Aktivitetsplan Høst 2016

Comments

Transcription

Aktivitetsplan Høst 2016
Opplæring av
pasientar og pårørande
kurs og grupper
Aktivitetsoversikt haust 2016
www.helse-mr.no
Kurs og grupper for pasientar og pårørande
i Helse Møre og Romsdal haust 2016
Innhold
ADHD ........................................................................................................................................ 3
Artrose ........................................................................................................................................ 3
Asperger/Autisme....................................................................................................................... 3
Astma ......................................................................................................................................... 4
Bleiefri ........................................................................................................................................ 4
Cøliaki ........................................................................................................................................ 4
Diabetes ...................................................................................................................................... 5
Downs syndrom.......................................................................................................................... 5
Eksem ......................................................................................................................................... 5
Epilepsi ....................................................................................................................................... 6
Føresette/funksjons/utviklingshemming .................................................................................... 6
Funksjonshemming .................................................................................................................... 7
Hjarte .......................................................................................................................................... 7
Hjerneslag................................................................................................................................... 8
Hovudpine .................................................................................................................................. 8
Kreft ........................................................................................................................................... 8
Lunge .......................................................................................................................................... 9
Nevrologi .................................................................................................................................... 9
Ortopedi ...................................................................................................................................... 9
Overvekt ................................................................................................................................... 10
Rettighetar ................................................................................................................................ 10
Revmatologi ............................................................................................................................. 10
Smerte....................................................................................................................................... 11
Sorg .......................................................................................................................................... 11
Stoffskifte ................................................................................................................................. 11
Tarm ......................................................................................................................................... 11
Urologi ..................................................................................................................................... 11
Kurs kun for pasientar og pårørande i psykisk helsevern ........................................................ 12
Aure rehabiliteringssenter ........................................................................................................ 16
Kurs og fagdagar for helsepersonell og andre 2016 ................................................................. 17
Opplæring av pasientar og pårørande....................................................................................... 17
Kva er eit Lærings- og meistringssenter (LMS)? ..................................................................... 18
Tilvising og påmelding, utgifter og refusjon ............................................................................ 19
Tilsette ved Lærings- og meistringssenteret (LMS):................................................................ 20
Biletet på framsida: v/Anne-Line Gausdal
2
ADHD
Tema og
målgruppe
Stad
Dato
Avdeling og kontaktinfo
ADHD
Føresette
ADHD
Føresette
Molde
23. og 30.
november
27. okt., 3. nov.
og 10. nov.
ADHD
Føresette
Ålesund
26. oktober, 3.,
10. og 17.
november
BUP Molde
Birgit Glimsdal 71 12 16 30
BUP Volda
Linda Røssevold og Grete
Grønningsæter 70 05 82 00
Barn og unge psykisk helse
BUP, Ålesund
70 16 72 00
Kristiansund
14. og 15.
november
Volda
Artrose
Artrose
(Ny)diagnostisert
(Ikkje nyoperert)
Klinikk for kirurgi
LMS Bente B. Olsen
71 12 09 98
Asperger/Autisme
Autismespektervanskar/Asperger
syndrom
Føresette til barn 1.7.-klasse
Autismespektervanskar/Asperger
syndrom
Barn 3. - 7. klasse
Kristiansund
Autismespektervanskar/Asperger
syndrom
Føresette til ungdom
13-18 år
Autismespektervanskar/Asperger
syndrom
Ungdom 13-18 år
Molde
Kristiansund
Molde
13. og 19.
september
Helse Møre og Romsdal BUP
Kristiansund 71 12 17 10
Elin Fladseth
[email protected]
71 12 29 53/417 61 076
17., 24., 31.
Helse Møre og Romsdal BUP
oktober og 7.,
Kristiansund 71 12 17 10
14., 22.
Elin Fladseth
november
[email protected]
71 12 29 53/417 61 076
26. september
Helse Møre og Romsdal BUP
og 3. oktober
Molde
Elin Fladseth
[email protected]
71 12 16 30/417 61 076
30. september, Helse Møre og Romsdal BUP
7., 21., og 28.
Molde
oktober, 4., 11., Elin Fladseth
18. og 25.
