27 Augustus, 2010

Comments

Transcription

27 Augustus, 2010
27 augustus 2010 - 60e jaargang no. 8
Life!
kinderfilmmiddag een succes!
Verder in deze editie:
Pag 2 Nieuweboer, de beste bij MULO Natuurkunde Olym-
piade
Pag 3 Suralco HIV Peer Educa-
tors
Pag 4 Suralco verrijkt met 35 employees
Pag 5 Muziekvakantieplan voor kinderen Kinder-
huis Odo Niti
Pag 6 Onze employees in de community!
Pag 7
Personele mededelingen
Pag 8 Medisch in het kort:
Koortsstuip
Op zondag 15 augustus hebben ongeveer 240 kinderen van employees de
bioscoop, TBL Cinemas aan de Lalla Rookhweg, bezocht voor de film “Karate Kid”. Volgens Life! voorzitter Ruwald Rodgers was het een geslaagde
middag. Hij is ook blij met het verloop. “De kinderen hebben genoten en
er was een prettige sfeer in de zaal. De reacties waren ook positief. Wij
hebben zelf bepaalde ouders in de gelegenheid gesteld om de film te zien
met natuurlijk het verzoek om het Life! team te helpen met de begeleiding
van de kinderen.” De kinderfilmmiddag is na jaren weer georganiseerd.
De laatste keer was ongeveer zes jaar geleden in Theater Tower. Toen
mochten de kinderen naar de film “Sjommie” kijken. De Life! voorzitter
bedankt alle begeleiders dat zij hun uiterste best hebben gedaan om het
geheel in goede banen te leiden. “Want bezig zijn met kinderen tussen de
6 en 12 jaar is geen makkie, vooral de groep tussen de 6 en 8 jaar. Maar
toch hebben zij het beste van gemaakt.”
Life! activiteiten zijn voor employees (en hun gezin) en worden door employees georganiseerd. De volgende activiteit op het Life! schema is het
Suralco Jeugdkamp-2010.
Colofon
Redactie:
Public Relations & Communications
Paranam Operations
Tel: 0323281 # 512/630
P.O. Box 1810
Suriname-Paramaribo
Uitgave:
Suralco L.L.C.
Drukwerk:
Westfort
1
Bauxco Nieuws no. 8 - 27 augustus 2010
Nieuweboer, de beste bij MULO Natuurkunde Olympiade
Ismani Nieuweboer van de Hubertus
Waaldijkschool (Moengo, Marowijne)
is uitgeroepen tot de beste leerling
van de MULO Natuurkunde Olympiade
2010. Hij behaalde een totale eindscore van 81.25, gevolgd door
Soeradj Chotkan van de Wim Bosverschuurschool met 64.75 punten.
De bekendmaking van de vijf winnaars van de MULO Natuurkunde
Olympiade vond op zaterdag 21
augustus plaats in The Back Lot
Cinemas aan de Lalarookhweg. De
vijf winnaars mogen in de maand
september genieten van een geheel
verzorgde reis naar de Raketlanceerbasis te Kourou in Frans Guyana. Een docent, bij voorkeur de
natuurkunde docent van de school,
reist mee met de groep. Op de derde
plaats is geëindigd Dion Djojopawiro
van de Willem van Lierschool met
61 punten, terwijl Neville Kemble met
60.5 punten op de vierde plaats
eindigde. Hij is van de Schneiders
Howardschool. Het enige meisje in
de top vijf is Sharmienza Miralam
van de Shri Ramschool met 56 punten.
Tijdens de prijsuitreiking waren
aanwezig Nardi Johanns (voorzit-
ter van het Comité
Natuurkunde Olympiade Suriname), Armand
Achaibersing (President
Rotary Club Paramaribo), Balram Soemeer
(voorzitter VWO Directeurenraad) en Peter de
Wit (Managing Director
Suralco) om de studenten
toe te spreken en de
prijzen uit te reiken.
