ש"ח‪,‬‬
‫‪050-4157878‬‬
‫(‪50-53‬ל)‬
‫הר' קוק ‪_____________________________________________ 050-5308742 23‬‬
‫‪03- 5797756‬‬
‫(‪  )43-43‬להשכרה בבני‪-‬ברק‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫בקרבת קוקה‪-‬קולה‪,‬‬
‫‪ ‬מבחר דירות ומגרשים‬
‫‪ 30‬מ"ר‪ 80/‬מ"ר‪ ,‬שטח‬
‫להשקעה‬
‫בטבריה ובירושלים‪ .‬מסחרי‪ ,‬משופץ ומסודר‪,‬‬
‫"מקצועני הנדל"ן"‬
‫מתאים לחנות‪ ,‬מחסן‪ ,‬משרד‬
‫‪055-9894908‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ )20-18/17‬ולכל מטרה‪ ,‬שרותים וחניה‪.‬‬
‫‪050-5125550‬‬
‫(‪52-01/17‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫■ חנות מסודרת‪35 ,‬‬
‫מ'‪ ,‬ברח' ירושלים‪ ,‬אזור‬
‫רמחל‪ 1,100,000 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫בלעדי תיווך ש‪ .‬מאירוביץ‬
‫הרב קוק ‪23‬‬
‫‪050-5308742‬‬
‫‪ ‬בשפרינצק בחיפה‬
‫עובדת‪ ,‬רק ‪03-5797756‬‬
‫(‪)7-7‬‬
‫להשכרה מכולת‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 4,200‬ש"ח מוניטין כולל‬
‫■ ירד המחיר‪ ,‬ברח'‬
‫מציאה! תיווך אלפסי‪,‬‬
‫ירושלים ליד רח' חברון‪,‬‬
‫‪052-2790370‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫חנות מסודרת ‪ 19‬מ' ‪+‬‬
‫עילית‪,‬‬
‫במודיעין‬
‫‪ ‬למסירה‬
‫גלריה ‪ 15‬מ' לכל‬
‫עסק גדול ופעיל‪ ,‬שכירות‪,‬‬
‫מטרה‪ ,‬שכירות ‪2750‬‬
‫מוניטין ‪ +‬מלאי‪.‬‬
‫ש"ח‪ .‬בלעדי תיווך ש‪.‬‬
‫פיני רבהון‪-‬קווין נדל"ן‪,‬‬
‫(‪ )53-53‬מאירוביץ הר' קוק ‪23‬‬
‫‪052-5943333‬‬
‫_____________________________________________ ‪050-5308742‬‬
‫בית‬
‫להשכרה‪/‬למכירה‬
‫‪‬‬
‫מאפה פעיל בבני‪-‬ברק‪ .‬יוסי‪03-5797756 :‬‬
‫(‪)32-32‬‬
‫_____________________________________________‬
‫עסקים‬
‫‪ .050-7755442‬יעקב‪:‬‬
‫‪050-8227125‬‬
‫(‪)53-54‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מבנים‬
‫‪ ‬בהזדמנות‪,‬‬
‫עסקמהבית‪  ,‬שטחי מסחר!!!‬
‫אינטרנטי‪ ,‬עבודה‬
‫בתחום ימי בגדלים שונים!!!‬
‫רווחי ביותר‪,‬‬
‫בכל רחבי העיר!!! ולכל‬
‫הולדת וגנים‪40,000 ,‬‬
‫מטרה!!! מחולקים‪/‬‬
‫ש"ח‪052-3496554 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪51-54‬ל) חללים!!!‬
‫עם אפשרויות חניה!!!‬
‫כניסה מיידית!!! תיווך‪,‬‬
‫‪03-8050080‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫נדל”ן‬
‫מסחרי‬
‫חנויות‬
‫להשכרה‬
‫חנויות‬
‫בבני ברק‬
‫‪03-80-500-80‬‬
‫‪ ‬מבני תעשיה‪ ,‬מחסנים‬
‫גדולים‪ ,‬חנויות ומגרשים‪,‬‬
‫למכירה ולהשכרה באיזור‬
‫בית‪-‬שמש והסביבה‪ .‬אמסטון‬
‫נדל"ן‪052-7667747 ,‬‬
‫(‪)53-6/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בק‪.‬אתא‪ ,‬מבנים‬
‫מסחריים‪ ,‬מניבים‪ ,‬החל מ‪-‬‬
‫‪ 300,000‬ש"ח‪ .‬תיווך אלפסי‪,‬‬
‫‪052-2790370‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מבנים מסחריים‬
‫בבאר‪-‬שבע‪ .‬יוסף השקעות‪,‬‬
‫‪,050-3616800‬‬
‫‪08-6277193 ,052-6616800‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מגרשים‬
‫‪ ‬למכירה באלעד במיקום ‪ ‬בגבעת זאב‪200 ,‬‬
‫דונם‪ .‬ברמות ‪ 83‬דונם כולל‬
‫מרכזי נכס מסחרי תשואה‬
‫אפוטרופוס הכללי‪ .‬פולטוב‬
‫‪ ,7%‬חוזים ארוכי טווח‪,‬‬
‫‪052-3646632‬‬
‫נכסים‪,‬‬
‫‪" .4,300,000‬אפיק נכסים"‬
‫(‪)53-4/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪052-7635635‬‬
‫(‪  )53-53‬ברחביה‪ ,‬עיסקה כולל‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ברבי עקיבא‪ 50 ,‬מטר‪ ,‬היתרים‪ 10 ,‬דירות וחנות‪24 ,‬‬
‫מליון‪ .‬פולטוב נכסים‪,‬‬
‫חזית גדולה לכל מטרה!‬
‫‪052-3646632‬‬
‫(‪)53-4/17‬‬
‫‪ 11,900‬ש"ח‪ ,‬גמיש‪ .‬אדי נדל"ן‪_____________________________________________ ,‬‬
‫‪054-8493483‬‬
‫(‪  )53-53‬ביסודות‪ 8.5 ,‬דונם‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ברבי עקיבא‪ 280 ,‬מטר‪ ,‬בשלמות‪ ,‬בטאבו‪ ,‬קרוב‬
‫חשיפה ענקית לכל מטרה‪ .‬אדי לכביש ‪ ,6‬בהזדמנות‪,‬‬
‫נדל"ן‪054-8493483 ,‬‬
‫_____________________________________________ ‪052-2457617‬‬
‫(‪)53-02/17‬‬
‫(‪_____________________________________________ )53-53‬‬
‫‪ ‬למכירה בב"ב ברח' הר‪  -‬בגדרה ‪ 1-20‬דונם טאבו‪,‬‬
‫סיני‪ ,‬חנות ‪ 38‬מ"ר‪ 1,500,000 ,‬בתכנית המתאר החדשה של‬
‫ש"ח‪050-2229247 ,‬‬
‫_____________________________________________ גדרה‪052-2457617 ,‬‬
‫(‪)53-02/17‬‬
‫(‪_____________________________________________ )53-53‬‬
‫‪ 4‬כ”א ‪ -‬כ”ג בכסלו תשע”ז ‪21-23/12/2016‬‬
‫‪ ‬במושב רמות מאיר‪7 ,‬‬
‫דונם בשלמות‪ ,‬טאבו‪ ,‬צמוד‬
‫למגורים‪052-2457617 ,‬‬
‫(‪)53-02/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫הלוח של הציבור החרדי‪/‬דתי ‪ 200,000‬עותקים בכל רחבי הארץ‪ .‬טלפון‪03-6162228 :‬‬
‫‪ ‬להשכרה בב"ב בהרצל‪,‬‬
‫ביריה‬
‫‪ 65‬מ"ר‪ ,‬מתאים למשרד‪/‬‬
‫■ "אחוזת אלטונא"‪-‬‬
‫מעבדה‪/‬מחסן‪ ,‬מושקע‪ ,‬גישה מערות לאירוח לזוגות‬
‫לרכב‪052-7127207 ,‬‬
‫(‪+( )51-54‬תינוק) ‪ +‬ג'קוזי פנימי‬
‫_____________________________________________‬
‫■ ברח' יהודה הנשיא‪ + ,‬בריכה חיצונית‪ ,‬פרטיות‪.‬‬
‫‪052-7703470‬‬
‫(‪)25-19/17‬‬
‫יחידה חדשה‪ 40 ,‬מ'‪ ,‬ק"‪_____________________________________________ 4‬‬
‫‪ ‬במושב גני‪-‬הדר‬
‫(רחובות)‪ ,‬מגרשים‬
‫אחרונים ‪ 500‬מ"ר‬
‫טאבו!!! ‪052-2457617‬‬
‫(‪ )53-02/17‬מתאים לסופר או פאנית‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬קונים קרקעות בכל רחבי למשך חצי שנה‪1,600 ,‬‬
‫הארץ!!! התקשרו עכשיו!!! ש"ח‪ ,‬בלעדי תיווך ש‪.‬‬
‫מחירים הוגנים‪052-2457617 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ )53-02/17‬מאירוביץ הר' קוק ‪23‬‬
‫‪ ‬בבת שלמה‪ 1-40 ,‬דונם ‪050-5308742‬‬
‫טאבו פרטי על כביש ‪70‬‬
‫‪03-5797756‬‬
‫(‪)32-32‬‬
‫_____________________________________________‬
‫בית חורון‬
‫‪" ‬אורחן אור הזוהר" ‪2 -‬‬
‫צימרים כפריים ומבודדים‪:‬‬
‫סוויטה פנטהאוז ‪ +‬חדר‬
‫שינה וצימר קרקע ‪+‬‬
‫בהזדמנות‪052-2457617 ,‬‬
‫‪ 2‬חד'‪ ,‬ג'קוזי ‪ +‬בריכה‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪■ )53-02/17‬ברח' יהושוע ליד‬
‫מ' ר'ק"ק מחוממת ומוצנעת כל‬
‫‪ ‬בלב השרון‪ ,‬בגוש‬
‫טרפון משרד ‪18‬‬
‫השנה לכ"א‪,‬‬
‫‪ 110 ,7808‬דונם‬
‫ומטבחון‬
‫שרותים‬
‫עם‬
‫בשלמות‪ ,‬חקלאי פרטי ‪ 1600‬ש"ח‪ ,‬בלעדי תיווך ‪050-6752875‬‬
‫(‪)25-26/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫בהזדמנות!‬
‫‪ ‬צימר יפיפה ומטופח‬
‫ש‪ .‬מאירוביץ הרב קוק‬
‫‪052-2457617‬‬
‫(‪ 10‬ד' מי‪-‬ם ומודיעין) לזוג‪/‬‬
‫(‪)53-02/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪03-5797756‬‬
‫ב"ב‬
‫‪23‬‬
‫(‪ )40-40‬משפחה‪ 2 ,‬חד' שינה‪ ,‬ג'קוזי‪,‬‬
‫‪ ‬בחרוצים (ליד נתניה)‪,‬‬
‫‪050-5308742‬‬
‫_____________________________________________ בריכה ‪,054-5461450 ,‬‬
‫‪ 85‬דונם‪ ,‬חקלאי פרטי‪,‬‬
‫(‪  )53-02/17‬בהזדמנות!!! בבית‬
‫‪02-5361450 ,052-2611920‬‬
‫בהזדמנות! ‪052-2457617‬‬
‫(‪)37-09/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בחיפה‪ ,‬מגרש ל‪ 300 -‬כלל בתל אביב‪ ,‬חזית‬
‫לים‪ ■ ,‬צימר מקסים‪ 10 ,‬דקות‬
‫דירות ‪ +‬מסחר‪ ,‬ת‪ .‬מאושרת ק‪ 20 ,10-‬מ'‪ ,‬כולל יחידה מירושלים ומודיעין‪ ,‬בריכה‬
‫לבניה‪ 40 ,‬מליון‪" .‬פולטוב‬
‫למנהל ויחידה למזכירה‪ ,‬פרטית‪ ,‬ג'קוזי‪ ,‬גינה‪ ,‬נקי‬
‫נכסים והשקעות"‬
‫מיידי‪ 2,900 ,‬ש"ח‪( .‬כולל ומעוצב‪,050-6217759 ,‬‬
‫‪052-3646632‬‬
‫(‪ )49-53‬ארנונה‪ ,‬חברת ניהול‬
‫‪050-8490663 ,02-5361771‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪)3-02/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ומיזוג אוויר)‪ ,‬תיווך ש‪.‬‬
‫מאירוביץ הר' קוק ‪23‬‬
‫מחסנים‬
‫בית מאיר‬
‫להשכרה בבני‪-‬ברק‪050-5308742 ,‬‬
‫■ מתחם נופש מדהים ‪8 -‬‬
‫‪‬‬
‫‪03-5797756‬‬
‫(‪ )15-15‬ח' ‪ +‬ברכה סגורה ומחוממת‬
‫_____________________________________________‬
‫בקרבת קוקה‪-‬קולה‪,‬‬
‫(ניתנת להשכרה בנפרד) ‪+‬‬
‫‪ 30‬מ"ר‪ 80/‬מ"ר‪ ,‬שטח ■מציאה‪ ,‬ירד המחיר‪,‬‬
‫בוסתן ומשחקים‪ .‬בקרו באתר‬
‫משרד‬
‫מסחרי‪ ,‬משופץ ומסודר‪ ,‬בשד' גרשנקורן‪,‬‬
‫‪02-5344514‬‬
‫מים"‪,‬‬
‫"אגם‬
‫(‪)24-23/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מתאים לחנות‪ ,‬מחסן‪ ,‬מפואר‪ ,‬מושקע‪ 2 ,‬חד'‪,‬‬
‫משרד ולכל מטרה‪,‬‬
‫בית שמש‬
‫ק"ק‪ 32 ,‬מ"ר‪ ,‬כניסה‬
‫שרותים וחניה‪.‬‬
‫‪ ‬וילה מקסימה להשכרה‬
‫נפרדת‪ 2,600 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫‪050-5125550‬‬
‫(‪52-01/17‬ל) בלעדי תיווך ש‪ .‬מאירוביץ לשבתות בבית‪-‬שמש‪ ,‬עד ‪30‬‬
‫_____________________________________________‬
‫משרדים‬
‫הרב קוק ‪ 23‬ב"ב‬
‫‪03-5797756‬‬
‫‪050-5308742‬‬
‫(‪)40-40‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ להשכרה בסוקולוב‪/‬אבן‬
‫שפרוט‪ ,‬דירה קומפלט‪ ,‬של‬
‫‪ 35‬מ"ר‪ ,‬משופצת‪ ,‬ק"ק‪,‬‬
‫עם חצר ענקית‪ ,‬מתאים לגן‪,‬‬
‫משרד רו"ח וכו' ‪ 3,250‬ש"ח‬
‫תיווך ש‪ .‬מאירוביץ הרב‬
‫קוק ‪050-5308742 23‬‬
‫‪03-5797756‬‬
‫(‪)12-12‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מיטות‪ ,‬מחיר נוח‪,‬‬
‫‪053-4100529‬‬
‫(‪)53-54‬‬
‫_____________________________________________‬
‫טבריה‬
‫‪ ‬צימר "פסגות החן" ‪-‬‬
‫בפוריה‪ ,‬בריכה מחוממת‬
‫ומוצנעת ‪ +‬ג'קוזי ענק‪,‬‬
‫מאובזר ‪ +‬נוף‪ ,‬בקרבת‬
‫ביהכנ"ס‪ ,‬לזוגות בלבד‪,‬‬
‫‪052-7772913‬‬
‫(‪)52-50/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬סוכות מעל המים ‪ -‬חדרי‬
‫ארוח מאובזרים במחירים‬
‫מוזלים‪ ,‬מבצעים מיוחדים‬
‫לחגים!!! אפשרות להסעה‪,‬‬
‫‪052-2634477 ,052-3224835‬‬
‫(‪)37-35/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מתחם דירות נופש‬
‫איכותי‪ ,‬משופצות‬
‫וממוזגות‪ ,‬למשפחות‬
‫ולקבוצות קטנות‪ ,‬חלקם‬
‫עם נוף לים‪ ,‬ביכנ"ס‬
‫במקום‪ ,‬מחירים נוחים!‬
‫‪050-8818678‬‬
‫(‪)42-42/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬צימר מפואר לזוגות‪,‬‬
‫מטבחון מאובזר ‪ +‬ג'קוזי זוגי‬
‫‪ +‬בריכה מוצנעת‪.‬‬
‫מרפסת‪/‬גינה‪ ,‬ביהכנ"ס קרוב‪.‬‬
‫‪050-3770300 053-7707020‬‬
‫(‪28-54‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬צימרים "שקיעה‬
‫באופק"‪ ,‬בפוריה רומנטים‬
‫לזוגות‪ ,‬בריכה מחוממת‬
‫מוצנעת‪ ,‬ג'קוזי ענק ‪+‬‬
‫נוף‪ ,‬ביכנ"ס קרוב‪,‬‬
‫‪050-7322422‬‬
‫(‪)23-21/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ בפוריה ‪" -‬בקתות‬
‫תאיר לכנרת" ‪ -‬עם‬
‫נוף מדהים‪ ,‬מאובזרות‬
‫וממוזגות ‪ +‬גינה‪ ,‬לזוגות!‬
‫‪050-6927465‬‬
‫(‪)7-07/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בצור‪-‬הדסה וילה יפיפיה‬
‫קוממיות‬
‫צפון‬
‫‪ 7‬חד'‪ ,‬גינה‪ ,‬מרפסות‪ ,‬עד‬
‫‪ ‬קמפוס מפואר וממוזג‪  ,‬לשבת וחול‪ ,‬דירה פרטית‪,‬‬
‫‪ 20‬איש‪ ,‬לשבתות גיבוש‬
‫לישיבות וקבוצות‪ ,‬תאריכים נקיה ומסודרת ‪ +‬מזגנים‬
‫משפחתיות ולחגים‪1,800 ,‬‬
‫במרכז הארץ‬
‫מבוקשים לחורף‬
‫וחצר‪,08-6601778 ,‬‬
‫ש"ח ללילה‪054-6987004 ,‬‬
‫(‪ )38-37/17‬לאירוח בשבתות ‪052-7154222‬‬
‫_____________________________________________ ‪052-7113937‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪)49-08/17‬‬
‫(‪_____________________________________________ )52-53‬‬
‫לפרטים‪:‬‬
‫■ יחידת נופש מושקעת‬
‫‪ ‬צימר מפואר מאוד ‪+‬‬
‫■ דירה ‪ +‬מלונית (‪15-50‬‬
‫במרכז ירושלים‪ 6 ,‬מיטות‪ ,‬על ‪ 050-4115114‬ג'קוזי ספא ענק‪ ,‬מדשאות‬
‫מיטות) ‪ +‬אולם ‪ +‬חצר‬
‫וערסלים ‪ +‬ברכה מוצנעת‪ ,‬נוף משחקים‪ ,‬נקי במיוחד‪,‬‬
‫בסיס יומי‪052-6134378 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ )3-02/17‬צימר נקי ממוזג‪,‬משפחתי‪ ,‬עוצר נשימה! ‪ 780‬ש"ח ל‪052-7613501/2 2 -‬‬
‫(‪)47-48/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מבנה חדש‪ -‬לשבתות ■‬
‫לילות ‪ -‬תחבורה ציבורית מכל‬
‫מרפסות נוף ‪ ,‬קרוב לרשב"י‪ ,‬הארץ עד המקום‪ ,‬שעון מים‬
‫חתן‪ ,‬שמחות‬
‫ראש פינה‬
‫ושבתות מש' אלק‪054-8042119 .‬‬
‫מהדרין‪054-5742965 .‬‬
‫_____________________________________________‬
‫כנסת‬
‫בית‬
‫נופש כולל‬
‫(‪" ■ )27-23/17‬הפגודה בפינה" ‪ 4 -‬יח'‬
‫‪04-6989119‬‬
‫(‪)50-02/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מדהימות‪ ,‬מאובזרות וממוזגות‪,‬‬
‫מפואר‪ ,‬בית מדרש‪2 ,‬‬
‫צפת‬
‫קרוב לק‪ .‬צדיקים ‪ +‬בריכה‬
‫■ במירון דירות איכותיות‪,‬‬
‫אולמות‪ 2 ,‬מטבחים‪,‬‬
‫‪ ‬בין סמטאות העתיקה ‪ -‬עלית‪ .‬קבוצות‪/‬משפחות‪/‬זוגות‬
‫מרווחות וממוזגות‪ ,‬דשא‪+‬‬
‫חנייה‬
‫‪ 48‬חדרי שינה‪,‬‬
‫מאובזרים‬
‫מפוארים‪,‬‬
‫ארוח‬
‫בתי‬
‫‪www.hapagoda.com‬‬
‫וחצרות‪ 058-3232627 ,‬נדנדות‪ ,‬חצר גדולה‬
‫ומטופחת‪ ,‬וממוזגים לזוגות ולמשפחות‪054-9988348 ,‬‬
‫(‪)20-17/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ )30-28/17‬מש' סופר‪052-8401847 .‬‬
‫בין בתי הכנסת העתיקים‪,‬‬
‫‪02-5003414‬‬
‫_____________________________________________ ‪04-6989734‬‬
‫_____________________________________________ ‪050-8550462/1‬‬
‫רמת הגולן‬
‫(‪)52-49/17‬‬
‫(‪_____________________________________________ )50-44/17‬‬
‫כלנית‬
‫■ דב ושושנה לנדאו‬
‫‪* ‬בעתיקה בכיכר המגינים ■ במרכז הדתי חיספין‪,‬‬
‫‪ ‬צימרים יוקרתיים ביותר דירות ברמה גבוהה‪ ,‬ממוזגות ‪ -‬נקיה‪ ,‬גדולה וממוזגת לזוגות צימר חדש ומאובזר‪ ,‬פינתי‬
‫ושקט‪ +‬ג'קוזי‪ ,‬כולל סוכה‬
‫‪ +‬ברכה אולימפית ‪ +‬ג'קוזי ומאובזרות למשפחות‪ ,‬אפש' ומשפחות‪* .‬צימר לימים‬
‫אטרקציות באיזור‪ ,‬מומלץ!!!‬
‫ספא ענק ‪ +‬נוף פסטורלי‬
‫‪,052-7687778‬‬
‫ושבתות‪,‬‬
‫ציבורית לזוגות‪ ,‬באמצע שבוע‪.‬‬
‫‪054-2232004 052-7679018 ,077-7677018 04-6989510‬‬
‫ומדשאות‪ ,‬תחבורה‬
‫(‪37-09/17‬ל)‬
‫(‪_____________________________________________ )51-23/17‬‬
‫‪052-8771810‬‬
‫(‪_____________________________________________ )15-16/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מכל רחבי הארץ למקום‪,‬‬
‫‪ ‬בנווה אורנים ובעתיקה‬
‫תפרח‬
‫‪054-6242965‬‬
‫(‪  )28-26/17‬צימרים מרווחים‬
‫_____________________________________________‬
‫ דירות נופש ואירוח ברמה‬‫‪ ‬במרכז תפרח עד ‪55‬‬
‫מאד‬
‫קרובים‬
‫וממוזגים‬
‫גבוהה‪ ,‬לזוגות‪ ,‬למשפחות‪,‬‬
‫כפר שמאי‬
‫מיטות‪ ,‬מתקנים ומדשאות ‪+‬‬
‫מתחם לציון הרשב"י‪,‬‬
‫ולקבוצות‪ ,‬מחירים‬
‫‪ 052-8184934‬גנרטור‪* .‬ברמה *יחודית‪ ,‬מוכר‬
‫‪ 3 ‬צימרים על‬
‫אטרקטיביים!‬
‫לזוגות ומשפחות‪.‬‬
‫(‪ )50-02/17‬במס‪ ,‬טל'‪052-7612965 :‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪)53-24/17‬‬
‫בריכת‬
‫של ‪ 4‬דונם‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪058-3257592‬‬
‫‪" ‬אחוזת רימון" ‪ -‬במרכז‬
‫ספא‬
‫וג'קוזי‪,‬‬
‫שחיהלמשפחות ולזוגות‪052-7644916 ,‬‬
‫(‪ )36-34/17‬העתיקה! סוויטות מפוארות‬
‫למשפחות טיולי ג’יפים‬
‫ענק‪,‬‬
‫_____________________________________________ ומאובזרות ‪ +‬נוף‪,‬‬
‫מחירים נוחים!!! גם‬
‫‪ ‬ארוח אצל‬
‫‪" ‬בנצי טיולי ג'יפים" ‪-‬‬
‫הכהנים ‪-‬לזוגות וזוגות‪ ,‬גישה נוחה‪,‬‬
‫לחגים‪ )41-53( 054-4385580 ,‬דירות נקיות ומרווחות‬
‫(‪ )49-20/17‬חוויית שטח יחודית‪ ,‬מס' ‪1‬‬
‫‪054-7750080‬‬
‫_____________________________________________ ומשפחות‪ ,‬חצר גדולה‬
‫_____________________________________________ בארץ‪ ,‬באיכות! נסיון ‪ 30‬שנה!‬
‫ומטופחת ‪ +‬מתקנים לילדים ‪ ‬מבחר גדול של דירות‬
‫מושב אלומה‬
‫‪050-2403750 ,052-2403750‬‬
‫(‪)51-09/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ "מרגוע אלומה" ‪ -‬יחידות וחדר אוכל‪ )28-27/17(054-6987257 ,‬נופש בצפת וסביבותיה‪,‬‬
‫_____________________________________________ ממוזגות‪ ,‬למשפחות‬
‫דיור חדשות (עד ‪ 50‬איש)‬
‫ולקבוצות‪ ,‬במחירים נוחים‪,‬‬
‫‪ ‬צימרים חדשים‪,‬‬
‫לנופש ולשבתות גיבוש‪,‬‬
‫‪050-4105896‬‬
‫‪ ,054-2250240 ,08-6889750‬מאובזרים וממוזגים‪ ,‬לזוגות‬
‫(‪)47-19/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪050-2250232‬‬
‫(‪ 7 )9-08/17‬דק' לרשב"י‪ ,‬אפשרות ■ בנווה אורנים‪ -‬וילה‬
‫_____________________________________________‬
‫קמפוס מסודר‬
‫לקבוצות ‪ +‬חדר אוכל‪ ,‬מש' ‪ 5‬חד' למשפחות‪,‬‬
‫מושב עלמה‬
‫שלג‪,04-6980744 ,‬‬
‫מפוארת‪ ,‬מאובזרת‪+‬‬
‫‪ ‬צימרים ‪ +‬בריכה‪+‬ג'קוזי‬
‫(‪ )16-16/17‬בריכה מחוממת ושולחן‬
‫‪050-8989641‬‬
‫_____________________________________________‬
‫לישיבות‪ ,‬שבתות חתן‬
‫■ דירות נופש בטבריה‪,‬‬
‫בני ברק‬
‫‪ ‬להשכרה ‪ 28‬מ'‪ ,‬ק"א‬
‫ברמה גבוהה ליחידים‬
‫‪ ‬בעוזיאל ‪ 2‬יחידות אירוח ולקבוצות לל"ת ‪-‬‬
‫כניסה נפרדת‪ ,‬בבנין‬
‫חדשות‪ ,‬מפוארות ומאובזרות‬
‫‪02-6263663‬‬
‫‪,058-3777400‬‬
‫או‬
‫למשרד‬
‫יפה‪ ,‬מתאים‬
‫(‪)7-08/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ומשפחות‪,‬מאובזרות וממוזגות‬
‫לזוג‪ ,‬לקצרות‪ /‬ימים‪ /‬שבתות‪/‬‬
‫לקוסמטיקאית‪ ,‬אדריכל‪,‬‬
‫כינורות"‪-‬‬
‫"אחוזות‬
‫‪052-8793288‬‬
‫כמו"כ‬
‫‪052-7133052‬‬
‫שמחות‬
‫■‬
‫(‪)21-19/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ברח' הרב קוק ליד רח'‬
‫דרושות דירות לארוח לזוגות צימרים וסוויטות‪ ,‬מרחק‬
‫(‪ )30-02/17‬הליכה לכנרת ולטיילת ‪+‬‬
‫ללא‬
‫חברון‪ 2,300 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫ולמשפחות‬
‫מושב תרום‬
‫_____________________________________________ בריכה מחוממת וספא (כשר)‪.‬‬
‫דמי תיווך‪ ,‬בלעדי תיווך‬
