Hent - Tvangsauktioner.dk

Comments

Transcription

Hent - Tvangsauktioner.dk
Salgsopstilling
(købsnøgle)
til brug for
tvangsauktion over fast ejendom
J.NR. 17-175901AS 6-161/2016
Udarbejdet af
Advokatrådet og Dansk ejendomsmæglerforening
Ejendommens matr.nr.:Ejerlejlighed nr. 3 af matr.nr. 1-L Vrold, Skanderborg Jorder — Fordelingstal 20/1000
beliggende:
Eskebækparken 10, st. th., 8660 Skanderborg
tilhørende:
Ole Rasmussen
boende:
Eskebækparken 10, ST TH, 8660 Skanderborg
Auktionstidspunkt:Fredag den 6. januar 2017 kl. 11:30
Auktionssted: Retten i Horsens, Godsbanegade 2, mødelokale 2, 8700 Horsens
Rekvirent, hæftelses nr.:
SKAT lnddrivelsescentret (fortrinsberettigede restancer ejendomsskat)
Ved advokat:
Tim Haarbo, LRP, Løvenørnsgade 17, 8700 Horsens, 7925 3000
Ejendomsoplysninger
Ejendomskategori:Ejerlejlighed til beboelse
Ejendomsværdi pr.:01-10-2015 kr. 820.000,00, heraf grundværdi: kr. 112.700,00
Vurdering i h.t.
Retsplejelovens § 562:Ikke foretaget
Areal ifølge:
Tingbogen 84 m2, heraf vej: 0 m2 - Boligareal ifølge BBR 93 m2
Forsikringsforhold:Brandforsikret via ejerforeningen
Ejendomsskatter
og afgifter for året2016
andrager og omfatter:3.405,18 kr. Hertil kommer forbrugsafgifter
Forslag til særlige
vilkår ifølge auktionsvilkårenes pkt 10 og 11.
Nej
Beskrivelse (herunder evt, bebygget areal, indretning m.v.):
Se side 2 m.fl.
Lejemål:
Ingen
Byrder og servitutter
Der henvises til vedhæftede tingbogsattest.
(Evt, henvisning til
ved h. tingbogsattest):
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
1/109
J.nr. 17-175901 — Beskrivelse af ejendommen
Ejerlejlighed beliggende i en etageboligbygning med i alt 12 lejligheder, som ifølge BBR er opført i 1967.
Bygningen er i to etager og er opført i gule mursten med tagdækning i fibercement.
Ejerlejlighedens samlede boligareal ifølge BBR udgør 93 m2. Boligen består af en fordelingsgang, fire værelser,
badeværelse og køkken.
Lejligheden er indrettet omkring fordelingsgangen, hvorfra der er adgang til boligens øvrige rum. Gangen har
parketgulv og gipsloft samt to indbyggede skabe.
Køkkenet er adskilt fra boligens øvrige rum og har parketgulv og gipsloft. Til køkkenet hører en mikrobølgeovn af
mrk. Siemens, en almindelig ovn af mrk. Bosch, et komfur af mrk. Siemens, en emhætte af mrk. Thermex, en
opvaskemaskine af mrk. Gram og et køleskab af ukendt mærke.
For enden af fordelingsgangen ligger stuen, som er boligens største rum. Den er med parketgulv og gipsloft og
adgang ud til terrassen. To af værelserne har parketgulv og gipsloft, mens det sidste værelse har gulvtæppe og
gipsloft.
Badeværelset har klinkegulv og gipsloft og oplyses af spotlys i loftet. Der er bruseniche og installeret vaskemaskine
af mrk. Whirlpool.
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
2/109
J.nr 17-175901
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
3/109
J.nr. 17-175901
Prioritetsopgørelse
PANT- OG UDLÆGSHAVERE
I rubrikkeme angives tinglyst beløb, lånetype, rentesats,
nr./serie/afd., indestående til samt evt, yderligere bem.
f.eks. tvangsauktionsklausul, ejerskiftefradrag m.v.
1. Fordring
opgjort pr.
auktionsdato
2. Restgæld
3. Restancer
på hæftelser, der
og evt,
kan forventes
ejerskifteafdrag på
overtaget med tillæg hæftelser, der kan
af uforfaldne renter
forventes overtaget.
4. Hæftelser
der kræves indfriet.
Transport
Hæftelse nr. 1: Ejerforeningen Eskebækparken 10-21,
do Skanderborg Boligbyg A/S, Kirkevej 38, 8660
Skanderborg, mail: [email protected]
Ejerpantebrev tinglyst for kr. 5.000,00. Aconto månedlige
fællesudgifter kr. 1.478,00, aconto månedlig varme kr.
485,00. Ejerpantebrev, vedtægter, referat generalforsamling 2016 samt årsrapport 2014/2015 vedhæftes.
I alt ved
budsum kr.
Hæftelse nr. 2: Realkredit Danmark A/S, do Kromann
Reumert, Rådhuspladsen 3, 8000 Aarhus C, mail:
[email protected]
Realkreditpantebrev tinglyst for kr. 883.000,00. Restgæld
pr. 01.02.2017 kr. 883.000,00. Skønnet obligationslån pr.
01.02.2017 kr. 875.700,72. Normalydelse pr. 11.02.2107
er skønnet til kr. 1.107,87. FONDSKODE 0929549.
Der vil påløbe flere morarenter, p.t. 18% p.a., fra
auktionsdagen til betaling sker af ydelser, som ikke er
betalt inden sidste rettidige betalingsdag. Dette gælder
også ydelser, som forfalder til betaling mellem 1. og en
eventuel 2. auktion. Morarenteme opkræves på
fremtidige terminsopkrævninger.
Lånet er et FlexLån baseret på inkonvertible obligationer.
Lånet har derfor saerlge indfrielsesvilkår og skal
refinansieres pr. 01.01.2017. Derefter fastsættes ny
obligationsrestgæld, kontantlånsrente og ydelse.
1 alt ved
budsum kr.
Hæftelse nr. 3: Feriekonto, do Herbst Thoregaard, Ny
Østergade 7, 2., 3600 Frederikssund, mail: [email protected]
Udlæg tinglyst for kr. 11.605,00. Anmeldt med kr.
11.945,23
i alt ved
budsum kr.
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
896.404,10
883.000,00
13.404,10
0,00
901.404,10
883.000,00
13.404,10
5.000,00
11.945,23
0,00
0,00
11.945,23
913.349,33
883.000,00
13.404,10
16.945,23
Hæftelse nr.:
I alt ved
budsum kr.
Hæftelse nr.:
i alt ved
budsum kr.
Hæftelse nr.:
I alt ved
budsum kr.
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
4/109
J.nr. 17-175901
Afslutningsside
PANT- OG UDLÆGSHAVERE
I rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånetype,
rentesats, nr./serie/afd., indestående til samt evt.
yderligere bem. f.eks. tvangsauktionsklausul,
ejerskiftefradrag m.v.
Transport
1. Fordring
2. Restgæld
3. Restancer
4. Hæftelser
opgjort pr.
auktionsdagen
på hæftelser, der
kan forventes
overtaget med tillæg
af uforfaldne renter
og evt,
ejerskifteafdrag på
hæftelser, der kan
forventes overtaget.
der kræves Indfriet.
913.349,33
883.000,00
13.404,10
16.945,23
Hæftelse nr. 4: SKAT lnddrivelsescentret, Postboks
180, 4000 Roskilde, mail:
[email protected]
Udlæg på kr. 10.090,00 er tinglyst til sikkerhed for de
fortrinsberettigede krav og medtages derfor til 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
i alt ved
budsum
913.349,33
883.000,00
13.404,10
16.945,23
kr.
913.349,33
883.000,00
13.404,10
16.945,23
A. Total
B.
Størstebeløbet, der skal betales/overtages
udover auktionsbudet, jfr. vilkårenes pkt. 6B:
47.900,00
Heraf kontant at betale inden 4 uger:
47.900,00
Gæld, der kan overtages
(størstebeløbet - kontantbeløbet):
om art og afvikling oplyses:
Det under B anførte størstebeløb fremkommer således:
a. rekvirentens udlægs- og
auktionsomkostninger
( salærer og gebyrer m.v.)
b. rettighedshavemes
mødesalærer m.v.
kr.
kr.
3. andre offentlige bidrag —
29.222,00Renovationsafgift Renosyd
2.500,005. vandafgifter
kr.
4.807,76
kr.
0,00
De under a og b nævnte beløb er
anslået ud fra det under
sikkerhedsstillelsen anførte auktionsbud, jfr. nedenfor.
6. brandforsikringsbidrag
kr.
0,00
7. krav i h.t. leje- eller
brandsikringslovgivningen
kr.
0,00
c. restancer vedrørende:
8. andet, jfr. specifikation
kr.
0,00
kr.
1. ejendomsskatter jf.
vedhæftede bilag. Inddrivelsesrenten
udgør 8.05% p.a. Der tages forbehold
for eventuelle yderligere krav, der
pålignes frem til auktionsdagen.
11.308,81
2. vejbidrag m.v.
kr.
0,00
3. kloakbidrag m.v.
kr.
0,00
C. Afgifter m.v. til offentlige i anledningen i anledning af auktionen: Se den påtrykte tekst på omslagets inderside.
Ved et auktionsbud på kr. 820.000,00 (beregnet efter ejendomsværdi eller sagkyndig vurdering, jfr. retsplejelovens § 562) udgør
sikkerhedsstillelsen, jfr. vilkårenes pkt. 7 kr. 62.600,00.
Såfremt højestbydende ikke medbringer hele sikkerhedsstillelsen til auktionsmødet, kan der betales a/conto sikkerhed med kr.
10.000,00 umiddelbart efter auktionen og resten senest 1 uge efter auktionen. Både a/conto sikkerheden på kr. 10.000,00 og
den resterende sikkerhed kan kun betales med kontanter, bankcheck eller bankgaranti udstedt til fogedretten eller ved
advokatindeståelse. Sikkerhedsstillelse kan ikke etableres ved dankort eller andre betalingskort.
Denne salgsopstilling er udarbejdet den 09. december 2016 af Tim Haarbo
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
5/109
17-175901
Følgende bilag er vedhæftet salgsopstillingen:
Opgørelse størstebeløb og sikkerhedsstillelse
Ejendomsvurdering 2011
Ejendomsvurdering 2015
Ejendomsskattebillet 2016 (bemærk, at 1. rate 2017 forfalder til betaling 1. februar 2017)
BBR-Meddelelse
Tingbogsattest
Ejerpantebrev kr. 5.000.00 med meddelelse til ejerforeningen
Vedtægter for Ejerforeningen Eskebækparken 10-21
Referat af generalforsamling i ejerforeningen i 2016
Arsrapport 2014/2015 for ejerforeningen
Auktionsopgørelse Realkredit Danmark (hæftelse 2)
Bilag til ejendomsdatarapport (fortrinsberettiget forfalden gæld til kommunen)
Restanceopgørelse fra Skat (vedrørende ejendomsskat markeret med K i højre margen)
Restanceopgørelse fra Skat (vedrørende renovation markeret med R i højre margen) —
Bemærk, at 1. rate 2017 renovation forfalder til betaling 15.01.2017 og udgør ca. kr. 837,00
Kort over vejforsyning
Jordforureningsattest
Ejendomsdatarapport
Købervejledning — tvangsauktion over fast ejendom
Vejledning i brug af salgsopstilling
Justitsministeriets tvangsauktionsvilkår
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
6/109
LRP
Advokat
Tim Haarbo
Adresse:
Løvenømsgade 17
8700 Horsens
Tlf. 79 25 30 00
mail(gIrp.dk
www.Irp.dk
Journalnr.:
175901-INCA/MAJ
Dato:
09.12.2016
Opgørelse over størstebeløbet
vedrørende tvangsauktion 6. januar 2017 over
ejerlejligheden Eskebækparken 10, at. th., 8660 Skanderborg
Kr.1.375,00
Inkassoomkostninger
Kr.800,00
Gebyr tvangsauktionsbegæring
Kr.325,00
Gebyr ejendomsdatarapport
Kr.249,00
Kilometerpenge forgæves besigtigelse 02.12.2016
Kr.249,00
Kilometerpenge besigtigelse 07.12.2016
Kr.400,00
Kopiering af salgsopstilling
Kr.187,50
Annonce Statstidende
Offentliggørelse af salgsopstilling på wwvv.itvanci.dk, m.fl. Kr.5.250,00
Kilometerpenge fremvisning af ejerlejligheden inden auktionsmødeKr.249,00
Udgift til eventuel låsesmed ved fremvisningen, anslået til Kr.1.200,00
Kr.18.937,50
Rekvirentsalær
Kr.29.222,00
Rekvirentens omkostninger
Kr.2.500,00
Rettighedshavernes mødesalærer
Kr.11.308,81
Skyldige ejendomsskatter
Kr.4.807,76
Skyldig renovationsafgift
Kr.47.838,57
I alt
Størstebeløbet afrundes til
Kr.47.900,00
Sikkerhedstillelse ved budsum på kr. 820.000,00 (offentlig vurdering):
Fjerdedel af gæld, der kræves indfriet,
Term insrestancer
Størstebeløbet
I alt
kr.1.250,00
Kr.13.404,10
Kr.47.900,00
Kr.62.554,10
Sikkerhedsstillelsen afrundes til
Kr.62.600,00
1 af 1
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
7/109
Afsender: SKAT
Ejendomsvurdering
Brændgårdvej 10
7400 Herning
..
.
=
..
.:
BM
~
al.ffltff ..
..
▪
,
..
..
..
M I I 11, A re"
Ejendommens registernummer
Henvisningsnummer
.~
746 018874
746 013760
Matr. nr.
2=1.,
Modtager/ejer
Ejendomsvurdering
...M,--E...
_^. ,,-" -.‘ .
_ .
• _
=
S 1E
AV
AW
m
_
=
.,
VROLD
1L
Vurderet areal
Ejendommens beliggenhed
Eskebækparken 010 St Th
SKATs telefonnr.
746
72 22 18 18
Udskrevet
02/12-2014
Oplysninger til brug for forsendelsen
Bunke
31 Vmt 1
Ejendommen er ved den almindelige vurdering pr. 1. oktober 2011 vurderet sådan:
Benyttelse
21 - Etageejerlejlighed til beboelse
Ejendomsværd i
860.000 kr Grundværdi
Vurderingen er foretaget i henhold til vurderingsloven, hvorefter den samlede ejendom vurderes til den kontante handelsværdi pr. 1. oktober 2011. Grunden skal vurderes, som om den
var ubebygget. Endvidere tages der stilling til ejendommens
benyttelse samt til, om en nyopført ejerbolig er færdigbygget.
Hvis der er sket ændringer på ejendommen, er tidligere års
vurderinger omberegnet til brug for ejendomsværdiskatte- og
grundskatteberegningen. Det følger af vurderingslovens § 6,
j£ § 9, stk. 1, § 13, stk. 1, samt § 33, stk.1 og stk. 12-18.
Vurderingen er foretaget på grundlag af konstaterede handelspriser ved ejendomssalg frem til 1. oktober 2011. Prisudviklingen mellem 1. oktober 2011 og udsendelsen har derfor ingen
indflydelse på vurderingen. Alle vurderinger kan ses på Internettet (www.vurdering.slcat.dk) fra den 16. april 2012 kl. 07.00.
KMD00JM7250 3.udg. 06.2012
Grundværdien er fastsat på grundlag af oplysninger i kommunens register om ejendommens areal og arealets planlagte
anvendelse i henhold til kommune- og lokalplaner mv.
16/12/2016
Ejendomsværdien er bl.a. fastsat på grundlag af oplysninger i
kommunens Bygnings- og Boligregister (BBR). Det er ejerens
118.200 kr
ansvar, at oplysningerne er korrekte. Er der fejl i oplysningerne,
skal du kontakte kommunens BBR-myndighed.
Den standardpris, som indgår i beregningen af ejendommens
værdi, er fastlagt på grundlag af analyser af priserne på solgte
ejendomme i området.
Vurderingen kan være påvirket af særlige forhold, der kun gælder for den enkelte ejendom. Er forhold af væsentlig betydning
for værdien ikke allerede medtaget ved vurderingen, skal du
kontakte SKAT.
Der er sendt meddelelse om vurderingen ud til alle, der har ejet
ejendommen i løbet af 2011.
Har du spørgsmål til vurderingsmeddelelsen, kan vi kontaktes
på 72 22 18 18.
Du kan klage over vurderingen. Klagen skal være begrundet og
sendes til SKAT på ovenstående adresse senest 3 måneder fra
modtagelsen af denne skrivelse.
Hvis SKAT er enig i klagen, genoptages sagen. Er SKAT ikke
enig i klagen, bliver den sendt videre til afgørelse i vurderingsankenævnet.
Områdeoplysninger
Grundværdiområde Anvendelse i henhold til kommuneplankegnIng mv.
Side 1
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
af
2
8/109
SPECIFIKATIONER
Grundværdi
Beløb
Specifikation af den samlede ejendoms grundværdi :
Fordelt på60 ejerlejligheder :
13431 m2
Vurderet areal
Max bebyggelsesprocent40
Max till. etageareal(2460+10971) m2 x 405372 m2
Områdepris pr. m2 tilladt etageareal 1100 kr
Etagearealværdi5372 m2 å1100 kr/m2
Fordelingstal 20/1000
Ejerlejlighedens grundværdi afrundet
Lejlighedsværdi
Værdiberegning
Beløb or. m2
9.500
Standardpris for området
Lejlighedens areal ifølge BBR: 93 m2-3
Lejligheden er i stueetagen -175
9.322
Lejlighedens værdi pr. m2
Lejlighedens værdi93 m 2 x
5909640 kr
118.200 kr
kr
kr
kr
kr
9.322 kr866.946 kr
jendomsværdi
Beløb
Beregnet værdi i alt
Ejendomsværdi afrundet
866.946 kr
860.000 kr
KMDOGJM7002 1. udg. 05.2000
Du kan klage over vurderingen, hvis resultatet ikke svarer til dit skøn over
ejendommens handelsværdi.
16/12/2016
Side
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
2 af 2
9/109
OILAL-11
Ejendomsvurdering
Detaljerede vurderingsoplysninger for 2015
Adresse:
ESKEBÆKPARKEN 010 ST TH , 8660 SKANDERBORG
Vurderingsår:
Kommune:
2015
SKANDERBORG
Vurderingskreds:
SKANDERBORG
Benyttelse:
Ejendomsnr.:
18874
Lejligheds antal:
1
Matrikel:
Etageejerl m 1 lejl
1 L 3 , VROLD
Grundareal:
0
Ejendomsværdi:
820.000
Grundværdi:
112.700
Vis "Grundværdispecifikationer
Vis Værdier til brug for ejendomsværdiskatteloft
Vis tidligere vurdering
Grundværdispecifikationer:
Nr. Prisbetegnelse
Areal/Enhed
0
01 Nedslag 21/2% reduktion
Enhedsbeløb
Total
5.500 kr.-5.500 kr.
I alt:
-5.500 kr.
Værdier til brug for ejendomsværdiskatteloft:
Ejendomsværdi 2001:610.000 kr. Ejendomsværdi 2002:
Ejendomsværdiskatteloftet beregnet på grundlag af 2002:
640.000 kr.
640.000 kr.
Vis tidligere vurdering
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
10/109
KONTAKTOPLYSNINGER SE
skanderborg.dk/ejendomsskat
org Kommune
Ejendomss
Knudsvej 34
Slainderborg
ØVRIG INFORMATION SE BILAG/BAGSIDE
y
Modtager
B
Udskrevet den:
Moms-nr.:
28/09-201629189633
rornrmmrmr.: rendomsnr.:
Debitomummer:
746018874
XXX XX XXXXXX XX XX
Vurderet areal: Vurderingsår:
Ejendommens beliggenhed:
Eskebækparken 010 St Th
2014 (01/10-2014)
Matrikelbetegnelse:
VROLD, SKANDERBORG JORDER11 EJL. 3
Ejendomsværdi
Grundværdi
830.000
115.200
Stuehusgrundværdi
Grundskatteloftværdi
113.000
Fradrag i grundværdi for forbedringer
Fritagelse for grundskyld til kommunen
Del af grundværdi der beskattes i anden kommune
Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi
Fritaget dækningsafgiftspligtig forskelsværdi
Kommunal ejendomsskat m.m. affast ejendom 2016
Side 01 af 01
Specifikation
Beløb Heraf moms
KOMMUNE
Grundskyld
promille af grundlag
24,660 :113000 01/01-31/12
2786,58
500,00
97,56
20,34
0,70
GEBYR
RENTER
ROTTEBEKÆMPELSE
RENTER - ROTTEBEKÆMPELSE
Hvis ejendommen er tilmeldt betalingsservice, medsendes indb.kort ikke
MERVÆRDIAFGIFT/MOMS, er beregnet med 25%:
Afgiften af de enkelte rater kan for momsregistrerede først
medregnes som indgående afgift på faktureringstidspunktet.
REM
Forfaldsdato Sidste rettidige indb.dag
I ALT 3 4 0 5 , 18 0, 00
Ratebeløb
Fakturadato
Moms beløb
KMDOGCG0001 6. udg. 10. 2012
0101/02-201610/02-20162028,8501/02-20160,00
0201/08-201610/08-20161376,3301/08-20160,00
16/12/2016
Såfremt det forfaldne beløb ikke er betalt senest sidste rettidige
indbetalingsdag, søges det inddrevet ved udlæg.
Renter beregnes fra forfaldsdato. Oplysninger om renter og restgæld for lån vil blive videregivet til SKAT
Ved for sen indbetaling påløber renter og evt, gebyr,
som sædvanligvis opkræves på næste års skattebillet.
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
11/109
Information om skatter og afgifter af fast ejendom 2016
Grundlag for opkrævning af grundskyld
Det er den laveste af følgende værdier der betales grundskyld af:
1: Grundværdi minus evt, fradrag for forbedringer.
2: Grundskatteloftværdi.
Henvendelse herom skal rettes til SKAT, Ejendomsvurderingen tlf. 72 22 28 26.
Ejendomsværdi, grundværdi og fradrag for forbedringer
Fastsættes af SKAT og spørgsmål til vurderingen skal rettes til:
SKAT, Ejendomsvurderingen på tlf.nr.: 72 22 28 26
Skorstensfejning
Skanderborg Kommune opkræver gebyr for skorstensfejning på vegne af skorstensfejeren.
Evt, regulering i løbet af året opkræves/tilbagebetales direkte af skorstensfejeren. Alle
henvendelser om opkrævning/tilbagebetaling samt arbejdets udførelse rettes til skorstensfejeren.
Se tlf. nr. på forsiden af ejendomsskattebilletten.
Rottebekæmpelse
Der opkræves afgift for rottebekæmpelse på alle ejendomme - også ubebyggede grunde.
Betaling
Til ejendomme, hvor betalingen ikke er tilsluttet betalingsservice, vedlægges indbetalingskort
til 1. rate. Indbetalingskort til 2. rate bliver fremsendt medio 2016.
Tilmelding til betalingsservice foretages af ejer via pengeinstitut/netbank.
Digital post på borger.dk / E-boks
Hovedejer modtager original ejendomsskattebillet samt evt. indbetalingskort.
Medejer modtager en kopi af ejendomsskattebilletten.
Hvis der er administrator på ejendommen, modtager denne original ejendomsskattebillet samt
evt. indbetalingskort. Øvrige ejere modtager en kopi.
Hvis du modtager ejendomsskattebilletten i Digital Post / E-boks og ikke er tilsluttet
betalingsservice, vil indbetalingskortet også være i Digital Post / E-boks, som separat linje.
Hvis ejendomsskatten betales for sent, beregnes renter i henhold til gældende regler .
Hver gang der udsendes rykker, tillægges et gebyr.
Ejerskifte
Husk i forbindelse med ejerskifte at:
sælgers betalingsservice slettes automatisk
det er sælgers ansvar at overdrage ejendomsskattebilletten uden indbetalingskort til ny ejer,
betaling SKAL ske på nyt indbetalingskort som bliver sendt til den nye ejer
kommunen laver ikke refusionsopgørelse
Find din ejendomsskattebillet
Du kan hente kopi af din ejendomsskattebillet på Skanderborg Kommunes hjemmeside eller på
www.borger.dk ved brug af NemID.
Kontaktinformation
Se flere informationer om ejendomsskat på www.skanderborg.dk eller kontakt Ejendomsskat,
Skanderborg Kommune på tlf. 87 94 76 66 eller e-mail: [email protected]
KMD 0GCG7462 6. udg. 11.2015
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
12/109
SKANDERBORG
KOMMUNE
Teknik & Miljø
BBR-Meddeleise
(Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret)
Skanderborg
Kommune nr.:Ejerlejl.ejd.nr.:Udskrift dato:
748 18874 09-12-2016
Afsender SKANDERBORG KOMMUNE Teknik & Miljø
Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg
Modtager:
Ejendommens beliggenhed:
Eskebækparken 10 ST TH (vejkode: 249), 8660 Skanderborg
BBR-Meddelelse rekvireret via OIS
Fejl eller mangleri udskriften bedes meddelt til kommunen via e-mailadressen [email protected] eller telefonnr. 8794 7000.
Oplysninger om ejerlejligheden
Tinglyst areal fra ESR:
84 m2
Ejerlejlighedsnr. 3 del af moderejendomsnr.: 13760
Adresse: Eskebækparken 10 ST TH (vejkode: 249), 8660 Skanderborg
Bolig 1 etageejendom, flerfamilehus eller to-familiehus (vandret adskillelse mellem enhedeme) (anvendelseskode: 140)
Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken)
93 m2
Samlet areal:
Areal til erhverv:
0 m2
Andet areal:
0 m2
Bolig areal:
93 m2
Fællesareal:
0 m2
Aben overdækning:
0 m2
Lukket overdækning/udestue:
0 m2
Areal af åben altan/tagterrasse: 0 m2
Kilde til arealer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Antal værelser: 4
Antal toiletter: 1
Antal badeværelser: 1
Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og kogeinstallation)
Oplysninger om bygninger
Bygningsnr.: 1
Adresse: Eskebækparken 10 (vejkode: 249), 8660 Skanderborg
Etagebolig-bygning, flerfamilehus eller to-familiehus (vandret adskillelse mellem enhederne) (anvendelseskode: 140)
Ejerlav: VROLD, SKANDERBORG JORDER
Matrikeinr.: 11
Opførelsesår: 1967
Antal etager u. kælder & tagetage: 2
Antal beboelseslejligheder med køkken: 12
Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
Tagdækning: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)
Kilde til materialer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Energioplysninger
Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)
Supplerende varme: Bygningen har ingen supplerende varme
Ejendommens beliggenhed:
Kommune nr.:Ejerlejl.ejd.nr.:Udskrift dato:Side:
B
BR Eskebækparken 10 ST TH (vejkode: 249), 8660 Skanderborg746
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
18874 09-12-20161/2
13/109
Kortmateriale
Signaturforklaring: BYGN. = bygning, BYGN. (NY) = ny-byggeri bygning, VIND. = vindmølle og VIND. (NY) = nyt anlæg.
Kortmaterialet er automatisk genereret på baggrund af oplysninger om ejendommen fra Matrikelregistret, samt Bygnings- og Boligregistret. Du
kan få et mere detaljeret geografisk overblik over ejendommen på http://kort.bbr.dk.
NB: Ejendommens afgrænsning aftegnet i kortmaterialet stammer fra Geodatastyrelsens landsdækkende matrikelkort. Matrikelkortet kan ikke
afgøre et skels nøjagtige beliggenhed. Matrikelkortet er et oversigtskort, som viser de registrerede ejendomsgrænser mv., og dets nøjagtighed
afhænger af, hvornår og hvordan skellene er indlagt i kortet. Der kan derfor forekomme uoverensstemmelse, når matrikelkortet sammenstilles
med f.eks. ortofotos (luftfoto) eller tekniske kort. Uoverensstemmelse kan dog også skyldes andre forhold, f.eks. en hæk ikke er plantet
præcis i skellet. Hvis der er tvivl om skellets beliggenhed, og dette ønskes fastlagt, kan dette alene foretages af en praktiserende
landinspektør. Kortet er det nyeste offentligt tilgængelige kort fra Kortforsyningen og kan være op til 4 år gammelt.
