Land Rover

Comments

Transcription

Land Rover
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
RANGE ROVER
MANUAL DE UTILIZARE
Cod publicație LRL 50 02 61 151
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Introducere
DESPRE ACEST MANUAL DE UTILIZARE
Introducere
Acordaţi atenţia necesară studierii cât mai curând posibil a întregii documentaţii pentru
proprietar/utilizator, furnizate împreună cu vehiculul.
IMPORTANT
Informaţiile din acest manual sunt valabile pentru toate variantele de vehicule și de echipamente
opţionale; este posibil ca unele dintre acestea să nu fie montate pe vehiculul dvs. Din cauza ciclurilor
de tipărire, este posibil ca acest manual de utilizare să includă descrieri ale opţiunilor înainte ca
acestea să fie disponibile.
Opţiunile hardware și software ale vehiculului sunt specifice pieţei pentru care este destinat spre a
fi vândut pentru prima dată vehiculul. Dacă vehiculul este înmatriculat sau utilizat în altă locaţie
geografică, este posibil să trebuiască aduse modificări, pentru a corespunde cerinţelor locale. Land
Rover nu este responsabilă de costul acestor modificări. Este posibil să fie afectate condiţiile de
garanţie.
Informaţiile incluse în această publicaţie erau corecte la data bunului de tipar. Modificările ulterioare
ale designului vehiculului pot determina adăugarea unui supliment la documentaţia vehiculului.
Actualizările pot fi consultate și pe site-ul Land Rover: www.ownerinfo.landrover.com.
În vederea dezvoltării, ne rezervăm dreptul de a modifica specificaţiile, designul sau echipamentele,
în orice moment, fără notificare și fără vreo obligaţie din partea noastră. Această publicaţie sau părţi
ale acesteia nu pot fi reproduse sau traduse fără aprobare. Erorile și omisiunile sunt exceptate.
SIMBOLURI UTILIZATE ÎN ACEST MANUAL
Avertismentele legate de siguranţă indică fie o procedură ce trebuie respectată cu
exactitate, fie informaţii care trebuie tratate cu multă atenţie, pentru a evita
posibilitatea de rănire personală.
Atenţionările indică fie o procedură ce trebuie respectată cu exactitate, fie informaţii care
trebuie tratate cu multă atenţie, pentru a evita posibilitatea de defectare a vehiculului.
Acest simbol privind reciclarea identifică acele elemente care trebuie aruncate în
siguranţă, pentru a preveni poluarea mediului înconjurător.
Acest simbol identifică acele elemente care trebuie aruncate în siguranţă deoarece
conţin substanţe nocive. Solicitaţi dealerului/service-ului autorizat și/sau
autorităţilor locale informaţii privind casarea.
Acest simbol identifică acele elemente care pot fi reglate, dezactivate sau activate
de dealerul/service-ul autorizat.
© Jaguar Land Rover 2013.
Toate drepturile rezervate.
2
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 ENG TOC
R
Cuprins
Introducere....................................... 2
Acces în vehicul................................4
Părăsirea vehiculului ......................12
Scaune faţă.....................................16
Scaune spate ..................................19
Tetiere ............................................25
Volan ..............................................27
Centuri de siguranţă .......................29
Siguranţa copiilor ...........................33
Airbag-uri .......................................39
Instrumente de bord.......................44
Lămpi de avertizare ........................50
Lumini exterioare............................55
Lumini interioare ............................58
Ștergătoare și spălătoare................60
Oglinzi ............................................63
Monitorizare unghi mort.................65
Telecomandă ușă garaj...................69
Geamuri.......................................... 72
Ecran tactil...................................... 75
Încălzire și ventilaţie .......................79
Compartimente de depozitare.........88
Transport încărcătură ...................100
Tractare ........................................ 106
Sistem de propulsie hibridă..........115
Pornire motor............................... 118
Pornire/oprire inteligentă.............. 121
Date ECO ......................................124
Cutie de viteze .............................. 125
Control stabilitate ......................... 129
Suspensie.....................................130
Frâne ............................................ 134
Ajutoare la condus........................137
Ajutoare la parcare ....................... 139
Asistenţă la parcare ...................... 145
Camere video................................ 149
Limitator de viteză automat (ASL) 151
Control viteză de croazieră ........... 153
Control adaptiv viteză de croazieră154
Terrain response .......................... 161
Control la coborârea pantelor (HDC) ..
163
Detectare adâncime vad ............... 165
Prezentare sistem audio/video...... 167
Radio............................................ 173
Radio DAB.................................... 175
Dispozitive portabile ..................... 178
Televizor....................................... 184
Media player video ....................... 186
Vizualizare dublă........................... 188
Sistem multimedia spate .............. 190
Comandă vocală ........................... 194
Telefon ......................................... 197
InControl ...................................... 202
Sistem de navigaţie ...................... 206
Combustibil și realimentare.......... 223
Întreţinere..................................... 230
Curăţare vehicul ........................... 237
Verificare nivel lichide .................. 241
Baterie vehicul .............................. 247
Siguranţe...................................... 250
Anvelope ...................................... 261
Sistem de monitorizare presiune în
anvelope (TPMS)....................... 267
Kit de depanare anvelope ............. 270
Schimbare roată ........................... 274
Recuperare vehicul....................... 282
După o coliziune ........................... 287
Etichete vehicul ............................ 288
Specificaţii tehnice ....................... 289
Omologare de tip.......................... 301
Prezentare comenzi ...................... 335
3
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Acces în vehicul
DEBLOCARE VEHICUL
Acces în vehicul
Pentru a preveni acţionarea
accidentală, nu lăsaţi niciodată cheia
inteligentă în vehicul dacă în
habitaclu se află copii sau animale.
4
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Acces în vehicul
Dacă o ușă sau hayonul este deschis,
încuietoarea este vizibilă. Nu
încercaţi să acţionaţi manual
încuietoarea, deoarece este posibil să
declanșeze și închiderea ușoară
automată și să prindă obiecte sau
părţi ale corpului.
Notă: raza de acţiune a cheii inteligente variază
foarte mult, în funcţie de condiţiile atmosferice și de
interferenţele provocate de celelalte transmiţătoare.
Notă: dacă se deblochează o ușă sau hayonul de 10
ori într-o perioadă scurtă de timp, încuietoarea se
dezactivează pentru aproximativ 1 minut.
Vehiculul este furnizat cu 2 chei inteligente.
Cheile inteligente joacă rolul de telecomenzi
pentru sistemul de blocare și de alarmă și
permit blocarea, deblocarea și condusul
vehiculului, fără a fi necesară utilizarea unei
chei obișnuite. Consultaţi 6, ACCES FĂRĂ
CHEIE, 13, BLOCARE FĂRĂ CHEIE și 118,
PORNIRE MOTOR. Fiecare cheie inteligentă
dispune și de o cheie de urgenţă, integrată
într-un compartiment detașabil.
1. Blocare:
• Apăsaţi pentru a asigura vehiculul.
Blocarea vehiculului poate fi simplă
sau dublă. Consultaţi 12, BLOCARE
SIMPLĂ și 12, BLOCARE DUBLĂ.
Consultaţi și 14, ÎNCHIDERE GLOBALĂ.
2. Deblocare:
• Apăsaţi scurt pentru a debloca
vehiculul și a dezactiva alarma.
Luminile de avarie vor clipi de două ori,
pentru a indica faptul că vehiculul este
deblocat și alarma a fost dezactivată.
Farurile, plafoniera și luminile de
apropiere se aprind, pentru a ilumina
accesul în vehicul. Consultaţi și 6,
DESCHIDERE GLOBALĂ.
3. Deblocare/oprire/inversare direcţie/
închidere hayon superior/închidere
completă hayon superior și inferior:
• Apăsaţi scurt pentru a deschide hayonul
•
superior. Dacă hayonul superior și inferior
sunt deschise, apăsaţi scurt pentru a le
închide pe amândouă. Dacă vehiculul este
blocat și alarma este armată, sistemul de
securitate va rămâne activ în timp ce hayonul
este deschis, dar sistemele de detectare a
mișcării și înclinării se vor dezactiva.
Apăsaţi scurt pentru a închide hayonul.
Dacă vehiculul este deja blocat și
alarma este armată, luminile de avarie
vor clipi după câteva secunde, pentru a
confirma că a fost reactivat sistemul de
alarmă integrală. Dacă se activează
sistemul de blocare dublă, se va auzi și
un semnal sonor. Consultaţi 7,
DESCHIDERE ȘI ÎNCHIDERE HAYON.
Notă: înainte de închidere, asiguraţi-vă
că cheia inteligentă nu rămâne în vehicul.
Dacă vehiculul este într-o zonă cu
interferenţe de radio frecvenţe (RF)
localizate sau dacă cheia inteligentă este
ecranată de obiecte metalice, este posibil
ca vehiculul să se închidă, să se blocheze
și să nu se mai poată deschide.
4. Alarmă de panică:
• Ţineţi apăsat pentru 3 secunde (sau
apăsaţi de 3 ori în 3 secunde) pentru a
activa claxonul și luminile de avarie.
• Dacă este activată mai mult de 5
secunde, alarma poate fi anulată prin
ţinerea apăsată a butonului pentru 3
secunde (sau prin apăsarea acestuia
de 3 ori în 3 secunde).
• Alarma de panică se va anula și dacă este
prezentă o cheie inteligentă corectă, în
momentul apăsării butonului pentru
PORNIREA/OPRIREA motorului.
5. Iluminare de apropiere:
• Atunci când vă apropiaţi de vehicul pe
timp de noapte, apăsaţi pentru a activa
iluminarea de apropiere. Apăsaţi din nou,
pentru a stinge luminile de apropiere.
Notă: pe unele pieţe, a a doua apăsare
5
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Acces în vehicul
•
a butonului se aprind farurile și lămpile
de marșarier. Pentru a stinge lămpile
este necesară o a treia apăsare.
Durata de activare a iluminării de
apropiere setată din fabrică este de 30
de secunde. Această durată poate fi
configurată pentru a permite o
iluminare cuprinsă între 0 și 240 de
secunde. Consultaţi 46, MENIUL
INSTRUMENTELOR DE BORD.
Dacă apăsaţi butonul de deblocare, vehiculul se
va debloca în 1 din cele 2 moduri:
1. Acces pe o singură ușă: se deblochează
numai ușa șoferului și clapeta bușonului
rezervorului de combustibil. Pentru a
debloca celelalte uși și hayonul este
necesară o a doua apăsare.
6. Acces cu cheia de urgenţă: pentru
eliberare, deschideţi prin culisare, apoi
scoateţi capacul.
2. Acces pe mai multe uși: se deblochează toate
ușile, clapeta bușonului rezervorului de
combustibil și hayonul, la prima apăsare.
7. Scoateţi lama cheii de urgenţă și extindeţi-o.
Pentru a schimba de la accesul pe o singură
ușă la accesul pe mai multe uși (sau invers),
apăsaţi simultan pentru 3 secunde butoanele
de blocare și de deblocare. Luminile de avarie
vor clipi de două ori, pentru a confirma
modificarea.
8. Dacă nu puteţi deschide vehiculul cu
ajutorul cheii inteligente, introduceţi lama
cheii în fanta de la baza capacului
încuietorii ușii și trageţi ușor în sus.
Răsuciţi cu grijă în sus capacul încuietorii
cheii, pentru a desprinde capacul din
clemele de fixare. Introduceţi lama cheii în
încuietoarea expusă și rotiţi pentru a o
acţiona. Se va declanșa alarma.
Consultaţi 119, PORNIRE DE SIGURANŢĂ
FĂRĂ CHEIE.
Notă: dacă ușa șoferului este deblocată cu
ajutorul lamei cheii, alarma se va auzi până
când cheia inteligentă este amplasată
corespunzător.
Notă: o cheie inteligentă de înlocuire poate
fi comandată numai de la un dealer/service
autorizat. Dealerul/service-ul autorizat va
solicita dovezi privind identitatea și dreptul
de proprietate.
Dacă se pierde sau se fură o cheie
inteligentă, anunţaţi imediat un dealer/
service autorizat.
9. Intrare/ieșire cu ajutorul sistemului de
acces fără cheie:
• Mânerele exterioare ale ușilor dispun de
senzori separaţi de blocare și de deblocare.
Senzorul de deblocare este amplasat pe
suprafaţa interioară a mânerului.
6
ACCES PE O SINGURĂ UȘĂ/PE MAI
MULTE UȘI
Această funcţie poate fi configurată și din
meniul Vehicle Set-Up (configurare vehicul).
Consultaţi 46, MENIUL INSTRUMENTELOR DE
BORD.
DESCHIDERE GLOBALĂ
Ţineţi apăsat timp de 3 secunde butonul de
deblocare, pentru a debloca vehiculul și a
deschide toate geamurile și trapa de plafon.
Pentru a anula deschiderea globală, apăsaţi
oricare dintre butoanele cheii inteligente sau
acţionaţi butonul geamului șoferului. Pentru a
opri deschiderea unui anumit geam sau a trapei
de plafon, acţionaţi butonul respectiv.
Această funcţie poate fi activată/dezactivată din
meniul Vehicle Set-Up (configurare vehicul)
(consultaţi 46, MENIUL INSTRUMENTELOR
DE BORD).
ACCES FĂRĂ CHEIE
Accesul fără cheie permite deschiderea
vehiculului dacă o cheie inteligentă este la o
distanţă mai mică de 1,0m (3 ft) de mânerul
ușii sau de butonul exterior al hayonului.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Acces în vehicul
Notă: dacă cheia inteligentă este amplasată
într-un recipient metalic sau dacă este ecranată
de un dispozitiv cu ecran LCD cu iluminare de
fundal, cum ar fi un smartphone, un laptop
(inclusiv o geantă de laptop), o consolă de
jocuri etc., este posibil ca aceasta să nu fie
detectată. Nu lăsaţi cheia inteligentă în
apropierea unor astfel de dispozitive, atunci
când doriţi să o utilizaţi pentru a urca la bord
sau pentru a porni motorul.
Notă: cheia inteligentă trebuie păstrată numai
de către șofer sau într-o geantă ori servietă fără
elemente metalice. Aceasta nu trebuie să fie
expusă sau manipulată.
Pentru a urca la bord, trageţi de mânerul ușii.
Alarma se va dezarma și ușile se vor debloca,
în funcţie de setarea curentă pentru
deblocare/acces (acces pe una sau pe mai
multe uși). Luminile de avarie vor clipi de două
ori, pentru a confirma deblocarea. Oglinzile
rabatabile electric se vor extinde (dacă funcţia
este activată).
Notă: dacă setarea curentă de securitate este
acces pe o singură ușă și se deschide altă ușă faţă
de cea a șoferului, se vor debloca toate ușile.
MOD PENTRU COMODITATE
Dacă ușa se deschide cu ajutorul cheii
inteligente sau funcţiei de acces fără cheie,
sistemul electric al vehiculului activează modul
pentru comoditate. Pot fi utilizate următoarele
sisteme:
• Memorare poziţie de condus.
• Reglare scaun și coloană de direcţie.
• Iluminare interioară și exterioară.
• Centru de mesaje.
• Priză de alimentare accesorii.
BLOCARE COLOANĂ DE DIRECŢIE
La blocarea/deblocarea vehiculului se va bloca/
debloca sistemul de blocare a coloanei de direcţie.
Dacă sistemul de blocare a coloanei de direcţie
se defectează, în centrul de mesaje se va afișa
un mesaj. Dacă apare acest mesaj:
1. De pe scaunul șoferului, blocaţi și deblocaţi
vehiculul cu ajutorul cheii inteligente.
2. Încercaţi din nou să deblocaţi coloana de
direcţie, rotind ușor volanul
stânga-dreapta, în timp ce deblocaţi și
blocaţi vehiculul cu ajutorul cheii
inteligente.
3. Dacă problema persistă, solicitaţi asistenţă
calificată.
BLOCARE LA PORNIREA DE PE LOC
Blocarea la pornirea de pe loc permite blocarea
automată a tuturor ușilor, dacă vehiculul se
deplasează. Această funcţie poate fi
activată/dezactivată din meniul Vehicle Set-Up
(configurare vehicul) (consultaţi 44,
INSTRUMENTE DE BORD).
Notă: apăsarea butonului de blocare sau de
deblocare de pe ușa șoferului sau pasagerului
va anula blocarea la pornirea de pe loc pentru
călătoria respectivă. Consultaţi 14,
ÎNCUIETORI ȘI MANETE DE DEBLOCARE UȘI.
DESCHIDERE ȘI ÎNCHIDERE HAYON
Dacă hayonul este deschis,
încuietoarea este vizibilă. Nu
încercaţi să acţionaţi manual
încuietoarea, deoarece este posibil să
declanșeze și închiderea ușoară
automată și să prindă obiecte sau
părţi ale corpului.
Înainte de a acţiona hayonul,
asiguraţi-vă că există o distanţă minimă
de 1,0 m (39 in.) deasupra și în spatele
vehiculului. Spaţiul insuficient poate
provoca deteriorarea vehiculului.
Nu acţionaţi hayonul dacă pe acesta
este montat un portbagaj pentru
biciclete. Îndepărtaţi bicicletele și/sau
portbagajele înainte de a acţiona
hayonul.
7
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Acces în vehicul
Hayonul superior poate fi deblocat și utilizând
una dintre următoarele metode:
• De la butonul interior de deblocare a
hayonului. Consultaţi 335, COMENZI
ȘOFER.
• De la butonul de deblocare a hayonului de
pe cheia inteligentă. Consultaţi 4,
DEBLOCARE VEHICUL.
Notă: dacă viteza vehiculului este mai mică sau
egală cu aproximativ 5 km/h (3 mph), hayonul
nu se va deschide.
DESCHIDERE ȘI ÎNCHIDERE HAYON
ACŢIONAT ELECTRIC
Dacă hayonul este deschis,
încuietoarea este vizibilă. Nu
încercaţi să acţionaţi manual
încuietoarea, deoarece este posibil să
declanșeze și închiderea ușoară
automată și să prindă obiecte sau
părţi ale corpului.
Înainte de a acţiona hayonul,
asiguraţi-vă că există o distanţă minimă
de 1,0 m (39 in.) deasupra și în spatele
vehiculului. Spaţiul insuficient poate
provoca deteriorarea vehiculului.
1. Deblocare hayon superior. Ridicaţi hayonul
superior pentru a-l deschide.
Notă: butonul de deblocare din exterior a
hayonului superior funcţionează dacă toate
ușile sunt deblocate, iar selectorul de viteze
este în poziţia parcare (P). Dacă selectorul
de viteze este în punctul neutru (N),
butonul funcţionează numai dacă toate
ușile sunt deblocate, iar contactul este în
modul pentru comoditate sau este
decuplat. Dacă selectorul de viteze este în
orice altă poziţie, butonul nu funcţionează.
2. Deblocare hayon inferior:
Vizibilă/funcţională numai dacă hayonul
superior este deschis. Trageţi hayonul
inferior în jos pentru a-l deschide.
8
Nu acţionaţi hayonul dacă pe acesta
este montat un portbagaj pentru
biciclete. Îndepărtaţi bicicletele și/sau
portbagajele înainte de a acţiona
hayonul.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Acces în vehicul
Notă: la utilizarea butonului de deblocare
din exterior a hayonului superior, toate
ușile trebuie să fie deblocate, iar selectorul
de viteze trebuie să fie în poziţia parcare (P)
sau în punctul neutru (N)
2. Deschidere/închidere hayon inferior.
Apăsaţi butonul pentru a deschide, opri,
schimba direcţia sau a închide hayonul
inferior.
3. Închidere completă hayon. Acest buton
permite închiderea hayonului superior și
inferior.
Hayonul superior poate fi deblocat și utilizând
una dintre următoarele metode:
• De la butonul interior de deblocare a
hayonului. Consultaţi 335, COMENZI
ȘOFER.
• De la butonul de deblocare a hayonului de
pe cheia inteligentă. Consultaţi 4,
DEBLOCARE VEHICUL.
După ce hayonul s-a deschis la înălţimea
setată, acesta poate fi ridicat sau coborât
manual. Dacă unul dintre hayoane nu se
deschide sau nu se închide corect, închideţi-l
manual și apoi apăsaţi din nou butonul de
deblocare a acestuia.
Pe măsură ce ajunge la capătul cursei, hayonul
se va închide ușor, complet. Dacă hayonul se
închide complet după ce vehiculul a fost blocat,
alarma se va arma din nou. Luminile de avarie
vor clipi, pentru a confirma starea alarmei. Este
posibil să se audă și o confirmare sonoră.
Notă: dacă se apasă un buton de pe hayon în
timp ce acesta se deschide sau se închide,
deplasarea acestuia se va întrerupe. Însă dacă
se apasă un buton în timpul fazei de închidere
ușoară, solicitarea de deschidere va fi ignorată.
1. Deschiderea/închiderea hayonului superior
de la butonul exterior. Apăsaţi butonul
pentru a deschide, opri, schimba direcţia
sau a închide hayonul superior. Apăsaţi
pentru a închide hayonul superior și
inferior.
Notă: hayonul are o înălţime minimă de
deschidere, sub care acesta nu se închide
electric. Deschideţi complet hayonul cu mâna
și apăsaţi butonul de închidere completă a
acestuia.
9
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Acces în vehicul
Înainte de a acţiona hayonul,
asiguraţi-vă că nicio persoană din
apropiere nu are vreo parte a corpului
într-o poziţie în care ar putea fi prinsă.
Reţineţi că acţiunea de închidere
ușoară nu include o detectare a
obiectelor. Este posibil să survină
decesul sau rănirea gravă, chiar dacă
există un sistem de detectare a
obiectelor.
Detectare obiecte în timpul deschiderii: dacă se
detectează un obiect care ar putea influenţa
deschiderea hayonului, acesta se va opri.
Îndepărtaţi obstrucţiile și apăsaţi din nou
butonul de pe hayon pentru a-l deschide.
Detectare obiecte în timpul închiderii: dacă se
detectează un obiect care ar putea influenţa
închiderea hayonului, acesta se va opri și se va
deschide complet, dacă se poate face acest
lucru. Se va auzi un avertizor sonor care indică
blocarea nereușită. Îndepărtaţi obstrucţiile, iar
dacă hayonul este deschis, apăsaţi din nou
butonul de pe hayon pentru a-l închide. Dacă
hayonul nu este deschis, apăsaţi un buton de
deblocare pentru a deschide hayonul și a
îndepărta obstrucţiile. După îndepărtarea
obstrucţiilor, apăsaţi butonul de închidere a
hayonului, pentru a-l închide.
Dacă hayonul este deschis, broasca și
încuietoarea sunt vizibile. Nu acţionaţi
manual încuietoarea, deoarece este
posibil să declanșeze și închiderea
ușoară automată și să prindă obiecte
sau părţi ale corpului.
ÎNĂLŢIME DE DESCHIDERE HAYON
Se poate seta înălţimea maximă la care se
deschide hayonul superior, acţionat electric.
Această funcţie este utilă în parcări cu plafon
foarte jos sau doar pentru a simplifica
utilizarea.
1. Deschideţi hayonul superior în poziţia pe
10
care doriţi să o setaţi ca înălţime maximă.
Apăsaţi butonul de pe hayonul superior
pentru a opri mișcarea sau acţionaţi
manual hayonul superior.
2. Asiguraţi-vă că hayonul superior este
staţionar timp de cel puţin 3 secunde.
3. Pentru a seta înălţimea de deschidere:
Ţineţi apăsat butonul de închidere de pe
hayonul superior, până auziţi un semnal
sonor.
4. Pentru a închide hayonul, apăsaţi și
eliberaţi butonul de închidere a acestuia.
Deschideţi din nou hayonul, pentru a vedea
dacă hayonul superior se deschide la
înălţimea programată.
Notă: dacă după efectuarea pasului 3 al
procesului hayonul superior sau hayonul
superior și inferior se închide automat,
înălţimea dorită nu a fost setată. Repetaţi
procesul și asiguraţi-vă că se respectă toţi
pașii.
Pentru a reseta înălţimea maximă de
deschidere la complet, repetaţi procesul, însă
deschideţi complet manual hayonul, înainte de
a ţine apăsat butonul de închidere a acestuia.
Dacă se detectează mai multe obiecte sau dacă
tensiunea bateriei este redusă, este posibil ca
hayonul acţionat electric să piardă poziţia
memorată. Este posibil ca acţionarea electrică
să fie inhibată.
Pentru resetarea hayonului:
1. Închideţi manual hayonul.
2. Apăsaţi un buton de deblocare a hayonului.
3. Permiteţi hayonului să se deschidă electric
complet sau în poziţia setată anterior.
4. Apăsaţi și eliberaţi butonul de închidere a
hayonului.
5. Permiteţi hayonului să se închidă electric
complet.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Acces în vehicul
Memoria poziţiei programate a hayonului va fi
restabilită.
Notă: dacă avertizarea baterie descărcată nu
dispare, acest lucru indică faptul că bateria nu
este nouă și neutilizată.
ÎNLOCUIRE BATERIE CHEIE
INTELIGENTĂ
Montaţi piesele în ordine inversă și asiguraţi-vă
că acestea se fixează corespunzător pe poziţie.
Dacă bateria trebuie înlocuită, raza de acţiune
se va reduce semnificativ, iar în centrul de
mesaje va apărea mesajul SMART KEY
BATTERY LOW (baterie cheie inteligentă
descărcată).
Casare baterie: bateriile conţin
substanţe nocive și trebuie casate
corespunzător. Pentru casare,
solicitaţi ajutorul unui
dealer/service autorizat și/sau al
autorităţii locale.
Pentru înlocuirea bateriei:
1. Demontaţi capacul, prin culisare în
direcţiile indicate de săgeţi.
2. Utilizaţi lama cheii de urgenţă pentru a
separa corpul cheii inteligente.
3. Montaţi o baterie nouă și neutilizată de tip
CR2032 (disponibilă la un dealer/service
autorizat), cu borna pozitivă (+) în sus.
Notă: evitaţi să atingeţi bateria nouă.
Umezeala/grăsimea de pe degete pot reduce
durata de exploatare a bateriei și coroda
contactele.
11
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Părăsirea vehiculului
BLOCARE SIMPLĂ
Părăsirea vehiculului
Apăsaţi scurt butonul de blocare de pe cheia
inteligentă, pentru a bloca simplu vehiculul și a
activa alarma de perimetru. Luminile de avarie
vor clipi o dată pentru confirmare.
Blocarea simplă asigură vehiculul și previne
deschiderea ușilor din exterior. Ușile pot fi
deblocate și deschise în continuare din
habitaclu. În această stare este activată numai
alarma de perimetru. Consultaţi 12, ALARMĂ
DE PERIMETRU.
Notă: această setare trebuie utilizată în situaţii
precum deplasarea cu un feribot, dacă în
habitaclu sunt lăsate animale de companie sau
dacă trebuie lăsat un geam deschis.
Notă: blocaţi întotdeauna vehiculul dacă acesta
este lăsat nesupravegheat. Dacă este posibil,
blocaţi întotdeauna vehiculul la nivelul maxim
disponibil de securitate.
BLOCARE DUBLĂ
Nu utilizaţi niciodată blocarea dublă
dacă în habitaclu sunt persoane sau
animale de companie. În situaţii de
urgenţă nu vor putea să părăsească
habitaclul, iar serviciile de urgenţă nu
le vor putea elibera rapid.
Apăsaţi butonul de blocare de pe cheia
inteligentă de două ori în 3 secunde, pentru a
bloca dublu vehiculul și a activa sistemul de
alarmă integrală. Luminile de avarie vor clipi de
două ori pentru confirmare și se va auzi tonul
specific blocării duble.
Blocarea dublă securizează vehiculul și previne
deschiderea ușilor din interior sau exterior.
Dacă este utilizată blocarea dublă, ușile nu se
pot debloca sau deschide din habitaclu.
Acest lucru asigură o securitate suplimentară
în cazul în care vehiculul este lăsat
nesupravegheat. Vehiculul nu se poate
deschide prin spargerea unui geam și
acţionarea încuietorilor din interior. În plus,
blocarea dublă activează și sistemul de alarmă
integrală. Consultaţi 12, ALARMĂ INTEGRALĂ.
Notă: în această stare, un geam sau trapa de
plafon deschisă poate provoca activarea
alarmei, din cauza mișcării generate de curenţii
de aer. Din acest motiv, înainte de a activa
blocarea dublă, asiguraţi-vă că toate geamurile
și trapa de plafon sunt complet închise.
ALARMĂ DE PERIMETRU
Sistemul de alarmă cu senzori de perimetru se
activează dacă vehiculul este blocat simplu.
Consultaţi 12, BLOCARE SIMPLĂ. După
activare, sistemul de alarmă se activează dacă:
• se deschide capota motorului, hayonul sau
o ușă.
• se apasă butonul de PORNIRE/OPRIRE
motor, fără să fie prezentă o cheie
inteligentă validă.
Dacă vehiculul dispune de sirenă cu baterie
separată, aceasta se activează dacă se
deconectează bateria sau dacă se încearcă
deconectarea sirenei.
ALARMĂ INTEGRALĂ
Sistemul de alarmă integrală se activează dacă
vehiculul este blocat dublu. Consultaţi 12,
BLOCARE DUBLĂ. După activare, sistemul de
alarmă se activează dacă:
• Se deschide capota motorului, hayonul sau
o ușă.
• Se detectează mișcare în habitaclu.
• Se ridică sau se coboară vehiculul.
Dacă vehiculul dispune de sirenă cu baterie
separată, aceasta se activează dacă:
• Se deconectează bateria vehiculului.
12
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Părăsirea vehiculului
•
Se încearcă deconectarea sirenei.
PROTECŢIE HABITACLU
Funcţia de protecţie habitaclu a sistemului de
alarmă integrală poate fi dezactivată temporar
din meniul Vehicle Set-Up (configurare
vehicul). Consultaţi 46, MENIUL
INSTRUMENTELOR DE BORD.
Notă: blocarea fără cheie se va activa doar dacă
cheia inteligentă este detectată în exteriorul
vehiculului. Dacă nu este prezentă o cheie
inteligentă, nu va surveni blocarea.
• Pentru a bloca simplu vehiculul, atingeţi o
dată numai senzorul de blocare fără cheie
(1), fără a prinde mânerul ușii.
Notă: după dezactivare, această setare se
reactivează la următoarea blocare dublă a
vehiculului cu ajutorul cheii inteligente.
•
BLOCARE FĂRĂ CHEIE
Nu utilizaţi niciodată blocarea dublă
dacă în habitaclu sunt persoane sau
animale de companie. În situaţii de
urgenţă, nu vor putea să părăsească
habitaclul, iar serviciile de urgenţă nu
le vor putea elibera rapid.
Dacă cheia inteligentă este amplasată
într-un recipient metalic sau dacă este
ecranată de un dispozitiv cu ecran LCD
cu iluminare de fundal, cum ar fi un
smartphone, un laptop (inclusiv atunci
când este într-o geantă de laptop), o
consolă de jocuri etc., este posibil ca
aceasta să nu fie detectată.
Notă: monezile aflate în același buzunar cu
cheia inteligentă pot afecta detectarea acesteia.
•
•
Notă: nu puneţi degetele în jurul părţii din
spate a mânerului, în timp ce atingeţi
senzorul. În caz contrar, vehiculul nu se va
bloca.
Luminile de avarie vor clipi o dată pentru a
confirma blocarea, iar oglinzile rabatabile
electric se vor rabata (dacă sunt activate).
Pentru a bloca dublu vehiculul, atingeţi de
două ori în 3 secunde numai senzorul de
blocare fără cheie (1).
Notă: nu puneţi degetele în jurul părţii din
spate a mânerului, în timp ce atingeţi
senzorul. În caz contrar, vehiculul nu se va
bloca.
Luminile de avarie vor clipi de două ori și
se va auzi sunetul de confirmare a blocării.
Notă: dacă vehiculul se blochează fără cheie și
una sau mai multe uși, hayonul sau capota
motorului nu este bine închisă sau dacă este
cuplat contactul, vehiculul NU se va bloca. NU
se va auzi un avertizor sonor privind blocarea
nereușită. Luminile de avarie NU vor clipi, iar
oglinzile exterioare NU se vor rabata (dacă
funcţia este activată). Verificaţi ca toate ușile,
capota motorului și hayonul să fie închise
corespunzător. Asiguraţi-vă că este decuplat
contactul și blocaţi din nou vehiculul. Dacă
blocarea nereușită persistă, consultaţi un
dealer/service autorizat.
Vehiculul nu se va bloca automat.
13
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Părăsirea vehiculului
ÎNCHIDERE GLOBALĂ
Înainte de a utiliza închiderea
globală, asiguraţi-vă că în raza de
acţiune a oricărei deschideri nu se
află persoane, animale de companie
sau obstrucţii. Deși există mecanisme
de protecţie pentru prevenirea
rănirilor grave, există totuși riscul de
rănire.
Ţineţi apăsat 3 secunde butonul de blocare de
pe cheia inteligentă. Vehiculul se va bloca
simplu, iar alarma de perimetru se va arma
imediat. După 3 secunde se vor închide toate
geamurile deschise și trapa de plafon. Apăsaţi
butonul de blocare de două ori în 3 secunde,
pentru a bloca dublu vehiculul.
ÎNCUIETORI ȘI MANETE DE
DEBLOCARE UȘI
Dacă este deschisă o ușă,
încuietoarea este vizibilă. Dacă
vehiculul este echipat cu funcţie de
închidere ușoară, nu încercaţi să
acţionaţi manual încuietoarea,
deoarece ar putea să declanșeze și
închiderea ușoară automată și să
prindă obiecte sau părţi ale corpului.
Această funcţie poate fi activată/dezactivată din
meniul Vehicle Set-Up (configurare vehicul).
Consultaţi 46, MENIUL INSTRUMENTELOR DE
BORD.
În prezenţa unei chei inteligente, ţineţi apăsat
senzorul de blocare fără cheie (dacă există în
dotare) de pe mânerul exterior al oricărei uși.
Vehiculul se va bloca simplu, iar alarma de
perimetru se va arma imediat. După
aproximativ 3 secunde vor începe să se închidă
toate geamurile deschise și trapa de plafon.
Ţineţi apăsat senzorul de blocare fără cheie
până când toate geamurile deschise și trapa de
plafon se închid complet. Eliberarea senzorului
de blocare fără cheie va întrerupe închiderea
geamurilor și trapei de plafon.
Când toate geamurile și trapa de plafon sunt
închise, eliberaţi și apoi apăsaţi senzorul de
blocare fără cheie, pentru a bloca simplu
vehiculul. Alternativ, apăsaţi butonul de blocare
fără cheie de două ori în 3 secunde, pentru a
bloca dublu vehiculul.
14
1. Blocare:
• Cu toate ușile închise, apăsaţi orice
buton de blocare, pentru a bloca toate
ușile.
2. Deblocare:
• Apăsaţi orice buton de deblocare,
pentru a debloca toate ușile. Alternativ,
trageţi o dată maneta de deblocare a
oricărei uși faţă (3) pentru a debloca
toate ușile.
• Trageţi o dată maneta de deblocare a
oricărei uși spate (3) pentru a debloca
ușa spate respectivă.
Notă: dacă vehiculul este blocat cu ajutorul
cheii inteligente, toate butoanele de
deblocare sunt inactive.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Părăsirea vehiculului
3. Manetă de deblocare ușă: trageţi pentru a
debloca și deschide ușa (ușile). Dacă ușa
este blocată, tragerea o dată a manetei
oricărei uși faţă va debloca toate ușile.
Tragerea o dată a manetei oricărei uși spate
va debloca ușa respectivă.
BLOCARE DE URGENŢĂ
BLOCARE NEREUȘITĂ
Dacă încercaţi să blocaţi vehiculul cu ajutorul
cheii inteligente și una sau mai multe uși,
hayonul sau capota motorului nu este bine
închisă sau dacă este cuplat contactul,
vehiculul NU se va bloca și se va auzi de 2 ori
un avertizor sonor. Asiguraţi-vă că este
decuplat contactul și blocaţi din nou vehiculul.
Dacă nu sunt închise complet toate ușile,
hayonul și capota motorului, vehiculul NU se va
bloca complet.
Notă: acţionarea mânerelor interioare și
exterioare ale ușilor în timp ce încercaţi să
deblocaţi, blocaţi sau modificaţi starea
încuietorilor pentru siguranţa copiilor ale
vehiculului (inclusiv blocarea la pornirea de pe
loc) poate provoca ignorarea de către sistemul
de securitate a operaţiilor de blocare, deblocare
sau acţionare a încuietorilor pentru siguranţa
copiilor.
DEZACTIVAREA ALARMEI DUPĂ
DECLANȘARE
Daca s-a declanșat alarma, aceasta poate fi
dezactivată prin apăsarea butonului de
deblocare de pe cheia inteligentă sau
amplasarea cheii inteligente pe coloana de
direcţie și apăsarea butonului de
PORNIRE/OPRIRE motor. Consultaţi 119,
PORNIRE DE SIGURANŢĂ FĂRĂ CHEIE.
Dacă bateria este descărcată sau sistemul de
blocare fără cheie este defect, fiecare ușă
trebuie blocată manual.
Notă: nu lăsaţi lama cheii de urgenţă în vehicul
în timpul procedurii de blocare de urgenţă.
1. Deschideţi ușa și localizaţi capacul de
accesare a încuietorii de urgenţă. Utilizaţi
lama cheii de urgenţă (consultaţi 4,
DEBLOCARE VEHICUL) și răsuciţi capacul
pentru a-l desprinde de ușă.
Îndepărtaţi capacul și păstraţi-l într-un loc
sigur.
2. Introduceţi bine lama cheii de urgenţă în
încuietoarea de urgenţă.
Lama cheii de urgenţă poate fi scoasă.
3. Montaţi capacul de acces la încuietoarea de
urgenţă și rotiţi-l în sens orar pentru a-l fixa
bine.
4. Închideţi ușa și asiguraţi-vă că este
blocată.
Repetaţi procedura pentru toate celelalte
uși deblocate.
15
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Scaune fa ă
SCAUNE REGLABILE ELECTRIC
Scaune faţă
Nu reglaţi scaunul în timp ce vehiculul
se deplasează. În caz contrar, este
posibil să survină pierderea
controlului asupra vehiculului și
rănirea persoanelor.
3. Suport lombar.
Notă: această imagine cuprinde toate
comenzile scaunelor reglabile electric. Aceste
comenzi nu sunt valabile pentru toate scaunele.
7. Înălţime scaun.
1. Lungime șezut scaun.
2. Umflare/dezumflare suport lateral.
16
4. Unghi parte superioară spătar scaun.
5. Unghi spătar scaun.
6. Înălţime tetieră.
8. Reglare înainte și înapoi.
9. Înclinare șezut scaun.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Scaune fa ă
De asemenea, scaunele faţă pot dispune de:
• Control încălzire/climatizare (consultaţi 79,
CONTROL CLIMATIZARE).
• Masaj scaun (consultaţi 82, MASAJ
SCAUN).
CURSĂ RESTRICŢIONATĂ SCAUN
FAŢĂ
Dacă deplasarea scaunului se oprește
brusc în timpul reglării, verificaţi
existenţa obstrucţiilor și îndepărtaţi-le.
După îndepărtarea tuturor obstrucţiilor,
mecanismul de reglare a scaunelor poate fi
resetat astfel:
Acţionaţi din nou butonul pentru a continua
reglarea întreruptă. După ce scaunul începe din
nou să se miște, ţineţi butonul apăsat până
când scaunul ajunge la capătul cursei, în
direcţia respectivă de deplasare. Reglarea
scaunului poate fi efectuată în mod normal.
Notă: dacă nu se observă obstrucţii, însă
reglarea normală nu poate fi efectuată deoarece
scaunul se blochează, contactaţi dealerul/
service-ul autorizat.
POZIŢIA CORECTĂ PE SCAUN
Șoferul și pasagerul din faţă nu
trebuie să călătorească cu scaunul
complet înclinat.
Nu reglaţi scaunul în timp ce vehiculul
se deplasează.
Scaunul, tetiera, centura de siguranţă și
airbag-urile contribuie împreună la protecţia
utilizatorului. Utilizarea corespunzătoare a
acestor componente vă oferă o protecţie
îmbunătăţită. În acest scop, trebuie să
respectaţi întotdeauna următoarele
recomandări:
1. Staţi în poziţie verticală, cu baza coloanei
vertebrale cât mai în spate posibil. Pentru a
benefica de protecţia optimă oferită de
centura de siguranţă în caz de accident, nu
înclinaţi prea tare scaunul.
2. Nu deplasaţi scaunul șoferului prea
aproape de volan. În mod ideal, se
recomandă păstrarea unei distanţe minime
de 254 mm (10 in.) între pieptul șoferului și
capacul airbag-ului frontal șofer. Ţineţi
volanul în poziţia corespunzătoare, cu
braţele ușor îndoite.
3. Reglaţi tetiera astfel încât partea superioară
a acesteia să fie deasupra liniei centrale a
capului.
4. Amplasaţi centura de siguranţă la
jumătatea distanţei dintre gât și umăr.
Fixaţi chinga strâns peste șolduri, nu peste
abdomen.
Asiguraţi-vă că poziţia de condus este
confortabilă și că vă permite să păstraţi un
control deplin asupra vehiculului.
17
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Scaune fa ă
COTIERĂ RABATABILĂ
MEMORARE POZIŢIE SCAUN
După ce reglaţi scaunul șoferului, coloana de
direcţie (consultaţi 27, REGLARE VOLAN) și
oglinzile retrovizoare exterioare (consultaţi 63,
OGLINZI EXTERIOARE), toate reglabile
electric, setările pot fi salvate în vederea
utilizării ulterioare.
Utilizaţi roata de reglare (1) pentru a seta
înălţimea dorită. Cotiera rabatabilă poate fi
depozitată în poziţie verticală.
1. Apăsaţi butonul de salvare în memorie (M)
pentru a activa funcţia de memorare.
2. Apăsaţi în 5 secunde unul dintre butoanele
de presetare, pentru a salva setările
curente. În centrul de mesaje se afișează
MEMORY (1, 2 or 3) SETTINGS SAVED
(setări (1, 2 sau 3) salvate în memorie) și
se va auzi un avertizor sonor, care
confirmă salvarea setărilor.
Notă: o poziţie a scaunului va fi salvată
numai în perioada de activare de 5
secunde.
Notă: la salvarea unei poziţii noi, orice
setări existente vor fi suprascrise.
3. Pentru setarea unei poziţii salvate, apăsaţi
butonul de presetare respectiv. În centrul
de mesaje se afișează MEMORY (1, 2 OR
3) RECALLED (revenire la setări memorie
(1, 2 sau 3)).
Notă: funcţia de memorare a poziţiei scaunelor
nu presupune apariţia vreunui mesaj în centrul
de mesaje.
18
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Scaune spate
Scaune spate Executive
Scaune spate
1. Unghi parte superioară spătar scaun.
2. Suport lombar.
3. Unghi spătar scaun.
4. Înălţime tetieră.
5. Reglare înainte și înapoi.
6. Înclinare șezut scaun.
Scaunele pasagerilor pot fi reglate de la
scaunul șoferului. Pentru a regla de la distanţă
scaunele pasagerilor, selectaţi Remote seats
(reglare de la distanţă scaune) din meniul Front
climate (climatizare faţă) al ecranului tactil.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi 79,
CONTROL CLIMATIZARE.
De asemenea, scaunele Executive dispun de:
• Control climatizare (consultaţi 86,
CONTROL CLIMATIZARE SPATE).
• Masaj scaun (consultaţi 82, MASAJ
SCAUN).
19
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Scaune spate
1. Atingeţi pentru a selecta scaunul pe care
doriţi să-l reglaţi. După selectare, șoferul
poare regla scaunul de la butoanele
scaunului șoferului.
2. Afișaj care prezintă scaunul selectat.
3. Rear easy entry (acces ușor spate):
atingeţi pentru a activa/dezactiva accesul
ușor în spate. Dacă se selectează activare,
scaunele spate se deplasează automat spre
înapoi la deschiderea unei uși spate, pentru
a permite o intrare și o ieșire mai ușoare.
4. Reset rear seats (resetare scaune spate):
ţineţi apăsat pentru a permite butonului de
memorie 3 de pe ușa șoferului să fie utilizat
pentru resetarea scaunelor spate în poziţia
retras.
20
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Scaune spate
SCAUNE REGLABILE ELECTRIC
1. Unghi spătar scaun.
2. Suport lombar.
21
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Scaune spate
SCAUNE REGLABILE MANUAL
Notă: programele de masaj durează o
anumită perioadă de timp, iar pentru
utilizare continuă trebuie selectate din nou.
POZIŢIE SCAUN PASAGER
Pentru reglarea unghiului spătarului:
1. Ridicaţi maneta de reglare.
2. Reglaţi spătarul la unghiul dorit.
3. Eliberaţi maneta de reglare.
1. Amplasat pe scaunul pasagerului.
SCAUNE CU MASAJ
2. Amplasat în partea din spate a consolei
centrale (numai scaune spate Executive).
Poziţia scaunului pasagerului din faţă poate fi
reglată astfel încât să ofere mai mult spaţiu
pasagerilor din spate. Utilizaţi butonul
respectiv pentru reglare înainte sau înapoi.
Notă: dacă este fixată centura de siguranţă a
pasagerului faţă, funcţia de îndepărtare a
scaunului faţă este dezactivată.
1. Activare/dezactivare masaj.
2. Masaj bidirecţional.
3. Masaj în sus.
4. Masaj în jos.
22
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Scaune spate
RABATARE ȘI RIDICARE SCAUNE SPATE
Asiguraţi-vă că mecanismul de
blocare este cuplat complet atunci
când spătarul este ridicat.
Când ridicaţi scaunele din spate,
asiguraţi-vă că centurile de siguranţă
sunt poziţionate corespunzător în
ghidaje și că nu sunt prinse prin
spatele scaunelor.
Asiguraţi-vă că tetierele sunt ridicate
în poziţia corectă înainte ca scaunele
să fie utilizate de către un pasager.
Scaunele spate rabatabile fracţionat pot fi
rabatate complet, pentru a permite transportul
obiectelor voluminoase sau parţial, pentru a
permite transportul obiectelor voluminoase,
dar și al pasagerilor.
1. Scaune reglabile manual: ridicaţi maneta
de deblocare. Spătarul se rabatează peste
șezutul scaunului. Ridicaţi spătarul în
poziţie verticală și asiguraţi-vă că acesta
este bine fixat.
2. Scaune reglabile electric: ţineţi apăsat
pentru a rabata/ridica partea stângă a
spătarului.
3. Scaune reglabile electric: ţineţi apăsat
pentru a rabata/ridica partea dreaptă a
spătarului.
Notă: dacă scaunele reglabile electric sunt
rabatate/ridicate complet de mai mult de 3 ori
într-un interval scurt de timp, sistemul se va
dezactiva pentru 2 minute.
Vehiculul este echipat cu mod inteligent de
rabatare scaune, care permite rabatarea și
ridicarea scaunelor spate fără a atinge scaunele
faţă, consultaţi 24, MOD INTELIGENT DE
RABATARE SCAUNE.
Asiguraţi-vă întotdeauna că obiectele
transportate în vehicul sunt fixate
corespunzător.
Nu permiteţi niciodată pasagerilor să
călătorească în portbagaj.
CURSĂ RESTRICŢIONATĂ SCAUN
SPATE
Dacă scaunul reglabil electric se
oprește brusc din mișcare în timpul
rabatării sau ridicării, verificaţi și
îndepărtaţi eventualele obstacole.
23
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Scaune spate
După îndepărtarea obstacolelor, continuaţi
reglarea scaunului, prin acţionarea butonului
corespunzător de rabatare/ridicare.
Notă: dacă nu se observă obstacole, însă
reglarea normală nu poate fi efectuată,
contactaţi dealerul/service-ul autorizat.
MOD INTELIGENT DE RABATARE
SCAUNE
Dacă se solicită mișcarea unui scaun,
asiguraţi-vă că nicio persoană nu are
o parte a corpului în zona de acţiune a
scaunului, pentru a evita rănirea.
Dacă se solicită mișcarea unui scaun,
asiguraţi-vă că niciun obiect sau
obstacol nu se află în zona de acţiune a
scaunului, pentru a evita deteriorarea
vehiculului.
Modul inteligent de rabatare a scaunelor este
utilizat la vehiculele cu scaune reglabile electric
faţă și spate. Acesta permite utilizatorului
rabatarea și ridicarea scaunelor spate, fără a
atinge scaunele faţă.
Dacă la rabatare sau ridicare scaunele spate se
lovesc de scaunele faţă, acestea din urmă se
deplasează puţin înainte. După terminarea
rabatării, scaunele faţă revin în poziţia iniţială
sau cât mai aproape de aceasta, dacă tot mai
lovesc saunele spate.
După ce scaunele spate încep să se rabateze,
este posibil să se oprească, pentru a permite
deplasarea într-o poziţie sigură a scaunelor
faţă. În acest caz, ţineţi butoanele apăsate; în
caz contrar, scaunul faţă se va opri din mișcare.
După deplasarea scaunelor faţă, scaunele spate
vor relua operaţia de rabatare.
Scaunele faţă se deplasează numai dacă
vehiculul staţionează.
Scaunul șoferului se deplasează numai dacă
transmisia este în poziţia parcare (P).
24
Mișcarea scaunului faţă poate fi întreruptă în
orice moment, prin apăsarea unui buton al
acestuia.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Tetiere
TETIERE
Tetiere
Reglaţi astfel încât partea superioară
a tetierei să fie deasupra liniei
centrale a capului. Reglarea incorectă
crește riscul de deces sau rănire
gravă, în caz de accident.
2. Pentru a regla unghiul tetierei, apăsaţi
butonul de blocare de pe partea laterală a
acesteia și înclinaţi în poziţia dorită.
Notă: unghiul tetierelor echipate cu ecrane
pentru sistemul multimedia spate nu poate
fi reglat.
Tetiera poate pivota înainte sau
înapoi. Pentru o protecţie
îmbunătăţită în caz de accident,
tetiera trebuie reglată astfel încât să
fie cât mai aproape posibil de cap.
Nu conduceţi și nu transportaţi
pasageri, dacă scaunele ocupate nu
dispun de tetiere. O tetieră reglată
incorect crește riscul de rănire la
nivelul gâtului, în caz de accident.
Nu reglaţi niciodată tetierele în timp
ce vehiculul se deplasează.
Depozitaţi întotdeauna în siguranţă o
tetieră demontată.
TETIERE REGLABILE ELECTRIC
1. Trageţi tetiera în poziţia 1 sau 2.
2. Înclinaţi tetiera, pentru a regla unghiul
acesteia.
Notă: unghiul tetierelor faţă echipate cu
ecrane pentru sistemul multimedia spate
nu poate fi reglat.
3. Pentru a regla înălţimea tetierei.
• Faţă (consultaţi 16, SCAUNE
REGLABILE ELECTRIC).
• Spate (consultaţi 19, Scaune spate
Executive).
Notă: tetierele reglabile electric nu pot fi
scoase.
1. Pentru a regla înălţimea tetierei.
• Faţă (consultaţi 16, SCAUNE
REGLABILE ELECTRIC).
• Spate (consultaţi 19, Scaune spate
Executive).
25
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Tetiere
TETIERE REGLABILE MANUAL
Dacă este cazul, tetierele reglabile manual pot fi
demontate (de ex., pentru a monta scaune
pentru copii, de dimensiuni mai mari).
1. Ridicaţi complet tetiera și apăsaţi butonul
de blocare.
2. Scoateţi tetiera de pe spătar.
Asiguraţi-vă că tetiera este montată înainte ca
scaunul să fie utilizat de către un pasager.
1. Asiguraţi-vă că tetiera este orientată în
direcţia corectă.
2. Introduceţi tijele tetierei în orificiile
spătarului.
3. Apăsaţi tetiera până se aude cel puţin
primul clic.
1. Pentru ridicare, trageţi tetiera în sus. Se va
auzi un clic și aceasta se va bloca pe
poziţie.
2. Pentru coborâre, apăsaţi butonul de
blocare și apăsaţi tetiera.
3. Pentru a regla unghiul tetierei, apăsaţi
butonul de blocare de pe partea laterală a
acesteia și înclinaţi în poziţia dorită.
Notă: unghiul tetierelor faţă echipate cu
ecrane pentru sistemul multimedia spate
nu poate fi reglat.
DEMONTARE TETIERE
Depozitaţi întotdeauna în siguranţă o
tetieră demontată.
Nu conduceţi și nu transportaţi
pasageri, dacă scaunele ocupate nu
dispun de tetiere. O tetieră reglată
incorect crește riscul de deces sau
rănire gravă, în caz de accident sau de
oprire bruscă.
26
Notă: pentru detalii despre montarea corectă a
scaunului pentru copii, consultaţi 35, SCAUNE
PENTRU COPII RECOMANDATE.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Volan
REGLARE VOLAN
Volan
Pentru a preveni deplasarea automată a
scaunului șoferului și a coloanei de direcţie,
rotiţi butonul în sens orar, în poziţia de reglare
manuală.
Notă: dacă butonul de reglare a coloanei de
direcţie nu este în poziţia AUTO atunci când
scaunul șoferului și coloana de direcţie sunt în
poziţia de ieșire, scaunul șoferului și coloana
de direcţie revin în poziţiile anterioare, atunci
când se închide ușa șoferului și se cuplează
contactul.
SERVODIRECŢIE
O defecţiune a sistemului de servodirecţie este
indicată de un mesaj în centrul de mesaje și de
o lampă de avertizare de culoare portocalie
(consultaţi 50, MESAJ GENERAL DE
AVERTIZARE/ INFORMARE (PORTOCALIU)).
Nu reglaţi niciodată coloana de
direcţie în timpul deplasării.
deplasaţi butonul în sus sau în jos, pentru a
regla înclinarea/înălţimea. Deplasaţi butonul
înainte sau înapoi pentru a regla profunzimea.
MOD INTRARE ȘI IEȘIRE
Cu butonul de reglare a coloanei de direcţie în
poziţia (AUTO), coloana de direcţie și scaunul
șoferului se deplasează pentru a asigura o
intrare și o ieșire mai ușoare în/din vehicul.
Este posibil ca asistarea direcţiei să se reducă,
pentru a proteja sistemul. Este posibil ca
defecţiunea să fie provocată de supraîncălzire,
ca urmare a manevrelor multiple efectuate sau
a temperaturii exterioare ridicate.
După ce sistemul se răcește, asistenţa furnizată
trebuie să revină la normal. Dacă asistenţa
furnizată nu revine la normal, consultaţi un
dealer/service autorizat.
VOLAN ÎNCĂLZIT
La deschiderea ușii șoferului, coloana de
direcţie se ridică la maxim, iar scaunul
șoferului coboară complet, pentru a asista
ieșirea din vehicul. Dacă ușa șoferului este
închisă și contactul este cuplat, scaunul
șoferului și coloana de direcţie revin în poziţia
anterioară.
Notă: dacă scaunul șoferului sau coloana de
direcţie sunt reglate în timpul intrării sau al
ieșirii, deplasarea automată se întrerupe.
27
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Volan
Apăsaţi butonul pentru a activa și dezactiva
funcţia de încălzire a volanului. Dacă funcţia de
încălzire este activată, se aprinde un indicator
portocaliu.
28
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Centuri de siguran ă
UTILIZARE CENTURI DE SIGURANŢĂ
Centuri de siguranţă
poziţie.
Utilizarea dispozitivelor sau
clemelor care permit slăbirea
centurii de siguranţă nu este
recomandată.
AVERTISMENT: utilizatorul nu
trebuie să efectueze niciun fel de
modificări sau adăugiri care să
împiedice strângerea centurilor
de siguranţă sau reglarea în
vederea strângerii acestora.
2. Fixarea unei centuri de siguranţă: trageţi
ușor centura și asiguraţi-vă că înălţimea
centurii, scaunul și poziţia dvs. sunt
corecte.
AVERTISMENT. Centurile de
siguranţă sunt proiectate să fie
purtate peste structura osoasă a
corpului, adică peste partea de
jos a corpului sau peste pelvis,
piept și umeri, după caz; trebuie
evitată purtarea părţii diagonale a
centurii peste zona abdominală.
1. Reglare pe înălţime centură de
siguranţă: apăsaţi pentru a elibera
prinderea.
Cu piedica de blocare apăsată, deplasaţi
prin culisare mecanismul în sus sau în jos,
la înălţimea corespunzătoare. Asiguraţi-vă
că piedica de blocare s-a cuplat.
Centura de siguranţă este poziţionată
corespunzător dacă trece peste claviculă,
la jumătatea distanţei dintre gât și capătul
umărului.
Dacă este posibil, pasagerii de pe scaunele
din spate trebuie să-și adapteze poziţia pe
scaun, pentru a permite centurii de
siguranţă să treacă peste umăr, fără a
apăsa pe gât.
Înainte de a porni la drum,
asiguraţi-vă că înălţimea este
ajustată corespunzător și că
mecanismul este blocat pe
Pentru a asigura protecţia pentru
care au fost proiectate, centurile
de siguranţă trebuie purtate cât
mai strâns posibil, fără a neglija
confortul. O centură slăbită va
reduce semnificativ protecţia
oferită pasagerului.
Centurile nu trebuie purtate cu
chingile răsucite.
Fiecare centură trebuie utilizată
numai de un pasager; protejarea
cu centura de siguranţă a unui
copil ţinut în braţe este
periculoasă.
Pasagerii scaunelor din faţă nu
trebuie să încline prea mult
spătarul scaunului. În caz contrar,
protecţia oferită de centura de
siguranţă va fi mai redusă.
29
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Centuri de siguran ă
Nu amplasaţi niciodată vreun
obiect între dvs. și centura de
siguranţă, în încercarea de a
atenua impactul în cazul unui
accident. Poate fi periculos și va
reduce eficienţa centurii de
siguranţă în prevenirea rănirilor.
3. Fixarea centurii de siguranţă: cu centura de
siguranţă poziţionată corespunzător,
introduceţi clema metalică în catarama cea
mai apropiată. Apăsaţi până se aude un clic.
Pentru a elibera centura de siguranţă,
apăsaţi butonul roșu.
Notă: la eliberarea centurii de siguranţă se
recomandă să ţineţi de aceasta, înainte de
a apăsa butonul de deblocare. Acest lucru
previne retractarea prea rapidă a centurii.
4. Utilizarea centurii de siguranţă pe durata
sarcinii: poziţionaţi partea transversală a
centurii peste șolduri, sub abdomen.
Amplasaţi partea diagonală a centurii de
siguranţă printre sâni și prin partea laterală
a abdomenului, după cum se vede în
imagine. Asiguraţi-vă că centura de
siguranţă nu este slăbită sau răsucită.
Amplasaţi centura de siguranţă
corespunzător, pentru a asigura
siguranţa mamei și a fătului. Nu
purtaţi niciodată numai partea
transversală a centurii și nu vă
așezaţi niciodată pe partea
transversală, utilizând numai
partea diagonală. Ambele acţiuni
sunt extrem de periculoase și pot
crește riscul de rănire gravă, în
caz de accident sau în timpul
frânării de urgenţă.
SIGURANŢA ASIGURATĂ DE
CENTURILE DE SIGURANŢĂ
Aveţi grijă să evitaţi contaminarea
centurilor cu produse pentru lustruit,
uleiuri și substanţe chimice, dar mai
ales cu acid pentru baterie. Curăţarea
30
trebuie efectuată în siguranţă
utilizând apă și săpun moale.
Dacă se uzează, se contaminează sau
se deteriorează, centura trebuie
înlocuită.
Este esenţial să înlocuiţi întregul
ansamblu, dacă a fost utilizat în
timpul unui accident grav, chiar dacă
deteriorarea acestuia nu este vizibilă.
Dacă se observă semne de
deteriorare, uzură, tăieturi, defecte
sau funcţionare necorespunzătoare a
centurilor de siguranţă, vehiculul
trebuie dus la un dealer/service
autorizat, în vederea reparării
imediate. Nu utilizaţi vehiculul dacă
centurile de siguranţă nu pot fi
utilizate în mod corespunzător.
Nu amplasaţi obiecte fragile sau ascuţite
între corpul dvs. și centura de siguranţă.
Centurile de siguranţă trebuie purtate
de către toţi pasagerii vehiculului, pe
parcursul fiecărei călătorii, indiferent
cât de scurtă este aceasta.
Neutilizarea centurii de siguranţă
sporește semnificativ riscul de rănire
gravă sau deces, în caz de accident.
Nu purtaţi niciodată numai partea
transversală sau diagonală a unei
centuri de siguranţă cu prindere în trei
puncte. Ambele acţiuni sunt extrem de
periculoase și pot crește riscul de
rănire.
La utilizarea centurilor de siguranţă
pentru a fixa obiecte, asiguraţi-vă că
centurile nu se deteriorează și că nu
vin în contact cu margini ascuţite.
VERIFICĂRI CENTURI DE SIGURANŢĂ
Notă: dacă vehiculul este parcat în pantă, este
posibil ca mecanismul centurii de siguranţă să se
blocheze. Aceasta nu este o defecţiune, iar centura
trebuie trasă ușor din prinderea superioară.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Centuri de siguran ă
Centurile de siguranţă trebuie verificate
periodic, pentru a vedea dacă prezintă urme de
destrămare, tăieturi, uzură a chingii; de
asemenea, trebuie verificată starea și
securitatea mecanismului, cataramelor,
dispozitivelor de reglare și punctelor de fixare.
• După fixarea centurii de siguranţă, trageţi scurt
în sus de chinga din apropierea cataramei.
Catarama trebuie să rămână blocată.
• După eliberare, permiteţi retragerea
completă a centurii de siguranţă. Verificaţi
ca aceasta să se retragă lin, fără piedici.
Permiteţi centurii să se retragă complet și
observaţi din nou dacă mișcarea este lină.
• Retrageţi parţial centura de siguranţă, apoi ţineţi de
clemă și trageţi scurt spre înainte. Mecanismul
trebuie să se blocheze și să împiedice derularea.
Dacă oricare dintre centuri nu respectă aceste
cerinţe, contactaţi imediat dealerul/service-ul
autorizat.
ATENŢIONARE CENTURĂ DE SIGURANŢĂ
Atenţionarea centură de siguranţă se
declanșează dacă vehiculul se deplasează și
șoferul nu poartă centura de siguranţă. În
funcţie de piaţă, se aprinde indicatorul de
avertizare din cadrul instrumentelor de bord și
se aude un avertizor sonor (consultaţi 51,
CENTURĂ DE SIGURANŢĂ (ROȘU)).
Avertizările vizuale și sonore aferente funcţiei
de atenţionare centură de siguranţă diferă în
funcţie de piaţă. Semnalele de avertizare pot
varia, de asemenea, dacă vehiculul este
staţionar sau dacă viteza acestuia depășește o
anumită valoare.
Centrul de mesaje afișează și o atenţionare
centură de siguranţă faţă și spate, care
avertizează șoferul dacă centura de siguranţă a
unui scaun ocupat nu este fixată sau dacă este
eliberată în timpul deplasării.
SISTEME DE PRETENSIONARE
CENTURI DE SIGURANŢĂ
Sistemele de pretensionare a centurilor de
siguranţă, disponibile pentru scaunele din faţă și
pentru locurile exterioare ale rândului 2 de
scaune, acţionează împreună cu sistemul
suplimentar de siguranţă (SRS) pentru a asigura
o protecţie suplimentară în cazul unui impact
frontal grav. Acestea strâng automat centura de
siguranţă, pentru a reduce deplasarea spre înainte
a ocupantului unui scaun din faţă.
Sistemele de pretensionare a
centurilor de siguranţă se activează o
singură dată, iar apoi trebuie
înlocuite. În caz contrar, se reduce
eficienţa sistemului SRS privind
reducerea riscului de rănire gravă sau
deces, în caz de accident.
•
Fiecare poziţie pe scaun este reprezentată
de pictograma unui pasager, cu o culoare
și un simbol care indică starea centurii de
siguranţă:
• Bifat - centura de siguranţă a poziţiei
indicate este fixată.
• Nebifat - centura de siguranţă a poziţiei
indicate a fost eliberată, iar contactul
este cuplat. Acest indicator se schimbă
în culoarea gri după 30 secunde.
• Gri - centura de siguranţă nu este fixată.
După orice impact, centurile de
siguranţă și sistemele de
pretensionare trebuie verificate, iar
dacă este cazul, înlocuite de un
dealer/service autorizat.
31
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Centuri de siguran ă
Notă: indicatoarele se afișează pentru 30 de
secunde la fiecare modificare a stării, de ex., se
eliberează sau se fixează o centură de siguranţă
sau se deschide și apoi se închide o ușă.
• În plus, se aude un avertizor sonor în
situaţiile următoare:
• Centura de siguranţă a unui scaun faţă
ocupat nu este fixată sau este eliberată
în timpul deplasării.
• Se eliberează o centură de siguranţă
spate.
Notă: obiectele amplasate pe scaunul
pasagerului faţă pot activa indicatorul și
avertizorul sonor de atenţionare centură de
siguranţă. Se recomandă ca toate obiectele
amplasate pe scaunul pasagerului faţă să fie
asigurate cu centura de siguranţă.
32
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Siguran a copiilor
SISTEME DE BLOCARE PENTRU
SIGURANŢA COPIILOR
Siguranţa copiilor
poate sta în poziţie verticală fără ajutor.
Până la vârsta de 2 ani, coloana
vertebrală și gâtul copilului nu sunt
destul de dezvoltate pentru a evita
rănirea în cazul unui impact frontal.
Nu permiteţi unui copil să fie ţinut sau
transportat în braţe. Forţa unui impact
poate crește de până la treizeci de ori
masa corporală efectivă a acestuia,
făcând imposibilă păstrarea poziţiei
în braţe.
Dacă scaunele din spate sunt ocupate de către
copii, se recomandă ca mânerele interioare ale
ușilor spate să fie dezactivate.
Apăsaţi butonul pentru a activa sistemele de
blocare pentru siguranţa copiilor și a dezactiva
comenzile geamurilor din spate. La activare se
aprinde indicatorul LED și se afișează un mesaj
în centrul de mesaje.
Pentru dezactivare, apăsaţi din nou butonul. LED-ul
se stinge, iar în centrul de mesaje apare un mesaj.
SCAUNE PENTRU COPII
Pentru siguranţă optimă, copiii
trebuie să călătorească întotdeauna
pe scaunele din spate; nu se
recomandă niciodată ca un copil să
călătorească pe scaunul pasagerului
faţă. Cu toate acestea, dacă trebuie
neapărat ca un copil să călătorească
în faţă (iar legislaţia naţională
permite acest lucru), reglaţi complet
în spate scaunul vehiculului și așezaţi
copilul într-un scaun pentru copii
aprobat, orientat cu faţa la sensul de
deplasare. Nu utilizaţi un scaun
pentru copii orientat cu spatele la
sensul de deplasare - este posibil ca
un airbag declanșat să lovească
scaunul și să provoace rănirea gravă.
Nu utilizaţi un scaun pentru copii
orientat cu faţa la sensul de deplasare
decât după ce copilul a depășit
greutatea minimă de 9 kg (20 lb.) și
De obicei, copii trebuie să utilizeze o
pernă de înălţare corespunzătoare cu
vârsta și talia acestora, care să permită
fixarea corespunzătoare a centurilor de
siguranţă, în vederea reducerii riscului
de rănire în caz de accident. În caz de
accident, copiii pot fi în pericol dacă
scaunele pentru copii nu sunt fixate
corespunzător în vehicul.
Nu utilizaţi un scaun pentru copii, cu
prindere peste spătarul scaunului.
Acest tip de scaun nu poate fi fixat
corespunzător și nu poate asigura
siguranţa copilului.
Nu utilizaţi NICIODATĂ un scaun
pentru copii orientat cu spatele la
sensul de deplasare, pe un scaun
protejat de un AIRBAG frontal ACTIV;
poate surveni DECESUL sau RĂNIREA
GRAVĂ a COPILULUI.
Pericol deosebit! Nu utilizaţi un scaun
pentru copii orientat cu spatele la
sensul de deplasare, pe un scaun
protejat de airbag frontal!
Centurile de siguranţă montate pe vehiculul dvs.
sunt proiectate pentru adulţi și copii mai mari.
Pentru siguranţa acestora, este foarte important
ca toţi copiii mici și cei cu vârsta mai mică de 12
ani să fie protejaţi corect într-un scaun pentru
copii adecvat vârstei și taliei acestora.
Aceste simboluri avertizează împotriva utilizării
unui scaun pentru copii orientat cu spatele la
sensul de deplasare, pe scaunul pasagerului
33
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Siguran a copiilor
faţă, dacă vehiculul dispune de un airbag
frontal pasager, iar acesta este funcţional.
Acest simbol este amplasat pe planșa de bord,
pe partea pasagerului.
Acest simbol este fixat pe parasolarul
pasagerului.
Dacă trebuie neapărat ca un copil să călătorească
pe scaunul pasagerului faţă (și legislaţia naţională
permite acest lucru), Land Rover recomandă
efectuarea următoarelor pregătiri, înainte de
montarea scaunului pentru copii:
• Dezactivaţi airbag-ul frontal pasager.
• Reglaţi complet în spate scaunul
pasagerului faţă.
• Reglaţi la minim suportul lombar.
• Ridicaţi la maxim șezutul scaunului. Dacă
se poate regla înălţimea șezutului, reglaţi-l
în poziţia cea mai de jos.
• Reglaţi spătarul în poziţie verticală, pentru
a fixa scaunul pentru copii.
• Reglaţi prinderea superioară reglabilă a
centurii de siguranţă în poziţia cea mai de jos.
VERIFICARE SCAUN PENTRU COPII
De fiecare dată când se află un copil la bord,
34
respectaţi următoarele indicaţii:
• Respectaţi cu stricteţe instrucţiunile
producătorului scaunului pentru copii.
• Utilizaţi întotdeauna scaune pentru copii
adecvate și reglaţi centurile pentru fiecare
copil, la fiecare călătorie.
• Reglaţi centurile pentru fiecare copil, la
fiecare călătorie.
• Asiguraţi-vă că centura de siguranţă pentru
adulţi este bine strânsă.
• Fixaţi întotdeauna prinderea superioară
când montaţi un scaun ISOFIX.
• Verificaţi întotdeauna securitatea scaunului
pentru copii.
• Nu îmbrăcaţi un copil în haine groase și nu
amplasaţi niciun obiect/nicio protecţie între
copil și scaun.
• În cazul scaunelor pentru copii cu picior de
susţinere, reglaţi piciorul astfel încât să se
sprijine bine pe podea.
• Verificaţi periodic starea și montarea
scaunelor pentru copii. Dacă acestea nu
sunt bine montate sau dacă sunt vizibile
urme de uzură/deteriorare, înlocuiţi imediat
scaunul pentru copii.
• Fiţi un bun exemplu - purtaţi întotdeauna
centura de siguranţă.
În cazul anumitor scaune pentru copii, este
posibil să trebuiască demontată tetiera pentru a
asigura o fixare stabilă. Montaţi întotdeauna la
loc o tetieră demontată, după îndepărtarea
scaunului pentru copii. Consultaţi 26,
DEMONTARE TETIERE.
AVERTISMENT: prinderile scaunului
pentru copii sunt proiectate să reziste
numai la sarcinile dezvoltate prin
montarea corespunzătoare a acestuia.
Nu trebuie utilizate în niciun caz
pentru prinderea centurilor de
siguranţă pentru adulţi, a altor centuri
de fixare sau pentru prinderea altor
articole sau echipamente pe vehicul.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Siguran a copiilor
AMPLASARE SCAUN PENTRU COPII
Informaţiile din tabel erau corecte la
data bunului de tipar. Cu toate acestea,
disponibilitatea scaunelor pentru copii
se poate modifica. Pentru ultimele
recomandări, consultaţi dealerul/
service-ul autorizat.
Notă: este posibil ca informaţiile din tabelul
următor să nu fie valabile în toate ţările. Dacă
nu sunteţi sigur cu privire la tipul și montarea
scaunelor pentru copii, solicitaţi ajutorul
dealerului/service-ului autorizat.
Loc
Statisticile accidentelor indică faptul
că se asigură o siguranţă maximă
copiilor dacă aceștia sunt asiguraţi
corespunzător într-un scaun pentru
copii fixat pe scaunele din spate.
Notă: vârstele sunt aproximative. Dacă nu
sunteţi sigur, luaţi în calcul greutatea, nu vârsta
copilului, atunci când stabiliţi tipul
corespunzător de scaun pentru copii.
Notă: legislaţia care reglementează cum și ce
poziţii trebuie să ocupe copiii în timpul
deplasării se modifică. Șoferul are
responsabilitatea de a respecta toate
reglementările în vigoare.
Grupă de greutate
0 = până la
10 kg (22 lb)
0-9 luni
0+ = până la
13 kg (29 lb)
0-18 luni
I = 9 - 18 kg (20 II = 15 - 25 kg III = 22 - 36 kg
- 40 lb) între 9 (33 - 55 lb)
(49 - 80 lb)
luni și 4 ani
între 4 și 9 ani între 8 și 12 ani
Pasager faţă*
U
U
U
U
U
Scaune spate
U
U
U
U
U
•
U = compatibil cu scaunele de tip universal
pentru copii, aprobate pentru această
grupă de masă.
* Asiguraţi-vă întotdeauna că airbag-ul frontal
pasager a fost dezactivat, înainte de a utiliza un
scaun pentru copii pe acest loc. Reglaţi
spătarul în poziţie verticală, pentru a fixa
scaunul pentru copii. Dacă tetiera a fost
demontată, asiguraţi-vă că aceasta este
remontată, înainte ca scaunul să fie utilizat de
un pasager.
SCAUNE PENTRU COPII
RECOMANDATE
Talie/vârstă copil
Scaun recomandat
Grupele 0 și 0+
Britax/Römer Baby
Safe Plus
Grupa I
Britax/Römer Duo
Plus
Grupa II și III
Britax/Römer Kid
Plus
35
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Siguran a copiilor
PUNCTE DE FIXARE ISOFIX
Ambele locuri exterioare din spate sunt
echipate pentru a permite montarea scaunelor
ISOFIX.
Acest simbol apare pe o etichetă
cusută pe scaune, pentru a indica
poziţia prinderilor ISOFIX din
partea inferioară.
Pentru montarea unui scaun ISOFIX pentru copii:
1. Ridicaţi sau scoateţi tetiera.
2. Punctele de fixare ISOFIX sunt amplasate
între șezutul și spătarul scaunelor.
3. Glisaţi mecanismul de blocare a scaunului
pentru copii în punctul de fixare.
4. Prinderile pentru partea superioară sunt
amplasate în spatele celor 2 locuri laterale
din spate.
5. Fixaţi cârligul în prindere și strângeţi
pentru fixare.
Notă: asiguraţi-vă întotdeauna că, dacă există
o prindere superioară, aceasta este montată și
strânsă corespunzător.
36
Testaţi securitatea scaunului pentru copii.
Pentru a face acest lucru, încercaţi să trageţi și
să mișcaţi stânga-dreapta scaunul pentru copii.
Chiar dacă pare bine fixat, trebuie totuși să
verificaţi vizual punctele de fixare, pentru a vă
asigura că sunt cuplate corespunzător.
Nu încercaţi să montaţi scaune ISOFIX
pe locul central din spate. Barele de
fixare nu sunt proiectate pentru
instalarea unui scaun ISOFIX pe
această poziţie.
pentru locul central spate este
disponibilă o prindere superioară. Nu
utilizaţi această poziţie la fixarea unui
scaun ISOFIX pentru copii.
Dacă scaunul nu este fixat
corespunzător, există un risc
semnificativ de rănire a copilului, în
caz de accident sau de frânare de
urgenţă.
Notă: montaţi întotdeauna la loc o tetieră
demontată, după îndepărtarea scaunului
pentru copii. Consultaţi 26, DEMONTARE
TETIERE.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Siguran a copiilor
Loc scaun pentru copii, cu prindere ISOFIX
Grupă de masă indicată pe scaunul pentru
copii
Landou
0 = până la 10 kg (22 Ib) 0 - 9 luni
0+ = până la 13 kg (29 Ib) 0 - 18 luni
Clase de
mărime
Prinderi
F/G
ISO L1/L2
X
E
ISO R1
IL*
C/D/E
I = între 9 și 18 kg (între 20 și 40 lb) 9 luni - 4 C/D
ani
A/B1/B
Locuri
exterioare
spate
ISO R1/R2/R3 IL*
ISO R2/R3
X
ISO F2/F2X/F3 IUF
II = între 15 și 25 kg (între 33 și 55 lb) 4 - 9 ani N/A
N/A
N/A
III = între 22 și 36 kg (între 49 și 80 lb) 8 - 12 N/A
ani
N/A
N/A
•
•
•
•
IUF = compatibil cu scaune ISOFIX pentru
copii orientate cu faţa la sensul de
deplasare, din categoria celor universale,
aprobate pentru utilizare la această grupă
de masă.
Aceste scaune ISOFIX pentru copii fac
parte din categoriile specifice vehiculului,
restricţionate sau semi-universale.
X = incompatibil cu montarea scaunelor
ISOFIX pentru copii pentru această grupă
de masă.
* = scaunul pentru copii adecvat pentru
utilizarea pe aceste locuri este
Britax/Römer Baby Safe Plus ISOFIX.
Notă: vârstele sunt aproximative. Dacă nu
sunteţi sigur, luaţi în calcul greutatea, nu vârsta
copilului, atunci când stabiliţi tipul
corespunzător de scaun pentru copii.
Notă: este posibil ca informaţiile din tabel să nu
fie valabile în toate ţările. Dacă nu sunteţi sigur
cu privire la tipul și montarea scaunelor pentru
copii, solicitaţi ajutorul dealerului/service-ului
autorizat.
MONTARE SCAUNE PENTRU COPII,
CU PRINDERE SUPERIOARĂ
Prinderile scaunului pentru copii sunt
proiectate să reziste numai la
sarcinile dezvoltate prin montarea
corespunzătoare a acestuia. Nu
trebuie utilizate în niciun caz pentru
prinderea centurilor de siguranţă
pentru adulţi, a altor centuri de fixare
sau pentru prinderea altor articole sau
echipamente pe vehicul.
La montarea chingilor superioare,
respectaţi întotdeauna instrucţiunile
furnizate de producătorul scaunului
pentru copii.
La montarea unui scaun pentru copii,
treceţi întotdeauna chinga superioară
peste partea de sus a spătarului și pe
sub tetieră.
Dacă trebuie montat un scaun pentru
copii pe locul central spate, cotiera
centrală trebuie să fie strânsă
(rabatată în scaun).
Notă: prinderile ISOFIX sunt disponibile pentru
locurile exterioare de pe scaunele din spate.
Scaunele ISOFIX pentru copii trebuie fixate
corespunzător, respectând instrucţiunile
producătorului, și numai în locaţiile respective.
37
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Siguran a copiilor
PERNE DE ÎNĂLŢARE
Dacă un copil este prea mare pentru a călători
într-un scaun pentru copii, dar încă prea mic
pentru a utiliza numai centura de siguranţă cu
prindere în 3 puncte, pentru o siguranţă
maximă se recomandă o pernă de înălţare.
Respectaţi instrucţiunile de montare și utilizare
furnizate de producător, apoi reglaţi
corespunzător centura de siguranţă. Consultaţi
35, AMPLASARE SCAUN PENTRU COPII.
Pentru a permite reglarea corespunzătoare a
scaunului pentru copii, este posibil să
trebuiască demontată tetiera vehiculului.
Consultaţi 26, DEMONTARE TETIERE.
Vehiculul este echipat cu puncte de fixare pe
partea din spate a cadrului rândului 2 de
scaune. Acestea trebuie utilizate pentru fixarea
chingilor scaunelor pentru copii.
• Montaţi corespunzător scaunul pentru
copii, pe unul dintre locurile din spate.
• Pentru locurile exterioare din spate, treceţi
chinga de fixare peste spătar și pe sub
tetieră.
•
•
38
Notă: pentru locul central, treceţi chinga de
fixare peste tetiera fixă.
Trageţi de punctul de fixare din spatele
spătarului și fixaţi cârligul chingii de fixare.
Cârligul chingii de fixare trebuie să fie
îndreptat în direcţia corespunzătoare
(consultaţi imaginea).
Strângeţi chinga de fixare conform
instrucţiunilor producătorului scaunului
pentru copii.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Airbag-uri
AIRBAG-URI
Airbag-uri
1. Airbag frontal pasager.
2. Airbag cortină.
3. Airbag-uri laterale.
4. Airbag frontal șofer.
Notă: poziţia generală a airbag-urilor montate
pe vehicul este marcată prin cuvântul AIRBAG.
Contactaţi întotdeauna dealerul/service-ul
autorizat dacă:
• Se umflă un airbag.
• Partea din faţă sau părţile laterale ale
vehiculului se deteriorează.
• Orice parte a sistemului de airbag-uri
prezintă urme de fisurare sau deteriorare,
inclusiv capitonajul care acoperă
airbag-urile.
FUNCŢIONARE AIRBAG-URI
Pentru ca airbag-urile să funcţioneze
corespunzător, capitonajul plafonului
și cel al stâlpilor ușilor trebuie să fie
în stare bună, montat corespunzător și
fără obstrucţii. Orice deteriorare,
uzură sau montare incorectă trebuie
raportată cât mai curând posibil
dealerului/service-ului autorizat, în
vederea verificării și reparării.
Nu permiteţi pasagerilor să
obstrucţioneze funcţionarea
airbag-urilor prin amplasarea oricărei
părţi a corpului sau a oricăror obiecte
în contact cu modulul unui airbag sau
în apropierea acestuia. Utilizaţi
numai accesorii aprobate (de ex.,
huse pentru scaune).
39
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Airbag-uri
Asiguraţi-vă că se menţine un spaţiu între
partea laterală a vehiculului și capul și
toracele pasagerului. Acest lucru permite
umflarea neobstrucţionată a airbag-urilor
laterale și cortină.
Airbag-urile se umflă foarte rapid.
Pentru a minimiza riscul de rănire,
asiguraţi-vă că toţi pasagerii
vehiculului poartă corespunzător
centura de siguranţă, stau
corespunzător pe scaune și au scaunele
reglate cât mai în spate posibil.
Umflarea airbag-urilor este
instantanee și nu poate proteja
împotriva efectelor impacturilor
secundare. În aceste situaţii, singura
protecţie va fi oferită de o centură de
siguranţă purtată corespunzător.
Sistemele de telefonie trebuie
instalate numai de persoane
calificate, familiarizate cu utilizarea
și cerinţele specifice vehiculelor
echipate cu sistem suplimentar de
siguranţă (SRS). Dacă nu sunteţi
sigur, solicitaţi ajutorul
dealerului/service-ului autorizat.
Declanșarea airbag-urilor depinde de deceleraţia
înregistrată în habitaclu în timpul unei coliziuni.
Circumstanţele care influenţează diferite coliziuni
(viteza vehiculului, unghiul impactului, tipul și
dimensiunea obiectului lovit etc.) variază
considerabil și vor influenţa rata decelerării.
Dacă sunt obstrucţionate, airbag-urile nu se pot
declanșa corespunzător. Exemple de obstrucţii:
• Orice parte a corpului pasagerilor care vine
în contact cu capacul unui airbag sau este
în apropierea acestuia.
• Obiecte amplasate pe sau în apropierea
capacului unui airbag.
• Îmbrăcămintea, parasolarele sau alte
obiecte care atârnă de mânerele de
prindere.
40
•
•
Îmbrăcămintea, pernele sau alte obiecte care
acoperă airbag-urile montate în scaune.
Husele pentru scaune care nu sunt
aprobate de Land Rover sau proiectate
special pentru utilizare împreună cu
airbag-uri montate în scaune.
Această listă nu este exhaustivă, iar șoferul și
pasagerii sunt responsabili să se asigure că
airbag-urile nu sunt în niciun fel
obstrucţionate.
Airbag-urile și sistemul SRS nu sunt proiectate
să se activeze ca urmare a:
• Coliziunilor din spate.
• Coliziunilor minore din faţă.
• Coliziunilor minore din lateral.
• Frânării bruște.
• Trecerii peste denivelări și guri de canal.
Coliziunile la viteză mare pot provoca
rănirea gravă sau decesul, indiferent
de echipamentele de siguranţă de
care dispune vehiculul.
În anumite tipuri de impact,
airbag-urile și sistemul SRS nu pot
asigura protecţie. În aceste situaţii,
singura protecţie va fi oferită de o
centură de siguranţă purtată
corespunzător.
AIRBAG-URI FRONTALE
Airbag-urile frontale pentru șofer și pasager
sunt proiectate să se declanșeze în 2 trepte, în
funcţie de gravitatea impactului frontal. Într-un
impact grav, airbag-urile se umflă complet,
pentru a asigura o protecţie maximă. Într-un
impact mai puţin grav, nu este necesară
declanșarea completă, așa că airbag-urile să
umflă parţial.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Airbag-uri
AIRBAG-URI LATERALE ȘI CORTINĂ
Airbag-urile laterale sunt proiectate pentru a
proteja zona toracelui și se vor declanșa numai
în cazul unui impact lateral și numai pe partea
pe care are loc impactul.
În caz de răsturnare se declanșează airbag-urile
de pe ambele părţi.
Airbag-urile cortină se declanșează în caz de
impact lateral sau de răsturnare și asigură o
protecţie îmbunătăţită împotriva rănirilor grave
la nivelul capului. Acestea se dezumflă mai lent
decât airbag-urile frontale sau laterale.
EFECTELE DECLANȘĂRII
AIRBAG-URILOR
Când un airbag se umflă, este eliberată
o pulbere fină. Acest lucru este normal
și nu indică o defecţiune. Pulberea
poate provoca iritaţia pielii și trebuie
îndepărtată complet din ochi și de pe
orice alte tăieturi sau zgârieturi.
Declanșarea airbag-urilor este
însoţită de un zgomot foarte puternic,
care poate provoca disconfort sau
pierderea temporară a auzului.
Airbag-urile se umflă foarte rapid și pot
provoca răniri. Pentru a minimiza riscul de
rănire, asiguraţi-vă că toţi pasagerii poartă
corespunzător centura de siguranţă, stau
corespunzător pe scaune și au scaunele
reglate cât mai în spate posibil.
După umflare, unele componente ale
sistemului de airbag-uri vor fi foarte
fierbinţi. Nu atingeţi componente
airbag-urilor dacă acestea nu s-au
răcit suficient.
LAMPĂ DE AVERTIZARE AIRBAG
Dacă lampa de avertizare indică
prezenţa unei defecţiuni în sistem, nu
utilizaţi un scaun pentru copii pe
scaunul pasagerului faţă. Consultaţi
52, AIRBAG (PORTOCALIU).
Dacă survine oricare dintre următoarele stări ale
lămpii de avertizare, vehiculul trebuie verificat
imediat de dealerul/service-ul autorizat.
• Lampa de avertizare nu se aprinde la
cuplarea contactului.
• Lampa de avertizare nu se stinge după 8
secunde de la cuplarea contactului.
• Lampa de avertizare se aprinde în orice alt
moment în afară de verificarea lămpii de
control efectuate la cuplarea contactului.
La cuplarea contactului, o unitate de comandă
pentru diagnoză monitorizează dacă circuitele
electrice ale sistemului sunt pregătite.
Elementele monitorizate ale sistemului
suplimentar de siguranţă (SRS) includ:
• Lampa de avertizare airbag.
• Indicatorul de stare a airbag-urilor.
• Spira din volan.
• Modulele airbag-urilor.
• Dispozitive de pretensionare a centurilor de
siguranţă (faţă și locuri laterale rând 2 de
scaune).
• Unitatea de comandă pentru diagnoza
airbag-urilor.
• Senzorii de coliziune și de răsturnare.
• Cablajul airbag-urilor.
• Butoanele cataramelor centurilor de
siguranţă faţă.
• Senzorii de poziţie a glisierelor scaunelor faţă.
41
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Airbag-uri
DEZACTIVARE AIRBAG FRONTAL
PASAGER
Selectaţi Passenger Airbag (airbag pasager)
din meniul Vehicle Set-up (configurare
vehicul), care se regăsește în Main Menu
(meniul principal).
Notă: dezactivarea airbag-ului pasagerului
depinde de piaţă.
Airbag-ul frontal pasager poate fi activat și
dezactivat de la comenzile interactive din cadrul
instrumentelor de bord, atunci când vehiculul
staţionează. Consultaţi 46, MENIUL
INSTRUMENTELOR DE BORD.
Textul și diagrama afișate indică starea curentă
a sistemului: Passenger Airbag On (airbag
pasager activat) sau Off (dezactivat). Selectaţi
Change Setting (schimbare setare) și alegeţi
On (activat) sau Off (dezactivat).
Airbag-ul pasagerului trebuie
dezactivat numai dacă se montează un
scaun pentru copii pe scaunul
pasagerului faţă.
Datele și statisticile testelor de
impact indică faptul că cel mai sigur
loc pentru un copil este pe un scaun
pentru copii montat corespunzător pe
scaunele din spate ale vehiculului.
Nu utilizaţi un scaun pentru copii pe
un scaun protejat de un airbag frontal
funcţional. Acest lucru prezintă un risc
ridicat de rănire gravă sau deces
pentru copil, în caz de accident.
Setare
Stare airbag pasager
Indicator de stare airbag
Dezactivat
Dezactivat
AIRBAG PASAGER
DEZACTIVAT
Activat
Activat
AIRBAG PASAGER ACTIVAT*
* Se afișează timp de 60 de secunde, apoi se
stinge.
Notă: în instrumentele de bord se afișează un
mesaj timp de 4 secunde, la fiecare cuplare a
contactului.
42
Lampa de avertizare amplasată în consola de
pe plafon afișează starea de funcţionare a
airbag-ului frontal pasager, după cum se vede
în tabelul de mai jos.
Imediat după demontarea scaunului
pentru copii de pe scaunul
pasagerului faţă, airbag-ul trebuie
activat. În caz contrar, orice pasager
de pe scaunul din faţă va prezenta un
risc mai mare de rănire gravă sau
deces, în caz de accident.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Airbag-uri
La verificarea stării de funcţionare a
airbag-ului frontal pasager, contactul
trebuie să fie cuplat, iar perioada de
verificare de 8 secunde a becului lămpii
de avertizare trebuie să fi trecut.
•
dacă se montează un scaun pentru
copii orientat cu spatele la sensul de
deplasare pe scaunul pasagerului
faţă, airbag-ul frontal pasager trebuie
dezactivat.
MODIFICĂRI PENTRU PERSOANE CU
DIZABILITĂŢI
Nu montaţi un scaun pentru copii pe
scaunul pasagerului faţă, dacă lampa
de avertizare airbag este aprinsă și
contactul este cuplat.
•
Modificarea părţii din faţă sau a părţilor
laterale ale vehiculului.
Montarea accesoriilor în partea din faţă sau
laterală a vehiculului.
Pasagerii cu dizabilităţi, care este posibil să
aibă nevoie de modificarea vehiculului, trebuie
să contacteze un dealer/atelier autorizat, înainte
de efectuarea oricăror modificări.
INFORMAŢII DE SERVICE
AIRBAG-URI
Nu încercaţi să reparaţi, să înlocuiţi,
să modificaţi sau să interveniţi asupra
unei piese a sistemului SRS. Acest
lucru include cablajul sau
componentele din apropierea
componentelor sistemului SRS. În caz
contrar, este posibil ca sistemul să se
declanșeze sau să se defecteze.
Nu utilizaţi echipamente sau
dispozitive electrice de testare în
apropierea componentelor sau
cablajului sistemului suplimentar de
siguranţă (SRS). În caz contrar, este
posibil ca sistemul să se declanșeze
sau să se defecteze.
Toate operaţiile următoare trebuie efectuate
numai de către un dealer/service autorizat sau
de către un tehnician calificat:
• Demontarea sau repararea cablajelor sau
componentelor din vecinătatea
componentelor sistemului SRS.
• Montarea echipamentelor și accesoriilor
electrice sau electronice.
43
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Instrumente de bord
INSTRUMENTE DE BORD
Instrumente de bord
1. Turometru.
2. Ceas.
3. Centru de mesaje.
4. Temperatură exterioară.
5. Vitezometru.
6. Indicator de nivel combustibil.
7. Distanţă totală (kilometraj) și contor de
parcurs.
8. Afișaj poziţie selector de viteze.
9. Indicator de temperatură.
Evitaţi întotdeauna să rămâneţi în
pană de combustibil. Rateurile
survenite pot provoca defectarea
gravă a catalizatorului.
Dacă se aprinde lampa de avertizare
portocalie privind nivelul scăzut de
combustibil, vehiculul trebuie realimentat
cât mai curând posibil. Distanţa care mai
poate fi parcursă poate fi vizualizată prin
intermediul funcţiei autonomie a
computerului de bord. Consultaţi 47,
COMPUTER DE BORD.
44