[email protected]
november
71 12 16 30/417 61 076
3
Tema og
målgruppe
Stad
Dato
Asperger syndrom
Unge vaksne
18 – 30 år
Molde
Autismespektervanskar/Asperger
syndrom
Barn 3. - 7. klasse
Volda
Oppstart 29.
september., 6.,
13., 20. og 27.
okt., 10., 17. og
24. november
20. og 25.
oktober og 3.,
10., 17. og 21.
november
Føresettegruppe
Aspergersyndrom
Pårørande
Ålesund
Avdeling og kontaktinfo
Seksjon for vaksenhabilitering
Aud Sissel Løvoll Suoranta
71 12 31 25/415 53 870
[email protected]
Helse Møre og Romsdal BUP
Volda 70 05 85 70
Elin Fladseth
[email protected]
71 12 29 53/417 61 076
22. og 29.
Barn og unge psykisk helse
september og 6. BUP, Ålesund
oktober
70 16 72 00
Astma
Astmaskule
Føresette/pårørande
og ansatte i
skule/barnehage
Ålesund
2. og 18.
oktober
Poliklinikk og dagbehandling for
barn og unge v/ Iren Ekroll
70 16 75 50
Molde
7. september
Avdeling for barn og unge /
habilitering for barn og unge
Marit Lie 71 12 16 00
Marit Romundstad 71 12 16 13
Kristiansund
26. august
Avdeling for barn og unge
Pediatrisk poliklinikk
71 12 15 90
Ålesund
27. september
Ålesund
29. og 30.
november
Poliklinikk og dagbehandling for
barn og unge
Heidi Skillestad
70 16 75 50
Poliklinikk for mage - og
tarmsjukdom 70 10 58 40
Bleiefri
Prosjekt bleiefri
Cøliaki
Cøliaki
Føresette, andre
pårørande og pers. i
skule, barnehage
Cøliakiskule
Føresette, andre
pårørande og pers. i
skule, barnehage
Cøliakiskule
Vaksne pasientar og
pårørande
4
Diabetes
Tema og
målgruppe
Stad
Dato
Avdeling og kontaktinfo
Diabetes type 1
Vaksne pasientar
med pårørande
Diabetes type 2
Vaksne pasientar
med pårørande
Diabetes type 1
Vaksne pasientar
med pårørande
Kristiansund
24. oktober
Medisinsk poliklinikk
71 12 23 00
Kristiansund
17. og 24.
november
Medisinsk poliklinikk
71 12 23 00
Molde
12. oktober
Diabetes type 1.
Pumpekurs
Vaksne pasientar
med pårørande
Diabetes type 2
Vaksne pasientar
Molde
2. november
Volda
19. og 26.
oktober og 2.
november
Diabetes type 2
Startkurs vaksne
pasientar
Ålesund
22. og 23.
november
Medisinsk poliklinikk
Bente Skotheimsvik
71 12 22 12/71 12 15 46
Torunn Kanestrøm 71 12 22 18
Medisinsk poliklinikk
Bente Skotheimsvik
71 12 22 12/71 12 15 46
Torunn Kanestrøm 71 12 22 18
Medisinsk avdeling-Diabetes
poliklinikk
Marit Dalen Aarseth
70 05 83 63/941 74 694
Medisinsk avdeling. Klinikk for
medisin
Kamilla Træen 70 10 53 86
[email protected]
Downs syndrom
Downs syndrom
Føresette
Ålesund
Føresette blir
kontaktet om
tilbudet
Barnehabiliteringsteneste
Anne Grete N. Djupvik
70 10 64 53 Trine Sande Tovik
Ålesund
24. oktober
Poliklinikk og dagbehandling for
barn og unge Iren Ekroll
70 16 75 50 Hudpoliklinikk Anita
Kjøde 70 10 54 50
Eksem
Eksemskule
Føresette, tilsette i
skule og barnehage
5
Epilepsi
Tema og
målgruppe
Stad
Dato
Avdeling og kontaktinfo
Epilepsi
Føresette
Kristiansund
28. september
Pediatrisk poliklinikk
71 12 15 90/71 12 15 91
Føresette/funksjons/utviklingshemming
Foreldrearena
Føresette til barn
med nedsatt
funksjons-evne eller
langvarig sjukdom
Foreldrearena
Føresette til barn
med nedsatt
funksjonsevne eller
langvarig sjukdom
Vegen til vaksenlivet
Ungdom frå 16-20
med generelle
lærevanskar eller
kognitive funksjonsnedsettingar 16-20
år
Ungdomsgruppe
Vegen til vaksenlivet
Ungdom frå 16-20
med generelle
lærevanskar eller
kognitive funksjonsnedsettingar 16-20
år
Føresettegruppe
Starthjelp
Føresette til barn
med nedsatt
funskjonsevne 0-6 år
Kristiansund
27. oktober til
Seksjon for habilitering av barn og
2. februar 2017. unge. Kristiansund sjukehus
7 torsdagar
Marit Romundstad
71 12 16 00
Kristiansund
9 samlingar frå
9. november
Seksjon for habilitering av barn og
unge. Kristiansund sjukehus
Marit Romundstad 71 12 16 00
Kristiansund
5., og 19.
