SWEA-Bladet nr 2 -2012

Comments

Transcription

SWEA-Bladet nr 2 -2012
GÖTEBORG 2012
NR 2 ÅRG 24
Bladet
GOD JUL
och
GOTT NYTT ÅR!
OM SWEA
SWEA i ett nötskal
eller vad
man svarar
på frågan
om vad
SWEA är:
SWEA ÄR ETT GLOBALT
NÄTVERK med ungefär 7 500
kvinnor i 73 avdelningar och 33
länder. SWEA är den största sverigebefrämjande
organisationen
utanför Sverige och vårt syfte
är att sprida svensk kultur och
tradition. SWEA ger donationer
och delar ut stipendier för cirka
2 miljoner kronor per år.
SWEA är en icke vinstdrivande ideell organisation som erbjuder ett personligt kontaktnät
samt ger ett starkt stöd till den
svenska industrin utomlands.
SWEA representeras på
många platser i världen och
spelar därför en viktig roll i
svenska Utrikesdepartementets
krisberedskapsplan.
www.swea.org
Styrelsen 2012
SWEA Bladet
Ordförande
Åsa Norlin
076-104 45 11
[email protected]
Ansvarig utgivare
Åsa Norlin
nor[email protected]
Vice ordför. och program
Lena Norberg
070-281 68 50
[email protected]
Redaktion
Eva Blomberg, redaktör
[email protected]
Sekreterare
Eva Kennedy Nordqvist
073-642 77 84
[email protected]
Skattmästare
Inga-Lena Wernersson
073-902 40 88
[email protected]
Redaktör
Eva Blomberg
073-056 45 60
[email protected]
Medlemsansvarig
Margaretha Lundberg
070-844 73 06
[email protected]
Carin Brundin, layout
[email protected]
Annonser
Lena Hampf
[email protected]
Annonspriser
1/1 sida
1600 kr (3 000 kr)
1/2 sida
1100 kr (2000 kr)
1/4 sida
900 kr (1600 kr)
Visitkort
500 kr (1000 kr)
Annonspris i färg inom
parentes
Upplaga 250 ex.
Program och vice sekr.
Maria Nordén
073-550 04 26
[email protected]
Program
Maria Lindberg Kransmo
073-890 19 97
[email protected]
SWEA Göteborgs hemsida
www.swea.org/goteborg
Webbredaktör
Carin Brundin
[email protected]
SWEAs Plusgiro 19 91 60-3
2
Program
Eva Boksjö Omsén
070-235 5125
eva.omsenboksjo.com
Adjungerad ledamot
Veronica Isacson
070-677 81 52
[email protected]
Omslagsbild: ADVENT och JUL
Foton: Eva Blomberg
och Carin Brundin
Tryck
Litorapid Media AB
SWEA Bladet nr 2 2012
Redaktörens rader
I detta nummer av Sweabladet
berättar flera Sweor från sina resor
till Frankrike. Det höll på att bli
ett franskt tema men som tur var
reste några till Wien och Budapest
och även Telemark. Vi kan också
kika in i en vacker trädgård, läsa
I detta nummer
Redaktörens rader
Ordföranden har ordet
Sommarlunch
Golftävling
Vinmarathon
Författarkväll
RM i Paris
Fransk affär
Vinresa i Bourgogne
Tête à tête
RM i Wien
SWEA ART
Kick-Off
Särö Kyrka
Trädgård
Les Pompons
Modevisning
Golfweekend
SWEA Bladet nr 2 2012
om modevisningen och andra
händelser under hösten.
Tack alla Sweor som bidragit
med reportage från Sweaaktiviteter
och annat, utan er ingen tidning.
Tack Carin för ett träget arbete
med layouten och andra bidrag till
tidningen och tack Lena Hampf för
annonsjagandet.
Nu står julen för dörren och
det är mycket som ska förberedas
inför det firandet. Efter nyår är det
dags för ett nytt Sweaår och de
aktiviteterna planeras nu för fullt.
3
4
5
6
7
7
8-9
9
10
11
12-13
14-15
16
16
17
18
19
20
Jag hoppas på nya trevliga
bidrag från skrivlystna Sweor så
tveka inte utan hör av er. Det är så
roligt med varierande inslag som
gör att det blir en levande tidning.
God Jul
och
Gott Nytt År!
Vi säljer även posters, originalkonst,
konsthantverk och vi ger 10% rabatt till
SWEA-medlemmar på inramningar och
varor till ordinarie pris
VÄLKOMMEN!
GOD JUL TILL ALLA!
Öppettider tis-fre kl. 11 - 18
Adress:
Husargatan 29 B
Hörnet Husargatan/Pilgatan
411 22 Göteborg
Tel. 031-711 07 06
3
Ordföranden har ordet
Hej alla medlemmar i SWEA
Göteborg!
Är precis hemkommen från
Miami Beach och flera trevliga
SWEA aktiviteter med SWEA
South Florida, inte minst deras 20års jubileum.
När jag åkte hade vi precis
haft vår fantastiska modevisning.
Tack för alla fina lovord som
kommit över hela arrangemanget
från er som var där. Eftersom
många efterfrågat att också få se
kläder i större storlekar så fick jag
mannekänga för första gången i
mitt liv, vilket var jätteskoj.
Nytt i höst är att vi har fått
förstärkning både i och utanför
styrelsen. Carin Brundin är ny
webbmoster och uppdaterar vår
hemsida kontinuerligt. Veronica
Isacson är invald fram till
årsmötet och arbetar främst med
programgruppen.
Sedan förra numret har vi haft
många trevliga SWEA aktiviteter
som ni kan läsa om i tidningen.
Styrelsen med programgruppen i
spetsen har för avsikt att ordna en
SWEA aktivitet i månaden. Utöver
detta ordnar Christel Ingemansson
och Lena Hampf biokvällar
en gång i månaden i Göteborg
och Kungsbacka. Luncher har
vi så fort vi har en värd som är
villig att ordna lunch och har du
möjlighet till detta kontakta någon
i programgruppen.
Utöver
detta
finns
alla
intressegrupper som träffas
regelbundet.
VEMAs Regionmöte i Skien,
Telemark i september
Det var mycket kreativa
arbetsdagar med frågor som
känns viktiga för Sweas framtid.
Man har arbetat inom SWEA Int.
med framtidsfrågor ett år före
världsmötet i Kuala Lumpur.
Under
världsmötet
ägnades
mycket tid åt SWEAs framtid som
resulterade i att man tillsatte en
enmansutredning under ledning
av Gunilla Possienius. Hon
gjorde ett snabbt och bra jobb
som presenterades för SWEA Int.
i oktober 2011. Sen har vi inte
hört så mycket från dem. Efter
att vi i VEMA skickat ett brev till
SWEA Nytt, fick vi ett mail från
både SWEA Ints. ordförande och
framtidskommittén att det nu sätter
igång på allvar. Så jag återkommer
med ett nyhetsbrev så fort jag får
mer information.
SWEA Nytt innehåller alla
trevliga aktiviteter runt om i
världen men vi kallar detta ”Hänt i
SWEA land” och vill veta mer vad
händer i SWEA framtid!
Jag är mycket intresserad
om framtidsfrågor för SWEA.
inte minst för att motivera er
medlemmar att vara kvar i detta
fantastiska ”kvinnonätverk”.
Men vår främsta uppgift i SWEA
Göteborg är att ta hand om
hemåtvändande Sweor. Vi har
en fantastisk medlemsansvarig i
SWEA Göteborg och tillsammans
med alla områdesombuden gör
hon ett strålande jobb. Dessutom
har jag en engagerad styrelse vid
min sida.
GOD JUL och
GOTT NYTT ÅR!
Åsa Norlin
TRAVELLERS’ CLUB
När Sweorna flyttar hem till Sverige efter ett antal år utomlands blir många medlemmar i Swea Sverige och får nya
bekanta. Ofta kan det vara lite svårare för deras män. Det finns dock en herrklubb för män som har bott utomlands,
nämligen Travellers’ Club i Göteborg där redan nu några män till Sweor är medlemmar.
