ESTATE 2008

Comments

Transcription

ESTATE 2008
ÅKARE/TRAKTORER 2008
RIDERS/TRACTORS
Värde/value 75 SEK
8211-3475-08
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Sida
Page
I- 1
INNEHÅLL
CONTENTS
Utgåva
Issue
2008-13
FÖRORD
FORWORD
STIGA WORLD WIDE
STIGA WORLD WIDE..........................................................................................................................
F-2
KATALOGINSTRUKTION
CATALOGUE INSTRUCTIONS ...........................................................................................................
F-4
SORTIMENT
PRODUCT RANGE..............................................................................................................................
F-9
KOPPLINGSSCHEMA
WIRING DIAGRAMS............................................................................................................................ F-12
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
GARDEN COMPACT, KAROSS
GARDEN COMPACT, BODY WORK ..................................................................................................
2
GARDEN COMPACT, DEKALER
GARDEN COMPACT, LABELS ...........................................................................................................
4
GARDEN COMPACT, CHASSI
GARDEN COMPACT, CHASSIS .........................................................................................................
6
GARDEN COMPACT, STYRNING
GARDEN COMPACT, STEERING ......................................................................................................
8
GARDEN COMPACT, REGLAGE
GARDEN COMPACT, CONTROLS.....................................................................................................
10
GARDEN COMPACT, ELSYSTEM
GARDEN COMPACT, ELECTRICAL SYSTEM...................................................................................
12
GARDEN COMPACT E, ELSYSTEM
GARDEN COMPACT E, ELECTRICAL SYSTEM ...............................................................................
14
GARDEN COMPACT, MOTOR, (GGP)
GARDEN COMPACT, ENGINE, (GGP)...............................................................................................
16
GARDEN COMPACT, TRANSMISSION
GARDEN COMPACT, TRANSMISSION .............................................................................................
18
GARDEN COMPACT, AGGREGATSLYFT
GARDEN COMPACT, MOWER DECK LIFT .......................................................................................
20
GARDEN COMPACT, AGGREGATSINKOPPLING
GARDEN COMPACT, MOWER DECK ENGAGEMENT .....................................................................
22
GARDEN COMPACT, KLIPPAGGREGAT
GARDEN COMPACT, MOWER DECK................................................................................................
24
GARDEN COMPACT, GRÄSUPPSAMLARE
GARDEN COMPACT, GRASS CATCHER..........................................................................................
26
GARDEN COMBI, KAROSS
GARDEN COMBI, BODY WORK.........................................................................................................
28
GARDEN COMBI, DEKALER
GARDEN COMBI, LABELS .................................................................................................................
30
GARDEN COMBI, CHASSI
GARDEN COMBI, CHASSIS ...............................................................................................................
32
GARDEN COMBI, STYRNING
GARDEN COMBI, STEERING.............................................................................................................
34
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
2008-13
INNEHÅLL
CONTENTS
Sida
Page
I- 2
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
GARDEN COMBI, REGLAGE
GARDEN COMBI, CONTROLS...........................................................................................................
36
GARDEN COMBI HST, REGLAGE
GARDEN COMBI HST, CONTROLS...................................................................................................
38
GARDEN COMBI, ELSYSTEM
GARDEN COMBI, ELECTRIC SYSTEM .............................................................................................
42
GARDEN COMBI, MOTOR
GARDEN COMBI, ENGINE .................................................................................................................
44
GARDEN COMBI, TRANSMISSION
GARDEN COMBI, TRANSMISSION ...................................................................................................
46
GARDEN COMBI HST, TRANSMISSION
GARDEN COMBI HST, TRANSMISSION ...........................................................................................
48
GARDEN COMBI, AGGREGATSLYFT
GARDEN COMBI, MOWER DECK LIFT .............................................................................................
50
GARDEN COMBI, AGGREGATSINKOPPLING
GARDEN COMBI, MOWER DECK ENGAGEMENT ...........................................................................
52
GARDEN COMBI, KLIPPAGGREGAT
GARDEN COMBI, MOWER DECK......................................................................................................
54
GARDEN COMBI, GRÄSUPPSAMLARE
GARDEN COMBI, GRASS CATCHER................................................................................................
56
ESTATE BASIC, KAROSS
ESTATE BASIC, BODY WORK...........................................................................................................
58
ESTATE TORNADO, KAROSS
ESTATE TORNADO, BODY WORK....................................................................................................
60
ESTATE BASIC - ESTATE TORNADO, DEKALER
ESTATE BASIC - ESTATE TORNADO, LABELS ...............................................................................
64
ESTATE BASIC - ESTATE TORNADO, CHASSI
ESTATE BASIC - ESTATE TORNADO, CHASSIS .............................................................................
66
ESTATE BASIC, STYRNING
ESTATE BASIC, STEERING...............................................................................................................
70
ESTATE TORNADO, STYRNING
ESTATE TORNADO, STEERING........................................................................................................
72
ESTATE BASIC - ESTATE TORNADO, REGLAGE
ESTATE BASIC - ESTATE TORNADO, CONTROLS .........................................................................
74
ESTATE TORNADO HST, REGLAGE
ESTATE TORNADO HST, CONTROLS..............................................................................................
76
ESTATE BASIC - ESTATE TORNADO, ELSYSTEM
ESTATE BASIC - ESTATE TORNADO, ELECTRICAL SYSTEM .......................................................
78
ESTATE BASIC - ESTATE TORNADO, MOTOR, (GGP WM)
ESTATE BASIC - ESTATE TORNADO, ENGINE, (GGP WM) ...........................................................
80
ESTATE BASIC - ESTATE TORNADO, TRANSMISSION
ESTATE BASIC - ESTATE TORNADO, TRANSMISSION..................................................................
82
ESTATE TORNADO HST, TRANSMISSION
ESTATE TORNADO HST, TRANSMISSION ......................................................................................
84
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Sida
Page
I- 3
INNEHÅLL
CONTENTS
Utgåva
Issue
2008-13
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
ESTATE BASIC - ESTATE TORNADO, AGGREGATSLYFT
ESTATE BASIC - ESTATE TORNADO, MOWER DECK LIFT............................................................
86
ESTATE BASIC - ESTATE TORNADO, UTKAST
ESTATE BASIC - ESTATE TORNADO, DISCHARGE........................................................................
88
ESTATE BASIC - ESTATE TORNADO, KLIPPAGGREGAT
ESTATE BASIC - ESTATE TORNADO, MOWER DECK ....................................................................
90
ESTATE COLLECTOR, KAROSS
ESTATE COLLECTOR, BODY WORK................................................................................................
92
ESTATE SENATOR - ESTATE PRESIDENT, KAROSS
ESTATE SENATOR - ESTATE PRESIDENT, BODY WORK..............................................................
94
ESTATE COLLECTOR - ESTATE SENATOR - ESTATE PRESIDENT, DEKALER
ESTATE COLLECTOR - ESTATE SENATOR - ESTATE PRESIDENT, LABELS ..............................
98
ESTATE COLLECTOR - ESTATE SENATOR - ESTATE PRESIDENT, CHASSI
ESTATE COLLECTOR - ESTATE SENATOR - ESTATE PRESIDENT, CHASSIS ............................
100
ESTATE COLLECTOR, STYRNING
ESTATE COLLECTOR, STEERING....................................................................................................
104
ESTATE SENATOR - ESTATE PRESIDENT, STYRNING
ESTATE SENATOR - ESTATE PRESIDENT, STEERING..................................................................
106
ESTATE COLLECTOR - ESTATE SENATOR, REGLAGE
ESTATE COLLECTOR - ESTATE SENATOR, CONTROLS...............................................................
108
ESTATE PRESIDENT, REGLAGE
ESTATE PRESIDENT, CONTROLS....................................................................................................
110
ESTATE COLLECTOR - ESTATE SENATOR - ESTATE PRESIDENT, ELSYSTEM
ESTATE COLLECTOR - ESTATE SENATOR - ESTATE PRESIDENT, ELECTRICAL SYSTEM......
112
ESTATE COLLECTOR, MOTOR, (GGP WM)
ESTATE COLLECTOR, ENGINE, (GGP WM).....................................................................................
114
ESTATE COLLECTOR - ESTATE SENATOR, MOTOR, (B&S)
ESTATE COLLECTOR - ESTATE SENATOR, ENGINE, (B&S) .........................................................
116
ESTATE PRESIDENT, MOTOR, (Kohler)
ESTATE PRESIDENT, ENGINE, (Kohler) ...........................................................................................
118
ESTATE COLLECTOR - ESTATE SENATOR, TRANSMISSION
ESTATE COLLECTOR - ESTATE SENATOR, TRANSMISSION .......................................................
120
ESTATE PRESIDENT, TRANSMISSION
ESTATE PRESIDENT, TRANSMISSION ............................................................................................
122
ESTATE COLLECTOR - ESTATE SENATOR - ESTATE PRESIDENT, AGGREGATSLYFT
ESTATE COLLECTOR - ESTATE SENATOR - ESTATE PRESIDENT, MOWER DECK LIFT ..........
124
ESTATE COLLECTOR - ESTATE SENATOR - ESTATE PRESIDENT, UTKAST
ESTATE COLLECTOR - ESTATE SENATOR - ESTATE PRESIDENT, DISCHARGE ......................
126
ESTATE COLLECTOR - ESTATE SENATOR - ESTATE PRESIDENT, KLIPPAGGREGAT
ESTATE COLLECTOR - ESTATE SENATOR - ESTATE PRESIDENT, MOWER DECK...................
128
ESTATE COLLECTOR, UPPSAMLARE
ESTATE COLLECTOR, GRASS BAG .................................................................................................
130
ESTATE SENATOR - ESTATE PRESIDENT, UPPSAMLARE
ESTATE SENATOR - ESTATE PRESIDENT, GRASS BAG...............................................................
132
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
2008-13
INNEHÅLL
CONTENTS
Sida
Page
I- 4
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
ESTATE ROYAL (CZ) - ESTATE PRO 20 (CZ), KAROSS
ESTATE ROYAL (CZ) - ESTATE PRO 20 (CZ), BODY WORK ..........................................................
134
ESTATE BARON - ESTATE ROYAL - ESTATE PRO, KAROSS
ESTATE BARON - ESTATE ROYAL - ESTATE PRO, BODY WORK ................................................
136
ESTATE BARON - ESTATE ROYAL - ESTATE PRO, DEKALER
ESTATE BARON - ESTATE ROYAL - ESTATE PRO, LABELS .........................................................
140
ESTATE BARON - ESTATE ROYAL - ESTATE PRO, CHASSI
ESTATE BARON - ESTATE ROYAL - ESTATE PRO, CHASSIS .......................................................
142
ESTATE BARON - ESTATE ROYAL - ESTATE PRO, STYRNING
ESTATE BARON - ESTATE ROYAL - ESTATE PRO, STEERING ....................................................
146
ESTATE BARON - ESTATE ROYAL - ESTATE PRO, REGLAGE
ESTATE BARON - ESTATE ROYAL - ESTATE PRO, CONTROLS...................................................
148
ESTATE ROYAL (CZ) - ESTATE PRO 20 (CZ), ELSYSTEM
ESTATE ROYAL (CZ) - ESTATE PRO 20 (CZ), ELECTRIC SYSTEM...............................................
150
ESTATE BARON - ESTATE ROYAL - ESTATE PRO, ELSYSTEM
ESTATE BARON - ESTATE ROYAL - ESTATE PRO, ELECTRIC SYSTEM .....................................
152
ESTATE BARON, MOTOR, (B&S 13,5 HP)
ESTATE BARON, ENGINE, (B&S 13,5 HP)........................................................................................
154
ESTATE ROYAL (CZ), MOTOR, (B&S 18,5 HP)
ESTATE ROYAL (CZ), ENGINE, (B&S 18,5 HP) ................................................................................
156
ESTATE PRO 20 (CZ), MOTOR, (B&S 20 HP)
ESTATE PRO 20 (CZ), ENGINE, (B&S 20 HP)...................................................................................
158
ESTATE ROYAL, MOTOR, (Kohler 18 HP)
ESTATE ROYAL, ENGINE, (Kohler 18 HP) ........................................................................................
160
ESTATE PRO, MOTOR, (Kohler 20, 25 HP)
ESTATE PRO, ENGINE, (Kohler 20, 25 HP).......................................................................................
162
ESTATE BARON - ESTATE ROYAL - ESTATE PRO, TRANSMISSION
ESTATE BARON - ESTATE ROYAL - ESTATE PRO, TRANSMISSION ...........................................
164
ESTATE BARON - ESTATE ROYAL - ESTATE PRO, AGGREGATSLYFT
ESTATE BARON - ESTATE ROYAL - ESTATE PRO, MOWER DECK LIFT .....................................
166
ESTATE BARON - ESTATE ROYAL - ESTATE PRO, AGGREGATSINKOPPLING
ESTATE BARON - ESTATE ROYAL - ESTATE PRO, MOWER DECK ENGAGEMENT ...................
168
ESTATE BARON - ESTATE ROYAL - ESTATE PRO, KLIPPAGGREGAT
ESTATE BARON - ESTATE ROYAL - ESTATE PRO, MOWER DECK..............................................
172
ESTATE ROYAL (CZ) - ESTATE PRO 20 (CZ), UPPSAMLARE
ESTATE ROYAL (CZ) - ESTATE PRO 20 (CZ), GRASS CATCHER .................................................
174
ESTATE BARON - ESTATE ROYAL - ESTATE PRO, UPPSAMLARE
ESTATE BARON - ESTATE ROYAL - ESTATE PRO, GRASS CATCHER........................................
176
TILLBEHÖR
ACCESSORIES
FRONTVIKT, DRAG
FRONT WEIGHT, TOW BAR ..............................................................................................................
180
UPPSAMLINGSKIT
COLLECTING KIT ...............................................................................................................................
182
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Sida
Page
I- 5
INNEHÅLL
CONTENTS
Utgåva
Issue
2008-13
TILLBEHÖR
ACCESSORIES
MULCHINGSATS
MULCHING KIT ...................................................................................................................................
184
MULCHINGSATS
MULCHING KIT ...................................................................................................................................
186
DEFLEKTOR
DEFLECTOR .......................................................................................................................................
188
DEFLEKTOR
DEFLECTOR .......................................................................................................................................
190
SNÖBLAD
SNOW BLADE .....................................................................................................................................
192
SNÖBLAD
SNOW BLADE .....................................................................................................................................
194
SNÖSLUNGA, CHASSI
SNOW THROWER, CHASSIS.............................................................................................................
196
SNÖSLUNGA, UTKAST
SNOW THROWER, CHUTE ................................................................................................................
198
SNÖSLUNGA, SNÄCKVÄXEL
SNOW THROWER, GEARBOX...........................................................................................................
200
SOPAGGREGAT, CHASSI
SWEEPER, CHASSIS .........................................................................................................................
202
SOPAGGREGAT, BORSTAR
SWEEPER, BRUSHES........................................................................................................................
204
DAMMSKYDD
DUST COVER......................................................................................................................................
206
PTO-KIT
PTO-KIT ...............................................................................................................................................
208
VÄLT
POLY ROLLER ....................................................................................................................................
210
BOGSERAD RÄFSA
TOW RAKE ..........................................................................................................................................
212
TRANSMISSION
TRANSMISSION
DANA, TRANSAXEL, 4360-211
DANA, TRANSAXLE, 4360-211...........................................................................................................
214
TECUMSEH PEERLESS, TRANSAXEL, MST 205-535E, MST 205-541E
TECUMSEH PEERLESS, TRANSAXLE, MST 205-535E, MST 205-541E .........................................
218
KANZAKI, TRANSAXEL, K46F
KANZAKI, TRANSAXLE, K46F............................................................................................................
222
KANZAKI, TRANSAXEL, K46S
KANZAKI, TRANSAXLE, K46S............................................................................................................
226
KANZAKI, TRANSAXEL, K46T
KANZAKI, TRANSAXLE, K46T............................................................................................................
230
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
2008-13
INNEHÅLL
CONTENTS
Sida
Page
I- 6
MOTORER
ENGINES
GGP MOTOR, RM 65-RM 65 ES
GGP ENGINE, RM 65-RM 65 ES ........................................................................................................
234
GGP MOTOR, RM 65-RM 65 ES
GGP ENGINE, RM 65-RM 65 ES ........................................................................................................
236
GGP-MOTOR, WM 12,5
GGP-ENGINE, WM 12,5......................................................................................................................
238
GGP-MOTOR, WM 13,5-14
GGP-ENGINE, WM 13,5-14 ................................................................................................................
240
GGP-MOTOR, WM 12,5, WM 13,5-14
GGP-ENGINE, WM 12,5, WM 13,5-14 ................................................................................................
242
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Sida
Page
STIGA WORLD WIDE
F- 2
2008-13
Belgium
GGP BENELUX
Industriestraat 4 - bus 12
8755 RUISELEDE
Tel: +32 51 46 00 00
Fax: +32 51 46 67 27
[email protected]
Norway
GGP NORWAY A/S
Postboks 143 Leirdal
1009 OSLO
Tel: +47 23 14 24 40
Fax: +47 23 14 24 41
[email protected]
Czech Republic
GGP CZECH REPUBLIC s.r.o.
Kutnohorska 288
109 00 PRAGUE 10
Tel: +420 2 727 026 19
Fax: +420 2 727 026 01
[email protected]
Poland
GGP POLAND Sp.z.o.o.
ul. Rzemieslnicza 87
62-081 BARANOWO
Tel: +48 61 622 88 88
Fax: +48 61 662 88 80
[email protected]
Denmark
GGP DENMARK A/S
Priorparken 534
2605 BRØNBY
Tel: +45 43 43 77 66
Fax: +45 43 43 77 65
[email protected]
Sweden
GGP SWEDEN AB
P.O. Box 1006
573 28 TRANÅS
Tel: +46 (0)140-677 00
Fax: +46 (0)140-677 01
[email protected]
Finland
GGP FINLAND Oy
Sarkatie 1A, P.O Box 116
01720 VANTAA
Tel: +358 9 849 40 20
Fax: +358 9 853 23 97
[email protected]
DISTRIBUTORS
Germany
GGP GERMANY GmbH
Zeppelinstraße 42
47638 STRAELEN
Tel: +49 (0)2834-939 00
Fax: +49 (0)2834-9390 99
[email protected]
Great Britain
GGP UK Ltd
Bell Close
PL7 4JH PLYMPTON, PLYMOUTH
Tel: +44 (0) 1752 231 500
Fax: +44 (0) 1752 231 645
[email protected]
Netherlands
GGP BENELUX B.V.
Sportlaan 9
4131 NN VIANEN
Tel: +32 (0)347 34 41 99
Fax: +32 (0)347 34 40 18
[email protected]
Utgåva
Issue
Australia
Allpower Industries Australia Ltd.
319 Middleborough Rd.
BOX HILL, Victoria 3128
Tel: +61 (0)3-9890 33 44
Fax: +61 (0)3-9890 42 49
[email protected] com.au
Austria
Zimmer Handelsgesellschaft m.b.H
1230 WIEN
Tel: +43/1/86 303-0
Fax: +43/1/86 303-310
[email protected]
Bulgaria
Ditek
73, Pirin Str. kv. Manastirski livadi
1680 SOFIA
Tel: +359 2 955 62 61
Fax: +359 2 955 62 06
[email protected]
Canada
Equipements ESF
6500 Armand-Viau
G2C 2J6 QUÉBEC
Tel: +1 418 845 2318
Fax: +1 418 845 3692
[email protected]
Croatia
Merkur International
Kelekova 18A
10 360 ZAGREB
Tel: +385-1 2009 321
Fax: +385-1 2008 708
Cyprus
Spyros Stavrinides Ltd.
St. Spyridon Str., Box 1283
NICOSIA
Tel: +357 243 41 31
Fax: +357 243 34 16
[email protected]
Estonia
Kesko Agro Eesti AS
Räni küla, Ülenurme vald
51014 TARTUMAA
Tel: +372-7447 623
Fax: +372-7447 601
[email protected]
OÜ Stiges
Haapsalu Mnt. 57C
76607 KEILA
Tel: +372-67 17 186
Fax: +372-67 17 186
France
Vert Import SA
B.P. 93139- Z.A. La Forge - R N 175
35830 BETTON
Tel: +33 (0)2 99 55 74 88
Fax: +33 (0)2 99 55 89 37
[email protected]
Germany
STIGA Technik Kompetenz Center
Greving Motorgeräte GmbH
Sabstätte 37,
48683 AHAUS-WÜLLEN
Tel: +49 (0)2561-98 46 46
Fax: +49 (0)2561-98 46 40
Hungary
Kert + Plusz Kft
Galeotti u 8
1016 BUDAPEST
Tel:+36 1355 2131
Fax: +36 1356 8272
Iceland
VetrarSol HF
P.O. Box 116
202 KOPAVOGUR
Tel: +354 5 64 18 64
Fax: +354 5 64 18 94
[email protected]
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
STIGA WORLD WIDE
F- 3
2008-13
Ireland
Doyles
Shamrock Commercial Park,
Dublin Road Castlecomer Co.
KILKENNY
Tel: +353 56 44 41 988
Fax: +353 56 44 41 978
[email protected]
New Zealand
Mowac Corp. Ltd
6 John Glenn Ave,
North Harbour Ind. Estate
1330 AUCKLAND
Tel: +64 9 415 86 15
Fax: +64 9 415 86 10
[email protected]
Israel
M.N. Equipment LTD
Hamigdal St. P.O. Box 61
42920 BETH YIZCHAK
Tel: +972 986 26030
Fax: +972 986 26164
[email protected]
Portugal
Fatomipe - Tijardim S.A.
Costa do Valado - ep. 3 Oliveirinha
3811-501 AVEIRO
Tel: +351 234 941 082
Fax: +351 234 943 142
[email protected]
Italy
Alpina Italia S.p.A
Via Maiorana no. 3
31025 S. LUCIA di P. (TV)
Tel: +39 438 661 811
Fax: +39 438 661 813
[email protected]
Reunion
Cato I
15 Bis, Rue Jules Hermann
97490 S.TE CLOTILDE
Tel: +262-48 47 77
Fax: +262-48 47 80
Kazakstan
Lamed Ltd
155/1 Tazhibaevoi str.
ALMATY
Tel.: +7 3272 502 121
Fax: +7 3272 496 560
[email protected]
Latvia
HPJ Sia
K. Baronas Street 130/2
1012 RIGA
Tel: +371 784 59 46
Fax: + 371 784 59 52
[email protected]
SIA Kesko Agro Latvia
Vienibas Gatve 93
1058 RIGA
Tel: +371 78 05 420
Fax: +371 78 05 421
[email protected]
Lithuania
Swedish Transport Technics
Jurbarko Str. 2
47183 KAUNAS
Tel: +370 37 337 606
[email protected]
UAB Kesko Agro Lietuva
Verslo g. 9, Kumpiø km
54311 KAUNAS
Tel: +370 37 302 283
Fax: +370 37 377 547
[email protected]
Sida
Page
Romania
S.C. Interprima S.R.L
Sos. lasi-Tg. Frumos km 7
707410 LASI
Tel: +40 232 261 919
Fax: +40 232 222 125
[email protected]
Russia
Satari Ltd
ul. Vavilova 69A
117335 MOSCOW
Tel: +7 095 132 1220
Fax: +7 095 134 2533
[email protected]
Serbia-Montenegro
Green City O. DS AB
Ljubicica Br. 9
21208 SREMSKA KAMENICA
Tel: +381 21 47 55 016
Fax: +381 21 47 55 017
[email protected]
Slovenia
Merkur
Cesta Na Okroglo 7
4202 NAKLO
Tel: +386 4 2588 290
Fax: +386 4 2588 416
[email protected]
South Africa
Tandem Lawn Industries
Box 40264
4071 REDHILL (DURBAN)
Tel: +27 315 69 11 90
Fax: +27 315 69 11 94
[email protected]
Spain
Alpex S.A
Avd. Errekalde 53
20009 SAN SEBASTIAN
Tel: +34 943 37 61 26
Fax: +34 943 37 62 91
[email protected]
Switzerland
Ilsebo Handels AG
Rebenstraße 189, Mellstorf
5463 WISLIKHOFEN
Tel: 0041-56 250 5006
Fax: 0041-56 250 5008
[email protected]
USA
Kaye Corporation
1910 Lookout Drive
56003 NORTH MANKATO, Mn
Tel: +1 507 625 5293
Fax: +1 507 625 3656
[email protected]
O’Neill Associates
795 Canning Parkway, At Route 251
14564 VICTOR, Ny
Tel: +1 585-924 370
Fax: +1 585-924 74
Reservdelskatalog
Sida
Utgåva
KATALOGINSTRUKTION
F- 4
2008-13
Denna reservdelskatalog består av fyra olika delar. Varje
del har sin egen sidnumrering enligt följande:
Del
Sidnumrering
A.
B.
C.
D.
I1, I2, I3 etc...
F1, F2, F3 etc...
1, 2, 3 etc...
N1, N2, N3 etc...
Innehållsförteckning
Förord
Katalogavsnitt
Nummerregister
7. Antalsrubriker. Om reservdelslistan täcker flera, likartade produkter anges de olika modellernas art.nr. i
antalsrubrikerna. Av utrymmesskäl används endast
de fyra mellersta siffrorna i artikelnumret. Se “SORTIMENT” för samtliga kompletta artikelnummer.
8. Antal. Här anges hur många av respektive position
som finns på maskinen. OBS! Ett visst reservdelsnummer kan finnas i samma reservdelslista fast med
en annan positionssiffra.
A. Innehållsförteckning
Listar alla katalogens kapitel. Under kapitelrubrikerna
finns sidhänvisningar till alla avsnitt i katalogdelen. I
innehållsförteckningen står katalogavsnittets rubrik/rubriker, dvs. den text som står överst på varje textsida.
B. Förord
Innehåller allmän information, adresser, kopplingsscheman med mera.
C. Katalogavsnitt
Alla katalogavsnitt består av en sprängbild (på vänster sida) samt motsvarande reservdelslista.
I vissa fall är reservdelslistan så lång att den fortsätter på
ytterligare en eller flera sidor. I sådana fall upprepas
sprängbilden på varje vänstersida.
Textsidorna innehåller följande information:
1. Kapitelnamn. Återfinns i innehållsförteckningen.
2. Utgåva.
3. Bildnr. Motsvarar det nummer som finns längst ned
till vänster på sprängbilden.
9. Reservdelsnummer. Detaljens beställningsnummer.
10. Benämning.
11. Punktindrag. Ett eller flera punktindrag innebär att
denna detalj ingår i en komplettenhet. OBS! Här
anges endast det antal som ingår i en komplettenhet.
12. Sats. Delar som ingår i satser markeras med S eller F.
Används huvudsakligen för motordelar, ex.vis packningssatser.
13. Anmärkning.
14. Ny detalj. X-markering innebär att reservdelsnumret
på denna rad är nytt jämfört med denna katalogs tidigare utgåva. Se ”Nummerregister-nya delar” sist i
katalogen.
D. Nummerregister
Listar alla reservdelsnummer som finns i katalogen med
hänvisning till vilken sida numret återfinns på. Finns reservdelsnumret på flera sidor åtskiljs varje sida med kommatecken.
4. Avsnittets rubrik. Återfinns i innehållsförteckningen.
5. Sida. Återfinns i innehållsförteckningen.
6. Pos. Referens till sprängbilden.
Reservdelskatalog
Parts Cataloguue
2
Utgåva
Issue
3
Bildnr
Picture No
1996-13
Pos.
Fig.
6
14
X
1
2
3
10
7
585A
Antal/Quantity
4215
4216 4318
1
1
2
1
1
1
1
2
1
TORNADO
4
CHASSI
KILIPPSYSTEM
8
TORNADO
CHASSIS
BLADE
Reservdelsnr. Benämning
Spare part No
9
1111-2598-01
9987-5257-12
9696-0011-01
1111-2142-01
MOTORGRÄSKLIPPARE
MOTOR LAWN MOVERS
10
Kniv kpl...........................
11
.Skruv..............................
.Bricka.............................
Knivfäste.........................
Description.
Sida
Pagr
5
2
Sats
Kit
Anmärkning.
Notes
13
12
Blade assy......................
.Screw.............................
.Washer...........................
Blade bolt........................
60 MM
Parts Catalogue
Issue
Page
CATALOGUE INSTRUCTIONS
F- 5
2008-13
This spare parts catalogue consists of four different parts.
Each part has its own page number as follows:
Part
Page number
A.
B.
C.
D.
I1, I2, I3 etc...
F1, F2, F3, etc...
1, 2, 3 etc...
N1, N2, N3 etc...
List of contents
Foreword
Catalogue section
Number register
A. Contents
Lists all chapters of the catalogue. Under the chapter
headings are page references to all sections of the catalogue part. The list of contents gives the heading(s) of the
catalogue section, i.e. the text that appears at the top of
each page.
B. Foreword
7. Quantity headings. If the list of spare parts covers
several similar products then the article numbers of
the various models are given under the quantity
headings. For reasons of space only the four central
digits of the article number are given. See “RANGE”
for a complete list of article numbers.
8. Quantity. This indicates how many of each item are
used in the machine. NOTE! A given spare part
number can reappear in the same parts list but with a
different figure number.
9. Spare part no. The order number for the spare part.
10. Description.
11. Bullet indent. One or more bullet indents indicates
that this part belongs to an assembly. NOTE! This
only indicates the quantity that is included in one
single assembly.
Contains general information, addresses, wiring diagram,
etc.
12. Kit. Parts that belong to a kit are labelled S or F. Used
mainly for engine components, e.g. gasket kits.
C. Catalogue section
13. Notes.
All catalogue sections consist of an exploded view (on
the left page) and the corresponding list of spare parts.
14. New part. The X label indicates that the spare part
number in this line is new compared with the previous version of this catalogue. See “Number register –
new parts” at back of catalogue.
In some cases the list of spare parts is so long that it continues on one or more pages. In such cases the exploded
view is repeated on each left page.
The pages of text contain the following information:
1. Chapter name. Also appears in list of contents.
2. Issue.
3. Picture no. Corresponds to number at the bottom left
of the exploded view.
D. Number register
Lists all the spare parts numbers in the catalogue with references to the page the number appears on. If a spare part
number appears on several pages then each page is separated by a comma.
4. Section heading. Also appears in list of contents.
5. Page. Also appears in list of contents.
6. Figure. Refers to exploded view.
Reservdelskatalog
Parts Cataloguue
2
Utgåva
Issue
3
Bildnr
Picture No
1996-13
Pos.
Fig.
6
14
X
1
2
3
10
7
585A
Antal/Quantity
4215
4216 4318
1
1
2
1
1
1
1
2
1
TORNADO
4
CHASSI
KILIPPSYSTEM
8
TORNADO
CHASSIS
BLADE
Reservdelsnr. Benämning
Spare part No
9
1111-2598-01
9987-5257-12
9696-0011-01
1111-2142-01
MOTORGRÄSKLIPPARE
MOTOR LAWN MOVERS
10
Kniv kpl...........................
11
.Skruv..............................
.Bricka.............................
Knivfäste.........................
Description.
Sida
Pagr
5
2
Sats
Kit
Anmärkning.
Notes
13
12
Blade assy......................
.Screw.............................
.Washer...........................
Blade bolt........................
60 MM
Ersatzteilkatalog
Seite
Ausgabe
KATALOGINSTRUKTION
F- 6
2008-13
Dieser Ersatzteilkatalog besteht aus vier verschiedenen
Teilen. Jeder Teil hat eine eigene Seitennumerierung:
Teil
Seitennumerierung
A.
B.
C.
D.
I1, I2, I3 usw.
F1, F2, F3 usw.
1, 2, 3, usw.
N1, N2, N3 usw.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Katalogteil
Nummernregister
A. Inhaltsverzeichnis
Das Inhaltsverzeichnis listet alle Katalogkapitel auf. Unter
den Kapitelüberschriften sind Seitenangaben zu allen Abschnitten des Katalogteils zu finden. Im Inhaltsverzeichnis
stehen die Überschriften der Katalogabschnitte, d. h. der
Text, der ganz oben auf jeder Textseite zu finden ist.
B. Vorwort
6. Pos. Bezieht sich auf die Konstruktionszeichnung.
7. Anzahlüberschriften. Wenn die Ersatzteilliste mehrere ähnliche Produkte umfaßt, werden die verschiedenen Artikelnummern der Modelle in den
Anzahlüberschriften angegeben. Aus Platzgründen
werden nur die vier mittleren Ziffern der Artikelnummer angegeben. Sämtliche kompletten Artikelnummern sind unter “SORTIMENT” aufgelistet.
8. Anzahl. Hier wird angegeben, wie viele Teile der jeweiligen Position das Gerät enthält. Achtung! Eine
bestimmte Ersatzteilnummer kann sich in derselben
Ersatzteilliste befinden, jedoch mit einer anderen Positionsziffer.
9. Ersatzteilnummer. Dies ist die Bestellnummer des
Ersatzteils.
10. Bezeichnung.
Das Vorwort enthält allgemeine Informationen, Adressen, Schaltpläne usw.
C. Katalogteil
Sämtliche Katalogabschnitte bestehen aus einer Konstruktionszeichnung (auf der linken Seite) und der zugehörigen Ersatzteilliste.
In manchen Fällen ist die Ersatzteilliste so umfangreich,
daß sie sich auf einer oder mehreren weiteren Seiten fortsetzt. In diesen Fällen ist die Konstruktionszeichnung auf
jeder linken Seite noch einmal abgebildet.
Die Textseiten enthalten folgende Information:
1. Name des Kapitels. Steht auch im Inhaltsverzeichnis.
2. Ausgabe.
3. Bildnummer. Entspricht der Nummer, die unten links
auf den Konstruktionszeichnungen steht.
4. Überschrift des Abschnittes. Steht auch im Inhaltsverzeichnis.
11. Punkteinzug. Einer oder mehrere Punkteinzüge bedeuten, daß dieses Teil zu einer kompletten Einheit
gehört. Achtung! Hier wird nur die Anzahl angegeben, die zu einer kompletten Einheit gehört.
12. Satz. Zu Sätzen gehörende Teile sind mit S oder F gekennzeichnet. Anwendung hauptsächlich für Motorteile, z. B. für Dichtungssätze.
13. Anmerkung.
14. Neues Teil. Die Kennzeichnung mit X bedeutet, daß die
Ersatzteilnummer in dieser Zeile neu ist und sich von
der vorigen Katalogausgabe unterscheidet. Siehe
“Nummernregister - neue Teile” am Ende des Katalogs.
D. Nummernregister
Listet alle im Katalog enthaltenen Ersatzteilnummern auf
und weist auf die Seite hin, auf der sie zu finden sind.
Wenn die jeweilige Ersatzteilnummer auf mehreren Seiten vorkommt, werden die einzelnen Seiten durch Kommazeichen getrennt aufgelistet.
5. Seite. Steht auch im Inhaltsverzeichnis.
Reservdelskatalog
Parts Cataloguue
2
Utgåva
Issue
3
Bildnr
Picture No
1996-13
Pos.
Fig.
6
14
X
1
2
3
10
7
585A
Antal/Quantity
4215
4216 4318
1
1
2
1
1
1
1
2
1
TORNADO
4
CHASSI
KILIPPSYSTEM
8
TORNADO
CHASSIS
BLADE
Reservdelsnr. Benämning
Spare part No
9
1111-2598-01
9987-5257-12
9696-0011-01
1111-2142-01
MOTORGRÄSKLIPPARE
MOTOR LAWN MOVERS
10
Kniv kpl...........................
11
.Skruv..............................
.Bricka.............................
Knivfäste.........................
Description.
Sida
Pagr
5
2
Sats
Kit
Anmärkning.
Notes
13
12
Blade assy......................
.Screw.............................
.Washer...........................
Blade bolt........................
60 MM
Catalogue de pièces
de rechange
Edition
Page
INSTRUCTION DE CATALOGUE
F- 7
2008-13
Ce catalogue de pièces de rechange comporte quatre parties. Chaque partie a sa propre pagination, indiquée comme suit :
Partie
Pagination
A.
B.
C.
D.
11, 12, 13 etc...
F1, F2, F3 etc...
1, 2, 3 etc...
N1, N2, N3 etc...
Table des matières
Préface
Section du catalogue
Registre des numéros
A. Table des matières
Contient la liste de tous les chapitres du catalogue. Sous
chaque tête de chapitre, les numéros de page renvoient à
toutes les sections de cette partie du catalogue. La table
des matières contient la/les rubriques des sections du catalogue, autrement dit le texte qui se trouve en haut de
chaque page de texte.
B. Préface
Contient une information générale, des adresses, des
schémas de câblage, etc.
C. Section de catalogue
Chaque section de catalogue comporte une figure éclatée
(page de gauche) et la liste des pièces détachées correspondant à celle-ci.
Dans certains cas, la liste des pièces est si longue qu'elle
continue sur une ou plusieurs pages, en ce cas la figure
éclatée est reproduite sur chaque page de gauche.
Les pages de texte contiennent les informations suivantes:
1. Titre du chapitre. Figure à la table des matières.
2. Édition.
3. N° de la figure. Correspond au numéro qui se trouve
en bas et à gauche de la figure éclatée.
5. Page. Se trouve aussi à la table des matières.
6. Pos. Numéro de répère dans la figure éclatée.
7. Rubriques Quantité. Si la liste des pièces couvre plusieurs produits identiques, le n° de référence des différents modèles est indiqué aux rubriques quantité.
Par manque de place, seuls sont indiqués les quatre
chiffres du milieu du numéro d'article. Pour les numéros complets, se reporter à “ASSORTIMENT”.
8. Quantité. Ici est indiquée la quantité pour chaque pièce repérée sur la machine. Attention. Un numéro de
pièce peut se trouver dans le même catalogue de pièces mais avec un autre numéro de repère.
9. Numéro de la pièce : numéro de référence de la pièce
à la commande.
10. Désignation.
11. Alinéa. Un ou plusieurs alinéas signifient que cette
pièce fait partie d'une unité complète. Attention.
Seul le nombre de pièces comprises dans une seule
unité est ici indiqué.
12. Kit. Les composants d'un kit sont marqués S ou F.
Utilisé surtout pour les pièces de moteur, par exemple un jeu de joints.
13. Remarque.
14. Nouvelle pièce. La marque X indique que le numéro
de pièce sur cette ligne est nouveau par rapport à la
précédente édition du catalogue. Voir “Registre des
numéros - nouvelles pièces” à la fin du catalogue.
D. Registre des numéros
Contient la liste de tous les numéros figurant dans le catalogue avec renvoi à la page où figure ce numéro. Si le
numéro de la pièce se trouve à plusieurs pages, chaque
page est séparée par une virgule.
4. Entête de section. Se trouve à la table des matières.
Reservdelskatalog
Parts Cataloguue
2
Utgåva
Issue
3
Bildnr
Picture No
1996-13
Pos.
Fig.
6
14
X
1
2
3
10
7
585A
Antal/Quantity
4215
4216 4318
1
1
2
1
1
1
1
2
1
TORNADO
4
CHASSI
KILIPPSYSTEM
8
TORNADO
CHASSIS
BLADE
Reservdelsnr. Benämning
Spare part No
9
1111-2598-01
9987-5257-12
9696-0011-01
1111-2142-01
MOTORGRÄSKLIPPARE
MOTOR LAWN MOVERS
10
Kniv kpl...........................
11
.Skruv..............................
.Bricka.............................
Knivfäste.........................
Description.
Sida
Pagr
5
2
Sats
Kit
Anmärkning.
Notes
13
12
Blade assy......................
.Screw.............................
.Washer...........................
Blade bolt........................
60 MM
Catálogo de repuestos
Página
Edición
INSTRUCCIONES DEL CATÁLOGO
F- 8
2008-13
Este catálogo de repuestos consta de cuatro secciones,
cada una de las cuales tiene su propia numeración de páginas:
Sección
Numeración de páginas
A.
B.
C.
D.
I1, I2, I3, etc.
F1, F2, F3, etc.
1, 2, 3, etc.
N1, N2, N3, etc.
Índice
Prefacio
Capítulo
Registro de referencias
A. Índice
Es una lista de todos los capítulos del catálogo, con el titular o los titulares de los mismos: es decir, el texto de encabezamiento de cada página de texto. Bajo los titulares
de capítulo se indican las páginas de todos los capítulos
de la sección del catálogo.
B. Prefacio
Contiene información de índole general, direcciones, esquemas eléctricos, etc.
C. Capítulo
Todos los capítulos del catálogo contienen un despiece
(en el lado izquierdo) y la lista de repuestos correspondiente al mismo.
5. Página (que se encuentra en el índice).
6. Posición en el despiece.
7. Titulares múltiples. Si la lista de repuestos abarca varios productos similares, los titulares múltiples indican las referencias de los distintos modelos. Debido
a las limitaciones de espacio, sólo se usan las cuatro
cifras centrales de la referencia. Ñas referencias
completas se encuentran en el capítulo "Surtido".
8. Cantidad. Aquí se indica el número de piezas de cada
posición que contiene la máquina. ¡ATENCIÓN! Algunos repuestos pueden encontrarse en la misma lista
con diferentes cifras de posición.
9. Referencia de pedido de la pieza.
10. Denominación.
11. Punto sangrado. Uno o varios puntos sangrados significan que esta pieza forma parte de una unidad.
¡ATENCIÓN! Aquí se indica solamente la cantidad incluida en una unidad.
12. Juego. Las piezas que forman parte del conjunto se
marcan con una "S" o una "F". Se utiliza principalmente para partes de motor; por ejemplo, juegos de
juntas.
13. Nota.
En algunos casos, la longitud de la lista de repuestos hace
necesaria su continuación en una o varias páginas, cada
una de las cuales contiene el despiece en el lado izquierdo.
14. Pieza nueva. La marca "X" significa que la referencia
de repuesto de este renglón es nueva con respecto a
la edición anterior del catálogo. Ver "Registro de referencias de piezas nuevas" al final del catálogo.
Las páginas de texto contienen la siguiente información:
D. Registro de referencias
1. Nombre del capítulo (que se encuentra en el índice).
Es una lista de todas las referencias de repuestos incluidas
en el catálogo, indicando la página en que se encuentra
cada referencia. Si la referencia se encuentra en varias páginas, se indican éstas, separadas por comas.
2. Edición
3. Número de despiece: el mismo número que se encuentra en la parte inferior izquierda del despiece.
4. Titular de capítulo (que se encuentra en el índice).
Reservdelskatalog
Parts Cataloguue
2
Utgåva
Issue
3
Bildnr
Picture No
1996-13
Pos.
Fig.
6
14
X
1
2
3
10
7
585A
Antal/Quantity
4215
4216 4318
1
1
2
1
1
1
1
2
1
TORNADO
4
CHASSI
KILIPPSYSTEM
8
TORNADO
CHASSIS
BLADE
Reservdelsnr. Benämning
Spare part No
9
1111-2598-01
9987-5257-12
9696-0011-01
1111-2142-01
MOTORGRÄSKLIPPARE
MOTOR LAWN MOVERS
10
Kniv kpl...........................
11
.Skruv..............................
.Bricka.............................
Knivfäste.........................
Description.
Sida
Pagr
5
2
Sats
Kit
Anmärkning.
Notes
13
12
Blade assy......................
.Screw.............................
.Washer...........................
Blade bolt........................
60 MM
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
2008-13
SORTIMENT
PRODUCT RANGE
SORTIMENT
Sida
Page
ASSORTIMENT
SURTIDO
F- 9
Denna katalog innehåller reservdelar för nedanstående produkter, tillbehör och transmissioner1:
This catalogue covers spare parts for the following products, accessories and transmissions
Dieser Katalog enthält Ersatzteile für die nachstehend aufgelisteten Produkte, Zubehöre und Getriebe:
Ce catalogue contient les pièces de rechange destinées aux produits, accessoires et transmissions indiqués ci-dessous
Este catálogo contiene los repuestos para los productos, accesorios y transmisiones siguientes:
Åkgräsklippare/Ride-on mowers/Reitermäher/Tondeuse autoportée/
Cortacéspedes automotores
Art.nr
Art no.
Art.-Nr.
N° de réf.
Referencia
Produktnamn
Product name
Produktname
Désignation
Denominación
Motorfabrikat
Engine make
Motorfabrikat
Marque du moteur
Motor
Modell
Model
Modell
Modèle
Modelo
Typ
Type
Typ
Type
Tipo
13-2503-21
13-2504-21
13-2510-11
Garden Compact
Garden Compact E
Garden Compact Ethanol
GGP
GGP
GGP
RM 65
RM 65 ES
REM 70
13-2511-21
13-2512-21
Garden Combi
Garden Combi HST
Briggs & Stratton
Briggs & Stratton
21B807
21B807
13-2570-13
Estate Basic
GGP
WM 13,5
13-2539-13
13-2538-13
Estate Tornado
Estate Tornado HST
GGP
GGP
WM 14
WM 14
13-2569-13
13-2573-23
13-2574-23
Estate Collector
Estate Collector (PL)
Estate Collector (CZ)
GGP
Briggs & Stratton
Briggs & Stratton
WM 12,5
21B807
21B807
0116
0116
13-2524-13
Estate Senator
Briggs & Stratton
21B807
0115
13-2525-13
Estate President
Kohler Courage 16 PH-SV480-0119
13-2527-23
13-2536-23
Estate Royal (CZ)
Estate Pro 20 (CZ)
Briggs & Stratton
Briggs & Stratton
31P777
441777
0134
0127
13-2534-13
Estate Baron
Briggs & Stratton
21B807
0115
13-2557-13
13-2559-13
Estate Royal
Estate Royal E
Kohler Courage 18 PH-SV540-0027
Kohler Courage 18 PH-SV540-0027
13-2562-13
Estate Pro 20
Kohler Courage 20 PH-SV710-0025
13-2563-13
13-2564-13
Estate Pro 25
Estate Pro 25E
Kohler Courage 25 PH-SV730-0024
Kohler Courage 25 PH-SV730-0024
0116
0116
1. Vi reserverar oss för eventuella förändringar gjorda efter katalogens tryckning.
No liability is accepted for any changes made after the catalogue is printed.
Eventuelle Änderungen, die nach dem Druck des Katalogs entstanden sind, behalten wir uns vor.
Droit réservé de modifications éventuelles après l'impression du catalogue.
Reservado el derecho a introducir modificaciones con posterioridad a la impresión del catálogo.
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Sida
Page
F- 10
SORTIMENT
PRODUCT RANGE
SORTIMENT
ASSORTIMENT
SURTIDO
Utgåva
Issue
2008-13
Tillbehör/Accessories/Zubehör/Accessoires/Accesorios
Art.nr
Art no.
Art.-Nr.
N° de réf.
Referencia
Produkttyp
Product type
Produkttyp
Type de produit
Tipo de producto
Modell
Model
Modell
Modèle
Modelo
13-0912-11
13-0933-12
13-3987-61
13-0913-11
Frontvikt - Front weight
Drag - Tow bar
Drag - Tow bar
Drag - Tow bar
Garden Combi, Estate Senator, President, Royal, Pro
Estate Senator 2007- , President 2007Estate Tornado 2008- , Estate Basic 2008Estate Royal, Pro
13-0996-11
13-0997-11
13-0998-11
13-0999-11
Uppsamlingskit - Collecting kit
Uppsamlingskit - Collecting kit
Uppsamlingskit - Collecting kit
Uppsamlingskit - Collecting kit
Garden Combi
Estate Senator, President
Estate Royal, Pro 20
Estate Pro 25
13-0926-11
13-0928-91
Mulching sats - Mulching kit
Mulching sats - Mulching kit
Garden Compact
Estate Basic, Tornado
13-0934-11
13-0935-11
13-0927-11
13-0932-11
Mulching sats - Mulching kit
Mulching sats - Mulching kit
Mulching sats - Mulching kit
Mulching sats - Mulching kit
Garden Combi
Estate Senator, President
Estate Royal, Pro 20
Estate Pro 25
13-0915-12
Deflektor - Deflector
Estate Senator 2007- , President 2007-
13-0916-11
13-0911-62
Deflektor - Deflector
Deflektor - Deflector
Garden Combi
Estate Royal, Pro
13-0987-11
Snöblad - Snow blade
Estate Royal, Pro
13-3985-61
Snöblad - Snow blade
Estate Senator, President, Tornado, Basic
13-3981-61
Snöslunga - Snow thrower
13-3982-61
Sopaggregat - Sweeper
13-3988-61
Dammskydd - Dust cover
13-3980-61
PTO sats - PTO kit
13-3983-61
Vals - Poly roller
13-3984-61
Bogserad räfsa - Tow rake
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
2008-13
SORTIMENT
PRODUCT RANGE
SORTIMENT
ASSORTIMENT
SURTIDO
Transmission/Transmission/Getriebe/Transmissions/Transmisión
Art.nr
Art no.
Art.-Nr.
N° de réf.
