perjanjian perkongsian trans- pasifik (tppa)

Comments

Transcription

perjanjian perkongsian trans- pasifik (tppa)
PERJANJIAN PERKONGSIAN TRANSPASIFIK (TPPA)
oleh
YB Dato’ Sri Mustapa Mohamed
Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri
8 Januari 2016
Disclaimer: This document is for information purposes only, and does not constitute legal advice
Isi Kandungan
• Perubahan satu realiti
• Perdagangan dan pelaburan penting bagi Malaysia.
• Apa itu perjanjian perdagangan bebas.
• Penglibatan Malaysia dalam Perjanjian Perkongsian
Trans-Pasifik (TPPA)
• Persepsi dan Realiti
2
Perubahan satu Realiti
• Alibaba.com – peneraju perniagaan e-dagang (portal
perniagaan online bagi aktiviti import dan eksport
produk)
• Revenue: USD11 bilion (2015)
• Platform untuk bantu eksport produk PKS tempatan ke
pasaran antarabangsa
3
Dunia Tanpa Sempadan
Setiap hari kira-kira 100,000 orang
dari Johor berulang-alik ke Singapura
untuk bekerja.
4
Dalam tempoh 20 tahun lalu…..
• Semakin ramai rakyat Malaysia bekerja di luar negara
• Semakin banyak syarikat Malaysia melabur di luar
negara
• Faedah kepada negara
5
Dahulu Dan Sekarang
1. Telefon
• Zaman dahulu – satu kampung mungkin cuma satu
rumah yang ada telefon.
• Kemudian pondok-pondok telefon didirikan.
• Sekarang hampir semua orang ada telefon bimbit.
• Boleh berkomunikasi dengan keluarga di luar negara –
Facetime, Facebook
• Perniagaan baru hasil dari evolusi telefon – kedai-kedai
menjual dan membaiki telefon, menjual top-up
6
Dahulu Dan Sekarang
2. Kad ucapan Hari Raya
• Awal Ramadhan – semua orang beli kad raya.
• Pejabat pos terpaksa beri deadline untuk hantar kad raya.
• Sekarang ucapan hari raya dihantar menerusi telefon
bimbit.
• Perniagaan kad raya tak laku.
7
Dahulu Dan Sekarang
3. Road Tax
• Dahulu perbaharui di Pejabat JPJ
• Sekarang secara online dan di mana-mana sahaja.
8
Dahulu dan Sekarang
4. Jenis Perniagaan Sudah Berubah: KELANTAN FLYING
BREAKFAST (KFB)
• Dahulu – makanan Kelantan hanya di Kelantan.
• Sekarang - layari Facebook dan buat tempahan melalui
telefon.
• Sarapan pagi dari Kelantan diterbangkan ke Lembah
Klang.
9
Malaysia sebuah negara yang mementingkan
perdagangan dan pelaburan
• Bukan perkara baru:
pedagang dari nusantara,
Asia Barat, India, China
dan Eropah singgah di
pelabuhan Melaka untuk
berdagang sejak berkurun
• Berniaga dalam komoditi –
getah, bijih timah, kini kita
berdagang
pelbagai
barangan – elektrikal &
elektronik,
komponen
automotif dsbnya.
10
Syarikat Malaysia Yang Melabur
Di Negara TPP
11
Syarikat Malaysia ke luar negara
• 1966: ditubuhkan dan dikenali sebagai United Engineers
(Malaysia) Berhad
• Projek pertama Lebuhraya Utara-Selatan.
• 2015: kini beroperasi dalam pelbagai bidang dan negara
(eg: lebuh raya di India, Indonesia, pembangunan
hartanah di Australia)
• Jumlah pekerja: 15,000 orang.
• Syarikat-syarikat kecil turut mendapat manfaat – (eg:
peluang perniagaan seperti restoran, kedai-kedai kecil di
R&R sepanjang lebuhraya PLUS)
12
Syarikat Malaysia ke luar negara
• 1992: ditubuhkan sebagai satu unit Telekom Malaysia.
• 1998: diasingkan dari Telekom Malaysia dan digabungkan
dengan Celcom.
• 2015: salah satu syarikat telekomunikasi terbesar di Asia;
260 juta pelanggan di 8 buah negara.
• Jumlah pekerja : 25,000 orang.