Volgens Tanja Lieuw,
penningmeester van het
Comité
Natuurkunde (v.l.n.r. Bing Tan (bestuurslid Comite Natuurkunde Olympiade
Olympiade Suriname is Suriname), Dion Djojopawiro (3e plaats Mulo Natuurkunde
dit project een goede Olympiade), Nardi Johanns (Voorzitter Comite Natuurkunde
motivatie voor het to- Olympiade Suriname), Soeradj Chotkan (2e plaats Mulo
Natuurkunde Olympiade), Dennis Wip (vrijwilliger/betale natuurkundeonder- geleider), Rakesh Bansie (2e secretaris Comite Natuurkunde
wijs in Suriname. “Wij Olympiade Suriname) en Neville Kemble (4e plaats Mulo
focussen ons daarom Natuurkunde Olympiade).
niet alleen op de leerlingen, maar ook op de
Lieuw blikt tevreden terug. “Het
scholen en de natuurkundedocenten
is prettig dat steeds meer leerlindie de begeleiding doen. Zij worden
gen meedoen en dat de districten
tijdig gemeld en krijgen alle ruimte
het ook goed doen. In 2007 zijn wij
om te oefenen en bijstand te vragen.
begonnen met 1000 leerlingen. Dit
Zo wordt onder ander oefenmaterijaar namen meer dan 1700 leeraal beschikbaar gesteld, terwijl de
lingen van 52 scholen deel aan de
docenten altijd voor assistentie kunvoorselectie. Uit deze groep werden
nen bellen”.
de veertig beste geselecteerd. De
groeiende belangstelling is een
stimulans voor on om door te gaan”,
aldus het bestuurslid.
De Natuurkunde Olympiade voor het
MULO wordt vanaf 2007 jaarlijks
georganiseerd en is een meetmoment
voor de leerlingen om hun kennis op
het gebied van de Natuurkunde te
tonen. De prijs is daarom ook bewust uitgekozen, vertelt Lieuw. “Wij
willen dat de leerlingen niet zomaar
een reis maken, maar iets in de
trend van de techniek, zodat zij de
mogelijkheden op dit gebied kunnen
waarnemen. Het MULO Natuurkunde
Olympiade project is geadopteerd
door de Rotary Club Paramaribo
en wordt geheel gesponsord door
Suralco.
2
Bauxco Nieuws no. 8 - 27 augustus 2010
Suralco HIV Peer Educators
Op 12 en 13 augustus zijn 10 employees van verschillende afdelingen getraind in Peer Education op
het gebied van HIV/AIDS preventie
georganiseerd door de Suriname
Business Coalition (SBC). Ook Meredith MacArthur (HR & CR Manager
en sponsor van Suralco’s SBC comité) nam deel aan deze training.
Peer Education gaat uit van de gedachte dat personen hun gedrag
eerder zullen veranderen wanneer
zij daartoe worden aangezet door
mensen die zij kennen en kunnen
vertrouwen. Doordat men gevoelige zaken onbevreesd kan bespreken, worden zo de belemmeringen weggenomen. Dit peer educators
programma maakt – als onderdeel
van de HIV/AIDS werkplek programma – gebruik van employees die
collega’s zullen aansporen om hun
risicovol gedrag te veranderen.
Wat doen Peer Educators?
Peer Educators zijn opgeleid voor:
• Het faciliteren van gesprekken/
discussies over risicovol gedrag
• Het verspreiden van algemene
feiten over HIV/AIDS en andere
Seksueel Overdraagbare Aandoeningen
• Het motiveren van collega
werknemers om zich onmiddellijk en volledig te laten behandelen door bevoegde gezondheidswerkers
• Het verspreiden van informatie
over HIV/AIDS-diensten beschikbaar op de werkplek en in de
gemeenschap, en het verwijzen
naar diensten waar men terecht
kan voor counseling en testen,
antiretrovirale therapie, preventie van moeder op kind HIV
•
•
•
•
•
•
transmissie en andere opportunistische infecties
Het bijstaan van werknemers
die geïnfecteerd en getroffen
zijn door HIV, en hen in contact
brengen met ondersteuningsgroepen
Het bevorderen van HIV preventie
Het helpen van hun collega’s
bij het inschatten van hun persoonlijke risico
Het leiden van grote groepsbijeenkomsten
Het verspreiden van informatie
over het HIV/AIDS werkplek
beleid
Het aanmoedigen van werknemers om HIV/AIDS programma’s
te ondersteunen.
