17 לאוגוסט 2016

Comments

Transcription

17 לאוגוסט 2016
‫הלוח המוכר בציבור החרדי מזל‬
‫וברכה ‪03-6162228‬‬
‫עותקים‬
‫‪200,000‬‬
‫הלוח הארצי‬
‫ברחבי הארץ‬
‫י”ג ‪ -‬ט”ו אב‬
‫תשע”ו‬
‫‪17-19/08/2016‬‬
‫פרסמו חינם‬
‫בירושלים‬
‫‪ ‬בקרן היסוד‪ ,‬אזור‬
‫‪ ‬בשמעיה‪ ,‬יחידת‪-‬דיור‪  ,‬בשיכון ג'‪ ,‬קרוב לחזו"א‬
‫בבניה‪ ,‬פנטהאוז ‪ 190‬מ"ר‬
‫מתחרד‪ 3 ,‬חד'‪ ,‬ק"ג‪ ,‬מסודרת‪ ,‬כ‪ 30 -‬מ"ר‪ ,‬רשומה‬
‫‪ +‬גג מוצמד בטאבו‪ ,‬ק"ד‪,‬‬
‫‪ 890,000‬ש"ח‪ .‬תיווך "אדר בטאבו כמחסן בתת‪-‬‬
‫‪ 8‬דיירים‪ ,‬קומה שלמה‪,‬‬
‫נכסים" ‪052-4834706‬‬
‫משופצת‬
‫(‪ )33-36‬חלקה‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫נפרד‪ 2,850‬ש"ח ‪ 3,400,000‬ש"ח‪ .‬א‪.‬פנחסי‪,‬‬
‫ב‪-‬‬
‫מושכרת‬
‫אחרונה‪,‬‬
‫‪ ‬בגפן‪ 3 ,‬חד'‪ ,‬ק"ד‪,‬‬
‫‪03-5799308‬‬
‫(‪)35-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫אלעד‬
‫‪ +‬מעלית‪785,000 ,‬‬
‫שמורה ומסודרת‪ ,‬מזגנים‪,‬‬
‫■ מציאה‪ ,‬בשיכון ג'‪,‬‬
‫ש"ח‪" .‬סלומון‪-‬נכסים‪-‬‬
‫‪ ‬לחוץ למכור?! קח מזומן ‪ 830,000‬ש"ח‪ .‬תיווך אדר‬
‫בשד' הנצי"ב‪ ,‬דירת גן ‪ ‬בריינס‪ ,‬ד‪.‬גג‪5.5 ,‬‬
‫נכסים‪ )33-36( 052-4834706 ,‬והשקעות"‬
‫תוך ‪ 24‬שעות‪ ,‬בבלעדיות‬
‫(‪ )35-35‬מפוארת‪ 100 ,‬מ' עם‬
‫"ישראל אלבלינק שוק הנדל"ן" _____________________________________________ ‪052-7652801‬‬
‫חדרים‪ ,‬כ‪ 145 -‬מ"ר‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬גמ"ח חינם בנדל"ן!!! גינה וחניה ו‪ 2-‬יחידות‬
‫‪ 2-2.5‬חדרים‬
‫‪050-4156317 ,052-3251213‬‬
‫קומה ג'‪ ,‬יפה ושקטה‬
‫(‪)35-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מושכרות‪ - 2,900,000 ,‬במיקום מצויין‪.‬‬
‫‪ ‬במישלט ‪ 2.5‬חד' כ‪60-‬‬
‫ומנוסה‬
‫ותיק‬
‫מתווך‬
‫מ"ר‪ ,‬נוף‪ 710,000 ,‬ש"ח‪ .‬תיווך בתחום מוכן לייעוץ ללא ש"ח‪.‬‬
‫דופלקסים‬
‫תיווך‪23‬ש‪.‬ב"במאירוביץ "מקסימום נדלן"‬
‫קוק‬
‫הרב‬
‫"ישראל‬
‫‪ ‬בבלעדיות‬
‫‪052-4834706‬‬
‫נכסים"‬
‫"אדר‬
‫‪054-4340843‬‬
‫(‪ )33-36‬שום תשלום בכל הנוגע‬
‫(‪)35-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬באהרונוביץ איזור שיכון‬
‫ה'‪ ,‬דופלקס ענק‪ ,‬חדש‪,‬‬
‫מפואר‪ 290 ,‬מ"ר למטה ‪5‬‬
‫חד' ‪ 145‬מ"ר למעלה יחידה‬
‫נפרדת ‪ 3‬חד' ‪ 70‬מ"ר בנוי ‪70‬‬
‫מ"ר מרפסת ק"ד ‪ +‬מעלית‪.‬‬
‫א‪.‬פנחסי‪03-5799308 ,‬‬
‫(‪)35-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 3-3.5‬חדרים‬
‫(‪)34-38‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 10‬מילים ‪ 1,000,000‬קוראים‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫(‪)35-38‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫■‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫■‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫■‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪■ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ■ ‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪■  ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪‬‬
‫‪■  ‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ■ ‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪wwwzlbrcom‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬ע"י בר‪-‬אילן‪ 3 ,‬חד'‪ ,‬ק"ב‪,‬‬
‫‪ 890,000‬ש"ח‪ ,‬מיידי‪ .‬תיווך‬
‫יעקב‪054-4901948 ,‬‬
‫(‪)35-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬באזור מתחרד‪ ,‬ברח'‬
‫מעפילים‪ 3 ,‬חד'‪ ,‬ק"א ‪+‬‬
‫אפשרות לתוספת (למטה‬
‫בנו)‪ 850,000 ,‬ש"ח‪ ,‬בלעדי‬
‫תיווך יעקב‪054-4901948 ,‬‬
‫(‪)35-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בנרקיס‪ 3 ,‬חד'‪ ,‬כ‪ 80-‬מ"ר‪,‬‬
‫פינוי בינוי ‪ .‬תיוך "אדר נכסים"‬
‫‪052-4834706‬‬
‫(‪)33-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בדקל‪ 3 ,‬חד'‪,‬ק‪ .‬כניסה‪,‬‬
‫כ‪ 80-‬מ"ר‪ ,‬מיידית‪ ,‬מפתחות‬
‫במשרד‪ 990,000 ,‬ש"ח ‪ .‬תיוך‬
‫"אדר נכסים" ‪052-4834706‬‬
‫(‪)33-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫לפרטים‪052-5808034 :‬‬
‫מזל‬
‫וברכה ‪03-6162228‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 4-4.5‬חדרים‬
‫‪ ‬בבר אילן‪ 4 ,‬חד'‪ ,‬ק"א‪ ,‬כ‪-‬‬
‫‪ 98‬מ"ר‪ ,‬שמורה‪ ,‬סלון גדול ‪+‬‬
‫מחסן‪ ,‬פינוי גמיש‪1,200,000 ,‬‬
‫ש"ח‪ .‬תיווך אדר נכסים‪,‬‬
‫‪052-4834706‬‬
‫(‪)33-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪)34-38‬‬
‫_____________________________________________‬
‫לשנה!‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫בית שמש‬
‫(‪)34-37‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 3-3.5‬חדרים‬
‫‪ ‬מציאה! דירת ‪ 3‬חד'‪,‬‬
‫קומה נמוכה‪ 465,000 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫תיווך רומן‪052-7731832 ,‬‬
‫(‪)35-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪11%‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬למגורים‪/‬השקעה‪,‬‬
‫במיקומים מעולים‪ ,‬החל מ‪-‬‬
‫‪ 380,000‬ש"ח בהתאם למלאי‬
‫הדירות‪ ,‬תשואה גבוהה!‬
‫אקסלוסיב שיווק וניהול נדל"ן‪,‬‬
‫‪054-5233623‬‬
‫(‪)34-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בשדרות‪-‬רגר‪ ,‬קרוב‬
‫לאוניברסיטה‪ ,‬מחולקת‪,‬‬
‫משופצת‪ ,‬מרוהטת ומושכרת‬
‫לסטודנטים ב‪ 6,000 -‬ש"ח‪.‬‬
‫‪ 940,000‬ש"ח‪ .‬אור‪-‬לנכס‪,‬‬
‫‪050-9500075‬‬
‫(‪)35-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ביהודה‪-‬הלוי‪ ,‬מחולקת‪,‬‬
‫משופצת מדהים‪ ,‬מרוהטת‬
‫ומושכרת ב‪ 4,100 -‬ש"ח‪,‬‬
‫קרקע‪ 700,000 ,‬ש"ח‪ .‬אור‪-‬‬
‫לנכס‪050-9500075 ,‬‬
‫(‪)35-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בשכונה ב'‪ ,‬קומת קרקע‪,‬‬
‫מחולקת ומושכרת ב‪4,200 -‬‬
‫ש"ח ‪ +‬מבחר נכסים גדול‪.‬‬
‫תיווך רומן‪052-7731832 ,‬‬
‫(‪)35-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫באר שבע‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬בבלעדיות "ישראל‬
‫אלבלינק שוק הנדל"ן" ‪-‬‬
‫ברשב"ם‪ 4 ,‬חד'‪ ,‬מרווחת ‪+‬‬
‫נוף‪ 1,250,000 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫ישראל‪.052-3251213 ,‬‬
‫אהובה‪050-5886828 ,‬‬
‫(‪)35-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫תיווך גילה‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 4-4.5‬חדרים‬
‫_____________________________________________‬
‫תון‬
‫‪ ‬בבלעדיות "ישראל‬
‫אלבלינק שוק הנדל"ן" ‪-‬‬
‫דופלקס ‪ 6‬חד'‪ ,‬מושקע‪,‬‬
‫אפשרות לחלוקה‪.‬‬
‫ישראל‪.052-3251213 ,‬‬
‫אהובה‪050-5886828 ,‬‬
‫(‪)35-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫אלבלינק שוק הנדל"ן" ‪-‬‬
‫בר' חיא‪ ,‬דופלקס ‪ 5‬חד'‬
‫‪ +‬גג ענק‪ ,‬רציני למכור!‬
‫ישראל‪.052-3251213 ,‬‬
‫אהובה‪050-5886828 ,‬‬
‫(‪)35-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪03-5797756‬‬
‫לרכישת‬
‫(‪  )33-33‬בלעדי!! בקרית משה‪,‬‬
‫ומכירת דירה‪050-5308742 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪052-7610603‬‬
‫בני ברק‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ ■ )35-35‬דירת גן ענקית ברח' דירת‪-‬גג‪ 3 ,‬מפלסים‪ ,‬כ‪-‬‬
‫‪ ‬בלעדי!! בסוקולוב‬
‫הלוחמים‪/‬במברגר‪ 6 ,‬חד' ‪ 280‬מ"ר‪ 8 ,‬חדרים‪ ,‬ק"ד‪,‬‬
‫‪ ‬לוח דירות‬
‫חינםלמוכר‪ - ,‬השלושה‪4 ,‬‬
‫מטופחת ‪ +‬גג גדול אופ'‬
‫חד'‪,‬שטח גדולים‪+‬סלון של כ ‪70‬‬
‫יום)‬
‫(מתעדכן כל‬
‫משופצת ‪15 +‬מ'‬
‫מ'‪ ,‬סה"כ כ‪ 250 -‬מ' עם לחלוקה בקלות (מדרגות‬
‫גם‬
‫למשכיר‪,‬‬
‫לקונה‪,‬מתיווך ועוד‪ ,‬מנוהל פרטי בצד להרחבה‪,‬‬
‫נוף‪ +‬חצר עם עצי פרי‪ ,‬חיצוניות) ‪ +‬מעלית‬
‫דירות‬
‫‪1,690,000‬‬
‫חזית‪ ,‬מיידית‪,‬‬
‫‪ 3,200,000‬ש"ח‪ .‬בלעדי ‪ +‬חניה‪3,550,000 ,‬‬
‫ע"י מומחה לנדל"ן‪.‬‬
‫נדלן‬
‫"יאיר‬
‫ש"ח‪.‬‬
‫תיווך ש‪ .‬מאירוביץ הרב ש"ח‪" .‬סלומון‪-‬נכסים‪-‬‬
‫‪dira4me.co.il‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪"052-7633978 )35-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ )35-35‬קוק ‪ 050- 5308742 23‬והשקעות"‬
‫‪2‬‬
‫דירת‬
‫‪ ‬בזבוטינסקי‪,‬‬
‫חצאים‪ ,‬קומה ‪  ,2‬בהרצוג‪ 4 ,‬חד'‪,‬‬
‫‪052-7652801‬‬
‫‪03-5797756‬‬
‫(‪)35-35‬‬
‫(‪_____________________________________________ )28-28‬‬
‫חד' ‪2 +‬‬
‫משופצת‪ .‬תיווך יוסף יגן‪ ,‬יפהפיה ‪ 95‬מ' ‪+‬‬
‫מעלית‬
‫‪+‬‬
‫הורים‬
‫יחידת‬
‫‪,052-2243454‬‬
‫אמינות וותק ‪ 17‬שנה!‬
‫בבנין מטופח ומפואר‪,‬‬
‫הנהלה דתית בלייקווד בארה“ב‬
‫מייל ‪-‬‬
‫‪" .2,100,000‬יאיר נדלן"‬
‫‪[email protected]‬‬
‫(‪ )35-35‬אזרחי ישראל יכולים לקנות בתים בניו ג‘רזי ארה“ב‬
‫‪052-7633978‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪com‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪  )35-35‬באזור בלוי‪/‬אבטליון‪90 ,‬‬
‫ניסנבוים‬
‫ברח'‬
‫‪‬‬
‫מ"ר‪ ,‬ענקית‪ ,‬ק"ב ‪ +‬מעלית‪,‬‬
‫המבוקש‪ 4 ,‬חד'‪ ,‬בבנין בנין מטופח‪ 1,760,000 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫חדש ‪ +‬מרפסת שמש‪ ,‬מפתח ב‪" -‬אפיק נכסים"‬
‫‪03-5791514‬‬
‫תוכניות יפות במשרד‬
‫(‪)35-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫תיווך אשכנזי‪,‬‬
‫‪ ‬באזור צפניה!! במיקום‬
‫‪03-5791770‬‬
‫(‪ )35-36‬שקט‪ 100 ,‬מ"ר‪ ,‬יפהפיה‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בשיכון ג'‪ 3-4-5 ,‬חד' משוקעת‪ ,‬סלון גדול! ק"ב‪,‬‬
‫חזית‪ 2,190,000 ,‬ש"ח‪" .‬אפיק‬
‫מרווחים בבנין חדש‪,‬‬
‫נכסים" ‪,03-5791514‬‬
‫בית פרטי למכירה עם‬
‫דיירתגינה במחיר‪ :‬הכנסה נטו לאחר‬
‫במשרד‬
‫תוכניות יפות‬
‫‪053-3128884‬‬
‫עם‬
‫ומסודר‬
‫משופץ‬
‫מוגנת‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ )35-35‬אחורית וכניסה ישירה מחניה‪ 70.000$ .‬כל ההוצאות‪:‬‬
‫תיווך אשכנזי‪,‬‬
‫‪ ‬דירות מפרט גבוה מקבלן‪:‬‬
‫‪03-5791770‬‬
‫(‪ 5.5 )35-36‬חד'‪ 5 ,‬חד' ‪ 4.5‬חד' בשיכון חצי מדו משפחתי ‪ 4‬חד‘ ענקית‬
‫_____________________________________________‬
‫במציאה‪:‬‬
‫)בתמונה משמאל( מערכות‬
‫‪$‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪03-5785777‬‬
‫לפרטים‪:‬‬
‫ה'‪,‬‬
‫‪4-4.5-5‬‬
‫ה'‪,‬‬
‫‪ ‬בשיכון‬
‫‪.0‬‬
‫חימום וגג ומטבח הכל חדש‪.‬‬
‫‪75‬‬
‫באזור‬
‫חדשה‪,‬‬
‫בבניה‬
‫חד'‬
‫בבניה‪,‬‬
‫קוק‬
‫בהרב‬
‫ב‬
‫מ‬
‫‪‬‬
‫חי‬
‫ר‬
‫בית טורי ) בתמונה מימין (‬
‫מציאה‪:‬‬
‫מרווחות‪,‬‬
‫תוכניות‬
‫יוקרתי‪,‬‬
‫חד'‪,‬‬
‫‪3‬‬
‫ו‪-‬‬
‫מפוארים‬
‫פנטהאוזים‬
‫חניה‬
‫ויפה‬
‫מסודר‬
‫קומות‬
‫‪2.5‬‬
‫‪$‬‬
‫‪0‬‬
‫צמודה שוכרים כבר ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫‪55.00‬‬
‫החל מ‪ 1,430,000 -‬ש"ח‪.‬‬
‫נוף פתוח‪ ,‬בתיווך‬
‫אשכנזי‪03-5791770 ,‬‬
‫(‪ )35-36‬פולטוב נכסים‪ 052-3646632 ,‬המלצות ינתנו מלקוחות מרוצים שבדקו אותנו‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בהרצוג‪ 3.5 ,‬חד'‪ ,‬סוכה‪,‬‬
‫‪ ‬מבחר דירות ונכסים‬
‫משופצתכ חדשה‪ ,‬ק"ק‪ ,‬מיידי‪,‬‬
‫למכירה‪/‬השכרה בכל‬
‫‪ 1,480,000‬ש"ח‪ .‬פולטוב‬
‫רחבי העיר‪" .‬אלמוג‬
‫‪052-3646632‬‬
‫נכסים‪,‬‬
‫‪ ‬ברח' חנה סנש‪ ,‬דירת ■ ברח' חגי בבנין עם‬
‫נכסים" רבי עקיבא ‪,56‬‬
‫בבניה‪,‬‬
‫קוק‬
‫בהרב‬
‫לדירת‬
‫מחולקת‬
‫חד'‪,‬‬
‫‪7‬‬
‫גן‪,‬‬
‫‪‬‬
‫מעלית‪ ,‬דופלקס בק"ג‬
‫‪,03-6166105/4‬‬
‫פנטהאוזים מפוארים ו‪ 3 -‬חד'‪ 4 ,‬חד' דירת ‪ 2‬חד'‬
‫ויחידה ‪ 80‬מ'‪ 3 ,‬חד' ומעליה ‪2‬‬
‫‪,054-8483810‬‬
‫ש"ח‪.‬‬
‫‪1,430,000‬‬
‫מ‪-‬‬
‫החל‬
‫‪+‬גינה‪ ,‬הכל משופץ‪,‬‬
‫‪058-7878784‬‬
‫מושכרות חד' ‪ 50‬מ' ‪ +‬גג‪ ,‬אפשר‬
‫(‪)35-35‬‬
‫‪052-3646632‬‬
‫נכסים‪,‬‬
‫פולטוב‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ )34-38‬שלושת הדירות‬
‫_____________________________________________‬
‫לחלק‪2,300,000 ,‬‬
‫‪ ‬בבירנבוים‪ ,‬מחולקת‬
‫סוכה‪,‬‬
‫חד'‪,‬‬
‫‪3.5‬‬
‫בהרצוג‪,‬‬
‫יש‬
‫ש"ח‪,‬‬
‫ב‪9,000-‬‬
‫‪‬‬
‫ש"ח‪ ,‬גמיש‪ .‬בלעדי‬
‫ל‪ 4 -‬דירות נפרדות‪,‬‬
‫משופצת כחדשה‪ ,‬ק"ק‪ ,‬מיידי‪ ,‬אפשרות לתוספת‬
‫בניה‪ ,‬תיווך ש‪ .‬מאירוביץ הרב‬
‫‪ 1,480,000‬ש"ח‪ .‬פולטוב‬
‫ב‪ 3 -‬מפלסים‪ ,‬תשואה‬
‫בלעדי‬
‫ש"ח‪.‬‬
‫‪2,850,000‬‬
‫(‪ )34-38‬תיווך ש‪ .‬מאירוביץ הרב קוק ‪050-5308742 23‬‬
‫נכסים‪052-3646632 ,‬‬
‫של ‪ 13,000‬ש"ח‬
‫_____________________________________________‬
‫קוק ‪03-5797756 050-5308742 23‬‬
‫בחודש ‪ +‬אופציות‬
‫(‪)23-23‬‬
‫‪ ‬רוצה למכור? לקנות‬
‫_____________________________________________‬
‫הרחבה‪3,000,000 ,‬‬
‫דירה? בתיווך ‪,super house‬‬
‫קניית ‪03-5797756‬‬
‫(‪ ■ )12-12‬בסעדיה גאון‬
‫_____________________________________________‬
‫למכירה ללא דמי תיווך‪,‬‬
‫"סלומון‪-‬נכסים‪-‬‬
‫ש"ח‪.‬‬
‫מפוארת ומושקעת‬
‫דירה רק ‪ 1%‬עמלה במקום‬
‫והשקעות"‬
‫דופלקסים‬
‫בק"ג ‪ 110‬מ"ר‪ ,‬מעליה‬
‫(‪ 2% )35-35‬אצל המתחרים‪ ,‬צלצל‬
‫‪052-7652801‬‬
‫(‪32-35‬ל) ‪ ‬בטכורש (ליד הרב‬
‫_____________________________________________ עכשיו‪054-3355874 ,‬‬
‫בנויות ‪ 3‬יחידות‬
‫_____________________________________________‬
‫בגולומב‪,‬‬
‫‪ ‬חדש!!!‬
‫‪7‬‬
‫דופלקס‪,‬‬
‫גאון)‪,‬‬
‫עמרם‬
‫שמושכרות ב‪8,400-‬‬
‫‪ ‬דרושות דירות לקניה בכל‬
‫פנטהאוזים‪6 ,‬חד‪ ',‬ודירות‬
‫הארץ לחברה ממשלתית‪ ,‬ע‪ .‬חד' ‪ +‬יחידה מושכרת‪ ,‬ש"ח‪+‬חניה בטאבו‬
‫‪3-4‬חד'‪ ,‬מ‪ 1,550,000 -‬ש"ח‪.‬‬
‫בלעדי‪" .‬אפיקי נדלן‬
‫שאפשר לעשות ממנה‬
‫משתלמת "נדל"ן כהלכה"‬
‫תיווך‪-‬ישוב‪-‬הארץ‪,‬‬
‫‪,054-8474843‬‬
‫בועז"‬
‫יחידה‪ ,‬יש תוכניות‬
‫_____________________________________________ ‪055-66-88-111‬‬
‫‪052-3344721 ,03-8007000‬‬
‫(‪)33-36‬‬
‫(‪_____________________________________________ )35-35‬‬
‫‪050-4156080‬‬
‫(‪ )35-35‬לעשות מעלית‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בבניין‪-‬חדש באנילביץ‬
‫וילות ובתים‬
‫‪ 3,700,000‬ש"ח‪ .‬בלעדי‬
‫היוקרתי‪ ,‬דירות יוקרה גדולות‪,‬‬
‫‪ ‬ברמת אהרון ברח'‬
‫‪3-4-5‬חד'‪ .‬תיווך‪-‬ישוב‪-‬הארץ‪,‬‬
‫תיווך ש‪ .‬מאירוביץ הרב‬
‫‪ ■ 052-3344721‬באדמור מרוזין‪ ,‬בית רבי חייא‪ ,‬דירת גג‪6 ,‬‬
‫‪,03-8007000‬‬
‫(‪ )35-35‬יפה עם כניסה פרטית‪ ,‬חד'‪ 200 ,‬מ"ר‪ ,‬לחזית‪ 4 ,‬קוק ‪050-5308742 23‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מ"ר‪,‬‬
‫‪400‬‬
‫חד'‪,‬‬
‫‪10‬‬
‫ענקית‬
‫במרים‪-‬‬
‫בבנין‪-‬חדש‬
‫‪03-5797756‬‬
‫‪‬‬
‫(‪)28-28‬‬
‫דיירים‪ ,‬חניה‪ ,‬פינוי גמיש‪_____________________________________________ ,‬‬
‫הנביאה‪ ,‬פנטהאוז ‪5‬חד'‪ ,‬דירות הסלון והחדרים ענקיים‪,‬‬
‫תיווך‬
‫ש"ח‪.‬‬
‫‪4,000,000‬‬
‫‪ 6.5‬מיליון ש"ח‪ .‬בלעדי זילברברג‪ ■ ,03-5754412 ,‬הורדנו את המחיר‬
‫‪3-4-6‬חד'‪ ,‬ענקיות‪ .‬תיווך‪-‬‬
‫ישוב‪-‬הארץ‪,03-8007000 ,‬‬
‫בתחילת רח' ריינס‬
‫הרב‬
‫מאירוביץ‬
‫ש‪.‬‬
‫תיווך‬
‫‪052-2236671‬‬
‫‪052-3344721‬‬
‫בק"ג‪ ,‬דופלקס ‪,3+3‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ )35-35‬קוק ‪[email protected] 050-5308742 23‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪5‬חד'‪,‬‬
‫בחזו"א‪-‬עזרא‪,‬‬
‫(‪ 120 )35-38‬מ'‪+‬גג‪ ,‬ללא‬
‫‪‬‬
‫‪03-5797756‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪  )12-12‬בטרומפלדור‪,‬‬
‫מפוארת‪ 150 ,‬מ"ר‪ ,‬החל‬
‫דופלקס‪ +,‬מעלית‪ ,‬לא מתאים‬
‫פנטהאוזים ודירות גן ‪5‬חד'‪ ,‬מפוארת ומשוקעת‬
‫מ‪ 2,250,000 -‬ש"ח‪ .‬תיווך‪-‬‬
‫לחלוקה‪2,100,000 ,‬‬
‫‪ ‬סמוך לשיכון ה'‪ ,‬פנטאוז מרפסת ענקית עם נוף‬
‫ישוב‪-‬הארץ‪,03-8007000 ,‬‬
‫לים‪ ...‬ש"ח‪.‬תיווך ש‪ .‬מאירוביץ‬
‫‪052-3344721‬‬
‫‪ 1,680,000‬ש"ח‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ )35-35‬יוקרתי בבנייה! על הנייר‪,‬‬
‫בבלעדיות הרב קוק ‪23‬‬
‫לפרסום כניסה‪ 18 -‬חודש‪" 3,000,000 ,‬אלמוג נכסים" ר"ע ‪,56‬‬
‫‪050-5308742‬‬
‫‪,03-6166105/4‬‬
‫ש"ח‪ ,‬תיווך "חנוכת הבית"‬
‫בלוח‬
‫‪058-7878784‬‬
‫_____________________________________________ ‪03-5797756‬‬
‫‪053-3157272 03-6162228‬‬
‫(‪)13-13‬‬
‫(‪_____________________________________________ )35-35‬‬
‫משכנתא‬
‫בכל מצב!‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫דירות‬
‫למכירה‬
‫‪ ‬בבעל התניא קומה‬
‫■ ברח' הרב ניסים‬
‫‪ ,5‬מעלית‪ ,‬דופלקס ענק‬
‫בבנין מפואר עם מעלית‪,‬‬
‫‪ 230‬מ"ר‪ 7 ,‬חדרים‪,‬‬
‫דירת ‪ 5‬חד'‪ ,‬מפוארת‬
‫משוקע ויפהפה‪,‬‬
‫ומושקעת (שלא המעולם‬
‫‪ 3,100,000‬ש"ח לא‬
‫הזה)‪ ,‬ק"ג לא אחרונה‪,‬‬
‫לחלוקה!!! א‪.‬י נכסים‬
‫משכנתאות לרכישת ‪ 2,400,000‬ש"ח‪ .‬בלעדי‬
‫והשקעות‪052-6321306,‬‬
‫(‪ )35-35‬דירה ולכל מטרה! תיווך ש‪ .‬מאירוביץ הרב‬
‫_____________________________________________‬
‫קוק ‪050-5308742 23‬‬
‫■ בשיכון ד' ברח'‬
‫גם אם כבר יש‬
‫הנכס ‪03-5797756‬‬
‫מהר"ל המבוקש‪,‬‬
‫(‪)30-30‬‬
‫משכנתא על‬
‫_____________________________________________‬
‫‪64‬‬
‫חד'‬
‫דופלקס ק"ב‪2 ,‬‬
‫ליווי אישי עד לקבלת ■ ‪ 5‬חד' בחזון איש קרוב‬
‫מ"ר‪ ,‬מעליה ‪ 4‬חד' ‪76‬‬
‫לנחמיה‪ ,‬ק"ג (ללא גג)‪,‬‬
‫מ"ר‪ 2,350,000 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫הכסף בפועל!‬
‫חזית‪ 3 ,‬כ"א‪ ,‬כ‪ 120 -‬מ'‪,‬‬
‫בלעדי תיווך ש‪.‬‬
‫מאירוביץ הרב קוק ‪23‬‬
‫ואופ' להרחבה של כ‪30 -‬‬
‫‪050- 5308742‬‬
‫מ'‪ 2,160,000 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫‪03-5797756‬‬
‫בלעדי תיווך ש‪ .‬מאירוביץ‬
‫(‪)23-23‬‬
‫_____________________________________________‬
‫הרב קוק ‪ 23‬ב"ב‬
‫■ בסנהדרין בר"ג‪ ,‬ליד‬
‫‪03-5797756‬‬
‫שיכון ג' ‪ +‬מעלית‬
‫‪050-5308742‬‬
‫שבת‪ 6 ,‬חד' דופלקס‪,‬‬
‫(‪)33-33‬‬
‫_____________________________________________‬
‫משכנתאות‬
‫ק"‪ 175 ,9‬מ'‪+‬‬
‫מרפסת בטוח תשלמו פחות‪ ■ .‬ברח' ניסנבוים לפני‬
‫גג ‪ 95‬מ'‪5,250,000 ,‬‬
‫‪ 058-3232933‬תחילת בניה ע"י קבלן‬
‫ש"ח‪ ,‬מיידי‪ .‬תיווך ש‪.‬‬
‫רח' טל חיים ‪ 8‬ב"ב אמין‪ ,‬דירות ‪ 5‬חד'‪,‬‬
‫מאירוביץ הרב קוק ‪23‬‬
‫חזית‪ ,‬מרפסות שמש‪,‬‬
‫ב"ב ‪03-5797756‬‬
‫מול אולמי ויז'ניץ בני ברק‬
‫כ‪ 135-‬מ'‪2,380,000 ,‬‬
‫‪050-5308742‬‬
‫(‪)6-6‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ ברח' התנאים ‪ 5‬חד' ש"ח כולל חניה‪ .‬בלעדי‬
‫חדרים‬
‫‪5+‬‬
‫תיווך ש‪ .‬מאירוביץ הרב‬
‫עורפי ק"א כ‪ 100-‬מ'‬
‫בבלעדיות‪,‬‬
‫ברק‪,‬‬
‫‪ ‬בבני‬
‫חניה בטאבו‪+‬סוכה‪ ,‬אופ' קוק ‪050-5308742 23‬‬
‫באזור העיריה‪ 6 ,‬חדרים‪200 ,‬‬
‫‪03‬‬‫‪5797756‬‬
‫‪1,800,000‬‬
‫‪,‬‬
‫להרחבה‬
‫(‪)1-1‬‬
‫מ"ר‪ ,‬משופצת ומושקעת‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ )35-38‬ש"ח‪ .‬בלעדי תיווך ש‪.‬‬
‫קומת קרקע‪050-4157122 .‬‬
‫‪ 5 ■ 23‬חד'‪ ,‬חדישה‪ ,‬ברח'‬
‫_____________________________________________‬
‫דירה אחרונה בשיכון מאירוביץ הרב קוק‬
‫שמעיה‪ ,‬ליד רמב"ם‪,‬‬
‫‪‬‬
‫ג'‪ 5 ,‬חד'‪ ,‬ק"א‪ ,‬מפרטי ‪050- 5308742‬‬
‫ק"ג‪ ,‬יפה וגדולה‪ ,‬עם‬
‫‪03-5797756‬‬
‫_____________________________________________‬