• Melahirkan usahawan dalam industri telekomunikasi
khususnya bidang pengedaran dan runcit
13
Pelaburan dalam Negara
Pasaraya Besar Tesco di Malaysia
• Beroperasi di Malaysia sejak tahun 2002
• Pada awalnya kedai-kedai runcit tempatan tidak bersetuju kerana terpaksa
bersaing
• Namun hari ini, kesan positif ekonomi jelas:
①
Mewujudkan 8,500 peluang perkerjaan secara langsung.
②
Peluang pekerjaan tambahan kira-kira 8,000-10,000 menerusi
vendor
• Bantuan kepada PKS:
①
Business Linkages Programme – peluang kepada PKS bagi
membekalkan barangan mereka
②
Vendor Supplier Programme – bantuan dari segi pinjaman
kewangan, labeling, product packaging dan meningkatkan kualiti
14
menerusi penggunaan standard
Pelaburan Asing
Contoh Manfaat Dari Keterbukaan
• membuka peluang pekerjaan kepada penduduk
tempatan – kalau dulu sebagai pekerja elektronik –
sekarang pelbagai peluang diperingkat teknikal dan
pengurusan, bukan sahaja dalam bidang pembuatan
tetapi juga dalam sektor perkhidmatan
• Menjadi
pemangkin
sosioekonomi setempat:
kepada
pembangunan
• Contoh: Kulim (Kedah), Bayan Lepas (Pulau Pinang)
Jelapang (Perak), Nilai (Negeri Sembilan), Senai
(Johor), Bukit Rambai (Melaka) dan Pasir Gudang
(Johor).
15
PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS (FTA)
& PERJANJIAN PERKONGSIAN
TRANS-PASIFIK (TPPA)
16
Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA)
• Hakikatnya, Malaysia sebuah negara kecil dengan
penduduk 30 juta.
• Tidak mungkin Malaysia dapat mengeluarkan semua
barangan dengan murah; kurang kemahiran dan
teknologi - maka kita perlu beli dari luar – dan
barang yang kita hasilkan dapat dijual di luar negara
bagi menjana pendapatan.
17
13 FTAs oleh Malaysia
ASEAN
DUA HALA
1) ASEAN Free Trade Area (1992)
1) Jepun (2005)
2) ASEAN-China (2004)
2) Pakistan(2007)
3) ASEAN- Korea (2006)
3) New Zealand (2009)
4) ASEAN-Japan (2008)
4) Chile (2010)
5) ASEAN-India (2009)
6) ASEAN-Australia-New
Zealand (2009)
5) India (2011)
6) Australia (2012)
7) Turki (1.8.2015)
Tidak pernah ada bab yang membincangkan mengenai SME
secara khusus dalam 13 FTAs yang sudah ditandatangani
18
FTA tradisional vs TPPA
• Tidak ramai membantah 13 FTA yang telah
ditandatangani
• TPPA menimbulkan kontroversi kerana liputannya
lebih luas
• Liputannya lebih luas kerana mengambil kira
perkembangan terkini – contohnya isu buruh dan alam
sekitar
19
TPPA Bukan Sekadar Perdagangan
• TPP bukan sekadar perjanjian perdagangan - satu agenda
transformasi ke arah tadbir urus yang telus.
• Kerajaan perlu tambah baik banyak perkara① Pentadbiran yang cekap dan telus.
② Kebajikan Pekerja.
③ Pemeliharaan Alam Sekitar.
④ Pematuhan Standard bagi menjamin kepentingan dan
keselamatan pengguna.
⑤ Menangani rasuah dan isu birokrasi.
20
Teks Perjanjian TPP
• Secara keseluruhan, TPP merangkumi 30 Bab – bidang
tradisional dan bidang baharu.

TPPA terdiri daripada 6350 muka surat:
- 595 muka surat : teks bagi Bab Utama
- 5755 muka surat: annexes jadual akses pasaran bagi 12
negara TPPA, jadual syarikat milik Kerajaan, peraturan
tempasal; dan
- 20 side letters yang dipersetujui secara dua hala
mengenai isu spesifik
21
Latar Belakang TPP
• 2005: Bermula dengan Brunei, Chile, Singapura &
New Zealand.
• Mac 2010 – Amerika Syarikat, Australia, Peru & Viet
Nam.