Referencia
Produkttyp
Product type
Produktname
Type de produit
Tipo de producto
Fabrikat
Make
Fabrikat
Marque
Marca
Modell
Model
Modell
Modèle
Modelo
18400912/0
18400910/2
18400915/2
18400950/1
18400960/0
18400965/0
Transaxel
Transaxel
Transaxel
Transaxel
Transaxel
Transaxel
Dana
Peerless
Peerless
Kanzaki
Kanzaki
Kanzaki
4360-211
MST 205-535E
MST 205-541E
K46F
K46S
K46T
Motorer/Engines/Motoren/Moteurs/Motores
Motorfabrikat
Engine make
Motorfabrikat
Marque du moteur
Motor
Modell
Model
Modell
Modèle
Modelo
GGP
GGP
RM 65
RM 65 ES
GGP
GGP
WM 12,5
WM 13,5-14
Briggs & Stratton
Briggs & Stratton
Briggs & Stratton
Briggs & Stratton
21B807
21B807
31P777
441777
Kohler Courage 16
Kohler Courage 18
Kohler Courage 20
Kohler Courage 25
PH-SV480-0119
PH-SV540-0027
PH-SV710-0025
PH-SV730-0024
Reservdelslistor för motorer återfinns på:
Parts lists for engines can be found on:
www.kohlerplus.com
www.briggsandstratton.com
Typ
Type
Typ
Type
Tipo
0115
0116
0134
0127
Sida
Page
F- 11
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Sida
Page
Utgåva
Issue
KOPPLINGSSCHEMA
WIRING DIAGRAM
F- 12
2008-13
GARDEN COMPACT (GGP)
6
1
NC -3
C
BL
27722357/0 (B&S)
27722355/0 (T
ecumseh - GGP)
NO -2
BK
CN1
BK
BR
6
3
5
2
4
1
6
1
5
3
2
4
CN2 1
BL
BR
VI
BK
GY
2
11
YE
NC -3
C
8
BK
NO -2
NC -3
C
BR
NO -2
BK
BK
BR
c
9C
2
GY
7
NC -3
NC
VI
C
NO -2
BK
BK
1
2
2c
6
7
8
9
11
BK
BK
Electronic card
Engine
Motor stop
Blade microswitch
Grass-catcher micr oswitch
Seat microswitch
Neutral microswitch
Brake microswitch
CABLE COLOURS
BK
BL
BR
GY
VI
YE
Black
Blue
Brown
Grey
Violet
Yellow
11
6
8
9
7
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Sida
Page
KOPPLINGSSCHEMA
WIRING DIAGRAM
2008-13
F- 13
GARDEN COMPACT E (GGP)
5
6
BL
1
NC -3
BL
BL
WH
NO -2
10
WH
12
BK
VI
BR
3
2
1
7
3
6
5
4
1
9
9
8
7
8
12 11 10
BK
BL
4
CN1
6
2
12
BK
GY
11
RE
RE
C
BL
27722354/0
BR
VI
11
GY
YE
5
NC -3 C
NO -2
RE
8
10
NC -3
RE
C
BR
NO -2
BK
BK
BK
2
RE
RE
RE
VI
BK
3
1
2
2a
2b
2c
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Electronic card
Engine
Generator
Starter motor
Motor stop
Battery
Starter relay
Key ignition switch
Blade microswitch
Grass-catcher micr oswitch
Seat microswitch
Neutral microswitch
Recharger connector
Brake microswitch
Fuse (10 A)
CABLE COLOURS
BK
BL
BR
GY
RE
VI
WH
YE
Black
Blue
Brown
Grey
Red
Violet
White
Yellow
+Bt Mot.Avv
AVV
GND
GND
BK
BR
RE
BL
BK
BK
RE
c
a
9C
b
GY
7
NC -3
NC
4
VI
C
NO -2
GY
BK
BK
11
6
8
9
7
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Sida
Page
Utgåva
Issue
KOPPLINGSSCHEMA
WIRING DIAGRAM
F- 14
2008-13
GARDEN COMBI (B&S)
12
BL
5
BL
1
25722415/1
6
NC -3
C
BL
BL
NO -2
BR
RE
VI
14a
RE
CN2
CN1
CN3
CN5
7
RE
RE
WH
NC -3
WH
YW
BL
YW
C
NO -2
BR
RE BK
RE
RE
RE
VI
BK
BK
C
13
14b
8
10
NC
NC -3
GY
RE
BK
RE
VI
GY
C
NO -2
RE
WH
BK
RE
RE
VI
BK
BK
3
RE
BK
+Bt Mot.Avv
AVV
GND
GND
OR
a
RE
b
BL
c
d
9
11
NC -3 C
BK
2
4
NC -3
WH
NO -2
NO -2
RE
BK
1
2
2a
2b
2c
2d
3
4
5
6
7
8
9
10a
10b
11
12
13
14a
14b
Electronic card
Engine
Generator
Starter motor
Engine stop
Oil
Battery
Starter relay
Key ignition switch
Blade microswitch
Brake microswitch
Grass-catcher micr oswitch
Seat microswitch
Neutral microswitch ( In mechanical drive models)
Neutral microswitch ( In hydrostatic drive models)
Grasscatcher full microswitch
Pilot lamp
Recharge connector
10 A Fuse
25 A Fuse
CABLE COLOURS
BK
BL
BR
GY
OR
RE
VI
WH
Black
Blue
Brown
Grey
Orange
Red
Violet
White
BR
BK
7
6
9
10 b
10 a
8
11
C
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Sida
Page
KOPPLINGSSCHEMA
WIRING DIAGRAM
2008-13
F- 15
ESTATE BASIC (GGP) - ESTATE TORNADO (GGP)
1
5
B
G
S
BL
11 1
WH
BL
BL
12 2
13 3
OR
14 4
15 5
BL
16 6
VI
17 7
18 8
19 9
20 10
WH
BR
RE
BK
1
BK
OR
BK
VI
7
NC -3
OR
BR
GY
BL
C
VI
OR
NO -2
RE
RE
RE
RE
6
BK
RE
RE RE
13
GY
BL
BL
14
10
BR
16a
16b
9
NC -3
BR
15
OR
RE
BR
RE
RE
BR
WH
BK
BK
RE
RE
12
RE
WH
VI
BK
3
1
2
2a
2b
2c
2d
3
4
5
6
7
9
10
12
13
14
15
16a
16b
Electronic card
Engine
Generator
Starter motor
Engine stop
Carburattor
Battery
Starter relay
Key ignition switch
Blades switch
Brake microswitch
Seat microswitch
Neutral microswitch
Clutch
Recharge connector
Headlight switch
Headlight
10 A fuse
25 A fuse
BK
BL
BR
GY
OR
RE
VI
WH
CABLE COLOURS
Black
Blue
Brown
Grey
Orange
Red
Violet
White
GND
BL
a
+Bt Mot.Avv
AVV
GND
OR
BK
dc
BK
b
4
NO -2
2
7
6
9
10b
10a
C
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Sida
Page
Utgåva
Issue
KOPPLINGSSCHEMA
WIRING DIAGRAM
F- 16
2008-13
ESTATE COLLECTOR (GGP/B&S) - ESTATE SENATOR (B&S) ESTATE PRESIDENT ((Kohler)
5
B
G
S
BL
11 1
WH
12 2
WH
13 3
OR
BL
BL
7
BR
BK
NC -3
OR
14 4
15 5
BL
BR
16 6
GY
VI
17 7
18 8
19 9
RE
20 10
WH
RE
BK
OR
BK
VI
BL
C
VI
OR
NO -2
RE
RE
RE
RE
6
BK
1
RE RE
13
GY
BL
BL
14
10
BR
WH
16a
16b
NC -3 C
NO -2
BK
BR
15
RE
11
8
RE
BR
WH
NC -3
BR
BK
C
NO -2
RE
BK
RE
RE
12
RE
WH
VI
BK
3
1
2
2a
2b
2c
2d
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16a
16b
Electronic card
Engine
Generator
Starter motor
Engine stop
Carburattor
Battery
Starter relay
Key ignition switch
Blades switch
Brake microswitch
Grasscatcher microswitch
Seat microswitch
Neutral microswitch
Grasscatcher full microswitch
Clutch
Recharge connector
Headlight switch
Headlight
10 A fuse
25 A fuse
BK
BL
BR
GY
OR
RE
VI
WH
CABLE COLOURS
Black
Blue
Brown
Grey
Orange
Red
Violet
White
a
+Bt Mot.Avv
AVV
GND
GND
BL
OR
BK
dc
9
BK
NC -3
OR
b
4
2
NO -2
RE
RE
7
6
9
10b
10a
8
11
C
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Sida
Page
KOPPLINGSSCHEMA
WIRING DIAGRAM
2008-13
F- 17
ESTATE BARON (B&S)
12
5
WH
BK
B
G
M
BL
S
BL
BK RE
RE
RE
1
BL
2
BR
3
BK
4
1
YG
GY
BR
YW
VI
BK
OR
BK
BR
10 20
9 19
8 18
7 17
6 16
5 15
4 14
3 13
2 12
1 11
7
VI
BL
YW
OR
WH
WH
BL
BK
BK
VI
10
GY
BK
19a 19b 19c
BK
22
BR
BL
BL
RE
RE
WH RE
16
17
RE
OR
OR
BL
BL
OR
BK
BK
YW
9
13
BK
BK
OR
BR
6
RE
RE
BK
BK
RE
RE
cd e
WH
+Bt Mot.Avv
VI
BK
AVV GND
3
14
4
RE
BK
a
b
YG
BK
2
Black
Blue
Brown
Grey
Orange
Red
Violet
Yellow
White
BK
NO
WH
Electronic card
Engine
Generator
Starter
Engine stop
Carburettor
Oil
Battery
Starter relay
Key ignition switch
Blades microswitch ( Models with lever operated engagement )
Brake microswitch
Grasscatcher microswitch
Microswith operator pr esent
Neutral microswitch ( Mechanical drive models)
Neutral microswitch ( Hidrostatic drive model s)
Grass-catcher full micr oswitch
Recharge connector
Lightss switch
Light
Clutchswitch ( Models with electromagnetic engagement)
Clutch ( Models with electromagnetic engagement)
Fuel tank
10 A Fuse
25 A Fuse
15 A Fuse ( Models with electric tipping)
Actuator ( Models with electric tipping)
CABLE COLOURS
BK
BL
BR
GY
OR
RE
VI
YW
WH
11
BK YW
BK
BK
BK
BK
BK
BK
BK
BK
1
2
2a
2b
2c
2d
2e
3
4
5
6
7
8
9
10a
10b
11
12
13
14
16
17
18
19a
19b
19c
22
BL
BK
BK BL YW
8
18
Motori:
7
10b
BK
BK
BR
B&S Intek V-Twin Mod. 407777
B&S Intek OHV Mod. 31G777
B&S I/C OHV Mod. 21A907
B&S I/C OHV Mod. 282H07
16
9
6
10a
8
11
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Sida
Page
Utgåva
Issue
KOPPLINGSSCHEMA
WIRING DIAGRAM
F- 18
2008-13
ESTATE ROYAL (Kohler) - ESTATE PRO (Kohler)
12
5
WH
BK
B
G
M
BL
S
BL
BK RE
RE
RE
1
BL
2
BR
3
BK
4
1
YG
GY
BR
YW
VI
BK
OR
BK
BR
10 20
9 19
8 18
7 17
6 16
5 15
4 14
3 13
2 12
1 11
7
VI
BL
YW
OR
WH
WH
BL
BK
BK
VI
10
GY
BK
19a 19b 19c
BK
22
BR
BL
BL
RE
RE
WH RE
16
17
RE
OR
OR
BL
BL
OR
BK
BK
YW
9
13
BK
BK
OR
BR
6
YW
BK
RE
RE
VI
+Bt Mot.Avv
f
AVV GND
3
14
2
BL
BK
BK BL
RE
RE
BK
cd
WH
RE
BK
a
b
YG
11
BK YW
BK
BK
BK
NO
WH
BK
8
BK
BK
BK
BK
BK
1
2
2a
2b
2c
2d
2e
2f
3
5
6
7
8
9
10a
10b
11
12
13
14
18
19a
19b
19c
22
Electronic card
Engine
Generator
Starter
Engine stop
Carburettor
Oil
Starter relay
Battery
Key ignition switch
Blades microswitch ( Models with lever operated engagement)
Brake microswitch
Grasscatcher microswitch
Microswith operator pr esent
Neutral microswitch ( Mechanical drive models)
Neutral microswitch ( Hidrostatic drive model s)
Grass-catcher full micr oswitch
Recharge connector
Lightss switch
Lights
Fuel tank
10 A Fuse
25 A Fuse
15 A Fuse ( Models with electric tipping)
Actuator ( Models with electric tipping)
Motori:
7
CABLE COLOURS
BK
BL
BR
GY
OR
RE
VI
YW
WH
Black
Blue
Brown
Grey
Orange
Red
Violet
Yellow
Whites
18
10b
BK
BK
BR
Kohler Command Mod. CV 22S
Kohler Courage Mod. SV540S
Kohler Courage Mod. SV480S
16
9
6
10a
8
11
41
61
42 49
47
62
46
45
44
43
63
24 23 22
92
91
93
95
8
50 48
2
21
22 25
7
28
26
27
94
73
71
72
5
84
83
82
1
4
3
4
3
1433E
SPARE PARTS
81
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
1433E
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
GARDEN COMPACT
KAROSS
GARDEN COMPACT
BODY WORK
Sida
Page
2
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
27110371/0
27110417/0
27110363/0
27110409/0
12735410/0
12523040/0
12735402/0
27110373/0
27394000/0
81007280/2
12523040/0
12530060/0
12791500/0
12154510/0
22981467/0
12735105/0
84000253/1
27722480/0
27546039/1
12793101/0
12583500/0
12523060/0
27864052/0
24487997/0
27063021/1
12789100/0
12154330/0
25961218/0
12620305/0
27600114/1
27600119/0
27600118/0
12727810/0
27787057/0
27733002/1
27600113/0
27790000/1
27790010/1
12735598/0
12437503/0
14358731/0
12622651/0
Hjulkåpa- gul........................
Hjulkåpa- gul........................
Motorkåpa- grön..................
Motorkåpa- grå ....................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Skruv ...................................
Uppsamlarkåpa- gul.............
Handtag ...............................
Gasreglagearm ....................
Bricka ..................................
Bricka ..................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Plåt ......................................
Skruv ...................................
Gaswire ...............................
Sits ......................................
Fäste....................................
Skruv ...................................
Låsbricka .............................
Bricka ..................................
Ledaxel ................................
Låsnål..................................
Kam .....................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Ratt......................................
Stift......................................
Rattstångsskydd..................
Skydd ..................................
Skydd ..................................
Skruv ...................................
Tankstöd ..............................
Bränsletank..........................
Skydd ..................................
Tanklock ..............................
Lock.....................................
Skruv ...................................
Låsplatta..............................
Dekal ...................................
Stift......................................
Wheel cover- yellow ............
Wheel cover- yellow ............
Engine cover- green ............
Engine cover- grey ..............
Screw..................................
Washer................................
Screw..................................
Grass catcher cover ............
Handle.................................
Throttle lever.......................
Washer................................
Washer................................
Screw..................................
Nut ......................................
Plate....................................
Screw..................................
Throttle cable ......................
Seat.....................................
Support ...............................
Screw..................................
Washer................................
Washer................................
Pivot pin..............................
Hair pin ...............................
Cam ....................................
Screw..................................
Nut ......................................
Steering wheel ....................
Pin ......................................
Guard ..................................
Guard ..................................
Guard ..................................
Screw..................................
Tank support .......................
Fuel tank .............................
Guard ..................................
Fuel tank cap.......................
Cap......................................
Screw..................................
Plate....................................
Label ...................................
Pin ......................................
Anmärkning
Notes
2503 2504 2510
1
1
2
2
3
4
5
7
8
21
22
23
24
25
26
27
28
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
61
62
63
71
72
73
81
82
83
84
91
92
93
94
95
1
1
1
1
1
4
4
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
4
4
4
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
4
4
4
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
4
4
4
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
GGP- motor
4
6
3
8
10
5
1434C
SPARE PARTS
9
1
2
7
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
1434C
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
GARDEN COMPACT
DEKALER
GARDEN COMPACT
LABELS
Sida
Page
4
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
14357428/0
114356699/1
14358415/0
14358717/0
14358418/0
14358460/0
14358417/0
14358416/0
114358654/1
14360118/0
Dekal ...................................
Dekal ...................................
Dekal ...................................
Dekal ...................................
Dekal ...................................
Dekal ...................................
Dekal ...................................
Dekal ...................................
Dekal ...................................
Dekal ...................................
Label ...................................
Label ...................................
Label ...................................
Label ...................................
Label ...................................
Label ...................................
Label ...................................
Label ...................................
Label ...................................
Label ...................................
2504
2503 2510
X
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Anmärkning
Notes
78
77
75
74
76
73
GARDEN COMPACT
67
63 66 68 69
62
65
64 61
14
42
41
15
16
26
20
25
19
38 37 35 36
10
11
31
32
9
12
13
9
7
6
44
8
7
43
34
21
4
5
7
21
18
1
22 6
46 45
23
24
3
1435C
SPARE PARTS
21
2
34 33
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
1435C
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
GARDEN COMPACT
CHASSI
GARDEN COMPACT
CHASSIS
Sida
Page
6
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
84318401/0
84318403/0
84783015/1
27772121/0
12735121/0
27650115/1
12735121/0
84650105/0
12735121/0
84783037/0
12735121/0
27772095/0
12735105/0
84801117/1
12735121/0
12793701/0
12293201/0
27869057/0
12792099/0
12154510/0
27773077/0
12791011/0
12154510/0
27753081/0
12791500/0
84545061/0
12735121/0
27650111/0
12735121/0
27772131/0
12818690/0
12521350/0
12155000/0
27430567/0
27430569/1
27753073/0
12729600/0
27734059/0
12735121/0
27753075/0
12735121/0
84783041/0
12691115/0
12155000/0
81003375/1
12691200/0
12523060/0
12155000/0
84801125/0
22170910/0
81003375/1
12691200/0
12523060/0
12155000/0
Sidoram- hö.........................
Sidoram- vä .........................
Stöd.....................................
Bygel ...................................
Skruv ...................................
Förstärkning ........................
Skruv ...................................
Förstärkning ........................
Skruv ...................................
Stöd.....................................
Skruv ...................................
Stöd.....................................
Skruv ...................................
Stöd.....................................
Skruv ...................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Stöd.....................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Vinkelfäste ...........................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Vinkelfäste ...........................
Skruv ...................................
Plåt- bakre ...........................
Skruv ...................................
Förstärkning ........................
Skruv ...................................
Bygel ...................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Fjäder...................................
Fjäder...................................
Vinkelfäste ...........................
Skruv ...................................
Skena...................................
Skruv ...................................
Vinkelfäste ...........................
Skruv ...................................
Stöd.....................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Hjul......................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Fäste....................................
Tapp.....................................
Hjul......................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Side frame- RH....................
Side frame- LH ....................
Support ...............................
Clamp..................................
Screw..................................
Reinforcement.....................
Screw..................................
Reinforcement.....................
Screw..................................
Support ...............................
Screw..................................
Support ...............................
Screw..................................
Support ...............................
Screw..................................
Screw..................................
Nut ......................................
Support ...............................
Screw..................................
Nut ......................................
Angle bracket ......................
Screw..................................
Nut ......................................
Angle bracket ......................
Screw..................................
Plate- rear............................
Screw..................................
Reinforcement.....................
Screw..................................
Clamp..................................
Screw..................................
Washer................................
Nut ......................................
Spring .................................
Spring .................................
Angle bracket ......................
Screw..................................
Rack....................................
Screw..................................
Angle bracket ......................
Screw..................................
Support ...............................
Screw..................................
Nut ......................................
Wheel..................................
Screw..................................
Washer................................
Nut ......................................
Support ...............................
Pin ......................................
Wheel..................................
Screw..................................
Washer................................
Nut ......................................
2504
2503 2510
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
31
32
33
34
35
36
37
38
41
42
43
44
45
46
61
62
63
64
65
66
67
68
69
73
74
75
76
77
78
1
1
1
2
6
2
10
1
4
1
6
1
2
2
1
1
1
2
4
1
1
1
1
2
1
4
2
4
2
2
2
2
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
6
2
10
1
4
1
6
1
2
1
2
1
1
1
2
4
1
1
1
1
2
1
4
2
4
2
2
2
2
1
1
2
2
1
2
Anmärkning
Notes
1
26
27
6
2
5
4
5
7
29
20
18
8
9
51
18
17
10
53 52 55 54 53
13
12
11
12
14
15
16
28
57 56
36
33
21 23
24
22
43 45 46
33
33
38
25
40
34 42 43 44
31
37
33
35
1436E
SPARE PARTS
39 41
32
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
1436E
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
GARDEN COMPACT
STYRNING
GARDEN COMPACT
STEERING
Sida
Page
8
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
27340305/1
27047005/1
27520052/0
27047004/0
12001010/0
12622650/0
27570050/0
12521370/0
12436030/0
84735553/1
27047004/0
27670054/0
22672152/0
12523070/0
12293200/0
25510056/0
25670008/1
12156602/0
27034066/2
22746601/0
25670008/1
12141418/0
12155000/0
12689515/0
12154510/0
12155000/0
27670054/0
84034059/0
18737852/0
27047004/0
84230405/0
84230407/0
12000970/0
27787041/0
12793102/0
12155000/0
27840051/0
12604899/0
12692695/0
12523100/0
25160016/0
12587100/0
12295300/0
84680056/1
84044002/0
27045070/0
27590058/0
27590056/0
12521390/0
12000970/0
Rörförlängning ....................
Bussning .............................
Styrstång .............................
Bussning .............................
Låsring ................................
Stift......................................
Styrdrev...............................
Bricka ..................................
Låsplatta..............................
Sektordrev ...........................
Bussning .............................
Bricka ..................................
Bricka ..................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Länkbult...............................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Styrstag ...............................
Vinkellänk ............................
Bricka ..................................
Låsnål..................................
Mutter..................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Mutter..................................
Bricka ..................................
Framaxel..............................
Lock.....................................
Bussning .............................
Hjulspindel- hö.....................
Hjulspindel- vä .....................
Låsring ................................
Fäste....................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Parallellstag .........................
Låsbricka .............................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Distans ................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Framhjul kpl.........................
• Fälg....................................
• Bussning............................
• Däck ..................................
• Innerslang..........................
Bricka ..................................
Låsring ................................
Column extension ...............
Bushing...............................
Steering column..................
Bushing...............................
Snap ring ............................
Pin ......................................
Pinion..................................
Washer................................
Lock plate ...........................
Ring gear ............................
Bushing...............................
Washer................................
Washer................................
Washer................................
Nut ......................................
Pivot bolt.............................
Washer................................
Nut ......................................
Steering rod ........................
Ball joint ..............................
Washer................................
Hair pin ...............................
Nut ......................................
Screw..................................
Nut ......................................
Nut ......................................
Washer................................
Front axle ............................
Cap......................................
Bushing...............................
Stub axle- RH ......................
Stub axle- LH.......................
Snap ring ............................
Support ...............................
Screw..................................
Nut ......................................
Tie rod.................................
Lock washer........................
Screw..................................
Washer................................
Spacer.................................
Washer................................
Nut ......................................
Front wheel assy .................
• Rim ...................................
• Bushing.............................
• Tyre ...................................
• Inner tube..........................
Washer................................
Snap ring ............................
Anmärkning
Notes
2503
2504
2510
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
51
52
53
54
55
56
57
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
1
2
4
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
1
2
1
1
2
2
Inkl. pos 52 - 55
38
10
7
34
9
36
5
4
37
35
16 15 3
31
1
33 32
42
33
6
2
43
14
40
41
13
1437B
SPARE PARTS
11 12
8
39
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
1437B
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
GARDEN COMPACT
REGLAGE
GARDEN COMPACT
CONTROLS
Sida
Page
10
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
27500051/0
27670054/0
12521350/0
12154210/0
84503005/0
12791200/0
25110269/0
84207105/0
27034064/1
27395050/1
25670011/0
12154210/0
27430564/0
12292102/0
27670055/0
12523060/0
84001021/0
27546015/1
12729600/0
84317071/0
27430570/1
12674700/0
12154510/0
25394510/0
27034063/0
22746601/0
12155000/0
24487997/0
25670011/0
Pedal ...................................
Bricka ..................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Pedal- övre...........................
Skruv ...................................
Pedalgummi ........................
Wire.....................................
Stång ...................................
Knopp..................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Fjäder...................................
Mutter..................................
Bricka ..................................
Bricka ..................................
Axel .....................................
Bygel ...................................
Skruv ...................................
Växelspak ............................
Fjäder...................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Knopp..................................
Stång ...................................
Vinkellänk ............................
Mutter..................................
Låsnål..................................
Bricka ..................................
Pedal ...................................
Washer................................
Washer................................
Nut ......................................
Pedal- upper........................
Screw..................................
Pedal cover .........................
Cable ...................................
Rod .....................................
Knob ...................................
Washer................................
Nut ......................................
Spring .................................
Nut ......................................
Washer................................
Washer................................
Axle .....................................
Clamp..................................
Screw..................................
Gear shift lever....................
Spring .................................
Screw..................................
Nut ......................................
Knob ...................................
Rod .....................................
Ball joint ..............................
Nut ......................................
Hair pin ...............................
Washer................................
2503
2504
2510
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Anmärkning
Notes
8
2
5
6
1
4
7
2069
SPARE PARTS
3
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2069
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
GARDEN COMPACT
ELSYSTEM
GARDEN COMPACT
ELECTRICAL SYSTEM
Sida
Page
12
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
84040128/0
27722355/1
27065060/0
19700046/0
19410606/0
33320506/0
27065064/0
19410612/0
Kablage................................
Elektronikkort ......................
Kabel ...................................
Brytare- växellåda ................
Mikrobrytare........................
Kabelhållare .........................
Kabel ...................................
Brytare.................................
Cable harness .....................
Electronic card ....................
Cable ...................................
Switch- gearbox ..................
Micro switch .......................
Cable holder ........................
Cable ...................................
Switch .................................
Anmärkning
Notes
2503
1
2
3
4
5
6
7
8
1
1
1
1
3
6
1
1
GGP motor
GGP motor
1
2
*
*
10 9
8
4
5
7
3
22 23
13
6
16
18
21
18
19
20
15
17
14
2070A
SPARE PARTS
12
11
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2070A
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
GARDEN COMPACT E
ELSYSTEM
GARDEN COMPACT E
ELECTRICAL SYSTEM
Sida
Page
14
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
84040123/1
27722354/0
33340040/0
18450065/1
18400861/0
18565351/0
18210016/1
18736111/0
12735110/0
12360352/0
27065060/0
19700046/0
19410606/0
18120004/0
27430572/0
18564861/1
27430557/0
33320506/0
82180051/0
82180053/0
12523020/0
19410612/0
33215000/0
33500007/0
Kablage................................
Elektronikkort ......................
Säkring ................................
• Tändningslås .....................
• • Mutter..............................
• • Skydd...............................
Tändningsnyckel..................
Startrelä...............................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Kabel ...................................
Brytare- växellåda ................
Mikrobrytare........................
Batteri..................................
Fjäder...................................
Polskydd..............................
Fjäder...................................
Kabelhållare .........................
Batteriladdare ......................
Batteriladdare (UK) ..............
Bricka ..................................
Brytare.................................
Lock.....................................
Säkringshållare....................
Cable harness .....................
Electronic card ....................
Fuse ....................................
• Ignition switch ..................
• • Nut ..................................
• • Protection........................
Ignition key .........................
Starter relay ........................
Screw..................................
Nut ......................................
Cable ...................................
Switch- gearbox ..................
Micro switch .......................
Battery ................................
Spring .................................
Protection ...........................
Spring .................................
Cable holder ........................
Battery charger ...................
Battery charger (UK) ...........
Washer................................
Switch .................................
Cover ..................................
Fuse holder .........................
Anmärkning
Notes
2504
2510
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
19
20
21
22
23
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
3
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
Inkl. pos 4
Inkl. pos 5 - 6
UK- special
21
2
99
3
4
5
12
2
3
3
2
2240A
SPARE PARTS
12
11
12
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2240A
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
GARDEN COMPACT
MOTOR
(GGP)
GARDEN COMPACT
ENGINE
(GGP)
Sida
Page
16
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
12691115/0
12154210/0
18738201/0
12727815/0
25869035/1
18375051/1
18718000/0
18550195/0
18550196/0
Skruv ...................................
Mutter..................................
Avgasrör ..............................
Skruv ...................................
Bränsleslang........................
Slangklämma.......................
Oljepump .............................
Motor kpl.............................
Motor kpl.............................
Screw..................................
Nut ......................................
Exhaust pipe .......................
Screw..................................
Fuel hose.............................
Hose clamp .........................
Oil drain pump ....................
Engine assy.........................
Engine assy.........................
Anmärkning
Notes
2504
2503 2510
2
3
4
5
11
12
21
99
99
3
3
1
4
1
2
1
1
3
3
1
4
1
2
1
1
Manual start
Electric start
52
51
54
39
37
40
53
38
66
39
37
59
40
38
74
75
76 86 85 13 33
82
83 89
81 84
71
62 68 73
57
56
55
64
35
63 65
46 45
34
31
32
17
18 19 8
36
4
5
16 2
7
6
9
10
11
15
12
13
14
3
1
1440C
SPARE PARTS
41
40
67
69 70
72
61
33
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
1440C
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
GARDEN COMPACT
TRANSMISSION
GARDEN COMPACT
TRANSMISSION
Sida
Page
18
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
127604010/0
12139100/0
35061406/0
84207103/2
84317077/0
27604007/0
27047007/0
12691200/0
12523060/0
12155000/0
27670054/0
12523070/0
25670011/0
12155000/0
27546029/0
12735121/0
25430219/0
25840005/0
12293200/0
18400970/1
12692050/0
12154210/0
27840053/0
25943001/0
12155000/0
27650119/0
12155000/0
12793701/0
12293201/0
84250051/0
84394830/0
12735104/0
84680057/1
84044005/0
27590059/0
27590057/0
12521410/0
25670005/1
12001010/0
12523070/0
19700056/0
19700050/0
19700051/0
19700053/0
19700052/0
19700048/0
19700054/0
19700049/0
19700055/0
19700047/0
18400972/0
18400971/0
27315105/0
12791011/0
12540040/0
22680009/0
27753079/0
12791200/0
12523040/0
12292102/0
27772145/0
22524970/2
27034076/0
Remskiva.............................
Kil ........................................
Drivrem ...............................
Wire.....................................
Arm .....................................
Spännrulle ...........................
Bussning .............................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Bricka ..................................
Bricka ..................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Platta ...................................
Skruv ...................................
Fjäder...................................
Spännstång .........................
Mutter..................................
Transmissionsenhet.............
Skruv ...................................
Mutter..................................
Förstärkning ........................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Förstärkning ........................
Mutter..................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Remstyrning........................
Fjäder...................................
Skruv ...................................
Bakhjul kpl...........................
• Fälg....................................
• Däck ..................................
• Innerslang..........................
Bricka ..................................
Bricka ..................................
Låsring ................................
Bricka ..................................
Bussning .............................
• Remskiva...........................
Mutter..................................
Arm m.skruv........................
Bromsbelägg .......................
Fjäder...................................
• Bromsskiva........................
• Drev...................................
• Kedjehjul............................
Kedja ...................................
Växellåda kpl........................
Differential kpl .....................
• Växelarm............................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Bricka ..................................
Vinkelfäste ...........................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Arm .....................................
Bult......................................
Stång ...................................
Pulley ..................................
Key......................................
Belt......................................
Cable ...................................
Lever ...................................
Tension roller ......................
Bushing...............................
Screw..................................
Washer................................
Nut ......................................
Washer................................
Washer................................
Washer................................
Nut ......................................
Plate....................................
Screw..................................
Spring .................................
Tie rod.................................
Nut ......................................
Transmission unit................
Screw..................................
Nut ......................................
Reinforcement.....................
Screw..................................
Nut ......................................
Reinforcement.....................
Nut ......................................
Screw..................................
Nut ......................................
Belt guide ............................
Spring .................................
Screw..................................
Rear wheel assy ..................
• Rim ...................................
• Tyre ...................................
• Inner tube..........................
Washer................................
Washer................................
Snap ring ............................
Washer................................
Bushing...............................
• Belt pulley .........................
Nut ......................................
Lever w.screw .....................
Brake pad............................
Spring .................................
• Brake disc .........................
• Pinion................................
• Sprocket............................
Chain...................................
Gearbox assy ......................
Differential assy ..................
• Gear shift lever ..................
Screw..................................
Washer................................
Washer................................
Angle bracket ......................
Screw..................................
Washer................................
Nut ......................................
Clamp..................................
Bolt .....................................
Rod .....................................
Anmärkning
Notes
2503
2504
2510
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
45
46
51
52
53
54
55
56
57
59
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
81
82
83
84
85
86
89
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
3
5
1
1
2
2
2
2
3
1
1
2
2
1
1
1
2
2
2
1
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
Inkl. pos 52 - 54
Inkl. pos 62, 68, 73
Inkl. pos 67, 69
7
13 15 16
3
6
4
10
9
11
5
36
38
14
23
22
12
16 17
18
16
1
31 30
30
4
25 24
20
21
19
26
29
36 33
28
27
37 36
1441
SPARE PARTS
34
35
2
8
32
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
1441
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
GARDEN COMPACT
AGGREGATSLYFT
GARDEN COMPACT
MOWER DECK LIFT
Sida
Page
20
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
84001017/0
27546015/1
25547037/1
12729600/0
27430568/0
84317075/0
25394510/0
12674700/0
12154510/0
27430574/0
12729600/0
84002073/0
25510056/0
12295200/0
12156602/0
25670008/1
12156602/0
24487997/0
84001019/0
27546015/1
12731350/0
25670008/1
24487997/0
25510007/1
12156602/0
12295200/0
12794970/0
12521360/0
12154250/0
25670008/1
12156602/0
27034065/0
25510040/1
12293200/0
12155000/0
25670011/0
12155000/0
24487997/0
Lyftaxel ................................
Bygel ...................................
Bygel ...................................
Skruv ...................................
Fjäder...................................
Lyftarm ................................
Knopp..................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Fjäder...................................
Skruv ...................................
Stång ...................................
Länkbult...............................
Mutter..................................
Mutter..................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Låsnål..................................
Lyftaxel ................................
Bygel ...................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Låsnål..................................
Länkbult...............................
Mutter..................................
Mutter..................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Stång ...................................
Länkbult...............................
Mutter..................................
Mutter..................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Låsnål..................................
Lift shaft..............................
Clamp..................................
Clamp..................................
Screw..................................
Spring .................................
Lift lever ..............................
Knob ...................................
Screw..................................
Nut ......................................
Spring .................................
Screw..................................
Rod .....................................
Pivot bolt.............................
Nut ......................................
Nut ......................................
Washer................................
Nut ......................................
Hair pin ...............................
Lift shaft..............................
Clamp..................................
Screw..................................
Washer................................
Hair pin ...............................
Pivot bolt.............................
Nut ......................................
Nut ......................................
Screw..................................
Washer................................
Nut ......................................
Washer................................
Nut ......................................
Rod .....................................
Pivot bolt.............................
Nut ......................................
Nut ......................................
Washer................................
Nut ......................................
Hair pin ...............................
2503
2504
2510
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
2
4
2
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
3
1
1
Anmärkning
Notes
15
14
12
1
13
2
32
33
3
8
7
5
6
10
1442D
SPARE PARTS
4
9
9
36
31
34
35
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
1442D
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
GARDEN COMPACT
AGGREGATSINKOPPLING
GARDEN COMPACT
MOWER DECK ENGAGEMENT
Sida
Page
22
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
27487001/0
12791200/0
12154510/0
27510107/0
25670011/0
22672152/0
12155000/0
84317073/1
21660100/0
24487998/0
12789020/0
12154330/0
84317079/0
25394510/0
84207104/1
18399065/1
18399066/1
12735460/0
27430579/0
22450110/0
Glidblock .............................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Ledbult ................................
Bricka ..................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Inkopplingsspak ..................
Bricka ..................................
Låsnål..................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Spak ....................................
Knopp..................................
Wire.....................................
Mekanisk koppling...............
• Koppling- underdel ............
Skruv ...................................
Fjäder...................................
Fjäder...................................
Gliding shoe ........................
Screw..................................
Nut ......................................
Pivot bolt.............................
Washer................................
Washer................................
Nut ......................................
Engagement lever ...............
Washer................................
Hair pin ...............................
Screw..................................
Nut ......................................
Lever ...................................
Knob ...................................
Cable ...................................
Mechanical clutch ...............
• Cluch- lower part ...............
Screw..................................
Spring .................................
Spring .................................
Anmärkning
Notes
2503
2504
2510
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
31
32
33
34
35
36
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Inkl. pos 33
91
97
96
98
93
92
95
94
30 29
22
21
23
25
51
24
28
41
26
27
11
5
52
15
9
8
10
17
18
20
6
40
16
18
14 12
19
13
4
32
37
38
33
36
35 34
38
39
1443D
SPARE PARTS
31
2
1
3
*
53
54 55
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
1443D
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
GARDEN COMPACT
KLIPPAGGREGAT
GARDEN COMPACT
MOWER DECK
Sida
Page
24
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
84564095/0
25033060/0
19035000/0
12500030/0
84650103/0
12815200/0
12292102/0
27772119/0
12818690/0
12293201/0
27772133/0
12818690/0
12293201/0
27772127/1
12818690/0
12293201/0
27753071/0
12818690/0
12293201/0
84545063/0
12792611/0
12155000/0
27546041/0
27546043/0
27230200/2
12815210/0
12154510/0
27510097/1
24487997/0
27600122/0
12728530/0
27787045/1
12794110/0
12540070/0
84109504/0
12793102/0
12523060/0
12155010/0
27275000/0
12521330/0
27107502/0
27140053/0
12735402/0
27650120/0
12735410/0
99900035/0
27140052/0
27230201/0
12735410/0
25510022/0
24487998/0
27772139/0
12735110/0
Klippaggregatskåpa .............
• Vattenslanganslutning .......
• O- ring................................
• Nit......................................
Förstärkning ........................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Fäste....................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Bygel ...................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Fäste....................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Vinkelfäste ...........................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Platta ...................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Platta ...................................
Platta ...................................
Hake ....................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Sprint...................................
Låsnål..................................
Skydd ..................................
Skruv ...................................
Knivhållare...........................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Kniv .....................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Gummiplugg........................
Bricka ..................................
Utkast ..................................
Deflektor..............................
Skruv ...................................
Förstärkning ........................
Skruv ...................................
Mulchingsats kpl .................
• Deflektor ............................
• Ledpunkt............................
• Skruv .................................
• Sprint.................................
• Låsnål ................................
• Klämma .............................
• Skruv .................................
Mower deck casing .............
• Water hose connection......
• O- ring ...............................
• Rivet..................................
Reinforcement.....................
Screw..................................
Nut ......................................
Clamp..................................
Screw..................................
Nut ......................................
Clamp..................................
Screw..................................
Nut ......................................
Clamp..................................
Screw..................................
Nut ......................................
Angle bracket ......................
Screw..................................
Nut ......................................
Plate....................................
Screw..................................
Nut ......................................
Plate....................................
Plate....................................
Hook ...................................
Screw..................................
Nut ......................................
Pin ......................................
Hair pin ...............................
Guard ..................................
Screw..................................
Blade bracket ......................
Screw..................................
Washer................................
Blade ...................................
Screw..................................
Washer................................
Nut ......................................
Grommet.............................
Washer................................
Conveyor.............................
Deflector .............................
Screw..................................
Reinforcement.....................
Screw..................................
Mulching kit ........................
• Deflector ...........................
• Fulcrum.............................
• Screw ................................
• Pin.....................................
• Hair pin .............................
• Clamp................................
• Screw ................................
Anmärkning
Notes
2503
2504
2510
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
51
52
53
54
55
91
92
93
94
95
96
97
98
1
1
1
1
1
4
4
1
2
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
5
1
2
2
1
2
4
2
1
1
1
1
5
1
2
1
1
1
3
1
1
1
2
Inkl. pos 2 - 4
Inkl. pos 92 - 98
4
2
6
13
14
15
10
11
7
3
12
3
1
9
8
5
16
1444
SPARE PARTS
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
1444
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
GARDEN COMPACT
GRÄSUPPSAMLARE
GARDEN COMPACT
GRASS CATCHER
Sida
Page
26
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
84801121/0
84801119/0
27650117/0
84394051/0
84106055/0
12789020/0
12154330/0
12789020/0
12154330/0
12789210/0
12521331/0
12154330/0
12674530/0
12521331/0
12154330/0
84180186/0
Ram- främre ........................
Ram- övre............................
Förstärkningsstag................
Handtag ...............................
Uppsamlingssäck ................
• Skruv .................................
• Mutter................................
• Skruv .................................
• Mutter................................
• Skruv .................................
• Bricka ................................
• Mutter................................
• Skruv .................................
• Bricka ................................
• Mutter................................
Skruvsats.............................
Frame- front ........................
Frame- upper.......................
Reinforcement.....................
Handle.................................
Grass bag............................
• Screw ................................
• Nut ....................................
• Screw ................................
• Nut ....................................
• Screw ................................
• Washer..............................
• Nut ....................................
• Screw ................................
• Washer..............................
• Nut ....................................
Screw set ............................
Anmärkning
Notes
2503
2504
2510
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
1
2
1
1
2
2
4
4
2
2
2
2
2
2
1
Inkl. pos 6 - 15
51
57 58
53
61
69
62
72
56
55
54
71
46
44
1
68 67
5
45
41
43
42
75 74 73
9
27
28
4
25 26
2
12
7
66 65
64
67
20
21 18 19
9
6
13
22 23 9
15
11
17
29
87
86
3
83
88
30
10
8
89
90
91
9
11
9
1227E
SPARE PARTS
10
10
11
82
81
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
1227E
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
GARDEN COMBI
KAROSS
GARDEN COMBI
BODY WORK
Sida
Page
28
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
84598086/0
27600117/0
84110131/0
27110360/0
27110361/0
27110306/2
27109516/0
84110132/1
84110136/1
12735402/0
12735410/0
12523040/0
12727790/0
12437503/0
12791200/0
12154510/0
27047003/0
27430551/1
12691200/0
12523070/0
12155000/0
27546001/0
27546003/0
12735402/0
12729601/1
12521331/0
27110304/0
27110305/0
84000250/1
12788512/0
12581200/0
25394501/0
12726388/0
12290800/0
25722456/0
25547033/1
12793101/0
12583500/0
12523060/0
27864052/0
24487997/0
25961209/0
12620299/0
27063021/1
12789100/0
12523020/0
12154330/0
25430223/2
12789000/0
25600020/0
25600021/1
12728460/0
12521320/0
12437502/0
27787062/0
12735410/0
27733003/1
27600061/2
25795000/1
25869014/0
27787063/0
27510118/0
12293201/0
Kåpa- främre, grå.................
Kåpa- bakre, gul...................
Fotstegskåpa- gul.................
Uppsamlarlock- fast.............
Uppsamlarlock- rörligt .........
Motorkåpa ...........................
Frontkåpa- gul......................
Hjulkåpa- gul........................
Hjulkåpa- gul........................
Skruv ...................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Skruv ...................................
Låsplatta..............................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Bussning .............................
Fjäder...................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Plåt ......................................
Plåt ......................................
Skruv ...................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
• Fotstegsskydd- hö..............
• Fotstegsskydd- vä ..............
Gasreglage...........................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Handtag ...............................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Sits ......................................
Sitsplatta .............................
Skruv ...................................
Låsbricka .............................
Bricka ..................................
Ledaxel ................................
Låsnål..................................
Ratt......................................
Stift......................................
Kam .....................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Fjäder...................................
Skruv ...................................
Skydd- övre .........................
Skydd- nedre .......................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Tankfäste .............................
Skruv ...................................
Bränsletank..........................
Skydd ..................................
Tanklock ..............................
Slang ...................................
Stöd.....................................
Pinnbult ...............................
Mutter..................................
Cover- front, grey ................
Cover- rear, yellow...............
Footboard cover- yello.........
Grass bag cover- fixed ........
Grass bag cover- mobil .......
Engine cover .......................
Front cover- yellow..............
Wheel cover- yellow ............
Wheel cover- yellow ............
Screw..................................
Screw..................................
Washer................................
Screw..................................
Plate....................................
Screw..................................
Nut ......................................
Bushing...............................
Spring .................................
Screw..................................
Washer................................
Nut ......................................
Plate....................................
Plate....................................
Screw..................................
Screw..................................
Washer................................
• Footboard cover- RH .........
• Footboard cover- LH..........
Throttle control ...................
Screw..................................
Grower ................................
Handle.................................
Screw..................................
Nut ......................................
Seat.....................................
Seat plate ............................
Screw..................................
Washer................................
Washer................................
Pivot pin..............................
Hair pin ...............................
Steering wheel ....................
Pin ......................................
Cam ....................................
Screw..................................
Washer................................
Nut ......................................
Spring .................................
Screw..................................
Guard- upper .......................
Guard- lower .......................
Screw..................................
Washer................................
Nut ......................................
Tank bracket........................
Screw..................................
Fuel tank .............................
Guard ..................................
Fuel tank cap.......................
Hose....................................
Support ...............................
Stud bolt .............................
Nut ......................................
Anmärkning
Notes
2511 2512
X
1
2
3
4
5
6
7
8
8
9
10
11
12
13
15
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
41
42
43
44
45
46
51
53
54
55
56
57
58
61
62
64
65
66
67
68
69
71
72
73
74
75
81
82
83
86
87
88
89
90
91
1
1
1
1
1
1
1
1
14
10
8
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
4
4
4
1
1
1
1
1
2
2
3
1
1
1
1
2
2
2
1
3
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
14
10
8
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
4
4
4
1
1
1
1
1
2
2
3
1
1
1
1
2
2
2
1
3
1
1
1
1
1
1
2
Inkl. pos 29 - 30
8
5
3
1
7
11
9
4
1209D
SPARE PARTS
10
2
6
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
1209D
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
GARDEN COMBI
DEKALER
GARDEN COMBI
LABELS
Sida
Page
30
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
14357428/0
114357519/2
114357425/1
14357431/0
114357526/1
14357427/0
14357426/0
14357702/0
14358513/0
114356699/1
14360118/0
Dekal ...................................
Dekal ...................................
Dekal ...................................
Dekal ...................................
Dekal ...................................
Dekal ...................................
Dekal ...................................
Dekal ...................................
Dekal ...................................
Dekal ...................................
Dekal ...................................
Label ...................................
Label ...................................
Label ...................................
Label ...................................
Label ...................................
Label ...................................
Label ...................................
Label ...................................
Label ...................................
Label ...................................
Label ...................................
2511 2512
X
X
X
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
Anmärkning
Notes
37
34
36
33
8
39 40
9
36
10
3
24
23
20
11
6
12
16
14
17
16
15
19
18
41
42
43
46
45
48
47
7
25
56
55
53
52
51
53
54
13
27 2
1
1226D
SPARE PARTS
26 2
17
5
4
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
1226D
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
GARDEN COMBI
CHASSI
GARDEN COMBI
CHASSIS
Sida
Page
32
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
84801135/0
25034002/1
84545057/3
27037000/1
25547012/1
12791200/0
12292102/0
84801127/0
12792611/0
12293201/0
84783027/0
12792611/0
12293201/0
84801107/1
27787025/0
12792611/0
12293201/0
12734995/0
12521331/0
84040300/0
12523060/0
12155000/0
12500090/0
12379511/0
25034001/0
27430575/0
27943050/0
12293201/0
25122000/2
27430554/0
12735110/0
27294001/0
12735120/0
12523040/0
27294002/0
12735110/0
27772095/0
12735106/0
27047012/0
27430577/0
25670008/1
12000955/0
84250053/0
12735110/0
Ram kpl ...............................
• Bussning............................
Plåt- bak...............................
Pivotaxel..............................
Bygel ...................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Ram- övre............................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Stöd.....................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Fotstegsstöd........................
Stöd.....................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Lina .....................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Mutter..................................
• Smörjnippel .......................
• Bussning............................
Fjäder...................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Skyddshuv...........................
Fjäder...................................
Skruv ...................................
Styrning...............................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Remstyrning........................
Skruv ...................................
Stöd.....................................
Skruv ...................................
Bussning .............................
Fjäder...................................
Bricka ..................................
Låsring ................................
Remstyrning........................
Skruv ...................................
Frame assy..........................
• Bushing.............................
Plate- rear............................
Pivot shaft...........................
Clamp..................................
Screw..................................
Nut ......................................
Frame- upper.......................
Screw..................................
Nut ......................................
Support ...............................
Screw..................................
Nut ......................................
Footboard support ..............
Support ...............................
Screw..................................
Nut ......................................
Screw..................................
Washer................................
Cord ....................................
Washer................................
Nut ......................................
Nut ......................................
• Grease dispenser ..............
• Bushing.............................
Spring .................................
Screw..................................
Nut ......................................
Protective cap .....................
Spring .................................
Screw..................................
Guide ..................................
Screw..................................
Washer................................
Belt guide ............................
Screw..................................
Support ...............................
Screw..................................
Bushing...............................
Spring .................................
Washer................................
Circlip..................................
Belt guide ............................
Screw..................................
Anmärkning
Notes
2511 2512
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
23
24
25
26
27
33
34
36
37
39
40
41
42
43
45
46
47
48
51
52
53
54
55
56
1
2
1
1
2
8
8
1
4
4
1
4
4
1
2
4
4
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
4
2
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
4
2
1
1
1
2
1
1
2
8
8
1
4
4
1
4
4
1
2
4
4
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
4
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
4
2
Inkl. pos 2, 26 - 27
2
1
3
4
11
12
31
5
6
7
51
53 58 52 54 53
25
10
9
57 56 55
8
21
28 29 30
25
17
9
16
19
27 28 26
23
21 22 21
20
19
24
1228C
SPARE PARTS
17
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
1228C
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
GARDEN COMBI
STYRNING
GARDEN COMBI
STEERING
Sida
Page
34
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
27520050/0
25038004/0
12622650/0
27570050/0
12521370/0
12436030/0
84735551/0
84000501/0
12001000/0
12520031/0
12793102/0
12583500/0
27840050/0
22746600/0
12156602/0
84034057/0
25034002/1
12379511/0
84230401/0
84230403/0
12001000/0
25160016/0
12692695/0
12523100/0
12587100/0
12295300/0
12521350/0
84680052/1
84680055/1
84044000/0
25122200/2
27590050/0
27590052/0
25670005/1
12001000/0
22110230/0
25950000/0
Rattstång .............................
Bussning .............................
Stift......................................
Styrdrev...............................
Bricka ..................................
Låsplatta..............................
Styrsektor............................
Axel .....................................
Låsring ................................
Bricka ..................................
Skruv ...................................
Låsbricka .............................
Styrstag ...............................
Kulled ..................................
Mutter..................................
Framaxel kpl ........................
• Bussning............................
• Smörjnippel .......................
Hjulspindel- hö.....................
Hjulspindel- vä .....................
Låsring ................................
Distans ................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Bricka ..................................
Hjul kpl ................................
Hjul kpl ................................
• Fälg....................................
• Lager .................................
• Däck ..................................
• Däck ..................................
Bricka ..................................
Låsring ................................
Lock.....................................
• Ventil .................................
Steering column..................
Bushing...............................
Pin ......................................
Pinion..................................
Washer................................
Lock plate ...........................
Sector .................................
Shaft ...................................
Snap ring ............................
Washer................................
Screw..................................
Washer................................
Steering rod ........................
Ball joint ..............................
Nut ......................................
Front axle assy ....................
• Bushing.............................
• Grease dispenser ..............
Stub axle- RH ......................
Stub axle- LH.......................
Snap ring ............................
Spacer.................................
Screw..................................
Washer................................
Washer................................
Nut ......................................
Washer................................
Wheel assy..........................
Wheel assy..........................
• Rim ...................................
• Bearing..............................
• Tire....................................
• Tire....................................
Washer................................
Snap ring ............................
Cap......................................
• Valve .................................
Anmärkning
Notes
2511
2512
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
51
51
52
53
54
54
55
56
57
58
1
1
1
1
1
1
1
1
2
0- 2
1
1
2
4
4
1
4
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
2
1
2
1
1
2
2
2
1
Inkl. pos 21 - 22
Turf Saver
Deli
Turf Saver
Deli
42
37
43
51
50
44
46
47
45
38
40
39
41 35 34 31 34 35 36
47
48
49
52
53
54
32
2
33
21 20 15 17 16 17 14 26
9 10
1
8 12
11
22 23 25 24
13
18 19
5
4
3
6
7
1229B
SPARE PARTS
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
1229B
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
GARDEN COMBI
REGLAGE
GARDEN COMBI
CONTROLS
Sida
Page
36
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
84503001/0
25110269/0
84001015/1
12793301/0
12155000/0
27546015/1
12731350/0
84001011/2
25547049/0
12731601/0
27430552/0
27395050/1
27034060/0
12293200/0
27510115/0
25430236/0
12521350/0
22171001/0
25774275/0
12523050/0
12154510/0
24487997/0
25430220/0
22943005/0
12293200/0
12155000/0
84773551/0
12793102/0
12293201/0
27047002/0
12521370/0
12608600/0
84317051/2
84773553/0
25430226/0
12692050/0
12155000/0
82394508/0
27034052/0
22746601/0
27315077/0
25510040/1
25670011/0
12155000/0
24487997/0
12583500/0
12293200/0
12735520/0
12540040/0
22680009/0
Pedal ...................................
Pedalgummi ........................
Pedalaxel .............................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Bygel ...................................
Skruv ...................................
P- bromsaxel .......................
Bygel ...................................
Skruv ...................................
Fjäder...................................
Knopp..................................
Stång ...................................
Mutter..................................
Ledbult ................................
Fjäder...................................
Bricka ..................................
Distans ................................
Bygel ...................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Låsnål..................................
Fjäder...................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Mutter..................................
Fäste....................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Bussning .............................
Bricka ..................................
Låsring ................................
Växelspak ............................
Bygel ...................................
Fjäder...................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Knopp..................................
Växelstång ...........................
Vinkellänk ............................
Växelarm .............................
Länkbult...............................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Låsnål..................................
Låsbricka .............................
Mutter..................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Bricka ..................................
Pedal ...................................
Pedal cover .........................
Pedal shaft ..........................
Screw..................................
Nut ......................................
Clamp..................................
Screw..................................
Parking brake shaft .............
Plate....................................
Screw..................................
Spring .................................
Knob ...................................
Rod .....................................
Nut ......................................
Pivot bolt.............................
Spring .................................
Washer................................
Spacer.................................
Clamp..................................
Washer................................
Nut ......................................
Hair pin ...............................
Spring .................................
Screw..................................
Nut ......................................
Nut ......................................
Clamp..................................
Screw..................................
Nut ......................................
Bushing...............................
Washer................................
Seegerring ..........................
Gear lever............................
Clamp..................................
Spring .................................
Screw..................................
Nut ......................................
Knob ...................................
Gear shift rod ......................
Ball joint ..............................
Gear shift arm .....................
Pivot bolt.............................
Washer................................
Nut ......................................
Hair pin ...............................
Washer................................
Nut ......................................
Screw..................................
Washer................................
Washer................................
2511
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
1
1
1
2
2
2
4
1
2
4
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
Anmärkning
Notes
59
55
37 35 36 35
56
34
104
58
113
116
32
33
40
39
38
109
114
106
107
33
71
53
54
108
93 77
84
81
83
82
80
102
105
103
101
60
57 75 74
92
9
2
10 8
73
72
61
12
15 17 16 17 27
13
11
43
41
42
45
45
49
50 51 52
46
48
28
44
1
47
5
4
25 24
22
23
89 88 87 86 87
85
91
93
26
3
6
7
2071
SPARE PARTS
119
115
117
118
110
111
113
112
20
21
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2071
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
GARDEN COMBI HST
REGLAGE
GARDEN COMBI HST
CONTROLS
Sida
Page
38
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
84503001/0
25110267/0
84001015/1
12793301/0
12155000/0
27546015/1
12731350/0
84001011/2
25547049/0
12731601/0
27430552/0
27395050/1
27034070/0
25510067/1
25430236/0
12521360/0
12523050/0
12155000/0
24487997/0
25430210/0
22943005/0
12293200/0
27275000/0
12156602/0
25670011/0
84773568/0
27045080/0
84773561/0
22672151/0
27772101/0
27772103/0
22672152/0
12523060/0
12155010/0
27734055/0
12794900/0
12155020/0
27158000/0
27670053/0
84773565/0
27063020/0
12735110/0
84773563/0
27430560/0
25670008/1
12155020/0
12379511/0
12521330/0
84317051/2
25430226/0
12692050/0
12155000/0
82394508/0
12793102/0
12293201/0
27034071/0
25510040/1
12293200/0
25670011/0
12155010/0
24487997/0
84207101/1
27772105/0
Pedal ...................................
Pedalgummi ........................
Pedalaxel .............................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Bygel ...................................
Skruv ...................................
P- bromsaxel .......................
Bygel ...................................
Skruv ...................................
Fjäder...................................
Knopp..................................
Stång ...................................
Ledbult ................................
Fjäder...................................
Bricka ..................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Låsnål..................................
Fjäder...................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Gummiplugg........................
Mutter..................................
Bricka ..................................
Fäste kpl ..............................
• Bussning............................
Arm .....................................
Bricka ..................................
Bygel ...................................
Bygel ...................................
Bricka ..................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Sektor..................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Platta ...................................
Bricka ..................................
Fäste....................................
Kam .....................................
Skruv ...................................
Arm .....................................
Fjäder...................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Smörjnippel .........................
Bricka ..................................
Växelspak ............................
Fjäder...................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Knopp..................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Stång ...................................
Länkbult...............................
Mutter..................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Låsnål..................................
Wire.....................................
Bygel ...................................
Pedal ...................................
Pedal cover .........................
Pedal shaft ..........................
Screw..................................
Nut ......................................
Clamp..................................
Screw..................................
Parking brake shaft .............
Plate....................................
Screw..................................
Spring .................................
Knob ...................................
Rod .....................................
Pivot bolt.............................
Spring .................................
Washer................................
Washer................................
Nut ......................................
Hair pin ...............................
Spring .................................
Screw..................................
Nut ......................................
Grommet.............................
Nut ......................................