‫(‪"  )4-03/17‬בוסתן לביא" ‪ -‬דירת‬
‫יחידה‬
‫יעקב‪,‬‬
‫בקהילות‬
‫‪‬‬
‫‪052-5948777‬‬
‫ש‪ .‬מאירוביץ הר' קוק ‪23‬‬
‫_____________________________________________ נופש יפיפיה‪ ,‬נוף מדהים‪,‬‬
‫יפיפייה לזוג‪ ,‬מאובזרת ברמה‬
‫‪050-5308742‬‬
‫סטנדרט גבוה‪ ,‬פרטיות באוירה‬
‫מרפסות‬
‫‪+‬‬
‫ממוזגת‬
‫גבוהה‪,‬‬
‫טלזסטון‬
‫‪03-5797756‬‬
‫(‪)34-34‬‬
‫יומי‪,‬‬
‫עב"ס‬
‫נוף‪,‬‬
‫‪+‬‬
‫גדולות‬
‫האדומה" ‪ -‬פסטורלית ‪ +‬המלצות‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬משרדים בב"ב‬
‫(‪"  )46-16/17‬הארובה‬
‫להשכרה! ‪050-4195652‬‬
‫בוילה יפהפיה (עד ‪050-6333765‬‬
‫‪ ‬משרדים!!!‬
‫(‪)42-54‬‬
‫_____________________________________________‬
‫כולל‪ :‬ריהוט‪ ,‬נקיון‪ ,‬דמי ניהול‪,‬‬
‫_____________________________________________ חדרי ארוח‬
‫בגדלים שונים!!!‬
‫אינטרנט‪ ,‬מטבחונים‪ ,‬ארנונה‪,‬‬
‫‪ 12‬איש) לזוגות‪/‬משפחות‬
‫‪" ‬פנינת הכפר" ‪ -‬ארוח‬
‫בר יוחאי‬
‫בכל רחבי העיר!!!‬
‫(קרוב לבית החלמה)‪,‬‬
‫במחיר הכרות!!!‬
‫כפרי לזוגות ולמשפחות‪,‬‬
‫(‪ ■ )48-20/17‬הנופש המושלם ‪" -‬סולם ‪050-6613661‬‬
‫‪072-2159193‬‬
‫בקומת קרקע!!!‬
‫(‪ )23-21/17‬בריכה מחוממת (ג'קוזי‬
‫_____________________________________________‬
‫_____________________________________________ יעקב"‪ :‬צימרים ממוזגים‪ ,‬נוף‪,‬‬
‫בקומת גלריה!!!‬
‫סאונה בהזמנה) מקווה‬
‫ענק‪,‬‬
‫וג'קוזי‬
‫בריכה‬
‫גינה‪,‬‬
‫יבניאל‬
‫בפסאז'!!! במינוס!!!‬
‫לגברים וס"ת במקום‪,‬‬
‫נכסים‬
‫‪054-2273670‬‬
‫(‪  )52-50/17‬מבצע חורף חם!!‬
‫_____________________________________________‬
‫חזית‪/‬עורף!!! מחולקים‬
‫‪050-3388668‬‬
‫(‪)48-46/18‬‬
‫_____________________________________________‬
‫בית‬
‫למכירה‬
‫מציאה!‬
‫גדולות‪,‬‬
‫כפרי‬
‫ארוח‬
‫יחידות‬
‫צימרים‬
‫‪2‬‬
‫לזוג‪,‬‬
‫ש"ח‬
‫‪390‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫לחדרים‪/‬חללים!!! עפ‬
‫‪ ‬אירוח לזוגות ומשפחות‬
‫מלון בצפון פעיל ורווחי ‪+‬‬
‫ממוזגות‬
‫אפשרויות חניה!!!‬
‫ומאובזרות קומפלט‪ ,‬למשפחות ‪ +‬טרמפולינה‪ ,‬באווריה כפרית‪ ,‬פרטיות‪ ,‬נוף‪,‬‬
‫מרפסת‪,‬‬
‫‪+‬‬
‫גינה‬
‫‪,38‬‬
‫תמ"א‬
‫‪+‬‬
‫השבחה‬
‫תוכנית‬
‫ערסלים מנגל וטיולי‬
‫כניסה מיידית!!! תיווך‪,‬‬
‫ג'קוזי לזוגות‪054-4519521 ,‬‬
‫(‪48-05/17‬ל)‬
‫‪,052-3452522‬‬
‫‪054-6856170‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪53-02/17‬ל)‬
‫‪03-8050080‬‬
‫שטח‪)51-16/18( 055-6678585 ,‬‬
‫(‪04-6987547 ,052-3771789 _____________________________________________ )53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪)31-29/17‬‬
‫_____________________________________________ ■ "אחוזת אסתר"‬
‫_____________________________________________‬
‫דק'‬
‫‪10‬‬
‫הכהנים‪-‬‬
‫צימר‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬בבני‪-‬ברק‪ ,‬ברח' חשב‬
‫מהכינרת‪ ,‬חצר מהנה לילדים‪ - .‬צימרים מטופחים‬
‫גליל מערבי‬
‫סופר ‪ 5‬א'‪ 2 ,‬חדרי משרד‬
‫למשפחות וזוגות‪ ,‬בריכה‬
‫‪ ‬ערוגות הבושם עמקה‪052-7150124 ,‬‬
‫‪ +‬מזגנים ‪ +‬מטבחון ‪+‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ + )36-31/17‬מקווה לגברים‪ ,‬ג'קוזי‪,‬‬
‫באווירה דתית‪ ,‬צימרים‬
‫שרותים‪ ,‬לכניסה מיידית‪,‬‬
‫לאירוח‪ +‬זוגי ‪ ‬צימרים מאובזרים ליחידים גינה ונוף‪,‬פינת חי‪,‬‬
‫בריכה מחוממת‪,‬‬
‫ולקבוצות ‪ -‬מנגל‪,‬‬
‫מתאים למשכרד עו"ד‬
‫בריכהפארק ‪,052-8723705‬‬
‫ומשפחתי ‪ +‬יחידת אירוח‬
‫כדורגל‪,‬‬
‫סנוקר‪,‬‬
‫גדולה‪,‬‬
‫ורו"ח בהזדמנות‪5,700 ,‬‬
‫‪050-4443803‬‬
‫‪052-8669043‬‬
‫גדולה‪,‬‬
‫(‪)9-10/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫לילדים לשבתות ולחגים‬
‫ש"ח‪ .‬תווך זילברברג‪,‬‬
‫‪www.rydy.co.il‬‬
‫■ קמפוס מפואר וממוזג‪,‬‬
‫(‪41-53‬ל) במחירים נוחים!‬
‫■ מזל ‪ -‬ארוח כפרי‪ ,‬וילה‬
‫_____________________________________________‬
‫‪,03-5754412‬‬
‫מדשאות‪,‬‬
‫ובצפון‪,‬‬
‫במרכז‬
‫‪052-3594875 ,052-3540874‬‬
‫(‪ )53-14/17‬מרווחת ומושקעת‪ ,‬נוף מדהים‬
‫■ בעמקא ליד נהריה‪,‬‬
‫‪052-2236671‬‬
‫אודיטוריום ומקווה‪ ,‬לקבוצות‬
‫_____________________________________________ ‪ +‬בריכה‪ ,‬למשפחות ולזוגות‪,‬‬
‫שפע‬
‫למשפחות‪,‬‬
‫צימרים‬
‫‪ ‬צימר חדש ממוזג‬
‫‪[email protected]‬‬
‫(‪ )53-53‬בלבד‪ 70-350 ,‬מקומות‪,‬‬
‫גישה לנכים‪052-8013000 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪)4-03/17‬‬
‫‪ 03-5700040‬אטרקציות חליבה‪ ,‬רכיבה‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ומאובזר‪+‬חצר עד ‪6‬‬
‫‪,10:00-16:00‬‬
‫(‪)48-46/17‬‬
‫מ"ר‪,‬‬
‫‪ ‬ברבי יוסי‪75 ,‬‬
‫ודתית‪.‬‬
‫כפרית‬
‫אוירה‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ארוח כפרי בוילה יפה‬
‫‪ 052-8669090 04-9969141‬מיטות מבצע ‪350‬‬
‫מתאימה‬
‫ק"ק‪ ,‬משופצת‪,‬‬
‫(‪ + )45-03/17‬בריכה פרטית‪ ,‬מושב‬
‫‪050-4102275‬‬
‫ללילה!‬
‫אור הגנוז‬
‫בקרו באתר‪mikibs.co.il :‬‬
‫דירה‪,‬‬
‫או‬
‫למשרד‪ ,‬עסק‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ _____________________________________________ )17-16/17‬דתי‪,02-9913107 ,‬‬
‫‪ ‬צימרים בוטיק באור הגנוז‪,‬‬
‫מיידי‪" .4,800 ,‬סלומון‪-‬‬
‫ירושלים והסביבה ‪054-6928116‬‬
‫מבצעים לחורף‪ ,‬ג'קוזי‪ ,‬חצר‪,‬‬
‫(‪)20-18/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫דימונה‬
‫נכסים‪-‬והשקעות"‬
‫טרמפולינה‪ ,‬נדנדה‪,‬‬
‫‪" ‬נופי ירדן" ‪ -‬בנצימר ‪-‬‬
‫■ ארוח בדימונה‬
‫‪052-7652801‬‬
‫מירון‬
‫‪052-7633683‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫מטבחעד‪ 120+‬סוויטה מפנקת ומרפסת נוף‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪)53-02/17‬‬
‫_____________________________________________ מקומות לינה‪,‬‬
‫לובי ‪ +‬ח‪.‬הרצאות ענקית ‪ +‬ג'קוזי‪,‬‬
‫‪" ‬ארמונות שלזינגר" ‪-‬‬
‫חדרים‪,‬‬
‫‪ ‬ברב קוק‪2 ,‬‬
‫‪" ‬חוות מרומי שדה" ‪ 2 -‬ח‪.‬אוכל ‪+‬‬
‫(‪ )51-09/17‬התחדשנו ברמה גבוהה!!!‬
‫‪050-2403750 ,050-7362739‬‬
‫ק"ק‪,‬‬
‫משופצת‪,‬‬
‫‪ 40‬מ"ר‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מקווה‪,‬‬
‫‪+‬‬
‫כנסת‬
‫בית‬
‫‪+‬‬
‫ומאובזרים‬
‫מפוארים‬
‫צימרים‬
‫"טל בכפר" ‪ -‬לנופש לקבוצות בלבד עד ‪ 50‬איש ‪+‬‬
‫‪054-3088080‬‬
‫מתאימה למשרד‪ ,‬עסק לזוגות ולמשפחות‪ ,‬ספא‪,‬‬
‫(‪ )33-06/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫חדר אוכל מרווחת‪ 5 ,‬דקות‬
‫סאונה‪ ,‬גינה גדולה ונוף‬
‫או יחידת דיור‪ ,‬מיידי‪,‬‬
‫מושלם‪ ,‬צימרים קסומים‪ ,‬לציון‪054-5990551 ,‬‬
‫(‪)49-21/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫דלתון‬
‫מדהים!!! ‪,052-3488910‬‬
‫"סלומון‪-‬‬
‫‪ 3,200‬ש"ח‪.‬‬
‫הליכה‪.‬‬
‫במרחק‬
‫מעיינות‬
‫(‪  )49-06/17‬ארוח לרוויה ‪ -‬בגליל ארוח *סוויטה חדשה ומפנקת ‪ ‬בעליה לציון הרשב"י ‪-‬‬
‫‪052-5807915‬‬
‫_____________________________________________‬
‫נכסים‪-‬והשקעות"‬
‫דירות זוגיות ומשפחתיות‬
‫(‪  )53-53‬מיוחד לסוכות! ‪ 2‬צימרים פאר‪ ,‬בריכה‪ ,‬ג'קוזי‪ ,‬ח‪.‬אוכל‪ + ,‬ג'קוזי ‪ +‬סוכה‪,‬‬
‫‪052-7652801‬‬
‫ברמה גבוהה‪ .‬שטרן‪,‬‬
‫_____________________________________________ נקיים מאובזרים וממוזגים ‪ +‬ערסלים‪,050-2230470 ,‬‬
‫‪052-7203715/20‬‬
‫(‪,052-6181700 )43-15/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫משרדים‬
‫‪ ‬ברשותינו‬
‫בגדלים שונים נוף מדהים‪ ,‬חצר ומתקני גן‪04-7230470 ,050-2230470 ,‬‬
‫‪050-9989500 ,050-6393480‬‬
‫(‪)46-43/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ ■ )16-15/17‬בנין ישיבה בירושלים‬
‫להשכרה‬
‫‪052-7655177‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪  )41-15/17‬דירת נופש מאובזרת‬
‫להשכרה לשבתות ‪ 60‬מיטות ‪ ‬יחידות נופש מאובזרות‬
‫ברחבי העיר ב"ב‪,‬‬
‫‪ +‬ביהמ"ד ‪ +‬חדר אוכל‪,‬‬
‫במחירים אטרקטיביים! ‪ ‬וילת בוטיק מהדרין ‪ 7 -‬משקיפה לנוף גלילי קסום‪,‬‬
‫ קרוב לרשב"י‪ ,‬נוף מדהים‪,‬‬‫סוויטות מפוארות מאוד‪ ,‬עד גינה‪ ,‬דשא‪ ,‬נדנדות‪ ,‬ערסלים ‪052-7634389‬‬
‫(‪ )38-36/17‬במחירים נוחים‪ ,‬מרציאנו‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫תיווך ‪ BA‬יזמות‪,‬‬
‫‪ 30‬איש ‪ +‬בריכה מקורה‬
‫וטרמפולינות‪,04-6820038 ,‬‬
‫‪04-6987450 ,054-5989347‬‬
‫‪  050-4133082‬במלון רמדה חדר ‪+‬‬
‫‪,03-6138886‬‬
‫(‪)25-23/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫אבינועם‪,‬‬
‫ומחוממת‪.‬‬
‫‪,050-4133098‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪054-4980159‬‬
‫(‪ )25-23/17‬מטבחון ומרפסת‪ ,‬כולל שרותי ‪ ‬דירות אירוח למשפחות‪,‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪054-8001138‬‬
‫(‪)37-35/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫המלון (ללא אוכל) לימים‪/‬‬
‫ממוזגות ומאובזרות ‪ +‬חדרים‬
‫‪ ‬להשכרה בב"ב‪45 ,‬‬
‫הר כנען‬
‫שבתות‪/‬תקופות‪,‬‬
‫חשבוןמ"ר ‪ ‬יחידת ארוח ל‪ 30 -‬איש‬
‫לזוגות‪,052-2979067 ,‬‬
‫למשרד‪ ,‬שיפוץ על‬
‫מרווח‬
‫חרדי‬
‫אירוח‬
‫מתחם‬
‫‪‬‬
‫‪052-7184183‬‬
‫מחירים‬
‫ולקבוצות‪,‬‬
‫למשפחות‬
‫‪04-6980624‬‬
‫(‪)38-11/17‬‬
‫הבעלים‪ ,‬במרכז ר"ע‪ ,‬למהירי‬
‫(‪)25-23/17‬‬
‫_____________________________________________ _____________________________________________‬
‫‪ 50 +‬מיטות‪ ,‬במקום חדר‬
‫החלטה! תיווך ‪ BA‬יזמות‪ ,‬אטרקטיביים‪ ,‬מבצע לקיץ‪,‬‬
‫אוכל בית כנסת וחצר גדולה‪  ,‬בנין ישיבה ברמות‪,‬‬
‫חדר אוכל ■ אירוח פאר חדש ‪-‬‬
‫‪052-7655120‬‬
‫‪,03-6138886‬‬
‫(‪ )52-09/17‬להשכרה בשבתות‪,‬‬
‫(‪052-4281804 )18-19/17‬‬
‫‪ 052-7646764‬מרחבים למשפחות‪,‬‬
‫_____________________________________________ _____________________________________________‬
‫‪054-4980159‬‬
‫ובית מדרש‪,‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ )40-39/17‬קבוצות ולזוגות ‪ +‬נוף‪,‬‬
‫אלעד‬
‫‪ ‬להשכרה ‪ 300‬מ"ר במרכז‬
‫■ בבית ישראל ‪ -‬בוכרים‪ :‬מרהיב סמוך לרשב"י‪,‬‬
‫ר"ע בב"ב‪ ,‬מחיר מציאה!‬
‫לשבתות‬
‫‪ ‬קמפוס ארוח‬
‫דירה חדשה ‪ 2-4‬חד'‪ ,‬ק"א‪,052-5226788 ,‬‬
‫למהירי החלטה! תיווך ‪BA‬‬
‫ולביה"ז; נקי‪ ,‬מטופח וממוזג‪,‬‬
‫להשכרה לשבתות ולחגים‪,052-4478055 ,‬‬
‫יזמות‪,03-6138886 ,‬‬
‫לקבוצות עד ‪ 90‬איש‪ ,‬אפשרות‬
‫(‪050-2638641 03-6162228 )24-22/17‬‬
‫_____________________________________________ ‪04-6980585‬‬
‫‪054-4980159‬‬
‫_____________________________________________ לקייטרינג‪054-5747012 ,‬‬
‫(‪)35-33/17‬‬
‫(‪_____________________________________________ )53-53‬‬
‫(‪_____________________________________________ )14-53‬‬
‫קיט‬
‫ונופש‬
‫לפרסום‬
‫בלוח‬
‫מזל‬
‫וברכה‬
‫מכוניות‬
‫סנוקר מקצועי‪ .‬בקרו‬
‫באתר‪" -‬וילת דורון פאר"‬
‫נתניה‬
‫‪050-4296661‬‬
‫‪150‬‬
‫‪ ‬וילת נופש כ‪-‬‬
‫■ קונה כל הרכבים‬
‫הנפרד‪ ,‬גדול ‪050-7477127‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ )33-05/17‬לפירוק‪ +‬נסיעה‪.‬‬
‫מ"ר מהחוף‬
‫‪050-5238722 052-4714818‬‬
‫ומרווח‪ ,‬למשפחות וציבור ‪ ‬דירות קטנות וגדולות‪,‬‬
‫(‪)42-36/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫דתי‪ ,‬כ‪ 13 -‬מיטות בכ"א נקיות וממוזגות ‪ +‬נוף‪,‬‬
‫לימים‪ ■ /‬קונה לפירוק ‪ +‬נסיעה‬
‫שבתות וחגים‪,‬‬
‫‪ +‬גינה‪ ,‬בקרבת בי"ח‬
‫לחרדים בלבד! כל המכוניות‪ ,‬משאיות‪,‬‬
‫‪,052-7645275/2/3‬‬
‫לניאדו‪ ,‬מבצעים לחגים!‬
‫טרקטורים‪ ,‬אמינות ‪+‬‬
‫‪,054-8592082‬‬
‫(‪ )41-13/17‬אישורים‪,052-5752933 ,‬‬
‫‪052-6460451‬‬
‫(‪058-3245275/2 )53-24/17‬‬
‫_____________________________________________ _____________________________________________‬
‫‪150‬‬
‫כ‪-‬‬
‫‪ ‬וילת נופש‬
‫‪2‬‬
‫כולל‬
‫מאבן‬
‫פרטי‬
‫בית‬
‫‪‬‬
‫מכירת רכבים‬
‫מ"ר מהחוף הנפרד‪ ,‬גדול צימרים‪+‬חצר גדולה‪ ,‬בצלע‬
‫ומרווח‪ ,‬למשפחות וציבור ההר‪ ,‬צופה לנוף מדהים‬
‫מאזדה‬
‫דתי‪ ,‬כ‪ 13 -‬מיטת בכ"א ‪053-3147542 052-7155422‬‬
‫)‪(37-35/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מאזדה ‪ 5‬שנת ‪ ,2011‬יד‬
‫‪ +‬גינה‪ ,‬בקרבת בי"ח‬
‫■ "אחוזת נועם" ‪4 -‬‬
‫‪ ,140,000 ,2‬ק"ג‪ ,‬צבע תכלת‬
‫לניאדו‪ ,‬מבצעים לחגים! דירות נופש‪ ,‬עד ‪30‬‬
‫מטאלי‪ ,‬רכב שמור‪ ,‬מטופל‬
‫‪052-6460451‬‬
‫(‪ )41-53‬מיטות‪ ,‬יוקרתיות‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫במוסך מורשה בלבד‪65,000 ,‬‬
‫למשפחות‪/‬זוגות‪,‬‬
‫‪050-5423010‬‬
‫ש"ח‪,‬‬
‫סוויטות‪/‬דירות‪,‬‬
‫■ בצאנז‪,‬‬
‫(‪)53-54‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מפוארות‪ ,‬מאובזרות ונקיות ממוזגת‪ ,‬ליד ת‪.‬מרכזית‬
‫ענקית‬
‫חצר‬
‫ועתיקה‪,‬‬
‫סיטרואן‬
‫‪ +‬נוף פנורמי ‪ +‬מרפסות‬
‫ענקיות‪ + ,054-8598366/77 ,‬נוף מרהיב ‪+‬‬
‫בריכה‪  ,‬סיטרואן ‪ c5‬סטיישן‪,‬‬
‫‪ ,09-8625160 ,054-8519879‬נדנדות ‪052-5856465‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ 90,000 )29-27/17‬ק"מ‪ 2010 ,‬נדירה‪,‬‬
‫‪053-3125160‬‬
‫(‪  )49-53‬לבין הזמנים ‪ -‬לשבתות‪ ,‬אפשרות ל‪ 7 -‬מקומות‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מאווררת‪ ,‬נקיה ומסודרת ‪+‬‬
‫ספסופה‬
‫מזגן ונוף מדהים‪ ,‬בהזדמנות!‬
‫‪ ‬צימרים במשוב ספסופה‪058-3266448 ,‬‬
‫(‪)30-28/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ע"י מירון ‪+‬‬
‫בריכה ‪ +‬ג'קוזי‪ ■ ,‬מתחם נופש לזוגות‪/‬‬
‫מתאים לזוגות‬
‫‪ 054-6465188‬ומשפחות‪ ,‬טל'‪ :‬משפחות‪/‬קבוצות‪,‬עד ‪ 18‬איש‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ )52-23/17‬ברמה גבוהה‪ ,‬חצר ‪ +‬ברכה‬
‫■ "סוויטות ארגמן" ‪+‬‬
‫‪058-7506090‬‬
‫ענקית ‪ +‬נוף‪.‬‬
‫(‪)25-23/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ג'קוזי ספא פרטי לכל יחידה ‪+‬‬
‫‪* ‬בעתיקה בכיכר המגינים‬
‫ברכת בנויה‪ ,‬צמוד למירון‪,‬‬
‫(‪ - )11-14/17‬נקיה‪ ,‬גדולה וממוזגת לזוגות‬
‫‪050-2606535‬‬
‫_____________________________________________ ומשפחות‪* .‬צימר לימים‬
‫‪ ‬סמוך לרשב"י‪ ,‬צימרים ושבתות‪,052-7687778 ,‬‬
‫יפיפיים ומאובזרים‪ ,‬ג'קוזי ‪077-7677018‬‬
‫(‪)25-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫בכל צימר‪ ,‬ספא‪,‬‬
‫ביכנ"ס ‪" ‬הצימר של מולי" ‪-‬‬
‫נוחים‬
‫מפואר‪ ,‬מחירים‬
‫בעתיקה‪ 2 ,‬חד'‪ ,‬חדישה‪,‬‬
‫לחורף! ‪ ,050-2004839‬מטופחת‪ ,‬מאובזרת וממוזגת‪,‬‬
‫‪04-6980959‬‬
‫(‪ )47-18/17‬מול ביכנ"ס בירב (קרליבך)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬וילה גדולה ונקיה לאירוח לזוג ‪ ,2 +‬חניה‪,‬‬
‫מהנה במיוחד (‪ 4‬חד' ‪ +‬סלון) ‪03-9363752 ,050-6241690‬‬
‫(‪)16-15/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫בריכת שחיה מובנת‪ ,‬גינה‬
‫‪ ‬ויטראז'‪ ,‬בעתיקה‪ 8 ,‬חדרי‬
‫גדולה‪ ,‬פינות ישיבה ועוד‪.‬‬
‫אירוח יוקרתיים ומפוארים‪,‬‬
‫אפש' לתשלום באשראי‬
‫למשפחות ולקבוצות‪ ,‬קרוב‬
‫‪054-5726412 ,077-5590283‬‬
‫(‪ )38-09/17‬לביהכנ"ס קרליבך‪ ,‬חב"ד‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪052-7646814‬‬
‫(‪)21-19/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ "אחוזת מרים" ‪6 -‬‬
‫צימרים מפוארים‪ ,‬בריכה ‪+‬‬
‫■ בס"ד ‪ -‬צימר לתפארת עד‬
‫ברכת ספא מחוממת וסאונה ‪ 11‬מיטות‪ ,‬כל השנה‪ ,‬לבחורים‬
‫לזוגות ומשפחות‪,‬‬
‫ומשפחות‪ ,‬מומלץ ביותר!‬
‫‪04-6980419 ,052-5254569‬‬
‫(‪052-7623725 )5-04/17‬‬
‫(‪)6-07/17‬‬
‫_____________________________________________ _____________________________________________‬
‫■ למרגלות ההר ‪ 4 -‬יחידות ‪" ‬סוויטות הארי" ‪ -‬יחידות‬
‫אירוח ‪ +‬בריכה ‪ +‬גינה לזוגות נופש בעתיקה‪ ,‬מפוארות‪,‬‬
‫ומשפחות‪,052-4604609 ,‬‬
‫ממוזגות ונקיות‪ ,‬נוף וג'קוזי‪,‬‬
‫‪04-6980449‬‬
‫(‪)18-19/17‬‬
‫‪050-4156810‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪)17-16/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪,‬‬
‫כפרי‬
‫אירוח‬
‫בספסופה‪,‬‬
‫■‬
‫‪ ‬דירות יפהפיות נקיות‬
‫נגיעות בגליל‪ 4 ,‬יחידות‪,‬‬
‫ומסודרות‪ ,‬לשבתות וימים‬
‫מתאים עד ‪ 24‬אורחים‪ ,‬בריכת בעתיקה ובכלל‪,04-6923371 ,‬‬
‫גלים מחוממת ‪ + 3X4‬בריכה ‪057-3112314 ,052-7183288‬‬
‫(‪)26-24/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫רגילה גדולה‪ ,‬חדר‬
‫אוכל‪32-04/17( ,‬ל) ■ חדרי ארוח הגפן בלב‬
‫ביכנ"ס‪050-5068848 ,‬‬
‫_____________________________________________ העתיקה‪ ,‬ממוזגות ומאובזרות‬
‫קומפלט (מול מלון רימונים)‬
‫לפרסום ‪,04-6973389 ,054-5881866‬‬
‫‪050-8227511 03-6162228‬‬
‫(‪)30-28/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫קניית רכבים‬
‫‪ 39,000‬ש"ח‪050-3801801 ,‬‬
‫(‪)53-54‬‬
‫_____________________________________________‬
‫קיה‬
‫‪ ‬קרניבל ‪ 7‬מקומות ‪,2007‬‬
‫חסכונית‪ ,‬מושקעת ושמורה ‪+‬‬
‫אפשרות החלפה‪,‬‬
‫‪052-2502722‬‬
‫(‪53-02/17‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫רנו‬
‫‪ ‬בהזדמנות! רנו קנגו‬
‫‪ 1600 ,2008‬סמ"ק‪,‬‬
‫אוטומטית‪ ,‬מנוע בנזין‪,‬‬
‫מושקעת‪ ,‬לבנה‪,‬‬
‫‪054-8402332‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫לפרסום‬
‫בלוח‬
‫‪03-6162228‬‬
‫מוצרים‬
‫ושירותים‬
‫‪ ‬שיעורי תורה והפרשות‬
‫חלה מחזקים לזיכוי הרבים‬
‫ללא תשלום ולל התרמות‪,‬‬
‫לנשים בלבד! בכל הארץ‪,‬‬
‫מרצה מנוסה והרבה המלצות!‬
‫‪050-6474999‬‬
‫(‪)52-01/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫אנגלית‬
‫‪ ‬מורה מקצועית תקבל‬
‫את ביתך לשיעורי עזר‬
‫פרטיים (אזור רמת אהרון)‬
‫במחיר סמלי‪ ,‬תוצאות‬
‫מובטחות! ‪054-8527470‬‬
‫(‪)49-04/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מזל‬
‫כ”א ‪ -‬כ”ג בכסלו תשע”ז ‪5 21-23/12/2016‬‬
‫וברכה הלוח של הציבור החרדי‪/‬דתי ‪ 200,000‬עותקים בכל רחבי הארץ‪ .‬טלפון‪03-6162228 :‬‬
‫דיו וטונרים ■ נתיב ‪ -‬השכרת רכב ‪ ‬דרור חלוץ‪,‬מורה מוכר ■ "שידוכי המרכז" ‪-‬‬
‫לנהגים צעירים וחדשים בבני‪-‬ברק והסביבה‪ ,‬יחס שידוכים לחרדים ודתיים‬
‫‪ ‬למה לקנות מחסניות דיו *מכירה *השכרה‬
‫אישי וסבלני‪ ,‬מבצע סתיו בלבד! מחלקה מיוחדת‬
‫אם חסר רק הדיו? "דיו נטו" ‪-‬‬
‫זמן‬
‫על‬
‫הקפדה‬
‫מיוחד‪,‬‬
‫‪03-7267260‬‬
‫מקצועיות *ליסינג‪,‬‬
‫שיעור נהיגה ‪ 40‬דקות לאשכנזים‪ ,‬שדכן מקצועי‬
‫מחזור מחסניות דיו‪,‬‬
‫‪ +‬נסיון‪ ,‬טונרים במחיר מוזל‪" ■ ,‬שחר השכרת רכב"‪ -‬לפחות‪ ,‬אוטומטי ‪ 100‬עם המון הצעות‬
‫‪054-8431644‬‬
‫‪054-8422105‬‬
‫פרטיות‪ ,‬מסחריות‬
‫ש"ח‪ ,‬ידני ‪ 110‬ש"ח‪,‬‬
‫(‪,)7-9‬‬
‫ומשפחתיות‬
‫‪03-6189388‬‬
‫(‪)40-12/17‬‬
‫אחוזי הצלחה גבוהים‬
‫_____________________________________________‬
‫‪" ‬טונר ודיו" ‪-‬ר' עקיבא‬
‫‪ 109‬ב"ב‪ ,‬כל סוגי הדיו גם לנהגים חדשים ולפי במבחן המעשי‪ ,‬ספר‬
‫‪ ‬מגוון הצעות שידוך למגזר‬
‫‪077-40-900-70‬‬
‫שעות‪.‬‬
‫החרדי והדתי רווקים‪/‬ות ופרק‬
‫(‪ )3-04/17‬תאוריה חינם!‬
‫_____________________________________________‬
‫והטונרים למדפסת‪,‬‬
‫(‪)4-03/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪)51-10/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫צעיםים!‬
‫מב חד‬
‫מיו‬
‫_____________________________________________ שני לכל הגילאים ורמות‬
‫‪052-2514960‬‬
‫בס"ד‬
‫החל מ‪ 20 -‬ש"ח‪,‬‬
‫(‪50-21/17‬ל) ההשכלה (גם בקשיי שידוך)‪,‬‬
‫‪050-4161617‬‬
‫להזמנות‬
‫(‪)29-01/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מ‪ 10:00 -‬בבוקר‪,‬‬
‫ת‬
‫שכור‬
‫מוצרי אפיה‬
‫לא שו טוב‪:‬‬
‫‪TOURS‬‬
‫‪052-3340338‬‬
‫(‪)47-44/17‬‬
‫סוכנות ארצית להשכרת רכב ש לפניכרים‬
‫_____________________________________________‬
‫הובלות והסעות ‪ rent a car‬מתקשרים ‪ ‬צמוקים ושקדים‪-‬‬
‫■ "חסדי נועה" ‪ -‬שידוכים‬
‫‪" ‬היימישער יונגערמאן" פרטיות | מסחריות | מפוארות המרכז לאפיה ר' עקיבא לכל הגילאים‪ ,‬לכל המגזרים‬
‫‪ 48/109‬ב"ב‪ ,‬במחירים בארץ ובעולם ‪ -‬סודיות‬
‫ מבצע שדה תעופה ‪100 -‬‬‫מרכז הזמנות ארצי‬
‫מובטחת! ‪054-7195111‬‬
‫(‪)23-20/17‬‬
‫ש"ח וכן מירון‪ ,‬ירושלים‪ ,‬כותל ‪ 03-578-94-54‬ללא תחרות *סדנאות‬
‫_____________________________________________‬
‫במחירים טובים!‬
‫ללא עלות‪,‬‬
‫‪054-8440170‬‬
‫רכב‬
‫השכרה‬
‫אביב‬
‫(‪)51-08/17‬‬
‫‪‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪050-4161617‬‬
‫(‪)29-54‬‬
‫ פרטיות ומסחריות‬‫‪ ‬באזור המרכז ובכל‬
‫הארץ ‪ -‬הובלות והסעות‪ ,‬אוטומטיות ל‪ 9 -‬נוסעים‬
‫ומטענים‪ ,‬השכרה‬
‫במקצועיות‪ ,‬אמינות‬
‫■ מחשב נייד מחודש‬
‫לצעירים וחדשים‪,‬‬
‫ומחירים נוחים!‬
‫(‪ )46-17/17‬החל מ‪ 500 -‬ש"ח כולל‬
‫‪03-5790909‬‬
‫(‪_____________________________________________ )51-08/17‬‬
‫‪053-3126630‬‬
‫_____________________________________________‬
‫אחריות‪ ,‬הוותיק בענף‪.‬‬
‫הסעות‬
‫‬‫המלך"‬
‫‪" ‬דרך‬
‫‪054-4543701‬‬
‫רחבי‬
‫לכל‬
‫‬‫וטיולים‬
‫‪03-5066331‬‬
‫(‪)31-03/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪14,20,30,40,55‬‬
‫הארץ‪,‬‬
‫אוטו‬
‫קל‬
‫■ השכרות‪ :‬מחשב נייד‬
‫מקומות‪ ,‬נהגים חרדים‬
‫הסוכן שלך בקל אוטו לשבוע ‪ 130‬ש"ח‪ ,‬ומקרן ליום‬
‫השכרת רכב‬
‫ואדיבים‪,054-5990390 ,‬‬
‫‪ 80‬ש"ח‪ .‬הגברה ליום ‪ 80‬ש"ח‪.‬‬
‫במחירים הכי טובים!!! המרה מוידאו לדיסק ‪ 30‬ש"ח‪.‬‬
‫‪053-3166566‬‬
‫(‪)38-33/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מרכז‬
‫הזמנות ארצי‬
‫‪050-7801545‬‬
‫(‪)29-27/17‬‬
‫‪_____________________________________________ 02-6-630-630‬‬
‫‪" ‬הובלות המרכבה" ‪ -‬כל‬
‫_____________________________________________‬
‫מחשבים‬
‫סוגי ההובלות‪ ,‬הובלה עצמית‬
‫ (יח' דיור) בב"ב ‪ 150 -‬ש"ח‪.‬‬‫קו יומי לכל המרכזים החרדים‬
‫ ‪ 150‬לפריט‪,052-7117676 ,‬‬‫‪055-6688870‬‬
‫(‪)50-44/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪" ‬מוביליי בני‪-‬ברק"‬
‫חדשים‪,‬דירות‪ ,‬יעוץ ועזרה‬
‫משרדים‪ ,‬רהטים‬
‫פירוק והרכבת ארונות‪,‬‬
‫‪ ‬מדרשה לבנות בוילה‬
‫‪054-7671669‬‬
‫(‪ )47-04/17‬בבית שמש‪ ,‬שיעורי תורה‬
‫_____________________________________________‬
‫בערב‪ ,‬פנימיה‪ ,‬ליווי אישי וחם‪,‬‬
‫‬‫דניאל"‬
‫‪" ‬הסעות‬
‫‪052-7672561‬‬
‫רכבים ממוזגים וחדשים! ‪[email protected]‬‬
‫‪ 14,16,20‬מקומות שרות ‪com‬‬
‫(‪48-01/17‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬רכב ‪ 7‬מקומות לאברכים‬
‫בלבד בבני‪-‬ברק‪ ,‬הונדה שאטל‬
‫‪ 200‬ש"ח ליום‪ 250 ,‬ש"ח‬
‫‪ ‬ספר תורה אשכנזי‪/‬ספרדי‬
‫לשבת‪052-7696100 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ )24-22/17‬ע"י סופר מומחה‪ ,‬יפה ומהודר‪,‬‬
‫‪054-8457109‬‬
‫ס"מ‪,‬‬
‫‪50‬‬
‫(‪)53-54‬‬
‫_____________________________________________‬
‫אמין‪ ,‬מחירים זולים!!‬
‫‪052-7101020‬‬
‫(‪)47-18/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ "שלוימל'ה הסעות"‬
‫הסעות וטיולים לכל‬
‫הארץ רכבים מפוארים‬
‫ונתב"ג ירושלים וב"ב‪,‬‬
‫ואירועים ‪057-3188842‬‬
‫‪050-7532336‬‬
‫(‪)33-31/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫סת”ם‬
‫‪ ‬משקפת הגדלה‬
‫לסופרי סתם‪ ,‬נח במיוחד‪,‬‬
‫‪ 210‬ש"ח‪054-8527470 ,‬‬
‫(‪)49-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫צבע ופוליש‬
‫‪" ‬האחים ירושלמי" ‪-‬‬
‫שרותי צביעת דירות בגימור‬
‫ובאיכות מעולה‪ ,‬פוליש‬
‫כלי כסף‬
‫מתנה‪( 050-4101236 ,‬באזור‬
‫ירושלים)‬
‫(‪)51-44/17‬‬
‫‪ ‬מכירה מיוחדת מסובסדת _____________________________________________‬
‫של פמוטים וחנוכיות לחתנים‬
‫וכלות ע"י חברת כלולות‬
‫(‪ ,)95‬צילום אירועים‬
‫מנורה ‪ -‬איצקוביץ ‪ -‬ר' עקיבא‬
‫‪ 95‬ק"א‪ ,‬ב"ב‪03-5709105 ,‬‬
‫(‪ ■ )48-05/17‬יוסי זיו ‪ -‬צלם‬
‫_____________________________________________‬
‫לימוד נהיגה‬
‫אירועים מקצועי! צוות‬
‫מורחב‪ ,‬שירות ואיכות‬
‫ללא פשרות‪ ,‬מבצעים‬
‫מיוחדים לחתונות‬
‫‪0525-778544‬‬
‫(‪)28-03/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫הלבנת שיניים ‪ ‬מלי מורה מקצועית‬
‫לנהיגה מבית‪-‬ספר "גיל"‬
‫‪ ‬קרסט ‪ -‬מדבקות‬
‫להלבנת מלמדת בסבלנות ובהצלחה‬
‫שיניים‪ ,‬כל הסודים במחירים‬
‫רח' עד לקבלת הרשיון‪.‬אוטומט‪.‬‬
‫מפתיעים! ‪,03-6199567‬‬
‫שידוכים‬
‫‪ 35‬שנות נסיון בתחום‪.‬‬
‫עזרא ‪ ,66‬בני‪-‬ברק‬
‫(‪)46-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪03-5713784‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪"  )53-54‬ביחד" ‪ -‬שידוכים לכל‬
‫‪ ‬משה גולני ‪ -‬מורה נהיגה הגילאים‪ ,‬מאגר ארצי‪ ,‬שדכניות‬
‫השכרת רכב‬
‫מוסמך‪ ,‬ותיק וסובלני מאוד‪ ,‬מכל הארץ‪ ,‬בברכת גדו"י‪,‬‬
‫טויוטה‪/‬אוטומט‪/‬חדשה‬
‫הדרכה לחתן מתנה!‬
‫‪ ‬איזי‪-‬רנט ‪ -‬במחיר‬
‫לחלוטין‪ ,‬מבצע יחודי‪ :‬מחיר ‪072-2391111‬‬
‫(‪)53-2/17‬‬
‫הטוב ביותר‪ ,‬בכל‬
‫_____________________________________________‬
‫ובהשכרה שיעור‪ 110 :‬ש"ח!‬
‫החברות בארץ‬
‫מחיר‪  28+‬השדכן אהרון ‪ -‬מומחה‬
‫פנימי‬
‫מבחן‬
‫‪+‬‬
‫שיעורים‬
‫לחו"ל‪ ,‬שירות אישי‬
‫טסט ‪ +‬ספר תאוריה‪ 3,800 :‬לכל סוגי השידוכים עם הרבה‬
‫נסיון‪,052-7168151 ,‬‬
‫ומקצועי לכל‬
‫‪ 02-5805870‬אורך הדרך! ש"ח בלבד! ‪054-4468840‬‬
‫‪03-6747250‬‬
‫(‪)52-01/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(בב"ב)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪[email protected]‬‬
‫(‪  )48-05/17‬שידוכי "אורה אור" ‪-‬‬
‫(‪)52-52/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪" ‬שמעוני" ‪ -‬בית ספר לחרדים‪ ,‬דתיים וכיפות סרוגות‪,‬‬
‫לנהיגה‪ 50 ,‬שנות נסיון‪ ,‬א'‪-‬ה'‪ 16:00-21:00 ,‬בלבד!!!‬
‫‪03-9348340‬‬
‫(‪)52-09/17‬‬
‫הילוכים‪ ,‬אוטומט‪ ,‬נכים‪_____________________________________________ ,‬‬
‫השכרת רכב‬
‫הסוכן החרדי שלך אוטובוס ציבורי זעיר‪"  ,‬שידוכי משפחה"‬
‫לבחורי ישיבה ובנות סמינר‪,‬‬
‫הוותיק‬
‫והאמיןבעולם משאית‪ ,‬אופנועים‪,‬‬
‫בית יעקב‪ ,‬ספרדים‪,‬‬
‫בחברות הגדולות‬
‫‪,03-6054445‬‬
‫מרכז‬
‫הזמנות ארצי ‪03-6044435‬‬
‫|‬
‫‪050-4160126 03-5705102‬‬
‫‪ ‬לשכור בנוח‪-‬קאר‪ ,‬סוכנות‬
‫להשכרת רכב בארץ ובחו"ל‪,‬‬
‫שירות ‪ -‬אמינות ‪ -‬מחיר‪,‬‬
‫‪0722-777-200‬‬
‫(‪)50-01/18‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬נהג חדש ? נתיב השכרת‬
‫רכב בירושלים‪ .‬לכל נהג‬
‫מגיל ‪02-5010660 .17‬‬
‫(‪)48-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ צביקה כהנא ‪ -‬השכרת‬
‫רכב ונופש בארץ ובעולם‪,‬‬
‫אצלינו השירות מעל‬
‫‪03-6318999‬‬
‫הכל!!!‬
‫(‪)40-02/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ רכב ‪ 7‬מקומות‪ ,‬לאברכים‬
‫בבני‪-‬ברק‪ ,‬החל מ‪ 250 -‬ש"ח‬
‫ליום‪050-2502552 ,‬‬
‫(‪)4-01/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ רמי הסוכן שלך‬
‫בחברות הגדולות!!!‬
‫מבצעים מיוחדים כל‬
‫הזמן כל השנה‪ .‬שווה‬
‫להתקשר!!! פריסה‬
‫ארצית ‪03-523-66-50‬‬
‫‪050-333-222-8‬‬
‫‪054-700-50-66‬‬
‫(‪)5-01/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪)24-21/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬נהיגה ברמה אחרת‪,‬‬
‫לימוד מהיר‪ ,‬קצר‬
‫ואיכותי‪ ,‬מבצעים‪ +‬עזרה‬
‫בתאוריה‪ ,‬יוסי בן יהודה‪.‬‬
‫‪03-5352975‬‬
‫(‪13-12/17‬ל)‬
‫‪052-2595370‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬אהרון מורה לנהיגה‪,‬‬
‫אוטומט‪ ,‬סוזוקי ויטרה‪,‬‬
‫חדישה‪ ,‬טסט מיידי‪,‬‬
‫מבחן פנימי חינם‪,‬‬
‫‪050-4469796‬‬
‫(‪)24-21/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫אבידות‬
‫‪ ‬אבדה מצלמה איקוסו‬
‫‪ 175‬קנון באוטובוס‪/‬בחפץ‬
‫חיים בחודש תמוז תשע"ו‪,‬‬
‫‪052-7145526‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬נמצא ארנק עם כרטיסי‬
‫ביקור של חנויות מב"ב‪ ,‬בחודש‬
‫אב בחופש הגדול בחנות‬
‫בירושלים‪054-8434997 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬נמצא עגלת ילדים ביום‬
‫ד' או ה' כסליו בתחנת‬
‫אוטובוסים ברחוב חזון‪-‬אשי ‪4‬‬
‫ב"ב (כנראה שלא הוכנס לתא‪-‬‬
‫מטען)‪053-3133456 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬נמצא צמיד של תינוקת‬
‫בחתונה בבני‪-‬ברק ביום ג'‪ ,‬כ"א‬
‫חשון‪ ,‬טל'‪052-7167837 :‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬נמצא צרור של ‪2‬‬
‫מפתחות ביום שני י"ב בכסלו‬
‫ברחוב ר' עקיבא בבני‪-‬ברק‪,‬‬
‫‪054-8446161‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬אבדה מצלמה איקוסוס‬
‫‪ 175‬קנון באוטובוס‪/‬בחפץ‬
‫חיים‪ ,‬בחודש תמוז תשע"ו‪,‬‬
‫‪052-7145526‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬נמצאו משקפי ראייה‬
‫בצבע חום בשלמה המלך‬
‫קרוב לאולמות‪ ,‬ביום חמישי‬
‫‪054-7838246 ,24.11.16‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬נאבדה בב"ב‪ ,‬מצלמה עם‬
‫כרטיסים עמוסים בחומר‪,‬‬
‫‪077-7655093‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫יד שניה‬
‫קונים‬
‫‪ ‬דרוש ש"ס שוטנשטיין‬
‫גדול או חלקים ממנו‬
‫בתרומה‪/‬תשלום חלקי‪,‬‬
‫לבית‪-‬כנסת‪,‬‬
‫‪052-7673463‬‬
‫(‪)52-01/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ קונה לפירוק ‪ +‬נסיעה‪,‬‬
‫כל המכוניות‪ ,‬משאיות‪ ,‬רטק‪‬‬
‫טורים‪ ,‬אמינות ‪ +‬אישורים‪,‬‬
‫‪052-5752933‬‬
‫(‪)21-19/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬קונה זהב! יהלומים!‬
‫כלי כסף! בכל מצב!‬
‫במזומן! אפשרות בבית‬
‫הלקוח‪054-2821847 ,‬‬
‫(‪)48-17/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪*  )51-04/17‬קונה ומפנה אלומיניום‪,‬‬
‫‪054-8400140‬‬
‫_____________________________________________ מצברים‪ ,‬נירוסטה‪ ,‬מזגנים‪,‬‬
‫‪ ‬כ‪ 18 -‬שנות עשיה בבניית מחשבים‪ ,‬ברזים‪* .‬פינוי‬
‫מחסנים‪050-5536359 ,‬‬
‫בית יהודי‪ ,‬מגוון רחב של‬
‫(‪)41-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫הצעות לנשים וגברים‬
‫מגיל ■ קונה ספרי קודש‬
‫‪ 18‬ומעלה וכן פרק שני ‪+‬‬
‫ישנים וכן מכתבים‬
‫מטפלים בצרכים מיוחדים‪,‬‬
‫מקוריים מגדולי ישראל‪,‬‬
‫לכל המגזרים הדתיים‪ ,‬מ‪-‬‬
‫(‪ )49-46/17‬תשלום גבוה‪.‬‬
‫‪ 10:00‬בבוקר‪052-3340338 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ בת מלך‪ ,‬משרד שידוכים ‪052-7674348‬‬
‫(‪)23-51/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫איכותי ביותר לחרדים וכיפות ‪ ‬בחור ישיבה מחפש‬
‫סרוגות‪ ,‬הזיווג הוא כל מעיינינו‪ ,‬לפורים הבעל"ט‪,‬‬
‫סודיות מובטחת‪ ,‬להתקשר שטריימל אמיתי (עדיף‬
‫בימים א'‪-‬ה' בשעות ‪ 16:00-‬למסירה)‪054-6337121 ,‬‬
‫(‪)51-01/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 21:00‬בלבד‪052-7333955 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪  )32-54‬דרוש שעון זהב‪/‬תכשיט‬
‫בכל מצב שבור‪/‬מקולקל‪/‬ישן‪,‬‬
‫‪050-6651365‬‬
‫מרכז מתקדם‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרושות אופניים חשמליות‬
‫להוראת נהיגה‬
‫החבילה כוללת‪ :‬בלנות למשאית ב‪ 1,000 -‬ש"ח‪ ,‬ומזגן חלון קטן‬
‫‪ ₪ 5,300‬רכב משא שיעורי חובה‪ +‬קלבעלי רשיון על בתרומה‪052-3595314 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ₪ 3,900‬אוטומטי טסט פנימי‪ +‬פרטי הילוכים ‪ ‬מעוניין לקבל שעוני יד‬
‫‪ &3,000‬ישנים‪/‬מקולקלים לחלקי‬
‫טסט‬
‫פרטי‪/‬‬
‫ראשון לליאפמשודרועת"י שיעורים חילוף‪ ,‬בתרומה‪,‬‬
‫‪ ₪ 3,620‬הילוכים‬
‫ישיון‬
‫‪052-3595314‬‬
‫הר‬
‫מו‬
‫עד‬
‫רו‬
‫ת‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫רח' ההסתדרות ‪ 2‬פתח תקווה‬
‫לימוד ‪ ‬מעונין לקנות פלא'‬
‫משרד‪ 03-9318481 :‬נייד‪ 050-5263503 :‬לנכים סמסונג טאצ' או ‪ C1120‬קטן‬
‫שיחת חינם‪ 1800-280-800 :‬לימוד‪-‬נהיגה‪ com.‬ב‪ 50 -‬ש"ח‪052-7163334 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫קפלר‬
‫‪ ‬דרושה סוכה בתרומה‪/‬‬
‫סמלי (אפשרי גם אחרי חג‬
‫הסוכות)‪054-7938941 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מעוניין לקנות מטבעות‪,‬‬
‫שטרות ומכתבים ישנים‪,‬‬
‫‪052-7653753‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרוש מקרר קטן לבחורי‬
‫‪054-7432035‬‬
‫ישיבה בתרומה‪,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬אם יש לכם מזגן תקוע‬
‫בקיר‪ ,‬נשמח לקבלו בחינם‪,‬‬
‫‪054-7432035‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרוש שעון מעורר מכני‬
‫(עם קפיץ) אפשרי מקולקל‬
‫בתרומה‪054-7432011 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬נשמח לקבל ספריית‬
‫קודש‪/‬ויטרינה לספרי קודש‬
‫במצב תקין‪054-7432011 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרושה מנורת שולחן‬
‫פלורוסנט ‪ 15‬וואט בתרומה‬
‫(אפשרי מקולקלת)‪,‬‬
‫‪054-8432271‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרוש מקרר קטן בתרומה‬
‫לבן‪-‬תורה‪054-8432271 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מעוניינים לקנות הליכון‬
‫כושר חשמלי מתקפל במצב‬
‫מצוין‪,052-7691667 ,‬‬
‫‪03-5701568‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרוש נוקיה סי ‪ 2‬או נוקיה‬
‫‪ 208‬אפשרי מקולקל‪,‬‬
‫‪054-7938941‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרוש טלפון סלולרי דגם‬
‫‪ INFINTY 996‬תקין או‬
‫תקול‪054-9985503 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מעוניין לקנות מדיח כלים‬
‫שמיש‪ ,‬אפשרות להחלפה‬
‫בשווה ערך‪054-9985503 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מעונין לקנות נגן סנדיסק‬
‫במצב מצוין‪ ,‬ב‪ 50 -‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-7163334‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרושה מגילת אסתר‬
‫בתרומה‪ ,‬אפשרי פסולה‪/‬‬
‫ישנה‪/‬קרועה‪/‬גניזה‪,‬‬
‫‪050-6651365‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מעונין לקנות‪ :‬גיטרות‪,‬‬
‫מגברים‪ ,‬פדאלים‪ ,‬אפילו‬
‫ישנים ולא עובדים! בפ"ת‪,‬‬
‫‪053-3145019‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרושה סוכה בתרומה‪/‬‬
‫סמלי (אפשרי גם אחרי חג‬
‫הסוכות)‪054-7938941 ,‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מעוניין בדיסק או קי בנפח‬
‫מקסימלי‪ ,‬תמורת מזומן או‬
‫שווה ערץ‪054-9985503 ,‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מעוניין במדיח כלים גדול‪,‬‬
‫תקין‪050-5343924 ,‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מעוניין בתרומה טוסטר‬
‫אובן במצב מצוין ‪ +‬תנור‬
‫במצב תקין‪050-4160457 ,‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מצווה לעזור לזוג צעיר‬
‫בירושלים שדרוש לו מקרר טוב‬
‫בדחיפות גדולה‪,‬‬
‫‪050-6256846‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מעוניין לקנות דגי נוי‬
‫בכמות גדולה (טורפים)‪,‬‬
‫‪055-6777117‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרושות אופניים חשמליות‬
‫ב‪ 1,000 -‬ש"ח ומזגן חלון קטן‬
‫בתרומה‪052-3595314 ,‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מעוניין לקבל שעוני יד‬