BBR
16/12/2016
Kommune nr.:Ejerlejl.ejd.nr.:Udskrift dato:Side:
Ejendommens beliggenhed:
Eskebækparken 10 ST TH (vejkode: 249), 8660 Skanderborg746 1887409-12-20162/2
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
14/109
Din pligt som ejer
Det er dit ansvar som ejer, at oplysningerne om din ejendom i BBR er korrekte. Kommunen kan give en bøde på op til 5.000 kr., hvis du ikke
indberetter oplysninger til BBR, eller hvis du giver forkerte oplysninger.
Derfor er det vigtigt, at du læser din BBR meddelelse og kontrollerer om alle bygninger og anlæg på ejendommen er registreret rigtigt. Når du
køber en ejendom eller ændrer på bygninger og boliger, er det ekstra vigtigt at være opmærksom på, om registreringerne er korrekte.
indberetningspligten gælder også byggesager.
Du skal være særligt opmærksom på:
• Opførelsesår
Om- og tilbygningsår
Bebygget areal
Antal etager
Samlet boligareal eller erhvervsareal
Areal af udnyttet tagetage
Areal af udestue
Tagdækningsmateriale
Varmeinstallation
Kommunen har lov til at kontrollere de oplysninger, du giver til BBR. Kontrollen kan ske ved et anmeldt besøg på ejendommen eller ved
registersamkøring med eksterne kilder — f.eks. folkeregistret eller ved hjælp af luftfotos.
I BBR er din ejendom registreret på 4 niveauer:
Grund
Grunden er normalt det samme som en matrikel, og er et sammenhængende stykke jord. I særlige tilfælde kan grunden bestå af flere matrikler,
og en ejendom at flere grunde. Dette vil oftest være på landbrugsejendomme. På grunden registreres f.eks. oplysninger om vandforsyning og
afløbsforhold.
Bygning
Bygninger i BBR er alt fra et redskabsskur til et butikscenter. Her findes informationer om den væsentligste anvendelse at bygningen, bebygget
areal, arealet af samtlige etager (samlet bygningsareal), materialer m.m.
Enhed
En enhed i BBR er betegnelsen for en bolig i et parcelhus, en lejlighed eller f.eks. et erhvervslejemål. En enhed ligger altid inde i en bygning.
Enfamiliehuse har typisk en boligenhed, etageboliger en enhed for hver lejlighed, og erhvervsbygninger en eller flere enheder til erhverv. En
enhed har typisk sin egen selvstændige indgang. Under enheder registreres bl.a. samlet areal, areal til beboelse og erhverv.
Tekniske anlæg
Tekniske anlæg kan være olietanke, vindmøller, gylletanke, solvarmeanlæg m.m. Tekniske anlæg er som regel placeret på grunden, men kan
også ligge inde i en bygning.
Arealerne på BBR-meddelelsen
Arealerne indgår i beregningen af ejendomsvurderingen, men kan også have betydning for f.eks. forsikring, realkredit- og boliglån,
tjemvarmeregning m.m. Arealer skal altid måles fil ydersiden af ydervæggene. Læs mere om opmåling og se vejledninger på www.bbr.dk.
Det bebyggede areal svarer normalt til stueetagens areal. I bygninger med forskudte etager opmåles det bebyggede areal som bygningens
udbredelse set oppefra.
Det samlede bygningsareal opgøres som arealet at samtlige etager. Areal af eventuel kælder og tagetage skal ikke regnes med.
Tagetagens samlede areal opgøres som det areal, der udnyttes sammen med det areal, der ville kunne udnyttes til bolig eller erhverv.
Ligesom i bygningsreglementet måles arealet i vandret plan 1,5 m over færdigt gulv til den udvendige side af tagbelægningen.
Udnyttet areal i tagetagen opgøres som den del af tagetagens areal, som faktisk udnyttes til beboelse eller erhverv.
Kælderarealet opgøres samlet for hele kælderetagen.
Det samlede boligareal opgøres som arealet af samtlige beboelsesrum inklusiv areal i entré, gang, badeværelse, toilet og køkken. I arealet
medregnes udnyttet areal i eventuel tagetage og areal af kælderrum, der må anvendes til beboelse — det vil sige opfylder byggelovgivningens
krav fil beboelsesrum.
Hvis arealerne har forskellige anvendelser, skal de deles op i den del, der må bruges fil bolig, den del der anvendes til erhvervs- eller
institutionsformål samt den del, der udgør andet areal.
Sammenhængen mellem de forskellige arealangivelser betyder f.eks., at for et parcelhus uden kælder, hvor parcelhuset kun bruges til
beboelse, vil boligarealet svare til det samlede bygningsareal plus eventuel udnyttet tagetage.
Har en bygning to eller flere lejligheder, fordeles adgangs- og trappearealer ligeligt mellem de enkelte lejligheder.
Med hensyn til areal af ejerlejlighed skal du være specielt opmærksom på, at BBR's boligareal ofte vil være forskellig fra det tinglyste areal.
Det skyldes, at arealerne opgøres efter forskellige principper. Ejerlejlighedens samlede areal i BBR vil svare til summen af areal til beboelse,
areal fil erhverv inklusiv andel at adgangsareal.
Vejledning til BBR-meddelelse
Vers. 1.7
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
15/109
Oversigt over BBR-oplysninger
Anvendelse
Materialer
Afløbsforhold
Andet
Helårsbeboelse
• Stuehus til landbrugsejendom.
• Fritliggende enfamiliehus.
• Række-, kæde- eller dobbelthus.
• Etageboligbebyggelse.
• Kollegium.
• Døgninstitution.
• Anden bygning til helårsbeboelse.
Ydervæggenes materialer
Mursten (tegl, kalksten,
cementsten).
Letbeton (lette bloksten,
gasbeton).
Fibercement, asbest (eternit el.
lign).
Fibercement, asbestfri.
Bindingsværk (med udvendigt
synligt træværk).
• Træbeklædning.
• Betonelementer (Etagehøje
betonelementer).
• Metalplader.
• PVC.
• Glas.
• Ingen.
• Andet materiale.
Afløbskoder
Kodesættet benyttes for eksisterende
forhold, ved enhver ændring skal nyt
kodesæt benyttes:
Boligtype
• Egentlig beboelseslejlighed.
• Blandet erhverv og bolig med
eget køkken.
• Enkeltværelse.
Fællesbolig eller
fælleshusholdning.
• Sommer-/fritidsbolig.
• Andet
Produktions- og lagerbygninger I
forbindelse med Landbrug, industri,
offentlige værker og lign.
• Landbrug, skovbrug, gartneri,
råstofudvinding m.v.
• Industri, fabrik, håndværk m.v.
• El-, gas-, vand- eller varmeværker,
forbrændingsanstalter m.v.
• Anden bygning til landbrug, industri
m.v.
Handel, kontor, transport og service
• Transport- og garageanlæg, stationer,
lufthavne m.v.
• Kontor, handel, lager, herunder
offentlig administration.
• Hotel, restaurant, vaskeri, frisør og
anden service virksomhed.
• Anden bygning til transport, handel
m.v.
Institutioner og kultur
• Biograf, teater, erhvervsmæssig
udstilling, bibliotek, museum, kirke og
lign.
• Skole, undervisning og forskning.
• Hospital, sygehjem, fødeklinik,
offentlige klinikker m.v.
• Daginstitutioner m.v.
• Anden institution.
Fritidsformål
• Sommerhus.
• Feriekoloni, vandrehjem m.v. bortset
fra sommerhus.
• Idrætshal, klubhus, svømmehal m.v.
• Kolonihavehus.
• Anden bygning til fritidsformål.
Mindre bygninger til garageformål,
opbevaring m.v.
• Garage til et eller to køretøjer.
• Carport
• Udhus.
Listen ovenfor er under ændring.
Optræder den registrerede anvendelse
ikke på listen, kan den fulde liste ses her.
http://bbr.dk/hvordanfaarieabbr
Køkken, toilet og afløb
Toiletforhold
- Antal vandskyllende toiletter i boligeller erhvervsenhed.
• Vandskyllende toilet udenfor enheden.
• Anden type toilet udenfor enheden
eller intet toilet i forbindelsen med
enheden.
Badeforhold
• Antal badeværelser i enheden.
• Adgang til badeværelser.
• Hverken badeværelser eller adgang til
badeværelser.
Køkkenforhold
• Eget køkken (med afløb og
kogeinstallation).
• Adgang til fælles køkken.
• Fast kogeinstallation i værelse eller på
gang.
• Ingen fast kogeinstallation.
Tagdækningsmateriale
• Built-up (fladt tag, typisk tagpap).
• Tagpap (med taghældning).
• Fibercement, herunder asbest
(bølge eller skiferetemit).
• Cementsten.
• Tegl.
• Metalplader.
• Stråtag.
• Fibercement (asbestfri).
• PVC.
• Glas
• Grønt levende tag (Grønne tage)
• Andet materiale
Asbestholdigt materiale
• Asbestholdigt ydervægsmateriale.
• Asbestholdigt
tagdækningsmateriale.
• Asbestholdigt ydervægs- og
tagdækningsmateriale.
OpvarmnIngsforhold
Varmeinstallation
• Fjemvamm/blokvarme.
• Centralvarme fra eget anlæg etkammerfyr.
Ovne (Kakkelovne, kamin,
brændeovn o. lign.)
• Varmepumpe.
• Centralvarme med to fyringsenheder (fast brændsel, olie eller gas).
• Elovne, elpaneler.
• Gasradiatorer.
• Ingen varmeinstallationer.
• Blandet (kræver specifikation på
enhedsniveau).
Opvarmningsmiddel
• Elektricitet.
• Gasværksgas.
• Flydende brændsel (die,
petroleum, flaskegas).
• Fast brændsel (kul, brænde mm.)
• Halm.
• Naturgas.
• Andet.
•
•
•
•
•
Afløb til offentligt spildevandsanlæg.
Afløb til fælles privat
spildevandsanlæg.
Afløb til samletank.
Afløb til samletank for toiletvand og
mekanisk rensning af øvrigt
spildevand.
Mekanisk rensning med
nedsivningsanlæg (med tilladelse).
Mekanisk rensning med
nedsivningsanlæg (uden tilladelse).
Mekanisk rensning med privat
udledning dir, til vandløb.
Mekanisk og biologisk rensning.
Udledning direkte uden rensning til
vandløb, søer eller havet
Andet
Afløbskoder nyt kodesst
Der er indført mange nye afløbskoder i
BBR. De nye koder skal benyttes ved
alle fysiske ændringer i afløbsforholdene
på en ejendom. Kommunen har dog
også ret til på eget initiativ at konvertere
koden, uden der er sket fysiske
ændringer i forholdene.
Det nye kodesæt er hierarkisk inddelt,
således at det vigtigste kriterium er om
ejendommen er tilsluttet et kloaknet eller
om ejendommen ligger i det åbne land.
Ejendomme, der er tilsluttet et kloaknet,
inddeles efter om spildevandet (typisk fra
køkken, bad og toilet) ledes ned i samme
kloak som regnvandet (overfladevandet
fra tage og befæstede arealer), eller om
de behandles hver for sig.
Ejerforhold
• Privatperson(er) eller
interessentskab.
• Almennyttigt boligselskab.
Aktie-, anparts- eller andet
selskab.
• Forening, legat eller
selvejende institution.
Privat andelsboligforening.
Kommunen
(beliggenhedskommune).
• Kommunen (anden
kommune).
Region.
• Staten.
• Andet, moderejendom for
ejerlejligheder.
Vandforsyning
• Alment vandforsyningsanlæg
(tidligere offentligt).
Privat, alment
vandforsyningsanlæg.
• Enkeltindvindingsanlæg
(egen boring).
• Brønd.
• Ikke alment
vandforsyningsanlæg
(forsyner < 10 ejendomme).
• Ingen vandforsyning.
Ejendomme, der ligger i det åbne land,
inddeles efter den måde spildevandet
behandles. Der er i BBR mulighed for at
registrere, hvilke renseklasser det lokale
renseanlæg overholder. Renseklassen
kan være 0, OP, SO eller SOP, idet 0 er
en forkortelse for organisk stof, P for
Phosphat og S for Sulphat. OP betyder
så, at rensningen både omfatter organisk
stof og Phosphat, osv.
Det er ikke altid, at alle bygninger på en
ejendom har ens afløbsforhold. I så fald
kan forholdene registreres individuelt på
den enkelte bygning.
En fuldstændig oversigt over afløbskoder
i BBR og en vejledning hertil kan findes
på www.bbr.dk.
Supplerende varme
• Ikke oplyst
• VarmepumpeanIteg.
• Ovne til fast brændsel
(brændeovn o.lign.)
• Ovne ti flydende brændsel.
Solpaneler.
• Pejs.
• Gasradiator.
• Elovne, el paneler.
Biogasanlæg.
Andet
Bygningen har ingen supplerende
varme.
Vejledning til BBR-meddelelse
Vers. 1.7
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
16/109
Tingbogsattest
Udskrevet:
Ejendom:
Adresse:
09.12.2016 10:26:22
Eskebækparken 10, ST. TH.
8660 Skanderborg
Ejl. approbationsdato:
Ejerlejlighedens areal:
Ejendomstype:
Nummer:
Fordelingstal:
08.05.1981
84 kvm
Ejerlejlighed
3
20/1000
Appr.dato:
Landsejerlav:
Matrikelnummer:
Areal:
Heraf vej:
12.04.1977
Vrold, Skanderborg Jorder
00011
13431 m2
2460 m2
Adkomster
Dokument:
Dokument type: Dato/løbenummer:
Skøde
22.01.1996-3204-64
Adkomsthavere:
Navn:
Cpr-nr.:
Ejerandel:
Ole Rasmussen
311059-****
1/1
Købesum:
Kontant købssum:
Købesum i alt:
369.000 DKK
369.000 DKK
Hæftelser
Dokument:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:
Hovedstol:
26.07.1988-12424-64
13
Ejerpantebrev
5.000 DKK
Side 1 af 10
09.12.2016 10:26:22
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
17/109
Rente:
var
Kreditorer:
Navn:
Cpr-nr.:
Ole Rasmussen
311059-****
Meddeleiseshavere:
Navn:
Ejerforeningen Eskebækparken
Fuldmagtsbestemmelser:
Fuldmagtshaver:
Navn:
Ejerforeningen Eskebækparken
Underpant:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Underpantsbeløb:
Underpanthavere:
01.09.2009-0003774412
1
5.000 DKK
Ejerforeningen Eskebækparken
Dokument:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:
Hovedstol:
Rentesats:
Låntype:
Særlige lånevilkår:
29.12.2009-1000230130
14
Realkreditpantebrev
883.000 DKK
1,7944 %
Kontantlån
Refinansiering
Kontantlån
Stående lån
Mulighed for afdragsfrihed
Inkonvertibel
Rentetilpasning
Kreditorer:
Navn:
Cvr-nr.:
REALKREDIT DANMARK NS
13399174
Debitorer:
Navn:
Cpr-nr.:
Ole Rasmussen
311059-****
Betalt tinglysningsafgift:
1.500 DKK
Side 2 af 10
09.12.2016 10:26:22
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
18/109
Dokument:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:
Hovedstol:
Rentesats:
12.08.2015-1006620695
15
Udlæg
11.605 DKK
0%
Kreditorer:
Navn:
Cvr-nr.:
Feriekonto
33088566
Debitorer:
Navn:
Cpr-nr.:
Ole Rasmussen
311059-****
Anmærkninger:
Dato/løbenummer:
Servitut:
19351113-925208-64
Servitut
Dato/løbenummer:
Servitut:
19810922-17453-64
Servitut
Dato/løbenummer:
Servitut:
19830330-5989-64
Servitut
Dato/løbenummer:
Servitut:
19850701-925210-64
Servitut
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Kreditor:
26.07.1988-12424-64
13
Ejerpantebrev
5.000 DKK
Ole Rasmussen
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:
Låntype:
Særlige lånevilkår:
29.12.2009-1000230130
14
Realkreditpantebrev
883.000 DKK
1,7944 %
Kontantlån
Refinansiering
Kontantlån
Stående lån
Mulighed for afdragsfrihed
Inkonvertibel
Rentetilpasning
REALKREDIT DANMARK NS
Kreditor:
Side 3 af 10
09.12.2016 10:26:22
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
19/109
Dato/løbenummer:
Servitut:
19460624-925209-64
Servitut
Dato/løbenummer:
Servitut:
19640909-4548-64
Servitut
Dato/løbenummer:
Servitut:
19650913-4930-64
Servitut
Dato/løbenummer:
Servitut:
19661104-6178-64
Servitut
Dato/løbenummer:
Servitut:
19670303-1208-64
Servitut
Dato/løbenummer:
Servitut:
19670330-1643-64
Servitut
Dato/løbenummer:
Servitut:
19680202-711-64
Servitut
Dato/løbenummer:
Servitut:
19770428-9006-64-50001
Servitut
Betalt tinglysningsafgift:
0 DKK
Dokument:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:
Hovedstol:
Rentesats:
26.04.2016-1007232744
16
Udlæg
10.090 DKK
0%
Kreditorer:
Navn: Cvr-nr.:
SKAT
19552101
Debitorer:
Navn:
Cpr-nr.:
Ole Rasmussen
311059-****
Tillægstekst:
Ideel andel
Alene lyst i debitors tilhørende ideelle andel.
Side 4 af 10
09.12.2016 10:26:22
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
20/109
Betalt tinglysningsafgift:
0 DKK
Servitutter
Dokument:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:
13.11.1935-925208-64
1
Servitut
Akt nr:
64_L-I_469
Ledninger:
Forsyning / afløb
Andet:
Andet
Tillægstekst:
Tillægstekst
Dok om forsynings-/afløbsledninger mv
Dokument:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:
24.06.1946-925209-64
2
Servitut
Akt nr:
64_
C-I_241
Tillægstekst:
Tillægstekst
Dok om ret til at føre spildevand over
ejendommen ud i Sorte Sø
Dokument:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:
09.09.1964-4548-64
3
Servitut
Side 5 af 10
09.12.2016 10:26:22
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
21/109
Også tinglyst på:
Antal:
120
Akt nr:
64_
L-1
_469
Tillægstekst:
Anmærkning
anm byrder, anm
hæftelser
Tillægstekst
Dok om hegn m v
Dokument:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:
13.09.1965-4930-64
4
Servitut
Også tinglyst på:
Antal:
431
Akt nr:
64_
L-1
_469
Tillægstekst:
Tillægstekst
Byplanvedtægt
Dokument:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:
04.11.1966-6178-64
5
Servitut
Også tinglyst på:
Antal:
121
Akt nr:
64_
L-1
_469
Tillægstekst:
Tillægstekst
Dok om fjernvarme mv, Prioritet forud for
Side 6 af 10
09.12.2016 10:26:22
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
22/109
pantegæld § 11 not
Dokument:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:
03.03.1967-1208-64
6
Servitut
Også tinglyst på:
Antal:
60
Akt nr:
64_L-I_469
Tillægstekst:
Tillægstekst
Dok om pligt til på amtsrådets forlangende
vederlagsfrit af afgi ve areal til nærmere
angivne formål
Dokument:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:
30.03.1967-1643-64
7
Servitut
Også tinglyst på:
Antal:
116
Akt nr:
64_L-I_469
Tekniske anlæg:
El / vand / varme / gas
Andet:
Andet
Tillægstekst:
Tillægstekst
Dok om fjernvarme mv, Om resp se akt
Side 7 af 10
09.12.2016 10:26:22
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
23/109
Dokument:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:
02.02.1968-711-64
8
Servitut
Også tinglyst på:
Antal:
60
Akt nr:
64_
N-I_478
Arealanvendelse:
Andet
Andet:
Andet
Tillægstekst:
Anmærkning
anm byrder, anm
hæftelser
Tillægstekst
Dok om beboelse/delvist forbud herimod mv,
Prioritet forud for pantegæld
Dokument:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:
28.04.1977-9006-64-S0001
9
Servitut
Også tinglyst på:
Antal:
429
Akt nr:
64_
N-I_479
Tillægstekst:
Tillægstekst
Dok om pligt til at aftage varme og varmt
vand fra varmecentral på II vrold
Side 8 af 10
09.12.2016 10:26:22
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
24/109
Dokument:
Dato/løbenummer: 22.09.1981-17453-64
10
Prioritet:
Dokument type:
Servitut
Også tinglyst på:
Antal:
271
Akt nr:
64_L-I_469
Arealanvendelse:
Anvendelsesforhold
Bebyggelse:
Bebyggelsesforhold
Andet:
Andet
Tillægstekst:
Tillægstekst
Dok om bebyggelse, benyttelse mv
Dokument:
Dato/løbenummer: 30.03.1983-5989-64
11
Prioritet:
Dokument type:
Servitut
Oaså tinglyst på:
Antal:
60
Tillægstekst:
Anmærkning
anm hæftelser
Tillægstekst
Vedtægter for ejerforening Eskebærparken
Side 9 af 10
09.12.2016 10:26:22
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
25/109
10-21
Dokument:
Dato/løbenummer: 01.07.1985-925210-64
12
Prioritet:
Servitut
Dokument type:
Akt nr:
64 D-I 175
Forsyningspligt:
Varme
Andet:
Andet
Tillægstekst:
Anmærkning
anm byrder, anm
hæftelser
Tillægstekst
Dok om fjernvarme mv
Øvrige oplysninger
Ejendomsvurdering:
820.000 DKK
Ejendomsværdi:
112.700 DKK
Grundværdi:
01.10.2015
Vurderingsdato:
0746
Kommunekode:
Ejendomsnummer (BBR-nr.):018874
Tillægstekst:
indskannet akt:
Akt nr:
64_Z-l_457
Side 10 af 10
09.12.2016 10:26:22
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
26/109
Stempel: kr.
A kt : skab
(1-d fyldes af dommerkotie()
Y5?
1 L Vrold, Skanderborg markjorder
ejerlejlighed nr. 3
le og
Eskebækparken 10, st. th.
Matr.rm
Anmelder:
ADVOKATERNE
Poul H. Lauritsen (H)
Niels H Graversen (H)
Birte Krag Jespersen (H)
26.JUL1988.'j 12424
08.N0111989.j 1 79 1
Klostertorv 6
8000 Århus C
Telefon 06 -13 24 88
EJE PANTE REV
EN,
Debitor
Bopæl
Pia & Steen Mourier
Eskebækparken 10, st. th., 8660 Skanderborg
giver hermed mig selv eller den, til hvem nærværende pantebrev måtte blive overdraget, panteret
med/uden personligt gældsansvar for mig for nævnte beIøb i tilfælde af dette pantebrevs overdragelse til andre, være sig til ejendom, pant eller på anden måde, For
Beløbets
størrelse
kr. 5.000,00
skriver kroner
f em tus inde 00/100
Rente-og Pantebrevet forrentes fra overdragelsens tid
betalingsviikår medx*Rx 2% over den til enhver
Opsigelse
Pant
Renten erkegges i hver 11. juni og 11. december terrain. -første gang den11.
for det da forløbne tidsrum.
juni 1988
Nærværende pantebrev kan til enhver tid opsiges afkreditor eller af debitor med
varsel.
14 dages
matr.nr. 1 L Vrold,
lejlighed nr. 3.
Til sikkerhed for lånet gives oprykkende panteret i ejendommen
Skanderborg markjorder
Særlige
bestemmelser
tid værende diskonto
—
Meddelelser i h.t. retsplejelovens kapitel 51 og- øvrige meddelelser, der efter loven skal tiendes til
pantekreditor, bedes sendt til
Bjerforeningen Eskebækparken
c/o Aage Wegener &.SØn A/S
Kirkevej 38, 8660 Skanderborg
rpW,
8
der iøvrigt bemyndiges til på mine vegne at underskrive påtegninget enhver art på iiterværende
pantebrev, herunder kvitterings-, transport-, moderations- og relaksationspåtegnii iger.
J.nr. 33.060 FMK/dh
NB.
16/12/2016
Bopælsforandring skal meddeles til kreelitor. Ved forsinker betaling a- f renter og afdrag kart
kreditor forlang-e kapitalen indfriet, se side 3, pkt. 9 a).
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
27/109
Foranstående lån
1. Kreditforeningen Danmark, mix—lånkr. 325.000,00
Med hensyn til de ejendommen nu påhvilende servitutter og andre byrder henvises til ejendommens
blad i tingbogen.
kivrigt underkaster jeg mig de på side 3 trykte bestemmelser (Justitsministeriets pantebrevsformular A).
Dato:
Debitor(er):
IMIZIWS~rpfactl‘:
Til vitterlighed om ægte underskrift/underskrifter, dateringens rigtighed og udstederens/udstedernes myndighed:
1,
Stilling: 1--;-'
,
Navn.
c ,...
' 5Stilling: ', <
Zi---
Bopæl: i.-- ',.' t• I s ? ' '<'' i' ' -; ' Bopæl: x
,.• -
Tinglysningspåtegninger
Såfremt pantebrevets tekst er fortsat på side 4, skal datering, underskrifter og vitterlighedspåtegning anbringes ved tekstens afilutning.
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
28/109
Justitsministeriets pantebrevsformular A.
1. Betalinger efter dette pantebrev skal ske portofrit på
kreditors bopæl, som er an ført på side 1, eller på et andet
sted inden for landets grænser, der opgives af kreditor.
2. Alle betalinger er rettidige, når de sker senest 7 dage
efter forfaldsdagen, for terminsbetalinger senest 7 dage
efter første terminsdag. Hvis forfaldsdagen eller sidste
rettidige betalingsdag falder på en helligdag, en lørdag
eller grundlovsdagen den 5. juni, udskydes dagen til den
følgende hverdag. På samme måde udskydes
udløbsdagen for alle frister i henhold til nærværende
pantebrev. Indbetaling indenforovennævnte frist til
postvæsenet her i landet, bortset fra Grønland, til
befordring til betalingsstedet er rettidig betaling.
3. Betales renter eller afdrag ikke i rette tid, kan kreditor, når påkrav er afgivet efter pkt. 9 a, forlange et
gebyr på 2 % af den forfaldne ydelse, dog mindst50 kr.
4. Debitor har pligt til at underrette kreditor om
bopælsforandring. Sådan underretning kan ikke ske på
en betalingsblanket, såfremt det afblankettens tekst
fremgår, at meddelelser til betalingsmodtageren ikke må
gives på denne. Påkrav fra kreditor, herunder opsigelse,
kan afsendes til eller fremsættes på den af debitor senest
oplyste bopæl uanset bopælsforandring, medmindre
kreditor er bekendt med debitors nye bopæl. Bliver
kreditor opmærksom på, at en opsigelse som følge af
bopælsforandring ikke er kommet frem til debitor, skal
kreditor straks give debitor meddelelse om opsigelsen,
såfremt debitors nye bopæl fremgår af folkeregisteret
eller anden let tilgængelig kilde.