oktober, 2., 16.
og 30.
november
Seksjon for habilitering av barn og
unge-Seksjon for
vaksenhabilitering-Kristiansund
sjukehus. Bente Strømsvåg, Sindre
H. Løding
71 12 16 00
[email protected]
Kristiansund
5., og 19.
oktober, 2., 16.
og 30.
november
Seksjon for habilitering av barn og
unge-Seksjon for
vaksenhabilitering-Kristiansund
sjukehus. Bente Strømsvåg, Sindre
H. Løding
71 12 16 00
[email protected]
Ålesund
Starter fredag 9. Avd. for hab. av barn og unge
oktober. 4
Jan E. Årsæther
samlingar
70 10 64 56
6
Tema og
målgruppe
Stad
Dato
Avdeling og kontaktinfo
Syskensamling
Barn, 10-15 år, som
har sysken med
nedsatt
funksjonsevne
Ålesund
Brusdalheimen
17.-18. august
Avd. for hab. av barn og unge
Britt Søvik 70 10 64 40
[email protected]
Anne Grete Djupvik 70 10 64 53
[email protected]
Nettverkssamlingar
Seksjon for vaksenhabilitering
Ellen Munthe-Kaas
71 12 31 00/71 12 31 07
Seksjon for vaksenhabilitering
Ellen Munthe-Kaas
71 12 31 00/71 12 31 07
Seksjon for vaksenhabilitering
Ellen Munthe-Kaas
71 12 31 00/71 12 31 07
Funksjonshemming
Angelman syndrom
Molde
nettverksgruppe
Pårør. /tenesteytare
Molde
Cerebral Parese
nettverksgruppe
Pasientar
Prader Willi syndrom Molde
nettverksgruppe
Pårør. /tenesteytare
1 ggr i halvåret
Nettverkssamlingar
Hjarte
Hjarteskule
Pasientar og pårør.
Hjarteskule
Pasientar og pårør.
ICD kurs
(hjertestarter)
Pasientar og
pårørande
Hjarteskule
Pasientar –
hjarteinfarkt,
hjarteoperert eller
blokka/stenta
Hjarteskule
Pasientar i
rehabilitering
Kristiansund
Molde
21. og 28.
november
Haust
Molde
27. oktober
Volda
Kontinuerleg
Ålesund
Kontinuerleg
Medisinsk poliklinikk
Nina Egset Sæterbø 71 12 23 00
Medisinsk poliklinikk
Berit Birkeland 71 12 22 14
Medisinsk poliklinikk
Gro-Elisabeth Årsheim
71 12 22 14
Hjartepoliklinikken
Anne Grethe Vågen
Mai Britt Aambakk
[email protected]
70 05 85 56
Koronar pol.kl. hjarterehab.
Ingrid Granøien
Eli Aasebø 70 10 51 60
7
Hjerneslag
Tema og
målgruppe
Stad
Dato
Avdeling og kontaktinfo
Hjerneslag
Pasientar og
pårørande
Hjerneslag
Pasientar og
pårørande
Hjerneslag
Gruppeopphald
Pasientar
Kristiansund
Frå 18. oktober
4 ukentlige
samlingar
4 samlinger i
haust
Medisinsk poliklinikk
Lena Eriksen
71 12 23 00
Medisinsk avd. 5
Hilde Christin R. Furstrand
70 10 58 85/70 10 59 10
Avdeling for fysikalsk medisin og
rehabilitering –
Mork rehabiliteringssenter
Marte Husøy 70 16 89 05
Ålesund
Mork rehab.
