Preddiplomski - Umjetnička akademija u Splitu

Transcription

Preddiplomski - Umjetnička akademija u Splitu
Sveučilište u Splitu
Umjetnička akademija
PRIJEDLOG PREDDIPLOMSKOG STUDIJSKOG PROGRAMA
SLIKARSTVO
Split, 18. siječnja 2005.
NASTAVNI PLAN I PROGRAM
Preddiplomski studij: Slikarstvo
Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu
Umjetnička akademija
Glagoljaška bb, HR-21000 Split
Telefon: + 385 21 348 622
Telefaks: + 385 21 348 620
[email protected]
http://www.umas.hr.
1.
Popis obveznih i izbornih predmeta
PREDDIPLOMSKI / I. semestar
Kod
Obvezni predmeti
Slikarstvo I
UAS001
Crtanje akta I
UAS003
UAP00T
Povijest umjetnosti I
UAL001
UAS005
UAR00E
Kod
UAL006
UAD005
UAL003
UAP001
/
UKUPNO:
P+V
Osnove likovnih umjetnosti
Slikarska tehnologija I
Engleski jezik I
Izborni predmeti
Grafika I
Poznavanje računala
Osnove predočavanja
prostora I
Ikonologija
Opći izborni
PREDDIPLOMSKI / II. semestar
Kod
Obvezni predmeti
Slikarstvo II
UAS101
Crtanje akta II
UAS103
UAP10T
Povijest umjetnosti II
UAK006
UAS105
UAR10E
Kod
UAL106
UAD00E
UAL103
/
UKUPNO
P+V
Plastična anatomija
Slikarska tehnologija II
Engleski jezik II
Izborni predmeti
Grafika II
Primjena računala
Osnove predočavanja
prostora II
Opći izborni
Nastavnici nositelji kolegija
Jadranko Runjić, predavač
Dario Šolman, docent
dr. Ivana Prijatelj - Pavičić, izv.
prof.
dr. Ivo Babić, red. prof.
Mladen Čulić, predavač
mr. Katarina Hraste, pred.
Nastava*
120+60
45+45
30+00
ECTS
10
4
2
Petar Jakelić, red. prof.
Ivica Mitrović, docent
dr. Ivana Šverko, izv. prof.
60+00
15+15
30+00
Nastava*
15+30
15+30
15+15
2
2
2
ECTS
2
3
2
mr. Branko Jozić, predavač
30+00
135+180
2
2
30
Nastava*
120+60
45+45
30+00
ECTS
10
4
2
15+15
15+15
30+00
Nastava*
15+30
15+30
15+15
2
2
2
ECTS
2
3
2
135+180
2
30
Nastavnici nositelji kolegija
Jadranko Runjić, predavač
Dario Šolman, docent
dr. Ivana Prijatelj - Pavičić, izv.
prof.
Mladen Čulić, predavač
Mladen Čulić, predavač
mr. Katarina Hraste, pred.
Petar Jakelić, red. prof.
Ivica Mitrović, docent
dr. Ivana Šverko, izv. prof.
PREDDIPLOMSKI / III. semestar
Kod
Obvezni predmeti
Slikarstvo III
UAS201
Crtanje akta III
UAS203
UAP20T
Povijest umjetnosti III
UAS00B
UAK007
UAR20E
UAS205
Kod
UAS00C
UAD004
/
UKUPNO:
P+V
Suvremena umjetnost I
Pismo / grafički dizajn I
Engleski jezik III
Slikarska tehnologija III
Izborni predmeti
Kiparstvo I
Fotografija I
Opći izborni
PREDDIPLOMSKI / IV. semestar
Kod
Obvezni predmeti
Slikarstvo IV
UAS301
Crtanje akta IV
UAS303
UAP40B
Povijest umjetnosti IV
UAS10B
UAK107
UAR30E
UAS305
Kod
UAS10C
UAD101
/
UKUPNO
P+V
Suvremena umjetnost II
Pismo / grafički dizajn II
Engleski jezik IV
Slikarska tehnologija IV
Izborni predmeti
Kiparstvo II
Fotografija II
Opći izborni
Nastavnici nositelji kolegija
Viktor Popović, docent
Dario Šolman, docent
dr. Ivana Prijatelj - Pavičić, izv.
prof.
dr. sc. Ive Šimat Banov
Slobodan Tomić, predavač
mr. Katarina Hraste, pred.
Mladen Čulić, predavač
Loren Živković Kuljiš, docent
Ante Verzotti, doc.
Viktor Popović, docent
Dario Šolman, docent
dr. Ivana Prijatelj - Pavičić, izv.
prof.
dr. sc. Ive Šimat Banov
Slobodan Tomić, predavač
mr. Katarina Hraste, pred.
Mladen Čulić, predavač
Loren Živković Kuljiš, docent
Ante Verzotti, doc.
Nastava*
120+60
45+45
30+00
ECTS
10
4
2
30+00
15+15
15+15
15+15
Nastava*
15+30
15+30
135+180
3
2
2
2
ECTS
2
2
2
30
Nastava*
120+60
45+45
30+00
ECTS
10
4
2
30+00
15+15
15+15
15+15
Nastava*
15+30
15+30
3
2
2
2
ECTS
2
2
2
30
135+180
PREDDIPLOMSKI / V. semestar
Kod
Obvezni predmeti
Slikarstvo V
UAS401
Crtanje I
UAS404
UAP40T
Povijest umjetnosti V
Dean Jokanović Toumin, izv. prof.
Dario Šolman, docent
dr. Ivana Prijatelj - Pavičić, izv.
prof.
dr. sc. Ive Šimat Banov
Slobodan Tomić, predavač
Nastava*
120+60
45+45
30+00
ECTS
10
4
2
Suvremena umjetnost III
30+00
2
UAS20B
Grafički dizajn I
30+00
2
UAS007
Kod
Izborni predmeti
Nastava*
ECTS
Teorija i tehnologija boje I
Nastavnik: Ivan Kolovrat
30+15
2
UAS008
UAL40A
Vizualne komunikacije
dr. Ivo Babić, red. prof.
30+00
2
Suvremena grafika I
Petar Jakelić, red. prof.
15+30
3
UAS006
UAA00V
Novi mediji I
Sandra Sterle, docent
15+30
2
Scenografija I
Marin Gozze
30+00
2
UAS009
Produkcija*
0+30-120
1-6
UAS40A
/
Opći izborni
2
UKUPNO:
135+180
30
P+V
Produkcija je izborni kolegij kroz koji se realiziraju nominirane projekti-teme. Student izabire
tehnologiju koja mu je nužna za realizaciju projekta-teme. Prema potrebi sudent može izabrati
nekoliko tehnologija ovisno o procesu projekta-teme koji se realiziraju unutar radionica
/laboratorija
PREDDIPLOMSKI / VI. semestar
Kod
Obvezni predmeti
Slikarstvo VI
UAS501
Završni ispit
UAS602
Crtanje II
UAS504
UAP50T
Povijest umjetnosti VI
Dean Jokanović Toumin, izv. prof.
Dario Šolman, docent
dr. Ivana Prijatelj - Pavičić, izv.
prof.
dr. sc. Ive Šimat Banov
Slobodan Tomić, predavač
Nastava*
120+60
15+15
45+45
30+00
ECTS
10
3
4
2
Suvremena umjetnost IV
30+00
2
UAS30B
Grafički dizajn II
30+00
2
UAS107
Kod
Izborni predmeti
Nastava*
ECTS
Teorija i tehnologija boje II
Ivan Kolovrat
30+15
2
UAS108
Suvremena grafika II
Petar Jakelić, red. prof.
15+30
3
UAS106
UAA10Z
Novi mediji II
Sandra Sterle, docent
15+30
2
Scenografija II
Marin Gozze
30+00
2
UAS109
Produkcija**
0+30-120
1-6
UAS50A
/
Opći izborni
2
UKUPNO
135+180
30
P+V
Produkcija je izborni kolegij kroz koji se realiziraju nominirane projekti-teme. Student izabire
tehnologiju koja mu je nužna za realizaciju projekta-teme. Prema potrebi sudent može izabrati
nekoliko tehnologija ovisno o procesu projekta-teme koji se realiziraju unutar radionica
/laboratorija
2.
Opis predmeta
2.1. I. semestar
Naziv predmeta
Slikarstvo I
Kod
UAS001
Vrsta
Obvezni predmet
Predavanja (mentorska poduka), produkcija, seminari, terenska nastava
Razina
Preddiplomski (kolegij osnovne razine)
Godina
I.
ECTS
(uz odgovarajuće
obrazloženje)
10 ECTS
(5 ECTS bodova - predavanja i mentorska poduka, 1 ECTS bod - seminari i
prezentacija, 1 ECTS bod - čitanje literature i praćenje internet sadržaja, 3 ECTS
boda - samostalni rad studenta)
Nastavnik
Jadranko Runjić, predavač
Kompetencije koje
se stječu
-
Preduvjeti za upis
Završena srednja škola; Položen razredbeni ispit preddiplomskog studija
Sadržaj
Crtež je osnovni znak koji određuje studenta u vlastitoj namjeri prepoznavanja
pitanja o umjetnosti u slikarskom kontekstu. To pitanje se mijenja dogradnjom
iskustva kao pojma umjetnost iz umjetnosti. Tako se crtež osamostaljuje i nastavlja
kao oružje promjena i građenja osobnosti. Razrađujući ova pitanja student se
određuje osnovnim pristupima formi crteža: od analitički-konstruktivnog, odnosno
iskustveno-interpretacijskog do emocionalno-osviještenog, odnosno intuitivnospoznajnog.
Realizaciju ovih sadržaja prati nazočnost modela, dok se studije ostvaruju crtačkim
tehnikama: olovka, ugljen, tuš (lavirano).
Kolegij Slikarstva u I. semestru preddiplomskog studija izgrađuje studenta
individualnim pristupom. Realizira se u obliku predavanja, konzultacija, seminarskih
radova i prezentacija. Cilj je uspostaviti i usmjeriti studentov stvaralački identitet,
njegovu autopoetiku i oblikovnu dovršenost i intelektualni kontekst.
Semestar
I.
upoznavanje i savladavanje jezika, materijala i tehnika slikarstva i crteža
upoznavanje sa osnovnim shemama proporcije i kompozicije portreta
Sadržaj kolegija Slikarstva realizira se kroz teme* koje sublimiraju:
- istraživanje portreta i forme crtežom: analitički, konstruktivno, modularno
- istraživanje karakteristika crtačkih materijala
- istraživanje osnovnih shema komponiranja
Teme podcrtavaju osnovne pristupe, ali i predpostavljaju pristupe interpretacije, jer
upravo interpretacije u sklopu tema daju dijalog umjetnost iz umjetnosti.
1. TEMA
Portret
Analitički - konstruktivno
crtež / ugljen, olovka, tuš
2. TEMA
Karakteri detalja portreta
Analitički - konstruktivno
crtež / ugljen, olovka, tuš
Preporučena
literatura
*
Po realizaciji svake teme student je obvezan napraviti prezentaciju rada.
-
Josef Muller Brockmann : A History of Visual Communications
Rudolf Arnheim: Umjetnost i vizualno opažanje - Psihologija stvaralačkog
gledanja, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Beograd 1987.
umjetničke monografije : Michelangello, El Greco, Tizian, Tiepolo, Rembrandt
van Rijn, Paul Cezanne, David Hockney, Alex Katz, Kraljević, Račić, Krsto
Hegedušić, Ante Kaštelančić, Ljubo Ivančić, Pablo Pisasso, Matisse...
-
Dopunska
literatura
Časopisi iz područja suvremene umjetnosti : Kunstforum, Art in America, Parkett,
Flash Art, Kontura, Radionica...
Internet izvori
Oblici provođenja
nastave
Predavanja (mentorska poduka), produkcija, konzultacije, seminari, terenska
nastava
Način provjere
znanja i polaganja
ispita
Predavanja (mentorska poduka), konzultacije, produkcija, seminari, terenska
nastava
Jezik poduke i
mogućnosti
praćenja na
drugim jezicima
Hrvatski; mogućnost praćenja na Engleskom jeziku
Način praćenja
kvalitete i
uspješnosti
izvedbe svakog
predmeta i /ili
modula
Anonimna anketa i razgovor sa studentima
Naziv predmeta
Crtanje akta I
Kod
UAS003
Vrsta
Obvezni predmet
Predavanja (mentorska poduka), seminari
Razina
Preddiplomski (kolegij osnovne razine)
Godina
I.
ECTS
(uz odgovarajuće
obrazloženje)
4 ECTS
(1,5 ECTS bod - predavanja i mentorska poduka, 1 ECTS bod – seminari
(kopistika), čitanje literature i prezentacija, 1,5 ECTS bod - samostalni rad
studenta)
Nastavnik
Dario Šolman, docent
Vedran Perkov, asistent
Kompetencije koje
se stječu
-
Preduvjeti za upis
Završena srednja škola; Položen razredbeni ispit preddiplomskog studija
Sadržaj
Crtež je osnovni znak koji određuje studenta u vlastitoj namjeri prepoznavanja
pitanja o umjetnosti. U dijalogu vidljivog i zamišljenog, student ustanovljava osobna
istraživanja vlastite percepcije uvaženih pristupa - autora ali neminovno
individualnim pristupom opažajnog i misaonog, izgrađujući vlastiti rukopis.
Kontinuitet crtačke motorike potiče crtačku osobnost, a ljudsko tijelo - akt je
osnovna pretpostavka koja studenta upućuje u složenosti, izražajnosti i pitanja.
Upravo razvijanje crtačkih sposobnosti kao samostalne likovne discipline umrežava
odnos prema kiparstvu i slikarstvu i docrtava individualnost. Ciljevi ovih
pretpostavki realiziraju se kao sadržaji tema.
Kolegij Crtanje akta u I. semestru izgrađuje individualan pristup. Realizira se u
obliku predavanja, konzultacija, kopistike, seminarskih radova i prezentacije radova
po svakoj dovršenoj temi (kolokvij). Cilj je uspostaviti i usmjeriti studentov kreativni
identitet, njegovu autopoetiku, oblikovnu dovršenost ali i intelektualni kontekst.
Semestar
I.
upoznavanje i savladavanje jezika, materijala i tehnika crteža
upoznavanje sa osnovnim shemama proporcije i kompozicije akta
Sadržaj kolegija crtanja akta realizira se kroz teme* koje sublimiraju:
- ispitivanje linearnog crteža, analitički, konstruktivno, modularno
- upoznavanje konstrukcije, proporcije i mehanike ljudskog tijela
- vrednovanje proporcija ljudskog tijela, njegove ravnoteže i položaja u prostoru
- upoznavanje sa osnovnim crtačkim materijalima
1. TEMA
Stojeća figura / Proporcija, anatomija
ugljen, olovka, tuš
2. TEMA
Stojeća figura / Konstrukcija, anatomija (studija)
ugljen, olovka, tuš
3. TEMA
Figura u pokretu / Brzi crtež – kroki
tuš, olovka
Preporučena
literatura
*
Svaka pojedina tema uključuje prezentaciju po njenoj realizaciji
-
Rudolf Arnheim: Umjetnost i vizualno opažanje - Psihologija stvaralačkog
gledanja, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Beograd 1987.
-
Cornelia H. Butler : Afterimage: Drawing Through Process
Laura Hoptman : Drawing Now: Eight Propositions
Lars Bang Larsen : Art Now (TASCHEN Icons Series)
Uta Grosenick, Burkhard Riemschneider : Art Now (TASCHEN)
Uta Grosenick, Burkhard Riemschneider, Lars Bang Larsen : Art at the Turn of
the Millennium (TASCHEN)
umjetničke monografije (crteži) : Rembrandt van Rijn, Michelangelo Buonarroti,
Raffaello Santi (Raphael), Auguste Rodin, Henri Matisse, Paul Cezanne,
Richard Artschwager, David Hockney, Alex Katz...
Dopunska
literatura
Časopisi iz područja suvremene umjetnosti : Kunstforum, Art in America, Parkett,
Flash Art, Kontura...
Internet izvori
Oblici provođenja
nastave
Predavanja (mentorska poduka), konzultacije, seminari, kopistika
Način provjere
znanja i polaganja
ispita
Seminarski radovi; Prezentacija tema
Jezik poduke i
mogućnosti
praćenja na
drugim jezicima
Hrvatski, mogućnost praćenja na Engleskom jeziku
Anonimna anketa i razgovor sa studentima
Način praćenja
kvalitete i
uspješnosti izvdbe
svakog predmeta i
/ili modula
Naziv predmeta
Povijest umjetnosti I
Kod
UAP00T
Vrsta
Obvezni kolegij
Predavanja, terenska nastava
Razina
Preddiplomski (kolegij osnovne razine)
Godina
I.
ECTS
(uz odgovarajuće
obrazloženje)
2 ECTS boda: 15 sati predavanja, 15 sati seminara, maksimalno 30 sati pripreme
za izradu seminarskog rada, polaganje kolokvija
Nastavnik
dr.sc. Tomislav Marasović, prof. emeritus /mr. sc. Ita Praničević Borovac
Kompetencije koje
se stječu
Student se osposobljava za razvijanje kritikog razmišljanja, o djelima likovne
umjentosti nastalim u razdoblju Starog vijeka. Osposobljava se za praćenje nastave
iz Povijesti umjentosti II
Preduvjeti za upis
-
Sadržaj
Kolegij sadrži teme s područja povijesti likovnih umjetnosti od prapovijesti, velikih
civilizacija Bliskog istoka, antičke grčke i rimske umjetnosti, antike na tlu Hrvatske,
umjetnosti starokršćansktva, Bizanta, ranog srednjeg vijeka, romanike i gotike do
XIV. stoljeća u Europi i u Hrvatskoj. Obrađuju se ostvarenja s područja arhitekture,
urbanizma, slikarstva, kiparstva i primijenjenih umjetnosti.
Preporučena
literatura
T. Marasović, Kulturna baština I, Split 2001.
H.W. Janson, Povijest umjetnosti, Zagreb 2003.
N. Cambi, Antika, Zagreb 2002.
Dopunska
literatura
Edicija Umjentosti u slici.
Oblici provođenja
nastave
Metode usmenog izlaganja, demonstracije, razgovor (diskusije), konzultacije
Način provjere
znanja i polaganja
ispita
Ocjena će se dodijeliti na temelju aktivnog sudjelovanja u raspravama u nastavi
(10%), kvalitete seminarskog rada (40%- 20%pismeni dio i 20%usmeno izlaganje),
kvalitete kolokvija (50%)
Jezik poduke i
mogućnosti
praćenja na
drugim jezicima
hrvatski, engleski
Semestar
I.
Anketno ispitivanje studenata na kraju kvartala i semestra.
Način praćenja
kvalitete i
uspješnosti izvdbe
svakog predmeta i
/ili modula
Naziv predmeta
Osnove likovnih umjetnosti I
Kod
UAL001
Vrsta
Obvezni kolegij
Predavanja, seminari
Razina
Preddiplomski (kolegij osnovne razine)
Godina
I.
ECTS
(uz odgovarajuće
obrazloženje)
4 ECTS (45 sati predavanja + 15 sati seminara i 60 sati individualnog studentskog
rada u biblioteci na pripremi za seminare, nastavu i ispit).
Nastavnik
Prof. dr. sc. Ivo Babić / Barbara Gaj, stručni suradnik
Kompetencije koje
se stječu
Usvojeno znanje omogućuje nastavak studija.
Preduvjeti za upis
Upisan studij
Sadržaj
Upoznavanje s osnovnim pojmovima percepcije i povijesti umjetnosti. Posebna
pažnja pridaje se teoriji percepcije s aspekta teorije informacije. Tematski blok
posvećen je pitanjima opće morfologije. Posebno se razmatra slikarstvo, kiparstvo i
arhitektura u sinkronijskom i dijakronijskom pristupu. U dijakronom pristupu uvodi
se prepoznavanje stilova.
Preporučena
literatura
P.Breber, D.Leg, Percepcija i informacija, Beograd 1976.
R.Arnhajm, Umetnost i vizualno opažanje, Beograd 1981.
R.Ivančević, Perspektive, Zagreb 1996.
E.H.Gombrih, Umetnost i iluzija, Beograd 1984.
C. Semenzato, Svijet umjetnosti, Zagreb 1991.
Dopunska
literatura
W. Mueller, G. Vogel , Atlas arhitekture, I knjiga, Zagreb , 1999.
P.Vitruvius, Deset knjiga o arhitekturi, Zagreb 1997.
B.Zevi, Gledati arhitekturu, Zagreb 2000.
+ odabrana poglavlja iz dostupne literature
Oblici provođenja
nastave
Frontalna nastava uz korištenje multimedijalnih sredstava.
Način provjere
znanja i polaganja
ispita
Seminarski rad (30% ocjene) i završni ispit (70% ocjene).
Jezik poduke i
mogućnosti
praćenja na
drugim jezicima
Hrvatski i engleski jezik.
Način praćenja
kvalitete i
uspješnosti
izvedbe svakog
predmeta i/ili
modula
Anketno ispitivanje studenata na kraju tematskog bloka.
Semestar
I.
Naziv predmeta
Slikarska tehnologija I
Kod
UAS005
Vrsta
Obvezni kolegij
Predavanja
Razina
Preddiplomski (specijalistički kolegij)
Godina
I.
ECTS
(uz odgovarajuće
obrazloženje)
2 ECTS
30 predavanja + 30 priprema
1 ECTS bod predavanja i mentorska poduka, 0,5 boda čitanje literature i priprema
za ispit, 0,5 boda vježbe
Nastavnik
Mladen Čulić, predavač
Kompetencije koje
se stječu
Studenti teoretski upoznaju i praktično ovladaju znanjima iz područja slikarskih
materijala i tehnika.
Preduvjeti za upis
-
Sadržaj
Nosioci slike, vrste, pov. upotreba, karakteristike.Impregniranje i prepariranje
nosioca.Tutkalo, vrste, priprema, punila, bjelila. Vrste preparacija.Drveni
nosioci,fizička i kemijska građa drva, vrste drv. ploča i obrada .Papir, sastav i
dobivanje.Napinjanje papira, ručna izrada papira.Platno, vrste, načini veza, uzroci
propadanja celuloze.Okviri, napinjanje platna, tutkaljenje i preparacija na platnu.
Preporučena
literatura
Žina Punda: Slikarska tehnologija
Metka K. Hozo : Slikarstvo,metode slikanja i materijali
Dopunska
literatura
S. Sumerecker : Podloge štafelajne slike
Cenino Cenini : Libro d'arte
Oblici provođenja
nastave
Teoretsko i praktično usavršavanje, predavanja u radionici slik. tehnologije, video
predavanja.
Način provjere
znanja i polaganja
ispita
Pismeni i usmeni ispit na kraju semestra
Jezik poduke i
mogućnosti
praćenja na
drugim jezicima
Hrvatski . Engleski ili talijanski po potrebi je moguće organizirati ali samo kao
individualnu nastavu za strane studente
Semestar
I.
Anketiranje studenata kao i profesora srodnih premeta na višim godinama studija u
Način praćenja
kojima stečena znanja studenti aktivno primjenjuju.
kvalitete i
uspješnosti izvdbe
svakog predmeta i
/ili modula
Naziv predmeta
Engleski jezik I
Kod
UAR00E
Vrsta
Obvezni kolegij
Predavanja, seminari, vježbe
Razina
Preddiplomski (kolegij osnovne razine)
Godina
I.
ECTS (uz
odgovarajuće
obrazloženje)
2 ECTS boda
Nastava (predavanja 10 h, seminari 10 h, vježbe 10) = 1 ECTS bod
Samostalno učenje: pripreme za sudjelovanje u seminaru i ispit na kraju prvog
semestra 30 h = 1 ECTS
Nastavnik
Mr.sc. Katarina Hraste, viši predavač
Kompetencije koje
se stječu
Osposobljavanje studenata za komunikacijsku kompetenciju na specijalističkom
području struke, s ciljnom razinom postignuća CEF-ovog nezavisnog korisnika
(Independent User) : Vantage (B2).
Preduvjeti za upis
Propisano pravilnikom Akademije
Način provjere
znanja i polaganja
ispita
Praćenje sudjelovanja na nastavi (30%). Pismeni ispit s naglaskom na pitanjima
koja se zatiču odabranih poglavlja iz gramatike i stručne terminologije (70%).
Preporučena
literatura
Odabrani tekstovi i audio zapisi iz časopisa (npr. «Speak Up») te odabrana
poglavlja iz stručno-popularne i stručne literature.
A.J.Thomson i A.V.Martinet, A Practical English Grammar;, Exercises 2;
D.W.Clarke i M.D. Munro Mackenzie, Modern English Practice;
Dopunska
literatura
Studenti se potiču na čitanje raznolikih tekstova na engleskom jeziku
Oblici provođenja
nastave
Predavanja uz sudjelovanje studenata, vježbe, seminari; samostalne zadaće,
biblioteka, Internet te svi ostali oblici kontakta s engleskim jezikom
Jezik poduke i
mogućnosti
praćenja na
drugim jezicima
Engleski i hrvatski
Način praćenja
kvalitete i
uspješnosti
izvedbe svakog
predmeta i/ili
modula
Anketno ispitivanje studenata na kraju tematskih blokova.
Semestar
I.
Naziv predmeta
Poznavanje računala
Kod
UAD005
Vrsta
Izborni kolegij
Predavanja, seminari, vježbe
Razina
Preddiplomski (kolegij osnovne razine)
Godina
I.
ECTS
3 kredita (1 kredit pohađanje predavanja, 1 kredit vježbe i rad na seminaru, 1 kredit
priprema završnog ispita)
Nastavnik
mr. sc. Ivica Mitrović, predavač
Kompetencije koje
se stječu
Cilj kolegija je upoznati studente i studentice s temeljnim teorijskim načelima i
praksom rada s računalom. Svladavanjem gradiva ovog kolegija studenti i
studentice razumijevati će načela funkcioniranja računala i steći početna praktična
znanja potrebna za njegovo korištenje.
Preduvjeti za upis
Za ovaj kolegij nema preduvjeta za upis.
Sadržaj
Povijesni pregled razvoja računala. Osnovni pojmovi i upoznavanje s teorijskim
postavkama funkcioniranja računala. Osnovna građa računala. Ulazne i izlazne
jedinice. Arhitektura sklopovlja i programskog dijela računala. Rad s osnovnim
programskim paketima. Osnove Internet mreže.
Preporučena
literatura
D. Sušanj, PC računala iznutra i izvana, BUG, Zagreb 2002.
D. Grundler, Primijenjeno računalstvo, Graphis, Zagreb 2000.
D. Gookin, PC za sveznalice, MIŠ, Zagreb 2001.
I. Mitrović/B. Gaćina, Bilješke uz predavanja (skripta).
Dopunska
literatura
S. Colin, Kako radi multimedija, Znak, Zagreb 1995.
D. Petric, INTERNET uzduž i poprijeko, BUG, Zagreb 2002.
D. Johnson, Kako upotrijebiti digitalni fotoaparat, Mikro knjiga, Zagreb 2003.
Internet izvori i stručni časopisi.
Oblici provođenja
nastave
Nastava će se sastojati od frontalnih predavanja na pojedinu temu i demonstracija
programskih vještina. Tijekom semestra svaki polaznik i polaznica moraju kao
seminarski rad napisati i pred kolegama i kolegicama prezentirati jednu temu iz
područja.
Način provjere
znanja i polaganja
ispita
Ocjena će se dodijeliti na temelju redovite nazočnosti na nastavi (preduvjet za
ocjenu), kvalitete seminarskog rada (20%) i završnog ispitnog rada (80%).
Seminarski rad se sastoji od deset stranica A4 formata s tekstom i ilustracijama.
Završni ispit je provjera teorijskih znanja obrađenih tijekom semestralne nastave.
Završni ispitni rad piše se na ispitu (klauzuri).
Jezik poduke i
mogućnosti
praćenja na
drugim jezicima
Hrvatski ili engleski.
Način praćenja
kvalitete
Anketiranje studenata i studentica.
Semestar
I.
Naziv predmeta
Grafika I
Kod
UAL006
Vrsta
Izborni kolegij
Predavanja, vježbe
Razina
Preddiplomski (kolegij osnovne razine)
Godina
I.
ECTS
(uz odgovarajuće
obrazloženje)
4 ECTS
(30 sati predavanja + 30 sati vježbi + max. 60 sati individualnog rada)
Nastavnik
Doc. Edvin Dragičević
Kompetencije koje
se stječu
Usvajanje osnovnih znanja o grafičkoj umjetnosti. Ovladavanje tehničkotehnološkim procesom izrade matrice i tiskanja u tehnikama: drvorez, linorez.
Preduvjeti za upis
Upisan studij
Sadržaj
Upoznavanje s pojmom Grafike, nastankom i razvojem. Veza Grafike, Kiparstva i
Slikarstva. Upoznavanje sa crtačkim materijalima, grafičkim alatom i priborom.
Različiti materijali kao nositelji matrice. Grafičke boje i papir. Tehničko-tehnološki
postupci u grafičkim tehnikama. Izvođenje praktičnih radova, ovladavanje
procesom izrade matrice i tiskanja u tehnikama visokog i tiska: drvorez, linorez.
Grafički list kao samostalno likovno djelo.
Preporučena
literatura
Dževad Hozo, Umjetnost multioriginala – kultura grafičkog lista, Prva književna
komuna, Mostar, 1988.
Frane Paro, Grafika marginalije o crno-bijelom, Mladost, Zagreb 1991.
Shane Weller, German expressionist woodcuts, Dover Publications inc., New York,
1994.
Dopunska
literatura
Bamber Gascoigne, How to identify prints, Thames and Hudson, London, 1986.
Kabinet grafike, Hrvatski trienale grafike 1,2,3, HAZU, Zagreb, 1997, 2000, 2003.
Oblici provođenja
nastave
Izravna predavanja i praktični rad u grafičkoj radionici.
Način provjere
znanja i polaganja
ispita
Kolokviji
Jezik poduke i
mogućnosti
praćenja na
drugim jezicima
Hrvatski jezik
Semestar
Anketno ispitivanje studenata na kraju tematskog bloka
Način praćenja
kvalitete i
uspješnosti izvdbe
svakog predmeta i
/ili modula
I.
Naziv predmeta
Osnove predočavanja prostora I
Kod
UAL003
Vrsta
Izborni kolegij
Predavanja, vježbe
Razina
Preddiplomski (kolegij osnovne razine)
Godina
I.
ECTS
(uz odgovarajuće
obrazloženje)
2 ECTS (15 sati predavanja + 15 sati vježbi, te 30 sati za individualnu pripremu
studenata za izradu programa i ispite)
Nastavnik
Dr.sc. Ivana Šverko, izvanredni profesor
Kompetencije koje
se stječu
Teoretska priprema za rješavanje praktičnih zadaća. Stjecanje znanja za odgoj i
obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi s ciljem podizanje opće likovne kulture.
Preduvjeti za upis
Upisan studij
Sadržaj
Razvijanje sposobnosti samostalnog grafičkog predočavanja objekata i sklopova u
prostoru; predočavanjem preko projekcija, ortogonalnih, aksonometrijskih i kosih.
Točke, pravci, ravnine, likovi i tijela i njihove projekcije na horizontalnu i verikalnu
ravninu.
Preporučena
literatura
V.Niče: Deskriptivna geometrija I i II
Dopunska
literatura
-
Oblici provođenja
nastave
Predavanja, vježbe, korekcije programa
Način provjere
znanja i polaganja
ispita
Pozitivno ocijenjeni programi, završni ispit
Jezik poduke i
mogućnosti
praćenja na
drugim jezicima
Hrvatski i engleski
Način praćenja
kvalitete i
uspješnosti
izvedbe svakog
predmeta i /ili
modula
Anketno ispitivanje studenata
Semestar
I.
Naziv predmeta
Ikonologija I
Kod
UAP001
Vrsta
Izborni kolegij
Predavanja, seminar
Razina
Preddiplomski (kolegij osnovne razine)
Godina
I.
ECTS
(uz odgovarajuće
obrazloženje)
4 ECTS boda (45 sati predavanja , 15 sati seminara i 60 sati individualnog
studentskog rada u biblioteci na pripremi za seminare, nastavu i ispit).
Nastavnik
mr.sc. Branko Jozić, stručni suradnik
Kompetencije koje
se stječu
Osposobljavanje studenata za interpretaciju - otčitavanje slojeva sadržaja - poruka
pojedinih likovnih djela.
Preduvjeti za upis
Upisan studij
Sadržaj
Ikonologija i ikonografija: njihov sadržaj i metode; verbalni i likovni izričaj;
umjetnost, religija, filozofija kao aspekti integralnog ljudskog iskustva; metode
likovnoga govora; hermeneutički postupak; repertorij kršćanskih simbola i tema te
onih iz mitologije.
Preporučena
literatura
Biblija; Djela Homera, Vergilija, Ovidija... / G. Schwab: Najljepše priče klasične
starine
Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva
E. Panofsky: Ikonološke studije
A. Warburg: Ritual zmije; geneza ikonologije
Winckelmann – Wölfflin – Warburg: Ideal, forma, simbol
Gadamer – Boehm – Bätschmann – Imdahl: Slika i riječ
H. G. Gadamer – Čitanka
J. Belamarić: Studije iz srednjovjekovne i renesansne umjetnosti na Jadranu
I. Prijatelj-Pavičić: Marijin ružičnjak
Dopunska
literatura
Apokrifna djela; Acta martyrum; Otačka literatura (osobito egzegetska i homiletska
djela); Hagiografije (J. Voragine: Legenda aurea; M. Marulić, Institucija, ...)
J. Hall: Rječnik tema i simbola u umjetnosti
D. Foulloux [et al.], Rječnik biblijske kulture
J. Chevalier – A. Gheerbrant: Rječnik simbola
Zamarovsky, Junaci antičkih mitova
C. Ripa, Ikonologija
J. Huizinga: Jesen srednjeg vijeka
Oblici provođenja
nastave
Program se izvodi kroz predavanja, zajedničku analizu i interpretaciju
Način provjere
znanja i polaganja
ispita
Praćenje sudjelovanja na nastavi (20% ocjene); pismeni rad i prezentacija teme
pred kolegama (20% ocjene); ocjena usmenog ispita (60% ocjene).
Jezik poduke i
mogućnosti
praćenja na
drugim jezicima
Hrvatski jezik
Semestar
Anketno ispitivanje studenata na kraju tematskog bloka.
Način praćenja
kvalitete i
uspješnosti izvdbe
I.
svakog predmeta i
/ili modula
2.2. II. semestar
Naziv predmeta
Slikarstvo II
Kod
UAS101
Vrsta
Obvezni kolegij
Predavanja (mentorska poduka), produkcija, seminari, terenska nastava
Razina
Preddiplomski (kolegij osnovne razine)
Godina
I.
ECTS
(uz odgovarajuće
obrazloženje)
10 ECTS
(5 ECTS bodova - predavanja i mentorska poduka, 1 ECTS bod - seminari i
prezentacija, 1 ECTS bod - čitanje literature i praćenje internet sadržaja, 3 ECTS
boda - samostalni rad studenta)
Nastavnik
Jadranko Runjić, predavač
Kompetencije koje
se stječu
-
Preduvjeti za upis
Završen kolegij Slikarstvo I
Sadržaj
Crtež je osnovni znak koji određuje studenta u vlastitoj namjeri prepoznavanja
pitanja o umjetnosti u slikarskom kontekstu. To pitanje se mijenja dogradnjom
iskustva kao pojma umjetnost iz umjetnosti. Tako se crtež osamostaljuje i nastavlja
kao oružje promjena i građenja osobnosti. Razrađujući ova pitanja student se
određuje osnovnim pristupima formi crteža: od analitički-konstruktivnog, odnosno
iskustveno-interpretacijskog do emocionalno-osviještenog, odnosno intuitivnospoznajnog.
Realizaciju ovih sadržaja prati nazočnost modela, dok se studije ostvaruju crtačkim
tehnikama: olovka, ugljen, tuš (lavirano).
Kolegij Slikarstva u II. semestru preddiplomskog studija izgrađuje studenta
individualnim pristupom. Realizira se u obliku predavanja, konzultacija, seminarskih
radova i prezentacija. Cilj je uspostaviti i usmjeriti studentov stvaralački identitet,
njegovu autopoetiku i oblikovnu dovršenost i intelektualni kontekst.
Semestar
II.
istraživanje i savladavanje jezika, materijala i tehnika slikarstva i crteža
savladavanje osnovnih shema proporcije i kompozicije portreta
savladavanje iskustva kopiranja crteža prema predlošku
Sadržaj kolegija Slikarstva realizira se kroz teme* koje sublimiraju:
- istraživanje portreta i forme crtežom: analitički, konstruktivno, modularno
- istraživanje karakteristika crtačkih materijala
- istraživanje fenomena svjetlost-sjena
- istraživanje osnovnih karaktera portreta (detalji)
- istraživanje osnovnih shema komponiranja
- vrednovanje detalja unutar cjeline i njihove prostorne uzročnosti s posebnim
naglaskom na organsku i konstruktivnu povezanost
- istraživanje vlastitog rukopisa te izgradnja kritičko-analitičkog odnosa
Teme podcrtavaju osnovne pristupe, ali i predpostavljaju pristupe interpretacije, jer
upravo interpretacije u sklopu tema daju dijalog umjetnost iz umjetnosti.