Göteborgsklubben grundades 1929 och har drygt 170 medlemmar. Vi arrangerar ett 10-tal möten per år, varav en
höstmiddag och en vårutflykt tillsammans med våra damer. Våra klubbmöten äger normalt rum i ett ordenshus på
Lennart Torstenssonsgatan. Kvällen börjar med mingel i baren och fortsätter med ett klubbmöte, en god middag samt
avslutningsvis ett intressant föredrag. Vi brukar vara ca 50 deltagare på våra träffar och jag kan garantera att den som
blir medlem kommer att få många nya trevliga bekanta.
Du som är intresserad kan läsa mer om våra aktiviteter på www.travellers.nu. Kontakta sedan Esbjörn Hillberg
(hemflyttad ”Sweaman” 1996), tel. 031-972148, [email protected] med dina frågor eller för din medlemsansökan.
4
SWEA Bladet nr 2 2012
NORDFRONTENS SOMMARLUNCH
Sol. Vind och Vatten…
Båthamnen
fylld
av
sjöfarande gäster och
sommarboutiquer i sjöbodarna med livlig kommers utefter kajkanten.
Så såg det ut, när
19 Sweor faktiskt rätt
punktligt infann sig den 5
juli kl. 13 vid Bella Gästis.
Därifrån promenerade vi
sedan vidare till ett möte,
som Eva Ullbro fixat med
Pål Svensson. Eldsjäl
och motor bakom idén
att sätta Hunnebostrand
på kartan som det tredje
specifika turistmålet för
KONST i BOHUSLÄN
efter Akvarellmuseet och
Pilane på Tjörn.
Platsen heter Skulptur(S)park
på Udden, en strandremsa som
genom namnlistor räddades av
ortsbefolkningen från PEABs
tilltänkta bygge av flera 3-4våningshus.
Under nästan en timme trollband
Pål oss med historik över denna
skärgård och detta samhälles
betydelse för graniten, som
började brytas här på 1800-talet
av stenhuggare från Blekinge och
Holland och skeppades ut över
världshaven bl a till Argentina och
med fortsättning in på 1930-talet,
då Hitler gjorde en gigantisk
beställning till både eget monument
SWEA Bladet nr 2 2012
och byggandet av Autobahn.
Sverige fick förskottsbetalning i
reichsmark. Men vi vet ju hur det
gick och därför ligger mycket av
den brutna olevererade stenen kvar
runt omkring strandkanter och
närliggande öar.
Den sten, som en gång
”lämnade” Bohuslän, får vi nu
på ett sätt (enligt Pål) ”tillbaks”
genom alla utländska stenkonstnärer, som köar för att arbeta
som stipendiater i Gerlesborg med
vår sten och sedan ställa upp sina
verk på Udden under somrarna,
där alla konstverk är till salu.
Efter denna uppdatering av
konst i Bohuslän intog vi sedan
en enkel lunch under gemytligt
småprat och med Ann-Gret Klevendal bakom kameran på Bellas
veranda i eftermiddagssol med
utsikt över båthamnen.
Eva Boksjö Omsén
5
GOLF
SWEA Master... golf på Särö Park 54
– korthålsbanan som till och med elitgolfarna prisar!
Närspelet är ofta avgörande när du
spelar golf. Det vet alla vi som svingar
klubban. Därför är det extra roligt att
spela SWEA Göteborgs årliga ”Master
tävling” på just Särö Park som är en
tuff korthålsbana några mil söder om
Göteborg.
En dag i slutet av september
var det dags… ett 20-tal Sweor
hade hörsammat uppmaningen att
komma och tävla om den åtråvärda
vandringspokalen som är skänkt
av Göteborgs Swean Margaretha
Bergquist, Nordstans Guld och Silver.
Lika många hade hört av sig att ”det
var katten det var så sent i år” för
höstresorna var igång och många
missade således tävlingen den här
gången. Tur var väl det… höll jag
på att skriva vilket jag nu gjort – ni
kommer att förstå varför lite längre
ner i texten!
Tävlingens arrangör var som
vanligt allas vår Lena Hampf och hon
gjorde som vanligt ett fantastiskt jobb
med att ragga priser. Det fanns både
två och tre priser till deltagarna och
det var inga dåliga sådana.
Vi hade tur med vädret och det
var shotgun-start kl.9.30. I varje boll
gick en Särö medlem som tog på
sig värdinneskapet för våra gäster.
Speciellt roligt var det att välkomna
Sweor från både norra Bohuslän såväl
som avdelningar ute i vida världen.
Som traditionen bjuder ska det
vara en Göteborgs SWEA som
vinner pokalen och i år blev det hör
och häpna undertecknad som fick
stå på prispallen. Märkligt fenomen
egentligen, för jag hade legat i
sjuksängen hela veckan men lovat
hjälpa Lena med administrationen så
jag friskskrev mig, tog semester och
åkte till Särö utan förväntningar. Jag
hade dessutom sett prisbordet så lite
taktisk var jag allt… och tänkte att
”äsch – det är ju slaggolf så jag kan ju
alltid plocka upp efter 8 slag” och ändå
6
vara med i lottningen av priserna. Det
är kanske så man ska spela, avslappnat
och utan en tanke på att vinna…”go
with the flow” som ungdomarna så
käckt brukar säga.
Glad blev jag oavsett och
förutom den fina pokalen vann jag
en helt otrolig handväska från Fossil
som Adam Eisner hade sponsrat.
Stämningen var på topp under lunchen
som intogs på Särö Golfkrog &
Gästgiveri. Sara från Peoples Training
i Hovås berättade under lunchen om
deras fina erbjudande för alla Sweor.
Separat ser du en förteckning på våra
fantastiska sponsorer som så frikostigt
skänkt priser till golftävlingen, ja inte
bara den – många av dem skänker även
till våra lotteridragningar och flera ger
dessutom rabatt när vi handlar i deras
affärer. Glöm inte gynna dem och
nämna gärna att du är SWEA så de ser
mervärdet med att vara så givmilda.
Mer om vilka rabatter som gäller kan
du läsa på SWEA Göteborgs hemsida.
Slutligen ett stort TACK till Lena
Hampf och hennes aldrig sinande
energi. Utan dig hade det inte blivit
någon tävling och vi hoppas du orkar
fixa även nästa år. Ett stort TACK även
till Ann-Gret Klevendal som oförtröttat
hjälpte oss att rätta deltagarnas scorekort som om sanningen ska fram inte
alltid är så lätta att tyda.
Sist men inte minst ska vi även
nämna Anki Lindberg och Lena
Melkersson som inte bara var
sponsorer till tävlingen utan även
kammade hem andra och tredje priset.
GRATTIS!
Text: Christel Ingemansson
Tack till alla sponsorer till SWEA Masters Golftävling
Cassis
Club House, Kungsbacka
Enhörninge,n Feel at home Fossil, Adam Eisner
Hemköp, Särö
Hinrikkson
Irenes Hudvård
Kicks, Kungsbacka Kungssalongen Lamberetta Nordstans Guld och Silver People’s Training QC Lena Melkersson Rollands frukt och grönt Sebago Shell, Särö Spec Sawers Särö Golfkrog och Gästgiveri Ulla Flink Vassa Saxar
SWEA Bladet nr 2 2012
42,195 km Vinprovning!
... trois, deux, un ... PANG!
Konfetti fyllde luften och framför
oss väntade 42,195 km förbi
vinodlingar, pittoreska byar,
sagolika Châteaux och kända
vingårdar utanför Bordeaux.
Tillsammans med 8 500 utklädda
personer från hela världen, deltog
jag tillsammans med vänner i
Médoc Marathon den 8 september
2012.
Med siktet inställt på att ha
så kul som möjligt och ta oss
i mål, utan krav på prestation,
samlades vi med alla andra före
starten. Festyran infann sig
snabbt. Det bjöds på show med
artister hängandes upp-och-ner
i en kran, flyguppvisning och
musik. Galler, romare, indianer,
korsriddare,
grottmänniskor,
krigare, tomtar, byggare, egyptier
och fantasifigurer syntes överallt.