Sentrum
15. - 30. august
(kan bli
endringar)
Molde
Kontinuerleg
Nevrologisk avdeling
Marianne Undheim
71 12 04 76
Kristiansund
Livslyst
Mestringskurs for dei
som har eller har hatt
kreft, og pårørande
Prostatakreft
Kristiansund
Pasientar og
pårørande
Prostatakreft
Ålesund
Pasientar
27. september,
4., 11., 18., 25.
oktober
Kreftavdeling Helse MR
71 12 23 78 og kreftkoordinator i
Kristiansund kommune
71 57 47 61/901 14 328
Kirurgisk poliklinikk
71 12 19 94 – 970 20 935
4-5 kurs i året
Seksjonsleiar
Stråleterapiseksjonen
Per Erik Tødenes 70 10 69 39
Brystkreft
Pasientar
Kontinuerleg
Kirurgisk avd. 2
Brystdiagn. Senter
Brit H. Hurlen 70 10 57 60
Hovudpine
Hovudpine
Pasientar
Kreft
Ålesund
2. og 3.
november
8
Tema og
målgruppe
Stad
Dato
Avdeling og kontaktinfo
Uke 44, 45, 46
og 47
Kreftpoliklinikk
Kari Myklebust
70 10 69 63
Ålesund
21. og 28.
september
Karianne R. Røyset, sjukepleiar
lungeseksjonen, medisin 1
[email protected] 957 54 832
Sonja Eriksen, assisterande
seksjonsleiar medisin 1
[email protected]
Molde
Haust/Vår
Åsebøen 1,
814 Ålesund
Haust/Vår
Nevrologisk avdeling
Annette Dalstein
71 12 04 90
Fysikalsk med. rehab.
Eva Nielsen og Liv Dalseng
70 10 57 38
Kreft
Ålesund
Mestringskurs for dei
som har eller har hatt
kreft, og pårørande
Lunge
KOLS
Pasientar
Nevrologi
Multippel sklerose
(MS)
Nydiagnostiserte
Multippel sklerose
(MS)
Nydiagnostiserte
Ortopedi
Ortopedisk
Kristiansund
behandling
Før proteseoperasjon
i hofte eller kne
Kontinuerleg
Døgneining for ortopedi
71 12 19 55
Ortopedisk
Volda
behandling
Før proteseoperasjon
i hofte eller kne
Kontinuerleg
Kirurgisk avdeling
Mette Muren Gjerseth
70 05 83 86
9
Tema og
målgruppe
Stad
Dato
Avdeling og kontaktinfo
Kontinuerleg
Kirurgisk avdeling
Anniken Standal Remseth
70 10 57 66
Ålesund
Kontinuerleg
Overvektspoliklinikk
Ekspedisjon
70 10 52 61
Ålesund
Kontinuerleg
Torsdagar
Klinisk ernæringsfysiolog Kirsti K.
Bjerkan
70 10 52 61
[email protected]
15. november
Klinikk for barn og unge
Elin Fladseth
[email protected]
71 12 29 53/417 61 076
13. september
om nok
påmeldte
19. - 20.
september
Poliklinikk og dagbehandling for
barn og unge v/ Randi Lade
70 16 75 50
Revmatologisk poliklinikk
70 10 54 00
3. - 4. oktober
Revmatologisk poliklinikk
70 10 54 00
Ortopedisk
Ålesund
behandling
Før proteseoperasjon
i hofte
Overvekt
Overvekt Forkurs
Gastric bypass
Pas. Som har søkt
operasjon
Overvekt
Pasientar etter
overvektsoperasjon
Rettighetar
Rettighetar, hjelpeMolde
og støtteordningar
rådhus
for barnefamilier
Føresette og ungdom
over 16 år
Revmatologi
Revmatologi
Føresette og barn
over ca 12 år
Revmaskulen/
Leddgikt
Pasientar og pårør.
Revmaskulen/
Sjøgren
Pasientar og pårør.
Ålesund
Ålesund
Ålesund
10
Smerte
Tema og
målgruppe
Stad
Dato
Avdeling og kontaktinfo
Smerte
Personer med
langvarig/kronisk
smerte
Ålesund
Torsdagar frå
18. august til 6.
okt. og frå 27.
okt. til 15. des.
Smertepoliklinikken
Kristin Westre 70 10 52 63
Jason Mascall 70 10 52 98
Sorg
Ungdom
Innerdalen
16.-18.