Vanaf september zullen Suralco’s
Peer Educators tijdens de General
EHS meetings sessie’s op het gebied
HIV/Aids preventie verzorgen.
Waarom deze training?
Uit de resultaten van de KAPB survey and the Formative Assessment
is gebleken dat employees meer informatie wensen over HIV/AIDS preventie. Om hieraan tegemoet te komen heeft de SBC de Peer Educator
Training opgezet. Elk bedrijf mocht
hieraan deelnemen met maximaal
tien deelnemers. Het Suralco’s
SBC comité (formeel geïnstalleerd
op 21 juli 2010) stelde toen voor
om primair de EHS Area Coördinators voor te dragen voor deelname.
Deze groep voldoet volgens haar
het meest aan de profielschets voor
een Peer Educator.
• Hendrik Karijodirono (Successor
Mines)
• August Redjopawiro (Coermotibo)
• Franklin Dongo (Power Division)
• Kenneth Rensch (R&M)
• Robert Kasdiran (Refining)
• Lorette Klemmer (Medical)
• Regillio Wirht (Refining/ARGOS)
• Ernie Renfrum (Refining/PWB)
• Glenn Sapoen (Refining)
• Ivy Lieuw Jen Koen (Refining)
De Suriname Business Coalition (SBC)
Against HIV/AIDS is een samenwerkingsverband van een aantal bedrijven,
die gezamenlijk duurzaam beleid
willen ontwikkelen in de strijd tegen HIV/AIDS op de werkvloer. De
officiële launch van de SBC was op
1 december 2005 waarbij Suralco
zich vanaf die dag heeft aangesloten middels de ondertekening van
een intentieverklaring. Als lidbedrijf
heeft Suralco zich gecommitteerd
om middels trainingen aan en voorlichting voor haar employees verdere verspreiding van HIV terug te
dringen. Voor een breed draagvlak
hiervoor en voor intensieve deelname aan de SBC activiteiten heeft
de SBC aan alle lidbedrijven het
voorstel gedaan een commissie te
installeren.
Suralco’s SBC comité bestaat uit de
volgende personen: Roshni Paltan,
Ernie Renfrum, Govind Panchoe,
Martha Olivieira en Nancy Lodik. De
sponsor van deze commissie is Meredith Mac Arthur en Clement Bailey
fungeert vanwege zijn medische
achtergrond als adviseur.
De Suralco getrainde peer educators zijn:
3
Bauxco Nieuws no. 8 - 27 augustus 2010
Suralco verrijkt met 35 employees
35 apprentices hebben opleiding succesvol afgerond
In totaal ontvingen 35 apprentices
op 23 juli hun certificaat voor de
opleiding Process Operators Refining Apprentice (PORA). Voor dit
heuglijke feit hadden zij zich al
omstreeks acht uur ‘s morgens verzameld in het IGRS Building van
de Anton de Kom Universiteit van
Suriname. Pakweg een uur daarna
hielden zij het zeer gewilde certificaat in de hand. De blijdschap en
opluchting waren van de gezichten
af te lezen.
De PORA is een tweejarige opleiding
waarvan het theoretisch gedeelte
is opgezet door Suralco in samenwerking met het Instituut voor
Toegepaste Technologie (INTEC) en
de Studierichting Elektrotechniek
van de Anton de Kom Universiteit
van Suriname. De opleiding vond
plaats in de periode 6 november
2008 - 30 juni 2010. Samen met
hun certificaat kregen deze 35 apprentices vanwege een positieve
beoordeling van hun functioneren
en een succesvolle afronding van de
opleiding ook een aanstellingsbrief.
Per 1 augustus zijn zij formeel
(v.l.n.r.) Clayton Ngadimin (best geslaagde), Tiengal
Dipotaroeno (2nd best) en Ashwin Oemraw (3rd best).
opgenomen in de Suralco familie.
Drie apprentices namelijk Clayton
Ngadimin, Tiengal Dipotaroeno
en Ashwin Oemraw, kregen daarnaast ook een certificaat voor het
behalen van de beste studie- en
beoordelingsresultaten.
