kursstart vecka 3

Comments

Transcription

kursstart vecka 3
VÄRLDEN. Nya katastrofscener
i Australien. (bilden) A18
DAGS FÖR
VÄRLDENS
HANDBOLLSFEST B2
N STIGANDE DÖDSTAL
EFTER SKYFALL
I BRASILIEN A18
LANDSKRONA POSTEN
TORSDAG 13 JANUARI 2011 vecka 2
A
+1°
PRIS 15 KRONOR
Avsked
dras
tillbaka
LANDSKRONA. Det blev sex månaders avgångsvederlag
i stället för avsked för de båda sjuksköterskor på ett
kommunalt vårdboende som haft ett regelvidrigt medicinlager för svårt sjuka patienter nära döden. ”Vi ångrar
ingenting. Vi går med på en förlikning för att spara tid”,
säger Göran Dymling på kommunens personalavdelning.
Sjuksköterskorna känner däremot att överenskommelsen
är en upprättelse. A4
LANDSKRONA A4
REDIGERING: HELENA SCHOUG
4[TePebcÉ]VS
TUcTab_aÉ]VSÊSTc
3T] bZh[SXVT cX[[ b_aÉ]VSÊSTc _Ê
3P\\WPVbZ^[P] WPa _TZPcb dc =d
bcÉ]VbT[TeT]Pe4][XVc;TXU?Pd[bb^]
[ÉaPaT^RWbZhSSb^\QdS_ÊbZ^[P]Éa
b\É[[PaT]b^\ZPbcPSTbXT]Z^aaXS^a
XbYÉ[ePeTaZTcT]WT\\PVY^aSQ^\Q
Xd]VTUÉabP\\Pbc^a[TZb^\T]cT]
]XbQ^[[|3T]ePaVY^aSPe\TcP[[^RW
ePaUh[[S\TS]ÊV^]U^a\Peb_aÉ]V
\TST[|bÉVTaWP]
LANDSKRONA A5
HELSINGBORG A28
FÖRETAG
HOTAR HOPPA
AV MARINAN
NUNNOR
GÅR EMOT
BYGGPLANER
EKONOMI A22
LANDSKRONA A4
VINNARE OCH
FÖRLORARE
PÅ KURSEN
ÖRTEGREN GER
INTE UPP KAMP
OM PENGAR
”
Vi får ett
modernare
arbetssätt, där
patienterna snabbt
kan få rätt hjälp.
HELSINGBORG. I nästa vecka slås dörrarna upp till den ombyggda akutmottagningen på Helsingborgs lasarett. Samtidigt ska väntetiderna kortas och patientsäkerheten förbättras. Akutläkaren
Foto: SONNY THORESEN
Walid El-Hams har varit med att plocka fram de nya arbetsrutinerna. A28
TIPSA! RING: 020-100 180 MEJLA: [email protected] Månadens bästa tips belönas med 5 000 kronor
ÄNNU FLER
BILLIGA RESOR
PÅ SAS.SE
Boka senast 17 januari.
Priset gäller från Köpenhamn, vid bokning på sas.se, Sveriges största flygresesajt. Begränsat antal
platser på utvalda avgångar. Senaste information om platser och specifika regler finns på sas.se
!
É
C
C
SU
A2
TORSDAG 13 JANUARI 2011
OPINION
LEDARREDAKTION: Sven-Åke Olofsson (politisk chefredaktör), Lotta Hördin, Ingrid Runsten, Staffan Sommelius (illustration)
DEBATTREDAKTION: E-post: [email protected]
REDIGERING: TORBJÖRN PETTERSSON
5aÊ]
cT^aXcX[[
_aPZcXZ
Carl Milles bronsskulptur
”Sjöfartsmonumentet” blickar ut
över Sundet från Hamntorget
i Helsingborg sedan år 1923.
EN TIDNING, TRE EDITIONER.
Helsingborgs Dagblad,
Nordvästra Skånes Tidningar
och Landskrona Posten
OAVHÄNGIG.
Satsningar i all ära, men
toppstyrning får inte bli
det enda receptet för
äldresjukvården.
HÄR FINNS VI:
042-489 90 00 (växel)
Postadress: 251 83 Helsingborg
Besök: Vasatorpsvägen 1, Helsingborg
HD PÅ NÄTET: hd.se
Chefredaktör och ansvarig utgivare
LARS JOHANSSON
Redaktionschef
och stf ansvarig utgivare
ANNA BERGENSTRÖM
B
Verkställande direktör
LARS SVENSSON
Politisk chefredaktör
SVEN-ÅKE OLOFSSON
Kulturchef
GUNNAR BERGDAHL
REDAKTIONEN
042-489 90 00
[email protected]
e-post till medarbetarna:
[email protected]
FÖRETAGS- OCH PLATSANNONSER
042-489 90 00
[email protected]
e-post till medarbetarna:
[email protected]
hd.se/marknad
KUNDCENTER
prenumeration, privatannonser,
adressändring och uppehåll
[email protected]
[email protected]
hd.se/kundcenter
eller ring Kundcenter 020-23 24 00
må–fr 8–16.30
OM TIDNINGEN INTE KOMMER
Gå in på: utebliventidning.se eller ring
Tidningsbärarna 0771-39 04 00, 6–18.
Om du bor i 0430-området: Kontakta
VTD 035-16 07 50 må–lö 7–11, sö 8–11.
Ringer du före 9.00 så kan vi se till att
du i de flesta fall får tidningen under
dagen.
MISSNÖJD MED EN ARTIKEL?
Den som anser sig orättvist behandlad
i en tidningsartikel uppmanas i första
hand ta kontakt med redaktionen.
N För ej beställt material ansvaras ej.
Allt material i tidningen lagras digitalt,
publiceras och tillhandahålls i digitala
medier liksom i arkivdatabaser. Den som
sänder in material anses medge sådan
digital lagring och publicering samt sådant
tillhandahållande.
Problemen är inte^ZÉ]SP3TcWP]S[Pa^\
bYdZPÉ[SaTb^\P[[cUÛa^UcPWP\]Pa_ÊPZdc
\^ccPV]X]VPa]PXQaXbc_ÊP[cTa]PcXeb^\
ÉcTa\Ê]VP^[XZPb^acTab\TSXRX]Tab^\X
eÉabcPUP[[ZP]\^ceTaZPePaP]SaP^RWSÉa
STcQaXbcTaXZ^]cX]dXcTc^RWbP\PaQTcT\T[
[P]^[XZPeÊaSVXePaT
<T]STcaÉRZTaX]cT\TSaTVTaX]VT]b
_T]VPa^RWbP\^aS]PaT3TcWP]S[Pa^RZbÊ
^\PcceTaZ[XVT]QahcPVP\[P\Û]bcTa^RW
^\PccUÊdc\Ta\TSXRX]bZZ^\_TcT]b]ÉaP
\É]]XbZ^a]PU[TaWT\QTbÛZcX[[TgT\_T[
BP\cXSXVcb^\^RZbÊÉ[SaT\É]]XbZ^a\ÊbcT
UÊST[Peb_TRXP[XbcZd]bZP_Ta^RW]hPQT
WP]S[X]Vb\Tc^STaEXUÊaW^__PbPccST]]hP
É[SaTbP\^aS]PaT]ZP]eÊVPdc\P]PVP\[P
SÊ[XVPbcadZcdaTa
För att regeringssatsningar^RWaXZc[X]YTa
bZPUÛaeP]S[PbcX[[T]V^SeTaZ[XVWTcWPa^RZ
bÊRWTUTa_ÊbYdZWdbeÊaSRT]caP[Ta^RWX
É[SaT^\b^aVT]Tccbc^acP]bePa;XZb^\_Ta
b^]P[T]UÛabcÊb=ÉaeXZP]cPST[PeV^SPTg
T\_T[X]^\É[SaTeÊaS^RW^\b^aVÉaSTc
^UcPT]bZX[SP\É]]XbZ^ab^\VY^acbZX[[]PS
5ÛaTbcÊ]SPaTT[[Ta[ÉZPaTb^\PVTaPcT[SbYÉ
[Pa^RWb^\UÛabcÊccQTchST[bT]PeePaYTT]
bZX[SZdVVTXbhbcT\Tc
BPcb]X]VPaUaÊ]aTVTaX]VbWÊ[[ÉaeXZcXVP
\T]c^__bcha]X]VWPabX]PaXbZTa3TcUX]]b
T]ÛeTaca^_Êbc^aP_[P]Ta0eVÛaP]STQ[Xa
WdaSTcSPV[XVPPaQTcTcQTSaXeb_ÊeÊaSPe
ST[]X]VPa^RWXWT\cYÉ]bcT]W^bWdb[ÉZPaT]
^RW_ÊÉ[SaTQ^T]STc
Det bästa,UÛaQÊSTÉ[SaT_PcXT]cTa^RW
h]VaT\TSUÛaST]ST[T]ÉaPcc_aX\ÉaeÉa
ST]ÉaeÉ[dcQhVVS^RWPccSTcÉa[ÉccPcc
Z^\\PcX[[bP\cPccSTcUX]]bTccQaPbP\Pa
QTcT\T[[P]_PcXT]cT]bTVT][ÉZPaT^RWST
^[XZPb_TRXP[XcTcTa]P
5Ûa]ÊVaPeTRZ^abTSP]ePa]PSTbUÛaPcc
STcWÊ[[Ta_ÊPccd__bcÊT]QaXbc_Ê[ÉZPaT
\TSVTaXPcaXZb^\b_TRXP[XcTc4ccUPZcd\Pcc
cP_ÊbcÛabcPP[[ePaX]cT\X]bc\TScP]ZT_Ê
PccSTÉ[SaTQ[XaP[[cU[Ta
Lotta Hördin
[email protected]
042-489 90 61
”Moderaterna bör vidga sina vyer. Politiken måste vara större än jobbskatteavdrag och
tävlan i att ha lägst statsskuld.”
TIPSA OSS!
Expressen instämmer på ledarplats i kritiken att det i regeringen behövs större visioner än nya skattesänkningar.
Har det hänt något som du tycker att
vi ska skriva om? Ring 020-100 180
eller mejla oss på [email protected]
Månadens bästa tips belönas med
5 000 kronor.
4]eÉVcX[[aXZcXVPaTQTchV
INNEHÅLL
Det behövs både regeringsinitiativ men också ett ansvarstagande ute i vården bland
Foto: JANERIK HENRIKSSON/SCANPIX
annat för att förhindra fel- och övermedicinering.