5. Pantet omfatter den faste ejendom med tilbehør efter
tinglysningslovens §§ 37 og 38, indtægter, derunder leje
og forpagtningsafgifter, samt erstatnings- og
forsikringssummer.
a) hvis renter eller afdrag ikke betales senest
sidste rettidige betalingsdag. Det er dog en
betingelse for, at kapitalen kan forlanges
indfriet, at debitor ikke har betalt renter og
afdrag senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav
herom er afsendt eller fremsat. Kreditors påkrav
skal være afgivet efter sidste rettidige
betalingsdag og skal udtrykkeligt angive, at
kapitalen kan forlanges indfriet, hvis renter og
afdrag ikke betales inden fristens udløb, jfr.
herved pkt. 2, sidste punktum,
b) hvis bygninger af væsentlig betydning for
pantets værdi nedrives, uden at der er
stillet betryggende sikkerhed,
c) hvis pantet i øvrigt væsentligt forringes eller
vanrøgtes, uden at der efter påkrav
stilles betryggende sikkerhed,
d) hvis debitor nægter kreditor eller dennes
fuldmægtig adgang til at efterse pantet,
e) hvis debitor ikke på opfordring godtgør, at
pantet er behørigt brandforsikret, og
f) hvis et aftalt ejerskifteafdrag ikke betales
rettidigt, jfr. pkt. 8.
10. Medmindre andet er aftalt, forbliver pantebrevet
indestående i ejendommen i tilfælde af tvangsauktion,
hvad enten denne skyldes misligholdelse af pantebrevet
eller af andre forpligtelser, hvis restancer og øvrige
forfaldne ydelser i henhold til auktionsvilkårene betales
inden udløbet af de i disse fastsatte frister. Pantebrevets
bestemmelser om misligholdelse, herunder
bestemmelserne i pkt. 9, og bestemmelser om, at
pantegælden helt eller delvist forfalder ved ejerskifte,
kan i så fald ikke påberåbes af kreditor.
Hvis auktionskøberen sælger ejendommen inden 1 år
efter den endelige tvangsauktion, betragtes dette ikke
som ejerskifte.
6. Debitor forpligter sig til at holde paritet behørigt
brandforsikret, for bygningernes vedkommende i et af
staten godkendt bygningsbrandforsikringsselskab.
7. Kreditor har panteret for krav ifølge pantebrevet på
betaling af kapital, renter og andre ydelser af tilsvarende
karakter - herunder administrationsbidrag og
kautionsforsikringspræmier morarenter og gebyr efter
pkt. 3 og 8. Kreditor har endvidere panteret for
omkostninger, som med føje er afholdt ved opsigelse,
inddrivelse, berigtigelse af gældsovertagelse samt til
varetagelse af kreditors interesse i tilfælde af retsskridt
mod pantet fra anden side.
8. Kapitalen forfalder ikke ved ejerskifte, medmindre
andet er vedtaget i pantebrevet. Kreditor skal
underrettes om ethvert ejerskifte og kan forlange, at den
nye ejer berigtiger gældsovertagelse samt afholder
omkostningerne derved. Underrettes kreditor ikke om
ejerskiftet senest 3 uger efter, at endeligt skøde er lyst
uden frist og udleveret af tinglysningskontoret, kan han,
når hele kapitalen indestår, uanset ejerskifte, forlange et
gebyr på 2 % af pantebrevets restgæld, dog højst 300 kr.
Hvis det er vedtaget i pantebrevet, at kapitalen helt eller
delvis forfalder ved ejerskifte, skal betaling ske inden
samme frist, dog senest 3 måneder efter ejendommens
endelige overtagelsejfr. pkt. 9 f.
9. Uanset uopsigelighed eller opsigelsesfrist kan
kreditor forlange kapitalen indfriet i følgende tilfælde:
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
29/109
Denne side er til evt, fortsættelse af teksten på side 2 med datering, underskrifter og vitterlighedspåtegning.
Tiltrwdesndelig skødehavel::
Skanderborg, den
Til vitterlighed om ægte underskrift, rette dato samt underkriverens lityndighed:
Navn: , Stilling:
Bcpwl;
Navn:
Ctilling:
Bopæl:
•
I
26.JUL1988-0 12424
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
30/109
Allonge til ejerpantebrev stor kr. 5.000,00 udstedt af Pia Mourier
og Steen Mourier med pant i ejerlejlighed nr. 3 af matr. nr. 1 1
Vrold, Skanderborg jorder
Tinglyst den 26. juli 1988.
a ,IOHNSEN
L.
skuideliiorg
Underskrevne Arne Krogh-Nielsen, Eskebækparken lo, st, th.,
866o Skanderborg der ifølge endeligt skøde nu er ejer af
ejerlejlighed nr. 3 af matr. nr. 1 1 Vrold, Skanderborg jorder
påtager mig herved samtlige debitor påhvilende forpligtelser
henhold til nærværende ejerpantebrev, hvis bestemmelser jeg
således i enhver henseende er underkastet.
Ejerpantebrevet skal fremtidig respektere:
Opr. kr. 325.poo,00 iflg. ptbr. til Kreditforeningen Danmark, 1o%
Ejerpantebrevets bestemmelser er iøvrigt uændrede.
Samtidig udtræder Pia Mourier og Steen Mourier som debitor og
kreditor ifølge nærværende ejerpantebrev.
Skanderborg, den
16
Arne Krogh-Nielsen
Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed:
1
te(p.ER
jr
\
ADELGA
83 8660 SKANDERBORG
AIM&
Si EMPELWERKE
Skanderborg. 1.J.,)
0%.NOV199LYST
J17912
RET -Tr:3,4
IMP &POW MEP MSWMPUNG M
DOMPFRKONTORET4 KAP5Et OMITIPLARMW
E 157252
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
31/109
STEMPELMÆRKE
Anmelder: 13025 /åp
Tlf.nr. 86-520777
MIN.Gri.DAT_MED AI SWAMP& »
OOMME~~ Mt5EKONMOLNWIAT
L 149420
Underskrevne Ole Rasmussen, Eskebækparken 10, st.th., 8660 Skanderborg, der ifølge endeligt skøde nu er ejer af ejerlejligned
nr. 3 af matr. nr. 1 L Vrold, Skanderborg jorder, indtræder som
pantsætter og panthaver ifølge nærværende ejerpantebrev, hvis
indhold iøvrigt ratihaberes i alle dets ord og punkter.
Ejerpantebrevet består af 6 sider.
Skanderborg, den 10. januar 1996
/
//V
i<
Ole Rasmussen
/
Arne Krogh-Nielsen
Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed:
ens MUller
advokat
Skanderborg
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
32/109
***
*
*
*
*
*
*
*
*
***
***
Side:
7
***
***
Retten i Skanderborg
Tinglysningsafdelingen
Påtegning på Ejerpantebrev med medd. Dkk 5.000
Vedrørende matr.nr. 1 L Ejerlej. 3, Vrold, Skanderborg Jorder
Ejendomsejer: Ole Rasmussen
Lyst første gang den: 26.07.1988 under nr. 12424
Senest ændret den: 22.01.1996 under nr.3201
Retten i Skanderborg den 12.02.1996
Kirsten Bechsgaard
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
33/109
LANDINSPEKTØRFIRMAET
ADVO7LATERNE
Pout H. Lauritsen (H)
Niels H. Oraversen (H)
fide Krag Jespersen (11)
KLOSTERTORV 6,8000 AARHUS C
TeleNn 06-132488
VESTERGADE 8 - 8000 ÅRHUS C
TLF. (06) 13 2922 - GIRO 6007430
Landinspektørerne
J. Aakjær, J. R. Krabbe, J. P. Lindved
Skandirberg afd.: Hadsten afd.:
Landinspektør
Landinspektør
Preben Pedersen J. Kjærulf-Møller
Vesselbjergvej 41
Adelgade 88
8660 Skanderborg 8370 Hadsten
Telefon (06) 52 1277TIL (06) 9819 99
LNR.:
1-94-8JRK/lgf
VEDTÆGTER 1 5 fEB. 8 3-0 0 3 0 8 1
for(
bet l5%3 -130.~
"Ejerforeningen ESKEBEKPARKEN 10-21".
beliggende i elendommen matr. nr.11 Vrold, Skanderborg Jorder.
§ 1.
Ejerforeningens navn er: EJERFORENINGEN ESKEBEKPARKEN 10-21,
8660 Skanderborg.
§ 2.
Ejerforeningens hjemsted er: Skanderborg kommune.
§ 3.
Ejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige interesser af enhver art samt administrere samtlige fællesanliggender for ejerlejlighederne i boligblokkene på matr. nr. 11,
Vrold, Skanderborg Jorder.
Ejerforeningen er berettiget til at fremskaffe og administrere de midler, der skal anvendes til realisering af foreningens formål, herunder at fastsætte nærmere regler for, hvorledes medlemmerne skal betale bedrag.
De af foreningen til gennemførelse af nævnte foreningsmål trufne bestemmelser er fuldt bindende for de enkelte medlemmer.
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
34/109
§ 4.
Foreningens medlemmer.
Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejerlejligheder i ejendommen matr. nr. 11 Vrold, Skanderborg Jorder.
Når et medlem overdrager sin ejerlejlighed eller der på anden måde
sker fuldstændig overgang af ejendomsret, ophører medlemsskabet
forhold til ejerforeningen fra overtagelsesdagen at regne.
Et udtrædende medlem har ikke krav på udbetaling af andel af foreningens eventuelle formue, men hæfter for alle skyldige ydelser, der
refererer til medlemsperioden.
Medlemsskab indtræder tilsvarende i forhold til ejerforeningen fra
overtagelsesdagen at regne.
Det til enhver tid værende medlem hæfter over for foreningen for alle
forpligtelser, der er pålagt medlemmets ejerlejlighed - herunder
også for forpligtelser, der er opstået under en tidligere ejers medlemsskab.
Et medlem 'har pligt til straks at give ejerforeningens administrator
skriftlig meddelelse om overdragelse af lejligheden, overtagelsestidspunktet herfor samt den nye ejers navn og bopæl.
§ 5.
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Foreningens generalforsamling afholdes i Skanderborg kommune.
Den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned.
Indkaldelse af medlemmerne til generalforsamlingen sker ved brev fra
bestyrelsen eller administrator. Varslet til den oriinære generalforsamling skal være mindst 2 og højst 4 uger, og varslet til en ekstraordinær generalforsamling mindst 1 uge og højst 4 uger.
Indkaldelsen skal angive dagsorden for generalforsamlingen og forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen.
Det reviderede regnskab for det forløbne år samt forslag til budget
for det kommende år skal følge med indkaldelsen til den ordinære
generalforsamling.
Forslag fra medlemmerne må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet skriftligt til bestyrelsen se-
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
35/109
nest 15. februar samme år.
§ 6.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
a) valg af dirigent
b) bestyrelsens beretning,
C) fremlæggelse af årsregnskab og status med påtegning af revisor.
d) bestyrelsens forslag til budget for det kommende år,
e) valg af 3-5 medlemmer til bestyrelsen, der vælges for eet år
af gangen,
f) valg af 2 suppleanter til bestyrelsen,
g) valg af revisor, der vælges for eet år af gangen,
h) eventuelt.
§ 7.
Generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpel stemmeflerhed
efter fordelingstal. Skriftlig afstemning skal foretages, såfremt
en af de tilstedeværende måtte ønske dette.
Hvis foreningen ejer ejerlejligheder, f.eks. funktionærboliger, tilkommer de Stemmer, der falder på den pågældende lejlighed, bestyrelsen.
Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent,
der afgør om generalforsamlingen er lovlig, leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling, stemmeafgivningen og dennes resultater.
Stemmeafgivelse kan ske ved skriftlig fuldmagt til en myndig person, der har fast bopæl i en ejerlejlighed eller til et andet medlem af ejerforeningen.
§ 8.
Beslutninger om ændringer af vedtægterne eller om væsentlige forandringer af fælles bestanddele og tilbehør eller salg af væsentlige
dele af disse er kun gyldige, såfremt 2/3 af de stemmeberettigede
efter fordelingstal stemmer herfor på en generalforsamling. Er 2/3
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
36/109
af de stemmeberettigede ikke til stede på generalforsamlingen,
men forslaget vedtages med 2/3 af de tilstedeværende medlemmer,
afholdes der en ny generalforsamling inden 14 dage, og på denne
kan forslag vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn
til, hvor mange, der har givet møde.
§ 9.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder
anledning dertil, eller når det til behandling af et angivet emne
begæres af mindst 1/4 af foreningens medlemmer efter fordelingstal, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det.
§ 10.
en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning
om forhandlingerne på generalforsamlingen, og beretningen underskrives af dirigenten og slås op i hver enkelt opgang.
§ 11.
Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer. Valgbare er foreningens medlemmer.
Såfremt en ejerlejlighed ejes af flere i forening, kan der dog alene
vælges eet medlem til bestyrelsen blandt ejerne af den pågældende
ejerlejlighed.
Bestyrelsen vælger selv.sin formand.
Ved forretningsorden kan bestyrelsen træffe beslutning om udførelse
af sit hverv.
Over det på bestyrelsesmøderne passerede, føres en protokol der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen har krav på at få dækket sine positive udgifter.
§ 12.
Det påhviler bestyrelsen af lede foreningen i overensstemmelse med
nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Bestyrelsen kan antage regnskabskyndig assistance i nødvendigt om-
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
37/109
fan4 til at varetage den daglige drift og føre et forsvarligt
regnskab under bestyrelsens og revisionens kontrol.
§ 13.
Bestyrelsen indkaldes, hvis et af bestyrelsesmedlemmerne forlanger det.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis 3 medlemmer er til stede.
Ved stemmelighed, er formandens stemme afgørende.
Foreningen tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen.
§ 14.
Foreningen skal, bortset fra en grundfond og en rimelig driftskapital, ikke oparbejde nogen formue, men i økonomisk henseende
alene hos medlemmerne opkræve de nødvendige bidrag til at bestride foreningens udgifter.
Det kan dog på en generalforsamling med almindeligt flertal vedtages, at derl- kan ske henlæggelser til bestemte formål, og at
foreningen optager lån.
Foreningens kontante midler skal opbevares i bank, sparekasse
eller på postgiro, dog skal det være administrator tilladt at
have en kassebeholdning af en sådan størrelse, som er nødvendig
for den daglige drift.
§ 15.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
§ 16.
Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget, der udviser foreningens
forventede udgifter til forsikringer, udvendig vedligeholdelse
af enhver art vedrørende anlæg, bygninger og installationer, indvendig vedligeholdelsesudgifter af enhver art vedrørende bygninger og fællesinstallationer, renholdelsesudgifter og materialer,
udgifter til fællesudvalget, herunder til vicevært, udgifter til
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
38/109
financiering f drift og vedligeholdelse af fællesfaciliteter
samt til administration, herunder revisor, advokat, bank, afholdelse af ejerforeningsmøder, udgifter til mangfoldiggørelse
m•v•
Endvidere skal der ske henlæggelser til hovedistandsættelser,
afskrivningsbeløb vedrørende varmeanlæg og lignende samt enhver
anden afskrivningsberettiget bygnings- og inventardel. Udgifterne i henhold til det af generalforsamlingen godkendte budget fordeles på medlemmerne i forhold til fordelingstal.
Udover betaling af fællesudgifter for den løbende måned, betaler medlemmerne et beløb til grundfonden, fastsat af generalforsamlingen og udregnet på grundlag af fordelingstallet.
§ 17.
Ejerforeningens regnskab revideres af en revisor, der vælges af
generalforsamlingen. Når det begæres af mindst 1/4 af foreningens medlemmer efter fordelingstal, skal revisoren være statsautoriseret.
I forbindelse med sin revision skal revisor undersøge, om forretningsgangen er betryggende.
Hver gang indførsel i revisionsprotokollen er sket, skal denne
fremlæggs på førstkommende bestyrelsesmøde og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen med deres underskrifter bekræfte, at
de har gjort sig bekendt med indførelsen.
§ 18.
Forsvarlig udvendige vedligeholdelse, herunder også vedligeholdelse af fællesantenne, trappeopgang og kælder, foranstaltes af foreningen for dennes regning, medens lejlighedernes indvendige vedligeholdelse påhviler de enkelte medlemmer, hvorved bemærkes, at
indvendig vedligeholdelse ikke alene omfatter tapetsering, hvidtning og maling, men også vedligeholdelse og fornyelse af gulve,
døre og alt ejerlejlighedens udstyr, herunder el-ledninger, elkontakter, radiatorer med ventiler, vandledninger, vandhaner og
sanitetsinstallationer, kort sagt alt, hvad der er installeret inden for lejlighedens vægge, hvorimod foreningen sørger for vedli-
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
39/109
geholdelse og fornyelse af lejlighedens forsyningsledninger og
fællesinstallationer uden for de enkelte lejligheder ind til disses individuelle forgreninger i de enkelte lejligheder.
§ 19.
Ethvert medlem og de personer, der opholder sig i medlemmets lejlighed Må nøje efterkomme det af bestyrelsen fastsatte ordensreglement. Er intet vedtaget, gælder de i Boligministeriets standardlejekontrakter fastsatte regler som husorden.
Medlemmerne må ikke foretage ændringer, reparationer eller maling
af ejendommens ydre eller af ydersiderne af vinduernes træværk eller lade opsætte skilte, reklamer m.v. uden bestyrelsens samtykke.
§ 20.
Til sikkerhed for krav, som ejerforeningen måtte have eller få, imod
den enkelte ejer, herunder for omkostninger i forbindei.se med et
medlems misligeholdelse, påhviler det hver ejer - dog undtaget de
oprindelige ejere i ejendommen - til foreningen at udstede et ejerpantebrev'med pant i ejerlejligheden.
Pantebrevets størrelse fastsættes af foreningens bestyrelse.
Størrelsen skal dog mindst svare til, hvad der i det løbende år
er pålagt den pågældende lejlighed (ejer) at svare til ejendommens
drift.
Ejerpantebrevet skal landpantsættes hos ejerforeningen. Ejerpantebrevet kan efter bestyrelsens skøn få påtegning om at respektere
yderligere pantsætning af lejligheden. Dette skal dog kun kunne
ske, såfremt ejerpantebrevet efter bestyrelsens vurdering fremdeles giver sikkerhed for ejerens forpligtelser.
Ejendommens oprindelige ejere er undtaget fra at betale bidrag til
foreningens drift, betinget af, at de forpligter sig til at lade
foreningens administrator indkassere lejeindtægten for de ikke solgte lejligheder, således at administrator skal være berettiget til
af lejeindtægten at betale nødvendige udgifter, der forholdsmæssigt
påhviler de oprindelige ejere i forbindelse med ejendommens daglige drift.
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
40/109
9 21.
Nærværende vedtægter begæres tinglyst servitutstiftende på samtlige ejerlejligheder ( nr. 1-60 incl.) i ejendommen matr. nr.
11 Vrold, Skanderborg Jorder med respekt af de på ejendommen og
ejerlejlighederne hvilende servitutter og andre byrder, hvorom
henvises til ejendommens og ejerlejlighedernes blade i tingbogen.
9 22.
Påtaleberettiget er Ejerforeningen Eskebækparken 10-21, 8660
Skanderborg, ved dennes bestyrelse.
Skanderbo g, de2/12 .1982
Aage Wegener H. Wegener
Else We ener
15 ÆB,83-003081
•
14C
//
P~(
/4r44717
dr~.
EfDlai;.1
30 MRS 83-005989
_e
PoUi Henrik Pederson
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
41/109
Anmelder:
Løber & Lauritsen
Advokatfirma
EKSTRAKT-UDSKR
FT
AF
Kannikegade 18- DK-8000 Arhus
Telefon 86 12 17 00
29.0K11991.::.1 6 5 0 9
generalforsamlingen i Ejerforeningen Eskebækparken 10-21, afholdt
den 9. marts 1988.
Af referatet for ovennævnte generalforsamling fremgår:
"Ændring af S 15 i vedtægterne om årsregnskab til sålydende:
"Regnskabsåret er perioden 1. oktober til 30. september."
Ifølge ejerforeningens vedtægter er foreningens regnskabsår kalenderåret.
I forbindelse med regnskabsaflæggelsen har imidlertid været benyttet perioden 1. oktober til 30. september, og forslaget var motiveret i berigtigelse heraf.
Forslaget vedtoges enstemmigt.
Dirigenten konstaterede, at kravet i vedtægternes S 8, om at 2/3
af de stemmeberettigede efter fordelingstal skal stemme for vedtægtsændringen på generalforsamlingen, var opfyldt."
Ovennævnte ekstraktudskrift begæres herved tinglyst på ejendommen
matr.nr. 1 1, Vrold, Skanderborg jorder, ejerlejlighed nr. 1-60,
beliggende Eskebækparken 10-21, 8660 Skanderborg.
Skanderborg, denoktober 1991.
Bestyrelsen for "Ejerforeningen Eskebækparken 10-21":
.... .••
Knud Kristensen
ifr/ "
•
Else Wegener
Arne Krogh Nielsen
fi
;.;
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
42/109
År 2016, den 14. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Eskebeekparken 1021, 8660 Skanderborg, på adressen Kirkevej 38, 8660 Skanderborg.
Dagsordenen for generalforsamlingen. var følgende:
1. Valg af diligent
2.
Bestyrelsens beretning
3.
Fremlæggelse af årsregnskab og status med påtegning af revisor
4. Bestyrelsens forslag til budget for det kommende år
5. Valg af 3-5 medlemmer til bestyrelsen, der vælges for et år ad gangen
6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisor, der vælges for et år ad gangen
8. Eventuelt
Ad. punkt
Til dirigent valgtes advokat Peter Sjøgreen, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet og beslutningsdygtig.
Af ejerforeningens medlemmer var følgende til stede:
Helle Wegener og Aage Wegener.
Herudover var Michelle Dam Riehardy og Lars Damgaard til stede.
Al ejerforeningens fordelingstal på woo var således 633 repræsenteret og efter stemmetal 40 af
407.
Ad punkt 2
Der blev henvist til bestyrelsens beretning i årsregnskabet.
Herudover blev det oplyst, at Lars Damgaard pr. 1. oktober 2015 var ansat som ny ejendomsinspektør.
12710724 PS PS 06.04.2016
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
43/109
Side 2
Ad punkt 3
Regnskabet blev gennemgået og herefter enstemmigt godkendt, herunder at gælden til medlemmerne på kr. 15.505 blev udbetalt til medlemmerne.
Ad punkt 4
Budgettet blev gennemgået.
Budgettet blev enstemmigt vedtaget, hvorefter der skal indbetales kr. 886,61 i ordinært aconto bidrag pr. iti000 pr. år.
Ad punkt 5
Som medlemmer al bestyrelsen valgtes Helle Wegener og Aage Wegener.
Ad punkt 6
Der blev ikke valgt suppleanter.
Ad punkt 7
Revisionsfirmaet PrieewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Nobelparken,
Jens Chr. Skous Vej i, 8000 Aarhus C valgtes enstemmigt som revisor for ejerforeningen.
Ad punkt 8
Intet til behandling.
el rsamlingen hævet.
Cent
Son
at:
Ati)gt en
or.
12710724 rs PS 06.24.2216
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
44/109
Ejerforeningen
Eskebækparken 10-21,
Skanderborg
Eskebækparken 10-21, 8660 Skanderborg
(Afdeling II)
Årsrapport for 2014/15
(regnskabsår 1/10-30/9)
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
45/109
Iritlholdsforiegnelse
Ledelsespåtegning
Den uafhængige revisors påtegning
Resultatopgørelse
Balance
Noter til årsrapporten
Regnskabspraksis
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
46/109
Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2014 - 30.
september 2015 for Ejerforeningen Eskebækparken 10 - 21, Skanderborg.
Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2015 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for 1. oktober 2014 — 30.
september 2015.
Årsrapporten for 2014/15 samt budget for 2015/16 indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Gæld til medlemmer pr. 30. september 2015 DKK 15.505 foreslås af bestyrelsen udbetalt.
Skanderborg, den t2016
Bestyrelsen
Helle Wegener
Aage Wegener
pwc
16/12/2016
1
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
47/109
Den uafhængige revisors påtegning
Til ejerne af Ejerforeningen Eskebeckparken io - 21, Skanderborg
Vi har revideret årsregnskabet for Ejerforeningen Eskebækparken 10- 21, Skanderborg, for regnskabsåret
1. oktober 2014 - 30. september 2015. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabslovens bestemmelser. Revisionen omfatter ikke budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol,
som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar og den udførte revision
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk
revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at
opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i
årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici
for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende
efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne
kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende,
og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af
årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
pwe
16/12/2016
2
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
48/109
Den uafhængige revisors påtegning
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2015 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1.
oktober 2014 - 30. september 2015 i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser.
Supplerende oplysning vedrørende forhold i regnskabet
Vores revision har ikke omfattet det af ledelsen udarbejdede budget for perioden 1. oktober 2015 - 30.
september 2016.
Aarhus, den f 2016
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 7712 31
Kristian B. Lassen
statsautoriseret revisor
St en Damsg ard Sørensen
statsautoriseret revisor
pwe
16/12/2016
3
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
49/109
Resultatopgøreise i. oktober - 30. september
Ikke revideret
Note
Budget
1/10201530/9 2016
DKK
886.613
886.606 *)
860.080
886.613
886.606
659.703
100.711
84.161
669.277
-103.375
113.961
636.321
104.074
146.211
Omkostninger
844.575
886.613
886.606
Til udbetaling
15.505
0
0
Indtægter
Driftsomkostninger
Administration
Vedligeholdelse
2
3
4
*) Svarende til ordinært acontobidrag pr. 1/1000 pr. år
886,61
4
piiVe
16/12/2016
Budget
1/10201430/9 2015
DKK
860.080
Ejerbidrag aconto
1
1/10201430/9 2015
DKK
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
50/109
Balance 30, september
Note
2015
DKK
2014
DKK
Aktiver
Mellemregning med Skanderborg
Boligbyg af 1970 A/S
15.505
16.464
Aktiver
15.505
16.464
15.505
16.464
15.505
16.464
Passiver
1
Gæld til medlemmer
Passiver
pwe
16/12/2016
5
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
51/109
Noter til årsrapporten
Gæld til medlemmer
J. nr.
51-6
52-10
53-6
55-7
56-5
60-12
61-10
62-10
64-13
65-5
68-6
69-9
78-6
80-12
81-8
81-9
85-13
86-7
88-13
98-10
100-10
104-5
105-10
106-11
109-10
Indehaver
Periode
2014/15
1Harbo Byg Vrold ApS
2Birgit Meier-Andersen
3 Ole Rasmussen
5Jeppe I. Vejs Olesen
4Sonja Bentzen
12 lb Agerskov
11 Hugo Pedersen
8Steen Laursen
14 Gregers Rasmussen
15 Jørgen Minor
18 lnger Aggerholm
22 Lene Røygaard
36 Helen K. Sinthathurai
35 Flemming Rasmussen
27 Cecil Jeremy Smith1/10-15/8
Morten Johansen15/8-30/9
29 Michael K. Hansen
26 Anker Hansen
45 Michael Lillelund Jeppesen
41 Anders Mortensen
50 Jonas P. Rasmussen
52 Ingrid M. Pedersen
55 Kalavathy Kandasamy
56 Kent Andersen
59 Erik Vermeij
HW-AAW Ejendomme
Dage
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
315
45
360
360
360
360
360
360
360
360
360
Ford.
tal
Andel
fællesomk
DKK
Indbetalt
DKK
Saldo pr.
