Sabaku... - Surinam Airways

Comments

Transcription

Sabaku... - Surinam Airways
GRATIS EXEMPLAAR / YOUR FREE COPY
N OVE M B E R- D E C E M B E R- JA N UA RY 2 0 1 6
Inflight magazine
www.flyslm.com
Welcome
WELKOM
Flying on trusted wings
WELKOM
WELCOME
Veiligheid is binnen de luchtvaartsector de belangrijkste prioriteit,
zo ook voor de SLM. Veiligheid is niet alleen belangrijk voor de
bemanning en de passagiers maar voor de gehele organisatie. Het is
daarom noemenswaardig te vermelden dat de SLM erin geslaagd is
haar E-IOSA en ISO 9001 certificering te behalen. De E-IOSA staat
voor Enhanced IATA Operational Safety Audit. Deze certificering is
een internationaal erkend en geaccepteerd evaluatiesysteem, dat
ontworpen is om het operationele beheer en de controlesystemen
binnen luchtvaartmaatschappijen te beoordelen. Door het steeds
behalen van de E- IOSA certificering welke 2 jaar geldig is, behoort de
SLM tot de groep luchtvaartmaatschappijen waaraan door de IATA de
status “An IOSA Certified Airline” is toegekend.
Voor het continu verbeteren van de interne organisatie en
daardoor de dienstverlening naar de klant toe, heeft de SLM het
kwaliteitsmanagements de ISO 9001 norm geïmplementeerd. ISO
staat voor International Organization for Standardization en is een
internationaal keurmerk voor kwaliteit.
Het voldoen aan de verwachtingen van de klant is van belang om te
overleven in de markt. Hierdoor kan de klanttevredenheid steeds naar
een hoger niveau worden getild. De beide managementsystemen zijn
de keerzijde van dezelfde medaille.
Safety is the top priority for the aviation sector, also for Surinam Airways.
Safety is not just important for the crew and passengers, but for the
entire organization. So it’s worth mentioning that Surinam Airways has
succeeded in obtaining its E-IOSA and ISO 9001 certification. E-IOSA
stands for Enhanced IATA Operational Safety Audit, this certification is an
internationally acknowledged and accepted evaluation system, designed
to assess the operational management and control systems within
airlines. By continuing to obtain the E-IOSA certification, valid for 2 years,
Surinam Airways is among the airlines being awarded “An IOSA Certified
Airline” status by IATA.
For continuous improvements of the internal organization and thus
service to the customer, Surinam Airways has implemented the quality
management system according to the ISO 9001 standard. ISO stands
for International Organization for Standardization and is an international
certification mark for quality.
Meeting the customer’s demands is important to survive in the market.
This way, customer satisfaction can be continually improved. Both
management systems are two sides of the same coin.
De zomer is voorbij maar Suriname biedt in de komende (feest)maanden
voldoende aanleiding voor een heerlijke vakantie. Steeds meer mensen
kiezen ervoor om de feestdagen door te brengen in tropisch Suriname.
En terecht! Vooral de oud- en nieuwviering (Owruyari) is een unieke
belevenis die u beslist een keer meegemaakt moet hebben.
Het fraaie eiland Aruba behoort al jaren tot de vaste bestemmingen
van de SLM en steeds meer bezoekers aan Suriname combineren
hun verblijf met een strandvakantie op dit schitterende eiland. En het
wereldberoemde carnaval van Aruba is in februari 2016 een extra
reden om op tijd uw SLM ticket te boeken om dit tropische carnaval
mee te vieren. In dit nummer een artikel over deze populaire SLMbestemminig.
Ontdek Belém. Voor wie kennis wil maken met Brazilië, zich wil
laten onderdompelen in de natuur of gewoon even wil genieten van
de dynamiek van een bruisende havenstad. Vanuit Paramaribo bent u
er met een rechtstreekse vlucht binnen twee uur met de SLM. In dit
nummer een artikel over deze populaire SLM-bestemming.
Ook in Suriname zelf is natuurlijk voldoende te beleven de komende
maanden in de vorm van culturele festivals en officiële festiviteiten.
Absoluut hoogtepunt is natuurlijk 40 jaar Srefidensi (onafhankelijkheid)
dat op een grootse en meeslepende wijze gevierd zal gaan worden op
en rond 25 november.
Wij wensen u een prettige reis en een heerlijk en ontspannen verblijf
op uw bestemming. En vanzelfsprekend fantastische feestdagen op
welke SLM bestemming dan ook.
4
Inflight Magazine
Summer is over, but Suriname still has plenty of reasons for a lovely holiday
in the upcoming (festive) months. More and more people are choosing to
spend the holidays in tropical Suriname. And rightly so! The celebration of
New Year’s Eve (Owruyari) in particular is a unique experience, one that
you should have at least once.
The beautiful island of Aruba has been one of Surinam Airways’ regular
destinations for years now, and more and more visitors to Suriname are
combining their stay with a beach holiday on this gorgeous island. And
Aruba’s world famous carnival, in February 2016, is another reason to
book your Surinam Airways ticket fast and on time to celebrate this tropical
carnival. You’ll find an extensive report on this unique event in this issue.
Discover Belém. For anyone who wants to get to know Brazil, is looking
to get surrounded by nature, or just wants to enjoy a dynamic and vibrant
port city. From Paramaribo, you can reach it within two hours on a direct
flight with Surinam Airways. In this issue, you’ll find an article about this
popular Surinam Airways destination.
There’s enough to do within Suriname in the coming months as well, of
course, in the form of cultural festivals and
official festivities. The absolute highlight is of
course 40 years Srefidensi (independence),
which will be celebrated in a grand and
compelling way on and around November
25.
We wish you a pleasant journey and a
lovely and relaxed stay at your destination.
And naturally happy holidays, no matter
what Surinam Airways’ destination you’re
Ewald M. Henshuys
celebrating them.
CEO Surinam Airways
www.flyslm.com
5
COLOFON
Credits
Introduction
www.flyslm.com
SABAKU INFLIGHT MAGAZINE
WORDT UITGEGEVEN DOOR:
Sabaku Inflight Magazine is published by:
INHOUDSOPGAVE · INDEX
Welkom / Welcome .........................................................................................5
Introductie / Introduction.................................................................................7
50
Atjoni – transit to paradise ........................................................................8
Reisadviezen / Travel tips.............................................................................13
TEKSTEN/TEXT
Harry Mulder
Anouska Blanca
Rosita Leeflang
Natasja Batenburg
Annelies Brinkman
BEELDREDACTEUR/PHOTO EDITOR
Kenneth Heesbien
FOTOGRAFIE/PHOTOGRAPHY
Kenneth Heesbien
Harry Mulder
Raúl Neijhorst
REDACTIE/EDITOR
Harry Mulder
Rosita Leeflang
PRODUCTIE/PRODUCTION
Harry Mulder
HP Media
www.hpmedia.nl
[email protected]
VERTALING /TRANSLATION
Mekes Tekst
Muzikaal multitalent / Musical multi-talent......................................14
Paramaribo Zoo –Jungle in de stad /Jungle in the city............20
Kalender/Calendar: ..........................................................................................25
Carnaval Aruba 2016 – mis het niet / don’t miss it ...............26
Saamaka Marron Muesum........................................................................30
Reisadviezen / Travel tips.............................................................................33
Online boeken – inchecken / Booking & Check-in..................35
42
Loyal Wings..........................................................................................................37
Surinaamse keuken / Classic Surinamese dish ............................38
Fit tijdens de vlucht / Fit while flying ..................................................40
50th anniversary Surinamese national art fair................................50
8
Belém, bruisende havenstad / Belém, vibrant port city...........54
Den Haag, stad van contrasten / The Hague,
city of contrast.......................................................................................................62
“Sabaku” is the name of Surinam Airways’ inflight magazine. It is pronounced “SA-BA-KOO” with the emphasis
on the last syllable. Sabaku is the Surinamese word for
the snowy egret (and some other
species of egrets). Snowy egrets are small, graceful, longlegged birds with a long, pointed, powerful bill.
At sunrise, the birds leave the communal roost and nesting
sites within a short period of time. The stream of sabakus flying to their feeding grounds forms an impressive spectacle. At
dusk, they return again in flocks to spend the night in the mangroves.
The white wings of the sabakus then form a startling contrast with
the pink or purple colour of the early evening sky.
Sabakus are social birds. In Suriname, tens of thousands of sabakus
breed and roost communally in the mangrove forests along the Atlantic coast. In Paramaribo, a breeding colony and nocturnal roost
of sabakus, among which several snowy egrets, is found in the mangroves bordering the Suriname River at the mouth of the Van Sommelsdijckskreek.
NIEUW IN TE VULLEN:
NEW TO FILL IN:
DOUANE PASSAGIERSDECLARATIEFORMULIER
CUSTOMS PASSENGER
DECLARATION FORM
Iedereen
die
Suriname
binnenkomt,
moet voortaan een douane passagiersdeclaratieformulier invullen. Het nieuwe
declaratieformulier komt samen met het reeds
van toepassing zijnde immigratieformulier dat
ingevuld en overhandigd moet worden aan de
Militaire Politie.
Het is in de internationale burgerluchtvaart gebruikelijk dat elke passagier zich bij binnenkomst
in een land met zijn of haar bagage bij de douaneambtenaar aanmeldt en een passagiersdeclaratieformulier overlegt.
Met de introductie van het passagiersdeclaratieformulier voldoet de Surinaamse Douane aan
een internationale verplichting, aangezien hierdoor wordt voorzien in het optimaliseren van de
controle op de legale of illegale invoer van: verdovende middelen, bedreigde dier- en plantensoorten, alsook vuurwapens
en munitie, persoonlijke- en handelsgoederen en vreemde
valuta.
Everyone who enters Suriname needs to complete a customs passenger declaration form
from now on. The new declaration form is
filled in together with the already applicable
immigration form that needs to be completed
and handed to the Military Police.
In international civil aviation, it is customary
for every passenger to report to the customs
officer with his or her baggage on arrival, and
to hand over a passenger declaration form.
With the introduction of the passenger declaration form, Surinamese Customs will adhere
to an international obligation, seeing how this
provides optimization of inspection regarding
the legal or illegal import of: narcotics, endangered animals and plants, as well as firearms
and munition, personal effects and commodities, and foreign
currency.
The Mall – onboard shopping...............................................................69
EINDREDACTIE/FINAL EDITING
SLM Public Relations
[email protected]
ADVERTENTIES/ADVERTISING
Lisa Pantin/SLM PR Dept.
[email protected]
Tel/Phone (465700 ext, 279)
Inflight Magazine
Sabaku, zo heet dit inflight magazine van Surinam Airways. Je spreekt het uit als ‘sabbakoe’, met de klemtoon
op de laatste lettergreep. Sabaku is het Surinaamse
woord voor reiger. In Suriname leven achttien soorten
reigers, waarvan er vier ‘sabaku’ worden genoemd. Deze
kleine, sierlijke vogels zijn uitgerust met lange poten en
een lange, krachtige snavel. De verschillende soorten leven vaak met elkaar samen.
Bij zonsopkomst verlaten de sabaku’s collectief de gemeenschappelijke slaapverblijven in de mangrovebossen langs de
rivier. Een kolonie vliegende reigers biedt een indrukwekkende aanblik. Aan het eind van de dag keren de vogels opnieuw in groepen
terug naar hun onderkomens voor de nacht. Het wit van hun veren
steekt dan mooi af tegen het roze of purper van de avondhemel.
Sabaku’s zijn sociale vogels: ze slapen en broeden gemeenschappelijk. In Paramaribo vinden we een broedkolonie en slaapplaats
van sabaku’s langs de Surinamerivier aan de monding van de Van
Sommelsdijckskreek.
50 jaar nationale kunstbeurs Suriname /
DRUK/PRINTING
HP Publishing
6
Sabaku...
Awarradam, jungle lodge & spa............................................................42
VORMGEVING/ GRAPHIC DESIGN
HP Media/ Job Hugenholtz
AUTEURSRECHT/COPYRIGHT
No part of this magazine may be reproduced, stored
in a retrieval system or resold without the prior
written consent of the publisher. Sabaku makes every
effort to check all information, but cannot accept any
responsibility for errors or omisions.
INTRODUCTIE
20
26
www.flyslm.com
7
ATJONI
ATJONI
TRANSIT TO PARADISE...
Waar de weg na een drie uur durende bus- of autorit vanuit Paramaribo simpelweg ophoudt, ligt het Marron dorpje Atjoni.
Where the road simply stops after a three-hour bus or car ride from Paramaribo, you’ll find the Maroon village of
Dit dorpje kan gezien worden als de transit naar het paradijs.
Atjoni. This village can be considered the transit to paradise.
Het is de tussenstop naar eco-toeristische dorpen. Hier begint een
spetterend avontuur of ultieme rust (of een combinatie van beide).
Het is maar waarvoor je kiest! Omdat er in Atjoni zelf niet al te veel
te beleven is, moet je verder de rivier op. Neem plaats in één van de
tientallen korjalen die afgemeerd liggen op de rivier en geniet van de
onmetelijke schoonheid van de door het Amazonewoud stromende
Boven-Surinamerivier. Met een beetje geluk kun je in de bomen hele
families apen of exotische vogels spotten. De korjalen zijn gemaakt
van uitgeholde boomstammen en worden bestuurd door de meest
ervaren bootsmannen. De korjalen brengen je via wilde sula’s
(stroomversnellingen) naar de dorpen langs de rivier.
Je bevindt je in het gebied van de Marrons en met name van de
Saramaccaanse stam. Maak kennis met de cultuur, de taal en gewoontes
van deze mensen. In de dorpen kun je met toestemming van de
dorpsoudsten of een gids een kijkje nemen en de leefgewoonten
8
TRAVEL
Inflight Magazine
ervaren of een voettocht maken naar de kostgrondjes die veelal
enkele kilometers verwijderd zijn van het dorp. In de avonduren
kun je verrast worden met een Awasa dansopvoering waarbij
je niet kunt weigeren om te participeren. In de eco-toeristische
dorpen, speciaal opgezet voor het ontvangen van toeristen, kun je
overnachten in traditionele hutjes en cabana’s waarvan de inrichting
toch enigszins geriefelijk genoemd kan worden. Er is zoveel nieuws te
beleven. Laat je verwennen met smakelijk bereid wild-vlees of diverse
vissoorten als je een liefhebber bent van vis. Ga liggen in een woeste
sula, een uniekere massage kun je je niet voorstellen. Ga hengelen
naar gigantische rivier ‘monsters’. Ook vogelliefhebbers zullen zich
gezegend voelen wanneer de zon in de ochtenden ontwaakt. Geniet
van het gezang en het bekijken van zoveel unieke vogels.Transit vanuit
Atjoni naar het paradijs om er heerlijk in een hangmat te liggen en
vergeet voor enkele momenten het hectische stadsleven.
Here, a smashing adventure or ultimate relaxation begins (or a
combination of both). It’s your choice! Because there’s not a lot to
do in Atjoni itself, you’ll have to go down the river. Take a seat in one
of the dozens of corials that are moored on the river, and enjoy the
immeasurable beauty of the flowing Upper Suriname River through
the Amazonian forest. With a bit of luck, you can spot entire families
of monkeys or exotic birds in the trees. The corials are made from
hollowed-out tree trunks and are captained by the most experienced
of boatswains. The corials take you to the village along the river
through wild sulas (rapids).
You are in the area of the Maroons, namely the Saramaccan tribe.
Get acquainted with the culture, the language and customs of these
people. In the villages, with permission from the village elders or a
guide, you can take a look and experience the habits, or make a trip on
foot to the agricultural plots that are usually a few kilometres away
from the village. In the evening, you can be surprised with an Awasa
dance performance that you just cannot refuse to participate in.
In the eco-tourism villages, especially established in order to host
tourists, you can stay the night in traditional huts and cabanas, the
decoration of which can be described as reasonably comfortable.
