Podgorica - Univerzitet Mediteran

Transcription

Podgorica - Univerzitet Mediteran
UNIVERZITET „MEDITERAN“ PODGORICA
VODIČ ZA STUDENTE
SADRŽAJ
Strana 3
ATLAS grupa
Strana 15
Fakultet za turizam Bar - MTS - „Montenegro Tourism School”
Strana 31
Fakultet za poslovne studije „Montenegro Business School” - MBS
Strana 49
Fakultet za informacione tehnologije - FIT
Strana 67
Fakultet vizuelnih umjetnosti - FVU
Strana 81
Pravni fakultet - PF
Strana 95
Fakultet za strane jezike - FSJ
2
Univerzitet „Mediteran” Podgorica je dio Atlas grupe koja je, od momenta osnivanja do danas, izrasla u jednu od najznačajnijih kompanija u jugoistočnoj Evropi. Protekle godine rasta, razvoja, hrabrih
ideja i ostvarenih ciljeva samo su dokaz da vizija, odlučnost, saradnja
i dobra poslovna etika vode do uspjeha i osiguravaju dobar potencijal
za budućnost. Vrsno poslovanje, kao osnova konkurentnosti, rezultat
je poslovne filozofije Atlas Grupe „Uvijek uz najbolje”. Ovaj poslovni
kredo se sprovodi u svim članicama Atlas Grupe, jer su dobra partnerstva i objedinjen nastup bitan preduslov za sticanje poslovne
prednosti u odnosu na konkurenciju.
Atlas Grupu čini preko 25 članica u Crnoj Gori, Srbiji, Rusiji i Kipru.
Članice Atlas Grupe djeluju u veoma razgranatom spektru poslovnih
djelatnosti: investiciono bankarstvo, brokerske usluge, proizvodnja,
farmacija, trgovina, konsalting, građevinarstvo, inženjering, hotelijerstvo, turizam, radio i televizija, umjetnost, obrazovanje i sport. Atlas
Grupa je organizovana kao moderna menadžment grupa koja ima
za cilj unapređenje postojećih aktivnosti, investiranje u nove projekte i stvaranje sinergije između članica grupe.
U Crnoj Gori i Srbiji, Atlas Grupa aktivno doprinosi razvoju društva
u domenima edukacije, kulture i sporta. U uvjerenju da prosperitet
crnogorskog društva počiva na afirmaciji mladih i obrazovanih ljudi,
Atlas fondacija je 2000. godine počela sa dodjeljivanjem Atlas stipendija najboljim studentima svih crnogorskih fakulteta. Ovim projektom potvrđuje se posvećenost Atlas Grupe društveno odgovornom djelovanju kroz stalnu podršku obrazovanju koje konačno
pomaže društvenom i ekonomskom osnaživanju društva.
Atlas Grupa je prepoznala obrazovanje kao ključ uspjeha vjerujući
da budućnost i napredak ekonomije i čitavog društva u velikoj mjeri
zavise od obrazovanih ljudi. Nakon jedanaest godina, projekat Atlas
stipendije obezbijedio je reputaciju motivisanjem mladih ljudi tokom
njihovih studija, a mnogi od njih dobijaju podršku Atlas Grupe i kasnije. Od osnivanja Univerziteta „Mediteran„ Podgorica, mnogi naši
studenti dobitnici su Atlas stipendije. Neki od njih su nakon sticanja diploma postali dio profesionalnog tima neke od članica Atlas
Grupe i na taj način dali svoj doprinos daljem razvoju i prosperitetu
cijele Grupe.
VODIČ ZA STUDENTE
3
Riječ rektora
Poštovani budući akademci,
Čast nam je i veliko zadovoljstvo što ste se odlučili da postanete dio akademske zajednice Univerziteta „Mediteran” Podgorica. Naš univerzitet vam nudi savremene studijske programe koji su utemeljeni na usklađenosti teorijskih i praktičnih znanja i u potpunosti su prilagođeni aktuelnim kretanjima na tržištu rada. Profesori, asistenti i saradnici našeg univerziteta će vam tokom studija svojim
znanjem, iskustvom, entuzijazmom i bezrezervnom podrškom pomoći da steknete specijalizovana
znanja koja će vam omogućiti da u potpunosti odgovorite izazovima savremenog poslovanja.
I ne samo to!
Svojim izborom otvarate brojne mogućnosti kada je u pitanju vaš profesionalni angažman, ne
samo u okviru našeg univerziteta, već i cijele Atlas Grupe, čiji smo član. Na taj način stičete priliku
da unaprijedite i usavršite znanja, vještine i kompetencije stečene u toku školovanja, ali i da date
svoj doprinos budućem razvoju i prosperitetu cijele Grupe.
Iskoristite svoju šansu i steknite znanja za novi milenijum!
rektor
prof. dr Slobodan Backović
VODIČ ZA STUDENTE
5
Adresa:
Vaka Ðurovića bb, 81 000 Podgorica
Telefon: +382 (0) 20 409 204
Fax: +382 (0) 20 409 232
E-mail: [email protected]
Web: www.unimediteran.net
Rektor
prof. dr Slobodan Backović
[email protected]
Izvršni direktor
Manolina Bašović
[email protected]
Prorektor
prof. dr Janko Radulović
[email protected]
6
ZNANJE ZA NOVI MILENIJUM UNIVERZITET MEDITERAN
Zamjenik izvršnog direktora
mr Anđela Jakšić Stojanović
[email protected]
+382 (0) 20 409 200
Generalni sekretar
mr Dragica Anđelić
[email protected]
+382 (0) 20 409 231
Kancelarija za međunarodnu saradnju
Milena Ðekić
[email protected]
+382 (0) 20 409 218
Poslovni sekretar
Bojana Mladić
[email protected]
+382 (0) 20 409 204
Univerzitet “Mediteran” Podgorica
Univerzitet „Mediteran” Podgorica je prvi privatni univerzitet u Crnoj
Gori, osnovan 30. maja 2006. godine.
Od svog osnivanja Univerzitet radi kao jedinstven pravni subjekat
u skladu sa principima Bolonjske deklaracije. Univerzitet je akreditovana i licencirana institucija koju čini šest fakulteta:
FAKULTET ZA TURIZAM BAR - MTS „MONTENEGRO TOURISM SCHOOL”
FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE
„MONTENEGRO BUSINESS SCHOOL” -MBS
FAKULTET ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - FIT
FAKULTET VIZUELNIH UMJETNOSTI - FVU
FAKULTET ZA STRANE JEZIKE - FSJ
PRAVNI FAKULTET - PF
Kvalitet studijskih programa svih fakulteta Univerziteta provjeravan
je 2008. godine od strane ekspertske komisije Savjeta za visoko
obrazovanje. Univerzitet je reakreditovan za period od narednih pet
godina što je pokazatelj visokog kvaliteta našeg rada. U izvještaju
ekspertskog tima, između ostalog, stoji: „Tim je bio veoma iznenađen
koliko se Univerzitet „Mediteran” za kratko vrijeme razvio i stvorio solidnu osnovu za brz budući razvoj s ambicijom da postane kvalitetan
regionalni univerzitet”.
Univerzitet je jasno i osmišljeno opredijeljen da sistematski i organizovano unapređuje kvalitet studija kako bi bio savremen, fleksibilan, uporediv, konkurentan i efikasan. U tom smislu, a u skladu sa Bolonjskim
procesom, kontinuirano radimo na podizanju nivoa kvaliteta svih univerzitetskih aktivnosti: nastave, studijskih programa, sistema ocjenjivanja
baziranog na uvođenju Evropskog sistema za akumulaciju i prenos kredita – ECTS, udžbenika i literature, opremljenosti učioničnog i drugog prostora, informacionog sistema, naučnoistraživačke djelatnosti, izdavačke
djelatnosti, selekcije nastavnog kadra i administrativnog osoblja, bibliotetske djelatnosti, permanentnog obrazovanja i drugih standarda.
MEÐUNARODNA SARADNJA
Univerzitet „Mediteran” Podgorica kontinuirano radi na uspostavljanju
i unapređenju saradnje sa evropskim i svjetskim univerzitetima. To
podrazumijeva realizaciju brojnih aktivnosti kao što su: razmjena
nastavnika i studenata, realizacija zajedničkih istraživačkih projekata,
učešće na seminarima i drugim akademskim skupovima, realizacija
programa stručnog usavršavanja kao i druge aktivnosti kojima je
svrha promovisanje akademske saradnje.
Neke od najznačajnijih ustanova visokog obrazovanja sa kojima Univerzitet „Mediteran” Podgorica ima potpisan ugovor o bilateralnoj
saradnji su:
VODIČ ZA STUDENTE
7
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Univerzitet Singidunum, Beograd, Srbija
Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija
Univerzitet u Banja Luci, Republika Srpska
Akademija za diplomatiju i bezbednost, Beograd, Srbija
Beogradska bankarska akademija, Beograd, Srbija
UniAdrion Executive Secretariat, Ravenna, Italy
Univerzitet „Džemal Bijedić”, Mostar, Bosna i Hercegovina
Institut ekonomskih nauka, Beograd, Srbija
Fakultet za državne i evropske studije, Crna Gora
West Coast University, Panama
IFAM Business School, Paris, France
Univerzitet u Nišu, Niš, Srbija
Università degli studi di Bari, Bari, Italia
Univerzitet „Goce Delčev”, Štip, Makedonija
Univerzitet u Ljubljani, Ljubljana, Slovenija
The International Independent University of Environmental and Political Sciences, Moscow, Russia
M.A.I - Moscow Aviation Institute, Moscow, Russia
Megatrend Univerzitet, Beograd, Srbija
University of Debrecen, Debrecen, Hungary
University „S.Strogranov”, Moscow, Russia
The Russian State University for the Humanities, Russia
EPOKA University, Tirana, Albania
EMUNI University, Portorož, Slovenia
Center for Surface and Vacuum Research, Moscow, Russia
Diplomatic Academy of Ukraine, Kyiv, Ukraine
Federal State Unitary Enterprize „Vneshtehnika”, Russia
Federal State Research and Design Institute of Rare
Metal Industry „Giredmet”, Russia
University of Trakya, Turkey
HISPAN - Instituto Superior de Estudieos Hispanicos,
España
8
ZNANJE ZA NOVI MILENIJUM UNIVERZITET MEDITERAN
• Siena Art Institute, Siena, Italia
• C.U.A.M. – Consorzio Universitario Africa a Mediterraneo, Benevento, Italia
• ALUm – Adriatic Linked Universities, Casamassima, Italia
• Istanbul Aydin University, Istanbul, Turkey
• Hellenic American Union, Athens, Greece
• NEXT International Business School, Madrid, España
Univerzitet aktivno učestvuje i u evropskim programima saradnje
kao što su TEMPUS, ERASMUS MUNDUS, CEEPUS, UGRAD,
ERASMUS i sl.
Kancelarija za međunarodnu saradnju redovno organizuje info
dane u cilju promivisanja ovih programa i projekata mobilnosti,
obavještava studente i osoblje Univerziteta o aktuelnim konkursima
za stipendije, seminare, konferencije i studijsku praksu. Takođe, u
kancelariji studenti i osoblje Univerziteta mogu dobiti i sve druge relevantne informacije i stručnu pomoć u vezi sa procesom i načinom
apliciranja, kako na projektima mobilnosti tako i na drugim projektima koji doprinose razvoju i prosperitetu Univerziteta.
Od jula 2010. godine Univerzitet je partner u međunarodnom projektu mobilnosti EUROWEB (EUropean Research and EducatiOnal Collaboration with WEstern Balkans), zahvaljujući kome
naši studenti jedan dio svog školovanja mogu provesti na nekom
od prestižnih evropskih univerziteta, kao što su Westminster University (London, Velika Britanija), University of L’Acquila (Italja),
VU University (Amsterdam, Holandija), University of Paderborn
(Njemačka), Abo Academy (Finska), Sofia University St. Kliment
Ohridski (Bugarska), Politechnica University Bucharest (Rumunija) ili Universitat de les Illes Baleares (Španija).
STUDENTI NA PROGRAMIMA MOBILNOSTI
Kristina Lazarević,
student III godine Fakulteta za strane jezike
„Moj izbor nakon završene gimnazije bio je Univerzitet „Mediteran”, prvenstveno zato što mi je pružio studijski program koji me
interesovao, a kao dobitnicu Luče i titule Ðaka generacije oslobodio me plaćanja školarine. Istraživajući nastavni kadar, bila sam
zadovoljna predavačima na mom smjeru što je samo učvrstilo moju
odluku. Izuzetno bitna stvar za sve studente je da univerzitet koji
odaberu podržava studijske razmjene i pruža studentima priliku da
se školuju i usavršavaju van granica naše zemlje. Univerzitet „Mediteran” podržava studijske razmjene. Drugu godinu studija provela
sam na univerzitetu u SAD-u kao stipendista GLOBAL UGRAD programa, a sada sam stipendista Erasmus Mundus projekta mobilnosti EUROWEB. Veoma sam zadovoljna svim što mi je ovaj program pružio kao i saradnjom sa oba univerziteta – Univerzitetom
„Mediteran” koji je iako smo daleko uvijek na „vezi” putem Interneta
ili telefona da nam pomogne u nekim iznenadnim situacijama koje
nas zadese, i Univerzitet Malardalen koji nas je prihvatio kao svoje
studente. Osjećam se kao kod kuće.
Danas kao studentkinja završne godine, zadovoljna sam svojim izborom i svim što mi je Univerzitet „Mediteran” pružio u toku ove tri
godine. Stručni predavači, zanimljiv nastavni program, mogućnost
razmjene studenata, učestvovanje u kreativnim promocijama
fakulteta, konferencije, sajmovi obrazovanja... – da, sve su to prednosti ovog univerziteta.”
Viktor Husag,
student II godine Fakulteta za poslovne studije
„Montenegro Business School”
„Odabrao sam Univerzitet „Mediteran” Podgorica zato što mi je
stalo do kvaliteta obrazovanja, motivišućeg ambijenta za napredak
i perspektivne budućnosti. Stručni kadar je pažljivo odabran i stiže
iz raznih zemalja u regionu. Univerzitet „Mediteran” mi je svojim
programima mobilnosti omogućio usavršavanje na raznim univerzitetima u Evropi i samim tim ispunio moja očekivanja.”
VODIČ ZA STUDENTE
9
DODJELA POČASNIH DOKTORATA
Univerzitet „Mediteran” Podgorica je u periodu od 2008. do 2011.
godine dodijelio tri počasna doktorata.
DODJELA POČASNOG DOKTORATA
PROF. DR FILIPU KOTLERU
Godine 2008. dodijeljen je počasni doktorat prof. dr Filipu Kotleru, najpoznatijem svjetskom stručnjaku iz oblasti marketinških
istraživanja, naučniku izuzetnog kapaciteta i svjetskog renomea.
Prof. dr Filip Kotler se odazvao na poziv Univerziteta „Mediteran”
Podgorica i održao seminar na temu „Kako se izboriti sa osnovnim
marketinškim izazovima”. Svečana promocija počasnog doktorata
održana je 21. juna 2008. god. na Fakultetu za turizam Bar - MTS
- „Montenegro Tourism School” u Baru. Tom prilikom rektor Univerziteta „Mediteran” Podgorica, prof. dr Janko Radulović, u prisustvu
najistaknutijih ličnosti Crne Gore, čelnika Atlas Grupe, akademskog
osoblja i studenata Univerziteta, uručio je profesoru Kotleru diplomu
doctor honoris causae.
10
ZNANJE ZA NOVI MILENIJUM UNIVERZITET MEDITERAN
DODJELA POČASNOG DOKTORATA
DR ŽELJKU BOGETIĆU
Na Fakultetu za turizam Bar –
MTS – „Montenegro Tourism
School” 24. maja 2010.godine
dodijeljen je počasni doktorat
dr Željku Bogetiću, istaknutom
naučnom radniku, autoru brojnih knjiga, monografija i
naučnih članaka, predavaču na
najprestižnijim svjetskim univerzitetima, vodećem ekonomisti i
koordinatoru za ekonomska pitanja Svjetske banke. Diplomu je dr
Željku Bogetiću uručio rektor Univerziteta, prof. dr Stevan Popović.
Nakon svečane promocije, dr Bogetić je održao zapaženo predavanje na temu „Ekonomska politika nakon Velike recesije”.
DODJELA POČASNOG DOKTORATA
PREDSJEDNIKU BILU KLINTONU
Na Fakultetu za turizam Bar MTS – „Montenegro Tourism
School” 2011. godine održana je
svečana promocija počasnog
doktorata koji je Univerzitet
„Mediteran” dodijelio gospodinu
Bilu Klintonu, predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država u periodu od 1993. do 2001. godine, cijenjenom
profesoru
prava,
dobitniku brojnih počasti, nagra-
da i priznanja, osnivaču „William J. Clinton Foundation” i pokretaču
„Clinton Global Initiative” sa ciljem unapređenja naučnotehnoloških inovacija, implementacije novih tehnologija, rješavanja
problema siromaštva, etničkih i religioznih sukoba itd. Diplomu je
gospodinu Klintonu uručio dr Duško Knežević, predsjednik Atlas
Grupe, a nakon svečane promocije predsjednik Klinton je održao
prigodno predavanje najboljim studentima crnogorskih univerziteta.
STUDENTSKI PARLAMENT (SPUM)
Studentski parlament Univerziteta „Mediteran” - SPUM, Podgorica je
predstavničko tijelo osnovano sa ciljem realizacije projekata koji su
značajni za studente.
DISTANCE LEARNING SYSTEM (DLS)
Mogućnost za učenje i testiranje na daljinu preko Interneta postaje
potreba svakog univerziteta, fakulteta ili više škole. Razvoj „Distance Learning-a” u svijetu, danas je dostigao jednu od prelomnih
tačaka. Veliki broj svjetski priznatih visokoškolskih ustanova u svom
programu studija kao obavezan izbor savremenog načina obrazovanja primjenjuje ovaj način učenja koji je postao i naša stvarnost.
Fakultet za informacione tehnologije, Fakultet za turizam Bar - MTS
- „Montenegro Tourism School”, Fakultet za poslovne studije „Montenegro Business School”, Pravni fakultet i Fakultet za strane jezike
u okviru svog programa nude Distance Learning System. Fakultet
za informacione tehnologije je prilikom pripreme uvođenja ovakvog
načina obrazovanja vodio računa o preporukama i iskustvima
vodećih svjetskih institucija i organizacija koje propisuju određene
standarde i sisteme za obezbjeđenje kvaliteta prilikom izvođenja
nastave na daljinu.
Neki od najznačajnijih projekata koje Studentski parlament realizuje su:
Debatni klub
Na Univerzitetu postoji Debatni klub koji se sastaje jednom nedjeljno. Klub ostvaruje izuzetne rezultate na raznim takmičenjima, kako
u zemlji, tako i u inostranstvu. Na poslednjem državnom debatnom
takmičenju studenata za najboljeg debatera Crne Gore, proglašena
je upravo studentkinja Debatnog kluba Univerziteta „Mediteran”
Podgorica. Debatni klub je otvoren za sve studente, a periodično se
organizuju i javne debate na različite teme.