‫גבוה‪ ,‬כניסה פחות מחצי‬
‫(‪ )28-28‬נוף ומאווררת‪ 3 ,‬כ"א‬
‫שנה‪ .‬תיווך ‪ BA‬יזמות‪ ■ ,‬בקרית משה ‪ 5‬חד'‬
‫עם מעלית‪2,450,000 ,‬‬
‫‪,03-6138886‬‬
‫ק"ה מושקעת עם‬
‫ש"ח‪ .‬תיווך ש‪.‬‬
‫‪054-4980159‬‬
‫(‪ )35-35‬נוף ומעליה דירת חדר‬
‫מאירוביץ הרב קוק ‪23‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בשיכון ג'‪ ,‬קרוב לחזו"א ושרותים עם אפשרות‬
‫‪050-5308742‬‬
‫בתחילת בניה‪ 6 ,‬חד'‪140 ,‬‬
‫לתוספת בניה‪ +‬גג ענק‪03-5797756 -‬‬
‫(‪)25-25‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מ"ר‪ ,‬ק"א‪ ,‬חזית‪ ,‬ניתנת‬
‫יש אפש' לכניסה נפרדת‬
‫לחלוקה (‪ 8‬דיירים)‪ ,‬מפרט‬
‫‪ 4-4.5‬חדרים‬
‫‪ 2,300,000‬מחדר המדרגות‪ +‬מחסן‬
‫עשיר‪ ,‬קבלן‬
‫אמין‪ )35-35(03-5799308,‬גדול וחניה‪  3,000,000 ,‬בשיכון ה'‪ 4.5 ,‬חד'‪,‬‬
‫א‪.‬פנחסי‪,‬‬
‫ש"ח‪.‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 2‬דירות אחרונות‪ ,‬מפרט‬
‫ש"ח‪ .‬בלעדי תיווך ש‪.‬‬
‫בבנימין‬
‫לרציניים!!‬
‫‪‬‬
‫גבוה‪ ,‬בתחילת בניה‪ ,‬למהירי‬
‫אברהם‪ 5 ,‬חד'‪ ,‬כ‪ 140 -‬מ"ר‪ ,‬מאירוביץ הרב קוק ‪23‬‬
‫החלטה! תיווך ‪ BA‬יזמות‪,‬‬
‫‪050-5308742‬‬
‫מפוארת‪ ,‬רק ‪.1,765,000‬‬
‫‪054-4980159 ,03-6138886‬‬
‫(‪)35-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫נדל"ן הקריה‪03-5797756 ,054-8472222 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪  )10-10‬באזור העיריה‪ 4 ,‬חד'‪,‬‬
‫‪050-3000121‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ ■ )35-35‬בר"ע‪ 6 ,‬חד' גדולים‪ 100 ,‬מ"ר‪ ,‬ק"א‪ ,‬חזית‪,‬‬
‫מוכרים‪/‬‬
‫חינם!‬
‫‪‬‬
‫משופצת‪ 1,900,000 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫פרסמו"באפיקי נדל"ן בק"א‪ ,‬כ‪ 120-‬מ'‪3 ,‬‬
‫שוכרים‬
‫א‪.‬פנחסי‪03-5799308 ,‬‬
‫(‪)35-35‬‬
‫אמין‪ ,‬כ"א‪ ,‬חזית‪,‬מחולקים‬
‫_____________________________________________‬
‫בועז" וקבלו שירות‬
‫ל‪ 2 -‬דירות‪  1,900,000 ,‬בלעדי! בשיכון ג'‪ ,‬בבנין‬
‫מהיר ומקצועי‪,‬‬
‫(‪ )35-35‬ש"ח‪ .‬בלעדי תיווך ש‪ .‬חדש‪ 4 ,‬חד'‪ 95 ,‬מ"ר‪ ,‬ק"ב‬
‫‪050-4156080‬‬
‫_____________________________________________ מאירוביץ הרב קוק ‪ + 23‬מעלית ‪ +‬חניה ‪ +‬מחסן‪,‬‬
‫‪ ‬באזור הושע‪7 ,‬ח'‪ ,‬ק"א‪,‬‬
‫כניסה מיידית‪1,900,000 ,‬‬
‫חזית ‪ +‬מעלית ‪ +‬סוכ הגדולה ‪050-5308742‬‬
‫ש"ח‪ .‬א‪.‬פנחסי‪03-5799308 ,‬‬
‫(‪)35-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ +‬מחסן‪ 2,750,000 ,‬ש"ח‪03-5797756 .‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪  )7-7‬במתתיהו‪ 4.5 ,‬חד'‪110 ,‬‬
‫"אפיק נכסים" ‪03-5791514‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מ"ר נטו ‪ +‬אופציה ‪ 13‬מ"ר ‪+‬‬
‫(‪ ■ )35-35‬בבן דוד ליד רח'‬
‫‪ ‬באזור רמז‬
‫לקראת‪+‬גמר עוזיאל‪ 5.5 ,‬חד'‪ ,‬חזית‪ ,‬רצפה ועמודים‪ ,‬ק"ב‪ ,‬חזית‪3 ,‬‬
‫חזית‬
‫ק"א‪,‬‬
‫בניה‪5 ,‬ח'‪,‬‬
‫כ"א‪ ,‬משופצת ברמה גבוהה‪,‬‬
‫‪ 3‬כ"א עם ממ"ד‬
‫י‪.‬הורים‪ 2,300,000 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫‪ 2,350,000‬ש"ח‪ .‬א‪.‬פנחסי‪,‬‬
‫ומעלית‪ ,‬ק"א‪,‬‬
‫"אפיק נכסים"‬
‫‪ 2,200,000 ,03-5791514 053-3128884‬ש"ח‪ .‬תיווך ‪03-5799308‬‬
‫(‪)35-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪)35-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ש‪ .‬מאירוביץ הר' קוק ‪ ‬לזריזים!!! בקרבת‬
‫‪ ‬באזור דסלר!! ‪6‬ח'‪,‬‬
‫הראשונים!!! ‪ 4‬חד'‬
‫‪050-5308742 23‬‬
‫חדשה‪ ,‬יפהפיה‪ ,‬ק"ג ‪+‬‬
‫(‪ + )51-51‬מעלית ‪ +‬חניה‬
‫‪03- 5797756‬‬
‫מעלית‪ ,‬חזית‪ 3 ,‬כ"א‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 2,550,000‬ש"ח‪" .‬אפיק‬
‫‪ ‬בויז'ניץ‪/‬עזרא‪5 ,‬חד'‪ ,‬משותפת!!! ‪ +‬סוכה!!!‬
‫נכסים" ‪,03-5791514‬‬
‫‪ +‬יחידת הורים!!!‬
‫(‪ )35-35‬חדשה ומושקעת ‪+‬‬
‫‪053-3128884‬‬
‫כחדשה!!! ‪1,580,000‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בלנדא!! ‪ 5‬חד'‪ 127 ,‬מ"ר‪ ,‬יח"ד ‪ +‬חניה ומחסן‪,‬‬
‫ש"ח‪ .‬אלוני נכסים‪,‬‬
‫ק"ג‪ ,‬עורף ‪ +‬חניה‪ 2,780,000 2,390,000 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-7610603‬‬
‫(‪)35-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪053-3102926‬‬
‫ש"ח‪" .‬אפיק נכסים"‬
‫(‪33-36‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בקוטלר‪ 4 ,‬חד'‪ 90 ,‬מ"ר‪,‬‬
‫‪053-3128884 ,03-5791514‬‬
‫(‪ ■ )35-35‬ברח' חברון‪ ,‬ק"ג‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ק"ב‪ ,‬אופציה מאושרת ליחידת‬
‫‪ ‬באזור מרום שיר היוקרתי‪ ,‬טריפלקס מושקע‪5 ,‬‬
‫דיור‪ .1,920,000 ,‬תיווך עוצמה‪,‬‬
‫ק"ג‪ ,‬עורפית‪ 3 ,‬חד'‪ +‬יחידה חד'‪ ,‬ק"ג‪052-7113508 1,750,000 ,‬‬
‫(‪)35-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫של ‪ + 2‬סוכה‪ ,‬מרפסת‬
‫בקלות ל‪ 5 -‬ש"ח (לא לחלוקה)‪.‬‬
‫‪ ‬באביעד‪ 4 ,‬חד'‪85 ,‬‬
‫שמש‪ -‬ניתן להפוך‬
‫תיווך ש‪ .‬מאירוביץ הרב מ"ר‪ ,‬ק"ב‪ .1,470,000 ,‬תיווך‬
‫חד'‪ 2,350,000,‬ש"ח‪ .‬תיווך‬
‫‪050-5308742‬‬
‫‪23‬‬
‫קוק‬
‫‪052-7113508‬‬
‫עוצמה‪,‬‬
‫"חנוכת הבית" ‪053-3157272‬‬
‫(‪)35-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪03-5797756 )35-38‬‬
‫(‪  )10-10‬באבוחצירא‪ 4 ,‬חד'‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ ברח' מלצר ‪ 5.5‬חד'‬
‫ברח' סנהדרין בר"ג‪ ,‬ק"ד‪ ,‬אופציה‪.1,300,000 ,‬‬
‫כ‪ 140-‬מ"ר‪ ,‬ק"ב שניתן‬
‫ש"ח‪■ +‬‬
‫בבנין תיווך עוצמה‪,052-7113508 ,‬‬
‫להשכיר ב‪2,000-‬‬
‫ליד שיכון ג' בב"ב‬
‫‪03-6193412‬‬
‫(‪)35-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מחסן של ‪ 45‬מ'‪ ,‬לא‬
‫מעלית‪ ,‬חדש ומפואר עם מעלית‬
‫מתאים לדיור‪,‬‬
‫שבת נשארו דירות‬
‫מושקעת‪,‬‬
‫של לפרסום‬
‫‪ 5 2,700,000‬חד'‪ .‬בלעדי תיווך ש‪.‬‬
‫ש"ח‪ .‬תיווך ש‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫קוק‬
‫הרב‬
‫מאירוביץ‬
‫בלוח‬
‫מאירוביץ הרב קוק ‪23‬‬
‫ב"ב ‪03-5797756‬‬
‫ב"ב ‪03-5797756‬‬
‫‪03-6162228‬‬
‫‪050-5308742‬‬
‫(‪050-5308742 )24-24‬‬
‫(‪)6-6‬‬
‫_____________________________________________‬
‫_____________________________________________‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫* בכפוף לתקנון המתפרסם בעמ' ‪2‬‬
‫■‬
‫‪ 2‬י”ג ‪ -‬ט”ו אב תשע"ו ‪17-19/08/16‬‬
‫הלוח של הציבור החרדי‪/‬דתי ‪ 200,000‬עותקים בכל רחבי הארץ‪ .‬טלפון‪03-6162228 :‬‬
‫‪9/2/11‬‬
‫‪22‬בבלעדיות בקובלסקי‪4/8/10 ,‬‬
‫‪43/11/10‬חד'‪ ,‬מפוארת‪,‬‬
‫בשח"ל‪,‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫קומה ב'‪4 ,‬חד'‪ ,‬כ‪100 -‬‬
‫‪ 110‬מ"ר‪ ,‬מפרט גבוה‪,‬‬
‫‪ 1,900,000‬ש"ח‪ .‬תיווך‪-‬‬
‫מ"ר מפוארת!!! חזית‪,‬‬
‫ישוב‪-‬הארץ‪,03-8007000 ,‬‬
‫‪ avine‬נדל"ן הקריה‪,‬‬
‫‪.1,590,0000‬‬
‫‪zahav net‬‬
‫■‬
‫■‬
‫_____________________________________________ ■‪052-3344721‬‬
‫‪054-8472222 ,050-3000121‬‬
‫(‪)35-35‬‬
‫(‪_____________________________________________ )35-35‬‬
‫‪ ‬בחגי‪ 3.5 ,‬חד'‪ ,‬סלון ענק‪,‬‬
‫‪ ‬ברבי יוסי‪ 4 ,‬חדרים‪,‬‬
‫■‬
‫‪ 90‬מ"ר בשיפוץ‪ ,‬חלוקה ‪ 3‬כ"א‪ ,‬שמורה‪1,800,000 ,‬‬
‫ע"פ בקשת לקוח ק"ק ש"ח‪ .‬תיווך‪-‬ישוב‪-‬הארץ‪,‬‬
‫■‬
‫‪052-3344721 ,03-8007000‬‬
‫כניסה פרטית אפשרות ■‬
‫(‪)35-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בלעדי‪ 4 ,‬ח'‪ 100 ,‬מטר‬
‫לגינה ‪1,585,000‬‬
‫■‬
‫בטאבו באזור יואל‪ ,‬בנין מסודר‪,‬‬
‫נכסים‬
‫"סלומון‬
‫ש"ח‪.‬‬
‫■‬
‫■‬
‫דירה מפוארת‪ ,‬קומה ב'‪ ,‬חזית‪,‬‬
‫והשקעות"‬
‫■‬
‫‪ .2,100,000‬תיווך אלטרנטיב‪,‬‬
‫■‪052-7652801‬‬
‫■ (‪054-5500263 )35-35‬‬
‫(‪)35-35‬‬
‫_____________________________________________ _____________________________________________‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫‪145,‬‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‪area‬‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫‪ ‬בלעדי!!‬
‫‪ ‬מציאה!!! ענקית כ‪100-‬‬
‫באברבנאל ■‬
‫■‬
‫משופצת לחלוטין‪+‬‬
‫בבנין חדש‪ 4 ,‬חדרים‪,‬‬
‫מ"ר‪5+ ,‬‬
‫ממ"ד‪+‬מ‪.‬שמש‪ +‬מחסן‪,‬‬
‫מטופחת‪ ,‬ק"ד ‪ +‬סוכה‬
‫ש"ח‪ ,‬לחטוף!!!‪,‬‬
‫‪1,710,000‬‬
‫‪avine‬‬
‫‪zahav‬‬
‫‪ +‬מעלית ‪ +‬חניה‪■■ net il ,‬‬
‫‪050-4160390‬‬
‫תיווך‬
‫(‪)35-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‪ 1,580,000‬ש"ח‪" .‬סלומון ■‬
‫‪ ‬באזור חבקוק‪ ,‬ק"ג‪,‬‬
‫נכסים והשקעות"‬
‫דירת ‪ 95‬מ"ר ‪ 3 +‬כ"א‪ +‬גג‬
‫■■‬
‫■‬
‫_____________________________________________ ■‬
‫‪052-7652801‬‬
‫(‪ )35-35‬בטון של ‪ 95‬מ"ר לבניה‪+‬‬
‫■‬
‫אפשרות למעלית‪2,400,000 ,‬‬
‫■‬
‫‪ ‬בראבד‪ 4 ,‬חדרים‪,‬‬
‫ש"ח‪,‬גמיש‪ ,‬תיווך "חנוכת‬
‫‪ 75‬מ"ר‪ ,‬משופצת‪,‬‬
‫הבית" ‪053-3157272‬‬
‫(‪)34-37‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫■‬
‫ק"ג (ללא)‪ 3 ,‬כ"א‪,‬‬
‫■ ברח' אבן שפרוט דירת‬
‫מיידי‪1,550,000 ,‬‬
‫‪ ■4‬חד'‪ 92 ,‬מ' חולקה‬
‫ש"ח‪" .‬סלומון‪-‬נכסים‪-‬‬
‫ל‪ 3-‬יחידות משופצות‬
‫■והשקעות"‬
‫■‬
‫‪www‬‬
‫‪zlbr com‬‬
‫(‪■ )35-35‬בק‪ .‬כניסה‪ ,‬מחולקת ל‪3‬‬
‫‪052-7652801‬‬
‫_____________________________________________‬
‫יחידות שניתן להשכיר‬
‫■‬
‫‪ ‬בלעדי!! בנויפלד‪,‬‬
‫■‬
‫ב‪ 7,500-‬ש"ח‪ ,‬המחיר‬
‫‪ ■4‬חדרים‪ 90 ,‬מ"ר‪■ ,‬‬
‫‪ 1,700,000‬ש"ח‪ .‬תיווך‬
‫משופצת‬
‫ומושקעת‪,‬ק"ג ■ש‪ .‬מאירוביץ הרב קוק ‪23‬‬
‫■נוף‪ ,‬חזית ‪ +‬סוכה‪,‬‬
‫■‬
‫‪050-5308742‬‬
‫‪ +‬אופציה להרחבה‪,‬‬
‫‪ 1,540,000‬ש"ח‪,‬‬
‫■‪03-5797756‬‬
‫■‬
‫(‪)34-34‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫גמיש‪" .‬סלומון‪-‬נכסים‪ ■ -‬ברח' פרל ■‬
‫קרוב לרח'‬
‫■והשקעות"‬
‫‪03-6162228‬חד'‪+‬‬
‫(‪ )35-35‬רמב"ם‪4 ,‬‬
‫‪■ 052-7652801‬‬
‫■‬
‫_____________________________________________‬
‫■■‬
‫מרפסות‪ ,‬חזית‪■,‬‬
‫ח'‬
‫‪4‬‬
‫מציאה‪,‬‬
‫בלעדי‪,‬‬
‫‪‬‬
‫משופצים‪ ,‬קומה ב'‬
‫בגבעת רוקח‪95 ,‬‬
‫■‬
‫מטר‪,‬כ‪ 94 -‬ואחרונה‪ ,‬עם אישור‬
‫משופצת ‪ 3 +‬יחידות‪,‬‬
‫מטר בטאבו‪ ,‬מושקעות מאוד‪■ ,‬שכנים לבניה על■ הגג‪,‬‬
‫■‬
‫ש"ח‪ .‬בלעדי‬
‫‪ 2.5‬מליון‪ ,‬פינוי מיידי‪.‬‬
‫‪■ 1,900,000‬‬
‫תיווך ■‬
‫אלטרנטיב‪054-5500263 ,‬‬
‫תיווך ש‪ .‬מאירוביץ הרב‬
‫(‪■ )35-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫קוק ‪050-5308742 23‬‬
‫‪ ‬ברבי עקיבא אזור‬
‫‪■ 03- 5797756‬‬
‫■שמואל הנביא‪ 4.5 ,‬חד'‪■■ ,‬‬
‫(‪)33-33‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ענקית‪ ,‬כ‪ 115 -‬מ"ר‪,‬‬
‫■ מציאה ברח' ירושלים‬
‫■קומה ג' ואחרונה‪ ,‬גג‬
‫■■‬
‫ליד רח' חברון‪■4 ,‬חד'‬
‫בטון‪ ,‬ב‪ ■ 1,950,000 -‬משופצים חזית ק"ב‪,‬‬
‫ש"ח‪ .‬להב נכסים‪,‬‬
‫‪ 1,750,000‬ש"ח‪ .‬בלעדי‬
‫(‪■■ )35-35‬‬
‫‪050-4177750‬‬
‫מאירוביץ הרב‬
‫תיווך ש‪.‬‬
‫■‬
‫_____________________________________________‬
‫■ ‪www‬‬
‫■‬
‫קוק ‪050- 5308742 23‬‬
‫‪ ‬בבניה מתקדמת‬
‫‪03-5797756‬‬
‫בשלוש השעות נותרו‬
‫(‪)28-28‬‬
‫_____________________________________________‬
‫בניסנבוים ■‬
‫חדרים‬
‫דירות‬
‫■ תחילת‬
‫לפני‬
‫אחרונות‪4 ,‬מ"ר■ ■■‬
‫■גדולות‪ ,‬כ‪105 -‬‬
‫בניה ע"י קבלן אמין‪,‬‬
‫מרפסת‬
‫בבנין מפוארת‪ ,‬איכותי‪■ ,‬דירות ‪ 4‬חד'‪,‬‬
‫חניה‪■ ,‬‬
‫החל מ‪-‬‬
‫■ב‪ 1,550,000 -‬ש"ח‪ .‬להב שמש‪,‬‬
‫‪050-4177750‬‬
‫נכסים‪,‬‬
‫■‬
‫‪ 1,850,000‬ש"ח‪ ■.‬תיווך‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪■ )35-35‬‬
‫■‬
‫‪ ‬בהזדמנות‪ ,‬לקראת בניה ש‪ .‬מאירוביץ הר' קוק ‪23‬‬
‫באזור ניסנבוים‪4 ,‬ח'‪ ,‬כ‪■ 050-5308742 120 -‬‬
‫מ"ר! מרפסת שמש ■‬
‫וחניה! ■‪■ 03- 5797756‬‬
‫(‪)1-1‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 1,900,00‬ש"ח‪ ,‬תשלומים‬
‫"אפיק ■■‬
‫נוחים!!! תוכניות ב‪-‬‬
‫■‬
‫חדרים‬
‫‪■ 3-3.5‬‬
‫נכסים" ‪,03-5791514‬‬
‫■ (‪  )35-35‬בפלמח‪ 2.5 ,‬חד'‪,‬‬
‫■‬
‫‪053-3128884‬‬
‫■‬
‫שתי מרפסות ‪ +‬אופציה‪,‬‬
‫■‬
‫_____________________________________________ ■‬
‫‪ ‬באזור רמב"ם‪ ,4 ,‬גדולה‪,‬‬
‫תיווך‪-‬‬
‫‪ 1,150,000‬ש"ח‪.‬‬
‫■‬
‫ק"ב‪ ,‬חזית ‪ +‬מעלית‪3 ,‬כ"א‪■ ,‬‬
‫ישוב‪-‬הארץ‪,03-8007000 ,‬‬
‫פתוחה‪ ,‬סוכה גדולה ‪ +‬חניה‪050-3034110 ,‬‬
‫(‪)35-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 1,780,000‬ש"ח‪ ,‬מיידי‪■ .‬‬
‫חד'‪,‬‬
‫"אפיק ■‬
‫‪ ‬באפשטיין‪■ 3 ,‬‬
‫נכסים" ‪03-5791514‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ )35-35‬מרווחת‪ 75 ,‬מ"ר‪ ,‬ק"ב‬
‫יצחק ניסים‬
‫‪ ‬באזור‬
‫משופצת ‪ +‬סוכה גדולה‪,‬‬
‫■‬
‫‪ 43-3.5‬חד'‪ ,‬ק"ד‪,‬‬
‫באצבע בניה‪,‬‬
‫‪ 1,520,000‬ש"ח‪* .‬ברח'‬
‫■‬
‫חזית! ‪ 88‬מ"ר‪1,790,000 ,‬‬
‫טבריה‪ 3 ,‬חד' ‪ +‬מרפסות‪75 ,‬‬
‫ש"ח‪" .‬אפיק נכסים"‬
‫מ"ר‪ ,‬ק"א‪ ,‬שמורה‪1,550,000 ,‬‬
‫‪■■ 053-3128884‬‬
‫‪,03- 5791514‬‬
‫(‪ )35-35‬ש"ח‪ ,‬גמיש‪ .‬א‪.‬פנחסי‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫‪03-5799308‬‬
‫■‬
‫(‪)35-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בהושע!! ‪ 4‬חד'‪82 ,‬‬
‫■‬
‫‪ ‬בדב גרונר‪ 3 ,‬חד'‪ ,‬ק"ב‬
‫מ"ר‪ ,‬ק"ג ‪ +‬מעלית!! הכל‬
‫ואחרונה‪ ,‬אופציה ‪.1,210,000‬‬
‫חדש!! ‪ 1,900,000‬ש"ח‪.‬‬
‫■‬
‫■‬
‫תיווך עוצמה‪,052-7113508 ,‬‬
‫"אפיק נכסים"‬
‫‪■■ ,03-5791514‬‬
‫_____________________________________________ ‪03-6193412‬‬
‫‪053-3128884‬‬
‫(‪)35-35‬‬
‫■‬
‫(‪_____________________________________________ )35-35‬‬
‫■‬
‫*‬
‫*‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫‪2‬‬
‫‪8‬‬
‫‪2‬‬
‫‪8‬‬
‫‪129‬‬
‫‪319‬‬
‫‪120‬‬
‫‪300‬‬
‫‪173‬‬
‫‪163‬‬
‫‪424‬‬
‫‪399‬‬
‫■‬
‫‪ ‬בפרדס כץ‪ ,‬מיקום‬
‫מעולה!! ‪ 3‬חד'‪ ,‬ענקית‬
‫לקראת בניה‪ ,‬ק"ב‪1,270,000 ,‬‬
‫ש"ח‪" .‬אפיק נכסים"‬
‫■‬
‫‪053-3128884 ,03-5791514‬‬
‫(‪)35-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בבלעדיות! בבן‪-‬דוד‪,‬‬
‫‪3‬חד'‪ ,‬גדולה‪ ,‬חזיתית‪ ,‬מעלית‪,‬‬
‫‪ 1,550,000‬ש"ח‪ .‬תיווך‪-‬‬
‫ישוב‪-‬הארץ‪,03-8007000 ,‬‬
‫■‬
‫‪052-3344721‬‬
‫(‪)35-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫‪ ‬בבלעדיות! ברח' שח"ל‪,‬‬
‫‪ ■3‬חדרים‪ ,‬חזית‪ ,‬מפוארת‬
‫ומשוקעת‪ ,‬בנין חדש ‪ +‬חניה‪,‬‬
‫■‬
‫מיידית‪ 1,550,000 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫תיווך‪-‬ישוב‪-‬הארץ‪,‬‬
‫‪052-3344721 ,03-8007000‬‬
‫(‪)35-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בדוד‪-‬המלך‪ 2.5 ,‬חד'‪,‬‬
‫■‬
‫ק"ק‪ 70 ,‬מ"ר ‪ +‬אופציה‬
‫‪ 1,350,000‬ש"ח‪ .‬תיווך‪-‬‬
‫ישוב‪-‬הארץ‪,03-8007000 ,‬‬
‫‪052-3344721‬‬
‫■‬
‫(‪)35-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בנורדאו‪3 ,‬חד'‪ ,‬משופצת‬
‫■‪ ■+‬אופציה למרפסת ‪50 +‬מ'‬
‫בגג‪ .‬תיווך‪-‬ישוב‪-‬הארץ‪,‬‬
‫‪050-3034110 ,03-8007000‬‬
‫(‪)35-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בדב‪-‬גרונר‪ ,‬בנין‪-‬חדש‪,‬‬
‫דירת‪-‬גן‪3 ,‬חד'‪60 ,‬מ' ‪20 +‬מ'‪,‬‬
‫מרפסת‪ .‬תיווך‪-‬ישוב‪-‬הארץ‪,‬‬
‫■‬
‫■‬
‫‪050-3034110 ,03-8007000‬‬
‫(‪)35-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בז'בוטינסקי‪ ,‬מחולקת ל‪-‬‬
‫‪■2‬יחידות משופצת ומושכרות‪,‬‬
‫תיווך‪-‬‬
‫ש"ח‪6 .‬‬
‫‪6 1,430,000‬‬
‫‪43‬‬
‫ישוב‪-‬הארץ‪,03-8007000 ,‬‬
‫‪050-3034110‬‬
‫(‪)35-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫‪ ‬בז'בוטינסקי‪ 3 ,‬חד'‪,‬‬
‫‪3‬כ"א‪ ,‬משופצת ‪ +‬אופציה בגג‬
‫ובצד‪ .‬תיווך‪-‬ישוב‪-‬הארץ‪,‬‬
‫‪050-3034110 ,03-8007000‬‬
‫(‪)35-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫‪2.5‬חד'‪,‬‬
‫בבני‪-‬אברהם‪,‬‬
‫‪6 zlbr‬‬
‫‪3‬‬
‫אופציה‪■,‬‬
‫‪www‬‬
‫‪com‬‬
‫‪6‬קומה‬
‫משופצת‪+4‬‬
‫שניה‪ 1,200,000 ,‬ש"ח‪ .‬תיווך‪-‬‬
‫■‬
‫ישוב‪-‬הארץ‪,03-8007000 ,‬‬
‫‪050-3034110‬‬
‫(‪)35-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫*‬
‫*‬
‫מחפש דירה‪ø‬‬
‫■‬
‫■‬
‫מאגר דיור חינמי לציבור החרדי‬
‫■‬
‫‪2-2.5‬‬
‫∞∞‪∞µ∏≠∑πππ±‬‬
‫‪500‬‬
‫‪250‬‬
‫‪4‬‬
‫‪12‬‬
‫‪4‬‬
‫‪12‬‬
‫‪10‬‬
‫‪192‬‬
‫‪424‬‬
‫‪179‬‬
‫‪399‬‬
‫‪10‬‬
‫‪256‬‬
‫‪241‬‬
‫‪579‬‬
‫‪545‬‬
‫‪2106‬‬
‫‪lua[email protected]‬‬
‫‪25%‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪.51108‬‬
‫■‬
‫| ‪WWW.MEIDALE.CO.IL‬‬
‫■‬
‫‪ ‬דירה מרווחת‪ 3 ,‬חד'‪71 ,‬‬
‫■‬
‫מ"ר‪ ,‬ק"א ‪ 31 +‬מ"ר שלד בנוי‬
‫כולל סוכה להרחבה או ליחידה‬
‫■‬
‫נפרדת‪ ,‬סה"כ ‪ 102‬מ"ר ברח'‬
‫קלישר‪ ,‬שיכון ה'‪ ,‬לל"ת‪,‬‬
‫‪052-2692857 ,09-8329808‬‬
‫(‪35-38‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫‪ ‬בלעדי‪ ,‬פלמח‪ 3 ,‬חד'‪,‬‬
‫■‬
‫משופצת כחדשה‪ ,‬קו' ג' הבניין‬
‫חרדי‪ 1,270,000 ,‬ש"ח‪ ,‬גמיש‪.‬‬
‫‪,077-2050410‬‬
‫‪ ,050-5750880‬אורי תיווך‬
‫■■‬
‫אדוארד‬
‫(‪)35-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬באפשטיין‪ ,‬ק"‪,1.5‬‬
‫משופצת‪ 75 ,‬מ"ר‪ 3 ,‬חד'‪,‬‬
‫מרפסת‪ 1,515,000 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫■‬
‫■‬
‫גמיש‪ ,‬לל"ת‪055-6651485 ,‬‬
‫(‪35-36‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בטאבו משותף ברח'‬
‫אהרונוביץ‪ 3 ,‬חד'‪ ,‬פנטהאוז‬
‫■‬
‫‪ 70‬מ"ר בנוי ‪ 70 +‬מרפסת‪,‬‬
‫משופצת‪ ,‬ק"ד ‪ +‬מעלית‪,‬‬
‫■■‬
‫‪ 1,200,000‬ש"ח‪ .‬א‪.‬פנחסי‪,‬‬
‫‪03-5799308‬‬
‫(‪)35-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫‪ ‬בדניאל‪ 3 ,‬חד'‪■75 ,‬מ"ר‪,‬‬
‫ק"ב‪ ,‬משופצת ברמה גבוהה‪,‬‬
‫חזית‪ 1,550,000 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫*בפרדס כץ‪ 3 ,‬חד' בבניה‪,‬‬
‫ק"ב ‪ +‬מעלית‪ ,‬חזית‪■,‬כניסה‬
‫■‬
‫בעוד שנה‪ 1,350,000 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫■‬
‫‪03-5799308‬‬
‫א‪.‬פנחסי‪,‬‬
‫■‬
‫(‪)35-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫באוסישקין‪,‬‬
‫‪ ‬בבלעדיות‬
‫■■‬
‫■■ בר"ע‪ ,‬ליד רח'‬
‫ישעיהו‪ 2 ,‬דירות‪ 3 ,‬חד'‬
‫■‬
‫משותף‪www‬‬
‫‪zlbr com‬‬
‫עם טאבו‬
‫בק"א‪ 60 ,‬מ' כל אחת‪,‬‬
‫■ביחד ‪ 2‬הדירות‬
‫■‬
‫‪ 1,900,000‬ש"ח‪ .‬תיווך‬
‫ש‪ .‬מאירוביץ הרב קוק‬
‫‪ 23‬ב"ב ‪03-5797756‬‬
‫■■‬
‫‪050-5308742‬‬
‫(‪)37-37‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ ברח' טבריה‪ ,‬קרוב‬
‫■לרח' הרצוג‪ 3 ,‬חד'‬
‫גדולים‪ ,‬כ‪ 75-‬מ"ר עם‬
‫■‬
‫סוכה‪ ,‬עורפי ולא‬
‫משופץ‪ ,‬ק"א‪,‬‬
‫■‬
‫‪ 1,530,000‬ש"ח‪ .‬תיווך‬
‫■ש‪ .‬מאירוביץ הרב קוק‬
‫‪ 23‬ב"ב ‪03-5797756‬‬
‫‪050-5308742‬‬
‫(‪)24-24‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■■ בבניה מתקדמת‪,‬‬
‫ברח' הרב קוק‪ 3 ,‬חד'‪,‬‬
‫קבלן אמין‪1,430,000 ,‬‬
‫ש"ח‪ .‬תיווך ש‪.‬‬
‫■■‬
‫‪1-1.5‬הרב קוק ‪23‬‬
‫מאירוביץ‬
‫■‬
‫ב"ב ‪03-5797756‬‬
‫■‪■ 050-5308742‬‬
‫(‪)24-24‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ ‪ 2-2.5‬חדרים‬
‫‪ ‬ז'בוטינסקי צד בני‪-‬ברק‪,‬‬
‫■‪ 2.5‬חד'‪ ,‬קו' קרקע ■‬
‫עורפי‪,‬‬
‫‪ 1,190,000‬ש"ח‪ ,‬גמיש‪.‬‬
‫■‬
‫‪,077-2050410‬‬
‫■‪ ,050-5750880‬אורי ■‬