1. TEMA
Autoportret / Formati i podloge
Interpretacije / povijesne i suvremene
Analitički - konstruktivno
crtež / ugljen, olovka, tuš
2. TEMA
Portret / Boja
Interpretacija povijesne i suvremene
Analitički - konstruktivno
lavirani crtež, tempera, akrilik, ulje
3. TEMA
Interpretacije / povijesne i suvremene
Analitički - konstruktivno
umjetnost iz umjetnosti
povijesni karakteri
tempera, akrilik, ulje
Preporučena
literatura
*
Po realizaciji svake teme student je obvezan napraviti prezentaciju rada.
-
Josef Muller Brockmann : A History of Visual Communications
Rudolf Arnheim: Umjetnost i vizualno opažanje - Psihologija stvaralačkog
gledanja, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Beograd 1987.
umjetničke monografije : Michelangello, El Greco, Tizian, Tiepolo, Rembrandt
van Rijn, Paul Cezanne, David Hockney, Alex Katz, Kraljević, Račić, Krsto
Hegedušić, Ante Kaštelančić, Ljubo Ivančić, Pablo Pisasso, Matisse...
-
Dopunska
literatura
Časopisi iz područja suvremene umjetnosti : Kunstforum, Art in America, Parkett,
Flash Art, Kontura, Radionica...
Internet izvori
Oblici provođenja
nastave
Predavanja (mentorska poduka), konzultacije, produkcija, seminari, terenska
nastava
Način provjere
znanja i polaganja
ispita
Seminarski radovi; Prezentacija projekata/tema
Jezik poduke i
mogućnosti
praćenja na
drugim jezicima
Hrvatski; mogućnost praćenja na Engleskom jeziku
Način praćenja
kvalitete i
uspješnosti
izvedbe svakog
predmeta i /ili
modula
Anonimna anketa i razgovor sa studentima
Naziv predmeta
Crtanje akta II
Kod
UAS103
Vrsta
Obvezni kolegij
Predavanja (mentorska poduka), seminari
Razina
Preddiplomski (kolegij osnovne razine)
Godina
I.
ECTS
(uz odgovarajuće
obrazloženje)
4 ECTS
(1,5 ECTS bod - predavanja i mentorska poduka, 1 ECTS bod – seminari
(kopistika), čitanje literature i prezentacija, 1,5 ECTS bod - samostalni rad
studenta)
Nastavnik
Dario Šolman, docent
Vedran Perkov, asistent
Kompetencije koje
se stječu
- istraživanje i savladavanje jezika, materijala i tehnika crteža
- savladavanje osnovnih shema proporcije i kompozicije akta
- savladavanje iskustva kopiranja crteža akta prema predlošku
Preduvjeti za upis
Završen kolegij Crtanje akta I
Sadržaj
Crtež je osnovni znak koji određuje studenta u vlastitoj namjeri prepoznavanja
pitanja o umjetnosti. U dijalogu vidljivog i zamišljenog, student ustanovljava osobna
istraživanja vlastite percepcije uvaženih pristupa - autora ali neminovno
individualnim pristupom opažajnog i misaonog, izgrađujući vlastiti rukopis.
Kontinuitet crtačke motorike potiče crtačku osobnost, a ljudsko tijelo - akt je
osnovna pretpostavka koja studenta upućuje u složenosti, izražajnosti i pitanja.
Upravo razvijanje crtačkih sposobnosti kao samostalne likovne discipline umrežava
odnos prema kiparstvu i slikarstvu i docrtava individualnost. Ciljevi ovih
pretpostavki realiziraju se kao sadržaji tema.
Kolegij Crtanje akta na II. semestru nastavlja izgradnju individualnog pristupa.
Realizira se u obliku predavanja, konzultacija, kopistike, seminarskih radova i
prezentacije radova po svakoj dovršenoj temi (kolokvij). Cilj je uspostaviti i usmjeriti
studentov kreativni identitet, njegovu autopoetiku, oblikovnu dovršenost ali i
intelektualni kontekst.
Semestar
II.
Sadržaj kolegija crtanja akta realizira se kroz teme* koje sublimiraju:
- crtanje brzog crteža (krokija), razvijanje zapažanja, pamćenja te osnova
perceptivnih prioriteta karaktera pokreta i modela
- razvijanje crtačke motorike kao osobnosti crtačkog rukopisa
- interpretacije uvaženih autora iz povijesti
- upoznavanje sa osnovnim crtačkim materijalima
- kopistika - detalji i cjelina, prati svaku temu komparativno sa kontekstom teme
1. TEMA
Ležeća i sjedeća figura / Konstrukcija, anatomija
ugljen, olovka, tuš
2. TEMA
Figura i prostor / Interpretacije / Konstrukcija, anatomija
ugljen, olovka, tuš, boja
3. TEMA
Figura i prostor / Konstrukcija, anatomija / Detalji figure
ugljen, olovka, tuš, boja
Preporučena
literatura
*
Svaka pojedina tema uključuje prezentaciju po njenoj realizaciji
-
Rudolf Arnheim: Umjetnost i vizualno opažanje - Psihologija stvaralačkog
gledanja, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Beograd 1987.
Cornelia H. Butler : Afterimage: Drawing Through Process
Laura Hoptman : Drawing Now: Eight Propositions
Lars Bang Larsen : Art Now (TASCHEN Icons Series)
Uta Grosenick, Burkhard Riemschneider : Art Now (TASCHEN)
Uta Grosenick, Burkhard Riemschneider, Lars Bang Larsen : Art at the Turn of
the Millennium (TASCHEN)
umjetničke monografije (crteži) : Rembrandt van Rijn, Michelangelo Buonarroti,
Raffaello Santi (Raphael), Auguste Rodin, Henri Matisse, Paul Cezanne,
Richard Artschwager, David Hockney, Alex Katz...
-
Dopunska
literatura
Časopisi iz područja suvremene umjetnosti : Kunstforum, Art in America, Parkett,
Flash Art, Kontura...
Internet izvori
Oblici provođenja
nastave
Predavanja (mentorska poduka), konzultacije, seminari, kopistika
Način provjere
znanja i polaganja
ispita
Seminarski radovi; Prezentacija tema
Jezik poduke i
mogućnosti
praćenja na
drugim jezicima
Hrvatski, mogućnost praćenja na Engleskom jeziku
Anonimna anketa i razgovor sa studentima
Način praćenja
kvalitete i
uspješnosti izvdbe
svakog predmeta i
/ili modula
Naziv predmeta
Povijest umjetnosti II
Kod
UAP10T
Vrsta
Obvezni kolegij
Predavanja, terenska nastava
Razina
Preddiplomski (kolegij osnovne razine)
Godina
I.
ECTS
(uz odgovarajuće
obrazloženje)
2 ECTS boda: 15 sati predavanja, 15 sati seminara, maksimalno 30 sati pripreme
za izradu seminarskog rada, polaganje kolokvija
Nastavnik
dr.sc. Tomislav Marasović, prof. emeritus /mr. sc. Daniela Matetić Poljak asistentice
Kompetencije koje
se stječu
Student se osposobljava za razvijanje kritikog razmišljanja, o djelima likovne
umjentosti nastalim u razdoblju Srednjeg vijeka. Osposobljava se za praćenje
nastave iz Povijesti umjentosti III
Preduvjeti za upis
položen ispit iz kolegija Povijest umjetnosti I
Sadržaj
Kolegij sadrži teme s područja povijesti likovnih umjetnosti od prapovijesti, velikih
civilizacija Bliskog istoka, antičke grčke i rimske umjetnosti, antike na tlu Hrvatske,
umjetnosti starokršćansktva, Bizanta, ranog srednjeg vijeka, romanike i gotike do
XIV. stoljeća u Europi i u Hrvatskoj. Obrađuju se ostvarenja s područja arhitekture,
urbanizma, slikarstva, kiparstva i primijenjenih umjetnosti.
Preporučena
literatura
T. Marasović, Kulturna baština I, Split 2001.
H.W. Janson, Povijest umjetnosti, Zagreb 2003.
Dopunska
literatura
Edicija Umjentosti u slici.
Oblici provođenja
nastave
Metode usmenog izlaganja, demonstracije, razgovor (diskusije), konzultacije
Način provjere
znanja i polaganja
ispita
Ocjena će se dodijeliti na temelju aktivnog sudjelovanja u raspravama u nastavi
(10%), kvalitete seminarskog rada (40%- 20%pismeni dio i 20%usmeno izlaganje),
kvalitete kolokvija (50%)
Jezik poduke i
mogućnosti
praćenja na
drugim jezicima
hrvatski, engleski
Semestar
II.
Anketno ispitivanje studenata na kraju kvartala i semestra.
Način praćenja
kvalitete i
uspješnosti izvdbe
svakog predmeta i
/ili modula
Naziv predmeta
Plastična anatomija
Kod
UAK006
Vrsta
Obvezni kolegij
Predavanja
Razina
Preddiplomski (kolegij osnovne razine)
Godina
I.
ECTS
2 ECTS
15 predavanja + 15 semestralni radovi
1 ECTS bod predavanja i mentorska poduka, 0,5 boda čitanje literature i priprema
za ispit, 0,5 boda vježbe
Nastavnik
Mladen Čulić, predavač
Kompetencije koje
se stječu
Razvijanje spoznaje o građi čovjeka i životinje, razvijanje sposobnosti uočavanja
unutarnjih struktura i primjena na crtežu. Usporedno sagledavanje sličnosti i razlika
između čovjeka i životinje. Razvijanje teoretskih znanja o građi i motorici
tijela.Uočavanje anatomskih razlika prema dobi, spolu i rasi. Razvijanje opće
vizualne percepcije prema principima anatomskih struktura.
Preduvjeti za upis
Položen ispit iz kolegija Plastična anatomija I
Sadržaj
Mišićni sustav. Općeniti uvod, vrste mišića, mišići prema grupama, tijelo kao
cjelina, usporedna anatomija (čovjek - životinja). Motorika, mimika, kanoni. Latinski
izrazi (sažetak)
Preporučena
literatura
R. Gaberc, Plastična anatomija čoveka, W. Tank, Plastična anatomija životinja.
Dopunska
literatura
Eliot Goldfinger: Human Anatomy for artists, Animal anatomy for artists, Skripte,
časopisi, monografije, internet
Oblici provođenja
nastave
Teoretska nastava, crtanje prema modelu i reprodukcijama.Video predavanja.
Način provjere
znanja i polaganja
ispita
Ocjenjivanje sem. radova 70% ocjene i teoretskog znanja 30% ocjene
Jezik poduke i
mogućnosti
praćenja na
drugim jezicima
Hrvatski, engleski,talijanski
Način praćenja
kvalitete i
uspješnosti
izvedbe svakog
predmeta i /ili
modula
Anketiranje studenata i profesora predmeta u kojima stečena znanja studenti
kasnije primjenjuju.
Semestar
II.
Naziv predmeta
Slikarska tehnologija II
Kod
UAS105
Vrsta
Obvezni kolegij
Predavanja
Razina
Preddiplomski (kolegij osnovne razine)
Godina
I.
ECTS
(uz odgovarajuće
obrazloženje)
2 ECTS
1 ECTS bod predavanja i mentorska poduka, 0,5 boda čitanje literature i priprema
za ispit, 0,5 boda vježbe
Nastavnik
Mladen Čulić, predavač
Kompetencije koje
se stječu
Studenti teoretski upoznaju i praktično ovladaju znanjima iz područja slikarskih
materijala i tehnika.
Preduvjeti za upis
Položen ispit iz kolegija Slikarska tehnologija I
Sadržaj
Staklo, slikanje na staklu, pjeskarenje,vitraj, fuzija stakla, tiffany tehnika.Metalne
ploče, grafičke tehnike,suha igla, bakropis, motypia.Zid kao nosilac.Mozaik.Freska,
fresco-secco.Keramika, engobe,glazurne i nadglazurne boje.Pigmenti i bojilavrste,pov.upotreba, kem.sastav.Svojstva.Važniji pigmenti – podjela prema
bojama.Pigmenti u slik. tehnikama.
Preporučena
literatura
Žina Punda : Slikarska tehnologija
Metka K.Hozo : Slikarstvo,metode slikanja i materijali
Dopunska
literatura
S. Sumerecker : Podloge štafelajne slike
Cenino Cenini : Libro d'arte
Oblici provođenja
nastave
Teoretsko i praktično usavršavanje, predavanja u radionici slik. tehnologije, video
predavanja.
Način provjere
znanja i polaganja
ispita
Pismeni i usmeni ispit na kraju semestra
Jezik poduke i
mogućnosti
praćenja na
drugim jezicima
Hrvatski. Engleski ili talijanski po potrebi je moguće organizirati ali samo kao
individualnu nastavu za strane studente
Semestar
II.
Anketiranje studenata kao i profesora srodnih premeta na višim godinama studija u
Način praćenja
kojima stečena znanja studenti aktivno primjenjuju.
kvalitete i
uspješnosti izvdbe
svakog predmeta i
/ili modula
Naziv predmeta
Engleski jezik II
Kod
UAR10E
Vrsta
Obvezni kolegij
Predavanja, seminari, vježbe
Razina
Preddiplomski (kolegij osnovne razine)
Godina
I.
ECTS (uz
odgovarajuće
obrazloženje)
2 ECTS boda
Nastava (predavanja 10 h, seminari 10 h, vježbe 10 h) = 1 ECTS bod
Samostalno učenje: pripreme za sudjelovanje u seminaru i ispit na kraju drugog
semestra 30 h = 1 ECTS
Nastavnik
Mr.sc. Katarina Hraste, viši predavač
Kompetencije koje
se stječu
Daljnje osposobljavanje studenata za komunikacijsku kompetenciju na
specijalističkom području struke, s ciljnom razinom postignuća CEF-ovog
nezavisnog korisnika (Independent User) : Vantage (B2).
Preduvjeti za upis
Položen ispit iz kolegija Engleski 1
Sadržaj
Razvijanje jezičnih znanja i vještina u funkciji recepcije i produkcije, u okviru
profesionalnih i općih kulturalnih tema, kroz različite oblike obrade teksta, tonskih
zapisa i video-filmova i s naglaskom na akademskom kontekstu. Pisanje sastava o
sebi (Personal Essay).
Preporučena
literatura
Odabrani tekstovi i audio zapisi iz časopisa (npr. «Speak Up»), odabrana poglavlja
iz stručno-popularne i stručne literature.
Dopunska
literatura
Barron's How to Prepare for the TOEFL. Tekstovi biografskog sadržaja
Oblici provođenja
nastave
Predavanja uz sudjelovanje studenata, vježbe, seminari; samostalne zadaće,
biblioteka, Internet te svi ostali oblici kontakta s engleskim jezikom
Način provjere
znanja i polaganja
ispita
Praćenje sudjelovanja na nastavi (20%). Ocjena eseja (20%). Pismeni ispit s
naglaskom na pitanjima koja se zatiču u međunarodno priznatim testovima
engleskog kao stranog jezika te stručnoj teminologiji (60%).
Jezik poduke i
mogućnosti
praćenja na
drugim jezicima
Engleski i hrvatski
Način praćenja
kvalitete i
uspješnosti
izvedbe svakog
predmeta i/ili
modula
Anketno ispitivanje studenata na kraju tematskih blokova.
Semestar
II.
Naziv predmeta
Primjena računala
Kod
UAD00E
Vrsta
Izborni kolegij
Predavanja, seminar, vježbe.
Razina
Preddiplomski (kolegij osnovne razine)
Godina
I.
ECTS
3 kredita (1 kredit pohađanje predavanja, 1 kredit vježbe i rad na seminaru, 1 kredit
priprema završnog ispita)
Nastavnik
mr. sc. Ivica Mitrović, predavač
Ciljevi
Svladavanjem nastavnih sadržaja kolegija studentice i studenti će biti osposobljeni
za praktični rad na računalu. Savladati će osnovna znanja i praktične vještine za
uporabu programa za obradu teksta, tablično računanje, izradu prezentacija, te
programa za vektorsku obradu slike.
Preduvjeti za upis
Osnovna znanja o radu s računalom i načelima njihovog funkcioniranja. U okviru
preddiplomskog studija Dizajna vizualnih komunikacija ta se znanja stječu u
kolegiju Poznavanje računala.
Sadržaj
Programi za obradu teksta (unos, oblikovanje, objekti i tablice). Programi za
tablično računanje (unos, oblikovanje i izrada grafova). Programi za izradu
prezentacija (izrada prezentacije, prikazivanje, uređivanje slideova, umetanje
objekata, crtanje, animacijski efekti). Programi za vektorsku obradu slike (objekt i
njegovi atributi, crta, geometrijski likovi, krivulje, tekst, posebni efekti). Osnove
multimedije na računalu.
Preporučena
literatura
I. Mitrović/B. Gaćina, Bilješke uz predavanja (skripta).
D. Sušanj, PC računala iznutra i izvana, BUG, Zagreb 2002.
Dopunska
literatura
D. Grundler, Primijenjeno računalstvo, Graphis, Zagreb 2000.
D. Gookin, PC za sveznalice, MIŠ, Zagreb 2001.
Internet izvori i stručni časopisi.
Nastavne metode
Nastava će se sastojati od uvodnih frontalnih predavanja na pojedinu temu i
demonstracija sklopovskih i programskih vještina. Potom će polaznici i polaznice
kolegija samostalno raditi na izradi dodijeljenih zadataka. Tijekom semestra obveza
svakog polaznika je izrada seminarskog rada sa zadanom temom korištenjem
programa za izradu prezentacija, te njegovo prezentiranje pred ostalim
studenticama i studentima.
Metode
ocjenjivanja
Ocjena će se dodijeliti na temelju kvalitete seminarskog rada (25%) i rezultata
praktičnog (50%) i usmenog ispita (25%). Seminarski rad se sastoji od najmanje
petnaest slideova s tekstom i ilustracijama.
Završni ispit čine praktični i usmeni ispit. Praktičnim ispitom provjerava se praktično
poznavanje rada na računalu uz uporabu alata korištenih tijekom nastave.
Usmenim ispitom provjerava se cjelokupno znanje studentica i studenata i određuje
konačna ocjena.
Jezik poduke i
mogućnosti
praćenja na
drugim jezicima
Hrvatski ili engleski.
Način praćenja
kvalitete
Anketiranje studenata i studentica.
Semestar
II.
Naziv predmeta
Grafika II
Kod
UAL106
Vrsta
Izborni kolegij
Predavanja, vježbe
Razina
Preddiplomski (kolegij osnovne razine)
Godina
I.
ECTS
(uz odgovarajuće
obrazloženje)
4 ECTS (30 sati predavanja + 30 sati vježbi + max. 60 sati individualnog rada)
Nastavnik
Doc. Edvin Dragičević
Kompetencije koje
se stječu
Usvajanje osnovnih znanja o grafičkoj umjetnosti. Ovladavanje tehničkotehnološkim procesom izrade matrice i tiskanja u tehnikama: drvorez, linorez.
Preduvjeti za upis
Završen kolegij Grafika 1
Sadržaj
Upoznavanje s pojmom Grafike, nastankom i razvojem. Veza Grafike, Kiparstva i
Slikarstva. Upoznavanje sa crtačkim materijalima, grafičkim alatom i priborom.
Različiti materijali kao nositelji matrice. Grafičke boje i papir. Tehničko-tehnološki
postupci u grafičkim tehnikama. Izvođenjem praktičnih radova ovladavanje
procesom izrade matrice i tiskanja u tehnikama visokog i tiska: drvorez, linorez.
Grafički list kao samostalno likovno djelo.
Preporučena
literatura
Dževad Hozo, Umjetnost multioriginala - kultura grafičkog lista, Prva književna
komuna, Mostar, 1988.
Frane Paro, Grafika marginalije o crno-bijelom, Mladost, Zagreb 1991.
Shane Weller, German expressionist woodcuts, Dover Publications inc., New York,
1994.
Dopunska
literatura
Bamber Gascoigne, How to identify prints, Thames and Hudson, London, 1986.
Kabinet grafike, Hrvatski trienale grafike 1,2,3, HAZU, Zagreb, 1997, 2000, 2003.
Oblici provođenja
nastave
Izravna, predavanja i praktični rad u grafičkoj radionici.
Način provjere
znanja i polaganja
ispita
Kolokviji
Jezik poduke i
mogućnosti
praćenja na
drugim jezicima
Hrvatski jezik
Semestar
Anketno ispitivanje studenata na kraju tematskog bloka
Način praćenja
kvalitete i
uspješnosti izvdbe
svakog predmeta i
/ili modula
II.
Naziv predmeta
Osnove predočavanja prostora II
Kod
UAL103
Vrsta
Izborni kolegij
Predavanja, vježbe
Razina
Preddiplomski (kolegij osnovne razine)
Godina
I.
ECTS
(uz odgovarajuće
obrazloženje)
2 ECTS (15 sati predavanja + 15 sati vježbi, te 30 sati za individualnu pripremu
studenata za izradu programa i ispite)
Nastavnik
Dr.sc. Ivana Šverko, izvanredni profesor
Kompetencije koje
se stječu
Teoretska priprema za rješavanje praktičnih zadaća. Stjecanje znanja za odgoj i
obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi s ciljem podizanje opće likovne kulture.
Preduvjeti za upis
Položen ispit iz kolegija Osnove predočavanja prostora I
Sadržaj
Razvijanje sposobnosti samostalnog grafičkog predočavanja objekata i sklopova u
prostoru; predočavanjem preko projekcija. Upoznavanje studenata s metodama
konstrukcije perspektivnih slika. Predočavanje uz pomoć tehničkih pomagala – 3D
prezentacije.
Preporučena
literatura
V.Niče: Deskriptivna geometrija I i II
Semestar
Dopunska
literatura
Oblici provođenja
nastave
Predavanja, vježbe, korekcije programa
Način provjere
znanja i polaganja
ispita
Pozitivno ocijenjeni programi, završni ispit
Jezik poduke i
mogućnosti
praćenja na
drugim jezicima
Hrvatski i engleski
Način praćenja
kvalitete i
uspješnosti
izvedbe svakog
predmeta i /ili
modula
Anketno ispitivanje studenata
II.
2.3. III. semestar
Naziv predmeta
Slikarstvo III
Kod
UAS201
Vrsta
Obvezni kolegij
Predavanja (mentorska poduka), produkcija, seminari, terenska nastava
Razina
Preddiplomski (kolegij osnovne razine)
Godina
II.
ECTS
(uz odgovarajuće
obrazloženje)
10 ECTS
(5 ECTS bodova - predavanja i mentorska poduka, 1 ECTS bod - seminari i
prezentacija, 1 ECTS bod - čitanje literature i praćenje internet sadržaja, 3 ECTS
boda - samostalni rad studenta)
Nastavnik
Viktor Popović, docent
Kompetencije koje
se stječu
-
Preduvjeti za upis
Završen kolegij Slikarstvo II
Sadržaj
Nastavljajući pretpostavke iz I. i II. semestra o crtežu, studentu su ponuđeni
sadržaji funkcionalnosti crtačko-slikarskih htijenja.
Student gradi vlastitu oblikovnu osmišljenost proporcionalno-konstruktivnim
modulima i kompozicijskim pristupima, izražavajući se crtežom i bojom u tehnikama
ugljena, olovke, tuša, akrilika, tempere, uljenih boja, ali uvijek naglašavajući
kontekst interpretacija koji proizlazi iz pojma umjetnost iz umjetnosti ostvarujući
dijalog suvremenog i tradicionalnog. Konkretan cilj je uspostavljanje studentovog
kreativnog identiteta.
Na ovom stupnju prisutan je sadržaj figure i portreta odnosno (živog modela).
Kolegij Slikarstva u III. semestru preddiplomskog studija nastavlja individualno
izgrađivanje studenta. Nastava se realizira u obliku predavanja (frontalna i osobna),
konzultacija, seminarskih radova i prezentacije. Cilj je uspostaviti i usmjeriti
studentov stvaralački identitet, njegovu autopoetiku i oblikovnu dovršenost.
Obvezni kolegij slikarstva zahtjeva kvalitetu, kreativnost, inovativnost, izražajnost i
funkcionalnost umjetničkog htjenja, ali i intelektualni kontekst.
Semestar
III.
istraživanje i savladavanje jezika, materijala i tehnika slikarstva
savladavanje osnovnih shema proporcije i kompozicije akta u prirodnoj veličini
savladavanje iskustva kopiranja crteža prema predlošku
Sadržaj kolegija Slikarstva realizira se kroz teme* koje sublimiraju :
- istraživanje interpretacijskog i analitičko-konstruktivnog pristupa
- tradicionalne i suvremene interpretacije
- pronalaženje koncepta interpretacije
- slikarska morfologija
- individualnost rukopisa
Teme podcrtavaju osnovne pristupe, ali i određuju način interpretacije, jer upravo
interpretacije u sklopu tema daju dijalog umjetnost iz umjetnosti.
Izborom tehnologija za produkciju student poostvaruje temu-projekt i ujedno
izgrađuje osobni identitet. Ponuđeni programi daju osnovna i granična određenja za
uspostavu suvremene egzistencije slike, kako njezine samostalnosti tako i
nastavka kroz pojam suvremenih pristupa.
1. TEMA
Veliki akt / Interpretacije
Analitički - konstruktivno
crtež / ugljen, olovka
2. TEMA
Veliki akt / Kontekst / Interpretacije
Analitički - konstruktivno
boja / akrilik
3. TEMA
Portret / Kontekst / Interpretacije
Analitički - konstruktivno
boja / akrilik, ulje
Preporučena
literatura
*
Po realizaciji svake teme student je obvezan napraviti prezentaciju rada.
-
Johannes Itten : The Art of Color: The Subjective Experience and Objective
Rationale of Color, Wiley; Revised edition (December, 1997)
Uta Grosenick, Burkhard Riemschneider : Art Now (TASCHEN)
Lars Bang Larsen : Art Now (TASCHEN Icons Series)
Uta Grosenick, Burkhard Riemschneider, Lars Bang Larsen : Art at the Turn of
the Millennium (TASCHEN)
Josef Muller Brockmann : A History of Visual Communications
Rudolf Arnheim: Umjetnost i vizualno opažanje - Psihologija stvaralačkog
gledanja, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Beograd 1987.
umjetničke monografije : Rembrandt van Rijn, Paul Cezanne, Pablo Pisasso,
Matisse, Pierre Bonnard, David Hockney, Alex Katz, Clemente, Baselitz, Sigmar
Polke, Miroslav Kraljević, Josip Račić, Emanuel Vidović, Krsto Hegedušić, Ante
Kaštelančić, Ljubo Ivančić...
-
Dopunska
literatura
Časopisi iz područja suvremene umjetnosti : Kunstforum, Art in America, Parkett,
Flash Art, Kontura, Radionica...
Internet izvori
Oblici provođenja
nastave
Predavanja (mentorska poduka), produkcija, konzultacije, seminari, terenska
nastava
Način provjere
znanja i polaganja
ispita
Seminarski radovi; Prezentacija projekata/tema
Jezik poduke i
mogućnosti
praćenja na
drugim jezicima
Hrvatski; mogućnost praćenja na Engleskom jeziku
Način praćenja
kvalitete i
uspješnosti
izvedbe svakog
predmeta i /ili
modula
Anonimna anketa i razgovor sa studentima
Naziv predmeta
Crtanje akta III
Kod
UAS203
Vrsta
Obvezni kolegij
Predavanja (mentorska poduka), seminari
Razina
Preddiplomski (kolegij osnovne razine)
Godina
II.
ECTS
(uz odgovarajuće
obrazloženje)
4 ECTS
(1,5 ECTS bod - predavanja i mentorska poduka, 1 ECTS bod – seminari
(kopistika), čitanje literature i prezentacija, 1,5 ECTS bod - samostalni rad
studenta)
Nastavnik
Dario Šolman, docent
Vedran Perkov, asistent
Kompetencije koje
se stječu
-
Preduvjeti za upis
Završen kolegij Crtanje akta II
Sadržaj
Upoznavanje sa sadržajem analitičko-konstruktivnog i proporcijsko-modularnog
pristupa vrednovanja karaktera ljudske figure ali i nužno uključivanje
interpretacijskog sadržaja iz povijesnih i suvremenih individualnosti.
Ciljevi ovih pretpostavki realiziraju se kao sadržaji tema, koji uz razvoj analitičkog i
sintetiziranog pristupa, uz upotrebu raznih crtačkih medija, daju crtačku sposobnost
i izražajnost samostalnog crtačkog izraza.
Kolegij Crtanje akta na III. semestru nastavlja izgradnju individualnog pristupa.
Realizira se u obliku predavanja, konzultacija, kopistike, seminarskih radova i
prezentacije radova po svakoj dovršenoj temi (kolokvij). Cilj je uspostaviti i usmjeriti
studentov kreativni identitet, njegovu autopoetiku, usmjeriti osobni crtački duktus,
oblikovnu dovršenost ali i intelektualni kontekst.
Semestar
III.
istraživanje jezika, materijala i tehnika crteža
savladavanje osnovnih shema proporcije i kompozicije akta
savladavanje iskustva kopiranja crteža akta prema predlošku
Sadržaj kolegija crtanja akta realizira se kroz teme* koje sublimiraju:
- razvijanje crtačkih izraza i njihove međusobne izražajnosti
- karakteri linije i volumena ovisno o izvoru svjetla
- osnove komponiranja i konstrukcije prostora
1. TEMA
Figura i objekt / Interpretacije
Analitički - konstruktivno
ugljen, tempera, akrilik
2. TEMA
Figura / Interpretacije / Linijski crtež
ugljen, tempera, akrilik
3. TEMA
Figura / Tonski crtež
ugljen, tuš
Preporučena
literatura
*
Svaka pojedina tema uključuje prezentaciju po njenoj realizaciji
-
Rudolf Arnheim: Umjetnost i vizualno opažanje - Psihologija stvaralačkog
gledanja, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Beograd 1987.
Cornelia H. Butler : Afterimage: Drawing Through Process
-
-
Laura Hoptman : Drawing Now: Eight Propositions
Lars Bang Larsen : Art Now (TASCHEN Icons Series)
Uta Grosenick, Burkhard Riemschneider : Art Now (TASCHEN)
Uta Grosenick, Burkhard Riemschneider, Lars Bang Larsen : Art at the Turn of
the Millennium (TASCHEN)
umjetničke monografije (crteži) : Rembrandt van Rijn, Michelangelo Buonarroti,
Raffaello Santi (Raphael), Auguste Rodin, Henri Matisse, Paul Cezanne,
Richard Artschwager, David Hockney, Alex Katz, Paul Klee, Frank Auerbach,
Joseph Beuys, Cy Twombly...
Dopunska
literatura
Časopisi iz područja suvremene umjetnosti : Kunstforum, Art in America, Parkett,
Flash Art, Kontura...
Internet izvori
Oblici provođenja
nastave
Predavanja (mentorska poduka), konzultacije, seminari, kopistika
Način provjere
znanja i polaganja
ispita
Seminarski radovi; Prezentacija tema
Jezik poduke i
mogućnosti
praćenja na
drugim jezicima
Hrvatski, mogućnost praćenja na Engleskom jeziku
Anonimna anketa i razgovor sa studentima
Način praćenja
kvalitete i
uspješnosti izvdbe
svakog predmeta i
/ili modula
Naziv predmeta
Povijest umjetnosti III
Kod
UAP20T
Vrsta
Obvezni kolegij
Predavanja, terenska nastava
Razina
Preddiplomski (kolegij osnovne razine)
Godina
II.
ECTS
(uz odgovarajuće
obrazloženje)
2 ETCS
30 sati predavanja+max. 30 sati individualne pripreme za kolokvij i ispit
Nastavnik
Ivana Prijatelj Pavičić, izvanredni profesor, Doroti Brajnov, asistent
Kompetencije koje
se stječu
Nastavni program je koncipiran kako bi omogućio stjecanje znanja iz europske i
nacionalne povijesti umjetnosti od XIV. do XVI. stoljeća (autori, umjetničke škole,
stilske mjene)
Preduvjeti za upis
Položeni ispit(i) iz Povijesti umjetnosti II
Sadržaj
Pregled arhitekture, skulpture i slikarstva od XIV. do XVI. stoljeća
Preporučena
literatura
H. W. Janson, Anthony F. Janson, Povijest umjentosti, dopunjeno izdanje,
Varaždin, Stanek d.o.o., 2003. (1962.), str. 352-547; R. Ivančević, Antologija
hrvatskih spomenika, str. 969-976;
T. Marasović, Kulturna baština 2, Split, 2002., str. 8-40.
Dopunska
literatura
R. Ivančević, Umjetničko blago Hrvatske, Zagreb-Motovun, 1986.
Studentima će biti predstavljena odabrana poglavlja meritornih autora tijekom
nastave u fotokopiranom obliku
Oblici provođenja
nastave
Metoda usmenog izlaganja uz multimedijalne prezentacije, terenska nastava i
konzultacije
Način provjere
znanja i polaganja
ispita
Ocjena će se dodijeliti na temelju kolokvija (50%) i završnog ispita (50%)
Jezik poduke i
mogućnosti
praćenja na
drugim jezicima
Hrvatski
Semestar
Anketno ispitivanje kvartalno i na kraju semestra
Način praćenja
kvalitete i
uspješnosti izvdbe
svakog predmeta i
/ili modula
III.
Naziv predmeta
Suvremena umjetnost I
Kod
UAS00B
Vrsta
Obvezni kolegij
Predavanja, seminari, terenska nastava
Razina
Preddiplomski (kolegij osnovne razine)
Godina
II.
ECTS
(uz odgovarajuće
obrazloženje)
2 ECTS
1 ECTS bod predavanja i mentorska poduka, 0,5 boda čitanje literature i terenska
nastava, 0,5 boda seminar
Nastavnik
dr. sc. Ive Šimat Banov
Dalibor Prančević-stručni suradnik
Kompetencije koje
se stječu
-
upoznavanje s umjetničkom produkcijom druge polovice dvadesetog stoljeća;
detektiranje ključnih imena i tendencija kojima je isto razdoblje obilježeno;
-
navedeno vremensko razdoblje obuhvaća svjetsku umjetnost;
-
upoznavanje s relevantnom literaturom koja sistematizira i tumači navedeno
razdoblje, te upućivanje na dopunsku literaturu uz pojedine nastavne jedinice;
-
ova godina biti će podloga usmjeravnju pažnje boljem upoznavanju likovne
produkcije pedesetih godina prošlog stoljeća nacionalnog konteksta; recentni
znanstveni skup sa zbirom tekstova (Umjetnost i ideologija: pedesete u
podijeljenoj Europi, Zagreb, 1999.), te izložba posvećena pedesetim godinama
(Pedesete godina u hrvatskoj umjetnosti, Dom hrvatskih likovnih umjetnika,
Zagtreb, 2004.) osuvremenili su i aktualizirali niz pitanja o kojima će biti riječi na
predavanjima (polarizacija kulturno-političkog svijeta, utjecaj ideologije i
ideologija na suvremenu produkciju, detekcija raznorodnih strujanja –
apstrakcije i figuralike, kvalificiranje domaćih događanja u kontekstu izložaba
van državnih granica…);
-
predmet bi pratio i suvremena zbivanja u Splitu i drugdje (izložbe) te bi se
predavanjima seminarskog tipa otvarala diskusija o istima.
Semestar
III.
Preduvjeti za upis
Položen kolegij Osnova likovnih umjetnosti
Sadržaj
2
Uvod u kolegij (ciljevi i zadaci kolegija, program rada)
2
Apstraktni ekspresionizam
4
Umjetnost i ideologija (kontekst likovnih pojava pedesetih godina u Hrvatskoj)
2
Podloga razvoju EXAT-a '51; pojava manifesta grupe
2
EXAT '51 - predstavnici
2
Likovna kritika pedesetih godina (shavaćanje termina 'dekadentnoga' i
'fomalističkoga')
4
Fluxus
2
Neodada
2
Minimal art
Preporučena
literatura
4
Pop art
2
Azimuth&Azimut, Zero, GRAV…
2
Konceptualna umjetnost
-
Edward Lucie-Smith: Movements in art since 1945 – new edition, Thames &
Hudson, London, 2001
David Hopkins: After modern art, 1945 – 2000, Oxford University Press, 2000
Concepts of modern art, from fauvism to postmodernism, (ur.: Nikos Stangos),
Thames & Hudson, London, 1981/1994/2001
Tony Godfrey: Conceptual Art, Phaidon Press, 1998/1999/2001
Lucy R. Lippard et al.: POP ART, Beograd, 1977.
Miško Šuvaković: Pojmovnik moderne i postmoderne likovne umetnosti i teorije
posle 1950., Beograd – Novi Sad 1999.
J. Hendricks: FLUXUS CODEX, Harry N. Abrams, Inc., Publishers, 1995.
R. Flood, F. Morris et al.: Zero to Infinity: Arte Povera 1962-1972, Walker art
Center, Minneapolis, Tate Modern, London, 2001.
Art in Europe 1990-2000, (ur.: G. Maraniello), Skira 2002.
Dopunska
literatura
-
J. Denegri: Umjetnost konstruktivnog pristupa – EXAT '51 i Nove tendencije,
Horetzky, Zagreb, 2000.
Pedesete godine u hrvatskoj umjetnosti, (katalog izložbe), Dom hrvatskih
likovnih umjetnosti, Zagreb, 2004.
Oblici provođenja
nastave
Frontalni rad, terenska nastava, seminari.
Način provjere
znanja i polaganja
ispita
Seminarski rad (20%ocjene), kolokvij (20%ocjene), usmeni ispit (60%ocjene).