There are so many new things to experience. Allow yourself to be
treated to tastily prepared game or various types of fish if you’re
a fish lover. Lie down in a wild sula, it’s hard to imagine a more
unique massage. Go fishing for gigantic river ‘monsters’. Bird lovers
will also feel blessed when the sun awakes in the mornings. Enjoy
the singing and the watching of so many unique birds. Transit from
Atjoni to paradise, to lie down comfortably in a hammock, and
forget about the frantic urban life for a few moments.
www.flyslm.com
9
Your Nature & City getaway in Suriname
Reservations:
Domineestraat 39
Paramaribo, Suriname
T: (+597) 47 50 50
For Hotel Krasnapolsky:
E: [email protected]
www.krasnapolsky.sr
For Bergendal Resort:
E: [email protected]
www.bergendalresort.com
Inflight Magazine
www.flyslm.com
11
ADVIES
Advice
REISADVIEZEN
De volgende tips van de SLM zullen uw reis veraangenamen
INFORMATIE
TRAVEL TIPS
The following travel advice will make your journey more comfortable:
STOELRIEMEN Maak vóór de start en landing uw stoelriemen vast. Houdt
deze om zolang het ‘fasten seat belt’ -lichtje aan is. Ervaren reizigers houden
de riemen de gehele reis losjes om. Dit uit zorg voor plotselinge turbulentie.
YOUR SEATBELTS Before take off and landing, fasten your seatbelts and keep
these fastened until the ‘fasten seat belt sign’ is turned off. As a precaution, you
may keep your seatbelt loosely fastened during the entire flight.
ONTSPANNING Wij kunnen u voorzien van kranten en tijdschriften. Op de
Mid-Atlantische route worden tijdens de reis films vertoond, terwijl u met behulp van uw koptelefoon kunt genieten van films en aangename muziek. Door
de atmosfeer in de cabine en het stilzitten kunnen uw voeten opzwellen. Draag
daarom ruimzittende schoenen of slippers.
RELAXATION A selection of international newspapers and magazines is available
on the Mid- Atlantic route ( Paramaribo- Amsterdam v.v). And you can also enjoy
music and films via headsets. Because of the cabin pressure and enforced sitting
for several hours, your feet may become swollen. Wear, therefore, roomy shoes
or slippers.
SPECIALE MAALTIJDEN Gebruikt u op doktersvoorschrift of uit geloofsovertuiging speciale maaltijden, dan serveren wij zolang het kan, die graag. Maak uw
verzoeken duidelijk kenbaar bij de reservering van uw vlucht.
SPECIAL MEALS Special meal requests, either because of medical or religious can
be fulfilled. Please advise us of this when making flight reservations.
GEZONDHEID In het vliegtuig is de lucht droger dan daarbuiten. Drink daarom zoveel mogelijk tijdens een vlucht. Alcohol, koffie en thee onttrekken vocht
aan het lichaam, beperk daarom het gebruik. Beweeg (zeker op lange vluchten)
zoveel mogelijk. In de magazine staan er oefeningen die u in uw stoel kunt doen.
De boordapotheek bevat medicijnen voor de meest voorkomende kwaaltjes.
Gebruikt u medicijnen, neem die dan altijd mee in uw handbagage.
KINDEREN Reist u met een baby? De steward(ess) maakt graag het flesje voor
de baby klaar. Waarschuw op tijd, dan hoeft uw kleintje niet te wachten. Op
de Mid-Atlantische route (Paramaribo – Amsterdam v.v.) kunnen wij u ook bij
noodgevallen voor babyvoeding en luiers zorgen. Laat uw kinderen veel drinken. Geeft u borstvoeding drink dan zelf ook meer dan normaal. Geef uw
baby bij start en landing een fopspeen of flesje met drinken, om de druk op de
trommelvliezen te verminderen. Een ouder kind geeft u een zuigsnoepje of een
stukje kauwgum. Zelf kunt u eventueel ook geeuwen of slikken om de druk te
verminderen.
ELEKTRONISCHE APPARATUUR In het vliegtuig mag u geen apparaten gebruiken waarin een zender of ontvanger zijn verwerkt. Mobiele telefoons en
laptops werken namelijk storend op het gevoelige navigatie systeem van het
vliegtuig.
HANDBAGAGE Iedere passagier mag één (1) stuk handbagage meenemen.
Het moet van een dergelijk formaat zijn dat u het kwijt kunt onder uw stoel.
De bergplaatsen boven uw hoofd zijn alleen bestemd voor lichte artikelen, zoals hoeden, mantels en andere lichte artikelen. Open de klep voorzichtig en
kijk bij het opendoen van de hat-rack uit dat de spullen erin niet eruit vallen.
TROPICANA HOTEL & CASINO | Saramaccastraat 17
Paramaribo, Suriname |  52 09 90 | www.pashaglobal.com
Information
HEALTH The atmosphere inside the aircraft is dryer than that on the ground ,
therefore you should drink as much as possible during a flight . Alcohol , coffee
and tea however, remove fluids from the body . Use these stimulans as little as
possible. Move about as much as possible ( especially on longer flights ). In the
magazine you will find exercises which you can do while sitting in your aircraft
seat. The medical dispensary on board contains medicine for the most anticipated
minor complaints . If you take medicine regularly , be sure to always place this in
your hand baggage.
CHILDREN Are you traveling with a baby? The steward(ess) will gladly prepare the
baby bottle for you. Please give sufficient advance notice so that your baby does not
have to wait. On the Mid- Atlantic route ( Paramaribo- Amsterdam v. v.) we can in
case of emergency also provide baby food and diapers(limited available). For older
children on this route we have toys and books available. The children must drink a
lot. If you are breast- feeding, you should also drink more than normal. Give your
baby a pacifier or a bottle with liquid to lessen the pressure on the eardrums. Give
an older child either candy or chewing gum. For yourself, you may either yawn or
swallow to lessen the pressure.
ELECTRONIC DEVICES Once you are on board the aircraft you may not use
electronic equipment with transmitters and receivers. The use of cellular phones,
laptops and other electronic equipment can disrupt the sensitive navigation system
and are not allowed during take-off and landing.
HAND LUGGAGE Every passenger is allowed one (1) piece of carry on hand luggage that fits easily under the aircraft seat. The luggage bins above your head
are only intended for light articles such as hats, coats , flowers etc. Open the flap
carefully so that items do not fall out.
BAGAGE Voor volwassenen en voor kinderen vanaf 2 jaar mogen tussen Paramaribo en Amsterdam maximaal 1 stuk van maximaal 25 kg (54 lbs) meenemen
in de Tourist Class. In de Business Class geldt 2 stuks van 32 kg (70 lbs). Op
vluchten van en naar de Verenigde Staten van America en de Regionale Route
geldt als bagageregeling : 1 (een) stuk met een totale afmeting van maximaal
158 cm (62 inch) (lengte+breedte+hoogte) en een gewicht van maximaal 23
kg (50 lbs.
Heeft u meer bagage, dan moet u bijbetalen.
Voorzie zowel binnen- als buitenkant van uw bagage van adresstickers. Deze
hoeven aan de buitenkant voor voor iedereen leesbaar te zijn.
LUGGAGE On the route between Paramaribo and Amsterdam , adults and children from the age of 2, are allowed 1 piece of maximum 25 kilo ( 54 lbs ) luggage
in Tourist class, and 2 pieces of 32 kilo ( 70 lbs ) maximum in Business class.
Different luggage regulations apply on flights to and from the United Statesand
the other Regional Destinations. On before mentioned routes each passenger is
allowed 1 (one) piece of luggage with a maximum dimension of 158 cm. (62 in.)
( lenght + width + height) and a maximum weight of 23 kg ( 50 lbs ). If you have
additional then there is an excess baggage fee. Please place address stickers on
both the interior and exterior of your luggage . On the exterior, these don’t have to
be readable for everyone.
HERBEVESTIGEN Verblijft u ergens langer dan 72 uur, dan moet u tenminste
72 uur vóór vertrek uw gereserveerde door- of terugreis opnieuw bevestigen.
Op de vluchten Paramaribo – Amsterdam v.v. is deze regel niet van toepassing.
Wenst u een aangepaste of andere bijzondere dienstverlening, dan is het verstandig om dit verzoek opnieuw te bevestigen.
Herbevestigen kunt u online via de webpagina www.flyslm.com/herbevestigen .
RECONFIRMATION If you are staying for longer than 72 hours, then at least 72
hours before your depature , you are asked to reconfirm your flight . On flights
between Paramaribo and Amsterdam this rule is not applicable. If you require
adjusted meals, wheelchair service or other special services , then please place your
requests when reconfirming. You can also reconfirm your flight through the website
www.flyslm.com/reconfirm
Dank voor uw vertrouwen in SURINAM AIRWAYS.
We thank you for flying Surinam Airways.
www.flyslm.com
13
portrait
“Niets is
onmogelijk, al je
dromen kun je
waarmaken”
LADY SHAYNAH
‘Dream big, work hard’
Ze is bedolven onder prestigieuze music awards en wordt beschouwd als één van de grootste muzikale
talenten en heeft als thuisbasis Nederland en Suriname, maar voelt zich vooral ‘muzikale wereldburger’.
We hebben het over de eenentwintigjarige singer/songwriter en muzikant Lady Shaynah (Shanice Dionne
Redan) die als multi-talent piano, akoestische gitaar, drums, blokfluit en verschillende percussie-instrumenten
bespeelt en ook nog eens beschikt over een fantastische stem. Afgelopen zomer werd haar debuut-EP
gelanceerd in de Doelen, Rotterdam. Haar veelgeprezen debuut album is een combinatie van swingende
nummers vol soul en pop ‘with a taste of jazz’.
Muzikaal multi-talent
Lady Shaynah
14
14
Inflight Magazine
Geboren op Curaçao, met Surinaamse roots, kwam Lady
Shaynah naar Rotterdam om muziek te studeren aan de
jazzopleiding van Codarts. Zij heeft zich laten scholen door
internationale grootheden in de muziek als Andro Biswane,
Eddy Veldman, Tomoko Ohno, Berget Lewis en Tania Kross.
Stevie Wonder, Kirk Franklin, Gloria Estefan, Whitney
Houston en Donnie McClurkin behoren tot haar grote
voorbeelden.
Lady Shaynah werd driemaal genomineerd voor de
Surinaamse ‘Suripoku Award’ in de categorieën Beste
Nieuwkomer, Beste Vrouwelijke Artiest en Suripoku van
het Jaar 2012. Ook in Guadeloupe en Frans Guyana won ze
diverse prijzen.
Ook Nederland erkende het muzikale talent en beloonde
haar met een flink aantal prijzen zoals de Music Matters
Award en het 2015 Radio 6 Soul & Jazz talent. Bovendien
werd ze uitgeroepen tot Muziekambassadeur van Rotterdam,
de stad waar ze woont en studeert.
Shaynah heeft gekozen voor de titel “DARE” voor haar
debuutalbum omdat ze in het afgelopen jaar veel durf en
moed heeft moeten tonen. Zo emigreerde ze van Suriname
naar Nederland voor haar studie aan het Rotterdamse
Conservatorium (Codarts) en ging ze voor het eerst op
zichzelf wonen. Shaynah durfde het aan om zichzelf muzikaal
opnieuw te (her)ontdekken. En muzikale moed kan de
energieke Shaynah zeker niet worden ontzegd. Zo schrijft
ze haar eigen teksten en muziek en kiest niet voor de meest
voor de hand liggende populaire muziekstromen maar voor
de bijzondere combinatie van soul, funk, pop en jazz.
Shaynah is geboren op Curaçao en heeft een Surinaamse
moeder, de bekende zangeres Helianthe Redan, die tevens
haar manager is. De muzikale appel valt dus niet ver van de
boom. Vanaf haar derde jaar woonde en studeerde Shaynah
afwisselend in Suriname en Nederland. Voor haar optredens
bezocht Shaynah vele landen en daardoor voelt ze zich ‘een
muzikale wereldburger’.
Shaynah weet dat zij een voorbeeldfunctie heeft voor veel
jongeren in Nederland en Suriname en wil graag jonge mensen
stimuleren om al hun talenten te benutten. “Niets is onmogelijk,
al je dromen kun je waarmaken,” zo weet Shaynah zeker. Niet
voor niets is de titel van haar eerste single ‘Werk it’. Groot
dromen en vooral hard werken is een must voor iedereen die
zijn dromen wil nastreven. “Niets komt je vanzelf aanwaaien, hoe
groot je talent ook is,” aldus Shaynah, die zelf keihard werkt en
studeert om alles uit haar talent te halen.
Haar grootste muzikale missie is om te werken aan een eigen,
herkenbare sound: het kenmerk van de grote muzikale talenten
in de wereld.“Ik wil dat mensen na de eerste tonen of het eerste
stemgeluid weten dat ze luisteren naar een Lady Shaynah nummer.
Ik ben nog jong en dus nog op zoek naar mijn eigen sound, waarin
zeker mijn Caraïbische roots zullen doorklinken,” aldus de nu al
uiterst succesvolle singer/songwriter.
Wie de kans heeft om een concert van Lady Shaynah bij te
wonen moet deze kans beslist niet laten lopen. Een optreden
van dit multi-talent is een ware belevenis en een unieke
combinatie van muziekstijlen. Lady Shaynah alleen achter de
piano, spelend op haar gitaar of met begeleiding van haar
10-koppige band (Le Band): het wordt een avond die u nog
lang zal bijblijven
www.flyslm.com
15
Photos: Herman van Gestel
portrait
“Nothing is impossible, you
can realize all your dreams”
LADY SHAYNAH
‘Dream big, work hard’
She has received countless prestigious music awards, is considered one of the biggest musical talents, and
NewYear’s
is the
perfect and Suriname, but she considers herself a ‘musical global citizen’ first and
is basedEve
in the
Netherlands
opportunity
to meet old friends and
foremost. We’re talking about twenty-one-year-old singer/songwriter and musician Lady Shaynah (Shanice
to make
new ones!
Dionne Redan), who, being multitalented, plays the piano, acoustic guitar, drums, recorder and various
percussion instruments, and has a fantastic voice to boot. Last summer, her debut EP was launched in De
Doelen, Rotterdam. Her highly acclaimed debut album is a combination of swinging songs full of soul and
pop, with a taste of jazz.
Musical multi-talent
Lady Shaynah
16
16
Inflight Magazine
Born on Curaçao, with Surinamese roots, Lady Shaynah
came to Rotterdam to study music at the Codarts
jazz school. She was instructed by international music
celebrities like Andro Biswane, Eddy Veldman, Tomoko
Ohno, Berget Lewis and Tania Kross. Stevie Wonder, Kirk
Franklin, Gloria Estefan, Whitney Houston and Donnie
McClurkin are among her role models.
Lady Shaynah got three nominations for the Surinamese
‘Suripoku Award’, in the categories Best Newcomer, Best
Female Artist and Suripoku of the Year 2012. She also
won various awards in Guadeloupe and French Guiana.
The Netherlands also recognized the musical talent,
rewarding her with a number of awards, including the
Music Matters Award and the 2015 Radio 6 Soul &
Jazz talent. She was also named Music Ambassador of
Rotterdam, the city where she lives and studies.
Shaynah chose the title “DARE” for her debut album,
because she’s had to show a lot of dare and courage
in the past year. She emigrated from Suriname to the
Netherlands to study at the Rotterdam Conservatory
(Codarts), and lived on her own for the first time. Shaynah
had the courage to (re)discover herself musically. And
Shaynah sure has musical courage. She writes her own
lyrics and music , and doesn’t opt for the most obvious
popular music genres, but rather the unusual combination
of soul, funk, pop and jazz.
Shaynah was born on Curaçao and has a Surinamese
mother, famous singer Helianthe Redan, who is also her
manager. So it’s a chip off the old musical block. Since
her third year, Shaynah has lived and studied alternately
in Suriname and the Netherlands. For her shows, Shaynah
has been to many countries, making her feel like ‘a musical
global citizen’.
Shaynah knows she is a role model to many young people in
the Netherlands and Suriname, and is eager to encourage
young people to make full use of all their talents. “Nothing
is impossible, you can realize all your dreams,” Shaynah
knows. Her first single is called ‘Werk It’ for a reason.
Dreaming big and hard work in particular is a must for
anyone who wants to follow their dreams. “Nothing in life
comes easy, no matter how much talent you have,” says
Shaynah, who works and studies very hard to make full use
of her talent.
Her biggest musical mission is to work on her own,
recognizable sound: something all the world’s big musical
talents have. “I want people to know they’re listening to
a Lady Shaynah song after the first notes or vocals. I’m
still young, and so I am still looking for my own sound,
wherein my Caribbean roots will definitely come through,”
the already very successful singer/songwriter says.