Pentru a vă informa cu privire la locaţia
bușonului de combustibil, în dreptul
simbolului pompei de combustibil este o
săgeată care indică partea respectivă a
vehiculului.
Dacă vehiculul este condus cu
motorul supraîncălzit, este posibil
ca motorul să se defecteze grav.
dacă acul indicatorului de temperatură
ajunge în zona roșie din partea superioară
a scalei, înseamnă că motorul se
supraîncălzește. Opriţi vehiculul imediat ce
puteţi face acest lucru în siguranţă și lăsaţi
motorul la ralanti până când temperatura
se reduce. Dacă după câteva minute
temperatura nu se reduce, opriţi motorul și
lăsaţi-l să se răcească. Dacă problema
persistă, solicitaţi imediat asistenţă
calificată.
Notă: dacă motorul se supraîncălzește,
este posibil ca puterea motorului să se
reducă simţitor și ca aerul condiţionat să se
dezactiveze. Aceasta este o strategie
normală de funcţionare, pentru a reduce
solicitarea asupra motorului și a asista
răcirea.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Instrumente de bord
INSTRUMENTE DE BORD - VEHICULE
CU PROPULSIE HIBRIDĂ
Indicatorul de putere al sistemului de propulsie
hibridă oferă informaţii despre funcţionarea
acestuia.
Notă: turometrul se va afișa în situaţiile
următoare: a fost selectată manual o treaptă de
viteză sau a fost selectată opţiunea de afișare
restrânsă a informaţiilor despre sistemul hibrid.
4. Consum de energie: zona verde indică un
consum de combustibil optim, pentru un
condus economic.
5. Marcaj repornire motor: în modul EV,
marcajul indică dacă trebuie repornit
motorul.
6. Lampă de avertizare mod EV: se afișează
dacă se selectează modul EV. Lampa de
avertizare pornire/oprire se afișează dacă
pornirea/oprirea inteligentă este
dezactivată. Consultaţi 115, MOD
VEHICUL ELECTRIC (EV).
• Se aprinde în culoarea verde dacă
modul EV este activ, iar sistemul hibrid
poate funcţiona fără utilizarea
motorului termic.
• Se aprinde în culoarea verde dacă
modul EV este activ, iar sistemul hibrid
solicită utilizarea motorului termic.
7. Afișaj poziţie selector de viteze.
1. Nivel de încărcare baterie sistem hibrid: în
timpul utilizării normale, acul se mișcă între
MIN și marcajul alb, gros, amplasat înaintea
zonei albastre. Este posibil ca acul să ajungă
în zona albastră, în timpul încărcării în modul
EV sau recuperării energiei la decelerare.
2. READY (pregătit) se afișează dacă este
cuplat contactul și vehiculul poate porni la
drum.
-/+ HYBRID (hibrid) se afișează în timpul
deplasării.
OFF (dezactivat) se afișează dacă este
cuplat contactul, dar motorul/sistemul
hibrid nu este pornit.
3. CHARGE (încărcare): în timpul decelerării,
sistemul hibrid recuperează energia și
încarcă bateria sistemului hibrid.
Indicatorul de încărcare prezintă rata de
recuperare a energiei.
AFIȘARE RESTRÂNSĂ A
INFORMAŢIILOR DESPRE SISTEMUL
HIBRID
Dacă este activată afișarea restrânsă a
informaţiilor despre sistemul hibrid, se vor
afișa turometrul și indicatorul de temperatură a
motorului.
Notă: dacă este activ modul EV, se afișează
indicatorul de putere al sistemului de propulsie
hibridă și indicatorul de încărcare a bateriei
sistemului hibrid.
Afișajul sistemului hibrid poate fi modificat din
meniul instrumentelor de bord. Consultaţi 44,
INSTRUMENTE DE BORD.
1. Deschideţi meniul instrumentelor de bord.
2. Deschideţi meniul Instrument Display
(afișaj instrumente).
3. Deschideţi meniul Hybrid Content
(informaţii sistem hibrid).
4. Selectaţi Reduced Hybrid Display (afișare
restrânsă informaţii sistem hibrid) și apăsaţi OK.
45
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Instrumente de bord
Notă: pentru a reveni la afișarea completă a
informaţiilor despre sistemul hibrid, selectaţi
Full Hybrid Display (afișare completă
informaţii sistem hibrid).
MENIUL INSTRUMENTELOR DE BORD
(instrumente de bord).
6. Accesaţi meniul Head-Up Display (afișaj
pe parbriz).
7. Accesaţi meniul Vehicle Set-Up
(configurare vehicul).
Înainte de a aduce orice modificări
configuraţiei vehiculului, trebuie să
vă asiguraţi că aţi citit și aţi înţeles
bine subiectele/secţiunile
respective ale manualului.
Nerespectarea acestei indicaţii
poate provoca rănirea gravă sau
decesul.
8. Accesaţi Service Menu (meniu service).
Notă: opţiune disponibilă numai înainte de
pornirea motorului.
Vitezometru digital
Pentru unele pieţe este disponibil un
vitezometru digital. În funcţie de specificaţiile
pentru piaţa respectivă, șoferul are posibilitatea
de a activa sau dezactiva vitezometrul digital
sau de a comuta între unităţi de măsură
imperiale și metrice. Dacă este disponibil,
vitezometrul digital poate fi accesat din
opţiunea Digital speedometer (vitezometru
digital) a computerului de bord.
O serie de funcţii ale vehiculului și setări ale
afișajului pot fi configurate de la meniul
instrumentelor de bord.
Pentru a afișa și a naviga prin meniul
instrumentelor de bord, acţionaţi butonul de
meniu amplasat pe volan.
1. Buton de meniu, amplasat pe volan.
2. Închideţi și reveniţi la Main Menu (meniu
principal).
3. Accesaţi meniul Driving Features (funcţii
de condus).
4. Accesaţi meniul Trip Computer (computer
de bord).
5. Accesaţi meniul Instrument Display
46
MESAJE DE AVERTIZARE ȘI DE
INFORMARE
Nu ignoraţi mesajele de avertizare; luaţi
măsurile adecvate cât mai curând
posibil. În caz contrar, este posibil ca
vehiculul să se defecteze grav.
Pentru informaţii privind mesajele individuale,
semnificaţia acestora și acţiunile necesare,
consultaţi secţiunea respectivă din acest manual.
Dacă este activ mai mult de 1 mesaj, fiecare
este afișat pe rând timp de 2 secunde, în
ordinea priorităţii.
Notă: mesajele sunt afișate în ordinea
importanţei. Mesajele de avertizare cu
importanţă ridicată au cea mai mare prioritate.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Instrumente de bord
Mesajele de avertizare pot fi însoţite de un
avertizor sonor, iar textul mesajului poate avea în
dreptul său simbolul manualului. Mesajele de
avertizare sunt afișate până când problema care
provoacă defecţiunea este remediată sau mesajul
este anulat cu ajutorul butonului OK de pe volan.
Dacă mesajul este șters, o pictogramă de
avertizare portocalie sau roșie va rămâne aprinsă
până când este remediată cauza mesajului.
COMPUTER DE BORD
Memoria computerului stochează date pentru o
călătorie sau o serie de călătorii, până când
este resetată.
Computerul de bord dispune de 3 memorii, A,
B și Auto. Puteţi specifica memoria pe care
doriţi să o vedeţi, cu ajutorul meniului din
instrumentele de bord.
UTILIZAREA COMPUTERULUI DE
BORD
Computerul de bord afișează data și kilometrajul
vehiculului. O apăsare scurtă (mai mică sau egală
cu 1 secundă) sau o serie de apăsări scurte ale
butonului permit modificarea afișajului
computerului de bord. Opţiunile disponibile sunt:
• Contor de parcurs.
• Viteză medie călătorie.
• Consum mediu călătorie.
• Durată călătorie cu motorul oprit:
procentul din călătorie pe care vehiculul l-a
parcurs cu motorul termic oprit (numai
vehicule cu propulsie hibridă).
• Consum instantaneu de combustibil
(medie pe termen scurt).
•
•
•
Stil de condus.
Autonomie.
Ecran gol.
Pentru resetarea valorilor computerului de
bord, ţineţi apăsat butonul pentru 2 secunde.
Opţiunile aferente computerului de bord pot fi
configurate cu ajutorul funcţiei Trip content
(date călătorie) din meniul Trip computer
(computer de bord).
Pentru resetarea valorii consumului de
combustibil, ţineţi apăsat butonul pană când
afișajul dispare.
Valorile pentru distanţă, viteză medie și
consum mediu de combustibil aferente
călătoriilor A și B se pot reseta. Setaţi afișajul
computerului de bord pentru a afișa călătoria
pe care doriţi să o resetaţi, apoi ţineţi apăsat
butonul până când se afișează mesajul
resetting trip (se resetează călătoria).
Resetarea memoriei Auto a călătoriei nu este
posibilă. Aceasta se resetează automat la
fiecare cuplare a contactului.
Călătoriile pot fi cumulate pentru a înregistra o
călătorie continuă sau pot fi eliminate. Apăsaţi
mai mult de 1 secundă butonul, în momentul
afișării valorilor Auto pentru distanţă, viteză
medie și consum mediu de combustibil, iar pe
ecran va apărea adding last journey (se
adaugă ultima călătorie) sau removing last
journey (se elimină ultima călătorie). Apăsaţi
mai mult de 1 secundă butonul, iar informaţiile
aferente călătoriei anterioare vor fi adăugate la
sau eliminate din călătoria curentă și va fi afișat
noul total. Nu există o limită privind de câte ori
poate fi efectuată această operaţie înainte de
decuplarea contactului.
CONTOR DE PARCURS
Distanţa parcursă de la ultima resetare a
memoriei. Distanţa maximă care poate fi
afișată este de 9999,9 (kilometri sau mile).
Dacă se depășește această distanţă,
computerul se va reseta automat la zero.
47
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Instrumente de bord
AUTONOMIE
Sunt afișate următoarele informaţii:
Prezintă distanţa estimată (în mile sau
kilometri) pe care ar trebui să o parcurgă
vehiculul cu combustibilul rămas,
presupunând un consum de combustibil și un
stil de condus constante.
1. Treapta de viteză curentă selectată.
AFIȘAJ UNITĂŢI METRICE/
IMPERIALE/MIXTE
Valorile afișate de computerul de bord pot fi
schimbate între metrice, imperiale și mixte, cu
ajutorul meniului Trip Computer (computer de
bord) din centrul de mesaje. Consultaţi 46,
MENIUL INSTRUMENTELOR DE BORD.
Notă: afișajul temperaturii poate fi modificat între
°C (Celsius) și °F (Fahrenheit), independent de
unităţile de măsură metrice sau imperiale.
INDICATOR INTERVAL DE SERVICE
Șoferul este anunţat cu privire la apropierea
reviziei tehnice, prin intermediul centrului de
mesaje, sub forma distanţei sau duratei
rămase. Dacă distanţa sau durata este
depășită, afișajul va indica o valoare negativă
(-), pentru a evidenţia faptul că trebuie
efectuată revizia tehnică.
Este posibilă afișarea unuia sau ambelor tipuri
de intervale de service (distanţă și durată).
AFIȘAJ PE PARBRIZ
Afișajul pe parbriz (HUD) proiectează informaţii
pe interiorul parbrizului.
2. Mod urmărire activ. Consultaţi 154,
ACCESARE MOD URMĂRIRE.
3. Viteză setată control viteză de croazieră.
4. Control viteză de croazieră sau control
adaptiv viteză de croazieră (ACC) activat.
5. Recunoaștere indicatoare rutiere, restricţie
de viteză identificată. Consultaţi 138,
RECUNOAȘTERE INDICATOARE RUTIERE.
6. Viteză curentă vehicul.
7. Instrucţiuni pas cu pas sistem de navigaţie.
HUD poate fi controlat cu ajutorul funcţiei
Head-Up Display (afișaj pe parbriz) a meniului
instrumentelor de bord. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi 46, MENIUL
INSTRUMENTELOR DE BORD.
După selectare, meniul oferă o serie de opţiuni,
precum:
• Activarea/dezactivarea HUD.
• Selectarea informaţiilor afișate pe interiorul
parbrizului.
• Poziţia afișajului.
• Luminozitatea afișajului.
Este important ca poziţia afișajului să fie setată
corespunzător. Poziţia afișajului depinde de o
serie de factori, printre care înălţimea șoferului
și poziţia scaunului.
Notă: înainte de setarea poziţiei HUD,
asiguraţi-vă că scaunul șoferului este
poziţionat corespunzător. Consultaţi 17,
POZIŢIA CORECTĂ PE SCAUN. Poziţia pe
orizontală la HUD trebuie să fie în câmpul vizual
al șoferului.
Pentru a seta poziţia afișajului, selectaţi
opţiunea HUD Position (poziţie HUD) din
meniul Head-Up Display (afișaj pe parbirz) și
urmaţi instrucţiunile de pe ecran. Utilizaţi
butonul de salvare în memorie a poziţiei
scaunului șoferului, pentru a salva preferinţele.
Consultaţi 18, MEMORARE POZIŢIE SCAUN.
48
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Instrumente de bord
Luminozitatea afișajului se reglează automat în
funcţie de lumina exterioară. Luminozitatea se
poate seta manual la nivelul preferat, prin
selectarea opţiunii HUD Brightness
(luminozitate HUD) din meniul Head-Up
Display (afișaj pe parbriz). Urmaţi
instrucţiunile de pe ecran și apoi apăsaţi OK
pentru confirmare.
HUD preia setările unităţilor de măsură utilizate
de computerul de bord. În cazul în care
consumul de combustibil se măsoară în mpg,
HUD va fi setat în mile. În cazul în care
consumul de combustibil se măsoară în km/l,
HUD va fi setat în kilometri. Consultaţi 48,
AFIȘAJ UNITĂŢI
METRICE/IMPERIALE/MIXTE.
Notă: la temperaturi extreme, afișarea HUD
după pornire durează mai mult. Astfel, sistemul
se asigură că HUD funcţionează întotdeauna la
o temperatură optimă.
Notă: dacă purtaţi ochelari polaroid, este
posibil să nu puteţi vedea întreaga imagine
HUD.
Notă: nu așezaţi obiecte pe unitatea HUD de
deasupra instrumentelor de bord, în dreptul
parbrizului.
Dacă este necesară curăţarea, consultaţi 240,
INSTRUMENTE DE BORD, ECRAN TACTIL ȘI
SISTEM AUDIOși urmaţi aceleași instrucţiuni
de curăţare.
49
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Lămpi de avertizare
LĂMPI DE AVERTIZARE ȘI CONTROL
Lămpi de avertizare
Lămpile de avertizare ROȘII sunt avertizări
primare. O avertizare primară trebuie verificată
imediat de șofer sau de un tehnician calificat,
înainte de a continua călătoria.
Lămpile de avertizare PORTOCALII ȘI GALBENE
sunt avertizări secundare. Unele indică activarea
unui sistem al vehiculului, altele indică faptul că
șoferul trebuie să ia măsuri și apoi să solicite
asistenţă de specialitate, cât mai curând posibil.
Lămpile VERZI și ALBASTRE din instrumentele
de bord indică starea sistemului.
TEMPERATURĂ MOTOR (ROȘU)
Se aprinde dacă temperatura
motorului este prea ridicată. De
asemenea, în centrul de mesaje se va
afișa mesajul ENGINE OVERHEATING
(supraîncălzire motor).
Opriţi vehiculul imediat ce puteţi face acest
lucru în siguranţă și solicitaţi asistenţă de
specialitate, înainte de a continua deplasarea.
PRESIUNE REDUSĂ ULEI (ROȘU)
VERIFICARE LĂMPI
Verificarea becurilor lămpilor de avertizare are loc
când se cuplează contactul și durează 3 secunde (cu
excepţia lămpii de avertizare airbag, care rămâne
aprinsă 6 secunde). Dacă oricare dintre lămpile de
avertizare rămâne aprinsă după această perioadă,
verificaţi cauza înainte de a porni la drum.
Unele lămpi de avertizare au asociate mesaje
afișate în centrul pentru mesaje.
Notă: nu toate lămpile de avertizare sunt
incluse în verificare (de ex., faza lungă sau
semnalizatoarele de direcţie).
Notă: dacă la priza pentru remorcă se conectează
o remorcă cu lămpi LED, este posibil ca
verificarea becurilor să nu fie efectuată.
MESAJ DE AVERTIZARE CRITIC (ROȘU)
Apare dacă în centrul de mesaje
este disponibil un mesaj de
avertizare critic.
MESAJ GENERAL DE AVERTIZARE/
INFORMARE (PORTOCALIU)
Apare dacă în centrul de mesaje
este disponibil un mesaj de
avertizare care nu este critic sau
un mesaj de informare.
50
Dacă lampa clipește sau se
aprinde în timpul deplasării, opriţi
vehiculul imediat ce puteţi face
acest lucru în siguranţă și opriţi
imediat motorul.
Verificaţi nivelul uleiului de motor și
completaţi, dacă este cazul. Porniţi motorul;
dacă lampa rămâne aprinsă, opriţi imediat
motorul și solicitaţi asistenţă calificată, înainte
de a continua călătoria.
FRÂNE (ROȘU)
Se aprinde scurt pentru verificarea
becului, la cuplarea contactului.
Dacă lampa se aprinde în timpul deplasării,
este posibil ca nivelul lichidului de frână să fie
scăzut sau ca sistemul electronic de distribuţie
a forţei de frânare (EBD) să fie defect.
Opriţi vehiculul imediat ce puteţi face acest
lucru în siguranţă, apoi verificaţi nivelul
lichidului de frână și completaţi, dacă este
cazul. Dacă lampa rămâne aprinsă, solicitaţi
asistenţă calificată înainte de a continua.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Lămpi de avertizare
FRÂNĂ DE PARCARE (ROȘU)
Se aprinde dacă frâna de parcare
electrică (EPB) este activată. Dacă
lampa clipește, înseamnă că a fost
detectată o defecţiune.
ÎNCĂRCARE BATERIE (ROȘU)
Se aprinde pentru verificarea
becului la cuplarea contactului și
se stinge la pornirea motorului.
Dacă lampa rămâne aprinsă sau se aprinde în
timpul deplasării, sistemul de încărcare a
bateriei este defect.
CENTURĂ DE SIGURANŢĂ (ROȘU)
Se aprinde și se aude un avertizor
sonor, dacă vehiculul se deplasează
și șoferul sau pasagerul nu poartă
centura de siguranţă.
După fixarea centurii respective lampa se stinge.
Notă: este posibil ca obiectele amplasate pe
scaunul pasagerului faţă să activeze atenţionarea
centură de siguranţă. Se recomandă ca toate
obiectele amplasate pe scaunul pasagerului faţă să
fie asigurate cu centura de siguranţă. Consultaţi 29,
UTILIZARE CENTURI DE SIGURANŢĂ.
AVERTIZARE PĂRĂSIRE BANDĂ DE
RULARE (ROȘU)
Dacă LDW detectează că vehiculul a
călcat unul dintre marcajele rutiere
printre care circulă, fără activarea
semnalizatorului respectiv, banda
corespunzătoare se aprinde în
culoarea roșie. Acest lucru este însoţit
și de o vibraţie prin volan.
BATERIE SISTEM HIBRID DEFECTĂ (ROȘU)
Se aprinde dacă sistemul de înaltă
tensiune nu se poate dezactiva și
este însoţită de apariţia unui mesaj
de avertizare în centrul de mesaje.
Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi 116, MESAJE DE
AVERTIZARE SISTEM HIBRID.
MOTOR/TRANSMISIE (PORTOCALIU)
Se aprinde scurt pentru verificarea
becului, la cuplarea contactului.
Dacă lampa se aprinde când motorul este pornit,
există o defecţiune a sistemului de control al
emisiilor, motorului sau transmisiei. Vehiculul
poate fi condus, dar poate intra în modul avarii, iar
performanţele vor fi reduse.
Dacă lampa de avertizare clipește în timp ce
este pornit motorul, reduceţi viteza și solicitaţi
de urgenţă asistenţă calificată.
BUJII INCANDESCENTE (PORTOCALIU)
Se aprinde dacă este cuplat
contactul, pentru a indica faptul că
bujiile incandescente sunt active.
FRÂNE (PORTOCALIU)
Se aprinde scurt pentru verificarea
becului, la cuplarea contactului.
Dacă lampa se aprinde după pornirea motorului
sau în timpul deplasării, este posibil ca plăcuţele
de frână să fie uzate sau ca sistemul electronic de
distribuţie a forţei de frânare (EBD) să fie defect.
Vehiculul poate fi condus în continuare cu grijă,
dar solicitaţi de urgenţă asistenţă calificată.
51
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Lămpi de avertizare
CONTROL DINAMIC STABILITATE
(DSC) (PORTOCALIU)
Clipește dacă sistemul DSC este
activ.
Dacă există o defecţiune, va rămâne activă, iar
în centrul de mesaje se afișează DSC NOT
AVAILABLE (DSC indisponibil). Vehiculul poate
fi condus în continuare, dar fără asistenţa DSC.
Solicitaţi asistenţă calificată cât mai curând
posibil.
CONTROL DINAMIC STABILITATE
(DSC) DEZACTIVAT (PORTOCALIU)
Se aprinde dacă sistemul DSC este
dezactivat. Se aude un avertizor
sonor și se afișează un mesaj de
confirmare în centrul de mesaje.
SISTEM DE ANTIBLOCARE FRÂNE
(ABS) (PORTOCALIU)
Se aprinde scurt pentru verificarea
becului, la cuplarea contactului.
Dacă lampa rămâne aprinsă sau se aprinde în
timpul deplasării, sistemul ABS este defect.
Conduceţi cu atenţie, evitaţi acţionarea bruscă a
frânelor și solicitaţi de urgenţă asistenţă calificată.
AIRBAG (PORTOCALIU)
Se aprinde pentru verificarea
becului la cuplarea contactului și
se stinge la pornirea motorului.
Dacă lampa se aprinde în timpul deplasării,
sistemul airbag este defect. Solicitaţi asistenţă
calificată cât mai curând posibil.
52
SISTEM DE FARURI ADAPTIVE
(PORTOCALIU)
Se aprinde dacă sistemul prezintă
o defecţiune. Farurile sunt
funcţionale, dar această funcţie
este dezactivată.
Solicitaţi asistenţă calificată cât mai curând
posibil.
LAMPĂ DE CEAŢĂ SPATE (PORTOCALIU)
Se aprinde dacă lămpile de ceaţă
spate sunt aprinse.
NIVEL REDUS COMBUSTIBIL (PORTOCALIU)
Se aprinde dacă nivelul
combustibilului este scăzut.
Realimentaţi cu combustibil cât
mai curând posibil.
Săgeata indică pe ce parte a vehiculului se află
capacul bușonului rezervorului de combustibil.
LIMITATOR DE VITEZĂ AUTOMAT
(PORTOCALIU)
Se aprinde dacă este activat
limitatorul de viteză automat (ASL).
MOD URMĂRIRE (PORTOCALIU)
Se aprinde dacă sistemul de control
adaptiv al vitezei de croazieră (ACC)
este în modul urmărire.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Lămpi de avertizare
TEMPERATURĂ EXTERIOARĂ
(PORTOCALIU)
Se aprinde dacă temperatura
exterioară este suficient de
scăzută să se formeze polei.
PORNIRE/OPRIRE INTELIGENTĂ
DEZACTIVATĂ (PORTOCALIU)
Se aprinde dacă sistemul de
pornire/oprire inteligentă este
dezactivat.
SISTEM DE MONITORIZARE
PRESIUNE ÎN ANVELOPE (GALBEN)
Lampa de avertizare se aprinde și
în centrul de mesaje apare un
mesaj, pentru a avertiza că 1 sau
mai multe anvelope sunt prea
dezumflate.
Opriţi vehiculul cât mai curând posibil,
verificaţi presiunea în anvelope și umflaţi la
presiunea recomandată.
Lampa va clipi pentru a indica o defecţiune în
sistem.
FAZĂ LUNGĂ (ALBASTRU)
Se aprinde dacă se aprinde faza
lungă a farurilor sau dacă se
semnalizează cu farurile.
PROIECTOARE DE CEAŢĂ (VERDE)
Se aprinde dacă proiectoarele de
ceaţă sunt aprinse.
POZIŢII (VERDE)
Se aprinde dacă sunt aprinse
poziţiile.
ASISTENŢĂ FAZĂ LUNGĂ (VERDE)
Se aprinde dacă funcţia fază lungă
automată a aprins faza lungă a
farurilor.
SEMNALIZATOARE DE DIRECŢIE
(VERDE)
La acţionarea indicatoarelor de
direcţie, lampa de avertizare
corespunzătoare clipește.
PORNIRE/OPRIRE INTELIGENTĂ
(VERDE)
Se aprinde dacă motorul este oprit
de către sistemul de pornire/oprire
inteligentă.
Notă: alte avertizări asociate de obicei cu o
oprire a motorului, de exemplu, lampa de
avertizare contact, nu se aprind dacă motorul
este oprit de către sistemul de pornire/oprire
inteligentă.
SELECTOR DE VITEZE (VERDE)
Indicatorul selectorului de viteze
se aprinde scurt la punctul
recomandat de schimbare a treptei
(schimbare într-o treaptă
superioară).
53
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Lămpi de avertizare
Indicatorul de schimbare nu se aprinde dacă
este activ controlul vitezei de croazieră și dacă
acesta nu este anulat prin apăsarea pedalei de
acceleraţie.
Notă: acest indicator de avertizare joacă un rol
pur informativ. Șoferul are responsabilitatea de
a utiliza vehiculul în mod corespunzător, in
funcţie de condiţiile de deplasare.
CONTROL LA COBORÂREA
PANTELOR (VERDE)
Se aprinde continuu dacă se
selectează HDC și dacă sunt
îndeplinite condiţiile de utilizare a
sistemului HDC. Consultaţi 163,
Comenzi HDC.
Dacă lampa clipește, a fost selectat HDC, dar
nu sunt îndeplinite condiţiile de utilizare sau
sistemul HDC se dezactivează.
REDUCTOR (VERDE)
Se aprinde dacă se selectează
reductorul.
CONTROL VITEZĂ DE CROAZIERĂ
(VERDE)
Se aprinde dacă este activ
controlul vitezei de croazieră sau
controlul adaptiv al vitezei de
croazieră (ACC).
AVERTIZARE LA ÎNAINTARE (VERDE)
Se aprinde dacă avertizarea la
înaintare este activă.
54
SEMNALIZATOARE DE DIRECŢIE
REMORCĂ (VERDE)
Se aprinde pentru verificarea
becului la cuplarea contactului și
se stinge la pornirea motorului.
Dacă este tractată o remorcă, lampa de
avertizare clipește împreună cu lampa de
avertizare a semnalizatorului de direcţie. Dacă
lampa nu clipește, este posibil ca becul de
semnalizare al remorcii să fie ars.
Notă: dacă remorca atașată și conectată este
echipată cu lămpi LED, este posibil ca
verificarea becurilor să nu fie efectuată.
AVERTIZARE PĂRĂSIRE BANDĂ DE
RULARE (VERDE)
Se aprinde în culoarea gri pentru a
confirma că sistemul de avertizare
la părăsirea benzii de rulare este
activat. Marcajele rutiere
recunoscute se aprind în culoarea
verde; în caz contrar, se aprind în
culoare gri.
PORNIRE/OPRIRE INTELIGENTĂ
DEZACTIVATĂ (ALB)
Se aprinde dacă sistemul hibrid de
pornire/oprire inteligentă s-a
dezactivat. Motorul electric
asigură în continuare asistenţă,
dar motorul termic va fi pornit
continuu.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Lumini exterioare
COMENZI LUMINI
Lumini exterioare
1. Cu farurile aprinse, împingeţi maneta spre
înainte pentru a aprinde faza lungă. Lampa
de avertizare se aprinde. Consultaţi 53,
FAZĂ LUNGĂ (ALBASTRU).
Notă: nu utilizaţi faza lungă dacă este
posibil să-i distragă sau să-i orbească pe
ceilalţi participanţi la trafic.
2. Trageţi maneta spre volan și eliberaţi-o,
pentru a semnaliza cu farurile. Faza lungă
va rămâne aprinsă cât timp ţineţi maneta
trasă.
3. Lămpi de poziţie.
6. Proiectoare de ceaţă: se aprind doar dacă
sunt activate poziţiile, farurile sau luminile
automate. Rotiţi inelul în direcţia opusă
volanului și eliberaţi. Lampa de avertizare
se aprinde. Consultaţi 53, PROIECTOARE
DE CEAŢĂ (VERDE).
7. Lămpi de ceaţă spate: se aprind doar dacă
sunt activate poziţiile, farurile sau luminile
automate. Rotiţi inelul spre volan și
eliberaţi. Lampa de avertizare se aprinde.
Consultaţi 52, LAMPĂ DE CEAŢĂ SPATE
(PORTOCALIU).
4. Faruri.
LUMINI DE ZI
5. AUTO: dacă este activată funcţia Auto a
farurilor, atunci când lumina exterioară se
reduce și contactul este cuplat, poziţiile,
faza scurtă și lămpile numărului de
înmatriculare se aprind automat. De,
asemenea, este posibil să se activeze
stingerea întârziată a farurilor, asistenţa
pentru faza lungă și funcţia de detectare a
ștergătoarelor de parbriz.
Dacă maneta de lumini este în poziţia Off
(stins), luminile de zi se aprind automat în
următoarele situaţii:
• Motorul este pornit.
• Selectorul de viteze nu este în poziţia
parcare (P).
• Frâna de parcare electrică (EPB) nu este
activată (este dezactivată) - în funcţie de
piaţă.
• Sunt selectate luminile automate iar
luminozitatea exterioară este mare.
Notă: de asemenea, dacă lumina exterioară
se reduce din cauza condiţiilor meteo
nefavorabile, este posibil să se activeze
funcţia Auto a farurilor.
55
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Lumini exterioare
Dacă nu este impus sau interzis
prin lege, luminile de zi pot fi
dezactivate sau activate de către
un dealer/service autorizat.
STINGERE ÎNTÂRZIATĂ FARURI
Această funcţie se activează dacă sunt
îndeplinite condiţiile următoare:
• Motorul este pornit.
• Comanda farurilor este în poziţia AUTO.
• Farurile sunt aprinse.
• Se decuplează contactul.
Dacă sunt îndeplinite toate condiţiile, farurile
rămân aprinse maximum 240 de secunde de la
decuplarea contactului.
Notă: intervalul de timp poate fi modificat din
meniul Vehicle set-up (configurare vehicul)
(consultaţi 46, MENIUL INSTRUMENTELOR
DE BORD).
ASISTENŢĂ FAZĂ LUNGĂ
Această funcţie aprinde și stinge automat faza
lungă în anumite condiţii de lumină exterioară
și în absenţa farurilor altor vehicule. Sistemul
este activ numai atunci când lumina exterioară
se reduce sub un nivel predeterminat.
Notă: nu se recomandă ca asistenţa pentru
faza lungă să fie utilizată la deplasarea în teren
accidentat.
Consultaţi 53, ASISTENŢĂ FAZĂ LUNGĂ
(VERDE).
Pentru ca asistenţa pentru faza lungă să se
activeze, maneta de lumini trebuie să fie în
poziţia AUTO, iar faza scurtă trebuie să fie
aprinsă. Consultaţi 55, COMENZI LUMINI.
Sistemul se activează numai dacă viteza
vehiculului este mai mare de 40 km/h (25
mph). Dacă viteza vehiculului scade la mai
puţin de 24 km/h (15 mph), sistemul se
dezactivează.
56
Pentru a selecta manual faza lungă, treceţi
maneta de lumini în poziţia fază lungă. Pentru a
reactiva asistenţa pentru faza lungă, deplasaţi
maneta înapoi în poziţia centrală.
Pentru a comuta manual de la fază lungă la fază
scurtă, trageţi maneta de lumini în poziţia de
semnalizare cu farurile, iar asistenţa pentru
faza lungă se va anula. Pentru a reactiva
asistenţa pentru faza lungă, apăsaţi maneta de
lumini în poziţia fază lungă și trageţi-o în poziţia
centrală.
Pentru a dezactiva asistenţa pentru faza lungă,
treceţi maneta de lumini din poziţia AUTO în
poziţia faruri aprinse.
Această funcţie poate fi dezactivată/activată din
meniul Vehicle Set-Up (configurare vehicul)
(consultaţi 46, MENIUL INSTRUMENTELOR
DE BORD).
Este posibil ca asistenţa pentru faza lungă să fie
influenţată de următoarele situaţii:
• Semne de circulaţie foarte reflectorizante.
• Participanţi la trafic slab iluminaţi, de
exemplu, bicicliști sau pietoni.
• Condiţii meteo nefavorabile, de exemplu,
ceaţă, ploaie deasă sau zăpadă.
• Senzor murdar sau acoperit.
• Parbriz murdar, deteriorat sau aburit.
Notă: sistemul nu poate fi utilizat pentru
aprinderea sau stingerea fazei lungi în toate
situaţiile posibile. Șoferul este responsabil să
se asigure că utilizează corespunzător farurile,
în toate situaţiile.
Notă: asiguraţi-vă că senzorul de pe partea din
spate a oglinzii retrovizoare nu este blocat sau
acoperit.
SISTEM DE FARURI ADAPTIVE (AFS)
Atunci când abordaţi viraje și este aprinsă faza
scurtă, sistemul AFS va regla farurile pentru a
asigura o iluminare îmbunătăţită pe direcţia de
deplasare.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Lumini exterioare
AFS se dezactivează dacă:
• Se selectează marșarierul.
• Vehiculul staţionează.
• Luminile de zi sunt aprinse.
Dacă se detectează o defecţiune în sistem,
farurile vor încerca să revină în poziţia centrală
și să nu mai pivoteze. Lampa de avertizare AFS
se aprinde pentru a indica prezenţa unei
defecţiuni. Consultaţi 52, SISTEM DE FARURI
ADAPTIVE (PORTOCALIU).
FARURI - DEPLASARE ÎN
STRĂINĂTATE
Farurile au un tipar care elimină necesitatea
reglării mecanice a acestora sau adăugarea
oricăror obturatoare externe.
Pentru a configura sistemul în vederea
deplasării pe partea de drum pe care vă
deplasaţi, procedaţi astfel:
1. Cu ajutorul butonului de meniu de pe
volan, selectaţi Vehicle Set-Up
(configurare vehicul) din centrul de
mesaje.
2. Selectaţi High Beam Assist (asistenţă fază
lungă).
3. Selectaţi Drive on Left (deplasare pe
stânga) Drive on Right (deplasare pe
dreapta), pentru partea de drum pe care vă
deplasaţi.
FARURI - CONDENS
În anumite condiţii atmosferice lentilele
farurilor se pot aburi. Acest lucru nu va afecta
performanţele farurilor, iar condensul va
dispărea în timpul utilizării normale.
57
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Lumini interioare
LUMINI INTERIOARE
Lumini interioare
1. Lămpi zonă pentru picioare scaune faţă: se
aprind automat la deschiderea ușilor sau la
aprinderea manuală a plafonierei.
2. Spoturi pentru lectură faţă: atingeţi scurt
partea din stânga sau din dreapta a lentilei
cu senzor, pentru a aprinde/stinge lumina.
Notă: pentru a finaliza operaţia, mișcaţi
degetul cel puţin 20 mm (0,8 in.) din
dreptul lentilei.
3. Plafonieră: atingeţi scurt centrul lentilei cu
senzor, pentru a aprinde/stinge lampa.
Pentru a activa sau dezactiva aprinderea
automată, ţineţi apăsat pe lentilă până când
lampa clipește.
Notă: pentru a finaliza operaţia, mișcaţi
degetul cel puţin 20 mm (0,8 in.) din
dreptul lentilei.
58
În modul automat, lămpile se aprind la
deschiderea unei uși.
4. Lampă oglindă de pe parasolar: glisaţi
capacul în poziţia deschis/închis, pentru a
aprinde/stinge lampa.
5. Lămpi zonă pentru picioare scaune spate:
se aprind automat la deschiderea ușilor.
6. Lămpi praguri: se aprind automat la
deschiderea ușilor.
7. Spoturi pentru lectură spate: atingeţi scurt
lentila pentru a le aprinde/stinge.
Notă: pentru a finaliza operaţia, mișcaţi
degetul cel puţin 20 mm (0,8 in.) din
dreptul lentilei.
8. Plafonieră spate: controlată de setările
plafonierei faţă.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Lumini interioare
9. Lămpi portbagaj: se aprind automat la
deschiderea hayonului.
INTENSITATE LUMINI INTERIOARE
Intensitatea iluminării instrumentelor de bord
poate fi reglată în timp ce luminile exterioare
sunt aprinse. Consultaţi 335, COMENZI
ȘOFER, comandă iluminare instrumente de
bord.
ILUMINARE AMBIENTALĂ
Culoarea și intensitatea iluminării ambientale
cu LED-uri poate fi reglată de la ecranul tactil.
În timp ce se fac modificările de la ecranul
tactil, luminile exterioare trebuie să fie aprinse.
Consultaţi 78, FUNCŢII SUPLIMENTARE.
MOD NOAPTE
Modul noapte reduce intensitatea iluminării
habitaclului la deplasarea pe timp de noapte.
Modul noapte poate fi activat din meniul Extra
features (funcţii suplimentare) al ecranului
tactil. Consultaţi 78, FUNCŢII
SUPLIMENTARE.
După iniţializare, modul noapte se activează
prin dezactivarea de la buton a ecranului tactil.
Consultaţi 75, MENIU PRINCIPAL ECRAN
TACTIL. Dacă afară este noapte și ecranul tactil
este dezactivat, iluminarea butoanelor
interioare și iluminarea de fundal a
instrumentelor de bord se reduce automat la
minim. Dacă afară este zi sau dacă se
reactivează ecranul tactil, modul noapte se
dezactivează.
Notă: controlul iluminării interioare nu
funcţionează dacă este activ modul noapte.
Consultaţi 335, COMENZI ȘOFER.
59
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
tergătoare i spălătoare
UTILIZARE ȘTERGĂTOARE
Ștergătoare și spălătoare
pentru a acţiona ștergătoarele și spălătoarele
de parbriz. După eliberarea manetei,
ștergătoarele vor mai trece de 2 ori. După
câteva secunde, ștergătoarele vor mai trece o
dată, pentru a îndepărta lichidul de spălare
care a mai rămas pe parbriz. Dacă este
necesară utilizarea unei cantităţi suplimentare
de lichid de spălare, ţineţi maneta trasă.
Notă: în cazul în care capota motorului este
deschisă, ștergătoarele de parbriz nu vor
putea fi utilizate.
7. INT: funcţionare intermitentă ștergător
spate. Viteza ștergătorului crește odată cu
viteza vehiculului.
8. ON: funcţionare continuă ștergător spate.
1. Mod de detectare automată a ploii:
ștergătoarele de parbriz răspund și se
adaptează automat la nivelul precipitaţiilor,
prin selectarea frecvenţei de ștergere
corespunzătoare, în funcţie de condiţiile
meteo. Sensibilitatea sistemului poate fi
reglată prin rotirea inelului (2).
2. Rotiţi inelul pentru a regla sensibilitatea
modului de detectare automată a ploii,
dacă este selectată poziţia (1). Cu cât
poziţia pentru sensibilitate este mai mare,
cu atât sistemul răspunde mai rapid.
Dacă se selectează modul de detectare
automată a ploii sau dacă se crește
sensibilitatea, sistemul va efectua o
singură trecere.
3. Ștergere continuă cu viteză redusă.
4. Ștergere continuă cu viteză ridicată.
5. O singură ștergere sau ţineţi apăsat pentru
a șterge în continuare.
6. Spălare/ștergere parbriz: trageţi și eliberaţi
60
9. Spălare/ștergere lunetă: apăsaţi și eliberaţi
pentru a acţiona ștergătorul și spălătorul
pentru lunetă. După eliberarea butonului,
ștergătorul va acţiona periodic pentru a
asigura cea mai bună vizibilitate prin
lunetă. Dacă este necesară utilizarea unei
cantităţi suplimentare de lichid de spălare,
ţineţi apăsat butonul.
Notă: dacă transmisia este în poziţia
marșarier (R) și ștergătoarele de parbriz sunt
activate, se va activa și ștergătorul de lunetă.
Notă: ștergătorul de lunetă nu se activează
dacă portbagajul este deschis.
Ștergerea picăturilor de pe parbriz
poate fi activată/dezactivată de un
dealer/service autorizat.
Frecvenţa de ștergere a lunetei în
funcţie de viteza de deplasare
poate fi activată/dezactivată de un
dealer/service autorizat.
Nu utilizaţi ștergătoarele de parbriz dacă
acesta este uscat.
Dacă afară este foarte cald sau foarte rece,
utilizaţi poziţia de parcare pe timp de iarnă,
pentru a ridica lamele ștergătoarelor de pe
geam, astfel încât acestea să nu se
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
tergătoare i spălătoare
lipească. Consultaţi 62, POZIŢIE DE
PARCARE PE TIMP DE IARNĂ.
Îndepărtaţi zăpada, gheaţa sau chiciura
de pe geam, din jurul braţelor
ștergătoarelor, de pe lamele acestora și
de pe tăblia geamului, înainte de a utiliza
ștergătoarele.
Înainte de a pătrunde într-o spălătorie auto,
asiguraţi-vă că ștergătoarele sunt
dezactivate. Dacă sistemul de detectare
automată a ploii se activează în timpul
spălării vehiculului, este posibil ca
mecanismul ștergătoarelor să se defecteze.
Notă: dacă ștergătoarele lasă urme pe geam
după ce vehiculul a fost spălat, este posibil ca
acest lucru să fie provocat de ceară sau de alte
reziduuri. În acest caz, curăţaţi geamul cu lichid
de spălare parbriz. Dacă urmele persistă,
curăţaţi geamul cu pastă de curăţare geamuri
recomandată de Land Rover. Consultaţi 290,
LUBRIFIANŢI ȘI LICHIDE.
Notă: dacă ștergătoarele se uzează, parbrizul
nu va mai fi șters în mod adecvat, iar eficienţa
senzorului de ploaie automat scade. Înlocuiţi
întotdeauna lamele ștergătoarelor uzate sau
deteriorate cât mai curând posibil.
Notă: dacă lamele ștergătoarelor se blochează,
funcţionarea ștergătoarelor este dezactivată
temporar. În acest caz, opriţi ștergătoarele și
decuplaţi contactul atunci când acest lucru
poate fi făcut în siguranţă. Îndepărtaţi
eventualele obstacole și eliberaţi lamele
ștergătoarelor, înainte de a cupla contactul.
Poziţia de service a ștergătoarelor permite
deplasarea acestora în vederea înlocuirii
lamelor. Consultaţi 236, POZIŢIE DE SERVICE
ȘTERGĂTOARE.
MOD ÎN FUNCŢIE DE VITEZĂ
viteza vehiculului crește la mai mult de 8 km/h (5
mph), ștergătoarele revin la viteza iniţială.
Această funcţie poate fi
activată/dezactivată de
dealerul/service-ul autorizat.
Ștergător de lunetă
În poziţia intermitent, frecvenţa ștergătorului
de lunetă crește odată cu viteza vehiculului.
Această funcţie poate fi
activată/dezactivată de
dealerul/service-ul autorizat.
SENZOR DE PLOAIE
Senzorul de ploaie este montat pe partea interioară
a parbrizului, în spatele oglinzii retrovizoare.
Senzorul de ploaie detectează prezenţa și
cantitatea de apă de pe parbriz, și activează
automat ștergătoarele în mod corespunzător.
Notă: este posibil ca picăturile statice să nu fie
detectate la activarea iniţială. Pentru a șterge
parbrizul, utilizaţi o singură trecere a ștergătoarelor.
Pentru a activa senzorul de ploaie, treceţi
maneta în poziţia AUTO (1). Sensibilitatea
sistemului poate fi reglată în funcţie de
preferinţele șoferului, prin rotirea inelului (2).
Notă: dacă inelul de pe maneta ștergătoarelor este
în poziţia (1), ștergătoarele nu vor funcţiona dacă
una dintre ușile faţă este deschisă.
Notă: în condiţii de carosabil uscat sau vreme
însorită, influenţele optice și acumularea de
murdărie pe parbriz pot provoca activarea
accidentală a ștergătoarelor de parbriz. Pentru
a preveni acest lucru, se recomandă ca în
aceste condiţii comenzile ștergătoarelor să fie
în poziţia OFF.
Ștergătoare de parbriz
Dacă viteza vehiculului scade la mai puţin de 8
km/h (5 mph), iar ștergătoarele funcţionează,
acestea trec la următoarea viteză mai mică. Dacă
61
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
tergătoare i spălătoare
SPĂLĂTOARE FARURI
Dacă farurile sunt aprinse și dacă există
suficient lichid în rezervorul spălătorului, la
activarea spălătorului de parbriz se va activa și
spălătorul farurilor.
Spălătorul farurilor se activează la fiecare a
cincea activare a spălătorului de parbriz, dacă
sunt aprinse farurile și dacă au trecut
aproximativ 10 minute de la ultima spălare a
farurilor.
Ciclul se resetează prin stingerea și aprinderea
farurilor sau prin decuplarea și cuplarea
contactului.
Notă: dacă nivelul lichidului de spălare este
scăzut, spălătorul farurilor nu se activează.
POZIŢIE DE PARCARE PE TIMP DE
IARNĂ
Pentru a evita deteriorarea capotei motorului,
nu ridicaţi lamele ștergătoarelor atunci când
acestea sunt în poziţia normală pentru parcare.
Dacă vehiculul este parcat, ștergătoarele pot fi
configurate să ocupe o poziţie mai ridicată
decât poziţia normală. Acest lucru permite
ștergătoarelor să se ridice de pe parbriz, pentru
a limita efectele îngheţării pe geam și a permite
îndepărtarea zăpezii, noroiului și frunzelor etc.
Poziţia de parcare pe timp de iarnă a
ștergătoarelor poate fi selectată din meniul
Vehicle Set-Up (configurare vehicul).
Consultaţi 46, MENIUL INSTRUMENTELOR DE
BORD.
Nu conduceţi cu ștergătoarele în poziţia
de parcare pe timp de iarnă. Înainte de a
porni la drum, ștergătoarele trebuie să
fie întotdeauna în poziţia normală de
parcare.
62
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Oglinzi
OGLINZI EXTERIOARE
Oglinzi
1. Reglare oglindă stânga.
2. Reglare oglindă dreapta.
3. Apăsaţi simultan ambele butoane pentru a
rabata/extinde oglinzile.
Notă: dacă oglinzile sunt rabatate manual sau
accidental, capul oglinzii se va decupla. Pentru
a cupla din nou mecanismul, rabataţi și
extindeţi oglinzile cu ajutorul butoanelor.
Dacă butoanele sunt acţionate repetat, sistemul
de prevenire a supraîncălzirii dezactivează
temporar funcţia de rabatare electrică.
Rabatarea electrică este activă numai dacă
vehiculul este staţionar sau se deplasează cu o
viteză mai mică de 113 km/h (70 mph).
Oglinzile pot fi reglate și rabatate dacă este
cuplat contactul și timp de până la 5 minute
după decuplarea acestuia, dacă nu este
deschisă ușa șoferului.
Apăsaţi butonul corespunzător, pentru a
selecta oglinda care urmează să fie reglată
(indicatorul butonului se aprinde), apoi utilizaţi
joystick-ul pentru a regla geamul oglinzii.
Oglinzile pot fi configurate de către
dealerul/service-ul autorizat
pentru a se rabata/extinde automat
la blocarea/deblocarea vehiculului.
Notă: dacă oglinzile au fost rabatate de la
butoane, acestea nu se vor extinde la
deblocarea vehiculului.
63
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Oglinzi
ÎNCLINARE OGLINZI LA
DEPLASAREA ÎN MARȘARIER
Dacă se selectează marșarierul (R), oglinzile
exterioare se vor regla automat, în vederea
asigurării unui unghi îmbunătăţit pentru
deplasarea în marșarier.
Poziţia exactă de înclinare poate fi reglată în
timpul înclinării oglinzilor. La următoarea
selectare a marșarierului, R, se va selecta noua
poziţie reglată.
Dacă selectorul de viteze este scos din poziţia
R, oglinzile revin în poziţia anterioară.
Notă: dacă viteza vehiculului depășește 7 km/h
(4 mph) la deplasarea în marșarier, oglinzile
revin în poziţia normală, pentru a asigura o
vizibilitate îmbunătăţită.
Funcţia de înclinare automată a oglinzilor poate
fi activată sau dezactivată din meniul Vehicle
Set-Up (configurare vehicul). Consultaţi 46,
MENIUL INSTRUMENTELOR DE BORD.
64
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Monitorizare unghi mort
MONITORIZARE UNGHI MORT
Monitorizare unghi mort
Sistemul de monitorizare a unghiului
mort (BSM) este un element suplimentar
și nu un înlocuitor pentru un stil de
condus în siguranţă și pentru utilizarea
corespunzătoare a oglinzilor exterioare
și retrovizoare. Este posibil ca sistemul
să nu funcţioneze în anumite condiţii de
viteză, vreme sau deplasare.
Este posibil ca BSM să nu poată furniza
avertismente adecvate, dacă vehiculele
se apropie foarte rapid din spate sau
dacă acestea sunt depășite rapid.
Este posibil ca BSM să nu poată
detecta toate vehiculele și să poată
detecta și alte obiecte, de exemplu,
parapeţii de la marginea drumului.
Conduceţi întotdeauna în siguranţă și
utilizaţi oglinzile exterioare și
retrovizoare pentru a evita
accidentele.
Sistemul de monitorizare a unghiului mort
(BSM) monitorizează o zonă care acoperă
suprafaţa din apropierea vehiculului și care nu
este vizibilă cu ușurinţă șoferului. Scopul
acestui sistem este de a identifica orice
participant la trafic care depășește vehiculul (3)
și care se află în unghiul mort și ignoră alte
BSM utilizează senzori radar a căror
funcţionare poate fi afectată de
ploaie, zăpadă sau stropii de pe
șosea. Acest lucru poate influenţa
capacitatea sistemului de a detecta cu
exactitate un participant la trafic aflat
în unghiul mort.
Șoferul nu trebuie să presupună că
BSM corectează erorile de condus.
Nu atașaţi pe bara de protecţie spate
autocolante sau obiecte, deoarece este
posibil ca acestea să influenţeze
funcţionarea senzorilor radar.
Notă: asiguraţi-vă că indicatoarele de
avertizare din oglinzile exterioare nu sunt
acoperite cu autocolante sau alte obiecte.
Notă: senzorii radar BSM sunt aprobaţi în toate
ţările RTTE.
obiecte staţionare sau care se deplasează în
direcţia opusă.
Notă: consultaţi avertismentele, atenţionările și
notele de la începutul acestei secţiuni privind
restricţiile sistemului.
65
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Monitorizare unghi mort
Dacă sistemul identifică un obiect care
depășește vehiculul, pe oglinda exterioară de
pe partea respectivă se aprinde o pictogramă
de avertizare portocalie (1). Acest lucru
avertizează șoferul că există un pericol
potenţial în unghiul mort al vehiculului și că o
schimbare a benzii de circulaţie poate fi
periculoasă.
BSM poate fi activat sau dezactivat din meniul
Driving Features (funcţii de condus) al
instrumentelor de bord. Consultaţi 46,
MENIUL INSTRUMENTELOR DE BORD.
Sistemul monitorizează zona de la oglinzile
exterioare până la aproximativ 6 metri (20 ft.)
în spatele roţilor din spate și până la 2,5 metri
(8,2 ft.) de partea laterală a vehiculului. Aceasta
este lăţimea unei benzi de circulaţie obișnuite.
Notă: dacă vehiculul tractează o remorcă, BSM
se dezactivează.
Notă: sistemul acoperă o suprafaţă de lăţimea
unei benzi de circulaţie tipice. Dacă benzile de
circulaţie sunt mai înguste decât standardul,
este posibil să fie detectate obiectele care se
deplasează pe benzi neadiacente.
BSM pornește automat și se activează dacă
vehiculul se deplasează cu o viteză mai mare de
10 km/h (6 mph) într-o treaptă de mers înainte.
La iniţializarea sistemului, acesta efectuează o
autoverificare pe parcursul căreia pictogramele
de avertizare din oglinzi se aprind alternativ
pentru o perioadă scurtă de timp.
Punctul indicator (2) rămâne aprins până când
viteza de înaintare a vehiculului depășește 10
km/h (6 mph).
Notă: BSM se dezactivează automat dacă
transmisia este în poziţia marșarier (R),
parcare (P) sau dacă viteza vehiculului este mai
mică de 5 km/h (3 mph). În aceste situaţii, pe
oglinda exterioară apare un indicator de
avertizare de culoare portocalie, cu condiţia ca
vehiculul să nu fie echipat cu detectare trafic la
deplasarea în marșarier. Consultaţi 143,
DETECTARE TRAFIC LA DEPLASAREA ÎN
MARȘARIER.
BSM este conceput să funcţioneze cu eficienţă
maximă la deplasarea pe drumuri cu mai multe
benzi de circulaţie.
66
Notă: dacă se detectează un vehicul aflat în
depășire, pe ambele părţi laterale ale
vehiculului, se vor aprinde pictogramele de
avertizare de pe ambele oglinzi.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Monitorizare unghi mort
DETECTARE APROPIERE VEHICUL
Sistemul de detectare a apropierii
unui vehicul este un element
suplimentar și nu un înlocuitor pentru
un stil de condus în siguranţă și pentru
utilizarea oglinzilor exterioare și
retrovizoare.
Este posibil ca funcţionarea senzorilor
radar să fie afectată de noroi, ploaie,
chiciură, gheaţă sau stropii de pe
șosea. Acest lucru poate influenţa
capacitatea sistemului de a detecta cu
exactitate un vehicul care se apropie.
Reţineţi că este posibil ca sistemul de
detectare a apropierii unui vehicul să
nu poată furniza avertismente
adecvate, dacă vehiculele se apropie
foarte rapid din spate. Utilizaţi
întotdeauna oglinzile exterioare și
retrovizoare.
Asiguraţi-vă că indicatoarele de
avertizare din oglinzile exterioare nu
sunt acoperite cu autocolante sau alte
obiecte.
Nu atașaţi pe bara de protecţie spate
autocolante sau obiecte care ar putea
influenţa funcţionarea senzorilor radar.
Pe lângă funcţia oferită de monitorizarea
unghiului mort (BSM), sistemul de detectare a
apropierii unui vehicul monitorizează o
suprafaţă mai mare din spatele vehiculului (1).
Dacă sistemul detectează un vehicul care se
apropie rapid (2), pe oglinda exterioară de pe
partea respectivă clipește o pictogramă de
avertizare de culoare portocalie, pentru a indica
prezenţa unui pericol potenţial și faptul că o
schimbare a benzii de circulaţie ar putea fi
periculoasă. Dacă vehiculul ajunge în zona
monitorizată de sistemul BSM (3), pictograma
de avertizare de culoare portocalie rămâne
aprinsă continuu.
Radarul monitorizează zona de la oglinda
exterioară până la aproximativ 70 de metri (230
ft.) în spatele roţilor din spate și până la
aproximativ 2,5 metri (8 ft.) de partea laterală a
vehiculului.
Notă: acest senzor radar este aprobat în toate
ţările RTTE.
Notă: sistemul acoperă o suprafaţă de lăţimea
unei benzi de circulaţie tipice. Dacă benzile de
circulaţie sunt mai înguste decât standardul,
este posibil să fie detectate obiectele care se
deplasează pe benzi neadiacente.
Notă: dacă se detectează un vehicul care
depășește rapid pe ambele părţi laterale ale
vehiculului, vor clipi pictogramele de avertizare
de pe ambele oglinzi.
67
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Monitorizare unghi mort
Notă: dacă vehiculul tractează o remorcă,
sistemul de detectare a apropierii unui vehicul
se dezactivează.
Notă: dacă se dezactivează sistemul BSM din
meniul instrumentelor de bord, se dezactivează
și sistemul de detectare a apropierii
vehiculelor. Consultaţi 46, MENIUL
INSTRUMENTELOR DE BORD.
SENZORI BSM
Sistemul BSM se dezactivează automat dacă
unul dintre senzori este acoperit complet; pe
oglinda exterioară apare un punct indicator de
avertizare de culoare portocalie (2) și în centrul
de mesaje se afișează mesajul BLIND SPOT
MONITOR SENSOR BLOCKED (senzor de
monitorizare unghi mort blocat).
Notă: testarea blocajului se iniţializează numai
dacă viteza vehiculului este mai mare de 10
km/h (6 mph) și durează cel puţin 2 minute de
deplasare cumulată cu o viteză peste această
limită, pentru a stabili dacă senzorul este
blocat.
Dacă senzorii se blochează, asiguraţi-vă că nu
există elemente care să blocheze bara de
protecţie spate și că nu există gheaţă, chiciură
și murdărie pe aceasta.
Dacă se detectează o defecţiune la unul dintre
senzorii radar, pe oglinda exterioară apare un
punct indicator de avertizare de culoare
portocalie și în centrul de mesaje se afișează
mesajul BLIND SPOT MONITOR NOT
AVAILABLE (monitorizare unghi mort
indisponibilă).
Notă: chiar dacă defecţiunea detectată
afectează numai senzorul radar de pe o parte a
vehiculului, se dezactivează întregul sistem.
Dacă defecţiunea este temporară, sistemul va
funcţiona corect după oprirea și repornirea
motorului.
Dacă sistemul se defectează, consultaţi un
dealer/service autorizat.
68
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Telecomandă u ă garaj
TELECOMANDĂ UȘĂ GARAJ
Telecomandă ușă garaj
ÎNAINTEA PROGRAMĂRII
Nu utilizaţi telecomanda împreună cu
un sistem de deschidere a ușii
garajului care nu este echipat cu
funcţia de oprire și revenire de
siguranţă, conform standardelor de
siguranţă.
La programarea unui dispozitiv care ar
putea necesita apăsarea și reapăsarea
emiţătorului portabil (ciclu), decuplaţi
dispozitivul pe parcursul procesului
ciclic, pentru a preveni eventuala
defectare a motorului.
Atunci când programaţi telecomanda
pentru un sistem de deschidere a ușii
garajului sau o poartă de acces,
asiguraţi-vă că zona este liberă. Se
previn astfel eventualele vătămări sau
deteriorări, deoarece poarta sau ușa
garajului se va activa în timpul
programării.
Pentru rezultate optime, echipaţi emiţătorul
portabil al sistemului de deschidere a ușii
garajului (sau alt dispozitiv) cu o baterie nouă,
înaintea programării. Dacă receptorul integrat
în sistemul de deschidere a ușii garajului
(amplasat în garaj) este prevăzut cu o antenă,
asiguraţi-vă că antena atârnă drept în jos.
Dacă este utilizat în apropierea unui
emiţător mobil sau fix, acest dispozitiv
poate fi influenţat de interferenţe. Este
posibil ca aceste interferenţe să
influenţeze emiţătorul portabil și
telecomanda vehiculului.
PROGRAMARE
Telecomanda pentru ușă este amplasată pe
oglinda retrovizoare. Aceasta poate fi
programată pentru a transmite frecvenţele
radio (RF) a până la 3 emiţătoare diferite, care
pot fi utilizate pentru a acţiona ușile de la garaj,
porţile de intrare, iluminarea casei, sistemele
de securitate sau alte dispozitive acţionate prin
RF.
Deși această secţiune descrie în principal
procedurile corespunzătoare unui sistem de
deschidere a ușii garajului, acesta se aplică în
egală măsură utilizărilor menţionate anterior.
În unele ţări, această funcţie este cunoscută și
sub numele de telecomandă universală
HomeLink®.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi 71,
INFORMAŢII ȘI ASISTENŢĂ.
69
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Telecomandă u ă garaj
Cu motorul oprit:
1. Asiguraţi-vă că este cuplat contactul.
2. Ţineţi capătul emiţătorului portabil original
al sistemului de deschidere a ușii garajului
la o distanţă cuprinsă între 50 și 150 mm (2
- 6 in.) de telecomanda integrată în oglinda
retrovizoare și păstraţi lampa de control în
raza vizuală.
3. Cu ambele mâini, ţineţi apăsat simultan
atât butonul de pe telecomanda integrată în
oglinda retrovizoare, așa cum s-a indicat
anterior, cât și butonul emiţătorului
portabil. Ţineţi apăsate ambele butoane.
Lampa de control va clipi mai întâi rar, iar
apoi rapid. Când lampa de control clipește
rapid, eliberaţi ambele butoane. Clipirea
rapidă a lămpii indică reușita programării.
4. Dacă după 60 de secunde lampa de control
nu clipește rapid, eliberaţi atât butonul
telecomenzii cât și pe cel al emiţătorului
portabil și repetaţi procedura începând cu
pasul 2. Poziţionaţi emiţătorul portabil la
un unghi diferit și/sau la o distanţă diferită.
5. Ţineţi apăsat butonul programat al
sistemului de deschidere a ușii garajului și
urmăriţi lampa de control.
• Dacă indicatorul rămâne aprins,
programarea s-a încheiat, iar
dispozitivul ar trebui să funcţioneze
atunci când butonul sistemului de
deschidere a ușii garajului este ţinut
apăsat aproximativ 1 - 2 secunde, iar
apoi este eliberat.
• Dacă lampa de control clipește rapid
pentru 2 secunde și apoi rămâne
aprinsă, efectuaţi instrucţiunile de
programare următoare, specifice
echipamentelor cu cod dinamic.
70
ȘTERGEREA TUTUROR
PROGRAMĂRILOR
La efectuarea primei programări, asiguraţi-vă
ca motorul este oprit:
1. Asiguraţi-vă că este cuplat contactul (dar
că motorul este oprit).
2. Ţineţi apăsate cele 2 butoane exterioare ale
telecomenzii integrate în oglinda
retrovizoare. Ţineţi butoanele apăsate până
când lampa de control începe să clipească
(acest lucru durează aproximativ 20 de
secunde), apoi eliberaţi butoanele.
Se șterg toate setările efectuate cu sistemul de
deschidere a ușii garajului.
Notă: nu efectuaţi această procedură la
programarea butoanelor suplimentare ale
sistemului de deschidere a ușii garajului.
PROGRAMARE DISPOZITIV CU COD
DINAMIC
Notă: asistenţa acordată de o a doua persoană
poate grăbi și simplifica efectuarea pașilor
următori. După apăsarea butonului, aveţi la
dispoziţie doar 30 de secunde pentru a efectua
pasul 3.
1. Localizaţi butonul/comutatorul de învăţare
sau inteligent al receptorului sistemului de
deschidere a ușii garajului (unitatea
principală motorizată) din garaj.
• Denumirea butonului sau a
comutatorului poate varia în funcţie de
producător.
2. Apăsaţi și eliberaţi butonul de învăţare sau
inteligent.
3. Reveniţi la vehicul, ţineţi apăsat bine pentru
2 secunde butonul programat al sistemului
de deschidere a ușii garajului și apoi
eliberaţi-l.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Telecomandă u ă garaj
4. Repetaţi succesiunea de apăsare,
menţinere și eliberare de 3 ori pentru a
finaliza procesul de programare.
Sistemul de deschidere a ușii garajului, integrat
în oglinda retrovizoare, ar trebui să activeze
dispozitivul cu cod dinamic.
REPROGRAMARE UN SINGUR
BUTON SISTEM DE DESCHIDERE
UȘĂ GARAJ
Pentru a programa un dispozitiv pe un buton
programat anterior:
1. Ţineţi apăsat butonul preprogramat dorit al
sistemului de deschidere a ușii garajului
pentru cel puţin 20 de secunde, însă nu mai
mult de 30 de secunde, până când lampa
de control începe să clipească.
2. Fără să eliberaţi butonul de pe oglinda
retrovizoare, amplasaţi transmiţătorul
portabil la aproximativ 50 - 150 mm (2 - 6
in.) de telecomanda integrată în oglinda
retrovizoare și păstraţi lampa de control în
raza vizuală.
INFORMAŢII ȘI ASISTENŢĂ
Se recomandă ca atunci când vindeţi
sau casaţi vehiculul, butoanele
programate ale telecomenzii să fie
șterse din memorie, din motive de
securitate.
Pentru informaţii privind gama de produse sau
accesorii compatibile disponibile sau pentru
asistenţă, vă recomandăm să contactaţi un
dealer/service autorizat sau să contactaţi
Homelink prin intermediul site-ului respectiv.
Notă: păstraţi emiţătorul original în vederea
utilizării ulterioare sau a efectuării procedurilor
de programare dacă, de exemplu, achiziţionaţi
un vehicul nou.
Notă: producătorul nu este responsabil pentru
interferenţele radio sau TV provocate de
modificări neautorizate ale acestui echipament.
Astfel de modificări ar putea anula competenţa
utilizatorului de a utiliza echipamentul.
3. Efectuaţi pasul 3 din secţiunea
Programare.
PROGRAMARE POARTĂ DE ACCES
Tehnologia unor porţi de intrare necesită
apăsarea și reapăsarea (efectuarea unui ciclu)
butonului transmiţătorului portabil, la fiecare 2
secunde, în timpul programării.
Continuaţi să ţineţi apăsat butonul dorit de pe
oglinda retrovizoare în timp ce acţionaţi
emiţătorul portabil, până când lampa de control
clipește rapid.
71
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Geamuri
GEAMURI ACŢIONATE ELECTRIC
Geamuri
1. Butoane geamuri:
• Pentru a deschide un geam: apăsaţi
ușor partea din faţă a butonului și
eliberaţi.
• Pentru a închide un geam: trageţi ușor
partea din faţă a butonului și eliberaţi.
• Pentru deschiderea și închiderea la o
singură atingere, apăsaţi sau trageţi
complet și eliberaţi partea din faţă a
butonului.
Notă: geamurile pot fi acţionate timp de 5
minute după oprirea motorului, dacă nu se
deschide nicio ușă.
2. Buton de blocare geamuri spate.
Notă: de asemenea, acesta blochează
reglarea scaunelor spate și activează
sistemele de blocare pentru siguranţa
copiilor.
72
Dacă pe locurile din spate se află
copii, trebuie utilizat butonul de
blocare, pentru a preveni
utilizarea geamurilor, scaunelor
spate și ușilor. Dacă geamurile,
scaunele spate sau ușile sunt
utilizate de copii mici, există
riscul de rănire gravă sau deces.
Pentru a preveni acţionarea
accidentală, nu lăsaţi niciodată
cheia inteligentă în vehicul dacă în
habitaclu se află copii sau animale.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Geamuri
3. Buton parasolar plafon panoramic:
• Pentru a deschide parasolarul: apăsaţi ușor
partea din spate a butonului și eliberaţi.
• Pentru a închide parasolarul: apăsaţi ușor
partea din faţă a butonului și eliberaţi.
• Pentru deschiderea și închiderea la o
singură atingere, apăsaţi complet și
eliberaţi partea din faţă sau din spate a
butonului.
Notă: vehiculele cu ampatament lung (LWB)
echipate cu scaune standard dispun de un
buton suplimentar pentru parasolarul
plafonului. Acesta este amplasat în partea din
spate a consolei centrale.
4. Buton trapă de plafon panoramică:
Atunci când este posibil, înainte de
închidere, îndepărtaţi zăpada,
gheaţa, murdăria și frunzele etc. de
pe mecanismul trapei de plafon
panoramice. În caz contrar, este
posibil ca mecanismul acesteia să
se defecteze.
•
•
•
Pentru a preveni deteriorarea
accidentală, asiguraţi-vă că
bagajele de pe portbagajul de plafon
nu influenţează deschiderea trapei
de plafon panoramice.
Apăsaţi ușor partea din spate a
butonului, pentru a înclina trapa. După
înclinare, apăsaţi din nou pentru a
deschide trapa.
Din poziţia complet deschis, apăsaţi
partea din faţă a butonului pentru
închidere în poziţia înclinat, apoi apăsaţi
din nou ușor pentru închidere completă.
Pentru deschiderea și închiderea la o
singură atingere, apăsaţi complet și
eliberaţi partea din faţă sau din spate a
butonului.
Notă: trapa de plafon panoramică poate fi
acţionată timp de 40 de secunde după
decuplarea contactului, dacă nu se
deschide o ușă faţă.
PROTECŢIE ÎMPOTRIVA PRINDERII
Înainte de a închide un geam sau
trapa de plafon, asiguraţi-vă că
pasagerii nu au părţi ale corpului
într-o poziţie în care s-ar putea
prinde. Chiar și în prezenţa unui
sistem de protecţie împotriva
prinderii, poate surveni rănirea gravă
sau decesul.
Protecţia împotriva prinderii va opri mișcarea
geamului sau a trapei de plafon, dacă se
detectează un obstacol sau se întâmpină
rezistenţă. Verificaţi geamul sau parasolarul de
plafon și deschiderea acestuia și îndepărtaţi
obstacolele (de ex., gheaţă etc.).
Dacă tot este necesară închiderea geamului sau
a trapei de plafon, procedura de anulare este
următoarea:
1. Încercaţi să închideţi geamul/trapa de
plafon; funcţia de protecţie împotriva
prinderii va preveni închiderea și va
deschide puţin geamul/trapa de plafon.
2. În cel mult zece secunde, încercaţi să
închideţi din nou geamul/trapa de plafon;
funcţia de protecţie împotriva prinderii va
preveni închiderea și va deschide puţin
geamul/trapa de plafon.
3. Încercaţi a treia oară să închideţi
geamul/trapa. De această dată ţineţi
butonul în poziţia de închidere. Ţineţi
butonul apăsat până la închidere.
Notă: dacă blocajul nu poate fi îndepărtat prin
această procedură, este posibil ca funcţionarea
geamurilor să trebuiască să fie resetată.
Consultaţi 236, RESETARE GEAMURI.
Notă: mecanismul de protecţie împotriva
prinderii al trapei de plafon funcţionează diferit,
iar dacă s-a activat, nu trebuie resetat.
Consultaţi 236, RESETARE TRAPĂ DE
PLAFON.
73
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Geamuri
PARASOLARE GEAMURI LATERALE
Înainte de utilizarea parasolarelor
laterale, asiguraţi-vă că niciun obiect
sau parte a corpului nu se află într-o
poziţie care să obstrucţioneze
funcţionarea acestora.
Înainte de utilizarea parasolarelor laterale, este
important să ţineţi cont de următoarele:
• Butoanele geamurilor spate acţionează și
parasolarul de pe partea respectivă.
• Parasolarul unui geam lateral funcţionează
numai dacă geamul respectiv este închis
complet.
• Parasolarele geamurilor laterale pot fi
numai ridicate și coborâte complet.
Acestea nu pot fi oprite în poziţie
intermediară.
• Parasolarele geamurilor laterale dispun de
funcţie de protecţie împotriva prinderii.
Dacă mișcarea este restricţionată în timpul
ridicării, parasolarul respectiv se oprește și
revine în poziţia coborât.
• Parasolarele geamurilor laterale dispun și
de funcţie de protecţie împotriva acţionării
accidentale. Dacă un parasolar este
acţionat repetat într-o perioadă scurtă de
timp, utilizarea acestuia va fi inhibată
pentru aproximativ 60 de secunde.
• Parasolarele geamurilor laterale nu
funcţionează dacă temperatura din
habitaclu este mai mică de -10 °C (14 °F).
Pentru a ridica parasolarul geamului lateral,
trageţi și eliberaţi butonul geamului spate.
Pentru a coborî parasolarul geamului lateral,
apăsaţi și eliberaţi butonul geamului spate.
Notă: parasolarele geamurilor laterale pot fi
acţionate timp de 5 minute după oprirea
motorului, dacă nu se deschide nicio ușă.
74
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Ecran tactil
MENIU PRINCIPAL ECRAN TACTIL
Ecran tactil
Lăsaţi întotdeauna motorul pornit în
timpul utilizării prelungite a ecranului
tactil. În caz contrar, este posibil ca
bateria vehiculului să se descarce și să
împiedice pornirea motorului.
5. Atingeţi pentru a selecta meniul Set-up
(configurare) al ecranului tactil.
Evitaţi vărsarea sau împroșcarea cu
lichide pe ecranul tactil.
7. Atingeţi sau apăsaţi pentru a selecta meniul
On road Navigation (navigaţie pe șosea).
Se afișează destinaţia curentă setată.
1. Apăsaţi pentru a porni/opri ecranul. Dacă
vehiculul este echipat cu camere de
proximitate, pictograma se schimbă, iar
butonul permite accesarea camerelor în
pagina de afișări speciale. Atingeţi ecranul
pentru a afișa opţiunile.
2. Apăsaţi pentru a selecta meniul Set-up
(configurare) al ecranului tactil. Dacă
vehiculul este echipat cu asistenţă la
parcare, această pictogramă se schimbă,
iar pentru a activa asistenţa la parcare
trebuie apăsat butonul.
3. Atingeţi pentru a selecta Home menu
(meniu principal).
4. Atingeţi pentru a selecta modul Valet. Dacă
este activat modul meniu, pictograma se
schimbă în tasta funcţională înapoi;
atingeţi pentru a reveni la ecranul anterior
afișat.
6. Atingeţi sau apăsaţi pentru a selecta meniul
Audio/Video, consultaţi 167, COMENZI
AUDIO/VIDEO.
8. În timp ce este activat sistemul de
navigaţie, atingeţi pentru a repeta ultima
instrucţiune de navigaţie furnizată. În
timpul unei convorbiri telefonice,
pictograma se schimbă. Atingeţi pentru a
încheia convorbirea telefonică.
9. Atingeţi pentru a regla ora/data.
10. Atingeţi pentru a schimba modul. Dacă
ecranul este echipat cu vizualizare dublă,
această pictogramă se schimbă, iar pentru
a accesa afișajul ecranului vizualizare dublă
trebuie apăsat butonul.
11. Atingeţi sau apăsaţi pentru a selecta meniul
Phone (telefon).
12. Apăsaţi pentru a selecta meniul Extra
features (funcţii suplimentare).
13. Pentru a schimba comenzile rapide, consultaţi
76, CONFIGURARE ECRAN TACTIL.
75
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Ecran tactil
UTILIZARE ECRAN TACTIL
Lăsaţi întotdeauna motorul pornit în
timpul utilizării prelungite a ecranului
tactil. În caz contrar, este posibil ca
bateria vehiculului să se descarce și să
împiedice pornirea motorului.
Evitaţi vărsarea sau împroșcarea cu
lichide pe ecranul tactil.
Notă: nu purtaţi mănuși atunci când utilizaţi
ecranul tactil.
ÎNTREŢINERE ECRAN TACTIL
Nu utilizaţi agenţi de curăţare abrazivi
pe ecranul tactil. Pentru produsele de
curăţare aprobate, contactaţi
dealerul/service-ul autorizat.
CONFIGURARE ECRAN TACTIL
Selectaţi Set-up (configurare) din meniul
Home (pagină principală) al ecranului tactil.
Ecranul Set-up (configurare) este împărţit în
următoarele categorii:
• Screen (ecran).
• System (sistem).
• Voice (voce).
• Audio.
• Conversation assist. (asistenţă
conversaţie)
SETĂRI SISTEM
Button feedback (feedback buton): selectaţi
pentru a activa/dezactiva sunetul de confirmare
al tastelor funcţionale.
Clock adjust (reglare ceas): selectaţi formatul
de ceas 12 sau 24 de ore. Setaţi ora curentă.
Selectaţi Date (dată) pentru a modifica data
sau formatul acesteia. Selectaţi Set (setare)
pentru a salva setările noi.
Notă: ceasul poate fi reglat și din afișajul orei
de pe ecranul tactil.
Home menu shortcuts (comenzi rapide meniu
principal): selectaţi până la 2 elemente din lista
afișată, pentru ca acestea să apară ca și
comenzi rapide în Home menu (meniu
principal). Selectaţi Clear (ștergere) pentru a
deselecta elementele evidenţiate.
Language (limbă): selectaţi limba dorită.
Selectaţi opţiunea Male (masculină) sau
Female (feminină) pentru voce. Atingeţi
Change (modificare) pentru a selecta
variantele pentru voce și afișare text. Pentru
confirmare urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Notă: anumite limbi nu sunt încă disponibile
pentru ambele sisteme: textul afișajului și
comanda vocală. În acest caz, trebuie să
selectaţi altă limbă pentru comanda vocală.
Volume presets (presetări volum): reglaţi
volumul sistemelor disponibile (anunţuri,
ajutor la parcare, telefon, voce etc.).
SETĂRI ECRAN
Volume pop-up (pop-up volum): afișează o
pictogramă de activare/dezactivare a
popup-ului pentru volum.
SETĂRI VOCE
•
Screensaver (economizor ecran): modifică
economizorul de ecran.
Time out home (revenire la meniul
principal): ecranele de selectare a
submeniurilor pot fi setate să revină la Home
menu (meniu principal) după o anumită
perioadă de timp.
Theme (temă): modifică aspectul tastelor
funcţionale ale ecranului tactil.
76
•
Command list (listă comenzi): dacă se
apasă apăsată tasta funcţională „I” din
dreptul oricărei comenzi, se afișează
modalităţile alternative de a rosti aceeași
comandă.
Voicetags (etichete vocale): consultaţi
categoriile. Selectaţi o categorie pentru a
gestiona etichetele vocale aferente
sistemului respectiv. Consultaţi 195,
ETICHETE VOCALE.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Ecran tactil
•
•
•
Operating guide (ghid de utilizare):
consultaţi instrucţiuni scurte de utilizare a
sistemului de comandă vocală. Selectaţi
Voice tutorial (tutorial comenzi vocale)
pentru instrucţiuni mai detaliate (anulaţi
din fereastra pop-up afișată sau prin
ţinerea apăsată a butonului voce).
Preferences (preferinţe): selectaţi pentru
a modifica următoarele setări:
• Voice profile (profil voce): sistemul
de comandă vocală poate fi instruit să
recunoască mai bine o anumită voce
sau un anumit accent. Setarea
prestabilită este Standard. Pentru a
crea un profil de voce aferent User 1
(utilizator 1) sau User 2 (utilizator 2),
trebuie mai întâi să parcurgeţi un
program de instruire.
Pentru a parcurge prima dată
instruirea, selectaţi User 1 (utilizator 1)
sau User 2 (utilizator 2) și urmaţi
instrucţiunile acustice și de pe ecran.
• Voice feedback (feedback voce):
selectaţi On/Off (activat/dezactivat).
• Feedback volume (volum feedback):
reglaţi cu ajutorul butoanelor +/-. Nu
este posibil să reduceţi volumul la
zero.
Voice training (instruire comandă vocală):
selectaţi pentru a accesa programul de
instruire a sistemului de comandă vocală,
conceput pentru a permite sistemului să
recunoască mai bine caracteristicile vocii
unui utilizator.
Selectaţi User 1 (utilizator 1) sau User 2
(utilizator 2) și urmaţi instrucţiunile
acustice și de pe ecran. Consultaţi 195,
INSTRUIRE VOCE.
Sesiunea de instruire poate fi anulată în orice
moment, prin atingerea ferestrei pop-up de pe
ecran sau prin ţinerea apăsată a butonului de
comandă vocală de pe volan. Consultaţi 194,
UTILIZARE COMANDĂ VOCALĂ.
SELECTARE MOD VALET
În modul valet, portbagajul și torpedoul sunt
blocate și nu permit accesul persoanelor
neautorizate. De asemenea, ecranul tactil este
blocat, pentru a preveni accesul la numerele de
telefon sau la adresele de navigaţie.
La fiecare utilizare a modului valet trebuie
introdus un cod de identificare personală
(PIN). Pentru a selecta modul valet:
1. Din Home menu (meniu principal),
selectaţi Valet.
2. Introduceţi un cod PIN din 4 cifre. Vi se va
solicita să confirmaţi codul PIN. Dacă doriţi
să anulaţi codul PIN, selectaţi Delete
(ștergere). În cazul în care codul PIN este
anulat sau este introdus incorect, vi se va
solicita să-l introduceţi din nou.
3. Se afișează Valet mode activated (mod
valet activat), pentru a indica faptul că a
fost acceptat codul PIN.
În modul valet, portbagajul și torpedoul sunt
blocate, iar pe ecran se afișează Valet mode On
(mod valet activat).
DESELECTARE MOD VALET
1. Atunci când reveniţi la vehicul, selectaţi
Valet.
2. Introduceţi codul PIN format din 4 cifre și
atingeţi butonul OK.
Se afișează Valet mode deactivated (mod valet
dezactivat), pentru a indica faptul că a fost
acceptat codul PIN.
• Portbagajul și torpedoul vor reveni la
setarea de securitate anterioară.
• Ecranul tactil se va activa.
Notă: dacă uitaţi codul PIN, modul valet poate
fi dezactivat numai de către dealerul/service-ul
autorizat.
77
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Ecran tactil
FUNCŢII SUPLIMENTARE
Acest meniu permite afișarea funcţiilor
suplimentare selectate în vederea ajustării,
activării/dezactivării sau în scop informativ.
Există mai multe funcţii disponibile care pot fi
afișate simultan și, de aceea, acestea sunt
afișate în ordine alfabetică. Utilizaţi tastele
funcţionale înainte sau înapoi pentru a trece la
ecranul următor.
78
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Încălzire i ventila ie
CONTROL CLIMATIZARE
Încălzire și ventilaţie
Apăsaţi butonul CLIMATE (climatizare) pentru
a accesa meniul de control al climatizării de pe
ecranul tactil.
1. Meniu setări control climatizare.
2. Meniu scaune faţă încălzite/climatizate.
Notă: sistemele de încălzire/climatizare ale
scaunelor pot fi activate numai dacă este
pornit motorul.
3. Meniu Rear climate (climatizare spate).
4. Activare/dezactivare control climatizare.
5. Sincronizează toate zonele climatizate la
setările șoferului.
6. Distribuie aer spre parbriz.
7. Distribuţie aer.
Notă: pentru a obţine distribuţia dorită a
aerului, se pot selecta mai multe setări
simultan.
8. Rest heat (căldură reziduală): cu motorul
oprit, apăsaţi pentru activare. Dacă motorul
nu s-a răcit încă, se poate încălzi cabina cu
ajutorul căldurii reziduale a motorului.
Această funcţie poate fi activată maxim 15
minute după oprirea motorului și se
dezactivează după ce motorul se răcește.
Notă: căldura reziduală este disponibilă
numai pentru vehiculele echipate cu sistem
de încălzire auxiliar.
9. AUTO: apăsaţi pentru a menţine automat
confortul în habitaclu, în funcţie de
temperatura selectată.
10. Buton CLIMATE (climatizare): accesează
meniul de control al climatizării de pe
ecranul tactil.
11. Comenzi temperatură: pentru setări
individuale aferente șoferului/pasagerului.
12. Program de dezgheţare maximă.
79
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Încălzire i ventila ie
13. Program de aer condiţionat maxim
(răcire).
14. Parbriz încălzit: sistemul de încălzire a
parbrizului se activează pentru o perioadă
de timp prestabilită.
15. Lunetă încălzită: sistemul de încălzire a
lunetei se activează pentru o perioadă de
timp prestabilită.
Nu fixaţi autocolante pe lunetă. Nu
răzuiţi și nu utilizaţi materiale
abrazive pentru a curăţa interiorul
lunetei.
16. Aer condiţionat.
17. Recirculare aer: apăsaţi pentru recircularea
temporizată a aerului. Ţineţi apăsat pentru
recircularea continuă a aerului. Pentru a
anula recircularea aerului, apăsaţi din nou
butonul.
Notă: utilizarea prelungită la temperaturi
reduse poate provoca aburirea geamurilor.
18. Control viteză ventilator: în modul manual,
selecţia curentă a vitezei este indicată pe
ecranul integrat al controlului vitezei
ventilatorului. Pentru a dezactiva controlul
climatizării, rotiţi complet în sens antiorar,
opriţi-vă și rotiţi din nou în sens antiorar.
Notă: la selectarea funcţiei se aprinde lampa de
control a butonului.
Notă: pentru a evita formarea gheţii pe
geamuri, închideţi fanta de ventilaţie centrală
de la nivelul feţei și direcţionaţi curentul de aer
dinspre fantele de ventilaţie laterale de la
nivelul feţei spre geamurile laterale.
Notă: sistemul de control al climatizării
îndepărtează umiditatea din aer și elimină
excesul de apă de sub vehicul. Se pot forma
bălţi sub vehicul, însă acest lucru este normal
și nu constituie un motiv de îngrijorare.
Climatizarea temporizată controlează sistemul
auxiliar de încălzire, disponibil opţional, și
poate fi configurată din meniul Extra features
(funcţii suplimentare). Consultaţi 83, SETARE
CLIMATIZARE TEMPORIZATĂ.
80
RECIRCULARE AUTOMATĂ
Dacă este montat un senzor de calitate a
aerului, sistemul de control al climatizării
monitorizează poluarea aerului exterior și
selectează recircularea, dacă aceasta ajunge la
un anumit nivel. Această funcţie este activă
numai dacă este selectată din meniul Settings
(setări). Sensibilitatea recirculării aerului poate
fi modificată și din meniul Settings (setări).
Consultaţi 80, SENZOR DE CALITATE A
AERULUI.
La apăsarea butonului de recirculare,
recircularea automată nu se dezactivează.
SENZOR DE CALITATE A AERULUI
Sensibilitatea senzorului de calitate a aerului
poate fi reglată de la ecranul tactil:
1. Selectaţi Settings (setări) din meniul
Climate (climatizare).
2. Atingeţi tastele funcţionale Low (redusă),
Medium (medie) sau High (ridicată) de pe
ecranul tactil, pentru a selecta
sensibilitatea dorită.
3. Pentru a dezactiva funcţia de detectare a
calităţii aerului, atingeţi tasta funcţională
Off (dezactivare).
Pictograma recirculării automate
apare pe ecranul tactil dacă
senzorul de calitate a aerului este
activat.
SCAUNE CLIMATIZATE
Notă: sistemul de încălzire și/sau climatizare a
scaunelor poate fi utilizat numai dacă motorul
este pornit.
Sistemul de încălzire și/sau climatizare a
scaunelor este controlat din meniul Home
(principal) sau Climate (climatizare) al
ecranului tactil sau de la butoanele CLIMATE
(climatizare) sau scaun, care permit accesarea
meniurilor. Consultaţi 82, MASAJ SCAUN.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Încălzire i ventila ie
Notă: se afișează meniul Front seats (scaune
faţă). Dacă există în dotare, se poate accesa și
meniul Rear seats (scaune spate).
Ventilaţie încălzită:
• Atingeţi pictograma săgeată în sus, pentru
a selecta nivelul maxim al ventilaţiei
încălzite (3 bare roșii).
• Atingeţi o dată sau de două ori pictograma
săgeată în jos, pentru a reduce setarea
ventilaţiei (2 și 1 bară roșie).
• Atingeţi încă o dată săgeata în jos, pentru a
opri ventilaţia scaunelor.
Ventilaţie răcită:
• Atingeţi pictograma săgeată în jos, pentru a
selecta nivelul maxim al ventilaţiei răcite (3
bare albastre).
• Atingeţi o dată sau de două ori pictograma
săgeată în sus, pentru a reduce setarea
ventilaţiei (2 și 1 bară albastră).
• Atingeţi încă o dată săgeata în sus, pentru
a opri ventilaţia scaunelor.
Selectare zonă scaun:
• Dacă vehiculul este echipat cu scaune
climatizate, apăsarea continuă a tastei
funcţionale Seat zone (zonă scaun)
permite derularea prin 3 zone ale
scaunului: tot scaunul, numai șezutul sau
numai spătarul.
81
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Încălzire i ventila ie
MASAJ SCAUN
Notă: dacă temperatura în habitaclu este mai
mică de 0 °C sau mai mare de 50 °C (32°F sau
respectiv 122 °F), este posibil ca masajul
scaunelor să nu se activeze.
Masajul scaunelor este controlat de la ecranul
tactil. Fie:
1. Apăsaţi pentru a afișa meniul Front Climate
(climatizare faţă). Atingeţi tasta funcţională
Seats (scaune), apoi atingeţi tasta
funcţională Massage (masaj) sau;
2. Apăsaţi pentru a afișa meniul pop-up Front
seats (scaune faţă), apoi atingeţi tasta
funcţională Massage (masaj).
• Ecranele meniului pop-up apar peste
ecranul curent. Acestea dispar după o
perioadă scurtă de timp și lasă locul
ecranului meniului selectat anterior.
3. Atingeţi pentru a afișa programul de masaj
dorit pentru scaune. Selectarea continuă
permite derularea celor 5 programe
disponibile.
4. Atingeţi pentru a varia intensitatea
programului selectat.
82
5. Atingeţi pentru a termina programul.
6. Atingeţi pentru a afișa un meniu care
permite On (activarea) sau Off
(dezactivarea) funcţiei de masaj automat
pentru scaunul șoferului și setarea
perioadei de timp de la începutul călătoriei
la 5, 15, 30 sau 60 de minute.
După 10 minute, masajul scaunelor se
dezactivează automat.
SISTEM AUXILIAR DE ÎNCĂLZIRE
Vehiculul poate fi echipat cu un sistem auxiliar
de încălzire, alimentat cu combustibil din
rezervorul vehiculului. Sistemul funcţionează la
temperaturi exterioare scăzute. Alternativ,
poate fi controlat de sistemul temporizat de
control al climatizării (dacă există în dotare)
sau de la telecomanda climatizării temporizate.
Dacă sistemul de încălzire este activat, se poate
observa fum provenind de sub partea din faţă a
vehiculului. Acest lucru este normal și nu
reprezintă un motiv de îngrijorare.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Încălzire i ventila ie
Nu utilizaţi sistemul auxiliar de încălzire
în timpul realimentării cu combustibil.
În caz contrar, este posibil ca vaporii de
combustibil să se aprindă și să
provoace un incendiu/o explozie.
clipește. AUTO indică faptul că motorul sau
habitaclul este încălzit. A/C indică faptul că
habitaclul este ventilat. Modul de funcţionare
este stabilit automat de către sistem, în funcţie
de temperatura exterioară.
Nu lăsaţi sistemul auxiliar de încălzire
activat, dacă vehiculul se află într-un
spaţiu închis. Acest lucru poate
provoca acumularea de gaze extrem
de toxice, care pot provoca pierderea
cunoștinţei sau decesul.
Notă: sistemul se dezactivează la pornirea
motorului
CONTROL TEMPORIZAT CLIMATIZARE
Sistemul asigură o temperatură confortabilă în
habitaclu, înaintea ocupării acestuia de către șofer
și pasageri. În funcţie de temperatura exterioară,
sistemul fie trage aer proaspăt pentru a răcori
habitaclul, fie acţionează un sistem auxiliar de
încălzire pentru a încălzi habitaclul.
Sistemul auxiliar de încălzire este utilizat, de
asemenea, pentru încălzirea motorului și
pentru a asigura asistenţă la pornire în condiţii
de temperaturi foarte scăzute.
Notă: dacă sistemul auxiliar de încălzire este
utilizat pentru a încălzi motorul, habitaclul nu
va fi încălzit.
Sistemul temporizat de control al climatizării
este controlat de la ecranul tactil și poate fi
activat/dezactivat de la telecomanda
climatizării temporizate.
Este posibil ca sistemul să nu funcţioneze sau să
se dezactiveze automat în următoarele cazuri.
• Dacă nivelul de combustibil este scăzut.
• Dacă bateria vehiculului este descărcată.
• Dacă temperatura lichidului de răcire este
mai mare sau egală cu temperatura solicitată.
SETARE CLIMATIZARE TEMPORIZATĂ
Ecranul tactil poate fi utilizat pentru a preseta
momentele de activare sau pentru a acţiona
manual sistemul.
Dacă sistemul este activat, LED-ul butonului
AUTO sau A/C al sistemului de climatizare
Setare program de climatizare temporizată:
1. Apăsaţi tasta fizică HOME MENU (meniu
principal).
2. Atingeţi tasta funcţională Timed Climate
(climatizare temporizată). Această tastă
funcţională poate fi setată pe o comandă
rapidă personală sau accesată cu ajutorul
tastei funcţionale Extra Features (funcţii
suplimentare). Selectaţi opţiunea 7 zile sau
eveniment unic, apoi selectaţi butonul de
temporizare. Dacă se selectează 7 zile,
alegeţi ziua pentru care doriţi să setaţi un
program. Alternativ, selectaţi All Week
(toată săptămâna), pentru a seta aceeași
oră de pornire pentru fiecare zi.
3. Atingeţi pictograma Timer 1 (temporizator 1)
sau Timer 2 (temporizator 2).
Temporizatoarele pot fi activate și dezactivate
cu ajutorul tastei funcţionale de pornire.
4. Atingeţi săgeţile sus sau jos, pentru a seta
ora de pornire. Orele și minutele se
reglează separat.
5. Atingeţi OK. Ecranul va afișa ora activării.
Dacă trebuie, setaţi ora pentru celălalt
temporizator, utilizând aceeași procedură.
83
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Încălzire i ventila ie
6. După setare, programele de temporizare
pot fi activate sau dezactivate în funcţie de
preferinţe, din ecranul Timed climate
(climatizare temporizată), prin selectarea
tastei funcţionale 7 day timer (temporizator
7 zile) sau eveniment unic.
Notă: orele de activare trebuie programate cu
20 de minute înainte de călătoria planificată.
Notă: formatul orei, 12/24 ore, este stabilit de
setările pentru oră curente selectate în meniul
System settings (setări sistem). Consultaţi 46,
MENIUL INSTRUMENTELOR DE BORD.
Notă: climatizarea temporizată se activează o
singură dată, chiar dacă motorul este pornit de mai
multe ori. De exemplu, solicitarea activării de la
distanţă a climatizării temporizate nu este posibilă
dacă climatizarea temporizată a fost utilizată deja.
Ciclul de încălzire curent se va dezactiva la pornirea
motorului. Un ciclu de încălzire programat poate fi
anulat prin atingerea tastei funcţionale de activare
respective din meniul de setare a temporizatorului
sau a tastei funcţionale Power (activare) din meniul
principal de informare Timed Climate (climatizare
temporizată).
UTILIZARE TELECOMANDĂ
CLIMATIZARE TEMPORIZATĂ
1. Buton ON (activare).
84
2. Buton OFF (dezactivare).
3. LED (indicator de activare).
4. Antenă.
Notă: nu atingeţi antena atunci când