30/9 2015
DKK
11
11
20
11
11
20
19
11
11
16.046,93
9.290,33
16.891,50
9.290,33
16.046,93
16.046,93
9.290,33
9.290,33
9.290,33
16.891,50
16.891,50
16.891,50
16.891,50
9.290,33
14.041,06
2.005,87
9.290,33
9.290,33
16.891,50
9.290,33
9.290,33
16.891,50
16.046,93
9.290,33
9.290,33
16.848,00
9.756,00
17.736,00
9.756,00
16.848,00
16.848,00
9.756,00
9.756,00
9.756,00
17.736,00
17.736,00
17.736,00
17.736,00
9.756,00
14.742,00
2106,00
9.756,00
9.756,00
17.736,00
9.756,00
9.756,00
17.736,00
16.848,00
9.756,00
9.756,00
801,07
465,67
844,50
465,67
801,07
801,07
465,67
465,67
465,67
844,50
844,50
844,50
844,50
465,67
700,94
100,13
465,67
465,67
844,50
465,67
465,67
844,50
801,07
465,67
465,67
367
633
309.959,11
534.615,89
325.464,00
534.615,89
15.504,89
0,00
1.000
844.575,00
860.079,89
15.504,89
19
11
20
11
19
19
11
11
11
20
20
20
20
11
19
6
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
52/109
Noter til årsrapporten
Ikke revideret
1/10 201430/9 2015
DKK
2
Budget
1/10 201430/9 2015
DKK
Budget
1/10 201530/92016
DKK
Driftsomkostninger
Vand og kloakafgift
Renovation
El
Forsikringer
Vicevært
Maskiner og materiel
Servicebygning
Varmecentral
Renholdelse
Tab på debitorer
267.289
55.660
10.164
28.564
244.280
26.810
18.345
3.809
0
4.782
267.289
55.534
10.332
28.662
245.633
33.500
23.600
3.809
918
0
230.300
54.750
10.470
29.154
250.083
33.500
23.600
3.809
655
0
659.703
669.277
636.321
68.974
20.471
8.948
3.918
-1.600
70.405
20.366
8.804
3.800
0
69.599
21.085
9.390
4.000
0
100.711
103.375
104.074
3.496
13.629
35.509
0
338
23.681
5.915
1.593
0
0
0
0
0
0
0
113.961
0
0
0
0
0
0
0
146.211
84.161
113.961
146.211
3 Administration
Administrationsbidrag
Varmeregnskab
Revision
Advokat
Gebyr
4 Vedligeholdelse
Tømrer
Murer
El
WS
Maler
Fællesanlæg
Kloak
Diverse
pwe
16/12/2016
7
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
53/109
Regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt efter samme principper som foregående år.
De anvendte principper er i hovedtræk:
Ejerbidrag
Der opkræves månedligt 1/12 af det på generalforsamlingen godkendte årsbudget.
Overskydende ejerforeningsbidrag udbetales eller overføres efter generalforsamlingen, medens
eventuelle restancer opkræves i juni måned.
Driftsudgifter
Vand, kloak, renovation, el og forsikring afregnes efter foreliggende bilag.
Omkostninger til vicevært, maskiner og materiel samt drift af servicebygningen fordeles mellem
samtlige lejligheder i Eskebækparken, Møllegade 87— 93 samt Adelgade 4 efter m2 beboelsesareal.
Administration
Der er indgået administrationsaftale mellem ejerforeningen og Skanderborg Boligbyg af 1970 A/S.
Administrationsbidraget reguleres efter nettoprisindekset pr. 1. juli.
Varmeregnskab, revision og advokat afregnes efter foreliggende bilag.
Vedligeholdelse
Omkostninger til vedligeholdelse på bygninger og fællesområder afholdes ud fra det på generalforsamlingen vedtagne vedligeholdelsesprogram.
pwe
16/12/2016
8
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
54/109
Mari Aoyagi-Jensen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedhæftede filer:
Karina Winther Jørgensen <[email protected]>
15. november 2016 14:14
Mari Aoyagi-Jensen
7007369 - 1898.2880 - Deres ref.nr. 17-175901 - tvangsauktion over
Eskebækparken 10, st,th., 8660 Skanderborg [KR-7007369]
Attached Image
Under henvisning til Deres brev af den 4. november 2016 til Realkredit Danmark A/S vedrørende
ovennævnte tvangsauktion, kan jeg oplyse, at mit kontor repræsenterer Realkredit Danmark i sagen,
hvorfor jeg venligst skal bede Dem rette fremtidige henvendelser hertil.
Til brug for udarbejdelse af salgsopstilling fremsendes auktionsopgørelse pr. 6.1.2017 med bilag.
Jeg skal venligst bede Dem angive følgende tekst i salgsopstillingen:
"Der vil løbe flere morarenter, pt. 18% p.a. fra auktionsdagen til betaling sker af ydelser,
som ikke er betalt inden sidste rettidige betalingsdag. Dette gælder også ydelser, som
forfalder til betaling mellem 1. og en eventuel 2. auktion. Morarenten opkræves på
fremtidige terminsopkrævninger.
Lånet er et FlexLån baseret på inkonvertible obligationer. Lånet har derfor særlige
indfrielsesvilkår og skal refinansieres pr. 01.01.2017. Derefter fastsættes ny
obligationsrestgæld, kontantlånsrente og ydelse."
Salgsopstillingen bedes venligst fremsendt til mit kontor - gerne pr. e-mail.
Afslutningsvis gør jeg opmærksom på, at der ikke er tilknyttet kautionister eller meddebitorer til
nærværende lån.
Med venlig hilsen/Best regards
Karina Winther Jøraensen
Inkasso-sagsbehandler / Debt Collection Assistant
Dir. +45 38 77 50 25
Kromann Reumert
Rådhuspladsen 3
DK-8000 Aarhus C
Tel. +45 70 12 12 11
Oprettet og sendt den 15. november 2016 klokken 14.14.07 af Karina Winther Jørgensen
This is an email from the law firm of Kromann Reumert.
CVR NO: 62606711. Registration address Sundkrogsgade 5, DK-2100 Copenhagen Ø
This email may contain confidential information and/or privileged legal advice. This email is intended for the addressee(s) stated
above only. If you receive this email by mistake, please return it to Kromann Reumert without producing, distributing or retaining
copies hereof.
Thank you.
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
55/109
J.nr. 175901 INCA/MAJ
Ejerlejlighed nr. 3 af matr.nr. 1-L Vrold, Skanderborg Jorder, beliggende Eskebækparken
10, st. th., 8660 Skanderborg, tilhørende Ole Rasmussen - Realkreditpantebrev tinglyst
20.12.2009 for 883.000 DKK (hæftelse 2)
OPGØRELSE:
1.Restgæld pr.
6 .1n-
Renter pr, auktionsdagen
2.
Restancer pr.: IA- a016
cc.)
kr.
c._.:ouøb P
I-
kr.6
,905, clzt
(5e0, 00
kr.
Giebyrw7k),),Ace,r
y(
kr.L110,00
t it
i RV' kr1900v\NkCj'in;„i
3.
kr.
i'vtw ki‘kl K
Fordring i alt pr. auktionsdagen
kr.2
5% CO
kr.°)(3 1101‘, 10
Kopi af pantebrev bedes fremsendt.
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
56/109
IREALKIltDIT
Danmark
06.01.2017
Auktionsopgørelse pr.
Pant-/Iøbenr
.
1898 2880006
Matr. nr.:
1 L Vrold, Skanderborg Jorder; Ejerlejligh. : 3
Beliggende:
Eskebækparken 10,stue TH, 8660 Skanderborg
Debitor
Ole Rasmussen
Hovedstol
Restgæld pr.
01.02.2017
Obligationsrestgæld pr.
01.02.2017 skønnet
Låntype:
FlexLån6 F1K
Normalydelse pr.
11.02.2017 skønnet
Rente p.a.:
0,2344% skønnet
Restløbetid
22 år 11 mdr
Der er aftalt afdragsfrihed til 31.12.2019
Obligationsfondskode(r): 0929549
Opgørelse pr.
06.01.2017
DKK
DKK
DKK
883.000,00
883.000,00
875.700,72
DKK
1.107,87
Restgæld pr.
01.02.2017
DKK
883.000,00
Restance pr.
Restance pr.
Restance pr.
Restance pr.
Restance pr.
Restance pr.
Restance pr.
Restance pr.
11.01.2017
11.12.2016
11.11.2016
11.10.2016
11.09.2016
11.08.2016
11.06.2016
11.04.2016
DKK
DKK
DKK
DKK
DKK
DKK
DKK
DKK
1.200,36
1.291,72
1.271,11
1.257,25
1.057,58
1.056,74
1.041,52
729,66
Morarente pr. opgørelsesdagen
06.01.2017
DKK
88,16
DKK
DKK
DKK
891.994,10
883.000,00
8.994,10
DKK
800,00
Total til overførsel for lån 006
Tvangsauktionssalgsopstillingen:
Kolonne 1
Kolonne 2
Kolonne 3
Auktionsopgørelsen er beregnet ud fra den forudsætning at
terminsydelserne ikke betales i tiden frem til auktionsdagen.
Gebyrrestancer
Gebyrrestancer medtages på bedst prioriterede lån.
Side 2
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
57/109
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Bilag
BRag dannet 4/11 2018
lY)r9401
Bilag vedr. fortrinsberettiget forfalden
gæld til kommunen for ejendommen
Eskebækparken 10, ST TH, 8660
Skanderborg
Ej4indommens adresse.
Eskebækparken 10, ST TH, 8660 Skanderborg
11 Vrold, Skanderborg jorder
Matr.nr 13431 m'
Grundareal
018874
Qendomsnummer.
SKANDERBORG KOMMUNE
Kommune.
3
Qerlejlighedsnummer.
Ejerlejlighed
Ejendomstype.
Privatpersoner eller interessentskab
Ejerforhold.
Enhedens samlede areal.
93 m'
Anvendelse. Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem
enhederne)).
4
Antal værelser.
Detaljeret information om omfattede matrikelnumre
Matr.nr. 11 Vrold, Skanderborg Jorder
<A122
-.-
ERHVERVSSTYRELSEN
16/12/2016
Rapport* 1350471art-ece1-49cd-8c62-96834oc551t9
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
58/109
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Eskebækparken 10, ST
TH
8660 Skanderborg
Wag dannet 4/11 2016
Forfalden gæld til kommunen for ejendommen
Her angiver kommunen, om der til kommunen er utinglyste gældsposter, der hæfter på
ejendommen og dermed overtages at en eventuel køber. BEMÆRK: I-Ms
vurderingsejendommen består af arealer beliggende i flere kommuner, skal der for at få et
fuldstændigt overblik også bestilles ejendomsdatarapporter for opkrævningsejendommene i
de øvrige kommuner. Ved tvangsauktion: Der tages forbehold for
yderligere forbinsberettlgede restancer samt omkostninger, der måtte tilskrives I kommunens
delottorsystem I perioden frem tll auktionsdagen (eksempeMs
ejendomsskattebillet rykkergebyrer mv.) Ved tvangsauktionifremlidigt kalenderår bør
rapporten fomys efter nytår. Hvis fomyelsen ikke indeholder ejendommens gealdsposter fra
den nye ejendomsskattebillet, bør kommunen kontaktes. Vedr. beløb sendt til inddrivelse hos
SKAT: Der tages forbehold for evt. Indchivelsesomkostninger, der hæfter på ejendommen.
Inddrivelsesomkostninger kan kun indhentes ved kontakt til SKAT InddrIvelse.
Der oplyses alene om den gæld, hvor det er kommunen, der er kreditor. Der oplyses
endvidere kun om gæld, der hæfter på ejendommen. Er kreditor fx grundejerforening, en
privet virksomhed, oplyses der ikke herom. Der oplyses hailer ikke om forhold, der er
eller burde være tinglyst på ejendommen. Det bemærkes, at gældsposter, fx
ejendomsskatter, der forfalderitæt tidsmæssig tilknytning til forespørgslens besvarelse,
kan risikere ikke at fremgå at besvarelsen på grund at den sagsbehandlingstid, der går
dels med registrering at indbetalinger og dels med besvarelsen af forespergslen.
Baggrund
LovgrundlagDiverse sektorlovgivning, der hjemler kommuner mulighed for at tillægge fordringer
fortrinsret.
DatakildeKommunalt økonomisystem
Oplysninger vedr. Forfalden gæld til kommunen for ejendommen er indhentet d. 4. november
2016
Er der forfalden gæld på ejendommen?
Ja
Forfalden gesild I alt. 10.041,11 kr
Gælden er opgjort pr.
06-01-2017
Den ved rapportbestillingen oplyste tvangsauktionsdato
06-01-2017
Der er renter, der er overført til ESR og derfor ikke er medtageti opgørelsen
Nej
Gældsposter vedrørende: Rottebekæmpelse
Rottebekæmpelse
Gæld vedrørende
Krav I alt vedrørende denne gældstype
60,88 kr
10,16 kr
Beløb
01-02-2014
Forfaldsdato
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT
Ja
10,15 kr
Beløb
01-08-2014
Forfaidsdato Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT
la
10,12 kr
Beløb
01-02-2015
Forfaldsdato Er beløbet sendt til Inddrivelse hos SKAT
Beløb
ja
10,11 kr
01-08-2015
Forfaldsdato
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT
ja
Side 2 af 7
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
59/109
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
10,17 kr
Beløb 01-02-2016
Forfaldsdato
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT
Eskebækparken 10, ST
TH
8660 Skanderborg
Forfaldsdato
Bleg dannet 4/11 2018
Er beløbet sendt til Inddrivelse hos SKAT
la
10,17 kr
Beløb
01-08-2016
Nej
Gældsposter vedrørende: Ejendomsskat
Ejendomsskat
Gæld vedrørende
Krav i alt vedrørende denne gældstype. 8.192,05 kr
Beløb
1.309,45 kr
01-02-2014
Forfaldsdato Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT
Ja
1.309,44 kr
Beløb
01-08-2014
Forfaldsdato
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT
Ja
1.393,29 kr
Beløb
01-02-2015
Forfaldsdato
Er beløbet sendt til Inddrivelse hos SKAT
ja
L393,29 kr
Beløb
01-08-2015
Forfaldsdato
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT
ja
1.420,42 kr
Beløb
01-02-2016
Forfaldsdato
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT
Ja
1 366,16 kr
Beløb
01-08-2016
Forfaldsdato
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT
Nej
Gældsposter vedrørende: Gebyr ejendomsskat
Gebyr ejendomsskat
Gæld vedrørende
Krav i alt vedrørende denne gældstype
1.000,00 kr
500,00 kr
Beløb 01-02-2015
Forfaldsdato
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT
ja
500,00 kr
Beløb 01-02-2016
Forfaldsdato
Er beløbet sendt til inddrIvelse hos SKAT
la
Side3817
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
60/109
EJENDOMS
DATA Gældsposter vedrørende: Rente ejendomsskat
RAPPORTGæld vedrørende
Krav I sit vedrørende denne gældstype
Eskebækparken 10, ST
Beløb
TH
8660 SkanderborgForfaldsdato
Wag dannet 4/11 2018
Rente ejendomsskat
196,85 kr
6,16 kr
01-02-2014
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT
ja
0,05 kr
Beløb
01-02-2014
Forfaldsdato
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT
Ja
0,70 kr
Beløb
01-02-2015
Forfaldsdato
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT
Ja
91,68 kr
Beløb
01-02-2015
Forfaldsdato
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT
la
97,56 kr
Beløb
01-02-2016
Forfaldsdato Er beløbet sendt til lnddrivelse hos SKAT
Ja
0,70 kr
Beløb
01-02-2016
Forfaldsdato
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT
ja
Gældsposter vedrørende: Gebyr
Gebyr
Gæld vedrørende
Kraviatt vedrørende denne gaaldstype. 500,00 kr
Beløb 250,00 kr
03-03-2016
Forfaldsdato
Er beløbet sendt til Inddrivelse hos SKAT
Ja
250,00 kr
Beløb
01-09-2016
Forfaldsdato
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT
Nej
Gældsposter vedrørende: Renter
Renter
Gæld vedrørende. Krav Ialt vedrørende denne gældstype
91,33 kr
0,10 kr
Beløb
Forfaldsdato
Er beløbet sendt til Inddrivelse hos SKAT
Nej
I 3,66 kr
Beløb
Side 4 en
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
61/109
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Forfaldsdato
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT
1420 kr
Beløb
Eskebaakparken 10, ST
TH
8660 Skanderborg
Forfaldsdato
Btlag dannet 4/11 2016
Beløb
Nej
01-03-2016
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT
ja
0,10 kr
01-03-2016
Forfaldsdato
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT
la
0,05 kr
Beløb
01-04-2016
Forfaldsdato
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT
Ja
7,10 kr
Beløb
01-04-2016
Forfaldsdato
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT
Ja
7,10 kr
Beløb
02-05-2016
Forfaldsdato
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT
Ja
0,05 kr
Beløb
02-05-2016
Forfaldsdato
Er beløbet sendt th inddilvelse hos SKAT
Ja
0,05 kr
Beløb 01-06-2016
Forfaldsdato
Er beløbet sendt til Inddrivelse hos SKAT
Ja
7,10 kr
Beløb
01-06-2016
Forfaldsdato
Er beløbet sendt til Inddrivelse hos SKAT
Ja
7,10 kr
Beløb 01-07-2016
Forfaldsdato
Er beløbet sendt til inddrIvelse hos SKAT
Ja
0,05 kr
Beløb
01-07-2016
Forfaldsdato
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT
Ja
7,10 kr
Beløb
01-08-2016
Forfaldsdato
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT
la
0,05 kr
Beløb
01-08-2016
Forfaldsdato
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT
Ja
Side el?
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
62/109
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Beløb
0,05 kr
Forfaldsdato 2?-08-2016
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT
Eskebaakparken 10, ST
TH
8660 Skanderborg
BIlee dannet 4/11 2018
Beløb
Nej
5,83 kr
Forfaldsdato
22-08-2016
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT
Beløb
Nej
13,66 kr
Forfaldsdato
04-10-2016
Er beløbet sendt til Inddrivelse hos SKAT
Beløb
Nej
0,10 kr
04-10-2016
Forfaldsdato
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT
Nej
6.83 kr
Beløb
02-11-2016
Forfaldsdato
Er beløbet sendt til Inddrivelse hos SKAT
Nej
0,05 kr
Beløb
02-11-2016
Forfaldsdato
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT
Nej
Side 6817
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
63/109
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Eskebækparken 10, ST
TH
8660 Skanderborg
Beeg dannet 4/11 2016
Ordforklaring - ejendomsoplysninger
Forfalden gæld til kommunen for ejendommen
"Forfalden gæld til kommunen" er forfalden fortrinsberettlget gæld, hvor det er kommunen, der er kreditor.
Der oplyses typisk om følgende gældsposter: Ejendomsskat (grundskyld), skorstensfejning,
rottebekæmpelse, renovation, vejvedligeholdelse og lignende. At en gældspost er fortrinsberettlget betyder,
at gælden hæfter på den faste ejendom uden tinglysning og forud for al enden pantegæld og kan gå videre
til ny ejer. Fortrinsnstten fremgår af Tnglysningslovens § 4 og en række sektorlove.
I ejendomsdatarapporten er alene anført det samlede krav pr. gældspost. I dette bilag ken du se en
udspecificering af hver gældspost med alle de krav, der er indhentet fra kommunens debitorsystem.
Side? at?
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
64/109
Hanne Jensen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Karina Brok på vegne af Sikker Email
10. november 2016 14:00
Mari Aoyagi-Jensen
VS: Deres Sagsnr.: 175901 - J.nr. 56511384 -
Fra: Skatteministeriet - Erhv-restancefortrin halito:[email protected]
Sendt: 10. november 2016 13:15
Til: Sikker Email <[email protected]>
Emne: Deres Sagsnr.: 175901 - J.nr. 56511384 Til Tim Haarbo
Vedr. Deres Sagsnr.: 175901 -J.nr. 56511384
Resta nceopgørelse
Hermed fremsendes opgørelse over restance på fortrInsberettigede krav vedrørende Eskebækparken 10 st. th.,
8660 Skanderborg, som pr. dags dato er oversendt til inddrivelse hos SKAT
Jeg skal henvise til kommunen/forsyningsvirksomhed for oplysning om eventuelle yderligere fortrinsberettigede
krav, som ikke er sendt til inddrivelse hos SKAT.
Der er beregnet inddrivelsesrente frem til 06 januar 2017.
Jeg skal gøre opmærksom på, at inddrivelsesrenten p.t. udgør 8,05% p.a. og tager desuden forbehold for eventuelle
yderligere krav, der pålignes frem til datoen for tvangsauktionen.
Eventuelle spørgsmål vedrørende denne mail skal rettes til malladr.essen: ErhvervsrestancerfortrinPskat.dk
Inddrivelsesrenter
200025948899
Inddrivelsesfordring
01-12-2014 - 1011-2016
11-11-2014
,
1;72
Rottebekæmpelse
100027801357
Inddrivelsesfordring
01-01-2014 - 3006-2014
11-11-2014
1046
Inddrivelsesrenter
200030145254
Inddrivelsesfordring
01-12-2014 - 10-11-11-2014
11-2016
222;65
Ejendomsskat
100032179930
Inddrivelsesfordring01-07-2014 - 3112-2014
11-11-2014
Inddrivelsesrenter
200031020667
Inddrivelsesfordring
01-12-2014 - 1011-2016
11-11-2014
1,72
Rottebekæmpelse
100033157771
Inddrivelsesfordring
01-07-2014 - 31-11-11-2014
12-2014
10,15
Inddrivelsesrenter
200025299979
Inddrivelsesfordring
01-12-2014 - 1011-2016
Ejendomsskat
100027114960
I Inddrivelsesfordring
11-11-2014
I 01-01-2014 - 30- 111-11-2014 I
06-2014
'
1.309;44
222,65
1.309,45
1
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
65/109
Inddrivelsesrenter
200038198827
InddrivelsesfordrIng
01-06-2015 - 1011-2016
28-05-2015
12,91
Gebyr, opkrævning
100042000097
Inddrivelses-fordring
30-10-2014 - 3010-2014
28-05-2015
100,00
Inddrivelsesrenter
200038198828
Inddiivelsesfordring
01-06-2015 - 1011-2016
28-05-2015
97,83
Bortskaffelse affald husholdning
100042000098
Inddrivelsesfordring22-08-2014 - 22-
28-05-2015
757,50
Inddrivelsesrenter
200038198830
Inddrivelsesfordring01-06-2015 - 10-
28-05-2015
97,83
Bortskaffelse affald husholdning
100042000100
Inddrivelsesfordring
25-03-2014 - 2503-414
28-05-2015
757;50
Inddrivelsesrenter
200039668485
Inddrivelsesfordring
01-08-2015 - 1011-2016
28-07-2015
28;90
Gebyr, opkrævning
100043640989
Inddrivelsesfordring
23-06-2015 - 23- 1 28-07-2015
06-2015
250;00
Inddrivelsesrenter
200039668486
Inddrivelsesfordring
01-08-2015 - 1011-2016
28-07-2015
88,70
Bortskaffelse affald husholdning
100043640990
Inddrivelsesfordring
20-01-2015 - 2001-2015
28-07-2015
767;50
Inddrivelsesrenter
200040297358
Inddrivelsesfordring01-12-2015 - 10-06-11-2015
Ejendomsskat
100044367809
Inddrivelsesforching
01-07-2015 - 3112-2015
06-11-2015
1.393,29
Inddrivelsesrenter
200041978963
Inddrivelsesfordring
01-12-2015 - 1011-2016
06-11-2015
0,89
Rottebekæmpelse
100045077844
InddrivelsesfordrIng
01-07-2015 - 3112-2015
06-11-2015
1011
Inddrivelsesrenter
200035604327
Inddrivelsesfordring01-12-2015 - 10-
06-11-2015
123,53
Ejendomsskat
100038835734
InddrIvelsesfordring01-01-2015 - 30-
06-11-2015 1.393,129
Gebyr for ejendomsskat
100038835735
Inddrivelsesfordring04-03-2014 - 04- . 06-11-2015
500100
Inddrivelsesrenter
200036186398
Inddrivelsesfordring01-12-2015 - 1011-2016
06-11-2015
0,89
Rottebekæmpelse
100039553126
Inddrivelsesrordring
01-01-2015 - 30• 06-2015
06-11-2015
10,12
Inddrivelsesrenter
200043063299
Inddrivelsesfordring
01-12-2015 - 10- 11-11-2015
11-2016
22,17
Gebyr, opkrævning
100047479355
Inddrivelsesfordring
30-10-2015 - 30- 11-11-2015
10-2015
250,00
Inddrivelsesrenter
40043063300
Inddriveisesfordring
01-12-2015 - 10- 11-11-2015
11-2016
22,17
Gebyr, opkrævning
100047479356
Inddrivelsesfordring
28-09-2015 - 2809-2015
11-11-2015
250;00
Inddrivelsesrenter
200043063301
Inddrivelsesfordring
01-12-2015 - 1011-2016
11-11-2015
68,05
Bortskaffelse affald husholdning
100047479357
Inddrivelsesfordring
01-07-2015 - 3112-2015
Inddrivelsesrenter
200048086492,
Inddrivelsesfordring
08-2014
11-2016
11-2016
11-2016
06-2015
03-2014
I
Gebyr for tilsigelse
100053253221
Inddrivelsesfordring
I
123,53
•
11-11-2015
767,50
01-05-2016 - 1011-2016
11-04-2016
24;85
11-04-2016 - 1104-2016
11-04-2016
•
450;00
2
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
66/109
Inddrivelsesrenter
200049137782
Inddrivelsesfordring
01-06-2016- 1011-2016
17-05-2016
12,10
Gebyr, opkrævning
1000514744351
Inddrivelsesfordring
25-04-2016 - 2504-2016
17-05-2016
250,00
Inddrivelsesrenter
200049137783
Inddrivelsesfordring01-06-2016 - 10-
17-05-2016
1240
I
11-2016
Gebyr, opkrævning
100054474052
Inddrivelsesfordring23-03-2016 - 23-17-05-2016
I
03-2016
Inddrivelsesrenter
200047188655
Inddrivelsesfordring
01-09-2016 - 1011-2016
22-08-2016
0,28
Rottebekæmpelse
100052226979
Inddrivelsesfordring
01-01-2016 - 30-22-08-2016
06-2016
10,17
Gebyr for ejendomsskat
100052226980
Inddrivelsesfordring
03-03-2016 - 0303-2016
22-08-2016
2501.00
Inddrivelsesrenter
200045567832
Inddrivelsesfordring
01-09-2016 - 1011-2016
22-08-2016
391,99
Ejendomsskat
100050527276
Inddrivelsesfordring
01-01-2016 - 3006-2016
22-08-2016
1.42(442
Gebyr for ejendomsskat
100050527277
Inddrivelsesfordring
04-03-2015 - 0403-2015
22-08-2016
socOO
Opkrævningsrenter,
tidligere år
100027114961,
Inddrivelsesfordring
05-03-2013 - 0204-2013
11-11-2014
621
Opkrævningsrenter,
tidligere år
100038835736
Inddriveisesfordring
01-02-2014 - 03-06-11-2015
11-2014
92L38
Opkrævningsrenter,
tidligere år
100050527278
Inddrivelsesfordring
01-02-2015 - 02- 122-08-2016
I
11-2015
981,26
Opkrævningsrenter,
tidligere år
100050961467
Inddrivelsesfordring
01-02-2016 - 0103-2016
22-08-2016
14 20
Opkrævningsrenter,
tidligere år
100052226981
Inddrivelsesfordring
01-02-2016 - 0103-2016
22-08-2016
010
Opkrævningsrenter,
tidligere år
100053002627
Inddrivelsesfordring
02-03-2016 - 0104-2016
22-08-2016
7,10
Opkrævningsrenter,
tidligere år
100053003291,
Inddrivelsesfordring
02-03-2016 - 0104-2016
22-08-2016
005
Opkrævningsrenter,
tidligere år
100054177549
Inddrivelsesfordring
02-04-2016 - 0205-2016
22-08-2016
Opkrævningsrenter,
tidligere år
100054177925
Inddrivelsesfordring
02-04-2016 - 0205-2016
22-08-2016
ows
Opkrævningsrenter,
tidligere år
100055206650
Inddriveisesfordring
03-05-2016 - 0106-2016
22-08-2016
7,10
Opkrævningsrenter,
tidligere år
100055207015
Inddrivelsesforciring •
03-05-2016 - 0106-2016
22-08-2016
0;05
Opkrævningsrenter,
tidligere år
100056230608
Inddrivelsesfordring
O2-06-2016 - 0107-2016
22-08-2016
7,10
02-06-2016 - 0107-2016
22-08-2016
0,05
O2-07-2016 - 0108-2016
22-08-2016
7,10
02-07-2016 - 0108-2016
r
22-08-2016
0,05
250,00
K
K
I
OpkrævnIngsrenter,
tidligere år
100056230874
Inddrivelsesfordring
Opkrævningsrenter,
tidligere år
100057354594
InddrivelsesfordrIng
I
Opkrævningsrenter,
tidligere år
100057354866
Inddrivelsesfordring
-
Restance I alt
14.448,96
3
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
67/109
BetalingsinformatIon:
Beløb 14.448,96 kr.