Anyone with the opportunity to attend a Lady Shaynah
show shouldn’t pass it up. A concert by this multi-talent is
a great experience, and a unique combination of musical
styles. Lady Shaynah alone behind the piano, playing her
guitar or accompanied by her 10-man band (Le Band): it
will be a night to remember.
www.flyslm.com
17
Paramaribo
PARAMARIBO
EEN STUKJE JUNGLE IN DE STAD
Midden in groengebied ‘De Cultuurtuin’ ligt de Paramaribo
Zoo. Hartje stad maar tegelijkertijd een eerste kennismaking met de bewoners van de Surinaamse jungle; ideaal
voor een dagje uit met kinderen. De dierentuin is elke dag
open, behalve op 1 januari.
Voor wie heel grote dierentuinen is gewend, is deze diergaarde
eenvoudig van opzet. Maar al is de Paramaribo Zoo van
bescheiden formaat, er valt voldoende te beleven voor een
halve dag vermaak. Zo blijven de capriolen van de kwatta-apen
(‘bosduivels’) op het apeneiland vlak bij de ingang, zelfs als je al
eerder naar de zoo bent geweest, een fascinerend schouwspel.
De langharige, zwarte dieren met hun kleine hoofdjes en
enorme grijpstaarten slingeren enthousiast aan de touwen
en boomstammen. Ze gebruiken daarbij hun staart als vijfde
ledemaat, erg leuk om naar te kijken. Sinds enkele jaren is er ook
een tweede apeneiland met kwatta-apen.
Aan de andere kant van de zoo zijn meer apensoorten gehuisvest,
zoals de vertederende doodshoofdaapjes en de kapucijnerapen.
En wat deze dierentuin zo bijzonder maakt, is dat ook wilde apen
er een kijkje komen nemen. Ze slaan bezoekers vanuit de bomen
nieuwsgierig gade, en gooien soms met vruchtjes om aandacht
te trekken.
Een paar jaar geleden is de dierentuin flink opgeknapt.Verschillende
diersoorten hebben een groter verblijf gekregen, waarin hun
natuurlijke omgeving zo veel als mogelijk is nagebootst. Zo kan
de reuzenotter lekker badderen in zijn eigen ‘meertje’, en hebben
ook de spinnen, slangen en reptielen hun eigen gebouw. Diverse
tropische vissen zwemmen rond in het aquarium.
De dieren in deze dierentuin komen hoofdzakelijk uit ZuidAmerika. Er zijn dan ook verschillende dieren te bekijken die in
het bos van Suriname leven, maar die de gemiddelde bezoeker
aan het binnenland zal ze daar niet snel tegenkomen. Naast de
eerder genoemde dieren zijn er onder meer capibara’s, (reuzen)
miereneters, pingo’s en pakira’s (bosvarkentjes), een bijzondere
zwarte arend, diverse kleurige vogels en grote en kleinere
katachtigen, waaronder drie jaguars.
De Paramaribo Zoo heeft naast een recreatieve ook een
educatieve functie. Midden in de dierentuin liggen bijvoorbeeld
20
Inflight Magazine
ZOO
een paar nagemaakte reuzenschildpadden. Hier wordt met
teksten en objecten het verhaal verteld van de zeeschildpadden,
die elk jaar met duizenden naar de Surinaamse kust komen om
er hun eieren te leggen.Veel schildpadden raken echter verstrikt
in de netten van vissers of krijgen plastic afval binnen, en hun
eieren worden geraapt en opgegeten. De dieren worden op
die manier met uitsterven bedreigd. De zoo hoopt hierin met
voorlichting verandering in te helpen brengen.
Bij alle verblijven staan verder duidelijke borden met informatie
over de dieren, zoals de wetenschappelijke en Surinaamse naam
van de diersoort en haar leefgebied. In het amfitheater worden
soms films vertoond, lezingen of voorstellingen georganiseerd en
educatieve of gewoon gezellige kinderactiviteiten gehouden. Ook
het educatiecentrum wordt regelmatig, vooral door groepen,
gebruikt voor educatieve activiteiten.
Even uitrusten kan bij de kleine bar, waar versnaperingen en
drankjes verkocht worden. Vlak ernaast ligt ook de grote
speeltuin. Op zondag en bijzondere feestdagen worden hier
vaak extra kinderactiviteiten georganiseerd, zoals schminken,
meerijden met een treintje, paardrijden en trampolinespringen.
De weg naar de uitgang loopt door de kinderboerderij. Hier
staan enkele karakteristieke Surinaamse houten huisjes, waarin
geiten, schapen, maar ook konijnen en cavia’s verblijven. Buiten
grazen een paar ezeltjes en twee hertjes, die zich soms laten
aaien. Samenvattend geeft de Paramaribo Zoo een goed beeld
van Suriname en de dieren die er leven. Een aanrader voor
iedereen, met of zonder kinderen.
Paramaribo Zoo
Sawarinotenlaan, Paramaribo
Open: 09:00-18:00 uur
De Paramaribo Zoo is, sinds de sluiting van twee kleine
privé-dierentuintjes, de enige dierentuin van Suriname.
De dierentuin bestaat sinds 1972, en was een initiatief van
oud-premier Johan Adolf Pengel. Hij richtte zes jaar eerder
de Stichting Dierentuin op.Tot de officiële opening van de
Paramaribo Zoo, Pengel was inmiddels overleden, liepen
de tijgers en andere dieren gewoon rond in zijn achtertuin.
www.flyslm.com
21
Paramaribo
PARAMARIBO
A BIT OF JUNGLE IN THE CITY
In the middle of green area ‘The Culture Garden’, you
can find Paramaribo Zoo. In the heart of the city, a first
meeting with the inhabitants of the Surinamese jungle;
ideal for a day out with children. The zoo is open every
day, except on January 1.
For those used to very large zoos, this one has a simple design.
But even though Paramaribo Zoo is modest in size, there is
plenty to do for half a day of amusement. The antics of the
black spider monkeys on the monkey island near the entrance
always make for a fascinating show, even if you’ve been to the
zoo before. The long-haired, black animals with their small head
and huge grabbing tails swing enthusiastically from the ropes
and tree trunks. They use their tails as a fifth limb, very cool to
watch. A few years ago, a second monkey island with black spider
monkeys was added.
The other side of the zoo is home to more species of monkeys,
like the endearing squirrel monkeys and the capuchin monkeys.
And what makes this zoo so special, is that wild monkeys also
come to take a look. They watch the visitors from the trees with
curiosity, and sometimes throw pieces of fruit to attract attention.
A few years ago, the zoo was renovated significantly. Various
animals got a bigger enclosure, in which their natural environment
is emulated as much as possible. For instance, the giant otter
can splash around in its own ‘lake’, and the spiders, snakes and
reptiles also have their own building. Various tropical fish swim
around in the aquarium.
The animals in this zoo mainly come from South America. That
means several of the animals live in the Surinamese forest, but
the average visitor to the inland won’t quickly encounter them. In
addition to the previously mentioned animals, there are, among
others, capybaras, (giant) ant eaters, collared peccaries (forest
pigs), an extraordinary black eagle, various colourful birds and
large and smaller felines, including three jaguars.
In addition to providing recreation, Paramaribo Zoo also serves
to educate. In the middle of the zoo, for instance, there are a few
models of giant tortoises. Here, with texts and objects, the story
22
Inflight Magazine
ZOO
is told of the sea turtles that come to the shores of Suriname by
the thousands each year, to lay their eggs. Many turtles, however,
get caught up in the nets of fishermen, or ingest plastic waste,
and their eggs are collected and eaten. Due to this, the animals
are threatened with extinction. Through education, the zoo is
hoping to help change this.
Also, all the enclosures have clear signs with information about
the animals, such as the scientific and Surinamese name of the
animal and its habitat. From time to time, films are shown in
the amphitheatre, lectures or shows are organized, and activities
are held for children, educational or just for fun. The educational
centre is used regularly, especially for groups, for instructive
activities.
You can take a short break at the small bar, where snacks
and drinks are sold. Right next to it, you’ll also find the large
playground. On Sundays and holidays, extra activities are often
organized for children, such as face painting, going on a train
ride, horse riding, and trampolining.
The way to the exit leads through the petting zoo, which contains
some characteristic Surinamese wooden houses, home to goats
and sheep, but also rabbits and guinea pigs. Outside, a few
donkeys and two deer graze, which can sometimes be petted. To
sum up, Paramaribo Zoo provides a good overview of Suriname
and the animals that live there. Highly recommended for anyone,
with or without children.
Paramaribo Zoo
Sawarinotenlaan, Paramaribo
Opening hours: 9 am-6 pm
Paramaribo Zoo is, since two small private zoos were
closed, the only zoo in Suriname. The zoo has been in
existence since 1972, and was an initiative of former
prime minister Johan Adolf Pengel. Six years earlier, he
established the Zoo Foundation. Until Paramaribo Zoo
was officially opened, after Pengel’s demise, the tigers
and other animals just walked around in his backyard.
www.flyslm.com
23
Informatie
INFORMATIE
Kalender
Calendar
FEESTDAGEN & EVENEMENTEN 2015
HOLIDAYS AND EVENTS 2015
Nationale feest- en gedenkdagen
National holidays and observances
Nieuwjaarsdag1 januari
Dag van de revolutie
25 februari
Holi Paghwa (Hindostaans Nieuwjaar)
6 maart
Goede Vrijdag
3 april
1ste en 2de Paasdag
5 & 6 april
Dag van de Arbeid
1 mei
Keti Koti (Dag der Vrijheden)
1 juli
Internationale dag der Inheemse Volkeren
9 augustus
Bodo/ Id-Ul-Fitr (einde vastentijd) onder voorbehoud
18-20 juli
Marrondag10 oktober
Srefidensi (Onafhankelijkheidsdag)
25 november
Eerste en tweede Kerstdag
25 &26 december
Oudjaarsdag
31 december
New Year’s DayJanuary 1
Day of the revolution
February 25
Holi Paghwa (Hindustani New Year)
March 6
Good Friday
April 3
Easter Sunday and Easter Monday
April 5 and 6
Labor Day
May 1
Keti Koti (Freedoms day)
July 1
International Day of Indigenous People
August 9
Bodo/ Id-Ul-Fitr (end of Muslim fasting period) July 18-20
Maroons dayOctober 10
Srefidensi (Independence Day)
November 25
Christmas Day and Boxing Day
25 and 26 December
New Year’s Eve
31 December
Bijzondere dagen en evenementen
Special days and events
Chinees Nieuwjaar 19 januari
Kinderboekenfestival Saramacca
28-30 januari
Kinderboekenfestival Brokopondo
18-20 februari
Internationale Dag van de Vrouw
8 maart
Kinderboekenfestival Paramaribo
23-28 maart
Avond vierdaagse
april
Kinderboekenfestival Wanica
27-29 april
Dag van de Hindostaanse Immigratie
5 juni
Fête de la Musique
juni
Zwemmarathon
juli
Dag van de Javaanse Immigratie
9 augustus
Moengo festival
15 - 20 september
Dag van de Chinese Immigratie
20 oktober
Suriname Jazz Festival
22 - 25 oktober
Divali (Lichtjesfeest)
23 oktober
Kunstbeurs1e week november
Jaarbeurs eind november
Srefidensi Marathon november
Savanne Rally (georganiseerd door SARK) november
Surifesta (festiviteiten rond de oudejaarsviering)
half december
Chinese New Year January 19
Children’s Book Festival Saramacca
January 28-30
Children’s Book Festival Brokopondo
February 18-20
International Women’s Day
March 8
Children’s Book Festival Paramaribo
March 23-28
Four-day evening walk
April
Children’s Book Festival Wanica
April 27-29
Hindustani Immigration Day
June 5
Fête de la Musique
June
Swimming marathon
July
Day of Javanese Immigration
August 9
Chinese Immigration Day
October 20
Salsuri
late October
Surinam Jazz Festival
October 22 - 25
Divali (Festival of Lights)
October 23
Annual trade fair late November
Srefidensi Marathon November
Savannah Rally (organized by SARK) November
Surifesta (festivities around New Year’s Eve)
December
*Subject to modifications
*Wijzigingen onder voorbehoud
www.flyslm.com
25
25
CARNAVAL OP ARUBA 2016: MIS HET NIET!
GROTE
CARNAVALSPARADE
7
FEBRUARI
2016
De grote carnavalsparade in Oranjestad is de ‘grande finale’ van het carnavalsseizoen ( 7 februari 2016) en de grootste parade
van alle carnavalsoptochten op Aruba. Zowel deelnemers als publiek zetten elk jaar Oranjestad volledig op z’n kop. Geweldige
plekken om naar de grote parade te kijken zijn langs de L.G. Smith Boulevard en de Vondellaan. Onder de gloeiende zon hullen
de deelnemers aan de parade zich in prachtige verentooien en glitterende carnavalskostuums.
Aan de massa van vaak honderden deelnemers gaan enkele
bijzondere, individuele pronkstukken en originele praalwagens vooraf.
Het schouwspel van langslopende en dansende carnavalgroepen
in alle kleuren van de regenboog is een ervaring op Aruba die je
meegemaakt moet hebben. Over het hele parcours van de grote
parade in Oranjestad staan vele trailers en tribunes in alle maten en
gewichten. Als toeschouwer van het carnaval zul je je op geen enkel
moment vervelen. Er heerst een gemoedelijke sfeer en iedereen kan
zich naar hartenlust vermaken.
Carnaval op Aruba staat ook synoniem voor krachtige
carnavalsmuziek. Op grote trucks rijden tientallen bands met mobiele
muziekinstallaties voorbij. Het carnavalslied, ofwel ‘roadmarch’, met
de meest pakkende tekst en de leukste melodie is gedurende het
hele carnavalsseizoen te horen. Tegen de tijd dat de grote finale van
het carnavalsseizoen is aangebroken met de grote carnavalsparade
in Oranjestad op carnavalszondag, kent iedereen dit carnavalslied uit
z’n hoofd. Jaren na dato hoor je ook nog steeds de verschillende
winnende carnavalsnummers van voorgaande jaren. Ze gaan niet
meer uit je hoofd; van ‘do the wiper’, tot ‘hit the floor’ en ‘jump with
your towel’.
26
Inflight Magazine
Tijdens de carnavalsperiode, die maar liefst een maand duurt, wandel je
van straatfeest naar straatfeest (de zogenaamde jump-ups) en kun je je
laten verrassen door één van de vele spectaculaire carnavalsoptochten
op Aruba. Carnaval op Aruba is zo leuk dat je er gewoon niets van wil
missen. Doe mee met het grootste feest van het jaar op Aruba! Bekijk
snel de mogelijkheden voor een heerlijke carnaval op Aruba!
Deelnemers van alle leeftijden zetten hun beste beentje voor tijdens
de vele carnavalsverkiezingen. Carnaval op Aruba is ook synoniem voor
krachtige muziek, zang, dans en een groot feest in de zinderende zon.
De grote carnavalsparades in San Nicolas en Oranjestad zetten elk jaar
deze steden volledig op z’n kop. De deelnemers aan de carnavalsparades
hijsen zich in de meest prachtige verentooien en glittergewaden,
waarbij kosten noch moeite worden gespaard. Ook zijn er kleurrijke
praalwagens te bewonderen, waar veelal een prachtig uitgedoste
carnavalskoningin op staat te pronken die onvermoeibaar het massaal
toegestroomde publiek toewuift. Sommige carnavalsgroepen op Aruba
tellen wel honderden deelnemers en als kijker naar het carnaval zal
je je geen enkel ogenblik vervelen. Er heerst een ontspannen sfeer
waarbij iedereen zich naar hartenlust kan vermaken met lekkere hapjes,
drankjes en feestelijke taferelen.
Travel
ARUBA CARNAVAL
BOEK OP TIJD UW VLUCHT EN ACCOMODATIE
Enkele hoogtepunten van het komende
carnavalsseizoen op Aruba:
Het carnavalsseizoen wordt elk jaar officieel ingeluid met de
Fakkeloptocht die begin januari door de straten van Oranjestad trekt.
Samen met de beroemde lichtjesparade is dit fonkelende spektakel de
enige carnavalsparade die ‘s avonds plaatsvindt. Kleine lampjes worden
in prachtige kostuums genaaid en creëren een magisch effect op het
paradeparcours. Ook de kleinschaligere kinderparades in de namiddag zijn
een lust voor het oog. Er doen vele schattige kinderen mee, uitgedost
in uiterst creatieve en kleurrijke kostuums. Elke buurt heeft zo z’n eigen
kinderparade zoals Noord, Oranjestad en de kinderparade in San Nicolas.