acţionaţi butonul ON (activare) sau OFF
(dezactivare).
Telecomanda are o arie de acoperire de
aproximativ 100 de metri. Nu este obligatoriu
să îndreptaţi telecomanda spre vehicul.
Ţineţi apăsat butonul ON (activare) pentru
aproximativ 2 secunde. LED-ul se aprinde în
culoarea verde, pentru a confirma faptul că s-a
activat un program de climatizare de la
distanţă. LED-ul continuă să clipească timp de
câteva secunde, pentru a indica faptul că
sistemul de încălzire este activ.
Programul de climatizare de la distanţă
continuă pentru 20 - 30 de minute și apoi se
dezactivează automat, pentru a preveni
descărcarea bateriei vehiculului. De asemenea,
se dezactivează automat la pornirea motorului.
Indicatorul LED semnalizează diferite stări ale
climatizării de la distanţă, după cum urmează:
• Se aprinde în culoarea verde la apăsarea
butonului ON (activare) și apoi clipește
rapid în culoarea verde, pentru a semnaliza
că a fost solicitată activarea sistemului de
încălzire.
• Se aprinde în culoarea verde și apoi în
culoarea roșie la apăsarea butonului OFF
(dezactivare), pentru a semnaliza că a fost
solicitată dezactivarea sistemului de
încălzire.
• Se aprinde în culoarea verde și apoi
clipește rapid în culoarea roșie la apăsarea
butonului ON (activare) sau OFF
(dezactivare), pentru a indica lipsa
comunicării cu receptorul. De obicei, acest
lucru se întâmplă dacă vehiculul este prea
departe.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Încălzire i ventila ie
•
•
Se aprinde în culoarea verde și apoi
clipește încet în culoarea roșie la apăsarea
butonului ON (activare) sau OFF
(dezactivare), pentru a indica faptul că
există o eroare.
Clipește în culoarea roșie la apăsarea
butonului ON (activare) sau OFF
(dezactivare), pentru a indica faptul că
bateria telecomenzii climatizării
temporizate trebuie înlocuită.
Cu partea din faţă a telecomenzii îndreptată în
sus, apăsaţi pe partea din spate a capacului de
acces și împingeţi complet pentru a degaja
accesul la compartimentul bateriei. Reţineţi că
bateria trebuie introdusă cu borna pozitivă
îndreptată în sus. Scoateţi bateria veche,
asiguraţi-vă că păstraţi polaritatea corectă și
introduceţi o baterie nouă de 3 V, de tip
CR2032. Aliniaţi și apăsaţi capacul la loc în
poziţia iniţială.
Notă: climatizarea temporizată de la distanţă se
activează la o singură pornire a motorului,
pentru a nu permite descărcarea bateriei.
TELECOMENZI SUPLIMENTARE
Pot fi programate telecomenzi suplimentare
pentru acţionarea sistemului de încălzire.
Pentru vehicul pot fi programate maxim 4
telecomenzi. Contactaţi un dealer/service
autorizat pentru a achiziţiona și programa pe
vehicul telecomenzile suplimentare.
ÎNLOCUIRE BATERII TELECOMENZI
85
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Încălzire i ventila ie
CONTROL CLIMATIZARE SPATE
Există 2 tipuri de control al climatizării spate: pe 3
zone și pe 4 zone. Toate comenzile sistemului cu
3 zone sunt pentru toată partea din spate a
habitaclului. Sistemul cu 4 zone asigură controlul
independent pentru fiecare parte.
Pentru a accesa meniul ecranului tactil al
climatizării spate, selectaţi Rear climate
(climatizare spate) din meniul Front climate
(climatizare faţă).
Notă: dacă se selectează DEFROST
(dezgheţare) în faţă, comenzile pentru
climatizarea spate se suspendă, până la
dezactivarea programului de dezgheţare.
Notă: dacă se selectează butonul Sync
(sincronizare) din ecranul climatizării faţă, zonele
din spate sunt controlate de la setările șoferului.
Notă: pentru a obţine distribuţia dorită a aerului
se pot selecta mai multe setări simultan.
1. Apăsaţi AUTO pentru a selecta modul
86
complet automat. Sistemul va regla
temperatura, viteza ventilatorului, admisia
aerului și distribuţia aerului, pentru a
menţine temperatura selectată, fără
ajustări suplimentare. Comenzile pentru
distribuţia aerului și viteza ventilatorului
pot fi acţionate independent și anulează
modul automat. În acest caz, lampa de
control a butonului se stinge. Apăsaţi din
nou pentru a reveni la funcţionarea în
modul complet automat.
2. Distribuţie aer către faţă. Apăsaţi pentru
pornire/oprire. Indicatorul butonului se
aprinde la activare.
3. Distribuţie aer către picioare. Apăsaţi
pentru pornire/oprire. Indicatorul
butonului se aprinde la activare.
4. Comandă viteză ventilator. Rotiţi pentru
reglare.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Încălzire i ventila ie
5. Comenzi temperatură: rotiţi pentru a regla
temperatura între 16 °C și 28 °C (între 61
°F și 82 °F). Temperatura selectată este
afișată în meniul Rear climate (climatizare
spate) al ecranului tactil.
6. Comenzi temperatură scaune
încălzite/climatizate. Selectaţi butonul
superior pentru a crește și butonul inferior
pentru a reduce temperatura. Cele 3 bare
luminoase indică setările de temperatură.
Pe lângă comenzile care pot fi selectate, meniul
climatizării spate afișează simboluri care indică
starea funcţiilor de încălzire și ventilaţie.
Notă: dacă sistemul de control al climatizării
este dezactivat, acesta se reactivează la
apăsarea unui buton AUTO spate, dacă panoul
spate nu este blocat.
7. Atingeţi pentru a activa/dezactiva modul
AUTO.
8. Comenzi temperatură: selectaţi săgeata
roșie pentru a crește și săgeata albastră
pentru a reduce temperatura. Setările
temperaturii sunt afișate deasupra
săgeţilor.
9. Distribuţie aer către picioare. Atingeţi
pentru activare/dezactivare.
10. Distribuţie aer către faţă. Atingeţi pentru
activare/dezactivare.
11. Control viteză ventilator: atingeţi + sau pentru a regla viteza ventilatorului.
12. Indicator viteză ventilator.
13. Atingeţi Rear seats (scaune spate) pentru
a regla setările de temperatură ale
scaunelor încălzite/climatizate.
14. Atingeţi Rear panel lock (blocare panou
spate) pentru a dezactiva butoanele de
control climatizare spate și a împiedica
pasagerii din spate să regleze setările de
climatizare spate. Selectaţi din nou pentru
a reactiva comenzile.
15. Atingeţi Climate OFF (dezactivare
climatizare) pentru a opri fluxul de aer în
partea din spate a habitaclului.
16. Atingeţi Front climate (climatizare faţă)
pentru a deschide meniul Front climate
(climatizare faţă).
87
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Compartimente de depozitare
COMPARTIMENTE DE DEPOZITARE
Compartimente de depozitare
88
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Compartimente de depozitare
Asiguraţi-vă că obiectele depozitate în
vehicul sunt fixate și nu se pot
deplasa. Dacă vehiculul este implicat
într-un accident sau dacă este supus
la o frânare bruscă ori la schimbarea
rapidă a direcţiei, obiectele mobile
pot provoca rănirea gravă.
7. Compartiment de depozitare și suporturi
pentru pahare scaune spate: rabataţi
cotiera centrală.
Nu consumaţi băuturi și nu utilizaţi
suporturile pentru pahare în timpul
deplasării.
8. Buzunare pentru hărţi.
Notă: compartimentul de depozitare din
consola centrală nu este disponibil pentru
vehiculele echipate cu sistem multimedia
spate.
1. Suporturi pentru pahare faţă: pentru
accesare, deschideţi panoul prin culisare.
Apăsaţi și eliberaţi pentru închidere.
2. Spaţii de depozitare.
3. Torpedo.
4. Torpedo inferior.
5. Spaţiu de depozitare/compartiment răcit
consolă centrală.
Notă: suprafaţa din cauciuc din partea
inferioară a consolei centrale este destinată
păstrării carcaselor de CD-uri.
6. Compartiment răcit: activaţi și dezactivaţi
sistemul de răcire de la butonul de pe
interiorul marginii faţă. Există o mică
întârziere între apăsarea butonului și
aprinderea indicatorului.
Compartimentul răcit este cel mai eficient
dacă se utilizează tava de răcire.
Notă: compartimentul este răcit numai
dacă este cuplat contactul.
Notă: compartimentul răcit nu este un
frigider și nu permite atingerea
temperaturilor scăzute specifice unui
frigider. Deschiderea repetată sau
prelungită a compartimentului răcit reduce
performanţele de răcire ale acestuia.
Dacă nu este utilizată, răcirea
compartimentului trebuie
dezactivată, pentru a preveni
descărcarea bateriei.
89
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Compartimente de depozitare
Compartimente de depozitare - scaune spate
Executive
1. Suporturi pentru pahare faţă: pentru
accesare, deschideţi panoul prin culisare.
Apăsaţi și eliberaţi pentru închidere.
90
2. Spaţii de depozitare.
3. Torpedo.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Compartimente de depozitare
4. Torpedo inferior.
5. Compartimente răcite faţă și spate: activaţi
și dezactivaţi sistemul de răcire de la
butonul de pe interiorul marginii faţă.
Există o mică întârziere între apăsarea
butonului și aprinderea indicatorului.
Compartimentele răcesc cel mai bine dacă
se utilizează tăvile de răcire.
Notă: compartimentele se răcesc numai
dacă este cuplat contactul.
Notă: compartimentul răcit nu este un
frigider și nu permite atingerea
temperaturilor scăzute specifice unui
frigider. Deschiderea repetată sau
prelungită a compartimentului răcit reduce
performanţele de răcire ale acestuia.
Dacă nu sunt utilizate, răcirea
compartimentelor trebuie
dezactivată, pentru a preveni
descărcarea bateriei.
6. Suporturi pentru pahare spate: pentru
accesare, deschideţi panoul prin culisare.
Apăsaţi și eliberaţi pentru închidere.
7. Buzunare pentru hărţi.
91
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Compartimente de depozitare
Compartimente de depozitare - vehicule cu
ampatament lung (LWB)
1. Suporturi pentru pahare faţă: pentru
accesare, deschideţi panoul prin culisare.
Apăsaţi și eliberaţi pentru închidere.
2. Spaţii de depozitare.
92
3. Torpedo.
4. Torpedo inferior.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Compartimente de depozitare
5. Compartimente răcite faţă și spate: activaţi
și dezactivaţi de la butonul de pe marginea
inferioară faţă. Există o mică întârziere între
apăsarea butonului și aprinderea
indicatorului. Compartimentele răcesc cel
mai bine dacă se utilizează tăvile de răcire.
Notă: compartimentul răcit spate este
disponibil numai pentru vehiculele
echipate cu scaune spate Executive.
Notă: compartimentele se răcesc numai
dacă este cuplat contactul.
Notă: compartimentul răcit nu este un
frigider și nu permite atingerea
temperaturilor scăzute specifice unui
frigider. Deschiderea repetată sau
prelungită a compartimentului răcit reduce
performanţele de răcire ale acestuia.
Dacă nu sunt utilizate, răcirea
compartimentelor trebuie
dezactivată, pentru a preveni
descărcarea bateriei.
6. Depozitare tablete și căști: apăsaţi și
eliberaţi pentru deschidere.
7. Suporturi pentru pahare scaune spate și
depozitare telecomandă sistem multimedia
spate: pentru accesare, deschideţi panoul
prin culisare. Apăsaţi și eliberaţi pentru
închidere.
8. Buzunare pentru hărţi.
93
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Compartimente de depozitare
PRIZE DE ALIMENTARE AUXILIARE
1. Priză de alimentare torpedo.
3. Priză de alimentare mijloc.
2. Priză de alimentare faţă.
4. Prize de alimentare spate.
94
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Compartimente de depozitare
5. Priză de alimentare portbagaj.
95
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Compartimente de depozitare
Scaune spate Executive
1. Priză de alimentare torpedo.
3. Prize de alimentare faţă și spate.
2. Priză de alimentare faţă.
4. Priză de alimentare mijloc.
96
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Compartimente de depozitare
5. Priză de alimentare portbagaj.
Utilizaţi numai accesorii aprobate Land
Rover. Utilizarea altor echipamente
poate provoca defectarea sistemului
electric al vehiculului. Dacă nu sunteţi
sigur, contactaţi un dealer/service
autorizat.
Dacă accesoriile se utilizează pe
perioade îndelungate, motorul trebuie
să fie pornit. În caz contrar, este posibil
ca bateria vehiculului să se descarce.
Notă: prizele pot fi utilizate pentru alimentarea
accesoriilor aprobate, cu un consum maxim de
180 W.
97
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Compartimente de depozitare
Vehicule cu ampatament lung (LWB)
1. Priză de alimentare faţă.
2. Prize de alimentare faţă și spate.
98
Notă: imaginea prezintă o priză de
alimentare spate, montată pe un vehicul
echipat cu scaune spate Executive.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Compartimente de depozitare
3. Priză de alimentare compartiment de
depozitare tabletă.
4. Priză de alimentare mijloc.
5. Priză de alimentare portbagaj.
Utilizaţi numai accesorii aprobate
Land Rover. Utilizarea altor
echipamente poate provoca
defectarea sistemului electric al
vehiculului. Dacă nu sunteţi sigur,
contactaţi un dealer/service
autorizat.
Dacă accesoriile se utilizează pe
perioade îndelungate, motorul
trebuie să fie pornit. În caz contrar,
este posibil ca bateria vehiculului să
se descarce.
Notă: prizele pot fi utilizate pentru
alimentarea accesoriilor aprobate, cu un
consum maxim de 180 W.
99
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Transport încărcătură
COPERTINĂ PORTBAGAJ
Transport încărcătură
100
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Transport încărcătură
AVERTISMENT: dispozitive medicale:
pe interiorul părţilor din faţă și din
mijloc ale copertinei portbagajului se
află un magnet. Magneţii sunt
amplasaţi în adânciturile aflate de-a
lungul centrului vehiculului. Câmpul
magnetic poate influenţa
stimulatoarele cardiace,
defibrilatoarele sau alte dispozitive
medicale.
În habitaclu sau la manipularea
copertinei portbagajului, menţineţi o
distanţă de cel puţin 15 cm (6 in.) între
stimulatorul cardiac sau defibrilator și
copertina portbagajului.
5. Pentru a accesa din habitaclu portbagajul,
apăsaţi bine pe marginea cea mai
îndepărtată a copertinei, în timp ce trageţi
de aceasta spre scaunele spate. Copertina
se pliază și permite accesul la portbagaj.
Notă: pentru a accesa din habitaclu
obiectele amplasate în portbagaj, este
posibil să trebuiască să demontaţi mai întâi
tetierele spate.
PUNCTE DE AMARARE BAGAJE
AVERTISMENT: nu depozitaţi neasigurată
copertina portbagajului în vehicul.
AVERTISMENT: Nu amplasaţi
niciodată obiecte pe copertina
portbagajului. În cazul unui accident
sau al unei manevre bruște, obiectele
neasigurate pot provoca rănirea gravă
sau decesul.
1. Pentru a plia copertina portbagajului,
apăsaţi bine în jos și în faţă. Apoi utilizaţi
degetele pentru a împinge în sus de
interiorul mânerului copertinei
portbagajului.
2. Pliaţi copertina portbagajului.
3. Pentru a scoate copertina portbagajului,
trageţi spre înapoi întregul ansamblu,
pentru a deconecta știfturile de fixare.
Scoateţi și depozitaţi în siguranţă.
Notă: pentru a demonta sau monta
copertina portbagajului, trebuie mai întâi
să vă asiguraţi că scaunele spate sunt în
poziţie complet verticală.
4. Pentru a monta copertina portbagajului,
amplasaţi ansamblul pe poziţie. Conectaţi
știfturile de fixare și apăsaţi bine, pentru a
bloca ansamblul pe poziţie. Dacă este
cazul, trageţi spre spate de marginea
exterioară, pentru a acoperi portbagajul.
Toate obiectele transportate în
portbagaj trebuie să fie ancorate
corespunzător.
1. pentru a asista fixarea în siguranţă a
bagajelor mari, pe podeaua portbagajului
sunt amplasate 4 inele de amarare.
101
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Transport încărcătură
2. Dacă vehiculul dispune de inele de amarare
reglabile, rotiţi mai întâi în sens antiorar
butonul de blocare, în vederea deblocării.
Apăsaţi butonul și culisaţi inelul în poziţia
dorită de pe șina de fixare. Eliberaţi butonul
pentru a bloca inelul pe poziţie. Deplasaţi
ușor inelul de amarare până se aude un
clic. Inelul de amarare este fixat. Pentru
blocare, rotiţi butonul în sens orar.
Notă: dealerul/service-ul autorizat vă pune la
dispoziţie o gamă diversificată de accesorii
aprobate pentru fixarea bagajelor.
102
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Transport încărcătură
SEPARATOR BAGAJE
Este disponibil un kit de separare, care permite
fixarea în siguranţă a bagajelor pe podeaua
portbagajului.
Șinele de pe podea asigură un canal de fixare
pe toată lăţimea portbagajului și permit fixarea
unei benzi retractabile flexibile și/sau a unui
separator telescopic rigid, în vederea fixării
bagajelor moi și tari, de toate formele și
mărimile.
103
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Transport încărcătură
1. Apăsaţi și apoi trageţi banda retractabilă
până la atingerea lungimii dorite.
Notă: banda retractabilă trebuie utilizată
numai de-a lungul podelei portbagajului,
după cum se vede în imagine.
104
2. Reglaţi separatorul la lungimea dorită.
3. Deblocaţi inelul de amarare corespunzător
și fixaţi banda retractabilă/separatorul.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Transport încărcătură
4. Cu inelul de amarare deblocat, apăsaţi
butonul și culisaţi în poziţia dorită pe șină.
5. Blocaţi inelul de amarare în poziţia dorită.
6. Pentru a demonta banda
retractabilă/separatorul de pe inelul de
amarare, deblocaţi inelul de amarare și
apăsaţi butonul de blocare/deblocare,
pentru eliberare.
105
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Tractare
MASE TRACTATE
Tractare
Sarcină maximă admisă la tractare
Remorci fără sistem de frânare
750 kg (1 653 lb)
Masă remorcă, cu frâne inerţiale - toate vehiculele, cu 3 500 kg (7 716 lb)
excepţia celor cu propulsie hibridă
Masă remorcă, cu frâne inerţiale - numai vehiculele cu 3 000 (6 614)
propulsie hibridă
Masă nerestricţionată pe cârligul de tractare1
150 kg (331 lb)
Masă restricţionată pe cârligul de tractare2
200/250 kg (441 lb/551 lb)
Accesorii montate pe cârligul de tractare (de ex.,
suport pentru biciclete)
80 kg (176 lb)
Notă: 1 la tractare în Uniunea Europeană (UE),
masa totală maximă autorizată (GVW) poate fi
depășită cu maximum 100 kg (220 lb), dacă nu
se depășește viteza de 100 km/h (60 mph). În
acest caz, masa pe cârligul de tractare este de
150 kg (331 lb), dacă vehiculul este încărcat la
maxim.
Pentru toate celelalte sisteme de tractare, masa
pe cârligul de tractare poate fi mărită până la
250 kg (551 lb). În acest caz, sarcina utilă a
vehiculului TREBUIE redusă, pentru a vă
asigura că GVW și sarcina maximă pe puntea
spate nu sunt depășite când se cumulează
masa cârligului de tractare.
Notă: la tractarea în afara Uniunii Europene,
asiguraţi-vă întotdeauna că nu depășiţi GVW și
sarcina maximă pe puntea spate, când se
cumulează masa cârligului de tractare.
Notă: în teren accidentat, masa maximă
remorcabilă admisă pentru bara de tractare
acţionată electric este de 1 000 kg (2 200 lb).
Pentru detalii privind GVW, masa totală
autorizată cu remorcă (GTW), sarcinile pe punţi
și sarcina utilă, consultaţi 293, MASE.
Notă: la calcularea sarcinii pe puntea spate,
reţineţi că trebuie adunate masa cârligului de
tractare, masa bagajelor din portbagaj, masa
de pe portbagajul de plafon și masa pasagerilor
de pe scaunele din spate.
Notă: 2 această restricţie este valabilă numai
pentru remorcile cu frâne inerţiale. Pentru bara
de tractare acţionată electric este valabilă o
masă restricţionată la 200 kg (441 lb). Sarcina
utilă a vehiculului TREBUIE redusă, pentru a vă
asigura că GVW și sarcina maximă pe puntea
spate nu sunt depășite când se cumulează
masa cârligului de tractare.
106
Numai pentru Australia: masa pe cârligul de
tractare trebuie să fie de minim 7% din masa
totală a rulotei/remorcii, până la maxim 350 kg
(771 lb).
PRIZĂ REMORCĂ
Conectaţi la priza remorcii numai
circuite electrice aprobate și în stare
bună de funcţionare.
Dacă se conectează electric o remorcă și se
utilizează semnalizatoarele vehiculului, clipește
o lampă de avertizare. Consultaţi 54,
SEMNALIZATOARE DE DIRECŢIE REMORCĂ
(VERDE).
Conectorii electrici pentru remorcă
aprobaţi de Land Rover dezactivează
selectarea automată a gărzii la sol
pentru teren accidentat solicitată de
sistemul Terrain response.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Tractare
Notă: dacă la vehicul se conectează o remorcă
cu lămpi LED, este posibil ca verificarea
becurilor la cuplarea contactului să nu
funcţioneze. Consultaţi 50, VERIFICARE
LĂMPI.
TRACTAREA UNEI REMORCI
Șoferul este responsabil să se asigure că
vehiculul și remorca sunt utilizate
corespunzător, în conformitate cu
recomandările producătorului și cu legile în
vigoare.
Nu depășiţi niciodată următoarele
mase: GVW, sarcina maximă pe
puntea spate, masa maximă a
remorcii și sarcina maximă pe
cârligul de tractare. Acest lucru poate
provoca uzura accelerată și
defectarea vehiculului. De asemenea,
poate influenţa negativ stabilitatea și
frânarea vehiculului și poate provoca
pierderea controlului și creșterea
distanţei de frânare, ceea ce poate
duce la răsturnare sau accident.
Pentru a păstra controlul și
stabilitatea, montaţi numai accesorii
pentru tractare probate de Land
Rover.
Nu utilizaţi niciodată inelele de
tractare sau punctele de ancorare
pentru a tracta o remorcă. Acestea nu
au fost concepute în acest scop, iar
acest lucru poate duce ruperea
acestora, care poate provoca rănirea
sau decesul.
La tractare, nu depășiţi viteza de 100
km/h (60 mph) sau 80 km/h (50 mph),
dacă este montată o roată de rezervă
temporară.
Pentru a evita supraîncălzirea cutiei de
viteze, nu se recomandă tractarea
remorcilor grele cu viteze mai mici de
32 km/h (21 mph), în gama normală.
Selectaţi reductorul.
La tractarea unei remorci cu o masă mai mare
de 2 000 kg (4 400 lb), pornirea de pe loc va fi
mai lină dacă este cuplat reductorul, pentru a-l
decupla mai apoi, în timpul deplasării.
Consultaţi 127, SCHIMBARE GAMĂ DE
TREPTE ÎN TIMPUL DEPLASĂRII.
Utilizarea chingilor de distribuire a
greutăţii nu este recomandată.
ASISTENŢĂ STABILITATE REMORCĂ
(TSA)
Notă: este posibil ca această funcţie să nu fie
disponibilă pentru toate modele de remorci.
Asistenţa la stabilitatea remorcii (TSA)
nu ajută la anihilarea tendinţelor de
forfecare.
Capacitatea sistemului poate fi redusă
la deplasarea pe suprafeţe alunecoase.
TSA este un sistem automat, care permite
păstrarea stabilităţii remorcii la tractare. Dacă
se detectează balansarea remorcii, se reduce
puterea motorului și se acţionează frânele,
pentru a ajuta la restabilirea controlului.
Notă: TSA nu funcţionează dacă DSC este
dezactivat.
GHIDARE CĂTRE BARA DE
TRACTARE
Ghidarea către bara de tractare este o funcţie
care poate fi selectată de utilizator de la ecranul
tactil și care ajută la ghidarea vehiculului către
bara de tractare a unei remorci. Utilizaţi
ghidarea către bara de tractare în timp ce daţi
în marșarier pentru a cupla o remorcă.
Procedaţi astfel:
1. Selectaţi marșarierul. În funcţie de nivelul
de echipare a vehiculului, pe ecranul tactil
se vor afișa automat pictogramele care pot
fi selectate sau o listă de meniu. Consultaţi
149, SISTEM DE CAMERE VIDEO
PERIMETRALEsau 140, CAMERĂ VIDEO
SPATE.
107
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Tractare
2. Atingeţi pictograma Ghidare către bara de
tractare sau bifaţi opţiunea Hitch guidance
(ghidare către bara de tractare) de pe
ecranul tactil, pentru a activa liniile de
ghidare către bara de tractare care vor fi
afișate.
Notă: dacă nu se detectează conexiunea,
configurarea poate fi solicitată manual prin
atingerea tastei funcţionale Tow Assist
(asistenţă la tractare) din meniul Camera
(cameră). Consultaţi 149, SISTEM DE
CAMERE VIDEO PERIMETRALE.
3. Daţi în marșarier către remorcă.
La prima utilizare, utilizatorul trebuie să
parcurgă mai mulţi pași de configurare a
opţiunilor pentru remorca conectată. Pentru a
finaliza configurarea, trebuie introduse
informaţii privind lungimea barei de tractare a
remorcii, numărul de punţi și preferinţele
privind camera. După introducere, detaliile
sunt salvate pentru utilizare ulterioară.
4. Pe măsură ce vehiculul se apropie la mai
puţin de 600 mm (2 ft) de bara de tractare
a remorcii, se activează o funcţie de mărire
automată, pentru a lărgi câmpul vizual.
5. Continuaţi cu grijă manevra până când
vehiculul și remorca se află la distanţa
corespunzătoare.
ASISTENŢĂ LA TRACTARE
Notă: asistenţa la tractare solicită ca remorca să
fie echipată cu un autocolant privind urmărirea
ţintei, care trebuie lipit în conformitate cu
instrucţiunile specifice. Solicitaţi detalii
dealerului/service-ului autorizat.
La conectarea unei remorci noi sau existente,
asistenţa la tractare se afișează automat pe
ecranul tactil, la selectarea treptei de marșarier.
Sunt afișate linii colorate care indică traiectoria
previzionată a remorcii și vehiculului.
VERIFICĂRI IMPORTANTE LA
TRACTARE
Nu treceţi cablul de siguranţă peste
cârligul de tractare, deoarece acesta
poate aluneca.
Notă: este posibil ca această funcţie să nu fie
disponibilă pentru toate modele de remorci.
Asistenţa la tractare ajută la deplasarea în
marșarier cu remorcă, prin afișarea unor
instrucţiuni pe ecranul tactil.
Asistenţa la tractare se activează dacă vehiculul
tractează o remorcă, iar conectorul electric al
acestuia este conectat la priza vehiculului.
Notă: după conectarea remorcii/rulotei la priza
electrică, ușa șoferului trebuie să fie deschisă
și apoi închisă, înainte ca sistemul să detecteze
conexiunea.
Pe ecran se afișează opţiunile de conectare.
Selectaţi YES (da) pentru a trece la ecranul de
configurare. Selectaţi NO (nu) pentru a reveni
la ecranul anterior.
108
•
•
Nu depășiţi masa totală maximă
autorizată a vehiculului (GVW),
sarcina maximă pe puntea spate,
masa maximă admisă a remorcii sau
masa pe capul de tractare. Depășirea
oricăreia dintre aceste limite poate
provoca instabilitate și pierderea
controlului.
La calcularea masei remorcii cu
încărcătură, includeţi masa remorcii și
masa încărcăturii. Consultaţi 293, MASE.
Dacă încărcătura poate fi împărţită între
vehicul și remorcă, încărcarea unei mase
mai mari în vehicul va îmbunătăţi în general
stabilitatea. Nu depășiţi limitele de mase
ale vehiculului.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Tractare
•
•
•
•
•
•
•
•
Pentru stabilitate maximă, asiguraţi-vă că
bagajele sunt fixate corespunzător și că nu
se pot mișca în timpul deplasării. De
asemenea, amplasaţi bagajele astfel încât
cea mai mare parte a greutăţii să fie
aproape de podea și, dacă este posibil,
deasupra sau aproape de puntea (punţile)
remorcii.
Pentru a menţine stabilitatea vehiculului,
este esenţial ca remorca cu două punţi să
fie încărcată astfel încât să fie paralelă cu
solul.
Creșteţi presiunea în anvelopele vehiculului
utilizat pentru tractare la valoarea
recomandată pentru GVW. Consultaţi 263,
PRESIUNE ÎN ANVELOPE.
Asiguraţi-vă că presiunea în anvelopele
remorcii este setată conform
recomandărilor producătorului acesteia.
Asiguraţi-vă că se utilizează un cablu și/sau
lanţuri de siguranţă corespunzătoare.
Pentru recomandări, consultaţi
instrucţiunile producătorului remorcii.
Cârligul de tractare trebuie să fie bine fixat.
Verificaţi funcţionarea tuturor luminilor
remorcii.
Masa pe cârligul de tractare trebuie să fie
de minim 7% din masa totală a
rulotei/remorcii.
Înălţimea cârligului de tractare trebuie să fie
setată cu motorul pornit, pentru ca, în
momentul conectării, rulota/remorca să fie la
aceeași înălţime cu vehiculul.
Notă: la cuplarea unei remorci toate ușile
trebuie să fie închise.
BARĂ DE TRACTARE ACŢIONATĂ
ELECTRIC
Dacă nu este utilizată, bara de tractare
acţionată electric este ascunsă în spatele barei
de protecţie. Poate fi utilizată prin apăsarea
butoanelor din partea dreaptă a portbagajului.
Înainte de activarea barei de tractare acţionate
electric trebuie decuplat contactul. Asiguraţi-vă
întotdeauna că nu există obstacole în calea
barei de tractare.
Asiguraţi-vă că bara acţionată electric
este extinsă complet înainte de
conectarea unei remorci/rulote.
Notă: nu acoperiţi cu un capac cârligul barei de
tractare acţionate electric.
1. Apăsaţi butonul de activare/dezactivare a
barei de tractare (1). LED-ul verde al
butonului de extindere/retragere (2) se
aprinde pentru 5 secunde.
2. Apăsaţi și eliberaţi butonul de
extindere/retragere (2). Bara de tractare se
deplasează pe poziţie.
109
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Tractare
În timpul extinderii barei de tractare acţionate
electric, se aude o serie de tonuri de avertizare
lungi, iar LED-ul verde clipește. Un ton de
avertizare dublu confirmă extinderea completă
și toate LED-urile se sting.
Pentru a retrage bara de tractare acţionată
electric, repetaţi procedura de mai sus utilizând
butonul de activare/dezactivare (1) și butonul
de extindere/retragere (2) a barei de tractare.
Dacă nu este utilizată, bara de
tractare acţionată electric trebuie să
fie retrasă complet.
Notă: pentru a întrerupe mișcarea barei de
tractare acţionate electric, apăsaţi unul dintre
butoane.
Notă: dacă în timpul extinderii mișcarea este
obstrucţionată/blocată, LED-ul verde clipește și
se aude un ton de avertizare timp de 10
secunde. Apăsaţi butonul de
extindere/retragere în timp ce clipește LED-ul
verde, pentru a inversa mișcarea barei de
tractare acţionate electric.
Notă: dacă mecanismul prezintă resturi (de ex.,
gheaţă), ţineţi apăsat butonul de
extindere/retragere, pentru a crește puterea
motorului.
Notă: dacă bara de tractare acţionată electric
nu se mișcă sau este blocată, însă nu este
deteriorată, este posibil să trebuiască să fie
resetată. Dacă este deteriorată, consultaţi
dealerul/service-ul autorizat.
Resetare bară de tractare acţionată electric
Notă: înainte de efectuarea unei proceduri de
resetare, verificaţi starea barei de tractare
acţionate electric. Dacă bara de tractare
acţionată electric este deteriorată, contactaţi
dealerul/service-ul autorizat.
LED-urile butoanelor de extindere/retragere și
de activare/dezactivare sunt utilizate pentru a
indica starea sistemului barei de tractare
acţionate electric. Dacă LED-urile ambelor
butoane clipesc, înseamnă că sistemul trebuie
110
resetat. Dacă numai butonul de
activare/dezactivare clipește, înseamnă că
sistemul prezintă o eroare.
Dacă sistemul trebuie resetat, mișcarea barei
de tractare acţionate electric se întrerupe brusc
în poziţia parţial extins sau parţial retras.
Întreruperea mișcării este însoţită de un ton de
avertizare continuu. Pentru a reseta bara de
tractare acţionată electric, efectuaţi pașii
următori:
1. Porniţi motorul și lăsaţi-l pornit mai mult
de 2 secunde. Opriţi motorul și decuplaţi
contactul.
2. Cuplaţi și decuplaţi contactul.
3. Ţineţi apăsat butonul 1 până când se
aprinde LED-ul verde al butonului 2. Acest
lucru durează aproximativ 2 secunde.
4. Ţineţi apăsat butonul 2 până când bara de
tractare se extinde complet. Acest lucru
durează aproximativ 10 secunde. Un ton de
avertizare dublu indică faptul că bara de
tractare s-a extins complet.
5. Eliberaţi butonul 2. Bara de tractare
acţionată electric a fost resetată.
Dacă sistemul detectează o eroare, se va auzi
un ton de avertizare continuu. Pentru a elimina
eroarea din sistem, efectuaţi pașii următori:
1. Ţineţi apăsat butonul 1 mai mult de 1
secundă.
2. Dacă eroarea a fost eliminată, ţineţi apăsat
butonul 2 mai mult de 1 secundă, pentru a
retrage sau deschide complet bara de
tractare acţionată electric.
3. Dacă eroarea sistemului nu a fost
eliminată, contactaţi dealerul/service-ul
autorizat.
Dacă din orice motiv procedurile nu sunt
efectuate corespunzător, de exemplu, procesul
este întrerupt, reluaţi procedura de la început.
Dacă problema persistă, contactaţi
dealerul/service-ul autorizat.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Tractare
MONTARE CÂRLIG DE TRACTARE
REGLABIL PE ÎNĂLŢIME
Bara de tractare reglabilă în înălţime este
depozitată într-o geantă și trebuie asigurată pe
un punct de fixare din portbagaj.
1. Îndepărtaţi capacul din plastic de pe
suportul barei de tractare și păstraţi-l în
siguranţă.
2. Introduceţi ansamblul barei de tractare în
receptor.
3. Introduceţi bara de fixare.
4. Introduceţi partea dreaptă a știftului de
fixare în bara de fixare și apăsaţi bine în jos.
Asiguraţi-vă că știftul este blocat pe poziţie.
5. Dacă înălţimea cârligului de tractare este
reglabilă, demontaţi șuruburile de
prindere.
6. Deplasaţi cârligul de tractare într-o poziţie
alternativă pe placa de fixare și montaţi
șuruburile. Strângeţi la un cuplu de 170
Nm.
Cârligul de tractare este greu; aveţi
grijă la manipularea acestuia.
Nu lăsaţi niciodată bara de tractare
neasigurată în vehicul. În caz de
frânare bruscă sau de accident,
aceasta poate fi proiectată în
habitaclu.
111
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Tractare
DIMENSIUNI ȘI PUNCTE DE MONTARE CÂRLIG DE TRACTARE (cârlig de
tractare reglabil pe înălţime)
Dimensiune
112
Unităţi metrice (mm)
Unităţi imperiale (in.)
A
883
34,8
B
371
14,6
C
217
8,54
D
52
2
E
150
5,9
F
192
7,6
G
283
11,1
H
210
8,3
I
442
17,4
J
560
22
K
637
25
L
270
10,6
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Tractare
Dimensiune
Unităţi metrice (mm)
Unităţi imperiale (in.)
M
170
6,7
N
464
18,3
113
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Tractare
DIMENSIUNI ȘI PUNCTE DE MONTARE CÂRLIG DE TRACTARE (bară de tractare
acţionată electric)
Dimensiune
114
Unităţi metrice (mm)
Unităţi imperiale (in.)
A
883
34,8
B
371
14,6
C
103
4
D
128
5
E
170
6,7
F
261
10,3
G
210
8,3
H
442
17,4
I
560
22
J
637
25
K
270
10,6
L
170
6,7
M
464
18,3
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Sistem de propulsie hibridă
PREZENTARE SISTEM DE
PROPULSIE HIBRIDĂ
Notă: utilizarea continuă a modului EV mărește
consumul de combustibil.
Sistemul de propulsie hibridă utilizează un
motor termic, asistat de un motor electric, care
asigură reducerea consumului de combustibil
și îmbunătăţirea performanţelor.
Pentru a activa modul EV, apăsaţi butonul EV
din apropierea selectorului de viteze.
Sistem de propulsie hibridă
Sistemul de propulsie hibridă oprește automat
motorul termic, dacă utilizarea acestuia nu este
necesară, și permite deplasarea vehiculului
numai cu ajutorul motorului electric. În cazul în
care condiţiile de deplasare permit acest lucru,
există și opţiunea de a selecta modul vehicul
electric (EV). Acest lucru permite deplasarea
vehiculului cu ajutorul motorului electric,
asistat de motorul termic, dacă este cazul.
Pentru informaţii privind afișajele de pe planșa
de bord, consultaţi 45, INSTRUMENTE DE
BORD - VEHICULE CU PROPULSIE HIBRIDĂ și
45, AFIȘARE RESTRÂNSĂ A INFORMAŢIILOR
DESPRE SISTEMUL HIBRID.
Pentru informaţii privind sistemul de
pornire/oprire inteligentă al sistemului de
propulsie hibridă, consultaţi 121,
PORNIRE/OPRIRE INTELIGENTĂ și 122,
LIPSĂ ȘOFER.
MOD VEHICUL ELECTRIC (EV)
Dacă modul EV nu se poate activa, LED-ul
butonului modului EV nu se aprinde, iar în
centrul de mesaje se afișează mesajul
corespunzător.
Următoarele situaţii pot preveni activarea
modului EV sau pot solicita repornirea
motorului termic, dacă modul EV este deja
activ:
• Este selectat un program special Terrain
Response.
• Suspensia este setată la garda la sol pentru
teren accidentat.
• Se utilizează o padelă de schimbare a
vitezelor pentru a selecta o treaptă de
viteze.
• Se selectează reductorul.
• Detectarea adâncimii vadului indică faptul
că vehiculul traversează un vad.
• Bateria se descarcă.
• Bateria nu a ajuns la temperatura normală
de funcţionare.
• Consumul de energie electrică al
vehiculului este mai mare decât cel permis
cu motorul termic oprit.
• Temperatura motorului termic este prea
redusă.
În modul EV, vehiculul se deplasează cât mai
mult posibil numai cu ajutorul motorului
electric. Dacă este necesară pornirea motorului
termic, acest lucru se face automat, în vederea
încărcării bateriei sistemului hibrid. Acest lucru
permite maximizarea distanţei parcurse în
modul electric.
115
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Sistem de propulsie hibridă
MESAJE DE AVERTIZARE SISTEM DE
PROPULSIE HIBRIDĂ
Dacă aprinderea lămpii de avertizare aferente
unui mesaj de avertizare critic (consultaţi 50,
MESAJ DE AVERTIZARE CRITIC (ROȘU)) sau
lămpii de avertizare aferente unui mesaj de
informare/avertizare general (consultaţi 50,
MESAJ GENERAL DE AVERTIZARE/
INFORMARE (PORTOCALIU)) este însoţită de
apariţia în centrul de mesaje a unui mesaj
referitor la sistemul de propulsie hibridă,
urmaţi instrucţiunile din tabelul de mai jos.
Mesaj de avertizare
Electric Drive only
Performance and Drive
Reduced (numai propulsie
electrică, performanţe și
manevrabilitate reduse)
Avertizare
Mesaj de avertizare critic
(roșu).
Acţiune
Vehiculul poate fi propulsat
numai de motorul electric și
dispune de o autonomie
limitată. Opriţi vehiculul când
puteţi face acest lucru în
siguranţă. Contactaţi un
dealer/service autorizat.
Mesaj de avertizare/informare Vehiculul poate fi condus, dar
Hybrid System and A/C
Temporarily unavailable
general (portocaliu).
sistemul de propulsie hibridă și
(sistem de propulsie hibridă și
de aer condiţionat nu sunt
funcţionale. Este o situaţie
A/C temporar indisponibile)
temporară și dacă nu apar alte
mesaje de avertizare, nu este
necesară nicio acţiune.
Hybrid Battery Fault (baterie
sistem hibrid defectă)
High Voltage shut down not
possible. System live
(dezactivare sistem de înaltă
tensiune imposibilă, sistem
activat)
116
Mesaj de avertizare/informare Vehiculul poate fi condus, dar
general (portocaliu).
este posibil ca funcţionalitatea
sistemului de propulsie hibridă
să fie redusă. Contactaţi un
dealer/service autorizat, cât mai
curând posibil.
Mesaj de avertizare critic (roșu)
și se aprinde lampa de
avertizare baterie sistem de
propulsie hibridă defectă
(consultaţi 51, BATERIE
SISTEM HIBRID DEFECTĂ
(ROȘU)).
Vehiculul poate fi condus.
Contactaţi un dealer/service
autorizat, cât mai curând
posibil.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Sistem de propulsie hibridă
Mesaj de avertizare
Avertizare
Acţiune
Range Reduced (autonomie
redusă)
Mesaj de avertizare critic
(roșu).
Autonomia vehiculului este
redusă, opriţi vehiculul într-o
locaţie sigură. Contactaţi un
dealer/service autorizat.
Range Reduced. Hybrid Battery
Too Cold 1 (autonomie redusă,
baterie sistem de propulsie
hibridă prea rece)
Mesaj de avertizare critic
(roșu).
Opriţi vehiculul în cel mai
apropiat loc sigur. Dacă este
posibil, duceţi vehiculul într-o
zonă mai caldă, pentru a
elimina problema.
1 Temperaturile foarte scăzute (aproximativ -30
°C (-22 °F)) afectează bateria sistemului de
propulsie hibridă și limitează autonomia
vehiculului.
117
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Pornire motor
PORNIRE MOTOR
Pornire motor
Nu porniţi niciodată motorul și nu îl
lăsaţi pornit, dacă vehiculul este
într-un spaţiu închis. Gazele de
eșapament sunt toxice și pot provoca
pierderea cunoștinţei și decesul, dacă
sunt inhalate.
Dacă motorul nu pornește, nu insistaţi,
deoarece se va descărca bateria. De
asemenea, este posibil să se defecteze
catalizatorul, din cauza trecerii
combustibilului nears prin sistemul de
eșapament.
Notă: dacă cheia inteligentă este amplasată
într-un recipient metalic sau dacă este ecranată
de un dispozitiv cu ecran LCD cu iluminare de
fundal, cum ar fi un smartphone, un laptop
(inclusiv o geantă de laptop), o consolă de
jocuri etc., este posibil ca aceasta să nu fie
detectată. Nu lăsaţi cheia inteligentă în
apropierea unor astfel de dispozitive, atunci
când doriţi să o utilizaţi pentru a urca la bord
sau pentru a porni motorul.
Pentru pornirea motorului:
1. Asiguraţi-vă că în habitaclu este prezentă o
cheie inteligentă corectă.
2. Asiguraţi-vă că transmisa este în poziţia
parcare (P) sau în punctul neutru (N).
3. apăsaţi complet pedala de frână.
4. Apăsaţi și eliberaţi butonul de PORNIRE/
OPRIRE motor.
Notă: la vehiculele cu motor diesel, la
temperaturi scăzute, perioada de timp până
la activarea demarorului va fi mai lungă,
din cauza activării prelungite a bujiilor
incandescente. În acest timp ţineţi pedala
de frână apăsată.
După pornirea motorului, pedala de frână poate
fi eliberată, dacă acest lucru se poate face în
siguranţă.
118
OPRIRE MOTOR
Dacă vehiculul staţionează:
1. Asiguraţi-vă că vehiculul este parcat cu
transmisia în poziţia parcare (P) și cu frâna
de parcare electrică (EPB) activată.
2. Apăsaţi și eliberaţi butonul de PORNIRE/
OPRIRE motor.
Dacă vehiculul se deplasează:
Nu se recomandă oprirea motorului
dacă vehiculul se deplasează. Cu toate
acestea, dacă această situaţie nu poate
fi evitată, efectuaţi procedura
următoare:
1. Ţineţi apăsat mai mult de 2 secunde
butonul de PORNIRE/OPRIRE motor sau;
2. Apăsaţi și eliberaţi butonul de PORNIRE/
OPRIRE motor de două ori în 3 secunde. În
ambele cazuri, în centrul de mesaje se
afișează mesajul Engine Stop Button
Pressed (buton de oprire motor apăsat).
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Pornire motor
CUPLARE CONTACT
secunde.
Reluarea repornirii poate fi realizată prin
selectarea punctului neutru (N) și apăsarea
butonului de PORNIRE/OPRIRE motor.
PORNIRE DE SIGURANŢĂ FĂRĂ
CHEIE
Dacă vehiculul a fost deblocat utilizând lama
cheii de urgenţă sau dacă cheia inteligentă nu
este detectată de vehicul, va trebui să utilizaţi
pornirea de siguranţă fără cheie, pentru a
dezarma alarma și a porni motorul.
Pornirea de siguranţă fără cheie poate fi
utilizată numai dacă în centrul de mesaje este
afișat mesajul Smart Key Not Found - Position
As Shown And Press Start Button (cheia
inteligentă nu a fost identificată, amplasaţi ca în
imagine și apăsaţi butonul de pornire).
Pentru a cupla contactul fără să porniţi
motorul:
1. Asiguraţi-vă că pedala de frână nu este
apăsată și că în habitaclu este prezentă o
cheie inteligentă corectă.
2. Ţineţi apăsat butonul de PORNIRE/OPRIRE
motor până când se aprind lămpile de
avertizare.
3. Eliberaţi butonul de PORNIRE/OPRIRE
motor.
Dacă se apasă pedala de frână atunci
când se apasă butonul de PORNIRE/
OPRIRE motor, motorul pornește.
REPORNIRE ÎN TIMPUL DEPLASĂRII
Notă: după oprirea motorului, butonul de
PORNIRE/OPRIRE motor va fi inhibat timp de 2
1. Amplasaţi cheia inteligentă de-a lungul
părţii laterale a coloanei de direcţie, cu
butoanele îndreptate în exterior.
Notă: coloana de direcţie dispune de
marcaje pe lateral, pentru a ajuta la
amplasarea cheii inteligente.
2. Apăsaţi complet pedala de frână.
119
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Pornire motor
3. Apăsaţi și eliberaţi butonul de PORNIRE/
OPRIRE motor.
5. Apăsaţi ușor și complet pedala de
acceleraţie și ţineţi-o în această poziţie.
După pornirea motorului, pedala de frână poate
fi eliberată, dacă acest lucru se poate face în
siguranţă.
6. Apăsaţi și eliberaţi butonul de PORNIRE/
OPRIRE motor. Motorul începe să se
învârtă.
Dacă nu se recunoaște cheia inteligentă sau
dacă motorul tot nu pornește, consultaţi un
dealer/service autorizat.
7. După ce motorul pornește, eliberaţi pedala
de acceleraţie.
DACĂ MOTORUL NU PORNEȘTE
Notă: dacă motorul nu pornește atunci când se
apasă butonul de PORNIRE/OPRIRE motor, iar
vehiculul a fost implicat de curând într-un
accident, solicitaţi asistenţă calificată.
Asiguraţi-vă că pedala de frână nu este apăsată.
Cuplaţi contactul (consultaţi 118, PORNIRE
MOTOR) și vedeţi dacă se aprind lămpi de
avertizare în cadrul instrumentelor de bord și
dacă apar mesaje de avertizare în centrul de
mesaje. Consultaţi 46, MENIUL
INSTRUMENTELOR DE BORD. Solicitaţi
asistenţă calificată, dacă este cazul.
Decuplaţi contactul.
Pentru a reseta sistemul de alarmă, utilizaţi
cheia inteligentă corectă pentru a bloca și
debloca vehiculul. Consultaţi 4, DEBLOCARE
VEHICUL.
Notă: informaţiile următoare sunt valabile
numai pentru vehiculele cu motor pe benzină.
Dacă motorul tot nu pornește:
1. Asiguraţi-vă că în habitaclu este prezentă o
cheie inteligentă corectă.
2. Ţineţi apăsat butonul de PORNIRE/OPRIRE
motor până când se aprind lămpile de
avertizare.
3. Apăsaţi complet pedala de frână.
4. Asiguraţi-vă că transmisa este în poziţia
parcare (P) sau în punctul neutru (N).
120
După pornirea motorului, pedala de frână poate
fi eliberată, dacă acest lucru se poate face în
siguranţă.
Dacă motorul tot nu pornește sau nu se învârte,
consultaţi un dealer/service autorizat.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Pornire/oprire inteligentă
PORNIRE/OPRIRE INTELIGENTĂ
Pornire/oprire inteligentă
Sistemul de pornire/oprire inteligentă este
proiectat pentru a reduce consumul de
combustibil și se activează automat la cuplarea
contactului. Dacă nu trebuie să acţioneze alte
sisteme ale vehiculului, motorul se oprește
dacă vehiculul se oprește, de exemplu, la
semafor. De asemenea, este posibil ca motorul
termic utilizat de vehiculele cu propulsie
hibridă să se oprească în timpul deplasării.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi 115,
PREZENTARE SISTEM DE PROPULSIE
HIBRIDĂ.
Vehicule fără propulsie hibridă
Motorul repornește automat dacă pedala de
frână este eliberată și se selectează o treaptă de
viteză.
Dacă sistemul de pornire/oprire inteligentă este
activat, se aprinde o lampă de avertizare,
consultaţi 53, PORNIRE/OPRIRE
INTELIGENTĂ (VERDE).
Pentru a activa o oprire automată a motorului,
opriţi vehiculul de la o viteză mai mare de 4
km/h (2,5 mph) și apăsaţi suficient de tare
pedala de frână pentru a vă asigura că vehiculul
staţionează.
Pentru a activa o repornire automată a
motorului, eliberaţi pedala de frână, cu
transmisia în poziţia deplasare (D) sau în
modul sport (S).
De asemenea, motorul va reporni dacă:
• Se dezactivează pornirea/oprirea
inteligentă.
• Se apasă pedala de acceleraţie.
• Se utilizează o padelă de schimbare a
vitezelor pentru a selecta o treaptă de
viteze.
• Se selectează marșarierul (R).
• Crește solicitarea sistemului de control al
climatizării.
• Viteza vehiculului depășește aproximativ 1
km/h (0,5 mph).
•
•
Bateria se descarcă.
S-a redus vacuumul disponibil pentru frână
(de ex., prin apăsarea repetată a pedalei de
frână, cu motorul oprit).
Următoarele situaţii previn oprirea automată a
motorului:
• S-a utilizat o padelă de schimbare a
vitezelor pentru a selecta o treaptă de
viteze.
• Temperatura exterioară este mai mică de
aproximativ 0 °C (32 °F).
• Temperatura exterioară este mai mare de
aproximativ 40 °C (104 °F).
• Motorul nu a ajuns la temperatura normală
de funcţionare.
• Centura de siguranţă a șoferului nu este
fixată.
• Sistemul de control al climatizării solicită
ca motorul să fie pornit (de ex., în modul
dezgheţare).
• Bateria este descărcată.
• Capota este deschisă.
• Se dezactivează pornirea/oprirea
inteligentă.
Vehicule cu propulsie hibridă
Motorul repornește dacă:
• Se dezactivează pornirea/oprirea
inteligentă.
• Se utilizează o padelă de schimbare a
vitezelor pentru a selecta o treaptă de
viteze.
• Crește solicitarea sistemului de control al
climatizării.
• Bateria se descarcă.
• S-a redus vacuumul disponibil pentru frână
(de ex., prin apăsarea repetată a pedalei de
frână, cu motorul oprit).
121
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Pornire/oprire inteligentă
Următoarele situaţii previn oprirea automată a
motorului:
• S-a utilizat o padelă de schimbare a
vitezelor pentru a selecta o treaptă de
viteze.
• Temperatura exterioară este mai mică de
aproximativ 0 °C (32 °F).
• Temperatura exterioară este mai mare de
aproximativ 40 °C (104 °F).
• Motorul nu a ajuns la temperatura normală
de funcţionare.
• Centura de siguranţă a șoferului nu este
fixată.
• Sistemul de control al climatizării solicită
ca motorul să fie pornit (de ex., în modul
dezgheţare).
• Bateria este descărcată.
• Capota este deschisă.
• Se dezactivează pornirea/oprirea
inteligentă.
DEZACTIVARE PORNIRE/OPRIRE
INTELIGENTĂ
Vehicule fără propulsie hibridă
Pentru a dezactiva sistemul, apăsaţi butonul de
pornire/oprire automată. Consultaţi 335,
COMENZI ȘOFER.
Notă: dacă se apasă butonul în timp ce este
activată o oprire automată a motorului, acesta
repornește automat.
Pentru a confirma că sistemul este dezactivat,
în centrul de mesaje apare scurt mesajul Auto
Stop/Start Off (pornire/oprire automată
dezactivată).
Notă: sistemul de pornire/oprire inteligentă se
reactivează automat la următoarea cuplare a
contactului.
Dacă se apasă butonul de pornire/oprire
automată și sistemul prezintă o defecţiune,
este afișat mesajul Auto Stop/Start Not
Available (pornire/oprire automată
indisponibilă).
122
Vehicule cu propulsie hibridă
Apăsaţi butonul de pornire/oprire din
apropierea selectorului de viteze, pentru a
dezactiva sistemul de pornire/oprire
inteligentă. Se aprinde LED-ul butonului
dezactivare pornire/oprire automată.
Sistemul de propulsie hibridă este disponibil în
continuare, dar motorul termic va fi pornit
continuu.
Următoarele situaţii previn oprirea motorului:
• Se selectează reductorul.
• Detectarea adâncimii vadului indică faptul
că vehiculul traversează un vad.
• Suspensia este setată la garda la sol pentru
teren accidentat.
• Este selectat un program special Terrain
response (de ex., Nisip).
Aceste scenarii se adaugă la cele menţionare în
secţiunea pornire/oprire inteligentă a acestui
manual de utilizare. Consultaţi 121,
PORNIRE/OPRIRE INTELIGENTĂ.
Notă: sistemul de pornire/oprire inteligentă se
reactivează automat la următoarea cuplare a
contactului.
LIPSĂ ȘOFER
Notă: funcţia Lipsă șofer este disponibilă
numai dacă Pornirea/oprirea inteligentă este
activată.
Vehicule fără propulsie hibridă
Pentru a preveni lăsarea din întâmplare într-o
stare în care poate fi condus, vehiculul
detectează dacă șoferul nu este prezent și
decuplează automat contactul.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Pornire/oprire inteligentă
Dacă se selectează poziţia deplasare (D) sau
sport (S), funcţia Driver exit (lipsă șofer)
decuplează contactul vehiculului, dacă șoferul
decuplează centura de siguranţă și eliberează
pedala de frână.
Dacă se selectează punctul neutru (N) sau
poziţia parcare (P), funcţia Driver exit (lipsă
șofer) decuplează contactul vehiculului, dacă
șoferul decuplează centura de siguranţă.
Dacă se decuplează contactul vehiculului,
acesta poate fi blocat. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi 12, BLOCARE
SIMPLĂ.
Vehicule cu propulsie hibridă
Funcţia Driver exit (lipsă șofer) permite
șoferului să dezactiveze vehiculul fără să
trebuiască să apese butonul de pornire/oprire.
Pentru a activa funcţia Driver exit (lipsă șofer)
vehiculul trebuie condus cu centura de
siguranţă cuplată.
Dacă se selectează poziţia deplasare (D), sport
(S), punctul neutru (N) sau poziţia parcare (P)
și vehiculul staţionează, funcţia Driver exit
(lipsă șofer) decuplează contactul, dacă șoferul
decuplează centura de siguranţă și eliberează
pedala de frână.
Dacă vehiculul este utilizat în modul exclusiv
electric, iar acesta nu poate detecta prezenţa
șoferului, în centrul de mesaje se afișează
mesajul Restart required. Press brake
(repornire necesară, apăsaţi pedala de frână).
Dacă nu se apasă pedala de frână în 10
secunde, contactul se decuplează.
Vehicule cu și fără propulsie hibridă
Funcţia Driver exit (lipsă șofer) la deplasarea în
marșarier (R): dacă șoferul își decuplează
centura de siguranţă și transmisia este în
marșarier (R), motorul nu se oprește, pentru a
se asigura că șoferul știe că vehiculul se poate
deplasa.
123
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Date ECO
COMENZI DATE ECO
Date ECO
Sistemul de date Eco este conceput pentru a
permite șoferului reducerea consumului de
combustibil, prin furnizarea de date despre
vehicul și de sfaturi despre stilul de condus.
Sistemul de date Eco poate fi accesat din
meniul Extra features (funcţii suplimentare) al
ecranului tactil. Consultaţi 78, FUNCŢII
SUPLIMENTARE.
Datele Eco pot fi afișate și pe instrumentele de
bord. Consultaţi 47, UTILIZAREA
COMPUTERULUI DE BORD.
Dacă sunt selectate, datele Eco furnizează
următoarele opţiuni:
• Impact on fuel (impactul asupra
consumului de combustibil): această
opţiune afișează impactul pe care îl au
consumatorii electrici asupra consumului
de combustibil.
• Driving style (stil de condus): această
opţiune afișează impactul pe care îl are
stilul de condus asupra consumului de
combustibil.
• Advanced trip (călătorie avansată): această
opţiune afișează detaliile din ultimele 3
călătorii.
• Eco tips (sfaturi Eco): această opţiune
afișează sfaturi și sugestii cu privire la cum
puteţi să reduceţi consumul de
combustibil.
124
Notă: sistemul de date Eco începe să
înregistreze date numai după ce vehiculul s-a
deplasat 1 km (0,6 mile).
Notă: este posibil ca sistemul de date Eco să
nu poată măsura sau înregistra date în anumite
moduri ale sistemului Terrain response, dacă
este activat controlul la coborârea pantelor
(HDC) sau dacă transmisia este în modul
tracţiune integrală și reductorul este cuplat.
Notă: sistemul de date Eco monitorizează
numai comenzile primite de la șofer. Orice
comandă automată primită de la vehicul, de
exemplu, acceleraţia sau frânarea cu ajutorul
sistemului de control adaptiv al vitezei de
croazieră (ACC), nu va fi înregistrată. Datele
care nu sunt măsurate și înregistrate vor
apărea estompate pe instrumentele de bord.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Cutie de viteze
TRANSMISIE AUTOMATĂ
Cutie de viteze
1. Pentru a selecta poziţia deplasare (D) în
timp ce vehiculul staţionează, apăsaţi mai
întâi pedala de frână.
Pentru a reveni manual la modul complet
automat D, ţineţi trasă padela din dreapta
timp de 2 secunde.
2. Rotiţi selectorul de viteze rotativ în poziţia
deplasare (D). În acest mod pot fi utilizate
padelele de schimbare a vitezelor.
În instrumentele de bord apare D, iar
LED-ul din dreptul selectorului se aprinde.
Notă: dacă padelele de schimbare a
vitezelor nu sunt utilizate, selectarea
treptelor de viteză revine la modul complet
automat D.
3. Apăsaţi selectorul și rotiţi-l în poziţia S
pentru a selecta modul sport (S).
În instrumentele de bord apare S, iar
LED-ul din dreptul selectorului se aprinde.
4. Dacă este selectat modul sport (S), treptele
de viteză pot fi selectate manual
(CommandShift™).
125
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Cutie de viteze
Pentru selectarea treptelor de viteză
utilizaţi padelele de pe volan. Trageţi padela
din stânga (-) pentru a schimba într-o
treaptă inferioară și padela din dreapta (+)
pentru a schimba într-o treaptă superioară.
Pentru a reveni la modul sport complet
automat (S), trageţi padela din dreapta
pentru 2 secunde.
padelele pentru schimbarea vitezelor, în
modul sport (S)) și este selectat modul
dinamic, schimbările într-o treaptă
superioară sunt controlate exclusiv de
către șofer. Acest lucru înseamnă că
transmisia nu va trece automat într-o
treaptă superioară, chiar dacă motorul
este turat la maxim.
Pentru a reveni la modul deplasare (D),
treceţi selectorul de viteze în poziţia D.
Nu permiteţi vehiculului să staţioneze o
perioadă lungă de timp cu transmisia
cuplată și motorul pornit. Selectaţi
întotdeauna poziţia P sau N, dacă
motorul trebuie ţinut la ralanti o
perioadă mai lungă de timp.
5. Apăsaţi butonul Lo pentru a selecta
reductorul.
Reductorul trebuie utilizat numai dacă este
necesară manevrarea cu viteză redusă,
inclusiv în condiţii mai dificile, în teren
accidentat. Nu încercaţi să utilizaţi
reductorul în condiţii normale de
deplasare.
Dacă vehiculul detectează că transmisia
prezintă o defecţiune, în centrul de mesaje se
afișează un mesaj de avertizare și sunt
disponibile numai anumite trepte de viteză.
Solicitaţi imediat asistenţă calificată.
Dacă vehiculul staţionează, trebuie
cuplată poziţia parcare (P) și activată
frâna de parcare electrică (EPB).
Selectaţi întotdeauna poziţia P și
decuplaţi contactul, înainte să
părăsiţi vehiculul.
Nu selectaţi niciodată poziţia P dacă
vehiculul se deplasează.
Nu selectaţi niciodată marșarierul (R)
dacă vehiculul se deplasează înainte.
Nu selectaţi niciodată o treaptă de viteză
de mers înainte dacă vehiculul se
deplasează în marșarier.
Nu turaţi motorul și nu permiteţi
acestuia să depășească turaţia normală
de ralanti în timp ce selectaţi poziţia D
sau R ori dacă vehiculul este staţionar și
transmisia este cuplată.
Dacă transmisia este trecută în modul
manual permanent (adică se utilizează
126
În mod normal, înainte de oprirea motorului
trebuie selectată poziţia P. Dacă la oprirea
motorului este selectată orice altă treaptă,
selectorul va trece în poziţia P înainte să se
retragă în consola centrală.
Dacă se oprește motorul și transmisia este în
punctul N, sistemul va aștepta 10 minute
înainte de a selecta P. Această întârziere
asigură vehiculului suficient timp pentru a trece
printr-o spălătorie auto.
Dacă selectorul de viteze nu trece în poziţia P
atunci când se oprește motorul, la următoarea
pornire a motorului trebuie selectată poziţia P,
pentru ca motorul să pornească.
Dacă vehiculul se defectează, transmisia
selectează automat poziţia P. Acest lucru
previne tractarea vehiculului cu toate cele 4 roţi
pe sol; de aceea, recuperarea vehiculului
trebuie să fie efectuată numai de către personal
specializat.
Dacă selectorul de viteze rotativ este
obstrucţionat, îndepărtaţi obiectul și apoi
porniţi motorul. Selectorul trebuie să se ridice
ca de obicei. Dacă selectorul de viteze nu se
activează, acesta poate fi utilizat în poziţia
retractat, dar aveţi grijă că nu va selecta
automat poziţia P dacă motorul este oprit.
Poziţia P trebuie selectată manual. Defecţiunea
trebuie reparată cu prima ocazie de un dealer/
service autorizat.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Cutie de viteze
SELECTAREA MANUALĂ A
TREPTELOR DE VITEZĂ
Dacă se selectează poziţia deplasare (D),
modul manual poate fi activat temporar prin
acţionarea padelelor de schimbare a vitezelor
montate pe volan.
În poziţia deplasare (D), modul manual
temporar este activat în timp ce vehiculul
accelerează, decelerează, abordează viraje sau
dacă sunt comandate în continuare schimbări
de viteze cu ajutorul padelelor. Dacă motorul
este supraturat, modul manual temporar se
dezactivează, pentru a preveni defectarea
transmisiei și/sau motorului.
Dacă se solicită utilizarea continuă a modului
manual, selectaţi modul sport (S), pentru a
activa modul manual permanent. Dacă motorul
este supraturat, modul manual permanent se
dezactivează, pentru a preveni defectarea
transmisiei și/sau motorului.
Selectarea manuală a treptelor de viteză este
însoţită de indicatorul schimbătorului de viteze.
Consultaţi 53, SELECTOR DE VITEZE (VERDE).
COBORÂRE PANTE
Dacă este activat controlul la coborârea
pantelor (HDC) și transmisia este în poziţia
deplasare (D), sport (S) sau selectare manuală
a treptelor de viteză (CommandShift™), va fi
selectată și menţinută o treaptă de viteză
inferioară, pentru a asigura o frână de motor
maximă. Dacă selectorul de viteze este trecut
din poziţia sport (S) în poziţia deplasare (D) sau
dacă se dezactivează modul CommandShift™,
treapta de viteză selectată va fi menţinută până
la terminarea coborârii. Consultaţi 163,
COMENZI HDC.
Schimbarea gamei de trepte se confirmă în
câteva secunde.
INDICATOARE DE SCHIMBARE GAMĂ
Dacă este utilizată gama normală Hi, nu se
aprinde niciun indicator. Consultaţi 54,
REDUCTOR (VERDE).
Dacă se efectuează o schimbare a gamei de
trepte, lămpile de control clipesc astfel:
Schimbare din gama normală în reductor:
• Lămpile de control pentru reductor Lo
clipesc în timpul schimbării și apoi rămân
aprinse.
• În centrul de mesaje se afișează scurt
mesajul LOW RANGE SELECTED (s-a
cuplat reductorul).
Schimbare din reductor în gama normală:
• Lămpile de control pentru reductor Lo
clipesc în timpul schimbării.
• La terminarea schimbării, lămpile de
control pentru reductor Lo se sting.
• În centrul de mesaje se afișează scurt
mesajul HIGH RANGE SELECTED (gamă
normală selectată).
SCHIMBARE GAMĂ DE TREPTE ÎN
TIMPUL DEPLASĂRII
Metoda recomandată de schimbare a gamei de
trepte este cu vehiculul staţionar. Șoferii cu
experienţă la deplasarea în teren accidentat pot
realiza schimbarea din reductor Lo în gama
normală Hi în timpul deplasării, conform
procedurii de mai jos.
Notă: trecerea de la Hi la Lo se poate face
numai cu vehiculul staţionar.
SCHIMBARE GAMĂ DE TREPTE ÎN
STAŢIONARE
SCHIMBARE DIN REDUCTOR ÎN
GAMA NORMALĂ
Cu vehiculul staţionar și motorul pornit,
selectaţi punctul neutru (N).
La o viteză de deplasare nu mai mare de 60
km/h (38 mph), selectaţi punctul neutru (N).
Apăsaţi și eliberaţi butonul Lo pentru a selecta
Apăsaţi și eliberaţi butonul Lo pentru reductor.
127
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Cutie de viteze
gama normală Hi.
Notă: dacă butonul Lo este apăsat înainte de
selectarea punctului N, în centrul de mesaje se
afișează mesajul SELECT NEUTRAL FOR
RANGE CHANGE (pentru a schimba gama de
trepte, selectaţi punctul neutru).
În centrul de mesaje se afișează indicaţia stării
schimbării gamei de trepte.
La finalizare, selectaţi poziţia deplasare (D).
MOD DEPLASARE CU AVARII
Notă: șoferul trebuie să știe că performanţele
vehiculului sunt reduse și că trebuie să ia acest
lucru în calcul în timpul deplasării. Utilizarea
padelelor de schimbare a vitezelor nu este
posibilă. În această situaţie, solicitaţi asistenţă
calificată cât mai curând posibil.
În cazul unei defecţiuni electrice sau mecanice,
funcţionarea transmisiei va fi limitată. Poziţiile
P, R, N, D și S pot fi utilizate în continuare,
pentru a permite deplasarea vehiculului într-o
zonă sigură.
Unele defecţiuni pot provoca blocarea
selectorului pe poziţie, până la decuplarea
contactului. Dacă treapta selectată clipește,
înseamnă că solicitarea șoferului nu poate fi
îndeplinită. Selectaţi din nou punctul neutru (N)
și încercaţi din nou.
Dacă transmisia tot nu poate selecta treapta
solicitată, contactaţi dealerul/service-ul
autorizat.
128
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Control stabilitate
CONTROL DINAMIC AL STABILITĂŢII
(DSC)
Control stabilitate
Controlul dinamic al stabilităţii (DSC)
nu poate compensa erorile șoferului.
Șoferul are responsabilitatea de a
conduce cu grijă și atenţie, într-un
mod care să fie sigur pentru vehicul,
pasagerii acestuia și ceilalţi
participanţi la trafic.
În anumite condiţii de deplasare se recomandă
dezactivarea sistemului DSC, în vederea
îmbunătăţirii tracţiunii. Aceste condiţii includ:
• Balansarea vehiculului în vederea scoaterii
dintr-o groapă sau dintr-un șanţ adânc.
• Pornirea de pe loc din zăpadă adâncă sau
de pe o suprafaţă instabilă.
• Deplasarea prin nisip sau noroi adânc.
Acest vehicul nu este proiectat pentru
abordarea virajelor cu aceeași viteză
ca vehiculele obișnuite de pasageri,
așa cum o mașină sport cu garda la
sol joasă nu va face faţă în teren
accidentat. Dacă este posibil, evitaţi
virajele strânse sau manevrele
bruște. Ca și în cazul altor vehicule de
acest tip, utilizarea
necorespunzătoare poate provoca
pierderea controlului sau răsturnarea
vehiculului.
DSC păstrează stabilitatea vehiculului chiar și
în situaţii critice, la accelerare și la pornirea de
pe loc. În plus, acesta identifică un
comportament instabil, cum ar fi subvirarea și
supravirarea și ajută la menţinerea controlului
asupra vehiculului, prin reducerea puterii
motorului și acţionarea frânelor separat, pe
fiecare roată în parte. Este posibil ca la
acţionarea frânelor să se audă zgomote.
Pentru a dezactiva sistemul DSC, ţineţi apăsat
scurt butonul de dezactivare DSC. Se aprinde
lampa de avertizare aferentă dezactivării
sistemului DSC (consultaţi 52, CONTROL
DINAMIC STABILITATE (DSC) DEZACTIVAT
(PORTOCALIU)). La dezactivarea sistemului
DSC se reduce și nivelul de intervenţie al
controlului tracţiunii și se permite astfel un
nivel mai ridicat de patinare a roţilor.
DEZACTIVARE DSC
Notă: DSC nu poate fi dezactivat în modul
Automat. Consultaţi 161, UTILIZARE TERRAIN
RESPONSE.
Prin dezactivarea necorespunzătoare
a sistemului DSC este posibil ca
siguranţa să fie afectată. În
majoritatea situaţiilor de deplasare și
în special pe drumuri asfaltate, nu se
recomandă dezactivarea sistemului
DSC.
La utilizarea lanţuri lor antiderapante,
dezactivaţi sistemul DSC. Consultaţi
266, UTILIZARE LANŢURI
ANTIDERAPANTE.
ACTIVARE DSC
Notă: DSC se activează automat la cuplarea
contactului.
Ţineţi apăsat scurt butonul de dezactivare DSC
pentru a reactiva sistemul DSC. Alternativ,
selectaţi un alt program special Terrain
response.
Notă: DSC se dezactivează automat la
decuplarea contactului.
129
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Suspensie
SISTEM DE SUSPENSIE PNEUMATICĂ
Suspensie
Înainte de a coborî garda la sol,
asiguraţi-vă că în apropierea
vehiculului nu se află persoane și
obstacole. Diferenţa dintre garda la
sol în teren accidentat și garda la sol
de acces poate fi de 125 mm (4,9 in).
1. Ridicare gardă la sol.
2. Coborâre gardă la sol.
3. Indicator gardă la sol în teren accidentat.
4. Indicator gardă la sol normală.
5. Indicator gardă la sol de acces: garda la sol
de acces este cu 50 mm (2,0 in.) mai mică
decât garda la sol normală.
6. Indicator de blocare a gărzii la sol la
înălţimea de acces.
7. Buton gardă la sol de acces.
Notă: sistemul poate mări sau reduce automat
garda la sol a vehiculului (de ex., dacă acest
lucru este solicitat de un program Terrain
response sau dacă vehiculul se deplasează cu
viteză ridicată).
130
Sistemul de suspensie pneumatică poate fi
utilizat pentru a mări sau micșora garda la sol a
vehiculului, de la butonul de comandă pentru
suspensia pneumatică.
Modificarea gărzii la sol a vehiculului trebuie
efectuată cu toate ușile închise. Cu excepţia
utilizării de la distanţă (consultaţi 132,
ACŢIONARE DE LA DISTANŢĂ), motorul
trebuie să fie, de asemenea, pornit sau în
modul pornire/oprire inteligentă. Dacă se
deschide o ușă în timpul modificării gărzii la
sol, operaţia se suspendă. Dacă ușa se închide
în 90 de secunde, operaţia se reia. Dacă ușile
nu se închid la timp, în centrul de mesaje se
afișează mesajul CONFIRM REQUIRED
SUSPENSION HEIGHT (confirmaţi garda la sol
selectată). La plecarea de pe loc vehiculul
revine la garda la sol normală.
Notă: dacă suspensia pneumatică este utilizată
de mai multe ori la rând, este posibil ca viteza
de funcţionare să se reducă.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Suspensie
GARDĂ LA SOL ÎN TEREN
ACCIDENTAT
Garda la sol în teren accidentat poate fi
selectată pornind de la garda la sol normală,
prin apăsarea butonului de ridicare/coborâre
(1), dacă viteza de deplasare este mai mică de
70 km/h (43 mph). În centrul de mesaje se
afișează OFF-ROAD HEIGHT SELECTED (a fost
selectată garda la sol pentru teren accidentat).
Garda la sol în teren accidentat depinde de
viteza vehiculului. Garda la sol în teren
accidentat este confirmată prin apariţia pe
ecranul tactil a pictogramei Off-Road (1) sau
(2), în meniul 4x4 info.
Până la viteza de 80 km/h (50 mph), garda la
sol în teren accidentat Off-Road 1 este cu 40
mm (1,6 in) mai mare decât garda la sol
normală. Până la viteza de 50 km/h (31 mph),
garda la sol în teren accidentat Off-Road 2 este
cu 75 mm (2,9 in) mai mare decât garda la sol
normală. Garda la sol poate varia automat între
aceste valori. Off-Road 2 poate fi selectată dacă
vehiculul este la Off-Road 1, prin apăsarea
butonului de ridicare/coborâre, dacă viteza de
deplasare este mai mică de 40 km/h (25 mph).
Pentru a selecta garda la sol normală, apăsaţi
butonul de ridicare/coborâre (2) sau creșteţi viteza
de deplasare la mai mult de 80 km/h (50 mph).
Modul extins se anulează la apăsarea butonului
de ridicare/coborâre (2) sau dacă viteza
vehiculului confirmă faptul că vehicul nu mai
este ridicat sau împotmolit.
Notă: modul extins nu poate fi selectat manual.
GARDĂ LA SOL DE ACCES
Pentru a selecta garda la sol de acces, apăsaţi
butonul de acces de pe ușa șoferului (7) sau
butonul de ridicare/coborâre (2). Dacă garda la
sol este setată la nivelul pentru teren
accidentat, apăsaţi de două ori butonul de
ridicare/coborâre. În centrul de mesaje se
afișează ACCESS HEIGHT SELECTED (gardă la
sol de acces selectată). Garda la sol de acces
poate fi selectată la orice viteză, dar nu se
schimbă până când nu scade viteza de
deplasare. Dacă viteza vehiculului nu scade
suficient în 1 minut, selectarea gărzii la sol de
acces este anulată.
Notă: garda la sol de acces poate fi selectată
timp de până la 1 minut de la decuplarea
contactului, dacă nu se deschide ușa șoferului.
În condiţii normale de deplasare, suspensia
revine automat de la garda la sol de acces la
setarea anterioară.
Garda la sol normală poate fi selectată prin
apăsarea butonului de ridicare/coborâre (1).
MODUL EXTINS
GARDĂ LA SOL DE ACCES BLOCATĂ
Dacă vehiculul este ridicat (de ex., pe cric) sau
împotmolit în teren foarte accidentat, sistemul
poate intra automat în modul extins. Simbolurile
butonului de ridicare/coborâre clipesc, iar în
centrul de mesaje se afișează mesajul
SUSPENSION IN EXTENDED MODE (suspensie în
modul extins). Garda la sol poate crește automat
pentru a permite depășirea obstacolului.
Dacă garda la sol a vehiculului este la valoarea
de acces și viteza de deplasare este mai mică
de 35 km/h (22 mph), apăsaţi pe butonul de
ridicare/coborâre (2) sau butonul pentru gardă
la sol de acces de pe ușa șoferului (7) mai mult
de 1 secundă. Indicatorul de blocare a
sistemului (6) se aprinde, iar în centrul de
mesaje se afișează SUSPENSION LOCKED AT
ACCESS HEIGHT (suspensie blocată la garda la
sol de acces).
După ce a fost atinsă garda la sol aferentă
modului extins, șoferul poate solicita ridicarea
suplimentară, dacă este cazul. Acest lucru se
realizează prin ţinerea apăsată a butonului de
ridicare/coborâre mai mult de 3 secunde, în
timp ce este apăsată pedala de frână.
Vehiculul poate fi apoi condus cu garda la sol
blocată la valoarea pentru acces, pentru a
asista la manevrarea în spaţii joase (de ex.,
parcări auto pe mai multe niveluri).
131
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Suspensie
Pentru a anula acest mod, apăsaţi butonul de
ridicare/coborâre (1) mai mult de 1 secundă sau
creșteţi viteza la mai mult de 40 km/h (24 mph).
Pentru a crește garda la sol, ţineţi apăsat
simultan butonul luminilor de apropiere (1) și
butonul de deblocare (2).
ACŢIONARE DE LA DISTANŢĂ
Pentru a reduce garda la sol, ţineţi apăsat
simultan butonul luminilor de apropiere (1) și
butonul de deblocare a hayonului (3).
Cheia inteligentă poate fi acţionată din
interiorul sau din exteriorul vehiculului.
De aceea, este important să nu fie
lăsată niciodată la îndemâna copiilor.
Înainte de a coborî garda la sol,
asiguraţi-vă că în apropierea
vehiculului nu se află persoane și
obstacole. Diferenţa dintre garda la
sol în teren accidentat și garda la sol
de acces poate fi de 125 mm (4,9 in).
Trebuie avut grijă atunci când se
modifică garda la sol, dacă vehiculul
tractează o remorcă.
Butoanele de pe cheia inteligentă pot fi utilizate
pentru a acţiona sistemul de suspensie
pneumatică și permit creșterea sau coborârea
gărzii la sol, de la distanţă. Acest lucru poate fi
util în momentul atașării unei remorci sau la
încărcarea vehiculului.
Pentru a modifica garda la sol cu ajutorul cheii
inteligente, vehiculul trebuie să staţioneze,
toate ușile trebuie să fie închise și luminile de
avarie trebuie să fie activate.
132
Notă: dacă la pornire garda la sol este mai
mare sau mai mică decât garda la sol normală,
mișcarea se va opri la atingerea gărzii la sol
normale. Eliberaţi butoanele cheii inteligente și
apăsaţi din nou pentru a continua.
Notă: dacă în timpul creșterii sau reducerii
gărzii la sol se apasă 10 secunde sau mai mult
butonul luminilor de apropiere (1) sau dacă
survine un comportament neobișnuit, cum ar fi
deschiderea hayonului sau a geamurilor,
apăsaţi de două ori butonul luminilor de
apropiere (1) și reluaţi procedura de la început.
SUSPENSIE ADAPTIVĂ DINAMIC
Suspensia adaptivă dinamic analizează
continuu mișcările vehiculului și reacţionează
instantaneu la condiţiile de deplasare și la
acţiunile șoferului. Amortizoarele cu tărie
variabilă permit menţinerea unui
comportament rutier stabil și echilibrat.
Dacă se detectează o defecţiune, în cadrul
instrumentelor de bord se aprinde lampa de
avertizare aferentă unei defecţiuni grave sau
generale. Consultaţi 50, MESAJ DE
AVERTIZARE CRITIC (ROȘU)50, MESAJ
GENERAL DE AVERTIZARE/ INFORMARE
(PORTOCALIU). De asemenea, în centrul de
mesaje se afișează mesajul de avertizare
SUSPENSION FAULT, STOP SAFELY, STOP
ENGINE (suspensie defectă, opriţi în siguranţă,
opriţi motorul), ADAPTIVE DYNAMICS FAULT
(suspensie adaptivă dinamic defectă) sau
SUSPENSION FAULT VEHICLE LEAN WHEN
CORNERING (suspensie defectă, înclinare
vehicul pe viraje). Confortul la rulare este
posibil să se reducă. Dacă defecţiunea persistă,
consultaţi un dealer/service autorizat.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Suspensie
COBORÂRE GARDĂ LA SOL, PENTRU
SIGURANŢĂ
Garda la sol a vehiculului se va reduce.
Conduceţi cu atenţie în teren accidentat.
Dacă sistemul DSC se defectează, garda la sol
se va reduce, pentru a spori stabilitatea
vehiculului. Operaţia este însoţită de apariţia
unui mesaj în centrul de mesaje și de stingerea
indicatoarelor butonului de comandă a
suspensiei pneumatice.
Garda la sol se reduce pentru a
îmbunătăţi stabilitatea vehiculului,
iar anularea acestei setări nu este
recomandată. În caz contrar, este
posibil ca vehiculul să se răstoarne în
situaţii de urgenţă.
Pentru anularea reducerii gărzii la sol:
1. Apăsaţi butonul de ridicare/coborâre.
2. Urmaţi instrucţiunile din centrul de mesaje.
Notă: dacă vehiculul este condus sportiv în
timp ce reducerea gărzii la sol este anulată,
în centrul de mesaje se afișează un mesaj
care vă reamintește că a fost ignorat un
sistem de siguranţă. Încă un mesaj explică
modul de revenire la setarea pentru
siguranţă.
133
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Frâne
INFORMAŢII IMPORTANTE
Frâne
Nu vă sprijiniţi piciorul pe pedala de
frână în timp ce vehiculul se
deplasează, deoarece acest lucru
poate afecta negativ eficienţa frânării.
Nu permiteţi niciodată vehiculului să
coboare o pantă cu motorul oprit.
Motorul trebuie să fie pornit, pentru a
asigura asistenţă la frânare. Frânele
vor funcţiona în continuare chiar și cu
motorul oprit, însă va trebui să
apăsaţi mult mai tare pedala de frână.
Dacă se aprinde lampa de avertizare
roșie a sistemului de frânare, opriţi
vehiculul cât mai curând posibil și
solicitaţi asistenţă calificată.
Nu amplasaţi niciodată covorașe
neaprobate sau alte blocaje sub
pedale. Acest lucru reduce cursa
pedalei și eficienţa frânării.
Deplasarea prin ploaie puternică sau apă poate
influenţa negativ eficienţa frânării. În astfel de
cazuri, se recomandă să acţionaţi ușor și
intermitent frânele, pentru a le usca.
ASISTENŢĂ LA PORNIREA DIN RAMPĂ
Asistenţa la pornirea din rampă se activează la
plecarea din rampă. La eliberarea pedalei de
frână, asistenţa la pornirea din rampă
eliberează lin presiunea de frânare și permite
vehiculului să pornească de pe loc fără să
alunece în spate.
Orice defecţiune a asistenţei la pornirea din
rampă este indicată prin aprinderea lămpii de
avertizare control dinamic al stabilităţii (DSC) și
apariţia unui mesaj în centrul de mesaje.
Consultaţi 52, CONTROL DINAMIC
STABILITATE (DSC) (PORTOCALIU).
PANTE ABRUPTE
Dacă vehiculul staţionează pe o pantă abruptă
și alunecoasă, este posibil să alunece chiar
134
dacă sunt acţionate frânele. Acest lucru se
întâmplă deoarece dacă roţile nu se învârt,
sistemul antiblocare frâne (ABS) nu poate
detecta mișcarea vehiculului.
Pentru a contracara acest lucru, eliberaţi scurt
frânele pentru a permite roţilor să se învârtă
puţin și apoi apăsaţi din nou pedala de frână,
pentru a permite intrarea în funcţiune a
sistemului ABS.
ASISTENŢĂ LA FRÂNARE DE
URGENŢĂ (EBA)
Dacă șoferul acţionează brusc frânele, EBA
amplifică automat la maximum forţa de
frânare, pentru a opri vehiculul cât mai rapid
posibil. Dacă șoferul nu acţionează brusc
frânele, însă condiţiile implică activarea
sistemului de antiblocare frâne (ABS) pe roţile
din faţă, EBA crește forţa de frânare, pentru a
permite sistemului ABS să controleze și roţile
din spate.
EBA se dezactivează imediat ce este eliberată
pedala de frână.
O defecţiune a sistemului EBA este indicată de
aprinderea lămpii de avertizare frâne
(consultaţi 51, FRÂNE (PORTOCALIU)) și de
afișarea unui mesaj de avertizare. Conduceţi cu
grijă, evitaţi frânarea bruscă și solicitaţi
asistenţă calificată.
DISTRIBUŢIE ELECTRONICĂ A
FORŢEI DE FRÂNARE (EBD)
EBD controlează echilibrul forţelor de frânare
aplicate roţilor din faţă și din spate, pentru a
menţine o eficienţă optimă a frânării.
Dacă vehiculul are o sarcină ușoară (de
exemplu, numai șoferul este prezent la bord),
EBD reduce forţa de frânare aplicată roţilor din
spate. Dacă vehiculul este foarte încărcat, EBD
permite aplicarea unei forţe de frânare mai mari
pe roţile din spate.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Frâne
O defecţiune a sistemului EBD este indicată de
aprinderea lămpii de avertizare frâne
(consultaţi 50, FRÂNE (ROȘU)) și de afișarea
unui mesaj de avertizare. Opriţi vehiculul ușor
și în siguranţă și solicitaţi asistenţă calificată.
FRÂNARE DE URGENŢĂ
INTELIGENTĂ, LA VITEZĂ REDUSĂ
Frânarea de urgenţă inteligentă la
viteză redusă (IEB) este numai un
ajutor pentru condus. Șoferul este
responsabil să manevreze cu grijă și
atenţie sporită vehiculul.
Este posibil ca IEB la viteză redusă să
nu detecteze obiectele mai mici, cum
ar fi bicicletele și motocicletele. Fiţi
întotdeauna foarte atenţi în timpul
manevrelor.
IEB la viteză redusă utilizează senzorii de
parcare și sistemul de frânare pentru a opri
vehiculul, dacă detectează obstacole în calea
acestuia. IEB la viteză redusă se activează dacă
transmisia este în poziţia deplasare (D) sau
marșarier (R).
La activare, sistemul frânează vehiculul. După
ce vehiculul se oprește complet, este acţionată
frâna de parcare electrică (EPB).
Rolul sistemului este de a evita un impact, la
viteze de maxim 8 km/h (5 mph) și de a reduce
pagubele unui impact, la viteze cuprinse între 8
km/h (5 mph) și 13 km/h (8 mph).
Sistemul poate fi dezactivat de la meniul din
instrumentele de bord. Consultaţi 46, MENIUL
INSTRUMENTELOR DE BORD.
în următoarele situaţii:
• Volanul este controlat de funcţia de
asistenţă la parcare.
• Senzorii sunt scufundaţi în timpul
traversării unui vad.
• Se selectează controlul la coborârea
pantelor (HDC).
• Se conectează o remorcă (numai în
marșarier).
• Hayonul este deschis (numai în marșarier).
• Se modifică garda la sol.
• Senzorii sunt îndreptaţi continuu în sus sau
în jos, din cauza înclinării vehiculului.
• Viteza vehiculului este mai mare de 13
km/h (8 mph).
FRÂNĂ DE PARCARE ELECTRICĂ
(EPB)
Frâna de parcare acţionează asupra
roţilor din spate; de aceea, parcarea în
siguranţă a vehiculului depinde de
staţionarea pe o suprafaţă tare și
stabilă.
Nu vă bazaţi pe funcţionarea eficientă a
frânei de parcare electrice (EPB), dacă
roţile din spate sunt afundate în noroi
sau apă.
Notă: dacă vehiculul este utilizat în condiţii
grele de teren accidentat (de ex., traversare
vaduri, noroi adânc etc.), este necesară
întreţinerea și reglarea suplimentară a EPB.
Consultaţi dealerul/service-ul autorizat.
Notă: IEB la viteză redusă se activează automat
la cuplarea contactului.
IEB la viteză redusă poate fi anulat și inhibat,
dacă utilizarea pedalelor de frână/acceleraţie
sau manevrarea volanului depășește limitele
presetate. IEB la viteză redusă nu se activează
135
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Frâne
Notă: eliberarea automată a EPB este posibilă
numai dacă ușa șoferului este închisă sau
centura de siguranţă a șoferului este cuplată.
La scoaterea transmisiei din poziţia P (parcare)
cu EPB activată, EPB se va dezactiva automat,
pentru a permite pornirea lină de pe loc.
Dacă se detectează o defecţiune a sistemului
EPB, se aprinde lampa de avertizare de culoare
portocalie a frânei de parcare, iar în centrul de
mesaje apare o avertizare.
Cu contactul cuplat, apăsaţi pedala de frână și
apăsaţi butonul EPB. Acest lucru va dezactiva
EPB.
Cu vehiculul staţionar, trageţi și eliberaţi
butonul EPB pentru a activa EPB. Lampa de
avertizare EPB (consultaţi 51, FRÂNĂ DE
PARCARE (ROȘU)) se aprinde, pentru a indica
faptul că EPB este activată.
Dacă EPB este activată și viteza vehiculului este
mai mică de 3 km/h (2 mph), vehiculul se
oprește brusc. Stopurile pe frână nu se aprind.
Condusul vehiculului cu EPB activată
sau utilizarea repetată a EPB pentru a
încetini vehiculul, poate provoca
defectarea gravă a sistemului de
frânare.
În situaţii de urgenţă, dacă vehiculul se
deplasează cu o viteză mai mare de 3 km/h (2
mph), ţinerea trasă a butonului EPB permite
reducerea treptată a vitezei. Lampa de
avertizare frâne se aprinde și este însoţită de un
ton și un mesaj de avertizare în centrul de
mesaje. Se aprind stopurile pe frână.
Dacă vehiculul staţionează cu EPB activată, iar
transmisia este în poziţia deplasare D
(deplasare) sau R (marșarier), la apăsarea
pedalei de acceleraţie EPB se va dezactiva și va
permite pornirea de pe loc a vehiculului.
136
Dacă sistemul detectează o defecţiune în timp
ce EPB este activată, lampa de avertizare de
culoare roșie a frânei de parcare clipește, iar în
centrul de mesaje apare o avertizare.
Notă: lampa de avertizare de culoare roșie a
frânei de parcare rămâne aprinsă cel puţin zece
secunde după decuplarea contactului.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Ajutoare la condus
AVERTIZARE PĂRĂSIRE BANDĂ DE
RULARE
Ajutoare la condus
Sistemul de avertizare la părăsirea benzii de
rulare utilizează o cameră video montată pe
partea din faţă a oglinzii retrovizoare interioare
și monitorizează poziţia vehiculului faţă de
banda pe care se deplasează.
Sistemul de avertizare la părăsirea
benzii de rulare este numai un ajutor
pentru deplasarea în siguranţă.
Șoferul are responsabilitatea de a
utiliza vehiculul în mod corespunzător
și în siguranţă.
Notă: pentru ca sistemul de avertizare la
părăsirea benzii de rulare să funcţioneze
corespunzător, asiguraţi-vă că parbrizul este
curat și că nu sunt amplasate etichete,
embleme sau alte obiecte în câmpul vizual al
camerei video.
Dacă sistemul de avertizare la părăsirea benzii
de rulare detectează că vehiculul părăsește
accidental banda respectivă, se aprinde o
lampă de avertizare roșie în instrumentele de
bord. De asemenea, șoferul simte o vibraţie
prin volan. Consultaţi 51, AVERTIZARE
PĂRĂSIRE BANDĂ DE RULARE (ROȘU).
Sistemul de avertizare la părăsirea benzii de rulare
poate fi activat și dezactivat, prin apăsarea
butonului de pe planșa de bord, pe partea
șoferului. Consultaţi 335, COMENZI ȘOFER.
Sistemul de avertizare la părăsirea benzii de
rulare dispune de 2 setări:
• Sensibilitate normală.
• Sensibilitate ridicată.
La setarea pe sensibilitate ridicată, sistemul de
avertizare la părăsirea benzii de rulare
monitorizează poziţia vehiculului faţă de banda