Betalingsidentifikation +73 kreditornummer 819S 48 52
Meddelelsesfeltet: Nedenstående skal påføres ved Indbetaling
«,Fordrings ID på hovedfordring
100057354866
•
Ejendommen er beliggende: Eskebækparken 10 st. th, 8660 Skanderborg
Venlig hilsen
Ea,Ebberup Laura-lien/
SEIKAIrir
Erhvervsrestancer
Exhvervsrestancer 12
Helgeshraj A116 9,2630 Teasnup
E-mail: [email protected]
Telefon: (+45) 72 38 54 25
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
68/109
V 5-11?_,
Fordringstype
I Inddrivelsesrenter
Rottebekæmpelse
kfc57
Fordring ID
FordringsartFordrin
I 200025948899
I Inddrivelsesfordring
I 100027801357
Inddrivelsesfordring
1
Inddrivelsesrenter
I Ejendomsskat
100032179930'
2014
01-01-2014 -11-1130-06-20142014
10,16
01-12-2014 10-11-2016
11-11-
2014
222,65
Inddrivelsesfordring
01-07-2014 31-12-2014
11-11-
2014
1.309,44
Inddrivelsesrenter
1200031020667
Inddriveisesfordring
01-12-2014 10-11-2016
1,72
Rottebekæmpelse
100033157771
Inddrivelsesfordring
01-07-2014 31-12-2014
10,15
Inddrivelsesrenter
200025299979
Inddrivelsesfordring
01-12-2014 10-11-2016
11-112014
Ejendomsskat
100027114960
Inddriveisesfordring
01-01-2014 30-06-2014
2014
Inddrivelsesrenter
200038198827
Inddriveisesford ring
01-06-2015 10-11-2016
28-052015
12,91
Gebyr, opkrævning
100042000097
Inddrivelsesfordring
30-10-2014 30-10-2014
28-052015 •
100,00
Inddrivelsesrenter
200038198828
Inddrivelsesfordring
01-06-2015 10-11-2016
28-052015
97,83
Bortskaffelse affald -
100042000098
Inddrivelsesfordring
22-08-2014 22-08-2014
28-052015
757,50
Inddrivelsesrenter
200038198830
Inddrivelsesfordring
01-06-2015 10-11-2016
28-052015
97,83
Bortskaffelse affald husholdning
100042000100
Inddrivelsesfordring
25-03-2014 -28-0525-03-20142015
757,50
Inddrivelsesrenter
200039668485
Inddrivelsesfordring
01-08-2015 10-11-2016
28-072015
28,90
Gebyr, opkrævning
100043640989
I Inddrivelsesfordring23-06-2015 23-06-2015
28-072015
250,00
Inddrivelsesrenter
200039668486Inddrivelsesfordring
01-08-2015 10-11-2016
28-072015
88,70
Bortskaffelse affald husholdning
100043640990I Inddrivelsesfordring
20-01-2015 20-01-2015
28-072015
767,50
Inddrivelsesrenter
200040297358
Inddrivelsesfordring01-12-2015 10-11-2016
06-112015
123,53
100044367809
Inddrivelsesfordring
01-07-2015 31-12-2015
06-112015
1.393,29
lInddrivelsesrenter
I 200041978963
Inddrivelsesfordring
01-12-2015 10-11-2016
06-112015
0,89
I Rottebekæmpelse
100045077844
Inddrivelsesfordring01-07-2015 31-12-2015
06-1112015
10,11
Inddrivelsesrenter
200035604327
Inddrivelsesfordring
06-112015
123,53
husholdning
I Ejendomsskat
16/12/2016
I Inddrivelsesfordring
I
I 200030145254
01-12-2014 10-11-2016
I
01-12-2015 10-11-2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
I
222,65
1.309,45
IL
IL
(2--
69/109
Ejendomsskat
1
InddrivelsesfordrIng101-01-2015 30-06-2015
06-11-1.393,29
2015
06-11- 500,00
2015
Gebyr for ejendomsskat100038835735
Inddrivelsesfordring
04-03-2014 04-03-2014
InddrivelsesrenterI 200036186398
Inddrivelsesfordring
01-12-2015 110-11-2016
Rottebekæmpelse 100039553126
I Inddrivelsesfordring
01-01-2015 30-06-2015
I Inddrivelsesrenter200043063299
I Inddrivelsesfordring
01-12-2015 -11-11-
10-11-20162015
06-11-
2015
0,89
10,12
06-112015
22,17
Gebyr, opkrævningI 100047479355
Inddrivelsesfordring30-10-2015 -11-1130-10-20152015
250,00
I Inddrivelsesrenter200043063300
Inddrivelsesfordring01-12-2015 -11-1110-11-20162015
22,17
Gebyr, opkrævning
100047479356
Inddrivelsesfordring
28-09-2015 28-09-2015
11-112015
250,00
Inddriveisesrenter
200043063301
Inddrivelsesfordring
01-12-2015 -11-1110-11-20162015
68,05
Bortskaffelse affald husholdning.
100047479357
Inddrivelsesfordring
01-07-2015 31-12-2015
11-112015
767,50
Inddrivelsesrenter
200048086492
Inddrivelsesfordring
01-05-2016 10-11-2016
11-042016
24,85
Gebyr for tilsigelse
100053253221
Inddrivelsesfordring
11-04-2016 11-04-2016
11-042016
450,00
InddrIvelsesrenter
200049137782
Inddrivelsesfordring
01-06-2016 -17-0510-11-20162016
12,10
Gebyr, opkrævning
100054474051
Inddrivelsesfordring
25-04-2016 25-04-2016
17-052016
250,00
Inddrivelsesrenter
200049137783
Inddrivelsesfordring
01-06-2016 10-11-2016
17-052016
12,10
Gebyr, opkrævning
100054474052
Inddrivelsesfordring
23-03-2016 23-03-2016
17-052016
250,00
Inddrivelsesrenter
200047188655
Inddrivelsesfordring
01-09-2016 -,
10-11-2016
22-082016
0,28
Rottebekæmpelse
100052226979
Inddrivelsesfordring
01-01-2016 30-06-2016
22-082016
10,17
Gebyr for ejendomsskat
100052226980
Inddrivelsesfordring
03-03-2016 03-03-2016
22-082016
250,00
Inddrivelsesrenter
200045567832
Inddrivelsesfordring
01-09-2016 10-11-2016
22-082016
39,99
Ejendomsskat
100050527276
Inddrivelsesfordring
01-01-2016 30-06-2016
22-082016
1.420,42
Gebyr for ejendomsskat
100050527277
Inddrivelsesfordring
04-03-2015 04-03-2015
22-082016
500,00
100027114961
Inddrivelsesfordring
05-03-2013 02-04-2013
11-112014
6,21
Opkrævningsrenter,1100038835736
tidligere år
i
Inddrivelsesfordring
06-112015
92,38
03-11-2014
' Opkrævningsrenter,
, tidligere år
16/12/2016
1 100038835734
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
70/109
Opkrævningsrenter,
; tidligere år
100050527278
Inddrivelsesfordring
I 01-02-2015 -22-0802-11-20152016
98,26
lOpkrævningsrenter,
Itidligere år
I 100050961467
lInddrivelsesfordring
01-02-2016 -22-0801-03-20162016
14,20
Opkrævningsrenter,
tidligere år
1 100052226981
Inddrivelsesfondring
01-02-2016 -22-08I 01-03-20162016
0,10
Opkrævningsrenter,
I tidligere år
1 100053002627
I Inddrivelsesfordring
..
I 100053003291
I
I Inddrivelsesfordring
1
1
I Opkrævningsrenter,
tidligere ar
I 100054177549
1
i
Opkrævningsrenter,
tidligere år
02-03-2016 01-04-2016
22-082016
7,10
02-03-2016 01-04-2016
22-082016
0,05
I Inddrivelsesfordring
02-04-2016 02-05-2016
22-082016
7,10
I 100054177925
InddrivelsesfordrIng
02-04-2016 02-05-2016
22-082016
0,05
Opkrævningsrenter,
tidligere år
100055206650
Inddrivelsesfordring
03-05-2016 01-06-2016
22-082016
7,10
Opkrævningsrenter,
tidligere år
100055207015
InddrIvelsesfordring
03-05-2016 01-06-20162016
0,05
Opkrævningsrenter,
tidligere år
100056230608
Inddrivelsesfordring
02-06-2016 01-07-2016
22-082016
7,10
Opkrævningsrenter,
tidligere år
100056230874
Inddrivelsesfordring
02-06-2016 01-07-2016
22-082016
0,05
Opkrævningsrenter,
tidligere år
100057354594
Inddrivelsesfordring
02-07-2016 01-08-2016
22-082016
7,10
Opkrævningsrenter,
tidligere år
100057354866
Inddrivelsesfordring
02-07-2016 -22-0801-08-20162016
0,05
I Opkrævningsrenter,
I tidligere år
,
i
Restance i alt
14.448,96
RØD= Skat
GRØN = Kommune
SORT =-Renedjufs
16/12/2016
1_51k)a_sy_b
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
71/109
LRP
Advokat
Tim Haarbo
YDERLIGERE BILAG
TIL SALGSOPSTILLING
Adresse:
Løvenømsgade 17
8700 Horsens
Tlf. 79 25 30 00
mail©Irp.dk
www.Irp.dk
J.NR. 17-175901 -AS 6-161/2016
Journalnr.:
175901-INCA/MAJ
Dato:
09.12.2016
1 af 1
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
72/109
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Kort over vejforsyning
Vejtorsyning omkring matr.nr. 11, Vrold, Skanderborg Jorder
Oplysninger om vejforsyning er indhentet d. 4. november 2016.
Signaturforklaring vedr. vej-/stistatus:
Offentlig
Privat fælles
Privat/almen
Planlagt nedklassificering
Matrikel
Kortet viser med farvemarkering de veje og stier, som vejmyndigheden har registreret som værende hhv, offentlige, private fælles eller
private/almene. Status for veje/stier uden farvemarkering er ikke oplyst. Kontakt kommunen for oplysning om disse.
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
73/109
Danmarks Viilicrport
Data om miljøet r Danmark
'
Jordforureningsattest
Den 04-11-2016, kl. 09:55
Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige
landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord.
Attesten er baseret på en søgning om en specifik matrikel. I attesten bruges også begrebet "lokalitet, der kan
dække over flere matrikler eller eventuelt en mindre del af en matrikel. Der er flere oplysninger omkring
Lokaliteten, som ikke nødvendigvis også gælder for matriklen. Se derfor på kortmaterialet, hvor meget af
matriklen der berøres af lokaliteten.
Attestens kort er baseret på data fra Danmarks Area(information og Geodatastyrelsen. Ansvaret for de
registrerede data ligger hos regionen og kommunen, hvor den aktuelle matrikel er beliggende. Bemærk, at
denne attest omhandler alene oplysninger om jordforurening.
Der er søgt på følgende matrikel:
EjerlavsnavnVrold
Matrikelnummer11
Region
Region Midtjylland
Kommune Skanderborg Kommune
Kort
Placeringen af den søgte matrikel kan ses nedenfor (her kan de også se om der er jordforureninger i nærheden
af det søgte).
Udgået efter kortleegning
Udgået før luartisegning
•
Jordforurening. V2 - Region
•
Jordforurenung. - Region
Forureningsstatus
Matrikel status: Matriklen er ikke kortlagt.
Region Midtjylland har for nuværende ingen oplysninger om jordforurening på den pågældende matrikel.
Matriklen er ikke omfattet af områdeklassificering.
Danmarks MiljøportaL, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, 846d54de-9528-4ba5-9a23-63bd45cead57
www.miljoeportal.dk
Side 1 af 3
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
74/109
Danmarks Milidportal
Den 04-11-2016, kl. 09:55
Data om miljøet i Danmark
Kontaktoplysninger
egion Midtjylland
Adresse
Regionshuset Horsens, Emil Møllersgade 41, 8700 Horsens
Mail
Web
[email protected]
Bemærkning
www.jordmidt.dk
Man bør tillige danne en attest fra Region Midtjyllands hjemmeside da der her
findes oplysninger om lokaliteter, der er under sagsbehandling i forbindelse med
kortlægning. Disse lokaliteter kan først findes på Danmarks Miljøportal når der er
truffet afgørelse om kortlægning.
Skanderborg Kommune
Adresse
Knudsvej 34 I 8680 Ry
Mail
Web
[email protected]
Bemærkning
http://www.skanderborg.dk/Default.aspx?1D=1085
Hvis din grund ikke er omfattet at områdeklassificering i denne attest, kan det
skyldes at din kommune endnu ikke har gjort data tilgængelige på Danmarks
Miljøportal eller at data ikke er opdateret.
Bilag
Jordforurening, V.1
Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 1 (V1), hvis der er tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter på
arealet eller aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde til jordforurening på arealet.
Jordforurening, V2
Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 2 (V2), hvis der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at
det med høj grad at sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening at en sådan art og
koncentration,
Nuancering
Nuancering af kortlægning på V2, på baggrund af den risiko, den kortlagte forurening udgør eller kan udgøre for den
aktuelle anvendelse til boligformål
Udgået Efter Kortlægning
Forureninger, som har været kortlagt på vidensniveau 1 eller 2, men som er udgået at kortlægningen
Udgået Før Kortlægning
Lokaliteter, hvor der er foretaget en oprensning så de ikke bliver kortlagt som forurenet (V2). Desuden findes der
lokaliteter i denne kategori, hvor det har været vurderet om de skulle kortlægges som mulig forurenet (V1) men hvor
lokaliteten frikendes på baggrund af de historiske oplysninger.
Om rådeklassificering
Område, hvor jorden antages at være lettere forurenet, udpeget jf. jordforureningslovens S 50a. Byzone klassificeres
som udgangspunktet som område, hvor jorden antages at være lettere forurenet. Oplysning om områdeklassificering
stammer fra en tegning af matriklen på kort. I enkelte til fælde kan unøjagtigheder i matrikeltegningen overlappe en
Danmarks Miljøportal, Haraldsgade 53, 2100 København Ø,846d54de-9528-4ba5-9a23-63bd45cead57
www.nniljoeportal.dk
Side 2 af 3
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
75/109
Danmarks Miljdportal
Den 04-11-2016, kl. 09:55
Danr-lrk
MIMI] rnaurket ug pavince Inrorrnauuner nerpa. ueruuover er uei en kenut. prooternsutung, dL [mummer sorn grienser op
til et områdeklassificeret areal fejlagtigt fremgår som områdeklassificeret. Danmarks Miljøportal arbejder i øjeblikket
på at få rettet op dette. Hvis attesten indeholder oplysning om områdeklassificering, inkl. analysefrie områder, som
forekommer ukorrekt, så kan du få et overblik over matriklen på http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/.
Ellers kan den aktuelle kommune kontaktes.
Danmarks Miljøportal, Haraldsgade 53, 2100 København ø,846d54de-9528-4ba5-9a23-63bd45cead57
www.miljoeportal.dk
Side 3 af 3
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
76/109
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Rapport købt 4/11 2016
Rapport færdig 4/11 2016
For ejendommen
Eskebækparken 10, ST TH, 8660
Skanderborg
Ejendommens adresse.
Eskebækparken 10, ST TH, 8660 Skanderborg
Matr.nr
11 Vrold, Skanderborg Jorder
Grundareal
13431 rri2
Ejendomsnummer
018874
Kommune.
SKANDERBORG KOMMUNE
Ejerlejlighedsnummer 3
Ejendomstype•
Ejerlejlighed
Ejerforhold. Privatpersoner eller interessentskab
Enhedens samlede areal.
93 m'
Anvendelse. Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem
enhederne)).
Antal værelser
4
Antal samlet fast ejendomme.
1
Detaljeret information om omfattede matrikelnumre
Matr.nr. 11 Vrold, Skanderborg Jorder
••••••••••••••••••••.....
ERHVERVSSTYRELSEN
16/12/2016
Rapport-ID: 135047ba-ece4-49cO-8c52-91)834cc55ff9
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
77/109
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Indhold
Dette afsnit indeholder alle svar i ejendomsrapporten.
Resumé
Eskebækparken 10, ST
TH
8660 Skanderborg
Rapport købt 4/11 2016
Rapport færdig 4/11 2016
3
Uddybning af enkelte svar
Økonomi Ejendomsskat (grundskyld) Ejendoms- og grundværdi
Forfalden gæld til kommunen
Huslejenævnssager
Planer 6
6
6
7
8
9
9
9
10
13
Zonestatus
Lokalplaner
Kommuneplaner Varmeforsyning Vand
Aktuelle afløbsforhold
Aktuel vandforsyning
Spildevandsforhold
Grundvand - Drikkevandsinteresser
Bygge- og beskyttelseslinjer Skovbyggelinjer
Om ejendomsdatarapporten
Generelt om ejendomsdatarapporten
Ordforklaring - ejendomsoplysninger 15
15
15
15
17
17
17
19
19
19
Følgende bilag kan hentes:
•
•
•
•
•
•
•
BBR-meddelelsen
Energimærkning
Ejendomsskattebillet
Vurderingsmeddelelse
Forfalden gæld til kommunen
Vejforsyning
Jordforureningsattest
Side 2 at 23
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
78/109
Resum
EJENDOMS
DATA
RAPPORTBygninger
BBR-meddelelsen
Eskebækparken 10, STFindes der en BBR-meddelelse for ejendommen'?
TH
Oplysninger er indhentet d. 4. november 2016
8660 Skanderborg
Rapport købt 4/11 2016
Rapport feardlg 4/11 2016
Energimærkning
Hvad er ejendommens energimærke?
Oplysninger er indhentet d. 4. november 2016
Ja, se bilag
Se energimærkerapporten
Tilstandsrapport
Findes der en tilstandsrapport for ejendommen'?
Oplysninger er indhentet d. 4. november 2016
Elinstallationsrapport
Findes der en elinstallationsrapport for ejendommen'?
Oplysninger er indhentet d. 4. november 2016
Nej
Nej
Byggesag
Er der igangværende byggesag for ejendommen'?
Oplysninger er indhentet d. 4. november 2016
Nej
l3yggeskadeforsikrIng
Er der bygninger på ejendommen, som er dækket af byggeskadeforsikring?
Oplysninger er indhentet d. 4. november 2016
Nej
Olietanke
Er der registreret oplysninger om olietanke på ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 4. november 2016
Nej
Fredede bygninger
Er der registreret fredede bygninger på ejendommen'?
Oplysninger er indhentet d. 4. november 2016
Nej
Økonomi
Ejendomsskat (grundskyld)
Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen'?
Oplysninger er indhentet d. 4. november 2016
Statstilskud efter stormfald
Giver staten tilskud til oprydning eller gentilplantning af skov efter stormfald'?
Oplysninger er indhentet d. 4. november 2016
2.787 kr.
Nej
Ejendomsskattebillet
Findes der en ejendomsskattebillet for ejendommen'?
Oplysninger er indhentet d. 4. november 2016
Ja, se bilag
Qendoms- og grundværdi
Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering?
Oplysninger er indhentet d. 4. november 2016
820.000 kr.
Vurderingsmeddelelse
Findes der en vurderingsmeddelelse for ejendommen'?
Oplysninger er indhentet d. 4. november 2016
Ja, se bilag
Forfalden gæld til kommunen
Er der utinglyste gældsposter/garantier/restancer til kommunen, der hæfter på ejendommen og dermed
overtages af køberen'?
Ja, se bilag
Oplysninger er indhentet d. 4. november 2016
Bernærle Som udgangspunkt omfatter oplysningen ikke forbinsberettlget gæld til forsynIngsselskaber.
Huslejeneevnssager
Er der registreret en eller flere huslejenævnsager eller ankenævnsager for ejendommen'?
Oplysninger er indhentet d. 4. november 2016
Arbejderbolig
Er ejendommen betegnet som arbejderbolig'?
Oplysninger er indhentet d. 4. november 2016
la
Nej
Jordrente
Side 3 af 23
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
79/109
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Eskebækparken 10, ST
TH
8660 Skanderborg
Rapport købt 4/11 2016
Rapport færdig 4/11 2016
Er ejendommen pålagt jorclrenteforpligtelse?
Oplysninger er indhentet d. 4. november 2016
Nej
Planer
Zonestatus
Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 4. november 2016
Byzone
Lokalplaner
Foreligger der lokalplaner eller lokalplanforslag for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 4. november 2016
Ja
Kommuneplaner
Kommuneplaner
Oplysninger er indhentet d. 4. november 2016
Ja
Varmeforsyning
Er der mulighed for kollektiv varmeforsyning eller er der forsyningsforbud?
Oplysninger er indhentet d. 4. november 2016
Ja
Vejforsyning
Hvad er vejstatus for vejene i området omkring ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 4. november 2016
Se bilag.
Hovedstadsområdets transportkorridorer
Er det registreret, at ejendommen er helt eller delvist beliggende indenfor hovedstadsområdets
transportkorridorer?
Nej
Oplysninger er indhentet d. 4. november 2016
Vand
Aktuelle afløbsforhold
Hvilke afløbsforhold er der registreret for ejendommen?.. Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Oplysninger er indhentet d. 4. november 2016
Aktuel vandforsyning
Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen?. Alment vandforsyningsanlæg (tidligere
offentligt)
Oplysninger er indhentet d. 4. november 2016
Påbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlaeg på ejendommen
Findes der på ejendommen vandindvindingsanlæg/-boringer, hvortil der er udstedt påbud eller givet
kogeanbefaling?
Nej
Oplysninger er indhentet d. 4. november 2016
Spildevandsforhold
Er der på ejendommen registreret oplysninger vedr. spildevandsforhold?
Oplysninger er indhentet d. 4. november 2016
Ja
Grundvand - Drikkevandsinteresser
Er ejendommen beliggende i et område med drikkevandsinteresser?
Oplysninger er indhentet d. 4. november 2016
Ja
Grundvand - Følsomme indvindingsområder
Er ejendommen beliggende i et følsomt indvindingsområde?
Oplysninger er indhentet d. 4. november 2016
Nej
Jordforurening
Jordforureningsattest
Findes der jordforureningsattest for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 4. november 2016
Ja, se bilag
Lettere jorctforurening
Er ejendommen beliggende i et område klassificeret som lettere forurenet?
Oplysninger er indhentet d. 4. november 2016
Påbud ht. jordforureningsloven
Er der på ejendommen registreret påbud iht. jordforureningsloven i arealinformationssystemet
(DAI)?
Oplysninger er indhentet d. 4. november 2016
Nej
Nej
Natur, skov og landbrug
Side 4 at 23
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
80/109
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Eskebækparken 10, ST
TH
8660 Skanderborg
Rapport købt 4/11 2016
Rapport færdig 4/11 2016
Fredskov
Er ejendommen pålagt fredskovspligt?
Oplysninger er indhentet d. 4. november 2016
Nej
Majoratsskov
Er der noteret majoratsskov på ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 4. november 2016
Nej
Beskyttet natur
Er der beskyttede naturtyper eller beskyttede vandløb på ejendommen?
Nej
Oplysninger er indhentet d. 4. november 2016
De faktiske forhold på arealet afgør, om det er beskyttet eller ej. Registreringen er derfor vejledende. Se appendix for
yderligere Information.
Internationale naturbeskyttelsesområder
Er der arealer, der er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde på ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 4. november 2016
Nej
Landbrugspligt
Er ejendommen pålagt landbrugspligt?
Oplysninger er indhentet d. 4. november 2016
Nej
Naturperler
Er der arealer, der er udpeget som naturperler på ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 4. november 2016
Nej
Bygge- og beskyttelseslinjer
Skovbyggelinjer
Er ejendommen beliggende indenfor en skovbyggelinje?
Oplysninger ør indhentet d. 4. november 2016
Ja
Sø- og åbeskyttelseslinjer
Er ejendommen beliggende indenfor en sø- eller åbeskyttelseslinje?
Oplysninger er indhentet d. 4. november 2016
Nej
Kirkebyggelinjer
Er ejendommen beliggende indenfor en kirkebyggelinje?
Oplysninger er indhentet d. 4. november 2016
Nej
Klitfredningsfinje
Er ejendommen beliggende indenfor en klitfredningslinje?
Oplysninger er indhentet d. 4. november 2016
Nej
Strandbeskyttelseslinje
Er ejendommen beliggende indenfor en strandbeskyttelseslinje?
Oplysninger er indhentet d. 4. november 2016
Nej
Beskyttede sten- og jorddiger
Er der beskyttede sten- eller jorddiger på ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 4. november 2016
Nej
Side 5 af 23
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
81/109
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Eskebækparken 10, ST
TH
8660 Skanderborg
Rapport købt 4/11 2016
Rapport faarcig 4/11 2016
Økonomi
Ejendomsskat (grundskyld)
Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen? 2.787 kr.
Ejendomsskat opkræves af kommunen. Grundskylden beregnes som en promillesats af den
laveste af de to seneste grundværdiansættelser. Promillesatsen varierer afhængig af
kommunen. Derudover kan der i den samlede ejendomsskat indgå grundskyld vedr.
stuehuse og landbrug samt forskellige dækningsbidrag. BEMÆRK: Hvis
vurderingsejendommen består af arealer beliggende i flere kommuner, skal der for at få et
fuldstændigt overblik også bestilles ejendomsdatarapporter for opkrævningsejendommene i
de øvrige kommuner.
Skatteår 2016
Kommune
SKANDERBORG KOMMUNE
Grundskyld
2.786,58 kr.
Grundskyld af værdi af skovbrug/landbrug
0 kr.
Grundskyld af værdi af stuehus
0 kr.
Dækningsafgift, erhvervsejendomme
0 kr.
Dækningsafgift at forskelsværdi
0 kr.
Dækningsafgift af grundværdi
0 kr.
Dækningsafgift af grundværdi (statsejendomme)
Skat ialt
0 kr.
2.786,58 kr.
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed
Kommunen
Økonomi
Ejendoms- og grundværdi
Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering?
820.000 kr.
Ejendomsvurderingen er et skøn, hvor SKAT fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og evt.
fradrag for forbedringer. Ejendomsvurderingen har betydning for
ejendomsskatter(ejendomsværdiskat og kommunal ejendomsskat). Vurdering er hidtil sket
hvert andet år, men ejendomsvurderingssystemet er under omlægning. Indtil der kommer nyt
ejendomsvurderingssystem, bruger SKAT 2011-vurderingen nedsat med 21,5 procent for
private ejendomme. For erhvervsejendomme bruges vurderingen fra 2014.
Vurderingsår
2015
Dato for seneste vurdering eller ændring
01-10-2015
Ejendomsværdi
820.000 kr.
Grundværdi
112.700 kr.
Fradrag
0 kr.
Stuehus grundværdi
0 kr.
Stuehusværdi
0 kr.
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed
Kontaktoplysninger - forklaring
Det lokale skattecenter
Du kan se adressen for det lokale skattecenter på
vurderingsmeddelelsen.
http://www.skat.dk/
www adresse
Økonomi
Side 6 af 23
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
82/109
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Forfalden gæld til kommunen
Er der utinglyste gældsposter/garantier/restancer til kommunen, der hæfter på
Eskebækparken 10, STejendommen og dermed overtages af køberen?