De grote parade in San Nicolas begint om middernacht al met ‘Jouvert
Morning’, een eigenzinnige mengeling van een pyjamaparty en een jump-up,
die duurt tot zonsopgang. De grote parade gaat rond 12 uur ‘s middags van
start. De sfeer langs de route wordt door ervaren carnavalliefhebbers en
deelnemers omschreven als de beste op het eiland.
De grote carnavalsparade in Oranjestad vindt de volgende dag plaats,
op zondag 7 februari 2016. Je kan er dus een bijzonder lang en feestelijk
weekend van maken! Dit is de grootste en langste van alle parades, met
de meeste toeschouwers en deelnemers. De parade start rond 11 uur ‘s
ochtends en het is aan te raden al vroeg je plekje langs de route te zoeken
aangezien het naarmate de dag vordert bijna te druk is in de stad om nog
door de mensenmassa’s en afgesloten straten te laveren.
Op Aswoensdag wordt traditiegetrouw de allerlaatste carnavalsparade
gehouden en Koning Momito verbrand. Momito is een levensgrote
beeltenis van de geest van carnaval. De traditionele verbranding luidt
het einde in van het carnavalseizoen. Het Arubaanse carnaval doet niet
onder voor de festiviteiten in Rio de Janeiro en New Orleans. Carnaval
is met recht het grootste en meest spectaculaire evenement op Aruba te
noemen.
Boek wel op tijd uw SLM ticket naar Aruba want het carnaval trekt elk
jaar tienduizenden bezoekers uit heel de wereld. Boek ook op tijd uw
accommodatie om teleurstellingen te vorkomen.
www.flyslm.com
27
ARUBA CARNAVAL 2016: DON’T MISS IT!
BIG
CARNIVAL
PARADE
7
FEBRUARY
2016
The big carnival parade in Oranjestad is the ‘Grande Finale’ of the carnival season (7 February 2016), and the biggest of
all carnival parades on Aruba. The participants as well as the audience turn Oranjestad upside down. The best places to see
the parade are at the L.G. Smith Boulevard and the Vondellaan. Under a blazing sun, the participants dress up in beautiful
feather headdresses and glittering carnival consumes.
The mass of often hundreds of participants is preceded by some special,
individual showpieces and floats. The experience of the parading and
dancing carnival groups in a variety of colours is one you have to see
with your own eyes. There are many trailers and stands in all weights
and sizes along the route of the parade. As a visitor of the carnival, you
won’t get a chance to get bored. There is a friendly atmosphere and
enough fun to be had for everyone.
The carnival on Aruba also means powerful carnival music. Dozens of
bands drive around on big trucks with portable music installations. The
carnival song, or ‘road march’, with the best catchy lyrics and melody is
played the whole season.When it’s time for the big finale of the carnival
season with the big parade on carnival Sunday, everybody knows this
song by heart. Even years later you will still hear the different carnival
songs from previous years.You won’t get them out of your head – from
‘Do the wiper’ to ‘Hit the floor’ and ‘Jump with your towel’.
28
Inflight Magazine
During the carnival period, that takes up a whole month, you can walk
from one block party to the next (so-called jump-ups), and be surprised
by one of the many spectacular carnival parades on Aruba. Carnival on
Aruba is so much fun, you don’t want to miss anything. Join the biggest
party of the year on Aruba! Take a look at the possibilities to enjoy a
lovely carnival on Aruba!
Participants in all age groups give it their all during the carnival
elections. Carnival on Aruba also means powerful music, singing, dance
and a big party in the glistening sun. The big carnival parade in San
Nicolas and Oranjestad completely turn these cities upside down every
year. The participants of the carnival parades dress up in incredible
feather headdresses and glittering outfits, where no expense has been
spared.There are colourful floats with beautifully dressed carnival kings
who tirelessly wave at the audience all day. Some carnival groups on
Aruba have hundreds of participants, and in the audience, you won’t
get a chance to get bored. There is a friendly atmosphere and enough
fun to be had for everyone, with delicious treats, drinks and festivities.
Travel
Travel
ARUBA
CARNIVAL
ORLANDO
BOOK YOUR FLIGHT AND ACCOMMODATION IN TIME
Some highlights of the upcoming carnival season on Aruba:
The carnival season is kicked off each year with the Torch Parade, which
takes place on the streets of Oranjestad in early January. Together with
the famous Lights Parade, this sparkling spectacle is the only parade
that takes place at night. Small lights are being sewn into costumes
to create a magical effect during the parade. The smaller children’s
parades in the late afternoon are also a sight to behold. There are lots
of cute children, dressed in very creative and colourful costumes. Each
neighbourhood has their own parade, like Noord, Oranjestad, and the
children’s parade in San Nicolas.
of carnival.The traditional burning marks the end of the carnival season.
The Aruban carnival can compete with the festivities in Rio de Janeiro
and New Orleans. Carnival is rightfully called the most spectacular event
on Aruba.
Book your SLM ticket to Aruba on time, because the carnival attracts
tens of thousands of visitors from all over the world every year. Book
your accommodation in advance to avoid disappointment.
The big parade in San Nicolas starts at midnight with ‘Jouvert Morning’,
a quirky mix of a pyjama party and a jump-up, which lasts until sunrise.
The big parade starts around noon. Carnival lovers and participants say
the atmosphere along the route is the best on the whole island.
The big carnival parade in Oranjestad takes place the next day, on
Sunday the 7th of February 2016. You could enjoy a very long and
incredibly festive weekend! This is the longest and biggest parade, with
the highest numbers of participants and spectators. The parade starts
around 11.00 in the morning, and it is advised to take you place along
the route early on, because it will only get more crowded during the day.
In the end it will be too busy to use the streets due to crowds and road
blocks.
The last parade, where King Momito will be burned, traditionally takes
place on Lent (Ash Wednesday). Momito is a life size image of the ghost
www.flyslm.com
29
Culture
MARRON
Travel
ORLANDO
MUSEUM
ONDERGA DE
GESCHIEDENIS
VAN DE
MARRONS
OUDE TRADITIES ZIJN SPRINGLEVEND
Hier, op deze bijzondere plek, komt het verleden
tot leven en krijgt de toekomst de ruimte.
Saamaka Marron Museum
In het dorp Pikin Slee aan de Boven-Surinamerivier staat het
hartveroverende Saamaka Marronmuseum. Dit museum is
gewijd aan het cultureel erfgoed van de Marrons, die zich
wisten te ontworstelen aan de slavernij op de plantages aan
de kustvlaktes, en diep in het Surinaams regenwoud eigen
leefgemeenschappen vestigden. De oude Saramaccaanse
cultuur bloeit nog steeds, ook in onze tijd. Hier, op deze
bijzondere plek, komt het verleden tot leven en krijgt de
toekomst de ruimte.
De museumcollectie van Saamaka geeft een goed beeld
van de leefwereld van een gemeenschap vol eeuwenoude
tradities, rituelen en gebruiken die tot op vandaag in Suriname
springlevend zijn. Cultuur en natuur gaan hand in hand: nabij
het museum is een beeldentuin opgericht en een botanische
tuin.
Het Saamaka Marronmuseum is opgericht in 2008 op initiatief
30
Inflight Magazine
van het Rastafari kunstenaarscollectief Totomboti. Het museum
geeft een belangrijke impuls aan de duurzame ontwikkeling van de
dorpsgemeenschap.
Collectie
De collectie van het museum neemt de bezoeker mee door de
leefwereld van man, vrouw en kind van de Marrongemeenschap. Er is
ruime aandacht voor religie en rituelen en voor de unieke Saramaccaanse
bestuurscultuur. Rondom deze thema’s is een prachtige collectie fotoen beeldmateriaal te zien. Tijdens de persoonlijke rondleiding hoort
u het verhaal van de Marroncultuur en krijgt u een toelichting op de
traditionele gebruiksvoorwerpen. Een wereld gaat voor u open.
Beeldentuin
Buiten het museum is een beeldentuin opgericht met kunstwerken uit
het culturele erfgoed en met hedendaagse kunstwerken van Totomboti,
Roberto Tjon A Meeuw en Christel van Hoeckel. Ook kunt u een
boswandeling maken in de botanische tuin van het museum.
Op het schaduwrijke museumterras kunt u heerlijk en ontspannen
lunchen en/of genieten van een vers lokaal sapje. Naast de traditionele
gerechten uit de Saramaccaanse keuken, staat op het menu Ital-food, het
natuurlijke dieet van de Rastafari.
Winkel
In de galerie kunt u de houtsnijwerken bewonderen van deTotomboti en
andere Marronkunstenaars. De museumwinkel biedt fraaie, betaalbare
en nuttige Saramaccaanse kunstnijverheidsproducten die natuurlijk
door de dorpsbewoners zelf zijn gemaakt. Elk voorwerp is handgemaakt,
uniek en daarom veel meer dan een souvenir.
De rivier is de belangrijkste ader in het leven van de Saramaccaners.
Het vervoer loopt grotendeels via de rivier: per boot ga je naar de
andere dorpen en richting Paramaribo. De rivier is de plek waar men
zich wast en de was doet, en het is de plek waar het grootste gedeelte
van het sociale leven zich afspeelt. Het is altijd een gezellige boel aan de
rivier. Iedereen is er bezig, mensen komen en gaan en er wordt van alles
besproken.
Pikin Slee is één van de grootste dorpen aan de Boven-Surinamerivier.
Het is prachtig gelegen en heeft zijn authentieke karakter goed bewaard.
In en rond het dorp zijn diverse prima overnachtingsmoglijkheden
voor een verblijf van enkele dagen of langer. Daarmee is Pikin Slee een
veelzijdige toeristische bestemming.
Pikin Slee is bereikbaar via land, rivier en door de lucht. U kunt natuurlijk
uw reis zelf organiseren of boeken bij een touroperator. Dit laatste is
aan te raden.
Voor meer informatie: www.saamakamarronmuseum.com
Vereniging Tyangaa Saamaka Marronmuseum
Je kunt het museum ondersteunen door lid te worden van de Tyangaa.
Dit is de Saramaccaanse naam voor vriendenkring. Het museum is jong
en wordt enthousiast gerund door mensen uit het dorp. De eerste
jaren is echter nog veel support nodig. De Tyangaa wil deze support
organiseren door de inzet van vrienden. Er zijn diverse werkgroepen
waar je, als je dat wilt, een bijdrage kunt leveren aan het maken van
projectvoorstellen, organiseren van fundraising voor het museum, PR
en communicatie, de ontwikkeling van het museum, of het opzetten van
een webshop voor de winkel. Leden die liever niet actief willen worden
in een werkgroep zijn ook van harte welkom!
De contributie is €25 per jaar, maar je mag vanzelfsprekend meer geven.
Ook kun je een donatie doen.Van de contributie en de giften worden
projecten gefinancierd en uitgevoerd die bijdragen aan de ontwikkeling
van het museum. Elk jaar geeft het museum aan welke projecten zij
graag gerealiseerd willen hebben door de Tyangaa.
Wat krijg je als lid van de Tyangaa?
• Je kunt meedoen in werkgroepen en kennis en ervaring inzetten
• Je krijgt gratis toegang tot het museum
• Je wordt 2 keer per jaar op de hoogte gehouden van de
ontwikkelingen in het museum, via een nieuwsbrief
• Er zijn 2 keer per jaar ledenvergaderingen waar je een bijdrage kunt
leveren aan het beleid van de Tyangaa en ook een stem hebt bij de
vaststelling van het beleid.
www.flyslm.com
31
Culture
MARRON
Travel
ORLANDO
MUSEUM
Here, at this
extraordinary place,
the past comes alive,
and the future is
given space.
EXPERIENCE
THE HISTORY OF
THE MAROONS
OLD TRADITIONS ARE VERY MUCH ALIVE
Saamaka Marron Museum
In the village Pikin Slee on the Upper Suriname River, you’ll
find the charming Saamaka Marron Museum. This museum,
dedicated to the cultural heritage of the Maroons, who
managed to escape slavery on the plantations at the coastal
plains, establishing their own communities deep within the
Surinamese rainforest. The old Saramaccan culture is still
Collection
Shop
The museum collection takes the visitor on a journey through the
social environment of men, women and children of the Maroon
community. There is ample focus on religion and rituals, as well as the
unique Saramaccan administrative culture. A beautiful collection of
photos and footage is on display regarding these themes. During the
personal tour, you’ll hear the story of the Maroon culture, and will be
given an explanation of the traditional utensils. A whole new world will
open up to you.
In the gallery, you can admire the woodcuttings made by the Totomboti
and other Maroon artists. The museum shop offers lovely, inexpensive
and useful Saramaccan crafts products, which were made by the
villagers themselves, of course, and not “Made in China”. Every item is
handmade, unique, and thus much more than just a souvenir.
The river is the main aorta in the life of the Saramaccans. Transport
mainly takes place through the river, and you can visit the other villages
and Paramaribo by boat. The river is where people wash themselves
and do their laundry, and it’s where most of the social life takes place.
There’s always a great atmosphere at the river. Everyone is busy,
people come and go, and all sorts of things are being talked about.
Pikin Slee is one of the biggest villages on the Upper Suriname River.
It’s beautifully located, and its authentic character has been preserved
well. In and around the village, you’ll find great lodging possibilities
to stay a few days or longer. That makes Pikin Slee a versatile tourist
destination.
flourishing, even in our times. Here, at this extraordinary place,
the past comes alive, and the future is given space.
The Saamaka museum collection provides a good overview of the
social environment of a community full of age-old traditions, rituals
and customs that are alive and kicking even today in Suriname.
Culture and nature go hand in hand: near the museum, a sculpture
park and botanical garden have been created.
The Saamaka Marron Museum was founded in 2008 on the initiative
of Rastafari art collective Totomboti. The museum gives an important
boost to the sustainable development of the village community.
32
Inflight Magazine
Sculpture park
Outside the museum, a sculpture park has been established, with
artworks from the cultural heritage and modern-day artworks by
Totomboti, Roberto Tjon A Meeuw and Christel van Hoeckel. You can
also take a walk through the forest in the museum’s botanical garden.
On the shaded museum terrace, you can enjoy a lovely and relaxed
lunch, and/or have some fresh local juice. In addition to the traditional
dishes from Saramaccan cuisine, Ital food is on the menu, the natural
diet of the Rastafari.
Pikin Slee can be reached by land, river and through the air.You can of
course organize your own trip, or book with a tour operator.The latter
is recommended.
For more information: www.saamakamarronmuseum.com
Tyangaa Saamaka Marron Museum
You can support the museum by becoming a member of the
Tyangaa. This is the Saramaccan name for a circle of friends. It’s a
new museum, enthusiastically run by people from the village. During
the first years, however, a lot of support is needed. The Tyangaa
looks to organize this support by mobilizing friends. There are
various workgroups where, if you want to, you can contribute to
making project proposals, organizing fundraising for the museum,
PR and communication, the museum’s development, or setting up a
web shop for the store. Members who don’t want to become active
in a workgroup are also very welcome!
The contribution is €25 a year, though you may give more.You can
also give a donation.The contribution and gifts are used to fund and
carry out projects that contribute to the museum’s development.
Every year, the museum indicates which projects it would like to see
realized by the Tyangaa.
What do you get as a Tyangaa member?
• You can take part in workgroups and use your knowledge and
experience
• You get free access to the museum
• Twice a year, you will be updated on the developments in the
museum, through a newsletter
• Twice a year, there are membership meetings, where you can contribute
to the Tyangaa policy, and where you can vote on the establish
www.flyslm.com
33
BOOKING
Online
Boek uw SLM-ticket voordeliger online
via www.flyslm.com
Online boeken
met uw pc en laptop
Steeds vaker boeken SLM-reizigers hun tickets online. En terecht.
Uw voordelen bij online boeken zijn, dat u zelf uw voorkeursstoel
kunt reserveren en dat u op uw gemak thuis achter uw pc of laptop
online rechtstreeks bij de SLM uw tickets kunt boeken en betalen.
Eenvoudig en betrouwbaar. Uw tickets naar alle SLM-bestemmingen,
met uitzondering van tickets voor reizen aanvangende in Belem –
Brazilië, kunt u online regelen.