CITATET
Tryckt av Helsingborgs Dagblad AB
2011. ©
DEL A
Opinion
Landskrona
Svalöv
Skåne Sverige
Världen
Ekonomi
Börs & fonder
Helsingborg
Höganäs
Bjuv
Åstorp
Ängelholm
^RXP[\X]XbcTa6ÛaP]7ÉVV[d]S^RW
QPa]^RWÉ[SaT\X]XbcTa<PaXP;Pab
b^]QÊSP:3[^ePa]dPcc|ST\Tbc
bYdZPÉ[SaTbeÊaS^RW^\b^aVbZPeP
aPT]\hRZTc_aX^aXcTaPSUaÊVPd]STaST]Éa
\PbcTUhaPÊaT]|3TbZYdcTacX[["&$\X[YPa
STaZa^]^ad]STabP\\P_TaX^S^RWcX[[bÉc
cTaT]É[SaTbP\^aS]PaT_Êb^RXP[ST_PacT
\T]cTc
3TcVÊaYdZ]P__PbcPccWPX]eÉ]S]X]VPa
\^cSTccPBYdZPÉ[SaTÉaT]Vad__b^\STc
WPaePaXcbeÊacPccWXccPQaPadcX]TaZaX]VX]cT
\X]bcUÛaPccSTWP\]Pa\T[[P]ceÊWdedS
\É]*Z^\\d]Ta]P^RW[P]SbcX]VT]5ÛaST]
SPV[XVP^\b^aVT]P]cX]VT]ST]VTb_ÊTcc
É[SaTQ^T]STT[[TaXWT\\TcbePaPaZ^\\d
]T]?aX\Éa^RWbYdZWdbeÊaST]P]bePaPa
[P]SbcX]VT]UÛa3ÉaT\T[[P]VÊaT]VaÉ]b
b^\ZP]ePaPbeÊaPccU^aRTaP>RWb^\bZP
_PSTb]ÉaÉ[SaT^\b^aVT]Z^\\d]P[XbTaP
STbXQÛaYP]Pe ((cP[Tc
DEL B
Sport
Tv & radio
DEL C
Kultur
Nöje
Guiden
Serier
Familj
Min mening
Klassificerat
Väder
Det är tråkigt PccX]cTdcQX[S]X]Vb\X]XbcTa
9P]1YÛaZ[d]S5?ZP]cPT\^cST]]hPQT
chVbdcaTS]X]VT]\TSTcc[XcT\TaÛ__TcbX]
]T[PVDcaTS]X]VT]bUÛab[PVPccT[TeTaXeXbb
dcbcaÉRZ]X]VbZPZd]]PÛeTaZ[PVPbX]PQT
chVbÊVPbSXaTZcPedcQX[S]X]Vb\X]XbcTa]
ÉeT]^\WP]_[XZcbZh[SXVPbc[ÉVVTacX[[Pcc
\P]]Pcda[XVceXbUÛabc\ÊbcT[hbb]P_ÊaT
\XbbX]bcP]bTa]P
>RWSTcQÛa\P]eTaZ[XVT]VÛaPX]]P]
\P]PeUÉaSPaUÛab[PVTc\TST]aPS_aPZcXbZP
X]eÉ]S]X]VPa1ÊSTBeTaXVTbT[TeTabRT]caP[
^aVP]XbPcX^]BTR^^RW;ÉaPa]PbAXZbUÛa
Qd]SÉaXVad]ST]_^bXcXePcX[[UÛab[PVTc\T]
\TSbP\\PX]eÉ]S]X]VSTchRZTaPccSTcÉa
UT[PccbZ^[P]baTZc^ab^\WPaTccb_TRXT[[c
UÛaWÊ[[P]STcX[[[ÉaPaT^RWT[TeTabZPePaP
ST]b^\ZP]^\_aÛeP;ÉaPa]PbAXZbUÛa
Qd]SWPaTcc\^cUÛab[PV[ÊcbÉabZX[cZeP[XUX
RTaPST[ÉaPaT^RW[TZc^aTaePaPSTb^\VÛa
QTSÛ\]X]VT];A_Ê_TZPa^RZbÊPccaTVT
aX]VT]\ÊbcTbZYdcPcX[[_T]VPaUÛaPccSTcWT
[PbZPUd]VTaP
DcaTS]X]VT]bUÛab[PVÉaPccb[dcQTchVT]X
]XP]^RWZdabQTchVT]XVh\]PbXTbZ^[P]Éa
STb^\bZPZd]]P^\_aÛePb»eTaZ[PVP]
ST]bZPVÛaPbbZaXUc[XVc^RW^\STcÉa|d_
_T]QPac^aXZcXVc|bZPQTchVTcZd]]PÉ]SaPb
d__Êc1PZVad]ST]ÉaeTcbZP_T]^\PccX]cT
P[[PQTchVb^\bÉccbXbZ^[P]ÉaaÉcceXbP<T]
eXZcXVPÉaSTXeXbbPUP[[ZP]STePaPWT[cPe
VÛaP]STUÛaT]d]V\É]]XbZPbUaP\cXS
Nu genomförs T]aPSUÛaÉ]SaX]VPaXbZ^[P]
BZ^[X]b_TZcX^]T]ba^[[WPabcÉaZcbST]PcX^
]T[[P_a^eT]Q[XaU[Ta^RWSTcQ[XaQTchVaTSP]
UaÊ]bTgP];ÉaPa[TVXcX\PcX^]X]]TQÉaPccQP
aP[TVXcX\TaPST[ÉaPaTbZPUÊbÉccPQTchV3Tc
ÉaeXZcXVPbcTV\^cbÉZaPaTQTchVbbÉcc]X]V
aTSP]UaÊ]QÛaYP]<T]UÛaPccÛZPaÉccbÉZTa
WTcT]XbZ^[P]ZP]STcePaPeXZcXVcPcc^RZbÊ
T[TeTa]PSTbbP]ÉbcP]edg]PT[[TaaTSP]
\h]SXVP\É]]XbZ^ab^\STcÉaUaÊVP]^\
WÉaUÊaaÉccXVWTcT]PccUÊbX]PQTchVQTSÛ\
SPPeT]^QTa^T]STZd]]XV[ÉaPaTT[[Ta[TZ
c^a
Ingrid Runsten
[email protected]
042-489 90 25
A3
TORSDAG 13 JANUARI 2011
OPINION
©]]dT]UÛa]hPaTbÛZTb
Mitt i den smärtsamma processenPccUX]
]PT]]h[TSPaTUÛaB^RXP[ST\^ZaPcTa]P
\TSST[PST;>XVÊaPccFP]YP;d]SQhFT
SX]PeVÊaeXSZ^]VaTbbT]! !5ÛaSPVT]Éa
STcP[[cbÊ^Z[PaceX[ZPb^\bZPUÛaPPaQTcPa
aÛaT[bT]bceÊVaT]PaST]UPRZ[XVP^RWST]
_^[XcXbZPX]XUaP\cXST]>RWUaÊVP]Éa^\
X]cT;d]SQhFTSX]bTUcTacaÉSPaTbcÊaX]UÛa
[XZPbc^aPUÛa]hT[bTeÊ]S^ab^\ST]Q[XeP]ST
_PacX[TSPaT]
8_aPZcXZT]WPa;>^aSUÛaP]ST]b_^[XcXb
ZPa^[[ePaXcbcPaZcQTbZdaT]PeceÊUPZc^aTa
3T]bÊZP[[PST0<5bZP]SP[T]^RWbchaT[
bT]bcX[[Z^acPZ^\\P]STSÉa;d]SQhFTSX]
ePaST[PZcXVWÛ[[_ÊPccZ^bcPWT]]T;>Y^Q
QTcBXV]P[TUUTZcT]XPUUÉaT]ePaQTchSP]ST
Bc^aPQ^]dbPadcQTcP[PSTbcX[[RWTUTa\TSP]
_T]bX^]Ta]PbÉ]ZcTbUÛa"$_T]bX^]É
aTa
CX[[STccPZ^\\TabÊ\TS[T\bU[hZcT]UaÊ]
UPRZTc^RWPccSTcQ[XaP[[cbeÊaPaTPcc\^cXeT
aPbcÛSTccX[[Tcc_PacX]Éa_ÊcPV[XVc\Ê]VP
\TS[T\\PaaÛbcPa_ÊP]SaPATbd[cPcTcPe
STccPQ[TePccFP]YP;d]SQhFTSX]b_T[PST
T]WT[cd]SP]bZh\Sa^[[XeP[aÛaT[bT]7^]
Q[TeePSb^\XP\TaXZP]bZ_^[XcXZZP[[PbUÛa
|P[P\TSdRZ|X]]TWPePaTPeT]cT^aTcXbZc
bcPaZ_^bXcX^]\T]\TSUÊ_aPZcXbZP\ÛY[XV
WTcTaPccdc]hccYPST]
Wanja Lundby-Wedin blev;>)bUÛabcP
ZeX]][XVP^aSUÛaP]STÊa!3TcÉabeÊac
PccaÉcceXbcQTSÛ\PWT]]TbX]bPcbTUcTab^\
W^]bcÉ[[STbX]UÛadc\P]X]VPab^\X]VT]
;>^aSUÛaP]STUÛaTWT]]TWPa\ÛccUaÉ\bc
SÊ\TS[T\bU[hZcT]\T]ÉeT]ZaXcXZT]\^c
\Ê]Vbhbb[TaXTc^RWSTbcPaZPQP]ST]\TS
b^RXP[ST\^ZaPcX]8]cTQPaP^aSUÛaP]ST]
dcP]ÉeT]ÛeaXVP;>[TS]X]VT]^RWc^__Pa
]PXST^[XZPUPRZUÛaQd]ST]WPaWXccX[[bUÛa
VÉeTbbÛZcT]U^a\T[b^\UÊa\TS[T\\Pa]P
PccbcaÛ\\PcX[[QPZP?ÊbP\\PbÉcc\Xbb
[hRZPSTb_PacXTcPccbZP_PT]]hQÉaP]STeX
bX^]bTSP]U^[ZWT\bcP]ZT]VY^acbXcc5Ûa
É]SaX]VT]beX]SPaWPaePaXcbcPaZPaTÉ]UÛa
\ÊVP]cX[[UÛa]hT[bTXWT[PPaQTcPaaÛaT[bT]
d]STa!cP[Tc5ÛaSTccPZP]X]cTT]bZX[
SP_Tab^]TaP]Z[PVPb
CX[[bZX[[]PSUaÊ]_PacX[TSPaUaÊVP]WPa;>
]dV^cc^\cXS_ÊbXVUÛaPccePbZPUaP\T]]h
^aSUÛaP]ST3Tbbdc^\ÉaSTcX]cTbP\\P
WÛYS_Ê[TSPaa^[[T]b^\X_PacXTc8;>X]VÊa
Ledarbloggen
|3TcÉaZ[PaceXW^__PbPcc
ST]SP]bZPZa^]P]bZPQ[XT]
aXZcXVbZaÉ_eP[dcP~beX]WdVV
VÊaXVT]|
Läsarkommentar om sjunkande dansk
krona.
Ytterligare ett skäl
N Vägtrafiken över Öresundsförbindelsen
stängdes i går av helt vid 13-tiden på grund
av risk för isras från de stora vajrar som
håller upp bron.
En tunnel mellan Helsingborg och Helsingör behöver varken stängas på grund
av isras från vajrar eller stormvindar...
Dags att skynda på beslutet om ännu en
fast förbindelse.
Nästan ja
N Sven-Erik Österberg är en het kandidat
som S-ledare även om det för tillfället är
fler som pekar på honom än som tycker att
han är bäst för jobbet. Nu säger han i Dagens Nyheter att han ska göra ett ”väldigt,
väldigt noggrant övervägande” om han får
frågan av valberedningen.
Det är väl det närmaste ett ja som någon
kommit hittills!?
Männens parti
N Av Sverigedemokraternas nya medlem-
Wanja Lundby-Wedin spelade praktiskt taget ingen roll i valrörelsen. Efter AMF-affäFoto: ANDERS WIKLUND / SCANPIX
ren fanns ingen politisk plattform.
TccP]cP[bc^aP^RWbYÉ[e\TSeTc]PUÛaQd]S
SÉac^__Pa]PX]cTeX[[Q[XP[[cUÛabchaSPPeT]
;>^aSUÛaP]STAXeP[XcTcT]\T[[P]UPRZUÛa
Qd]SWPa^RZbÊcX[[cPVXc
cTUaÊV^a*[Û]PaQTcbcXSTaPaQTcb\X[YÛ^RWbÊ
eXSPaT1hcTc_Ê^aSUÛaP]ST_^bcT]Q[XaSÉa
\TSbcPacbZ^ccTc_ÊT]STQPcc^\UPRZTcba^[[
b^\XVad]ST]Éa\Tab_É]]P]STÉ]_Tab^]
UaÊVP]
Hur man än ser på _^bcT]ÉaST]T]PeST
\TbcRT]caP[PXSTc^UUT]c[XVPBeTaXVT4]
_Tab^]b^\UÛa\ÊacÉ]ZP]hccZP]UÊTccbc^ac
VT]^\b[PVUÛabX]PXSÎTa<TS[T\bZaXbT]
QÛaSaXeP;>UP\X[YT]Q^acUaÊ]_^[XcXZT]
^RW\TaXaXZc]X]V\^c\TS[T\\Pa]PbWYÉa
Sven-Åke Olofsson
politisk chefredaktör
[email protected]
042-489 91 03
mar är de flesta män, totalt i partiet är hela
79 procent män. Enligt partisekreterare
Björn Söder arbetar man dock på olika sätt
med att komma tillrätta med snedfördelningen och vill nu attrahera kvinnor. För
detta finns ett enkelt recept, byt politik!
Tågminister på rätt spår
N Att tågen inte alltid går som på räls fick
infrastrukturminister Catharina ElmsäterSvärd uppleva på sin väg till Transportforum i Linköping. Hennes tåg ställdes in.
Hon vill nu utreda hur det egentligen står
till med tågkapaciteten i Sverige på ett
brett sätt och utan att fastna i tekniska
frågor. Så nu verkar ministern ha växlat in
på rätt spår.
DEBATT. Dagens möte mellan Sveriges infrastrukturminister och hennes
danska kollega bör vara det första i en serie för att rusta Öresundsregionen
för nya utmaningar, skriver regionråd Pontus Lindberg (M)
Dags att investera för HH-förbindelsen
I dag träffar X]UaPbcadZcda\X]XbcTa2PcWPaX
]P4[\bÉcTaBeÉaSbX]SP]bZP\^cbePaXVWTc
7P]b2WaXbcXP]BRW\XScXBc^RZW^[\4ccQaP
bP\PaQTcT\T[[P]BeTaXVT^RW3P]\PaZÉa
T]PeVad]S_T[Pa]PUÛaSTc]^aSXbZPbP\Pa
QTcTc3TcQ^aST^RZbÊWPePaXc]Pcda[XVcPcc
bP\PaQTcTc \T[[P] Bc^RZW^[\ ^RW :Û_T]
WP\]UÛaSYd_PcbP[[c\TaSÊ»aTbd]SbaTVX^
]T]dceTRZ[PcbCheÉaaWPabÊX]cTePaXcUP[[Tc
d]STaU[TaP\P]SPc_TaX^STa1ÊSPaTVTaX]V
Pa]PPaQTcPaU^acUPaP]ST\TSTccb]Éec]PcX^
]T[[cU^Zdb^RWeTaZPaX]cTbTPccZPacP]aXcPcb
^\
»aTbd]SbaTVX^]T]ÉaXSPVT]PeBeTaXVTb
caTcX[[eÉgcaTVX^]Ta^RWaTVX^]UÛabc^aX]VT]X
ST]bZÊ]bZPST[T]Pe»aTbd]SbaTVX^]T]WPa
bZP_PcBeTaXVTb]ÉbcbcÛabcPbP\[PSTPaQTcb
\PaZ]PS EÉbcaP BZÊ]T \TS 7T[bX]VQ^aV
;d]S^RW<P[\Ûb^\bcPaZPRT]caPWPaXSPV
b^\ PaQTcb\PaZ]PSbaTVX^]T] SahVc X]eÊ]PaT3Tbbdc^\WPaBZÊ]TT]UÛaST[
b^\ ePaZT] Bc^RZW^[\ T[[Ta 6ÛcTQ^aV ZP]
TaQYdSP:Û_T]WP\]^RWBYÉ[[P]S3T]Pcda
[XVP bZX[[]PSTa]P X »aTbd]SbaTVX^]T] Z^\
Det är tid att satsa på nästa fasta Öresundsförbindelse.