Volonterski klub
Studenti su oformili i Volonterski klub u okviru koga se vrlo često
organizuju edukativni treninzi, ali i razne dobrotvorne akcije. Jedna
VODIČ ZA STUDENTE
11
od aktivnosti koja je posebno privukla pažnju je humanitarna akcija
„I mi smo nekad bili djeca” koju su studenti Univerziteta „Mediteran” Podgorica realizovali u saradnji sa Crvenim krstom povodom
Međunarodnog dana djeteta.
kova. To je studentima odlična prilika da se dobro zabave, upoznaju
mlade ljude iz cijelog svijeta i sa njima razmijene mišljenja, iskustva
i stavove, ali i da se upoznaju sa kulturnim i društvenim zbivanjima,
kako u zemlji, tako i u inostranstvu.
Studijske posjete i gostujuća predavanja
Studenti Univerziteta „Mediteran” redovno posjećuju razne državne
organe i institucije, kompanije i organizacije koje su povezane sa
oblašću koju izučavaju. Na taj način im je omogućeno da teorijska
znanja koja steknu na fakultetu, nadograde znanjima i vještinama
iz prakse.
Važno je istaći da je ostvarena i saradnja sa međunarodnom organizacijom IAESTE koja svake godine studentima Univerziteta „Mediteran” Podgorica dodjeljuje određeni broj plaćenih praksi u inostranstvu.
Izleti, putovanja, žurke
SPUM se pobrinuo za aktivan život studenata i nakon nastave, pa
tako, studenti često organizuju jednodnevne izlete i putovanja koji
predstavljaju idealnu priliku da se studenti odmore od ispitnih ro-
12
ZNANJE ZA NOVI MILENIJUM UNIVERZITET MEDITERAN
U saradnji sa turističkim agencijama svake godine organizujemo
ekskurzije i putovanja. Tokom nekoliko proteklih godina organizovano je više ekskurzija, na kojima su studenti kroz druženje i zabavu, imali priliku da se upoznaju sa istorijom i kulturom najljepših
gradova Evrope (Barselonom, Parizom, Venecijom, Monte Karlom,
Firencom, Nicom, Kanom, Krfom, Bečom, Minhenom...).
Takođe, predstavnici Studentskog parlamenta organizuju i brojne
tematske žurke i zabave, filmske večeri i druženja za koje se uvijek
traži „mjesto više”.
U saradnji sa Kancelarijom za međunarodnu saradnju Univerziteta,
SPUM preko svoje Facebook stranice redovno obavještava stude-
nte o aktuelnim konkursima za mobilnost studenta, internship programe, volonterskim poslovima i sl.
Kancelarije Studentskog parlamenta se nalaze u poslovnom centru
„PALADA” i otvorene su svakog radnog dana u periodu od 11 do 13h.
međusobno moći da razmjenjuju. Kancelarija za međunarodnu
saradnju i marketing, kontinuirano rade na realizaciji ove faze projekta i predviđeno je da ista bude realizovana do kraja školske
2012/2013 godine.
NAUKA & SPORT
ALUMNI KLUB
U želji da svojim diplomcima omogući ponovno uspostavljanje kontakata, ali i razmjenu iskustava i znanja Univerzitet je pokrenuo projekat osnivanja Alumni kluba.
Naš cilj je:
• uspostavljanje i njegovanje veza među diplomcima svih
generacija,
• podsticanje saradnje među članovima Alumni kluba, privrednih subjekata i drugih društvenih institucija,
• promovisanje dostignuća članova kluba,
• doprinos većoj prepoznatljivosti diplomaca,
• doprinos ličnom i stručnom razvoju pojedinaca i organizacija,
• aktivno učestovanje u razvoju društva,
• omogućavanje druženja i povezivanje diplomaca.
Zadatak Alumni-a je da promoviše, učvršćuje i prema svojim
mogućnostima razvija mrežu znanja i iskustava i istovremeno da
doprinese ugledu Univerziteta.
Prva faza realizacije projekta podrazumijeva formiranje baze podataka svih studenata koji su završili studije na nekoj od organizacionih
jedinica našeg Univerziteta i ta faza je završena.
Naredna faza podrazumijeva osnivanje Centra za razvoj karijere koji
bi omogućio brzu i dostupnu razmjenu informacija među članovima,
ali i predstavljao berzu poslova, savjeta i ideja koje će alumnisti
Košarkaški klub „Univerzitet ‘Mediteran’” osnovan je 2006. godine. On nastupa ne samo u univerzitetskoj, već i u profesionalnoj
crnogorskoj ligi. Klub se košarkaške 2006/2007 sezone takmičio
u II crnogorskoj ligi i već poslije godinu dana izborio za veći rang
takmičenja – I B ligu.
Univerzitet „Mediteran” i karate klub „Budućnost” tradicionalno
organizuju karate turnir GRAND PRIX „MEDITERAN”. Osnovni cilj
organizacije turnira je povezivanje nauke i sporta, odnosno popularizacija sporta među studentskom populacijom.
Kroz sport kao vannastavnu aktivnost, Univerzitet „Mediteran” preko
rekreativnog i takmičarskog bavljenja sportom želi pružiti što bolje
uslove studiranja svojim studentima.
VODIČ ZA STUDENTE
13
ZNANJE ZA NOVI MILENIJUM UNIVERZITET MEDITERAN
Fakultet
za turizam Bar
- MTS - „Montenegro Tourism School”
Bar
VODIČ ZA STUDENTE
Adresa:
Maršala Tita bb, 85 000 Bar
Sekretar
mr Dragica Anđelić
Telefon: +382 (0)30 303 200
Fax: +382 (0)30 303 200
E-mail: [email protected]
Web: www.ftht.unimediteran.net
Telefon: +382 (0) 30 303 200
Fax: +382 (0) 30 303 200
E-mail: [email protected]
Studentska služba
Snežana Petrović
Žiro-račun: 505 - 6232 - 96
Dekan
prof. dr Stevan Popović
Prodekan
prof. dr Darko Lacmanović
16
ZNANJE ZA NOVI MILENIJUM UNIVERZITET MEDITERAN
Telefon: +382 (0) 30 303 144
Fax: +382 (0) 30 303 201
E-mail: [email protected]
[email protected]
Riječ dekana
Poštovane koleginice i kolege,
Dobro došli na Fakultet za turizam u Baru!
Čestitamo vam na pravom izboru. Došli ste na fakultet koji ima stalni tim eminentnih profesora i
saradnika što veoma motiviše naše studente za uspješno savladavanje studijskog programa. Naši
diplomci i postdiplomci već su se dokazali kao uspješni menadžeri i lideri u oblasti turizma. Kod
nas, očekuje vas mentorski rad, dvomjesečna internacionalna hotelska i turistička praksa nakon II
godine studija, interaktivan odnos studenata i profesora, gostujuća predavanja domaćih i inostranih eksperata, učešće u projektima, zahvaljujući stalnoj i razgranatoj saradnji sa drugim srodnim
fakultetima u okruženju i inostranstvu, privrednim društvima, turističkim asocijacijama...
Biće nam veliko zadovoljstvo da zajedno gradimo glavni stub konkurentnosti turističke industrije visokoobrazovane menadžere, koji će biti srećni u svom zanimanju i zadovoljni sa svojim poslom.
S poštovanjem,
dekan
prof. dr Stevan Popović
VODIČ ZA STUDENTE
17
18
ZNANJE ZA NOVI MILENIJUM UNIVERZITET MEDITERAN
Fakultet za turizam Bar - MTS - „Montenegro Tourism School”
Fakultet za turizam Bar - MTS - „Montenegro Tourism School”,
osnovan je 2004. godine kao prva privatna visokoškolska ustanova u Crnoj Gori. Na našem fakultetu se u okviru osnovnih studija
realizuju dva studijska programa: akademski studijski program
- Turistički i hotelijerski menadžment sa usmjerenjima na trećoj godini na Menadžment u turizmu i Menadžment u hotelijerstvu; primijenjene studije pod nazivom Menadžment u hotelijerstvu. U okviru
postdiplomskih studija, na IV godini (specijalističke studije) i V godini (magistarske studije), realizuju se studijski programi Menadžment
u turizmu i Menadžment u hotelijerstvu.
Doktorske studije Menadžmenta u turizmu, u trajanju od 3 godine,
realizuju se od školske 2008/2009. godine.
Upis na osnovne akademske studije:
• Originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje
škole;
• Originalna diploma o položenom, završnom, maturskom ispitu;
• Izvod iz matične knjige rođenih i
• Prijava (dobija se na Fakultetu)
Upis na postdiplomske studije:
• Diploma o završenim osnovnim akademskim studijama;
• Uvjerenje o položenim ispitima;
• Izvod iz matične knjige rođenih i
• Prijava (dobija se na Fakultetu)
Nastava
Sistem studiranja omogućava izučavanje gradiva po modelima Workshop i Case study, a akcenat se stavlja na konstantnu interakciju studenata i predavača. U toku školovanja studentima su
obezbijeđeni: mentorski rad, gostujuća predavanja domaćih i stranih eksperata, posjete poznatim hotelsko - turističkim kompanijama,
studijske ture radi upoznavanja ključnih mjesta i regija relevantnih
za razvoj turizma u Crnoj Gori, polaganje posebnih ispita za koje je
Fakultet licenciran od strane Ministarstva turizma Crne Gore, stručna
praksa u zemlji i inostranstvu itd.
Fakultet, kao poseban metod izvođenja nastave na osnovnim i
specijalističkim studijama, organizuje studije na daljinu (Distance
Learning System - DLS), za sve studente koji nijesu u mogućnosti
da dolaze na predavanja.
Ključne oblasti koje se izučavaju na Fakultetu su:
• Menadžment u turizmu i hotelijerstvu;
• Marketing u turizmu i hotelijerstvu;
• Poslovanje turističkih agencija, turoperatera i hotelskih kompanija;
• Turističke destinacije;
• Održivi razvoj;
• Strateški menadžment i
• Informacione tehnologije u turizmu i hotelijerstvu
VODIČ ZA STUDENTE
19
OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE
Studijski program: TURISTIČKI I HOTELIJERSKI MENADŽMENT
I SEMESTAR
II SEMESTAR
Predmet
ECTS
Predmet
ECTS
Osnovi ekonomije
6
Ekonomika turizma
6
Poslovno pravo u turizmu
6
Uvod u marketing
6
Sociologija turizma
5
Medicina i turizam
5
Menadžment
5
Kvantitativne metode
5
Engleski jezik I
4
Engleski jezik I
4
Drugi strani jezik I (italijanski, francuski, ruski ili njemački)
4
Drugi strani jezik I (italijanski, francuski, ruski ili njemački)
4
III SEMESTAR
IV SEMESTAR
Predmet
ECTS
Predmet
ECTS
Hotelski menadžment
6
Turističke agencije
6
Računovodstvo
5
Informacioni sistemi u turizmu i hotelijerstvu
6
Menadžment turističkih destinacija
6
Preduzetništvo u turizmu i hotelijerstvu
5
Turistička geografija
5
Poslovne komunikacije
5
Engleski jezik II
4
Engleski jezik II
4
Drugi strani jezik II (italijanski, francuski, ruski ili njemački)
4
Drugi strani jezik II (italijanski, francuski, ruski ili njemački)
4
20
ZNANJE ZA NOVI MILENIJUM UNIVERZITET MEDITERAN
Usmjerenje: MENADŽMENT U TURIZMU
V SEMESTAR
Predmet
VI SEMESTAR
ECTS
Predmet
ECTS
Menadžment prirodnih i kulturnih resursa u turizmu
5
Međukulturni menadžment
5
Marketing u turizmu
6
Strateški menadžment
5
Finansijski menadžment u turizmu
5
Izborni predmet
4
Liderstvo u turizmu
6
Engleski jezik III
4
Engleski jezik III
4
Drugi strani jezik III (italijanski, francuski, ruski ili njemački)
4
Drugi strani jezik III (italijanski, francuski, ruski ili njemački)
4
Projektni rad
3
Menadžment organizatora putovanja
5
IZBORNI PREDMETI
Predmet
ECTS
Istraživanje turističkog tržišta
4
Animacija u turizmu
4
Menadžment prodaje u hotelijerstvu
4
Istorija umjetnosti
4
Fiskalni sistemi u turizmu
4
MICE turizam
4
Welness&Spa turizam
4
Turizam i sport
4
VODIČ ZA STUDENTE
21
Usmjerenje: MENADŽMENT U HOTELIJERSTVU
V SEMESTAR
VI SEMESTAR
Predmet
ECTS
Predmet
ECTS
Marketing u turizmu
6
Hotelski inženjering
5
Liderstvo u turizmu
6
Menadžment prodaje u hotelijerstvu
5
Kontroling
5
Strateški menadžment
5
Principi ishrane
5
Izborni predmet
4
Engleski jezik III
4
Engleski jezik III
4
Drugi strani jezik III (italijanski, francuski, ruski ili njemački)
4
Drugi strani jezik III (italijanski, francuski, ruski ili njemački)
4
Projektni rad
3
IZBORNI PREDMETI
Predmet
ECTS
Animacija u turizmu
4
Tehnologija pripreme hrane
4
Event menadžment
4
Fiskalni sistemi u turizmu
4
MICE turizam
4
Welness&Spa turizam
4
Turizam i sport
4
22
ZNANJE ZA NOVI MILENIJUM UNIVERZITET MEDITERAN
OSNOVNE PRIMIJENJENE STUDIJE
Studijski program: MENADŽMENT U HOTELIJERSTVU
I SEMESTAR
Predmet
III SEMESTAR
ECTS
Predmet
ECTS
Uvod u ekonomiju
4
Marketing u hotelijerstvu
4
Osnove menadžmenta
4
Menadžment događaja
4
Principi turizma i putovanja
4
Računovodstvo
4
Principi hrane i pića
4
Preduzetništvo u hotelijerstvu
4
Tehnologija usluživanja
4
Tehnologija prijema i smještaja
4
Engleski jezik I
4
Engleski jezik II
4
Drugi strani jezik I (italijanski, njemački, ruski i francuski)
4
Drugi strani jezik II (italijanski, njemački, ruski i francuski)
4
Ferijalna praksa
2
Ferijalna praksa
2
II SEMESTAR
Predmet
IV SEMESTAR
ECTS
Predmet
ECTS
Tehnološke osnove hotelskog poslovanja
4
Informacioni sistemi u hotelijerstvu
5
Hotelske operacije
4
Tehnike prodaje u hotelijerstvu
4
Poslovno pravo u turizmu
4
Statistika u hotelijerstvu
4
Sport i rekreacija u turizmu
4
Poslovne komunikacije
4
Tehnologija pripreme hrane
4
Praktična obuka
3
Engleski jezik I
4
Engleski jezik II
4
Drugi strani jezik I (italijanski, njemački, ruski i francuski)
4
Drugi strani jezik II (italijanski, njemački, ruski i francuski)
4
Ferijalna praksa
2
Ferijalna praksa
2
VODIČ ZA STUDENTE
23
V SEMESTAR
VI SEMESTAR
Predmet
ECTS
Predmet
Food & Beverage menadžment
5
Praktična obuka
Menadžment hotelskog smještaja
5
Projektni rad
Liderstvo
4
Finansijski menadžment u hotelijerstvu
4
Drugi strani jezik III (italijanski, njemački, ruski i francuski)
4
Engleski jezik III
4
IZBORNI PREDMETI
Predmet
ECTS
Wellness turizam
4
Casino operacije
4
Ketering
4
Ponašanje potrošača u turizmu
4
Proučavanje vina
4
Međukulturne komunikacije
4
24
ZNANJE ZA NOVI MILENIJUM UNIVERZITET MEDITERAN
ECTS
25
5
Postdiplomske specijalističke studije
Studijski program: MENADŽMENT U TURIZMU
Postdiplomske specijalističke studije
Studijski program: MENADŽMENT U HOTELIJERSTVU
I SEMESTAR
Predmet
I SEMESTAR
ECTS
Predmet
ECTS
Metodologija naučno istraživačkog rada
7
Metodologija naučno istraživačkog rada
7
Strategija upravljanja ljudskim resursima u turizmu
8
Strateško upravljanje ljudskim resursima u turizmu
8
Savremeni trendovi u turizmu
8
Menadžment hotelskih operacija
8
Upravljanje projektima u turizmu
7
Upravljanje projektima u turizmu
7
II SEMESTAR
Predmet
II SEMESTAR
ECTS
Predmet
ECTS
Menadžment kvaliteta u turizmu
7
Food & Beverage menadžment
7
E-biznis u turizmu
8
E-biznis u turizmu
8
Specijalistički rad
15
Specijalistički rad
15
VODIČ ZA STUDENTE
25
magistarske studije
Studijski program: MENADŽMENT U TURIZMU
Predmet
magistarske studije
Studijski program: MENADŽMENT U HOTELIJERSTVU
ECTS
Predmet
ECTS
Turistička politika i razvoj
8
Turistička politika i razvoj
8
Održivi razvoj u turizmu Crne Gore
7
Globalni trendovi u međunarodnom hotelijerstvu
7
Strateški marketing u turizmu i hotelijerstvu
8
Strateški marketing u turizmu i hotelijerstvu
8
Izborni predmet:
• Menadžment malih i srednjih preduzeća u turizmu
• Asset menadžment u turizmu
• Menadžment nautičkog turizma
7
Izborni predmet:
• Menadžment malih i srednjih preduzeća u turizmu
• Asset menadžment u turizmu
• Menadžment obrazovanja i tehničkih sistema u
hotelijerstvu
7
Magistarski rad
26
30
ZNANJE ZA NOVI MILENIJUM UNIVERZITET MEDITERAN
Magistarski rad
30
DOKTOrske studije
Studijski program: MENADŽMENT U TURIZMU
I SEMESTAR
Predmet
II SEMESTAR
ECTS
Predmet
ECTS
Metode istraživanja u turizmu
8
Održivi turizam i globalne promjene životne sredine
10
Savremena kretanja u turizmu
8
Naučno istraživački projekat
20
Savremena kretanja u turističkim destinacijama
7
Razvoj turističkog sistema
7
III SEMESTAR
Predmet
Naučno istraživački projekat za doktorsku disertaciju
IV SEMESTAR
ECTS
30
V SEMESTAR
Predmet
Izrada doktorske teze
Predmet
ECTS
Izrada doktorske teze
30
VI SEMESTAR
ECTS
30
Predmet
ECTS
Priprema i odbrana doktorske teze
VODIČ ZA STUDENTE
30
27
NASTAVNICI I SARADNICI
prof.dr Stevan Popović
prof.dr Milenko Pasinović
prof.dr Slobodan Unković
prof.dr Miljan Radović
prof.dr Krunoslav Čačić
prof.dr Risto Kilibarda
prof.dr Janko Radulović
prof.dr Božo Nikolić
prof.dr Sanja Vlahović
28
prof.dr Darko Lacmanović
prof.dr Miro Blečić
prof.dr Mladen Vukčević
prof.dr Ramo Šendelj
prof.dr Luka Filipović
prof.dr sci Mirko Šaranović
prof.dr Marija Magdalena
Kosanović
prof.dr Slobodanka Kitić
ZNANJE ZA NOVI MILENIJUM UNIVERZITET MEDITERAN
prof.dr Gracijela Čulić
doc.dr Silvana Ðurašević
doc.dr Srđan Jovanovski
doc.dr Zoran Todorović
doc.dr Ana Tripković
dr Ana Stranjančević
mr Ana Gardašević
mr Iva Bulatović
mr Luka Mitrović
mr Vuk Kljajić
mr Vladan Martić
Vladimir Leposavić
Viši lektor Jasmina Vuksanović
Lektor mr Ana Stanišljević
Lektor Luka Cuca
Lektor mr Milena Lukšić
Lektor Vera Mirković
Andrea Kavarić,
studentkinja postiplomskih
specijalističkih studija
„Poštovane buduće kolege i koleginice,
Nakon četiri godine provedene na Univerzitetu „Mediteran” velika mi je čast da
svoje iskustvo podijelim sa vama koji
ćete „braniti boje” našeg Univerziteta i sa
ponosom nositi njegovo ime na indeksima. Biti student Univerziteta „Mediteran”
znači biti: aktivan, motivisan, uvijek spreman za diskusiju, kreativan i uključen u
sva dešavanja na univerzitetu. Mi, studenti Univerziteta „Mediteran”,
vodimo aktivan studentski život i po završetku nastave. Studentske
žurke, sportski život studenata, studentska putovanja i razne radionice samo su neke od aktivnosti koje Studentski Parlament Univrziteta
„Mediteran” organizuje. Studentski Parlament je otvoren za sve naše
ideje i podstiče nas da što više učestvujemo u kreiranju studentskog
života. Ono po čemu se naš univerzitet razlikuje od drugih univerziteta je to što uključuje svoje studente u procese donošenja odluka i na
taj način nam omogućava da budemo u toku sa svim promjenama
na Univerzitetu, a neke od njih da i sami kreiramo. Studenti „Mediterana” su posebno zadovoljni i ponosni na svoj prijateljski odnos sa
nastavnim kadrom koji je uvijek spreman da nas sasluša, pomogne
nam u savladavanju gradiva, izađe u susret našim zahtjevima i bude
nam dostupan i po završetka nastave.