Voor meer informatie: www.flyslm.com.
Book your Surinam Airways ticket cheaper online
through www.flyslm.com
Booking online
with your PC and laptop
More and more Surinam Airways travellers book their tickets online.The
advantages of booking online are that you can reserve your preferred
seat, and that you can book and pay your tickets directly with Surinam
Airways, at your leisure, at home from behind your PC and laptop. Simple
and reliable.You can arrange your tickets to all Surinam Airways destinations, excluding tickets for travels departing from Belem – Brazil, online .
For more information: www.flyslm.com.
Voor uw gemak:
online inchecken
Kies uw stoel en print uw instapkaart
vanachter uw computer
Steeds meer passagiers ontdekken het gemak van de SLM online
incheck service en dat is niet verwonderlijk. U kunt vanaf 24 uur
tot 2 uur voor vertrek online inchecken en u bespaart zich hiermee
veel tijd en stress. Zo kunt u op uw gemak achter uw pc of laptop
uw stoel uitkiezen en uw instapkaart printen of naar u zelf mailen.
Wilt u meer weten over het gemak en de mogelijkheden van online
inchecken bij de SLM? Ga dan naar www.flyslm.com.
For your convenience:
Online check-in
Choose your seat and print your boarding pass
from behind your computer
More and more passengers discover the ease of Surinam Airways’ online
check-in service, and that’s hardly a surprise.You can check in online between 24 hours and 2 hours before departure, saving you a lot of time
and stress.This way you can easily, from behind your PC or laptop, choose
your seat, and print your boarding pass or e-mail it to yourself.
Would you like to know more about the ease and the possibilities of checking in online with Surinam Airways? Then go to www.flyslm.com.
www.flyslm.com
35
Information
INFORMATIE
Flying on trusted wings
Loyal Wings
Speciaal voor trouwe klanten
LOYAL WINGS:
HET FREQUENT FLYER PUNTENSYSTEEM VAN SURINAM AIRWAYS
AANMELDEN IS HEEL EENVOUDIG
EN BIEDT VEEL VOORDEEL
Met het Loyal Wings Program beloont de SLM haar trouwe klanten.
Dankzij dit loyaliteitsprogramma in de vorm van een frequent flyer systeem, betekent vaker reizen met de SLM veel extra voordeel.
ticket koopt en reist op een SLM-traject.
Hoe meer Wings u verzamelt, hoe sneller u in aanmerking komt
voor de vele voordelen van het frequent flyer puntensysteem van
Surinam Airways. De punten zijn te gebruiken voor een ticket, een
upgrade naar de luxueuze SLM Business Class of om extra bagage
mee te mogen nemen.
De punten (Wings) worden toegekend aan iedere reiziger die deelneemt aan het Loyal Wings programma en die een SLM-ticket koopt
en reist op een SLM- traject.
Deelname aan het Surinam Airways Loyal Wings Program is heel
eenvoudig. U kunt zich registreren op de site www.flyslm.com. Na
registratie - dat slechts enkele minuten in beslag neemt - beginnen
deelnemers punten (Wings) te verzamelen zodra men een SLM-
Het loont dus zeker de moeite om u aan te melden voor dit frequent flyer systeem, dat de SLM introduceert als extra beloning
voor haar trouwe klanten.
Voor meer informatie: www.flyslm.com.
Especially for loyal customers
With the Loyal Wings Program, Surinam Airways rewards its loyal customers.
Thanks to this loyalty programme, in the form of a frequent flyer system, frequently travelling with Surinam Airways translates to a big advantage.
a Surinam Airways ticket and travel on a Surinam Airways route.
The more Wings you collect, the quicker you are eligible for the many
benefits of Surinam Airways’ frequent flyer credit system. The credits can
be used for a free ticket, you can get an upgrade to the luxurious Surinam
Airways Business Class, or bring extra luggage with you.
The credits (Wings) are granted to each traveller who participates in the
Loyal Wings programme, and who buys a Surinam Airways ticket and travels on a Surinam Airways route.
Participating in the Surinam Airways Loyal Wings Program is very simple.You
can register on the www.flyslm.com site. After registration - which takes just a
few minutes - participants start to collect credits (Wings) as soon as they buy
So it’s certainly worthwhile to register for this frequent flyer system, which
Surinam Airways introduces as an extra reward for its loyal customers.
For more information: www.flyslm.com.
LOYAL WINGS: SURINAM AIRWAYS’
FREQUENT FLYER CREDIT SYSTEM
REGISTERING IS VERY EASY
AND OFFERS MANY BENEFITS
Fotografie/photography Kenneth Heesbien
36
Inflight Magazine
www.flyslm.com
37
Culinary
door: Patrick Rechards
Moksi Aleysi: het meest
klassieke Surinaamse gerecht
Black Eye Pesi
Moksi Aleysi:
smullen maar!
De Surinaamse
keuken voor
beginners:
Surinamese
cuisine for
beginners:
MOKSI ALEYSI
Moksi Aleysi:
the classic Surinamese dish
Black Eye Pesi
Moksi Aleysi:
enjoy!
De Surinaamse keuken is uniek in de wereld. De bevolking van Suriname is samengesteld uit vele bevolkingsgroepen afkomstig uit
Surinamese cuisine is unique in the world. The population of Suriname comprises many ethnic groups from all parts of the world,
alle werelddelen die elk hun lekkerste gerechten meebrachten. De Surinaamse keuken is in de basis van internationale allure, door
each bringing along their tastiest dishes. Surinamese cuisine is, at its core, an international one, thanks to the unique mix of different
de unieke mix van vele culturen die het land herbergt. Geen wonder dat de Surinaamse keuken niet alleen divers, maar ook nog
cultures the country is home to. No wonder then that Surinamese cuisine is not just diverse, but also extraordinarily tasty.
eens uitzonderlijk lekker is.
Moksi Aleysi literally means “mixed rice”.This dish can be cooked in many
different ways, so there is not just one type of Moksi Aleysi. There are no
less than 18 varieties. Everyone really makes their own kind with his/her
personal preferences. A visit to Suriname isn’t complete unless you have
eaten this delicious dish.
Moksi Aleysi betekent letterlijk “gemengde rijst”. Dit gerecht is op heel veel
verschillende manieren te bereiden. Je hebt dan ook niet maar één soort
Moksi Aleysi. Er zijn wel 18 verschillende soorten. Iedereen maakt eigenlijk
zijn eigen variant met wat hij/zij persoonlijk lekker vindt. Een bezoek aan
Suriname is niet compleet tenzij u dit heerlijke gerecht heeft gegeten.
The dish:
Het gerecht:
Patrick’s Surinaamse Black Eye Pesi Moksi Aleysi (voor 6 personen)
Patrick’s Surinamese Black Eye Pesi Moksi Aleysi (serves 6)
Ingrediënten:
Ingredients:
* 500 gram rijst
* 200 gram Black Eye Pesi
* 200 gram kipfilet
* 200 gram zoutvlees
* 1 warme vis
* 400 ml kokosmelk
* 500 grams of rice
* 200 grams black-eyed peas
* 200 grams chicken breast
* 200 grams salted meat
* 1 smoked fish
* 400 ml coconut milk
* 4 tablespoons oil
* 4 eetlepels olie
* 1 ui fijngesneden
* 1 tomaat
* 1 eetlepel Smaakmaker of 2 Maggi blokken
* Zout
* Peper
* 1 onion, finely cut
* 1 tomato
* 1 tablespoon of seasoning
or 2 Maggi cubes
* Salt
* Pepper
De bereiding:
De black eye pesi wassen en in ongeveer 40 min. gaar koken. Het
zoutvlees wassen, ontzouten en in stukjes snijden. Kipfilet wassen en in
stukjes snijden. Ontvel de warme vis, haal de kop eraf, de graten er uit
en verdeel het in stukken. De uien fruiten in verhitte olie en vervolgens
de kipfilet goudbruin bakken, zoutvlees en warme vis toevoegen en goed
omscheppen, de gesneden tomaat erbij doen. Daarna de kokosmelk.Voeg
nu de gekookte black eye pesi met het vocht toe en laat het even opkoken.
Op smaak afmaken met peper, smaakmaker, of maggi blokken en eventueel
een snufje zout. De gewassen rijst erbij doen. Het geheel goed mengen, als
het vocht 1 vingerkootje boven de rijst staat, dan weet u dat er voldoende
water in zit. Laat de rijst met het deksel erop koken.Af en toe roeren zodat
38
Inflight Magazine
The preparation:
het niet aanbrandt. Als het water opgedroogd is, het vuur dan op de
laagste stand zetten. Laat het nog ongeveer 15 minuten gaar koken.
Daarna even proeven of de rijst goed is gekookt.
Dan: smullen maar!
TIP: Serveer de Moksi Aleysi met gestoofde kip en bakbanaan.
Wash the black eye peas and cook for about 40 minutes. Wash
the salted meat, desalt and cut into pieces. Wash the chicken
breast and cut into pieces. Skin the smoked fish, remove its
head, remove the bones and cut it up. Fry the onions in hot
oil, the chicken breast until golden brown, add the salted meat
and warm fish, stir well and add the cut tomato. Then add the
coconut milk. Now add the cooked black eye peas with the
liquid, and let it cook for a while. Add pepper, seasoning or Maggi
to taste, and a bit of salt if you like. Add the washed rice. Mix
everything well, and if the liquid is 1 finger bone above the rice,
you know there’s enough water in it. Let the rice cook with the lid
on it. Stir occasionally to prevent burning. When the water is dried
up, turn the fire down to the lowest setting. Let it finish cooking
for about 15 minutes. Then taste if the rice has been cooked well.
Then: enjoy!
TIP: Serve the Moksi Aleysi with stewed chicken and plantain.
www.flyslm.com
39
FIT TIJDENS DE VLUCHT
FIT WHILE FLYING
Blijf in beweging, voor soepele gewrichten, een goede
bloedsomloop en een ontspannen gevoel. Succes!
Keep moving for flexible joints, a good blood circulation
and a relaxed feeling during your flight.
2
Zit ontspannen in uw stoel met een rechte rug en de voeten plat op de vloer.
Adem vijf tellen in. Adem vijf tellen uit. Houd uw adem vijf tellen vast.
Herhaal dit drie keer.
Adem vijf tellen in.Adem vijf tellen uit. Houd uw adem vijf tellen vast. Herhaal dit
drie keer.
Adem vijf tellen in, houd vijf tellen vast, adem vijf tellen uit en houd vijf tellen vast.
Herhaal dit drie keer.
2
Zet de ballen van uw voeten stevig op de grond en licht uw hielen op. Vindt u
deze oefening te gemakkelijk, plaats dan uw tas op uw bovenbenen. Ga door
tot u moe bent.
3
4
5
6
7
3
4
Sla uw handen in elkaar achter de nek. Steun uw nek met de handen en duw
de ellebogen rustig omhoog. Herhaal vier keer.
Breng de kin langzaam naar de borst en haal drie keer diep adem. Herhaal dit
vijf keer.
Plant your heels firmly on the floor and point your toes to the ceiling.You can do this
exercise as long as you wish.
4
Cross your legs. Rotate your dangling foot in a circle. Continue until you are tired
then switch to the other leg.
5
Clasp your hands together . Lift your hands as high as possible above your head, with
your palms pointing to the ceiling. Repeat this exercise four times.
6
8
Bring your hands together behind your neck. Support your neck with your hands
and slowly push up your shoulders. Repeat four times.
9
Slowly bring your chin to your chest and take three deep breaths. Repeat this exercise five times.
8
Bring your left ear to your left shoulder as much as you can. Then bring your right
ear to your right shoulder as much as possible. Do this exercise slowly and repeat
five times on each side.
Breng uw linkeroor zo ver mogelijk naar de linkerschouder. Breng daarna
uw rechteroor zo ver mogelijk naar de rechterschouder. Doe deze oefening
langzaam en herhaal vijf keer naar beide kanten.
9
Let your arms rest calmly alongside your body. Rotate your shoulder eight times
forward and eight times backwards. Then lift your shoulders, one by one, or both
simultaneously. Hold this position for five counts then slowly lower your shoulders.
Repeat four times.
9
5
Strek uw armen voor u uit. Houd de handpalmen naar beneden. Kantel de
palmen tien keer naar voren en vervolgens tien keer naar u toe.
10
10
Stretch your arms to the front. Point your palms downwards. Turn your palms ten
times to the front, then ten times towards you.
11
Kiss the stars! Slowly tilt your head back . If you’re doing this correctly you should
feel the burning from your chin to your collar bone. Slowly roll your head from the
left to the center then to the right. In the meantime make kissing motions in the air ,
When you’ve finished, repeat the action from right to left. Repeat ten times.
11
Kiss the stars!!! Rol uw hoofd langzaam naar achteren. Als u dit goed doet,
voelt u het van kin tot schoudergewricht. Laat uw hoofd langzaam van links
via het midden naar rechts rollen. Maak ondertussen kusbewegingen in de lucht.
Ga vervolgens van rechts naar links. Herhaal tien keer.
Inflight Magazine
Place the balls of your feet firmly on the floor and lift your heels. If you don’t find
this exercise challenging enough , put your carry on bag on your thighs. Continue
until you are tired.
7
8
10
2
3
Sla de benen over elkaar. Maak cirkels met de hangende voet. Ga door tot u
moe bent en wissel dan van been.
Laat de armen rustig langs uw lichaam rusten. Rol de schouders acht keer
naar voren en acht keer naar achteren. Trek daarna uw schouders op. Dat mag
tegelijk of een voor een. Houd zes tellen vast en laat de schouders daarna rustig
vallen. Vier keer herhalen.
7
Sit relaxed in your chair with the back straight and your feet flat on the floor. Inhale
for five seconds, hold for five seconds, then exhale for five secound. Repeat this exercise three times. Inhale for five seconds , exhale for five seconds, hold for five seconds.
Repeat this exercise three times. Inhale for five seconds, hold for five seconds, exhale for
five seconds, hold for five seconds. Repeat this exercise three times.
Houd uw hielen stevig op de grond en wijs met uw tenen naar het plafond.
Deze oefening kunt u doen zolang u wilt!
Sla uw handen ineen. Breng uw armen zo hoog mogelijk boven het hoofd, met
de palmen naar het plafond. Herhaal vier keer.
FITNESS
1
1
40
40
Exercise
6
Flying on trusted wings
11
www.flyslm.com
41
Travel
AWARRADAM
JUNGLE LODGE & SPA
AWARRADAM
KLEIN IDYLLISCH EILAND,
VERBORGEN IN HET
AMAZONE REGENWOUD
Awarradam Jungle Lodge, een uur vliegen vanuit Paramaribo, ligt op een idyllisch eiland in de Gran Rio rivier,
verborgen in het Amazone regenwoud aan de voet van de Awarradam stroomversnelling.Van hieruit is het een
half uur varen naar de meest stroomafwaarts gelegen dorpjes van de Saramaccaners, afstammelingen van de
weggelopen slaven. Een prachtige tour waar u vanuit uw comfortabele jungle lodge intens kunt genieten van het
ongerepte Amazone regenwoud en de cultuur van de vrolijke en hartelijke Saramaccaners, vol West Afrikaanse
tradities van 300 jaar terug, zult ervaren. In de Saramaccaanse Jungle Spa op Awarradam, kunt u genieten van
massages op traditionele wijze.
Awarradam Jungle Lodge & Spa werd gebouwd door een aantal lokale dorpelingen. Dit klein idyllisch eiland, verborgen in het Amazone
regenwoud, aan de voet van de Awarradam stroomversnelling, ligt met
de boot op een half uur afstand van het laatste dorp in het woongebied van de Saramaccaners, de grootste Marron gemeenschap in Suriname. De Marrons zijn afstammelingen van slaven die van de plantages
vluchtten en erin slaagden om leefgemeenschappen te vestigen in het
Amazone regenwoud. De lokale bewoners spreken de naam uit als
“Awaadan”.Awaa (Awara) is een oranje, eetbare palmvrucht en “dan”
betekent stroomversnelling.
Men zegt wel dat de West-Afrikaanse cultuur hier meer intact is gebleven dan in de gebieden waar de slaven oorspronkelijk vandaan kwamen.