‫תיווך■‬
‫אדוארד‬
‫(‪)35-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫■‬
‫‪ ‬בלעדי‪ ,‬נורוק‪ 2.5 ,‬חד'‪,‬‬
‫‪1,200,000‬‬
‫קומה ב' ואחרונה‪,‬‬
‫■‬
‫■גמיש‪■ ,077-2050410 .‬‬
‫‪180,000‬‬
‫‪180,000‬‬
‫‪ 180,000‬חדרים‬
‫‪1-1.5‬‬
‫‪ 4-4.5‬חדרים ‪* 66 66 44 33‬‬
‫פנטהאוזים ודירות גן‬
‫‪ ‬במקליס‪ ,‬פנטהאוז ‪150‬‬
‫‪ ‬פרסמו חינם! מוכרים‪  /‬ברחביה‪ 130 ,‬מ"ר‪,4 ,‬‬
‫שוכרים "באפיקי נדל"ן ק"א בבניה ‪ +‬סוכה ‪ +‬מעלית מ"ר‪ 5 ,‬חדרים סלון ענק‬
‫פתוח‪ 100 ,‬מ"ר‪,‬‬
‫שבת‪ .‬רמן נכסים ‪ -‬רובי‪,‬‬
‫בועז" וקבלו‬
‫■‬
‫ומחסן‪ ,‬גג‪4-4.5‬‬
‫‪■ 02-5665546‬‬
‫שירות אמין‪■■ ,‬‬
‫■■‬
‫חניה ומעלית שבת‪ .‬אנגלו‬
‫‪,052-2810999‬‬
‫מהיר ומקצועי‪,‬‬
‫(‪)35-38‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫סכסון‪03-9301122 ,‬‬
‫‪050-4156080‬‬
‫(‪)35-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪  )35-35‬ברמות פרנקפורטר‪4 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫נהדרת ‪ +‬מרפסת פתוחה‬
‫■‬
‫דופלקסים‬
‫גבעת שמואל ■‬
‫לסלון‪ .‬רומן נכסים‪ ,‬רובי‪,‬‬
‫‪052-2810999‬‬
‫‪,02-5665546‬‬
‫■ בטרומפלדור‪ ,‬מעולה‬
‫(‪ )35-38‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 5+‬חדרים‬
‫■‬
‫להשקעה‪/‬למגורים‪ ,‬בנין‬
‫■‬
‫■■ ‪ 5‬חד' גדולים‬
‫חדש‪ ,‬דופלקס‪ ,‬מחולק ל‪-‬‬
‫ומרווחים ■■ נתיבות‬
‫נתניהו (בלי סוכה)‪,‬‬
‫ביוני ‪5+‬‬
‫נפרדות‪ ,‬שכירות‬
‫דירות‬
‫‪2‬‬
‫ק"‪ 6‬כולל מחסן וחניה‪,‬‬
‫‪3-3.5 7,300‬‬
‫■ בקהילה בחזני‪4 ,‬‬
‫‪‬‬
‫ש"ח‪ ,‬מחיר ‪-‬‬
‫■‬
‫‪ 2,450,000‬ש"ח‪ .‬בלעדי‬
‫חדרים‪ 620,000 ,‬ש"ח‪■ ,‬‬
‫‪ 2,180,000‬ש"ח‪ .‬עצמון‬
‫■‬
‫הרב‬
‫מאירוביץ‬
‫ש‪.‬‬
‫תיווך‬
‫■‬
‫בלעדי לאקספרס נכסים‪ ,‬נכסים‪,03-6055622 :‬‬
‫קוק ‪23‬‬
‫■‬
‫‪052-7669828 050- 5308742‬‬
‫(‪053-3126077 )35-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪)35-35‬‬
‫‪03-5797756‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫(‪)28-28‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫■■‬
‫‪ 4 ‬חד' ביובל החרדי‪,‬‬
‫‪ ‬בטרומפלדור‪ ,‬דופלקס‬
‫■‬
‫חדרים‬
‫‪4-4.5‬‬
‫מרפסת ‪ 30‬מ"ר‬
‫ק"א‪ ,‬רק ‪ 800,000‬ש"ח‪ ,‬גג‪ 6 ,‬חד'‪2-2.5,‬‬
‫■‬
‫■ גג ‪ 70‬מ"ר‪ .‬אנגלו סכסון‪,‬‬
‫בלעדי אקספרס נכסים‪+ ,‬‬
‫■ ‪ 4‬חד' עם סוכה ק"‪6‬‬
‫‪03-9301122‬‬
‫■‬
‫‪052-7669828‬‬
‫(‪)35-35‬‬
‫■‬
‫ברח' מנחם בגין על‬
‫_____________________________________________‬
‫‪2-2.5‬‬
‫(‪)35-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫הפארק מושקע‪ +‬מחסן‬
‫‪3-3.5‬חדרים‬
‫■■ ‪5+‬‬
‫וחניה‪ 2,100,000 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫מאירוביץ ■ עפולה‬
‫■ בשכטר‪ ,‬דירת ‪ 5‬חדרים‪,‬‬
‫בלעדי תיווך ש‪.‬‬
‫‪‬‬
‫■‬
‫‪ ‬במרכז עפולה‪ ,‬דירת משופצת כחדשה‪ ,‬מרפסת‬
‫הרב קוק ‪23‬‬
‫■‬
‫■‬
‫‪ 3‬חדרים אחד מרבעייה‪ ,‬שמש וסוכה‪ .‬אנגלו סכסון‪,‬‬
‫‪050- 5308742‬‬
‫ואחרונה ‪03-9301122‬‬
‫‪03-5797756‬‬
‫(‪)35-35‬‬
‫קומה ‪www edward‬‬
‫(‪com )28-28‬‬
‫_____________________________________________‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫ראשונהעם חצר של ■‬
‫■ בישעיהו המשורר‪ ,‬דירת‬
‫‪‬‬
‫■‬
‫דיור‬
‫יחידת‬
‫‪+‬‬
‫דימונה‬
‫‪■6‬חדרים מפוארת‪ ,‬מעלית‬
‫‪ 70‬מ"ר‪2-2.5‬‬
‫בטאבו‪ ,‬כניסה‬
‫■‬
‫שבת‪ ,‬מרפסת סוכה‪2 ,‬‬
‫‪ ‬דירת ‪ 2‬חדרים במרכז ■‬
‫בניה‬
‫זכויות‬
‫פרטית ‪+‬‬
‫חניות ומחסן! אנגלו סכסון‪,‬‬
‫ממוזגת‪,‬‬
‫מרוהטת‪,‬‬
‫העיר‪,‬‬
‫נרחבות‪ ,‬מושכרות ביחד ■■‬
‫‪03-9301122‬‬
‫(‪)35-35‬‬
‫■‬
‫_____________________________________________‬
‫משופצת‪ ,‬מושכרת‬
‫ב‪ 4,200 -‬ש"ח‪ ,‬מוצעות‬
‫‪310‬‬
‫לשוכר טוב‪ ,‬רק‬
‫יחודית‬
‫דירה‬
‫הדר‪,‬‬
‫בגני‬
‫‪‬‬
‫■‬
‫■‬
‫תיווךב‪"-‬סילבר" למכירה ב‪770,000 -‬‬
‫ומיוחדת‪ 250 ,‬מטר ■‬
‫אלף ש"ח‪.‬‬
‫■‬
‫ש"ח‪ .‬להב נכסים‪,‬‬
‫(‪■ )35-35‬‬
‫‪053-3146470‬‬
‫■‬
‫במפלס אחד‪ 7 ,‬חדרים‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪050-4177750‬‬
‫■‬
‫(‪■ )35-35‬‬
‫■‬
‫_____________________________________________‬
‫ק"ב‪ ,‬מעלית‪ ,‬מפוארת‬
‫חולון‬
‫חד'‪,‬‬
‫‪3‬‬
‫בקהילה‪,‬‬
‫*מציאה‬
‫‪‬‬
‫ומשוקעת‪ ,‬ממ"ד‪,‬‬
‫‪ ‬ברחוב החיים‪ 3 .‬ח'‪■ 60 .‬‬
‫‪ 390,000‬ש"ח‪* .‬דירת גן ‪■ +‬‬
‫מרפסות‪3,100,000 ,‬‬
‫‪9 +(15.09.08‬‬
‫■‬
‫אופציה‪ 500,000 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫חצר‪" .‬נדל"ן‬
‫מ"ר‪ .‬ק"ק‬
‫ש"ח‪ ,‬גמיש‪ .‬א‪.‬י נכסים‬
‫(‪35-38‬ל) ■‬
‫(‪054-8400877 )33-36‬‬
‫כהלכה" ‪055-66-88-111‬‬
‫■‬
‫_____________________________________________‬
‫_____________________________________________‬
‫‪052-6321306‬‬
‫והשקעות‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪■)35-35‬‬
‫■■ ‪4-4.5‬‬
‫■‬
‫■■פנטהאוזים ודירות גן ■ ‪ 4-4.5‬חדרים ■‬
‫חיפה ■‬
‫■‬
‫‪ 3‬חד'‪ ,‬משופצת‪,‬‬
‫חדרים גדולים‪ ,‬ק"ב‪ ,‬רק‬
‫■‬
‫'אפיקי‪-‬נדלן‪-‬‬
‫‪.1,250,000‬‬
‫‪■054-8474843‬‬
‫‪ ‬בנו"ש‪ ,‬חיפה נכס מסחרי ‪ ‬בעפולה עילית‪ 5 ,‬חד'‬
‫(‪)35-35‬‬
‫בועז' ‪4-4.5‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫‪ ‬בבלעדיות‬
‫‪ 354‬מ"ר קרקע‪ +‬גלריה‪ + 2.5 -‬גינה‪ 4 ,‬כ"א‪ ,‬כניסה פרטית‬
‫‪3.5‬‬
‫הראשונים‪,‬‬
‫■■ ברח'‬
‫נפרדת ‪ +‬מחסן‪■800,000 ,‬‬
‫■‬
‫בז'בוטינסקי‪■ ,‬‬
‫‪3-3.5‬תיווך אלפסי‬
‫מיליון ש"ח‪,‬‬
‫עורפית‪3 ,‬‬
‫על‬
‫לבניה‬
‫אופ'‬
‫ק"ג‪,‬‬
‫חד'‪,‬‬
‫■‬
‫‪052-2790370‬‬
‫אופציה הגג (גג רעפים)‪■ +‬‬
‫(‪ )35-35‬ש"ח‪ ,‬לפרטים עו"ד יעקב‬
‫_____________________________________________‬
‫■■‬
‫חד'‪ ,‬כ‪ 70 -‬מ"ר‪■ ,‬‬
‫אופ'‬
‫מוסל‪052-2423887 ,‬‬
‫■‬
‫(‪)32-35‬‬
‫בגג‪' .1,150,000 ,‬אפיקי‪-‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫‪1,570,000‬‬
‫להרחבה‪,‬‬
‫טבריה‬
‫‪054-8474843‬‬
‫נדלן‪-‬בועז'‬
‫■‬
‫תיווך‬
‫אורי‬
‫‪,050-5750880‬‬
‫(‪)35-35‬‬
‫■‬
‫ש‪.‬‬
‫תיווך‬
‫בלעדי‬
‫ש"ח‪.‬‬
‫_____________________________________________‬
‫במשרדינו מגוון ■‬
‫‪ 4-4.5‬חדרים ■ ■ פתח תקווה‬
‫אדוארד‬
‫(‪4-4.5 ■ )35-35‬‬
‫דירות‬
‫‪23■■6‬‬
‫הרב קוק‬
‫מאירוביץ‬
‫‪‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■■‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫■‬
‫■‬
‫אטרקטיבים‬
‫‪ 3‬חד' במחירים‬
‫■‬
‫*‬
‫‪ ‬בלעדי! ביואל‪ 2.5 ,‬חד'‪,‬‬
‫‪03-5797756‬‬
‫ב"ב‬
‫‪ 4 ‬חד'‪ 109 ,‬מ"ר‪ ,‬מחסן‪ ■ ,‬מגוון דירות‬
‫■‬
‫כחדשה ■‬
‫ממוזגת‪■■ ,‬‬
‫בבלעדיות ‪ 5 ,4 ,3‬חד' ■‬
‫מושכרת‪ ,‬ק‪.‬כניסה‪,‬‬
‫במיוחד‪ .‬נדל"ן הקריה‪■,‬‬
‫‪050-5308742‬‬
‫משופצת‪www‬‬
‫מרווחת‪edward ,‬‬
‫(‪com )33-33‬‬
‫‪5+‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מצויינת■‬
‫‪050-3000121 ,054-8472222‬‬
‫במקום מבוקש‪,‬‬
‫‪4.5-4‬אופציה ‪ 8‬מ"ר‪ ,‬ק"ב‪,‬‬
‫‪+‬‬
‫(‪)35-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מאיר‬
‫זיכרון‬
‫באזור‬
‫■‬
‫באזורים המבוקשים‬
‫‪‬‬
‫המבוקש‪ 3 ,‬חד'‪ ,‬בנין חדש‪■ ,‬‬
‫‪ ‬באזור קובלסקי‪3 ,‬חד'‪■ ,‬‬
‫להשקעה‪ ,‬לל"ת‬
‫‪ 1,390,000‬ש"ח‪,‬‬
‫■‬
‫גמיש‪■■ ■ .‬‬
‫לפרטים‬
‫(‪35-38‬ל) בפתח תקווה‬
‫■‬
‫■‬
‫‪050-7879072‬‬
‫■‬
‫■‬
‫‪03-5799308‬‬
‫א‪.‬פנחסי‪,‬‬
‫(‪_____________________________________________ )35-35‬‬
‫משופצת ויפה‪ ,‬כ"א■טובים‪,‬‬
‫שנה‪,‬‬
‫עד‬
‫פינוי‬
‫עורפית‪,‬‬
‫ק"א‪,‬‬
‫■‬
‫■‬
‫_____________________________________________‬
‫■ דירת ‪ 4‬חד'‪ ,‬באזור ■‬
‫מרכזי‪ ,‬אנגלו סכסון‬
‫"חנוכת ■‬
‫■ ש"ח מתאים לנכה‪ ,‬תיווך‬
‫‪1,350,000‬‬
‫א‪.‬להרחבה‪,‬‬
‫■‬
‫■‬
‫‪‬‬
‫במתחרדים‪,‬‬
‫כץ‬
‫בפרדס‬
‫‪‬‬
‫להרחבה‪03-9301122 ,‬‬
‫‪ 2.5‬חד'‪ 55 ,‬מ"ר‪ ,‬ק"ב■■ ק"א‪ ,‬עם אפשרות ■‬
‫(‪)29-28/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫בלעדי "אלמוג נכסים"‬
‫■ ר"ע ‪ ,56‬הבית" ‪■053-3157272‬‬
‫■‬
‫‪3.5-3‬‬
‫■‬
‫■‬
‫‪,03-6166105/4‬‬
‫‪050-8882624‬‬
‫‪ 920,000‬ש"ח‪,‬‬
‫(‪35-36‬ל) ‪ ‬באונטרמן בשכונת‬
‫משופצת מהיסוד‪1,200,000 ,‬‬
‫■‬
‫חד'‬
‫‪3‬‬
‫מינץ‪,‬‬
‫ברח'‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫■‬
‫‪058-7878784‬‬
‫משהב‪ ,‬דירה מרווחת‬
‫ש"ח‪ .‬א‪.‬פנחסי‪03-5799308 ,‬‬
‫(‪ )35-35‬גדולים‪ ,‬מחולק ל‪■2-‬דירות‪■ ,‬‬
‫‪4.5-4‬‬
‫■‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫(‪)35-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫חדרים‬
‫‪3-3.5‬‬
‫■‬
‫ומסודרת‪ ,‬מרפסת‪ ,‬מעלית‬
‫‪ ‬באזור נורדאו‪■■ ,‬‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫‪3‬חד'‪,‬‬
‫■‬
‫מוגבהת‪,‬‬
‫קרקע‬
‫קיימת‬
‫חד'‪,‬‬
‫‪2.5‬‬
‫אברהם‪,‬‬
‫בבני‬
‫‪‬‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫חד'‪ ,‬שבת במיקום מעולה‪ .‬אנגלו ■‬
‫ק"ב‪ ,‬משופצת‪  .1,200,000 ,‬ברח' רוטשילד‪■ 3.5 ,‬‬
‫א‪.‬הרחבה‪,‬‬
‫‪+‬‬
‫חלקית‬
‫משופצת‬
‫■‬
‫מושכר‬
‫ש"ח‪,‬‬
‫‪1,600,000‬‬
‫■‬
‫מוארת‪ ,‬משופצת מהיסוד‪,‬‬
‫סכסון‪03-9301122 ,‬‬
‫(‪)35-35‬‬
‫‪■ ,052-7113508‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪■ 052-7646819‬‬
‫רק ‪ 1,030,000‬ש"ח‪■,‬גמיש ב‪ 5,700-‬ש"ח ■■‬
‫■■‬
‫אפשרות תיווך עוצמה‪,‬‬
‫‪ 470,000‬ש"ח‪,‬‬
‫■■‬
‫בבלעדיות "אלמוג נכסים" ר"ע‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪■ )35-35‬‬
‫(‪32-35‬ל) ‪ 3 ‬יח' של ‪ 2‬חדרים‬
‫■‬
‫‪03-6193412‬‬
‫משותף‪.‬‬
‫לעשות טאבו‬
‫_____________________________________________‬
‫‪3.5-3‬‬
‫■‬
‫‪■,03-6166105/4 ,56‬‬
‫■‬
‫■ אחד‪ ,‬בחודש ‪7,000‬‬
‫כל‬
‫■‬
‫מאירוביץ‬
‫ש‪.‬‬
‫תיווך‬
‫בלעדי‬
‫‪ ‬בהפלמ"ח‪ 2 ,‬חדרים‬
‫ירוחם‬
‫ש"ח‪■ ,054-4443194 .‬‬
‫‪058-7878784‬‬
‫■‬
‫(‪)35-35‬‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫תיווך■‬
‫■‬
‫הרב קוק ‪23‬‬
‫גדולים‪ ,‬אופציה בגג‪ ,‬רק‬
‫בפ"כ■‬
‫‪ ‬בלעדי‪ 3 ,‬ח' ■‬
‫אלכסנדרה‬
‫■‬
‫הפלמ"ח‪,‬‬
‫רח'‬
‫בירוחם‪,‬‬
‫‪‬‬
‫(‪)35-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫שקט‪ ,‬קומה ‪050-5308742‬‬
‫■‬
‫‪ ,1,100,000‬מפתחות‬
‫מושקעת!!!‬
‫‪■■3‬חד'‪ 60 ,‬מ"ר‪,‬‬
‫במתחרדים‬
‫■‬
‫איזורמטר■בארנונה ■‬
‫■‬
‫■‬
‫'אפיקי‪-‬נדלן‪-‬בועז' ■‬
‫במשרד‬
‫מושכרת ‪ 400,000‬ש"ח‪.‬‬
‫(‪■ )34-34‬‬
‫‪■■ 03-5797756‬‬
‫ב'■ ואחרונה‪60 ,‬‬
‫לפרסום‬
‫‪4.5-4‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫■‬
‫סתיו‬
‫‪,050-6610501‬‬
‫‪054-8474843‬‬
‫תיווך‬
‫‪.1,210,000‬‬
‫בטון‪,‬‬
‫גג‬
‫‪+‬‬
‫(‪)35-35‬‬
‫■‬
‫(‪)35-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ק"ב‪,‬‬
‫חד'‪,‬‬
‫‪3‬‬
‫הרצוג‪,‬‬
‫ברח'‬
‫_____________________________________________‬
‫■ בלוח‬
‫■‬
‫‪‬‬
‫■‬
‫■■‬
‫‪054-5500263‬‬
‫אלטרנטיב‪,‬‬
‫(‪)35-35‬‬
‫אפשרות‬
‫חזית‪,‬‬
‫כחדשה‪,‬‬
‫‪2‬‬
‫אברהם‪,‬‬
‫בבנימין‬
‫_____________________________________________‬
‫‪‬‬
‫■‬
‫‪03-6162228‬‬
‫■‬
‫■‬
‫סוכה‪ ,‬חניה‪■ ,‬‬
‫■■‬
‫‪ ‬בלעדי‪3 ,‬ח' באזור חידא‪ ,‬לסגירת מרפסת‪■ ,‬‬
‫ירושלים■‬
‫חד'‪ ,‬כ‪ 56 -‬מ"ר‪ ,‬משופצת‬
‫ואחרונה ‪■■ +‬‬
‫חזית‪ ,‬כל ■‬
‫הבית ברחוב ■‬
‫מיזוג‪ 2 ,‬כ"א‪054-4347436 ,‬‬
‫(‪ )33-36‬מהיסוד‪ ,‬קומה ב'‬
‫‪3.5-3‬‬
‫קומה ג'‪ ,‬גג‬
‫שמואל הנביא בירושלים‬
‫_____________________________________________‬
‫‪■ .1,650,000‬‬
‫בטון‪■■ ,‬‬
‫טובים‪,‬‬
‫שכנים‬
‫בגג‪,‬‬
‫אופציה‬
‫השכנים בנו בגג‪,‬‬
‫תביעה לפירוק שיתוף‬
‫■‬
‫■‬
‫עקיבא‪/‬‬
‫ר'‬
‫ברח'‬
‫■‬
‫הקריה‪,‬‬
‫נדל"ן‬
‫‪.1,250,000‬‬
‫רק‬
‫תיווך אלטרנטיב‪,‬‬
‫מהרשל‪ 3 ,‬חד' ■‬
‫‪4-4.5‬‬
‫‪ 1064617‬להלן‪"( :‬התובע")‬
‫ניתנה בזאת הודעה כי מר שלמה זלמן פורוש‪,‬‬
‫ת‪.‬א‪.‬ת‪.‬ז‪4-4.5 .‬‬
‫ק"ג‪,‬‬
‫(‪■ )35-35‬‬
‫■‬
‫לפירוק‬
‫הגיש לבית המשפט המחוזי בירושלים‬
‫‪050-3000121 ,054-8472222‬‬
‫‪ 41223-08-14‬תביעה ■‬
‫‪054-5500263‬‬
‫(‪)35-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫משותף‪,‬‬
‫טאבו‬
‫עם‬
‫גדולה‬
‫■‬
‫לבניין‪.‬‬
‫הנוגעות‬
‫המקרקעין‬
‫בזכויות‬
‫השיתוף‬
‫■‬
‫■‬
‫בפלמ"ח‪,‬‬
‫מציאה!!!‬
‫‪,3‬‬
‫הוילות‪,‬‬
‫באזור‬
‫■עותק מכתב התביעה ניתן לקבל אצל■ב"כ התובע ברח' יפו ‪" 216‬שערי‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫■מטופחת‪ ,‬כ‪ 65 -‬מ"ר‪ ,‬ק"א‪■ ,‬‬
‫‪ 1,200,000‬ש"ח‪■.‬תיווך ■‪ 2.5‬חד'‪ ,‬כ‪ 60 -‬מ"ר‪ ,‬קומה ■העיר" ירושלים‪ ,‬טל'‪ 02-5000077 :‬או ■‬
‫בפניה באמצעות פקס'‪02-5383733 :‬‬
‫יוקרתי‪ ,‬ש‪ .‬מאירוביץ הרב קוק ‪23‬‬
‫ו‪/‬או המייל‪ [email protected] :‬הנתבעים בתביעה הם כל בעלי‬
‫בגג‪,‬‬
‫אופציה‬
‫‪+‬‬
‫ואחרונה‬
‫ב'‬
‫חזית ‪ +‬מעלית‪ ,‬בנין■‬
‫■‬
‫הזכויות בבניין אשר זכויותיהם נרשמו■בלשכת רישום המקרקעין בדרך‬
‫לרציניים ■‬
‫‪050-5308742‬‬
‫רק ‪ 1,110,000‬גמיש‬
‫‪ 1,680,000‬ש"ח‪" .‬אפיק‬
‫‪)6712‬‬
‫של חלקים משותפים כחלקות ‪ 88,89,90‬בגוש ‪ ( 30088‬ספר ‪ 1015‬דף‬
‫■‬
‫■‬
‫(‪■ )34-34‬‬
‫(‪■ )35-35‬‬
‫ברחוב שמואל הנביא בירושלים‪ .‬ע"פ החלטת בית המשפט מפורסמת‬
‫בלבד‪ ,‬נדל"ן הקריה‪,‬‬
‫נכסים" ‪03-5791514‬‬
‫‪■ 03-5797756‬‬
‫_____________________________________________‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪■ )35-35‬ההזמנה לדין בדרך זו והיא מופנית ■‬
‫■‬
‫לכל מי שהוא בעל זכויות רשומות‬
‫■‬
‫‪050-3000121‬‬
‫‪,054-8472222‬‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫‪,3‬‬
‫כ‪-‬‬
‫ר'‪-‬עקיבא‪,‬‬
‫‪ ‬בתחילת‬
‫‪ ‬מציאה‪ ,‬בגניחובסקי‪ ,‬ק"‪ _____________________________________________ ,3‬ומבקש להתגונן כנגד התביעה‪.‬‬
‫משופצת‪ ,‬עורף‪ ,‬פתוח‪ 3 ,‬כ"א‪ 3 ,‬חד'‪ ,‬אופציה קיימת ל‪■ 6 -‬‬
‫■את כתב ההגנה יש להגיש בתוך ‪ 45‬ימים מיום פרסום הודעה זו‪.‬‬
‫‪ ‬מציאה בלעדית באזור‬
‫מסודרת ‪■ +‬‬
‫יעקב אמסטר‪ ,‬עו"ד‬
‫ק"ב‪ 1,320,000 ,‬ש"ח‪" .‬אפיק חד'‪ ,‬שמורה‪ 1,480,000 ,‬ש"ח‪ ,‬אוסישקין‪ 2.5 ,‬חד'‪,‬‬
‫■‬
‫ב"כ התובע‬
‫נכסים" ‪03-5791514‬‬
‫_____________________________________________ ‪050-7266246‬‬
‫‪ 3-3.5‬רק ‪1,100,000‬‬
‫(‪32-35‬ל) אופציה לבניה‪,‬‬
‫■‬
‫(‪_____________________________________________ )35-35‬‬
‫■‬
‫ש"ח‪" .‬אלמוג נכסים" ר"ע ‪,56‬‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫‪ ‬מחולקת ל‪ 2 -‬יח'‪ ,‬ק"ג‪,‬‬
‫■ בגילה א' החרדית!!!‬
‫‪,03-6166105/4‬‬
‫מאות אברכים! למכירה‪ /‬מושכרת ב‪ 5,200 -‬ש"ח‪70 ,‬‬
‫‪058-7878784‬‬
‫(‪)35-35‬‬
‫■‬
‫_____________________________________________‬
‫‪3-3.5‬‬
‫שיפוץ‬
‫וממוזגת‪,‬‬
‫מרוהטת‬
‫מ"ר‪,‬‬
‫‪www‬‬
‫השכרה‪edward‬‬
‫‪/ 1,040,000‬‬
‫‪8054110‬‬
‫דתית ‪/‬‬
‫עיתונות‬
‫■‪ ‬באזור הראשונים‪com■ 2.5 ,‬קו‬
‫חדרים ‪+‬‬
‫‪2-3-4-5‬‬
‫ברמה גבוהה‪,‬‬
‫אישורי בניה להרחבה!!! ■‬
‫‪2-2.5‬ומסודרת‪ ,‬כ"א ■‬
‫חד'‪ ,‬שמורה‬
‫ש"ח‪050-6610501 ,‬‬
‫(‪)35-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫טובים‪ 1,185,000 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫צ‪.‬‬
‫זאב‬
‫בפיסגת‬
‫דירות‬
‫■‬
‫■‬
‫■ מחולקת ‪ 4‬יח' דיור‬
‫‪‬‬
‫נכסים"‬
‫"אלמוג‬
‫בלעדי‬
‫גמיש‪,‬‬
‫עיר‬
‫פת‪ ,‬קרית מנחם‪,‬‬
‫‪edward‬‬
‫(‪ )2+2+2+1‬מושכרת‬
‫‪■ www‬‬
‫‪,03-6166105/4‬‬
‫‪,56‬‬
‫ר"ע‬
‫‪com‬‬
‫גנים וקרית יובל! הנחות ב‪ 9,000 -‬ש"ח באזור קופת‬
‫‪058-7878784‬‬
‫‪03-6162229‬‬
‫‪1‬‬
‫(‪)35-35‬‬
‫■‬
‫_____________________________________________‬
‫לאברכים! שמאות‬
‫חולים רוטשילד‪ ,‬ק"א‪110 ,‬‬
‫■‬
‫‪10‬‬
‫‪2‬‬
‫■■‬
‫בז'בוטינסקי‪,‬‬
‫‪ ‬בלעדי‬
‫לדירות!!! "הולילנד‬
‫מ"ר‪ 1,490,000 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪3‬‬
‫לפ"כ‬
‫עורפית‬
‫קטנים‪,‬‬
‫‪2.5‬ח'‪,‬‬
‫_____________________________________________ ■‬
‫‪4‬‬
‫‪ ,050-6610501‬סתיו‬
‫נכסים" ‪02-6763740‬‬
‫(‪)35-35‬‬
‫(‪_____________________________________________ )12-37/16‬‬
‫משופצת‪,‬‬
‫מטר‪,‬‬
‫‪55‬‬
‫כ‪-‬‬
‫‪ .1,020,000‬תיווך אלטרנטיב‪■ ,‬‬
‫‪ ‬באזור מנדלסון (אזור בי"ח‬
‫‪.5‬‬
‫■‬
‫‪ 3-3.5‬ובתים‬
‫(‪ ■ )35-35‬וילות‬
‫‪10‬‬
‫השרון)‪ ,‬בניין חדש בוטיק‪3.5 ,‬‬
‫‪054-5500263‬‬
‫‪6‬‬
‫_____________________________________________ ■‬
‫‪ ‬בהר נוף‪ ,‬ברח' האדמור ‪ 5 - 4 -‬חד'‪052-2948691 ,‬‬
‫(‪)35-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪2.5‬ח'‪,‬‬
‫הרצוג‪,‬‬
‫באזור‬
‫‪7‬‬
‫‪‬‬
‫■‬
‫■‬
‫ייחודית‬
‫יפה‪,‬‬
‫וילה‬
‫מבויאן‪,‬‬
‫‪8‬‬
‫ק"ב‪ ,‬אחרונה ‪ +‬א‪.‬בניה בגג‬
‫‪ ‬במרכז‪ ,‬דירה כ‪70 -‬‬
‫תוספות‪.‬‬
‫‪+‬‬
‫מאוד‬
‫ומרווחת‬
‫■‬
‫וחלוקה‪ 1,490,000 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫"צימוקי נכסים" ‪ 02-5638221‬מ'‪ ,‬ק"ק ‪ +‬פוטנציאל‪,‬‬
‫‪9‬‬
‫"אפיק נכסים" ‪■ ,03-5791514‬‬
‫■‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ )35-35‬השקעה מצויינת‪ ,‬מחיר‬
‫‪053-3128884‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 975,000‬ש"ח‪ .‬עצמון‬
‫(‪ 5+ ■■ )35-35‬חדרים‬
‫‪500‬‬
‫■ ברח' יואל ‪ 2.5‬חד'‪,‬‬
‫נכסים‪,03-6055622 :‬‬
‫‪250‬‬
‫■‬
‫‪6‬‬
‫גת‪,‬‬
‫ברחוב‬
‫דופלקס‬
‫‪‬‬
‫משופצת‪+‬‬
‫עורפית‪,‬‬
‫ק"ב‪,‬‬
‫‪053-3126077‬‬
‫‪5+‬‬
‫(‪)35-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫אופ' להרחבה של כ‪ 15-‬חדרים‪ ,‬קומה ‪ ,3‬מהממת‬
‫■‬
‫הפרסום על בסיס מקום פנוי בלבד! ■מ'‪ 1,420,000 ,‬ש"ח‪■ .‬אחרי שיפוץ כללי‪ ,‬במיקום ■■ וילות ובתים‬
‫מצוין‪,‬לפרטים‪ :‬אמיתי‬
‫בלעדי תיווך‬
‫‪ ‬במרטין בובר קוטג' מגרש‬
‫‪ 23‬ש‪ .‬מאירוביץ ■‬
‫■‬
‫גולדשטיין ‪ -‬קבוצת פרפקט‪,‬‬
‫הרב קוק‬
‫‪ 280‬מ'‪ ,‬חניה פרטית‪ ,‬חצר‬
‫מספר הפקס‪03-6162229 :‬‬
‫■‬
‫‪052-8308073‬‬
‫ואופציה לבניה נוספת‪ .‬אנגלו‬
‫‪050-5308742‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪03-9301122‬‬
‫סכסון‪,‬‬
‫‪03-5797756‬‬
‫(‪)35-35‬‬
‫(‪)35-35‬‬
‫(‪_____________________________________________ _____________________________________________ )32-32‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪)34-37‬‬
‫_____________________________________________‬
‫וברכה‬
‫מזל‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪03-6162228‬‬
‫‪03-6162228‬‬
‫*‬
‫הלוח הארצי‬
‫■‬
‫מזל‬
‫וברכה‬
‫‪ ‬בפינצי‪ ,‬דירת ‪ 4.5‬חדרים‬
‫■‬
‫במיקום מעולה‪ 3 ,‬שרותים‪,‬‬
‫יחידת הורים‪ ,‬מרפסת‪ .‬אנגלו‬
‫■‬
‫סכסון‪03-9301122 ,‬‬
‫(‪)35-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ בקרית הרב סלמון‪ ,‬דירת‬
‫‪‬‬
‫‪■4‬חדרים‪ 115 ,‬מטר ‪ +‬חצר ■‬
‫‪ +‬אופציה‪5+,‬מעולה להשקעה‪.‬‬
‫אנגלו סכסון‪■03-9301122 ,‬‬
‫(‪)35-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫‪ ‬בוולף‪ ,‬דירת ‪ 4‬חדרים‪,‬‬
‫ממ"ד‪ ,‬קומה א'‪ 98 ,‬מטר‪,‬‬
‫■‬
‫מרפסת שמש ‪ 15‬מטר‪,‬‬
‫חניה ומעלית‪ .‬אנגלו סכסון‪,‬‬
‫‪03-9301122‬‬
‫(‪)35-35‬‬
‫‪4-4.5‬‬
‫_____________________________________________■‬
‫מעלית‬
‫‪‬‬
‫■ ברח' צפת‪ ,‬ק"א ‪■■ +‬‬
‫‪■+‬חניה‪ 4 ,‬חד'‪ ,‬מסודרת‪ ,‬רק‬
