Document 953377

Comments

Transcription

Document 953377
OG ŁOS ZE NIE
Zapraszamy
na badania
kręgosłupa,
bezbolesne,
nieinwazyjne
Nr 29 (1032) 23 lipca 2010
ISSN 1230-851X
Nr indexu 34382X
Cena 2,80 zł (0% VAT)
Zobacz str. 3
Przygniatający sukces
Tysiące fanów, wyprzedane przed imprezą karnety i bilety, wiele znakomitych koncertów - sukces, ale... - Czasem sukces
przygniata jego autorów - mówi Robert Kaźmierczak, wiceburmistrz Jarocina, który docenia profesjonalizm agencji Go Ahead
organizującej festiwal, ma jednak kilka uwag do jej pracy. Jakich? Czytaj w dodatku o festiwalu.
I
W JAROCIŃSKIEJ JEDNOSTCE ZAWARTO
KONTRAKTY Z OCHOTNIKAMI DO SŁUŻBY
WOJSKOWEJ
Dokończą
Potarzycką
Zakończył się jubileuszowy festiwal. Okazały, z przytupem. Zapewne już niedługo usłużni heroldowie
burmistrza odtrąbią sukces, poszatkują go na czynniki pierwsze, potem znowu pozszywają, wydrukują, powieszą, przeflancują i zrobią wiele rzeczy,
o jakich nawet nie śniło się nam maluczkim. Obszernie piszemy o festiwalu, bo na to zasługuje najPIOTR
ważniejsza w Jarocinie impreza. Znawcy oceniają
PIOTROWICZ program i poziom artystyczny. Niektórych chwalą,
innym wytykają obniżkę formy. Z pewnością jeszcze będziemy zajmować się muzyczną stroną festiwalu i tak zwaną
wizją czy też koncepcją artystyczną. O ile takiej można się doszukać.
Ja chciałbym, może już tradycyjnie dodając łyżkę dziegciu do beczki pełnej miodu, powiedzieć, że były rzeczy i zachowania, które nie
miały prawa się zdarzyć. Nie podobało mi się, że wśród zaproszonych gości nie zauważyłem osób, które przez lata organizowały jarociński festiwal. Wszak na jubileusz wypada zaprosić tych, dzięki którym dziś impreza może z takim rozmachem istnieć. Nie widziałem Jacka Chudzika, Michała Pakuły, Mariana Szurygajły, Krysi Stykowskiej, Marii Gołdy, Zbyszka Kowalskiego, Zbyszka Schaedla i wielu, wielu innych. Nie wierzę, że dostali zaproszenia na
koncerty i nie przyszli. A może wypadało się z nimi spotkać? Kilka osób spośród tych, którzy organizowali i występowali na festiwalach już nie żyje. Nikt ich nie wspomniał. To miał być jubileusz
najważniejszej rockowej imprezy w Polsce w ostatnim trzydziestoleciu? Jakie to przykre.
Dzisiejszy festiwal nie istniałby bez Wielkopolskich Rytmów Młodych, bez lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Drzewo bez
korzeni usycha. Rozumiem, że obecnemu organizatorowi i producentowi festiwalu Agencji Go Ahead, legenda Jarocina i ludzie, którzy go tworzyli przed laty nie są do niczego potrzebni. Liczą się produkcja, promocja, pieniądze. Trzy razy p.
A ja pieprzę takie podejście.
Sześciu żołnierzy rezerwy
podpisało z dowódcą jarocińskiej jednostki ppłk Marianem
Borowiakiem kontrakt wyrażający gotowość pełnienia służby
wojskowej. - Pozostają w dyspozycji do wykonywania zadań
w przypadku realnych zagrożeń
militarnych i niemilitarnych, zarówno w kraju, jak i poza granicami państwa - wyjaśnia rzecznik
16. Jarocińskiego Batalionu Remontu Lotnisk chor. Maciej Zaborowski. - Zadaniem żołnierzy
Narodowych Sił Rezerwowych,
prócz wykonywania zadań zwią-
(era)
NOWE MIASTO
Ponad połowa
funduszu
sołeckiego
Przewodniczący nowomiejskiej rady Janusz Janicki poinformował na ostatniej sesji, że
fundusz sołecki na 2010 rok
został do tej pory zrealizowany w 11 z 20 sołectw. - Bardzo za to sołtysom dziękuję.
Myślę, że reszta też wkrótce
zrealizuje zaplanowane inwestycje. Przypomnę, że to właśnie oni są w całości odpowiedzialni za jego realizację. Wójt
i pracownicy urzędu są od pomocy, ale to sołtys wraz z radą
sołecką musi wyjść z inicjatywą, żeby go realizować - podkreślił. W tegorocznym budżecie Nowe Miasto na ten cel
przeznaczyło ponad 270 tys.
zł. Sołectwa otrzymały dotację
w wysokości zależnej od ilości mieszkańców. Kwoty wynoszą od 6.296,21 zł (Rogusko) do 24.886,20 zł (Klęka,
Nowe Miasto, Boguszyn i Chocicza). Za te pieniądze wykonywane są przede wszystkim
częściowe remonty w świetlicach. Wioski kupują również
wiaty przystankowe, kostkę
brukową czy kosy spalinowe.
Szukają wykonawcy
działu komunikacji. Na wykonanie
inwestycji, której koszt szacowany
jest na 1 mln 413 tys. zł, powiat
pozyskał 1 mln 88 tys. zł, z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Zainteresowane firmy mogą składać oferty do
(ann)
czwartku - 22 lipca.
TRWA ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY
SPORTOWEJ W JARACZEWIE
Boiska z szatniami
oraz wykonanie przyłącza energetycznego - mówi Andrzej Musiałek, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie. Prace
mają się zakończyć w sierpniu.
Samorząd pozyskał na przedsięwzięcie 433.535 zł z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Ponad 276.000 zł na inwestycję
przeznaczyła gmina, która pieniądze przekazała w formie dotacji celowej realizującemu zadanie Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Jaraczewie.
(era)
(ls)
NOWE MIASTO
Zgoda
na plac zabaw
Wszyscy nowomiejscy radni
obecni na sesji zgodzili się na
nieodpłatne przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych do
zasobów mienia komunalnego działki o pow. 1,1577 ha.
Grunt znajduje się w Aleksandrowie i jest przeznaczony pod
plac zabaw. Zakup nowego wyposażenia zaplanowano w ramach funduszu dla sołectwa
Klęka.
fot. Elżbieta Rzepczyk
(ls)
BOISKA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM powstały przy stadionie
w Jaraczewie
Sześciu żołnierzy
w rezerwie
350 metrów asfaltu zamierza położyć gmina Jaraczewo
na ul. Potarzyckiej w Noskowie. Wójt ogłosił przetarg na
realizację drugiego etapu inwestycji. Część drogi wykonano w ubiegłym roku. Zainteresowane firmy mogą składać
oferty do 27 lipca, a budowa
ma się zakończyć w sierpniu.
Samorząd przewidział
w budżecie na przedsięwzięcie blisko 250 tys. zł.
POWIAT
Ponad 710 tys. zł pochłonie
budowa kompleksu boisk i budynku sanitarno-socjalnego w Jaraczewie. Inwestycję finansuje
częściowo Unia Europejska.
Zakończył się pierwszy etap
rozbudowy kompleksu sportowego w Jaraczewie. Wykonano
boiska do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, tenisa ziemnego oraz piłki nożnej. - Pozostało
jeszcze wyposażenie pomieszczeń,
utwardzenie kostką terenu wokół
budynku, montaż piłkochwytów
NFORMACJE
JARACZEWO
Smutny festiwal
Powiat jarociński ogłosił przetarg na wykonanie termomedernizacji trzech obiektów: Zespołu
Szkół Przyrodniczo-Biznesowych
w Tarcach, sali gimnastycznej przy
Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Jarocinie oraz nowej siedziby
jarocińskiego urzędu pracy i wy-
Gazeta Jarocińska
29 (1032) 23 lipca 2010
www.jarocinska.pl
zanych z obronnością kraju, jest
także prowadzenie akcji poszukiwawczych i ratowniczych, jak
również pomoc w likwidacji skutków klęsk żywiołowych.
Nabór ochotników do służby
w ramach Narodowych Sił Rezerwowych ruszył 1 lipca. Zanim podpisali kontrakty, musieli zdać egzamin teoretyczny
oraz test sprawnościowy, a także przejść rozmowę kwalifikacyjną. Do rekrutacji przystąpiło
jedenastu kandydatów, umowy
podpisano z sześcioma.
(ag)
Fot. st. sierż. Tomasz Bartkowiak
komentarz
2
UMOWY Z ŻOŁNIERZAMI OCHOTNIKAMI podpisywał dowódca
jarocińskiego batalionu ppłk Marian Borowiak
90 WEJŚCIÓWEK DLA GMINY
Nie wiadomo, ile biletów
i karnetów
Urząd Miejski w Jarocinie
otrzymał od organizującej Jarocin Festiwal agencji Go Ahead 90 bezpłatnych wejściówek.
„W ramach tej puli zostały wysłane zaproszenia do radnych Rady
Miejskiej, marszałka województwa wielopolskiego i jego zastępców, prezydenta Poznania, ministra kultury, byłych dyrektorów
festiwalu, przedstawicieli władz
partyjnych i państwowych Jaro-
cina z lat 80., autorów publikacji
książkowych i filmowych dokumentujących festiwal, mediów lokalnych oraz szefów służb współpracujących przy organizacji festiwalu” - poinformowała „Gazetę” Ewelina Bartkowiak z kancelarii burmistrza Jarocina.
Wciąż nie wiadomo, ile sprzedano biletów i karnetów. Tej informacji agencja Go Ahead do
poniedziałku nie podała.
(ag)
NOWE MIASTO
53 tys. zł
dla opieki społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście opracował program „Uśmiechnięte
dziecko”, z którym przystąpił do
konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Placówka otrzymała dotację
w wysokości 53.500 zł. Dodatkowe pieniądze pozwolą na rozszerzenie oferty świetlic opiekuńczo-wychowawczych w Klęce, Boguszynie, Dębnie, Kruczynie oraz
Skoraczewie o warsztaty komputerowe, plastyczne i muzyczne.
Na co dzień korzysta z nich ponad
100 dzieci. Dodatkowo mają zostać zorganizowane zajęcia sportowe w hali w Nowym Mieście.
Planowane jest także przeprowadzenie warsztatów z edukacji
seksualnej dla młodzieży: „Macierzyństwo - mój świadomy wybór”.
MGOPS będzie kontynuować również prowadzoną we współpracy
z biblioteką akcję z zakresu profilaktyki uzależnień, w której wykorzystuje się książki i elementy
zabawy (tzw. biblioterapię). (ls)
Gazeta Jarocińska
29 (1032) 23 lipca 2010
www.jarocinska.pl
I
INTERWENCJA
W upale działki
bez wody
Kiedy uruchomiono odremontowaną za ponad 10 mln zł stację uzdatniania
przy ul. Poznańskiej w Jarocinie, na sąsiednich ogródkach działkowych
przestała lecieć woda.
Użytkownicy ogródków działkowych przy ul. Poznańskiej (za
wiaduktami kolejowymi) od momentu uruchomienia nowej stacji uzdatniania nie mają wody.
- Nie podłączono nas - interweniował w środę w redakcji jeden
z działkowiczów. - Gdzieś tam
jakąś rurą woda idzie, ale mają
ją tylko w dolnej części działek.
Wszystkie działki położone wyżej nie mają wody. Dlaczego nas
nie podłączono? Umowy na pobór wody mamy, więc ona w jakiś
sposób powinna być dostarczona
do działkowiczów. Tym bardziej,
że jak podkreślił pogoda w minionym tygodniu nie sprzyjała
ogródkom. - Już wszystko wysycha - narzekał mężczyzna.
Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie wyjaśnił, że działki do tej pory
zasilane były w wodę nieuzdat-
nioną do picia. - Nie wiem, w którym roku to nastąpiło i kto wydał zgodę - ogródki wpięły się do
sieci technologicznej wody surowej ze studni na Bogusławiu - tłumaczył Jerzy Wolski. - Ta sieć
przebiega mniej więcej przez środek działek. Zaznaczył, że dopóki przy ul. Poznańskiej funkcjonowała stara stacja uzdatniania,
pobierała wodę ze studni na Bogusławiu. - Natomiast nowa, oddana do użytkowania 17 czerwca, pobiera sobie automatycznie
wodę z różnych studni. Po zapełnieniu zbiornika retencyjnego wody surowej, którego wcześniej nie było, pompy są wyłączane i nie tłoczą wody ze studni. W ten sposób obniżamy sobie
też koszty. W tym momencie przez
rurociąg na działkach woda nie
przepływa, więc działkowcy jej
nie mają - przyznał Wolski.
W CZWARTEK FIRMA DROBUD, na zlecenie PWiK-u, rozpoczęła budowę
przyłącza wodociągowego do działek przy ul. Poznańskiej
Prezes zarządu Rodzinnego
Ogrodu Działkowego im. Adama
Mickiewicza twierdzi, że problemy z wodą działkowcy mają od
początku czerwca. - Ja to wiązałem z przebudową sieci, bo taką
informację w prasie wyczytałem,
że do 15 czy do któregoś czerwca
mogą być zakłócenia w dostawie
wody. Kładłem to na karb tej inwestycji. Nie interweniowałem wyjaśnia Stefan Kuczyński. - Ale
przyszedł do mnie facet i mówi:
Nie będziemy mieli wody. Ja: Co
ty chłopie opowiadasz? A on mi
wyjaśnił, w czym rzecz. Zaniepokojony Kuczyński zadzwonił do
PWiK-u. Zaproszono go na rozmowę - jak twierdzi, około miesiąc temu - i wówczas dowiedział
się, że trzeba wybudować przyłącze. - Nikt nawet tego nie skojarzył, że mogą być włączeni (działki - przyp. red.) do sieci technologicznej - stwierdza Jerzy Wolski. - Kiedy pojawił się problem,
zaczęliśmy szukać przyczyny.
Przedsiębiorstwo zobowiązało się podłączyć działki do wodociągu na swój koszt - około 20
tys. zł. - Budujemy przyłącze ponad 100-metrowe - informował
w środę prezes. Inwestycja ruszyła dzień później. Według Jerzego Wolskiego, roboty prowadzone przez firmę Drobud nie powinny zająć więcej niż dwa dni. - Potem natychmiast woda będzie podawana - zapewnił szef jarocińskich wodociągów.
W poniedziałek, jak poinformował nas Stefan Kuczyński,
woda z kranów na działkach już
leciała
(ag)
Gmina Kotlin podpisała umowę z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego rozbudowy oczyszczalni ścieków
w Wyszkach.
Koszt całkowity
przedsięwzięcia wynosi
2.018.354,18 zł, a wartość przewidywanego unijnego dofinansowania wynie-
sie 1.715.601,05 zł, co stanowi 85 % kwoty całkowitej.
Realizacja tego projektu pozwoli gminie dostosować istniejącą oczyszczalnię
do zaostrzonych wymogów
jakości oczyszczania ścieków oraz uporządkować gospodarkę ściekową w gminie Kotlin. Przed rozbudową istniejąca oczyszczalnia
miała przepustowość 247
m3. W wyniku rozbudowy
przepustowość wzrośnie do
1.100 m3.
(akf)
BUDYNEK Z LOKALAMI CHRONIONYMI
STAWIANY JEST W ŁUSZCZANOWIE
Mieszkania dla rodzin
wielodzietnych
W Łuszczanowie budowane
są cztery mieszkania chronione.
W lokalach o powierzchni około 60 m kw. zamieszkają rodziny wielodzietne. - Kwalifikowane będą we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej - wyjaśnia Tomasz
Wawrocki, prezes realizującego
inwestycję Jarocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. - Są to lokale dla rodzin,
które czasowo potrzebują pomocy
ze strony gminy. Umowy zawierane są na czas określony - od 3
do 5 lat - wyjaśnia ideę mieszkań
chronionych szef JTBS-u. Lokale trzypokojowe z kuchnią i łazienką mają być też wyposażone
w kotłownię centralnego ogrze-
wania. - Bardzo ładne mieszkania. Chciałbym, żeby mi ktoś takie podarował - stwierdza prezes spółki.
Budowa, którą realizuje firma Mer-Bud z Radlina, pochłonie 390 tys. zł. Inwestycja ma
być finansowana z trzech źródeł. 130 tys. zł dotacji JTBS pozyskał z Banku Gospodarstwa
Krajowego. Po tyle samo wyłożą spółka i gmina.
Po zakończeniu tego zadania, w Łuszczanowie planowane
jest postawienie jeszcze dwóch
obiektów z ośmioma mieszkaniami. - Kolejne lokalizacje przewidziane są w Siedleminie, być
może także w Witaszycach - dodaje Wawrocki.
(ag)
LOKATORZY DO MIESZKAŃ CHRONIONYCH w Łuszczanowie mają
wprowadzić się w listopadzie
TRZECI PRZETARG NA SPRZEDAŻ BUDYNKU
MIESZKOWIE
Biblioteka pod młotek
Nadal nie ma ma chętnych na
kupno budynku po bibliotece na
rynku w Mieszkowie. Gmina Jarocin próbuje go zbyć od ubiegłego roku. Najpierw za jednokondygnacyjny obiekt o powierzchni
586 m kw. z przylegającą działką samorząd chciał 97 tys. zł.
Teraz cena wywoławcza wynosi
80 tys. zł. Trzeci przetarg ustny
ma się odbyć 7 września.
(ag)
OG ŁOS ZE NIE
AKCJA PROMOCYJNA
Zapraszamy na bezbolesne, nieinwazyjne badania kręgosłupa.
Akcja promocyjna badań prowadzona będzie:
Rawicz, 26.07.2010 r. ul. Piłsudskiego 5, NZOZ "Rawmed",
9.00 - 18.00
Witaszyce, 28.07.2010 r., ul. Ceglana, NZPOZ Wita-Med, 9.00 - 18.00
KOTLIN
Z unii
na oczyszczalnię
3
NFORMACJE
Turniej
o puchar starosty
III Turniej o Puchar Starosty Jarocińskiego w Piłce Nożnej odbędzie się 25
lipca w Stęgoszy. Początek rozgrywek
o godz. 9.00. W turnieju wezmą udział
siedmioosobowe zespoły + 5 osób na
zmianę. Wpisowe wynosi 50 zł (w tym
konsumpcja). Po zakończeniu imprezy organizatorzy zapraszają na zabawę taneczną - początek ok. godz. 20.00 - wstęp
wolny. Regulamin turnieju oraz galeria
zdjęć z poprzednich imprez na stronie:
www.turniejstegosz.dbv.pl. Zgłoszenia
pod nr tel. 781/679-576.
(ann)
Pleszew, 27.07.2010 r., ul. Poznańska 58, Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej - Lekarze Rodzinni, 8.30 - 17.00
Krotoszyn, 31.07.2010 r., ul. Przemysłowa 19, Zakład Opieki
Medycznej CER-MEDIC, 9.00 - 18.00
Gostyń, 1.08.2010 r., ul. Graniczna 4, ZPLR GOS-MED, 9.00 - 18.00
Badania obejmją wszystkie odcinki kręgosłupa a jego obraz graficzny
widoczny na wynikuj przedstawiony jest w trzech płaszczyznach. Pacjenci
odbierając wyniki otrzymują adekwatnie dobrany zestaw ćwiczeń
oraz skierowanie do ewentualnej placówki rehabilitacyjnej. Badania
przeznaczone dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej
4 roku życia. Zapraszamy zarówno mieszkańców Rawicza jak i okolic.
- całkowity koszt badania - 23 zł.
(odcinek szyjny+piersiowy+lędźwiowy).
Dzieci do 13 roku życia badające kręgosłup - badanie kończyn dolnych
GRATIS (płaskoskopie+szpotawość+koślawość)
Rejestracja w godzinach 9.00 - 17.00
pod numerami telefonów: 698/249-683, 698/249-685,
794/154 -574
4
I
WIEŒCI
KRYMINALNE
Gazeta Jarocińska
29 (1032) 23 lipca 2010
www.jarocinska.pl
NFORMACJE
MYŚLIWY POPEŁNIŁ SAMOBÓJSTWO W KURCEWIE
Trzeźwością umysłu wykazał się
mieszkaniec Nowego Miasta, choć
jak sam przyznał - pił alkohol. Po
pracy z kolegami spożywał piwo.
Nie wsiadł za kierownicę swojego
auta, tylko postanowił się przespać
na parkingu.
W środę w nocy jarocińska policja
otrzymała zgłoszenie, że na parkingu przy ul. Św. Ducha leży człowiek.
Funkcjonariusze na miejscu zastali
śpiącego mężczyznę - Był bez butów. Jak się okazało, był to kierowca stojącego obok auta, który jak
oświadczył, wypił trochę alkoholu
i nie chcąc jechać samochodem, postanowił się zdrzemnąć - mówi mł.
asp. Aleksander Szepański, rzecznik
prasowy Komendy Powiatowej Policji
w Jarocinie. Po wizycie policjantów
mężczyzna kontynuował drzemkę.
Upojeni
pedałowaniem
Dwóch nietrzeźwych rowerzystów
zatrzymali policjanci w minioną niedzielę. Mateusz B. wpadł w ręce stróżów prawa na ul. Wrzosowej w Jarocinie. Miał 1,2 promila alkoholu
w organizmie. 2,2 promila nadmuchał Dawid G., którego namierzono
na ul. Lipowej w Jarocinie.
(era)
Po kolizji. Szkło i plastik zebrali strażacy po zderzeniu daewoo
matiza i opla vectry 13 lipca na
ul. Wojska Polskiego.
Zagasili. 13 lipca w Woli Książęcej ratownicy ugasili pożar słomy
po kombajnie, a w Wyszkach suchą trawę. Tego samego dnia strażacy interweniowali także w Siedleminie, gdzie od zerwanej linii
energetycznej zapaliło się zboże.
Plama i trawa. Plamę oleju z jezdni w Wilczy zmyto 14 lipca. Tego
dnia ugaszono również pożar trawy w Witaszycach.
Pożary. 15 lipca strażacy dwa razy
wyjeżdżali do gaszenia nieużytków
rolnych. Interweniowali w Kotlinie i Jarocinie. Identyczną akcję
przeprowadzono następnego dnia
w Golinie i Jarocinie.
Olej na drodze. 16 lipca na skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej i Powstańców Wielkopolskich w Jarocinie usunięto plamę oleju. Tego dnia
tłusta ciecz rozlana była także na
ul. Hallera, Śródmiejskiej, Barwickiego, Kilińskiego i Niepodległości.
Trawa, konary i piwnica. W sobotę strażacy opanowali pożar suchej
trawy w Rusku i Jarocinie. Usuwali połamane konary drzew tarasujące drogę w Kamieniu i Komorzu Przybysławskim oraz wypompowywali wodę z zalanej piwnicy
w Żerkowie i przepompowni ścieków w Żernikach.
Agresywne owady. W minionym
tygodniu strażacy wyjeżdżali sześć
razy do usuwania agresywnych
owadów.
(era)
Zastrzelił się na
ambonie
56-letni mężczyzna strzelił sobie w głowę z broni myśliwskiej. Prezes
pleszewskiego koła „Darz Bór” odebrał sobie życie na ambonie w Kurcewie
(gm. Kotlin).
Tragedia rozegrała się w miniony wtorek rano. Organa ścigania na temat zdarzenia udzielają
bardzo skąpych informacji. 56-latek wysłał niepokojącego smsa do
swojej córki. Z jego treści miało wynikać, że myśliwy zamierza
targnąć się na swoje życie. - Jednocześnie wskazał miejsce, w którym się znajduje - relacjonuje prokurator Janusz Walczak, rzecznik
prasowy Prokuratury Okręgowej
w Ostrowie Wielkopolskim. Córka o dziwnej informacji powiedziała natychmiast bratu. Młody
mężczyzna pojechał do Kurcewa,
gdzie znalazł ciało ojca.
W środę przeprowadzono sekcję zwłok. - Biegły stwierdził, że do
śmieci doszło w wyniku postrzelenia się z broni myśliwskiej. Dokonane ustalenia wskazują, że śmierć
mężczyzny nastąpiła w wyniku zamachu samobójczego - wyjaśnia
prokurator Walczak. Od denata
pobrano krew do badań na zawartość alkoholu w organizmie. Wyniki analizy nie są jeszcze znane.
Prokuratura nie chce mówić
na temat powodów desperackiego
kroku pleszewskiego myśliwego.
Wypowiedzi unikali także członkowie koła „Darz Bór”. - Znaliśmy
się od kilku lat. Gdy usłyszałem informację o tym, że Rysiu nie żyje,
nie mogłem w to uwierzyć. Odłożyłem słuchawkę i początkowo myślałem, że to jest jakiś żart. A to niestety okazało się prawdą - powiedział jeden z kolegów.
56-latek należał do Polskiego
Związku Łowieckiego od 1997 r.,
a od 1998 r. był prezesem koła
„Darz Bór” w Pleszewie.
(era, saw)
KOLIZJA NA UL. WOJSKA POLSKIEGO W JAROCINIE
Wymusił pierwszeństwo
Na strachu i uszkodzonych pojazdach zakończyła się wtorkowa kolizja
na ul. Wojska Polskiego w Jarocinie.
- Kierujący daewoo matizem nie
udzielił pierwszeństwa przejazdu i doprowadził do zderzenia z jadącym
oplem vectra - relacjonuje mł. asp.
Aleksander Szeczepański, rzecznik
prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie.
W kraksie nikt nie ucierpiał. Po
kolizji posprzątali strażacy z PSP
w Jarocinie.
(era)
PROBLEM
NA TELEFON
Policyjny telefon zaufania
- do Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie (62) 747-22-41
- do Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 800/130-334.
Komenda Powiatowa Policji, ul.
T. Kościuszki 29 w Jarocinie,
tel. (62) 749-82-00, 505-52-00.
Pogotowie Ratunkowe, tel. 999
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie,
ul. Powstańców Wielkopolskich 2,
tel. 112, 998, (62) 747-08-00.
Ośrodek Terapii Uzależnień
w Jarocinie, tel. (62)
747-15-22, ul. Kościuszki 18,
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 20.00. Terapia dla osób uzależnionych
i członków ich rodzin. Interwencja kryzysowa dla ofiar przemocy.
Klub Abstynenta czynny od
wtorku do piątku i w niedzielę w godz. 16.00 - 20.00
w Skarbczyku (Jarocin, Park 1).
Grupa AA „Oaza” spotyka się
w każdy wtorek w godz. 18.00
do 20.00 w Skarbczyku.
Grupa AA „Serafin” spotyka
się w każdy czwartek w godz.
18.00 do 20.00 w klasztorze o.o. franciszkanów (Jarocin, ul. Franciszkańska 3).
Piorun spalił stodołę
50 tys. zł wyniosły straty po sobotnim pożarze stodoły w Dobieszczyźnie (gm. Żerków). Budynek stanął w ogniu od uderzenia pioruna.
Gwałtowna burza przeszła nad
gminą Żerków w sobotę po południu. Piorun uszkodził w Dobieszczyźnie komin i instalację elektryczną w domu mieszkalnym oraz uderzył w drewnianą stodołę, która stanęła w płomieniach. Ogień stanowił
Od 19 do 25 lipca dyżur (8.00
- 23.00) oraz pogotowie pracy (23.00-8.00) pełni apteka
„Convallaria” (Jarocin, ul. Wolności
7/9, tel. (62) 747-25-63).
W każdą niedzielę w godz.
15.00 - 20.00 czynna jest apteka „Pod Zegarem” (Jarocin, Rynek 14, tel. (62) 747-27-16).
Od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 21.00 oraz w soboty od 8.00 do 14.00 leki można kupić w aptece „Farmacja
Kolejowa” (Jarocin, ul. Sienkiewicza 1, tel. (62) 505-20-41).
Od 26 lipca do 1 sierpnia dyżur
pełnić będzie apteka „Aspirynka”
(Jarocin, ul. Hallera 14, tel.
(62) 747-24- 34).
Pogotowia techniczne:
pogotowie energetyczne, tel. 991
pogotowie gazowe, tel. 992 pogotowie kanalizacyjne (62) 747-32-34,
wodociągi (62) 749-38-83.
fot. Bartek Nawrocki
Spał na parkingu,
bo nie chciał
jechać po
alkoholu
LEKI Z APTEKI
zagrożenie dla domu mieszkalnego
i pola ze zbożem na pniu. - Musieliśmy dowozić wodę z Lubianki, bo
ze względu na brak prądu nie mogliśmy jej pobrać z hydrantów - relacjonuje st. kpt. Marian Tomczak,
zastępca Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie. - Po ugaszeniu pożaru spaloną słomę usunięto z pogorzeliska
na zewnątrz budynku - dodaje wi-
cekomendant.
Ogień strawił 5 ton słomy prasowanej, siano oraz zgromadzone
przy stodole 10 metrów sześciennych drewna i 3 tony węgla. Straty oszacowano na 50 tys. zł. Wartość uratowanego mienia wyceniono na 100 tys. zł. W ponad trzygodzinnej akcji ratunkowej uczestniczyło 6 jednostek straży pożarnej.
(era)
Grupa Al-Anon dla rodzin spotyka się w każdy wtorek w godz.
18.00 do 20.00 w Skarbczyku.
Punkt konsultacyjny dla rodziców
oraz młodzieży eksperymentującej
i uzależnionej od alkoholu i narkotyków działa w każdą sobotę na
terenie Ośrodka Terapii Uzależnień
w Jarocinie, ul. Kościuszki 18,
w godz. 9.00 do 13.00 (informacja telefoniczna (62) 747-15-22).
Punkty konsultacyjne dla osób
z problemami alkoholowymi
i członków ich rodzin:
WYPADEK NA KRAJOWEJ 11 W CIELCZY
Rowerzysta wjechał pod opla
78-letni mężczyzna z ciężkimi
obrażeniami ciała trafił do szpitala, po tym jak rowerem wjechał
pod opla vectrę.
Do wypadku doszło na krajowej 11 w Cielczy w czwartek
przed 16.00. - 78-letni rowerzy-
sta skręcił nagle w lewo i został
potrącony przez jadący w tym samym kierunku samochód opel vectra - relacjonuje mł. asp. Aleksander Szczepański, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji
w Jarocinie. Cyklistę z ciężkimi
obrażeniami ciała przetransportowano do jarocińskiego szpitala. Mieszkaniec Cielczy przebywa na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii medycznej.
Kierowca opla ze Szczecina
był trzeźwy.
(era)
Żerków, tel. (62) 740-20-42 punkt
konsultacyjny ds. uzależnień, ul.
Mickiewicza 6 (1 piętro) czynny
w śr. 17.00-19.00.
Jaraczewo, tel. (62) 740-80-13
czynny w pierwszy i trzeci wt.
miesiąca w godz. 17.00 - 19.00,
ośrodek zdrowia w Jaraczewie.
Rusko, tel. (62) 740-02-60 czynny w drugi i czwarty czw. miesiąca w godz. 17.00-19.00, ośrodek zdrowia w Rusku.
Gazeta Jarocińska
29 (1032) 23 lipca 2010
www.jarocinska.pl
I
5
NFORMACJE
W JAKIEJ KOLEJNOŚCI ROBIONE SĄ ULICE NA OSIEDLU 1000-LECIA W JAROCINIE?
Budowa etapowa
Jarocin kulturalnie
wspiera Poznań
Jarocin będzie wspierał Poznań w staraniach o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Deklarację o współpracy podpisali w minioną sobotę na jarocińskim rynku: marszałek województwa Marek Woźniak, wiceprezydent Poznania Jerzy Stępień oraz burmistrz
Jarocina Adam Pawlicki. Włodarz naszego miasta otrzymał w tym
dniu Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego.
Fot. Anna Gauza
(ag)
NA UL. SPORTOWEJ wykonane zostały zjazdy i chodniki z kostki brukowej.
Na jezdni o długości 200 m położono pierwszą warstwę asfaltu
(ag)
Harmonogram budowy dróg na
osiedlu 1000-lecia w Jarocinie*
do 30 lipca:
ul. Sportowa - wykonanie
chodników i parkingów z kostki
brukowej
do 31 lipca:
łącznik między ul. Sportową
a Parkową - wykonanie nawierzchni
z kostki brukowej
od 1 do 15 sierpnia: ul.
Waryńskiego - wykonanie
chodników i parkingu z kostki
brukowej
od 15 do 30 sierpnia:
ul. Sportowa - położenie
nawierzchni z masy mineralnoasfaltowej
od 15 do 31 sierpnia:
ul. Parkowa - położenie nawierzchni
z masy mineralno-asfaltowej
od 15 do 31 sierpnia:
ul. Waryńskiego - położenie
nawierzchni z masy mineralnoasfaltowej
do 30 sierpnia:
ul. Kasprzaka - wykonanie
nawierzchni z kostki brukowej
* Przekazany przez firmę Drobud
Budowa ulic na osiedlu 1000-lecia
ma kosztować
2,3 mln zł
Ponad stu policjantów na festiwalu
mu aparat telefoniczny z ręki.
- Pokrzywdzony zdążył krzyknąć.
Alarm zwrócił uwagę policjanta
patrolującego radiowozem ulicę - mówi mł. asp. Aleksander
Fot. Bartek Nawrocki
Siedem osób zatrzymanych
za posiadania środków odurzających, trzy kradzieże, kilka mandatów porządkowych - to policyjny bilans jarocińskiego festiwalu. Bezpieczeństwa uczestników strzegło ponad 100 funkcjonariuszy.
Spokojnie
w policyjnych statystykach zapisał się tegoroczny festiwal. Siedem osób wpadło w ręce stróżów
prawa, bo posiadało środki odurzające. Policjanci
zatrzymali na „gorącym uczynku”
złodzieja telefonu komórkowego.
W niedzielę nad ranem na ul. Maratońskiej 17-latek podszedł do
leżącego festiwalowicza i wyrwał
Szczepański, rzecznik KPP w Jarocinie. Funkcjonariusz ruszył za
złodziejem i zatrzymał go na ul.
Harcerskiej. Telefon trafił do właściciela, a złodziej do Policyjnej
Izby Zatrzymań. Dwie osoby zgłosiły kradzież dokumentów.
Kilka osób funkcjonariusze
ukarali mandatami porządkowymi. Policjanci zatrzymali też miłośnika hiszpańskiej
gwiazdy - zespołu Ska-P. - Mieszkaniec Rzeszowa,
który był nietrzeźwy - prawie 2 promile - kilkakrotnie
przeskakiwał przez
płot. Ściągała go
ochrona - opowiada rzecznik.
Nad bezpieczeństwem gości festiwalowych czuwało ponad 100 policjantów z Jarocina, Gostynia, Krotoszyna, Pleszewa, Środy Wielkopolskiej, Wrześni, Ostrowa Wielkopolskiego i Poznania.
(era, kg)
SALON OPTYCZNY
Punkt widzenia
Twój
wiek
=
Twój
rabat!
BEZPŁATNE
BADANIE WZROKU
• Najniższe ceny
• Najmodniejsze kolekcje opraw
okularowych
BIEDRONKA
bud. Dokładny harmonogram dostaliśmy następnego dnia. Prezes Andrzej Siliński wyjaśnił
też, że ze względu na festiwal,
w pierwszej kolejności położono dywanik na ulicy Sportowej.
- Nawierzchnia asfaltowa będzie
z dwóch nakładek. Z warstwą
ścieralną chcemy poczekać, bo
po festiwalu ma być przekazany plac pod budowę trybun na
stadionie. Jeżeli położylibyśmy
warstwę ścieralną, a za chwilę
wjedzie ciężki sprzęt, to może
ją uszkodzić - wyjaśnia prezes
Drobudu. - Kolejnym etapem
jest zrobienie ulic Waryńskiego i Kasprzaka - one będą wykonywane równocześnie - dodaje Siliński. Na Kasprzaka Drobud planuje ułożyć kostkę brukową. Nawierzchnia na Waryńskiego ma być asfaltowa.
Firma Drobud ma skończyć
roboty do 30 sierpnia.
OG ŁOS ZE NIA
WROCŁAWSKA
Wzdłuż przeważającej liczby ulic wykonane są chodniki.
Drogi przygotowano do ułożenia
kostki bądź dywanika asfaltowego. Są wykorytowane i wysypane tłuczniem, a na części łącznika między Parkową a Sportową położono kostkę. Mieszkańcy osiedla nie wiedzą, w jakiej
kolejności pozostałe nawierzchnie będą robione.
O harmonogram realizacji inwestycji poprosiliśmy w czerwcu gminną spółkę Jarociński
Fundusz Poręczeń Kredytowych,
odpowiedzialną za przetarg na
budowę dróg na 1000-lecia. Wiceprezes Agnieszka Rybacka
taką informację obiecała „Gazecie” przekazać. E-maila przysłała 15 czerwca. Załączyła wykaz dróg do zrobienia w kolejności ich utwardzania, ale żadnych
terminów nie podała. O grafik
spytaliśmy w kancelarii burmistrza. Odpowiedzialna za kontakty z mediami Ewelina Bartkowiak przysłała nam informacje dotyczące budowy ul. Sportowej, terminów jej wyłączenia
z ruchu i utrudnień, jakich powinni spodziewać się mieszkańcy.
W przerwie sesji rady miejskiej 2 lipca, Agnieszka Rybacka w rozmowie z dziennikarką
„Gazety” zapewniła, że postara się o dokładniejszy plan budowy kolejnych dróg przygotować. Upłynęło kilkanaście dni,
a informacji nie otrzymaliśmy.
Zwróciliśmy się więc do realizującej inwestycję spółki Dro-
Fot. Stanisław Dziekański
Na jarocińskim osiedlu 1000-lecia rozpoczęto budowę wszystkich dróg,
ale żadnej jeszcze nie zakończono. Pierwszą warstwę asfaltu firma Drobud
położyła na Sportowej.
C. H. TOBENA
WOLNOŚCI
KIOSK
RUCHU
czynne: pn. - pt. 10.00 - 18.00,
sobota 9.00 - 13.00
Jarocin, ul. Wrocławska 22, tel. 62 505-20-46
6
I
DZIEŃ PO DNIU
NA ZIEMI JAROCIŃSKIEJ
19 - 25 lipca
19 lipca 1934 roku
Zarząd majętności Zakrzew zaoferował mieszkańcom Jarocina
sprzedaż butelkową mleka. Dostawa wprost do domu przez
mleczarka. Cena niska. Obora pod stałym nadzorem lekarskoweterynaryjnym.
19 lipca 1936 roku
Na kolonie do Żerkowa przybyło 36 wychowanków Rzemieślniczej
Szkoły Zawodowej z Poznania. Zamieszkali oni w miejscowej
szkole, a opiekę nad nimi sprawowali dwaj wychowawcy i lekarz.
Gazeta Jarocińska
29 (1032) 23 lipca 2010
www.jarocinska.pl
NFORMACJE
Podchody pod znakiem
„Kota w butach”
Dlaczego młyn nad Lutynią jest taki sławny? Nie tylko dlatego, że za miejsce akcji jednej
z nowel obrał go sobie Jarosław Iwaszkiewicz. Otóż dawno, dawno temu pewien młynarz
miał trzech synów. Dwóm podarował młyn, a trzeciemu… Kota w butach.
Ta historyjka posłuży nam za
motto kolejnej wyprawy w ramach
„Letnich wędrówek z Gazetą”. Już
24 lipca (w sobotę) zapraszamy
wszystkich chętnych, a zwłaszcza
rodziny z dziećmi, na pieszą wycieczkę. Trasa nie jest długa, a atrakcje - niespodzianki zaplanowano
szczególnie pod kątem dobrej za-
bawy dla najmłodszych. Wystarczy
włożyć wygodne buty, zaopatrzyć
się w napoje na drogę i przyjść na
plac przed pałacem Radolińskich
o godzinie 10.00 (nie ma żadnego
wpisowego). Tam startujemy na
wyprawę śladami „Kota w butach”.
Finał nastąpi w stajni „Na Leśnej”
w Bachorzewie, gdzie rozstrzy-
gniemy naszą zabawę przy ognisku i kiełbaskach. Potem wracamy
do Jarocina.
Uwaga! Jeśli tego dnia prognozowana temperatura wyniesie więcej
niż 30 stopni Celsjusza - wycieczka
zostanie przesunięta na inny termin.
Sprawdzaj na www.jarocinska.pl
- informację podamy do piątku.
20 lipca 1851 roku
W Ludwinowie pod Żerkowem znaleziono podczas żniw kłos żyta
składający się z normalnego kłosa i 14 mniejszych kłosków wyrosłych
na jednym źdźble. Całość wygląda oryginalnie, jak bukiecik żyta.
22 lipca 1903 roku
Gazeta „Jarotschiner Anzeiger” donosiła, że podobnie jak Prosna,
z brzegów wystąpiła także Warta zalewając okolice Paruchowa,
Pogorzelicy, Szczonowa, Gąsiorowa, Lgowa, Franciszkowa, Dębna,
Nowego Miasta, Komorza i Roguska. O rozmiarach powodzi
świadczyła informacja, że dla ratowania ludzi i dobytku do
Orzechowa przybył oddział 150 żołnierzy i przedstawiciele władz
regencji z Poznania.
22 lipca 1926 roku
W „Orędowniku Urzędowym na powiat jarociński” komisarz
obwodowy zamieścił obwieszczenie, w którym zwracał uwagę, że
urządzanie wspólnych kąpieli w rzekach, jeziorach lub głębokich
rowach jest stanowczo zakazane. Do przypomnienia tego zakazu
skłonił go fakt, że zauważono, iż ludność płci męskiej i żeńskiej
(...) urządza wspólne kąpiele w rzece Lutyni w miejscowości
Bachorzewie, Wilkowyi i Słupi, wałęsając się przytem w ubraniach
kąpielowych, niektórzy nawet w niekompletnych kostiumach
kąpielowych, po lasach, łąkach i drogach publicznych wywołując
zgorszenie i wyrządzając szkody polno-leśne.
23 lipca 1933 roku
Ukazał się anons prasowy: Lekarz med. z dłuższą praktyką znajdzie
dobre pole działania w Witaszycach, gminie uprzemysłowionej,
liczącej przeszło 2 tysiące mieszkańców, otoczonej licznymi
bogatymi wioskami. Mieszkanie odpowiednie w nowoczesnym
domu zarezerwowane. Praktyka zapewniona. Bliższych informacji
udzieli sołtys.
23 lipca 1861 roku
Na godzinę 9 przed południem Królewski Sąd Powiatowy
w Pleszewie wyznaczył spotkanie celem naradzenia nad nowymi
propozycjami ugody między dłużnikiem, właścicielem dóbr
w Witaszycach a wierzycielami.
24 lipca 1564 roku
Kościół św. Mikołaja i plebania w Żerkowie szczęśliwie ocalały
w straszliwym pożarze, jaki nawiedził miasto i w popiół je
i w perzynę zamienił.
25 lipca 1660 roku
Biskup poznański Wojciech Tholibowski poświęcił kościół pod
wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Brzostkowie. Został on z drzewa
postawiony, piękny i malowaniem przyozdobiony. Fundatorami byli
Domiechowscy, ówcześni dziedzice wsi, a kościół stanął w miejscu
wcześniejszego, który spłonął.
24 lipca (sobota)
Wycieczka piesza - ok. 7 km
Czas: ok. 6 godzin Wilkowyja

21 lipca 1934 roku
Tropami „Kota w butach”
Bachorzew
Annapol
Jarocin
START

Na zapowiedziany w tym dniu bal w zakładzie wodoleczniczym
w Dębnie biletów około sto już rozprowadzonych. Przy kasie sali
balowej mężczyźni dostać mogą bilety po talarze. Damy nie płacą.