Mitt första marathon! Och
vilken upplevelse: 36 grader,
strålande sol, folk som gått man
ur huse för att heja på, musik
som gav den där extra energin i
språnget, brist på vatten, deltagare
i fantastiska kreationer, leenden,
smärta, vin, skratt och svett. Och
jag ska villigt erkänna att det
kändes i kroppen efter målgång.
Mycket mer kan man inte begära.
Hela evenemanget, från start till
mål, präglades av karneval och
glädje.
Äntligen ostron!
finns vin i överflöd längs banan och
några km före mål kan man frossa
i ostron, grillad entrecôte, ost och
skinka. Somliga kallar loppet
världens längsta vinprovning.
Vinnaren i dam-, resp. herr-klassen
får sin vikt i vin, vi andra belönas
med en flaska!
Vem deltar i ett lopp som
detta? Médoc Marathon säger
själva att loppet är öppet för alla
som är övertygade om att sport är
synonymt med de fundamentala
värderingarna. Glädjedödare och
folk som vill slå rekord är inte
välkomna. Nästa gång ... om det
blir någon nästa gång ... ska jag
inte bara förbereda mig med fysisk
aktivitet och sportdryck, utan
också lägga in några vinprovningar
i träningsschemat!
För dig som blivit nyfiken
på Médoc Marathon: Den 7
september 2013 är nästa tillfälle att
klä ut sig i temat ”Science Fiction”
och ta sig runt 42,195 km, njuta av
gemytlighet och vin.
Médoc Marathon startades 1984
av ett gäng passionerade löpare
och bygger på fyra fundamentala
www.marathondumedoc.com
värderingar: Hälsa, sport, gemythttp://www.dailymotion.com/
lighet och att ha roligt. Vad som
skiljer Médoc Marathon från andra
lopp är alla utklädda löpare, att det Text & Bild: Veronica Isacson
Författarafton med Birgitta Bergin En septemberkväll fick ett trettiotal Sweor höra marbellaswean Birgitta
Bergin berätta om sin debutroman Tre veckor. Det är ett fartfyllt nutidsdrama med värme och humor, som Birgitta vill skall beröra läsarna och
locka fram både skratt och tårar. Hon beskrev hur romanen vuxit fram
och slutligen blivit utgiven av förlaget Tre böcker.
Foto: Eva Blomberg
SWEA Bladet nr 2 2012
Mötet ägde rum i Vasa Konsthall, som visade en utställning av den internationellt kände konstnären Pontus Carle. Han ger ingen förklaring till
sina tavlor; han vill att betraktaren med sin erfarenhet och fantasi skall
Carin Brundin
tänka fritt.
7
MEMAs RM i PARIS - OH LÀ LÀ!
På eftermiddagen torsdagen den 4
oktober tog Anna Granholm och
undertecknad flyget från Landvetter
till Paris för att tillbringa en långhelg
tillsammans med andra glada Sweor
från världens alla hörn.
På väg med tunnelbanan från
Châtelet till Brita Lefflers lägenhet
vid Bastiljen råkade vi ut för ett antal
nitiska kontrollanter som krävde
oss på böter för att vi inte stämplat
våra biljetter. Trots att vi bedyrade
vår oskuld och hävdade att det pga.
ombyggnation i métron inte funnits
någonstans där vi kunnat validera
färdbevisen, ville de inte låta oss
gå, om vi inte betalade 30 euro per
person. Vi vägrade och då hotade de
att tillkalla polis, vilket skulle höja
vitesbeloppet ytterligare. Efter livliga
diskussioner lyckades undertecknad
gråtandes förhandla ner böterna till
hälften och vi fick fortsätta vår resa.
Nästa gång skall
jag inte vara så
ärlig utan i stället
spela dum och
oförstående - då
kontrollanternas
motivation för
att jag inte kunde
tas för en ovetandes turist, var min goda franska! Man
lär så länge man lever....
Lite chockade och trötta efter resan
irrade vi runt ett slag vid Bastiljen
men lyckades så småningom hitta
Britas lägenhet. Hon var vid detta
laget mycket orolig för vad som
kunde ha hänt oss och lättad över
att se oss välbehållna. Vi gjorde
oss hemmastadda i hennes mysiga
lägenhet, en jungfrukammare på
översta våningen som slagits ihop
med den bredvid och totalrenoverats,
och därefter bjöds vi på härligt vitt
vin, Gewurtztraminer från Alsace,
och utsökta tillbehör i form av oliver
och kanapéer. Sedan gick vi till Britas
8
stamlokus där vi åtnjöt en äkta fransk
måltid, den bästa på hela vistelsen:
grillade pilgrimsmusslor och risotto.
Le Marais och Montmartre
Fredagen tillbringade vi med att strosa
runt i kvarteren i närheten, Marais. Vi
shoppade och åt Falafel i de judiska
kvarteren.
På kvällen mötte vi övriga Sweor
uppe i Montmartre, Paris högst
belägna stadsdel, där vi bjöds på en
guidad tur. Vi hade enorm tur med
vädret, det var sol och vindstilla
och vi fick därmed underbara vyer
över hela Paris, den bästa från Sacre
Coeur-katedralen. Vi fick lära oss
att Montmartre tidigare låg utanför
stadsgränsen och att det användes
som stenbrott till byggnaderna i
centrala Paris, varför husen vilar på
ett underlag som kan liknas vid en
schweizerost. Detta kunde vi tydligt
se på ett hus som var delat av en djup
spricka från tak till grund. Vidare
fick vi veta varifrån namnet på den
kända varietélokalen Moulin Rouge
har hämtats. Under Napoleonkrigen
stormade ryssarna Montmartre och
dödade en ung fransman vars likdelar
hängdes upp på kvarnarmarna och
enligt sägen färgade hela kvarnen röd.
Att stadsdelen hade så många kvarnar
berodde för övrigt på att hela Paris
mjölförsörjning kom härifrån.
Efter denna intressanta promenad åt
vi middag på Chez Mère Catherine
där vi bjöds på skönsång, à la Edith
Piaf som levde en stor del av sitt liv i
Montmartre.
Brita och Anna
SWEA Bladet nr 2
Champagne
S:t Germain des Prés
På lördagen ville Brita visa oss
runt i kvarteren runt St. Germain
de Près, där hon också bott med sin
familj. Vi tog bl.a. en promenad i
Luxembourgträdgården och en paus
på ett kafé där vi kunde njuta av
folklivet. Brita avvek hemåt och Anna
och jag promenerade tillbaka längs
Seines kajer.
På söndagen steg vi upp i ottan för att
åka med på den organiserade utflykten
till Champagne. Det var en gråmulen
dag men det tog inte udden av besöket
i detta gröna, sköna område. Vi
passerade byar med låga hus byggda
av kalksten och första stoppet gjordes
hos vinproducenten Charles Collin
i byn Fontenette. Det var ett mycket
spännande besök då detta vinhus är
mycket modernt och bl.a. har investerat
i en slags robotar som automatiskt
roterar champagneflaskorna, något
som traditionellt görs för hand.
Rundturen i anläggningen avslutades givetvis med en provning
där vi fick smaka två olika typer
av Champagne, en vit gjord på
nästan uteslutande röda druvor och
en rosé. Båda var mycket goda. Vi
fick veta att Champagne som inte är
årgångschampagne (Millésime) - dvs
druvor enbart från ett visst år - inte bör
sparas mer än 5 år.
La Maison française
Laurent Laffont har alltid haft ett
stort matintresse och utbildade sig
därför till kock. Han har bla arbetat
i Schweiz och även här i Sverige på
olika restauranger.
Han träffade sin nuvarande fru,
Helen i Schweiz och 1996 flyttade
de till Göteborg. Några år senare
var Laurent med och öppnade
Nordgården i Billdal. Han ansvarade
för delikatessbutiken där.
När tillfälle gavs att öppna en egen
affär på Södra Larmgatan slog paret
till och 2002 fick Göteborg en äkta
fransk butik.