pe care se deplasează.
La setarea pe sensibilitate normală, sistemul de
avertizare la părăsirea benzii de rulare
monitorizează și alţi parametri, precum
acţionarea pedalei de acceleraţie, a pedalei de
frână și manevrarea volanului.
Setarea sensibilităţii poate fi modificată din
meniul Driving Features (funcţii de condus) al
instrumentelor de bord. Meniul Driving
Features (funcţii de condus) poate fi utilizat și
pentru activarea și dezactivarea avertizării la
părăsirea benzii de rulare.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi 46,
MENIUL INSTRUMENTELOR DE BORD.
Notă: sensibilitatea avertizării la părăsirea
benzii de rulare este reţinută de vehicul la
următoarea cuplare a contactului.
Este important să reţineţi că sistemul de
avertizare la părăsirea benzii de rulare se
activează numai în următoarele situaţii:
• Viteza vehiculului cuprinsă între 60 km/h
(40 mph) și 180 km/h (112 mph), dacă
este selectată sensibilitatea normală. Viteza
minimă de activare dacă este selectată
sensibilitatea ridicată este de 50 km/h (30
mph).
• Semnalizatorul de direcţie de pe partea
respectivă nu este activat.
• Banda de rulare este mai lată de 2,5 metri
(8 ft.).
• Vehiculul nu se deplasează în teren
accidentat.
• Nu este selectat programul Nisip sau Noroi
și șanţuri al sistemului Terrain response.
• Drumul pe care vă deplasaţi este marcat pe
mijloc și pe margine.
De asemenea, este posibil ca avertizarea la
părăsirea benzii de rulare să fie afectată de
următoarele:
• Condiţii meteo nefavorabile.
• Marcaje rutiere uzate, deteriorate sau
temporare.
• Curbe strânse sau modificări bruște de
înclinare.
• Lumini foarte puternice.
• Deplasarea foarte aproape de un alt
vehicul.
• Drumuri degradate.
137
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Ajutoare la condus
Dacă sistemul de avertizare la părăsirea benzii
de rulare nu este disponibil sau dacă se
detectează o defecţiune, lampa de avertizare
aferentă unui mesaj de avertizare general/de
informare se aprinde în cadrul instrumentelor
de bord. Consultaţi 50, MESAJ GENERAL DE
AVERTIZARE/ INFORMARE (PORTOCALIU).
RECUNOAȘTERE INDICATOARE
RUTIERE
Sistemul de recunoaștere a indicatoarelor
rutiere utilizează o cameră video montată pe
partea din faţă a oglinzii retrovizoare interioare
și monitorizează indicatoarele rutiere din faţă.
Sistemul de recunoaștere a
indicatoarelor rutiere este numai un
ajutor pentru condus. Șoferul are
responsabilitatea de a utiliza
vehiculul în mod corespunzător și în
siguranţă.
Sistemul de recunoaștere a indicatoarelor
rutiere poate identifica indicatoarele de
restricţie de viteză, nu și cele de depășire
interzisă. După detectare, indicatorul este afișat
în cadrul instrumentelor de bord.
Notă: pentru ca sistemul de recunoaștere a
indicatoarelor rutiere să funcţioneze
corespunzător, asiguraţi-vă că parbrizul este
curat și că nu sunt amplasate etichete,
embleme sau alte obiecte în câmpul vizual al
camerei video.
Sistemul de recunoaștere a indicatoarelor
rutiere se poate activa și dezactiva din meniul
Driving Features (funcţii de condus) al
instrumentelor de bord. Meniul Driving
Features (funcţii de condus) poate fi utilizat și
pentru modificarea setărilor Speed Alert
(avertizare viteză) ale recunoașterii
indicatoarelor rutiere.
138
Dacă se depășește limita de viteză, în jurul
afișajului indicatorului rutier din cadrul
instrumentelor de bord clipește o margine
roșie.
Notă: sistemul de recunoaștere a
indicatoarelor rutiere funcţionează numai la
viteze mai mici de 250 km/h (155 mph).
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Ajutoare la parcare
UTILIZARE AJUTOR LA PARCARE
Ajutoare la parcare
1. Buton ajutor la parcare.
2. Zone de detectare senzori ajutor la parcare.
3. Zone de detectare control distanţă la
parcare 360°.
Senzorii controlului distanţei la
parcare 360° și ajutorului la parcare
nu detectează elemente aflate în
mișcare, cum ar fi copii și animale,
decât atunci când sunt periculos de
aproape. Fiţi întotdeauna foarte atenţi
în timpul manevrelor.
Este posibil ca senzorii controlului
distanţei la parcare 360° și ajutorului la
parcare să nu detecteze anumite
obstacole, de exemplu, stâlpi înguști
sau obiectele mici aflate aproape de sol.
La deplasarea în marșarier se
recomandă o atenţie deosebită faţă de
accesoriile montate în partea din spate,
de exemplu, bara de tractare. Senzorii
din spate indică numai distanţa dintre
bara de protecţie și obstacol.
Notă: dacă se conectează o remorcă la o priză
aprobată de Land Rover, senzorii din spate se
dezactivează.
Sistemele de ajutor la parcare și de control al
distanţei la parcare 360° asistă șoferul la
manevrarea vehiculului în spaţii înguste. Atunci
când sunt activi, pe ecranul tactil sunt afișate
obiectele identificate în faţa, în partea laterală și
în spatele vehiculului.
Senzorii din faţă, din lateral și din partea
exterioară spate monitorizează o zonă de 1,2
metri (4 ft.) în jurul vehiculului. Senzorii
interiori din spate monitorizează o zonă de 1,8
metri (6 foot) în spatele vehiculului.
139
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Ajutoare la parcare
Dacă transmisia este în poziţia marșarier (R),
senzorii din faţă, din spate și din lateral se
activează. Senzorii sunt activi dacă viteza
vehiculului este mai mică de 16 km/h (10
mph).
Dacă ulterior transmisia este trecută în poziţia
deplasare (D), senzorii din faţă, din spate și din
lateral rămân activi până când viteza vehiculului
atinge 16 km/h (10 mph).
Dacă transmisia este trecută în poziţia (D)
direct din poziţia parcare (P), sistemele de
ajutor la parcare și control al distanţei la
parcare 360° se activează numai dacă viteza
vehiculului este mai mică de 10 km/h (6 mph).
Dacă sunt îndeplinite aceste condiţii, senzorii
faţă și senzorii laterali se activează. Senzorii
sunt activi dacă viteza vehiculului este mai
mică de 16 km/h (10 mph).
Dacă se apasă timp de 3 secunde butonul de
ajutor la parcare (1), sistemul de ajutor la
parcare se poate activa automat, dacă viteza
vehiculului scade la mai puţin de 10 km/h (6
mph) sau dacă transmisia este trecută în
marșarier (R). LED-ul butonului de ajutor la
parcare se aprinde pentru a informa șoferul că
sistemul este activ. Pentru a dezactiva ajutorul
la parcare, apăsaţi butonul.
AJUTOR LA PARCARE DEFECT
Dacă se detectează o defecţiune în sistem, se
activează un avertizor sonor lung și strident,
indicatorul butonului clipește, iar pe ecranul tactil se
afișează mesajul Parking Aid is not available.
Please consult your dealer (ajutor la parcare
indisponibil, consultaţi dealerul). Contactaţi
dealerul/ service-ul autorizat cât mai curând posibil.
CAMERĂ VIDEO SPATE
Șoferul are responsabilitatea de a
detecta obstacolele și de a estima
distanţa dintre vehicul și acestea la
deplasarea în marșarier.
Este posibil ca sistemul să nu detecteze
unele obiecte sau bariere suspendate,
care este posibil să provoace
deteriorarea vehiculului.
Dacă vehiculul este echipat cu o cameră video
spate, aceasta are prioritate faţă de afișajul
ajutorului la parcare.
Dacă se detectează obiecte, sistemul emite un
ton de avertizare a cărui frecvenţă crește pe
măsură ce vehiculul se apropie de obiect. Tonul
devine continuu dacă obiectul se află la mai
puţin de 300 mm (12 in.) de vehicul.
Notă: dacă sistemul de ajutor la parcare nu
detectează niciun obiect în apropierea
vehiculului, acesta nu afișează nicio informaţie
de identificare pe ecranul tactil.
Notă: pentru a păstra precizia și performanţele
sistemului, senzorii trebuie să fie în
permanenţă curaţi. Consultaţi 237, SENZORI
ȘI CAMERE VIDEO.
140
Camera video spate este amplasată pe hayon.
La selectarea marșarierului (R), ecranul
afișează automat o imagine color cu unghi
mărit, din spatele vehiculului. Peste imagine se
suprapun liniile de ghidare pentru marșarier și
o indicaţie a senzorilor activi.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Ajutoare la parcare
1. Linie de ghidare punctată: lăţimea sigură
de manevrare a vehiculului (inclusiv
oglinzile exterioare).
1. Atingeţi pentru a activa/dezactiva liniile
Park assist guidance (ghidare asistenţă la
parcare).
2. Linie de ghidare continuă: traiectoria
proiectată pe baza poziţiei curente a
volanului.
2. Atingeţi pentru a activa/dezactiva (PDC)
graphics (scheme PDC) pentru controlul
distanţei la parcare.
3. Scheme control distanţă la parcare (PDC):
apare o zonă colorată, care indică senzorii
din spate activaţi.
3. Atingeţi pentru a activa/dezactiva linia
Hitch guidance (ghidare către bara de
tractare). Utilizaţi această funcţie pentru a
ajuta la ghidarea vehiculului către bara de
tractare. O singură linie reprezintă ghidarea
pentru deplasarea în marșarier. Consultaţi
107, GHIDARE CĂTRE BARA DE
TRACTARE.
4. Linie de ghidare acces hayon: nu depășiţi
acest punct dacă este necesar accesul la
hayon.
Pentru a anula oricând afișajul camerei spate,
apăsaţi butonul Home menu (meniu principal)
sau atingeţi tasta funcţională înapoi.
Notă: dacă se selectează din Extra features
(funcţii suplimentare), pe ecranul opţiuni
utilizator va apărea pictograma unei camere
video. Pentru a reveni la ecranul camerei video
spate, atingeţi pictograma camerei video.
La vehiculele care dispun numai de cameră
video spate:
La vehiculele care dispun numai de sistem de
camere perimetrale:
Pentru a regla setările camerei în timpul
deplasării în marșarier (R), atingeţi orice punct
de pe ecranul tactil pentru a afișa setările sau
selectaţi Extra features (funcţii suplimentare)
din meniul principal, atingeţi Cameras (camere
video) și selectaţi Settings (setări).
Pentru a regla setările camerei video în timpul
deplasării în marșarier (R), atingeţi orice punct
de pe ecranul tactil pentru a afișa setările.
141
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Ajutoare la parcare
1. Atingeţi pentru a activa/dezactiva (PDC)
graphics (scheme PDC) pentru controlul
distanţei la parcare.
2. Atingeţi pentru a activa/dezactiva liniile
Park assist guidance (ghidare asistenţă la
parcare).
3. Atingeţi pentru a activa/dezactiva linia
Hitch guidance (ghidare către bara de
tractare). Utilizaţi această funcţie pentru a
ajuta la ghidarea vehiculului către bara de
tractare. O singură linie reprezintă ghidarea
pentru deplasarea în marșarier. Consultaţi
107, GHIDARE CĂTRE BARA DE
TRACTARE.
4. Atingeţi pentru a activa/dezactiva
Auto-towball zoom (panoramare automată
pe cârligul de tractare). Pe măsură ce
vehiculul se apropie la mai puţin de 600
mm (24 in.) de bara de tractare a remorcii,
se activează panoramarea automată.
Afișajul camerei din spate de pe ecranul tactil
se întrerupe în oricare din situaţiile următoare:
• Se selectează o treaptă de viteză pentru
mers înainte mai mult de 5 secunde.
• Se selectează marșarierul și/sau viteza
vehiculului este mai mare de 18 km/h (11
mph).
142
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Ajutoare la parcare
DETECTARE TRAFIC LA DEPLASAREA ÎN MARȘARIER
Detectarea traficului la deplasarea în
marșarier (RTD) este un element
suplimentar și nu un înlocuitor pentru
un stil de condus în siguranţă și pentru
utilizarea oglinzilor exterioare și
retrovizoare.
Notă: RTD se dezactivează automat la
conectarea unei remorci și la activarea
asistenţei la parcare.
Pe lângă funcţiile oferite de camera video
spate, sistemul RTD avertizează șoferul cu
privire la orice vehicul aflat în mișcare pe una
din părţile vehiculului și care este posibil să
prezinte un risc de accident în timpul manevrei
în marșarier.
Pentru a indica prezenţa unui vehicul care se
deplasează, va clipi o pictogramă de avertizare
portocalie (1) de pe oglinda exterioară
respectivă și se va auzi un avertizor sonor.
Ecranul camerei video spate (2) sau cel al
ajutorului la parcare (3) va afișa, de asemenea,
o avertizare pe partea respectivă a ecranului.
Pentru a comuta între ecranul camerei video
spate și cel al ajutorului la parcare, atingeţi
imaginea camerei video sau pictograma Rear
Camera (cameră spate).
Sistemul poate fi activat sau dezactivat de la
meniul din instrumentele de bord (consultaţi
46, MENIUL INSTRUMENTELOR DE BORD).
Dacă RTD este dezactivat, pe ambele oglinzi
exterioare va apărea un punct portocaliu (4).
143
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Ajutoare la parcare
SENZORI DE DETECTARE TRAFIC LA
DEPLASAREA ÎN MARȘARIER
Dacă unul dintre senzori este acoperit parţial
sau complet, sistemul RTD se dezactivează
automat. Indicatorul de avertizare portocaliu se
aprinde pe oglinzile exterioare și în centrul de
mesaje apare mesajul Reverse Traffic Sensor
Blocked (senzor de trafic marșarier blocat).
Asiguraţi-vă că nimic nu blochează bara de
protecţie spate și că aceasta nu este acoperită
cu gheaţă, chiciură, zăpadă, noroi și murdărie.
Dacă se detectează o defecţiune la unul dintre
senzorii radar, pe oglinzile exterioare apare un
punct indicator de avertizare de culoare
portocalie și în centrul de mesaje se afișează
mesajul Reverse Traffic Detection System Not
Available (sistem de detectare trafic marșarier
indisponibil).
Notă: chiar dacă defecţiunea detectată
afectează numai senzorul radar de pe o parte a
vehiculului, se dezactivează întregul sistem.
Dacă defecţiunea este temporară, sistemul va
funcţiona corect după oprirea și repornirea
motorului.
Dacă survine o defecţiune, consultaţi
dealerul/service-ul autorizat.
144
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Asisten ă la parcare
ASISTENŢĂ LA PARCARE
Asistenţă la parcare
Asistenţa la parcare reprezintă un ajutor pentru
manevrarea vehiculului în locurile de parcare și
în parcaje. Asistenţa la parcare preia controlul
asupra direcţiei vehiculului, în vederea
manevrării acestuia.
Pe durata manevrei de parcare, șoferul
trebuie să păstreze controlul deplin
asupra acceleraţiei și frânelor.
Este posibil ca senzorii de asistenţă la
parcare să nu detecteze elemente
aflate în mișcare, cum ar fi copii și
animale, decât atunci când sunt
periculos de aproape. Fiţi întotdeauna
foarte atenţi atunci când efectuaţi
manevre și utilizaţi întotdeauna
oglinzile.
Notă: o manevră de asistenţă la parcare poate
fi anulată în orice moment, prin ţinerea/rotirea
volanului sau prin apăsarea butonului de
asistenţă la parcare.
Asistenţa la parcare este numai un
ajutor pentru condus. Șoferul este
responsabil să manevreze cu grijă și
atenţie sporită vehiculul la parcare.
Asistenţa la parcare dispune de 3 funcţii:
Este posibil ca senzorii de asistenţă la
parcare să nu detecteze anumite
obstacole, de ex., stâlpi înguști,
obiectele mici aflate aproape de sol,
garduri din sârmă și, în anumite situaţii,
biciclete sau motociclete parcate lângă
bordură.
1. Parcare laterală: pentru deplasarea în
marșarier într-un loc de parcare paralel cu
vehiculul.
2. Parcare perpendiculară: pentru
deplasarea în marșarier într-un loc de
parcare în unghi de 90° faţă de vehicul.
3. Ieșire din parcare: pentru a ieși dintr-un
loc de parcare laterală.
Toate instrucţiunile de asistenţă la parcare sunt
afișate în centrul de mesaje.
Toţi senzorii trebuie păstraţi curaţi și
fără resturi sau obstrucţii, de exemplu,
frunze, noroi, zăpadă, gheaţă, chiciură
sau insecte. Dacă nu păstraţi senzorii
curaţi, este posibil să survină erori de
calcul sau indicaţii false.
145
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Asisten ă la parcare
Asistenţa la parcare nu trebuie utilizată
în următoarele situaţii:
• Se utilizează o roată de rezervă
temporară.
• Un senzor este defect sau bara de protecţie
este suficient de deteriorată pentru a afecta
un punct de montare a senzorului.
• Un senzor este obstrucţionat de
elemente atașate la vehicul, de ex.,
măști pentru bara de protecţie, un
suport pentru biciclete, o remorcă sau
autocolante etc.
• Vehiculul este utilizat pentru a
transporta obiecte mai mari decât acesta.
Notă: la utilizarea asistenţei la parcare, toate
ușile și hayonul trebuie să fie bine închise.
Notă: în timpul oricărei manevre de asistenţă la
parcare, sistemul de ajutor la parcare rămâne
activ și avertizează sonor dacă detectează
obiecte în apropierea vehiculului.
SELECTARE ASISTENŢĂ LA PARCARE
•
•
•
La a doua apăsare a butonului, se
selectează parcarea perpendiculară.
La a treia apăsare a butonului, se
selectează Parking exit (ieșirea din
parcare).
La a patra apăsare a butonului, sistemul se
dezactivează și LED-ul se stinge.
Denumirea funcţie selectate este afișată în
centrul de mesaje al instrumentelor de bord.
Urmaţi instrucţiunile și alertele din centrul de
mesaje, pentru a efectua manevra respectivă.
UTILIZARE ASISTENŢĂ LA PARCARE
Dacă se selectează parcarea laterală sau
parcarea perpendiculară, se evaluează
mărimea locurilor de parcare potenţiale în timp
ce vehiculul se deplasează înainte.
Notă: pentru ca asistenţa la parcare să caute
eficient, menţineţi o distanţă cuprinsă între 0,5
și 1,5 metri (între 1,6 și 4,9 ft.) între vehicul și
rândul de vehicule parcate/obstacolele unde
doriţi să parcaţi.
Notă: la prima activare, asistenţa la parcare
caută un loc pe partea pasagerului a
vehiculului. Pentru a căuta loc pe partea
șoferului, semnalizaţi un viraj în direcţia
respectivă.
Notă: funcţia de căutare automată a asistenţei la
parcare se activează dacă viteza vehiculului este
mai mică de 30 km/h (18 mph). La activarea
asistenţei la parcare este posibil să fi fost localizat
deja un loc de parcare. Pentru a localiza un loc de
parcare anterior de pe partea cealaltă, semnalizaţi
un viraj în direcţia respectivă.
O apăsare scurtă a butonului de asistenţă la
parcare permite activarea sistemului. Dacă
asistenţa la parcare este activată, LED-ul
butonului se aprinde.
Butonul de asistenţă la parcare poate fi utilizat
pentru a defila prin cele 3 funcţii ale asistenţei
la parcare:
• La prima apăsare a butonului, sistemul se
activează și selectează parcarea laterală.
146
Dacă se identifică un loc potrivit, se emite un
ton scurt de confirmare și se afișează un mesaj
în centrul de mesaje.
Notă: dacă asistenţa la parcare detectează că
alte vehicule sunt prea aproape pentru a
efectua o manevră de parcare, locul va fi
respins, chiar dacă este suficient de mare.
Șoferul are opţiunea de a dezactiva asistenţa la
parcare și de a încerca manevra manual.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Asisten ă la parcare
Dacă se selectează Parking exit (ieșirea din
parcare), se evaluează spaţiul din jurul
vehiculului. Dacă manevra de ieșire este
posibilă, în centrul de mesaje se afișează
instrucţiuni.
Nu efectuaţi o manevră de ieșire din
parcare dacă în centrul de mesaje nu se
afișează mesajul Drive forward with
care (conduceţi înainte cu atenţie).
Notă: funcţia de ieșire din parcare poate fi
utilizată numai în cazul parcării laterale. Ieșirea
din parcare nu permite manevrarea vehiculului
într-un loc de parcare perpendicular.
Notă: pentru ca ieșirea din parcare să
funcţioneze corespunzător, vehiculul trebuie să
fie parcat într-un loc în care celelalte vehicule
sau obiecte să fie:
• Parcate în faţa vehiculului.
• Parcate în faţa și în spatele vehiculului.
Pentru toate cele 3 funcţii de asistenţă la
parcare, urmaţi instrucţiunile din centrul de
mesaje, până când manevra de parcare sau de
ieșire din parcare se finalizează.
Notă: dacă viteza vehiculului este mai mare de
5 km/h (3 mph) în timpul manevrei de asistenţă
parcare, în centrul de mesaje se afișează un
mesaj de avertizare privind viteza, până când
viteza vehiculului se reduce la mai puţin de 5
km/h (3 mph). Dacă viteza vehiculului este mai
mare de 7 km/h (4 mph), asistenţa la parcare
se dezactivează.
Dacă se detectează o defecţiune în sistem, se
aude un ton continuu și apare un mesaj în
centrul de mesaje. Consultaţi un dealer/service
autorizat.
LIMITĂRI ASISTENŢĂ LA PARCARE
Asistenţa la parcare este un element
suplimentar și nu un înlocuitor pentru
o observare atentă și un stil de condus
în siguranţă. Șoferului îi revine
întotdeauna responsabilitatea să se
asigure că manevrele în marșarier
sunt efectuate în siguranţă.
Asistenţa la parcare poate da rezultate
necorespunzătoare dacă:
• Mărimea sau forma locurilor se modifică
după măsurare.
• Există o bordură neuniformă de-a lungul
locului de parcare sau bordura este
acoperită de frunze, zăpadă etc.
• Vehiculul este utilizat pentru a transporta
obiecte mai mari decât acesta.
• Vehiculul a suferit o reparaţie sau o
modificare ce nu a fost aprobată de un
dealer/service autorizat Land Rover.
• Vehiculul a fost echipat cu jante sau
anvelope neaprobate sau anvelopele sunt
uzate excesiv.
• Unul dintre vehiculele parcate are un
atașament la o înălţime mare, cum ar fi o
platformă, un plug de zăpadă sau o nacelă.
• Locul de parcare este situat pe un colţ sau
într-o curbă.
• Senzorii sunt murdari sau acoperiţi de
noroi, gheaţă sau zăpadă.
• Afară este ceaţă, plouă sau ninge.
• Suprafaţa carosabilului este denivelată, de
ex., pietriș.
• Este montată o bară de tractare sau o
remorcă.
• Este conectată o remorcă.
Notă: dacă este conectată o remorcă la o
priză aprobată Land Rover, asistenţa la
parcare se va dezactiva.
147
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Asisten ă la parcare
•
•
•
Se întâlnește un obstacol subţire sau sub
formă de pană.
Se întâlnește un obstacol ridicat și/sau în
relief, cum ar rampe de încărcare sau
crengile copacilor.
Se întâlnește un obstacol cu colţuri și
margini ascuţite.
DEPANARE ASISTENŢĂ LA PARCARE
Asistenţa la parcare nu caută un loc de
parcare:
• Este posibil ca sistemul să nu fie activat.
• Este posibil ca vehiculul să se deplaseze cu
o viteză mai mare de 30 km/h (18 mph).
• Este posibil ca senzorii să fie acoperiţi
parţial sau total cu murdărie, noroi, gheaţă
sau zăpadă.
Asistenţa la parcare nu oferă un anumit loc
de parcare:
• Este posibil ca senzorii să fie acoperiţi
parţial sau total cu murdărie, noroi, gheaţă
sau zăpadă.
• Este posibil ca locul să nu fie suficient de
mare sau să nu existe spaţiu suficient pe
partea opusă a vehiculului, pentru ca faţa
să poată ieși în timpul manevrei.
• Este posibil ca vehiculul să fie prea
îndepărtat (mai mult de 1,5 metri [5 ft.]) de
rândul de vehicule parcate.
• Este posibil ca vehiculul să fie prea
apropiat (mai puţin de 41 cm [16 in.]) de
rândul de vehicule parcate.
• Este posibil ca vehiculul să se fi deplasat în
marșarier. Asistenţa la parcare va căuta un
loc de parcare numai dacă transmisia este
în poziţia deplasare (D).
• Este posibil ca unghiul de apropiere să nu
fie adecvat.
148
Asistenţa la parcare nu a poziţionat
corespunzător vehiculul în locul de parcare:
• Este posibil să fi survenit una sau mai
multe dintre limitările sistemului.
Consultaţi 147, LIMITĂRI ASISTENŢĂ LA
PARCARE.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Camere video
SISTEM DE CAMERE VIDEO PERIMETRALE
Camere video
Șoferul are responsabilitatea de a
detecta obstacolele și de a estima
distanţa dintre vehicul și acestea la
manevrarea vehiculului.
Pagina principală a camerelor video se
accesează din Home menu (meniul principal)
al ecranului tactil. Selectaţi Extra features
(funcţii suplimentare), apoi selectaţi Cameras
(camere video) și selectaţi pictograma camerei.
sau înapoi, se afișează imaginea din faţă
sau din spate. Dacă viteza vehiculului
depășește 18 km/h (11 mph) sau dacă se
apasă pictograma de revenire, ecranul
camerei video dispare.
Pentru a regla setările camerei, selectaţi
Settings (setări). Consultaţi 140, CAMERĂ
VIDEO SPATE.
Notă: vizualizarea proximităţii poate fi
accesată oricând, dacă atingeţi Proximity
View (vizualizare proximitate) sau pagina
principală a camerei video.
1. Enlarge (mărire): pentru a mări o imagine,
atingeţi-o și apoi atingeţi pictograma
Enlarge (mărire). Se pot selecta și se pot
mări oricare 2 imagini, pentru vizualizare
paralelă pe ecran.
La vizualizarea a 2 imagini, una dintre
acestea poate fi selectată pentru a fi
vizualizată ca imagine pe tot ecranul.
Aceasta poate fi apoi mărită și panoramată
utilizând lupa și pictogramele săgeată.
2. Proximity View (imagine proximitate):
atingeţi pentru a selecta o combinaţie de 3
imagini furnizate de camerele din faţă și de
pe partea pasagerului.
Automatic Proximity View (imagine
automată proximitate): dacă se selectează
o treaptă de viteză pentru deplasare înainte
3. Special Views (imagini speciale): atingeţi
pentru a afișa o selecţie a imaginilor
presetate. Acestea sunt furnizate pentru a
oferi asistenţă la manevrele dificile și
prezintă:
• Kerb view (imagine bordură): prezintă
imagini de la cele 2 camere laterale.
• Junction view (imagine intersecţie):
prezintă imagini de la cele 2 camere
faţă.
4. Tow Assist (asistenţă tractare): atingeţi
pentru a afișa ecranul de configurare a
asistenţei la tractare. Consultaţi 108,
ASISTENŢĂ LA TRACTARE.
149
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Camere video
Notă: calitatea imaginilor oferite de camerele
video poate varia în funcţie de condiţiile de
iluminare.
Notă: pentru păstrarea unor performanţe
optime, camerele trebuie să nu fie acoperite cu
gheaţă, chiciură și murdărie. Consultaţi 237,
SENZORI ȘI CAMERE VIDEO.
150
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Limitator de viteză automat (ASL)
COMENZI ASL
Limitator de viteză automat (ASL)
ASL permite setarea unei limite de viteză pe
care șoferul nu dorește să o depășească.
În anumite condiţii, cum ar fi pe
pantele abrupte, este posibil ca viteza
vehiculului să depășească limita de
viteză setată. Acest lucru survine
deoarece frâna de motor nu este
suficientă pentru a menţine sau
reduce viteza vehiculului.
1. Activare/dezactivare ASL: butonul ASL
comută între control viteză de croazieră și
ASL. Sistemele nu pot fi utilizate simultan.
Indicatorul ASL se aprinde dacă ASL este
activ. Consultaţi 52, LIMITATOR DE
VITEZĂ AUTOMAT (PORTOCALIU).
La cuplarea contactului, sistemul
activat anterior, controlul vitezei de
croazieră sau ASL, se reactivează
automat. Viteza setată nu se reia.
Notă: ASL funcţionează la orice viteză a
vehiculului. Viteza vehiculului poate fi
setată începând de la 32 km/h (20 mph) în
sus.
2. Setare/creștere limită de viteză: limita de
viteză setată este afișată în centrul de
mesaje.
Dacă se setează o viteză, motorul
răspunde normal până la viteza setată.
Dacă se apasă în continuare pedala de
acceleraţie, viteza nu va crește peste limita
setată dacă aceasta nu este apăsată la
maxim. Dacă se apasă la maxim pedala de
acceleraţie, ASL se suspendă. ASL se
reactivează dacă viteza vehiculului scade
sub viteza setată.
3. Reducere limita de viteză: limita de viteză
setată este afișată în centrul de mesaje.
4. Suspendare asistenţă ASL: ASL se poate
suspenda și prin accelerare la maxim.
151
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Limitator de viteză automat (ASL)
5. Reluare asistenţă ASL: ASL se reactivează
numai dacă viteza vehiculului este mai
mică decât viteza setată și mai mare de 32
km/h (20 mph). Dacă nu sunt îndeplinite
aceste criterii, în centrul de mesaje se va
afișa un mesaj.
152
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Control viteză de croazieră
UTILIZARE CONTROL VITEZĂ DE
CROAZIERĂ
Control viteză de croazieră
În anumite condiţii, cum ar fi pe
pantele abrupte, este posibil ca viteza
vehiculului să depășească viteza
setată. Acest lucru survine deoarece
frâna de motor nu este suficientă
pentru a menţine sau reduce viteza
vehiculului. Este posibil să fie
necesară intervenţia șoferului.
Notă: controlul vitezei de croazieră nu este
disponibil dacă se utilizează controlul la
coborârea pantelor (HDC) sau dacă s-a selectat
programul Nisip, Noroi sau Bolovani al
sistemului Terrain response.
Notă: nu utilizaţi controlul vitezei de croazieră
la deplasarea în teren accidentat.
2. RES: apăsaţi pentru a reveni la viteza
setată.
RES trebuie utilizat numai dacă
șoferul cunoaște viteza setată și
intenţionează să revină la aceasta.
3. Apăsaţi pentru a reduce viteza setată.
4. CANCEL: apăsaţi pentru dezactivare fără
ștergerea vitezei setate în memorie.
Controlul vitezei de croazieră se
dezactivează și dacă:
• Se apasă pedala de frână.
• Selectorul de viteze este trecut în
punctul neutru (N) sau în poziţia
marșarier (R).
• Se activează HDC sau modul dinamic.
• Se activează frâna de parcare electrică
(EPB).
Sistemul este acţionat prin intermediul
comenzilor montate pe volan. De asemenea,
șoferul poate interveni în orice moment, prin
apăsarea pedalei de frână sau de acceleraţie.
Notă: dacă se apasă pedala de acceleraţie
pentru a anula controlul vitezei de croazieră
mai mult de 5 minute, sistemul se va dezactiva.
1. SET+: apăsaţi pentru a seta viteza sau
pentru a crește viteza setată. Indicatorul
control viteză de croazieră se aprinde
pentru a confirma activarea sistemului
(consultaţi 54, CONTROL VITEZĂ DE
CROAZIERĂ (VERDE)).
Viteza de croazieră poate fi crescută și prin
apăsarea pedalei de acceleraţie. După
atingerea vitezei dorite, apăsaţi butonul
pentru a seta și a menţine noua viteză.
Notă: controlul vitezei de croazieră poate fi
activat numai dacă viteza este mai mare de
32 km/h (20 mph).
153
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Control adaptiv viteză de croazieră
PREZENTARE CONTROL ADAPTIV
VITEZĂ DE CROAZIERĂ
obiecte metalice, inclusiv măștile faţă ale
vehiculului, deoarece acest lucru poate
preveni funcţionarea senzorului radar.
Control adaptiv viteză de croazieră
Controlul adaptiv al vitezei de croazieră (ACC)
este conceput pentru a menţine o distanţă faţă
de vehiculul din faţă sau o viteză setată, dacă în
faţă nu există un vehicul mai lent. Viteza poate
fi setată între 32 km/h (20 mph) și 200 km/h
(124 mph).
Sistemul acţionează prin modificarea vitezei
vehiculului, controlând motorul și frânele.
•
•
•
ACC nu este un sistem de avertizare
sau de evitare a accidentelor. În plus,
ACC nu va reacţiona la:
Vehiculele staţionate sau care circulă cu
o viteză mai mică de 10 km/h (6 mph).
Pietoni sau obiecte de pe carosabil.
Vehicule care vin din faţă pe aceeași
bandă.
UTILIZARE ACC
Sistemul este acţionat prin intermediul
comenzilor montate pe volan. De asemenea,
șoferul poate interveni în orice moment, prin
apăsarea pedalei de frână sau de acceleraţie.
Setarea vitezei vehiculului, precum și activarea
și dezactivarea ACC se realizează la fel ca în
cazul utilizării controlului vitezei de croazieră.
Consultaţi 153, UTILIZARE CONTROL VITEZĂ
DE CROAZIERĂ.
Sistemul ACC utilizează un senzor radar, care
proiectează un fascicul în faţa vehiculului
pentru a detecta obiectele din faţă.
Senzorul radar este montat în partea din faţă a
vehiculului, în spatele fantei de răcire
inferioare, în vederea asigurării unui câmp
vizual neobstrucţionat pentru fasciculul radar.
• Utilizaţi ACC numai atunci când condiţiile
sunt favorabile, adică drumuri principale,
cu trafic fluent.
• Nu utilizaţi în timpul virajelor strânse sau
bruște, de ex., refugii pietonale, intersecţii,
zone cu multe vehicule parcate sau zone în
care este permisă și circulaţia pietonilor.
• Nu utilizaţi dacă vizibilitatea este redusă, în
special pe ceaţă, ploaie torenţială, stropire
sau zăpadă.
• Nu utilizaţi pe drumuri acoperite de gheaţă
sau alunecoase.
• Șoferul trebuie să fie atent, să conducă în
siguranţă și să păstreze în permanenţă
controlul asupra vehiculului.
• Nu permiteţi acoperirea părţii din faţă a
vehiculului cu murdărie, embleme sau
154
1. SET+: apăsaţi pentru a crește sau seta viteza.
2.
RES: apăsaţi pentru a reveni la viteza setată.
3. Apăsaţi pentru a reduce viteza setată.
4. CANCEL: apăsaţi pentru dezactivare fără
ștergerea vitezei setate în memorie.
5. Apăsaţi pentru a reduce distanţa în modul
urmărire.
6. Apăsaţi pentru a crește distanţa în modul
urmărire.
Consultaţi 154, ACCESARE MOD URMĂRIRE.
ACCESARE MOD URMĂRIRE
În modul urmărire, este posibil ca
vehiculul să nu decelereze automat
până la oprire sau să nu decelereze
întotdeauna suficient de rapid pentru
a evita un accident.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Control adaptiv viteză de croazieră
Notă: modul urmărire este o funcţie integrată a
controlului adaptiv al vitezei de croazieră
(ACC). Nu puteţi dezactiva modul urmărire și
utiliza în continuare controlul vitezei de
croazieră pentru a menţine viteza.
După selectarea unei viteze setate, șoferul
poate elibera pedala de acceleraţie, iar viteza
setată se menţine.
Dacă un vehicul din faţă intră pe aceeași bandă
sau un vehicul mai lent se află în faţă, pe aceeași
bandă, viteza vehiculului se reglează automat
până când distanţa faţă de vehiculul din faţă
corespunde setării de distanţă selectate.
Vehiculul este acum în modul urmărire.
Consultaţi 52, MOD URMĂRIRE
(PORTOCALIU).
Centrul de mesaje va afișa distanţa setată, sub
forma unui vehicul și a unui număr variabil de
bare în faţa acestuia.
Vehiculul va menţine apoi distanţa în timp
constantă faţă de vehiculul din faţă, până când:
• Vehiculul din faţă accelerează până la o
viteză mai mare decât viteza setată.
• Vehiculul din faţă părăsește banda sau iese
din raza vizuală.
• Se setează o distanţă nouă.
Dacă este cazul, frânele vehiculului vor fi acţionate
automat pentru a încetini vehiculul, în vederea
menţinerii distanţei faţă de vehiculul din faţă.
Forţa de frânare maximă aplicată de sistemul
ACC este limitată și poate fi anulată de către
șofer prin acţionarea frânelor, dacă este cazul.
Notă: acţionarea frânelor de către șofer va
anula ACC.
Dacă ACC anticipează că forţa de frânare
maximă pe care o poate aplica nu este
suficientă, se declanșează un avertizor sonor în
timp ce ACC continuă să frâneze. În centrul de
mesaje se afișează DRIVER INTERVENE
(intervenţie șofer). Luaţi imediat măsuri.
În modul urmărire, vehiculul revine automat la
viteza setată dacă drumul este liber în faţă, de
exemplu, dacă:
• Vehiculul din faţă accelerează la o viteză
mai mare decât viteza setată sau schimbă
banda de rulare.
• Șoferul schimbă banda de rulare sau
pătrunde pe o bretea de ieșire.
Șoferul trebuie să intervină, dacă este cazul.
Dacă se acţionează semnalizarea, ACC reduce
distanţa faţă de vehiculul din faţă, astfel încât să
răspundă mai rapid la manevra anticipată. Dacă
nu se efectuează manevra, se revine la distanţa
anterioară după câteva secunde. Sensibilitatea de
răspuns sporită poate să nu apară dacă ACC
detectează că aceasta nu este necesară, adică
sunteţi deja prea aproape de vehiculul din faţă sau
sunteţi deja pe altă bandă de rulare.
MODIFICARE DISTANŢĂ SETATĂ ÎN
MODUL URMĂRIRE
Șoferul are responsabilitatea de a
selecta o distanţă corespunzătoare
condiţiilor de deplasare.
Sunt disponibile 4 setări pentru distanţă.
Setarea de distanţă selectată este afișată în
centrul de mesaje dacă sunt acţionate
butoanele de reglare a distanţei.
Fiecare distanţă este indicată de un semn
suplimentar în formă de bară, situat în faţa
pictogramei vehiculului din centrul de mesaje.
După cuplarea contactului, se selectează automat
distanţa implicită (3) utilizată pentru funcţionarea
controlului adaptiv al vitezei de croazieră (ACC).
Dacă se selectează modul Terrain response
Iarbă-Pietriș-Zăpadă, se selectează automat
cea mai mare distanţă (4).
ANULARE VITEZĂ ȘI MOD URMĂRIRE
Dacă șoferul anulează controlul
adaptiv al vitezei de croazieră (ACC)
prin apăsarea pedalei de acceleraţie,
sistemul nu va acţiona automat
frânele pentru a menţine distanţa faţă
de vehiculul din faţă.
155
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Control adaptiv viteză de croazieră
Viteza și distanţa setate pot fi anulate prin
apăsarea pedalei de acceleraţie, atunci când
vehiculul se deplasează cu viteză constantă sau
în modul urmărire. Dacă vehiculul este în
modul urmărire și se anulează ACC, lampa de
avertizare mod urmărire se stinge, iar în centrul
de mesaje se afișează mesajul CRUISE
OVERRIDE (anulare control viteză de
croazieră). La eliberarea pedalei de acceleraţie,
funcţia ACC se va reactiva, iar viteza vehiculului
se va reduce până la viteza setată sau la o viteză
mai mică, dacă este activ modul urmărire.
ASISTENŢĂ LA DEPLASAREA ÎN
COLOANĂ
Asistenţa la deplasarea în coloană este o
funcţie a controlului adaptiv al vitezei de
croazieră (ACC), iar atunci când este activă,
urmărește vehiculul din faţă până la oprire. Este
destinat utilizării în trafic pe drumuri principale,
atunci când este necesară o intervenţie minimă
asupra direcţiei.
Dacă vehiculul din faţă se oprește, asistenţa la
deplasarea în coloană oprește vehiculul și îl
menţine staţionar.
În timp ce vehiculul staţionează, asistenţa la
deplasarea în coloană va solicita activarea
frânei de parcare electrice (EPB) dacă:
• Șoferul dezactivează asistenţa la
deplasarea în coloană.
• Vehiculul se oprește mai mult de 2 minute.
• Se detectează intenţia șoferului de a părăsi
vehiculul.
• Se detectează o defecţiune.
Dacă vehiculul din faţă pornește de pe loc, ACC
se reactivează la o apăsare scurtă a pedalei de
acceleraţie.
La viteze foarte mici, este posibil ca asistenţa la
deplasarea în coloană să oprească vehiculul la
detectarea obiectelor staţionare, de ex., dacă
vehiculul din faţă schimbă banda și dezvăluie
un obiect staţionar. Senzorul radar al
vehiculului nu poate distinge între un vehicul
156
staţionar și un obiect fix, cum ar fi un indicator
rutier sau o barieră temporară. Acest lucru
poate provoca frânarea neașteptată, iar șoferul
trebuie să intervină, dacă este cazul.
DEZACTIVARE AUTOMATĂ ACC
ACC se dezactivează, însă memoria nu se
șterge dacă:
• Se apasă butonul CANCEL (anulare).
• Se apasă pedala de frână.
• Se selectează punctul neutru (N).
• Se activează controlul dinamic al stabilităţii
(DSC).
• Se activează controlul electronic al
tracţiunii (ETC).
• Se selectează controlul la coborârea
pantelor (HDC).
ACC se dezactivează și memoria se șterge
dacă:
• Se decuplează contactul.
• Se atinge viteza maximă a vehiculului.
• Sistemul ACC se defectează.
RELUARE VITEZĂ ȘI MOD URMĂRIRE
Butonul RES trebuie utilizat numai dacă
șoferul cunoaște viteza setată și
intenţionează să revină la aceasta.
La apăsarea butonului RES după anularea
controlului adaptiv al vitezei de croazieră (ACC)
(de exemplu, după frânare), ACC se va reactiva
dacă memoria vitezei setate nu a fost ștearsă.
Se revine la viteza iniţială setată (dacă vehiculul
din faţă nu provoacă activarea modului
urmărire), iar aceasta este afișată în centrul de
mesaje. Asistenţa la deplasarea în coloană se
reia dacă viteza este mai mare de 10 km/h (6
mph).
Notă: dacă se revine la viteza setată, rata
acceleraţiei este influenţată de distanţa setată
anterior în modul urmărire. Dacă distanţa
setată este mai mică, rata acceleraţiei crește.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Control adaptiv viteză de croazieră
Notă: în momentul revenirii la viteza setată în
timpul abordării unui viraj, acceleraţia se
reduce. O curbă mai periculoasă atrage o
reducere și mai mare a acceleraţiei. Reţineţi că
ACC și asistenţa la deplasarea în coloană sunt
utilizate mai ales atunci când este necesară o
intervenţie minimă asupra direcţiei.
PROBLEME FASCICUL DE DETECŢIE
SFATURI PRIVIND UTILIZAREA
SISTEMULUI ACC
În unele situaţii, controlul adaptiv al vitezei de
croazieră (ACC) poate oferi șoferului o indicaţie
privind necesitatea unei intervenţii.
Se aude o alarmă sonoră, iar în centrul de
mesaje apare mesajul DRIVER INTERVENE
(intervenţie șofer), dacă ACC detectează:
• Defectarea sistemului în timp ce sistemul
este activ.
• Că utilizarea forţei maxime de frânare a
sistemului ACC nu este suficientă.
Notă: ACC funcţionează numai dacă selectorul
de viteze este în poziţia deplasare (D).
Notă: dacă este activat, pedala de acceleraţie
stă în poziţie ridicată. Eliberaţi complet pedala,
pentru a permite funcţionarea normală a ACC.
Notă: atunci când ACC acţionează frânele, se
aprind stopurile pe frână ale vehiculului.
Notă: dacă vehiculul este echipat cu pornire/
oprire inteligentă, este posibil ca aceasta să se
activeze în cazul opririi comandate de asistenţa
la deplasarea în coloană. Pentru a reporni
motorul și a relua deplasarea, apăsaţi pedala de
acceleraţie mai mult decât de obicei.
Problemele de detecţie pot să apară:
1. La deplasarea pe o traiectorie diferită de
cea a vehiculului din faţă.
2. Dacă un alt vehicul vă taie calea. Vehiculul
este detectat numai după ce pătrunde
complet pe banda de rulare pe care vă
deplasaţi.
157
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Control adaptiv viteză de croazieră
3. Pot apărea probleme legate de detectarea
vehiculelor din faţă, atunci când intraţi și
ieșiţi dintr-o curbă.
obiecte pe care radarul le poate detecta.
4. La deplasarea în jurul unui vehicul
staţionar. Este posibil ca acest lucru să
provoace incertitudine cu privire la
vehiculul care trebuie urmărit.
Îndepărtarea blocajelor permite sistemului să
funcţioneze din nou normal. Dacă blocajul este
prezent atunci când ACC este inactiv (de ex., la
pornirea iniţială sau cu ACC dezactivat), se
afișează mesajul RADAR SENSOR BLOCKED
(senzor radar blocat).
5. Dacă vehiculul din faţă schimbă banda de
rulare. Este posibil ca acest lucru să
provoace incertitudine cu privire la
vehiculul care trebuie urmărit.
Anvelopele diferite de cele recomandate pentru
vehiculul dvs. pot avea circumferinţe diferite.
Acest lucru poate afecta funcţionarea
corespunzătoare a ACC.
În aceste situaţii, controlul adaptiv al vitezei de
croazieră (ACC) este posibil să funcţioneze
neașteptat. Șoferul trebuie să fie atent și să
intervină, dacă este cazul.
FUNCŢIE DE AVERTIZARE LA
ÎNAINTARE
ACC DEFECT
Dacă survine o defecţiune în timpul utilizării
controlului adaptiv al vitezei de croazieră (ACC)
sau modului urmărire, ACC se dezactivează și
nu mai poate fi utilizat până când defecţiunea
nu este remediată. În centrul de mesaje apare
scurt mesajul DRIVER INTERVENE (intervenţie
șofer), apoi este înlocuit de mesajul CRUISE
NOT AVAILABLE (control viteză de croazieră
indisponibil).
Dacă defecţiunea sistemului ACC sau a oricărui
sistem asociat apare în alt moment, se afișează
mesajul CRUISE NOT AVAILABLE (control
viteză de croazieră indisponibil). ACC nu se va
putea activa în niciun mod.
Este posibil ca sistemul să nu
reacţioneze la vehicule care se
deplasează încet.
Avertizarea la înaintare utilizează
același senzor radar ca și controlul
adaptiv al vitezei de croazieră (ACC).
Sunt valabile aceleași limitări privind
performanţele; consultaţi 154,
PREZENTARE CONTROL ADAPTIV
VITEZĂ DE CROAZIERĂ.
Funcţia de avertizare la înaintare poate fi
activată sau dezactivată din centrul de
informaţii pentru șofer. Consultaţi 46, MENIUL
INSTRUMENTELOR DE BORD.
Dacă acest lucru survine în modul ACC/urmărire,
se declanșează alarma sonoră și apare scurt
mesajul DRIVER INTERVENE (intervenţie șofer).
Apoi se afișează mesajul RADAR SENSOR
BLOCKED (senzor radar blocat).
Avertizarea la înaintare asigură detectare și
avertizare limitate privind obiectele aflate în
faţă, în timp ce vehiculul se deplasează înainte.
Consultaţi 54, AVERTIZARE LA ÎNAINTARE
(VERDE). Dacă se detectează un vehicul sau un
obiect în zona de sensibilitate definită de
utilizator, se aude un ton de avertizare, iar în
centrul de mesaje se afișează mesajul
FORWARD ALERT (avertizare la înaintare). Se
va activa sistemul avansat de asistenţă la
frânarea de urgenţă (EBA). Consultaţi 159,
ASISTENŢĂ AVANSATĂ LA FRÂNAREA DE
URGENŢĂ.
Notă: aceleași mesaje pot fi afișate în timpul
deplasării, dacă nu există trafic și sunt puţine
Șoferul trebuie să ia imediat măsuri
corespunzătoare.
Acumulările de murdărie, zăpadă sau gheaţă de
pe senzorul radar sau de pe capac pot inhiba
funcţionarea ACC. Montarea unei măști faţă
sau a emblemelor metalizate poate afecta, de
asemenea, funcţionarea ACC.
158
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Control adaptiv viteză de croazieră
Sensibilitatea funcţiei poate fi reglată numai
dacă ACC este dezactivat. Reglaţi după cum
urmează:
• Utilizând butoanele ACC montate pe volan,
apăsaţi butonul de reducere a distanţei
pentru a afișa setarea curentă în centrul de
mesaje, apoi apăsaţi din nou, pentru a
reduce sensibilitatea avertizării.
• Apăsaţi butonul de mărire a distanţei,
pentru a afișa setarea curentă în centrul de
mesaje, apoi apăsaţi din nou pentru a
crește sensibilitatea avertizării.
În centrul de mesaje se afișează FWD ALERT
<----> (avertizare la înaintare).
Notă: distanţa setată pentru avertizarea la
înaintare rămâne în memorie la decuplarea
contactului.
ASISTENŢĂ AVANSATĂ LA
FRÂNAREA DE URGENŢĂ
Este posibil ca sistemul să nu
reacţioneze la vehicule lente și nu va
reacţiona la vehiculele staţionate sau la
cele care se deplasează în direcţie
opusă.
Este posibil ca avertizările să nu apară
dacă distanţa faţă de vehiculul din faţă
este foarte mică sau dacă mișcările
volanului sau pedalelor sunt ample (de
ex., pentru a evita un accident).
Sistemul utilizează același senzor radar
ca și controlul adaptiv al vitezei de
croazieră (ACC) și avertizarea la
înaintare - sunt valabile aceleași limitări
privind performanţele.
Dacă vehiculul este echipat cu ACC, asistenţa
avansată la frânarea de urgenţă (EBA) este
disponibilă la viteze mai mari de aproximativ 7
km/h (5 mph) și funcţionează chiar dacă
avertizarea la înaintare și ACC sunt dezactivate.
Sistemul îmbunătăţește reacţia la frânare în
timpul frânării de urgenţă, dacă se detectează
un vehicul în mișcare la o distanţă mică în faţă.
Dacă riscul de accident crește după afișarea
avertizării FORWARD ALERT (avertizare la
înaintare), se activează EBA avansată. Frânele
sunt acţionate ușor, automat, pentru a pregăti
frânarea rapidă (acest lucru se poate observa).
Dacă pedala de frână este apăsată apoi rapid,
se frânează brusc chiar dacă pedala nu este
apăsată complet. Consultaţi 134, ASISTENŢĂ
LA FRÂNARE DE URGENŢĂ (EBA).
Notă: eficienţa frânării se va îmbunătăţi numai
dacă șoferul acţionează frânele.
Dacă sistemul este defect, în centrul de mesaje
se afișează FORWARD ALERT UNAVAILABLE
(avertizare la înaintare indisponibilă). Vehiculul
poate fi condus, iar sistemul de frânare va
funcţiona în continuare, însă fără EBA
avansată. Consultaţi un dealer/service
autorizat, în vederea remedierii defecţiunii.
FRÂNARE DE URGENŢĂ
INTELIGENTĂ
Este posibil ca sistemul să nu
reacţioneze la vehicule care se
deplasează încet.
Sistemul nu reacţionează la vehicule
staţionate sau la vehicule care nu se
deplasează în aceeași direcţie cu
vehiculul dvs.
Este posibil ca avertismentele și
frânarea automată să nu apară, dacă
distanţa faţă de vehiculul din faţă este
foarte mică sau dacă mișcările
volanului sau pedalelor sunt ample
(de ex., pentru a evita un accident).
Frânarea de urgenţă inteligentă (IEB)
utilizează același senzor radar ca și
controlul adaptiv al vitezei de
croazieră (ACC) și avertizarea la
înaintare. Sunt valabile aceleași
159
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Control adaptiv viteză de croazieră
limitări privind performanţele.
Consultaţi 154, PREZENTARE
CONTROL ADAPTIV VITEZĂ DE
CROAZIERĂ.
Dacă vehiculul este echipat cu ACC, IEB este
disponibilă la toate vitezele și funcţionează
chiar dacă ACC și avertizarea la înaintare sunt
dezactivate. Rolul IEB este să reducă viteza de
impact cu un vehicul mai lent din faţă, dacă
accidentul nu mai poate fi evitat.
În cazul unui risc iminent de accident, se aude
o avertizare sonoră. Dacă accidentul nu poate fi
evitat, IEB acţionează la maximum frânele.
După activarea IEB, în centrul de mesaje apare
IEB System Was Activated (s-a activat IEB), iar
sistemul nu se va mai activa dacă nu este
resetat de un dealer/service autorizat.
Dacă senzorul radar este blocat, de exemplu de
zăpadă sau de ploaie torenţială sau dacă
sistemul este defect, în centrul de mesaje se
afișează IEB Not Available (IEB indisponibil).
Vehiculul poate fi condus, iar sistemul de
frânare va funcţiona în continuare, însă fără
IEB. Dacă se constată că senzorul radar nu este
blocat, consultaţi un dealer/service autorizat.
160
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Terrain response
UTILIZARE TERRAIN RESPONSE
Terrain response
această categorie includem bolovănișul uscat,
asfaltul, platformele din lemn uscate etc.
Acest program trebuie selectat dacă nu mai este
necesar un program special. După deselectarea
programului special, toate sistemele vehiculului
revin la setările normale, cu excepţia controlului la
coborârea pantelor (HDC). Dacă a fost selectat
manual, HDC rămâne activat.
IARBĂ/PIETRIȘ/ZĂPADĂ
Acest program trebuie utilizat dacă
o suprafaţă tare este acoperită de
un material mobil sau alunecos.
Selectarea programelor Terrain response se
realizează de la un buton rotativ. În jurul butonului
sunt marcate 5 programe Terrain response.
Modul automat identifică și activează programul
cel mai potrivit pentru condiţiile de deplasare.
Dacă selectorul rotativ este în poziţie ridicată,
apăsaţi-l pentru a activa modul automat.
Informaţii referitoare la gradul de adecvare a
fiecărui program Terrain response pentru
diferite tipuri de suprafeţe sunt oferite pe
ecranul tactil, la apăsarea tastei funcţionale
Extra features (funcţii suplimentare). Atingeţi
pictograma Terrain response, apoi pictograma
de informare. Textul afișat indică programul
Terrain response curent selectat.
PROGRAM GENERAL (PROGRAME
SPECIALE DEZACTIVATE)
Acest program este compatibil cu
toate condiţiile de deplasare pe
asfalt și în teren accidentat.
Dacă nu este deja activat, acest program trebuie
selectat înainte de deplasarea pe suprafeţe
similare cu suprafaţa tare a carosabilului. În
Notă: pentru pietriș adânc se recomandă
selectarea programului nisip.
Notă: dacă vehiculul nu reușește să găsească
tracţiune în zăpadă adâncă, este posibil ca
dezactivarea controlului dinamic al stabilităţii
(DSC) să fie de ajutor. DSC trebuie activat din
nou, imediat ce este depășită dificultatea.
NOROI ȘI ȘANŢURI
Acest program trebuie utilizat
pentru traversarea terenurilor
noroioase, instabile sau inegale și
a șanţurilor.
Pentru acest program se recomandă cuplarea
reductorului; în caz contrar, acest lucru este
indicat în centrul de mesaje.
Dacă programul noroi și șanţuri este selectat
împreună cu reductorul, garda la sol a
vehiculului va fi înălţată automat.
NISIP
Acest program trebuie utilizat pentru
terenuri pe care predomină nisipul
uscat moale sau pietrișul adânc.
161
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Terrain response
Notă: dacă vehiculul nu reușește să găsească
tracţiune în nisip uscat, moale, este posibil ca
dezactivarea controlului dinamic al stabilităţii
(DSC) să fie de ajutor. DSC trebuie activat din
nou, imediat ce este depășită dificultatea.
Dacă nisipul care trebuie traversat este
umed/ud și suficient de adânc pentru ca roţile
să se scufunde, trebuie utilizat programul noroi
și șanţuri.
BOLOVANI
Acest program trebuie utilizat
pentru terenuri pe care predomină
bolovanii, inclusiv la traversarea
vadurilor cu bolovani scufundaţi în
apă.
Acest program asigură un control bun la viteză
mică.
Programul bolovani poate fi selectat numai
dacă este cuplat reductorul. Dacă selecţia se
realizează în gama normală, centrul de mesaje
vă va anunţa că trebuie să cuplaţi reductorul.
OPŢIUNI DE CONTROL MANUAL
În unele programe Terrain response, controlul
la coborârea pantelor (HDC) se activează
automat. Dacă este cazul, HDC poate fi
dezactivat sau activat independent de Terrain
response. Consultaţi 163, COMENZI HDC.
Indiferent dacă este activat sau dezactivat de
șofer sau de sistem, starea HDC se afișează în
centrul de mesaje.
Deși controlul dinamic al stabilităţii (DSC) se
activează automat la selectarea unui program
special, acesta poate fi dezactivat, dacă este
cazul. Consultaţi 129, DEZACTIVARE DSC.
162
DIFICULTĂŢI SISTEM
Utilizarea unui program incorect va
afecta răspunsul vehiculului în funcţie
de tipul de teren și poate reduce durata
de exploatare a suspensiei și
transmisiei.
Dacă din orice motiv sistemul este parţial
funcţional, s-ar putea să nu fie posibilă
selectarea programelor speciale.
Dacă un sistem al vehiculului nu poate fi utilizat
temporar, se va selecta automat programul
general. După ce sistemul revine la
funcţionarea normală, se reactivează
programul activat anterior, dacă între timp nu
s-a decuplat contactul.
Dacă încercaţi să selectaţi un program special
inadecvat (de ex., bolovani, în gama normală),
indicatorul respectiv clipește în culoarea
portocalie, iar centrul de mesaje furnizează
informaţii suplimentare. Dacă în 60 de secunde
nu se ia măsura adecvată, avertizările
încetează, iar centrul de mesaje afișează
programul activ.
Dacă sistemul devine complet nefuncţional,
toate setările programelor speciale se vor
dezactiva, iar în centrul de mesaje se afișează
un mesaj relevant.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Control la coborârea pantelor (HDC)
COMENZI HDC
Control la coborârea pantelor (HDC)
Controlul la coborârea pantelor (HDC) este
proiectat pentru a limita viteza vehiculului la o
valoare setată în momentul în care se coboară
o pantă.
Nu încercaţi să coborâţi o pantă
abruptă dacă HDC este dezactivat sau
dacă sunt afișate mesaje de
avertizare.
1. Activare/dezactivare HDC.
HDC poate fi selectat la viteze mai mici de
80 km/h (50 mph), dar se activează numai
la viteze mai mici de 50 km/h (31 mph).
HDC poate fi utilizat în poziţiile deplasare
(D), marșarier (R) și în toate treptele
disponibile ale programului
CommandShift. În poziţia D, vehiculul
selectează cea mai potrivită treaptă de
viteză.
Notă: HDC este selectat automat de
anumite programe speciale Terrain
response.
Dacă nu s-au îndeplinit criteriile de
funcţionare a sistemului, lampa de
avertizare HDC clipește pentru a indica
faptul că HDC a fost selectat, dar nu
funcţionează. Consultaţi 54, CONTROL LA
COBORÂREA PANTELOR (VERDE).
După setare, viteza în modul HDC este
indicată printr-un marcaj verde pe
vitezometru.
Dacă se deselectează HDC în timp ce
funcţionează, lampa clipește, sistemul se
dezactivează și permite creșterea treptată a
vitezei.
Dacă HDC este deja selectat și viteza
vehiculului depășește 50 km/h (31 mph),
HDC se suspendă. Indicatorul HDC
clipește, iar în centrul de mesaje apare un
mesaj.
Dacă viteza vehiculului depășește 80 km/h
(50 mph), HDC se dezactivează și lampa
HDC se stinge.
Dacă se apasă pedala de frână în timp ce
HDC este activ, se poate simţi o pulsaţie
prin pedala de frână. La eliberarea pedalei
de frână, HDC se reactivează.
Notă: HDC este deselectat automat dacă se
decuplează contactul mai mult de 6 ore.
2. Crește viteza de coborâre.
Fiecărei trepte de viteză îi este specifică o
viteză maximă prestabilită.
163
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Control la coborârea pantelor (HDC)
Notă: viteza vehiculului crește numai
atunci când o pantă este suficient de
abruptă pentru a provoca creșterea inerţiei.
Prin urmare, este posibil ca utilizarea
butonului (+) să nu permită creșterea
vitezei vehiculului la coborârea unei pante
line.
3. Reduce viteza de coborâre.
Fiecărei trepte de viteză îi este specifică o
viteză minimă prestabilită.
Dacă sistemul HDC se defectează, în centrul de
mesaje apare HDC FAULT SYSTEM NOT
AVAILABLE (HDC defect, sistem indisponibil).
Dacă defecţiunea se detectează în timp ce
sistemul funcţionează, asistenţa HDC se va
dezactiva. Contactaţi un dealer/service
autorizat, cât mai curând posibil.
CONTROL LA COBORÂREA
PANTELOR (GRC)
Cu HDC activat, dacă vehiculul se oprește în
pantă prin apăsarea pedalei de frână, se va
activa GRC (dacă nu este selectat programul
nisip al Terrain response). În timpul urcării unei
pante, la eliberarea pedalei de frână, GRC va
întârzia și va grada automat eliberarea frânei,
pentru a permite vehiculului să pornească lin
de pe loc. La coborârea unei pante se utilizează
o menţinere și o eliberare treptată similară a
frânelor, pentru a asigura o trecere ușoară la
controlul HDC.
GRC funcţionează în treptele de viteză pentru
mers înainte și înapoi și nu necesită intervenţia
șoferului.
MESAJE DE AVERTIZARE
Nu încercaţi să coborâţi o pantă
abruptă dacă HDC este dezactivat sau
dacă sunt afișate mesaje de
avertizare.
164
TEMPERATURĂ FRÂNE
În situaţii extreme, este posibil ca sistemul
HDC să provoace supraîncălzirea frânelor. În
acest caz, în centrul de mesaje se afișează
avertizarea HDC TEMPORARILY
UNAVAILABLE (HDC indisponibil temporar).
Apoi HDC se dezactivează și devine inactiv
temporar.
După ce temperatura frânelor ajunge la o
valoare acceptabilă, mesajul dispare (sau
lampa de avertizare se stinge), iar HDC se
reactivează, dacă este cazul.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Detectare adâncime vad
COMENZI DETECTARE ADÂNCIME VAD
Detectare adâncime vad
Detectarea adâncimii vadului nu
trebuie utilizată la deplasarea în teren
accidentat, deoarece creșterea rapidă
a adâncimii apei nu poate fi detectată
la timp, pentru a transmite șoferului
un mesaj de avertizare.
La intrarea în apă după coborârea
unei pante abrupte, este posibil ca
nivelul apei să crească rapid.
Sistemul de detectare a adâncimii
vadului nu poate detecta nivelul real
al apei dacă suprafaţa este acoperită
cu un strat de gheaţă sau zăpadă.
Detectarea adâncimii vadului ajută șoferul la
deplasarea prin apă. Detectarea adâncimii
vadului poate fi activată și dezactivată din
meniul 4x4i sau Extra Features (funcţii
suplimentare) al ecranului tactil. La selectare,
ecranul tactil va afișa adâncimea curentă a apei
și adâncimea maximă admisă de traversare.
Dacă se apropie de adâncimea maximă de
traversare a vadului, sistemul avertizează
șoferul. Avertizările îmbracă forma mesajelor
pe ecranul tactil și pe instrumentele de bord și
forma unor tonuri de avertizare.
Dacă este activată detectarea adâncimii
vadurilor, asistenţa la parcare nu
funcţionează.
Senzorii de detectare a adâncimii
vadului sunt amplasaţi în partea
inferioară a oglinzilor exterioare.
Senzorii și suprafaţa de sub aceștia
trebuie menţinute curate și fără urme de
zăpadă, gheaţă, noroi sau alte resturi.
Dacă senzorii nu sunt curaţi, este
posibil să calculeze greșit.
Notă: la utilizarea detectării adâncimii vadului,
oglinzile exterioare trebuie să fie în poziţie
normală (nerabatate).
Dacă se depășesc limitele sistemului, ecranul
tactil se va estompa, iar adâncimea apei nu va
mai fi afișată.
Detectarea adâncimii vadului se dezactivează
dacă viteza vehiculului depășește 10 km/h (6
mph) sau panta este mai mare de 10°.
Detectarea adâncimii vadului se reactivează
automat dacă viteza vehiculului scade din nou
la mai puţin de 10 km/h (6 mph). Dacă viteza
vehiculului depășește 30 km/h (19 mph) pentru
30 de secunde, detectarea adâncimii vadului se
dezactivează automat.
165
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Detectare adâncime vad
Notă: performanţele de traversare a vadului se
îmbunătăţesc dacă garda la sol a vehiculului
este setată la valoarea pentru teren accidentat.
Consultaţi 131, GARDĂ LA SOL ÎN TEREN
ACCIDENTAT.
Notă: dacă se selectează garda la sol Off-Road
2 (consultaţi 131, GARDĂ LA SOL ÎN TEREN
ACCIDENTAT) și unghiul de atac este mic, este
posibilă o adâncime maximă a vadului de până
la 900 mm (35,4 in). De asemenea, asiguraţi-vă
că ieșirea din apă se află sub un unghi mic.
Unghiurile mici asigură vehiculului o gardă la
sol suficientă la intrarea și ieșirea din apă.
Notă: dacă vehiculul este echipat cu scări
laterale fixe, detectarea adâncimii vadului nu
funcţionează. Cu toate acestea, sistemul
funcţionează dacă vehiculul este echipat cu
tuburi sau scări laterale rabatabile, în cazul în
care acestea sunt retractate.
Notă: dacă oglinzile exterioare sunt rabatate,
detectarea adâncimii vadului nu funcţionează.
Notă: dacă este activată detectarea adâncimii
vadului, sistemele de ajutor la parcare,
asistenţă la parcare și pornire/oprire inteligentă
sunt dezactivate.
166
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Prezentare sistem audio/video
COMENZI AUDIO/VIDEO
Prezentare sistem audio/video
Din motive de siguranţă, acţionaţi,
reglaţi sau vizualizaţi sistemul numai
atunci când puteţi face acest lucru în
siguranţă.
Expunerea prelungită la sunete
puternice (mai mult de 85 decibeli)
poate afecta auzul.
1. Apăsaţi pentru a porni/opri sistemul audio.
Notă: sistemul audio funcţionează
indiferent dacă este cuplat sau nu
contactul, dar se oprește întotdeauna la
decuplarea contactului. Dacă doriţi,
reporniţi sistemul audio.
2. Rotiţi pentru a regla nivelul volumului.
Notă: dacă volumul este dat la zero în timp
ce se redă un CD, redarea acestuia se
întrerupe. Redarea CD-ului se reia dacă se
crește volumul.
3. Ecran tactil.
4. AUDIO VIDEO: apăsaţi pentru a accesa
direct meniul Audio/Video.
5. Buton de scoatere CD/DVD.
6. Fantă de încărcare CD/DVD.
Playerul permite redarea unui singur disc
odată, dar magazia de CD-uri permite
încărcarea a maximum 10 CD-uri. În
magazia de CD-uri pot fi încărcare numai
discuri CDDA.
În magazia de CD-uri pot fi încărcate numai
discuri cu piese CDDA.
Introduceţi un disc în fanta de încărcare
până simţiţi rezistenţă. Mecanismul
playerului va finaliza încărcarea.
7. Apăsaţi pentru a crește volumul oricărei
surse.
8. Căutare înainte:
Apăsare scurtă:
• Pentru a selecta postul de radio
presetat următor.
• Pentru a selecta piesa următoare de pe
167
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Prezentare sistem audio/video
•
•
sursa audio selectată - CD, MP3 etc.
Dacă se utilizează telefonul, apăsaţi
pentru a defila în sus listele de apeluri
sau contactele din agenda telefonică.
Pentru a selecta canalul TV următor din
lista de canale sau capitolul următor de
pe DVD.
Atingeţi tastele funcţionale + sau - pentru a
regla nivelul următoarelor setări: Bass
(joase), Treble (înalte) sau Subwoofer.
Pentru a regla balansul și faderul:
• Atingeţi tasta funcţională Balance/Fade
(balans/fader).
Apăsare lungă:
• Pentru a căuta automat înainte în frecvenţă,
până la următorul post de radio.
9. Apăsaţi pentru a reduce volumul oricărei surse.
10. MODE (mod): apăsaţi repetat pentru a
defila prin toate sursele audio/video.
11. Căutare înapoi:
Apăsare scurtă:
• Pentru a selecta postul de radio
presetat anterior.
• Pentru a selecta piesa anterioară sau
pentru a asculta de la început piesa
curentă de pe sursa audio selectată CD, MP3 etc.
• Dacă se utilizează telefonul, apăsaţi
pentru a defila înapoi prin listele de
apeluri sau contactele din agenda
telefonică.
• Pentru a selecta canalul TV anterior din
lista de canale sau capitolul anterior de
pe DVD.
Apăsare lungă:
• Pentru a căuta automat înapoi în
frecvenţă, până la următorul post de
radio.
SETĂRI AUDIO
Pentru a accesa meniul Audio/Video, apăsaţi
butonul AUDIO VIDEO. Atingeţi tasta
funcţională Settings (setări) și apoi selectaţi
Audio settings (setări audio) pentru a accesa
meniul Audio settings (setări audio).
Pentru a regla setările sunetului:
• Atingeţi tasta funcţională Tone (ton).
168
Atingeţi tastele funcţionale săgeţi pentru a
muta punctul de focalizare a sunetului în zona
dorită a vehiculului. Alternativ, atingeţi punctul
de focalizare a sunetului și trageţi-l în poziţia
dorită.
Pentru a regla setările sunetului surround:
• Dacă este disponibil sistemul audio
Meridian Surround, atingeţi tasta
funcţională Meridian, DPLIIx sau DTS
Neo:6 pentru a selecta 2D surround.
Selectaţi Stereo pentru a dezactiva 2D
surround.
• Dacă vehiculul dispune de Meridian
Signature Reference, este disponibilă și
opţiunea 3D surround. Selectaţi tasta
funcţională 3D surround On (activare 3D
surround). Atingeţi Meridian, DPLIIz sau
DTS Neo:X pentru a activa modul 3D
surround.
Notă: opţiunile pentru sunetul surround nu
sunt disponibile pentru anumite surse al căror
mod de sunet surround este setat automat.
INTRODUCERE DISCURI
Nu forţaţi discul în fantă.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Prezentare sistem audio/video
Nu utilizaţi CD-uri sau DVD-uri cu forme
neregulate, cu folie de protecţie zgâriată
sau cu etichete autoadezive.
•
Unitatea pentru CD-uri va reda CD-urile
care respectă specificaţia audio
standard internaţională Red Book.
Redarea CD-urilor care nu respectă
acest standard nu poate fi garantată.
LICENŢIERE
High (ridicată): atingeţi pentru a selecta
volumul ridicat.
Este posibil ca discurile care pot fi
înregistrate (CD-R) sau cele care pot fi
rescrise (CD-RW) să nu funcţioneze corect.
Este posibil ca discurile care pot fi
înregistrate (DVD-R sau DVD+R) să nu
funcţioneze corect.
Discurile cu format dublu și cu două
feţe (DVD Plus, format CD-DVD) sunt
mai groase decât CD-urile normale și,
din această cauză, redarea lor nu poate
fi garantată și este posibil ca acestea să
rămână blocate.
Utilizaţi numai discuri circulare de bună calitate
cu diametrul de 12 cm (4,7 in.).
Unitatea va reda discuri compacte în format
audio digital (CDDA), MP3, WMA, WAV și AAC.
Playerul permite redarea unui singur CD sau
DVD odată, dar magazia de CD-uri virtuală
permite încărcarea a maximum 10 CD-uri.
În magazia de CD-uri virtuală pot fi încărcare
numai discuri CDDA.
Fabricat sub licenţă de Dolby Laboratories.
ASISTENŢĂ CONVERSAŢIE
„Dolby“, „Pro Logic“ și simbolul dublu D sunt mărci
comerciale înregistrate ale Dolby Laboratories.
Asistenţa pentru conversaţie permite
pasagerilor din faţă și din spate să discute, cu
ajutorul sistemului audio al vehiculului.
Comenzile de asistenţă pentru conversaţie se
regăsesc în meniul de configurare al ecranului tactil.
Consultaţi 76, CONFIGURARE ECRAN TACTIL.
Asistenţa pentru conversaţie oferă 3 opţiuni:
• Off (dezactivat): atingeţi pentru a
activa/dezactiva sistemul.
• Low (redusă): atingeţi pentru a selecta
volumul redus.
169
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Prezentare sistem audio/video
Fabricat sub licenţă, conform numerelor de
brevet din S.U.A.: 5,451,942; 5,956,674;
5,974,380; 5,978,762; 6,487,535; 7,003,467 și
a altor brevete din S.U.A. și din lume, emise și
în curs de emitere. DTS, simbolul și NEO 6 sunt
mărci comerciale înregistrate, iar siglele DTS
Digital Surround și DTS sunt mărci comerciale
ale DTS Inc. Aparatul include software. © DTS,
Inc. Toate drepturile rezervate.
DESPRE DIVX VIDEO: DivX® este un format
video digital creat de DivX, Inc. Acesta este un
dispozitiv oficial aprobat de DivX, care redă
videoclipuri DivX. Pentru informaţii
suplimentare și instrumente software necesare
convertirii fișierelor în videoclipuri DivX,
accesaţi www.divx.com.
DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: pentru a
reda conţinut DivX Video-on-Demand (VOD),
Acest dispozitiv DivX Certified® trebuie
înregistrat. Pentru a genera codul de
înregistrare, localizaţi secţiunea DivX VOD în
meniul de configurare a dispozitivului.
1. Urmaţi calea Home Menu - Audio Video TV/My video - Settings - VOD (meniu
principal - Audio Video - TV/My video setări - VOD).
2. Se va afișa un cod format din opt cifre.
Acesta este codul dvs. unic DivX. Notaţi
acest cod și păstraţi-l pentru referinţă
ulterioară.
Fabricat sub licenţă, conform numerelor de
brevet din S.U.A.: 5,451,942; 5,956,674;
5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 și a altor
brevete din S.U.A. și din lume, emise și în curs
de emitere. DTS și simbolul DTS sunt mărci
comerciale înregistrate, iar siglele DTS 2.0+
Digital Out și DTS sunt mărci comerciale ale
DTS Inc. Aparatul include software. © DTS,
Inc. Toate drepturile rezervate.
DivX Certified® pentru redare video DivX®.
DivX®, DivX Certified® și siglele asociate sunt
mărci comerciale înregistrate ale DivX, Inc. și
sunt utilizate sub licenţă.
170
Accesaţi http://vod.divx.com cu acest cod,
pentru a efectua procesul de înregistrare și a
afla mai multe despre DivX VOD.
Acoperit de unul sau mai multe dintre
următoarele brevete S.U.A.: 7,295,673;
7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
Tehnologia de recunoaștere a melodiilor și a
videoclipurilor și datele aferente sunt furnizate
de Gracenote®. Gracenote este standardul
tehnologic în domeniul recunoașterii
melodiilor și a conţinutului aferent acestora.
Pentru informaţii suplimentare, accesaţi
www.gracenote.com.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Prezentare sistem audio/video
CD, DVD, discul Blu-ray și datele aferente
melodiilor și videoclipurilor de la Gracenote,
Inc., drepturi de autor © 2000, care reprezintă
Gracenote. Gracenote Software, drepturi de
autor © 2000, care prezintă Gracenote. Pentru
acest produs și serviciu sunt valabile mai multe
brevete deţinute de Gracenote. Pentru o listă
incompletă a brevetelor Gracenote aplicabile,
accesaţi site-ul Gracenote. Gracenote, CDDB,
MusicID, MediaVOCS, sigla și logotipul
Gracenote, precum și sigla „Powered by
Gracenote” sunt mărci comerciale înregistrate
sau mărci comerciale ale Gracenote în Statele
Unite și/sau în alte ţări.
ACORD DE LICENŢĂ PENTRU
UTILIZATORUL FINAL GRACENOTE®
Această aplicaţie sau acest dispozitiv conţine
software de la Gracenote, Inc. cu sediul în
Emeryville, California („Gracenote”).
Programele software de la Gracenote
(„Programele Software Gracenote”) permit
acestei aplicaţii să identifice discurile și/sau
fișierele și să obţină informaţii aferente
acestora, precum numele, artistul, piesa și titlul
(„Date Gracenote”) de la servere online sau din
bazele de date integrate (denumite colectiv,
„Serverele Gracenote”) și să realizeze alte
funcţii. Puteţi utiliza datele Gracenote numai
prin intermediul funcţiilor destinate
utilizatorului final al acestei aplicaţii sau acestui
dispozitiv.
Sunteţi de acord că veţi utiliza Datele
Gracenote, software-ul Gracenote și serverele
Gracenote numai pentru uzul dvs. personal
necomercial. Sunteţi de acord să nu atribuiţi,
copiaţi, transferaţi sau transmiteţi software
Gracenote sau date Gracenote către niciun terţ.
SUNTEŢI DE ACORD SĂ NU UTILIZAŢI SAU SĂ
NU EXPLOATAŢI DATELE GRACENOTE,
SOFTWARE-UL GRACENOTE SAU SERVERELE
GRACENOTE DECÂT ÎN FORMA PERMISĂ
PRIN PREZENTUL ACORD DE LICENŢĂ.
Sunteţi de acord că licenţa dvs. neexclusivă de
utilizare a datelor Gracenote, software-ului
Gracenote și serverelor Gracenote va fi reziliată
în cazul în care încălcaţi aceste restricţii. Dacă
licenţa este realizată, sunteţi de acord să
încetaţi integral utilizarea datelor Gracenote, a
software-ului Gracenote și a serverelor
Gracenote. Gracenote își rezervă toate
drepturile asupra datelor Gracenote,
software-ului Gracenote și serverelor
Gracenote, inclusiv toate drepturile de
proprietate. În nicio situaţie Gracenote nu va fi
responsabilă pentru vreo plată către dvs.
pentru o informaţie pe care o furnizaţi. Sunteţi
de acord că Gracenote, Inc. își poate exercita
drepturile în baza prezentului Acord împotriva
dvs., în mod direct, în numele său.
Serviciul Gracenote utilizează un identificator
unic pentru a identifica solicitările, în scopuri
statistice. Scopul unui identificator numeric
alocat aleatoriu este acela de a permite
serviciului Gracenote să numere solicitările
fără a ști nimic despre cine sunteţi. Pentru mai
multe informaţii, consultaţi pagina web pentru
a analiza Politica de confidenţialitate Gracenote
pentru serviciul Gracenote.
Software-ul Gracenote și fiecare element din
datele Gracenote este licenţiat „CA ATARE”.
Gracenote nu oferă nicio declaraţie și nicio
garanţie, expresă sau implicită, cu privire la
exactitatea datelor Gracenote de pe serverele
Gracenote. Gracenote își rezervă dreptul de a
șterge datele de pe serverele Gracenote sau de
a modifica categoriile de date, din orice motiv
pe care Gracenote îl consideră suficient. Nu se
oferă nicio garanţie că software-ul Gracenote
sau serverele Gracenote nu prezintă erori sau
că funcţionarea software-ului Gracenote sau a
serverelor Gracenote nu va fi întreruptă.
Gracenote nu este obligată să vă furnizeze
tipurile sau categoriile de date noi, îmbunătăţite
sau suplimentare pe care Gracenote le poate
furniza pe viitor și este liberă să-și înceteze
serviciile în orice moment.
171
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Prezentare sistem audio/video
GRACENOTE NU RECUNOAȘTE NICIO
GARANŢIE, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ,
INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, CELE
IMPLICITE LEGATE DE CARACTERUL
COMERCIAL SAU POTRIVIT PENTRU UN
ANUMIT SCOP, DE TITLUL DE PROPRIETATE
ȘI DE NEÎNCĂLCARE A NORMELOR.
GRACENOTE NU GARANTEAZĂ REZULTATELE
CARE VOR FI OBŢINUTE ÎN URMA UTILIZĂRII
SOFTWARE-ULUI GRACENOTE SAU A UNUI
SERVER GRACENOTE. ÎN NICIO SITUAŢIE
GRACENOTE NU ESTE RESPONSABILĂ
PENTRU DAUNELE INDIRECTE SAU
ACCIDENTALE ȘI NICI PENTRU PROFITUL
SAU VENITUL NEREALIZAT.
© Gracenote, Inc. 2009
172
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Radio
COMENZI RADIO
Radio
Din motive de siguranţă, acţionaţi sau
reglaţi sistemul, numai atunci când
puteţi face acest lucru în siguranţă.
Expunerea prelungită la sunete
puternice (mai mult de 85 decibeli)
poate afecta auzul.
1.
AM/FM: selectare bandă de frecvenţă.
Atingeţi pentru a vizualiza și selecta o bandă
de frecvenţă. Radioul se va opri la ultimul
post utilizat din banda de frecvenţă
respectivă. Atingeţi din nou pentru a închide.
Caseta pentru selectarea benzii de
frecvenţă se închide după 5 secunde de
neutilizare.
2. Afișează informaţii despre postul curent.
3. Căutare înapoi:
• Atingeţi scurt pentru a căuta automat
înapoi în frecvenţă, până la următorul
post de radio.
• Atingeţi lung pentru a activa modul de
căutare manuală. Următoarele atingeri
scurte permit modificarea frecvenţei cu
o unitate. Următoarea atingere lungă
scanează înapoi în banda de frecvenţă
curentă, până când se eliberează tasta
funcţională.
Notă: dacă se selectează căutarea
manuală, căutarea automată nu poate
fi selectată timp de aproximativ 10
secunde.
4. Informaţii: mai multe informaţii de la postul
recepţionat.
5. Căutare înainte:
• Atingeţi scurt pentru a căuta automat
înainte în frecvenţă, până la următorul
post de radio.
• Atingeţi lung pentru a activa modul de
căutare manuală. Următoarele atingeri
scurte permit modificarea frecvenţei cu
o unitate. Următoarea atingere lungă
scanează înainte în banda de frecvenţă
curentă, până când se eliberează tasta
funcţională.
6. Settings (setări): atingeţi pentru a vizualiza
și activa/dezactiva următoarele funcţii:
RDS, Traffic (trafic), News (știri), AF și
REG. Consultaţi 174, SISTEM DE DATE
RADIO (RDS).
173
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Radio
7. Station list (listă posturi) (numai FM):
selectaţi pentru a vedea o listă a posturilor
disponibile în banda de frecvenţă curentă.
Lista poate fi ordonată în funcţie de
Frequency (frecvenţă), Name (nume) sau
PTY (tip program) (pop, știri, sport etc.),
prin selectarea tastei funcţionale
respective. Atingeţi pentru a selecta postul
ales.
Dacă posturile sunt ordonate în funcţie de
categorie, atingeţi categoria selectată
pentru a vizualiza și a selecta postul
aferent.
8. Frequency input (introducere frecvenţă):
selectaţi pentru a introduce o frecvenţă
cunoscută a unui post din banda de
frecvenţă curentă, utilizând tastatura
numerică disponibilă. Selectaţi OK sau
așteptaţi 2 secunde, pentru ca frecvenţa
introdusă să fie selectată.
9. Station presets (posturi presetate):
fiecare bandă de frecvenţă dispune de 6
poziţii presetate.
• Atingeţi și eliberaţi pentru a selecta
postul salvat pe poziţia presetată
respectivă.
• Ţineţi apăsat pentru a salva postul
curent pe poziţia presetată respectivă
(radioul nu se va mai auzi până când
postul respectiv este memorat, iar apoi
se va auzi un bip).
• Utilizaţi butoanele de căutare de pe
volan pentru a trece la postul presetat
următor sau anterior.
SISTEM DE DATE RADIO (RDS)
Radioul este echipat cu RDS, care permite
sistemului audio să primească informaţii
suplimentare, împreună cu semnalele radio FM
normale.
174
Notă: nu toate posturile de radio FM transmit
informaţii RDS.
Selectaţi Settings (setări) pentru a vizualiza sau
modifica setările RDS.
• Traffic/News (trafic/știri): oferă informaţii
turistice sau știri locale.
• Regionalisation (REG) (regionalizare):
selectaţi pentru a preveni setarea radioului
pe un post local alternativ care are
semnalul mai puternic.
• Alternative Frequency (AF) (frecvenţă
alternativă): selectaţi pentru a permite
radioului setarea automată pe o frecvenţă
alternativă (AF) mai puternică a postului
curent. Acest lucru este util în timpul
călătoriilor, dacă vehiculul se deplasează
prin zone acoperite de diferite staţii de
transmisie.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Radio DAB
COMENZI RADIO DAB
Radio DAB
Din motive de siguranţă, acţionaţi sau
reglaţi sistemul, numai atunci când
puteţi face acest lucru în siguranţă.
Expunerea prelungită la sunete
puternice (mai mult de 85 decibeli)
poate afecta auzul.
1. DAB 1/2/3: atingeţi pentru a vizualiza și
selecta o bandă DAB (DAB 1, 2 sau 3).
Radioul se va seta la ultimul canal utilizat
din banda respectivă. Atingeţi din nou
pentru a închide.
2. Prezintă canalul curent selectat, ansamblul
asociat și textul DAB respectiv.
3. Căutare înapoi:
• Atingeţi scurt pentru a căuta un canal
disponibil anterior.
• Atingeţi lung pentru a căuta ansamblul
disponibil anterior. Se va selecta
primul canal din ansamblul nou.
4. Informaţii canal: atingeţi pentru a afișa
textul DAB și informaţiile despre canal.
5. Căutare înainte:
• Atingeţi scurt pentru a căuta următorul
canal disponibil.
• Atingeţi lung pentru a căuta următorul
ansamblu disponibil. Se va selecta
primul canal din ansamblul nou.
6. Settings (setări): atingeţi pentru a afișa
meniul de setări DAB:
• Options (opţiuni): pentru
activarea/dezactivarea FM Traffic
(trafic FM) și Link DAB (conexiune
DAB) și pentru modificarea setărilor
DAB country (ţară DAB) și format
(format) (cu vehiculul staţionar).
• Announcements (anunţuri): selectaţi
un anunţ de alarmă și până la alte 3
tipuri de anunţuri (trafic, știri etc.) din
listă. Anunţurile selectate vor întrerupe
programul curent atunci când sunt
transmise.
7. Channel list (listă canale): atingeţi pentru
a afișa o listă a ansamblurilor și a canalelor
disponibile. Lista poate fi ordonată în
funcţie de Ensemble (ansamblu), Channel
(canal), Subchannel (subcanal) sau
Category (categorie).
• Dacă se selectează Ensemble
(Ansamblu) din listă, vor fi afișate toate
canalele disponibile din ansamblul
respectiv.
• Sortarea în funcţie de Subchannel
(subcanal) este disponibilă numai
175
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Radio DAB
•
atunci când canalul curent transmite
subcanale.
Dacă se selectează Category
(categorie), atingeţi categoria selectată
pentru a afișa canalele respective,
înainte de a selecta din listă.
După efectuarea selecţiei dorite, selectaţi
tasta funcţională Back (înapoi), pentru a
reveni la meniul principal DAB.
8. Subchannel (Subcanal): în cazul în care
canalul curent transmite subcanale,
această tastă funcţională va fi activă.
Selectaţi pentru a afișa subcanalele
disponibile, apoi selectaţi subcanalul
respectiv, cu ajutorul tastelor de căutare
înainte/înapoi.
9. Auto-tune (reglare automată): selectaţi
pentru a descoperi toate
ansamblurile/canalele DAB disponibile.
Acest lucru trebuie efectuat înainte de
prima utilizare a radioului DAB.
Reglarea automată este utilă și pentru
călătoriile lungi, pentru a putea asculta
ansamblurile regionale.
În timpul reglării automate apare un
pop-up cu progresul reglării.
Procesul de reglare automată nu va afecta
presetările curente, însă este posibil ca
unele presetări să nu funcţioneze, în cazul
în care canalul căruia îi sunt asociate nu
mai este disponibil (se afișează No
reception (lipsă recepţie).
10. Posturi presetate: fiecare bandă DAB
dispune de 6 poziţii presetate.
• Atingeţi și eliberaţi pentru a seta
radioul pe poziţia presetată respectivă.
• Ţineţi apăsat pentru a salva postul
curent pe poziţia presetată respectivă
(radioul nu se va mai auzi până când
postul respectiv este memorat).
• Utilizaţi butoanele de căutare de pe
176
volan pentru a selecta postul presetat
următor sau anterior.
Notă: dacă încercaţi să selectaţi un canal
presetat care nu mai este disponibil sau
valabil, se afișează No reception (lipsă
recepţie).
SETĂRI RADIO DAB
În Settings (Setări):
• Dacă se activează setarea Link DAB
(conexiune DAB) și puterea semnalului
unui canal scade sub un nivel acceptabil,
sistemul audio caută automat alte
ansambluri disponibile pentru un canal cu
aceeași denumire.
Dacă se identifică un canal local alternativ,
acesta este redat automat după câteva
secunde. În cazul în care canalul nu poate
fi identificat după câteva secunde, se
afișează mesajul No reception (lipsă
recepţie).
Cuvântul Link (conexiune) este afișat în
partea de sus a ecranului tactil dacă activaţi
Link DAB (conexiune DAB).
• Selectaţi DAB country (Ţară DAB) dacă vă
deplasaţi într-o altă ţară. Defilaţi prin
opţiunile privind ţara, pentru a o alege pe
cea dorită. Astfel, se va activa o căutare
automată.
•
Notă: această opţiune se dezactivează în
timpul deplasării.
Selectaţi DAB format (format DAB) dacă
intraţi într-o regiune care utilizează o altă
bandă digitală. Formatele disponibile sunt:
• Bandă L.
• Bandă III.
• Bandă L și bandă III.
• Bandă L Canada.
• Bandă L Can și bandă III.
Astfel, se va activa o căutare automată.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Radio DAB
Notă: această opţiune se dezactivează în
timpul deplasării.
ANSAMBLURI
Spre deosebire de radioul AM/FM, DAB
transmite mai multe canale/posturi pe o
singură frecvenţă. Un grup de canale este
cunoscut sub denumirea de ansamblu. Unele
canale din cadrul ansamblului pot dispune de
subcanale care oferă mai multe opţiuni de
ascultare.
Dacă se pierde recepţia atunci când vehiculul
se deplasează, este posibil ca vehiculul să fie în
afara razei de acoperire a ansamblului. Pentru
a realiza o listă nouă de ansambluri, selectaţi
Auto-tune (reglare automată).
177
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Dispozitive portabile
COMENZI DISPOZITIVE PORTABILE
Dispozitive portabile
Nu utilizaţi comenzile sistemului audio
principal și nu permiteţi sistemului să
distragă atenţia șoferului, în timp ce
vehiculul se deplasează. Distragerea
atenţiei șoferului poate provoca
accidente, care pot duce la rănire gravă
sau deces.
3. Settings (setări): selectaţi pentru a activa
sau dezactiva anunţurile din trafic sau
știrile. În plus, pentru fișierele în format
MP3, puteţi selecta numărul de intrări din
listă care să fie sărite atunci când utilizaţi
săgeţile pagină înainte/înapoi pentru a
naviga prin listă.
Expunerea prelungită la sunete
puternice (mai mult de 85 decibeli)
poate afecta auzul.
4. Track list (listă piese): selectaţi pentru a
afișa CD-ul curent sau lista pieselor de pe
CD-urile stocate. Selectaţi o piesă pentru a
începe redarea.
Consultaţi 167, COMENZI AUDIO/VIDEO.
My Music (muzica mea) include CD, iPod,
USB, AUX și dispozitive cu tehnologie wireless
Bluetooth®. Sistemul multimedia complet
include și CD-urile stocate.
1. Atingeţi pictograma Source (sursă) pentru