Washer................................
Bracket assy........................
• Bushing.............................
Lever ...................................
Washer................................
Clamp..................................
Clamp..................................
Washer................................
Washer................................
Nut ......................................
Sector .................................
Screw..................................
Nut ......................................
Plate....................................
Washer................................
Clamp..................................
Cam ....................................
Screw..................................
Lever ...................................
Spring .................................
Washer................................
Nut ......................................
Grease dispenser ................
Washer................................
Gear lever............................
Spring .................................
Screw..................................
Nut ......................................
Knob ...................................
Screw..................................
Nut ......................................
Rod .....................................
Pivot bolt.............................
Nut ......................................
Washer................................
Nut ......................................
Hair pin ...............................
Wire ....................................
Clamp..................................
Anmärkning
Notes
2512
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
20
21
22
23
24
25
26
27
28
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
71
72
73
74
75
77
80
81
1
1
1
2
2
2
4
1
2
4
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
Inkl. pos 33
59
55
37 35 36 35
56
34
104
58
113
116
32
33
40
39
38
109
114
106
107
33
71
53
54
108
93 77
84
81
83
82
80
102
105
103
101
60
57 75 74
92
9
2
10 8
73
72
61
12
15 17 16 17 27
13
11
43
41
42
45
45
49
50 51 52
46
48
28
44
1
47
5
4
25 24
22
23
89 88 87 86 87
85
91
93
26
3
6
7
2071
SPARE PARTS
119
115
117
118
110
111
113
112
20
21
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2071
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
GARDEN COMBI HST
REGLAGE
GARDEN COMBI HST
CONTROLS
Sida
Page
40
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
12791400/0
12521330/0
12292102/0
27034074/0
25510040/1
12293200/0
25670011/0
12155010/0
24487997/0
12155000/0
25670011/0
27546047/0
12735121/0
25040614/0
84001023/0
12608900/0
27034073/0
27510111/0
24487997/0
27510110/0
24487997/0
27063022/0
12791400/0
12521330/0
12154510/0
27546019/0
12735602/0
12581100/0
12290791/0
12540020/0
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Stång ...................................
Länkbult...............................
Mutter..................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Låsnål..................................
Mutter..................................
Bricka ..................................
Platta ...................................
Skruv ...................................
Bussning .............................
Axel .....................................
Seegerring ...........................
Stång ...................................
Sprint...................................
Låsnål..................................
Sprint...................................
Låsnål..................................
Kam .....................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Platta ...................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Bricka ..................................
Screw..................................
Washer................................
Nut ......................................
Rod .....................................
Pivot bolt.............................
Nut ......................................
Washer................................
Nut ......................................
Hair pin ...............................
Nut ......................................
Washer................................
Plate....................................
Screw..................................
Bushing...............................
Axle .....................................
Seeger ring .........................
Rod .....................................
Pin ......................................
Hair pin ...............................
Pin ......................................
Hair pin ...............................
Cam ....................................
Screw..................................
Washer................................
Nut ......................................
Plate....................................
Screw..................................
Washer................................
Nut ......................................
Washer................................
2512
82
83
84
85
86
87
88
89
91
92
93
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
2
2
2
1
1
2
2
1
1
1
2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
2
2
Anmärkning
Notes
1
*
*
2
3
4
30 31
5
6
8
13
17
7
14
24
25
12 *
22 21 20 19
28
29
27
18
22
11 11
39
2072B
SPARE PARTS
9
10
23
26
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2072B
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
GARDEN COMBI
ELSYSTEM
GARDEN COMBI
ELECTRIC SYSTEM
Sida
Page
42
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
184040126/2
25722415/1
12727810/0
33340036/0
33340040/0
18450065/1
18400861/0
18565351/0
18210016/1
18736110/0
12735110/0
12360352/0
786194
19410606/0
19410605/1
25065014/1
27065050/0
18120002/1
27772099/1
12155000/0
18564861/1
12361005/0
33320506/0
33320504/0
27430561/0
12735121/0
19410609/0
25065025/0
33215000/0
33500007/0
82180050/0
82180052/0
Kablage................................
Elektronikkort ......................
Skruv ...................................
Säkring ................................
Säkring ................................
• Tändningslås .....................
• • Mutter..............................
• • Skydd...............................
Tändningsnyckel..................
Startrelä...............................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Brytare.................................
Mikrobrytare........................
Mikrobrytare........................
Kabel ...................................
Kabel ...................................
Batteri..................................
Batterihållare .......................
Mutter..................................
Polskydd..............................
Mutter..................................
Kabelhållare .........................
Kabelhållare .........................
Fjäder...................................
Skruv ...................................
Brytare.................................
Kabel ...................................
Lock.....................................
Säkringshållare....................
Batteriladdare ......................
Batteriladdare (UK) ..............
Cable harness .....................
Electronic card ....................
Screw..................................
Fuse ....................................
Fuse ....................................
• Ignition switch ..................
• • Nut ..................................
• • Protection........................
Ignition key .........................
Starter relay ........................
Screw..................................
Nut ......................................
Neutral start switch.............
Micro switch .......................
Micro switch .......................
Cable ...................................
Cable ...................................
Battery ................................
Clamp..................................
Nut ......................................
Protection ...........................
Nut ......................................
Cable holder ........................
Cable holder ........................
Spring .................................
Screw..................................
Switch .................................
Cable ...................................
Cover ..................................
Fuse holder .........................
Battery charger ...................
Battery charger (UK) ...........
Anmärkning
Notes
2511 2512
X
X
X
1
2
3
4
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
39
39
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
4
1
1
1
1
1
1
2
1
3
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
4
1
1
1
1
1
1
2
1
3
1
1
1
1
1
2
2
1
1
Inkl. pos 5
25A
10A
Inkl. pos 6 - 7
UK- special
3
2
3
5
6
7
8
9
3
2
19
18
20
14
3
11 12 13
16
15
17
21
1700A
SPARE PARTS
10
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
1700A
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
GARDEN COMBI
MOTOR
GARDEN COMBI
ENGINE
Sida
Page
44
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
25869035/0
18375051/1
12691100/0
12154210/0
12691115/0
12540260/0
12154210/0
25430239/1
18738225/0
12737450/0
12583500/0
82750006/1
12793102/0
12154210/0
84598081/0
27600137/0
12729601/1
12437504/0
18718000/0
Bränsleslang........................
Slangklämma.......................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Fjäder...................................
Avgasrör ..............................
Skruv ...................................
Låsbricka .............................
Ljuddämpare .......................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Ljuddämparskydd................
Skydd ..................................
Skruv ...................................
Låsplatta..............................
Oljepump .............................
Fuel hose.............................
Hose clamp .........................
Screw..................................
Nut ......................................
Screw..................................
Washer................................
Nut ......................................
Spring .................................
Exhaust pipe .......................
Screw..................................
Washer................................
Muffler ................................
Screw..................................
Nut ......................................
Muffler guard ......................
Protection ...........................
Screw..................................
Lock plate ...........................
Oil drain pump ....................
2511
2512
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
2
4
3
3
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
1
3
3
1
Anmärkning
Notes
30 32 28 33
28
8
7
9
6
31 34 35
23
22
25
21
29
20 19 16 17
15
18
10
11
17
12
13
14
5
1
27
24
57
3
2
54
52
51 59
53
55
1231C
SPARE PARTS
56
58
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
1231C
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
GARDEN COMBI
TRANSMISSION
GARDEN COMBI
TRANSMISSION
Sida
Page
46
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
27604003/1
12737310/0
12543000/0
35061400/0
84317055/1
27510096/0
12540260/0
22672151/0
25670011/0
12155010/0
25601554/0
12523060/0
12155000/0
27034054/0
25510040/1
12293200/0
12155000/0
25670011/0
12155000/0
82601503/0
12139430/0
12608950/0
18400915/2
12691800/0
12154210/0
27772067/0
12735150/0
12793102/0
12793301/0
12523060/0
12293201/0
12521350/0
12155000/0
84680050/1
84680053/1
84044001/0
27590051/0
27590053/0
12521410/0
25670005/1
12001010/0
12520010/0
22110230/0
25950000/0
Remskiva.............................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Kilrem..................................
Spännarm............................
Pinnbult ...............................
Bricka ..................................
Bricka ..................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Spännrulle ...........................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Spännstång .........................
Länkbult...............................
Mutter..................................
Mutter..................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Remskiva.............................
Kil ........................................
Låsring ................................
Transaxel kpl........................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Momentstag ........................
Skruv ...................................
Skruv ...................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Hjul kpl ................................
Hjul kpl ................................
• Fälg....................................
• Däck ..................................
• Däck ..................................
Bricka ..................................
Bricka ..................................
Låsring ................................
Bricka ..................................
Lock.....................................
• Ventil .................................
Belt pulley ...........................
Screw..................................
Washer................................
V- belt..................................
Tension arm ........................
Stud bolt .............................
Washer................................
Washer................................
Washer................................
Nut ......................................
Tension roller ......................
Washer................................
Nut ......................................
Tie rod.................................
Pivot bolt.............................
Nut ......................................
Nut ......................................
Washer................................
Nut ......................................
Belt pulley ...........................
Key......................................
Snap ring ............................
Transaxle assy.....................
Screw..................................
Nut ......................................
Stay.....................................
Screw..................................
Screw..................................
Screw..................................
Washer................................
Nut ......................................
Washer................................
Nut ......................................
Wheel assy..........................
Wheel assy..........................
• Rim ...................................
• Tire....................................
• Tire....................................
Washer................................
Washer................................
Snap ring ............................
Washer................................
Cap......................................
• Valve .................................
Anmärkning
Notes
2511
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
32
33
34
35
51
51
52
53
53
54
55
56
57
58
59
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
4
4
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
2
2
0- 4
2
1
Peerless MST 205- 541E
Turf Saver
Deli
Turf Saver
Deli
27
28
26
15
8
7
9
25
6
22
33 34
31
35
36
30
32
28
29
10
11
12
13
14
5
24
21
64 70 71
1
67
3
2
62
61 69
63
65
2073A
SPARE PARTS
66
68
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2073A
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
GARDEN COMBI HST
TRANSMISSION
GARDEN COMBI HST
TRANSMISSION
Sida
Page
48
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
27604005/0
12737310/0
12543000/0
35061404/0
84317081/0
27510096/0
12540260/0
22672151/0
25670011/0
12155010/0
25601554/0
12523060/0
12155000/0
22446402/0
18400965/0
12691800/0
12154210/0
84783019/0
12735121/0
12691200/0
12521350/0
12155000/0
27034069/0
12000930/0
18564512/0
12793301/0
12523060/0
12521350/0
12155000/0
84680050/1
84680053/1
84044001/0
27590051/0
27590053/0
25670017/0
25670005/1
12001010/0
25670006/0
22110230/0
25950000/0
25160031/0
25670005/1
Remskiva.............................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Kilrem..................................
Spännarm............................
Pinnbult ...............................
Bricka ..................................
Bricka ..................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Spännrulle ...........................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Fjäder...................................
Transaxel kpl........................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Momentstag ........................
Skruv ...................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Spak ....................................
Låsring ................................
Hylsa ...................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Hjul kpl ................................
Hjul kpl ................................
• Fälg....................................
• Däck ..................................
• Däck ..................................
Bricka ..................................
Bricka ..................................
Låsring ................................
Bricka ..................................
Lock.....................................
• Ventil .................................
Distans ................................
Bricka ..................................
Belt pulley ...........................
Screw..................................
Washer................................
V- belt..................................
Tension arm ........................
Stud bolt .............................
Washer................................
Washer................................
Washer................................
Nut ......................................
Tension roller ......................
Washer................................
Nut ......................................
Spring .................................
Transaxle assy.....................
Screw..................................
Nut ......................................
Stay.....................................
Screw..................................
Screw..................................
Washer................................
Nut ......................................
Lever ...................................
Snap ring ............................
Grommet.............................
Screw..................................
Washer................................
Washer................................
Nut ......................................
Wheel assy..........................
Wheel assy..........................
• Rim ...................................
• Tire....................................
• Tire....................................
Washer................................
Washer................................
Snap ring ............................
Washer................................
Cap......................................
• Valve .................................
Spacer.................................
Washer................................
Anmärkning
Notes
2512
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
61
61
62
63
63
64
65
66
67
68
69
70
71
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
2
2
0- 4
2
1
2
2
Kanzaki K46T
Turf Saver
Deli
Turf Saver
Deli
28
27
30
31
8
13 12
4
5
18
32
17
23 24
6
7
1232B
SPARE PARTS
1
16
11
15
14
9
10 26 25
25 21 20 22
19
2
3
29
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
1232B
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
GARDEN COMBI
AGGREGATSLYFT
GARDEN COMBI
MOWER DECK LIFT
Sida
Page
50
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
84001025/0
27546015/1
12731350/0
24487997/0
25670008/1
12156602/0
25670008/1
84001005/2
27546015/1
12731350/0
25510007/1
25670008/1
12156602/0
25840003/2
12295200/0
12156602/0
22672150/0
24487997/0
84002051/0
25510040/1
12293200/0
12155000/0
12436050/0
25670011/0
25670011/0
12155000/0
84317065/1
25394510/0
12674700/0
12154510/0
27430555/0
27510114/0
Lyftaxel ................................
Bygel ...................................
Skruv ...................................
Låsnål..................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Bricka ..................................
Lyftaxel ................................
Bygel ...................................
Skruv ...................................
Länkbult...............................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Lyftlänk................................
Mutter..................................
Mutter..................................
Bricka ..................................
Låsnål..................................
Lyftstång..............................
Länkbult...............................
Mutter..................................
Mutter..................................
Låsplatta..............................
Bricka ..................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Lyftspak ...............................
Knopp..................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Fjäder...................................
Sprint...................................
Lift axle ...............................
Clamp..................................
Screw..................................
Hair pin ...............................
Washer................................
Nut ......................................
Washer................................
Lift axle ...............................
Clamp..................................
Screw..................................
Pivot bolt.............................
Washer................................
Nut ......................................
Lift tie rod ...........................
Nut ......................................
Nut ......................................
Washer................................
Hair pin ...............................
Lift rod ................................
Pivot bolt.............................
Nut ......................................
Nut ......................................
Plate....................................
Washer................................
Washer................................
Nut ......................................
Lift lever ..............................
Knob ...................................
Screw..................................
Nut ......................................
Spring .................................
Pin ......................................
2511
2512
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
1
2
4
1
1
1
2
1
2
4
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
Anmärkning
Notes
2
1
39
40
38
64
62
61
8
7
3
42
72 66 68 67 69
5
33
34
32 31
41
17 20
63
65
6
9
70
71
25
4
11
14
10
12
21 22
1233B
SPARE PARTS
13
15
16
35
36
37
19
18
23
24
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
1233B
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
GARDEN COMBI
AGGREGATSINKOPPLING
GARDEN COMBI
MOWER DECK ENGAGEMENT
52
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
84317069/0
25394510/0
84001007/0
25430226/0
12692050/0
12155000/0
25547049/0
12731601/0
27430571/0
27487000/0
12791200/0
12154510/0
27034078/0
22746601/0
27772143/0
27430576/0
12521350/0
27510113/0
12293200/0
12155000/0
12583500/0
12293200/0
25670008/1
24487997/0
25670006/0
84317083/0
27047000/0
12691200/0
12523060/0
22672152/0
12523070/0
12155000/0
27604008/0
12691600/0
12523060/0
12293201/0
35061423/0
84220501/0
22041980/0
22672152/0
12793102/0
12155010/0
27034077/0
25510040/1
12293200/0
12155000/0
25670011/0
12155000/0
24487997/0
Inkopplingsspak ..................
Knopp..................................
Axel .....................................
Fjäder...................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Bygel ...................................
Skruv ...................................
Fjäder...................................
Glidblock .............................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Stång ...................................
Vinkellänk ............................
Bygel ...................................
Fjäder...................................
Bricka ..................................
Länkbult...............................
Mutter..................................
Mutter..................................
Låsbricka .............................
Mutter..................................
Bricka ..................................
Låsnål..................................
Bricka ..................................
Spännarm............................
Bussning .............................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Bricka ..................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Spännrulle ...........................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Kilrem..................................
Broms..................................
Distans ................................
Bricka ..................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Stång ...................................
Länkbult...............................
Mutter..................................
Mutter..................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Låsnål..................................
Engagement lever ...............
Knob ...................................
Axle .....................................
Spring .................................
Screw..................................
Nut ......................................
Plate....................................
Screw..................................
Spring .................................
Shoe....................................
Screw..................................
Nut ......................................
Rod .....................................
Ball joint ..............................
Clamp..................................
Spring .................................
Washer................................
Pivot bolt.............................
Nut ......................................
Nut ......................................
Washer................................
Nut ......................................
Washer................................
Hair pin ...............................
Washer................................
Tension arm ........................
Bushing...............................
Screw..................................
Washer................................
Washer................................
Washer................................
Nut ......................................
Tension roller ......................
Screw..................................
Washer................................
Nut ......................................
V- belt..................................
Brake...................................
Spacer.................................
Washer................................
Screw..................................
Nut ......................................
Rod .....................................
Pivot bolt.............................
Nut ......................................
Nut ......................................
Washer................................
Nut ......................................
Hair pin ...............................
2511
2512
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
1
1
1
1
1
1
2
4
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
Sida
Page
Anmärkning
Notes
26
28
27
24
10
25
12
17
9
10 - 14
55
54
11
12
13
14
5
53
8
7
6
1
4
38
36
37
35
39
32
31
29
30
34
33
15
19
18
21
22
23
1234C
SPARE PARTS
52
56
20
3
2
51
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
1234C
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
GARDEN COMBI
KLIPPAGGREGAT
GARDEN COMBI
MOWER DECK
Sida
Page
54
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
84564097/0
25033060/0
19035000/0
12500030/0
27045000/1
12815210/0
12523040/0
12154510/0
84207250/0
27023000/0
27208402/0
19216032/0
25160501/0
12609260/0
12818700/0
12154210/0
25463200/0
12139100/0
84109503/0
22160400/0
12523080/0
12735694/0
27604009/0
12139480/0
12793102/0
25670007/0
12583500/0
27488000/0
12815200/0
12521340/0
12154510/0
12794970/0
12523080/0
12154250/0
25510007/1
12295200/0
12156602/0
12585100/0
27107501/0
27140051/1
12735402/0
27510097/1
24487997/0
84108051/0
Kåpa- klippaggregat .............
• Vattenslanganslutning .......
• O- ring................................
• Nit......................................
Utkasttratt............................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Lagerbox kpl........................
• Knivaxel .............................
• Lagerbox............................
• Kullager .............................
• Dammskydd ......................
• Seegerring .........................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Knivfäste..............................
Kil ........................................
Kniv .....................................
Bricka ..................................
Bricka ..................................
Skruv ...................................
Remskiva.............................
Kil ........................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Låsbricka .............................
Luftintag ..............................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Länkbult...............................
Mutter..................................
Mutter..................................
Låsbricka .............................
• Utkast ................................
• Deflektor ............................
• Skruv .................................
Sprint...................................
Låsnål..................................
Utkast kpl ............................
Casing- mower deck............
Water hose connection......
• O- ring ...............................
• Rivet..................................
Conveyor inlet .....................
Screw..................................
Washer................................
Nut ......................................
Bearing box assy.................
• Blade shaft ........................
• Bearing box.......................
• Ball bearing .......................
• Dust cover.........................
• Seeger ring........................
Screw..................................
Nut ......................................
Blade holder ........................
Key......................................
Blade ...................................
Elastic washer .....................
Washer................................
Screw..................................
Belt pulley ...........................
Key......................................
Screw..................................
Washer................................
Washer................................
Air intake grill......................
Screw..................................
Washer................................
Nut ......................................
Screw..................................
Washer................................
Nut ......................................
Pivot bolt.............................
Nut ......................................
Nut ......................................
Grower ................................
• Conveyor...........................
• Deflector ...........................
• Screw ................................
Pin ......................................
Hair pin ...............................
Conveyor assy.....................
Anmärkning
Notes
2511
2512
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
51
52
53
54
55
56
1
1
1
1
1
6
6
6
1
1
1
2
1
1
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
1
2
1
1
1
1
1
1
1
8
1
2
1
Inkl. pos 2 - 4
•
Inkl. pos 10 - 14
Inkl. pos 51 - 53
8
6
12
13
8
5
4
14
2
1
11
10
3
11
10
9
9
7
37
38
35
32
31
33
34
36
18
1235B
SPARE PARTS
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
1235B
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
GARDEN COMBI
GRÄSUPPSAMLARE
GARDEN COMBI
GRASS CATCHER
Sida
Page
56
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
84801103/0
84801105/1
84106050/1
27010205/0
27010207/0
84869051/0
84650100/0
12729601/1
12792099/0
12582101/0
12292100/0
12674701/0
12521331/0
12154510/0
84180180/0
25600041/0
25600042/0
25318124/0
12400030/0
12728510/0
25600047/0
25600048/0
12728450/0
Ram- nedre..........................
Ram- övre............................
Uppsamlingssäck ................
Vinkelstöd- hö......................
Vinkelstöd- vä ......................
Stag .....................................
Förstärkning ........................
• Skruv .................................
• Skruv .................................
• Låsbricka ...........................
• Mutter................................
• Skruv .................................
• Bricka ................................
• Mutter................................
Skruvsats.............................
Brytarskydd .........................
Skyddslock ..........................
Arm .....................................
Sprint...................................
Skruv ...................................
Brytarskydd .........................
Skyddslock ..........................
Skruv ...................................
Frame- lower .......................
Frame- upper.......................
Grass bag............................
Angle support- RH...............
Angle support- LH ...............
Rod .....................................
Reinforcement.....................
• Screw ................................
• Screw ................................
• Grower ..............................
• Nut ....................................
• Screw ................................
• Washer..............................
• Nut ....................................
Screw set ............................
Switch protection................
Protection cover..................
Lever ...................................
Pin ......................................
Screw..................................
Switch protection................
Protection cover..................
Screw..................................
Anmärkning
Notes
2511
2512
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
18
31
32
33
34
35
36
37
38
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
Inkl. pos 8 - 14
119
66
62
64
113
122
121
120
65
111
51
•
63
61
117
116
115
118
112
114
52
143
94
53
102
42
38
93
31 33
91
40
38
35 34
36
37
38
95
92
11
38
32
25
23
140
•
24 28
2
8
1
10 9
141
142
136
135
132
22 21
26
139
131
137
2451
SPARE PARTS
95
133
134
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2451
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
ESTATE BASIC
KAROSS
ESTATE BASIC
BODY WORK
Sida
Page
58
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
82076935/0
25547105/0
25580012/0
25580013/0
12727356/0
25730005/1
25510045/0
12436050/0
25547089/0
25547091/0
12731580/0
82869031/0
12734995/0
25599010/0
25599011/0
12815221/0
12521330/0
12154510/0
25120190/0
12728440/0
12735402/0
25600074/0
25547181/0
25961201/0
25120230/0
12620299/0
18200212/0
12788512/0
12581200/0
25394501/0
12726388/0
12290800/0
325110365/0
25207172/0
25580020/0
325110367/0
12735403/0
12523050/0
25547033/1
25430223/2
12789000/0
12154330/0
27063021/1
12789100/0
12523020/0
12154330/0
125722470/0
12793101/0
12583500/0
12523060/0
325735124/0
25795001/1
325785291/0
12789195/0
12581500/0
12437503/0
325785289/0
325600075/0
12815240/0
12581500/0
12437503/0
325207176/0
Motorhuv- gul......................
• Platta- gul ..........................
• Styrpinne- hö .....................
• Styrpinne- vä......................
• Skruv .................................
Avskiljare .............................
Bult......................................
Låsplatta..............................
Fästplatta- hö .......................
Fästplatta- vä .......................
Skruv ...................................
Ljuddämparskydd................
Skruv ...................................
Panelstöd- hö.......................
Panelstöd- vä .......................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Panel ...................................
Skruv ...................................
Skruv ...................................
Kortskydd ............................
Platta ...................................
Ratt......................................
• Propp.................................
Stift......................................
Gasreglage...........................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Handtag ...............................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Kåpa- gul .............................
Platta ...................................
Sprint...................................
Hjulkåpa- gul........................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Sitsplatta .............................
Fjäder...................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Kam .....................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Sits ......................................
Skruv ...................................
Låsbricka .............................
Bricka ..................................
Tank.....................................
Tanklock ..............................
Stöd.....................................
Skruv ...................................
Låsbricka .............................
Låsplatta..............................
Stöd.....................................
Skydd ..................................
Skruv ...................................
Låsbricka .............................
Låsplatta..............................
Kåpa ....................................
Engine hood- yellow............
Plate- yellow......................
• Guide pin- RH....................
• Guide pin- LH ....................
• Screw ................................
Intake separator ..................
Pin ......................................
Plate....................................
Plate- RH.............................
Plate- LH .............................
Screw..................................
Muffler guard ......................
Screw..................................
Dashboard support- RH ......
Dashboard support- LH.......
Screw..................................
Washer................................
Nut ......................................
Dashboard ..........................
Screw..................................
Screw..................................
Card protection ...................
Plate....................................
Steering wheel ....................
• Cap....................................
Pin ......................................
Throttle control ...................
Screw..................................
Grower ................................
Handle.................................
Screw..................................
Nut ......................................
Cover- yellow ......................
Plate....................................
Pivot....................................
Wheel cover- yellow ............
Screw..................................
Washer................................
Seat plate ............................
Spring .................................
Screw..................................
Nut ......................................
Cam ....................................
Screw..................................
Washer................................
Nut ......................................
Seat.....................................
Screw..................................
Washer................................
Washer................................
Fuel tank .............................
Fuel tank cap.......................
Support ...............................
Screw..................................
Washer................................
Plate....................................
Support ...............................
Guard ..................................
Screw..................................
Washer................................
Plate....................................
Cover ..................................
Anmärkning
Notes
2570
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1
2
8
9
10
11
21
22
23
24
25
26
28
31
32
33
34
35
36
37
38
40
42
51
52
53
61
62
63
64
65
66
91
92
93
94
95
102
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
131
132
133
134
135
136
137
139
140
141
142
143
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
4
1
4
1
1
4
4
4
1
2
8
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
6
4
1
1
1
1
1
2
2
2
1
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Inkl. pos 2, 8- 10
•
Inkl. pos 52
119
66
62
64
65
113
122
121
120
63
61
51
111
117
116
115
118
112
114
100
94
20
39
35 34
31 33
53
102
101
93
91
40
41
36
37
2
95
38
92
3
1
96
11
72
82
32
81
79
77
77
78
79
80
7
6
•
71
4
8
76
5
9
24
73
74
21
16
15
25
•
27 28
26
19
17 18
2452
SPARE PARTS
10
75
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2452
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
ESTATE TORNADO
KAROSS
ESTATE TORNADO
BODY WORK
Sida
Page
60
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
25076866/0
25207131/0
25207137/0
25207133/0
25207136/0
82394610/0
25410876/0
25410877/0
25076865/0
25108031/0
12735403/0
25774301/1
12735403/0
25510079/0
12293201/0
24487998/0
25207135/0
25207134/0
25547159/0
12731580/0
82869027/0
18737860/0
12734995/0
25599010/0
25599011/0
12815221/0
12521330/0
12154510/0
25120190/0
12728440/0
12735402/0
25260000/0
25600074/0
12735402/0
25961209/0
12620299/0
182000212/0
12788512/0
12581200/0
25394501/0
12726388/0
12290800/0
25735123/0
25795001/1
25785259/0
12815200/0
12292102/0
18564522/0
12712001/0
25040625/0
12523070/0
12691400/0
12155000/0
25600073/0
25110325/0
25207172/0
25580020/0
325110367/0
12735403/0
12735402/0
25207171/0
12735402/0
12523050/0
Motorhuv- övre, gul .............
Huv- övre hö, gul .................
Huv- undre hö, grå...............
Huv- övre vä, gul..................
Huv- undre vä, grå ...............
Huv- främre, grå ..................
• Skydd- hö ..........................
• Skydd- vä...........................
Huv- främre undre, grå ........
Luftledare ............................
Skruv ...................................
Huvstöd ...............................
Skruv ...................................
Sprint...................................
Mutter..................................
Låsnål..................................
Kåpa- hö, grå .......................
Kåpa- vä, grå........................
Platta ...................................
Skruv ...................................
Ljuddämparskydd................
• Plugg .................................
• Skruv .................................
Panelstöd- hö.......................
Panelstöd- vä .......................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Panel ...................................
Skruv ...................................
Skruv ...................................
Skydd ..................................
Kortskydd ............................
Skruv ...................................
Ratt......................................
Stift......................................
Gasreglage...........................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Handtag ...............................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Bränsletank..........................
Tanklock ..............................
Fäste....................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Gummihylsa ........................
Hylsa ...................................
Bussning .............................
Bricka ..................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Skydd ..................................
Kåpa- gul .............................
Platta ...................................
Sprint...................................
Hjulkåpa- gul........................
Skruv ...................................
Skruv ...................................
Kåpa ....................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Engine hood- upper, ye........
Hood- upper RH, yellow ......
Hood- lower RH, grey..........
Hood- upper LH, yellow.......
Hood- lower LH, grey ..........
Hood- front, grey.................
• Grill- RH ............................
• Grill- LH.............................
Hood- front lower, gre .........
Air conveyor........................
Screw..................................
Engine hood support...........
Screw..................................
Pin ......................................
Nut ......................................
Hair pin ...............................
Cover- RH, grey...................
Cover- LH, grey ...................
Plate....................................
Screw..................................
Muffler guard ......................
• Cap....................................
• Screw ................................
Dashboard support- RH ......
Dashboard support- LH.......
Screw..................................
Washer................................
Nut ......................................
Dashboard ..........................
Screw..................................
Screw..................................
Grommet.............................
Card protection ...................
Screw..................................
Steering wheel ....................
Pin ......................................
Throttle control ...................
Screw..................................
Grower ................................
Handle.................................
Screw..................................
Nut ......................................
Fuel tank .............................
Fuel tank cap.......................
Support ...............................
Screw..................................
Nut ......................................
Grommet.............................
Grommet.............................
Bushing...............................
Washer................................
Screw..................................
Nut ......................................
Guard ..................................
Cover- yellow ......................
Plate....................................
Pivot....................................
Wheel cover- yellow ............
Screw..................................
Screw..................................
Cover ..................................
Screw..................................
Washer................................
Anmärkning
Notes
2539 2538
X
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
15
16
17
18
19
20
21
24
25
26
27
28
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
51
53
61
62
63
64
65
66
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
91
92
93
94
95
96
100
101
102
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
5
2
2
2
1
1
2
4
1
2
4
1
1
4
4
4
1
2
2
2
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
4
2
4
2
2
1
1
1
2
1
2
2
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
5
2
2
2
1
1
2
4
1
2
4
1
1
4
4
4
1
2
2
2
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
4
2
4
2
2
1
1
2
1
2
2
1
2
4
Inkl. pos 7- 8
Inkl. pos 27 - 28
119
66
62
64
65
113
122
121
120
63
61
51
111
117
116
115
118
112
114
100
94
20
39
35 34
31 33
53
102
101
93
91
40
41
36
37
2
95
38
92
3
1
96
11
72
82
32
81
79
77
77
78
79
80
7
6
•
71
4
8
76
5
9
24
73
74
21
16
15
25
•
27 28
26
19
17 18
2452
SPARE PARTS
10
75
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2452
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
ESTATE TORNADO
KAROSS
ESTATE TORNADO
BODY WORK
Sida
Page
62
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
25547033/1
25430223/2
12789000/0
12154330/0
27063021/1
12789100/0
12523020/0
12154330/0
25722456/0
12793101/0
12583500/0
12523060/0
Sitsplatta .............................
Fjäder...................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Kam .....................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Sits ......................................
Skruv ...................................
Låsbricka .............................
Bricka ..................................
Seat plate ............................
Spring .................................
Screw..................................
Nut ......................................
Cam ....................................
Screw..................................
Washer................................
Nut ......................................
Seat.....................................
Screw..................................
Washer................................
Washer................................
2539 2538
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
1
1
1
1
1
2
2
2
1
4
4
4
1
1
1
1
1
2
2
2
1
4
4
4
Anmärkning
Notes
6
8
N
N
1
2
3
1
4
R
5
1
5
4
3
2
1
2
4
10
3
11
5
7
2453
SPARE PARTS
7
6
1
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2453
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
ESTATE BASIC
ESTATE TORNADO
DEKALER
ESTATE BASIC
ESTATE TORNADO
LABELS
Sida
Page
64
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
14361440/0
25420019/0
25420018/0
14361438/0
14361439/0
14361452/0
114356699/1
14361447/0
14361441/0
114362365/0
Dekal ...................................
Dekal ...................................
Dekal ...................................
Dekal ...................................
Dekal ...................................
Dekal ...................................
Dekal ...................................
Dekal ...................................
Dekal ...................................
Dekal ...................................
Label ...................................
Label ...................................
Label ...................................
Label ...................................
Label ...................................
Label ...................................
Label ...................................
Label ...................................
Label ...................................
Label ...................................
2570 2539 2538
X
X
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Anmärkning
Notes
13 5
12
9
8
10
40 37 41 38
16
15
14
21
20
142
144
145
11
17
19
18
143
51
48
49
46
47
50 34
43
45
34
39
7
6
42
44 35
36
4
55
22
52
105
31
85
32
82
84 31
65 66 64 62
103
54 53
57 58 59
63
101
89 90
56
2
3
33 83
91
1
86
81
87
69
68
67
93
95 88 94
90
92
102
2454
SPARE PARTS
85
104
101
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2454
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
ESTATE BASIC
ESTATE TORNADO
CHASSI
ESTATE BASIC
ESTATE TORNADO
CHASSIS
Sida
Page
66
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
82800095/0
82774253/0
12735121/0
325785243/1
25785245/0
12818690/0
12293201/0
382785151/1
12735110/0
25785255/0
12735110/0
12815200/0
12292102/0
25785241/0
12815200/0
12292102/0
82785153/0
12815200/0
12292102/0
25785279/0
12760490/0
25510099/0
25785249/0
12815200/0
12292102/0
25785257/0
12818690/0
12293201/0
25755039/0
12792611/0
12293201/0
22524970/2
12155010/0
25755043/0
25430253/0
12789000/0
12154330/0
25430257/0
12523070/0
12760515/0
22671653/0
12360425/0
25122000/2
325547187/0
12793301/0
12521350/0
12155000/0
12819280/0
125160037/0
12521360/0
12156602/0
25785141/0
12735110/0
27546019/0
12735602/0
12581100/0
25580030/0
12523060/0
12360425/0
25774371/0
25774369/0
12818690/0
12293201/0
Ram.....................................
Fäste....................................
Skruv ...................................
Panelstöd- vä .......................
Panelstöd- hö.......................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Panelstöd- bakre..................
Skruv ...................................
Panelstöd- mitten.................
Skruv ...................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Stöd.....................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Panelstöd- främre ................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Batteriplatta .........................
Skruv ...................................
Sprint...................................
Sitsfäste...............................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Sitsstag ...............................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Vinkelfäste ...........................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Bult......................................
Mutter..................................
Vinkelfäste ...........................
Fjäder...................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Fjäder...................................
Bricka ..................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Skyddshuv...........................
Plåt- bakre ...........................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Skruv ...................................
Distans ................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Fäste....................................
Skruv ...................................
Platta ...................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Remstyrning........................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Stöd.....................................
Stöd.....................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Frame..................................
Clamp..................................
Screw..................................
Dashboard support- LH.......
Dashboard support- RH ......
Screw..................................
Nut ......................................
Dashboard support- rea ......
Screw..................................
Dashboard support- cen......
Screw..................................
Screw..................................
Nut ......................................
Support ...............................
Screw..................................
Nut ......................................
Dashboard support- fro.......
Screw..................................
Nut ......................................
Battery support ...................
Screw..................................
Pin ......................................
Seat support .......................
Screw..................................
Nut ......................................
Seat support .......................
Screw..................................
Nut ......................................
Angle bracket ......................
Screw..................................
Nut ......................................
Bolt .....................................
Nut ......................................
Angle bracket ......................
Spring .................................
Screw..................................
Nut ......................................
Spring .................................
Washer................................
Screw..................................
Washer................................
Nut ......................................
Protective cap .....................
Plate- rear............................
Screw..................................
Washer................................
Nut ......................................
Screw..................................
Spacer.................................
Washer................................
Nut ......................................
Support ...............................
Screw..................................
Plate....................................
Screw..................................
Washer................................
Belt guide ............................
Washer................................
Nut ......................................
Support ...............................
Support ...............................
Screw..................................
Nut ......................................
2570 2539 2538
X
X
X
X
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
62
63
64
65
66
67
68
69
81
82
83
84
1
1
4
1
1
4
4
1
4
1
2
4
4
1
2
2
2
2
2
1
4
1
2
8
8
2
8
8
2
4
4
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
4
1
1
4
4
1
4
1
2
4
4
1
2
2
2
2
2
1
4
1
2
8
8
2
8
8
2
4
4
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
1
4
4
2
2
2
1
1
4
4
1
1
4
1
1
4
4
1
4
1
2
4
4
1
2
2
2
2
2
1
4
1
2
8
8
2
8
8
2
4
4
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
1
1
4
4
Anmärkning
Notes
13 5
12
9
8
10
40 37 41 38
16
15
14
21
20
142
144
145
11
17
19
18
143
51
48
49
46
47
50 34
43
45
34
39
7
6
42
44 35
36
4
55
22
52
105
31
85
32
82
84 31
65 66 64 62
103
54 53
57 58 59
63
101
89 90
56
2
3
33 83
91
1
86
81
87
69
68
67
93
95 88 94
90
92
102
2454
SPARE PARTS
85
104
101
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2454
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
ESTATE BASIC
ESTATE TORNADO
CHASSI
ESTATE BASIC
ESTATE TORNADO
CHASSIS
Sida
Page
68
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
25500035/0
12818690/0
12293201/0
25500033/0
25500031/0
25774375/0
12815205/0
12293201/0
25774351/0
12815200/0
12293201/0
25500029/0
25500027/0
25500025/0
25110327/0
25110326/0
382033109/0
25510021/1
24487999/0
12156602/0
Fotsteg.................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Fotstegsfäste- vä..................
Fotstegsfäste- hö .................
Bygel ...................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Bygel ...................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Fotsteg.................................
Fotstegsfäste- vä..................
Fotstegsfäste- hö .................
Fotstegsskydd- vä................
Fotstegsskydd- hö ...............
Balk .....................................
Sprint...................................
Låsnål..................................
Mutter..................................
Footboard............................
Screw..................................
Nut ......................................
Footboard support- LH........
Footboard support- RH .......
Clamp..................................
Screw..................................
Nut ......................................
Clamp..................................
Screw..................................
Nut ......................................
Footboard............................
Footboard support- LH........
Footboard support- RH .......
Footboard cover- LH ...........
Footboard cover- RH ...........
Rod .....................................
Pin ......................................
Cotter pin ............................
Nut ......................................
2570 2539 2538
X
X
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
101
102
103
104
105
142
143
144
145
2
4
4
1
1
2
12
12
2
4
4
4
4
4
4
2
12
12
2
4
4
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
12
12
2
4
4
2
1
1
1
1
1
1
1
2
Anmärkning
Notes
1
2
4
20
19
3
18
9
8
5
51
17
13
•
11
12
71A
73 75 72A 73 74A
42
41 •
43
42
15
14
45 46 44
6
7
46 47 48
78 77 76
16
28
27
51
42
60
58
59
61
49
59 58 60
61
50
29
2455
SPARE PARTS
22
23
26
57
30 31
56
55
53
52
54
13
31
30
25
24
21
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2455
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
ESTATE BASIC
STYRNING
ESTATE BASIC
STEERING
Sida
Page
70
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
25038004/0
25520006/0
27570050/0
12622650/0
25743000/0
12521370/0
12436030/0
25785213/0
12729601/1
82547045/0
12379511/0
25040624/0
12815200/0
12292102/0
25510092/0
25670019/0
25735513/0
12523080/0
12155020/0
25318205/0
12523080/0
12794985/0
25743000/0
25785213/0
12791213/1
12521330/0
12154510/0
382000538/1
12523070/0
12155010/0
382034021/1
25040622/0
12379511/0
25160016/0
12692695/0
12523100/0
12587100/0
12295300/0
82230363/0
82230365/0
12001000/0
25743000/0
25785213/0
12791213/1
12521330/0
12154510/0
25840022/0
25510096/0
12295200/0
12156602/0
12000956/0
382680019/0
82000595/0
25122200/2
125590008/0
25950000/0
25670005/1
12001000/0
22110230/0
Bussning .............................
Rattstång .............................
Styrdrev...............................
Stift......................................
Länk.....................................
Bricka ..................................
Låsplatta..............................
Hållare .................................
Skruv ...................................
Stöd kpl ...............................
• Smörjnippel .......................
Bussning .............................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Axel .....................................
Bricka ..................................
Sektordrev ...........................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Styrarm ...............................
Bricka ..................................
Skruv ...................................
Länk.....................................
Hållare .................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Styrstag ...............................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Framaxel..............................
• Bussning............................
• Smörjnippel .......................
Distans ................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Hjulspindel- hö.....................
Hjulspindel- vä .....................
Låsring ................................
Länk.....................................
Hållare .................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Parallellstag .........................
Länkbult...............................
Mutter..................................
Mutter..................................
Låsring ................................
Framhjul ..............................
• Fälg....................................
• Lager .................................
• Däck ..................................
• Ventil .................................
Bricka ..................................
Låsring ................................
Lock.....................................
Bushing...............................
Steering column..................
Pinion..................................
Pin ......................................
Joint....................................
Washer................................
Lock plate ...........................
Support ...............................
Screw..................................
Support assy.......................
• Grease dispenser ..............
Bushing...............................
Screw..................................
Nut ......................................
Pin ......................................
Washer................................
Steering sector....................
Washer................................
Nut ......................................
Steering lever ......................
Washer................................
Screw..................................
Joint....................................
Support ...............................
Screw..................................
Washer................................
Nut ......................................
Steering rod ........................
Washer................................
Nut ......................................
Front wheel axle ..................
• Bushing.............................
• Grease dispenser ..............
Spacer.................................
Screw..................................
Washer................................
Washer................................
Nut ......................................
Stub axle- RH ......................
Stub axle- LH.......................
Snap ring ............................
Joint....................................
Support ...............................
Screw..................................
Washer................................
Nut ......................................
Tie rod.................................
Pivot bolt.............................
Nut ......................................
Nut ......................................
Snap ring ............................
Front wheel .........................
• Rim ...................................
• Bearing..............................
• Tire....................................
• Valve .................................
Washer................................
Snap ring ............................
Cap......................................
Anmärkning
Notes
2570
X
X
X
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
71 A
72 A
73
74 A
75
76
77
78
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
2
1
4
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
2
1
1
2
2
2
Inkl. pos 12
Inkl. pos 42- 43
Inkl. pos 72A- 75
Kenda
1
2
4
20
19
3
18
9
8
5
51
71A
73 75 72A 73 74A
42
41 •
43
42
11
15
45 46 44
46 47 48
14
6
7
51
42
57
59
49
13
16
28
27
22
23
26
58
30 31
56
55
53
52
54
58
59
50
29
2456
•
12
78 77 76
SPARE PARTS
17
13
31
30
25
24
21
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2456
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
ESTATE TORNADO
STYRNING
ESTATE TORNADO
STEERING
Sida
Page
72
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
25038004/0
25520006/0
27570050/0
12622650/0
25743000/0
12521370/0
12436030/0
25785213/0
12729601/1
82547045/0
12379511/0
25040624/0
12815200/0
12292102/0
25510092/0
25670019/0
25735513/0
12523080/0
12155020/0
25318205/0
12523080/0
12794985/0
25743000/0
25785213/0
12791213/1
12521330/0
12154510/0
382000539/1
12523070/0
12155010/0
382034024/0
25034002/1
12379511/0
25160016/0
12692695/0
12523100/0
12587100/0
12295300/0
82230363/0
82230365/0
12001000/0
25743000/0
25785213/0
12791213/1
12521330/0
12154510/0
125840023/0
22746600/0
12156602/0
82680012/1
82000595/0
25122200/2
25590005/0
25950000/0
25670005/1
12001000/0
22110230/0
Bussning .............................
Rattstång .............................
Styrdrev...............................
Stift......................................
Länk.....................................
Bricka ..................................
Låsplatta..............................
Hållare .................................
Skruv ...................................
Stöd kpl ...............................
• Smörjnippel .......................
Bussning .............................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Axel .....................................
Bricka ..................................
Sektordrev ...........................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Styrarm ...............................
Bricka ..................................
Skruv ...................................
Länk.....................................
Hållare .................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Styrstag ...............................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Framaxel..............................
• Bussning............................
• Smörjnippel .......................
Distans ................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Hjulspindel- hö.....................
Hjulspindel- vä .....................
Låsring ................................
Länk.....................................
Hållare .................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Parallellstag .........................
Kulled ..................................
Mutter..................................
Framhjul kpl.........................
• Fälg....................................
• Lager .................................
• Däck ..................................
• Ventil .................................
Bricka ..................................
Låsring ................................
Lock.....................................
Bushing...............................
Steering column..................
Pinion..................................
Pin ......................................
Joint....................................
Washer................................
Lock plate ...........................
Support ...............................
Screw..................................
Support assy.......................
• Grease dispenser ..............
Bushing...............................
Screw..................................
Nut ......................................
Pin ......................................
Washer................................
Steering sector....................
Washer................................
Nut ......................................
Steering lever ......................
Washer................................
Screw..................................
Joint....................................
Support ...............................
Screw..................................
Washer................................
Nut ......................................
Steering rod ........................
Washer................................
Nut ......................................
Front wheel axle ..................
• Bushing.............................
• Grease dispenser ..............
Spacer.................................
Screw..................................
Washer................................
Washer................................
Nut ......................................
Stub axle- RH ......................
Stub axle- LH.......................
Snap ring ............................
Joint....................................
Support ...............................
Screw..................................
Washer................................
Nut ......................................
Tie rod.................................
Ball joint ..............................
Nut ......................................
Front wheel assy .................
• Rim ...................................
• Bearing..............................
• Tire....................................
• Valve .................................
Washer................................
Snap ring ............................
Cap......................................
Anmärkning
Notes
2538
2539
X
X
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
71 A
72 A
73
74 A
75
76
77
78
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
2
1
4
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
2
2
2
1
2
2
2
1
2
1
1
2
2
2
Inkl. pos 12
Inkl. pos 42- 43
Inkl. pos 72A- 75
Kenda
37
36
35 31
40
38
44 48 49
48
43 42 41 47
2
46 45
39 32 33 34 35
8
7
6
16 12
1
5
3
4
15
10
11
2245
SPARE PARTS
13 14
9
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2245
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
ESTATE BASIC
ESTATE TORNADO
REGLAGE
ESTATE BASIC
ESTATE TORNADO
CONTROLS
Sida
Page
74
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
82500027/1
25110269/0
27546015/1
12729601/1
82000540/0
82000541/0
12523040/0
12154510/0
12521350/0
12436050/0
25785261/0
12815200/0
12292102/0
82000531/0
22524970/2
12155000/0
25430213/0
25510035/0
82774247/0
22672152/0
12523060/0
12155010/0
82318215/0
25394510/0
25430258/0
12692050/0
12155000/0
25033012/0
25840020/0
22746601/0
12155000/0
25318128/0
12521340/0
12141418/0
12689500/0
12521330/0
12154510/0
Pedal ...................................
Pedalgummi ........................
Bygel ...................................
Skruv ...................................
Reglagestång kpl .................
Reglagestång kpl .................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Bricka ..................................
Låsplatta..............................
Fäste....................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Stång ...................................
Bult......................................
Mutter..................................
Fjäder...................................
Pinnbult ...............................
Bygel ...................................
Bricka ..................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Växelspak ............................
Knopp..................................
Fjäder...................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Växelstång ...........................
Växelstång ...........................
Vinkellänk ............................
Mutter..................................
Växelarm .............................
Bricka ..................................
Låsnål..................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Pedal ...................................
Pedal cover .........................
Clamp..................................
Screw..................................
Control rod assy..................
Control rod assy..................
Washer................................
Nut ......................................
Washer................................
Plate....................................
Support ...............................
Screw..................................
Nut ......................................
Rod .....................................
Bolt .....................................
Nut ......................................
Spring .................................
Pin bolt ...............................
Clamp..................................
Washer................................
Washer................................
Nut ......................................
Gearshift lever.....................
Knob ...................................
Spring .................................
Screw..................................
Nut ......................................
Shift rod ..............................
Shift rod..............................
Ball joint ..............................
Nut ......................................
Shift lever............................
Washer................................
Hair pin ...............................
Screw..................................
Washer................................
Nut ......................................
Anmärkning
Notes
2570 2539
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
41
42
43
44
45
46
47
48
49
1
1
2
4
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
4
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
Peerless
Dana
Peerless
Dana
Dana
32
33
37
40 39
35
40 39
38
31
34
36
2
7
6
5
16 12
1
3
4
15
10
11
2246
SPARE PARTS
13 14
8
9
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2246
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
ESTATE TORNADO HST
REGLAGE
ESTATE TORNADO HST
CONTROLS
Sida
Page
76
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
82500029/1
25110267/0
27546015/1
12729601/1
82000542/0
12521350/0
12155000/0
12521350/0
12155000/0
25785261/0
12815200/0
12292102/0
82000531/0
22524970/2
12155000/0
25430213/0
82000383/0
25110274/0
25110331/0
25785185/0
27546015/1
12815245/0
12154510/0
82000543/0
12523040/0
12154510/0
Pedal ...................................
Pedalgummi ........................
Bygel ...................................
Skruv ...................................
Reglagestång kpl .................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Fäste....................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Stång ...................................
Bult......................................
Mutter..................................
Fjäder...................................
Drivpedal .............................
Pedalgummi- fram ...............
Pedalgummi- bak.................
Fäste....................................
Bygel ...................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Reglagestång kpl .................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Pedal ...................................
Pedal cover .........................
Clamp..................................
Screw..................................
Control rod assy..................
Washer................................
Nut ......................................
Washer................................
Nut ......................................
Support ...............................
Screw..................................
Nut ......................................
Rod .....................................
Bolt .....................................
Nut ......................................
Spring .................................
Drive pedal..........................
Pedal cover- front................
Pedal cover- rear .................
Support ...............................
Clamp..................................
Screw..................................
Nut ......................................
Control rod assy..................
Washer................................
Nut ......................................
2538
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
1
1
2
4
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
4
4
1
2
2
Anmärkning
Notes
7
3
1
•
4
5
6
28
13
27
2
10 12
11
8
9
18 19 22
•
20
21
35
23
8
33
32
17
31
25 •
24
26
16
51
2457
SPARE PARTS
15 *
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2457
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
ESTATE BASIC
ESTATE TORNADO
ELSYSTEM
ESTATE BASIC
ESTATE TORNADO
ELECTRICAL SYSTEM
Sida
Page
78
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
182040145/0
18450072/0
18550136/0
18550135/0
18400862/0
18210022/0
12727810/0
33320506/0
125722432/0
33215000/0
33340036/0
33340040/0
33500007/0
19410606/0
786194
F000- 7034- 00
25065026/0
19410609/0
12791213/1
12292102/0
18736110/0
12360352/0
18564864/1
25065017/0
82040073/0
33500030/0
18459100/0
18450068/0
18450060/1
18120002/1
133320028/0
18564861/1
33320506/0
82180050/0
82180052/0
Kablage................................
• • Tändningslås ...................
Distans ................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Tändningsnyckel..................
Skruv ...................................
Kabelhållare .........................
Elektronikkort ......................
Lock.....................................
Säkring ................................
Säkring ................................
Säkringshållare....................
Mikrobrytare........................
Brytare.................................
Brytare.................................
Kabel ...................................
Brytare.................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Startrelä...............................
• Mutter................................
Polskydd..............................
Kabel ...................................
Kabel ...................................
• Lamphållare.......................
Glödlampa ...........................
Brytare.................................
Brytare.................................
Batteri..................................
Buntband .............................
Polskydd..............................
Kabelhållare .........................
Batteriladdare ......................
Batteriladdare (UK) ..............
Harness...............................
Starting switch ................
Spacer.................................
Washer................................
Nut ......................................
Starter key...........................
Screw..................................
Cable holder ........................
Electronic card ....................
Cover ..................................
Fuse ....................................
Fuse ....................................
Fuse holder .........................
Micro switch .......................
Neutral start switch.............
Switch .................................
Cable ...................................
Switch .................................
Screw..................................
Nut ......................................
Starter relay ........................
• Nut ....................................
Protection ...........................
Cable ...................................
Cable ...................................
• Lamp holder......................
Lamp...................................
Switch .................................
Switch .................................
Battery ................................
Cable tie ..............................
Protection ...........................
Cable holder ........................
Battery charger ...................
Battery charger (UK) ...........
Anmärkning
Notes
2570 2539 2538
X
X
X
X
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
12
13
15
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
31
32
33
35
51
51
1
1
1
1
1
1
3
2
1
2
1
1
2
2
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
2
1
1
2
2
1
2
2
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
9
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
9
1
1
Inkl. pos 2
••
25A
10A
Peerless
Dana
Inkl. pos 21
Inkl. pos 25
UK- special
1
11 12 10
3
8
6
5
4
7
17
18
20
19
2458
SPARE PARTS
14 15
16
2
3
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2458
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
ESTATE BASIC
ESTATE TORNADO
MOTOR
(GGP WM)
ESTATE BASIC
ESTATE TORNADO
ENGINE
(GGP WM)
Sida
Page
80
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
1134- 9501- 01
25869057/0
18375051/1
118738231/0
12583500/0
12737450/0
112735108/1
12735599/0
27598060/0
18737849/0
18401001/1
12793102/0
12540260/0
82750004/0
12360425/0
382598039/0
12792611/0
12583500/0
Motor kpl.............................