Jarocin
META przy skrzyżowaniu
ul. Maratońskiej i ul. Żerkowskiej
Trasa: Jarocin - zielonym szlakiem do Wilkowyi - Bachorzew - Annapol - Jarocin
Start: godz. 10.00, plac przed pałacem Radolińskich w jarocińskim parku.
Przed nami jeszcze:
Survival z Adamem
7 sierpnia (sobota)
Wycieczka rowerowa - ok. 50 km
Czas: ok. 8 godzin
Trasa: Jarocin - Wilkowyja - Żerków
- Brzóstków - Śmiełów - Raszewy
- Żerków - Wilkowyja - Jarocin
Start: godz. 9.00, plac przed
pałacem Radolińskich w jarocińskim
parku.
Podczas tej wycieczki będzie można dołączyć do nas po drodze. Wystarczy zadzwonić do redakcji i to zgłosić. Wtedy ustalimy czas i miejsca zbiórek. Planujemy co najmniej godzinny przystanek w Żerkowie na zwiedzanie i - dla chętnych - na kąpiel w basenach. Stamtąd ok. godz. 13.00 ruszymy w dalszą drogę - za miastem leśnymi duktami miniemy Łysą Górę i udamy się przez Brzóstków do Śmiełowa. W przepięknym otoczeniu pałacu Muzeum Adama Mickiewicza posilimy się i nabierzemy sił na powrót. Zorganizujemy też mały quiz
dotyczący Żerkowa i pobytu słynnego wieszcza w tej okolicy.
Koszty (tylko dla chętnych): od 4 do 5 zł wstęp na basen i 5,50 zł wstęp do
muzeum
Spływ kajakowy
11 września (sobota)
Zainteresowanie tą formą wycieczki przerosło nasze oczekiwania. Na spływ kajakowy
niestety nie ma już bowiem miejsc - mamy komplet 60 osób. Otrzymaliśmy wiele
telefonów w sprawie organizacji jeszcze jednej takiej wyprawy, pomyślimy nad tym
w przyszłym roku. Ci szczęściarze, którzy zdążyli się zapisać, popłyną z nami Prosną
(opcjonalnie, w zależności od stanu wody - start na wysokości Rudy Komorskiej)
i Wartą przez Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy (ok. 20 km). Tak, jak
i w ubiegłych latach, zostanie zorganizowany przystanek na nabranie sił przy ognisku
na polu biwakowym w Czeszewie. Chętni będą mogli obejrzeć Ośrodek Edukacji Leśnej
znajdujący się po drugiej stronie rzeki. Oprowadzi nas jak zwykle miły i uprzejmy
leśniczy. Meta kajakowa zaplanowana jest w Dębnie.
FAJOFEST
W Mickiewiczowskim Centrum Turystycznym obędzie się tego dnia „Fajofest” - festyn,
rozpoczynający obchody 20-lecia istnienia „Gazety Jarocińskiej”. Będzie mnóstwo atrakcji
i niespodzianek - już dziś zaplanujcie sobie ten dzień z nami! Zapraszamy wszystkich
mieszkańców Ziemi Jarocińskiej. Szczegóły podamy w sierpniu.
Uwaga! Dzieci i młodzież do lat 18 mogą uczestniczyć w rajdach tylko pod opieką
dorosłych. Szczegółowe regulaminy wycieczek są dostępne w redakcji „Gazety
Jarocińskiej”.
PRZED NAMI
NA PIKNIK FOLKLORYSTYCZNY W NIEDZIELĘ 25 LIPCA ZAPRASZAJĄ WÓJT
GMINY JARACZEWO I GMINNY OŚRODEK KULTURY. Impreza rozpocznie się
o godz. 13.00 od Drużynowych Zawodów
Strzeleckich o puchar Powiatowego Komendanta Policji w Jarocinie (strzelnica
KSS „Snajper” w Jaraczewie). Dwie godziny później rozpocznie się plener malarski „Bliżej folkloru” oraz koncert zespołów śpiewaczych. Na scenie w jaraczewskim parku wystąpią: „Ciświczanie”,
„Dąbrowianki”, „Potarzyczanki”, „Goliniacy” i „Zespół Studzianna”. Wstęp wolny.
WYJAZD DO UZARZEWA, SWARZĘDZA
I POZNANIA ODBĘDZIE SIĘ W CZWARTEK 29 LIPCA. W programie wycieczki, którą organizuje zarząd rejonowy
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jarocinie, znajdą
się m.in. Muzeum Środowiska Przyrodniczego i Łowiectwa w Uzarzewie, skansen pszczelarski w Swarzędzu, tereny
sportowe na Malcie oraz ogród zoologiczny w Poznaniu. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie związku
(Jarocin, ul. Wrocławska 39, tel. (62)
747-20-32). Biuro czynne jest w każdy
wtorek i piątek w godz. 9.00 - 12.00.
Koszt udziału wynosi 43 zł (członkowie PZERiI) oraz 48 zł (niezrzeszeni).
WYCIECZKĘ AUTOKAROWĄ NA PODLASIE ORGANIZUJE W DNIACH 17
- 21 SIERPNIA ZARZĄD REJONOWY
POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW,
RENCISTÓW I INWALIDÓW W JAROCINIE. Na trasie znajdą się m.in. Białystok, Supraśl i Hajnówka. Uczestnicy zwiedzą meczety Tatarów w Kruszynianiach i Bohonikach, synagogi
w Krynkach i Tykocinie oraz bazylikę
w Brochowie, w której ochrzczony został Chopin. Całkowity koszt wycieczki
wynosi 562 zł (członkowie PZERiI) oraz
587 zł (niezrzeszeni). Zapisy prowadzone są w siedzibie związku (Jarocin, ul.
Wrocławska 39, tel. (62) 747-20-32).
Biuro czynne jest w każdy wtorek i piątek w godz. 9.00 - 12.00.
SPOŁECZNE OGNISKO MUZYCZNE
W JAROCINIE PROWADZI NABÓR
DZIECI I MŁODZIEŻY NA ROK SZKOLNY 2010/2011. Placówka oferuje moż-
liwość nauki śpiewu solowego oraz gry
na instrumentach: fortepian, skrzypce, gitara klasyczna, basowa lub elektryczna, keyboard, akordeon, flet blokowy. Ognisko prowadzi też zajęcia teoretyczne - m.in. kształcenie słuchu, zasady i historia muzyki. Zapisy chętnych
przyjmuje sekretariat (Jarocin, ul. T. Kościuszki 16) od poniedziałku do czwartku w godz. 14.00 - 19.00. Informacje można uzyskać także telefonicznie pod nr tel. (62) 747-98-68 oraz
663/746-725.
NIEPUBLICZNA SZKOŁA MUZYCZNA
I STOPNIA W KOTLINIE PRZYJMUJE
ZGŁOSZENIA NOWYCH UCZNIÓW.
Placówka oferuje naukę gry na akordeonie, fortepianie, perkusji, saksofonie, a także kursy organowe (casio,
keyboard) i możliwość występowania
w Zespołach Akordeonowych „Kotlin”.
Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie szkoły (Kotlin, ul. Marii Konopnickiej 22, tel. (62) 740-69-07). Bliższe
informacje można uzyskać także u dyrektora Janusza Barańskiego pod nr tel.
606/462-446.
Gazeta Jarocińska
27 (1030) 9 lipca 2010
www.jarocinska.pl
I
7
NFORMACJE
GMINA JARACZEWO ZORGANIZOWAŁA ZBIÓRKĘ DARÓW DLA POWODZIAN
DALKIA SPRZEDAJE SWOJĄ SIEDZIBĘ
PWiK przeprowadzi się
do Cielczy?
Najwięcej
z Panienki i Noskowa
Ponad 40 ton zbóż i pasz oraz blisko 4 tys. zł i kilkadziesiąt kilogramów
trwałych artykułów spożywczych i chemicznych zebrali mieszkańcy gminy
Jaraczewo dla powodzian. Dary trafią do Goliny koło Konina.
Sołtysi zorganizowali zbiórkę płodów rolnych i produktów
spożywczych i chemicznych po
apelu wójta Dariusza Strugały. Przez trzy tygodnie udało się
zgromadzić ponad 40 ton zbóż
i pasz oraz kilkadziesiąt kilogramów trwałych artykułów spożywczych i chemicznych. Mieszkańcy
gminy ofiarowali również nowe
koce, kołdry, pościel, a na specjalnie otwarte konto wpłacili blisko
DALKIA (dawniej PEC) wystawiła na sprzedaż biurowiec przy
ul. Kasprzaka, w którym mieści się również siedziba Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji
Jarocińska Dalkia (dawniej
Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej) sprzedaje swoją siedzibę. - Przeprowadzimy się na
ul. Węglową, do pomieszczeń,
które kiedyś zajmował Zakład
Ulic - wyjaśnia prezes Dalkii Dariusz Musiał. - W tych biurach na
terenie kotłowni trzeba wymienić
okna, odświeżyć ściany i wstawić
nowe meble.
Powierzchnia przeznaczonego do sprzedaży obiektu przy ul.
Kasprzaka wynosi ponad 800 m
kw. - My zajmujemy sześć biur,
czyli mniej więcej jedną trzecią
powierzchni - tłumaczy prezes.
Resztę wynajmuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji,
któremu Dalkia zaproponowała
odkupienie budynku, ale spółka jak mówi Musiał - nie skorzystała
z oferty. - Zaskoczony nie jestem.
To jest suwerenna decyzja zarzą-
du PWiK-u, być może nawet po
konsultacjach z radą nadzorczą
i właścicielem - komentuje szef
Dalkii.
Prezes PWiK-u Jerzy Wolski ogłoszenia o sprzedaży nie
chce komentować. - Temat jest
odległy - stwierdza. Zgodnie
z umową, PWiK pomieszczenia będzie dzierżawił do końca
przyszłego roku. Czy potem planuje przeprowadzkę, jeśli Dalkia
pozbędzie się budynku? - Takie alternatywy są rozważane
- przyznaje Wolski. - Wszystko
zależy od tego, czy dojdzie do
transakcji sprzedaży tej nieruchomości i jakie zamiary będzie
miał ewentualny nowy właściciel. Prezes PWiK-u nie wyklucza przeniesienia siedziby firmy
do Cielczy, na teren oczyszczalni ścieków.
(ag)
4 tys. zł. - Mieszkańcy naszej gminy
wykazali się życzliwością i zrozumieniem sytuacji, w jakiej znaleźli
się powodzianie. W pomoc zaangażowały się wszystkie sołectwa.
Najwięcej ofiarowali mieszkańcy
Panienki, bo zebrali 5 ton zboża
- mówi Stanisław Andrzejczak,
wicewójt gminy Jaraczewo. Sporo
też przekazało sołectwo Nosków:
rolnicy podarowali 3,5 tony zboża
oraz 1.400 zł.
Zebrane płody rolne i artykuły
spożywcze oraz chemiczne trafią
nie jak wcześniej planowano na
południe Polski, ale do Goliny koło
Konina. - Ta gmina także ucierpiała w powodzi. Władze samorządowe stwierdziły, że każda pomoc
jest potrzebna - dodaje zastępca
wójta. Jeden tir wyjechał z Jaraczewa z darami w piątek, a drugi
wyjedzie w środę.
(era)
JEDEN PROMIL NA GODZINĘ
Napój ratujący prawo jazdy?
„Magiczny” napój, który jest
reklamowany jako błyskawicznie
redukujący zawartość alkoholu
w organizmie, został wprowadzony na rynek w Łodzi.
Na ulotce dołączonej do puszki
napisano, że napój potrafi zredukować poziom alkoholu we krwi
nawet o jeden promil w ciągu godziny. Ta chwytliwa reklama przyciągnęła klientów. Specyfik cieszy
się wielkim zainteresowaniem.
Barmani w Łodzi z przekonaniem
zachęcają do spożycia go po alkoholu. Ma on mieć działanie nie
tylko „zmniejszające promile”, ale
także niwelujące skutki fizyczne,
jakie mogą spowodować „procen-
ty”. Wyprodukowany pierwotnie
we Francji, na Zachodzie kosztuje
5 euro. Został nazwany „napojem
ratującym prawo jazdy”, ponieważ po jego wypiciu alkomat ma
nie wykrywać obecności alkoholu
w wydychanym powietrzu.
Jaki jest skład tego cudownego specyfiku? - Skład napoju jest
podobny do tego w tabletkach redukujących skutki kaca. Działanie
będzie podobne do tego po wypiciu
maślanki, którą zalecały nasze babcie. Wypisane na puszce substancje
działają jako przeciwutleniacze, ale
na pewno nie neutralizują alkoholu
we krwi - wyjaśnił doktor Zbigniew
Kołaciński z oddziału ostrych za-
truć w jednym z łódzkich szpitali.
Niestety, konsekwencje wprowadzenia produktu na rynek mogą
być poważne. Bardzo wielu ludzi,
wierząc w działanie napoju, będzie wsiadało za kierownicę bez
obawy, że mogą zostać złapani.
- Napój będzie do tego zachęcać,
a to bardzo niebezpieczne - podkreślił Kołaciński.
Jarocińska policja nie słyszała
o takim „wynalazku”. - Nie mam
pojęcia, co to jest, więc nie będę
komentował - stwierdził mł. asp.
Aleksander Szczepański, rzecznik
prasowy Komendy Powiatowej
Policji w Jarocinie.
JOANNA UDZIK
OG Ł OS Z E N I E
Kredyt na każdą porę roku
Dla wielu z nas lipiec i sierpień to nie tylko okres beztroskich wakacji, ale także czas przygotowań do nowego roku szkolnego i niezbędnych
remontów. A to oznacza konieczność niespodziewanych wydatków. Naturalnym rozwiązaniem tej trudnej sytuacji jest kredyt gotówkowy,
który można przeznaczyć na dowolny cel. O tym, jak go zaciągnąć rozmawiamy z Joanną Świerblewską z 1 Oddziału Banku Zachodniego
WBK w Jarocinie.
- Szybko, na dowolny cel i od zaraz - czy
tego rodzaju kredyt można otrzymać
w dużym, stabilnym banku, który nie
wykorzystuje trudnej sytuacji klienta
i nie nalicza horrendalnych odsetek?
- Tak, Bank Zachodni WBK ma w swojej
ofercie taki produkt. Decyzję o jego przyznaniu podejmujemy najczęściej w zaledwie 10 minut, a jego oprocentowanie jest
bardzo atrakcyjne.
- I nie pytają Państwo o przeznaczenie
tych pieniędzy?
- Nie pytamy. Klient może wykorzystać
kredyt na dowolny cel - może kupić nowy
samochód, lodówkę, telewizor, a może
spędzić atrakcyjne wakacje na Krecie lub
Sycylii. Nam wystarcza wniosek i kilka
niezbędnych dokumentów. I 10 minut na
podjęcie decyzji.
- Jak dużą kwotę może pożyczyć klient
Banku Zachodniego WBK?
- Maksymalnie może być to dwudziestokrotność jego dochodów, nawet 100 tysięcy
złotych.
- Przy takim kredycie trzeba jednak
chyba przedstawić bardzo mocne zabezpieczenia - poręczyciele, zastawy,
itp. No i pewnie nie udzielają go Państwo
na zbyt długo?
- Przeciwnie, kredyt gotówkowy można
zaciągnąć nawet na 72 miesiące, czyli
sześć lat. A jeśli chodzi o zabezpieczenia, to rozmawiamy dzisiaj o kredycie bez
poręczycieli i dodatkowych zabezpieczeń.
Wystarczy tylko przyjść do Oddziału Banku
Zachodniego WBK przy ulicy Kilińskiego 2a
w Jarocinie, a nasi doradcy przygotują
najlepszą ofertę.
- A wysokość rat? Czy nie będzie zaskoczeniem dla klienta?
- Nie mamy niczego do ukrycia. Poza oprocentowaniem jedyną opłatą jest prowizja za
udzielenie kredytu, a cena samego kredytu
ustalana jest indywidualnie dla każdego
klienta.
- A czy ten kredyt jest bezpieczny?
- Jak najbardziej. Zaciągając kredyt gotówkowy w Banku Zachodnim WBK klient może
skorzystać z pakietu ubezpieczeń „Spokojny
kredyt”, który zapewnia bezpieczeństwo
spłaty rat w różnych sytuacjach życiowych.
Także w przypadku choroby i utraty pracy.
- Co w sytuacji, gdy nie mamy czasu
na załatwienie formalności? Trafiamy
na przykład na okazyjną wyprzedaż,
a nasza pensja jest zbyt niska, aby jednorazowo wydać większą kwotę.
- Na taką sytuację należy się przygotować
nieco wcześniej i uruchomić na swoim
koncie osobistym limit kredytowy. Jego
maksymalna wysokość to nawet sześciokrotność miesięcznych wpływów na konto.
To bez wątpienia najszybszy i najwygodniejszy sposób pozyskania gotówki w nagłych
sytuacjach. Limit w koncie oznacza, że pieniądze mamy cały czas pod ręką i sięgamy
po to w zależności od potrzeb.
- Czy limit można otrzymać nie posia-
dając wielomiesięcznej historii konta
osobistego w banku?
- Oczywiście. Nasz limit kredytowy można
otrzymać już podczas pierwszej wizyty
w banku, otwierając nowe konto osobiste.
Rozmawiała Danuta Okarma
Więcej informacji na temat kredytu
gotówkowego i limitu kredytowego można
uzyskać w Oddziale Banku Zachodniego
WBK w Jarocinie lub dzwoniąc pod
numer 62 7470600.
8
I
NFORMACJE
W ATMOSFERZE KŁÓTNI NA PÓŁ ROKU WYBRANO SOŁTYSA ŁUSZCZANOWA
Po tym, jak poprzedni sołtys Łuszczanowa - Jan Kukla - zrezygnował z pełnionej funkcji, w burzliwej
atmosferze odbyły się wybory nowego przedstawiciela samorządu wiejskiego. Kandydatów było dwóch.
Urzędnik:
Proszę opuścić salę
Od samego początku emocje
były bardzo duże. Zdzisław Regulski, dyrektor Wydziału Spraw
Obywatelskich, domagał się, aby
wszystkie osoby niepełnoletnie
i nie będące mieszkańcami Łuszczanowa opuściły zebranie. Na
wniosek, żeby zostały, ale nie brały udziału w głosowaniu na nowego sołtysa, urzędnik zareagował
zdecydowanie. - Proszę nie dokonywać zmian w stosunku do tego,
co przekazałem. (...) Znam precyzyjnie tekst statutu i proszę się zastosować - kontynuował. - Ale nie
wolno wypraszać ludzi poza teren,
bo może każdy być na sali - protestował Jan Kukla, poprzedni sołtys. - Proszę opuścić salę - nie dał
za wygraną urzędnik.
Mieszkaniec:
Niech się pan nie
odzywa!
Proponowanie kandydatur na
stanowisko sołtysa też nie obyło
się bez sprzeczek. Paweł Adamkiewicz został zgłoszony jako
pierwszy. - Coś tu nie pasuje. Albo
mieszkamy w Łuszczanowie, albo
w wariatkowie! - oburzał się jeden z uczestników zebrania, gdy
na sołtysa zgłoszono Jana Kuklę. Ekssołtys próbował się bronić, jednak przerwał mu kolejny
mieszkaniec. - Mogę coś powiedzieć? Pan Kukla... - zaczął. - Ja
panu nie udzieliłem głosu - usiłował zaprowadzić porządek przewodniczący Rady Miejskiej w Jarocinie Jarosław Łukasiewicz, który prowadził zebranie. Bezskutecznie. - Niech się pan nie odzywa! - kontynuował zdenerwowany mieszkaniec. Kukli zarzucono, że nie interesował się stanem dróg polnych w Łuszczanowie. Jego tłumaczenia nie załagodziły sytuacji. - Przepraszam
sołtys, ale nasza droga k... jest
cała nie ruszona! - grzmiał inny
mieszkaniec wsi. Głos zabrał burmistrz Jarocina. - Myślę, że czas
na zmiany przyszedł - podsumował Adam Pawlicki.
Z poważaniem
Z. Kowal
Czytelnik gazety
Nowy sołtys:
Nie spodziewajmy się
cudów
W wyborach wzięło udział 107
mieszkańców Łuszczanowa. Jana
Kuklę poparły 32 osoby. Nowym
sołtysem został Paweł Adamkiewicz - zdobył 70 głosów. Pozostałe były nieważne. - Serdecznie
dziękuję wszystkim mieszkańcom
Łuszczanowa za poparcie. Myślę,
ATMOSFERA PODCZAS ZEBRANIA w Łuszczanowie była bardzo napięta
że powinna rządzić młodzież - powiedział Adamkiewicz. Według
niego, do kolejnych wyborów sołtysa, które odbędą się najprawdopodobniej w styczniu lub lutym
przyszłego roku, nie uda mu się
wiele zrobić. - Na pewno będę się
starał, ale nie spodziewajmy się
cudów. Nie od razu Rzym zbudowano - zapewnił. - W pierwszej
kolejności, taką dużą inwestycją,
o której marzę od dawna, jest wybudowanie Orlika. (...) Będę składał wniosek, żeby to boisko do
2012, czyli do Euro zostało zbudowane - podsumował nowy sołtys. Został nagrodzony oklaskami.
Były sołtys: Żądam
przeprosin
Jan Kukla, poprzedni sołtys,
nie krył zdziwienia decyzją mieszkańców. - Jestem bardzo, bardzo
zaskoczony wynikiem głosowania,
ale gratuluję wygranej - powiedział. I kontynuował swoje wystąpienie. - Dziesięć lat opiekowałem
się tą salą. Oskarżano mnie, że ją
okradłem, krzyczano za mną na ulicach. Młodzi strażacy, chodząc po
Łuszczanowie, wyśpiewywali hasło
pod moim adresem - użyję nietaktownych słów - „Wyp... sołtysa!”
- mówił zdenerwowany. Na te słowa zarówno burmistrz Adam Pawlicki, jak i zebrani mieszkańcy, wybuchnęli śmiechem. Były sołtys tłumaczył, że „wzbogacił salę”, gdyż
podczas jego kadencji odbyły się
123 dochodowe imprezy. Mówił,
że zebranie wiejskie uchwaliło dla
niego 20 zł za każdą, czyli przez
10 lat zarobił 2.460 zł. - Dlatego
żądam przeprosin od pana burmistrza za oczernianie mnie. Prokuratura umorzyła wszystko. Nawet
się zadziwili, że miałem w zeszycie wpisane 3 zł za zbicie szklan-
NOWYM SOŁTYSEM ZOSTAŁ PAWEŁ ADAMKIEWICZ (pierwszy z lewej).
Dalej na zdjęciu burmistrz Adam Pawlicki, przewodniczący rady miejskiej
Jarosław Łukasiewicz oraz były sołtys Jan Kukla
ki - kontynuował oburzony.
Burmistrz: To gmina
zapłaciła
Te słowa nie pozostały bez
odpowiedzi burmistrza Pawlickiego. - Nie do końca cieszę się,
że prokuratura nie będzie pana
sołtysa ścigać, ale... - wypowiedź
przerwał mu jeden z mieszkańców, wykrzykujący coś z końca
sali. - Ale przepraszam, dwóch
nie może mówić. Napiłeś się
i krzyczysz - zareagował włodarz i ciągnął dalej: - Nie mam
satysfakcji, że ktoś kogoś ściga,
tylko pan sołtys ani rada sołecka nie mieli prawa uchwalać wynagrodzenia sołtysowi. (...) Cieszę się, że prokuratura nie widzi
w tym przestępstwa. (...) Problem
pozostaje nadal problemem - jak
wyjaśnić te pobrane pieniądze,
na które nie ma żadnej umowy.
Burmistrz pogratulował nowemu sołtysowi, a Jan Kukla ponownie zabrał głos. - Sam wydeptałem ścieżki do różnych instytucji, chłodnie, wszystko, co tu
macie... - wykrzykiwał były sołtys. - To gmina zapłaciła - oponował Adam Pawlicki. Jan Kukla
się jednak nie poddawał: - Gmina zapłaciła, ale z dochodów ze
sali! Atmosfera robiła się coraz
ostrzejsza. - To z jakich instytucji, sołtys, jeszcze dostałeś pieniądze? - pytał włodarz Jarocina. - Panie burmistrzu, jeszcze
spotkamy się w sądzie! - podsumował kłótnię Kukla.
KAROL GÓRSKI
komentarz
Wspólne zadanie Gminy Jarocin i GDDKiA w Poznaniu polegające na wybudowaniu I etapu ciągu pieszo-rowerowego
z Jarocina do Cielczy nagle utknęło chyba w martwym punkcie; ścieżki pieszo-rowerowe zostały wykonane tylko w samej Cielczy przy ul. Poznańskiej,
a tymczasem brakuje nadal
łącznika ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem z Jarocina (od rejonu
dróg - bazy firmy ,,DROBUD”) przy ul. Poznańskiej aż do skrzyżowania
na Radlin. Cały czas rowerzyści są zdani na pokonywanie tego odcinka ruchliwą trasą nr 11, która nie
posiada szerokiego pobocza asfaltu przeznaczonego
na rower, tutaj co chwila
jest taki ruch „jak w Paryżu” - gnają tu kierowcy jak
oszołomy, zwłaszcza tych
ciężarówek - tirów. Teren
zabudowany się skończył,
a znaków drogowych dotyczących ograniczenia prędkości do 40 km/h nie ma
na tym odcinku, więc kierowcy przyspieszają. Jadąc rowerem człowiek jest
w strachu, czy czasem taki
z tych ciężarówek nie wjedzie w człowieka, tu jest
bardzo niebezpiecznie,
a ograniczenia prędkości
nie ma regulowanych odpowiednimi znakami drogowymi do 40 km/h, a powinno być! Gmina Jarocin zapewniała, że do końca 2010 roku ten łącznik
powstanie, a teraz nie widać niczego, aby tutaj cokolwiek się działo, nawet
nie jest poszerzone pobocze z wylanym asfaltem,
aby można swobodnie jechać rowerem nie utrudniając innym użytkownikom jazdy. Gazeta promowała wycieczki rowerowe
po powiecie jarocińskim,
mam nadzieję, że poszuka
także odpowiedzi na temat
łącznika pieszo-rowerowego wspomnianego powyżej
w magistracie - urzędzie
gminy i opublikuje te informacje na łamach prasy do
kolejnego numeru.
Bezpieczne podróże te
małe i duże!
Panie burmistrzu, jeszcze
spotkamy się w sądzie
Zdjęcia Karol Górski
listy
Łącznik
pieszorowerowy
z Jarocina
do Cielczy?
Gazeta Jarocińska
29 (1032) 23 lipca 2010
www.jarocinska.pl
Szopka pt. „Wybory
nowego sołtysa
Łuszczanowa”, w której
miałem (nie)przyjemność
uczestniczyć, była
żenująca i nie pamiętam,
kiedy ostatnio brałem
udział w czymś podobnie
żałosnym. Niestety, mam
wrażenie, że tylko ja źle
się tam bawiłem...
KAROL GÓRSKI
Gazeta Jarocińska
29 (1032) 23 lipca 2010
www.jarocinska.pl
I
9
NFORMACJE
CZY MIESZKAŃCY DĄBROWY BĘDĄ PŁACILI WIĘCEJ?
Nie chcą droższej wody z Jarocina
3,42 zł zamiast 2,10 zł za metr sześcienny wody mogą płacić mieszkańcy Dąbrowy, jeśli popłynie ona z jarocińskiego, a nie
jak to tej pory - z jaraczewskiego wodociągu.
Nową sieć wodociągową do Dąbrowy (gm. Jarocin) chce wybudować Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie.
Po wiosce błyskawicznie rozniosła
się informacja, że kiedy spółka położy nowe rury, to mieszkańcy będą
musieli korzystać z jarocińskiego wodociągu, a tym samym więcej zapłacą za wodę. Obecnie do Dąbrowy
płynie woda ze stacji uzdatniania
w Noskowie (gm. Jaraczewo). Sołtys Krzysztof Tomalka przypomina,
że na początku lat 90. ubiegłego stulecia gmina Jarocin nie chciała zwodociągować wsi. Dlatego mieszkańcy zwrócili się do władz Jaraczewa,
aby stamtąd dostarczono im wodę.
- Nieoficjalnie dowiedziałem się, że
po wybudowaniu tego nowego wodociągu od Noskowa woda ma być
odcięta, a do Dąbrowy puszczona
z Jarocina. Dlaczego nas nie poinformowali, tym bardziej, że linia na
wsi jest linią wykupioną. Płaciliśmy
za sieć, jak była budowa. Teraz nikt
się nas nie pyta, skąd chcemy wodę.
Wtedy Jarocin nie chciał nam jej doprowadzić - mówi sołtys Dąbrowy.
Utrzymuje, że mieszkańcy chcą nadal mieć wodę z Noskowa.
Jerzy Wolski, prezes PWiK-u
w Jarocinie potwierdza, że spółka
zleciła projekt budowy wodociągu
łączącego Dąbrowę z siecią wodociągową gminy Jarocin. „Stan obecny
wygląda w ten sposób, że na terenie
wsi Dąbrowa znajduje się sieć wodociągowa, która jest własnością PWiK
Jarocin, ale włączona jest do sieci
gminy Jaraczewo. Taki stan rzeczy
powoduje, że koszty związane z eksploatacją tej sieci ponosi tylko i wyłącznie nasza firma (a w konsekwen-
cji mieszkańcy gminy Jarocin), zaś
korzyści z dostawy wody bez ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem tej sieci uzyskuje tylko gmina Jaraczewo. Taki stan rzeczy uważam za nienormalny” - pisze Jerzy
Wolski w odpowiedzi na pytania.
Zaznacza, że spółka najprawdopodobniej we wrześniu otrzyma pozwolenie na budowę sieci. „Inwestycja ta związana jest z jednej strony
z porządkowaniem przez PWiK gospodarki wodno-ściekowej w gminie
Jarocin, z drugiej zaś strony jest to
związane z przygotowaniem naszej
firmy do ewentualnego wejścia z operatorstwem sieci wod-kan na terenie gminy Jaraczewo. Termin jej realizacji nie został jeszcze przesądzo-
ny, nastąpi to na pewno w momencie
porozumienia PWiK Jarocin z gminą Jaraczewo w powyższym temacie” - wyjaśnia na piśmie szef jarocińskich wodociągów.
Władze Jaraczewa twierdzą, że
nie wiedzą o tym, iż PWiK chce położyć nowe rury PCV w Dąbrowie.
- Każdemu zakładowi zależy na odbiorcach, bo to są pieniądze dla zakładu - wyjaśnia Zenon Marciniak,
dyrektor Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie. Zastępca
wójta Jaraczewa Stanisław Andrzejczak utrzymuje, że samorząd nie prowadził rozmów z PWiK-iem na temat obsługi ich sieci wodociągowej
przez jarocińską spółkę.
(era)
47
- gospodarstw
w Dąbrowie pobiera wodę
z jaraczewskiej sieci
2,10 zł
- kosztuje metr
sześcienny wody
w gminie Jaraczewo
3,42 zł
- trzeba zapłacić za metr
sześcienny wody
w gminie Jarocin
OG Ł OS Z E N I A
Czy można zmienić dostawcę wody
bez zgody konsumenta?
Odpowiada prawnik - Julia Hęćka
Czytelnicy „Gazety Jarocińskiej” zwrócili ostatnio uwagę redakcji na ważki problem związany z kwestią wyboru dostawcy wody. Problem sprowadził się do tego,
czy przedsiębiorstwo dostarczające wodę
może bez wiedzy i zgody odbiorcy dokonać zmiany podmiotu, który tę wodę
dostarcza? Co do zasady na to pytanie
należy odpowiedzieć przecząco.
Omawianą kwestię reguluje ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 72 rok 2001 poz. 747 z późn. zm.). Jednakże w omawianym zakresie należy również odnieść się do regulacji zawartych
w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r.
Nr 16 poz. 93 z późn. zm.). W pierwszej kolejności należy podkreślić,
że dostawa wody i odbiór ścieków jest zadaniem własnym gminy. Gmina realizuje to najczęściej poprzez zawiązanie spółki celowej do realizacji zadań w tym zakresie. Należy podkreślić, że zakres praw i obowiązków stron każdorazowo musi regulować umowa o zaopatrzenie w wodę
lub odprowadzanie ścieków zawarta między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług. Umowa ta musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych oraz warunków ich świadczenia, sposobu
i terminów wzajemnych rozliczeń, procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych, okresów obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków jej wypowiedzenia.
W świetle powyżej zacytowanych przepisów trzeba zatem w pierwszej kolejności wczytać się w zapisy umowy zawartej z przedsiębiorstwem dostarczającym wodę, pod kątem ewentualnego uprawnienia
przedsiębiorcy do jednostronnej zmiany praw i obowiązków z niej wynikającej. I gdyby taki właśnie zapis się pojawił, to zastosowanie znajdą ogólne reguły zwarte w art. 3853 kodeksu cywilnego, stanowiące,
że w razie wątpliwości uważa się, że niedozwolonymi postanowieniami
umownymi są te, które w szczególności zezwalają kontrahentowi konsumenta na przeniesienie praw i przekazanie obowiązków wynikających
z umowy bez jego zgody. Tym samym dostawca wody nie może bez zgody konsumenta, definiowanego jako osoba nieprowadząca działalności
gospodarczej, przenieść swoich obowiązków na inny podmiot. Taki zapis umowy byłby w świetle powyżej powołanego przepisu nieważny.
Reasumując zatem konsument w polskim systemie prawnym chroniony jest w sposób szczególny. Aby zmienić stronę umowy, której przedmiotem jest dostawa wody, musi on wyrazić na to zgodę. Szczególnie
gdyby wiązało się to z podwyżką cen za świadczone usługi.
Abstrahując od powyższych rozważań, możliwa jest sytuacja, w której dostawca wody umowę o jej dostawę wypowiada.
10
I
Gazeta Jarocińska
29 (1032) 23 lipca 2010
www.jarocinska.pl
NFORMACJE
Ze św. Jakubem do Maryi
W dniu 12 lipca 2010 roku zmarł
nasz kochany brat, syn, szwagier, ojciec i mąż
Lipiec i sierpień to czas, w którym odbywa się wiele pieszych pielgrzymek. Jak co roku z noclegów na
Ziemi Jarocińskiej skorzystali uczestnicy 76. Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Tegoroczna
wędrówka do Częstochowy odbywa
się pod hasłem „Bądźmy Świadkami Miłości”. Patronem pielgrzymki
jest w tym roku św. Jakub.
W skład Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę wchodzą
grupy tzw. opalenickie i poznańskie. Pierwsze wyruszyły na trasę w poniedziałek 5 lipca. Grupy
KAZIMIERZ GOGULSKI
„Wszyscy jesteśmy aniołami z jednym skrzydłem,
możemy latać tylko wtedy, gdy obejmujemy drugą osobę...”
Pogrążona w smutku i zadumie
RODZINA
Andrzejowi Gogulskiemu
poznańskie rozpoczęły pielgrzymkę dzień później mszą św. w katedrze. W środowy wieczór pielgrzymi zatrzymali się na nocleg na Ziemi Jarocińskiej. Grupy korzystają
z gościnności wiernych m.in. w Jaraczewie (grupa 3), Panience (grupa 5), Noskowie i Potarzycy (grupa 7), Cielczy (grupa 8), Mieszkowie (grupa 9) oraz Wilkowyi (grupa
13). W jarocińskich parafiach nocuje sześć grup - „1” i „14” (św. Marcina), „2” i „15” (Chrystusa Króla),
„4” i „11” (św. Antoniego Padewskiego). W czwartkowy ranek gru-
py wyruszyły do Częstochowy. Dołączyli do nich także jarociniacy.
W ciągu dziesięciu dni pielgrzymi pokonali ok. 320 km. Zakończeniem wędrówki była msza św.
na Jasnej Górze we wtorek 15 lipca. Część pielgrzymów następnego dnia kontynuowała pielgrzymkę z Częstochowy do Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Informacje z trasy
można było na bieżąco czytać na
stronie internetowej pod adresem:
www.poznanskapielgrzymka.pl
(ls)
wyrazy współczucia z powodu śmierci
BRATA
składa
redakcja „Gazety Jarocińskiej”
ś. † p.
EDMUNDA PIEPRZYCKIEGO
składa rodzina
Serdeczne podziękowanie krewnym, znajomym, sąsiadom, delegacjom,
księżom parafii Chrystusa Króla, Przedsiębiorstwu Pogrzebowemu
„Jezierski” oraz wszystkim, którzy uczestniczyli w ceremonii
pogrzebowej, zamówili msze św., złożyli wieńce i kwiaty, okazali
współczucie i odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
ś. † p.
WŁADYSŁAWA FRĄSZCZAKA
składają żona i córki z rodzinami
Złoty jubilat z Twardowa
Pochodzący z Twardowa ksiądz
kanonik Edward Wosik obchodził
złoty jubileusz kapłaństwa. Uroczystości odbyły się w czerwcu w parafii św. Marcina w Wyrzysku, której przez wiele lat był proboszczem
oraz w bazylice w Gnieźnie.
Ksiądz Edward Wosik urodził się 23 sierpnia 1935 roku
w Twardowie. Po święceniach kapłańskich, które miały miejsce 11
czerwca 1960 roku, pełnił posłu-
gę kapłańską w Solcu Kujawskim,
Toruniu, Korytach, Złotnikach Kujawskich, Gniewkowie, Wągrowcu,
Żninie, Kaczorach, Nakle i Białośliwiu. Ostatnią parafią jest Wyrzysk,
w której przeszedł też na emeryturę.
Od 1 lipca 1996 roku ksiądz Wosik pełni także funkcję dziekana dekanatu wyrzyskiego. We mszy św.
jubileuszowej w Wyrzysku uczestniczyli licznie wierni oraz delegacje
z wielu parafii.
(ls)
Fot. Stanisław Dziekański
Serdeczne podziękowania ks. proboszczowi Januszowi Pytlikowi,
ks. Rajmundowi, ks. Jerzemu, ks. Mariuszowi, panu organiście, firmie
pogrzebowej „Marciniak”, doktorowi Janowi Nowakowskiemu,
pielęgniarkom - p. Joli, p. Małgosi, rodzinie, krewnym, sąsiadom,
znajomym oraz wszystkim, którzy zamówili msze św.,
złożyli wieńce i kwiaty, uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu
naszego ojca, teścia, dziadka i pradziadka
Odeszli od nas
TRWAJĄ ZAPISY NA JASNOGÓRSKIE
PIELGRZYMKI
RYSZARD BIADAŁA - l. 56 (Pleszew)
Pieszo lub rowerem
W kancelarii parafii św.
Marcina przyjmowane są
zgłoszenia na 373. Pieszą
Pielgrzymkę Kaliską na Jasną Górę - 19. Diecezji Kaliskiej. Z Jarocina w piątek 6 sierpnia wyruszy grupa biało-zielona czyli jarocińsko-pleszewska. Pątnicy dotrą na miejsce tydzień
później, w piątek 13 sierpnia. Wpisowe wynosi 60 zł.
Z kolei w parafii Matki
Bożej Fatimskiej w Jarocinie trwają zapisy na pielgrzymkę rowerową do Częstochowy, która już po raz
dziewiąty stanowić będzie
jedną z grup tzw. promienistych. Wyruszają one z różnych miejsc diecezji kali-
skiej, aby połączyć się tuż
pod Częstochową i wspólnie 13 sierpnia wejść na Jasną Górę. Pątnicy na rowerach wyjadą 11 sierpnia,
po mszy św. odprawionej
w Kaliszu.
Hasłem tegorocznego
wędrowania są słowa wypowiedziane przez Anioła,
który ukazał się św. Józefowi we śnie: „Nie bój się
wziąć Maryi do siebie”,
z pierwszego rozdziału
Ewangelii wg św. Mateusza. Szczegóły dotyczące pielgrzymek można znaleźć na stronie internetowej: http://pielgrzymka-kaliska.pl
(ls)
BERNARD KRAUSE - l. 70 (Parzęczew)
MARIANNA BRASSE - l. 106 (Lgów)
MARTA WASIK - l. 75 (Jarocin)
FRANCISZEK ZIĘTKIEWICZ - l. 96 (Golina)
JOANNA NIEWIADA - l. 97 (Cielcza)
TERESA KOZŁOWSKA - l. 76 (Jarocin)
IGNACY MALIŃSKI - l. 81 (Zalesie)
STANISŁAW SZYDLIK - l. 76 (Jarocin)
JÓZEF WINCZAK - l. 77 (Rusko)
MARIA GRZEBYSZAK - l. 72 (Wilkowyja)
MARIANNA ARNDT - l. 81 (Raszewy)
MARIAN WALSZEWSKI - l. 56 (Jarocin)
GRZEGORZ SZCZEPAŃSKI - l. 72 (Wałbrzych)
JANUSZ WARKOCKI - l. 54 (Witaszyce)
HELENA KRAKOWIAK - l. 90 (Jarocin)
BARBARA FISCHBACH - l. 80 (Jarocin)
HENRYK MAZUREK - l. 90 (Jarocin)
MARIA RUSZCZYŃSKA - l. 81 (Jarocin)
ELŻBIETA JĘDRZEJEWSKA - l. 57 (Jarocin)
Rodzinom zmarłych składamy wyrazy
współczucia
CAŁODOBOWE KOMPLEKSOWE
USŁUGI POGRZEBOWE B.W. PAUL
63-200 Jarocin, ul. Wąska 1
Biuro obsługi klienta czynne od 8.00 do 17.00
tel. kom. 509/660-948, całodobowy 509/320-121
Gazeta Jarocińska
29 (1032) 23 lipca 2010
www.jarocinska.pl
I
11
NFORMACJE
OJCIEC IDZI Z WIZYTĄ W SWOJEJ BYŁEJ PARAFII W JAROCINIE
Franciszkanin odnalazł się na Ukrainie
Po prawie dwóch latach przerwy Jarocin odwiedził ojciec Idzi Tomasz Mrozek. Franciszkanin głosił kazania i zbierał pieniądze
na budowę nowego ośrodka duszpasterskiego w okolicach Lwowa.
dzinie, takich jak jedność małżeńska czy odpowiedzialność. Te małżeństwa bardzo często się rozpadają - tłumaczył w kazaniach misjonarz.
Na Ukrainie silne wpływy ma
również prawosławie. Zdaniem ojca
się, czym jest aborcja i że jest to
grzech ciężki. Wcześniej zdarzało
się, że osoby chodzące do kościoła,
dopuszczały się przerywania życia
regularnie i to po kilkanaście razy.
Wielu z nich uważa, że do Komunii
św. można przystąpić jedynie bez-
Fot. Lidia Sokowicz
Zakonnik pracował w naszym
mieście przez 3 lata. Został skierowany do Jarocina jako wikariusz
franciszkańskiej parafii św. Antoniego Padewskiego bezpośrednio
po święceniach kapłańskich w 2005
roku. Od października 2008 roku
pełni posługę duszpasterską w dziesięciotysięcznej parafii grecko-katolickiej w Tarnopolu na Ukrainie.
Wraz z czteroma innymi kapłanami pracuje w ramach Fundacji Bizantyjskiej Wszystkich Świętych
Zakonu Serafickiego na Ukrainie.
Ojciec Idzi podkreślał, że Ukraina jest krajem typowo misyjnym,
w którym występują znaczne różnice pomiędzy wschodnią, a zachodnią jego częścią. - Ukraina ma własny język, ale na wschodzie dominuje język rosyjski, a co za tym idzie
jest tam też obecna ideologia komunistyczna, ateistyczna. W milionowym Doniecku jest tylko 2 tysiące katolików. Nie są to tacy wierzący, jak my sobie możemy wyobrażać. Nie chodzą co niedzielę do kościoła. Pojawiają się w nim tylko
dwa razy do roku - na Boże Narodzenie i Wielkanoc. Ich wiara kończy się na poświęceniu pokarmów.