Na kraju, dovoljno je da vam kažem da ime svog univeziteta uvijek
izgovaram glasno i sa osmjehom na licu, ponoseći se njime, a u isto
vrijeme zahvaljujući mu na svim ukazanim šansama i povjerenju.”
Tatjana Tomović,
studentkinja III godine
„Svako od nas se u životu nađe na velikoj
životnoj raskrsnici. Sada se i ti nalaziš na
jednoj od najvažnih. Izbor fakulteta je izbor
tvoje budućnosti.
Zašto studirati na Univerzitetu “Mediteran”?
• Zato što Univerzitet „Mediteran” nudi visok nivo sticanja stručnog
znanja i primjenu tih znanja u praksi;
• Zato što svi zainteresovani mogu naći studijski program koji žele;
• Zato što ima dosta vannastavnih aktivnosti;
• Zato što svoje ideje možemo sprovesti preko Studentskog parlamenta u okviru kojeg imamo mogućnost da učestvujemo u
donošenju važnih odluka, kao i da budemo uključeni u promjene
na Univerzitetu;
• Zato što Univerzitet „Mediteran” pruža bogat kulturni i zabavni
život studentske populacije (žurke, sportska takmičenja, studijska putovanja);
• Zato što sam sigurna da poslije završenih studija na Univerzitetu
„Mediteran” mogu ostvariti svoje životne ciljeve.
Ovo je samo mali dio aktivnosti zbog kojih treba da budemo kolege...”
VODIČ ZA STUDENTE
29
ZNANJE ZA NOVI MILENIJUM UNIVERZITET MEDITERAN
Fakultet
za poslovne studije
„Montenegro Business School” - MBS
Podgorica
VODIČ ZA STUDENTE
Adresa:
Serdara Jola Piletića bb
PC „Palada“, 81 000 Podgorica
Telefon: +382 (0) 20 208 161
Fax: +382 (0) 20 208 145
E-mail: [email protected]
Web: www.fps.unimediteran.net
Žiro-račun: 505 - 6232 - 96
Dekan
doc. dr Dragoljub Janković
Prodekan
mr Marija Janković
32
ZNANJE ZA NOVI MILENIJUM UNIVERZITET MEDITERAN
Sekretar
Vesna Mijatović
Telefon: +382 (0) 20 208 145
Fax: +382 (0) 20 208 145
E-mail: [email protected]
Studentska služba
Ivana Bašović
Telefon: +382 (0) 20 208 161
Fax: +382 (0) 20 208 145
E-mail: [email protected]
Riječ dekana
Poštovane koleginice i kolege,
Ako želite da povećate svoj potencijal za uspjeh kao motivisani diplomac naših osnovnih studija, moći
ćete se potvrditi na domaćem, ali i na inostranom tržištu. Ako želite da dobro pripremite osnovu za svoj
dalji, lični i poslovni razvoj, to vam mogu pružiti naši postdiplomski studiji: specijalistički i magistarski.
Posebnu pažnju poklanjamo sticanju, ne samo teorijskih, nego i praktičnih znanja i vještina. Aktivno
učenje i sticanje menadžerskih kompentencija karakteristike su naših poslovnih modula/programa
obrazovanja. Posebno ističemo znanja iz marketinga i finansijskog menadžmenta, vještine komuniciranja i kritičko razmišljanje.
Spoznaja biznisa kao nauke je fokusirana na kvantitativne discipline kao što su finansije, marketing,
računovodstvo, revizija, statistika, poslovanje i dr. Istovremeno, mi podučavamo i umjetnost savremenog biznisa, a to je razvijanje sposobnosti razmišljanja van granice analize podataka i kako doći
do rezultata koji nije predviđen brojevima. U tu svrhu angažovani su vrhunski predavači. Posjedujemo
savremene uslove rada i dobru povezanost sa privredom posebno kroz obavljanje prakse. Razvili
smo jedinstven model programa studiranja u Crnoj Gori pri čemu koristimo vrlo kvalitetne udžbenike.
Sarađujemo i preporučujemo naše najbolje studente lokalnim privrednim partnerima.
Fokusirani smo na „profesionalizam” kao našu parolu i način na koji smo okrenuti našim stejkholderima, studentima, partnerima, lokalnoj i široj zajednici. Fakultet vodi politiku otvorenih vrata i ima redovne
susrete sa studentima kako bi što uspješnije riješili njihove probleme. Upravo vaš izbor imaće ogroman
uticaj na povrat koji ćete imati od ove investicije.
S poštovanjem,
dekan
prof. dr Dragoljub Janković
VODIČ ZA STUDENTE
33
34
ZNANJE ZA NOVI MILENIJUM UNIVERZITET MEDITERAN
Fakultet za poslovne studije „Montenegro Business School” - MBS
Fakultet za poslovne studije „Montenegro Business School”
- MBS osnovan je 2005. godine kao prvi fakultet za školovanje
visokospecijalizivanog kadra iz oblasti finansijskog i marketing
menadžmenta u Crnoj Gori. Na Fakultetu postoje dva studijska
programa na osnovnim studijama: Finansijski menadžment i
Marketing menadžment. Na trećoj godini osnovnih studija studenti se opredjeljuju za jedno od dva podusmjerenja: Bankarstvo
i osiguranje, kao i Računovodstvo i revizija (studijski program Finansijski menadžment), odnosno za jedno od dva podusmjerenja:
Međunarodni marketing i Public relations (studijski program Marketing menadžment).
Specijalističke studije uvedene su 2008/2009. godine, a magistarske studije 2009/2010. godine.
Kao rezultat našeg rada na internacionalizaciji studijskih programa,
školske 2012/2013. nastao je MBA (Master of Business Administration) in Management, Finance and Agribusiness, postdiplomski studijski program na engleskom jeziku, jedini te vrste u Crnoj Gori. Studij je
nastao kao proizvod uspješne saradnje na Tempus projektu „Development of Business Training in Montenegro”, a namijenjen je kako iskusnim menadžerima, tako i onima koji teže da postanu lideri u različitom
poslovnom okruženju: malim i srednjim preduzećima, marketinškim
kompanijama, bankama, osiguravajućim kućama, lokalnoj samoupravi. Nudeći multidisciplinarno znanje u različitim društvenim nauka-
ma, prvenstveno menadžmentu, finansijama, agribiznisu, ekonomiji i
marketingu, MBA program je kreiran da poveže teoriju i praksu i tako
odgovori potrebama savremenog tržišta rada.
Na Fakultetu su, pored stalno zaposlenih domaćih profesora,
asistenata i saradnika, angažovani i eminentni profesori iz zemlje,
regiona i zapadne Evrope, među kojima su University of Debrecen
(Mađarska), Wageningen University (Holandija), Budapest Business
School (Mađarska), Scotish Agricultural College (Velika Britanija),
Beogradska bankarska akademija (Srbija), Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu (Srbija), Fakultet organizacionih nauka u Beogradu (Srbija).
Fakultet je u programu MSDNAA (Microsoft Developer Network Academic Alliance) i po osnovu ovog članstva studenti su u mogućnosti
da besplatno koriste softverske pakete kompanije Microsoft. Svi
studijski programi baziraju se na Bolonjskoj deklaraciji i normativima
i standardima Evropskog sistema transfera kredita. Kombinovani
način studiranja na našem fakultetu omogućava studentima da uz
rad studiraju korišćenjem sajt platforme za učenje na daljinu, ali
prezentacije seminarskih radova i drugih zadataka, kao i polaganje
kolokvijuma i završnih ispita obavljaju se isključivo na Fakultetu.
Osim eminetnih univerzitetskih profesora, na Fakultetu su
angažovani i istaknuti stučnjaci iz prakse, među kojima su predstavnici bankarskih institucija, uglednih revizorskih kuća, marketinških
kompanija i sl.
VODIČ ZA STUDENTE
35
MISIJA I CILJ
NAČELO NEDISKRIMINACIJE
Naša misija je da budemo uticajni, vođeni istraživanjem, multidisciplinarni i profesionalni poslovni fakultet koja se bavi vrhunskim istraživanjem i predavanjima prepoznatljivim u okruženju.
Omogućavamo studentima sa različitim srednjoškolskim obrazovanjima da prepoznaju i dostignu svoj puni potencijal u dinamičnom
i stimulativnom okruženju. U ostvarenju misije Fakulteta naši ciljevi
su da:
• postanemo vodeći profesionalni i stručni interdisciplinarni
fakultet za poslovne studije u Crnoj Gori i regionu;
• stalno unapređujemo studijske programe i metode učenja
zasnovane na inovativnom istraživanju i praksi;
• privlačimo visoko kvalitetne studenate;
• edukujemo buduće poslovne lidere koji će primjenjivati najnovije ideje i vještine u praksi;
• jačamo odnose sa biznis zajednicom radi transfera najnovijih znanja;
• zapošljavamo i razvijamo visoko kvalitetne predavače odgovorne za reputaciju Fakulteta.
Svi imaju jednako pravo upisa, bez obzira na rasu, nacionalnost,
pol, vjeru, rođenje, jezik, imovno stanje, invaliditet, društveni status,
seksualno ili političko opredjeljenje.
OSNOVNE VRIJEDNOSTI
• Posvećenost istraživanjima, vrednovanju znanja i ostvarivanju ekonomskih i društvenih koristi;
• Težnja ka stvaranju kolegijalnog okruženja u kojem akademski
razvoj prati personalni razvoj studenata i akademskog osoblja;
• Na prvom mjestu su: akademski integritet i kvalitet i najveći
etički standardi.
36
ZNANJE ZA NOVI MILENIJUM UNIVERZITET MEDITERAN
ZAŠTO JE MBS VAŠ PRAVI IZBOR?
Prednost Fakulteta za poslovne studije „Montenegro Business
School” ogleda se u obrazovanju specijalizovanih kadrova iz oblasti
međunarodnog marketinga, odnosa sa javnošću (Public Relation),
bankarstva i osiguranja, kao i računovodstva i revizije. Ovakav tip
specijalizovanog profesionalnog obrazovanja jedinstven je u crnogorskom sistemu visokog obrazovanja. Domaće i međunarodno
okruženje u kojem posluju naša preduzeća i finansijske institucije radikalno je promijenjen. Promijenjeni su standardi poslovanja, način
komunikacije sa potrošačima i partnerima, način obavljanja klasičnih
bankarskih i finansijskih poslova, način upravljanja bankom, što
zahtijeva sasvim drugačiju strukturu znanja visokostručnih kadrova
iz oblasti marketinga i bankarstva. Obaveznost izvođenja praktične
nastave, gdje je našim studentima omogućeno aktivno učešće i
praćenje savremenih tokova u oblasti marketinga i finansija, čini nas
prvim i jedinim fakultetom ovakvog profila u Crnoj Gori.
STUDIJE
•
•
•
•
Osnovne akademske studije
Specijalističke akademske studije
Magistarske studije
Doktorske studije
OSNOVNE STUDIJE
MAGISTARSKE STUDIJE
Osnovne studije traju tri školske godine. Završavaju se kada student
položi sve predmete predviđene nastavnim planom i programom i
sakupi ukupno 180 ECTS kredita. Svi predmeti su jednosemestralni
i polažu se u toku i nakon semestra. Svrha osnovnih studija jeste da
studenti steknu sva znanja koja će im biti potrebna za obavljanje poslova iz oblasti marketinga i finansija. Shodno tome, nastavni plan
sačinjen je tako da studenti, osim specijalizovanih znanja iz oblasti
marketinga i finansija, izučavaju i one društvene nauke sa kojima su
ove oblasti blisko povezane (Sociologija, Pravo EU, Poslovno pravo i
dr.). Poseban akcenat stavili smo i na izučavanje poslovnog engleskog
jezika tokom sve tri godine studija. Nastavni plan, pored obaveznih,
čine i izborni predmeti koji omogućavaju da student detaljnije izučava
one oblasti za koje bude pokazao najveće interesovanje. Nakon
završetka osnovnih studija student dobija diplomu: Bachelor finansijskog menadžmenta odnosno Bachelor u marketingu.
Na Fakultetu su organizovane postdiplomske - akademske magistarske studije:
• Finansijski menadžment, usmjerenje Bankarski menadžment
• Marketing menadžment, usmjerenje Marketing usluga.
Akademske magistarske studije traju jednu godinu tj. dva semestra
pri čemu je I semestar posvećen predavanjima i polaganju ispita,
dok se u II semestru obavlja prijava, izrada i odbrana magistarskog
rada.
Od školske 2012/2013. otvorene su međunarodne MBA studije
(Master of Business Administration in Management, Finance and
Agribusiness) na engleskom jeziku. Riječ je o primijenjenim magistarskim studijama koje traju dvije godine (četiri semestra).
SPECIJALISTIČKE STUDIJE
Na Fakultetu su organizovane specijalističke studije na dva studijska programa:
• Finansijski menadžment, usmjerenje Bankarski menadžment
• Marketing menadžment, usmjerenje Marketing usluga.
Od školske 2012/2013. godine uvodimo i Menadžment zaštićenih
oblasti, sa dva usmjerenja - Menadžment nacionalnih i regionalnih
parkova i Menadžment urbanim nasljeđem i specijalističke studije
Računovodstvo i revizija, koji se izvode na crnogorskom jeziku.
Studije pružaju mogućnost sticanja diploma specijalističkih studija
(Dipl. Spec. Sci.) iz oblasti: Finansijskog menadžmenta, Marketing
menadžmenta, Menadžmenta zaštićenih oblasti i Računovodstva i
revizije.
DOKTORSKE STUDIJE
Od školske 2013/2014. godine novinu u našoj akademskoj ponudi
predstavljaće otvaranje doktorsih studija Menadžment i biznis.
Izuzetnu pažnu ćemo posvetiti osposobljavanju studenata doktorskih studija za samostalan i visokokvalitetan naučno-istraživački rad
na području poslovnih finansija, računovodstva, revizije i marketinga,
shodno potrebama savremenog poslovanja i istraživanja, kao i razvoju nauke i društva znanja u Crnoj Gori i šire.
STIPENDIJE I NAGRADE
Na kraju svake školske godine fakultet stipendira 5% najboljih
studenata oslobađajući ih od obaveze plaćanja školarine za narednu školsku godinu. Svake godine Atlas fondacija u okviru tradicionalnog konkursa dodjeljuje nagradu najboljem studentu Fakulteta
za poslovne studije Univerziteta „Mediteran”.