Jezik poduke i
mogućnosti
praćenja na
drugim jezicima
Hrvatski, mogućnost praćenja na Engleskom jeziku
Anketno ispitivanje studenata na kraju tematskog bloka
Način praćenja
kvalitete i
uspješnosti izvdbe
svakog predmeta i
/ili modula
Naziv predmeta
Pismo / grafički dizajn I
Kod
UAK007
Vrsta
Obvezni kolegij
Predavanja, seminari, vježbe
Razina
Preddiplomski (kolegij osnovne razine)
Godina
II.
ECTS
2 ECTS
1 bod predavanja, mentorska poduka, 0,5 boda praktični studentski rad, 0,5 boda
čitanje literature i praćenje internet sadržaja
Nastavnik
Slobodan Tomić
Ciljevi
Ovladavanje znanjem stečenim u teoretskom i praktičnom radu
Preduvjeti za upis
Stjecanje uvjeta za redovni studij
Sadržaj
Kratka povijest i morfologija pisma, oblici pisama, alternativna pisma, simboli,
tipografija kao likovni element, primjena pisma u umjetnosti i dizajnu. Upoznavanje
sa grafičkim programima, obrada fotografije, izrada fotomontaže, ilustracije,
tipografske vježbe. Programi za izradu animacije i prezentacije.
Preporučena
literatura
-
Dopunska
literatura
Skripte, časopisi, monografije, Internet izvori
Nastavne metode
Predavanja, praktična frontalna nastava, individualni rad, seminari
Metode
ocjenjivanja
Ocjenjivanje prema izradi praktičnog rada, ocjenjivanje seminara
Jezik poduke i
mogućnosti
praćenja na
drugim jezicima
Hrvatski jezik, engleski jezik
Semestar
III.
J. Chevalier, A Gheerbrant : Rječnik simbola
Josef Müller Brockmann : Povijest vizualne komunikacije
Dijana Melvan : Vizualne komunikacije (skripta)
Zvonimir Kulundžić : Put do knjige
L. Smith : Umjetnost danas
Rudolf Arnheim : Umjetnost i vizualno opažanje
Olga Höcker : Ukrasno pismo
Emil Ruder : Tipografija
Naziv predmeta
Engleski jezik III
Kod
UA20E
Vrsta
Obvezni kolegij
Predavanja, seminari
Razina
Preddiplomski (kolegij osnovne razine)
Godina
II.
ECTS (uz
odgovarajuće
obrazloženje)
2 ECTS boda
Nastava (predavanja 15 h, seminari 15 h) = 1 ECTS bod
Samostalno istraživanje: seminarski zadaci, i ispit na kraju trećeg semestra 30 h =
1 ECTS
Nastavnik
Me.sc. Katarina Hraste, viši predavač
Kompetencije koje
se stječu
Daljnje osposobljavanje studenata za komunikacijsku kompetenciju u jeziku struke
s ciljnom razinom postignuća između CEF-ovog Independent User: Vantage (B2) i,
u pojedinim segmentima, Proficient User: Effective Operational Proficiency (C1).
Preduvjeti za upis
Položen Engleski II
Sadržaj
Daljnje razvijanje jezičnih znanja i vještina u smislu recepcije i produkcije kroz
odabrane nastavne materijale koji pretpostavljaju višu razinu stručnog znanja i
poznavanja engleskog jezika, sa snažnijom orijentacijom prema produkciji.
Preporučena
literatura
Izbor tekstova iz znanstveno-stručnih i umjetničko-kritičkih publikacija te kulturnih
rubrika u dnevnom tisku.
Dopunska
literatura
Po osobnom izboru
Oblici provođenja
nastave
Predavanja i seminari uz aktivno sudjelovanje studenata.
Samostalne zadaće i istraživanje u biblioteci, na Internetu, te ostali oblici kontakta s
engleskim jezikom
Način provjere
znanja i polaganja
ispita
Praćenje sudjelovanja na nastavi (50%); pismeni ispit u obliku sastava na temu
(50%).
Jezik poduke i
mogućnosti
praćenja na
drugim jezicima
Engleski i hrvatski
Način praćenja
kvalitete i
uspješnosti
izvedbe svakog
predmeta i/ili
modula
Anketno ispitivanje studenata na kraju tematskih blokova.
Semestar
III.
Naziv predmeta
Slikarska tehnologija III
Kod
UAS205
Vrsta
Obvezni kolegij
Predavanja
Razina
Preddiplomski (specijalistički kolegij)
Godina
II.
ECTS
(uz odgovarajuće
obrazloženje)
2 ECTS
1 ECTS bod predavanja i mentorska poduka, 0,5 boda čitanje literature i priprema
za ispit, 0,5 boda vježbe
Nastavnik
Mladen Čulić, predavač
Kompetencije koje
se stječu
Student stječe teoretski uvid i praktična znanja o vezivima i slikarskim tehnikama.
Preduvjeti za upis
Slikarska tehnologija II
Sadržaj
Veziva.Pov. pregled, podjela.Hidrofilna,lipofilna, emulzije, disperzije,
otopine.Utjecaj veziva na optička svojstva boje.Pomoćna sredstva.Klasične
slikarske tehnike.Akvarel.Gvaš.Tempera,vrste, UV i VU emulzije,
Preporučena
literatura
Žina Punda : Slikarska tehnologija
Metka K. Hozo : Slikarstvo,metode slikanja i materijali
M. Peić : Pristup likovnom djelu
Dopunska
literatura
S.Sumerecker : Tehnike emulzione tempere
Colin Hayes : Painting and Drawing Techniqves and Materials
Cenino Cenini : Libro d 'arte
V. van Gogh : Pisma bratu
Oblici provođenja
nastave
Teoretsko i praktično usavršavanje, predavanja u radionici slik. tehnologije, video
predavanja.
Način provjere
znanja i polaganja
ispita
Pismeni i usmeni ispit na koncu semestra
Jezik poduke i
mogućnosti
praćenja na
drugim jezicima
Hrvatski . Engleski ili talijanski po potrebi je moguće organizirati ali samo kao
individualnu nastavu za strane studente
Semestar
III.
Anketiranje studenata kao i profesora srodnih premeta na višim godinama studija u
Način praćenja
kojima stečena znanja studenti aktivno primjenjuju.
kvalitete i
uspješnosti izvdbe
svakog predmeta i
/ili modula
Naziv predmeta
Kiparstvo I
Kod
UAS00C
Vrsta
Izborni kolegij
Predavanja (mentorska poduka), seminari
Razina
Preddiplomski (kolegij osnovne razine)
Godina
II.
ECTS
2 ECTS
1 ECTS bod predavanja i mentorska poduka, 0,5 boda čitanje literature i terenska
nastava, 0,5 boda samostalan rad
Nastavnik
Loren Živković Kuljiš, docent
Ciljevi
Prepoznavanje kiparstva kao mogućeg medija izražajnog procesa i njegovih
granica, te primjena kiparskih elemenata u drugim medijima.
Semestar
III.
Preduvjeti za upis
Sadržaj
Izbor teme za rad tjekom godine. Analiza radova suvremenih umjetnika u drugim
umjetničkim disciplinama u cilju prepoznavanja zajedničkih elemenata s
kiparstvom. Razvoj ideje kroz crtež, tekst i odabir materijala.
Preporučena
literatura
Monografije suvremenih umjetnika. Časopisi: Vijenac, Kontura, Život umjetnosti.
Dopunska
literatura
Izabrani dijelovi opusa autora usklađeni s nastavnim planom.
Nastavne metode
Analiza izabrane teme kao priprema za izradu kipa.
Metode
ocjenjivanja
Ocjenjivanje sudjelovanja u nastavi i semestralnih zadataka
Jezik poduke i
mogućnosti
praćenja na
drugim jezicima
Hrvatski, engleski
Naziv predmeta
Fotografija I
Kod
UAD004
Vrsta
Izborni kolegij
Predavanja, vježbe, terenska nastava
Razina
Preddiplomski (kolegij osnovne razine)
Godina
II.
ECTS
3 kredita (1 kredit pohađanje predavanja i vježbi, 2 kredita rad izvan nastave)
Nastavnik
Ante Verzotti, doc.
Kompetencije koje
se stječu
Cilj kolegija je uvodno upoznavanje s fotografijom kao sredstvom tehničke i
kreativne realizacije vizualnih sadržaja, te osposobljenost za osnovno rukovanje
fotografskom tehnikom.
Svladavanjem nastavnih sadržaja kolegija, studenti i studentice razumjet će
važnost fotografije kao čimbenika u komunikaciji i zakonitosti medija fotografije.
Preduvjeti za upis
Za ovaj kolegij nema preduvjeta za upis.
Sadržaj
Uvod u fotografiju
Povijest fotografije – fotoaparat – objektivi – dubinska oštrina - svjetlost i film –
zonski sistem - korištenje prirodnog svjetla – umjetno svjetlo – tamna komora razvijanje negativa – izrada pozitiva – boja – svjetlo i film u boji – temperatura boje
– govor boje – sklad boja – prevladavajuća boja – kompozicija, ravnoteža i
naglasak – posebne tehnike.
Preporučena
literatura
Velika knjiga o fotografiji (Time – Life Books), Prosvjeta, Zagreb 1980.
A. Bailey, Sve o fotografiji u boji, Mladost, Zagreb 1979.
J. Hedgecoe, Foto priručnik, Mladost, Zagreb 1980.
M. Fizi, Fotografija, Grafički zavod Hrvatske, Zagreb 1982.
Dopunska
literatura
M. Freeman, The Complete Guide to Photography, Chartwell Books, 1982.
R. Zakia, L. Stroebel, The Focal Encyclopedia of Photography, Focal Press, 1996.
Internet izvori.
Stručni časopisi.
Oblici provođenja
nastave
Nastava će se sastojati od uvodnih predavanja o pojedinim temama, uz praktične
demonstracije. Potom će slijediti praktične vježbe.
Način provjere
znanja i polaganja
ispita
Polaznice i polaznici kolegija će na završni ispit donijeti najmanje deset radova,
koje smatraju najkvalitetnijim u vlastitoj semestralnoj produkciji, te ih usmeno
braniti, uz upotrebu znanja stečenih tijekom pohađanja kolegija. Najmani format
prezentiranih fotografija mora biti A4.
Jezik poduke i
mogućnosti
praćenja na
drugim jezicima
Hrvatski, češki, engleski.
Način praćenja
kvalitete
Anketiranje studenata.
Semestar
III.
2.4. IV. semestar
Naziv predmeta
Slikarstvo IV
Kod
UAS301
Vrsta
Obvezni kolegij
Predavanja (mentorska poduka), produkcija, seminari, terenska nastava
Razina
Preddiplomski (kolegij osnovne razine)
Godina
II.
ECTS
(uz odgovarajuće
obrazloženje)
10 ECTS
(5 ECTS bodova - predavanja i mentorska poduka, 1 ECTS bod - seminari i
prezentacija, 1 ECTS bod - čitanje literature i praćenje internet sadržaja, 3 ECTS
boda - samostalni rad studenta)
Nastavnik
Viktor Popović, docent
Kompetencije koje
se stječu
-
Semestar
IV.
istraživanje i savladavanje materijala i tehnika slikarstva / boja
usvajanje osnovnog znanja, svjesnosti i razumijevanja polja likovnih umjetnosti i
šireg društvenog konteksta
savladavanje iskustva interpretacija
osposobljavanje za komunikaciju i artikuliranje ideje, tj. prezentaciju
Preduvjeti za upis
Završen kolegij Slikarstvo III
Sadržaj
Nastavljajući pretpostavke iz I. i II. semestra o crtežu, studentu su ponuđeni
sadržaji funkcionalnosti crtačko-slikarskih htijenja.
Student gradi vlastitu oblikovnu osmišljenost proporcionalno-konstruktivnim
modulima i kompozicijskim pristupima, izražavajući se crtežom i bojom u tehnikama
ugljena, olovke, tuša, akrilika, tempere, uljenih boja, ali uvijek naglašavajući
kontekst interpretacija koji proizlazi iz pojma umjetnost iz umjetnosti ostvarujući
dijalog suvremenog i tradicionalnog. Konkretan cilj je uspostavljanje studentovog
kreativnog identiteta.
Na ovom stupnju prisutan je sadržaj figure i portreta odnosno (živog modela).
Kolegij Slikarstva u IV. semestru preddiplomskog studija nastavlja individualno
izgrađivanje studenta. Nastava se realizira u obliku predavanja (frontalna i osobna),
konzultacija, seminarskih radova i prezentacije. Cilj je uspostaviti i usmjeriti
studentov stvaralački identitet, njegovu autopoetiku i oblikovnu dovršenost.
Obvezni kolegij slikarstva zahtjeva kvalitetu, kreativnost, inovativnost, izražajnost i
funkcionalnost umjetničkog htjenja, ali i intelektualni kontekst.
Sadržaj kolegija Slikarstva realizira se kroz teme* koje sublimiraju :
- pronalaženje koncepta interpretacije
- slikarska morfologija
- individualnost rukopisa
- upoznavanje slikarskih medija
- istraživanje vlastitog rukopisa (duktus - gesta) ali i kritičko analitički odnos kroz
osobne interpretacije tema
usvajanje znanja teoretskih kolegija u svrhu rada i prezentacije teme
1. TEMA
Figura / Kontekst
Analitički - konstruktivno
boja / akrilik, ulje
2. TEMA
Figura u prostoru
Analitički - konstruktivno
boja / akrilik, ulje
3. TEMA
Projekt na temu u dogovoru s mentorom
Preporučena
literatura
*
Po realizaciji svake teme student je obvezan napraviti prezentaciju rada.
-
Jacques Derrida : Istina u slikarstvu, Svjetlost, Sarajevo, 1988.
Johannes Itten : The Art of Color: The Subjective Experience and Objective
Rationale of Color, Wiley; Revised edition (December, 1997)
Uta Grosenick, Burkhard Riemschneider : Art Now (TASCHEN)
Lars Bang Larsen : Art Now (TASCHEN Icons Series)
Uta Grosenick, Burkhard Riemschneider, Lars Bang Larsen : Art at the Turn of
the Millennium (TASCHEN)
umjetničke monografije : Rembrandt van Rijn, Paul Cezanne, Pablo Pisasso,
Matisse, Pierre Bonnard, David Hockney, Alex Katz, Clemente, Baselitz, Sigmar
Polke, Miroslav Kraljević, Josip Račić, Emanuel Vidović, Krsto Hegedušić, Ante
Kaštelančić, Ljubo Ivančić...
-
Dopunska
literatura
Časopisi iz područja suvremene umjetnosti : Kunstforum, Art in America, Parkett,
Flash Art, Kontura, Radionica...
Internet izvori
Oblici provođenja
nastave
Predavanja (mentorska poduka), produkcija, konzultacije, seminari, terenska
nastava
Način provjere
znanja i polaganja
ispita
Seminarski radovi; Prezentacija projekata/tema
Jezik poduke i
mogućnosti
praćenja na
drugim jezicima
Hrvatski; mogućnost praćenja na Engleskom jeziku
Način praćenja
kvalitete i
uspješnosti
izvedbe svakog
predmeta i /ili
modula
Anonimna anketa i razgovor sa studentima
Naziv predmeta
Crtanje akta IV
Kod
UAS303
Vrsta
Obvezni kolegij
Predavanja (mentorska poduka), seminari
Razina
Preddiplomski (kolegij osnovne razine)
Godina
II.
ECTS
(uz odgovarajuće
obrazloženje)
4 ECTS
(1,5 ECTS bod - predavanja i mentorska poduka, 1 ECTS bod – seminari
(kopistika), čitanje literature i prezentacija, 1,5 ECTS bod - samostalni rad
studenta)
Nastavnik
Dario Šolman, docent
Vedran Perkov, asistent
Kompetencije koje
se stječu
-
Preduvjeti za upis
Završen kolegij Crtanje akta III
Sadržaj
Upoznavanje sa sadržajem analitičko-konstruktivnog i proporcijsko-modularnog
pristupa vrednovanja karaktera ljudske figure ali i nužno uključivanje
interpretacijskog sadržaja iz povijesnih i suvremenih individualnosti.
Ciljevi ovih pretpostavki realiziraju se kao sadržaji tema, koji uz razvoj analitičkog i
sintetiziranog pristupa, uz upotrebu raznih crtačkih medija, daju crtačku sposobnost
i izražajnost samostalnog crtačkog izraza.
Kolegij Crtanje akta na IV. semestru nastavlja izgradnju individualnog pristupa.
Realizira se u obliku predavanja, konzultacija, kopistike, seminarskih radova i
prezentacije radova po svakoj dovršenoj temi (kolokvij). Cilj je uspostaviti i usmjeriti
studentov kreativni identitet, njegovu autopoetiku, usmjeriti osobni crtački duktus,
oblikovnu dovršenost ali i intelektualni kontekst.
Semestar
IV.
istraživanje jezika, materijala i tehnika crteža
usvajanje osnovnog znanja, svjesnosti i razumijevanja crteža kao jezika
savladavanje iskustva interpretacija crteža akta
osposobljavanje za komunikaciju i artikuliranje ideje, tj. prezentaciju
Sadržaj kolegija crtanja akta realizira se kroz teme* koje sublimiraju:
- razvijanje crtačkog duktusa i osobnog rukopisa
- interpretacije uvaženih autora iz povijesti
- crtački materijali
- kopistika - detalji i cjelina
- prisutnost modela
1. TEMA
Figura / Individualni rukopis - crtež
Analitički - konstruktivno
ugljen, tempera, akrilik
2. TEMA
Figura u pokretu / Brzi crtež – kroki
tuš, olovka
3. TEMA
Figura / Interpretacije
ugljen, olovka, tuš, boja
Svaka pojedina tema uključuje prezentaciju po njenoj
*
realizacijiUpoznavanje sa sadržajem analitičko-konstruktivnog i proporcijsko-
modularnog pristupa vrednovanja karaktera ljudske figure ali i nužno uključivanje
interpretacijskog sadržaja iz povijesnih i suvremenih individualnosti.
Ciljevi ovih pretpostavki realiziraju se kao sadržaji tema, koji uz razvoj analitičkog i
sintetiziranog pristupa, uz upotrebu raznih crtačkih medija, daju crtačku sposobnost
i izražajnost samostalnog crtačkog izraza.
Kolegij Crtanje akta izgrađuje individualan pristup. Realizira se u obliku predavanja,
konzultacija, kopistike, seminarskih radova i prezentacije radova po svakoj
dovršenoj temi (kolokvij). Cilj je uspostaviti i usmjeriti studentov kreativni identitet,
njegovu autopoetiku, usmjeriti osobni crtački duktus, oblikovnu dovršenost ali i
intelektualni kontekst.
Sadržaj kolegija crtanja akta realizira se kroz teme* koje sublimiraju:
- razvijanje crtačkih izraza i njihove međusobne izražajnosti
- karakteri linije i volumena ovisno o izvoru svjetla
- osnove komponiranja i konstrukcije prostora
- razvijanje crtačkog duktusa i osobnog rukopisa
- interpretacije uvaženih autora iz povijesti
- crtački materijali
- kopistika - detalji i cjelina
- prisutnost modela
1. TEMA
Figura i objekt / Interpretacije
Analitički - konstruktivno
ugljen, tempera, akrilik
2. TEMA
Figura / Interpretacije / Linijski crtež
ugljen, tempera, akrilik
3. TEMA
Figura / Tonski crtež
ugljen, tuš
4. TEMA
Figura / Individualni rukopis - crtež
Analitički - konstruktivno
ugljen, tempera, akrilik
5. TEMA
Figura u pokretu / Brzi crtež – kroki
tuš, olovka
6. TEMA
Figura / Interpretacije
ugljen, olovka, tuš, boja
Preporučena
literatura
*
Svaka pojedina tema uključuje prezentaciju po njenoj realizaciji
-
Rudolf Arnheim: Umjetnost i vizualno opažanje - Psihologija stvaralačkog
gledanja, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Beograd 1987.
Cornelia H. Butler : Afterimage: Drawing Through Process
Laura Hoptman : Drawing Now: Eight Propositions
Lars Bang Larsen : Art Now (TASCHEN Icons Series)
Uta Grosenick, Burkhard Riemschneider : Art Now (TASCHEN)
Uta Grosenick, Burkhard Riemschneider, Lars Bang Larsen : Art at the Turn of
the Millennium (TASCHEN)
umjetničke monografije (crteži) : Rembrandt van Rijn, Michelangelo Buonarroti,
Raffaello Santi (Raphael), Auguste Rodin, Henri Matisse, Paul Cezanne,
Richard Artschwager, David Hockney, Alex Katz, Paul Klee, Frank Auerbach,
Joseph Beuys, Cy Twombly...
-
Dopunska
literatura
Časopisi iz područja suvremene umjetnosti : Kunstforum, Art in America, Parkett,
Flash Art, Kontura...
Internet izvori
Oblici provođenja
nastave
Predavanja (mentorska poduka), konzultacije, seminari, kopistika
Način provjere
znanja i polaganja
ispita
Seminarski radovi; Prezentacija tema
Jezik poduke i
mogućnosti
praćenja na
drugim jezicima
Hrvatski, mogućnost praćenja na Engleskom jeziku
Anonimna anketa i razgovor sa studentima
Način praćenja
kvalitete i
uspješnosti izvdbe
svakog predmeta i
/ili modula
Naziv predmeta
Povijest umjetnosti IV
Kod
UAP40B
Vrsta
Obvezni kolegij
Predavanja, terenska nastava
Razina
Preddiplomski (kolegij osnovne razine)
Godina
II.
ECTS
(uz odgovarajuće
obrazloženje)
2 ETCS
30 sati predavanja+max. 30 sati individualne pripreme za kolokvij i ispit
Nastavnik
Ivana Prijatelj Pavičić, izvanredni profesor, Doroti Brajnov, asistent
Kompetencije koje
se stječu
Nastavni program je koncipiran kako bi omogućio stjecanje znanja iz europske i
nacionalne povijesti umjetnosti od XVI. do XVIII. stoljeća (autori, umjetničke škole,
stilske mjene)
Preduvjeti za upis
Položeni ispit(i) iz Povijesti umjetnosti III
Sadržaj
Pregled arhitekture, skulpture i slikarstva od XVI. do XVIIII. stoljeća
Preporučena
literatura
H. W. Janson, Anthony F. Janson, Povijest umjetnosti, dopunjeno izdanje,
Varaždin, Stanek d.o.o., 2003. (1962.), str. 547-671, R. Ivančević, Antologija
hrvatskih spomenika, str. 976-979;
T. Marasović, Kulturna baština 2, Split, 2002., str. 42-66.
Dopunska
literatura
R. Ivančević, Umjetničko blago Hrvatske, Zagreb-Motovun, 1986.
Studentima će biti predstavljena odabrana poglavlja meritornih autora tijekom
nastave u fotokopiranom obliku
Oblici provođenja
nastave
Metoda usmenog izlaganja uz multimedijalne prezentacije, terenska nastava i
konzultacije
Način provjere
znanja i polaganja
ispita
Ocjena će se dodijeliti na temelju kolokvija (50%) i završnog ispita (50%)
Jezik poduke i
mogućnosti
praćenja na
drugim jezicima
Hrvatski
Semestar
Anketno ispitivanje kvartalno i na kraju semestra
Način praćenja
kvalitete i
uspješnosti izvdbe
svakog predmeta i
/ili modula
IV.
Naziv predmeta
Suvremena umjetnost II
Kod
UAS10B
Vrsta
Obvezni kolegij
Predavanja, seminari, terenska nastava
Razina
Preddiplomski (kolegij osnovne razine)
Godina
II.
ECTS
(uz odgovarajuće
obrazloženje)
2 ECTS
1 ECTS bod predavanja i mentorska poduka, 0,5 boda čitanje literature i terenska
nastava, 0,5 boda seminar
Nastavnik
dr. sc. Ive Šimat Banov
Dalibor Prančević-stručni suradnik
Kompetencije koje
se stječu
-
upoznavanje s umjetničkom produkcijom druge polovice dvadesetog stoljeća;
detektiranje ključnih imena i tendencija kojima je isto razdoblje obilježeno;
-
navedeno vremensko razdoblje obuhvaća svjetsku umjetnost;
-
upoznavanje s relevantnom literaturom koja sistematizira i tumači navedeno
razdoblje, te upućivanje na dopunsku literaturu uz pojedine nastavne jedinice;
-
predmet bi pratio i suvremena zbivanja u Splitu i drugdje (izložbe) te bi se
predavanjima seminarskog tipa otvarala diskusija o istima.
Semestar
IV.
Preduvjeti za upis
Položen ispit iz kolegija Suvremena umjetnost I
Sadržaj
2
Arte povera
2
Jannis Kounellis
2
Joseph Beuys
2
Analitička linija moderne umjetnosti (Filiberto Menna)
4
Postmodernizam (transavangarda, anakronizam, novi barok, new image, bad
painting, novi ekspresionizam/novi divlji…)
2
Martin Kippenberger
2
Nova geometrija, novi konceptaualizam, post-pop-art
2
Neekspresionizam (G. Celant)
6
Umjetnost u Europi od 1990 – 2000.
4
Umjetnost u Hrvatskoj od 1990 –2000.
-
Edward Lucie-Smith: Movements in art since 1945 – new edition, Thames &
Hudson, London, 2001
David Hopkins: After modern art, 1945 – 2000, Oxford University Press, 2000
Concepts of modern art, from fauvism to postmodernism, (ur.: Nikos Stangos),
Thames & Hudson, London, 1981/1994/2001
Tony Godfrey: Conceptual Art, Phaidon Press, 1998/1999/2001
Lucy R. Lippard et al.: POP ART, Beograd, 1977.
Miško Šuvaković: Pojmovnik moderne i postmoderne likovne umetnosti i teorije
Preporučena
literatura
-
Dopunska
literatura
-
posle 1950., Beograd – Novi Sad 1999.
J. Hendricks: FLUXUS CODEX, Harry N. Abrams, Inc., Publishers, 1995.
R. Flood, F. Morris et al.: Zero to Infinity: Arte Povera 1962-1972, Walker art
Center, Minneapolis, Tate Modern, London, 2001.
Art in Europe 1990-2000, (ur.: G. Maraniello), Skira 2002.
J. Denegri: Umjetnost konstruktivnog pristupa – EXAT '51 i Nove tendencije,
Horetzky, Zagreb, 2000.
Pedesete godine u hrvatskoj umjetnosti, (katalog izložbe), Dom hrvatskih
likovnih umjetnosti, Zagreb, 2004.
Oblici provođenja
nastave
Frontalni rad, terenska nastava, seminari.
Način provjere
znanja i polaganja
ispita
Seminarski rad (20%ocjene), kolokvij (20%ocjene), usmeni ispit (60%ocjene).
Jezik poduke i
mogućnosti
praćenja na
drugim jezicima
Hrvatski, mogućnost praćenja na Engleskom jeziku
Anketno ispitivanje studenata na kraju tematskog bloka
Način praćenja
kvalitete i
uspješnosti izvdbe
svakog predmeta i
/ili modula
Naziv predmeta
Pismo / grafički dizajn II
Kod
UAK107
Vrsta
Obvezni kolegij
Predavanja, seminari, vježbe
Razina
Preddiplomski (kolegij osnovne razine)
Godina
II.
ECTS
2 ECTS
1 bod predavanja, mentorska poduka, 0,5 boda praktični studentski rad, 0,5 boda
čitanje literature i praćenje internet sadržaja
Nastavnik
Slobodan Tomić
Ciljevi
Ovladavanje znanjem stečenim u teoretskom i praktičnom radu
Preduvjeti za upis
Završen kolegij Pismo / grafički dizajn I
Sadržaj
Kratka povijest i morfologija pisma, oblici pisama, alternativna pisma, simboli,
tipografija kao likovni element, primjena pisma u umjetnosti i dizajnu. Upoznavanje
sa grafičkim programima, obrada fotografije, izrada fotomontaže, ilustracije,
tipografske vježbe. Programi za izradu animacije i prezentacije.
Preporučena
literatura
-
Dopunska
literatura
Skripte, časopisi, monografije, Internet izvori
Nastavne metode
Predavanja, praktična frontalna nastava, individualni rad, seminari
Metode
ocjenjivanja
Ocjenjivanje prema izradi praktičnog rada, ocjenjivanje seminara
Jezik poduke i
mogućnosti
praćenja na
drugim jezicima
Hrvatski jezik, engleski jezik
Semestar
IV.
J. Chevalier, A Gheerbrant : Rječnik simbola
Josef Müller Brockmann : Povijest vizualne komunikacije
Dijana Melvan : Vizualne komunikacije (skripta)
Zvonimir Kulundžić : Put do knjige
L. Smith : Umjetnost danas
Rudolf Arnheim : Umjetnost i vizualno opažanje
Olga Höcker : Ukrasno pismo
Emil Ruder : Tipografija
Naziv predmeta
Engleski jezik IV
Kod
UAR30E
Vrsta
Obvezni kolegij
Predavanja, seminari
Razina
Preddiplomski (kolegij osnovne razine)
Godina
II.
ECTS (uz
odgovarajuće
obrazloženje)
2 ECTS boda
Nastava (predavanja 15 h, seminari 15 h) = 1 ECTS bod
Samostalno učenje: pisanje seminarskog rada i priprema za završni ispit 30 h = 1
ECTS
Nastavnik
Mr.sc. Katarina Hraste, viši predavač
Kompetencije koje
se stječu
Osposobljavanje studenata za komunikacijsku kompetenciju u jeziku struke s
ciljnom razinom postignuća između CEF-ovog Independent User: Vantage (B2) i, u
pojedinim segmentima, Proficient User: Effective Operational Proficiency (C1).
Preduvjeti za upis
Položen Engleski III
Sadržaj
Daljnje razvijanje jezičnih znanja i vještina u smislu recepcije i produkcije kroz
odabrane nastavne materijale koji pretpostavljaju višu razinu stručnog akademskog
znanja i poznavanja jezika, sa snažnijom orijentacijom prema produkciji. Razvijanje
svijesti o potrebi učenja engleskog jezika tijekom čitavog radnog vijeka.
Preporučena
literatura
Izbor tekstova iz znanstveno-stručnih i umjetničko-kritičkih publikacija te kulturnih
rubrika u dnevnom tisku.
Dopunska
literatura
Dodatni izbor tekstova u funkciji seminarskog rada.
Oblici provođenja
nastave
Predavanja i seminari uz aktivno sudjelovanje studenata
Samostalno istraživanje studenata i rad u biblioteci, na Internetu te svi ostali oblici
kontakta s engleskim jezikom
Način provjere
znanja i polaganja
ispita
Praćenje sudjelovanja na nastavi (20%); ocjena seminarskog rada: pismeni rad i
prezentacija teme u razredu (30% + 30%), usmeni ispit (20%).
Jezik poduke i
mogućnosti
praćenja na
drugim jezicima
Engleski i hrvatski
Način praćenja
kvalitete i
uspješnosti
izvedbe svakog
predmeta i/ili
modula
Anketno ispitivanje studenata na kraju tematskih blokova.
Semestar
IV.
Naziv predmeta
Slikarska tehnologija IV
Kod
UAS305
Vrsta
Obvezni kolegij
Predavanja
Razina
Preddiplomski (specijalistički kolegij)
Godina
II.
ECTS
(uz odgovarajuće
obrazloženje)
2 ECTS
1 ECTS bod predavanja i mentorska poduka, 0,5 boda čitanje literature i priprema
za ispit, 0,5 boda vježbe
Nastavnik
Mladen Čulić, predavač
Kompetencije koje
se stječu
Student stječe teoretski uvid i praktična znanja o vezivima i slikarskim tehnikama.
Preduvjeti za upis
Slikarska tehnologija III
Sadržaj
Ulje, gradnja klasične štafelajne slike u slojevima. Akrilik. Vježbe akrilnog i uljenog
slikanja. Upotreba punila i veziva u gradnji strukture slikanog sloja. Vosak,voštana
pasta i vošt. sapun, enkaustika. Smole - prirodne i umjetne. Otapala. Lakovi i
fiksativi. Ljepila, taljiva i otapajuća, reakcijska.
Preporučena
literatura
Žina Punda : Slikarska tehnologija
Metka K.Hozo : Slikarstvo,metode slikanja i materijali.
Dopunska
literatura
S. Sumerecker : Tehnike emulzione tempere
Colin Hayes : Painting and Drawing Techniqves and Materials
Cenino Cenini : Libro d 'arte
V. van Gogh : Pisma bratu
Oblici provođenja
nastave
Teoretsko i praktično usavršavanje, predavanja u radionici slik. tehnologije, video
predavanja.
Način provjere
znanja i polaganja
ispita
Pismeni i usmeni ispit na koncu semestra
Jezik poduke i
mogućnosti
praćenja na
drugim jezicima
Hrvatski . Engleski ili talijanski po potrebi je moguće organizirati ali samo kao
individualnu nastavu za strane studente
Semestar
IV.
Anketiranje studenata kao i profesora srodnih premeta na višim godinama studija u
Način praćenja
kojima stečena znanja studenti aktivno primjenjuju.
kvalitete i
uspješnosti izvdbe
svakog predmeta i
/ili modula
Naziv predmeta
Kiparstvo II
Kod
UAS10C
Vrsta
Izborni kolegij
Predavanja (mentorska poduka), seminari
Razina
Preddiplomski (kolegij osnovne razine)
Godina
II.
ECTS
2 ECTS
1 ECTS bod predavanja i mentorska poduka, 0,5 boda čitanje literature i terenska
nastava, 0,5 boda samostalan rad
Nastavnik
Loren Živković Kuljiš, docent
Ciljevi
Prepoznavanje kiparstva kao mogućeg medija izražajnog procesa i njegovih
granica, te primjena kiparskih elemenata u drugim medijima.
Preduvjeti za upis
Kiparstvo I
Sadržaj
Nastavak iz predhodnog semestra. Izrada kipa na temelju analiza izabrane teme.
Preporučena
literatura
Monografije suvremenih umjetnika. Časopisi: Vijenac, Kontura, Život umjetnosti.
Dopunska
literatura
Izabrani dijelovi opusa autora usklađeni s nastavnim planom.
Nastavne metode
Izrada kipa u izabranom materijalu.
Metode
ocjenjivanja
Ocjenjivanje sudjelovanja u nastavi i semestralnih zadataka
Jezik poduke i
mogućnosti
praćenja na
drugim jezicima
Hrvatski, engleski
Semestar
IV.
Naziv predmeta
Fotografija II
Kod
UAD101
Vrsta
Izborni kolegij
Predavanja, vježbe, terenska nastava
Razina
Preddiplomski (kolegij osnovne razine)
Godina
II.
ECTS
3 kredita (1 kredit pohađanje predavanja i vježbi, 2 kredita rad izvan nastave)
Nastavnik
Ante Verzotti, doc.
Kompetencije koje
se stječu
Cilj kolegija je upoznavanje sa specifičnostima fotografije snimljene digitalnom
tehnologijom, te mogućnostima njezine kasnije obrade.
Svladavanjem nastavnih sadržaja kolegija, studenti i studentice bit će osposobljeni
za rad s digitalnom foto tehnologijom.
Preduvjeti za upis
Položen kolegij "Fotografija I" (ili kolegij usporedivog sadržaja).
Sadržaj
Digitalna fotografija
Digitalna tehnologija – karakteristike digitalnih fotoaparata – promatranje slike –
pisači i skeneri – digitalna obrada slike – arhiviranje – rukovanje datotekama.
Preporučena
literatura
T. Ang, Digitalna fotografija, Znanje, Zagreb 2003.
K. Milburn, Digital Photography Expert Techniques, O'Reilly, 2003.
Dopunska
literatura
M. Freeman, The Complete Guide to Digital Photography, A Lark Photography
Book, 2003.
R. Zakia, L. Stroebel, The Focal Encyclopedia of Photography, Focal Press, 1996.
Internet izvori.
Stručni časopisi.
Oblici provođenja
nastave
Nastava će se sastojati od uvodnih predavanja o pojedinim temama, uz praktične
demonstracije. Potom će slijediti praktične vježbe.
Način provjere
znanja i polaganja
ispita
Polaznice i polaznici kolegija će na završni ispit donijeti najmanje deset radova,
koje smatraju najkvalitetnijim u vlastitoj semestralnoj produkciji, te ih usmeno
braniti, uz upotrebu znanja stečenih tijekom pohađanja kolegija. Najmanji format
prezentiranih fotografija mora biti A4 .
Jezik poduke i
mogućnosti
praćenja na
drugim jezicima
Hrvatski, češki, engleski.
Način praćenja
kvalitete
Anketiranje studenata.
Semestar
IV.
2.5. V. semestar
Naziv predmeta
Slikarstvo V
Kod
UAS401
Vrsta
Obvezni kolegij
Predavanja (mentorska poduka), produkcija, seminari, terenska nastava
Razina
Preddiplomski (kolegij srednje razine)
Godina
III.
ECTS
(uz odgovarajuće
obrazloženje)
10 ECTS
(5 ECTS bodova - predavanja i mentorska poduka, 1 ECTS bod - seminari i
prezentacija, 1 ECTS bod - čitanje literature i praćenje internet sadržaja, 3 ECTS
boda - samostalni rad studenta)
Nastavnik
Dean Jokanović Toumin, docent
Tatjana Ravlić Čelić, asistent
Kompetencije koje
se stječu
-
Semestar
V.
osposobljavanje za produkciju vlastitog rada
usvajanje osnovnog znanja, svjesnosti i razumijevanja polja likovnih umjetnosti i
šireg društvenog konteksta
savladavanje iskustva interpretacija
osposobljavanje za komunikaciju i artikuliranje ideje, tj. prezentaciju
osposobljavanje za profesionalan rad u umjetničkoj praksi
Preduvjeti za upis
Završen kolegij Slikarstvo IV
Sadržaj
Nastavljajući pretpostavke iz I, II, III i IV semestra, cilj je uspostaviti i usmjeriti
studentov stvaralački identitet, njegovu auto-poetiku i oblikovnu dovršenost.