Bardzo rzadko zawierają małżeństwa sakramentalne. Trudno wtedy mówić o wartościach chrześcijańskich bardzo potrzebnych ro-
PO MSZACH OJCIEC IDZI zbierał dobrowolne ofiary, a w zamian wręczał
symboliczne cegiełki w postaci ikon św. Franciszka lub św. Klary
Idziego problem stanowi świadomość religijna. - Kościół katolicki
na Ukrainie wyszedł z podziemia
20 lat temu. Dopiero od niedawna
kapłani mogli zacząć mówić o wolności i religii. Trzeba było zacząć od
spraw fundamentalnych. Dopiero
10 lat temu ci ludzie dowiedzieli
pośrednio po spowiedzi. To jest
wpływ duchowieństwa prawosławnego. Poruszamy te tematy na kazaniach i staramy się edukować ludzi
- tłumaczył zakonnik. W ramach
działalności charytatywnej franciszkanie w Tarnopolu prowadzą
świetlicę dla dzieci z rodzin roz-
bitych, patologicznych, ubogich
i wielodzietnych. Zapewniają im
obiad i kolację, a także możliwość
odrobienia lekcji. Gwarantują nie
tylko opiekę, ale i katolickie wychowanie.
Wizyta ojca Idziego miała związek z propozycją, jaką franciszkanom złożył metropolita lwowski. - Zwrócił się do nas z prośbą,
czy nie moglibyśmy w pobliżu Lwowa założyć domu dla ubogich. Ma
tam powstać kościół, klasztor oraz
placówka zajmująca się m.in. problemem alkoholizmu i ubóstwa. Na
razie nie wiemy jeszcze, jakie metody działania byłyby najbardziej
skuteczne na tamtym terenie. Wiadomo jednak, że każdy, kto do nas
przyjdzie, otrzyma na pewno ciepły
posiłek. Aby to wszystko powstało,
potrzebne są wasze modlitwy, o które dzisiaj proszę. A także środki finansowe, które będę zbierał po Eucharystii. Za modlitwy i za ofiary
serdecznie wam już dziękuję - zakończył kapłan. Po mszach św. jarociniacy chętnie wspierali dzieło
misyjne. Wielu parafian przychodziło do franciszkanina, aby się
przywitać i zapytać, kiedy znów
wróci do Jarocina.
Ojciec Idzi podkreśla, że odnalazł się na Ukrainie i misja jest dla
niego właściwym miejscem. - Kraj
KSIĘŻA WERBIŚCI OBCHODZILI ZŁOTY JUBILEUSZ POSŁUGI KAPŁAŃSKIEJ
Podwójne 50-lecie
z którymi stykali się przez wszystkie lata życia i posługi kapłańskiej.
- Sam zostałem kapłanem, bo chciałem być tak szczęśliwy jak mój proboszcz przy ołtarzu, szczególnie
w czasie udzielania Komunii św. Był
to ksiądz Edward Degórski. Chciałem
być tak radosnym, jak młody ksiądz
wikary Włodzimierz Rabczewski. Pochodzący z naszego miasta kapłan
Fot. Stanisław Dziekański
Ojcowie Eugeniusz Basiński
i Stanisław Sobierajczyk ze Zgromadzenia Słowa Bożego dziękowali w kościele Chrystusa Króla w Jarocinie za pół wieku posługi, które
upłynęło od momentu ich święceń.
Kazanie wygłosił ojciec Stanisław
Sobierajczyk. Werbista podkreślił,
że wszelkie jubileusze są okazją do
podziękowań Bogu, ale i ludziom,
MSZĘ ŚW. Z OKAZJI 50-LECIA KAPŁAŃSTWA jubilaci odprawili w kościele
Chrystusa Króla w Jarocinie w uroczystość św. Piotra i Pawła. Obaj księża werbiści
urodzili się w 1933 roku - ojciec Stanisław (na zdjęciu z lewej) w Jarocinie,
a ojciec Eugeniusz (z prawej) we Wrześni. Zostali wyświęceni 31 stycznia 1960 r.
w kościele św. Wojciecha w Pieniężnie. Święceń udzielił im ksiądz biskup Bolesław
Kominek z Wrocławia. Ojciec Eugeniusz Basiński pracuje na misjach w Argentynie.
Drugi z jubilatów mieszka w Domu Misyjnym św. Józefa w Górnej Grupie
przeżył obóz w Dachau. Później udał
się na studia w Rzymie, a po święceniach przybył do Jarocina. Bóg
pozwolił mu żyć i pracować, a ja
mogłem tę radosną posługę obserwować. Jego przykład był impulsem
wielu powołań kapłańskich i zakonnych. Także wśród braci werbistów
mam kilku, którzy jemu zawdzięczają
swoją drogę. Później już jako zakonnik na swojej drodze spotkałem
ojca Mariana Żelazkę - ojca trędowatych w Indiach i kandydata do
nagrody Nobla. On zawsze mówił, że
„łatwo być dobrym, wystarczy tylko
chcieć”. Dowiedziałem się, że był on
kolegą obozowym księdza Rabczewskiego. Obu łączyła ta właśnie radość - wspominał w kazaniu. Ojciec
Sobierajczyk mówił także o trudnej,
komunistycznej rzeczywistości, w jakiej działał Kościół. - Te parafie, na
których pracowałem, były biedne,
często zniszczone. Były tam różne
wyznania i narodowości, ale nie pamiętam, żeby kiedykolwiek dochodziło do zajść na tym tle. Może dlatego,
że po wojnie każdy się cieszył tym, że
dane jest mu żyć. (...) Wszędzie spotykałem ludzi życzliwych i ofiarnych
i to nawet na urzędach.
(ls)
jest jeszcze bardzo młody. Wszystko się dopiero krystalizuje. Miło
patrzeć, jak się to wszystko będzie
rozwijać. Kościół jest słabszy niż
w Polsce. Kapłani mają mniejszy
kontakt z ludźmi. Tam nie ma katechezy w szkołach. A 10-minutowe
kazanie w niedzielę nie wystarcza,
aby rozwinąć swoją wiarę, dowiedzieć się czegoś więcej. Na Ukrainie brakuje zarówno kapłanów, jak
i środków finansowych. Nie da się
nic zrobić w ogóle, nawet jeśli ma
się pieniądze, ale bez duchownych.
Kapłani bez finansów też niewiele
zmienią. W dużej mierze to wszystko wychodzi dopiero z ziemi, od
fundamentów. To nie jest tak jak
w Polsce, gdzie kapłani przychodzą na gotowe i ewentualnie tylko
remontują kościoły - podkreśla ojciec Idzi Mrozek. Mimo trudnych
warunków franciszkanin nie myśli
o powrocie do Polski. Na Ukrainie
jest kierownikiem duchowym nowicjuszy i kapelanem w szpitalu
dziecięcym. - W formacji początkowej mamy 3 nowicjuszy. Ciekawostką jest, że jedne z nich to kapłan grecko-katolicki, który wcześniej był wykładowcą w seminarium, zdobył licencjat z filozofii
w Rzymie, a teraz przyszedł do nas,
do franciszkanów - dodaje.
(ls)
Jubileusz
byłego wikariusza
W parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Bydgoszczy odbyła się uroczystość jubileuszowa księdza kanonika Jerzego
Tworowskiego (w środku). Kapłan urodził się 27 sierpnia
1936 roku w Żegocinie. Ma dwie siostry, z których jedna - Maria wstąpiła do zakonu Felicjanek i przyjęła imię
Aurelia. Druga - Gabriela założyła rodzinę i mieszka w Jarocinie. W 1954 roku wstąpił do Wyższego Seminarium
Duchownego w Gnieźnie. Na roku studiował m.in. z księdzem Teofilem Wilskim, obecnie biskupem pomocniczym
diecezji kaliskiej. Sześć lat później, 11 czerwca 1960 roku
wraz z grupą 37 alumnów otrzymał z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego święcenia kapłańskie. Na pierwszą placówkę trafił do parafii Świętej Trójcy w Gnieźnie. Później
były: Nakło, Bydgoszcz, Kruszwica, Rynarzewo i Żnin. Od
1 lipca 1968 roku do 30 czerwca 1973 roku był wikariuszem parafii Chrystusa Króla w Jarocinie. Od 1977 roku
zajmował się tworzeniem nowej parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Bydgoszczy. W połowie sierpnia 1980 roku ksiądz
Jerzy Tworowski został mianowany jej proboszczem.
(ls)
12
R
Gazeta Jarocińska
29 (1032) 23 lipca 2010
www.jarocinska.pl
OLNICTWO
ZAWIESZONY HANDEL ZWIERZĘTAMI GOSPODARSKIMI NA JAROCIŃSKIM
TARGOWISKU
Nielegalny handel
roznosi chorobę
Na jarocińskim targu rolnym nie można kupić prosiąt. Spółka prowadząca
targowisko nie spełniła przepisów weterynaryjnych, a nielegalny obrót
trzodą chlewną powoduje rozprzestrzenianie choroby Aujeszkyego.
Izba
rolnicza nad
restauracją
Biuro Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Jarocinie zmieniło swoją siedzibę.
Placówka przeniosła się z al.
Niepodległości na ul. Wyszyńskiego 4, nad restaurację Victoria. Petenci będą przyjmowani w biurze na pierwszym
piętrze w pokoju nr 2. Numer
telefonu (62) 747-66-66 pozostaje bez zmian.
BP WIR w Jarocinie czynne jest w poniedziałki i piątki
w godz. 8.00 - 15.00 i w środy od 8.00 do 14.00. (era)
Dla
poszkodowanych
przez powódź
Wielkopolska Izba Rolnicza uruchomiła specjalne konto bankowe,
na które można wpłacać pieniądze z przeznaczeniem na pomoc
dla poszkodowanych przez powódź.
Środki będą zbierane do 30 września.
(era)
Właściciel konta:
Wielkopolska Izba Rolnicza
ul. Golęcińska 9, 60-626 Poznań
Nr konta:
71 8430 0009 0018 9662 0000 0101
Nazwa banku:
Bank Spółdzielczy w Raszkowie
Do redakcji „Gazety” zadzwonił czytelnik, który był zdziwiony,
że na jarocińskim targu rolnym nie
można już kupić prosiąt. - Dlaczego zlikwidowano obrót zwierzętami? - pytał.
Jerzy Pluta, prezes Zakładu
Usług Komunalnych w Jarocinie
prowadzącego targowisko potwierdza fakt zawieszenia obrotu zwierzętami. Dodaje, że zakaz handlu
prosiętami wprowadził powiatowy
lekarz weterynarii. - Targ zwierzęcy jest to działalność gospodarcza,
która podlega odpowiednim przepisom weterynaryjnym. Musi znaleźć się taki przedsiębiorca, który
chciałby spełnić warunki weterynaryjne do jego prowadzenia - wyjaśnia Michał Gogulski, Powiato-
wy Lekarz Weterynarii w Jarocinie.
Mówi, że ZUK nie był zainteresowany spełnieniem warunków
weterynaryjnych i dlatego zawiesił
obrót zwierzętami. Lekarze weterynarii twierdzą, że na targach rolnych handlarze prowadzą nielegalny obieg, a rolnicy rzadko na nich
dokonują transakcji. - W dwóch
powiatach południowej Wielkopolski zorganizowano targowiska
spełniające przepisy weterynaryjne i od tego czasu nie sprzedano
żadnego zwierzęcia. Nie ma zainteresowania tymi targowiskami
z tego względu, że tam trafiające
zwierzęta muszą być zarejestrowane.(...) W każdej chwili można zidentyfikować sprzedawców i zwie-
rzęta - tłumaczy powiatowy lekarz
weterynarii. Dodaje, że nielegalny
obrót prosiętami sprzyja rozprzestrzenianiu się choroby Aujeszkyego.
W powiecie jarocińskim spada liczba stad zarażonych wirusem.
Kiedy przystąpiono do zwalczania
choroby na naszym terenie, stwierdzono ją w 373 gospodarstwach.
Na końcu czerwca występowała w ponad 120 stadach. W ciągu
dwóch lat wirusa udało się zwalczyć w gminach Jaraczewo i Kotlin. Jego wyeliminowanie przyspieszy handel żywymi zwierzętami z krajami starej Unii Europejskiej, które są wolne od tej choroby.
(era)
OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Świnie przez internet
Oprócz bydła, owiec
i koni teraz także trzodę
chlewną można zgłaszać
do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa za pośrednictwem internetu.
Rolnicy, którzy mają
dostęp do internetu nie
muszą osobiście zgłaszać
wszystkich zmian w swoich stadach. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa doskonali
system identyfikacji i rejestracji zwierząt. Dzięki
temu posiadacze zwierząt
gospodarskich mogą dokonywać zgłoszeń za pomocą internetu. Nadawa-
nie uprawnień do przekazywania danych drogą elektroniczną odbywa
się na podstawie wniosków o przyznanie dostępu do sytemu informatycznego ARiMR. Właściciel powinien dostarczyć do Biura Powiatowego ARiMR formu-
larz o przyznanie loginu i kodu dostępu. Dane
nowo utworzonego konta internetowego są wysyłane pocztą wnioskodawcy.
Drogą elektroniczną można zgłaszać także trzodę chlewną.
(era)
OG Ł OS Z E N I A
6.83%<'ã$5=(đ1(*2
tel. 728 816 891
Krowy, buhaje, jałówki
Konkurencyjne ceny! Szybkie płatności!
Odbiór zwierząt z gospodarstwa!
SKUP
MACIOR
i KNURÓW
- przyjeżdżamy po każdą sztukę
do gospodarstwa
- ważymy wagą elektroniczną
- nie przeceniamy dużych sztuk
- płacimy gotówką lub przelewem
608/439-125
SKUP
MACIOR
I KNURÓW
Płatne gotówką
tel. 691 744 453
(65) 572-29-54
DOBRA CENA
Gazeta Jarocińska
29 (1032) 23 lipca 2010
www.jarocinska.pl
Jakie prawa ma turysta
na wakacjach
Klienci biur podróży, wyjeżdżając na wakacje, powinni zabrać
• Krajowa Informacja
Podatkowa
Infolinia:
801/055-055
z tel. stacjonarnego
(22) 330-03-30
z tel. komórkowego
• Urząd Skarbowy
w Jarocinie
(62) 505-60-10
• Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich
w Jarocinie
Starostwo Powiatowe,
pokój nr 5a
tel. (62) 740-79-56
• Jarociński Fundusz
Poręczeń Kredytowych
Urząd Miejski
w Jarocinie
tel. (62) 747-26-11
wew. 202
• Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Jarocinie
tel. (62) 505-50-85
lub (62) 505-46-06
• Państwowa Inspekcja
Pracy w Ostrowie Wlkp.
tel. (62) 737-46-00
• Ośrodek Interwencji
Kryzysowej
tel. (62) 747-74-60
dodatkowe dyżury od
godz. 16.00 do 19.00
Gdzie i w jakiej formie
należy złożyć reklamację
Zasady składania zastrzeżeń
i reklamacji muszą być określone w umowie na wykonanie usług
turystycznych. Nie znaczy to jednak, że mogą być sprecyzowane
dowolnie. Jeśli turysta stwierdza,
że umowa jest realizowana niezgodnie z jej postanowieniami, powinien niezwłocznie zawiadomić
o tym wykonawcę usługi oraz or-
Bilet na przejazd to dowód zawarcia umowy przewoźnika z podróżnym. Jest to zobowiązanie
przewoźnika do przewiezienia za
wynagrodzeniem osób lub rzeczy,
z którego wynikają zarówno obowiązki, jak i prawa obu stron tej
umowy - przewoźnika i pasażera.
Jeśli usługa przewozu jest wykonana niezgodnie z umową, podróżny może zgłaszać roszczenia.
Ma na to rok od podróży, a jeśli
do niej nie dojdzie - od dnia, kiedy
przewóz miał być wykonany. Potem prawo do roszczeń przedawnia się.
(ann)
(źródło: „Gazeta Prawna”)
PRZYDATNE ADRESY:
- Europejskie Centrum Konsumenckie:
www.konsument.gov.pl
- Federacja Konsumentów:
www.federacja-konsumentow.org.pl
- Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów: www.uokik.gov.pl
Napoje chłodzące
od pracodawcy
Zapisz się
do OFE
Obowiązek zapisania się do jednego z 14 otwartych funduszy emerytalnych ma każda osoba urodzona po 31 grudnia 1968 r., która po raz pierwszy rozpoczyna pracę lub działalność gospodarczą objętą obowiązkiem odprowadzania składek
na ubezpieczenie emerytalne. Fundusz należy wybrać w ciągu 7 dni od podpisania umowy z pierwszym pracodawcą.
Obowiązek zapisana się do OFE nie dotyczy studentów i uczniów do 26. roku życia, którzy podjęli
pracę w ramach umowy zlecenia, umowy o dzieło
lub rozpoczęli studia doktoranckie.
Tym, którzy nie dopełnią tego obowiązku, ZUS
wysyła list z przypomnieniem. Jeśli mimo tego
ubezpieczony nadal samodzielnie nie zapisze się
do żadnego z OFE, zgodnie z przepisami ustawy
o systemie ubezpieczeń społecznych, zakład ma
obowiązek losowo przypisać go do jednego z funduszy. W losowaniu biorą udział tylko te fundusze,
które osiągnęły wyższe niż średnia stopy zwrotu
w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych i zarządzają mniej niż 10 % aktywów netto wszystkich OFE. Wyłączone są trzy fundusze o największej liczbie członków.
W najbliższym losowaniu, które odbędzie się 30
lipca, weźmie udział sześć funduszy: Allianz, Amplico, AXA, Aegon, Generali i Pocztylion. Do każdego przydzielona zostanie równa liczba osób. Po
losowaniu ZUS poinformuje ubezpieczonych oraz
poszczególne OFE o wynikach. Także same fundusze mają obowiązek poinformowania o tym fakcie
swoich nowych członków.
(ann)
(źródło: www.zus.pl)
Jeśli temperatura w biurze osiągnie 28
stopni C (a 25 stopni, kiedy pracujesz na
otwartej przestrzeni), pracodawca ma obowiązek zapewnić ci napoje chłodzące. Według rozporządzenia Rady Ministrów z 28
maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
posiłków i napojów, wszystkie koszty pokrywa zatrudniający. Napoje powinny być
dostarczone w ilości „zadowalającej potrzeby pracowników”. Przepisy nie precyzują definicji „napoje chłodzące”, nie wiadomo więc, czy twój szef może wykpić się
zwyczajną wodą źródlaną w baniaku, czy
powinien zakupić colę. Jasne jest tylko to,
że możesz pić, ile chcesz.
Firma w czasie upałów powinna szczególnie chronić zdrowie pracowników i w pomieszczeniach zakładu zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy. Jednak przepisy prawa pracy nie
określają jej maksymalnej wysokości.
Gdy upał staje się zbyt uciążliwy i pracownik uzna, że warunki pracy są szkodliwe dla zdrowia, może powołać się na art.
210 §1 kodeksu pracy i „powstrzymać się
od wykonywania pracy”.
Pracodawcy, którzy nie dbają o komfort
26
50
72 Liczba osób, które podjęły pracę
Jakie obowiązki ma
przewoźnik
85 Liczba wyrejestrowanych 106
Ochrona klientów biur podróży opiera się na dwóch filarach
prawnych - ustawie o usługach turystycznych i kodeksie cywilnym.
Na oba te akty można się powoływać: po pierwsze - podczas negocjowania warunków wyjazdu turystycznego, po drugie - gdy przyjdzie egzekwować odpowiedzialność organizatora za to, że umowy nie dotrzymał i to niezależnie
od tego, czy dana oferta jest zwykła, czy też promocyjna, specjalna
albo last minute. Organizator turystyki, czyli ten, którego działalność
polega na organizacji imprez turystycznych (wyjazdów pobytowych,
wycieczek), odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy o świadczenie usług turystycznych.
ganizatora turystyki, w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi.
119
• Powiatowy Urząd
Pracy w Jarocinie
tel. (62) 747-35-79
lub (62) 505-25-87
promocja zatrudnienia
i instytucje rynku pracy:
tel. wew. 40
instrumenty rynku
pracy - formy pomocy
dla pracodawców
i bezrobotnych:
tel. wew. 41
O co zadbać przed
zawarciem umowy
ze sobą umowę, program imprezy,
katalog oraz warunki uczestnictwa.
Pomoże im to w sprawdzeniu, czy
biuro wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Jeśli plan nie jest realizowany zgodnie z ustaleniami, turysta ma prawo żądać, aby np. przeniesiono go do takiego hotelu, który będzie zgodny z opisem. Jeśli to
niemożliwe, organizator ma obowiązek zapewnić coś w zamian, nie
obciążając przy tym klienta dodatkowymi kosztami. W przypadku,
gdy nowa propozycja będzie gorsza od określonej w programie imprezy turystycznej, od organizatora można żądać odpowiedniego obniżenia ceny.
16 lipca
• Powiatowy Rzecznik
Konsumentów
w każdy wtorek i piątek
w godz. 8.00 - 14.00
w środy
w godz. 10.00 - 16.00
ul. Kościuszki 16,
pok. nr 2
tel. (62) 747-73-42
minać, nawet mimo bezspornego
prawa do reklamacji.
3.788 Liczba zarejestrowanych
DYŻURY
PEŁNIĄ
Organizatorzy wyjazdów turystycznych, przewoźnicy i hotelarze
nie mogą dyktować klientom swoich warunków dowolnie, ograniczając ich prawa, a sobie obowiązki. Przepisy mówią o tym wyraźnie. Pierwsi ponoszą odpowiedzialność za wykonanie oferowanych
usług, drudzy zaś mają pełne prawo to wyegzekwować, nawet dochodząc odszkodowania za straty będące skutkiem niezgodnych
z umową świadczeń bądź ich braku. Konsument nie jest bezbronny,
aczkolwiek walka o swoje czasami wymaga sporo zachodu i cierpliwości. Szczególnie po nieudanym wyjeździe.
Czy można o udany wypoczynek zadbać wcześniej, przed wyjazdem? Można, a nawet trzeba. Jeśli
coś nam się nie spodoba w proponowanej ofercie, a potem w przedstawianej umowie, nie można tego
puścić płazem - trzeba sprawę wyjaśnić, żądać zmiany warunków,
a gdy spotkamy opór, zrezygnować
z usług i szukać ich gdzie indziej.
Dzięki temu zmniejszamy ryzyko
zmarnowania pieniędzy na urlop,
który potem będziemy źle wspo-
pracy swoich ludzi podczas upałów, mogą
być ukarani. Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy mają prawo nałożyć grzywnę do 2 tys. zł. Jeśli sprawa trafi do sądu,
kara może wynieść nawet 30 tys. zł.
(ann)
(źródło: „Gazeta Prawna)
Oferty pracy w kraju na dzień 16.07.2010 r.
pilarz, przedstawiciel handlowy, kierownik restauracji, mechatronik/elektryk, monter rusztowań, pracownik do
uboju, blacharz budowlany, ślusarz/pracownik gospodarczy, pracownik ogólnobudowlany, stolarz/monter mebli,
malarz/szpachlarz, kucharz kuchni wietnamsko-chińskiej, pracownik ochrony, krawiec (prace interwencyjne),
sprzedawca w sklepie komputerowym, kierowca transportu żywca, spawacz elektryczny, elektryk, mechanik
maszyn, księgowy/a, hydraulik, malarz/szpachlarz, ślusarz/lakiernik proszkowy, spawacz, kierowca kat. C+E,
referent administracyjno-biurowy, szwaczka, mechanik samochodów osobowych, sprzedawca, pracownik
do restauracji, elektromonter/instalator systemów alarmowych (wiek +45), kucharz (mała gastronomia),
automatyk, pakowacz
Wszystkie oferty pracy w kraju dostępne są na: www.epuls.praca.gov.pl oraz na www.pup.jarocin.pl
Oferty pracy za granicą na dzień 16.07.2010 r.
Wielka Brytania - rzeźnik, szwaczka, rzeźnik/wykrawacz, Słowacja - kierowca kat. C+E, Cypr - pracownik
obróbki szkła, Austria (Wiedeń) - krawiec/krawcowa odzieży męskiej, Islandia - wykrawacz,
Niemcy - pielęgniarka w domu opieki nad osobami starszymi, kucharz/kucharka, opiekun osób starszych
Oferty pracy za granicą dostępne są na: www.wup.poznan.pl, www.pup.jarocin.pl oraz www.eures.praca.gov.pl
Liczba bezrobotnych 3.860
9 lipca
ANNA
KONIECZNA
Zadbaj o udane wakacje
rynek pracy
(62) 749-86-49
[email protected]
OCHRONA PRAWNA TURYSTÓW
Fot. Bartek Nawrocki
stronę redaguje
13
RYNEK
14
I
NFORMACJE
NASI MILUSIÑSCY
Szabla dla Mieszkowa, kur do Kanady
ur. 14 lipca o godz. 11.40
waży 3.650, mierzy 54 cm
Anita Marchwicka
z Goliny
ur. 12 lipca o godz. 20.20
waży 3.700, mierzy 57 cm
Fot. Piotr Mikołajczak
Patrycja Juszczak
z Woli Książęcej
Zdjęcia noworodków
do odbioru:
Na świat przyszli:
KACPER SŁOMIANNY, KATARZYNA
DOLATA, WIKTORIA CHLEBOSZ,
ZOFIA WYPUSZCZ, JAGODA
SZYMCZAK, SEBASTIAN
JUSKOWIAK, NADIA KULCZAK,
WOJCIECH BARTKOWIAK, OSKAR
KAŁUŻNY, MARTYNA KOLMEC,
WIKTOR RZEPA, SZYMON CIEŚLAK,
MAJA FOLTYNOWICZ, ANITA
MARCHWICKA, KSENIA SZYMCZAK
Gazeta Jarocińska
29 (1032) 23 lipca 2010
www.jarocinska.pl
Około 30 zawodników z Kurkowych Bractw Strzeleckich Żerkowa,
Jarocina, Mieszkowa, Jutrosina i Włoszakowic uczestniczyło w XI Memoriale Księdza Jana Nepomucena Chrzana. Zawody poprzedziła msza
św. w żerkowskim kościele św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Po
Eucharystii złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą błogosławionego kapłana, która znajduje się na murze świątyni. Dla najlepszych zawodników były puchary i tarcze. Wyjątek stanowiło jedynie strzelanie memoriałowe, w którym zwycięzca otrzymuje pamiątkową szablę. Kur trafił w ręce jednego z gości - Patryka Bałoniaka z Vancouver
(Kanada).
(ls)
Mikołaj Bajodek
z Jarocina
ur. 13 lipca o godz. 8.50
waży 4.050, mierzy 57 cm
Piotr Kaczmarek z Jarocina
syn Moniki i Tomasza
ur. 13 lipca o godz. 10.35
waży 3.285, mierzy 53 cm
TARCZA MEMORIAŁOWA:
I. Mirosław Skrzypczak (KBS Mieszków), II. Eugeniusz
Fiszer (KBS Żerków), III. Ryszard Bura (KBS Włoszakowice)
TARCZA STAROSTY JAROCIŃSKIEGO:
I. Eugeniusz Fiszer (KBS Żerków), II. Zygmunt Żukrowski
(KBS Żerków), III. Krzysztof Smoleński (KBS Jutrosin)
TARCZA BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŻERKÓW:
I. Romuald Szymkowiak (KBS Żerków), II. Krzysztof
Smoleński (KBS Jutrosin), III. Piotr Mikołajczak (KBS
Żerków)
TARCZA OKOLICZNOŚCIOWA Z OKAZJI 600-LECIA BITWY
POD GRUNWALDEM:
I. Ryszard Bura (KBS Włoszakowice), II. Feliks Styś (KBS
Żerków), III. Krzysztof Smoleński (KBS Jutrosin)
KSIĄŻKA NA WAKACJE
Biblioteka na plaży
Gry i zabawy z książką, głośne czytania dla dorosłych, a także konkursy literackie - takie atrakcje przygotowała na najbliższy czwartek,
22 lipca dla czytelników Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jarocinie. Spotkania odbywają się w ramach projektu „Po nitce do kłębka”
dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wstęp wolny.
KIEDY I CO SIĘ DZIEJE?
godz. 9.00, 10.00, 11.00
Biblioteka dla najmłodszych: gry
i zabawy z książką w tle
godz. 14.00, 15.00, 16.00
Biblioteka dla dorosłych: głośne
czytania letnich opowiadań,
konkursy literackie oraz akcja
„Wymień się książką”
(akf)
Wiktoria Woelke
z Jarocina
Kacper Sibiński
z Jarocina
Krzysztof Woelke
z Jarocina
ur. 12 lipca o godz. 11.55
waży 2.980, mierzy 51 cm
ur. 12 lipca o godz. 11.45
waży 2.760, mierzy 49 cm
„Maleńka obrączka, a znaczy tak wiele, na całe życie włożona w kościele.” Kochanemu mężowi Dominikowi z okazji 2. rocznicy ślubu
bukiet gorących życzeń przesyła żona Beata
ur. 15 lipca o godz. 7.20
waży 2.980, mierzy 52 cm
Lena Pachurka
z Pogorzałek Wielkich (gm. Koźmin)
ur. 16 lipca o godz. 4.50
waży 3.040, mierzy 54 cm
Serdecznie dziękujemy Pani
Monice Tokarskiej za sumienne zaangażowanie się w przygotowaniu nas do egzaminu
zawodowego. Jednocześnie
życzymy dalszych sukcesów
w życiu zawodowym i prywatnym. Agnieszka, Angelika,
Dorota, Magdalena i Żaneta
ZRÓB
NIESPODZIANKĘ
SWOIM BLISKIM
na œlubnym kobiercu
24 lipca
JOANNA CHYBIAK (Wojciechowo) - KRZYSZTOF WIELIŃSKI (Osiek)
DOMINIKA SOBCZAK (Dobieszczyzna) - RAFAŁ LEWICZ (Sierszew)
MAGDALENA CIEŚLAK (Jarocin) - JAKUB ROSIAK (Osiek Mały)
JOANNA WOJTCZAK (Golina) - ROBERT NAWROT (Kotlin)
ANNA SUSZCZYŃSKA (Stefanów) - ARTUR JANKOWSKI (Witaszyce)
PATRYCJA STĘPNIAK (Jarocin) - KRZYSZTOF MAKOWSKI (Poznań)
IWONA SZYMCZAK (Jarocin) - ŁUKASZ UCIECHOWSKI (Chrzan)
Ewie i Arturowi Romanowskim
na nowej drodze życia jak najmniej trosk, słońca każdego
ranka, dużo zdrowia, szczęścia
i wiecznej miłości życzą dziadkowie J. R. Fiszerowie
Kochanemu Krzysiowi z okazji 26-tych urodzin oraz nadchodzących imienin, szczęścia, zdrowia i miłości, miłych
dni, ciekawych wrażeń i spełnienia wszystkich marzeń życzy narzeczona z rodzicami
Zapraszamy naszych Czytelników
do przynoszenia zdjęć z imprez
rodzinnych, rocznic ślubu, mienin
czy urodzin. Prosimy o zaznaczenie,
kto obchodzi jakąś uroczystą okazję,
np. rocznicę zawarcia związku
małżeńskiego, kto postanowił zrobić
jubilatom niespodziankę.
Zdjęcia publikujemy bezpłatnie.
Prosimy o nieprzesyłanie życzeń
pocztą.
Gazeta Jarocińska
29 (1032) 23 lipca 2010
www.gj.com.pl
K
ULTURA
KINO, Jarocin, ul. Gołębia 1, tel. (62) 747-11-19
I
R
h o r o s k o p
„CZARODZIEJKA LILI, SMOK I MAGICZNA
KSIĘGA”
W życiu starej czarownicy Surulundy zaczyna dziać
się zbyt wiele. Zły czarodziej Hieronim próbuje wykraść Księgę Zaklęć. Ona sama musi znaleźć następczynię. Na poszukiwania wysyła małego smoka Hektora, który wraz z magiczną księgą trafia do domu Lilly. Kiedy dziewczynka poznaje tajne zaklęcia, wszystko staje na głowie.
20 - 22 lipca, godz. 16.00
cena biletu 12 zł, ulgowe (do lat 15) 10 zł
„SAGA ZMIERZCH: ZAĆMIENIE”
Edward zgadza się zamienić swoją ukochaną Bellę
w wampira pod warunkiem, że wezmą ślub. Ten pomysł nie podoba się zazdrosnemu o dziewczynę Jacobowi. On proponuje to, czego Edward nigdy nie będzie w stanie jej zapewnić czyli normalne życie bez
konieczności picia krwi i ukrywania swojej tożsamości przed światem.
20 - 21 lipca, godz. 18.00, 20.30
22 lipca, godz. 18.00
23 - 24 lipca, 19.00, 21.15
25 - 29 lipca, godz. 19.00
cena biletu 12 zł
BARAN (21 III - 19 IV)
To ważny, dla niektórych nawet decydujący, tydzień. Oto rozpoczniesz coś nowego w interesach. Wszystko pójdzie gładko, o ile
masz przemyślany plan działania. Wystarczy
wdrożyć go w życie. Już niedługo zarobisz pierwsze pieniądze. W ferworze zajęć nie zapomnisz
o uczuciach. Te będą w Tobie kwitnąć. Zaskoczysz partnera południowym temperamentem.
LEW (23 VII - 22 VIII)
Skontaktuj się z kimś, kto zna się na
tym, czym się zajmujesz. Rozmowa z nim to
nie tylko merytoryczna dyskusja, lecz również
przyjemność. W ten sposób nawiążesz kontakty pomocne w karierze zawodowej. Ale pamiętaj, żadnych osobistych intencji w stosunku do tej osoby. W tym przypadku nawet nie
próbuj łączyć interesów z uczuciem. Powstrzymaj swoje zapędy miłosne do kolegów z pracy.
STRZELEC (22 XI - 21 XII)
Dla sfery materialnej to bardzo ważny
tydzień. Kolejne też będą miały decydujące znaczenie. Osoby poszukujące pracy powinny ponowić ofertę. Na pewno teraz znajdziesz lub otrzymasz jakieś propozycje. Gdy nadarzą się sprzyjające okoliczności, dokonaj wyboru. Wszystko
zależy od sytuacji i warunków. Dobre samopoczucie i pozytywne myślenie będą miały niepowtarzalne znaczenie.
BYK (20 IV - 20 V)
Pora działać, szczególnie w dziedzinach twórczych, artystycznych. Obudziła się
w Tobie wena, którą koniecznie trzeba wykorzystać. Nie czekaj z założonymi rękami, bo
wielka szansa przejdzie Ci koło nosa. Jeśli czujesz potrzebę odpoczynku, zorganizuj go tak,
abyś jednocześnie mógł choć trochę popracować. W tej dziedzinie potrafisz połączyć przyjemne z pożytecznym.
PANNA (23 VIII - 22 IX)
Gdy już wszystko się wyjaśniło w sprawie, która zaprzątała Ci głowę, możesz spokojnie wyjechać na urlop. Twoim żywiołem będą
powietrze oraz woda. Korzystaj z jednego i drugiego. Kto musi pozostać teraz w pracy, niech
nie żałuje. Może zmienisz stanowisko na bardziej odpowiedzialne, ale lepiej płatne? Na
pewno Twoja pozycja w firmie wzrośnie. Poprawi się atmosfera i będą klimaty, jakie lubisz.
KOZIOROŻEC (22 XII -19 I)
Potrzebujesz stabilizacji i już w tym
tygodniu ją osiągniesz. Dotyczy to zarówno
dziedziny materialnej, w tym finansowej, jak
i w związku uczuciowym. Twoja druga połowa będzie chodziła wokół Ciebie na paluszkach
i spełniała wszystkie Twoje zachcianki. Pamiętaj, żeby nikogo nie wykorzystywać, a szczególnie tak oddanego partnera. Zaskarbisz sobie
jego lojalność, jeżeli sam okażesz mu to samo.
WAGA (23 IX - 22 X)
Powieje nowościami! Życie nabierze tempa, a to za sprawą kogoś, kto zawita
w Twoim domu albo w zakładzie pracy. Być
może nowa sytuacja będzie wymagała od Ciebie większego zaangażowania, szybkiego dokształcania się, poświęcenia wolnego czasu.
Warto jednak ponieść pewne nakłady. Później
będziesz zbierała procenty i odcinała kupony od
tej decyzji. To obecnie najcenniejsza inwestycja.
WODNIK (20 I - 18 II)
Teraz przyda Ci się więcej rozwagi
i taktu. Cudze sprawy nie powinny Cię interesować. Wstrzymaj się od wygłaszania opinii
na temat kogoś lub czegoś, co Ciebie nie dotyczy. Twoja fenomenalna wręcz intuicja pozwala Ci widzieć błędy, również cudze, ale to nie
powód, aby mieszać się do życia innych ludzi.
Źle mógłbyś na tym wyjść. Za to sam unikniesz
kłopotów. Środa najlepszym dniem na randkę.
SKORPION (23 X - 21 XI)
To nie najszczęśliwsze dni, ale takie też w kalendarzu muszą być. Bardzo dobrze poradzisz sobie z problemami, pokonasz
przeszkody. Zawodowe układy, dotąd bezpieczne, mogą ulec zmianie. Przemyśl, jak
zachować się w nowej sytuacji, z kim „trzymać”. A może lepiej nie spoufalać się z nikim, przynajmniej początkowo, zanim nie nabierzesz właściwego rozeznania. Sam musisz
opracować strategię.
RYBY (19 II - 20 III)
Trzymaj obrany kurs i kontynuuj rozpoczęte dzieło. Gdybyś chciała zrobić sobie
przerwę na urlop, to lepiej poczekaj tydzień
lub dwa. Tymczasem pora zakasać rękawy
i sumiennie zająć się swoimi sprawami i interesami. To dobry czas, abyś dokonała zmian
w swoim życiu, więc zmierzaj do celu. To Twoja życiowa szansa na sukces. W robieniu kariery pomoże Ci nowo poznana osoba. To wartościowy człowiek.
BLIŹNIĘTA (21 V - 20 VI)
Gwiazdy obdarzyły Cię talentem literackim i, jeśli jeszcze nie zacząłeś, natychmiast
spróbuj. Talent „lekkiego pióra” wykorzystaj pisząc coś, co zainteresuje innych, a Tobie sprawi przyjemność. A może uda Ci się w ten sposób zarabiać? Z tego też da się wyżyć. W finansach wkrótce nastąpi poprawa. Kto wie? Być
może to za sprawą odkrytego talentu. Uwierz,
że jesteś zdolnym człowiekiem.
„TOY STORY 3”
Andy, dotychczasowy właściciel zabawek - głównych
bohaterów filmu, wybiera się do college’u. Jego ulubieńcy trafiają do przedszkola. Dzieciaki nie traktują
jednak nowych przybyszy z szacunkiem. Dlatego Buzz
i Chudy planują wielką ucieczkę. Wezmą w niej udział
także nowi bohaterowie: Ken, Pan Pricklepants - jeż
w skórzanych spodenkach oraz pluszowy Miś Tuliś.
23 lipca, godz. 17.00
24 - 25 lipca, godz. 15.00, 17.00
26 - 29 lipca, godz. 17.00
cena biletu 12 zł, ulgowe (do lat 15) 10 zł
15
OZRYWKA
RAK (21 VI - 22 VII)
Najbliższe tygodnie wykorzystaj na
uzupełnienie wiedzy, doskonalenie posiadanych
umiejętności. Bądź na bieżąco z wydarzeniami ze świata nauki. Wykorzystaj wszelkie dostępne technologie i urządzenia. Kto powinien,
niech szybko uzupełni braki w dziedzinie techniki. W sferze emocjonalnej będziesz pałał gorącym uczuciem do płci przeciwnej. Twój partner może liczyć na niezapomniane przeżycia.
„SHREK FOREVER”
Czym zajmują się ogry, kiedy już rozprawią się ze straszliwym smokiem, poślubią piękną królewnę i ocalą królestwo teścia? Zostają pantoflarzami. Shrek tęskni za
czasami, kiedy „żył jak na ogra przystało”. Nieopatrznie zawiera pakt z podstępnym Rumplesnickim i ląduje w rządzonej przez niego, spaczonej wersji Zasiedmiogórogrodu.
30 lipca, godz. 17.00, 19.00
31 lipca - 1 sierpnia, godz. 14.00, 16.00, 18.00
2 - 6 sierpnia, godz. 17.00, 19.00
7 sierpnia, godz. 15.00, 17.00, 19.00
8 sierpnia, godz. 13.00, 15.00, 17.00, 19.00
9 - 12 sierpnia, godz. 17.00, 19.00
cena biletu 12 zł, ulgowe (do lat 15) 10 zł
PLAŻA Z KRYMINAŁAMI
Plenerowe kino
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jarocinie zaprasza do
kina plenerowego - w czwartek, 22 lipca wyświetlone zostaną kryminały z okresu PRL-u: „Przepraszam, czy tu biją?” oraz „Zabij
mnie glino”. Seanse odbędą się na plaży, na jarocińskim rynku, od
godz. 21.00. Imprezę zorganizowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
(akf)
30 lat festiwalu na rynku
HISTORIA JAROCIŃSKIEGO FESTIWALU w jednym miejscu. Na
rynku od soboty można oglądać wystawę poświęconą legendarnemu
rockowisku.
Nagrody wylosowali: BOŻENA REIMANN - Jarocin, os. Konstytucji
35/19 (pizza), MARIA MRÓZ - Kotlin, ul. Buchalińska 9/3 (pizza),
STANISŁAWA WAWRZYNIAK - Stęgosz 61 (parasol).
Po odbiór nagród prosimy się zgłosić: pizza - do redakcji (Jarocin, ul. Wolności
1a), parasol - do biura ogłoszeń (Jarocin, ul. Rynek 21, wejście od ul. Mickiewicza) w ciągu dwóch tygodni.
„GJ” 29
(1032)
Hasło: „Nikt nie rzuca kamieni
na drzewo bez owoców.”
krzyżówka nr 852
Oprac. ANDRZEJ SZEWCZYK
Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, napisane
od 1 do 49, utworzą rozwiązanie.
Rozwiązanie krzyżówki prosimy przesłać lub przynieść
wraz z kuponem do BIURA OGŁOSZEŃ (Jarocin, ul. Rynek 21,
wejście od ul. Mickiewicza) do 30 lipca. Spośród prawidłowych
rozwiązań wylosowane zostaną dwie pizze o wartości
30 zł każda, ufundowane przez pizzerię „Stajenka” oraz parasol „Gazety Jarocińskiej”.

Fot. Stanisław Dziekański
rozwiązanie krzyżówki nr 851
16
I
Gazeta Jarocińska
29 (1032) 23 lipca 2010
www.jarocinska.pl
NFORMACJE
V POWIATOWE SPOTKANIE Z POEZJĄ MARII KONOPNICKIEJ
ŚWIĘTO W NOSKOWIE
Witali chlebem i miodem
Od pantomimy
do fokstrota
Najpierw każdy chciał zagarnąć światełko dla siebie. Przez to
jednak - słabło.
Spotkanie z okazji Dnia
Dziecka, Dnia Mamy i Dnia
Ojca zorganizowano w Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Noskowie. Program artystyczny zaprezentowali podopieczni placówki. Wystąpili m.in. z przedstawieniem zatytułowanym „Maskarada”. Pantomimiczny spektakl mówił o potrzebie zrozumienia i bliskości. Opowiadał
o ludziach w maskach, którzy
żyli razem, ale jednak osobno.