TH
Bemærk: Som udgangspunkt omfatter oplysningen ikke fortrinsberettiget gæld til
8660 Skanderborg forsyningsselskaber."
Rapport købt 4/11 2016
Rapport færdig 4/11 2016
Ja
Her angiver kommunen, om der til kommunen er utinglyste gældsposter, der hæfter på
ejendommen og dermed overtages af en eventuel køber. BEMÆRK: Hvis
vurderingsejendommen består af arealer beliggende i flere kommuner, skal der for at få et
fuldstændigt overblik også bestilles ejendomsdatarapporter for opkrævningsejendommene
de øvrige kommuner. Ved tvangsauktion: Der tages forbehold for
yderligere fortrinsberettigede restancer samt omkostninger, der måtte tilskrives i kommunens
delpftorsystem i perioden frem til auktionsdagen (eksempelvis
ejendomsskattebillet, rykkergebyrer mv.) Ved tvangsauktion i fremtidigt kalenderår bør
rapporten fornys efter nytår. Hvis fornyelsen ikke indeholder ejendommens gældsposter fra
den nye ejendomsskattebillet, bør kommunen kontaktes. Vedr. beløb sendt til inddrivelse hos
SKAT: Der tages forbehold for evt. inddrivelsesomkostninger, der hæfter på ejendommen.
Inddrivelsesomkostninger kan kun indhentes ved kontakt til SKAT lnddrivelse.
Er der forfalden gæld på ejendommen?
la
Forfalden gæld ialt 10.041,11 kr
Gælden er opgjort pr.
06-01-2017
Den ved rapportbestillingen oplyste tvangsauktionsdato
06-01-2017
Der er renter, der er overført til ESR og derfor ikke er medtaget lopgørelsen
Forfalden gæld bilag
Nej
Se bilag
Gældsposter vedrørende: Rottebekæmpelse
Krav i alt vedrørende denne gældstype
60,88 kr
Gældsposter vedrørende: Ejendomsskat
Krav i alt vedrørende denne gældstype
8.192,05 kr
Gældsposter vedrørende: Gebyr ejendomsskat
Kravialt vedrørende denne gældstype
1.000,00 kr
Gældsposter vedrørende: Rente ejendomsskat
Kravialt vedrørende denne gældstype
196,85 kr
Gældsposter vedrørende: Gebyr
Krav i alt vedrørende denne gældstype
500,00 kr
Gældsposter vedrørende: Renter
Krav i alt vedrørende denne gældstype
91,33 kr
Gældsposter vedrørende: Hvilende vejgæld
Krav i alt vedrørende denne gældstype
0 kr
Gældsposter vedrørende: Hvilende kloakgæld
Krav i alt vedrørende denne gældstype
0 kr
Gældsposter vedrørende: Lån over 95% af skadesløsbrev
Krav i alt vedrørende denne gældstype
0 kr
Side 7 at 23
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
83/109
EJENDOMS
Gældsposter vedrørende: Renter - lån til ejendomsskat
DATA
RAPPORTKrav i alt vedrørende denne gældstype
Eskebækparken 10, STGældsposter vedrørende: Skorsten, Skanderborg, Hørning
TH
Krav i alt vedrørende denne gældstype
8660 Skanderborg
Rapport købt 4/11 2016
Rapport fa.rcfig 4/11 2016
0 kr
0 kr
Gældsposter vedrørende: Skorsten, Galten, Ry m.fl.
Krav i alt vedrørende denne gældstype
0 kr
Gældsposter vedrørende: Pumpelagsbidrag
Krav i alt vedrørende denne gældstype
0 kr
Gældsposter vedrørende: Pumpe-/Vandløbsbidrag
Krav i alt vedrørende denne gældstype
0 kr
Gældsposter vedrørende: Renter - Lov 1605
Krav i alt vedrørende denne gældstype
0 kr
Gældsposter vedrørende: Rentegodtgørelse
Krav i all vedrørende denne gældstype
0 kr
Gældsposter vedrørende: Byggesagsgebyr
Krav i alt vedrørende denne gældstype
0 kr
Gældsposter vedrørende: Hegnssyn
Krav i alt vedrørende denne gældstype
0 kr
Gældsposter vedrørende: Regningskrav med fortrinsret
Krav i alt vedrørende denne oældstvoe
0 kr
Gældsposter vedrørende: Regningskrav med fortrinsret
Krav i aft vedrørende denne gældstype
0 kr
Gældsposter vedrørende: Tinglysning
Krav i alt vedrørende denne gældstype
Økonomi
0 kr
Huslejenævnssager
Er der registreret en eller flere huslejenævnsager eller ankenævnsager for
ejendommen?
Ja
I alle kommuner findes et huslejenævn, som afgør de tvister, der opstår imellem lejere og
udlejere I private lejeboliger. Nævnet skal indberette sager til Nævnsdatabasen.
Indberetningen omfatter sager, som modtages i nævnet den 1. september 2012 og senere.
Der kan være tale om verserende og/eller afgjorte sager om fx huslejens størrelse.
Sag:
Løbenummer
35507
Dato for indbringelse
28-10-2014
Dato for afgørelse
09-12-2014
Side 8 af 23
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
84/109
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Er sagen registreret på moderejendommen alene
Kontaktoplysninger
Huslejenævnet kommunen.
Administrativ myndighed
Eskebækparken 10, ST
TH
8660 Skanderborg
Ja
Planer
Rapport købt 4/11 2016
Rapport færdig 4/11 2016
Zonestatus
Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen? Byzone
Landet er opdelt i 3 zoner: by- og landzoner og sommerhusområder. Der gælder forskellige
regler alt afhængig af hvilken zone, der er tale om. Hvilke arealer, der er by- eller landzone og
sommerhusområder fremgår af planlovens § 34.
Zonestatus: Byzone
Matr.nr. 11 Vrold, Skanderborg Jorder
Andel af matrikel dækket af zonen 100 9ki
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed
Kontaktoplysninger - forklaring
Planer
Kommunalbestyrelsen
Kontakt egen kommune
Lokalplaner
Foreligger der lokalplaner eller lokalplanforslag for ejendommen? ja
Bemærk, at oplysningen er opdelt i forslag til og vedtagne Lokalplaner, Temalokalplaner,
Lokalplaner for delområder og Temalokalplaner for delområder.
Lokalplaner, vedtagne
Lokalplaner indeholder detaljerede og bindende bestemmelser for, hvordan et bestemt,
afgrænset område må benyttes eller et projekt konkret skal udføres.
Lokalplan: for et areal ved Vroldvej i Skanderborg Kommune
Planens navn
for et areal ved Vroldvej i Skanderborg Kommune
Plannummer
BP 1 , - Skanderborg
Kommune Skanderborg
Planstatus Vedtaget
Dato for offentliggørelse at planforslag
24-12-1910
Dato for vedtagelse af plan
21-10-1%4
Generel anvendelse
Boligområde •
Specifik anvendelse
Etagebolig
Planzone
Byzone
Link til plandokument Link
Matr.nr. 11 Vrold, Skanderborg Jorder
Andel af matrikel dækket at plan
100 9,6
Side 9 at 23
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
85/109
EJENDOMS
Kontaktoplysninger
DATA
RAPPORTAdministrativ myndighed
Eskebækparken 10, ST
TH
8660 Skanderborg
Rapport købt 4/11 2016
Rapport færrig 4/11 2016
Kommunen
Lokalplaner, forslag
Se forklaring under "Lokalplaner, vedtagne"
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed
Kommunen
Lokalplaner for delområder, vedtagne
En lokalplan for delområde er en underopdeling af en lokalplan. Der kan fx være overordnede
rammer i lokalplanen, mens lokalplanen for delområdet udlægger mere detaljerede rammer.
Se iøvrigt "Lokalplaner, vedtagne".
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed
Kommunen
Lokalplaner for delområder, forslag
Se forklaring under "Lokalplaner for delområder, vedtagne"
Temalokalplaner, vedtagne
Se forklaring under "Lokalplaner, vedtagne"
Temalokalplaner, forslag
Se forklaring under "Lokalplaner, vedtagne"
Temalokalplaner for delområder, vedtagne
Se forklaring under 'Lokalplaner for delområder, vedtagne "
Temalokalplaner for delområder, forslag
Se forklaring under 'Lokalplaner for delområder, vedtagne "
Planer
Kommuneplaner
Kommuneplaner ja
Kommuneplaner, forslag
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Kommuneplan: Kommuneplan 2016
Planens navn
Kommuneplan 2016
Kommune
Skanderborg
Planstatus
Forslag
Dato for offentliggørelse af planforslag
25-05-2016
Dato for start på offentliggørelsesperioden
06-06-2016
Dato for slut på offentliggørelsesperioden
26-08-2016
Side 10 af 23
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
86/109
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Eskebækparken 10, ST
TH
8660 Skanderborg
Rapport købt 4/11 2016
Rapport færdig 4/11 2016
Link til plandokument
Link
Kommuneplaner, vedtagne
Kommunerne skal efter planloven opretholde og vedligeholde
kommuneplanen. Kommuneplanen omfatter en periode på 12 år og fastlægger de
overordnede mål og retningslinjer for den enkelte kommunes udvikling, både i byerne og i det
åbne land. Kommunalbestyrelsen skal løbende revidere kommuneplanen. Kommuneplanen
udgør rammen for udarbejdelse af lokalplaner og er grundlag for behandling af en række
sager, herunder den konkrete administration i det åbne land og ansøgninger om
byggetilladelse. Kommuneplaner har delvis retsvirkning. idet de fastsætter
rammebestemmelserne for delområdeme og som hovedregel angiver: - arealets overordnede
anvendelse - bebyggelsesprocent - bebyggelsens største højde - og andre særlige hensyn fx bygningsbevaringshensyn
Kommuneplan: Kommuneplan 2013
Planens navn
Kommuneplan 201 3
Kommune
Skanderborg
Planstatus
Vedtaget
Dato for vedtagelse af plan
24-04-2 01 3
Dato for ikrafttrædelse af plan
1 0-0 6-2 01 3
Link til plandokument
Link
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed
Kontaktoplysninger - forklaring
Adresse
Telefonnummer
Emailadresse
www adresse
Kommunen
Planloven forvaltes i Erhvervsstyrelsen. Vedrørende driften
af PlansystemDK kontaktes systemets hotline på
[email protected] eller telefon 7254 4804.
Langelinie Alle 17, 21 København Ø
3529 1000
[email protected]
https://erhvervsstyrelsen.dk/
Temakommuneplanramme, forslag
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne'
Temakommuneplanramme, vedtaget
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Temakommuneplantillæg, forslag
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Temakommuneplantillæg, vedtaget
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Kommuneplanramme, forslag
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Kommuneplan: Korsvejen og Eskebæk-kvarteret
Planens navn
Korsvejen og Eskebæk-kvarteret
Plannummer
10.B.06
Kommuneplanid på den kommuneplan, rammen vedrører
Kommune
3156907
Skanderborg
Side 11 at 23
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
87/109
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Eskebækparken 10, ST
TH
8660 Skanderborg
Rapport købt 4/11 2016
Rapport fearclig 4/11 2016
Navn på plandistrikt Skanderborg
Planstatus
Forslag
Dato for offentliggørelse af planforslag
25-05-2016
Dato for start på offentliggørelsesperioden
06-06-2016
Dato for slut på offentliggørelsesperioden
26-08-2016
Generel anvendelse
Boligområde
Specifik anvendelse
Blandet byområde
Planzone
Byzone
Fremtidig planzone
Byzone
Notat om generel anvendelse
Tæt-lav-, åben-lav- og etageboligformål
Notat om områdeanvendelsenlnden for området kan det etableres institutioner til betjening af området.
Notat om bebyggelse... Bebyggelsesprocent: åben-lav maks. 30%, tæt-lav maks, 40%, etagebebyggelse
maks. 60% og anden bebyggelse maks 45%.Etageantal maks. 1,5 etager for åben-lav og tæt-lav og 2,5
etager for etagebebyggelseBygningshøjde maks. 12 m.
Notat om infrastruktur Parkeringskravet fastsættes efter Skanderborg Kommunes gældende
parkeringsnorm.
Notat, andet Værdifulde bygninger med middel eller høj bevaringsværdi skai søges bevaret.
Rammeområdet er berørt af planprincipper, se kommuneplanens hovedstruktur. Værdifulde vådområder og
vandområder skal søges bevaret
Link til plandokument Link
Matr.nr. 11 Vrold, Skanderborg Jorder
Andel af matrikel dækket af plan
100 %
Kommuneplanramme, vedtaget
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Kommuneplan: Korsvejen og Eskebæk-kvarteret
Planens navn Korsvejen og Eskebæk-kvarteret
Plannummer
10.B.06
Kommuneplanid på den kommuneplan, rammen vedrører
1472440
Kommune
Skanderborg
Navn på plandistrikt Skanderborg
Planstatus Vedtaget
Dato for vedtagelse af plan
24-04-2013
Generel anvendelse
Boligområde
Specifik anvendelse
Blandet byområde
Planzone
Byzone
Fremtidig planzone Byzone
Notat om generel anvendelse... Tæt-lav-, åben-lav- og etageboligformål samt mindre butiksareal samlet
under 1000 m2
Notat om områdeanvendelsenlnden for området kan det etableres institutioner til betjening af området.
Notat om bebyggelse Bebyggelsesprocent åben-lav 30, tæt-lav 40, etageboliger 60 og anden
bebyggelse 45. Maks etageantal for åben-lav og tæt-lav bebyggelse 1,5 etage, 2,5 etage for
etagebebyggelse. Maks. bygningshøjde 12 m.
Notat om ophold Friarealer og stier skal fastholdes og styrkes.
Notat om infrastruktur Aben-lav - 2 p-pladser pr. bolig, tæt-lav 1,5 p-plads pr. bolig, etageboliger på
mindre end 80 m2 ? 1 p-plads pr. bolig, etageboliger på 80 m2 og mere? 2 p-pladser pr. bolig, daginstitutioner
Side 12 af 23
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
88/109
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Eskebaakparken 10, ST
TH
8660 Skanderborg
Rapport købt 4/11 2016
Rapport færg 4/11 2016
- Parkeringskravet fastsættes individuelt efter kommunens vurdering, Link til P-normen: http://
www.skanderborg.dk/nsmk
Notat om lokalplan Inden for området skal det sikres, at vejledende grænseværdier for vej- og
jernbanestøj samt vibrationer fra jernbanen kan overholdes. Se flere oplysninger her: www.skanderborg.dk/
nsmk Ved udarbejdelse at lokalplaner skal det sikres, at der ikke er bestemmelser, der strider mod
kommuneplanens retningslinier og arealudpegninger. Planlægningen skal også ske under hensyn til de
begrænsninger, der følger at bl.a. naturbeskyttelseslovens bestemmelser om beskyttet natur, bygge- og
beskyttelseslinier, fredninger, lov om jordforurening m.v. samt de begrænsninger, der følger af den regionale
udviklingsplan, statens vand- og naturplaner m.v.
Notat, andet Værdifulde bygninger med middel bevaringsværdi skal søges bevaret. Værdifulde
vådområder og vandområder skal søges bevaret.
Link til plandokument Link
Matr.nr. 11 Vrold, Skanderborg Jorder
Andel af matrikel dækket af plan
100%
Kommuneplanstrategi, forslag
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Kommuneplanstrategi, vedtaget
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Kommuneplan: Byrådets udviklingsstrategi 2014 - 2017
Planens navn
Byrådets udviklingsstrategi 2014- 2017
Kommune
Skanderborg
Planstatus
Vedtaget
Omfang af revision
Fuld revison
Dato for vedtagelse af plan
29-10-2014
Dato for ikrafttrædelse af plan 18-11-2014
Link til plandokument Link
Kommuneplantillæg, forslag
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Kommuneplantillæg, vedtaget
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Kommuneplantillæg, vvm, forslag
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Kommuneplantillæg, vvm, vedtaget
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Planer
Varmeforsyning
Er der mulighed for kollektiv varmeforsyning eller er der forsyningsforbud?
ja
Bemærk, at oplysningen er opdelt i hhv. Forsyningsområde, Område med forsyningsforbud
samt Område med tilslutningspligt. Aktuel varmeforsyning kan ses af BBR meddelelsen.
Side 13 at 23
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
89/109
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Eskebækparken 10, ST
TH
8660 Skanderborg
Rapport købt 4/11 2016
Forsyningsområde, vedtaget
Et forsyningsområde er et område, som af kommunalbestyrelsen er godkendt til kollektiv
varmeforsyning, dvs, fjernvarme eller individuel naturgasforsyning (også kaldt:
forsyningsform). Oplysningen angiver, hvilken forsyningsform, der er til rådighed for området.
Hvis området ikke er udlagt til kollektiv varmeforsyning, har bygninger i området typisk
individuelle opvarmningsformer, såsom oliefyr eller varmepumpe.
Er matrikelnummeret beliggende i et forsyningsområde'?
Ja
Rapport færdig 4/11 2016
Varmeforsyning: Skanderborg - Vrold - Fjernvarme
Navn på forsyningsområde
Skanderborg - Vrold
Forsyningsform
Fjernvarme
Forsyningsselskab SKANDERBORG FJERNVARMECENTRAL
Matr.nr. 11 Vrold, Skanderborg Jorder
Andel af matrikelnummeret, der er dækket af planen
100 %
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed
Kontaktoplysninger - forklaring
Kommunen
Kontakt egen kommune
Område med forsyningsforbud, vedtaget
Hvis det skønnes nødvendigt for gennemførelse af varmeplanlægningen, kan kommunen
bestemme, at nærmere angivne opvarmningssystemer ikke må etableres i eksisterende eller
ny bebyggelse inden for et afgrænset geografisk område. Sådanne forsyningsforbud
foretages typisk i områder, der er eller vil blive udlagt til kollektiv
varmeforsyning. Kommunalbestyrelsen kan give dispensation fra forsyningsforbuddet. Evt.
dispensationer fremgår ikke af denne registrering.
Er matriklen beliggende i et område med forsyningsforbud'?
la
Varmeforsyning: Skanderborg Kommune - El
Navn på område med forsyningsforbud
Skanderborg Kommune
Hvilke opvarrnningsformer er der forbud mod'?
El
Matr.nr. 11 Vrold, Skanderborg Jorder
Andel af matrikelnummeret, der er dækket af planen
100%
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed
Kommunen
Område med tilslutningspligt, vedtaget
Kommunalbestyrelsen kan enten via et tilslutningsprojekt, som er reguleret 1
varmeforsyningsloven, eller en lokalplan, som er reguleret i planloven, pålægge tilslutningseller forblivelsespligt til den kollektive varmeforsyning i området.
Er matriklen beliggende i et område med tilslutningspligt eller forblivelsespligt9
ja
Varmeforsyning: Skanderborg Vrold - Projektforslag Skanderborg Kommune Samlet varme- og tilslutnings/forblivelsesprojekt
Navn på område med tilslutningspligt Skanderborg Vrold - Projektforslag Skanderborg Kommune
Type af tilslutningspligt Forblivelsespligt for allerede tilsluttet bebyggelse og tilslutningspligt ny
bebyggelse
Tilslutningspligt i henhold til
Samlet varme- og tilslutnings/forblivelsesprojekt
Side 14 af 23
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
90/109
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Dato for beslutning
19850602
Matr.nr. 11 Vrold, Skanderborg Jorder
Andel af matrikelnummeret, der er dækket af planen
Eskebækparken 101 ST
TH
8660 Skanderborg
100 %
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed
Kommunen
Rapport købt 4/11 2016
Rapport færdig 4/11 2016
Vand
Aktuelle afløbsforhold
Hvilke afløbsforhold er der registreret for ejendommen?. ..Afløb til spildevandsforsyningens
renseanlæg
For alle bebyggede ejendomme skal det oplyses, hvordan spildevand og regnvand bortledes.
Der skelnes overordnet mellem om ejendommen er beliggende i eller udenfor et kloakeret
område. Bebyggede ejendomme, der er beliggende let kloakeret område kan inddeles efter
om ejendommen ligger i et område, hvor regnvand (overlladevandet fra tage og befæstede
arealer) og spildevand (køkken, toilet og bad mv.) ledes til to separate rørsystemer eller om alt
bortledes i et og samme rørsystem. Bebyggede ejendomme, der er beliggende udenfor et
kloakeret område eller er udtrådt af kloakfællesskab, kan inddeles efter den måde
spildevandet behandles.
Matr.nr. 11 Vrold, Skanderborg jorder
Afløbsforhold
Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed
Kommunen
Vand
Aktuel vandforsyning
Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen?
Alment
vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)
Oplysningen viser hvilken form for vandforsyning en ejendom er tilkoblet, fx alment eller privat
alment vandforsyningsanlæg, brønd, vandindvindingsanlæg (egen boring), ikke alment
vandforsyningsanlæg eller blandet vandforsyning.
Matr.nr. 11 Vrold, Skanderborg jorder
Vandforsyning
Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed
Kommunen
Vand
Spildevandsforhold
Er der på ejendommen registreret oplysninger vedr. spildevandsforhold?
Spildevandsforhold for ejendommen
Hvis kommunen har givet påbud eller tilladelser vedr. spildevandsforhold for ejendommen, vil
de fremgå her.
Side 15 at 23
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
91/109
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Eskebækparken 10, ST
TH
8660 Skanderborg
Rapport købt 4/11 2016
Rapport færdig 4/11 2016
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed
Kommunen
Kloakopland, vedtaget
Kloakoplande indeholder oplysninger om nuværende kloakering samt eventuelt planlagt
ændring heraf. Kloakoplande må ikke være i strid med kommuneplaner og vandplaner.
Er matrikelnummeret beliggende indenfor et kloakopland9
ja
Spildevandsplan: 2.4 - Fælleskloakeret (spildevand og overfladevand løber i
samme ledning)
Navn på område med kloakopland
2.4
Eksisterende kloaktype Fælleskloakeret (spildevand og overfladevand løber i samme ledning)
Er der planlagt ændringer af kloakeringen i forhold til den eksisterende kloakering i det område, hvor
ejendommen er beliggende'?
Nej
Matr.nr. 11 Vrold, Skanderborg Jorder
Andel af matrikelnummeret, der er dækket af planen
100 %
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed
Kommunen
Kloakopland, forslag
Kloakoplande forslag indeholder oplysninger om forslag til kloakering.
Er matrikelnummeret beliggende indenfor et forslag til k10ak0p1and9
Nej
Udtræden af spildevandsforsyning, vedtaget
Som udgangspunkt er der tilslutningspligt til offentlig spildevandsforsyning. Denne oplysning
svarer på, om kommunen evt, er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og -pligten til
spildevandsforsyning helt eller delvist.
Er matrikelnummeret beliggende indenfor et område, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at
ophæve tilslutningsretten og -pligten til spildevandsforsyning helt eller delvist'?
Nej
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed
Kontaktoplysninger - forklaring
Kommunen
Kontakt egen kommune
Udtræden af Spildevandsforsyningsselskab, forslag
Er matrikelnummeret beliggende indenfor et område, hvor kommunalbestyrelsen har stillet forslag om at
kunne ophæve tilslutningsretten og -pligten til spildevandsforsyning helt eller delvist'?
Nej
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed
Kommunen
Renseklasse
Renseklasse viser, hvilken renseklasser, der gælder i det omrade ejendommen ligger i og
derved, hvilke rensekrav ejendommens spildevandsanlæg skal opfylde. Renseklassekravet er
kun relevant for ejendomme, som ikke er tilsluttet det kommunale kloaknet.
Er matrikelnummeret beliggende indenfor et område, hvor der er udpeget renseklasse'?
la
Side 16 af 23
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
92/109
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Spildevandsplan: 3805 - OP
Renseklassekode
OP
Renseklasse
Eskebækparken 10, ST
TH
8660 Skanderborg
Rapport købt 4/11 2016
Rapport færdig 4/11 2016
Reduktion af organisk stof og total fosfor
Kode for område med renseklasseopland
1.5
Navn for område med renseklasseopland
Randers Fjord
Matr.nr. ii Vrold, Skanderborg Jorder
Andel af matrikelnummeret der er dækket af planen
100 %
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed
Vand
Kommunen
Grundvand - Drikkevandsinteresser
Er ejendommen beliggende i et område med drikkevandsinteresser?
Ja
Oplysningen viser drikkevandsområder i kategorierne "Områder med Særlige
Drikkevandsinteresser (05D) og "Områder med Drikkevandsinteresser (OD). OSDområderne er oprindeligt udpeget ud fra følgende 4 kriterier: 1. Det fremtidige
drikkevandsbehov skal kunne dækkes af områderne. 2. Kvaliteten af grundvandet skal være
den bedst mulige. 3. Den naturlige beskyttelse skal være den bedst mulige. 4. Den
eksisterende indvindingsstruktur skal kunne bevares, samt byområder med et stort antal
forureningskilder skal kunne udelades. Områder med drikkevandsinteresser (OD) er områder,
hvor der findes grundvand af god kvalitet, der kan udnyttes til drikkevandsformål men som
overvejende har lokal betydning for mindre vandværker og erhverv. Der har tidligere været en
afgrænsning af Områder med Begrænsede Drikkevandsinteresser (OBD), men disse
udpeges ikke længere.
Matr.nr. 11 Vrold, Skanderborg Jorder
Er matriklen beliggende i et område med drikkevandsinteresser,
ja
Se kort for matriklen på Danmarks Miljøportal
Link
Områder på matriklen:
Type af område
Områder med drikkevandsinteresser
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed
Kommunen
Bygge- og beskyttelseslinjer
Skovbyggelinjer
Er ejendommen beliggende indenfor en skovbyggelinje? ja
Skovbyggelinjen er en bufferzone på 300 m omkring skove. Skovbyggelinjen gælder for alle
offentlige skove og for private skove med et sammenhængende areal på mindst 20 ha.
Indenfor byggelinjen er der forbud mod at bygge. Byggelinjen kan enten være registreret som
gældende eller ophævet.
Matr.nr. 11 Vrold, Skanderborg Jorder
Er matriklen beliggende indenfor en skovbyggelinje?
Se kort for matriklen på Danmarks Miljøportal
Ja
Link
Side 17 at 23
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
93/109
EJENDOMS
Områder på matriklen:
DATA
RAPPORT Type
Gældende
Type
Gældende
Eskebaakparken 10, STType
TH
8660 Skanderborg
Kontaktoplysninger
Rapport købt 4/11 2016
Rapport færdig 4/11 2016
Gældende
Administrativ myndighed
Kommunen
Side 18 af 23
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
94/109
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Eskebækparken 10, ST
TH
8660 Skanderborg
Rapport købt 4/11 2016
Rapport færdig 4/11 2016
Om ejendomsdatarapporten
Generelt om ejendomsdatarapporten
En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter
systemet bag ejendomsdatarapporten oplysninger i offentlige registre om den pågældende
ejendom. Enkelte oplysninger hentes hos kommunen. Med en oplysning menes et svar på
et spørgsmål og evt, et bilag. De hentede oplysninger præsenteres i
ejendomsdatarapportens forskellige elementer: en rapport, en række bilag samt et
appendlks, hvor der kan læses nærmere om oplysningerne, der indgår i
ejendomsdatarapporten. Endelig præsenteres et overblik over svarene i ejendomsrapporten.
Alle ejendomsdatarapportens elementer kan ses online eller hentes som dokument i en fil
(pdf) til elektronisk visning eller udskrift.
Du får besked pr e-mail/SMS, når rapporten er komplet. Det kan tage op til ti dage at få svar
fra kommunen vedrørende enkelte oplysninger. I perioden fra rapporten er bestilt, til du
modtager besked om, at rapporten er komplet, vil det fremgå af et hentet dokument, at
ejendomsdatarapporten er en "Ikke komplet rapport". Når alle svar er modtaget, vil
ejendomsdatarapporten få status som "Komplet" og du kan hente en ny komplet rapport.