Sadržaji tema funkcionalno prate slikarske tehnike produkcijskog karaktera, kroz
koje student izborom pristupa dograđuje samostalnost slike.
Budući slikarstvo ima nastavke u virtualnoj stvarnosti, prošlosti i budućnosti kroz
granična područja interpretacije, student počinje uspostavljati dijalog o pojmu
suvremenog slikarstva.
Sadržaji tema su povijesni i suvremeni kontekst i ikonosfere slikarstva.
Kolegij Slikarstva u V. semestru preddiplomskog studija nastavlja individualno
izgrađivanje studenta. Realizira se u obliku predavanja, konzultacija, seminarskih
radova, produkcije* i prezentacija. Cilj je uspostaviti i usmjeriti studentov stvaralački
identitet, njegovu autopoetiku i oblikovnu dovršenost. Obvezni kolegij slikarstva
zahtjeva kvalitetu, kreativnost, inovativnost, izražajnost i funkcionalnost
umjetničkog htjenja, ali i intelektualni kontekst.
Sadržaj kolegija Slikarstva realizira se kroz teme** koje sublimiraju :
- individualan kontekst teme - interpretacije iz slikarske tradicije: figura i prostor
- individualan kontekst teme - interpretacije iz slikarske tradicije: prostor
- individualan kontekst teme - interpretacije iz slikarske tradicije: portret i
autoportret
- individualan kontekst teme iz pojma suvremenog slikarstva (enformel, primarno
slikarstvo, minimal art, pop-art)
- individualan kontekst teme iz pojma suvremenog slikarstva u dogovoru s
mentorom
- individualan dogovor teme Završnog rada***
Teme podcrtavaju osnovne pristupe, ali i određuju način interpretacije, jer upravo
interpretacije u sklopu tema daju dijalog umjetnost iz umjetnosti ili predpostavke za
dijalog tradicionalnog i suvremenog.
Izborom tehnologija za produkciju student poostvaruje temu-projekt i ujedno
izgrađuje osobni identitet jer mu se tako pruža opsežnost opširnijim i detaljnim
praktičnim, teoretskim pristupom. Ponuđeni programi daju osnovna i granična
određenja za uspostavu suvremene egzistencije slike, kako njezine samostalnosti
tako i nastavka kroz pojam suvremenih pristupa.
1. TEMA
Figura i prostor
program projekta i produkcija
2. TEMA
Prostor
program projekta i produkcija
3. TEMA
Riječ i slika
program projekta i produkcija
Produkcija je opći izborni kolegij kroz koji se realiziraju nominirane projektiteme. Student izabire tehnologiju koja mu je nužna za realizaciju projekta-teme.
Prema potrebi sudent može izabrati nekoliko tehnologija ovisno o procesu
projekta-teme koji se realiziraju unutar radionica /laboratorija.
** Za svaku temu student je obvezan ponuditi projekt teme tj. koncept pristupa i
produkcijski plan, te po njenoj realizaciju napraviti prezentaciju rada.
*
Preporučena
literatura
-
Miško Šuvaković : Pojmovnik moderne i postmoderne likovne umetnosti i teorije
posle 1950
Dubravka Djurić / Miško Šuvaković : Impossibile histories : historical avantgardes, Neo-avant-gardes, and Post-avant-gardes in Yugoslavia, 1918-1991
Jacques Derrida : Istina u slikarstvu, Svjetlost, Sarajevo, 1988.
Lars Bang Larsen : Art Now (TASCHEN Icons Series)
Uta Grosenick, Burkhard Riemschneider : Art Now (TASCHEN)
Uta Grosenick, Burkhard Riemschneider, Lars Bang Larsen : Art at the Turn of
the Millennium (TASCHEN)
Monografije : Pablo Picasso, Paul Klee, Vasily Kandinsky, Baselitz, Anselm
Kiefer, Marcel Duchamp, Joseph Beuys, Andy Warhol, Antoni Tapies, Ianis
Kunelis, Roy Linchenstein, Claes Oldenburg, Yves Klein, Man Ray, Miljenko
Stančić, Ivo Gattin, Ferdinand Kulmer, Fluxus, Exat, Gorgona
Dopunska
literatura
Časopisi iz područja suvremene umjetnosti : Kunstforum, Art in America, Parkett,
Flash Art, Kontura, Radionica...
Internet izvori
Oblici provođenja
nastave
Predavanja (mentorska poduka), produkcija, konzultacije, seminari, terenska
nastava
Način provjere
znanja i polaganja
ispita
Seminarski radovi; Prezentacija projekata/tema
Jezik poduke i
mogućnosti
praćenja na
drugim jezicima
Hrvatski; mogućnost praćenja na Engleskom jeziku
Način praćenja
kvalitete i
uspješnosti
izvedbe svakog
predmeta i /ili
modula
Anonimna anketa i razgovor sa studentima
Naziv predmeta
Crtanje I
Kod
UAS404
Vrsta
Obvezni kolegij
Predavanja (mentorska poduka), produkcija, seminari
Razina
Preddiplomski (kolegij srednje razine)
Godina
III.
ECTS
(uz odgovarajuće
obrazloženje)
4 ECTS
(1,5 ECTS bod - predavanja i mentorska poduka, 1 ECTS bod – seminari
(kopistika), čitanje literature i prezentacija, 1,5 ECTS bod - samostalni rad
studenta)
Nastavnik
Dario Šolman, docent
Vedran Perkov, asistent
Kompetencije koje
se stječu
-
Preduvjeti za upis
Završen kolegij Crtanje IV
Sadržaj
Razvijanje crtačkih sposobnosti kao samostalne likovne discipline. Određujući se
vrednovanjem subjektivnog i objektivnog student izgrađuje osobni pristup kao
crtački medij u sadržajima svog umjetničkog rada.
Crta se po prirodi, po sjećanju i po imaginaciji, uključen je i kroki - crtež brze
percepcije kao i studijski pristup interpretacijskog karaktera i crtačkih istraživanja
osobnosti iz povijesnih i suvremenih konteksta.
Kolegij Crtanje akta izgrađuje individualan pristup. U ovoj fazi studija student
istražuje vlastite namjere i pristupe crtačkih izraza koje je usvojio u prethodnim
semestrima.
Cilj je uspostaviti i usmjeriti studentov kreativni identitet, njegovu autopoetiku,
usmjeriti osobni crtački duktus, oblikovnu dovršenost ali i intelektualni kontekst.
Realizira se u obliku predavanja, konzultacija, kopistike, seminarskih radova i
prezentacije radova po svakoj dovršenoj temi (kolokvij).
Semestar
V.
osposobljavanje za produkciju vlastitog rada
svjesnost i razumijevanje crteža kao samostalnog pristupa
savladavanje iskustva interpretacija crtežom
osposobljavanje za komunikaciju i artikuliranje ideje, tj. prezentaciju
Sadržaj kolegija realizira se kroz teme* koje sublimiraju:
- razvijanje crtačkih izraza i njihove međusobne izražajnosti
- razvijanje crtačkog duktusa i osobnog rukopisa
- crtački sadržaji kompozicije
- kroki - crtež brze percepcije
1. TEMA
Crtački karakteri / Prostor
ugljen, tuš, tempera, akrilik
2. TEMA
Crtački karakteri / Figura
ugljen, tuš, tempera, akrilik
3. TEMA
Prostor i figura
ugljen, tuš, tempera, akrilik
*
Svaka pojedina tema uključuje prezentaciju po njenoj realizaciji
Preporučena
literatura
-
Cornelia H. Butler : Afterimage: Drawing Through Process
Laura Hoptman : Drawing Now: Eight Propositions
Lars Bang Larsen : Art Now (TASCHEN Icons Series)
Uta Grosenick, Burkhard Riemschneider : Art Now (TASCHEN)
Uta Grosenick, Burkhard Riemschneider, Lars Bang Larsen : Art at the Turn of
the Millennium (TASCHEN)
Klaus Honnef, Schneckenburger, Fricke, Ruhrberg, Honnef : ART of the 20th
Century
umjetničke monografije : Richard Artschwager, David Hockney, Alex Katz, Paul
Klee, Frank Auerbach, Joseph Beuys, Cy Twombly, Anselm Kiefer, Ellsworth
Kelly, Richard Serra, William de Kooning, Sol LeWitt, Carl Andre, Eva Hesse,
Jasper Johns, Donald Judd, Ellsworth Kelly, Brice Marden, Agnes Martin,
Robert Ryman, Richard Tuttle...
Dopunska
literatura
Časopisi iz područja suvremene umjetnosti : Kunstforum, Art in America, Parkett,
Flash Art, Kontura, Radionica...
Internet izvori
Oblici provođenja
nastave
Predavanja (mentorska poduka), produkcija, konzultacije, seminari
Način provjere
znanja i polaganja
ispita
Seminarski radovi; Prezentacija projekata/tema
Jezik poduke i
mogućnosti
praćenja na
drugim jezicima
Hrvatski; mogućnost praćenja na Engleskom jeziku
Anonimna anketa i razgovor sa studentima
Način praćenja
kvalitete i
uspješnosti izvdbe
svakog predmeta i
/ili modula
Naziv predmeta
Povijest umjetnosti V
Kod
UAP40E
Vrsta
Obvezni kolegij
Predavanja, seminari
Razina
Preddiplomski (kolegij srednje razine)
Godina
III.
ECTS
2 ECTS boda (20 sati predavanja, 10 sati seminara i 30 sati individualnog
studentskog rada u biblioteci na pripremi za seminare, nastavu i ispit).
Nastavnik
dr.sc.Ive Šimat Banov, izvanredni profesor / Vladimir Rismondo, asistent
Ciljevi
Usvajanje znanja iz likovnih umjetnosti od XIX. do konca XX.st. u Europi i Hrvatskoj
(autori, djela, umjetničke škole te stilske mijene).
Preduvjeti za upis
Pozitivno ocjenjen kolegij Povijest umjetnosti IV
Sadržaj
Pregled arhitekture, slikarstva i kiparstva od XIX. do konca XX. st.
Preporučena
literatura
H.W. Janson, Povijest umjetnosti, Zagreb 2003. (odabrana povlavlja)
M. De Micheli, Umjetničke avangarde XX. stoljeća, Zagreb 1990.
Dopunska
literatura
G. Gamulin, Hrvatsko slikarstvo XX. stoljeća, 1 i 2, Zagreb 1987.
G. Gamulin, Hrvatsko slikarstvo XIX. i XX. stoljeća, Zagreb 1999.
Nastavne metode
Frontalna nastava uz multimedijalnu prezentaciju (Power point, video, Cd –Rom),
terenska nastava,
Metode
ocjenjivanja
Seminarski rad (50%ocjene) i završni ispit (50%ocjene).
Jezik poduke i
mogućnosti
praćenja na
drugim jezicima
Hrvatski jezik, engleski
Semestar
V.
Naziv predmeta
Suvremena umjetnost III
Kod
UAS20B
Vrsta
Obvezni kolegij
Predavanja, seminari, terenska nastava
Razina
Preddiplomski (kolegij srednje razine)
Godina
III.
ECTS
(uz odgovarajuće
obrazloženje)
2 ECTS
1 ECTS bod predavanja i mentorska poduka, 0,5 boda čitanje literature i terenska
nastava, 0,5 boda seminar
Nastavnik
dr. sc. Ive Šimat Banov
Dalibor Prančević-stručni suradnik
Kompetencije koje
se stječu
-
upoznavanje s umjetničkom produkcijom druge polovice dvadesetog stoljeća;
detektiranje ključnih imena i tendencija kojima je isto razdoblje obilježeno;
-
navedeno vremensko razdoblje obuhvaća svjetsku i nacionalnu umjetnost;
-
upoznavanje s relevantnom literaturom koja sistematizira i tumači navedeno
razdoblje, te upućivanje na dopunsku literaturu uz pojedine nastavne jedinice;
-
ova godina biti će podloga usmjeravnju pažnje boljem upoznavanju likovne
produkcije pedesetih godina prošlog stoljeća nacionalnog konteksta; recentni
znanstveni skup sa zbirom tekstova (Umjetnost i ideologija: pedesete u
podijeljenoj Europi, Zagreb, 1999.), te izložba posvećena pedesetim godinama
(Pedesete godina u hrvatskoj umjetnosti, Dom hrvatskih likovnih umjetnika,
Zagtreb, 2004.) osuvremenili su i aktualizirali niz pitanja o kojima će biti riječi na
predavanjima (polarizacija kulturno-političkog svijeta, utjecaj ideologije i
ideologija na suvremenu produkciju, detekcija raznorodnih strujanja –
apstrakcije i figuralike, kvalificiranje domaćih događanja u kontekstu izložaba
van državnih granica…);
predavanjima će se predstaviti i relevantni kritički osvrti koji su determinirali
pedesete godine (G. Gamulin, P. Šegedin, V. Richter, D. Bašičević, R. Supek,
R. Putar…);
-
Semestar
V.
-
ostala predavanja također bi stavljala naglasak na likovna događanja
nacionalnog konteksta, pri čemu bi se objašnjavale određena svjetska
događanja i tendencije te njihov utjecaj na umjetnost hrvatskog područja;
-
predmet bi pratio i suvremena zbivanja u Splitu i drugdje (izložbe) te bi se
predavanjima seminarskog tipa otvarala diskusija o istima.
Preduvjeti za upis
Položen kolegij Suvremena umjetnost I
Sadržaj
2
Uvod u kolegij (ciljevi i zadaci kolegija, program rada)
2
Apstraktni ekspresionizam
2
Umjetnost i ideologija (kontekst likovnih pojava pedesetih godina u Hrvatskoj)
2
Podloga razvoju EXAT-a '51; pojava manifesta grupe
2
EXAT '51 - predstavnici
2
Likovna kritika pedesetih godina (shavaćanje termina 'dekadentnoga' i
'fomalističkoga')
Preporučena
literatura
2
Fluxus
2
Neodada
2
Minimal art
2
Gorgona
2
Pop art - britanski
2
Pop art - američki
2
Nove tendencije
2
Azimuth&Azimut, Zero, GRAV…
2
Konceptualna umjetnost
-
Edward Lucie-Smith: Movements in art since 1945 – new edition, Thames &
Hudson, London, 2001
David Hopkins: After modern art, 1945 – 2000, Oxford University Press, 2000
Concepts of modern art, from fauvism to postmodernism, (ur.: Nikos Stangos),
Thames & Hudson, London, 1981/1994/2001
Tony Godfrey: Conceptual Art, Phaidon Press, 1998/1999/2001
Erika Doss: Twentieth-Century American Art, Oxford University Press, 2002
Lucy R. Lippard et al.: POP ART, Beograd, 1977.
Miško Šuvaković: Pojmovnik moderne i postmoderne likovne umetnosti i teorije
posle 1950., Beograd – Novi Sad 1999.
J. Hendricks: FLUXUS CODEX, Harry N. Abrams, Inc., Publishers, 1995.
R. Flood, F. Morris et al.: Zero to Infinity: Arte Povera 1962-1972, Walker art
Center, Minneapolis, Tate Modern, London, 2001.
Art in Europe 1990-2000, (ur.: G. Maraniello), Skira 2002.
R. Goldberg: Performans: Od futurizma do danas, Zagreb, 2004.
L. Vergine: Body art and Performance – The Body as Language, Skira 2000.
Dopunska
literatura
-
J. Denegri: Umjetnost konstruktivnog pristupa – EXAT '51 i Nove tendencije,
Horetzky, Zagreb, 2000.
Pedesete godine u hrvatskoj umjetnosti, (katalog izložbe), Dom hrvatskih
likovnih umjetnosti, Zagreb, 2004.
Inovacije u hrvatskoj umjetnosti sedamdesetih godina, (katalog izložbe), GSU
Zagreb, MSU Beograd, 1982.
Marija Gattin et al.: Gorgona – Monografija, Zagreb 2002.
Grupa šestorice autora, (katalog izložbe), SCCA, Zagreb 1998.
Život umjetnosti, br. 33/34, IPU Zagreb, 1982. (osamdesete godine)
Primary documents: A Sourcebook for Eastern and Central European Art Since
the 1950s, (ur.: Laura Hoptman, Tomaš Pospiszyl), Cambridge Mass.: MIT
Press, 2002.
Oblici provođenja
nastave
Frontalni rad, terenska nastava, seminari.
Način provjere
znanja i polaganja
ispita
Seminarski rad (20%ocjene), kolokvij (20%ocjene), usmeni ispit (60%ocjene).
Jezik poduke i
mogućnosti
praćenja na
drugim jezicima
Hrvatski, mogućnost praćenja na Engleskom jeziku
Način praćenja
Anketno ispitivanje studenata na kraju tematskog bloka
kvalitete i
uspješnosti izvdbe
svakog predmeta i
/ili modula
Naziv predmeta
Grafički dizajn I
Kod
UAS007
Vrsta
Obvezni kolegij
Predavanja, produkcija*, seminari, vježbe
Razina
Preddiplomski (kolegij osnovne razine)
Godina
III.
ECTS
(uz odgovarajuće
obrazloženje)
2 ECTS
1 bod predavanja, mentorska poduka, 0,5 boda praktični studentski rad, 0,5 boda
čitanje literature i praćenje internet sadržaja
Nastavnik
Predavač Slobodan Tomić, Akademski grafičar
Kompetencije koje
se stječu
Student po završetku ovog kolegija može samostalno ili u timu izvoditi projekte iz
područja grafičkog dizajna
Preduvjeti za upis
Stečeni uvjeti za redovni studij
Sadržaj
Upoznavanje sa osnovama grafičkog dizajna, principi i standardi grafičkog
oblikovanja, upoznavanje sa računalnim programima i tehnikama digitalnog
oblikovanja, primjena tipografije, obrada fotografije i ilustracije, multimedija i web.
Izrada seminarskog rada, zajednički rad na projektima dizajna.
Preporučena
literatura
Dizajn / Goroslav Keller, Osnove grafičkog dizajna / Josip Restek, Dizajn za stvarni
svijet / Victor Papanek, Drugi dizajn : knjiga o složenim problemima dizajna /
K.[Krešimir] Bauer, Dizajn : pokret i šestar / Jocelyn de Noblet
Dopunska
literatura
Časopisi, Internet, promotivni materijali
Oblici provođenja
nastave
Frontalna nastava , individualni mentorski rad
Način provjere
znanja i polaganja
ispita
Kvartalni pregled radova, pregled završne vježbe, usmeni ispit
Jezik poduke i
mogućnosti
praćenja na
drugim jezicima
Hrvatski- Engleski jezik
Način praćenja
kvalitete i
uspješnosti
izvedbe svakog
predmeta i/ili
modula
Anketno ispitivanje studenata na kraju tematskog bloka
*
Semestar/trimestar
V.
Produkcija je opći izborni kolegij kroz koji se realiziraju nominirane projekti-teme. Student izabire
tehnologiju koja mu je nužna za realizaciju projekta-teme. Prema potrebi sudent može izabrati
nekoliko tehnologija ovisno o procesu projekta-teme koji se realiziraju unutar radionica /laboratorija.
Naziv predmeta
Teorija i tehnologija boje I
Kod
UAS008
Vrsta
Obvezni kolegij
Predavanja, seminari
Razina
Preddiplomski (specijalistički kolegij)
Godina
III.
ECTS
2 ECTS
1 ECTS bod predavanja i mentorska poduka, 0,5 boda čitanje literature i terenska
nastava, 0,5 boda seminar
Nastavnik
Ivan Kolovrat
Ciljevi
Teorijsko i tehnološko osposobljavanje studenata u smislu razumjevanja i upotrebe
nauke i tehnologije o boji kako bi se psihološke, naučne, kulturne i tehnološke
razlike tumačenja i značenja boje mogle upotrijebiti u praksi.
Preduvjeti za upis
Položen prijemni ispit na UMAS-u ili sličnom fakultetu.
Sadržaj
Povjesni pregled i značaj boje kroz kulture. Poredbe i analize različitih sistema
teorije o boji. Primjena teorije o boji kroz vježbe.
Preporučena
literatura
-
Dopunska
literatura
-
Nastavne metode
Semestar
V.
Harald Küppers: Küppers- Farbenlehre
Prof. Narciso Silvestrini / Prof. Dr. Ernst Peter Fischer: Farbsysteme in Kunst
und Wissenschaft
Eva Heller: Wie Farben wirken.
Küppers, Harald: Die Farbenlehre der Fernseh-, Foto- und Drucktechnik.
Farbentheorie der visuellen Kommunikationsmedien Köln: DuMont 1985
Kaffka, Michael: Farbmanagement. Ein Leitfaden für die praktische Anwendung
Reutlingen: doculine Verlags GmbH 2000
Küppers, Harald: Das Grundgesetz der Farbenlehre Köln: DuMont 2000
Kolegiji, predavanja, vježbe, projektni radovi, prezentacije, itd.
Metode
ocjenjivanja
Jezik poduke i
mogućnosti
praćenja na
drugim jezicima
Jezik poduke: hrvatski
Moguća praćenja na drugim jezicima: njemački, ev. engleski
Naziv predmeta
Vizualne komunikacije I
Kod
UAL40A
Vrsta
Izborni kolegij
Predavanja, seminari
Razina
Preddiplomski (kolegij osnovne razine)
Godina
III.
ECTS (uz
odgovarajuće
obrazloženje)
4 ECTS (45 sati predavanja, 15 sati seminara i 60 sati individualnog studentskog
rada u biblioteci i pripreme za seminare, nastavu i ispit).
Nastavnik
Prof. dr. sc. Ivo Babić / stručni suradnik Barbara Gaj
Kompetencije koje
se stječu
Informiranost o mogućnostima komuniciranja kroz vizualne medije.
Preduvjeti za upis
Upis u V. semestar
Sadržaj
Stjecanje osnovnih znanja o procesu komuniciranja, komunikacijskom kanalu,
emitiranju i recepciji vizualnih poruka. Upoznavanje s različitim medijima kroz koje
se ostvaruje vizualno komuniciranje i njihovim razvojem kroz povijest. Razvijanje
kritičke svijesti i vizualne osjetljivosti za događanja iz neposredne stvarnosti
Upoznavanje s ulogom, značenjem i utjecajem medija u suvremenom društvu.
Preporučena
literatura
- Umberto Eco, Kultura informacija komunikacija, Nolit, Beograd 1973.
- Umberto Eco, Estetika i teorija informacija, Prosveta, Beograd 1977.
- Edward Lucie-Smith, Vizualne umjetnosti dvadesetog stoljeća, Golden
Marketing, Zagreb 2003.
- Josef Müller-Brockmann, A History of Visual Communications, Verlag Gerd
Hatje, Teufen 1971.
- Abraham Moles, Information Theory and Esthetic Perception, University of
Illinois Press, London 1966.
Dopunska
literatura
- Umberto Eco, A Theory of Semiotics, Indiana University Press, Bloomington
1991.
- William Huggins, Iconic Communication, Johns Hopkins University Press,
Baltimore 1974.
- Miščević, Zinaić, Plastički znak, zbornik radova iz teorije vizualnih umjetnosti,
Izdavački centar, Rijeka 1982.
+ odabrana poglavlja iz dostupne literature
Oblici provođenja
nastave
Frontalna nastava uz korištenje multimedijalnih sredstava.
Način provjere
znanja i polaganje
ispita
Seminarski rad (50% ocjene) i završni ispit (50% ocjene).
Jezik poduke i
mogućnosti
praćenja na
drugim jezicima
Hrvatski i engleski jezik.
Način praćenja
kvalitete i
uspješnosti
izvedbe svakog
Anketno ispitivanje studenata na kraju tematskog bloka.
Semestar
V.
predmeta i/ili
modula
Naziv predmeta
Suvremena grafika I
Kod
UA006
Vrsta
Izborni kolegij
Predavanja (mentorska poduka), seminari
Razina
Preddiplomski (kolegij osnovne razine)
Godina
III.
ECTS
2 ECTS
1 ECTS bod predavanja i mentorska poduka, 0,5 boda čitanje literature i terenska
nastava, 0,5 boda samostalan rad
Nastavnik
Petar Jakelić, red. prof.
Kristina Restović, asistent
Ciljevi
Upoznavanje studenata sa svim potencijalima suvremene grafike u cilju realizacije
njihovih autorskih radova u grafičkim medijima. Odabir grafičkih disciplina
najprimjerenijih senzibilitetu i likovnom afinitetu studenta te osposobljavanje i
usavršavanje studenata u korištenju grafičkih tehnologija za realiziranje njihovog
umjetničkog rada.
Preduvjeti za upis
Položen prijemni ispit na UMAS-u ili sličnom fakultetu.
Sadržaj
Uvod u suvremenu grafiku i istraživanje likovnih mogućnosti pojedinih grafičkih
disciplina sukladno likovnim izričajima studenata te propitivanje kako medija grafike
samostalno, tako i odnosa likovnog izražavanja kroz medij grafike i medij slikarstva
. Realizacija matrica i grafičkih listova u tradicionalnim medijima dubokog i plošnog
tiska (duboki tisak, sitotisak etc.), odnosno priprema digitalnih matrica u
primjerenim računalnim programima te realizacija digitalnog tiska. Istraživanje
hibridnih mogućnosti osnovnih vrsta grafičkih tehnika. Istraživanje primjene grafike
u svim suvremenim umjetničkim kretanjima.
Preporučena
literatura
-
Semestar
V.
Dževad Hozo, Umjetnost multioriginala, Prva književna komuna, Mostar 1987.
Frane Paro, Grafika, Mladost, Zagreb, 1991.
AA VV I segni incisi, edizioni Il Bisonte, Firenze 1985.
Massari Negri Arnoldi, Arte e scienza dell'incisione, Ed. Alfa, Bologna
Susan Tallman The Contemporary Print: From Pre-Pop to Postmodern,
Hardcover, Thames /Hudson, 1996.
- AA VV Artists and Prints: Masterworks from the Collection of The Museum of
Modern Art, Museum of Modern Art, 2003.
- Priručnici za rad u programima Photoshop, Illustrator, InDesign, Freehand,
FlashMX, Quark
Dopunska
literatura
Nastavne metode
predavanja, rad u atelieru, prezentacije, posjeti izložbama
Metode
ocjenjivanja
Jezik poduke i
mogućnosti
praćenja na
drugim jezicima
Jezik poduke: hrvatski
Moguća praćenja na drugim jezicima: engleski, talijanski
Naziv predmeta
Novi mediji I
Kod
UAA00V
Vrsta
Izborni kolegij
Predavanja (mentorska poduka), seminari
Razina
Preddiplomski (kolegij srednje razine)
Godina
III.
ECTS
(uz odgovarajuce
obrazlozenje)
3 ECTS
(1 bod predavanja i mentorska poduka, 0,5 seminari, 0,5 boda čitanje literature, 1
bod samostalni rad studenta)
Nastavnik
Sandra Sterle, docent
Kompetencije koje
se stjecu
Osnovni uvid u razvoj umjetnosti novih medija s osvrtom na video umjetnost, te
sposobnost bazičnog izražavanja u video umjetnosti.
Preduvjeti za upis
Osnovno znanje engleskog jezika.
Sadrzaj
Osnovni prikaz razvoja Novih medija u likovnim umjetnostima, s naglaskom na
video umjetnost. Inicijalni razvoj umjetničkog procesa svakog studenta ponaosob
na ovom području.
Preporucena
literatura
-
Michael Rush, New media in Late 20th Cent. Art, Thames and Hudson, 1999
Michael Archer, Art Since 1960, Thames and Hudson, London, 1999
Dopunska
literatura
-
Internet izvori
Stručni časopisi
Oblici provodjenja
nastave
Praćenje umjetničkog rada kroz mentorsku poduku. Predavanja sa projekcijama i
analizom pojedinih radova iz ovog područja. Seminar u obliku video rada od 3 do
10 minuta dužine.
Nacin provjere
znanja i polaganja
ispita
Praćenje umjetničkog rada kroz mentorsku poduku. Ocjenjivanje kvalitete i obrane
završnog rada (videa) na semestru.
Jezik poduke i
mogucnosti
pracenja na
drugim jezicima
Hrvatski i Engleski.
Mogućnost praćenja i na Talijanskom i Nizozemskom.
Semestar
Anonimna anketa i razgovor sa studentima.
Nacin pracenja
kvalitete i
uspjesnosti izvdbe
svakog predmeta i
/ili modula
V.
Naziv predmeta
Scenografija I
Kod
UAS009
Vrsta
Izborni kolegij
Predavanja, produkcija, seminari, vjžbe
Razina
Preddiplomski (kolegij osnovne razine)
Godina
III.
ECTS
2 ECTS
1 ECTS bod predavanja i mentorska poduka, 0,5 boda čitanje literature i terenska
nastava, 0,5 boda samostalan rad
Nastavnik
Marin Gozze
Kompetencije koje
se stječu
Stjecanje osnovnih scenografskih znanja i upoznavanje sa problematikom
oblikovanja prostora. Osposobiti studente likovne akademije za samostalno
rješavanje scenografskih zadataka.
Preduvjeti za upis
-
Sadržaj
PREDAVANJA:
Kratka povijest kazališta sa osvrtom na scenografiju
Osnovne stilske karakteristike u primjenjenoj umjetnosti kroz povijest
Teorija oblikovanja prostora
Tehnologija barokne kazališne kutije
Prostorna problematika ambijentalnog kazališta
Scenografija u službi različitih zadataka (kazalište, film, televizija, estrada,
marketing).
Semestar
V.
VJEŽBE:
Izrada scenografskih zadataka
Izrada radioničkih nacrta
Razne tehnike izrade maketa
Asistiranje u praksi (kazalište, televizija)
Preporučena
literatura
-
A.Nicoll: Lo spazio scenico. Storia dell'arte teatrale. (Scenski prostor. Povijest
kazalisne umjetnosti) - Bulzoni
F.Mancini: Scenografia italiana. (Talijanska scenografija.) - Frat.Fabbri Edit.
J.Svoboda: I segreti dello spazio teatrale (Tajne kazalisnog prostra) - UBU Libri
F.Mancini: L'evoluzione dello spazio scenico (Evolucija scenskog prostora) Dedalo Libri
F.Mancini: L'illusione alternativa (Alterativa iluzija) - Einaudi
M.Fagiolo: La scenografia italiana (Talijanska scenografija) - Sansoni
A. Pinelli: Lo spazio dello spettacolo: dal teatro umanistico al teatro dell'opera
(Prostor spektakla: od humanistickog kazalista do opere) - Sansoni
P.Brook: Il teatro ed il suo spazio (Kazaliste i njegov prostor) - Feltrinelli
Artaud: Il teatro ed il suo doppio (Kazaliste i njegov dvojnik) - Einaudi
B. Mello: Trattato di scenotecnica (Traktat o scenotehnici) - Gorlich ed.
V. Del Prato: Manuale di scenografia (Prirucnik za scenografiju) - La Nuova
Italia Scientifica
R.Righelli: La rappresentazione prospettica ed il progetto scenografico
(Perspektiva i projektiranje scenografije)
A. Magliaro: Il disegno dello spazio scenico (Crtez scenskog prostora) - Hoepli
D. Bablet: La scena e l'immagine (Scena i slika) - Einaudi
G. Millerson: Scenografia per il cinema e la TV (Scenografija za kino i TV) Gremese
Metz: Linguaggio e cinema (Jezik kina) - Bompiani
Dopunska
literatura
-
E. H.Gombrich: Arte ed illusione (Umjetnost i iluzija) - Einaudi
R.Arnheim: Arte e percezione visiva (Umjetnost i vizualna percepcija) Feltrinelli
M.McLuhan: Gli strumenti del comunicare (Instrumenti komunikacije) - Il
saggiatore
F. Mancini, M. T. Muraro ed E. Povoledo: Illusione e pratica teatrale (Kazališna
iluzija i praksa) - Neri Pozza Editore
M. Angiollillo: L'allestimento scenico (Scensko opremanje) - Frama Sud
Edizioni
A. Pinelli: I Teatri (Kazalista) - Sansoni Editore
Oblici provođenja
nastave
Teoretska predavanja, vježbe, praksa
Način provjere
znanja i polaganja
ispita
-
Jezik poduke i
mogućnosti
praćenja na
drugim jezicima
Hrvatski jezik
Način praćenja
kvalitete i
uspješnosti
izvedbe svakog
predmeta i /ili
modula
Anketiranje studenata i profesora predmeta u kojima stečena znanja studenti
kasnije primjenjuju.
Naziv predmeta
Produkcija I
Kod
UAS40A
Vrsta
Izborni kolegij
Razina
Preddiplomski (kolegij srednje razine)
Godina
III.
ECTS
(uz odgovarajuće
obrazloženje)
1-6 ECTS
Ovisno o svakoj izabranoj tehnologiji priključuju se bodovi.
Slikarska radionica 2 ECTS boda, Kiparska radionica 1 ECTS bod, Grafička
radionica 2 ECTS boda, Radionica novih medija 2 ECTS boda
Nastavnik
Mentori stručnih kolegija i stručni suradnici/laboranti
Kompetencije koje
se stječu
-
Semestar
V.
osposobljavanje za produkciju vlastitog rada u različitim tehnologijama i
medijima
osposobljavanje za profesionalan rad u umjetničkoj praksi
Preduvjeti za upis
Završen kolegij Slikarstvo IV.
Sadržaj
Produkcija je izborni kolegij kroz koji se realziraju nominirani projekti-teme iz
predmeta Slikarstvo V. a student izabire tehnologiju koja mu je nužna za njegovu
realizaciju. Prema potrebi student može izabrati nekoliko tehnologija čiji se sadržaj
realizira unutar specijaliziranih radionica/laboratorija.
Sadržaj je ovisan o karakteru projekta i dogovara se konzultacijom mentora i
stručnog suradnika/laboranta.
Preporučena
literatura
*
Dopunska
literatura
-
Oblici provođenja
nastave
Vježbe (mentorska poduka), produkcija
Način provjere
znanja i polaganja
ispita
Uspješno realiziran projekt
Jezik poduke i
mogućnosti
praćenja na
drugim jezicima
Hrvatski; mogućnost praćenja na Engleskom jeziku
Način praćenja
kvalitete i
uspješnosti
izvedbe svakog
predmeta i /ili
modula
Anonimna anketa i razgovor sa studentima
U kontekstu ovog kolegija nužna je tehnološka osposobljenost radionica
2.6. VI. semestar
Naziv predmeta
Slikarstvo VI
Kod
UAS501
Vrsta
Obvezni kolegij
Predavanja (mentorska poduka), produkcija, seminari, terenska nastava
Razina
Preddiplomski (kolegij srednje razine)
Godina
III.
ECTS
(uz odgovarajuće
obrazloženje)
10 ECTS
(5 ECTS bodova - predavanja i mentorska poduka, 1 ECTS bod - seminari i
prezentacija, 1 ECTS bod - čitanje literature i praćenje internet sadržaja, 3 ECTS
boda - samostalni rad studenta)
Nastavnik
Dean Jokanović Toumin, docent
Tatjana Ravlić Čelić, asistent
Kompetencije koje
se stječu
-
Semestar
VI.
osposobljavanje za produkciju vlastitog rada
svjesnost konteksta u kojem se njegovo djelo razvija
usvajanje osnovnog znanja, svjesnosti i razumijevanja polja likovnih umjetnosti i
šireg društvenog konteksta
savladavanje iskustva interpretacija
osposobljavanje za komunikaciju i artikuliranje ideje, tj. prezentaciju
osposobljavanje za profesionalan rad u umjetničkoj praksi
Preduvjeti za upis
Završena druga godina preddiplomskog studija na UMAS-u ili sličnom fakultetu
Sadržaj
Nastavljajući pretpostavke iz I, II, III i IV semestra, cilj je uspostaviti i usmjeriti
studentov stvaralački identitet, njegovu auto-poetiku i oblikovnu dovršenost.
Sadržaji tema funkcionalno prate slikarske tehnike produkcijskog karaktera, kroz
koje student izborom pristupa dograđuje samostalnost slike.
Budući slikarstvo ima nastavke u virtualnoj stvarnosti, prošlosti i budućnosti kroz
granična područja interpretacije, student počinje uspostavljati dijalog o pojmu
suvremenog slikarstva.
Sadržaji tema su povijesni i suvremeni kontekst i ikonosfere slikarstva.
Kolegij Slikarstva u V. semestru preddiplomskog studija nastavlja individualno
izgrađivanje studenta. Realizira se u obliku predavanja, konzultacija, seminarskih
radova, produkcije* i prezentacija. Cilj je uspostaviti i usmjeriti studentov stvaralački
identitet, njegovu autopoetiku i oblikovnu dovršenost. Obvezni kolegij slikarstva
zahtjeva kvalitetu, kreativnost, inovativnost, izražajnost i funkcionalnost
umjetničkog htjenja, ali i intelektualni kontekst.