Maar ook deze dorpen gaan mee met de tijd. Kajana heeft een school
en een polikliniek en ook in Ligolio staat een school. De hoofdkapitein
van Langu woont in Stonhuku en het gebied telt verder nog meerdere
regionale bestuurders als kapiteins en basja’s.Veel Saramaccaners, vooral jonge mannen, werken tegenwoordig in Paramaribo, in Frans-Guyana
of bij de goudzoekers. Als ze hun dorp weer bezoeken brengen ze
gebruiksgoederen uit de stad mee.
Deze historische feiten maken Awarradam een ideale plek om te bezoeken, niet alleen voor natuurliefhebbers, maar ook voor degenen die
meer willen weten over de West-Afrikaanse cultuur zoals het is gebleven in Suriname. Een onvergetelijke ervaring tijdens deze tour is een
nacht rondvaart, onder de eindeloze sterrenhemel, die u brengt naar
het nabijgelegen dorp Kosindo voor een authentieke culturele avond
42
Inflight Magazine
van zang en dans. Deze tour is aanbevolen voor alle mensen die willen
genieten van het ongerepte regenwoud en meer willen leren over de
cultuur van de Saramaccaners.
www.flyslm.com
43
Travel
Argentinean
Cuisine
MEDITERRANEAN
CUISINE
OPEN DAILY FOR BREAKFAST
LUNCH AND DINNER
AWARRADAM
De “privé” hangmatten op het balkon
worden voor de meesten heel snel het
favoriete plekje
Every Friday Lobster & Fish Fest, 7 PM
Visit our Barçalon bar, open Wednesday - Friday 4 PM
Happy Hour Wednesday, 5 to 6 PM
INTERNATIONAL CUISINE
OPEN DAILY FOR BREAKFAST, LUNCH, DINNER
HAPPY HOUR ON SATURDAY FROM 5 TO 6 PM
Open Tuesday through Saturday
from 6 pm
Culinary Beach Restaurants • Jan Thiel Beach, Curaçao • T +5999 7470633 • F +5999 7470634 • E [email protected] • W www.beach-restaurants.com
Ontdek het
échte Suriname!
Accommodatie
De individuele lodges op Awarradam zijn in traditionele stijl gebouwd met een balkon voor een prachtig uitzicht op de rivier. De
bouwmaterialen komen grotendeels uit de omgeving, voor uw
complete jungle-ervaring. Elke lodge heeft twee bedden met klamboe, een eigen toilet en douche met “koud” stromend water. De
“privé” hangmatten op het balkon worden voor de meesten heel
snel het favoriete plekje. Voor de sfeervolle verlichting wordt gebruik gemaakt van zonne-energie. In de traditionele eetzaal naast
de gezellige jungle bar-lounge worden alle maaltijden geserveerd.
Activiteiten en excursies
Tot het vaste programma horen onder meer boswandelingen, met
uitleg over het lokale gebruik (bouwmaterialen, medicijnen) van
verschillende planten, wandelingen door verschillende dorpen met
presentaties van lokale zang en dans. De dorpsbewoners zullen
handgemaakte souvenirs demonstreren en verkopen. Van de gids
krijgt u meer gedetailleerde informatie over het programma. Wilt
u liever op uw eigen houtje wandelen, vogels kijken, vissen, peddelen of meegaan naar de ‘kostgrondjes’, dan kan de gids dat voor u
regelen. Als daarbij een extra begeleider en/of voorzieningen nodig
zijn, is dit voor eigen rekening. In de jungle-spa kunt u met een keus
uit de diverse behandelingen uw tourplezier aangenaam verhogen.
Jungle Tours & Lodges:
· Awarradam · Palumeu · Kasikasima
· Gran Rio Jungle Expeditie
Ook voor een-en meerdaagse tours,
hotelreserveringen en overige reisarrangementen.
Meer informatie
Voor informatie en reserveringen:
METS Travel & Tours
Dr. J. F. Nassylaan 2
Paramaribo, Suriname
METS Travel & Tours
44
44
Inflight Magazine
Telefoon:
(597) 477088
Openingstijden: ma-vr: 08.00 -16.00 u.
E-mail:
[email protected]
www.surinamevacations.com
Colakreek Recreatiepark
Voor nadere informatie en boekingen:
METS Travel & Tours
Dr. J. F. Nassylaan 2, Paramaribo, Suriname
Tel: (597) 477088 Fax: (597) 422332 of na kantooruren: 07220202
[email protected]
www.surinamevacations.com
www.flyslm.com
45
Travel
AWARRADAM
JUNGLE LODGE & SPA
AWARRADAM
S M A L L I DY L L I C I S L A N D,
H I D D E N AWAY I N T H E
AMAZON RAINFOREST
Awarradam Jungle Lodge, a one-hour flight away from Paramaribo, is located on an idyllic island in the Gran
Rio River, hidden away in the Amazon rainforest at the base of the Awarradam rapids. From here, it’s half
an hour by boat to the most downstream villages of the Saramaccans, descendants of runaway slaves. A
beautiful tour, where, from your comfortable jungle lodge, you can fully enjoy the pristine Amazon rainforest
and experience the culture of the joyful and warm Saramaccans, full of West African traditions of 300 years
ago. In the Saramaccan Jungle Spa at Awarradam, you can enjoy massages in the traditional manner.
Awarradam Jungle Lodge & Spa was built by a number of local
villagers. This small idyllic island, hidden away in the Amazon
rainforest, is a half-hour boat trip away from the last village in
the habitat of the Saramaccans, the largest Maroon community
in Suriname. The Maroons are descendants of slaves who fled
the plantations, and succeeded in establishing living communities in the Amazon rainforest. The locals pronounce the name as
“Awaadan”. Awaa (Awara) is an orange, edible palm tree fruit,
and “dan” means rapids.
arby village of Kosindo, for an authentic cultural evening of song
and dance. This tour is recommended for anyone who wants to
enjoy the pristine rainforest, and who wants to learn more about
the culture of the Saramaccans.
It is said that the West African culture here has been preserved
better than in the areas the slaves originally came from. But
these villages also move with the times. Kajana has a school and
an outpatient clinic, and there is a school in Ligolio as well. The
chief captain of Langu lives in Stonhuku, and the area also has
several other regional administrators, like captains and basjas.
Many Saramaccans, particularly young men, now work in Paramaribo, in French Guiana or with the gold prospectors. When
they visit their village again, they bring back utensils from the city.
The market place
46
Inflight Magazine
These historical facts make Awarradam an ideal place to visit,
not just for lovers of nature, but also for those wanting to know
more about the West African culture as it has been preserved
in Suriname. An unforgettable experience during this tour is a
nightly cruise under the endless starry sky, taking you to the newww.flyslm.com
47
Travel
AWARRADAM
The “private” hammocks on the
balcony quickly become many
people’s favourite spot
Accommodation
The individual lodges at Awarradam were built in the traditional
style, with a balcony for a lovely view of the river. The building
materials were mostly locally sourced, for a true jungle experience.
Every lodge has two beds with a mosquito net, an own toilet, and
shower with “cold” running water. The “private” hammocks on the
balcony quickly become many people’s favourite spot. For the atmospheric lighting, solar energy is used. In the traditional dining
hall next to the cosy jungle bar lounge, all the meals are served.
Activities and excursions
The regular programme includes walks in the forest, with an explanation about the local use (building materials, medication) of
various plants, and walks through various villages, with presentations of local song and dance. The villagers will demonstrate and
sell hand-made souvenirs. The guide will give you more detailed
information about the programme. If you prefer going out alone
for a walk, to watch birds, go fishing, paddle or go along to the agricultural plots, the guide can arrange that for you. If an additional
guide and/or facilities are necessary, this is at your own expense.
In the jungle spa, you can pleasantly increase your tour joy with a
range of treatments.
More information
Kwattaweg 244 - Kwatta •  443411 & 443412 • D
www. pashaglobal.com
Inflight Magazine
For further information and bookings:
METS Travel & Tours
Dr. J. F. Nassylaan 2, Paramaribo, Suriname
Phone: (597) 477088 Fax: (597) 422332 or after office hours:
07220202
[email protected]
www.surinamevacations.com
www.flyslm.com
49
Door Juan Pawiroredjo en Sharon Lang
Art
FAIR
NATIONALE KUNSTBEURS SURINAME
De grootste trekpleister voor kunstliefhebbers in Suriname is de Nationale Kunstbeurs (NK). Het evenement
is niet meer weg te denken uit de Surinaamse kunstwereld. Het vormt al jaren een platform voor bestaande en
nieuwe kunstenaars om hun werk te exposeren. De expositie herdenkt dit jaar haar 50-jarig bestaan.
Suriname prijst zich gelukkig met beeldende kunstenaars die sinds jaren op een internationaal hoog niveau kunst maken. De Surinaamse
beeldende kunst mag tot het hoogste niveau van de Americas worden
gerekend. Dit blijkt uit de prijzen die de kunstenaars in het buitenland
winnen en de internationale erkenning die verschillende generaties
kunstenaars hebben gekregen. In het Caribisch gebied, maar zelfs ook
wereldwijd. Om er enkele te noemen: Erwin de Vries, Paul Woei, Soeki
Irodikromo en Hans Lie van de oudere generatie.Verder maken Kitling
Tjon Pian Gi, George Struikelblok, Rinaldo Klas, Sri Irodikromo, Marcel
Pinas en Jhunry Udenhout van de huidige generatie veel furore in de
kunstwereld. In de Surinaamse kunst is uiteraard veel van de achtergrond terug te vinden van de vele culturen die Suriname rijk is. Daarnaast is er ook duidelijk beïnvloeding over en weer te zien in de verschillende vormen, een proces dat speciale kunst oplevert en nog zeker
niet ten einde is.
De Nationale Kunstbeurs werd op initiatief van de heer Richard (Dick)
de Keyzer voor het eerst gehouden op 12 november 1965. De eerste
beurs was een openlucht expositie en werd georganiseerd door een
comité van kunstliefhebbers uit de particuliere sector, het bedrijfsleven
en de overheid en vond plaats in de Palmentuin. Hierna was het complex van ‘Ons Erf’ de thuisbasis van het evenement en wel tot en met
2013 toen het aan derden werd verhuurd. De NK heeft ook een internationaal karakter. Kunstenaars uit de regio zijn ook in de gelegenheid
mee te doen aan de jaarlijkse expositie en daar wordt met regelmaat
gebruik van gemaakt.
De stichting Nationale Kunstbeurs heeft het beheer over de NK en de
organisatie daarvan. De stichting heeft als doelstellingen het stimuleren
van de beeldende kunst in Suriname, de kennis en belangstelling van de
jeugd voor beeldende kunst en het ondersteunen van de beeldende
kunstenaars. Ook de interesse van de schoolgaande jeugd voor de
kunst, en het presenteren van recente werken aan een zo breed mogelijk publiek, vindt de organisatie belangrijk.
De NK heeft zich vanaf 1988 met de medewerking van de Rotary
steeds mogen verheugen in een goede ondersteuning door het Surinaams bedrijfsleven. De Surinaamsche Bank NV is al enige jaren de
Platinum sponsor en de slogan die zij voordragen: “Wij dragen kunst
een warm hart toe” is dan ook volledig terecht.
De NK is een verkooptentoonstelling. Hierdoor werd in de loop der
jaren de belangstelling van particulieren en bedrijven gestimuleerd om
in Suriname geproduceerde Beeldende Kunst aan te kopen en werd op
deze wijze een markt gevormd voor professionele kunstenaars.
Surinaamse kunst is vooral mooi en bijzonder en een bezoek aan de
beurs die in 2015 van donderdag 29 oktober tot en met zaterdag 7 november wordt gehouden, is daarom een must. U zult uw hart ophalen
en heeft de kans om een prachtig Surinaams werk tegen goede prijzen
aan te schaffen!
www.flyslm.com
51
By Juan Pawiroredjo and Sharon Lang
Art
FAIR
SURINAMESE NATIONAL ART FAIR
*
The National Art Fair has been a staple of Surinamese society and culture.The local community has grown very accustomed
and fond of the fair and its prevalent presence in the artistic community. It has served as a launching pad for many successful
careers in the world of art. In 2015 it will be exactly 50 years ago that the first Suriname National Art Fair was held.
“Money withdrawal, buying phone
credit and making payments.
It’s all so convenient with DSB.”
DSB | Ease of Payment
We accept all foreign MasterCards and
Maestro cards at our ATMs and POS machines.
DSB | Henck Arronstraat 26-30, P.O.Box 1806, Paramaribo, Suriname | T. +597 47 11 00 | F. +597 41 17 50 | SWIFT: SURBSRPA | www.dsbbank.sr | [email protected]
52
52
Inflight Magazine
The Surinamese are very proud of the visual artists born on Surinamese soil conquering the world of art internationally. The notable awards and distinguished honors bestowed upon its artist
are proof of the fact that Surinamese artists and their work are
ranked among the best of the Americas and all around the world.
Erwin De Vries, Paul Woei, Soeki Irodirokomo en Hans Lie are part
of the group of pioneers of Surinamese art while Kitling Tjon Pjan
Gi, George Struikelblok, Rinaldo Klas, Sri Irodikromo, Marcel Pinas en
Jhunry Udenhout are making waves in the contemporary art scene.
Surinamese Art is usually inspired by the rich and diverse culture
that’s key to the beauty and fabric of this country. Suriname artists
and its art get inspired by each other, the country and its people.
This inspiration is an ongoing process that has yet to see its end.
The National Art Fair was initiated by Richard (Dick) de Keyzer and
was first held on November 12th of 1965. It came to life through
collaboration between the government, local businesses, private initiatives and many lovers of art and was held in the ‘Palm Garden’
rubbing shoulders with the presidential palace. Very shortly after the
first Fair ‘Ons Erf ’ a national art gallery became the Fair’s new home
until 2013. It is very common for artists from the region to participate which gives the Fair the international character it deserves.
The Foundation for the National Art Fair is responsible for the an-
nual continuity. The Foundations objectives are to support the Art
community nationally and inspire the next generation of artists to
take their place among the great ones Suriname has known so far.
Young artists are the primary ingredient for the future that’s why the
foundation targets youngsters in school as well as many other parts
of society to expose as many people as possible to the potential
power of art.
The Rotary has expressed their support for the National Art Fair in
many ways, which resulted in the excellent support of local businesses. De Surinaamsche Bank, one of the largest banks of Suriname,
has been a Platinum (highest order) benefactor for years which is
expressed in their message “A warm heart for art.”
An exceptional amount of art is purchased at the fair every year.
This triggered the curiosity of many businesses which in turn resulted in a very successful business platform for visual art in its many
forms in Suriname and kick started many professional careers.
Art is valued by its beauty and its uniqueness and we urge you to
pay the National Art Fair a visit which will be held on Thursday
October 29th till Saturday November 7th. We guarantee you’ll fall
in love with the artists and their art and be able to purchase one of
the exemplary pieces that will enrich your soul.
www.flyslm.com
53
Belém details
VLIEG MET
DE SLM NAAR
BELÉM
BELÉM
Travel
BELÉM
Voor wie kennis wil maken met Brazilië, zich wil laten onderdompelen in de natuur of gewoon even wil genieten
van de dynamiek van een bruisende havenstad. Ontdek Belém. Stap eens wat langer uit als je er landt op doorreis
of boek een retourticket voor een afwisselende stedentrip.Vanuit Paramaribo ben je er met een rechtstreekse
vlucht binnen twee uur.
MONUMENTEN, EILANDEN,
ZANDSTRANDEN EN NATUUR
BRUISENDE
HAVENSTAD
Met anderhalf miljoen inwoners behoort Belém tot de vijftien grootste
steden van het sterk geürbaniseerde Brazilië. Dankzij de strategische
ligging in de monding van de Amazonerivier is het uitgegroeid tot een
echte handelsstad. Aan het begin van de 19e eeuw floreerde de haven,
na de ontdekking van de rubberbomen, met het natuurlijke rubber als
belangrijkste exportproduct.Tegenwoordig passeren er vooral schepen
met hout, aluminium en ijzer.
Vanuit de stad heb je toegang tot de vele eilanden in de rivier en reis je
makkelijk af naar de noordelijker gelegen zandstranden. Maar ook de
stad zelf heeft genoeg te bieden. Tegen de achtergrond van moderne
hoogbouw prijken diverse monumentale gebouwen die de toenmalige
rijkdom in herinnering brengen. Zowel de Portugese als Franse invloeden zijn in de architectuur nog goed zichtbaar. Een bezoek aan het koloniale fort, dat een mooi inkijkje geeft in de geschiedenis en uitzicht biedt
over de stad en de rivier, mag ook niet ontbreken. Een wandeling door
de stad brengt je tussen de vele mangobomen langs pleinen en parken
die vooral in het weekend opleven.