VODIČ ZA STUDENTE
37
OsnovnE akademskE studijE
zajednički za oba studijska programa
I SEMESTAR
II SEMESTAR
Predmet
ECTS
Predmet
ECTS
Mikroekonomija
7
Osnovi marketinga
6
Poslovna informatika
6
Osnovi menadžmenta
6
Sociologija
6
Makroekonomija
7
Kvantitativne metode
6
Poslovno pravo
6
Engleski jezik I
5
Engleski jezik I
5
Studijski program: MARKETING MENADŽMENT
III SEMESTAR
IV SEMESTAR
Predmet
ECTS
Pravo EU
6
Marketing usluga
7
Poslovne finansije
6
Istraživanje marketinga
6
Finansijskom računovodstvo
7
Ponašanje potrošača
6
Marketing informacionih sistema
6
Strateški menadžment
6
Engleski jezik II
5
Engleski jezik II
5
38
ZNANJE ZA NOVI MILENIJUM UNIVERZITET MEDITERAN
Predmet
ECTS
V SEMESTAR
Predmet
ECTS
Marketing logistika
6
Industrijski marketing
6
Liderstvo
7
Elektronsko poslovanje
6
Engleski jezik III
5
Usmjerenje: MEÐUNARODNI MARKETING
Usmjerenje: PUBLIC RELATIONS
VI SEMESTAR
VI SEMESTAR
Predmet
ECTS
Predmet
ECTS
Marketinške komunikacije
6
Marketinške komunikacije
6
Međunarodni marketing
6
Odnosi sa javnošću (Public Relations)
6
Međunarodni menadžment
6
Poslovna etika
6
Engleski jezik III
5
Engleski jezik III
5
Izborni predmet kao završni rad
7
Izborni predmet kao završni rad
7
VODIČ ZA STUDENTE
39
Studijski program: FINANSIJSKI MENADŽMENT
III SEMESTAR
IV SEMESTAR
Predmet
ECTS
Pravo EU
6
Monetarna ekonomija
6
Poslovne finansije
6
Javne finansije
6
Finansijsko računovodstvo
7
Finansijska tržišta
6
Finansijska i aktuarska matematika
6
Upravljačko računovodstvo
7
Engleski jezik II
5
Engleski jezik II
5
V SEMESTAR
Predmet
ECTS
Bankarstvo
7
Elektronsko poslovanje
6
Investicije
6
Berzansko poslovanje
6
Engleski jezik III
5
40
ZNANJE ZA NOVI MILENIJUM UNIVERZITET MEDITERAN
Predmet
ECTS
Usmjerenje: BANKARSTVO I OSIGURANJE
Usmjerenje: RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
VI SEMESTAR
Predmet
VI SEMESTAR
ECTS
Predmet
ECTS
Međunarodne finansije
6
Međunarodne finansije
6
Osiguranje i upravljanje rizikom
6
Finansijska analiza
6
Bankarsko poslovanje
6
Kontrola i revizija
6
Engleski jezik III
5
Engleski jezik III
5
Izborni predmet kao završni rad
7
Izborni predmet kao završni rad
7
PostdiplomskE specijalističkE studijE
Studijski program: MARKETING MENADŽMENT
Usmjerenje: MARKETING USLUGA
I SEMESTAR
Predmet
II SEMESTAR
ECTS
Predmet
ECTS
Marketing menadžment
8
Brend menadžment
7
Istraživačko analitički marketing
8
Finansijska analiza u marketingu
8
Menadžment kanala marketinga
7
Odnosi s javnošću - strategije i taktike
7
Integrisane marketing komunikacije
7
Specijalistički rad
8
VODIČ ZA STUDENTE
41
Studijski program: FINANSIJSKI MENADŽMENT
Usmjerenje: BANKARSKI MENADŽMENT
I SEMESTAR
II SEMESTAR
Predmet
ECTS
Predmet
ECTS
Kvantitativne metode za finansije
8
Finansijska tržišta i institucije
8
Ekonomska analiza
8
Investicije u hartije od vrijednosti
7
Korporativne finansije
7
Finansijska regulativa i politika
7
Analiza finansijskih izvještaja
7
Specijalistički rad
8
Studijski program: MENADŽMENT ZAŠTIĆENIH OBLASTI
Usmjerenje: MENADŽMENT NACIONALNIH I REGIONALNIH PARKOVA
I SEMESTAR
II SEMESTAR
Predmet
ECTS
Predmet
ECTS
Metodologija naučno - istraživačkog rada
6
Finansijski menadžment zaštićenih područja
6
Marketing zaštićenih područja
6
Održivi razvoj
7
Upravljanje zaštićenim područjima prirode
7
Procjena uticaja na životnu sredinu
6
Ekološko pravo, EU i Crna Gora
6
Specijalistički rad
6
Odnosi sa javnošću i kultura komunikacije
5
Izvori finansiranja zaštićenih područja i evropski fondovi
5
Korporativne finansije
5
Informacioni sistemi u ekologiji
5
42
ZNANJE ZA NOVI MILENIJUM UNIVERZITET MEDITERAN
Studijski program: MENADŽMENT ZAŠTIĆENIH OBLASTI
Usmjerenje: MENADŽMENT URBANIM NASLEÐEM
I SEMESTAR
Predmet
II SEMESTAR
ECTS
Predmet
ECTS
Metodologija naučno-istraživačkog rada
6
Održivi razvoj
6
Marketing zaštićenih područja
6
Tržišna arbitraža i regulacija procesa u prostoru
7
Upravljanje zaštićenim područjima prirode
7
Stari urbani gradovi i savremeni tokovi
6
Ekološko pravo, EU i Crna Gora
6
Specijalistički rad
6
Odnosi sa javnošću i kultura komunikacije
5
Turizam u zaštićenim područjima
5
Finansijski mendžment
5
Informacioni sistemi u ekologiji
5
Studijski program: RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
I SEMESTAR
Predmet
II SEMESTAR
ECTS
Predmet
ECTS
Finansijski menadžment
6
Međunarodni standardi revizije i revizijski zaključni izvještaj
7
Standardi finansijskog izvještavanja (primjena MRS/MSFI)
7
Revizija javnog sektora
5
Interna revizija i kontrola
6
Strategijsko upravljačko računovodstvo
6
Računovodstvo finansijskih institucija
6
4
Izborni premeti:
• Kvantitativne metode za računovodstvo i reviziju
• Kodeks profesionalne etike računovođa i revizora
5
Izborni premeti:
• Privredno i poresko pravo CG i EU
• Finansijsko izvještavanje za menadžment
Specijalistički rad
8
VODIČ ZA STUDENTE
43
magistarske studije
Studijski program: Finansijski menadžment
Usmjerenje: Bankarski menadžment
Predmet
magistarske studije
Studijski program: Marketing menadžment
Usmjernje: Marketing usluga
ECTS
Predmet
ECTS
Bankarski menadžment
8
Međunarodno poslovanje i marketing
8
Investiciono bankarstvo
7
Marketing finansijskih usluga
8
Upravljanje riziciima
8
Trgovinski marketing
7
Elektronsko bankarstvo
7
Marketing u turizmu
7
Magistarski rad
44
30
ZNANJE ZA NOVI MILENIJUM UNIVERZITET MEDITERAN
Magistarski rad
30
INTERNATIOnAL MBA IN MANAGEMENT, FINANCE AND AGRIBUSINESS
I SEMESTER
Subject
II SEMESTER
ECTS
Subject
ECTS
Advanced Corporate Reporting
6
Macroeconomics and Agribusiness
6
Microeconomics
6
Strategic Management
6
Applied Quantitative Methods
6
Management in Agribusiness
6
Marketing Management
6
Advanced Corporate Finance
6
Elective:
• Theory of Games and Business Decision-Making
• EU Carp Policy
6
Elective:
• Business Management
• Business Communications
6
III SEMESTER
Subject
IV SEMESTER
ECTS
International Business
6
International Marketing
6
Organisational Behaviour
6
Managerial Accounting
6
Elective:
• Rural Business Management
• Commodities and Futures Markets
6
Subject
ECTS
Work on the Master’s thesis
VODIČ ZA STUDENTE
30
45
NASTAVNICI I SARADNICI
prof. dr Milenko Popović
prof. dr Janko Radulović
prof. dr Hasan Hanić
prof. dr Dejan Erić
prof. dr Luka Filipović
prof. dr Ratimir Jovićević
prof. dr Radislav Jovović
prof. dr Zoran Bogetić
prof. dr Branko Živanović
prof. dr Darko Lacmanović
prof. dr Miro Blečić
prof. dr Damjan Šećković
prof. dr Dejan Filipović
46
prof. dr Sonja Bjeletić
prof. dr Harry Joseph Bremmers
prof. dr Wim Heijman
prof. dr George Robertson
prof. dr Zsolt Csapo
prof. dr Laszlo Karpati
prof. dr Laszlo Kozar
prof. dr Peter Balogh
prof. dr Morag Mitchell
prof. dr Andras Nabradi
prof. dr Bela Bartfai
dr Lynne Montgomery
doc. dr Dragoljub Janković
ZNANJE ZA NOVI MILENIJUM UNIVERZITET MEDITERAN
doc. dr Jelena Žugić
doc. dr Milan Dabović
doc. dr Zoran Todorović
doc. dr Slobodanka Krivokapić
doc. dr Slavko Rakočević
doc. dr Jelena Janjušević
doc. dr Sonja Pravilović
doc. dr Zrinka Rudeš
doc. dr. Velibor Milošević
dr Miloš Vukčević
dr Mladen Perazić
dr Kruna Ratković
dr Biljana Vukoslavčević
mr Marija Janković
mr Mirjana Čizmović
mr Sanja Vučinić
mr Milica Kovačević
mr Vladan Martić
mr Ana Gardašević
mr Žana Knežević
mr Vesna Tripković
mr Vladimir Leposavić
mr Mladen Bukilić
mr Ines Pajović
Tripo Matijević
Spasoje Vukmirović,
Milan Kovačević,
student I godine
MBA student
„Prije skoro godinu dana nalazio sam se na
mjestu srednjoškolca, uporno tragajući za
fakultetom koji će mi osigurati bezbjednu
budućnost, prijatno školovanje i širenje ličnih
dometa u svim oblastima. Moram priznati da
nije bilo nimalo lako pronaći fakultet koji će
mi sve to omogućiti. Sada već srednjoškolci,
a za koji mjesec i buduće kolege brucoši,
ukoliko želite da zavirite u svijet marketinga i
finansija, da steknete zvanje koje će vam obezbijediti uspješan kontinuitet vaše poslovne karijere, onda je Fakultet za poslovne studije
pravo mjesto za vas. Pred vama je jako bitna životna odluka, i moja
preporuka je da ne oklijevate sa donošenjem iste.
Napravite siguran korak, budite najbolji! Iskoristite sadašnjost
u kreiranju svoje budućnosti! Odaberite MBS!”
Marko Medenica,
„Diplomiramo sam na Pravnom fakultetu
Univerziteta Crne Gore i radim u crnogorskom Telekom-u preko jedanaest godina.
Iako imam veliko radno iskustvo, mogu reći
da sam tek na MBA programu spoznao neke
poslovne procese (promjene) koji se odvijaju u mojoj kompaniji. Nakon privatizacije
Telekoma 2006. godine i dolaska internacionalnog brenda u Crnu Goru, kao što je T-Com (Njemački telekom),
kompanija je počela da implementira moderne sisteme upravljanja
poslovanjem. To je bio upravo onaj način vođenja biznisa koji smo
izučavali na kursevima MBA studija: Korporativno izvještavanje, Korporativne finasije, Međunarodni marketing, Strategijsko upravljanje,
Međunarodni biznis, Biznis menadžment i sl. Sa zadovoljstvom bih
svima poručio da ukoliko žele da nauče nešto novo, obnove, unaprijede i/ili prošire svoja znanja iz ekonomije, upišu ovaj studijski
program.”
Dipl. spec. Sci. Finasijskog menadžmenta
Ana Ponoš,
„Poštovane kolege, budući brucoši, došlo je
vrijeme da vi kreirate svoju budućnost. Ako
želite biti menadžer 21. vijeka, menadžer
koji zna da misli i kreira nova rješenja, ako
želite biti stručnjak mobilan u jedinstvenom evropskom biznis prostoru i jedan od
učesnika razvoja naše budućnosti, Fakultet
za poslovne studije „Montenegro Business
School” je vaš izbor.
Budite dio uspješnog tima!”
MBA studentkinja
„Master of Business Administration je
produktivan studijski program koji mi je
omogućio da rješavajući direktno praktične
strateške i operacione probleme u firmi shvatim i unaprijedim menadžerske sposobnosti.
Timski rad i menadžerski pristup rješavanju
problema jesu ono što MBA studije čini
drugačijim i jedinstvenim”.
VODIČ ZA STUDENTE
47
ZNANJE ZA NOVI MILENIJUM UNIVERZITET MEDITERAN
Fakultet za informacione
tehnologije - FIT
Podgorica
VODIČ ZA STUDENTE
Adresa:
Vaka Ðurovića bb 81 000 Podgorica
Sekretar
Dušanka Vujisić
Telefon: +382 (0) 20 409 220
Fax: +382 (0) 20 409 233
E-mail: [email protected]
Web: www.fit.unimediteran.net
Telefon: +382 (0) 20 409 230
Fax: +382 (0) 20 409 233
E-mail: [email protected]
Žiro-račun: 505 - 6232 - 96
Dekan
prof. dr Ramo Šendelj
Prodekan
dr Ivana Ognjanović
50
ZNANJE ZA NOVI MILENIJUM UNIVERZITET MEDITERAN
Studentska služba
Nada Perović
Telefon: +382 (0) 20 409 220
Fax: +382 (0) 20 409 233
E-mail: [email protected]
Riječ dekana
Uvažene koleginice i kolege,
Misija Fakulteta za informacione tehnologije je da doprinese obrazovnom, kulturnom, ekonomskom i socijalnom napretku Crne Gore, obezbjeđujući osnovne, specijalističke i magistarske
akademske studije u oblasti informacionih tehnologija, kao i transfer znanja na kompanije u regionu kroz kontinualnu profesionalnu edukaciju u oblasti informacionih tehnologija. Kroz svoje
naučnoistraživačke i razvojne projekte, Fakultet za informacione tehnologije pomaže zajednici da
ojača razvoj naučnih disciplina i poboljša primjenu informacionih tehnologija u kvalitativnom i kvantitativnom smislu. Fakultet za informacione tehnologije prvenstveno školuje IT stručnjake za razvoj
informacionih sistema, softverskih sistema i stručnjake za računarske telekomunikacije. Proces
edukacije odvija se po savremenom nastavnom planu i programu koji je usklađen sa aktuelnim
svjetskim trendovima, što studentima omogućava da nakon završetka studija mogu pronaći adekvatno zaposlenje ne samo u Crnoj Gori, već i u zemljama EU.
Fakultet za informacione tehnologije je specifičan po metodologijama izvođenja nastave koje primjenjuje, jer kod studenata razvija kreativnost i samostalnost u radu, sposobnost za inovativno mišljenje,
razvija nov pristup problemima, sposobnost za integraciju i implementaciju savremenih tehnologija i
ojačava istraživački duh.
Naš osnovni cilj je da naše studente vidimo kao lidere sa visoko izgrađenim profesionalnim i etičkim
standardima ponašanja i djelovanja.
„Zauzmi svoje mjesto!”
dekan
prof. dr Ramo Šendelj
VODIČ ZA STUDENTE
51
52
ZNANJE ZA NOVI MILENIJUM UNIVERZITET MEDITERAN
Fakultet za informacione tehnologije - FIT
Fakultet za informacione tehnologije (FIT) osnovan je 2006. godine. Naš cilj je da studentima omogućimo sticanje visokokvalitetnog obrazovanja i stručnih, odmah primjenjivih znanja za obavljanje
poslova iz oblasti informacionih tehnologija. Trogodišnje osnovne
akade-mske studije u potpunosti su usklađene sa preporukama i
zahtjevima Bolonjske deklaracije. Svi predmeti organizovani su kao
jednoseme-stralni, pri čemu se pri kreiranju programa vodilo računa
da znanja koja studenti stiču budu usklađena sa aktuelnim potrebama privrede za stručnim IT kadrovima. Zahvaljujući partnerstvu sa
vodećim svjetskim IT kompanijama, naši studenti tokom studija imaju
mogućnost da polažu specijalističke ispite za dobijanje međunarodno
priznatih profesionalnih sertifikata kompanija kao što su Microsoft,
Cisco, Oracle. Poštujući činjenicu da rad sa najmodernijim informacionim tehnologijama zahtijeva njihovo vrhunsko poznavanje, uložili
smo značajne napore u formiranje neophodne kadrovske osnove
koja omogućava ulazak u oblast saradnje sa vodećim svjetskim IT
kompanijama.
Restriktivnom politikom upisa, organizacijom nastave, vježbi i
seminara u malim nastavnim grupama u savremeno opremljenim
računarskim salama i laboratorijama, uz stručnu praksu koja se kontinuirano izvodi tokom ljetnjeg i zimskog raspusta, obezbjeđuju se svi
potrebni uslovi da studenti dobiju neophodna znanja koja se očekuju
od savremenih IT stručnjaka.
Uvođenjem sistema za učenje na daljinu (Distance Learning System
- DLS) školske 2007/2008. godine, FIT je postao prvi fakultet u Crnoj
Gori na kojem je omogućeno studiranje (učenje) na daljinu. Studenti
koji odaberu studiranje na daljinu prolaze isti nastavni plan i polažu
ispite zajedno sa studentima koji studiraju na klasičan način i, nakon
uspješnog završetka studija, dobijaju diplomu iste važnosti kao studenti koji neposredno prate nastavu.
LOKACIJA I OPREMA
FIT se nalazi u samom centru Podgorice, u savremeno opremljenom
prostoru koji pruža mogućnost učenja kroz multimedijalno predstavljanje gradiva, kao i prezentacija studentskih radova i projekata.
Studentima su na raspolaganju 2 amfiteatra (120 i 80 mjesta), 4
računarske sale (ukupno 150 mjesta), laboratorija za računarske komunikacije, bežični internet u svim prostorijama fakulteta, prostor za
učenje i druženje, biblioteka, kao i kafe klub.
STRUKTURA STUDIJA
Studijski program osnovnih studija zasniva se na principima Bolonjske
deklaracije i ECTS (European Credit Transfer System) bodovnom
sistemu koji omogućava konkurentnost, bolju mobilnost studenata i
nastavnog osoblja i pospješuje brže, lakše i ravnopravnije uklapanje
stručnjaka koje edukujemo u zajedničko evropsko tržište obrazovanja
i rada. FIT organizuje osnovne akademske studije u trajanju od tri godine i 180 ECTS. Dinamiku studija određuje sam student kroz izbor
vrste i broja predmeta koje sluša u toku semestra, pri čemu tokom
jednog semestra student mora prikupiti minimalno 30 ECTS bodova,
VODIČ ZA STUDENTE
53
odnosno minimalno 60 ECTS bodova, po godini.
U toku trogodišnjih osnovnih studija izučava se jedan studijski program, Informacione tehnologije, sa tri usmjerenja:
• Informacioni sistemi,
• Softverski inženjering,
• Računarske mreže i telekomunikacije
Prva četiri semestra su zajednička za sva tri usmjerenja, a u petom
semestru, studenti se opredjeljuju za jedan od ponuđenih smjerova
biranjem izbornih predmeta specifične stručnosti. Tim izborom, a
posebno temom završnog rada, navedena razlika između različitih
usmjerenja može biti značajna.
Uspješnim završetkom osnovnih studija dobija se akademski naziv
Bachelor Informacionih tehnologija.
PLAN I PROGRAM OSNOVNIH STUDIJA
Osnovne akademske studije na FIT-u omogućavaju studentima
sticanje znanja neophodnih za razumijevanje, ovladavanje, projektovanje, programiranje i upravljanje složenim procesima savremenih informacionih tehnologija. Izučavaju se računarske mreže,
baze podataka, informacioni i softverski sistemi zasnovani na Internet tehnologijama i veb servisima. Vježbe na pojedinim predmetima
usklađene su sa programima vodećih svjetskih kompanija (Microsoft, Oracle, Cisco), čime se studentima pruža mogućnost sticanja
specijalističkih sertifikata ovih kompanija koje su prepoznatiljive u
svijetu. Savladavanjem studijskog programa, studenti stiču opšta
znanja koja im omogućavaju da analiziraju, modeluju, projektuju
i implementiraju informacione sisteme u različitim poslovnim domenima, projektuju i održavaju baze podataka, planiraju i razvijaju poslovne aplikacije, projektuju, implementiraju i administriraju
savremene računarske mreže, instaliraju sistemski i aplikativni softver, pružaju podršku za rad na Internetu.
54
ZNANJE ZA NOVI MILENIJUM UNIVERZITET MEDITERAN
Studenti koji završe studijski program Informacione tehnologije
kompetentni su da rješavaju realne probleme iz prakse i da obavljaju širok spektar poslova u jednoj od sledećih oblasti:
• razvoj i primjena savremenih informacionih tehnologija u javnoj upravi, državnim službama i finansijskim institucijama,
• projektovanje i implementacija informacionih sistema,
• programiranje poslovnih aplikacija,
• razvoj i administracija baza podataka,
• administracija računarskih mreža,
• analiza i reinženjering poslovnih procesa,
• razvoj Web CMS sistema,
• razvoj internet aplikacija i projekata, zasnovanih na Java programskom jeziku,
• razvoj i implementacija zaštite u savremenim računarskim
sistemima,
• edukacija kadrova u domenu informacionih tehnologija.
UČENJE NA DALJINU (DISTANCE LEARNING)
FIT je 2006. godine prvi u Crnoj Gori uveo učenje na daljinu (distance
learning, e-learning) kao jednu od metoda obrazovanja. Prilikom pripreme uvođenja ovakvog načina obrazovanja, FIT je vodio računa o
preporukama i iskustvima vodećih svjetskih institucija i organizacija koje propisuju određene standarde i sisteme za obezbjeđenje
kvaliteta prilikom izvođenja nastave na daljinu. Studenti koji odaberu
studiranje na daljinu prolaze isti nastavni plan i polažu ispite zajedno
sa studentima koji studiraju na klasičan način, i nakon uspješnog
završetka studija dobijaju jednaku diplomu.
Studenti imaju mogućnost pristupa sistemu za učenje na daljinu
putem Interneta u bilo koje vrijeme (http://www.e-fit.unimediteran.net).