• Oktober 2010 – Malaysia: Penyertaan Malaysia:
DEMI KEPENTINGAN EKONOMI - 800 juta penduduk
dan menyumbang 40% pengeluaran dunia
• 2012 – Mexico & Kanada
• 2013 – Jepun
22
Proses Rundingan TPP
• Berlandaskan Perlembagaan, dasar utama negara
seperti dasar Bumiputera.
• Mandaat dari Jemaah Menteri,
• Pasukan Perunding melibatkan MITI dan 15
Kementerian/Agensi, termasuk Pejabat Peguam
Negara.
23
KRITIKAN TERHADAP TPPA
24
Kritikan TPP
“Don’t let TPP jeopardise TPPA a bad deal for Malaysia:
Malaysia’s future” – Joseph KS Jomo (7 & 25 Oct 2015) Stiglitz & Adam Hersh (2 Oct thesundaily
2015)
• Kuasa
besar
mengambil
kesempatan atas IPR
• Malaysia menjadi “netloser” –
kehakisan lebihan dagangan
• TPP mengekang ruang dasar
Malaysia untuk perkara berkaitan
kesihatan awam, keselamatan,
dan alam sekitar…
• Alat A.S. untuk mengetepikan China
• Menyebabkan kenaikan harga ubat
• GLC Malaysia akan sengsara
• TPPA
akan
mengehadkan
persaingan dan meningkatkan harga
pengguna
• ISDS: Best justice money can buy
25
Jawapan
• Kemungkinan kehakisan lebihan dagangan jika keluar dari
TPPA. Jika dalam TPPA, kelebihan 4 pasaran FTA baharu
• TPPA tidak menjejaskan ruang dasar negara
• China dalam APEC dan keahlian TPPA terbuka kepada
semua ekonomi APEC
• SOE: Banyak kelonggaran untuk SOE Malaysia, 40%
pembelian tanpa ‘commercial consideration’.
• IPR: Sistem sekarang dikekalkan . Malah ‘access window’
18 bulan akan membawa ubatan baharu lebih awal ke
Malaysia.
26
Kritikan TPP
“ISDS awards are no TPPA – Tun Dr. Mahathir
small matter” – Gurdial (31/12/15 chedet.cc)
Singh Nijar (thesundaily) • Kos untuk ‘keluar TPPA’
• Langkah safeguards dalam TPPA
bersifat procedural yang telah
wujud lama
• Tribunal bawah ISDS untuk
menggantikan sistem kehakiman
negara
• Menguntungkan
peguam
nanti akan menyebabkan
Malaysia bankrap
• Bimbang ke atas ISDS
sekumpulan
27
Jawapan
• Intepretasi mengenai perjanjian akan dibuat oleh
TPPA Commission yang terdiri daripada negaranegara TPP
• Tribunal ditetapkan oleh pihak-pihak yang terlibat
dalam pertikaian
• Walaupun ‘safeguard’ dikatakan bersifat ‘procedural’,
ianya penting untuk mengelakkan isu-isu ‘frivolous
challenges’.
28
Kritikan TPP
“A
Christmas
Wish “Environment issues and
Fulfilled” – Terrence the TPPA” – AWER (28/12
Fernandez
(29/12 thesundaily)
thesundaily)
• TPPA dah ditandatangani
• Pemanjangan
perlindungan paten
sehingga 20 tahun
tempoh
ubatan
• Akses ubatan harga berpatutan
terjejas
• Isu Alam Sekitar – ruang
dasar
Kerajaan
untuk
mengawal dan memelihara
alam sekitar terjejas akibat
TPPA?
29
Jawapan
• TPPA belum ditandatangani
• Malaysia kekal dengan perlindungan paten 20 tahun
(dasar sedia ada)
• Penarikan diri dari TPPA tidak menyebabkan Malaysia
muflis – Penarikan diri dibenarkan dan ia tidak
melanggar syarat Perjanjian
• Penarikan diri boleh dibuat 6 bulan selepas notis
bertulis dikemukakan.
30
Lain-Lain Kritikan TPP
1.
Hillary Clinton dan Donald Trump
•
•
•
2.
Jane Kelsey
•
•
3.
Kedaulatan Negara
Ruang dasar negara
Joseph Stiglitz
•
•
4.