‫■‬
‫‪ 1,300,000‬ש"ח‪.‬‬
‫(‪)35-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ,050-6610501‬סתיו ■‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪1,000,000‬‬
‫■‬
‫‪ FOX ‬נדל"ן ‪ -‬בית‬
‫■‬
‫דו‪-‬משפחתי‪ 4 ,‬חד'‬
‫■‬
‫בעמישב‪ ,‬על ‪250‬‬
‫מ"ר‪ ,‬מושכר לגן ילדים‪,‬‬
‫■■‬
‫‪050-6925400‬‬
‫כדאי!!!‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪■)35-35‬‬
‫‪3-3.5‬‬
‫■ ‪ 4‬חדרים בהדר גנים‪,‬‬
‫‪‬‬
‫‪w zlbr com‬‬
‫מיזוג‪,‬‬
‫קומה ‪ ,3‬מעלית‪ ,‬חניה‪,‬‬
‫■‬
‫■‬
‫‪1,000,000‬‬
‫‪10‬‬
‫‪6 6 43‬‬
‫*‬
‫מרפסת שמש‪1,390,000 ,‬‬
‫ש"ח‪052-5562748 ,‬‬
‫‪4 3‬‬
‫*‬
‫‪1,000,000‬‬
‫‪24‬‬
‫‪2-2.5‬‬
‫‪3-3.5 com‬‬
‫■‪6‬‬
‫‪www6‬‬
‫‪edward‬‬
‫חדריםגדולה‪4zlbr com,‬‬
‫■ ברח' פיקא‪ 3 ,‬חד'‪,‬‬
‫(‪)35-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫מעלית וחניה מקורה בטאבו‪,‬‬
‫‪050-4811122‬‬
‫מיידית‪,‬‬
‫כניסה‬
‫(‪)35-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בחכם יוסף! מפוצלת ל‪-‬‬
‫משופצת‬
‫חדרים ‪-‬‬
‫‪ 2‬יח' של ‪2‬‬
‫‪■ www‬‬
‫ביותר‪ ,‬רק‬
‫‪edward‬נאה‬
‫‪ - com‬תשואה‬
‫ויפה‬
‫■■‬
‫‪,050-6610501 ,1,045,000‬‬
‫‪050-4811122‬‬
‫(‪)35-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ ‪ 845,000‬ש"ח!!‬
‫‪‬‬
‫ביוספטל‪3 ,‬ח'‪ ,‬ק"ג‪ ,‬מסודרת‬
‫ויפה עם נוף פתוח ‪ -‬אזור‬
‫■‬
‫מיועד לפינוי בינוי‪,‬‬
‫■‬
‫‪050-4811122‬‬
‫(‪)35-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בסמטה מרוטשילד‬
‫(נורדאו)‪ ,‬ק"ג‪ ,‬ענקית‪ 3 ,‬חד'‪,‬‬
‫■‬
‫אפשר להפוך ל‪ 4 -‬חדרים‪,‬‬
‫‪ 1,300,000‬ש"ח‪.‬‬
‫‪ ,050-6610501‬סתיו‬
‫(‪)35-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בהזדמנות! בטרומפלדור‬
‫■‬
‫המבוקש‪ 3.5 ,‬חד'‪ ,‬משופצת‪,‬‬
‫מוארת‪ ,‬מעלית‪ ,‬חניה‪,‬‬
‫‪ 1,390,000‬ש"ח‪ ,‬בלעדי רם‪-‬‬
‫■‬
‫נכסים‪054-5566145 ,‬‬
‫(‪)35-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בתקומה‪ 3.5 ,‬חדרים‪,‬‬
‫מסודרת‪ ,‬קומה רביעית‪ ,‬מיזוג‪,‬‬
‫‪1785‬‬
‫מעלית‪,1,200,000 ,‬‬
‫■‬
‫‪052-5562748‬‬
‫(‪)35-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪1425‬‬
‫‪ 3 ‬חדרים בשעריה‪,‬‬
‫ומסודרת‪,‬‬
‫קומה ‪ ,4‬שמורה‬
‫‪03-9088872‬‬
‫‪052-5562748‬‬
‫‪,1,050,000‬‬
‫(‪)35-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪16:00-19:30 ,9:00-14:00‬‬
‫‪6 4 3‬‬
‫‪03-9088872‬‬
‫■‬
‫‪ ‬ברח' אברבנאל‪,‬‬
‫■‪ 3.5‬חד'‪ 90 ,‬מ"ר‪ ,‬ק"ד‬
‫■‬
‫בלי מעלית‪ ,‬משופצת‬
‫■‬
‫מהיסוד‪ ,‬בנין מטופח ‪+‬‬
‫חניה‪ 1,195,000 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫לל"ת‪052-7121858 ,‬‬
‫(‪)34-37‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מזל‬
‫י”ג ‪ -‬ט”ו אב תשע”ו ‪5 17-19/08/16‬‬
‫וברכה הלוח של הציבור החרדי‪/‬דתי ‪ 200,000‬עותקים בכל רחבי הארץ‪ .‬טלפון‪03-6162228 :‬‬
‫מכוניות‬
‫קניית רכבים‬
‫■ קונה לפירוק ‪ +‬נסיעה‬
‫כל המכוניות‪ ,‬משאיות‪ ,‬טרק‪‬‬
‫טורים‪ ,‬אמינות ‪ +‬אישורים‪,‬‬
‫‪052-3239123 ,052-5752933‬‬
‫(‪)1-1/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ קונה כל הרכבים‬
‫לפירוק‪ +‬נסיעה‪.‬‬
‫‪050-5238722 052-4714818‬‬
‫(‪)48-47/16‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מכירת רכבים‬
‫וולבו‬
‫‪ )volvo( ‬וולוו‪ ,‬שנת‬
‫‪ ,S90 ,97‬שחור‪ 3000 ,‬נפח‬
‫מנוע‪ 100,000 ,‬ק"מ‪ ,‬שמורה‬
‫מאוד!!! ‪054-3455437‬‬
‫(‪)32-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫טויוטה‬
‫‪ ‬התחדשנו ב‪40 -‬‬
‫מקומות! מיניבוסים‬
‫‪ TOURS‬לא שו טוב‪:‬‬
‫להסעות וטיולים לכל‬
‫סוכנות ארצית להשכרת רכב ש לפניכרים‬
‫אמין‬
‫חלקי הארץ‪ ,‬שירות‬
‫‪ rent a car‬מתק‬
‫ש‬
‫רי‬
‫ם‬
‫ואדיב‪,052-3821702 ,‬‬
‫|‬
‫|‬
‫(‪ )35-46‬פרטיות מסחריות מפוארות‬
‫‪050-4110855‬‬
‫_____________________________________________‬
‫בס"ד‬
‫■ "שלוימל'ה הסעות"‬
‫הסעות וטיולים לכל‬
‫הארץ רכבים מפוארים‬
‫ונתב"ג ירושלים וב"ב‪,‬‬
‫ואירועים ‪057-3188842‬‬
‫‪050-7532336‬‬
‫(‪)33-32/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מרכז הזמנות ארצי‬
‫‪03-578-94-54‬‬
‫■ איזי‪-‬רנט מלווה‬
‫אותך לאורך כל הדרך‪,‬‬
‫במחיר הטוב ביותר‪ ,‬בכל‬
‫החברות בארץ ובחו"ל‬
‫‪02-5805870‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫(‪)1-1/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ אל תחכו לרגע האחרון‪,‬‬
‫‪" ‬הסעות דניאל"‬
‫ רכבים ‪14/16/20‬‬‫מקומות לכל הארץ‪,‬‬
‫הקדימו הזמנותיכם לבין‬
‫שרות אדיב ואמין‪,‬‬
‫_____________________________________________ הזמנים‪.‬‬
‫‪052-7101020‬‬
‫(‪)26-51‬‬
‫יהודה‪053-3141105 -‬‬
‫הסעות סגל צפת‬
‫‪ ‬טיוטה אונסיס ‪,2002 -‬‬
‫אוטמט ‪ 150,000‬ק"מ‪ ,‬טסט‬
‫‪ 9‬חודשים צורה חדשה!! ‪5‬‬
‫מקומות ‪ 16,000‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-9678475‬‬
‫(‪)35-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫אוטובוסים ומיניבוסים‬
‫חדישים לכל הארץ‪.‬‬
‫טיולים לק‪ .‬צדיקים‬
‫‪ ‬מאזדה ‪ ,2004 ,3‬יד‬
‫שלישית‪ 179,000 ,‬קמ"ש‪,‬‬
‫מצב מעולה‪ 15,500 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪050-7854309‬‬
‫(‪34-37‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מאזדה ‪7 ,2008 - 5‬‬
‫מקומות מרווחים‪ ,‬יד שניה‪,‬‬
‫שמורה מאוד‪ ,‬מטופלת במוסך‬
‫מורשה! ‪ 47,000‬ש"ח‪,‬‬
‫‪050-5595360‬‬
‫(‪)35-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ בס"ד "המוביל שלך‬
‫ובשבילך!" העברת דירות‬
‫ומשרדים ופריטים בודדים‪.‬‬
‫‪ ,054-4434362‬נתי‬
‫(‪)28-39‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מאזדה‬
‫מ‬
‫מיו בצ‬
‫חדיםעים‬
‫תשכור !‬
‫(‪)43-43/16‬‬
‫_____________________________________________‬
‫הסוכן שלך בקל אוטו‬
‫קל אוטו‬
‫השכרת רכב‬
‫שירות ואמינות!‬
‫‪ 04-6920082‬במחירים הכי טובים!!!‬
‫מרכז‬
‫הזמנות ארצי‬
‫‪02-6-630-630‬‬
‫■ רכב ‪ 7‬מקומות‪ ,‬לאברכים‬
‫בבני‪-‬ברק‪ ,‬החל מ‪ 250 -‬ש"ח‬
‫ליום‪050-2502552 ,‬‬
‫(‪)4-2/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מוביל מקצועי עושה‬
‫הובלות קטנות וגדולות‪,‬‬
‫בב"ב ובכל הארץ‪ ,‬קו‬
‫הסוכן החרדי שלך‬
‫קבוע לירושלים‪ ,‬מידי יום‪,‬‬
‫הוותיק והאמין‬
‫‪052-5501812‬‬
‫בחברות הגדולות בעולם‬
‫מיצובישי‬
‫‪050-8761460‬‬
‫(‪30-41‬ל) מרכז הזמנות ארצי‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מיצובישי לנסר מודל‬
‫‪ ,2000‬אוטומט ‪ 1600‬סמ"ק‪,‬‬
‫‪050-4160126 | 03-5705102‬‬
‫טסט ל‪ 11 -‬חודשים במצב הלוואות ומשכנתאות‬
‫מצוין‪ 8,500 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫■ רמי הסוכן שלך‬
‫בפריסת‬
‫‪052-6917491‬‬
‫(‪)35-35‬‬
‫צ'קים בחברות ההשכרה!‬
‫_____________________________________________‬
‫עד‬
‫הלוואות‬
‫לשנה‬
‫לבעלי מבצעים מיוחדים כל‬
‫‪&10,000‬‬
‫סובארו‬
‫חשבון תקין השנה!!! מחירים‬
‫‪,1600‬‬
‫‪ ‬סובארו ‪,2003‬‬
‫הלוואות עד ללא ערבים מיוחדים לבין הזמנים‪.‬‬
‫אוטומטית‪ ,‬ראשונה‪ ,‬צורה‬
‫‪ &50,000‬לבעלי חשבון ‪03-523-66-50‬‬
‫חדשה‪ ,‬מכני מעולה‪ ,‬שמור‬
‫ומסודר‪054-8402332 ,‬‬
‫תקין‬
‫‪050-333-222-8‬‬
‫(‪)35-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪054-700-50-66‬‬
‫(‪)5-2/17‬‬
‫‪_____________________________________________ 052-4132855‬‬
‫סוזוקי‬
‫השכרת רכב‬
‫‪ ‬סוזוקי ליאנה‪,2002 ,‬‬
‫שמורה ומטופלת‪ ,‬טסט לשנה‪,‬‬
‫‪ 180,000‬קמ"ש‪14,500 ,‬‬
‫ש"ח‪053-3196555 ,‬‬
‫(‪33-36‬ל) לבעלי‬
‫_____________________________________________‬
‫הלוואות‬
‫בס"ד‬
‫‪ ‬סוזוקי בלנו‪ ,‬שנת‬
‫‪ ,2000‬גיר ידני‪ ,‬חסכוני‬
‫במיוחד‪ 6,900 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪050-5957522‬‬
‫(‪)35-38‬‬
‫_____________________________________________‬
‫סיטרואן‬
‫‪ ‬למכירה רכב סיטרואן‬
‫פיקאסו ‪,C4‬‬
‫‪ 7‬מקומות‪ ,‬במחיר‬
‫אטרקטיבי עקב מעבר‬
‫לחו"ל‪ ,‬קמ"ש נמוך‪,‬‬
‫‪ 058-4635601‬רוחי‬
‫(‪)35-38‬‬
‫_____________________________________________‬
‫סקודה‬
‫‪ ‬סקודה סופרב‪ ,‬מפואר‪,‬‬
‫מטופל רק בחברה‪ ,‬בלי‬
‫פגיעות‪ 124,000 ,‬קילומטר‪,‬‬
‫יד ראשונה‪ 79,000 ,‬ש"ח‬
‫לרציניים‪050-6284747 ,‬‬
‫(‪16-36‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫לנהגים צעירים וחדשים‬
‫‪ ‬השכרת אופניים‬
‫‪ 40‬ש"ח *מכירה *השכרה‬
‫חשמליים‪ ,‬רק ב‪-‬‬
‫‪03-7267260‬‬
‫*ליסינג‪,‬‬
‫(‪)4-4/17‬‬
‫ל‪ 3 -‬שעות‪ 58 ,‬ש"ח ליום _____________________________________________‬
‫שלם‪ ,‬מתאים לקבוצות‬
‫התעמלות‬
‫עד ‪ 20‬משתתפים‪ .‬ספידי‬
‫בייק רח'‬
‫ז'בוטינסקי ‪  34‬מאמן כושר‪* :‬אירובי‬
‫ב"ב ליד מ‪ .‬מור‪,‬‬
‫*ריצה *מתיחות *תזונה‬
‫‪050-3553533‬‬
‫(‪30-41‬ל) *הורדה במשקל‪.‬‬
‫_____________________________________________‬
‫השכרת רכב‬
‫מוצרים‬
‫ושירותים‬
‫בריאות הפה‬
‫‪ ‬הסרת אבנים בחינם‬
‫‪ ,053-9583627‬יעקב‬
‫(‪)32-43‬‬
‫_____________________________________________‬
‫טוען רבני‬
‫משתלם! נשים וגברים בנפרד!‬
‫קורס פדיקור מניקור רפואי‪,‬‬
‫טיפול בפטריות כף הרגל‬
‫והציפורניים לצמיתות‪ ,‬טיפול‬
‫ביבלות עמוקות‪,‬‬
‫‪077-5177007 052-2538812‬‬
‫(‪)33-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫קייטרינג‬
‫‪ ‬שפע מטעמים‪,‬‬
‫אוכל מוכן לשבתות‪,‬‬
‫חגים ולכל סוגי האירועים‬
‫בהשגחת יורה דעה‪,‬‬
‫מבצע ‪ 30‬ש"ח למנה‬
‫קומפלט‪ ,‬ר' עקיבא ‪,5‬‬
‫פתח‪-‬תקוה‪ ,‬להזמנות‪,‬‬
‫‪052-8838186‬‬
‫(‪)30-40‬‬
‫_____________________________________________‬
‫קלף‬
‫‪ ‬במוצש"ק לפני מספםר‬
‫‪" ‬קלף שחר" ‪ -‬מעולים שבועות‪ ,‬נמצא ארנק שחור‬
‫באיכות ומחיר‪ ,‬בכל שעה עם סכום כסף‪ ,‬בקו ‪294‬‬
‫בתיאום ‪ -‬בב"ב‪ ,‬בנוסף מביתר לירושלים‪,‬‬
‫דרושים סופרים למזוזות ‪052-7144162‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪( 054-8485375 ,10‬תווך ‪ ‬נמצא נגן בדרך לחוף‬
‫ס"ת)‬
‫(‪ )33-36‬שרתון‪ ,‬ניתן לקבלו ע"פ‬
‫_____________________________________________ סימנים‪054-8467080 ,‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫רפואה משלימה ‪ ‬אבד לך משהו? מצאת‬
‫משהו? התקשרו בהקדם ל‪:‬‬
‫לנשואים בלבד! ‪1-599-500-003‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫תכשירים איכותיים‬
‫לשלום בית‬
‫מוצרי אפיה‬
‫‪ ‬צמוקים ושקדים‪ -‬המרכז חסיון מלא מובטח‬
‫לאפיה ר' עקיבא ‪48/109‬‬
‫באישור הרבנים‬
‫ב"ב‪ ,‬במחירים ללא תחרות‬
‫*סדנאות ללא עלות‪,‬‬
‫‪050-4161617‬‬
‫(‪)29-2/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מזגנים‬
‫מחשבים‬
‫■ השכרות‪ :‬מחשב נייד‬
‫לשבוע ‪ 130‬ש"ח‪ ,‬ומקרן ליום‬
‫‪ 80‬ש"ח‪ .‬הגברה ליום ‪ 80‬ש"ח‪.‬‬
‫המרה מוידאו לדיסק ‪ 30‬ש"ח‪.‬‬
‫‪050-7801545‬‬
‫(‪)29-29/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ מחשב נייד מחודש‬
‫ווינדוס ‪ 7‬החל מ‪600 -‬‬
‫ש"ח כולל אחריות‪,‬‬
‫הוותיק בענף‪.‬‬
‫‪054-4543701‬‬
‫‪052-6643701‬‬
‫(‪)31-5/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫עורכי דין‬
‫‪ ‬טוען רבני‪ ,‬הרב אפרים‬
‫לוי ‪ -‬ייצוג בכל בתי הדין בארץ‪,‬‬
‫‪077-2060590‬‬
‫(‪)25-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬טוען רבני ישראל זכריה‪.‬‬
‫מוסמך ומקצועי‪ .‬ל‪.‬מ‪ .‬טל'‪:‬‬
‫‪ ,054- 6632298‬יצוג בבית‬
‫ממונות‪-‬אישות‪.‬הדין צילום אירועים‬
‫רבני‪ -‬פרטי‪,‬‬
‫(‪)18-43‬‬
‫‪ 3,000‬ש"ח‬
‫_____________________________________________ ‪ ‬רותי הצלמת‪ ,‬צילום‬
‫אירועים‪,052-7662853 ,‬‬
‫‪058-7662852‬‬
‫יעוץ ועזרה‬
‫‪[email protected]‬‬
‫(‪35-38‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬יועצת זוגות ‪ M.A‬נסיון ‪ ‬מבצע צילום אירועים‬
‫מיוחד בפתרון בעיות‪,‬‬
‫מקצועי‪ ,‬וידיאו ותמונות‬
‫(‪ )32-35‬לברית ‪ 650‬ש"ח לבר מצווה‬
‫‪077-4361430‬‬
‫_____________________________________________‬
‫וחינה‪ 950 ,‬ש"ח‪ ,‬אפשרות גם‬
‫רופא‬
‫‬‫קרן‬
‫יעקב‬
‫‪ ‬ד"ר‬
‫לצלמת‪052-8510980 ,‬‬
‫(‪30-41‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬רכב ‪ 7‬מקומות לאברכים‬
‫בלבד בבני‪-‬ברק‪ ,‬הונדה שאטל מומחה לבעיות שבינו‬
‫‪ 200‬ש"ח ליום‪ 250 ,‬ש"ח‬
‫לבינה‪ ,‬הדרכה‪ ,‬ייעוץ‬
‫לשבת‪052-7696100 ,‬‬
‫(‪ )24-23/17‬וטיפול רפואי‪ ,‬לגברים‬
‫_____________________________________________‬
‫■ "שחר השכרת רכב"‪ -‬ונשים‪050-5870353 ,‬‬
‫(‪)35-46‬‬
‫_____________________________________________‬
‫למבוגרים וילדים‪,‬‬
‫פרטיות‪ ,‬מסחריות‬
‫‪050-7161083‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪34-37‬ל) ומשפחתיות (‪,)7-9‬‬
‫גם לנהגים חדשים ולפי‬
‫דיו וטונרים‬
‫"טונר ודיו" ‪-‬ר' עקיבא שעות‪077-40-900-70 .‬‬
‫(‪)3-5/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪‬‬
‫‪ 109‬ב"ב‪ ,‬כל סוגי הדיו‬
‫■ אביב השכרת רכב‬
‫והטונרים למדפסת‪,‬‬
‫ חדש!!! קבריולט‪,‬‬‫החל מ‪ 20 -‬ש"ח‪,‬‬
‫‪ )29-2/17( 050-4161617‬ג'יפים‪ ,‬מרצדס‪ ,‬מסחריות‬
‫להזמנות‬
‫_____________________________________________ גם לנהגים צעירים‬
‫הובלות והסעות וחדשים‪03-5790909 ,‬‬
‫(‪)14-40‬‬
‫_____________________________________________‬
‫והסביבה‪ ,‬מבצע קיץ‬
‫מיוחד‪ ,‬הקפדה על זמן‬
‫שיעור נהיגה ‪ 40‬דקות‬
‫לפחות‪ ,‬אוטומטי וידני‬
‫‪ 100‬ש"ח או חבילת ‪28‬‬
‫שיעורים‪+‬מבחן מעשי‬
‫‪ 3,029‬ש"ח‪ ,‬אחוזי‬
‫הצלחה גבוהים במבחן‬
‫המעשי‪ ,‬ספר תאוריה‬
‫חינם! ‪052-2514960‬‬
‫(‪23-48‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪" ‬שמעוני" ‪ -‬בית ספר‬
‫לנהיגה‪ 50 ,‬שנות נסיון‪,‬‬
‫הילוכים‪ ,‬אוטומט‪ ,‬נכים‪,‬‬
‫אוטובוס ציבורי זעיר‪,‬‬
‫משאית‪ ,‬אופנועים‪,‬‬
‫‪,03-6054445‬‬
‫‪03-6044435‬‬
‫(‪)24-48‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬אהרון מורה לנהיגה‪,‬‬
‫אוטומט‪ ,‬מזדה ‪,3‬‬
‫חדישה‪ ,‬טסט מיידי‪,‬‬
‫מבחן פנימי חינם‪,‬‬
‫‪050-4469796‬‬
‫(‪)24-48‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ נהיגה ברמה אחרת‪,‬‬
‫לימוד מהיר‪ ,‬קצר‬
‫ואיכותי‪ ,‬מבצעים‪ +‬עזרה‬
‫בתאוריה‪ ,‬יוסי בן יהודה‪.‬‬
‫‪03-5352975‬‬
‫‪052-2595370‬‬
‫(‪13-13/17‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬למודי תעודה בייעוץ‬
‫נישואין בתל‪-‬אביב‪ ,‬מיטב‬
‫המרצים! לנשים בלבד‪.‬‬
‫מלכה‪050-5448894 ,‬‬
‫(‪)35-46‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ בואו לימדו מקצוע‬
‫‪052-7134750‬‬
‫שידוכים‬
‫■ "שידוכי המרכז" ‪-‬‬
‫‪ ‬למכירה מזגנים‬
‫עיליים שידוכים לחרדים ודתיים‬
‫ משומשים‬‫‪050-5317845‬במצב מצוין‪ )29-40( ,‬בלבד! שדכן מקצועי עם‬
‫_____________________________________________ המון הצעות‬
‫לפרסום ‪054-8422105‬‬
‫משרד דתי‬
‫‪03-6189388‬‬
‫(‪)16-42‬‬
‫_____________________________________________‬
‫בלוח‬
‫עד‬
‫נותן הלוואות‬
‫‪ ■ 03-6162228‬בת מלך‪ ,‬משרד שידוכים‬
‫&‬
‫‪10,000‬‬
‫לסכום של‬
‫איכותי ביותר לחרדים וכיפות‬
‫חשבון‬
‫בפריסת צ'קים למשך‬
‫תקין‬
‫שנה‪/‬נכיון צ'קים‬
‫טל'‪ 052-2571913 :‬פקס'‪03-6744640 :‬‬
‫השכרת אופניים ■ נתיב ‪ -‬השכרת רכב‬
‫■ צביקה כהנא ‪ -‬השכרת‬
‫רכב ונופש בארץ ובעולם‪,‬‬
‫פורד‬
‫אצלינו השירות מעל‬
‫יד‬
‫‪,2000‬‬
‫שנת‬
‫‪ ‬פורד פוקוס‬
‫הכל!!! ‪03-6318999‬‬
‫(‪)44-40/16‬‬
‫שניה‪ ,‬במחיר מציאה‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪054-6105643‬‬
‫(‪  )33-36‬מחיר החל מ‪2,400-‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ש"ח כולל מע"מ‪ ,‬ללא‬
‫קיה‬
‫‪ 2011‬אוטומט‪ ,‬הגבלת קילומטרים‪,‬‬
‫‪ ‬קיה ריאו‬
‫וחסכונית‪ ,‬נוסעת גם לרכב מסוג מאזדה ‪2‬‬
‫שמורה‬
‫‪ 39,000‬וניסאן מיקרה‪ ,‬מאזדה‬
‫על גז‪ ,‬טסט חצי שנה‪,‬‬
‫(‪ 2,750 - 3 )35-35‬ש"ח‪.‬‬
‫ש"ח‪052-6918692 ,‬‬
‫_____________________________________________ ‪052-5306666‬‬
‫‪050-6666599‬‬
‫(‪32-39‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫■ משה גולני‪ -‬מורה נהיגה‬
‫מוסמך‪ ,‬ותיק וסובלני מאד‪,‬‬
‫טויוטה‪ /‬אוטומט‪ /‬חדשה‬
‫לחלוטין‪ ,‬מבצע ייחודי‪ :‬מחיר‬
‫שיעור‪ 110 :‬ש"ח! מחיר‪:‬‬
‫‪ 28‬שיעורים‪ +‬מבחן פנימי‪+‬‬
‫טסט‪ +‬ספר תאוריה‪3,800 :‬‬
‫ש"ח בלבד!‬
‫‪( 054-4468840‬בב"ב)‬
‫(‪35-46‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרור חלוץ‪ ,‬בבני‪-‬ברק‬
‫קורסים‬
‫לימוד נהיגה‬
‫■ *קונה ומפנה אלומיניום‪,‬‬
‫מצברים‪ ,‬נירוסטה‪ ,‬מזגנים‪,‬‬
‫מחשבים‪ ,‬ברזים‪* .‬פינוי‬
‫מחסנים‪050-5536359 ,‬‬
‫(‪)28-39‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ קונה ספרי קודש‬
‫ישנים וכן מכתבים‬
‫מקוריים מגדולי ישראל‪,‬‬
‫תשלום גבוה‪.‬‬
‫‪052-7674348‬‬
‫(‪)23-52/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪‬‬
‫שיפוצים וצבע‬
‫‪ ‬אמבטיית זאב ‪-‬‬
‫לא שפצנו רק החלפנו‬
‫אמבטיה‪,03-5445901 ,‬‬
‫‪,02-5333862‬‬
‫‪,04-8361130‬‬
‫‪09-9584862‬‬
‫(‪)25-44‬‬
‫_____________________________________________‬
‫אבידות‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬נאבד צמיד זהב (לבן עם‬
‫מרכז מתקדם‬
‫צהוב) בכ"ד סיוון בפתח‪-‬תקווה‬
‫או ב"ב‪052-7176594 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫להוראת נהיגה‬
‫‪ ‬בערב פסח תשע"ו‪,‬‬
‫החבילה כוללת‪ :‬קבלנות למ‬
‫‪5,500‬‬
‫שאית לקחתי טרמפ‪ ,‬בחור ישיבה‬
‫‪ ₪‬רכב משא שיעורי חובה‪ +‬לבעלי רשיון‬
‫לוכיםעל מרח' בר אילן לרח' המ"ג‬
‫ט‬
‫סט‬
‫פרטי הי‬
‫פנ‬
‫ימ‬
‫י‪+‬‬
‫בירושלים והוא שכח בתוך‬
‫‪ ₪ 3,900‬אוטומטי‬
‫טסט‬
‫& נרתיק חליפה‪ ,‬חולצות‪ ,‬עניבות‬
‫פרטי‪/‬‬
‫ראשון אפש‬
‫רו‬
‫ת‬
‫עורים‬
‫שי‬
‫ללי‬
‫ומכנסים‪050-4147187 ,‬‬
‫לשכור בנוח‪-‬קאר‪ ,‬סוכנות ‪ ₪ 3,630‬הילוכים‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫מומרוודתע"י עד הרישיון‬
‫‪ ‬הובלות אריאל‪ ,‬דירות‪■ ,‬‬
‫‪ ‬נמצא כובע חסידי‬
‫פריטים בודדים‪ ,‬פירוק והרכבת להשכרת רכב בארץ ובחו"ל‪,‬‬
‫רח' ההסתדרות ‪ 2‬פתח תקווה‬
‫לנלימוד באוטובוס‪ ,‬חזרה מקבר יהושע‬
‫כי‬
‫‪052-2945976‬‬
‫נייד‪:‬‬
‫‪03-9318481‬‬
‫משרד‪:‬‬
‫שירות‪ .‬אמינות‪ .‬מחיר‪,‬‬
‫רהיטים‪ ,‬בכל הארץ‪,‬‬
‫ם בן נון‪ ,‬ביום רביעי כ"א תמוז‪,‬‬
‫_____________________________________________ ‪0722-777-200‬‬
‫‪054-5572342 ,052-3303187‬‬
‫(‪ )50-50/16‬שיחת חינם‪ 1800-280-800 :‬לימוד‪-‬נהיגה‪ com.‬נא להתקשר ל‪052-7133733 -‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫(‪30-37‬ל) _____________________________________________‬
‫_____________________________________________‬
‫‪3,000‬‬
‫יד שניה‬
‫קונים‬
‫■ קונים זהב! יהלומים!‬
‫סרוגות‪ ,‬הזיווג הוא כל‬
‫מעיינינו‪ ,‬כלי כסף! בכל מצב! במזומן!‬
‫סודיות מובטחת‪ ,‬להתקשר‬
‫‪ 16:00‬אפשרות בבית הלקוח‪.‬‬‫בימים א'‪-‬ה' בשעות‬
‫‪054-2821847 052-7333955‬‬
‫(‪)16-42‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 21:00‬בלבד‪,‬‬