Bränsleslang........................
Slangklämma.......................
Avgasrör ..............................
Låsbricka .............................
Skruv ...................................
Skruv ...................................
Skruv ...................................
Oljeavtappn.rör ....................
Plugg ...................................
Tätningsring ........................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Ljuddämpare .......................
Mutter..................................
Ljuddämparskydd................
Skruv ...................................
Låsbricka .............................
Engine assy.........................
Fuel line...............................
Hose clamp .........................
Exhaust tube .......................
Washer................................
Screw..................................
Screw..................................
Screw..................................
Oil drain pipe.......................
Cap......................................
Seal .....................................
Screw..................................
Washer................................
Muffler ................................
Nut ......................................
Muffler guard ......................
Screw..................................
Washer................................
2570
2539
2538
X
X
X
X
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
1
1
4
1
2
2
4
1
1
1
1
2
2
1
2
1
2
2
Anmärkning
Notes
13 26 25 29
28
23
17
19
20
62
61
18
21
48 54
51
13
7
13
12
11
10
9
8
63
22 20
64 65
58 56 59
60
42
41
57
50
46
13
55
14
15
13
6
5
30
1
43
44
13
49
51
53
50
47
13
67
66
72A
71A 74
73A
4
75 76 77
3
2
2459
SPARE PARTS
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2459
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
ESTATE BASIC
ESTATE TORNADO
TRANSMISSION
ESTATE BASIC
ESTATE TORNADO
TRANSMISSION
Sida
Page
82
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
118399063/0
12737320/0
12543000/0
22430216/0
25601567/0
25160021/0
82318217/0
12691115/0
12523060/0
27670055/0
25510087/0
12523060/0
12155000/0
25601554/0
12523060/0
25430260/0
25755049/0
25840005/0
12293200/0
12818690/0
12293201/0
82820013/0
25510063/0
25670011/0
12521350/0
12604899/0
35062012/0
125510100/0
12691800/0
25601555/0
12523060/0
25160014/0
25160018/0
12691200/0
12691100/0
25601576/0
22671653/0
18400910/2
18400912/0
12691800/0
12691900/0
12154210/0
25774247/0
12735150/0
12792611/0
12293201/0
82601509/0
12139430/0
12608950/0
125270326/0
12523040/0
12292102/0
25160034/0
12521410/0
82680013/1
82000596/0
25590006/0
25950000/0
25670005/1
12001010/0
22110230/0
Magnetkoppling...................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Fjäder...................................
Remskiva.............................
Distans ................................
Spännarm............................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Bricka ..................................
Tapp.....................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Spännrulle ...........................
Bricka ..................................
Fjäder...................................
Vinkelfäste ...........................
Spännstång .........................
Mutter..................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Spännstång kpl....................
Pivotbult ..............................
Bricka ..................................
Bricka ..................................
Låsbricka .............................
Drivrem ...............................
Hylsa ...................................
Skruv ...................................
Remrulle..............................
Bricka ..................................
Distans ................................
Distans ................................
Skruv ...................................
Skruv ...................................
Remrulle..............................
Bricka ..................................
Transaxel kpl........................
Transaxel kpl........................
Skruv ...................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Momentstag ........................
Skruv ...................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Remskiva.............................
Kil ........................................
Låsring ................................
Remstyrning........................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Distans ................................
Bricka ..................................
Hjul kpl ................................
• Fälg....................................
• Däck ..................................
• Ventil .................................
Bricka ..................................
Låsring ................................
Lock.....................................
Electric clutch .....................
Screw..................................
Washer................................
Spring .................................
Belt pulley ...........................
Spacer.................................
Tension arm ........................
Screw..................................
Washer................................
Washer................................
Pin ......................................
Washer................................
Nut ......................................
Tension roller ......................
Washer................................
Spring .................................
Angle bracket ......................
Tie rod.................................
Nut ......................................
Screw..................................
Nut ......................................
Tie rod assy.........................
Pivot pin..............................
Washer................................
Washer................................
Lock washer........................
Drive belt.............................
Collar ..................................
Screw..................................
Belt roller ............................
Washer................................
Spacer.................................
Spacer.................................
Screw..................................
Screw..................................
Belt roller ............................
Washer................................
Transaxle assy.....................
Transaxle assy.....................
Screw..................................
Screw..................................
Nut ......................................
Stay.....................................
Screw..................................
Screw..................................
Nut ......................................
Belt pulley ...........................
Key......................................
Snap ring ............................
Belt guide ............................
Washer................................
Nut ......................................
Spacer.................................
Washer................................
Wheel assy..........................
• Rim ...................................
• Tire....................................
• Valve .................................
Washer................................
Snap ring ............................
Cap......................................
Anmärkning
Notes
2570 2539
X
X
X
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
7
14
1
15
1
17
1
18
1
19
1
20
2
21
1
22
1
23
1
25
1
26
2
28
1
29
1
30
1
41
1
42
1
43
1
44
1
46
1
47
1
48
1
49
1
50
2
51
2
53
53
1
54
54
4
55
4
56
2
57
2
58
2
59
2
60
1
61
1
62
1
63
1
64
2
65
2
66
2
67 2- 4
71 A
2
72 A
1
73 A
1
74
1
75
2
76
2
77
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
4
4
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2- 4
2
1
1
1
2
2
2
Peerless MST 205- 535E
Dana 4360- 211
Inkl. pos 72A- 74
Kenda
68
67
17
19
20
57
58
56
58
13
22 20
54
7
65
60
13
48
51
18
21
13
12
11
10
9
8
61
63
64
62
42
41
50
46
13
55
14
15
13
6
5
23
1
43
44
13
49
51
53
71
69
70
50
47
13
82A
81A 84
83A
4
85 86 87
3
2
2460
SPARE PARTS
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2460
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
ESTATE TORNADO HST
TRANSMISSION
ESTATE TORNADO HST
TRANSMISSION
Sida
Page
84
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
118399063/0
12737320/0
12543000/0
22430216/0
25601566/0
25160021/0
82318217/0
12691115/0
12523060/0
27670055/0
25510087/0
12523060/0
12155000/0
25601554/0
12523060/0
25430260/0
25755049/0
25840005/0
12293200/0
12818690/0
12293201/0
35062001/0
125510100/0
12691800/0
25601555/0
12523060/0
25160024/1
25160030/0
12691400/0
12691115/0
25601576/0
22671653/0
18400960/0
12691800/0
12154210/0
82785149/0
12691200/0
12521350/0
12792611/0
12293201/0
25318157/0
12793102/0
12369500/0
25670011/0
25033033/0
12604896/0
25160031/0
12521410/0
25670017/0
82680013/1
82000596/0
25590006/0
25950000/0
25670005/1
12001010/0
22110230/0
Magnetkoppling...................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Fjäder...................................
Remskiva.............................
Distans ................................
Spännarm............................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Bricka ..................................
Tapp.....................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Spännrulle ...........................
Bricka ..................................
Fjäder...................................
Vinkelfäste ...........................
Spännstång .........................
Mutter..................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Kilrem..................................
Hylsa ...................................
Skruv ...................................
Remrulle..............................
Bricka ..................................
Distans ................................
Distans ................................
Skruv ...................................
Skruv ...................................
Remrulle..............................
Bricka ..................................
Transaxel kpl........................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Fäste....................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Arm .....................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Bricka ..................................
Stång ...................................
Låsbricka .............................
Distans ................................
Bricka ..................................
Bricka ..................................
Hjul kpl ................................
• Fälg....................................
• Däck ..................................
• Ventil .................................
Bricka ..................................
Låsring ................................
Lock.....................................
Electric clutch .....................
Screw..................................
Washer................................
Spring .................................
Belt pulley ...........................
Spacer.................................
Tension arm ........................
Screw..................................
Washer................................
Washer................................
Pin ......................................
Washer................................
Nut ......................................
Tension roller ......................
Washer................................
Spring .................................
Angle bracket ......................
Tie rod.................................
Nut ......................................
Screw..................................
Nut ......................................
V- belt..................................
Collar ..................................
Screw..................................
Belt roller ............................
Washer................................
Spacer.................................
Spacer.................................
Screw..................................
Screw..................................
Belt roller ............................
Washer................................
Transaxle assy.....................
Screw..................................
Nut ......................................
Support ...............................
Screw..................................
Washer................................
Screw..................................
Nut ......................................
Lever ...................................
Screw..................................
Washer................................
Washer................................
Rod .....................................
Lock washer........................
Spacer.................................
Washer................................
Washer................................
Wheel assy..........................
• Rim ...................................
• Tire....................................
• Valve .................................
Washer................................
Snap ring ............................
Cap......................................
Anmärkning
Notes
2538
X
X
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
8
14
1
15
1
17
1
18
1
19
1
20
2
21
1
22
1
23
1
41
1
42
1
43
1
44
1
46
1
47
1
48
1
49
1
50
2
51
2
53
1
54
4
55
4
56
1
57
1
58
2
60
1
61
1
62
1
63
1
64
1
65
1
67
1
68
1
69
2
70 2- 4
71
2
81 A
2
82 A
1
83 A
1
84
1
85
2
86
2
87
2
Kanzaki K46S
Inkl. pos 82A- 84
Kenda
11
10 9
7
45 46
26 25
27
33
34
37
48
41
52
49 50 50 51
30
29
28
42
56
55
57
43
2249
SPARE PARTS
5
15 14 16
39 38 35 36
59 58
4
9
10 12
23
17 24
19 18
47
22 21
1
20
44
8
13
2
3
32
6
53 54
31
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2249
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
ESTATE BASIC
ESTATE TORNADO
AGGREGATSLYFT
ESTATE BASIC
ESTATE TORNADO
MOWER DECK LIFT
Sida
Page
86
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
82774249/0
82318219/0
25394508/0
12674700/0
12154510/0
25650113/0
12818690/0
12155000/0
22041980/0
12523060/0
12691600/0
12155000/0
25430259/0
25735511/0
12818690/0
12293201/0
82000387/0
25547041/0
12731601/0
82000536/0
25670011/0
24487998/0
25670008/1
12436050/0
22446402/0
12792410/0
12292102/0
82000537/0
25670008/1
12156602/0
24487998/0
25840025/0
25670008/1
24487998/0
25510090/0
12295200/0
12156602/0
25670008/1
12156602/0
82000385/0
27546015/1
12731350/0
25840024/0
25670008/1
24487998/0
25510098/0
12295200/0
12156602/0
25670008/1
12156602/0
25840025/0
25670008/1
24487998/0
25510090/0
12295200/0
12156602/0
25670008/1
12156602/0
Fäste....................................
Lyftspak ...............................
Knopp..................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Platta ...................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Distans ................................
Bricka ..................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Fjäder...................................
Sektor..................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Axel .....................................
Bygel ...................................
Skruv ...................................
Stång kpl .............................
Bricka ..................................
Låsnål..................................
Bricka ..................................
Låsplatta..............................
Fjäder...................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Stång kpl .............................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Låsnål..................................
Spännstång .........................
Bricka ..................................
Låsnål..................................
Pivotbult ..............................
Mutter..................................
Mutter..................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Lyftaxel ................................
Bygel ...................................
Skruv ...................................
Spännstång .........................
Bricka ..................................
Låsnål..................................
Pivotbult ..............................
Mutter..................................
Mutter..................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Spännstång .........................
Bricka ..................................
Låsnål..................................
Pivotbult ..............................
Mutter..................................
Mutter..................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Clamp..................................
Lift lever ..............................
Knob ...................................
Screw..................................
Nut ......................................
Plate....................................
Screw..................................
Nut ......................................
Spacer.................................
Washer................................
Screw..................................
Nut ......................................
Spring .................................
Sector .................................
Screw..................................
Nut ......................................
Axle .....................................
Clamp..................................
Screw..................................
Rod assy .............................
Washer................................
Hair pin ...............................
Washer................................
Plate....................................
Spring .................................
Screw..................................
Nut ......................................
Rod assy .............................
Washer................................
Nut ......................................
Hair pin ...............................
Tie rod.................................
Washer................................
Hair pin ...............................
Pivot pin..............................
Nut ......................................
Nut ......................................
Washer................................
Nut ......................................
Lift axle ...............................
Clamp..................................
Screw..................................
Tie rod.................................
Washer................................
Hair pin ...............................
Pivot pin..............................
Nut ......................................
Nut ......................................
Washer................................
Nut ......................................
Tie rod.................................
Washer................................
Hair pin ...............................
Pivot pin..............................
Nut ......................................
Nut ......................................
Washer................................
Nut ......................................
2570
2539
2538
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
1
2
4
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
4
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
Anmärkning
Notes
42
44
43
2
1
1
32 31
33 34
2
5
6
7
13
12
11
8
9
10
9
10
2461
SPARE PARTS
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2461
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
ESTATE BASIC
ESTATE TORNADO
UTKAST
ESTATE BASIC
ESTATE TORNADO
DISCHARGE
Sida
Page
88
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
25060106/0
25060117/0
12735110/0
25270313/0
12293201/0
12155000/0
125270327/0
12293201/0
12155000/0
25033060/0
19035000/0
12500030/0
25600056/0
25510073/0
25430242/0
12141418/0
25190092/0
25510022/0
24487998/0
Remkåpa .............................
Remkåpa .............................
Skruv ...................................
Remstyrning........................
Mutter..................................
Mutter..................................
Remstyrning........................
Mutter..................................
Mutter..................................
Vattenslanganslutning .........
O- ring .................................
Nit........................................
Utkastskärm ........................
Sprint...................................
Fjäder...................................
Låsnål..................................
Deflektor..............................
Sprint...................................
Låsnål..................................
Belt cover ............................
Belt cover ............................
Screw..................................
Belt guide ............................
Nut ......................................
Nut ......................................
Belt guide ............................
Nut ......................................
Nut ......................................
Water hose connection .......
O- ring.................................
Rivet....................................
Discharge chute ..................
Pin ......................................
Spring .................................
Hair pin ...............................
Deflector .............................
Pin ......................................
Hair pin ...............................
2570
2539
2538
X
X
1
1
2
5
6
7
8
9
10
11
12
13
31
32
33
34
42
43
44
2
2
4
1
2
2
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
Anmärkning
Notes
14
13
12
11
2
3
5
8
4
10
40
39
38
42 37
41
36
34
31
5
6
7
35
34
33
32
64
63
66 65 62
1
61
47
9
43 44 46 45
51
52
53
54
55
56
2462
SPARE PARTS
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2462
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
ESTATE BASIC
ESTATE TORNADO
KLIPPAGGREGAT
ESTATE BASIC
ESTATE TORNADO
MOWER DECK
Sida
Page
90
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
382564083/0
82207202/0
25020802/0
25207200/0
19216032/0
25160501/0
12609260/0
12139480/0
12818700/0
12154210/0
25601571/0
25670007/0
12583500/0
12793102/0
82318141/2
12691900/0
125160041/0
12523070/0
22672152/0
12155000/0
25601572/0
19216033/1
12610800/0
12609200/0
382004619/0
35061503/0
82700002/0
25510072/0
12692050/0
12523060/0
12293201/0
12139100/0
25463200/0
82004346/0
22160400/0
12523080/0
12735694/0
82000535/0
82000533/0
25670008/1
12156602/0
25670008/1
24487998/0
Klippaggr.kåpa .....................
Lagerbox kpl........................
• Knivaxel .............................
• Lagerbox............................
• Kullager .............................
• Dammskydd ......................
• Seegerring .........................
Kil ........................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Remskiva.............................
Bricka ..................................
Låsbricka .............................
Skruv ...................................
Spännarm............................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Bricka ..................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Spännrulle ...........................
Kullager ...............................
Låsring ................................
Seegerring ...........................
Wire.....................................
Kilrem..................................
Kåphjul ................................
Distans ................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Kil ........................................
Knivfäste..............................
Kniv .....................................
Bricka ..................................
Bricka ..................................
Skruv ...................................
Stång ...................................
Stång ...................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Bricka ..................................
Låsnål..................................
Mower deck casing .............
Bearing box assy.................
• Blade shaft ........................
• Bearing box.......................
• Ball bearing .......................
• Dust cover.........................
• Seeger ring........................
Key......................................
Screw..................................
Nut ......................................
Belt pulley ...........................
Washer................................
Washer................................
Screw..................................
Tension arm ........................
Screw..................................
Washer................................
Washer................................
Washer................................
Nut ......................................
Tension roller ......................
Ball bearing .........................
Snap ring ............................
Seeger ring .........................
Wire ....................................
V- belt..................................
Wheel..................................
Spacer.................................
Screw..................................
Washer................................
Nut ......................................
Key......................................
Blade holder ........................
Blade ...................................
Elastic washer .....................
Washer................................
Screw..................................
Equalizer rod .......................
Equalizer rod .......................
Washer................................
Nut ......................................
Washer................................
Hair pin ...............................
Anmärkning
Notes
2570
2539
2538
X
X
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
51
52
53
54
55
56
61
62
63
64
65
66
1
2
1
1
2
1
1
2
6
6
2
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
4
2
2
2
Inkl. pos 3- 7
123
113
122
121
120
51
66
62
64
65
•
63
61
111
52
117
116
115
112
114
143
114
53
94
42
38
31 33
93
40
38
91
36
35 34
37
38
99
97
98
92
11
38
32
140
25
23
•
2
8
1
10 9
141
136
136
135
132
139
131
24 28
22 21
26
2242A
SPARE PARTS
137
138
133
134
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2242A
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
ESTATE COLLECTOR
KAROSS
ESTATE COLLECTOR
BODY WORK
Sida
Page
92
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
82076935/0
25547105/0
25580012/0
25580013/0
12727356/0
25730005/1
25510045/0
12436050/0
25547089/0
25547091/0
12731580/0
82869031/0
12734995/0
25599010/0
25599011/0
12815221/0
12521330/0
12154510/0
25120190/0
12728440/0
12735402/0
25600074/0
25547181/0
25961201/0
25120230/0
12620299/0
182000212/0
82000200/1
12788512/0
12581200/0
25394501/0
12726388/0
12290800/0
325110365/0
25207172/0
25580020/0
25110323/0
25755041/0
12728686/0
12735110/0
25547033/1
25430223/2
12789000/0
12154330/0
27063021/1
12789100/0
12523020/0
12793101/0
12583500/0
12523060/0
25722453/1
325735124/0
25795001/1
325785291/0
12789195/0
12581500/0
12437503/0
325785289/0
12735403/0
325600075/0
12815240/0
12581500/0
325207176/0
Motorhuv- gul......................
• Platta- gul ..........................
• Styrpinne- hö .....................
• Styrpinne- vä......................
• Skruv .................................
Avskiljare .............................
Bult......................................
Låsplatta..............................
Fästplatta- hö .......................
Fästplatta- vä .......................
Skruv ...................................
Ljuddämparskydd................
Skruv ...................................
Panelstöd- hö.......................
Panelstöd- vä .......................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Panel ...................................
Skruv ...................................
Skruv ...................................
Kortskydd ............................
Platta ...................................
Ratt......................................
• Propp.................................
Stift......................................
Gasreglage...........................
Gasreglage...........................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Handtag ...............................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Kåpa- gul .............................
Platta ...................................
Sprint...................................
Hjulkåpa- gul........................
Vinkelfäste ...........................
Skruv ...................................
Skruv ...................................
Sitsplatta .............................
Fjäder...................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Kam .....................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Skruv ...................................
Låsbricka .............................
Bricka ..................................
Sits ......................................
Tank.....................................
Tanklock ..............................
Stöd.....................................
Skruv ...................................
Låsbricka .............................
Låsplatta..............................
Stöd.....................................
Skruv ...................................
Skydd ..................................
Skruv ...................................
Låsbricka .............................
Kåpa ....................................
Engine hood- yellow............
Plate- yellow......................
• Guide pin- RH....................
• Guide pin- LH ....................
• Screw ................................
Intake separator ..................
Pin ......................................
Plate....................................
Plate- RH.............................
Plate- LH .............................
Screw..................................
Muffler guard ......................
Screw..................................
Dashboard support- RH ......
Dashboard support- LH.......
Screw..................................
Washer................................
Nut ......................................
Dashboard ..........................
Screw..................................
Screw..................................
Card protection ...................
Plate....................................
Steering wheel ....................
• Cap....................................
Pin ......................................
Throttle control ...................
Throttle control ...................
Screw..................................
Grower ................................
Handle.................................
Screw..................................
Nut ......................................
Cover- yellow ......................
Plate....................................
Pivot....................................
Wheel cover- yellow ............
Angle bracket ......................
Screw..................................
Screw..................................
Seat plate ............................
Spring .................................
Screw..................................
Nut ......................................
Cam ....................................
Screw..................................
Washer................................
Screw..................................
Washer................................
Washer................................
Seat.....................................
Fuel tank .............................
Fuel tank cap.......................
Support ...............................
Screw..................................
Washer................................
Plate....................................
Support ...............................
Screw..................................
Guard ..................................
Screw..................................
Washer................................
Cover ..................................
Anmärkning
Notes
2573
2569 2574
X
X
X
X
X
X
X
X
1
2
8
9
10
11
21
22
23
24
25
26
28
31
32
33
34
35
36
37
38
40
42
51
52
53
61
61
62
63
64
65
66
91
92
93
94
97
98
99
111
112
113
114
115
116
117
120
121
122
123
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
143
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
4
1
4
1
1
4
4
4
1
2
10
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
2
4
2
1
1
1
3
1
2
2
4
4
4
1
1
1
1
1
1
2
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
4
1
4
1
1
4
4
4
1
2
10
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
2
4
2
1
1
1
3
1
2
2
4
4
4
1
1
1
1
1
1
2
1
4
1
1
1
1
Inkl. pos 2, 8- 10
•
Inkl. pos 52
119
51
66
62
64
113
122
121
120
65
53
63
61
39
111
112
114
100
117
116
115
118
94
20
35 34
31 33
40
41
102
101
93
36
37
91
38
99
97
98
1
92
2
3
96
32
11
72
82
4
7
6
81
79
77
77
78
79
80
71
•
8
76
21
9
24
19
16 17 18
15
25
•
73
74
5
27 28
26
10
2243
SPARE PARTS
95
75
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2243
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
ESTATE SENATOR
ESTATE PRESIDENT
KAROSS
ESTATE SENATOR
ESTATE PRESIDENT
BODY WORK
Sida
Page
94
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
25076866/0
25207131/0
25207137/0
25207133/0
25207136/0
82394610/0
25410876/0
25410877/0
25076865/0
25108031/0
12735403/0
25774301/1
12735403/0
25510079/0
12293201/0
24487998/0
25207135/0
25207134/0
25547159/0
12731580/0
82869027/0
18737860/0
12734995/0
25599012/0
25599013/0
12815221/0
12521330/0
12154510/0
325120188/1
12728440/0
12735402/0
25260000/0
25600074/0
12735402/0
25961209/0
12620299/0
82000200/1
12788512/0
12581200/0
25394501/0
12726388/0
12290800/0
25735123/0
25795001/1
25785259/0
12815200/0
12292102/0
18564522/0
12712001/0
25040625/0
12523070/0
12691400/0
12155000/0
25600073/0
25110325/0
25207172/0
25580020/0
25110323/0
12735402/0
12735402/0
25755041/0
12728686/0
12735110/0
Motorhuv- övre, gul .............
Huv- övre hö, gul .................
Huv- undre hö, grå...............
Huv- övre vä, gul..................
Huv- undre vä, grå ...............
Huv- främre, grå ..................
• Skydd- hö ..........................
• Skydd- vä...........................
Huv- främre undre, grå ........
Luftledare ............................
Skruv ...................................
Huvstöd ...............................
Skruv ...................................
Sprint...................................
Mutter..................................
Låsnål..................................
Kåpa- hö, grå .......................
Kåpa- vä, grå........................
Platta ...................................
Skruv ...................................
Ljuddämparskydd................
• Plugg .................................
• Skruv .................................
Panelstöd- hö.......................
Panelstöd- vä .......................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Panel ...................................
Skruv ...................................
Skruv ...................................
Skydd ..................................
Kortskydd ............................
Skruv ...................................
Ratt......................................
Stift......................................
Gasreglage...........................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Handtag ...............................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Bränsletank..........................
Tanklock ..............................
Fäste....................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Gummihylsa ........................
Hylsa ...................................
Bussning .............................
Bricka ..................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Skydd ..................................
Kåpa- gul .............................
Platta ...................................
Sprint...................................
Hjulkåpa- gul........................
Skruv ...................................
Skruv ...................................
Vinkelfäste ...........................
Skruv ...................................
Skruv ...................................
Engine hood- upper, ye........
Hood- upper RH, yellow ......
Hood- lower RH, grey..........
Hood- upper LH, yellow.......
Hood- lower LH, grey ..........
Hood- front, grey.................
• Grill- RH ............................
• Grill- LH.............................
Hood- front lower, gre .........
Air conveyor........................
Screw..................................
Engine hood support...........
Screw..................................
Pin ......................................
Nut ......................................
Hair pin ...............................
Cover- RH, grey...................
Cover- LH, grey ...................
Plate....................................
Screw..................................
Muffler guard ......................
• Cap....................................
• Screw ................................
Dashboard support- RH ......
Dashboard support- LH.......
Screw..................................
Washer................................
Nut ......................................
Dashboard ..........................
Screw..................................
Screw..................................
Grommet.............................
Card protection ...................
Screw..................................
Steering wheel ....................
Pin ......................................
Throttle control ...................
Screw..................................
Grower ................................
Handle.................................
Screw..................................
Nut ......................................
Fuel tank .............................
Fuel tank cap.......................
Support ...............................
Screw..................................
Nut ......................................
Grommet.............................
Grommet.............................
Bushing...............................
Washer................................
Screw..................................
Nut ......................................
Guard ..................................
Cover- yellow ......................
Plate....................................
Pivot....................................
Wheel cover- yellow ............
Screw..................................
Screw..................................
Angle bracket ......................
Screw..................................
Screw..................................
Anmärkning
Notes
2524 2525
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
15
16
17
18
19
20
21
24
25
26
27
28
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
51
53
61
62
63
64
65
66
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
91
92
93
94
95
96
97
98
99
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
5
2
2
2
1
1
2
4
1
2
4
1
1
4
4
4
1
2
2
2
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
4
2
4
2
2
1
1
1
2
1
4
2
2
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
5
2
2
2
1
1
2
4
1
2
4
1
1
4
4
4
1
2
2
2
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
4
2
4
2
2
1
1
2
1
4
2
2
4
2
Inkl. pos 7- 8
Inkl. pos 27 - 28
119
51
66
62
64
113
122
121
120
65
53
63
61
39
111
112
114
100
117
116
115
118
94
20
35 34
31 33
40
41
102
101
93
36
37
91
38
99
97
98
1
92
2
3
96
32
11
72
82
4
7
6
81
79
77
77
78
79
80
71
•
8
76
21
9
24
19
16 17 18
15
25
•
73
74
5
27 28
26
10
2243
SPARE PARTS
95
75
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2243
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
ESTATE SENATOR
ESTATE PRESIDENT
KAROSS
ESTATE SENATOR
ESTATE PRESIDENT
BODY WORK
Sida
Page
96
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
25207171/0
12735402/0
12523050/0
25547033/1
25430223/2
12789000/0
12154330/0
27063021/1
12789100/0
12523020/0
12154330/0
25722456/0
12793101/0
12583500/0
12523060/0
Kåpa ....................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Sitsplatta .............................
Fjäder...................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Kam .....................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Sits ......................................
Skruv ...................................
Låsbricka .............................
Bricka ..................................
Cover ..................................
Screw..................................
Washer................................
Seat plate ............................
Spring .................................
Screw..................................
Nut ......................................
Cam ....................................
Screw..................................
Washer................................
Nut ......................................
Seat.....................................
Screw..................................
Washer................................
Washer................................
2524 2525
100
101
102
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
1
1
1
1
1
2
2
2
1
4
4
4
1
2
4
1
1
1
1
1
2
2
2
1
4
4
4
Anmärkning
Notes
6
7
8
N
N
1
2
3
1
4
R
5
1
5
4
3
12
9
1
2
3
10
5
11
4
7
2257A
SPARE PARTS
7
6
1
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2257A
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
ESTATE COLLECTOR
ESTATE SENATOR
ESTATE PRESIDENT
DEKALER
ESTATE COLLECTOR
ESTATE SENATOR
ESTATE PRESIDENT
LABELS
Sida
Page
98
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
14361440/0
25420018/0
14361438/0
14361439/0
14361452/0
114356699/1
14361447/0
14361451/0
14361441/0
14361553/0
125420020/0
Dekal ...................................
Dekal ...................................
Dekal ...................................
Dekal ...................................
Dekal ...................................
Dekal ...................................
Dekal ...................................
Dekal ...................................
Dekal ...................................
Dekal ...................................
Dekal ...................................
Label ...................................
Label ...................................
Label ...................................
Label ...................................
Label ...................................
Label ...................................
Label ...................................
Label ...................................
Label ...................................
Label ...................................
Label ...................................
2569
2573
2574 2524 2525
X
X
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
Anmärkning
Notes
40 37 41 38
13 5
12
9
8
10
11
51
48
49
46
47
50 34
43
45
34
39
42
44
36
35
17
19
18
16
15
14
31
60 61
21
20
7
6
32
4
84 31
53
52
22
105
103
54
101
85
82
65 66 64
62
57
63
55
89 90
2
3
91 33 83
58 59 55
86
81
87
93
1
69
68
67
56
85
95 88 94
90
92
104
101
102
2241A
SPARE PARTS
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2241A
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
ESTATE COLLECTOR
ESTATE SENATOR
ESTATE PRESIDENT
CHASSI
ESTATE COLLECTOR
ESTATE SENATOR
ESTATE PRESIDENT
CHASSIS
Sida
Page
100
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
82800095/0
82774253/0
12735121/0
325785243/1
25785245/0
12818690/0
12293201/0
382785151/1
12735110/0
25785255/0
12735110/0
12815200/0
12292102/0
25785241/0
12815200/0
12292102/0
82785153/0
12815200/0
12292102/0
25785279/0
12760490/0
25510099/0
25785249/0
12815200/0
12292102/0
25785257/0
12818690/0
12293201/0
25755039/0
12792611/0
12293201/0
22524970/2
12155010/0
25755043/0
25430253/0
12789000/0
12154330/0
25430257/0
12523070/0
12760515/0
22671653/0
12360425/0
25122000/2
82547041/0
12818690/0
12293201/0
25650119/0
12818690/0
12293201/0
12818690/0
12293201/0
27430554/0
12735110/0
25785141/0
12735110/0
27546019/0
12735602/0
12581100/0
25580030/0
12523060/0
12360425/0
25774371/0
25774369/0
Ram.....................................
Fäste....................................
Skruv ...................................
Panelstöd- vä .......................
Panelstöd- hö.......................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Panelstöd- bakre..................
Skruv ...................................
Panelstöd- mitten.................
Skruv ...................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Stöd.....................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Panelstöd- främre ................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Batteriplatta .........................
Skruv ...................................
Sprint...................................
Sitsfäste...............................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Sitsstag ...............................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Vinkelfäste ...........................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Bult......................................
Mutter..................................
Vinkelfäste ...........................
Fjäder...................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Fjäder...................................
Bricka ..................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Skyddshuv...........................
Plåt- bakre ...........................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Förstärkning ........................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Fjäder...................................
Skruv ...................................
Fäste....................................
Skruv ...................................
Platta ...................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Remstyrning........................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Stöd.....................................
Stöd.....................................
Frame..................................
Clamp..................................
Screw..................................
Dashboard support- LH.......
Dashboard support- RH ......
Screw..................................
Nut ......................................
Dashboard support- rea ......
Screw..................................
Dashboard support- cen......
Screw..................................
Screw..................................
Nut ......................................
Support ...............................
Screw..................................
Nut ......................................
Dashboard support- fro.......
Screw..................................
Nut ......................................
Battery support ...................
Screw..................................
Pin ......................................
Seat support .......................
Screw..................................
Nut ......................................
Seat support .......................
Screw..................................
Nut ......................................
Angle bracket ......................
Screw..................................
Nut ......................................
Bolt .....................................
Nut ......................................
Angle bracket ......................
Spring .................................
Screw..................................
Nut ......................................
Spring .................................
Washer................................
Screw..................................
Washer................................
Nut ......................................
Protective cap .....................
Plate- rear............................
Screw..................................
Nut ......................................
Reinforcement.....................
Screw..................................
Nut ......................................
Screw..................................
Nut ......................................
Spring .................................
Screw..................................
Support ...............................
Screw..................................
Plate....................................
Screw..................................
Washer................................
Belt guide ............................
Washer................................
Nut ......................................
Support ...............................
Support ...............................
2569
2573
2574 2524 2525
X
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
81
82
1
1
4
1
1
4
4
1
4
1
2
4
4
1
2
2
2
2
2
1
4
1
2
8
8
2
8
8
2
4
4
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
6
6
2
2
2
2
2
1
1
1
2
1
1
4
1
1
4
4
1
4
1
2
4
4
1
2
2
2
2
2
1
4
1
2
8
8
2
8
8
2
4
4
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
6
6
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
1
1
1
1
4
1
1
4
4
1
4
1
2
4
4
1
2
2
2
2
2
1
4
1
2
8
8
2
8
8
2
4
4
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
6
6
2
2
2
2
2
1
1
1
2
1
2
2
1
1
Anmärkning
Notes
40 37 41 38
13 5
12
9
8
10
11
51
48
49
46
47
50 34
43
45
34
39
42
44
36
35
17
19
18
16
15
14
31
60 61
21
20
7
6
32
4
84 31
53
52
22
105
103
54
101
85
82
65 66 64
62
57
63
55
89 90
2
3
91 33 83
58 59 55
86
81
87
93
1
69
68
67
56
85
95 88 94
90
92
104
101
102
2241A
SPARE PARTS
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2241A
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
ESTATE COLLECTOR
ESTATE SENATOR
ESTATE PRESIDENT
CHASSI
ESTATE COLLECTOR
ESTATE SENATOR
ESTATE PRESIDENT
CHASSIS
Sida
Page
102
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
12818690/0
12293201/0
25500035/0
12818690/0
12292102/0
25500033/0
25500031/0
25774375/0
12815205/0
12293201/0
25774351/0
12815200/0
12293201/0
25500029/0
25500027/0
25500025/0
25110327/0
25110326/0
Skruv ...................................
Mutter..................................
Fotsteg.................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Fotstegsfäste- vä..................
Fotstegsfäste- hö .................
Bygel ...................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Bygel ...................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Fotsteg.................................
Fotstegsfäste- vä..................
Fotstegsfäste- hö .................
Fotstegsskydd- vä................
Fotstegsskydd- hö ...............
Screw..................................
Nut ......................................
Footboard............................
Screw..................................
Nut ......................................
Footboard support- LH........
Footboard support- RH .......
Clamp..................................
Screw..................................
Nut ......................................
Clamp..................................
Screw..................................
Nut ......................................
Footboard............................
Footboard support- LH........
Footboard support- RH .......
Footboard cover- LH ...........
Footboard cover- RH ...........
2569
2573
2574 2524 2525
X
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
101
102
103
104
105
4
4
2
4
4
1
1
2
12
12
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
12
12
2
4
4
2
1
1
1
1
2
12
12
2
4
4
2
1
1
1
1
Anmärkning
Notes
1
2
4
20
19
3
18
9
8
5
51
17
13
•
11
12
71
73 75 72 73 74
42
41 •
43
42
15
14
45 46 44
6
7
46 47 48
78 77 76
16
28
27
51
42
60
58
59
61
49
59 58 60
61
50
29
2244A
SPARE PARTS
22
23
26
57
30 31
56
55
53
52
54
13
31
30
25
24
21
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2244A
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
ESTATE COLLECTOR
STYRNING
ESTATE COLLECTOR
STEERING
Sida
Page
104
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
25038004/0
25520006/0
27570050/0
12622650/0
25743000/0
12521370/0
12436030/0
25785213/0
12729601/1
82547045/0
12379511/0
25040624/0
12815200/0
12292102/0
25510092/0
25670019/0
25735513/0
12523080/0
12155020/0
25318205/0
12523080/0
12794985/0
25743000/0
25785213/0
12791213/1
12521330/0
12154510/0
382000538/1
12523070/0
12155010/0
382034021/1
25040622/0
12379511/0
25160016/0
12692695/0
12523100/0
12587100/0
12295300/0
82230363/0
82230365/0
12001000/0
25743000/0
25785213/0
12791213/1
12521330/0
12154510/0
25840022/0
25510096/0
12295200/0
12156602/0
12000956/0
82680002/2
82000590/1
25122200/2
25590000/0
25950000/0
25670005/1
12001000/0
22110230/0
Bussning .............................
Rattstång .............................
Styrdrev...............................
Stift......................................
Länk.....................................
Bricka ..................................
Låsplatta..............................
Hållare .................................
Skruv ...................................
Stöd kpl ...............................
• Smörjnippel .......................
Bussning .............................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Axel .....................................
Bricka ..................................
Sektordrev ...........................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Styrarm ...............................
Bricka ..................................
Skruv ...................................
Länk.....................................
Hållare .................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Styrstag ...............................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Framaxel..............................
• Bussning............................
• Smörjnippel .......................
Distans ................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Hjulspindel- hö.....................
Hjulspindel- vä .....................
Låsring ................................
Länk.....................................
Hållare .................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Parallellstag .........................
Länkbult...............................
Mutter..................................
Mutter..................................
Låsring ................................
Framhjul kpl.........................
• Fälg....................................
• Lager .................................
• Däck ..................................
• Ventil .................................
Bricka ..................................
Låsring ................................
Lock.....................................
Bushing...............................
Steering column..................
Pinion..................................
Pin ......................................
Joint....................................
Washer................................
Lock plate ...........................
Support ...............................
Screw..................................
Support assy.......................
• Grease dispenser ..............
Bushing...............................
Screw..................................
Nut ......................................
Pin ......................................
Washer................................
Steering sector....................
Washer................................
Nut ......................................
Steering lever ......................
Washer................................
Screw..................................
Joint....................................
Support ...............................
Screw..................................
Washer................................
Nut ......................................
Steering rod ........................
Washer................................
Nut ......................................
Front wheel axle ..................
• Bushing.............................
• Grease dispenser ..............
Spacer.................................
Screw..................................
Washer................................
Washer................................
Nut ......................................
Stub axle- RH ......................
Stub axle- LH.......................
Snap ring ............................
Joint....................................
Support ...............................
Screw..................................
Washer................................
Nut ......................................
Tie rod.................................
Pivot bolt.............................
Nut ......................................
Nut ......................................
Snap ring ............................
Front wheel assy .................
• Rim ...................................
• Bearing..............................
• Tire....................................
• Valve .................................
Washer................................
Snap ring ............................
Cap......................................
Anmärkning
Notes
2569
2573
2574
X
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
71
72
73
74
75
76
77
78
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
2
1
4
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
Inkl. pos 12
Inkl. pos 42- 43
Inkl. pos 72- 75
1
2
4
20
19
3
18
9
8
5
51
71A
73 75 72A 73 74A
42
41 •
43
42
11
15
45 46 44
46 47 48
14
6
7
51
42
57
59
49
13
16
28
27
22
23
26
58
30 31
56
55
53
52
54
58
59
50
29
2456
•
12
78 77 76
SPARE PARTS
17
13
31
30
25
24
21
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2456
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
ESTATE SENATOR
ESTATE PRESIDENT
STYRNING
ESTATE SENATOR
ESTATE PRESIDENT
STEERING
Sida
Page
106
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
25038004/0
25520006/0
27570050/0
12622650/0
25743000/0
12521370/0
12436030/0
25785213/0
12729601/1
82547045/0
12379511/0
25040624/0
12815200/0
12292102/0
25510092/0
25670019/0
25735513/0
12523080/0
12155020/0
25318205/0
12523080/0
12794985/0
25743000/0
25785213/0
12791213/1
12521330/0
12154510/0
382000539/1
12523070/0
12155010/0
382034024/0
25034002/1
12379511/0
25160016/0
12692695/0
12523100/0
12587100/0
12295300/0
82230363/0
82230365/0
12001000/0
25743000/0
25785213/0
12791213/1
12521330/0
12154510/0
125840023/0
22746600/0
12156602/0
82680012/1
82000595/0
25122200/2
25590005/0
25950000/0
25670005/1
12001000/0
22110230/0
Bussning .............................
Rattstång .............................
Styrdrev...............................
Stift......................................
Länk.....................................
Bricka ..................................
Låsplatta..............................
Hållare .................................
Skruv ...................................
Stöd kpl ...............................
• Smörjnippel .......................
Bussning .............................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Axel .....................................
Bricka ..................................
Sektordrev ...........................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Styrarm ...............................
Bricka ..................................
Skruv ...................................
Länk.....................................
Hållare .................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Styrstag ...............................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Framaxel..............................
• Bussning............................
• Smörjnippel .......................
Distans ................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Hjulspindel- hö.....................
Hjulspindel- vä .....................
Låsring ................................
Länk.....................................
Hållare .................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Parallellstag .........................
Kulled ..................................
Mutter..................................
Framhjul kpl.........................
• Fälg....................................
• Lager .................................
• Däck ..................................
• Ventil .................................
Bricka ..................................
Låsring ................................
Lock.....................................
Bushing...............................
Steering column..................
Pinion..................................
Pin ......................................
Joint....................................
Washer................................
Lock plate ...........................
Support ...............................
Screw..................................
Support assy.......................
• Grease dispenser ..............
Bushing...............................
Screw..................................
Nut ......................................
Pin ......................................
Washer................................
Steering sector....................
Washer................................
Nut ......................................
Steering lever ......................
Washer................................
Screw..................................
Joint....................................
Support ...............................
Screw..................................
Washer................................
Nut ......................................
Steering rod ........................
Washer................................
Nut ......................................
Front wheel axle ..................
• Bushing.............................
• Grease dispenser ..............
Spacer.................................
Screw..................................
Washer................................
Washer................................
Nut ......................................
Stub axle- RH ......................
Stub axle- LH.......................
Snap ring ............................
Joint....................................
Support ...............................
Screw..................................
Washer................................
Nut ......................................
Tie rod.................................
Ball joint ..............................
Nut ......................................
Front wheel assy .................
• Rim ...................................
• Bearing..............................
• Tire....................................
• Valve .................................
Washer................................
Snap ring ............................
Cap......................................
Anmärkning
Notes
2524
2525
X
X
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
71 A
72 A
73
74 A
75
76
77
78
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
2
1
4
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
2
2
2
1
2
2
2
1
2
1
1
2
2
2
Inkl. pos 12
Inkl. pos 42- 43
Inkl. pos 72A- 75
Kenda
37
36
35 31
40
38
44 48 49
48
43 42 41 47
2
46 45
39 32 33 34 35
8
7
6
16 12
1
5
3
4
15
10
11
2245
SPARE PARTS
13 14
9
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2245
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
ESTATE COLLECTOR
ESTATE SENATOR
REGLAGE
ESTATE COLLECTOR
ESTATE SENATOR
CONTROLS
Sida
Page
108
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
82500027/1
25110269/0
27546015/1
12729601/1
82000540/0
82000541/0
12523040/0
12154510/0
12521350/0
12436050/0
25785261/0
12815200/0
12292102/0
82000531/0
22524970/2
12155000/0
25430213/0
25510035/0
82774247/0
22672152/0
12523060/0
12155010/0
82318215/0
25394510/0
25430258/0
12692050/0
12155000/0
25033012/0
25840020/0
22746601/0
12155000/0
25318128/0
12521340/0
12141418/0
12689500/0
12521330/0
12154510/0
Pedal ...................................
Pedalgummi ........................
Bygel ...................................
Skruv ...................................
Reglagestång kpl .................
Reglagestång kpl .................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Bricka ..................................
Låsplatta..............................
Fäste....................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Stång ...................................
Bult......................................
Mutter..................................
Fjäder...................................
Pinnbult ...............................
Bygel ...................................
Bricka ..................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Växelspak ............................
Knopp..................................
Fjäder...................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Växelstång ...........................
Växelstång ...........................
Vinkellänk ............................
Mutter..................................
Växelarm .............................
Bricka ..................................
Låsnål..................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Pedal ...................................
Pedal cover .........................
Clamp..................................
Screw..................................
Control rod assy..................
Control rod assy..................
Washer................................
Nut ......................................
Washer................................
Plate....................................
Support ...............................
Screw..................................
Nut ......................................
Rod .....................................
Bolt .....................................
Nut ......................................
Spring .................................
Pin bolt ...............................
Clamp..................................
Washer................................
Washer................................
Nut ......................................
Gearshift lever.....................
Knob ...................................
Spring .................................
Screw..................................
Nut ......................................
Shift rod ..............................
Shift rod..............................
Ball joint ..............................
Nut ......................................
Shift lever............................
Washer................................
Hair pin ...............................
Screw..................................
Washer................................
Nut ......................................
Anmärkning
Notes
2569
2573
2574 2524
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
41
42
43
44
45
46
47
48
49
1
1
2
4
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
4
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
Peerless
Dana
Peerless
Dana
Dana
32
33
37
40 39
35
40 39
38
31
34
36
2
7
6
5
16 12
1
3
4
15
10
11
2246
SPARE PARTS
13 14
8
9
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2246
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
ESTATE PRESIDENT
REGLAGE
ESTATE PRESIDENT
CONTROLS
Sida
Page
110
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
82500029/1
25110267/0
27546015/1
12729601/1
82000542/0
12521350/0
12155000/0
12521350/0
12155000/0
25785261/0
12815200/0
12292102/0
82000531/0
22524970/2
12155000/0
25430213/0
82000383/0
25110274/0
25110331/0
25785185/0
27546015/1
12815245/0
12154510/0
82000543/0
12523040/0
12154510/0
Pedal ...................................
Pedalgummi ........................
Bygel ...................................
Skruv ...................................
Reglagestång kpl .................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Fäste....................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Stång ...................................
Bult......................................
Mutter..................................
Fjäder...................................
Drivpedal .............................
Pedalgummi- fram ...............
Pedalgummi- bak.................
Fäste....................................
Bygel ...................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Reglagestång kpl .................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Pedal ...................................
Pedal cover .........................
Clamp..................................
Screw..................................
Control rod assy..................
Washer................................
Nut ......................................
Washer................................
Nut ......................................
Support ...............................
Screw..................................
Nut ......................................
Rod .....................................
Bolt .....................................
Nut ......................................
Spring .................................
Drive pedal..........................
Pedal cover- front................
Pedal cover- rear .................
Support ...............................
Clamp..................................
Screw..................................
Nut ......................................
Control rod assy..................
Washer................................
Nut ......................................
2525
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
1
1
2
4
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
4
4
1
2
2
Anmärkning
Notes
7
3
1
•
4
5
6
28
13
27
2
10 12
11
8
9
18 19 22
•
20
21
35
23
14
8
33
26
32
17
31
25 •
24
16
51
2255A
SPARE PARTS
15 *
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2255A
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
ESTATE COLLECTOR
ESTATE SENATOR
ESTATE PRESIDENT
ELSYSTEM
ESTATE COLLECTOR
ESTATE SENATOR
ESTATE PRESIDENT
ELECTRICAL SYSTEM
Sida
Page
112
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
82040143/0
18450072/0
18550136/0
18550135/0
18400862/0
18210022/0
12727810/0
33320506/0
125722430/1
125722431/0
33215000/0
33340036/0
33340040/0
33500007/0
19410606/0
19410605/1
786194
F000- 7034- 00
25065026/0
19410609/0
12791213/1
12292102/0
18736110/0
12360352/0
18564864/1
25065017/0
82040073/0
33500030/0
18459100/0
18450068/0
18450060/1
18120002/1
133320028/0
18564861/1
33320506/0
82180050/0
82180052/0
Kablage................................
• Tändningslås .....................
Distans ................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Tändningsnyckel..................
Skruv ...................................
Kabelhållare .........................
Elektronikkort ......................
Elektronikkort ......................
Lock.....................................
Säkring ................................
Säkring ................................
Säkringshållare....................
Mikrobrytare........................
Mikrobrytare........................
Brytare.................................
Brytare.................................
Kabel ...................................
Brytare.................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Startrelä...............................
• Mutter................................
Polskydd..............................
Kabel ...................................
Kabel ...................................
• Lamphållare.......................
Glödlampa ...........................
Brytare.................................
Brytare.................................
Batteri..................................
Buntband .............................
Polskydd..............................
Kabelhållare .........................
Batteriladdare ......................
Batteriladdare (UK) ..............
Harness...............................
Starting switch ..................
Spacer.................................
Washer................................
Nut ......................................
Starter key...........................
Screw..................................
Cable holder ........................
............................................
............................................
Cover ..................................
Fuse ....................................
Fuse ....................................
Fuse holder .........................
Micro switch .......................
Micro switch .......................
Neutral start switch.............
Switch .................................
Cable ...................................
Switch .................................
Screw..................................
Nut ......................................
Starter relay ........................
• Nut ....................................
Protection ...........................
Cable ...................................
Cable ...................................
• Lamp holder......................
Lamp...................................
Switch .................................
Switch .................................
Battery ................................
Cable tie ..............................
Protection ...........................
Cable holder ........................
Battery charger ...................
Battery charger (UK) ...........
Anmärkning
Notes
2569
2573
2574 2524 2525
X
X
X
X
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
10
11
11
12
13
14
15
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
31
32
33
35
51
51
1
1
1
1
1
1
3
2
1
2
1
1
2
3
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
3
2
1
2
1
1
2
3
1
1
1
2
1
1
2
3
1
1
2
2
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
9
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
9
1
1
Inkl. pos 2
•
25A
10A
Peerless
Dana
Inkl. pos 21
Inkl. pos 25
UK- special
1
11 12 10
3
8
6
5
4
7
17
18
20
19
2458
SPARE PARTS
14 15
16
2
3
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2458
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
ESTATE COLLECTOR
MOTOR
(GGP WM)
ESTATE COLLECTOR
ENGINE
(GGP WM)
Sida
Page
114
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
1134- 9500- 01
25869057/0
18375051/1
118738231/0
12583500/0
12737450/0
112735108/1
12735599/0
27598060/0
18737849/0
18401001/1
12793102/0
12540260/0
82750004/0
12360425/0
382598039/0
12792611/0
12583500/0
Motor kpl.............................
Bränsleslang........................
Slangklämma.......................
Avgasrör ..............................
Låsbricka .............................
Skruv ...................................
Skruv ...................................
Skruv ...................................
Oljeavtappn.rör ....................
Plugg ...................................
Tätningsring ........................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Ljuddämpare .......................
Mutter..................................
Ljuddämparskydd................
Skruv ...................................
Låsbricka .............................
Engine assy.........................
Fuel line...............................
Hose clamp .........................
Exhaust tube .......................
Washer................................
Screw..................................
Screw..................................
Screw..................................
Oil drain pipe.......................
Cap......................................
Seal .....................................
Screw..................................
Washer................................
Muffler ................................
Nut ......................................
Muffler guard ......................
Screw..................................
Washer................................
2569
X
X
X
X
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
1
1
4
1
2
2
4
1
1
1
1
2
2
1
2
1
2
2
Anmärkning
Notes
11 12 10
6
5
4
2
3
25
24
3
17
14 15
9
16
18
20
19
1701A
SPARE PARTS
7
8
13
3
3
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
1701A
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
ESTATE COLLECTOR
ESTATE SENATOR
MOTOR
(B&S)
ESTATE COLLECTOR
ESTATE SENATOR
ENGINE
(B&S)
Sida
Page
116
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
25869057/0
18375051/1
18738224/0
12583500/0
12735530/0
12691115/0
12540260/0
12154210/0
25598050/0
18737849/0
18401001/1
25869006/1
12793102/0
12540260/0
82750004/0
12360425/0
82598009/2
12792611/0
12583500/0
12154210/0
12691100/0
Bränsleslang........................
Slangklämma.......................
Avgasrör ..............................
Låsbricka .............................
Skruv ...................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Oljeavtappn.rör ....................
Plugg ...................................
Tätningsring ........................
Bränsleslang........................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Ljuddämpare .......................
Mutter..................................
Ljuddämparskydd................
Skruv ...................................
Låsbricka .............................
Mutter..................................
Skruv ...................................
Fuel line...............................
Hose clamp .........................
Exhaust tube .......................
Washer................................
Screw..................................
Screw..................................
Washer................................
Nut ......................................
Oli drain tube ......................
Cap......................................
Seal .....................................
Fuel line...............................
Screw..................................
Washer................................
Muffler ................................
Nut ......................................
Muffler guard ......................
Screw..................................
Washer................................
Nut ......................................
Screw..................................
2573
2574
2524
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
24
25
1
4
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
2
2
3
3
Anmärkning
Notes
3
9
10 8
12 13 11
6
7
5
34
33
32
14
4
31
35
37
36
1863A
SPARE PARTS
2
3
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
1863A
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
ESTATE PRESIDENT
MOTOR
(Kohler)
ESTATE PRESIDENT
ENGINE
(Kohler)
Sida
Page
118
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
25869057/0
18375051/1
112735108/1
12154210/0
12691115/0
12540260/0
27598060/0
18737849/0
18401001/1
18738227/0
12735530/0
12583500/0
25160035/0
82750004/0
12793102/0
12540260/0
12360425/0
82598029/0
12792611/0
12583500/0
Bränsleslang........................
Slangklämma.......................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Oljeavtappn.rör ....................
Plugg ...................................
Tätningsring ........................
Avgasrör ..............................
Skruv ...................................
Låsbricka .............................
Distans ................................