Każdy patrzył w innym kierunku. Byli samotni i smutni. Kiedy
37 młodych miłośników poezji i muzyki wzięło udział w V Powiatowych
Spotkaniach z Poezją Marii Konopnickiej, przypadających w roku setnej
rocznicy śmierci autorki „Stefka Burczymuchy”.
wśród nich pojawiło się światełko, najpierw każdy chciał zagarnąć je dla siebie - przez to jednak ono słabło. Kiedy chwycili
się za ręce i utworzyli krąg, zobaczyli, jak płomień się wzmacnia i rośnie. Poczuli się na tyle
silni, by zdjąć maski i odsłonić
swoje twarze. Stali się szczęśliwi, zadowoleni i gotowi na to,
by cząstką światła podzielić się
z całym światem.
Podopieczni zaprezentowali
również m.in. fokstrota. Wspólnie muzykowano i śpiewano, a na
każdego czekał słodki poczęstunek oraz kiełbaska z grilla.
Rankiem w Szkole Podstawowej w Kotlinie pojawili się: Koszałek-Opałek, Podziomek, Jagodowy Król, sprytne wiewióreczki
oraz malownicze panny Borówczanki. W otoczeniu ochmistrzyni Borówczyny witali gości chlebem i miodem.
komisji konkursu recytatorskiego. Znalazła też chwilę, aby stanąć z uczniami do pamiątkowego
zdjęcia, złożyć autograf i w Jagodowym Lesie przeczytać dzieciom
utwory swojej sławnej praprababci.
Jury brało pod uwagę umiejętność wykorzystania różnorodnych
LAUREACI V POWIATOWYCH SPOTKAŃ
Z POEZJĄ MARII KONOPNICKIEJ
Konkurs recytatorski
w kategorii klas I-III
I. Zuzanna Kalinowska (SP nr 5 w Jarocinie)
II. Roksana Sip (Siedlemin)
III. Łukasz Witwicki (Kotlin)
Wyróżnienia
Katarzyna Przybylska, Adrianna Michalak, Anna Data
w kategorii klas IV-VI
I. Julia Forycka (Sławoszew) i Laura Andrzejewska
(Lubinia Mała)
II. Paulina Kaczmar (Kotlin)
Wyróżnienia
Eliza Strzykalska, Katarzyna Frontczak, Justyna
Reślińska
(akf)
Konkurs poezji śpiewanej
„Konopnicka w piosence”
I. Alicja Kaszewska, Kinga Bogacz
(SP nr 3 w Jarocinie)
II. Paulina Stachowiak (Magnuszewice)
III. Tomasz Styś (Sławoszew)
Wyróżnienia:
Kamil Wesołek, Martyna Mańkowska, Roksana
Kaźmierczak
Fot. Anna Kopras-Fijołek
GOŚCI POWITAŁA dyrektorka szkoły Edyta Orpel
PANTOMIMICZNY SPEKTAKL mówił o potrzebie zrozumienia i bliskości
Zasłużone wakacje
- Głównym naszym celem jest
popularyzacja twórczości Marii
Konopnickiej - mówi Barbara Wąsiewska, pomysłodawczyni spotkań, które odbywają się co dwa
lata. Od 2002 roku do szkoły w Kotlinie zjeżdżają młodzi recytatorzy,
muzycy i plastycy, reprezentanci
szkół podstawowych z całego powiatu jarocińskiego.
Honorowym gościem była Maria Rajpold, praprawnuczka poetki, która uczestniczyła w pracach
technik plastycznych i muzycznych do wyrażania swoich emocji inspirowanych poezją, a także sztukę recytacji i kulturę słowa
oraz znajomość utworów Marii Konopnickiej. Laureatów wyłoniono
w dwóch kategoriach wiekowych.
Otrzymali oni nagrody, dyplomy
i wyróżnienia. Pozostali uczestnicy zmagań konkursowych dostali skromne upominki ufundowane przez dyrekcję Szkoły Podstawowej w Kotlinie.
(akf)
Konkurs plastyczny
„Twórczość Marii Konopnickiej w oczach dzieci”
równorzędne nagrody
w kategorii 7-9 lat
Miłosz Sobkowiak (Siedlemin), Julia Kwiatkowska
(Kotlin), Jan Musialski (Siedlemin), Miłosz
Sobociński (Żerków), Oliwia Smolińska
(Dobieszczyzna)
w kategorii 10-12 lat
Klaudia Talarczyk (Chrzan), Milena Jakubowska
(Siedlemin), Jagoda Kaźmierczak (Kotlin), Tobiasz
Czekalski (Kotlin), Patryk Mankiewicz (Siedlemin)
wyróżnienia
Jakub Chlebowski, Szymon Konopielko, Magdalena
Stasik, Bogna Idkowiak, Julia Naskrętska
Julia Dutkiewicz, Szymon Mankiewicz, Klaudia
Bartniczak, Karina Piskorska, Patrycja Golińska,
Jan Paweł Szymkowiak
MŁODZIEŻOWA WYMIANA FRANCUSKO-POLSKA
To się już dzieje
Jarocińską „piątkę” żegnali
uczniowie czterech klas trzecich
gimnazjum - dwóch integracyjnych. Większość spędziła tutaj
9 lat. Od ponad dwudziestu lat
absolwenci szkoły mający najlepsze wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i szczególne osiągnięcia
otrzymują Medal Szkoły. W tym
roku, decyzją rady pedagogicznej,
to najwyższe szkolne wyróżnienie
dostała Milena Wiecha.
Absolwenci gimnazjum nr 5,
którzy w ciągu trzech lat nauki
otrzymywali co roku wzorowe
zachowanie i uzyskiwali średnią
5, są wpisywani do Złotej Księgi.
Zostały w niej uwiecznione tym
razem: Monika Kubiak, Weronika Banaszak i Ewa Mikołajczak.
Sporo trzecioklasistów otrzymało świadectwa z paskiem.
Podstawówkę żegnali uczniowie czterech klas szóstych (trzech
oddziałów integracyjnych). Żaden
z tych absolwentów nie otrzymał
medalu.
(akf)
Pięcioro młodych
Francuzów gościło u jarocińskich rodzin. Po tygodniowym pobycie zabrali ze sobą do Francji
nie tylko wspomnienia
i pamiątki, ale również
pięcioro młodych Jarociniaków, którzy w ramach rewizyty spędzą
z nimi kolejne 7 dni.
Międzynarodowa organizacja Rotary wyszła
z propozycją zorganizowania wymiany dla młodzieży polskiej i francuskiej. - Wszystko działo
się tak szybko. Pierwszy raz rozmawialiśmy
o wymianie w maju. Dziś
wszystko to się już dzieje. Nie mogliśmy z tego
nie skorzystać - mówi
Grażyna Kubicka, nauczycielka języka francuskiego w jarocińskim
ogólniaku.
W wymianie bierze udział 5 uczniów
naszego liceum oraz
5 z College Notre Dame
de I”Assomption w Bavay. Francuska młodzież
zwiedziła Jarocin, pojechała też do muzeum
napoleońskiego w Witaszycach i muzeum
w Śmiełowie.
Jarociniacy w ra-
mach rewizyty spotkają
się z francuskimi samorządowcami, odwiedzą
Konsulat Polski w Lille i zwiedzą Paryż.
MŁODZI FRANCUZI odwiedzili w Jarocinie starostwo powiatowe, gdzie spotkali się
z wicestarostą Przemysławem Musielakiem
(ann)
Gazeta Jarocińska
29 (1032) 23 lipca 2010
www.jarocinska.pl
O
outlet
ODZIEŻ MARKOWA
jechać do
„Nie musisz
Lubonia
,
Poznania
czy Łodzi
-
iger
Tommy Hilf
cinie”
już w Jaro
Nowa odzież markowa: TOMMY HILFIGER, Rinascimento, O`Neill i inne
WYPRZEDAŻ
kolekcji
LATO
17
GŁOSZENIA
rabaty do
30%
czynne pon. - pt.: 9.00 - 17.00, soboty 9.00 - 13.00
JAROCIN, ul. Wojska Polskiego 37 (przy parkingu)
Więcej informacji na www.aela.pl
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc
Chłopska” w Żerkowie
wydzierżawi:
FM GROUP
Super produkty dla Ciebie
i Twojego domu,
perfumy, kosmetyki
i środki chemiczne
POMIESZCZENIE
- PARTER
ul. Rynek 18
na działalność handlową
lub usługową
Bogata oferta dla chętnych do
rozprowadzania tych produktów
Informacja:
Zarząd GS, ul. Kościelna 14,
tel. (62) 740-30-36, 740-30-08
tel. 602/128-512
e-mail: [email protected]
Inter Cars S.A. lider na rynku części samochodowych, członek europejskiego stowarzyszenia
dystrybutorów ATR, w związku z planowanym rozwojem w województwie wielkopolskim
poszukuje do oddziału w Jarocinie kandydatów na stanowiska:
do działu samochodów osobowych i ciężarowych
Osoby zatrudnione na tych stanowiskach będą odpowiedzialne za obsługę klienta w zakresie
sprzedaży części zamiennych i akcesoriów; informowanie klientów o dostępnej ofercie handlowej
firmy, w tym o aktualnych promocjach; zgłaszanie wniosków dotyczących uzupełnienia
asortymentu w ofercie; rejestrowanie nowych klientów.
PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH
do działu samochodów osobowych i ciężarowych
Osoby zatrudnione na tym stanowisku będą odpowiedzialne za współpracę z klientami
mającą na celu zwiększenie udziału w rynku; analizę rynku; identyfikację potrzeb klienta;
pozyskiwanie i rejestrowanie nowych klientów, informowanie klientów o dostępnej ofercie
handlowej firmy, w tym o aktualnych promocjach
Wymagania dotyczące powyższych stanowisk: znajomość rynku motoryzacyjnego
dostawcy i odbiorcy; znajomość technik sprzedaży; komunikatywność; łatwość
nawiązywania kontaktów; odporność na stres; umiejętności negocjacyjne; umiejętność
obsługi takich programów jak: Excel, Word, programy do obsługi sprzedaży, Windows,
przeglądarka internetowa, poczta elektroniczna; prawo jazdy kat. B
„POLIPAK” Sp. z o.o. ze Środy Wlkp. zatrudni
SPECJALISTĘ DS. KSIĘGOWOŚCI
Wymagania:
- Wykształcenie wyższe ekonomiczne - preferowany kierunek rachunkowość, finanse
- Doświadczenie minimum 3 lata na stanowisku samodzielnego księgowego
w firmie produkcyjnej.
- Praktyczna i teoretyczna wiedza na temat zagadnień finansowo-księgowych
(ustawy o rachunkowości, podatek VAT, podatek dochodowy osób prawnych
i fizycznych)
- Znajomość pakietu MS OFFICE
- Samodzielność, rzetelność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych
zadań.
- Atutem będzie znajomość zasad rachunkowości finansowej i zasad księgowości
dotyczącej Zakładu Pracy Chronionej.
MAGAZYNIERÓW
Oferujemy pracę w stabilnej firmie, warunki pracy i płacy do indywidualnego
uzgodnienia.
Oferty zawierające CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny z klauzulą wyrażającą
zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy nadsyłać na adres:
Osoby zatrudnione na tym stanowisku będą odpowiedzialne za wydawanie i rozkładanie towaru.
Wymagania: umiejętność obsługi komputera, rzetelność i systematyczność, mile widziane
doświadczenie na podobnym stanowisku.
„POLIPAK” Sp. z o. o., ul. Harcerska 16, 63-000 Środa Wlkp., Dział Kadr
lub e-mail [email protected]
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji CV z podaniem stanowiska i miasta
w tytule wiadomości na adres e-mail: [email protected]
w terminie 7 dni od ukazania się ogłoszenia.
„POLIPAK” Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty
i nie zwraca nadesłanych dokumentów.
MEBLE
KUCHENNE
NA KAŻDY WYMIAR
szafy przesuwne
garderoby
regały, szafki
meble pokojowe
www.jaworski-meble.pl
Golina, ul. 1 Maja 4
Tel. 887/207-886, (62) 740-47-79
onsta
GARAŻE
BLASZANE www.konstal-garaze.pl
BRAMY GARAŻOWE, TRANSPORT, MONTAŻ
Zapraszamy!
61-812-54-69
62-586-07-83
63-278-62-25
65-526-20-87
68-419-03-39
509/574-644
GRATIS! CAŁY KRAJ - RATY
R
A
T
Y
SPRZEDAWCÓW
18
O
Gazeta Jarocińska
29 (1032) 23 lipca 2010
www.jarocinska.pl
GŁOSZENIA
Drewno kominkowe i opałowe, sezonowane, transport gratis. Tel. 698/922-730,
(62) 741-64-05.
AUTO-GAZ - montaż instalacji gazowych. Jarocin, ul. Ceglana 1, tel. (62)
747-90-88, 604/252-277, 601/842-364.
FIAT BRAVA, 2000 r., 1.9 JTD, 105 KM,
bogate wyposażenie, 8.100 zł. Tel.
607/573-769.
GARAŻE ocynkowane. Producent, raty.
Tel. 601/580-744.
Sprzedam betonowe PŁYTY KORYTKOWE 3m x 0,6m, używane. TANIO. Tel.
691/560-760.
MECHANIKA - BLACHARSTWO SAMOCHODOWE, atrakcyjne ceny, napełnianie klimatyzacji już od 120 zł! Tel. 668/372-205.
Markowe nowe i używane kaloryfery, piece CO, podgrzewacze wody. Tel.
618/193-076, 500/200-478.
DREWNO KOMINKOWE, OPAŁOWE
i rozpałkowe. Tel. 696/843-092.
FIAT BRAVO 1.2 12 V - 97 r., SKODA
FELICIA 1.3 - 96 r., SEAT IBIZA 1.4 - 95 r.,
zarej.; SUKNIĘ ŚLUBNĄ - tanio! Tel.
507/274-005.
sprzeda¿
(3525P10)
(18B07)
(796J07)
DREWNO KOMINKOWE - pocięte, połupane, transport gratis. Tel. 510/514-737
(3748P08)
SUKNIE ŚLUBNE - sklep, komis,
wypożyczalnia, szycie na miarę, nowe
od 250 zł. Krotoszyn, ul. Słowiańska 23,
k. dawnego Pewexu. Tel. (62) 725-74-04.
(953K08)
DREWNO kominkowe, opałowe, rozpałkowe. Tel. 507/679-552.
(6487B09)
Sprzedaż nowych i używanych OKIEN
PLASTIKOWYCH, DRZWI WEJŚCIOWYCH
PCV oraz BRAM GARAŻOWYCH segmentowych. Jarocin, ul. Do Zdroju 23. Tel.
603/123-192.
(6757B09)
Sprzedam MASZYNY STOLARSKIE,
ŚLUSARSKIE, WYPOSAŻENIE WARSZTATÓW SAMOCHODOWYCH I BLACHARSKICH. INNE MASZYNY I URZĄDZENIA.
REALIZACJA ZAMÓWIEŃ. Tel. 609/
201-036.
(7238B09)
Sprzedam UŻYWANĄ BRAMĘ SEGMENTOWĄ, wysokość 4,20 m, szerokość
5,00 m. Tel. 609/201-036.
(7683B09)
Boazeria świerkowa, podłoga, podbitka
od 14 zł. Tel. 502/283-327.
(238J10)
GARAŻE BLASZANE - producent,
transport, montaż gratis. Tel. (61) 25061-13, 608/777-040, 607/335-605, 787/
518-757, www.stal-jan.pl.
(403J10)
RADIA SAMOCHODOWE i NAWIGACJE, do wszystkie typów aut i oryginalne,
CB RADIA, AKCESORIA, serwis i montaż.
AUTOPORT Jarocin, ul. Poznańska 28. Tel.
(62)505-25-00 w(24).
(4312B10)
Sprzedam bryczki: wagonetkę (tel.
663/723-559) i myśliwską oraz rocznego ogierka (tel. 691/229-668) oraz pług
4-skibowy.
(918R10)
Sprzedaż EKO-GROSZKU z Czech. Tel.
668/559-683.
(3133P10)
SIATKI OGRODZENIOWE - sprzedaż,
montaż, akcesoria. Najwyższa jakość - najniższa cena. Tel. 693/067-660
(4870B10)
(4880B10)
REGAŁ CHŁODNICZY d. 90 cm,
C. 700 zł.; ZAMRAŻARKA KASETOWA
w. 1.70 ms 60 cm Cena 800 zł. Tel.
600/243-185.
(1182K10)
PRZYCZEPA KEMPINGOWA ”HOBBY”
- opłacona, zarejestrowana, przygotowana
do sezonu, 4-osobowa, nowa instalacja,
ogrzewanie, lodówka (zasilana 230-12-gaz),
wszystko sprawne, klima, stan dobry. Tel.
601/284-763
(3536P10)
Sprzedam okno dachowe vellux
nowe 140x78 tanio. Dzwonić po 15. Tel.
783/933-700
(2313G10)
(3403P10)
MYJKI wysokociśnieniowe, nowe
i używane. Jarocin, ul. Węglowa 28, tel.
669/015-322, 889/459-794.
(4698B10)
Sprzedam rury stalowe o średnicy 27,3
3,35,38,42,48,51,57,60,76,90,115 mm.
Nowe i używane oraz słupki ogrodzeniowe
na dowolny wymiar. Tel. 888/628-396.
(3447P10)
KONSTRUKCJE - KRATOWNICE,
OCYNKOWANE o rozpiętości 9.5 m, 12 m.
Nowe 15 m, 20 m Dwuspadowe oraz jednospadowe 6,30 m w cenie 130 zł, sztuka
ocynkowana. Tel. 888/628-396.
(3448P10)
Sprzedam wały napędowe przekładanie, wypychacze do szklarni, ukrainki na
powierzchnię 1600 m2. Tel. 888/628-396.
(4903B10)
motoryzacyjne sprzedam
AKREDYTY SAMOCHODOWE - z komisu, od znajomego, z zagranicy. Każda
forma zakupu. Bez pośredników. Tel. (62)
747-61-05.
(285J10)
AUDI A6 LIMUZYNA, rok produkcji 97,
model 98, 2.5 TDI, cena do uzgodnienia.
TANIO !Tel. 669/166-769
(1531J10)
CITROEN AX 95 r., szary, PILNIE sprzedam! Tel. 665/565-074.
(4821B10)
AUTO GAZ
Żywe brojlery do chowu 5.08 do
uboju. Bruczków 54. Tel.(65) 614-17-36
i 508/770-920
MONTAŻ NAPRAWA
Sprzedam KANAPO-TAPCZAN ”Finka”
+ 2 fotele, w dobrym stanie. Tel. (62)
747-48-04.
MECHANIKA
SAMOCHODOWA
(2328G10)
(4914B10)
Sprzedam WÓZEK dwufunkcyjny, stan bdb.
Tel. 693/639-524.
(1546J10)
Sprzedam MINIŁADOWARKĘ Waideman, szer. 90 cm, 1989 r., stan bdb. Tanio!
Tel. 605/989-994.
(4921B10)
Sprzedam PIANINO CZARNE. Tel.
606/533-448
(3566P10)
Sprzedam tanio WEŁNĘ OCIEPLENIOWĄ 200 mm, 5 m2 w rolce oraz DRZWI
wewnętrzne nowe. Tel. 797/117-603.
wymiany rozrządów - olei, serwis
klimatyzacji
PIOTREX - JAROCIN
ul. Brandowskiego 7a
(przeniesiono z ul. Poznańskiej)
tel. 512/090-998
AUTO-PORT
centrum motoryzacji
(1204K10)
Sprzedam CEGŁĘ ROZBIÓRKOWĄ
350 szt. Tel. 693/065-928.
przy
SPRZEDAŻ WIŚNI. Golina, ul. Ogrodowa 21.
(4971B10)
(4975B10)
ie
glądz
MYCIE SAMOCHODU
GRATIS!
kupno
Jarocin, ul. Poznańska 28, Tel. 506/020-519
www.autoport-jarocin.pl
ANTYKI, STAROCIE - skup, sprzedaż,
renowacja. Piotr Pryczek. Zapraszamy do
sklepu 10.00 - 18.00. Jarocin, ul. Wodna 6, tel. (62) 505-20-10 sklep, kom.
500/086-800.
(28B10)
motoryzacyjne
DAEWOO LANOS, 1.5, 99 r., sedan,
4.500 zł. Tel. 880/916-202.
(3587P10)
FIAT 126 p. EL - rok 1995. Tel.
(61)287-45-39.
(4841B10)
FIAT 126 p. - 97 r., stan bdb, FIAT CC
- 94 r., ŻUK 2,5 Diesel. Tel. 727/361-664.
(4843B10)
AUTO - GAZ KRZYSZTOF KWAŚNIEWSKI montaż, naprawa, raty. sekwencyjny
wtrysk gazu BRC już od 2400 zł. Uwaga! Zmiana siedziby firmy na Jarocin ul.
Powstańców Wlkp. (dawna Fabryka Mebli). Tel. (62) 749-61-93, 605/277-156,
608/79-79-80.
(9201B08)
(4934B10)
FIAT BRAWA - 99 r., 1.9 TD, 6.000 zł;
GOLF - 94 r., 1.6, wspomaganie, 4.000 zł.
Tel. 693/413-771.
(4940B10)
FIAT CC 700, 1993 r., stan bdb. Tel.
696/431-342.
(3545P10)
FIAT CC - 97 r., benzyna-gaz. Tel.
508/856-049.
(4825B10)
(4859B10)
FORD FIESTA 2004 r., 1.3 benzyna,
3 drzwi, CITROEN ZX - 96 r., na części.
Tel. 663/096-018, 695/884-345.
(4902B10)
FORD FIESTA 1.1 - 96 r. Tel. 888/
257-124.
(4943B10)
FORD FIESTA, 97 r., 1.3, 5 drzwi, klimatyzacja, el.szyby i lusterka, wspomaganie,
4.200 zł. Tel. 880/916-202, 692/082-963.
(3588P10)
FORD FOCUS - 98 r., 1.4 16 V Kombi,
bogato wyposażony, cena do uzg. Tel.
609/317-765.
(4873B10)
FIAT CC, 96 r., cena 1.200 zł.
ł.
Tel. 608/730-346.
FORD MONDEO GHIA sedan, 97 r., 1.8 TD, 5.00 zł. Tel.
507/806-613.
(3475P10)
FIAT CC - 1998 r. Tel.
666/575-643.
(3601P10)
FIAT CINQUECENTO 700
0
- 97 r., przebieg 68.000 km, stan
n
bdb., użytkowany przez kobietę. Tel.
695/647-064.
FORD MONDEO, 1.8 DTi,
97 r., czarny metalik, zarejestro9
wany, klimatyzacja, bogate wypowa
sażenie, nowy model, 5.600 zl do
uzgodnienia. Tel. 502/910-264.
FIAT CINQUECENTO 900 - 96 r., szary
metalik. Tel. 667/292-603 - odbieram po
16.00.
MAZDA 626 kombi 1993 r., benzyna,
gaz, hak, 2.000 zł do uzgodnienia. Tel.
660/008-115
FIAT CINQUECENTO 1993 r. czerwony,
stan dobry. Tel.723/007-498 782/152-503
MERCEDES E 300 D - 1998 r.,
w dobrym stanie, grafitowy, II właściciel,
380.000 km, 17.300 zł. Tel. 663/746-703.
(4925B10)
(4910B10)
(4957B10)
(2338G10)
FIAT MAREA WEEKEND Kombi 1.6 16 V
- 98 r., cena 2.200. Tel. 530/717-766.
(4937B10)
FIAT PUNTO 1.1 i, 1998 r., srebrny, 3-drzwi, zarejestrowany, 3.400 zł. Tel.
603/787-818.
(3596P10)
FIAT PUNTO 1.2 wersja GO, 2002 r.,
3 drzwi, srebrny metalik, stan bdb. Tel.
603/293-279 po 15:00.
FIAT PUNTO, 1.2, 94/95 r., wiśniowy
metalik, c.zamek, el.szyby, zarejestrowany, 3 drzwi, 3.400 zł do uzgodnienia. Tel.
506/530-767.
(3585P10)
przerzybianiu
i
i odg tyzacj
a
klim
(4970B10)
Sprzedam MEBLE - okleina naturalna,
z szafą 2-drzwiową, cena 400 zł do negocjacji. Tel. 668/748-253.
(3468P10)
(4890B10)
(1550J10)
Sprzedam STÓŁ owalny, rozkładany
z sześcioma krzesłami, kolor - calvados.
Tel. 603/416-432.
(3139P10)
Sprzedam konstrukcje tuneli foliowych.
Tel. 602/665-984.
(9202B08)
FORD FIESTA 1.4 benzyna, 2007 r.,
VW POLO 1999/2000 r., 1.4 TDI. Bogato
wyposażone, zarejestrowane. TANIO!!!Tel.
601/932-422.
(3579P10)
(1535J10)
(4849B10)
MERCEDES E-KLASSA Okular - 96/97 r.,
poj. 2.2 D, cena 10.700 zł do uzgodnienia.
Tel. 784/354-283.
(4976B10)
MERCEDES VITO, 98 r., 2.3 Turbo
Diesel, V klasa. Tel. 605/467-685.
(1038R10)
MITSUBISHI ECLIPSE 2.4 - 2001 r.,
wspomaganie, klimatyzacja, el. szyby,
c. zamek, 15.500 zł. Tel. 665/558-187.
(4622B10)
MOTOCYKL DAELIM VT 125 DAYSTAR
2005 r., 1897 km, stan bdb, sprowadzony,
zamiana na inny. Tel. 601/972-359
(1540J10)
FIAT SEICENTO (600) 2006 r., czerwony, z salonu, przebieg 13.200 km, cena
13.000 zł. Tel. 506/302-547
MOTOR MTZ 251 oraz KUCE klaczkę
3 letnią i ogierka 4 lata z rodowodem. Tel.
508/995-702.
FIAT UNO 1997 r., 5-drzwi, OPEL
VECTRA 1992 r. + gaz, 1.6, wspomaganie.
Tel. 660/565-922.
NISSAN SUNNY - 1.4 Lx, 92 r., srebrny
metalik, 5 drzwi, cena 1.000 zł do uzgodnienia. Tel. 661/887-083
FIAT UNO 93 r., poj. 1.0, benzyna
+ gaz, hak, cena 1350 zł RENAULT CLIO
91 r., poj. 1.4, el. szyby, cena 1350 zł.
Ceny do negocjajcji. Tel. 792/858-282.
NISSAN SUNNY, 1.4, 94 r, 75 KM,
zarejestrowany, książka serwisowa. Tel.
784/023-668.
(1522J10)
(3550P10)
(1548J10)
FORD ESCORT GIA, 1.4 + gaz, 95 r.,
cena 3.000 zł do uzgodnienia. Tel. 667/
115-026.
(3485P10)
FORD ESCORT KOMBI 1.6 16 V - 98 r.,
granatowy, ABS, klimatyzacja, el. szyby, c. z.,
2 x poduszka. Tel. 512/336-312.
(4906B10)
FORD ESCORT - 94 r., czerwony,
5 drzwi. Tel. 788/753-910.
(4860B10)
(1534J10)
(1030R10)
OPEL ASRTA, 93 r., 1.6. wspomaganie, c.zamek. UNO, 98 r., + gaz, 1.0. Tel.
698/532-092.
(3537P10)
OPEL ASTRA II - 98 r., benzyna, MITSUBISHI CARISMA - 99 r., TDI. Możliwość
zamiany. Tel. 605/624-876.
(4932B10)
OPEL ASTRA KOMBI 1.6 + gaz, 96 r.,
stan bdb., 3.500 zł. Tel. 508/257-744.
(4909B10)
FIAT BRAVA 95 r., wyposażenie bardzo
dobre, DZIKA na chodzie, cena do uzgodnienia. Tel. 785/179-620.
(4868B10)
FORD ESCORT 1.4 - 95 r., benzynagaz, srebrny metalik. Tel. 609/181-466.
OPEL ASTRA, 1.7 D, 94 r., 5 drzwi, c.zamek, szyberdach, wspomaganie, 3.300 zł.
Tel. 726/722-494.
FIAT BRAVA, 1.6, 16 V, 96 r., szary
metalik, 5 drzwi, wspomaganie, c.zamek,
el.szyby, zarejestrowany, 4.900 zł do uzgodnienia. Tel. 503/349-441.
FORD ESCORT 1995 r., 3 drzwi, biały,
TD, PEUGEOT 306 3 drzwi, 1996 r., TD,
skuter ZIPP Vega 125 poj., nowy na gwarancji. Tel. 668/117-367
OPEL CALIBRA - 91 r., 2.0 benz.,
2.500 zł do uzg., SEAT CORDOBA - 94 r.,
1.8 benzyna+gaz, 3.600 zł do uzg. Tel.
667/274-735.
(3586P10)
(4939B10)
(4956B10)
(2344G10)
(3597P10)
(3449P10)
Kurka odchowana, kura nioska, koguty
10-miesięczne. Dębno Polskie, tel. (65)
545-16-52, 693/442-739.
(1020R10)
Sprzedam PRALKĘ automatyczną Polar
w dobrym stanie. Tel. (62)725-36-30.
(1167K10)
Sprzedam nawigację typ GARMIN
GPS NUVI 1350 na gwarancji. Tel. 601/
141-552.
w ofercie 38 modeli
(1023R10)
Sprzedam GRZEJNIKI żeliwne 120
żeber. Tel. 667/106-056, 782/358-885.
• atrakcyjne ceny
• gwarantujemy
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
(4820B10)
Sprzedam 2 tunele foliowe z ogrzewaniem, komin + basen. Tel. 663/351-503
(3507P10)
Sprzedam PALETY DREWNIANE Euro,
używane. Tel. 605/316-861.
SPRZEDAŻ DETALICZNA
Jarocin, ul. Wrzosowa 34, os. Bogusław, tel. (62) 747-71-41, kom. 500/024-431
(4853B10)
Sprzedam SUKNIĘ ŚLUBNĄ - biała,
rozmiar 36-38. Tel. 607/557-282,
781/080-544
(1515J10)
Sprzedam oczyszczoną i spaletowaną
CEGŁĘ rozbiórkową w cenie 50 gr/szt. Tel.
502/256-234.
(4858B10)
Sprzedam AGREGAT prądotwórczy
- NOWY (380V,220V,12V)Tel. 726/724-619.
(4862B10)
Sprzedam PIŁĘ SPALINOWĄ STIHL
MS-361.Tel. 665/576-480
(1530J10)
NOWY TARTAK - Więźba 610 zł/m3,
Blacha trapezowa, Blachodachówka, Dachówka od 22,30 zł/m2, Rynny metalowe,
Płyty warstwowe 48,78 zł/m2, Giętarki
2.800 zł, Gięcie opierzeń. Wszystko do wykonania dachów od A do Z! Stara Krobia 19.
Tel. (65) 571-19-10.
(1177K10)
6./(35<%1<60$¿$/1,$
MOLO
-DURFLQXO7.RĂFLXV]NL
QDSU]HFLZNR.DXĠDQGX
KONSUMPCJA
1$0,(-6&8
,1$:<126
&]\QQHZJRG]
RGSRQLHG]LDïNXGRVRERW\
27:$5&,(
&=:$57(.U
NIEMCY
-
rejestracja i prowadzenie firm
pomoc urzędowo-prawna
zwrot podatku 2005 - 2008
zasiłki rodzinne na dzieci
zwrot podatku VAT dla firm
GERMAN-CONTACT
61-701 Poznań, ul. Fredry 7/52
tel./fax (61) 853-70-07
604/645-598
62-510 Konin, Al. 1 Maja 13
tel./fax (63) 249-15-78
(63) 242-31-34
(4942B10)
Gazeta Jarocińska
29 (1032) 23 lipca 2010
www.jarocinska.pl
O
OPEL CORSA B 1994 r., 1.2i, zarejestrowany, stan db., 2.800 zł. Tel. 603/
787-818.
(3593P10)
OPEL CORSA 1.4 - 96/97 r., OPEL
CORSA 1.0 - 2005 r., bogate wyposażenie.
Tel. 607/542-959.
(4949B10)
OPEL CORSA 1.2, 1995/96 r. OPEL
ASTRA II kombi 2.0, DTI, 2000 r. Tel.
503/018-464
(1533J10)
OPEL VECTRA B KOMBI 2.0 D - 1998 r.,
cena do uzgodnienia. Tel. 691/465-680.
(4947B10)
OPEL VECTRA B, 1.8, 16 V, 96 r., złoty
metalik, zarejetrowany, klimatyzacja, bogate
wyposażenie, 6.800 zł do uzgodnienia. Tel.
506/530-767.
(3584P10)
OPEL VECTRA 1.6, 1990/91 r., wspomaganie, c.zamek, el.szyby, radio, przegląd
do 2011, OC do końca roku, 1650 zł. Tel.
889/822-153.
(3552P10)
OPEL VECTRA - 90 r. + gaz, ZBIORNIK na szambo. Tel. 668/521-502.
(4836B10)
PEUGEOT 206, 2004 r., 1.4, klimatyzacja, pełna elektryka, 3-drzwi, sprowadzony
z Niemiec, 15.500 zł po opłatach. Tel.
519/147-950.
(3555P10)
PEUGEOT 206 diesel 2005 r. zadbany, zarejestrowany. Dzwonić po 15. Tel.
783/933-700
(2325G10)
PEUGEOT 406 1.8 19 V 1996 r.,
RENAULT MEGANE Coupe 1996 r., 2.0
benzyna. Tel. 697/968-432
(2286G10)
POLONEZ CARO, 95 r., 1.6 + gaz,
hak, cena 1000 zł do uzgodnienia. Tel.
794/040-007.
(3477P10)
RENAULT CLIO 1992 r., 1.2i, granatowy, zarejestrowany, 2.400 zł. Tel.
603/787-818.
(3594P10)
RENAULT EXPRESS 1.6 D 96 r. Tel.
0/725-043-481.
(3576P10)
RENAULT KANGOO 1.9 D - 99 r.,
8.900 zł, NISSAN SUNNY 1.4 - 92 r., benzyna, 3.200 zł. Stan aut b. dobry, możliwość
zamiany. Tel. 667/128-690.
(4948B10)
RENAULT KANGOO 1.9 D, 99 r., cena
do uzgodnienia. Tel. 605/187-338.
(4829B10)
RENAULT LAGUNA - 95 r., 2.2 D,
4.200 zł, 4 OPONY rozm. 175/50/R13,
stan bdb., cena do uzgodnienia. Tel.
695/969-603.
(4927B10)
RENAULT LAGUNA 2002 r., 1.9 DCI
oraz QUADA poj. 50 dwuletni. Tel. 697/
992-480.
(1547J10)
RENAULT MEGANE 1997 r., 1.6i,
granatowy, zarejestrowany, 3.400 zł. Tel.
603/787-818.
(3595P10)
RENAULT MEGANE 1.6, 16 V, 2001 r.,
szampan metalik, sprowadzony, klimatyzacja, 4 x airbag, wspomaganie, ABS, 5 drzwi,
serwisowany, 9.500 zł. Tel. 502/910-264.
(3578P10)
RENAULT SCENIC - 2000 r., 1.9 DCI,
bogato wyposażony, cena 15.500 zł. Tel.
724/113-242.
(4907B10)
RENAULT SCENIC rok prod. 1999,
benzyna, pojemność silnika 2000 + LPG
(sekwencja), przebieg 156 tyś. km, cena
12.900 zł. Tel. 608/637-534
(1532J10)
SEAT CORDOBA, 1.4, 96 r., 2.700 zł.
OPEL CORSA B, 1.2, 96 r., 2 x airbag,
szyberdach, 3.200 zł. Tel. 788/188-092
po godz. 17.00.
(3591P10)
SEAT TOLEDO - 91 r., 1.8 benzyna.
Tanio! Tel. 509/386-690.
(4900B10)
SEICENTO, 0.9, 99 r. KIA SEPIA, 1.5
+ gaz, 95 r. CC, 0.7, 96 r. SCENIC, 2.0, 98 r.
PUNTO 1.2, 199 r., wspomaganie, FORD
KA 1997 r. Tel. 502/411-825.
(3551P10)
SEICENTO, 99 r., 4.200 zł. CLIO,
2002 r., 8.300 zł. Tel. 500/125-798.
(3562P10)
SIMSON 4-biegowy, rok 1989, bdb
stan. Tel. 665/216-888
(1516J10)
SKODA FABIA 1.4 benzyna 2002 r.,
I właściciel, 5 drzwi, hatchback, kolor niebieski, c.z. Tel. 603/973-793.
(4867B10)
SKODA FELICIA 2000 r. 1.300
poj. immobilizer cena 5000 zł. Tel. 885/
809-506
(2331G10)
SKODA FELICIA 1.3 - 1996 r., cena
3.300 zł. Tel. 501/762-738.
(4944B10)
SKODA FELICIA 1.3 - 2000 r., Kombi,
zarejestrowany, ubezpieczony, garażowany,
c. zamek, 2 poduszki, alarm, el. szyby. Tel.
(62)747-47-43.
(4839B10)
SKUTER LINGBEN 50cm, 2007 r.,
sprzedam lub zamienię, cena 1.600 zł
FORD ESCORT 91 r., poj. 1.4, szyberdach,
hak, cena 750 zł. Ceny do negocjacji. Tel.
792/858-282.
(1549J10)
SPRZEDAM PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ ”HOBBY” - opłacona, zarejestrowana,
przygotowana do sezonu, 4-osobowa, nowa
instalacja, ogrzewanie, lodówka (zasilana
230-12-gaz), wszystkosprawne, klima, stan
dobry. Tel. 601-284-763
(3535P10)
TOYOTA YARIS 1.0, 1999 r., 5-drzwi,
klimatyzacja, zarejestrowany, 11.900 zł.
Tel. 668/034-677.
(3556P10)
VW GOLF III - 92 r., stan bdb., cena
3.300 zł do uzgodnienia oraz SILNIK 14 KW.
Tel. 663/393-677.
(4967B10)
VW GOLF III GTI 2.0, 115 KM, 96 r.,
czarny metalik, 3 drzwi, klimatyzacja, bogate
wyposażenie, atrakcyjny wygląd, I właściciel
w kraju, 8.500 zł. Tel. 794/572-211.
motoryzacyjne
kupiê
AUTA DO KASACJI - kupię każde.
Odsprzedaż części samochodowych. Tel.
603/810-195.
(793J07)
AUTO kupię do złomowania. Gotówka
i dokumenty od ręki. Tel. 601/757-165.
(1362J10)
JEDYNA KASACJA SAMOCHODÓW
W JAROCINIE. Płacimy gotówką. Dojeżdżamy na miejsce. Jarocin, ul. Ceglana 1,
tel. (62) 505-41-52
(4941B10)
VW GOLF 1.8 kat. benzyna, 93 r., zielony, 3 drzwiowy, wsp., hak, radiomagnetofon,
komputer pokładowy, szyberdach, opłaty
aktualne do 2011, 4 koła zimowe, cena
4.000 zł do uzgodnienia. Tel. 785/623-535.
(4856B10)
VW GOLF III, 1.9 TDI GT. Tel.
608/806-717.
(995R10)
VW LT 35, 99 r., rok w kraju, 2.5 TDI,
plandeka 4 m. Tel. 506/052-929.
(3494P10)
VW PASSAT 1.9 TDi, 1998 r., czarny
metalik, cena: 15.000 zł do uzgodnienia.
Tel. 669/014-688
(2285G10)
Kupię każde auto + złomowanie. Tel.
606/323-121.
Sprzedam lub zamienie KAWALERKĘ na większe mieszkanie lub dom. Tel.
609/548-805.
(3539P10)
(3473P10)
Kupię każde auto do złomowania. Płacę najwięcej. Tel. 721/388-821.
(3571P10)
Kupię każde auto do złomowania, odbiór
własnym transportem. Tel. 693/281-994
(2251G10)
Kupię motocykl OSA. Może być do
renowacji. Tel. 601/148-205
(2287G10)
RENAULT SCENIC, 1.9 DTI, 97 r. SCENIC, 1.6, 98 r. PEUGEOT 206, 1.4 HDI,
2002 r. FORD MONDEO, 99 r., 1.9 TDI.
CLIO, 2000 r., 1.9 D. Tel. 604/190-631.
(3592P10)
SKUP AUT NA CHODZIE LUB NIE.
Tel. 0/725-043-481
(3097P10)
SKUP AUT UŻYWANYCH do 3.000 zł,
marka, rocznik, stan obojętny. Tel. 605/
820-375.
(4878B10)
SKUP SAMOCHODÓW W CAŁOŚCI
I USZKODZONYCH. Tel. 886/395-711.
(3474P10)
ZŁOMOWANIE POJAZDÓW na korzystnych wrunkach. Wydawanie zaświadczeń
o kasacji. Sprzedaż części używanych. WIMAR - PIERUCHY. Tel. (62) 741-67-16,
509/699-990.
(189P10)
Kupię każdego Fiata Punto, Seicento,
Astra I i II, Corsa, Vectra B, VW Golf III
i IV, Polo, Honda Civic, Ford, Renault i inne.
Także do remontu. Tel. 513/087-703.
(3580P10)
motoryzacyjne
ró¿ne
AKUMULATORY używane, zachodnie,
z gwarancją (osobowe, ciężarowe, rolnicze).
Tel. 661/811-116.
(4833B10)
OPONY NOWE I UŻYWANE, Cielcza,
ul. Poznańska 22, tel. 790/706-565.
(4876B10)
Sprzedam MONTOWNICĘ HYDRAULICZNĄ DO KÓŁ CIĘŻAROWYCH COLLMANN. Tel. 609/201-036. RÓWNIEŻ
REALIZACJA ZAMÓWIEŃ.
(7237B09)
SPRZEDAM DOM blisko Jarocina przy
lesie, na działce 82 a, cena 450 tys. zł. Tel.
695/920-506.
Sprzedam DOM jednorodzinny, gotowy do
zamieszkania. Działka 380 m2 . Koźmin Wlkp.
Tel. 665/105-581.
VW SHARAN 95/96 r., poj. 2.0.Tel.
603/139-488
Sprzedam dom w Pleszewie, ul. Grunwaldzka, 240 m2. Tel. 508/019-432.
SEAT CORDOBA 2001 r., 1.9 SDI. Tel.
(62)747-70-43.
YAMAHA FZ 6 N - 2005 r., OPEL
ASTRA KOMBI 1.8 - 91 r. (lub zamiana).
Tel. 724/487-283.
Sprzedam działki budowlane w Stwolnie. Tel. 502/614-904.
(4814B10)
SEAT CORDOBA 97 r., 1.6, gaz, wsp.
kierownicy, c.z., el. szyby i lusterka. Tel.
661/921-982.
(4869B10)
(1544J10)
(4854B10)
Sprzedam przyczepkę samochodową,
komplet kół 13,6 x 36. Tel. 781/095-639
(2278G10)
(4690B10)
(3484P10)
(4826B10)
Sprzedam atrakcyjna DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ w Jarocinie 847 m2, os. Bogusław, wszytskie media. Tel. 666/356-255.
(4827B10)
Sprzedam DOM parterowy niedaleko
Jarocina, bardo ładnie położony - z dwóch
stron las, działka o pow. 2000 m2. Tel.
600/057-916.
(4832B10)
Sprzedam KAWALERKĘ W JAROCINIE, 20 m2. Tel. 516/958-212.
(4834B10)
Kupię DOM W JAROCINIE do 300.000 zł,
realizacja płatności latem 2011 r. Tel.
695/946-939.
(4840B10)
SPRZEDAM MIESZKANIE 3-pokojowe,
76,4 m2, I piętro, na os. Konstytucji 3 Maja,
stan bdb. Tel. 666/356-255.
(4848B10)
Szukam DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE Jarocin, okolice Jarocina. Tel. 697/
517-679.
(4851B10)
Sprzedam dom pow. 130 m2 położony
na działce pow. 560 m2. Pleszew, ul. Hallera. Tel. 501/831-519.
(3516P10)
Sprzedam 1ha ZIEMI we wsi Chrzan
z możliwością zabudowy. Tel. 602/216-880.