‫(‪)32-2/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫"חסדי נועה" ‪ -‬שידוכים ■ קונה לפירוק ‪ +‬נסיעה‪,‬‬
‫■‬
‫לכל הגילאים‪ ,‬לכל המגזרים כל המכוניות‪ ,‬משאיות‪ ,‬רטק‪‬‬
‫טורים‪ ,‬אמינות ‪ +‬אישורים‪,‬‬
‫סודיות‬
‫‬‫ובעולם‬
‫בארץ‬
‫‪052-5752933‬‬
‫(‪)21-20/17‬‬
‫מובטחת! ‪_____________________________________________ )23-22/17( 054-7195111‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרושים שני מחשבים‬
‫‪" ‬ביחד" ‪ -‬שידוכים לכל‬
‫שדכניות כתרומה‪ ,‬ל‪ 2 -‬משפחות‬
‫הגילאים‪ ,‬מאגר ארצי‪,‬‬
‫נזקקות לתרומה נא לחייג‪,‬‬
‫מכל הארץ‪ ,‬בברכת גדו"י‪,‬‬
‫‪052-7151692‬‬
‫ל‪-‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪072-2391111‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪  )32-35‬דרוש מקרר קטן בתרומה‬
‫למגזר‬
‫שידוך‬
‫הצעות‬
‫■ מגוון‬
‫לבן ישיבה ומזגן חלון קטן‪,‬‬
‫רווקים‪/‬ת‬
‫והדתי‪,‬כללי‪,‬‬
‫החרדי‬
‫‪054-7938941‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫ופרק שני לכל הגילאים ולכל‬
‫גם ‪ ‬דרוש שעון מעורר מכני‬
‫רמות ההשכלה (מטפלים‬
‫(ללא סוללה) לבן ישיבה‬
‫בקשיי שידוך)‪ ,‬משעה ‪ 10:00‬בתרומה‪054-7432011 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫בבוקר‪052-3340338 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ )12-44‬נשמח לקבל ספריית‬
‫■ יוסי זיו ‪ -‬צלם‬
‫אירועים מקצועי! צוות‬
‫מורחב‪ ,‬שירות ואיכות‬
‫ללא פשרות‪ ,‬מבצעים ‪ ‬נמצאה שרשרת זהב‬
‫בגינה ברחוב אדמו"ר מקוצק‬
‫מיוחדים לחתונות‬
‫(‪ )28-4/17‬בבני‪-‬ברק‪ ,‬בשבת א' אב‪,‬‬
‫‪0525-778544‬‬
‫_____________________________________________ ‪054-8432401‬‬
‫קפלר‬
‫‪ ‬נמצאו משקפי קריאה‬
‫באדמור מגור פינת חזו"א‬
‫להתקשר‪03-5796451 ,‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬נמצאו טבעות בשרותים‬
‫באחת הקופות חולים‬
‫המרכזיות בירושלים‪ ,‬בערך‬
‫לפני שבועיים‪ ,‬המאבדת תוכל‬
‫לקבלו עפ"י סימנים בטל'‪:‬‬
‫‪050-4144724‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬נמצא צמיד משובץ ליד‬
‫התחנה ירמיהו‪/‬צפניה (גור)‪,‬‬
‫שיפנה לטל'‪02-5822764 :‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שכחתי מגבעת בורסלינו‬
‫בטמפ מאשדוד לבני‪-‬ברק בליל‬
‫שישי "בלק"‪054-8524048 ,‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ביום שישי האחרון כג'‬
‫בתמוז ‪ ,29/7/16‬הוחלפה‬
‫עגלת קניות אדומה עם תכולה‬
‫היקרה לבעלה ברשת יש חסד‪,‬‬
‫סניף עזרא ב"ב‪ ,‬לפנות לטל'‪:‬‬
‫‪03-5741106 ,054-8425730‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬נאבד צמיד זהב (לבן עם‬
‫צהוב) בכד' סיון בפתח‪-‬תקוה‬
‫או ב"ב‪ ,‬פלאפון‪:‬‬
‫‪052-7176594‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫קודש‪/‬וטרינה לספרי קודש‬
‫במצב תקין‪054-7432011 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬נשמח לקבל מקרר תקין‬
‫בלבד בתרומה‪ ,‬ירושלים‪,‬‬
‫‪052-7616301‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרושות אופניים חשמליות‬
‫ב‪ 1,000 -‬ש"ח ומזגן חלון טקן‬
‫בתרומה‪054-8432271 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרושה מגילת אסתר‬
‫בתרומה‪ ,‬אפשרי פסולה‪/‬‬
‫ישנה‪/‬קרועה‪ ,‬גניזה‪,‬‬
‫‪050-6651365‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬לאברך דרושה סוכת עץ‬
‫במסירה‪ ,‬יישר כח‪,‬‬
‫‪052-7655771‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מעוניין לקנות מכשיר‬
‫טאצ' יאנג‪ 208/‬במחיר מוזל‪,‬‬
‫‪053-4112911‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מעוניין לקנות מזגן נייד‬
‫במחיר מוזל‪053-4112911 ,‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרושים מכשירי ‪c2‬‬
‫תקינים‪ ,‬למסירה או במחיר‬
‫מוזל‪053-4112911 ,‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מעוניין בתרומה מכונת‬
‫כביסה תקינה ‪ +‬תנור במצב‬
‫תקין‪050-4160457 ,‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬למשפחה ברוכת ילדים‪,‬‬
‫דרוש בתרומה מיטה משולשת‬
‫או כפולה‪053-3155532 ,‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרוש שעון מעורר מכני‬
‫(ללא סוללה) לבן ישיבה‬
‫בתרומה‪054-7432011 ,‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מחפש אופניים חשמליים ‪ ‬מזגני חלון‪ 1 ,‬כ"ס‪1.5,‬‬
‫או רגילים בכל גודל‬
‫ומצב כולל כ"ס ‪ 2.5‬כ"ס‪ ,‬במצב‬
‫חלקים‪050-5343924 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪34-35‬ח) מצוין‪ .‬יצחק‪,‬‬
‫‪ ‬דרושים אופני ילדים‬
‫‪054-4584974‬‬
‫(‪)32-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫תקינים‪ ,‬תקולים או לפירוק‬
‫חלקים‪054-9985503 ,‬‬
‫‪ ‬דרוש מקרר בינוני ומזרון‬
‫לעריסת תינוק ומזגן נייד‪,‬‬
‫בירושלים‪052-7102636 ,‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרוש פלאפון או מחשב‬
‫נייד אפ' תקולים‪ ,‬לחלקים‪,‬‬
‫‪052-7642805‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרושות אופניים חשמליות‬
‫ב‪ 1,000 -‬ש"ח ומזגן חלון קטן‬
‫בתרומה‪054-8432271 ,‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬נשמח לקבל ספריית‬
‫קודש‪/‬ויטרינה לספרי קודש‬
‫במצב תקין‪054-7432011 ,‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרוש מקרר קטן בתרומה‬
‫לבן ישיבה‪054-7938941 ,‬‬
‫ומזגן חלון קטן‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרוש חלקים של מעבד‬
‫מזון ‪ ,Moulinex‬טל'‪:‬‬
‫‪02-5868095‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מעוניין לקנות גיטרות‬
‫חשמליות גם לא עובדות וגם‬
‫ישנות וכן מגברים ופדלים‬
‫לגיטרות גם לא עובדים‪,‬‬
‫‪053-3145019‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬להרבה משפחות נותרו‬
‫מוצרי ספיגה ללא שימוש‬
‫שעלותם יקרה מאוד אנו‬
‫זקוקים לטיטולים בגודל גדול‬
‫החל מ‪ L -‬עבור אישה צעירה‬
‫מרותקת וסובלת‪,‬‬
‫‪052-7679087/8‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרושה מגילת אסתר‬
‫בתרומה‪ ,‬אפשרי פסולה‪/‬‬
‫ישנה‪/‬קרועה‪ ,‬גניזה‪,‬‬
‫‪050-6651365‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫יד שניה‬
‫מוכרים‬
‫מוצרי חשמל‬
‫‪ ‬בהזדמנות! מחשב נייד‪,‬‬
‫נמכר עקב קבלת מחשב‬
‫מהעבודה‪ ,‬שמורה במצב‬
‫מצויין‪ ,‬רק ‪ 600‬ש"ח!‬
‫‪052-3281503‬‬
‫(‪)35-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מקרר משרדי מרובע‬
‫במצב חדש‪ ,‬צבע חום‪320 ,‬‬
‫ש"ח‪ ,‬ב"ב‪054-8479440 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בפתח‪-‬תקוה‪ ,‬מקרר‬
‫משרדי מורחב‪,85X60X60 ,‬‬
‫מעולה‪ 400 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-2786557‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬תנור בקו ‪ 2‬תאים לבן‬
‫במצב מצוין‪ 500 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-7146087‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בלנדר קנויד‪ 200 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫טל'‪054-6983461 :‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שואב אבק בית‬
‫חזק ‪ ,W1300‬תוצרת‬
‫‪ ,REWONTA‬איכותי‪160 ,‬‬
‫ש"ח בלבד‪ ,‬בני‪-‬ברק‪,‬‬
‫‪052-5737813‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מדיח כלים גדול קינג‪200 ,‬‬
‫ש"ח‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מגהץ אדים‪ 20 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-4273857‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מגהץ קיטור קנווד‪100 ,‬‬
‫ש"ח‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מחמם מים אטמור‪ ,‬זק"ש‪,‬‬
‫‪ 100‬ש"ח‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מנגל חשמלי‪ 75 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-4273857‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬טוסטר‪ 20 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-4273857‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מיחם לשבת‪ 125 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-4273857‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬רדיאטור לחימום ביתי‪,‬‬
‫‪ 150‬ש"ח‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כיריים גז משטח זכוכית‪,‬‬
‫‪ 250‬ש"ח כחדש‪,‬‬
‫‪054-4273857‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬סיר לחץ חשמלי‪100 ,‬‬
‫ש"ח‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מפזרי חום לאמבטיה‪75 ,‬‬
‫ש"ח‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מברגה חשמלית היטצ'י‪,‬‬
‫‪ 150‬ש"ח‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מכונת השחזה עמוד‪,‬‬
‫חדשה‪ 200 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-4273857‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שואב אבק לבית ולרכב‪,‬‬
‫‪ 50-100‬ש"ח‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מחשב שולחני ‪ +‬תוכנות‬
‫‪ +‬מסך דק‪ ,‬רמקולים‪ ,‬עכבר‬
‫ומקלדת‪ 280 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪058-4231189‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫ריהוט‬
‫‪ 2* ‬מיטות‪ ,1.20 ,‬כולל‬
‫מזרונים‪ ,‬יפות כחדשות‪* .‬ספה‬
‫קרם ‪050-4144086 ,2.70‬‬
‫בב"ב‬
‫(‪32-35‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שולחן ו‪ 6-‬כסאות לסלון‪,‬‬
‫אפשרי רק כסאות‪ ,‬כחדשים‬
‫‪052-4227714‬‬
‫(‪)34-37‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ ארגז מצעים לבן‪ ,‬במצב‬
‫מצויין‪ ,‬גובה ‪ 1.18 ,90‬על ‪53‬‬
‫ס"מ‪ 2 +‬מגירות‪ 450 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫‪0544-919299‬‬
‫(‪)35-38‬‬
‫___________________________________________‬
‫‪ ‬ארונית מצעים במצב‬
‫מצוי למכירה‪ 500 ,‬ש"ח‪ ,‬טל'‪:‬‬
‫‪054-6983461‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מיטת מעבר לילד‪,‬‬
‫מצוירת עם מזרון‪ ,‬תוצרת‬
‫שילב‪ 250 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-8457681‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כסאות עץ מעוצבים‪,‬‬
‫יפהפים לשולחן שבת ‪2 -‬‬
‫לראש השולחן‪ 150 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-8418449‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שולחן לפ‪.‬אוכל ‪6 +‬‬
‫כסאות‪ ,‬צבע "בוק"‪ 1.8 ,‬מטר‬
‫(נפתח) *‪ 80‬ס"מ‪ 500 ,‬ש'‪,‬‬
‫‪054-3141373‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬משענת גב ‪ 90‬ש"ח‪,‬‬
‫בני‪-‬ברק‪052-5737813 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שולחן עם מדפים לספרים‬
‫מעל השולחן‪ 230 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫בני‪-‬ברק‪052-5737813 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כסאות פינת אוכל‪60 ,‬‬
‫ש"ח כל כסא‪ ,‬מצב טוב‪,‬‬
‫בני‪-‬ברק‪052-5737813 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מיטת עץ מתרוממת עם‬
‫ארגז מצעים‪ ,‬מצב טוב‪220 ,‬‬
‫ש"ח‪ ,‬בני‪-‬ברק‪052-5737813 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כוננית ספרים גדולה‬
‫וחזקה‪ ,‬אורך ‪ 2‬מטר‪ ,‬גובה‬
‫‪ 1.55‬ס"מ אורך‪ ,‬צבע חום‪,‬‬
‫מחיר ‪ 220‬ש"ח‪ ,‬בני‪-‬ברק‪,‬‬
‫‪052-5737813‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כסא ישיבה עם משענת‬
‫וגלגלים‪ 110 ,‬ש"ח‪ ,‬בני‪-‬ברק‪,‬‬
‫‪052-5737813‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שולחן כתיבה‪ ,‬מצב טוב‪,‬‬
‫צבע חום בהיר‪ 100 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫בני‪-‬ברק‪052-5737813 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כיסא על גלגלים אורטופדי‪,‬‬
‫‪ 120‬ש"ח‪ ,‬בני‪-‬ברק‪052- ,‬‬
‫‪5737813‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כסאות מברזל ומעץ‪10 ,‬‬
‫ש"ח‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ארונית מעץ‪ ,‬יפהפיה‪200 ,‬‬
‫ש"ח‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כוננית ‪ 5‬מגירות פלסטיק‬
‫"כתר" ‪ 100‬ש"ח‪ ,‬מצב טוב‪,‬‬
‫בני‪-‬ברק‪052-5737813 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬סטנדר תפילה עומד‬
‫לילדים‪ ,‬חדש‪ ,‬ב‪ 200 -‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-8403398‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שולחן לסופר סת"ם‬
‫ולמתייג‪ ,‬נוחות מרבית‪ ,‬כמה‬
‫שלבים‪ ,‬במצב מצוין‪450 ,‬‬
‫ש"ח‪052-7687197 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כחדש! מיטת ארוח‬
‫מתקפלת ‪ +‬מזרון ‪,190*80‬‬
‫‪ 400‬ש"ח‪ ,‬בני‪-‬ברק‪ ,‬טלפון‪:‬‬
‫‪052-3073826‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ספה דמוי עור (‪2‬‬
‫מקומות)‪ 300 ,‬ש"ח‪ ,‬בני‪-‬ברק‪,‬‬
‫טלפון‪052-3073826 :‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 2 ‬מיטות‪ 200 ,‬לכל אחד‪,‬‬
‫‪ 350‬לשניהם‪052-7650163 ,‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬עמודון ספרים‪ 80 ,‬ס"מ‬
‫רוחב‪ 7 ,‬מדפים בירושלים‪220 ,‬‬
‫ש"ח‪052-7650163 ,‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ארונית מצעים במצב‬
‫מצוין‪ 500 ,‬ש"ח‪ ,‬טל'‪:‬‬
‫‪054-6983461‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שולחן קפה לסלון ‪,1X1‬‬
‫מסגרת שחורה ‪ +‬זכוכית ‪-‬‬
‫‪ 290‬ש"ח‪ ,‬טל'‪052-2727474 :‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ספריה בת ‪ 3‬מדפים‪500 ,‬‬
‫ש"ח טל'‪054-5457811 :‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ספריה עם שולחן כתיבה‬
‫לארונות סגורים‪ 500 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫טל'‪054-5457811 :‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ספה תלת מושבית דמוי‬
‫עור במצב טוב‪ 500 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-5078585‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ספה ‪ 2+3‬צבע שחור עור‬
‫אמיתי‪ ,‬אפשר חלקים‪500 ,‬‬
‫ש"ח ליחידה‪052-5737813 ,‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שידה צבע עץ בוק‪,‬‬
‫‪ 1.10‬ס"מ‪ 4 ,‬מגירות רחבות‬
‫לאחסון‪ ,‬מחיר ‪ 150 -‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-6140800‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 6‬י”ג ‪ -‬ט”ו אב תשע”ו ‪17-19/08/16‬‬
‫‪ ‬שולחן אוכל עגול‪/‬אובלי‪,‬‬
‫יפהפה‪ ,‬ב‪ 300 -‬ש"ח‪ ,‬מצב‬
‫מעולה‪ ,‬בבני‪-‬ברק‪,‬‬
‫‪054-4954933‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כורסה מעור בצבע לבן‪,‬‬
‫רק ‪ 190‬ש"ח (ישן)‪,‬‬
‫‪052-7157676‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מיטה מתקפלת מברזל‪,‬‬
‫מיטת נוער‪ 500 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-7863538‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כורסא קטנה ‪80X80‬‬
‫מרובעת‪ ,‬רק ‪ 80‬ש"ח‪,‬‬
‫‪050-9089110‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כסאות למטבח‪ ,‬מסגרת‬
‫מברזל ‪ +‬ריפוד נעים‪ ,‬במצב‬
‫מעולה‪ 40 ,‬ש"ח כ"א‪,‬‬
‫‪03-9307308‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 3 ‬יח' ריהוט מזנון לסלון‬
‫‪,174X43/110X32/62X43‬‬
‫ב‪ 300 -‬ש"ח‪052-3463482 ,‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שולחן לסלון מעץ בוק‬
‫מלא‪ ,120X75X40 ,‬ב‪250 -‬‬
‫ש"ח‪052-3463482 ,‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ארון תריס ממתכת ‪+‬‬
‫גלגלים (‪,)1.60X0.58X0.47‬‬
‫ב‪ 150 -‬ש"ח‪052-3463482 ,‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 4 ‬כסאות בר גובה ‪63‬‬
‫ס"מ כחדשים‪ 400 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-3804646‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬למסירה ארון ‪ 6‬דלתות‪,‬‬
‫שולחן משרדי‪ ,‬רדיאטורו‪.‬‬
‫למכירה ‪ 2‬מיטת אורתופדיות‬
‫‪ ,90X200‬ב‪ 400 -‬ש"ח כ"א‪,‬‬
‫טל'‪054-8455513 :‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כיסא עם תמיכה לגב‬
‫תחתון בצבע שחור כחדש ‪-‬‬
‫‪ 120‬ש"ח‪ ,‬טל'‪02-6561606 :‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שולחן מחשב קומפקטי‬
‫מודרני בצבע סגול‪ ,‬כחדש‪60 ,‬‬
‫ש"ח‪ ,‬טל'‪02-6561606 :‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מיטת נוער נפתחת ‪+‬‬
‫ארגז מצעים בצבע כחול‪ ,‬רק‬
‫‪ 250‬ש"ח‪ ,‬ב"ב‪077-3004602 ,‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כסאות כתר כולל ידיות‬
‫מפלסטיק‪ ,‬רק ‪ 20‬ש"ח כ"א‪,‬‬
‫ב"ב‪077-3004602 ,‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מדפי מחסן מברזל ועמודי‬
‫ברזל‪ 9 ,‬יח' מכא'‪ ,‬סה"כ ‪200‬‬
‫ש"ח בב"ב‪050-4177704 ,‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ספה דו מושבית‪480 ,‬‬
‫ש"ח‪ ,‬עור אמיתי‪ ,‬צבע שחור‬
‫נוחה מאוד‪ ,‬בני‪-‬ברק‪,‬‬
‫‪052-5737813‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מיטת עץ מתרוממת עם‬
‫ארגז מצעים‪ ,‬מצב טוב‪220 ,‬‬
‫ש"ח‪ ,‬בני‪-‬ברק‪052-5737813 ,‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כוננית ספרים גדולה‬
‫וחזקה‪ ,‬אורך ‪ 2‬מטר‪ ,‬גובה‬
‫‪ 1.55‬ס"מ אורך‪ ,‬צבע חום‪,‬‬
‫מחיר ‪ 220‬ש"ח‪ ,‬בני‪-‬ברק‪,‬‬
‫‪052-5737813‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כסא ישיבה עם משענת‬
‫וגלגלים‪ 110 ,‬ש"ח‪ ,‬בני‪-‬ברק‪,‬‬
‫‪052-5737813‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שולחן כתיבה ‪ 100‬ש"ח‪,‬‬
‫מצב טוב‪ ,‬צבע חום בהיר‪,‬‬
‫בני‪-‬ברק‪052-5737813 ,‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מזרון יחיד אורטופדי‪ ,‬מצב‬
‫טוב‪ 120 ,‬ש"ח‪ ,‬בני‪-‬ברק‪,‬‬
‫‪052-5737813‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כוננית ‪ 5‬מגירות פלסטיק‬
‫"כתר"‪ ,‬מצב טוב‪ 100 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫בני‪-‬ברק‪052-5737813 ,‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מזרון גדול‪ 250 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫ירושלים‪052-7172893 ,‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שולחן סלוני‪ 100 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫ירושלים‪052-7172893 ,‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ספרית קודש שמורה‬
‫‪ ,2.80/2.40‬סנדוויץ אדום‪500 ,‬‬
‫ש"ח כל עמודה‪,‬‬
‫‪054-8478028‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫תינוקות‬
‫‪ ‬למכירה עגלת תאומים‬
‫"רכבת" אפורה במצב טוב‪,‬‬
‫‪ 250‬ש"ח‪ ,‬בב"ב‪,‬‬
‫‪052-7633978‬‬
‫(‪)34-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬עגלת שכיבה מוצי ‪EVO‬‬
‫שלדה כסף ‪ +‬כיסוי לגשם ‪+‬‬