Volgens Meredith MacArthur, Human
Resources & Community Relations
Manager, is Suralco na bijkans 13
jaar weer gestart met het apprentices-programma. Zij feliciteerde
de apprentices met het positief afronden van dit programma: “Jullie
hebben een geweldige prestatie
Cyrano Kromodrono: “Ik heb nu
een beter inzicht van hoe er wordt
gewerkt en met name de samenstelling
van de chemische stoffen en welke gevaarlijk zijn. Ik zit nu op de
afdeling Clarifications. Dus het geleerde komt hem goed van pas.”
4
Bauxco Nieuws no. 8 - 27 augustus 2010
neergezet. Ik ben trots op jullie!”. Daarnaast gaf ze
aan dat training en ontwikkeling van eminent belang
zijn om bij te kunnen blijven in een snel veranderende
omgeving. “Als je niet openstaat voor ontwikkeling van
jezelf in welke vorm dan ook, betekent dit stilstand en
zelfs achteruitgang”. Twee jaar geleden heeft de selectieprocedure plaatsgevonden. Gezien de resultaten
van de PORA opleiding kan vastgesteld worden dat er
een goede job is gedaan in het selectieproces door alle
betrokkenen. Tot slot verwelkomde zij de apprentices
in de Suralco familie.
Ook in de toespraak van Michel Pengel, Production
Manager, bleven de felicitaties niet uit: “Met een
sterke wil kom je heel ver. Wij zijn allemaal in de
positie om op zoek te gaan naar kennis. Voor jullie
begon het met een sollicitatieoproep. Jullie hebben
hieraan gevolg gegeven en jullie zijn binnengekomen.
Twee jaren opofferen om je studie te combineren met
je werk is niet gemakkelijk. Maar ook dat hebben jullie succesvol kunnen afronden. Proficiat!” Deze groep
heeft ook weer bewezen dat persoonlijke inzet leidt
tot verdere groei.
Charles Singowidjojo van de afdeling
Port Operation dankt Suralco voor
de gelegenheid die hij kreeg om
deze PORA opleiding te doen. “De
opleiding heb ik positief ervaren.
Het is heel belangrijk en in bepaalde
zaken zijn mijn ogen geopend hoe
de zaken aan te pakken. Het geleerde
kan ik dus goed toepassen in mijn
eigen werkzaamheden.”
Muziekvakantieplan voor Kinderen van Kinderhuis Odo Niti
Suralco heeft de kinderen van Kinderhuis Odo Niti,
gelegen aan de Meursweg in het district
Para, in de gelegenheid gesteld om
mee te doen aan het Muziekvakantieplan van S.I.S.M.E.,
Suriname
International
School for Music Education onder leiding van
Ramon Williams in Ons
Erf. In totaal hebben
26 kinderen van dit
kinderhuis in de periode van 23 – 27 augustus een heerlijke
en educatieve bezigheid gehad. “Dit is een
geweldige ervaring voor de
kinderen. Dagelijks in het
tehuis zijn wij bezig met dans
en zang. Dus is het leuk dat zij zich
op deze manier verder kunnen ontwikkelen
en onder andere instrumenten leren bespelen”, zegt
een trotse Robby Blanker, onderdirecteur van
Kinderhuis Odo Niti. Volgens hem leefden
de kinderen echt ernaar toe. “Je
ziet hoe blij ze zijn. Blij dat zij
uit kunnen en blij dat zij iets
kunnen leren. En voor ons is
het gewoon belangrijk dat
zij begeleiding krijgen in
datgene waarin wij ze niet
zelf kunnen ondersteunen”,
merkte Blanker. Het korte
vakantieproject werd afgesloten met een optreden
van de kinderen op 27 augustus.
In Kinderhuis Odo Niti verblijven
er ongeveer dertig kinderen. Het
kinderhuis bestaat formeel al twee jaar,
maar zij timmert al langer aan de weg.
5
Bauxco Nieuws no. 8 - 27 augustus 2010
Onze employees in de community!
Het dorp Ricanau Moffo op 20 en 29 juli
Met als doel verbetering van
de drinkwater voorziening in
het dorp Ricanau Moffo hebben 7 employees onder leiding
van Marlon Veira in totaal 10
platforms gemaakt waarop de
watertanks van de bewoners geplaatst zullen worden.