september
Sorg
Vaksne
Kristiansund
Ved nok
påmeldte
Avd. for barn og unge, BUP
Wenche Sørbye 932 65 217
Håvard Ervik 950 21 421
LMS Toril Kvisvik
[email protected]
71 12 09 99/954 81230
Kristiansund
4. og 5. oktober LMS Toril Kvisvik
[email protected]
71 12 09 99/954 81 230
Molde
Under
planlegging
Muligens haust
Sorg
Stoffskifte
Stoffskifte
Vaksne med
pårørande
Tarm
IBD-kurs. Pasientar
og pårørande
IBD-kurs. Pasientar
og pårørande med
Morbus Crohn og
ulcerøs kolitt
IBS-skule/irritabel
tarmsyndrom
Pasientar og
pårørande
Ålesund
Ålesund
Muligens
november
Medisinsk poliklinikk
Molde
Poliklinikk for magetarmsjukdommar
Monika Tranvåg 70 10 58 40
[email protected]
Poliklinikk for magetarmsjukdommar
70 10 58 00
Urologi
Urologisk behandling Kristiansund
(pre-pol)
Pasientar
Kontinuerleg
Døgneining for kirurgi, ortopedi
og gynekologi
71 12 19 40
11
Kurs kun for pasientar og pårørande i psykisk
helsevern
Tema og
målgruppe
Stad
Dato
Avdeling og kontaktinfo
Gruppebehandling/
kurs angstmestring
Basert på kognitiv
terapi. Pasientar
Gruppebehandling
DBT (Dialektisk
atferdsterapi)
Pasientar
DPS
Kristiansund
Solhagen
10 ukentlege
samlingar og ei
samling etter ei
månad.
Ukentleg i 27
uker
DPS Kristiansund
Astrid Torheim 71 12 33 35.
Gruppepsykoterapi
med
mentaliseringsbasert
fokus
Pasientar
Mentalisering/psyko
edukativ – gruppe
Pasientar
Psykisk helse –
enkelt matkurs
Innel. pasientar
Psykisk helse –
Kvardagsøkonomi
Innel. pasientar
Rus og psykiatri (ROP)
Bevegelsesgruppe,
klatregruppe,
mannsgruppe,
pårørande,
spilleavhengege
gruppe
Dagbehandlingspasientar
Psykoedukativt
Kurs for pasientar
med bipolar lidelse
DPS
Kristiansund
Solhagen
Astrid Torheim i samarbeid med
ROBUST ved DPS Molde
71 12 33 35
DPS
Kristiansund
Solhagen
Oppstart 25.
august.
Ukentleg
DPS Kristiansund
Rita Strøm Larsen og Ola Auran
71 12 33 35
DPS
Kristiansund
Solhagen
DPS
Kristiansund
Solhagen
DPS
Kristiansund
Solhagen
DPS
Kristiansund
Solhagen
Oppstart 13.
sept. Ukentleg i
13 ukar
8. september
DPS Kristiansund
Rita Strøm Larsen og Ola Auran
71 12 33 35
DPS Kristiansund døgn
Marianne Andersen 938 74 049
og Rita Silseth 928 06 902
DPS Kristiansund døgn
Marianne Andersen 938 74 049
og Rita Silseth 928 06 902
DPS Kristiansund Psykiatrisk
poliklinikk
71 12 33 35
DPS
Kristiansund
VåglandHalsa
17. november
Ukentleg
Oppstart 15.
sept.. 12 ukar
hvorav 3 saml.
for pårørande
Gerd Bente Otnes m. fl.
71 55 96 90
12
Tema og
målgruppe
Stad
Dato
Avdeling og kontaktinfo
Analytisk gruppe
Pasientar
Volda DPS
Vekentlig på
tysdagar. Har
startet
Angst/depresjon
kognitiv gruppe
Pasientar 18-25 år
Angst/depresjon/
traumer
psykomotorisk
bevegelsesgruppe
Pasientar
Angst/depresjon/
+utbrent
Kvinnegruppe
psykosomatisk
Pasientar
KID - kurs
Depresjonsmestring
for vaksne
Psykomotorisk
bevegelsesgruppe
Pasientar
Psykisk helse –
Analytisk gruppe
Volda DPS
Volda DPS
Finn Bjarne Mjaaseth
70 05 85 60
Volda DPS
Arnstein Høydal
Anette Moe 70 05 85 00
Volda DPS
Line K. Nedrelid
70 05 85 60
Psykisk helse –
Analytisk gruppe
Ålesund
Volda DPS
Kontinuerleg
Volda DPS
Vekentlege
samlingar på
onsdagar
Volda DPS
Vekentlige
samlingar
Volda DPS
Ålesund
Psykisk helse –
Ålesund
Bildeterapi i gruppe
Psykisk helse –
Ålesund
Dagbehandlingsnettv
erket Psykoterapigr.,
kroppsbevissthetsgr.
og individ. samtalar.
For personer med
personlighetsforstyrrelse/kroniske
tilstandar
Volda DPS
Anne Velle Rishaug
70 05 85 60
Volda DPS
Ingebjørg Osdal 70 05 85 60
Ingeborg Kippersund 70 05 85 60
Kurs over eit år. Volda DPS
Tirsdagar
Line K. Nedrelid
70 05 85 60
Kontinuerleg.