De importerar franska produkter
som ostar, oljor, marmelader, ank-och
gåslever, bröd och husgeråd. De säljer
SWEA Bladet nr 2 2012
Som en intressant kontrast till
besöket på Collin fortsatte vi därefter
till den familjeägda vingården Collon
där vi fick gå ner i källaren och bl.a. se
hur Monsieur Collon i egen hög person
avlägsnade isproppen i flaskhalsen.
Sedan bjöds vi på en dignande buffé
och fick dricka så mycket Champagne
vi orkade! Vi fick smaka ett urval av
naturligt söta sorter till andra sorter
där man tillsatt socker, och lära oss
vilka typer som passar till vilken typ
av mat, från salt till sött.
Det var en fantastisk, oförglömlig
dag som avslutades med en läcker
middag hemma hos Swean Kerstin
Karlsson i hennes vackra lägenhet.
På måndagen reste vi hem och
med oss hade vi, förutom champagne
och delikatessostar, härliga minnen
och en lust att delta i många framtida
regionmöten!
Text: Sophie Seldén
Foton: Anna Granholm
En gång i veckan har man ost-och
vinprovning. Det har blivit så populärt
att det nu är fullbokat för ett halvår
framåt.
Det är roligt att gå till arbetet när
man får jobba med sitt intresse, säger
Helen och Laurent men så mycket
ledig tid blir det inte.
Text och foto: Eva Blomberg
även keramik och textilier av olika
slag från Frankrike.
Vid starten hade de fem
leverantörer och nu är man uppe i
20 st. Varje torsdag anländer färskt
Poilanebröd, ett litet grovt bröd med
hård skorpa. (Jag köpte det ofta i Paris
och kan intyga att det är gott.)
9
Omvärdera svärmorsmyten!
För 30 år sedan cyklade mina
svärföräldrar i Alsace ett år och
i Bourgogne ett annat år. Sedan
dess har min familj besökt dessa
vindistrikt många gånger. När min
svärmor blev änka och några år
senare fyllde 70 följde hon med oss
till Alsace för att där möta våren.
Nu, 13 år senare, bestämde vi att
det var dags att börja fira den snart
85-åriga damen med en nostalgitripp till de platser hon cyklade på
för snart 30 år sedan.
Lite nervöst från både mitt och
svärmors håll var det, hur skulle
det gå att vara tillsammans i 2
veckor i en bil, hoppa ut och in,
prova vin och bo på små B&B? Jag
förberedde oss genom att säga: Vi
kan väl ha en stickning med oss,
samt lite bra böcker när vi ändå
inte ”får” köra bilen.
En summering av minnen
från resan september 2012:
Starten blev hur bra som helst,
vi tog 6 lotter på Stena-färjans
vin & sprit-lotteri, vann 3 vinster
och gick med vinst på en gång …!
Resan genom Tyskland gick
som smort, inte en enda kö, vi kom
10
till Alsace på
absolut
minsta
möjliga
tid.
Incheckning hos
vår
vinbonde
sedan 6 år och
kvällsmiddag på
kvarterskrogen.
Dagarna som
följde bestod av
vinprovning,
promenader, trevliga middagar och
underbar samvaro.
Inte minst när Marianne, en av
svärmors bästa vänner sedan 60
år, kom till Colmar med tåget
från Bern, så hade vi två 80-åriga
damer i baksätet som berättade,
mindes och skrattade.
Höjdpunkterna var vinfesten
i Saint-Hippolyte med strålande
sol, säkert 200 personer i
stadsparken, Tarte Flambée i
långa banor och gott nytt vin.
Välkomst- och avskedsmiddagen i
Bourgogne hos Daniel och Marie.
Vi upplevde lokalt odlad mat (från
trädgården) med bl a tomater
honungssöta
och
solmogna
samt hemgjorda queneller. Att
bila bland vindruvsplockande
fransmän i norra Bourgogne och
senare få provsmaka några viner
i Nuits-Saint-Georges, att få njuta
av aromer, fylligheter och dofter
innan vi valde bland några buteljer.
Samt sist men
inte minst en avskedskram från
madame i SaintHippolyte med
orden ”vi ses
nästa år”.
Våra två veckor slutade med
skördefest på Öland med barn
och släkt, 13 personer stuvades in i
stugorna och vi lagade mat (lokalt
odlad och uppfödd på Öland) och
smakade på några av våra goda
hemforslade viner. Som avslutning
sa svärmor med ett leende, innan
vi åkte hem: tänk vi har inte
bråkat en enda gång under dessa
två veckor. Nä, sa jag, livet är för
kort för att slösa bort sin energi
på ordväxling som inte skapar
trivsel och energi. Eller hur? Ja,
vi är gamla nog att slå ihjäl alla
svärmorsmyter, sa hon.
Vad vi stickade? Ett par
raggsockor och en kofta, som
påbörjats tidigare, men allt blev
klart. Böcker som vi läste var bl
a: Silke av Alessandro Baricco
och Corpus Delicti av Elisa Palm
samt VI-tidningen och Veteranen.
Vi läste också vinatlasen, så
att vi hittade till kooperativen i
Bourgogne.
Text: Inga-Lena Wernersson
Foto: Barbro Wernersson
SWEA Bladet nr 2 2012
tête à tête
- en tidskrift som tar upp
aktuella ämnen från Frankrike
har sett dagens ljus. Den ges
ut av göteborgskan Christina
Gourlaouen, numera boende i
Paris, och Britta Röstlund.
Det är en tidning som vill beskriva
det verkliga Frankrike inte bara de
vanliga turistattraktionerna. Varje
nummer av tête à tête har ett tema,
ett ämne som de går djupare in på.
Temat för det kommande numret
är Frankrikes lyxindustri. Målet är
att läsarna ska bli ”miniexperter”
på området. De försöker även ha
fler än en artikel om ett ämne, och
gärna från olika skribenter, allt för
få olika sidor belysta.
SWEA Bladet nr 2 2012
I varje nummer finns även några
stående sidor. Bland annat en
intervju med en svensk som har
ett annorlunda jobb i Frankrike.
Då man flyttar till ett annat land
kanske man inte kan utöva sitt
yrke där, och mötet med en
annan kultur plöjer upp nya fåror
i hjärnan, vare sig man vill eller
inte, man tvingas vara kreativ. Det
är många svenskar som har unika
jobb här i Frankrike, vad sägs om
fotbollsagent, personal organizer,
VIP-massör…
I varje nummer skriver även en
känd svensk om sitt Frankrike, vad
landet betyder för honom/henne.
tête à tête tar in frilansare för varje
nummer och de väljer skribenter
efter ämnena. De fokuserar även
på samarbeten mellan svenskar
och fransmän. Som då dalkullan,
kurbitsmålaren Slotts Barbro,
plötsligt fick ett telefonsamtal
från designern Marco Zanini, och
hennes kurbitsmönster hamnade
på catwalken i Paris. Riktigt
intressant blir det när två länder
möts tête à tête, på tumanhand.
Kicki och Britta har tidigare
jobbat ihop och kände att tiden
nu var mogen för den här sortens
tidskrift. De vill göra oss läsare
nyfikna på Frankrike och efter
många års boende där och gifta
med fransmän känner de väl till
landet.
Britta som är journalist skriver
en del artiklar och Kicki gör
layouten. Kicki har i flera år gjort
Swea Paris tidning och även layout
till andra företagsprodukter.
Tidningen finns bla. att köpa
i Pressbyråer och i Partille
bokhandel. Man kan prenumerera
på fem nr av tidningen för 350 sek.
Text och foto: Eva Blomberg
ÅRSAVGIFTEN
Glöm inte att årsavgiften skall vara betald före årsmötet!
Hemsidan
Carin har uppdaterat vår hemsida och vill gärna att vi hör av oss till
henne med foton och info om vad som händer i Swea Göteborg. Ni
som deltar i luncher, golf, bridge, bokklubbar, och andra aktiviteter,
skriv några rader och skicka till [email protected]
så får vi alla ta del av det.
11
OEMAs RM i WIEN
Wien , Wien , nur Du allein ......