Sadržaj kolegija Slikarstva realizira se kroz teme** koje sublimiraju :
- individualan kontekst teme - interpretacije iz slikarske tradicije: figura i prostor
- individualan kontekst teme - interpretacije iz slikarske tradicije: prostor
- individualan kontekst teme - interpretacije iz slikarske tradicije: portret i
autoportret
- individualan kontekst teme iz pojma suvremenog slikarstva (enformel, primarno
slikarstvo, minimal art, pop-art)
- individualan kontekst teme iz pojma suvremenog slikarstva u dogovoru s
mentorom
- individualan dogovor teme Završnog rada***
Teme podcrtavaju osnovne pristupe, ali i određuju način interpretacije, jer upravo
interpretacije u sklopu tema daju dijalog umjetnost iz umjetnosti ili predpostavke za
dijalog tradicionalnog i suvremenog.
Izborom tehnologija za produkciju student poostvaruje temu-projekt i ujedno
izgrađuje osobni identitet jer mu se tako pruža opsežnost opširnijim i detaljnim
praktičnim, teoretskim pristupom. Ponuđeni programi daju osnovna i granična
određenja za uspostavu suvremene egzistencije slike, kako njezine samostalnosti
tako i nastavka kroz pojam suvremenih pristupa.
1. TEMA
Figura i portret u suvremenom slikarstvu
program projekta i produkcija
2. TEMA
Primarno slikarstvo
program projekta i produkcija
*
**
Preporučena
literatura
-
Produkcija je opći izborni kolegij kroz koji se realiziraju nominirane projektiteme. Student izabire tehnologiju koja mu je nužna za realizaciju projektateme. Prema potrebi sudent može izabrati nekoliko tehnologija ovisno o
procesu projekta-teme koji se realiziraju unutar radionica /laboratorija.
Za svaku temu student je obvezan ponuditi projekt teme tj. koncept pristupa i
produkcijski plan, te po njenoj realizaciju napraviti prezentaciju rada.
Miško Šuvaković : Pojmovnik moderne i postmoderne likovne umetnosti i teorije
posle 1950
Jacques Derrida : Istina u slikarstvu, Svjetlost, Sarajevo, 1988.
Dubravka Djurić / Miško Šuvaković : Impossibile histories : historical avantgardes, Neo-avant-gardes, and Post-avant-gardes in Yugoslavia, 1918-1991
Josef Muller Brockmann : A History of Visual Communications
Lars Bang Larsen : Art Now (TASCHEN Icons Series)
Uta Grosenick, Burkhard Riemschneider : Art Now (TASCHEN)
Uta Grosenick, Burkhard Riemschneider, Lars Bang Larsen : Art at the Turn of
the Millennium (TASCHEN)
Monografije : P. Picasso, Paul Klee, V. Kandinsky, Naim June Paik, Marcel
Duchamp, Beuys, Warhol, Tapies, Janis Kunelis, Linchenstein, Oldenburg,
Yves Klein, Man Ray, Gattin, Fluxux, Exat, Gorgona
Dopunska
literatura
Časopisi iz područja suvremene umjetnosti : Kunstforum, Art in America, Parkett,
Flash Art, Kontura...
Internet izvori
Oblici provođenja
nastave
Predavanja (mentorska poduka), produkcija, konzultacije, seminari, terenska
nastava
Način provjere
znanja i polaganja
ispita
Seminarski radovi; Prezentacija projekata/tema
Jezik poduke i
mogućnosti
praćenja na
drugim jezicima
Hrvatski; mogućnost praćenja na Engleskom jeziku
Način praćenja
kvalitete i
uspješnosti
izvedbe svakog
predmeta i /ili
modula
Anonimna anketa i razgovor sa studentima
Naziv predmeta
Završni ispit
Kod
UAS602
Vrsta
Obvezni kolegij
Predavanja (mentorska poduka), konzultacije
Razina
Preddiplomski (kolegij srednje razine)
Godina
III.
ECTS
(uz odgovarajuće
obrazloženje)
3 ECTS
(1 ECTS bod - predavanja i mentorska poduka, 1 ECTS bod - prezentacija, 1 ECTS
bod - samostalni rad studenta)
Nastavnik
Mentori:
Gorki Žuvela, red. prof.; Petar Jakelić, izv. prof.; Nina Ivančić, izv. prof.; Dean
Jokanović-Toumin, izv. prof.; Viktor Popović, doc.; Dario Šolman, doc.; mr. Leonida
Kovač, viša kustosica MSU Zagreb.
Kompetencije koje
se stječu
Student/ica sa završenim preddiplomskim studijem Slikarstva osposobljen/a je za
samostalnu izlagačku djelatnost, rad na stručnoj suradnji u muzejima i galerijama,
sudjelovanje u vidu stručnog suradnika/ce u arhitektonskim sadržajima, te u
scenskoj, filmskoj i televizijskoj produkciji.
Preduvjeti za upis
Položeni svi kolegiji Preddiplomskog studija.
Sadržaj
Završni ispit realizira se tijekom posljednjeg semestra preddiplomskog studija (VI.
semestar). Student izabire mentora i sumentore. Sumentori se izabiru suladno
diplomskoj temi. Diplomski rad sadrži: program projekta i produkcije, dokumentaciju
rada i statement kao i javnu prezentaciju (završna izložba). Nužno je izraditi
pravilnik o diplomskom radu.
Preporučena
literatura
-
Dopunska
literatura
Časopisi iz područja suvremene umjetnosti
Internet izvori
Oblici provođenja
nastave
Predavanja (mentorska poduka), konzultacije, praktični rad
Način provjere
znanja i polaganja
ispita
Usmeni i pismeni ispit; Prezentacija projekta
Jezik poduke i
mogućnosti
praćenja na
drugim jezicima
Hrvatski; mogućnost praćenja na Engleskom jeziku
Semestar/trimestar
VI.
Monografije najznačajnijih hrvatskih i svjetskih umjetnika
Biografije i autobiografije umjetnika
Katalozi izložbi
Internet zvori
Anonimna anketa i razgovor sa studentima na kraju tematskog bloka
Način praćenja
kvalitete i
uspješnosti izvdbe
svakog predmeta i
/ili modula
Naziv predmeta
Crtanje II
Kod
UAS504
Vrsta
Obvezni kolegij
Predavanja (mentorska poduka), produkcija, seminari
Razina
Preddiplomski (kolegij srednje razine)
Godina
III.
ECTS
(uz odgovarajuće
obrazloženje)
4 ECTS
(1,5 ECTS bod - predavanja i mentorska poduka, 1 ECTS bod – seminari
(kopistika), čitanje literature i prezentacija, 1,5 ECTS bod - samostalni rad
studenta)
Nastavnik
Dario Šolman, docent
Vedran Perkov, asistent
Kompetencije koje
se stječu
-
Preduvjeti za upis
Završen kolegij Crtanje V
Sadržaj
Razvijanje crtačkih sposobnosti kao samostalne likovne discipline. Određujući se
vrednovanjem subjektivnog i objektivnog student izgrađuje osobni pristup kao
crtački medij u sadržajima svog umjetničkog rada.
Crta se po prirodi, po sjećanju i po imaginaciji, uključen je i kroki - crtež brze
percepcije kao i studijski pristup interpretacijskog karaktera i crtačkih istraživanja
osobnosti iz povijesnih i suvremenih konteksta.
Kolegij Crtanje akta izgrađuje individualan pristup. U ovoj fazi studija student
istražuje vlastite namjere i pristupe crtačkih izraza koje je usvojio u prethodnim
semestrima.
Cilj je uspostaviti i usmjeriti studentov kreativni identitet, njegovu autopoetiku,
usmjeriti osobni crtački duktus, oblikovnu dovršenost ali i intelektualni kontekst.
Realizira se u obliku predavanja, konzultacija, kopistike, seminarskih radova i
prezentacije radova po svakoj dovršenoj temi (kolokvij).
Semestar
VI.
osposobljavanje za produkciju vlastitog rada
svjesnost i razumijevanje crteža kao samostalnog pristupa
savladavanje iskustva interpretacija crtežom
osposobljavanje za komunikaciju i artikuliranje ideje, tj. prezentaciju
razvijanje kritičkog odnosa prema crtežu i njegovom kontekstu
Sadržaj kolegija realizira se kroz teme* koje sublimiraju:
- kroki - crtež brze percepcije
- sadržaji linije, volumena i prostora
- crtački materijali
- kopistika - detalji i cjelina
- prisutnost modela ovisno o temi
1. TEMA
Crtačke energije
ugljen, tuš, tempera, akrilik
2. TEMA
Individualne crtačke projekcije
ugljen, tuš, tempera, akrilik
3. TEMA
Sinteze crtačkih pristupa
ugljen, tuš, tempera, akrilik
Preporučena
literatura
*
Svaka pojedina tema uključuje prezentaciju po njenoj realizaciji
-
Kazimir Maljevič : Suprematizam - bezpredmetnost, Beograd, 1980.
Michel Foucault, Riječi i stvari, Beograd: Nolit, 1978/Zagreb: Golden marketing,
2004.
Germano Celant, Arte Povera, Mazzotta, Milano 1969.
Poetika kompozicije. Semiotika ikone. Beograd: Nolit, 16-48.
Miško Šuvaković : Pojmovnik moderne i postmoderne likovne umetnosti i teorije
posle 1950
Dubravka Djurić / Miško Šuvaković : Impossibile histories : historical avantgardes, Neo-avant-gardes, and Post-avant-gardes in Yugoslavia, 1918-1991
Jacques Derrida : Istina u slikarstvu, Svjetlost, Sarajevo, 1988.
Women artists, Uta Grosenick, Taschen (ed.inglese), 2001-2002(?)
Lars Bang Larsen : Art Now (TASCHEN Icons Series)
Uta Grosenick, Burkhard Riemschneider : Art Now (TASCHEN)
Uta Grosenick, Burkhard Riemschneider, Lars Bang Larsen : Art at the Turn of
the Millennium (TASCHEN)
Monografije : Pablo Picasso, Paul Klee, Vasily Kandinsky, Baselitz, Anselm
Kiefer, Marcel Duchamp, Joseph Beuys, Andy Warhol, Antoni Tapies, Ianis
Kunelis, Roy Linchenstein, Claes Oldenburg, Yves Klein, Man Ray, Miljenko
Stančić, Ivo Gattin, Ferdinand Kulmer, Fluxus, Exat, Gorgona
-
Dopunska
literatura
Časopisi iz područja suvremene umjetnosti : Kunstforum, Art in America, Parkett,
Flash Art, Kontura, Radionica...
Internet izvori
Oblici provođenja
nastave
Predavanja (mentorska poduka), produkcija, konzultacije, seminari
Način provjere
znanja i polaganja
ispita
Seminarski radovi; Prezentacija projekata/tema
Jezik poduke i
mogućnosti
praćenja na
drugim jezicima
Hrvatski; mogućnost praćenja na Engleskom jeziku
Anonimna anketa i razgovor sa studentima
Način praćenja
kvalitete i
uspješnosti izvdbe
svakog predmeta i
/ili modula
Naziv predmeta
Povijest umjetnosti VI
Kod
UAP50T
Vrsta
Obvezni kolegij
Predavanja, seminari
Razina
Preddiplomski (kolegij srednje razine)
Godina
III.
ECTS
2 ECTS boda (20 sati predavanja, 10 sati seminara i 30 sati individualnog
studentskog rada u biblioteci na pripremi za seminare, nastavu i ispit).
Nastavnik
dr.sc.Ive Šimat Banov, izvanredni profesor / Vladimir Rismondo
Ciljevi
Usvajanje znanja iz likovnih umjetnosti od XIX. do konca XX. u Europi i Hrvatskoj
(autori, djela, umjetničke škole te stilske mjene)
Preduvjeti za upis
Pozitivno ocjenjen kolegij Povijest umjetnosti V
Sadržaj
Pregled arhitekture, slikarstva i kiparstva od XIX. do konca XX. st.
Preporučena
literatura
H.W. Janson, Povijest umjetnosti, Zagreb 2003. (odabrana povlavlja)
M. De Micheli, Umjetničke avangarde XX. stoljeća, Zagreb 1990.
Dopunska
literatura
G. Gamulin, Hrvatsko slikarstvo XX. stoljeća, 1 i 2, Zagreb 1987.
G. Gamulin, Hrvatsko slikarstvo XIX. i XX. stoljeća, Zagreb 1999.
Nastavne metode
Frontalna nastava uz multimedijalnu prezentaciju (Power point, video, Cd –Rom),
terenska nastava.
Metode
ocjenjivanja
Seminarski rad (50%ocjene) i završni ispit (50%ocjene).
Jezik poduke i
mogućnosti
praćenja na
drugim jezicima
Hrvatski jezik, engleski
Semestar
VI.
Naziv predmeta
Suvremena umjetnost IV
Kod
UAS30B
Vrsta
Obvezni kolegij
Predavanja, seminari, terenska nastava
Razina
Preddiplomski (kolegij srednje razine)
Godina
III.
ECTS
(uz odgovarajuće
obrazloženje)
2 ECTS
1 ECTS bod predavanja i mentorska poduka, 0,5 boda čitanje literature i terenska
nastava, 0,5 boda seminar
Nastavnik
dr. sc. Ive Šimat Banov
Dalibor Prančević-stručni suradnik
Kompetencije koje
se stječu
-
upoznavanje s umjetničkom produkcijom druge polovice dvadesetog stoljeća;
detektiranje ključnih imena i tendencija kojima je isto razdoblje obilježeno;
-
navedeno vremensko razdoblje obuhvaća svjetsku i nacionalnu umjetnost;
-
upoznavanje s relevantnom literaturom koja sistematizira i tumači navedeno
razdoblje, te upućivanje na dopunsku literaturu uz pojedine nastavne jedinice;
-
predavanja bi naglasak stavljala na likovna događanja nacionalnog konteksta,
pri čemu bi se objašnjavala određena svjetska događanja i tendencije te njihov
utjecaj na umjetnost hrvatskog područja;
-
predmet bi pratio i suvremena zbivanja u Splitu i drugdje (izložbe) te bi se
predavanjima seminarskog tipa otvarala diskusija o istima.
Semestar
VI.
Preduvjeti za upis
Položen kolegij Suvremena umjetnost I
Sadržaj
2
Arte povera
2
Jannis Kounellis
2
Joseph Beuys
2
Nova umjetnička praksa
2
Grupa šestorice autora
2
Performativne tendence
2
Analitička linija moderne umjetnosti (Filiberto Menna)
2
Postmodernizam (transavangarda, anakronizam, novi barok, new image, bad
painting, novi ekspresionizam/novi divlji…)
2
Nova geometrija, novi konceptaualizam, post-pop-art
2
Neekspresionizam (G. Celant)
6
Umjetnost u Europi od 1990 – 2000.
4
Umjetnost u Hrvatskoj od 1990 –2000.
Preporučena
literatura
-
Dopunska
literatura
-
Edward Lucie-Smith: Movements in art since 1945 – new edition, Thames &
Hudson, London, 2001
David Hopkins: After modern art, 1945 – 2000, Oxford University Press, 2000
Concepts of modern art, from fauvism to postmodernism, (ur.: Nikos Stangos),
Thames & Hudson, London, 1981/1994/2001
Tony Godfrey: Conceptual Art, Phaidon Press, 1998/1999/2001
Erika Doss: Twentieth-Century American Art, Oxford University Press, 2002
Lucy R. Lippard et al.: POP ART, Beograd, 1977.
Miško Šuvaković: Pojmovnik moderne i postmoderne likovne umetnosti i teorije
posle 1950., Beograd – Novi Sad 1999.
J. Hendricks: FLUXUS CODEX, Harry N. Abrams, Inc., Publishers, 1995.
R. Flood, F. Morris et al.: Zero to Infinity: Arte Povera 1962-1972, Walker art
Center, Minneapolis, Tate Modern, London, 2001.
Art in Europe 1990-2000, (ur.: G. Maraniello), Skira 2002.
R. Goldberg: Performans: Od futurizma do danas, Zagreb, 2004.
L. Vergine: Body art and Performance – The Body as Language, Skira 2000.
J. Denegri: Umjetnost konstruktivnog pristupa – EXAT '51 i Nove tendencije,
Horetzky, Zagreb, 2000.
Pedesete godine u hrvatskoj umjetnosti, (katalog izložbe), Dom hrvatskih
likovnih umjetnosti, Zagreb, 2004.
Inovacije u hrvatskoj umjetnosti sedamdesetih godina, (katalog izložbe), GSU
Zagreb, MSU Beograd, 1982.
Marija Gattin et al.: Gorgona – Monografija, Zagreb 2002.
Grupa šestorice autora, (katalog izložbe), SCCA, Zagreb 1998.
Život umjetnosti, br. 33/34, IPU Zagreb, 1982. (osamdesete godine)
Primary documents: A Sourcebook for Eastern and Central European Art Since
the 1950s, (ur.: Laura Hoptman, Tomaš Pospiszyl), Cambridge Mass.: MIT
Press, 2002.
Oblici provođenja
nastave
Frontalni rad, terenska nastava, seminari.
Način provjere
znanja i polaganja
ispita
Seminarski rad (20%ocjene), kolokvij (20%ocjene), usmeni ispit (60%ocjene).
Jezik poduke i
mogućnosti
praćenja na
drugim jezicima
Hrvatski, mogućnost praćenja na Engleskom jeziku
Anketno ispitivanje studenata na kraju tematskog bloka
Način praćenja
kvalitete i
uspješnosti izvdbe
svakog predmeta i
/ili modula
Naziv predmeta
Grafički dizajn II
Kod
UAS107
Vrsta
Obvezni kolegij
Predavanja, produkcija, seminari, vježbe
Razina
Preddiplomski (kolegij osnovne razine)
Godina
III.
ECTS
(uz odgovarajuće
obrazloženje)
2 ECTS
1 bod predavanja, mentorska poduka, 0,5 boda praktični studentski rad, 0,5 boda
čitanje literature i praćenje internet sadržaja
Nastavnik
Predavač Slobodan Tomić, Akademski grafičar
Kompetencije koje
se stječu
Student po završetku ovog kolegija može samostalno ili u timu izvoditi projekte iz
područja grafičkog dizajna
Preduvjeti za upis
Stečeni uvjeti za redovni studij
Sadržaj
Upoznavanje sa osnovama grafičkog dizajna, principi i standardi grafičkog
oblikovanja, upoznavanje sa računalnim programima i tehnikama digitalnog
oblikovanja, primjena tipografije, obrada fotografije i ilustracije, multimedija i web.
Izrada seminarskog rada, zajednički rad na projektima dizajna.
Preporučena
literatura
Dizajn / Goroslav Keller, Osnove grafičkog dizajna / Josip Restek, Dizajn za stvarni
svijet / Victor Papanek, Drugi dizajn : knjiga o složenim problemima dizajna /
K.[Krešimir] Bauer, Dizajn : pokret i šestar / Jocelyn de Noblet
Dopunska
literatura
Časopisi, Internet, promotivni materijali
Oblici provođenja
nastave
Frontalna nastava , individualni mentorski rad
Način provjere
znanja i polaganja
ispita
Kvartalni pregled radova, pregled završne vježbe, usmeni ispit
Jezik poduke i
mogućnosti
praćenja na
drugim jezicima
Hrvatski- Engleski jezik
Način praćenja
kvalitete i
uspješnosti
izvedbe svakog
predmeta i/ili
modula
Anketno ispitivanje studenata na kraju tematskog bloka
Semestar/trimestar
VI.
Naziv predmeta
Teorija i tehnologija boje II
Kod
UAS108
Vrsta
Obvezni kolegij
Predavanja, seminari
Razina
Preddiplomski (specijalistički kolegij)
Godina
III.
ECTS
2-4
Nastavnik
Ivan Kolovrat
Ciljevi
Teorijsko i tehnološko osposobljavanje studenata u smislu razumjevanja i upotrebe
nauke i tehnologije o boji kako bi se psihološke, naučne, kulturne i tehnološke
razlike tumačenja i značenja boje mogle upotrijebiti u praksi.
Preduvjeti za upis
Položen kolegij Teorija i tehnologija boje I
Sadržaj
Naučni pristup teoriji boje. Sistemi boje u umjetnosti i nauci. H. Kueppers-teorija
boje i primjena iste u analognim i digitalnm medijima. Primjena teorije o boji kroz
projekte i vježbe.
Semestar
VI.
Projekti su praktični radovi koji se sastoje od:
1. koncepta/plana, uključujući i financijski plan potreban za projekt,
2. realizacije/produkcije,
3. prezentacije,
4. dokumetacije (protokol projekta)
Preporučena
literatura
-
Dopunska
literatura
-
Nastavne metode
Harald Küppers: Küppers- Farbenlehre
Prof. Narciso Silvestrini / Prof. Dr. Ernst Peter Fischer: Farbsysteme in Kunst
und Wissenschaft
Eva Heller: Wie Farben wirken.
Küppers, Harald: Die Farbenlehre der Fernseh-, Foto- und Drucktechnik.
Farbentheorie der visuellen Kommunikationsmedien Köln: DuMont 1985
Kaffka, Michael: Farbmanagement. Ein Leitfaden für die praktische Anwendung
Reutlingen: doculine Verlags GmbH 2000
Küppers, Harald: Das Grundgesetz der Farbenlehre Köln: DuMont 2000
Kolegiji, predavanja, vježbe, projektni radovi, prezentacije, itd.
Metode
ocjenjivanja
Jezik poduke i
mogućnosti
praćenja na
drugim jezicima
Jezik poduke: hrvatski
Moguća praćenja na drugim jezicima: njemački, ev. engleski
Naziv predmeta
Suvremena grafika II
Kod
UAS106
Vrsta
Izborni kolegij
Predavanja (mentorska poduka), seminari
Razina
Preddiplomski (kolegij osnovne razine)
Godina
III.
ECTS
2 ECTS
Nastavnik
Petar Jakelić, red. prof.
Kristina Restović, asistent
Ciljevi
Upoznavanje studenata sa svim potencijalima suvremene grafike u cilju realizacije
njihovih autorskih radova u grafičkim medijima. Odabir grafičkih disciplina
najprimjerenijih senzibilitetu i likovnom afinitetu studenta te osposobljavanje i
usavršavanje studenata u korištenju grafičkih tehnologija za realiziranje njihovog
umjetničkog rada.
Preduvjeti za upis
Položen prijemni ispit na UMAS-u ili sličnom fakultetu.
Sadržaj
Uvod u suvremenu grafiku i istraživanje likovnih mogućnosti pojedinih grafičkih
disciplina sukladno likovnim izričajima studenata te propitivanje kako medija grafike
samostalno, tako i odnosa likovnog izražavanja kroz medij grafike i medij slikarstva
. Realizacija matrica i grafičkih listova u tradicionalnim medijima dubokog i plošnog
tiska (duboki tisak, sitotisak etc.), odnosno priprema digitalnih matrica u
primjerenim računalnim programima te realizacija digitalnog tiska. Istraživanje
hibridnih mogućnosti osnovnih vrsta grafičkih tehnika. Istraživanje primjene grafike
u svim suvremenim umjetničkim kretanjima.
Preporučena
literatura
-
Semestar
VI.
Dževad Hozo, Umjetnost multioriginala, Prva književna komuna, Mostar 1987.
Frane Paro, Grafika, Mladost, Zagreb, 1991.
AA VV I segni incisi, edizioni Il Bisonte, Firenze 1985.
Massari Negri Arnoldi, Arte e scienza dell'incisione, Ed. Alfa, Bologna
Susan Tallman The Contemporary Print: From Pre-Pop to Postmodern,
Hardcover, Thames /Hudson, 1996.
- AA VV Artists and Prints: Masterworks from the Collection of The Museum of
Modern Art, Museum of Modern Art, 2003.
- Priručnici za rad u programima Photoshop, Illustrator, InDesign, Freehand,
FlashMX, Quark
Dopunska
literatura
Nastavne metode
predavanja, rad u atelieru, prezentacije, posjeti izložbama
Metode
ocjenjivanja
Jezik poduke i
mogućnosti
praćenja na
drugim jezicima
Jezik poduke: hrvatski
Moguća praćenja na drugim jezicima: engleski, talijanski
Naziv predmeta
Novi mediji II
Kod
UAA10Z
Vrsta
Izborni kolegij
Predavanja (mentorska poduka), seminari
Razina
Preddiplomski (kolegij srednje razine)
Godina
III.
ECTS
(uz odgovarajuce
obrazlozenje)
3 ECTS
(1 bod predavanja i mentorska poduka, 0,5 seminari, 0,5 boda čitanje literature, 1
bod samostalni rad studenta)
Nastavnik
Sandra Sterle, docent
Kompetencije koje
se stjecu
Osnovni uvid u razvoj umjetnosti novih medija s osvrtom na video umjetnost, te
sposobnost bazičnog izražavanja u video umjetnosti.
Preduvjeti za upis
Osnovno znanje engleskog jezika.
Sadrzaj
Osnovni prikaz razvoja Novih medija u likovnim umjetnostima, s naglaskom na
video umjetnost. Inicijalni razvoj umjetničkog procesa svakog studenta ponaosob
na ovom području.
Preporucena
literatura
-
Michael Rush, New media in Late 20th Cent. Art, Thames and Hudson, 1999
Michael Archer, Art Since 1960, Thames and Hudson, London, 1999
Dopunska
literatura
-
Internet izvori
Stručni časopisi
Oblici provodjenja
nastave
Praćenje umjetničkog rada kroz mentorsku poduku. Predavanja sa projekcijama i
analizom pojedinih radova iz ovog područja. Seminar u obliku video rada od 3 do
10 minuta dužine.
Nacin provjere
znanja i polaganja
ispita
Praćenje umjetničkog rada kroz mentorsku poduku. Ocjenjivanje kvalitete i obrane
završnog rada (videa) na semestru.
Jezik poduke i
mogucnosti
pracenja na
drugim jezicima
Hrvatski i Engleski.
Mogućnost praćenja i na Talijanskom i Nizozemskom.
Semestar
Anonimna anketa i razgovor sa studentima.
Nacin pracenja
kvalitete i
uspjesnosti izvdbe
svakog predmeta i
/ili modula
VI.
Naziv predmeta
Scenografija II
Kod
UAS109
Vrsta
Izborni kolegij
Predavanja, produkcija, seminari, vježbe
Razina
Preddiplomski (kolegij osnovne razine)
Godina
III.
ECTS
2 ECTS
1 ECTS bod predavanja i mentorska poduka, 0,5 boda čitanje literature i terenska
nastava, 0,5 boda samostalan rad
Nastavnik
Marin Gozze
Kompetencije koje
se stječu
Stjecanje osnovnih scenografskih znanja i upoznavanje sa problematikom
oblikovanja prostora. Osposobiti studente likovne akademije za samostalno
rješavanje scenografskih zadataka.
Preduvjeti za upis
-
Sadržaj
PREDAVANJA:
Kratka povijest kazališta sa osvrtom na scenografiju
Osnovne stilske karakteristike u primjenjenoj umjetnosti kroz povijest
Teorija oblikovanja prostora
Tehnologija barokne kazališne kutije
Prostorna problematika ambijentalnog kazališta
Scenografija u službi različitih zadataka (kazalište, film, televizija, estrada,
marketing).
Semestar
VI.
VJEŽBE:
Izrada scenografskih zadataka
Izrada radioničkih nacrta
Razne tehnike izrade maketa
Asistiranje u praksi (kazalište, televizija)
Preporučena
literatura
-
A.Nicoll: Lo spazio scenico. Storia dell'arte teatrale. (Scenski prostor. Povijest
kazalisne umjetnosti) - Bulzoni
F.Mancini: Scenografia italiana. (Talijanska scenografija.) - Frat.Fabbri Edit.
J.Svoboda: I segreti dello spazio teatrale (Tajne kazalisnog prostra) - UBU Libri
F.Mancini: L'evoluzione dello spazio scenico (Evolucija scenskog prostora) Dedalo Libri
F.Mancini: L'illusione alternativa (Alterativa iluzija) - Einaudi
M.Fagiolo: La scenografia italiana (Talijanska scenografija) - Sansoni
A. Pinelli: Lo spazio dello spettacolo: dal teatro umanistico al teatro dell'opera
(Prostor spektakla: od humanistickog kazalista do opere) - Sansoni
P.Brook: Il teatro ed il suo spazio (Kazaliste i njegov prostor) - Feltrinelli
Artaud: Il teatro ed il suo doppio (Kazaliste i njegov dvojnik) - Einaudi
B. Mello: Trattato di scenotecnica (Traktat o scenotehnici) - Gorlich ed.
V. Del Prato: Manuale di scenografia (Prirucnik za scenografiju) - La Nuova
Italia Scientifica
R.Righelli: La rappresentazione prospettica ed il progetto scenografico
(Perspektiva i projektiranje scenografije)
A. Magliaro: Il disegno dello spazio scenico (Crtez scenskog prostora) - Hoepli
D. Bablet: La scena e l'immagine (Scena i slika) - Einaudi
G. Millerson: Scenografia per il cinema e la TV (Scenografija za kino i TV) Gremese
Metz: Linguaggio e cinema (Jezik kina) - Bompiani
Dopunska
literatura
-
E. H.Gombrich: Arte ed illusione (Umjetnost i iluzija) - Einaudi
R.Arnheim: Arte e percezione visiva (Umjetnost i vizualna percepcija) Feltrinelli
M.McLuhan: Gli strumenti del comunicare (Instrumenti komunikacije) - Il
saggiatore
F. Mancini, M. T. Muraro ed E. Povoledo: Illusione e pratica teatrale (Kazališna
iluzija i praksa) - Neri Pozza Editore
M. Angiollillo: L'allestimento scenico (Scensko opremanje) - Frama Sud
Edizioni
A. Pinelli: I Teatri (Kazalista) - Sansoni Editore
Oblici provođenja
nastave
Teoretska predavanja, vježbe, praksa
Način provjere
znanja i polaganja
ispita
-
Jezik poduke i
mogućnosti
praćenja na
drugim jezicima
Hrvatski jezik
Način praćenja
kvalitete i
uspješnosti
izvedbe svakog
predmeta i /ili
modula
Anketiranje studenata i profesora predmeta u kojima stečena znanja studenti
kasnije primjenjuju.
Naziv predmeta
Produkcija II
Kod
UAS50A
Vrsta
Izborni kolegij
Razina
Preddiplomski (kolegij srednje razine)
Godina
III.
ECTS
(uz odgovarajuće
obrazloženje)
1-6 ECTS
Ovisno o svakoj izabranoj tehnologiji priključuju se bodovi.
Slikarska radionica 2 ECTS boda, Kiparska radionica 1 ECTS bod, Grafička
radionica 2 ECTS boda, Radionica novih medija 2 ECTS boda
Nastavnik
Mentori stručnih kolegija i stručni suradnici/laboranti
Kompetencije koje
se stječu
-
Semestar
VI.
osposobljavanje za produkciju vlastitog rada u različitim tehnologijama i
medijima
osposobljavanje za profesionalan rad u umjetničkoj praksi
Preduvjeti za upis
Završen kolegij Slikarstvo V.
Sadržaj
Produkcija je izborni kolegij kroz koji se realziraju nominirani projekti-teme iz
predmeta Slikarstvo V. a student izabire tehnologiju koja mu je nužna za njegovu
realizaciju. Prema potrebi student može izabrati nekoliko tehnologija čiji se sadržaj
realizira unutar specijaliziranih radionica/laboratorija.
Sadržaj je ovisan o karakteru projekta i dogovara se konzultacijom mentora i
stručnog suradnika/laboranta.
Preporučena
literatura
*
Dopunska
literatura
-
Oblici provođenja
nastave
Vježbe (mentorska poduka), produkcija
Način provjere
znanja i polaganja
ispita
Uspješno realiziran projekt
Jezik poduke i
mogućnosti
praćenja na
drugim jezicima
Hrvatski; mogućnost praćenja na Engleskom jeziku
Način praćenja
kvalitete i
uspješnosti
izvedbe svakog
predmeta i /ili
modula
Anonimna anketa i razgovor sa studentima
U kontekstu ovog kolegija nužna je tehnološka osposobljenost radionica
3.
Podaci o nastavnicima
Nastavnik:
dr. sc. Ivo Babić, red. prof.
Ustanova
zaposlenja:
E-mail:
Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu
Osobna webstranica:
Kratki životopis
(opis kretanja u
struci)
-
Popis radova u
zadnjih 5
godina:
[email protected]
Rođen je u Trogiru 17. VI. 1946. Godine 1983. obranio je doktorsku disertaciju iz
područja povijesti umjetnosti. Ravnatelj Muzeja grada Trogira bio je od 1974. do
1979. god. Od 1979. do 1997. angažiran je kao nastavnik na Fakultetu
prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja u Splitu.Od 1997.
angažiran je kao nastavnik na Umjetničkoj akademiji u Splitu. Od 1998. do 2002.
obnašao je funkciju rektora Sveučilišta u Splitu
Znanstvena i nastavna djelatnost
Kao predavač, vanjski suradnik na Filozofskom fakultetu u Zadru (izabran 1977.
god.) i na Višoj ekonomskoj školi u Splitu (od 1975. god.) predavao je Problematiku
zaštite spomenika i čovjekove okoline. Na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih
znanosti i odgojnih područja na kojem je u stalnom radnom odnosu od 1979., a u
zvanje redovitog profesor izabran je 1995.
Na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja obnašao je
funkciju pročelnika odsjeka i dekana (od 1990. do 1992. god.).
Tematiku zaštite čovjekove okoline predavao je i na Poslijediplomskom studiju
Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu (studij u Splitu). Angažiran je i na
Poslijediplomskom studiju Sveučilišta u Zagrebu – Studij u Dubrovniku. Predavao je
i na sveučilištu u Perpignanu tijekom svibanja 1987. i u Parizu tijekom svibnja 1992.
na École des hautes études en sciences sociales.
Tema njegovih znanstvenih interesa je povijest umjetnosti u širem antropološkom
kontekstu (v. priloženi popis radova). Posebno ga zanima povijest urbanizma, pa
tako priprema pregled povijesti dalmatinskog urbanizma. U pripremi je i monografija
o majstoru Radovanu i sinteza o kulturnom blagu Dalmacije.
Zadarski knez Petronja i njegova kći Stana, Opuscula archeologica, Sportula
dissertationum Marino Zaninović dicata,2324.,1999- 2000.,str.317 – 325.
Giuseppe Torreti nella Cattedrale di Traù, Francesco Robba and the Venetian
Sculpture of the Eighteenth Century, Papers from Intenational Symposium Ljubljana
,16 th - 18 October 1998, Ljubljan 2000.
Aspetti ed attualitá del potere marittimo in Meditereneo nei secoli XII - XVI, Acta del
Convegno di Storia Militare tenuto a Napoli, in Castel dell’ Ovo dal 27 al 29 ottobre
1997.,Roma 1999.,str.311. -323.
Disegno per uno studio dei rapporti tra la Dalmazia e Ancona,
Adriatico, un mare di storia, arte,cultura,Atti del Convegno –20-22 maggio
1999.,Ancona, Ancona 2000.,str-63-98.
Trogirski knez Ilija i njegova žena Stana // Zbornik Tomislava Marasovića / Babić,
Ivo, Milošević, Ante (ur.).Split : Sveučilište u Splitu, muzej hrvatskih arheoloških
spomenika, 2002. .
Sjeveroistočni bedemi antičkog Trogira,, Grčki utjecaj na istočnoj obali Jadrana,Split
2002, str.397 – 414.
Drvenik Veliki - skica jednog naselja // Zbornik otoka Drvenika / Pažanin, Ivan
(ur.).Drvenik : Župa Sv. Jurja Mučenika, 2000.
Egipatski utjecaji u Dioklecijanovoj palači. // Vijesnik za arheologiju i historiju
dalmatinsku. 96/2003 (2004) ; 709-734.
Radovi i ostalo
što nastavnika
kvalificira za
izvođenje
nastave
Prostor između Splita i Trogira, ed. Muzej grada Trogira 1984, str. 257; drugo
izdanje Kaštel Novi 1991
Od ubavog do gubavog, Eseji, polemike i članci, ed. Književni krug Split, Split 1994.,
str. 147.
Povijest Kaštelanskog zaljeva s ekološkog aspekta, II Konferencija o zaštiti Jadrana,
knj. II, Zagreb 1979, str. 105-112
Povijesna jezgra Trogira u prostornom okviru, Mogućnosti, br. 10-11, str. 1209-1215,
Split 1980 (u istom broju ovog časopisa posvećenom Trogiru i Predgovor, str. 941942)
Urbana poetika Splita – protiv purifikacija, Godišnjak zaštite spomenika kulture
Hrvatske, 14/1988, 15/1989, Zagreb 1988/89., str. 43-51.
Naselja pod utvrdama u Dalmaciji, Radovi OOUR Prirodoslovno matematičkih
znanosti i studija odgojnih područja, Radovi 4, Split 1989, str. 7-25.
Sudbina antičkih naselja na tlu Hrvatske i susjednih Sklavinija, Starohrvatska
spomenička baština - Rađanje prvog hrvatskog kulturnog pejzaža : Zbornik radova
znanstvenog skupa održanog 6 -8. listopada 1992, [Zagreb],Zagreb 1996.,str.29-35.
Sjeveroistočni bedemi antičkog Trogira,, Grčki utjecaj na istočnoj obali Jadrana, Split
2002, ,str.397 – 414.
Egipatski utjecaji u Dioklecijanovoj palači. // Vijesnik za arheologiju i historiju
dalmatinsku. 96/2003 (2004) ; 709-734 (članak, znanstveni rad).
Datum zadnjeg
izbora u zvanje:
Predmet(-i) koje
izvodi:
11.07.2001., redovni prof. trajno zvanje
Čovjekova okolina u antropološkom smislu, Zaštita spomenika, Osnove likovnih
umjetnosti, Teorija likovnih umjetnosti i Vizualne komunikacije.