(4855B10)
Sprzedam mieszkanie własnościowe,
pow. 76 m2 I piętro, 4 pokoje, kuchnia
łazienka i WC, duży hol, wysoki standard
wykończenia. Jarocin os. Konstytuacji. Tel.
600/207-789.
(3522P10)
Sprzedam DZIAŁKĘ o pow. 1 hektara
położoną w Jarocinie, ul. Warciana. Tel.
606/695-604
(1523J10)
Sprzedam DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ
o pow. 2400 m 2 w Witaszycach. Tel.
790/894-242.
(4863B10)
Sprzedam BAR-ROŻEN na parkingu
w Wyszkach. Tel. 508/836-623
(1528J10)
(3528P10)
VW POLO 1995 r., 3-drzwi, biały, radio,
przegląd maj 2011, zarejestrowany, 3.250
zł do uzgodnienia. Tel. 508/672-325.
(4894B10)
(1454J10)
Sprzedam działkę 5000 m 2 z warunkami zabudowy w Kowalewie. Tel.
668/341-337.
nieruchomoœci
ROVER 916 96 r., 5.900 zł SKODA FABIA 2001 r., 1.4 gaz, 10.900 zł FIAT PANDA 2004 r.,1.1 gaz, 10.900 zł FORD MONDEO 2001 r., kombi, 2.0 diesel, 14.400
zł VW GOLF 1.9 TDI, 95 r., 4.800 zł.
Możliwość zamiany. Tel. 605/560-289.
(3553P10)
(4676B10)
Sprzedam działkę w Pleszewie pow.
5000 m2. TANIO. Tel. 607/315-040.
(4877B10)
VW PASSAT B4 kom. TDI 90KM, 96
r., srebr. met., klima, elektr., 270 tyś. km,
9.300 zł. Kotlin 692/312-585
(1543J10)
Sprzedam uzbrojoną DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ, ogrodzoną, o pow. 1.500 m2,
w Jarocinie, 80 zł/m2. Tel. 501/169-647.
Kupię auto może być do remontu. Tel.
663/109-115.
ROVER 25, 2003 r., 1.4, klimatyzacja,
pełna elektryka, zarejestrowany, 12.900 zł
do uzgodnienia. Tel. 500/241-617.
(3554P10)
(4600B10)
Kupię LOKAL HANDLOWY w centrum
Jarocina, Pleszewa,Gostynia, Rawicza, Krotoszyna. Tel. 607/627-986.
(2324G10)
VW PASSAT Kombi 2003 r., 1.9 TDI,
131 KM, climatronic, elektryka, szyberdach.
Tel. 506/130-328.
(1554J10)
Sprzedam MIESZKANIE W KOTLINIE
50 m2, I piętro, w domu jednorodzinnym,
działka 600 m2, budynek gosp., piwnica, oddzielna księga wieczystka. Tel. 605/
649-300.
KUPIĘ KAŻDE AUTO poniżej ceny
giełdowej, uszkodzone lub do remontu oraz
na wyzłomowaniu. Tel. 791/596-767.
RENAULT TWINGO 97 r., benzyna,
1.1, el. szyby i lusterka, immobilizer, c.z.
+ pilot. Tel. 697/888-022.
(4824B10)
(3315P10)
Kasacja pojazdów, dopłata, dojazd,
zaświadczenie. Tel. 661/190-943
(1478J10)
(3582P10)
VW GOLF KOMBI 1.8 - 95 r., gaz,
c. zamek, el. szyby, lusterka, szyberdach,
5.200 zł. Tel. 723/566-429.
Sprzedam mieszkanie własnościowe
na wsi, pow. 60 m2. Tel. 698/516-227.
Sprzedam DOM wraz z budynkami
gospodarczymi w Noskowie, 2 ha ZIEMI
przyległej. Z możliwością zamiany w bloku
parter lub I p. Tel. 510/849-765
(4879B10)
VW GOLF III, 92 r., I właściciel,
5 drzwi. Tel. 885/218-618.
19
GŁOSZENIA
(5688B08)
Sprzedam DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ,
Chrzan, centrum. Tel. 697/393-483 wieczorem
(1123J10)
Atrakcyjne działki budowlane Gostyń
Pożegowo. Tel. 605/061-788
(1722G10)
(1017K10)
(3143P10)
(941R10)
Sprzedam 0,5 ha SADU w Jarocinie,
ul. Opłotki (możliwość budowy). Tel. 884/
157-115.
(1417J10)
Sprzedam DZIAŁKI NAD LUTYNIĄ
dia,
3 km od Jarocina, wszystkie media,
1.200 i 1.800 m2. Tel. 503/183070, 501/609-898.
(4871B10)
Pilnie sprzedam DZIAŁKĘ
w Jarocinie 0,33 ha, 25 zł/m2
Tel. 795/336-166.
Sprzedam PAWILON Z PŁYTY OBORNICKIEJ 120 m2, do demontażu, z instalacjami. Tel. 606/987-434, 604/594-216.
(4916B10)
Sprzedam MIESZKANIE WŁASNOŚCIOWE Jarocin, Os. T. Kościuszki (2 pokoje,
z kuchnią), 38,3 m2. Tel. 607/366-662.
(4919B10)
Sprzedam DZIAŁKĘ ROLNĄ 7.800 m2
z możliwością zabudowy położoną w Cielczy
przy drodze asfaltowej kierunek Radlin, w ulicy prąd, telefon i wodociąg. Długość działki
156 m,szerokość 50 m. Cena 18 zł/m2.
Tel. 605/681-870
(4923B10)
Sprzedam DOM i BUDYNKI gospodarcze, Działka 5000 m2 z możliwością
podziału na 3 mniejsze. Przy głównej drodze
Koźmin Wlkp. - Krotoszyn ( Lipowiec), jeden
kilometr od centrum Koźmina Wlkp. Tel.
695/809-434.
(1200K10)
Sprzedam DOM w zabudowie bliźniaczej, piętrowy, wszystkie media w Ostrowie
Wlkp. Tel.512/312-805.
(1208K10)
nieruchomoœci
oddam w najem
POMIESZCZENIE HANDLOWO - BIUROWE na I piętrze: 68m2 i KOMPLEKSY
BIUROWE na II piętrze: 35m 2, 50m 2,
33m2 Jarocin, ul. Śródmiejska 14. Tel.
693/247-700.
(4310B10)
Do wynajęcia salon fryzjerski, ogrzewanie, klimatyzacja. Tel. 604/237-194.
(3106P10)
Wynajmę domki w Skorzęcinie. Tel.
510/187-823, 510/187-822.
(3129P10)
DOMKI LETNISKOWE w Jarosławkach koło Książa Wlkp. blisko plaży. Tel.
505/100-227, www.domkijaroslawki.za.pl
(4662B10)
Do wynajęcia 2 LOKALE USŁUGOWO-BIUROWO-HANDLOWE po 39 m2,
w Jarocinie, ul. Poznańska 3a, parter,
wszytskie media, klimatyzacja, parking.
Tel. 602/768-757.
(4669B10)
Wynajmę sklep, 33 m2 Pleszew ul.
Daszyńskiego 3. Tel. 607/227-377.
(3397P10)
Wynajmujemy DOMKI LETNISKOWE
w Jarosławkach oraz LOKALE w Jarocinie.
Tel. 502/937-758, 692/973-877
(1463J10)
WYNAJEM BIUR, pow. od 20 do
60 m2, wysoki standard, Jarocin, ul. Wojska Polskiego. Tel. 506/820-909, 512/
264-963.
(4784B10)
Wynajmę mieszkanie 56 m 2 trzypokojowe w Gostyniu na ul .Górnej. Tel.
605/266-959
(2275G10)
LOKALE HANDLOWE, USŁUGOWE,
BIUROWE I INNE od 20 m2 do 150 m2,
parter i piętra w nowym pasażu w Jarocinie, ul. Wolności 6. Wysoki standard,
możliwość bezpłatnej adaptacji. Tel. 604/
317-456
(1509J10)
MAM DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE w Jarocinie, 35 m2, parter. Tel. 504/
643-430.
(4831B10)
Mam DO WYNAJĘCIA 2-pokojowe
MIESZKANIE, zadbane, w Jarocinie, ul.
Moniuszki. Tel. po godz. 18.00, 514/
9
968-696.
(4838B10)
MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA os. Konstytucji 3 Maja,
Jarocin. Tel. (62)747-31-30 po
1
18.00 do 21.00.
(4845B10)
(4888B10)
0)
Sprzedam MIESZKANIE. Tel.
l
693/970-741
Mam MIESZKANIE JEDNOPOKOJOWE DO WYNAJĘCIA.Tel.
663/086-387
Sprzedam dom w Jaraczewie 170m2
pow. działki 1200m2 Tel. 691/539-184
(2312G10)
Kawalerka umeblowana Gostyń (bez
dzieci). Tel. 792/027-874
Sprzedam dom jednorodzinny w miejscowości Wysogotówek koło Jarocina. Tel.
603/806-942
(2332G10)
Wynajmę MIESZKANIE w Jarocinie
62m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka + WC.
Tel. 602/395-931.
Sprzedam ZIEMIĘ 13.000 m2 w Jarocinie 15 zł za m2 w rozliczeniu może być
mieszkanie lub dom. Tel. 603/042-809,
604/620-512
Wydzierżawię wyremontowany LOKAL
HANDLOWY w centrum Jarocina, deptak
Św. Ducha przy Rynku, 37 m2 + WC. Tel.
510/244-220.
(1539J10)
(1545J10)
(1525J10)
(2309G10)
(4893B10)
(4928B10)
AGENCJA OBSŁUGI
NIERUCHOMOŚCI
ul. Wolności 4/6, tel. (62) 747-90-81
Doradztwo w zakresie: nieruchomości, opinie, ekspertyzy,
opracowania - konsultacje
Polecamy usługi w zakresie: pośrednictwa, wyceny, doradztwa,
prowadzenie transakcji
W ofercie do sprzedaży:
domy: Jarocin, parter, Jarocin 250 m2, Jarocin 137 m2, Jarocin
220 m2, Magnuszewice, Kotlin, Golina, k. Jarocina, Nowe
Miasto, Roszków, Chrzan - rozpoczęta budowa 2, Jarocin
- kamienica, Witaszyce, Wilkowyja, Strzyżew, Panienka, Sulęcin
mieszkania sprzedaż: Jarocin 38 m2, Koźmin Wlkp. 43 m2,
Orzechowo
działki: Jarocin 0,75 ha, Jarocin 0,33 ha, Jarocin 1500 m2,
Gola - las 1,5 ha, Żerków - las 4 ha, Sławoszew 4,6 ha,
Poznań, 521 m2, Murzynowo Leśne - las 0,6 ha, Golina 3 ha
- las, Jarocin 1360 m2, Zakrzew 4600 m2, Jarocin 3426 m2,
Nosków 1009 m2
inne: obiekt przemysłowo-handlowy - Jarocin centrum
- 1600 m2, okolice Jarocina 0,9 ha + zakład stolarski, teren
przemysłowy - Kalisz
BLACHY NA DACHY
Blachodachówka od 19,50 zł/m2
Trapez
od 17,60 zł/m2
tel. 500 256 513, 693 341 838
www.euro-profil.com.pl
20
O
nieruchomoœci
poszukujê do wynajêcia
Skup świń, macior, knurów oraz bydła
rzeźnego, płatne gotówką lub przelewem.
Tel. 880/203-189
(1929G10)
Poszukuję lokalu handlowego do wynajęcia w ścisłym centrum Gostynia, Rawicza,
Krotoszyna, Jarocina. Tel. 695/263-251
Cement Ożarów i Górażdże, śruta sojowa, rzepakowa, kostki solne, Produkty
”SANO”. Tel. 508/223818
Poszukuję MIESZKANIA LUB DOMU
do wynajęcia w Jaraczewie lub okolicach.
Tel. 605/442-703.
Sprzedaż, produkcja automatów
paszowych 1,2,3,4 - stanowiskowe. Tel.
728/317-609.
(2350G10)
(4954B10)
rolnicze
(1990G10)
(3105P10)
Cielęta w ciągłej sprzedaży. Tel.
889/294-894
(2105G10)
Sprzedam: CIELĘTA BYCZKI i JAŁÓWECZKI również mięsne. BALOTY SIANOKISZONKI. Tel. 607/503-523.
(84K09)
OLEJE LUZEM ”Superol” CC30 - 5.50 zł/l;
”Hipol” - 5,70 zł/l; ”Hydrol” - 4,90 zł/l; lux
- 4,90 zł/l, płyn do chłodnic ”Petrygo” 4.80 zł/l. Agro-Mix: Jarocin, ul. Poznańska
1, tel. 0-504/868-966, Nosków, ul. Koźmińska 27, tel. 506/310-088, Witaszyce,
Al. Wolności 7, tel. 504/866-699.
(698J09)
RZEŹNIA KUPUJE MACIORY i KNURY
cena 2,60 + vat. Odbiór nawet 1sztuki, gotówka lub przelew 1 dzień. Tel. 698/966-492 .
(4718B09)
TANIE KREDYTY OBROTOWE DLA
ROLNIKÓW. Konsolidacja kredytów rolniczych. Dojazd do klienta. Załatwiamy
wszystkie formalności, tel. 61 851 24 39,
gsm 601 65 62 65 Tel. (61) 851-24-39,
601/656-265 .
(7354B09)
SKUP MACIOR (2,40 zł/kg) I KNURÓW (1,50 zł/kg) płatne gotówką lub przelewem. Tel. 782/143-937, 669/515-286.
(195B10)
NAWOZY DOLISTNE typu BASFOLIAR, ADOB, SOLUBOR renomowanej
firmy ADOB. Dobieszczyzna 115, tel. (62)
740-25-56, 604/435-131.
(1521B10)
Kupię JAŁOWICE wysoko cielne. Tel.
(61) 437-75-27, 0-602/731-229
(815J10)
Kupię bydło rzeźne krowy (do 3.60),
byki (HF do 4.40, MM do 4.80), jałówki
(do 4.40), płatność gotówką lub przelew
1 dzień, jałówki od 6 do 8 miesięcy cielności.
Tel. 508/223-035, (65) 575-18-48
(1771G10)
Kupię maciory 2,40 zł, knury 1,60 zł.
Tel. 723/640-425
(1902G10)
OKNA INWENTARSKIE PCV, różne
wymiary, prosto od producenta, profesjonalny montaż. Tel. 515/241-917.
(4097B10)
DDGS - podestylacyjny susz kukurydziany. Śruta sojowa, śruta rzepakowa. Tel.
695/927-126
(2112G10)
Kupię jałówki hodowlane i użytkowe,
cielność 6 - 8 miesięcy. Tel. (62)741-47-61,
602/777-217.
(3279P10)
Sprzedam ciągnik C-330, Cyklop, prasa
K-442. Tel. 665/504-193.
(997R10)
Sprzedaż MASZYN I URZĄDZEŃ DO
PRODUKCJI PASZ, transportu ziarna, suszarń.
Transport gratis. Jarocin, ul. Węglowa 28,
tel. (62) 747-22-78, 889/459-794.
(4697B10)
Sprzedam GORCZYCĘ NA POPLONY.
Tel. 785/313-000.
(4706B10)
Skup krów, byków i jałówek, skup na
ubój z konieczności . Gotówka lub przelew.
Tel.664/499-683
(2235G10)
Sprzedam OWIES. Tel. (62) 742-38-13
(1486J10)
RZEŹNIA SKUP BYDŁA, krowy do 3,80 zł,
jałówki, byki, bydło powypadkowe oraz maciory. SKUP TUCZNIKÓW, MACIOR, KNURÓW, przelew, gotówka. Tel. 608/138-133,
(62) 740-33-55.
(4756B10)
Sprzedam SIANO W BALOTACH i UPRZĄŻ
wyjazdową, konną. Tel. 661/955-251.
(4798B10)
www.rolno-ogrodniczy.pl U NAS ZAWSZE NAJTANIEJ !!!
(1164K10)
Sprzedam PROSIĘTA . Tel. 604/
244-675.
(1166K10)
Sprzedam Tura do C-330 z hydrauliczną łyżką. Tel. 600/165-314 wieczorem.
(3471P10)
Sprzedam kombajn samojezdny do kukurydzy Fortschritt E-281C (mogę zamienić
na beczkowóz 10-tonowy), Zetor 7211, 90 r.,
2-rotacyjne, rozrzutnik Tandem 6t, zgrabiarka 7-gwiazdowa, opryskiwacz 1000 l,
ciągnący 18 m roboczych. Tel. 605/263-099,
(65) 547-43-89.
(1022R10)
Gazeta Jarocińska
29 (1032) 23 lipca 2010
www.jarocinska.pl
GŁOSZENIA
Sprzedam URSUS C-355, po remoncie.
Tel. 697-996-485
Sprzedam KOMBAJN Bizon Z056 81 r.,
stan techniczny dobry. Tel. 728/749-710.
Sprzedam cieliczkę HF. Tel. 505/
659-718.
Sprzedam PROSIĘTA. Tel. 605/
355-257
Sprzedam cielęta rasy mięsnej. Tel.
515/183-557.
Sprzedam KOMBAJN Bizon 85 r., gotowy do żniw i PRZYCZEPKA samochodowa
wym.170x110x85 z plandeką, rejestrowana
SKUTER 50 zarejestrowany 2009 r. Tel.
607/175-037.
(4813B10)
(3479P10)
(3493P10)
Sprzedam mały kombajn zbożowy
prod. niemieckiej, cena 4.500 zł. Tel. 663/
139-568.
(3504P10)
Sprzedam JAŁÓWKĘ CIELNĄ - wycielenie 11 sierpnia. Tel. 605/749-519.
(4846B10)
Sprzedam PSZENICĘ i PSZENŻYTO.
Tel. 691/842-412.
(4847B10)
Sprzedam przyczepę do przewozu żywca, 4 koła kompletne 825 x 20 od przyczepy
D47. Tel. 608/293-967, (62)741-75-60
po 15.00.
(3509P10)
Sprzedam jałówkę wysoko cielelną, kuca klacz i ogierka, cyklop,
rozrzutnik do remontu, przegrabiarkę karuzelową, taśmową,
5- i 7-gwiazdową, dmuchawę.
Tel. 692/392-002.
(4892B10)
(1541J10)
(4896B10)
Sprzedam prosięta. Tel. 509/527-795
(2311G10)
Sprzedam słomę z 3 ha, z mieszanki
tegorocznej. Tel. (62)740-60-45.
(3549P10)
Skup zwierząt rzeźnych: byki M
do 5.20, byki HF do 4.60, jałówka do
4.50, krowa do 3.50. Tel. 607/544-147,
603/034-940
Sprzedam Ursus 1012 i beczkowóz.
Tel.
Tel 697/196-461
(2319G10)
(2327G10)
Sprzedam PŁUG 5-skibowy,
podorywkowy.
p
Tel. 603/809-803.
(4908B10)
(3511P10)
0)
(1031R10)
Sprzedam roczną KOZĘ do dalszego
chowu. Tel. (62) 747-80-41 dzwonić od
godz. 16.00 - 18.00.
(4852B10)
75.000 zł premii dla MŁODEGO ROLNIKA (wypełnianie wniosków) - 607/871-867
(1513J10)
Sprzedam KACZKI, GĘSI, PERLICE
- do uboju, po uboju, do dalszego chowu.
Tel. 781/905-925
(1514J10)
Sprzedam PROSIĘTA i KOMBAJN DO
BURAKÓW STOOL V50 jednorzędowy z orkanem Tel. 721/362-297
(1518J10)
Sprzedam prasę Z224/1, 1993 r., stan
bdb, I właściciel. Tel. 667/169-467.
(2288G10)
SZNUREK ROLNICZY - pełen asortyment
np. 4000 m - 28 zł/szt. FOLIA DO SIANOKISZONEK 500 2000 m - 220 zł/szt. SIATKA
DO OWIJANIA BEL - 320 zł - 2000 m;
480 zł - 3000 m. Tel. (61)438-32-02 lub
605/319-615
(1524J10)
Usługowe KOSZENIE ZBOŻA i rzepaku
kombajnem Claas mega 208. Sprzedam
BIZON ZO56 82 r., szerokie koła, szarpacz oraz SŁOMĘ jęczmienną w belach
z tegorocznych zbiorów, okolice Jarocina.
Tel. 604/318-779.
(4857B10)
Sprzedam GORCZYCĘ MĄTWIKOBÓJCZĄ, BALOTNICĘ ZMIENNOKOMOROWĄ
PASOWĄ stan bdb Tel.663/325-800
(1173K10)
Usługowe PRASOWANIE PRASĄ
ZMIENNOKOMOROWĄ „Vicon” - balot od
80 do 160 Tel.603/112-583
(1175K10)
Sprzedam CIELĘTA. Tel. 781/111-590.
(4864B10)
Sprzedam siano w balotach, krowę po
wycieleniu, 2 cielaki mięsne jałówki, żyto.
Tel. 787/113-852.
Sprzedam KOMBAJN ANNA,
PRASĘ kostkującą + raszki, ŚRUTOWNIK żerkowski. Kupię 2 JAŁÓWKI
wysokocielne. Tel. (62)740-94-16.
(4911B10)
Sprzedam CIELAKA BYCZKA. Tel.
517/225-557.
(4913B10)
Sprzedam MF 255, jałówkę hodowlaną
wycielenie 20 września Tel. 693/620-042
(2335G10)
PROSIĘTA sprzedam. Tel. 783/
487-836.
(2337G10)
Sprzedam ciągniczek ogrodowo-podwórkowy ”sam”, agregat prądotwórczy 16 KW.
Tel. 606/166-208
(2339G10)
Sprzedam przyczepę niską kaczuszkę,
wywrot na 2 strony po kapitalnym remoncie oraz przyczepę sztywną 3.5 ton. Tel.
787/537-247.
(3558P10)
Sprzedam 8 PROSIĄT. Tel. 727/
660-290.
(4920B10)
PRZYCZEPA AUTOSAN 4 tony, wywrot,
zarejestrowana. Tel. 501/602-361.
(3561P10)
Sprzedam PRASĘ ZWIJAJĄCĄ Riverre
i Z-kostka, stan bdb., CIĄGNIK RS 09. Tel.
608/228-291.
(2293G10)
(1184K10)
Sprzedam - zamienię ROZRZUTNIK
obornika 7 T, zachodni - 1997r., cena
8.900,-zł. Tel. 604/255-140.
(1185K10)
Sprzedam 2 JAŁÓWKI. Tel. 605/
187-194.
(4885B10)
Sprzedam: PROSIĘTA, ŁADOWARKĘ
hydrauliczną, samopoziomującą do balotów
słomy, siana. Tel. 721/477-676.
(1187K10)
Sprzedam PRASĘ Fortschritt K 442,
sprawna. Cena 2.100 zł. Tel. 600/
146-187.
(1190K10)
Sprzedam siewnik Poznaniak 2,7 m.
Tel. 693/848-187
(2307G10)
Sprzedam cielę, jałówkę. Tel. 693/
848-187
(2308G10)
Sprzedam MIĘSNE CIELAKI, BYCZKI.
Możliwość dowozu. Tel. 0-660/610-949.
(3542P10)
PH KONRAD
BAZA SMOGORZEWO K. GOSTYNIA
tel. (65) 573 98 24
lub 728 333 298
Kupię
maciory
i knury
SUPER
CENA!
Odbieramy
pojedyńcze sztuki
Tel. 667 300 427,
667 300 426
(3563P10)
(4930B10)
(4931B10)
(4933B10)
Sprzedam Zetor 10211, 94 r., lub
9540, 92 r. i inne. Tel. 606/533-448
(3567P10)
Sprzedam PRASĘ FORTSCHRITT
K453, rok 1979, sprawna technicznie.
Tel. 668/143-596.
(4935B10)
Sprzedam PRASĘ wysoki zgniot, polska, czerwona. Tel. 721/147-052.
(4938B10)
Sprzedam URSUS 1204 1983r., cena
26.000,-zł. Tel. 503/961-423.
(1195K10)
Sprzedam: RZYCZEPA - wywrotka,
ZBIORNIK do mleka 320 l, ZGRABIARKA
do siana, PRASA kostkująca. Tel. 660/
486-137.
(1196K10)
Sprzedam PRZYCZEPĘ - wywrotkę
lub zamienię na sztywną 3,5 tonówkę (do
remontu). Tel. 660/486-137.
(1197K10)
Sprzedam CIELAKA - JAŁÓWKA MIĘSNA (szaroles). Tel. 600/591-165.
(4945B10)
Sprzedam KURCZAKI BROJLERY do
dalszego chowu. Łuszczanów, ul. Długa 15.
Tel. (62) 749-42-52, 667/781-737.
(4946B10)
Sprzedam prasę Z224/1, 91 r., pługi grudziądzkie, ursus C360. Tel. 512/
431-340.
(3569P10)
Sprzedam PROSIĘTA. Tel. (62)
740-88-65.
Sprzedam KOSIARKĘ ROTACYJNĄ.
Tel. 605/236-249
Sprzedam PROSIĘTA. Gola 62, tel.
(62) 740-85-88.
(1537J10)
PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ
(4926B10)
Sprzedam ŁADOWACZ Cyklop, PRZYCZEPĘ 6 tonową, wywrotkę i sztywną,,
AGREGAT pościerniskowy PŁUGI, KOSIARKĘ rotacyjną. Tel. 698/670-639.
(4889B10)
SKUPUJEMY BYDŁO RZEŹNE
Sprzedam PROSIĘTA, wolne od choroby. Tel. 669/041-015.
Sprzedam JAŁÓWKI WYSOKO CIELNE.
Parzew 20, tel. (62)740-61-79.
Sprzedam ZBIORNIK do MLEKA 800
litrów. Tel. 660/708-217.
&,(/1(0,(6,}&<
(4924B10)
Sprzedam CIĄGNIK rolniczy Massey
Ferguson 579 z przednim napędem. Tanio.
Tel. 608/228-418.
Sprzedam prasę Z224, opona 13.6
x 24, pług 4 - skibowy zagonowy. Tel.
517/171-683
HODOWLANYCH
,8¿<7.2:<&++)
Sprzedam DMUCHAWY DO ZBOŻA
i KOSIARKI ROTACYJNE. Łobez 10, gm. Jaraczewo, tel. 722/284-858, 607/432-248.
Sprzedam GNIOTOWNIK DO ZBOŻA.
Siedlemin, ul. Główna 12, tel. (62)
740-48-44.
(1180K10)
6.83-$’™:(.
(4922B10)
Sprzedam PŁUG obrotowy 2-skibowy i 5-skibowy, podorywkowy. Tel. 724/
431-120.
(4875B10)
Tel. 665/792-447
Sprzedam AGREGAT ścierniskowy
i uprawowy 3 m, PŁUGI obrotowe, PRZEGRABIARKĘ i ZGRABIARKĘ karuzelową
do siana, ROTACYJNĄ, WYBIERAKI do
kiszonek, ROZSIEWACZE do nawozu. Tel.
602/769-688, (62)740-25-57.
Sprzedam 3 CIELAKI BYCZKI. Tel.
667/199-997.
(4874B10)
I KNURÓW
(4915B10)
Silnik C-330, agregat prądotwórczy 8 KW.
Tel. 605/760-214
Sprzedaż KURCZAKÓW BROJLERÓW
do uboju. Siedlemin, ul. Główna 12, tel.
(62) 740-48-44.
(3530P10)
MACIOR
(2318G10)
Sprzedam przyczepę wywrotkę. Tel. 661/190-943
Sieczkarnia Fotrschritt E281C,
C
85 r., stan dobry, 2 hedery. Cena do
uzgodnienia. Tel. 601/651-774.
SKUP
(4950B10)
Sprzedam PROSIĘTA, LOSZKI prośne
wolne od choroby. Tel. (62)740-87-01.
(4951B10)
(4952B10)
Sprzedam DOJARKĘ Alfa-Lawal,
2 konwie, tanio. Tel. (62)740-85-25.
(4953B10)
Sprzedam ŁADOWACZ - Cyklop. Tel.
601/782-230.
(1203K10)
Sprzedam 2 JAŁÓWKI WYSOKO CIELNE. Tel. 888/077-760, (61)281-94-75.
(4955B10)
SKUP JAŁOWIC HODOWLANYCH
NA EKSPORT od 2 do 5 m-cy cielności, bezrogie, dobra wydajność i pokrój.
Przedsiębiorstwo” BIS” (65) 573-8631 oraz (65)572-73-36, pon.- piątek
8.00 - 16.00.
(1551J10)
Sprzedam PŁUG 4-skibowy, zagonowy
(unirol), SŁOMĘ w balotach. Kupię ZBOŻE.
Tel. (62)740-85-37.
(4958B10)
Gazeta Jarocińska
29 (1032) 23 lipca 2010
www.jarocinska.pl
O
Sprzedam prosięta wolne od chorób
chA, szpile do załadunku bel, gołębie. Tel.
885/135-445, 500/634-559.
USŁUGOWE SUSZENIE DREWNA.
Wytwórnia Mozaiki ”Osiewicz” Sp.J. w Goli.
Tel. 601/768-990.
Sprzedam SŁOMĘ pożnowowa z różnych zbóż, JĘCZMIEŃ jary 10 ha, OWIES
4 t. Tel. 515/392-200.
VIDEOFILMOWANIE, FOTOGRAFOWANIE, plener, reportaże. Przegrywanie na
DVD filmów z prywatnej kolekcji. Montaż
anten satelitarnych, naprawa komputerów.
Tel. 607/543-563.
(3572P10)
(4959B10)
Sprzedam KOMBAJN BIZON Z-056
- 83 r., z szarpaczem słomy, ŻMIJKĘ do
zboża 8m. Tel. 696/212-439.
(4960B10)
Chwytaki balotów, wybieraki kiszonki,
kosiarki rotacyjne, opryskiwacze, cena producenta. Dowóz na miejsce i gwarancja. Tel.
727/592-198., 605/198-261.
(3573P10)
Sprzedam PRASĘ Z224 CIĄGNIK
C-360 JAŁÓWKĘ cielna, MASZYNĘ do
siana 7 - gwiazdową. Tel. 666/951-723.
(1552J10)
Sprzedam CYKLOP. Tel. 727/592-198.
(3574P10)
Sprzedam SŁOMĘ z tegorocznych zbiorów oraz PRZYRZĄD do zwożenia i rozwijania słomy. Tel. 696/212-439
(4961B10)
Sprzedam PROSIĘTA. Tel. 667/
915-272.
(4962B10)
Sprzedam siano w balotach. Tel.
885/761-184.
(3575P10)
Sprzedam ŻMIJKI do zboża, PRZEGRABIARKI karuzelowe do siana, ŚRUTOWNIK,
SIEWNIKI do zboża 2,5-3 m, AGREGATY
ścierniskowe, PŁUGI 2 i 3-skibowe, obrotowe, PAŚNIKI. Tel. 698/209-472, (62)
747-81-85.
(4965B10)
Sprzedam PROSIĘTA. Tel. 668/
394-864.
(4966B10)
Sprzedam prosięta. Poszukuję odbiorcy na 400 prosiąt w ciągu roku. Tel.
504/414-929.
(3577P10)
Sprzedaż gorczycy na poplon. Tel.
602/218-209, 698/653-827.
(3581P10)
Sprzedam 12 sztuk BALOTÓW SIANOKISZONKI, ŁADOWACZ NUJN 100,
KOMBAJN do buraków Stohl 200V, 2 kosze.
Tel. 662/693-236, 606/128-265.
(4972B10)
PRZYJMĘ GRUNT ORNY w dzierżawę
z okolic Noskowa, Ruska, Siedlemina, Goliny,
powyżej 2 ha. Informacja w Biurze Ogłoszeń
”Gazety Jarocińskiej”
(4974B10)
Sprzedam agregat uprawowy 2.80
m, dmuchawa, przegrabiarkę do siana,
rozsiewacz nawozu, siewnik 2,5 m, pług
4-skibowy obrotowy. Tel 880/070-270.
(3600P10)
(438J08)
(3216P08)
VIDEOFILMOWANIE RGB: fotografowanie, przegrywanie do formatu DVD,
Foto album mix - Nowość, 3 płyty DVD
gratis, samochód. Tel. (62) 747-24-37,
601/568-781.
(1441J08)
VIDEOFILMOWANIE, FOTOGRAFIA
CYFROWA, wysoka jakość w niskiej cenie.
Tel. 604/435-131, 513/178-132.
(2336B10)
OGRODZENIA ŻELBETONOWE produkcja, sprzedaż-montaż. Dobra Nadzieja 6b.
Tel. 603/803-536.
(2628P10)
KARCHER - PROFESJONALNE CZYSZCZENIE DYWANÓW, wykładzin, tapicerki
meblowej, samochodowej i skórzanej. Tel.
kom. 888/175-288.
(4912B10)
Firma ”Garden” oferuje pełen zakres USŁUG OGRODNICZYCH. Tel. 600/
933-067.
(4918B10)
ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE. Tel.
501/962-329.
(4936B10)
us³ugi
budowlane
FIRMA USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE WYKONA: malowanie, tapetowanie, gipsowanie, adaptacja poddaszy
- docieplenie, zagudowy karton-gips, płytki - łazienki, elewacje budynków - tynki.
Fachowo, solidnie. Tel. (62) 740-31-31,
504/416-036.
(3100P10)
VIDEOFILMOWANIE, FOTOGRAFIA,
elastyczna oferta dostosowana do potrzeb
klienta.www.studiofilm.cba.pl Tel. 507/
664-458.
(7B07)
NAPRAWA sprzętu gospodarstwa domowego. Jarocin, ul. Wrocławska 76, tel.
669/891-999.
(8B07)
REKLAMY, kasetony podświetlane, napisy na odzieży, identyfikatory, laminowanie;
tablice na pojazdy, BHP, nagrobkowe, ppoż.
i ewakuacyjne (atest) - komputerowe wycinanie liter. SIMAR, Jarocin, Do Zdroju 10,
tel. (62) 747-36-47.
(9B07)
BUSY 9-osobowe + LAWETA. TANIO,
SZYBKO, BEZPIECZNIE!! Kontakt (62)
740-80-68, kom. 0-601/932-422.
(11B07)
BUSY - przewóz osób lub towarów. Tel.
(62) 747-54-76, 609/217-524.
(12B07)
VIDEOFILMOWANIE (DV - kamera
cyfrowa), prezentacje multimedialne na
CD i DVD. FOTOGRAFOWANIE (grupy,
plenery, reportaże). PRZEGRYWANIE NA
DVD filmów z prywatnych kolekcji. Tel.
(62)747-42-86, 601/667-119.
(14B07)
VIDEOFILMOWANIE R&B STUDIO
(kamera cyfrowa), prezentacja multimedialna, fotografia (grupy, plenery, reportaże),
przegrywanie na DVD. Tel. 693/413-725,
(62) 505-44-55, www.Ribstudio.pl
(105J07)
(4134B10)
festiwalu
(4362B10)
USŁUGI ZDUŃSKIE - piece kaflowe,
pokojowe i kuchenne oraz kominki. Tel.
604/730-811, (62)742-37-86.
(3410P10)
PRANIE TAPICERKI samochodowej,
Jarocin, ul. Węglowa 28. Tel. 669/015-322.
(4699B10)
FOTOGRAFIA ŚLUBNA i OKOLICZNOŚCIOWA MIKAM. Fotografia dziecięca,
ciążowa, indywidualna www.mikam.jarocin.
net. Tel. 695/798-822
(1471J10)
SERWIS KOMPUTEROWY Jarocin,
rzetelnie, Tel. 791/898-645.
(4818B10)
Wynajem BUSA 9 osób (wycieczki itp.).
Tel. 662/203-267.
(4822B10)
PRZEPROWADZKI KRAJ I ZAGRANICA, TRANSPORT. Bezpiecznie, solidnie
i tanio. Tel. 506/052-929, (62)741-42-53.
(3495P10)
”SEBIK” - MYCIE ELEWACJI, KOSTKI
brukowej i dachów. www.sebik.com.pl, tel.
504/314-494.
(4881B10)
”SEBIK” - odnawianie, impragnacja
oraz zmiana koloru dachów i kostki brukowej. www.sebik.com.pl, tel. 504/314-494.
(4882B10)
”SEBIK” - PRANIE tapicerki meblowej
i samochodowej, dywanów i wykładzin. Tel.
504/314-494, www.sebik.com.pl
(4883B10)
”SEBIK” - kompleksowe SPRZĄTANIE BUDYNKÓW. www.sebik.com.pl, tel.
504/314-494.
(4884B10)
(1183K10)
CEMENT 400zł/t, WAPNO. Zapewniamy transport, rozładunek HDS. PHU ”DROS”.
Tel. (62)740-26-66, Dobieszczyzna.
(1542J10)
CYKLINOWANIE 230V bezpyłowe
parkietów, podłóg, schodów. Układanie
paneli. Tel. 609/511-574.
(4917B10)
Sprzedam MOTOR ”CHOPPER”
na akumulator dla dzieci od 2 lat. Tel.
603/416-432.
us³ugi
VIDEOFILMOWANIE I FOTOGRAFOWANIE ”CASABLANCA”. Ślub, wesele.
Promocyjne ceny na 2011 r.! Tel. 605/
231-366, 502/222-532.
(4665B10)
(4872B10)
INTER-BUD USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE. Wykonujemy: prace CIESIELSKIE, DEKARSKO-BLACHARSKIE, MURARSKIE oraz ELEKTROINSTALACYJNE.
Tel. 723/894-269, 785/136-404.
(4968B10)
(4372B10)
(4494B10)
(4861B10)
USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE - układanie kostki brukowej i granitowej, budowa
ogrodzeń klinkierowych. Tel. 667/787-244.
USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE - MUROWANIE, TYNKOWANIE, POSADZKI, ocieplanie, szpachlowanie. Tel. 510/675-585,
(62) 749-23-35.
OGRODY I SYSTEMY NAWADNIANIA.
Usługi miniciągnikiem, niwelacja terenu,
zakładanie i regeneracja trawników. Tel.
663/283-971.
NAPRAWA SPRZĘTU AGD - pralki,
zmywarki,lodówki. Dojazd GRATIS!!! Tel.
(61) 866-61-24
(4844B10)
(1201K10)
OGRODY, nasadzenia, trawniki, opaski
itd. Tel. 692/230-470.
(4376B10)
(4819B10)
UKŁADANIE KOSTKI BRUKOWEJ.
Szybko i solidnie. Tel. 726/724-619.
(921K10)
(4346B10)
Usługi nową KOPARKO - ŁADOWARKĄ
JCB 3CX. Tel. 783/487-806.
(1473J10)
Usługi - wykonywanie WIĘŹBY DACHOWEJ. Tel. 698/075-438.
FIRMA INSTALACYJNA WOD.-KAN,
C.O., systemy ogrzewania podłogowego.
Tel. 506/850-275.
koszulek
jubileuszowego
(2992P10)
EWIKOM Szkolenia Komputerowe:
szukanie pracy przez internrt, pisanie CV
i listów motywacyjnych, tworzenie korespondencji urzędowej. Szkolenia w zakresie MS
Office. Tel. 604/101-420.
(3393P10)
USŁUGI BUDOWLANE układanie kostki, granitu, płytkarstwo, kamień. TANIO.
Tel. 667/377-841
KOMPLEKSOWE REMONTY MIESZKAŃ od A do Z. Wszystkie prace budowlane
oraz wykończeniowe. KŁADZENIE PAPY
termozgrzewalnej 6,-zł/m. Szybko, tanio
i solidnie. Tel.607/344-197.
seria
(4138B10)
NAPRAWY PRALEK, ZMYWAREK,
LODÓWEK, MIKROFALI ORAZ INNEGO
SPRZĘTU AGD. Tel. 606/765-477.
DACH-DECKER INSTAL kompleksowe wykonawstwo dachów, oferuje usługi
w zakrasie: ciesielstwa, dekarstwo-montaż wszystkich pokryć dachowych. Tel.
607/865-622.
DOCIEPLANIE BUDYNKÓW metodą
wtryskową. Tłoczenie piany krylaminowej
w dylatację muru (szczelina w środku ściany), koszt 50% ocieplania styropianem. ZADZWOŃ wyjaśnimy, doradzimy, konsultacja
za darmo. Tel. 600/977-623.
(957J10)
limitowana
KOMPUTERY - NAPRAWA, SERWIS,
skup, sprzedaż, Jarocin, ul. Poderewskiego 12.
Tel. (62)747-18-53.
VIDEOFILMOWANIE - kamera cyfrowa, uroczystości okolicznościowe, wesela,
przegrywanie z kaset VHS na płyty DVD.
Tel. 888/192-142.
VIDEOFILMOWANIE - profesjonalne
studio cyfrowej produkcji video (kamera
cyfrowa); korzystne ceny. Oferta multimedialna. Tel. 740-18-65, tel. kom. 604/295-249.
E-24 kl.15 - 3,20 zł/szt, cegła pełna kl.15
- 0,89 zł/szt, cegła Kroterm 25 PW - 5,15
zł/szt, cegła Kroterm 11,5 PW - 3,98 zł/
szt, bloczek Ytong 24 cm - 6,78 zł/szt, miał
kl-19 - 378 zł/t, miał kl-24 - 478 zł/t, miał
kl-26 - 529 zł/t, groszek - 599 zł/t, węgiel
orzech - 659 zł/t, węgiel kostka - 720 zł/t.
Cement i Wapno - PROMOCJA!!! Kostka
brukowa ”Nostalit” kolor jesieni - 40,99 zł/
m2. ZAPRASZAMY: Cielcza, ul. Sienkiewicza
53a, tel. (62)749-37-23, (62)747-86-61,
(62)749-38-85
(20B07)
USŁUGI BLACHARSKO-DEKARSKIE,
wszystkie pokrycia dachowe. Tel. 513/
246-756
(4282P08)
BUDOWA DOMÓW JEDNORODZINNYCH i innych obiektów, docieplanie, tynki,
wszelkie prace remontowo-budowlane. Tel.
669/013-498, 669/378-823.
(1B09)
TYNKI MASZYNOWE GIPSOWE,
krótkie terminy. Tel. 501/565-289, 501/
565-283.
(1065J09)
REMONTY, PRACE WYKOŃCZENIOWE. Konkurencyjne ceny! Firma REM-FAZ.
Tel. 695/828-123.
(6759B09)
USŁUGI OGÓLNO-BUDOWLANE.
Murowanie, tynkowanie, wykończenia, instalacje elektryczne-alarmowe, hydraulika.
Tel. 506/020-519
(62J10)
Przyjmę zlecenia na budowę domów
jednorodzinnych i innych obiektów, tynkowanie, docieplanie oraz innych robót budowlanych. BUD-MAT. Tel. 510/623-651.
(371P10)
Pokrycia dachowe wszystkie, blachodachówka (wykonywanie opierzeń), papy termozgrzewalne, podbitki, płyta poliestrowa
pod tynk, adaptacja poddaszy (sucha zabudowa), wykańczanie wnętrz, projektowanie
i wykańczanie łazienek, styropapa, posadzkarstwo. Leszek Matela, 606/575-469,
e-mail: [email protected]
(932J10)
”ROLMEX MATERIAŁY BUDOWLANE”
Wełna Ursa, DF 42 : gr. - 5 cm - 4,28 zł/m2,
gr. - 10 cm - 8,54 zł/m2, gr. - 15 cm - 12,46
zł/m2, gr. - 20 cm - 16,96 zł/m2, cegła Silka
finansowe
LOMBARD - natychmiastowe POŻYCZKI POD ZASTAW (złoto, telefony,
komputery, RTV, samochody). Jarocin, ul.