En solig och sommarvarm dag,
närmare bestämt onsdagen den
3oktober, landade Ulla Hillberg och
jag i Wien. Så skönt att komma bort
från regn, rusk och blåst! Vi reste för
att vara med på OEMA Regionmöte
4-7 oktober i Wien samt eftermötet i
Budapest 7-9 oktober. Lisa NorlingZetterberg, Christina Eisner och
Gunnel Helmer anlände nästa dag. Vi
var fem SWEor från Göteborg.
Lisa Norling-Zetterberg, Christina Eisner,
Ulla Hillberg och Margareta Övergaard
Efter att vi installerat oss på Hotell
Astoria, centralt och bekvämt vid
Wiens huvudgata Kärntnerstrasse
begav vi oss ut för att göra Wien på
egen hand. Ulla och jag tycker att det
är skönt att resa dagen innan för att
vara ”fit for fight” och utvilade när
mötet börjar. På vägen ner i hissen hör
vi svenska talas. Så möter vi två goda
vänner, som vi känner väl från många
glada SWEA-resor, Ing-Mari Ando,
London och Eva Holm, Stockholm.
Glatt återseende!
Sightseeing
Då vi bodde centralt var det bara att
ta kartan i hand och ge sig iväg ut.
Vi promenerade Kärntnerstrassa ner.
Först stannade vi vid Vienna State
Opera, mycket imponerande. Vi såg
den berömda trappan som en militär
red utför. Så en tur genom konstmuseet
12
Albertina, en imponerande, modern
byggnad. Där såg vi en internationell
utställning Masterworks of Modern
Art. Så vidare till två vackra byggnader
Goethe huset, vackert dekorerat över
hela fasaden med Art Deco målningar.
Arkitekten heter lustigt nog Wagner
(no connection med Richard Wagner)!
Intill ligger Majolica huset, helt
målat i denna vackra stil och färg. På
hemvägen gick vi genom en gigantisk
mat,- kryddor- och tingel-tangel
marknad. Efter middag med IngMarie och Eva på en uteservering vid
hotellet stupade vi i säng!
Mottagning på Ambassaden
Nästa morgon promenerade vi fyra till
Belvedere parken, så underbart vacker
med klippta träd och buskar. Vi gick
en vandring genom slottet där Gustavo
Klimt, Österrikes store konstnär,
hedrades med en minnesutställning
100 år efter sin födelse. Fantastiska
målningar! Så var det tid för en club
sandwich på en uteservering i solen
och sedan hem för att klä om för
mottagningen på ambassaden. Vi
hälsades välkomna av Ambassadrisen
Ulla Skog och en av tjänstemännen,
som berättade om ambassadens arbete.
Ambassadören var i Slovakien på
möte. Så bjöds vi på vin och cocktail
tilltugg och minglade. Alla SWEorna
hade då anlänt, vi var 94 st. från hela
världen. Så roligt vi har, så många
glada skratt och ”så kul att träffas
igen.” Så många kära återseenden. Så
hem, en drink i baren och till sängs.
Stadsvandring
Nästa dag gjorde vi en stadsvandring
i Wiens innerstad och stannar till vid
kejserliga slottet, Spanska Ridskolan,
Stephansdomen och det kända
konditoriet Demel. Efter lunch tog
alla vi SWEor tunnelbanan till Schloss
Schönbrunn, som ligger 5 km utanför
centrum.
Schönbrunn
Under 200 år var denna imponerande
anläggning Habsburgarnas sommarresidens. Vi fick en utförlig visning
av allt från välbevarade privatrum till
utsökta fest- och gästrum i rokokostil.
Den kejserliga familjens residens
tillhör Unescos världskulturarv.
Kvällen avslutades med en Heurigen
afton i Grinzing. I utkanten av Wien
i stadsdelar, som på 1800-talet var
egna byar, är bebyggelsen fortfarande
låg och rustik. På sluttningarna till de
gröna kullarna växer vinet. Och i de
mysiga f.d. vinodlarhusen finns idag
enkla lokaler, s.k. Heurigen, dit man
går för en avspänd samvaro. Vi bjöds
på en traditionell wienerkväll.
Heiligenkreutz - Baden
På lördagen upplevde vi Österrikes
vackra natur under en bussresa. Direkt
utanför stadsgränsen dyker de gröna
kullarna upp. Lyckligtvis är området
helt fritt från storstadsbebyggelse.
Vi stannar vid 1100-tals klostret
Heiligenkreuz, världsberömt för sin
gregorianska musik.
Vad
hände
egentligen
på
Mayerling? Vår guide SWEAn
Kerstin Scharmüller berättade under
vandringen genom byggnaden om
olika teorier av tragedin. Man vet
inte med säkerhet om det var mord,
självmord utökat självmord eller
ett svartsjukedrama. Kanske en lejd
mördare? Det var mycket tragiskt
då det var prinsen som var död, den
ende sonen och arvtagaren till den
kejserliga tronen. Den mördade unga
kvinnan begravdes en natt i klostret
Heiligenkreutz.
På vägen hem stannade vi i den
svaveldoftande kurorten Baden,
där både Beethoven och Mozart
trivdes och vistades för rekreation
och gjorde långa promenader i
naturen. Vi vandrade längs de
vackra Biedermeierhusen. Tillbaka
i Wien smakade det gott med kaffe
och Sachertårta på det välkända
konditoriet med samma namn.
SWEA Bladet nr 2 2012
EFTERRESA till BUDAPEST
Avskedsmiddag
Sista
kvällen
i
Wien
gavs
avskedsmiddagen i ett av de vackra
Ringstrasse palatsen. Vi serverades en
härlig buffémiddag med Österrikiska
delikatesser. Så vandrade vi hem till
hotellet i dem ljumma kvällen glada
och nöjda efter dessa fina dagar i
Wien. Så lovade vi varandra att ses
snart igen. Nu siktar vi på nästa SWEA
resa till Bologna och Venedig om ett
år. Av oss 96 som var med på resan
far vi, 14 st. vidare till Budapest. Vår
kunniga guide Kerstin Scharmüller
har tagit väl hand om oss under dessa
dagar i Wien.
Måste få berätta en personlig
upplevelse av Wien.
Jag har i mitt hem en soffgrupp från
1700-talet. Den har en intressant
historia. Vi fick ärva den av min
svärmor efter hennes död. Själv
hade hon ärvt den efter sin moster
Hedvig som var gift med onkel
Feri Kostelevsky, som var general i
Österrikiska armen. När Hitler hade
invaderat Österrike skulle det vara
en stor militärparad genom Wien. Då
ville tyskarna hänga ut ett standar med
tyska swastikan från deras balkong
över paradgatan. Detta vägrade onkel
Feri, då han svurit trohetseden till den
Ungerska Kejsaren och det stod han
fast vid. Sedan vågade han inte lämna
bostaden förrän kriget var slut!
Söndag efter frukost samlas vi 14
som skall vidare till Budapest för
bussresa genom Österrike och Ungern.
Agnes Morandini-Harrach är vår nya
guide. Imponerande hur kunnig Agnes
är och hur hon talar en alldeles felfri
svenska utan minsta brytning, men så
har hon arbetat som svensklärare och
guide i Budapest.
SWEA Bladet nr 2 2012
Budapest
Vi reser direkt till svenska
ambassaden där vår ambassadör Karin Olofsdotter
tar emot oss och berättar om
sitt arbete och ambassadens
historia samt arbetet under 2:a
världskriget. På gräsplanen
framför huset står en bil, inte
den som Raoul Wallenberg reste i
då han arresterades, men en bil som
användes av honom i Budapest. Det
var en mäktig känsla att vara så nära
i historien.
Ambassaden ligger vackert i en
sluttning med utsikt över Budapest.
Så blir vi bjudna in på en härlig buffé,
som vi äter i solen ute på terrassen. På
resan in mot centrum besöker vi huset
där Raoul Wallenberg och svenska
legationen var under kriget. Grindarna
var låsta och besök tillåts ej. Ett stort
minnesmärke är uppsatt med namnen
på dem som då arbetade där. Det var
högtidligt att stå utanför denna för
oss svenskar så emotionellt laddade
byggnad. Så till hotellet också
här alldeles centralt beläget.
mycket fin föreställning. Så vackert
det gamla operahuset är!