Nastavnik
Petar Jakelić, red. prof.
Ustanova
zaposlenja
Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu
E-mail
Osobna webstranica
Kratki životopis
(opis kretanja u
struci)
Petar Jakelić rođen 15. travnja 1938.g. u Prugovu pored Splita. Završio školu za
Primjenjene umjetnosti u Splitu i Akademiju za primenjenu umetnost u Beogradu
1963.g. Redoviti je profesor na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu.
Samostalno izlagao dvadeset i devet puta. Na skupnim izložbama u zemlji i
inozemstvu izlagao preko tri stotine puta. Pored Zagreba, Splita, Dubrovnika, Zadra,
Rijeke i drugih gradova Hrvatske izlagao u Parizu, Rimu, Veneciji, Krakovu, Nici,
Manili, Firenci, Pragu, Kielu, Njuorku, Briselu, Berlinu, Oslu, Friburgu, Luganu i
mnogim drugim gradovima diljem svijeta. Bavi se slikarstvom, grafikom i grafičkim
dizajnom. Dobitnik deset nagrada od toga dviju međunarodnih. Odlikovan ordenom
Danice Hrvatske s likom Marka Marulića. Djela mu se nalaze u muzejima u domovini
i svijetu.
Popis radova u
zadnjih 5 godina
Prvi hrvatski trijenle akvarela - Slavonski Brod, Zagreb, Karlovac 1998-1999
Drugi hrvatski trijenle akvarela - Slavonski Brod, Zagreb, Karlovac 2001-2002
Radovi i ostalo
što nastavnika
kvalificira za
izvođenje
nastave
Samostalne i skupne izložbe u zemllji i inozemstvu. Sudjelovanje na međunarodnim
izložbama grafike, crteža i slikarstva. Nagrade i priznanja. Radovi u javnim
objektima. Ilustracije knjiga.
Datum zadnjeg
izbora u zvanje
Redoviti profesor- trajno zvanje 1998.
Predmet(-i) koje
izvodi
Grafika
Nastavnik
Gorki Žuvela, red. prof.
Ustanova
zaposlenja
Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu
E-mail
[email protected]
[email protected]
Osobna webstranica
-
Kratki životopis
(opis kretanja u
struci)
Rođen je u Našicama 2. rujna 1946. Osnovnu i srednju školu završio je u Splitu,
Diplomirao je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu1971. godine.
Od 1971. do danas organizira dvadeset i dvije samostalne izložbe u zemlji i
inozemstvu.
Sudjeluje na preko 220 skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu.
U više navrata bio je predstavnik nacionalnih selekcija na velikim internacionalnim
izložbama: Biennale mladih, Paris, 1971; Trigon Graz, 1981; Prag sredočeske
galerije Prag, 1992; Biennale Venezia, 1995; Nuevo Arte de Croatia, Buenos Aires,
Santiago de Chile, Cochabamba, 1997; Slovenj Gradec 1997; Cardif, 1998;
Biennale Aleksandrija 1999; Sredozemlje, Dubrovnik 2001; Riga 2003.
Dobitnik je osam nacionalnih nagrada i Grand Prix Biennale Aleksandrija. Odlikovan
je redom Danice Hrvatske s likom Marka Marulića – za osnivanje Umjetničke
akademije u Splitu.
Dobitnik je stipendija za studijske boravke u Austriji (Graz, 1983.) i Italiji (Murano,
Venecija, Milano, 1986.). Studijska putovanja u Rim, 1971; Firenca, 1971;
Amsterdam, 1975; London, 1978; Atena, 1984; Milano, 1986; Düseldorf, 1996;
Aachen, 1996.
Bibliografiju mu čini oko 320 tekstova uglednih domaćih i inozemnih kritičara i
teoretičara umjetnosti, objavljenim u novinama, katalozima i stručnim časopisima
(potpuna bibliografija je u izradi kod Muzeja suvremenih umjetnosti, Zagreb).
Radovi mu se nalaze u fundusu Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu, Moderne
galerije u Zagrebu, u kolekcijama muzeja i galerija, crkvama a također u privatnim
zbirkama u zemlji i inozemstvu. Autor je javnog spomenika u Pločama ispred HPT-a.
Od 1970 član je ULUPUH-a, od 1976. godine član je HDLU-a. U više navrata član je
predsjedništva HDLU-Split a u jednom mandatu i predsjednik. Bio je član raznih
gradskih i republičkih foruma.
Od 1976. godine zaposlen je u Školi likovnih umjetnosti u Splitu, u svojstvu
nastavnika za predmete Crtanje i slikanje, Projektiranje, Grafički dizajn, Pismo.
Od 1980. kao vanjski suradnik u zvanju predavača održava nastavu predmeta
Vizualne komunikacije, na studiju Likovne kulture Sveučilišta u Splitu.
Od 1995. godine radi kao docent na studiju Likovne kulture Sveučilišta u Splitu
(predmeti Slikarstvo i Slikanje akta). Koordinator (kao predstavnik hrvatske strane)
likovne radionice “Mulo”, koju su 1996. zajednički organizirali Odsjek za nastavnički
studij likovne kulture Sveučilišta u Splitu i. Predstavnik Odsjeka u stručnoj suradnji s
Fachhohshule Aachen i Kunstakademie Düseldorf.
Od 1997. pročelnik Odsjeka za slikarstvo na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u
Splitu. Autor je projekta osnivanja Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu i autor
programa Odsjeka za slikarstvo i koautor programa Odsjeka za kiparstvo, Odsjeka
za dizajn vizualnih komunikacija i Konzervatorsko - restauratorskog programa
Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu.
Zvanje redovitog profesora stječe 2002. godine na istoj instituciji.
Uz izlagačku i nastavnu djelatnost bavi se kontinuirano grafičkim dizajnom,
scenografijom i arhitekturom (kao suradnik), te sudjeluje u organizaciji raznih
umjetničkih izlagačkih inicijativa: voditelj galerije Škole likovnih umjetnosti u Splitu
1976-1995; pokretač Didaktičko-kreativne radionice “Braća Borozan”; voditelj
galerije Protiron u Splitu 1983.-1986; pokretač likovnih radionica na splitskom Artljetu 1985; voditelj Likovne radionice pri Festivalu djeteta u Šibeniku 1986.-1988;
predavač na seminaru INDESEM-a o Dioklecijanovoj palači 1988; potpredsjednik
Nezavisne umjetničke udruge “Doma / A casa / At home” 1993.-; voditelj Likovne
radionice Međunarodnog arhitektonskog seminara “1700+”, 1997; voditelj Likovne
radionice pri Međunarodnom arhitektonskom seminaru “Male promjene”; voditelj
galerije “Barutana” pri Umjetničkoj akademiji sveučilišta u Splitu.
Popis radova u
zadnjih 5 godina
Samostalne izložbe:
1999. Split, Galerija umjetnina, Svakodnevno zalijevam cvijeće
1999. Zagreb, Muzej suvremene umjetnosti, Svakodnevno zalijevam cvijeće
1999. Split, Galerija umjetnina, Doba dana
2002. Rijeka, Galerija Juraj Klović, Dijalog (s Zvonimirom Pliskavcem)
2002. Šibenik, Galerija Krsevan, 10 rečenica + 12 rečenica
2003. Šibenik, Galerija Madrigal, Latentno
2003. Split, Salon Galić, Statut grada
Skupne izložbe:
1999. Alexandria, Alexandria Biennale
2001. Vukovar, Vukovarski Salon
2001. Zagreb, Muzej suvremene umjetnosti, Ispričati Priču
2002. Split, Robna kuća Prima, Nada
2002. New York, New House Centar for Contemporary Art Snug Harbor, Art
Waterfront
2002. Slovenj Gradec, Slovenia, Galerija likovnih umetnosti, Risba
2003. Ancona, ARCI
2003. Split, Podrumi Dioklecijanove palače, ARCI
2004. Riga, Sculpture Quadrennial - Riga 2004
2004. Split, Podrumi Dioklecijanove palače, An Underground Garden
Radovi i ostalo
što nastavnika
kvalificira za
izvođenje
nastave
Od 1971. do danas organizira dvadeset i dvije samostalne izložbe u zemlji i
inozemstvu.
Sudjeluje na preko 220 skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu.
Nagrade i priznanja:
1972 Varšava, Biennale plakata
1973 Ljubljana, Biennale opere i baleta (kostimi i scenografija)
1978 Split, Biennale grafike
1980 Split, Biennale grafike
1980. Zadar, IV. nagrada za spomenik u Zadru (s grupom arhitekata)
1982 Split, Splitski salon
1989 Split, Splitski salon: Nagrada "Emanuel Vidović"
1990 Split, 8. biennale suvremene hrvatske grafike
1998 Red Danice hrvatske Marko Marulić: za osnivanje Umjetničke akademije u
Splitu
1999 Aleksandrija: Bienale - Grand Prix
Sudjelovao u organizaciji i realizaciji brojnih likovnih radionica sa studentima
Umjetničke akademije.
Sudjelovao u organizaciji brojnih samostalnih i skupnih predstavljanja studenata
Umjetničke akademije.
Datum zadnjeg
izbora u zvanje
naslovno zvanje redoviti profesor / 30. siječanj 2003. godine
Predmet(-i) koje
izvodi
Slikarstvo IV. godina Slikarskog odsjeka
Crtanje I i II / III. i IV. godina Slikarskog odsjeka i Kiparskog odsjeka
Nastavnik
Prof. dr.sc. Ivana Prijatelj - Pavičić, izv. prof.
Ustanova
zaposlenja
Umjetnička akademija Split
E-mail
[email protected]
Osobna webstranica
-
Kratki životopis
(opis kretanja u
struci)
Doktorirala na Filozofskom fakultetu u Zadru temom "Zapadna marijanska
ikonografija u slikarstvu Dalmacije od polovine XV. do XVIII. st. 1994. godine. Za
izvanrednog profesora na Umjetničkoj akademiji (gdje predaje kolegije iz područja
renesanse i baroka) izabrana 2001. Od 2003. pročelnik Odsjeka za Likovnu kulturu
Umjetničke akademije u Splitu.
Predavala na Poslijediplomskom studiju za graditeljsko naslijeđe Arhitektonskog
fakulteta u Zagrebu, na Poslijediplomskom znanstvenom studiju Povijest hrvatskog
pomorstva pri Filozofskom fakultetu u Zadru te na Poslijediplomskom znanstvenom
studiju povijesti umjetnosti pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
Bavi se dalmatinskom likovnom umjetnosti od XIV. do XIX stoljeća i likovnim
umjetnicima zvanim Schiavoni.
Imala dvogodišnji poticajni projekt "Ikonografija Julija Klovića" (020900) pri Institutu
za povijest umjetnosti u Zagrebu u razdoblju 1998.-2000. Od 2002. godine suradnik
na projektu Prof. dr. Marije Stagličić "Graditeljstvo i inventar u Dalmaciji od XVI. do
XIX. (0020008) pri Institutu za povijest umjetnosti u Zagrebu. Surađuje na
istraživanju dalmatinske arhivske građe s povijesničarkom Lovorkom Čoralić.
Napisala tri knjige, te jednu u suautorstvu. Sudjelovala sa izlaganjima na dvanaest
nacionalnih i internacionalnih kongresa. Objavila preko četrdeset znanstvenih
radova u znanstvenim časopisima i zbornicima. Napisala kataloške jedinice za
nekolicinu izložbi posvećenih umjetnosti od XIV. do XIX. st., i nekoliko predgovora
katalozima suvremenih hrvatskih umjetnika.
Knjige: Julije Klović, Ikonografske studije, Matica hrvatska, Zagreb, 1999.
Zajedno s K. Prijatelj, Slikarstvo u Dalmaciji u europskom kontekstu, u knjizi
Hrvatska i Europa, Kultura, znanost i umjetnost, sv.III, Barok i prosvjetiteljstvo (XVIIXVIII. stoljeće), ur. Ivan Golub, izd. HAZU, Zagreb, 2003. (str. 675-688)
Francesco Laurana i razvoj jedne renesansne sheme portreta Laure de Noves, u
"Ivanki Reberski u čast", Radovi Instituta za povijest umjetnosti 27/2003. (str.73-80)
Sul ritratto di Marc'Antonio de Dominis da Chatsworth, u "Venezia, le Marche e la
civilta' adriatica", zbornik P. Zampetija, ur. I. Chiapini di Sorio-L. De Rossi,
Arte/Documento/17-18-19, 2003, (str. 396-399)
Poglavlje "Likovne umjetnosti" u knjizi L. Čoralić- N. Badurina-I. Prijatelj Pavičić,
Hrvatska/ Italija. Stoljetne veze: povijest, književnost, likovne umjetnosti, dvojezično
izdanje, Zagreb, 1997.
Kroz Marijin ružičnjak. Zapadna marijanska ikonografija u dalmatinskom slikarstvu
od 14. do 18. st., Književni krug, Split, 1998.
Popis radova u
zadnjih 5 godina
Radovi i ostalo
što nastavnika
kvalificira za
izvođenje
nastave
Datum zadnjeg
izbora u zvanje
7. veljače 2001.
Predmet(-i) koje
izvodi
Umjetnost XV. i XVI. stoljeća u Europi, Umjetnost XVII. i XVIII. stoljeća u Europi,
Umjetnost XV. i XVI. stoljeća na tlu Hrvatske, Umjetnost XVII. i XVIII. st. na tlu
Hrvatske, Povijest umjetnosti 2.
Nastavnik
Dr. sc. Ivana Šverko, izv. prof
Ustanova
zaposlenja
Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu
E-mail
[email protected]
Osobna webstranica
Kratki životopis
(opis kretanja u
struci)
Popis radova u
zadnjih 5 godina
Radovi i ostalo
što nastavnika
kvalificira za
izvođenje
nastave
Ivana Šverko rođena je 9. lipnja 1949. u Zagrebu. Maturira na gimnaziji “Vladimir
Nazor” u Splitu 1968. Diplomira na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
1973. Od 1973. predaje na Školi za primjenjenu umjetnost u Splitu. 1975. zajedno s
Emilom Šverkom na natječaju Shinkenchiku Residential Design Competition u
Japanu osvaja III nagradu. Fulbrightov stipendist na postdiplomskom studiju u SAD,
University of Washington u Seattle-u, Wa.. Magistrira Urbani Dizajn 1978.g. Član je
Počasnog društva Tau Sigma Delta za Arhitekturu i bliske umjetnosti dizajna na
američkim sveučilištima. 1979.g. počinje predavati na Filozofskom fakultetu, na
studijskim grupama Likovna kultura u Splitu i Povijesti umjetnosti u Zadru.
Doktorsku disertaciju brani 1996. godine na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu. Voditelj je projekta broj 2-13-443 pod naslovom: Prva pojava pojma
“Industrijski dizajn” u Hrvatskoj, 1907.1992. autor je i voditelj Programa restauriranja
u kamenu i drvu u okviru Zavoda za likovnu kulturu FPMZOP, Sveučilišta u Splitu te
je pročelnik Zavoda za likovnu kulturu u dva mandata. Sudjeluje u stvaranju uvjeta
za osnivanje Umjetničke akademije u Splitu, koja 1997.g. počinje s radom. Autor je
programa i voditelj Fakulteta arhitekture i urbanizma Sveučilišta u Splitu u osnivanju.
Sudjeluje na brojnim kongresima. Mentor je mnogih diplomskih i postdiplomskih
radova. Član je, a od 1993. do 1997. g. tajnik Hrvatskog nacionalnog odbora
ICOMOS. Govori engleski, francuski i talijanski jezik.
- Knjiga, Ivana Šverko, “Splitska škola za dizajn”, izdavač Književni krug - Biblioteka
znanstvenih djela, Split, 2002.; ISBN 953-163-132-8, str. 190.
- Knjiga, Ivana Šverko, “O dizajnu”, izdavač Umjetnička akademija Sveučilišta u
Splitu, Split, 2003.; ISBN 953-6617-19-6, str. 64.
- Poglavlje u knjizi “Vizualna kultura i likovno obrazovanje - Visual Art and Art
Education”, ur. R. Ivančević i V. Turković; Ivana Šverko, “Uobličavanje prve
strukovne risarske škole - začeci industrijskog oblikovanja u Dalmaciji”, Hrvatsko
vijeće InSEA, Zagreb, 2001., ISBN 953-98559-0-X, str. 55.-63.
- Članak u zborniku International Adriatic Conference, Trst, srpanj 1-2. 1999.,
Community Initiative INTERREG IIC - CADSES, Vision Planet Project; Ivana Šverko,
“Monumental, Historical and Architectural Heritage of Croatian Adriatic Shores”,
Faculty of Architecture, University of Trieste, str. 93-102 (60 kartica)
- Knjiga, Ivana Šverko, “Splitska škola za dizajn”, izdavač Književni krug, Biblioteka
znanstvenih djela, Split, 2002.; ISBN 953-163-132-8, str. 190.
- Knjiga, Ivana Šverko, “O dizajnu”, izdavač Umjetnička akademija Sveučilišta u
Splitu, Split, 2003.; ISBN 953-6617-19-6, str. 64.
Datum zadnjeg
izbora u zvanje
12. svibnja 2003., izvanredni profesor
Predmet(-i) koje
izvodi
Osnove predočavanja prostora I i II; Teorija i povijest dizajna I i II; Osnove
arhitekture i urbanizma I i II; Kiparstvo i sliksrstvo u arhitekturi I i II
Nastavnik
Edvin Dragičević, docent
Ustanova
zaposlenja
-
E-mail
Osobna webstranica
Kratki životopis
(opis kretanja u
struci)
Popis radova u
zadnjih 5 godina
Radovi i ostalo
što nastavnika
kvalificira za
izvođenje
nastave
Rođen 15. srpnja 1968. godine u Splitu. Završio srednju Školu za primjenjenu
umjetnost – grafički smjer. 1997. diplomirao na Fakultetu prirodoslovnomatematičkih znanosti i odgojnih područja – studijska grupa likovna kultura. 28
skupnih i 5 samostalnih izložbi.
2000. Crakow, Poljska, International print triennial
Nurberg, Njemačka, International print triennial
Graz, Austrija, Selection of works from IPT-Crakow
2001. Rab, 1. salon grafike
2002. Pećuh, Mađarska, Galerija Csporth – Horda – samostalna izložba
Kochi, Japan, The 5th Kochi international triennal exhibition of prints
2003. Split, International graphic art biennial Split
Rijeka, 4th international exhibition of ex Libris
2004. Hallsberg & Orebro, Švedska, Lila Europa 2004, 3rd biennale of small scale
painting and graphic art
od 1995. demonstrator iz kolegija Grafika i Primjenjena grafika
od 21. svibnja 1998. asistent (naslovno zvanje) na kolegij Grafika
od 15. ožujka 2000. viši asistent (naslovno zvanje) na kolegiju Grafika
od 30. siječnja 2003. docent (naslovno zvanje) na kolegiju Grafika
Datum zadnjeg
izbora u zvanje
30. siječnja 2003., docent
Predmet(-i) koje
izvodi
Grafika I, Grafika II, Grafika (kiparski odsjek UMAS)
Nastavnik
Viktor Popović, docent
Ustanova
zaposlenja
Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu, Glagoljaška bb, 21000 Split
E-mail
[email protected]
Osobna webstranica
http://viktorpopovic.tripod.com/
Kratki životopis
(opis kretanja u
struci)
Rođen 1972. godine u Splitu. Završio Školski centar za primjenjenu umjetnost i
dizajn u Splitu 1991. godine. Diplomira Slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u
Zagrebu 1996. godine. Nastavničku djelatnost započinje 1997. godine kao vanjski
suradnik u zvanju asistenta na Slikarskom odsjeku Umjetničke akademije Sveučilišta
u Splitu gdje je izabran u zvanje asistenta (naslovno zvanje) 21. svibnja iste godine.
Zvanje višeg asistenta stječe 1999., a zvanje docenta 2003. godine (30. siječanj) od
kada vodi nastavu kolegija Crtanje akta. S početkom akademske godine 2004./2005.
vodi nastavu iz kolegija Slikarstvo na 2. godini Slikarskog odsjeka. Od početka rada
na akademiji bio je član komisija razredbenih postupaka i član komisija diplomskih
ispita. Također je organizirao i vodio nekoliko studijskih putovanja studenata
Umjetničke akademije (Zagreb, Venecija, Graz), te nekoliko likovnih radionica (Baška
Voda, Podstrana).
Radovi mu se nalaze u galerijskim fundusima (Galerija umjetnina u Splitu, Gradska
galerija Šibenik) a također i u privatnim zbirkama (Zbirka suvremene umjetnosti Filip
Trade).
Dobitnik je Velike nagrade VIII. trijenala hrvatskog kiparstva Gliptoteke HAZU 2003.
godine.
Od 1996. godine godine član je Hrvatske udruge likovnih umjetnika (HULU) u Splitu,
od 1997. godine član Hrvatskog društva likovnih umjetnika (HDLU) u Zagrebu, te od
2001. do 2005. godine član Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika (HZSU) u
Zagrebu.
Od 1. travnja 2005. godine stalni je zaposlenik na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u
Splitu. Živi i radi u Splitu.
Popis radova u
zadnjih 5 godina
Samostalne izložbe:
2004. Split, Galerija Ivana Meštrovića, Gemine Muse 2004., sa G. Ségur (F) i G.
Vignolo (I)
2004. Split, SG2.0 / Salon Galić
2004. Stari Grad / Hvar, Galerija Moria
2004. Velika Gorica, Galerija Galženica
2003. Rovinj, Galerija Sv. Toma
2003. Šibenik, Galerija Sv. Krševana
2000. Stari Grad / Hvar, Galerija Juraj Plančić, sa Ivanom Franke
2000. Split, Galerija umjetnina Split
2000. Zagreb, Galerija Matice hrvatske
Skupne izložbe:
2004. Motovun, Gradska galerija, Nova Splitska fotografija
2004. Osijek, Dom HDLU Osijek / Galerija Kazamat, Nova hrvatska skulptura
2004. Merano, Italia, Edificio Cassa di Risparmio, Base Camp - Arte Giovane
dall'Europa
2004. Split, Dom Mladih / MKC, Zaboravljena mjesta
2003. Zagreb, Gliptoteka HAZU, VIII. trijenale hrvatskog kiparstva
2002. Slovenj Gradec, Slovenia, Galerija likovnih umetnosti, Risba
2002. Zadar, Galerija umjetnina, Plavi salon - 16. triennale hrvatskog slikarstva
2002. Split, Robna kuća Prima, Nada
2002. Palma de Mallorca, Spain, Casal Balaguer - Circulo de Bellas Artes, Sporo
Gledanje - Suvremeno hrvatsko slikarstvo
2002. Tunis, Tunis, Kheir Eddine Palace, Like Flowing Water… 2nd Mediterranean
Biennial of the Arts
2002. Rijeka, galerija Art Kluba Gal i galerija Juraj Šporer, Novi fragmenti
2002.
2001.
2001.
2000.
2000.
2000.
2000.
Radovi i ostalo
što nastavnika
kvalificira za
izvođenje
nastave
Zagreb, Galerija SC, Novi fragmenti
Split, Galerija umjetnina, Antologijska djela Galerije umjetnina
Zagreb, Zagrebački velesajam, 26. Salon mladih
Split, podrumi Dioklecijanove palače, Adria Art Annale
Zagreb, Galerija Šovagović, Pjesma stvorova
Šibenik, Galerija Sv. Krševana
Zagreb, Galerija SC, Mozaik Radionica Ethno Ambient
Autor 12 samostalnih izložbi te je sudjelovao na 32 skupne izložbe u zemlji i
inozemstvu.
Dobitnik je Velike nagrade VIII. trijenala hrvatskog kiparstva Gliptoteke HAZU 2003.
god.
Boravio je na studio programima i likovnim radionicama u zemlji i inozemstvu:
 Likovna radionica u sklopu projekta 1700+, Međunarodnog arhitektonskog
seminara u Splitu, Tvrđava Gripe (8 - 13. rujna 1997.)
 Solin, Mozaik radionica Ethno Ambient (1997., 1998. i 1999.)
 Zagreb, ZKM, Likovna radionica Male promjene, Međunarodni urbanistički seminar
(7 - 10. travanj 1999.)
 Studio Program, Cité des Arts, Pariz, Francuska (15. srpnja - 15. rujna, 1999.)
 Baška Voda, Biston, Likovna radionica (svibanj 2000.)
 Likovna radionica Šolta, Otok Šolta (rujan 2001.)
Sudjelovao je u organizaciji umjetničkih projekata:
 Suorganizator i voditelj projekta serije izlaganja mladih autora u Salonu Galić /
SG2.0 (http://sg20.tripod.com) u Splitu (14. travnja - 1. srpnja 1999.); Dario
Šolman, Iva-Matija Bitanga, Leo Vukelić, Toni Meštrović, Mario Mišković, Sanja
Jonjić Zorić, Ljubinka Grujin, Zdena Kolečkova, Neli Ružić, Edvin Dragičević, Ivana
Franke, Kristina Restović, Viktor Popović
Datum zadnjeg
izbora u zvanje
naslovno zvanje docent u polju likovnih umjetnosti za kolegij SLIKARSTVO CRTANJE AKTA 30. siječanj 2003. godine
Predmet(-i) koje
izvodi
Slikarstvo III. i IV. / II. godina preddiplomskog studija Slikarskog odsjeka
Nastavnik
Ante Verzotti, docent
Ustanova
zaposlenja
Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu
E-mail
Osobna webstranica
Kratki životopis
(opis kretanja u
struci)
Popis radova u
zadnjih 5 godina
Radovi i ostalo
što nastavnika
kvalificira za
izvođenje
nastave
Ante Verzotti rođen je 1942. u Splitu. Diplomirao je 1973. filmsko i televizijsko
snimanje na Akademiji lijepih umjetnosti FAMU u Pragu. Fotografijom se bavi od
1958., a prvu značajniju nagradu za fotografiju dobio je na međunarodnoj izložbi
1972. za portret Liza (Grand Prix na 7. Torrione d' Oro, Gradisca d' Isonzo, Italija).
Priredio je četrnaest samostalnih izložaba i sudjelovao na oko devedest skupnh
izložbi u zemlji i inozemstvu na kojima je dobio i zapažene nagrade. Bio je službeni
fotograf Mediteranskih igara u Splitu 1979. i Europskog prvenstva u plivanju i
vodenim sportovima 1982. Od 1979. do 1990. sustavno fotografski dokumentira sve
programe HNK u Splitu i Splitskog ljeta. Od 1992. stalno je zaposlen u Slobodnoj
Dalmaciji gdje se kao urednik fotografije i fotoreporter počinje intezivnije baviti
reporterskom fotografijom. Aktivan je član Foto-kluba Split od 1957. i Kino-kluba
Split od 1959., član je Društva filmskih radnika Hrvatske od 1975., a od 1980. član je
ULUPUH-a te Društva novinara od 1992. Kao vanjski suradnik Odsjeka za dizajn
vizualnih komunikacija Umjetničke akademije u Splitu predaje kolegije Fotografija i
Žanrovska fotografija te Filmska fotografija .
Samostalno je snimio, montirao i režirao 13 neprofesionalnih kratkometražnih
filmova eksperimentalnog žanra. Od 1965. sudjelovao je u realizaciji sedam
profesionalnih dugometražnih filmova, surađujući s istaknutim domaćim i inozemnim
filmskim stvaraocima. Za kompletni autorski rad na filmu Twist-twist nagrađen je
1962. prvom nagradom za eksperimentalni film u Sarajevu te 1965. za cjelokupan
opus eksperimentalnog filma na GEFF festivalu u Zagrebu. Na festivalu u Chicagu
1982. posebna nagrada za rad na dokumentarnom filmu New York. Za snimateljski
rad nagrađen je za srednjemetražni igrani film Mora, 1971. te 1978. za
srednjemetražni dokumentarni film Vladimir Nazor, na Festivalu kratkog metra u
Beogradu.
Samostalne izložbe fotografija :
2001. Uskršnja jedra, Muzej grada Trogira,
2001. Splitski akordi,Galerija fotografije, Split,
2002. Splitski almanah, Galerija fotografije, Split,
2003. Splitski amarcord, Galerija fotografije, Split,
2004. 1700 godina Splita, Galerija fotografije, Split,
2004. Ante Verzott , retrospektiva, fotografije od 1967 . do 2004 ., Galerija
umjetnina, Split,
Autorski projekt:
2004. Foto-monografija SPLIT.
Svi radovi sa gore spomenutih foto izložbi (u periodu od 1958. do danas) kao i
fotografije i fotoreportaže snimanih za novinsku kuću Slobodna Dalmacija. Više fotomonografija te niza filmskih projekata urađenih u amaterskim i profesionalnim
produkcijama.
Datum zadnjeg
izbora u zvanje
Docent 15.03.2000.
Predmet(-i) koje
izvodi
Fotografija
Nastavnik
mr. Katarina Hraste, predavač
Ustanova
zaposlenja
Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu
E-mail
Osobna webstranica
Kratki životopis
(opis kretanja u
struci)
Popis radova u
zadnjih 5 godina
Radovi i ostalo
što nastavnika
kvalificira za
izvođenje
nastave
Datum zadnjeg
izbora u zvanje
Predmet(-i) koje
izvodi
Rođena 1955. godine. gdje maturira. Upisuje engleski jezik i književnost i talijanski
jezik na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje diplomira 1981. godine. Na istom
učilištu magistrira komparativnu književnost 1995. godine. Radi kao tajnik uredništva
u izdavačkoj kući Logos. Od 1987.-1989. angažirana je kao pripravnik je na projektu
JAZU «Jugoslavensko-talijanski odnosi vezani uz Jadransko more od 1918. do
danas», no projekt se gasi zbog nedostatka financijskih sredstava. Predaje engleski
i talijanski jezik u jednom srednjoškolskom centru u Splitu, u Centru za strane jezike,
na Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Sinju te na Fakultetu prirodoslovnomatematičkih znanosti i nastavnih područja u Splitu. Od 1998. zaposlena na
Umjetničkoj akademiji u Splitu, najprije kao predavač a potom kao viši predavač
engleskog jezika. 1992., za potrebe magistarskog rada, boravila mjesec dana u
Veneciji kao stipendista fondacije «Giorgio Cini». Od 1994. član Hrvatskog društva
tehničkih i znanstvenih prevoditelja Višegodišnji prevoditelj za engleski jezik centra
Marulianum» i suradnik Književnog kruga u Splitu. .
Prijevod knjige Benedetto Croce, «Brevijar estetike», Naklada Ljevak, Filozofska
biblioteka, Zagreb, 2003; predgovor Katarina Hraste.
«Benedetto Croce, mi i drugi», članak objavljen u Mogućnosti, godina XLVIII,
travanj-lipanj 2001, broj 4-6.
«Po čemu je Croceovo poimanje umjetnosti suvremenije od Hegelovog: Tri
momenta», članak objavljen u: Republika, godište LIX, broj 3, ožujak 2003. god.
Autorica brojnih prijevoda na engleski jezik predgovora za izložbe, sažetaka i
predgovora u umjetničkim monografijama, stručnih i znanstvenih članaka i sažetaka
u zbornicima domaćih i međunarodnih skupova te knjiga povijesno-umjetničke
tematike kao što su Kulturno blagi Trogira, grupa autora, Turistička zajednica grada
Trogira i Turistkomerc, Zagreb, 1987. i Zadar, Ivo Petricioli, Logos,1987.
Od 2000. prevela je na engleski jezik 31 sažetak stručnih i znanstvenih radova u
«500. obljetnica Marulićeve Judite 1501-2001, Marulićevi dani 2001, znanstveni,
književni i izdavački program»; 26 sažetaka stručnih i znanstvenih radova u
«Colloquia maruliana» XI, Marulianum Split, 2002.; znanstvene članke: Mirjana
Sanader, Issa before Dionysius I of Syracuse? i Ivo Babić, The North-East Town
Walls of the Antique Trogir, oboje u zborniku radova međunarodnog znanstvenog
skupa «Grčki utjecaj na istočnoj obali Jadrana», Književni krug, Split, 2002.; Mirjana
Sirišćević, «Ruben Radica – Prazor, Musical Stage Mystery in ten Scenes», u «13.
susret glazbenih akademija Mediterana», Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu,
Hrvatska & ECUME, Francuska, Split, 2004; predgovora u monografiji Tonko
Maroević, Ante Škaričić: Umrežene slutnje/A Network of Presentiments, Umjetnička
akademija Sveučilišta u Splitu, 3003.
8.9.2003.
Engleski jezik 1, Engleski jezik 2, Engleski praktikum.
Nastavnik
mr. sc. Ivica Mitrović, predavač
Ustanova
zaposlenja
Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu
E-mail
ivica.mitrović@umas.hr
Osobna
webstranica
Kratki
životopis
(opis
kretanja u
struci)
Diplomirao na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu 1996. Zvanje
magistra znanosti, područje tehničkih znanosti, elektronika stekao 2003. godine. Od
1998. znanstveni novak na multidisciplinarnom projektu MZOŠ br. 0215001, "Novi
mediji: sociološki, estetski i tehnološki aspekti" na Umjetničkoj akademiji u sklopu kojeg
objavljuje znanstvene radove iz područja novih medija i umjetne inteligencije.
Od 1998. godine sudjeluje u nastavi na Odsjeku za dizajn vizualnih komunikacija
Umjetničke akademije. U siječnju 2004. godine izabran u zvanje predavača na ovoj
ustanovi za kolegije Računalna tehnologija i Multimedijske tehnologije.
Na matičnoj ustanovi suorganizirao mnoge međunarodne radionice u području dizajna
vizualnih komunikacija (web oblikovanje, digitalni zvuk, inkluzivni dizajn). Član
organizacijskog odbora međunarodne konferencije "Design Education: A Dialogue
Across Cultures" u Splitu 2002.
Voditelj radionice u području dizajna interakcija na Istituto Europeo di Design u Rimu
2003. godine, u organizaciji europske istraživačke mreže Convivio ("The Network for
People-Centred Design of Interactive Systems", The Fifth Framework Programme FP5).
Lokalni organizator treće međunarodne Convivio škole u području dizajna interakcija
"Convivio Summer School, Split 2004 - Communities in Transition", prve u ovom
području u jugoistočnom dijelu Europe. <www.umas.hr/convivio>
Sudjeluje na više međunarodnih konferencija i radionica, član međunarodnih
programskih odbora u području novih medija i umjetne inteligencije, te prijavljuje
doktorsku disertaciju iz područja umjetne inteligencije i HCI (komunikacija čovjeka i
računala). Redovito održava javna predavanja sa temama iz područja novih medija.
Popis
radova u
zadnjih 5
godina
Radovi i
ostalo što
nastavnika
kvalificira
Tomic-Koludrovic, I.; Petric, M.; Mitrovic, I.. "Mixed Reality or One Reality: A SocioSemiotic Approach to Hybrid Multiagent Environments" // JASSS The Journal of
Artificial Societies and Social Simulation. (2002)
Mitrovic, I.; Dautenhahn, K.. "Social Attitudes: Investigations with Agent Simulations
Using Webots" // Journal of Artificial Societies and Social Simulation. (2003)
Tomic-Koludrovic, I.; Mitrovic, I.; Petric, M. "'Interaction' in a 'Hybrid Society': A
Terminological Footnote" // Sozionik aktuell. 1 (2001)
Tomic-Koludrovic, I.; Mitrovic, I.; Petric, M. "Habitus, Lifestyle, Subcultural Style:
Developing Style Engines of Socially Intelligent Agents" // MASHO '02: Modelling
Artificial Societies and Hybrid Organizations / Lindemann, G.; Jonker, C.; Timm I. J.
(ur.). Berlin : MASHO '02, (2002)
Petric, M.; Tomic-Koludrovic, I.; Mitrovic, I. "Metanarratives and Believable Behavior of
Autonomous Agents" // Regulated Agent-Based Social Systems / Lindemann, G. ;
Moldt, D. ; Paolucci, M. (ur.). Berlin, Heidelberg : Lecture Notes in Artificial Intelligence,
Springer-Verlag, (2004)
Mitrović, I. Višeagentska simulacija kompleksnih sustava / magistarski rad. Split :
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, 22.10.2003. 2003, 99 str.
Voditelj: dr.sc. Darko Stipaničev, red. prof.
Pogledati Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (http://bib.irb.hr) pod "Mitrović, Ivica" ili
"Mitrovic, Ivica".
Gore navedeni radovi.
Voditelj radionice u području dizajna interakcija na Istituto Europeo di Design u Rimu
2003. godine, u organizaciji europske istraživačke mreže Convivio ("The Network for
za
izvođenje
nastave
People-Centred Design of Interactive Systems", The Fifth Framework Programme FP5).
Lokalni organizator treće međunarodne Convivio škole u području dizajna interakcija
"Convivio Summer School, Split 2004 - Communities in Transition".
Sudjeluje u nastavi na Umjetničkoj akademiji od 1998. godine, a od siječnja 2004.
godine samostalno izvodi nastavu kolegija Računalna tehnologija i Multimedijske
tehnologije. Voditelj i suradnik na više nagrađenih studentskih radova u području
digitalne pokretne slike i interaktivnih medija.