‫ישנים‪/‬מקולקלים בתרומה‬
‫לחלקי חילוף‪052-3595314 ,‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרוש מקרר קטן לבחורי‬
‫‪054-7432035‬‬
‫ישיבה בתרומה‪,‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬נשמח לקבל ספריית‬
‫קודש‪/‬ויטרינה לספרי קודש‬
‫במצב תקין‪054-7432011 ,‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרושה מכונת תפירה‬
‫למשפחת אברך בתרומה‪/‬‬
‫סמלי‪052-7396092 ,‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרוש מקרר בינוני ומזגן‬
‫קטן בתרומה‪/‬סמלי לבן תורה‪,‬‬
‫‪052-7396092‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרוש נוקיה סי ‪ 2‬או נוקיה‬
‫‪ ,208‬אפשרי מקולקל‪,‬‬
‫‪054-7938941‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרושה מכונת תפירה‬
‫במצב מצוין‪ ,‬עדיף בתרומה‪,‬‬
‫‪053-3140184‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרוש שעון זהב‪/‬תכשיט‬
‫בכל מצב‪ ,‬שבור‪/‬מקולקל‪/‬ישן‪,‬‬
‫‪050-6651365‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מעונין לקנות פלא'‬
‫סמסונג טאצ' או ‪ c1120‬קטן‬
‫ב‪ 50 -‬ש"ח‪052-7163334 ,‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מעונין לקנות נגן סנדיסק‬
‫במצב מצוין‪ ,‬ב‪ 50 -‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-7163334‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרושה מנורת שולחן‬
‫פלורסנט ‪ 15‬וואט בתרומה‬
‫(אפשרי מקולקלת)‪,‬‬
‫‪054-8432271‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרוש מקרר קטן בתרומה‪,‬‬
‫לבן‪-‬תורה‪054-8432271 ,‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרוש שעון מעורר מכני‬
‫(עם קפיץ) אפשרי מקולקל‬
‫בתרומה‪054-7432011 ,‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫יד שניה‬
‫מוכרים‬
‫מוצרי חשמל‬
‫‪ ‬מחשב נייח כולל ווינדוס‬
‫אופיס ותוכנות‪ ,‬מצב מצוין‪,‬‬
‫‪ 500‬ש"ח‪054-8410188 ,‬‬
‫(‪53-02/17‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מחשב נייח חזק מעבד‬
‫אינטל ‪ +‬תוכנות‪ ,‬מצב מצויין‪,‬‬
‫‪ 450‬ש"ח‪052-7611936 ,‬‬
‫(‪53-02/17‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מחשב נייד לנובו ‪15‬‬
‫אינץ צבע כסוף‪ 500 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-7611936‬‬
‫(‪53-02/17‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מחשב חזק ‪,IS‬‬
‫מושלב לתוכנות גרפיות‬
‫מחודש כולל שנה‬
‫אחריות בחצי מחיר‬
‫מחדש‪,054-4543701 ,‬‬
‫‪03-5066331‬‬
‫(‪)53-09/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בהזדמנות! מחשב‬
‫נייד‪ ,‬נמכר עקב קבלת‬
‫מחשב מהעבודה‪ ,‬שמור‬
‫במצב מצויין‪ ,‬רק ‪600‬‬
‫ש"ח! ‪052-3281503‬‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מקרר אמקור ‪300 ,15‬‬
‫ש"ח‪ .‬מכונת כביסה קריסטל‪,‬‬
‫‪ 300‬ש"ח‪054-4347436 ,‬‬
‫(‪53-02/17‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬גמ"ח ניתוק אינטרנט‬
‫ממחשבים חינם‪ ,‬שירות י‪-‬ם‬
‫וב"ב בלבד‪052-7611936 ,‬‬
‫(‪)51-05/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שירותי מייל ‪GMAIL‬‬
‫ללא גישה לאינטרנט‪ ,‬החל‬
‫מ‪ 25 -‬ש"ח לחודש‪,‬‬
‫‪052-7611936‬‬
‫(‪)51-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מקרר אמנה ‪ 500‬ש"ח‬
‫במצב מצוין‪,054-4630756 ,‬‬
‫‪054-4474795‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כיריים גז דלונגי במצב‬
‫טוב‪ 300 ,‬ש"ח‪054- ,‬‬
‫‪054-4474795 ,4630756‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מכשיר אדים חמים כחדש‪,‬‬
‫תוצרת "ידע פלסט" ‪ 80‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-3463482‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מערכת סטריאו "‪"LG‬‬
‫הכוללת רדיו ‪ +‬דבל‪-‬קסט ‪+‬‬
‫קומפקדיסק ‪ +‬רמקולים‪200 ,‬‬
‫ש"ח‪052-3463482 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בהזדמנות מחשב ב ‪-‬‬
‫‪ 250‬ש"ח‪052-2421622 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מסך מחשב דק "‪ 19‬אינצ'‬
‫כחדש ‪ ,HP‬ב‪ 140 -‬ש"ח‪,‬‬
‫‪050-4116860‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מחשב נייד כולל וינדוס‬
‫‪ 7‬ותוכנות במצב מצוין‪500 ,‬‬
‫ש"ח‪054-8474954 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מקרר לבן ‪ 500‬ליטר‪,‬‬
‫מצב מעולה‪ ,‬ב‪ 500 -‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-5823874‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מקרר משרדי ‪ 65‬ס"מ‬
‫על ‪ 65‬ס"מ‪ ,‬ב‪ 200 -‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-5823874‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מכונת כביסה חב' ‪,AEG‬‬
‫ב‪ 500 -‬ש"ח‪ 6 ,‬קילו‪,‬‬
‫‪054-5823874‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬סוללה לאופניים חשמליים‬
‫‪ ,36V‬מצב מעולה‪ ,‬ב‪500 -‬‬
‫ש"ח‪054-5823874 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מקצף חשמלי ‪ +‬קערה‬
‫כחדש‪ 100 ,‬ש"ח בבני‪-‬ברק‪,‬‬
‫‪052-7616750‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬רדיאטור ‪ 14‬צלעות‪,‬‬
‫תוצרת גרמניה‪ ,‬רק ‪ 350‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-9448300‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מצלמת קנון חדשה‬
‫באריזה‪ ,‬ב‪ 480 -‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-8403399‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מכשיר אדים קרים‪50 ,‬‬
‫ש"ח בלבד‪054-3444245 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דוד חשמל חברת ירדן‬
‫כחדש במציאה‪ 250 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-8444245‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬פלטה ‪ 4‬סירים‪ 50 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-8444245‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בית פלורוסנט מוגן ‪2 +‬‬
‫נורות‪ 50 ,‬ש"ח‪054-8444245 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מכשיר גריל עובד על גז‪,‬‬
‫ב‪ 50 -‬ש"ח‪054-8444245 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מכונת סידור זקן‪100 ,‬‬
‫ש"ח‪054-8444245 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬רדיאטור ‪ 12‬צלעות‪ ,‬מצב‬
‫מצוין‪ 150 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-8474176‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שואב רובוטי חברת ‪silver‬‬
‫‪ ,line‬חדש באריזה‪ 400 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫מציאה! ‪052-7140138‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬רדיאטור ‪ 13‬צלעות‪ ,‬חדש‬
‫באריזה‪ 220 ,‬ש"ח בלבד‪,‬‬
‫‪052-7140138‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ GPS ‬חדש באריזה‪ ,‬דגם‬
‫משוכלל מאוד עם מפות‬
‫מעודכנות‪ ,‬מחיר מציאה ‪280 -‬‬
‫ש"ח‪ ,‬טל'‪054-8405498 :‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬רולים חמים לתסרוקות ‪ ‬בהזדמנות ‪ -‬מחשב ליבה‬
‫כפולה במצב מצוין‪ 330 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫כחדש ‪ 150 -‬בלד! ב"ב‪,‬‬
‫_____________________________________________ ‪054-8453370‬‬
‫‪054-8405882‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫(‪53-54‬ח) _____________________________________________‬
‫‪ ‬בייביליס חדש ‪ +‬חלקים ‪ ‬קופה רושמת צריכה‬
‫תיקון‪ 40 ,‬ש"ח בפ"ת‪,‬‬
‫שונים ‪ 150 -‬בלבד! ב"ב‪,‬‬
‫_____________________________________________ ‪053-3145019‬‬
‫‪054-8405882‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫(‪53-54‬ח) _____________________________________________‬
‫‪ ‬רמקולים לא לקריוקי‪ ,‬לא‬
‫‪ ‬מקרר‪ ,‬מצב טוב‪ ,‬ב"ב‬
‫ ‪ 300‬ש"ח (בב"ב אפשרות מוגברים‪ 20-500 ,‬ש"ח‪ ,‬בפ"ת‪,‬‬‫_____________________________________________ ‪053-3145019‬‬
‫להובלה)‪054-8405882 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫(‪53-54‬ח) _____________________________________________‬
‫‪ ‬מיחם ‪ +‬דלת לשבת ‪  80 -‬מגברים וקומפקט דיסקים‬
‫(‪53-54‬ח) ורדיו ישנים וחדשים‪50-500 ,‬‬
‫ש"ח‪ ,054-8405882 ,‬ב"ב‬
‫_____________________________________________ ש"ח‪ ,‬בפ"ת‪053-3145019 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬טאבלט נאון ‪ 7‬אינצ'‪350 ,‬‬
‫ש"ח‪050-7463631 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מסך מחשב ‪ 19‬אינצ' מאג‬
‫שטוח‪ 250 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫(‪53-54‬ח) פתחנו חורף!!!‬
‫‪050-7463631‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מיקרופון חיצוני למחשב מבחר גדול במחיר קטן!!‬
‫חדש‪ 40 ,‬ש"ח‪050-7463631 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫&‬
‫&‬
‫‪ ‬מטען אלחוטי חזק שוהא‬
‫כיסוי מגן במיוחד לסמסונג‬
‫יש הכל!!!‬
‫גלקסי ‪ - S3‬חדש מהקופסא‪,‬‬
‫תינוקות‪ ,‬ילדות‪ ,‬נערות‬
‫‪ 149‬ש"ח‪054-4783220 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח) רח' ירושלים ‪ 52‬ב"ב )ע"י העירייה(‬
‫_____________________________________________‬
‫קינג‪,‬‬
‫‪ ‬מדיח כלים גדול‪,‬‬
‫‪03-5792841‬‬
‫‪ 150‬ש"ח‪054-4273857 ,‬‬
‫פתוח רצוף‪ :‬א'‪-‬ה'‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מגהץ אדים‪ 30 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-4273857‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪53-54‬ח) ‪ ‬מנורת פלורוסנט‬
‫‪ ‬מחמם מים זק"ש‪ 100 ,‬מתכווננת לשולחן‪ 40 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫ש"ח‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח) בפ"ת‪053-3145019 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________ _____________________________________________‬
‫ש"ח‪,‬‬
‫‪ ‬פרוג'קטור‪50 ,‬‬
‫‪ ‬מערכות כריזה‪100-250 ,‬‬
‫‪054-4273857‬‬
‫(‪53-54‬ח) ש"ח‪ .‬בפ"ת‪053-3145019 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________ _____________________________________________‬
‫‪ ‬חדש‪ ,‬מנגל חשמלי‪  75 ,‬מערכות כריזה שצריכים‬
‫ש"ח‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח) תיקון‪ 20-100 ,‬ש"ח‪ .‬בפ"ת‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪053-3145019‬‬
‫‪ ‬טוסטר‪ 25 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪054-4273857‬‬
‫(‪53-54‬ח) ‪ ‬מכונות ממתקים של‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כיריים גז משטח זכוכית‪ ,‬שקל‪ 250-350 ,‬ש"ח‪ .‬בפ"ת‪,‬‬
‫‪053-3145019‬‬
‫‪ 250‬ש"ח‪ ,‬גמיש‪,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪054-4273857‬‬
‫(‪53-54‬ח) ‪ ‬נגן סאנדיסק ‪ MP4‬במצב‬
‫_____________________________________________‬
‫מצוין‪ ,16G ,‬ב‪ 250 -‬ש"ח‪,‬‬
‫‪ ‬סיר לחץ חשמלי‪100 ,‬‬
‫_____________________________________________ לפרטים‪054-8536663 :‬‬
‫ש"ח‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫(‪53-54‬ח) _____________________________________________‬
‫‪ ‬מזגן מפוצל‪ 1,000 ,‬ש"ח‪  ,‬מחבת חשמלי גדול‪,‬‬
‫(‪53-54‬ח) פתרון חכם לבחורי ישיבה‪,‬‬
‫גמיש‪054-4273857 ,‬‬
‫_____________________________________________ ‪ 100‬ש"ח‪052-4831449 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מקרר אמקור ‪ 500‬במצב‬
‫‪ ‬מנורה דקורטיבית כחולה‬
‫מעולה‪ 400 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫(‪53-54‬ח) בצורת קובייה‪ ,‬חדש באריזה‪,‬‬
‫‪050-5206337‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪052-4831449‬‬
‫ש"ח‪,‬‬
‫‪50‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מחשב לנובו‪ ,‬ווינדוס ‪,7‬‬
‫(‪53-54‬ח) ‪ ‬מדפסת ‪ HP‬משולבת‬
‫‪ 500‬ש"ח‪052-7692405 ,‬‬
‫_____________________________________________ עם סורק וקופי‪ 250 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪280‬‬
‫‪ ‬מקרן חב' לומנס‪,‬‬
‫‪052-5543055‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫ש"ח‪052-7692405 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫מקרר תדיראן‪ 550 ,‬ליטר‪ 2  ,‬מדפסות ‪HP‬‬
‫‪‬‬
‫כולל‪:‬פקס‪ ,‬צילום‪ ,‬הדפסה‪,‬‬
‫הפשרה אוטומטית‪ ,‬ב‪ 500 -‬סריקה‪ ,‬כחדשות‪ 460 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫ש"ח‪03-9215534 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח) ‪050-5343924‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫ב‪-‬‬
‫‪,LG‬‬
‫‪ ‬מסך ‪ 17‬אינץ‪,‬‬
‫‪ ‬מקרר שארפ גדול במצב‬
‫‪ 150‬ש"ח‪052-7692405 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪53-54‬ח) מעולה‪ ,‬ב‪ 500 -‬ש"ח‪,‬‬
‫‪ ‬מסך ‪ 20‬אינץ‪ ,‬חב' מאג‪052-7112848 ,‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 170‬ש"ח‪052-7692405 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח) ‪ ‬מערכת סוני חדשה‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 3‬דיסקים ‪ ,USB +‬ב‪500 -‬‬
‫‪ ‬מדפסת ‪ HP‬משולב‪,‬‬
‫ש"ח‪053-3121020 ,‬‬
‫חדשה‪ ,‬ב‪ 150 -‬ש"ח‪,‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪054-8444245‬‬
‫(‪53-54‬ח) ‪ ‬מערכת סטריאו ‪LG‬‬
‫_____________________________________________‬
‫הכוללת רדיו ‪ +‬דבל‪-‬קסט ‪+‬‬
‫‪ ‬מפזרי חום‪ 50 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫(‪53-54‬ח) קומפקדיסק ‪ +‬רמקולים‪ ,‬ב‪-‬‬
‫‪054-4273857‬‬
‫_____________________________________________ ‪ 200‬ש"ח‪052-3463482 ,‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כיריים קרמי‪ 150 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫(‪53-54‬ח) ‪ ‬אורגן קומתיים (דרוש‬
‫גמיש‪054-4273857 ,‬‬
‫_____________________________________________ תיקון קל)‪ 250 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫לאמבטיה‪,‬‬
‫‪ ‬מפזר חום‬
‫‪054-8487627‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫חדש‪ 100 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫(‪53-54‬ח) ‪ ‬רדיאטור מצב חדש‪130 ,‬‬
‫‪054-4273857‬‬
‫_____________________________________________ ש"ח‪054-8423031 ,‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שואב אבק חדיש‪100 ,‬‬
‫ש"ח‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח) ‪ ‬פלטה מצוינת‪ 40 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫_____________________________________________ ‪054-8423031‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫‪ ‬מברגה אימפקט ‪ ,18V‬ב‪_____________________________________________ -‬‬
‫‪ ,280‬חדשה‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח) ‪ ‬רמקולים חדשים למערכת‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מסך ‪ "17‬ו‪ "24 -‬ב‪ 100 -‬סטריאו‪ ,‬תוצרת אנגליה‪400 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח) ש"ח‪ ,‬דגם ‪ ,MISSION‬נייד‪:‬‬
‫ש"ח‪054-4273857 ,‬‬
‫_____________________________________________ ‪052-2437292‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬רדיאטור חימום‪200 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח) ‪ ‬כרטיס קול לגיטרה‬
‫ש"ח‪054-4273857 ,‬‬
‫_____________________________________________ חשמלית‬
‫חדשה‬
‫‪ ‬דיסק‬
‫השחזהש"ח‪ ,‬חדש‪M-AUDIO FAST ,‬‬
‫‪ ,850V‬ב‪300 -‬‬
‫‪TRACK‬‬
‫‪054-4273857‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪53-54‬ח) ב‪ 300 -‬ש"ח‪ ,‬פלאפון‪:‬‬
‫‪ ‬מקרוגל דיגיטלי‪150 ,‬‬
‫‪052-2437292‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫ש"ח‪ ,‬גמיש‪054-4273857 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪53-54‬ח) ‪ 2 ‬סטנדים לרמקול מוגבר‪,‬‬
‫‪ ‬תמי ‪ 4‬אלקטרוני‪300 ,‬‬
‫‪ 300‬ש"ח‪ ,‬נייד‪052-2437292 :‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫ש"ח‪054-4273857 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪53-54‬ח) ‪ ‬מגבר סטריאו ביתי ימהה‬
‫‪ ‬מכשיר ניווט ‪ G.P.S‬חדש (רסיבר)‪ 180 ,‬וואט‪ ,‬שמור‪,‬‬
‫באריזה‪ ,‬מפות ‪ ,2016‬ותוספות ‪ 400‬ש"ח‪ ,‬נייד‪052-2437292 :‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 280‬ש"ח‪053-3120547 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪53-54‬ח) ‪ ‬מסך מחשב דק "‪ 19‬אינצ'‬
‫‪ ‬מעוניינים למכור אורגן‬
‫כחדש‪ ,HP ,‬ב‪ 140 -‬ש"ח‪,‬‬
‫ימהה דגם ‪ E275‬טעון תיקון ‪050-4116860‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫ב‪ 250 -‬ש"ח‪ ,‬טל'‪:‬‬
‫(‪53-54‬ח) ‪ ‬רדיאטור חימום‪ ,‬חדש‬
‫‪03-6187992‬‬
‫_____________________________________________ באריזה‪ 200 ,‬ש"ח בלבד‪,‬‬
‫(דרוש‬
‫קומותיים‬
‫‪ ‬אורגן‬
‫‪052-7148004‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫תיקון קל)‪ 250 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫(‪53-54‬ח) ‪ ‬מכונת כביסה ‪ 5‬קילו‬
‫‪054-8487627‬‬
‫_____________________________________________ מצב חדש‪ 500 ,‬ש"ח בב"ב‪,‬‬
‫‪40‬‬
‫‬‫עבה‬
‫מחשב‬
‫‪ ‬מסך‬
‫‪054-8408278‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫ש"ח‪050-6651365 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬אורגנית מתקפלת מגומי‪,‬‬