Bukan satu perjanjian bertaraf “gold standard”
TPP tidak merangkumi manipulasi mata wang
Eksport pekerjaan dari Amerika Syarikat
TPP tidak bersifat adil, dan memihak kepada syarikat besar
Menjejaskan ruang dasar negara
Individu dan NGO Malaysia
•
Bumiputera, Kenaikan harga ubat, Ruang Dasar…
Perbezaan pendapat biasa, dan dihormati. Tetapi...kita perlukan penilaian
secara keseluruhan.
31
TPP DAN PERUSAHAAN
KECIL SEDERHANA (PKS)
DAN PERUSAHAAN
KECIL SEDERHANA (PKS)
32
PERUSAHAAN KECIL SEDERHANA (PKS)
97.3% (645,136) entiti perniagaan adalah
PKS
17.8%
Source: Department of Statistics Malaysia and SME Corp. Malaysia
65%
35.9%
33
PERUSAHAAN KECIL SEDERHANA
(PKS)
•
PKS tempatan kini sudah bersaing di pasaran tempatan
dan serantau yang terbuka. Contoh: (ATIGA) dan AseanChina.
•
Malaysia mempunyai kira-kira 645,000 PKS dan pada masa
ini 18% daripada PKS tempatan telah mengeksport – di
mana 51% adalah dari sektor perkhidmatan dan 48%
sektor pembuatan.
34
MANFAAT TPPA KEPADA PERUSAHAAN
KECIL SEDERHANA (PKS)
• Memberi peluang pasaran antarabangsa yang lebih besar iaitu ke
AS, Kanada, Mexico dan Peru (di mana Malaysia tidak mempunyai
FTA ketika ini)
 Pengurangan halangan perdagangan
 Perlindungan harta intelek yang lebih baik
 Akses kepada perolehan Kerajaan di Negara TPPA
 Peningkatan peluang untuk menyertai rantaian bekalan global
• Akses kepada maklumat mengenai peraturan & prosedur
berkaitan hak harta intelek, pelaburan asing, pendaftaran
perniagaan, guna tenaga & cukai
35
3 STRATEGI BANTU MENINGKATKAN KAPASITI
DAN KEUPAYAAN PKS MENGHADAPI TPPA
STRATEGI
1
Meningkatkan kapasiti bagi mempertingkatkan daya saing PKS
LANGKAH
 Mengukuhkan peluang pasaran
melalui piawaian dan pensijilan
bagi mengintegrasi PKS dalam
rantaian nilai global
 Memperkukuhkan
rangkaian
pembekal (linkage)
 Membantu PKS bekerjasama dalam
pengumpulan
produk
bagi
pemasaran bersama
 Perolehan Kerajaan khas untuk PKS
PROGRAM
 Program Business Accelerator
 Program Pengurusan Lean
 Program Rangkaian Industri
 Konsortium dan Pengagregatan
Penyedia Perkhidmatan
 Pusat Penyatuan Logistik PKS
 30% daripada perolehan Kerajaan
diperuntukan untuk PKS
36
3 STRATEGI BANTU MENINGKATKAN KAPASITI
DAN KEUPAYAAN PKS MENGHADAPI TPPA
STRATEGI
2
Meningkatkan keupayaan eksport PKS
LANGKAH
 Membantu
pengeskport
menembusi
pasaran
baharu
melalui penyediaan & pelaksanaan
pelan eksport termasuk bantuan
risikan pasaran
 Memberi penekanan terhadap
aktiviti penjenamaan & pemasaran
PROGRAM
 Program Going Export
 Program
Pembangunan
Pengeksport
(Belia,
Wanita,
Bumiputera)
 Geran Pembangunan Pasaran
 Program
Galakan
Eksport
Bumiputera
 Program Penjenamaan PKS
37
3 STRATEGI BANTU MENINGKATKAN KAPASITI
DAN KEUPAYAAN PKS MENGHADAPI TPPA
STRATEGI
3
Mengalakkan inovasi bagi membolehkan PKS menerima pakai idea,
proses & amalan baru
LANGKAH
 Membantu
pengkomersialan
inovasi oleh PKS
 Menyediakan pakar subjek bagi