Datum
zadnjeg
izbora u
zvanje
15.01.2004. predavač
Predmet(i) koje
izvodi
Poznavanje računala
Nastavnik
Dean Jokanović Toumin, docent
Ustanova
zaposlenja
/
E-mail
[email protected]
Osobna webstranica
/
Kratki životopis
(opis kretanja u
struci)
1946 rođen u Sarajevu; nakon mature 1965. upisuje filozofski fakultet, te ALU u
Zagrebu gdje diplomira 1971. godine, i počinje profesionalnu aktivnost izložbom
Ambient + u galeriji SC, u struci obrađeno kao zagrebački krug. Redaju samostalne i
skupne izložbe u galerijama i institucijama za suvremenu umjetnost u zemlji i
inozemstvu: Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb, Salon muzeja suvremene
umjetnosti, Beograd, Milan Art center, Milano, Muzej suvremene umj. Caracas,
Moderna Gal. Rijeka, Umjetnički Paviljon, Zagreb... Slijede brojna putovanja
Europom, stipendija Talijanske Vlade, aktivnost u Milanu, počinje organizirati skupne
izložbe, 1983. zasniva umjetničku udrugu DOMA / A Casa / At Home – nezavisni
umjetnički projekt, izložbe/projekti od Venecijanskog Bijenala, MAC-Santiago de
Chile, MAC-usp San Paolo, MNBA- Buenos Aires, Nacionalni Muzej Cardiff, Muzej
umj. Jeruzalem... Sudjeluje u Artists Museum projektima u Lodzu, Mitzpe-Ramonu
(Izrael). Ko-autor projekta Borders, Zagreb-Split-Cardiff, autor i selektor
međunarodnog projekta Site-ations 2, Staten-island, New York, autor projekta NO
HUMAN, Venecija... Sudionik i savjetnik u ARS AEVI projektu, Muzej suvremene
umjetnosti Sarajevo, pomoćnik selektora za Venecijanski bijenale u dva navrata,
međunarodni projekti u Zaragosi, bijenale u Valenciji, Quadrienale skulpture, Riga,
Muzej moderne umjetnosti, Beč, Jewish Museum, Venezia.
U pripremi samostalna izložba 2006. u MAM – Metropole, Muzeju moderne umjetnosti u Saint-Etienne, Francuska.
Popis radova u
zadnjih 5 godina
Od 2000. godine izveo oko 60 radova, od kojih neke većih dimenzija za Bijenale u
Valenciji, Projekt NO HUMAN u Veneciji, projekt Mediteraneo u Dubrovniku,
Fondaciju Miro' u Barceloni, Muzej moderne umjetnosti u Saint-Etienneu, Studio za
arhitekturu Velebit u Ženevi, Glass gallery u Muranu, Venecija, Galerija Zona u
Zagrebu.
Radovi i ostalo
što nastavnika
kvalificira za
izvođenje
nastave
Diploma ALU, slikarski odjel, Zagreb (1971.), brojni nastupi na domaćoj i
međunarodnoj umjetničkoj sceni u relevantnim galerijskim i muzejskim institucijama,
učešće u međunarodnim projektima u svojstvu umjetnika, selektora, umj. direktora.
Datum zadnjeg
izbora u zvanje
U tijeku potvrda statusa izvanrednog profesora, Zagreb.
Predmet(-i) koje
izvodi
Slikarstvo, crtanje, instalacija
Nastavnik
prof. dr. sc. Inga Tomić-Koludrović, izvanredna profesorica
Ustanova
zaposlenja
Odsjek za sociologiju, Sveučilište u Zadru
E-mail
[email protected]
Osobna
webstranica
Kratki
životopis
(opis
kretanja u
struci)
Rođena je u Metkoviću 1953. Diplomirala Sociologiju i Komparativnu književnost na
Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1977. Magistrirala Sociologiju kulture na
Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani, te doktorirala na Odsjeku za Sociologiju
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1998. Radila je kao tv i radijska novinarka,
te predavala novinarstvo, medije i komunikacije, sociologiju kulture, te sociologiju u
srednoj školi od 1977-1994.
Od 1994.godine do danas predavala je na Odjelu za sociologiju Sveučilišta u Zadru,
na Odsjeku za dizajn vizualnih komunikacija Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu,
na poslijediplomskom magistarskom studiju iz pedagogije na Filozofskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu, te na Poslijediplomskom tečaju za stručnu izobrazbu u području
kulturnog turizma Uniadrion Sveučilišta u Bologni. Od 1995 do 2001. sudjeluje u
brojnim istraživanjima mladih u Hrvatskoj, a 1999. vodi istraživački projekt "Politički i
kulturalni aspekti društvene pozicije žena u Hrvatskoj" (financiran od USAID). Od 2001.
do 2004. sudjeluje u projektu "New Media and New Political Space in Transition
Countries" u sklopu programa ALIS (MZOŠ RH i The British Council). Od 2001. do
danas glavna je istraživačica u projektu Ministarstva znanosti i tehnologije RH, br.
215001: "Novi mediji: sociološki, estetski i tehnološki aspekti". Od 2005 sudjeluje u
projektu "Creative Industries" (The British Council i Umas Split).
Članica je recenzentskog tima međunarodnog CC časopisa "Journal of Artificial
Societies and Social Simulation" (JASS), izdavača "Springer-Verlag", međunarodnog
časopisa "Sozionik Aktuell", te recenzentskog tima i programskog odbora
međunarodnih znanstvenih konferencija RASTA - Regulated Agent-Based Social
Systems, te programskog i organizacijskog odbora međunarodne konferencije "Design
Education: A Dialogue Across Cultures" (Umas Split, 2002).U okviru FP5
međunarodnog konzorcija "Convivio - European Network of Excellence for peoplecentered design of interactive technologies" uključena je u djelatnosti Petog okvirnog
programa za znanost EU.
Kao visiting scholar (Fulbright Program 2003/2004) boravila na Comparative Media
Studies Program, MIT (Massachusetts Institute of Technology) i Sociology Department,
Boston College.
Do sada je osobno ili u koautorstvu objavila 5 i uredila 1 knjigu, objavila osobno ili u
koautorstvu 6 poglavlja u knjizi, 5 znanstvenih radova u CC časopisima, 1 stručni rad u
CC časopisu, 4 znanstvena rada u hrvatskim časopisima koji su po vrsnoći izjednačeni
s časopisima s međunarodno priznatom recenzijom, 1 znanstveni rad u stranom
časopisu s međunarodnom recenzijom, 2 znanstveni rada u zborniku skupova s
međunarodnom recenzijom, 7 znanstvenih radova u ostalim hrvatskim časopisima, te 4
stručna rada. Sudjelovala je osobno ili u koautorstvu sa 17 referata na međunarodnim i
s 2 referata na nacionalnim znanstvenim skupovima, te 14 pozivnih predavanja.
Održala brojna javna predavanja, te sudjelovala na brojnim javnim tribinama i okruglim
stolovima.
Popis
radova u
zadnjih 5
godina
Knjige:
1.Tomić-Koludrović, I./Kunac, S. (2000): Rizici modernizacije: žene u Hrvatskoj
devedesetih, Split, U.G. Stope nade, str. 328. UDK 316.66-055.2(497.5)"199", ISBN
953-6832-01-1
2.Tomić-Koludrović, I./Leburić, A. (2001): Skeptična generacija: Životni stilovi
mladih u Hrvatskoj, Zagreb: AGM, str. 155. UDK:316.728-053.6(497.5), ISBN 953174-133-6
3.Tomić-Koludrović, I./Leburić, A. (2002): Sociologija životnog stila, Zagreb:
Naklada Jesenski i Turk i Hrvatsko sociološko društvo, str. 367. UDK 316.728, ISBN
953-222-069-0
4.Leburić, A./Tomić-Koludrović, I. (2002): Nova političnost mladih, Zagreb: Alinea,
str.119 UDK 316.64-053.6(4975.5-3):32, ISBN 953-180-099-5
5. Petrić, M. i Tomić-Koludrović, I. /ur./, (2002): Design education: a dialogue across cultures,
Split: Ars Academy, University of Split, str.56, UDK 7.05: 378.67>(048), UDK: 7.05: 62>(048),
ISBN 953-6617-13-7.
Poglavlja u knjizi:
6. Petrić, M./Tomić-Koludrović, I./Mitrović, I. (2001): "A Missing Link": The Role of
Semiotics in Multiagent Enviroments", u Nack, F. (ur.), COSIGN 2001 Proceedings:
1st Conference on Computational Semiotics for Games and New Media,
Amsterdam: Stichting Centrum voon Wiskunde en Informatica, 108-112. ISBN 90 6196
5047.
7. Leburić, A./ Tomić-Koludrović, I. (2002): “Croatian youth at the beginning of 2000:
signs of new politicisation”, u Tivadar, B./ Mrvar, P.(ur.).Flying over or falling through
the cracks?: young people in the risk society / Ljubljana: Office for the Youth of the
Republic of Slovenia, 59-66. ISBN 961-6101-10-2.
8.Tomić-Koludrović, I./ Leburić, A. (2002): “Lifestyle or survival strategy: Croatian
youth in the late 1990s”, u Tivadar, B./ Mrvar, P.(ur.).Flying over or falling through
the cracks?: young people in the risk society / Ljubljana: Office for the Youth of the
Republic of Slovenia, 113-119. ISBN 961-6101-10-2.
9. Petric, M./ Tomic -Koludrovic, I. Mitrovic, I. (2004), "Metanarratives and Believable Behavior
of Autonomous Agents", u Lindemann, Gabriela ; Moldt, Daniel ; Paolucci, Mario, ur.,
Regulated Agent-Based Social Systems: First International Workshop, RASTA 2002,
Bologna, Italy, July 16, 2002, Revised Selected and Invited Papers, Berlin, Heidelberg, New
York: Springer-Verlag, str. 145-155. [Lecture Notes in Computer Science, Lecture Notes in
Artificial Intelligence, Vol. 2934, ISBN: 3-540-20923-9.
Znanstveni radovi u CC časopisima:
10. Tomić-Koludrović, I. (2001): "Alternative Fashion in Late Socialism", Društvena
istraživanja, Zagreb, 10 (2001), 6 (56); 1109-1118. UDK: 316.72 (1-664).
11.Tomić-Koludrović I. /Petrić, M./Mitrović, I. (2002 ): "Mixed Reality or One Reality:
A Socio-Semiotic Approach to Hybrid Multiagent Environments", JASSS The Journal
of Artificial Societies and Social Simulation, 5, 1; 40-55)
http://jasss.soc.surrey.ac.uk/5/1/6.html.
12.Tomić-Koludrović, I./Petrić, M. (2004): "Identities on the Net: Gender and National
Stereotypes on Croatian Broad-Reach Portals", Društvena istraživanja 72-73, god.
13 (2004) br. 4-5 , Zagreb: Institut Ivo Pilar, 803-823.
13.Tomić-Koludrović, I./Leburić, A. (2002): “Svakidašnjica otočnih žena krajem
devedesetih”, Sociologija sela, 29 (2002) 1/4 (151/154); 239-255
Znanstveni radovi u inozemnim časopisima s međunarodnom recenzijom:
14.Tomić-Koludrović, I./Mitrović, I./Petrić, M. (2001): "Interaction in a 'Hybrid
Society'": A Terminological Footnote", Sozionik aktuell, 1 (2001), 3; 58-64. ISSN
1617-2477.
Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunarodnom recenzijom:
15.Tomic-Koludrovic, I./Mitrovic, I./ Petric, M., (2002): Habitus, Lifestyle, Subcultural
Style: Developing Style Engines of Socially Intelligent Agents” u / Lindemann, G./
Jonker, C./ Timm I. J. (ur.).: Modelling Artificial Societies and Hybrid Organizations
Berlin : MASHO '02, 2002. 11-20.
16. Petrić, M./Tomić-Koludrović, I./Mitrović, I,. (2002): Metanarratives and Believable
Behavior: Developing Social Attitude Engines of Socially Intelligent Agents, u
Lindemann, Gabriela ; Moldt, Daniel ; Paolucci, Mario ; Yu, Bin (ur.): International
Workshop on
Regulated Agent-Based Social Systems: Theories and Applications (RASTA'02),
Hamburg : Bibliothek Des Fachbereichs Informatik, Universitat Hamburg, 2002. 61-70.
Znanstveni radovi u ostalim hrvatskim časopisima:
17. Tomić-Koludrović, I./Leburić, A./ Mihaljević, A., (2000): "Teorije popularne
kulture: od hegemonije do semiotike", Radovi Filozofskog fakulteta Zadar, Razdio
filozofija, psihologija, sociologija i pedagogija, Zadar, 38 (2000), 15; 221-236.
UDK/UDC:316.7.
18. Tomić-Koludrović I./S. Knežević, (2004): «Konstrukcija identiteta u mirko-makro
kontekstu», Acta Iadertina, Zadar, 1, (2004), 109-126, ISSN 1845-3392, UDK
1+316+37(05).
Radovi i
ostalo što
nastavnika
kvalificira
za
izvođenje
nastave
Uvod u sociologiju: svi navedeni radovi ; brojni referati na međunarodnim skupovima;
Sociologija kulture: radovi pod brojem 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18;
referati na međunarodnim skupovima; sudjeluje u projektu "Creative Industries"; Mediji
i društvo: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; referati na međunarodnim
skupovima; boravak (Fulbright Program 2003/2004) na Comparative Media Studies
Program, MIT; Novi mediji i društvo: 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16; brojni referati na
međunarodnim skupovima. Glavna je istraživačica u projektu Ministarstva znanosti i
tehnologije RH, br. 215001: "Novi mediji: sociološki, estetski i tehnološki aspekti".
Datum
zadnjeg
izbora u
zvanje
19.05.2004. izvanredna profesorica
Predmet(i) koje
izvodi
Uvod u sociologiju (jednosemestralni)
Sociologija kulture (jednosemestralni)
Mediji i društvo (jednosemestralni)
Novi mediji i društvo (jednosemestralni)
Nastavnik
Dr sc Ive Šimat Banov
Ustanova
zaposlenja
Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu
E-mail
[email protected]
Osobna webstranica
Kratki životopis
(opis kretanja u
struci)
Rodjen 12.11. 1951 u Murteru. Završio studij povjesti umjetnosti i arheologije na
Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je i doktorirao 1994. Napisao je 20-ak
monografija i knjiga eseja (Glas za nesigurne, 1998). Predaje na Akademiji likovnih
umjetnosti, te na Poslijediplomskom studiju povijesti umjetnosti na Filozofskom
fakultetu u Zagrebu (moderna skulptura).
Popis radova u
zadnjih 5 godina
Robert Frangeš Mihanović, monografija,.Zagreb 2005. Vasko Lipovac, monografija
Zagreb 2001, Retrospketiva kipara Stanka Jančića u Umjetničkom paviljonu 11.12.
2003-18.1.2004 ; Retrospektiva Raoula Goldonija u Umjetničkom paviljonu u
Zagrebu, 1. 4.- 8.5. 2004, Slobodan Vuličević, monografija Rovinj 2000, na stodtine
strulnih i kritičkih šlanaka u tisku, te na desetine kataloga izlozbi suvremenih
umjetnika. Film Nives Kavurić Kurtović (scenario i tekst), 2000: Film Zlatko Keser (50
min) koautor scenarija i tekst, emitiran 4. 5. 2004, te kratki filmovi o našim
umjetnicima (S. Jančić,R. Goldoni, Kosta Angeli Radovani itd.). U pripremi
monografije: Marija Ujević, Šime Vulas, Kosta Angeli Radovani, Zlatko Keser, Vanja
Radauš, Miro Vuco, Pola stoljeća hrvatske skulpture 1950-2000 (naklada Ljevak)
Radovi i ostalo
što nastavnika
kvalificira za
izvođenje
nastave
Sve služi nastavi, posebice monografija Robert Frangeš Mihanović 1872-1940
Datum zadnjeg
izbora u zvanje
2003.
Predmet(-i) koje
izvodi
Suvremena umjetnost Umjetnost 19. stoljeća, Umjetnost 20. stoljeća
Nastavnik
Dario Šolman, docent
Ustanova
zaposlenja
Umjetnička akademija Split
E-mail
[email protected]
Osobna webstranica
http://66.150.145.166/ds/
Kratki životopis
(opis kretanja u
struci)
Dario Šolman roden je 29. rujna 1973. u Splitu. Diplomira 1998. na Akademiji likovnih
umjetnosti u Zagrebu, na odsjeku grafike, u klasi profesora Ante Kuduza. Dobitnik je
Nagrade Zagrebačke banke kao najbolji diplomant na grafičkom odjelu pri ALU Zagreb
Kao stipendist fondacije KulturKontak Wiena, Austrija, u ljetu 1998. pohađa
Internationale Sommerakademie fur Bildende Kunst Salzburg, Austrija.
Kroz studeni i prosinac 1998. kao dobitnik ArtsLink stipendije boravi na Cleveland
Institute of Art, Cleveland, SAD, kao gostujući umjetnik. Kroz 1999. radi kao asistent iz
crtanja akta na Umjetničkoj akademiji u Splitu. Istodobno sudjeluje u projektu SG2.0 i
suorganizira seriju izložbi u splitskoj galeriji Salon Galić. Kao stipendist Instituta za
suvremenu umjetnost u Pragu i Otvorenog društva Zagreb, kroz lipanj i kolovoz 1999.
boravi na Artist-in-Residency programu u zamku Čimelice u Češkoj republici.
U jesen 1999. odlazi na postdiplomski studij na Ohio State University, odsjek za
umjetnost, smjer slikanje/crtanje. U periodu 1999 - 2001 pri istom fakultetu radi kao
predavač predmeta: Uvod u crtanje (Beginning Drawing), Crtanje akta (Figure
Drawing), te Stvarno i snimljeno vrijeme (Real and Recorded Time). Kao postdiplomsk
student dobitnik je Edith Fergus-Gilmore nagrade. Diplomira 2001 na Ohio State
University kod mentora Stephen Pentak sa titulom Master of Fine Arts.
Dobitnik je natječaja i stipendije 2001. godine za jednogodisnji studio program pri
PS1, muzeju za suvremenu umjetnost u New Yorku, SAD, gdje i sudjeluje na
skupnoj izložbi. Kroz 2003. godine, kao stipendist Lower Manhattan Cultural Council
sudjeluje u studio programu na 33. katu Woolworth Building u New Yorku.
Od 1999. godine radi kao vanjski suradnik u zvanju asistenta na Slikarskom odsjeku
Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu na kolegiju Crtanje akta uz doc. Ninu
Ivančić i red.prof. Gorkog Žuvelu. Zvanje višeg asistenta stječe 1999. godine.
Sudjelovao je u izradi novog programa za Slikarski odsjek Umjetničke akademije
Sveučilišta u Splitu 2002. godine. Zvanje docenta stječe 2003. godine na istoj
instituciji.
Kroz 2002. godinu radi u uRed Architecture, arhitektonskom birou u New Yorku –
SAD kao web dizajner i umjetnicki suradnik za novo kazalište na Manhattanu.
Slijedeće godine kao web dizajner radi u Fearless Concetps, dizajn firmi pri Island
Def Jam Records čiji klijenti uključuju: Kanye West, Ludacris, the Killers, Mariah
Carey, Bon Jovi… Član je Hrvatskog drustva likovnih umjetnika (HDLU), Zagreb.
Popis radova u
zadnjih 5 godina
2001-2004 The Making of the Film: The Heart of Perspective, New York
2000-2001 Air Files, Columbus, Ohio
1999 Cabin Fever – the Research, Columbus, Ohio
Samostalne izložbe:
2001 Acme Art Company, Columbus, Ohio
2000 Space Lab, Spaces, Cleveland, Ohio
2000 Galerija Miroslav Kraljević Zagreb
1999 Galerija SC, Zagreb
1999 SG2.0/Salon Galić, Split
1999 Galerija Otok, Dubrovnik
Grupne izložbe:
2004 Merano Arte Base Camp - Arte Giovane dall'Europa, Merano, Italija
2003 GO!, Liquidacion Total, Madrid, Španjolska
2003 Video program, Normal Group, Swiss Institute-Contemporary Art, New York
2003 43. Porečki Annale: Dnevnici, Poreč
2002 Listening to New Voices, P.S.1 Contemporary Art Center, New York
2002
2001
2000
2000
1999
1999
1999
1999
1999
Radovi i ostalo
sto nastavnika
kvalificira za
izvođenje
nastave
Now More Than Ever, Citylights, Centre Place, Melbourne, Australia
Some Space Between, Space Lab, Columbus, Ohio
13. Adria Art Annale, Dioklecijanova Palača, Split, Croatia
M******* F******* A*******, Hopkins Hall Gallery, Columbus, Ohio
Alexandrijsko Biennale, Aleksandrija, Egipt,
Public District, Usti nad Labem, Czech Republic
Časnički dom, 2. svjetske vojne igre, Zagreb
Izložba Likovne radionice Šolta, SG2.0/Salon Galić, Split
Male promjene, Međunarodni urbanistički seminar, ZKM, Zagreb
Autor 10 samostalnih izložbi te je sudjelovao na 20 skupnih izložbe u zemlji i
inozemstvu.
Predavanja:
2003
2001
1999
1998
16 Beaver Street Group, New York
MAMA, Zagreb, Croatia
Male promjene, Međunarodni urbanistički seminar, ZKM, Zagreb
Cleveland Institute of Art, Cleveland, Ohio
Nagrade i stipendije:
2003 Lower Manhattan Cultural Council, New York za: The Woolworth Building
Studios
2001 Face Croatia i Ministarstvo kulture Hrvatske za P.S.1 Studio Program, New
York
2001 Edith Fergus-Gilmore Award, OSU, Columbus, Ohio, USA
1999 SCCA Prague Grant
1999 Open Society Zagreb Travel Grant
1998 ArtsLink Fellowship
1998 KulturKontak Grant
1998 SCCA Zagreb Travel Grant
1998 Nagrada Zagrebačke banke za najboljeg diplomanta na Grafičkom odjelu
Akademije likovnih umjetnosti, Zagrebu
1997-1998 Stipendija grada Splita
Residency programi:
2003 Lower Manhattan Cultural Council, Workspace: The Woolworth Building
Studios, New York
2001-2002 P.S.1 Studio Program, New York, NY, USA
1999 The Čimelice Castle, Czech Republic
1998 Cleveland Institute of Art, Cleveland, Ohio, USA
1998 Internationale Sommerakademie fur Bildende Kunst Salzburg, Austria
Datum zadnjeg
izbora u zvanje
Naslovno zvanje Docent, 30. siječnja 2003
Predmet(-i) koje
izvodi
Crtanje akta; Crtanje
Nastavnik
Loren Živković Kuljiš, docent
Ustanova
zaposlenja
Samostalni umjetnik, HZSU, MB 80129170
E-mail
[email protected]
Osobna
webstranica
Kratki
životopis
(opis
kretanja u
struci)
Rođen 1973. u Splitu.
Diplomirao je kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1997. godine.
1998. počinje raditi kao asistent na Kiparskom odsjeku Umjetničke akademije
Sveučilišta u Splitu gdje danas radi u zvanju docenta. Od 1997. član je HDLU, a od
2002. član je HZSU.
2002. proveo je na studijskom boravku u San Franciscu, CA, SAD.
Izlagao samostalno i skupno u Hrvatskoj i inozemstvu. Sudjeluje na natječajima za
javne spomenike i skulpture. Dobitnik je dviju nagrada, koautor i autor više javnih
spomenika i skulptura. Zastupljen u stalnom postavu Galerije umjetnina u Splitu te
fundusu Gliptoteke HAZU u Zagrebu.
Popis
radova u
zadnjih 5
godina
Samostalne izložbe: 2005. Zagreb, Galerija Matice Hrvatske, Pogledi na ravnotežu;
2005. Zagreb, Galerija Križić Roban; 2004. O. Hvar, Vrboska, Galerija O2; 2000. Split,
Galerija umjetnina, Izložba skulptura; 2000. Split, Salon Galić, Izložba skulptura.
Skupne izložbe: 2005. Zagreb, Gliptoteka HAZU, Sub-art, 2005. Bjelovar, Muzej
grada Bjelovara, Suvremena splitska fotografija; 2004. Ancona, Voyager 2004; 2003.
Split, Galerija umjetnina, 33. splitski salon; 2003. Zagreb, Gliptoteka HAZU, 8. triennale
hrvatskog kiparstva;
2003. Split, Galerija umjetnina, Suvremena splitska fotografija; 2001. Split, Galerija
umjetnina, Antologijska djela Galerije umjetnina; 2000. Split, Dioklecijanovi podrumi,
Adria Art Annale; 2000. Zagreb, Gliptoteka HAZU, 7. triennale hrvatskog kiparstva;
2000. Šibenik, Galerija svetog Krševana, Četiri autora
Javni spomenici i skulpture: Reljef sv. Martina u Dominikanskom samostanu sv.
Martina u Splitu; Torzo u interijeru Zlatarnice Peristil u Splitu (arh. E. Šverko); suradnik
na izradi Reljefa u Crkvi Srca Isusova u Šibeniku (autor kipar K. Hraste).
Javni natječaji: 2004. Skulptura u predvorju Ekonomskog fakulteta u Splitu (s arh. A.
Šverko), treća nagrada; 2000. Spomen obilježje poginulim braniteljima u Splitu (s arh.
A. Šverko); 2000. Spomen obilježje poginulim braniteljima u Solinu (s arh. A. Šverko)
Radovi i
ostalo što
nastavnika
kvalificira
za
izvođenje
nastave
Jedna od tri jednakovrijedne nagrade na 7. triennalu hrvatskog kiparstva 2000. godine.
Skulptura Pola uvrštena je 2001. godine u stalni postav Galerije umjetnina u Splitu.
Treća nagrada na natječaju za izradu skulpture u predvorju Ekonomskog fakulteta u
Splitu 2004.godine.
Skulptura Komadić protoka uvrštena je 2005. u fundus Gliptoteke HAZU u Zagrebu.
6 samostalnih izložbi radova i sudjelovanje na više skupnih izložbi i javnih natječaja.
6 godina pedagoškog rada na UMAS-u. Od ak. god. 1998/99. do 1999/00. radi na
Kiparskom odsjeku UMAS-a, dok od 2000/01. vodi kolegij Kiparstvo na
Konzervatorsko-restauratorskom i Slikarskom odsjeku. Ak. god. 2000/01., 2002/03. i
2003/04. uz gore navedene vodi kolegij Kiparstvo i na Odsjeku za dizajn vizualnih
komunikacija.
Za vrijeme studijskog boravka u SAD 2002. kao gost-umjetnik održao je predavanja o
svom radu postdiplomantima na Kiparskom odsjeku California Colledge of Arts and
Crafts (CCAC)u San Franciscu, te studentima umjetnosti University of California
Berkeley. Na CCAC-u završio jednosemestralni program crno-bijele fotografije. U
kiparskoj radionici The Crucible u Berkeleyu završio program tradicionalnog kovanja.
Informatička pismenost i aktivno vladanje engleskim jezikom.
Odabrana bibliografija: Život umjetnosti 67-68/02., Klaudio Štefančić, Prostor, okružje,
društvo-osvrt na hrvatsku skulpturu 90-ih; Vijenac 279 2004., Dalibor Prančević,
Povezivanje medija iskorakom; Vijenac 288 2005., Ivana Rončević, Veliko plavetnilo;
Zarez 151 2005., Silva Kalčić, More kao kompleks mogućnosti.
Datum
zadnjeg
izbora u
zvanje
9. siječnja 2003. godine izabran u znanstveno nastavno zvanje docenta za kolegij
kiparstvo.
Predmet(-i)
koje izvodi
Kiparstvo 1, Kiparstvo 2, Kiparstvo 3, Kiparstvo 4, Kiparstvo 5, Kiparstvo 6, Kiparstvo 7
i Kiparstvo 8 na Konzervatorsko-restauratorskom i Slikarskom odsjeku
Nastavnik
Mladen Čulić, predavač
Ustanova
zaposlenja
UMAS
E-mail
[email protected]
Osobna webstranica
-
Kratki životopis
(opis kretanja u
struci)
Rođen 18.4.1970. u Splitu.Završio Matematičko-informatički obr.centar. Diplomirao
slikarstvo u klasi prof. V. Jordana, na ALU Zagreb 1996.g.Od 1996. član HDLU i
ULUH.Od 1997/98 nastavne godine asistent(n.z.) na UMAS na više kolegija.Od
svibnja 2004. djeluje kao predavač(n.z.) za predmete Slikarska tehnologija te
Slikanje i crtanje.Izlagao više puta samostalno i skupno u Hrvatskoj,BiH, Njemačkoj,
ilustrirao knjige, djelovao dvije godine i kao predavač crtanja u Likovnoj asocijaciji
Split.Studijski boravio u Italiji kao stipendist tal. vlade.
Popis radova u
zadnjih 5 godina
Samostalno izlagao ; Galerija konzervatorskog odjela 2002., Salon Galić 2003.,
Remise Galerie Berlin 2003., ilustr. pov.romana Miljenko i Dobrila u izdanju
književnog kruga Split, 2003.
Radovi i ostalo
što nastavnika
kvalificira za
izvođenje
nastave
Rektorova nagrada na 3. godini studija ALU Zagreb. Diplomirao sa odličnim
uspjehom.
Stipendirani studijski boravak u Italiji pri institutu Palazzo Spinelli 2001.(u trajanju od
3 mjeseca)
5 samostalnih izložbi radova i sudjelovanje na više skupnih izložbi.
7 godina pedagoškog rada na UMAS kao i pri Likovnoj asocijaciji Split.
Informatička pismenost i aktivno vladanje engleskim i talijanskim jezikom.
Datum zadnjeg
izbora u zvanje
20.5.2004. izabran u zvanje predavač
Predmet(-i) koje
izvodi
Slikarska tehnologija (za profesore lik. kulture); Slikarska tehnologija( za
restauratore) I, II, III, IV; Slikarska tehnologija i slikarske tehnike I,II,III,IV;
Slikanje i Crtanje (pri odjelu Konzervacije i restauracije) I,II,III,IV; Plastična anatomija
I i II
Nastavnik
mr. Branko Jozić, predavač
Ustanova
zaposlenja
Književni krug Split – Marulianum
E-mail
[email protected]
Osobna webstranica
Kratki životopis
(opis kretanja u
struci)
Popis radova u
zadnjih 5 godina
Rođen 1960. godine. Diplomirao na KBF u Zagrebu. Specijalizaciju završio na
Augustinianumu u Rimu gdje postiže magisterij iz teologije i patrističkih znanosti.
Radio na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja u Splitu,
u Sveučilišnoj knjižnici u Splitu te kao istraživač i knjižničar u Centru za proučavanje
Marka Marulića i njegova humanističkoga kruga (Književni krug Split – Marulianum).
Marulićeva Judita kao miles Christi. – Colloquia Maruliana XI (2002).
Tijelo i osjetila: prilog Marulićevoj antropologiji. – Colloquia Maruliana XII (2003).
Krist raspet u maslini - moderno klasično djelo; Raspeti Krist Kažimira Hraste. Hrvatsko slovo, 9. 8. 2002.
Querido Marco... (Izložbe o Marku Maruliću u Španjolskoj). - Vijenac, 18. 4. 2002.
Prijevodi:
Cesare Ripa: Ikonologija. - Laus, Split 2000.
Mladen Parlov: Otajstvo Krista - uzor kršćanskog života prema Marku Maruliću. KKS Marulianum 2001.
Girolamo Savonarola, O jednostavnosti kršćanskog života. - Verbum, Split 2003.
Homiletska građa (otački tekstovi). – Služba Božja 1; 2; 3; 4/2004.
Romano Penna, Povijesno-kulturno okruženje kršćanskih početaka. - Naklada
Bošković, Split 2005.
Radovi i ostalo
što nastavnika
kvalificira za
izvođenje
nastave
Datum zadnjeg
izbora u zvanje
Predmet(-i) koje
izvodi
Ikonologija
Nastavnik
Jadranko Runjić, predavač
Ustanova
zaposlenja
Škola likovnih umjetnosti - Split
E-mail
Osobna webstranica
Kratki životopis
(opis kretanja u
struci)
Kratki životopis:
Jadranko Runjić rođen je 21.02.1956.godine u Gospiću. Završio je Školu primijenje
umjetnosti-Split na grafičkom odijelu 1974.godine. Akademiju likovnih umijetnosti u
Zagrebu upisuje 1975. godine gdje diplomira 1980. godine u slikarskoj klasi Šime
Perića. Od 1985 do 1991 godine bio je u statusu samostalnog umjetnika. 1991
zapošljava se kao nastavnik na Školi likovnih umijetnosti-Split. Od 1996 radi kao
vanjski suradnik na Umjetničkoj akademiji u Splitu. Intezivno se bavi samostalnim
slikarskim radom, te grafičkim dizajnom.
Nastavna djelatnost:
Na školi likovnih umijetnosti predaje grupu slikarskih predmeta:Crtanje i
slikanje,Slikarske tehnike,te Pismo i Teoriju oblikovanja. Bio mentor nizu učenika na
izvedbi završnih radova. Više puta imenovan od Ministarstva kao član komisije za
državno natjecanje umijetničkih škola. Od osnutka Umijetničke akademije u Splitu
radio na predmetima Pismo i Plastične anatomije, te od 1997.godine predaje Slikanje
i crtanje prvoj godini na slikarskom odijelu.
Svih tih godina član je komisije na prijemnom ispitu ,te bio niz puta član za diplomski
ispit.
Popis radova u
zadnjih 5 godina
Samostalna izložba -Salon Galić-Split 2000.godina
Samostalna izložba-Galerija Zlatni angijel Varaždin 2000.godina
Samostalna izložba-Galerija-Sv.Krševan Šibenik 20001.godina
Žirirani rad –Splitski salon 2000.godine
Žirirani rad-Trijenale hrvatskoga kiparstva 2003.godine
Dizajn propagandnog materijala za Split film festival 2004.godine
Za rad u nastavi Jdranka Runjića kvalificira, uz bogatu smostalnu likovnu i slikarsku
Radovi i ostalo
djelatnost, veliko.pedagoško iskustvo u srednjoškolskoj nastavi ,te predan i nesebičan
što nastavnika
dijalog sa studentima koji ih potiče u radu i od studenata biva prepoznat.
kvalificira za
izvođenje nastave
Datum zadnjeg
izbora u zvanje
11.09.2000.godine imenovan u nastavno zvanje predavač
Predmet(-i) koje
izvodi
Slikanje i crtanje
* Ako nastavnik nije zaposlen u visokoškolskoj ustanovi koja predlaže program, pismena izjava nastavnika
da je spreman izvoditi nastavu te pismena dozvola čelnika ustanove u kojoj je nastavnik zaposlen s
navođenjem predmeta i razdoblja za koje se dozvola izdaje.
Nastavnik
Slobodan Tomić, predavač
Ustanova
zaposlenja
Škola likovnih umjetnosti / Umjetnička akademija
E-mail
[email protected]
Osobna webstranica
www.autoselfgallery.com
Kratki životopis
(opis kretanja u
struci)
Rođen u Splitu 1960. Završio Školu primjenjenih umjetnosti u Splitu, diplomirao na
ALU u Sarajevu 1984., odjel grafike, od 1985. radi u Školi likovnih umjetnosti u
Splitu. 1999. počinje predavati na Umjetničkoj akademiji u Splitu. Od 1983. izlaze na
brojnim kolektivnim i samostalnim izložbama, istovremeno se intenzivno bavi
grafičkim dizajnom. Posljednjih godina bavi se digitalnim i web dizajnom, što
poučava učenike i studente. Također radi sa učeničkim i studentskim timovima u
izradi multimedijalnih projekata.
Popis radova u
zadnjih 5 godina
Grupne izložbe:
Trijenale hrvatske grafike, Zagreb, 2000. ,
Mali salon grafike Mostar, 2002.,
Trijenale hrvatske grafike, Zagreb, 2003.,
Medunarodni grafički biennale Split 2003.,
Međunarodna izložba Ex libris Rijeka, 2001.,
Međunarodna izložba Ex libris Rijeka, 2004.
Samostalne izložbe:
Zlatni paviljon, Split, 2004.
www.autoselfgallery.com - online projekt
Projekti:
Program za nadarene učenike, projekt odobren od Ministarstva znanosti,
obrazovanja i sporta Humanizacija urbanih vizura i izrada sustava grafičkih znakova
(http://www.umjetnicka.com, programi)
The Meeting Point, Gradovi u tranziciji, ideja on-line povezivanja gradova zemalja u
tranziciji, pomoću angažiranog prikaza specifičnih suburbanih destinacija.
(http://www.umjetnicka.com/meeting.htm) – projekt u tijeku.
Natječaj za učenike i studente – interaktivni CD-rom Siemens multimedia 2005. (u
tijeku)
Izrada logotipa za Visoku pomorsku školu u Splitu, 2000.
Oprema i ilustracije za knjigu Hrana i njene čarolije Olje Martinić, Split 2004.
Oprema korica Principos Universales En Hematologia, 2004., Mexico
Poliklinika analiza, oblikovanje logotipa, ilustracija i brošura , 2000. - 2004.
Radovi i ostalo
što nastavnika
kvalificira za
izvođenje
nastave
Likovni radovi, projekti iz dizajna, rad na online projektima, iskustvo u radu na
multimedijalnim aplikacijama, permanentno usavršavanje u praktičnim i teoretskim
elementima oblikovanja, opće iskustvo u nastavi
Datum zadnjeg
izbora u zvanje
08.2000., u zvanje predavača.