Schaakvereniging CSV op 25 juli
In totaal hebben 6 employees
onder leiding van Janice Veira
ondersteuning verleend aan
de Schaakvereniging CSV in de
organisatie van de Nationale
Schaakkampioenschappen. Het
betreft in deze niet alleen voorbereidingswerkzaamheden,
maar ook ondersteuning tijdens
en na afloop van de wedstrijden.
O.S. Reynschool op 31 juli
Met teamleader Temoe Arnold
heeft een groep van 11 suralco
vrijwilligers 44 uren besteed
aan de school. Het schoolgebouw heeft een schilderbeurt
gekregen en het schoolterrein
is ook aangepakt zodat het
veiliger en prettiger vertoeven is
voor de pupillen. Met de action
grant is het schoolhoofd van
plan de dakgoten te vervangen
en de sanitaire voorzieningen
van de school te verbeteren.
6
Bauxco Nieuws no. 8 - 27 augustus 2010
Personele mededelingen
Jubilarissen Proficiat!!
Naam: Andre Kamiliaan
Functie: General Mechanic II
Dept: Mechanical
Indiensttr: 18 aug. ‘80
Dienstjaar: 30
Naam: Caroline Tjin Tham Sjin
Functie: ABS Manager
Dept: ABS
Indiensttr: 20 aug. ‘90
Dienstjaar: 20
Welcome to the Suralco Family
Per 01 augustus 2010 is Urvin Lalay in dienst
getreden bij Suralco in de functie van Mechanical
Engineer. Hij rapporteert aan Roy Tjoen A Choy,
Reliability & Central Engineering Supt.
Overige Jubilarissen van de maand augustus
Naam
Department
Functie
Indiensttr. Dienstjaar
Johannes Bruining
Precipitation
Refining Area Foreman
11 aug. ‘80
30
Alphonsus Lioe A Joe
Precipitation
Control Operating Refining
18 aug. ‘80
30
Benny Aroepa
Precipitation
Process Operator Refining II
25 aug. ‘80
30
Als onderdeel van het LIFE!-programma zal van 30 augustus t/m 2
september 2010 het Suralco Jeugdkamp gehouden worden voor kinderen
van employees tussen de leeftijd van 12 t/m 16 jaar. Deze kinderen
zullen logeren in de huizen van Paranam Country Club (PCC), alwaar de
meeste activiteiten uitgevoerd zullen worden. Een verslag hiervan zullen
wij zeker opnemen in de volgende editie van Bauxco Nieuws.
7
Bauxco Nieuws no. 8 - 27 augustus 2010
Medisch in het kort:
Koortsstuip
Een koortsstuip doet zich voor bij kinderen en is een tijdelijke ontregeling van de hersenen tijdens koorts, vrijwel altijd in de
periode dat de koorts snel oploopt. Hierdoor reageert het kind niet meer normaal. Dit is te zien doordat het kind heel stijf of
juist heel slap wordt, soms gevolgd door schokken in armen of benen.
Wij spreken van een koortsstuip als de stuip niet langer duurt
dan vijftien minuten, het kind niet langer dan 24 uur koorts
heeft en het kind niet jonger is dan een half jaar en niet ouder
dan vijf jaar. Twee tot drie procent van alle kinderen krijgt er
last van. Kinderen tussen zes maanden en vier jaar oud zijn
het meest vatbaar voor koortsstuipen en met name kinderen
tussen de anderhalf en twee jaar.
Hoe herkent u het?
Een koortsstuip lijkt op een aanval van vallende ziekte (epilepsie). Meestal ontstaat een koortsstuip wanneer een kind
net ziek is geworden. In het begin van een ziekte loopt de
temperatuur namelijk snel op. Vanaf een temperatuur van 38,5
graden kunnen koortsstuipen ontstaan. Opeens reageert het
kind dan niet meer normaal en wordt het vaak helemaal stijf.
Daarna kunnen schokken van armen en benen voorkomen.