Nakon prijave na sistem, studentima su na raspolaganju i nastavni
materijali u elektronskom obliku kreirani upotrebom najrazličitijih
multimedijalnih formi (animacija, grafički, zvučni i video zapisi),
koje na odgovarajući način omogućavaju učenje i provjeru znanja
ili neke vještine. Sistem za učenje na daljinu omogućava sinhrone i
asinhrone načine komunikacije, tako da student u svakom trenutku
može uspostaviti komunikaciju sa nastavnikom i ostalim studentima.
DINAMIKA UČENJA
Predmeti se sastoje iz određenog broja nastavnih modula, čije otvaranje i praćenje nije vremenski ograničeno. Student može ponoviti
gradivo onoliko puta koliko želi i može izabrati vrijeme kada će raditi
testove za provjeru znanja. Svake nedjelje, u terminima posebno
namijenjenim online studentima, na Fakultetu se organizuju predavanja (konsultacije).
PROVJERA ZNANJA TOKOM STUDIJA
Tokom studija, DLS studenti imaju provjeru znanja iz svakog predmeta nakon određenog broja pređenih nastavnih modula. Način provjere
znanja zavisi od vrste i prirode predmeta, a može da se sastoji od
testova, seminarskih radova ili projekta. Polaganje završnog ispita
i kolokvijuma se obavlja na klasičan način, u prostorijama FIT-a, i u
predviđenim ispitnim rokovima, u prisustvu profesora.
PARTNERSTVO SA VODEĆIM IT KOMPANIJAMA
Nakon položenih ispita studentima je omogućeno polaganje ispita
za dobijanje međunarodno priznatih sertifikata Cisco, Oracle, Microsoft i ECDL.
CISCO SYSTEMS
Cisco Systems Inc. je vodeći svjetski proizvođač opreme za izgradnju internet infrastrukture i umrežavanje. Cisco se posebno ističe
svojim jedinstvenim sistemom edukacije i sertifikacije, i predstavlja
vodeći svjetski standard u oblasti računarskih mreža.
FIT je akreditovan kao „Regionalna CISCO Akademija” i svojim studentima omogućava da tokom studija polažu Cisco specijalističke
kurseve. Visokokvalifikovani kadrovi izvode nastavu na osnovnim
studijama po Cisco CCNA programu:
• Introduction to Cisco Networking Technologies (INTRO)
• Interconnecting Cisco Networking Devices (ICND).
ORACLE
Oracle je jedna od vodećih svjetskih IT kompanija. Posebnu pažnju
posvećuju edukaciji budućih IT stručnjaka i u tom cilju kompanija je
osnovala Oracle University. FIT je akreditovan od strane kompanije
Oracle kao „ORACLE AKADEMIJA” čime je studentima pružena
mogućnost sticanja potrebnih znanja za polaganje ispita i dobijanje
svjetski priznatih sertifikata.
U okviru redovnih studija, studentima je omogućeno sticanje
sljedećih Oracle sertifikata:
• Oracle Database Design & SQL Programming
• Oracle Database PL/SQL Programming
• Oracle Forms & Reports Developer 10g: Move to the Web:
• OracleAS 10g R3: Java Programming
• OracleAS 10g R3: Build Java EE Applications
• Oracle Database 11g: Introduction to SQL Release 2
• Oracle Database 11g: New Features for Administrators Release 2
• Oracle Database 11g: Administration Workshop I Release 2
VODIČ ZA STUDENTE
55
• Oracle Database 11g: Administration Workshop II Release 2
• Oracle Database 11g: Programming with PL/SQL
• Oracle Grid Foundation 11g: Manage Clusterware and ASM
Release 2
• Oracle Database 11g: RAC Administration Release 2
• Oracle Database 11g: Data Guard Administration Release 2.
• Oracle Database 11g: Implement Streams Release 2
• Oracle Database 11g: Performance Tuning Release 2
• Oracle Database 11g: Security Release 2
MICROSOFT ACADEMY
Microsoft je jedna od najpoznatijih svjetskih IT kompanija. Od 2006.
godine, FIT je partner sa kompanijom Microsoft i akreditovan je kao
„Microsoft Akademija”. Kroz realizaciju Microsoft Developer Network
Academic Alliance (MSDNAA) programa, značajno su unaprijeđeni
nastava i istraživanja iz oblasti računarske tehnike, inženjeringa i
informacionih sistema. Saradnja sa kompanijom Microsoft pruža
našim studentima mogućnost da steknu međunarodno priznate
profesionalne Microsoft sertifikate koji dokazuju napredno i profesionalno poznavanje Microsoft proizvoda i tehnologija. Sertifikati se
dobijaju nakon polaganja jednog (MCP) ili više ispita. Postoji više
vrsta sertifikata po specijalnostima:
• za desktop tehničare (MCDST),
• za stručnjake iz oblasti sistemskog softvera i umrežavanja
(MCSA, MCSE),
• za razvoj aplikacija (MCAD, MCSD) ili
• administraciju baza podataka (MCDBA).
Poseban vid sertifikata je sertifikat za instruktore Microsoft kurseva
(MCT).
56
ZNANJE ZA NOVI MILENIJUM UNIVERZITET MEDITERAN
ECDL
ECDL predstavlja sistem sertifikacije znanja iz oblasti IT-a, koji
priznaje više od 160 zemalja svijeta. ECDL (European Computer Driving License) sertifikat je dokaz računarske pismenosti i poznavanja
rada na računaru. Kao akreditovani međunarodni centar za obuku i
testiranje, ovlašćen od strane ECDL fondacije, FIT predano radi na
(opštoj) informatičkoj pismenosti svojih polaznika, kao i građanstva
uopšte. U program našeg školovanja implementirana je najnovija
verzija ECDL Syllabus-a 5.0. U savremeno opremljenim računarskim
salama FIT-a, polaznike obučavaju i testiraju sertifikovani predavači
po ECDL programu.
ZAŠTO DA STUDIRAM NA FIT-u?
Savremene metode nastave
FIT primjenjuje savremene pedagoške teorije u procesu izvođenja
nastave, što podrazumijeva afirmaciju interaktivnog učenja, gdje studenti stiču znanja kroz rješavanje problema. Za izvođenje nastave
angažovani su domaći i strani profesori koji su se afirmisali kao vodeći
eksperti u pojedinim oblastima. Timski rad u malim grupama, najviše
80 studenata u jednoj grupi na predavanjima (bez računara) na osnovnim studijama, odnosno najviše 25 na računarskim vježbama, s tim
da na jednom računaru na vježbama radi samo jedan student. Studenti FIT-a tokom studija savladavaju vještine efikasnog timskog rada
učestvujući u timski orijentisanim projektima koji traju relativno dugo,
cijeli semestar ili njegov značajan dio.
STIPENDIRANJE NAJBOLJIH
STICANJE PRAKTIČNIH VJEŠTINA KROZ STRUČNU PRAKSU
FIT inicijalno dodjeljuje stipendije maturantima sa diplomom „Luča
A” i „Luča B”, pobjednicima državnih takmičenja u znanju, kao
i osobama sa invaliditetom, po predlogu „Udruženja mladih sa
hendikepom”. Stipendije i popusti na školarinu dodjeljuju se i studentima druge i treće godine, na osnovu pokazanog nastavnog i
vannastavnog angažovanja i uspjeha u toku prethodnih godina
studiranja.
Cilj studija na FIT-u je da studente osposobi da uspješno rješavaju
probleme koji ih očekuju na radnom mjestu. Zato FIT primjenjuje
princip „učenja kroz rješavanje problema iz prakse”. Našim studentima obezbijeđena je stručna praksa kroz saradnju sa renomiranim
kompanijama u oblasti IT-a u Crnoj Gori.
SERTIFIKATI I LICENCE
Nakon osnovnih studija, naši studenti mogu nastaviti dalje
usavršavanje. FIT organizuje postdiplomske, specijalističke i magistarske studije iz oblasti Informacionih tehnologija.
Nakon položenih ispita studentima je omogućeno testiranje radi
dobijanja međunarodno priznatih sertifikata/licenci Cisco, Oracle,
Microsoft, ECDL.
DALJE USAVRŠAVANJE
OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE
Studijski program: INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
I SEMESTAR
Predmet
II SEMESTAR
ECTS
Predmet
ECTS
Programiranje I
7
Programiranje II
7
Informacione tehnologije
7
Arhitektura računarskih sistema
7
Matematika I
6
Matematika II
6
Engleski jezik I
4
Engleski jezik II
4
Izborni predmet I
6
Izborni predmet II
6
VODIČ ZA STUDENTE
57
III SEMESTAR
IV SEMESTAR
Predmet
ECTS
Predmet
ECTS
Operativni sistemi
7
Baze podataka I
7
Internet tehnologije
7
Računarske telekomunikacije
7
Strukture podataka i algoritmi
6
XML tehnologije
6
Vjerovatnoća i statistika
6
Softverski inženjering
6
Engleski jezik III
4
Engleski jezik IV
4
IZBORNI PREDMETI
Predmet
ECTS
Multimedijalne i grafičke aplikacije
6
Uvod u Internet tehnologije
6
Elektronsko poslovanje
6
Menadžment
6
Ekonomija
6
Marketing
6
58
ZNANJE ZA NOVI MILENIJUM UNIVERZITET MEDITERAN
Usmjerenje: SOFTVERSKI INŽENJERING
V SEMESTAR
Predmet
VI SEMESTAR
ECTS
Predmet
ECTS
Upravljanje softverskim projektima
6
Projektovanje i razvoj softvera
6
Napredno programiranje
6
Sigurnost i zaštita softvera
6
Programski prevodioci
5
Inteligentni sistemi
6
Web programiranje
5
Engleski jezik VI
3
Engleski jezik V
3
Projekat
4
Izborni predmet III
5
Izborni predmet IV
5
IZBORNI PREDMETI
Predmet
ECTS
Kontrola kvaliteta i testiranje softvera
5
Interakcija čovjek - računar
5
Poslovni informacioni sistemi
5
Distribuirani softverski sistemi
5
Konfiguracija i održavanje softvera
5
Napredno Web programiranje
5
VODIČ ZA STUDENTE
59
Usmjerenje: INFORMACIONI SISTEMI
V SEMESTAR
VI SEMESTAR
Predmet
ECTS
Predmet
ECTS
Razvoj baza podataka
6
Projektovanje IS
6
Upravljanje IS
6
Sigurnost i zaštita IS
6
Operaciona istraživanja
5
Inteligentni sistemi
6
Web programiranje
5
Engleski jezik VI
3
Engleski jezik V
3
Projekat
4
Izborni predmet III
5
Izborni predmet IV
5
IZBORNI PREDMETI
Predmet
ECTS
Kontrola kvaliteta i testiranje softvera
5
Interakcija čovjek - računar
5
Poslovni informacioni sistemi
5
Administracija IS
5
Održavanje IS
5
Multimedijalni IS
5
60
ZNANJE ZA NOVI MILENIJUM UNIVERZITET MEDITERAN
Usmjerenje: RAČUNARSKE MREŽE I TELEKOMUNIKACIJE
V SEMESTAR
Predmet
VI SEMESTAR
ECTS
Predmet
ECTS
Telekomunikacioni sistemi
6
Projektovanje i razvoj računarskih mreža
6
Administracija računarskih mreža
6
Bezbjednost računarskih mreža
6
Serverski operativni sistemi
5
Inteligentni sistemi
6
Web programiranje
5
Engleski jezik VI
3
Engleski jezik V
3
Projekat
4
Izborni predmet III
5
Izborni predmet IV
5
IZBORNI PREDMETI
Predmet
ECTS
Kontrola kvaliteta i testiranje softvera
5
Interakcija čovjek - računar
5
Poslovni informacioni sistemi
5
Upravljanje računarskim mrežama
5
Tehničko održavanje računarskih mreža
5
Bežične i mobilne mreže
5
VODIČ ZA STUDENTE
61
POSTDIPLOMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE
Studijski program: INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
I SEMESTAR
II SEMESTAR
Predmet
ECTS
Predmet
ECTS
Napredni sistemi baza podataka
8
Izborni predmet 2
6
Prikupljanje i analiza softverskih zahtjeva
8
Izborni predmet 3
6
Administracija računarskih mreža
8
Projekat
8
Izborni predmet 1
6
Specijalistički rad
10
IZBORNI PREDMETI
Usmjerenje:
SOFTVERSKI SISTEMI
Usmjerenje:
INFORMACIONI SISTEMI
Predmet
ECTS
Upravljanje projektima
6
Skladišta podataka
6
Administracija baza
podataka
6
Savremeni koncepti
zaštite IS
62
6
Predmet
Usmjerenje:
RAČUNARSKE
TELEKOMUNIKACIJE
ECTS
Upravljanje konfiguracijom
softvera
6
Napredno programiranje
u Javi
6
Softverski uzorci
6
Napredno Web programiranje
6
ZNANJE ZA NOVI MILENIJUM UNIVERZITET MEDITERAN
Predmet
OPŠTI IZBORNI PREDMETI
ECTS
Predmet
ECTS
6
Internet tehnologije i servisi
6
Napredno umrežavanje
6
Sistemi e-poslovanja u
javnoj upravi
6
Osnovi mobilne telefonije
6
Interakcija čovjek - računar
6
Savremeni koncepti
bezbjednosti računarskih
mreža
6
Alati i tehnologije
e-Learninga
6
Infrastruktura za e-Learning
6
Bežične računarske
mreže
MAGISTARSKE STUDIJE
Studijski program: INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
I SEMESTAR
Predmet
IZBORNI PREDMETI
ECTS
Predmet
ECTS
Upravljanje softverskim projektima
6
Prikupljanje i analiza zahtjeva
6
Obezbjeđenje kvaliteta i testiranje softvera
6
Softverski procesi i održavanje softvera
6
Izborni predmet 1
6
Upravljanje konfiguracijom softvera
6
Izborni predmet 2
6
Alati i metode softverskog inženjerstva
6
Izborni predmet 3
6
Softverski uzorci
6
Napredni sistemi baza podataka
6
Skladišta podataka
6
Bezbjednost računarskih mreža
6
Bežični računarski sistemi
6
Internet marketing
6
Međunarodni biznis (IT specifičnosti outsourcing/
insourcing)
6
Upravljanje ljudskim resursima u IT korporacijama
(specifičnosti it korporacija)
6
Magistarski rad
30
VODIČ ZA STUDENTE
63
NASTAVNICI I SARADNICI
prof. dr Ramo Šendelj
prof. dr Predrag Obradović
prof. dr Veljko Milutinović
prof. dr Slobodanka Kitić
prof. dr Sanja Vlahović
prof. dr Dragan Ðurić
prof. dr Miomir Anđić
doc. dr Ranko Vojinović
64
doc. dr Snežana Šćepanović
doc. dr Adis Balota
doc. dr Srđan Jovanovski
doc. dr Jelena Jovanović
doc. dr Jasmin Azemović
dr Ivana Ognjanović
mr Aleksandar Obradović
mr Žana Knežević
ZNANJE ZA NOVI MILENIJUM UNIVERZITET MEDITERAN
mr Mladen Bukilić
mr Dženan Strujić
mr Darko Petrušić
Tripo Matijević
Branislav Biberdžić
Dragoslav Kenjić
Filip Marković,
student III godine, dobitnik ATLAS stipendije
2012 /2013
„Dvije najteže odluke u životu bile su
mi dan kada sam birao srednju školu i
dan kad sam birao fakultet. Prva odluka
i nije zahtijevala mnogo truda jer je gimnazija bila kao stvorena za
dječaka koji se dvoumi izmedju petrologije, fizike, astronomije i
medicine, ali već posle 4 godine, od mojih snova se zahtijevalo da
budu konkretniji. Već u prvom semestru sam dobio predmet, predmet koji je promijenio mnogo toga i u mom životu...
Programiranje bi po definiciji bilo puko dostavljanje instrukcija procesorskoj jedinici i izvršavanje od strane iste, brzinom većom od
one koju čovjek može proizvesti. Vrlo brzo se ispostavilo da je puka
definicija u ovom slučaju samo uvreda na jednu od najinteresantnijih oblasti uopšte. Programiranje predstavlja mogućnost kreiranja novih svjetova. Ono je široko koliko i čovjekova misao koja ga
koristi kao alat za stvaranje. Čitav jedan niz aplikacija koji danas
koristite zavisi upravo od ove vještine. Facebook, Google, Twitter...
ili bilo koji program za editovanje slika, igrice... Siguran sam da
postoji aplikacija koja vam se ne sviđa, ali isto tako sam siguran
da ne postoji bar jedna koju svakodnevno koristite i u njoj uživate.
Na ovom fakultetu možete naučiti da kreirate sisteme koji će vam u
potpunosti odgovarati, da omogućite svojoj kreativnosti pomjeranje
sopstvenih granica, da kreirate Web stranice, da upravljate bazama,
mrežama, da ovladate mnogim tehnologijama koje će vam olakšati
i svakodnevni život.
Sa svojim profesorskim kadrom i odabirom predmeta, FIT nudi
konkretna, brza i kvalitetna saznanja iz ove oblasti, predstavljena od
strane ljudi koji su ne samo dobri predavači već i motivatori. FIT je
pravi izbor i zbog budućnosti nauke o kojoj podučava. U prilog tome
govori podatak da su u doba trenutne ekonomske krize, na vrhu najbogatijih korporacija upravo Apple, Samsung, Google, Facebook...”
Biljana Stanić,
studentkinja III godine
„Brojni su razlozi koji su uticali da se opredijelim za FIT. Primjena savremenih studijskih
programa omogućava da budemo u korak
sa kolegama sa najboljih američkih i evropskih univerziteta.
Pored savremenih znanja, način studiranja
razvija kreativnost i samostalnost studenata,
ali i podstiče timski rad, koji se ogleda kroz
interakciju sa kolegama i profesorima, što za
posledicu ima razmjenu kvalitetnih informacija i ideja. Zahvaljujući
projektima koji se realizuju u saradnji sa Univerzitetom „Mediteran”,
stvorena nam je mogućnost da svoje školovanje nastavimo na univerzitetima u Evropi, kroz program razmjene studenata, što stvara
odličnu priliku za dalje usavršavanje. Zbog opravdanih očekivanja,
svim mladim ljudima koji žele da se opredijele za IT, sa velikim zadovoljstvom preporučujem ovaj fakultet.”
VODIČ ZA STUDENTE
65
ZNANJE ZA NOVI MILENIJUM UNIVERZITET MEDITERAN
Fakultet
vizuelnih umjetnosti - FVU
Podgorica
VODIČ ZA STUDENTE
Adresa:
Vaka Ðurovića bb 81 000 Podgorica
Sekretar
dr Biljana Vukoslavčević
Telefon: +382 (0) 20 409 220
Fax: +382 (0) 20 409 233
E-mail: [email protected]
Web: www.fvu.me
Telefon: +382 (0) 20 409 230
Fax: +382 (0) 20 409 233
E-mail: [email protected]
Žiro-račun: 505 - 6232 - 96
Dekan
prof. dr Nenad Vuković
Prodekan
doc. mr Nikola Latković
68
ZNANJE ZA NOVI MILENIJUM UNIVERZITET MEDITERAN
Studentska služba
Nada Perović
Telefon: +382 (0) 20 409 220
Fax: +382 (0) 20 409 233
E-mail: [email protected]
Riječ dekana
Poštovani budući studenti,
Vizuelne umjetnosti su tokom posljednjih decenija prošlog vijeka postale jedan od najvažnijih faktora
kulturnog, medijskog i poslovnog razvoja kako u svijetu tako i u Crnoj Gori. To je ujedno i motiv osnivanja Fakulteta vizuelnih umjetnosti u Podgorici koji stvara i unapređuje kreativni prostor izučavanja univerzalnih vizuelnih jezika: jezika grafičkog i web dizajna, jezika televizije i videa, kao i jezika fotografije.