‫‪ ‬מקרר של חברת‬
‫שנים בשימוש‪ ,‬מצב חדש‪ 100 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫אלקטרלוקס ‪6‬‬
‫בערב‬
‫‬‫‪054-8589574‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 400‬ליטר‪ 380 ,‬ש"ח‪ ,‬אופציה‬
‫(‪53-54‬ח) ‪ ‬מחשב כף יד בלי‬
‫להובלה במרכז‪054-8420684 ,‬‬
‫_____________________________________________ אינטרנט‪ 200 ,‬ש"ח‪ ,‬טל'‪:‬‬
‫‪ ‬מגבר לנגינה ושירה‪.‬‬
‫מכשיר ‪054-4828015‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫אפקטים לגיטרה‪ .‬סאז תורכי‪,‬‬
‫‪ ‬מסך מחשב עבה ‪40 -‬‬
‫‪ 500‬ש"ח‪,052-2913522 .‬‬
‫_____________________________________________ ש"ח‪050-6651365 ,‬‬
‫משה‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫(‪53-54‬ח) _____________________________________________‬
‫‪ ‬דיסק אונקי ‪ 1,000‬ג'יגה‪  ,‬מזגן מרכזי ‪ 4‬כ"ס‪500 ,‬‬
‫_____________________________________________ ש"ח‪03-5797889 ,‬‬
‫‪ 180‬ש"ח‪ ,‬פל'‪050-4107375 :‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫(‪53-54‬ח) _____________________________________________‬
‫"אצל בתיה"‬
‫‪10-99‬‬
‫‪ 6‬כ”א ‪ -‬כ”ג בכסלו תשע”ז ‪21-23/12/2016‬‬
‫‪ ‬מכשיר אדים חמים כחדש‪,‬‬
‫תוצרת "ידע פלסט"‪ ,‬ב‪80 -‬‬
‫ש"ח‪052-3463482 ,‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מקדחה רוטטת חזקה‬
‫לקיר‪ ,‬מתכת ולעץ‪ 210 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-6784969‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מיקסר קנווד שף‬
‫בירושלים‪ 250 ,‬ש"ח‪ ,‬טל'‪:‬‬
‫‪054-8423405‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מקסחת דשא חשמלית‬
‫במצב מעולה וארגז איסוף‪,‬‬
‫‪ 250‬ש"ח‪054-2976029 ,‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬רדיאטור ‪ 12‬צלעות‪ ,‬מצב‬
‫מצוין‪ 150 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-8474176‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬רדיאטור ‪ 10 + 12‬צלעות‪,‬‬
‫‪ 100‬ש"ח‪050-4128920 ,‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬רמקול כולל מגבר‪500 ,‬‬
‫ש"ח‪050-4128920 ,‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מכונת חישוב ‪ +‬קבלות‪,‬‬
‫קסיו ‪ +‬שעה ותאריך‪ ,‬כחדשה!‬
‫‪ 200‬ש"ח‪151533135060 ,‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מכונת מדבקות לכובעים‬
‫וכדומה בראדר ‪ 105,180‬ש"ח‪,‬‬
‫‪151533135060‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מדפסת משולבת פקס‪,‬‬
‫סורק‪ ,‬צילום‪ ,‬סמסונג ‪,46+3‬‬
‫ב‪ 350 -‬ש"ח‪151533135060 ,‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שואב אבק ‪ 70‬ש"ח‬
‫בירושלים‪054-8423405 ,‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬משפחת אברך‪ ,‬תנור‬
‫כמעט חדש‪ 500 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-8423031‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מחבת חשמלי גדול‪ ,‬פתרון‬
‫חכם לבחורי ישיבה‪ 100 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-4831449‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מדפסת ‪ HP‬משולבת‬
‫עם סורק וקופי‪ 250 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-5543055‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫ריהוט‬
‫‪* ‬סלון ‪ 1+2+3‬ושולחן‬
‫סלוני במצב חדש‪ 2,500 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪* .054-4347436‬שולחן אוכל‬
‫‪ 6 +‬כסאות מרופדים‪2,000 ,‬‬
‫ש"ח‪* .‬מזנון עץ מלא‪ ,‬ארונות‬
‫(לא לספרים) ‪ 1,800‬ש"ח‪.‬‬
‫*ארון ‪ 4‬דלתות ‪ +‬ספריה מעץ‬
‫מלא ציפוי פורמייקה‪800 ,‬‬
‫ש"ח כ"א‪054-4347436 ,‬‬
‫(‪)53-02/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 2 ‬כורסאות עור‪ ,‬כפולה‬
‫‪ +‬יחיד‪ ,‬איטלקי במצב מצוין‪,‬‬
‫‪ 500‬ש"ח‪,054-4630756 ,‬‬
‫‪054-4474795‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מיטה וחצי במצב מצויין‪,‬‬
‫‪ 300‬ש"ח‪,054-4630756 ,‬‬
‫‪054-4474795‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שולחן משרדי כחדש‪,‬‬
‫‪ 300‬ש"ח‪,054-4630756 ,‬‬
‫‪054-4474795‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כוננית לטלפון‪ 100 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-4474795 ,054-4630756‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬חדר ילדים‪ :‬שולחן ‪+‬‬
‫טואלט ‪ +‬ארון מוזיקה‪500 ,‬‬
‫ש"ח‪,054-4630756 ,‬‬
‫‪054-4474795‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ארון בגדים לחדר שינה‪,‬‬
‫‪054-4474795 ,054-4630756‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מיטת מעבר ‪ +‬מזרון‪,‬‬
‫שנה בשימוש‪ ,‬ב‪ 250 -‬ש"ח‪,‬‬
‫‪053-3114819‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬עמודון לספרי קודש ‪+‬‬
‫מגירות בצבע שחור מט‪ ,‬ב‪-‬‬
‫‪ 200‬ש"ח‪053-3114819 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ספריה כולל מקום‬
‫למחשב‪ ,‬כחדשה‪ 170 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-8444245‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שולחן קטן ‪ 60X60‬בצבע‬
‫ונגה‪ ,‬מצב מצוין‪ 80 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-8444245‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שולחן מאוד קטן של‬
‫איקיאה‪ ,‬ב‪ 40 -‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-3444245‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ארון תריס משרדי ממתכת‬
‫‪ +‬גלגלים (‪,)1.60X0.58X0.47‬‬
‫ב‪ 120 -‬ש"ח‪052-3463482 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שולחן לסלון מעץ בוק‬
‫מלא (נמוך)‪ ,120X75X40 ,‬ב‪-‬‬
‫‪ 250‬ש"ח‪052-3463482 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מיטה מתקפלת ללא‬
‫מזרון (‪ ,)1.90X0.80‬ב‪200 -‬‬
‫ש"ח‪052-3463482 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מיטת יחיד (ספפה) ‪+‬‬
‫ארגז מצעים‪ 300 ,‬ש"ח‪ ,‬טל'‪:‬‬
‫‪050-6247140‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ספה דו מושבית עם ארגז‬
‫מצעים‪ ,‬בד קטיפה ורוד‪500 ,‬‬
‫ש"ח‪054-6481333 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ספה דו מושבית הנפתחת‬
‫לזוגית עם ארגז מצעים‬
‫למיטה‪ 500 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪050-5777270‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מסגרת שחורה ‪ +‬זכוכית‬
‫ ‪ 290‬ש"ח‪ ,‬טל'‪:‬‬‫‪052-2727474‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬חדש שינה עץ מלא‪2 ,‬‬
‫מיטות ‪ +‬שידות ‪ +‬מזרונים‪,‬‬
‫‪ 400‬ש"ח ליחידה‪050- ,‬‬
‫‪2020520‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ארון עץ סנדוויץ‪ 4 ,‬דלתות‪,‬‬
‫‪ 200‬ש"ח לדלת‪,‬‬
‫‪050-2020520‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שולחן אוכל ‪ 6 +‬כסאות‪,‬‬
‫מעולה‪ .‬כסא‪ 190 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫שולחן‪ 500 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫‪050-2020520‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שולחן כתיבה‪ 1.20 ,‬מטר‬
‫חום עם מגירה‪ 180 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫בני‪-‬ברק‪052-5737813 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כורסת יחיד‪ ,‬צבע בהיר‪,‬‬
‫בד קטיפה‪ 180 ,‬ש"ח‪ ,‬בני‪-‬‬
‫ברק‪052-5737813 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שולחן לבן עם מגירות‬
‫טלסקופיות משני צדדים‪240 ,‬‬
‫ש"ח‪052-5737813 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כסא מנהלים שחור במצב‬
‫טוב‪ 200 ,‬ש"ח‪ ,‬י‪-‬ם‪,‬‬
‫‪054-2633790‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שולחן עץ צבע וונגה ‪4 +‬‬
‫כסאות‪ ,‬מצב טוב‪ ,‬מחיר ‪150‬‬
‫ש"ח‪ ,‬לפרטים‪052-7152859 :‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ספות ‪ 2+3‬נוחות במצ‬
‫בטוב‪ 250 ,‬ש"ח‪ ,‬לפרטים‪:‬‬
‫‪052-7152859‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שולחן אוכל נפתח ‪4 +‬‬
‫כיסאות עץ טבעי‪ 500 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪050-7463631‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ספה דו משובי כחול נייבי‬
‫‪ +‬כריות נוי‪ 350 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪050-7463631‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ארון מזנון ‪,1.75X75X50‬‬
‫כחדש‪ ,‬ב‪ 200 -‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-4273857‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כסאות ברזל ועץ מ‪10 -‬‬
‫ש"ח‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬פינת אוכל כחדשה‪500 ,‬‬
‫ש"ח‪ ,‬גמיש‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 4 ‬כסאות בר גובה ‪63‬‬
‫ס"מ כחדשים‪ 400 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-3804646‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מיטה יהודית‪ ,‬מצב מצויין‪,‬‬
‫ב"ב‪ 500 ,‬ש"ח‪ ,‬אפשרות‬
‫להובלה‪054-8405882 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 2 ‬מזרונים‪ ,‬מצב מצויין‪,‬‬
‫רוחב ‪ 80 -‬ס"מ‪ 500 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-8405882‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ארון ‪ 2‬דלתות ‪ -‬מצב‬
‫מצויין‪ 450 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-8405882‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שידה ‪ +‬מראה יפיפיה‬
‫מעץ מלא עם מגירה בעיטור‬
‫ידית קריסטל‪ ,‬חדשה‬
‫מהאריזה‪ 499 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-7633316‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שידה עם ‪ 2‬מגירות מעץ‬
‫מלא‪ ,‬עיטור ידית קריסטל‪,‬‬
‫חדשה מהאריזה‪ 299 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-7633316‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 4 ‬כסאות מטבח‪ ,‬ריפוד‬
‫בהיר‪ ,‬במצב מצוין‪ 25 ,‬ש"ח‬
‫כ"א‪ ,‬ב"ב‪050-4131476 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 3 ‬כסאות בר במצב מצוין‪,‬‬
‫‪ 50‬ש"ח כ"א‪ ,‬בב"ב‪,‬‬
‫‪050-4131476‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שולחן סלון ‪ -‬צבע שחור‬
‫וזכוכית למעלה ‪ 2 +‬מגירות‪,‬‬
‫‪ 350‬ש"ח‪050-6247140 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שולחן ו‪ 6 -‬כסאות לסלון‬
‫חדשים‪ ,‬אפשרות לכסאות‬
‫לבד‪052-4227714 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שולחן סלוני נמוך‪ ,‬צבע‬
‫עץ בהיר ‪ +‬ספריה דקורטיבית‪,‬‬
‫דלתות זכוכית עץ מלא בהיר‪,‬‬
‫סה"כ ‪ 500‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-7184026‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מזרון אמריקן ‪ -‬סיסטם‪,‬‬
‫שימוש קל‪ ,‬מצב חדש‬
‫(בירושלים)‪ 500 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-8446370‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ארון סנדוויץ פורמיקה‬
‫עב' נגר‪ ,112/64/38 ,‬ב‪100 -‬‬
‫ש"ח‪052- ,02-6522251 ,‬‬
‫‪3805386‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מזרונים איכותיים לנדנדת‬
‫חצר וכסאות נח ‪ +‬כיסוי‬
‫נשלף‪ 80 ,‬ש"ח כ"א‪,‬‬
‫‪052-3805386 ,02-6522251‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 4 ‬כסאות בר גובה ‪63‬‬
‫ס"מ‪ ,‬כחדשים‪ 400 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-3804646‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מזרון אמריקן ‪ -‬סיסטם‬
‫שימוש קל מצב חדש‬
‫(בירושלים)‪ 500 ,‬ש"ח‪054- ,‬‬
‫‪8446370‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מזרונים איכותיים לנדנדת‬
‫חצר וכסאות נח ‪ +‬כיסוי‬
‫נשלף‪ 80 ,‬ש"ח כ"א‪02- ,‬‬
‫‪052-3805386‬‬
‫‪,6522251‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שולחן סלוני נמוך‪ ,‬צבע‬
‫עץ בהיר ‪ +‬ספרה דקורטיבית‪,‬‬
‫דלתות זכוכית עץ מלא בהיר‪,‬‬
‫סה"כ ‪ 500‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-7184026‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫הלוח של הציבור החרדי‪/‬דתי ‪ 200,000‬עותקים בכל רחבי הארץ‪ .‬טלפון‪03-6162228 :‬‬
‫‪ ‬מציאה ‪ -‬עגלת תינוק‬
‫תינוקות‬
‫חדשה! כחול‪/‬תכלת בסך‪:‬‬
‫‪ ‬עגלת תאומים מחברת ‪ 380‬ש"ח‪050-4176661 ,‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫פג חזקה‬
‫במיוחד ‪ 500‬ש"ח‪  ,‬שידת החתלה של שילב‬
‫‪03-6161758‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ )53-54‬מהממת‪ ,‬מצב חדש‪ /‬לחלוטין‪,‬‬
‫‪ ‬עגלת טיולון חברת ‪ 500 yoyo‬ש"ח‪054-8447306 ,‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫מקורית‬
‫בצבע רויאל כחדשה‪  ,‬עגלת תאומים איזיבייבי‪,‬‬
‫‪03-6161758‬‬
‫(‪)51-54‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪054-7938941‬‬
‫ש"ח‪,‬‬
‫‪250‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מיטת תינוק מעץ מלא ‪ ‬מיטת תינוק בירושלים‪,‬‬
‫חב' שילב‪ ,‬ב‪300 -‬‬
‫‪054-8423405‬‬
‫ש"ח‪ ,‬שנה ‪ 250‬ש"ח‪ ,‬טל'‪:‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫בשימוש‪053-3114819 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬עגלת אמבטיה חברת‬
‫גרקו כחדש‪ 100 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-8444245‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫די ג'יי מקצועי‬
‫‪ ‬לול חדש באריזה חברת‬
‫לכל סוגי האירועים‬
‫דוקאר בייבי‪ ,‬ב‪ 180 -‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-8444245‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫והסגנונות‬
‫מ‬
‫כחדשה‪,‬‬
‫תינוק‬
‫‪ ‬מיטת‬
‫חי‬
‫טו רים‬
‫‪ 500‬ש"ח‪050-6990740 ,‬‬
‫בים!‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מיטת תינוק "שילב"‬
‫כחדשה‪ 500 ,‬ש"ח‪ ,‬ב"ב‪,‬‬
‫אירועים ברמה אחרת‪...‬‬
‫טלפון‪052-3073826 :‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪53-54‬ח) ‪050-7472277‬‬
‫‪ ‬מיטת תינוק‪ ,‬מצב מצויין‬
‫"שילב" ‪400‬‬
‫‪052-3073826‬ש"ח‪ ,‬ב"ב‪ ,‬טלפון‪  :‬עגלת שכיבה אינגלזינה‪,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪054-8478028‬‬
‫ש"ח‪,‬‬
‫‪200‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪‬‬
‫מיטת‪+‬תינוק כחדשה‪ ,‬עץ ‪ ‬לול מעץ כחדש חברת‬
‫צבע אגוז‬
‫‪052-7117487‬מזרון‪ 350 ,‬ש"ח‪" ,‬מישכל" ללא מזרון‪ ,‬רק ‪350‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________ ש"ח בי‪-‬ם‪050-4120286 ,‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬טיטולי האגיס‪32-35 ,‬‬
‫‪ ‬משאבות חלב מודלה‬
‫ש"ח‪ ,‬בייבי סיטר‪ 28 ,‬ש"ח‬
‫חמשלי‪ ,‬חדש באריזה ‪+‬‬
‫בבני‪-‬ברק‪052-7117487 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪53-54‬ח) אחריות ב‪ 390 -‬ש"ח‪ ,‬טל'‪:‬‬
‫בירושלים‪,‬‬
‫‪ ‬מיטת תינוק‬
‫‪050-4127708‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 250‬ש"ח‪ ,‬טל'‪054-8423405 :‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪53-54‬ח) ‪ ‬משאבות חלב אוונט‬
‫‪ ‬טיולון ד"ר בייבי‪ ,‬ב‪ 150 -‬הדגם החדיש נטורל‪ ,‬חדש‬
‫ש"ח בירושלים‪ ,‬טל'‪:‬‬
‫באריזה‪ 230 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-8423405‬‬
‫(‪53-54‬ח) ‪050-4127708‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________ _____________________________________________‬
‫איזיבייבי‪,‬‬
‫תאומים‬
‫‪ ‬עגלת‬
‫‪ ‬עגלת פג‪ 250 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪ 200‬ש"ח‪53-54( 054-7938941 ,‬ח) ירושלים‪050-4172197 ,‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________ _____________________________________________‬
‫‪ ‬משאבות חלב אוונט‪,‬‬
‫‪ ‬עגלה חדשה באריזה‬
‫הדגם החדיש נטורל‪ ,‬חדש‬
‫מחברה מחו"ל‪ 450 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫באריזה‪ 230 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-7171262‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪050-4127708‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬עגלת איזי בייבי‪ ,‬חדשה‬
‫מודלה‬
‫חלב‬
‫‪ ‬משאבות‬
‫באריזה ‪ -‬צבע שחור‪300 ,‬‬
‫חשמלי‪ ,‬חדש באריזה ‪+‬‬
‫‪058-4207206‬‬
‫ש"ח‪,‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫אחריות‪ ,‬ב‪ 390 -‬ש"ח‪ ,‬טל'‪:‬‬
‫(‪53-54‬ח) ‪ ‬עגלת תאומים ארוכה‬
‫‪050-4127708‬‬
‫_____________________________________________‬
‫משומשת מתכוננת ל‪2 -‬‬
‫‪Red‬‬
‫באריזה‬
‫‪ ‬חדשה‬
‫כיוונים‪ 400 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪ ,Dream‬במחיר ‪ 390‬ש"ח‬
‫‪050-4119092‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫במקום ‪ 590‬ש"ח‪ ,‬לפרטים‪:‬‬
‫(‪53-54‬ח) ‪ ‬מיטת תינוק כחדשה‪,‬‬
‫‪052-7625772‬‬
‫_____________________________________________‬
‫עגלת שכיבה אינגלזינה‪ 500 ,‬ש"ח‪050-6990740 ,‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪‬‬
‫(‪53-54‬ח) ‪ ‬מיטת תינוק "שילב"‬
‫ב‪ 200 -‬ש"ח‪054-8478028 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫כסא אוכל אינפנטי‪ 90 ,‬כחדשה‪ 500 ,‬ש"ח‪ ,‬ב"ב‪,‬‬
‫‪‬‬