Ljuddämpare .......................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Skydd ..................................
Skruv ...................................
Låsbricka .............................
Fuel line...............................
Hose clamp .........................
Screw..................................
Nut ......................................
Screw..................................
Washer................................
Oil drain pipe.......................
Cap......................................
Seal .....................................
Exhaust tube .......................
Screw..................................
Washer................................
Spacer.................................
Muffler ................................
Screw..................................
Washer................................
Nut ......................................
Guard ..................................
Screw..................................
Washer................................
2525
X
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
31
32
33
34
35
36
37
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
1
2
2
2
1
2
2
Anmärkning
Notes
13 26 25 29
28
23
17
19
20
22 20
63
62
61
18
21
13
7
48 54
51
64 65
58 56 22
60
57
42
41
13
12
11
10
9
8
50
46
13
55
43
44
13
14
15
13
6
5
49
51
53
50
47
13
30
67
66
72
71 74
73
1
4
75 76 77
3
2
72A
71A 74
73A
2247A
SPARE PARTS
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2247A
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
ESTATE COLLECTOR
ESTATE SENATOR
TRANSMISSION
ESTATE COLLECTOR
ESTATE SENATOR
TRANSMISSION
Sida
Page
120
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
118399063/0
12737320/0
12543000/0
22430216/0
25601567/0
25160021/0
82318217/0
12691115/0
12523060/0
27670055/0
25510087/0
12523060/0
12155000/0
25601554/0
12523060/0
25430260/0
25755049/0
25840005/0
12293200/0
12818690/0
12293201/0
82820013/0
25510063/0
25670011/0
12521350/0
12604899/0
35062012/0
125510100/0
12691800/0
25601555/0
12523060/0
25160014/0
25160018/0
12691200/0
12691100/0
25601576/0
22671653/0
18400910/2
18400912/0
12691800/0
12691900/0
12154210/0
25774247/0
12735150/0
12792611/0
82601509/0
12139430/0
12608950/0
25270321/0
12523040/0
12292102/0
25160034/0
12521410/0
82680003/0
82680013/1
82000592/0
82000596/0
25590001/0
25590006/0
25950000/0
25670005/1
12001010/0
22110230/0
Magnetkoppling...................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Fjäder...................................
Remskiva.............................
Distans ................................
Spännarm............................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Bricka ..................................
Tapp.....................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Spännrulle ...........................
Bricka ..................................
Fjäder...................................
Vinkelfäste ...........................
Spännstång .........................
Mutter..................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Spännstång kpl....................
Pivotbult ..............................
Bricka ..................................
Bricka ..................................
Låsbricka .............................
Drivrem ...............................
Hylsa ...................................
Skruv ...................................
Remrulle..............................
Bricka ..................................
Distans ................................
Distans ................................
Skruv ...................................
Skruv ...................................
Remrulle..............................
Bricka ..................................
Transaxel kpl........................
Transaxel kpl........................
Skruv ...................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Momentstag ........................
Skruv ...................................
Skruv ...................................
Remskiva.............................
Kil ........................................
Låsring ................................
Remstyrning........................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Distans ................................
Bricka ..................................
Hjul kpl ................................
Hjul kpl ................................
• Fälg....................................
• Fälg....................................
• Däck ..................................
• Däck ..................................
• Ventil .................................
Bricka ..................................
Låsring ................................
Lock.....................................
Electric clutch .....................
Screw..................................
Washer................................
Spring .................................
Belt pulley ...........................
Spacer.................................
Tension arm ........................
Screw..................................
Washer................................
Washer................................
Pin ......................................
Washer................................
Nut ......................................
Tension roller ......................
Washer................................
Spring .................................
Angle bracket ......................
Tie rod.................................
Nut ......................................
Screw..................................
Nut ......................................
Tie rod assy.........................
Pivot pin..............................
Washer................................
Washer................................
Lock washer........................
Drive belt.............................
Collar ..................................
Screw..................................
Belt roller ............................
Washer................................
Spacer.................................
Spacer.................................
Screw..................................
Screw..................................
Belt roller ............................
Washer................................
Transaxle assy.....................
Transaxle assy.....................
Screw..................................
Screw..................................
Nut ......................................
Stay.....................................
Screw..................................
Screw..................................
Belt pulley ...........................
Key......................................
Snap ring ............................
Belt guide ............................
Washer................................
Nut ......................................
Spacer.................................
Washer................................
Wheel assy..........................
Wheel assy..........................
• Rim ...................................
• Rim ...................................
• Tire....................................
• Tire....................................
• Valve .................................
Washer................................
Snap ring ............................
Cap......................................
Anmärkning
Notes
2569
2573
2574 2524
X
X
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
7
14
1
15
1
17
1
18
1
19
1
20
2
21
1
22
3
23
1
25
1
26
2
28
1
29
1
30
1
41
1
42
1
43
1
44
1
46
1
47
1
48
1
49
1
50
2
51
2
53
53
1
54
54
4
55
4
56
2
57
2
58
2
60
1
61
1
62
1
63
1
64
2
65
2
66
2
67 2- 4
71
2
71 A
72
1
72 A
73
1
73 A
74
1
75
2
76
2
77
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
2
1
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
4
4
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2- 4
2
1
1
1
2
2
2
Peerless MST 205- 535E
Dana 4360- 211
Inkl. pos 72- 74
Inkl. pos 72A- 74
Turf Saver
Kenda
68
67
17
19
20
57
58
56
58
13
22 20
54
7
65
60
13
48
51
18
21
13
12
11
10
9
8
61
63
64
62
42
41
50
46
13
55
14
15
13
6
5
23
1
43
44
13
49
51
53
71
69
70
50
47
13
82A
81A 84
83A
4
85 86 87
3
2
2460
SPARE PARTS
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2460
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
ESTATE PRESIDENT
TRANSMISSION
ESTATE PRESIDENT
TRANSMISSION
Sida
Page
122
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
118399063/0
12737320/0
12543000/0
22430216/0
25601566/0
25160021/0
82318217/0
12691115/0
12523060/0
27670055/0
25510087/0
12523060/0
12155000/0
25601554/0
12523060/0
25430260/0
25755049/0
25840005/0
12293200/0
12818690/0
12293201/0
35062001/0
125510100/0
12691800/0
25601555/0
12523060/0
25160024/1
25160030/0
12691400/0
12691115/0
25601576/0
22671653/0
18400960/0
12691800/0
12154210/0
82785149/0
12691200/0
12521350/0
12792611/0
12293201/0
25318157/0
12793102/0
12369500/0
25670011/0
25033033/0
12604896/0
25160031/0
12521410/0
25670017/0
82680013/1
82000596/0
25590006/0
25950000/0
25670005/1
12001010/0
22110230/0
Magnetkoppling...................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Fjäder...................................
Remskiva.............................
Distans ................................
Spännarm............................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Bricka ..................................
Tapp.....................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Spännrulle ...........................
Bricka ..................................
Fjäder...................................
Vinkelfäste ...........................
Spännstång .........................
Mutter..................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Kilrem..................................
Hylsa ...................................
Skruv ...................................
Remrulle..............................
Bricka ..................................
Distans ................................
Distans ................................
Skruv ...................................
Skruv ...................................
Remrulle..............................
Bricka ..................................
Transaxel kpl........................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Fäste....................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Arm .....................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Bricka ..................................
Stång ...................................
Låsbricka .............................
Distans ................................
Bricka ..................................
Bricka ..................................
Hjul kpl ................................
• Fälg....................................
• Däck ..................................
• Ventil .................................
Bricka ..................................
Låsring ................................
Lock.....................................
Electric clutch .....................
Screw..................................
Washer................................
Spring .................................
Belt pulley ...........................
Spacer.................................
Tension arm ........................
Screw..................................
Washer................................
Washer................................
Pin ......................................
Washer................................
Nut ......................................
Tension roller ......................
Washer................................
Spring .................................
Angle bracket ......................
Tie rod.................................
Nut ......................................
Screw..................................
Nut ......................................
V- belt..................................
Collar ..................................
Screw..................................
Belt roller ............................
Washer................................
Spacer.................................
Spacer.................................
Screw..................................
Screw..................................
Belt roller ............................
Washer................................
Transaxle assy.....................
Screw..................................
Nut ......................................
Support ...............................
Screw..................................
Washer................................
Screw..................................
Nut ......................................
Lever ...................................
Screw..................................
Washer................................
Washer................................
Rod .....................................
Lock washer........................
Spacer.................................
Washer................................
Washer................................
Wheel assy..........................
• Rim ...................................
• Tire....................................
• Valve .................................
Washer................................
Snap ring ............................
Cap......................................
Anmärkning
Notes
2525
X
X
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
7
14
1
15
1
17
1
18
1
19
1
20
2
21
1
22
1
23
1
41
1
42
1
43
1
44
1
46
1
47
1
48
1
49
1
50
2
51
2
53
1
54
4
55
4
56
1
57
1
58
2
60
1
61
1
62
1
63
1
64
1
65
1
67
1
68
1
69
2
70 2- 4
71
2
81 A
2
82 A
1
83 A
1
84
1
85
2
86
2
87
2
Kanzaki K46S
Inkl. pos 82A- 84
Kenda
11
10 9
7
45 46
26 25
27
33
34
37
48
41
52
49 50 50 51
30
29
28
42
56
55
57
43
2249
SPARE PARTS
5
15 14 16
39 38 35 36
59 58
4
9
10 12
23
17 24
19 18
47
22 21
1
20
44
8
13
2
3
32
6
53 54
31
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2249
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
ESTATE COLLECTOR
ESTATE SENATOR
ESTATE PRESIDENT
AGGREGATSLYFT
ESTATE COLLECTOR
ESTATE SENATOR
ESTATE PRESIDENT
MOWER DECK LIFT
Sida
Page
124
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
82774249/0
82318219/0
25394508/0
12674700/0
12154510/0
25650113/0
12818690/0
12155000/0
22041980/0
12523060/0
12691600/0
12155000/0
25430259/0
25735511/0
12818690/0
12293201/0
82000387/0
25547041/0
12731601/0
82000536/0
25670011/0
24487998/0
25670008/1
12436050/0
22446402/0
12792410/0
12292102/0
82000537/0
25670008/1
12156602/0
24487998/0
25840025/0
25670008/1
24487998/0
25510090/0
12295200/0
12156602/0
25670008/1
12156602/0
82000385/0
27546015/1
12731350/0
25840024/0
25670008/1
24487998/0
25510098/0
12295200/0
12156602/0
25670008/1
12156602/0
25840025/0
25670008/1
24487998/0
25510090/0
12295200/0
12156602/0
25670008/1
12156602/0
Fäste....................................
Lyftspak ...............................
Knopp..................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Platta ...................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Distans ................................
Bricka ..................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Fjäder...................................
Sektor..................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Axel .....................................
Bygel ...................................
Skruv ...................................
Stång kpl .............................
Bricka ..................................
Låsnål..................................
Bricka ..................................
Låsplatta..............................
Fjäder...................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Stång kpl .............................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Låsnål..................................
Spännstång .........................
Bricka ..................................
Låsnål..................................
Pivotbult ..............................
Mutter..................................
Mutter..................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Lyftaxel ................................
Bygel ...................................
Skruv ...................................
Spännstång .........................
Bricka ..................................
Låsnål..................................
Pivotbult ..............................
Mutter..................................
Mutter..................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Spännstång .........................
Bricka ..................................
Låsnål..................................
Pivotbult ..............................
Mutter..................................
Mutter..................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Clamp..................................
Lift lever ..............................
Knob ...................................
Screw..................................
Nut ......................................
Plate....................................
Screw..................................
Nut ......................................
Spacer.................................
Washer................................
Screw..................................
Nut ......................................
Spring .................................
Sector .................................
Screw..................................
Nut ......................................
Axle .....................................
Clamp..................................
Screw..................................
Rod assy .............................
Washer................................
Hair pin ...............................
Washer................................
Plate....................................
Spring .................................
Screw..................................
Nut ......................................
Rod assy .............................
Washer................................
Nut ......................................
Hair pin ...............................
Tie rod.................................
Washer................................
Hair pin ...............................
Pivot pin..............................
Nut ......................................
Nut ......................................
Washer................................
Nut ......................................
Lift axle ...............................
Clamp..................................
Screw..................................
Tie rod.................................
Washer................................
Hair pin ...............................
Pivot pin..............................
Nut ......................................
Nut ......................................
Washer................................
Nut ......................................
Tie rod.................................
Washer................................
Hair pin ...............................
Pivot pin..............................
Nut ......................................
Nut ......................................
Washer................................
Nut ......................................
2569
2573 2524
2574 2525
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
1
2
4
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
4
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
1
2
4
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
4
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
Anmärkning
Notes
31
5
3
1
4
2
4
3
32
6
7
8
9
10
9
10
2250
SPARE PARTS
13
12
11
33
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2250
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
ESTATE COLLECTOR
ESTATE SENATOR
ESTATE PRESIDENT
UTKAST
ESTATE COLLECTOR
ESTATE SENATOR
ESTATE PRESIDENT
DISCHARGE
Sida
Page
126
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
25060102/0
25060115/0
25580007/0
12155000/0
12293201/0
12735110/0
25060103/0
25060116/0
12735110/0
82270301/0
12293201/0
12155000/0
25033060/0
19035000/0
12500030/0
25108032/0
25108033/0
25774373/0
Kåpa ....................................
Kåpa ....................................
Pinnbult ...............................
Mutter..................................
Mutter..................................
Skruv ...................................
Kåpa ....................................
Kåpa ....................................
Skruv ...................................
Remstyrning........................
Mutter..................................
Mutter..................................
Vattenslanganslutning .........
O- ring .................................
Nit........................................
Utkast- hö ............................
Utkast- vä.............................
Klämma ...............................
Cover ..................................
Cover ..................................
Stud bolt .............................
Nut ......................................
Nut ......................................
Screw..................................
Cover ..................................
Cover ..................................
Screw..................................
Belt guide ............................
Nut ......................................
Nut ......................................
Water hose connection .......
O- ring.................................
Rivet....................................
Conveyor- RH......................
Conveyor- LH ......................
Clamp..................................
2569
2573 2524
2574 2525
X
X
X
X
1
1
2
3
4
5
6
6
7
8
9
10
11
12
13
31
32
33
1
1
2
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
1
1
2
1
1
2
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
1
1
2
Anmärkning
Notes
71
77
78
79
73
75
72
74
76
20
19
18
17
27
26
25
23
20
19
14 18
16 17
9
11
8
21
18
24
39
38
37
36
31
40
26
33
34
10
3
5
11
12
13
2
14
16
4
34
33
32
43
5
6
7
64
66 63 62
63
1
61
51
52
15
15
51
52
53
2252A
SPARE PARTS
57
58
59
41
57
58
60
54
42
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2252A
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
ESTATE COLLECTOR
ESTATE SENATOR
ESTATE PRESIDENT
KLIPPAGGREGAT
ESTATE COLLECTOR
ESTATE SENATOR
ESTATE PRESIDENT
MOWER DECK
Sida
Page
128
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
82564076/0
82564075/0
82207202/0
25020802/0
25207200/0
19216032/0
25160501/0
12609260/0
82207203/0
25020803/0
25207200/0
19216032/0
25160501/0
12609260/0
12139480/0
12818700/0
12154210/0
25601563/0
25670007/0
12583500/0
12793102/0
25160007/0
25601555/0
12691115/0
12523060/0
12155000/0
35065701/0
82318141/2
12691700/0
12523070/0
22672152/0
25601564/0
19216033/1
12610800/0
12609200/0
82004618/0
82774215/2
12792611/0
12293201/0
12139100/0
25463200/0
82004354/0
82004353/0
22160400/0
12523080/0
12735695/1
12735694/0
82000535/0
82000533/0
25670008/1
12156602/0
24487998/0
99900038/0
25140093/0
25394007/0
25510077/0
25430245/0
12735410/0
25280000/1
25840011/1
25253004/0
Klippaggregat kpl.................
Kåpa- klippaggregat .............
Lagerbox kpl........................
• Knivaxel .............................
• Lagerbox............................
• Kullager .............................
• Dammskydd ......................
• Seegerring .........................
Lagerbox kpl- hö..................
• Knivaxel .............................
• Lagerbox............................
• Kullager .............................
• Dammskydd ......................
• Seegerring .........................
Kil ........................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Remskiva.............................
Bricka ..................................
Låsbricka .............................
Skruv ...................................
Distans ................................
Remrulle..............................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Drivrem ...............................
Spännarm............................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Bricka ..................................
Spännrulle ...........................
Kullager ...............................
Låsring ................................
Seegerring ...........................
Wire.....................................
Bygel ...................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Kil ........................................
Knivfäste..............................
Kniv .....................................
Kniv .....................................
Bricka ..................................
Bricka ..................................
Skruv (vä- gängad) ..............
Skruv ...................................
Stång ...................................
Stång ...................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Låsnål..................................
Mulchingsats kpl .................
• Deflektor ............................
• Handtagsrör.......................
• Sprint.................................
• Fjäder.................................
• Skruv .................................
• Handtag .............................
• Gummiband.......................
• Krok...................................
Mower deck assy ................
Casing- mower deck............
Bearing box assy.................
• Blade shaft ........................
• Bearing box.......................
• Ball bearing .......................
• Dust cover.........................
• Seeger ring........................
Bearing box assy.................
• Blade shaft ........................
• Bearing box.......................
• Ball bearing .......................
• Dust cover.........................
• Seeger ring........................
Key......................................
Screw..................................
Nut ......................................
Belt pulley ...........................
Washer................................
Washer................................
Screw..................................
Spacer.................................
Belt roller ............................
Screw..................................
Washer................................
Nut ......................................
Drive belt.............................
Tension arm ........................
Screw..................................
Washer................................
Washer................................
Tension roller ......................
Ball bearing .........................
Snap ring ............................
Seeger ring .........................
Wire ....................................
Clamp..................................
Screw..................................
Nut ......................................
Key......................................
Blade holder ........................
Blade ...................................
Blade ...................................
Elastic washer .....................
Washer................................
Screw (LH- thread)..............
Screw..................................
Equalizer rod .......................
Equalizer rod .......................
Washer................................
Nut ......................................
Hair pin ...............................
Mulching kit ........................
• Deflector ...........................
• Handle tube.......................
• Pin.....................................
• Spring ...............................
• Screw ................................
• Handgrip ...........................
• Elastic band.......................
• Hook .................................
Anmärkning
Notes
2569
2573 2524
2574 2525
X
X
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
31
32
33
34
36
37
38
39
40
41
42
43
51
52
53
54
57
58
59
60
61
62
63
64
66
71
72
73
74
75
76
77
78
79
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
6
6
2
3
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
6
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
6
6
2
3
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
6
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
Inkl. pos 3 - 7
Inkl. pos 9 - 13
Mulching
Mulching
23
23
33
32
•
31
34
35
3
21
23
1
2
16
12
11 13 14
15
22
17
46 42 41 45 47
48 44 43
23
2254A
SPARE PARTS
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2254A
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
ESTATE COLLECTOR
UPPSAMLARE
ESTATE COLLECTOR
GRASS BAG
Sida
Page
130
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
25785277/0
12818690/0
12293201/0
25755031/0
12789000/0
25774315/0
25510080/0
12292102/0
22450432/0
12154330/0
82800110/0
82105974/0
82180047/0
82110273/0
27394000/0
12789020/0
12523020/0
12154330/0
25600041/0
25600042/0
25318124/0
12400030/0
25785272/0
12728510/0
25600048/0
12735110/0
Fäste....................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Vinkelfäste ...........................
Skruv ...................................
Arm .....................................
Bult......................................
Mutter..................................
Fjäder...................................
Mutter..................................
Ram.....................................
Uppsamlingssäck ................
Skruvsats.............................
Lock kpl...............................
• Handtag .............................
• Skruv .................................
• Bricka ................................
• Mutter................................
Brytarskydd .........................
Skyddslock ..........................
Arm .....................................
Sprint...................................
Brytarskydd .........................
Skruv ...................................
Skyddslock ..........................
Skruv ...................................
Support ...............................
Screw..................................
Nut ......................................
Angle bracket ......................
Screw..................................
Lever ...................................
Pin ......................................
Nut ......................................
Spring .................................
Nut ......................................
Frame..................................
Grass bag............................
Screw set ............................
Cover assy ..........................
• Handle...............................
• Screw ................................
• Washer..............................
• Nut ....................................
Switch protection................
Protection cover..................
Lever ...................................
Pin ......................................
Switch protection................
Screw..................................
Protection cover..................
Screw..................................
Anmärkning
Notes
2569
2573
2574
1
2
3
11
12
13
14
15
16
17
21
22
23
31
32
33
34
35
41
42
43
44
45
46
47
48
2
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
Inkl. pos 32 - 35
23
31
25
24
•
21
26
26
3
26
1
2
26
16
12
11 13 14
15
22
17
46 42 41 45 47
26
48 44 43
2253A
SPARE PARTS
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2253A
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
ESTATE SENATOR
ESTATE PRESIDENT
UPPSAMLARE
ESTATE SENATOR
ESTATE PRESIDENT
GRASS BAG
Sida
Page
132
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
25785275/0
12818690/0
12293201/0
25755031/0
12789000/0
25774315/0
25510080/0
12292102/0
22450432/0
12154330/0
82800111/0
82105973/0
82394003/0
82869023/0
25394508/0
82180048/0
25110319/0
25600041/0
25600042/0
25318124/0
12400030/0
25785272/0
12728510/0
25600048/0
12735110/0
Fäste....................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Vinkelfäste ...........................
Skruv ...................................
Arm .....................................
Bult......................................
Mutter..................................
Fjäder...................................
Mutter..................................
Ram.....................................
Uppsamlingssäck ................
Handtag ...............................
Spak ....................................
• Knopp ................................
Skruvsats.............................
Lock- uppsamlare, gul .........
Brytarskydd .........................
Skyddslock ..........................
Arm .....................................
Sprint...................................
Brytarskydd .........................
Skruv ...................................
Skyddslock ..........................
Skruv ...................................
Support ...............................
Screw..................................
Nut ......................................
Angle bracket ......................
Screw..................................
Lever ...................................
Pin ......................................
Nut ......................................
Spring .................................
Nut ......................................
Frame..................................
Grass bag............................
Handle.................................
Lever ...................................
• Knob .................................
Screw set ............................
Cover- grass bag, yell..........
Switch protection................
Protection cover..................
Lever ...................................
Pin ......................................
Switch protection................
Screw..................................
Protection cover..................
Screw..................................
Anmärkning
Notes
2524
2525
1
2
3
11
12
13
14
15
16
17
21
22
23
24
25
26
31
41
42
43
44
45
46
47
48
2
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
Inkl. pos 25
51
47
42
43
44
81
53
52
31
82
84 86
32
46
45
41
16
18 29 21
83
85
86
48
72
11
22
17
13 15
1
63 62
72
2
•
10
12
61
71
64
14 34 35
28 23 24
7
106
104
105
4
3
103
102
101
1238E
SPARE PARTS
8
9
26
25
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
1238E
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
ESTATE ROYAL (CZ)
ESTATE PRO 20 (CZ)
KAROSS
ESTATE ROYAL (CZ)
ESTATE PRO 20 (CZ)
BODY WORK
Sida
Page
134
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
82076920/1
25547105/0
25510023/1
12436050/0
25076808/0
25108028/0
12728686/0
25410859/0
82785022/7
82785021/6
82785137/0
12735110/0
12735110/0
25120171/1
12728440/0
25120200/0
25600009/0
25600051/0
25735110/3
25735111/3
25795001/1
12788910/0
12500092/0
25290000/0
25260000/0
25961210/0
12620299/0
12731350/0
12521330/0
82000200/1
82000201/2
12788512/0
12581200/0
12521310/0
25394501/0
12726388/0
12290800/0
25090001/2
25722457/0
12793101/0
12583500/0
25110106/0
25580020/0
25110270/0
25110260/2
25109717/0
12735402/0
82110213/0
25547105/0
12674701/0
12729601/1
12582101/0
12521331/0
82869006/1
18566110/0
12734995/0
25547089/0
25547091/0
12731580/0
Motorhuv- övre, gul .............
• Platta- gul ..........................
Bult......................................
Låsplatta..............................
Motorhuv- undre..................
Avskiljare .............................
Skruv ...................................
• Grill....................................
Panelstöd- hö.......................
Panelstöd- vä .......................
Panelstöd- mitten.................
Skruv ...................................
Skruv ...................................
Panel ...................................
Skruv ...................................
Plugg ...................................
Kortskydd ............................
Kortskydd ............................
Bränsletank..........................
Bränsletank..........................
Tanklock ..............................
Skruv ...................................
Nit........................................
Bränslemätare .....................
Skydd ..................................
Ratt......................................
Stift......................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Gasreglage...........................
Gasreglage...........................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Bricka ..................................
Handtag ...............................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Chokereglage.......................
Sits ......................................
Skruv ...................................
Låsbricka .............................
Kåpa- gul .............................
Sprint...................................
Fotstegsskydd- hö ...............
Fotstegsskydd- vä................
Hjulkåpa- gul........................
Skruv ...................................
Uppsamlarlock.....................
• Platta- gul ..........................
Skruv ...................................
Skruv ...................................
Låsbricka .............................
Bricka ..................................
Ljuddämparskydd................
• Plugg .................................
Skruv ...................................
Fästplatta- hö .......................
Fästplatta- vä .......................
Skruv ...................................
Engine hood- upper, ye........
Plate- yellow......................
Pin ......................................
Plate....................................
Engine hood- lower .............
Intake separator ..................
Screw..................................
• Grill ...................................
Dashboard support- RH ......
Dashboard support- LH.......
Dashboard support- cen......
Screw..................................
Screw..................................
Dashboard ..........................
Screw..................................
Plug ....................................
Card protection ...................
Card protection ...................
Fuel tank .............................
Fuel tank .............................
Fuel tank cap.......................
Screw..................................
Rivet....................................
Fuel level indicator ..............
Grommet.............................
Steering wheel ....................
Pin ......................................
Screw..................................
Washer................................
Throttle control ...................
Throttle control ...................
Screw..................................
Grower ................................
Washer................................
Handle.................................
Screw..................................
Nut ......................................
Choke control......................
Seat.....................................
Screw..................................
Washer................................
Cover- yellow ......................
Pivot....................................
Footboard cover- RH ...........
Footboard cover- LH ...........
Wheel cover- yellow ............
Screw..................................
Grass catcher cover ............
• Plate- yellow......................
Screw..................................
Screw..................................
Grower ................................
Washer................................
Muffler protection ...............
• Cap....................................
Screw..................................
Plate- RH.............................
Plate- LH .............................
Screw..................................
Anmärkning
Notes
2527 2536
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
21
22
23
23
24
25
26
28
29
31
32
34
35
41
41
42
43
44
45
46
47
48
51
52
53
61
62
63
64
71
72
81
82
83
84
85
86
101
102
103
104
105
106
1
1
2
2
1
1
3
1
1
1
1
2
4
1
4
2
1
1
1
1
2
2
2
1
1
2
2
1
2
2
2
1
1
1
1
4
4
1
1
1
1
1
4
1
1
2
4
2
6
1
2
4
1
1
4
1
1
2
2
1
1
3
1
1
1
1
2
4
1
4
2
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
2
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
4
4
1
1
1
1
1
4
1
1
2
4
2
6
1
2
4
1
1
4
Inkl. pos 2, 10
•
Inkl. pos 82
Inkl. pos 102
51
31
32
18
42 47
43
44
22
20
49 48
53
52
46
45
41
19
16
76
72
73
17
11
65
63
2
62
61
13 15
1
75
71
3
72
74
67
64
66
12 68
6
8
7
69
14
7A
37 38
9
28 23 24
21
4
107
104
106
105
26
25
5
36
35
34
103 102
101
2080B
SPARE PARTS
10
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2080B
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
ESTATE BARON
ESTATE ROYAL
ESTATE PRO
KAROSS
ESTATE BARON
ESTATE ROYAL
ESTATE PRO
BODY WORK
Sida
Page
136
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
25076866/0
25207131/0
25207137/0
25207133/0
25207136/0
82394610/0
25410876/0
25410877/0
12735403/0
25076865/0
25108031/0
82785022/7
82785021/6
82785137/0
12735110/0
12735110/0
325120198/0
12728440/0
25120200/0
25260000/0
25207135/0
25207134/0
25120234/0
25735111/3
25795000/1
12788910/0
12500092/0
25290001/0
25961210/0
12620299/0
25510068/0
12293201/0
24487998/0
12731350/0
12521330/0
82000200/1
82000204/1
12788512/0
12581200/0
12521310/0
25394501/0
12726388/0
12290800/0
25090004/0
25120233/0
25722457/0
12793101/0
12583500/0
25110307/1
25580020/0
25110278/1
25110279/0
25599000/0
25599001/0
12731580/0
25785231/1
12735403/0
25109754/1
12735402/0
25109753/0
25109752/0
12728686/0
25207129/0
Motorhuv- övre, gul .............
Huv- övre hö, gul .................
Huv- undre hö, grå...............
Huv- övre vä, gul..................
Huv- undre vä, grå ...............
Huv- främre, grå ..................
• Skydd- hö ..........................
• Skydd- vä...........................
Skruv ...................................
Huv- främre undre, grå ........
Luftledare ............................
Panelstöd- hö.......................
Panelstöd- vä .......................
Panelstöd- mitten.................
Skruv ...................................
Skruv ...................................
Panel ...................................
Skruv ...................................
Plugg ...................................
Skydd ..................................
Kåpa- hö, grå .......................
Kåpa- vä, grå........................
Lock.....................................
Bränsletank..........................
Tanklock ..............................
Skruv ...................................
Nit........................................
Bränslemätare .....................
Ratt......................................
Stift......................................
Bult......................................
Mutter..................................
Låsnål..................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Gasreglage...........................
Gasreglage...........................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Bricka ..................................
Handtag ...............................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Chokereglage.......................
Plugg ...................................
Sits ......................................
Skruv ...................................
Låsbricka .............................
Kåpa ....................................
Sprint...................................
Fotstegsskydd- hö ...............
Fotstegsskydd- vä................
Profil- hö..............................
Profil- vä ..............................
Skruv ...................................
Panelstöd.............................
Skruv ...................................
Hjulkåpa...............................
Skruv ...................................
Hjulkåpa- hö.........................
Hjulkåpa- vä .........................
Skruv ...................................
Kåpa ....................................
Engine hood- upper, ye........
Hood- upper RH, yellow ......
Hood- lower RH, grey..........
Hood- upper LH, yellow.......
Hood- lower LH, grey ..........
Hood- front, grey.................
• Grill- RH ............................
• Grill- LH.............................
Screw..................................
Hood- front lower, gre .........
Air conveyor........................
Dashboard support- RH ......
Dashboard support- LH.......
Dashboard support- cen......
Screw..................................
Screw..................................
Dashboard ..........................
Screw..................................
Plug ....................................
Grommet.............................
Cover- RH, grey...................
Cover- LH, grey ...................
Cap......................................
Fuel tank .............................
Fuel tank cap.......................
Screw..................................
Rivet....................................
Fuel level indicator ..............
Steering wheel ....................
Pin ......................................
Pin ......................................
Nut ......................................
Hair pin ...............................
Screw..................................
Washer................................
Throttle control ...................
Throttle control ...................
Screw..................................
Grower ................................
Washer................................
Handle.................................
Screw..................................
Nut ......................................
Choke control......................
Cap......................................
Seat.....................................
Screw..................................
Washer................................
Cover ..................................
Pivot....................................
Footboard cover- RH ...........
Footboard cover- LH ...........
Profile- RH ..........................
Profile- LH ...........................
Screw..................................
Dashboard support .............
Screw..................................
Wheel cover ........................
Screw..................................
Wheel cover- RH .................
Wheel cover- LH..................
Screw..................................
Cover ..................................
Anmärkning
Notes
2562
2557 2563
2534 2559 2564
X
1
2
3
4
5
6
7
7A
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
31
32
34
35
36
37
38
41
41
42
43
44
45
46
47
48
49
51
52
53
61
62
63
64
65
66
67
68
69
71
72
73
74
75
76
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
2
4
1
4
2
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
2
4
1
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
2
4
1
4
2
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
2
1
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1
2
2
1
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
4
4
1
1
1
1
1
1
6
1
7
1
4
1
1
2
1
1
4
4
1
1
1
1
1
1
6
1
7
1
4
1
1
2
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
4
4
1
1
1
1
1
1
6
1
7
1
4
1
1
2
1
Inkl. pos 7 - 7A
Kohler 18, B&S 13,5
Kohler 20- 25
51
31
32
18
42 47
43
44
22
20
49 48
53
52
46
45
41
19
16
76
72
73
17
11
65
63
2
62
61
13 15
1
75
71
3
72
74
67
64
66
12 68
6
8
7
69
14
7A
37 38
9
28 23 24
21
4
107
104
106
105
26
25
5
36
35
34
103 102
101
2080B
SPARE PARTS
10
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2080B
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
ESTATE BARON
ESTATE ROYAL
ESTATE PRO
KAROSS
ESTATE BARON
ESTATE ROYAL
ESTATE PRO
BODY WORK
Sida
Page
138
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
25207154/0
82869025/0
18737860/0
12734995/0
25547159/0
12731580/0
25774301/1
12735403/0
Kåpa ....................................
Ljuddämparskydd................
• Plugg .................................
• Skruv .................................
Platta ...................................
Skruv ...................................
Huvstöd ...............................
Skruv ...................................
Cover ..................................
Muffler guard ......................
• Cap....................................
• Screw ................................
Plate....................................
Screw..................................
Engine hood support...........
Screw..................................
Anmärkning
Notes
2562
2557 2563
2534 2559 2564
76
101
102
103
104
105
106
107
1
1
2
4
2
4
1
5
1
2
4
2
4
1
5
1
2
4
2
4
1
5
Inkl. pos 102 - 103
18
11
6
2
1
10
15
16
13
10
8
17
7
2081B
SPARE PARTS
9
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2081B
Pos.
Fig.
ESTATE BARON
ESTATE ROYAL
ESTATE PRO
DEKALER
Antal/Quantity
Art nr
Part No
ESTATE BARON
ESTATE ROYAL
ESTATE PRO
LABELS
Sida
Page
140
Benämning
Description
Sats
Kit
Dekal ...................................
Dekal ...................................
Dekal ...................................
Dekal ...................................
Dekal ...................................
Dekal ...................................
Dekal ...................................
Dekal ...................................
Dekal ...................................
Dekal ...................................
Dekal ...................................
Dekal ...................................
Dekal ...................................
Label ...................................
Label ...................................
Label ...................................
Label ...................................
Label ...................................
Label ...................................
Label ...................................
Label ...................................
Label ...................................
Label ...................................
Label ...................................
Label ...................................
Label ...................................
Anmärkning
Notes
2562
2527 2557 2563
2534 2536 2559 2564
X
X
X
X
1
2
6
7
8
9
10
11
13
15
16
17
18
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1 14357190/0
14356756/2
14357967/0
14357905/0
1 114357526/1
1 114357423/2
2 114356699/1
14356754/1
1 14357913/0
14360717/0
1 14360716/0
1 14360719/0
1 14360715/2
13- 2536- 23
13- 2527- 23
85
86
88
89 87
82
81
80
91 96 95 94
72A
83
84
77
100
78
79
72
73
74
71
75
98
97
21 20
99
92 90 93
65
63
14
35 34
23 22
15
17
105
103
104
18
16 2
24
3
31 32 30 28
64
61
107
106
4
108
62
19
29
67
9
8
6
66
36 5
1
102
68
101
26
25 13
12
111
115
113
110
109
112
1237G
SPARE PARTS
5
38 37
114
116
117
10 11
7
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
1237G
Pos.
Fig.
ESTATE BARON
ESTATE ROYAL
ESTATE PRO
CHASSI
Antal/Quantity
Art nr
Part No
ESTATE BARON
ESTATE ROYAL
ESTATE PRO
CHASSIS
Sida
Page
142
Benämning
Description
Sats
Kit
Chassi..................................
Platta ...................................
Platta ...................................
Låsbricka .............................
Mutter..................................
Förstärkning ........................
Skruv ...................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Fotstegsstöd- hö..................
Fotstegsstöd- vä ..................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Sitsfäste...............................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Förstärkning ........................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Förstärkning ........................
Mutter..................................
Stöd.....................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Remstyrning........................
Mutter..................................
Fäste....................................
Skruv ...................................
Platta ...................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Fjäder...................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Ram- övre............................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Skruv ...................................
Distans ................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Fjäder...................................
Skyddshuv...........................
Huv......................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Bricka ..................................
Sitsbygel..............................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Sitsstöd ...............................
Fjäder...................................
Skruv ...................................
Bult......................................
Mutter..................................
Sitsplatta .............................
Stopparm.............................
Sprint...................................
Fjäder...................................
Chassis ...............................
Plate....................................
Plate....................................
Grower ................................
Nut ......................................
Reinforcement.....................
Screw..................................
Screw..................................
Nut ......................................
Footboard support- RH .......
Footboard support- LH........
Screw..................................
Washer................................
Nut ......................................
Seat support .......................
Screw..................................
Nut ......................................
Reinforcement.....................
Screw..................................
Nut ......................................
Reinforcement.....................
Nut ......................................
Support ...............................
Screw..................................
Nut ......................................
Belt guide ............................
Nut ......................................
Support ...............................
Screw..................................
Plate....................................
Screw..................................
Washer................................
Spring .................................
Screw..................................
Nut ......................................
Screw..................................
Nut ......................................
Frame- upper.......................
Screw..................................
Washer................................
Nut ......................................
Screw..................................
Spacer.................................
Screw..................................
Nut ......................................
Spring .................................
Protective cap .....................
Hood ...................................
Screw..................................
Nut ......................................
Washer................................
Seat clamp support.............
Screw..................................
Nut ......................................
Seat support .......................
Spring .................................
Screw..................................
Bolt .....................................
Nut ......................................
Seat plate ............................
Stop lever............................
Pin ......................................
Spring .................................
Anmärkning
Notes
2557
2527 2562 2559
2534 2536 2563 2564
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
32
34
35
36
37
38
61
62
63
64
65
66
67
68
71
72
72 A
73
74
75
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
3
4
1
1
4
4
4
1
5
5
2
6
6
1
2
1
4
4
1
2
1
2
1
2
2
1
1
1
2
2
1
4
4
4
4
1
1
1
2
2
2
2
1
3
4
1
1
4
4
4
1
5
5
2
6
6
1
2
1
4
4
1
2
1
2
1
2
2
1
1
1
2
2
1
4
4
4
4
1
1
1
2
2
2
2
2
1
3
4
1
1
4
4
4
1
5
5
2
6
6
1
2
1
4
4
1
2
1
2
1
2
2
1
1
1
2
2
1
4
4
4
4
1
1
1
2
2
2
2
2
1
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
2
2
1
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
1
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1 82800075/0
82547011/6
1 82547039/0
2 12585100/0
2 12295200/0
2 25774273/1
1 12691100/0
3 12793102/0
4 12293201/0
1 82510041/1
1 82510043/1
4 12815245/0
4 12523040/0
4 12154510/0
1 25785133/3
5 12791011/0
5 12292102/0
2 25650065/0
6 12791011/0
6 12292102/0
1 25650067/0
2 12360420/0
1 25785137/0
4 12791011/0
4 12292102/0
1 25580019/0
2 12292102/0
1 25785141/0
2 12735110/0
1 27546019/0
2 12735602/0
2 12581100/0
1 25430238/0
1 12731580/0
1 12293200/0
2 12793102/0
2 12293201/0
1 82650041/1
4 12792611/0
4 12521330/0
4 12293201/0
4 12731350/0
1 22167840/0
1 12691200/0
1 12293201/0
2 25430205/1
25122000/2
2 25737002/0
2 25943001/0
2 12293201/0
2 12523070/0
1 82774207/0
2 12792611/0
2 12293201/0
1 25785149/2
1 25430203/0
1 12731580/0
2 22524970/2
2 12155010/0
1 25785147/0
1 25318109/0
1 25510000/0
1 25430202/0
El tömn./El dump
85
86
88
89 87
82
81
80
91 96 95 94
72A
83
84
77
100
78
79
72
73
74
71
75
98
97
21 20
99
92 90 93
65
63
14
35 34
23 22
15
17
105
103
104
18
16 2
24
3
31 32 30 28
64
61
107
106
4
108
62
19
29
67
9
8
6
66
36 5
1
102
68
101
26
25 13
12
111
115
113
110
109
112
1237G
SPARE PARTS
5
38 37
114
116
117
10 11
7
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
1237G
Pos.
Fig.
ESTATE BARON
ESTATE ROYAL
ESTATE PRO
CHASSI
Antal/Quantity
ESTATE BARON
ESTATE ROYAL
ESTATE PRO
CHASSIS
Sida
Page
144
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
12604897/0
25430223/2
12789000/0
12154330/0
25060033/0
12815050/0
12521320/0
12154330/0
25755025/1
12735110/0
12437502/0
25430255/0
12735120/0
25430235/0
25755016/0
12789000/0
12154330/0
25486020/0
12789000/0
12154330/0
25580014/1
12523060/0
12360425/0
25580022/0
25160032/0
25430241/0
12689515/0
12523050/0
12154510/0
Låsring ................................
Fjäder...................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Kam .....................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Vinkelfäste ...........................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Fjäder...................................
Skruv ...................................
Fjäder...................................
Vinkelfäste ...........................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Glidblock .............................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Remstyrning........................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Remstyrning........................
Distans ................................
Fjäder...................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Snap ring ............................
Spring .................................
Screw..................................
Nut ......................................
Cam ....................................
Screw..................................
Washer................................
Nut ......................................
Angle bracket ......................
Screw..................................
Nut ......................................
Spring .................................
Screw..................................
Spring .................................
Angle bracket ......................
Screw..................................
Nut ......................................
Glide shoe ...........................
Screw..................................
Nut ......................................
Belt guide ............................
Washer................................
Nut ......................................
Belt guide ............................
Spacer.................................
Spring .................................
Screw..................................
Washer................................
Nut ......................................
2557
2527 2562 2559
2534 2536 2563 2564
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
2
1
1
1
1
2
4
2
1
2
2
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
4
2
1
2
2
1
2
1
1
1
1
2
4
2
1
2
2
1
2
1
1
1
1
2
4
2
1
2
2
1
Anmärkning
Notes
1
2
32
61
46
32
4
31
63 65 62 64 63
49 50 51
68 67 66
44 43 45
3
9
8
5
6
7
33
41
41
38
42 48 49 47
40
36 37 36
35
42
39
61A
63 65 62A 63 64A
1239F
SPARE PARTS
28
24
23
22
21
19
20
34
18
19
16
17
25
26
27
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
1239F
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
ESTATE BARON
ESTATE ROYAL
ESTATE PRO
STYRNING
ESTATE BARON
ESTATE ROYAL
ESTATE PRO
STEERING
Sida
Page
146
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
25038004/0
25520005/0
25570000/2
12622650/0
25743000/0
12521370/0
12436030/0
25785213/0
12729601/1
25040617/0
25510065/1
12295200/0
25670012/0
25735507/0
25670014/0
22160400/0
12521360/0
12295200/0
22672150/0
12523080/0
12156602/0
12141418/0
25033003/1
22746600/0
12156602/0
12156602/0
82034001/3
25034002/1
12379511/0
82230361/0
82230359/0
25840001/0
22746600/0
12156602/0
82318185/0
12692395/0
12155000/0
12001000/0
25160005/0
12694100/0
12521390/0
12587900/0
12295800/0
82680007/1
82680012/1
82000590/1
82000595/0
25122200/2
27590051/0
25590005/0
25950000/0
25670005/1
12001000/0
22110230/0
Bussning .............................
Rattstång .............................
Styrdrev...............................
Stift......................................
Länk.....................................
Bricka ..................................
Låsplatta..............................
Hållare .................................
Skruv ...................................
Bussning .............................
Pinnbult ...............................
Mutter..................................
Bricka ..................................
Styrsektor............................
Bricka ..................................
Bricka ..................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Bricka ..................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Låsnål..................................
Styrstag ...............................
Kulled ..................................
Mutter..................................
Mutter..................................
Framaxel kpl ........................
• Bussning............................
• Smörjnippel .......................
Hjulspindel- hö.....................
Hjulspindel- vä .....................
Parallellstag .........................
Kulled ..................................
Mutter..................................
Styrarm ...............................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Låsring ................................
Distans ................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Låsbricka .............................
Mutter..................................
Framhjul kpl.........................
Framhjul kpl.........................
• Fälg....................................
• Fälg....................................
• Lager .................................
• Däck ..................................
• Däck ..................................
• Ventil .................................
Bricka ..................................
Låsring ................................
Lock.....................................
Bushing...............................
Steering column..................
Pinion..................................
Pin ......................................
Joint....................................
Washer................................
Lock plate ...........................
Support ...............................
Screw..................................
Bushing...............................
Stud bolt .............................
Nut ......................................
Washer................................
Steering sector....................
Washer................................
Elastic washer .....................
Washer................................
Nut ......................................
Washer................................
Washer................................
Nut ......................................
Hair pin ...............................
Steering rod ........................
Ball joint ..............................
Nut ......................................
Nut ......................................
Front axle assy ....................
• Bushing.............................
• Grease dispenser ..............
Stub axel- RH ......................
Stub axle- LH.......................
Tie rod.................................
Ball joint ..............................
Nut ......................................
Steering arm .......................
Screw..................................
Nut ......................................
Snap ring ............................
Spacer.................................
Screw..................................
Washer................................
Grower ................................
Nut ......................................
Front wheel assy .................
Front wheel assy .................
• Rim ...................................
• Rim ...................................
• Bearing..............................
• Tire....................................
• Tire....................................
• Valve .................................
Washer................................
Snap ring ............................
Cap......................................
Anmärkning
Notes
2534 2562
2527 2557 2563
2536 2559 2564
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
61
61 A
62
62 A
63
64
64 A
65
66
67
68
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
2
1
1
1
4
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
2
1
1
1
4
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
2
1
1
1
4
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
2
1
2
1
1
2
2
2
1
1
2
2
2
1
2
1
1
2
2
2
Inkl. pos 36 - 37
Inkl. pos 62- 65
Inkl. pos 62A- 65
43
41
42
59 58 57 56 57
48 49
47 46 45
29
32
44
55 54 53 52 51 52
50
30
45 46 47
22 23 24 28 21 27
31
2
25 26
12 11 6
15
1
14 9
8
7
16
8
4
1240
SPARE PARTS
3
10
5
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
1240
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
ESTATE BARON
ESTATE ROYAL
ESTATE PRO
REGLAGE
ESTATE BARON
ESTATE ROYAL
ESTATE PRO
CONTROLS
Sida
Page
148
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
82500011/2
25110267/0
25547081/1
12731601/0
82000487/0
25510052/0
25430236/0
12521360/0
12295200/0
25774275/0
12521350/0
12155000/0
12156602/0
12521350/0
12155000/0
25785143/0
12815210/0
12523040/0
12154510/0
25253001/0
22524970/2
25670011/0
12155000/0
25033034/0
25033047/0
25394509/1
25430213/0
12523020/0
82500013/0
25110265/0
25110266/0
82000481/0
22034523/0
22672153/0
12609260/0
12760600/0
12583501/0
25033031/0
25510054/0
12293200/0
12521360/0
12523040/0
12154510/0
25510054/0
12293200/0
12523040/0
12154510/0
Pedal ...................................
Pedalgummi ........................
Bygel ...................................
Skruv ...................................
Bromsstång .........................
Länkbult...............................
Fjäder...................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Bygel ...................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Mutter..................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Fäste....................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Spärr ...................................
Bult......................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
P- bromsarm .......................
P- bromsarm .......................
Knopp..................................
Fjäder...................................
Bricka ..................................
Drivpedal .............................
Pedalgummi- fram ...............
Pedalgummi- bak.................
Axel .....................................
Bussning .............................
Bricka ..................................
Seegerring ...........................
Skruv ...................................
Låsbricka .............................
Stång ...................................
Ledbult ................................
Mutter..................................
Bricka ..................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Ledbult ................................
Mutter..................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Pedal ...................................
Pedal cover .........................
Clamp..................................
Screw..................................
Brake rod ............................
Pivot bolt.............................
Spring .................................
Washer................................
Nut ......................................
Clamp..................................
Washer................................
Nut ......................................
Nut ......................................
Washer................................
Nut ......................................
Support ...............................
Screw..................................
Washer................................
Nut ......................................
Hook ...................................
Bolt .....................................
Washer................................
Nut ......................................
Parking brake rod................
Parking brake lever .............
Knob ...................................
Spring .................................
Washer................................
Drive pedal..........................
Pedal rubber- front..............
Pedal rubber- rear ...............
Shaft ...................................
Bushing...............................
Washer................................
Seeger ring .........................
Screw..................................
Lock washer........................
Rod .....................................
Pivot bolt.............................
Nut ......................................
Washer................................
Washer................................
Nut ......................................
Pivot bolt.............................
Nut ......................................
Washer................................
Nut ......................................
2534 2562
2527 2557 2563
2536 2559 2564
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
21
22
23
24
25
26
27
28
29
29
30
31
32
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
1
1
1
4
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
Anmärkning
Notes
A
B
CHECK
PANEL
2
1
4
•
8
9
36
11
•
31
37
39
38
15
12
13 14
10
53
23
22
21
32
51
24
25
52
54
33
43
42
41
44
17
16
61
2466
SPARE PARTS
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2466
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
ESTATE ROYAL (CZ)
ESTATE PRO 20 (CZ)
ELSYSTEM
ESTATE ROYAL (CZ)
ESTATE PRO 20 (CZ)
ELECTRIC SYSTEM
Sida
Page
150
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
25722413/1
12735105/0
25420004/0
25420005/0
33340036/0
33340040/0
33215000/0
33500007/0
82040137/0
18450065/1
18400861/0
18565351/0
18210016/1
18120002/1
25430230/0
18736110/0
12791011/0
12292102/0
12360352/0
25065017/0
19410606/0
19410605/1
19410609/0
18450060/1
18230000/0
18450067/0
18203852/0
82040070/0
33500030/0
18459100/0
12361005/0
33320506/0
33320504/0
18564861/1
18564864/1
82180050/0
Elektronikkort ......................
Skruv ...................................
Kontrollskylt ........................
Kontrollskylt ........................
Säkring ................................
Säkring ................................
Lock.....................................
Säkringshållare....................
Kablage................................
• Tändningslås .....................
• • Mutter..............................
• • Skydd...............................
Tändningsnyckel..................
Batteri..................................
Fjäder...................................
Startrelä...............................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Mutter..................................
Kabel ...................................
Mikrobrytare........................
Mikrobrytare........................
Brytare.................................
Brytare.................................
Timräknare ..........................
Brytare.................................
• Skydd ................................
Kabel ...................................
• Lamphållare.......................
Glödlampa ...........................
Mutter..................................
Kabelhållare .........................
Kabelhållare .........................
Polskydd..............................
Polskydd..............................
Batteriladdare ......................
Electronic card ....................
Screw..................................
Check control ......................
Check control ......................
Fuse ....................................
Fuse ....................................
Cover ..................................
Fuse holder .........................
Cable harness .....................
• Ignition switch ..................
• • Nut ..................................
• • Protection........................
Ignition key .........................
Battery ................................
Spring .................................
Starter relay ........................
Screw..................................
Nut ......................................
Nut ......................................
Cable ...................................
Micro switch .......................
Micro switch .......................
Switch .................................
Switch .................................
Hour meter..........................
Clutch switch ......................
• Protection .........................
Cable ...................................
• Lamp holder......................
Lamp...................................
Nut ......................................
Cable holder ........................
Cable holder ........................
Protection ...........................
Protection ...........................
Battery charger ...................
Anmärkning
Notes
2527 2536
X
X
X
X
X
1
2
4
4
8
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
21
22
23
24
25
31
32
33
36
37
38
39
41
42
43
44
51
52
53
54
61
1
3
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
5
1
1
1
1
1
3
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
5
1
1
1
1
25A
10A
Inkl. pos 12
Inkl. pos 13- 14
Inkl. pos 39
Inkl. pos 42
B
D
MODE
MODE
36
14 18 13 15
11
•
31
38
12
10
9
8
4
1
2
3
53
23
22
21
32
51
24
25
52
33
54
43
42
41
44
17
16
61
2082B
SPARE PARTS
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2082B
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
ESTATE BARON
ESTATE ROYAL
ESTATE PRO
ELSYSTEM
ESTATE BARON
ESTATE ROYAL
ESTATE PRO
ELECTRIC SYSTEM
Sida
Page
152
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
82722421/1
82722422/1
12521320/0
12154330/0
25031501/0
33340035/0
33340036/0
33340040/0
33215000/0
33500007/0
182040147/0
18450072/0
18400862/0
18550136/0
18210022/0
18120002/1
25430230/0
18550135/0
18736110/0
12791011/0
12292102/0
12360352/0
25065002/0
19410606/0
19410605/1
19410609/0
18450060/1
18450068/0
82040073/0
33500030/0
18459100/0
12361005/0
33320506/0
33320504/0
18564861/1
18564864/1
82180050/0
82180052/0
Kort + skydd (B) ..................
Kort + skydd (D) ..................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Deflektor..............................
Säkring ................................
Säkring ................................
Säkring ................................
Lock.....................................
Säkringshållare....................
Kablage................................
• Tändningslås .....................
Mutter..................................
Distans ................................
Tändningsnyckel..................
Batteri..................................
Fjäder...................................
Bricka ..................................
Startrelä...............................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Mutter..................................
Kabel ...................................
Mikrobrytare........................
Mikrobrytare........................
Brytare.................................
Brytare.................................
Brytare.................................