Nästa dag ägnas åt rundvandring i
centrum med alla dess sevärdheter.
Agnes är mycket kunnig och ger oss
både historia och nutid. I en park
i centrum står en staty av Raoul
Wallenberg. Vi känner hela tiden
närvaron av honom Det är i år 100
års-dagen av hans födelse och det
uppmärksammas mycket i Ungern.
Vi åker med vår minibuss upp på
ett högt liggande kastell med en
vidunderlig utsikt över staden som
delas i Buda och Pest av floden
Duna. På kvällen äter vi middag
med Budapest Sweorna på en typiskt
ungersk restaurant.
Så är denna resa slut! Som vanligt
har vi med oss många fina och
intressanta minnen. Tack till våra
fantastiska guider Kerstin i Wien och
Agnes i Budapest som gav resan ett så
värdefullt innehåll.
Text och foton:
Margareta Övergaard
Operahuset ligger vid torget
där vi bor och vi passar på
att köpa biljetter till kvällens
föreställning av Bizets
Carmen. Tur att jag känner
till handlingen för man förstår
inte mycket av sångarna och
textningen är på ungerska. En
13
SWEA ART
SWEA ARTs 10-ÅRS JUBILEUM VERNISSAGE PÅ SVENSKA KLUBBEN I PARIS Den 4 oktober var en strålande solig
höstdag när vi Sweor från hela världen
träffades på Svenska Klubben, som
ligger på Rue de Rivoli, snett emot
Place de la Concorde. Det var en härlig stämning som
märktes, så fort vi kom in på Klubben
och det var jättekul att återse Sweor
som jag hade lärt känna från andra
chapters.
I en stor vacker våning har
Svenska Klubben funnits på samma
ställe i mer än etthundra år och där
har Alfred Nobel suttit i ett mindre
rum och skrivit sitt testamente och
skrivbordet står kvar med en kopia av
testamentet. Jag kände faktiskt tidens
vingslag.
Vi var 55 stycken konstnärer som
ställde ut i ett rum och vårt tema
var Kärlek/ Amour och storleken på
våra tavlor skulle vara 30x30. Det
blev intressanta väggar med alla
110 bilderna uppsatta och verkligen
mycket varierande beroende på
hur vi tolkade Kärlek. Omkring 30
konstnärer var med på vernissagen
och naturligtvis var det roligt att få
hälsa på varandra.
Vårt SWEA Art i Göteborg
funnits i ett år nu och vi var
stycken härifrån som ställde ut
fem som var på plats. Ett tavel-
har
sju
och
och
Foto: Kerstin Alm
smyckelotteri var anordnat, som
vi hade skänkt och det var mycket
lyckat. Den som vann fick välja en
tavla/smycke och för ovanlighetens
skull vann jag - en.
Det var ju även Mingelkväll och
första kvällen på Regionmötet och
SWEA Paris 25-årsjubileum, så det
var många som ville vara med, men
tyvärr alla kom inte in för lokalen tog
bara 140 personer.
Svenska Ambassadens minister
Martin Rahm hälsade oss välkomna till
Paris och talade om SWEAs betydelse
för svenskar i Paris och om Svenska
Klubben. Vår nya internationella
ordförande Margret Sikkens Ahlquist
och den förra ordföranden Anna-Lena
Lööf njöt av samvaron tillsammans
med alla Sweor.
Efter vi hade ätit och några tal hade
hållits fick vi höra på en charmant Edith
Piaf-tolkare av sångerskan Camilla
Ringquist med musettedragspelande
man och då förhöjdes stämningen
ännu mer. Vi kände att vi var i Paris
och det var en härlig känsla.
Ja, det var en lyckad kväll med
vernissage och mingel, sedan var det
en extra vernissage veckan därpå som
vände sig till allmänheten.
Följande dag träffades vi konstnärer
några timmar i Svenska Huset på ett
universitet i utkanten av Paris för att
komma fram till hur nästkommande
tio år ska läggas upp inom SWEA Art.
Varma Färgrika
SWEA ART hälsningar
Ann Robertzon
Collage: Christina Måneskiöld
14
SWEA Bladet nr 2 2012
Foto: Kerstin Alm
SWEA ART
WORKSHOP I TORREDEMBARRA
Lite information om SWEA Art:
Vi har 25 Chapters och är mer än
250 Sweor som deltar i nätverket.
Vi träffas regelbundet och är
kreativa tillsammans, besöker
utställningar eller ställer ut
gemensamt. I år firar vi 10 år och
hade en konstutställning i Paris
4-12 oktober.
Jag anlände till Torredembarra
ett par dagar före workshopen
beroende på flygets turlista.
Christina Måneskiöld var där för
att iordningställa allt material till
alla 21 kreativa Sweor som skulle
anlända. När allt var uppställt
skulle man tro att Christina kört
en lastbil från Bryssel, hon var
verkligen fantastisk på att stuva in
och organisera allt för dessa dagar,
vilket arbete!
Måndagkväll och vi träffar de
andra Sweorna för en gemensam
middag. Vi var representanter
från Barcelona, Bryssel, Paris,
Stockholm, Irland, Ann från Texas
och jag från Göteborg.
Tisdag-fredag 4 dagar med
målning samt konstruktion och
färgkunskap från kl.10.00-20.00,
tuffa dagar och många konstverk.
Konstverk målade i rött som var
den färg som skulle användas
SWEA Bladet nr 2 2012
mest. Rött är en stark färg och har
många konstiga egenskaper. En av
oss mådde riktigt dåligt, färgen tar
verkligen på krafterna.
Gabriella Legillon informerade
om färgers egenskaper och
förhållande
samt
åskådarens
intryck av färgförhållande på
bilden. Christina Måneskiöld
förklarade hur man målar och
arbetar med Temperafärg, färg som
blandas med ägg och mjölkpulver.
Vi målade och målade för att
vara färdiga för en utställning
i Torredembarras stadshus, ett
underbart gammalt slott som
nyligen renoverats. Underbara
valv i gotisk stil. Vernissage på
lördag kl:13.00 Borgmästaren höll
tal likaså kulturchefen därefter
en skön långlunch med tal och
diplomutdelning.
Maina Novara som bor i
Torredembara bjöd hem oss alla
på pizza och vin, väldigt trevligt
att besöka ett hem på Costa Brava
kusten. De övriga kvällarna åt
vi hemma eller på en av stadens
restauranger, då vi satt ute och
njöt av god mat och ljummen
kvälls temperatur c:a 25 grader,
Medelhavet hade 26 grader.
Maina, Christina och Gabriella
hade verkligen gjort ett enormt
arbete för att få oss alla att trivas
och måla på bästa sätt.
Text : Lena Olander
Foto: Susanna Furuhjelm
Gabriella Legillon får goda råd av konstnären Jordi Morera
15
KICK-OFF och SÄRÖ GAMLA KYRKA
Göteborgssweorna har som tradition
att bjuda in nya sweor till en liten
Kick-off, där man träffar några från
styrelsen och områdesansvariga.
I år gick inbjudan ut till ett 20-tal
Sweor men beroende på olika orsaker
infann sig bara tre. Det var Kicki
Casano, Ulla Saarmann och Lisbeth
Hammar.
Kicki har bott i USA i 42 år,
arbetade som flygvärdinna på Pan Am,
gifte sig med en amerikan, fick barn
och stannade kvar Hon bodde i Los
Angeles när Agneta Nilsson startade
Swea så Kicki var en av de första
medlemmarna. Hon har även bott i
New York och New Orleans. I våras
bestämde sig hon och maken för att
flytta till Sverige och nu är de här.
Ulla har bott i Eucador några år på
90-talet. Hennes man arbetade på en
radiostation som tekniker. Eftersom
En solig dag bland alla regniga i
november samlades 23 Sweor för
att få en visning av Särö gamla
kyrka. Lena Hampf hade ordnat
med en kunnig och trevlig guide,
Torsten Atterbom, ordförande i Särö
kyrkostiftelse.