penyelesaian masalah perniagaan
 Menghubungkan
PKS
dengan
penyelidik & kemudahan lain
PROGRAM
 Platfom Pengkomersilan Teknologi
(TCP)
 PPRN
 SIRIM – Fraunhofer
 AIM – Steinbeis
 CREST
 Dana Transformasi Teknologi PKS
38
LED Tempatan di Pasaran Dunia
Japan
Thailand
UAE
USA, Canada
Pasaran Eksport
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
UNITED STATES (P-PLUS)
UAE
AUSTRALIA (HAN JDQ)
NEW ZEALAND (HAN JDQ)
JAPAN ( ECOTECH)
MYANMAR (AVIALITE)
SAUDI ARABIA (LED VISION)
SINGAPORE (P-PLUS)
INDONESIA (AVIALITE)
PHILIPPINES (AVIALITE)
THAILAND (P-PLUS)
INDIA (HAN-JDQ)
Philippines,
Indonesia,
Myanmar
Saudi Arabia
India
Thailand, UAE
Singapore
Australia,
New Zealand
ecoNoon
a LED lighting company
Brunei
39
Contoh PKS Tempatan
Overview of Company
Name
Dewina Food Industries Sdn Bhd
SCORE Rating
5 Star
Product/Service
Retort pouches for sauces, pastes,
Meal Ready-to-eat and Rice, Shelf
stable Halal ready meal, 24 hours
ration packs for military
Incorporation
27th May 1986
Address
Lot 11, Jalan P/9B, Kawasan
Perusahaan Bangi, 43650 Bandar
Baru Bangi, Selangor
Sales Turnover
: RM18.9 mil (2014)
Number of Staff
135
Number of
Skilled Workers/
Engineers
7
Contoh PKS Tempatan
Overview of Company
Name
Ramly Burger
SCORE Rating
4 Star
Average Sale
RM200 million
Exports
20% (RM40 million)
Contoh PKS Tempatan
Overview of Company
Name
Ideal Healthcare Sdn Bhd
SCORE Rating
4 Star
Product/Service
Manufacturer of Medical
Disposable & Healthcare Products
Sales Turnover
: RM12 mil (2014)
Number of Staff
200
Number of
Skilled Workers
Engineers
7
PROGRAM YANG BERJAYA
PROGRAM SME CORP.
SUPERBRANDS
Pasaran Eksport
• E50
• 1-InnoCERT (expired)
• SCORE (5 Star)
• National Mark of Malaysian Brand
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
EUROPE,
UNITED STATES,
CANADA,
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
JAPAN,
BRUNEI
SINGAPORE,
VIETNAM,
CAMBODIA
BANGLADESH
RETORT POUCHES
PROGRAM YANG BERJAYA
PROGRAM SME CORP.
• E50(2009)
• SCORE
Nasogastric Feeding Tube
Endotracheal Tubes
Procedure
Dressing Sets
Pasaran Eksport
• CHILE
• PAKISTAN
• INDONESIA
• THAILAND
• SINGAPORE
• VIETNAM
• FIJI
• JORDAN
• BRAZIL
• AFRICA
• MAURITIUS
PERUSAHAAN KECIL SEDERHANA
(PKS)
• Sebelum TPP, tiada FTA terdahulu yang mempunyai bab khusus
untuk PKS.
• Malaysia-Australia FTA: Chapter 16 on Economic and Technical
Cooperation – hanya menyenaraikan PKS sebagai salah satu
program usahasama
• AANZFTA: Chapter 12 on Economic Cooperation - tidak menyebut
tentang PKS secara khususnya akan tetapi menyediakan peluang
untuk mengadakan program bina upaya
• ASEAN Korea: Article 3 of the Framework Agreement on
Comprehensive Economic Cooperation - menggalakan program
bina upaya dan usahasama khusus untuk PKS
45
PERUSAHAAN KECIL SEDERHANA
(PKS)
BAB 24 (SME Chapter)
PKS tempatan berpeluang menyertai program pembangunan kapasiti dan
perkongsian database di kalangan negara-negara TPP.