Predmet(-i) koje
izvodi
GRAFIČKI DIZAJN / PISMO, PLASTIČNA ANATOMIJA, WEB OBLIKOVANJE
Nastavnik
Toni Meštrović, viši asistent
Ustanova
zaposlenja
E-mail
[email protected] [email protected]
Osobna webstranica
www.macaknara.de www.umas.hr/~tonim
Kratki životopis
(opis kretanja u
struci)
Toni Meštrović, rođen 1973. u Splitu, diplomirao je 1999. na Grafičkom odsjeku
Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu gdje se bavio grafikom, skulpturom i
instalacijom. Zbog interesa za elektronske audiovizualne medijie 1997. studira
Video/Digital Imaging na International Sommerakademie für Bildende Kunst u
Salzburgu. 2004. završio je dvogodišnji postdiplomski studij za Medienkunst na
Kunsthochschule für Medien Köln gdje istražuje u videu, sound i video/sound
instalacijama osobnu percepciju mora i otoka uz koji je odrastao. Od 1992. aktivno
sudjeluje na skupnim i samostalnim izložbama te video festivalima u zemlji i
inozemstvu.
ČLANSTVO: Hrvatsko društvo likovnih umjetnika (HDLU), Zagreb od 1997.
Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika (HZSU), Zagreb od 2000. Hrvatska
udruga likovnih umjetnika (HULU), Split od 2005.
SELEKTIRANE SAMOSTALNE IZLOŽBE: 2005. "Psychotic", Galerija Nova,
Zagreb, Hrvatska, 2004. “Abyssos”, Studio Muzeja suvremene umjetnosti:
eksperimentalni program PILOT 04, Zagreb, Hrvatska, 2004. “Abyssos”, Moltkerei
Werkstatt, Köln, Njemačka, 2001. "Between Two Images", Galerija Moria, Stari
Grad, otok Hvar, Hrvatska, 1999. "Monografija Vrbnika", Galerija SC, Zagreb,
Hrvatska,1997. "Struktura medija", Klub arhitekata, Zagreb, Hrvatska
SELEKTIRANE SKUPNE IZLOŽBE: 2005. “Sub-Art”, Gliptoteka HAZU, Zagreb,
Hrvatska, 2004. ArtiST Now “Jedan podzemni vrt”, podrumi Dioklecijanove palače,
Split, Hrvatska, 2004. “Hicetnunc”, dell'Antico Ospedale dei Battuti, San Vito al
Tagliamento (Pordenone), Italija, 2003. “Streams of Encounter”, Taipei Fine Arts
Museum, Taipei, Tajvan, 2002. "Opažanje", Umjetnička galerija, Dubrovnik,
Hrvatska, 1999. "SG2.0", Salon Galić, Split, Hrvatska, 1998. "24. Zagrebački salon",
MGC Klovićevi Dvori, Zagreb, Hrvatska
2004. “CONTINUUM” audio/video instalacija
2004. “ABYSSOS” video, 17min 35 sec
2004. “WHEN MY THOUGHTS BECOME LIQUID SHADOWS” closed-circuit video
performance
2004. “ABYSSOS” multikanalna audio/video instalacija
2003. “A BLUE NOTE” video loop
2003. “LANTERNA” video loop
2002. “THE STATE OF MIND” video, 1 min 30 sec
2002. “SUB-SEA-NET” audio, 3 min 37 sec
2002. “VACUUM” audio/video instalacija
2000. “ESCAPE” video, 3 min 30 sec
2000. “CHANGING THE STATE OF MATTER IN STEREO” closed-circuit
audio/video instalacija
RADNO ISKUSTVO: Od Listopada 2004. Stručni suradnik na kolegijima Crtanje
akta, Slikarstvo, prof. Gorki Žuvela Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu. 2002.2004. wissenschaftlichen Hilfskraft, festivalbüro, Kunsthochschule für Medien Köln.
2000.-2001. vanjski grafički dizajner, Školska knjiga, Zagreb. 1997.-1998. grafički
dizajner, studio Boje vremena, Zagreb. 1995.-1998. fotodokumentacija, Akademija
likovnih umjetnosti, Zagreb
SUDJELOVANJE NA RADIONICAMA: 2002. Sub-Art, Kornati, prof. Ivo Deković.
1998. Land Art, Motovun, prof. Ante Rašić. 1997. 1700+ Internacionalni arhitektonski
seminar, Split, prof. Gorki Žuvela. 1994.-1996. Vrbnička grafička akademija, Vrbnik
na Krku, prof. Zdravko Tišljar i prof. Frane Paro
PREZENTACIJA RADOVA: 2002. Wimbledon School of Art, London. 2002.
Kunstakademie Düsseldorf
5. 4. 2005. (viši asistent)
Popis radova u
zadnjih 5 godina
Radovi i ostalo
što nastavnika
kvalificira za
izvođenje
nastave
Datum zadnjeg
izbora u zvanje
Predmet(-i) koje
izvodi
Novi mediji
Električna slika
Nastavnik
Vedran Perkov, viši asistent
Ustanova
zaposlenja
E-mail
[email protected]
Osobna webstranica
Kratki životopis
(opis kretanja u
struci)
Popis radova u
zadnjih 5 godina
Radovi i ostalo
što nastavnika
kvalificira za
izvođenje
nastave
Rođen 29. 10. 1972. u Splitu
Član Hrvatske udruge likovnih umjetnika- Split
Član Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika
OBRAZOVANJE: 1991. maturirao u “Školskom centru za primjenjenu umjetnost i
dizajn”, smjer grafički dizajn, Split, 2002. diplomirao slikarstvo, klasa prof. Diego
Esposito, “Accademia di Belle Arti di Brera”, Milano, Italija
WORKSHOPOVI: 1999. "Fondazione Antonio Ratti, Advanced Course In Visual
Arts, visiting professor Haim Stainbach", Como, Italija, 2000. "Workshop
Europe", Contemporary Art Centre Spazio Umano, Milano, Italija, 2004. "Speak
Up!", Rooseum, Malmo, Švedska
SAMOSTALNE IZLOŽBE: 1997. "Naos"- kustos Diego Esposito, Accademia di
Belle Arti di Brera, Milano, Italija, 1998. "Choosing Peace Together", Lapidarij
zavičajnog muzeja Poreštine, Poreč, 2002. "Still Life", MMC Palach, Galerija O.K.,
Rijeka, 2002. Galerija S.C., Zagreb (zajedno s Claudiom Nanni i Petrom
Stanovićem) *, 2004. "Cirkus", Galerija Nova, Zagreb, Hrvatska
GRUPNE IZLOŽBE (izbor): 1999. "Salon I° '99", Museo della permanente, Milano,
Italija *, 1999. "Mostra fine corso"- kustosi Haim Steinbach, Giacinto Di
Pietrantonio, Angela Vettese, San Francesco, Como, Italija *, 2000. "Tracce di un
seminario" - kustosi Giacinto Di Pietrantonio, Angela Vettese, Galleria Via Farini,
Milano, Italija, 2000. "Workshop Europe" - kustos Enrico R. Comi, Contemporary
Art Centre Spazio Umano, Milano, Italija, 2000. "Quotidiana '00" - kustosi Virginia
Baradel, Stefania Schiavon, Guido Bartorelli, Galleria Civica, Padova, Italija *, 2000.
"Glocal" - kustos Diego Esposito, XXL Gallery, Sofija, Bugarska, 2002. "Novi
hrvatski turizam",Goli otok, 2002. "15. Adria Art Annale", Podrumi dioklecijanove
palače, Split *, 2003. "Festival Of New Art- FONA" - kustosi Olga Majcen, Sunčica
Ostojić Tvornica "Torpedo", Rijeka, 2003. "16. Adria Art Annale", Podrumi
dioklecijanove palače, Split *, 2003. "Urbane intervencije", Matica hrvatska,
Križevci, 2003. "33. splitski salon" - kustos Vinko Srhoj, Obala hrvatskog narodnog
preporoda (Riva), Split *, 2004. "Jugoslovenski bijenale mladih- (Još uvek) bez
naziva" - kustosi Svebor Midžić, Siniša Mitrović, Ana Nikitović, Jelena Vesić, Centar
za savremenu kulturu Konkordija, Vršac, Srbija i Crna Gora *, 2004. "ArtiST NowJedan podzemni vrt" - kustos Dragica Čakić, Podrumi dioklecijanove palače, Split *
, 2004. "Festival Of New Art- FONA (Urbano- prirodno)", Korzo, Rijeka *
katalog
1999. ''Orgasmic Chill''- instalacija, 2000. '' We Attempt...''- instalacija, '' Marcel
Said..'', projekt, '' The Last...'', instalacija, ''Call Me Anytime You Need''interaktivna instalacija, '' What's Up, Doc?''- instalacija, 2001. ''You Know What I
Mean''- interaktivna instalacija, 2002. ''Still Life''- ambijentalna instalacija,''Kula
stražara''- intervencija, instalacija, ''Sve je čisto''- ambijent, ''Don't Worry,
Everything Is Under Control''- instalacija, 2003. '' Jel sad vidiš?''- ambijentalna
instalacija,''Crveni, bijeli i plavi''- ambijentalna instalacija,''Happyness''ambijentalana instalacija, event, ''Untitled''- instalacija, 2004. '' Cirkus''ambijentalna instalacija, ''Četverored''- instalacija, ''Zvijer''- instalacija, '' Smeće''instalacija, '' Homo Volans''- urbana intervencija
2002. diplomirao slikarstvo, klasa prof. Diego Esposito, “Accademia di Belle Arti di
Brera”, Milano, Italija
2000-2001. asistent na kolegiju Grafike, prof. Laura Panno, Accademia di Belle Arti
di Brera, Milano, Italija
od 2004. stručni suradnik na kolegijima Crtanje akta, Slikarstvo, prof. Gorki Žuvela,
Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu
1999. prezentacija radova '' San Francesco''-Como, Italija, 2000. prezentacija
radova ''Spazio Umano''- Milano, Italija, prezentacija radova ''XXL Gallery''- Sofija,
Bugarska, 2004. prezentacija radova ''Rooseum''- Malmo, Švedska, prezentacija
radova ''Palais de Tokyo''- Pariz, Francuska.
Datum zadnjeg
izbora u zvanje
05. 04. 2005. - viši asistent
Predmet(-i) koje
izvodi
Slikarstvo, Crtanje akta, Crtanje
Nastavnik
Tatjana Ravlić Čelić, asistent
Ustanova
zaposlenja
E-mail
[email protected]
Osobna webstranica
Kratki životopis
(opis kretanja u
struci)
-
rođena 1977. u Splitu.
diplomirala slikarstvo 1999. na Academia di belle arti u Rimu, Italija.
2002.- 2005. poslijediplomski studij Institut für Kunst im Kontext, UdK Berlin u
Berlinu, Njemačka.
ČLANSTVO:
- Od 2001. član Hrvatske Udruge likovnih umjetnika u Splitu (HULU),
- Od 2002. član Hrvatske Udruge samostalnih umjetnika (HZSU)
SELEKTIRANE SAMOSTALNE IZLOŽBE:
1999. Akcija.Slikanje, Salon Galić, Split, Hrvatska, 2003. All nation festival, Hrvatsko
veleposlanstvo, Berlin, Njemačka, 2003. Galerija Ivan Meštrović (sa K.Restovic i I
.Bura), Split, Hrvatska, 2004. Revolucija, Galerie 35, Berlin, Njemačka, 2004. Galerija
Karas (sa K.Restovic i I .Bura), Zagreb, Hrvatska
SELEKTIRANE SKUPNE IZLOŽBE:
1998 “Io espongo ”, Torino, Italija, 1999.“Adria Art Annale”, Dioklecijanovi podrumi,
Split, Hrvatska, 2000. Arte , TV, video, Bolognia, Italija, 2000. “Adria Art Annale”,
Dioklecijanovi podrumi, Split, Hrvatska, 2000. « Balkan Behausung », Stazione
Topolo, Grimaccio, (UD), Italija, 2002. “Diversioni”, Rim, Italija, 2003. “33.Splitski
Salon”, Dioklecijanovi podrumi, Split, Hrvatska, 2003. “Layers of Water ”, Hrvatsko
Veleposlanstvo u Berlinu, Berlin, Njemačka, 2004. “Zaboravljeni prostori”, Dom
omladine, Split, Hrvatska, 2004. “Gute Töchter-Gute Söhne”, Sallbau Galerie; Berlin,
Njemačka, 2004. “HICETNUNC”, San Vito (UD), Italija , 2004. “Base Camp”; Kunst
Meano Arte; Merano; Italija , 2005. “Sub- art”, Gliptoteka Hazu, Zagreb, Hrvatska
VIDEO FESTIVALI
2000. “Arte, Tv, Video” Bolognia, Italija , 2000. « Videomedeja », Novi Sad,
Jugoslavija, 2003- “Films de Femme”, Creteil (F), Francuska,
2003. “Recontres internationales Paris/Berlin”, Paris, Berlin, Francuska , Njemacka,
2003. „ 8.International festival of New film Split “ , projekt “Layers of water ” , Split,
Hrvatska, 2003. “X festival mundial do minuto”, San Paulo, Brazil, 2003. “Festival
Internacional de Musica Electroacustica” Fabrica de Harinas, Albacete, Španjolska
Popis radova u
zadnjih 5 godina
2000. Red my minds, video
2000 . Art is what remains, video
2002. Outofflander, video
2003. Lamur , video
2003. I will bring your bag, video
2003. Jerko di je vino, audio-instalacija
2004. Jandra, video
2004. Revolucija , video
2005. Podsuknja, video
Radovi i ostalo
što nastavnika
kvalificira za
izvođenje nastave
Od 17. svibnja 2001. izabrana u suradničko naslovnog zvanje asistent za predmet
crtanje Ž.Marović te slikarstvo N. Ivančić, Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu.
Tijekom 1998.- 1999. asistirala talijanskim umjetnicima: Luca Patella, Sergio
Lombardo, Cesare Pietruosti, Piero Mottola).
Datum zadnjeg
izbora u zvanje
17. svibnja 2001.
Predmet(-i) koje
izvodi
Slikarstvo, Crtanje
Nastavnik:
Dalibor Prančević, asistent
Ustanova
zaposlenja:
E-mail:
Fundacija Ivana Meštrovića – Galerija Ivana Meštrovića
Šetalište Ivana Meštrovića 46, 21 000 Split
[email protected]
[email protected]
Osobna webstranica:
Životopis:
Popis radova u
zadnjih 5
godina:
Relevantni
radovi za
izvođenje
nastave:
Datum zadnjeg
izbora u zvanje:
Predmet(-i) koje
izvodi:
- 2000. diplomirao povijest umjetnosti i talijanski jezik s književnosti na Filozofskom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te stekao zvanje profesora povijesti umjetnosti i
talijanskog jezika s književnosti;
- od 2001. zaposlen kao kustos u FIM – Galeriji Ivana Meštrovića u Splitu
- upisan na doktorski studij povijesti umjetnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta
u Zagrebu (teza: Ekspresionizam i Art Deco u djelima Ivana Meštrovića)
- od 2003. zaposlen kao asistent (vanjski suradnik) na Umjetničkoj akademiji u
Splitu (kolegij: Suvremena umjetnost)
- priredio nekoliko izložaba, sudjelovao na znanstvenim konferencijama
- autor niza kritičkih osvrta na području suvremene umjetnosti (Vijenac, Grafika,
Kvartal, Kontura, Slobodna Dalmacija, Praesens)
- D. Prančević: Prilog povijesti gradnje Meštrovićeva kompleksa u Splitu,
predavanje na znanstvenom skupu Dani Cvita Fiskovića (tema: arhitektura
ladanja na Jadranu), Stari Grad – Hvar – Split – Kaštela, 2002. (u pripremi za
tisak)
- D. Prančević: Meštrovićeva javna plastika u Splitu, predavanje na simpoziju
Skulptura na otvorenom, Klanjec 2003. (u pripremi za tisak)
- D. Prančević: Djela Ivana Meštrovića inspirirana Danteovim Paklom, (izvorni
znanstveni rad), Radovi Instituta za povijest umjetnosti, br. 28, Zagreb, 2003.
- D. Prančević: Crteži Ivana Meštrovića iz fundusa Galerija Ivana Meštrovića u
Splitu (katalog izložbe, tekstovi: Bilješka uz crtež, Crteži unutar fundua Galerije
Ivana Meštrovića), Fundacija Ivana Meštrovića – Galerija Ivana Meštrovića, Split,
2004.
- multimedijalni projekt Ivan Bura Ivan Meštrović Tatjana Ravlić Kristina Restović,
Galerija Ivana Meštrovića, Split, 2003.
- autorska selekcija uz popratni tekst Nenaslovljeno (… uz modeliranje) na 8.
trijenalu hrvatskog kiparstva, HAZU, Gliptoteka, Zagreb, 2003.
- internacionalni multimedijalni projekt GEMINE MUSE 2004, Galerija Ivana
Meštrovića, Split, 2004/05.
- asistent (2003)
Suvremena umjetnost
Nastavnik
Ivan Kolovrat
Ustanova
zaposlenja
Slobodni umjetnik i komunikacijski savjetnik sa prebivalištem u Njemačkoj
(vidi životopis)
E-mail
[email protected]
Osobna webstranica
www.kolovrat.de
Kratki životopis
(opis kretanja u
struci)
Datum i mjesto rođenja:
23. 09. 1966. Ričice
Obrazovanje:
1981. završena osnovna škola u Žrnovnici.
1985. zavrešna srednja Umjetnička škola u Splitu, smjer grafičkog dizajna.
1987. prijemni ispit na Fachhochschule Wiesbaden (FHW) (University of Applied
Sciences), Njemačka, smjer vizualnih komunikacija
1994. diploma Fachhochschule Wiesbaden (FHW, University of Applied Sciences)
akademski stupanj, Njemačka, smjer vizualnih komunikacija/komunikacijski
dizajn.
Stručne i nastavne aktivnosti:
od 1994. mnogobrojni medijsko orijentirani projekti na FHW, sa temama kao na
primjer optimiranje i integracija novih tehnologija u oblokovanju i proces
produkcije, (PDF- Streaming- i Flash-Tehnologija, itd.), Projektmanagement i
realizacija, Digitalna fotografija i digitalna obrada fotografije, Teorija boje i
primjena iste u novim medijima, Interaktivni Film, Digitalni-Video, Vidi stučno
mišljenje prof. Rolfa Schuberta.
od 1992 mnogobrojna predavanja i stručni seminari u izdavačkim kućama (FAZVerlag, Deutscher Fachverlag, Bechtstein Druck, itd.) Software- i MedijskimTvrtkama (Letraset Deutschland, Adobe Deutschland, Polaroid
Deutschland/Holland, Kodak Deutschland, itd.)
Radno iskustvo:
1989 posao Junior-Art Director-a sa prvim projektom za tvrtku Piva „Heninger“ u
Frankfurtu.
1990. - 1995. stalni Art-Direcor ili Freelancer u raznim reklamnim Agencijama
(Extra Wiesb., Linthas Wiesbaden, Bozel Frankfurt, Trust Frankfurt, PublicDesign Frankfurt, MC&LB Frankfurt, McCannErickson Frankfurt, PSMW
Frankfurt, itd.)
1995. - 2001. Creativ Director i suvlasnik WIWA4 Agencije za komunikaciju i
dizajn u Wiesbadenu.
2002. - 2003. savjetnik za komunikaciju i nove medije, partner „Deep-Thought“
Agencije u Frankfurtu.
2003. - 2004. samostalni savjetnik za komunikaciju, nove medije i dizajn sa
težištima interaktivnog dizajna, interaktivnog filma, digitalne fotografije i
klasičnih medija.
Iskustva sa klijentima iz:
autoindustrije, turizma, zrakoplovstva, trgovine,
metalne-industrije, kozmetike, graditeljstva, bankarstva, osiguranja,
telekomunikacije, televizije, interneta, computer-industrije.
Znanja i vještine:
koncepcija i vizualizacija ideja u područjima komunikacije, dizajna,
fotografije, marketinga i reklame, teorija boje i procesi produkcije u klasičnim
i novim medijima (projektmanagement i realizacija)
integracija i realizacija svih stupnjeva digitalne produkcije novih i klasinih
medija, (crossmedijska realizacija u PDF-, DVD-, Streaming- i FlashTehnologiji, Video/Filma, 3D- i QTVR-Tehnologije, digitalne fotografije, itd.)
odlično poznavanje digitalnih mogućnosti vizualizacije ideja sa slijedećim
programima: Photoshop, Livepicture, QuickTime, QuickTime-VR,
QuickTime-3D, QuickTime-Interactiv, Expression, Illustrator, Freehand,
Quark, InDesign, Flash, GoLive, FinalCutPro, Premiere, AfterEffects,
Cinema4D, Lightwave3D, itd.
Izložbe i nagrade:
1993. meuđnarodna izložba i nagrada za kalendar TeamMachWerke Stuttgart,
1993. meuđnarodna izložba i grupna nagrada za Polaroid kalendar, Stuttgart,
1994. - 1997. više zajedničkih izložbi umjetničke fotografije Opel GalerijaRüsselsheim, Lufthansa Frankfurt, New York, Djakarta.
1996. umjetnička izložba Digitalni-Protokoli Mainz/Wiesbaden,
1995. - 1998. dvije uzastopne nagrade Merit američkog dizajn magazina HOW za
brošure/poslovne izvještaje Madison Square Boys & Girls Club,
2004. humanitarna izložba fotografije, Udruga leukemije i limfomi Split, Fotoklub
Split,
2004. izložba i foto promocija za tvrtku Arjo Wiggins, proizvođača finih papira.
Tema kontraste, (fotografska mapa).
2005. izložba fotografije u Lepzigu, Gelerija Q. Thema Dalmatien.
Popis radova u
zadnjih 5 godina
Vidi životopis, internet stranicu, www.kolovrat.de
Radovi i ostalo što
nastavnika
kvalificira za
izvođenje nastave
Vidi životopis, internet stranicu, www.kolovrat.de
Vidi stučno mišljenje prof. Rolfa Schuberta.
Datum zadnjeg
izbora u zvanje
Predmet(-i) koje
izvodi
Mogući predmeti predavanja:
fotografija, eletronska slika, teorija i tehnologija boje, interaktivni mediji i internet
tehnologija, pokretna slika, film i video, animacija (digitalna, 3d, i klasična),
interaktivni film i streaming tehnologija, dizajn i komunikacija, kreativne tehnike,
kvalitet management i reaizacija, crtanje i realizacija karaktera, ilustracija, slobodno
crtanje i umjetnička grafika, grafički dizajn, pismo i tipografija, prezentacija, crtanje,
projektiranje i animacija karaktera, experimantalna tipografija i kaligrafija, tipografija
u prostoru, planiranje i projektiranje, konzepcijsko oblikovanje, Corporate Design i
Corporate Identity, osnove slobodnog tržišnog poslovanja i marketing u vizualnim
komunikacjiama, projektni rad u crossmedijima (interdisciplinarni projekti,
infotainment, e-learning …) i td.
Nastavnik:
Marin Gozze
Ustanova
zaposlenja:
E-mail:
[email protected]
Osobna webstranica:
Životopis:
Rođen u Dubrovniku, 30. listopada 1944. Nakon dva semestra na Arhitektonskom
fakultetu u Zagrebu, upisuje Akademiju za primjenjene umjetnosti u Beogradu, gdje
diplomira 1969. na odsjeku scenografije u klasi prof. Milenka Šerbana. U Rimu na
RAI-u 1970. specijalizira televizijsku scenografiju.
1977.-79. uposlen kao tehnički direktor Hrvatskog Narodnog Kazališta u Varaždinu.
1985. postaje scenograf u stalnom radnom odnosu Kazališta Marina Držića .
Ravnatelj je u dva mandata, 1991.-1994. i 1998.-2002., Kazališta Marina Držića u
Dubrovniku. Član je ULUPUH-a, a jedno je vrijeme, kao član Zajednice umjetnika
Hrvatske, imao status slobodne profesije.
Do danas je autor više od stotinu i pedeset kazališnih scenografija i tridesetak
kostimografija u Dubrovniku, Splitu, Zagrebu, Varaždinu, Osijeku, Rijeci, Sarajevu,
Mostaru, Novoj Gorici, Ljubljani, Mariboru, Klagenfurtu i za prvo uprizorenje Držića u
Americi 2004.u Washingtonu. Kreator je kazališnog izraza studentskog teatra “Lero”
iz Dubrovnika. Bavi se grafičkim oblikovanjem, likovnim postavama izložbi i
projektiranjem interijera.
Dobitnik je niza nagrada na hrvatskim kazališnim smotrama.
Popis radova u
zadnjih 5 godina:
REALIZIRANE SCENOGRAFIJE:
- Miro Gavran LJUBAVI GEORGA WASHINGTONA
režija: Robert Raponja
Hrvatsko narodno kazalište Mostar, 1999.
- Luigi Pirandello TAKO JE KAKO VAM SE ČINI
režija: Joško Juvančić
Hrvatsko narodno kazalište Osijek, 5. III 1999.
- Roland Harwood NA ČIJOJ STRANI
režija: Lawrence Kiiru
Kazalište Marina Držića Dubrovnik, 1. V 1999. (kostim)
- Marin Držić DUNDO MAROJE
režija: Nino Mangano
Kazalište Ivan Zajc Talijanska drama Rijeka, 24. VI 1999.
- Moliere Tudišević NEMOĆNIK U PAMETI
režija: Jiri Menzel
Kazalište Komedija Zagreb Dubrovnik, 21. VII 1999. ispred katedrale
Nagrada za scenografiju na Marulovim danima Split 2000.
- Hrvoje Hitrec ZAGREBAČKA LEGENDA
režija: Joško Juvančić
Kazalište Trešnja Zagreb, otvaranje nove zgrade 12. VI 1999.
- Josip Muselimović DRUGA SAVJEST
režija: Želimir
Orešković
Hrvatsko narodno kazalište Mostar, 1. II 2000. (kostim)
- Trpimir Jurkić KAIN I ABEL
režija: Želimir
Orešković
Kazalište mladih Split Split, 4.III 2000.
Nagrada za scenografiju na Marulovim danima Split 2000.
- Ghigo de Chiara LA MAISON
režija: Nino Mangano
Kazalište Marina Držića Dubrovnik, 18. II 2000.
- Luigi Pirandello HENRIK IV
režija: Neni Delmestre
Dubrovačke ljetne igre Dubrovnik, 20. VIII 2000. tvrđava Lovrijenac
- Matko Sršen LIBERTINA I epizoda Titanic
režija: Matko Sršen
Kazalište Marina Držića Dubrovnik, 25. X 2000. (kostim)
- Matko Sršen LIBERTINA II epizoda Šporka kanasta
režija: Ante Vlahinić
Kazalište Marina Držića Dubrovnik, 29. XI 2000. (kostim)
- Fegja Šehović NOVELA OD KNEZA tv-drama
režija: Lawrence Kiiru
Hrvatska televizija emitirano: 14. I 2001.
- Joanna Murray Smith DIJETE LJUBAVI
režija: Dubravko
Torjanac
Hrvatsko narodno kazalište Varaždin, 2. III 2001.
- Samuel Beckett SVRŠETAK IGRE
režija: Želimir Mesarić
Kazalište Marina Držića Dubrovnik, 2. III 2001.
- Matko Sršen LIBERTINA III epizoda Fina gospoja
režija: Mladen Vukić
Kazalište Marina Držića Dubrovnik, 21. III 2001. (kostim)
- Mavro Vetranović ORFEO
režija: Ivica Boban
Kazalište Marina Držića Dubrovnik, 4. V 2001.
- Snježana Banović OTVARANJE 52. D.LJ.I.
režija: Nenni Delmestre
Dubrovačke ljetne igra Dubrovnik, 10. VII 2001.
- Georges Bizet CARMEN opera
režija: Petar Selem
Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, 9. XI 2001.
dirigent: Zoran Juranić
- Maria Irene Fornes BLATO ( MUD )
režija: Naum Panovski
Kazalište Marina Držića Dubrovnik, 22. XII 2001. (kostim)
- W.Shakespeare SAN IVANJSKE NOĆI
režija: Joško Juvančić
Kazalište Komedija Zagreb, 28. XII 2001.
- * * * FESTA 2002 100 godina KUDa NAPREDAK organizator: Pero Glavinić
Sportska dvorana Dubrovnik, 31. I emitirano: 10. II 2002.
- Pam Gems PIAF glazbena drama
režija: Lawrence Kiiru
Kazalište Komedija Zagreb, 1. III 2002.
dirigent: Dinko Apellt
- Matko Sršen LIBERTINA IV epizoda Slanje u tli čina
režija: Matko Sršen
Kazalište Marina Držića Dubrovnik, 6. IV 2002. (kostim)
- Ruzante MUŠKARDIN ( La moschetta)
režija: Davor Mojaš
HNK pl.Zajc RIJEKA predpremijera Poreč, 11. IV 2002.
- Alan Ayckbourn KUĆA & VRT
režija: Nina Kleflin
Kazalište “GAVELLA” Zagreb, 24. V. 2002.
režija: Ante Vlahinić
- XXX MARLENE DIETRICH kabaret
Kazalište Marina Držića Dubrovnik, 15. VI. 2002.
- Tanja Radović NOĆNA GUŠTERICA
režija: Lawrence Kiiru
Hrvatsko Narodno Kazalište u Mostaru, 22. VII. 2002.
- Yasmina Reza POČETAK ZIMSKOG PERIODA
režija: Petar Selem
Kazalište Marina Držića Dubrovnik, 29. XI 2002.
- * * * FESTA 2003 organizacija: Nano Vlašić
Sportska dvorana Dubrovnik, 31.I 2003. emitirano: 2. II 2003.
- Ivo Vojnović SIRENE
režija: Davor Mojaš
Kazalište Marina Držića Dubrovnik, 28. II 2003. (kostim)
- Jules Massenet WERTHER (opera)
režija: Petar Selem
HNK SPLIT Split, 9. III 2003.
dirigent: Lorenzo
Castriota Skandarbeg
- Georges Bizet CARMEN (opera)
režija: Petar Selem
HNK SPLIT Split, 6. X 2003.
dirigent: Ivo Lipanović
- Feđa Šehović BETULA
režija: Feđa Šehović
Kazalište Marina Držića Dubrovnik, 25. XI 2003.
- Luko Paljetak VIOLA
režija: Davor Mojaš
Kazalište Marina Držića Dubrovnik, 29.II 2004. (kostim)
- Israel Horovitz MOJA STARA GOSPOJA
režija: Ante Vlahinić
Kazalište Marina Držića Dubrovnik, 21. II 2004.
- Marin Držić UNCLE MAROJE
režija: Naum Panovski
Hartke Theatre CUA Washington D.C., 21.IV 2004. (light design)
- Ivo Vojnović EKVINOCIJO
režija: Joško Juvančić
Dubrovačke ljetne igre (54.) , 04.VIII 2004.
- Vanča Kljaković TEŠTAMENAT
režija: Ivan Leo Lemo
Kazalište Marina Držića Dubrovnik, 10. XII 2004.
- Dubrovačka komedija XVI st. LJUBOVNICI
režijaVanča Kljaković
Kazalište Marina Držića Dubrovnik, 11. II 2005.
- Zlatko Krilić TO JE RAJ, LUTKO MOJA
režija: Goran Golovko
Kazalište Mladih Split Split, 15. III 2005.
Relevantni radovi za izvođenje
nastave:
Datum zadnjeg
izbora u zvanje:
Predmet(-i) koje
izvodi:
Scenografija
Nastavnik
dr.sc. Dalibor Lovrić
Ustanova
zaposlenja
Grad Split, Uredu za kulturu
E-mail
[email protected]
Osobna webstranica
Kratki životopis
(opis kretanja u
struci)
Popis radova u
zadnjih 5 godina
Rođen 27. prosinca 1963. u Pločama.
1982 - 1986. - Filozofski fakultet Zadru (Filozofija, Sociologija. Diploma 1986.)
1986 - 1990. Sveučilište u Splitu – Likovna kultura i likovne umjetnosti.
1991. Poslijediplomski studij Povijest i filozofije znanosti. Diploma magistra znanosti
iz znanstvenog područja Filozofija
1995. Magistar znanosti iz znanstvenog područja Filozofija
2004. Doktor znanosti iz znanstvenog područja Filozofija
Zaposlenja:
1987 - 1988. Nastavnik filozofije i logike na srednjim školama u Splitu, Makarskoj i
Omišu.
1989 - 1991 Predavač na MVA u Splitu.
1991 - 1993. Mobilizacija u HV. Prva bojna MDP
1994 Kustos u Hrvatskom Pomorskom muzeju Split
1995 Savjetnik za kulturu u Uredu za kulturu Grada Splita
Kulturalne razlike, znanost i bioetika, Filozofska istraživanja, Zagreb 2002.
Prirodne vrste, rivalni sustavi kategorija i značenje, SCOPUS, Zagreb, 1999.
Biofunkcije ili zašto čaplje mašu krilima?, SCOPUS , Zagreb, 2001.
Intencionalnost: dualizam i naturalizam; studija o intencionalnosti u filozofij i jezika i
psihologije u analitičkoj tradiciji, doktorska disertacija, Filozofski fakultet, Zagreb
2004.
Radovi i ostalo
što nastavnika
kvalificira za
izvođenje
nastave
Datum zadnjeg
izbora u zvanje
Predmet(-i) koje
izvodi
Estetika
Nastavnik
Kristina Restović
Ustanova
zaposlenja
E-mail
[email protected]
Osobna webstranica
Kratki životopis
(opis kretanja u
struci)
Kristina Restović, rođena 1973. u Splitu, diplomirala je 1997. na Akademiji likovnih
umjetnosti u Firenci, gdje se bavila slikarstvom, skulpturom i grafikom. Zbog
interesa za grafiku 1996. upisuje jednogodišnju specijalizaciju na Internacionalnoj
školi za umjetničku grafiku Il Bisonte u Firenci gdje posebno istražuje grafičke
tehnike dubokog tiska. 2002. upisuje magisterij grafike na Akademiji za likovnu
umjetnost u Ljubljani, te se bavi radom u grafici i videu. Od 1997. aktivno izlaže na
skupnim i samostalnim izložbama u zemlji i inozemstvu. Član je Hrvatskog društva
likovnih umjetnika u Splitu od 2001.
OBRAZOVANJE:
2002. magistarski studij grafike na Akademiji za likovnu umjetnost u Ljubljani kod
prof. Lojze Logara
1996. 1997. specijalistički studij grafike na Internacionalnog školi za umjetničku
grafiku Il Bisonte u Firenci kod prof. Rodolfo Cecotti
1992. 1997. studij dekoracije na Akademiji likocnih umjetnosti u Firenci kod prof.
Pacitti
STIPENDIJE/NAGRADE:
1996. Stipendija Kazume Kenju, Tokio, za specijalizaciju na Internacionalnoj školi za
umjerničku grafiku Il Bisonte
Popis radova u
zadnjih 5 godina
2004.
2004.
2004.
2004.
2004.
2003.
2003.
2003.
2003.
2003.
2003.
2002.
2002.
2001.
2001.
2001.
2001.
2001.
2000.
2000.
2000.
sa T.Ravlić i I. Bura, Galerija Karas, Zagreb, Hrvatska
Grafike 2002. – 2004. Salon Galić, Split, Hrvatska
2.m, Galerija Miklova hisa, Ribnica, Slovenija
Base camp, Arte giovane dall Europa, edificio Cassa di Risparmio Merano,
Italija
Međunarodna izložba grafika malog formata, Galerija Studio Naranča, Split,
Hrvatska
Ivan Bura Ivan Meštrović Tatjana Ravlić Kristina Restović, Galerija Ivana
Meštrovića, Split, Hrvatska
Il Bisonte agli Uffizi, Galerija Uffizi, Firenze, Italia
33 Splitski salon, Ulica Kralja Tomislava, Split, Hrvatska
International Triennial of Graphic Art Bitola, Institut, Museum and Gallery
Bitola, Bitola, Makedonija
Splitgraphic, International graphic Biennial ,Palača Milesi. Split, Hrvatska
6th International Biennial of Engraving, area espositiva Kaimano, Acqui
Terme, Italia
The 12th Space International Print Biennial, Sungkok Museum, Seoul, Korea
Kochi The 5th Kochi International Triennal Exhibition of Prints, Museum of
Paper, Kochi, Japan
Za Rujan, Galerija umjetnina, Split, Hrvatska
15. International Drawing Exhibition, Moderna galerija Rijeka, Rijeka, Hrvatska
Šolta Workshop Exhibition, Galerija KSMS, Split, Hrvatska
14 Adria Art Annale, Podrumi Dioklecijanove palače, Split, Hrvatska
1. salon grafike, Banova vila, Rab, Hrvatska
13. Adria Art Annale, Podrumi Dioklecijanove palače, Split, Hrvatska
loBol 2000, Bol, Hrvatska
Loren Živković Kuljiš, Viktor Popović, Tanja Ravlić, Kristina Restović, Galerija
Sv. Krševan, Šibenik, Hrvatska
SUDJELOVANJE NA RADIONICAMA:
1997. 1700+ Internacionalni arhitektonski seminar, Split, prof. Gorki Žuvela
1998. Sub-Art, Ražanj, prof. Ivo Deković
2000. Likovna radionica Šolta, Excentar
2001. Likovna radionica Šolta, Excentar
RADNO ISKUSTVO:
1990.- 2002. vanjski suradnik na UMAS, na nastavničkom i restauratorskom
smjeru, kolegij Slikarstvo
Datum zadnjeg
izbora u zvanje
Predmet(-i) koje
izvodi
Suvremena grafika

Similar documents