a afișa toate opţiunile. Selectaţi o opţiune.
Notă: calitatea sunetului și nivelul
volumului aferente dispozitivelor conectate
la intrarea auxiliară pot varia foarte mult.
2. Se afișează informaţii despre piesa
curentă, inclusiv timpul trecut. Unele dintre
aceste informaţii sunt afișate și în
instrumentele de bord.
Notă: numai dispozitivele conectate care
acceptă ID3 afișează informaţiile.
178
5. Browse (navigare): (numai în modurile
iPod, USB și CD-uri stocate).
• Selectaţi pentru a afișa conţinutul
dispozitivului conectat, afișat în funcţie
de structura fișierelor.
• Selectaţi un fișier pentru a începe redarea
(vizualizarea pentru răsfoire rămâne).
Selectaţi un folder sau un subfolder
pentru a afișa conţinutul acestuia.
• Pentru a reveni la meniul comenzilor,
selectaţi tasta funcţională înapoi.
Notă: dacă iPhone-ul este conectat
printr-un cablu USB pentru redare audio
sau pentru încărcare, dispozitivele audio
cu tehnologie wireless Bluetooth® sunt
deconectate.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Dispozitive portabile
6. Upload (încărcare): numai pentru meniul
CD-uri stocate.
Selectaţi pentru a afișa și gestiona CD-urile
încărcate în magazia de CD-uri.
• Selectaţi Upload (încărcare) în dreptul
unei fante libere, pentru a încărca CD-ul
curent. Sunt disponibile 10 fante.
• Dacă magazia de CD-uri este plină,
selectaţi Replace (înlocuire) pentru a
înlocui un CD existent.
În fiecare caz va apărea un mesaj de
confirmare. Selectaţi Yes (da) pentru a
continua.
Notă: timpul de încărcare depinde de tipul
conţinutului. Se afișează simbolul %. În
timpul încărcării pot fi selectate alte funcţii.
7. Salt/scanare înainte:
• Atingeţi și eliberaţi pentru a sări la
piesa următoare.
• Ţineţi apăsat pentru a scana înainte
piesa curentă. La eliberarea tastei,
redarea se va relua.
8. Repetare:
În modul CD:
• Atingeţi și eliberaţi pentru repetarea
continuă a piesei curente, până la
anularea modului repetare. Se afișează
Repeat track (repetare piesă).
• Atingeţi și eliberaţi din nou pentru
repetarea continuă a CD-ului curent
stocat (sau a folderului, pentru discuri
MP3) până la anularea modului
repetare. Se afișează Repeat disc
(repetare disc) sau Repeat folder
(repetare folder).
• Atingeţi și eliberaţi a treia oară pentru a
anula modul repetare.
Notă: dacă selectaţi Shuffle (amestecare),
modul repetare se va anula, dar Repeat
track (repetare piesă) se poate selecta dacă
este activ modul redare aleatorie (anulează
modul redare aleatorie selectat anterior).
În modul USB sau iPod:
• Selectaţi pentru a repeta piesa curentă.
• Selectaţi din nou pentru a repeta
folderul curent (USB) sau pentru a
anula modul repetare (iPod). Selectaţi
din nou pentru a anula modul repetare
pentru USB.
Notă: modul repetare nu este disponibil
pentru dispozitivele cu tehnologie wireless
Bluetooth®.
Notă: selectarea modului Shuffle
(amestecare) va anula modul repetare.
9. Pauză/redare: selectaţi pentru a întrerupe
redarea. Selectaţi din nou pentru a relua
redarea.
10. Informaţii: mai multe informaţii despre
piesa curentă.
11. Shuffle (amestecare):
• Atingeţi și eliberaţi o dată pentru redarea
aleatorie a pieselor de pe CD-ul curent,
din folderul MP3, folderul USB sau lista
de redare a iPod-ului curentă. Se va afișa
mesajul Shuffle (amestecare).
• Atingeţi și eliberaţi din nou pentru
redarea aleatorie a pieselor de pe CD,
discul MP3, din folderele USB, de pe
dispozitivul media sau a celor încărcate
în magazia de CD-uri. Se afișează
Shuffle all (amestecare toate).
• Atingeţi și eliberaţi din nou pentru a
anula modul amestecare.
Notă: modul amestecare nu este disponibil
pentru dispozitivele cu tehnologie wireless
Bluetooth®.
12. Salt/scanare înapoi:
• Atingeţi și eliberaţi în 3 secunde,
pentru ca redarea să sară la piesa
anterioară.
• Atingeţi și eliberaţi după 3
secunde,pentru ca redarea să sară la
începutul piesei curente.
• Ţineţi apăsat pentru a scana înapoi
179
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Dispozitive portabile
piesa curentă. Redarea se va relua la
eliberarea tastei.
CONEXIUNI DISPOZITIVE PORTABILE
Dispozitivele audio portabile pot fi conectate la
portul dedicat din compartimentul de
depozitare. Pasagerii din spate pot conecta
dispozitive la portul din spatele consolei
centrale. Dispozitivele portabile compatibile
includ:
• Dispozitive USB (de ex., un stick de
memorie). Dispozitivele trebuie să utilizeze
formatele de fișiere FAT sau FAT32.
• iPod (sunt acceptate iPod Classic, iPod
Touch, iPhone și iPod Nano - la
dispozitivele mai vechi nu se poate garanta
utilizarea tuturor funcţiilor). Funcţia
amestecare iPod nu poate fi garantată.
• Dispozitiv auxiliar (sistem audio personal,
MP3 playere, toate iPod-urile).
Notă: unele playere MP3 dispun de propriul
sistem de fișiere, care nu este acceptat de acest
sistem. Pentru a utiliza MP3 playerul, acesta
trebuie setat în modul dispozitiv USB amovibil
sau dispozitiv de stocare. Pot fi redate numai
melodiile salvate pe dispozitiv în acest mod.
Pentru a consulta lista dispozitivelor
compatibile cu tehnologia wireless
Bluetooth®, accesaţi site-ul Land Rover:
www.landrover.com.
Dispozitivele cu tehnologie wireless
Bluetooth® prezentate au fost testate din
punct de vedere al compatibilităţii cu vehiculele
Land Rover. Performanţele variază în funcţie de
versiunea de software a dispozitivului și de
starea bateriei. Dispozitivele sunt garantate de
producătorul lor, nu de Land Rover.
CONECTAREA UNUI DISPOZITIV
Notă: dispozitivele auxiliare nu dispun de
comenzi pe ecranul tactil.
În cazul în care conectaţi un iPod, un dispozitiv
USB sau un dispozitiv cu tehnologie wireless
Bluetooth®, utilizaţi ecranul tactil pentru a
acţiona și căuta pe dispozitiv. Multe dintre
comenzi sunt similare cu cele disponibile
pentru redarea CD-urilor.
Deconectaţi iPod-ul când părăsiţi
vehiculul. În caz contrar, este posibil ca
bateria iPod-ului să se descarce.
Notă: sistemul audio permite redarea fișierelor
MP3, WMA și AAC.
Pentru a maximiza calitatea redării, se
recomandă utilizarea compresiei fără pierderi
pentru toate fișierele media de pe USB sau
iPod. În caz contrar, se recomandă ca fișierele
comprimate să utilizeze o rată minimă de 192
kb/s (se recomandă o rată mai mare).
Notă: iPod este o marcă înregistrată a Apple
Computer Inc., înregistrată în SUA și în alte
ţări.
Citiţi instrucţiunile producătorului
pentru orice dispozitiv, înainte de a-l
conecta la sistemul audio. Asiguraţi-vă
că dispozitivul este adecvat și că
respectă toate instrucţiunile privind
conectarea și funcţionarea. În caz
contrar, este posibil ca sistemul audio
al vehiculului sau dispozitivul auxiliar să
se defecteze.
Conectaţi dispozitivul la mufa corespunzătoare.
1. Mufă USB.
180
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Dispozitive portabile
2. Mufă AUX de 3,5 mm.
3. Mufe AV spate.
4. Mufe USB/iPod spate.
Nu conectaţi dispozitive non audio la
portul USB.
Notă: utilizaţi cablul dispozitivului media
pentru conectare la mufa USB.
Notă: un hub USB nu poate fi utilizat pentru a
conecta mai mult de 1 dispozitiv USB la
unitatea audio.
Notă: dispozitivele conectate la porturile USB
se vor încărca, însă dispozitivele complet
descărcate nu permit redarea.
Notă: în unele cazuri, dacă se conectează un
iPhone prin intermediul unui cablu USB, în
vederea redării audio și prin intermediul
tehnologiei wireless Bluetooth® pentru alte
funcţii ale telefonului, redarea audio se face
numai prin intermediul ultimului port conectat.
Astfel, dacă ultima conexiune la un iPhone s-a
făcut prin intermediul tehnologiei wireless
Bluetooth® și se conectează cablul unui iPod,
în difuzoare nu se aude sursa provenită de la
cablul iPod-ului. Titlul melodiei și informaţiile
despre timp vor fi totuși afișate pe ecran. Sursa
audio se va auzi în difuzoare numai dacă
utilizatorul selectează modul audio pe
dispozitivul cu tehnologie wireless
Bluetooth®. Pentru a rezolva această
problemă, deconectaţi și reconectaţi cablul
USB sau deschideţi aplicaţia iPod a
iPhone-ului, selectaţi pictograma Bluetooth®
și selectaţi conectorul de andocare din
fereastra pop-up.
Dacă se conectează un iPod, redarea va
continua de la punctul în care a fost oprită
anterior, dacă bateria iPod-ului mai este
încărcată.
Notă: opţiunile precum Repeat (repetare) și
Mix se referă la dispozitivul curent și nu se vor
aplica altor dispozitive.
Mufa AUX de 3,5 mm permite conectarea și
altor echipamente (de ex., sistem audio
personal, MP3 player, sistem de navigaţie
portabil etc.) la sistemul audio.
Notă: funcţia de amestecare de pe iPod poate fi
activată prin intermediul mufei AUX.
Notă: vehiculele cu sistem multimedia spate
(RSE) dispun de mufe audio/video
suplimentare. Acest lucru permite conectarea
de echipamente auxiliare (cum ar fi o consolă
de jocuri video) la ecranele DVD din spate.
Pentru informaţii privind montarea, consultaţi
instrucţiunile producătorului.
REDARE DISPOZITIV PORTABIL
Dacă utilizaţi un iPod sau un dispozitiv USB,
puteţi controla redarea de la comenzile
ecranului tactil.
Dacă utilizaţi un dispozitiv cu tehnologie
wireless Bluetooth®, puteţi controla redarea
de la comenzile ecranului tactil, însă unele
comenzi nu vor fi disponibile.
Dacă utilizaţi orice dispozitiv media portabil
conectat la mufa AUX, trebuie să controlaţi
redarea de la dispozitivul respectiv.
Land Rover nu recomandă conectarea
la portul USB a unui hard disc în timp ce
vehiculul se deplasează. Aceste
dispozitive nu sunt concepute pentru
utilizare în vehicul și se pot defecta.
CONECTAREA MAI MULTOR
DISPOZITIVE
Nu conectaţi dispozitive non audio la
portul USB.
Puteţi conecta simultan mai multe dispozitive
la interfaţa media portabilă și puteţi comuta
între acestea de la ecranul tactil. Selectaţi iPod,
USB, Bluetooth sau AUX, pentru a comuta între
moduri.
Dispozitivul conectat primul va rămâne activ
până când alegeţi să îl schimbaţi.
181
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Dispozitive portabile
Dacă după trecerea la un alt dispozitiv conectat,
treceţi din nou la primul dispozitiv, redarea se
va relua din punctul în care a fost oprită (numai
la USB și iPod).
Notă: nu puteţi utiliza un hub USB pentru a
conecta mai mult de 1 dispozitiv USB la
unitatea audio.
Notă: dispozitivele conectate la porturile iPod
și USB se vor încărca, însă dispozitivele
complet descărcate nu vor permite redarea.
7. După ce se descoperă sistemul cu
tehnologie wireless Bluetooth® al
vehiculului, urmaţi instrucţiunile de pe
ecran. Când vi se solicită acest lucru,
selectaţi Yes (da) pentru a confirma
asocierea.
Dispozitivul dvs. sau sistemul vehiculului
vor solicita un cod PIN (cod de identificare
personală). Când vi se solicită acest lucru,
introduceţi codul PIN respectiv și selectaţi
OK pentru confirmare.
Notă: opţiunile precum Repeat (repetare) și
Shuffle (amestecare) se referă la dispozitivul
curent și nu se vor aplica altor dispozitive.
8. Introduceţi același cod PIN pe celălalt
dispozitiv.
ASOCIERE ȘI CONECTARE CU
AJUTORUL MEDIA PLAYERULUI
9. După ce dispozitivul de redare este asociat
și conectat la sistem, se va afișa un mesaj
de confirmare, înainte de comutarea la My
music (muzica mea), în ecranul Bluetooth.
Pentru informaţii suplimentare privind
tehnologia wireless Bluetooth®, consultaţi
197, INFORMAŢII BLUETOOTH®.
Notă: procesul de asociere și conectare a
dispozitivului media la vehicul variază în funcţie
de tipul acestuia.
1. Cuplaţi contactul și asiguraţi-vă că ecranul
tactil este activ.
2. Din Home menu (meniu principal),
selectaţi Audio/Video și apoi tasta
funcţională My music + (muzica mea).
3. Atingeţi Bluetooth.
4. Apare un meniu. Selectaţi Change device
(schimbare dispozitiv).
5. Selectaţi opţiunea Device to vehicle
(dispozitiv la vehicul).
Notă: sistemul cu tehnologie wireless
Bluetooth® al vehiculului poate fi
identificat numai timp de 3 minute.
6. Utilizaţi dispozitivul media și căutaţi
dispozitivele cu tehnologie wireless
Bluetooth®. La unele dispozitive media,
acest lucru este cunoscut sub denumirea
de dispozitiv nou asociat. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi instrucţiunile de
utilizare a dispozitivului media.
182
Notă: unele dispozitive media nu se
conectează automat și trebuie să fie
conectate manual de la dispozitiv sau cu
ajutorul opţiunii Change device
(modificare dispozitiv).
ASOCIERE ȘI CONECTARE
DISPOZITIVE PORTABILE DE LA
ECRANUL TACTIL
Pentru informaţii suplimentare privind
tehnologia wireless Bluetooth®, consultaţi
197, INFORMAŢII BLUETOOTH®.
1. Activaţi conectarea dispozitivului cu
tehnologie wireless Bluetooth®.
Asiguraţi-vă că acesta este în modul
dispozitiv cu tehnologie wireless
Bluetooth® vizibil, cunoscut și ca modul
„găsește-mă” (pentru informaţii
suplimentare, consultaţi instrucţiunile de
utilizare a dispozitivului).
2. Cuplaţi contactul și asiguraţi-vă că ecranul
tactil este activ.
3. Din Home menu (meniu principal),
selectaţi Audio/Video, apoi My Music
(muzica mea).
4. Atingeţi Bluetooth.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Dispozitive portabile
5. Apare un meniu. Selectaţi Change device
(schimbare dispozitiv).
6. Selectaţi opţiunea Vehicle to device
(vehicul la dispozitiv).
7. Identificaţi dispozitivul din lista afișată și
selectaţi opţiunea Pair and connect
(asociere și conectare) respectivă.
Notă: dacă sunt detectate mai mult de 5
dispozitive, s-ar putea să trebuiască să
utilizaţi bara de defilare pentru a vedea
întreaga listă.
8. La solicitare, introduceţi codul PIN (codul
de identificare personală) pe dispozitiv.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
instrucţiunile de utilizare a dispozitivului.
9. După ce dispozitivul este asociat și
conectat la sistem, se va afișa un mesaj de
confirmare, înainte de comutarea la My
music (muzica mea), în afișarea Bluetooth.
Notă: din cauza duratei unei căutări efectuate
de dispozitivul cu tehnologie wireless
Bluetooth®, se recomandă ca funcţia de
revenire la ecranul principal în caz de
neutilizare să fie dezactivată, înainte de a
încerca să căutaţi dispozitive cu tehnologie
wireless Bluetooth®. Această setare poate fi
modificată din Set-up (configurare), Screen
(ecran), Time out home (revenire în caz de
neutilizare).
MODIFICAREA/DECONECTAREA
UNUI DISPOZITIV
1. Din meniul Bluetooth, selectaţi Change
device (schimbare dispozitiv).
2. Selectaţi Disconnect (deconectare). Va
apărea un ecran pop-up de confirmare și
veţi dispune de opţiunile Search new
(căutare nouă) sau de selectare a unei alte
categorii, din lista de dispozitive asociate.
183
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Televizor
COMENZI TELEVIZOR
Televizor
Din motive de siguranţă, acţionaţi,
reglaţi sau vizualizaţi sistemul, numai
atunci când puteţi face acest lucru în
siguranţă.
Expunerea prelungită la sunete
puternice (mai mult de 85 decibeli)
poate afecta auzul.
1. Source (sursă), selectare bandă TV/intrare
video:
• Atingeţi Source (sursă) pentru a vedea
și selecta recepţia TV digitală (DTV 1,
DTV 2 - Digital) sau analogică (TV Analogue), CD/DVD, USB sau iPod.
La comutarea între banda digitală și
cea analogică se va afișa ultimul canal
selectat în banda nouă care va fi
afișată. La comutarea între benzi
digitale se va afișa canalul curent.
Notă: după 5 secunde de inactivitate,
meniul TV/My video (TV/videoclipurile
mele) se închide.
2. Ecran de previzualizare program TV:
atingeţi pentru a selecta modul ecran
complet.
Atingeţi din nou scurt ecranul, pentru a
vizualiza în orice moment comenzile TV și
184
informaţiile din ghidul programelor
electronice (EPG).
Pentru a reveni la modul previzualizare,
ţineţi apăsat pe vizualizarea ecranului
complet.
3. Căutare înapoi: selectaţi pentru a vizualiza
canalul anterior din lista de canale TV.
4. Căutare înainte: selectaţi pentru a vizualiza
canalul următor din lista de canale TV.
5. Settings (setări): selectaţi pentru a activa
sau dezactiva anunţurile din trafic și știrile
sau pentru a selecta un format TV analogic
la deplasările în străinătate, dacă este
cazul.
Notă: recepţia TV digitală nu este afectată
de schimbarea ţării.
6. Channel list(listă canale): selectaţi pentru
a vedea lista tuturor canalelor disponibile,
în ordine alfabetică.
• Se afișează și o mică previzualizare a
canalului curent și titlului programului.
• Atingeţi un canal din listă pentru a
schimba previzualizarea și titlul la
canalul nou.
• Atingeţi previzualizarea pentru a vedea
canalul respectiv.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Televizor
Notă: deoarece sistemul TV caută
permanent canalele disponibile, este
posibil ca un canal să existe în listă, dar să
nu fie de fapt disponibil (de ex., atunci când
conduceţi în zone cu transmiţătoare
diferite).
Notă: după schimbarea formatului într-o
ţară, lista de canale va fi goală, până când
sistemul scanează toate canalele cel puţin
o dată.
7. Canale TV presetate:
• Ţineţi apăsat pentru a salva canalul
curent pe o poziţie presetată. Numele
canalului va fi afișat pe tastă.
• Atingeţi scurt pentru a selecta canalul
salvat pe poziţia presetată respectivă.
Notă: poziţiile presetate salvate conţin
informaţii despre ţara unde a fost salvată
poziţia presetată. La selectarea unei poziţii
presetate, va fi adoptat formatul TV al ţării
în care a fost salvată poziţia presetată.
Deoarece formatele TV analogice diferă în
funcţie de ţară, acest lucru poate duce la o
situaţie în care lista canalelor analogice să
fie goală.
Pentru informaţii privind utilizarea comenzilor
audio/video de pe sistemul audio și de pe
volan, consultaţi 167, COMENZI
AUDIO/VIDEO.
185
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Media player video
COMENZI MEDIA PLAYER VIDEO
Media player video
1. Source (sursă): selectarea bandă
TV/intrare video.
Atingeţi pentru a vizualiza și selecta DVD sau
alte surse video (CD/USB), dacă acestea
există. Opţiunea selectată va fi afișată.
Notă: după 5 secunde de inactivitate,
meniul TV/My video (TV/videoclipurile
mele) se închide.
2. Ecran de previzualizare informaţii sursă
video: atingeţi pentru a selecta modul
ecran complet.
Atingeţi din nou scurt, pentru a vizualiza
oricând comenzile.
Pentru a reveni la modul previzualizare, ţineţi
apăsat pe vizualizarea ecranului complet.
3. Settings (setări): în funcţie de specificaţiile
sursei video, există 3 submeniuri cu setări:
Options (opţiuni), VOD (video la cerere) și
Audio settings (setări audio).
Opţiunea VOD permite redarea
conţinutului unui DivX VOD de pe o sursă
video. La atingerea tastei funcţionale VOD
se afișează codul de înregistrare din 8 cifre.
Playerul trebuie să fie, de asemenea,
înregistrat cu DivX. Consultaţi 169,
LICENŢIERE.
186
4. Tools (instrumente): pot fi selectate
următoarele opţiuni:
• GOTO (salt la): meniul GOTO permite
accesarea anumitor părţi ale
videoclipului, în funcţie de Chapter
(capitol) sau Title number (număr
titlu).
• Subtitles (subtitrări).
• Angle (unghi).
• Audio.
• Top menu (meniu principal).
5. Menu (meniu): selectaţi pentru a vizualiza
meniul sursei video. Pe unele ecrane, este
posibil ca acesta să fie înlocuit de tasta
funcţională Browse (răsfoire).
6. Căutare înainte: selectaţi pentru a vizualiza
următorul capitol de pe DVD sau pentru a
defila prin fișierele video.
7. Selectaţi pentru a întrerupe temporar
redarea. La a doua atingere, DVD-ul se va
opri și se va reseta.
8. Selectaţi pentru a porni/relua redarea.
9. Căutare înapoi: selectaţi pentru a vizualiza
capitolul anterior de pe DVD sau pentru a
defila fișierele video.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Media player video
Pentru informaţii despre fanta de încărcare
pentru CD/DVD, butonul de scoatere și
utilizarea comenzilor audio/video de pe
sistemul audio și de pe volan, consultaţi 167,
COMENZI AUDIO/VIDEO.
ÎNTRERUPERE REDARE VIDEO ÎN
TIMPUL DEPLASĂRII
Dacă vehiculul se deplasează, imaginea video
este întreruptă automat. Pe ecranul tactil se va
afișa ecranul TV/My video (TV/videoclipul
meu) și mesajul de siguranţă respectiv. Dacă
există modul vizualizare dublă, se afișează un
mesaj pentru ca pasagerul să activeze
vizualizarea dublă. Consultaţi 188,
VIZUALIZARE DUBLĂ.
VIZUALIZARE ECRAN COMPLET
Dacă se selectează modul ecran complet,
comenzile de căutare funcţionează la fel ca în
modul de previzualizare.
Utilizaţi tasta funcţională respectivă pentru a
selecta opţiunea 4:3, 16:9 sau Zoom
(panoramare), pentru a mări imaginea.
187
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Vizualizare dublă
COMENZI VIZUALIZARE DUBLĂ
Vizualizare dublă
1. Selectaţi pentru a modifica formatul
imaginii (4:3, Zoom (panoramare), 16:9).
Pe tasta funcţională este afișat următorul
format disponibil.
2. Selectaţi pentru a vizualiza o listă a tuturor
surselor video disponibile. Atingeţi tasta
respectivă pentru a selecta o sursă
alternativă. Se va afișa meniul de comenzi
pentru sursa respectivă.
3. Apăsaţi pentru a selecta o listă a canalelor
presetate.
Notă: dacă vehiculul se deplasează,
ecranul de previzualizare se dezactivează.
4. Informaţii despre sursa video curentă (de
ex., canalul TV și denumirea programului).
5. Selectaţi pentru a activa sau dezactiva
ieșirea pentru căștile fără fir.
6. Selectaţi pentru a anula vizualizarea dublă:
ecranul tactil revine la meniul curent utilizat
de șofer.
7. Selectaţi pentru a păstra sursa audio
aferentă sursei video, atunci când afișajul
revine la meniul curent utilizat de șofer.
8. Selectaţi pentru anularea ferestrei pop-up a
comenzilor vizualizării duble.
188
9. Căutare înainte: selectaţi pentru a vizualiza
canalul următor din lista de canale sau
piesa următoare de pe CD sau DVD.
10. Căutare înapoi: selectaţi pentru a vizualiza
canalul anterior din lista de canale sau
piesa anterioară de pe CD sau DVD.
Notă: dacă suportul selectat este CD sau
DVD, între tastele funcţionale de căutare
este afișată o tastă de redare/întrerupere.
Notă: dacă meniul de comenzi nu este
utilizat timp de 5 secunde, afișajul revine la
modul ecran complet. Apăsaţi din nou
butonul de vizualizare dublă, pentru a
vedea comenzile.
VIZUALIZARE DUBLĂ
Vizualizarea dublă permite pasagerului din faţă
să se uite la televizor sau la alte surse video pe
ecranul tactil, în timp ce șoferul utilizează un
sistem alternativ (de ex., radioul sau sistemul
de navigaţie).
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Vizualizare dublă
Notă: dacă șoferul a selectat o sursă audio
alternativă (de ex., radioul), aceasta se va auzi
în difuzoarele vehiculului. Pasagerul va trebui
să asculte sursa cu vizualizare dublă la căștile
fără fir.
Apăsaţi acest buton pentru a activa
modul vizualizare dublă (aflat în
dreapta ecranului tactil).
După activarea vizualizării duble, pasagerul
trebuie să apese acest buton pentru a
afișa/ascunde meniul de comenzi pentru
vizualizare dublă.
Notă: meniul de comenzi va fi afișat și pe
partea vizualizată de șofer.
Notă: dacă este activată vizualizarea dublă,
pasagerii din spate pot să vadă ambele
programe.
CĂȘTI VIZUALIZARE DUBLĂ
1. Apăsaţi pentru activare/dezactivare.
2. Apăsaţi pentru a schimba canalul audio.
3. Rotiţi pentru a regla volumul în căști.
189
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Sistem multimedia spate
COMANDĂ SISTEM MULTIMEDIA SPATE DE LA ECRANUL TACTIL
Sistem multimedia spate
Pentru a accesa ecranul de comandă a
sistemului multimedia spate, atingeţi Rear
media (sistem multimedia spate) din meniul
principal al sistemului audio/video.
Notă: dacă pe ecranul tactil este afișat ecranul
de comandă a sistemului multimedia spate,
telecomanda pentru locurile din spate se
blochează.
1. Afișaj informaţii.
2. Atingeţi pentru a selecta ecranul stânga
spate.
190
3. Sync (sincronizare): după selectarea unei
surse (consultaţi elementele 2 și 4),
atingeţi Sync (sincronizare) pentru a
sincroniza ambele ecrane. Pe ambele
ecrane se va afișa sursa selectată.
Notă: dacă ecranele sunt deja sincronizate,
butonul Sync (sincronizare) va fi estompat.
4. Atingeţi pentru a selecta ecranul dreapta
spate.
5. Limo Mode (mod limuzină): atingeţi
pentru a activa și dezactiva modul
limuzină.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Sistem multimedia spate
Dacă este activat modul limuzină, pasagerii
din spate deţin controlul asupra întregului
sistem audio, prin intermediul
telecomenzii.
TELECOMANDĂ SISTEM
MULTIMEDIA SPATE
6. Lock (blocare): atingeţi pentru a bloca sau
debloca telecomanda sistemului
multimedia spate.
7. System (sistem): atingeţi pentru a activa
sau dezactiva sistemul multimedia spate.
8. Înainte/salt pentru ecranul selectat.
9. Atingeţi pentru a reda piesa de pe ecranul
dreapta spate în sistemul de difuzoare al
vehiculului.
Notă: disponibil numai dacă sistemul
multimedia spate este în Limo mode (mod
limuzină).
10. Source (sursă): atingeţi pentru a selecta
meniul de selectare a sursei media spate.
11. Redare/pauză pentru ecranul selectat.
12. Atingeţi pentru a reda piesa de pe ecranul
dreapta spate în sistemul de difuzoare al
vehiculului.
Notă: disponibil numai dacă sistemul
multimedia spate este în Limo mode (mod
limuzină).
13. Înapoi/salt pentru ecranul selectat.
14. Meniu de selectare sursă sistem
multimedia spate: atingeţi butonul sursei
dorite.
15. Source (sursă): atingeţi pentru a reveni la
ecranul de comandă Rear media (sistem
multimedia spate).
1. Apăsaţi și eliberaţi pentru a stinge ecranul.
Ţineţi apăsat pentru a opri sistemul
multimedia spate.
2. Selectare ecran stânga.
191
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Sistem multimedia spate
3. Selectare ecran dreapta.
4. Selectare sursă video.
5. Rezumat navigaţie.
6. Răsfoire/listă de canale TV.
7. Meniu DVD.
8. Piesa/fișierul/canalul/postul următor.
9. Piesa/fișierul/canalul/postul anterior.
10. Redare/pauză.
11. Repetare.
12. Informaţii.
13. Activare/dezactivare subtitrări.
14. Apăsaţi pentru a selecta orice canal TV
disponibil.
15. Activare/dezactivare volum sunet în
habitaclu.
16. Amestecare.
17. Reducere/dezactivare volum sunet
habitaclu.
18. Creștere volum sunet habitaclu.
19. Back (înapoi): apăsaţi pentru a reveni la
meniul anterior.
UTILIZARE SISTEM MULTIMEDIA
SPATE
Pentru a vă asigura că sistemul răspunde la
selecţii, capătul superior al telecomenzii trebuie
îndreptat spre ecranul spate dorit.
Pentru activarea sistemului, apăsaţi butonul de
pornire/oprire de pe telecomandă, urmat de
butonul de selectare a ecranului dorit.
Apoi, selectaţi butonul funcţiei audio sau video
dorite. Selecţiile ulterioare cu ajutorul
telecomenzii vor acţiona ultimul sistem selectat
de utilizator.
Pentru a evita utilizarea accidentală a unui
sistem, se recomandă ca acesta să fie selectat
întotdeauna înainte de a efectua orice altă
selecţie.
Notă: pentru a preveni deteriorarea
accidentală, păstraţi întotdeauna telecomanda
în compartimentul de depozitare, atunci când
nu este utilizată.
CĂȘTI SISTEM MULTIMEDIA SPATE
20. Selectare bandă radio.
21. Selectare sursă audio.
22. OK: apăsaţi OK pentru a confirma selecţia.
23. Comandă cursor: sus*.
24. Comandă cursor: dreapta*.
25. Comandă cursor: jos*.
26. Comandă cursor: stânga*.
*Acestea sunt taste multifuncţionale, în funcţie
de sursa selectată.
Telecomanda sistemului multimedia spate
poate fi utilizată și pentru comutarea între
sistemul de difuzoare al vehiculului și căștile
sistemului multimedia spate. Pentru a comuta
între cele 2 ieșiri, apăsaţi butonul (15) de pe
telecomanda sistemului multimedia spate.
192
1. Apăsaţi pentru activare/dezactivare.
2. Apăsaţi pentru a schimba canalul audio.
3. Rotiţi pentru a regla volumul în căști.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Sistem multimedia spate
BATERIE TELECOMANDĂ SISTEM
MULTIMEDIA SPATE
Dacă bateriile sunt descărcate, butonul de
pornire al telecomenzii clipește de 3 ori atunci
când este apăsat. Pentru înlocuirea bateriilor:
• Demontaţi capacul cromat al bateriilor.
• Montaţi 2 baterii de tip AAA. Asiguraţi-vă
că polaritatea bateriilor corespunde
indicaţiilor din interiorul compartimentului
bateriilor telecomenzii.
Notă: dacă bateriile sunt montate incorect,
telecomanda nu funcţionează.
•
Notă: utilizaţi întotdeauna baterii de bună
calitate și de același tip.
Montaţi capacul cromat al bateriilor.
Casare baterie: bateriile folosite
trebuie casate corespunzător,
deoarece conţin substanţe nocive.
Solicitaţi dealerului/service-ului
autorizat și/sau autorităţilor locale
informaţii privind casarea.
193
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Comandă vocală
UTILIZARE COMANDĂ VOCALĂ
Comandă vocală
Notă: sistemul de comandă vocală a fost
conceput pentru a recunoaște anumite limbi.
Cu toate acestea, Land Rover nu poate să
garanteze că sistemul este compatibil cu toate
dialectele acestor limbi. Consultaţi un
dealer/service autorizat și solicitaţi informaţii
despre testarea compatibilităţii sistemului de
comandă vocală pentru un anumit dialect.
1. Buton voce: apăsaţi scurt pentru a începe o
sesiune de comenzi vocale. Ţineţi apăsat
pentru a anula o sesiune de comenzi
vocale.
Notă: pentru a întrerupe feedbackul sonor,
apăsaţi scurt butonul de voce în timpul
unei sesiuni de comenzi vocale. Așteptaţi
tonul înainte de a da următoarea comandă.
Dacă în centrul de mesaje apare un mesaj
de avertizare cu prioritate ridicată sau dacă
utilizatorul nu efectuează o acţiune pentru
o perioadă lungă de timp, sesiunea vocală
se va anula. Dacă avertizarea nu dispare,
nu se poate începe o sesiune vocală nouă.
2. Simbol voce: indică faptul că este
disponibilă o comandă. Așteptaţi să apară
simbolul și să se audă tonul înainte de a
utiliza comanda.
194
3. Listă de comenzi: apare în cadrul
instrumentelor de bord și oferă feedback și
comenzile disponibile în fiecare etapă a
sesiunii de comenzi vocale. Spuneţi o
comandă disponibilă.
Notă: deoarece comenzile sunt enumerate
înainte ca sistemul să fie pregătit să le
asculte, este important să așteptaţi să
apară simbolul voce în dreptul comenzii
respective, înainte de a o utiliza.
4. Când se afișează simbolul, spuneţi Cancel
pentru a anula sesiunea curentă de
comenzi vocale.
5. Când se afișează simbolul, spuneţi Help
pentru a beneficia de asistenţă pe durata
unei sesiuni de comenzi vocale.
Notă: utilizatorul curent selectat (User 1
(utilizator 1) sau User 2 (utilizator 2)) este
identificat în partea inferioară a listei
comenzilor.
Notă: dacă o informaţie este mai lungă
decât spaţiul disponibil în meniu, va apărea
...>. Pentru a vizualiza informaţia
completă, utilizaţi săgeţile de căutare de pe
volan. Consultaţi 167, COMENZI
AUDIO/VIDEO.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Comandă vocală
TUTORIAL COMENZI VOCALE
Pentru a asculta un tutorial despre funcţionarea
sistemului de comandă vocală:
1. Apăsaţi scurt butonul voce, pentru a începe
o sesiune de comenzi vocale.
2. Așteptaţi să se audă tonul, apoi spuneţi
Voice tutorial.
Alternativ, tutorialul poate fi selectat de pe
ecranul tactil astfel:
1. Selectaţi Set-up (configurare) din meniul
principal al ecranului tactil sau prin
apăsarea butonului Setup (configurare).
2. Selectaţi Voice (comandă vocală) din
meniul Set-up (configurare).
3. Selectaţi Operating guide (ghid de
utilizare) din meniul Voice settings (setări
comandă vocală).
4. Selectaţi Voice tutorial (tutorial comenzi
vocale).
Tutorialul comenzilor vocale poate fi anulat în
orice moment prin selectarea opţiunii Cancel
(anulare), în fereastra pop-up afișată pe ecran
sau prin ţinerea apăsată a butonului de
comandă vocală.
INSTRUIRE VOCE
Aceasta este o funcţie proiectată pentru a
permite sistemului să recunoască mai bine
caracteristicile vocale ale unui utilizator, după
finalizarea instruirii.
Sesiunea de instruire poate fi anulată în orice
moment, prin selectarea opţiunii Cancel
(anulare) în fereastra pop-up afișată pe ecran
sau prin ţinerea apăsată a butonului de
comandă vocală.
ETICHETE VOCALE
Etichetele vocale permit utilizatorului să
personalizeze sistemul de comandă vocală, în
vederea utilizării unui singur nume pentru
apelarea unei destinaţii de navigaţie, a unui
număr de telefon sau a unui canal radio.
Pentru a adăuga o etichetă vocală:
1. Apăsaţi scurt butonul voce, pentru a începe
o sesiune de comenzi vocale.
2. Așteptaţi să se audă tonul și apoi spuneţi
Phone, Navigation sau Radio.
3. Spuneţi Store voicetag.
Alternativ, etichetele vocale pot fi gestionate de
pe ecranul tactil astfel:
1. Selectaţi Set-up (configurare) din meniul
principal al ecranului tactil sau prin
apăsarea butonului Setup (configurare).
2. Selectaţi Voice (comandă vocală) din
meniul Setup (configurare).
3. Selectaţi Voicetags (etichete vocale) din
meniul Voice settings (setări voce).
4. Selectaţi sistemul care urmează să fie
activat de eticheta vocală (Phone (telefon),
Navigation (navigaţie) sau Radio/DAB).
Pentru a efectua instruirea privind vocea:
Urmaţi instrucţiunile sonore și de pe ecran.
1. Selectaţi Set-up (configurare) din meniul
principal al ecranului tactil sau prin
apăsarea butonului Setup (configurare).
COMENZI VOCALE PENTRU PDI DE
NAVIGAŢIE
2. Selectaţi Voice (comandă vocală) din
meniul Set-up (configurare).
3. Selectaţi Voice training(instruire voce) din
meniul Voice settings (setări voce).
4. Selectaţi User 1 (utilizator 1) sau User 2
(utilizator 2) pentru a începe instruirea.
5. Urmaţi instrucţiunile sonore și de pe ecran.
Pentru a solicita afișarea identificatorilor
punctelor de interes (PDI) pe afișajul navigaţiei,
spuneţi Navigation, urmat de 1 dintre
categoriile următoare de PDI:
• Petrol station/Petrol.
• Parking/Car park.
• Land Rover.
195
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Comandă vocală
•
•
•
•
•
•
•
•
Hospital.
Golf course.
Tourist information.
Restaurant/I’m hungry.
Shopping centre.
Hotel.
Motorway service.
Town centre.
Notă: cuvântul Navigation trebuie urmat
imediat de o categorie.
Pe afișajul de navigaţie vor apărea pictograme
care indică poziţia PDI selectată. Pentru
informaţii suplimentare despre PDI, consultaţi
215, CATEGORII ȘI SUBCATEGORII.
196
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Telefon
PREZENTARE SISTEM TELEFON
Telefon
1. Change phone (schimbare telefon):
căutaţi un telefon nou sau schimbaţi-l cu
un alt telefon asociat.
11. Use handset (utilizare telefon mobil):
transferaţi convorbirea la telefonul mobil.
2. Last 10 (ultimele 10): accesaţi ultimele 10
apeluri efectuate, primite sau pierdute.
12. Delete (ștergere): atingeţi pentru a șterge
ultima cifră introdusă și ţineţi apăsat
pentru a șterge tot numărul.
3. Phonebook (agendă): accesaţi agenda
descărcată.
INFORMAŢII BLUETOOTH®
4. Digit dial (formare număr): accesaţi
modul formare număr.
5. Ţineţi apăsat pentru a asculta căsuţa
vocală.
6. Afișare stare: afișează numele și/sau
numărul format și durata apelului.
7. Pictograme pentru conectare/deconectare
apel: atingeţi pentru a trimite/accepta sau
încheia/respinge un apel.
8. Settings (setări): accesaţi setările pentru
căsuţa vocală, opţiunile de răspuns și
opţiunile pentru telefon.
9. Închidere microfon: activează modul
confidenţial. Dacă este activat, apelantul nu
vă va auzi vorbind.
10. Respingere automată: dacă este activată,
apelurile sunt respinse sau redirecţionate
către căsuţa vocală (în funcţie de setările
telefonului mobil).
Bluetooth® este denumirea
pentru tehnologia cu radio
frecvenţă pe distanţe mici (RF),
care permite dispozitivelor
electronice să comunice între ele
fără fir.
Sistemul de tehnologie wireless Bluetooth
Land Rover acceptă profilul Bluetooth®
Hands-Free (HFP), Advanced Audio
Distribution (A2DP) și Audio Video Remote
Control (AVRCP).
Notă: profilurile HFP și A2DP/AVRCP pot fi
conectate independent, astfel încât telefonul să
fie conectat prin intermediul unuia, iar un
dispozitiv media să fie conectat prin
intermediul celuilalt, simultan.
197
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Telefon
Înainte de utilizarea sistemului de telefonie cu
tehnologie wireless Bluetooth® al vehiculului,
fără fir, dispozitivul cu tehnologie wireless
Bluetooth® trebuie să fie asociat și conectat la
sistemul vehiculului. Acest lucru se realizează
prin două metode; de la telefonului mobil la
vehicul sau de la ecranului tactil la telefon.
Dacă una dintre metode nu reușește, încercaţi
cealaltă opţiune.
Asociaţia Producătorilor din Industria Sănătăţii
recomandă menţinerea unei distanţe de cel
puţin 15 centimetri (6 in.) între antena
telefonului fără fir și stimulatorul cardiac,
pentru a evita interferenţele cu acesta. Aceste
recomandări corespund cercetărilor
independente și recomandărilor din domeniul
cercetării tehnologiei fără fir.
La fiecare cuplare a contactului, sistemul va
încerca să se conecteze la ultimul telefon
conectat.
COMPATIBILITATE TELEFON
Deoarece telefoanele mobile dispun de o gamă
diversificată de caracteristici audio și acustice,
este posibil să dureze câteva secunde pentru ca
sistemul vehiculului să se adapteze și să
asigure performanţe audio optime. Pentru a
obţine cele mai bune performanţe, este posibil
să trebuiască să reduceţi puţin volumul din
vehicul și viteza ventilatorului.
Pentru o listă a telefoanelor compatibile,
consultaţi secţiunea dedicată proprietarilor, de
pe site-ul Land Rover www.landrover.com.
Notă: dispozitivele cu tehnologie wireless
Bluetooth® prezentate au fost testate din
punct de vedere al compatibilităţii cu vehiculele
Land Rover. Performanţele variază, în funcţie
de versiunea de software a telefonului, starea
bateriei, acoperire și operatorul de reţea.
Telefoanele sunt garantate de producătorul lor,
nu de Land Rover.
SIGURANŢĂ TELEFON
Opriţi telefonul în zonele cu risc
ridicat de explozie. Printre acestea se
numără staţiile de realimentare cu
combustibil, zonele de depozitare a
combustibilului sau fabricile chimice,
precum și locurile în care aerul
conţine vapori de combustibil,
substanţe chimice sau praf metalic.
Depozitaţi întotdeauna în siguranţă
telefonul mobil.
Este posibil ca în momentul utilizării
telefonului mobil, funcţionarea
stimulatoarelor cardiace sau a
protezelor auditive să fie împiedicată.
Consultaţi medicul sau producătorul,
pentru a vedea dacă astfel de
dispozitive pe care le utilizaţi dvs. sau
pasagerii sunt suficient de bine
protejate împotriva energiei cu
frecvenţă ridicată.
198
ASOCIERE ȘI CONECTARE DE LA
TELEFONUL MOBIL
Notă: procesul de asociere și conectare a
telefonului la vehicul de la telefonul mobil
variază în funcţie de telefonul mobil utilizat.
1. Cuplaţi contactul și asiguraţi-vă că ecranul
tactil este activ.
2. Din Home menu (meniu principal),
selectaţi Phone (telefon).
3. Apare un meniu. Selectaţi Search new
(căutare nouă).
4. Selectaţi opţiunea Device to vehicle
(dispozitiv la vehicul).
Notă: sistemul cu tehnologie wireless
Bluetooth® al vehiculului poate fi
identificat numai timp de 3 minute.
5. Utilizaţi telefonul mobil și căutaţi
dispozitive cu tehnologie wireless
Bluetooth®.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Telefon
La unele telefoane, acest lucru este
cunoscut sub denumirea de dispozitiv nou
asociat. Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi instrucţiunile de utilizare ale
telefonului.
6. După ce se descoperă sistemul cu
tehnologie wireless Bluetooth® al
vehiculului, urmaţi instrucţiunile de pe
ecran. Când vi se solicită acest lucru,
selectaţi Yes (da) pentru a confirma
asocierea.
Telefonul sau sistemul vehiculului vor
solicita un cod PIN (cod de identificare
personală). Când vi se solicită acest lucru,
introduceţi codul PIN respectiv și selectaţi
OK pentru confirmare.
ASOCIERE ȘI CONECTARE TELEFON
DE LA ECRANUL TACTIL
1. Activaţi conectarea telefonului cu
tehnologie wireless Bluetooth®.
Asiguraţi-vă că telefonul este în modul
Bluetooth® vizibil, denumit uneori modul
„găsește-mă” (pentru informaţii
suplimentare, consultaţi instrucţiunile de
utilizare ale telefonului).
2. Cuplaţi contactul și asiguraţi-vă că ecranul
tactil este activ.
3. Din Home menu (meniu principal),
selectaţi Phone (telefon).
4. Apare un meniu. Selectaţi Search new
(căutare nouă).
7. Introduceţi același cod PIN pe celălalt
dispozitiv.
5. Selectaţi opţiunea Vehicle to device
(vehicul la dispozitiv).
8. După ce telefonul este asociat și conectat la
sistem, se va afișa un mesaj de confirmare,
înainte de trecerea la ecranul de formare a
numărului.
6. Identificaţi telefonul din lista afișată și
selectaţi opţiunea Pair and connect
(asociere și conectare) respectivă.
Notă: pentru conectare automată, unele
telefoane mobile solicită setarea asocierii
dispozitivului cu tehnologie wireless
Bluetooth® la „autorizată” sau „de
încredere”. Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi instrucţiunile de utilizare ale
telefonului.
Notă: dacă sunt detectate mai mult de 5
telefoane, s-ar putea să trebuiască să
utilizaţi bara de defilare, pentru a vedea
întreaga listă.
7. Când vi se solicită acest lucru, introduceţi
codul PIN în telefon. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi instrucţiunile de
utilizare ale telefonului.
8. După ce telefonul este asociat și conectat la
sistem, se va afișa un mesaj de confirmare,
înainte de trecerea la ecranul de formare a
numărului.
Notă: din cauza duratei căutării unui dispozitiv
Bluetooth®, se recomandă ca funcţia de
revenire la ecranul principal în caz de
neutilizare să fie dezactivată, înainte de a
încerca să căutaţi dispozitive. Această setare
poate fi comutată între Vehicle (vehicul), Syst
settings (setări sistem), Display set (setare
afișaj), Timeout to home screen (revenire la
ecranul principal în caz de neutilizare).
199
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Telefon
SCHIMBARE TELEFON CONECTAT
Pot fi asociate cu vehiculul până la 10 telefoane
mobile, în același fel. Cu toate acestea, numai
unul poate fi conectat și utilizat ca și telefon la
un moment dat.
Pentru conectarea unui alt telefon asociat la
vehicul, urmaţi pașii de mai jos:
1. Din Home menu (meniu principal),
selectaţi Phone (telefon).
2. Apare un meniu. Selectaţi Change phone
(schimbare telefon).
Săgeată bară de defilare în sus:
utilizaţi pentru a defila în sus prin
listele cu telefoanele detectate,
apeluri sau intrări în agendă.
Săgeată bară de defilare în jos:
utilizaţi pentru a defila în jos prin
listele cu telefoanele detectate,
apeluri sau intrări în agendă.
COMENZI PE VOLAN
3. Identificaţi și selectaţi telefonul din lista
afișată.
4. După ce telefonul este conectat la sistem,
se va afișa un mesaj de confirmare, înainte
de trecerea la ecranul de formare a
numărului.
PICTOGRAME SISTEM TELEFON
Conectare: utilizaţi pentru a
efectua sau a accepta un apel și
pentru a accesa lista ultimelor 10
apeluri.
Deconectare: utilizaţi pentru a
termina sau respinge un apel.
Niciun telefon conectat.
2. Creșteţi volumul în timpul apelului, defilaţi
în sus printr-o listă afișată sau căutaţi
numărul afișat, aferent unui contact salvat.
Indicator de putere semnal
telefon.
3. Apăsaţi pentru a defila prin lista ultimelor
10 apeluri și prin apelurile primite.
Indicator de nivel baterie telefon.
4. Reduceţi volumul apelului, defilaţi în jos
printr-o listă afișată sau căutaţi numărul
afișat, aferent unui contact salvat.
Bluetooth. indică faptul că este
conectat un dispozitiv
Bluetooth®.
5. Apăsaţi pentru a răspunde la un apel
primit. Apăsaţi pentru a termina un apel.
Apăsaţi și eliberaţi pentru a forma un
număr/apela un contact. Apăsaţi și eliberaţi
pentru a accesa ultimele 10 numere
formate. Ţineţi apăsat pentru a vizualiza
agenda.
Bifă: indică faptul că este asociat
un dispozitiv Bluetooth®.
Căsuţă vocală: ţineţi apăsat pentru
a forma numărul aferent căsuţei
vocale.
200
1. Apăsaţi pentru a defila înapoi prin apelurile
primite, prin lista ultimelor 10 apeluri și în
cele din urmă pentru a părăsi lista.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Telefon
Notă: la defilarea printr-o agendă telefonică
sau prin lista ultimelor 10 apeluri, fiecare
contact este afișat și în centrul de mesaje.
Notă: pentru a defila prin orice listă a ultimelor
10 apeluri, trebuie apăsat mai întâi butonul
telefon (5).
VOLUM APEL
Volumul apelului telefonic este controlat prin
comenzile de volum ale sistemului audio.
Dacă sistemul audio este utilizat în timp ce este
activ un apel telefonic, sursa sistemului audio
este întreruptă pe durata apelului.
AGENDĂ
Contactele salvate în memoria unui telefon
mobil asociat pot fi descărcate automat în
agenda vehiculului, de fiecare dată când acesta
este conectat la sistem. Consultaţi 198,
COMPATIBILITATE TELEFON.
Există și opţiuni pentru vizualizarea mai
multor date de contact, prin selectarea
tastei i corespunzătoare.
Dacă telefonul acceptă date privind tipul de
contact, veţi putea vedea simbolul tipului de
contact în directorul agendei vehiculului.
Acestea pot fi observate în partea dreaptă a
fiecărui contact din director și indică 1 dintre
următoarele tipuri:
Implicit.
Mobil.
Acasă.
Serviciu.
Anumite telefoane salvează agenda telefonică
în 2 locuri diferite, pe cartela SIM și în memoria
telefonului. Sistemul vehiculului va accesa
numai numerele salvate în memoria
telefonului.
Pentru a accesa contactele din agendă:
1. Din meniul Phone (telefon), selectaţi
Phonebook (agendă telefonică).
2. Utilizaţi tastatura și selectaţi litera cu care
doriţi să începeţi căutarea.
3. Selectaţi List (listă) pentru a vizualiza
agenda.
4. Identificaţi contactul dorit din lista afișată
și atingeţi pentru a efectua un apel. Dacă
există mai multe numere salvate pentru
același contact, selectaţi numărul dorit din
listă.
Notă: pentru a vedea toată lista, este
posibil să trebuiască să utilizaţi bara de
defilare.
201
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
InControl
PREZENTARE INCONTROL
InControl
Din motive de siguranţă, acţionaţi,
reglaţi sau vizualizaţi sistemul numai
atunci când puteţi face acest lucru în
siguranţă.
Nu permiteţi sistemului să distragă
atenţia șoferului în timp ce vehiculul
se deplasează. Distragerea atenţiei
șoferului poate provoca accidente,
care pot duce la rănire gravă sau
deces.
InControl™ utilizează tehnologia mobilă a
smartphone-ului și cea de la bordul vehiculului,
în vederea conectării de la distanţă a
vehiculului la o serie de servicii și echipamente
de confort.
InControl dispune de 4 funcţii principale:
• InControl Remote.
• InControl Secure.
• InControl Wi-Fi.
• InControl Apps.
Dacă InControl nu a fost preînregistrat de
dealer sau dacă nu sunteţi primul proprietar al
vehiculului, trebuie să accesaţi
www.landroverincontrol.com/owner pentru a
vă crea un cont. După crearea contului, urmaţi
instrucţiunile de pe ecran pentru a conecta
contul la vehicul și pentru a activa InControl.
Notă: conectivitatea mobilă 100% nu poate fi
garantată în toate locaţiile.
Notă: este responsabilitatea proprietarului să
elimine vehiculul din contul dvs. InControl, în
momentul transferului dreptului de proprietate
asupra acestuia.
INCONTROL REMOTE
InControl Remote include următoarele:
• O aplicaţie instalată pe smartphone.
• O funcţie de apelare în caz de defecţiune.
• O funcţie de apelare SOS în caz de urgenţă.
202
Aplicaţie instalată pe smartphone
Aplicaţia instalată pe smartphone dispune de
mai multe funcţii, printre care:
• Verificare de la distanţă nivel combustibil și
autonomie.
• Locator vehicul, pentru a putea găsi
vehiculul într-o parcare aglomerată.
• Vă informează dacă aţi lăsat geamurile sau
ușile deschise.
• O funcţie de descărcare a detaliilor
călătoriei, pentru a vă ajuta dacă trebuie să
decontaţi cheltuielile de deplasare.
Aplicaţia InControl instalată pe smartphone
poate fi descărcată din Apple App Store, pentru
telefoane iPhone, sau de pe Google Play,
pentru telefoane Android.
Notă: iPhone este o marcă înregistrată a Apple
Computer Inc., înregistrată în S.U.A. și în alte
ţări.
Apelare asistenţă rutieră
Amplasat pe consola de pe plafon.
Consultaţi 334, Comenzi șofer.
În cazul unei defecţiuni, apăsaţi și eliberaţi
capacul pentru a accesa butonul. Se va aprinde
LED-ul alb al butonului. Pentru apelare, apăsaţi
2 secunde butonul. Asistenţa rutieră Land
Rover va primi automat date despre locaţia
dvs. și despre vehicul.
Dacă se iniţiază un apel, butonul clipește în
culoarea portocalie. Butonul rămâne aprins pe
durata apelului.
După utilizare, apăsaţi capacul butonului la loc
pe poziţie.
Apel SOS de urgenţă
Amplasat pe consola de pe plafon.
Consultaţi 334, COMENZI ȘOFER.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
InControl
Dacă siguranţa sau securitatea personală sunt
puse în pericol, apăsaţi și eliberaţi capacul
pentru a accesa butonul. Se va aprinde LED-ul
roșu al butonului. Pentru apelare, apăsaţi 2
secunde butonul. Serviciile de urgenţă vor
primi automat date despre locaţia dvs. și
despre vehicul.
Notă: dacă este setat, modul service sau modul
transport trebuie actualizat după 10 ore sau
mai frecvent, dacă este cazul.
Dacă se iniţiază un apel, butonul clipește în
culoarea portocalie. Butonul rămâne aprins pe
durata apelului.
INCONTROL WI-FI
După utilizare, apăsaţi capacul butonului la loc
pe poziţie.
Notă: dacă se declanșează unul dintre
airbag-urile vehiculului sau dacă se detectează
un accident, apelul SOS de urgenţă se activează
automat.
Notă: în cazul în care călătoriţi în altă ţară, se va
efectua un apel, însă este posibil ca datele
despre locaţie și vehicul să nu se trimită
automat.
INCONTROL SECURE
InControl Secure asigură serviciul de urmărire
pentru un vehicul furat. Dacă vehiculul a fost
vandalizat sau deplasat fără acordul dvs., veţi fi
contactat de centrul InControl pentru
monitorizarea siguranţei. Alternativ, utilizaţi
aplicaţia InControl instalată pe smartphone sau
numărul de telefon de pe site-ul InControl,
pentru a contacta centrul InControl pentru
monitorizarea siguranţei.
Notă: pentru informaţii suplimentare, accesaţi
secţiunea InControl a site-ului
www.landrover.com.
InControl Wi-Fi permite pasagerilor să se
conecteze la internet prin intermediul unei
conexiuni 3G de mare viteză.
Trebuie introdusă o cartelă SIM în suportul
dedicat. Suportul cartelei SIM este amplasat
sub planșa de bord, pe partea șoferului.
Cititorul cartelei SIM utilizează o interfaţă
„Mini-SIM”. În cazul în care cartela SIM are o
altă dimensiune, de exemplu „Micro-SIM”, este
necesar un adaptor sau o altă cartelă SIM.
Notă: în cazul în care cartela SIM a fost utilizată
într-un telefon mobil sau alt aparat și a fost
setat un cod de identificare personală (PIN),
ștergeţi-l înainte de a utiliza cartela SIM
împreună cu vehiculul.
În momentul reparării vehiculului, InControl
trebuie setat în modul service. Acest lucru se
poate face utilizând aplicaţia InControl instalată
pe smartphone sau de pe site-ul InControl.
Dacă vehiculul este transportat, InControl
trebuie setat în modul transport. Acest lucru se
poate face tot utilizând aplicaţia InControl
instalată pe smartphone sau de pe site-ul
InControl.
Dacă nu este setat în modul service sau
transport, este posibil să declanșeze o
avertizare falsă de furt.
Pentru a instala o cartelă SIM, apăsaţi butonul
203
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
InControl
(1), pentru a debloca suportul cartelei SIM (2).
Introduceţi cartela SIM în suport, așa cum se
arată în imagine (3).
Închideţi complet suportul cartelei SIM.
2. Conectivitate reţea de telefonie mobilă 2G.
3. Se conectează.
4. Lipsă conexiune la reţea pentru telefonul
mobil.
Notă: portul USB (4) este numai pentru
utilizarea serviciilor.
Cartela SIM trebuie să fie amplasată
corect în suport. În caz contrar, este
posibil ca aceasta sau cititorul de
cartele SIM să se deterioreze.
InControl Wi-Fi poate fi activat și dezactivat de
la ecranul tactil. Din Home menu (meniu
principal), selectaţi Extra features, (funcţii
suplimentare), apoi WiFi Hotspot. Pentru
informaţii suplimentare, consultaţi 75, MENIU
PRINCIPAL ECRAN TACTIL.
Ecranul WiFi Hotspot permite și ajustarea
principalelor funcţii ale sistemului. Setările mai
avansate, cum ar fi schimbarea parolei de
siguranţă și configurarea numelui punctului de
acces (APN) pot fi efectuate prin accesarea
meniului ruterului hotspot Wi-Fi al
dispozitivului mobil.
Pentru a accesa meniul ruterului hotspot
Wi-Fi:
• Din ecranul WiFi Hotspot, selectaţi Help
(ajutor).
• Pe ecranul tactil se va afișa adresa ruterului
hotspot Wi-Fi. Copiaţi această adresă in
browserul de internet al dispozitivului
mobil.
1. Hotspot Wi-Fi activat.
2. Se iniţializează hotspot Wi-Fi.
INCONTROL APPS
InControl Apps vă permite să vizualizaţi și să
utilizaţi aplicaţii aprobate pentru smartphone,
pe ecranul tactil al vehiculului.
Înainte să utilizaţi InControl Apps trebuie să
descărcaţi aplicaţia InControl Apps pentru
smartphone. Pentru Apple iPhone®, aceasta
poate fi descărcată din Apple App Store (SM).
Pentru telefoane Android, aceasta poate fi
descărcată de pe Google Play.
Notă: nu toate smartphone-urile sunt
compatibile cu InControl Apps. consultaţi lista
smartphone-urilor compatibile și aplicaţiilor
acceptate din secţiunea dedicată proprietarului
a site-ului www.landrover.com.
Pe dispozitivul mobil se va afișa meniul
ruterului hotspot Wi-Fi. Conectaţi-vă cu
ajutorul datelor contului InControl.
Pictograme Wi-Fi
1. Mufă USB aplicaţii InControl.
1. Conectivitate reţea de telefonie mobilă 3G.
204
Pentru a activa InControl Apps, conectaţi
smartphone-ul și conectaţi cablul USB al
smartphone-ului la portul USB de pe consola
centrală. Portul USB InControl Apps are o
margine galbenă.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
InControl
După conectare, puteţi accesa funcţia InControl
Apps a vehiculului; toate aplicaţiile compatibile
vor fi afișate pe ecranul tactil al vehiculului.
Puteţi deschide și utiliza aceste aplicaţii de pe
ecranul tactil al vehiculului.
Notă: din motive de siguranţă, funcţionalitatea
anumitor aplicaţii este redusă în timpul
deplasării.
Notă: pentru a stabili o conexiune la vehicul,
smartphone-ul trebuie să fie deblocat și
conectat la portul USB.
Notă: Apple și iPhone sunt mărci comerciale
înregistrate ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A.
și în alte ţări. App Store este o marcă de servicii
a Apple Inc.
205
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Sistem de naviga ie
Sistem de navigaţie
SISTEMUL DE NAVIGAŢIE
normală va fi reluată.
Indicaţiile de navigaţie cuprind informaţiile de pe
hartă și cele privind schimbarea direcţiei, afișate
pe ecranul tactil și pot fi completate de ghidarea
vocală, dacă este cazul. Pentru a stabili poziţia
reală a vehiculului, sistemul utilizează semnale de
la sateliţii sistemului de poziţionare globală
(GPS), informaţii de la senzorii vehiculului și
datele salvate pe hard disc.
În anumite condiţii, este posibil ca poziţia
vehiculului de pe ecran să nu fie corectă. Acest
lucru se poate întâmpla:
• La deplasarea pe o rampă în spirală din
interiorul unei clădiri.
• La deplasarea pe sau sub drumuri înălţate.
• Dacă două drumuri sunt apropiate și
paralele.
• Dacă vehiculul este transportat la o altă
destinaţie.
• După ce vehiculul a fost rotit pe o placă
turnantă.
• Dacă bateria vehiculului a fost deconectată.
Notă: datele de pe hartă încărcate pe hard disc
sunt specifice pieţei pe care a fost vândut
vehiculul pentru prima dată și asigură
îndrumări și informaţii numai cu privire la zona
respectivă. Dealerul/service-ul autorizat Land
Rover deţine informaţii cu privire la
actualizările programelor software.
Prin utilizarea combinată a acestor surse de
date, computerul de navigaţie al vehiculului vă
permite să planificaţi și să urmăriţi harta
traseului către destinaţia dorită.
UTILIZARE SISTEM DE NAVIGAŢIE
Ecranul tactil este utilizat pentru controlul
navigaţiei cu ajutorul meniurilor, ecranelor text
și afișajelor hărţilor.
Utilizaţi sistemul numai atunci când
acest lucru se poate face în siguranţă.
Notă: sistemul de navigaţie cu care este
echipat vehiculul nu acceptă alerte privind
camerele radar.
Reglementările codului rutier naţional sunt
valabile în orice situaţie.
Respectarea semnelor de circulaţie și regulilor
de circulaţie locale are întotdeauna prioritate.
Sistemul de navigaţie este numai un ajutor
pentru navigaţie. În mod special, sistemul de
navigaţie nu poate fi utilizat ca ajutor pentru
orientare atunci când vizibilitatea este scăzută.
Este posibil ca semnalele GPS să se întrerupă
ocazional, ca urmare a barierelor fizice, cum ar
fi tunelele sau drumurile de sub autostrăzi.
Cu toate acestea, senzorii de direcţie și de
viteză ai vehiculului vor minimiza orice efect
negativ asupra sistemului de navigaţie. După
ce se depășește obstacolul, funcţionarea
206
1. Buton comandă rapidă NAV: apăsaţi pentru
a activa navigaţia.
2. Tastă funcţională Navigation (navigaţie):
atingeţi pentru a activa navigaţia.
3. Destination entry (introducere destinaţie):
atingeţi pentru a accesa meniul de
introducere a destinaţiei.
Notă: la vehiculele cu navigaţie în teren
accidentat, tasta funcţională include On road
NAV (navigaţie pe carosabil) sau Off road NAV
(navigaţie în teren accidentat), pentru a afișa
modul curent de navigaţie.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Sistem de naviga ie
După ce atingeţi Continue (continuare), ecranul
tactil va afișa vizualizarea hărţii afișate anterior. Se
va afișa poziţia curentă a vehiculului. Atingeţi
tasta funcţională Nav menu (meniu navigaţie)
pentru a afișa ecranul meniului principal.
În acest moment, utilizatorul care folosește
sistemul pentru prima dată trebuie să
configureze preferinţele personale în zona Nav
set-up (configurare navigaţie). Aceste setări
sunt aplicate de fiecare dată când este utilizată
navigaţia.
Notă: unităţile de măsură pentru distanţă ale
sistemului de navigaţie pot fi schimbate între
metrice, imperiale și mixte, cu ajutorul
meniului Trip Computer (computer de bord)
din centrul de mesaje, consultaţi 48, AFIȘAJ
UNITĂŢI METRICE/ IMPERIALE/MIXTE.
207
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Sistem de naviga ie
MENIU PRINCIPAL
1. More... (mai mult): se afișează pagina 2
din 2 a ecranelor meniului de navigaţie.
2. Cancel guidance (anulare ghidare):
anulează ghidarea pentru traseul curent.
3. Destination entry (introducere destinaţie):
oferă mai multe opţiuni pentru
introducerea destinaţiei.
4. Previous destination (destinaţia anterioară):
afișează destinaţiile introduse anterior.
5. Display/Hide POI (afișare/ascundere
PDI): activează/dezactivează pictogramele
POI - punct de interes de pe hartă.
6. Când se setează o destinaţie, sigla Range
Rover va fi înlocuită de o tastă funcţională
care permite repetarea ultimei îndrumări
vocale.
208
7. Route voice guidance (ghidare vocală
traseu): permite dezactivarea mesajelor de
ghidare vocală pentru călătoria curentă.
Dacă ghidarea vocală este activată, tasta
funcţională este evidenţiată.
8. Comenzi rapide POI (PDI): permit
introducerea rapidă a unei destinaţii
aferente unui punct de interes local.
Categoriile pot fi schimbate din meniul de
configurare a navigaţiei.
9. Return to map (revenire la hartă): permite
trecerea la ecranul hărţii principale.
10. Detour (abatere): permite o abatere de la
traseul curent.
11. Nav set-up (configurare navigaţie): setări
pentru sistemul de navigaţie.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Sistem de naviga ie
12. Route options (opţiuni traseu): permite
selectarea diferitelor opţiuni pentru traseu.
13. TMC (canal mesaje din trafic): nu se
utilizează pentru introducerea unei
destinaţii ci, atunci când este activat, oferă
informaţii despre starea drumului și despre
evenimentele care ar putea afecta călătoria.
14. Stored locations (locaţii salvate):
gestionează locaţiile salvate.
209
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Sistem de naviga ie
ECRAN ÎMPĂRŢIT HARTĂ
1. Busolă (indică întotdeauna nordul): apăsaţi
pentru a selecta: cu nordul în sus, cu
direcţia de deplasare în sus sau de sus.
2. Semnal TMC (canal mesaje din trafic): dacă
nu se afișează o linie, se primește semnal;
dacă se afișează o linie, nu se primește
semnal. Pictograma își schimbă culoarea
și în funcţie de starea traficului de pe
traseu.
3. Afișaj direcţia următoare: dacă imaginea cu
harta intersecţiei este dezactivată, atingeţi
pictograma pentru a o vedea din nou.
4. Poziţia și direcţia curente ale vehiculului.
5. Vizualizare hartă dreapta, setare pentru
scalare/panoramare.
6. Locaţie curentă.
7. Indicator semnal GPS: indicatorul este
afișat numai atunci când nu există recepţie.
8. Mod ecran.
9. Vizualizare hartă stânga, setare pentru
scalare/panoramare.
210
10. Deschide meniul de navigaţie: ecranul 1 din
2.
11. Distanţă/timp/ETA (ora estimată a sosirii)
până la destinaţie.
12. Eveniment TMC (blocaj de trafic).
Atingeţi pentru a închide
vizualizarea combinată intersecţie
și intersecţie autostradă. După
închidere se afișează harta afișată
anterior.
PANORAMARE AUTOMATĂ HARTĂ
În timpul ghidării, harta se mărește automat
atunci când vehiculul se apropie de o
intersecţie obișnuită sau de o intersecţie pe
autostradă.
1. Din ecranul hărţii, atingeţi tasta funcţională
afișare hartă stânga, scalare/panoramare.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Sistem de naviga ie
2. Atingeţi tasta funcţională Auto zoom
(panoramare automată). Tasta funcţională
se evidenţiază dacă este selectată
panoramarea automată.
Notă: cel mai înalt nivel de micșorare a hărţii
este valoarea scalei setată înainte de activarea
funcţiei Auto Zoom (panoramare automată).
MODURI ECRAN
Atingeţi tasta de selectare a modului ecranului
pentru a afișa pictogramele disponibile, fiecare
reprezentând un mod diferit al ecranului (după
cum se vede mai jos). Atingeţi pictograma
respectivă pentru a selecta modul dorit pentru
ecran.
Afișare ecran complet.
Afișare ecran împărţit.
Afișează lista intersecţiilor
următoare, în jumătatea din
dreapta a ecranului.
Ecran de ghidare: afișează
informaţii detaliate privind
următoarea intersecţie de străzi
sau autostrăzi, în jumătatea din
dreapta a ecranului.
Informaţii autostradă: această
afișare este disponibilă numai la
deplasarea pe autostradă.
2. Selectaţi Nav set-up (configurare
navigaţie).
3. Atingeţi User settings (setări utilizator).
4. Atingeţi Guidance screen (ecran de
ghidare) sau Motorway information
(informaţii autostradă).
5. Atingeţi OK pentru confirmare.
ZONĂ DE CĂUTARE
Baza de date cu harta de navigaţie este
împărţită pe ţări sau pe regiuni, denumite zone
de căutare. La setarea unui traseu, destinaţia
(sau punctul intermediar) introdusă trebuie să
se afle în zona de căutare selectată.
Înainte de a încerca să setaţi o destinaţie sau un
punct de reper, setaţi zona de căutare
corespunzătoare, după cum urmează:
1. Selectaţi Destination entry (introducere
destinaţie) din meniul principal de
navigaţie.
2. Atingeţi More... (mai mult).
3. Atingeţi Search area (zonă de căutare).
4. Defilaţi prin listă și selectaţi codul din 3
litere care corespunde zonei de destinaţie
dorite.
5. Selectaţi OK. Se afișează meniul pentru
introducerea destinaţiei, iar în fereastra de
informare apare zona de căutare curentă
selectată.
Afișează automat restul ieșirilor de pe
autostradă sau toate ieșirile de pe autostradă,
dacă nu este stabilit traseul.
Pentru a dezactiva ecranele de informare
privind ghidarea sau autostrada, procedaţi
după cum urmează:
1. Din Nav menu (meniu navigaţie), atingeţi
More... (mai mult).
211
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Sistem de naviga ie
SETARE DESTINAŢIE
1. După ce atingeţi Continue (continuare) se
va afișa ecranul hărţii iniţiale, apoi atingeţi
Nav menu (meniu navigaţie).
2. Din meniul de navigaţie, atingeţi
Destination entry (introducere destinaţie).
Notă: butonul de introducere a destinaţiei
este disponibil, de asemenea, în meniul
principal și pe ecranul principal al hărţii.
pentru evidenţierea fiecărui traseu. EcoRoute
vă ajută să găsiţi cel mai eficient traseu din
punct de vedere al consumului de
combustibil. Afișarea a 3 frunze indică traseul
cel mai eficient din punct de vedere al
consumului de combustibil.
2. Selectaţi traseul Quick (rapid), Short
(scurt) sau Alt route(traseu alternativ),
prin atingerea casetei respective, din
partea dreaptă a hărţii.
3. Atingeţi Address (adresă) în ecranul
Destination (destinaţie) și introduceţi
numele localităţii sau codul poștal (codul
poștal scurt în UK).
3. Atingeţi Change Route (modificare traseu)
și apoi Route preferences (preferinţe
traseu), pentru a modifica setările
traseului.
4. După ce aţi introdus litere suficiente,
atingeţi OK sau List (listă), pentru a afișa
toate străzile disponibile.
4. După selectare, atingeţi GO.
5. Dacă este cazul, utilizaţi săgeţile de defilare
din stânga listei, pentru a căuta în sus sau
în jos. Selectaţi localitatea dorită.
6. Introduceţi numele străzii. După ce aţi
introdus litere suficiente, atingeţi OK sau
List (listă), pentru a afișa toate străzile
disponibile.
7. Selectaţi strada dorită. Introduceţi numărul
casei (dacă este cunoscut), apoi atingeţi
OK pentru confirmare.
8. Dacă nu știţi numărul casei, selectaţi OK;
drept destinaţie se utilizează numărul de la
capătul străzii.
9. Se afișează harta cu detaliile destinaţiei
selectate. Atingeţi GO pentru a calcula
traseul rapid implicit sau Review route
(recalculare traseu) pentru trasee
alternative.
Notă: când vă apropiaţi de o intersecţie, pe
lângă ghidarea vocală se va afișa pe hartă și o
imagine mărită a intersecţiei respective.
OCOLIRE PUNCTE
La calcularea unui traseu se poate seta și salva
o zonă pe care doriţi să o ocoliţi.
1. Din Nav menu (meniu navigaţie), atingeţi
More... (mai mult).
2. Selectaţi Stored locations (locaţii salvate).
3. Selectaţi Avoid points (ocolire puncte).
4. Selectaţi Add (adăugare).
5. Selectaţi locaţia zonei pe care doriţi să o
evitaţi, din meniul Destination entry
(introducere destinaţie). Atingeţi OK pentru
a activa imaginea unde doriţi să setaţi
dimensiunea zonei pe care doriţi să o
evitaţi. Dimensiunea zonei poate fi reglată
cu ajutorul simbolurilor „+” și „-”.
10. Atingeţi GO pentru a începe călătoria.
6. Atingeţi OK pentru a activa zona pe care
doriţi să o evitaţi.
ACTIVARE GHIDARE
7. Atingeţi OK, iar zona pe care doriţi să o
evitaţi este setată și salvată.
După ce selectaţi Review route (recalculare
traseu), sistemul va calcula traseul.
1. Atingeţi 3 Routes (3 trasee) pentru a afișa 3
opţiuni de trasee diferite pe hartă. Drumurile
de pe hartă sunt colorate cu 3 culori diferite,
212
Pentru a modifica sau șterge o zonă pe care
doriţi să o evitaţi, din lista cu zonele salvate.
1. Din Nav menu (meniu navigaţie), atingeţi
More... (mai mult).
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Sistem de naviga ie
2. Selectaţi Stored locations (locaţii salvate).
urmează:
3. Selectaţi Avoid points (ocolire puncte).
1. Atingeţi Nav menu (meniu navigaţie) pe
ecranul de navigaţie.
4. Din submeniu, selectaţi Edit (modificare)
sau Delete (ștergere).
2. Atingeţi tasta funcţională Cancel guidance
(anulare ghidare).
TRASEU UȘOR
Din Route options (opţiuni traseu), Easy Route
(traseu ușor) poate fi On (activat) sau Off
(dezactivat).
SELECTARE RAPIDĂ PDI
Dacă se selectează On (activat), Easy Route
(traseu ușor) modifică parametrii de calcul
pentru Alt. (traseu alternativ) pentru a reduce:
• Numărul de intersecţii.
• Numărul de viraje.
• Schimbările de direcţie prin trafic.
• Prioritatea drumurilor mici.
• Numărul intersecţiilor și manevrelor complexe.
2. Atingeţi tasta funcţională Point Of Interest
(punct de interes) (PDI).
MEMORARE TRASEU
Din Route options (opţiuni traseu), Learn
Route (memorare traseu) poate fi On (activată)
sau Off (dezactivată).
1. Atingeţi harta pentru a afișa opţiunile
suplimentare.
3. Pe ecran se afișează 6 categorii propuse,
dintre care 5 pot fi selectate rapid ca Point
Of Interest (punct de interes) (PDI).
4. Selectaţi o categorie de PDI rapid sau atingeţi
More (mai mult) pentru a vedea și alte PDI.
Atingeţi OK pentru a confirma selecţia.
5. Se va afișa harta cu pictogramele PDI.
Defilaţi pe hartă până la pictograma PDI,
apoi atingeţi Set destination (setare
destinaţie) pentru a seta și calcula traseul.
6. Atingeţi GO pentru a începe călătoria.
Dacă se selectează On (activată) și deviaţi de 3
ori de la traseul propus, sistemul va memora
deviaţia și o va oferi ulterior ca traseu normal.
Selectaţi Reset all routes (resetare toate
traseele) pentru a șterge toate traseele
memorate și a reveni la setările implicite.
Notă: dacă este cazul, PDI selectate pot fi
ascunse prin selectarea Nav menu (meniu
navigaţie), urmată de Hide POI (ascundere PDI).
GHIDARE VOCALĂ
REVENIRE LA SETĂRILE IMPLICITE
ALE SISTEMULUI
Pentru activarea sau dezactivarea ghidării
vocale concomitent cu menţinerea ghidării pe
traseu, procedaţi astfel:
1. Atingeţi Nav menu (meniu navigaţie) pe
ecranul de navigaţie.
2. Atingeţi tasta funcţională Route voice
guidance (ghidare vocală traseu). Tasta
funcţională se evidenţiază dacă se
activează ghidarea vocală.
ANULARE GHIDARE TRASEU
Notă: pictogramele PDI pot fi afișate numai
dacă nivelul de panoramare este de maximum
1 km (1/2 milă).
Din meniul de navigaţie, apăsaţi More... (mai
mult) și apoi selectaţi Nav setup (configurare
navigaţie). Dacă aţi modificat setările implicite
ale sistemului, utilizaţi acest meniu pentru a
reveni la setările iniţiale.
FAVORITE
Această opţiune vă permite să gestionaţi
destinaţii precum locul de muncă, reședinţa
sau restaurantul favorit etc. În submeniul
Pentru a șterge traseul, procedaţi după cum
213
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Sistem de naviga ie
favorite puteţi salva până la 400 de locaţii.
1. Din Nav menu (meniu navigaţie), atingeţi
More... (mai mult).
2. Selectaţi Stored locations (locaţii salvate).
3. Atingeţi Favourite (favorite).
4. Pentru a salva o locaţie favorită, selectaţi
Add (adăugare) din submeniu.
2. Atingeţi Postcode (cod poștal). Introduceţi
de la tastatură codul poștal al punctului
intermediar sau al destinaţiei. Codul poștal
trebuie introdus exact, inclusiv orice spaţii
sau semne de punctuaţie.
3. După introducerea codului poștal, atingeţi OK.
Notă: pentru UK trebuie introdus codul
poștal complet.
5. Selectaţi orice metodă de introducere a
destinaţiei și confirmaţi locaţia dorită.
URGENŢĂ
DETALII DESTINAŢII FAVORITE
Această facilitate nu este disponibilă pentru
toate ţările.
1. Din meniul Stored locations (locaţii
salvate), selectaţi Favourite (favorite).
1. Din Nav menu (meniu navigaţie), atingeţi
Destination entry (introducere destinaţie).
2. Selectaţi Edit (modificare) sau Delete
(ștergere).
2. Atingeţi Emergency (urgenţă), pentru a
afișa o listă a posturilor de poliţie locale, a
spitalelor sau a dealerilor Land Rover.
3. Atingeţi locaţia favorită, pentru a afișa detaliile.
4. Selectaţi detaliul pe care doriţi să-l
modificaţi. Detaliile includ Attribute
(atribut), Name (nume), Phone number
(număr de telefon), Location (locaţie) și
Icon (pictogramă).
REȘEDINŢĂ
1. Din Nav menu (meniu navigaţie), atingeţi
More... (mai mult).
3. Atingeţi Name (nume), pentru a afișa lista în
ordine alfabetică sau Distance (distanţă),
pentru a afișa lista în ordinea apropierii faţă
de poziţia curentă a vehiculului.
4. Atingeţi numele facilităţii, pentru a o seta
ca destinaţie sau punct intermediar.
HARTĂ
3. Atingeţi Home location (locaţie reședinţă).
Defilaţi pe hartă în zona destinaţiei sau a
punctului intermediar și mărind imaginea, dacă
este cazul.
4. Pentru a salva o locaţie de reședinţă,
selectaţi Add (adăugare) din submeniu.
Această locaţie poate fi salvată ca locaţie
favorită, destinaţie sau punct intermediar.
2. Selectaţi Stored locations (locaţii salvate).
5. Selectaţi orice metodă de introducere a
destinaţiei, pentru a seta locaţia de
reședinţă. Atingeţi OK pentru confirmare.
6. Atingeţi OK din lista de locaţii favorite;
locaţia de reședinţă este setată.
COORDONATE
Dacă știţi coordonatele destinaţiei, acestea pot
fi introduse din acest ecran.
1. Din Nav menu (meniu navigaţie), selectaţi
Destination entry (introducere destinaţie).
COD POȘTAL
2. Atingeţi More... (mai mult).
Această facilitate nu este disponibilă pentru
toate ţările.
3. Selectaţi Coordinates (coordonate).
Trebuie să introduceţi mai întâi
coordonatele complete ale latitudinii,
urmate de cele ale longitudinii.
1. Din Nav menu (meniu navigaţie), selectaţi
Destination entry (introducere destinaţie).
214
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Sistem de naviga ie
4. După ce aţi introdus coordonatele, atingeţi
OK.
4. Atingeţi POI name (nume PDI) și atingeţi
OK pentru confirmare.
În cazul în care coordonatele introduse nu se
află în zona acoperită de hărţile disponibile, se
afișează un mesaj. Acest lucru se poate
întâmpla și în cazul în care coordonatele
introduse sunt incorecte.
5. Introduceţi numele PDI sau selectaţi-l din
List (listă).
REVENIRE LA O DESTINAŢIE
ANTERIOARĂ
1. Din Nav menu (meniu navigaţie), atingeţi
Previous destination (destinaţie
anterioară).
2. Atingeţi din listă destinaţia anterioară. Se
va afișa harta cu destinaţia selectată.
3. Atingeţi GO pentru a începe călătoria.
INTRARE/IEȘIRE AUTOSTRADĂ
1. Din Nav menu (meniu navigaţie), atingeţi
Destination entry (introducere destinaţie).
2. Atingeţi More... (mai mult).
3. Atingeţi Motorway Entry/Exit (intrare/ieșire
autostradă).
4. Introduceţi numele sau numărul autostrăzii
sau selectaţi din List (listă).
5. Atingeţi Entrance (intrare) sau Exit (ieșire).
6. Introduceţi numele intrării sau ieșirii pentru
autostrada selectată sau selectaţi din List
(listă). Se afișează harta cu autostrada și
intersecţia selectate.
7. Atingeţi GO pentru a începe călătoria.
PUNCTE DE INTERES (PDI)
1. Din Nav menu (meniu navigaţie), atingeţi
Destination entry (introducere destinaţie).
6. Alternativ, selectaţi Category (categorie)
pentru a vedea toate categoriile de PDI și a
selecta una dintre acestea. Consultaţi 215,
CATEGORII ȘI SUBCATEGORII.
7. Pentru a restrânge aria de căutare, atingeţi
Town (localitate) pentru a introduce
numele unui oraș.
8. După selectarea PDI se afișează harta cu
destinaţia selectată.
9. Atingeţi GO pentru a începe călătoria.
Notă: dacă după introducerea numelui PDI se
găsesc prea multe rezultate, încercaţi să
introduceţi mai întâi numele localităţii. Dacă nu
știţi numele PDI dorit, încercaţi să selectaţi o
categorie PDI.
Notă: pictogramele PDI pot fi afișate numai
dacă nivelul de panoramare este de maximum
1 km (1/2 milă).
LOCAŢIE DEALERI
Detaliile dealerilor Land Rover sunt salvate în
sistemul de navigaţie, în categoria puncte de
interes (PDI) - vehicul/auto. Consultaţi 216,
CĂUTARE PDI LOCAL.
CATEGORII ȘI SUBCATEGORII
Baza de date cu PDI este împărţită în mai multe
categorii. Fiecare categorie principală este
împărţită la rândul ei în mai multe subcategorii.
Atingeţi categoria dorită și apoi selectaţi
subcategoriile dorite.
2. Atingeţi More... (mai mult).
3. Atingeţi Point of interest (punct de
interes).
215
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Sistem de naviga ie
PUNCTELE MELE DE INTERES
(PDI) din apropierea vehiculului.
Pot fi descărcate și adăugate în listă puncte de
interes suplimentare. Sistemul poate salva
până la 50 000 de puncte de interes, în maxim
100 de grupuri (oricare dintre acestea survine
primul).
1. Din Nav menu (meniu navigaţie), atingeţi
Destination entry (introducere destinaţie).
PDI gratuite pot fi găsite pe internet și
descărcate în sistem. Numele fișierului
importat va fi afișat ca nume de grup.
Pictogramele importate vor fi afișate pe hartă.
Pentru a descărca cu succes un fișier sau o
pictogramă, trebuie să fie îndeplinite condiţiile
următoare:
• Fișierul PDI trebuie să fie în format .gpx,
versiunea 1.1.
• Numele fișierului cu PDI nu trebuie să conţină
următoarele caractere: -, /, ;, *, ", <, > sau |.
• Denumirea fișierului cu PDI nu trebuie să
depășească 35 de caractere.
• Denumirea pictogramei fișierului trebuie să
fie aceeași cu denumirea fișierului PDI.
• Dimensiunea pictogramei nu trebuie să
depășească 32x32 puncte.
• Formatul pictogramei trebuie să fie bitmap
(.bmp) sau jpeg (.jpg).
Pentru a descărca fișiere sau pictograme,
conectaţi un dispozitiv USB care conţine PDI.
Consultaţi 180, CONECTAREA UNUI
DISPOZITIV.
1. Din Nav menu (meniu navigaţie), atingeţi
More... (mai mult).
2. Selectaţi Stored locations (locaţii salvate).
3. Atingeţi My POI (punctele mele de interes).
4. Selectaţi Add (adăugare) pentru a selecta
fiecare grup de PDI pe care doriţi să-l
descărcaţi. Selectaţi Edit (modificare)
pentru a modifica Name (nume), Icon
(pictogramă) sau Sound icon (pictogramă
sunet) ori selectaţi Delete (ștergere).
CĂUTARE PDI LOCAL
Utilizaţi pentru a selecta punctele de interes
216
2. Atingeţi More... (mai mult).
3. Atingeţi Point of interest (punct de
interes).
4. Atingeţi POI near current (PDI în
apropierea locaţiei curente) și atingeţi OK
pentru confirmare.
5. Selectaţi o categorie de PDI, iar dacă este
cazul, selectaţi din nou dintr-o
subcategorie și atingeţi OK pentru
confirmare.
6. Pentru mai multe selecţii, atingeţi Show
List (afișare listă) sau Select Category
(selectare categorie).
Notă: sunt disponibile maximum 5
categorii din care puteţi selecta un PDI.
7. Selectaţi PDI de destinaţie din listă. Se va
afișa harta cu destinaţia selectată.
8. Atingeţi Destination (destinaţie) pentru a
seta și calcula traseul.
9. Atingeţi GO pentru a începe călătoria.
Notă: navigaţia la PDI în apropierea poziţiei
curente poate fi setată ca și comandă rapidă în
meniul principal. Consultaţi 76,
CONFIGURARE ECRAN TACTIL.
NAVIGAŢIE ÎN LIMBA ARABĂ
Pentru a activa sau dezactiva navigaţia în limba
arabă.
1. Din Home menu (meniu principal), atingeţi
Set-up (configurare).
2. Atingeţi System (sistem).
3. Atingeţi Language (limbă) și setaţi
navigaţia în limba arabă pe On (activare).
4. Selectaţi Yes (da) pentru a continua
utilizarea navigaţiei în limba arabă.
Notă: sistemul de comandă vocală nu este
compatibil cu navigaţia în limba arabă.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Sistem de naviga ie
PREZENTARE RDS-TMC
RDS-TMC (sistemul de date radio - canalul cu
mesaje din trafic) este o funcţie prin care se
anunţă blocajele din trafic de pe traseu, așa
cum sunt transmise de posturile de radio care
transmit informaţii TMC.
Atingeţi butonul TMC din meniul de navigaţie
pentru a accesa meniul TMC.
Evenimentele TMC de pe traseu pot fi afișate prin
atingerea tastei funcţionale Events ahead
(evenimente pe traseu). TMC poate fi setat să
afișeze pe hartă toate evenimentele, evenimentele
importante sau poate fi dezactivat. În timpul
calculării traseului se activează implicit funcţia de
evitare a evenimentelor .
AFIȘARE RDS-TMC
Dacă se primește un semnal TMC, pictograma din
colţul din stânga sus al ecranului își va schimba
culoarea în verde. Dacă nu se primește niciun
semnal TMC, pictograma va fi tăiată.
Sistemul informează șoferul despre drumurile
în lucru, drumurile îngustate, traficul de pe
contrasens, accidente, drumuri alunecoase,
devieri, informaţii, informaţii despre parcare,
blocaje sau alte pericole.
Șoferul este informat despre un eveniment din
trafic astfel:
• Pe hartă este afișată o săgeată la locul
evenimentului.
• Se poate afișa un text cu detaliile fiecărui
eveniment. Acesta poate fi selectat prin
defilare pe hartă până la un eveniment și
apăsarea pictogramei i.
• Ghidarea dinamică pe traseu, afișată în
partea de sus a ecranului, oferă informaţii
despre calcularea cu succes a unui traseu
alternativ, pentru evitarea evenimentului de
pe traseul curent. Pentru opţiuni
suplimentare, apăsaţi Info.
• Lista evenimentelor din trafic prezintă toate
evenimentele, sortate în funcţie de
denumirea traseului/distanţa de-a lungul
traseului. Informaţiile privind blocajele
sunt păstrate și actualizate chiar dacă
vehiculul trece graniţa.
PICTOGRAME RDS-TMC
Orice eveniment din trafic (transmis prin TMC)
din zona în care vă aflaţi va fi afișat sub forma
unei săgeţi pe hartă.
Dacă se pierde recepţia, datele sunt salvate în
sistem până la 15 minute.
Culoarea pictogramei TMC se modifică, pentru
a afișa tipul și prioritatea unui eveniment TMC.
Culoarea de fundal a pictogramei revine la
normal dacă nu mai există evenimentul sau
blocajul respectiv sau dacă au fost calculate
indicaţii pentru modificarea traseului.
Pictogramele evenimentelor TMC apar pe harta
de navigaţie pentru a indica locaţia și natura
unui eveniment TMC.
Pictogramele evenimentelor TMC apar pe hartă chiar
dacă evenimentul nu s-a întâmplat pe traseul dvs.
Incident (stea roșie).
Aglomeraţie în faţă (săgeată
roșie).
Trafic aproape blocat, ambele
benzi (săgeată roșie dublă).
Trafic încetinit în faţă (săgeată
galbenă).
Trafic încetinit pe ambele sensuri
(săgeată galbenă dublă).
Informaţii (cerc galben).
Incident (stea galbenă).
217
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Sistem de naviga ie
Notă: pictogramele cu o singură săgeată indică
faptul că evenimentele din trafic influenţează
deplasarea pe direcţia indicată de săgeată.
Săgeţile duble indică faptul că ambele direcţii sunt
afectate.
Dacă se defilează pe hartă la oricare dintre
evenimentele de mai sus, sunt disponibile
informaţii suplimentare, care sunt indicate prin
una dintre următoarele pictograme:
Drum închis.
Avertizare specială (triunghi
portocaliu).
Pericol (triunghi roșu).
Trafic staţionar.
Trafic aglomerat.
Întârziere.
Ocolire.
Trafic din sens opus.
Eveniment.
Limită de înălţime/lăţime.
UTILIZARE TMC
Atunci când sistemul recepţionează o
avertizare, ghidarea dinamică pentru traseu va
încerca să calculeze un traseu alternativ, pentru
evitarea evenimentului din trafic. Sistemul
calculează un traseu nou pentru toate
secţiunile. Însă dacă sunt setate puncte
218
intermediare, sistemul calculează traseul
pentru următorul punct intermediar. Dacă
evenimentul de pe traseu este grav (drum
închis) sau dacă traseul nou este mai scurt
decât cel curent și cel curent nu a fost
recalculat în ultimele 5 minute, se va afișa un
mesaj pentru confirmarea traseului nou. Acest
mesaj pop-up este afișat 5 minute, iar dacă
traseul nou nu este refuzat, vehiculul va urma
traseul nou.
NAVIGAŢIE ÎN TEREN ACCIDENTAT
Sistemul poate fi comutat între navigaţie pe
carosabil și în teren accidentat, prin apăsarea
de două ori a butonului NAV din instrumentele
de bord, din orice punct al sistemului, și apoi
prin selectarea On road (pe carosabil) sau Off
road (în teren accidentat), după caz. Tasta
funcţională de navigaţie din meniul principal al
ecranului tactil indică On road NAV (navigaţie
pe carosabil) sau Off road NAV (navigaţie în
teren accidentat), oricare ar fi modul de
navigaţie curent.
Hărţile de navigaţie în teren accidentat sunt
similare celor pentru navigaţie pe carosabil,
însă includ funcţii și informaţii suplimentare,
cum ar fi o busolă de mari dimensiuni, direcţie,
altitudine, latitudine și longitudine etc.
La comutarea în modul navigaţie în teren
accidentat, traseul curent evidenţiat este