‫אפשרות לטיולון‪ 500 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-7115028‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שידת עץ טובה להחתלה‪,‬‬
‫רחבה‪ 1.10 ,‬ס"מ‪ 4 ,‬מגירות‬
‫אחסון‪ ,‬מחיר מציאה ‪120‬‬
‫ש"ח‪ ,‬צבע עץ‪052-6140800 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬אמבטיה לתינוק ‪ +‬מעמד‪,‬‬
‫כחדש כמעט‪ ,‬ללא שימוש‪70 ,‬‬
‫ש"ח‪ ,‬טל'‪052-6140800 :‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כסא אוכל לתינוק ‪.80 -‬‬
‫סל‪-‬קל לרכב‪ ,‬אמבטיה ‪+‬‬
‫מתקן בטיחות לתינוק ‪80 -‬‬
‫ש"ח‪054-8418449 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כסא תינוק לרכב‪ ,‬מצב‬
‫טוב‪ 110 ,‬ש"ח‪ ,‬בני‪-‬ברק‪,‬‬
‫‪052-5737813‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫הלוח של הציבור החרדי‪/‬דתי ‪ 200,000‬עותקים בכל רחבי הארץ‪ .‬טלפון‪03-6162228 :‬‬
‫‪ ‬ספרי בישול ואפיה במצב ‪ ‬בהזדמנות ‪ -‬מחשב ליבה‬
‫‪ ‬חיסול! הקודמת זוכה!‬
‫‪ ‬מגפי גומי למכירה‬
‫שמלות ערב לנשים‪/‬נערות‪ /‬לעובדים במים‪ ,‬מידות ‪ ,41-47‬מעולה‪ ,‬כל ספר ‪ 12 -‬ש"ח‪ ,‬כפולה במצב מצוין‪ 330 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫_____________________________________________ לפרטים‪054-8453370 :‬‬
‫‪054-5920011‬‬
‫שחור‪ 40 ,‬ש"ח בלבד!‬
‫ילדות‪ 15 ,‬ש"ח ליחידה‪,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫(‪35-36‬ח) _____________________________________________‬
‫‪( 054-2841250 054-5565961 ,02-5388930‬י‪-‬ם)‬
‫(‪  )27-37‬לאספנים סכין‪ 150 ,‬ש"ח‪  ,‬אופני הילוכים ‪290 ,"26‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(י‪-‬ם)‬
‫_____________________________________________ ש"ח‪ ,‬ב"ב‪054-5385013 ,‬‬
‫‪052-7154392‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪"  )28-38‬עלי כותרת" ‪ -‬ספר‬
‫(‪35-36‬ח) _____________________________________________‬
‫‪ ‬ספר הזוהר עם תרגום‬
‫ספרות לתיכון‪ ,‬חדש לגמרי‬
‫‪ ‬כלוב ‪ +‬ציוד לאוגרים‪,‬‬
‫ופירשו הסולם‪ 23 ,‬כרכים‪300 ,‬‬
‫סייל ענק "אצל בתיה" (לא היה בשימוש) ‪ 30‬ש"ח‪ ,‬בבני‪-‬ברק‪ 60 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫_____________________________________________ ש"ח‪052-4831449 ,‬‬
‫‪052-7154392‬‬
‫‪( 02-5388930‬י‪-‬ם)‪,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫(‪35-36‬ח) _____________________________________________‬
‫‪ 4‬ב‪₪50 -‬‬
‫‪ ‬עגלת תינוק ברייטקס‬
‫‪ ‬מטרנה שלב ‪ 700 ,1‬ג'‪ ,‬ב‪-‬‬
‫כחדשה‪ 500 ,‬ש"ח ‪ +‬אביזרים ‪ 40‬ש"ח בלבד‪052-7655034 ,‬‬
‫נילווים ב‪ 150 -‬ש"ח‪,‬‬
‫‪ ‬מיטת תינוק‪ ,‬עץ מלא‪,‬‬
‫‪053-3180904‬‬
‫(‪35-36‬ח) מצב טוב‪ 300 ,‬ש"ח‪ ,‬ירושלים‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪052-7172893‬‬
‫‪ ‬עגלת שכיבה לתינוק‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪( EASY BABY‬גמיש)‪,‬‬
‫‪ ‬כסא תינוק לרכב‪150 ,‬‬
‫מצב מצוין‪ 250 ,‬ש"ח בלבד‪ ,‬ש"ח‪ ,‬ירושלים‪052-7172893 ,‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫בני‪-‬ברק‪054-4906526 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪35-36‬ח) ‪ ‬עגלת תינוק משולבת‪,‬‬
‫‪ ‬עגלת תינוק ממבא‪ 250 ,‬מאוד יפה במצב תקין‪250 ,‬‬
‫חולצות‪ ,‬חצאיות‪ ,‬עליוניות‬
‫_____________________________________________ ש"ח‪052-7662125 ,‬‬
‫ש"ח‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫(‪35-36‬ח) _____________________________________________‬
‫מבצע ‪₪10‬‬
‫‪110‬‬
‫לרכב‪,‬‬
‫תינוק‬
‫כסא‬
‫‪‬‬
‫‪+‬‬
‫חדיש‬
‫‪ ‬לול מפלסטיק‬
‫בגד גוף לתינוק‬
‫מזרון ‪ +‬צופצה‪ ,‬ב‪ 150 -‬ש"ח‪ ,‬ש"ח‪ ,‬מצב טוב‪ ,‬בני‪-‬ברק‪,‬‬
‫(‪34-35‬ח) חולצות טריקו‪-‬בנים‪/‬בנות‬
‫_____________________________________________ ‪052-5737813‬‬
‫טלפון‪052-8969770 :‬‬
‫(‪35-36‬ח) _____________________________________________‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫למכירה‬
‫תקשורת‬
‫ועוד מבחר פריטי קיץ‬
‫מקסימים!!‬
‫ירושלים ‪ 59‬ב"ב‬
‫מבחר פאות יד שנייה ‪ ‬מציאה! מכשיר כשר‬
‫במצב טוב‪ ,‬טרייד אין‪ -‬החלפה סמסונג ‪ ,E1050‬חדש‬
‫באריזה‪03-579-28-41 ,‬‬
‫‪ 160‬ש"ח‪052-7673603 ,‬‬
‫מקבלים‬
‫(להתקשר בשעות אחה"צ)‬
‫_____________________________________________‬
‫למכירה‬
‫פאות‬
‫(‪ ■ )32-35‬חיסול!!! הקודם‬
‫‪ ‬שיחות ללא הגבלה‬
‫ברק‬
‫בבני‬
‫בארץ זוכה!!! חבילות אחרונות‬
‫כולל דקות לחו"ל‬
‫במחירים של מכנסי מגן למבוגרים‬
‫‪ 050-2030007‬מיוחדים החל מ‪ 20 -‬ש"ח‬
‫נעל צעד ראשון‪ ,‬מידה ‪ ,19‬לחודש‪" )35-35( 052-716-7777 ,‬דיפנד פויז" (חוגלה‬
‫‪‬‬
‫_____________________________________________ קימברלי)‪ ,‬גודל ‪,44-54‬‬
‫‪ ‬פלאפון סמסונג גלקסי‪,‬‬
‫‪ ,nike‬כתום‪ ,‬לבן‪/‬בת‪ ,‬מצב‬
‫‪ 40‬ש"ח לחבילה‪,‬‬
‫מסך גדול‪ ,‬חדש‪ ,‬אחריות‬
‫מעולה! ‪ 90‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-4755746‬‬
‫(‪ )32-42‬לשנה‪ 250 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪( 052-7128580‬י‪-‬ם)‬
‫(‪)33-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫_____________________________________________‬
‫‪054-6949181‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪35-36‬ח) ‪ ‬הליכון למבוגרים מתקפל‪,‬‬
‫‪ ‬עגלת תינוק ברייטקס‬
‫כחדשה‪ 500 ,‬ש"ח ‪ +‬אביזרים ‪ ‬פלאפון כשר אלקטל‬
‫גובה ‪ ,92‬רוחב ‪ + 48‬מתלה‪,‬‬
‫ש"ח‪,‬‬
‫‪150‬‬
‫סלקום‪,‬‬
‫תומך‬
‫‪ 150‬ש"ח‪ ,‬במצב מצוין‪,‬‬
‫נלויים‪ ,‬ב‪ 150 -‬ש"ח‪,‬‬
‫(‪34-35‬ח) ‪058-3216830‬‬
‫_____________________________________________ ‪054-4919299‬‬
‫‪053-3180904‬‬
‫(‪)35-38‬‬
‫(‪35-36‬ח) _____________________________________________‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬עגלת שכיבה לתינוק‬
‫‪ ,Easy Baby‬מצב מצוין‪,‬‬
‫‪ 250‬ש"ח בלבד‪ ,‬בני‪-‬ברק‪,‬‬
‫‪054-4906526‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מציאה! גגון בוגבו ‪ B‬בז'‬
‫‪ +‬רצועות ‪ -‬כחדש ב‪250 -‬‬
‫ש"ח בלבד!! ‪054-8455030‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מיטת מעבר מצוירת ‪+‬‬
‫א‘‪ -‬בין אריכים‬
‫מסלול‬
‫מזרון "שילב"‪ ,1.30X65 ,‬מצב‬
‫הת ה‘‪-‬א‘‪ ,‬מס‬
‫לול‬
‫ב‬
‫‘‪-‬‬
‫בין‬
‫הת‬
‫ארי‬
‫ים‬
‫כים‬
‫ימ‬
‫‪28.8‬‬‫‪25.8-28‬‬
‫מצוין‪ 300 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪ 31.8‬י‬
‫‪ .8‬כ“א ‪ -‬כ“ד באב‬
‫מים א‘‪-‬ד‘‪ ,‬כ“ד ‪ -‬כ“ז באב‬
‫‪054-8457681‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫פעילות ענפה לילדים כולל‪ :‬קייטנה‪,‬‬
‫‪ ‬מגן ראש של שילב למיטת‬
‫ארטיקים‪ ,‬שערות סבתא ופופקורן חינם‪,‬‬
‫תינוק‪ 35 ,‬ש"ח‪ ,‬בני‪-‬ברק‪,‬‬
‫תיאטרון בובות‪ ,‬מתנפחים ומגלשות מים‬
‫‪052-7600336‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬עגלת תאומים בייבי ג'וגר‪ ,‬טיול ג‘יפים ‪ -‬כלול במחיר מבצע!‬
‫טיול באתרים בצפון ‪ -‬כלול במחיר ילד ראשון‬
‫גלגלי אויר במחיר מציאה‪450 ,‬‬
‫(‪34-35‬ח) בריכת שחיה‪ ,‬סאונה וג‘קוזי )מגיל שנתיים‬
‫ש"ח‪050-4125386 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫עד ‪(12‬‬
‫בשעות נפרדות‬
‫‪ ‬עגלה ‪ +‬טיולון‪ ,‬צבע אדום‬
‫גלאט כשר ומשגיח צמוד‬
‫כחדש‪ 490 ,‬ש"ח‪ ,‬במצב‬
‫& בלבד‬
‫מצוין‪058-3234562 ,‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬עגלת שכיבה אנגלזינה‪ A777  ,‬תומך הכל‪50 ,‬‬
‫‪ ‬נעלי פיתה שבתיות‪ ,‬ורוד‬
‫ש"ח‪058-3216830 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח) עתיק‪ ,‬מהממות‪ ,‬מידה ‪ ,37‬רק‬
‫שמורה‪ 250 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 30‬ש"ח! ‪( 054-9916837‬י‪-‬ם)‬
‫‪054-8478028‬‬
‫(‪)34-37‬‬
‫(‪34-35‬ח) ‪ LG ‬סליידר‪ 50 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫_____________________________________________‬
‫‪058-3216830‬‬
‫(‪35-36‬ח) ‪ ‬שמלה לבנה קצרה‬
‫‪ ‬מציאה ‪ -‬מיטת תינוק‬
‫_____________________________________________‬
‫מצויינת של "שילב" ‪ 500‬ש"ח‪  ,‬נוקיה ‪ 208‬כחדש‪ 250 ,‬משולבת זהב‪ ,‬שבתית‪ ,‬לגיל‬
‫_____________________________________________ ‪ 30 ,15-16‬ש"ח‪,‬‬
‫ב"ב‪ ,‬טלפון‪052-3073826 :‬‬
‫(‪34-35‬ח) ש"ח‪058-3216830 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪35-36‬ח) ‪( 054-9916837‬י‪-‬ם)‬
‫(‪)34-37‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מציאה ‪ -‬מיטת תינוק‬
‫‪ ,E1200 ‬ב‪ 80 -‬ש"ח‪,‬‬
‫‪400‬‬
‫במצב מצוין של "שילב"‬
‫(‪35-36‬ח) ‪ ‬ספרי לימוד חדשים‬
‫‪058-3216830‬‬
‫כחדש‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ש"ח‪ ,‬ב"ב‪ ,‬טלפון‪:‬‬
‫‪054-8443223‬‬
‫זולים‪,‬‬
‫במחירים‬
‫(‪)33-36‬‬
‫(‪34-35‬ח) ‪ ‬מוטורולה סלקום‪ ,‬נפתח‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪052-3073826‬‬
‫_____________________________________________‬
‫כשר‪ 50 ,‬ש"ח‪058-3216830 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח) ‪ ‬נעליים לילדה חגיגיות‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫לרכב‬
‫סלקל‬
‫‪ ‬מציאה ‪-‬‬
‫בובה‪ ,‬כסף‪ ,‬כחדשות‪ ,‬מידה‬
‫‪ ‬סמסונג סליידר‪ ,‬חברת‬
‫כולל תושבת של‬
‫חברת גרקו‪ ,‬פלאפון‪ ,‬דגם ‪ ,R500‬ב‪( 32 100 -‬בשימוש פעמים בודדות)‪,‬‬
‫‪ 70‬ש"ח‪ ,‬ב"ב‪ ,‬טלפון‪:‬‬
‫_____________________________________________ ‪ 20‬ש"ח‪( 054-8063853 ,‬ב"ב)‬
‫(‪34-35‬ח) ש"ח‪058-3216830 ,‬‬
‫(‪)31-40‬‬
‫‪052-3073826‬‬
‫(‪35-36‬ח) _____________________________________________‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬פלאפון ‪ 150‬ש"ח‪,‬‬
‫‪ ‬נעלי ספורט ‪,skechers‬‬
‫‪ ‬טיולון איזי בייבי‪ ,‬חיקוי‬
‫סיבקס‪ ,‬שחור‪ ,‬שמורה‪054-4273857 ,190 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח) מידה ‪ , 30‬סקוטש‪ ,‬ורוד‪/‬רפור‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪34-35‬ח) ‪ ‬פלאפון סמסונג גאלקסי ‪ 10‬ש"ח בלבד! ‪054-8063853‬‬
‫גמיש‪052-7651657 ,‬‬
‫_____________________________________________ יאנג‪ ,‬תומך כשר‪ 250 ,‬ש"ח‪( ,‬ב"ב)‬
‫(‪)31-40‬‬
‫‪ ‬עגלה משולבת טיולון‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ +‬אמבטיה נשלפת‪ ,‬שמורה ‪052-7157676‬‬
‫(‪34-35‬ח) ‪ ‬חלונות‪ ,‬דלתות‪ ,‬סורגים‬
‫_____________________________________________‬
‫מאוד‪ 500 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫ בלגי‪ ,‬ויטרינות לסלון יד ‪2‬‬‫‪ ‬אייפון ‪ 5‬ב‪ 250 -‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-7651657‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫(‪34-35‬ח) וחדש‪,050-5274348 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪054-7938941‬‬
‫מאונטים‬
‫יחיד‬
‫‪ ‬עגלת‬
‫_____________________________________________ ‪03-6884123‬‬
‫(‪)34-37‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬פלאפון ‪ c2‬ו‪ 208 -‬לא‬
‫ באגי‪ ,‬טיולון ואמבטיה‬‫‪ ‬הכנסת כלה? מחלה?‬
‫כשר‪ ,‬ב‪ 250 -‬כ"א‪,‬‬
‫ש"ח‪,‬‬
‫‪500‬‬
‫כחדשה‪,‬‬
‫ג'ינס‬
‫(‪34-35‬ח) במצוקה כלכלית? ארגון חסדי‬
‫‪052-7173694‬‬
‫‪052-7115498‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫_____________________________________________ אליהו המתמחה בתחום גיוס‬
‫‪ ‬בהזדמנות מעמיד מברזל ‪ ‬פלאפון תומך‬
‫כשר כולל תרומות‪ ,‬יתגייסו בשבילכם‬
‫‪,200‬‬
‫אמבטיה של תינוק‪ 60 ,‬ש"ח‪ ,‬נגן ומצלמה‪ ,‬ב‪-‬‬
‫(‪34-35‬ח) בצורה היעילה ביותר ע"י צוות‬
‫(‪34-35‬ח) ‪052-7642805‬‬
‫‪050-9089110‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מקצועי‪ ,‬ללא מטרות רווח‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ש"ח‬
‫‪250‬‬
‫זהב‪,‬‬
‫‪ ‬מספר‬
‫‪ ‬למסירה בחינם‪ ,‬כיסא‬
‫תוצאות מובטחות‪ ,‬המלצות‬
‫אוכל לתינוק‪052-6140800 ,‬‬
‫_____________________________________________ בלבד! ‪34-35( 052-7167777‬ח) בשפע‪058-3246721 ,‬‬
‫(‪34-35‬ל)‬
‫(‪34-35‬ח) _____________________________________________ _____________________________________________‬
‫‪ ‬אבמטיה תינוק כחדשה‪  ,‬פלאפון כשר‬
‫ש"ח‪ ,‬נוקיה ‪  + c2‬סנדלים בנים‪/‬בנות‪ ,‬מידות‬
‫מטען‪200 ,‬‬
‫צבע ורוד‪ 100 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪ ,20-39‬עור‪ ,‬יציקה‪ ,‬פמה‪60 :‬‬
‫_____________________________________________ ‪052-3463482‬‬
‫‪052-6140800‬‬
‫(‪34-35‬ח) _____________________________________________‬
‫(‪34-35‬ח) ש"ח‪ ,‬טוסטי‪ 70 :‬ש"ח‪,‬‬
‫משולבת‪,‬‬
‫תינוק‬
‫‪ ‬עגלת‬
‫(י‪-‬ם)‬
‫‪054-2841250‬‬
‫(‪)32-42‬‬
‫_____________________________________________‬
‫חדשה באריזה! בסך‪390 :‬‬
‫כללי‬
‫‪ ‬עקב זארה‪ ,‬מידה ‪ ,40‬צבע‬
‫ש"ח‪ ,‬כחול‪/‬תכלת‪,‬‬
‫שמנת‪ ,‬חדש‪ ,‬ללא שימוש‪50 ,‬‬
‫‪050-4176661‬‬
‫(‪34-35‬ח) ‪ ‬למכירה פאות קצרות‬
‫_____________________________________________‬
‫(י‪-‬ם)‬
‫‪052-7128580‬‬
‫ש"ח‪,‬‬
‫(‪)32-42‬‬
‫_____________________________________________‬
‫כהרות‪ ,‬קאסטם‪ ,‬ייבוש‬
‫‪ ‬בגדי גוף לתינוקות‬
‫מארה"ב חדשות‪ ,‬שרוול קצר‪ ,‬טבעי‪ 600 ,‬ש"ח כ"א (קארה ‪ ‬ספר לימוד אנגלית‬
‫‪ 0-3‬ח'‪ ,‬בנים‪/‬בנות‪ ,‬רק ‪ 6‬ש"ח מדורג קצר)‪( 052-7128580 .‬דקדוק) ‪ ,+grammer‬לכיתה‬
‫_____________________________________________ (בירושלים)‬
‫(‪ ,5 )35-38‬חיה אביעזר‪ ,‬מצב מעולה!‬
‫כ"א‪ ,‬ב"ב‪077-3004602 ,‬‬
‫(‪34-35‬ח) _____________________________________________‬
‫‪ 30‬ש"ח‪( 052-7128580 ,‬י‪-‬ם)‬
‫(‪)32-42‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כסא אוכל צ'יקו ‪ 3‬מצבים‪ ■ ,‬מציאה! פאה חדשה‬
‫כולל מגש נשלף‪ ,‬רק ‪ 80‬ש"ח‪ ,‬בקופסא‪ 100% ,‬טבעי‪" ,‬גלית ‪" ‬פלאי החומר" חטיבת‬
‫ב"ב‪077-3004602 ,‬‬
‫הביניים‪ ,‬קצנלבוגן‪ ,‬שמור‬
‫(‪34-35‬ח) איטליה" ‪ 850‬ש"ח בלבד!‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ )44-44/16‬במצב מצוין‪ 40 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪ ‬שידת לתינוק גדולה בצב ‪054-8443223‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪( 052-7128580‬י‪-‬ם)‬
‫עשמנת כוללת ‪ 8‬מגירות‪ ,‬רק‬
‫(‪)32-42‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪  077-3004602‬סורג ישר בצבע שחור‪,‬‬
‫‪ 250‬ש"ח‪ ,‬ב"ב‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪34-35‬ח) אורך‪ 2 :‬מטר‪ ,‬גובה‪ 90 :‬ס"מ‪"  ,‬מילה במילה" ‪ -‬נילי‬
‫‪ ‬עגלת דר' בייבי‪ ,‬חדשה ‪ 200‬ש"ח בלבד! בהזדמנות! צפר‪ ,WORD 97 ,‬מצב‬
‫במציאה‪ ,‬ידית‬
‫_____________________________________________ מעולה‪ 50 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫מתהפכת‪ ,‬טל'‪( 054-2841250 :‬י‪-‬ם)‬
‫‪ 350‬במקום ‪ ,1,000‬ב"ב‪,‬‬
‫(‪( 052-3452197 )30-40‬י‪-‬ם)‪,‬‬
‫‪077-3004602‬‬
‫(‪34-35‬ח) ‪ ‬סטוק של מאה‬
‫_____________________________________________‬
‫חולצות ‪02-5388930‬‬
‫(‪)30-39‬‬
‫_____________________________________________‬
‫לגברים מכופתרות בצבעים‬
‫‪ ‬מובייל פישר פרייס‬
‫לבן פסים ומשבצות‪ ,‬מידות ‪ 2 ‬זוגות נעליים לילדות‪,‬‬
‫מנגינות מרגיעות‪ ,‬רק ‪140‬‬
‫‪ XL‬ומעלה‪ ,‬מהמותגים ראלף בובה‪ ,‬כסף‪ ,‬כחדשות‪ ,‬מידות‪:‬‬
‫במקום ‪ 300‬ש"ח‪,‬‬
‫‪077-3004602‬‬
‫(‪34-35‬ח) לורן‪ ,‬נאוטיקה‪ ,‬טומי ולקוסט ‪( 35 ,32‬בשימוש פעמים‬
‫_____________________________________________‬
‫בודדות)‪ 20 ,‬ש"ח כ"א‪.‬‬
‫‪ ‬כסא אוכל שמור כתר‪,‬‬
‫מקורי‪ ,‬ב‪ 15,000 -‬ש"ח‬
‫_____________________________________________ ‪( 054-8063853‬ב"ב)‬
‫‪ 100‬ש"ח‪053-3145019 ,‬‬
‫(‪34-35‬ח) ‪055-9894908‬‬
‫(‪)30-40‬‬
‫(‪_____________________________________________ )20-19/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪99‬‬
‫‪052-3452197‬‬
‫(‪)30-39‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מהפכה בעולם הפיוט חדש!‬
‫מבצע ‪₪ 10‬‬
‫גדול‪,‬‬
‫סמסונג‬
‫‪ ‬מסך‬
‫לתינוק‬
‫מחשבגוף‬
‫אינטש‪ ,‬בגד‬
‫ש"ח ‪ +‬צג‬
‫‪220‬‬
‫‪19‬‬
‫טריקו‪-‬בנים‪/‬בנות‬
‫חולצות‬
‫קטן ‪ ,sony‬ב‪ 120 -‬ש"ח‪,‬‬
‫קיץ‬
‫פריטי‬
‫מבחר‬
‫ועוד‬
‫בני‪-‬ברק‪052-5737813 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫הדיסק החדש ”יחיד רם“‬
‫מקסימים"יבנה"‬
‫‪ ‬ספרי תנ"ך הוצאת‬
‫עם כל הפיוטים בלחנים חדשים‬
‫מצב‬
‫"הרטום"‪,‬‬
‫עם פרוש של‬
‫ב"ב‬
‫‪59‬‬
‫ירושליםבני‪-‬ברק‪,‬‬
‫מעולה‪ 250 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫בביצועם של החזנים‬
‫‪052-5737813‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫דוד שירו ומשה חבושה‬
‫‪ ‬מזוודה‪ ,‬מצב טוב‪80 ,‬‬
‫ש"ח‪ ,‬בני‪-‬ברק‪052-5737813 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫להזמנות | המלחין מנשה אליאס ‪054-4600154‬‬
‫‪ ‬שעון מצית‪ 50 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫מציאה‪058-3216830 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ערכת פנים לבנות‬
‫‪ 1 ‬קילו מטבעות ב‪40 -‬‬
‫‪ ‬מחבת חשמלי גדול‪ ,‬פתרון‬
‫דרייקטלייף‪ ,250 ,‬מחיר עלות‪ ,‬ש"ח לאספנים‪052-7154392 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח) חכם לבחורי ישיבה‪ 100 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪058-3216830‬‬
‫‪052-4831449‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫(‪35-36‬ח) ‪ ‬כוס הנהרות מכסף‪450 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫וואט‬
‫‪1300‬‬
‫בזוקה‬
‫‪ ‬סאב‬
‫ש"ח‪052-7154392 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח) ‪ ‬מנורה כחולה בצורת‬
‫פיונר לרכב‪ ,400 ,‬מציאה‪,‬‬
‫_____________________________________________ קובייה‪ ,‬חדש באריזה‪ 50 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫לזכר‬
‫תורה‬
‫לספר‬
‫בד‬
‫מעיל‬
‫_____________________________________________ ‪‬‬
‫‪058-3216830‬‬
‫‪052-4831449‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫(‪35-36‬ח) נספים בשואה‪ 500 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מגבר של מונבלוק‪1800 ,‬‬
‫‪052-7154392‬‬
‫(‪35-36‬ח) ‪ ‬ספר בישול חדש‪ ,‬מכיל‬
‫_____________________________________________‬
‫וואט‪ ,‬כחדש‪ 400 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫מתכונים קלים וזמינים‪50 ,‬‬
‫_____________________________________________ ‪ ‬אוסף גדול של בולים‬
‫‪058-3216830‬‬
‫‪052-4831449‬‬
‫ש"ח‪,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫(‪35-36‬ח) ומעטפות החל מ‪ 1 -‬ש"ח‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪052-7154392‬‬
‫(‪35-36‬ח) ‪ ‬צנצנת פורצלן מפוארת‬
‫ה‬
‫_____________________________________________‬