Kabel ...................................
• Lamphållare.......................
Glödlampa ...........................
Mutter..................................
Kabelhållare .........................
Kabelhållare .........................
Polskydd..............................
Polskydd..............................
Batteriladdare ......................
Batteriladdare (UK) ..............
Card + guard (B) .................
Card + guard (D) .................
Washer................................
Nut ......................................
Deflector .............................
Fuse ....................................
Fuse ....................................
Fuse ....................................
Cover ..................................
Fuse holder .........................
Cable harness .....................
• Starting switch ..................
Nut ......................................
Spacer.................................
Starter key...........................
Battery ................................
Spring .................................
Washer................................
Starter relay ........................
Screw..................................
Nut ......................................
Nut ......................................
Cable ...................................
Micro switch .......................
Micro switch .......................
Switch .................................
Switch .................................
Switch .................................
Cable ...................................
• Lamp holder......................
Lamp...................................
Nut ......................................
Cable holder ........................
Cable holder ........................
Protection ...........................
Protection ...........................
Battery charger ...................
Battery charger (UK) ...........
Anmärkning
Notes
2557
2562 2559
2534 2563 2564
X
X
X
1
1
2
3
4
8
8
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
21
22
23
24
25
31
32
33
36
38
41
42
43
44
51
52
53
54
61
61
1
1
2
2
1
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
4
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
3
1
1
1
1
1
2
2
1
5
1
1
1
1
1
1
2
2
1
5
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
3
1
1
1
1
1
2
2
1
5
1
1
1
1
1
15A
25A
10A
Inkl. pos 12
Inkl. pos 42
UK- special
11 12 10
6
5
4
3
25
24
17
14 15
9
18
20
19
1701B
SPARE PARTS
16
7
8
2
3
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
1701B
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
ESTATE BARON
MOTOR
(B&S 13,5 HP)
ESTATE BARON
ENGINE
(B&S 13,5 HP)
Sida
Page
154
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
25869016/1
18375051/1
18738224/0
12583500/0
12735530/0
12691115/0
12540260/0
12154210/0
25598050/0
18737849/0
18401001/1
12793102/0
12540260/0
82750004/0
12360425/0
82598009/2
12792611/0
12583500/0
12154210/0
12691100/0
Bränsleslang........................
Slangklämma.......................
Avgasrör ..............................
Låsbricka .............................
Skruv ...................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Oljeavtappn.rör ....................
Plugg ...................................
Tätningsring ........................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Ljuddämpare .......................
Mutter..................................
Ljuddämparskydd................
Skruv ...................................
Låsbricka .............................
Mutter..................................
Skruv ...................................
Fuel hose.............................
Hose clamp .........................
Exhaust tube .......................
Washer................................
Screw..................................
Screw..................................
Washer................................
Nut ......................................
Oli drain tube ......................
Cap......................................
Seal .....................................
Screw..................................
Washer................................
Muffler ................................
Nut ......................................
Muffler guard ......................
Screw..................................
Washer................................
Nut ......................................
Screw..................................
2534
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
24
25
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
2
2
3
3
Anmärkning
Notes
6
7
5
14 13 12
3
2
15
9
8
34
32 33
11
31
35
37
36
1560B
SPARE PARTS
10
3
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
1560B
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
ESTATE ROYAL (CZ)
MOTOR
(B&S 18,5 HP)
ESTATE ROYAL (CZ)
ENGINE
(B&S 18,5 HP)
Sida
Page
156
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
25869016/1
18375051/1
25598050/0
18737849/0
18401001/1
12691100/0
12540260/0
12154210/0
12154210/0
18738206/0
12583500/0
12735530/0
12691115/0
82750004/0
12793102/0
12540260/0
12360425/0
82598009/2
12792611/0
12583500/0
Bränsleslang........................
Slangklämma.......................
Oljeavtappn.rör ....................
Plugg ...................................
Tätningsring ........................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Mutter..................................
Avgasrör ..............................
Låsbricka .............................
Skruv ...................................
Skruv ...................................
Ljuddämpare .......................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Ljuddämparskydd................
Skruv ...................................
Låsbricka .............................
Fuel hose.............................
Hose clamp .........................
Oli drain tube ......................
Cap......................................
Seal .....................................
Screw..................................
Washer................................
Nut ......................................
Nut ......................................
Exhaust pipe .......................
Washer................................
Screw..................................
Screw..................................
Muffler ................................
Screw..................................
Washer................................
Nut ......................................
Muffler guard ......................
Screw..................................
Washer................................
2527
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
31
32
33
34
35
36
37
1
2
1
1
1
3
1
1
3
1
2
2
1
1
2
2
2
1
2
2
Anmärkning
Notes
3
6
7
2
3
5
8
9
10
11
12
13
18 17
16
15
14
34
32 33
35
37
36
1450B
SPARE PARTS
31
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
1450B
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
ESTATE PRO 20 (CZ)
MOTOR
(B&S 20 HP)
ESTATE PRO 20 (CZ)
ENGINE
(B&S 20 HP)
Sida
Page
158
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
25869016/1
18375051/1
25598050/0
18737849/0
18401001/1
12691115/0
12540260/0
12154210/0
12691100/0
12154210/0
18738214/0
18738215/0
12735530/0
12583500/0
12791400/0
12582100/0
82750003/0
12793102/0
12540260/0
12360425/0
82598005/2
12792611/0
12583500/0
Bränsleslang........................
Slangklämma.......................
Oljeavtappn.rör ....................
Plugg ...................................
Tätningsring ........................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Avgasrör- hö ........................
Avgasrör- vä ........................
Skruv ...................................
Låsbricka .............................
Skruv ...................................
Låsbricka .............................
Ljuddämpare .......................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Ljuddämparskydd................
Skruv ...................................
Låsbricka .............................
Fuel hose.............................
Hose clamp .........................
Oli drain tube ......................
Cap......................................
Seal .....................................
Screw..................................
Washer................................
Nut ......................................
Screw..................................
Nut ......................................
Exhaust tube- RH ................
Exhaust tube- LH.................
Screw..................................
Washer................................
Screw..................................
Lock washer........................
Muffler ................................
Screw..................................
Washer................................
Nut ......................................
Muffler guard ......................
Screw..................................
Washer................................
2536
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
31
32
33
34
35
36
37
1
2
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
4
4
3
3
1
2
2
2
1
2
2
Anmärkning
Notes
3
9
10 8
12 13 11
6
7
5
34
33
32
14
4
31
35
37
36
1863A
SPARE PARTS
2
3
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
1863A
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
ESTATE ROYAL
MOTOR
(Kohler 18 HP)
ESTATE ROYAL
ENGINE
(Kohler 18 HP)
Sida
Page
160
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
25869016/1
18375051/1
112735108/1
12154210/0
12691115/0
12540260/0
27598060/0
18737849/0
18401001/1
18738227/0
12735530/0
12583500/0
25160035/0
82750004/0
12793102/0
12540260/0
12360425/0
82598029/0
12792611/0
12583500/0
Bränsleslang........................
Slangklämma.......................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Oljeavtappn.rör ....................
Plugg ...................................
Tätningsring ........................
Avgasrör ..............................
Skruv ...................................
Låsbricka .............................
Distans ................................
Ljuddämpare .......................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Skydd ..................................
Skruv ...................................
Låsbricka .............................
Fuel hose.............................
Hose clamp .........................
Screw..................................
Nut ......................................
Screw..................................
Washer................................
Oil drain pipe.......................
Cap......................................
Seal .....................................
Exhaust tube .......................
Screw..................................
Washer................................
Spacer.................................
Muffler ................................
Screw..................................
Washer................................
Nut ......................................
Guard ..................................
Screw..................................
Washer................................
2557
2559
X
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
31
32
33
34
35
36
37
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
1
2
2
2
1
2
2
Anmärkning
Notes
3
6
7
2
5
10
11
9
8
12
14
34
35
37
36
1866A
SPARE PARTS
32 33
13
31
3
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
1866A
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
ESTATE PRO
MOTOR
(Kohler 20, 25 HP)
ESTATE PRO
ENGINE
(Kohler 20, 25 HP)
Sida
Page
162
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
25869016/1
18375051/1
25598050/0
18737849/0
18401001/1
112735109/1
12154210/0
12691115/0
12540260/0
18738207/1
18738208/1
12293201/0
82750003/0
12793102/0
12540260/0
12360425/0
82598013/1
12792611/0
12583500/0
Bränsleslang........................
Slangklämma.......................
Oljeavtappn.rör ....................
Plugg ...................................
Tätningsring ........................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Avgasrör- hö ........................
Avgasrör- vä ........................
Mutter..................................
Ljuddämpare .......................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Ljuddämparskydd................
Skruv ...................................
Låsbricka .............................
Fuel hose.............................
Hose clamp .........................
Oli drain tube ......................
Cap......................................
Seal .....................................
Screw..................................
Nut ......................................
Screw..................................
Washer................................
Exhaust tube- RH ................
Exhaust tube- LH.................
Nut ......................................
Muffler ................................
Screw..................................
Washer................................
Nut ......................................
Muffler guard ......................
Screw..................................
Washer................................
2562
2563
2564
X
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
31
32
33
34
35
36
37
1
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
4
1
2
2
2
1
2
2
Anmärkning
Notes
58 57 51
15
14
13
53
41
28
25
26
17
5
7
8
10
11
12
19
20
55
50
46
47
45
47
48
20
18
6
7
9
21
23
27
28
24
26
21
22
27
49
56
42
44
77 76 75
4
72
71 74
73
1
3
2
75 78 79
29
1
30
31
3
2
1242D
SPARE PARTS
54
52
72A
71A 74
73A
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
1242D
Pos.
Fig.
ESTATE BARON
ESTATE ROYAL
ESTATE PRO
TRANSMISSION
Antal/Quantity
Art nr
Part No
ESTATE BARON
ESTATE ROYAL
ESTATE PRO
TRANSMISSION
Sida
Page
164
Benämning
Description
Sats
Kit
Remskiva.............................
Remskiva.............................
Skruv ...................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Kilrem..................................
Spännarm............................
Skruv ...................................
Bussning .............................
Mutter..................................
Distans ................................
Spännrulle ...........................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Spännstång .........................
Mutter..................................
Fjäder...................................
Remrulle..............................
Pinnbult ...............................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Remrulle..............................
Distans ................................
Distans ................................
Skruv ...................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Lock.....................................
Distans ................................
Elektromagn.koppling..........
Fjäder...................................
Transaxel kpl........................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Fäste....................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Skruv ...................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Arm .....................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Stång ...................................
Låsbricka .............................
Hjul kpl ................................
Hjul kpl ................................
• Fälg....................................
• Fälg....................................
• Däck ..................................
• Däck ..................................
• Ventil .................................
Bricka ..................................
Distans ................................
Bricka ..................................
Låsring ................................
Lock.....................................
Belt pulley ...........................
Belt pulley ...........................
Screw..................................
Screw..................................
Washer................................
V- belt..................................
Tension arm ........................
Screw..................................
Bushing...............................
Nut ......................................
Spacer.................................
Tension roller ......................
Washer................................
Nut ......................................
Tie rod.................................
Nut ......................................
Spring .................................
Belt roller ............................
Stud bolt .............................
Washer................................
Nut ......................................
Belt roller ............................
Spacer.................................
Spacer.................................
Screw..................................
Screw..................................
Washer................................
Nut ......................................
Cover ..................................
Spacer.................................
Electromagn.clutch .............
Spring .................................
Transaxle assy.....................
Screw..................................
Nut ......................................
Support ...............................
Screw..................................
Washer................................
Nut ......................................
Screw..................................
Screw..................................
Nut ......................................
Lever ...................................
Screw..................................
Washer................................
Washer................................
Nut ......................................
Rod .....................................
Lock washer........................
Wheel assy..........................
Wheel assy..........................
• Rim ...................................
• Rim ...................................
• Tire....................................
• Tire....................................
• Valve .................................
Washer................................
Spacer.................................
Washer................................
Snap ring ............................
Cap......................................
Anmärkning
Notes
2562
2557 2563
2527
2536 2534 2559 2564
X
1
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
41
42
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
71
71 A
72
72 A
73
73 A
74
75
76
77
78
79
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
4
4
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
4
4
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
4
4
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
4
2
2
2
2
1
1
4
2
2
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
4
2
2
2
2
1 25601566/0
25601568/0
12737310/0
1 12737320/0
1 12543000/0
1 35062001/0
1 82318165/1
1 12692000/0
2 25038002/1
1 12155000/0
1 25160027/0
1 25601554/0
1 12523060/0
1 12155000/0
1 25840010/1
2 12293200/0
1 25430219/0
1 25601555/0
1 25510036/1
1 12523060/0
2 12155000/0
2 25601570/0
1 25160030/0
1 25160024/1
1 12691115/0
1 12691400/0
2 12523060/0
2 12155000/0
2 25109521/1
1 25160021/0
1 118399062/0
1 25430210/0
1 18400950/1
4 12691800/0
4 12154210/0
1 82785109/0
1 12691200/0
2 12521350/0
1 12155000/0
2 12735120/0
1 12792611/0
1 12293201/0
1 25318157/0
1 12793102/0
1 12369500/0
1 25670011/0
1 12155000/0
1 25033033/0
1 12604896/0
82680003/0
2 82680013/1
82000592/0
1 82000596/0
25590001/0
1 25590006/0
1 25950000/0
4 25670005/1
2 25160023/0
2 25670017/0
2 12001010/0
2 22110230/0
Kanzaki K46F
Inkl. pos 72- 74
Inkl. pos 72A- 74
18
17
19
11
3
53
51 54 55
50
50
55 54 51
53
7
6
2
5
1
8
10
9
4
11
16
15 14 11
50
52
51
55
55
51
43 48
52
43
122 cm
64
48
52
55
52
102 cm
50
48
43
51
51
55
58 57
51 54 55
44 45 66 46 47
40
49
59
56
60
52 55 54
49
51
31
52
48
39 38 41 42
61 62 63
33
43
36 34 36 37
35
42 41 38
66
37
36
47
46
45
44
34 35
1243B
SPARE PARTS
32
36 33
39
40
13 12
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
1243B
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
ESTATE BARON
ESTATE ROYAL
ESTATE PRO
AGGREGATSLYFT
ESTATE BARON
ESTATE ROYAL
ESTATE PRO
MOWER DECK LIFT
Sida
Page
166
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
82300002/1
82318139/0
25605000/1
25470901/0
25510011/0
25033002/0
25394504/1
25430208/0
12604899/0
82000479/0
22034523/0
25160025/0
22672153/0
12521410/0
12609260/0
12620206/0
25735506/1
12792611/0
12293201/0
82318155/0
82318159/0
82318157/0
82318161/0
25040605/0
25318161/0
12691700/0
12521350/0
12155000/0
25510056/0
12295200/0
12156602/0
25670008/1
12156602/0
82000477/2
12155000/0
25510055/0
12521350/0
12155000/0
25318153/1
12609255/0
25033029/0
25670011/0
25510053/1
25510048/0
12521350/0
12436050/0
25510056/0
25670008/1
12156602/0
12794980/0
12794985/0
12295200/0
25510070/0
12523090/0
24487998/0
25430218/0
12293200/0
Lyftspak kpl .........................
• Lyftspak .............................
• Knopp ................................
• Spärrhake ..........................
• Sprint.................................
• Tryckstång .........................
• Handtag .............................
• Fjäder.................................
• Låsbricka ...........................
Lyftaxel ................................
Bussning .............................
Distans ................................
Bricka ..................................
Bricka ..................................
Seegerring ...........................
Stift......................................
Sektor..................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Lyftarm- fram, hö.................
Lyftarm- fram, hö.................
Lyftarm- fram, vä .................
Lyftarm- fram, vä .................
Bussning .............................
Arm .....................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Länkbult...............................
Mutter..................................
Mutter..................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Förbindningsstång- fra.........
Mutter..................................
Ledbult ................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Lyftarm- bak ........................
Seegerring ...........................
Förbindningsstång- bak .......
Bricka ..................................
Sprint...................................
Sprint...................................
Bricka ..................................
Låsplatta..............................
Länkbult...............................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Skruv ...................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Ledbult ................................
Bricka ..................................
Låsnål..................................
Fjäder...................................
Mutter..................................
Lift lever assy......................
Lift lever ............................
• Button ...............................
• Dog ...................................
• Pin.....................................
• Push rod ...........................
• Handgrip ...........................
• Spring ...............................
• Lock washer......................
Lift shaft..............................
Bushing...............................
Spacer.................................
Washer................................
Washer................................
Seeger ring .........................
Pin ......................................
Sector .................................
Screw..................................
Nut ......................................
Lift arm- front, RH...............
Lift arm- front, RH...............
Lift arm- front, LH ...............
Lift arm- front, LH ...............
Bushing...............................
Lever ...................................
Screw..................................
Washer................................
Nut ......................................
Pivot bolt.............................
Nut ......................................
Nut ......................................
Washer................................
Nut ......................................
Connecting rod- front..........
Nut ......................................
Pivot bolt.............................
Washer................................
Nut ......................................
Lift arm- rear .......................
Seeger ring .........................
Connecting rod- rear ...........
Washer................................
Pin ......................................
Pin ......................................
Washer................................
Plate....................................
Pivot bolt.............................
Washer................................
Nut ......................................
Screw..................................
Screw..................................
Nut ......................................
Pivot bolt.............................
Washer................................
Hair pin ...............................
Spring .................................
Nut ......................................
Anmärkning
Notes
2527 2557
2536 2559 2563
2534 2562 2564
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
31
31
32
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
59
60
61
62
63
64
66
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
4
2
2
4
2
2
4
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
4
2
2
4
2
2
4
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
2
6
2
4
2
2
2
6
2
4
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
4
2
2
4
2
2
4
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
2
2
2
4
2
4
2
2
2
2
2
2
1
2
•
Inkl. pos 2 - 9
With electromagnetic clutch
91
61
62
87
44
43
40
48
76
45
47
46
32
34
33
41
31
49 42 36
65
22
39 37 38
73 71
77
75 78
63
72
74
79
65
85
15
17
13
14
17
23
25
8
7
6
5
8
7
6
5
30
29
4
16
17
13
14
24
21
22
28 27
20
19
35
16
17
13
14
26
64
2
18
9
11
12
10
21
22
18
1
2465
SPARE PARTS
18
3
84
82
83
81
80
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2465
Pos.
Fig.
ESTATE BARON
ESTATE ROYAL
ESTATE PRO
AGGREGATSINKOPPLING
Antal/Quantity
ESTATE BARON
ESTATE ROYAL
ESTATE PRO
MOWER DECK ENGAGEMENT
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
82547003/2
82547005/1
12792611/0
12293201/0
82785084/1
25601559/1
25601561/0
19216033/1
12610800/0
12609200/0
25650037/0
12793102/0
12521350/0
12583500/0
25160003/0
25038000/0
12691700/0
12691200/0
12521350/0
12155000/0
12793900/0
12293200/0
25601560/0
25601562/0
12139480/0
12793102/0
25670007/0
12583500/0
35065600/0
35065601/0
12815200/0
12292102/0
25060100/3
25060101/2
12735110/0
25601549/0
25601550/0
12793102/0
25670007/0
12583500/0
25160002/0
25318115/1
25318119/0
25207000/1
25270317/0
12154330/0
25601555/0
25160007/0
12818900/0
12523060/0
12155000/0
12793102/0
12523070/0
12583500/0
35062811/0
35062812/0
35062813/0
35062814/0
25430210/0
25600049/0
25600050/0
12735403/0
25060104/0
Transm.platta.......................
Transm.platta.......................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Fäste....................................
Remrulle..............................
Remrulle..............................
Kullager ...............................
Låsring ................................
Seegerring ...........................
Förstärkning ........................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Låsbricka .............................
Distans ................................
Bussning .............................
Skruv ...................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Remskiva.............................
Remskiva.............................
Kil ........................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Låsbricka .............................
Kuggrem..............................
Kuggrem..............................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Remhus ...............................
Remhus ...............................
Skruv ...................................
Remskiva.............................
Remskiva.............................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Låsbricka .............................
Distans ................................
Bromsarm ...........................
Bromsarm ...........................
Bromsbelägg .......................
U- bult..................................
Mutter..................................
Remrulle..............................
Distans ................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Låsbricka .............................
Kilrem..................................
Kilrem..................................
Kilrem..................................
Kilrem..................................
Fjäder...................................
Remskydd ...........................
Remskydd ...........................
Skruv ...................................
Skydd ..................................
Transm.plate .......................
Transm.plate .......................
Screw..................................
Nut ......................................
Support ...............................
Belt roller ............................
Belt roller ............................
Ball bearing .........................
Snap ring ............................
Seeger ring .........................
Reinforcement.....................
Screw..................................
Washer................................
Washer................................
Spacer.................................
Bushing...............................
Screw..................................
Screw..................................
Washer................................
Nut ......................................
Screw..................................
Nut ......................................
Belt pulley ...........................
Belt pulley ...........................
Key......................................
Screw..................................
Washer................................
Washer................................
Toothed belt ........................
Toothed belt ........................
Screw..................................
Nut ......................................
Belt case .............................
Belt case .............................
Screw..................................
Belt pulley ...........................
Belt pulley ...........................
Screw..................................
Washer................................
Washer................................
Spacer.................................
Brake lever ..........................
Brake lever ..........................
Brake pad............................
U- bolt .................................
Nut ......................................
Belt roller ............................
Spacer.................................
Screw..................................
Washer................................
Nut ......................................
Screw..................................
Washer................................
Washer................................
V- belt..................................
V- belt..................................
V- belt..................................
V- belt..................................
Spring .................................
Belt guard ...........................
Belt guard ...........................
Screw..................................
Guard ..................................
Sida
Page
168
Anmärkning
Notes
2557
2527 2559 2563
2534 2536 2562 2564
1
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
21
22
23
24
25
26
26
27
28
29
29
30
31
31
32
33
34
35
36
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
48
48
48
49
61
61
62
63
1
1
1
1
4
4
1
4
4
1
2
4
4
1
2
4
4
1
2
2
2
2
1
2
2
2
4
4
1
3
5
4
1
1
2
2
2
2
1
2
2
2
4
4
1
3
5
4
1
1
2
2
2
2
1
2
2
2
4
4
1
3
5
4
1
1
2
3
1
1
1
1
3
1
1
1
1
3
1
1
1
1
3
3
1
3
3
1
3
3
1
6
6
6
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
2
2
2
4
4
1
3
5
4
1
1
2
3
1
1
1
1
3
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
3
1
3
1
1
3
1
Kevlar
Kevlar
With electromagnetic clutch
91
61
62
87
44
43
40
48
76
45
47
46
32
34
33
41
31
49 42 36
65
22
39 37 38
73 71
77
75 78
63
72
74
79
65
85
15
17
13
14
17
23
25
8
7
6
5
8
7
6
5
30
29
4
16
17
13
14
24
21
22
28 27
20
19
35
16
17
13
14
26
64
2
18
9
11
12
10
21
22
18
1
2465
SPARE PARTS
18
3
84
82
83
81
80
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2465
Pos.
Fig.
ESTATE BARON
ESTATE ROYAL
ESTATE PRO
AGGREGATSINKOPPLING
Antal/Quantity
Art nr
Part No
ESTATE BARON
ESTATE ROYAL
ESTATE PRO
MOWER DECK ENGAGEMENT
Benämning
Description
Sats
Kit
Skydd ..................................
Skruv ...................................
Stöd.....................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Bricka ..................................
Fäste....................................
Inkopplingsspak ..................
Fjäder...................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Gaffel ...................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Wire.....................................
Knopp..................................
Wire.....................................
Wire.....................................
Guard ..................................
Screw..................................
Support ...............................
Screw..................................
Nut ......................................
Washer................................
Support ...............................
Engagement lever ...............
Spring .................................
Screw..................................
Nut ......................................
Fork.....................................
Screw..................................
Nut ......................................
Washer................................
Nut ......................................
Wire ....................................
Knob ...................................
Wire ....................................
Wire ....................................
2557
2527 2559 2563
2534 2536 2562 2564
64
65
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
87
91
91
1
4
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
4
1
1
1 25060105/0
4 12735403/0
82774227/0
12792611/0
12293201/0
22672151/0
82774229/0
82318177/1
25430227/0
12692050/0
12155000/0
22061337/0
12791213/1
12154510/0
12523060/0
12155010/0
82004616/0
25394510/0
82004608/0
1 82004609/0
Sida
Page
170
Anmärkning
Notes
71
77
78
79
73
75
72
74
76
9
11, 12 - 15
8
10, 12 - 15
17
11
13
12
13
14
15
10
13
12
17
13
14
15
31
4
1
3
2
30
26 27
29 28
16
19
18
16
20
19
18
22
23
25
21
22
23
24
1245C
SPARE PARTS
32 33
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
1245C
Pos.
Fig.
1
1
2
3
4
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20
21
21
22
23
24
25
26
26
27
28
29
30
31
32
33
71
71
72
72
73
74
75
76
77
78
79
Antal/Quantity
2534
2557
2527 2559 2563
2536 2562 2564
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
6
6
2
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
6
6
2
2
1
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
4
1
2
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
6
6
2
2
1
4
4
4
4
4
1
2
2
4
4
4
4
1
2
2
1
1
2
2
1
1
4
4
4
4
4
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
ESTATE BARON
ESTATE ROYAL
ESTATE PRO
KLIPPAGGREGAT
ESTATE BARON
ESTATE ROYAL
ESTATE PRO
MOWER DECK
Sida
Page
172
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
82565025/0
82565026/1
25033060/0
19035000/0
12500030/0
82207200/1
82207201/2
25020800/1
25020801/2
25207200/0
19216032/0
25160501/0
12609260/0
12818700/0
12154210/0
25463200/0
12139100/0
82004348/0
82004350/0
82004347/0
82004349/0
22160400/0
12523080/0
12735694/0
12735695/1
82700001/0
82700002/0
25510072/0
12692050/0
12523060/0
12293201/0
25108009/1
25510051/0
12360425/0
99900045/0
99900046/0
25140091/0
25140092/0
25394005/0
25510074/0
25430240/0
12728680/0
25280000/1
25840011/1
25253004/0
Kåpa- klippaggregat .............
Kåpa- klippaggregat .............
• Vattenslanganslutning .......
• O- ring................................
• Nit......................................
Lagerbox kpl........................
Lagerbox kpl........................
• Knivaxel .............................
• Knivaxel .............................
• Lagerbox............................
• Kullager .............................
• Dammskydd ......................
• Seegerring .........................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Knivfäste..............................
Kil ........................................
Kniv .....................................
Kniv .....................................
Kniv .....................................
Kniv .....................................
Bricka ..................................
Bricka ..................................
Skruv ...................................
Skruv (vä- gängad) ..............
Kåphjul ................................
Kåphjul ................................
Distans ................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Utkast ..................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Mulchingsats kpl .................
Mulchingsats kpl .................
• Deflektor ............................
• Deflektor ............................
• Handtagsrör.......................
• Sprint.................................
• Fjäder.................................
• Skruv .................................
• Handtag .............................
• Gummiband.......................
• Krok...................................
Casing- mower deck............
Casing- mower deck............
• Water hose connection......
• O- ring ...............................
• Rivet..................................
Bearing box assy.................
Bearing box assy.................
• Blade shaft ........................
• Blade shaft ........................
• Bearing box.......................
• Ball bearing .......................
• Dust cover.........................
• Seeger ring........................
Screw..................................
Nut ......................................
Blade holder ........................
Key......................................
Blade ...................................
Blade ...................................
Blade ...................................
Blade ...................................
Elastic washer .....................
Washer................................
Screw..................................
Screw (LH- thread)..............
Wheel..................................
Wheel..................................
Spacer.................................
Screw..................................
Washer................................
Nut ......................................
Conveyor.............................
Screw..................................
Nut ......................................
Mulching kit ........................
Mulching kit ........................
• Deflector ...........................
• Deflector ...........................
• Handle tube.......................
• Pin.....................................
• Spring ...............................
• Screw ................................
• Handgrip ...........................
• Elastic band.......................
• Hook .................................
Anmärkning
Notes
Inkl. pos 2 - 4
Inkl. pos 2 - 4
Inkl. pos 10, 12 - 15
Inkl. pos 11, 12 - 15
Ø 100 mm
Ø 80 mm
Inkl. pos 72 - 79
Inkl. pos 72 - 79
13
12
5
9
3
1
14
15
11
10
6
8
11
10
8
37
4
2
33
7
25
26
21 23
24
22
35
32
1246B
SPARE PARTS
31
36 38 34
16
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
1246B
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
ESTATE ROYAL (CZ)
ESTATE PRO 20 (CZ)
UPPSAMLARE
ESTATE ROYAL (CZ)
ESTATE PRO 20 (CZ)
GRASS CATCHER
Sida
Page
174
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
82800051/0
82800002/2
25032001/1
25032002/1
82394001/2
82650038/0
82106000/2
12792099/0
12729601/1
12582101/0
12292100/0
25869029/1
25394508/0
12792099/0
12154510/0
82180027/1
25774315/0
25755031/0
25510080/0
12292102/0
25430210/0
12735122/0
25600041/0
25600042/0
25318124/0
12400030/0
12728510/0
25600047/0
25600048/0
12728450/0
Ram- övre............................
Ram- undre..........................
Stöd- hö...............................
Stöd- vä ...............................
Handtag ...............................
Förstärkning- undre .............
Uppsamlingssäck ................
Skruv ...................................
Skruv ...................................
Låsbricka .............................
Mutter..................................
Spak ....................................
Knopp..................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Skruvsats.............................
Arm .....................................
Vinkelfäste ...........................
Bult......................................
Mutter..................................
Fjäder...................................
Skruv ...................................
Brytarskydd .........................
Skyddslock ..........................
Arm .....................................
Sprint...................................
Skruv ...................................
Brytarskydd .........................
Skyddslock ..........................
Skruv ...................................
Frame- upper.......................
Frame- lower .......................
Angular support- RH ...........
Angular support- LH............
Handle.................................
Reinforcement- lower..........
Grass bag............................
Screw..................................
Screw..................................
Grower ................................
Nut ......................................
Lever ...................................
Knob ...................................
Screw..................................
Nut ......................................
Screw set ............................
Lever ...................................
Angle bracket ......................
Pin ......................................
Nut ......................................
Spring .................................
Screw..................................
Switch protection................
Protection cover..................
Lever ...................................
Pin ......................................
Screw..................................
Switch protection................
Protection cover..................
Screw..................................
2527
2536
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
21
22
23
24
25
26
31
32
33
34
35
36
37
38
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
Anmärkning
Notes
29
32
21
15
14
22
30
33
31
18
17
23
26
27
25
78
89 88
75
80 79 81
34
1
20 19
73 72 74 77
76
77
82 89
15
14
13
12
24
16
71
28
11
4
10 9
10
9
7
61
3
6
7
62
63
64
87 83
86
4
5
45
57
85 84
46
41 43
2
8
9
10
44
42
53
35
55
2084
SPARE PARTS
52
51
56 58 54
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2084
Antal/Quantity
Pos.
Fig. 2534
ESTATE BARON
ESTATE ROYAL
ESTATE PRO
UPPSAMLARE
ESTATE BARON
ESTATE ROYAL
ESTATE PRO
GRASS CATCHER
Sida
Page
176
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
82800079/0
82800089/0
25800017/0
18566112/0
82650043/0
25547131/0
12815220/0
12815245/0
12521330/0
12154510/0
25032013/0
25032015/0
12689500/0
12521330/0
12154510/0
82105980/0
25869029/1
25394508/0
12674550/0
12154510/0
25110308/0
25109750/0
25109751/0
12735410/0
12815220/0
12521330/0
12154510/0
25394009/0
25207149/0
25207150/0
12735403/0
25207138/0
25207139/0
25120232/0
82180037/2
82180038/1
25774315/0
25755031/0
25510080/0
12292102/0
25430210/0
12735122/0
25600041/0
25600042/0
25318124/0
12400030/0
12728510/0
25600047/0
25600048/0
12728450/0
82774225/1
82774245/0
12793102/0
12523060/0
12293201/0
82000507/0
25774317/0
12815210/0
12154510/0
18001000/0
25510083/0
12000955/0
25785197/0
Ram- övre............................
Ram- främre ........................
Ram- nedre..........................
Plugg ...................................
Förstärkning- nedre .............
Platta ...................................
Skruv ...................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Vinkelstöd- hö......................
Vinkelstöd- vä ......................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Uppsamlingssäck ................
Spak ....................................
Knopp..................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Lock- uppsamlare ................
Kåpa- hö ..............................
Kåpa- vä...............................
Skruv ...................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Handtagskåpa......................
Kåpa- hö ..............................
Kåpa- vä...............................
Skruv ...................................
Vinkelfäste- hö .....................
Vinkelfäste- vä .....................
Plugg ...................................
Skruvsats.............................
Skruvsats.............................
Arm .....................................
Vinkelfäste ...........................
Bult......................................
Mutter..................................
Fjäder...................................
Skruv ...................................
Brytarskydd .........................
Skyddslock ..........................
Arm .....................................
Sprint...................................
Skruv ...................................
Brytarskydd .........................
Skyddslock ..........................
Skruv ...................................
Fäste....................................
Fäste....................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Axel .....................................
Platta ...................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Ställdon ...............................
Sprint...................................
Låsring ................................
Fäste....................................
Frame- upper.......................
Frame- front ........................
Frame- lower .......................
Cap......................................
Reinforcement- lower..........
Plate....................................
Screw..................................
Screw..................................
Washer................................
Nut ......................................
Angle support- RH...............
Angle support- LH ...............
Screw..................................
Washer................................
Nut ......................................
Grass bag............................
Lever ...................................
Knob ...................................
Screw..................................
Nut ......................................
Cover- grass catcher ...........
Cover- RH............................
Cover- LH ............................
Screw..................................
Screw..................................
Washer................................
Nut ......................................
Handle cover .......................
Cover- RH............................
Cover- LH ............................
Screw..................................
Angle bracket- RH ...............
Angle bracket- LH................
Cap......................................
Screw set ............................
Screw set ............................
Lever ...................................
Angle bracket ......................
Pin ......................................
Nut ......................................
Spring .................................
Screw..................................
Switch protection................
Protection cover..................
Lever ...................................
Pin ......................................
Screw..................................
Switch protection................
Protection cover..................
Screw..................................
Support ...............................
Support ...............................
Screw..................................
Washer................................
Nut ......................................
Shaft ...................................
Plate....................................
Screw..................................
Nut ......................................
Actuator ..............................
Pin ......................................
Circlip..................................
Support ...............................
Anmärkning
Notes
2557
2562 2559
2563 2564
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
35
41
42
43
44
45
46
51
52
53
54
55
56
57
58
61
61
62
63
64
71
72
73
74
75
76
77
78
1
1
1
4
1
1
6
4
10
10
1
1
4
8
8
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
2
2
1
1
1
4
1
1
1
1
1
4
1
1
6
4
10
10
1
1
4
8
8
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
2
2
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
6
6
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
6
6
6
1
2
4
4
1
1
2
1
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
T
Innehåller S
Innehåller S + T
S
S
S
T
T
T
T
T
29
32
21
15
14
22
30
33
31
18
17
23
26
27
25
78
89 88
75
80 79 81
34
1
20 19
73 72 74 77
76
77
82 89
15
14
13
12
24
16
71
28
11
4
10 9
10
9
7
61
3
6
7
62
63
64
87 83
86
4
5
45
57
85 84
46
41 43
2
8
9
10
44
42
53
35
55
2084
SPARE PARTS
52
51
56 58 54
ÅKARE/TRAKTORER
RIDERS/TRACTORS
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2084
Antal/Quantity
Pos.
Fig. 2534
ESTATE BARON
ESTATE ROYAL
ESTATE PRO
UPPSAMLARE
ESTATE BARON
ESTATE ROYAL
ESTATE PRO
GRASS CATCHER
Sida
Page
178
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
25600060/0
12727795/0
12154330/0
82650209/0
82785147/0
25690001/0
12000956/0
12818690/0
12293201/0
25510083/0
12000955/0
Skydd ..................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Föstärkning..........................
Fäste....................................
Hylsa ...................................
Låsring ................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Sprint...................................
Låsring ................................
Protection ...........................
Screw..................................
Nut ......................................
Reinforcement.....................
Support ...............................
Roll .....................................
Snap ring ............................
Screw..................................
Nut ......................................
Pin ......................................
Circlip..................................
2557
2562 2559
2563 2564
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
1
1
1
1
2
2
2
4
4
1
2
T
T
T
T
T
Anmärkning
Notes
24
22
23
43
45
46
2268A
SPARE PARTS
33
32
34
35
44
46
42
TILLBEHÖR
ACCESSORIES
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2268A
Pos.
Fig.
FRONTVIKT
DRAG
FRONT WEIGHT
TOW BAR
Sida
Page
180
Antal/Quantity
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
25519997/1
12760520/0
12155000/0
382033109/0
25510021/1
24487999/0
12156602/0
82735502/0
25774213/0
82033105/0
25510021/1
24487999/0
Frontvikt ..............................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Balk .....................................
Sprint...................................
Låsnål..................................
Mutter..................................
Fäste- hö..............................
Fäste- vä ..............................
Dragstång............................
Sprint...................................
Låsnål..................................
Front weight........................
Screw..................................
Nut ......................................
Rod .....................................
Pin ......................................
Cotter pin ............................
Nut ......................................
Bracket- RH .........................
Bracket- LH .........................
Rod .....................................
Pin ......................................
Cotter pin ............................
0912 0933 3987 0913
- 11 - 12 - 61 - 11
X
22
23
24
32
33
34
35
42
43
44
45
46
1
3
3
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
Anmärkning
Notes
10
20
21
30
31
2264
SPARE PARTS
TILLBEHÖR
ACCESSORIES
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2264
Pos.
Fig.
UPPSAMLINGSKIT
COLLECTING KIT
Sida
Page
182
Antal/Quantity
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
Kniv .....................................
Kniv- hö ...............................
Kniv- vä................................
Kniv- hö ...............................
Kniv- hö ...............................
Kniv- vä................................
Kniv- vä................................
Blade ...................................
Blade- RH ............................
Blade- LH ............................
Blade- RH ............................
Blade- RH ............................
Blade- LH ............................
Blade- LH ............................
0996 0997 0998 0999
- 11 - 11 - 11 - 11
10
20
21
30
30
31
31
1
1
1
1
1
84109502/0
82004345/1
82004344/1
82004341/1
1 82004343/0
82004340/1
1 82004342/0
Anmärkning
Notes
7
6
5
24
23
2266A
2
3
4
22
SPARE PARTS
8
TILLBEHÖR
ACCESSORIES
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2266A
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
MULCHINGSATS
MULCHING KIT
Sida
Page
184
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
27140052/0
27230201/0
12735410/0
25510022/0
24487998/0
27772139/0
12735110/0
25190092/0
25510022/0
24487998/0
Deflektor..............................
Ledpunkt .............................
Skruv ...................................
Sprint...................................
Låsnål..................................
Klämma ...............................
Skruv ...................................
Deflektor..............................
Sprint...................................
Låsnål..................................
Deflector .............................
Fulcrum...............................
Screw..................................
Pin ......................................
Hair pin ...............................
Clamp..................................
Screw..................................
Deflector .............................
Pin ......................................
Hair pin ...............................
0926 0928
- 11 - 91
2
3
4
5
6
7
8
22
23
24
1
1
3
1
1
1
2
1
1
1
Anmärkning
Notes
51
48
53
50
43
47
46
45
52
53
49
42
49
67
68
69
63
65
62
64
66
77
78
79
73
74
76
2267A
SPARE PARTS
75
72
44
TILLBEHÖR
ACCESSORIES
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2267A
Pos.
Fig.
MULCHINGSATS
MULCHING KIT
Sida
Page
186
Antal/Quantity
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
27140055/0
27140054/0
12818700/0
27047013/0
22672152/0
12155000/0
27394003/2
27510116/0
25430229/1
25280000/1
25840011/1
25253004/0
25140093/0
25394007/0
25510077/0
25430245/0
12735410/0
25280000/1
25840011/1
25253004/0
25140091/0
25140092/0
25394005/0
25510074/0
25430240/0
12728680/0
25280000/1
25840011/1
25253004/0
Deflektor- bak ......................
Deflektor- fram.....................
Skruv ...................................
Bussning .............................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Handtagsrör.........................
Sprint...................................
Fjäder...................................
Handtag ...............................
Gummiband.........................
Krok.....................................
Deflektor..............................
Handtagsrör.........................
Sprint...................................
Fjäder...................................
Skruv ...................................
Handtag ...............................
Gummiband.........................
Krok.....................................
Deflektor..............................
Deflektor..............................
Handtagsrör.........................
Sprint...................................
Fjäder...................................
Skruv ...................................
Handtag ...............................
Gummiband.........................
Krok.....................................
Deflector- rear .....................
Deflector- front....................
Screw..................................
Bushing...............................
Washer................................
Nut ......................................
Handle tube.........................
Pin ......................................
Spring .................................
Handgrip .............................
Elastic band.........................
Hook ...................................
Deflector .............................
Handle tube.........................
Pin ......................................
Spring .................................
Screw..................................
Handgrip .............................
Elastic band.........................
Hook ...................................
Deflector .............................
Deflector .............................
Handle tube.........................
Pin ......................................
Spring .................................
Screw..................................
Handgrip .............................
Elastic band.........................
Hook ...................................
0934 0935 0927 0932
- 11 - 11 - 11 - 11
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
62
63
64
65
66
67
68
69
72
72
73
74
75
76
77
78
79
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
Anmärkning
Notes
25
22
24
23
2269A
SPARE PARTS
TILLBEHÖR
ACCESSORIES
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2269A
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
DEFLEKTOR
DEFLECTOR
Sida
Page
188
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
82869035/0
25510022/0
24487998/0
82180062/0
Stöd.....................................
Sprint...................................
Låsnål..................................
Skruvsats.............................
Support ...............................
Pin ......................................
Hair pin ...............................
Screw set ............................
0915
- 12
22
23
24
25
1
2
2
1
Anmärkning
Notes
3
6
13 12
8
4
5
9
2
10 11
7
15
14
29
25
23
22
26
24
28
27
2270A
SPARE PARTS
TILLBEHÖR
ACCESSORIES
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2270A
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
DEFLEKTOR
DEFLECTOR
Sida
Page
190
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
84598062/0
27869053/0
18566113/0
12674701/0
12154510/0
25547053/0
12791500/0
12154510/0
25547049/0
12788910/0
12523020/0
12154320/0
25510022/0
24487998/0
82400003/1
25869043/0
18566110/0
12689515/0
12154510/0
25510022/0
24487998/0
24487999/0
Utkastskydd.........................
Stöd.....................................
Plugg ...................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Bygel ...................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Bygel ...................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Sprint...................................
Låsnål..................................
Deflektor..............................
Stöd.....................................
Plugg ...................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Sprint...................................
Låsnål..................................
Låsnål..................................
Ejection guard .....................
Support ...............................
Cap......................................
Screw..................................
Nut ......................................
Plate....................................
Screw..................................
Nut ......................................
Plate....................................
Screw..................................
Washer................................
Nut ......................................
Pin ......................................
Hair pin ...............................
Deflector .............................
Support ...............................
Cap......................................
Screw..................................
Nut ......................................
Pin ......................................
Hair pin ...............................
Cotter pin ............................
0916 0911
- 11 - 62
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
22
23
24
25
26
27
28
29
1
1
2
2
2
1
1
1
2
4
4
4
2
2
1
1
2
2
2
2
2
1
Anmärkning
Notes
2265
SPARE PARTS
TILLBEHÖR
ACCESSORIES
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2265
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
SNÖBLAD
SNOW BLADE
Sida
Page
192
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
1319- 1910- 01
1319- 1911- 01
1319- 1912- 01
1319- 1913- 01
1319- 1526- 01
1319- 1914- 01
1319- 1917- 01
9747- 1231- 02
1319- 1915- 01
1319- 1822- 01
1319- 1527- 01
9997- 1230- 16
9997- 1030- 16
1319- 1551- 01
9747- 1031- 02
9997- 0860- 16
9997- 0820- 16
9699- 0028- 02
1319- 1916- 01
9747- 0831- 02
1319- 1883- 01
9997- 1220- 16
9747- 1631- 02
1319- 1531- 01
9699- 0037- 02
Snöblad ...............................
Fäste....................................
Fäste- hö..............................
Fäste- vä ..............................
Släpsko................................
Monteringsplatta .................
Hylsa ...................................
Låsmutter ............................
Lyftstång..............................
Handtag ...............................
Fjäder...................................
Skruv ...................................
Skruv ...................................
Skruv ...................................
Låsmutter ............................
Skruv ...................................
Skruv ...................................
Planbricka............................
Monteringsplatta .................
Mutter..................................
Skruv ...................................
Skruv ...................................
Låsmutter ............................
Sprint...................................
Bricka ..................................
Blade ...................................
Blade attachment ................
Support- RH ........................
Support- LH ........................
Skid.....................................
Mounting plate....................
Collar ..................................
Lock nut ..............................
Lift rod ................................
Grip .....................................
Spring .................................
Screw..................................
Screw..................................
Screw..................................
Lock nut ..............................
Screw..................................
Screw..................................
Flat washer..........................
Mounting plate....................
Lock nut ..............................
Screw..................................
Screw..................................
Lock nut ..............................
Pin ......................................
Washer................................
0987
- 11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
2
2
1
2
4
2
3
1
7
1
2
1
1
2
Anmärkning
Notes
10
9
13
3
11
24
6
8
14
2
1
7
25
12
15
6
20
22
4
17
16
18
20
23
22
5
21
5
19
18
20
2341
SPARE PARTS
TILLBEHÖR
ACCESSORIES
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2341
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
SNÖBLAD
SNOW BLADE
Sida
Page
194
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
1319- 1910- 01
1319- 1949- 01
1319- 1950- 01
1319- 1951- 01
1319- 1526- 01
1319- 1914- 01
1319- 1917- 01
9747- 1231- 02
1319- 1915- 01
1319- 1822- 01
1319- 1527- 01
9997- 1245- 12
9997- 1030- 16
1319- 1551- 01
9747- 1031- 02
9997- 0850- 16
9997- 0820- 16
9699- 0028- 02
1319- 1916- 01
9747- 0831- 02
1319- 1883- 01
9997- 1220- 16
9747- 1631- 02
1319- 1531- 01
9699- 0037- 02
Snöblad ...............................
Monteringsram....................
Monteringsfäste- hö.............
Monteringsfäste- vä .............
Släpsko................................
Monteringsplatta .................
Hylsa ...................................
Låsmutter ............................
Lyftstång..............................
Handtag ...............................
Fjäder...................................
Skruv ...................................
Skruv ...................................
Skruv ...................................
Låsmutter ............................
Skruv ...................................
Skruv ...................................
Planbricka............................
Monteringsplatta .................
Mutter..................................
Skruv ...................................
Skruv ...................................
Låsmutter ............................
Sprint...................................
Bricka ..................................
Blade ...................................
Mounting frame ..................
Mounting brkt- RH ..............
Mounting brkt- LH...............
Skid.....................................
Mounting plate....................
Collar ..................................
Lock nut ..............................
Lift rod ................................
Grip .....................................
Spring .................................
Screw..................................
Screw..................................
Screw..................................
Lock nut ..............................
Screw..................................
Screw..................................
Flat washer..........................
Mounting plate....................
Lock nut ..............................
Screw..................................
Screw..................................
Lock nut ..............................
Pin ......................................
Washer................................
3985
- 61
X
X
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
2
2
1
2
4
2
2
1
7
1
2
1
1
2
Anmärkning
Notes
30
6
7
7
67
47
11
26
72
74
73
9
57
71
69
35
34
21
37
5
61
61
21
21
60
61
1
63
73
10
35
33
70
10
68
73
63
37
2
34
4
36
37
47
59
65
66
23
47
59
75
36
37
2342
SPARE PARTS
58
58
TILLBEHÖR
ACCESSORIES
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2342
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
SNÖSLUNGA
CHASSI
SNOW THROWER
CHASSIS
Sida
Page
196
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
1319- 1925- 01
1319- 1948- 01
1319- 1503- 01
1319- 1894- 01
1319- 1922- 01
9598- 0002- 02
1319- 1896- 01
1319- 1539- 01
1319- 1890- 01
9699- 0025- 02
1319- 1883- 01
1319- 1899- 01
1319- 1698- 01
9997- 0816- 16
1319- 1774- 01
9898- 0816- 16
9699- 0028- 02
9747- 0831- 02
9747- 1031- 02
1319- 1898- 01
9997- 1030- 16
9699- 0109- 02
9959- 0612- 16
9997- 0612- 16
9747- 1231- 02
1319- 1928- 01
1319- 1822- 01
1319- 1929- 01
1319- 1921- 01
1319- 1933- 01
1319- 1930- 01
1319- 1931- 01
1319- 1932- 01
9699- 0037- 02
9599- 0083- 02
1319- 1916- 01
Inmatningshus.....................
Snöskruv .............................
Släpsko................................
Skydd ..................................
Reglagestång.......................
Låsnål..................................
Kedjesträckare .....................
Lager ...................................
Drivkedja .............................
Planbricka............................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Handtag ...............................
Skruv ...................................
Skruv ...................................
Skruv ...................................
Planbricka............................
Mutter..................................
Låsmutter ............................
Skruv ...................................
Skruv ...................................
Planbricka............................
Skruv ...................................
Skruv ...................................
Låsmutter ............................
Lyftspak ...............................
Handtag ...............................
Led ......................................
Skruv ...................................
Stöd.....................................
Lyftstag- hö..........................
Lyftstag- vä ..........................
Snäckskruv..........................
Bricka ..................................
Saxsprint .............................
Monteringsplatta .................
Auger housing.....................
Auger ..................................
Skid plate ............................
Guard ..................................
Control rod..........................
Pin lock ...............................
Chain tightener....................
Bearing................................
Drive chain..........................
Washer................................
Screw..................................
Washer................................
Grip .....................................
Screw..................................
Special screw ......................
Screw..................................
Flat washer..........................
Lock nut ..............................
Lock nut ..............................
Screw..................................
Screw..................................
Flat washer..........................
Screw..................................
Screw..................................
Lock nut ..............................
Lift rod ................................
Grip .....................................
Joint....................................
Screw..................................
Support pipe .......................
Lift lever- RH .......................
Lift lever- LH .......................
Adjust screw .......................
Washer................................
Split pin...............................
Mounting plate....................
3981
- 61
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1
2
4
5
6
7
9
10
11
21
23
26
30
33
34
35
36
37
47
57
58
59
60
61
63
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
1
1
2
1
1
2
1
2
1
4
1
1
1
6
2
7
12
13
3
1
2
2
1
8
4
1
1
1
4
1
1
1
1
5
1
1
Anmärkning
Notes
13
48
14
31
61
51
12
50
50
37
21
61
64
40
39
2343
SPARE PARTS
27
TILLBEHÖR
ACCESSORIES
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2343
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
SNÖSLUNGA
UTKAST
SNOW THROWER
CHUTE
Sida
Page
198
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
1319- 1923- 01
1319- 1502- 01
1319- 1900- 01
9699- 0025- 02
1319- 1893- 01
1319- 1524- 01
9747- 0831- 02
9997- 0825- 16
9699- 0062- 02
9699- 0035- 02
9747- 0631- 02
9699- 0085- 02
9997- 0612- 16
1319- 1504- 01
Utkast ..................................
Utkastskärm ........................
Justerratt .............................
Planbricka............................
Utkastskydd.........................
Gummiskydd .......................
Mutter..................................
Skruv ...................................
Planbricka............................
Planbricka............................
Låsmutter ............................
Planbricka............................
Skruv ...................................
Distans ................................
Discharge pipe ....................
Chute ..................................
Adjusting knob....................
Washer................................
Discharge guard..................
Rubber ................................
Lock nut ..............................
Screw..................................
Flat washer..........................
Flat washer..........................
Lock nut ..............................
Flat washer..........................
Screw..................................
Collar ..................................
3981
- 61
X
12
13
14
21
27
31
37
39
40
48
50
51
61
64
1
1
2
2
1
1
5
5
5
2
5
3
5
5
Anmärkning
Notes
8
37
21
33
23
10
20
38
22
18
16
43
24
29
56
47
48
17
2344
SPARE PARTS
TILLBEHÖR
ACCESSORIES
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2344
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
SNÖSLUNGA
SNÄCKVÄXEL
SNOW THROWER
GEARBOX
Sida
Page
200
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
1319- 1926- 01
1319- 1539- 01
1319- 1854- 01
1319- 1856- 01
1319- 1924- 01
1319- 1927- 01
9699- 0025- 02
1319- 1879- 01
1319- 1883- 01
1319- 1884- 01
1319- 1903- 01
9997- 0816- 16
9747- 0831- 02
1319- 1881- 01
1319- 1880- 01
9747- 1031- 02
9699- 0035- 02
9997- 1012- 02
Kilrem..................................
Lager ...................................
Ledknut ...............................
Vinkelväxel...........................
Remskiva.............................
Drivaxel ...............................
Planbricka............................
Bricka ..................................
Skruv ...................................
Kil ........................................
Kil ........................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Fjäderpinne..........................
Stoppskruv ..........................
Låsmutter ............................
Planbricka............................
Skruv ..................................
V- belt..................................
Bearing................................
Universal joint .....................
Angle gearbox .....................
Pulley ..................................
Drive shaft...........................
Washer................................
Washer................................
Screw..................................
Key......................................
Key......................................
Screw..................................
Lock nut ..............................
Spring pin ...........................
Set screw ............................
Lock nut ..............................
Flat washer..........................
Screw..................................