eliminat de pe hartă, iar ghidarea pentru
deplasarea pe carosabil se suspendă.
Pictogramele punctelor intermediare și
destinaţiei rămân în continuare pe afișaj.
Destinaţia este marcată cu un cerc dublu.
La părăsirea ghidării în teren accidentat,
sistemul recalculează traseul și revine la
ghidarea pe carosabil.
Notă: în modul de navigaţie în teren accidentat,
TMC nu este disponibil.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Sistem de naviga ie
TRASEU NOU
Permite următoarele metode de introducere a
traseului:
• Hartă.
• Traseu anterior.
• Distanţă și relevment.
• Coordonate.
ÎNCĂRCARE TRASEU
Încărcarea traseului permite restabilirea unui
traseu în teren accidentat salvat anterior. Dacă
atingeţi tasta funcţională Load Route
(încărcare traseu), se va afișa o listă cu traseele
salvate; pentru selectare, atingeţi traseul dorit.
La încărcarea unui traseu, locaţia curentă a
vehiculului este memorată ca punct de pornire
indicat sub forma literei S pe ecranul hărţii.
OPŢIUNI TRASEU
Permite accesul la următoarele comenzi:
Edit Route (modificare traseu)
Aceste elemente din meniu sunt identice ca și
utilizare cu meniurile pentru navigaţia pe carosabil.
Pot fi salvate maximum 20 de trasee în teren
accidentat. La atingerea numărului maxim,
tasta funcţională New Route (traseu nou) nu va
mai fi activă.
Stop Guidance (oprire ghidare)
Permite anularea unui traseu selectat. Atingeţi
tasta funcţională pentru a anula ghidarea. Toate
punctele intermediare și pictogramele se șterg.
Display route (afișare traseu)
în modul ghidare se poate afișa întregul traseu.
Acesta prezintă distanţa totală a traseului și se
actualizează pe măsură ce vehiculul își schimbă
poziţia.
CCP to Start (poziţie curentă vehicul până la
începerea deplasării)
Se poate realiza un traseu invers sau de revenire
în orice moment. Toate pictogramele punctelor
intermediare de pe traseul iniţial sunt resetate, iar
sistemul trasează linii drepte între acestea.
Punctul de plecare iniţial este acum identificat
drept punct de destinaţie, iar punctele
intermediare sunt numerotate descrescător.
CCP to Destination (poziţie curentă vehicul
până la destinaţie)
Restabilește traseul iniţial până la destinaţie,
după ce se selectează CCP to Start (poziţie
curentă vehicul până la începerea deplasării).
Waypoint list (listă puncte intermediare)
Punctele intermediare aferente navigaţiei în
teren accidentat sunt prezentate în ordine
numerică. Cel mai apropiat punct intermediar
este ultimul din listă. Se pot salva maximum 35
de puncte intermediare.
În timpul traseului tur, punctul cu numărul cel mai
mic este cel mai apropiat pe ecranul de ghidare.
În timpul unui traseu retur sau de întoarcere,
numărul cel mai mic este cel mai îndepărtat.
Relevmentul (de ex., R170) și distanţa (de ex., 1
milă) se referă la următorul punct intermediar.
Relevmentul reprezintă unghiul dintre traseul
curent și punctul intermediar următor.
Informaţiile afișate sunt actualizate permanent.
În timp ce este afișată lista, dacă ajungeţi la
destinaţie sistemul trece la ecranul hărţii.
Skip Waypoint (salt peste punctul
intermediar)
În timpul deplasării, această tastă funcţională
poate fi selectată pentru a sări peste punctul
intermediar următor. Veţi fi apoi îndrumat către
următorul punct intermediar.
Trace Points (puncte de urmărire)
Dacă se selectează Current Trace Point (punct
de urmărire curent) din Route Options (opţiuni
traseu), pictogramele punctelor de urmărire
sunt amplasate automat pe traseu, în timp ce îl
parcurgeţi. Acestea sunt utile la stabilirea
traseului de revenire, dacă este cazul.
219
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Sistem de naviga ie
De pe același ecran se pot face reglajele
utilizării punctelor de urmărire. După selectarea
opţiunii Edit Trace Point (modificare punct de
urmărire), se pot aduce modificări oricărui
traseu cu puncte de urmărire salvate.
Selectaţi una dintre opţiuni și faceţi modificările
necesare (de ex., punctele de urmărire pot fi
modificate, redenumite sau șterse).
VIZUALIZARE BUSOLĂ
Vizualizarea busolei se recomandă la condusul
în teren accidentat. Selectaţi ecranul hărţii și
apoi pictograma de vizualizare a busolei din
partea de sus a ecranului.
Busola poate fi vizualizată cu „nordul în sus”
sau cu „vehiculul în sus”.
DATE SERVICIU TOPOGRAFIC
Citiţi cu atenţie acest acord, înainte de a utiliza
sistemul de navigaţie.
Acesta este un acord de licenţă pentru
utilizarea datelor oferite de serviciul topografic
(OS) cod-punct, încorporate în sistemul de
navigaţie. Utilizând aceste date cod-punct,
acceptaţi și sunteţi de acord cu următorii
termeni și condiţii.
PROPRIETATEA
Datele OS cod-punct sunt licenţiate de serviciul
topografic, cu acordul biroului Majestăţii Sale.
© Drepturi de autor ale Coroanei. Toate
drepturile rezervate.
ACORDARE DE LICENŢĂ
OS vă acordă o licenţă neexclusivă de utilizare
în scop personal a copiei datelor OS cod-punct,
ca parte a sistemului de navigaţie. Puteţi
transfera licenţa unui cumpărător ulterior al
vehiculului echipat cu sistem de navigaţie, cu
condiţia ca acesta să fie de acord cu
respectarea tuturor termenilor prezentei
licenţe.
Cu nordul în sus
• Indicatorul pentru nord al busolei va fi
întotdeauna în sus.
• Săgeata poziţiei vehiculului din centru
indică direcţia de deplasare.
• Pictograma colorată de pe marginea busolei
este direcţia către următorul punct
intermediar sau următoarea destinaţie.
Aceasta va fi întotdeauna în poziţia respectivă.
Cu vehiculul în sus
• Săgeata poziţiei vehiculului din centru va fi
întotdeauna în sus.
• Busola se va roti pe măsură ce direcţia
vehiculului se modifică. Direcţia curentă de
deplasare este afișată în partea de sus.
• Pictograma colorată de pe marginea
busolei se va deplasa cu busola.
220
TERMENI LICENŢĂ
Acești termeni de licenţă sunt guvernaţi de
legea engleză și se supun jurisdicţiei exclusive
a tribunalelor engleze.
LIMITĂRI ÎN UTILIZARE
Utilizarea BAZEI DE DATE este limitată la
sistemul specific pentru care a fost creată. Cu
excepţia cazului în care, și în măsura în care,
acest lucru este permis în mod explicit prin legi
obligatoriu aplicabile, nu aveţi dreptul de a
extrage sau reutiliza părţi substanţiale ale
conţinutului BAZEI DE DATE, nici de a
reproduce, copia, modifica, adapta, traduce,
dezasambla, decompila sau utiliza tehnici de
retro-inginerie pentru nicio parte a BAZEI DE
DATE.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Sistem de naviga ie
LIMITAREA RESPONSABILITĂŢII
Preţul BAZEI DE DATE nu include nici o
compensaţie pentru asumarea riscului de
daune cu caracter de consecinţă, indirecte sau
directe nelimitate, ce ar putea rezulta în
legătură cu utilizarea BAZEI DE DATE de către
dvs.
În consecinţă, în nici un caz, NAVTEQ
Corporation sau furnizorul sistemului de
navigaţie ce utilizează BAZA DE DATE
(„Furnizorul”) nu își va asuma
responsabilitatea pentru nici un fel de daune cu
caracter de consecinţă, speciale, incidente sau
indirecte, inclusiv dar nelimitat la, pierderea de
venituri, date sau de utilizare, ocazionate dvs.
sau oricărui terţ, rezultate în urma utilizării
BAZEI DE DATE, fie prin executarea unei acţiuni
contractuale sau a unei acţiuni delictuale sau în
baza unei garanţii, chiar dacă NAVTEQ
Corporation sau Furnizorul a fost avizat cu
privire la posibilitatea unor astfel de daune. În
orice situaţie, responsabilitatea NAVTEQ
pentru daune directe este limitată la preţul
copiei BAZEI DE DATE.
RENUNŢAREA LA GARANŢIE ȘI LIMITAREA
RESPONSABILITĂŢII, STIPULATE ÎN
PREZENTUL ACORD, NU VOR AFECTA SAU
PREJUDICIA DREPTURILE STATUTARE, DACĂ
AŢI ACHIZIŢIONAT BAZA DE DATE ÎN ALT
MOD DECÂT ÎN BAZA UNEI TRANZACŢII.
Unele state și legi nu permit excluderea
garanţiilor implicite, așa că renunţarea de mai
sus este posibil să nu vi se aplice dvs.
BAZA DE DATE reflectă situaţia reală
existentă înaintea primirii de către
dvs. a acesteia și cuprinde date și
informaţii din surse guvernamentale
și alte surse, ce pot conţine erori sau
omisiuni. În consecinţă, BAZA DE
DATE poate conţine informaţii
inexacte sau incomplete, ca urmare a
trecerii timpului, schimbării
circumstanţelor și datorită naturii
surselor utilizate. BAZA DE DATE nu
include și nu reflectă informaţii
privind - între altele - siguranţa
orașului, respectarea legii, asistenţa
de urgenţă, lucrările de construcţii,
închiderea unor străzi sau benzi de
rulare, restricţiile de viteză pentru
vehicule, pantele sau gradul de
înclinare a șoselei, înălţimea,
greutatea sau alte cote-limită ale
podurilor, condiţiile de drum sau de
trafic, evenimentele speciale,
blocajele de trafic sau durata
călătoriei.
NAVTEQ CORPORATION
Citiţi cu atenţie acest acord, înainte de a utiliza
sistemul de navigaţie.
Acesta este un acord de licenţă pentru copia
bazei de date cu hărţile de navigaţie („BAZA DE
DATE”, realizată iniţial de NAVTEQ
Corporation) utilizate de sistemul de navigaţie.
Utilizând această BAZĂ DE DATE, acceptaţi și
sunteţi de acord cu toţi termenii și toate
condiţiile următoare.
PROPRIETATEA
BAZA DE DATE, drepturile de autor, de
proprietate intelectuală sau alte drepturi
similare stipulate în prezentul acord sunt
deţinute de NAVTEQ Corporation sau de către
licenţiatorii acesteia.
221
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Sistem de naviga ie
ACORDARE DE LICENŢĂ
LIMITAREA RESPONSABILITĂŢII
NAVTEQ Corporation vă acordă o licenţă
neexclusivă de utilizare a copiei BAZEI DE
DATE în scop personal sau în cadrul
activităţilor interne de afaceri. Această licenţă
nu include dreptul de a acorda sublicenţe.
NAVTEQ Corporation nu garantează și nu face
nici o declaraţie, explicită sau implicită, cu
privire la utilizarea sau rezultatele utilizării
BAZEI DE DATE în ceea ce privește
corectitudinea, precizia ori fiabilitatea acesteia,
sau de altă natură, și își declină răspunderea, în
mod expres, cu privire la orice garanţie
implicită privind calitatea, performanţele,
vandabilitatea, potrivirea pentru un anumit
scop sau nerespectarea normelor.
LIMITĂRI ÎN UTILIZARE
Utilizarea BAZEI DE DATE este limitată la
sistemul specific pentru care a fost creată. Cu
excepţia cazului în care, și în măsura în care,
acest lucru este permis în mod explicit prin legi
obligatoriu aplicabile, nu aveţi dreptul de a
extrage sau reutiliza părţi substanţiale ale
conţinutului BAZEI DE DATE, nici de a reproduce,
copia, modifica, adapta, traduce, dezasambla,
decompila sau utiliza tehnici de retro-inginerie
pentru nicio parte a BAZEI DE DATE.
NAVTEQ Corporation nu garantează faptul că
BAZA DE DATE este sau va fi lipsită de erori.
Nicio informaţie scrisă sau orală ori
recomandare furnizată de NAVTEQ
Corporation, furnizorul dvs. sau de oricare altă
persoană nu va putea reprezenta o garanţie.
GUVERN ȘI UTILIZATORI FINALI
TRANSFERUL
Nu aveţi dreptul de a transfera BAZA DE DATE
unei terţe părţi, decât împreună cu sistemul
pentru care a fost creată, și cu condiţia să nu
păstraţi nicio copie a BAZEI DE DATE, iar
cesionarul să fie de acord cu toţi termenii și
condiţiile prezentului acord.
RENUNŢARE LA GARANŢIE
NAVTEQ Corporation nu garantează și nu face
nici o declaraţie, explicită sau implicită, cu
privire la utilizarea sau rezultatele utilizării
BAZEI DE DATE în ceea ce privește
corectitudinea, precizia ori fiabilitatea acesteia,
sau de altă natură, și își declină răspunderea, în
mod expres, cu privire la orice garanţie
implicită privind calitatea, performanţele,
vandabilitatea, potrivirea pentru un anumit
scop sau nerespectarea normelor.
NAVTEQ Corporation nu garantează faptul că
BAZA DE DATE este sau va fi lipsită de erori.
Nicio informaţie scrisă sau orală ori
recomandare furnizată de NAVTEQ
Corporation, furnizorul dvs. sau de oricare altă
persoană nu va putea reprezenta o garanţie.
222
Dacă BAZA DE DATE este creată pentru o regiune
din America de Nord și este achiziţionată de sau
în numele Guvernului Statelor Unite sau de orice
altă entitate care solicită sau aplică drepturi
similare cu cele ce revin, în mod obișnuit,
Guvernului Statelor Unite, BAZA DE DATE este
licenţiată cu „drepturi limitate”.
Utilizarea BAZEI DE DATE face obiectul
restricţiilor specificate în clauza „Drepturi pentru
Date Tehnice și Baze de Date Computerizate”, la
DFARS 252.227–7013, sau în clauza echivalentă
pentru agenţiile fără protecţie. Producătorul
BAZEI DE DATE din America de Nord este
NAVTEQ Corporation, 10400 W. Higgins Road,
Suite 400, Rosemont, Illinois 60018, USA.
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
PENTRU EUROPA
Prin prezenta, DENSO
CORPORATION declară că acest
produs DN-NS-019 respectă
cerinţele esenţiale și alte prevederi
relevante ale Directivei 1999/5/CE.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Combustibil i realimentare
MĂSURI DE SIGURANŢĂ
Combustibil și realimentare
Nu fumaţi, nu utilizaţi o flacără
deschisă și nu provocaţi scântei în
timp ce alimentaţi. Este posibil ca
incendiul sau explozia rezultate să
provoace rănirea gravă sau decesul.
Evitaţi expunerea vaporilor de
combustibil la orice surse potenţiale de
aprindere, deoarece este posibil ca
incendiul sau explozia rezultată să
provoace rănirea gravă și/sau decesul.
Opriţi motorul în timpul realimentării.
Opriţi toate dispozitivele electronice
personale, cum ar fi telefoanele
mobile sau playerele audio, în timpul
realimentării.
VEHICULE PE BENZINĂ
Utilizaţi combustibil de înaltă calitate,
care respectă specificaţiile standardului
EN228 (sau echivalentul naţional).
Nu utilizaţi combustibili cu plumb sau cu
substituenţi ai plumbului (de ex., pe bază
de mangan) sau aditivi pentru
combustibil, deoarece aceștia pot afecta
negativ sistemele de control al emisiilor și
pot afecta acoperirea garanţiei.
Agenţii de curăţare pentru sistemul de
alimentare cu combustibil nu trebuie
utilizaţi dacă nu sunt aprobaţi de Jaguar
Land Rover.
CIFRĂ OCTANICĂ
Vehicule V6 și V8 pe benzină
Jaguar Land Rover recomandă utilizarea
benzinei premium fără plumb cu o cifră
octanică minimă de 95 RON, pentru a asigura
performanţe, economie de combustibil și
manevrabilitate optime.
Dacă benzina premium fără plumb nu este
disponibilă, puteţi utiliza benzină fără plumb cu
o cifră octanică mai mică, până la minim 91
RON, dar acest lucru poate reduce performanţa
motorului, crește consumul de combustibil,
provoca apariţia detonaţiilor și altor probleme
de manevrabilitate.
Nu utilizaţi combustibili cu cifra octanică
mai mică de 91 RON, deoarece este
posibil ca motorul să se defecteze grav.
Notă: detonaţiile ușoare ocazionale care apar la
accelerare sau la urcarea pantelor sunt acceptabile.
Dacă sunt detectate detonaţii puternice și
pronunţate ale motorului chiar dacă se
utilizează combustibil cu cifră octanică
recomandată sau dacă se aud detonaţii ale
motorului în timpul deplasării cu viteză
constantă pe drumuri fără înclinare, consultaţi
dealerul/service-ul autorizat. În caz contrar, se
consideră că vehiculul a fost utilizat
necorespunzător, iar Jaguar Land Rover nu
este responsabil de acest lucru.
Dacă nu sunteţi sigur, solicitaţi ajutorul
dealerului/service-ului autorizat.
Dacă este disponibilă, poate fi utilizată benzina
super fără plumb de 98 RON, ca alternativă la
benzina standard fără plumb de 95 RON.
ETANOL
Combustibilii care conţin maximum 10%
etanol (E5 și E10) pot fi utilizaţi.
Acest vehicul nu a fost proiectat pentru
a utiliza combustibili care conţin mai
mult de 10% etanol.
Nu utilizaţi combustibili E85
(concentraţie de 85% etanol), deoarece
acest lucru poate provoca defectarea
gravă a motorului și a sistemului de
alimentare cu combustibil.
Combustibilul nu trebuie să aibă cifra octanică
mai mică decât cea recomandată pentru benzina
fără plumb. Majoritatea șoferilor nu vor observa
nicio diferenţă de funcţionare atunci când
utilizează combustibil care conţine etanol. Dacă
se detectează vreo diferenţă, trebuie reluată
utilizarea benzinei fără plumb obișnuite.
223
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Combustibil i realimentare
METANOL
Dacă este posibil, evitaţi utilizarea
combustibilului cu conţinut de metanol.
Utilizarea combustibililor care conţin metanol
poate provoca defectarea gravă a motorului și
a sistemului de alimentare cu combustibil,
defecţiune care nu este acoperită de garanţie.
METIL TERŢIAR BUTIL ETER (MTBE)
Benzina fără plumb care conţine un compus
oxigenat cunoscut drept MTBE poate fi utilizată
dacă raportul dintre MTBE și combustibilul
convenţional este mai mic de 15%. MTBE este
un compus pe bază de eter derivat din petrol,
specificat de o serie de rafinării ca substanţa
care sporește cifra octanică a combustibilului.
VEHICULE PE MOTORINĂ
Utilizaţi numai motorină de calitate superioară,
care respectă cerinţele standardului european
EN590 sau echivalent.
Vehiculele Land Rover pot fi alimentate
cu un amestec de 7% biodiesel,
conform standardului european EN590.
Jaguar Land Rover nu recomandă
utilizarea unei concentraţii mai mari de
biodiesel.
Calitatea și specificaţiile motorinei variază
semnificativ în funcţie de poziţia geografică. Jaguar
Land Rover recomandă utilizarea combustibilului
premium sau de cea mai înaltă calitate.
Combustibilul de înaltă calitate asigură o durată
de exploatare mai lungă a componentelor
motorului. Combustibilul de calitate inferioară
conţine procente mai mari de sulf, care
afectează negativ componentele motorului.
Dacă se utilizează combustibil de calitate
inferioară, este posibil ca gazele de eșapament
să fie de culoare deschisă, colorată.
Nu se recomandă utilizarea prelungită a aditivilor.
Nu adăugaţi parafină sau benzină în motorină.
224
Dacă alimentaţi din greșeală vehiculul
cu benzină în loc de motorină, nu
încercaţi să porniţi motorul. Contactaţi
imediat dealerul/service-ul autorizat.
Jaguar Land Rover Limited nu își
asumă nicio responsabilitate pentru
niciun fel de defecţiuni provocate de
utilizarea vehiculului cu alţi combustibili
decât cei recomandaţi.
CONCENTRAŢIE DE SULF
Dacă vehiculul este echipat cu filtru de
particule (DPF), concentraţia maximă
de sulf din combustibil nu trebuie să
depășească 0,005% (50 de părţi la
milion), conform standardului
EN590-EU4 sau standardului mondial
privind combustibilul (WWFC) Cat 3.
Concentraţia de sulf din motorina utilizată
de vehiculele Land Rover care nu sunt
echipate cu DPF nu trebuie să depășească
0,3% (3.000 de părţi la milion).
În unele ţări, motorina are o concentraţie mai
mare de sulf, care solicită reducerea
intervalelor de service, pentru diminuarea
efectelor asupra motorului și componentelor
sistemului de tratare ulterioară a gazelor de
eșapament. Dacă nu sunteţi sigur, solicitaţi
ajutorul unui dealer/service autorizat.
Consultaţi 232, FILTRU DE PARTICULE (DPF).
Utilizarea unui combustibil cu
specificaţie incorectă va provoca
defectarea gravă a motorului și/sau
sistemului de tratare ulterioară, care
este posibil să nu fie acoperite de
garanţia vehiculului. Dacă nu sunteţi
sigur, solicitaţi ajutorul
dealerului/service-ului autorizat.
PANĂ DE COMBUSTIBIL
Evitaţi pana de combustibil. Acest lucru
poate provoca defectarea motorului,
sistemului de alimentare cu combustibil
și de control al emisiilor.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Combustibil i realimentare
Dacă vehiculul rămâne în pană de combustibil,
sunt necesari cel puţin 4 litri (0,9 galoane)
pentru a reporni motorul. Vehiculul trebuie
lăsat cu contactul cuplat timp de 5 minute după
alimentare, înainte de a încerca să reporniţi
motorul. Vehiculul trebuie condus 1,6 - 5 km (1
- 3 mile), pentru a reseta sistemele de
gestionare și monitorizare a motorului.
Notă: dacă rămâneţi fără combustibil vă
recomandăm să solicitaţi asistenţă calificată.
Motoare diesel
Vehiculele cu motoare diesel sunt echipate cu
un sistem care previne golirea completă a
rezervorului de combustibil. În momentul în
care combustibilul atinge nivelul minim,
sistemul va activa un mod de funcţionare cu
putere redusă (adică motorul nu va funcţiona
corespunzător). Acest lucru va fi urmat de
oprirea motorului, după aproximativ 1,6 km (1
milă).
Această funcţie previne golirea completă a
sistemului de alimentare cu combustibil, care
poate provoca defectarea vehiculului. Dacă
indicatorul arată nivel scăzut de combustibil
sau dacă se aprinde indicatorul de avertizare,
trebuie să realimentaţi cât mai curând posibil la
următoarea benzinărie, cu cel puţin 4 litri (0,9
galoane) de combustibil.
Dacă s-a activat funcţia de protecţie a sistemului,
trebuie mai întâi să realimentaţi, apoi să reporniţi
vehiculul, conform procedurii următoare:
Nu acţionaţi demarorul continuu mai
mult de 30 de secunde.
CLAPETĂ BUȘON REZERVOR DE
COMBUSTIBIL
Respectaţi toate avertismentele și
instrucţiunile de pe eticheta din
interiorul clapetei bușonului
rezervorului de combustibil.
Clapeta bușonului rezervorului de combustibil
este amplasată în spate, pe partea dreaptă a
vehiculului.
1. Asiguraţi-vă că vehiculul este complet
deblocat și apăsaţi pe partea stângă a
clapetei pentru a o debloca.
2. Deschideţi complet clapeta.
3. Rotiţi capacul în sens antiorar pentru a-l elibera.
4. Utilizaţi clema pentru a fixa capacul pe
durata alimentării.
5. După realimentare, strângeţi capacul până
face clic de 3 ori. Închideţi clapeta
bușonului și apăsaţi până se blochează.
ALIMENTARE CU COMBUSTIBIL
La realimentare, asiguraţi-vă că toate
geamurile, ușile și trapa de plafon
sunt complet închise, mai ales dacă în
vehicul se află copii sau animale.
2. Eliberaţi butonul de PORNIRE/OPRIRE.
Nu încercaţi să umpleţi rezervorul la
capacitate maximă. Dacă vehiculul va
fi parcat în pantă, în lumina directă a
soarelui sau la temperaturi exterioare
mari, dilatarea combustibilului poate
provoca vărsarea acestuia.
3. Cu pedala de frână apăsată, apăsaţi și
eliberaţi butonul de PORNIRE/OPRIRE,
pentru a acţiona demarorul. Motorul
trebuie să pornească în aproximativ 5
secunde.
Nu utilizaţi sistemul auxiliar de încălzire
în timpul realimentării cu combustibil.
În caz contrar, este posibil ca vaporii de
combustibil să se aprindă și să
provoace un incendiu/o explozie.
1. Cu pedala de frână apăsată, ţineţi apăsat
butonul de PORNIRE/OPRIRE motor și
acţionaţi demarorul timp de 5 secunde.
Notă: dacă motorul nu pornește, faceţi o pauză
de 10 secunde cu contactul în modul pentru
comoditate, înainte de a relua procedura.
Verificaţi cu atenţie informaţiile de pe
pompa de alimentare cu combustibil,
pentru a vă asigura că alimentaţi cu
225
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Combustibil i realimentare
tipul corect de combustibil.
o mică rezervă.
Dacă vehiculul este alimentat cu un
combustibil incorect, este esenţial să
solicitaţi asistenţă calificată, înainte de a
porni motorul.
Capacitate totală rezervor (utilă): litri
(galoane)
Pompele din staţiile de alimentare sunt
echipate cu senzori automaţi de întrerupere,
pentru evitarea vărsării combustibilului.
Introduceţi complet ștuţul pompei și umpleţi
rezervorul până când ștuţul pompei întrerupe
automat alimentarea. Nu încercaţi să umpleţi
mai mult rezervorul.
Notă: pompele din staţiile de alimentare
destinate vehiculelor comerciale pe motorină
au un debit mai mare decât cel normal. Debitul
mai mare poate provoca întreruperea
prematură a alimentării și vărsarea
combustibilului; de aceea, se recomandă
utilizarea numai a pompelor standard pentru
vehicule ușoare.
APĂ ÎN COMBUSTIBIL
Dacă în centrul de mesaje se afișează
avertizarea WATER IN FUEL SEE
HANDBOOK (apă în combustibil,
consultaţi manualul de utilizare),
înseamnă că în paharul filtrului de
combustibil s-a acumulat o cantitate
prea mare de apă. Solicitaţi ajutorul
unui dealer/service autorizat, în vederea
golirii filtrului cât mai curând posibil.
CAPACITATE REZERVOR DE
COMBUSTIBIL
Evitaţi riscul penei de combustibil și nu
conduceţi niciodată intenţionat vehiculul dacă
indicatorul nivelului de combustibil arată că
rezervorul este gol. Când realimentaţi vehiculul
după ce indicatorul nivelului de combustibil
arată că rezervorul este gol, este posibil să nu
puteţi adăuga cantitatea maximă de
combustibil, deoarece în rezervor se păstrează
226
V6 diesel - SWB
80 (17,6)
V6 diesel - LWB
85 (18,7)
V6 diesel hibrid
80 (17,6)
V8 diesel
105 (23,1)
V6 benzină
105 (23,1)
V8 benzină
105 (23,1)
DISPOZITIV DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA
ALIMENTĂRII INCORECTE
Este posibil ca dispozitivul de
protecţie împotriva alimentării
incorecte să nu se activeze dacă duza
pentru benzină fără plumb este
introdusă numai parţial.
Dacă se activează dispozitivul de
protecţie împotriva alimentării
incorecte, este posibilă vărsarea
combustibilului din gâtul de umplere.
Notă: șoferul are responsabilitatea de a
alimenta vehiculul cu combustibilul
corespunzător. Dispozitivul de protecţie
împotriva alimentării incorecte reduce numai
riscul alimentării vehiculului cu combustibil
incorect.
pe anumite pieţe, vehiculele cu motoare diesel
sunt echipate cu dispozitiv de protecţie
împotriva alimentării incorecte, aflat în ștuţul
de alimentare.
Dacă duza de umplere îngustă a pompelor
pentru benzină fără plumb este introdusă
complet în gâtul de umplere, se activează
dispozitivul de protecţie împotriva alimentării
incorecte.
Notă: este posibil ca gâtul anumitor canistre de
combustibil și pompele de alimentare mai
vechi să activeze dispozitivul de protecţie
împotriva alimentării incorecte.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Combustibil i realimentare
Dacă este activat, dispozitivul de protecţie
galben este vizibil în interiorul gâtului de
umplere. Acesta împiedică pătrunderea
combustibilului în rezervor. Înainte de a putea
continua alimentarea cu combustibil
corespunzător, va trebui să resetaţi
dispozitivul.
Instrumentul de resetare este amplasat în
portbagaj.
Nu rotiţi dispozitivul după ce dinţii se
cuplează.
Notă: partea galbenă a dispozitivului de
protecţie nu mai trebuie să fie vizibilă în gâtul
de umplere.
Amplasaţi instrumentul de resetare la loc în
portbagaj.
Resetaţi dispozitivul de protecţie împotriva
alimentării incorecte, după cum urmează:
1. Introduceţi complet instrumentul de
resetare, cu dinţii în sus, în gâtul de
umplere.
2. Localizaţi dinţii, împingând în jos partea
superioară a instrumentului de resetare.
3. Cu partea superioară a instrumentului
apăsată și dinţii cuplaţi, trageţi încet
instrumentul din gâtul de umplere, pentru a
reseta dispozitivul.
227
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Combustibil i realimentare
CONSUM DE COMBUSTIBIL
Cifrele referitoare la consumul de combustibil
de mai jos au fost calculate utilizând o
procedură de testare standard (noua procedură
de testare CE din Directiva 99/100/CE) și
stabilite conform ordinului privind consumul
de combustibil pentru automobile
(Amendament) 1996.
Variantă
În condiţii normale de utilizare, consumul
efectiv de combustibil al vehiculului poate fi
diferit de cifrele obţinute prin procedura de
testare, în funcţie de stilul de condus, condiţiile
de drum și de trafic, factorii de mediu, sarcina
și starea vehiculului.
Urban
Extra-urban
Combinat
Emisii de CO2
l/100 km (mpg)
l/100 km (mpg)
l/100 km (mpg)
g/km
V6 diesel
10,8 (26,2)
7,5 (37,7)
8,6 (32,9)
227
V6 diesel cu
pornire/oprire
inteligentă
8,5 (33,2)
7,0 (40,4)
7,5 (37,7)
196
V6 diesel hibrid
6,7 (42,0)
6,3 (45,0)
6,4 (44,1)
169
V8 diesel
11,5 (24,6)
7,6 (37,2)
8,7 (32,5)
229
V6 benzină
15,2 (18,8)
8,6 (32,9)
11,0 (25,7)
262
V6 benzină cu
pornire/oprire
inteligentă
13,6 (20,8)
8,5 (33,2)
10,7 (26,4)
248
V8 benzină
(aspirat natural)
18 (15,7)
9,5 (29,7)
12,8 (22,1)
299
V8 benzină
(supraalimentat)
20,6 (13,7)
9,9 (28,5)
13,8 (20,5)
322
18,3 (15,4)
V8 benzină
(supraalimentat)
cu pornire/oprire
inteligentă
9,7 (29,1)
12,8 (22,1)
299
CICLU URBAN
Testul în ciclu urban se realizează de la pornirea
la rece și constă într-o serie de accelerări,
decelerări și perioade de deplasare cu viteză
constantă și mers la ralanti. Viteza maximă
atinsă pe parcursul testului este de 50 km/h (30
mph), iar cea medie este de 19 km/h (12 mph).
228
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Combustibil i realimentare
CICLU EXTRA-URBAN
Testul în ciclu extra-urban se realizează imediat
după testul în ciclul urban. Aproximativ
jumătate din test cuprinde deplasare cu viteză
constantă, în timp ce restul testului constă
într-o serie de accelerări, decelerări și mers la
ralanti. Viteza maximă în timpul testului este de
120 km/h (75 mph), iar cea medie este de 63
km/h (39 mph). Testul se efectuează pe o
distanţă de 7 km (4,3 mile).
CICLU COMBINAT
Valoarea în ciclu combinat este o medie a
rezultatelor testelor efectuate în ciclu urban și
extra-urban, ponderată pentru a ţine cont de
distanţele diferite parcurse în timpul celor 2
teste.
Pentru informaţii suplimentare referitoare la
consumul de combustibil și emisiile de noxe,
accesaţi site-ul Agenţiei de Omologare a
Vehiculelor (VCA) la adresa:
http://www.vcacarfueldata.org.uk/.
Numai pentru China
Pentru informaţii suplimentare referitoare la
consumul de combustibil și emisiile de noxe,
accesaţi site-ul privind consumul de
combustibil al automobilelor în China, la
adresa http://chinaafc.miit.gov.cn.
229
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Întreţinere
PIESE ȘI ACCESORII
Întreţinere
Montarea unor piese și accesorii
neaprobate sau realizarea unor
modificări sau transformări
neaprobate poate fi periculoasă și
poate afecta siguranţa vehiculului și a
pasagerilor acestuia și, de
asemenea, poate anula termenii și
condiţiile de garanţie a vehiculului.
Jaguar Land Rover Limited nu își va
asuma nicio răspundere pentru deces,
vătămare corporală sau pagube
materiale, care pot să apară ca
rezultat direct al echipării vehiculului
cu accesorii neautorizate sau al
transformărilor neautorizate ale
vehiculelor Land Rover.
SISTEM AIRBAG
Componentele sistemului de
airbag-uri sunt sensibile la
interferenţe electrice sau fizice, iar
oricare dintre acestea poate deteriora
cu ușurinţă sistemul și provoca
funcţionarea necorespunzătoare sau
defectarea modulului airbag-ului.
Pentru a preveni defectarea sistemului de
airbag-uri, consultaţi întotdeauna
dealerul/service-ul autorizat, înainte de a
monta:
• Echipamente electronice, cum ar un telefon
mobil, aparate de emisie-recepţie sau un
sistem multimedia.
• Accesorii în partea din faţă a vehiculului.
• Orice modificare a părţii din spate a
vehiculului.
• Orice modificare care implică demontarea
sau repararea oricăror cabluri sau
componente din apropierea oricăreia dintre
componentele sistemului de airbag-uri,
inclusiv volanul, coloana de direcţie, planșa
de bord sau grupul de instrumente.
230
•
Orice modificare adusă planșei de bord sau
volanului.
SISTEM ANTIFURT
Nu trebuie aduse modificări sau
adăugiri sistemului antifurt. Este posibil
ca astfel de modificări să provoace
defectarea sistemului.
RODAJ
Motoare V6 pe benzină
Recomandările următoare se vor dovedi utile în
vederea obţinerii unor performanţe optime ale
unul Land Rover nou.
Vehiculele Land Rover sunt realizate cu metode
de producţie de mare precizie, dar piesele
mobile ale motorului trebuie să se rodeze în
funcţionare. Acest proces are loc mai ales pe
parcursul primilor 3.000 km (2.000 mile) de
utilizare.
Pe parcursul acestei perioade de rodaj de 3.000
km (2.000 mile) trebuie să:
• Evitaţi pornirile frecvente la rece urmate de
deplasarea pe distanţe scurte.
• Vă recomandăm să efectuaţi călătorii mai
lungi.
• Nu acceleraţi la maximum la pornire și în
timpul deplasării normale.
• Evitaţi utilizarea continuă la turaţii mari a
motorului și opririle bruște.
În plus, în special în primii 2.000 km (1.200
mile):
• Conduceţi cu diferite turaţii ale motorului și
viteze de deplasare, dar nu depășiţi o
turaţie a motorului de 4.500 rpm și viteza
de deplasare de 170 km/h (105 mph).
Între 2.000 km (1.200 mile) și 3.000 km
(2.000 mile):
• Turaţia motorului și viteza de deplasare pot
fi crescute treptat.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Întreţinere
•
Turaţia de 5.000 rpm poate fi depășită pe
perioade scurte, de ex., în timpul
depășirilor.
Mereu, nu numai în timpul perioadei de rodaj:
• Nu depășiţi turaţia de 4.000 rpm, dacă
motorul nu a ajuns la temperatura normală
de funcţionare.
• Evitaţi forţarea motorului prin utilizarea
unei trepte de viteze prea lungi la viteze
mici.
ÎNTREŢINERE EFECTUATĂ DE
PROPRIETAR
Nu atingeţi cablurile portocalii de
înaltă tensiune ale vehiculelor cu
propulsie hibridă.
Toate lucrările de reparaţii și
întreţinere a sistemului de propulsie
hibridă trebuie efectuate numai de un
dealer/service autorizat Land Rover.
Sistemul de propulsie hibridă utilizează curent
electric cu tensiune și intensitate ridicate. Toate
lucrările de întreţinere a sistemului de
propulsie hibridă trebuie efectuate numai de un
tehnician instruit în depanarea vehiculelor cu
propulsie electrică hibridă (HEV); contactaţi un
dealer/service autorizat Land Rover.
Orice scădere semnificativă sau bruscă
a nivelului lichidelor sau uzura
neuniformă a anvelopelor trebuie
raportată imediat unui tehnician
calificat.
•
Identificaţi scurgerile de lichid de sub
vehicul, care ar putea indica o scurgere.
VERIFICĂRI SĂPTĂMÂNALE
•
•
•
•
•
•
•
Nivelul uleiului de motor.
Verificarea lichidului de răcire motor.
Nivelul lichidului de frână.
Nivelul lichidului Dynamic response.
Nivelul lichidului de spălare parbriz.
Presiunea și starea anvelopelor.
Funcţionarea aerului condiţionat.
Notă: nivelul uleiului de motor trebuie verificat
mai frecvent dacă vehiculul este condus
perioade lungi de timp la viteze ridicate.
PĂSTRAREA UNUI VEHICUL CU
PROPULSIE HIBRIDĂ
Nu porniţi niciodată motorul și nu îl
lăsaţi pornit, dacă vehiculul este
într-un spaţiu închis. Gazele de
eșapament sunt toxice și pot provoca
pierderea cunoștinţei și decesul, dacă
sunt inhalate.
Păstraţi întotdeauna bateria de înaltă
tensiune încărcată; în caz contrar, este
posibil ca aceasta să se defecteze.
Dacă vehiculul nu este utilizat cel puţin 30 de
zile, este esenţial să încărcaţi bateria de înaltă
tensiune. Pe perioade de păstrare mai
îndelungate, încărcaţi bateria de înaltă tensiune
o dată la 30 de zile.
Pe lângă întreţinerea periodică trebuie
efectuate mai frecvent o serie de verificări
simple.
VERIFICĂRI ZILNICE
•
•
Funcţionarea lămpilor, claxonului,
semnalizatoarelor, ștergătoarelor,
spălătoarelor și lămpilor de avertizare.
Funcţionarea centurilor de siguranţă și a
frânelor.
231
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Întreţinere
Încărcaţi bateria de înaltă tensiune astfel:
•
1. Porniţi vehiculul (prin procedura de
apăsare a butonului de PORNIRE/OPRIRE
și a pedalei de frână).
•
Deplasarea în zone cu temperatură foarte
ridicată/scăzută.
Tractarea unei remorci sau deplasarea pe
drumuri de munte.
Deplasarea în zone în care se aplică sare
sau alte materiale corozive pe carosabil.
2. Pentru a vedea turometrul, deschideţi
meniul instrumentelor de bord, apoi
selectaţi Instrument Display (afișaj
instrumente), Hybrid Content (sistem
hibrid) și Reduced Hybrid Display (afișare
restrânsă informaţii sistem hibrid).
•
3. Cu transmisia în poziţia parcare (P) și frâna
de parcare electrică (EPB) activată, apăsaţi
butonul de pornire/oprire inteligentă
pentru a porni motorul termic, apoi ţineţi
apăsată ușor pedala de acceleraţie, astfel
încât motorul să stea la 1.500 rpm.
Vehiculele pe motorină echipate cu un filtru de
particule dispun de un control mai eficient al
emisiilor. Particulele din gazele de eșapament sunt
colectate în filtru în timpul deplasării normale.
4. Pentru a vedea starea de încărcare a
bateriei, deschideţi meniul instrumentelor
de bord, apoi selectaţi Instrument Display
(afișaj instrumente), Hybrid Content
(sistem hibrid) și Full Hybrid Display
(afișaj complet sistem hibrid).
5. Dacă bateria sistemului hibrid s-a încărcat
până la nivelul indicat pe graficul următor,
motorul termic poate fi oprit.
Notă: pe vreme foarte rece (aproximativ -30
°C), duceţi vehiculul într-o zonă mai caldă,
pentru a-l proteja de condiţiile dificile.
CONDIŢII DIFICILE DE DEPLASARE
Dacă un vehicul este utilizat în condiţii foarte
dificile, trebuie acordată mai multă atenţie
cerinţelor de service.
Condiţiile dificile de deplasare includ:
• Deplasarea în zone cu praf și/sau nisip.
• Deplasarea în teren accidentat și/sau
noroios și/sau traversarea vadurilor.
232
Pentru recomandări, contactaţi un
dealer/service autorizat.
FILTRU DE PARTICULE (DPF)
Dacă se afișează un mesaj DPF însoţit de o lampă
de avertizare de culoare portocalie, filtrul
necesită un ciclu de regenerare pentru a se
autocurăţa. Acest lucru solicită ca motorul să
ajungă la temperatura normală de funcţionare.
Regenerarea se efectuează automat la un interval
de aproximativ 300-900 km (190-560 mile), în
funcţie de condiţiile de deplasare. În mod
normal, regenerarea durează 10 - 20 de minute
și este solicitată automat de modulul de
comandă a motorului, dacă vehiculul este
condus cu o viteză constantă, cuprinsă între 60
km/h și 112 km/h (între 40 mph și 70 mph). Este
posibil ca procesul de regenerare să se activeze
și la viteze mai mici, dar la viteze medii de 50
km/h (30 mph) este posibil să dureze mai mult.
Notă: dacă regenerarea nu se efectuează cu
succes, lampa de avertizare galbenă va fi înlocuită
de o lampă de avertizare de culoare roșie.
Notă: dacă se utilizează frecvent motorină cu
conţinut ridicat de sulf, atunci când se
activează un ciclu nou de regenerare DPF, pe
ţeava de eșapament se va observa un nor de
fum. Acesta reprezintă depunerea de sulf și nu
reprezintă un motiv de îngrijorare. Dacă este
posibil, utilizaţi numai combustibil cu o
concentraţie redusă de sulf.
Dacă se afișează un mesaj DPF însoţit de o lampă
de avertizare roșie, contactaţi dealerul/service-ul
autorizat, cât mai curând posibil.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Întreţinere
DEPLASARE PE DISTANŢE SCURTE
SAU LA TEMPERATURI SCĂZUTE
Nu lucraţi sub vehicul, dacă acesta
este sprijinit numai pe cric.
Dacă vehiculul este condus frecvent pe distanţe
scurte sau pe vreme rece, este posibil ca
motorul să nu ajungă la temperatura normală
de funcţionare. Acest lucru înseamnă că
regenerarea filtrului de particule (DPF) nu are
loc și că filtrul nu se curăţă suficient. Dacă
filtrul necesită regenerare, însă stilul de condus
curent nu este adecvat pentru efectuarea
acesteia, se aprinde un triunghi de avertizare în
instrumentele de bord și se afișează mesajul
DPF Full. See manual (Filtru de particule
colmatat. Consultaţi manualul) în centrul de
mesaje. Acest mesaj nu indică o defecţiune și
nu necesită intervenţia dealerului. Activaţi
regenerarea filtrului prin deplasarea de
preferinţă pe un drum asfaltat sau pe
autostradă. Vehiculul trebuie condus
aproximativ 20 de minute sau mai mult.
Cricul este proiectat numai pentru
schimbarea roţilor. Nu lucraţi
niciodată sub vehicul, dacă acesta
este sprijinit numai pe cric. Utilizaţi
întotdeauna capre cu o sarcină
corespunzătoare, înainte de a așeza
orice parte a corpului sub vehicul.
La finalizarea regenerării, textul de avertizare
dispare automat.
Notă: pe parcursul regenerării se poate observa o
creștere ușoară a consumului de combustibil.
DINAMOMETRE DE TESTARE
(STANDURI CU ROLE)
Este esenţial ca orice teste pe dinamometru să
fie efectuate numai de către o persoană
calificată, familiarizată cu procedurile de
testare respective și cu procedurile de
siguranţă practicate de dealerii/service-urile
autorizate.
SIGURANŢA ÎN GARAJ
Dacă vehiculul a fost condus recent,
nu atingeţi componentele motorului,
sistemului de eșapament și de răcire,
dacă motorul nu s-a răcit.
Ţineţi mâinile și îmbrăcămintea la
distanţă de curelele de transmisie,
fulii și ventilatoare. Unele
ventilatoare mai pot continua să
funcţioneze sau se pot activa după
oprirea motorului.
Scoateţi brăţările metalice și
bijuteriile, înainte de a lucra în
compartimentul motor.
Nu atingeţi cablurile sau
componentele electrice dacă motorul
este pornit sau dacă este cuplat
contactul.
Nu permiteţi sculelor sau pieselor
metalice ale vehiculului să vină în
contact cu cablurile sau bornele
bateriei.
SISTEM DE ALIMENTARE CU
COMBUSTIBIL
Componentele sistemului de
alimentare cu combustibil nu trebuie
demontate sau înlocuite decât de un
tehnician auto calificat.
Nu vă apropiaţi cu scântei și flacără
deschisă de compartimentul motor.
Purtaţi echipament de protecţie,
inclusiv, dacă este cazul, mănuși din
material impermeabil.
Nu lăsaţi niciodată motorul pornit
într-o zonă neventilată - gazele de
eșapament sunt otrăvitoare și foarte
periculoase.
233
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Întreţinere
LICHIDE OTRĂVITOARE
Lichidele utilizate de vehicule sunt otrăvitoare
și nu trebuie să fie consumate sau să intre în
contact cu răni deschise.
Pentru siguranţa personală, citiţi și respectaţi
întotdeauna toate instrucţiunile tipărite pe
etichete și recipiente.
ULEI DE MOTOR UZAT
Contactul prelungit cu uleiul de motor poate
provoca afecţiuni cutanate grave, inclusiv
dermatită și cancer de piele. Spălaţi-vă
întotdeauna bine după contact.
Poluarea scurgerilor, cursurilor de
apă sau a solului este ilegală.
Utilizaţi punctele autorizate de
aruncare a deșeurilor pentru
eliminarea uleiului uzat și a
substanţelor chimice toxice.
DESCHIDERE CAPOTĂ
1. Trageţi de maneta de deblocare a capotei,
amplasată în partea stângă a spaţiului
pentru picioare din faţă.
234
2. Ridicaţi maneta de siguranţă a capotei,
amplasată sub partea centrală din faţă a
acesteia, apoi deschideţi capota.
ÎNCHIDERE CAPOTĂ
Nu conduceţi cu capota fixată numai
în cârligul de siguranţă.
1. Coborâţi capota până când cârligul de
siguranţă se cuplează. Cu ambele mâini,
apăsaţi capota până când auziţi zgomotul
de blocare.
2. Asiguraţi-vă că s-au cuplat ambele cârlige,
încercând să ridicaţi de partea din faţă a
capotei.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Întreţinere
CAPACE DE SUB CAPOTĂ - DEMONTARE
1. Eliberaţi și îndepărtaţi clemele de fixare ale
capacului.
2. Ridicaţi marginea capacului și glisaţi
pentru demontare.
CAPACE DE SUB CAPOTĂ - MONTARE
Înainte de a monta capacele de sub
capotă, asiguraţi-vă că nu sunt prinse
conducte, cabluri sau alte elemente
între capac și carcasă.
1. Amplasaţi capacul pe carcasă și
asiguraţi-vă că toate orificiile sunt aliniate.
235
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Întreţinere
2. Apăsaţi bine capacul și fixaţi clemele.
DEBLOCARE DUZE SPĂLĂTOR
Nu utilizaţi duzele de spălare în timpul
deblocării sau reglării. Lichidul de
spălare parbriz poate provoca iritaţii
la nivelul ochilor și pielii. Citiţi și
respectaţi întotdeauna instrucţiunile
producătorului lichidului de spălare.
Dacă o duză de spălare se blochează, utilizaţi o
sârmă subţire pentru a o debloca, prin
introducerea acesteia în duză. După deblocare,
asiguraţi-vă că aţi scos complet sârma. Poziţia
duzelor de spălare poate fi reglată și prin
introducerea vârfului unui ac în duză și
repoziţionarea ușoară a acesteia.
ÎNLOCUIRE BECURI
Toate lămpile sunt de tip LED sau cu
Xenon și trebuie înlocuite numai de un
dealer/service autorizat.
POZIŢIE DE SERVICE ȘTERGĂTOARE
Înainte de înlocuirea lamei unui ștergător faţă,
braţele ștergătoarelor trebuie trecute în poziţia
de parcare pe timp de iarnă. Consultaţi 62,
POZIŢIE DE PARCARE PE TIMP DE IARNĂ
Notă: în timpul înlocuirii lamelor
ștergătoarelor, cheia inteligentă trebuie să
rămână în vehicul.
RESETARE GEAMURI
Dacă bateria se deconectează sau se descarcă
ori dacă se întrerupe alimentarea cu tensiune,
geamurile trebuie resetate.
Resetaţi după cum urmează:
1. Închideţi complet geamul.
2. Eliberaţi butonul, apoi ridicaţi-l în poziţia
închis și ţineţi-l în poziţia respectivă timp
de 1 secundă.
3. Repetaţi procedura pentru fiecare geam.
236
RESETARE TRAPĂ DE PLAFON
Dacă se deconectează bateria sau dacă se
întrerupe alimentarea cu tensiune în timp ce
trapa de plafon este deschisă parţial, aceasta
trebuie recalibrată.
După reconectarea bateriei sau restabilirea
alimentării cu tensiune, recalibraţi trapa de
plafon, după cum urmează:
1. Cuplaţi contactul.
2. Cu trapa de plafon și parasolarul închise,
ţineţi apăsată partea din faţă a butonului
trapei de plafon timp de 20 de secunde.
Consultaţi 72, GEAMURI ACŢIONATE
ELECTRIC.
3. După 20 de secunde trapa începe să se
deplaseze. Eliberaţi butonul. În 5 secunde,
ţineţi apăsată partea din faţă a butonului
trapei de plafon, până când trapa și
parasolarul finalizează un ciclu complet de
deschidere/închidere.
Notă: parasolarul se deschide primul și se
închide ultimul.
4. După ce parasolarul se închide complet,
eliberaţi butonul.
Trapa de plafon se poate utiliza normal.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Cură are vehicul
EXTERIOR
Curăţare vehicul
Îndepărtaţi orice depuneri consistente
de noroi și praf cu un furtun, înainte de
a spăla vehiculul.
Unele sisteme de curăţare cu jet de
mare presiune sunt suficient de
puternice pentru a penetra prin
articulaţiile suspensiei, chederele
geamurilor/ușilor și a deteriora
ornamentele și încuietorile ușilor. Nu
îndreptaţi niciodată jetul de apă direct
spre o cameră video, admisia aerului în
motor, admisia aerului în sistemul de
încălzire, chederele caroseriei (uși,
trapă de plafon, geamuri etc.) sau alte
componente care se pot deteriora
(lumini, oglinzi, ornamente exterioare,
garnituri ale suspensiei și burdufuri
etc.). Asiguraţi-vă întotdeauna că duza
sistemului de spălare sub presiune se
află la o distanţă de 300 mm (12 in.) de
orice componentă a vehiculului.
Nu utilizaţi un sistem de spălare sub
presiune în zona compartimentului
motor.
După curăţarea exteriorului vehiculului
(în special utilizând un sistem de
spălare cu presiune), se recomandă să
conduceţi vehiculul pe o distanţă
scurtă, pentru a usca frânele.
Substanţele corozive, cum sunt găinaţul
de pasăre, pot deteriora vopseaua
vehiculului și trebuie îndepărtate cât
mai rapid posibil.
Utilizaţi numai produse de curăţare
aprobate pentru utilizare pe vehicule.
Nu aplicaţi produse de lustruire pe
zonele nevopsite ale bandourilor barei
de protecţie. Acestea se vor impregna în
textură.
La ridicarea lamelor ștergătoarelor în
vederea curăţării, utilizaţi poziţia de
parcare pe timp de iarnă, pentru a evita
deteriorarea vehiculului. Consultaţi 62,
POZIŢIE DE PARCARE PE TIMP DE
IARNĂ.
SENZORI ȘI CAMERE VIDEO
Atunci când spălaţi vehiculul, nu
îndreptaţi jeturile de apă de mare
presiune direct spre senzori sau
camerele video. Nu utilizaţi materiale
abrazive sau obiecte dure/ascuţite
pentru a curăţa senzorii și camerele
video. Utilizaţi numai șampon auto
aprobat.
Pentru a păstra precizia și performanţele
sistemului, senzorii de asistenţă și de ajutor la
parcare trebuie să fie în permanenţă curaţi.
Dacă este cazul, camerele video trebuie
curăţate cu o cârpă înmuiată într-o cantitate
mică de soluţie de curăţat geamurile.
ÎNTREŢINERE ȘASIU
Spălaţi periodic șasiul cu apă curată și acordaţi
atenţie specială zonelor în care se acumulează
noroiul și murdăria.
Dacă se identifică deteriorări sau coroziune,
verificaţi vehiculul la un dealer/service
autorizat, cât mai curând posibil.
DUPĂ DEPLASAREA ÎN TEREN
ACCIDENTAT
Asiguraţi-vă că zonele din jurul
admisiilor aerului și grilei de radiator
sunt curate și nu prezintă murdărie.
Acordaţi o atenţie specială grilei
inferioare, radiatoarelor și
intercoolerelor. În caz contrar, este
posibil ca motorul să se
supraîncălzească și să se defecteze
grav.
237
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Cură are vehicul
Asiguraţi-vă că vehiculul, inclusiv planșeul
acestuia, este curăţat cât mai curând posibil,
după deplasarea în teren accidentat.
Pentru a curăţa radiatoarele și intercoolerele
prin deschiderile din partea inferioară a barei
de protecţie, asiguraţi-vă întotdeauna că duza
sistemului de spălare cu presiune se află la o
distanţă de cel puţin 200 mm (8 in.) de orificii.
Pentru îmbunătăţirea aerodinamicii, unele
modele sunt echipate cu grile faţă active, care
se deschid numai atunci când temperatura
motorului crește sau când aerul condiţionat
este activat. Grilele faţă active trebuie deschise
manual, pentru a permite accesul și curăţarea
reziduurilor de pe radiatoare, după deplasarea
în teren accidentat.
1. Porniţi motorul și lăsaţi-l să meargă câteva
secunde. Consultaţi 118, PORNIRE
MOTOR.
2. Opriţi motorul.
Grila se poate demonta, pentru a degaja
accesul în vederea curăţării.
3. Cuplaţi contactul. Consultaţi 119,
CUPLARE CONTACT.
4. Selectaţi modul nisip al sistemului Terrain
response. Consultaţi 161, UTILIZARE
TERRAIN RESPONSE.
5. Decuplaţi contactul.
INTERIOR
Unele produse de curăţare conţin
substanţe nocive și pot provoca
probleme de sănătate dacă sunt
utilizate incorect, precum și
deteriorarea habitaclului.
TAPIŢERIE DIN STOFĂ
1. Demontaţi cele 4 cleme de blocare ale
grilei.
2. Trageţi ușor și uniform grila în faţă, pentru
a elibera cele 4 cleme inferioare și a
demonta grila. Amplasaţi grila într-o locaţie
în care să nu se deterioreze.
Asiguraţi-vă întotdeauna că duza sistemului de
spălare cu presiune se află la o distanţă de cel
puţin 500 mm (20 in.) de radiatoare, pentru a
preveni deteriorarea acestora.
238
Nu lustruiţi instrumentele de bord.
Suprafeţele lustruite reflectă lumina
și pot afecta vederea șoferului.
Curăţaţi suprafeţele din plastic sau din stofă cu
apă caldă și săpun non-detergent, apoi ștergeţi
cu o cârpă curată.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Cură are vehicul
TAPIŢERIE DIN PIELE
Utilizaţi numai produse special
destinate curăţării pielii. Nu utilizaţi
substanţe chimice, alcool sau materiale
abrazive, deoarece acestea vor provoca
deteriorarea rapidă a pielii. Utilizarea
produselor neaprobate duce la anularea
garanţiei.
Dacă nu știţi ce produse trebuie să
utilizaţi, consultaţi dealerul/service-ul
autorizat.
Pielea trebuie curăţată și protejată cel puţin o
dată la 6 luni.
Pentru a preveni murdăria impregnată și
pătarea, verificaţi periodic tapiţeria scaunelor și
curăţaţi-o la fiecare 1 - 2 luni, după cum
urmează:
1. Ștergeţi praful fin de pe suprafeţele
scaunelor cu o lavetă curată, umedă și
albă. Evitaţi udarea excesivă a pielii.
2. Dacă această operaţie nu este suficientă,
utilizaţi o cârpă îmbibată în apă caldă cu
săpun și stoarsă. Utilizaţi numai săpun
moale, necaustic.
3. Pentru suprafeţele foarte murdare, utilizaţi
produse de curăţare Land Rover pentru
piele. Uscaţi și frecaţi cu o cârpă moale și
uscată, schimbând des suprafaţa de
ștergere.
Utilizaţi produse de curăţare Land Rover pentru
piele de mai multe ori pe an, pentru a menţine
supleţea și aspectul pielii. Produsul de curăţare
hrănește, hidratează și îmbunătăţește calităţile
stratului de protecţie a suprafeţei împotriva
prafului și substanţelor.
• Vestimentaţia de culoare închisă poate păta
tapiţeria din piele, la fel ca orice produs de
curăţare a tapiţeriei.
• Obiectele ascuţite precum curele,
fermoare, nituri etc. pot lăsa zgârieturi
permanente pe suprafaţa pielii.
•
Dacă vărsaţi ceai, cafea sau cerneală și nu
curăţaţi imediat, este posibil ca pielea să nu
poată fi curăţată.
Dacă apelaţi la un serviciu de valet, asiguraţivă că specialistul respectiv cunoaște și
respectă exact aceste instrucţiuni.
Notă: unele materiale/stofe favorizează
transferul culorii, ceea ce poate provoca o
decolorare inestetică a pielii de culoare mai
deschisă. Zonele afectate trebuie curăţate și
reprotejate cât mai curând posibil.
CENTURI DE SIGURANŢĂ
Nu permiteţi pătrunderea apei,
produselor de curăţare sau scamelor
în mecanismul centurilor de
siguranţă. Orice substanţă care
pătrunde în mecanism poate afecta
performanţele centurii de siguranţă în
cazul unui impact.
Extindeţi complet centurile, apoi utilizaţi apă
caldă și săpun non-detergent pentru curăţare.
Lăsaţi centurile, extinse complet, să se usuce
în mod natural.
Notă: când curăţaţi centura, profitaţi de ocazie
pentru a vedea dacă aceasta este
deteriorată/uzată. Orice urme de uzură sau
deteriorare trebuie comunicate și remediate de
un dealer/service autorizat.
CAPACE MODULE AIRBAG-URI
Capacele airbag-urilor trebuie
curăţate numai utilizând o cârpă ușor
umezită și o cantitate redusă de
produs de curăţare pentru tapiţerie.
Evitaţi contaminarea cu lichide a
capacelor airbag-urilor sau a zonelor
din apropierea acestora. Orice
substanţă care pătrunde în mecanism
poate preveni declanșarea corectă a
airbag-ului în cazul unui impact.
239
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Cură are vehicul
INSTRUMENTE DE BORD, ECRAN
TACTIL ȘI SISTEM AUDIO
•
•
•
•
•
•
240
Curăţaţi cu laveta din dotarea vehiculului.
Nu utilizaţi substanţe chimice sau produse
de curăţare pentru uz casnic.
Pentru a preveni apariţia erorilor,
asiguraţi-vă că atingeţi ecranul tactil cu un
singur deget odată.
Nu apăsaţi prea tare.
Nu permiteţi contactul obiectelor ascuţite,
dure sau abrazive cu ecranul.
Evitaţi expunerea ecranului la lumina
directă a soarelui pentru perioade lungi de
timp.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Verificare nivel lichide
LOCAŢIE PUNCTE DE COMPLETARE CU LICHIDE
Verificare nivel lichide
2. Bușon de completare nivel ulei de motor
(V6 diesel).
Nu conduceţi vehiculul dacă este
posibil ca lichidul scurs să intre în
contact cu o suprafaţă fierbinte, cum
ar fi sistemul de eșapament.
3. Bușon de completare nivel ulei de motor
(V6 și V8 pe benzină).
VERIFICARE NIVEL ULEI DE MOTOR
1. Bușon de completare nivel ulei de motor
(V8 diesel).
4. Capac rezervor lichid de frână.
Notă: capacul rezervorului de lichid de
frână este amplasat pe partea șoferului.
5. Capac rezervor lichid de spălare parbriz
(toate vehiculele).
6. Capac rezervor lichid de spălare parbriz
(numai vehicule pentru climă rece).
7. Capac rezervor lichid Dynamic response.
8. Bușon vas de expansiune.
Verificaţi săptămânal nivelul uleiului de
motor. Dacă observaţi o scădere
semnificativă sau bruscă a nivelului
uleiului, solicitaţi asistenţă calificată.
Dacă se afișează mesajul ENGINE OIL
PRESSURE LOW (presiune redusă ulei de
motor), opriţi motorul imediat ce puteţi
face acest lucru în siguranţă și solicitaţi
asistenţă calificată. Nu porniţi motorul
până când nu a fost remediată cauza.
Înainte de a verifica nivelul uleiului, asiguraţi-vă
că:
• Vehiculul este pe o suprafaţă plană.
241
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Verificare nivel lichide
•
•
Uleiul de motor a ajuns la temperatura
normală de funcţionare (uleiul este fierbinte).
Motorul este oprit de 10 minute. Sistemul
nu asigură indicaţii corecte decât după ce
nivelul uleiului s-a stabilizat.
Nivelul uleiului poate fi verificat astfel:
1. Cuplaţi contactul (nu porniţi motorul).
Consultaţi 119, CUPLARE CONTACT.
2. Asiguraţi-vă că transmisa este în poziţia
parcare (P).
Dacă se afișează mesajul Engine Oil Level
Overfilled (nivel prea mare ulei de motor),
solicitaţi imediat asistenţă calificată. Nu
conduceţi vehiculul, deoarece acest lucru va
provoca defectarea gravă a motorului.
Dacă se afișează mesajul Engine Oil Level
Underfilled (nivel prea mic ulei de motor),
completaţi cu 1,5 litri (2,6 pinte) de ulei, apoi
verificaţi din nou nivelul.
3. Selectaţi Service Menu (meniu service) din
meniul instrumentelor de bord (consultaţi
46, MENIUL INSTRUMENTELOR DE
BORD).
Dacă se afișează mesajul Engine Oil Level Not
Available (nivel ulei de motor indisponibil),
înseamnă că nivelul uleiului este în curs de
stabilizare. Decuplaţi contactul, așteptaţi 10
minute și apoi verificaţi din nou afișajul
nivelului de ulei.
4. Selectaţi Oil Level Display (afișaj nivel
ulei). În cadrul instrumentelor de bord se
afișează nivelul curent al uleiului și indicaţii
privind completarea.
Dacă se afișează mesajul de avertizare ENGINE
OIL LEVEL MONITOR SYSTEM FAULT (sistem
de monitorizare nivel ulei de motor defect),
solicitaţi asistenţă calificată.
5. Completaţi, după caz.
Indicatorul afișează nivelul uleiului. Mesajele
din dreapta indicatorului vă informează cu
privire la eventualele măsuri care trebuie luate.
COMPLETARE NIVEL ULEI
Garanţia vehiculului poate fi anulată,
dacă defecţiunile sunt provocate de
utilizarea unui ulei care nu corespunde
specificaţiilor.
Utilizarea unui ulei care nu corespunde
specificaţiilor poate provoca uzura
excesivă a motorului, o acumulare de
sedimente și depuneri și poluare
crescută. De asemenea, acest lucru
poate provoca defectarea motorului.
Dacă nivelul uleiului se încadrează în limitele admise,
se afișează Engine Oil Level OK (nivel ulei de motor
OK). Nu completaţi cu ulei de motor.
Dacă nivelul uleiului este sub limita admisă, se
afișează un mesaj care vă informează cu privire
la cantitatea de ulei pe care trebuie să o
adăugaţi (de ex., Add 0.5 Litre) (adăugaţi 0,5
litri). Adăugaţi cantitatea de ulei recomandată.
242
Completarea cu o cantitate prea mare
de ulei poate provoca defectarea gravă a
motorului. Uleiul trebuie adăugat în
cantităţi mici, iar nivelul trebuie verificat
din nou, pentru a vă asigura că nu
completaţi prea mult.
1. Demontaţi bușonul de completare a
nivelului uleiului.
2. Completaţi cu ulei conform instrucţiunilor
de pe afișaj.
3. Curăţaţi uleiul vărsat în timpul completării.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Verificare nivel lichide
4. Verificaţi din nou nivelul uleiului după 10
minute.
COMPLETARE NIVEL LICHID DE RĂCIRE
Este esenţial să utilizaţi ulei cu specificaţiile
corespunzătoare pentru condiţiile de climă în
care urmează să fie utilizat vehiculul. Consultaţi
290, LUBRIFIANŢI ȘI LICHIDE.
Nu demontaţi niciodată bușonul
vasului de expansiune dacă motorul
este fierbinte - aburul care izbucnește
sau apa fierbinte poate provoca
rănirea gravă a persoanelor.
Notă: cantitatea aproximativă de ulei necesară
pentru creșterea nivelului de la MIN la MAX
este de 1,5 litri (2,6 pinte).
Evitaţi vărsarea antigelului pe motorul
cald - poate izbucni un incendiu.
VERIFICARE NIVEL LICHID DE
RĂCIRE
Utilizarea motorului fără lichid de răcire
provoacă defectarea gravă a acestuia.
Nivelul lichidului de răcire din vasul de
expansiune trebuie verificat cel puţin
săptămânal (mai frecvent, dacă vehiculul a
parcurs mulţi kilometri sau în condiţii dificile de
utilizare). Verificaţi întotdeauna nivelul când
sistemul este rece.
Deșurubaţi încet bușonul și permiteţi
eliberarea presiunii înainte de
demontarea completă a acestuia.
Antigelul este otrăvitor și poate fi fatal
dacă este ingerat - păstraţi
recipientele sigilate și nu le lăsaţi la
îndemâna copiilor. Dacă bănuiţi că a
fost consumat accidental, solicitaţi
imediat asistenţă medicală.
Dacă lichidul vine în contact cu pielea
sau cu ochii, clătiţi imediat cu multă
apă curată.
La deplasarea în zone în care apa conţine
sare, asiguraţi-vă întotdeauna că aveţi la
dvs. apă proaspătă (de ploaie sau
distilată). Completarea cu apă cu sare
provoacă defectarea gravă a motorului.
Utilizarea unui antigel neaprobat are
efecte negative asupra sistemului de
răcire a motorului și implicit asupra
durabilităţii acestuia.
Asiguraţi-vă că nivelul lichidului de răcire este
între marcajele MIN și MAX de pe partea
laterală a vasului de expansiune.
Dacă pe la bușonul radiatorului iese lichid de
răcire/abur sau dacă nivelul scade brusc sau cu
o cantitate mare, luaţi măsurile necesare
pentru verificarea vehiculului de către un
dealer/service autorizat, cât mai curând posibil.
Antigelul deteriorează suprafeţele
vopsite; ștergeţi imediat lichidul
vărsat cu o lavetă absorbantă și
spălaţi zona cu un amestec de
detergent auto și apă.
Completaţi până la marcajul MAX de pe partea
laterală a vasului de expansiune. Utilizaţi numai
un amestec de 50% apă și antigel aprobat.
Consultaţi 290, LUBRIFIANŢI ȘI LICHIDE.
Greutatea specifică a unei soluţii de antigel
50% la 20 °C (68 °F) este de 1,068 și
protejează împotriva îngheţului la temperaturi
de până la -40 °C(-40 °F).
243
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Verificare nivel lichide
Antigelul conţine inhibitori de coroziune
importanţi. Concentraţia de antigel a lichidului de
răcire trebuie să fie de 50% ± 5% pe întreg
parcursul anului (nu numai la temperaturi
scăzute). Pentru a asigura menţinerea
proprietăţilor anticorozive ale lichidului de răcire,
concentraţia antigelului trebuie verificată o dată
pe an, iar antigelul trebuie înlocuit complet o dată
la zece ani, indiferent de kilometraj. În caz contrar,
este posibil să se corodeze componentele
radiatorului și motorului.
Notă: în situaţii de urgenţă și numai dacă
antigelul aprobat nu este disponibil, completaţi
cu apă curată; vă informăm însă că acest lucru
provoacă reducerea protecţiei împotriva
îngheţului. Nu completaţi și nu umpleţi cu
formule de antigel convenţionale. Dacă nu
sunteţi sigur, consultaţi un tehnician calificat.
distanţelor de frânare sau pierderea
completă a capacităţii de frânare.
În cazul în care cantitatea de lichid de frână din
rezervor scade sub nivelul recomandat, se
aprinde o lampă de avertizare roșie în
instrumentele de bord. Consultaţi 50, FRÂNE
(ROȘU).
Notă: dacă lampa de avertizare se aprinde în
timpul deplasării, opriţi vehiculul imediat ce
puteţi face acest lucru în siguranţă, acţionând
ușor frânele. Verificaţi și completaţi nivelul
lichidului, dacă este cazul.
Cu vehiculul pe o suprafaţă plană, verificaţi
nivelul lichidului cel puţin o dată pe săptămână
(mai frecvent dacă vehiculul a parcurs mulţi
kilometri sau în condiţii dificile de utilizare).
Asiguraţi-vă că aţi strâns complet bușonul
după completare, rotindu-l până când se aude
un clic de la mecanismul cu clichet.
VERIFICARE NIVEL LICHID DE FRÂNĂ
Lichidul de frână este extrem de toxic
- păstraţi recipientele închise etanș și
nu le lăsaţi la îndemâna copiilor.
Dacă suspectaţi consumul accidental
de lichid, solicitaţi imediat asistenţă
medicală.
Dacă lichidul vine în contact cu pielea
sau cu ochii, clătiţi imediat cu multă
apă curată.
Aveţi grijă să nu vărsaţi lichid pe un
motor fierbinte - poate izbucni un
incendiu.
Nu conduceţi vehiculul dacă nivelul
lichidului este sub marcajul MIN.
Solicitaţi imediat asistenţă calificată,
în cazul în care cursa pedalei de frână
este neobișnuit de lungă sau dacă
există o pierdere semnificativă de
lichid de frână. Deplasarea în astfel
de condiţii poate provoca o creștere a
244
Pentru verificarea nivelului lichidului de frână
trebuie demontat capacul de pe partea
șoferului. Consultaţi 235, CAPACE DE SUB
CAPOTĂ - DEMONTARE.
Nivelul lichidului de frână trebuie să fie între
marcajele MAX și MIN.
COMPLETARE NIVEL LICHID DE
FRÂNĂ
Lichidul de frână va deteriora
suprafeţele vopsite. Ștergeţi imediat
lichidul vărsat cu o lavetă absorbantă și
spălaţi zona cu un amestec de șampon
auto și apă.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Verificare nivel lichide
Utilizaţi numai lichid nou, dintr-un
recipient etanș (lichidul din recipiente
deschise sau lichidul scos anterior din
sistem au absorbit deja umezeală; acest
lucru afectează negativ performanţele și
un astfel de lichid nu trebuie utilizat).
1. Curăţaţi bușonul înainte de a-l demonta,
pentru a preveni pătrunderea murdăriei în
rezervor.
2. Demontaţi capacul rezervorului.
3. Completaţi nivelul în rezervor până la
marcajul MAX, utilizând lichid de frână
aprobat. Consultaţi 290, LUBRIFIANŢI ȘI
LICHIDE.
special dacă este utilizat un lichid
nediluat sau cu o concentraţie mare.
Dacă acestea nu pot fi evitate, spălaţi
imediat zona afectată, cu apă curată.
COMPLETARE CU LICHID DE SPĂLARE
Rezervorul spălătorului alimentează duzele de
spălare pentru parbriz, lunetă și faruri.
Verificaţi și completaţi nivelul lichidului în
rezervor, cel puţin o dată pe săptămână.
Completaţi întotdeauna nivelul lichidului de
spălare, pentru a preveni îngheţul.
4. Montaţi bușonul și capacul rezervorului.
Acţionaţi periodic spălătoarele, pentru a
verifica dacă duzele sunt desfundate și
direcţionate corespunzător.
VERIFICARE NIVEL LICHID DE
SPĂLARE
1. Curăţaţi bușonul înainte de a-l demonta,
pentru a preveni pătrunderea murdăriei în
rezervor.
Unele produse de spălare sunt
inflamabile, mai ales în cazul în care
concentraţii mari sau nediluate sunt
expuse la scântei. Nu permiteţi
lichidului de spălare geamuri să vină
în contact cu flacără deschisă sau
surse de aprindere.
Dacă vehiculul este utilizat la
temperaturi mai mici de 4 °C (40 °F),
utilizaţi un lichid de spălare cu
protecţie împotriva îngheţului. La
temperaturi scăzute, dacă nu utilizaţi
un lichid de spălare antigel, este
posibil ca vizibilitatea să fie afectată
și să crească riscul de producere a
unui accident.
2. Demontaţi capacul rezervorului.
3. Completaţi nivelul în rezervor, până când
lichidul ajunge în gâtul de umplere.
4. Montaţi capacul rezervorului.
Vehiculele pentru zone cu climă rece dispun și
de un rezervor suplimentar cu lichid de spălare.
Toţi pașii de întreţinere de mai sus sunt valabili
și în cazul vehiculelor echipate cu rezervor
suplimentar de lichid de spălare.
Notă: la vehiculele cu rezervor suplimentar de
lichid de spălare, verificaţi și completaţi în
primul rând rezervorul principal.
VERIFICARE NIVEL LICHID DYNAMIC
RESPONSE
Nu utilizaţi antigel sau soluţie de
oţet/apă în rezervorul cu lichid de
spălare - antigelul va deteriora
suprafeţele vopsite, iar oţetul poate
provoca defectarea pompei spălătorului
de parbriz.
Lichidul utilizat în sistemul Dynamic
response este foarte toxic. Menţineţi
recipientele sigilate și nu le lăsaţi la
îndemâna copiilor. Dacă suspectaţi
consumul accidental de lichid,
solicitaţi imediat asistenţă medicală.
Panourile caroseriei se pot decolora ca
urmare a stropirii cu lichid de spălare.
Aveţi grijă să evitaţi scurgerile, în
Dacă lichidul vine în contact cu pielea
sau cu ochii, clătiţi imediat cu multă
apă curată.
245
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Verificare nivel lichide
Nu porniţi motorul dacă nivelul
lichidului a scăzut sub marcajul MIN.
Este posibil ca sistemul Dynamic
response să se defecteze grav.
Dacă observaţi o scădere semnificativă
a nivelului lichidului, solicitaţi imediat
asistenţă calificată.
Lichidul sistemului Dynamic response
va deteriora suprafeţele vopsite.
Ștergeţi imediat lichidul vărsat cu o
lavetă absorbantă și spălaţi zona cu un
amestec de șampon auto și apă.
Dacă pierderea de lichid este lentă,
nivelul lichidului din rezervor poate fi
completat până la marcajul superior,
pentru a permite deplasarea vehiculului
până la un atelier de service, în vederea
verificării. Cu toate acestea, se
recomandă să solicitaţi asistenţă
calificată, înainte de a conduce
vehiculul.
1. Curăţaţi bușonul înainte de a-l demonta,
pentru a preveni pătrunderea murdăriei în
rezervor.
Nu încercaţi să conduceţi vehiculul la
service, dacă există pericolul ca lichidul
scurs să intre în contact cu o suprafaţă
fierbinte, cum ar fi sistemul de
eșapament.
4. Montaţi capacul rezervorului.
Verificaţi și completaţi nivelul lichidului, cu
motorul oprit și sistemul rece.
Nivelul lichidului trebuie să fie între marcajele
MIN și MAX.
246
COMPLETARE NIVEL LICHID
DYNAMIC RESPONSE
Nu completaţi nivelul în rezervor peste
marcajul MAX.
2. Demontaţi capacul rezervorului.
3. Utilizaţi lichid aprobat și completaţi nivelul
în rezervor până când acesta este între
marcajele MIN și MAX. Consultaţi 290,
LUBRIFIANŢI ȘI LICHIDE.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Baterie vehicul
SIMBOLURI DE AVERTIZARE
BATERIE
Baterie vehicul
Nu vă apropiaţi de baterie cu
flacără deschisă sau cu alte surse
de aprindere, deoarece aceasta
poate genera gaze explozive.
Dacă lucraţi în apropierea bateriei
sau manipulaţi o baterie,
asiguraţi-vă că purtaţi ochelari de
protecţie împotriva împroșcării cu
acid.
Pentru prevenirea riscului de
rănire, nu lăsaţi bateria la
îndemâna copiilor.
Bateria poate genera gaze
explozive.
Bateria conţine un acid extrem de
toxic și de coroziv.
Pentru informaţii, consultaţi
manualul de utilizare înainte de a
manipula bateria.
CONECTARE CABLURI DE PORNIRE
Nu conectaţi cablurile de pornire la o
bornă a bateriei vehiculului dvs. Acest
lucru poate provocarea o scânteie
care poate avea drept rezultat o
explozie. Acest lucru poate provoca și
defectarea sistemului de încărcare.
Înainte de a încerca să porniţi
vehiculul, asiguraţi-vă că este
activată frâna de parcare electrică
(EPB) sau blocaţi corespunzător
roţile. Asiguraţi-vă că transmisia este
în poziţia parcare (P).
La intervenţia în zona bateriei trebuie
să purtaţi ochelari de protecţie
corespunzători.
Nu încercaţi să porniţi vehiculul, dacă
bănuiţi că electrolitul bateriei este
îngheţat.
În timpul utilizării normale, bateriile
degajă suficient gaz exploziv pentru a
genera explozii puternice, care pot
provoca rănirea gravă - nu vă
apropiaţi cu scântei și flacără
deschisă de baterie.
Asiguraţi-vă că cele două vehicule nu se
ating.
Asiguraţi-vă că bateria sau ajutorul la
pornire este pe 12 V.
Înainte de utilizarea unui echipament
electric, deconectaţi cablurile de
pornire.
Notă: înainte de conectarea cablurilor de
pornire, asiguraţi-vă că toate conexiunile
bateriei vehiculului sunt corecte și că toate
echipamentele electrice sunt dezactivate.
piesele rotative ale motorului pot
provoca rănirea gravă. Procedaţi cu
foarte multă atenţie când lucraţi în
preajma pieselor rotative ale
motorului.
247
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Baterie vehicul
4. Conectaţi celălalt capăt al cablului de
pornire negativ (negru) la borna de masă
pentru pornire prin conectare la altă baterie
a vehiculului cu bateria descărcată.
Notă: asiguraţi-vă că niciun cablu nu
atinge componente mobile și că toate cele
4 conexiuni sunt sigure.
5. Porniţi motorul vehiculului donor și lăsaţi-l
la ralanti câteva minute.
6. Porniţi motorul vehiculului cu bateria
descărcată.
Notă: nu activaţi niciun circuit electric al
vehiculului cu bateria descărcată, decât
după deconectarea cablurilor de pornire.
7. Lăsaţi motoarele ambelor vehicule la
ralanti, timp de câteva minute.
8. Opriţi motorul vehiculului donor.
9. Deconectaţi cablul de pornire negativ
(negru) de la vehiculul cu bateria descărcată.
10. Deconectaţi cablul de pornire negativ
(negru) de la bateria vehiculului donor.
11. Deconectaţi cablul de pornire pozitiv (roșu)
de la vehiculul cu bateria descărcată.
12. Deconectaţi cablul de pornire pozitiv (roșu)
de la vehiculul donor.
CONECTARE DISPOZITIV DE
PORNIRE
1. Conectaţi un capăt al cablului de pornire
pozitiv (roșu) la borna pozitivă a
vehiculului donor.
2. Conectaţi celălalt capăt al cablului de
pornire pozitiv (roșu) la borna pozitivă
pentru pornire prin conectare la altă baterie
a vehiculului cu bateria descărcată.
3. Conectaţi un capăt al cablului de pornire
negativ (negru) la borna negativă a
vehiculului donor.
248
Nu conectaţi dispozitivul de pornire la
o bornă a bateriei vehiculului dvs.
Acest lucru poate provocarea o
scânteie care poate avea drept
rezultat o explozie. Acest lucru poate
provoca și defectarea sistemului de
încărcare.
Pentru a porni vehiculul cu un dispozitiv de
pornire sau cu o baterie auxiliară, urmaţi
instrucţiunile în ordinea indicată:
1. Conectaţi cablul pozitiv (roșu) la borna
pozitivă pentru pornire prin conectare la
altă baterie a vehiculului cu bateria
descărcată.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Baterie vehicul
2. Conectaţi cablul negativ (negru) la borna
negativă pentru pornire prin conectare la altă
baterie a vehiculului cu bateria descărcată.
3. Conectaţi/activaţi dispozitivul de pornire.
4. Porniţi motorul și lăsaţi-l să meargă la ralanti.
5. Deconectaţi/dezactivaţi dispozitivul de
pornire.
6. Deconectaţi cablul negativ (negru) de la
borna negativă pentru pornire prin
conectare la altă baterie a vehiculului.
7. Deconectaţi cablul pozitiv (roșu) de la
borna pozitivă pentru pornire prin
conectare la altă baterie a vehiculului.
ÎNCĂRCARE BATERIE VEHICUL
Înainte de încărcare, bateria trebuie
deconectată și scoasă din vehicul.
Deconectarea, demontarea și înlocuirea
bateriei trebuie efectuate de personal
calificat. Consultaţi dealerul/service-ul
autorizat.
ÎNLOCUIRE BATERIE VEHICUL
Deconectarea, demontarea și înlocuirea
bateriei trebuie efectuate de personal
calificat. Consultaţi dealerul/service-ul
autorizat.
Bateriile uzate trebuie casate
corespunzător, deoarece conţin
substanţe nocive. Solicitaţi
dealerului/service-ului autorizat
și/sau autorităţilor locale
informaţii privind casarea.
SISTEM DE MONITORIZARE BATERIE
Sistemul de gestionare inteligentă a energiei
(IPSM) monitorizează continuu starea bateriei
principale a vehiculului. Dacă bateria se
descarcă prea tare, sistemul începe să închidă
automat sistemele electrice care nu sunt
importante, pentru a proteja bateria.
Dacă IPSM calculează că starea bateriei nu se
încadrează în parametrii setaţi, există 2 nivele
de acţiune care pot fi implementate. Ambele
nivele sunt însoţite de un mesaj pe ecranul
tactil, iar dacă bateria este descărcată, mesajul
apare în centrul de mesaje.
• Energy Management (gestionare energie):
se afișează pe ecranul tactil dacă motorul
este oprit, iar funcţiile sistemului provoacă
descărcarea excesivă a bateriei. După 3
minute, IPSM începe să dezactiveze
sistemele vehiculului. După pornirea
motorului, funcţionarea normală a
sistemelor este reluată.
• Low Battery - Please Start Engine (baterie
descărcată - porniţi motorul): se afișează
pe ecranul tactil și în centrul de mesaje,
dacă motorul este oprit. După 3 minute,
IPSM începe să dezactiveze sistemele
vehiculului. După pornirea motorului,
funcţionarea normală a sistemelor este
reluată.
Porniţi motorul numai dacă acest
lucru se poate face în siguranţă.
Notă: dacă se afișează mesajul Low Battery Please Start Engine (baterie descărcată porniţi motorul), conduceţi vehiculul cel puţin
30 de minute, dacă temperatura este mai mare
de 0 °C (32 °F) sau cel puţin 60 de minute, dacă
temperatura este mai mică de 0 °C (32 °F).
Acest lucru permite încărcarea bateriei la un
nivel acceptabil. Dacă funcţionarea normală a
sistemului nu se reia după oprirea motorului,
este posibil ca bateria vehiculului să nu se fi
încărcat suficient. Reporniţi motorul, dacă
acest lucru se poate face în siguranţă. Dacă
problema persistă, contactaţi un dealer/service
autorizat.
249
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Siguran e
AMPLASARE PANOURI DE SIGURANŢE
Siguranţe
250
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Siguran e
Dacă deschideţi un panou de siguranţe,
aveţi grijă să protejaţi împotriva
umezelii și montaţi panoul de acces cât
mai curând posibil.
1. Pentru a accesa panourile de siguranţe din
portbagaj, deschideţi hayonul. Consultaţi
7, DESCHIDERE ȘI ÎNCHIDERE HAYON.
Demontaţi panoul de acces, prin prindere
de partea superioară și tragere bruscă.
Eticheta de pe partea din spate a panoului
de acces prezintă circuitele protejate și
amplasarea siguranţelor.
• La montarea panoului de acces,
asiguraţi-vă că cele 3 știfturi de fixare
se aliniază la orificiile corespunzătoare,
înainte de a apăsa complet panoul.
2. Panou de siguranţe superior portbagaj.
3. Panou de siguranţe inferior portbagaj.
ÎNLOCUIRE SIGURANŢE
Montaţi siguranţe de schimb aprobate
de Land Rover, de aceeași intensitate și
de același tip, sau siguranţe cu
specificaţii echivalente. Utilizarea unei
siguranţe incorecte poate provoca
defectarea sistemului electric al
vehiculului și poate provoca un
incendiu.
Dacă siguranţa de schimb se arde după
montare, sistemul trebuie verificat de
către dealerul/service-ul autorizat.
Notă: Land Rover recomandă ca releele să fie
înlocuite numai de către personal calificat.
Înainte de a înlocui o siguranţă, decuplaţi
întotdeauna contactul și dezactivaţi circuitul
electric respectiv.
4. Pentru a accesa panoul de siguranţe din
habitaclu, deschideţi torpedoul. Consultaţi
88, COMPARTIMENTE DE DEPOZITARE.
Apăsaţi partea superioară a tijelor de
susţinere de la ambele capete și coborâţi
torpedoul în zona pentru picioare. Eticheta
de pe partea din spate a torpedoului
prezintă circuitele protejate și amplasarea
siguranţelor.
5. Pentru a accesa panoul de siguranţe din
compartimentul motor, demontaţi capacul
de sub capotă. Consultaţi 235, CAPACE DE
SUB CAPOTĂ - DEMONTARE. Eliberaţi
clema de la fiecare capăt al capacului
panoului de siguranţe.
6. Ridicaţi ușor marginea panoului de sub
parbriz, suficient pentru a permite
demontarea capacului panoului de
siguranţe.
7. Demontaţi capacul panoului de siguranţe.
Eticheta din interiorul capacului prezintă
circuitele protejate și amplasarea
siguranţelor.
251
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Siguran e
PANOU DE SIGURANŢE COMPARTIMENT MOTOR
Număr
siguranţă
Culoare
siguranţă
Circuite protejate
1
25
Alb
Sistem de gestionare motor.
2
15
Albastru
Sistem de gestionare motor.
3
20
Galben
4
10
Roșu
Sonde lambda (numai benzină).
Ventilatoare de răcire (numai benzină).
5
10
Roșu
Sistem de propulsie hibridă.
6
10
Roșu
Sistem de gestionare motor. Suport activ motor
(numai diesel).
7
15
Albastru
8
9
252
Intensitate
(Amperi)
Sistem de gestionare motor (numai diesel).
10
Roșu
Sistem de gestionare motor (numai benzină).
5
Maro
Monitorizare digitală pierderi rezervor (DMTL)
(numai benzină).
15
Albastru
Ventilator de răcire. Grilă activă (numai diesel).
5
Maro
Sistem de gestionare motor. (numai benzină).
15
Albastru
Senzori de oxigen. Module bujii incandescente.
(numai diesel).
10
20
Galben
Sonde lambda (numai benzină).
11
20
Galben
Sonde lambda (numai benzină).
12
5
Maro
Control adaptiv viteză de croazieră (ACC).
Îmbunătăţire activă comportament rutier (ACE).
13
10
Roșu
Supapă de evacuare (numai benzină).
14
5
Maro
Sistem de gestionare motor (numai benzină).
15
30
Verde
Pornire/oprire inteligentă.
Servodirecţie asistată electric (EPAS).
16
5
Maro
17
15
Albastru
18
5
Maro
19
15
Albastru
Îmbunătăţire activă comportament rutier (ACE).
Sistem antiblocare frâne (ABS).
Intercooler (numai vehicule supraalimentate).
20
5
Maro
Sistem de gestionare motor. (numai benzină).
20
15
Albastru
Pompă de răcire sistem hibrid (numai diesel cu
propulsie hibridă).
21
30
Verde
Spălător faruri.
22
5
Maro
Sistem de propulsie hibridă.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Siguran e
Număr
siguranţă
Intensitate
(Amperi)
Culoare
siguranţă
Circuite protejate
23
-
-
-
24
15
Albastru
25
30
Verde
26
20
Galben
Parasolar geam dreapta.
27
20
Galben
Parasolar geam stânga.
Claxoane.
Scaune spate.
28
10
Roșu
Duză spălător încălzită.
29
5
Maro
Taxă de drum (numai pentru Singapore).
30
15
Albastru
Transmisie. Terrain response.
253
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Siguran e
PANOU DE SIGURANŢE HABITACLU
Număr
siguranţă
1
254
Intensitate
(Amperi)
5
Culoare
siguranţă
Maro
2
-
-
3
15
Albastru
4
-
-
5
5
Maro
Circuite protejate
Receptor radio frecvenţă (RF). Sistem de
monitorizare presiune în anvelope (TPMS).
Sistem auxiliar de încălzire. Consolă plafon faţă.
Proiectoare de ceaţă.
Modul bară de tractare.
6
5
Maro
7
20
Galben
Releu contact.
8
10
Roșu
Centru de mesaje.
9
5
Maro
Frână de parcare electrică (EPB).
Trapă de plafon. Parasolar
10
5
Maro
Centuri de siguranţă active faţă.
11
10
Roșu
Lampă de marșarier remorcă.
12
-
-
-
13
-
-
-
14
5
Maro
Comutator frâne.
15
30
Verde
Lunetă încălzită. Filtru radio frecvenţă (RF).
16
10
Roșu
Răcire compartiment de depozitare.
17
5
Maro
Modul cheie inteligentă (KVM).
18
-
-
19
5
Maro
-
20
10
Roșu
Volan încălzit.
21
10
Roșu
Consolă plafon faţă. Control climatizare scaune.
22
5
Maro
Selector de viteze rotativ. Modul de comandă
transmisie automată. Cutie de transfer.
Diferenţial spate. Buton Terrain response.
23
5
Maro
24
-
-
-
25
-
-
-
26
-
-
-
27
10
Roșu
Modul de comandă motor (ECM).
Lumini interioare.
Poziţii remorcă.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Siguran e
Număr
siguranţă
Intensitate
(Amperi)
Culoare
siguranţă
Circuite protejate
28
20
Galben
29
-
-
-
30
-
-
-
31
5
Maro
32
25
Alb
33
20
Galben
34
10
Roșu
35
-
-
36
5
Maro
37
20
Galben
38
15
Albastru
39
25
Alb
40
5
Maro
Trapă de plafon. Parasolar.
Senzor de ploaie. Senzor de luminozitate
exterioară.
Ușă șofer.
Scaune cu climatizare dublă.
Actuator electric clapetă bușon rezervor de
combustibil.
Sirenă cu baterie separată.
Modul cheie inteligentă (KVM).
Spălător de parbriz.
Ușă stânga spate.
Ecran tactil. Grup de butoane ușă șofer. Control
climatizare spate.
41
5
Maro
Modul gateway.
42
30
Verde
Scaun reglabil electric șofer.
43
15
Albastru
Spălător de lunetă.
44
25
Alb
Ușă dreapta spate.
45
30
Verde
Scaun reglabil electric pasager.
46
30
Verde
Scaun reglabil electric șofer.
47
10
Roșu
Scaun reglabil electric pasager.
48
5
Maro
Bară de tractare acţionată electric.
49
5
Maro
Faruri adaptive (unitate dreapta).
50
5
Maro
Faruri adaptive (unitate stânga).
51
5
Maro
52
20
Galben
Butoane de pe volan.
53
20
Galben
Priză de alimentare accesorii în portbagaj.
54
15
Albastru
Priză de alimentare accesorii în spate (parte
dreapta).
Priză de alimentare accesorii în compartimentul
de depozitare.
255
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Siguran e
Număr
siguranţă
256
Intensitate
(Amperi)
Culoare
siguranţă
Circuite protejate
55
20
Galben
Priză de alimentare accesorii în spate (parte
stânga).
56
10
Roșu
Sistem suplimentar de siguranţă (SRS).
57
10
Roșu
Lampă torpedo. Lămpi consolă plafon faţă.
Senzor de aburire parbriz.
58
25
Alb
Ușă pasager.
59
-
-
60
5
Maro
-
61
5
Maro
Unitate antenă imobilizator.
62
10
Roșu
Modul de comandă climatizare.
63
20
Galben
64
-
-
Modul ocupare scaun.
Brichetă faţă.
-
65
-
-
66
5
Maro
-
67
-
-
-
68
-
-
-
69
-
-
-
Priză de diagnoză.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Siguran e
PANOU DE SIGURANŢE PORTBAGAJ
Superior
Număr
siguranţă
Intensitate
(Amperi)
Culoare
siguranţă
Circuite protejate
F1
20
Galben
Consolă centrală spate.
F2
25
Alb
Scaun încălzit faţă.
F3
25
Alb
Scaun încălzit spate.
F4
15
Albastru
Scaun spate. Priză lanternă.
F5
15
Albastru
Priză remorcă.
F6
15
Albastru
F7
5
Maro
F8
15
Albastru
Scaun faţă.
F9
20
Galben
Priză de alimentare accesorii portbagaj.
F10
-
-
-
F11
-
-
-
F12
20
Galben
Priză de alimentare accesorii scaun spate.
F13
20
Galben
Consolă centrală spate.
F14
10
Roșu
Pompă de combustibil (numai V8 diesel).
Modul de comandă șasiu.
Modul de comandă faruri. Ajutor la parcare.
Monitorizare unghi mort (BSM). Oglindă
retrovizoare. Cameră video de proximitate.
257
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Siguran e
Număr
siguranţă
258
Intensitate
(Amperi)
Culoare
siguranţă
Circuite protejate
F15
15
Albastru
Pompă de combustibil (numai diesel).
F15
30
Verde
Pompă de combustibil (numai benzină).
F16
5
Maro
Control adaptiv viteză de croazieră (ACC).
F17
30
Verde
Scaun pasager faţă.
F18
30
Verde
Motor ventilator spate.
F19
30
Verde
Frână de parcare electrică (EPB).
F20
10
Roșu
Modul de comandă șasiu.
F21
30
Verde
EPB.
F22
15
Albastru
Priză remorcă.
F23
15
Albastru
Modul de comandă șasiu.
F24
15
Albastru
Unitate de comandă sistem telematic.