Särö blev en uppskattad badort i
mitten av 1800-talet och sommartid
var det fullt med folk. När de ville
ha gudstjänster på söndagarna fick
de använda sig av olika lokaler som
Drottninghuset eller kurhotellet. Det
fungerade inte i längden och tanken
på en egen kyrkobyggnad börjar
växa.
16
N y a g ö te b o rg s s w e o r
deras tredje barn föddes där var Ulla
mest hemma men hann även med
undervisning i svenska för studenter
som ville till Sverige. Nu arbetar hon
som lärare på Samskolan.
Lisbeth har bott tre år i Kina och tre
år i Köpenhamn. Hennes man arbetade
Särö Kyrkostiftelse bildades 1918
och man började samla in pengar till ett
kyrkobygge. En av de mest drivande
var konsulinnan Ellen Krafft. 1921
hade man fått in 105 000 kr, vilket var
tillräckligt. Tomten hade Säröbolaget
skänkt.
Arkitekten
Allan
Berglund
gjorde ritningarna till kyrkan.
Dekormålningarna
utfördes
av
göteborgskonstnären Brocke Bluckert.
I juli 1922 invigdes kyrkan i närvaro
av kung Gustaf V. Kungen tillbringade
många somrar på Särö och var en flitig
kyrkobesökare. Hans stol och kudde
finns kvar till beskådande.
Särö kyrka är unik eftersom
ingenting har renoverats eller ändrats
utan allt är bevarat i sitt ursprungliga
skick. Särö kyrkas stödgrupp bildades
1954 och är den som sett till att kyrkan
kan fortleva. Man får ett bidrag från
Släps pastorat och 2005 blev kyrkan
byggnadsminnesförklarad och därigenom kan framtiden vara tryggad.
på Broströms Shipping och Ulla lärde
känna vardagslivet i Kina genom att
cykla omkring i staden.
När hon flyttade till Köpenhamn
trodde hon att nu är det lätt, alla förstår
vad jag säger men det visade sig vara
helt fel. Det blev mest engelska fast
det bara är tvärs över Sundet. Där
arbetade hon som frivillig i Svenska
kyrkan och var med i en förening för
svenska kvinnor, Quick. Hon kom
tillbaka till Sverige i våras.
Tillsammans med de områdesansvariga och styrelsemedlemmarna
förflöt kvällen under prat och skratt.
Många roliga erfarenheter utbyttes
och delades. Vi önskar de nya Sweorna
lycka till i sitt nya Swealiv och hoppas
få se dem på många aktiviteter.
Text och bild: Eva Blomberg
Eftersom kyrkan ofta används vid
dop, vigslar och begravningar får
man in en hel del bidrag den vägen.
Tre gånger om året har man
gudstjänster övrig tid används
kyrkan mest till konserter av olika
slag.
Vill du vara med och bevara Särö
kyrka kostar det 200 kr/år att bli
medlem.
Kerstin Davidson har det bekvämt
i Gustaf V:s stol
Text och foto: Eva Blomberg
SWEA Bladet nr 2 2012
TRÄDGÅRD
Maria med gröna fingrar
Att äga en trädgård är en tillgång av
första klass. Man får dels frisk luft,
motion, muskler och god sömn dels
avkoppling, njutning och möjlighet
till meditation. Det finns få tillfällen i
livet då jag känt mig så tillfreds och
lugn i själen som när jag betraktar min
”blomgård” där det ständigt sker små
under.
Skiftningarna som äger rum
vid varje årstid är som en saga;
från gulgråbrunlila nyanser på
vårvintern, spirande grönska och skira
vårblommors bedårande färger på
våren, prunkande härliga färgmättade
rabatter och buskar på sommaren, till
höstens symfoni av glödande färger,
för att sen mattas av i det gråvita
töcken som ger det vintergröna och
de kala grenarna en behaglig och
kontrastrik bakgrund.
När vi kom till Göteborg för en
del år sen ingick en grön trädgård –
en riktigt grön trädgård - i husköpet.
Genast började jag gräva upp
idegranar, tallar, enar, tujor m.m. och
i deras ställe planterade jag rosor samt
sommar- och höstblomster. Det har
jag inte ångrat en enda dag
Inget ont om städsegröna växter,
de är vackra och fyller helt klart sin
plats. Men vill man ha variation i
sin trädgård då får man ta till olika
perennna (fleråriga) plantor och
ettåringar. Har man en gång sått
SWEA Bladet nr 2 2012
t.ex. lejongap, ringblommor, blåklint
eller pysslingkrage, kommer de alltid
tillbaka om man låter några blommor
fröa av sig. Det är naturligtvis bra
att klippa bort vissna blommor, det
gör att man förlänger blomningen. Å
andra sidan kan en del fröställningar
vara väldigt dekorativa samtidigt
som småfåglarna får lite att äta under
vintern
I februari börjar det klia i fingrarna
och jag gräver i min sålåda och väljer
vad gården och blommorna ska gå i
för färgskala. Det ska alltid vara några
som blommar samtidigt och gärna i
samstämmiga färger. Fröna har jag
plockat lite här och var och det är
alltid lika spännande att se om det blir
någonting.
När ljuset har återkommit och mars
är i antågande, är det dags att sätta fröna
i såjord i lådor på fönsterbänkarna i
huset eller ljust i garaget. I mars/april
är det dags att skola om, dvs plantera
varje liten planta i en liten kruka och
då kan jag garantera att det är trångt
hemma hos mig. Tomatfröna får
vänta till april, de gror så fort och är
omöjliga att misslyckas med. Samma
sak där, så fort plantorna blir ungefär
5 cm är det tid att separera dem från
varandra och låta dem växa sig starka
i var sin kruka.
Utplanteringen i maj är ju beroende
på vädret. Frostfritt dag och natt är
en god tumregel. En del plantor är
känsligare än andra och måste gradvist
få vänja sig vid utomhusklimat. Man
kan välja en vindskyddad plats till att
börja med.
Nu finns en hel del självsådda små
plantor i jorden. Jag brukar flytta om
dem för att få det arrangemang jag
önskar. Det är ett pillergöra men med
mycket god utdelning. Om man inte
gallrar bort och slänger en del får man
en riktig djungel. Det fick vi erfara efter
att ha tillbringat en vecka borta över
midsommar. När vi kom hem var det
ett hav av blåklint med några enstaka
tuffa rosor och fingerborgsblommor
som stack upp som sjömärken.
Det lönar sig att sköta om
trädgården tidigt på våren och sent
på hösten för det har man igen när de
vackra dagarna kommer och man får
bara njuta av allt det vackra. Löven
som jag räfsar ihop blir till täcke åt
rosor och andra känsliga plantor.
Rododendron är tacksamma för barr,
kvistar och bark som skydd mot frost.
På hösten kan man bl.a. så morot,
persilja och dill. Helst ska man ta bort
flerårigt ogräs. Ju mer man gör på
hösten desto lindrigare blir våren.
Jag är en trädgårdsentusiast med
förkärlek för tidiga morgnar. När jag
går ut i min ”blomgård” känner jag att
jag äger världen.
Text: Maria Irani
Foto: Maria och Farhad Irani
17
PÄRLOR, PÄRLOR..
S W EA KA N !
FOTO: HANS HÖGLUND
Nätverket inom Swea betyder så otroligt
mycket! understryker Christina Höglund
vid en pratstund en solig oktoberdag.
Christina kommer från Värnamo
och insåg tidigt att väskor var
”hennes grej ”. Redan som ung fick
hon ansvar för olika modeföretags
inköp av väskor och det blev
många resor främst till Milano och
Paris och övriga mässor runt om i
Europa.
Så småningom ville hon
tillverka något själv och skapade
en väskmodell som såldes med
framgång i Sverige.
I slutet av 80-talet fick hon
erbjudande om anställning på
det anrika varuhuset Gillblads
i Göteborg, där hon snart
kunde bygga upp en trendig
väskavdelning.