Enkelte oplysninger i en ejendomsdatarapport må kun udleveres til ejendommens ejer eller
en person, der har fået samtykke fra ejeren. Der kan derfor være oplysninger, som ikke
fremgår af ejendomsdatarapporten.
Dette dokument indeholder alle svar i ejendomsdatarapporten. Nedenfor kan du se en liste
over de bilag, der kan hentes, hvis de eksisterer. Yderligere information om oplysningen
findes i Appendiks.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BBR-meddelelse
Ejendomsskattebillet (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer)
Vurderingsmeddelelse
Tilstandsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer)
Elinstallationsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer)
Energimærke
Kort over vejforsyning
Jordforureningsattest
Eftersynsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer)
Forfalden gældsoversigt (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer)
Ordforklaring - ejendomsoplysninger
BBR-meddelelsen
BBR-meddelelsen viser de oplysninger, kommunen har registreret om en ejendom i Bygnings- og
Boligregistret (BBR). Oplysningerne på BBR-meddelelsen er et udtryk for de faktiske forhold på
ejendommen, også selvom de ikke nødvendigvis er lovlige. Ansvaret for oplysningemes rigtighed på BBRmeddelelsen ligger hos ejeren af ejendommen.
EnerglmærknIng
Et energimærke er en vurdering af en bygnings energimæssige tilstand. En bolig, der sælges, skal have et
gyldigt energimærke udarbejdet af en energikonsulent.
Tilstandsrapport
En tilstandsrapport er resultatet at en bygningsgennemgang foretaget af en beskikket bygningssagkyndig.
Tilstandsrapporten er en samlet skriftlig vurdering at en boligs synlige skader og tegn på skader.
ElInstallationsrapport
En elinstallationsrapport er resultatet af en autoriseret elinstallatørvirksomheds gennemgang at bygningens
elinstallationer under huseftersynsordningen. Rapporten giver en professional og objektiv gennemgang at
elinstallationernes tilstand.
Side 19 at 23
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
95/109
Byggesag
EJENDOMS
En byggesag vedrører nybyggeri, tiVombygning, ændret anvendelse eller nedrivning (hel eller delvis).
DATA
Kommunen registrerer oplysninger om byggesagen i Bygnings- og Boligregistret (BBR), fx om byggeriets
RAPPORTomfang, anmeldelse/ansøgning, tilladelser, påbegyndelse og fuldførelse. Visse byggesagstyper registreres
ikke i BBR.
Eskebaakparken 10, ST
TH
8660 Skanderborg
Rapport købt 4/11 2016
Rapport færg 4/11 2016
Byggeskadeforsikring
Siden 1. april 2008 har professionelle bygherrer været forpligtet til at tegne en byggeskadeforsikring i
forbindelse med nybyggeri af private helårsboliger. Forsikringspligten gælder fra 1. juli 2012 i nogle tilfælde
også, når der etableres nye boligenhederi eksisterende byggeri. Hvis ejendommen er omfattet af
byggeskadeforsikring, vil der være en eftersynsrapport for hhv. 1-års og 5-års eftersyn.
Olietanke
Kommunen registrerer oplysninger om olietanke i Bygnings- og boligregisteret (BBR). Oplysningerne
stammer typisk fra den af ejer eller bruger indsendte tankattest. Det bemærkes at olietankens registrering
BBR ikke i sig selv er en garanti for at tanken er lovlig. Der vises ikke oplysninger om tanke, der er lemet fra
ejendommen.
Fredede bygninger
Der er ca. 9.000 fredede bygninger i Danmark. Det er bygninger, som skønnes at have national interesse.
Alle fredede bygninger er fredet både udvendigt og indvendigt, og der skal søges om tilladelse til alle
ændringer, som går ud over almindelig vedligeholdelse.
Ejendomsskat (grundskyld)
Ejendomsskat opkræves af kommunen. Grundskylden beregnes som en promillesats af den laveste af de
to seneste grundværdi ansættelser. Promillesatsen varierer afhængig af kommunen. Derudover kan der i
den samlede ejendomsskat indgå grundskyld vedr. stuehuse og landbrug samt forskellige dækningsbidrag.
Statstilskud efter stormfald
Staten kan efter ansøgning yde tilskud til oprydning eller gentilplantning af private fredskove, der er væltet
som følge af storme. Tilskuddet gives kun til skovejere, som har tegnet en basisforsikring mod stormfald.
Ejendomsskattebillet
En ejendomsskattebillet indeholder oplysninger om opkrævning al den ejendomsskat (grundskyld mv.),
som ejeren er forpligtet til at betale til kommunen, Ejendomsskattebilletten kan også indeholde andre
afgifter, der opkræves af kommunen. Det er dog forskelligt fra kommune til kommune, hvilke afgifter der
opkræves via ejendomsskattebilletten.
Ejendoms- og grundværdi
Ejendomsvurderingen er et skøn, hvor SKAT fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og evt, fradrag for
forbedringer. Ejendomsvurderingen har betydning for ejendomsskatter(ejendomsværdiskat og kommunal
ejendomsskat). Vurdering er hidtil sket hvert andet år, men ejendomsvurderingssystemet er under
omlægning. Indtil der kommer nyt ejendomsvurderingssystem, bruger SKAT 2011-vurderingen nedsat med
21/2 procent for private ejendomme. For erhvervsejendomme bruges vurderingen fra 2014.
Vurderingsmeddelelse
Ejendomsvurderingen, som fremgår af vurderingsmeddelelsen, er et skøn, hvor SKAT fastsætter
ejendomsværdi, grundværdi og evt, fradrag for forbedringer. Hidtil er vurderingsmeddelelserne sendt ud
hvert andet år, men indtil der kommer nyt ejendomsvurderingssystem, sender SKAT ikke automatisk en ny
vurderingsmeddelelse. Derfor KAN vurderingsmeddelelsen for private ejendomme være fra 2011 og for
erhvervsejendomme fra 2012. Se seneste vurdering under" Ejendoms- og grundværdi.
Forfalden gæld til kommunen
Forfalden gæld til kommunen er fortrinsberettiget gæld, hvor det er kommunen, der er kreditor. Der oplyses
typisk om følgende former for gæld: Ejendomsskat, skorstensfejning, rottebekæmpelse, vejvedligeholdelse
og lignende. At et gældskrav er fortrinsberettiget betyder, at kravet hæfter på den faste ejendom uden
tinglysning og forud for al anden pantegæld. Fortrinsretten fremgår at Tinglysningslovens § 4 og en række
sektorlove.
Huslejenævnssager
I alle kommuner findes et huslejenævn, som afgør de tvister, der opstår imellem lejere og udlejere i private
lejeboliger. Nævnet skal indberette sager til Nævnsdatabasen. Indberetningen omfatter sager, som
modtages i nævnet den 1. september 2012 og senere. Der kan være tale om verserende og/eller afgjorte
sager om fx om huslejens størrelse.
Side 20 af 23
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
96/109
CI)
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Eskebeekparken 10, ST
TH
8660 Skanderborg
Rapport købt 4/11 2016
Rapport færdig 4/11 2016
Arbejderbolig
Arbejderboliger er ejendomme, hvor der er ydet statslån til køb af parcellen og opførsel af beboelsen. Lånet
forfalder til ubetinget indfrielse ved ejerskifte, dog kan en efterlevende ægtefælle ansøge om
gældsovertagelse. Der er bopælspligt for ejeren på ejendommen.
Jordrente
Ejere af ejendomme, der påhviler jordrenteforpligtelse, skal betale en halvårlig afgift pa 2% af ejendommens
kontante grundværdi til staten. Jordrenteforphgtelsen kan overtages at en køber af ejendommen.
Jordrenteforpligtelsen kan endvidere afløses ved indbetaling af en afløsningssum.
Zonestatus
Zonestatus kan være landzone, byzone eller sommerhusområde. Afhængig af zonestatus kan der være
forskellige bestemmelser for anvendelse af ejendommen. I landzone skal der fx søges om landzonetilladelse
ved større byggeri, mens der I byzone ofte er lokalplaner, der fastsætter regler om bebyggelse og
anvendelse at arealer.
Lokalplaner
Grundejeme må ikke bygge nyt, ændre anvendelse osv, i strid med en lokalplan. Kommunalbestyrelsen kan
- efter nabohøring - dispensere fra en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i
planen.
Kommuneplaner
Kommuneplanen omfatter en periode på 12 år og fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for den
enkelte kommunes udvikling. Den udgør rammen for udarbejdelse af lokalplaner og er grundlag for
behandling at en række sager, herunder den konkrete administration i det åbne land og ansøgninger om
byggetilladelse.
Varmeforsyning
Oplysningen angiver, hvilken forsyningsform, der er til rådighed for området. Det kan fx være naturgas eller
fjernvarme. Desuden oplyses om eventuel tilslutningspligt/forblivelsespligt til en forsyningsform samt om
eventuelle forbud mod visse opvarmningstyper (typisk el).
Vejforsyning
Der leveres kort for området omkring ejendommen. Kortet viser med farvemarkering de veje, som
vejmyndigheden har registreret som værende hhv, offentlige, privat fællesveje eller private/almene veje.
Status for veje uden farvemarkering er ikke oplyst. Kontakt kommunen for oplysninger om disse.
Hovedstadsområdets transportkorridorer
Transportkorridorerne i hovedstadsområdet er arealer, der er reserveret til fremtidige motorveje og baner
m.m. De er en del at den overordnede fysiske planlægning og har hjemmel i planloven. Det betyder, at de
respektive grundejere ikke får erstatning for de begrænsninger, de får pålagt i denne sammenhæng.
Hovedstadsområdet omfatter i denne forbindelse kommunerne i Region Hovedstaden, bortset fra
Bornholms Regionskommune, samt Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød og Stevns kommuner.
Aktuelle afløbsforhold
Her oplyses hvordan spildevand og regnvand bortledes fra ejendommen.
Aktuel vandforsyning
Her oplyses hvilken form for vandforsyning ejendommen er tilkoblet, fx alment eller privat aliment
vandforsyningsanlæg.
Påbud/dispensatIoner/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlæg på ejendommen
Kommunalbestyrelsen indberetter oplysninger af betydning for ejendomshandler med henblik på
offentliggørelse og videregivelse at visse oplysninger på vandforsyningslovens område til den fælles
offentlige database for geologi, grund- og drikkevand, Jupiter.
Grundvand - DrildcevandsInteresser
Oplysningen viser, om ejendommen er beliggende indenfor et drikkevandsområde. Afhængig af
drikkevandsområdets kategorisering kan der være begrænsninger for anvendelse at arealerne på
ejendommen.
Grundvand - Følsomme indvindingsområder
Oplysningen er etableret for at beskytte drikkevandet nitrat- og sprøjtemiddelfølsomme
indvindingsområder. Hvis ejendommen er beliggende indenfor et følsomt indvindingsområde, kan der være
begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen.
Side 21 af 23
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
97/109
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
jordforureningsattest
Danmarks Miljøportals jordforureningsattest viser oplysninger om jordforurening for matriklen. Attesterne
dannes ud fra regionernes og kommunernes oplysninger om jordforurening.
Lettere jordforurening
Eskebækparken 10, ST
TH
8660 Skanderborg
Byzoneområder klassificeres som udgangspunkt som lettere forurenet. Det kaldes områdeklassificering.
Områdeklassificeringen er dog ikke nødvendigvis altid sammenfaldende med byzonen. Eventuel konkret
viden om ejendommen vedr, lettere forurening vil fremgå under "Anden viden". Hvis ejendommen er
omfattet af lettere forurening, kan der være anmeldepligt ved større jordflytning.
Rapport købt 4/11 2018
Rapport færdig 4/11 2016
Påbud iht. jordforureningsloven
Her kan du se, om kommunen har udstedt påbud på ejendommen efter reglerne I lov om forurenet jord.
Der oplyses om påbud efter §§ 9(2), 10, 44(2), 48, 72a, jf. § 7, nr. 1 i bekendtgørelse om indberetning af
jordforureningsdata.
Fredskov
Når en skov er fredskovspligtig, betyder det, at den, der ejer skovarealet, til enhver tid har pligt til at
anvende det til skovbrugsformål. Med fredskovspligten følger desuden en række regler, der tilsammen
sikrer den langsigtede skovdyrkning.
Majoratsskov
Ifølge skovloven skal majoratsskov bevares under samme ejer. Naturstyrelsen kan give tilladelse til at
ophæve majoratsskovnoteringen på hele eller dele af skoven.
Beskyttet natur
Beskyttet natur kan være beskyttede naturtyper eller vandløb jf. naturbeskyttelsesloven § 3. Hvis
ejendommen er beliggende indenfor et område med beskyttet natur, kan der være begrænsninger for
anvendelse af arealerne på ejendommen.
Internationale naturbeskyttelsesområder
Internationale beskyttelsesområder er opdelt i hhv. Ramsarområder, Fuglebeskyttelsesområder og
Habitatområder. Hvis ejendommen er beliggende indenfor et område med internationale
beskyttelsesområder, kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen.
Landbrugspligt
Der er som udgangspunkt landbrugspligt på alle ejendomme, der er over 2 ha (20.000 m2). Når en ejendom
er noteret med landbrugspligt, er den omfattet af landbrugslovens regler. Det betyder, at der gælder
særlige regler for disse ejendomme f.eks. ved køb og salg. Der er ikke noget krav om, at en ejendom med
landbrugspligt skal anvendes til landbrug eller lignende.
Naturperler
Naturperler er særligt værdifulde og svært tilgængelige græs- og naturarealer, der er beliggende indenfor
særligt følsomme landbrugsområder (SFL). Hvis der er naturperler på ejendommen, kan der være
begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen.
Skovbyggelinjer
Skovbyggelinjen er en zone på 300 m omkring skove. Skovbyggelinjen gælder for alle offentlige skove og
for private skove med et sammenhængende areal på mindst 20 ha Inden for byggelinjen er der forbud mod
at bygge.
Sig- og åbeskyttelseslinjer
Søbeskyttelseslinjen har til formål at sikre søer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og
spredningskorridorer for plante- og dyreliv. Inden for beskyttelseslinjen er der generelt forbud mod
ændringer, dvs, at der ikke må placeres bebyggelse, foretages ændringer i terrænet, beplantningen 0.1.
Kirkebyggelinjer
Kirkebyggelinjen er en 300 m beskyttelseszone målt fra kirkebygningen. Den skal sikre, at der ikke opføres
bebyggelse over 8,5 m, som virker skæmmende på kirken.
Klitfredningslinje
Klitfredningslinjen er en 300 meter beskyttelseszone langs den jyske vestkyst ved Skagerrak og
Vesterhavet. Det er ikke tilladt at ændre tilstanden af klitfredede arealer eller at udøve aktiviteter, der kan
føre til øget risiko for sandflugt.
Side 22 af 23
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
98/109
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Eskebækparken 10, ST
TH
8660 Skanderborg
Rapport købt 4/11 2016
Rapport frerdlg 4/11 2016
Strandbeskyttelseslinje
I åbne landskaber ligger strandbeskyttelseslinjen typisk 300 m fra kysten. I bebyggede områder typisk 100
m eller mindre fra kysten. Inden for en strandbeskyttelseslinje må der blandt andet ikke placeres
bebyggelse som fx bygninger, skure, campingvogne og master eller foretages ændringer i terrænet,
tilplantning eller hegning.
Beskyttede sten- og jorddiger
Oplysningen omfatter sten- og jorddiger, som er beskyttet mod tilstandsændringer, jf. museumsloven.
Oplysningen er vejledende og må derfor ikke anvendes til at afgøre, om der er beskyttede diger i et
område.
Miljøsag
Her oplyses om der er relevante, igangværende miljøsager på ejendommen. Miljøsager er sager, der
behandles i kommunen efter reglerne i lov om forurenet jord.
Side 23 at 23
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
99/109
KØBERVEJLEDNING - TVANGSAUKTION OVER FAST EJENDOM
1. Salgsopstilling.
Salgsopstillingen er auktionens vigtigste
dokument. Den skal indeholde oplysning om
salgsvilkårene og andre væsentlige forhold.
Salgsvilkårene er justitsministeriets auktionsvilkår, der findes i salgsopstillingen. Eventuelle
fravigelser meddeles på auktionsmødet.
Salgsopstillingen udfærdiges af den, der har anmodet om auktionen (rekvirenten) eller dennes
advokat.
Salgsopstillingen kan afhentes i fogedretten og
hos rekvirentens advokat, og den kan ses på eller
downloades fra intemettet, hvor der annonceres og
informeres om tvangsauktioner.
Byder man for et selskab eller lignende, skal man
medbringe en aktuel tegningsudskrift.
Det er ikke muligt at byde skriftligt eller via
elektroniske medier.
Fogedretten kan kræve, at man straks sandsynliggør, at man kan opfylde sit bud.
Bud på auktion er bindende. Bud på 1. auktion er
bindende i 6 uger.
4. Sikkerhed
Højestbydende skal stille sikkerhed for
auktionsvilkårenes opfyldelse.
Sikkerheden udgør:
2. Købesummen
Den samlede købesum består af budsummen med
tillæg af størstebeløbet. Størstebeløbet er det
beløb, der skal betales ud over budsummen, og
består af fortrinsberettigede krav og sagsomkostninger. Størstebeløbet oplyses under auktionen.
Beløbet er anslået i salgsopstillingen.
Derudover skal en køber betale en auktionsafgift
på 0,5 % af budsummen og størstebeløbet. Hertil
kommer udgifter til tinglysning.
3. Budgivningen
Alle kan byde på en tvangsauktion.
Når man byder, skal man oplyse, hvem man byder
for.
Byder man for andre, skal man medbringe skriftlig original fuldmagt.
16/12/2016
•
dækkede restancer (salgsopstillingen
kolonne 3)
•
1/4 af de dækkede hæftelser, der kan kræves
udbetalt (salgsopstillingens kolonne 4) og
•
størstebeløbet
I salgsopstillingen findes en foreløbig beregning.
Det nøjagtige beløb afhænger af budets størrelse
og kan derfor først beregnes efter budgivningen.
Sikkerheden kan kræves stillet straks, når
budgivningen er sluttet. Man kan ikke indrette sig
på, at man kan få mulighed for at gå i banken,
kontakte sin advokat eller lignende.
På auktionsmødet vil fogedretten normalt tillade,
at højestbydende får en frist på op til 7 dage til at
stille sikkerheden, hvis man straks stiller sikkerhed for omkostningerne til et nyt auktionsmøde
("den lille sikkerhed"). Beløbet udgør normalt op
til 10.000 kr. og fastsættes af fogedretten under
auktionsmødet.
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
100/109
Sikkerhed kan stilles ved:
•
kontanter
Skal der holdes ny auktion, far køberen først
rådighed over ejendommen, når den ny auktion
har været afholdt.
•
bankgaranti (ikke tidsbegrænset eller
betinget)
En køber skal forrente den dækkede gæld fra
tidspunktet for første auktion.
•
check udstedt af en bank til retten
•
advokatindeståelse (kun hvis
rettighedshaverne accepterer dette)
Sikkerhed kan ikke stilles ved egen check,
dankort/hævekort, lånebevis, dokumentation for
nødvendige midler på bankkonto, udenlandsk
valuta o.lign.
Vær opmærksom på, at sikkerheden ikke kan
bruges til at betale med. Stilles sikkerheden
kontant, skal man bruge "dobbelt" likviditet.
7. Auktionsskøde
Fogedretten udsteder efter anmodning
auktionsskøde, når køberen fremsender originale
samtykkeerklæringer fra samtlige dækkede
rettighedshavere i kolonneopstillingen og alle de
rettighedshavere, der har beløb til gode ud over
auktionsbuddet - det, der kaldes størstebeløbet.
Auktionsafgiften skal også være betalt.
5. Ny auktion
Hvis ejendommen skal videresælges, sparer man
tinglysningsafgift ved at bede om, at fogedretten
udsteder auktionsskødet direkte til den nye køber.
Dette kræver et transportskøde, hvorved retten til
at få udstedt auktionsskøde overdrages. Transportskødet skal indleveres sammen med anmodningen
om auktionsskøde.
Ejeren og udækkede rettighedshavere kan anmode
om ny auktion.
Fogedretten udarbejder auktionsskødet i papirform.
Den, der anmoder om ny auktion, skal stille
sikkerhed for omkostningerne herved. Beløbet
udgør normalt op til 10.000 kr.
Køber skal selv sørge for at få tinglyst auktionsskødet og at anmode Tinglysningsretten om at
slette helt eller delvist udækkede hæftelser. Se
mere på følgende link:
htto://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nvve
iledninger/Documents/Tingbogen/Auktionssk%C
3%B8de.pdf
Sikkerheden frigives først, når det er dokumenteret, at auktionsvilkårene er opfyldt.
Udækkede rettighedshavere og ejeren kan indgå
en hammerslagsaftale. En hammerslagsaftale er en
aftale om, at den ny auktion kan tilbagekaldes af
den, som har anmodet om ny auktion. Konsekvensen er, at ejendommen sælges til højestbydende på
1. auktion, og at ny auktion ikke afholdes.
Køber skal endvidere betale en tinglysningsafgift.
Se tinglysningsafgiftsloven og SKAT.dk tinglysningsafgiftsvejledningen.
6. Råderet over ejendommen
En køber får først rådighed over ejendommen, når
fogedretten har modtaget hele sikkerhedsstillelsen
for auktionsvilkårenes opfyldelse.
16/12/2016
version pr. 1.1.2015
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
101/109
Vejledning i brug af salgsopstilling
Prioritetsopgørelsen
1. Kolonne
Fordring opgjort pr.
auktionsdato.
Indeholder en opgørelse af den pågældende fordringshavers tilgodehavende pr. auktionsdagen med renter samt evt. påløbne omkostninger i forbindelse med inkasso,
udlæg m.v., jfr. vilkårenes pkt. 6A. Hvis beløbet er ansat skønsmæssigt, skal det
fremgå af bemærkningerne til hæftelsen.
Kolonne 1 er enten lig summen af kolonnerne 2 og 3 eller lig summen af kolonne 4.
2. Kolonne
Restgæld på hæftelser, der kan
forventes overtaget med tillæg
at uforfaldne renter.
Indeholder restgæld, der kan overtages af auktionskøberen, såfremt denne ikke er
pantiaver eller på anden måde berettiget, idet disse rettighedshavere kan have en
særlig retsstilling, f.eks. i henhold til tvangsauktionsklausul. Realkreditlån kan principielt
kræves indfriet, men køber vil normalt få tilladelse til at overtage disse lån. Disse lån
skal derfor medtages i denne kolonne.
3. Kolonne
Restancer og evt, ejerskifteafdrag på hæftelser, der kan
forventes overtaget.
Indeholder beløb, der skal betales inden 4 uger efter auktionens slutning, jfr. 1ilkårenes
pkt. 6A. Betaling af ejerskifteafdrag i anledning af auktionssalg skal ske inden 4 uger
efter auktionen. Er betalingsfristen i pantebrevet længere, anvendes denne frist
Tilsvarende regler anvendes ved betaling af restancer eller andre ydelser i henhold til
tvangsauktionsklausuler, der kan påberåbes.
4. Kolonne
Hæftelser, der kræves indfriet.
Indeholder beløb, der skal betales inden 6 måneder efter auktionens slutning.
Bemærk:
På auktionen foretages en endelig opgørelse af kravene. Såfremt der på auktionen
fremkommer andre oplysninger end de i salgsopstillingen anførte, skal opstillingen ændres i overensstemmelse med de nye oplysninger.
Auktionskøberen skal efter erhvervelse af ejendommen på endelig auktion uden
hensyn til de i auktionsvilkårene anførte frister betale fremtidige terminsydelser på
hæftelser, der overtages i overensstemmelse med de for disse hæftelser gældende
vilkår.
Afgifter m.v. til det offentlige,
jfr. vilkårenes pkt. 6C:
Auktionsafgiften udgør 0,5%. Afgiften beregnes af auktionsbudet med tillæg af, hvad
der skal udredes udover auktionsbudet samt værdien af privatretlige byrder og
servitutter. Afgiften forfalder ved auktionens slutning.
Udstedelsen af auktionsskødet er afgiftsfri.
Ved indlevering til tinglysning betales en registreringsafgift, som udgør 0,6% + kr.
1.660. Afgiften forhøjes til nærmeste 100 kr.
Disse afgifter m.v. er ikke medtaget i størstebeløbet, der skal erlægges udover
auktionsbudet i henhold til salgsopstillingen.
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
102/109
Justitsministeriets tvangsauktionsvilkar
Jfr. justitsministeriets bekendtgørelse nr. 652 af 15. december 1978, som ændret ved bekendtgørelse nr. 121 af 31. marts 1982,
bekendtgørelse nr. 866 af 18. december 1989, bekendtgørelse nr. 896 af 21. december 1990 og bekendtgørelse nr. 519 af 17. juni
2003.
1. Auktionen omfatter
a. Auktionen omfatter ejendommen med
eventuelle bygninger og — hvis fogedretten
ikke tilkendegiver andet — driftsinventar og
driftsmateriel, derunder maskiner og tekniske anlæg af enhver art, der hører til ejendommen, og ved landbrugsejendomme
tillige ejendommens besætning, gødning, afgrøder m.v.
Ejendommen m.v. sælges som den er ved
auktionen med de rettigheder og forpligtelser, hvormed den tilhører den nuværende
ejer.
b. Hvis ejendommen eller en del af denne er
udlejet, kan køber efter ejendommens
overtagelse kræve den leje, der ikke er betalt
på auktionstidspunktet.
Køberen kan ikke gøre krav på forudbetalt
leje, der er omfattet af tinglysningslovens § 3,
stk. 2
2. Salgsopstilling
Ejendommen og det tilbehør, der følger
med, beskrives i en særlig salgsopstilling.
Salgsopstillingen indeholder oplysning on,
ejendommens hæftelser og byrder og oplyser endvidere om andre forhold vedrørende
ejendommen og auktionen, som må antages
at være af væsentlig betydning for køber.
Salgsopstillingen udleveres på fogedrettens kontor.
3. Servitutter m.v.
Fogedretten angiver under auktionen, i
hvilket omfang de bydende ud over auktionsbudet skal overtage eller opfylde servitutter, brugsrettigheder, aftægtslivrenteeller lignende forpligtelser.
4. Auktionsbudet m.v.
Enhver kan byde på auktionen, men fogedretten kan forlange, at en bydende straks
sandsynliggør, at han kan opfylde sit bud.
Minimum for overbudene fastsættes af
fogedretten.
Ejendommen sælges til den højstbydende,
hvis dennes bud antages (se pkt. 7), medmindre det besluttes, at en ny auktion skal
afholdes.
Enhver, der har afgivet bud på første auktion, er bundet af sit bud, indtil auktionen er
sluttet. Meddeles der i henhold til pkt. 7 udsættelse med henblik på tilvejebringelse af
sikkerhed, gælder bundetheden, indtil sikkerheden er stillet. Skal der afholdes ny auktion i henhold til retsplejelovens § 576, er
samtlige bydende på første auktion bundet
indtil slutningen af den nye auktion, dog højest
i 6 uger efter første auktion. På denne nye
auktion er kun det bud bindende, der får
hammerslag.
5. Ejendommens overtagelse
Køberen overtager straks ejendommen.
Har køberen fået udsættelse til at stille
sikkerhed for opfyldelse af auktionsvilkårene,
overtages ejendommen dog først, når sikkerheden er stillet.
Køberen sørger selv for — om nødvendigt
ad retslig vej — at blive indsat i besiddelsen af
det solgte.
Fra det tidspunkt, køberen skal overtage
ejendommen, henligger den for hans regning
og risiko i enhver henseende.
16/12/2016
6. Køberens forpligtelser
A.