Vaksenpsykiatrisk poliklinikk
Tysdagar kl. 14- Ole Inge Gjøen, Synnøve I.
15.30
Molvær 70 16 73 00
Kontinuerleg.
Vaksenpsykiatrisk poliklinikk
Onsdagar kl. 14- Wibeke Kløvning, Berit Kalland
15.30
70 16 73 00
Kontinuerleg.
Vaksenpsykiatrisk poliklinikk
Torsdagar
Inger Tomren 70 16 73 00
Kontinuerleg.
Vaksenpsykiatrisk poliklinikk
Tysdagar og
Øyvind Støylen, Ole Inge Gjøen
torsdagar
70 16 73 00
13
Tema og
målgruppe
Stad
Dato
Avdeling og kontaktinfo
Psykisk helse –
Gruppekurs for
personar med
bipolar lidelse
Pasientar
Psykisk helse –
Kognitiv
leveregelgruppe
Pasientar
Psykisk helse –
Mentaliseringskurs
Pasientar
Psykisk helse –
Mindfullness/oppmerksamt nærvær
Pasientar
Psykisk helse –
Selvtillitsgruppe
Pasientar
Psykisk helse – Sosial
angst
Pasientar
Psykisk helse –
Spilleavhengighet
Pasientar
Psykoedukativt
gruppekurs for
pasientar med
bipolar lidelse
Psykoedukasjon
Pårørande ACT-team
Psykisk helse –
Stabiliserende
psykopedagogisk
traumegruppe
Pasientar
Rus og psykiatri
Pasientseminar
Ålesund
September
Vaksenpsykiatrisk poliklinikk
Synnøve I. Molvær, Wibeke Stuen
Leira
70 16 73 00
Ålesund
Haust
Vaksenpsykiatrisk poliklinikk
Wibeke Kløvning
70 16 73 00
Ålesund
5. sept. 12 ukar.
Måndagar kl.
14-15.45
18. august – 3.
november.
Torsdagar kl. 910.30
17. august-19.
okt. Onsdagar
kl. 12-13.45
2. nov-januar.
Onsdagar kl. 1213.45
Haust. 10 ukar
Vaksenpsykiatrisk poliklinikk
Berit Kalland, Ole Inge Gjøen
70 16 73 00
Vaksenpsykiatrisk poliklinikk
Reidun Brende Helga Nordhaug
70 16 73 00
Ålesund
Ålesund
Ålesund
Ålesund
Ålesund
Ålesund
Ålesund
Ålesund
20. sept.-22.
november.
Tysdagar kl.
9.30-11.15
Dato ikkje
fastsatt
29. september.
12 ukar.
Torsdagar kl.
12.30-14.15
5 ganger per år
Vaksenpsykiatrisk poliklinikk
Reidun Brende, Eli Husteli
70 16 73 00
Vaksenpsykiatrisk poliklinikk
Reidun Brende
70 16 73 00
Vaksenpsykiatrisk poliklinikk
Synnøve I. Molvær, Carina Flatnes
70 16 73 00
DPS Sunnmøre
Synnøve I. Molvær og Wibeke
Stuen Leira
70 16 73 00
DPS Sunnmøre
Therese Giske Søvik 952 53 414
Vaksenpsykiatrisk poliklinikk
Øyvind Støylen, Line Holmen
70 16 73 00
Pårørandekoordinator Karine N.
Aarsund 70 17 13 77
[email protected]
14
Tema og
målgruppe
Stad
Dato
Avdeling og kontaktinfo
Rus og psykiatri
Pårørandeseminar
Ålesund
3 ganger per år
Sosiale medier
Personer med
utviklingshemming
frå 18 år
Ålesund
3. 6. + 13.sept.
4. 27. okt. + 3.
nov.
Pårørande koordinator Karine N.