Article 24.2: Committee on SMEs
“1. The Parties hereby establish a Committee on SMEs (Committee)…
2. The Committee shall:
(a) identify ways to assist SMEs of the Parties to take advantage of the
commercial opportunities under this Agreement;
(b) exchange and discuss each Party’s experiences and best practices in
supporting and assisting SME exporters with respect to, among other things,
training programmes, trade education, trade finance, identifying commercial
partners in other Parties, and establishing good business credentials;
(c) develop and promote seminars, workshops or other activities to inform
SMEs of the benefits available to them under this Agreement;
(d) explore opportunities for capacity building to assist the Parties in
developing and enhancing SME export counselling, assistance and training
programmes; “
46
PERUSAHAAN KECIL SEDERHANA
(PKS)
BAB 22 (COMPETITIVENESS AND BUSINESS
FACILITATION CHAPTER)
Membantu dalam peningkatan eksport syarikatsyarikat tempatan ke negara-negara TPP serta
peningkatan aktiviti syarikat-syarikat MNC yang
melabur di Malaysia akan memberi peluang kepada
PKS tempatan untuk menyertai global supply chain.
47
PERUSAHAAN KECIL SEDERHANA
(PKS)
Article 22.2: Committee on Competitiveness and Business
Facilitation
“2. Parties hereby establish a Committee on
Competitiveness and Business Facilitation (Committee),
composed of government representatives of each Party.
That shall…
• (c) provide advice and recommendations to the
Commission on ways to further enhance the
competitiveness of the Parties’ economies, including
recommendations aimed at enhancing the participation
of SMEs in regional supply chains;”
48
PERUSAHAAN KECIL SEDERHANA
(PKS)
Article 22.3: Supply Chains
“2. The Committee shall develop recommendations and
promote seminars, workshops or other capacity
building activities with appropriate experts, including
private sector and international donor organisations, to
assist participation by SMEs in supply chains in the free
trade area.”
49
PERUSAHAAN KECIL SEDERHANA
(PKS)
BAB 21 (COMPETITION & CAPACITY BUILDING CHAPTER)
• Bertujuan untuk membina upaya PKS negara TPP
terutama negara ahli yang sedang membangun seperti
Malaysia, Viet Nam dan Peru.
Article 21.1: General Provisions
“3. The Parties also recognise that the involvement of the
private sector is important in these activities, and that
SMEs may require assistance in participating in global
markets.”
50
PERUSAHAAN KECIL SEDERHANA
(PKS)
Article 21.2: Areas of Cooperation and Capacity
Building
“ 1. The Parties may undertake and strengthen
cooperation and capacity building activities to assist in:
(a) implementing the provisions of this Agreement;
(b) enhancing each Party’s ability to take advantage of
the economic opportunities created by this Agreement;
and
(c) promoting and facilitating trade and investment of
the Parties.”
51
PERUSAHAAN KECIL SEDERHANA
(PKS)
• Sokongan Kerajaan Untuk Memperkasa PKS
i)
Majlis Pembangunan PKS (NSDC) - dipengerusikan oleh YAB PM –
Mengalakkan pembangunan PKS (Koordinasi 16 Kementerian dan 63
Agensi).
ii)
Pelan Induk PKS 2012-2020 - ‘Game Changer’ mempercepatkan
pertumbuhan PKS.
iii)
Program Go-Ex
pengeksport PKS.
iv)
Program Galakkan Eksport Bumiputera - program baharu RMK 11 (SME
Corp) – Sokongan komprehensif khusus untuk melahirkan dan
membantu pengeksport PKS Bumiputera baharu.
i)
Integrated Center for Export (ICE) (Matrade) – Khidmat Nasihat
Setempat untuk PKS.
(Matrade)
–
Sokongan
komprehensif
kepada
52
PERUSAHAAN KECIL SEDERHANA
(PKS)
PELUANG UNTUK PKS
• Kerajaan sedar akan cabaran yang akan dihadapi oleh
PKS akibat impak liberalisasi pasaran. Pasaran negara
telah pun terbuka dimana duti import ke atas lebih dari
90% produk telahpun dimansuhkan samada dibawah
AFTA atau di bawah perjanjian perdagangan bebas (FTA)
yang telah Malaysia menandatangani.
• Di bawah TPPA, PKS juga dapat meraih faedah melalui
akses pasaran ke Negara-negara TPP dengan pasaran 800
juta penduduk dan KDNK USD$27.5 trilion.