Ook nu nog is Belém een handelsstad. Zo blijkt ook tijdens een bezoek
aan de Ver-o-peso markt.Vroeger deed het terrein dienst als douanekantoor waar de binnengekomen handelswaar werd gewogen.Ver-opeso betekent “kijken wat het weegt”. Nog steeds worden hier dagelijks de verse producten als vis, lokale groenten en fruit via het water
aangeleverd en verder verhandeld. Je kijkt er je ogen uit.
Boek na een dagje stad ook één van de vele dagtripjes over de rivier.
Deze nemen je mee langs vele onbewoonde en idyllische eilanden. Heb
je iets meer tijd te besteden bezoek dan Ilha da Marajo, het groot-
ste riviereneiland ter wereld. Bijzonder is het afwisselende landschap
met tropisch regenwoud, savannes, weidegronden, waterrijk gebied,
stranden, palmen en mangrovebossen. Een must voor natuurliefhebbers.Wil je echt tot rust komen reis dan af naar Ilha da Algodoal. Dit
autovrije eiland, honderdzestig kilometer ten noorden van Belém, waar
paardenkarren het straatbeeld kleuren, is werkelijk een verademing. Je
vindt hier kilometerslange ongerepte zandstranden waarvan Praia da
Princesa, het prinsessenstrand, één van de bekendste is. Dit favoriete
toevluchtsoord voor vele Brazilianen werd eerder verkozen tot één
van de tien mooiste Braziliaanse stranden. Met een verse caipirinha in je
hand blijft er dan nog weinig te wensen over.
Ook als je de stad maar even kunt aandoen liggen de schatten van het
Amazonegebied binnen handbereik. Het Emilio Goeldi museum, dat
ruim vijf hectare bos midden in de stad bestrijkt, bestaat uit een botanische tuin, dierentuin en een onderzoekscentrum. Hier maak je kennis
met vele plantensoorten, dieren en (vruchten)bomen. Zo vind je er
apen, jaguars, alligators, slangen, zeldzame vogels, vissen, schildpadden en
andere planten en dieren uit de bossen en rivieren van de Amazone.
Flaneren kun je over de vijfhonderdmeter lange kade van de “Estacao
das docas”. Hier zijn een drietal havenloodsen met behoud van de
oude staalconstructies omgebouwd tot een modern uitgaanscentrum.
Naast fashion, handcraft, muziekoptredens en tentoonstellingen kun
je hier terecht bij diverse restaurants. Maak tijdens je verblijf ook ook
kennis met de typisch Braziliaanse amazonegerechten.“Pato (eend) no
tucupi” is een van de bekendste.Tucupi is een saus die wordt gemaakt
van de maniok wortel (cassave).Aan het gerecht wordt ook jambu toegevoegd, een inheemse boomvrucht met een scherpe smaak. Om het
verder op smaak te brengen wordt er flink wat peper toegevoegd.
Metropolitan cathedral, Nazaré Basilica cathedral
54
Inflight Magazine
www.flyslm.com
55
Travel
BELÉM
Bijzonder is het afwisselende landschap
met tropisch regenwoud, savannes,
weidegronden, waterrijk gebied, stranden,
palmen en mangrovebossen. Een must voor
natuurliefhebbers.
Houd je van iets minder luxe ga dan, net als vele Belemers, dagelijks tegen een uur of drie uur in de middag op zoek naar de straatverkopers
die deze lokale gerechten voor een goede prijs aanbieden. Vraag de
locals naar hun favoriet.
Hoewel de straten van historisch Belém niet echt onderhouden worden gaat dit niet ten koste van de atmosfeer en energie van de stad.
Zoals een havenstad betaamt, geeft juist het rauwe randje de glans aan
de stad en zijn het de oprecht vriendelijke inwoners die de kleur geven
aan je bezoek.
Frei Caetano Brendao place
www.flyslm.com
57
Travel
FLY TO
BELÉM WITH
SURINAM
AIRWAYS
BELÉM
VIBRANT
PORT CITY
Skyline Belém
Ver-o-rio
For anyone who wants to get to know Brazil, is looking to get surrounded by nature, or just wants to enjoy
a dynamic and vibrant port city. Discover Belém. Get off a bit longer if you’re passing through on a transit
flight, or book a return ticket for a varied city trip. From Paramaribo, you can reach it within two hours
on a direct flight.
MONUMENTS, ISLANDS,
SANDY BEACHES AND NATURE
For anyone who wants to get to know Brazil, is looking to get surrounded by nature, or just wants to enjoy a dynamic and vibrant port
city. Discover Belém. Get off a bit longer if you’re passing through on a
transit flight, or book a return ticket for a varied city trip. From Paramaribo, you can reach it within two hours on a direct flight.
With one and a half million inhabitants, Belém is in the top fifteen
largest cities of heavily urbanized Brazil. Thanks to its strategic location at the mouth of the Amazon river, it has developed into a true
trading city. At the beginning of the 19th century, the port flourished,
after rubber trees were discovered, with natural rubber being the most
important export product.These days, it’s mainly ships with wood, aluminium and iron that pass through.
From the city, you’ll have access to the many islands in the river, and
it’s easy to reach the sandy beaches up north. But the city itself also
has enough to offer. Against the background of modern high-rise buildings, you’ll see various monumental buildings that remind one of the
wealth of old. Both Portuguese and French influences are still clearly
visible in the architecture. A visit to the colonial fort, providing a good
overview of history and of the city and the river, is also a must. A walk
through town takes you through many mango trees, along squares
and parks that come alive in the weekend.
Even today, Belém is still a city of trade, which a visit to the Ver-o-peso
market will also show.The terrain used to function as a customs office,
where the merchandise that came in was weighed.Ver-o-peso means
“see what it weighs”. These days, fresh products like fish, local fruit
and vegetables are still brought in by water and sold on here. It’s a
feast for the eyes.
After a day in the city, be sure to book one of the many excursions
58
Inflight Magazine
BELÉM
along the river. These take you to many uninhabited, idyllic islands. If
you’ve got a bit more time, visit Ilha da Marajo, the biggest river island
in the world. The diverse landscape, with tropical rainforests, savannahs, pastures, wetlands, beaches, palm trees and mangrove forests
is really something. A must for nature lovers. If you’re really looking to
relax, travel to Ilha da Algodoal.This car-free island, one hundred and
sixty kilometres north of Belém, where horse carts colour the streetscape, is a real breath of fresh air. You’ll find kilometres of unspoilt
sandy beaches here, with Praia da Princesa, the princess beach, being
one of the most famous.This favourite sanctuary for many Brazilians
was previously named one of the ten most beautiful beaches in Brazil.
With a fresh caipirinha in your hand, what more do you want?
Even if you’re only able to pay the city a brief visit, the treasures of
the Amazon are within reach. The Emilio Goeldi museum, covering
over five hectares of forest in the middle of the city, consists of a
botanic garden, zoo and research centre. Here, you’ll get acquainted
with many plant varieties, animals and (fruit) trees. You’ll encounter
monkeys, jaguars, alligators, snakes, rare birds, fish, turtles and other
plants and animals from the forests and rivers of the Amazon.
You can take a stroll along the five-hundred metre quay of the “Estacao das docas”. Three port warehouses here have been turned into
a modern entertainment centre, retaining the old steel constructions.
In addition to fashion, handcraft, music performances and exhibitions, you can also find various restaurants here. During your stay, get
acquainted with the typical Brazilian Amazon dishes as well. “Pato
(duck) no tucupi” is one of the most well-known. Tucupi is a sauce
made from the manioc root (cassava). Another addition to the dish is
jambu, a native tree fruit with a sharp flavour. In order to add more
flavour, quite a bit of pepper is added.
www.flyslm.com
59
Travel
A NEW EXPERIENCE
BELÉM
The diverse landscape, with tropical
rainforests, savannahs, pastures, wetlands,
beaches, palm trees and mangrove forests is
really something. A must for nature lovers.
If you prefer a little less luxury, join the many people from Belém
who, at about three in the afternoon, go looking for street sellers
offering these local dishes at a decent price. Ask the locals for their
favourite.
Address: Domineestraat 11| Paramaribo | Suriname
Phone: +597 520576 | Fax: +597 520577 | www.pashaglobal.com
Although the streets of historic Belém aren’t really maintained, this
doesn’t detract from the atmosphere and energy in the city. As befits
a port city, the rough edge actually gives the city its sheen, and the
genuinely friendly inhabitants add colour to your visit.
The Manhattan of the Amazone
www.flyslm.com
61
Den Haag
Shopping
|
THE HAGUE
Madurodam
stad van contrasten
Den Haag is als enige Nederlandse stad aan zee, Koninklijke
residentie een stad waar nog dagelijks gewerkt wordt aan
een betere wereld. Het is een stad vol contrasten: Stad van
vrede en recht.Van stad en strand.Van nieuwe stijlen en oude
meesters. Van winkels en paleizen. Van exotische keuken
en Hollandse vishaven. Van internationale rechtspraak en
wijsheid van de straat.
De eeuwenoude historie en de huidige positie die de stad vandaag de
dag nog op het wereldtoneel inneemt, maakt dat de stad stijl uitstraalt
en allure heeft, zonder stijf te zijn. De lanen zijn breed en groen, de
panden historisch of zelfs adembenemend: denk aan paleizen (iedere
vorst zijn eigen paleis!) en ambassades, de parken talrijk en het aanbod
aan voorzieningen, van hotel tot restaurant, van een hoog niveau.
Wereldleiders, Koningen en Koninginnen en ministers komen hier
tenslotte met regelmaat op bezoek.
62
Inflight Magazine
Stad aan zee
Een kilometers lang strand in de achtertuin, dat is Scheveningen voor
Den Haag.Vier seizoenen per jaar een heerlijke plek om te vertoeven.
Met een glas wijn op een loungebank in de zon of juist met zeiljack vol
in de wind. Onveranderd, welk jaargetijde het ook is, blijft het effect
van de frisse wind. Een ontspannen, rozig en voldaan vakantiegevoel.
Ook bij slecht weer is het aan het strand goed toeven: de verschillende
attracties en musea in de Haagse badplaats zijn een prima alternatief
bij regen, zeker voor kinderen. Sta oog in oog met haaien, piranha’s,
roggen en zeepaardjes in SEA LIFE. Breng een bezoek aan Muzee
Scheveningen waar je alles leert over de geschiedenis van het oude
vissersdorp. Of bezoek een tentoonstelling in één van de meest
bijzondere musea van Nederland, Beelden aan Zee, half verscholen
in de duinen.
Voor een diner bij zonsondergang leent de Haagse badplaats
Scheveningen zich uitermate goed. De vis komt verser dan vers zo uit
zee en dat proef je. Niet alleen bij de strandtenten aan de boulevard;
de visrestaurants in de Scheveningse Haven vormen een dynamisch
decor voor een sfeervol etentje.
De bruisende binnenstad heeft meer te bieden dan het Binnenhof,
Paleis Noordeinde en ‘t Vredespaleis. Boetiekjes, cafés, concert- en
Cu ltu u r, sh oppen & uitgaan
danspodia, galerieën, flagship stores, musea, restaurants en meer. De
hofstad heeft voor ieder wat wils op het gebied van cultuur, shoppen
en uitgaan. Niet voor niets is Den Haag onlangs benoemd tot Beste
Binnenstad 2013-2015!
Culturele schatkist aan zee
Den Haag biedt een hoogstaand aanbod van musea, theaters en
festivals het hele jaar door. Zo heeft het hernieuwde Mauritshuis een
uitgebreide collectie (met name) Hollandse en Vlaamse meesters. Het
museum trok sinds de heropening in juni 2014 al 320.000 bezoekers
in het eerste halfjaar.
Culinair genieten
In de Haagse restaurants smelten trendy en authentiek samen
in een grote diversiteit aan wereldkeukens. Ben je liefhebber van
bijvoorbeeld de Italiaanse, Franse, Spaanse, Mexicaanse of Aziatische
keuken, dan heb je hier meer dan genoeg keus. Alles is mogelijk in
culinair Den Haag: van een snelle daghap of tapas op het terras tot
uitgebreid tafelen met een deskundige toelichting op de wijnkeuze.
Het uitgestrekte Haasgse strand
Op slechts een kwartiertje rijden van hartje binnenstad ligt het Haagse
strand, in totaal 11 kilometer verdeeld over Scheveningen en Kijkduin,
van hip en alternatief Zwarte Pad tot relaxed Zuiderstrandmet allerlei
winkels, van lifestyle tot literatuur en muziek.
Madurodam
Al decennia lang favoriet bij bezoekers uit binnen- en buitenland:
Madurodam oftewel Nederland in het klein. Alle nationale
topattracties samen in de bekendste miniatuurstad ter wereld, zoals
het Vredespaleis, de Alkmaarse kaasmarkt en Schiphol. Alles is op
schaal 1:25 nagebouwd tot in detail.Het interactieve park kent drie
thema’s: Vindingrijk, Waterrrijk en Stedenrijk. Samen met vrienden,
familie of het gezin is het zaak branden te blussen, de waterkering
tijdig te sluiten en via touch screens of smartphone een mooie route
door het park te vinden.
Chique flaneren
Flaneren is in Den Haag ook allerminst vreemd. Langs de
eeuwenoude Lindebomen van het Lange Voorhout, slenterend
langs de hofvijver met uitzicht op het Binnenhof en acht eeuwen
historie, of langs de 11 kilometer lange kust van de stad. Stap
onderweg vooral even binnen bij één van de ruim 100 hofjes met
pittoreske huisjes, mooie fruitbomen en absolute stilte, waardoor
de stad heel even ver weg lijkt.
www.flyslm.com
63
Capricho Tours
Hier zijn wij..... No wan drai drai
Al meer dan 30 jaar
w w w . c a p r i c h o t o u r s . n l
ebsite
onze w
nl
rs.
ww
t ou
w.capricho
Uw volgende reis
bij ons goed en direct geregeld.
2x Award winner
The Hague
Shopping
|
THE HAGUE
Wij wensen u een heerlijk verblijf in Suriname
t 020 - 673 73 42 e [email protected] i www.caprichotours.nl
Capricho Tours is lid van SGR, ANVR en is erkend IATA
city of contrast
LEE’S KOREAN restaurant has been established in 1982.
Until today we serve you the most tasty and traditional fish- and meat
dishes.
City at Sea
The Hague is the only Dutch city by the sea, royal residence, and a
place where people work every day to create a better world. It’s a
city of contract: city of peace and rights. Of city and beach. Of new
styles and old painters. Of shops and palaces. Of exotic kitchens and
Dutch fishing port. Of international jurisdiction and street wisdom.
Address: Mahonylaan12-14 Phone: +597 479834 Cell: +5978144050
Email:[email protected]
Discover de colourful history of our award winning Rums
The ancient history and the current position the city takes in the world
today, makes the city radiate style and allure, without being stiff. The
avenues are wide and green, the buildings historic or even breath taking:
think of the palaces (a palace for each monarch!) and embassies, the
many parks, and the facilities, from hotels to restaurants, at a good
level. World leaders, Kings and Queens and ministers visit here quite
frequently.
Kilometres of beach in the backyard, that’s what Scheveningen is to The
Hague. A great place to be, four seasons a year. With a glass of wine
on a lounge sofa in the sun, or with a sailing jacket in the strong wind.
Whatever the season is, the effect of the fresh wind will never change.
A relaxed, rosy and satisfied holiday feeling.
Even when the weather is bad, the beach is a good place to be: the
different attractions and museums in the seaside resort offer a great
alternative when it’s raining, especially for kids. Meet sharks, piranhas,
stingrays, and sea horses at SEA LIFE. Visit the Muzee Scheveningen,
where you will learn all about the history of the old fisherman’s village.
Or visit an exhibition in one of the most extraordinary museums in the
Netherlands, ‘Beelden aan Zee’, half hidden in the dunes.
The seaside resort Scheveningen is the place to be for a sunset dinner.
The fish is fresher than fresh, right from the sea, and it’s evident in the
flavour. Not only at the beach restaurants at the boulevard; the fish
restaurants in the harbour of Scheveningen make a dynamic setting
for a cosy dinner.