Fakultet vizuelnih umjetnosti Univerziteta „Mediteran” u Podgorici je koncipiran u skladu sa najsavremenijim standardima i Bolonjskom deklaracijom, a samim tim našim studentima otvara put ka evropskim fakultetima. Naš fakultet je stvorio ambijent u kome studenti produbljuju, usavršavaju i usmjeravaju
svoju nadarenost ka uspješnoj karijeri.
Studenti se na osnovnim, specijalističkim i magistarskim studijama opredjeljuju za jedno od dva
usmjerenja:
• Dizajn vizuelnih komunikacija i
• Audiovizuelna produkcija.
Naši nastavni programi zasnovani su na savremenim tehnološkim i kreativnim dostignućima iz oblasti
vizuelnih umjetnosti. Programi su praćeni konkretnom praktičnom obukom koja kod studenata stvara
sigurnost i uvjerenje da po završetku studija smjelo ulaze u profesionalno bavljenje strukom. Studenti imaju rijetku šansu da se školuju kod iskusnih predavača, svjetskog iskustva i ugleda. Fakultet je
okrenut neposrednoj praksi zahvaljujući susjedstvu i podršci Televizije Atlas, tehnološki najsavremenije crnogorske televizijske kuće. Svojom okrenutošću globalnom društvu Fakultet stvara kontakte sa
mnogim evropskim i svjetskim akademskim institucijama.
dekan
prof. dr Nenad Vuković
VODIČ ZA STUDENTE
69
70
ZNANJE ZA NOVI MILENIJUM UNIVERZITET MEDITERAN
Fakultet vizuelnih umjetnosti - FVU
Na Fakultetu vizuelnih umjetnosti studenti se mogu usavršavati u
jednoj od dvije oblasti:
Dizajn vizuelnih komunikacija i
Audiovizuelna produkcija.
Prva dva semestra zajednička su za oba odsjeka, a u petom i šestom
semestru studenti se ponovo sreću na zajedničkim projektima u okviru
Multimedijalnog studija. Uspješnim završetkom osnovnih studija stiče
se zvanje bečelor dizajna vizuelnih komunikacija i bečelor audiovizuelne produkcije. Programi predstavljaju simbiozu umjetnosti, nauke,
tehnike, informatike i drugih disciplina. Usklađeni su sa aktuelnim
potrebama okruženja i prilagođeni svjetskim trendovima i potrebama
industrije, medija i drugih djelatnosti.
Fakultet raspolaže sa savremeno opremljenim amfiteatrom,
računarskom salom, foto i video studiom, grafičkim i likovnim ateljeom.
Studentima je dostupna biblioteka Fakulteta sa stručnom literaturom,
kinoteka sa oko hiljadu naslova, a posredstvom Interneta studentima
je omogućen pristup vodećim elektronskim bibliotekama, kao što je
EBSCO. Afirmacijom interaktivnog pristupa u izvođenju nastave, uz
stručnu praksu, radionice i projekte koji se kontinuirano organizuju,
obezbijeđeni su svi potrebni uslovi da studenti steknu sva znanja koja
se očekuju od savremenih stručnjaka iz ovih specifičnih oblasti.
Fakultet vizuelnih umjetnosti organizuje specijalističke i magistarske
studije za studijske programe: Dizajn vizuelnih komunikacija i Audiovizuelna produkcija. Nakon završenih jednogodišnjih specijalističkih
studija, stiče se zvanje specijalista dizajna vizuelnih komunikacija i
specijalista audiovizuelne produkcije.
Završetkom magistarskih studija stiče se zvanje magistar vizuelnih
komunikacija i magistar audiovizuelne produkcije.
UPIS NA FAKULTET
Pravo prijave za upis imaju kandidati sa završenim četvorogodišnjim
srednjim obrazovanjem.
Kandidati uz prijavu prilažu i sljedeća dokumenta:
• svjedočanstva o završenim razredima srednjeg obrazovanja;
• diplomu o položenom maturskom odnosno završnom ispitu;
• izvod iz matične knjige rođenih;
• diplomu „Luča” ili ekvivalentnu diplomu.
Studenti, nosioci diplome „Luča”, oslobođeni su plaćanja školarine
za I godinu, a najuspješniji studenti ostvaruju godišnje stipendije Univerziteta.
PRIJEMNI ISPIT
Organizovani prijemni ispit polažu svi kandidati. Prijemni ispit podrazumijeva provjeru znanja, sposobnosti i sklonosti ka vizuelnim umjetnostima ili produkciji i sastoji se iz testa opšte kulture, praktičnog
testa i intervjua. Ispit se odvija pred tročlanom komisijom Fakulteta.
VODIČ ZA STUDENTE
71
OČEKIVANE KVALIFIKACIJE
Od kandidata se očekuje kvalitet koji podrazumijeva kreativnost i
sposobnost vizuelnog, ali i konceptualnog izražavanja na dinamičan
i uvjerljiv način. Očekuje se sposobnost analitičkog promišljanja i
inteligentno i originalno rješavanje problema. Cijeni se entuzijazam,
istraživački duh i samopouzdanje osobe, istovremeno okrenute
samokritičnosti. Ono što je veoma bitno kod kandidata jesu i dobre
komunikacijske vještine.
PREZENTACIJSKA MAPA
Prezentacijska mapa predstavlja izbor kreativnih radova čija je svrha
da demonstrira sposobnost vizuelnog izražavanja kandidata, njegov
senzibilitet, originalnost i kreativnost. Mapa podrazumijeva zbirku originalnih radova: crteža, ilustracija, grafičkih radova u tehnikama po slobodnom izboru (od klasičnih do elektronskih), fotografija, video zapisa
i slično. Uvidom u prezentacijske mape imenovana komisija stiče bolji
utisak u sklonosti i talenat kandidata koji pristupaju prijemnom ispitu.
dat treba da odgovori u formi crteža, slika, fotografija, video snimka
i slično, u zavisnosti od afiniteta kandidata. Ovo je, zapravo, i način
da kandidat potvrdi svoj talenat i autentičnost radova koje prilaže prilikom prijavljivanja za upis.
INTERVJU
Ispitna komisija intervjuiše kandidata s ciljem bližeg upoznavanja
njegove ličnosti. Pitanja se usmjeravaju ka otkrivanju vizuelne percepcije kandidata, provjerava se stepen njegove kulture i slično. Time se
stiče opšta slika o tome koliko kandidat poznaje svijet kulture i umjetnosti i kakve su njegove intelektualne i komunikacijske sposobnosti.
Po završetku intervjua komisija ocjenjuje kandidate, na osnovu čega
se formira konačna rang lista.
Organizovane su i postdiplomske magistarske studije, u trajanju od
dva semestra, za sljedeće studijske programe:
• Dizajn vizuelnih komunikacija
• Audiovizuelna produkcija
TEST OPŠTE KULTURE
Test opšte kulture sastoji se od pitanja iz različitih oblasti, od umjetnosti
i kulture do savremenih medijskih tehnologija i pojmova koji se vezuju
za njih. Kandidat mora dati tačne odgovore na najmanje 50% pitanja
u testu da bi pristupio sljedećem dijelu prijemnog ispita. Sastavni dio
testa opšte kulture je i test engleskog jezika, koji nije eliminacioni.
PRAKTIČNI/USMENI TEST
Praktični/usmeni test ujedno predstavlja i najvažniji dio prijemnog
ispita. Sastoji se od zadate teme od strane komisije na koju kandi-
72
ZNANJE ZA NOVI MILENIJUM UNIVERZITET MEDITERAN
PEJZAŽ - Balša Krkeljić, II godina
OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE
Studijski program: DIZAJN VIZUELNIH KOMUNIKACIJA
I SEMESTAR
Predmet
II SEMESTAR
ECTS
Predmet
ECTS
Likovni atelje I
6
Likovni atelje II
6
Vizuelna kultura
6
Grafički dizajn I
6
Istorija umjetnosti I
5
Fotografija I
5
Uvod u informacione tehnologije
4
Istorija umjetnosti II
5
Umjetnost i savremene medijske tehnologije
6
Kultura govorne i pisane komunikacije II
5
Engleski jezik I
3
Engleski jezik II
3
III SEMESTAR
Predmet
IV SEMESTAR
ECTS
Predmet
ECTS
Likovni atelje III
6
Likovni atelje IV
6
Grafički dizajn II
6
Grafički dizajn III
6
Aplikativni programi I
5
Aplikativni programi II
5
Fotografija II
5
Fotografija III
5
Umjetnost XX vijeka I
5
Umjetnost XX vijeka II (Savremena umjetnost)
5
Engleski jezik III
3
Engleski jezik IV
3
VODIČ ZA STUDENTE
73
V SEMESTAR
VI SEMESTAR
Predmet
ECTS
Predmet
ECTS
Multimedijalni studio I
6
Multimedijalni studio II
6
Grafički dizajn IV
6
Grafički dizajn V
6
Web dizajn I
6
Web dizajn II
6
Aplikativni programi III
4
Digitalna postprodukcija
5
Istorija i teorija dizajna
5
3
Izborni predmet:
• Engleski jezik V
• Produkcija kratkih video formi
• Primijenjena fotografija
• Medijske industrije
• Autorsko pravo i intelektualna svojina
3
Izborni predmeti II
• Engleski jezik VI
• Uvod u računarski 3D dizajn
• Dizajn i reklama
• Uvod u web tehnologije
Završni rad
4
74
ZNANJE ZA NOVI MILENIJUM UNIVERZITET MEDITERAN
Studijski program: AUDIOVIZUELNA PRODUKCIJA
I SEMESTAR
Predmet
II SEMESTAR
ECTS
Predmet
ECTS
Vizuelna kultura
6
Uvod u komunikacije.
6
Umjetnost savremene medijske tehnologije
6
Uvod u audio vizuelnu produkciju
6
Istorija umjetnosti I
5
Istorija umjetnosti II
5
Uvod u informacione tehnologije
5
Fotografija I
5
Kultura govorne i pisane komunikacije I
5
Kultura govorne i pisane komunikacije II
5
Engleski jezik I
3
Engleski jezik II
3
III SEMESTAR
Predmet
IV SEMESTAR
ECTS
Predmet
ECTS
Osnove filmske i TV produkcije I
6
Osnove filmske i TV produkcije II
6
Uvod u medije
6
Tehnologija filma i TV
6
Produkcija kratkih video formi I
5
Produkcija kratkih video formi II
5
Fotografija II
5
Fotografija III
5
Teorija kulture
5
Uvod u upravljanje marketingom u kulturi
5
Engleski jezik III
3
Engleski jezik IV
3
VODIČ ZA STUDENTE
75
V SEMESTAR
VI SEMESTAR
Predmet
ECTS
Predmet
ECTS
Multimedijalni studio I
6
Multimedijalni studio II
6
Kreativno pisanje I
6
Kreativno pisanje II
6
Estetika filma i TV I
6
Estetika filma i TV II
6
Medijske industrije
4
Metode istraživanja u medijima
5
Osnove filmske i TV režije
5
3
Izborni predmet
• Engleski jezik V
• Aplikativni program I
• Primjenjena fotografija
• Autorsko pravo i intelektualna svojina
• Umjetnost XX vijeka I
3
Izborni predmet II
• Engleski jezik VI
• Digitalna postprodukcija
• Interaktivna televizija
• Umjetnost XX vijeka II (Savremena umjetnost)
Završni rad
4
LOGO
Jedan od glavnih nosilaca vizuelnog identitela jeste znak(logo) koji
predstavlja dva elementa vezana
za proces stvaranja u modnoj
industriji- dugme i konac. U
ovakvom odnosu podsjećaju na
starinsko biciklo koje je bilo jedno
od inspiracija.
Knjiga grafičkih standarda I Logo I 2
MON REVE, Kniga grafičkih standarda za modnu marku, Miloš
Gilić i Marina Ðurđić, III godina
76
ZNANJE ZA NOVI MILENIJUM UNIVERZITET MEDITERAN
POSTDIPLOMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE
Studijski program: DIZAJN VIZUELNIH KOMUNIKACIJA
POSTDIPLOMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE
Studijski program: AUDIOVIZUELNA PRODUKCIJA
I SEMESTAR
Predmet
Multimedijalni studio III
I SEMESTAR
ECTS
15
Predmet
ECTS
Multimedijalni studio III
15
Estetika vizuelnih umjetnosti
5
Savremena audiovizuelna produkcija I
5
Komparativna teorija medija I
5
Komparativna teorija medija I
5
Izborni predmet:
• Poetika digitalnih umjetnosti
• Pedagogija sa didaktikom
• Marketing i dizajn
• XML tehnologije
5
Izborni predmet
• Međunarodni standardi i produkcija
• Pedagogija sa didaktikom
• Poetike digitalnih umjetnosti
• Marketing i dizajn
5
II SEMESTAR
Predmet
Specijalistički rad
II SEMESTAR
ECTS
15
Predmet
ECTS
Specijalistički rad
15
Psihologija umjetnosti
5
Psihologija umjetnosti
5
Teorija vizuelne kulture I
5
Diskurs novih tehnologija
5
Izborni predmet:
• Metodika nastave stručno-umjetničkih predmeta
• Diskurs novih tehnologija
• Interakcija čovjek - računar
• Menadžment u dizajnu
5
Izborni predmet
• Metodika nastave stručno-umjetničkih predmeta
• Filmska i TV kritika
• Menadžment u medijima
• Projektni menadžment
5
VODIČ ZA STUDENTE
77
MAGISTARSKE STUDIJE
Studijski program: DIZAJN VIZUELNIH KOMUNIKACIJA
Predmet
MAGISTARSKE STUDIJE
Studijski program: AUDIOVIZUELNA PRODUKCIJA
ECTS
Predmet
ECTS
Multimedijalni studio IV
18
Teorija vizuelne kulture II
6
Savremena audiovizuelna produkcija II
6
Metodologija izrade naučno-istraživačkogumjetničkog rada
6
Metodologija izrade naučno-istraživačkogumjetničkog rada
6
Magistarski rad
30
Multimedijalni studio IV
Magistarski rad
30
NASTAVNICI I SARADNICI
prof. dr Nenad Vuković
prof. dr Jerko Denegri
prof. dr Aleksandar Luj Todorović
prof. dr Radosav Božović
prof. dr Svetlana Bezdanov-Gostimir
prof. dr Zvezdan Vukanović
prof. dr Bojana Škorc
prof. dr Ratko Ðukanović
prof. mr Mihailo Jovićević
prof. mr Dragan Živančević
doc. dr Sonja Pravilović
doc. dr Velizar Sredanović
doc. dr Maja Ðurić
doc. mr Nikola Latković
doc. mr Katarina Švabić
78
doc. mr Nikola Simanić
doc. mr Dino Karailo
doc. mr Danijela Darmanović-Mahmutović
doc. mr Sanja Jovanović
doc. mr. Andro Martinović
dr Meliha Ramusović
mr Petar Ćuković
mr Vesna Tripković-Samardžić
mr Tanja Pavićević
Radomir Milović
Marija Džoganović-Bojić
Stevo Vasiljević
Violeta Bulajić
Biljana Vušović
Jelena Ðurđić
ZNANJE ZA NOVI MILENIJUM UNIVERZITET MEDITERAN
18
BESKONAČNI UZORAK,
Marina Ðurđić, III godina
Irina Tomić,
Miroslav Boljević,
studentkinja I godine
student III godine
„Grafičkim dizajnom sam se amaterski bavila
dugi niz godina, a studiranje na Fakultetu vizuelnih umjetnosti, za koji sam se odlučila još u
drugom razredu srednje škole, konačno mi je
pružilo šansu za sticanje akademske osnove i,
kako teorijsko, tako i praktično usavršavanje na
polju vizuelnih umjetnosti, neophodno za ostvarenje uspjeha u ovoj profesiji. Fakultet vizuelnih umjetnosti je, u svim
aspektima, počev od znanja koja su dostupna putem fenomenalnog
akademskog programa, pa do profesionalnog i srdačnog odnosa
svih profesora i saradnika prema studentima, neosporno ispunio
sva očekivanja koja sam imala prije upisivanja studijskog programa.
Svim zaljubljenicima u vizuelne umjetnosti, koji bi željeli da svoju
strast pretvore u životni poziv, preporučujem Fakultet vizuelnih
umjetnosti, kao mjesto gdje, u atmosferi koja dozvoljava razvijanje
talenta, bez ikakvih stega koje bi vodile ka gušenju individualnosti
studenta, svoje želje mogu ostvariti.”
Књига графичких стандарда /// Логотип
*Приказ основног логотипа у дигиталној и шампаној примени.
*Приказ модификованог логотипа у шампаној примени (позадина није саставни део
логотипа,приказана је само као пример).
Ефекат: Inner Glow / mode: normal
Color : black
Opacity: 30%
Blur : 3 mm
4
9
Књига графичких стандарда /// Типографија
Дозвољене варијанте
Фука_слим
логотипа
Књига графичких стандарда /// ЛоготипОсновна типографија
Логотип има само два начина
Књига
графичких
стандарда
извођења,
односно две
верзије, /// Логотип
и то основну и модификовану.
Од примене зависи која се
варијанта користи. У већини
апликација употребљава се
основни знак.
Основне и пратеће боје
*Приликом позиционирања знака на
графичку површину треба водити
рачуна о томе да однос величина буде
у складу са целокупним дизајном
површине на коју се примењује.
То подразумева да знак не треба бити
предимензиониран , ни премали.
Требало би хармонизовати све
елемнте који се примењују, тако да
основни логотип увек буде дискретно
доминантан.
*При већем смањењу обавезно треба задржати
читљивост логотипа, нарочито при репродуковању
на ситним промотивним материјалима, печату
мањих димензија и другим.
6
RGB web
R: 92 G: 4A B: 21
C: 30 M: 0 Y: 10 K: 0
RGB
R: 175 G: 223 B: 228
RGB web
R: AF G: DF B: E4
PANTONE 304 EC
Боја логотипа
CMYK
C: 30 M: 0 Y: 40 K: 0
RGB
R: 182 G: 220 B: 174
RGB web
R: B6 G: DC B: AE
PANTONE 358 EC
недозвољена употреба
логотипа
R: F9 G:*Вредности
C1 B: CF боја дате су на страни 8.
RGBкаква
web употреба
Било
логотипа
ван
свог основног
1895значења,
EC
PANTONE
намене није дозвољена,
односно употреба логотипа или
издвојених делова у
декоративне сврхе.
C: 30 M: 75 Y: 100 K: 25
R: 146 G: 74 B: 33
10
CMYK
Књига графичких стандарда /// Типографија
PANTONE 731 EC За остала (страна) говорна
графикчки
стандарди
C: 30 M:кације
0 Y: 10
K: 0
CMYK
прописују помоћно писмо Arial.