53
PERUSAHAAN KECIL SEDERHANA
(PKS)
• PKS juga dapat menikmati akses pasaran
berkeutamaan khususnya ke 4 pasaran FTA yang
baharu, iaitu Amerika Syarikat, Kanada, Mexico dan
Peru kerana kebanyakan duti import akan
dimansuhkan sebaik sahaja TPP berkuat kuasa.
• peluang untuk mengembangkan perniagaan dan
perkhidmatan PKS melalui penyertaan dalam
rantaian bekalan global, terutama sebagai pembekal
kepada syarikat-syarikat besar di Malaysia atau pun
syarikat-syarikat di negara-negara TPP.
54
PERUSAHAAN KECIL SEDERHANA
(PKS)
• Peraturan tempasal melalui “self declaration”: mengurangkan
beban dari segi kos serta dokumentasi kepada industri PKS, di
bawah TPP, industri PKS diberi keutaamaan dari segi
pemilihan aturan tempasal yang dapat memberi manfaat
serta memudahkan mereka mengeksport barangan ke luar
negara terutama sekali ke pasaran Negara-negara TPP.
• Dibawah TPP bab dikhususkan bagi membantu industri PKS
menyahut cabaran yang mungkin mereka akan berdepan serta
untuk memastikan industri ini mendapat manfaat daripada
TPPA. Untuk memastikan juga kesemua Negara- Negara TPP
menyediakan maklumat berkaitan dengan bagaimana industri
PKS mendapat akses pasaran melalui perdaganganperdagagan bebas yang sedia ada termasuk TPP.
55
BEBERAPA KEBIMBANGAN
56
Kedaulatan Negara –
Kuasa Kerajaan Negeri
• Realiti:
•
TPP mengekalkan hak dan bidang kuasa Kerajaan Negeri.
Pengecualian diberikan bagi:
① Transaksi dan soal berkaitan pemilikan tanah;
② Perolehan Kerajaan di peringkat Kerajaan Negeri dan
Pihak Berkuasa Tempatan; dan
③ Badan Berkanun Kerajaan Negeri dan anak-anak
syarikatnya.
57
Kedaulatan Negara –Kerajaan Boleh
Disaman Oleh Syarikat Asing
•
Mekanisme penyelesaian pertikaian diantara pelabur
dengan Kerajaan atau Investor-State Dispute Settlement
(ISDS) digunakan jika Kerajaan langgar perjanjian dengan
Pelabur.
•
Pelaburan Malaysia di luar negara yang berjumlah kira-kira
RM601.6 bilion, melebihi pelaburan asing di negara kita
sebanyak RM500.2 bilion (Q3 2015). ISDS juga penting bagi
melindungi pelaburan Malaysia di luar negara.
•
Walau bagaimanapun, hak kerajaan melindungi kesihatan
awam, alam sekitar dan keselamatan terpelihara.
58
Harga Ubat
• Persepsi:
o Harga ubat akan meningkat apabila TPP dilaksanakan
kerana perlindungan paten yang lebih lama.
• Realiti:
o Harga ubat ditentukan oleh banyak faktor.
o Perlindungan paten sekarang 20 tahun. Dalam TPP pun 20
tahun.
• Orang kata Obama di Malaysia – kata ubat akan naik. Itu
fitnah sebuah portal berita.
59
Pensijilan Halal
• Persepsi:
o Malaysia
tidak dapat meneruskan sistem
pensijilan dan penggunaan logo halal dan produk
tidak halal akan diimport tanpa sekatan.
• Realiti:
o TPP mengiktiraf sistem pensijilan Halal Malaysia.
o Tidak menghalang Malaysia terus laksana syarat
Halal.
60
“Article 7.3 (2): Nothing in this Chapter
prevents a Party from adopting or
maintaining halal requirements for food
and food products in accordance
with Islamic law.”
61
PKS Malaysia di Negara TPP
62
CONTOH PKS BERJAYA
63
PKS BUMIPUTERA
64
Furniture (Playground)
PRO LANDSCAPE STRUCTURE SDN. BHD.