Efter några år fick Christinas
man anställning i Bryssel och de
flyttade dit. Christina fortsatte att
vara konsult för Gillblads, vilket
innebar en vecka i Sverige och
tre veckor i Bryssel plus alla resor
18
till mässor. Under denna tiden
var Christina med i Swea när den
bildades i Belgien .
Maken fick förflyttning till Paris
och Christina gick med i Swea
Paris där hon vid en sammankomst
träffade Marianne Jarvin. De fann
genast varandra, de hade samma
intresse för mode, design, tyger
och accessoarer och samma lust
att förverkliga sina idéer. Snart
började ett intensivt samarbete
som fortfarande pågår. Nästa
år, i februari 2013, blir det 20årsjubileum !
De tillverkade väskor, nästan
alltid med tofsar, så de kallade sin
verksamhet ”Les Pompons”. Oj,
vad populära dessa ”Sweaväskor”
blev! Vissa månader syddes och
klipptes tofsar till över 100 väskor !
Så småningom övergick
Christina och Marianne till att göra
smycken. De ordnade också ett par
gånger - och med stor framgång SWEA KAN-mässor i Paris och
Bryssel där många Sweor visade
sina talanger .
Det blev inte så många år i Paris .
I mitten på 90 - talet gick flyttlasset
tillbaka till Bryssel. Under alla år
har Christina och Marianne fortsatt
att arbeta tillsammans och de har
haft regelbundna visningar av sina
alster i Bryssel och Paris och även
i Stockholm .
Våren 2012 blev det dags
att flytta tillbaka till hemlandet
efter 22 år i Paris och Bryssel. I
Göteborg blev Christina genast
medlem i Swea. Christina tycker
att vår avdelning är väldigt bra på
att” fånga upp” och ta hand om
nya Sweor. Det är ofta svårt för
kvinnor att ställa om sig i ett nytt
land eller vid hemflyttning och
då har Swea en oerhörd betydelse
som mötesplats och nätverk.
Det har Christina verkligen själv
erfarenhet av .
Christina är med i Swea Art, där
hon får inspiration av de andra
medlemmarnas generositet och
glädje. På Regionmötet i Paris för
en tid sedan ställde ”Les Pompons”
ut i Swea Arts utställning .
Carin Brundin
GLUND
FOTO: CHRISTINA HÖ
SWEA Bladet nr 2 2012
MODEVISNING
SWEA:s middag med modevisning är en kär tradition. I år ägde detta evenemang
rum i Norges hus med mannekänger från både nuvarande och tidigare styrelser.
Kläderna kom från Feminette och smyckena från Medero smyckekonst.
Feminette visade upp bärbara
modeller i både trendig och klassisk
skärning och i material som smickrade
alla figurer. Vi fick se prov på både
festmode inför den kommande
säsongen och vardagskläder att
använda höst och vinter. Feminette har
butiker på Kungsmässan, Lerum och
en sommarbutik i Hunnebostrand.
Accessoarerna som visades upp
kom till största delen från Medero
smyckekonst i Viktoriapassagen. De
har egen import av bijouterier, väskor
och sjalar företrädesvis från Frankrike.
Tårtkonst
För första gången på flera år
anordnade SWEA Göteborg ett
evenemang en fredagskväll. Frågan
var om någon skulle komma. Kanske
våra medlemmar ville ägna sig åt
fredagsmys hemma i soffan med chips
och tv, hellre än att gå på middag
med modevisning? Vi hade fel.
Uppslutningen var stor och några hade
gjort detta till en mor-dotter-aktivitet,
vilket vi tyckte var mycket trevligt.
Mannekängerna fick byta om i den
före detta kyrksalen, där predikstolen
står i ett hörn och minner om att detta
för inte så länge sedan var norska
sjömanskyrkan.
Glad samvaro
Middagen bestod av en underbar
buffé där allas vår Christina Vollert
visade sin professionalism. Temat
var Medelhavet och alla åt med god
aptit av salladerna, saffransriset, det
kallskurna och jag vet inte allt. Bordet
dignade! Under middagen var det
många som samtalade med Sweor de
inte tidigare kände och detta är ju just
vad SWEA är till för: främja samvaron
och vänskapen och hjälpa kvinnor
knyta kontakter med varandra. Efter
SWEA Bladet nr 2 2012
middagen var det dags för kvällens
höjdpunkt – modevisningen!
Efter visningen var det dags för kaffe
och tårta och vilken tårta!
Festkläder
Feminette är en butik som inte är rädd
att kalla sig damekipering. De har
ett stort sortiment av festkläder för
kvinnor i alla storlekar och former.
Jag betonar kvinnor och inte flickor.
Hur ofta har man inte gått in i en
affär för att leta efter en festklänning,
och bara sett åtsmitande, kortkorta
axelbandslösa små klänningar i dålig
kvalitet och om man vågar prova så
vill man bara gråta när man ser sig i
spegeln?
Ett konstverk i tre våningar med
dekorationer i sockerpasta av skor,
väskor och smycken. Maria Lindberg
Kransmos syster är tårtkonstnär med
bageri i Gråbo och hon hade stått för
detta konstverk kvällen till ära.
Tårtan var inte bara imponerande
att se på utan den smakade gott
också! När kvällen var slut, gästerna
gått och styrelsen diskade porslin
och glas, var den allmänna meningen
bland oss att detta var en synnerligen
lyckad kväll väl värd att göra om.
Text: Lena Norberg
Foto: Julia Wernersson
19
SWEA
Margaretha Lundberg
Aschebergsgatan 39
411 33 Göteborg
Golf på Hooks Herrgård
Som traditionen bjuder blev det även i år
en golfweekend i Sweas goda anda. Denna
gång styrde vi kosan till Hooks Herrgård där
14 glada Sweor med glatt humör infann sig.
Ann-Gret Klevendal hade administrerat det
hela och gjorde det med bravur trots alla
ändringar in i det sista. Lottning med hänsyn till handicap och annat resulterade i
trevliga bollar och lördagen bjöd på vackert väder. Det var ett härligt gäng som samlades för en ”AG” (after golf) i solen efter
avslutad golfrunda. Det är just detta som är
så trevligt, sammanhållningen i god SWEA
anda där vi får oss många glada skratt.
En fantastisk 3-rätters supé inmundigades på kvällen och därefter var det dags för
prisutdelning och fortsatt trevlig samvaro
i ett ”allrum” som Ann-Gret ordnat för oss.
Nästa dag bjöd på regn och rusk men
det hindrade inte halva gänget att ge
sig iväg. Heder åt dessa entusiaster.
Själv åkte jag hem och la mig i sjuksängen men var glad att ha genomfört
helgen och åter igen få uppleva vår fina
Golf-stämning som alltid infinner sig.
Allt har dock sitt slut och med denna resa tar
Golf-sektionen en välbehövlig ”time-out” för
arrangemang av golfresor i SWEA:s regi men
känner sig någon hugad att ta vid är det
välkommet! Kontakta i så fall någon i styrelsen.
Men vi ses med säkerhet i annat sammanhang hälsar
Ann-Gret Klevendal och
Christel Ingemansson
Välkommen till vårt ”Showroom” i
Askim
Som så många Sweor är också du välkommen att köpa
din GareDeRobe jacka. Kom till vårt Showroom och få
personlig service. Fynda i lagret eller köp säsongens
plagg och få 20 %. Ring för tid 0707-720802 och
vägbeskrivning.
Hjärtligt välkommen Karin och Ingrid !
www.garederobe.se
Bergtallsvägen 3 Askim
[email protected]

Similar documents

Nr 4/2006 - SWEA Washington DC

Nr 4/2006 - SWEA Washington DC medlemmars intresse levande. Vi lider ibland av lite växtverk men sådant är ju naturligt och övergående. Man vill också tänka lite längre fram i tiden, planera långsiktigt så att en organisation so...

More information

N\344ringslivsnytt, nr 4 2010

N\344ringslivsnytt, nr 4 2010 – Om man lyckas få liv i ett företag efter ett uppköp, som också omfattar ett generationsskifte, har man lyckats bra.

More information