F25
30
Verde
Scări laterale rabatabile.
F26
20
Galben
Ștergător de lunetă.
F27
30
Verde
Scaun spate (parte stânga).
F28
30
Verde
Scaun spate (parte stânga).
F29
30
Verde
Scaun spate (parte dreapta).
F30
30
Verde
Scaun spate (parte dreapta).
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Siguran e
Inferior
Număr
siguranţă
Intensitate
(Amperi)
Culoare
siguranţă
F1A
15
Albastru
F2A
10
Roșu
Circuite protejate
Ecran tactil. Panou de comandă integrat faţă.
Amplificator sistem audio.
F3A
-
-
F4A
10
Roșu
-
F5A
15
Albastru
Sistem audio.
F6A
15
Albastru
Panou intrare/ieșire audio video.
F7A
-
-
-
F8A
-
-
-
F9A
-
-
-
Sistem de navigaţie. Radio digital. Televizor.
259
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Siguran e
Număr
siguranţă
F10A
260
Intensitate
(Amperi)
-
Culoare
siguranţă
-
Circuite protejate
-
F11A
-
-
-
F12A
-
-
-
F13A
-
-
-
F14A
-
-
-
F15A
15
Albastru
Panou de comandă integrat faţă. Panou de
comandă integrat spate.
F16A
20
Galben
Sistem de încălzire cu combustibil.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Anvelope
MARCAJE ANVELOPĂ
Anvelope
1. P indică faptul că anvelopa este pentru
vehicule de pasageri. Acest indice nu este
afișat tot timpul.
2. Lăţimea anvelopei de la o margine la alta a
talonului, exprimată în milimetri.
3. Raportul dintre înălţime și lăţime, cunoscut
și sub numele de profil, indică înălţimea
talonului ca procent din lăţimea profilului.
În acest caz, dacă lăţimea profilului este de
205 mm și raportul dintre înălţime și lăţime
este de 50, înălţimea talonului este de 102
mm.
4. R indică faptul că anvelopa este de tip
radial.
5. Diametrul jantei, în in.
6. Indicele de sarcină al anvelopei. Acest
indice nu este afișat tot timpul.
Indicele de sarcină și cel de viteză
al tuturor anvelopelor de înlocuire
trebuie să aibă cel puţin aceleași
specificaţii ca echipamentul
original (OE). Dacă nu sunteţi
sigur, consultaţi dealerul/
service-ul autorizat.
7. Indicele de viteză indică viteza maximă cu
care este proiectată să fie utilizată anvelopa
pe perioade lungi de timp. Consultaţi 262,
INDICE DE VITEZĂ.
8. Informaţii standard privind fabricaţia
anvelopei, care pot fi utilizate pentru
campanii de rechemare privind anvelopele
și alte procese de verificare. Cele mai multe
dintre aceste informaţii se referă la
producător, locul de fabricaţie etc. Ultimele
4 cifre reprezintă data fabricaţiei. De
exemplu, dacă numărul este 5111,
înseamnă ca anvelopa a fost fabricată în
săptămâna 51 a anului 2011.
9. M+S sau M/S indică faptul că anvelopa a
fost proiectată pentru a asigura
performanţe îmbunătăţite în condiţii de
zăpadă și noroi.
261
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Anvelope
10. Numărul de pliuri, atât pentru zona
profilului, cât și pentru zona talonului,
indică numărul de straturi de material
învelite în cauciuc din structura anvelopei.
Informaţiile sunt furnizate și pe tipul de
materiale utilizate.
INDICE DE VITEZĂ
11. Indicator de uzură: o anvelopă evaluată la
400 va rezista mai mult decât o anvelopă
evaluată la 200.
12. Indicii de tracţiune, de la cea mai bună
tracţiune până la cea mai slabă, sunt AA, A,
B și C. Indicii reprezintă capacitatea de
oprire a anvelopelor pe drumuri pavate
ude, măsurată în condiţii controlate,
conform testului oficial specificat, pe asfalt
și beton. Este posibil ca o anvelopă cu
marcajul C să aibă performanţe slabe.
Indicele de tracţiune al acestei
anvelope are la bază testele de
frânare în linie dreaptă și nu
include caracteristicile de
accelerare, negociere a virajelor,
acvaplanare sau de tracţiune
maximă.
13. Sarcina maximă pe care o suportă
anvelopa.
14. Indicele de rezistenţă la căldură: rezistenţa
anvelopei la căldură este dată de indicele A,
B sau C, unde A reprezintă cea mai mare
rezistenţă la căldură. Valoarea este valabilă
pentru o anvelopă umflată corect și
utilizată fără a se depăși limitele sale de
viteză și de sarcină.
15. Presiunea maximă de umflare a anvelopei.
Această presiune nu trebuie utilizată în
condiţii normale de deplasare. 265,
EVITAREA DEFORMĂRII.
262
Indice
Viteză km/h (mph)
Q
160 (99)
R
170 (106)
S
180 (112)
T
190 (118)
U
200 (124)
H
210 (130)
V
240 (149)
W
270 (168)
Y
300 (186)
ÎNGRIJIRE ANVELOPE
Nu conduceţi vehiculul dacă o
anvelopă este deteriorată, uzată
excesiv sau umflată incorect.
Evitaţi contaminarea anvelopelor cu
lichidele vehiculului, deoarece
acestea pot provoca deteriorarea
anvelopelor.
Evitaţi patinarea roţilor. Forţele
generate pot deteriora structura
anvelopei și pot provoca defectarea
acesteia.
Dacă patinarea roţilor nu poate fi
evitată din cauza pierderii de tracţiune
(în condiţii de zăpadă mare, de
exemplu), nu depășiţi viteza de 50
km/h (30 mph).
Nu depășiţi presiunea maximă
indicată pe talonul anvelopei.
Notă: după deplasarea în teren accidentat
trebuie verificată starea anvelopelor. Imediat ce
vehiculul revine pe o suprafaţă carosabilă
normală, tare, opriţi și verificaţi starea
anvelopelor.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Anvelope
Toate anvelopele vehiculului (inclusiv roata de
rezervă) trebuie verificate periodic pentru
identificarea deteriorărilor, uzurii și
deformărilor. Dacă nu sunteţi sigur cu privire la
starea unei anvelope, verificaţi-o imediat la o
vulcanizare sau la un dealer/service autorizat.
PRESIUNE ÎN ANVELOPE
Presiunea în anvelope, inclusiv în
roata de rezervă, trebuie verificată
periodic cu un manometru de precizie,
atunci când anvelopele sunt reci.
exterioare ridicate, nu reduceţi
presiunea în anvelope. Mutaţi
vehiculul la umbră și lăsaţi
anvelopele să se răcească, înainte de
a verifica din nou presiunea.
Presiunea recomandată în anvelope, la toate
sarcinile, este afișată pe o etichetă amplasată
pe cadrul ușii șoferului.
La verificarea și reglarea presiunii în
anvelope trebuie ţinut cont
întotdeauna de sarcina vehiculului.
Verificarea presiunii trebuie efectuată
numai dacă anvelopele sunt reci și
vehiculul staţionează de mai mult de 3
ore. O anvelopă fierbinte umflată la o
presiunea mai mică sau egală cu
presiunea recomandată este de fapt
foarte dezumflată.
Nu conduceţi niciodată vehiculul dacă
presiunea în anvelope nu este
corectă. Umflarea insuficientă
provoacă deformarea excesivă și
uzura inegală a anvelopelor. Acest
lucru poate provoca o explozie.
Umflarea excesivă provoacă o rulare
inconfortabilă, uzura inegală a
anvelopelor și manevrabilitate
redusă.
Nu conduceţi vehiculul dacă aveţi o
pană de cauciuc. Chiar dacă anvelopa
pare să fie umflată, este posibil să fie
foarte dezumflată și va continua să se
dezumfle. Înlocuiţi anvelopa sau
contactaţi un service autorizat.
De asemenea, presiunea prea scăzută
provoacă o creștere a consumului de
combustibil și uzură excesivă a
anvelopei și poate afecta
manevrabilitatea și performanţele la
frânare ale vehiculului.
Dacă vehiculul a fost parcat într-o
zonă expusă la lumina puternică a
soarelui sau utilizat la temperaturi
1. Amplasare etichetă cu informaţii despre
anvelope (parte șofer).
2. Presiune la sarcini ușoare.
3. Presiune la sarcini grele.
Verificaţi starea și presiunea în anvelope,
inclusiv în roata de rezervă, săptămânal și
înainte de a porni la drum lung.
Dacă se verifică presiunea în anvelope atunci
când vehiculul se află într-un spaţiu acoperit
(de ex., un garaj) și apoi acesta este condus la
temperaturi exterioare mai scăzute, este posibil
ca presiunea în anvelope să fie prea mică.
O ușoară scădere a presiunii în timp este
normală. Dacă aceasta depășește 14 kPa/1,4
bari/2 psi pe săptămână, investigaţi problema
și remediaţi-o cu ajutorul personalului calificat.
263
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Anvelope
Dacă trebuie să verificaţi presiunea în anvelope
când acestea sunt calde, de regulă aceasta va fi
mai mare cu până la 30 - 40 kPa/0,3 - 0,4 bari/4
- 6 psi. În acest caz, nu reduceţi presiunea în
anvelope la valoarea presiunii de umflare la
rece. Lăsaţi anvelopele să se răcească complet
înainte să reglaţi presiunea.
Dacă anvelopele sunt dezumflate la
setarea pentru confort sau umflate la
setarea pentru sarcini grele, TPMS
trebuie reglat, pentru a corespunde
sarcinii vehiculului și presiunii în
anvelope. Consultaţi 268, SARCINĂ
VEHICUL.
Pentru a verifica și regla presiunea în anvelope,
trebuie utilizată procedura următoare.
Pentru a evita deteriorarea ventilului, nu
aplicaţi forţă excesivă sau forţă laterală
pe manometrul/dispozitivul de umflare.
1. Demontaţi capacul ventilului.
2. Fixaţi bine manometrul/dispozitivul de
umflare pe ventil.
3. Citiţi valoarea presiunii de pe manometru și
umflaţi, dacă este cazul.
4. Dacă umflaţi anvelopa, deconectaţi și
conectaţi manometrul înainte de a citi
presiunea. În caz contrar, este posibil ca
valorile să nu fie exacte.
5. Dacă presiunea în anvelopă este prea mare,
deconectaţi manometrul și dezumflaţi
anvelopa prin apăsare pe centrul ventilului.
Conectaţi manometrul la ventil și verificaţi
presiunea.
6. Reluaţi procedura, umflând sau
dezumflând anvelopa, după caz, până la
atingerea presiunii corecte.
7. Montaţi capacul ventilului.
VENTILE ANVELOPE
Păstraţi capacele ventilelor înșurubate
complet, pentru a preveni pătrunderea apei sau
murdăriei. Atunci când verificaţi presiunea în
anvelope, verificaţi și etanșeitatea ventilelor.
264
Pentru ventilele specifice sistemului TPMS,
consultaţi 267, SISTEM DE MONITORIZARE
PRESIUNE ÎN ANVELOPE (TPMS).
ANVELOPE DE ÎNLOCUIRE
Înlocuiţi întotdeauna anvelopele cu
unele de același tip și, în măsura în
care acest lucru este posibil, de
aceeași marcă și cu același profil. În
caz contrar, este posibil ca tipul,
marca și profilul diferite să reducă
stabilitatea vehiculului.
Indicele de sarcină și cel de viteză al
tuturor anvelopelor de înlocuire
trebuie să aibă cel puţin aceleași
specificaţii ca echipamentul original
(OE), consultaţi 263, PRESIUNE ÎN
ANVELOPE. Dacă nu sunteţi sigur,
consultaţi dealerul/service-ul
autorizat.
Dacă sunt montate anvelope
specializate, cu un indice de viteză
mai mic (de ex., anvelope de iarnă
sau anvelope pentru teren
accidentat), vehiculul nu trebuie
condus cu o viteză mai mare decât cea
specificată de indicele de viteză al
anvelopelor. Pentru informaţii
suplimentare, contactaţi dealerul
Land Rover. Pe pieţele pe care se
solicită montarea unei etichete cu
viteza maximă a anvelopelor, aceasta
trebuie amplasată în câmpul vizual al
șoferului. Astfel de etichete sunt
disponibile la dealerul de anvelope.
Nu efectuaţi rotaţia anvelopelor.
Dacă utilizarea de anvelope
nerecomandate de Land Rover nu
poate fi evitată, asiguraţi-vă că citiţi
și respectaţi în întregime
instrucţiunile producătorului
anvelopelor.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Anvelope
Dacă grosimea profilului este de aproximativ 2
mm, indicatorii de uzură încep să apară la
suprafaţă. Se va observa o bandă continuă de
cauciuc de-a latul profilului.
UTILIZARE ANVELOPE DE IARNĂ
Anvelopele trebuie înlocuite în set de 4. Dacă
acest lucru nu este posibil, înlocuiţi anvelopele
în perechi (ambele din faţă sau ambele din
spate). La înlocuirea anvelopelor, roţile trebuie
întotdeauna reechilibrate și trebuie verificată
geometria acestora.
Anvelopele cu eticheta M+S (noroi și zăpadă)
dispun de performanţe îmbunătăţite pe timp de
iarnă și nu trebuie înlocuite. Marcajul M+S de
pe talon indică faptul că sunt anvelope „all
season”, concepute pentru a fi utilizate tot
timpul anului, inclusiv la temperaturi reduse,
pe zăpadă și pe gheaţă.
Pentru specificaţiile și presiunea corecte,
consultaţi 263, PRESIUNE ÎN ANVELOPE.
EVITAREA DEFORMĂRII
În zonele în care temperatura exterioară este
mare pentru perioade lungi de timp, anvelopele
vehiculului pot fi afectate de înmuierea
talonului. Dacă vehiculul staţionează o perioadă
lungă de timp, anvelopa se deformează ușor în
zona de contact cu suprafaţa pe care stă.
Aceasta este o deformare a anvelopei.
Acest lucru este normal. Însă dacă ulterior
vehiculul este condus, se pot resimţi vibraţii
din cauza deformării anvelopei. Problema se
ameliorează treptat, pe măsura utilizării.
Pentru a minimiza deformarea anvelopei în
timp ce vehiculul staţionează o perioadă lungă
de timp, presiunea în anvelope poate să fie
crescută la valoarea maximă indicată pe talonul
anvelopei. Apoi, presiunea trebuie redusă la
valoarea normală, înainte de a porni la drum
(consultaţi 263, PRESIUNE ÎN ANVELOPE).
DEGRADARE ANVELOPE
Anvelopele se degradează în timp ca urmare a
razelor ultraviolete, temperaturilor extreme,
sarcinilor mari și condiţiilor de mediu. Se
recomandă înlocuirea anvelopelor cel puţin o
dată la 6 ani de la data fabricaţiei acestora, însă
este posibil să trebuiască înlocuite mai des.
În multe ţări, legea impune utilizarea
anvelopelor de iarnă pe o anumită perioadă de
timp a anului.
Acest simbol identifică anvelope
de iarnă dedicate, care pot fi
montate în cazul în care este
necesară tracţiune optimă în
condiţii de iarnă sau dacă vehiculul
este utilizat în condiţii extreme de
iarnă.
Notă: de obicei, anvelopele de iarnă au un
indice de viteză mai mic decât anvelopele
originale, de aceea vehiculul nu trebuie să
depășească limita de viteză impusă prin
utilizarea anvelopelor de iarnă. Pentru
informaţii suplimentare, consultaţi dealerul
Jaguar/Land Rover. Pe pieţele pe care se
solicită montarea unei etichete cu viteza
maximă a anvelopelor, aceasta trebuie
amplasată în câmpul vizual al șoferului. Astfel
de etichete sunt disponibile la dealerul de
anvelope.
Presiunea în anvelope indicată pe eticheta cu
informaţii este pentru toate condiţiile de
utilizare și se referă la anvelopele OE. Dacă este
montată o anvelopă cu indice de viteză redus,
presiunea recomandată este valabilă numai
pentru deplasarea cu o viteză mai mică de 160
km/h (100 mph).
Pentru o tracţiune optimă, anvelopele trebuie
să fie utilizate cel puţin 160 de kilometri (100 de
mile) pe carosabil uscat, înainte de a fi utilizate
265
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Anvelope
pe zăpadă sau pe gheaţă.
Dimensiuni anvelope de iarnă aprobate de
Land Rover
Jante de 19 in.
235/65 R19
Jante de 20 in.
255/55 R20
265/50 R20*
Jante de 21 in.
265/45 R21
Jante de 22 in.
275/40 R22
275/45 R21 *
Notă: *. sunt disponibile anvelope cu și fără
crampoane. Disponibilitatea anvelopelor cu
crampoane este în funcţie de piaţă. Consultaţi
un dealer/service autorizat.
În funcţie de jantele din echiparea originală,
este posibil ca utilizarea anvelopelor de iarnă
dedicate să solicite modificarea dimensiunii
jantelor. Trebuie înlocuite toate cele 4 jante.
Dacă sunt echipate cu ventile standard din
cauciuc, lampa de avertizare TPMS va clipi 75
de secunde, după care va rămâne aprinsă. De
asemenea, în centrul de mesaje se va afișa
mesajul TYRE PRESSURE MONITORING
SYSTEM FAULT (sistem TPMS defect).
Dacă se remontează jantele și anvelopele
originale, vehiculul trebuie să parcurgă o
distanţă scurtă pentru a reseta TPMS și a
stinge lampa de avertizare.
Pentru informaţii suplimentare referitoare la
anvelopele de iarnă, contactaţi
dealerul/service-ul autorizat.
UTILIZARE LANŢURI
ANTIDERAPANTE
Utilizaţi lanţuri antiderapante numai în
condiţii de zăpadă mare, compactată.
Nu depășiţi niciodată 50 km/h (30 mph)
când utilizaţi lanţuri antiderapante.
Nu utilizaţi niciodată lanţuri antiderapante
pe o roată de rezervă temporară.
266
Lanţurile antiderapante aprobate de Land
Rover pot fi utilizate pentru îmbunătăţirea
tracţiunii pe zăpadă mare, compactată. Acestea
nu trebuie utilizate în teren accidentat, fără
zăpadă compactată.
Dacă trebuie să montaţi lanţuri antiderapante și
zăpada nu este compactată, respectaţi
următoarele indicaţii:
• Vehiculul trebuie să utilizeze numai lanţuri
antiderapante aprobate de Land Rover.
Numai lanţurile antiderapante aprobate de
Land Rover au fost testate pentru a asigura
integritatea vehiculului. Pentru informaţii
suplimentare, contactaţi dealerul/
service-ul autorizat.
• Jantele și anvelopele montate trebuie să
respecte specificaţiile echipamentului
original (OE).
• Lanţurile antiderapante integrale pot fi
montate pe roţile din spate ale vehiculelor
cu jante de 19 și 20 in.
• Lanţurile antiderapante parţiale pot fi
montate pe roţile din spate ale vehiculelor
cu jante de 21 și 22 in.
• Montaţi lanţuri antiderapante în perechi, pe
aceeași punte.
• Citiţi, înţelegeţi și respectaţi întotdeauna
instrucţiunile producătorului lanţurilor
antiderapante. Acordaţi o atenţie deosebită
vitezei maxime și instrucţiunilor de
montare.
• Evitaţi deteriorarea anvelopei/vehiculului,
demontând lanţurile antiderapante imediat
ce acest lucru este posibil.
DECLARAŢIE ANVELOPE (numai India)
Toate anvelopele importate respectă cerinţele
Biroului de Standarde din India (BIS) și ale
Regulamentului Central privind Vehiculele
Motorizate (CMVR) din 1989. Anvelopele sunt
identice cu cele furnizate ca echipament
original (OE) pentru modelele Land Rover cu
omologare de tip pentru piaţa din India.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Sistem de monitorizare presiune în anvelope (TPMS)
SISTEM DE MONITORIZARE
PRESIUNE ÎN ANVELOPE (TPMS)
Sistem de monitorizare presiune în anvelope (TPMS)
TPMS transmite o avertizare privind
presiunea redusă și nu umflă
anvelopa. Presiunea în anvelope
trebuie verificată periodic cu un
manometru de precizie, atunci când
anvelopele sunt reci.
TPMS NU poate înregistra
deteriorarea unei anvelope. Verificaţi
periodic starea anvelopelor, în
special dacă vehiculul este condus în
teren accidentat.
La umflarea anvelopelor, aveţi grijă să
evitaţi îndoirea sau deteriorarea
ventilelor TPMS. Asiguraţi întotdeauna
alinierea corespunzătoare a capului de
umflare cu ventilul.
Notă: accesoriile neaprobate pot afecta
performanţele sistemului. În acest caz, în
centrul de mesaje se afișează mesajul TYRE
PRESSURE MONITORING FAULT
(monitorizare presiune în anvelope defectă).
Notă: utilizarea de anvelope diferite poate
afecta performanţele TPMS. Înlocuiţi
întotdeauna anvelopele în conformitate cu
recomandările.
TPMS monitorizează continuu presiunea în
toate anvelopele, inclusiv în roata de rezervă de
dimensiuni normale. Roţile de rezervă
temporare nu sunt monitorizate. Consultaţi
269, ROATĂ DE REZERVĂ TEMPORARĂ ȘI
SCHIMBARE ROATĂ.
Roţile echipate cu TPMS pot fi identificate
vizual prin piuliţa de blocare și ventilul metalice
(1). Toate roţile Land Rover fără TPMS dispun
de ventil din cauciuc (2).
Notă: la înlocuirea unei anvelope este necesar un
kit de service special pentru fiecare ventil TPMS.
Presiunea în anvelope trebuie verificată
periodic, atunci când anvelopele sunt reci, și
reglată după caz. Prezenţa TPMS nu elimină
necesitatea verificării presiunii în anvelope, ca
parte a verificării privind siguranţa a
vehiculului. Consultaţi 263, PRESIUNE ÎN
ANVELOPE.
Lampa de avertizare presiune în anvelope
(consultaţi 53, SISTEM DE MONITORIZARE
PRESIUNE ÎN ANVELOPE (GALBEN)) se
aprinde dacă una sau mai multe anvelope sunt
dezumflate semnificativ, și este însoţită de
apariţia unui mesaj în centrul de mesaje. Opriţi,
verificaţi anvelopele cât mai curând posibil și
umflaţi-le la presiunea recomandată, în funcţie
de sarcina vehiculului.
TPMS monitorizează și presiunea din roata de
rezervă de dimensiuni normale. Dacă presiunea
în roata de rezervă nu este corectă, se afișează
mesajul CHECK SPARE TYRE PRESSURE
(verificaţi presiunea în roata de rezervă) și se
aprinde o lampă de avertizare.
267
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Sistem de monitorizare presiune în anvelope (TPMS)
VERIFICARE PRESIUNE ÎN
ANVELOPE
Instrumentele de bord pot fi utilizate pentru
afișarea presiunii în anvelopele vehiculului.
Valorile presiunii în anvelope pot fi accesate din
meniul instrumentelor de bord.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi 46,
MENIUL INSTRUMENTELOR DE BORD.
La selectare se afișează ultima presiune în
anvelope cunoscută, alături de presiunea
recomandată în anvelopele reci (între
paranteze).
Notă: dacă una dintre jante sau anvelope a fost
demontată, este posibil ca presiunile afișate să
nu fie corecte. Conduceţi vehiculul cel puţin 15
minute, pentru a recalibra sistemul.
CONSULTARE PRESIUNE
RECOMANDATĂ ÎN ANVELOPE
Instrumentele de bord pot fi utilizate pentru
afișarea presiunii recomandate în anvelopele
reci. Tabelul de consultare a presiunii în
anvelope poate fi accesat din meniul
instrumentelor de bord.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi 46,
MENIUL INSTRUMENTELOR DE BORD.
În funcţie de echiparea vehiculului, este posibil
să apară mai multe valori diferite, care
reprezintă diferite condiţii de rulare, de
exemplu, pentru deplasarea cu viteză mare sau
transportul unor sarcini mari.
Presiunea în anvelope afișată în
cadrul instrumentelor de bord nu este
corectă, dacă vehiculul este echipat
cu jante sau anvelope care nu sunt
aprobate de Land Rover.
268
SARCINĂ VEHICUL
La livrarea vehiculului, presiunea în anvelope
este setată la valoarea de pe eticheta cu
presiunea în anvelope. Consultaţi 263,
PRESIUNE ÎN ANVELOPE. Dacă anvelopele
sunt umflate la valoarea pentru sarcini ușoare
(confort), TPMS trebuie reglat, pentru a
corespunde sarcinii vehiculului și presiunii
recomandate în anvelope.
Setarea pentru sarcini ușoare (confort)
îmbunătăţește confortul la rulare, dacă nu se
depășește limita privind masa pasagerilor și
bagajelor. Consultaţi 263, PRESIUNE ÎN
ANVELOPE.
Nivelul TPMS poate fi setat cu ajutorul
opţiunilor Tyre pressure check (verificare
presiune în anvelope) și Tyre pressure monitor
(monitorizare presiune în anvelope), din meniul
instrumentelor de bord.
Notă: setarea TPMS trebuie să corespundă
presiunii curente în anvelope.
Notă: asiguraţi-vă că presiunea în anvelope
corespunde sarcinii vehiculului.
ROATĂ DE REZERVĂ NORMALĂ ȘI
SCHIMBARE ROATĂ
Sistemul recunoaște automat schimbarea
poziţiei roţilor. Vehiculul trebuie să staţioneze
15 minute în timpul schimbării roţii, pentru a se
asigura că sistemul poate detecta schimbarea.
După ce viteza depășește 25 km/h (18 mph),
avertizările privind dezumflarea dispar după
aproximativ 5 minute.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Sistem de monitorizare presiune în anvelope (TPMS)
ROATĂ DE REZERVĂ TEMPORARĂ ȘI
SCHIMBARE ROATĂ
Dacă se montează roata de rezervă temporară,
sistemul recunoaște automat schimbarea de
poziţie a roţilor. După aproximativ 10 minute de
deplasare cu mai mult de 25 km/h (18 mph), se
afișează mesajul FRONT[REAR] RIGHT[LEFT]
TYRE PRESSURE NOT MONITORED (presiune
anvelopă faţă [spate] dreapta [stânga]
nemonitorizată) și se aprinde lampa de
avertizare.
Prima dată lampa de avertizare clipește, apoi
rămâne aprinsă. Utilizarea prelungită a roţii de
rezervă temporare va provoca apariţia
mesajului TYRE PRESSURE MONITORING
SYSTEM FAULT (sistem de monitorizare
presiune în anvelope defect).
Acest afișaj TPMS se activează la fiecare
cuplare a contactului, până când roata de
rezervă temporară este înlocuită cu o roată
normală, echipată cu senzor TPMS.
Notă: înlocuiţi întotdeauna roata de rezervă
temporară, înainte de a investiga o defecţiune
TPMS.
269
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Kit de depanare anvelope
KIT DE DEPANARE ANVELOPE
Kit de depanare anvelope
Dacă nu sunteţi sigur că reușiţi să
respectaţi instrucţiunile, contactaţi
dealerul/service-ul autorizat, înainte
să încercaţi depanarea.
Este posibil ca vehiculul să nu fie echipat cu
roată de rezervă. În acest caz, în locul acesteia
din compartimentul de depozitare de sub
podeaua portbagajului, veţi găsi un kit de
depanare anvelope. Kitul de depanare anvelope
poate fi utilizat pentru a depana 1 anvelopă și
este esenţial să citiţi instrucţiunile următoare,
înainte de a încerca să depanaţi o anvelopă.
Kitul de depanare anvelope permite sigilarea
majorităţii penelor de pe profil care nu au un
diametru mai mare de 6 mm (1/4 in.).
Notă: etanșeizatorul utilizat în kitul pentru
depanarea anvelopelor are o anumită perioadă
de valabilitate, iar data expirării este indicată pe
recipient. Asiguraţi-vă că recipientul este
înlocuit înainte de data expirării.
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
KITULUI DE DEPANARE ANVELOPE
În funcţie de gravitatea și tipul
deteriorării, este posibil ca unele
pene de cauciuc să nu se repare
complet sau să nu se repare deloc.
Orice pierdere de presiune în
anvelope poate afecta semnificativ
siguranţa vehiculului.
Nu utilizaţi kitul de depanare anvelope
dacă anvelopa s-a deteriorat din
cauză că nu a fost umflată suficient.
Utilizaţi kitul de depanare anvelope
numai pentru a etanșa o pană din zona
profilului anvelopei (A).
Nu utilizaţi kitul de depanare anvelope
pentru a etanșa o pană din zona
talonului anvelopei.
La deplasarea cu o anvelopă reparată,
nu depășiţi viteza de 80 km/h (50
mph).
Distanţa maximă care poate fi
parcursă cu o anvelopă reparată este
de 200 km (125 mile).
În timpul deplasării cu o anvelopă
reparată, conduceţi cu atenţie și
evitaţi bruscarea frânelor și direcţiei.
Utilizaţi kitul de depanare anvelope
numai pentru vehiculul pentru care a
fost furnizat.
Nu utilizaţi kitul de depanare anvelope
în alt scot decât pentru depanarea
anvelopelor.
Nu lăsaţi niciodată kitul de depanare
anvelope nesupravegheat, în timp ce
acesta este utilizat.
Utilizaţi kitul de depanare anvelope
numai dacă temperatura este
cuprinsă între -30 °C și +70 °C.
Ţineţi întotdeauna copiii și animalele
la o distanţă sigură de kitul pentru
depanarea anvelopelor, în timp ce
acesta este utilizat.
Nu staţi chiar în dreptul compresorului
în timpul funcţionării acestora.
Verificaţi talonul înainte de umflarea
anvelopei. Dacă prezintă crăpături,
deteriorări sau deformări vizibile, nu
umflaţi anvelopa.
A. Zona profilului anvelopei.
270
Urmăriţi talonul anvelopei în timpul
umflării. Dacă apar crăpături,
umflături sau deteriorări
asemănătoare, opriţi compresorul și
dezumflaţi anvelopa. Nu continuaţi să
utilizaţi anvelopa.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Kit de depanare anvelope
UTILIZARE KIT DE DEPANARE ANVELOPE
Evitaţi contactul pielii cu
etanșeizatorul care conţine latex din
cauciuc natural.
Dacă presiunea din anvelopă nu
ajunge la 1,8 bari (26 psi, 180 kPa) în
7 minute, este posibil ca anvelopa să
fie prea deteriorată. Nu este posibilă
o reparaţie temporară, iar vehiculul
nu trebuie condus decât după
înlocuirea anvelopei respective.
Înainte de a începe repararea anvelopei,
asiguraţi-vă că vehiculul este parcat în
siguranţă, cât mai departe posibil de trafic.
Asiguraţi-vă că frâna de parcare
electrică (EPB) este activată și că
transmisia este în poziţia parcare (P).
Nu încercaţi să scoateţi din anvelopă
obiectele străine precum cuie, șuruburi etc.
Lăsaţi întotdeauna motorul pornit atunci
când utilizaţi compresorul, cu excepţia
cazului în care vehiculul se află într-un
spaţiu închis sau slab ventilat, deoarece
acest lucru poate provoca asfixierea.
Pentru a preveni supraîncălzirea, nu
utilizaţi compresorul continuu mai mult
de 10 minute.
Notă: toţi pasagerii și șoferii vehiculului trebuie
informaţi că a fost efectuată o reparaţie
temporară la o anvelopă a vehiculului. De
asemenea, aceștia trebuie informaţi cu privire
la condiţiile speciale de deplasare cu o
anvelopă reparată.
PROCEDURA DE DEPANARE
Înainte de umflare, verificaţi talonul
anvelopei. Dacă există crăpături,
deteriorări sau deformări vizibile, nu
încercaţi să umflaţi anvelopa. Nu staţi
chiar în dreptul anvelopei atunci când
compresorul pompează. Urmăriţi talonul
anvelopei. Dacă apar crăpături, umflături
sau deteriorări similare, opriţi
compresorul și dezumflaţi anvelopa pe la
ventil. Nu continuaţi să utilizaţi anvelopa.
Dacă presiunea din anvelopă nu
ajunge la 1,8 bari (26 psi, 180 kPa) în
maximum 10 minute, este posibil ca
anvelopa să fie prea deteriorată. Nu
este posibilă o reparaţie temporară,
iar vehiculul nu trebuie condus decât
după înlocuirea anvelopei respective.
1. Deschideţi kitul de depanare anvelope și
dezlipiţi eticheta cu viteza maximă. Lipiţi
eticheta pe planșa de bord, în câmpul
vizual al șoferului. Aveţi grijă să nu
obstrucţionaţi instrumentele sau lămpile
de avertizare.
2. Desfaceţi cablul de alimentare al
compresorului și furtunul de umflare.
3. Desfaceţi capacul portocaliu de pe
receptorul recipientului cu etanșeizator și
capacul acestuia.
4. Înșurubaţi în sens orar recipientul cu
etanșeizator pe receptor, până se strânge.
Notă: înșurubarea recipientului pe receptor
va perfora sigiliul recipientului. După
fixarea receptorului, un dispozitiv cu
clichet previne deșurubarea acestuia.
5. Demontaţi capacul ventilului anvelopei cu
pană.
6. Demontaţi capacul de protecţie de pe
furtunul de umflare. Conectaţi furtunul de
umflare la ventilul anvelopei și asiguraţi-vă
că furtunul este bine înșurubat.
7. Asiguraţi-vă că comutatorul compresorului
este în poziţia oprit (0), apoi introduceţi
conectorul cablului de alimentare într-o
priză, consultaţi 94, PRIZE DE
ALIMENTARE AUXILIARE.
Porniţi motorul, consultaţi 118, PORNIRE
MOTOR.
8. Porniţi compresorul prin amplasarea
butonului în poziţia (l).
271
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Kit de depanare anvelope
9. Umflaţi anvelopa la o presiune de cel puţin
1,8 bari (26 psi, 180 kPa) și cel mult 3,5
bari (51 psi, 350 kPa).
Notă: la pomparea etanșeizatorului prin
ventilul anvelopei, presiunea poate crește
până la 6 bari (87 psi, 600 kPa). Presiunea
va scădea din nou după aproximativ 30 de
secunde.
10. În timpul umflării, opriţi puţin compresorul
pentru a verifica presiunea în anvelopă cu
ajutorul manometrului compresorului.
Notă: umflarea anvelopei nu ar trebui să
dureze mai mult de 10 minute. Dacă după
maxim 10 minute anvelopa nu a ajuns încă
la presiunea maximă, aceasta nu trebuie să
fie utilizată.
11. După ce anvelopa a fost umflată la
presiunea necesară, opriţi compresorul.
Dacă doriţi, după oprirea compresorului
puteţi opri motorul.
12. Scoateţi conectorul de alimentare din priză.
13. Scoateţi furtunul de umflare de pe ventilul
anvelopei, deșurubându-l cât mai rapid
posibil în sens antiorar.
14. Montaţi capacul de protecţie al furtunului
de umflare și capacul ventilului anvelopei.
15. Asiguraţi-vă că kitul de depanare anvelope
(inclusiv capacul recipientului și cel al
receptorului) este amplasat în siguranţă în
vehicul. După maximum 10 km (6 mile), va
trebui să utilizaţi kitul pentru a verifica
presiunea în anvelopă, așa că asiguraţi- vă
că acesta este la îndemână.
16. Conduceţi imediat vehiculul maximum 10
km (6 mile). Acest lucru permite
etanșeizatorului să învelească suprafaţa
interioară a anvelopei și să etanșeze pana.
VERIFICARE PRESIUNE DUPĂ
REPARARE
Dacă în timpul deplasării observaţi
vibraţii, probleme de direcţie sau
zgomote, reduceţi imediat viteza.
Conduceţi cu foarte mare atenţie și cu
viteză redusă către primul loc sigur în
care puteţi să opriţi vehiculul.
Examinaţi vizual anvelopa și verificaţi
presiunea. Dacă există semne de
deteriorare sau deformare a
anvelopei sau dacă presiunea din
anvelopă este mai mică de 1,3 bari
(19 psi, 130 kPa), nu reluaţi
deplasarea.
Consultaţi o vulcanizare sau
dealerul/service-ul autorizat, pentru
indicaţii privind înlocuirea unei
anvelope, după utilizarea unui kit de
depanare anvelope.
1. Conduceţi vehiculul maximum 3 km (2
mile) și apoi opriţi într-un loc sigur.
Efectuaţi o verificare vizuală a stării
anvelopei.
2. Scoateţi kitul de depanare din vehicul.
3. Înșurubaţi bine conectorul furtunului de
umflare pe ventilul anvelopei.
4. Citiţi presiunea din anvelopă indicată de
manometru.
5. Dacă presiunea din anvelopa reparată este
mai mare de 1,3 bari (19 psi, 130 kPa),
reglaţi-o la valoarea corectă.
Dacă există semne de deteriorare sau
deformare a anvelopei sau dacă presiunea
din anvelopă este mai mică de 1,3 bari, nu
reluaţi deplasarea.
6. Asiguraţi-vă că butonul compresorului este
în poziţia oprit (O) și introduceţi conectorul
cablului de alimentare în priză.
Cuplaţi contactul.
272
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Kit de depanare anvelope
7. Porniţi compresorul (l) și umflaţi anvelopa
la presiunea corectă. Consultaţi 263,
PRESIUNE ÎN ANVELOPE.
8. Pentru a verifica presiunea în anvelopă,
opriţi compresorul și citiţi presiunea
indicată de manometru.
9. Când compresorul este oprit, dacă
presiunea în anvelopă este prea mare,
reduceţi-o de la supapa de reducere a
presiunii.
10. După ce anvelopa este umflată la presiunea
corectă, opriţi compresorul și scoateţi
cablul de alimentare din priză.
• Utilizarea etanșeizatorului din kitul de
depanare anvelope poate provoca
apariţia unor erori și valori incorecte
furnizate de sistemul de monitorizare a
presiunii în anvelope (TPMS). De
aceea, utilizaţi manometrul din kitul de
depanare anvelope pentru a verifica și
regla presiunea din anvelopa
deteriorată.
14. După montarea unei anvelope noi, furtunul
de umflare a anvelopelor, receptorul și
recipientul cu etanșeizator trebuie
înlocuite.
Numai recipientele cu etanșeizator
complet goale pot fi aruncate
împreună cu gunoiul menajer.
Cele care nu sunt complet goale și
furtunul de umflare a anvelopelor
trebuie să fie aruncate de o
vulcanizare sau de
dealerul/service-ul autorizat, în
conformitate cu reglementările
locale privind aruncarea
deșeurilor.
11. Deșurubaţi conectorul furtunului de
umflare de pe ventilul anvelopei, montaţi
capacul ventilului anvelopei și capacul de
protecţie al conectorului furtunului de
umflare.
12. Asiguraţi-vă că kitul de depanare anvelope
este amplasat în siguranţă în vehicul.
13. Conduceţi până la cea mai apropiată
vulcanizare sau dealer/service autorizat și
înlocuiţi anvelopa. Înainte de demontarea
anvelopei, asiguraţi- vă că informaţi
vulcanizarea despre utilizarea kitului de
depanare anvelope.
273
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Schimbare roată
MĂSURI DE SIGURANŢĂ LA
SCHIMBAREA UNEI ROŢI
Schimbare roată
Înainte de a ridica vehiculul sau de a schimba o
roată, asiguraţi-vă că citiţi și respectaţi
următoarele avertizări:
Găsiţi întotdeauna un loc unde puteţi
să opriţi în siguranţă, în afara
autostrăzii și a traficului.
Asiguraţi-vă că vehiculul și cricul sunt
amplasate pe o suprafaţă plană și
tare. Nu ridicaţi vehiculul, dacă
acesta se află pe un grilaj din metal
sau pe un capac de canal.
Activaţi frâna de parcare electrică
(EPB) și treceţi transmisia în poziţia
parcare (P).
Asiguraţi-vă că suspensia pneumatică
este setată la garda la sol pentru teren
accidentat.
Activaţi luminile de avarie.
Asiguraţi-vă că roţile din faţă sunt
drepte.
Decuplaţi remorca/rulota de la
vehicul.
Asiguraţi-vă că toţi
pasagerii/animalele au coborât din
vehicul și sunt într-o locaţie sigură,
departe de autostradă.
Amplasaţi un triunghi reflectorizant la
o distanţă corespunzătoare în spatele
vehiculului, orientat spre mașinile
care vin.
274
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Schimbare roată
TRUSĂ DE SCULE
5. Adaptor piuliţă antifurt roată.
Notă: verificaţi periodic cricul, curăţaţi și
ungeţi piesele mobile, în special filetul
șurubului, pentru a preveni coroziunea.
Notă: observaţi cu atenţie poziţia de depozitare
a fiecărei scule, deoarece este important să le
așezaţi în poziţia corectă, după utilizare.
Notă: tipurile de scule și poziţia acestora pot fi
diferite de cele din imagine.
1. Panou podeaua portbagaj.
2. Cric.
3. Sculă de ajutor pentru ridicarea roţii de
rezervă.
4. Trusă de scule - amplasată sub roata de
rezervă. Consultaţi 276, DEMONTARE
ROATĂ DE REZERVĂ.
275
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Schimbare roată
DEMONTARE ROATĂ DE REZERVĂ
Scoateţi roata de rezervă înainte de a
ridica vehiculul pe cric, pentru a evita
destabilizarea acestuia.
Roţile sunt grele și pot provoca răniri
dacă nu sunt manipulate
corespunzător. Procedaţi cu maximă
precauţie la ridicarea, coborârea și
manipularea roţilor.
Fixaţi întotdeauna roata de rezervă
sau roata demontată în poziţia
corectă, utilizând șurubul de fixare.
Scoateţi întotdeauna roata de rezervă, înainte
de a ridica vehiculul pe cric.
Notă: înainte de a scoate roata de rezervă,
observaţi poziţia sa de depozitare. Roata cu
pană trebuie depozitată și fixată corespunzător,
în locul roţii de rezervă.
Notă: scula de ajutor pentru ridicarea roţii de
rezervă nu este în dotarea tuturor vehiculelor.
Pentru informaţii suplimentare, contactaţi
dealerul/service-ul autorizat.
1. Deschideţi hayonul. Consultaţi 7,
DESCHIDERE ȘI ÎNCHIDERE HAYON.
2. Scoateţi panoul podelei portbagajului.
3. Demontaţi șurubul de fixare a roţii de
rezervă.
276
Nu depozitaţi roata dacă vehiculul
este ridicat pe cric.
După schimbarea roţii, amplasaţi
întotdeauna sculele, calele de
blocare, cricul și roata înlocuită, pe
poziţiile corespunzătoare de
depozitare. Dacă nu sunt depozitate
corespunzător, acestea pot fi
proiectate în habitaclu, în caz de
răsturnare sau de accident, și pot
provoca rănirea gravă sau decesul.
4. Scoateţi cricul și scula de ajutor pentru
ridicarea roţii de rezervă. Consultaţi 275,
TRUSĂ DE SCULE.
5. Fixaţi scula de ajutor pentru ridicare după
cum se vede în imagine.
• Trageţi de chinga superioară pentru a
ridica roata de rezervă.
• Trageţi de chinga inferioară pentru a
amplasa roata de rezervă pe hayon.
6. Demontaţi scula și ridicaţi cu grijă roata de
rezervă de pe vehicul.
Notă: pentru a depozita roata cu pană,
procedaţi în ordine inversă.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Schimbare roată
UTILIZARE CALE DE BLOCARE ROŢI
PIULIŢE DE BLOCARE ROATĂ
Înainte de a ridica vehiculul, roata
diagonal opusă celei demontate
trebuie blocată.
Piuliţele de blocare roată pot fi demontate și
montate numai cu ajutorul adaptorului special
din dotare. Consultaţi 275, TRUSĂ DE SCULE.
Blocaţi întotdeauna roţile utilizând
calea de blocare corespunzătoare.
Amplasaţi calele de blocare pe
ambele părţi ale roţii diagonal opuse
roţii care trebuie schimbată.
Notă: pe partea inferioară a adaptorului este
ștanţat un cod. acest număr trebuie să fie
înregistrat în Ghidul de service și avantajele
garanţiei, disponibil în documentaţia
vehiculului. Dacă trebuie să înlocuiţi adaptorul,
vi se va solicita acest cod.
Dacă ridicarea pe cric a vehiculului în
pantă nu poate fi evitată, amplasaţi
cala de blocare în partea dinspre vale
a ambelor roţi ale punţii care nu este
ridicată.
Pentru eliberare:
1. Introduceţi adaptorul pentru piuliţa de
roată în piuliţa de blocare a roţii și
asiguraţi-vă că este cuplat complet.
Calele de blocare pentru roţi se află în trusa de
scule.
1. Scoateţi calele de blocare din trusa de
scule.
2. Trageţi cele 2 jumătăţi pentru a le îndepărta
ușor (A) și răsuciţi complet pentru a mări
suprafaţa de contact (B).
3. Amplasaţi vehiculul pe o suprafaţă plană.
Trebuie utilizate ambele cale de blocare.
Amplasaţi-le pe ambele părţi ale roţii opuse
și împingeţi-le complet spre anvelopă.
2. Amplasaţi cheia pentru roţi pe adaptor și
deșurubaţi piuliţa de roată o jumătate de
tură, prin rotire în sens antiorar.
3. După ridicarea vehiculului pe cric,
demontaţi piuliţa de blocare a roţii.
Notă: la prima vânzare a vehiculului, este
posibil ca adaptorul pentru piuliţele de roată să
se regăsească în torpedo. În acest caz,
adaptorul pentru piuliţele de roată trebuie
mutat în poziţia corectă de depozitare din
portbagaj, cât mai curând posibil. Consultaţi
275, TRUSĂ DE SCULE.
277
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Schimbare roată
SCHIMBARE ROATĂ
Înainte de a ridica vehiculul sau de a schimba o
roată, asiguraţi-vă că citiţi și respectaţi
următoarele avertizări:
Asiguraţi-vă că cricul este pe o
suprafaţă plană.
Nu ridicaţi vehiculul, dacă acesta se
află pe un grilaj din metal sau pe un
capac de canal.
Nu amplasaţi niciodată vreun obiect
între cric și sol sau între cric și
vehicul.
Poziţionaţi cricul prin partea laterală a
vehiculului și aliniaţi-l la punctul de
ridicare pe cric corespunzător.
Nu încercaţi să ridicaţi vehiculul în
cazul în care capul cricului nu este
fixat complet în punctul de ridicare pe
cric. Ridicaţi vehiculul pe cric numai
în punctele de ridicare aprobate.
AVERTISMENT - NICIO PERSOANĂ NU
TREBUIE SĂ AIBĂ NICIO PARTE A
CORPULUI SUB UN VEHICUL RIDICAT
PE CRIC.
AVERTISMENT: cricul este proiectat
numai pentru schimbarea roţilor. Nu
lucraţi niciodată sub vehicul, dacă
acesta este sprijinit numai pe cric.
Utilizaţi întotdeauna capre cu o
sarcină corespunzătoare, înainte de a
așeza orice parte a corpului sub
vehicul.
Utilizaţi întotdeauna ansamblul
complet al cricului în timpul
procesului de schimbarea a roţii,
pentru a reduce pericolul de rănire
accidentală.
278
Aveţi grijă atunci când slăbiţi piuliţele
de roată. Cheia pentru roţi poate
aluneca dacă nu este fixată
corespunzător, iar piuliţele de roată
este posibil să se slăbească brusc.
Oricare dintre aceste mișcări
neașteptate poate provoca răniri.
Nu porniţi motorul în timp ce vehiculul
este susţinut numai de cric.
Ridicaţi vehiculul pe cric numai în
punctele de ridicare aprobate; în caz
contrar, este posibil ca vehiculul să se
deterioreze.
Notă: este posibil ca vehiculul să fie echipat cu
un senzor de înclinare, care activează alarma
dacă vehiculul este înclinat în orice parte după
ce a fost blocat. Pentru a bloca ușile în timp ce
schimbaţi roata și pentru a evita activarea
alarmei, senzorul de înclinare poate fi
dezactivat temporar. Consultaţi 46, MENIUL
INSTRUMENTELOR DE BORD.
Notă: dacă vehiculul dispune de scări sau
tuburi laterale, punctele de ridicare pe cric sunt
amplasate în partea inferioară a suporturilor
acestora.
Notă: înainte de a ridica vehiculul, poziţionaţi
corect calele de blocare a roţilor. Consultaţi
277, UTILIZARE CALE DE BLOCARE ROŢI.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Schimbare roată
Înainte de a ridica vehiculul, utilizaţi cheia
pentru roţi pentru a slăbi o jumătate de tură
piuliţele roţii cu pană, prin rotire în sens
antiorar.
5. Demontaţi roata și îndepărtaţi-o. Nu așezaţi
roata pe faţă, deoarece este posibil ca
finisajul acesteia să se deterioreze.
1. Amplasaţi cricul sub punctul de fixare pe
cric corespunzător al vehiculului.
7. Montaţi piuliţele de roată și strângeţi-le
ușor. Asiguraţi-vă că roata vine uniform în
contact cu butucul.
Notă: nu permiteţi cricului să vină în
contact cu pragul în alt punct, deoarece
este posibil ca vehiculul să se deterioreze.
2. Rotiţi mânerul cricului în sens orar, până
când cricul se fixează pe punctul de
ridicare. Asiguraţi-vă că baza cricului este
bine fixată pe suprafaţa drumului.
3. Ridicaţi vehiculul pe cric, până când roata
respectivă se desprinde puţin de sol.
Acţionaţi cricul încet și constant. Evitaţi
acţionarea rapidă și bruscă, deoarece
vehiculul/cricul pot deveni instabile.
6. Montaţi roata de rezervă pe butuc.
8. Asiguraţi-vă că sub vehicul nu există
obstrucţii și coborâţi încet și lin vehiculul.
9. Cu toate roţile pe sol și cricul demontat,
strângeţi complet piuliţele de roată.
Piuliţele de roată trebuie strânse în ordine
(consultaţi imaginea), la cuplul
corespunzător de 133 Nm (98 lb.ft).
4. Demontaţi piuliţele de roată și așezaţi-le la
un loc într-o poziţie în care să nu se poată
rostogoli.
279
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Schimbare roată
Notă: dacă în momentul schimbării roţii nu
puteţi strânge piuliţele de roată la cuplul
specificat, acestea trebuie strânse la cuplul
corespunzător cât mai curând posibil.
Dacă urmează să montaţi o roată de rezervă din
aliaj ușor, utilizaţi o sculă boantă
corespunzătoare și scoateţi capacul central al
roţii demontate. Presaţi cu mâna capacul
central pe roata de rezervă nouă montată.
Verificaţi și ajustaţi presiunea în anvelopă cât
mai curând posibil.
Vehicule cu scări laterale fixe, scări laterale
rabatabile sau tuburi laterale
Dacă vehiculul este echipat cu scări laterale
rabatabile, scări laterale fixe sau tuburi laterale,
punctele standard de ridicare pe cric ale
vehiculului sunt ascunse.
Pentru a ridica vehiculul, utilizaţi punctele din
partea din faţă și din spate a scărilor laterale
rabatabile, scărilor laterale fixe sau tuburilor
laterale.
La ridicarea vehiculului, scările
laterale rabatabile trebuie să fie
retrase, iar sistemul trebuie să fie
dezactivat. Nu ridicaţi vehiculul, dacă
scările laterale rabatabile sunt
extinse.
Înainte de ridicarea vehiculului,
consultaţi toate avertismentele și
atenţionările de la începutul acestei
secţiuni a manualului de utilizare.
280
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Schimbare roată
Procedura de schimbare a unei roţi pentru
vehiculele cu propulsie hibridă este aceeași ca
pentru vehiculele obișnuite. Cu toate acestea,
vă rugăm să reţineţi următoarele:
Dispozitivele de tracţiune, cum ar fi
lanţurile antiderapante, nu pot fi
utilizate pe roata de rezervă
temporară.
Notă: designul jantelor de pe partea stângă și
de pe partea dreaptă a vehiculului este diferit
(privind din spatele vehiculului). Pe interiorul
fiecărei jante este ștanţat LH (pentru partea
stângă) sau RH (pentru partea dreaptă).
Asiguraţi-vă întotdeauna că montaţi roata pe
vehicul pe partea corectă.
În caz de pană de cauciuc, roata de rezervă
poate fi utilizată pe ambele părţi ale vehiculului.
Asiguraţi-vă că roata originală este montată în
poziţia corespunzătoare cât mai curând posibil.
IMPORTANT– UTILIZARE ROATĂ DE
REZERVĂ
Respectaţi întotdeauna instrucţiunile
de pe eticheta de avertizare a roţii de
rezervă temporare. Nerespectarea
acestora poate fi periculoasă.
După montare, această roată trebuie
utilizată NUMAI TEMPORAR.
Conduceţi cu atenţie după montarea
unei roţi de rezervă temporare.
Înlocuiţi cu o roată normală, cât mai
curând posibil.
Nu montaţi simultan mai mult de o
roată de rezervă temporară.
Nu depășiţi viteza de 80 km/h (50
mph), dacă este montată o roată de
rezervă temporară.
Roata de rezervă temporară trebuie
umflată la o presiune de 4,2 bari (60
psi, 420 kPa).
În timpul utilizării roţii de rezervă
temporare, DSC trebuie să fie activat.
281
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Recuperare vehicul
INELE DE TRACTARE
Recuperare vehicul
Inelele de tractare din faţa și spatele
vehiculului sunt proiectate exclusiv
pentru recuperarea vehiculului de pe
carosabil. Dacă se utilizează în orice
alt scop, este posibil să survină
deteriorarea vehiculului și rănirea
gravă a persoanelor.
Înainte de deplasarea în teren
accidentat, demontaţi întotdeauna
capacele inelelor de tractare faţă și
spate, pentru a preveni deteriorarea sau
pierderea acestora. Capacele trebuie
montate la loc, înainte de revenirea pe
carosabil.
Punctele de tractare din faţă și din spate sunt
amplasate în spatele unor capace demontabile.
1. Pentru a elibera capacul din faţă, utilizaţi o
monedă (sau altă sculă similară) și rotiţi cu
90 de grade în sens antiorar fiecare dintre
prinderi.
282
2. Pentru a îndepărta capacul, coborâţi
marginea superioară și apoi trageţi capacul
în faţă. La remontare, asiguraţi-vă mai întâi
că cele 2 știfturi din partea inferioară a
capacului intră in orificiile din caroserie,
apoi fixaţi pe poziţie, prin rotirea fiecărei
prinderi cu 90 de grade în sens orar.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Recuperare vehicul
1. Pentru a elibera capacul din spate, utilizaţi
o monedă (sau altă sculă similară) și rotiţi
cu 90 de grade în sens antiorar fiecare
dintre prinderi, pentru a elibera marginea
inferioară.
2. Rotiţi capacul, pentru a elibera cârligele din
partea superioară. Demontaţi capacul.
3. Vehiculele echipate cu bară de tractare
reglabilă electric dispun de un inel de
tractare amplasat sub podeaua
portbagajului.
4. Înșurubaţi complet inelul de tractare în
suport, prin rotire în sens antiorar.
5. La remontarea capacului din spate,
asiguraţi-vă că cele 4 cârlige din partea
superioară a capacului se cuplează pe
caroserie. Fixaţi pe poziţie, prin rotirea
fiecărei prinderi 90 de grade în sens orar.
Punctul de tractare din spate poate fi utilizat
pentru tractarea altui vehicul, dacă este cazul.
283
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Recuperare vehicul
ELIBERARE TRANSMISIE DIN
POZIŢIA PARCARE
La recuperarea vehiculului, este foarte
important ca mecanismul de eliberare a
transmisiei din poziţia parcare să fie activat.
Astfel, transmisia se va bloca în punctul neutru
(N) și se va preveni selectarea automată a
poziţiei parcare (P). Mecanismul de eliberare a
transmisiei din poziţia parcare este activat de la
o manetă amplasată sub suporturile pentru
pahare de pe consola centrală.
Înainte de activarea mecanismului de
eliberare a transmisiei din poziţia
parcare, selectaţi P, activaţi frâna de
parcare electrică (EPB) și decuplaţi
contactul vehiculului.
Pentru a degaja accesul la mecanismul de
eliberare a transmisiei din poziţia parcare,
procedaţi astfel:
1. Deschideţi capacul suportului pentru
pahare de pe consola centrală și demontaţi
protecţiile.
2. Utilizaţi o șurubelniţă cu cap plat sau o
sculă similară, pentru a demonta panoul de
acces.
Pentru a activa mecanismul de eliberare a
transmisiei din poziţia parcare, procedaţi astfel:
1. Rotiţi mecanismul de blocare 90° în sens
antiorar.
2. Apăsaţi pedala de frână.
3. Utilizaţi chinga pentru a trage în sus
mecanismul de eliberare a transmisiei din
poziţia parcare, până când se blochează în
poziţie verticală.
După activarea mecanismului de eliberare a
transmisiei din poziţia parcare, selectorul de
viteze va rămâne în poziţia P, dar indicatorul
selectorului și instrumentele de bord vor indica
un N care clipește.
După transportarea vehiculului, mecanismul de
eliberare a transmisiei din poziţia parcare
trebuie să fie dezactivat. Pentru a dezactiva
mecanismul de eliberare a transmisiei din
poziţia parcare, procedaţi astfel:
284
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Recuperare vehicul
RECUPERARE DIN TEREN
ACCIDENTAT
Dacă inelele de tractare urmează să
fie utilizate pentru recuperarea din
teren accidentat, este esenţial ca
șoferul să cunoască tehnicile de
condus în teren accidentat, care
acoperă tehnicile de recuperare.
Informaţii suplimentare despre
cursurile privind condusul în teren
accidentat sunt disponibile pe
http://www.landroverexperience.com
TRANSPORTUL VEHICULULUI
Metoda recomandată de recuperare/transport
a vehiculului este pe o remorcă special
concepută în acest scop.
Asiguraţi-vă întotdeauna că recuperarea este
efectuată de persoane calificate și că vehiculul
este asigurat corespunzător.
1. Utilizaţi o șurubelniţă cu cap plat sau o
sculă similară pentru a debloca siguranţa
(indicată prin săgeată).
2. Treceţi mecanismul de eliberare a
transmisiei din poziţia parcare în poziţia
pliat (rabatat).
3. Rotiţi mecanismul de blocare 90° în sens
orar.
După dezactivarea mecanismului de eliberare a
transmisiei din poziţia parcare, montaţi panoul
de acces și protecţiile suportului pentru
pahare.
DEBLOCARE COLOANĂ DE DIRECŢIE
În timpul recuperării vehiculului, în
habitaclul acestuia trebuie să se afle o
cheie inteligentă, iar contactul trebuie
să fie cuplat, astfel încât coloana de
direcţie să nu se blocheze.
AVERTISMENT: deplasaţi sau tractaţi
vehiculul cu foarte mare grijă. Este
posibil să survină rănirea gravă sau
decesul.
Dacă sistemul electric al vehiculului
este funcţional, suspensia pneumatică
trebuie setată la garda la sol pentru
acces, înainte de a asigura vehiculul pe
o autoplatformă sau pe o remorca.
Consultaţi 131, GARDĂ LA SOL DE
ACCES.
TRACTAREA PE PATRU ROŢI A
VEHICULULUI
Vehiculul trebuie recuperat cu toate cele 4 roţi
ridicate de la sol, adică pe o remorcă. Cu toate
acestea, dacă nu este posibilă recuperarea
corectă a vehiculului, în caz de urgenţă, acesta
poate fi tractat pe distanţă scurtă cu toate cele
4 roţi la sol. Respectaţi instrucţiunile
următoare:
285
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Recuperare vehicul
Înainte de începerea tractării, agentul
de recuperare TREBUIE să activeze
mecanismul de eliberare a
transmisiei din poziţia parcare.
Această procedură este detaliată
într-o publicaţie separată, destinată
personalului de service.
Dacă transmisia este în punctul neutru
(N) și motorul este oprit, transmisia
va selecta automat poziţia parcare
(P), după 10 minute. În acest
moment, dacă mecanismul de
eliberare a transmisiei din poziţia
parcare nu a fost activat și vehiculul
este tractat, transmisia se va defecta
grav. De asemenea, acest lucru
prezintă pericol pentru siguranţa
persoanelor.
Dacă motorul nu poate fi utilizat în
timpul tractării, sistemul de frânare
nu beneficiază de asistare. Efortul
necesar pentru oprirea vehiculului și
distanţa de oprire vor fi mult mai
mari.
Dacă bateria vehiculului urmează să
fie deconectată, trebuie deblocată
mai întâi coloana de direcţie. Coloana
de direcţie nu se poate debloca, dacă
bateria este deconectată.
286
Nu tractaţi vehiculul dacă transmisia nu
poate fi trecută în punctul neutru (N)
sau dacă diferenţialul electronic spate
s-a defectat în poziţia blocat.
Procedura următoare trebuie să fie efectuată
cu atenţie, pentru a preveni defectarea
vehiculului:
1. Fixaţi accesoriul de tractare de pe vehiculul
de recuperare pe inelul de tractare faţă.
Consultaţi 282, INELE DE TRACTARE.
2. Cu frâna de parcare electrică (EPB)
activată, cuplaţi contactul și asiguraţi-vă că
blocarea coloanei de direcţie este
dezactivată.
3. Apăsaţi pedala de frână și rotiţi selectorul
de viteze în punctul neutru (N).
4. Activaţi mecanismul de eliberare a
transmisiei din poziţia parcare.
5. Lăsaţi cheia inteligentă într-un loc sigur din
vehicul.
6. Eliberaţi EPB înainte de a tracta vehiculul.
În cazul în care contactul este lăsat
cuplat o perioadă lungă de timp, bateria
vehiculului se va descărca.
DUPĂ TRACTAREA PE PATRU ROŢI
1. Activaţi frâna de parcare electrică (EPB).
Înainte de recuperare, asiguraţi-vă
întotdeauna că este deblocată
coloana de direcţie.
2. Cuplaţi contactul și apăsaţi pedala de frână.
Tractaţi vehiculul numai în faţă, cu toate
cele 4 roţi pe sol. Tractarea în marșarier
sau cu numai 2 roţi pe sol va provoca
defectarea gravă a transmisiei.
4. Dezactivaţi mecanismul de eliberare a
transmisiei din poziţia parcare.
Nu tractaţi vehiculul pe o distanţă mai
mare de 50 km (30 mile). Nu depășiţi
viteza de 50 km/h (30 mph). Tractarea
pe o distanţă sau cu o viteză mai mare
poate provoca defectarea gravă a
transmisiei.
6. Demontaţi accesoriul de tractare al
vehiculului de recuperare de pe inelul de
tractare faţă și montaţi capacul.
3. Rotiţi selectorul de viteze în poziţia parcare
(P).
5. Decuplaţi contactul și scoateţi cheia
inteligentă din vehicul.
Fiţi foarte atenţi la detașarea
echipamentului de tractare. Este
posibil ca vehiculul să se deplaseze și
să provoace rănirea gravă.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
După o coliziune
ÎNAINTE DE A PORNI MOTORUL SAU
DE A DEPLASA VEHICULUL
După o coliziune
Dacă vehiculul este implicat într-o
coliziune, trebuie verificat de un
dealer/service autorizat sau de către
personal calificat, înainte de pornirea
motorului sau de începerea
deplasării.
ÎNREGISTRARE DATE EVENIMENTE
Vă rugăm să reţineţi că acest vehicul este
echipat cu un sistem de înregistrate a datelor
evenimentelor (EDR).
EDR salvează parametrii de condus din
momentul accidentului (viteza de deplasare,
apăsarea pedalei de frână și comanda
acceleraţiei etc.) și permite confirmarea
informaţiilor salvate.
Informaţiile EDR permit înţelegerea mai clară a
circumstanţelor în care a avut loc accidentul.
De asemenea, EDR poate colecta și stoca date
în timpul unei coliziuni sau al unui pericol de
coliziune. Informaţiile înregistrate pot ajuta la
investigarea unui astfel de eveniment. EDR
poate înregistra informaţii referitoare la
comportamentul dinamic și sistemele de
siguranţă ale vehiculului și poate include
informaţii precum:
• Modul de funcţionare al diferitelor sisteme
ale vehiculului.
• Dacă șoferul și pasagerii purtau centurile
de siguranţă.
• Cât de tare apăsa șoferul pedala de
acceleraţie și/sau de frână, dacă este cazul.
• Cu ce viteză se deplasa vehiculul.
Pentru accesarea acestor informaţii, trebuie
conectat un echipament special direct la
modulele de înregistrare. Un dealer/service
autorizat nu accesează informaţiile ERD fără
aprobare, cu excepţia cazului în care acest
lucru îi este impus printr-o hotărâre
judecătorească sau prin lege, de către alte
autorităţi guvernamentale sau terţe părţi
autorizate prin lege în acest sens.
Alte părţi pot încerca să acceseze informaţiile,
independent de un dealer/service autorizat.
Notă: nu se înregistrează date personale (de
ex., nume, sex, vârstă sau locaţia accidentului).
Numai Coreea de Sud
Vă rugăm să reţineţi că acest vehicul este
echipat cu un sistem de înregistrate a datelor
evenimentelor (EDR). EDR salvează parametrii
de condus din momentul accidentului (viteza
de deplasare, apăsarea pedalei de frână și
comanda acceleraţiei etc.) și permite
confirmarea informaţiilor salvate. Informaţiile
EDR permit înţelegerea mai clară a
circumstanţelor în care a avut loc accidentul.
ÎNREGISTRARE DATE DE SERVICE
Instrumentele de înregistrare a datelor de
service pot colecta și stoca informaţii privind
diagnoza vehiculului. Acest lucru poate include
informaţii despre performanţele sau starea
diferitelor sisteme și module ale vehiculului,
cum ar motorul, acceleraţia, direcţia sau
frânele.
Pentru a putea diagnostica și repara
corespunzător vehiculul, Land Rover și
unităţile de service și reparaţie pot accesa
informaţiile privind diagnoza vehiculului, prin
conectarea directă la acesta.
287
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Etichete vehicul
AMPLASARE ETICHETE
Etichete vehicul
2. Parte superioară baterie - simboluri de
avertizare baterie.
Etichetele de avertizare ale
vehiculului care includ acest
simbol înseamnă: nu atingeţi și nu
reglaţi componentele decât după
consultarea instrucţiunilor
respective din manualul de
utilizare.
3. Seria de șasiu (VIN) este ștanţată pe o
placă vizibilă prin partea din stânga jos a
parbrizului. Aceasta este ștanţată și pe oala
de amortizor dreapta.
Etichetele care includ acest simbol
indică faptul că sistemul de
aprindere funcţionează la tensiune
foarte ridicată. Nu atingeţi nicio
componentă a sistemului de
aprindere, dacă este cuplat
contactul.
4. Capăt planșă de bord (parte pasager) etichetă airbag pasager.
Notă: dacă trebuie să comunicaţi cu un
dealer/service autorizat, este posibil să vi
se solicite indicarea seriei de șasiu.
5. Parasolar - etichetă airbag, etichetă
manipulare vehicul.
6. Bază stâlp B - serie de șasiu.
7. Bază stâlp B sau în interior, la baza ușii faţă
- etichetă cu presiunea în anvelope,
etichetă de avertizare airbag, data
fabricaţiei vehiculului (numai vehicule
pentru Australia).
8. Jumătate superioară stâlp B - etichetă de
avertizare airbag lateral.
9. Interior clapetă bușon rezervor de
combustibil - etichetă combustibil.
10. Serie motor: V6 și V8 benzină - seria este
amplasată în partea din faţă a capacului
culbutorilor dreapta.
11. Serie motor:
• V6 diesel (numai China) - seria este
amplasată în partea din faţă a capacului
culbutorilor stânga.
• V8 diesel - seria este amplasată în
partea superioară a motorului, pe
partea stângă a galeriei de admisie.
12. Sub copertina portbagajului - etichetă de
avertizare copertină portbagaj.
Este important să vă familiarizaţi cu aceste
aspecte, pentru a vă asigura că utilizaţi în
siguranţă vehiculul și echipamentele acestuia.
1. Traversă superioară faţă - etichetă aer
condiţionat.
288
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Specifica ii tehnice
SPECIFICAŢII MOTOR
Specificaţii tehnice
V6 diesel
Capacitate
V8 diesel
4.367 cmc
4.999 cmc
1-4-25-3-6
1-5-4-2-
1-5-4-2-
6-3-7-8
6-3-7-8
Alezaj
84,0 mm
84,0 mm
92,5 mm
Cursă
90,0 mm
Ordine la aprindere
Număr cilindri
Raport de compresie
2.993 cmc
V8 benzină S/C
6
16:1
98,5 mm
93,0 mm
8
8
16,1 ± 0,5
9,5:1
289
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Specifica ii tehnice
LUBRIFIANŢI ȘI LICHIDE
Piesă
Variantă
Specificaţie
Ulei de motor
Toate
vehiculele V6
și V8 diesel, cu
filtru de
particule (DPF)
Ulei de motor SAE 5W-30, care respectă
normele Jaguar Land Rover STJLR.03.5005 sau
WSS-M2C934-B. Dacă nu este disponibil, poate
fi utilizat ulei de motor 5W-30, care respectă
normele ACEA C2.
Vehicule V6
Ulei de motor SAE 5W-30, care respectă
diesel fără DPF normele Jaguar Land Rover STJLR.03.5003 sau
WSS-M2C913-C. Dacă nu este disponibil, poate
fi utilizat ulei de motor 5W-30, care respectă
normele ACEA A5/B5.
Toate
vehiculele pe
benzină
Ulei de motor SAE 0W-20, care respectă
normele Jaguar Land Rover
STJLR.51.5122/WSS-M12R536-A.
Ulei de transmisie
Toate
transmisiile
Land Rover recomandă Shell ATF L12108.
Ulei cutie de transfer
Vehicule V6 și Land Rover recomandă TL 7300 Shell TF 0753.
V8 diesel și pe
benzină
Ulei diferenţial faţă
Toate
vehiculele
Land Rover recomandă Castrol SAF-XO.
Ulei diferenţial spate
Fără blocant
Land Rover recomandă Castrol SAF-XO.
Ulei diferenţial spate
Blocant
electronic
Land Rover recomandă Castrol BOT 720.
Blocant
electronic vehicule cu
propulsie
hibridă
Land Rover recomandă Castrol BOT 720B.
Lichid Dynamic response
V8 diesel și pe Land Rover recomandă lichid de servodirecţie
benzină
pentru vreme rece, Texaco 33270.
Lichid de frână
Toate
vehiculele
290
Utilizaţi lichid de frână Land Rover. Dacă nu este
disponibil, pentru completare poate fi utilizat un
lichid de frână DOT4, cu vâscozitate redusă,
care respectă cerinţele standardului ISO 4925
clasa 6.
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Specifica ii tehnice
Piesă
Variantă
Specificaţie
Lichid de spălare geamuri
Toate
vehiculele
Lichid de spălare parbriz cu proprietăţi antigel.
Pastă de curăţare geamuri
Toate
vehiculele
Pastă de curăţare geamuri Land Rover
DNJ500340.
Lichid de răcire
Toate
vehiculele
Land Rover recomandă un amestec de 1:1 de
antigel Havoline XLC și apă.
Jaguar Land Rover recomandă uleiurile
Castrol.
291
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Specifica ii tehnice
CAPACITĂŢI
Articol
Variantă
Capacitate
litri (pinte)
Schimb ulei și filtru ulei de
motor
V6 diesel
6,0 (10,5)
V8 diesel
9,4 (16,5)
V6 benzină
8,0 (14)
V8 benzină
8,0 (14)
Cutie de viteze automată
Toate vehiculele
Nu necesită schimb
Cutie de transfer
Toate vehiculele
1,5 (2,6)
Diferenţial faţă - completare Toate vehiculele
0,51 (0,9)
Diferenţial spate - completare Fără blocant
0,82 (1,4)
Diferenţial spate - completare Blocant electronic
1,21 (2,1)
Rezervor lichid de spălare
(standard)
Toate vehiculele
6,0 (10,5)
Rezervor lichid de spălare
(climă rece)
Toate vehiculele
Rezervor principal - 6,0 (10,5)
Rezervor suplimentar - 2,1
(3,7)
Sistem de răcire (umplere)
V6 diesel
8,93 (15,7)
V6 diesel hibrid
9,39 (16,5)
V8 diesel
7,13 (12,5)
V6 benzină
8,05 (14,2)
V8 benzină
6,83 (12,0)
V8 benzină S/C
8,83 (15,5)
V6 diesel
9,10 (16,0)
V6 diesel hibrid
9,56 (16,8)
V8 diesel
7,30 (12,8)
V6 benzină
8,22 (14,4)
V8 benzină
7,0 (12,3)
V8 benzină S/C
9,0 (15,8)
Sistem de răcire, cu sistem
de încălzire cu combustibil
(reumplere)
292
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Specifica ii tehnice
Articol
Variantă
Sistem de răcire, cu sistem V6 diesel
de încălzire cu combustibil și V6 diesel hibrid
sistem de încălzire spate
V8 diesel
(reumplere)
V6 benzină
Capacitate
litri (pinte)
10,74 (18,9)
11,20 (19,7)
8,94 (15,7)
9,86 (17,3)
V8 benzină
8,64 (15,2)
V8 benzină S/C
10,64 (18,7)
Capacităţile indicate sunt aproximative și sunt
furnizate numai cu titlu informativ. Toate
nivelurile uleiurilor trebuie verificate utilizând
marcajele, jojele, bușoanele, informaţiile din
centrul de mesaje sau procedura de golire și
umplere, după caz.
293
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Specifica ii tehnice
MASE
Variantă
Masă vehicul
kg (lb)
Masă totală maximă
autorizată (GVW)1
kg (lb)
Masă totală autorizată
cu remorcă (GTW)2
kg (lb)
V6 diesel
2 160
(4 762)
3 000
(6 614)
6 500
(14 330)
V6 diesel - LWB
2 301
(5 073)
3 050
(6 724)
6 550
(14 440)
V6 diesel hibrid
2 394
(5 278)
3 100
(6 834)
6 100
(13 448)
V6 diesel hibrid LWB
2 473
(5 452)
3 170
(6 989)
6 170
(13 603)
V8 diesel
2 410
(5 313)
3 200
(7 055)
6 700
(14 771)
V8 diesel - LWB
2 488
(5 485)
3 250
(7 165)
6 750
(14 771)
V6 benzină
2 222
(4 898)
3 050
(6 724)
6 550
(14 881)
V6 benzină - LWB
2 372
(5 229)
3 100
(6 834)
6 600
(14 430)
V8 benzină
2 198
(4 846)
3 000
(6 614)
6 500
(14 430)
V8 benzină S/C
2 330
(5 137)
3 150
(6 945)
6 650
(14 661)
V8 benzină S/C - LWB
2 413
(5 320)
3 150
(6 945)
6 650
(14 661)
1
Masa maximă admisă a vehiculului, cu pasageri și bagaje.
2
Masa maximă admisă a vehiculului și remorcii cu sistem de frânare, inclusiv sarcinile
respective.
294
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Specifica ii tehnice
Variantă
Sarcină maximă pe
puntea faţă1
kg (lb)
Sarcină maximă pe
puntea spate1
kg (lb)
Sarcină maximă pe
portbagajul de plafon2
kg (lb)
V6 diesel
1 500
(3 307)
1 775
(3 913)
100
(220)
V6 diesel - LWB
1 550
(3 417)
1 775
(3 913)
100
(220)
V6 diesel hibrid
1 550
(3 417)
1 775
(3 913)
100
(220)
V6 diesel hibrid LWB
1 550
(3 417)
1 775
(3 913)
100
(220)
V8 diesel
1 550
(3 417)
1 775
(3 913)
100
(220)
V8 diesel - LWB
1 550
(3 417)
1 775
(3 913)
100
(220)
V6 benzină
1 500
(3 307)
1 775
(3 913)
100
(220)
V6 benzină - LWB
1 550
(3 417)
1 775
(3 913)
100
(220)
V8 benzină
1 500
(3 307)
1 775
( 3913)
100
(220)
V8 benzină S/C
1 500
(3 307)
1 775
( 3913)
100
(220)
V8 benzină S/C - LWB
1 550
(3 417)
1 775
(3 913)
100
(220)
1 Sarcina maximă pe puntea faţă și spate nu poate fi atinsă simultan, deoarece astfel se depășește
GVW.
2 Această
valoare include greutatea barelor de amarare și traverselor.
295
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Specifica ii tehnice
DIMENSIUNI
Articol
Descriere
A
B
mm (in.)
Lăţime (inclusiv oglinzi)
2 220 (87,4)
-
Înălţime1
1 835 (72,2)
-
Înălţime (cu modul antenă de plafon)
1 860 (73,2)
-
Înălţime (maximă, cu trapa de plafon deschisă)
1 874 (73,8)
-
Înălţime - vehicule cu ampatament lung (LWB)1 1 840 (72,4)
-
Înălţime - vehicule LWB (cu modul antenă de
plafon)
1 866 (73,5)
-
Înălţime - vehicule LWB (maximă, cu trapa de
plafon deschisă)
1 880 (74,0)
-
C
Unghi de atac1
-
26°
D
Unghi de trecere - vehicule SWB, fără propulsie
hibridă1
-
139,8°
Unghi de trecere - vehicule LWB, fără propulsie
hibridă1
-
143,2°
Unghi de trecere - SWB, cu propulsie hibridă1
-
140,8°
Unghi de trecere - LWB, cu propulsie hibridă1
-
144,2°
E
Ampatament
Ampatament - vehicule LWB
F
G
H
296
Grade
2 922 (115)
-
3 120 (122,8)
-
Lungime totală
4 999 (196,8)
-
Lungime totală - vehicule LWB
5 199 (204,7)
-
Ecartament - faţă
1 690 (66,5)
-
Ecartament - spate
1 683 (66,3)
-
-
24,6°
Unghi de degajare, fără cârlig de
tractare2
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Specifica ii tehnice
Articol
Descriere
mm (in.)
Grade
H
Unghi de degajare, cu cârlig de tractare reglabil
pe înălţime1
-
13,7°
H
Unghi de degajare, cu cârlig de tractare rabatabil
electric (strâns)
-
24,5°
H
Unghi de degajare, cu cârlig de tractare rabatabil
electric (extins)
-
14,6°
-
Adâncime maximă vad (gardă la sol pentru
teren accidentat)
900 (35,4)
-
-
Gardă la sol minimă3
220,5 (8,7)
-
-
Diametru de bracaj (între pereţi)
12 500 (492)
-
-
Diametru de bracaj (între pereţi) - vehicule LWB 13 400 (528)
-
1
La masă la gol CEE și gardă la sol standard.
2
La masă la gol CEE plus roată de rezervă de dimensiuni normale și gardă la sol standard
3 Dacă este selectată garda la sol standard. La deplasarea în teren accidentat, vehiculele echipate
cu scări laterale rabatabile, scări laterale fixe sau tuburi laterale au o gardă la sol diferită.
297
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Specifica ii tehnice
AMPLASARE TRANSMIŢĂTORI CHEIE INTELIGENTĂ
1. Transmiţător de securitate.
2. Transmiţători faţă cabină.
3. Transmiţători uși.
4. Transmiţător mijloc cabină.
5. Transmiţător interior portbagaj.
6. Transmiţător interior portbagaj.
7. Transmiţător exterior portbagaj.
Orice persoană care utilizează un
aparat medical implantat, trebuie să
se asigure că distanţa dintre acesta și
transmiţătorul montat pe vehicul este
de cel puţin 22 cm (8,7 in). Acest lucru
permite evitarea oricărei interferenţe
între sistem și dispozitiv.
298
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Specifica ii tehnice
DECLARAŢII DE REGLEMENTARE SPECTRU DE FRECVENŢE RADIO
Serviciu
Bandă de
frecvenţă
Putere max.
Poziţie antenă
Condiţii specifice
4m VHF
70 - 85 MHz
30 W/CW
40 W/AM
Oriunde pe partea
Montarea
metalică a
transmiţătorului,
plafonului.
cablajului și
antenei trebuie să
respecte cerinţele
standardului
ISO/TS 21609.
2m VHF
142 - 175 MHz
30 W/CW
40 W/AM
Oriunde pe partea
Montarea
metalică a
transmiţătorului,
plafonului.
cablajului și
antenei trebuie să
respecte cerinţele
standardului
ISO/TS 21609.
TETRA
380 - 422 MHz
10 W/CW
10 W/PM
Oriunde pe partea
Montarea
metalică a
transmiţătorului,
plafonului.
cablajului și
antenei trebuie să
respecte cerinţele
standardului
ISO/TS 21609.
UHF
450 - 470 MHz
10 W/CW
Oriunde pe partea
Montarea
transmiţătorului,
metalică a
plafonului.
cablajului și
antenei trebuie să
respecte cerinţele
standardului
ISO/TS 21609.
Bluetooth
2400 - 2483,5
MHz
10 mW
Oriunde pe
vehicul.
Montarea
transmiţătorului,
cablajului și
antenei trebuie să
respecte cerinţele
standardului
ISO/TS 21609.
299
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Specifica ii tehnice
Serviciu
Bandă de
frecvenţă
Putere max.
Poziţie antenă
Condiţii specifice
Sistem telematic 5795 - 5815 MHz
2 W eirp
Oriunde în
Montarea
preajma unei
transmiţătorului,
suprafeţe vitrate
cablajului și
care nu conţine antenei trebuie să
antene sau sticlă respecte cerinţele
conductoare.
standardului
ISO/TS 21609.
Sistem telematic
2 W eirp
Oriunde în
Montarea
preajma unei
transmiţătorului,
suprafeţe vitrate
cablajului și
care nu conţine antenei trebuie să
antene sau sticlă respecte cerinţele
conductoare.
standardului
ISO/TS 21609.
63 - 64 GHz
Numai Coreea de Sud
Transmisia unidirecţională sau de la un punct
la mai multe puncte este interzisă prin lege.
300
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Omologare de tip
DECLARAŢII DE CONFORMITATE
Omologare de tip
301
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Omologare de tip
302
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Omologare de tip
303
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Omologare de tip
304
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Omologare de tip
305
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Omologare de tip
306
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Omologare de tip
307
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Omologare de tip
308
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Omologare de tip
309
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Omologare de tip
310
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Omologare de tip
311
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Omologare de tip
312
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 ENG IX
R
Index
A
Acces fără cheie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Acces în vehicul
acces fără cheie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
acces pasiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
deblocare coloană de direcţie . . . . . . . . 27
deschidere globală. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
mod de deblocare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
mod intrare și ieșire. . . . . . . . . . . . . . . . 27
Acces pasiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Acţionare de la distanţă
suspensie pneumatică . . . . . . . . . . . . . 132
Activare ghidare navigaţie . . . . . . . . . . . . 212
Adâncime vad
ajutor ecran tactil. . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Aer condiţionat
baterii telecomenzi. . . . . . . . . . . . . . . . . 85
frontale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
recirculare automată . . . . . . . . . . . . . . . 80
spate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
utilizare telecomandă . . . . . . . . . . . . . . . 84
Afișaj pe parbriz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Airbag-uri
amplasare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
cortină . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
curăţare capac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
declanșare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39, 41
dezactivare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
frontale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
informaţii de service . . . . . . . . . . . . . . . 43
întreţinere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
lampă de avertizare . . . . . . . . . . . . . 41, 52
laterale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
modificări pentru persoane cu dizabilităţi. . 43
Airbag-uri frontale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Ajutoare la condus
avertizare părăsire bandă de rulare . . . 137
recunoaștere indicatoare rutiere . . . . . 138
Ajutoare la parcare
cameră video spate . . . . . . . . . . . 140, 144
curăţare senzori și camere video . . . . . 237
detectare trafic la deplasarea în marșarier 143
sistem defect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Ajutoare la parcarea cu faţa . . . . . . . . . . . 139
sistem defect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Ajutoare la parcarea cu spatele . . . . . . . . . 139
cameră video spate . . . . . . . . . . . . . . . . 144
detectare trafic la deplasarea în marșarier . . 143
sistem defect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Alarmă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
dezactivare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
dezactivare interior . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
perimetru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Alarmă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Alarmă de perimetru . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Alarmă vehicul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Amplasare etichete . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
Ansambluri pentru posturi de radio DAB . 177
Anvelope
consultare presiune recomandată în
anvelope . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
deformare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
degradare în timp . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
iarnă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
indici de viteză . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
informaţii importante . . . . . . . . . . . . . . 281
îngrijire anvelope . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
înlocuire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264, 269
kit de depanare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
lanţuri antiderapante . . . . . . . . . . . . . . . 266
marcaje talon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
marcaje talon anvelopă . . . . . . . . . . . . . 261
presiuni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
procedura de depanare . . . . . . . . . . . . . 271
reglementări India. . . . . . . . . . . . . . . . . 266
roată de rezervă de dimensiuni normale . 268
roată de rezervă temporară . . . . . . . . . . 269
sarcină vehicul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
siguranţă depanare anvelope . . . . . . . . 270
TPMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
lampă de avertizare . . . . . . . . . . . . . . . 53
utilizare kit de depanare . . . . . . . . . . . . 271
utilizare roată de rezervă . . . . . . . . . . . . 281
ventile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
verificare presiune . . . . . . . . . . . . . . . . 268
Anvelope de iarnă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Anvelope de înlocuire . . . . . . . . . . . . . . . . 264
Apă în combustibil . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
313
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 ENG IX
L
Index
Apel de urgenţă
conexiune InControl. . . . . . . . . . . . . . . 202
Apel SOS de urgenţă
conexiune de la distanţă InControl. . . . 202
Asigurare bagaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Asistenţă fază lungă. . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Asistenţă la deplasarea în coloană (ACC) . . 156
Asistenţă la frânarea de urgenţă . . . 134, 159
Asistenţă la parcare . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
curăţare senzori și camere video . . . . . 237
depanare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
limitări în utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . 147
parcare fără mâini . . . . . . . . . . . . . . . . 145
selectare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Asistenţă la pornirea din rampă . . . . . . . . 134
Asistenţă la tractare remorcă. . . . . . . . . . 108
Asistenţă rutieră Land Rover
conexiune InControl. . . . . . . . . . . . . . . 202
Asociere
de la telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Atenţionare (centură de siguranţă) . . . . . . 31
Ștergătoare de parbriz
poziţie de parcare pe timp de iarnă . . . 236
Audio
asistenţă conversaţie. . . . . . . . . . . . . . . 169
asociere dispozitive portabile . . . . . . . . 182
căști . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189, 192
comandă ecran tactil sistem multimedia
spate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
comenzi dispozitive portabile . . . . . . . . 178
comenzi ecran tactil . . . . . . . . . . . . . . . 167
comenzi player DVD . . . . . . . . . . . . . . . 186
comenzi player video . . . . . . . . . . . . . . 186
comenzi radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
comenzi TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
comenzi vizualizare dublă . . . . . . . . . . . 188
conectare dispozitive media portabile . . 180
conexiuni dispozitive portabile . . . . . . . 180
încărcare CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
licenţiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169, 171
Radio DAB
comenzi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
posturi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
setări . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
redare dispozitiv portabil. . . . . . . . . . . . 181
schimbare dispozitiv media portabil . . . 183
selectare automată post de radio . . . . . 174
setări sunet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
vizualizare dublă . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
vizualizare ecran complet . . . . . . . . . . . 187
Avertizare la înaintare . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Avertizare la înaintare în modul ACC
detectare obiect. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Avertizare părăsire bandă de rulare. . . . . . 137
B
Bară de tractare
dimensiuni puncte de montare . . . . . . . 114
Bară de tractare acţionată electric. . . . . . . 109
314
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 ENG IX
R
Index
Baterie
conectare cabluri de pornire . . . . . . . . 247
încărcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
înlocuire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
lampă de avertizare . . . . . . . . . . . . . . . . 51
pornire asistată . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
simboluri de avertizare . . . . . . . . . . . . 247
sistem de monitorizare . . . . . . . . . . . . 249
sistem hibrid defect . . . . . . . . . . . . . . . . 51
utilizare dispozitiv de pornire . . . . . . . . 248
Baterie vehicul
conectare cabluri de pornire . . . . . . . . 247
înlocuire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
simboluri de avertizare . . . . . . . . . . . . 247
sistem de monitorizare baterie. . . . . . . 249
Becuri
înlocuire bec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Benzină
tipuri de combustibil . . . . . . . . . . . . . . 223
Blocare
blocare de urgenţă. . . . . . . . . . . . . . . . . 15
blocare dublă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
blocare nereușită . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
cu cheia de urgenţă . . . . . . . . . . . . . . . . 15
fără cheie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
în situaţii de urgenţă . . . . . . . . . . . . . . . 15
închidere globală . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
încuietori și manete de deblocare uși. . . 14
pornire de pe loc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
simplă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Blocare automată. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Blocare coloană de direcţie . . . . . . . . . . . . 27
Blocare cu cheia de urgenţă . . . . . . . . . . . 15
Blocare dublă. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
alarmă integrală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Blocare fără cheie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Blocare habitaclu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Blocare la pornirea de pe loc . . . . . . . . . . . . 7
Bluetooth
asociere
de la telefon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
compatibilitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
dispozitive portabile
asociere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
redare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
telefon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
agendă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
pictograme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
prezentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Bolovani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Bujii incandescente
lampă de avertizare . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
C
Cameră video spate
ajutoare la parcare . . . . . . . . . . . . . . . . 140
detectare trafic la deplasarea în marșarier 143
senzori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
ghidare către bara de tractare . . . . . . . . 107
Camere de ghidare către bara de tractare . 107
Camere video
cameră video spate . . . . . . . . . . . . 140, 144
detectare trafic la deplasarea în marșarier 143
ghidare către bara de tractare . . . . . . . . 107
meniu ecran tactil . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
vizualizare proximitate . . . . . . . . . . . . . 149
Camere video perimetrale . . . . . . . . . . . . . 149
meniu ecran tactil . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Canal mesaje din trafic (TMC). . . . . . . . . . 218
Capace
demontare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
montare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Capace de sub capotă. . . . . . . . . . . . . . . . 235
Capace motor
demontare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