Дозвољена
је само
хоризонтална
R: 175
G: 223 B: 228
RGB
примена логотипа. Вертикалну
R: AF није
G:Приказана
DF
B: E4 писма су једина која
RGB webлоготипа
варијанту
дозво304 EC се могу користити у изради
љено
употребљавати.
PANTONE
пословне и остале документације
у оквиру визуелног идентитета.
Није дозвољено додавање
C: 30односно
M: 0 Y: 40 K: 0
CMYK позадине
никакве
У сличајевима
штита
R: 182 G:
220 B: 174 када се користи
RGB иза логотипа.
украсна типографија , треба
DC B: AE једнобојна обојења
RGB web R: B6 G:избегавати
Није дозвољена примена
слова.
358 EC
PANTONE
логотипа
у другим
односима,
Где год да је то могуће треба се
распоредима, пропорцијама,
бојама од оних које супридржавати
наведене вредности и
C: 0 M: редоследа
30 Y: 5 K: 0ових боја приказаних
CMYK
у овој књизи.
на193
примерима.
R: 249 G:
B: 207
RGB
CMYK
RGB
PANTONE 731 EC
Фука_овангл
Боја логотипа је одређено
дефинисана и као такву ни у
ком случају није дозвољено
Фука_тријангл
мењати. Сваки знак (слово)
има своју боју.
Бојe логотипа се морају репродуковати према наведеним
вредностима.
Дефинисане вредности боја
су за примену у штампи и за
дигиталну употребу.
Бојење логотипа полутоновима
или преливима није дозвољена.
Код модификованог логотипа
вредности боја остају исте као
код основног.
8
Књига графичких стандарда /// Боје
подручја , за медије и комуни-
Дозвољена је свака примена
логотипа на подлози која не
угрожава читкост истог.
Једино одступање од основног
Фука_коцкангл
логотипа је овде приказано
примером.
*Правогуаоник у сивој боји који
Дато решење
се
се налази користи
око знака означава
изолациони
простор иу коме
не
искључиво
у штампи,
то на
би смело ништа да се појављује.
одређеним
папирима.
Подразумева се да се правоугаПапирима
који
имају
текстуру
оник не
види
(представља
зами-и
шљену
границу).
тамнијих
су тонова.
Ефекат је одређено дефинисан
ведностима. И у колико се
користи модификован логотип
дозвоњено је мењати му
транспаренцију.
Званично писмо које се користи
за све исписе на црногорском и
5
говорном подручују
C: 30 M:српском
75 Y: 100
K: 25
CMYK
јесте ћирилични формат фонта
R: 146 G:
74 B: 33 (из породице фонта
RGB
Фука_слим
Дозвољена
односно
G:Фука).
4A B: 21
RGB
web R: 92
„Fakultet vizuelnih umjetnosti je mjesto gdje
možeš bez sputavanja prenijeti ideje u raznovrsne
vizuelne forme. Studenti u dobroj mjeri učestvuju
u kreiranju cjelokupnog ambijenta akademskog
učenja. Atmosfera predavanja je takva da profesori mogu da posvete dovoljno pažnje svakom
pojedinačno, a stvaraju se i prilike za saradnju sa
drugim studentima. Profesori su talentovani i obiluju informacijama.
Većina njih radi u oblastima u kojima predaju, što proširuje kvalitet
nastave. Svaki semestar otkriva drugačije mogućnosti i slobode u
dvo-tro-dimenzionalnim formama izražavanja koje se praktično mogu
primijeniti u profesionalnom radu. Ako se svi ovi resursi pravilno
upotrijebe, Fakultet vizuelnih umjetnosti će ti ponuditi znanje vrijedno
tvoga vremena.”
CMYK
C: 0 M: 30 Y: 5 K: 0
RGB
R: 249 G: 193 B: 207
RGB web
R: F9 G: C1 B: CF
PANTONE 1895 EC
CMYK
C: 5 M: 0 Y: 55 K: 0
RGB
R: 256 G: 241 B: 144
RGB web
R: F6 G: F1 B: 90
PANTONE 587 EC
Помоћна украсна
типографија
7
Књига графичких стандарда /// Логотип
C: 10 M: 10 Y: 95 K: 0
R: 255 G: 222 B: 23
PANTONE 587 EC
WEB R: FF G: DE B: 17
Позитив / негатив
C: 0 M: 75 Y: 100 K: 0
R: 242 G: 101 B: 34
PANTONE 1655 EC
WEB R: F2 G: 65 B: 22
C: 0 M: 95 Y: 95 K: 0
R: 238 G: 48Књига
B: 41 графичких стандарда /// Типографија
PANTONE 485 EC
Као саставни део визуелног
WEB R: EE G: 30Фука_слим
B: 29
C: 5 M: 95 Y: 16 K: 0
R: 225 G: 43 B: 127
PANTONE 226 EC
WEB R: E1 G: 2B B: 7F
C: 75 M: 0 Y: 75 K: 0
R: 43 G: 182 B: 115
PANTONE 341 EC
WEB R: 2B G: B6 B: F3
C: 100 M: 0 Y: 0 K: 0
R: 0 G: 174 B: 239
PANTONE 312 EC
WEB R: 0 G: AE B: EF
идентитета прописан је
колорни систем бренда Фука.
Колорни систем је заснован
на подели на доминантне и
пратеће боје.
Доминантна палета боја је
она која је заступљена код
логотипа и украсне типографије, док се палета пратећих
боја препоручује као
помоћна код просторног
обележавања.
C: 60 M: 90 Y: 0 K: 0
R: 127 G: 63 B: 152
Обе категорије боја користити
PANTONE 2592 EC
Фука_коцкангл
искључиво у датим
WEB R: 7F G: 3F B: 98
вредностима.
9
Основна типографија
Званично писмо које се користи
за све исписе на црногорском и
српском говорном подручују
јесте ћирилични формат фонта
Фука_слим (из породице фонта
Фука).
За остала (страна) говорна
подручја , за медије и комуникације графикчки стандарди
прописују помоћно писмо Arial.
Приказана писма су једина која
се могу користити у изради
пословне и остале документације
у оквиру визуелног идентитета.
У сличајевима када се користи
украсна типографија , треба
избегавати једнобојна обојења
слова.
Где год да је то могуће треба се
придржавати вредности и
редоследа ових боја приказаних
на примерима.
Приказ осталих формата фонта
из породице Фука.
Правила за употребу овде
приказаних фонтова иста су као
и за употебу фонта
Фука_коцкангл.
Уколико је неопходно логотип
применити у једној боји, дозвољене су само комбинације
позитива или негатива.
Приказ логотипа репродукованог
у позитиву најчешће се користи
у црно-белим новинским огласима, за факс, печат. Као и у
другим применама где је немогуће користити боје.
Негатив логотипа треба користити на засићеним површинама
које угрожавају читљивост
основног.
Примена контурне варијанте
логотипа није дозвољена.
*Вредности боја дате су на страни 8.
FUKA, Knjiga krafičkih standarda i kućno pismo za lanac kafeterija, Iva Aranđelović i Eva Raspopović, III godina
VODIČ ZA STUDENTE
79
ZNANJE ZA NOVI MILENIJUM UNIVERZITET MEDITERAN
Pravni fakultet - PF
Podgorica
VODIČ ZA STUDENTE
Adresa:
Serdara Jola Piletića bb
PC „Palada“, 81 000 Podgorica
Telefon: +382 (0) 20 238 634
Fax: +382 (0) 20 238 634
E-mail: [email protected]
Web: www.pf.unimediteran.net
Žiro-račun: 505 - 6232 - 96
Dekan
prof. dr Mladen Vukčević
Prodekan
mr Nikola Dožić
82
ZNANJE ZA NOVI MILENIJUM UNIVERZITET MEDITERAN
Sekretar
dr Biljana Vukoslavčević
Telefon: +382 (0) 20 238 742
Fax: +382 (0) 20 238 742
E-mail: [email protected]
Studentska služba
Bojan Popović
Telefon: +382 (0) 20 238 634
Fax: +382 (0) 20 238 634
E-mail: [email protected]
Riječ dekana
Poštovani budući studenti,
U životu, satkanom od mnogobrojnih dilema i izazova, svaki pojedinac donosi važne odluke. Jedna
od takvih jeste i izbor fakulteta gdje će sticati znanje neophodno za obavljanje budućeg poziva. Svako,
dakle, ima slobodu izbora, a to, po prirodi stvari, podrazumijeva odgovornost za učinjeni izbor. Zato
odluka o tome koji ćete fakultet upisati mora biti dobro promišljena. Ukoliko to shvatite vidjećete da
postoji mnogo razloga da upišete naš pravni fakultet.
Osnovani smo 2007. godine kao prvi privatni pravni fakultet u našoj zemlji. Misija fakulteta je obrazovna,
vaspitna i kulturološka. Naš cilj je da doprinesemo podizanju kvaliteta izučavanja pravnih nauka, profilisanju kadrova posebne stručnosti i specijalizacije. Vrijeme u kome živimo karakteriše ubrzan razvoj ali i
različite vrste kriminala, korupcije, trafikinga, terorizma i drugih protivpravnih pojava. Zato u institucijama
treba imati kvalitetne kadrove, koji su spremni da se suoče sa problemima i tako doprinesu ostvarivanju
načela vladavine prava.
Vjerujemo da će studiranje na našem fakultetu učiniti da budete spremni da odgovorite ovim izazovima.
Zato, imaš pravo, studiraj pravo!
dekan
prof. dr Mladen Vukčević
VODIČ ZA STUDENTE
83
84
ZNANJE ZA NOVI MILENIJUM UNIVERZITET MEDITERAN
Pravni fakultet - PF
Pravni fakultet Univerziteta „Mediteran” Podgorica osnovan je
2007. godine, kada je upisano 110 studenata. Sada, Fakultet ima
oko 400 studenata. U toku studijske 2008/2009. godine, osim osnovnih studijskih programa, Fakultet dobija licencu i akreditaciju
za dva postdiplomska programa (Privrednopravni i Pravosudni
krivičnopravni postdiplomski studijski program) i upisuje 45 postdiplomaca. Od ove godine fakultet kontinuirano organizuje seminare za pripremu polaganja pravosudnog ispita, na kojima istaknuti
stručnjaci iz prakse (sudije, advokati, tužioci) i eminentni profesori
prava upućuju i pripremaju diplomirane pravnike za polaganje pravosudnog ispita (više od 300 polaznika seminara, u devet ciklusa).
Pravni fakultet je reakreditovan 2009. godine, čime je potvrđen kvalitet
studijskih programa i usklađenost rada i organizacije Fakulteta sa
zahtjevima propisa o radu visokoškolskih akademskih institucija. U
toku studijske 2009/2010. godine Fakultet dobija licencu i akreditaciju
za pravnopolitički postdiplomski studijski program. U oktobru 2010.
godine Fakultet je dobio i licencu za naučno-istraživački rad od Ministarstva prosvjete i nauke i jedini je pravni fakultet u Crnoj Gori sa
ovom licencom. Od studijske 2010/2011. godine izvode se osnovne
studije i u Baru, gdje je upisano blizu 80 studenata.
MISIJA I CILJ
Prilikom osnivanja Fakulteta odlučeno je da se sva pažnja i aktivnosti
usmjere u pravcu obučavanja studenata za odgovoran i profesionalan rad u struci. Cilj je da svršeni studenti budu profesionalci u
svom poslu, ljudi sa visokim moralnim vrijednostima i odgovornošću
prilikom obavljanja pravničke profesije. Motiv za rad Fakultet vidi u
tome što će njegovi studenti sjutra biti ugledni, stručni i kvalitetni
mladi pravnici, koji će u znatnoj mjeri doprinijeti sveukupnom razvoju
društva. Naš fakultet nije fakultet gdje će svi upisani dobiti diplomu.
To je fakultet gdje se mora odgovorno i vrijedno raditi da bi se stekla
diploma.
Cilj postojanja i rada Fakulteta jeste kvalitet!
OSNOVNE VRIJEDNOSTI
Fakultet kroz svoju djelatnost nastoji da promoviše osnovne
društvene i pravne vrijednosti – slobodu, pravdu, dostojanstvo, mir
i red, pravnu sigurnost i dr. S toga, studenti treba da nastoje da
promovišu navedene vrijednosti, kako tokom studija tako i prilikom
obavljanja njihovog budućeg poziva.
VODIČ ZA STUDENTE
85
NAČELO NEDISKRIMINACIJE
Svi imaju jednako pravo upisa, bez obzira na rasu, nacionalnost, pol,
vjeru, rođenje, jezik, imovno stanje, zdravstveno stanje, društveni
status, seksualno ili političko opredjeljenje.
STUDIJE
• osnovne akademske studije
• specijalističke akademske studije
• magistarske akademske studije.
OSNOVNE STUDIJE
PREDNOSTI STUDIRANJA
Prednosti studiranja pravnih nauka su mnogobrojne: sticanje sveobuhvatnog znanja i opšte kulture, mogućnost obavljanja raznovrsnih
poslova (rad u pravosuđu, advokaturi, državnim organima, privredi,
novinarstvu, diplomatiji i dr.), razvijanje govorničkih sposobnosti,
umjeća lijepog izražavanja i dr.
Kada je riječ o prednostima studiranja na našem fakultetu navodimo
samo neke:
• savremeni studijski programi usaglašeni sa programima
evropskih fakulteta;
• spoj teorije i prakse;
• vrsni predavači iz zemlje i inostranstva;
• rad u manjim grupama;
• stalna dostupnost nastavnika i saradnika studentima;
• praksa u pravosuđu i privredi;
• pravne klinike;
• retorička sekcija;
• saradnja sa drugim fakultetima;
• vannastavne aktivnosti (ekskurzije i dr.).
Fakultet nastoji da studente na najbolji način pripremi da budu dobri
pravnici i insistira, kao što je već rečeno, na kvalitetu!
86
ZNANJE ZA NOVI MILENIJUM UNIVERZITET MEDITERAN
Osnovne studije traju tri godine. Završavaju se kada student položi
sve predmete predviđene nastavnim planom i programom i ukupno
sakupi 180 ECTS kredita.
Svrha osnovnih studija jeste da studenti steknu sva ona znanja
koja će im biti potrebna za obavljanje pravničke profesije. Shodno
tome, nastavni plan sačinjen je tako da studenti izučavaju teorijskopravne i konkretnopravne nauke, ali, isto tako, i nepravne nauke koje
izučavaju one društvene pojave sa kojima je pravo blisko povezano
(sociologija, ekonomija i dr.). Takođe, izučavaju se i pomoćne nauke
koje su pravniku potrebne – prije svega strani jezici. Posebna pažnja
usmjerena je na razvijanje govorničkih vještina, kritičkog razmišljanja,
diskusije i primjene prava. Nastavni plan, pored obaveznih, čine
i izborni predmeti koji omogućavaju da student detaljnije izučava
one oblasti za koje bude pokazao najveće interesovanje.
Oblici nastave na osnovnim studijama
Nastava se izvodi kroz predavanja, vježbe i konsultacije. Pored toga,
studenti se u okviru pojedinih predmeta upućuju i na praksu u sudove,
organe državne uprave, advokatske kancelarije i privredna društva.
Na Fakultetu je ustaljena praksa da nastavu drže i gosti - predavači,
najčešće praktičari i ljudi iz struke, kako bi se studentima u što većoj
mjeri približila nastavna građa. Fakultet redovno organizuje retoričku
sekciju i simulacije suđenja., a studenti učestvuju na takmičenjima gdje
mogu pokazati svoje stečene vještine.
Predavači već na prvoj godini studente upoznaju sa neophodnom literaturom i obučavaju ih da ispravno izrade seminarske radove, čime
ih podstiču na čitanje važnih djela iz oblasti prava. Takođe, podstiče se
i aktivnost na nastavi, što se posebno boduje i ulazi u konačnu ocjenu.
Ukupan broj ECTS kredita koji student treba da sakupi na osnovnim
studijama iznosi 180. On je raspoređen u šest semestara, pri čemu
svaki semestar čine predmeti čiji zbir kredita iznosi 30.
Na Fakultetu su organizovane i specijalističke studije u trajanju od godinu dana.
Besjedništvo
U cilju poboljšanja govorničkog umijeća studenata, koje je ključno
za profesiju pravnika u modernom društvu, organizujemo retoričku
sekciju. Pravo da pohađaju retoričku sekciju imaju studenti svih godina studija. Svake godine na Fakultetu se organizuje takmičenje
u besjedništvu. Tri najbolja studenta stiču pravo da učestvuju na
takmičenju pravnih fakulteta Crne Gore.
MAGISTARSKE STUDIJE
Stipendije i nagrade
Na kraju svake školske godine fakultet stipendira 5% najboljih
studenata oslobađajući ih od obaveze plaćanja školarine za narednu školsku godinu. Svake godine Atlas fondacija u okviru tradicionalnog Konkursa dodjeljuje nagradu najboljem studentu Pravnog
fakulteta Univerziteta „Mediteran”.
Fakultet organizuje i postdiplomske magistarske studije, u trajanju
od dva semestra, za sljedeće studijske programe:
• Pravnopolitički,
• Privrednopravni.