\TaP[[cXSPcc\ÛY[XVVÛaPST]]Pcda[XVPSh]P
\XZb^\QPaPUX]]bT]VaÉ]baTVX^]
X]^\ ]ÉaX]Vb[Xe ^UUT]c[XVP eTaZbP\WTcTa
bYdZeÊaS U^abZ]X]V ^RW dceTRZ[X]V CX[[
ST]]PdceTRZ[X]VZ^\\TadceTRZ[X]VT]X]
^\»aTbd]SbaTVX^]T]b^\aTSP]bZP_Pc\Ta
É]STcUÛaeÉ]cPST3ÉaUÛaÉaX]cTUaÊVP]^\
STc Q[Xa T] UPbc 77UÛaQX]ST[bT UaÊVP] Éa
]Éa
3Tc ]Pcda[XVP e^aT Pcc BeTaXVT ^RW 3P]
\PaZcX[[bP\\P]bUX]P]bXTaPaST[Û]bP\\P
X]eTbcTaX]VPab^\QTWÛebaTSP]X]]P]ST]
bcXVP]ST TUcTaUaÊVP] bZP_Pa QTZh\\Ta UÛa
QÊST_Tab^]^RWV^SbcaPUXZT]X»aTbd]SbaT
VX^]T]6T]^\T]UPbc77UÛaQX]ST[bTUÛa
QÊSTeÉV^RWYÉa]eÉVbcaP]b_^acTaUÛabcÉaZb
^RZbÊPaQTcb\PaZ]PST]X]^aaPST[T]Pe»aT
bd]S_ÊQÉbcPbÉcc?ÊST]bZÊ]bZPbXSP]QT
WÛebhccTa[XVPaTbPcb]X]VPa_ÊX]UaPbcadZcd
aT]UÛaPcceXSVP»aTbd]SbaTVX^]T]hccTa[X
VPaTÛbcTadc^RW_ÊST]SP]bZPbXSP]ZaÉeb
X]eTbcTaX]VPa_ÊQÊST]hPb_Êa^RWT]aX]V[TS
UÛacaPUXZT]ad]c:Û_T]WP\]
För både BeTaXVTb ^RW 3P]\PaZb QÉbcP Éa
STceXZcXVcPccX]UaPbcadZcda\X]XbcaPa]PWÛYTa
Q[XRZT]^RW]^cTaPcPccZPacP]Éa_ÊeÉVPcc
aXcPb^\T]VÊ]VcX[[!!Û__]PaST]UPbcP
UÛaQX]ST[bT]ÛeTa5TW\Pa]1É[c^RWPebcÊ]
ST]\ÉccXcXSXeÊaST[Pe]^aaP4da^_PZP]
\X]bZP 5aÊ] 7P\QdaV X bÛSTa cX[[ BZÊ]T X Att förverkliga bc^aP X]UaPbcadZcda_a^YTZc
]^aaÛ__]Pb]hP\ÛY[XVWTcTacX[[bP\PaQTcT cPa[Ê]VcXS\T]aTVTaX]VbZP]b[XTa]PQTWÛ
eTa X]cT ePaP bhbb[^[ÛbP d]STa cXST] Ca^cb
\Ê]VPÊabPaQTcTUX]]b\Ê]VPVaÉ]bWX]STa
ZePa^RWSTcÉaXePaSPVT]U^acUPaP]STT]dc
\P]X]VUÛaT][Û]cPVPaTT[[Tab\ÊUÛaTcPVPaT
PcccPbcTVTcÛeTaBd]STc3TbbPePaSPVb_a^
Q[T\ZP]S^RZX]cTATVX^]BZÊ]TeÊaP\^c
bePaXVWTcTaX3P]\PaZT[[TaSTbZÊ]bZP^RW
SP]bZPZ^\\d]Ta]P[ÛbP3TcÉaQPaPaTVT
aX]VPa]Pb^\ZP][ÛbPSTbbP_a^Q[T\b^\X
eTaZ[XVWTcT] Qa^\bPa dceTRZ[X]VT] cX[[ UÛa
UÊ]VUÛaQÊSTST]beT]bZP^RWSP]bZPbcPcb
ZPbbP]
<ÛcTc \T[[P] 2PcWPaX]P 4[\bÉcTaBeÉaS
^RW7P]b2WaXbcXP]BRW\XScQÛaSÉaUÛaePaP
STcUÛabcPXT]bTaXTPe\ÛcT]b^\WP]S[Pa^\
PccadbcP»aTbd]SbaTVX^]T]UÛaSTdc\P]X]V
Pab^\eXeTcZ^\\Ta3TcQTWÛebTccUÛaSYd
_Pc bP\PaQTcT X]^\ PaQTcb\PaZ]PSb^\aÊ
STcX]^\bYdZeÊaSb^\aÊSTc^RWX]cT\X]bc
X]^\ U^abZ]X]V ^RW dceTRZ[X]V 5^acbPcc
UaP\VÊ]V UÛa cX[[eÉgcaTVX^]T] »aTbd]S Éa
eXZcXVcUÛaQÊSTBeTaXVT^RW3P]\PaZ
Pontus Lindberg (M)
regionråd och ordförande i regionala tillväxtnämnden
A4
TORSDAG 13 JANUARI 2011
LANDSKRONA
NYHETSCHEF: 0418-49 65 50 E-POST: [email protected]
KUNDTJÄNST: 0418-49 65 00
6Éa]X]Vb\P]
PebcÉ]VSUaÊ]
3P\\WPVbZ^[P]
LANDSKRONA. 3T]bZh[SXVTcX[[
b_aÉ]VSÊSTc_Ê3P\\WPVbZ^[P]
XcXbSPVbWPaQ[XeXcPebcÉ]VS7P]
WPaX]cTUPbc]Pc_ÊÛeTaePZ]X]Vb
UX[\T] X bcÉ[[Tc Peb[ÛYPSTb WP]
\TSWYÉ[_PeeXcc]Tbd__VXUcTa
ATZc^aTa]P _Ê 3P\\WPVbZ^
[P] WPa d]STa ^]bSPVT] dcaTcc
ST] Tg_[^bX^] b^\ X]caÉUUPST X
cXbSPVb=dWPaSTVT]^\eXcc]Tb
d__VXUcTa Zd]]Pc UPbcbcÉ[[P eT\
b^\ÉaST]bZh[SXVT
~7P] Éa UÛaU[hccPS ^RW Z^\
\Ta X]cT Pcc ÊcTaZ^\\P bÉVTa
C^\Pb 9^WP]bb^] UÛaeP[c]X]Vb
RWTUUÛadcQX[S]X]VbUÛaeP[c]X]VT]
X;P]SbZa^]P
7P] TaZÉ]ST X]cT SÊSTc bYÉ[e
\P]c dcP] STc ePa P]SaP T[TeTa
b^\WPSTbTccW^]^\3TcaÉRZcT
”Det var en bomb
i ungefär samma
storlek som en
tennisboll.”
WPaZPbcPcbXbYÉ[ePeTaZTcT]WT\
\PVY^aSQ^\Q
~3Tc ePa T] Q^\Q X d]VTUÉa
bP\\Pbc^a[TZb^\T]cT]]XbQ^[[
3T]ePaVY^aSPe\TcP[[^RWePa
Uh[[S\TS]ÊV^]U^a\Peb_aÉ]V
\TST[ BÊ STc Éa bP\\P _aX]RX_
b^\ W^b T] WP]SVaP]Pc SÉa ST
[Pa]PU[hVTaÊcP[[PWÊ[[3TcÉa[Xeb
UPa[XVcbÉVTaWP]
Leif Paulsson känner X]cT cX[[
WdacX[[bcÊ]STcWPadceTRZ[PcbUÛa
U[XRZP]b^\Q[TebZPSPS
~5ÛaW^__]X]VbeXbUÊaW^]WÛa
bT[]cX[[QPZP<T][ÊcTab\É[[T]cX[[
aÉRZ[XVcWÛVcUX]]bSTcaXbZUÛaPcc
bZPSP]Q[Xa_Ta\P]T]cbÉVTaWP]
C^\Pb9^WP]bb^]bÉVTaPccTcc
QTb[dc^\PccU[TaZP\Ta^abZPX]
bcP[[TaPbUPccPSTbbcaPgX]]P]Yd[
~<T]STWPaX]cTWd]]XcX]bcP[
[TaPbbÉVTaWP]
Liselott Schmidt, WP]S[ÉVVPaT
UÛaTg_[^bXePePa^a_Ê<h]SXVWT
cT]UÛabP\WÉ[[bbZhSS^RWQTaTS
bZP_ bÉVTa Pcc b_aÉ]VeTaZP] Pe
ST]ch_T]PeQ^\Qb^\WPaP]
UÛaPccbZ^[[TS]X]VT]bZd[[TbcÉ]VP eÉ]cb_Ê3P\\WPVbZ^[P]ZP]eP
PeW^]^\=dUÊaWP]U^acbÉccPbX] aXTaP
bZ^[VÊ]V _Ê T] bÊ ZP[[PS aTbda
~3TcQTa^a_ÊWdaQ^\QT]Éa
bZ^[P
Z^]bcadTaPS>\STccX[[TgT\_T[
aÛabXV^\ZadcQTa^aSTc_ÊWda
Rektorerna tittade även _Ê WÊacSTcÉa_PRZPc~Yd\X]SaTTg
ÛeTaePZ]X]VbQX[STaUaÊ]WÉ]ST[ _P]bX^]bdcah\\TSTcUX]]bUÛaST
bT]\T]STcUaP\VXRZX]cTPeUX[ VPbTab^\ZadcTcQX[SPaeXST]P]
\T]eT\STcePab^\ZPbcPST_YÉ cÉ]S]X]VSTbc^\TacahRZQhVVb
bT]
d__3ÊUÊaQ^\QT]bcÛaaTb_aÉ]V
~?Tab^]T] WPa ad[[Pc X] ST] eTaZP]bÉVTaW^]
UaÊ]Tcc^\aÊSTb^\X]cTcÉRZbPe
Oscar Persson
ZP\TaP]bÉVTa;TXU?Pd[bb^][É
[email protected]
aPaT^RWbZhSSb^\QdS_Ê3P\\
0418-49 65 53
WPVbZ^[P]
4][XVcW^]^\Éab\É[[PaT]b^\
<XbbcÉ]ZbWP[Êbc
X]bX]b^]XUÛaaÊS
LANDSKRONA. 4] \P] UaÊ]
;P]SbZa^]P \XbbcÉ]Zb WP \Xbb
WP]S[PcbX] ÊaXVTb^]XU[TaPÊa
^RWUÛaPccWP[ÊbcX]b^]T]=dWPa
UPSTa] WÉZcPcb Pe ;d]Sb cX]Vb
aÉcc
3Tc ePa X UaTSPVb _^[XbT] UXRZ
d__VXUcTa^\PccT] ÊaXV_^YZT
dcbPccbUÛa\XbbWP]ST[^RWW^cPe
bX]UPad]STaT][Ê]VcXS
8[ÛaSPVbVaT_b\P]]T]b^\Éa
X$ÊabÊ[STa]Pe_^[Xb
UaP\Z^\d__VXUcTa^\PccWP]X
UaTSPVbbZPWP[ÊbcX]bX]b^]XTcc
UÛaaÊS3ÉaUÛa\XbbcÉ]ZbWP]ÉeT]
UÛa^[PVPUaXWTcbQTaÛeP]ST
Under tisdagen hölls T] UÛa
WP]S[X]V X ;d]Sb cX]VbaÉcc TUcTa
PccÊZ[PVPaT]QTVÉacUPSTa]WÉZ
cPS
5ÛaWP]S[X]VT] WÛ[[b QPZ^\
bcÉ]VSPSÛaaPa
CX]VbaÉccT] eP[ST Pcc WÉZcP
\P]]T] _Ê bP]]^[XZP bZÉ[ \Xbb
Han misstänks WP \XbbWP]S[Pc cÉ]ZcUÛaVa^eUaXSbZaÉ]Z]X]V^RW
^RWW^cPcb^]T]d]STaU[TaPcX[[ ^[PVPUaXWTcbQTaÛeP]STBP]]^[XZP
UÉ[[T]bTSP]!(?^[XbT]adQaX bZÉ[ Éa ST] bcPaZPaT \XbbcP]ZT
RTaPabPZT]b^\Va^eUaXSbZaÉ]Z VaPST]
]X]V
AÉccT] VY^aST ^RZbÊ QTSÛ\
3T]b^\QTVÊad__aT_PSTZaÉ]Z ]X]VT] Pcc STc UX]]b aXbZ UÛa Pcc
]X]VPa Pe T] ]ÉabcÊT]ST VT]^\ UPSTa]bZd[[TUÛabeÊaPdcaTS]X]V
eÊ[S^RWW^cZP]SÛ\PbUÛaQa^c T]cX[[TgT\_T[VT]^\Pccd]SP]
cTc BcaPUUTc Éa UÉ]VT[bT X \T[[P] aÛYPQTeXb^\WP]bZd[[TUÛabÉccPb
bTg\Ê]PSTa^RWbTgÊa
_ÊUaXU^c
CXSXVcXdcaTS]X]VT]\^cUPSTa]
Joakim Andersson
REDIGERING: KENNETH ELOFSSON
Avsked upphävt
för sköterskor
med medicinlager
Landskrona stad upphäver avskedandet för de
två sjuksköterskor som i
strid mot reglerna lagrade
medicin för sina patienter.
De kompenseras dessutom med en halv årslön
var.
LANDSKRONA. EÊaT] ! d__
cÉRZcTb Pcc ceÊ bYdZbZÛcTabZ^a
eXS BX[eTaVÊaST]b Z^accXSbT]WTc X
;P]SbZa^]P WPUc Tcc TVTc UÛaaÊS
\TS]PaZ^cXZPZ[PbbPST[ÉZT\TST[
<TSXRX]Ta]PWPSTbP\[PcbX]UaÊ]
Pe[XS]P_ÊQ^T]STcXbcÉ[[TcUÛaPcc
T][XVcaTV[Ta]P[É\]PbX]cX[[P_^cT
ZTc
BhUcTcePaPccVTcX[[P]SaP_PcXT]
cTa bÊ ST bZd[[T b[X__P eÉ]cP _Ê
b\ÉacbcX[[P]ST\TSXRX]?ÊQ^T]STc
eÊaSPbbeÊacbYdZPX[XeTcbb[dcbZT
ST
;P]SbZa^]PbcPSPebZTSPSTbYdZ
bZÛcTabZ^a]PUÛaePS\P]\T]PST
ePaTccb^[Z[PacQa^cc\^caTV[Ta]P
BYdZbZÛcTabZ^a]Pb UPRZUÛaQd]S
EÊaSUÛaQd]STcc^VS^RZbcaXS\^c
PebZTSTc
3TcX]]TQÉaX]cTPccSTUÊacX[[QP
ZPbX]PY^QQ\T]PccSTb[dcPad]
STa\TaeÉaSXVPU^a\Ta~^RW\TS
bTg \Ê]PSb[Û]Ta X PeVÊ]VbeTSTa
[PV
~3TcÉaT]d__aÉccT[bT9PVZP]
VÊeXSPaT\TS\Xcc[Xe^RW\XccPa
QTcTbÉVTa9^eP]ZP9^eP]^eXRT]
PebYdZbZÛcTabZ^a]P
~3TcÉaeÉ[SXVcbZÛ]cPccSTcÉa
ÛeTaTUcTaÊccP\Ê]PSTa3TcWPaeP
aXc YÉccTY^QQXVc TUcTab^\ eX U^acUP
aP]ST X]cT chRZTa Pcc eX WPa VY^ac
]ÊV^c ^TcXbZc 0cc STc ePa PaQTcb
aÉccb[XVcUT[WPaeXTaZÉ]cbÉVTa4[X
]^a0[[TeXZST]P]SaPbYdZbZÛcTa
bZP]
Att avskedet upphävs X]]TQÉa
X]cTPcc;P]SbZa^]PbcPSTaZÉ]]Ta
]ÊV^cUT[
~=TYeXÊ]VaPaX]VT]cX]VEXVÊa
\TS_ÊT]UÛa[XZ]X]VUÛaPccb_PaP
cXS>RWÉeT]^\\P]b^\eXZÉ]
]Ta ^bb cÉ\[XVT] bÉZaP ZP] \P]
X]cTePaPWd]SaP_ÊWdaS^\bc^[T]
SÛ\Ta \Ê[Tc 4] UÛa[dbc bZd[[T
Zd]]PZ^bcP^bbd__\^ccaT\X[Y^
]Ta Za^]^a bÉVTa 6ÛaP] 3h\[X]V
_Ê Z^\\d]T]b _Tab^]P[PeST[
]X]V
Facket lyckades. ;PV^\ cX[[ Yd[
8]cT WT[[Ta Z^\\d]T]b ^\
WT[VT]bZaTeSTQÊSPbYdZbZÛcTab b^aVbUÛaeP[c]X]V chRZTa Pcc \P]
Z^a]P_ÊT]ÛeTaT]bZ^\\T[bT\TS VY^ac]ÊV^cUT[;ÉZT\TST[badcX]Ta
BeTaXVTbZ^\\d]Ta^RW[P]SbcX]V ]PÉaXbc^acbTccSTbP\\PXSPVb^\
~b^\UÛaTcaÉSPaTUÛa;P]SbZa^]P X]]P] d__cÉRZcT] Pe bYdZbZÛcTa
bcPS~^\PccPebZTSTcÊcTacPb
bZ^a]PbTVTcUÛaaÊS
~4][XVc \X] d__UPcc]X]V ~ ^RW
UÛaeP[c]X]Vb[TS]X]VT]b ~ WPa X]cT
adcX]Ta]PWPUc]ÊV^]QaXbcTUcTab^\
STÉaP]_PbbPSTTUcTa[PVT]^RWUÛ
aTbZaXUcTa]P bÉVTa BcTUP] BTVTa
\P]\TSXRX]bZcP]bePaXVbYdZbZÛ
cTabZP<0B_Ê;P]SbZa^]PbcPS
Dock verkar inteSTQÊSPbYdZbZÛ
cTabZ^a]Pb WXbc^aXP WX]SaPc ST\
UaÊ]PcccP]hPY^QQ9^eP]ZP9^eP
]^eXRUXRZaÉccb]PacTcceXZPaXPc_Ê
T] eÊaSRT]caP[ \T] Éa ]d cX\P]
bcÉ[[S
~9PVQTaÉccPSTePSb^\WÉ]c_Ê
STcUÛabcPPaQTcTc\T]STbPPccSTc
X]cT_ÊeTaZPa]ÊV^]cX]V3TU[TbcP
eTaZPSTchRZPSTcePa^aÉcceXbc\^c
\XV
4[X]^a 0[[TeXZ P]bcÉ[[STb _Ê Tcc
_aXePcQ^T]STX7T[bX]VQ^aV)
~3T eXbbcT ^\ STc UaÊ] QÛaYP]
\T]ST[hbb]PST_Ê\X]UÛaZ[PaX]V
CX[[bZX[[]PSUaÊ];P]SbZa^]PZ^\
\d]~YPVd]SaPa^\STU^acUPaP]
STX]cTUÛabcÊaPcceXVY^aSTSTcT]
QPacUÛa_PcXT]cTa]PbbZd[[
Magnus Arvidsson
[email protected]
0418-49 65 56
»acTVaT]ÛeTaZ[PVPa
S^\^\TabÉcc]X]VPa
Kommun- och regionpolitikern Eva Örtegren (S)
överklagar tingsrättens
dom som gav henne fel i
den uppmärksammade
striden om ersättningar
för förlorad arbetsinkomst.