Kilińskiego 2, tel. (62)505-26-16.
j
cińskie
ro
zety Ja
a
G
i
j
c
edak
a
cia w r
y
b
a
ności 1
l
n
o
W
Do
.
l
u
(1406J10)
us³ugi
21
GŁOSZENIA
(343B10)
25
zł
Układanie granitu, kostki brukowej
i trylinki. Tel. 888/710-514
(1313J10)
Firma Remontowa PRZYJMIE ZLECENIA NA USŁUGI budowlano-wykończeniowe (murowanie, malowanie, szpachlowanie,
płytki, panele, wszelkie prace wykończeniowe); budowa domów jednorodzinnych. Tel.
509/953-092.
(4245B10)
DOCIEPLANIE budynków, TYNKI mineralne, akrylowe, wapienne, SZPACHLOWANIE, MALOWANIE. Tel. 692/230-470.
(4361B10)
Wykonywanie POSADZEK BETONOWYCH - w domach, blokach i biurach. Tel.
606/128-033.
(1320J10)
BLACHARSTWO-DEKARSTWO papy
termozgrzewalne, naprawa kominów. Tel.
608/815-826.
(3146P10)
USŁUGI MINIKOPARKĄ - fundamenty, drenaż, rowy. Faktura VAT. Tel. 507/
899-246.
(3166P10)
SOLIDNIE wytapetuję, wyszpachluję,
pomaluję mieszkanie. Szpachlowanie 10 zł/
m2, malowanie GRATIS! Tel. 722/237-158
(1346J10)
Wykonujemy: POSADZKI MASZYNOWE Tel. 663/060-333. TYNKI MASZYNOWE i USŁUGI miniKOPARKĄ. Krótkie
terminy, fachowo. Tel. 601/919-632.
(1101K10)
UKŁADANIE I SPRZEDAŻ KOSTKI
BRUKOWEJ I GRANITU. Tel. 601/901-710,
691/474-465.
(4584B10)
Lukas Bank KREDYT GOTÓWKOWY,
Jarocin, ul. Św. Ducha 37 od 9.00-17.00,
sob. 9.00-13.00. Tel. (62)747-60-53,
506/050-854.
(345B10)
KREDYTY - gotówkowe, na dowód
lub na zaświadczenie, duże kwoty do 80
tys, hipoteczne, samochodowe, pieczątki,
reklamy, tłumaczenia w 60 językach. Tel.
509/395-985, (65)571-57-36.
(346B10)
25 BANKÓW W JEDNYM MIEJSCU!
Kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, hipoteczne i inne! Również z BIK-iem i komornikiem! Jarocin, ul. Poznańska 2, tel.
(62)747-82-66, 504/785-284.
(347B10)
KREDYTY gotówkowe - na dowód do
20.000zł, na zaświadczenie do 80.000zł;
konsolidacyjne; hipoteczne, oferta różnych
banków. Wyrób pieczątek i reklam, tłumaczenia w 60 językach. Tel. (62) 740-30-78,
0-695/917-356.
(95J10)
KREDYTY DLA FIRM na start i nie
tylko.... Tel. (62)747-61-05
(400J10)
KREDYTY - tanie bankowe 20 banków
gotówkowe, konsolidacyjne, hipoteczne,
OFERTA SPECJALNA: kredyty rolnicze,
samochodowe i leasing. TŁUMACZENIA
zwykłe i przysięgłe. Tel. (62) 740-30-78,
695/917-356.
(458J10)
POŻYCZKI GOTÓWKOWE pod zastaw
(lombard), Jarocin, ul. Paderewskiego 12.
Tel. 507/182-821.
(4137B10)
KREDYTY - rolnicze, hipoteczne, gotówkowe, firmowe. Załatwiamy formalności.
Tel. (62)751-06-60, 691/464-346.
(3225P10)
Kredyty hipoteczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą na podstawie
oświadczenia o dochodach. CENTRUM
KREDYTOWE Tel. (65) 512-61-10, (65)
517-07-37, 609/749-363
(2117G10)
22
O
Kredyty bankowe dla rolników pod zastaw nieruchomości BEZ UWZGLĘDNIANIA
DOCHODÓW! CENTRUM KREDYTOWE.
Tel. (65) 512-61-10, (65) 517-07-37,
609/749-363
(2118G10)
Kredyty konsolidacyjne - gotówkowe do
150.000 zł (do 20.000 zł na oświadczenie
o dochodach). Kredyty hipoteczne - zakup
- budowę lub spłatę zobowiąząń. CENTRUM
KREDYTOWE. Tel. (65) 512-61-10, (65)
517-07-37, 609/749-363
(2119G10)
Kredyty gotówkowe, hipoteczne pod
zastaw nieruchomości, gruntów rolnych
bez BiK również dla zadłużonych oraz pożyczek pozabankowych. Tel. 791/937-008
795/734-661
(2173G10)
”EURO - KREDYT” Sp. z o.o. oferuje
pożyczki gotówkowe w 24 godziny od 300
- 3.000 zł. Zadzwoń tel. 511/877-231.
(4671B10)
NIEZALEŻNY DORADCA FINANSOWY.
Podwyższenie emerytury, zabezpieczenie
starości, analizy potrzeb emerytalnych. Tel.
663/391-085.
(4804B10)
KREDYTY GOTÓWKOWE,MIESZKANIOWE,KONSOLIDACYJNE POD HIPOTEKĘ(do 90 dni opóźnień), POŻYCZKI
BEZ BIK NA 36 MIESIĘCY (dla osób
z trudną historią kredytową). NOWOŚĆ!
KREDYTY REFINANSOWE-ZAMIEŃ DROGI
KREDYT HIPOTECZNY NA TAŃSZY! Jarocin Wrocławska 50 A Tel.62-505-70-43
798/975-384
(4963B10)
KREDYTY DLA FIRM BEZ ZAŚWIADCZEŃ BEZ ZUS I US. NOWOŚĆ! NOWY
BANK dla małych i średnich firm FM BANK.
Tel.(62) 505-70-43, 798-975-384.
(4964B10)
Drukarnia Projekt zatrudni stażystów
na stanowiska: introligator, grafik komputerowy, pracownik biurowy, wykształcenie
minimum średnie. 63-200 Jarocin, ul. Kusocińskiego 12, tel. (62)747-14-09; [email protected]
drukarnia-projekt.pl
(1511J10)
Zatrudnię fryzjerkę na cały etat w salonie w Pleszewie. Tel. 507/174-033 po
godz. 18.00.
(3518P10)
Szukamy OSÓB KOMUNIKATYWNYCH
posiadających wykształcenie min. średnie,
do pracy przy sporządzaniu dokumentów.
Tel. 663/743-644
(1519J10)
Firma Ogólnobudowlana pilnie zatrudni
MURARZY, CIEŚLI i ZBROJARZY. Kontakt
503/191-994
(1521J10)
Poszukuję PANI do opieki nad dzieckiem 2 letnim na 5-6 godz. dziennie.
Najlepiej z okolic Prus i Witaszyc. Tel.
516/073-912
(1526J10)
Zatrudnię KRAWCOWE Z DOŚWIADCZENIEM w zawodzie. Zakład Tarce
Osiedle 43. Tel. 510/244-219.
(1527J10)
Zatrudnię INSTALATORÓW Wod-Kan,
CO. Tel. 665/449-314.
(4866B10)
Hurtownia zatrudni HANDLOWCÓW z własnym samochódem. Podstawa
+ prowizja. Oferujemy szkolenia. Tel. (62)
591-76-63.
(1179K10)
Zatrudnię KIEROWCĘ kat. C + E,
udokumentowana praktyka zawodowa. Tel.
506/123-776.
(4887B10)
Firma budowlana zatrudni DEKARZY
I SZPACHLARZY. Tel. (62)740-49-63
dzwonić od 8 do 12.
(4891B10)
Przyjmę do pracy MALARZA z doświadczeniem. Tel. 691/097-582
ró¿ne
(1538J10)
TANIE PŁOTY I OGRODZENIA ,GARAŻE BLASZANE od 1550 zł, BLACHY
TRAPEZOWE. Raty. Tel. (62) 733-88-30,
607/680-103.
(193B09)
Poszukuję okazyjnego transportu
z Warszawy Do Pleszewa. Samochód dostawczy do 3,5 t. Tel. 602/886-678.
(3480P10)
UBIERANIE SAL i DEKOROWANIE
STOŁÓW na WESELA i inne imprezy okolicznościowe, również z możliwością poprowadzenia imprezy przez zaprzyjaźnionego
DJ. Przystępne ceny ! Tel. 663/192-249
lub 603/501-116
Przyjmę PRACOWNIKA - przygotowanie aut do sprzedaży. Tel. 605/
560-289.
(4895B10)
Zatrudnię FACHOWCA do płyt K-G
oraz innych prac wykończeniowych. Tel.
601/723-735.
(4901B10)
Zatrudnię DEKARZA-BLACHARZA
lub doświadczonego pomocnika. Tel. 502/
526-893.
(4904B10)
Przyjmę stażystkę do sklepu spożywczego na wsi. Tel. 698/516-227.
(3565P10)
Potrzebna JEDNA OSOBA do obsługi
klientów w terenie. tel. 723/699-899.
(1553J10)
(1529J10)
Sprzedam rowerek dziecięcy 12 cal.
w bardzo dobrym stanie. Tel.697/475-752
(2333G10)
ZESPÓŁ MUZYCZNY - wesela, bale,
jubileusze, biesiady w oprawie akordeonu
i saksofonu. Tanio! Tel. 664/520-405.
(4969B10)
praca
lekarskie
(160J07)
ZWROT PODATKU Z PRACY, RODZINNE - Niemcy, Anglia, Irlandia, Holandia,
Dania, Belgia, Norwegia, Europa. Tel. 71
385-20-18.
(373P10)
Przyjmę MURARZY oraz PRACOWNIKÓW budowlanych z dużym doświadczeniem. Tel. 669/013-498, 669/378-823.
(875B10)
ZOSTAŃ KONSULTANTKĄ AVON
- dodatkowy zarobek, szkolenia kosmetyczne, atrakcyjne prezenty! Biuro AVON, ul. Wąska 2. Tel. (62)505-43-44, 503/006-537.
Teraz wyższe zarobki!!
(4678B10)
Zatrudnię lakiernika samochodowego
z doświadczeniem. Tel. 697/519-171.
(1004R10)
Przyjmę UCZNIA w zawodzie ŚLUSARZ.
Tel. 604/738-066
(1469J10)
GS ”SCH” Żerków zatrudni PIEKARZA
- CUKIERNIKA lub CUKIERNIKA na 1/2
etatu. Tel. (62)740-30-36, (62)740-30-08
(1480J10)
Przyjmę do pracy na DOCIEPLENIA
budynków. Mile widziane doświadczenie.
Tel. 601/506-867.
(4729B10)
Zatrudnię KIEROWCĘ z KAT. C + E na
trasy międzynarodowe, kierunki zachodnie
plus Skandynawia. Tel. 609/522-900
(1492J10)
Zatrudnię do zbioru wiśni w Pacanowicach. Tel. 696/281-540.
(3478P10)
Zatrudnię PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO. Tel. 506/080-332.
(4830B10)
Agencja Pracy Tymczasowej zatrudni
PAKOWACZKI w Gądkach k. Poznania.
Wymagana ks. sanepid! Kontakt pon.-pt.
8-16 502/700-017.
(4835B10)
Przyjmę MURARZY i POMOCNIKÓW.
Tel. 697/517-679.
(4850B10)
GŁOSZENIA
GABINET GINEKOLOGICZNY, lek.
med. Włodzimierz Budzyński, specjalista ginekolog i położnik; LASER - leczenie
nadżerek, KTG, USG. Badania okresowe
i wstępne. Jarocin, ul. Hallera 7, tel. (62)
747-83-18. Przyjęcia: poniedziałki i środy
od 16.00.
(222B09)
GABINET UROLOGICZNY - Kazimierz
Wysocki, specjalista urolog. USG w trakcie
wizyty. Jarocin, ul. Wrocławska 38, przychodnia ”MEDAN”. Rejestracja tel. (62)
747-22-61, od godz. 8.00 do 18.00.
(223B09)
Dr med. Dorota Fundowicz SPECJALISTA ONKOLOG przejęcia poniedziałki,
Jarocin ul. Wrocławska 38 (przychodnia
MEDAN) od 15.00, rejestracja tel. (62)
747-22-61, od 8.00 do 18.00.
(224B09)
PRYWATNY GABINET PSYCHIATRYCZNY lek. med. Paweł Jerzycki. Jarocin,
rejestracja tel. (62)747-32-42.
(225B09)
GABINET REHABILITACYJNY mgr
Agnieszka Lison-Musielak, tel. 506/909-264;
Dorota Cybok, tel. 510/337-060. Rehabilitacja ruchowa, masaż leczniczy, fizykoterapia, taśmy kinesio-taping, laser, ultradźwięki.
Jarocin, ul. o. S. Niedbały 20.
(226B09)
SPECJALISTYCZNY GABINET GINEKOLOGICZNY lek. med. Katarzyna Zioło - specjalista ginekolog-położnik. USG,
KTG, KRIOTERAPIA nadżerek. Przyjęcia
prywatne: poniedziałki, środy od 17.00,
inne terminy po uzgodnieniu, Jarocin, ul.
o. Serafina Niedbały 18. Rejestracja tel.
(62)747-59-36.
(227B09)
GABINET PSYCHOLOGICZNY mgr Edyta Błoch; diagnoza i porady psychologiczne, psychoterapia. Jarocin, rejestracja tel.
512/353-123. Jarocin, ul. Śródmiejska 32.
(228B09)
ONKOLOGIA - URBAŃSKI GRZEGORZ
- specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej.
Jarocin, od 16.00: 2 i 4 poniedziałek, ul.
Wrocławska 92 B, tel. 505/144-999.
(229B09)
PORADNIA STOMATOLOGICZNA
M-DENT Jarocin, ul. Hallera 9, tel. (62)
747-99-63 I ptr. czynna 8.00 - 20.00.
Usługi w ramach NFZ. Stomatologia zachowawcza z protetyką, chirurgia stomatologiczna. Przyjęcia prywatne po uzgodnieniu
z lekarzem. Protezy w 48 godzin.
(1041P09)
SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA dr hab. n. med. Jacek Piątek specjalista chorób wewnętrznych. Przyjęcia:
Jarocin, ul. Hallera 7, czwartek od godz.
16.00. Tel. (62)747-83-18, 883/389-788
GABINET FIZJOTERAPII Hanna Łyskawka, Ośrodek Zdrowia w Kotlinie, ul.
Powstańców Wlkp. zaprasza od poniedziałku do piątku na MASAŻ: klasyczny,
leczniczy, usprawniający, antycellulitowy,
ujędrniający, relaksacyjny; DRENAŻ: limfatyczny, bańki chińskie; ZABIEGI: magnetoterapia, elektroterapia, laser, ultradźwięki;
ĆWICZENIA usprawniające i korekcyjne;
REHABILITACJĘ po udarze. TANIO. Możliwość dojazdu do domu pacjenta. Tel.
602/533-614, (62)740-54-21
(931J10)
(217B09)
(4842B10)
towarzyskie
NIGHT CLUB ROXANA ZAPRASZA,
Pleszew, ul. Sienkiewicza 9 (wejście od ul.
Garncarskiej). Tel. 796/650-546.
(3132P10)
Zadbany Pan dla Pań, cel towarzyski.
tel. 721/780-314.
(4493B10)
Pan szuka dyskretnej Pani. Tel.
781/222-584.
(1029R10)
PORADNIA ŻYWIENIOWO-DIETETYCZNA W JAROCINIE - profesjonalne
opracowanie programów żywieniowych dla
osób zdrowych oraz tych z problemami
zdrowotnymi. Tel. 669/262-295.
(3217B10)
MEDICUS- ENDOKRYNOLOG SPECJALISTA ANDRZEJ PAJDOWSKI. Choroby tarczycy, menopauza, andropauza,
nadmierne owłosienie, zaburzenia potencji,
niepłodność, inne. USG. Punkcje. JAROCIN. Rejestracja (62)747-12-86. Pilne
502/517-325
(1095J10)
MEDICUS- GINEKOLOG -POŁOŻNIK
ENDOKRYNOLOG SPECJALISTA ANDRZEJ
PAJDOWSKI USG piersi, USG ginekologiczne, cytologie, kolposkopie, nadżerki
- zamrażanie lub laser. Kompleksowa opieka
w ciąży z USG i KTG. Współpraca z kilkoma niepublicznymi szpitalami. NADŻERKI
również leczenie bezpłatne w ramach NFZ
metodą laserową. JAROCIN czwartki i soboty. Rejestracja (62)747-12-86. Pilne
502/517-325
(1096J10)
ATRAKCYJNE DZIEWCZYNY do pracy. Miła atmosfera. Wysokie zarobki. Tel.
510/585/628.
(1176K10)
KASIA i EWA dyskretnie zapraszają.
Tel. 510/585-628.
(1199K10)
ZADBANA zaprasza dyskretnie. Tel.
666/926-926.
(1207K10)
zguby
Zgubiono TELEFON STACJONARNY
w miejscowości Łuszczanów. Uczciwego znalazcę proszę o kontakt. Tel. (62)
749-40-33, 667/658-071.
(4815B10)
Na terenie Jarocina została zgubiona
LEGITYMACJA SZKOLNA na nazwisko Magdalena Łopatka. Znalazcę proszę o kontakt
pod numer 725/788-037
(1517J10)
ZAGUBIONO LEGITYMACJĘ studencką na nazwisko Szymański Eryk. Tel.
669/089-776.
(4886B10)
zwierzêta
Sprzedam szczeniaki YORKSHIERRE TERRIER - miniaturki.
Tel. 696/018-427
(1200J10)
(1520J10)
(4507B10)
Sprzedam rasowego, dwuletnie psa BERNARDYNA długowłoniego
sego. Dobry stróż, Tel. (62)740-87-14,
607/203-789.
SPECJALISTA CHORÓB DZIECIĘCYCH - lek. med. Teresa FlorkowskaSosińska. Jarocin, os. Tysiąclecia 3/32,
tel. (62)747-21-09, kom. 604/530-963.
Przyjęcia codziennie od 16.00.
Sprzedam szczeniaki York, śliczne polecam. Tel. 663/717-194
Lek. med. ANDRZEJ CIAPAŁA LARYNGOLOG - ALERGOLOG gabinet prywatny. Przyjęcia codziennie po rejestracji
telefonicznej 607/093-067 - dzwonić po
godz. 10.00.
SHIH-TZU szczenięta TRICOLOR ks.
zdrowia, bardzo kontaktowe, samodzielne.
Tel. 515/596-101
(4538B10)
(4817B10)
TERAPIA LOGOPEDYCZNA z możliwością dojazdu do domu. Tel. 604/
257-636.
(4905B10)
SPECJALISTYCZNY GABINET LEKARSKI - lek. med. GRZEGORZ SZYMCZAK, specjalista chirurg. Jarocin, ul. Wrocławska 38,
wt. od 16.00; pt. od 16.30. GASTROSKOPIA - czwartek od 16.00; czwartek i piątek
obowiązuje rejestracja (62)747-36-00,
601/796-362.
(4973B10)
(4865B10)
(2291G10)
Sprzedam odchowane szczeniaki York.
Tel. (65) 571-26-73, 783/107-133
(2292G10)
(1536J10)
SZKOLENIA PSÓW wtorek, czwartek,sobota. Tel. 605/044-963.
(4897B10)
Sprtzedam SUKĘ Owczarka niemieckiego. Tel. 888/496-949.
(4898B10)
Sprzedam Beagle. Tel.609/784-216
(2322G10)
Sprzedam OWCZARKI NIEMIECKIE
2-miesięczne. Tel. 693/753-434.
(4929B10)
Sprzedam KLACZ 4-letnią, kara, rasy
wielkopolskiej, chodzi w siodle. Tel. (62)
721-32-56.
(1202K10)
Czynne:
od poniedziałku do czwartku
14.00 - 19.00
piątek
9.00 - 13.00
(218B09)
(221B09)
POSZUKUJĘ PANI do 50 lat, cel stały
związek. Tel. 513/833-209.
• stomatologia zachowawcza
• protetyka • chirurgia
• choroby przyzębia
• wybielanie zębów
CHIRURG, lek. med. Anatol Zieliński.
Przyjęcia: wtorki 16.00 - 17.00, czwartki
18.00 - 19.00; Jarocin, ul. Słoneczna 8,
tel. (62) 747-14-05, 660/733-126.
(220B09)
Tel. 61 437 12 52
697 393 483
matrymonialne
GABINET
STOMATOLOGICZNY
(1417J08)
GABINET OKULISTYCZNY - lek. okulista Alina Budzyńska, komputerowe badanie
wzroku; Jarocin, ul. Długa 29. Przyjęcia:
wtorki i czwartki od 15.00. Pilne przypadki
codziennie, tel. 747-15-13.
BADANIA PRACOWNIKÓW
KIEROWCÓW
KSIĄŻECZKI SANEPID
MASAŻ leczniczy. Tel.
604/861-366.
(230B09)
GABINET OKULISTYCZNY, lek. med.
Hanna Marczuk-Zielińska. Przyjęcia: poniedziałki, czwartki 16.00 - 17.00, piątki
15.00 - 17.00; Jarocin, ul. Słoneczna 8,
tel. (62) 747-14-05, 660/764-253.
(219B09)
62-322 Orzechowo
ul. Świerkowa 5
lek. med. Hanna Stępień
CHIRURG STOMATOLOGICZNY IMPLANTOLOG MACIEJ KULESZA, Pleszew,
Pl. Powstańców Wlkp. 12, - bardzo wysoki
poziom i pełen zakres usług stomatologicznych. Rejestracja i nagłe przypadki Tel.
602/454-625.
(148J08)
PRYWATNY SPECJALISTYCZNY GABINET GINEKOLOGICZNY, PRACOWNIA
USG, KTG, KOLPOSKOPIA, leczenie nadżerek LEEP - LOOP - lek. med. K. Małecki
- specjalista ginekolog-położnik. Przyjęcia:
wtorek, czwartek, rejestracja telefoniczna
(62) 747-12-04, po 20.00.
LEKARZA RODZINNEGO
RZUĆ PALENIE, 1 zabieg do
90 % skuteczność,TESTY ALERGICZNE, ODCZULANIE BICOM
BRT. ”Medan” Jarocin, ul. Wrocławska 38, tel. 509/019-079
BADANIA PSYCHOLOGICZNE DLA
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O BROŃ i posiadających broń. Tel. 512/353-123.
PRYWATNY GABINET NEUROLOGICZNY, PRACOWNIA EEG - lek. med. B. Łysiak-Małecka, SPECJALISTA NEUROLOG,
SPECJALISTA NEUROLOGII DZIECIĘCEJ.
Przyjęcia poniedziałki 18.00-20.00, środy - 17.00-20.00, piątki 12.00-14.00.
Rejestracja telefoniczna (62) 747-12-04.
Jarocin, ul. Hallera 9, pok. 31.
P O R A D N I A
GABINET PSYCHOLOGICZNY psycholog IZABELA SIPURZYŃSKA. Porady
psychologiczne, psychoterapia, uzależnienia.
Jarocin, ul. Estkowskiego 27, rejestracja tel.
(62) 747-37-50, 506/372-620. Możliwość
wizyt domowych.
(898J10)
SPECJALISTA CHIRURG Krzysztof
Gruszczyński, SKLEROTERAPIA-leczenie
żylaków. Przyjęcia czwartek godz. 16.00
- 18.00 Jarocin, ul. Hallera 9 p. 2 - rejestracja telefoniczna 691/692-223.
Gazeta Jarocińska
29 (1032) 23 lipca 2010
www.jarocinska.pl
Jarocin, ul. Kościuszki 12A
tel. (62) 505-28-08
Rejestracja w godzinach przyjęć.
GABINET
DERMATOLOGICZNY
ARKADIUSZ
WALCZYŃSKI
Przyjęcia:
wtorki i czwartki
po uzgodnieniu telefonicznym
Tel. 604/537-845
Jarocin, ul. Hallera 9
(wejście od strony parku)
Gazeta Jarocińska
29 (1032) 23 lipca 2010
www.jarocinska.pl
S
23
PORT
Szymon znów strzela
Zwycięstwo braci
Bracia Piotr i Michał Buchwaldowie zwyciężyli w I Turnieju Siatkówki Plażowej zorganizowanym przez Towarzystwo Krzewienia Sportu Siatkarz. W finale pokonali 2:0 parę
Michał Wachowski, Przemysław
Jaworski.
Do pierwszego turnieju zgłosiło się jedenaście drużyn, któ-
Fot. Przemysław Szeszuła
mian Kosiński. W sumie w barwach ekipy z Koźmińca wystąpiło sześciu byłych piłkarzy Jaroty
(oprócz wyżej wspomnianych zagrali również Szymon Dutkiewicz,
Wojciech Figan, Dawid Guźniczak
i Krzysztof Matuszak).
Kolejnym sparingpartnerem
Jaroty była Calisia. Ze względu
na festiwal spotkanie rozegrano
w Kaliszu. Gospodarze objęli prowadzenie za sprawą Michała Mazurka, który wykorzystał błędy jarocińskiej defensywy. Wyrównał
Patryk Cierniewski, który będzie
walczył o pozycję drugiego młodzieżowca w pierwszym składzie.
Jak na razie wszystko wskazuje na
to, że będzie pojawiał się w wyjściowej jedenastce. Calisia jeszcze przed przerwą ponownie objęła prowadzenie, a gola znów zdobył Mazurek. - Musimy zdecydowanie poprawić grę w obronie, bo
znowu sami sobie strzelamy bramki - martwił się po meczu Czesław
Owczarek.
W drugiej połowie Jarota osiągnęła przewagę i przechyliła szalę
zwycięstwa na swoją stronę. Cichym bohaterem został Szymon
Matuszewski, który w ciągu minuty dwukrotnie pokonał bramkarza z Kalisza.
Pojedynek z Calisią był ostatnim sprawdzianem Jaroty. W środę zaczynają się już rozgrywki
Pucharu Polski. Jarociniacy wyjeżdżają do Nowej Soli na mecz
z tamtejszą Arką (III liga). Zna-
Wyniki XI kolejki rozgrywek:
Sportowa
- Pol-Agro Golina
Bartosz Derwich, Bartosz Wojtczak - Wojciech Kiełb (4), Dariusz Adamski
2:5
JAG Inspiration
- XXL Metalex
Jakub Wendeker, Piotr Wróbel - Sławomir Udzik (2), Paweł Wiśniewski (2)
2:4
Łożyska Szymczak
- Kilerzy
Łukasz Smułka - Jacek Kostrzewski, Tomasz Miękus
1:2
Old Team
- Znamy Sędziego
Andrzej Boruta, Dawid Bierła, Maciej Bierła, Jakub Żukrowski
4:0
Bad Boys
- Jantrans DeFacto
4:1
Łukasz Nowakowski (2), Łukasz Piętka, Bartosz Marciniak - Piotr Nowakowski
Biegun Jaraczewo
- Camea
3:3
Sebastian Waszkiewicz (2), Sebastian Liczek - Daniel Giełda, Łukasz Balicki, Włodzimierz Włoch
- Power Team
Rycerze Grunwaldu Golina pauzowali
Nakład: 10.300 egzemplarzy
(faf)
MACIEJ STAWIŃSKI (z przodu) nowy nabytek Jaroty otworzył wynik meczu
z Płomykiem Koźminiec
JAROCIŃSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ ORLIK 2012
Romgos Kotlin
nowanych turniejów. Drugi zaplanowano na 31 lipca i 1 sierpnia.
Ogółem podczas dwudniowych zawodów rozegrano 29 spotkań. Wszyscy uczestnicy finałów otrzymali pamiątkowe puchary i dyplomy ufundowane przez
Urząd Miejski.
5:0 (walkower)
Tabela:
1. XXL Metalex
9 24
2. Sportowa
10 19
50:16
37:27
3. Old Team
9 19
29:22
4. Romgos Kotlin
9 18
21:21
5. Kilerzy
9 17
25:21
6. Łożyska Szymczak
9 16
29:15
7. JAG Inspiration
9 16
32:21
8. Biegun Jaraczewo
9 15
21:18
9. Pol-Agro Golina
9 14
22:23
10. Znamy Sędziego
10 9
14:25
11. Camea
10 7
32:46
12. Rycerze Grunwaldu 9 7
11:25
13. Power Team
9 7
17:34
14. Bad Boys
10 6
22:33
15. Jantrans DeFacto
10 6
16:31
jąc doświadczenia z poprzedniego roku szansę gry dostaną raczej juniorzy i zmiennicy. Chociaż
gdyby Jarota przeszła tę rundę, to
w następnej zagra ze zwycięzcą
meczu Nielba Wągrowiec - Elana Toruń. Jarota byłaby gospodarzem tego spotkania, ale i tak zagrałaby na wyjeździe - w Poznaniu, gdzie jesienią rozgrywać będzie swoje mecze.
(faf)
Jarota Jarocin
- Płomyk Koźminiec
3:0
(1:0)
BRAMKI
1:0 - Maciej Stawiński - po podaniu Patryka Cierniewskiego
(22.)
2:0 - Jonasz Jeżewski, strzał z 25. m (59.)
3:0 - Szymon Matuszewski, dobitka po strzale Macieja
Stawińskiego (78.)
SK£AD
Jarota: Dariusz Brzostowski (46. Dominik Szybiak), Hubert
Oczkowski (70. Szymon Matuszewski), Bartosz Kieliba,
Krzysztof Czabański, Dariusz Juracki (46. Mateusz Śliwa),
Patryk Cierniewski (46. Paweł Majusiak), Grzegorz Idzikowski,
Krzysztof Gościniak, Jonasz Jeżewski (60. Piotr Karcz), Karol
Danielak, Maciej Stawiński
Calisia Kalisz
- Jarota Jarocin
2:3
(2:1)
BRAMKI
1:0 - Michał Mazurek (11.)
1:1 - Patryk Cierniewski (18.)
2:1 - Michał Mazurek (37.)
2:2 - Szymon Matuszewski (75.)
2:3 - Szymon Matuszewski (76.)
SK£AD
Jarota: Dariusz Brzostowski, Paweł Majusiak, Bartosz Kieliba,
Piotr Garbarek, Dariusz Juracki (46. Mateusz Śliwa), Patryk
Cierniewski (70. Szymon Matuszewski), Grzegorz Idzikowski
(46. Krzysztof Czabański), Krzysztof Gościniak (70. Jacek
Pacyński), Jonasz Jeżewski (70. Piotr Karcz), Karol Danielak,
Maciej Stawiński
Gola
w Noskowie
XIX Turniej Piłkarski im.
Józefa Goli zostanie rozegrany
w niedzielę, 25 lipca na boisku w Noskowie. Wystartują w nim cztery drużyny: Biały Orzeł Koźmin, Płomyk Koźminiec, Astra Krotoszyn i GKS
Jaraczewo. Początek turnieju
o 13.30. Finał zaplanowano
na 17.30.
(faf)
Fot. Stanisław Dziekański
Dwa zwycięstwa w sparingach
odnieśli piłkarze Jaroty Jarocin.
Najpierw 3:0 pokonali Płomyk
Koźminiec, a następnie 3:2 wygrali z Calisią. Trzy bramki w tych
spotkaniach zdobył powracający po
kontuzji Szymon Matuszewski.
- Wpuszczamy Szymona na boisko bardzo ostrożnie - mówi Czesław Owczarek. - Jest to bardzo
ważny dla nas piłkarz i musimy
go oszczędzać i niepotrzebnie nie
obciążać. Szymon czuje się coraz
lepiej, ale jeszcze nie jest w takiej
dyspozycji, żeby mógł grać całe
mecze. Jeszcze kilka tygodni będzie stopniowo wprowadzany do
gry - mówił trener Jaroty.
Oprócz Matuszewskiego gole
w sparingach strzelali sprowadzeni do Jarocina zawodnicy. Przyjście Macieja Stawińskiego z Calisii oraz Patryka Cierniewskiego z Płomyka Koźminiec jest już
pewne. Trwają jeszcze rozmowy
z Lubońskim KS w sprawie Jonasza Jeżewskiego, który z tego klubu był wypożyczony do Kolejarza
Stróże.
W minionym tygodniu formę
jarociniaków sprawdził najpierw
Płomyk Koźminiec. Jarota wygrała 3:0, po bramkach Macieja Stawińskiego, Jonasza Jeżewskiego
i Szymona Matuszewskiego. Tym
razem w drużynie Jaroty nie pojawił się żaden nowy, testowany piłkarz. Zabrakło narzekających na
urazy Piotra Garbarka, Krzysztofa Bartoszaka oraz Igora Skowrona (otrzymał powołanie na konsultację kadry Polski do lat 19, ale
nie wiadomo, czy kontuzja pozwoli mu pojechać na zgrupowanie).
Nie zagrał także Jacek Pacyński,
któremu szyki pokrzyżowała praca.
Mecz po raz kolejny odbywał
się w bardzo trudnych warunkach.
Wysoka temperatura nie sprzyjała piłkarzom. Jarota kontrolowała
grę, ale Płomyk również miał kilka dobrych okazji do zdobycia bramek. Najgroźniejsze mieli byli gracze Jaroty: Kamil Stefaniak i Da-
SIATKÓWKA PLAŻOWA NA RYNKU
PODCZAS PIERWSZEGO TURNIEJU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ rozegrano
29 spotkań. Mecze decydujące o miejscach na podium odbywały się na
boisku na plaży na rynku
re w sobotę na boisku przy osiedlu Kopernika rozegrały eliminacje w dwóch grupach. W pierwszej - pięciozespołowej - najlepiej spisała się para Jakub Chlebowski, Marek Dworzyński, która wygrała wszystkie spotkania.
Jako drugi do niedzielnych półfinałów awansował duet Tomasz
Klauza, Michał Paterka.
W drugiej grupie walczyło
sześć ekip. Bez porażki awans
uzyskała para Michał Wachowski,
Przemysław Jaworski, a z drugiego miejsca dalszą kwalifikację
zdobyła drużyna braci Buchwaldów.
Decydująca rozgrywka odbyła
się w niedzielę, na plażowym boisku na rynku. Oba półfinały wygrały zespoły z grupy B. Najpierw
Buchwaldowie pokonali gładko
2:0 parę Chlebowski, Dworzyński (21:10, 21:10), a później Wachowski i Jaworski łatwo rozprawili się z Klauzą i Paterką.
Finał i mecz o trzecie miejsce
były pojedynkami zespołów, które spotkały się ze sobą w eliminacjach. Oba rewanże okazały się
skuteczne. Tomasz Klauza i Michał Paterka, po zaciętym, trzysetowym meczu pokonali parę
Jakub Chlebowski, Marek Dworzyński (21:17, 17:21, 15:12) i zajęli trzecie miejsce. W finale bracia Piotr i Michał Buchwaldowie
wygrali z Michałem Wachowskim
i Przemysławem Jaworskim 2:0
(21:14, 21:17) i zostali zwycięzcami pierwszego z trzech zapla-
WYNIKI I TURNIEJU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ:
ELIMINACJE
GRUPA A:
Jakub Chlebowski, Marek Dworzyński - Tomasz Klauza, Michał Paterka 2:0 (15:9, 15:11)
Chlebowski, Dworzyński - Maciej Kowalski, Tomasz Urbaniak 2:0
(15:7, 15:9)
Chlebowski, Dworzyński - Marcin Łączny, Dawid Piasecki 2:1
(15:11,7:15, 10:8)
Chlebowski, Dworzyński - Krzysztof Szczot, Marcin Bartkowiak 2:1
(15:11, 10:15, 10:5
Klauza, Paterka - Kowalski, Urbaniak 2:0 (15:8, 15:7)
Klauza, Paterka - Łączny, Piasecki 2:1 (15:9, 9:15, 10:5)
Klauza, Paterka - Szczot, Bartkowiak 2:0 (15:11, 15:10)
Kowalski, Urbaniak - Łączny, Piasecki 2:0 (16:14, 15:8)
Kowalski, Urbaniak - Szczot, Bartkowiak 2:1 (15:11, 12:15, 10:3)
Łączny, Piasecki - Szczot, Bartkowiak 2:1 (13:15, 15:12, 10:3)
Tabela:
1. Jakub Chlebowski, Marek Dworzyński
2. Tomasz Klauza, Michał Paterka
3. Maciej Kowalski, Tomasz Urbaniak
4. Marcin Łączny, Dawid Piasecki
5. Krzysztof Szczot, Marcin Bartkowiak
4
4
4
4
4
8
7
6
5
4
8:2
6:3
4:5
4:7
3:8
Grupa B
Michał Wachowski, Przemysław Jaworski - Eryk Janowski, Sebastian Michaś 2:1 (15:10, 10:15, 10:6)
Wachowski, Jaworski - Piotr Buchwald, Michał Buchwald 2:1
(13:15, 15:13, 10:5)
Wachowski, Jaworski - Grzegorz Grześkowiak, Przemysław Wróblewski 2:0 (15:12, 15:5)
Wachowski, Jaworski - Jacek Tarzecki, Krzysztof Grzybowski 2:0
(walkower)
Wachowski, Jaworski - Tomasz Karólczak, Michał Kaliszan 2:0
(15:9, 15:8)
Janowski, Michaś - Buchwald, Buchwald 0:2 (7:15, 11:15)
Janowski, Michaś - Grześkowiak, Wróblewski 2:0 (15:4, 15:7)
Janowski, Michaś - Tarzecki, Grzybowski 2:1 (15:10, 13:15, 10:6)
Janowski, Michaś - Karólczak, Kaliszan 2:0 (15:9, 15:11)
Buchwald, Buchwald - Grześkowiak, Wróblewski 2:0 (15:6, 15:11)
Buchwald, Buchwald - Tarzecki, Grzybowski 2:0 (15:10, 15:8)
Buchwald, Buchwald - Karólczak, Kaliszan 2:0 (15:7, 15:8)
Grześkowiak, Wróblewski - Tarzecki, Grzybowski 1:2 (10:15,
15:10, 8:10)
Grześkowiak, Wróblewski - Karólczak, Kaliszan 1:2 (15:12, 12:15,
6:10)
Tarzecki, Grzybowski - Karólczak, Kaliszan 0:2 (13:15, 10:15)
Tabela:
1. Michał Wachowski, Przemysław Jaworski
5
2. Piotr Buchwald, Michał Buchwald
5
3. Eryk Janowski, Sebastian Michaś
5
4. Tomasz Karólczak, Michał Kaliszan
5
5. Jacek Tarzecki, Krzysztof Grzybowski
5
6. Grzegorz Grześkowiak, Przemysław Wróblewski 5
10
9
8
7
6
5
10:2
9:2
7:5
4:7
3:9
2:10
PÓŁFINAŁY:
Chlebowski, Dworzyński - Buchwald, Buchwald 0:2 (10:21,
10:21)
Wachowski, Jaworski - Klauza, Paterka 2:0 (21:8, 21:8)
MECZ O III MIEJSCE:
Chlebowski, Dworzyński - Klauza, Paterka 1:2 (17:21, 21:17,
12:15)
FINAŁ:
Buchwald, Buchwald - Wachowski, Jaworski 2:0 (21:14, 21:17)
ADRES REDAKCJI: 63-200 Jarocin, ul. Wolności 1a, tel./fax (62) 747-37-60; 747-15-31, e-mail - [email protected], http://www.jarocinska.pl
REDAGUJE ZESPÓŁ: Beata Frąckowiak, Anna Gauza, Anna Gogołkiewicz (II z-ca redaktora naczelnego), Jacek Kaliszan (sekretarz redakcji), Anna Konieczna, Anna Kopras-Fijołek, Bartosz Nawrocki, Aleksandra Pilarczyk (z-ca redaktora naczelnego), Piotr Piotrowicz (redaktor naczelny), Elżbieta Rzepczyk, Lidia Sokowicz, Przemysław Szeszuła, WSPÓŁPRACUJĄ: Grażyna Cychnerska (Kotlin), Iwona Nowicka, Franciszek Tomczak (Nowe Miasto), Paweł Witwicki, WYDAWCA: Południowa
Oficyna Wydawnicza Sp. z o. o., Jarocin, ul. Wolności 1a, DRUK: Drukarnia AGORA S.A., 64-920 Piła, ul. Krzywa 35, DZIAŁ REKLAMY: Artur Antczak (tel. 508/318-922), Angelika Włodarczyk (tel. 509/082-772), 63-200 Jarocin, ul. Wolności 1a,
tel. (62) 747-47-47, BIURO OGŁOSZEŃ: 63-200 Jarocin, Rynek 21, wejście od ul. Mickiewicza, czynne od poniedziałku do piątku: 800 - 1600, tel. (62) 505-30-00, ADMINISTRACJA: Justyna Kurzawa, tel. (62) 749-86-40, KOLPORTAŻ:
Jarosław Jerzyński, tel. (62) 749-86-40, PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ: Jaraczewo, ul. Ka li ska 4A, tel. (62) 740-80-68, czynne cały dzień; Kotlin, Sklep przemysłowy, M. Łyskawka, ul. Rymarkiewicza 1G;
Nowe Miasto, ul. Poznańska 40, tel. (61) 287-43-78, w poniedziałek od 8.00 do 10.00, wtorek - piątek; Żerków, Księgarnia, ul. Rynek 7, tel. (62) 740-31-31 OBSŁUGA KOMPUTEROWA: Dariusz Fijołek, Barbara Pomykaj, tel. (62) 749-86-46.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam, ogłoszeń, rubryki „Listy”. Anonimów nie publikujemy. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. Wykorzystanie
i rozpowszechnianie redakcyjnych materiałów publicystycznych wymaga zgody wydawcy.
24
S
LETNIE MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZIKÓW
13-LETNICH W PŁYWANIU
Wirus zabrał medal
Amanda Pawlicka zajęła ósme
miejsce w wyścigu na 400 m stylem zmiennym podczas Letnich
Mistrzostw Polski Młodzików
13-letnich w Pływaniu, które rozegrano w Gorzowie Wlkp. Ponadto awansowała także do finału B
na 100 m stylem motylkowym
pierw wystartowała na 100 m stylem zmiennym. Uzyskała dziesiąty czas i prawo startu w finale B,
w którym zajęła piąte miejsce i została sklasyfikowana na 13. pozycji w Polsce. Na koniec zawodniczce Piranii pozostała rywalizacja na 800 m stylem dowolnym.
Gazeta Jarocińska
29 (1032) 23 lipca 2010
www.jarocinska.pl
PORT
VII MEMORIAŁ W GOLINIE
Tylko amatorsko
Drużyna Grom 2010 zwyciężyła w VII Memoriale Tomka Michalaka,
rozegranym tradycyjnie w Golinie. Po raz pierwszy turniej odbył się
w formule jednodniowej, tylko z udziałem drużyn amatorskich.
AMANDA PAWLICKA (Pirania Jarocin) została ósmą pływaczką w Polsce
w wyścigu na 400 m stylem zmiennym
oraz zajmowała miejsca w trzeciej dziesiątce w wyścigach na
50 m stylem motylkowym oraz na
800 m stylem dowolnym.
Amanda Pawlicka była jedyną reprezentantką Piranii Jarocin
na mistrzostwach. Jej trener - Witold Bierła - zdecydował, że zawodniczka wystartuje na 50 i 100 m
stylem motylkowym oraz na 400
m stylem zmiennym i 800 m stylem dowolnym. Zawody pływaczka Piranii rozpoczęła od startu na
50 m stylem motylkowym. Uzyskała 21. rezultat. Później zajęła
siódme miejsce w eliminacjach na
400 m stylem zmiennym i awansowała do finału A, gdzie popłynęła trochę wolniej i ostatecznie
była ósma.
Drugiego dnia Amanda naj-
Na tak długim dystansie Amanda
startowała po raz pierwszy w życiu. Debiut zakończył się zajęciem
dwudziestego piątego miejsca.