Product
Children’s Playground
Equipment
Turnover
RM15.5 Million
Export
prior to
program
RM200,000.00 (Kuwait &
Bangladesh)
New
export
markets
Japan, Brunei, Thailand,
Philippines & Oman
Export
value
after
program
RM1.01 Million
Beverages
FIKRISZ (M) SDN BHD
Product
Premix Coffee & Tea
Turnover
RM 1. 5 Million
Export
prior to
program
RM680,000.00 (USA & Turkey)
New export Japan, USA, China,
markets
Philippines, Thailand & Oman
Export
value after
program
RM 1.35 Million
ICT & Automotive
DREAMEDGE SDN BHD
Services
Digital engineering services
in the automotive sector
Turnover
RM27 Million
Export prior
to program
RM560,000 (Japan)
New export
markets
India, UK, Indonesia,
Australia & Thailand
Export value
after
program
RM1.63 Million
Automotive
SUKIMI LUBE SDN. BHD.
Product
Oil Lubricants
Turnover
RM10.3 Million
Export prior
to program
Nil
New export
market
Japan
Export value
after program
RM336,628.00
Furniture (Lab)
SERVCO RESOURCES SDN. BHD.
Product
Laboratory Furniture
Turnover
RM4.3 million
Export
prior to
program
Nil
New
export
markets
Oman, Indonesia & Kuwait
Export
value after
program
RM880,200.00
Beverages
Tyzo Sdn. Bhd.
Product
3 in One Premix Coffee – Tunjuk
Langit
Turnover
RM 500,000.00
Current
Export
Singapore, Brunei,
New
export
markets
Ireland (in negotiation)
Export
value
RM100,000.00
PKS WANITA
71
Food
HAJJAH AMINAH FOOD INDUSTRIES SDN.
BHD.
Product
Pre Cooked Potato Based
Products
Turnover
RM5.3 Million
Export prior to
program
None
New export
markets
Brunei, Singapore,
Philippines, China
Export value
after program
RM300,000.00
Food
KAMPONG KRAVERS (M) SDN. BHD.
Product
Frozen premium spiral
currypuff with tropical fruits
fillings
Turnover
RM3,200,000.00
Export prior to
program
RM55,000.00 (Singapore)
New export
markets
China (Shanghai), Hong
Kong
Export value after
program
RM161,652.00
Lifestyle
CLIFF INK SDN. BHD.
Product
Designing, supply and
production of
contemporary batik
products
Turnover
RM2.9 Million
Export prior to
program
RM100,000.00 (Brunei,
Italy, France, UK)
New export
markets
China, Hong Kong & Dubai
Export value after
program
RM814,000.00
Oil & Gas
BSSTECH CP (M) SDN. BHD.
(formerly known as ETC – CP (M) SDN BHD )
Product
Aluminium, anodes & zinc
cathodes protection for
vessel and oil & gas
offshore platform
Turnover
RM 5.0 Million
Export prior to
program
RM 718,080.00 (India)
New export
markets
Vietnam & Korea
Export value after
program
RM 3.0 Million
Food
MUHAZRIN HOLDINGS SDN. BHD.
Products
• Herb purees : ginger,
turmeric, lemon grass,
garlic, shallot.
• Malay ethnic food :
pickled hot chili pepper,
hot chili tempoyak,
salted sour fish.
Turnover
RM300,000.00
Export prior to
program
RM30,000.00 (UK)
New export
markets
USA, Singapore, Australia,
Brunei, Netherlands,
Cambodia, Morocco &
Turkey.
Export value after
program
RM180,000.00
Rumusan... Pendirian Malaysia
• Menyertai TPP secara sukarela - atas
kepentingan pembangunan ekonomi negara.
• TPP dirundingkan atas terma Malaysia.
• Memastikan kedaulatan negara, agenda
Bumiputera dan kedudukan Islam terpelihara
dan kepentingan rakyat tidak terjejas.
• Belum ditandatangani – Akan diputuskan oleh
Wakil Rakyat melalui perbahasan di Parlimen
pada hujung Januari 2016.
77
Kesimpulan
• Dunia
globalisasi
penyesuaian.
bergerak
pantas.
Perlu
• Setiap keputusan ada faedah dan implikasi (untung
dan rugi)
• Kerajaan melihat secara keseluruhan.
• Lihat secara objektif dan adil - Kerajaan buat yang
terbaik untuk rakyat
78
Terima Kasih
Menara MITI
No. 7, Jalan Sultan Haji Ahmad Shah, 50480 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel: 603-8000 8000 | Fax: 603-6201 2337 | Email: [email protected] | Website: www.miti.gov.my

Similar documents