MISSA INTE
LANDSKRONA. !' Z^\ ;P]Sb
Za^]PbcPS^RWATVX^]UaP\cX[[Pcc
ST]b^RXP[ST\^ZaPcXbZP_^[XcXZTa]
4eP»acTVaT]QTVÉac^RWcPVXcT\^c
TabÉcc]X]VPaUÛaUÛa[^aPSPaQTcbX]
Z^\bcd]STa!$^RW!%
DcaTS]X]VPa]PbcPacPSTTUcTaPcc
\h]SXVWTcTa]PUÊccP]^]h\PcX_b
ATVX^] BZÊ]Tb aTeXb^aTa Z^\
UaP\cX[[Pcc;P]SbZa^]P_^[XcXZTa]
cPVXcT\^c$$Za^]^a_ÊUT[PZ
cXVPVad]STad]STaSTceÊÊaT]
:^\\d]aTeXbX^]T]X;P]SbZa^
]PZ^\UaP\cX[[Pcc4eP»acTVaT]
UT[PZcXVc bÛZc ^RW cPVXc T\^c
"#Za^]^aUaÊ]Z^\\d]T]
... möjligheten att måla, pyssla och skapa. Hela familjen kan vara
med när Ateljé Nell håller öppet på Landskrona museum söndagen
den 16 januari klockan 13-16. Materialet finns där, det enda du själv
behöver ta med är inspiration och skaparglädje.
Båda myndigheternad__\P]PST
4eP »acTVaT] Pcc QTcP[P cX[[QPZP
_T]VPa]P\T]STcVY^aSTW^]X]cT
VÉaST UaÊ] aTVX^]T] d]STa !$
^RW!%
CX]VbaÉccT] VÛa ^RZbÊ QTSÛ\
]X]VT]PccATVX^]BZÊ]TX]cTVY^aST
UT[ ]Éa ST eP[ST Pcc WÊ[[P X]]T Ta
bÉcc]X]VPa]Pd]STa!'
3^\T]X]]TQÉaTccSdQQT[TZ^
]^\XbZ UÛa[dbc UÛa 4eP »acTVaT]
TUcTab^\W^]SÛ\bPccQTcP[PAT
VX^] BZÊ]Tb aÉccTVÊ]VbZ^bc]PSTa
_Ê &$ Za^]^a 4eP »acTVaT]
WPSTbYÉ[ehaZPcPccATVX^]BZÊ]T
Eva Örtegren ger sig inte.
bZd[[T QTcP[P WT]]Tb aÉccTVÊ]Vb
Z^bc]PSTa_Ê ( Za^]^a4UcTa
b^\ W^] UÛa[^aPST \Ê[Tc UÊa W^]
TUcTab^\W^]P]bÊVPccZaPeT]ePa bYÉ[ebcÊUÛaZ^bc]PST]
UT[PZcXVP
3ÉaT\^cÛeTaZ[PVPSTW^]P[SaXV Under tisdagen lämnade4eP»a
cTVaT]bPSe^ZPcX]TccÛeTaZ[PVP]ST
\h]SXVWTcTa]PbQTb[dc
ATVX^] BZÊ]T eP[ST bTSP] Pcc cX[[:aXbcXP]bcPScX]VbaÉcc
WÊ[[PX]]T$$Za^]^ab^\4eP
?Ê]hccZaÉeTa4eP»acTVaT]^RW
»acTVaT]bZd[[TWPUcXTabÉcc]X]VUÛa PSe^ZPcT]PccATVX^]BZÊ]TbZPQT
bX]P_^[XcXbZPd__SaPVd]STa!' cP[PcX[[QPZPST$$Za^]^ab^\
UÛaPcc_ÊbÊbÉccZeXccP|bZd[ST]|
\P]WÛ[[X]]TUÛaPccZeXccP|STUT[
3ÊbcÉ\ST4eP»acTVaT]ATVX^] PZcXVPTabÉcc]X]VPa]P
BZÊ]T
0Se^ZPcT] dceTRZ[Pa X]cT ÛeTa
Z[PVP]STchccTa[XVPaT\T]UÛaeÉ]
Den 22 december UÛ[[ S^\T] cPbVÛaPSTcUÛaTST] $UTQadPaX
CX]VbaÉccT] Z^\ UaP\ cX[[ Pcc 4eP
Joakim Andersson
»acTVaT]X]cTZd]]PceXbPPccW^]
[email protected]
WPUcaÉcccX[[STTabÉcc]X]VPaW^]QT
0418-49 65 58
A5
TORSDAG 13 JANUARI 2011
LANDSKRONA
Under vintern är det inte mycket användning för småbåtshamnen i Nyhamn, även om några båtar ligger förtöjda och fastfrusna. Företaget som i somras började driva marinan
vill nu riva upp avtalet med kommunen och kraftigt minska det arrende företaget betalar till kommunen.
3Yd_ShZ]X]VUÛa\PaX]PUÛaTcPVTc
Företaget som sedan i
somras driver småbåtshamnen i Nyhamn är
redan på väg att kasta in
handduken. Blir inte
arrendet för 2010 nedsatt
med hälften avsäger sig
företaget driften.
LANDSKRONA. ! Za^]^a
bZd[[T2[dQ=PdcXRUÛaTcPVTcb^\
SaXeTab\ÊQÊcbWP\]T]X=hWP\]
QTcP[P Z^\\d]T] X PaaT]ST UÛa
! <T]QPaP $WPaZ^\
\Xc X] cX[[ Z^\\d]T] ATbcT] eX[[
UÛaTcPVTcb[X__P0]]PabQ[XaUÛa[db
cT]UÛabc^aWPaeS)]<PaZdbBeT]b
b^] X Tcc QaTe \TSST[Pc Z^\\d
]T]
6ÊaX]cTZ^\\d]T]\TS_ÊT]
ZaPUcXV PaaT]STbÉ]Z]X]V W^__Pa
UÛaTcPVTcPe_a^YTZcTcca^cbPccSTc
UX]]bTccPecP[
~EXWPaVY^acP[[cePSeXWPaZd]
]Pc^RWVY^acSTcWÉaUÛa;P]SbZa^
]P ©a \P] X]cT ]ÛYS Éa STc UaXcc
UaP\PccWXccPT]P]]P]PaaT]SPc^a
bÉVTa 2[dQ =PdcXRb eS <PaZdb
BeT]bb^]
Det var i april UÛaaPÊaTcZ^\\d]
bchaT[bT] V^SZÉ]ST PecP[Tc \TS
2[dQ=PdcXR5ÛaTcPVTcWPSTdcbTccb
PeSÊePaP]STTg_[^PcTaX]VbRWTUT]
0]STab 5^[ZPa b^\ T]caT_aT]Ûa
^RWP]bePaXVUÛab\ÊQÊcbWP\]T]
B]PQQc b]PQQc bZd[[T WP\]T]
I oktober
slog företaget larm
till kommunen. Inkomsterna
hade blivit
för låga.
Z^\\P_Ê_[Pcb0ecP[TcX]]TQPaPcc
2[dQ=PdcXRbZd[[TZÛ_PX]WP\]
P][ÉVV]X]VT]UÛa!#\X[Y^]TaZa^
]^a 3ÉaTUcTa bZd[[T Z^\\d]T]
TabÉccPUÛaTcPVTc\TSbP\\Pbd\
\P©VP]STcÛeTaVXRZSÊcX[[Z^\
\d]T] 8]ZÛ_Tc VY^aSTb b^\
;P]SbZa^]P?^bcT]bZaXeXccXSXVPaT
dcP]]ÊV^]d__WP]S[X]V
5ÛaTcPVTcbZd[[TXbX]cdaQTcP[P
PaaT]STcX[[Z^\\d]T]~! Za^]^aUÛa! ^RW!#$Za^
]^aUÛa! Yd]XbZd[[TWP\]T]ePaPZ[PaUÛa
PccP]eÉ]SPbÉeT]UÛaVÉbcQÊcPa
<T]WP\]T]ePa[Ê]VcXUaÊ]WT[c
Z[Pa eXS ST] cXS_d]ZcT] STc ePa
ST]UÛabcXb[dcTcPeb^\\PaT]
I oktober slog företaget[Pa\cX[[
Z^\\d]T]5ÛaTcPVTcWPSTQTcP[Pc
WP[ePSTcÊaTcbPaaT]ST\T]Z[PaP
STX]cT\TaDcVXUcTa]PWPSTQ[XeXc
UÛaWÛVPX]Z^\bcTa]PUÛa[ÊVP
~EÊaPSaXUcbZ^bc]PSTaQ[TeWÛV
aTÉ]QTaÉZ]Pc3TccX[[Z^\STbbdc
^\dcVXUcTaeX\TScP]ZT_ÊPccSTc
ÉaST]UÛabcP\PaX]P]eXQhVVTaX]
cTWPSTaÉZ]Pc\TSbÉVTa<PaZdb
BeT]bb^]
4][XVc W^]^\ WPa Z^\\d]T] X
TUcTaWP]S ^abPZPc Z^bc]PSTa b^\
EXSPaTeX[[UÛaTcPVTcPccPaaT]STc
UÛa! bÉ]ZbcX[[ 'Za^]^a
4][XVc <PaZdb BeT]bb^] UXRZ WP]
Tcc\d]c[XVc[ÛUcTPe0]STab5^[ZPa
^RW ?TcTa 1X[[`dXbc Pcc UÊ T] ]TS
bÉcc]X]VPePaaT]STc^\Q^Zb[dcTc
UÛaÊaTceXbPSTTcc\X]db
?TcTa1X[[`dXbcUÛa]TZPaS^RZPcc
STcVTccbTcc[ÛUcT^\PaaT]ST]TS
bÉcc]X]V
~BÊSP]cZP]\P]X]cT[^ePSTc
ÉaZ^\\d]bchaT[bT]b^\QTb[dcPa
<T]\P]ZP]UÛabcÊbSXbZdcTaPSTc
^\UÛadcbÉcc]X]VPa]PaPSXZP[cUÛa
É]SaPcbbÉVTaWP]
Eftersom varken5^[ZPaT[[Ta1X[[
`dXbc Éa ZePa _Ê bX]P cYÉ]bcTa WPa
P]bePaTc bZYdcXcb ÛeTa cX[[ AXRWPaS
BP]SbcaÛ\]ÉaX]Vb[XebP]bePaXV_Ê
Z^\\d]T]
7P]UXRZSTcP]bePaTcQPaP]ÊVaP
SPVPaX]]P]Yd[^RWWPaSÉaUÛaX]cT
bÊ\Ê]VPbePaPccVT
Z^\\d]T]eX[[PccUÛaTcPVTcbZPQT
~EXWÊ[[Ta_ÊPccdcaTSPePSb^\
cP[P
bPVcb^RW[^ePcb9PVbZP_aPcP\TS
STX]Q[P]SPST^RWWPTcc\ÛcT]Éb
Förutom att företagetX]cTQTcP[c cPeTRZPbÉVTaWP]
WP[ePPaaT]STPeVXUcT]UÛa! WPa
STc WT[[Ta X]cT QTcP[Pc T[P]b[dc
]X]VbPeVXUcT] _Ê " Za^]^a
0][TS]X]VT]cX[[STcÉaWPa<PaZdb
Mikael Brandt
BeT]bb^]XTcc\TY[bZaXeXccX[[Z^\
[email protected]
\d]T]Pcc\P]|TYUÊcc]ÊV^cb^\
0418-49 65 55
WT[bcQTbZTSPebcPST]^\Wda\P]
bTa_ÊTccTeT]cdT[[cU^acbPccbP\Pa
Foto: Fredrik
QTcT \TS ^bb ! | 3Tc UaP\VÊa
Johansson
S^RZ Pe PecP[Tc Pcc bP\PaQTcTc
[email protected]
bcaÉRZTabXVcX[[ ^Zc^QTa! \TS
070-559 91 74
\ÛY[XVWTccX[[UÛa[É]V]X]V
A6
TORSDAG 13 JANUARI 2011
LANDSKRONA
REDIGERING: KENNETH ELOFSSON
LOKAL
SPORT
REDAKTÖR: Lars Möller
0418-49 65 91
E-post: [email protected]
HÖR AV DIG! Här på Lokal
sport skriver vi om idrottslivet
i Landskrona kommun. Alla
idrottsföreningar är välkomna
att höra av sig med tips, notiser, resultat och synpunkter.