‫טלפון‪052-3073826 :‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫ש"ח‪054-8458147 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מיטת תינוק מצב מצויין‬
‫‪ ‬מעמד לאמבטיה‪30 ,‬‬
‫"שילב" ‪ 400‬ש"ח‪ ,‬ב"ב‪ ,‬טלפון‪:‬‬
‫ש"ח‪054-8458147 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪052-3073826‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬סל‪-‬קל צ'יקו‪ 100 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-8458147‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫תקשורת‬
‫‪ ‬סט סוויסרה במצב מצוין‬
‫למיטת תינוק‪ 5 ,‬חלקים‪  250 ,‬טלפון אקספרי ‪518‬‬
‫(‪53-54‬ח) ‪ SONY‬במצב מעולה‪ ,‬ב‪200 -‬‬
‫ש"ח‪054-8458147 ,‬‬
‫_____________________________________________ ש"ח‪052-2421622 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬עגלת תאומים מקלרן‬
‫‪ ‬מעונין להחליף פלאפון‬
‫במצב טוב‪ ,‬ב‪ 490 -‬ש"ח‪,‬‬
‫(‪53-54‬ח) שנכנס לארנק (מכיל עברית)‬
‫גמיש‪052-7161011 ,‬‬
‫_____________________________________________ בסמסונג ‪ - B110‬לא כשר‪,‬‬
‫טוב‬
‫מצב‬
‫‪ ‬שידת החתלה‪,‬‬
‫‪054-8529747‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫עם מגירות‪,‬‬
‫‪ 200‬ש"ח בלבד‪53-54(,‬ח) ‪ ‬פלאפון נוקיה ‪ ,168CE‬ב‪-‬‬
‫‪052-5737813‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪052-7613089‬‬
‫טל'‪:‬‬
‫ש"ח‪,‬‬
‫‪160‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬טיולון‪ ,‬מצב מצויין‪,‬‬
‫‪  180‬טלפון אלחוטי‪ 50 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫ש"ח בלבד‪ ,‬בני‪-‬ברק‪052- ,‬‬
‫‪054-4273857‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪5737813‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________ ‪ ‬נוקיה ‪ C2‬לא כשר‪220 ,‬‬
‫‪500‬‬
‫כחדשה‪,‬‬
‫תינוק‬
‫עגלת‬
‫‪‬‬
‫ש"ח בלבד‪052-7629898 ,‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫ש"ח‪ ,‬גמיש‪53-54(054-4273857 ,‬ח) _____________________________________________‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬עגלת טיולון כחדשה‪  200 ,‬נוקיה ‪ 2 ,108‬סים‪ ,‬מטען‬
‫ש"ח‪ ,‬גמיש‪53-54(054-4273857 ,‬ח) וסיליקון‪ ,‬לא כשר‪ 120 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫_____________________________________________ טל'‪054-4828015 :‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬סל‪-‬קל לתינוק כחדש‪100 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח) ‪ ‬נוקיה ‪ ,C2-01‬מטען‬
‫ש"ח‪ ,‬גמיש‪054-4273857 ,‬‬
‫_____________________________________________ וסיליקון‪ ,‬לא כשר‪ 180 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪100‬‬
‫‪ ‬כסא לרכב לתינוק‪,‬‬
‫‪054-4828015‬‬
‫טל'‪:‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫ש"ח‪ ,‬גמיש‪054-4273857 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪53-54‬ח) ‪ ‬מטען אלחוטי חזק שהוא‬
‫‪ ‬עגלת תינוק חב' בריטקס כיסוי מגן במיוחד לסמסונג‬
‫ דרוש תיקון קל בצבע אדום גלקסי ‪ - S3‬חדש מהקופסא‪,‬‬‫‪ +‬שחור‪ 350 ,‬ש"ח‪052- ,‬‬
‫‪ 149‬ש"ח ‪054-4783220‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪7663458‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________ ‪ ‬סמסונג ‪ ,E1200‬ב‪170 -‬‬
‫לבן‪/‬‬
‫כתר‪,‬‬
‫של‬
‫אוכל‬
‫‪ ‬כסא‬
‫‪052-7167777‬‬
‫ש"ח‪,‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫תכלת‪/‬ירוק בהיר‪,‬‬
‫‪ 120‬ש"ח‪  ,‬סמסונג ‪ E1200‬כשר ‪+‬‬
‫בפ"ת‪053-3145019 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪53-54‬ח) מגן ‪ +‬אוזניות‪ ,‬רק ‪ 99‬ש"ח‪,‬‬
‫מצב‬
‫ש"ח‪,‬‬
‫‪ ‬כסא רכב‪100 ,‬‬
‫‪052-7616622‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫מצוין‪ ,‬בני‪-‬ברק‪052-5737813 ,‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬עגלת תינוק‪ ,‬מצב מצוין‪,‬‬
‫כללי‬
‫‪ 320‬ש"ח‪ ,‬בני‪-‬ברק‪,‬‬
‫(‪52-53‬ח) ‪ ‬תכולת דירה‪ :‬מקרר‪,‬‬
‫‪052-5737813‬‬
‫_____________________________________________‬
‫פינת אוכל‪ ,‬תנור‪ ,‬מ‪.‬כביסה‪,‬‬
‫‪ ‬מיטת תינוק יפיפיה‬
‫סלון מעור וכו'‪050-5770355 ,‬‬
‫(‪)49-46/17‬‬
‫ומפוארת‪ ,‬מזרון אורטופדי‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 400‬ש"ח‪054-8423301 ,‬‬
‫(‪52-53‬ח) ‪ ‬נעלי בובה לילדה‪ ,‬נצנץ‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬עגלת תינוק חברת בלו ‪ -‬שחור‪ ,‬מידה ‪ ,34‬גומי באמצע‪,‬‬
‫ד"ר בייבי‪ ,‬אמבטיה ‪ +‬טיולון‪ ,‬חגיגיות במיוחד‪ ,‬חדשות‪30 ,‬‬
‫ש"ח בלבד! ‪054-8063853‬‬
‫כחדשה במצב מצוין‪500 ,‬‬
‫_____________________________________________ (ב"ב)‬
‫ש"ח‪ ,‬פלאפון‪052-7148004 :‬‬
‫(‪53-08/17‬ח)‬
‫(‪52-53‬ח) _____________________________________________‬
‫‪ ‬עגלת תינוק חב' כריטקס ‪ ‬נעליים חדשות בקופסא‬
‫ דרוש תיקון קל בצבע אדום מידה ‪ ,36‬לאישה‪/‬נערה דמוי‬‫עור‪ ,‬שטוח‪ ,‬קלאסי‪ 40 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪ +‬שחור‪ 350 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫_____________________________________________ ‪( 054-8063853‬ב"ב)‬
‫‪052-7663458‬‬
‫(‪53-8/17‬ח)‬
‫(‪52-53‬ח) _____________________________________________‬
‫‪D.J.‬‬
‫‪ ‬עגלת קניות מברזל‬
‫מעולה‪ ,‬חזקה במיוחד‪,‬‬
‫מצב חדש ממש ‪ -‬לא‬
‫היה בשימוש‪ 190 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-6337121‬‬
‫(‪)53-02/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרוש ש"ס שוטנשטיין‬
‫גדול או חלקים ממנו‬
‫בתרומה‪/‬תשלום חלקי‪,‬‬
‫לבית‪-‬כנסת‪,‬‬
‫‪052-7673463‬‬
‫(‪)52-01/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬סטוק של מאה חולצות‬
‫לגברים מכופתרות בצבעים‬
‫לבן פסים ומשבצות‪ ,‬מידות‬
‫‪ XL‬ומעלה‪ ,‬מהמותגים ראלף‬
‫לורן‪ ,‬נאוטיקה‪ ,‬טומי ולקוסט‬
‫מקורי‪ ,‬ב‪ 15,000 -‬ש"ח‬
‫‪055-9894908‬‬
‫(‪)20-18/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬להשכרה ‪ 4‬שמלות סרפן‪,‬‬
‫לבן בשילוב תחרה‪ ,‬יפהפיות‬
‫וחדשניות‪ ,‬במידות‪4,6,8,12 :‬‬
‫רק ‪ 50‬ש"ח כ"א‪,‬‬
‫‪( 054-5565961‬י‪-‬ם)‪ ,‬נין לקבל‬
‫תמונה במייל‪/‬ווצאפ‬
‫(‪)40-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬חלונות‪ ,‬דלתות‪ ,‬סורגים‬
‫ בלגי‪ ,‬ויטרינות לסלון יד ‪2‬‬‫וחדש‪,050-5274348 ,‬‬
‫‪03-6884123‬‬
‫(‪)51-54‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ מכירה בחצר דברי נוי‬
‫יפים‪ ,‬ריהוט עתיק ומודרני ‪+‬‬
‫פינת אוכל‪ +‬מקרר‪,‬‬
‫‪055-9547447‬‬
‫(‪)38-05/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כובע בורסלינו‬
‫חדששש מהקופסא!!!‬
‫השתמשו בו פעמים‬
‫בודדות בלבד! מידה ‪,58‬‬
‫ב‪ 800 -‬ש"ח בלבד!‬
‫(במקום ‪ 1,200‬ש"ח)‪,‬‬
‫‪,050-4155760‬‬
‫‪054-8524999‬‬
‫(‪)49-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬סיטונאות קנדלברות‬
‫מהיצרנים המובילים (מכירה‬
‫לפרטיים)‪ ,‬עזרא ‪ 40‬בני‪-‬ברק‪,‬‬
‫‪ 054-8449323‬בתיאום‬
‫(‪)49-06/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מחשבים ניידים‪,‬‬
‫החל מ‪ 550 -‬ש"ח (גם‬
‫מקרנים ונייחים)‪* .‬ב"ב‪:‬‬
‫‪* .050-6379001‬י‪-‬ם‪:‬‬
‫‪* .054-8470594‬מודיעין‬
‫עילית‪.052-7171228 ,‬‬
‫*אשדוד‪054-3558949 ,‬‬
‫(‪)47-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מכשיר אדים קר במצב‬
‫חדש‪ 50 ,‬ש"ח‪052-7128580 ,‬‬
‫(י‪-‬ם)‬
‫(‪)50-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מציאה! פאה חדשה‬
‫בקופסא‪ 100% ,‬טבעי‬
‫"גלית איטליה" ‪ 850‬ש"ח‬
‫בלבד! ‪054-8443223‬‬
‫(‪)50-46/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מנורה לסלון‪ 250 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-4474795 ,054-4630756‬‬
‫‪ ‬מנורה לחדר שינה‪ ,‬שלוש‬
‫זרועות‪ 100 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-4474795 ,054-4630756‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬אוסף צלחות מהעולם‪,‬‬
‫‪ 500‬ש"ח‪,054-4630756 ,‬‬
‫‪054-4474795‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬גגון לרכב מאלומיניום‬
‫כמו של מונית‪ ,‬ב‪ 500 -‬ש"ח‪,‬‬
‫‪050-4145023‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬המוצר המושלם לטיפוח‬
‫עור הפנים‪ ,‬ערכה מדהימה ב‪-‬‬
‫‪ 30‬ש"ח בלבד‪052-7117487 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ביצים טריות בפיקוח‬
‫משרד הבריאות‪ ,M ,‬ב‪22 -‬‬
‫ש"ח‪ L .‬ב‪ 24 -‬ש"ח‪ ,‬בב"ב‪,‬‬
‫‪052-7117487‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬תיק צד לנשים ממותג‪,‬‬
‫כמעט חדש‪ 200 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-8458147‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מנורת בס"ד לרפואה ‪-‬‬
‫‪ 100‬ש"ח בלבד! ב"ב‪,‬‬
‫‪054-8405882‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬אופני ילדים טובים‪180 ,‬‬
‫ש"ח‪ ,‬בני‪-‬ברק‪052-5737813 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬פאות סינטטיות יפות דמוי‬
‫קסטם‪ ,‬כל הצבעים במחיר‬
‫‪ 500‬ש"ח‪052-7163334 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כל סוגי עצי פרי מוכנים‬
‫לשתילה‪ 130 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-7693172‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כל החומר הלימודי הדרוש‬
‫לקבלת רשיון "מדביר מוסמך"‬
‫‪ 200‬ש"ח‪052-3463482 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬עלוני פרשת שבוע (‪20‬‬
‫שנה)‪ ,‬מבחר גדול‪ 300 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-3463482‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 1 ‬קילו מטבעות‪ ,‬ב‪40 -‬‬
‫ש"ח לאספנים‪052-7154392 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ג'ק לרכב‪ ,‬מ‪ 50 -‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-4273857‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שטיח פרסי‪ 200 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫גמיש‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬נברשות לסלון‪ 100 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫גמיש‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כרכי שוטנשטיין קטן‪,‬‬
‫‪ 80‬ש"ח עד גמר המלאי‪,‬‬
‫‪050-4116860‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כוס הנהרות מכסף‪450 ,‬‬
‫ש"ח‪052-7154392 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מעיל בד לספר תורה לזכר‬
‫נספים בשואה‪ 500 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-7154392‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬אופני ילדים במצב מצוין‪,‬‬
‫‪ 160‬ש"ח‪ ,‬בלבד‪ ,‬בני‪-‬ברק‪,‬‬
‫‪052-5737813‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬חדש‪ ,‬מחבת ווק‪75 ,‬‬
‫ש"ח‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬אופניים לכל הגילאים מ‪-‬‬
‫‪ 100‬ש"ח‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬סיר ‪ 9‬ליטר‪ 50 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫גמיש‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬קשתות לגגון רכב‪100 ,‬‬
‫ש"ח‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬קסדות אופנוע‪ 50 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-4273857‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬טלית חדשה תמני‪ ,‬גודל‬
‫‪ ,80‬ב‪ 300 -‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-4273857‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬סט תאג' תורה מפורשה‪,‬‬
‫‪ 120‬ש"ח‪ ,‬חדש‪,‬‬
‫‪054-4273857‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬סידורים נוסח בלאדי‪20 ,‬‬
‫ש"ח‪ ,‬חדש‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬צלחות במחיר מצחיק‪2 ,‬‬
‫ש"ח‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ש"ס טלמן‪ 400 ,‬ש"ח‬
‫גמיש‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬אופנים לנער כחדש‪250 ,‬‬
‫ש"ח‪ ,‬גמיש‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מנשא אופניים לרכב‪100 ,‬‬
‫ש"ח‪ ,‬גמיש‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שק שינה‪ ,‬כיור בירושלים‪,‬‬
‫טל'‪054-8423405 :‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כלוב לציפורים‪ ,‬ב‪80 -‬‬
‫ש"ח‪ .‬בית הטלה‪ ,‬ב‪ 30 -‬ש"ח‪.‬‬
‫אוכל לתוכים‪ ,‬ב‪ 15 -‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-8412903 ,03-9074725‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ציפור קנר מזמר‬
‫"באוסתר" ‪ 300‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-8412903 ,03-9074725‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬עץ תמר‪ 250 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-8412903 ,03-9074725‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬עץ אתרוג‪ 250 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-8412903 ,03-9074725‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בלוני גז גדולים באחד עדיין‬
‫יש גז‪ 500 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-8809142‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שטיח חום‪/‬לבן‬
‫‪ 2.70X1.80‬ס"מ‪ ,‬ב‪200 -‬‬
‫ש"ח‪054-7863538 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬סורג מגולוון‪ ,‬חדש‪ ,‬יפיפה‬
‫לחלון‪ ,‬מעוצב עם בקבוקונים‪,‬‬
‫‪ 199‬ש"ח‪052-7633316 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬זיכוי בחנות בבני‪-‬ברק‬
‫למוצרי חשמל‪ 500 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-7616750‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬אופני ילדים במצב טוב‪,‬‬
‫ב‪ 150 -‬ש"ח‪054-8472229 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬אזוניית בלוטוס‪ ,‬חוט‬
‫נשלף‪ 60 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-7663458‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬סנדל בנות חדש‪ ,‬ד"ר‬
‫סטפ‪ ,‬מידה ‪ 100 ,29‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-7663458‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מעקה בצורת ר'‪ ,‬גודל‬
‫‪ 3.65+0.58‬מטר‪ ,‬גובה ‪1.20‬‬
‫מטר‪ 500 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-7663458‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שמלת ארועים למחותנת‬
‫בצבע נחושת ‪ ,XL‬ב‪200 -‬‬
‫ש"ח‪054-8487627 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬חליפת נער מידה ‪,14,16‬‬
‫‪ 3‬חלקים‪ ,‬תוצ"ח‪ 100 ,‬ש"ח‬
‫כ"א‪054-8487627 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מעיל לגבר‪ ,‬חדש‪ ,‬תוצ"ח‪,‬‬
‫מידה ‪ ,XL‬ב‪ 250 -‬ש"ח‪054- ,‬‬
‫‪8487627‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שמלה לנשים‪/‬נערות‪,38 ,‬‬
‫אופנתית‪ ,‬ארוכה ומפוארת‬
‫לאירועים‪ ,‬חדשה ברוקט‪150 ,‬‬
‫ש"ח‪058-4843223 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 1 ‬ק"ג מטבעות חו"ל ב‪-‬‬
‫‪ 65‬ש"ח בבני‪-‬ברק‪,‬‬
‫‪052-7154392‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬נברשת חדשה מהממת‪,‬‬
‫‪ 150‬ש"ח‪ ,‬מחיר מציאה‪,‬‬
‫‪050-7832389‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שעון קיר חדש באריזה‬
‫בסגנון רטרו‪ 35 ,‬ש"ח‪ ,‬טל'‪:‬‬
‫‪050-6247140‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬אופניים לילדים ‪ ,"20‬ב‪-‬‬
‫‪ 150‬ש"ח‪ ,‬בטל'‪:‬‬
‫‪054-5385013‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬אופני הילוכים ‪ ,"26‬ב‪-‬‬
‫‪ 290‬ש"ח‪054-5385013 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כיסוי אחורי שקוף לאייפון‬
‫‪ ,5‬חדש באריזה‪ 10 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫טל'‪052-2727474 :‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שטיח כרמל בסגנון מודרני‬
‫‪ ,235X150‬שנה בשימוש‪220 ,‬‬
‫ש"ח‪052-6784969 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬סיפורים ב‪ 12 -‬כרכים‬
‫לילד ‪ -‬חגים‪ ,‬עונות השנה‬
‫והטבע‪052-6784969 ,240 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬אקווריום ‪ 1‬מטר על ‪60‬‬
‫גובה‪ ,‬היה בשימוש שנתיים‪,‬‬
‫‪ 500‬ש"ח‪053-3116743 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כיסוי אחורי שקוף לאייפון‬
‫‪ 6‬פלוס‪ ,‬חדש באריזה‪10 ,‬‬
‫ש"ח‪ ,‬טל'‪052-2727474 :‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬אקווריום ‪,50X50X50‬‬
‫ב‪ 150 -‬ש"ח‪ ,‬בפ"ת‪,‬‬
‫‪053-3145019‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬פטיפון ‪ ,CEC‬צריך תיקון‪,‬‬
‫‪ 80‬ש"ח‪ ,‬בפ"ת‪,‬‬
‫‪053-3145019‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬פיקאפים של סימור‬
‫דנקן המבקר‪ 450 ,‬ש"ח כ"א‪.‬‬
‫בפ"ת‪053-3145019 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬אקורדיון ‪ 120‬בסים בנוני‪,‬‬
‫‪ 500‬ש"ח‪052-7646446 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬תרנגולים ננסיים יפהפיים‪,‬‬
‫‪ 3‬זוגות‪ 150 ,‬לזוג‪ ,‬טל'‪:‬‬
‫‪03-6779712‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ספר בישול חדש‪ ,‬מכיל‬