‫לרחאלשהרישו ‪ ‬אופניים ‪ BMX‬לילד‪ 100 ,‬לאחסון עוגיות‪ ,‬חדשה באריזה‪,‬‬
‫ם‬
‫ה‬
‫‪052-4831449‬‬
‫ש"ח‪,‬‬
‫‪65‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫שנה ש"ח‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח) _____________________________________________‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מדפסת ‪ HP‬משולבת‬
‫‪ ‬זרקור ‪ 50‬ש"ח‪,‬‬
‫(‪35-36‬ח) עם סורק וקופי‪ 250 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-4273857‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪052-5543055‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מחבת ווק‪ 75 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫_____________________________________________ ‪ ‬פלטת גריל לצלייה‬
‫‪054-4273857‬‬
‫בהשתתפות‬
‫(‪35-36‬ח) (פלנצ'ה)‪ ,‬חדשה באריזה‪60 ,‬‬
‫הרב רפאל מזוז שליט“א‬
‫ש"ח‪,‬‬
‫‪100‬‬
‫לסלון‪,‬‬
‫נברשות‬
‫‪‬‬
‫ש"ח‪050-4551056 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫הרב שחר לוי שליט“א ‪054-4273857‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪35-36‬ח) ‪ ‬קופסת מתכונים לילדים‪,‬‬
‫הפייטן דוד שלמה שירו‬
‫עודה הי“ו ‪ ‬שטיח‬
‫‪ ,2X3‬ב‪ 50 -‬ש"ח‪ ,‬מעודד אכילה בריאה בעזרת‬
‫הזמר ישי מ‬
‫‪054-4273857‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫פרץ‬
‫_____________________________________________‬
‫‪052-4831449‬‬
‫ש"ח‪,‬‬
‫‪40‬‬
‫דמיון‪,‬‬
‫הסטנדאפיסט שמעון‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫ש"ח‪,‬‬
‫‪100‬‬
‫לנער‪,‬‬
‫אופניים‬
‫‪.‬‬
‫ועוד‪..‬‬
‫לוזיני‬
‫‪‬‬
‫הקוסם שימי אי‬
‫‪ ‬בצק צבעוני לילדים‪24 ,‬‬
‫‪054-4273857‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪35-36‬ח) צבעים‪ ,‬חדש באריזה‪ 30 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪ ‬סיר לחץ ‪ 9‬ליטר‪50 ,‬‬
‫‪052-4831494‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫ש"ח‪054-4273857 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪35-36‬ח) ‪ ‬כסוי מהודר לפלטה‬
‫‪ ‬גיטרה אקוסטית‪150 ,‬‬
‫לשבת‪ ,‬עבודה יד‪ ,‬חדשה‬
‫ש"ח‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח) באריזה‪ 100 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪052-4831449‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫‪ ‬כלי בית‪ ,‬סירים‪ ,‬מחבתות‪_____________________________________________ ,‬‬
‫‪ 10‬ש"ח‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח) ‪ ‬מכונת ממתקים של‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬זיכוי של‬
‫‪ ‬קשתות לגג לרכב‪ 100 ,‬שקל ב‪ 300 -‬ש"ח בלבד‪.‬‬
‫‪KEITH & CHARLES‬‬
‫אלחנן‪050-4111837 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫‪054-4273857‬‬
‫ש"ח‪,‬‬
‫(‪35-36‬ח) _____________________________________________‬
‫ע"ס ‪ 259‬ש"ח ב‪ 200 -‬ש"ח‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪35-36‬ח) ‪ ‬קסדות לאופנוע‪ 50 ,‬ש"ח‪  ,‬אופני הילוכים מצוינות‬
‫טל'‪054-8340904 :‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪35-36‬ח) ב‪ 290 -‬ש"ח בלבד‪ .‬אלחנן‪,‬‬
‫‪ ‬זיכוי של ‪ MYOU‬ע"ס ‪054-4273857‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪050-4111837‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 175‬ש"ח‪ ,‬ב‪ 130 -‬ש"ח‪ ,‬טל'‪  :‬זוג תוכונים יפים ‪ +‬ביצים‪,‬‬
‫(‪35-36‬ח) ‪ ‬מסך מחשב עבה ‪90 -‬‬
‫‪052-7643565‬‬
‫‪ 100‬ש"ח‪058-3243119 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח) _____________________________________________‬
‫_____________________________________________ מכשיר ניווט ‪ G.P.S‬חדש ש"ח‪ ,‬טלפון חוגה ‪ 50 -‬ש"ח‪,‬‬
‫כ"ס‪.‬‬
‫‪1.5‬‬
‫אלקטרה‬
‫‪ ‬מזגן‬
‫‪‬‬
‫‪050-6651365‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫באריזה‪ ,‬מפות ‪ 2016‬ותוספות‪_____________________________________________ ,‬‬
‫מזגן אמוקר ‪ 1.1/4‬כ"ס‪ .‬גגון‬
‫_____________________________________________ ‪ ‬אופני ילדים ‪ ,BMX‬ב‪-‬‬
‫למונית מאלומניום‪ .‬מקרר‪.‬‬
‫‪ 280‬ש"ח‪053-3120547 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח) ‪ 100‬ש"ח‪ ,‬ב"ב‪054-5385013 ,‬‬
‫סירת‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫פיברגלס לדייג ולצלילה‪  ,‬כובע בורסלינו‪ ,‬מידה ‪57‬‬
‫‪052-2530036‬‬
‫(‪35-36‬ח) במחיר ‪ 500‬ש"ח‪ ,‬מציאה‪ ,‬פל'‪  :‬שני כלובים גדולים‪ :‬אורך‬
‫_____________________________________________‬
‫_____________________________________________ ‪ 90‬ס"מ‪ ,‬גובה ‪ 70‬ס"מ‪ ,‬עומק‬
‫‪ ‬גמרות תלמוד בבלי במחיר ‪058-3208836‬‬
‫(‪35-36‬ח) ‪ 55‬ס"מ‪ ,‬אפשרות לתא הטלה‬
‫מוזל‪ 50 ,‬ש"ח‪050-4131558 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫גודל‬
‫תימני‪,‬‬
‫חדשה‪,‬‬
‫(‪35-36‬ח) ‪‬‬
‫טליתש"ח‪ 054-4273857 ,‬בב"ב‪054-8466850 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מכונת תספורת חדשה‬
‫‪300‬‬
‫‪,80‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________ ‪ ‬תוכונים חצי אנגלי‬
‫עם ‪ 2‬בטריות‬
‫פלאפון‪ :‬נטענות‪ ,‬ב‪  140 -‬סט תאג‬
‫תורה מפורשה‪ ,‬בצבעים מיוחדים האכלת יד‬
‫ש"ח‪,‬‬
‫חדש‪ 120 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫וכן תוכי אהבה האכלת יד‬
‫‪ 050-4175490/1‬או‬
‫‪054-4273857‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪35-36‬ח) במחיר מציאה בב"ב‪054- ,‬‬
‫‪03-5791312‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪35-36‬ח) ‪ ‬סידורים נוסח בלדי‪8466850 20 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬זוג תוכים כולל כלוב‪140 ,‬‬
‫‪054-4273857‬‬
‫ש"ח‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪35-36‬ח) ‪ ‬תוכי אהבה בצבעם‬
‫ש"ח‪ ,‬פלאפון‪:‬‬
‫‪ ‬מסחטה ידנית חדשה‪,‬‬
‫מיוחדים במחיר מציאה בב"ב‪,‬‬
‫‪ 050-4175490/1‬או‬
‫(‪35-36‬ח) ‪ 100‬ש"ח לקיוסק‪054- ,‬‬
‫‪054-8466850‬‬
‫‪03-5791312‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫_____________________________________________ ‪4273857‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪35-36‬ח) ‪ ‬פאה טבעית גלית אטליה‬
‫‪ ‬כלוב עם ‪ 3‬פינקים‪140 ,‬‬
‫‪ ‬מברגה חדשה ‪ ,18V‬ב‪ ,8/1 -‬חדשה‪ ,‬מעוצבת‪500 ,‬‬
‫ש"ח‪ 050-4175490/1 ,‬או‬
‫(‪35-36‬ח) ‪ 250‬ש"ח‪054-4273857 ,‬‬
‫_____________________________________________ ש"ח‪050-4131038 ,‬‬
‫‪03-5791312‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫(‪35-36‬ח) _____________________________________________‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מסך ‪ 17‬אינצ'‪ 75 ,‬ש"ח‪  ,‬חצאית שחורה חדשה‬
‫‪ ‬אוכל לפינקים ותוכים‬
‫‪054-4273857‬‬
‫(‪35-36‬ח) מס' ‪ 100 ,44‬ש"ח‪050- ,‬‬
‫(סטריה ודוכן) ב‪ 10 -‬ש"ח‬
‫_____________________________________________‬
‫‪4131038‬‬
‫לק"ג‪ 050-4175490/1 ,‬או‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫‪ ‬סרטי ילדים מפוקחים‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪03-5791312‬‬
‫_____________________________________________ ‪ 15-20‬ש"ח‪052-7603865 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח) ‪ ‬חליפה חדשה שבתית‪,‬‬
‫(‪35-36‬ח) _____________________________________________‬
‫שחורה‪ ,‬מס' ‪ 250 ,44‬ש"ח‪,‬‬
‫‪ ‬גמבוי נטען ‪ +‬נרתיק וכבל ‪ ‬סרטי טבע מפוקחים‬
‫באיכות ‪ ,HD‬ב‪ 15-20 -‬ש"ח‪050-4131638 ,‬‬
‫בשווי ‪ 500‬ש"ח‪ 140 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪03-6182130‬‬
‫_____________________________________________ ‪052-7603664‬‬
‫(‪35-36‬ח) ‪ ‬מזגן חלון ‪500 ,1-1.25‬‬
‫(‪35-36‬ח) _____________________________________________‬
‫‪ ‬בפתח‪-‬תקווה זוג בלוני גז ש"ח‪050-4128920 ,‬‬
‫‪ ‬עגלת קניות כחדשה‪,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫מיוחדת ונוחה לשימוש‪ ,‬ניתן ‪ +‬המערכת ווסט ‪ +‬מכסה‪  ,‬רמקול מגבר‪ 500 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫לכבס‪ 200 ,‬ש"ח‪ ,‬בני‪-‬ברק‪,‬‬
‫‪ 300‬ש"ח‪052-2786557 ,‬‬
‫_____________________________________________ ‪050-4128920‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫(‪35-36‬ח) _____________________________________________‬
‫‪054-4906526‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫מזוזות‬
‫בתי‬
‫עשר‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬מכשיר הליכה במצב‬
‫מלא‪/‬‬
‫לכיסוי‬
‫אלגנטי‬
‫‪ ‬כובע‬
‫מפרספקס‪,‬‬
‫נדירים‬
‫מעוצבים‪,‬‬
‫מצוין!! ב‪ 500 -‬ש"ח‪ ,‬לפרטים‪:‬‬
‫וחלקי‪ ,‬שחור‪ 150 ,‬ש"ח‬
‫‪ 200‬ש"ח בפתח‪-‬תקווה‪,‬‬
‫‪02-5387994‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫במקום ‪ 300‬ש"ח‪ ,‬בני‪-‬ברק‪052-2786557 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪35-36‬ח) ‪ ‬אופנים במצב טוב‪200 ,‬‬
‫‪054-4906526‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫ניאגרה‬
‫‪+‬‬
‫בז'‬
‫בצבע‬
‫_____________________________________________ ‪ ‬אסלה‬
‫‪052-4262221‬‬
‫אלי‪,‬‬
‫ש"ח‪.‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מגהץ אדים‬
‫‪150‬‬
‫בפתח‪-‬תקווה‪,‬‬
‫מעולה‪,‬‬
‫(‪35-36‬ח) ‪ ‬להשכרה שמלות שיפון‬
‫‪ KENWOOD‬חדש‪150 ,‬‬
‫ש"ח‪052-2786557 ,‬‬
‫_____________________________________________ כחולות ארוכות מהממות‬
‫ש"ח בלבד‪ ,‬בני‪-‬ברק‪,‬‬
‫(‪35-36‬ח) ‪ ‬שמלות ערב במחיר סמלי‪ ,‬כחדשות לנערות‪ 250 ,‬ש"ח‬
‫‪054-4906526‬‬
‫_____________________________________________‬
‫טלפון‪:‬‬
‫ש"ח‪,‬‬
‫‪150-250‬‬
‫‪054-8439150‬‬
‫כ"א‪,‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫דיסקים‬
‫שלש‬
‫חדשה‪,‬‬
‫‪ ‬סוני‪,‬‬
‫‪054‬‬‫‪8402094‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬חולצת גבר ‪ M‬לשניים‪,‬‬
‫‪ ,MP3, VSB‬שלט‬
‫בהזדמנות‪  ,‬חליפה חדשה שחורה‬
‫נוער ‪ 13.5‬גזרתיות ישיבתיות‪,‬‬
‫‪ 450‬ש"ח‪053-3121020 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪35-36‬ח) של בגיר לבחור ישיבה‪ ,‬מידה ‪ 30‬ש"ח‪054-8439150 ,‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מציאה‪ ,‬משקפת שחיה ‪ 44‬ב‪ 400 -‬ש"ח‪ ,‬טלפון‪:‬‬
‫‪ ‬מגהץ אדים‬
‫ספידו חדש באריזה‪ 80 ,‬ש"ח‪02-5812872 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪35-36‬ח) ‪ ,KENWOOD‬חדש‪150 ,‬‬
‫‪050-4112720‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪35-36‬ח) ‪ ‬כובע קנייטש מידה ‪,55‬‬
‫ש"ח בלבד‪ ,‬בני‪-‬ברק‪,‬‬
‫לבנות‪,‬‬
‫"אקספלור"‬
‫‪ ‬ילקוט‬
‫‪02‬‬‫טלפון‪:‬‬
‫ש"ח‪,‬‬
‫‪400‬‬
‫ב‪-‬‬
‫‪054-4906526‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫משובץ צבעוני‪ ,‬מצב מצוין‪5812872 50 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪35-36‬ח) ‪ ‬עגלת קניות כחדשה‪,‬‬
‫ש"ח‪054-8457681 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪35-36‬ח) ‪ ‬תיק נסיעות חדש עם‬
‫מיוחדת ונוחה לשימוש‪ ,‬ניתן‬
‫‪ ‬תוכונים יפים ובוגרים‪ 35 ,‬גלגלים‪ ,‬ב‪ 150 -‬ש"ח‪ ,‬לפרטים‪ :‬לכבס‪ 200 ,‬ש"ח‪ ,‬בני‪-‬ברק‪,‬‬
‫ש"ח כ"א‪052-7134641 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח) ‪054-7618616‬‬
‫_____________________________________________ ‪054-4906526‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪35-36‬ח) _____________________________________________‬
‫מזל‬
‫וברכה‬
‫‪ ‬מטבח קטן מעץ ‪ -‬לגן‪,‬‬
‫איכותי ושמור במיוחד‪400 ,‬‬
‫ש"ח‪053-3134082 ,‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬רמקולים‪ ,‬זוגות ובודדים‬
‫(פ"ת) ‪ 30-100‬ש"ח‪,‬‬
‫‪053-3145019‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬זיכוי בשווארץ תכשיטים‬
‫בב"ב ע"ס ‪ 370‬ש"ח ‪340 -‬‬
‫ש"ח‪053-3145019 ,‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬פטיפון ‪ ,cec‬צריך תיקון‬
‫(פ"ת) ‪ 80 -‬ש"ח‪,‬‬
‫‪053-3145019‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬סנטר למגבר ‪( 5.1‬פ"ת) ‪-‬‬
‫‪ 70‬ש"ח‪053-3145019 ,‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬אורגן לילדים מקש אחד‬
‫לא עובד (פ"ת) ‪ 40 -‬ש"ח‪,‬‬
‫‪053-3145019‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מכונת ממתקים של‬
‫שקל‪ ,‬שני תאים (פ"ת) ‪300 -‬‬
‫ש"ח‪ ,‬שלושה תאים ‪400 -‬‬
‫ש"ח‪053-3145019 ,‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬נרתיק לגיטרה חשמלית‬
‫פשוט (פ"ת) ‪ 60 -‬ש"ח‪,‬‬
‫‪053-3145019‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬קופה רושמת צריכה תיקון‬
‫(פ"ת) ‪ 30 -‬ש"ח‪,‬‬
‫‪053-3145019‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מתקנים להעמדת יין‬
‫(פ"ת) ‪ 25 -‬ש"ח‪,‬‬
‫‪053-3145019‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מצלמה ישנה אולימפוס‬
‫פילים ‪ 200 -‬ש"ח‪,‬‬
‫‪053-3145019‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬אקווריום ‪ 3X50‬בערך‪,‬‬
‫‪ 150‬ש"ח‪053-3145019 ,‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מנורת שולחן מתכווננת‪,‬‬
‫‪ 50‬ש"ח‪053-3145019 ,‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬גמבוי כשר כולל נגן‬
‫ומצלמה‪ ,‬חדש באריזה‪ ,‬ב‪-‬כ‬
‫‪ 250‬ש"ח‪052-7173694 ,‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫ביקוש‬
‫עבודה‬
‫■ אדם מנוסה בטיפול‬
‫בחולים סיעודיים מעונין לטפל‬
‫פרטי או בבית חולים‪.‬‬
‫‪050-5489925 03-5791296‬‬
‫(‪)00-00‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בחורה אמינה מעוניינת‬
‫במגורים תמורת עזרה לאישה‬
‫מבוגרת‪ ,‬טל'‪050-5952474 :‬‬
‫(‪)34-37‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬אישה חרדית ורצינית‬
‫מעוניינת בעבודת מזכירות‬
‫רפואית‪/‬או כל עבודה אחרת‬
‫במזכירות‪ ,‬באזור בית שמש‬
‫בלבד! נסיון והמלצות‪,‬‬
‫‪050-4124827‬‬
‫(‪)32-42‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שיעורי עזר וקידום‬
‫לקראת שנה"ל הבאה בחשבון‬
‫ובאנגלית‪ ,‬לילדות כיתות א'‪-‬ד'‪,‬‬
‫יסודי‪ ,‬מחירים נוחים!‬
‫‪ ,054-9916837‬בתיה (י‪-‬ם)‬
‫(‪)28-38‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ אשה מסורה מעוניינת‬
‫לטפל בקשישה‪ +‬עבודות בית‬
‫קלות‪03-6197601 .‬‬
‫(‪)17-17/17‬‬
‫____________________________________________‬
‫■ אברך בעל ניסיון מעוניין‬
‫ללמד שיעורים פרטיים לנערים‬
‫או מבוגרים‪054-8442722 .‬‬
‫(‪)17-17/17‬‬
‫____________________________________________‬
‫‪ ‬נאמן‪ ,‬מסור ועם המלצות‪,‬‬
‫מעונין בכל עבודת נקיון‪ ,‬זריז‬
‫ויסודי‪052-6971770 ,‬‬
‫(‪)33-42‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬נאמן‪ ,‬מסור ובעל המלצות‬
‫מעוניין בעבודה עם קשישים‪,‬‬
‫יחס חם‪ ,‬סבלנות רבה ונסיון‬
‫בתחום‪052-6971770 ,‬‬
‫(‪)33-42‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בחורה חרדית מחפשת‬
‫דירת שותפות בבני‪-‬ברק‪.‬‬
‫שיראל‪052-3517500 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בוגר נתיבות עולם‪ ,‬תואר‬
‫שני‪ ,‬נסיון בניהל בעמותות‬
‫ובעסקים‪ ,‬במשרה בכירה!‬
‫‪050-4160390‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מעוניין להיות שותף‬
‫במגורים‪ ,‬אפשרי תמורת עזרה‬
‫בבית‪/‬בתשלום‪052-7396092 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מעוניין לטפל באדם זקן‬
‫בבין הזמנים‪ 24 ,‬שעות ‪+‬‬
‫מגורים‪054-7938941 ,‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בחור עם הרבה נסיון‬
‫בתחום הנקיון‪ ,‬בניינים ביכ"נ‬
‫וכו'‪053-3109233 ,‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬התפנה טבח לישיבה‪,‬‬
‫צעיר ונמרץ ‪ +‬המלצות‪,‬‬
‫לבוקר‪/‬צהריים‪/‬ערב‪,‬‬
‫‪050-4167909‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬אקדמאי חרדי‪,‬‬
‫מומחה בהקמת צוותי‬
‫מכירות והפעלתם‪ ,‬תוצאות‬
‫מדהימות!! ‪050-4160390‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬נקיון דירות ובכלל‪ ,‬לפני‬
‫כניסה או אחרי‪054-4597342 ,‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫מזל‬
‫י”ג ‪ -‬ט”ו אב תשע”ו ‪7 17-19/08/16‬‬
‫וברכה הלוח של הציבור החרדי‪/‬דתי ‪ 200,000‬עותקים בכל רחבי הארץ‪ .‬טלפון‪03-6162228 :‬‬
‫דרושים‬
‫‪ ‬לגן מעון דתי בפ"ת‪,‬‬
‫דרושה מיידית‪ ,‬סייעת מסורה‬
‫וחייכנית‪,052-8226582 ,‬‬
‫‪052-8530061‬‬
‫(‪35-38‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫זה הזמן למצוא עבודה!‬
‫‪1‬‬
‫‪ ‬דרוש עובד מטבח לחנות‬
‫בייגל בגאולה בירושלים‬
‫‪02-5375516‬‬
‫(‪)33-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מחוייבים‬
‫למציאת עבודה!‬
‫חדש!‬
‫סדנאות‬
‫למחפשי‬
‫עבודה‬
‫‪ ‬למעון יום בק‪ .‬הרצוג‬
‫‪4,000‬‬
‫בב"ב דרושים לשה"ל‬
‫‪ ‬דרושה מטפלת‬
‫הודעה‬
‫‪073-70-55-666‬‬
‫*כוח‬
‫*מטפלות‬
‫הבאה‬
‫אחראית ומנוסה למעון‬
‫‪9‬‬
‫שירות ייעוץ אישי‬
‫לפי חוק הזדמנות שווה‬
‫תעסוקתי ומקצועי‬
‫עזר ‪,8:00-13:00‬‬
‫למשרה‬
‫פ‪.‬כץ‬
‫בב"ב‬
‫חרדי‬
‫‪www.glatjobs.co.il‬‬
‫המפתח שלכם לפרנסה‬
‫(‪072-2222262■ )33-36‬‬
‫לפרטים‪054-3934230 :‬‬
‫‪1‬‬
‫בתעסוקה‪ ,‬כל מודעה מלאה‪ ,‬מ‪-‬‬
‫_____________________________________________‬
‫בעיתון זה שיש בה‬
‫לאה‪,‬‬
‫‪.8:00-16:00‬‬
‫‪ ‬לחברה פרטית המובילה ‪ ‬לחברת הובלות במרכז‬
‫‪ ‬מוכרת לחנות נעליים‪,‬‬
‫משרה מוצעת או תוארה‬
‫‪ ‬לרשת מעונות דרושות‬
‫דרושים נהגים חרוצים עם‬
‫‪052-7120520‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ )35-36‬עבודה במשמרות‪,‬‬
‫בתחומה‪ ,‬דרושים‪/‬ות‬
‫להכשרה מקצועית או‬
‫ניסיון עד ‪ 12‬טון‪ ,‬תנאים‬
‫מטפלות לשנה הבאה‬
‫‪052-8498022‬‬
‫_____________________________________________ מאתרים‪/‬ות טלפונים‪/‬ות‬
‫שלוחה‪  -‬דרושה מטפלת‬
‫(‪33-36‬ל)‬
‫ישראל‬
‫‪052-6628690‬‬
‫טובים!‬
‫הודעה בדבר‬
‫(‪ )33-40‬למשרה מלאה (בק‪.‬‬
‫_____________________________________________‬
‫לעבודה מאתגרת בסביבה‬
‫למעון‬
‫ומנוסה‬
‫אחראית‬
‫‪* ‬תוכנית חיסכון‬
‫מתיחסת לשני המינים‬
‫הרצוג)‪ ,‬תנאים טובים‪,‬‬
‫‪ ‬לשווארמה באזור‬
‫בהפקדה צעירה ודינאמית‪ ,‬העבודה‬
‫הודעה זו מהווה חלק חרדי בב"ב פ‪.‬כץ למשרה במסלול הלכתי‬
‫ירושלים‪ ,‬דרוש עובד נמרץ‬
‫‪054-4499277‬‬
‫בימים א‪-‬ה בין השעות‬
‫(‪)34-37‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מלשון כל המודעות הנ“ל מלאה‪ ,‬מ‪ .8:00-16:00 -‬חודשית או חד פעמית‬
‫‪ 09:00-17:00‬ללא ימי ו' ישנה ואמין‪ ,‬בעל תודעת שירות‬
‫‪ ‬מנהל‪/‬ת משרד מחליפ‪/‬ה‬
‫המתפרסמות בעיתון זה‪ .‬יעל‪052-7152149 ,‬‬