Seger och förlust
för Nordkap
BOWLING. BÊ ePa SÊ Q^f
[X]VT] XVÊ]V XVT] TUcTa Yd[
^RW]hÊabWT[VTa]P^RW=^aS
ZP_ QTVPe bXV cX[[ 7ÛVP]Éb
UÛa \PcRWTa \^c 7ÛVP]Éb
125^RW1:6P\bT]
8UÛabcP\PcRWT]\^c7Û
VP]Éb12ca^SST;P]SbZa^
]PZX[[Pa]P]^V_ÊSPVT]bcdU
UPbcT\^cbcÊ]S^RWTeT]cdT[[
UÛa[dbc \T] TUcTa caT bTaXTa
bc^S STc ~$ cX[[ =^aSZP_
<Ê]VPb_T[PaTWPSTQaPaT
bd[cPc ^RW ]Éa \PcRWT] ePa
Peb[dcPSWPST=^aSZP_cPVXc
ceÊ_^É]VTUcTabTVTa]\TS
!~'
~7T[cZ[PacT]bZÛ]bTVTa
]Éa \P] _Ê UÛaWP]S eTc Pcc
STcbZPQ[XT]beÊa\PcRWPcc
eX]]P ^RW bT] Pcc \P] VÛa
STcbÉVTa<XZPT[;d]SW
1ÉbcP b_T[Pa]P X \PcRWT]
Q[Te<XZPT[;d]SW&&!_^
É]V 8]VT[P <TRZT]WÉdbTa
&$# A^[P]S =X[bb^] & $
UÛ[YS Pe bX] Qa^a 2WaXbcTa
=X[bb^]_Ê& "
I andra matchen \^c 1:
6P\bT] ePa STc ^TaWÛac
YÉ\]cXSTcaTUÛabcPbTaXTa]P
SÉa WT\\P[PVTc WPST [TS
]X]VT]\TS'~&^RWP[[Pb_T
[PaT X =^aSZP_ ZÉ\_PST bÊ
V^ccSTZd]STUÛaPccUÊ\TS
bXV \X]bc T] _^É]V <T] X
bXbcPbTaXT]^aZPST\P]X]cT
WÊ[[PT\^c^RWSTcQ[TeUÛa
[dbc\TS'~ !
~7T[cZ[PacT]V^SZÉ]cX]
bPcbPeWT[P[PVTcSÊeXWPST
UhaPeÉ[SXVcYÉ\]PbTaXTac^
cP[cbTccXb[PV]X]VbÉVTa<X
ZPT[;d]SW
1ÉbcP b_T[Pa]P X ST]]P
\PcRWT]Q[Te8]VT[P<TRZ
T]WÉdbTa \TS &'% _^É]V
<XZPT[;d]SW&"&^RW6d]
]Pa5TaZPd&'EÉacPcc]^
cTaPePa<PaRdb<X]TdabX]
W^__b^\VPe"%#_^É]V_Ê
ceÊbTaXTa
V75-seger till
Landskrona
TRAV. 8SPVZP]eXVaPcd[TaP
caPecaÉ]PaT]<PcbAÊ][d]SX
BPgc^a_ 8 [ÛaSPVT]b E&$
^\VÊ]VZd]STWP]]É\[XVT]
aÉZ]PX]T]\TaXcTaP]STbT
VTaX[Éa[X]Vb[^__TcUÛabc^]
7P]b 1XZX]X ?^X]cTa eP]]
\TS?TcTa8]VeTbXbd[Zh]
BTVTa]ePa[XcTPeT]bZaÉ[[
^RWVPe !(X^SSbcX[[ST\
b^\ b_T[PST eX]]PaT _Ê 1X
ZX]X ?^X]cTa 5ÛabcP_aXbTc X
[^__TcePa Za^]^a
Tre färska namnteckningar i autografblocket gjorde F10-lagets
Elin Jönsson jätteglad. Här visar
hon stolt upp blocket.
Erica Andersson och Natali
Vidales lyssnar på vad idolerna
från herrlaget har att berätta.
Nathalie Hansson och Astrid Nilsson tyckte det var riktigt kul att få
träffa sina idoler i Landskrona Falcons herrlag.
Fredrik Persson, Alexander Nede och Mattias Andersson gjorde ett
populärt besök vid F10-lagets träning för ett tag sedan. Foto: PRIVAT
F10-laget fick träffa sina idoler
INNEBANDY. 5Ûa P[[P d]VS^\Pa
b^\ bhbb[Pa \TS ]ÊV^] U^a\ Pe
XSa^ccÉaSTcP[[cXS[XcTb_TRXT[[c]Éa
\P] UÊa caÉUUP ST É[SaT b_T[Pa]P
b^\ ^UcPbc dcVÛa ST UÛabcP aXZcXVP
XS^[Ta]PUÛaSTh]VaT
;P]SbZa^]P5P[R^]b5 [PVcaÉ
]Pb Pe T] Pe Z[dQQT]b X bÉaZ[Pbb
bcÛabcP ZeX]][XVP _a^UX[Ta <PaXP
0]STabb^] \T] ]Éa T] caX^ UaÊ]
WTaa[PVTcZ^\_ÊQTbÛZSÊePaSTc
[XcTb_TRXT[[c
0[TgP]STa =TST 5aTSaXZ ?Tab
b^]^RW<PccXPb0]STabb^]VÉbcPST
5 [PVTc d]STa T] WT[ cX\\T SÊ
\P] UÛadc^\ Pcc QTaÉccP ^\ bX]P
ZPaaXÉaTa^RZbÊb_T[PSTX]]TQP]Sh
\TScYTYTa]P
=Pcda[XVceXb WPST cYTYTa]P \TS
bXVbX]PPdc^VaPUQ[^RZ^RWSTcP[[aP
QÉbcPX]]TQP]ShWd\ÛaTc3TcQ[Te
T]\hRZTc[hRZPScaÉUUUÛa5 ^RW
\P]W^__Pb_ÊT]U^acbÉcc]X]V
~9PeXbTaaTSP]]dUaP\T\^c
]ÉbcP VÊ]V STc Z^\\Ta b_T[PaT
UaÊ]0[PVTc^RW\TSeTaZPa_ÊeÊa
caÉ]X]VbÉVTa<PaXP0]STabb^]
Lars Möller
N ANSLAGSTAVLAN Mejla referat och bild till [email protected] eller lämna in ditt bidrag till Landskrona Postens kontor.
GW-tjejer svarade
för stark cupinsats
HANDBOLL. 3T] %~' YP]dPaX P]
^aS]PSTb ÊaTcb UÛabcP WP]SQ^[[b
Rd_C08:1[XgcT]XC^ab[P]SP\TS
RXaZP %[PVX^[XZPÊ[STabVad__Ta
UaÊ](%cX[[ ?Ê^]bSPVT]QTVPebXVT[eP[PS
SPST 6F ;P]SbZa^]P 7:cYTYTa
5 cX[[ C^ab[P]SP UÛa X]ZePacT
aX]V_ÊUÛa[ÉVV]X]V^RWWP]SQ^[[b
b_T[ X WT[P caT SPVPa BcÉ\]X]VT]
ePa_Êc^__^RWUÛaeÉ]cP]ePabc^a
6FePacX[[bP\\P]b\TS4b[Ûe8:
STT]SPBZÊ]T[PVT]
?Êc^abSPVT]b_T[PSTcYTYTa]PceÊ
\PcRWTaXVad__b_T[Tc^RWSTcaT
bd[cTaPSTXceÊeX]bcTa)
6F~C^a[P]SP ~"^RW6F~0aP
]ÉbQ[Ê ~!
Tränarna?TcTa1T]Vcbb^]1X]VT
0]STabb^] ^RW 7PaXb ?P]SXR ePa
\ÉZcPX\_^]TaPSTÛeTaSTcb_T[ST
eXbPST d__ 0[[c Ud]VTaPST Z[^RZ
aT]cUÛabePaP]UP[[^RW\Ê[ePZcb
b_T[
5aTSPVT]QYÛS_ÊhccTa[XVPaTcaT
\PcRWTaXVad__b_T[Tc^RWÉeT]WÉa
QaX[YTaPSTcYTYTa]P\TSUX]PaTbd[
cPc)0aP]ÉbeXc~6F~'1dab[Écc~
6F ~ ^RW1P[cXRW^e~6F!~ "
3Ê6FcPVXcWT\P[[P\PcRWTaX
Vad__b_T[TcePaSTSXaTZcZeP[XUXRT
aPST cX[[ ZePacbUX]P[ X 0b[dcb_T[Tc
_Ê[ÛaSPVT]©eT]WÉaWÛ[[cYTYTa]P
XW^_b_T[Tc^RWZd]STQYdSP_Êhc
cTa[XVPaTT]bTVTaÛeTa0aP]Éb\TS
!~!3TePaXbT\XUX]P[^RWcYTYTa]P
ePaÛeTa[hRZ[XVP
Men nu började]TaeTa]PeXbPbXV
BT\XUX]P[T]b_T[PSTb\^c»]]TaTS
^RWSTVXRZdcWÊac^RWUXRZXWP[ecXS
ÛeTacPVTc\TS%~ 8P]SaPWP[e[TZ
c^V ;P]SbZa^]PcYTYTa]P cPV X bXV
^RWQÛaYPSTb_T[PSTcb_T[\P]cXSX
VPaTbTcc\T]cheÉaaZd]STSTX]cT
WÊ[[P T\^c dcP] \PcRWT] b[dcPST
&~"cX[[»]]TaTS
=dQ[TeSTcb_T[^\caTSYT_[Pc
bT]\^cC^ab[P]SPaÛS6FcYTYTa
]PZÉ\_PST_Ê<T]^aZT]QÛaYPST
cahcP^RWQT]T]ePabcd\\PTUcTa
bYd \PcRWTa 3Tc Q[Te T] \hRZTc
YÉ\]\PcRW^RW6FVPeC^ab[P]SP
QaP \^cbcÊ]S \T] cheÉaa b[dcPST
STc\TSUÛa[dbcUÛa6F\TS%~'
Här ses glada GW Landskrona-tjejer efter en fin fjärdeplats I TAIK
Foto: MADELEINE GOLDSTRAND
Blixten-cupen i Torslanda.
~3TccP WPa ePaXc T] UP]cPbcXbZ
d__[TeT[bTUÛacYTYTa]P3TcÉaZd[
Pcc \ÛcP P]SaP [PV É] ST X bTaXT]
^RW \ÉcP bXV \TS ST\ BTSP] Éa
STcÉeT]QaPUÛa[PVP]SP]CYTYTa]P
Z^\\TaePaP]SaP]Éa\PaT^RW[Éa
ZÉ]]P ePaP]SaP QÉccaT bÉVTa <P
ST[TX]T6^[SbcaP]S
~EXeX[[UaP\UÛaPT]bc^accPRZcX[[
P[[P b^\ bcÛccPc ^bb QÊST WÉa _Ê
_[Pcb^RW_ÊWT\\P_[P]©eT]T]
bc^a Vd[SbcYÉa]P ePa cX[[ 4\\P
=^aSQTaV^RWA^]YP?P[\ZeXbcUaÊ]
6F)b SP\[PV b^\ ePa \TS ^RW
R^PRWPSTcYTYTa]P?ÊcaÉ]X]VPa]P
ÉaeX_aXeX[TVXTaPSTPccWPST\\TS
b^\WYÉ[_caÉ]PaT
A7
TORSDAG 13 JANUARI 2011
LANDSKRONA
&ÊaX]VUaXPbUaÊ]
QPa]eÊ[ScÉZc
En 17-årig pojke som
haft samlag med en
12-årig flicka vid
flera tillfällen frias
från åtal om våldtäkt mot barn.
Tingsrätten anser
att det inte är bevisat att pojken känt
till flickans verkliga
ålder.