VODIČ ZA STUDENTE
87
OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE
Studijski program: PRAVOSUDNI
I SEMESTAR
III SEMESTAR
Predmet
ECTS
Predmet
ECTS
Uvod u pravo
7
Obligaciono pravo
7
Istorija prava
7
Upravno pravo
6
Osnovi ekonomije
5
Krivično pravo - opšti i posebni dio
7
Sociologija
6
Kompanijsko pravo
5
Uvod u građansko pravo
5
Strani jezik II
5
II SEMESTAR
IV SEMESTAR
Predmet
ECTS
Predmet
ECTS
Ustavno pravo
7
Međunarodno javno pravo
7
Rimsko pravo
7
Nasledno pravo
5
Stvarno pravo
7
Porodično pravo
5
Strani jezik I
5
Finansijsko pravo
5
Izborni predet:
• Uvod u velike pravne sisteme
• Ekološko pravo
4
Poslovno pravo
6
Izborni predmet:
• Ljudska prava
• Osnovi privrednoprestupnog i prekršajnog prava
2
88
ZNANJE ZA NOVI MILENIJUM UNIVERZITET MEDITERAN
V SEMESTAR
Predmet
VI SEMESTAR
ECTS
Predmet
ECTS
Krivično-procesno pravo
7
Građansko procesno pravo
7
Pravo EU
6
Međunarodno privatno pravo
5
Radno pravo
7
Međunarodno krivično pravo
5
Kriminalistika
5
Bankarsko i berzansko pravo
5
Strani jezik III
5
Pismeni rad na osnovu prakse u pravosuđu
6
Izborni predmet:
• Sudsko organizaciono pravo
• Retorika
• Filozofija prava
2
VODIČ ZA STUDENTE
89
OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE
Studijski program: PRIVREDNOPRAVNI
I SEMESTAR
III SEMESTAR
Predmet
ECTS
Predmet
ECTS
Uvod u pravo
7
Obligaciono pravo
7
Istorija prava
7
Upravno pravo
6
Osnovi ekonomije
5
Krivično pravo - opšti i posebni dio
7
Sociologija
6
Kompanijsko pravo
5
Uvod u građansko pravo
5
Strani jezik II
5
II SEMESTAR
IV SEMESTAR
Predmet
ECTS
Predmet
ECTS
Ustavno pravo
7
Međunarodno javno pravo
7
Rimsko pravo
7
Nasledno pravo
5
Stvarno pravo
7
Porodično pravo
5
Strani jezik I
5
Finasijsko pravo
5
Izborni predmet:
• Uvod u velike pravne sisteme
• Ekološko pravo
4
Poslovno pravo
6
Izborni predmet:
• Autorsko pravo i pravo industrijske svojine
• Stečajno pravo
2
90
ZNANJE ZA NOVI MILENIJUM UNIVERZITET MEDITERAN
V SEMESTAR
Predmet
VI SEMESTAR
ECTS
Predmet
ECTS
Krivično - procesno pravo
7
Građansko procesno pravo
7
Pravo EU
6
Međunarodno privatno pravo
5
Radno pravo
7
Međunarodno privredno pravo
5
Pravo osiguranja
5
Bankarsko i berzansko pravo
5
Strani jezik III
5
Pismeni rad na osnovu prakse u privredi
6
Izborni predmet:
• Sudsko organizaciono pravo
• Retorika
• Filozofija prava
2
VODIČ ZA STUDENTE
91
POSTDIPLOMSKE AKADEMSKE STUDIJE
Studijski program: PRAVOSUDNI-KRIVIČNOPRAVNO
POSTDIPLOMSKE AKADEMSkE STUDIJE
Studijski program: PRIVREDNOPRAVNI
I SEMESTAR
I SEMESTAR
Predmet
ECTS
Osnovi prekršajnog prava i odgovornost pravnog lica
za krivična djela
8
Organizovani kriminal i korupcija
7
Kriminologija
5
Terorizam
6
Izborni predmet:
• Krivično izvršno pravo
• Tehnika pisanja podnesaka
• Sudska psihologija
4
II SEMESTAR
ECTS
Carinsko pravo
8
Ekonomska politika
7
Stečajno pravo
5
Tehnika pisanja podnesaka
6
Izborni predmet:
• Arbitražno pravo
• Bankarsko pravo
• Privredni sistem
4
II SEMESTAR
Predmet
ECTS
Organizacija državnih organa za borbu protiv organizovanog kriminala, terorizma i korupcije
8
Sudska medicina
7
Specijalistički rad
15
92
Predmet
ZNANJE ZA NOVI MILENIJUM UNIVERZITET MEDITERAN
Predmet
ECTS
Građansko izvršno pravo
8
Pomorsko pravo
7
Specijalistički rad
15
Magistarske STUDIJE
Studijski program: PRIVREDNOPRAVNI
Magistarske STUDIJE
Studijski program: PRAVNO POLITIČKI
I SEMESTAR
Predmet
I SEMESTAR
ECTS
Predmet
ECTS
Metodologija naučno istraživačkog rada
5
Metodologija
5
Kompanijsko pravo
5
Ustavno pravo i političke institucije
5
Međunarodno trgovačko pravo
5
Istorija pravnih i političkih institucija
5
Seminarski rad
5
Pravne i političke teorije
5
Uporedni privredni sistemi
5
Institucionalno pravo Evropske unije
5
Izborni predmet:
• Berzansko pravo i pravo hartija od vrijednosti
• Ugovorno pravo EU
5
Izborni predmet:
• Međunarodna ljudska prava
• Političke stranke i izbori
• Parlamentarno pravo
• Pravne i političke institucije antike
5
II SEMESTAR
Predmet
II SEMESTAR
ECTS
Pravo i ekonomija evropske unije
5
Poresko pravo
5
Seminarski rad
5
Magistarski rad
15
Predmet
ECTS
Magistarski rad
30
VODIČ ZA STUDENTE
93
NASTAVNICI I SARADNICI
prof. dr Mladen Vukčević
prof. dr Savo Marković
prof. dr Mihailo Velimirović
prof. dr Damjan Šećković
prof. dr Janko Radulović
prof. dr Željko Simić
prof. dr Nebojša Šarkić
prof. dr Branko Vučković
prof. dr Vesna Vučković
prof. dr Marija Grego Radulović
prof. dr Dragana Čukić
doc. dr Srđa Božović
doc. dr Miloš Vukčević
doc. dr Aleksandar Kovačević
doc. dr Vesna Ratković
dr Biljana Vukoslavčević
Matija Vučićević,
Nikola Samardžić,
student III godine
student
„Fakultet je vođen vizijom unaprijeđivanja
pravne znanosti i profesionalizma, razvitka
pravne prakse i društva utemeljenog na
vladavini prava i demokratije. Kontinuirano
raste, razvija se, mijenja, poboljšava kao
sastavni dio našeg društva, prateći sve
njegove promjene, ali istovremeno ističući
promjene u društvu, naročito u oblasti prava i pravde. Fakultet je
uvijek u periodu snažnih uspona i kao karakterističan permanentni
razvoj, postao je rasadnik kadrova za ponos i stekao ugled rezultatima svoga rada. I bez pretencioznosti mogu reći da je na taj
način stekao poziciju akademskog lidera u oblasti pravnih nauka u
regionu. Stoga, Pravni fakultet Univerziteta „Mediteran” je prepoznat
kao poželjna i pouzdana visoko obrazovna institucija.”
94
dr Branislav Radulović
mr Nikola Dožić
mr Dženana Nuhodžić
mr Milena Kavarić
mr Sanja Živković
Danilo Ćupić
Vladimir Leposavić
ZNANJE ZA NOVI MILENIJUM UNIVERZITET MEDITERAN
„Pravni fakultet Univerziteta „Mediteran” sam
odabrao u trenutku kada je isti tek počinjao
sa radom, što znači da sam imao, i da i dalje
imam, veliko povjerenje u ovu obrazovnu
ustanovu. Moje bezrezervno povjerenje rezultiralo je upisom na ovaj fakultet i zbog činjenice
da je isti predstavljao svojevrsno osvježenje na
polju obrazovanju u Crnoj Gori.
Pravni fakultet Univerziteta „Mediteran” kao fakultet, i cjelokupne
studije, odlikuje vrhunsko akademsko osoblje, i težnja istih da se
što više doprinose nauci i rješavaju problemi koje nameće praksa,
kao i izuzetno dobra organizacija, na čelu sa Upravom fakulteta koja
čini sve da tehnička pitanja u procesu studiranja budu nešto o čemu
student ne razmišlja.”
Fakultet
za strane jezike - FSJ
Podgorica
VODIČ ZA STUDENTE
95
Adresa:
Vaka Ðurovića bb 81 000 Podgorica
Sekretar
Dušanka Vujisić
Telefon: +382 (0) 20 409 210
Fax: +382 (0) 20 409 233
E-mail: [email protected]
Web: www.fsj.unimediteran.net
Telefon: +382 (0) 20 409 230
Fax: +382 (0) 20 409 233
E-mail: [email protected]
Žiro-račun: 505 - 6232 - 96
Dekan
prof. dr Janko Radulović
Prodekan
mr Dragica Žugić
96
ZNANJE ZA NOVI MILENIJUM UNIVERZITET MEDITERAN
Studentska služba
Sonja Bojić
Telefon: +382 (0) 20 409 210
Fax: +382 (0) 20 409 233
E-mail: [email protected]
Riječ dekana
Poštovane koleginice i kolege,
Dobrodošli na Fakultet za strane jezike, Univerziteta „Mediteran” Podgorica. Upisujući akreditovane
akademske osnovne studije jezika na Fakultetu za strane jezike, vi stičete rijetku šansu za kvalitetno
studiranje poslovnog engleskog jezika. U tome će vam pomagati nastavnici i saradnici ovog fakulteta,
a povremeno će u nastavnom procesu participirati strani eksperti. Za očekivati je da u veoma radnoj
atmosferi, atmosferi kolegijalne saradnje i uvažavanja, postignete izvanredne rezultate na osnovnim i
specijalističkim studijama. Najuporniji će moći da steknu i doktorat nauka!
Naša je velika obaveza da opravdamo vaše povjerenje i Fakultet ispuni svoju misiju.
Rad i organizacija rada na Fakultetu zasnovani su na principima Bolonjske deklaracije. Usvajanjem propisanih standarda u studiranju, omogućen je Evropski sistem transfera kredit. Time je otvorena šansa
za mobilnost studenata na srodnim fakultetima u okruženju ili širom Evrope. Intelektualna znatiželja vas,
kroz međuuniverzitetsku saradnju, može odvesti na neki od prestižnih evropskih univerziteta!
Sticanjem diplome stručnjaka za poslovni engleski jezik vi ćete se uključiti u radni proces u Crnoj Gori!
Ali, kao obrazovani mladi ljudi, postajete intelektualno ravnopravni sa ostalim mladim ljudima Evrope i
dobijate šansu da budete dio evropskog radnog i obrazovnog prostora na kome ćete se osjećati ravnopravno i udobno. Svojim znanjem ćete naročito doprinijeti širenju jezičke kulture u Crnoj Gori!
Dobrodošli na Fakultet za strane jezike!
dekan
prof. dr Janko Radulović
VODIČ ZA STUDENTE
97
98
ZNANJE ZA NOVI MILENIJUM UNIVERZITET MEDITERAN
Fakultet za strane jezike - FSJ
Savremeno poslovanje nije moguće bez dobrog poznavanja stranih
jezika! Fakultet za strane jezike u Podgorici je mlada, a već afirmisana univerzitetska jedinica.
Fakultet za strane jezike omogućiće studentima kvalitetno izučavanje
stranih jezika sticanjem praktičnog i teorijskog znanja iz oblasti poslovnog engleskog jezika kroz savremenu glotodidaktiku koja potencira savladavanje jezika putem autentičnih audiovizuelnih, audio
i tekstualnih materijala, kao i živu komunikaciju na ciljnim jezicima.
Studijske programe karakteriše i obimna ponuda izbornih predmeta
gotovo iz svih sfera privrede i poslovanja (Osnovi turizma, Odnosi sa
javnošću, Osnovi međunarodnog marketinga i dr.).
Crne Gore, a licencu je dobio od Ministarstva prosvjete i nauke Crne
Gore, tako da su diplome međunarodno važeće!
Rješenjem Ministarstva prosvjete i sporta (br.03-5834/2) studentima
nastavničkog smjera omogućeno je izvođenje nastavne prakse (fond
od 30 časova) u eminentnim osnovnim školama i gimnazijama.
Za proces izvođenja nastave odabran je nastavni kadar iz Crne Gore
kao i sa Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, s izuzetnim
stručnim kompetencijama što je dodatna i najbolja garancija da će
ovaj fakultet obrazovati i stvarati dobre stručnjake za različite oblasti
poslovnog engleskog jezika, koji je deficitaran kadar u našoj državi.
USLOVI ZA UPIS NA FAKULTET
Sa stranim jezicima u svijet biznisa!
STUDIJSKI PROGRAMI
Fakultet za strane jezike omogućava studentima da se na kvalitetan
način osposobljavaju za učenje poslovnog engleskog jezika.
Uz ovaj savremeni studijski program ukomponovani su i dodatni
izborni predmeti iz oblasti turizma, prava, ekonomije, odnosa sa
javnošću, trgovine, međunarodnog marketinga i dr. Na Fakultetu za strane jezike postoje akreditovane specijalističke studije
iz Poslovnog engleskog jezika, Engleskog jezika i književnosti
nastavničkog smjera.
Fakultet je akreditovan od strane Savjeta za visoko obrazovanje
Upis na Fakultet za strane jezike regulisan je Pravilnikom o uslovima, kriterijumu i postupku upisa u prvu godinu studija, koji je
dostupan na sajtu Fakulteta za strane jezike. Fakultet mogu upisati
svršeni srednjoškolci. Rangiranje prijavljenih kandidata obavlja se
na konkurentnoj osnovi, u skladu sa uspjehom postignutim u toku
srednje škole. Kandidati podnose dokumenta na uvid i prijavu za
upis, nakon objavljivanja konkursa za upis u nekim od dnevnih novina. Student sa Fakultetom zaključuje Ugovor o studiranju kojim se
bliže uređuju njihova međusobna prava i obaveze.
VODIČ ZA STUDENTE
99
OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE
Studijski program: POSLOVNI ENGLESKI JEZIK
I SEMESTAR
II SEMESTAR
Predmet
ECTS
Predmet
ECTS
Savremeni engleski jezik I
7
Savremeni engleski jezik II
7
Uvod u britanske studije
5
Uvod u američke studije
5
Fonetika i fonologija engleskog jezika
5
Morfologija engleskog jezika
5
Drugi strani jezik I
5
Drugi strani jezik II
5
Maternji jezik I
5
Maternji jezik II
5
Informatika I
3
Informatika II
3
III SEMESTAR
IV SEMESTAR
Predmet
ECTS
Predmet
ECTS
Savremeni engleski jezik III
7
Savremeni engleski jezik IV
7
Poslovni engleski jezik I
6
Poslovni engleski jezik II
6
Engleska književnost
5
Američka književnost
5
Drugi strani jezik III
5
Drugi strani jezik IV
5
Osnovi ekonomije
3
Uvod u opštu lingvistiku
3
Sintaksa engleskog jezika
4
Izborni predmet:
4
100
ZNANJE ZA NOVI MILENIJUM UNIVERZITET MEDITERAN
• Uvod u evropske studije I (kult. baština)
• Uvod u evropske studije II (ekon. geogr.)
• Osnove turizma
• Treći strani jezik I (španski, francuski, njemački, ruski)
V SEMESTAR
Predmet
VI SEMESTAR
ECTS
Predmet
ECTS
Savremeni engleski jezik V
7
Savremeni engleski jezik VI
7
Poslovni engleski jezik III
6
Poslovni engleski jezik IV
6
Drugi strani jezik V
5
Drugi strani jezik VI
5
Poslovna etika
4
Kultura poslovnog komuniciranja
4
Uvod u evropske studije (institucije i zakonodavstvo)
4
Uvod u evropske studije (politička istorija)
4
Mediji i komunikacije
4
Izborni predmet:
4
• Osnove menadžmenta
• Osnove finansija
• Osnove marketinga
• Treći strani jezik II (španski, francuski, njemački, ruski)
VODIČ ZA STUDENTE
101
SpecijalističkE akademskE studijE
Studijski program: POSLOVNI ENGLESKI JEZIK
SpecijalističkE akademskE studijE
Studijski program: POSLOVNI ITALIJANSKI JEZIK
I SEMESTAR
I SEMESTAR
Predmet
ECTS
Predmet
ECTS
Savremeni engleski jezik VII
7
Savremeni italijanski jezik VII
7
Poslovni engleski jezik V
7
Poslovni italijanski jezik V
7
Teorija prevođenja
5
Teorija prevođenja
5
Drugi strani jezik VII
5
Drugi strani jezik VII
5
Semantika engleskog jezika
3
Ekonomija Evropske unije
3
Ekonomija Evropske unije
3
Idiomatika i stilistika maternjeg jezika
3
II SEMESTAR
II SEMESTAR
Predmet
ECTS
Predmet
ECTS
Savremeni engleski jezik VIII
6
Savremeni italijanski jezik VIII
6
Poslovni engleski jezik VI
5
Poslovni italijanski jezik VI
5
Drugi strani jezik VIII
3
Drugi strani jezik VIII
3
Izborni predmet:
3
Izborni predmet:
3
Specijalistički rad
13
• Idiomatika i stilistika maternjeg jezika
• Analiza diskursa
• Ljudska prava
• Uvod u velike pravne sisteme
• Poslovno pravo
Specijalistički rad
102
13
ZNANJE ZA NOVI MILENIJUM UNIVERZITET MEDITERAN
• Ljudska prava
• Uvod u velike pravne sisteme
• Poslovno pravo
SpecijalističkE akademskE studijE
Studijski program: ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
NASTAVNIČKOG SMJERA
I SEMESTAR
Predmet
ECTS
Savremeni engleski jezik VII (deskriptivna gramatika I)
6
Savremena britanska književnost
4
Metodika nastave engleskog jezika
5
Pedagogija s didaktikom
3
Semantika engleskog jezika
4
Nastavna praksa
5
Izborni predmet:
3
• Kultura govora
• Drama
• Odnosi s javnošću
• Idiomatika i stilistika maternjeg jezika
II SEMESTAR
Predmet
ECTS
Savremeni engleski jezik VIII (deskriptivna gramatika II)
6
Savremena američka književnost
4
Pedagoška psihologija
3
Izborni predmet:
4
Specijalistički rad
13
• Kultura komunikacije u školi
• Uvod u kontrastivnu lingvistiku
• Integrisane marketinške komunikacije
• Analiza diskursa
VODIČ ZA STUDENTE
103
NASTAVNICI I SARADNICI
prof. dr Radojka Vukčević
prof. dr Slobodanka Kitić
prof. dr John Rogers
prof. dr Ratko Ðukanović
prof. dr Mladen Vukčević
prof. dr Damjan Šećković
prof. dr Zvezdan Vukanović
dr Lynne Montgomery
doc. dr Smiljka Stojanović
doc. dr Ivana Trbojević
doc. dr Saša Moderc
doc. dr Sonja Pravilović
dr Ivana Mrvaljević
dr Nevenka Pavličić
mr Dragica Žugić
mr Miomir Abović
mr Jelena Otašević
mr Nada Petković
mr Dragana Čurović
mr Tamara Jovović
Almir Ðoković,
Slavica Pavićević,
student III godine
studentkinja II godine
„FSJ sam upisao iz više razloga ali prvenstveno
zbog studijskog programa koji nudi raznovrsne
predmete ne samo iz oblasti jezika već i drugih
oblasti kao sto su informacione tehnologije,
ekonomija i pravo.
Moja očekivanja su do sada ispunjena, a ono
što bih posebno naglasio jeste odnos profesora i studenata i naravno
spremnost Uprave fakulteta da izlazi u susret zahtjevima studenata.
Budućim studentima kod kojih postoji velika želja za učenjem stranih
jezika preporučio bih Fakultet za strane jezike Univerziteta „Mediteran” koji će im omogućiti savršeno znanje iz oblasti poslovno engleskog
jezika, italijanskog i trećeg stranog jezika po odabiru!”
104
mr Lejla Zejnilović
mr Martina Ćetković-Ćirković
mr Marija Janković
mr Jelena Boreta
Valentina Tanjević
Jelena Simunović - Poluga
Raba Hodžić
Milena Dragutinović
Sreto Pavićević
Tijana Šćepanović
ZNANJE ZA NOVI MILENIJUM UNIVERZITET MEDITERAN
„Fakultet za strane jezike Univerziteta
„Mediteran” Podgorica odabrala sam zbog
posebne privrženosti stranim jezicima koju
posjedujem. Profesionalan, studentima prijateljski naklonjen nastavni kadar i izvrsni uslovi
studiranja su ispunili sva moja očekivanja.
Prednost studiranja na ovom fakultetu jeste
upravo orijentisanost na upotrebu stranih jezika u poslovnom svijetu, gdje je promjena jedina konstanta. Brucošima bih poručila da
upišu Fakultet za strane jezike jer će time obezbijediti sebi znanje i
raznovrstan budući studentski život.”
Vodič za studente
Univerzitet “Mediteran”
Znanje za novi milenijum
Izdavač
Univerzitet “Mediteran” u Podgorici
Tehnička priprema
Miloš Otašević
Darka Kostić
Štampa
Tiraž
3000
Podgorica, 2013.