‫(‪ )35-36‬ואפשרות פדיון בכל עת‪ .‬אפשרות למשרה חלקית עד גבוה‪052-5399290 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪33-36‬ל) לתקופה של חמישה חודשים‪,‬‬
‫‪ ‬לבית קפה בב"ב‪ :‬עובדים *יעוץ פרישה לפנסיה‬
‫השעה ‪ 16:00‬דרוש ידע בסיסי ‪ ‬לחברה מובילה‬
‫דרישות‪ :‬ידע בהנה"ח‪ ,‬בנקים‪,‬‬
‫בעלי ראש גדול ורצון לקידום‪ ,‬ולעזיבת עבודה‪,‬‬
‫העברות מטח‪ ,‬ניהול תזרים‬
‫במחשב ובמנועי חיפוש‪ ,‬קו"ח בתל‪-‬אביב‪ ,‬דרוש‪/‬ה‬
‫‪ ‬מטפלות וסייעות‬
‫אוירה משפחתית‪,‬‬
‫(‪ )33-39‬לפקס‪ ,03-6186181 :‬מייל ‪-‬‬
‫וניהול משרד שוטף‪ ,‬העבודה‬
‫בוקר‪/‬עובד ‪054-8420571‬‬
‫משרה נציג‪/‬ה מכירות למוקד‬
‫_____________________________________________‬
‫חרוצות‪ ,‬זריזות ומסורות‪ ,‬ערב‪ ,‬שכר הולם! כמו"כ‬
‫*ביטוח בריאות פרטי ‪ [email protected]‬בציון‬
‫החרדי‪ ,‬שכר גבוה ותנאים באזור רמת‪-‬גן‪/‬בני‪-‬ברק‪,‬‬
‫_____________________________________________ ‪‬‬
‫לשנה"ל תשע"ז‪ ,‬למעון מטבח לבוקר‪052-660-7070 ,‬‬
‫‪666‬‬
‫(‪ )34-41‬מעולים! ‪ 073-2271471‬לפרטים‪,03-7589257 :‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ )35-38‬ל‪ 10 -‬נפשות‪ 150 ,‬ש"ח‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ ,050-6351380 )33-44‬קו"ח למייל‪:‬‬
‫למעון‬
‫התרחבנו!!!‬
‫איכותי! בב"ב‪-‬ק‪.‬הרצוג‪  ,‬דרוש סוכן נדל"ן‬
‫‪‬‬
‫למשרד‪+‬תיווך לכל המשפחה‪.‬‬
‫‪ ‬בייביסיטר בעלת‪-‬רכב‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪050-4146721‬‬
‫(‪)34-35‬‬
‫*ביטוח בשיכון ג' בב"ב‪ :‬גננות‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ )35-36‬רשיון תיווך‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫חיים‪ 200,000 ,‬ב‪20 -‬‬
‫ומטפלות למ‪.‬מלאה לשה"ל לבת ‪ 6‬בגבעת שמואל‪,‬‬
‫‪ ‬דרושה בחורה דתית‬
‫לשעות‬
‫בב"ב‪,‬‬
‫מרכזי‬
‫ראשל"צ‬
‫באיזור‬
‫‪ ‬לכולל‬
‫תאונות‬
‫*ביטוח‬
‫ש"ח‪.‬‬
‫‪,16:30-19:00‬‬
‫א'‪-‬ה'‪,‬‬
‫ימים‬
‫הבאה‪ ,‬שכר גבוה יותר‬
‫ללינה תמורת מגורים לאישה‬
‫‪+‬‬
‫נמרץ‬
‫אחראי‬
‫אברך‬
‫דרוש‬
‫מיידי!‬
‫הבוקר‪,‬‬
‫‪40‬‬
‫ב‪-‬‬
‫‪200,000‬‬
‫אישיות‪,‬‬
‫ענת‪:‬‬
‫בלבד‪.‬‬
‫בערב‬
‫לפרטים‬
‫עצמאית בגבול ר"ג ‪ -‬ב"ב‪,‬‬
‫ממינימום‪054-8493435 ,‬‬
‫נכונות‬
‫במחשב‪,‬‬
‫שליטה‬
‫רכב‪,‬‬
‫‪03-5702323‬‬
‫(‪)35-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫_____________________________________________ מיידי‪054-5504132 ,‬‬
‫(‪052-4840855 )34-37‬‬
‫ש"ח‪* .‬ביטוח משכנתא (בשעות הערב המאוחרות)‬
‫(‪34-35‬ל)‬
‫(‪_____________________________________________ )33-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫לעבודה מאומצת‪,‬‬
‫אפשרות ‪ ‬סוכן נמרץ למשרד תיווך במחיר נמוך במיוחד‪,‬‬
‫‪ ‬למטבח מוסדי בשרון‬
‫לשילוב לימודים בכולל‪,‬‬
‫ותיק‪ ,‬תנאים טובים‪ ,‬קו"ח‬
‫הוזלה משמעותית בדמי דרוש‪/‬ה טבח‪/‬ית ראשי‪/‬ת‬
‫פקס‪08-8032222 :‬‬
‫(‪ )35-36‬לפקס‪03-8007050 :‬‬
‫_____________________________________________‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ )35-35‬הניהול בקרן הפנסיה‪,‬‬
‫סוג ‪ 4‬ומעלה למשרה מלאה‪,‬‬
‫נהג‪,‬‬
‫דרוש‬
‫‪ ‬בבני‪-‬ברק‪,‬‬
‫לבנק‬
‫מנקה‬
‫דרושה‬
‫(‪ )33-39‬ימים א'‪-‬ה' שעות העבודה‬
‫‪‬‬
‫‪054-8420571‬‬
‫רשיון ג'‪ ,‬נסיון‪03-5709972 ,‬‬
‫(‪35-38‬ל) במרום נווה ברמת‪ -‬גן‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫_____________________________________________ ‪ ,4:00-13:00‬תנאים טובים‬
‫בבני‪-‬ברק‪,‬‬
‫‪"10‬‬
‫ל"נקי‬
‫‪‬‬
‫מהשעה ‪ 5 ,16:30‬ימים‬
‫למתאימים‪/‬ות!!!‬
‫‪ ‬למעון מקסים בפ"ת‪,‬‬
‫דרוש נהג עם רשיון‬
‫דרושה מובילת קבוצה מסורה בשבוע‪ 40 ,‬ש"ח לשעה‪,‬‬
‫ג'‪/‬רשיון ‪[email protected]‬‬
‫(‪)34-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫עד ‪ 4000‬ק"ג‪ ,‬לפרטים‪:‬‬
‫‪050-5305916‬‬
‫ואחראית‪ ,‬תנאים טובים‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪  )33-36‬מוכר לחנות אופטיקה‪,‬‬
‫(‪053-5251291 )35-38‬‬
‫למתאימה! ‪052-7808100‬‬
‫_____________________________________________ נסיון יתרון‪ ,‬תנאים מעולים‬
‫למעון‬
‫סייעת‬
‫(‪  )35-35‬דרושה‬
‫_____________________________________________‬
‫שמואל‪,‬‬
‫בגבעת‬
‫למעון‬
‫‪‬‬
‫דרושה מטפלת לגילאי ‪ ,2-3‬ובונוסים‪ ,‬קו"ח‪:‬‬
‫בהדר גנים‪ ,‬פ"ת‪ ,‬מ‪-‬‬
‫‪ ‬דרושה גננת לכיתת‬
‫טובים ‪,[email protected]‬‬
‫בוגרים במעון בב"ב‪ ,‬תנאים ‪,7:30-16:00‬‬
‫תנאים‬
‫מלאה‪,‬‬
‫למשרה‬
‫פקס‪03-6183944 :‬‬
‫טובים למתאימה!‬
‫(‪34-35‬ל)‬
‫(‪ )35-36‬למתאימה! ‪_____________________________________________ )33-36( 052-6471287‬‬
‫‪050-3904445‬‬
‫‪ 052-6884475‬או קו"ח‬
‫_____________________________________________ _____________________________________________ ‪ ‬דרושה מטפלת למעון‬
‫לפקס‪03-5781832 :‬‬
‫בת"א‪ ,‬למשרה מלאה‪ ,‬שכר‬
‫(‪)35-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה‬
‫רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!‬
‫חינוך והוראה‪ ,‬מזכירות‪ ,‬משרות אם‪ ,‬הנה"ח‪ ,‬ממשלתיות‪ ,‬ניהול‪,‬‬
‫גרפיקאי‪/‬ת‪ ,‬הייטק‪ ,‬נהגים‪ ,‬ע‪ .‬מהבית‪ ,‬גם לחסרי ניסיון!‬
‫‪ ‬דרושה עובדת נקיון‬
‫לבית ספר בבני‪-‬ברק‪,‬‬
‫חלקית‪ ,‬לבוקר‪,‬‬
‫‪,04-8264690‬‬
‫‪054-3307261‬‬
‫(‪)35-38‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬למאפיה בפ"ת‪ ,‬דרוש‬
‫נהג ג' לחלוקה בלילה‪ ,‬מאזור‬
‫המרכז‪ ,‬שכר נאה‪,‬‬
‫‪052-7900013‬‬
‫(‪35-35‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרושה מטפלת לכיתת‬
‫תינוקות למעון בב"ב‪ ,‬תנאים‬
‫טובים‪054-5558835 :‬‬
‫(‪)35-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬איש מכירות בתחום‬
‫המזון‪ ,‬חומרי נקיון‪ ,‬חד פעמיים‬
‫למוסדות‪ ,‬חצי משרה‪,‬‬
‫‪052-6964614‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫(‪35-38‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬לפעוטון‪ /‬גן בגבעת‬
‫שמואל‪ ,‬דרושה עובדת‬
‫למשמרות בוקר ‪ /‬אחה"צ‪.‬‬
‫‪054-2022629‬‬
‫(‪)35-38‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בכולל אברכים להוראה‬
‫בת"א התפנה מקום לזמן‬
‫אלול הבעל"ט‪ +‬הסעות‪,‬‬
‫לפרטים‪050-4120616 :‬‬
‫(‪)35-38‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כח עזר ופיזותרפיה‬
‫למוסד גריאטרי בפ"ת‪,‬‬
‫‪ ,7:30-12:00‬תינתן הדרכה‬
‫במקום‪ ,‬תנאים טובים‪,‬‬
‫(‪35-36‬ל)‬
‫‪050-4777843‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרושה סייעת למעון‬
‫בהדר גנים פ"ת‪ ,‬מ‪-‬‬
‫‪,14.00-17.00‬‬
‫‪050-3904445‬‬
‫(‪)35-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬למשרד תיווך שוק‬
‫הנדל"ן באלעד סוכן‪/‬ת נדל"ן‬
‫‪ +‬רשיון תיווך‪ ,‬הדרכה תינתן‬
‫למתאימ‪/‬ה אפ' לרווחים‬
‫גדולים!‬
‫ישראל‪.052-3251213 ,‬‬
‫אהובה‪050-5886828 ,‬‬
‫(‪)35-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מזכירה‪/‬קלדנית למשרד‬
‫עו"ד מ‪ ,8:30-15:30 -‬רצוי‬
‫נסיון‪,03-6128058 ,‬‬
‫‪.050-5411083‬‬
‫פקס‪.03-6128059 :‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫(‪35-36‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מזכיר‪/‬ה למרכז לימודי‬
‫לעבודה מהבית‪ ,‬לעבודה‬
‫משרדית‪ ,‬שעות גמישות‪,‬‬
‫‪ 38‬ש"ח לשעה‪* .‬למסגרה‬
‫חדשה לנערות חרדיות‬
‫בירושלים רכז חינוכית‪ ,‬לא‬
‫נדרש נסיון‪* .‬למרכז רפואי‬
‫בירושלים דרוש‪/‬ה מזכיר‪/‬ה‬
‫רפואי‪/‬ת‪ ,‬א‪-‬ה‪,9:00-14:00 ,‬‬
‫שכר הולם‪*.‬לחברה בסמוך‬
‫לבני‪-‬ברק‪ ,‬מנהל‪/‬ת חשבונות‪,‬‬
‫סוג ‪ 8,500 ,2‬ש"ח‪ .‬קריירה‪,‬‬
‫‪072-22-222-62‬‬
‫(‪)35-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬לסופרמרקט בוטיק‬
‫בני‪-‬ברק‪ ,‬דרוש‪/‬ה קופאי‪/‬ת‬
‫לעבודה במשמרות בוקר‪/‬‬
‫ערב‪* .‬לרציניים בלבד! *עבודה‬
‫קבועה‪* .‬תנאים טובים‬
‫למתאימים‪050-3235555 ,‬‬
‫(‪)35-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫לחברת ש‪.‬נ‪.‬ל‪:‬‬
‫דרושים מאבטחים לעיר בני ברק‬
‫דרישות התפקיד‪:‬‬
‫‪‬שרות צבאי מלא‬
‫‪‬תעודת ‪ 10‬שנות לימוד )מוכח( ומעלה‬
‫שכר טוב ‪ +‬תנאים סוציאלים מלאים‬
‫‪‬לבעלי תעודת מוסדות חינוך תקף‬
‫ינתן מענק בהתאם‬
‫■ רק אם את מוכנה‬
‫להתאמץ בשביל להגדיל את‬
‫ההכנסה של הבית ‪ -‬תתקשרי!‬
‫מכירות מהבית‪ ,‬רווחי ביותר!‬
‫‪052-7661565 ,052-7654587‬‬
‫(‪)4-49‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ לעמותת סיעוד‬
‫"בבית" סניף בני ברק‬
‫דרושים‪/‬ות מטפלים‪/‬‬
‫ות לעבודה עם קשישים‬
‫בבתיהם‪03-5783159 .‬‬
‫(‪)02-28‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ "מתן‪ -‬סיעוד" בני‪-‬‬
‫ברק‪ ,‬הרב כהנמן ‪,111‬‬
‫דרושים מטפלים‪/‬ות‬
‫לקשישים‪/‬ות‪.‬‬
‫‪03-5782180‬‬
‫(‪)22-47‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרושה מטפלת‪/‬סייעת‬
‫למעון ברמת‪-‬גן‪ ,‬תנאים‬
‫טובים‪ ,‬שכר התחלתי‪,‬‬
‫‪ 30‬ש"ח לשעה‪,‬‬
‫‪052-8280838‬‬
‫(‪)17-2/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרושים עובדים (מעל גיל‬
‫‪ )18‬לחלוקת פלייארים מאזור‬
‫המרכז והשרון‪ ,‬שכר גבוה‬
‫למתאימים! ‪052-5760284‬‬
‫(‪)32-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרוש שליח על אופנוע‬
‫חרוץ ורציני למשרה מיידית‪,‬‬
‫תנאים מצויינים‪055-8829542,‬‬
‫(‪32-35‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬לרשת מזון גדולה‬
‫דרושים‪/‬ות קופאים‪/‬ות‬
‫קצבים‪/‬ות סדרנים‪/‬ות‪,‬‬
‫למשרה מיידית‪,‬‬
‫‪054-6676947‬‬
‫(‪)32-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬למעונות וגני חב"ד בצפון‬
‫ת"א דרושות מטפלות‪ ,‬סייעות‬
‫וגננות מחליפות‪ .‬לפרטים‪:‬‬
‫חגית ‪.054-7708715‬‬
‫(‪)32-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬לישיבת כסא רחמים‪,‬‬
‫דרוש סוכן עצמאי להפצת‬
‫לשעה ‪ 32‬ש"ח‪,‬‬
‫ספרי קודש של מכון הרב‬
‫‪052-5456295‬‬
‫(‪)34-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מצליח‪ ,‬תנאים טובים!‬
‫‪ ‬למעון בת"א (‪ 20‬ד'‬
‫‪050-4158560‬‬
‫‪,054-8474605‬‬
‫(‪)32-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מב"ב) ‪ +‬גננת מוסמכת לשנה‬
‫הבאה לגילאי ‪* ,2-3‬מטפלת ‪ ‬לקרן הילד בב"ב‪ ,‬דרושות ‪ ‬איש מכירות תותח? ‪ ‬מחפש‪/‬ת עבודה‪,‬‬
‫בטוח‪/‬ה שבכיוון הנכון?‬
‫לתינוקיה למ‪.‬מלאה‪ ,‬שכר‬
‫נציגות בעלות מוטיבציה‬
‫בא תעשה את מה‬
‫העזר‪/‬י בניתוח גרפולוגי‪,‬‬
‫הולם ביותר! ‪ ,052-8750036‬גבוהה‪ ,‬בונוסים למתאימות‪,‬‬
‫טוב‬
‫רק‬
‫עושה‪,‬‬
‫שאתה‬
‫אסתר‬
‫(‪ )34-37‬יותר‪ ,‬ובמקום טוב יותר‪053-3122438 ,054-8448231 .‬‬
‫(‪072-2288600 )34-37‬‬
‫(‪28-35‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫_____________________________________________ _____________________________________________‬
‫חברת הייטק בבני ברק ‪ ‬דרושה מטפלת חמה‬
‫‪ ‬לחברת הסעות‬
‫‪ ‬לרשת מזון גדולה‬
‫ומסורה‪ ,‬תנאים טובים‬
‫בירושלים‪ ,‬דרושים נהגי דרושים‪/‬ות קופאים‪/‬יות‪ ,‬מגדילה את מצבת‬
‫מוכרנים‪/‬ות‪ ,‬סדרנים‪/‬יות‪ .‬עובדיה ומחפשת אנשים למתאימה‪ ,‬למעון ילדים בב"ב‬
‫אוטובוסים‪ ,‬תנאים‬
‫‪054-8499728‬‬
‫(‪)32-35‬‬
‫‪ 052-6580906‬עבודה בדיוק כמוך!‬
‫_____________________________________________‬
‫טובים‪050-4030501 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ )33-36‬מיידית!!!‬
‫‪ ‬מיידי‪ ,‬מטפלות לצהריים‪/‬‬
‫(‪)34-37‬‬
‫_____________________________________________‬
‫משרה מלאה‪ ,‬למעון בפ"ת‪  /‬לחברה באזור אלעד‪-‬‬
‫‪050-8220496‬‬
‫גבעת שמואל‪ ,‬תנאים טובים‪ ,‬ראש העין‪ ,‬עובד משרד‪/‬‬
‫(‪34-37‬ל) מחסנאי‪ ,‬בעל רכב להגעה‬
‫‪054-8461589‬‬
‫‪ ‬דרושות גננות וסייעות‬
‫‪ ‬למשרד בתחום‬
‫_____________________________________________ לעבודה‪ ,‬תנאים נוחים‪.‬‬
‫אוהבות‬
‫בפתח‪-‬תקווה‪,‬‬
‫לגן‬
‫מזכירה‬
‫הסלולר‪ ,‬דרושה‬
‫גדולה‬
‫ביטוח‬
‫לחברת‬
‫‪‬‬
‫בפ"ת‪ ,‬דרושות נציגות שירות‪052-3645083 /‬‬
‫(‪34-35‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫לשעות אחה"צ‪ ,‬שליטה מחבקות ומסורות‪ ,‬מיידי‪,‬‬
‫_____________________________________________ מכירות‬
‫‪ ‬בפ"ת‪ ,‬דרושה גננת‪/‬‬
‫‪050-5636364‬‬
‫באופיס חובה‪ ,‬הנה"ח‬
‫(‪[email protected] )35-38‬‬
‫(‪31-39‬ל) מובילת כיתה ‪ +‬מטפלת‬
‫_____________________________________________‬
‫יתרון‪ ,‬קו"ח למייל ‪-‬‬
‫‪ ‬דרושה סייעת‪/‬גננת לגן‬
‫‪ [email protected]‬פרטי בהדר גנים‪(.‬גילאי ‪  ,)1.5-2‬דרוש מתקין מטבחים משרה מלאה לגילאי שנה‬
‫פרילנסר עם נסיון‪ ,‬ניידות‬
‫וחצי‪ ,8:00-13:00 ,‬נסיון‬
‫תנאים טובים למתאימה‪,‬‬
‫או לפקס‪:‬‬
‫(‪ )34-37‬חובה‪,054-4948003 ,‬‬
‫_____________________________________________ ‪050-5933224‬‬
‫חובה‪058-3230099 ,‬‬
‫‪073-2404959‬‬
‫(‪)33-36‬‬
‫(‪_____________________________________________ )35-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪054-4227322‬‬
‫(‪34-37‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרושים מטפלים‪/‬ות‬
‫‪ ‬למעון במרכז ב"ב‪,‬‬
‫רציניים ל"אגודה למען‬
‫בקשישיםהזקן" דרושות מטפלות‬
‫בב"ב לטיפול‬
‫‪ ,7:30-16:00‬תנאים‬
‫שאפתן? & בונוסים!‬
‫סיעודיים‪/‬לא סיעודיים‪,‬‬
‫למתאימות!‬
‫מעולים‬
‫‪03-5791477/03-5791502‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ )32-35‬תמיד חלמת על עבודה למוקד תפילות‬
‫(‪ )32-35‬מיידי‪054-8418594 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬למעון בב"ב‪ ,‬דרושה‬
‫מ‬
‫צל‬
‫יח‬
‫ב‬
‫רא‬
‫של"צ‬
‫מאתגרת‪ ,‬משכורת גבוהה‬
‫עובדת מסורה ויסודית לנקיון ‪ ‬ל"פרפרים" הלבשה‬
‫מעון‪ 4 ,‬פעמים בשבוע‪,‬‬
‫ואפשרויות קידום?‬
‫אישית בב"ב‪ :‬מנהלות‬
‫‪054-5841018‬‬
‫(‪)32-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מתאים לשיווק ומכירות? בעלי יכ‬
‫נסיון‬
‫‪+‬‬
‫למשמרות‬
‫יטויולת הסברה וכושר‬
‫‪ ‬למשפחה חמה בפ"ת‪,‬‬
‫ב לשיחת יוצות‬
‫משכורת‬
‫חובה‪,‬‬
‫במכירות‬
‫דרושה עזרה בנקיון ובישול‪3 ,‬‬
‫‪ 16:00‬גבוהה מאוד ‪ +‬בונוסים‪,‬‬‫תנאי שכר הכי טובים שיש‬
‫פעמים בשבוע‪ ,‬בשעות‬
‫_____________________________________________ ‪050-8266772‬‬
‫‪050-3825769 ,20:00‬‬
‫ידע בסיסי במחשה חובה‬
‫(‪ )32-38‬צוות גברים‪ -‬ב“ב‬
‫(‪32-35‬ל) _____________________________________________‬
‫‪ ‬לישיבה בבני‪-‬ברק‪ ,‬איש ‪ ‬בפ"ת‪ ,‬מנהח"ש‪/‬ת‪ ,‬סוג ניסיון במכירות‪ -‬יתרון‬
‫בוקר ‪9:00 - 14:00‬‬
‫‪ ,3‬נסיון בחשבשבת‪ ,‬מכפל‬
‫אחזקה מקצועי ואחראי‪,‬‬
‫‪ [email protected]‬ערב ‪15:00 - 20:00‬‬
‫‪ ,03-6714809‬להתקשר בין וורד‪ ,‬קו"ח‪:‬‬
‫(‪32-35‬ל) ‪052-7164855 052-7689999‬‬
‫_____________________________________________ ‪[email protected]‬‬
‫‪10.00-15.00‬‬
‫(‪_____________________________________________ )32-35‬‬
‫‪35‬‬
‫לשעה ‪+‬‬
‫דרושים נציגים‬
‫מקומך איתנו!‬
‫* אווירה מדהימה‪.‬‬
‫* תנאים מעולים‪.‬‬
‫* שכר גבוה מאוד‪.‬‬
‫* אפשרויות קידום‪.‬‬
‫קו"ח ניתן לשלוח למייל‬
‫‪[email protected]‬‬
‫טלפון‪072-3902280 :‬‬
‫(‪)34-40‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬לחנות ומחסן יבואן אופנה‬
‫לגבר דרושה עובדת למכירות‬
‫טלפוניות ‪ /‬פרונטליות‬
‫ועבודות משרד כלליות‪,‬‬
‫‪050-6964424 050-7997706‬‬
‫(‪32-35‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫לזק"א ישראל‬
‫■ למעון מוביל ואיכותי‬
‫בפתח‪ -‬תקוה‪ ,‬דרושות‬
‫גננות לגיל הרך‪ ,‬תנאים‬
‫מצויינים‪,‬‬
‫‪050-4144711-2‬‬
‫(‪)33-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מחלק לקו חלוקת‬
‫חלב‪ ,‬בעל רישיון ג' ‪15‬‬
‫טון‪ -‬חובה‪ ,‬רציני וחרוץ‪,‬‬
‫תנאים מצויינים‪ ,‬משעה‬
‫‪ 05:00‬בבוקר‪,‬‬
‫‪052-3754596‬‬
‫(‪34-37‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫חירום‬
‫■ משטרה ‪100‬‬
‫■ מגן דוד אדום ‪101‬‬
‫■ הצלה ‪1221‬‬
‫■ מכבי אש ‪102‬‬
‫■ המוקד העירוני ‪106‬‬
‫■ חברת חשמל ‪103‬‬
‫■ יד שרה ‪ -‬שיקום החולה‬
‫‪,03-6817222 ,02-6444444‬‬
‫‪04-8381704‬‬
‫■ האגודה למלחמה בסרטן‪-‬‬
‫טלמידע‪1-800-599995 :‬‬
‫טלתמיכה‪1-800-200444 :‬‬
‫■ מוקד חירום לקבלת‬
‫פקסים לאוכלוסית החרשים‬
‫ולקויי שמיעה פקס‪:‬‬
‫‪,8530161-04 ,03,5216445‬‬
‫‪,100-600-800-1‬‬
‫‪101-500-800-1‬‬
‫■ קו פתוח לקשישים‪-‬‬
‫מידע וייעוץ לגבי זכויות‬
‫‪ 02-6521218‬ג‘ ‪14:00-17:00‬‬
‫■ עזר מציון‪ -‬מוקד רופא‬
‫חירום שבת‬
‫בני ברק‪03-5742742 :‬‬
‫ירושלים‪02-5002111 :‬‬
‫■"ידידי נפש" עזר מציון‬
‫ קו ארצי לתמיכה נפשית‬‫‪1-800-30-30-12‬‬
‫■ "לב שומע" ‪ -‬יעוץ חינוכי‬
‫מקצועי ודיסקרטי‬
‫ימים א'‪-‬ה' ‪21:00-23:00‬‬
‫‪03-6145033 1599-50-32-32‬‬
‫■מרכז הסיוע לנשים דתיות‪-‬‬
‫‪ 24‬שעות ביממה‪ ,‬סודיות‬
‫מובטחת ‪02 -6730002‬‬
‫■ אנוש ‪ -‬קו למשפחות נפגעי‬
‫נפש ימים א‘‪,‬ד‘ בין השעות‬
‫‪03-5400672 19:00-22:000‬‬
‫■ מוקד ינ“ר ‪ -‬ייעוץ נישואין‬
‫ראשוני המוקד הארצי ההתנד‪‬‬
‫בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי‬
‫א‪-‬ה ‪02-6321600 10:00-18:00‬‬
‫■"שמע בני" המרכז‪‬‬
‫להכוונה וחינוך ימים א‘‬
‫ג‘ ה‘ ‪ 20:30-22:30‬בערב‬
‫‪02-6511613‬‬
‫משגב המרכז להפניות והתאמת‬
‫מומחים לבריאות הנפש‬
‫טל‪02-5808008 :‬‬
‫ביפר‪03-6105404 :‬‬
‫תחבורה‬
‫■ אוטובוסים ‪-‬‬
‫מודיעין אגד‪03-6948888 :‬‬
‫מודיעין דן‪6394444-03 :‬‬
‫קוים‪* 2060 :‬‬
‫■ רכבת ישראל ‪-‬‬
‫‪,04-8564444 ,03-6117000‬‬
‫סלולרי ‪* 5770‬‬
‫■ זמני נחיתת מטוסים‪:‬‬
‫עברית‪03-9723333 :‬‬
‫אנגלית‪03-9723344 :‬‬
‫בס“ד‬
‫ביטול עין הרע‬
‫ב‬
‫או פן מ יי ִדי‬
‫דרושות‬
‫נמרצות ע“י עופרת‬
‫עובדות‬
‫ישועות | רפואות‬
‫בעלות כושר שכנוע‬
‫שכר בסיס גבוה ‪+‬‬
‫בונוסים‬
‫שעות עבודה‪:‬‬
‫‪ 9:00-14:00‬או‬
‫‪17:30-21:30‬‬
‫העבודה בבני ברק‬
‫‪03-6164444‬‬
‫סביבת עבודה נעימה ומיוחדת‬
‫למעון פרטי בפ“ת‬
‫דרושות מטפלות‬
‫אחראיות ומסורות‬
‫בעלות גישה חמה לילדים‬
‫למשרה מלאה‪/‬חלקית‬
‫הצלחה | הסרת‬
‫פחדים ומתחים‬
‫‪053-3113008‬‬
‫ֹלהתֱקשר בין ‪16.00-20.00‬‬
‫רוצה‬
‫רוצה‬
‫להרוויח בגדול?‬
‫להחליט כמה?‬
‫בואו והצטרפו‬
‫לעסק מנצח‬
‫שכר נאה למתאימות!‬
‫לפרטים‪050-9989226 :‬‬
‫דרושים‪/‬ות‬
‫סוכני‪/‬ות מכירות טלפונים‬
‫לעבודה בבני ברק‬
‫‪ &30‬לשעה ‪+‬עמלות‬
‫משרה חלקית )‪ 6‬שעות(‬
‫נסיון במכירות ‪ /‬טלמרקטינג חובה‬
‫קו“ח לפקס‪077-2204728 :‬‬
‫או במייל ‪[email protected]‬‬
‫עד‬
‫איך ליהנות‬
‫מסנדביץ'‬
‫גםטרי וטעים‬
‫יש ל לאחר זמן?‬
‫קלות מע‬
‫במצנם‪ ,‬סמו ט את הלחם‬
‫להכנת הסנד ך ככל הניתן‬
‫תגרום ללחם ל ביץ'‪ .‬הקלייה‬
‫היו‬
‫וגם תשביח א ת פריך יותר‬
‫ת טעמו‪.‬‬
‫איך לשמור‬
‫טריות וחום‬
‫ל‬
‫ע הטוסט?‬
‫טוסט בנייר‬
‫עטפו את ה כן בנייר כסף‪.‬‬
‫רמ‬
‫סופג ולאח סף ישמור על‬
‫נייר הכ‬
‫יר הסופג ימנע‬
‫ני‬
‫החום וה‬
‫לחות ולאבד‬
‫הלחם לספוג‬
‫מ‬
‫מהפריכות‪.‬‬
‫ארוחת עמק טעימה‪,‬‬
‫לבריאות!‬
‫בכשרות‬
‫באריזה עם פס הזהב‬