LANDSKRONA. ?^YZT]^RW
U[XRZP] UXRZ Z^]cPZc eXP
RWPcc_a^VaP\\Tc \b] aT
SP]!'5[XRZP]ePaSÊ Êa^RW_^YZT] $
5[XRZP]WPSTS^RZdcVTcc
bXVUÛaPccePaP %~ &Êa
3T bZP WP caÉUUPcb X
;P]SbZa^]P ^RW T][XVc
U[XRZP]QTaÉccPSTW^]cXSXVc
^\bX]Ê[STa
?^YZT] WPa d__VTcc Pcc
WP]X]cTUXRZeTcPWdaVP\
\P[U[XRZP]ePa\T]PccWP]
ca^SSTPccW^]ePad]VTUÉa
$Êa
D]STa !( Q[Te ]Éa
U[XRZP] ePa ! ^RW _^YZT]
% Q[Te ST ceÊ Tcc _Pa 3T
WPST SÊ bP\[PV eXS ]ÊVaP
cX[[UÉ[[T]
5[XRZP] WPa X UÛaWÛa QT
aÉccPc Pcc W^] TVT]c[XVT]
X]cT eX[[T WP bTg \T] Pcc
W^]eX[[TPcc_^YZT]bZd[[T
chRZP^\WT]]T
D]STa WÛbcT] !( c^V
ZÉa[TZbaT[PcX^]T]b[dc
5[XRZP]QTaÉccPSTUÛabX]
\^a^\ePSb^\WÉ]c\T]
eX[[TX]cTVÛaP]ÊV^]P]\É
[P]
<T]WÛbcT]! É]SaP
ST W^] bXV 7^] WPST SÊ
QÛaYPc Ud]STaP ÛeTa ^\
bP\[PVT] bZTcc UaXeX[[XVc
^RWUÊccUÛabcÊccPccSTc_^Y
ZT]VY^acZd]STePaPbcaPUU
QPacTUcTab^\W^]ePaXcd]
STa $Êa
;d]SbcX]VbaÉccUaXPa_^Y
ZT]UaÊ]ÊcP[TcAÉccT]P]
bTaPcc^aSbcÊa\^c^aS]Éa
STc VÉ[[Ta ^\ _^YZT] ZÉ]c
cX[[ U[XRZP]b eTaZ[XVP Ê[STa
T[[TaX]cT
Joakim Andersson
[email protected]
0418-49 65 58
7É\cPSTbcX[[
aÉccTVÊ]V~VaT_bXVT]
LANDSKRONA. D]STa cXb
SPVT] bZd[[T ST] "#ÊaXVT
\P]]T] bcÉ[[Pb X]UÛa aÉccP
UÛa\X]SaTP[[ePa[XVQa^ccb
[XVWTc =Éa WP] X]cT SÛZ
d__ UXRZ _^[XbT] X d__VXUc
PccWÉ\cPW^]^\
?^[XbT]ÊZcTUÛabccX[[T]
bcdVP \P]]T] WPa 8]VT]
Û__]PST \T] _^[XbTa]P
chRZcT bXV WÛaP [YdS UaÊ]
WdbTc ^RW SÉaUÛa eP[ST ST
PccVÊX]XbcdVP]
3ÉaWXccPSTbUÛaT\Ê[b^\
VY^aST Pcc \P]]T] Q[Te
\XbbcÉ]Zc UÛa X]cT \X]SaT
É]UT\]hPQa^cc
8bcdVP]UP]]bTccVaÛeaT
[dUceP_T] \TS P\\d]X
cX^]T]Pa\Q^abc\PaXYdP
]P S^_]X]Vb_aT_PaPc ^RW
T]VaP]Pcb^\ca^bePaPbcd
[T]UaÊ]Tcc\dbTd\
3Tbbdc^\ UP]]b T] ZP
\TaP d__\^]cTaPS b^\
ÛeTaePZPST^\VXe]X]VT]
<P]]T] \XbbcÉ]Zb ]d
UÛa eP_T]Qa^cc S^_]X]Vb
Qa^cc]PaZ^cXZPQa^ccWÉ[TaX
^RWQa^cc\^c[PVT]^\P[[
\É]ZP\TaPÛeTaePZ]X]V
?^[XbT] WXccPST W^]^\
bT]PaT_ÊT]P]]P]PSaTbbX
;P]SbZa^]P 7P] ^\WÉ]
STac^Vb^RWZÛaSTbcX[[ST]
eÉ]cP]STaÉccTVÊ]VT]
3XaTZcTUcTaaÉccTVÊ]VT]
VaT_b WP] ^UUXRXT[[c UÛa ST
]hPQa^ccT]^RWZÛaSTbcX[[
PaaTbcT]
4UcTa UÛaWÛa UÛabPccTb
WP] _Ê UaX U^c eXS (cXST]
_ÊcXbSPVbZeÉ[[T]
Joakim Andersson
|8]VTcÉabÊQaPPccSTc
X]cTZP]Q[XQÉccaT|
N NÅGRA FRÅGOR
...till Stefan Nilsson, VD och
ny ägare till Carl-Philips
VVS AB.
_aPZcXbZP\TSP]\X]_P__P
ePa E3 ^RW WPST WP]S ^\
_P__TabPaQTcTc
Du säger att företaget
ska drivas vidare i samma
anda?
~EXeX[[U^acbÉccPPccY^QQP
]ÉaPeÊaPZd]STab^\eXeX[[
WP [Ê]VP ^RW QaP aT[PcX^]Ta
cX[[ 5ÛaTcPVTc bZP U^acbÉccP
PccWPT]QaPbTaeXRT^RWWÊ[
[P^bbX]^\bcPST]EXchRZTa
STcÉaQÉccaTPccePaPQaP_Ê
WT\\P_[P] É] \X]SaT QaP
ad]c^\X[P]STc
Vad gör ni på Carl-Philips
VVS AB?
~EX VÛa X]bcP[[PcX^]Ta cX[[
_aXePc_Tab^]Ta^RWcX[[UÛaT
cPVX]^\P[[cb^\VÉ[[TaeÉa
\T ^RW ePccT] 3Tc ZP] cX[[
TgT\_T[ aÛaP bXV ^\ bcP\
QhcT b^\ eX WPa VY^ac cX[[
;P]SbZa^]PWT\^RW<:1X
<P[\Û
Kan du berätta lite om företagets bakgrund?
~5ÛaTcPVTc Vad]SPSTb
('Pe2Pa[?WX[X_=X[bb^]
^RW WPa cPVXcb ÛeTa Pe WP]b
QPa]^RWQPa]QPa]UaP\cX[[b
STbb Pcc eÊa UP\X[Y c^V ÛeTa
3Tc ePa T] Za^ZXV eÉV UaP\
cX[[bPccSTcQ[TeTccaT]^S[Pc
EEB UÛaTcPV 5aÊ] QÛaYP]
bhbb[PSTST^RZbÊ\TScaPZ
c^aTaUÛabÉ[Y]X]VPeQX[Pa^RW
T[X]bcP[[PcX^]Ta (&" Q[Te
caPZc^aeTaZbP\WTcT] ]TS
[PVS^RWSTP]SaPeTaZbP\
WTcTa]P bÊ[STb =d WPa YPV
^RW \X] _P__P cPVXc ÛeTa
b^\]hPÉVPaT^RW\X]Qa^a
bZPÉeT]VÊX]b^\ÉVPaT_Ê
bXZc
Sköt fåglar på
koloniområde
LANDSKRONA. 4]\P]WPa
_^[XbP]\É[c Pcc ceÊ UÛa W^
]^\ UaÉ\\P]ST \É] _Ê
\Ê]SPVT]c^VbXVX]_ÊWP]b
c^\c_Ê:^__PaWÛVPa]PbZ^
[^]X^\aÊST^RWbZÛcUÊV[Pa
<É]]T]b^\bZPWPePaXc
\T[[P] !$ ^RW " Êa VP\[P
P]eÉ]STbXVPeTcc[dUcVTeÉa
C^\cÉVPaT]bZPbTSP]WP
WXccPc Q[P]S P]]Pc T] SÛS
bZYdcT]Z^[caPbc
?^[XbT] WPa d__aÉccPc T]
P]\É[P]b^\adQaXRTaPbb^\
bZPSTVÛaT[bT ^RW Qa^cc \^c
YPZc[PVT] \T] X ]d[ÉVTc
UX]]bX]VT]\XbbcÉ]Zc
Stefan Nilsson en av de
nya ägarna
för CarlPhilips VVS
AB.
Foto: OSCAR
PERSSON
Hur kommer det sig att du
tar över?
~<X] _P__P QÛaYPST VÊ
]Ta X PaQTcbcXS 7P] WPST
QÉbcZ^]cPZc\TSSTcXSXVPaT
ÉVPa]PX^RW\TSPccWP]WPa
Y^QQPc WÉa bTSP] QÛaYP] Pe
(&cP[Tc 3Ê chRZcT eX Pcc
STcePa[ÉVTPccSXbZdcTaPTcc
d__ZÛ_
Du har varit verksam i
företaget innan, på vilket
sätt?
~9PVQÛaYPSTb^\\PaY^Q
QP WÉa b^\ b_aX]V_^YZT aT
SP] ('" \T] YPV Q[Te UPbc
P]bcÉ[[ScX^ÊabT]PaT]ÉaYPV
WPSTVÊccdc\X]dcQX[S]X]V
b^\ QhVV]PSbX]VT]YÛa 3Ê
PaQTcPST YPV b^\ PaQTcb[T
SPaT^RWWPSTWP]S^\STc
Kommer du att göra några
ändringar?
~3TcUX]]bX]VTcb^\ÉabÊ
QaPPccSTcX]cTZP]Q[XQÉccaT
9dbc]dÉaeX[XcTcaÊ]VQ^SSP
bÊ _aX^aXcTc ]d\\Ta Tcc Éa
Pccdc]hccYPeÊaQdcXZ^RWeÊac
[PVTa_ÊTccQÉccaTbÉcc?ÊST
#Êab^\eXWPaWPUceÊaP[^
ZP[TaWÉaWPaSTcbP\[PcbT]
ST[bPZTab^\\ÊbcTb[É]VPb
1dcXZT]^RW[PVaTcÉaWYÉacPc
XeTaZbP\WTcT]^RW^\STc
Ud]VTaPa QaP _ÊeTaZPa STc
WT[PUÛaTcPVTc_^bXcXec
Oscar Persson
[email protected]
0418-49 65 53
Start idag
SKO-
REA
50%
upp
till
Barn • Dam • Herr
Ängelholm 0431-137 95, Klippan 0435-109 93, Väla 042-20 26 22
Helsingborg Söderg. 26, 042-21 66 90, Familia Hyllinge 042-23 45 12
A8
TORSDAG 13 JANUARI 2011
5ˆaUˆabcPVz]VT]b_T[PaaTVXbbˆaT]2bPQP1T]T?Ta[T]QTaVX]UX[\XbX]WT\bcPS;P]SbZa^]P
1X[ST]
EPaYTSPVxacXS]X]VT]Uh[[S\TSQX[STa
?z]xbcP]P[[PbXS^aUX]]bSTc]zV^cb^\
bZX[SaPb\TSTccU^c^VaPUX
8Q[P]SxaSTcQX[ST]b^\QxbcUˆaZ[PaPa
ePSb^\bZTcc4ccSaP\PcXbZcˆV^]Q[XRZ
XP]SaPWP[e[TZTccWP]Sb[PVb^\Qxa
eXSPaT\^cUaP\cXST]T[[TaZP]bZTQPaP
T]Q[XRZW^bTccQPa]b^\bTcc]zV^ceX
edg]Px]]dX]cTd__cxRZc
5^c^)A^[P]S1T]Vcbb^]
A9
TORSDAG 13 JANUARI 2011
NYHETSCHEF: 0418-49 65 50 E-POST: [email protected]
KUNDTJÄNST: 020-23 24 00
REDIGERING: KENNETH ELOFSSON
LANDSKRONA SVALÖV
Miljoner ska göra Landskrona jämlikt
Ojämlika löner har
redan konstaterats.
Men det kan finnas
fler dolda orättvisor.
Landskrona har
beviljats närmare 3,5
miljoner kronor till
jämlikhetssäkring.
LANDSKRONA. ;P]SbZa^]P
bZPQ[X\TaYÉ\[XZc>RWUÛa
É]SaX]VT] bZP QÛaYP \TS
Z^\\d]T]b bP\c[XVP $
RWTUTa
~2WTUTa]Pb [TSPabZP_ Éa
]hRZT[] cX[[ UÛaÉ]SaX]V ^RW
eTaZchV UÛa Pcc bh][XVVÛaP
^RW_ÊeTaZPVad]S[ÉVVP]ST
]^a\Ta ^RW eÉaSTaX]VPa _Ê
PaQTcb_[PcbT] bÉVTa _Tab^
]P[RWTU:aXbcX]PCad[bb^]
4B5aÊSTcWPaQTeX[YPc]Éa
\PaT"$\X[Y^]TaZa^]^acX[[
_a^YTZcTc|YÉ\[XZc;P]SbZa^
]P! "|
~3Tc WP]S[Pa X]cT QPaP
^\ YÉ\bcÉ[[SWTc \T[[P]
ZÛ]T]dcP]STcÉaTcceXS
VPc QTVaT__ cX[[ TgT\_T[
Ê[STa Tc]XRXcTc aT[XVX^]
bTgdT[[ [ÉVV]X]V bÉVTa
:aXbcX]PCad[bb^]
Projektet inleds X UTQadPaX
\TS Pcc ZPac[ÉVVP Wda STc
TVT]c[XVT]ÉabcÉ[[c\TSYÉ\
[XZWTcT]X]^\TccP]cP[^\
aÊST]
~?Ê[Û]TUaÊVP]WPaeXaT
SP]cXccPc^RWZ^]bcPcTaPcPcc
STcUX]]bbZX[[]PSTa^RWSTc
Y^QQPa eX PZcXec \TS <T]
STcZP]^RZbÊWP]S[P^\cX[[
TgT\_T[ Wda UÛadcbÉcc]X]V
Pa]PUÛaPcc_[^RZPdcUÛaÉ[S
aP[TSXVWTcbTadc^\\P]Éa
ZeX]]P T[[Ta \P] >RW \Û
cTbcTZ]XZWPaP[[P[XZP\ÛY
[XVWTcPccZ^\\PcX[[cP[b.
4UcTa b^\\PaT] Z^\\Ta
Pcc bc^ac P]cP[ dcQX[S]X]VPa
UÛa RWTUTa Pcc WÊ[[Pb 3Tc Éa
UaP\UÛaP[[ccX[[STbbPb^\ST
"$\X[Y^]Ta]PPebPccb:^\
\d]T]bZP^RZbÊ_a^YTZcP]
bcÉ[[P T] YÉ\[XZWTcbdceTRZ
[PaT
?a^YTZcTcZ^\\TaPcc_ÊVÊ
XceÊÊa\T]T][XVc:aXbcX]P
Cad[bb^] bZP STc WÉa bZX[YP
bXVUaÊ]cXSXVPaT_a^YTZcb^\
W^] UÛaZ[PaPa ^UcP bcP]]Pc
eXST]YÉ\bcÉ[[SWTcb_[P]XT]
_Éa\b^\bc^__Pcbd]SP]X
]ÊV^]Wh[[P
~?[P]Ta]PXbXVÉaX]cTeXZ
cXVP<P]\ÊbcTUÊX]bh]bÉc
dcXSPVBZaÉ_XVc^RWbcdQ
QPa ÛeTaP[[c| bZaXeTa W^] X
P]\É[P]^RW\T]PaPccZ^\
\d]T]ÊbXS^bPccbÊeÉ[aTV[Ta
UÛa ]PcdabZhSSPc ^\aÊST
b^\bcaP]SbZhSSbaTV[Ta
>[[T =^aST[[ TZ^[^V _Ê
\X[YÛUÛaeP[c]X]VT] X ;P]Sb
Za^]PWPacXSXVPaTUÛaZ[PaPc
aÛY]X]VT]XBd]SeXZ\TSPcc
\P]eX[[bZP_PQÉccaT[XebQT
cX]VT[bTaUÛaSYdaT]6T]^\
Pcc_[P]Pdc^\aÊSTcd]STa
[ÉccPa \P] UÛa Va^S^a ^RW
bP]SÛS[^ab^\UX]]bWÉa
N JOURTELEFONER
AA Anonyma alkoholister
Landskrona, Midhemsv 3 A. Tel
0418-206 00.
Brottsofferjouren Landskrona.
Tel 070-471 67 28 dygnet runt.