Meestal aan twee armen en benen tegelijk, maar soms aan één
kant van het lichaam. Het kind kan vreemd ademhalen of juist
zijn adem inhouden. Hierdoor kan het blauw zien. Soms kan
de plas niet meer opgehouden worden. Soms komt er slijm uit
de mond. Sommige kinderen worden tijdens een koortsstuip
alleen maar slap en hebben geen last van schokken. Zelden
houdt een aanval langer dan een paar minuten aan. Vervolgens
kan het kind nog enige tijd huilen en onrustig zijn, waarna het
vaak in slaap valt. Wanneer het wakker wordt, reageert het
eerst soms nog wat slaperig, maar vervolgens weer normaal.
Hoe ontstaat het?
De meeste gevallen van koortsstuipen doen zich voor bij door
(bijna altijd onschuldige) virussen veroorzaakte infecties
van de bovenste luchtwegen. Bij zo’n verkoudheid, keel- of
oorontsteking ontstaat bij kleine kinderen vaak snel oplopende
koorts. Door de koorts wordt de lichaamstemperatuur hoger.
Dit is een reactie van het lichaam om de ziekteverwekker te
bestrijden. Ze is dan ook nuttig. De hersenen kunnen echter
niet goed tegen een te snel stijgende temperatuur en functioneren daardoor tijdelijk niet optimaal. De signalen die van de
hersenen naar de spieren worden doorgegeven, komen verkeerd over waardoor stijfheid, schokken of juist verslapping
van de spieren ontstaat. De hersenen passen zich vervolgens
aan de verhoogde temperatuur aan. Daardoor verdwijnen de
verschijnselen van de koortsstuip.
Is het ernstig en wat kunt u verwachten?
Hoewel een koortsstuip er heel ernstig en akelig uitziet, gaat
deze meestal vanzelf
weer over. Het kind
functioneert
(wanneer de ziekte die de
koorts veroorzaakte
ook over is) na de
aanval weer helemaal
normaal. Meestal herhaalt een koortsstuip
zich niet tijdens dezelfde ziekteperiode.
Bij een nieuwe ziekteperiode met koorts kan
een herhaling zich wel
voordoen. Dit is bij één op de drie kinderen het geval. Meestal
groeien kinderen er in de leeftijd van drie tot vijf jaar vanzelf
overheen. Soms verwijst de huisarts een kind dat een koortsstuip heeft gehad naar het ziekenhuis. Met name als hij twijfelt
of er sprake is van hersenvliesontsteking als oorzaak van de
koorts. Als de kinderneuroloog of de kinderarts ook denkt aan
hersenvliesontsteking, zal er een ruggenprik worden gedaan.
Na een koortsstuip herstelt een kind volledig.
Wanneer naar de huisarts?
Het is verstandig contact op te nemen met uw huisartsp als:
• uw kindje voor de eerste keer een koortsstuip heeft
• uw kindje nog geen half jaar of ouder dan vijf jaar is
• uw kindje vaker een koortsstuip heeft gehad én
• de koortsstuip anders verloopt dan normaal
• de koortsstuip zich herhaalt tijdens dezelfde ziekteperiode
• er sprake is van nekpijn en koorts
• er sprake is van een stuip zonder koorts
• u ongerust bent
Wat kunt u er zelf aan doen?
Hoewel een koortsstuip er heel beangstigend uit kan zien, is
het toch van belang zo rustig mogelijk te blijven. Hou gevaarlijke voorwerpen uit de buurt van uw kind. Probeer niets tussen de tanden te stoppen of armen en benen tegen te houden.
Blijf bij uw kind en laat een ander de huisarts bellen. Meestal
houdt de aanval na enkele minuten op en valt het kind in slaap;
laat het dan lekker slapen. Afsponsen met water is niet nodig.
Geef paracetamol alleen na overleg met de arts.
Bron: www.dokterdokter.nl
8
Bauxco Nieuws no. 8 - 27 augustus 2010

Similar documents

De Overheid Editie 84

De Overheid Editie 84 tot geen pesticide in de landbouw te gebruiken. Het opzetten van een landbouwkas brengt met zich mee dat de nodige kennis en begeleiding beschikbaar moet zijn. In deze kas zal in de pilotfase papri...

More information