- Amanda na trzy tygodnie
przed mistrzostwami złapała jakiegoś wirusa. Musiała przerwać
intensywne treningi i nie zdołała
osiągnąć szczytowej formy. Wpływ
na słabszy wynik niż można się
było spodziewać miała też na pewno zmiana basenu, na którym trenowała. Amanda ze względu na
remont naszej pływalni jeździła
trenować do Śremu, gdzie pływała z tamtejszymi zawodniczkami. Zmiana otoczenia, inny basen,
inny trening i choroba - to wszystko miało wpływ na słabszy wynik
- powiedział po mistrzostwach
Witold Bierła.
(faf)
OGŁ O S Z EN IA
DRUŻYNA ZŁOŻONA Z BYŁYCH PIŁKARZY GROMU GOLINA zwyciężyła w VII Memoriale Tomka Michalaka
Poprzednie edycje memoriału
tragicznie zmarłego piłkarza Gromu Golina Tomka Michalaka rozgrywane były w formule dwudniowej. W sobotę odbywał się turniej
drużyn amatorskich, zaś w niedzielę
rywalizowały zespoły ligowe. W tegorocznej siódmej edycji memoriału
odbył się tylko turniej drużyn amatorskich. - Grom obecnie nie posiada ligowej drużyny seniorów. Prowadzimy wyłącznie szkolenie w sekcjach młodzieżowych. Dlatego postanowiliśmy w tym roku zrezygnować z organizacji turnieju dla drużyn zrzeszonych - tłumaczy decyzję
klubu sekretarz zarządu Sebastian
Waszkiewicz.
W sobotnim turnieju dla amatorów wzięło udział tradycyjnie osiem
drużyn, mimo iż chętnych było znacznie więcej. Zespoły podzielone zostały na dwie grupy eliminacyjne,
w których rywalizowano systemem
„każdy z każdym” 2 x 20 minut.
W grupie A najlepszy okazał się Neorol Chrzan, który w decydującym
meczu pokonał Pol-Agro Golina.
Niespodzianką było ostatnie miejsce w tej grupie ubiegłorocznych
zwycięzców turnieju drużyny Bieguna Jaraczewo. W grupie B bezkonkurencyjny był Grom 2010, czyli zespół złożony z byłych zawodników ligowej drużyny seniorów Gromu Golina.
W meczu o trzecie miejsce
Pol-Agro, po golach wychowanka
Gromu Błażeja Skałeckiego, prowadziło już 2:0 z drużyną Rycerzy Grunwaldu. Jednakże za sprawą dwóch
goli Mateusza Jelaka i jednego trafienia Grzegorza Półrolniczaka, Rycerze zdołali rozstrzygnąć kwestię
trzeciego miejsca w turnieju na swoją korzyść. Z kolei w rozgrywanym
w tym samym czasie finale (mecze
ADAM BARAŃSKI został najlepszym zawodnikiem turnieju
odbywały się jednocześnie na dwóch
boiskach) Grom 2010 pewnie pokonał 2:0 Neorol, a zwycięskie gole
strzelili Przemysław Talkowski i Arkadiusz Kowalczyk.
Organizatorzy przyznali tradycyjnie nagrody indywidualne wyróżniającym się piłkarzom. Królem
strzelców został Jakub Kiełb z drużyny Pol-Agro. Utalentowany junior, który w tym roku z SMS-em
Łódź wywalczył mistrzostwo Polski juniorów w swej kategorii wiekowej, zdobył na turnieju w Golinie siedem goli. Najlepszym bramkarzem został Daniel Zajączkowski
z Gromu 2010, który w całym turnieju ani razu nie wyciągał piłki z siatki. Za najlepszego piłkarza memoriału uznano Adama Barańskiego, także ze zwycięskiej drużyny. Wszyscy
wyróżnieni otrzymali statuetki oraz
nagrody rzeczowe.
Jak co roku rozegrano również
konkurs rzutów karnych, w którym
zwyciężył Dariusz Adamski z drużyny Daj Boże Podium. W nagrodę otrzymał statuetkę oraz koszulkę reprezentacji Polski w… rugby,
ufundowaną przez Krzysztofa Michalaka, brata Tomka. Z kolei naj-
lepiej broniącym „jedenastki” bramkarzem został Sebastian Florkowski z Neorolu, który oprócz statuetki otrzymał rękawice bramkarskie.
Najlepsze drużyny, poza pucharami,
otrzymały piłki oraz talony na zakup
sprzętu. Wszyscy uczestnicy zjedli,
dzięki firmom Biegun i Biernacki,
ciepły posiłek w czasie zawodów.
Mecze sędziowali Sylwia Grygiel,
Łukasz Orszulak i Bartłomiej Styś.
Nagrody ufundowali: Urząd Miasta
i Gminy w Jarocinie, Grom Golina,
firma Zina oraz Krzysztof Michalak
i Jakub Orzechowski.
(pw)
WYNIKI MEMORIAŁU TOMKA MICHALAKA
W GOLINIE:
GRUPA A
Neorol Chrzan
Pol-Agro Golina
Pol-Agro
Neorol
Tad Bud Jarek
Neorol
- Tad Bud Jarek
- Biegun Jaraczewo
- Tad Bud Jarek
- Biegun
- Biegun
- Pol-Agro
4:0
5:1
4:1
11:3
2:0
2:1
GRUPA B
Daj Boże Podium
Grom 2010
Grom 2010
Rycerze Grunwaldu
Grom 2010
Rycerze Grunwaldu
- Godurovia
- Rycerze Grunwaldu
- Godurovia
- Daj Boże Podium
- Daj Boże Podium
- Godurovia
3:2
2:0
6:0
4:0
3:0
3:1
O III MIEJSCE
Rycerze Grunwaldu - Pol-Agro
3:2
FINAŁ
Grom 2010
2:0
- Neorol
Fot. Bartek Nawrocki
GAZETA O FESTIWALU
Fot. Stanisław Dziekański
Irlandczycy z Flogging Molly dali nie tylko wspaniały występ, ale również dzielili się z publicznością irlandzkim piwem
Muniek rozpoczął koncert w duecie z Korą
SKA-P. Koncert -widowisko trudne do zapomnienia. Na zdjęciu wykonują
utwór Crimen Sollicitationis
Fot. Martyna Kardach
No i po imprezie. Jarocin Festiwal 2010 odbył
się. Publiczność dopisała.
Pogoda też. Koncerty toczyły się zgodnie z rozkładem
jazdy. Wszystko przebiegło w duchu wzajemnego
zrozumienia. Policja, straż
pożarna, służby medyczne,
ochrona nie odnotowały poważniejszych incydentów.
I na tym można by opisanie
tego zdarzenia zakończyć.
Jednak jak na trzydziestoletnie urodziny czterdziestolatka za mało odświętnie to wszystko przebiegło.
Miasto na czas imprezy nie
przybrało odświętnego wyglądu. Próżno było szukać
stosownych i stosowanych
na taką okoliczność bannerów na rogatkach miasta
czy na głównych ulicach.
Ktoś, kto się przez Jarocin
w owe dni przemieszczał
nie miał żadnych zachęt do
zatrzymania się tu, choćby
z ciekawości.
Poza sponsorami medialnymi, inne media tej
imprezy prawie nie dostrzegły. Biologiczni rodzice
jubilata nie zostali zaproszeni na urodzinowy tort.
Wprawdzie, jak co roku,
pojawił się ojczym festiwalu, ale niemal incognito.
Przeszłość i teraźniejszość
miały się tu spotkać.
Z bardzo, bardzo długiej
listy muzyków na jarocińskich festiwalach występujących wybrano tych, którzy
w Jarocinie pojawiali się
w ostatnich latach nader
często. Widać, że w świadomości organizatorów tradycja festiwalu narodziła
się na nowo w roku 2005.
Koncert TSA oraz reaktywowanej (tylko na czas Jarocina 2010) na tę okazję
PIDŻAMY PORNO, występ
KORY - Olgi Jackowskiej,
są wyjątkiem od tej reguły.
Status klasyków polskiej
muzyki nieklasycznej przyznano prócz wymienionym,
grupom HEY, DEZERTER,
T. LOVE. Ich koncerty miały najwyższą frekwencję,
co było do przewidzenia.
Ale czy to ma znaczyć, że
w ciągu tych 30, a nawet
40 lat tylko te postaci warte
są prezentacji? Nic innego
nie zdarzyło się przez te
lata? Pozostałe składowe
programu polskiego dobrane zostały według jakichś
przedziwnych kryteriów.
Wychodzi na to, że brak
koncepcji artystycznej jest
Fot. Stanisław Dziekański
Jarocin
festyn
Fot. Stanisław Dziekański
2
23 lipca 2010
www.jarocinska.pl
Jedna z największych atrakcji koncertowych sezonu - BIFFY
CLYRO, mimo starań, nie zdołała porwać widowni
też jakąś koncepcją.
Znacznie ciekawiej
przedstawiała się zagraniczna część programu. Bardzo
nierówno przyjęta przez widownię. Jedna z największych atrakcji koncertowych
sezonu - BIFFY CLYRO,
mimo starań, nie zdołała
porwać widowni. Wysoki
poziom ich sztuki został
przyjęty dość powściągliwie. GALLOWS z kolei
zwrócili na siebie uwagę
nie tyle jednostajnym łojeniem, co nieustannym „fuckingiem”. W ich rozumieniu
nie byłby punkiem bez tych
przerywników. Anarchistyczna SKA-P nie poderwała wprawdzie widowni
do boju ostatniego przeciwko imperializmowi, ale do
ruchów tanecznych. Koncert-widowisko trudne do
zapomnienia. Równie wysokie umiejętności sceniczne, wielki temperament,
poczucie humoru, kapitalny
repertuar zaprezentowali
amerykańscy Irlandczycy
z FLOGGING MOLLY. To oni
dali, jeśli można tak powiedzieć, czadu a nie GOSSIP
z Beth Ditto. Nie sposób
jej odmówić walorów wokalnych i widowiskowych,
ale koncert nie był aż tak
emocjonujący, jak jej rodaków z Kalifornii, choć przy
pełnej widowni. Ta nie odeszła sprzed sceny, kiedy pojawiła się KORA - chłodna,
jakby zdystansowana do
tego własnego repertuaru.
Wrażenie wywołane być
może odmiennymi aranżacjami znanych z wykonań
Maanamu utworów. Finale
festiwalu w wykonaniu T.
LOVE i gości potwierdziło
nieprzemijający entuzjazm
widowni do piosenek powszechnie znanych, wielokrotnie słyszanych.
Jubileusz festiwalu był
zapewne sukcesem ekonomicznym organizatorów.
Artystycznym, mniej, jeśli w ogóle, przynajmniej
w części polskiej. Wielki
jubileusz wielkiego festiwalu zdał się być zaledwie
festynem. A to co w tym
festiwalu miało być najważniejsze, odkrywanie
nowych geniuszów muzycznych znów okazało
się nie mieć wielkiego znaczenia. W każdym razie
dla publiczności. Laureaci
konkursu - NEONY i GRIN
PISS przeszli bez echa.
HIERONIM „RONI” ŚCIGACZ
23 lipca 2010
www.jarocinska.pl
Nagrodę
publiczności,
Złotego Kameleona
otrzymał Grin
Piss. Jury
nagrodziło Neony,
a Instytut Adama
Mickiewicza
z Warszawy
przyznał swoją
nagrodę chłopakom
z Heroes Get
Remembered.
Wszystkie trzy
kapele wystąpiły
w niedzielę na
głównej scenie.
Był lepszy dźwięk,
więcej miejsca,
lepsze koncerty
niż w konkursie.
. Red Bull Tourbus został w tym
roku ustawiony na głównym placu
festiwalowym, niedaleko ogródków
piwnych, w cieniu parkowych drzew.
Żar był taki, że niewielu odważnych
zdecydowało się śledzić konkurs bezpośrednio pod sceną. Część ludzi
chowała się w cieniu (ja przycupnąłem za konsoletą), inni siedzieli pod
parasolami w strefie gastronomicznej
i z daleka słuchali konkursowych
wykonawców, popijając piwo, jak
to internauci mają w zwyczaju.
Festiwalowy przegląd zaczął
w piątek, punktualnie o 13, zespół
Co.In. Lider był gustownie wygolony,
z podniesioną kitką, dziewczyna na
basie, do tego gitarki, perkusja i komputerek. Wokalista potrafił ładnie zaśpiewać, ale nie za długo. Gardziołko
zaczynało chrypieć i przechodził
w screaming.
3
konkurs
młodych kapel
Jarocin 2010
gitarowa muzyczka. Są fragmenty
balladowe, trochę efektów specjalnych z komputerka. Spokojny śpiew
przechodzi w chwilach podniecenia
w ostry krzyk. Zagrali cztery piosenki. Trzeci numer - Prayer - to prawie
przebój. Gdy kończyli, pod sceną
było już pewnie ze czterdzieści osób.
Bardzo jestem ciekaw ich przyszłych
dokonań.
Jako trzeci na scenie pojawił się
Grin Piss. Dostali się na festiwal jako
zwycięzcy głosowania internautów.
Tę ścieżkę mieli rzeczywiście dobrze
opanowaną. Sprawdzałem ich strony.
Znalazłem niezłe piosenki, dobrze nagrane, przejrzysty dźwięk. Pogodna,
ostra, taneczna muzyczka. Niezła
kapela, chociaż odkrycia tu nie ma.
Nakręcili też film - Grin Piss In Tour.
Jajcarze. Jest to opowieść o losach
młodych rockandrollowców w czasie
„trasy”. Ich koncert to jednak rozczarowanie. Równocześnie trwała
na dużej scenie próba i dźwięki się
trochę mieszały, ale i tak brakowało
przejrzystości. Zagrali trochę ciężej
niż w internecie, jednak w tej ciężkości brakowało lekkości. Ten występ
chyba im nie wyszedł. Porażka, liczyłem na więcej.
Po Grin Piss miał występować
Rotten Bark, ale chłopcy nie dojechali i dzięki temu dużo czasu na próby
miały Neony - kapela z Wrocławia.
Nazwa ładna. Basista z niesfornymi włosami
jak Samołyk o Wrocławiu. Różne
miasta, piosenka w zasadzie taka
sama. Generalnie - ogniskowa kapela.
Prosto z Chile to band z Kostrzyna Wielkopolskiego, czyli prawie
nasi. Kilku młodzieńców gra, a jedna
panienka śpiewa, Mieli pecha, gdyż
w czasie ich koncertu trwała bardzo
głośna próba Hey-a i dźwięki z głównej sceny wdzierały się do uszu, a na
dodatek na środku festiwalowego
placu urządzony był prysznic. Mimo
to słuchała ich spora grupa osób,
pewnie 100 i na końcu zebrali dużo
braw. To był wręcz aplauz. Dla mnie
grali za mało ostro. Wokalistka, gdy
się wydrze, to rzeczywiście słychać,
że ma możliwości, ale dużo było
takiego pitu pitu.
Okazało się, że następna kapela
- Hellow Dog, to jeszcze bardziej nasi,
bo z Poznania. Wiadomo - Lech itd.
Mało tego. Nie dość, że nasi, to tu też
dziewczyna śpiewała. Iwona Skwarek
wymalowała sobie twarz, tak jakby
chciała zakryć podbite prawe oko. Ale
co tam - sceniczny image. Grają, sekcja chodzi, laska śpiewa - może być,
taneczna muzyka. Przejrzysta. Nie jest
to ściana dźwięków, ale ściana rytmu,
bo rytm tu rządzi no i świetny, najlepszy podczas piątkowego przeglądu
głos. Przy tym gwałtowne,
jakby
oklasków. W tym czasie ogródek
piwny powoli się wypełniał.
Na dachu autobusu pojawiło się
trzech kolesi ze Szczecinka. Tworzą
Materię. Raptem gitara, perkusja
i wokalista na basie, a czad dali taki,
że publika pod sceną powiększyła się
o parę osób. Gitarzyści machali swoimi kitkami, pod sceną kilkuosobowe
pogo. Chłopcy udowadniali, że perkusja jest po to, by w nią walić, gitara
ma dać ścianę dźwięku, a basista
nie może mieć czasu na odpoczynek.
No i do tego przyjemny śpiew z głębi
gardła. Przekaz tekstowy był mało
zrozumiały, ale publika domagała
się bisu i skandowała nawet tytuł.
Jednak reguły konkursu były twarde.
Trudno. Ważne, że wreszcie ktoś
mocniej uderzył w struny i zrobił
dym.
Po kilku minutach okazało się, że
wróciliśmy na utarty szlak. Na scenie
pojawiły się Schody i zagrały swoje
ładne piosenki - choćby o kwiatkach
pachnących na łące. Tak dokładnie
nie wszystkiego można było wysłyszeć, bo na głównej scenie Muchy
z przedszkolakami próbowały telefony. Tak czy owak Schody to kapela
w stylu takich, co mogą dostarczać do radia swoje
gra. Dobre, polskie teksty, wyraźnie,
z przejęciem zaśpiewane. Czytelna
melodia, trochę ostrych przypraw.
Do tego ruch sceniczny, Włosy fruwające wokół głowy i pisk dziewcząt
pod sceną. Nic odkrywczego, nic
nowego, a mimo to duża przyjemność. Tak się złożyło, że jedna z ich
piosenek - „Prosty chłopak” - była
jakby o następnej kapeli.
Pięciu wymytych (to nie grzech)
grzecznych chłopaków w długich
spodniach. Był co prawda upał, ale
pewnych granic się nie przekracza
i na scenę w gaciach się nie wchodzi.
Elephant Stone postanowił zaprezentować swoją twórczość. Rewelacji nie
było. Nieźli w internecie, na koncercie
słabi. Na koniec próbowali odlecieć.
Sprzęgali gitary, robili zgiełk i wreszcie odlecieli ze sceny.
Konkurs zakończyli chłopaki
z Heroes Get Remembered z Warszawy. Walili w perkusję, gitary jazgotały, ale po co to było? Nie zawsze
było wiadomo. Dwóch wokalistów.
Raz śpiewał gitarzysta, raz basista.
Muzycznie mieliśmy wyraźną różnicę.
Mi bardziej przypadł do gustu
basista. Lep-
tutu
Kapela Neony została laureatem jury
a, że iss
ował
ecyd y Grin P
d
z
up
ym
do gr
S-ow
na
iu SM owędruje
n
a
w
łoso eleona p
g
czubku
głow
ść
am
iczno
go K
wy i baczkami. To
Publ tka Złote
e
u
wskazywało, że będzie coś
stat
Taki
schemat powtarzał się w każdym
utworze, więc nie było niespodzianki. Pod sceną, na trawie 20
osób i szalejący słuchacz (menadżer?), który skakał, śpiewał - znał
teksty na pamięć, jednym słowem
prawdziwy fan. Gdyby zespół miał
więcej takich, to byłby światową
gwiazdą. Czy będą gwiazdą w Polsce? Być może, bo chwilami dawali
niezły czad i zaciekawieni ludzie
podchodzili bliżej.
Następna kapela ma taką nazwę, że właściwie powinna wygrać
konkurs. Gdyby nazywali się „Kropla” - byłoby to piękne, ale Cropla
- zwracam uwagę na „c” - to już zupełny odjazd. Ostra, dosyć mroczna,
z Franza. Rzeczywiście byliśmy
w tych okolicach. Chłopcy śpiewają po polsku - to niewątpliwie plus
- i chyba chcą produkować seryjnie
przeboje, ale według mnie jeszcze
nie dziś. Chociaż piosenka Matrix
z wdzięcznym refrenem „Tararara
tara tara” ma otwartą drogę na listy
przebojów. Ich muzyka wywołała
jakiś ruch pod sceną. Dwie czy trzy
osoby zaczęły pląsać w delikatnym
- ze względu na upał - pogo.
Janek Samołyk z zespołem zaprosił nas do krainy łagodności. Zaczął
po angielsku, ze skrzypcami, w stylu
beatlesowskim. Taka ładna piosenka
dla starszych pań. Trzeci numer - Marie from Paris - to już gotowy przebój
i wcale nie taki słodki. Później jednak
Janek przegiął. Zaśpiewał balladę,
ale nie jak Turnau o Krakowie, tylko
nieskoordynowane ruchy. Ktoś
mówi, że jak z walki o ogień.
W każdym razie bardzo dobry koncert. Zasłużyli na dłużej.
Drugi dzień konkursu. O 13 bramy wejściowe jeszcze zamknięte. Pod
sceną 20 osób. Większość to muzycy
czekający na występ. Ogródki piwne
puste. Publiczność, o ile to możliwe,
odpoczywa po wczorajszym koncercie. No i upał. Termometr w samochodzie pokazywał 39°C.
Wyszedł Camero Cat. Dwie gitary akustyczne, dziewczyna na basie
i wiolonczela. Wokalista w pasiastej
koszulce, więc zaczynają od szantów.
Potem piosenka ogniskowa, a następnie klimaty w stylu Leonarda Cohena.
Zakończyli prezentację swojej twórczości w stylu celtycko-szantowym
i sobie poszli.
Na scenie zainstalowali się muzycy z Fire In The Hole. Duża dziewczyna o ciekawym głosie śpiewała,
rytmy były dubowe i tak przez kwadrans smucili. Kilka osób tańczyło
pod sceną. Na koniec zebrali trochę
boje - nie za
głośne, nie za ostre,
melodyjne, ale bez rewelacji.
W czasie ich koncertu główną atrakcją była woda tryskająca ze środka
festiwalowego placu. Masz ci los.
Kolejna kapela miała zrobić trochę hałasu. Diary of Sorrow - metalowcy z Biłgoraja. Opowiadali jak to
całą noc, 500 km, jechali do Jarocina. Niestety nie wykorzystali tego
czasu na odpowiednie przygotowanie. Nie założyli na ogolone główki
peruk z długimi włosami, na rękach
nie było pieszczoch i w ogóle brakowało tych wszystkich akcesoriów,
które szanująca siebie i publiczność
metalowa kapela mieć powinna. Zaczęli grać, były buńczuczne zapowiedzi, ale koncert był średni. Nie
trzymał się kupy, nie było tempa.
Szczerze mówiąc, ich dokonania
umieszczone w internecie narobiły
apetytu, a tu klapa.
Transsexdisco - nazwa brzmi
bardzo obiecująco. Czterech kolesi.
Basista - długie włosy i broda - zdecydowanie wyróżniał się wyglądem.
Pierwszy utwór - „Jak szybko lecą
lata” - no właśnie. Jeszcze niedawno Sex Pistols, a dziś Transsexdisco.
Szybka perkusja, proste bicie, prosta
a
Adam
szy
głos. Gdy on
śpiewał, numery były
ostrzejsze. Momentami wręcz
rockowe przeboje. Dostali sporo
braw.
Dwa trzygodzinne sety z młodymi
kapelami były dużą przyjemnością.
Piętnastominutowy koncert to za
mało by się znudzić, a ciągle jest
nadzieja, że za chwilę będzie coś
lepszego. I często tak było.
mał 5
trzy
red o
embe
Rem e
t
e
G
zawi
roes
Wars
ół He
Zesp wicza w
ie
przeMick
nsty
ł od I
z
.
s
y
t
***
Szkoda, że tak mało ludzi śledziło
konkurs. Rozumiem - nie ta pora,
środek upalnego dnia. Nie sposób
dziwić się fanom. Festiwal to ciężka orka. Ile można siedzieć w tym
hałasie? I najłatwiej skreślić młode
kapele, bo to niewiadoma.
Ale przecież organizatorzy mogą
zmienić godziny występów. Konkurs
na płycie głównej to krok w dobrym
kierunku. Szeszuł (kto go nie zna,
niech żałuje) wymyślił, by młode
kapele grały po południu na swojej scenie w trakcie przerw między
koncertami gości. W strefie gastronomicznej dobrze słychać, ludzie
mają wolną chwilę, można ich przyciągnąć, zainteresować. Ten pomysł
warto rozważyć. I odpadłby problem
z zagłuszaniem młodych kapel przez
głośniejsze, ale nie zawsze muzycznie
sprawniejsze gwiazdy.
DARIUSZ PILARCZYK
Zdjęcia Marta Dziekańska i Stanisław Dziekański
6
23 lipca 2010
www.jarocinska.pl
Magia
JAROCIN POBUDZA WYOBRAŹNIĘ
Spędziłem trzy dni na
rockowisku, spałem na polu
namiotowym, zbierałem opinie. I już po dwóch dniach
zrozumiałem, że dla przyjezdnych samo hasło „Jarocin”
ma w sobie magię, dla której
przyjechali. Organizatorzy to
wykorzystali i potraktowali
fanów tak, jakby byli złem
koniecznym.
Fatalne
powitanie
Pojawiłem się w piątek
około 17.00. Po chwili dotarło do mnie, że długi ogon
ludzi to kolejka do wejścia na
pole namiotowe. I że będę musiał ustawić się na jej końcu.
Gorszego powitania organizatorzy zgotować nie mogli.
Po godzinie stania na słońcu
usłyszałem, że na polu brakuje
miejsc. Zrobiło się zamieszanie, ludzie narzekali. Niektórzy
przebyli setki kilometrów, żeby
się tu dostać. Kupili karnety,
byli skłonni zapłacić 25 złotych za pobyt i 4 złote za każdy
prysznic, a w zamian sterczeli
w kolejce i nie wiedzieli nawet,
czy wystarczy dla nich miejsc.
Cała sytuacja wyglądała żenująco. W końcu wszedłem.
i zło konieczne
Wydaje się, że duch punka
opuścił tę imprezę, ale to tylko
pozory. Ludzie nadal przyjeżdżają do Jarocina, tak jak to
czynili przez trzy dekady, żeby
się buntować, nie dzielą się
już jednak na subkultury.
Deszcz
niestraszny
W niedzielę rano obudził
mnie chłód. Jakiś baran musiał
się potknąć o mój namiot, bo
jego tylna część zwaliła mi się
na głowę. Poza tym mogłem
się śmiało określać mianem
powodzianina, bo przy rozbijaniu namiotu nie uwzględniłem możliwości pojawienia się
opadów. A te wystąpiły. Ludzie
wokół nie narzekali jednak na
pogodę. Woleli moknąć, niż
smażyć się w 40-stopniopwym
Sceny na rowie
Najwięcej znajomych z Jarocina spotkałem, tradycyjnie, na rowie przy ulicy Maratońskiej. Byli i tacy, którzy
posiadali karnety, ale i tak
większość czasu spędzali na
zewnątrz imprezy. Dzięki telebimom mogli śledzić, co dzieje
się na scenie. Dla wielu to
tam trwał prawdziwy festiwal.
Było w tym coś, co człowiek
zapamięta. Jakieś poczucie,
że obojętnie co by nie zrobił,
i tak za chwilę spotka jeszcze
większych świrów od siebie.
Nie widziałem żadnych
incydentów. Co ważne, przez
całe trzy dni czułem się bezpiecznie. Ochrona dawała radę
z „trudnymi imprezowiczami”.
Policjanci nie szukali dziury
w całym, nie przeszkadzali
w zabawie.
Z tego zboża nie będzie dobrego chleba, wspomnienia za to fantastyczne
Publiczność się
ucywilizowała
To już nie te czasy, kiedy
na festiwalu człowiek kupował coś do jedzenia i przez
krótką chwilę 10 razy słyszał
„daj gryza”. Jarocińska publiczność się ucywilizowała.
Na polu namiotowym widok
pizzy zamówionej z knajpy nikogo nie dziwił. Kolejki pod
prysznic ciągnęły się i ciągnęły. Oznaczało to, po pierwsze,
że pryszniców powinno być
o wiele więcej, a po drugie
i ciekawsze - że festiwalowicze byli chętni płacić i kąpać
się nawet dwa razy dziennie.
Mieli pieniądze, ale i wymagania. A tymczasem w wielu
sytuacjach mogli się czuć jak
bydło. Jeśli ktoś postrzega
punka jako tego, który śpi,
pod płotem, a kiedy nie śpi
„żuli” na wino, to na terenie
festiwalu takich punków poznał niewielu, albo i wcale.
Sanitariatów na polu namiotowym powinno być więcej
upale. - Wstawaj, pada deszcz
- powiedział ktoś z namiotu
obok. - Mam wyjebane - usłyszał w odpowiedzi od swojego towarzysza. Taka postawa,
choć lekceważąca, pozwalała
zaoszczędzić wiele nerwów. Bo
warunki na polu namiotowym
nie były dobre. Namioty poupychane, brakowało miejsca na
wbicie śledzi. Nie widziałem
choćby metra kwadratowego
cienia. Jakby wszystko odbywało się w myśl zasady „zapłać za wstęp i dalej radź sobie
sam”. Ludzie to zapamiętają.
Go Ahead zrobiło sobie genialną antyreklamę i nie pomoże
tu nawet tłumaczenie, że pole
namiotowe koordynował JOK.
Nieco lepiej było na polu przy
kortach tenisowych, obok sztucznego boiska Jarocin - Sport.
Tam, dzięki krzewom i drzewom, słońce nie było tak dokuczliwe.
Albo miałem ogromnego
pecha, albo jedzenie w punktach gastronomicznych było
niesmaczne. Wspólnie z towarzyszami z pola namiotowego
żywiłem się głównie w sklepach
spożywczych. Ale jeden posiłek
z festiwalu zapamiętam na długo. Po koncercie T. Love zostałem z kilkoma bonami w kieszeni, więc postanowiłem się za nie
najeść. Dostałem ogromną porcję ryżu z mięsem i warzywami.
Wysypywało się z miseczki. Był
jednak jeden haczyk - potrawa
miała podejrzanie kwaskowy
smak, co zresztą tłumaczyło
szczodrość obsługującej mnie
kobiety. Poczułem się straszliwie oszukany. Zdziwiło mnie
też, że po festiwalu nie można
było zamienić bonów z powrotem na pieniądze.
Wytrzeźwieją
i ocenią
Dla starszych festiwalowiczów Jarocin to sentymentalna podróż. Dla młodych inspiracja
i możliwość „dotknięcia” jego legendy
W poniedziałek słońce było
łaskawe dla festiwalowiczów
mniej więcej do dziewiątej
rano. O tej porze podnosiło
temperaturę w namiocie do
takiego poziomu, że człowiekowi gotowało się w żołądku.
Najgorsza była pierwsza myśl
zaraz po przebudzeniu: „k...,
poniedziałek, trzeba wracać”.
W taki poranek człowiek nie
ma nawet ochoty na ocenę
imprezy. Tym bardziej, że dla
wielu ona nadal trwała, tylko
przeniosła się bliżej centrum
miasta. Ale ci wszyscy, którzy
po festiwalu spali w rowach,
leżeli wokół dworca, przyjmowali „klina” w parku, spijali rosołek w prywatnych kwaterach
- cokolwiek robili - oni wkrótce
wytrzeźwieją, wypoczną, wrócą
do rzeczywistości i „na zimno” ocenią festiwal, na którym
przepuścili niemałe pieniądze.
Całkiem możliwe, że wrócą za
rok. Sęk w tym, że niekoniecznie po to, żeby posłuchać koncertów. W gruncie rzeczy ludzi
przyciąga, wręcz elektryzuje
samo hasło „Jarocin”. W niedzielny poranek pod „Maratonem” zagadałem do czterech
facetów, warszawiaków. - Byłem tu dwadzieścia lat temu
i znowu tu jestem, taka sama
luta, łaaaaaaaa - darł się jeden z nich, chyba najstarszy.
Chwiał się, w dłoni dzierżył
nalewkę. Podobnie jak jego
kumple, miał koło czterdziestki, może więcej. Na ubogich
nie wyglądali. Reprezentowali
pokaźną część publiczności
- przyjechali do Jarocina „się
napierdolić”. - Trzech z nas ma
swoje firmy. Raz w roku wypada się wyrwać i zapomnieć
o bożym świecie. Jarocin na
taki reset idealnie pasuje
- powiedział jeden z nich. Takich
wypowiedzi usłyszałem zresztą
mnóstwo. Wcześniej sądziłem,
że ludzie przyjadą do Jarocina
na konkretny koncert. I rzeczywiście, sporo osób wymieniało
zespoły, które zachęciły je do
przybycia. Najczęściej były to
Pidżama Porno i hiszpański
Ska-p. Zdecydowana większość
mieszkających na polu namiotowym gościła w Jarocinie po raz
pierwszy. Musieli przyjechać tu
choćby raz, żeby poczuć jego
legendę na własnej skórze.
Jarociniacy
uratowali
festiwal
Idąc z kolegą chodnikiem
przy Świętego Ducha, z kefirem w jednej ręce i „mineralką” w drugiej, spotkaliśmy
starszego pana, tutejszego.
- Do której wczoraj walili?
- zapytał. Wybuchnęliśmy
śmiechem, bo na festiwalu
słowo „walili” może oznaczać
co najmniej trzy czynności.
Dziadkowi chodziło o to, do
której muzycy grali. Był przyjaźnie nastawiony. Na twarzy
miał wyraźnie wypisany ubaw
z naszych umęczonych twarzy.
Pożartował chwilę i odszedł,
zachował się bardzo pozytywnie. Stał się dla mnie bohaterem pofestiwalowego poranka.
Bo dla przyjezdnych ogromne
znaczenie ma postawa mieszkańców miasta, w którym
chcą się ostro zabawić. Kto
wie, czy tego czynnika nie należy wymieniać jako jednego
z najważniejszych. Bo przybysze liczą na tolerancję dla
swoich niezbyt obyczajnych
zachowań. I jeśli jarociniacy
będą dla wygłupów cierpliwi,
ludzie będą tu przyjeżdżać.
Wielu moich rozmówców podkreślało, że tak pozytywnego
przyjęcia ze strony mieszkańców się nie spodziewali. Dzięki
temu czuli się tu dobrze, jak
u siebie. Dzięki temu tu wrócą. Prawdziwy festiwal zrobili
ludzie, Go Ahead - dożynki.
Tekst PIOTR IGNASIAK
Zdjęcia BARTEK NAWROCKI
23 lipca 2010
www.jarocinska.pl
7
Podnośnik emocji
Skandalem organizacyjnym zakończył się Jarocin Festiwal 2010. Tomasz Waśko z Agencji Go Ahead
publicznie sklął Andrzeja Wolfa i próbował wyrwać filmowcowi kamerę. Chwilę później przedstawiciel
producenta festiwalu zniszczył aparat Tadeuszowi Szmidlowi, byłemu policjantowi. Wszystko dlatego
że robili zdjęcia z wysięgnika sprowadzonego na polecenie… wiceburmistrza Jarocina.
festiwal oglądał też wiceburmistrz
Robert Kaźmierczak. Tuż przed zachodem w koszu znów podniesiono
Wolfa. Operator był już na dole, kręcił
przebitki publiczności, kiedy przez
- powiedział do Wolfa. - Nagrałeś
moje niecenzuralne wypowiedzi.
Wolf starał się uniknąć konfliktu, ale
pracownik Go Ahead nie chciał dać
mu odejść. Na scenie trwał koncert
Fot. Bartek Nawrocki
Andrzej Wolf, operator filmowy,
jeden z autorów zdjęć do słynnego
filmu „Fala” Piotra Łazarkiewicza,
podczas tegorocznego festiwalu realizował materiał do nowego obrazu
Łukasz Minta (z lewej) i Tomasz Waśko starają się odebrać kamerę Andrzejowi Wolfowi
o Jarocinie. Produkcja odbywa się
w porozumieniu z władzami miasta.
- Od początku staramy się pomóc
Andrzejowi Wolfowi w realizacji
tego przedsięwzięcia - tłumaczył
na gorąco Robert Kaźmierczak. - Ten
wysięgnik był jednym z elementów
tej pomocy. W niedzielę późnym popołudniem na zamkniętej dla ruchu
ul. Maratońskiej stanęła ciężarówka
z żurawiem. Dźwig, obsługiwany
przez Romana Gauzę, zaparkowano
tuż za płotem festiwalowym. Zdjęcia
z podnośnika kolejno robili nie tylko Wolf, ale i telewizyjni operatorzy
i fotoreporterzy. Przez moment z góry
tłum festiwalowiczów przedarł się
Tomasz Waśko, wymachując krótkofalówką. Rzecznik prasowy z Go
Ahead chwycił najpierw za kamerę, a potem za odzież operatora.
Krzyczał na osłupiałego Wolfa. - Co
miałeś k... powiedziane ch..., że
nie możesz filmować z góry. Wolf
próbował odchodzić, ale Waśko zastępował mu drogę. Mężczyzna krzyczał jak oszalały. Lżeniu przyglądały
się dziesiątki osób, obsługa dźwigu,
reporterzy „Gazety” i fotoreporterzy.
Kiedy pracownik Go Ahead zauważył,
że jest fotografowany, tylko lekko
się uspokoił. - Oddaj mi tą kasetę
Gossip. (od tego momentu kłótnia jest
rejestrowana na telefonie - NBA).
Waśko: - Jeszcze w czwartek albo
w środę mówiliśmy, że nie ma na to
absolutnie zgody. (…) Wolf: - Naprawdę niech pan
Aleksander Szczepański
się nie wypowiada
rzecznik jarocińskiej policji
na ten temat. Ja do
pana tak nie powie- Organizator festiwalu zgłosił policjantom interwencję
działem, jak pan się dotyczącą rejestrowania bez zgody organizatora
do mnie odezwał. koncertu i spowodowania zagrożenia dla widzów
To jest skandal. Nie poprzez przesuwający się nad ich głowami
ważne, czy ja pana wysięgnik. Ustalono osoby, które filmowały
spr owokowałem, i fotografowały koncert. Jeden z uczestników zajścia
czy nie, ale to są poinformował o uszkodzeniu aparatu fotograficznego, groźby karalne.
nie wnosząc wniosku o ściganie sprawcy.
Nadgorliwość Go Ahead
zabija festiwal
I ten dźwig był jednym z elementów tej pomocy?
Tak.
Tomasz Waśko, w obecności dziesiątków ludzi wyzywał Wolfa, używając słów na k… i ch… Czy to
jest normalne zachowanie organizatora Jarocin Festiwal?
To nie jest normalne.
Czy pan wie o tym, że tak się
stało? O przekleństwach, o tym,
że próbowano wyrwać kamerę?
Wiem od Andrzeja Wolfa, że takie
zachowanie miało miejsce.
Miasto podpisało umowę na realizację festiwalu z GoAhead, więc
pośrednio też jesteście odpowiedzialni za te incydenty.
Nie odpowiadam za kulturę osobistą pracowników agencji Go Ahead. Czasem sukces przygniata jego
autorów. Jestem pełen uznania dla
agencji za profesjonalizm w produkcji tego festiwalu, za dobór
zespołów, który okazał się olbrzy-
Tadeusz Szmidel, Łukasz Minta
i Norbert Zimny (szef firmy Tiger)
chwilę po tym, jak Szmidlowi
zniszczono sprzęt. Łukasz Minta nie
zgodził się na publikację tej fotografii,
dlatego jego twarz została zamazana.
wiedzieć, jaki jest problem, że nie
wolno fotografować. Nie chce tego
nazywać bandyckim wybrykiem, ale
sytuacja była idiotyczna. Świadkowie
przecierali oczy, kiedy dowiedzieli się,
że autorem zajść byli przedstawiciele
organizatora. - Najgorsze jest chyba
to, że im się zdaje, że „kupili” Jarocin - powiedział Sławomir Frąckowiak
z Jarocina.
Co na to wszystko organizator
Jarocin - firma Go Ahead. - Wyjaśniamy tę sprawę - rzucił w niedzielę
wieczorem Łukasz Minta i zabronił
fotografowania naszemu akredytowanemu fotoreporterowi. - Mówię
panu w obecności świadków, że nie
życzę sobie żadnego zdjęcia. Tomasz
Waśko też nie chciał komentować
incydentu, którego był bohaterem.
- Żadnych komentarzy - rzucił tylko.
W poniedziałek telefony obu milczały.
BARTEK NAWROCKI
Go Ahead
gorsze
od komuny
Rozmowa z ROBERTEM KAŹMIERCZAKIEM, wiceburmistrzem Jarocina
Czy Go Ahead wiedziało, że Andrzej Wolf chce zrobić nagranie
z wysięgnika?
Myślę, że agencja Go Ahead nie
wiedziała, ale przecież organizator
nie musi być informowany o tym,
co dzieje się poza terenem festiwalowym (...).
Rozmawiałem z właścicielem
dźwigu i mówi, że przyjechał na
pana zlecenie.
Staram się od kilku tygodni ułatwić Andrzejowi Wolfowi realizację
filmu „Podróż w czasie”, który nie
dotyczy zespołu Gossip, ani żadnego innego, który występował
na tym festiwalu. Ma być to film
o ludziach, którzy przyjeżdżali na
festiwal kiedyś i dzisiaj. Wolf próbował od dwóch dni zrealizować
ujęcie filmowe, które pokazuje falujący tłum, gdzieś w tym wszystkim
scenę, bez względu na to, kto na
niej występuje. Wszystko na tle
zachodzącego słońca.
Waśko najpierw próbował wezwać ochronę „Czuję się zagrożony,
jestem w niebezpieczeństwie” - mówił przez krótkofalówkę. Wreszcie
przywołał na miejsce Łukasza Mintę.
Szef Go Ahead od razu zaatakował
operatora. - Po pierwsze wzywam
policję, po drugie - nie wjedzie pan
już na teren festiwalu, nie nagra pan
i nie zrobi żadnego zdjęcia. Obaj starali bezskutecznie odebrać Wolfowi
kasetę. Wreszcie roztrzęsionemu sytuacją filmowcowi udało się uwolnić.
W drodze na bramkę festiwalową na
prośbę Wolfa towarzyszył mu reporter
„Gazety” (rozmowa poniżej).
Waśko i Minta wrócili do wysięgnika, na którym akurat zdjęcia robił
Tadeusz Szmidel, fotograf, emerytowany policjant, który przed płot festiwalu przyszedł prywatnie. - Zjeżdżaliśmy na dół, byłem jeszcze w koszu,
kiedy podbiegł do mnie ten człowiek,
szarpnął za obiektyw i rozerwał. Nie
spodziewałem się takiej reakcji. Po
negocjacjach z policją, Łukasz Minta
wypłacił Szmidlowi 2.600 zł tytułem
zadośćuczynienia. - Przyznam się,
że nigdy się nie spotkałem z czymś
podobnym - opowiada Szmidel, który
kiedyś, jako milicjant zabezpieczał
Jarocin podczas festiwali. - Ich było
kilku, przecież mogli normalnie po-
mim sukcesem, co się przełożyło
też na frekwencyję. Natomiast nie
wyobrażam sobie, żeby w kolejnych latach, na tym festiwalu,
ludzi którzy mają dla tej imprezy
ogromne zasługi, ustawiano, jak
ławki w ogródku cateringowym.
Tą ławką dzisiaj był Wolf…
Nie tylko Andrzej Wolf….
...czyli Wolf nie był pierwszy?
Tak potraktowano Michała Wasążnika, a nawet Waltera Chełstowskiego. Tak traktowano dziennikarzy, którzy tutaj przyjeżdżają od lat.
Uniemożliwiono im kontakt z muzykami, przeganiano spod sceny,
chociaż wcale nie przeszkadzali
artystom. To Grabaż z Pidżamy
nawoływał, aby pozwolić fotoreporterom robić zdjęcia przez cały
koncert. Ta nadgorliwość Go Ahead pewnie była niepotrzebna, bo
ona - jak kilka innych elementów
- zabija ducha festiwalu.
Rozmawiał BARTEK NAWROCKI
Rozmowa z ANDRZEJEM WOLFEM
Co pan myśli o zachowaniu przedstawiciela agencji Go Ahead?
To jest skandal, coś niewiarygodnego.
Dlaczego doszło do takiej sytuacji?
Agencja nie zgadza się na ten wysięgnik. Ale on jest poza terenem
festiwalu.
I pracownicy agencji uważają,
że pan ich oszukał, bo kosz przyjechał?
Tak. Tak naprawdę to nie mnie
tylko zależy, jak ten film będzie
wyglądał. Starałem się o szersze
ujęcie.