3981
- 61
X
X
X
8
10
16
17
18
20
21
22
23
24
29
33
37
38
43
47
48
56
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
3
3
1
1
4
4
4
Anmärkning
Notes
43
2
48
14
45
22
46
47
25
23
42
36
7
5
6
4
34
32
38
8
28
27
9
3
26
31
33
33
10
31
29
28
42
24
19
44
34
27
37
1
18
15
26
25
40
41
11
12
36
35
2338
SPARE PARTS
30
TILLBEHÖR
ACCESSORIES
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2338
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
SOPAGGREGAT
CHASSI
SWEEPER
CHASSIS
Sida
Page
202
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
1319- 1935- 01
1319- 1939- 01
1319- 1938- 01
1319- 1827- 01
1319- 1828- 01
1319- 1822- 01
1319- 1928- 01
1319- 1930- 01
1319- 1931- 01
1134- 1711- 01
1319- 1947- 01
1319- 1920- 01
1134- 2614- 01
1319- 1941- 01
1319- 1937- 01
1319- 1936- 01
9403- 0044- 70
1134- 2609- 01
1319- 1946- 01
12293201/0
1319- 1921- 01
9699- 0037- 02
9747- 1231- 02
9739- 0631- 22
9997- 0820- 16
9747- 1031- 02
9997- 1030- 16
9699- 0109- 02
9699- 0035- 02
9699- 0056- 02
9959- 0825- 16
9959- 0612- 16
9997- 1020- 16
9997- 0814- 02
9959- 0820- 16
12293201/0
9959- 0816- 16
9997- 1025- 16
1319- 1916- 01
9699- 0028- 02
9747- 0831- 02
1319- 1883- 01
Monteringsram....................
Borstskydd ..........................
Monteringsfäste...................
Stödhjul ...............................
Rör ......................................
Handtag ...............................
Lyftspak ...............................
Lyftstag- hö..........................
Lyftstag- vä ..........................
Ratt......................................
Remskiva.............................
Kilrem..................................
Skärmfäste ..........................
Stag .....................................
Skyddsplåt- vä .....................
Skyddsplåt- hö.....................
Ändplugg .............................
Ratt......................................
Transmission kpl .................
Mutter..................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Låsmutter ............................
Mutter..................................
Skruv ...................................
Låsmutter ............................
Skruv ...................................
Planbricka............................
Planbricka............................
Planbricka............................
Skruv ...................................
Skruv ...................................
Skruv ...................................
Skruv ...................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Skruv ...................................
Skruv ...................................
Monteringsplatta .................
Planbricka............................
Mutter..................................
Skruv ...................................
Mounting frame ..................
Brush roller guard...............
Mounting bracket................
Support wheel.....................
Tube ....................................
Grip .....................................
Lift rod ................................
Lift lever- RH .......................
Lift lever- LH .......................
Knob ...................................
Belt pulley ...........................
V- belt..................................
Shield bracket .....................
Bar ......................................
Protection shield- LH...........
Protection shield- RH ..........
Plug ....................................
Knob ...................................
Gearbox assy ......................
Nut ......................................
Screw..................................
Washer................................
Lock nut ..............................
Nut ......................................
Screw..................................
Lock nut ..............................
Screw..................................
Flat washer..........................
Flat washer..........................
Flat washer..........................
Screw..................................
Screw..................................
Screw..................................
Screw..................................
Screw..................................
Nut ......................................
Screw..................................
Screw..................................
Mounting plate....................
Flat washer..........................
Lock nut ..............................
Screw..................................
3982
- 61
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
18
19
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
4
4
4
4
2
1
4
2
2
4
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
Anmärkning
Notes
16
21
13
20
20
17
39
2339
SPARE PARTS
TILLBEHÖR
ACCESSORIES
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2339
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
SOPAGGREGAT
BORSTAR
SWEEPER
BRUSHES
Sida
Page
204
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
1319- 1940- 01
1319- 1934- 01
1319- 1826- 01
1134- 3880- 01
1134- 3884- 01
9997- 1040- 12
Skruv ...................................
Borstaxel .............................
Fläns....................................
Borstring .............................
Borstring .............................
Skruv ...................................
Screw..................................
Brush roller shaft ................
Flange .................................
Brush ..................................
Brush ..................................
Screw..................................
3982
- 61
X
X
13
16
17
20
21
39
2
2
2
26
2
4
Anmärkning
Notes
2
1
5
6
7
6
7
7
3
10
9
4
2340
SPARE PARTS
7
11
8
TILLBEHÖR
ACCESSORIES
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2340
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
DAMMSKYDD
DUST COVER
Sida
Page
206
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
1319- 1942- 01
1319- 1943- 01
1319- 1944- 01
1319- 1945- 01
9747- 0831- 02
9959- 0825- 16
9699- 0028- 02
9997- 0825- 16
9849- 8013- 16
1319- 1919- 01
1134- 3259- 01
Ram.....................................
Fäste- hö..............................
Fäste- vä ..............................
Gummiduk...........................
Mutter..................................
Skruv ...................................
Planbricka............................
Skruv ...................................
Skruv ...................................
Platta ...................................
Vingmutter...........................
Frame..................................
Support- RH ........................
Support- LH ........................
Rubber guard......................
Lock nut ..............................
Screw..................................
Flat washer..........................
Screw..................................
Screw..................................
Plate....................................
Wing nut .............................
3988
- 61
X
X
X
X
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
1
1
1
2
4
8
4
6
1
2
Anmärkning
Notes
31
33
35 33
34
9
8
7
6
10 11
16
38
37
32
13
5
20
21
22
37
36
18
17
14
15
12
42
41
2371
SPARE PARTS
23
1
24
25
2
4
3
19
11
10
TILLBEHÖR
ACCESSORIES
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2371
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
PTO- KIT
PTO- KIT
Sida
Page
208
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
382785164/0
125040631/0
12691200/0
12583500/0
382300005/0
12793102/0
22672152/0
25038002/1
12155000/0
382601511/0
12609200/0
27510110/0
24487998/0
25840005/0
12293200/0
22446402/0
382270303/0
12815210/0
12154510/0
12791213/1
12521330/0
12154510/0
12793102/0
12521350/0
12155000/0
1319- 1912- 01
1319- 1913- 01
1319- 1914- 01
9997- 0860- 16
9747- 0831- 02
9997- 0825- 16
9699- 0028- 02
9747- 0831- 02
382598041/0
382820014/0
Ram.....................................
Bussning .............................
Skruv ...................................
Låsbricka .............................
Arm .....................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Bussning .............................
Mutter..................................
Remskiva.............................
Seegerring ...........................
Sprint...................................
Låsnål..................................
Spännstång .........................
Mutter..................................
Fjäder...................................
Remstyrning........................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Skruv ...................................
Bricka ..................................
Mutter..................................
Fäste- hö..............................
Fäste- vä ..............................
Monteringsplatta .................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Skruv ...................................
Planbricka............................
Mutter..................................
Remskydd ...........................
Styrstag ...............................
Frame..................................
Belt guide bush ...................
Screw..................................
Washer................................
Lever ...................................
Screw..................................
Washer................................
Bushing...............................
Nut ......................................
Pulley ..................................
Seeger ring .........................
Pin ......................................
Hair pin ...............................
Tie rod.................................
Nut ......................................
Spring .................................
Belt guide ............................
Screw..................................
Nut ......................................
Screw..................................
Washer................................
Nut ......................................
Screw..................................
Washer................................
Nut ......................................
Support- RH ........................
Support- LH ........................
Mounting plate....................
Screw..................................
Lock nut ..............................
Screw..................................
Flat washer..........................
Lock nut ..............................
Belt protection.....................
Tie rod.................................
3980
- 61
X
X
X
X
X
X
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
31
32
33
34
35
36
37
38
41
42
1
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
4
2
1
2
2
2
4
4
2
4
2
1
1
2
4
4
2
4
2
1
1
Anmärkning
Notes
2365
SPARE PARTS
TILLBEHÖR
ACCESSORIES
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2365
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
VÄLT
POLY ROLLER
Sida
Page
210
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
1319- 2755- 01
1319- 2796- 01
1319- 2797- 01
1319- 2754- 01
1319- 2790- 01
1319- 2647- 01
9988- 3657- 12
9988- 3645- 16
9743- 3621- 32
1319- 2804- 01
1319- 2507- 01
9598- 0002- 02
Avstrykare ...........................
Sidostag ..............................
Handtagsrör.........................
Dragplatta............................
Flänslager ............................
Planbricka............................
Skruv ...................................
Skruv ...................................
Mutter..................................
Plugg ...................................
Dragpinne............................
Låsnål..................................
Scraper bar .........................
Side tube.............................
Handle tube.........................
Tow hitch bracket................
Nylon flange bearing ...........
Flat washer..........................
Screw..................................
Screw..................................
Nut ......................................
Plug ....................................
Hitch pin .............................
Pin lock ...............................
3983
- 61
X
X
X
X
X
X
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
1
1
2
4
1
6
7
1
1
1
Anmärkning
Notes
14
6
1
14
14
14
21
10
19
2
3
10
19 20
12
20
14
8
8
19
8
18
5
19
19
8
15
5
18
11
7
9
11
14
4
8
15
15
19
19
19
19
9
13
7
19
2364
SPARE PARTS
16
17
TILLBEHÖR
ACCESSORIES
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2364
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
BOGSERAD RÄFSA
TOW RAKE
Sida
Page
212
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
1319- 2762- 01
1319- 2788- 01
1319- 2760- 01
1319- 2759- 01
1319- 2782- 01
1319- 2758- 01
1319- 2753- 01
1319- 2749- 01
1319- 2752- 01
1319- 2799- 01
1319- 2783- 01
9988- 3651- 12
9988- 3632- 12
9988- 3625- 16
9899- 3625- 16
1319- 2708- 01
9598- 0002- 02
9743- 3721- 32
9743- 3621- 32
1319- 2680- 01
1319- 2551- 01
Fjäderfästplåt.......................
Räfspinne ............................
Lyfthandtag..........................
Hjulbygel .............................
Hjul......................................
Lyftplatta..............................
Dragplatta............................
Monteringsfäste...................
Dragstång............................
Fjäderriktstång.....................
Ansatsbult ...........................
Skruv ...................................
Skruv ...................................
Skruv ...................................
Skruv ...................................
Dragsprint ...........................
Låsnål..................................
Mutter..................................
Mutter..................................
Vinkelfäste ...........................
Handtag ...............................
Tine shield...........................
Spring tine ..........................
Lift handle ...........................
Axle bracket ........................
Wheel..................................
Lift plate ..............................
Hitch bracket.......................
Hitch arm mount brkt..........
Hitch mount arm.................
Spring alignment wire.........
Shoulder bolt ......................
Screw..................................
Screw..................................
Screw..................................
Screw..................................
Hitch pin .............................
Pin lock ...............................
Nut ......................................
Nut ......................................
Angle bracket ......................
Grip .....................................
3984
- 61
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1
10
1
1
2
1
2
5
2
2
2
2
2
13
6
1
1
2
23
2
1
Anmärkning
Notes
2271
SPARE PARTS
TRANSMISSION
TRANSMISSION
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2271
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
DANA
TRANSAXEL
4360- 211
DANA
TRANSAXLE
4360- 211
Sida
Page
214
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
18400912/0
F000- 5962- AC
F000- 1919- 00
F000- 5947- 00
F000- 5948- 00
F000- 5950- 00
F084- 0052- 00
F000- 7010- 00
F000- 6517- 00
F000- 1106- 00
F000- 4689- 00
F000- 3876- 00
F000- 1746- 00
F000- 6595- 00
F000- 5620- 00
F000- 3624- 00
F000- 3625- 00
F000- 5510- 00
F000- 5627- 00
F000- 5303- 00
F000- 4758- 00
F000- 5737- 00
F000- 1375- 00
F000- 3627- 00
F000- 3830- 00
F000- 3841- 00
F000- 5365- 00
F000- 3867- 00
F000- 5014- 00
F000- 3783- 00
F000- 5202- 00
F000- 5027- 00
F000- 3628- 00
F000- 5511- 00
F000- 5508- 00
F000- 1425- 00
F000- 6358- 00
F000- 3967- 00
F000- 7003- 00
F000- 3630- 00
F000- 3645- 00
F000- 5016- 00
F000- 5015- 00
F000- 5364- 00
F000- 3866- 00
F000- 5013- 00
F000- 3719- 00
F000- 3683- 00
F000- 3714- 00
F000- 1145- 00
F000- 5130- 00
F000- 3184- 00
F000- 7070- 10
F000- 5622- 00
F000- 5270- 00
F000- 3839- 00
F000- 3919- 00
F000- 5623- 00
F000- 7070- 20
F000- 4691- 00
F000- 5304- R0
F000- 3907- 00
F000- 5960- 00
Transaxel kpl........................
Hus, övre .............................
Skruv ...................................
Kula .....................................
Fjäder...................................
Lock.....................................
Skruv ...................................
Hylsa ...................................
Växelförare ..........................
• Låsring ..............................
• Sats- shims........................
• Bricka ................................
• Kil ......................................
Ingående axel kpl.................
• Drev...................................
• Låsring ..............................
Kedja ...................................
Flänslager ............................
Drev.....................................
Hylsa ...................................
Sats- kilar.............................
Mellanaxel ...........................
Woodruffkil..........................
Låsring ................................
Kedjehjul..............................
Distans ................................
Drev.....................................
Drev.....................................
Drev.....................................
Drev.....................................
Drev.....................................
Distans ................................
Bricka ..................................
Flänslager ............................
Tätningsring ........................
Bricka ..................................
Drev.....................................
Axel .....................................
Drev.....................................
Distans ................................
Kedjehjul..............................
Distans ................................
Axel .....................................
Drev.....................................
Drev.....................................
Drev.....................................
Drev.....................................
Drev.....................................
Distans ................................
Bricka .................................
Tätning ................................
Bricka ..................................
Hjulaxel- vä ..........................
Drev.....................................
Låsring ................................
Drev.....................................
Axel .....................................
Drev.....................................
Hjulaxel- hö..........................
Sats- shims..........................
Hus, nedre ...........................
Friktionsbelägg ....................
Bromsskiva..........................
Transaxle assy.....................
Housing, upper ...................
Screw..................................
Ball......................................
Spring .................................
Cover ..................................
Screw..................................
V- ring .................................
Shifter kit ............................
• Retaining ring....................
• Kit- shim............................
• Washer..............................
• Key ....................................
Input shaft assy ..................
• Bevel pinion ......................
• Retaining ring....................
Chain...................................
Flange bearing.....................
Gear ....................................
Shifter boot .........................
Kit- clutch keys....................
Intermediate shaft ...............
Woodruff key ......................
Retaining ring .....................
Sprocket..............................
Spacer.................................
Gear, spur ...........................
Gear, spur ...........................
Gear, spur ...........................
Gear, spur ...........................
Gear, spur ...........................
Spacer.................................
Washer................................
Flange bearing.....................
Oil seal ................................
Washer................................
Gear comb. .........................
Idler shaft............................
Bevel gear ...........................
Spacer.................................
Sprocket..............................
Spacer.................................
Drive shaft...........................
Gear, spur ...........................
Gear, spur ...........................
Gear, spur ...........................
Gear, spur ...........................
Gear, spur ...........................
Spacer.................................
Washer................................
Seal .....................................
Washer................................
Wheel axle- LH ....................
Miter gear ...........................
Retaining ring .....................
Gear, spur ...........................
Cross shaft..........................
Miter gear ...........................
Wheel axle- RH....................
Kit- shim..............................
Housing, lower....................
Friction puck .......................
Brake disc ...........................
Anmärkning
Notes
4360
- 211
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
1
1
16
2
2
1
1
1
1
1
4
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
1
2
1
1
1
2
1
4360- 211
12T
24 link
12T
18T
37T
30T
27T
25T
19T
12T/30T
36T
9T
12T
20T
23T
25T
31T
12T
32T
12T
2271
SPARE PARTS
TRANSMISSION
TRANSMISSION
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2271
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
DANA
TRANSAXEL
4360- 211
DANA
TRANSAXLE
4360- 211
Sida
Page
216
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
F000- 3758- 00
F000- 5554- 00
F000- 3843- 00
F000- 7026- 00
F000- 3760- 00
F000- 5555- 00
F000- 5562- 00
F000- 3847- 00
F000- 7034- 00
F000- 4300- 00
Distans ................................
Bromshållare .......................
Pinne ...................................
Arm .....................................
Bricka ..................................
Bricka ..................................
Skruv ...................................
Låsmutter ............................
Brytare.................................
Smörjfett .............................
Spacer.................................
Brake jaw ............................
Dowel pin ............................
Lever ...................................
Washer................................
Bracket................................
Screw..................................
Lock nut ..............................
Switch .................................
Grease.................................
Anmärkning
Notes
4360
- 211
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
Ej ill/nicht ill.
1181
SPARE PARTS
TRANSMISSION
TRANSMISSION
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
1181
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
TECUMSEH PEERLESS
TRANSAXEL
MST 205- 535E
MST 205- 541E
TECUMSEH PEERLESS
TRANSAXLE
MST 205- 535E
MST 205- 541E
Sida
Page
218
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
18400910/2
18400915/2
772148
780086
770128
776406
776409
778364
778369
778330
792180
792047
784352
784378
778334
778309
778368
778368
778370
786188
786102
792077
792211
792079
792073
792177
792125
792035
788040
780072
780160
780051
780108
780001
780195
788083
792001
780194
780193
780197
790075
790007
799021
786026
792076
790031
790045
792177
792075
790025
786086
775028
775047
775027
775048
778356
778340
778344
778313
778346
778355
778339
778343
Transaxel kpl........................
Transaxel kpl........................
Lock.....................................
Nållager ...............................
Hus......................................
Axel .....................................
Axel .....................................
Drev.....................................
Drev.....................................
Drev.....................................
Kil ........................................
Woodruffkil..........................
Hylsa ...................................
Växelförare ..........................
Drev.....................................
Drev.....................................
Drev.....................................
Drev.....................................
Ringdrev..............................
Axel .....................................
Distans ................................
Kula .....................................
Skruv ...................................
Fjäder...................................
Skruv ...................................
Skruv ...................................
Låsring ................................
Låsring ................................
Låsring ................................
Bricka ..................................
Bricka ..................................
Bricka ..................................
Bricka ..................................
Bricka ..................................
Bricka ..................................
O- ring .................................
O- ring .................................
Bussning .............................
Flänsbussning .....................
Flänsbussning .....................
Bromsskiva..........................
Tryckplatta ...........................
Bromsbelägg .......................
Styrpinne .............................
Planbricka............................
Bromsarm ...........................
Bromsarm ...........................
Skruv ...................................
Låsmutter ............................
Hållare .................................
Fäste....................................
Axel .....................................
Axel .....................................
Axel .....................................
Axel .....................................
Drev.....................................
Drev.....................................
Drev.....................................
Drev.....................................
Drev.....................................
Drev.....................................
Drev.....................................
Drev.....................................
Transaxle assy.....................
Transaxle assy.....................
Cover ..................................
Needle bearing ....................
Case ....................................
Shaft ...................................
Shaft ...................................
Gear ....................................
Gear ....................................
Gear ....................................
Key......................................
Woodruff key ......................
Collar ..................................
Shift rod and fork................
Bevel gear ...........................
Bevel pinion ........................
Bevel gear ...........................
Bevel gear ...........................
Ring gear ............................
Drive pin .............................
Spacer.................................
Steel ball .............................
Screw..................................
Spring .................................
Screw..................................
Screw..................................
Retainer ring .......................
Retainer ring .......................
Retainer ring .......................
Thrust washer .....................
Washer................................
Thrust washer .....................
Thrust washer .....................
Washer................................
Washer................................
O- ring ................................
O- ring ................................
Bushing...............................
Flange bushing....................
Flange bushing....................
Brake disc ...........................
Brake pad plate ...................
Brake pad............................
Dowel pin............................
Flat washer..........................
Brake lever ..........................
Brake lever ..........................
Screw..................................
Lock nut ..............................
Brake pad holder .................
Brake lever bracket..............
Axle .....................................
Axle .....................................
Axle .....................................
Axle .....................................
Gear ....................................
Gear ....................................
Gear ....................................
Gear ....................................
Gear ....................................
Gear ....................................
Gear ....................................
Gear ....................................
Anmärkning
Notes
MST MST
205- 205535E 541E
0
0
1
2
3
4B
5
6
6A
7
8
8A
9
10
11
12
13
14
15
17
18
20
21
22
25
25 A
26
27
28
29
29 A
29 B
30
31
31 A
32
32 A
34
35
35 A
36
37
38
39
40
41
41
42
43
44
46
47
47
48
48
49
50
51
52
53
56
57
58
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
17
2
4
1
1
5
1
2
4
2
2
1
1
2
2
2
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
17
2
4
1
1
5
1
2
4
2
2
1
1
2
2
2
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
MST 205- 535E
MST 205- 541E
38T
15T
11T
30T
13T
13T
13T
43T
35 mm
Sats 2 st/Pkg of 2
.056" (1.42 mm)
.062" (1.57 mm)
ID = 5/8"
ID = 3/4"
Sats 2 st/Pkg of 2
11- 63/64" (304 mm)
11- 1/4" (286 mm)
16- 9/16" (421 mm)
15- 13/16" (402 mm)
29T
24T
20T
19T
15T
11T
16T
20T
1181
SPARE PARTS
TRANSMISSION
TRANSMISSION
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
1181
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
TECUMSEH PEERLESS
TRANSAXEL
MST 205- 535E
MST 205- 541E
TECUMSEH PEERLESS
TRANSAXLE
MST 205- 535E
MST 205- 541E
Sida
Page
220
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
778351
778345
786071
786072
780189
776422
776396
792170
786187
788092
788098
786194
780090
788078
792144
778363
778338
792154
788089
788093
788088
730229
Drev.....................................
Drev.....................................
Distans ................................
Distans ................................
Bricka ..................................
Ingående axel ......................
Bromsaxel ...........................
Låsring ................................
Distans ................................
O- ring .................................
O- ring .................................
Brytare.................................
Bricka ..................................
Låsring ................................
Fjäder...................................
Drev.....................................
Drev.....................................
Plugg ...................................
Tätning ................................
Packningsmassa..................
Tätning ................................
Växellådsolja........................
Gear ....................................
Gear ....................................
Spacer.................................
Spacer.................................
Thrust washer .....................
Input shaft...........................
Brake shaft ..........................
Retaining ring .....................
Spacer.................................
O- ring ................................
O- ring.................................
Neutral start switch.............
Washer................................
Retaining ring .....................
Spring .................................
Gear ....................................
Gear ....................................
Pipe plug.............................
Oil seal ................................
Liquid gasket.......................
Oil seal ................................
Gear oil ...............................
Anmärkning
Notes
MST MST
205- 205535E 541E
59
60
63
64
65
66
67
69
70
71 B
72 A
72 B
76
77
79
82
83
85
87
150
157
180
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
21T
25T
30T + 13T
27T
EP SAE 80W90
1698C
SPARE PARTS
TRANSMISSION
TRANSMISSION
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
1698C
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
KANZAKI
TRANSAXEL
K46F
(s/n 4181088- 9999999)
KANZAKI
TRANSAXLE
K46F
(s/n 4181088- 9999999)
Sida
Page
222
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
18400950/1
1139- 1470- 01
1139- 1297- 01
1139- 1476- 01
1139- 1363- 01
1139- 1336- 01
1139- 1100- 01
1139- 1150- 01
1139- 1341- 01
1139- 1511- 01
1139- 1347- 01
1139- 1324- 01
1139- 1189- 01
1139- 1161- 01
1139- 1275- 01
1139- 1104- 01
1139- 1295- 01
1139- 0244- 01
1139- 1305- 01
1139- 1592- 01
1139- 1158- 01
1139- 1405- 01
1139- 1294- 01
1139- 1242- 01
1139- 1243- 01
1139- 1307- 01
1139- 1356- 01
1139- 1245- 01
1139- 1246- 01
1139- 1146- 01
1139- 1110- 01
1139- 1157- 01
1139- 1501- 01
1139- 1139- 01
1139- 1160- 01
1139- 1353- 01
1139- 1021- 01
1139- 1590- 01
1139- 1453- 01
1139- 1066- 01
1139- 1475- 01
1139- 1362- 01
1139- 1354- 01
1139- 1316- 01
1139- 1312- 01
1139- 1409- 01
1139- 1313- 01
1139- 1408- 01
1139- 1102- 01
1139- 1355- 01
1139- 1329- 01
1139- 1285- 01
1139- 1127- 01
1139- 1404- 01
1139- 1258- 01
1139- 1255- 01
1139- 1256- 01
1139- 1398- 01
1139- 1591- 01
1139- 1361- 01
1139- 1322- 01
1139- 1323- 01
1139- 1078- 01
Transaxel kpl........................
Hus- övre .............................
Nedre hus ............................
Oljetank ...............................
Rör ......................................
Slangklämma.......................
Ventil kpl..............................
Magnet ................................
Hållare- magnet ...................
Pumpaxel kpl.......................
Fjäder...................................
Axel- bypass ........................
Arm- bypass ........................
Låsring ................................
Plugg ...................................
Låsring ................................
Skruv ...................................
Skruv ...................................
Tankstöd ..............................
Centrumhus.........................
Stift......................................
Filter ....................................
Bult......................................
Ventil ...................................
Fjäder...................................
Filter ....................................
Cylinderblock kpl .................
Fjäder...................................
Pumpaxel.............................
Låsring ................................
Kullager ...............................
Hus......................................
Lager ...................................
Cylinderblock kpl .................
Bricka ..................................
Motoraxel ............................
Låsring ................................
Motordrev............................
Lager ...................................
Tryckplatta ...........................
Stänkplatta kpl.....................
Lager ...................................
Regleraxel............................
Vridcentrum.........................
Fjäder...................................
Reglerarm............................
Reglerarm............................
Ryckplatta............................
Bricka ..................................
Saxpinne..............................
Stift......................................
Stift......................................
Mutter..................................
Differentialdrev kpl ..............
Slutdrev ...............................
Hylsa ...................................
Reduktionsaxel ....................
Bricka ..................................
Reduktionsdrev ...................
Slutdrev ...............................
Hjulaxel- vä ..........................
Hjulaxel- hö..........................
Tryckbricka ..........................
Transaxle assy.....................
Housing- upper ...................
Lower housing ....................
Reservoir tank.....................
Tube ....................................
Hose clamp .........................
Vent valve assy ...................
Magnet................................ S
Holder- magnet ...................
Pump shaft kit.....................
Spring .................................
Shaft- bypass ......................
Lever- bypass......................
Ring ....................................
Bore plug ............................
Snap ring ............................
Tapping screw.....................
Tapping screw.....................
Tank support .......................
Center case .........................
Pin ......................................
Filter.................................... S
Bolt .....................................
Valve ...................................
Spring .................................
Filter....................................
Cylinder block assy .............
Spring .................................
Pump shaft .........................
Ring ....................................
Ball bearing .........................
Housing ..............................
Bearing................................
Cylinder block assy .............
Washer................................
Motor shaft .........................
Snap ring ............................
Motor gear ..........................
Bearing................................
Metal thrust.........................
Swash plate assy ................
Bearing................................
Control shaft .......................
Fulcrum...............................
Spring .................................
Control arm.........................
Control lever .......................
Jerky plate...........................
Washer................................
Cotter pin ............................
Pin ......................................
Pin ......................................
Nut ......................................
Differential gear kit..............
Final gear ............................
Collar ..................................
Reduction shaft...................
Washer................................
Reduction gear....................
Final pinion .........................
Axle shaft- left .....................
Axle shaft- right...................
Thrust washer .....................
K46F
X
X
X
X
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
14
1
1
1
1
3
2
2
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
Anmärkning
Notes
1698C
SPARE PARTS
TRANSMISSION
TRANSMISSION
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
1698C
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
KANZAKI
TRANSAXEL
K46F
(s/n 4181088- 9999999)
KANZAKI
TRANSAXLE
K46F
(s/n 4181088- 9999999)
Sida
Page
224
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
Anmärkning
Notes
1139- 1163- 01
1139- 1080- 01
1139- 1164- 01
1139- 1414- 01
1139- 1260- 01
1139- 1261- 01
1139- 1320- 01
1139- 1263- 01
1139- 1264- 01
1139- 1282- 01
1139- 1281- 01
1139- 1248- 01
1139- 1478- 01
1134- 4190- 01
1139- 1266- 01
1139- 1149- 01
1139- 1280- 01
1139- 1279- 01
1139- 1443- 01
1139- 1403- 01
1139- 1593- 01
Låsring ................................
Tätning ...............................
Bussning .............................
• Bussning............................
Bromssko ............................
Bromsarm ...........................
Bromsaxel ...........................
Returfjäder ..........................
Bromstryckare.....................
Stift......................................
Stift......................................
Krage ...................................
Remskiva.............................
Fläkt.....................................
Låsbricka .............................
Låsring ................................
Stift......................................
Stift......................................
Tätningsmedel .....................
Packningssats .....................
Rep.sats ..............................
Ring ....................................
Seal .................................... S
Bushing...............................
• Bushing.............................
Brake shoe ..........................
Brake arm ...........................
Brake shaft ..........................
Return spring......................
Brake actuator.....................
Pin ......................................
Pin ......................................
Spline collar ........................
Pulley ..................................
Fan ......................................
Lock washer........................
Snap ring ............................
Pin ......................................
Pin ......................................
Sealant ................................
Seal kit ................................
Märkta S/marked S
Repair kit.............................
K46F
X
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
82
83
84
85
86
87
90
95
99
200
201
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2274
SPARE PARTS
TRANSMISSION
TRANSMISSION
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2274
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
KANZAKI
TRANSAXEL
K46S
(s/n 0100680- 9999999)
KANZAKI
TRANSAXLE
K46S
(s/n 0100680- 9999999)
Sida
Page
226
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
Anmärkning
Notes
18400960/0
1139- 1470- 01
1139- 1297- 01
1139- 1476- 01
1139- 1363- 01
1139- 1336- 01
1139- 1100- 01
1139- 1150- 01
1139- 1341- 01
1139- 1511- 01
1139- 1347- 01
1139- 1324- 01
1139- 1189- 01
1139- 1161- 01
1139- 1275- 01
1139- 1104- 01
1139- 1295- 01
1139- 0244- 01
1139- 1305- 01
1139- 1592- 01
1139- 1158- 01
1139- 1405- 01
1139- 1294- 01
1139- 1242- 01
1139- 1243- 01
1139- 1307- 01
1139- 1356- 01
1139- 1245- 01
1139- 1246- 01
1139- 1146- 01
1139- 1110- 01
1139- 1157- 01
1139- 1501- 01
1139- 1509- 01
1139- 1160- 01
1139- 1353- 01
1139- 1021- 01
1139- 1311- 01
1139- 1453- 01
1139- 1066- 01
1139- 1475- 01
1139- 1362- 01
1139- 1354- 01
1139- 1316- 01
1139- 1312- 01
1139- 1409- 01
1139- 1313- 01
1139- 1408- 01
1139- 1102- 01
1139- 1355- 01
1139- 1329- 01
1139- 1285- 01
1139- 1127- 01
1139- 1404- 01
1139- 1258- 01
1139- 1255- 01
1139- 1256- 01
1139- 1398- 01
1139- 1317- 01
1139- 1361- 01
1139- 1318- 01
1139- 1319- 01
1139- 1078- 01
Transaxel kpl........................
Hus- övre .............................
Nedre hus ............................
Oljetank ...............................
Rör ......................................
Slangklämma.......................
Ventil kpl..............................
Magnet ................................
Hållare- magnet ...................
Pumpaxel kpl.......................
Fjäder...................................
Axel- bypass ........................
Arm- bypass ........................
Låsring ................................
Plugg ...................................
Låsring ................................
Skruv ...................................
Skruv ...................................
Tankstöd ..............................
Centrumhus.........................
Stift......................................
Filter ....................................
Bult......................................
Ventil ...................................
Fjäder...................................
Filter ....................................
Cylinderblock kpl .................
Fjäder...................................
Pumpaxel.............................
Låsring ................................
Kullager ...............................
Hus......................................
Lager ...................................
Cylinderblock kpl .................
Bricka ..................................
Motoraxel ............................
Låsring ................................
Motordrev............................
Lager ...................................
Tryckplatta ...........................
Stänkplatta kpl.....................
Lager ...................................
Regleraxel............................
Vridcentrum.........................
Fjäder...................................
Reglerarm............................
Reglerarm............................
Ryckplatta............................
Bricka ..................................
Saxpinne..............................
Stift......................................
Stift......................................
Mutter..................................
Differentialdrev kpl ..............
Slutdrev ...............................
Hylsa ...................................
Reduktionsaxel ....................
Bricka ..................................
Reduktionsdrev ...................
Slutdrev ...............................
Hjulaxel- vä ..........................
Hjulaxel- hö..........................
Tryckbricka ..........................
Transaxle assy.....................
Housing- upper ...................
Inkl. pos 74
Lower housing ....................
Reservoir tank.....................
Tube ....................................
Hose clamp .........................
Vent valve assy ...................
Magnet................................ S
Holder- magnet ...................
Pump shaft kit.....................
Spring .................................
Shaft- bypass ......................
Lever- bypass......................
Ring ....................................
Bore plug ............................
Snap ring ............................
Tapping screw.....................
Tapping screw.....................
Tank support .......................
Center case .........................
Pin ......................................
Filter.................................... S
Bolt .....................................
Valve ...................................
Spring .................................
Filter....................................
Cylinder block assy .............
Spring .................................
Pump shaft .........................
Ring ....................................
Ball bearing .........................
Housing ..............................
Bearing................................
Cylinder block kit ................
Washer................................
Motor shaft .........................
Snap ring ............................
Motor gear ..........................
Bearing................................
Metal thrust.........................
Swash plate assy ................
Bearing................................
Control shaft .......................
Fulcrum...............................
Spring .................................
Control arm.........................
Control lever .......................
Jerky plate...........................
Washer................................
Cotter pin ............................
Pin ......................................
Pin ......................................
Nut ......................................
Differential gear kit..............
Final gear ............................
Collar ..................................
Reduction shaft...................
Washer................................
Reduction gear....................
Final pinion .........................
Axle shaft- left .....................
Axle shaft- right...................
Thrust washer .....................
K46S
X
X
X
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
14
1
1
1
1
3
2
2
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2274
SPARE PARTS
TRANSMISSION
TRANSMISSION
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2274
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
KANZAKI
TRANSAXEL
K46S
(s/n 0100680- 9999999)
KANZAKI
TRANSAXLE
K46S
(s/n 0100680- 9999999)
Sida
Page
228
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
Anmärkning
Notes
1139- 1163- 01
1139- 1080- 01
1139- 1164- 01
1139- 1414- 01
1139- 1260- 01
1139- 1261- 01
1139- 1320- 01
1139- 1263- 01
1139- 1264- 01
1139- 1282- 01
1139- 1281- 01
1139- 1248- 01
1139- 1478- 01
1134- 4190- 01
1139- 1266- 01
1139- 1149- 01
1139- 1280- 01
1139- 1279- 01
1139- 1443- 01
1139- 1403- 01
1139- 1593- 01
Låsring ................................
Tätning ...............................
Bussning .............................
• Bussning............................
Bromssko ............................
Bromsarm ...........................
Bromsaxel ...........................
Returfjäder ..........................
Bromstryckare.....................
Stift......................................
Stift......................................
Krage ...................................
Remskiva.............................
Fläkt.....................................
Låsbricka .............................
Låsring ................................
Stift......................................
Stift......................................
Tätningsmedel .....................
Packningssats .....................
Rep.sats ..............................
Ring ....................................
Seal .................................... S
Bushing...............................
• Bushing.............................
Brake shoe ..........................
Brake arm ...........................
Brake shaft ..........................
Return spring......................
Brake actuator.....................
Pin ......................................
Pin ......................................
Spline collar ........................
Pulley ..................................
Fan ......................................
Lock washer........................
Snap ring ............................
Pin ......................................
Pin ......................................
Sealant ................................
Seal kit ................................
Märkta S/marked S
Repair kit.............................
K46S
X
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
82
83
84
85
86
87
90
95
99
200
201
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2085A
SPARE PARTS
TRANSMISSION
TRANSMISSION
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2085A
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
KANZAKI
TRANSAXEL
K46T
(s/n 0025709- 9999999)
KANZAKI
TRANSAXLE
K46T
(s/n 0025709- 9999999)
Sida
Page
230
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
Anmärkning
Notes
18400965/0
1139- 1470- 01
1139- 1297- 01
1139- 1476- 01
1139- 1363- 01
1139- 1336- 01
1139- 1100- 01
1139- 1150- 01
1139- 1341- 01
1139- 1511- 01
1139- 1347- 01
1139- 1324- 01
1139- 1189- 01
1139- 1161- 01
1139- 1275- 01
1139- 1104- 01
1139- 1295- 01
1139- 0244- 01
1139- 1305- 01
1139- 1592- 01
1139- 1158- 01
1139- 1405- 01
1139- 1294- 01
1139- 1242- 01
1139- 1243- 01
1139- 1307- 01
1139- 1356- 01
1139- 1245- 01
1139- 1246- 01
1139- 1146- 01
1139- 1110- 01
1139- 1157- 01
1139- 1501- 01
1139- 1509- 01
1139- 1160- 01
1139- 1353- 01
1139- 1021- 01
1139- 1272- 01
1139- 1453- 01
1139- 1066- 01
1139- 1475- 01
1139- 1362- 01
1139- 1354- 01
1139- 1479- 01
1139- 1313- 01
1139- 1408- 01
1139- 1355- 01
1139- 1329- 01
1139- 1285- 01
1139- 1404- 01
1139- 1258- 01
1139- 1255- 01
1139- 1256- 01
1139- 1398- 01
1139- 1267- 01
1139- 1361- 01
1139- 1344- 01
1139- 1345- 01
1139- 1078- 01
1139- 1163- 01
1139- 1080- 01
1139- 1164- 01
1139- 1414- 01
Transaxel kpl........................
Hus- övre .............................
Nedre hus ............................
Oljetank ...............................
Rör ......................................
Slangklämma.......................
Ventil kpl..............................
Magnet ................................
Hållare- magnet ...................
Pumpaxel kpl.......................
Fjäder...................................
Axel- bypass ........................
Arm- bypass ........................
Låsring ................................
Plugg ...................................
Låsring ................................
Skruv ...................................
Skruv ...................................
Tankstöd ..............................
Centrumhus.........................
Stift......................................
Filter ....................................
Bult......................................
Ventil ...................................
Fjäder...................................
Filter ....................................
Cylinderblock kpl .................
Fjäder...................................
Pumpaxel.............................
Låsring ................................
Kullager ...............................
Hus......................................
Lager ...................................
Cylinderblock kpl .................
Bricka ..................................
Motoraxel ............................
Låsring ................................
Motordrev............................
Lager ...................................
Tryckplatta ...........................
Stänkplatta kpl.....................
Lager ...................................
Regleraxel............................
Reglerarm............................
Reglerarm............................
Ryckplatta............................
Saxpinne..............................
Stift......................................
Stift......................................
Differentialdrev kpl ..............
Slutdrev ...............................
Hylsa ...................................
Reduktionsaxel ....................
Bricka ..................................
Reduktionsdrev ...................
Slutdrev ...............................
Hjulaxel- vä ..........................
Hjulaxel- hö..........................
Tryckbricka ..........................
Låsring ................................
Tätning ...............................
Bussning .............................
• Bussning............................
Transaxle assy.....................
Housing- upper ...................
Inkl. pos 74
Lower housing ....................
Reservoir tank.....................
Tube ....................................
Hose clamp .........................
Vent valve assy ...................
Magnet................................ S
Holder- magnet ...................
Pump shaft kit.....................
Spring .................................
Shaft- bypass ......................
Lever- bypass......................
Ring ....................................
Bore plug ............................
Snap ring ............................
Tapping screw.....................
Tapping screw.....................
Tank support .......................
Center case .........................
Pin ......................................
Filter.................................... S
Bolt .....................................
Valve ...................................
Spring .................................
Filter....................................
Cylinder block assy .............
Spring .................................
Pump shaft .........................
Ring ....................................
Ball bearing .........................
Housing ..............................
Bearing................................
Cylinder block kit ................
Washer................................
Motor shaft .........................
Snap ring ............................
Motor gear ..........................
Bearing................................
Metal thrust.........................
Swash plate assy ................
Bearing................................
Control shaft .......................
Control arm.........................
Control lever .......................
Jerky plate...........................
Cotter pin ............................
Pin ......................................
Pin ......................................
Differential gear kit..............
Final gear ............................
Collar ..................................
Reduction shaft...................
Washer................................
Reduction gear....................
Final pinion .........................
Axle shaft- left .....................
Axle shaft- right...................
Thrust washer .....................
Ring ....................................
Seal .................................... S
Bushing...............................
• Bushing.............................
K46T
X
X
X
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
49
52
53
54
56
57
58
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
14
1
1
1
1
3
2
2
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2085A
SPARE PARTS
TRANSMISSION
TRANSMISSION
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2085A
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
KANZAKI
TRANSAXEL
K46T
(s/n 0025709- 9999999)
KANZAKI
TRANSAXLE
K46T
(s/n 0025709- 9999999)
Sida
Page
232
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
1139- 1260- 01
1139- 1261- 01
1139- 1320- 01
1139- 1263- 01
1139- 1264- 01
1139- 1282- 01
1139- 1281- 01
1139- 1248- 01
1139- 1478- 01
1134- 4190- 01
1139- 1266- 01
1139- 1149- 01
1139- 1280- 01
1139- 1279- 01
1139- 1443- 01
1139- 1480- 01
1139- 1403- 01
1139- 1593- 01
Bromssko ............................
Bromsarm ...........................
Bromsaxel ...........................
Returfjäder ..........................
Bromstryckare.....................
Stift......................................
Stift......................................
Krage ...................................
Remskiva.............................
Fläkt.....................................
Låsbricka .............................
Låsring ................................
Stift......................................
Stift......................................
Tätningsmedel .....................
Skyddshuv...........................
Packningssats .....................
Rep.sats ..............................
Brake shoe ..........................
Brake arm ...........................
Brake shaft ..........................
Return spring......................
Brake actuator.....................
Pin ......................................
Pin ......................................
Spline collar ........................
Pulley ..................................
Fan ......................................
Lock washer........................
Snap ring ............................
Pin ......................................
Pin ......................................
Sealant ................................
Sealing cap .........................
Seal kit ................................
Repair kit.............................
Anmärkning
Notes
K46T
X
75
76
77
78
79
80
82
83
84
85
86
87
90
95
99
106
200
201
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Märkta S/marked S
99
14
18
5
2
3
•
6
64
1
4
7
8
62
9
20
61
11
21
65
10
13
12
63
40
35
50 53
54
34
44 46
33
47
32 31
49 48 52 51
45
•
36 38
39
19
56
37
30 29
28
27
81
22
26
2272
SPARE PARTS
25
24
23
17
MOTORER
ENGINES
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2272
Pos.
Fig.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
56
61
62
63
64
65
81
99
99
Antal/Quantity
RM
65
RM
65ES
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
3
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
3
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
GGP MOTOR
RM 65- RM 65 ES
GGP ENGINE
RM 65- RM 65 ES
Sida
Page
234
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
18550161/0
18550052/0
18550053/0
18550004/1
18550162/0
18550056/0
18550198/0
18550167/0
18550168/0
18550061/0
18550171/0
18550172/0
18550170/0
18550050/0
18550166/0
18550164/0
18550084/0
18550160/0
18550187/0
18550186/0
18550181/0
18550081/0
18550078/0
18550077/0
18550124/0
18550076/0
18550075/0
18550188/0
18550069/0
18550068/0
18550185/0
18550184/0
18550050/0
18550070/0
18550071/0
18550072/0
18550073/0
18550063/0
18550086/0
18550085/0
18550050/0
18550087/0
18550088/0
18550089/0
18550092/1
18550090/0
18550091/0
18550022/0
18550023/0
18550083/0
18550175/0
18550174/0
18550173/0
18550178/0
18550179/0
18550096/0
18550195/0
18550196/0
Start kpl...............................
• Starthandtag ......................
• Startsnöre..........................
• Startspärr ..........................
Motorkåpa ...........................
Svänghjulsmutter ................
Startkopp.............................
Fläkt.....................................
Svänghjul.............................
Kil ........................................
Pinnbult ...............................
Pinnbult ...............................
Bussning .............................
Mutter..................................
Bränslefilter .........................
Bussning .............................
Bränsleslang........................
Luftfilterlock ........................
Luftfilter...............................
Insugningsrör......................
Ventilationsrör .....................
Mutter..................................
Packning..............................
Förgasare.............................
Värmeskydd.........................
Insugning ............................
Packning..............................
Pinnbult ...............................
Pinnbult ...............................
Packning..............................
Ljuddämpare .......................
Ljuddämparskydd................
Mutter..................................
Elektronikspole ....................
• Anslutning .........................
• Tändstiftshatt.....................
Tändstift ..............................
Oljesticka kpl .......................
Regulatorarm.......................
Bult......................................
Mutter..................................
Fjäder...................................
Chokereglagestång ..............
Reglagestång m.fjäder.........
Reglageplatta.......................
Skruv ...................................
Skruv ...................................
Wireklämma ........................
Skruv ...................................
Slangklämma.......................
Fäste....................................
Generator.............................
Startmotor ..........................
Kablage................................
Kabel ...................................
Packningssats- förg. ............
Motor kpl.............................
Motor kpl.............................
Starter assy.........................
Starter handle....................
• Starter cord .......................
• Starter pawl set .................
Engine cover .......................
Flywheel nut ........................
Starter cup ..........................
Fan ......................................
Flywheel ..............................
Key......................................
Stud bolt .............................
Stud bolt .............................
Bushing...............................
Nut ......................................
Fuel filter .............................
Bushing...............................
Fuel hose.............................
Air cleaner cover .................
Air filter ...............................
Intake manifold ...................
Breather pipe.......................
Nut ......................................
Gasket .................................
Carburettor..........................
Heat block ...........................
Intake ..................................
Gasket .................................
Stud bolt .............................
Double head bolt.................
Gasket .................................
Muffler ................................
Muffler guard ......................
Nut ......................................
Electronic coil .....................
• Spark plug terminal...........
• Spark plug cover ...............
Spark plug...........................
Oil filler assy .......................
Governor lever ....................
Pin ......................................
Nut ......................................
Spring .................................
Choke control rod ...............
Governor link & sprin..........
Control plate .......................
Screw..................................
Screw..................................
Casing clamp ......................
Screw..................................
Hose clamp .........................
Bracket................................
Alternator ............................
Starter motor ......................
Cable harness .....................
Cable ...................................
Gasket set- carb. .................
Engine assy.........................
Engine assy.........................
Anmärkning
Notes
Inkl. pos 2 - 4
•
Inkl. pos 37 - 38
124
123
108
107
125
106
104
103
110
105
102
109
101
112
113
115
116
111
114
120
126
121
122
117
106
119
29
103
32
127
117
2273
SPARE PARTS
118
MOTORER
ENGINES
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2273
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
GGP MOTOR
RM 65- RM 65 ES
GGP ENGINE
RM 65- RM 65 ES
Sida
Page
236
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
18550095/0
18550097/0
18550098/0
18550099/0
18550100/0
18550101/0
18550102/0
18550103/0
18550176/0
18550105/0
18550106/0
18550107/0
18550108/0
18550109/0
18550110/0
18550111/0
18550112/0
18550113/0
18550114/0
18550115/0
18550116/0
18550117/0
18550118/0
18550119/0
18550120/0
18550121/0
18550122/0
Skruv ...................................
Ventilkåpa ............................
Packning..............................
Topplock ..............................
Skruv ...................................
Topplockspackning..............
Tätningsring ........................
Packning..............................
Vevaxel ................................
Vevstake ..............................
Kolv kpl................................
Kamaxel...............................
Ventillyftare sats ..................
Stötstångssats.....................
Regulatordrev......................
Regulatoraxel.......................
Vevhuspackning ..................
Vevhus kpl ...........................
• Tätningsring ......................
Bricka ..................................
Skruv ...................................
Hållare .................................
Vipparmssats.......................
Utblåsningsventil .................
Insugningsventil ..................
Kolvringssats.......................
Packningssats .....................
Screw..................................
Valve cover..........................
Gasket .................................
Cylinder head ......................
Screw..................................
Cylinder head gasket ...........
Oil seal ................................
Gasket .................................
Crankshaft...........................
Connecting rod ...................
Piston assy .........................
Camshaft.............................
Valve lifter set ....................
Push rod set........................
Governor gear .....................
Governor shaft ....................
Crankcase gasket ................
Crankcase ...........................
• Seal ring............................
Washer................................
Screw..................................
Clamp..................................
Rocker arm set....................
Exhaust valve ......................
Intake valve .........................
Piston ring set.....................
Gasket set ...........................
Anmärkning
Notes
RM
65
65ES
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
4
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Inkl. pos 119
32
33
99
2346A
SPARE PARTS
MOTORER
ENGINES
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2346A
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
GGP- MOTOR
WM 12,5
GGP- ENGINE
WM 12,5
Sida
Page
238
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
118550207/0
118550214/0
118550208/0
118550209/0
118550320/0
118550319/0
118550235/0
118550234/0
118550205/0
118550330/0
118550212/0
118550213/0
118550323/0
118550321/0
118550325/0
118550237/0
118550236/0
118550210/0
118550239/0
118550332/0
118550331/0
9400- 0244- 00
118550322/0
118550216/0
118550217/0
1134- 9500- 01
Kabel- likriktare....................
Startmotor ...........................
Likriktare .............................
Elektronikspole ....................
Insugningsrör......................
Fläktkåpa kpl........................
Kylfläkt.................................
Svänghjul.............................
Oljepåfyllning kpl .................
Regulatorarm.......................
• Wireklämma ......................
Regulatorfjäder....................
Förgasare.............................
• Luftfilter.............................
Ventilationsslang .................
Mutter..................................
Startskiva.............................
Laddningsspole ...................
Regulatorlänk kpl.................
Borstar.................................
Reglageplatta.......................
Tändstift ..............................
• Luftfilterkåpa......................
Rep.sats- förgasare..............
Packningssats .....................
Motor kpl.............................
Output wire- rectifier ...........
Starter motor ......................
Rectifier ..............................
Electronic coil .....................
Intake manifold ...................
Cover assy ..........................
Cooling fan..........................
Flywheel ..............................
Oil filler assy .......................
Governor lever ....................
• Casing clamp ....................
Governor spring..................
Carburettor..........................
• Air filter element................
Breather tube ......................
Nut ......................................
Starter pulley.......................
Charge coil..........................
Governor rod assy ..............
Brush hold ..........................
Remote control plate...........
Spark plug...........................
• Air cleaner cover ...............
Repair kit- carb....................
Gasket set ...........................
Engine assy.........................
WM
12,5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
32
33
99
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Anmärkning
Notes
32
33
99
2414
SPARE PARTS
MOTORER
ENGINES
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2414
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
GGP- MOTOR
WM 13,5- 14
GGP- ENGINE
WM 13,5- 14
Sida
Page
240
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
118550207/0
118550214/0
118550208/0
118550209/0
118550203/0
118550215/0
118550235/0
118550234/0
118550205/0
118550330/0
118550212/0
118550213/0
118550349/0
118550324/0
118550225/0
118550237/0
118550236/0
118550210/0
118550239/0
118550332/0
118550331/0
118550201/0
118550200/0
118550199/0
118550202/0
9400- 0244- 00
118550348/0
118550216/0
118550217/0
1134- 9501- 01
Kabel- likriktare....................
Startmotor ...........................
Likriktare .............................
Elektronikspole ....................
• Fläktgaller ..........................
Fläkthus kpl .........................
Kylfläkt.................................
Svänghjul.............................
Oljepåfyllning kpl .................
Regulatorarm.......................
• Wireklämma ......................
Regulatorfjäder....................
Bränslepump .......................
Förgasare kpl.......................
Ventilationsslang .................
Mutter..................................
Startskiva.............................
Laddningsspole ...................
Regulatorlänk kpl.................
Borstar.................................
Reglageplatta.......................
• Knopp ................................
• Luftrenarlock .....................
• Luftfilter.............................
Luftfilter kpl .........................
Tändstift ..............................
Fäste....................................
Rep.sats- förgasare..............
Packningssats .....................
Motor kpl.............................
Output wire- rectifier ...........
Starter motor ......................
Rectifier ..............................
Electronic coil .....................
• Fan cover ..........................
Blower housing assy...........
Cooling fan..........................
Flywheel ..............................
Oil filler assy .......................
Governor lever ....................
• Casing clamp ....................
Governor spring..................
Fuel pump ...........................
Carburettor assy .................
Breather tube ......................
Nut ......................................
Starter pulley.......................
Charge coil..........................
Governor rod assy ..............
Brush hold ..........................
Remote control plate...........
• Knob .................................
• Air cleaner cover ...............
• Air filter .............................
Air cleaner assy...................
Spark plug...........................
Bracket................................
Repair kit- carb....................
Gasket set ...........................
Engine assy.........................
WM
13,5
14
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
32
33
99
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
Anmärkning
Notes
50
51
52
54
55
53
2347A
SPARE PARTS
MOTORER
ENGINES
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
Bildnr
Picture No
2008- 13
2347A
Pos.
Fig.
Antal/Quantity
WM
12,5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
41
42
43
44
50
51
52
53
53
54
55
55
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
GGP- MOTOR
WM 12,5
WM 13,5- 14
GGP- ENGINE
WM 12,5
WM 13,5- 14
Sida
Page
242
Art nr
Part No
Benämning
Description
Sats
Kit
118550221/0
118550224/0
118550226/0
118550243/0
118550347/0
118550232/0
118550227/0
118550233/0
118550206/0
118550242/0
118550328/0
118550329/0
118550223/0
118550231/0
118550228/0
118550240/0
118550241/0
118550334/0
118550218/0
118550333/0
118550220/0
118550326/0
118550327/0
Vevhuslock ..........................