Aarsund 70 17 13 77
[email protected]
Seksjon for voksenhabilitering i
Ålesund
Eli Brandal, Inger-Marie
Jørgensen, Kjetil Kirkevåg
70 10 61 36
Kropp, identitet og
seksualitet
Personer med
utviklingshemming
frå 18 år
Angstmestring, 1.
kurs
Lett til moderat angst
KID – Kurs
Lett til moderat
depresjon
Psykosar
Kunnskapsbasert
familiearbeid
Personar med
psykose og deres
pårørande
Ålesund
07., 14., 21. og
28. sept., 5. og
19. oktober
Vegsund
DPS
Vegsund
DPS
Vegsund
DPS
Seksjon for voksenhabilitering i
Ålesund
Eli Brandal, Inger-Marie
Jørgensen, Kjetil Kirkevåg
70 10 61 36
Oppstart i
Vegsund DPS Eva Stin Gjengedal
september
Vatne, Marit Godø
70 10 67 60
Oppstart i
Vegsund DPS Eva Stin Gjengedal
september
Vatne, Marit Godø
70 10 67 60
Fortløpande
Vegsund DPS 70 10 67 64
etter henvisning Anja Bjørkavåg 907 12 670
Bente Bakke 905 28 607
Ann Jorunn Hoseth
Denise Degirmenci
Marit Kirkpatrick
15
Aure rehabiliteringssenter
Opplæring i samband med rehabiliteringsopphald 2016
Tema og
målgruppe
Stad
Dato
Avdeling og kontaktinfo
Nakkegruppe
Skade, prolaps og
slitasje i nakke
Parkinson
gruppe
Pasientar
Raskere tilbake til
arbeidslivet
Yrkesaktive
Aure
Ca 10 grupper
per år
Aure rehabiliteringssenter
71 64 79 00
Aure
Ca 8-10 grupper
per år
Aure rehabiliteringssenter
71 64 79 00
Aure
Kontinuerleg
Aure rehabiliteringssenter
71 64 79 00
•
Det kan bli endringar i planen
Å treffe med kunnskapen!
16
Kurs og fagdagar for helsepersonell og andre 2016
Kurs i helsepedagogikk 26. - 27. oktober og 16. november
Auditoriet Kristiansund sjukehus
Målgruppe: for tilsette ved sjukehusa og i kommunane, for å styrke den enkelte
i å formidle kunnskap om sjukdom, funksjon og helse, i tillegg til å fremme
området pasient- og pårørandeopplæring.
Kurset er gratis. Programmet vil bli annonsert seinare.
Interesserte kan ta kontakt med Toril Kvisvik på Lærings- og
meistringssenteret Tlf 71 12 09 99, e-post: [email protected]
Kurs i presentasjonsteknikk 1. november Ålesund
Målgruppe: personell i Helse Møre og Romsdal, primært retta mot dei som
arbeider med opplæring av pasientar og pårørande. Kurset vil vere praktisk
retta basert på øvingar. Hovudmålet er at deltakarane skal kjenne seg tryggare
som undervisarar. Avgrensa tal på deltakarar pga praktiske øvingar.
Kurshaldarar: Jan Ole Bolsø og Stein Conradsen.
Påmelding: læringsportalen HMR
Planlagde møter for opplæringskoordinatorer/kursledere
Kristiansund: 31. august 2016
Molde: 30. august 2016
Volda: 20. oktober 2016
Ålesund: 21. november 2016
Opplæring av pasientar og pårørande
Opplæring av pasientar og pårørande er ei av spesialisthelsetenesta sine fire
hovudoppgåver. Avdelingane ved sjukehusa har hovud-ansvaret for denne
oppgåva. I kvar klinisk avdeling er det oppnemnt ein opplæringskoordinator
som skal samordne avdelinga sitt arbeid med pasient- og pårørandeopplæring,
og vere eit bindeledd mellom avdelinga og Lærings- og meistringssenteret.
Senteret støttar avdelingane sitt opplæringsarbeid fagleg, praktisk og
administrativt. Senteret arbeider også for at opplæring skal vere ein integrert
del av standardiserte pasientforløp. Nært samarbeid med brukarar, brukarorganisasjonar og kommunar legg grunnlaget for dette.
17
Kva er eit Lærings- og meistringssenter (LMS)?
• Ein tilgjengeleg møteplass mellom pasientar/brukarar og fag-personar.
• Ein lærestad for pasientar/brukarar med kronisk sjukdom og/eller
funksjonshemming, der ein skal få utvida innsikt i eigen situasjon og bli
styrka i si meistring av kvardagen.
• Ein lærestad der helsepersonell får hjelp – og høve – til å formidle
kunnskap om sjukdom, funksjon og helse.
• Læringstilboda blir gitt til grupper av brukarar (pasientar, pårørande
mm). Avhengig av tema blir gruppene samansette av brukarar med same
diagnose eller på tvers av diagnose-grupper.