Został pan dość bezpardonowo
potraktowany...
Słyszał pan te „joby” (...)...
Ma pan to nagrane?
Nie.
Poszły jakieś ciężkie przekleństwa…
No dokładnie - „chuju, kurwa
tego”… Ja sobie nie życzę czegoś takiego.
Ten wysięgnik stał już tam od
godziny?
Tak, bo ja go ściągnąłem na zachód. Mam piękne kadry zachodu
słońca. Nie mają prawa zabierać
kaset. Nic z tych rzeczy.
Panie Andrzeju to chyba gorzej,
jak za czasów powstawania „Fali”?
Ja im to powiedziałem pierwszego
dnia. „Jesteście gorsi od komuny”. Stąd jest to skandaliczne
zachowanie. Ja tego tak nie zostawię. Najgorsi są ludzie, którzy
się utożsamiają z funkcją. Szkoda,
że nie przybiegł, jak na górze był
burmistrz…
(W poniedziałek Wolf powiedział,
że nie chce „robić afery z tego
incydentu”. Dodał, że nie został
przeproszony).
8
- Wygraliśmy
dzisiaj z Hey
11:2 - chwalił
się zespół
Muchy podczas
festiwalowego
występu w sobotę.
Kapela zagrała
w piłkę nożną
z grupą Kasi
Nosowskiej. Dochód
z meczu został
przekazany na
pomoc 3-letniemu
Jasiowi Siejakowi
z Jarocina,
chorującemu na
rdzeniowy zanik
mięśni.
23 lipca 2010
www.jarocinska.pl
Muchyograły Hey
Hey i Muchy słuchają swoich hymnów przed meczem
Kasia Nosowska z uwagą obserwowała mecz
Mecz piłki nożnej halowej rzeczywiście zakończył się zwycięstwem Much, ale 10:2. Odbył się na hali Jarocin - Sport.
Składy były wyłącznie męskie. - „Pomoc medyczna” - Kasia
Nosowska będzie obserwować mecz z boku - oświadczył publiczności prowadzący. Spotkanie wzbudzało emocje nie tylko
wśród obserwujących. - Nie mamy, k..., taktyki - denerwował
się zawodnik Hey.
Muchy strzeliły więcej goli, ale sympatia publiczności le-
żała zdecydowanie po stronie Hey. Oklaski rozbrzmiewające
po dziesięciu golach Much nie mogły równać się z aplauzem,
który pojawiał się po dwóch bramkach zespołu Kasi Nosowskiej.
Muzycy zagrali charytatywnie. Dochód został przeznaczony
na pomoc 3-letniemu mieszkańcowi Jarocina, Jasiowi Siejakowi, chorującego na rdzeniowy zanik mięśni.
JOANNA UDZIK
Dzieci, Muchy i Telefony
Dzieci z przedszkola festiwalowego znów wystąpiły na Dużej Scenie.
Maluchy, razem z zespołem Muchy, zaśpiewały „Telefony” Republiki.
Tegoroczne przedszkole festiwalowe cieszyło się zainteresowaniem nie tylko jarociniaków.
Najmłodszymi opiekowano się
prawie cztery dni (od 16 lipca
rano do 19 lipca w południe).
Na 30 miejsc, 17 zostało zajętych przez dzieci przyjezdne.
Maluchy, oprócz przygotowań
do występów, miały zajęcia na
jarocińskiej plaży i w Radlinie,
w ośrodku rekreacyjnym stowarzyszenia „Tęcza”. Wybrały się
również z opiekunami do kina.
Przedszkolaki uczestniczyły także w warsztatach artystycznych.
Własnoręcznie wykonały rekwizyt
do ich występu - słuchawkę telefonu. Na dużej scenie pojawiły się
z zespołem Muchy i zaśpiewały
utwór Republiki „Telefony”, co
spotkało się z dużym uznaniem
publiczności.
Fot. Stanisław Dziekański
JOANNA UDZIK
Dzieci z własnoręcznie
wykonanymi
słuchawkami
zaśpiewały na dużej
scenie „Telefony”
Camino zmienia
człowieka
Dogan zarabia w Jarocinie
dużo lepiej niż w Turcji
- Poczułem się trochę jak Alicja w Krainie Czarów. Jakby ktoś otworzył mi furtkę do innego świata. To, co przeżyłem, daje mi siłę do życia. Kiedy będzie mi ciężko, wystarczy wrócić do wspomnień z trasy
- mówi o swojej wędrówce do grobu św. Jakuba
s. III
Romuald Ratajczak z Jarocina.
nr 29 (162) 23 lipca 2010 r.
ISSN 1896-8104
Dodatek do „Gazety Jarocińskiej”
Ramazan Dogan nie rozumie, dlaczego w Jarocinie nie może znaleźć dobrego pracownika. Dziwna
dla niego jest również nasza biurokracja. Generalnie
jednak w Polsce mu się podoba i nie chce wracać
do Turcji, tym bardziej, że zarabia tu trzy razy tyle,
co w rodzinnym kraju.
s. IV
magazyn
GAZETY JAROCIŃSKIEJ
Bociany na miarę
Fot. Bartek Nawrocki
Młode bociany grzecznie siedzą na trawie. W ruch idą waga, miara
i suwmiarka. Dzieciaki głaszczą ptaki. - Podobno, jak bociany mają
białe nogi, to będzie upalnie i gorąco, w radiu Zalewski mówił
- wyjawia Teresa Skrzypczak i zachęca, by kilkulatek jeszcze
raz dotknął ptaka nim znów trafi do gniazda.
s. II
II
magazyn
FOTOREPORTAŻ
29 (162) 23 lipca 2010
www.jarocinska.pl
Bociany
na miarę
Fot. Bartek Nawrocki
Roman Matysiak z Dobieszczyzny obsługuje wysięgnik strażacki, który
ornitologom użycza Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie
Bartosz Skrzypczak - koordynator grupy OTOP na powiat jarociński i Paweł T.
Dolata rozpoczynają akcję z podbierakami
Ornitolodzy sprytnie wyjmują pisklęta z gniazd
- Jak wstanę, bo tu mieszkam, to tylko najpierw na te bociany patrzę, na nic więcej - mówi Jadwiga Piętka z Komorza
Przybysławskiego (z lewej). Obok jej sąsiadka Teresa Nadolska
Strażacki podnośnik na starze.
W koszu ornitolodzy z podbierakami.
Wysięgnik powoli unosi się w górę.
Wraz z nim głowy obserwujących akcję ludzi. Przybiegają dzieci. Żuraw
bezpiecznie omija linie wysokiego napięcia. Stare bociany zrywają się do
lotu. - Jak wstanę, bo tu mieszkam,
to tylko najpierw na te bociany patrzę, na nic więcej - mówi Jadwiga
Piętka z Komorza Przybysławskiego
i zasłania oczy przed porannym słońcem. Obok jej domu, wysoko na słupie energetycznym, bociany założyły gniazdo. W tym roku są trzy młode. - Ciekawe, jak one tam mają?
Bo ścielą sobie i poprawiają. Przynoszą pokarm, klekocą i wypluwają. Kosz z ornitologami jest już nad
gniazdem. Zdążyli na czas. - Mają
ponad 3 kg, czyli są krótko przed
wylotem - wyrokuje Paweł T. Dolata,
szef Południowowielkopolskiej Grupy
Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. - Za tydzień mogłoby być
za późno, odfrunęłyby. Ptaki zostają nakryte siatką i bezpiecznie przeniesione do kosza. Roman Matysiak
obsługujący wysięgnik opuszcza ekipę. Młode bociany grzecznie siedzą
na trawie. W ruch idą waga, miara i suwmiarka. Dzieciaki głaszczą
ptaki. - Podobno, jak bociany mają
białe nogi, to będzie upalnie i gorąco, w radiu Zalewski mówił - wyjawia Teresa Skrzypczak i zachęca by
kilkulatek jeszcze raz dotknął ptaka
nim znów trafi do gniazda. - Ale ja
nie widzę, żeby miały białe, a upał
taki. Stare bociany kołują nerwowo
nad zbiegowiskiem. Pomiary trwają
kilka minut. Na koniec na prawą nogę
każdego z piskląt zapięta zostaje obrączka z tworzywa. Jest jak tablica
rejestracyjna - mówi z jakiego kraju
i regionu bocian pochodzi. Ptak będzie ją nosił do śmierci. - Przy okazji obrączkowania sprawdzamy, czy
pisklęta nie są zaplątane w plastikowe sznurki, które bociany znoszą do
gniazda razem z wyściółką - tłumaczy Dolata. - Jeżeli młody bocian się
zaplącze, nie może normalnie funkcjonować. W ekstremalnych wypadkach dochodzi nawet do martwicy
nogi.
Na terenie gminy Żerków OTOP
sprawdził 13 gniazd, w których były
42 młode. Najwięcej - bo aż 5 piskląt - doliczono się w gospodarstwie państwa Bajerowiczów z Raszew.
(nba)
Wszystkie bociany są mierzone suwmiarką i ważone
Na koniec otrzymują obrączkę
magazyn
GAZETY JAROCIŃSKIEJ
Dzieciaki wykorzystują chwilę, by pogłaskać pisklęta
ADRES REDAKCJI: 63-200 Jarocin, ul. Wolności 1a, tel./fax (62) 747-37-60; 747-15-31, e-mail - [email protected], http://www.gj.com.pl
REDAGUJE ZESPÓŁ: Anna Gauza, Anna Konieczna, Anna Kopras-Fijołek, Bartosz Nawrocki, Piotr Piotrowicz (redaktor naczelny), Elżbieta Rzepczyk, Lidia Sokowicz, WYDAWCA: Południowa Oficyna
Wydawnicza Sp. z o. o., Jarocin, ul. Wolności 1a, DRUK: Drukarnia AGORA S.A., 64-920 Piła, ul. Krzywa 35, DZIAŁ REKLAMY: Artur Antczak (508/318-922), Angelika Włodarczyk (509/082-772),
63-200 Jarocin, ul. Wolności 1a, tel. (62) 747-47-47, BIURO OGŁOSZEŃ: 63-200 Jarocin, Rynek 21, wejście od ul. Mickiewicza, czynne codziennie: 900 - 1600, tel. (62) 505-30-00,
KOLPORTAŻ: Jarosław Jerzyński, tel. (62) 749-86-40, OBSŁUGA KOMPUTEROWA: Dariusz Fijołek, Barbara Pomykaj, tel. (62) 749-86-46.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam, ogłoszeń. Anonimów nie publikujemy. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz
zmiany ich tytułów. Wykorzystanie i rozpowszechnianie redakcyjnych materiałów publicystycznych wymaga zgody wydawcy.
29 (162) 23 lipca 2010
www.jarocinska.pl
magazyn
LUDZIE
III
Romuald Ratajczak przeszedł ok. 800 km do grobu św. Jakuba
Camino zmienia człowieka
Pomysł wyprawy do Santiago de
Compostela zrodził się prawie cztery
lata temu, gdy brat Romualda Ratajczaka otrzymał z jednego z biur podróży mapę Europy z zaznaczonymi trasami rowerowymi. Wśród propozycji
była m.in. Camino de Santiago czyli
średniowieczny szlak prowadzący do
grobu św. Jakuba. - Zgodnie z tradycją można go pokonywać jedynie pieszo, rowerem lub konno. Mnie najbardziej zainteresował szlak pieszy,
bo od młodości zawsze dużo chodziłem. Przeszedłem niemal całą Polskę. Myśl o Camino wracała co jakiś
czas. Wróciłem do tematu dwa lata
temu. Zacząłem szukać w internecie
stron poświęconych pielgrzymce do
Composteli. Czytałem wypowiedzi
tych, którzy przeszli szlak św. Jakuba. Obowiązki nie pozwalały mi wtedy wyruszyć. Dopiero rok temu moje
marzenie miało szansę stać się rzeczywistością - wspomina Romuald
Ratajczak.
Najważniejsze buty...
Decyzja o wyjeździe zapadła pod
koniec sierpnia 2009 roku. Aby zrealizować marzenie o Hiszpanii, zrezygnował z górskiej wyprawy na Gerlach. Zaczął też chodzić na indywidualne lekcje języka hiszpańskiego.
Uczył się podstawowych zwrotów potrzebnych, aby poradzić sobie na trasie „Camino Francés” (droga francuska). - Najważniejsze są buty. Wielu
z tych, którzy przeszli szlak, uważa,
że wygodne obuwie to jest 70 % sukcesu. Chodziłem w nich od października, aby je rozchodzić. Kupowałem
specjalną oddychającą odzież, która
jest także bardzo lekka. To jest też
bardzo ważne, bo człowiek wszystko niesie ze sobą w plecaku. Uważa się, że nie powinien on przekraczać 10 % wagi ciała. Moja determinacja była ogromna. Nie chodziło mi nawet o to, że to będzie Francja i Hiszpania, ale o samą przygodę i o to, że będę na Camino. Po
uroczystym błogosławieństwie i pożegnaniu przez księdza proboszcza
Dariusza Matusiaka uwierzyłem, że
mój wyjazd staje się faktem - podkreśla 59-letni pielgrzym.
Żeby zaoszczędzić pieniądze, Romuald Ratajczak w środę 28 kwietnia poleciał z Wrocławia do Londynu, a później z Londynu do Biarritz.
Dalej miał pojechać autobusem do
Bayon, a potem dopiero do Saint Jean
Pied de Port, czyli miejsca rozpoczęcia wędrówki. - Opatrzność czuwała nade mną od samego początku.
W Biarritz okazało się, że mogę z innymi pielgrzymami pojechać busem
bezpośrednio do Saint Jean Pied de
Port. Wyleciałem z Wrocławia o godz.
9.30, a o 17.00 byłem w miejscu
rozpoczęcia wędrówki, po francuskiej stronie Pirenejów. Sam nie dowierzałem, że jestem na miejscu.
Stres i emocje trzymały mnie przez
dwa pierwsze dni. Zarejestrowałem
się w biurze i za 2 euro otrzymałem
tzw. credential, czyli paszport pielgrzyma. Na trasie zbiera się w nim
pieczątki świadczące o przejściu tej
trasy. Zbiera się je w miejscach noclegów, ale i w barach czy w schroni-
skach - tzw. albergach i refugiach.
Zwykle są one za tzw. „donativo”,
czyli za co łaska, ale zwyczajowo jest
to ok. 5 euro. Cała trasa jest bardzo dobrze oznakowana muszlami
św. Jakuba. Jest cała sieć schronisk
dla pielgrzymów tzw. albergów. Bary
i restauracje mają specjalne menu
dla „peregrinos”. Od średniowiecza
pielgrzymi byli tam otaczani szczególną opieką i estymą. I tak jest nadal. Osoby wyruszające na szlak św.
Jakuba są witane bardzo serdecznie.
Pozdrawiają pielgrzymów, życząc im
zawsze „bueno camino” czyli „dobrej
dowości. Szczególnie dobrze wspomina towarzystwo trzech Włochów
- Orfeo, Claudio i Giuseppe, z którymi przeszedł sześć odcinków szlaku.
Najstarszy z nich, 61-letni Orfeo był
wcześniej w Polsce na pielgrzymce
z Kalisza do Częstochowy. - Tak jak
pielgrzymi w średniowieczu z Santiago byłem jeszcze na przylądku Finisterra. W XII wieku, czyli w czasach
przed Kopernikiem, wierzono, że ziemia jest płaska, a ten teren uważano za koniec świata. Cztery ostatnie
dni spędziłem w Monte do Gozo. Tam
mieści się Europejskie Centrum Piel-
i tego, co przeżywali pielgrzymi przed
wiekami. Sama pielgrzymka jest już
łaską. Nie powinna się kojarzyć jednak z cierpiętnictwem czy wyrzeczeniami. Camino jest radosne. Tam nawet zmęczenie i wieczorny prysznic
cieszą - mówi jarociniak.
Pakowanie to rytuał...
Mimo że w czasie liczącej około 800 km drogi odezwały się stare kontuzje w kolanie i barku, nawet przez chwilę nie pomyślał o rezygnacji. Rozważał jedynie wydłuże-
- Poczułem się trochę jak Alicja w Krainie Czarów. Jakby
ktoś otworzył mi furtkę do innego świata.
To, co przeżyłem, daje mi siłę do życia. Kiedy będzie mi
ciężko, wystarczy wrócić do wspomnień z trasy
- mówi o swojej wędrówce do grobu św. Jakuba
Romuald Ratajczak z Jarocina.
bardziej uważa się, żeby nie zgubić paszportu pielgrzyma, aparatu
fotograficznego, a dopiero w trzeciej kolejności - pieniędzy - podkreśla pielgrzym. Wspomina, że chwile grozy przeżył, gdy okazało się, że
gdzieś na trasie stracił kartę pamięci, na której było ok. 600 zdjęć. Na
szczęście karta leżała na szlaku, ale
żeby po nią wrócić, trzeba było nadłożyć kilometr drogi.
Jeden wielki zabytek...
Podróż rozpoczęta 29 kwietnia
zakończyła się 24 maja. Na pamiątkę otrzymał tzw. compostelkę, czyli dokument potwierdzający odbycie
pielgrzymki, z którym wiąże się także otrzymanie odpustu zupełnego. Do
Polski wrócił 4 dni później. Na Camino przeżył deszcz, wiatr, upały, a nawet śnieg. Dziennie pokonywał od 25
do 44 km. - Tam nikt się nie ściga
ani nie pogania. Każdy dostanie nocleg, nawet jeśli dotrze bardzo późno,
a wszystkie miejsca są zajęte. Można
iść we własnym tempie. Wiem jednak, że lepiej trzymać się ustalonego
planu. W wielu miejscach są zachowane stare drogi rzymskie. Cały szlak
jest właściwie jednym wielkim zabytkiem. Te tereny nie ucierpiały w czasie
wojen. Część budowli pamięta jeszcze czasy średniowiecza - tłumaczy
Romuald Ratajczak. O Camino mówi
się, że „to nie droga jest trudnością,
ale trudności są drogą”. - Już będąc
w samolocie, miałem poczucie, że coś
tracę. Zacząłem myśleć o powrocie na
szlak. Mam nadzieję, że uda mi się
w następnym roku. Camino przyciąga
i zmienia człowieka. Ma w sobie jakiś
urok, czar. Człowiek czuje się lepszy.
Uczy się też pokory poprzez trudności
i wyrzeczenia. Każdy idzie z nadzieją
i optymizmem. Camino boli, ale nie
robi się z tego problemu. Trudności
stają się częścią drogi. Człowiek docenia tam łaskę życia. Trudno to zauważyć w biegu życia. Myśli są zupełnie inne. Niektórzy boją się takiej samotności - dodaje jarociniak.
Przygoda życia
za 4 tysiące...
Romuald Ratajczak wyruszył na trasę 29 kwietnia. Do 24 maja pokonał prawie 800 km
drogi”. W Hiszpanii miałem ogromne poczucie bezpieczeństwa - podkreśla Romuald Ratajczak. Do grobu
św. Jakuba szedł ze swoimi intencjami, ale i prośbami przekazanymi mu
przez wiele innych osób.
Z Santiago
na koniec świata...
Jarociniak ubolewa jednak, że na
szlakach jest niewielu Polaków. Przypomina także, że nasz Papież Jan
Paweł II był dwukrotnie w Santiago
de Compostela w 1982 i 1989 roku
(Światowe Dni Młodzieży). Na trasie
poznał ludzi niemal wszystkich naro-
grzymkowe, którego dyrektorem jest
polski saletyn ojciec Roman Wcisło.
On też mówił o tym, że Polacy bywają tutaj bardzo rzadko - podkreśla pan Romuald. Dodaje, że na Camino może wybrać się każdy, niezależnie od wieku, zarówno samotnie,
jak i w grupie. - Jest prawdą, że na
Camino się wraca. Za każdym razem można iść na różnych trasach
lub etapami. Ja wybrałem tradycyjny średniowieczny szlak. Widziałem
też Niemców, którzy szli odcinek np.
7 km bez plecaka, tylko z saszetką,
a potem czekał na nich autobus. Ale
moim zdaniem to jest profanacja. Nie
ma możliwości poczucia atmosfery
Szersza relacja z pielgrzymki i więcej zdjęć na
nie czasu pielgrzymki. - Od szóstego
odcinka, gdy bóle przestały mi dokuczać, wstawałem z jeszcze większą radością. Na Camino wychodzi
się wcześnie rano, gdy jest jeszcze
ciemno. Nigdy nie myślałem o tym,
żeby dłużej poleżeć. Takie było parcie na to, żeby iść na szlak. Z innymi pielgrzymami można się integrować, zaprzyjaźniać przez cały wieczór, ale rano każdy w samotności
pakuje swój plecak i wyrusza w trasę. Zresztą samo pakowanie to jest
rytuał. Trzeba pamiętać o tym, żeby
wszystko zabrać. Pierwsze dni człowiek boi się, czy czegoś nie zapomniał. Potem to mija. Zawsze naj-
Romuald Ratajczak podkreśla, że
wyprawa nie jest aż tak droga, jak mogłoby się wydawać. Przelot to koszt
ok. 1 tys. zł. Miesiąc w Hiszpanii można przeżyć za ok. 700 euro. - Można
pozwolić sobie na luksusy, ale wtedy
nie będzie to miało wiele wspólnego
z prawdziwą pielgrzymką. Wszystkim
życzyłbym przeżycia takiej przygody.
Przed nami szły miliony ludzi, po nas
też pójdą. Najwyższy czas, żeby na
szlaku było więcej Polaków - podkreśla. Po powrocie Romuald Ratajczak
zarejestrował się na stronie internetowej dla „caminowiców” (www.caminodesantiago.pl).
W związku z dużym zainteresowaniem Camino de Santiago oraz Santiago de Compostela w niedzielę 25
lipca, czyli w dniu, w którym Kościół
wspomina postać św. Jakuba, odbędzie się spotkanie połączone z pokazem slajdów. Początek w kościele św.
Marcina o godz. 16.00.
LIDIA SOKOWICZ
IV
magazyn
29 (162) 23 lipca 2010
www.jarocinska.pl
INFORMACJE
Od ośmiu lat w Polsce
Dogan zarabia w Jarocinie
dużo lepiej niż w Turcji
W Chwalęcinie zorganizowano festyn rodzinny.
Rada sołecka zadbała o atrakcje dla małych i dużych. Były konkursy rodzinne, wesołe miasteczko z karuzelami, pokazy klaunów, loteria fantowa
z główną nagrodą w postaci roweru górskiego,
przejażdżki bryczką oraz liczne stoiska gastronomiczne. Czas na festynie umilały występy kapeli
podwórkowej „Średzioki”. Na zakończenie zorganizowano zabawę taneczną. Piękna pogoda sprawiła, że do Chwalęcina przyjechały tłumy. Byli wśród
nich mieszkańcy gmin Nowe Miasto i Jarocin.
Ramazan Dogan nie rozumie, dlaczego w Jarocinie nie może znaleźć dobrego pracownika.
Dziwna dla niego jest również nasza biurokracja. Generalnie jednak w Polsce mu się
podoba i nie chce wracać do Turcji, tym bardziej, że zarabia tu trzy razy tyle,
co w rodzinnym kraju.
Ramazan Dogan jest w Polsce od ośmiu
lat. Przez pierwsze dwa nie mówił po polsku, tylko słuchał. Dziś rozmawia, choć
składnia i gramatyka nadal sprawiają mu
trudność. - Za to moje dzieci nie mają
problemu. Nauczyły się mówić w ciągu
3 miesięcy - opowiada. Syn chodzi do szkoły podstawowej, córka uczy się w gimnazjum w Jarocinie. Choć urodził się w mieście Aksaray, które leży w środkowej Turcji,
do Polski przyjechał osiem lat temu z turystycznej miejscowości Antalaya. Pracował jako kucharz w luksusowym hotelu.
Jego brat był tam szefem. - Poznał polską dziewczynę i się zakochał. Ożenił
się z nią i wyjechał do Bydgoszczy - opowiada. Brat chciał otworzyć bar z kebabem, ale nie miał kucharza. - Zadzwonił
do mnie i przyjechałem - mówi Ramazan
Dogan. W Bydgoszczy mieszkał trzy lata.
Brat sprzedał lokal i Dogan chciał wracać
do Turcji. Zatrudnił go jednak kolega, który prowadził bar we Wrześni. Tam pracował kolejne pięć lat. - W końcu chciałem
otworzyć swój lokal. Mój szef powiedział,
że nie ma problemu, nawet pomagał mi
szukać miejsca - dodaje. Razem z żoną objeżdżali okoliczne miejscowości, tak trafili do Jarocina. - Przejeżdżaliśmy tą ulicą
(ul. Śródmiejską - przyp. red.) , zobaczyłem na oknie kartkę, że lokal do wynajęcia i jesteśmy - śmieje się.
Fot. Lidia Sokowicz
(ls)
Oko Proroka na
„zaciotowanie”
Dogan prowadzi bar razem z żoną.
- Mamy prawdziwy turecki kebab, ale mojego przepisu. Kebab robiony jest w Berli-
Fot. Bartek Nawrocki
Tłumy
na rodzinnym
festynie
Ramazan Dogan dziwi się, że nie może w Jarocinie znaleźć dobrego pracownika. Prowadzi swój
bar razem z żoną
nie zgodnie z recepturą, którą podaję - opowiada. Pracują z żoną od rana do wieczora,
również w soboty i niedziele. Dogan próbował zatrudnić ludzi do pomocy, ale nie
może znaleźć odpowiednich osób. Żali się,
że jeden z pracowników próbował go oszukać, pobierał opłaty za dowóz do własnej
kieszeni. - To dla mnie bardzo dziwne jest.
Ja daję obiad, herbatę, płacę, a ludzi dobrych nie ma - mówi. Dziwi go też w Polsce biurokracja i ludzka niechęć. - Ludzie
mówią, że nie mam pozwolenia na pracę,
nawet ta druga gazeta o tym pisała, ale
nikt do mnie nie przyszedł, nie zapytał,
a ja na wszystko mam pozwolenia - żali się.
Teraz złożył podanie o pozwolenie na pra-
cę dla bratanka. To rozwiązałoby problem
z pracownikami. Przeciwko złym spojrzeniom i zawiści powiesił nad drzwiami Oko
Proroka. - To na „zaciotowanie” - wyjaśnia
jego kolega, który ożenił się z Polką i mówi
bardzo dobrze w naszym języku.
Czy wróci do Turcji?
Mimo złych doświadczeń, Dogan nie
chce opuszczać Polski, chce osiedlić się
w Jarocinie. Czy wróci do Turcji? - Może
na emeryturę - śmieje się i dodaje: - Czasem mówię do dzieci wracamy do Turcji,
a one wtedy się strasznie buntują. Też nie
chcą wracać. Podoba im się tu.
(bfp)
Uczniowie ze szkoły społecznej wyjechali do Hiszpanii
Słoneczny
relaks i nauka
Pracowite dziesięć dni
w Hiszpanii spędziło prawie
40 uczniów Zespołu Szkół Społecznych w Jarocinie.
Wyprawa rozpoczęła się od
wizyty w malowniczym Strasburgu, gdzie uczniowie mieli
okazję zobaczyć siedzibę Parlamentu Europejskiego i Trybunału Praw Człowieka. Ponieważ wycieczka miała charakter edukacyjny, zaraz po przyjeździe do Hiszpanii uczestnikom przydzielono zadania, które polegały na nawiązaniu kontaktu z mieszkańcami Barcelony w celu zebrania informacji
o mieście. W hiszpańskiej stolicy uczniowie mieli okazję obejrzeć m.in. katedrę Sagrada de
Familia, pełen egzotycznej roślinności Park Guell oraz stadion Camp Nou - raj dla fanów
klubu piłkarskiego FC Barcelona. Młodzież spędzała czas bar-
dzo pracowicie. - Każdego dnia
sprawdzano nasze umiejętności językowe. Nigdy nie opuszczaliśmy wieczornych zajęć języka angielskiego, które stały się niezmiennym punktem
programu - opowiada Monika
Borowska, uczennica II klasy
liceum.
Uczniowie mieszkali w luksusowym hotelu Rey Mar Playa
w Malgrat de Mar na Costa Brava. Codziennie udawali się na
wycieczki do pobliskich miejscowości, zwiedzali zabytki, poznawali kulturę Hiszpanii. - Na
hotelowym basenie zawarliśmy wiele znajomości z kolegami i koleżankami z różnych
krajów - mówi Martyna Mikołajczak, uczennica II klasy liceum.
Szóstego dnia pobytu po
raz drugi wybrali się do Barcelony, gdzie zwiedzili starówkę,
Uczniowie z opiekunami w słonecznej Hiszpanii
port i oceanarium. Zwieńczeniem tego wyjazdu był wieczorny pokaz fontann, który zrobił
na wszystkich ogromne wrażenie.
Słońce i wysoka temperatura stworzyły fantastyczne
warunki do odbycia rejsu stat-
kiem i spędzenia czasu na plaży
w urokliwym miasteczku Tossa
de Mar. Nie był to koniec atrakcji. - Po pożegnaniu się z gorącą Hiszpanią, podsumowaniu zajęć językowych, wyruszyliśmy do Wenecji. Miasto na
wodzie zachwyciło nas swoją
oryginalnością i niezwykłym
klimatem - opowiada licealistka. - Wycieczkę zorganizowałam za pośrednictwem Edukacyjnego Centrum Młodzieży
w Łodzi - wyjaśnia Bernardyna
Kałmucka. Do Jarocina wszyscy wrócili zmęczeni, ale zado-
woleni i pełni wrażeń. - Hiszpania to najlepszy pomysł na
wakacje dla tych, którzy pragną spędzić czas wśród towarzyskich ludzi i gorących promieni słonecznych - mówią
uczniowie.
IWONA NOWICKA
29 (162) 23 lipca 2010
www.jarocinska.pl
ZAKŁAD
MEBLOWY
STOLARZY
przyjmie do pracy
tel. 601/186-724
OGŁOSZENIA
PROMOCJA
WYKWALIFIKOWANYCH
STOLARZY
I LAKIERNIKÓW MEBLOWYCH
PŁYTKI
CERAMICZNE
Kontakt pod numerem telefonu:
61 285-27-08
Jarocin ul. Leszczyce 15, mac-met.com.pl, tel. (62) 747-23-38
Kreatorem smaku - produktu
Wymagamy:
- kreatywności zawodowej (odzwierciedlonej zarówno w produkcie finalnym jak i technologii produkcyjnej), doświadczenia
w branży gastronomicznej, umiejętności pracy w zespole, umiejętności tworzenia dokumentacji technologicznej,
znajomości norm sanitarnych, HCCP
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość cyklicznej współpracy lub stałego zatrudnienia, możliwość nabycia nowych
kwalifikacji
[email protected]
kontakt: 504/122-358
„BIREX” Firma Usługowo-Handlowa zatrudni:
FIRMA TRANSPORTOWA
Kierowcę z kat. C
SPEDYTORA
z możliwością przyuczenia do zawodu
Kierowcę z kat. C+E
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
BIREX Firma Usługowo-Handlowa, ul. Poznańska 26, 63-200 Jarocin
w godz. 7.00 - 15.00
CV oraz list motywacyjny prosimy wysyłać na adres e-mail:
ścianek
działowych
z silki,
instalacji
elektrycznej,
wod.-kan.,
CO i gaz
V
L E T NIA
Fach mebel Sp. z o.o.
poszukuje:
Firma Catering Service Sp. z o.o. nawiąże współpracę z
ZLECĘ WYKONANIE
magazyn
zatrudni
MIĘDZYNARODOWEGO
z dobrą znajomością
języka angielskiego
TEL. 606-949-972
UWAGA
Firma budowlana przyjmie do pracy:
• tynkarzy - tynki maszynowe
• murarzy z doświadczeniem
• malarzy, szpachlarzy do ociepleń
• hydraulika • dekarzy
• operatora koparko-ładowarki
• kierowcę kat. C+E
PRACA NA MIEJSCU, WYSOKIE ZAROBKI
CV proszę składać na adres:
Jarocin, ul. Polna 28, tel. 604/125-166, (62) 740-14-96
SPRZEDAŻ
WĘGLA
ZAPRASZAMY DO NASZYCH ODDZIAŁÓW
Centrala - Zduny, ul. Jutrosińska
tel. kom. 609 05 11 11, tel. 65 548 14 07
Witaszyce, Cukrownia
609 14 11 11
Żerków, ul. Kolejowa 18 (spółdzielnia inwalidów) 609 59 11 11
Borek Wlkp. (SKR)
65 571 65 41, 609 46 11 11
Grębów 25
62 722 11 50, 609 63 11 11
W trosce o klienta i jakość świadczonych usług w razie problemów i uwag prosimy o kontakt
609 43 11 11
VI
magazyn
KURS NA
PRAWO JAZDY
kat. „B“
ANDRZEJ KMIEĆ
Rozpoczęcie kursu
Szkoła Podstawowa nr 5
EGZAMIN
W POZNANIU I KALISZU
- PŁATNE RATAMI
- DOWÓZ NA ZAJĘCIA I EGZAMINY
(62) 747-54-12
605/254-877, 695/928-311
29 (162) 23 lipca 2010
www.jarocinska.pl
OGŁOSZENIA
SPRZEDAŻ
TYNKÓW
NAKRAPIANYCH
„TERABONA”
KONKURENCYJNE CENY
Czarne Piątkowo 25
(koło Miłosławia)
(61) 287-10-39, 506-521-840,
600-685-712
Maszyny KRAWIECKIE
NOWE - UŻYWANE
serwis - gwarancja
Osobom, które otwierają działalność
gospodarczą w branży krawieckiej
i starają się o dofinansowanie z Urzędu
Pracy pomagamy stworzyć biznes
plan oraz kompleksowo wyposażamy
Pracownie Krawieckie. Zapewniamy profesjonalny serwis i własny
transport.
Gostyń, Dworzec PKP
tel. 0-602-462-807, 065 572-51-18
ODZIEŻ
UŻYWANA
Jarocin, ul. Kościelna 4
czynne od
pn. - pt. w godz. 9.00 - 17.00
W każdy poniedziałek
NOWA DOSTAWA
TOWARU
ZAPRASZAMY
GARAŻE
BLASZANE
www.RobStal.pl
TRANSPORT - MONTAŻ
GRATIS! - CAŁY KRAJ, RATY
PRODUCENT
tel. (65) 614-20-83, (61) 610-13-39,
(63) 220-54-48, kom. 509/038-426
O G Ł O S Z E N I E
O
P R Z E T A R G U
Burmistrz Jarocina działając na podstawie art. 38, art. 39 ust. 2 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651) oraz w wykonaniu Uchwały Nr XLVII/450/2009 Rady Miejskiej w Jarocinie
z dnia 25 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Mieszkowie - Rynek nr 42
OGŁASZA TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
Numer działki: 274/6 i 274/8
Powierzchnia w m²: 586
Księga wieczysta: KZ1J/00029998/8
Położenie: Mieszków - Rynek nr 42
Przeznaczenie w planie: Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sposób
zagospodarowania musi zostać ustalony w decyzji o warunkach zabudowy po spełnieniu warunków
określonych w art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W obowiązującym
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Jarocin są to tereny
z przewagą zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.
Opis nieruchomości: Nieruchomość zabudowana jest budynkiem użytkowym, jednokondygnacyjnym,
z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony o pow. uż. 137,58 m² . Położona jest w strefie centralnej
miejscowości, przy drodze krajowej. Budynek nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.
Budynek wyposażony w instalację: elektryczną, woda ze studni (hydrofor), kanalizacja lokalna (szambo)
Cena wywoławcza nieruchomości: 80.000,00 złotych
Nieruchomość zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
Termin zapłaty: Cena nieruchomości płatna przed umową notarialną.
Forma zbycia: Sprzedaż na własność
Nieruchomość nie jest obciążona prawem osób trzecich.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 22 grudnia 2009 r. o godz. 12.00
i zakończył wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się 17 marca 2010 r. o godz. 12.00
i zakończył wynikiem negatywnym.
III przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 7 września 2010 r. o godz. 12.00 w Jarocinie
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jarocinie Al. Niepodległości 10 - sala posiedzeń.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu na sprzedaż nieruchomości wymienionej w niniejszym ogłoszeniu jest wpłacenie
wadium w gotówce w wysokości 16.000,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Jarocinie w BZ WBK S.A. I O/ Jarocin
Nr 91 1090 1131 0000 0000 1300 1942 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 września 2010 r.
Uwaga: Wadium należy wpłacić w taki sposób, aby wpłata znalazła się na koncie Gminy najpóźniej w dniu
2 września 2010 r.
- Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
- Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom
wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia
przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,
- Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy notarialnej. Cena nieruchomości
osiągnięta w przetargu podlega zapłacie przez Nabywcę nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność - uznanie rachunku
bankowego Urzędu wymaganą kwotą.
- Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego oraz założeniem i wpisem księgi wieczystej w całości
ponosi nabywca nieruchomości.
- Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie
nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystywane przez
nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń.
- W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub ich pełnomocnicy oraz osoby prawne działające przez ustanowionych w tym celu
pełnomocników, jeżeli wpłacą wadium w wyznaczonym terminie.
- Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do licytacji przedstawić Komisji Przetargowej:
osoby fizyczne: dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport);
osoby prawne: aktualny wypis z właściwego rejestru oraz upoważnienie udzielone przez organ przedstawicielski,
pełnomocnicy - pełnomocnictwo
- Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca następuje z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości
przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zmianami).
- Burmistrz Jarocina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Wszelkich informacji związanych z przetargiem udziela się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jarocinie,
Al. Niepodległości 10, pok. Nr 48 w godzinach pracy Urzędu (8.00 - 16.00) osobiście lub telefonicznie, nr tel. (62) 749-95-53.
2.1$,'5=:,3&9SURğO
ALUPLAST 5- i 6-komorowe
- Gr]wi ]ewnÚtr]ne Eram\ Jaraĝowe
- roOet\ ]ew aOXminiowe i wew tkaninowe
- ĝaOX]Me pionowe i po]iome
- moskitier\ parapet\
moQWDĝ SomiDr
r
transport
GRATIS
RA
TY
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Mieszkowie - Rynek 42
:ITAS=Y&=.I 6a teO 6 -- 5655-5
29 (162) 23 lipca 2010
www.jarocinska.pl
OGŁOSZENIA
magazyn
VII
tanie grzanie
• orzech I
• orzech II
• groszek
• ekogroszek
• miał
• miał z groszkiem
565,545,530,575,440,470,-
Ponad 30 składów opału na terenie Polski
W trosce o klienta i jakość świadczonych usług w razie problemów i uwag prosimy o kontakt
609 43 11 11
VIII
magazyn
OGŁOSZENIA
PRZEWÓZ OSÓB
Krzysztof Kwaśniewski
poszerzyliśmy
działalność o
MECHANIKĘ POJAZDOWĄ
różnież diagnostyka Peugeot
MONTAŻ INSTALACJI GAZOWYCH
Sekwencyjny wtrysk gazu od 2.000 zł
BUSEM DO NIEMIEC
I HOLANDII
HANOVER, DORTMUND,
DUISBURG, KOLONIA, STRAELEN, GELDERN,
VENLO, EINDHOVEN, ROTTERDAM, AMSTERDAM
wyjazdy: niedziela, czwartek
powroty: poniedziałek, piątek
DOWÓZ NA MIEJSCE
tel. 600/455-091, 602/678-855,
491759185003
Jarocin, ul. Powstańców Wlkp.
(dawna Fabryka Mebli)
tel. (62) 749-61-93, 605/277-156
29 (162) 23 lipca 2010
www.jarocinska.pl
SKŁAD OPAŁU
WINIASZEWSCY
OFERUJEMY:
• orzech brunatny 240 zł/t
• miały wysokokaloryczne o niskiej
zawartości popiołu i siarki w cenach:
420 zł/t - 650 zł/t
• EKO groszki 4 rodzaje
ÓZ
DOWTIS!
• groszek, orzechy, kostka
GRA
• materiały budowalne (cegła)
Witaszyce 63-230
ul. Ceglana DZ. NR 183/5
tel.: (062) 749-63-13 / kom.: 607 911 228
STOLARSTOWO
MEBLOWE
PRODUKUJEMY MEBLE:
t
y
jek
pro terow
u
p
kom
- KUCHENNE
- BIUROWE
- GARDEROBY
- SZAFY WNĘKOWE
• szybkie, bezstresowe
i profesjonalne szkolenie
• egzamin w Poznaniu lub Kaliszu
ZAPEWNIAMY
• materiały do nauki • dowóz na egzmin
63-200 Jarocin, Mieszków, ul. Radliniecka 10
tel.fax (62) 749-32-46, kom. 602/503-730
KUP TERAZ!
Z MONTAŻEM TANIEJ!
DRZWI
POKRYCIA DACHOWE
• DACHÓWKI CERAMICZNE, CEMENTOWE
• PŁYTY WARSTWOWE
• BLACHY TRAPEZOWE, DACHÓWKOWE
• RYNNY, AKCESORIA DACHOWE
B E Z P Ł AT N E P O M I A R Y I K A L KU L A C J E ,
USŁUGI BL ACHARSKO -DEKARSKIE
I REMONTOWO-BUDOWLANE
ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE
SALON PANELI
PODŁOGOWYCH
›
MONTAŻ GRATIS
FARBY
AKCESORIA MALARSKIE
Mieszalnik tynków żywicznych
LETNIA
PROMOCJA
NA OKNA PCV
Do każdego dachu
pow. 100 m2 rolka
SPRZEDAŻ I MONTAŻ OKIEN
folii dachowej za
1,00
PCV ALU DREWNO
PHB „FLORCZYK” Arkadiusz Florczyk, ul. Powst. Wlkp.
p 34
34,
zł/szt. 63-810 Borek Wlkp., tel. (65) 571-63-55, 601/563-747
POLICEALNA SZKOŁA KOSMETYCZNA
AKADEMIA ZDROWIA I URODY
W POZNANIU I KROTOSZYNIE
Zapraszamy do Policealnej Szkoły Kosmetycznej „Akademia Zdrowia i Urody”
w Poznaniu i Krotoszynie.
To prestiżowa dwuletnia szkoła kosmetyczna z uprawnieniami szkoły publicznej,
kształcąca swoich słuchaczy na najwyższym poziomie.
Posiadamy profesjonalnie wyposażone sale dydaktyczne oraz pracownie do
praktycznej nauki zawodu.
Naszą kadrę pedagogiczną tworzą wykładowcy szkół wyższych, długoletni
praktycy, najlepsi szkoleniowcy w Polsce, którzy w sposób rzetelny przygotują
Cię do egzaminu końcowego, potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Dzięki współpracy z renomowanymi firmami kosmetycznymi, zapewniamy
liczne szkolenia i pokazy; słuchacze mogą zapoznać się z najnowszymi trendami
i ofertami branżowymi dostępnymi na rynku.
Naszą domenę stanowi bogata oferta szkoleniowa. Organizujemy indywidualne
oraz grupowe szkolenia kosmetyczne i fryzjerskie.
Ponadto, współpracujemy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu,
Powiatowymi Urzędami Pracy w całej Wielkopolsce oraz instytucjami
pozarządowymi, dla których organizujemy kursy i szkolenia dla osób
bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo lub chcących się przekwalifikować.
Szczegóły na stronie internetowej www.aziu.com.pl
lub pod numerami telefonów 664-057-447 i 608-158-804

Similar documents

Prezesi są tańsi, ale kosztują pół miliona

Prezesi są tańsi, ale kosztują pół miliona elektryczną. Trzeba będzie porozmawiać o przyczynach tak częstych wyłączeń prądu w Nowym Mieście. Czasami nawet minimalny wiatr i już nie ma prądu - zauważył przewodniczący. Wójt wyjaśnił, że na te...

More information