Elöverkänsligas förbund Skåne Helsingborg. Tel 042-18 18 98.
Febe-Landskrona Föräldrar som
har förlorat ett barn. Tel 073833 33 93.
Föräldrastödet 6 till 12 Samtalsstöd till föräldrar med barn i åldern
6–12 år. Tel 042-406 29 49.
ISIS Kvinnojour Landskrona,
Gamla kyrkog 19 A, 7–16, lunchstängt 12–13. Tel 0418-134 13,
134 14.
Jourhavande kompis Röda Korset. Tel 020-222 444.
KF Länken Landskrona, Säbyg 1.
Tel 0418-157 92, 8.30–16.
Kris Landskrona Engelbrektsg 5.
Tel 0418-598 20, 10–19.
Landskrona väntjänst Tel 0418583 33, 8.30–11.
NA Anonyma narkomaner
Landskrona, församlingshemmets
källare, Artillerig, 19–20.15.
Pluto Landskrona. Öppenvårdsmottagning för ungdomar o föräldrar gällande alkohol o narkotikafrågor. Telefon dagtid 0418-47 01 59 el
0418-47 37 36.
Röda Korset Tel 077-190 08 00.
Röda Korset – besökverksamhet Helsingborg. Tel 042-12 29 36
el 12 48 31, 8–16.
Sbf/Skåne För hjälp åt narkotikaberoende och människor som har el
vill ha underhållsbehandling. Tel
076-341 06 41.
Unga Kris Landskrona Engelbrektsg 5. Tel 073-688 30 64, 10–
19.
Att det skulle vara bÉ\aT
bcÉ[[c \TS YÉ\[XZWTcT] X
;P]SbZa^]PÉ]XP]SaPZ^\
\d]Ta ca^a _Tab^]P[RWTUT]
X]cTdcP]bÉVTaPccbPcb]X]VT]
bZd[[T
WP
VT]^\UÛacb
ÉeT]^\4B5aÊSTcX]cTWPST
QXUP[[XcZ^\\d]T]bP]bÛZP]
Fotnot: ESF-rådet är en
statlig myndighet under arbetsmarknadsdepartementet
med uppgift att förvalta de
europeiska social- och integrationsfonderna i Sverige.
i
r
a
u
Jan
Glumslövsbo JO-anmäler skövling
LANDSKRONA. 4] 6[d\b
[ÛebQ^ WPa aTPVTaPc bcPaZc
\^c Pcc Z^\\d]T] UÉ[[c Tcc
bc^acP]cP[UaXbZPcaÉSXBd]S
eXZ^RWP]\É[Ta]d\X[YÛUÛa
eP[c]X]VT] cX[[ 9dbcXcXT^\
QdSb\P]]T]9>
4][XVc 6[d\b[ÛebQ^] WPa
Z^\\d]T] X bcÉ[[Tc UÛa Pcc
aÛYP_ÊSTc!WTZcPabc^aP
^\aÊST b^\ \P] QTeX[YPcb
QXSaPVUaÊ][É]bbchaT[bT]UÛa
bZÛe[PcTcc\TaÉ] $WTZcPa
bc^ac
]PcdaeÊaSb^\aÊST
|>\aÊSTc bTa UadZcP]beÉac
cTc3TchccTabcPbhUcTcÉaPcc
~EXbTaYÉccT_^bXcXec_ÊPcc
STcbZPVPV]PZ^\\d]X]eÊ eXUÊccST WÉa _T]VPa]P =d
]Pa]PbÊPcc^PebTcceT\Sd ZP] eX ZP] WÊ[[P Tcc WÛVaT
Éa bZP Sd Q[X QT\Ûcc _Ê Tcc cT\_^UÊ\TaZaPUc
[XZeÉaSXVcbÉccEXQÛaYPaX]]T
X^aVP]XbPcX^]T]\T]STcbZP
Elin Wrethov
[TSPcX[[T]YÉ\[XZWTcbbÉZaPS
[email protected]
bTaeXRT
0418-49 65 27
%
0
5
0
1
T
T
A
B
A
R lt i butiken!
På a l
t!
u
s
k
ä
r
v
r
ne
o
j
l
i
m
r
ö
f
r
Vitvaro
N MATSEDELN
Landskrona
SERVICEHUSEN
Ärtsoppa med fläsk, bröd,
smör. Pannkaka, sylt.
SKOLAN
Ärtsoppa, bröd, el ugnspannkaka, lingon.
N MATSEDELN
Svalöv
SERVICEHUSEN
Vitkålssoppa, rimmad bog,
bröd. Alt: Pastagratäng Paprigano. Vinbärskaka, vaniljsås.
SKOLAN
Pastagratäng Paprigano,
ketchup.
%(( 01-
)! +$-5 "(!-(%1
,!-6- *#!*
***.&0' +)
.'7- -"(!+""!-%1!-%#!
5*$&5-/.&0'
+)-*%*
#61/%(($&5-/
"+-.'*%*#!*
!/3 !-// 0
#!-"(!-$&5-/*
$*.!*//
'(,,(5*#-!
) #
((($& '!"!!%
ta
s
r
tö
s
r
å
v
r
å
g
å
p
0
.0
8
1
Idag 9.30–
!
in
s
n
o
g
å
n
a
e
R
ir
a
u
n
a
J
Mer information får du av vår personal i butikerna. Reservation för slutförsäljning och feltryck. Vissa bilder är endast illustrationer.
ÖPPETTIDER: MÅNDAG–FREDAG 9.30–18.00 LÖRDAG 9.30–14.00 (KRISTIANSTAD TILL 15.00)
SÖNDAG STÄNGT www.kokscentrum.com
A10
TORSDAG 13 JANUARI 2011
SKÅNE SVERIGE
REDIGERING: MARIE SAHLÉN
Norrmän kan få
maxstraff för
tolv kilo heroin
?ÊWT\eÉVT]bZPaeÉgT[[ÊSP]^RW
ceÊ WT[c ^ZÉ]SP \É] TaQYÛS W^
]^\WYÉ[_4]QÉaVPaTZ^\SXc^RW
TccShV]bT]PaTÊcTaUXRZWP]QX[T]
=ÊV^]VÊ]VSÊca^a!ÊaX]VT]Pcc
WTa^X]TcWP\]PSTXQX[T]
D]STa dcaTS]X]VT]b VÊ]V WPa
ÉeT] !ÊaX]VT]b QÉbcT eÉ] ~T]
!!ÊaX]V ~Q[XeXc X]caTbbP]c 7P]
WÉZcPSTbXbX]UaÊ]ePa^XbT_cT\
QTaUÊ]VPSTbX]TUcTaT]eTRZP^RW
HELSINGBORG. 3T]!'\PabZÛa ÊcP[Pb]dUÛaPcccX[[bP\\P]b\TS
ST T] !ÊaXV ]^aa\P] Pe UÉaYP] !ÊaX]VT]UÛabÛZcb\dVV[PX]STc
^RWUPbc]PSTX7T[bX]VQ^aVbcd[[T] bc^aPWTa^X]_PacXTc©eT]WP]]T
4]d__\ÉaZbP\cd[[PaTchRZcTPcc ZPacX[[Qa^cc
WP]bP]bXZcTeTaZPSTQTZP]c^RW
]ÉaW^]Z^]ca^[[TaPSTWP]bXSZ^\ När tullen åkte tillST]chbZTQX[
W^]XWÊVPccWP]bQX[Z^]ca^[[TaPcb WP]S[PaT]UÛaPccZ^]ca^[[TaP!
XUTQadPaXEXSSTccX[[UÉ[[TcWXccPSTb ÊaX]VT]bWXbc^aXPUXRZ\P]eTcPPcc
X]VTcXQX[T]ca^cbPccT]]PaZ^cXZP ÉeT]!!ÊaX]VT]ePa\TS]ÉaZÛ
_TcVY^aSTbd__
Wd]S\PaZTaPST
?aTRXbb^\UÛaaPVÊ]VT]bP!
!ÊaX]VT]b eTabX^] WPa ÉeT]
ÊaX]VT] Pcc WP] ePaXc X ChbZ[P]S b_aÉRZcb ePS VÉ[[Ta ST] bZda]P
^RWZÛ_cT]QX[3TcQ[TeaTYÉ[Z^] eÉgT[[ÊSP] EXS ST] Z^\\P]ST
ca^[[^RWST]WÉaVÊ]VT]Q[TeSTc aÉccTVÊ]VT]bZPT]eTaZbcPSbRWTU
QX]V^
eXcc]P ^\ Pcc X]VP aT_PaPcX^]Ta
4] ]PaZ^cXZPWd]S \PaZTaPST VY^acbbTSP]QX[T]ZÛ_cTb
$ UX]VTaPecahRZ WPa WXccPcb _Ê
eXS UaÉ\aT _PbbPVTaPabÉcTc ^RW X
\^c^aad\\Tc 1X[T] eXbPST bXV WTa^X]_PZTcT]<T]X]VTcPeST\
ePaPUÛabTSS\TSTcc[Û]]dcah\ \PcRWPa]^aa\É]]T]b^RWP]P[h
\TQPZ^\WP]SbZUPRZTc^RWSÉa bT]WPaX]cTWT[[TaVTcc]ÊV^]caÉUU
[ÊV!#_PZTc\TSbP\\P][PVc]Éb _Ê]ÊV^]P]]P]\XbbcÉ]Zc
cP]c^[eZX[^WTa^X]
<P]ca^aPccWTa^X]_PacXTcb^\
X\XbbQadZPa[TSÉaeÉac(%\X[Y^
20-åringen har hela tiden]TZPc ]TaZa^]^aePacÉ]ZcUÛaST]]^a
^RWbÉVTaPccWP]X]VTceXbbcT^\ bZP\PaZ]PST]
WTa^X]Tc
~<T] ST WÉa ceÊ Éa Z]P__Pbc
7P]beTabX^]VÊadc_ÊPccWP] WdedS\É]]T]CheÉaaWPaeÊadc
TUcTa T] cda cX[[ 0\bcTaSP\ ÊZcT aTS]X]VXST]ST[T]X]cT[TcceXSP
cX[[chbZP:PbbT[^RWZÛ_cTQX[T] aTEXWPaX]cTWXccPc]ÊV^]\^ccP
Två unga norrmän åtalades på onsdagen för grov
narkotikasmuggling
sedan tullen stoppat en
bil och hittat nästan tolv
kilo heroin i ett lönnfack.
Beslaget var det största i
landet under 2010.
VPaTbÉVTaZP\\PaÊZ[PVPaTD[[P
:Pa[QaX]Z
Under hela 2010 UPbc]PST ! %
ZX[^ WTa^X] X 7T[bX]VQ^aVbcd[[T]
3TcPZcdT[[PQTb[PVTcÉaX]cTQPaP
STcbcÛabcPXBZÊ]Td]STaUÛaaPÊaTc
dcP]XWT[P[P]STcD]STabP\\P
_TaX^S c^Vb T]SPbc Tcc WP[ec ZX[^
WTa^X]XQTb[PVX<P[\Û8CaT[[T
Q^aV^RWHbcPSWXccPSTbX]VTcP[[b
7ÊZP]7P]bb^]Vad__RWTU_Ê
VaÉ]bbZhSSTc X BZÊ]T WPa X]VT]
UÛaZ[PaX]VcX[[ePaUÛa7T[bX]VQ^aV
bcXRZTadcXbcPcXbcXZT]
~3TcÉabP\\Pcd[[cYÉ]bcT\É]
b^\PaQTcPa_ÊP[[PbcÉ[[T]P<T]
ZP]bZTÉaSTcbÊPcc^[XZP[XV^aP]
eÉ]STa^[XZPUÉaSeÉVPaBTSP]Tcc
cPVWPaeXWTa^X]QTb[PVT]UÛaTcaÉ
STbeXbX7T[bX]VQ^aVbÉVTaWP]
När rättegången \^c ST QÉVVT
]^aa\É]]T] ÉVTa ad\ Éa ^Z[Pac
5ÛabcbZPQTeXbd__cPV]X]VT]WÊ[
[Pb\TScaTaT_aTbT]cP]cTaUÛaQX[
UXa\P]XChbZ[P]S
:[PacÉaPccQÊSPaXbZTaPa\Pg
bcaPUU ~cX^ Êab UÉ]VT[bT ~UÛa
b\dVV[X]VT]
~6aÉ]bT]UÛa\PgbcaPUU]ÉaSTc
WP]S[Pa^\WTa^X]VÊaaTSP]eXS
! ZX[^ 3Tc WÉa Éa \Ê]VSdQQT[c
\Ta bÉVTa ÊZ[PVPaT D[[P :Pa[
QaX]Z
Maria Berkmo
[email protected]
042-489 93 34
1YÛaZ[d]SVTa86
cX[[]hccUÛab[PV
STOCKHOL. 3TQTchVb^\XUaP\
Bristvara.