Standard metode: Lærings- og meistringstilboda blir utvikla i samarbeid med
fagpersonar med ulik fagbakgrunn og brukarrepresentantar (erfarne brukarar)
som deler sine erfaringar og sin kunnskap. Arbeidsmåten blir kalla Standard
metode, og er basert på dialog og forankra i verdiane om brukarmedverknad og
sidestilling av brukarerfaring og fagkunnskap.
18
Tilvising og påmelding, utgifter og refusjon
Informasjon om påmelding og eventuelt behov for tilvising (henvisning) finn du
i kursbrosjyre, på nettsider og ved å ta direkte kontakt med avdelinga. Tilvising
skal sendast til avdelinga eller poliklinikken som er kursansvarleg.
Eigenbetaling
Eigendelen for deltaking i kursprogram på minst 7 timar, er kr. 345,- for
pasient. Eigendelstak 1 for 2016 er kr. 2185,-. Pårørande betaler ikkje eigendel.
Barn under 16 år og Føresette som deltek på Føresettekurs, skal heller ikkje
betale eigendel. Deltakarar kan pårekne å måtte betale noko for lunsj. Alle
eigendelar blir automatisk registrerte i grunnlaget for frikort, også eigendelar
for reise med rekvisisjon. Ved manglande oppmøte på kurs/gruppar uten å ha
gitt beskjed vil ein bli belasta med kr. 690,-.
Refusjon av utgifter til reise for pasient
Hovudregelen for reiserefusjon er at ein får dekt billegaste reisemåte med
rutegåande transportmiddel, dersom ein bur meir enn 3 km unna og betaler
meir enn minste lokaltakst. Eigendelen for reiseutgifter er kr. 146,- kvar veg pr.
2016 og kjem inn under eigendelstak 1. Blir fritt sjukehusval nytta, er satsen kr.
400,- kvar veg.
Utgiftsdekning for pårørande
Reglane om utgiftsdekning for reise og opphald gjeld også pårørande som blir
inviterte til kurs/opplæring i regi av spesialisthelsetenesta. Dersom pårørande
må ha permisjon frå arbeid, kan dei eventuelt søke arbeidsgivar om
velferdspermisjon. For pårørande som deltek som naudsynt reisefølgje, gjeld
særskilde reglar.
Reiserekningsskjema
Pasientar og pårørande som sjølve ordnar og betaler for reise, må fylle ut
reiserekningsskjema kvar for seg og sende desse inn til Pasientreiser. For å få
refundert utgifter til reise og eventuelt kost/opphald krevst dokumentasjon på
deltaking frå kurshaldar. Eigendel blir registrert automatisk i grunnlaget for
frikort. Ved behov for ekstraskyss/drosje gjeld elles særskilde reglar om
rekvisisjon.
Meir
informasjon
finn
du
på
nettadressa
http://www.pasientreiser.no/.
19
Tilsette ved Lærings- og meistringssenteret (LMS):
Toril Kvisvik, seksjonsleiar
[email protected]
Tlf: 71 12 09 99/954 81 230
Kristiansund sjukehus - Herman Døhlensvei 1
Sunnmøre
Ellen Langnes, fagkonsulent
[email protected]
Tlf.: 70 10 63 98
Åsebøen 11, 8. etg.
Ålesund sjukehus
Espen Ervik, fagkonsulent
[email protected]
Åsebøen 11, 8 etg.
Ålesund sjukehus
Volda sjukehus torsdagar
Tlf. Ålesund: 70 10 63 96
Tlf. Volda: 70 16 87 20
Nordmøre og Romsdal
Kari-Anne Nerland, fagkonsulent
[email protected]
Tlf. Molde: 71 12 07 89/476 63 021
Tlf. Kristiansund: 71 12 09 95
Molde: Byfogd Motzfeldsgt.6
(Høvdingbygget)
Bente Bae Olsen, fagkonsulent
[email protected]
Tlf.: 71 12 09 98
Herman Døhlensvei 1
Kristiansund sjukehus
Mariëtte Glas-Albers, vikar
[email protected]
Tlf.: 71 12 09 96
Herman Døhlensvei 1
Kristiansund sjukehus
Internett: helse-mr.no/LMS
Ressurs for opplæring av pasientar og pårørande Midt-Norge
Jan Ole Bolsø, rådgivar
[email protected]
Tlf.: 70 16 87 32/909 38 487
Kløvertun, Volda sjukehus
Stein Conradsen, rådgivar
[email protected]
Tlf.: 70 16 87 27
Kløvertun, Volda sjukehus
01.09.2016
20

Similar documents