Oljepump .............................
Regulatorarm.......................
Kamaxel...............................
Regulatordrev......................
Vevaxel ................................
Kullager ...............................
Topplock ..............................
Ventillock.............................
Stötstångssats.....................
Kolv kpl................................
Kolv kpl................................
Oljepumplock.......................
Vevstake ..............................
Tätningsring ........................
Insugn.ventil........................
Utblåsn.ventil.......................
Vipparm...............................
Packningssats .....................
Packningssats .....................
Skyddsplåt...........................
Kolvringssats.......................
Kolvringssats.......................
Crankcase cover..................
Oil pump .............................
Governor lever ....................
Camshaft.............................
Speed governor...................
Crankshaft...........................
Ball bearing .........................
Cylinder head ......................
Head cover ..........................
Push rod set........................
Piston assy .........................
Piston assy .........................
Oil pump cover....................
Connecting rod ...................
Oil seal ................................
Intake valve .........................
Exhaust valve ......................
Valve arm ............................
Gasket set ...........................
Gasket set ...........................
Shroud comp kit .................
Piston ring set.....................
Piston ring set.....................
WM
13,5
14
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Anmärkning
Notes
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
2008-13
1134-1711-01
1134-2609-01
1134-2614-01
1134-3259-01
1134-3880-01
1134-3884-01
1134-4190-01
1139-0244-01
1139-1021-01
1139-1066-01
1139-1078-01
1139-1080-01
1139-1100-01
1139-1102-01
1139-1104-01
1139-1110-01
1139-1127-01
1139-1139-01
1139-1146-01
1139-1149-01
1139-1150-01
1139-1157-01
1139-1158-01
1139-1160-01
1139-1161-01
1139-1163-01
1139-1164-01
1139-1189-01
1139-1242-01
1139-1243-01
1139-1245-01
1139-1246-01
1139-1248-01
1139-1255-01
1139-1256-01
1139-1258-01
1139-1260-01
Sida
Page
NUMMER-REGISTER
NUMERICAL INDEX
202
202
202
206
204
204
224, 228,
232
222, 226,
230
222, 226,
230
222, 226,
230
222, 226,
230
224, 228,
230
222, 226,
230
222, 226
222, 226,
230
222, 226,
230
222, 226
222
222, 226,
230
224, 228,
232
222, 226,
230
222, 226,
230
222, 226,
230
222, 226,
230
222, 226,
230
224, 228,
230
224, 228,
230
222, 226,
230
222, 226,
230
222, 226,
230
222, 226,
230
222, 226,
230
224, 228,
232
222, 226,
230
222, 226,
230
222, 226,
230
224, 228,
232
1139-1261-01
1139-1263-01
1139-1264-01
1139-1266-01
1139-1267-01
1139-1272-01
1139-1275-01
1139-1279-01
1139-1280-01
1139-1281-01
1139-1282-01
1139-1285-01
1139-1294-01
1139-1295-01
1139-1297-01
1139-1305-01
1139-1307-01
1139-1311-01
1139-1312-01
1139-1313-01
1139-1316-01
1139-1317-01
1139-1318-01
1139-1319-01
1139-1320-01
1139-1322-01
1139-1323-01
1139-1324-01
1139-1329-01
1139-1336-01
1139-1341-01
1139-1344-01
1139-1345-01
1139-1347-01
1139-1353-01
1139-1354-01
1139-1355-01
1139-1356-01
1139-1361-01
224, 228,
232
224, 228,
232
224, 228,
232
224, 228,
232
230
230
222, 226,
230
224, 228,
232
224, 228,
232
224, 228,
232
224, 228,
232
222, 226,
230
222, 226,
230
222, 226,
230
222, 226,
230
222, 226,
230
222, 226,
230
226
222, 226
222, 226,
230
222, 226
226
226
226
224, 228,
232
222
222
222, 226,
230
222, 226,
230
222, 226,
230
222, 226,
230
230
230
222, 226,
230
222, 226,
230
222, 226,
230
222, 226,
230
222, 226,
230
222, 226,
230
1139-1362-01
1139-1363-01
1139-1398-01
1139-1403-01
1139-1404-01
1139-1405-01
1139-1408-01
1139-1409-01
1139-1414-01
1139-1443-01
1139-1453-01
1139-1470-01
1139-1475-01
1139-1476-01
1139-1478-01
1139-1479-01
1139-1480-01
12000930/0
12000955/0
12000956/0
12000970/0
12001000/0
12001010/0
12139100/0
12139430/0
12139480/0
12141418/0
12154210/0
12154250/0
12154320/0
N- 2
222, 226,
230
222, 226,
230
222, 226,
230
224, 228,
232
222, 226,
230
222, 226,
230
222, 226,
230
222, 226
224, 228,
230
224, 228,
232
222, 226,
230
222, 226,
230
222, 226,
230
222, 226,
230
224, 228,
232
230
232
48
32, 176,
178
70, 104,
178
8
34, 70, 72,
104, 106,
146
8, 18, 46,
48, 82, 84,
120, 122,
164
18, 54, 90,
128, 172
46, 82, 120
54, 90,
128, 168
8, 74, 88,
108, 146
10, 16, 18,
44, 46, 48,
54, 82, 84,
90, 116,
118, 120,
122, 128,
154, 156,
158, 160,
162, 164,
172
20, 54
190
12154330/0
12154510/0
12155000/0
12155010/0
12155020/0
12156602/0
12290791/0
12290800/0
12292100/0
2, 22, 26,
28, 58, 62,
66, 92, 96,
100, 130,
132, 144,
152, 168,
178
2, 6, 8, 10,
20, 22, 24,
28, 36, 40,
50, 52, 54,
56, 58, 60,
70, 72, 74,
76, 86, 92,
94, 104,
106, 108,
110, 124,
142, 144,
148, 170,
174, 176,
190, 208
6, 8, 10,
18, 20, 22,
24, 28, 32,
36, 38, 40,
42, 46, 48,
50, 52, 60,
66, 74, 76,
82, 84, 86,
88, 90, 94,
108, 110,
120, 122,
124, 126,
128, 146,
148, 164,
166, 168,
170, 180,
186, 208
24, 38, 40,
46, 48, 52,
66, 70, 72,
74, 100,
104, 106,
108, 142,
170
38, 70, 72,
104, 106
8, 20, 34,
38, 50, 54,
66, 68, 70,
72, 86, 90,
104, 106,
124, 128,
146, 148,
166, 180
40
28, 58, 60,
92, 94,
134, 136
56, 174
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Sida
Page
N- 3
12292102/0
12293200/0
12293201/0
12295200/0
12295300/0
12295800/0
12360352/0
12360420/0
12360425/0
12361005/0
12369500/0
12379511/0
Utgåva
Issue
NUMMER-REGISTER
NUMERICAL INDEX
10, 18, 24,
32, 40, 60,
66, 70, 72,
74, 76, 78,
82, 86, 94,
100, 102,
104, 106,
108, 110,
112, 120,
124, 130,
132, 142,
150, 152,
168, 174,
176
8, 18, 20,
36, 38, 40,
46, 50, 52,
82, 84,
120, 122,
142, 148,
164, 166,
168, 208
6, 18, 24,
28, 32, 36,
38, 46, 52,
60, 66, 68,
82, 84, 86,
88, 90, 94,
100, 102,
120, 122,
124, 126,
128, 130,
132, 136,
142, 162,
164, 166,
168, 170,
172, 176,
178, 202
20, 50, 54,
70, 86,
104, 124,
142, 146,
148, 166
8, 34, 70,
72, 104,
106
146
14, 42, 78,
112, 150,
152
142
66, 80,
100, 114,
116, 118,
144, 154,
156, 158,
160, 162,
172
42, 150,
152
84, 122,
164
32, 34, 38,
70, 72,
104, 106,
146
12400030/0
12436030/0
12436050/0
12437502/0
12437503/0
12437504/0
12500030/0
12500090/0
12500092/0
12520010/0
12520031/0
12521310/0
12521320/0
12521330/0
12521331/0
12521340/0
12521350/0
12521360/0
12521370/0
12521390/0
12521410/0
12523020/0
12523040/0
12523050/0
56, 130,
132, 174,
176
8, 34, 70,
72, 104,
106, 146
50, 58, 74,
86, 92,
108, 124,
134, 166
28, 144
2, 28, 58,
92
44
24, 54, 88,
126, 172
32
134, 136
46
34
134, 136
28, 144,
152
24, 38, 40,
58, 60, 70,
72, 74, 92,
94, 104,
106, 108,
134, 136,
142, 176,
208
26, 28, 32,
56, 134
54, 74, 108
6, 10, 34,
36, 46, 48,
52, 66, 74,
76, 82, 84,
108, 110,
120, 122,
148, 164,
166, 168,
208
20, 38, 66,
146, 148
8, 34, 36,
70, 72,
104, 106,
146
8, 146
18, 46, 82,
84, 120,
122, 166
14, 28, 58,
62, 92, 96,
130, 148,
190
2, 18, 28,
32, 54, 74,
76, 82,
108, 110,
120, 142,
148
36, 38, 58,
60, 96, 144
12523060/0
12523070/0
12523080/0
12523090/0
12523100/0
12530060/0
12540020/0
12540040/0
12540070/0
12540260/0
12543000/0
12581100/0
12581200/0
12581500/0
12582100/0
12582101/0
12583500/0
12583501/0
12585100/0
12587100/0
2008-13
2, 6, 10,
18, 24, 28,
32, 38, 46,
48, 52, 58,
62, 66, 74,
82, 84, 86,
90, 92, 96,
100, 108,
120, 122,
124, 128,
144, 164,
168, 170,
172, 176
8, 18, 28,
52, 60, 66,
70, 72, 90,
94, 100,
104, 106,
128, 142,
168
54, 70, 72,
90, 104,
106, 128,
146, 172
166
8, 34, 70,
72, 104,
106
2
40
18, 36
24
44, 46, 48,
80, 114,
116, 118,
154, 156,
158, 160,
162
46, 48, 82,
84, 120,
122, 164
40, 66,
100, 142
28, 58, 60,
92, 94,
134, 136
58, 92
158
56, 134,
174
2, 28, 34,
36, 44, 52,
54, 58, 62,
80, 90, 92,
96, 114,
116, 118,
128, 134,
136, 154,
156, 158,
160, 162,
168, 208
148
54, 142
8, 34, 70,
72, 104,
106
12587900/0
12604896/0
12604897/0
12604899/0
12608600/0
12608900/0
12608950/0
12609200/0
12609255/0
12609260/0
12610800/0
12620206/0
12620299/0
12620305/0
12622650/0
12622651/0
12674530/0
12674550/0
12674700/0
12674701/0
12689500/0
12689515/0
12691100/0
12691115/0
12691200/0
12691400/0
12691600/0
12691700/0
12691800/0
12691900/0
12692000/0
146
84, 122,
164
144
8, 82, 120,
166
36
40
46, 82, 120
90, 128,
168, 208
166
54, 90,
128, 148,
166, 172
90, 128,
168
166
28, 58, 60,
92, 94,
134, 136
2
8, 34, 70,
72, 104,
106, 146
2
26
176
10, 20, 50,
86, 124
56, 134,
190
74, 108,
176
8, 144, 190
44, 82,
116, 120,
142, 154,
156, 158
6, 16, 44,
82, 84,
116, 118,
120, 122,
128, 154,
156, 158,
160, 162,
164
6, 18, 28,
48, 52, 82,
84, 120,
122, 142,
164, 168,
208
60, 84, 94,
122, 164
52, 86, 124
128, 166,
168
46, 48, 82,
84, 120,
122, 164
82, 90, 120
164
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
2008-13
12692050/0
12692395/0
12692695/0
12694100/0
12712001/0
12726388/0
12727356/0
12727795/0
12727810/0
12727815/0
12728440/0
12728450/0
12728460/0
12728510/0
12728530/0
12728680/0
12728686/0
12729600/0
12729601/1
12731350/0
12731580/0
12731601/0
12734995/0
12735104/0
12735105/0
12735106/0
12735110/0
12735120/0
Sida
Page
NUMMER-REGISTER
NUMERICAL INDEX
18, 36, 38,
52, 74, 90,
108, 170,
172
146
8, 34, 70,
72, 104,
106
146
60, 94
28, 58, 60,
92, 94,
134, 136
58, 92
178
2, 42, 78,
112
16
58, 60, 92,
94, 134,
136
56, 174,
176
28
56, 130,
132, 174,
176
24
172, 186
92, 94,
134, 136
6, 10, 20
28, 44, 56,
70, 72, 74,
76, 104,
106, 108,
110, 134,
146, 174
20, 36, 38,
50, 86,
124, 134,
136, 142
58, 60, 92,
94, 134,
136, 138,
142
36, 38, 52,
86, 124,
148
32, 58, 60,
92, 94,
134, 138
18
2, 6, 150
32
14, 24, 32,
38, 42, 66,
88, 92, 94,
100, 126,
130, 132,
134, 136,
142, 144,
168, 184
32, 144,
164
12735121/0
12735122/0
12735150/0
12735402/0
12735403/0
12735410/0
12735460/0
12735520/0
12735530/0
12735598/0
12735599/0
12735602/0
12735694/0
12735695/1
12737310/0
12737320/0
12737450/0
12760490/0
12760515/0
12760520/0
12760600/0
12788512/0
12788910/0
12789000/0
12789020/0
12789100/0
12789210/0
12791011/0
12791200/0
12791213/1
12791400/0
12791500/0
12792099/0
12792410/0
6, 18, 40,
42, 48, 66,
100
174, 176
46, 82, 120
2, 24, 28,
54, 58, 60,
92, 94, 96,
134, 136
58, 60, 92,
94, 136,
138, 168,
170, 176
2, 24, 28,
128, 176,
184, 186
22
36
116, 118,
154, 156,
158, 160
2
80, 114
40, 66,
100, 142
54, 90,
128, 172
128, 172
46, 48, 164
82, 84,
120, 122,
164
44, 80, 114
66, 100
66, 100
180
148
28, 58, 60,
92, 94,
134, 136
134, 136,
190
28, 58, 62,
66, 92, 96,
100, 130,
132, 144
22, 26, 130
2, 28, 58,
62, 92, 96
26
6, 18, 142,
150, 152
10, 18, 22,
28, 32, 52
70, 72, 78,
104, 106,
112, 170,
208
40, 158
2, 6, 190
6, 56, 174
86, 124
12792611/0
12793101/0
12793102/0
12793301/0
12793701/0
12793900/0
12794110/0
12794900/0
12794970/0
12794980/0
12794985/0
12815050/0
12815200/0
12815210/0
12815220/0
12815221/0
12815240/0
12815245/0
12818690/0
12818700/0
12818900/0
1319-1502-01
N- 4
24, 32, 66,
80, 82, 84,
100, 114,
116, 118,
120, 122,
128, 142,
154, 156,
158, 160,
162, 164,
166, 168,
170
2, 28, 58,
62, 92, 96,
134, 136
8, 24, 34,
36, 38, 44,
46, 52, 54,
80, 84, 90,
114, 116,
118, 122,
128, 142,
154, 156,
158, 160,
162, 164,
168, 176,
208
36, 38, 46,
48, 66
6, 18
168
24
38
20, 54
166
70, 72,
104, 106,
166
144
24, 54, 60,
66, 68, 70,
72, 74, 76,
94, 100,
102, 104,
106, 108,
110, 168
24, 54,
148, 176,
208
176
58, 60, 92,
94
58, 92
76, 110,
142, 176
6, 24, 66,
68, 82, 84,
86, 100,
102, 120,
122, 124,
130, 132,
178
54, 90,
128, 172,
186
168
198
1319-1503-01
1319-1504-01
1319-1524-01
1319-1526-01
1319-1527-01
1319-1531-01
1319-1539-01
1319-1551-01
1319-1698-01
1319-1774-01
1319-1822-01
1319-1826-01
1319-1827-01
1319-1828-01
1319-1854-01
1319-1856-01
1319-1879-01
1319-1880-01
1319-1881-01
1319-1883-01
1319-1884-01
1319-1890-01
1319-1893-01
1319-1894-01
1319-1896-01
1319-1898-01
1319-1899-01
1319-1900-01
1319-1903-01
1319-1910-01
1319-1911-01
1319-1912-01
1319-1913-01
1319-1914-01
1319-1915-01
1319-1916-01
1319-1917-01
1319-2507-01
1319-2551-01
1319-2647-01
1319-2680-01
1319-2708-01
14356754/1
14356756/2
14357190/0
14357426/0
14357427/0
14357428/0
14357431/0
14357702/0
14357905/0
14357913/0
14358415/0
14358416/0
14358417/0
14358418/0
14358460/0
14358513/0
14358717/0
14358731/0
14360118/0
196
198
198
192, 194
192, 194
192, 194
196, 200
192, 194
196
196
192, 194,
196, 202
204
202
202
200
200
200
200
200
192, 194,
196, 200,
202
200
196
198
196
196
196
196
198
200
192, 194
192
192, 208
192, 208
192, 194,
208
192, 194
192, 194,
196, 202
192, 194
210
212
210
212
212
140
140
140
30
30
4, 30
30
30
140
140
4
4
4
4
4
30
4
2
4, 30
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Sida
Page
N- 5
14360715/2
14360716/0
14360717/0
14360719/0
14361438/0
14361439/0
14361440/0
14361441/0
14361447/0
14361451/0
14361452/0
14361553/0
18001000/0
18120002/1
18120004/0
18210016/1
18210022/0
18230000/0
18375051/1
18399065/1
18399066/1
18400861/0
18400862/0
18400910/2
18400912/0
18400915/2
18400950/1
18400960/0
18400965/0
18400970/1
18400971/0
18400972/0
18401001/1
18450060/1
18450065/1
18450068/0
18450072/0
18459100/0
18550004/1
18550022/0
18550023/0
18550050/0
18550052/0
18550053/0
18550056/0
18550061/0
18550063/0
Utgåva
Issue
NUMMER-REGISTER
NUMERICAL INDEX
140
140
140
140
64, 98
64, 98
64, 98
64, 98
64, 98
98
64, 98
98
176
42, 78,
112, 150,
152
14
14, 42, 150
78, 112,
152
150
16, 44, 80,
114, 116,
118, 154,
156, 158,
160, 162
22
22
14, 42, 150
78, 112,
152
82, 120,
218
82, 120,
214
46, 218
164, 222
84, 122,
226
48, 230
18
18
18
80, 114,
116, 118,
154, 156,
158, 160,
162
78, 112,
150, 152
14, 42, 150
78, 112,
152
78, 112,
152
78, 112,
150, 152
234
234
234
234
234
234
234
234
234
18550068/0
18550069/0
18550070/0
18550071/0
18550072/0
18550073/0
18550075/0
18550076/0
18550077/0
18550078/0
18550081/0
18550083/0
18550084/0
18550085/0
18550086/0
18550087/0
18550088/0
18550089/0
18550090/0
18550091/0
18550092/1
18550095/0
18550096/0
18550097/0
18550098/0
18550099/0
18550100/0
18550101/0
18550102/0
18550103/0
18550105/0
18550106/0
18550107/0
18550108/0
18550109/0
18550110/0
18550111/0
18550112/0
18550113/0
18550114/0
18550115/0
18550116/0
18550117/0
18550118/0
18550119/0
18550120/0
18550121/0
18550122/0
18550124/0
18550135/0
18550136/0
18550160/0
18550161/0
18550162/0
18550164/0
18550166/0
18550167/0
18550168/0
18550170/0
18550171/0
18550172/0
18550173/0
18550174/0
18550175/0
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
236
234
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
234
78, 112,
152
78, 112,
152
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
18550176/0
18550178/0
18550179/0
18550181/0
18550184/0
18550185/0
18550186/0
18550187/0
18550188/0
18550195/0
18550196/0
18550198/0
18564512/0
18564522/0
18564861/1
18564864/1
18565351/0
18566110/0
18566112/0
18566113/0
18718000/0
18736110/0
18736111/0
18737849/0
18737852/0
18737860/0
18738201/0
18738206/0
18738207/1
18738208/1
18738214/0
18738215/0
18738224/0
18738225/0
18738227/0
19035000/0
19216032/0
19216033/1
19410605/1
19410606/0
19410609/0
19410612/0
19700046/0
19700047/0
19700048/0
19700049/0
19700050/0
19700051/0
19700052/0
2008-13
236
234
234
234
234
234
234
234
234
16, 234
16, 234
234
48
60, 94
14, 42, 78,
112, 150,
152
78, 112,
150, 152
14, 42, 150
134, 190
176
190
16, 44
42, 78,
112, 150,
152
14
80, 114,
116, 118,
154, 156,
158, 160,
162
8
60, 94, 138
16
156
162
162
158
158
116, 154
44
118, 160
24, 54, 88,
126, 172
54, 90,
128, 172
90, 128,
168
42, 112,
150, 152
12, 14, 42,
78, 112,
150, 152
42, 78,
112, 150,
152
12, 14
12, 14
18
18
18
18
18
18
19700053/0
19700054/0
19700055/0
19700056/0
21660100/0
22034523/0
22041980/0
22061337/0
22110230/0
22160400/0
22167840/0
22170910/0
22171001/0
22430216/0
22446402/0
22450110/0
22450432/0
22524970/2
22671653/0
22672150/0
22672151/0
22672152/0
22672153/0
22680009/0
22746600/0
22746601/0
22943005/0
22981467/0
24487997/0
24487998/0
24487999/0
25020800/1
25020801/2
25020802/0
25020803/0
25031501/0
18
18
18
18
22
148, 166
52, 86, 124
170
34, 46, 48,
70, 72, 82,
84, 104,
106, 120,
122, 146,
164
54, 90,
128, 146,
172
142
6
36
82, 84,
120, 122
48, 86,
124, 208
22
130, 132
18, 66, 74,
76, 100,
108, 110,
142, 148
66, 82, 84,
100, 120,
122
50, 146
38, 46, 48,
170
8, 22, 38,
52, 74, 90,
108, 128,
186, 208
148, 166
18, 36
34, 72,
106, 146
8, 10, 36,
52, 74, 108
36, 38
2
2, 10, 20,
24, 28, 36,
38, 40, 50,
52, 54
22, 24, 60,
86, 88, 90,
94, 124,
128, 136,
166, 184,
188, 190,
208
68, 180,
190
172
172
90, 128
128
152
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
2008-13
25032001/1
25032002/1
25032013/0
25032015/0
25033002/0
25033003/1
25033012/0
25033029/0
25033031/0
25033033/0
25033034/0
25033047/0
25033060/0
25034001/0
25034002/1
25038000/0
25038002/1
25038004/0
25040605/0
25040614/0
25040617/0
25040622/0
25040624/0
25040625/0
25060033/0
25060100/3
25060101/2
25060104/0
25060105/0
25060106/0
25065002/0
25065014/1
25065017/0
25065025/0
25065026/0
25076865/0
25076866/0
25090004/0
25108009/1
25108028/0
25108031/0
25108032/0
25108033/0
25109521/1
25109750/0
25109751/0
25109752/0
25109753/0
25109754/1
25110260/2
25110265/0
25110266/0
25110267/0
25110269/0
25110270/0
25110274/0
25110278/1
Sida
Page
NUMMER-REGISTER
NUMERICAL INDEX
174
174
176
176
166
146
74, 108
166
148
84, 122,
164
148
148
24, 54, 88,
126, 172
32
32, 34, 72,
106, 146
168
164, 208
34, 70, 72,
104, 106,
146
166
40
146
70, 104
70, 72,
104, 106
60, 94
144
168
168
168
170
88
152
42
78, 112,
150
42
78, 112
60, 94, 136
60, 94, 136
136
172
134
60, 94, 136
126
126
164
176
176
136
136
136
134
148
148
38, 76,
110, 148
10, 36, 74,
108
134
76, 110
136
25110279/0
25110307/1
25110308/0
25110319/0
25110323/0
25110325/0
25110326/0
25110327/0
25110331/0
25120190/0
25120200/0
25120230/0
25120232/0
25120233/0
25120234/0
25122000/2
25122200/2
25140091/0
25140092/0
25140093/0
25160002/0
25160003/0
25160005/0
25160007/0
25160014/0
25160016/0
25160018/0
25160021/0
25160023/0
25160024/1
25160025/0
25160027/0
25160030/0
25160031/0
25160032/0
25160034/0
25160035/0
25160501/0
25190092/0
25207000/1
25207129/0
25207131/0
25207133/0
25207134/0
25207135/0
25207136/0
25207137/0
25207138/0
25207139/0
25207149/0
25207150/0
25207154/0
25207171/0
25207172/0
136
136
176
132
92, 94
60, 94
68, 102
68, 102
76, 110
58, 60, 92
134, 136
58, 92
176
136
136
32, 66,
100, 142
34, 70, 72,
104, 106,
146
172, 186
172, 186
128, 186
168
168
146
128, 168
82, 120
8, 34, 70,
72, 104,
106
82, 120
82, 84,
120, 122,
164
164
84, 122,
164
166
164
84, 122,
164
48, 84, 122
144
82, 120
118, 160
54, 90,
128, 172
88, 184
168
136
60, 94, 136
60, 94, 136
60, 94, 136
60, 94, 136
60, 94, 136
60, 94, 136
176
176
176
176
138
60, 96
58, 60, 92,
94
25207200/0
25253001/0
25253004/0
25260000/0
25270313/0
25270317/0
25270321/0
25280000/1
25290000/0
25290001/0
25318109/0
25318115/1
25318119/0
25318124/0
25318128/0
25318153/1
25318157/0
25318161/0
25318205/0
25394005/0
25394007/0
25394009/0
25394501/0
25394504/1
25394508/0
25394509/1
25394510/0
25410876/0
25410877/0
25420004/0
25420018/0
25420019/0
25430202/0
25430203/0
25430205/1
25430208/0
25430210/0
25430213/0
25430218/0
25430219/0
25430220/0
25430223/2
25430226/0
25430227/0
25430229/1
25430230/0
25430235/0
N- 6
90, 128,
172
148
128, 172,
186
60, 94,
134, 136
88
168
120
128, 172,
186
134
136
142
168
168
56, 130,
132, 174,
176
74, 108
166
84, 122,
164
166
70, 72,
104, 106
172, 186
128, 186
176
28, 58, 60,
92, 94,
134, 136
166
86, 124,
132, 174,
176
148
10, 20, 22,
50, 52, 74,
108, 170
60, 94, 136
60, 94, 136
150
64, 98
64
142
142
142
166
38, 164,
168, 174,
176
74, 76,
108, 110,
148
166
18, 164
36
28, 58, 62,
92, 96, 144
36, 38, 52
170
186
150, 152
144
25430236/0
25430238/0
25430239/1
25430240/0
25430241/0
25430242/0
25430245/0
25430253/0
25430255/0
25430257/0
25430258/0
25430259/0
25430260/0
25463200/0
25470901/0
25486020/0
25500025/0
25500027/0
25500029/0
25500031/0
25500033/0
25500035/0
25510000/0
25510007/1
25510011/0
25510021/1
25510022/0
25510035/0
25510036/1
25510040/1
25510045/0
25510048/0
25510051/0
25510052/0
25510053/1
25510054/0
25510055/0
25510056/0
25510063/0
25510065/1
25510067/1
25510068/0
25510070/0
25510072/0
25510073/0
25510074/0
25510077/0
25510079/0
25510080/0
25510083/0
25510087/0
25510090/0
25510092/0
25510096/0
25510098/0
25510099/0
25519997/1
36, 38, 148
142
44
172, 186
144
88
128, 186
66, 100
144
66, 100
74, 108
86, 124
82, 84,
120, 122
54, 90,
128, 172
166
144
68, 102
68, 102
68, 102
68, 102
68, 102
68, 102
142
20, 50, 54
166
68, 180
24, 88,
184, 188,
190
74, 108
164
20, 36, 38,
40, 46, 50,
52
58, 92
166
172
148
166
148
166
8, 20, 166
82, 120
146
38
136
166
90, 172
88
172, 186
128, 186
60, 94
130, 132,
174, 176
176, 178
82, 84,
120, 122
86, 124
70, 72,
104, 106
70, 104
86, 124
66, 100
180
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Sida
Page
N- 7
25520005/0
25520006/0
25547012/1
25547033/1
25547037/1
25547041/0
25547049/0
25547053/0
25547081/1
25547089/0
25547091/0
25547105/0
25547131/0
25547159/0
25547181/0
25570000/2
25580007/0
25580012/0
25580013/0
25580014/1
25580019/0
25580020/0
25580022/0
25580030/0
25590000/0
25590001/0
25590005/0
25590006/0
25598050/0
25599000/0
25599001/0
25599010/0
25599011/0
25599012/0
25599013/0
25600020/0
25600021/1
25600041/0
25600042/0
25600047/0
25600048/0
25600049/0
25600050/0
25600051/0
25600056/0
25600060/0
25600073/0
25600074/0
Utgåva
Issue
NUMMER-REGISTER
NUMERICAL INDEX
146
70, 72,
104, 106
32
28, 58, 62,
92, 96
20
86, 124
36, 38, 52,
190
190
148
58, 92, 134
58, 92, 134
58, 92, 134
176
60, 94, 138
58, 92
146
126
58, 92
58, 92
144
142
58, 60, 92,
94, 134,
136
144
66, 100
104
120, 164
72, 106,
146
82, 84,
120, 122,
164
116, 154,
156, 158,
162
136
136
58, 60, 92
58, 60, 92
94
94
28
28
56, 130,
132, 174,
176
56, 130,
132, 174,
176
56, 174,
176
56, 130,
132, 174,
176
168
168
134
88
178
60, 94
58, 60, 92,
94
25601549/0
25601550/0
25601554/0
25601555/0
25601559/1
25601560/0
25601561/0
25601562/0
25601563/0
25601564/0
25601566/0
25601567/0
25601568/0
25601570/0
25601571/0
25601572/0
25601576/0
25605000/1
25650037/0
25650065/0
25650067/0
25650113/0
25650119/0
25670005/1
25670006/0
25670007/0
25670008/1
25670011/0
25670012/0
25670014/0
25670017/0
25670019/0
25690001/0
25722415/1
25722453/1
25722456/0
25722457/0
25730005/1
25735110/3
25735111/3
168
168
46, 48, 82,
84, 120,
122, 164
82, 84,
120, 122,
128, 164,
168
168
168
168
168
128
128
84, 122,
164
82, 120
164
164
90
90
82, 84,
120, 122
166
168
142
142
86, 124
100
18, 34, 46,
48, 70, 72,
82, 84,
104, 106,
120, 122,
146, 164
48, 52
54, 90,
128, 168
8, 20, 32,
38, 50, 52,
86, 90,
124, 128,
166
10, 18, 20,
22, 36, 38,
40, 46, 48,
50, 52, 82,
84, 86,
120, 122,
124, 148,
164, 166
146
146
48, 84,
122, 164
70, 72,
104, 106
178
42
92
28, 62, 96
134, 136
58, 92
134
134, 136
25735123/0
25735506/1
25735507/0
25735511/0
25735513/0
25737002/0
25743000/0
25755016/0
25755025/1
25755031/0
25755039/0
25755041/0
25755043/0
25755049/0
25774213/0
25774247/0
25774273/1
25774275/0
25774301/1
25774315/0
25774317/0
25774351/0
25774369/0
25774371/0
25774373/0
25774375/0
25785133/3
25785137/0
25785141/0
25785143/0
25785147/0
25785149/2
25785185/0
25785197/0
25785213/0
25785231/1
25785241/0
25785245/0
25785249/0
25785255/0
25785257/0
25785259/0
25785261/0
25785272/0
25785275/0
25785277/0
25785279/0
25795000/1
25795001/1
25800017/0
25840001/0
25840003/2
25840005/0
2008-13
60, 94
166
146
86, 124
70, 72,
104, 106
142
70, 72,
104, 106,
146
144
144
130, 132,
174, 176
66, 100
92, 94
66, 100
82, 84,
120, 122
180
82, 120
142
36, 148
60, 94, 138
130, 132,
174, 176
176
68, 102
66, 100
66, 100
126
68, 102
142
142
66, 100,
142
148
142
142
76, 110
176
70, 72,
104, 106,
146
136
66, 100
66, 100
66, 100
66, 100
66, 100
60, 94
74, 76,
108, 110
130, 132
132
130
66, 100
28, 136
58, 60, 92,
94, 134
176
146
50
18, 82, 84,
120, 122,
208
25840010/1
25840011/1
25840020/0
25840022/0
25840024/0
25840025/0
25869006/1
25869014/0
25869016/1
25869029/1
25869035/0
25869035/1
25869043/0
25869057/0
25943001/0
25950000/0
25961201/0
25961209/0
25961210/0
25961218/0
27010205/0
27010207/0
27023000/0
27034052/0
27034054/0
27034060/0
27034063/0
27034064/1
27034065/0
27034066/2
27034069/0
27034070/0
27034071/0
27034073/0
27034074/0
27034076/0
27034077/0
27034078/0
27037000/1
27045000/1
27045070/0
27045080/0
27047000/0
27047002/0
27047003/0
27047004/0
27047005/1
27047007/0
27047012/0
27047013/0
27063020/0
27063021/1
27063022/0
27065050/0
27065060/0
27065064/0
164
128, 172,
186
74, 108
70, 104
86, 124
86, 124
116
28
154, 156,
158, 160,
162
174, 176
44
16
190
80, 114,
116, 118
18, 142
34, 46, 48,
70, 72, 82,
84, 104,
106, 120,
122, 146,
164
58, 92
28, 60, 94
134, 136
2
56
56
54
36
46
36
10
10
20
8
48
38
38
40
40
18
52
52
32
54
8
38
52
36
28
8
8
18
32
186
38
2, 28, 58,
62, 92, 96
40
42
12, 14
12
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
2008-13
27107501/0
27107502/0
27109516/0
27110304/0
27110305/0
27110306/2
27110360/0
27110361/0
27110363/0
27110371/0
27110373/0
27110409/0
27110417/0
27140051/1
27140052/0
27140053/0
27140054/0
27140055/0
27158000/0
27208402/0
27230200/2
27230201/0
27275000/0
27294001/0
27294002/0
27315077/0
27315105/0
27340305/1
27394000/0
27394003/2
27395050/1
27430551/1
27430552/0
27430554/0
27430555/0
27430557/0
27430560/0
27430561/0
27430564/0
27430567/0
27430568/0
27430569/1
27430570/1
27430571/0
27430572/0
27430574/0
27430575/0
27430576/0
27430577/0
27430579/0
27487000/0
27487001/0
27488000/0
27500051/0
27510096/0
27510097/1
27510107/0
27510110/0
27510111/0
27510113/0
27510114/0
27510115/0
27510116/0
27510118/0
27520050/0
27520052/0
Sida
Page
NUMMER-REGISTER
NUMERICAL INDEX
54
24
28
28
28
28
28
28
2
2
2
2
2
54
24, 184
24
186
186
38
54
24
24, 184
24, 38
32
32
36
18
8
2, 130
186
10, 36, 38
28
36, 38
32, 100
50
14
38
42
10
6
20
6
10
52
14
20
32
52
32
22
52
22
54
10
46, 48
24, 54
22
40, 208
40
52
50
36
186
28
34
8
27546001/0
27546003/0
27546015/1
27546019/0
27546029/0
27546039/1
27546041/0
27546043/0
27546047/0
27570050/0
27590050/0
27590051/0
27590052/0
27590053/0
27590056/0
27590057/0
27590058/0
27590059/0
27598060/0
27600061/2
27600113/0
27600114/1
27600117/0
27600118/0
27600119/0
27600122/0
27600137/0
27604003/1
27604005/0
27604007/0
27604008/0
27604009/0
27650111/0
27650115/1
27650117/0
27650119/0
27650120/0
27670053/0
27670054/0
27670055/0
27722354/0
27722355/1
27722480/0
27733002/1
27733003/1
27734055/0
27734059/0
27753071/0
27753073/0
27753075/0
27753079/0
27753081/0
27772067/0
27772095/0
27772099/1
27772101/0
27772103/0
28
28
10, 20, 36,
38, 50, 74,
76, 86,
108, 110,
124
40, 66,
100, 142
18
2
24
24
40
8, 34, 70,
72, 104,
106
34
46, 48, 146
34
46, 48
8
18
8
18
80, 114,
118, 160
28
2
2
28
2
2
24
44
46
48
18
52
54
6
6
26
18
24
38
8, 10, 18
10, 82, 84,
120, 122
14
12
2
2
28
38
6
24
6
6
18
6
46
6, 32
42
38
38
27772105/0
27772119/0
27772121/0
27772127/1
27772131/0
27772133/0
27772139/0
27772143/0
27772145/0
27773077/0
27787025/0
27787041/0
27787045/1
27787057/0
27787062/0
27787063/0
27790000/1
27790010/1
27840050/0
27840051/0
27840053/0
27864052/0
27869053/0
27869057/0
27943050/0
33215000/0
33320504/0
33320506/0
33340035/0
33340036/0
33340040/0
33500007/0
33500030/0
35061400/0
35061404/0
35061406/0
35061423/0
35061503/0
35062001/0
35062012/0
35062811/0
35062812/0
35062813/0
35062814/0
35065600/0
35065601/0
35065701/0
730229
770128
772148
775027
775028
775047
N- 8
38
24
6
24
6
24
24, 184
52
18
6
32
8
24
2
28
28
2
2
34
8
18
2, 28
190
6
32
14, 42, 78,
112, 150,
152
42, 150,
152
12, 14, 42,
78, 112,
150, 152
152
42, 78,
112, 150,
152
14, 42, 78,
112, 150,
152
14, 42, 78,
112, 150,
152
78, 112,
150, 152
46
48
18
52
90
84, 122,
164
82, 120
168
168
168
168
168
168
128
220
218
218
218
218
218
775048
776396
776406
776409
776422
778309
778313
778330
778334
778338
778339
778340
778343
778344
778345
778346
778351
778355
778356
778363
778364
778368
778369
778370
780001
780051
780072
780086
780090
780108
780160
780189
780193
780194
780195
780197
784352
784378
786026
786071
786072
786086
786102
786187
786188
786194
788040
788078
788083
788088
788089
788092
788093
788098
790007
790025
790031
790045
790075
792001
792035
792047
792073
792075
792076
218
220
218
218
220
218
218
218
218
220
218
218
218
218
220
218
220
218
218
220
218
218
218
218
218
218
218
218
220
218
218
220
218
218
218
218
218
218
218
220
220
218
218
220
218
42, 78,
112, 220
218
220
218
220
220
220
220
220
218
218
218
218
218
218
218
218
218
218
218
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Sida
Page
N- 9
792077
792079
792125
792144
792154
792170
792177
792180
792211
799021
81003375/1
81007280/2
82000200/1
82000201/2
82000204/1
82000383/0
82000385/0
82000387/0
82000477/2
82000479/0
82000481/0
82000487/0
82000507/0
82000531/0
82000533/0
82000535/0
82000536/0
82000537/0
82000540/0
82000541/0
82000542/0
82000543/0
82000590/1
82000592/0
82000595/0
82000596/0
82004340/1
82004341/1
82004342/0
82004343/0
82004344/1
82004345/1
82004346/0
82004347/0
82004348/0
82004349/0
82004350/0
82004608/0
82004609/0
82004616/0
82004618/0
82033105/0
82034001/3
82040070/0
82040073/0
82040137/0
82040143/0
82076935/0
82105973/0
82105974/0
Utgåva
Issue
NUMMER-REGISTER
NUMERICAL INDEX
218
218
218
220
220
220
218
218
218
218
6
2
92, 94,
134, 136
134
136
76, 110
86, 124
86, 124
166
166
148
148
176
74, 76,
108, 110
90, 128
90, 128
86, 124
86, 124
74, 108
74, 108
76, 110
76, 110
104, 146
120, 164
70, 72,
106, 146
82, 84,
120, 122,
164
182
182
182
182
182
182
90
172
172
172
172
170
170
170
128
180
146
150
78, 112,
152
150
112
58, 92
132
130
82105980/0
82106000/2
82110273/0
82180027/1
82180037/2
82180038/1
82180047/0
82180048/0
82180051/0
82180053/0
82180062/0
82207200/1
82207201/2
82207202/0
82207203/0
82230359/0
82230361/0
82230363/0
82230365/0
82270301/0
82300002/1
82318139/0
82318141/2
82318155/0
82318157/0
82318159/0
82318161/0
82318165/1
82318177/1
82318185/0
82318215/0
82318217/0
82318219/0
82394001/2
82394003/0
82394508/0
82394610/0
82400003/1
82500011/2
82500013/0
82500027/1
82500029/1
82510041/1
82510043/1
82547003/2
82547005/1
82547011/6
82547039/0
82547041/0
82547045/0
82564075/0
82564076/0
82565025/0
82565026/1
82598005/2
82598009/2
82598013/1
82598029/0
82601503/0
82601509/0
82650038/0
176
174
130
174
176
176
130
132
14
14
188
172
172
90, 128
128
146
146
70, 72,
104, 106
70, 72,
104, 106
126
166
166
90, 128
166
166
166
166
164
170
146
74, 108
82, 84,
120, 122
86, 124
174
132
36, 38
60, 94, 136
190
148
148
74, 108
76, 110
142
142
168
168
142
142
100
70, 72,
104, 106
128
128
172
172
158
116, 154,
156
162
118, 160
46
82, 120
174
82650041/1
82650043/0
82650209/0
82680002/2
82680003/0
82680012/1
82680013/1
82700001/0
82700002/0
82722421/1
82722422/1
82735502/0
82750003/0
82750004/0
82750006/1
82774207/0
82774215/2
82774225/1
82774227/0
82774229/0
82774245/0
82774247/0
82774249/0
82774253/0
82785021/6
82785022/7
82785084/1
82785109/0
82785137/0
82785147/0
82785149/0
82785153/0
82800002/2
82800051/0
82800075/0
82800079/0
82800089/0
82800095/0
82800110/0
82800111/0
82820013/0
82869006/1
82869023/0
82869025/0
82869027/0
82869031/0
82869035/0
84000250/1
84000253/1
84000501/0
84001005/2
84001007/0
84001011/2
84001015/1
84001017/0
84001019/0
84001021/0
84001023/0
84001025/0
84002051/0
2008-13
142
176
178
104
120, 164
72, 106,
146
82, 84,
120, 122,
164
172
90, 172
152
152
180
158, 162
80, 114,
116, 118,
154, 156,
160
44
142
128
176
170
170
176
74, 108
86, 124
66, 100
134, 136
134, 136
168
164
134, 136
178
84, 122
66, 100
174
174
142
176
176
66, 100
130
132
82, 120
134
132
138
60, 94
58, 92
188
28
2
34
50
52
36, 38
36, 38
20
20
10
40
50
50
84002073/0
84034057/0
84034059/0
84040123/1
84040128/0
84040300/0
84044000/0
84044001/0
84044002/0
84044005/0
84106050/1
84106055/0
84108051/0
84109502/0
84109503/0
84109504/0
84110131/0
84110132/1
84110136/1
84180180/0
84180186/0
84207101/1
84207103/2
84207104/1
84207105/0
84207250/0
84220501/0
84230401/0
84230403/0
84230405/0
84230407/0
84250051/0
84250053/0
84317051/2
84317055/1
84317065/1
84317069/0
84317071/0
84317073/1
84317075/0
84317077/0
84317079/0
84317081/0
84317083/0
84318401/0
84318403/0
84394051/0
84394830/0
84503001/0
84503005/0
84545057/3
84545061/0
84545063/0
84564095/0
84564097/0
84598062/0
84598081/0
84598086/0
84650100/0
84650103/0
84650105/0
84680050/1
84680052/1
84680053/1
84680055/1
84680056/1
20
34
8
14
12
32
34
46, 48
8
18
56
26
54
182
54
24
28
28
28
56
26
38
18
22
10
54
52
34
34
8
8
18
32
36, 38
46
50
52
10
22
20
18
22
48
52
6
6
26
18
36, 38
10
32
6
24
24
54
190
44
28
56
24
6
46, 48
34
46, 48
34
8
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Utgåva
Issue
2008-13
84680057/1
84735551/0
84735553/1
84773551/0
84773553/0
84773561/0
84773563/0
84773565/0
84773568/0
84783015/1
84783019/0
84783027/0
84783037/0
84783041/0
84801103/0
84801105/1
84801107/1
84801117/1
84801119/0
84801121/0
84801125/0
84801127/0
84801135/0
84869051/0
9400-0244-00
9403-0044-70
9598-0002-02
9599-0083-02
9699-0025-02
9699-0028-02
9699-0035-02
9699-0037-02
9699-0056-02
9699-0062-02
9699-0085-02
9699-0109-02
9739-0631-22
9743-3621-32
9743-3721-32
9747-0631-02
9747-0831-02
9747-1031-02
9747-1231-02
9747-1631-02
9849-8013-16
9898-0816-16
9899-3625-16
9959-0612-16
9959-0816-16
9959-0820-16
9959-0825-16
9988-3625-16
9988-3632-12
9988-3645-16
Sida
Page
NUMMER-REGISTER
NUMERICAL INDEX
18
34
8
36
36
38
38
38
38
6
48
32
6
6
56
56
32
6
26
26
6
32
32
56
238, 240
202
196, 210,
212
196
196, 198,
200
192, 194,
196, 202,
206, 208
198, 200,
202
192, 194,
196, 202
202
198
198
196, 202
202
210, 212
212
198
192, 194,
196, 198,
200, 202,
206, 208
192, 194,
196, 200,
202
192, 194,
196, 202
192, 194
206
196
212
196, 202
202
202
202, 206
212
212
210
9988-3651-12
9988-3657-12
99900035/0
99900038/0
99900045/0
99900046/0
9997-0612-16
9997-0814-02
9997-0816-16
9997-0820-16
9997-0825-16
9997-0850-16
9997-0860-16
9997-1012-02
9997-1020-16
9997-1025-16
9997-1030-16
9997-1040-12
9997-1220-16
9997-1230-16
9997-1245-12
F000-1106-00
F000-1145-00
F000-1375-00
F000-1425-00
F000-1746-00
F000-1919-00
F000-3184-00
F000-3624-00
F000-3625-00
F000-3627-00
F000-3628-00
F000-3630-00
F000-3645-00
F000-3683-00
F000-3714-00
F000-3719-00
F000-3758-00
F000-3760-00
F000-3783-00
F000-3830-00
F000-3839-00
F000-3841-00
F000-3843-00
F000-3847-00
F000-3866-00
F000-3867-00
F000-3876-00
F000-3907-00
F000-3919-00
F000-3967-00
F000-4300-00
F000-4689-00
F000-4691-00
F000-4758-00
F000-5013-00
F000-5014-00
F000-5015-00
F000-5016-00
F000-5027-00
F000-5130-00
F000-5202-00
F000-5270-00
212
210
24
128
172
172
196, 198
202
196, 200
192, 194,
202
198, 206,
208
194
192, 208
200
202
202
192, 194,
196, 202
204
192, 194
192
194
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
216
216
214
214
214
214
216
216
214
214
214
214
214
214
216
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
F000-5303-00
F000-5304-R0
F000-5364-00
F000-5365-00
F000-5508-00
F000-5510-00
F000-5511-00
F000-5554-00
F000-5555-00
F000-5562-00
F000-5620-00
F000-5622-00
F000-5623-00
F000-5627-00
F000-5737-00
F000-5947-00
F000-5948-00
F000-5950-00
F000-5960-00
F000-5962-AC
F000-6358-00
F000-6517-00
F000-6595-00
F000-7003-00
F000-7010-00
F000-7026-00
F000-7034-00
F000-7070-10
F000-7070-20
F084-0052-00
N- 10
214
214
214
214
214
214
214
216
216
216
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
216
78, 112,
216
214
214
214
Reservdelskatalog
Parts Catalogue
Sida
Page
NUMMER-REGISTER, NYA DELAR
NUMERICAL INDEX, NEW PARTS
I
112735108/1
112735109/1
1134-9500-01
1134-9501-01
1139-1501-01
1139-1509-01
1139-1511-01
1139-1590-01
1139-1591-01
1139-1592-01
1139-1593-01
114356699/1
114357423/2
114357425/1
114357519/2
114357526/1
114358654/1
114362365/0
118399062/0
118399063/0
118550199/0
118550200/0
118550201/0
118550202/0
118550203/0
118550205/0
118550206/0
118550207/0
118550208/0
118550209/0
118550210/0
118550212/0
118550213/0
118550214/0
118550215/0
118550216/0
118550217/0
118550218/0
118550220/0
118550221/0
118550223/0
118550224/0
118550225/0
118550226/0
118550227/0
118550228/0
118550231/0
118550232/0
118550233/0
118550234/0
118550235/0
118550236/0
118550237/0
118550239/0
118550240/0
118550241/0
118550242/0
118550243/0
118550319/0
80, 114,
118, 160
162
114, 238
80, 240
222, 226,
230
226, 230
222, 226,
230
222
222
222, 226,
230
224, 228,
232
4, 30, 64,
98, 140
140
30
30
30, 140
4
64
164
82, 84,
120, 122
240
240
240
240
240
238, 240
242
238, 240
238, 240
238, 240
238, 240
238, 240
238, 240
238, 240
240
238, 240
238, 240
242
242
242
242
242
240
242
242
242
242
242
242
238, 240
238, 240
238, 240
238, 240
238, 240
242
242
242
242
238
118550320/0
118550321/0
118550322/0
118550323/0
118550324/0
118550325/0
118550326/0
118550327/0
118550328/0
118550329/0
118550330/0
118550331/0
118550332/0
118550333/0
118550334/0
118550347/0
118550348/0
118550349/0
118738231/0
125040631/0
125160037/0
125160041/0
125270326/0
125270327/0
125420020/0
125510100/0
125590008/0
125722430/1
125722431/0
125722432/0
125722470/0
125840023/0
12727790/0
127604010/0
12789195/0
12815205/0
12819280/0
1319-1919-01
1319-1920-01
1319-1921-01
1319-1922-01
1319-1923-01
1319-1924-01
1319-1925-01
1319-1926-01
1319-1927-01
1319-1928-01
1319-1929-01
1319-1930-01
1319-1931-01
1319-1932-01
1319-1933-01
1319-1934-01
1319-1935-01
1319-1936-01
1319-1937-01
1319-1938-01
1319-1939-01
1319-1940-01
1319-1941-01
1319-1942-01
1319-1943-01
1319-1944-01
1319-1945-01
1319-1946-01
238
238
238
238
240
238
242
242
242
242
238, 240
238, 240
238, 240
242
242
242
240
240
80, 114
208
66
90
82
88
98
82, 84,
120, 122
70
112
112
78
58
72, 106
28
18
58, 92
68, 102
66
206
202
196, 202
196
198
200
196
200
200
196, 202
196
196, 202
196, 202
196
196
204
202
202
202
202
202
204
202
206
206
206
206
202
1319-1947-01
1319-1948-01
1319-1949-01
1319-1950-01
1319-1951-01
1319-2749-01
1319-2752-01
1319-2753-01
1319-2754-01
1319-2755-01
1319-2758-01
1319-2759-01
1319-2760-01
1319-2762-01
1319-2782-01
1319-2783-01
1319-2788-01
1319-2790-01
1319-2796-01
1319-2797-01
1319-2799-01
1319-2804-01
133320028/0
14357967/0
182000212/0
18200212/0
18203852/0
182040145/0
182040147/0
184040126/2
18450067/0
25060102/0
25060103/0
25060115/0
25060116/0
25060117/0
25076808/0
25090001/2
25109717/0
25110106/0
25120171/1
25410859/0
25420005/0
25510023/1
25600009/0
25722413/1
325110365/0
325110367/0
325120188/1
325120198/0
325207176/0
325547187/0
325600075/0
325735124/0
325785243/1
325785289/0
325785291/0
382000538/1
382000539/1
382004619/0
382033109/0
382034021/1
382034024/0
382270303/0
382300005/0
382564083/0
202
196
194
194
194
212
212
212
210
210
212
212
212
212
212
212
212
210
210
210
212
210
78, 112
140
60, 92
58
150
78
152
42
150
126
126
126
126
88
134
134
134
134
134
134
150
134
134
150
58, 92
58, 60
94
136
58, 92
66
58, 92
58, 92
66, 100
58, 92
58, 92
70, 104
72, 106
90
68, 180
70, 104
72, 106
208
208
90
Utgåva
Issue
2008-13
382598039/0
382598041/0
382601511/0
382680019/0
382785151/1
382785164/0
382820014/0
82004353/0
82004354/0
82076920/1
82110213/0
82180050/0
82180052/0
82680007/1
80, 114
208
208
70
66, 100
208
208
128
128
134
134
42, 78,
112, 150,
152
42, 78,
112, 152
146

Similar documents

VILLA 11E EVOLUTION

VILLA 11E EVOLUTION ●●Use GLOBAL GARDEN PRODUCT Genuine Spare Parts specified in the parts list for repair and/or replacement. ●●The contents described in the parts list may change due to improvement. ●●The drawings o...

More information

ÅKARE/TRAKTORER 2007 RIDERS/TRACTORS

ÅKARE/TRAKTORER 2007 RIDERS/TRACTORS 47638 STRAELEN Tel: +49 (0)2834-939 00 Fax: +49 (0)2834-9390 99 [email protected] Great Britain GGP UK Ltd Bell Close PL7 4JH PLYMPTON, PLYMOUTH Tel: +44 (0) 1752 231 500 Fax: +44 (0) 175...

More information