Opfyldelse at auktionsbudet
Auktionsbudet anvendes, så langt det
rækker, til dækning af hæftelseme i prioritets ordenen. Hæftelsernes nøjagtige størrelse
oplyses under auktionen.
Auktionsbudet opfyldes således:
a. Køberen overtager de hæftelser, der ikke
kan kræves udbetalt Overtagelsen er dog
betinget af, at restancer og eventuelle
særlige afdrag betales inden 4 uger efter
auktionens afslutning.
b. Køberen betaler de hæftelser, der kan
kræves udbetalt
Beløb, der skal betales efter pkt. b, betales
inden 6 måneder efter auktionens slutning.
Eventuel kursgevinst ved indfrielse af
lånene tilfalder køberen, ligesom han bærer
eventuelt kurstab samt tab ved, at kontantlån
med særlige indfrielsesvilkår må indfries med
et større beløb end lånets kontante påly dende.
Andele i reserve- og adminislrationsfonde
tilfalder køberen, når der bliver fuld dækning
til de pågældende lån.
Pantegælden forrentes fra datoen for den
første auktion med den rente, der tilkommer
hver enkelt panthaver. Er der tale om en indekspanteret, beregnes renten på grundlag
af restgælden som reguleret ved sidste ordinære indeksregulering.
Overstiger auktionsbudet,hvadder
kræves til dækning for panthaveme, tilfalder
det overskydende beløb den hidtidige ejer af
ejendommen. Beløbet forrentes med en årlig
rente, der svarer til den fastsatte reference.
sats med et tillæg på 7 pct. Som referencesets anses den officielle udlånsrente, som
Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr.
den 1. januar og den 1. juli det pågældende
år.
B.
Beløb, der skal betales ud over aukfionsbudet
Under auktionen oplyses arten og størrelsen af de omkostninger, som køberen skal
betale ud over auktionsbudet Det samme
gælder skatter, afgifter, byrder, hæftelser og
andre pligter, som køberen skal betale eller
overtage udover auktionsbudet.
På auktionen oplyses et størstebeløb for
hvad, der skal betales, og hvilke krav og
pligter der kan overtages.
Af krav, der typisk skal udredes eller
overtages ud over auktionsbudet, kan
særligt nævnes:
a. Auktionsrekvirentens udlægsomkostninger
og omkostninger ved gennemførelse af
auktionen, herunder salær til advokat
honorar til en at fogedretten antaget
sagkyndig.
b. Salær og rejseomkostninger til repræsentanterne for de andre 1 ejendommen
berettigede.
Vedrørende a og b er det en betingelse, at
de pågældende rettighedshavere får andel
i auktionsbudet Ved delvis dækning nedsættes salærkravet forholdsmæssigt.
Er auktionen rekvireret af et konkursbo eller
et dødsbo, hvori gælden ikke er vedgået,
betales dog altid fuldt rekvirentsalær.
c. Ejendomsskatterestancer.
d. Brandforsikringsbidrag.
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
e. Gade-, vej- og fortovsbidrag.
-9.-Reekibiretr—ler—teflimg—af--vaRelr
effemtliga.almenewasmilkopyrilingeesissigoh. Brugspanthavers underskud efter afholdelse af nødvendige udgifter ved bestyrelse,
drift og vedligeholdelse m.v. af ejendommen. Overskud afskrives i brugspanthaverens fordring og derefter I den i øvrigt
bedst berettigedes fordring.
I. Nødvendige udgifter til ejendommens
bestyrelse, drift og vedligeholdelse m.v.,
som er afholdt af auktionsrekvirenten, selv
om ejendommen ikke har været taget til
brugeligt pant.
j. Krav, der i henhold til lejelovgivningen,
brandsikringslovgivningen og bygnings lovgivningen er gældende mod enhver
uden tinglysning.
Beløb, der skal betales ud over auktionsbudet, udredes inden 4 uger efter auktionens
slutning til rette vedkommende.
C.
Afgifter m.v. til det offentlige i anledning af
auktionen
a. Fogedrettens udgifter.
b. Auktionsafgift.
De under a og b nævnte udgifter m.v. betales ved auktionens slutning.
c. Køberen betaler eventuel merværdiafgift
("moms") og eventuelt arbejdsmarkedsbidrag af det med ejendommen følgende
løsøre m.v. efter nærmere aftale med toldvæsenet
7. Køberens sikkerhedsstillelse
Efter hammerslaget skal køberen straks
over for fogedretten stille sikkerhed for opfyldelse af auktionsvilkårene.
Sikkerheden kan stilles ved deponering af
penge eller børsnoterede værdipapirer, ved
bankgaranti eller på anden måde, som godkendes af fogedretten.
Sikkerhedens størrelse skal svare til:
a. Restancer m.v., jfr. pkt. 6A litra a,
b. 1/4 at de hæftelser, der kan kræves udbetalt, jfr. pkt. 6A litra b, og
c. størstebeløbet, der skal betales ud over
auktionsbudet, jfr. pkt. 6B.
Sikkerheden kan dog hverken være mindre
end et års renteudgift at de overtagne prioriteter eller mindre end værdien at det tilbehør,
der medfølger ejendommen, med tillæg af
1/2 års lejeindtægt, hvis ejendommen helt
eller delvis er udlejet. Ved bortforpagtede
landbrugsejendommen dog med tillæg af 1
års forpagtningsafgift.
Enhver, der opnår dækning ved auktionen,
kan for sit vedkommende både før og efter
denne give afkald på sikkerhedsstillelse.
Gives der afkald fra nogle, men ikke fra alle,
kan fogedretten fastsætte en mindre sikkerhedsstillelse end ovenfor nævnt. Sikkerheden kan dog ikke være mindre end 1 års
renteudgift af de overtagne prioriteter.
Stilles den krævede sikkerhed ikke, ses der
bort fra budet, og hammerslaget annulleres, hvorefter auktionen straks genoptages. Fogedretten kan dog i stedet udsætte
auktionen og give højstbydende en frist på
ikke over 7 dage til at stille sikkerheden,
forudsat at der straks stilles sikkerhed for de
omkostninger, der vil være forbundet med
afholdelse at nyt auktionsmøde.
103/109
8. Køberens misligholdelse
Hvis køberen ikke opfylder auktionsvilkårene, kan enhver, der i anledning af auktionen kan rette krav mod køberen, kræve, at
det solgte sættes til en ny og eneste auktion
(misligholdelsesauktion) for køberens risiko,
således at køberen skal tilsvare, hvad der
måtte bydes mindre på en auktion, uden at
have krav på, hvad der måtte bydes mere.
I stedet for at kræve misligholdelsesauktion kan enhver, der ikke har givet afkald på
sikkerhedsstillelse, kræve, at den af køberen
stillede sikkerhed af fogedretten realiseres
og fordeles blandt de berettigede i den
rækkefølge, de har krav på at blive fyldest
gjort. Bringer dette ikke køberens misligholdelse til ophør, kan der herefter kræves
afholdt misligholdelsesauktion.
Begæres sikkerheden først ealiseret efter
afholdelse af misligholdelsesauktion, kan
sikkerheden alene benyttes til dækning af det
tab, der er opstået ved, at der er budt mindre
på misligholdelsesauktionen.
9. Auktionsskøde
Når køberen godtgør, at auktionsvilkårene
er opfyldt, kan han kræve, at fogeden udsteder auktionsskøde til ham. Køberen skal
tage skøde på ejendommen inden 1 år efter
auktionen.
Køberen betaler selv de omkostninger, der
måtte være forbundet med udstedelse af
skødet, dettes tinglysning, overtagelse af
hæftelser samt slettelse af tingbogen af de
rettigheder, der ikke opnåede dækning på
auktionen.
10. Auktionsvilkårenes fra vigelighed
Foranstående vilkår kan ikke fraviges til
ugunst for køberen, medmindre auktionen
angår en forretnings-, industri-, landbrugseller udlejningsejendom.
11. Særlige vilkår
(Evt, forslag til særlige vilkår fremgår af
salgsopstillingen.)
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
104/109
KØBERVEJLEDNING - TVANGSAUKTION OVER FAST EJENDOM
1. Salgsopstilling.
Salgsopstillingen er auktionens vigtigste
dokument. Den skal indeholde oplysning om
salgsvilkårene og andre væsentlige forhold.
Salgsvilkårene er justitsministeriets auktionsvilkår, der findes i salgsopstillingen. Eventuelle
fravigelser meddeles på auktionsmødet.
Salgsopstillingen udfærdiges af den, der har anmodet om auktionen (rekvirenten) eller dennes
advokat.
Salgsopstillingen kan afhentes i fogedretten og
hos rekvirentens advokat, og den kan ses på eller
downloades fra internettet, hvor der annonceres og
informeres om tvangsauktioner.
Byder man for et selskab eller lignende, skal man
medbringe en aktuel tegningsudskrift.
Det er ikke muligt at byde skriftligt eller via
elektroniske medier.
Fogedretten kan kræve, at man straks sandsynliggør, at man kan opfylde sit bud.
Bud på auktion er bindende. Bud på 1. auktion er
bindende i 6 uger.
4. Sikkerhed
Højestbydende skal stille sikkerhed for
auktionsvilkårenes opfyldelse.
Sikkerheden udgør:
2. Købesummen
Den samlede købesum består af budsummen med
tillæg af størstebeløbet. Størstebeløbet er det
beløb, der skal betales ud over budsummen, og
består af fortrinsberettigede krav og sagsomkostninger. Størstebeløbet oplyses under auktionen.
Beløbet er anslået i salgsopstillingen.
Derudover skal en køber betale en auktionsafgift
på 0,5 % af budsummen og størstebeløbet. Hertil
kommer udgifter til tinglysning.
3. Budgivningen
Alle kan byde på en tvangsauktion.
Når man byder, skal man oplyse, hvem man byder
for.
Byder man for andre, skal man medbringe skriftlig original fuldmagt.
16/12/2016

dækkede restancer (salgsopstillingen
kolonne 3)

¼ af de dækkede hæftelser, der kan kræves
udbetalt (salgsopstillingens kolonne 4) og

størstebeløbet
I salgsopstillingen findes en foreløbig beregning.
Det nøjagtige beløb afhænger af budets størrelse
og kan derfor først beregnes efter budgivningen.
Sikkerheden kan kræves stillet straks, når
budgivningen er sluttet. Man kan ikke indrette sig
på, at man kan få mulighed for at gå i banken,
kontakte sin advokat eller lignende.
På auktionsmødet vil fogedretten normalt tillade,
at højestbydende får en frist på op til 7 dage til at
stille sikkerheden, hvis man straks stiller sikkerhed for omkostningerne til et nyt auktionsmøde
(”den lille sikkerhed”). Beløbet udgør normalt op
til 10.000 kr. og fastsættes af fogedretten under
auktionsmødet.
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
105/109

kontanter
Skal der holdes ny auktion, får køberen først
rådighed over ejendommen, når den ny auktion
har været afholdt.

bankgaranti (ikke tidsbegrænset eller
betinget)
En køber skal forrente den dækkede gæld fra
tidspunktet for første auktion.

check udstedt af en bank til retten

advokatindeståelse (kun hvis
rettighedshaverne accepterer dette)
Sikkerhed kan stilles ved:
Sikkerhed kan ikke stilles ved egen check,
dankort/hævekort, lånebevis, dokumentation for
nødvendige midler på bankkonto, udenlandsk
valuta o.lign.
Vær opmærksom på, at sikkerheden ikke kan
bruges til at betale med. Stilles sikkerheden
kontant, skal man bruge ”dobbelt” likviditet.
7. Auktionsskøde
Fogedretten udsteder efter anmodning
auktionsskøde, når køberen fremsender originale
samtykkeerklæringer fra samtlige dækkede
rettighedshavere i kolonneopstillingen og alle de
rettighedshavere, der har beløb til gode ud over
auktionsbuddet - det, der kaldes størstebeløbet.
Auktionsafgiften skal også være betalt.
5. Ny auktion
Hvis ejendommen skal videresælges, sparer man
tinglysningsafgift ved at bede om, at fogedretten
udsteder auktionsskødet direkte til den nye køber.
Dette kræver et transportskøde, hvorved retten til
at få udstedt auktionsskøde overdrages. Transportskødet skal indleveres sammen med anmodningen
om auktionsskøde.
Ejeren og udækkede rettighedshavere kan anmode
om ny auktion.
Fogedretten udarbejder auktionsskødet i papirform.
Den, der anmoder om ny auktion, skal stille
sikkerhed for omkostningerne herved. Beløbet
udgør normalt op til 10.000 kr.
Køber skal selv sørge for at få tinglyst auktionsskødet og at anmode Tinglysningsretten om at
slette helt eller delvist udækkede hæftelser. Se
mere på følgende link:
http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyve
jledninger/Documents/Tingbogen/Auktionssk%C
3%B8de.pdf
Sikkerheden frigives først, når det er dokumenteret, at auktionsvilkårene er opfyldt.
Udækkede rettighedshavere og ejeren kan indgå
en hammerslagsaftale. En hammerslagsaftale er en
aftale om, at den ny auktion kan tilbagekaldes af
den, som har anmodet om ny auktion. Konsekvensen er, at ejendommen sælges til højestbydende på
1. auktion, og at ny auktion ikke afholdes.
Køber skal endvidere betale en tinglysningsafgift.
Se tinglysningsafgiftsloven og SKAT.dk tinglysningsafgiftsvejledningen.
6. Råderet over ejendommen
En køber får først rådighed over ejendommen, når
fogedretten har modtaget hele sikkerhedsstillelsen
for auktionsvilkårenes opfyldelse.
16/12/2016
version pr. 1.1.2015
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
106/109
Vejledning i brug af salgsopstilling
Prioritetsopgørelsen
1. Kolonne
Fordring opgjort pr.
auktionsdato.
Indeholder en opgørelse af den pågældende fordringshavers tilgodehavende pr. auktionsdagen med renter samt evt. påløbne omkostninger i forbindelse med inkasso,
udlæg m.v., jfr. vilkårenes pkt. 6A. Hvis beløbet er ansat skønsmæssigt, skal det
fremgå af bemærkningerne til hæftelsen.
Kolonne 1 er enten lig summen af kolonnerne 2 og 3 eller lig summen af kolonne 4.
2. Kolonne
Restgæld på hæftelser, der kan
forventes overtaget med tillæg
af uforfaldne renter.
Indeholder restgæld, der kan overtages af auktionskøberen, såfremt denne ikke er
panthaver eller på anden måde berettiget, idet disse rettighedshavere kan have en
særlig retsstilling, f.eks. i henhold til tvangsauktionsklausul. Realkreditlån kan principielt
kræves indfriet, men køber vil normalt få tilladelse til at overtage disse lån. Disse lån
skal derfor medtages i denne kolonne.
3. Kolonne
Restancer og evt. ejerskifteafdrag på hæftelser, der kan
forventes overtaget.
Indeholder beløb, der skal betales inden 4 uger efter auktionens slutning, jfr. vilkårenes
pkt. 6A. Betaling af ejerskifteafdrag i anledning af auktionssalg skal ske inden 4 uger
efter auktionen. Er betalingsfristen i pantebrevet længere, anvendes denne frist.
Tilsvarende regler anvendes ved betaling af restancer eller andre ydelser i henhold til
tvangsauktionsklausuler, der kan påberåbes.
4. Kolonne
Hæftelser, der kræves indfriet.
Indeholder beløb, der skal betales inden 6 måneder efter auktionens slutning.
Bemærk:
På auktionen foretages en endelig opgørelse af kravene. Såfremt der på auktionen
fremkommer andre oplysninger end de i salgsopstillingen anførte, skal opstillingen ændres i overensstemmelse med de nye oplysninger.
Auktionskøberen skal efter erhvervelse af ejendommen på endelig auktion uden
hensyn til de i auktionsvilkårene anførte frister betale fremtidige terminsydelser på
hæftelser, der overtages i overensstemmelse med de for disse hæftelser gældende
vilkår.
Afgifter m.v. til det offentlige,
jfr. vilkårenes pkt. 6C:
Auktionsafgiften udgør 0,5%. Afgiften beregnes af auktionsbudet med tillæg af, hvad
der skal udredes udover auktionsbudet samt værdien af privatretlige byrder og
servitutter. Afgiften forfalder ved auktionens slutning.
Udstedelsen af auktionsskødet er afgiftsfri.
Ved indlevering til tinglysning betales en registreringsafgift, som udgør 0,6% + kr.
1.660 Afgiften forhøjes til nærmeste 100 kr.
1.400.
Disse afgifter m.v. er ikke medtaget i størstebeløbet, der skal erlægges udover
auktionsbudet i henhold til salgsopstillingen.
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
107/109
Justitsministeriets tvangsauktionsvilkår
Jfr. justitsministeriets bekendtgørelse nr. 652 af 15. december 1978, som ændret ved bekendtgørelse nr. 121 af 31. marts 1982,
bekendtgørelse nr. 866 af 18. december 1989, bekendtgørelse nr. 896 af 21. december 1990 og bekendtgørelse nr. 519 af 17. juni
2003.
1. Auktionen omfatter
a. Auktionen omfatter ejendommen med
eventuelle bygninger og – hv is fogedretten
ikke tilkendegiver andet – driftsinventar og
driftsmateriel, derunder maskiner og tek
niske anlæg af enhver art, der hører til ejen
dommen, og ved landbrugsejendomme
tillige ejendommens besætning, gødning, af grøder m.v.
Ejendommen m.v. sælges som den er ved
auktionen med de rettigheder og forplig
telser, hvormed den tilhører den nuværende
ejer.
b. Hvis ejendommen eller en del af denne er
udlejet, kan køber efter ejendommens
overtagelse kræve den leje, der ikke er betalt
på auktionstidspunktet.
Køberen kan ikke gøre krav på forudbetalt
leje, der er omfattet af tinglysningslovens § 3,
stk. 2
2. Salgsopstilling
Ejendommen og det tilbehør, der følger
med, beskrives i en særlig salgsopstilling.
Salgsopstillingen indeholder oplysn ing om
ejendommens hæftelser og byrder og op lyser endvidere om andre forhold vedrørende
ejendommen og auktionen, som må antages
at være af væsentlig betydning for køber.
Salgsopstillingen udleveres på fogedret tens kontor.
3. Servitutter m.v.
Fogedretten angiver under auktionen, i
hvilket omfang de bydende ud over auk
tionsbudet skal overtage eller opfylde servi tutter, brugsrettigheder, aftægts -, liv renteeller lignende forpligtelser.
4. Auktionsbudet m.v.
Enhver kan byde på auktionen, men fo gedretten kan forlange, at en bydende straks
sandsynliggør, at han kan opfylde sit bud.
Minimum for overbudene fastsættes af
fogedretten.
Ejendommen sælges til den højstbydende,
hvis dennes bud antages (se pkt. 7), med
mindre det besluttes, at en ny aukt
ion skal
afholdes.
Enhver, der har afgivet bud på første auk tion, er bundet af sit bud, indtil auktionen er
sluttet. Meddeles der i henhold til pkt. 7 ud sættelse med henblik på tilvejebringelse af
sikkerhed, gælder bundetheden, indtil sik
kerheden er sti llet. Skal der afholdes ny auk tion i henhold til retsplejelovens § 576, er
samtlige bydende på første auktion bundet
indtil slutningen af den nye auktion, dog højest
i 6 uger efter første auktion. På denne nye
auktion er kun det bud bindende, der får
hammerslag.
5. Ejendommens overtagelse
Køberen overtager straks ejendommen.
Har køberen fået udsættelse til at stille
sikkerhed for opfyldelse af auktionsvilkårene,
overtages ejendommen dog først, når sikkerheden er stillet.
Køberen sørger selv for – om nødvendigt
ad retslig vej – at blive indsat i besiddelsen af
det solgte.
Fra det tidspunkt, køberen skal overtage
ejendommen, henligger den for hans regning
og risiko i enhver henseende.
16/12/2016
6. Køberens forpligtelser
A.
Opfyldelse af auktionsbudet
Auktionsbudet anvendes, så langt det
rækker, til dækning af hæftelserne i prioritets ordenen. Hæftelsernes nøjagtige størrelse
oplyses under auktionen.
Auktionsbudet opfyldes således:
a. Køberen overtager de hæftelser, der ikke
kan kræves udbetalt. Overtagelsen er dog
betinget af, at restancer og eventuelle
særlige afdrag betales inden 4 uger efter
auktionens afslutning.
b. Køberen betaler de hæftelser, der kan
kræves udbetalt.
Beløb, der skal betales efter pkt. b, betales
inden 6 måneder efter auktionens slutning.
Eventuel kursgevinst ved indfrielse af
lånene tilfalder køberen, ligesom han bærer
eventuelt kurstab samt tab ved, at kontantlån
med særlige indfrielsesvilkår må indfries med
et større beløb end lånets kontante påly
dende.
Andele i reserve - og administ rationsfonde
tilfalder køberen, når der bliver fuld dækning
til de pågældende lån.
Pantegælden forrentes fra datoen for den
første auktion med den rente, der tilkommer
hver enkelt panthaver. Er der tale om en in
dekspanteret, beregnes renten på grundlag
af restgælden som reguleret ved sidste or dinære indeksregulering.
Overstiger auktionsbudet, hvad der
kræves til dækning for panthaverne, tilfalder
det overskydende beløb den hidtidige ejer af
ejendommen. Beløbet forrentes med en årlig
rente, der sv arer til den fastsatte reference sats med et tillæg på 7 pct. Som reference
sats anses den officielle udlånsrente, som
Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr.
den 1. januar og den 1. juli det pågældende
år.
B.
Beløb, der skal betales ud over auktions budet
Under auktionen oplyses arten og stør
relsen af de omkostninger, som køberen skal
betale ud over auktionsbudet. Det samme
gælder skatter, afgifter, byrder, hæftelser og
andre pligter, som køberen skal betale eller
overtage udover auktionsbudet.
På auktionen oplyses et størstebeløb for
hvad, der skal betales, og hvilke krav og
pligter der kan overtages .
Af krav, der typisk skal udredes eller
overtages ud over auktionsbudet, kan
særligt nævnes:
a. Auktionsrekvirentens udlægsomkostninger
og omk ostninger ved gennemførelse af
auktionen, herunder salær til advokat
honorar til en af fogedretten antaget
sagkyndig.
b. Salær og rejseomkostninger til repræsen tanterne for de andre i ejendommen
berettigede.
Vedrørende a og b er det en betingelse, at
de pågældende rettighedshavere får andel
i auktionsbudet. Ved delvis dækning ned sættes salærkravet forholdsmæssigt.
Er auktionen rekvireret af et konkursbo eller
et dødsbo, hvori gælden ikke er vedgået,
betales dog altid fuldt rekvirentsalær.
c. Ejendoms skatterestancer.
d. Brandforsikringsbidrag.
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
e. Gade-, vej- og fortovsbidrag.
f. Spildevands- og kloakbidrag.
g. Restancer for forbrug af vand, leveret af
offentlige almene vandforsyningsanlæg.
h. Brugspanthavers underskud efter afholdel se af nødvendige udgifter ved bestyrelse,
drift og vedligeholdelse m.v. af ejendom
men. Overskud afskrives i brugspanthave rens fordring og derefter i den i øvrigt
bedst berettigedes fordring.
i. Nødvendige udgifter til ejendommens
bestyrelse, drift og vedligeholdelse
m.v.,
som er afholdt af auktionsrekvirenten, selv
om ejendommen ikke har været taget til
brugeligt pant.
j. Krav, der i henhold til lejelovgivningen,
brandsikringslovgivningen og bygnings
lovgivningen er gældende mod enhver
uden tinglysning.
Beløb, der sk al betales ud over auktions
budet, udredes inden 4 uger efter auktionens
slutning til rette vedkommende.
C.
Afgifter m.v. til det offentlige i anledning af
auktionen
a. Fogedrettens udgifter.
b. Auktionsafgift.
De under a og b nævnte udgifter m.v. be tales ved auktionens slutning.
c. Køberen betaler eventuel merværdiafgift
("moms") og eventuelt arbejdsmarkeds
bidrag af det med ejendommen følgende
løsøre m.v. efter nærmere aftale med told væsenet.
7. Køberens sikkerhedsstillelse
Efter hammerslaget skal kø beren straks
over for fogedretten stille sikkerhed for op
fyldelse af auktionsvilkårene.
Sikkerheden kan stilles ved deponering af
penge eller børsnoterede værdipapirer, ved
bankgaranti eller på anden måde, som god
kendes af fogedretten.
Sikkerhedens størrelse skal svare til:
a. Restancer m.v., jfr. pkt. 6A litra a,
b. 1/4 af de hæftelser, der kan kræves udbe talt, jfr. pkt. 6A litra b, og
c. størstebeløbet, der skal betales ud over
auktionsbudet, jfr. pkt. 6B.
Sikkerheden kan dog hverken være mindre
end et års renteudgift af de overtagne priori teter eller mindre end værdien af det tilbehør,
der medfølger ejendommen, med tillæg af
1/2 års lejeindtægt, hvis ejendommen helt
eller delvis er udlejet. Ved bortforpagtede
landbrugsejendommen dog med tillæg af
1
års forpagtningsafgift.
Enhver, der opnår dækning ved auktionen,
kan for sit vedkommende både før og efter
denne give afkald på sikkerhedsstillelse.
Gives der afkald fra nogle, men ikke fra alle,
kan fogedretten fastsætte en mindre sikker hedsstillelse end ovenfor nævnt. Sikkerhe den kan dog ikke være mindre end 1 års
renteudgift af de overtagne prioriteter.
Stilles den krævede sikkerhed ikke, ses der
bort fra budet, og hammerslaget an
nulleres, hvorefter auktionen straks genop
tages. Fogedrett en kan dog i stedet udsætte
auktionen og give højstbydende en frist på
ikke over 7 dage til at stille sikkerheden,
forudsat at der straks stilles sikkerhed for de
omkostninger, der vil være forbundet med
afholdelse af nyt auktionsmøde.
108/109
8. Køberens misligholdelse
Hvis køberen ikke opfylder auktions
vilkårene, kan enhver, der i anledning af auk tionen kan rette krav mod køberen, kræve, at
det solgte sættes til en ny og eneste auktion
(misligholdelsesauktion) for køberens risiko,
således at køberen skal tilsv are, hvad der
måtte bydes mindre på en auktion, uden at
have krav på, hvad der måtte bydes mere.
I stedet for at kræve misligholdelsesauk tion kan enhver, der ikke har givet afkald på
sikkerhedsstillelse, kræve, at den af køberen
stillede sikkerhed af fogedretten realiseres
og fordeles blandt de berettigede i den
rækkefølge, de har krav på at blive fyldest gjort. Bringer dette ikke køberens mislig
holdelse til ophør, kan der herefter kræves
afholdt misligholdelsesauktion.
Begæres sikkerheden først r ealiseret efter
afholdelse af misligholdelsesauktion, kan
sikkerheden alene benyttes til dækning af det
tab, der er opstået ved, at der er budt mindre
på misligholdelsesauktionen.
9. Auktionsskøde
Når køberen godtgør, at auktionsvilkårene
er opfyldt, kan han kræve, at fogeden ud steder auktionsskøde til ham. Køberen skal
tage skøde på ejendommen inden 1 år efter
auktionen.
Køberen betaler selv de omkostninger, der
måtte være forbundet med udstedelse af
skødet, dettes tinglysning, overtagelse af
hæftelser samt slettelse af tingbogen af de
rettigheder, der ikke opnåede dækning på
auktionen.
10. Auktionsvilkårenes fravigelighed
Foranstående vilkår kan ikke fraviges til
ugunst for køberen, medmindre auktionen
angår en forretnings -, industri -, landbrugs eller udlejningsejendom.
11. Særlige vilkår
_______________________
(Evt. forslag til særlige vilkår fremgår af
salgsopstillingen.)
16/12/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
109/109

Similar documents