Camping Kids Articles

Comments

Transcription

Camping Kids Articles
Camping Kids Articles
You can buy those articles in the reception
or by the animationteam
From now on you
can sleep with
our mascot Zipp
the Bee! For €
9,95.
*You can also
buy Tipy & Flora
Dry yourself after
swimming with this
cool towel!!
(1.40/70cm)
€12,50
Do you like to
dance and jump
around on the
music of the
Camping Kids? Buy
the CD for €9,95
Carry Zipp with you
with this cool T-shirt
sizes 104 up to 152
€6,50
Information
for the
parents
Informatie voor
de ouders
Welkbijvan
deze
Tel alle oneven cijfers
elkaar
op.
Aan welk getal kom je
figuurtjes komMaak
je hetde
meest
tegen lijnen
overbodige
zwart Welk dier zie je ?
The Camping Kids program is for all children, between the
ages
of 4 and 12 years
old, that
holiday
Het Camping-Kids
programma
is celebrate
er voor alletheir
kinderen
op at
DelftseHout.
vakantiepark DelftseHout in de leeftijd tussen 4 en 12 jaar.
Children
ande
age
below
years are
welcome
well,
Kinderenwith
onder
4 jaar
zijn4natuurlijk
ook
welkom as
maar
but must
accompanied
a parent/guardian.
alleenbe
onder
begeleidingbyvan
een ouder.
Children
are welcome
to visit
the Kids
Club andzijwhen
De kinderen
zijn van harte
welkom
en wanneer
willenthey
want
to go
home
can.begeleiding.
vertrekken kan
dit ter
aller
tijdenthey
zonder
is without
our guidance.
Wanneer uw This
kind op
de kids-club
verblijft dient u dus op
When your kidsDelftsehout
visit the Kids
Club and
are staying with us
aanwezig
te zijn!
you must be present at DelftseHout!
Wij doen ons uiterste best om uw kind een geweldige tijd te
We do our very best to
let beleven.
your child(ren) experience and
laten
havezijn
a great
time.
Onze animatoren
niet aansprakelijk
voor;
animators
not responsible
for;
Letsel,Our
schade
gevallenare
of verlies
van eigendommen.
Injury,
damage
or
loss
of
property.
Ook vragen wij u vriendelijk uw kind(eren) van te voren naar
We kindly ask you
let te
your
child(ren)
het to
toilet
laten
gaan. see the toilets
before the activities start.
Alle activiteiten zijn gratis, tenzij anders vermeld.
All alle
activities
are free
Het verzamelpunt voor
activiteiten
is bij de recreatiezaal.
(unless
otherwise
has been mentioned).
Bij slecht
weer zal
er een vervangend
binnenprogramma
The gathering
point for
all activities is
georganiseerd
worden.
in the recreation room.
During
bad
weather
there
will be het
a different
Tip: Zorg
ervoor
dat uw
kind(eren)
nummerprogram.
van de
kampeerplaats of accomodatie bij zich hebben.
Tip: Make
sure
yournummer
child(ren)
the number
of the
Een
mobiel
kanknow
natuurlijk
ook.
pitch
accommodation
or a in
mobile
number.
Smeer
uwor
kind
bij znnig weer altijd
met zonnebrand.
When it is sunny don’t forget the sunscreen!!
In noodgevallen kunt u ons altijd bereiken via de receptie.
In
an emergency,
can
always
reach usvoor
through
the
Voor
overige zakenyou
staat
het
animatie-team
u klaar
reception.
other
you canopcontact
us!
EenFor
hele
fijnequestions
vakantie gewenst
DelftseHout
We wish you a nice holiday at DelftseHout
Het Animatie-team
- Animation Team
In deze lettermix staan bijna alle letters uit het alfabet. Met de ontbrekende
letters kun je door te combineren de naam van een roofvogel maken
De tekenaar
heeft Tipy
getekend
Kun jij Tipy
met behulp
van de hokjes
rechts
natekenen?
In deze tekening vinden
we woorden terug
waarvan we de letters
door elkaar hebben
gehaald. Kun jij de
woorden terug vinden?
Hoeveel stenen zijn
er uit de muur
gehaald om de
tekening te kunnen
de 6 verschillen
de puntjes.
Begin bij 1 dan naar 2
laten zien?Trek een lijn langsZoek
vervolgens naar 3 en maak de tekening af
16 July
Mini-Club
17 July
18 July
Tipy & Flora
and the
BLACK COWBOY
Hockey Workshop Hockey Workshop
Theater/Disco
Campfire
Learn how to play
hockey.
For the age of 7 to 12
Mini-Club
Ball game
Hiding game
Be creative! Make arts A fun ball game for all
in the dream theme.
ages.
In the animation room.
Be creative! Make arts
in the dream theme.
In the animation room.
1,2,3 Sante
How well can you
hide?
Which adventure will Cosy campfire with music
and you also can bake
Tipy & Flora
your own bread rolls
experience today?
A bread roll costs €0,50
Theater
Smashing family
Which adventure will
musical.
Tipy & Flora experience
In the animation room.
today?
Practice for tonight’s
Theater/Disco
Who can stay dry in
fashionshow
Which adventure will
this exciting game? Tonight we are going to do a
Tipy & Flora
fabulous fashionshow
experience today?
Canoeing
Tarzan de musical
Fashion show
Delftse Hout
Couture
17:30 Dinner- Theater/Disco Evening game
Which adventure will Tipy &
Party
10+
Canoeing through the
Be creative! Make arts beautiful canals of Delft.
Flora experience today?
in the dream theme. Sign up at the animationDinner withTipy & Flora After the theater pyjama Game for the older
Sign up before
In the animation room.
kids
team.
12 p.m. Costs € 5,- party, come in your pyjamas!
Mini-Club
21 July
Theatershow
Learn how to play
hockey.
For the age of 4 to 7
Mini-Club
20 July
Mini-Disco
Come in and dance at
the animation room!
Be creative! Make arts
in the dream theme.
In the animation room.
Mini-Club
19 July
Welcome party
Come in at the animation room.
Where you can make art, have a face
painting, play games and much more!
Chaos Goal game
Theater/Disco Dream show
Footballgame
Be creative! Make arts Protect the blocks from A fun game with a bal Which adventure will A journey through the
your own team.
strangest dreams!
Tipy & Flora experience
in the dream theme.
and bottles.
Which
team will win?
today?
Travel along!
In the animation room.
There is an animation paper with the events of last week.
Delivery all over the park or pick it up at
the reception.

Similar documents

Programma 05/08/16

Programma 05/08/16 your child(ren) experience and laten havezijn a great time. Onze animatoren niet aansprakelijk voor; animators not responsible for; Letsel,Our schade gevallenare of verlies van eigendommen. Injury,...

More information