montare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Capacităţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
rezervor de combustibil . . . . . . . . . . . . 292
rezervor lichid de spălare . . . . . . . . . . . 292
ulei de motor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
Capotă
deschidere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
închidere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
315
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 ENG IX
L
Index
Cârlig de tractare
bară de tractare acţionată electric . . . . 109
cârlig de tractare reglabil pe înălţime . . 111
dimensiuni puncte de montare . . . . . . 112
Căști . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
CD player
asociere dispozitive portabile. . . . . . . . 182
încărcare CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
redare dispozitiv portabil . . . . . . . . . . . 181
Ceas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Centuri de siguranţă . . . . . . . . . . . . . 29, 239
atenţionare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
lampă de avertizare . . . . . . . . . . . . . . . . 51
reglare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
sisteme de pretensionare. . . . . . . . . . . . 31
verificări. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Cheie inteligentă
blocare simplă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
înlocuire baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
transmiţători . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
Cifră octanică. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
benzină . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
clapetă bușon rezervor de benzină. . . . . . 225
Clapetă bușon rezervor de combustibil . . 225
Climatizare temporizată . . . . . . . . . . . . . . . 83
baterii telecomenzi. . . . . . . . . . . . . . . . . 85
programare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
telecomenzi suplimentare . . . . . . . . . . . 85
utilizare telecomandă . . . . . . . . . . . . . . . 84
Cod poștal
introducere destinaţie . . . . . . . . . . . . . 214
Coloană de direcţie
blocare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
recuperare vehicul . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Comandă vocală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
categorii PDI navigaţie . . . . . . . . . . . . . 195
instruire sistem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
recunoaștere voce . . . . . . . . . . . . . . . . 195
setări
etichete vocale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
ghid de utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
instruire voce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
listă comenzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
preferinţe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
tutorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
316
Combustibil și realimentare . . . . . . . . . . . 225
apă în combustibil. . . . . . . . . . . . . . . . . 226
benzină . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
capacitate rezervor . . . . . . . . . . . . . . . . 226
cifră octanică. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
clapetă bușon rezervor de combustibil . 225
consum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
conţinut de sulf motorină . . . . . . . . . . . 224
diesel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
dispozitiv de protecţie împotriva
alimentării incorecte . . . . . . . . . . . . . 226
etanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
măsuri de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . 223
metanol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
metil terţiar butil eter (MTBE) . . . . . . . . 224
pană . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Comenzi date Eco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Comenzi pe volan
limitator de viteză . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
telefon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
comenzi radio DAB . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Compact disc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Compartiment motor
locaţie puncte de completare cu lichide . . 241
Compartimente de depozitare . . . . . . . . . . . 88
compartiment de depozitare faţă. . . . . . . 88
cotieră spate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
suporturi pentru pahare . . . . . . . . . . . . . 88
Computer de bord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
autonomie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
consum de combustibil. . . . . . . . . . . . . . 47
contor de parcurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
resetare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
viteză medie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Condens (faruri) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Condiţii dificile de deplasare . . . . . . . . . . . 232
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 ENG IX
R
Index
Condus
ACC defect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
activare pornire/oprire inteligentă . . . . 121
anulare viteză setată și mod urmărire ACC 155
asistenţă la deplasarea în coloană ACC 156
asistenţă la frânarea de urgenţă. . . . . . 134
asistenţă la pornirea din rampă . . . . . . 134
avertizare la înaintare. . . . . . . . . . . . . . 158
avertizare la înaintare ACC . . . . . . . . . . 158
condiţii dificile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
control adaptiv viteză de croazieră. . . . 154
control frâne cu ABS . . . . . . . . . . . . . . 134
control pe pante abrupte, cu ABS . . . . 134
depanare asistenţă la parcare . . . . . . . 148
dezactivare automată ACC . . . . . . . . . . 156
dezactivare pornire/oprire inteligentă. . 122
distribuţie electronică a forţei de frânare . 134
după o coliziune. . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
frânare de urgenţă inteligentă ACC . . . 159
frânare inteligentă . . . . . . . . . . . . . . . . 135
înainte de pornire. . . . . . . . . . . . . . . . . 287
informaţii importante despre frâne . . . 134
lampă de avertizare DSC activ . . . . . . . . 52
lampă de avertizare obiect în faţă. . . . . . 54
lampă de avertizare părăsire bandă de rulare
(roșu). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
lampă de avertizare părăsire bandă de rulare
(verde) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
lampă de avertizare selector de viteze . . 53
limitări asistenţă la parcare . . . . . . . . . 147
limitator de viteză automat. . . . . . . . . . 151
mesaje monitorizare unghi mort . . . . . . 68
mod urmărire sistem ACC . . . . . . . . . . 154
modificare distanţă ACC . . . . . . . . . . . 155
monitorizare unghi mort
detectare apropiere vehicul . . . . . . . . 67
poziţia corectă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
presiune redusă ulei . . . . . . . . . . . . . . . 50
probleme fascicul de detecţie radar ACC . 157
reluare mod urmărire ACC . . . . . . . . . . 156
reluare viteză setată ACC . . . . . . . . . . . 156
rodaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
selectare asistenţă la parcare. . . . . . . . 146
senzor de ploaie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
sfaturi pentru condus cu ACC . . . . . . . . 157
utilizare ACC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
utilizare control viteză de croazieră . . . . 153
verificări săptămânale . . . . . . . . . . . . . . 231
verificări zilnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Conectare cabluri de pornire. . . . . . . . . . . 247
Conectare dispozitive auxiliare . . . . . . . . . 181
Conformitate UE (sistem de navigaţie) . . . 222
Consum de benzină . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Consum de combustibil . . . . . . . . . . . . . . 228
ciclu extra-urban. . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
ciclu urban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
cicluri combinate . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Contact
activare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
repornire în timpul deplasării . . . . . . . . 119
Control adaptiv viteză de croazieră . . . . . . 154
anulare viteză setată și mod urmărire . . 155
asistenţă la deplasarea în coloană. . . . . 156
avertizare la înaintare . . . . . . . . . . . . . . 158
defecţiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
dezactivare automată . . . . . . . . . . . . . . 156
frânare de urgenţă inteligentă . . . . . . . . 159
mod urmărire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
modificare distanţă ACC . . . . . . . . . . . . 155
probleme fascicul de detectare radar . . 157
reluare mod urmărire . . . . . . . . . . . . . . 156
reluare viteză setată . . . . . . . . . . . . . . . 156
sfaturi pentru condus . . . . . . . . . . . . . . 157
Control climatizare
baterii telecomenzi . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
control temporizat. . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
frontale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
recirculare automată . . . . . . . . . . . . . . . . 80
scaune încălzite și răcite . . . . . . . . . . . . . 80
sistem de încălzire cu combustibil . . . . . 82
spate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
telecomenzi climatizare temporizată . . . . 85
utilizare telecomandă . . . . . . . . . . . . . . . 84
Control climatizare faţă . . . . . . . . . . . . . . . . 79
recirculare automată . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Control climatizare spate . . . . . . . . . . . . . . 86
317
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 ENG IX
L
Index
Control dinamic stabilitate (DSC) . . . . . . 129
activare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
dezactivare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
lampă de avertizare DSC activ . . . . . . . . 52
lampă de avertizare DSC dezactivat . . . . 52
Control la coborârea pantelor . . . . . . . . . 163
control la eliberarea frânelor . . . . . . . . 164
eliberare frâne la urcare . . . . . . . . . . . . 164
lampă de avertizare . . . . . . . . . . . . . . . . 54
mesaje de avertizare . . . . . . . . . . . . . . 164
temperatură frâne . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Control stabilitate
dezactivare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
DSC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
activare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Control tracţiune
activare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
dezactivare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Control viteză de croazieră. . . . . . . . . . . . 153
anulare viteză setată și mod urmărire ACC 155
avertizare la înaintare în modul ACC . . 158
control adaptiv viteză de croazieră . . . . 154
control adaptiv viteză de croazieră defect 158
frânare de urgenţă inteligentă ACC . . . 159
lampă de avertizare . . . . . . . . . . . . . . . . 54
mod urmărire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
mod urmărire sistem ACC . . . . . . . . . . 154
modificare distanţă ACC . . . . . . . . . . . 155
probleme fascicul de detecţie radar ACC. 157
reluare mod urmărire ACC . . . . . . . . . . 156
reluare viteză setată ACC . . . . . . . . . . . 156
sfaturi pentru condus cu ACC . . . . . . . 157
utilizare ACC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Copertină portbagaj . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Cuplare contact . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Curăţare
capace airbag-uri . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
centuri de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . 239
după deplasarea în teren accidentat . . . 237
exterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
interior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
piele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
șasiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
senzori de ajutor la parcare. . . . . . . . . . 237
senzori de asistenţă la parcare . . . . . . . 237
senzori și camere video. . . . . . . . . . . . . 237
Curăţare interior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
capace airbag-uri . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Curăţare piele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Curăţare șasiu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Curăţare vehicul
capace airbag-uri . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
după deplasarea în teren accidentat . . . 237
interior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
șasiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Curăţarea exterioară . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Cursă restricţionată scaun
obstacole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Cursă restricţionată scaun faţă . . . . . . . . . . 17
Cutie de transfer
schimbare gamă de trepte în timpul
deplasării. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Cutie de viteze
automată. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
coborâre pante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
eliberare de urgenţă din poziţia parcare 284
indicatoare de schimbare gamă . . . . . . 127
lampă de avertizare selector de viteze . . . 53
mod deplasare cu avarii . . . . . . . . . . . . 128
schimbare gamă de trepte. . . . . . . . . . . 127
schimbare gamă de trepte în staţionare 127
D
Date electronice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
318
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 ENG IX
R
Index
Deblocare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
acces fără cheie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
acces pasiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
acces pe mai multe uși . . . . . . . . . . . . 4, 6
acces pe o singură ușă . . . . . . . . . . . . 4, 6
coloană de direcţie. . . . . . . . . . . . . . . . . 27
deschidere globală. . . . . . . . . . . . . . . . 4, 6
deschidere hayon. . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 8
mod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
mod intrare și ieșire. . . . . . . . . . . . . . . . 27
toate ușile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ușă șofer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Deblocare coloană de direcţie . . . . . . . . . 285
Declaraţii de conformitate . . . . . . . . 222, 301
sistem de navigaţie . . . . . . . . . . . . . . . 222
Deformare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Degradare în timp (anvelope) . . . . . . . . . 265
Demontare roată de rezervă. . . . . . . . . . . 276
Demontarea unei tetiere . . . . . . . . . . . . . . 26
Deplasare în străinătate
faruri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
tipar faruri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Deplasare în teren accidentat
bolovani. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
curăţare după. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
iarbă/pietriș/zăpadă . . . . . . . . . . . . . . . 161
navigaţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
opţiuni traseu. . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
selectare vizualizare busolă . . . . . . . 220
traseu nou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
utilizare traseu salvat . . . . . . . . . . . . 219
noroi și șanţuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
opţiuni de control . . . . . . . . . . . . . . . . 162
program general . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
program nisip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
recuperare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
Deplasare pe distanţe scurte
filtru de particule (DPF) . . . . . . . . . . . . 233
Deplasare pe vreme rece
filtru de particule (DPF) . . . . . . . . . . . . 233
Descărcare de pe internet
conexiune InControl . . . . . . . . . . . . . . 203
Deschidere capotă . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Deschidere globală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Deselectare mod valet. . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Despre acest manual de utilizare . . . . . . . . . 2
Destinaţie anterioară. . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Detectare adâncime vad
comenzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Detectare apropiere vehicul . . . . . . . . . . . . 67
Dezactivare airbag frontal pasager . . . . . . . 42
Dezactivare automată ACC . . . . . . . . . . . . 156
Diesel
apă în combustibil. . . . . . . . . . . . . . . . . 226
bujii incandescente
lampă de avertizare . . . . . . . . . . . . . . . 51
clapetă bușon rezervor de combustibil . 225
combustibil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
conţinut de sulf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
dispozitiv de protecţie împotriva alimentării
incorecte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Dimensiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
Dimensiuni puncte de montare
pentru bară de tractare acţionată electric 114
pentru cârlig de tractare reglabil pe înălţime. 112
Dispozitiv de protecţie împotriva alimentării
incorecte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Dispozitive portabile
asociere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
comenzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
conectare dispozitive . . . . . . . . . . . . . . 180
conectarea mai multor dispozitive . . . . 181
conexiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
redare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
schimbare dispozitiv . . . . . . . . . . . . . . . 183
Dispozitive USB
conectarea mai multor dispozitive . . . . 181
Distribuţie electronică a forţei de frânare . 134
Dynamic response
completare cu lichid . . . . . . . . . . . . . . . 246
nivel lichid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
specificaţii lichid . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
319
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 ENG IX
L
Index
E
Ecran tactil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
afișaj întrerupt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
asociere dispozitive portabile. . . . . . . . 182
camere video perimetrale . . . . . . . . . . 149
ceas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
comenzi audio/video . . . . . . . . . . . . . . 167
comenzi player DVD . . . . . . . . . . . . . . 186
comenzi player video . . . . . . . . . . . . . . 186
comenzi radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
comenzi radio DAB . . . . . . . . . . . . . . . 175
comenzi rapide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
comenzi TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
comenzi vizualizare dublă . . . . . . . . . . 188
conectare dispozitive media portabile . 180
conectarea mai multor dispozitive media
portabile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
conexiuni dispozitive portabile. . . . . . . 180
configurare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
control climatizare faţă . . . . . . . . . . . . . 79
date consum de combustibil . . . . . . . . 124
date Eco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
dispozitive portabile
comenzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
feedback buton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
funcţii suplimentare . . . . . . . . . . . . . . . . 78
întreţinere ecran tactil . . . . . . . . . . . . . . 76
masaj scaun. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
meniu 4x4i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
meniu principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
mod valet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
presetări volum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
recirculare automată . . . . . . . . . . . . . . . 80
redare dispozitiv portabil . . . . . . . . . . . 181
scaune încălzite și răcite . . . . . . . . . . . . 80
schimbare dispozitiv media portabil . . 183
selectare limbă. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
setări ecran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
setări sistem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
sistem de încălzire cu combustibil . . . . . 82
telefon
agendă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
320
vizualizare dublă . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eliberare de urgenţă din poziţia parcare . .
Eliberare transmisie din poziţia parcare . .
E-mail
conexiune InControl . . . . . . . . . . . . . . .
Etanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
188
284
284
203
223
F
Faruri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
adaptive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
asistenţă fază lungă. . . . . . . . . . . . . . . . . 56
condens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
deplasare în străinătate . . . . . . . . . . . . . . 57
înlocuire becuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
lampă de avertizare (AFS) . . . . . . . . . . . . 52
lampă de avertizare asistenţă fază lungă . 53
lampă de avertizare fază lungă . . . . . . . . 53
lumini de zi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
spălătoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
stingere întârziată . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
tipar faruri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Faruri adaptive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Filtru de particule (DPF) . . . . . . . . . . . . . . 232
conţinut de sulf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
deplasare pe distanţe scurte . . . . . . . . . 233
deplasare pe vreme rece . . . . . . . . . . . . 233
Fixare bagaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Frână de mână . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Frână de parcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
lampă de avertizare . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Frână de parcare electrică . . . . . . . . . . . . . 135
Frânare de urgenţă inteligentă
ACC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Frânare de urgenţă inteligentă, la viteză redusă 135
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 ENG IX
R
Index
Frâne
asistenţă de urgenţă . . . . . . . . . . . . . . 159
asistenţă la frânarea de urgenţă. . . . . . 134
asistenţă la pornirea din rampă . . . . . . 134
completare cu lichid . . . . . . . . . . . . . . 244
control cu ABS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
control pe pante abrupte . . . . . . . . . . . 134
distribuţie electronică a forţei de frânare . 134
frână de mână . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
frânare inteligentă . . . . . . . . . . . . . . . . 135
informaţii importante . . . . . . . . . . . . . . 134
lampă de avertizare ABS . . . . . . . . . . . . 52
lampă de avertizare frână de parcare . . . 51
lampă de avertizare (portocalie). . . . . . . 51
lampă de avertizare (roșie) . . . . . . . . . . 50
specificaţii lichid . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
verificare lichid . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Funcţii suplimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
G
Gardă la sol de acces blocată . . . . . . . . . 131
Gardă la sol de acces (suspensie pneumatică) . 131
Gardă la sol în teren accidentat . . . . . . . . 131
Geamuri
parasolare geamuri laterale . . . . . . . . . . 74
protecţie împotriva prinderii . . . . . . . . . 73
resetare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
resetare trapă de plafon . . . . . . . . . . . . 236
utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Geamuri acţionate electric
utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Ghidare vocală. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
H
Hartă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
ecran împărţit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
panoramare automată . . . . . . . . . . . . . 210
Hartă cu ecran împărţit . . . . . . . . . . . . . . 210
Hayon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
deschidere și închidere . . . . . . . . . . . . 7, 8
înălţime deschidere electrică . . . . . . . . . 10
resetare memorie hayon acţionat electric 10
Hayon acţionat electric . . . . . . . . . . . . . . . . 8
înălţime de deschidere. . . . . . . . . . . . . . 10
resetare memorie. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Homelink . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
asistenţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
programare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
programare deschidere ușă garaj . . . . . .
programare dispozitiv cu cod dinamic . .
programare un singur buton. . . . . . . . . .
ștergerea tuturor programărilor . . . . . . .
Telecomandă ușă garaj/poartă . . . . . . . .
69
71
69
69
70
71
70
71
I
Iarbă/pietriș/zăpadă . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Iluminare
amplasare lumini interioare. . . . . . . . . . . 58
iluminare ambientală. . . . . . . . . . . . . . . . 59
intensitate lumini interioare. . . . . . . . . . . 59
mod noapte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
InControl
aplicaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
conexiune wi-fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
de la distanţă. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
prezentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
siguranţă. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Indicator de nivel combustibil. . . . . . . . . . . 44
Indicator interval de service . . . . . . . . . . . . 48
Instrumente de bord . . . . . . . . . . . . . . 44, 240
afișaj pe parbriz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
afișare restrânsă a informaţiilor despre
sistemul hibrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
autonomie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
computer de bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
contor de parcurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
indicator de service. . . . . . . . . . . . . . . . . 48
lămpi de avertizare . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
meniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
afișaj instrumente . . . . . . . . . . . . . . . . 46
computer de bord . . . . . . . . . . . . . . . . 46
configurare vehicul . . . . . . . . . . . . . . . 46
funcţii pentru condus . . . . . . . . . . . . . 46
mesaje de avertizare . . . . . . . . . . . . . . . . 46
presiune recomandată în anvelope . . . . 268
testare lămpi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
unităţi de măsură afișaj. . . . . . . . . . . . . . 48
vehicule cu propulsie hibridă . . . . . . . . . 45
verificare presiune în anvelope . . . . . . . 268
321
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 ENG IX
L
Index
Intrare/ieșire autostradă
setare traseu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Introducere destinaţie . . . . . . . . . . . . . . . 212
cod poștal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
zonă de căutare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Î
Încălzire și ventilaţie . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
baterii telecomenzi. . . . . . . . . . . . . . . . . 85
control temporizat . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
frontale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
recirculare automată . . . . . . . . . . . . . . . 80
scaune încălzite și răcite . . . . . . . . . . . . 80
senzor de calitate a aerului . . . . . . . . . . 80
sistem de încălzire cu combustibil . . . . . 82
spate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
telecomenzi climatizare temporizată . . . 85
utilizare telecomandă . . . . . . . . . . . . . . . 84
Încărcare baterie vehicul . . . . . . . . . . . . . 249
Închidere capotă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Închidere globală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Înlocuire bec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Înlocuire siguranţe. . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Înregistrare
date de service. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
date evenimente. . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
Înregistrare date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
Înregistrare date evenimente . . . . . . . . . . 287
Înregistrare date vehicul . . . . . . . . . . . . . 287
322
Întreţinere
amplasare etichete . . . . . . . . . . . . . . . . 288
baterie cheie inteligentă . . . . . . . . . . . . . 11
capacităţi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
completare cu ulei. . . . . . . . . . . . . . . . . 242
condiţii dificile de deplasare . . . . . . . . . 232
curăţare
centuri de siguranţă . . . . . . . . . . . . . 239
exterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
interior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
piele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
șasiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
senzori și camere video. . . . . . . . . . . 237
după deplasarea în teren accidentat . . . 237
filtru de particule (DPF). . . . . . . . . . . . . 232
închidere capotă . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
înlocuire siguranţe . . . . . . . . . . . . . . . . 251
înlocuire becuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
kit de depanare anvelope. . . . . . . . . . . . 270
nivel lichid de frână . . . . . . . . . . . . . . . . 244
nivel lichid de răcire motor . . . . . . . . . . 243
nivel lichid de spălare . . . . . . . . . . . . . . 245
nivel lichid dynamic response . . . . . . . . 245
nivel ulei de motor . . . . . . . . . . . . . . . . 241
panou de siguranţe compartiment motor 252
panou de siguranţe (habitaclu) . . . . . . . 254
panou de siguranţe portbagaj . . . . . . . . 257
pornire prin conectare la altă baterie. . . 248
procedură de depanare anvelope . . . . . 271
rodaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
sistem de alimentare cu combustibil. . . 233
specificaţii lubrifianţi și lichide . . . . . . . 290
utilizare dispozitiv de pornire . . . . . . . . 248
verificare presiune după reparare . . . . . 272
verificări săptămânale . . . . . . . . . . . . . . 231
verificări zilnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Întreţinere efectuată de proprietar. . . . . . . 231
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 ENG IX
R
Index
J
Jante și anvelope
anvelope de iarnă. . . . . . . . . . . . . . . . . 265
deformare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
degradare în timp . . . . . . . . . . . . . . . . 265
depanare pană de cauciuc . . . . . . . . . . 270
indici de viteză anvelope . . . . . . . . . . . 262
îngrijire anvelope . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
înlocuire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
kit de depanare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
lampă de avertizare TPMS . . . . . . . . . . . 53
lanţuri antiderapante . . . . . . . . . . . . . . 266
marcaje talon anvelopă . . . . . . . . . . . . 261
presiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
procedura de depanare . . . . . . . . . . . . 271
reglementări India . . . . . . . . . . . . . . . . 266
roată de rezervă de dimensiuni normale 268
roată de rezervă temporară . . . . . . . . . 269
schimbare roată. . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
siguranţă depanare anvelope . . . . . . . . 270
TPMS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
utilizare kit de depanare . . . . . . . . . . . . 271
ventile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
verificare presiune după reparare . . . . 272
Lampă de avertizare părăsire bandă de rulare
(verde) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Lampă de avertizare pornire/oprire
inteligentă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53, 54
Lampă de avertizare poziţii . . . . . . . . . . . . . 53
Lampă de avertizare presiune redusă ulei. . 50
Lampă de avertizare reductor . . . . . . . . . . . 54
Lampă de avertizare semnalizatoare de direcţie
remorcă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Lampă de avertizare sistem antiblocare frâne
(ABS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Lampă de avertizare temperatură motor . . . 50
Lampă de control semnalizatoare de direcţie 53
Lămpi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
condens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
lampă de avertizare TPMS . . . . . . . . . . . 53
lămpi de avertizare . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
testare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Lămpi
înlocuire becuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
K
Kit de depanare anvelope
informaţii privind siguranţa . . . . . . . . .
procedura de depanare . . . . . . . . . . . .
utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
verificare presiune . . . . . . . . . . . . . . . .
kit de depanare pană de cauciuc . . . . . . .
instrucţiuni de utilizare . . . . . . . . . . . .
procedura de depanare . . . . . . . . . . . .
siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
270
271
271
272
270
271
271
270
L
Lampă de avertizare lămpi de ceaţă spate . 52
Lampă de avertizare motor/transmisie . . . 51
Lampă de avertizare nivel scăzut combustibil 52
Lampă de avertizare obiect în faţă . . . . . . . 54
Lampă de avertizare părăsire bandă de rulare
(roșu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
323
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 ENG IX
L
Index
Lămpi de avertizare . . . . . . . . . . . . . . . 50, 53
ABS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
airbag-uri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41, 52
asistenţă fază lungă . . . . . . . . . . . . . . . . 53
avertizare la înaintare . . . . . . . . . . . . . . . 54
baterie defectă vehicul cu propulsie hibridă 51
bujii incandescente . . . . . . . . . . . . . . . . 51
centură de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . 51
control viteză de croazieră . . . . . . . . . . . 54
DSC activ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
fază lungă faruri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
frână de parcare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
frâne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50, 51
HDC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
încărcare baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
indicatoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
lampă de avertizare selector de viteze . . 53
lămpi de ceaţă spate . . . . . . . . . . . . . . . 52
limitator de viteză automat. . . . . . . . . . . 52
mesaj de avertizare critic . . . . . . . . . . . . 50
mod urmărire sistem ACC . . . . . . . . . . . 52
motor/transmisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
nivelul scăzut combustibil . . . . . . . . . . . 52
părăsire bandă de rulare (roșu) . . . . . . . 51
părăsire bandă de rulare (verde) . . . . . . 54
pornire/oprire inteligentă (alb) . . . . . . . . 54
pornire/oprire inteligentă (portocaliu) . . 53
pornire/oprire inteligentă (verde) . . . . . . 53
poziţii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
presiune redusă ulei . . . . . . . . . . . . . . . 50
selectare reductor . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
semnalizatoare de direcţie remorcă . . . . 54
sistem de faruri adaptive (AFS) . . . . . . . 52
sistem de monitorizare presiune în
anvelope (TPMS) . . . . . . . . . . . . . . . . 53
temperatură exterioară. . . . . . . . . . . . . . 53
temperatură motor. . . . . . . . . . . . . . . . . 50
testare lămpi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Lămpi de ceaţă
lămpi de avertizare
frontale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
spate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
324
Lămpi exterioare
înlocuire becuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Lanţuri antiderapante . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Licenţiere
audio/video . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169, 171
Lichid de răcire
completare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
specificaţii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
verificare nivel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Lichide
capacităţi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
dynamic response. . . . . . . . . . . . . . . . . 246
specificaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
verificare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
frâne
completare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
specificaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
verificare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
lichid de răcire
completare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
specificaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
lichid de spălare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
specificaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
verificare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
locaţie puncte de completare . . . . . . . . 241
specificaţii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
ulei
completare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
ulei de motor
verificare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Limitator de viteză automat
lampă de avertizare . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Limite viteză . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Lipsă șofer
dezactivare pornire/oprire inteligentă . . 122
Locaţie dealeri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Locaţie vehicul
InControl secure . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Locaţii favorite
detalii navigaţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
navigaţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Lumini de zi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 ENG IX
R
Index
Lumini interioare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
iluminare ambientală . . . . . . . . . . . . . . . 59
înlocuire becuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
intensitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
mod noapte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
tipuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
M
Mase
cârlig/bară de tractare . . . . . . . . . . . . . 106
masă pe portbagajul de plafon. . . . . . . 293
masă totală maximă autorizată . . . . . . 293
mase vehicul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
sarcină pe plafon . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
tractare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Media player video
afișaj întrerupt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
căști. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
comandă ecran tactil sistem multimedia
spate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
comenzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
utilizare sistem multimedia spate. . . . . 192
vizualizare dublă . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
căști . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
comenzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
vizualizare ecran complet. . . . . . . . . . . 187
Meniu setări. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
unităţi de măsură afișaj . . . . . . . . . . . . . 48
Mesaje de avertizare . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
vehicule cu propulsie hibridă . . . . . . . . 116
Mesaje de avertizare critice . . . . . . . . . . . . 50
Mesaje de informare . . . . . . . . . . . . . . 46, 50
Metanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Mod deplasare cu avarii. . . . . . . . . . . . . . 128
Mod electric. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
mod inteligent de rabatare scaune. . . . . . . 24
mod noapte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Mod pentru comoditate . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Mod urmărire
accesare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
anulare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
modificare distanţă . . . . . . . . . . . . . . . 155
reluare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Mod valet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
deselectare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Modificări pentru persoane cu dizabilităţi
airbag-uri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Modul extins (suspensie pneumatică) . . . 131
Moduri ecran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Monitorizare unghi mort
blocare senzori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
detectare apropiere vehicul . . . . . . . . . . . 67
mesaje afișate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Motor
benzină . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
compartiment motor
lichide otrăvitoare . . . . . . . . . . . . . . . 234
deschidere compartiment . . . . . . . . . . . 234
dezactivare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
filtru de particule (DPF). . . . . . . . . . . . . 232
motorină . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
nivel antigel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
nivel lichid de răcire . . . . . . . . . . . . . . . 243
nivel ulei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
pornire
pornire de siguranţă fără cheie . . . . . 119
rodaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
specificaţii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
Mpg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
N
Navigare pe internet
conexiune InControl . . . . . . . . . . . . . . . 203
Navigare pe web
conexiune InControl . . . . . . . . . . . . . . . 203
325
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 ENG IX
L
Index
Navigaţie
activare ghidare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
anulare ghidare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
aspecte juridice . . . . . . . . . . 220, 221, 222
comenzi vocale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
contacte situaţii de urgenţă . . . . . . . . . 214
destinaţii anterioare . . . . . . . . . . . . . . . 215
ghidare vocală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
hartă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
ecran împărţit. . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
panoramare automată . . . . . . . . . . . 210
introducere coordonate . . . . . . . . . . . . 214
introducere destinaţie . . . . . . . . . . . . . 212
zonă de căutare . . . . . . . . . . . . . . . . 211
introducere destinaţie în funcţie de codul
poștal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
licenţiere . . . . . . . . . . . . . . . 220, 221, 222
limba arabă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
locaţie reședinţă. . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
locaţii favorite . . . . . . . . . . . . . . . 213, 214
memorare automată traseu . . . . . . . . . 213
meniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
moduri ecran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
ocolire puncte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
prezentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
puncte de interes (PDI) . . . . . . . . 215, 216
categorii/subcategorii . . . . . . . . . . . 215
căutare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
renunţare la garanţie . . . . . . . . . . . . . . 222
revenire la setările implicite . . . . . . . . . 213
selectare intrare/ieșire autostradă . . . . 215
selectare rapidă PDI. . . . . . . . . . . . . . . 213
teren accidentat
opţiuni traseu. . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
selectare vizualizare busolă . . . . . . . 220
trasee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
traseu nou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
utilizare traseu salvat . . . . . . . . . . . . 219
termeni licenţă . . . . . . . . . . . . . . . 220, 222
TMC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217, 218
afișare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
pictograme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
traseu ușor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
326
Navigaţie prin satelit
activare ghidare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
anulare ghidare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
aspecte juridice . . . . . . . . . . . 220, 221, 222
comenzi vocale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
contacte situaţii de urgenţă . . . . . . . . . . 214
destinaţii anterioare. . . . . . . . . . . . . . . . 215
ghidare vocală. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
hartă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
ecran împărţit . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
panoramare automată . . . . . . . . . . . . 210
încărcare traseu salvat . . . . . . . . . . . . . 219
introducere coordonate. . . . . . . . . . . . . 214
introducere destinaţie . . . . . . . . . . . . . . 212
zonă de căutare . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
introducere destinaţie în funcţie de codul
poștal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
licenţiere . . . . . . . . . . . . . . . . 220, 221, 222
limba arabă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
locaţie dealeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
locaţie reședinţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
locaţii favorite . . . . . . . . . . . . . . . . 213, 214
memorare automată traseu. . . . . . . . . . 213
meniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
moduri ecran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
ocolire puncte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
prezentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
puncte de interes (PDI) . . . . . . . . . 215, 216
categorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
căutare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
renunţare la garanţie . . . . . . . . . . . . . . . 222
revenire la setările implicite. . . . . . . . . . 213
selectare intrare/ieșire autostradă . . . . . 215
selectare rapidă PDI . . . . . . . . . . . . . . . 213
teren accidentat
introducere traseu . . . . . . . . . . . . . . . 219
opţiuni traseu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
trasee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
termeni licenţă . . . . . . . . . . . . . . . 220, 222
TMC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217, 218
afișare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
pictograme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
traseu ușor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
vizualizare busolă . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 ENG IX
R
Index
Noroi și șanţuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
O
Oglinzi
înclinare la deplasarea în marșarier . . . . 64
monitorizare unghi mort
detectare apropiere vehicul . . . . . . . . 67
senzori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
oglinzi exterioare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Oglinzi exterioare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
electrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
înclinare oglinzi la deplasarea în marșarier. 64
manuală. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
monitorizare unghi mort
detectare apropiere vehicul . . . . . . . . 67
senzori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Oprire motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Oprirea alarmei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Opţiuni asistenţă la parcare . . . . . . . . . . . 146
P
Pană de combustibil . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Panoramare automată (navigaţie) . . . . . . 210
Panou de siguranţe habitaclu . . . . . . . . . 254
Părăsirea vehiculului
alarmă de perimetru . . . . . . . . . . . . . . . 12
alarmă integrală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
armare alarmă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
blocare de urgenţă. . . . . . . . . . . . . . . . . 15
blocare dublă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
blocare fără cheie . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
blocare simplă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
închidere cu blocare nereușită . . . . . . . . 15
închidere globală . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
încuietori habitaclu . . . . . . . . . . . . . . . . 14
încuietori și manete de deblocare uși. . . 14
Parasolar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Parasolar lunetă. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Parasolar plafon
utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Parasolare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
geamuri laterale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
lunetă. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Parasolare geamuri laterale . . . . . . . . . . . . 74
Parcare fără mâini. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
depanare asistenţă la parcare . . . . . . . . 148
limitări asistenţă la parcare . . . . . . . . . . 147
selectare asistenţă la parcare . . . . . . . . 146
Păstrare vehicul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Patinare roţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Perne de înălţare pentru copii mai mari . . . 38
Piese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Piuliţe de blocare roată . . . . . . . . . . . . . . . 277
Pornire asistată. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Pornire după o coliziune . . . . . . . . . . . . . . 287
Pornire motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
nu pornește. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
pornire de siguranţă fără cheie . . . . . . . 119
Pornire prin conectare la altă baterie
conectare cabluri de pornire . . . . . . . . . 247
conectare dispozitiv de pornire . . . . . . . 248
Pornire/oprire
activare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
dezactivare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Pornire/oprire inteligentă
activare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
dezactivare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
lampă de avertizare . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Portbagaj
copertină portbagaj. . . . . . . . . . . . . . . . 100
puncte de amarare . . . . . . . . . . . . . . . . 101
separare și șine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Poziţia corectă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Poziţie scaun pasager
comandă din spate . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Poziţie de parcare pe timp de iarnă a
ștergătoarelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Presiune în anvelope. . . . . . . . . . . . . . . . . 268
Presiune în anvelope în funcţie de sarcina
vehiculului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
Presiune recomandată în anvelope . . . . . . 268
Presiuni
anvelope . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
Prezentare
tehnologie mobilă InControl . . . . . . . . . 202
vehicul cu sistem de propulsie hibridă . 115
Prize de alimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Prize de alimentare auxiliare . . . . . . . . . . . . 94
Probleme fascicul de detecţie . . . . . . . . . . 157
327
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 ENG IX
L
Index
Program general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Program nisip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Programare climatizare temporizată . . . . . 83
Protecţie habitaclu
dezactivare temporară . . . . . . . . . . . . . . 13
Protecţie împotriva prinderii
geamuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Puncte de amarare (bagaje). . . . . . . . . . . 101
Puncte de fixare (ISOFIX) . . . . . . . . . . . . . 36
puncte de fixare ISOFIX . . . . . . . . . . . . . . . 36
Puncte de interes (PDI) . . . . . . . . . . . . . . 215
căutare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
punctele mele de interes . . . . . . . . . . . 216
R
Rabatare cotieră . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Radio
comenzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
comenzi DAB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
DAB
posturi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
setări . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
selectare automată post de radio . . . . . 174
Radio DAB
ansambluri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
setări . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
RDS
TMC
afișare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
pictograme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
prezentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Realimentare
benzină . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
cifră octanică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
clapetă bușon rezervor de combustibil 225
conţinut de sulf motorină. . . . . . . . . . . 224
diesel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
etanol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
măsuri de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . 223
metanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
MTBE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
pană de combustibil . . . . . . . . . . . . . . 224
328
Receptor-emiţător ușă
asistenţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
deschidere ușă garaj . . . . . . . . . . . . . . . . 69
programare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
programare deschidere ușă garaj . . . . . . 69
programare dispozitiv cu cod dinamic . . 70
programare un singur buton . . . . . . . . . . 71
ștergerea tuturor programărilor . . . . . . . 70
Recirculare automată . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Recunoaștere indicatoare . . . . . . . . . . . . . 138
Recunoaștere indicatoare rutiere . . . . . . . 138
Recuperare
eliberare transmisie din poziţia parcare. 284
inele de tractare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
teren accidentat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
tractarea pe patru roţi . . . . . . . . . . 285, 286
transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
Recuperare vehicul
blocare coloană de direcţie . . . . . . . . . . . . 7
deblocare coloană de direcţie . . . . . . . . 285
eliberare transmisie din poziţia parcare. 284
inele de tractare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
teren accidentat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
tractarea pe patru roţi . . . . . . . . . . 285, 286
transport vehicul . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
Reductor
selectare gamă normală în timpul deplasării 127
Reglementări frecvenţe radio . . . . . . . . . . 299
Reluare viteză și mod urmărire (ACC). . . . 156
Remorcă
mase tractate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
priză . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
tangaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Repornire în timpul deplasării. . . . . . . . . . 119
Repornire motor în timpul deplasării . . . . 119
Reședinţă (navigaţie) . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Resetare geamuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
revenire la setările implicite de navigaţie. . 213
Rezervor de combustibil
capacitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
Rezervor lichid de spălare
capacitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
Roată de rezervă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
utilizare cale de blocare roţi . . . . . . . . . 277
Rodaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 ENG IX
R
Index
S
Scaune
amplasare scaun pentru copii . . . . . . . . 35
chingi superioare scaun pentru copii. . . 37
climatizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
comandă din spate scaun pasager faţă . 22
comenzi masaj scaune spate . . . . . . . . . 22
cotieră rabatabilă . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
curăţare centuri de siguranţă . . . . . . . . 239
cursă restricţionată scaun faţă. . . . . . . . 17
demontare tetiere. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
lampă de avertizare centuri de siguranţă 51
listă de verificare scaun pentru copii . . . 34
masaj scaun. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
memorare poziţie. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
mișcare restricţionată scaun spate . . . . 23
poziţia corectă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
rabatare scaun spate . . . . . . . . . . . . . . . 24
rabatare și ridicare scaune spate . . . . . . 23
reglare electrică faţă . . . . . . . . . . . . . . . 16
reglare scaune spate . . . . . . . . . . . . . . . 22
scaune pentru copii . . . . . . . . . . . . . . . . 33
scaune pentru copii recomandate . . . . . 35
scaune spate executive . . . . . . . . . . . . . 19
scaune spate reglabile în înclinare . . . . . 21
tetiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 26
tetiere reglabile electric . . . . . . . . . . . . . 25
Scaune climatizate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Scaune cu masaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
comenzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Scaune cu memorie. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Scaune reglabile electric . . . . . . . . . . . . . . 16
cursă restricţionată scaun faţă. . . . . . . . 17
demontare tetiere. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
memorare poziţie. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
poziţie scaun pasager . . . . . . . . . . . . . . 22
tetiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Scaune reglabile manual
demontare tetiere. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
tetiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Scaune spate
comenzi masaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
cursă restricţionată . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
executive. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
poziţie scaun pasager . . . . . . . . . . . . . . . 22
rabatare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
rabatare și ridicare . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
reglare manuală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Scaune spate Executive . . . . . . . . . . . . . . . 19
Scaune spate reglabile electric
înclinare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Schimbare gamă de trepte . . . . . . . . . . . . 127
indicatoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Schimbare gamă de trepte în staţionare . . 127
Schimbare roată
avertismente privind siguranţa . . . . . . . 274
informaţii importante . . . . . . . . . . . . . . 281
piuliţe de blocare roată . . . . . . . . . . . . . 277
proces recomandat . . . . . . . . . . . . . . . . 278
roată de rezervă . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
roată de rezervă temporară . . . . . . . . . . 277
senzor de înclinare . . . . . . . . . . . . . . . . 278
trusă de scule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
utilizare roată de rezervă . . . . . . . . . . . . 281
Schimbare telefon conectat . . . . . . . . . . . 200
Schimbător de viteze cu padele . . . . . . . . 127
Securitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
alarmă. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
alarmă de perimetru . . . . . . . . . . . . . . . . 12
blocare cu cheia de urgenţă . . . . . . . . . . 15
blocare simplă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
dezactivarea alarmei . . . . . . . . . . . . . . . . 15
închidere cu blocare nereușită . . . . . . . . 15
Selectare automată sistem de date radio . 174
Selectare mod valet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Selectare rapidă PDI . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Semnalizatoare de direcţie . . . . . . . . . . . . . 55
lampă de avertizare . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Senzor de calitate a aerului . . . . . . . . . . . . . 80
Senzor de ploaie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Senzori
blocare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Serie de șasiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
Serie de șasiu (VIN) . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
329
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 ENG IX
L
Index
Service
airbag-uri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
înregistrare date. . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
Setare limită de viteză . . . . . . . . . . . . . . . 151
Setare program de climatizare temporizată 83
Setări ecran
economizor ecran . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
perioadă de întrerupere . . . . . . . . . . . . . 76
pop-up volum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
temă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Setări sunet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Siguranţă
atenţionare centură de siguranţă . . . . . . 31
centuri de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . 30
combustibil și realimentare . . . . . . . . . 223
curăţare centuri de siguranţă . . . . . . . . 239
îngrijire anvelope . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
lampă de avertizare centuri de siguranţă 51
poziţia corectă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
presiune în anvelope . . . . . . . . . . . . . . 263
scaune pentru copii mai mari . . . . . . . . 38
sisteme de blocare pentru siguranţa copiilor . 33
sisteme de pretensionare centuri de
siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
utilizare centuri de siguranţă . . . . . . . . . 29
utilizare telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
verificări centuri de siguranţă . . . . . . . . 30
Siguranţa copiilor
amplasare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
blocare încuietoare și geam . . . . . . . . . . 33
chingi superioare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
copii mai mari pe perne de înălţare . . . . 38
listă de verificare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
perne de înălţare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
puncte de fixare ISOFIX . . . . . . . . . . . . . 36
scaune pentru copii . . . . . . . . . . . . . . . . 33
scaune pentru copii recomandate . . . . . 35
330
Siguranţa pasagerilor
atenţionare centură de siguranţă. . . . . . . 31
chingi superioare scaun pentru copii . . . 37
curăţare centuri de siguranţă . . . . . . . . 239
lampă de avertizare centuri de siguranţă. 51
scaune pentru copii recomandate . . . . . . 35
siguranţa asigurată de centurile de siguranţă. 30
sisteme de pretensionare centuri de
siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
utilizare centuri de siguranţă . . . . . . . . . . 29
verificări centuri de siguranţă . . . . . . . . . 30
Siguranţe
amplasare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
înlocuire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
panou de siguranţe compartiment motor 252
panou de siguranţe habitaclu . . . . . . . . 254
panou de siguranţe portbagaj . . . . . . . . 257
Siguranţă
ulei de motor uzat . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Siguranţa în garaj
componente electrice . . . . . . . . . . . . . . 233
componente fierbinţi . . . . . . . . . . . . . . . 233
gaze de eșapament . . . . . . . . . . . . . . . . 233
precauţii baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
ridicare pe cric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
ventilatoare motor. . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Simboluri manual de utilizare . . . . . . . . . . . . 2
Sistem antifurt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Sistem auxiliar de încălzire . . . . . . . . . . . . . 82
Sistem de alimentare cu combustibil . . . . 233
Sistem de faruri adaptive . . . . . . . . . . . . . . 56
lampă de avertizare . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Sistem de încălzire cu combustibil . . . . . . . 82
Sistem de monitorizare presiune în anvelope
(TPMS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
îngrijire anvelope. . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
lampă de avertizare . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
roată de rezervă de dimensiuni normale 268
ventile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 ENG IX
R
Index
Sistem multimedia
asistenţă conversaţie . . . . . . . . . . . . . . 169
căști. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189, 192
comandă ecran tactil sistem multimedia
spate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
comenzi media player video. . . . . . . . . 186
comenzi radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
comenzi radio DAB . . . . . . . . . . . . . . . 175
comenzi TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
dispozitive portabile
asociere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
comenzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
conectare dispozitive . . . . . . . . . . . . 180
conectarea mai multor dispozitive . . 181
conexiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
înlocuire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
redare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
ecran tactil
comenzi audio/video . . . . . . . . . . . . 167
configurare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
funcţii suplimentare . . . . . . . . . . . . . . 78
întreţinere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
meniu principal . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
setări . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
încărcare CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
radio DAB
posturi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
setări . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
selectare automată post de radio. . . . . 174
setări sunet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
utilizare sistem multimedia spate. . . . . 192
vizualizare dublă . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
comenzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
vizualizare ecran complet. . . . . . . . . . . 187
Sistem multimedia spate
baterii telecomenzi. . . . . . . . . . . . . . . . 193
căști. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189, 192
comandă ecran tactil . . . . . . . . . . . . . . 190
utilizare telecomandă . . . . . . . . . . 191, 192
Sistem suplimentar de siguranţă (SRS)
airbag-uri cortină . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
airbag-uri frontale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
airbag-uri laterale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
declanșare airbag . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
dezactivare airbag frontal pasager . . . . . 42
lampă de avertizare airbag . . . . . . . . 41, 52
poziţie airbag-uri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Sistem suplimentar de siguranţă (SRS)
întreţinere airbag-uri . . . . . . . . . . . . . . . 230
Smartphone
aplicaţie InControl. . . . . . . . . . . . . 202, 204
conexiune de la distanţă InControl . . . . 202
Spălare geamuri
completare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
specificaţii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
verificare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Spălătoare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
completare cu lichid . . . . . . . . . . . . . . . 245
faruri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
specificaţii lichid . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Specificaţii
amplasare etichete . . . . . . . . . . . . . . . . 288
capacitate rezervor de combustibil . . . . 226
capacităţi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
dimensiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
etanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
lichide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
lubrifianţi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
masă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
metanol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
MTBE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Specificaţii lubrifianţi . . . . . . . . . . . . . . . . 290
Specificaţii tehnice
capacităţi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
dimensiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
lichid de frână . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
lichid de răcire motor . . . . . . . . . . . . . . 290
lichid de spălare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
mase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
reglementări frecvenţe radio . . . . . . . . . 299
ulei de motor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
SRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
lampă de avertizare airbag . . . . . . . . . . . 52
331
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 ENG IX
L
Index
Standuri cu role . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Stingere întârziată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Subvirare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Supravirare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Suspensie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
acţionare de la distanţă . . . . . . . . . . . . 132
coborâre gardă la sol, pentru siguranţă 133
gardă la sol de acces . . . . . . . . . . . . . . 131
gardă la sol de acces blocată . . . . . . . . 131
gardă la sol în teren accidentat . . . . . . 131
modul extins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
reglare pe înălţime . . . . . . . . . . . . . . . . 130
suspensie adaptivă dinamic . . . . . . . . . 132
suspensie pneumatică . . . . . . . . . . . . . 130
Suspensie adaptivă dinamic . . . . . . . . . . 132
Suspensie pneumatică. . . . . . . . . . . . . . . 130
acţionare de la distanţă . . . . . . . . . . . . 132
coborâre gardă la sol, pentru siguranţă 133
gardă la sol de acces . . . . . . . . . . . . . . 131
gardă la sol de acces blocată . . . . . . . . 131
gardă la sol în teren accidentat . . . . . . 131
modul extins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
setare de siguranţă la defectarea DSC . 133
Ștergătoare cu reglare în funcţie de viteză . 61
Ștergătoare de parbriz . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Ștergătoare și spălătoare . . . . . . . . . . . . . . 60
mod în funcţie de viteză. . . . . . . . . . . . . 61
nivel lichid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
poziţie de parcare pe timp de iarnă . . . . 62
senzor de ploaie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
T
Telecomandă
baterie cheie inteligentă . . . . . . . . . . . . . 11
blocare simplă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
sistem multimedia spate . . . . . . . 191, 192
baterii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
transmiţători sistem. . . . . . . . . . . . . . . 298
332
Telecomandă ușă garaj . . . . . . . . . . . . . . . . 69
asistenţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
poartă de acces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
programare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
programare dispozitiv cu cod dinamic . . 70
programare un singur buton . . . . . . . . . . 71
ștergerea tuturor programărilor . . . . . . . 70
Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
agendă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
asociere
de la telefon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
asociere de la telefon . . . . . . . . . . . . . . 198
comenzi pe volan . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
compatibilitate Bluetooth . . . . . . . . . . . 198
listă de compatibilitate . . . . . . . . . . . . . 198
pictograme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
prezentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
schimbare telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
siguranţă. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
tehnologie wireless Bluetooth . . . . . . . . 197
utilizare fără mâini. . . . . . . . . . . . . . . . . 197
volum apel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Televizor
comenzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Temperatură exterioară
lampă de avertizare . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Temperatură frâne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Terrain response
bolovani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
dificultăţi sistem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
iarbă/pietriș/zăpadă. . . . . . . . . . . . . . . . 161
noroi și șanţuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
opţiuni de control . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
program general . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
program nisip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
selectare programe . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Testare vehicul pe standuri cu role . . . . . . 233
Tetiere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
scaune reglabile electric . . . . . . . . . . 25, 26
TMC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 ENG IX
R
Index
Tractare
ajutor deplasare în marșarier cu remorcă. 108
asistenţă la tractare . . . . . . . . . . . . . . . 108
asistenţă stabilitate . . . . . . . . . . . . . . . 107
bară de tractare acţionată electric . . . . 109
calculare masă. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
cârlig de tractare reglabil pe înălţime . . 111
dimensiuni puncte de montare . . 112, 114
ghidare către bara de tractare . . . . . . . 107
inele. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
mase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
pe patru roţi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
priză remorcă. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
remorcă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
tangaj remorcă. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
verificări
cablu de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . 108
cârlig de tractare . . . . . . . . . . . . . . . 108
limita de masă pe capul de tractare . 108
lumini. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
verificări importante. . . . . . . . . . . . . . . 108
Transmisie
automată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
coborâre pante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
eliberare de urgenţă din poziţia parcare 284
indicatoare de schimbare gamă . . . . . . 127
lampă de avertizare selector de viteze . . 53
mod deplasare cu avarii. . . . . . . . . . . . 128
schimbare gamă de trepte . . . . . . . . . . 127
schimbare gamă de trepte în staţionare 127
Transmisie automată . . . . . . . . . . . . . . . . 125
coborâre pante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
indicatoare de schimbare gamă . . . . . . 127
lampă de avertizare selector de viteze . . 53
padele de schimbare viteze . . . . . . . . . 127
schimbare gamă de trepte în staţionare 127
selectare temporară manuală. . . . . . . . 127
Transmiţători
cheie inteligentă. . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
Transport încărcătură
separator bagaje . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Transport vehicul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
Trapă de plafon
protecţie împotriva prinderii . . . . . . . . . 73
Trapă de plafon
resetare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Traseu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
detalii destinaţii favorite . . . . . . . . . . . . 214
locaţii favorite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Traseu ușor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Trusă de scule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Turometru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
TV
comenzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
comenzi vizualizare dublă . . . . . . . . . . . 188
vizualizare dublă . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
U
Ulei
completare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
lichide otrăvitoare . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
locaţie puncte de completare . . . . . . . . 241
specificaţie ulei de motor . . . . . . . . . . . 242
specificaţii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
ulei de motor uzat . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Ulei de motor
capacitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
Ulei de motor uzat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Unităţi de măsură centru de mesaje . . . . . . 48
Urgenţă (navigaţie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Urmărire
anulare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Urmărire vehicul
InControl secure . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Utilizare ajutoare la parcare . . . . . . . . . . . 139
Utilizare cale de blocare roţi . . . . . . . . . . . 277
Utilizare control adaptiv viteză de croazieră. 154
Utilizare control viteză de croazieră. . . . . . 153
Utilizare roată de rezervă
informaţii importante . . . . . . . . . . . . . . 281
Utilizare Terrain response . . . . . . . . . . . . . 161
333
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 ENG IX
L
Index
V
Vehicul cu propulsie hibridă
afișare restrânsă a informaţiilor despre
sistemul hibrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
baterie sistem hibrid defectă . . . . . . . . . 51
indicator de putere. . . . . . . . . . . . . . . . . 45
instrumente de bord . . . . . . . . . . . . . . . 45
mesaje de avertizare . . . . . . . . . . . . . . 116
mod electric. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
prezentare sistem . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Vehicul cu propulsie hibridă
păstrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Vehicul furat
InControl secure . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Verificare presiune (anvelope)
verificare după reparare . . . . . . . . . . . . 272
Verificare presiune după reparare . . . . . . 272
Vitezometru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Vizualizare dublă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
comenzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Vizualizare ecran complet pentru video . . 187
Volan
încălzit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
reglare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Poziţie AUTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Volan încălzit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Volum
telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Volum apel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
W
Wi-Fi
conexiune InControl. . . . . . . . . . . . . . . 203
Z
Zonă de căutare (navigaţie) . . . . . . . . . . . 211
Zone compartimente de depozitare
torpedo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
334
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
R
Prezentare comenzi
COMENZI ȘOFER
28. Control la coborârea pantelor (HDC) (163).
1. Plafonieră faţă (58).
29. Pornire/oprire sistem audio și volum
(167).
Prezentare comenzi
2. InControl remote - apel în caz de defecţiune
(202).
3. Plafon panoramic (72).
4. Parasolar plafon panoramic (72).
5. InControl remote - apel SOS în caz de
urgenţă (202).
6. Manetă faruri/semnalizatoare/computer de
bord (55/47).
7. Comandă centru de mesaje (46).
8. Instrumente de bord, lămpi de avertizare și
centru de mesaje (44/50).
9. Control viteză de croazieră/control adaptiv
viteză de croazieră (ACC) (153/ 154).
30. Padelă de schimbare în treaptă superioară
(125).
31. Volan încălzit (27).
32. Reglare coloană de direcţie (27).
33. Claxon.
34. Telefon și comandă vocală (200/194).
35. Padelă de schimbare în treaptă inferioară
(125).
36. Comandă iluminare interioară.
37. Deblocare (manuală),
deschidere/închidere (electrică) hayon (7).
10. Comandă ștergător/spălător (60).
38. Activare/dezactivare avertizare părăsire
bandă de rulare (137).
11. PORNIRE/OPRIRE motor (118).
39. Manetă de eliberare capotă motor (234).
12. Ecran tactil (75).
40. Butoane închidere centralizată (14).
13. Control climatizare faţă (79).
41. Memorie poziţie de condus (18).
14. Meniu de comandă climatizare (79).
42. Comenzi geamuri (72).
15. Lumini de avarie.
43. Blocare geamuri spate și blocare uși,
pentru protecţia copiilor (33).
16. Meniu scaune faţă încălzite/climatizate
(80).
17. Deblocare torpedo superior/inferior (88).
44. Reglare/rabatare electrică oglinzi (63).
45. Reglare acces/pe înălţime (131).
18. Scoatere CD (167).
19. Control climatizare (79).
20. Selector de viteze (125).
21. Terrain response (161).
22. Reductor transmisie (127).
23. Limitator de viteză automat (ASL) (151).
24. Pornire/oprire inteligentă (121).
25. Frână de parcare electrică (EPB) (135).
26. Comandă suspensie pneumatică (130).
27. Dezactivare control dinamic al stabilităţii
(DSC) (129) sau mod vehicul electric (EV)
(115).
335
(FM10) SEMCON LAND ROVER OWNER GUIDE VER 2.00 EURO
LANGUAGE: english-en; MARQUE: landrover; MODEL: RANGE
ROVER
L
Prezentare comenzi
336
R

Similar documents

Pericol de rănire

Pericol de rănire Dotările autovehiculului pot varia în funcţie de model, de specificaţiile pentru fiecare ţară și de disponibilitate. Smart actualizează permanent autovehiculele produse la cele mai noi standarde în...

More information

1 = 4.5447 LEI - Monitorul de Cluj

1 = 4.5447 LEI - Monitorul de Cluj 09.30 Tîrnovan David Arthur 10.28 Lazăr Natalia Maria 13.00 Potra Tudor Andrei

More information

1 - Top Edge Engineering

1 - Top Edge Engineering Observaţiile vă dau soluţii pentru situaţii posibile și indicaţii privind modul în care operaţiunea funcţionează cu alte caracteristici.

More information

Flash SB-910

Flash SB-910 3. Nu încercaţi niciodată să demontaţi sau să reparaţi dumneavoastră unitatea bliţ, deoarece acest lucru ar putea duce la suferirea unui şoc electric de către dumneavoastră şi, de asemenea, la defe...

More information