‫מתכונים קלים וזמינים‪50 ,‬‬
‫ש"ח‪052-4831449 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬צנצנת פורצלן מפוארת‬
‫לאחסון עוגיות‪ ,‬חדשה באריזה‪,‬‬
‫‪ 65‬ש"ח‪052-4831449 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬קופסת מתכונים לילדים‪,‬‬
‫מעודד אכילה בריאה בעזרת‬
‫הדמיון‪ 40 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-4831449‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בצק צבעוני לילדים‪24 ,‬‬
‫צבעים‪ ,‬חדש באריזה‪ 30 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-4831494‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬למסירה בגדים לילדה עד‬
‫‪ 2.5‬שנים‪054-5920011 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ספר לתסרוקות דיוויס‪,‬‬
‫‪ 250‬ש"ח‪058-4843223 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מעיל ‪ zara‬בז' קצר‬
‫פוך לנערות ‪ S/M‬אופנתי‬
‫‪ +‬ג'קט אפור‪ 150 ,‬שניהם‪,‬‬
‫‪058-4843223‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מציאה! פקט סיגריות‬
‫"מלבורו‪-‬גולד" רק ‪ 270‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-4514210‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מציאה! ‪ 3‬חליפות מידה‬
‫‪ 48‬אלגנט ‪ -‬ישיבתי‪ ,‬רק ‪250‬‬
‫ש"ח‪054-4514210 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מציאה ‪ 2 -‬שמלות ערב‬
‫חדשות‪ ,‬מידה ‪ - 2,4‬וורוד ‪+‬‬
‫אביזרים‪ 80 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-800702‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מציאה ‪ -‬שעון‬
‫"ספקטרום" היוקרתי‪ ,‬חדש‬
‫מאירופה לגבר‪ 130 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-4514210‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שעון "קלווין‪-‬קליין" חדש‬
‫לגבר‪ ,‬רק ‪ 130‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-4514210‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מודם ראוטר חדש‬
‫בקופסא של חברת פרטנר‪ ,‬רק‬
‫‪ 150‬ש"ח‪054-4514210 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ברז עם ראש מסתובב‬
‫יוצא מהשיש‪ 150 ,‬ש"ח‬
‫כחדשה‪,02-6522251 ,‬‬
‫‪052-3805386‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מעילים חמים‪ ,‬איכותיים‬
‫וחדשים‪ ,‬מידות ‪75 ,8-12‬‬
‫ש"ח‪,052-3805386 ,‬‬
‫‪02-6522251‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬סט מושלם‪ :‬שמלה ‪+‬‬
‫חולצה ‪ +‬נעליים ‪ +‬חגורה‬
‫בצבע אפרסק‪ ,‬מידה ‪320 ,38‬‬
‫ש"ח‪,02-6522251 ,‬‬
‫‪052-3805386‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מזוודת פוקר גדולה‬
‫ומקצועית‪ 600 ,‬חלקים‪ ,‬חדשה‬
‫באריזה‪ 350 ,‬ש"ח‪ ,‬טל'‪:‬‬
‫‪052-5708636‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 2 ‬מעילים איכותיים‬
‫חדשים‪ ,‬תוצ"ח לנשים ולכלות‪,‬‬
‫מידה ‪ ,46‬כ"א ‪ 500 -‬ש"ח‪,‬‬
‫‪050-4192023‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬למסירה קלטות באידיש‬
‫לילדים ‪ -‬סיפורים‪ ,‬טל'‪:‬‬
‫‪03-6769654/052-7618176‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 2 ‬אופנייים ‪ 26‬אינץ‪21 ,‬‬
‫הילוכים‪ 150 ,‬ש"ח וב‪100 -‬‬
‫ש"ח‪054-3177932 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬אופניים ‪ 24‬אינץ‪50 ,‬‬
‫ש"ח‪054-3177932 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬אופני הילוכים במצב‬
‫מצוין החל מ‪ 120 -‬עד ‪200‬‬
‫ש"ח‪052-7145348 .‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מנעול שרשרת לאופנועים‬
‫ואופנים‪ ,‬חזק‪ ,‬עבה וארוך‪,‬‬
‫חדש‪ 150 ,‬ש"ח‪ ,‬ירושלים‪,‬‬
‫‪058-3216830‬‬
‫(‪51-52‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫מזל‬
‫וברכה‬
‫למכירה‬
‫מבחר פאות יד שנייה‬
‫במצב טוב‪ ,‬טרייד אין‪ -‬החלפה‬
‫מקבלים‬
‫פאות למכירה‬
‫בבני ברק‬
‫‪050-2030007‬‬
‫‪ ‬מזוודה ‪ 4‬גלגלים‪140 ,‬‬
‫ש"ח בלבד גם ‪ 2‬גלגלים‪110 ,‬‬
‫ש"ח בלבד‪ ,‬בני‪-‬ברק‪,‬‬
‫‪052-5737813‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬פראק מידה ‪ 46‬כמעט‬
‫חדש‪ 300 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-84233001‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬נדנדה לילדים‪ 70 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-8423031‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬משחק ילדים‪ ,‬מצב מצוין‪,‬‬
‫‪054-8423031‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מתח להתעמלות‪40 ,‬‬
‫ש"ח‪054-8423031 ,‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬חנוכיה מצוינת‪ 90 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-8423031‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬פאות סינטטיות יפות דמוי‬
‫קסטם כל הצבעים במחיר‬
‫‪ 500‬ש"ח‪052-7163334 ,‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬אופניים חשמליים חלקים‬
‫ואביזרים במחיר ‪ 20-460‬ש"ח‪,‬‬
‫ב"ב‪050-5343924 ,‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬אופני ילדים ‪BMX‬‬
‫חלקים ואביזרים במחיר ‪10-‬‬
‫‪ 100‬ש"ח‪ ,‬ב"ב‪050-5343924 ,‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שמלת ערב‪ ,‬אצילית‬
‫ויפהפיה‪ ,‬כחול‪/‬כהה‪ 250 ,‬ש"ח‬
‫בלבד‪ ,‬י‪-‬ם‪052-7140547 ,‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬חיסול!!! כרכי‬
‫שוטנשטיין‪ ,‬קטן‪ 80 ,‬ש"ח עד‬
‫גמר המלאי‪050-4116860 ,‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬תיק לפאה ראש נמוך‬
‫‪ +‬ראש פאה‪ ,‬ב‪ 50 -‬ש"ח‪,‬‬
‫פלאפון‪052-7148005 :‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מציאה!! מכנסיים כותנה‬
‫"‪ "DOCKERS‬חדשים‪ ,‬מידה‬
‫‪ 150 ,40‬ש"ח‪054-8481217 ,‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שובר ‪ 450‬ש"ח למכון‬
‫גייט‪ ,‬רק ב‪,350 -‬‬
‫‪053-3141470‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בהזדמנות ‪ -‬מחשב ליבה‬
‫כפולה במצב מצוין‪ 330 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫לפרטים‪054-8453370 :‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כיסוי אחורי שקוף לאייפון‬
‫‪ ,5‬חדש באריזה‪ 10 ,‬ש"ח‪ ,‬טל'‪:‬‬
‫‪052-2727474‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬אנשור תוספי תזונה‪8 ,‬‬
‫ש"ח‪054-7863538 ,‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שטיח חום‪/‬לבן‪,‬‬
‫‪ 2.70X1.80‬ס"מ‪ ,‬ב‪200 -‬‬
‫ש"ח‪054-7863538 ,‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ברז עם ראש מסתובב‪,‬‬
‫יוצא מהשיש‪ 150 ,‬ש"ח‬
‫כחדש‪,02-6522251 ,‬‬
‫‪052-3805386‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מעילים חמים איכותיים‬
‫וחדשים‪ ,‬מידות ‪75 ,8-12‬‬
‫ש"ח‪,052-3805386 ,‬‬
‫‪02-6522251‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬סט מושלם‪ ,‬שמלה ‪+‬‬
‫חולצה ‪ +‬נעליים ‪ +‬חגורה‪,‬‬
‫צבע אפרסק‪ 320 ,‬ש"ח‪ ,‬מידה‬
‫‪,02-6522251 ,38‬‬
‫‪052-3805386‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ספר ללימוד תאוריה‪ ,‬חדש‪,‬‬
‫הכולל‪ :‬תמרורים‪ ,‬חוגים‪ ,‬שאלון‬
‫ודיסק‪ 80 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪058-4159285‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬אופניים חשמליים‪ ,‬חלקים‬
‫ואביזרים במחיר ‪ 20-460‬ש"ח‪,‬‬
‫ב"ב‪050-5343924 ,‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬אוזניית בלוטוס חוט‬
‫נשלף‪ 60 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-7663458‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬סנדל בנות חדש‪ ,‬דר'‬
‫סטפ מידה ‪ 100 ,29‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-7663458‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מעקה בצורת ר' גודל‪,‬‬
‫‪ 3.65+0.58‬מטר גובה ‪1.20‬‬
‫מטר‪ 500 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-7663458‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שמלת ארועים למחותנת‬
‫בצבע נחושת ‪ ,XL‬ב‪200 -‬‬
‫ש"ח‪054-8487627 ,‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬חליפת נער‪ ,‬מידה ‪,14,16‬‬
‫‪ 3‬חלקים‪ ,‬תוצ"ח‪ 100 ,‬ש"ח‬
‫כ"א‪054-8487627 ,‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מעיל לגבר‪ ,‬חדש‪ ,‬תוצ"ח‪,‬‬
‫מידה ‪ ,XL‬ב‪ 250 -‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-8487627‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 2 ‬מעילים איכותיים‪,‬‬
‫חדשים‪ ,‬תוצ"ח לנשים ולכלות‪,‬‬
‫מידה ‪ ,26‬כ"א ‪ 500‬ש"ח‪,‬‬
‫‪050-4192023‬‬
‫(‪)52-52‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מגב הפלא חדש‪ 60 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-7663458‬‬
‫(‪52-53‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫מזל‬
‫כ”א ‪ -‬כ”ג בכסלו תשע”ז ‪7 21-23/12/2016‬‬
‫וברכה הלוח של הציבור החרדי‪/‬דתי ‪ 200,000‬עותקים בכל רחבי הארץ‪ .‬טלפון‪03-6162228 :‬‬
‫ביקוש‬
‫עבודה‬
‫‪ ‬מעוניין בעבודה עם‬
‫‪ ‬ברמת אביב גל ‪3-4‬‬
‫סייעת לצהרון וסייעת לתינוקיה‬
‫משרה מלאה‪ ,‬תנאים מצויינם‪,‬‬
‫הנהלה וצוות חרדי‪,‬‬
‫‪050-4199828‬‬
‫(‪53-53‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫קשישים‪ ,‬נאמן‪ ,‬מסור‪ ,‬בעל ‪ ‬למעון‪ ,‬בוילה‬
‫סבלנות ויחס חם ‪ +‬נסיון‬
‫יוקרתית‪ ,‬בפתח‪-‬תקווה‪,‬‬
‫בתחום והמלצות‪,‬‬
‫(‪ )51-18/17‬דרושה מטפלת מסורה‬
‫‪055-6672036‬‬
‫_____________________________________________ ואחראית‪ ,‬מ‪ 8:00 -‬עד‬
‫■ אדם מנוסה‬
‫בטיפול לטפל ‪ ,16:00‬ישנה אפשרות‬
‫בחולים סיעודיים מעונין‬
‫לחצי משרה‪ ,‬תנאים‬
‫פרטי או בבית חולים‪.‬‬
‫‪ )00-00(050-5489925‬מעולים למתאימה!‬
‫‪03-5791296‬‬
‫_____________________________________________ ‪,050-6006646‬‬
‫מעוניינת‬
‫מסורה‬
‫■ אשה‬
‫בקשישה‪ +‬עבודות בית ‪054-8520611‬‬
‫(‪)53-54‬‬
‫_____________________________________________‬
‫לטפל‬
‫זה הזמן למצוא עבודה!‬
‫‪1‬‬
‫‪4,000‬‬
‫‪www.glatjobs.co.il‬‬
‫‪ ‬עוזרת טבחית לישיבה‬
‫בבני‪-‬ברק‪ ,‬בבוקר‪ ,‬תנאים‬
‫טובים‪,03-6714802 ,‬‬
‫‪ ,053-3111238‬מיידי‬
‫(‪)52-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬סייעת לגן בגבעת שמואל‪,‬‬
‫גיל ‪ ,3-4‬לשעות הבוקר‪,‬‬
‫‪ 3-4‬ימים‪ 30 ,‬ש"ח לשעה‪,‬‬
‫____________________________________________ ‪ ‬למעון בב"ב‬
‫קלות‪03-6197601 .‬‬
‫דרושה מלאה אפשרות לצהרון בתוספת‬
‫(‪ )17-16/17‬מטפלת רצינית למשרה‬
‫‪052-7710558‬‬
‫תשלום‬
‫■ אברך בעל ניסיון מעוניין‬
‫(‪)52-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫לנערים לתינוקיה וטבחית וכן פתחית‬
‫ללמד שיעורים פרטיים‬
‫‪ ‬למשרה חלקית‪ ,‬קופאית‬
‫בוקר‪ ,‬תנאים מצויינים!‬
‫או מבוגרים‪054-8442722 .‬‬
‫(‪ )53-54‬למסעדה כשרה בבורסה בר"ג‪,‬‬
‫____________________________________________‬
‫(‪054-5841018 )17-16/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ימים א'‪-‬ה'‪ ,‬ש' ‪,11:30-15:30‬‬
‫‪ ‬נאמן‪ ,‬מסור ובעל המלצות‬
‫מעוניין בכל עבודת נקיון‪ ,‬זריז ‪ ‬לרשת מעונות דרושים ‪052-2450391 ,03-7527757‬‬
‫(‪52-53‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫מלאה‬
‫למשרה‬
‫מטפלות‬
‫ויסודי‪055-6672036 ,‬‬
‫(‪ )50-18/17‬בק‪.‬הרצוג‪ ,‬תנאים טובים‪  ,‬למעון חב"ד דרושות‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ )53-02/17‬עובדות מסורות‬
‫‪ ‬מעוניין במגורים בלילות‬
‫‪054-4499177‬‬
‫תמורת טיפול בזקן‪/‬בכל‬
‫_____________________________________________ ואחראיות‪.‬בערב בלבד!‬
‫(‪53-54‬ח) ‪* ‬מנהל משאבי‬
‫הצעה אחרת‪054-7938941 ,‬‬
‫אנוש‪ ,052-3873887 .‬טלי‪.‬‬
‫_____________________________________________‬
‫*סוכנים‬
‫מס‪.‬‬
‫יועץ‬
‫‬‫*רו"ח‬
‫ מאזור המרכז‪ ,‬בעלי נסיון ‪ ,053-3135772‬רונית‬‫‪ ‬מעוניין לעבוד במשק‪-‬‬
‫(‪)52-54‬‬
‫_____________________________________________‬
‫בית‪/‬בית‪-‬כנסת‪/‬פתוח‬
‫‪050-6651365‬ופנוי וקשרים בלבד!‬
‫‪ ‬נציגות מכירה למוקד‬
‫להצעות‪,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪[email protected]‬‬
‫למחזורי משכנתא‬
‫בפיזותרפיה‬
‫מתמחה‬
‫‪054-5663798‬‬
‫‪‬‬
‫(‪ )53-53‬בגבעתיים‪ ,‬שכר שעתי‬
‫_____________________________________________‬
‫מעוניין לעבוד בקליניקה‬
‫‪  052-7396092‬לפנימיה חרדית לבנות גבוה ‪ +‬בונוסים‪ ,‬אין‬
‫לרכישת נסיון‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫צורך בנסיון!!! הדרכה‬
‫(‪53-54‬ח) בב"ב‪ ,‬דרושה מדריכה‬
‫‪ ‬מזכירה מנוסה‬
‫והכשרה ע"ח החברה!!!‬
‫צנועה וירא"ש‪ ,‬כולל לינה‪,‬‬
‫מעוניינת בעבודה משרדית‬
‫‪( 03-6749811‬ניתן להשאיר א'‪-‬ה' ‪ ,9:00-15:00‬מייל ‪-‬‬
‫ ידע במחשבים ובהנה"ח ‪ +‬הודעה)‬‫(‪[email protected] )53-54‬‬
‫_____________________________________________‬
‫המלצות‪052-7692043 ,‬‬
‫(‪53-54‬ח) ‪ ‬מאזור המרכז דרוש‪/‬ה נייד‪052-8512851 :‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מזכ"ל עמותה של‬
‫‪077-4703237‬‬
‫פקס‪:‬‬
‫בעל‬
‫אנוש‪,‬‬
‫משאבי‬
‫מנהל‪/‬ת‬
‫(‪)51-54‬‬
‫_____________________________________________‬
‫רב‪ ,‬אנגלית‪ ,‬ניהו"ח‪ ,‬הו"ק‪,‬‬
‫נסיון מעל שנתיים בגיוס‬
‫‪ ‬דרוש תחזוקן לאולם‬
‫מרכב"ה‪ ,‬מס"ב‪ ,‬כספים‬
‫עובדים‪ ,‬שכר גבוה למתאימים שמחות גדול בב"ב‪ ,‬פרטים‬
‫ותרומות ‪ 12‬שנים‪,‬‬
‫‪ [email protected]‬בטל‪ ,055-9917408 :‬קו"ח‬
‫‪052-7633316‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫‪054-5663798‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪072-2740299‬‬
‫לפקס‬
‫(‪)53-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪)52-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫תורה‪,‬‬
‫ספרי‬
‫‪ ‬מתייג‬
‫‪ ‬מטפלת למעון יום‬
‫‪ ‬מדריך‪/‬כה שיקום‪,‬‬
‫פנוי‬
‫רציני‬
‫ומזוזות‪,‬‬
‫תפילין‬
‫למערך דיור לחרדים‬
‫_____________________________________________ במרכז ב"ב‪ ,‬מ‪.‬מלאה‪,‬‬
‫‪052-7153359‬‬
‫טל'‪:‬‬
‫לעבודה‪,‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫המתמודדים עם מחלה‬
‫‪ ‬בחורה אמינה מעוניינת ‪,03-5703853‬‬
‫נפשית‪ ,‬קו"ח לפקס‪:‬‬
‫‪050-5903001‬‬
‫(‪)53-54‬‬
‫במגורים תמורת עזרה לאישה‬
‫_____________________________________________‬
‫‪03-6196026‬‬
‫(‪51-54‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫מבוגרת‪050-5952474 ,‬‬
‫בירושלים‬
‫לעמותה‬
‫‪‬‬
‫(‪53-54‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫רכז‪/‬ת פדגוגי‪ 4 ,‬שעות ביום‪  ,‬לחברת שיווק דיגיטלי‬
‫תואר‬
‫‪ ‬בוגר נתיבות‬
‫המפעילה מוקד טלפוני‬
‫עולם‪,‬בניהול‪ ,‬שכר ‪ 4,000‬ש"ח‪* .‬נהג ב'‬
‫שני ‪ +‬אנגלית‪ ,‬נסיון‬
‫בר"ג דרושים‪/‬ות נציגי‪/‬‬
‫בירושלים למשרת בוקר‪,‬‬
‫במשרה בכירה בעסק‪/‬‬
‫ות שיווק‪ ,‬שיחות יוצאות‬
‫‪ 5,000‬ש"ח‪* .‬למכון באזור‬
‫עמותה‪/‬שרות ציבורי‪,‬‬
‫(לא מכירה)‪ ,‬שכר גבוה‪,‬‬
‫(‪52-53‬ח) בני‪-‬ברק‪ ,‬דרוש‪/‬ה מזכיר‪/‬ה‬
‫‪050-4160390‬‬
‫_____________________________________________‬
‫לעבודה משרדית‪ .‬א‪-‬ה‪ 8:00- ,‬מתאים לאימהות‪,‬‬
‫בפיזותרפיה‬
‫‪ ‬מתמחה‬
‫‪ 5,000 ,14:30‬ש"ח‪* .‬לארגון ‪054-7425005‬‬
‫מעוניין לעזור בקליניקה‬
‫בתחום‬
‫בני‪-‬ברק‬
‫באיזור‬
‫ארצי‬
‫‪[email protected]‬‬
‫(‪)51-54‬‬
‫לרכישת נסיון‪052-7396092 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪52-53‬ח) החינוך מנהל‪/‬ת משרד‪ ,‬שעות‬
‫נוחות‪ 7,000 ,‬ש"ח‪ .‬קריירה‪  ,‬בק‪ .‬אריה בפ"ת‪ ,‬דרוש‬
‫‪ ‬בחור מחפש עבודה‬
‫(‪ )53-53‬עובד למפעל יצור‪ ,‬עבודת יד‪,‬‬
‫בכל תחום‪ ,‬אפשרות לימים ‪072-2222262‬‬
‫(‪52-53‬ח) _____________________________________________ משרה מלאה‪ ,‬מ‪- 09:00 -‬‬
‫מתאימים‪058-4207206 ,‬‬
‫_____________________________________________ ‪ ‬דרושה מתאמת פגישות ‪ 17:30‬קו"ח לפקס‬
‫בר"ג‪ ,9:00-15:00 ,‬לא מכירות‪072-2555631 ,‬‬
‫טל'‪050-2436777 :‬‬
‫(‪ )53-54‬טל ‪03-5447262‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪)52-01/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬סוכן נמרץ למשרד תיווך ‪ ‬איש תחזוקה ‪ +‬ידע‬
‫ותיק בב"ב‪ ,‬תנאים טובים‪,‬‬
‫בחשמל למוסד חינוכי לבנות‬
‫קו"ח לפקס‪03-8007050 :‬‬
‫(‪ )53-53‬בב"ב‪ 6 ,‬ימים בשבוע בפקס‪:‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪073-2394620‬‬
‫‪ ‬דרושה מיידית בחורה‬
‫(‪52-53‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫רצינית ואחראית לצהרונית‬
‫‪  ,12:30-16:30‬למעון ברמת‪-‬אביב‬
‫בפתח‪-‬תקווה‪,‬‬
‫‪ ,052-3168162‬מאיה באווירה ביתית וחמה דרושות‬
‫הודעה‬
‫לפרטים‪:‬‬
‫(‪ )53-54‬ממלאות מקום‪ ,‬אפ' לקביעות‬
‫_____________________________________________‬
‫לפי חוק הזדמנות‬
‫בצהרון‪ ,‬בעלות נסיון‪ ,‬מיידי!‬
‫שווה ‪ ‬לצרכניה בבת‪-‬ים‬
‫בתעסוקה‪ ,‬כל מודעה‬
‫‪050-4088034‬‬
‫(‪)53-02/17‬‬
‫*קופאיות לבוקר‪/‬צהריים‬
‫_____________________________________________‬
‫בעיתון זה שיש בה‬
‫תוארה *סדרנית למשרה מלאה‪  /‬לקונדטוריה בירושלים‬
‫משרה מוצעת או‬
‫דרושים עובדים מגיל ‪28‬‬
‫מעל‬
‫שכר‬
‫חלקית‪,‬‬
‫להכשרה מקצועית או‬
‫שלוחה‪ -‬המינימום! ‪ ,03-5512122‬אפשרי לאחה"צ‪ ,‬טל'‪:‬‬
‫הודעה בדבר‬
‫‪053-3133344‬‬
‫(‪)53-54‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מתיחסת לשני המינים ‪052-6732122‬‬