For more information
www.rumhuis.sr / phone: 473344 #6 / [email protected]
Inflight Magazine
www.flyslm.com
65
Shopping
|
THE HAGUE
Madurodam
Culture, shopping & going out
The expansive The Hague beach
The bustling inner city offers more than just the Binnenhof, Noordeinde
Palace and the Peace Palace. Boutiques, cafés, concert and dance
stages, galleries, flagship stores, museums, restaurants, and much
more.The royal city has something for everyone in the range of culture,
shopping
Cultural treasure by the sea
The Hague offers a high standard range of museums,
theatres and festivals all year long. The renewed
Mauritshuis for instance, has a wide collection of
(mainly) Dutch and Flemish painters. The museum has
already attracted more than 320.000 visitors in the
first half year, since their reopening in June.
At a fifteen minute drive from the inner city, you will findThe Hague beach – a
total of 11 kilometres of beaches, from Scheveningen to Kijkduin, from trendy
and alternative Zwarte Pad to relaxed Zuiderstrand.
Madurodam
For decades, it’s been a favourite of visitors from home and abroad:
Madurodam, or the mini version of the Netherlands. The best attractions of
the country come together in the most famous mini city in the world, like the
Peace Palace, the Alkmaar Cheese Market and Schiphol Airport. Everything
has been built at a 1:25 scale and in great detail. The interactive park has
three themes:Vingingrijk (Resourceful),Waterrijk (Full of water) and Stedenrijk
(Realm of cities).Together with friends, relatives or family, you extinguish a fire,
close the dikes on time, and find a nice route through the park with the help of
touch screens or a smartphone.
Culinary pleasures
Trends and authenticity blend together in the restaurants of The Hague,
with a wide variety of world cuisines. If you are a lover of Italian, French,
Spanish, Mexican or Asian cuisine, you will have plenty of options here.
Everything is possibly in culinary The Hague: from a quick bite or tapas
on a terrace, to an extensive meal with an expert wine advice.
Fancy strolling
Promenading is a common thing in The Hague. Along the centuries old linden
trees at the Lange Voorhout, sauntering along the garden pond while looking
out at the Binnenhof with eight centuries of history, or along the 11 kilometre
long coast line of the city. Don’t forget to go into one of the 100+ court yards
with scenic houses, beautiful fruit trees and absolute silence, which makes the
city seem very far away for a moment..
www.flyslm.com
67
R
The Mall
onboard shopping
Fragrances
CosmeticsFashionDuty Free
Snacks& Drinks Gadgets
Boordverkopen uitsluitend op
vluchten van en naar Amsterdam
Inflight sales only available on
flights to and from Amsterdam
www.flyslm.com
For her…
For him…
new
new
new
Paco Rabanne Paco
Davidoff The Game
Boss Bottled for Men
€20.00
€43.50
€48.50
Eau de Toilette 100ml
Eau de Toilette 60ml
Eau de Toilette 50ml
Men love it, women adore it. Positive-refreshing.
Green tea, Lemon, Lime.
Live life to the fullest – play the game with
mastery and without limits, from the first
moment of eye contact to the final showdown.
Iris, Gin, Wood. Fresh - woody - bursting.
For all men who redefine the word success.
Sporty-elegant. Citrusfruits, Cinnamon,
Sandal wood.
F E AT U R I N G
EWAN McGREGOR
Fragrances
new
new
new
Elizabeth Arden Sunflowers
Escada Cherry in the Air
Shakira Florale
€20.00
€32.50
€20.00
Eau de Toilette 100ml
Eau de Toilette 30ml
Eau de Toilette 80ml
A celebration of life. Fruity-floral. Bergamotte,
Jasmine, Sandal wood.
A scent that’s as light as spring and as
beautiful as summer. Sweet-fruity. Sour cherry,
Marshmallow, Sandalwood.
The new fragrance from Shakira. A floral
explosion that lingers sensually on the skin,
an expression of youthful joy, optimism
and vitality. Fruity-sweet. Black-Currant,
Blackberry, Vanilla.
Limited Edition
Travel exclusive sets – The perfect gift!
F E AT U R I N G
EWAN McGREGOR
new
Giorgio Armani
Acqua di Gio set
Giorgio Armani Gents’ Coffret
Haute Collection Coffret
€47.50
€43.50
€41.50
The symbol for peace, well-being, the smell
of fresh air, water and sun. Sparkling-sporty.
Ocean fragrance, Sharon fruit, Cedar wood.
With free 75ml After Shave Balm!
5 x 5ml Eau de Toilette
The most wanted fragrances in one set:
Poeme EdP 4ml, Safari EdP 4ml,
Tresor EdP 7.5ml, Noa EdT 7ml,
Paloma Picasso EdT 5ml.
Travel Exclusive
new
new
Armani’s men’s world in one fantastic coffret.
A must-have for all travellers! Armani Code,
Acqua di Gio, Attitude, Armani Pour Homme
and Diamonds.
Travel Exclusive
Travel Exclusive
Roberto Cavalli
LADY GAGA Fame
€54.00
€33.50
Eau de Parfum 50ml
Eau de Parfum 50ml
A luminous and sexy print.The fragrance wraps
the silhouette of the Cavalli woman soft like a
precious fabric. Ambery-floral. Pink pepper,
Orange blossom, Tonka bean.
The first ever black Eau de Parfum that sprays
clear and becomes invisible once airborne.
Dark. Sensual.Light. Honey, Tiger Orchid,
Sambac Jasmine.
new
Carolina Ferrera
212 VIP Woman
€59.00
Eau de Parfum 50ml
212 VIP embodies the lifestyle of young,
stylish, modern and creative people, always
ready for fun. Seductive-floral. Rum, Gardenia,
Tonka bean.
www.flyslm.com
For both…
Beauty & Cosmetics
new
CLINIQUE
Full Potential Lip Duos
€34.00
5 Pack
new
Re-plumping gloss, full lips and
moisturizing. 10 fantastic colors in
5 Duos with triple action:
Glamorful, Mimosa Bloom Peach Plump,
Play-full Plump Pink Aplenty, So Pink
Luscious Lilac and Double Plum.
new
Cool Water Man
Cool Water Woman
€20.00
€20.00
Eau de Toilette 40ml
Eau de Toilette 30ml
F E AT U R I N G
Strong and mysterious like the ocean. PowerfulA fragrance filled with happiness. NaturalE W A N M c G Rrefreshing.
E G O R Sweet melon, Jasmine, Raspberry.
dynamic. Peppermint, Oak moss, Ambra.
GOSH Primer Kit
Foundation and Eye
€19.00
The perfect base for any make-up. The
primer kit for the complexion and the eye
area fills in fine lines, creates a matt surface
and makes your skin feel silky soft. Easy
and comfortable to wear.
GOSH Mascara Trio
€30.00
Set of 3 Show me Volume Mascara giving
exaggerated volume to the lashes, which are
intensified with each upward stroke.
new
Paco Rabanne 1 Million
€47.00
Eau de Toilette 50ml
1 MILLION marks the return of the masculine
seduction. Fresh spicy leather. Blood Mandarin,
Rose absolute, Leather accord.
L’ORÉAL Nude
Magique BB Cream Duo
L’ORÉAL Revitalift
Laser Renew Duo
Paco Rabanne Lady Million
GOSH Nail Laquer
GOSH Eye-shadow
€60.00
€13.50
€17.00
€27.50
€33.50
5 x 10ml
22 beautiful eye shadows in one box! Let your
inner make-up artist loose – create your own look.
Fantastic pay-off and soft texture that makes it
easy to blend and tone out.
Make-up set for the perfect complexion.
Includes two medium Nude Magique BBCreams and a free BB-Concealer.
50 ml + 15ml
F E AT U R I N G
EWAN
new
50ml
M c G REau
E Gde
O Parfum
R
A stunning fragrance, voluptuous and ultrafeminine. Fresh-woody-floral. Sweet orange,
Orange flower, Sensual Cashmere.
Trendy Oh My GOSH Nail lacquer, 5 beautiful
colours of OMG mini Naillacker. Trendy shiny
colours, easy application, dries quickly and has a
lasting finish. Formaldehyde-free.
With free BB Concealer
A triple-action for an instant efficacy.
REPLUMPS: Wrinkles appear reduced
REFIRMS: Skin feels firmer
REFINES: Skin looks smoother
Travel Exclusive
www.flyslm.com
Watches, Gifts & Fashion
new
Ladies’ Aviator Watch
multi straps
€99.00
Stainless-steel case with white crystal.
mother-of-pearl dial with calendar.
Water-resistant up to 5 AM.
new
Ladies Fashion Sunglasses
Easily changeable lilac,
orange, white, pink and
black leather straps.
new
€25.50
Big, dark and top – The newest model out
of the fashion “Catwalk”-collection with laser
logo ‘Catwalk ‘ on left temple gold decoration.
The smoke gradient coloured lenses offer 100
percent protection against harmful UV-rays.
Lambretta Ladies’
Silver Watch
€59.00
Divinely elegant ladies’ watch with a touch of
the sixties. The face, second hand and strap
are all the same silver metallic colour. Features a
stainless-steel case and a leather strap.
2-year international guarantee.
€127.00
Gentlemen’s Festina chronograph sports watch
with stainless-steel case and bracelet.
Blue face with silver, fluorescent display.
Features: Stop watch, day/24-hour/date display.
Water-resistant up to 10 ATM.
Granite Silverflash
Aviator Sunglasses
€13.50
Casual unisex sunglasses with silver reflective
lenses and 100% UV protection. Frames made
from silver-coloured metal.
new
Festina Sport Mens’ Watch
new
new
Timex Mens’
Expedition Watch
Sekonda Ladies’ Black &
White Crystal watch
€75.00
€59.00
Gentlemen’s outdoor watch with stainless-steel
case with an analogue and digital display. White
multi-function face, Indiglo® features in poor light.
Water-resistant leather strap in brown.
Water-resistant up to 10 ATM.
Ladies’ watch with chrome case and glass
crystals. With white mother-of-pearl face and
individually adjustable bracelet featuring black
and white crystal beads. Water-resistant up to 3
ATM. 2-year guarantee.
new
new
new
Codello Flowers Pleated Scarf
Saress Galaxy Beach Dress
€34.50
€29.00
This scarf made out of premium cotton silk mix
and a delicate paisley-blossoms print goes with
every outfit. 70% Cotton, 30% Silk
Size: 55cm x 180cm
So easy and yet subtle. A sheer, flexible cloth,
that lets itself turn quickly into a lightly-elegant
wrap dress thanks to the arm slings. No knots.
No shifting. Quickly dries, doesn’t crumple and
extremely light.
www.flyslm.com
Gifts & Accessories
new
new
Sweet Deluxe
Sienna Bracelet
€29.00
Sweet Deluxe Dog Key Chain
€19.50
each
Trendy leather bracelet with a rhinestone
magnetic lock. Available in white or brown leather.
This eye-catching key holder in the shape of
a dog comes in embossed orange leather,
complete with delicate charms. Its karabiner
design keeps your keys securely attached.
new
Pierre Cardin Pendant
and Earring Set
€39.00
Pierre Cardin selection of six rhodium-plated
earrings with white crystals and with two
matching rhodium-plated pendants.
Crystal Glass Nail File
€69.00
A beautiful Russian sparkle necklace and
earrings set in gold, silver and rose gold with
cubic zirkonia.
Airline Exclusive
€26.50
€19.00
A great gift idea for family and friends! This sleek
purple pearl ballpoint pen adds a colourful, stylish
note to your desktop. The body is filled with 160
sparkling crystals, creating magnificent light
reflections with every stroke. The high quality refill
can be replaced quickly and easily.
This beautiful glass nail file is very gentle, very
effective and helps promote healthier nails.
Embellished with Swarovski Crystals.
new
new
Buckley Necklace and
Earring Russian Sparkle Set
Swarovski Amethyst
Ballpoint Pen
Buckley Russian Ring
Buckley 18k Gold Bangle Set
€25.00
€26.00
Russian sparkle ring, triple in gold, silver and
rose gold with cubic zirkonia.
Russian trio bracelet set, each ring is plated
with real 18k gold, rose gold and rhodium to
create the three colors. stones are hand set
clear cubic zirconia.
Airline Exclusive
Airline Exclusive
Hot Diamonds
‘Levante’ Pendant
€60.00
An ornate and delicate pendant featuring
sterling-silver and a real diamond. A graceful
and confident outline perfectly showcases
the elegant and intricate filigree inner of the
pendant.
new
La Tweez LED Tweezers
€21.50
A revolutionary tweezer concept. The subtly co-ordinated tweezer tips enable an easy handling.
The LED lamp makes even hardly reachable tiny hairs visible. Battery included.
www.flyslm.com
Sweet & Savory
Kids & Travel Essentials…
Surinam Airways Collectible Model Aircraft
The perfect souvenir for your trip. These 1:200 scale models require no
paint or glue and come complete with their own stands.
Suitable for ages 14 years +. Subject to availability.
A340 - 300
€14.00
B737 - 300
new
€12.50
M&M’s® Peanut Bag
Jelly Snakes
Pringles
€3.50
€3.00
€2.00
250g
200g
40g
each
Original or Sour Cream and Onion.
Hello Kitty Surprise Bag
€2.50
Hello Kitty surprise bag with sweet treats,
stickers and a surprise.
new
Travel Easy Elite
Mini Sound Box
€20.00
Travel accessory must-have!
Perfect for music
on the go.
Kinder Bueno
new
€1.50
Sensations
Sweet Chilli Peanuts
43g
€2.00
55g
iPhone not included
new
new
Marvel Surprise Bag
€2.50
TeleSur Sim Card
Marvel Heroes surprise bag with sweet treats,
stickers and a surprise.
€10.00
Sensations Honey
and Salt Peanuts
€2.00
55g
Available onboard your flight today.
M&M’S® are registered trademark. © Mars 2013
www.flyslm.com
Duty Free
Aangifte Formulier V.S.
CUSTOMS FORM U.S.A.
Marlboro Red
400’s
€48.00
Equivalent to
€2.40 per pack
Marlboro Gold
400’s
€48.00
Equivalent to
€2.40 per pack
Customer service
Prices are correct at time of press. All products
shown are not to scale. Only alcohol served by the
Cabin Crew may be consumed onboard. Always
drink responsibly. Some products may not be
available on all routes for operational reasons. For
customer services regarding faulty or damaged
items please e-mail [email protected]
Please note: Occasionally some products may
be unavailable, we therefore may offer substitutes.
Please ask your Cabin Crew for details. We regret
that we are unable to exchange or refund items
onboard.
How to pay
We accept Euros, Visa Credit cards and
Euro MasterCard.
Surinam Airways shopping tariff is produced for
Gate Gourmet by Picot Limited, Aylesbury,
Buckinghamshire, HP20 1RE.
Inflight Magazine
Johnnie Walker
Double Black Whisky
Johnnie Walker
Red Label Whisky
€35.00
€25.00
www.flyslm.com
81
Satisfy
your
curiosity
Curaçao, a unique Caribbean island
paradise is home to more than 35
captivating beaches, a diverse heritage
spanning 55 different cultures, 'live and
let live' attitude and unrivaled European
architecture.To book your Curaçao
vacation, consult your travel agent or
visit www.curacao.com
Do not miss these events in 2016
feb 5-9
May 6 & 7
june 3 & 4
Sept 1, 2 & 3
Curacaotb
Carnival 2016
Curaçao International BlueSeas Festival
Viva La Musica Latina Curaçao 2016 Curaçao North Sea Jazz Festival
Curacaotravel
Inflight Magazine
CuracaoTB
curacao.com
Inflight Magazine

Similar documents

Sabaku Nov 2011 - Jan 2012

Sabaku Nov 2011 - Jan 2012 In het vliegtuig is de lucht droger dan daarbuiten. Drink daarom zoveel mogelijk tijdens een vlucht. Alcohol, koffie en thee onttrekken vocht aan het lichaam, beperk daarom het gebruik. Beweeg (zek...

More information

Destination Suriname

Destination Suriname mogelijkheden en locaties, terwijl de twee sites op de UNESCO werelderfgoed lijst, het Centraal Suriname Natuurreservaat en Historisch Paramaribo, uw interesse voor dit boeiend land als toeristenbe...

More information