‫דרושים‬
‫הודעה זו מהווה חלק‬
‫מלשון כל המודעות הנ“ל‬
‫המתפרסמות בעיתון זה‪.‬‬
‫‪ ‬לחברת כח אדם‬
‫בבני‪-‬ברק‪ ,‬דרושה עובדת‬
‫טלמרקטינג‪ ,‬כישורים‪:‬‬
‫ידע ונסיון בסביבה‬
‫ממוחשבת‪ ,‬שפה נוספת‬
‫(אנגלית ‪ -‬רוסית)‪ ,‬יתרון‪,‬‬
‫קו"ח למייל‪:‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫(‪)53-02/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מטפלת מסורה למשרה‬
‫מלאה‪/‬חלקית‪ ,‬תנאים מעולים‬
‫למתאימה מיידי‪,‬‬
‫‪054-8461589‬‬
‫(‪53-54‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬לרשת בגדי גברים‪,‬‬
‫עובדים‪ ,‬עדיפות עם נסיון‪,‬‬
‫עבודה במשמרות‪,‬‬
‫‪050-7410240 ,054-2327448‬‬
‫(‪53-02/17‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬לבית‪-‬מאפה בבני‪-‬ברק‪,‬‬
‫דרושים עובדים‪.‬‬
‫יוסי‪.050-7755442 :‬‬
‫יעקב‪050-8227125 :‬‬
‫(‪)53-54‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬למכללה חרדית‪ ,‬דרושה‬
‫עובדת עם נסיון בשירות‬
‫ובשיווק טלפוני‪.‬‬
‫עבודה בסביבה דינמית‬‫וחברותית (אוירה חרדית)‬
‫תנאים מעולים‬‫נסיון טלפוני בשיווק ומכירות ‪-‬‬‫חובה! קו"ח למייל‪:‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫(‪)52-01‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪)53-02/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪073-70-55-666 9‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ ‬כליצ'ן‪ ,‬כלי בישול‬
‫ומטבח סניפים ב"ב ו‪ -‬י‪-‬ם‬
‫דרושים‪/‬ות מוכרים‪/‬ות‬
‫למשמרות‪ ,‬תנאים טובים‬
‫מאוד למתאימים‬
‫‪058-6966136‬‬
‫‪054-7604012‬‬
‫(‪)51-54‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרושה מזכירה לשעות‬
‫אחה"צ למשוד תווך בר'‬
‫עקיבא "דלוקס נכסים‬
‫והשקעות" ‪ -‬קו"ח למייל‪:‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫עדיפות לבעלות רשיון‬
‫תיווך‬
‫(‪)52-01/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬לגן בפתח תקווה‪ ,‬סייעת‬
‫למשרה מלאה‪ ,‬תנאים‬
‫מעולים‪ .‬מיכל‪052-3361034 ,‬‬
‫(‪)52-54‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ל"נקי ‪ "10‬בבני‪-‬ברק‪,‬‬
‫דרושות קופאיות‪ ,‬עבודה‬
‫במשמרות‪053-5251291,‬‬
‫(‪)52-01/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬התפנה מקום בכולל‬
‫הלכה בתל‪-‬אביב‪ ,‬הסעות‬
‫מב"ב‪ ,‬מלגה הולמת‪ ,‬לפרטים‪:‬‬
‫‪050-4120616‬‬
‫(‪)52-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרושות טלפניות‪/‬מנהלות‬
‫משמרת למוקד התרמה חדש‬
‫באלעד של ארגון חסד גדול‬
‫נסיון חובה שכר גבוה!‬
‫‪052-7117086‬‬
‫(‪)52-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ל"נקי ‪ "10‬בבני‪-‬ברק‪,‬‬
‫דרוש נהג עם רשיון ג'‪/‬‬
‫רשיון עד ‪ 4000‬ק"ג‪,‬‬
‫לפרטים‪053-5251291 :‬‬
‫(‪)52-01/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרושה מטפלת‪/‬סייעת‬
‫למלאה‪ ,‬מיידית‪ ,‬אוירה חרדית‪,‬‬
‫ביתית ונעימה‪ ,‬בגבעת שמואל‪,‬‬
‫תנאים טובים למתאימות!‬
‫‪050-8883909‬‬
‫(‪)52-01/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬עובד מטבח לפלאפל‬
‫נחום ב"ב (ללא נסיון)‪ ,‬מ‪-‬‬
‫‪ ,07:30-13:00‬תנאים‬
‫מעולים‪052-2452278 ,‬‬
‫(‪52-53‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בחורה‪/‬אישה חרדית‬
‫אמינה ודייקנית להשגחה על‬
‫ילדים בין ‪ ,13:00-16:00‬ליד‬
‫עיריית ב"ב‪050-4160319 ,‬‬
‫(‪)52-01/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרושה מטפלת‬
‫לקבוצה של ‪ 5‬תינוקות‬
‫משרה מלאה‪ ,‬במעון‬
‫פרטי בגבעת שמואל‪,‬‬
‫שכר הולם!‬
‫‪ ,050-3277666‬טלי‬
‫(‪)52-01/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬רשת הכוללים ברכת‬
‫יוסף תורה‪ ,‬פותחים סניף‬
‫חדש בעיר יהוד ללימוד הלכה‪,‬‬
‫דרושים אברכים רציניים‪ ,‬מס'‬
‫המקומות מוגבל‪,‬‬
‫‪050-4182971 ,03-5241241‬‬
‫(‪52-53‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬למכבסת שלגית בב"ב‪,‬‬
‫שליח ‪ +‬רשיון נהיגה ב'‬
‫לעבודה קבועה‪ ,‬תנאים טובים‪,‬‬
‫‪050-8460282‬‬
‫(‪52-53‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫חדש! ■ "מתן‪ -‬סיעוד" בני‪-‬‬
‫‪ ‬שמעיה‪ :‬דרושים‬
‫סלמדנחפאותשי ברק‪ ,‬הרב כהנמן ‪,111‬‬
‫‪,052-8911058‬‬
‫עובדים‪,‬‬
‫(‪49-51‬ל) למציאת עבודה! עבודה דרושים מטפלים‪/‬ות‬
‫‪03-6191332‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה לקשישים‪/‬ות‪.‬‬
‫‪ ‬דרושה סייעת לגן ילדים‬
‫רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!‬
‫ניסיון!ניהול‪03-5782180 ,‬‬
‫חינוך והוראה‪ ,‬מזכירות‪ ,‬משרות אם‪ ,‬הנה"ח‪ ,‬ממשלתיות‪,‬‬
‫(‪)48-20/17‬‬
‫בגבעתיים‪ ,‬נסיון‪ ,‬ראש גדול‪.‬‬
‫_____________________________________________‬
‫גרפיקאי‪/‬ת‪ ,‬הייטק‪ ,‬נהגים‪ ,‬ע‪ .‬מהבית‪ ,‬גם לחסרי‬
‫‪ ,054-8031175‬כרמית‬
‫(‪ )51-2/17‬שירות ייעוץ אישי‬
‫‪ ‬לגן מעון דתי בפ"ת‪ ,‬דרושה‬
‫_____________________________________________‬
‫תעסוקתי ומקצועי‬
‫‪ 072-2222262‬המפתח שלכם לפרנסה מיידית סייעת לשעות‪11:00 :‬‬
‫‪ ‬למשרד רו"ח דתי בר"ג‪,‬‬
‫דרושה מזכירה בעלת נסיון ■‬
‫עד ‪,052-8226582 ,16:30‬‬
‫‪052-8530061‬‬
‫(‪52-01/17‬ל)‬
‫למלאה‪:‬‬
‫‪ ‬דרושה גרפיקאית‪/‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪[email protected]‬‬
‫(‪ )51-52‬קלדנית‪ ,‬לעבודה בבני‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬לר"ג דרוש נהג‬
‫‪ ‬לת"ת בב"ב מיידי!!! מורה ברק‪ ,‬ליומיים בשבוע‪,‬‬
‫ומחסנאי‪ ,‬חרוץ ורציני‪,‬‬
‫ללימודי חול לכיתות גבוהות הכרת ‪ indesign‬והקלדה לעבודה ‪ 5‬פעמים‬
‫וסייעת לצהרונית בגנים‪ ,‬קו"ח‪ :‬מהירה‪ ,‬חובה!!!‬
‫בשבוע‪ ,‬עבודה קבועה‪,‬‬
‫‪03-5794257 ,03-6190504‬‬
‫(‪ )51-52‬קו"ח לפקס‪:‬‬
‫_____________________________________________‬
‫תנאים טובים!‬
‫‪077-2204728‬‬
‫‪ ‬דרושה מוכרת לחנות‬
‫(‪052-6364614 )51-54‬‬
‫_____________________________________________‬
‫תכשיטים למשרה מלאה‪,‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫(ב"ב)‪  ,‬עובד למכבסה בב"ב‬
‫(‪)50-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫עדיפות לבעלת נסיון‬
‫מ‪ 13:00-20:00 -‬ידע בגיהוץ‪,‬‬
‫לנשוי)‪  ,‬להפצת עיתוני בוקר‬
‫‪052-7656224‬‬
‫(‪51-52‬ל) תנאים טובים (עדיפות‬
‫_____________________________________________‬
‫בבני‪-‬ברק‪ ,‬בעלי‪/‬ות קטנועים‪/‬‬
‫‪050-4112558‬‬
‫שמואל‪,‬‬
‫בגבעת‬
‫‪ ‬לגן‪-‬מעון‬
‫(‪50-53‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫רכבים‪,050-5322229 ,‬‬
‫דרושה סייעת ‪ +‬גננת‬
‫‪050-8822377‬‬
‫(‪)48-01/17‬‬
‫‪ ‬דרושה מטפלת‪/‬סייעת _____________________________________________‬
‫לחלקית‪/‬מלאה עם אהבה‬
‫למעון ברמת‪-‬גן‪ ,‬תנאים ‪ ‬לטחינת קמח ברחיים של‬
‫לילדים ולמקצוע‪ ,‬אחראית‬
‫יד (רוטל) בב"ב דרושים עובדים‬
‫טובים‪ ,‬שכר התחלתי‪,‬‬
‫וחרוצה ויצירתית‪,‬‬
‫בוגרי ישיבה‪053-3100363 ,‬‬
‫(‪ 30 )51-54‬ש"ח לשעה‪,‬‬
‫(‪)47-15/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ,052-3651355‬חנה‬
‫_____________________________________________‬
‫‪052-8280838‬‬
‫(‪  )17-01/17‬לסטודיו קטן ביפו‪ ,‬דרושה‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬למפעל ייצור ואריזה‬
‫תדמיתנית ‪ -‬תופרת‪ ,‬מנוסיה‪,‬‬
‫‪ ‬דרושים אנשים‪/‬נשים‬
‫בירושלים‪ ,‬דרושים‬
‫מקצועית ודייקנית‪ ,‬לפרטים‪:‬‬
‫למגון תפקידים‬
‫בתחוםלאורח ‪054-4596635‬‬
‫(‪)50-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫עובדים‪ ,‬משמרות בוקר ‪ -‬ההדרכה‪ ,‬ניהול ושיווק‬
‫צהריים‪052-7633612 ,‬‬
‫(‪ )51-54‬חיים בריא‪ ,‬עבודה מספקת‪  ,‬למעון חב"ד באור‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרושה מטפלת רצינית מאתגרת (הכשרה תינתן‬
‫יהודה‪ ,‬דרושות מטפלות‬
‫למתאימים)‪ ,‬לפרטים‪:‬‬
‫למעון בב"ב‪ ,‬לתינוקיה‪,‬‬
‫חרדיות ומנוסות למשרה‬
‫‪054-5707502‬‬
‫(‪)50-53‬‬
‫למשרה מלאה‪ ,‬תנאים‬
‫_____________________________________________‬
‫‪052-6770854‬‬
‫מלאה‪,‬‬
‫(‪)50-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מצויינים! ‪052-7002881‬‬
‫(‪  )51-54‬דרושה מטפלת אחראית‬
‫_____________________________________________‬
‫מחוייבים‬
‫■ משטרה ‪100‬‬
‫■ מגן דוד אדום ‪101‬‬
‫■ הצלה ‪1221‬‬
‫■ מכבי אש ‪102‬‬
‫■ המוקד העירוני ‪106‬‬
‫■ חברת חשמל ‪103‬‬
‫■ יד שרה ‪ -‬שיקום החולה‬
‫‪,03-6817222 ,02-6444444‬‬
‫‪04-8381704‬‬
‫■ האגודה למלחמה בסרטן‪-‬‬
‫טלמידע‪1-800-599995 :‬‬
‫טלתמיכה‪1-800-200444 :‬‬
‫■ מוקד חירום לקבלת‬
‫פקסים לאוכלוסית החרשים‬
‫ולקויי שמיעה פקס‪:‬‬
‫‪,8530161-04 ,03,5216445‬‬
‫‪,100-600-800-1‬‬
‫‪101-500-800-1‬‬
‫■ קו פתוח לקשישים‪-‬‬
‫מידע וייעוץ לגבי זכויות‬
‫‪ 02-6521218‬ג‘ ‪14:00-17:00‬‬
‫■ עזר מציון‪ -‬מוקד רופא‬
‫חירום שבת‬
‫בני ברק‪03-5742742 :‬‬
‫ירושלים‪02-5002111 :‬‬
‫■"ידידי נפש" עזר מציון‬
‫ קו ארצי לתמיכה נפשית‬‫‪1-800-30-30-12‬‬
‫■ "לב שומע" ‪ -‬יעוץ חינוכי‬
‫מקצועי ודיסקרטי‬
‫ומנוסה למעון חרדי בב"ב ‪  -‬דרושים‪/‬ות‬
‫מוקדנים‪ /‬ימים א'‪-‬ה' ‪21:00-23:00‬‬
‫‪ ‬ל"פרפרים"‬
‫(שיחות‬
‫טלפנים‪/‬ות‬
‫הלבשה פ‪.‬כץ למשרה מלאה‪/‬חלקית‪ .‬ות‪,‬‬
‫‪03-6145033 1599-50-32-32‬‬
‫אישית בב"ב‪ :‬מנהלות‬
‫לאה‪052-7120520 ,‬‬
‫בבני‬
‫לעבודה‬
‫יוצאות)‬
‫למשמרות ‪ +‬נסיון‬
‫‪ ‬לחברת הובלות במרכז‪ ,‬ברק‪ 6 .‬שעות‪ 30 ,‬ש"ח ■מרכז הסיוע לנשים דתיות‪-‬‬
‫‪ 24‬שעות ביממה‪ ,‬סודיות‬
‫במכירות חובה‪ ,‬משכורת דרושים נהגים חרוצים עם‬
‫בונוסים‪.‬‬
‫‪+‬‬
‫לשעה‬
‫נסיון‪ ,‬עד ‪ 12‬טון‪ ,‬תנאים‬
‫גבוהה ‪ +‬בונוסים‪,‬‬
‫מובטחת ‪02 -6730002‬‬
‫נסיון חובה‪.‬‬
‫(‪ )51-03/17‬טובים! ‪054-4703789‬‬
‫‪050-8266772‬‬
‫קו"ח לפקס‪ ■ :‬אנוש ‪ -‬קו למשפחות נפגעי‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בפ"ת מנהח"ש‪/‬ת סוג ‪  ,3‬דרוש‪/‬ה בתחום הביטוח ‪077-2204728‬‬
‫נפש ימים א‘‪,‬ד‘ בין השעות‬
‫חובה נסיון בחשבשבת‪ ,‬מכפל‪ - ,‬תנאים מעולים‪ ,‬אפשרות או למייל‪:‬‬
‫‪03-5400672 19:00-22:000‬‬
‫למשרת אם‪ ,‬פ"ת‪ ,‬מייל‪:‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫וורד‪ ,‬קו"ח ל‪:‬‬
‫(‪ ■ )46-54‬מוקד ינ“ר ‪ -‬ייעוץ נישואין‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪53-02/17‬ל) ‪,[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ראשוני המוקד הארצי ההתנד‪‬‬
‫(‪50-53‬ל) ‪ ‬רשת ביבי סטאר‬
‫‪03-6182118‬‬
‫פקס‪:‬‬
‫‪ ‬לבית הבראה "אם‬
‫_____________________________________________ מחפשת מוכרים‪/‬ות‬
‫בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי‬
‫וילד" דרושות מטפלות ‪ ‬בב"ב מטפלים‪/‬ות למעון לסניף פ"ת‪,‬‬
‫א‪-‬ה ‪02-6321600 10:00-18:00‬‬
‫עם‬
‫לאנשים‬
‫למרפא‬
‫עזרה‬
‫‪054-2290591‬‬
‫בתינוקיה‪ ,‬לעבודה‬
‫■"שמע בני" המרכז‪‬‬
‫מגובלות שכלית‪,‬‬
‫במשמרות‬
‫‪ ‬לחנות בייגל בגאולה להכוונה וחינוך ימים א‘‬
‫‪ ,073-2229992‬פקס‪:‬‬
‫ג‘ ה‘ ‪ 20:30-22:30‬בערב‬
‫(‪ )52-53‬בירושלים‪ ,‬דרושים‬
‫‪073-2229988 )51-54( 03-6172302/300‬‬
‫_____________________________________________ _____________________________________________‬
‫עובדים‪02-6511613 )50-53( 02-5375516 ,‬‬
‫‪ ‬מיידית!!! למעון בת"א ‪ ‬ברמת אביב‪ ,‬גיל‬
‫_____________________________________________ משגב המרכז להפניות והתאמת‬
‫(‪ 20‬ד' מב"ב)‪ ,‬דרושה מטפלת ‪ ,3-4‬סייעת לצהרון וסייעת‬
‫גדולה‬
‫מזון‬
‫לרשת‬
‫‪‬‬
‫דרושים‪/‬ות קופאים‪/‬יות‪ ,‬מומחים לבריאות הנפש‬
‫למשרה מלאה‪ ,‬שכר הולם! לתינוקיה‪ ,‬משרה מלאה‪,‬‬
‫‪ ,052-8750036‬אסתר‬
‫(‪ )51-54‬תנאים מצויינים‪ ,‬הנהלה וצוות מוכרנים‪/‬ות‪ ,‬סדרנים‪/‬יות‪ ,‬טל‪02-5808008 :‬‬
‫_____________________________________________‬
‫חרדי‪050-4199828 ,‬‬
‫(‪)52-53‬‬
‫ביפר‪03-6105404 :‬‬
‫_____________________________________________‬
‫איכותי‬
‫‪ ‬למעון יום‬
‫‪ ,052-6580906‬עבודה‬
‫עד‬
‫ש'‬
‫‪1/2‬‬
‫לגילאי‬
‫עובדת‬
‫דרושות‬
‫במרכז ב"ב‬
‫‪‬‬
‫מיידית!!!‬
‫(‪)50-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מטפלות חמות ומסורות ‪ 1.1/2‬ש'‪ ,‬עבודה במשמרות‬
‫‪ ‬למשרד בב"ב דרושה‬
‫בוקר ‪/‬אחה"צ‪ .‬ורד‪,‬‬
‫‪ ,7:30-16:00‬תנאים‬
‫(‪ )52-01/17‬מזכירה‪ ,‬ידע באופיס‪ ,‬שכר נאה ■ אוטובוסים ‪-‬‬
‫‪054-2022629‬‬
‫_____________________________________________‬
‫טובים למתאימות!‬
‫‪ ‬למעון מוביל בבני‪-‬ברק קו"ח לפקס ‪ 1533-6185736‬מודיעין אגד‪03-6948888 :‬‬
‫‪ ,054-8418594‬שרה‬
‫(‪)51-54‬‬
‫מודיעין דן‪6394444-03 :‬‬
‫_____________________________________________‬
‫בירושלים בחורים לכל מטפלת ‪,7:30-16:00‬‬
‫דרושה עובדת קוים‪* 2060 :‬‬
‫‪‬‬
‫שעות היום והלילה לינה עם לפרטים‪:‬‬
‫‪ 053-3108848‬לצהרון ברמת גן ■ רכבת ישראל ‪-‬‬
‫בבוקר)‬
‫(להתקשר‬
‫(‪)52-53‬‬
‫מבוגר‪,052-7907041 ,‬‬
‫‪,04-8564444 ,03-6117000‬‬
‫_____________________________________________ לשעות הצהריים‬
‫‪052-5180770‬‬
‫‪ ‬ליוסי מעליות‪ ,‬רקע‬
‫סלולרי ‪* 5770‬‬
‫‪ ‬עובד מקצועי לחנות בשר מכני‪/‬חשמל ‪ +‬רשיון‬
‫■ זמני נחיתת מטוסים‪:‬‬
‫בבני‪-‬ברק‪ ,‬לשמרה מלאה‪,‬‬
‫נהיגה‪ ,‬הכשרה במקום‪,‬‬
‫עברית‪03-9723333 :‬‬
‫‪050-2425596‬‬
‫באזור המרכז‪,‬‬
‫‪ 052-4767133‬אנגלית‪03-9723344 :‬‬
‫‪03-6160186‬‬
‫(‪)49-06/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪)47-54‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪)50-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫תחבורה‬
‫(‪)50-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪52-53‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪52-01/17‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫לחברת קוסמטיקה יוקרתית‬
‫באזור שוהם‬
‫דרושות עובדות‬
‫להדבקה ‪ /‬אריזה‬
‫(‪)52-53‬‬
‫_____________________________________________‬
‫דרושה גננת‬
‫דרושה‬
‫שכר ‪ +‬בונוסים למתאימות‬
‫כולל הסעות למקום‬
‫‪054-4827797‬‬
‫‪30-35‬‬
‫&‬
‫ל לשעה ‪ +‬בונוסים‬
‫מוקד תפילות מצ‬
‫בראשון לציון‬
‫דרושים נציגים‬
‫ליח‬
‫)לגברים‬
‫בלבד(‬
‫בעלי יכו‬
‫לת הסברה וכושר‬
‫ביטוי‬
‫ל‬
‫ש‬
‫יח‬
‫ות‬
‫יוצאות‬
‫ידע תנאים טובים!‬
‫בסי‬
‫סי במחשב ‪ -‬חובה‬
‫בוקר‪9:00-14:00 :‬‬
‫ערב‪15:00-20:00 :‬‬
‫‪052-7164855‬‬
‫לארגון הידברות‬
‫למרכז הכשרה‬
‫לנשים בבית שמש דרושה חשבת‬
‫‪ ‬מטפלת לחצי משרה‬
‫בפתח‪-‬תקווה‪ ,‬כולל עבודות‬
‫‪058-2650057‬‬
‫‪0‬‬
‫בית קלות‪ ,‬לפרטים‪:‬‬
‫בין ‪16:00 - 20:00‬‬
‫עד ‪ 12‬טון שכר הולם !!! רבקי‬
‫‪054-2300966‬‬
‫יועצת לימודים‬
‫(‪)53-02/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫רציני || אחראי || מסור‬
‫והמלצות‬
‫‪+‬נסיון‬
‫יוקרתית‬
‫קוסמטיקה‬
‫לחברת‬
‫דרוש‬
‫באלעד‬
‫‪ ‬לבי"ס‬
‫מאומצת‬
‫לעבודה‬
‫נכונות‬
‫למתן יעוץ‬
‫באזור שוהם‪ ,‬אשדוד‬
‫תנאים מעולים למתאימות קורות חיים‪:‬‬
‫מנקה לשעות הבוקר‬
‫למתעניינות בלימודים‬
‫‪ 40 ,9:00-12:00‬ש"ח לשעה‪,‬‬
‫בפקס‪ 03-5293197 -‬דרושים‪/‬ות‬
‫‪03-9074252‬‬
‫(‪)53-54‬‬
‫או בטל'‪ 053-4000200 -‬עובדי הדבקה‪ ,‬אריזה והלחמה‬
‫_____________________________________________‬
‫במגוון תחומים‬
‫‪ ‬עובד‪/‬ת לנקיות מטבח‬
‫שכר ‪ +‬בונוסים למתאימים‬
‫ושטיפת כלים בישיבה‬
‫כולל הסעות למקום!! דרישות התפקיד‪:‬‬
‫בבני‪-‬ברק‪ ,‬כ‪ 3 -‬שעות‪,13-16 ,‬‬
‫‪053-3111238‬‬
‫(‪)53-54‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 058-7650057‬רבקי מכירה ורישום לקורסים‬
‫‪ ‬מחפשים עבודה? אבחון‬
‫אווירה משפחתית‬
‫לרשת גני ילדים גדולה‬
‫והכוונה תעסוקתית‪/‬רגשית‪,‬‬
‫בבעלות חרדית בפ“ת‬
‫תנאים טובים‬
‫עפ"י שפת הגוף והפנים‪,‬‬
‫‪052-7123106‬‬
‫שכר בסיס ‪ +‬בונוסים‬
‫(‪53-53‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫לצהרון בצפון ת“א‬
‫דרוש נהג חלוקה למפעל‬
‫מזון בבני ברק‬
‫חירום‬
‫דרושה‬
‫שכר‬
‫בעלת נסיון של שנתיים לפחות בעמותות‬
‫למשרה חלקית‬
‫העבודה במשרדי הארגון בפתח תקווה‬
‫קו“ח למייל‪jobs @ htv.co.il :‬‬
‫‪VERED GRIF STUDIO‬‬
‫לוגו‬
‫נמרצ‪/‬ת‬
‫דרוש‪/‬ה עובד‪/‬תזול טוב‬
‫זול טוב‬
‫לכל מחלקות הסופר – עובדים כלליים‬
‫ירושלים בלבד!‬
‫עבודה במשמרות‪ 6 ,‬ימי בשבוע‬
‫תנאים סוציאליים מלאים‪ ,‬עבודה מיידית ‪ +‬קידום‬
‫כי זה משתלם לך‬
‫כי זה משתלם לך‬
‫מייל‪[email protected] :‬‬
‫טלפון‪ - 052-2438910 :‬ישראל‬
‫גננת‪/‬סייעת‪ ,‬לבוקר‪/‬צהרונית חובה נסיון במכירות‪/‬יעוץ‬
‫לאהפשרות‬
‫מ סעה‬
‫אלעד‬
‫קו“ח למייל‪:‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫לחברה המובילה בארץ במתן מענה‬
‫טלפוני אנושי לעסקים במגוון תחומים‬
‫לפרטים‪:‬‬
‫‪050-6528522‬‬
‫להתקשר בין השעות‪8:00-15:00 :‬‬
‫לרשת"אפטר סקול"‬
‫דרושים‪/‬ות‬
‫מדריכים‪/‬ות ‪ -‬סייעים‪/‬ות‬
‫לצהרונים‪ :‬ת"א‪ ,‬גבעתיים‪ ,‬פ"ת‬
‫‪‬מדריכים‪/‬ות‪ :‬שכר של ‪ ₪ 40-60‬לשעה‬
‫‪‬סייעים‪/‬ות‪ :‬שכר של ‪ ₪ 30-40‬לשעה‬
‫לפרטים‪052-7799634 :‬‬
‫קו עיתונות דתית ‪/ 8063182 /‬‬
‫דרושים‪/‬ות‬
‫נציגי‪/‬ות שירות לקוחות‬
‫למוקד שיחות נכנסות בפ“ת )קרית מטלון(‬
‫מאלעד)בוקר ‪ /‬אחה“צ(‬
‫גמישות‬
‫במשמרות‬
‫העבודה‬
‫להסעות‬
‫אפשרות‬
‫* הסעה מאלעד מותנת בכמות העובדים היומית‬
‫מותנית בכמות העובדים היומית‬
‫ההסעה‬
‫לפרטים נוספים‪077-9555-555 :‬‬
‫פקס‪ 077-9555-000 :‬הילה | ‪[email protected]‬‬

Similar documents