Foto: SONNY THORESEN
1[^SQaXbc
XBZÊ]T
SKÅNE. 3TcÉaPZdcQaXbc_ÊQ[^S
3TePaSPV[XVPadcX]Ta]PWPaSaPVXc
XVÊ]VXVT]_ÊBZÊ]Tb[PbPaTccTUcTa
WT[VTa]P
~3TccP_[dbPccSTcWPaWÉ]cT]
ST[bPZTadcTXbP\WÉ[[Tcb^\cPVXc
WÊac_ÊQ[^S[PVaTcX]]TQÉaPcceX
QTWÛeTa_ÊUh[[]X]VPeP[[PBZÊ]Tb
Q[^SVXePaT bÉVTa 8]VaXS 9^WP]b
b^]Q[^SVXePabP\^aS]PaTXATVX
^]BZÊ]T
1[^S[PVaTc[XVVTaWT[PcXST]_Ê
\X]db ^RW Ydbc ]d Éa STc TgcaP
c^\c1[^SRT]caP[T]BZÊ]TeÉSYPa
cX[[ P[[P Q[^SVXePaT ^PebTcc Q[^S
Vad__b^\X]cTWPa[É\]PcSTbT
]PbcTcaTUhaP\Ê]PSTa]PPcccPbXV
cX[[]Éa\PbcTQ[^SVXePaRT]caP[
5ÛaX]U^a\PcX^]^\Û__TccXSTa
_ÊQ[^SRT]caP[Ta]PVÊX]_ÊWT\
bXSP]VTQ[^S]d
Ola Olofsson
cXST] ST[Pb dc Pe [ÉaPaT QTWÛeTa
X]cT]ÛSeÉ]SXVceXbePaPTccb[dcQT
chVUÛaTb[ÊaT]bcPc[XVdcaTS]X]V
4]\Xbb]ÛYST[TeZP]eÉ]SPbXVcX[[
bZ^[P]baTZc^a^RWUÊSTc^\_aÛ
ePc3TcZP]Q[XeTaZ[XVWTc^\UÛa
b[PVTcVÊaXVT]^\
5Ûab[PVTcUÊacd\\T]d__UaÊ]
U[TaP WÊ[[ ;ÉaPa]Pb AXZbUÛaQd]S
Éa_^bXcXec[XZb^\BeTaXVTb4[Te
aÊSb 2T]caP[^aVP]XbPcX^] BTR^
^RW UaÊ] _PacXWÊ[[ ST aÛSVaÛ]P
_PacXTa]PbP\c2T]cTa]^RW:aXbc
ST\^ZaPcTa]P
3ÊePaZ]P__PbcdcQX[S]X]Vb\X
]XbcTa 9P] 1YÛaZ[d]Sb 5? Z^\
\T]cPaePS\P]WPSTW^__Pcb_Ê)
~3TcQÛaX]cTVT]^\UÛaPb^RW
STcUÛaPcc]PRZST[Pa]PÛeTabcXVTa
ST_^bXcXePUÛaST[Pa]PbÉVTaWP]
Han räknar d__]PRZST[Pa]P)
4] bcÛaaT QhaÊZaPcX X]^\ bZ^
[P]
~4]WÛVbcPSXTT[[TaVh\]PbXT
[ÉaPaTZP]WPTcc_PaWd]SaPT[T
eTaBZPSTcePaP\ÛY[XVcPcc]ÊV^]
P]]P]_Tab^]TccÊabT]PaTbZPdc
eÉaSTaP Tcc QTchV \ÊbcT [ÉaPaT]
bZaXeP ]TS ^\SÛ\T] ^\ ePaYT
T[Te^RWX]cThc[XVcdcP]^\UPccP]
STbÊPccSTc_ÊP[[ePaVÊaPccP]
eÉ]SPXT]ÛeTaZ[PVP]ST_a^RTbb
4]bc^a^\Z^bc]PS1PaPÛeTa
Z[PVP]ST_a^RTbbT] d__bZPccPb
Z^bcP RXaZP !$ \X[Y^]Ta Za^]^a
^\ÊaTc
~3Tc Éa QTaÉZ]Pc _Ê QPaP ST
ÛeTaZ[PVP]ST] b^\ bZTa 3^Zd
\T]cPcX^]bZaPeT] WPa ^RZbÊ T]
Z^bc]PSb^\ÉabeÊaPcc\ÉcP7P
ST YPV T] ZePacb \X[YPaS bÊ UX]]b
STcP]SaPbPZTab^\Éa\TaPP]VT
[ÉV]PbÉVTa9P]1YÛaZ[d]S
Men trots Pcc 9P] 1YÛaZ[d]S Éa
]TVPcXecX[[UÛab[PVTcVÊaSTc]ddc
_ÊaT\Xbb
~9PVÉaÉ]SÊQTaTSSPcc[hbb]P
_ÊePSP]SaPWPaPccbÉVP\T]eX[[
ePa]PPccSTcUÊaSTWÉaZ^]bTZeT]
bTa]P \TS ÛZPS QhaÊZaPcXbTaX]V
bÉVTaWP]TT
Tobias Österberg
<TaaTbXbcT]cP
Allt fler husdjur drabbas
av multiresistenta bakterier som kan leda till allvarliga skador. Smittorna
överförs ofta från människor och inom kort skärps
kraven på djursjukhus och
veterinärkliniker.
bZhSSbRWTU_Ê9^aSQadZbeTaZTcÉa
QPZcTaXT]<AB0aT[PcXeceP][XVW^b
SYda_ÊP]SaPWÊ[[X]^\4DB\Xc
cP]b_aXSbUaÉ\bceXPX]cTa]PcX^]T[[
WP]ST[ \TS SYda T[[Ta dc[P]SbaT
b^a
~7ÉbcPa Éa Yd ^UcP dc^\[P]Sb
^RWcÉe[Pa^RWZP]_ÊbÊeXbb\XccPb
bÉVTaWP]
Bakom spridningen bcÊa ^]ÛSXV
UÛabZaXe]X]V Pe P]cXQX^cXZP ^RW
T\^c X _aX]RX_ P[[ cX[[VÉ]V[XV P]cX QaXbcUÉ[[XV WhVXT] X]^\ SYdabYdZ
QX^cXZPWPa[É]VTbcÉ[[ccX[[_a^Q[T\ eÊaST]
XbYdZeÊaST]<T]QPZcTaXTa]PWPa
3T \d[cXaTbXbcT]cP QPZcTaXTa]P
^RZbÊUÊccUÉbcTW^bSYdaXBeTaXVT Éa^UcPi^^]^bTaSTb_aXSb\T[[P]
É]bÊ[É]VTX\X]SaT^\UPcc]X]V
SYda ^RW \É]]XbZ^a 4] b\XccPS
4][XVc 1T]Vc ;Pabb^] b\Xcc \É]]XbZPZP]QÉaPQPZcTaXT]dcP]
MALMÖ. Bd_TaQPZcTaXTa b^\ bcÊa
FARLIGA BAKTERIER
N Båda de multiresistenta bakte-
N Eftersom människor också kan
rierna MRSP och MRSA hittades
hos djur för första gången i Sverige
2006. Tre hundar smittades då av
MRSA. 2009 drabbades de två första katterna.
N Ett infekterat djur kan sprida bakterien vidare till människor. Därför
bör alla smittade djur isoleras under
tiden de är sjuka och sträng hygien
är ett måste för att hindra vidare
spridning.
sprida sjukan vidare till djur är det
viktigt att tvätta händerna före och
efter rengöring av sår på djuret och
att använda handsprit.
N Ett djur kan bära på smittan utan
att själv uppvisa några symtom,
men samtidigt sprida smittan.
Källa: Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). TT
A11
TORSDAG 13 JANUARI 2011
SKÅNE SVERIGE
>a^W^b
SaPQQPST
SYdaÉVPaT
Bd_TaQPZcTaXTa]P W^b
SYdaWPaÛZPcSTbT]PbcTÊaT]Ca^cb
PccSTcÉa^eP][XVcPccSYdaT]SÛaPe
b\XccP]Éa^a^]bc^a
4UcTab^\TccSYda_aTRXbb^\T]
\É]]XbZP
ZP]
QÉaP
_Ê
bd_TaQPZcTaXTa dcP] Pcc bYÉ[e ePaP
bYdZ d__cÉRZb b\XccP] ^UcPbc ]Éa
SYdaTcWP\]Pa_ÊbYdZWdbT[[TaZ[X
]XZUÛaeÊaSPeT]bZPSPT[[TabYdZ
S^\
~3Ydab^\\P]eTcQÉa_Êbd_Ta
QPZcTaXTa cPb X] _Ê SYdabYdZWdbT]
eXPXb^[TaX]VbPeST[]X]VPaTUcTab^\
\P] X]cT eX[[ dcbÉccP P]SaP bYdZP
SYdaUÛaQPZcTaXTa]PbÉVTa0[TgP]
SaPEX[Î]eTcTaX]Éa_ÊATVX^]SYda
bYdZWdbTcX7T[bX]VQ^aV
MALMÖ.
Samtidigt gäller STc Pcc cP WP]S
^\ ST SaPQQPST SYdaT] _Ê QÉbcP
bÉcc STc Éa eXZcXVc Pcc ST X]cT QT
WP]S[Pbb^\^\STe^aT_Tbcb\Xc
cPST
<T]ST]]hPbXcdPcX^]T]Éa^UcP
_ÊUaTbcP]STUÛaSYdaÉVPa]P<Ê]VP
UaÊV^aZaÉeTabePa
~3TcUÛabcP\P]QadZPa^a^PbXV
ÛeTaÉa^\SYdaTcbZPQ[XUaXbZcXVT]
^\ QPa]T] ZP] b\XccPb ^RW ^\
Wd]ST]ZP]UÊcaÉUUPP]SaPWd]SPa
bÉVTa0[TgP]SaPEX[Î]
Allt fler husdjur riskerar att drabbas av multiresistenta bakterier som kan leda till allvarliga skador.
Smittorna överförs ofta från människor och inom kort skärps kraven på djursjukhus och veterinärkliniker. Veterinären Alexandra Vilén undersöker taxen Ture, 8,5 år, på Helsingborgs djursjukhus.
MRSP är enQPZcTaXTb^\\P]ZP]
WXccPXWdST]W^bWd]SPa
~3Tc Éa P[[cXS P[[ePa[XVc ]Éa T]
Wd]SQÉa<AB?TUcTab^\STcÉaT]
\hRZTcQTbeÉa[XVQPZcTaXT3TU[TbcP
bÊa^RWbZPS^a[ÉZTadcca^cbQPZcT
aXT] \T] STc cPa [É]VaT cXS 3Tc
UX]]b ^RZbÊ T] RWP]b Pcc ST] UÛa
beX]]TaPebXVbYÉ[eQTaÉccPa0[Tg
P]SaPEX[Î]TT
Foto: BJÖRN LINDGREN/Scanpix
Magnus Andersson
QPZcTaXTaW^bWdbSYdaT]
~3TcZP]Q[XbeÊacPccWXccPT]TU
Pcc Q[X bYdZ \T] bP\cXSXVc b_aXSP aTSbZP_T]UÛaPcccPWP]S^\SYda
ST]eXSPaTcX[[SYda
b^\ Éa b\XccPST \TS \d[cXaTbX UTZcXe QTWP]S[X]V eXS eXbbP X]UTZ
bcT]cPQPZcTaXTa
cX^]TaBÉabZX[cP[[ePa[XVcQ[XaSTceXS
3TcZP]cX[[TgT\_T[WP]S[P^\ [XebW^cP]ST cX[[bcÊ]S Pe SYda
Pcc WP Xb^[TaX]Vbad\ cX[[VÉ]V[XVP bZhSSbbZÉ[ZP]Pe[Xe]X]VePaPST]
^RWPccSTcUX]]bWhVXT]ÊcVÉaSTaUÛa T]SPdceÉVT]3TcZP]ÉeT]Q[XTcc
PccWX]SaPb\XccP\T[[P]SYdaT[[Ta bcÛaaT [XSP]ST UÛa SYdaT] ^\ STc
cX[[ \É]]XbZP :aPeTc ZP] caÉSP X X]cTUX]]bP]cXQX^cXZPb^\WYÉ[_Ta
ZaPUcaTSP]TUcTab^\\PaT]
bÉVTaD[aXZP6aÛ][d]S0]STabb^]
BP\\P bPZ VÉ[[Ta UÛa b\XccPST Tg_Tac _Ê P]cXQX^cXZPaTbXbcT]b eXS
WdbSYdab^\eÊaSPbWT\\P~ÉaST BcPcT]b eTcTaX]Éa\TSXRX]bZP P]
bcP[cXD__bP[PBE0
bYdZPZaÉebXb^[TaX]V
~BÊPccSTX]cTb\XccPaQPa]T[[Ta
Den resistenta QPZcTaXT b^\ Éa
P]SaPSYdabÉVTa1T]Vc;Pabb^]
\Tbc UadZcPS W^b Wd]SPa <AB?
3ÉaUÛaUÛaQTaTSTa9^aSQadZbeTa Om multiresistenta QPZcTaXTaW^b WXccPSTb!(W^b ! beT]bZPWd]
ZTc]dTccZaPe_ÊPccSYdabYdZWdb SYdaU^acbÉccTaPccÛZPZP]STc[TSP SPaSTbbdc^\W^bbYdZPccTa^RWT]
WÉbc 1PZcTaXT] <AB0 b^\ ZP]
^RW eTcTaX]ÉaZ[X]XZTa bZÉa_Ta QT cX[[bc^aP_a^Q[T\
”Därför förbereder
Jordbruksverket
nu ett krav på att
djursjukhus och
veterinärkliniker
skärper
beredskapen”
ÛeTaUÛaPbUaÊ]Wd]ScX[[\É]]XbZP
WPSTcX[[^RW\TSSTRT\QTa! WXccPcbW^b 'Wd]SPacaTZPccTa^RW
$WÉbcPaXBeTaXVT
B^\WdbSYdabÉVPaTZP]\P]\X
]X\TaPaXbZT]UÛaPccT]bSYdabZP
SaPQQPbPeSTUadZcPSTQPZcTaXTa
]P
~EÉ[YT]aPbb^\ÉabÊUaXbZb^\
\ÛY[XVc^RWWÊ[[bTSP]SYdaTcUaXbZc
BZÛc^\cÉ]STa^RW_É[b^RWbTcX[[
Pcc ePRRX]TaP STc b^\ \P] bZP
<ÊbcTSYdaTccX[[bYdZWdbbcÉ[[ZaPe
_ÊPcc_Tab^]P[T]WPaV^SWhVXT]
bÉVTaD[aXZP6aÛ][d]S0]STabb^]
TT
Magnus Andersson
Misstänkt
på bild med
sitt offer
ÖREBRO. 3T] WÉZcPST \^aS
\XbbcÉ]ZcT $ ÊaX]VT] caÉUUPST
bX] PaQTcbZP\aPc bP\\P SPV
W^]P]\É[STbbPZ]PS
1X[STaeXbPaWdaZeX]]P]bcX
VTaX]X\P]]T]bQX[d__VTa[^
ZP[P\TSXTa
$ ÊaX]VT] ÉVTa T] bePac 2P
SX[[PR ^RW T] ÛeTaePZ]X]Vb
ZP\TaPeXbPaWdaZeX]]P]Z[XeTa
X] X T] bePac 2PSX[[PR bZaXeTa
=TaXZTb 0[[TWP]SP 4][XVc cXS
]X]VT]b ZÉ[[^a c^Vb QX[STa]P
bP\\P SPV b^\ ZeX]]P] UÛa
beP]] ST] !( STRT\QTa UÛaaP
ÊaTc BP\\P SPV bZP W^] ÉeT]
WPUÊ]VPcb_ÊT]P]]P]QX[ScX[[
bP\\P]b\TS$ ÊaX]VT]
1X[STa]P bZd[[T SÉa\TS b[Ê
WÊ[ _Ê \P]]T]b d__VXUcTa ^\
ePSWP]VY^aSTST]PZcdT[[PSP
VT]
Polisen vill X]cTQT\ÛcP_ÊbcÊ
T]ST]P]Éa\PaT
~9PV Z^\\T]cTaPa X]cT T]
bZX[SP STcP[YTa X dcaTS]X]VT]
bÉVTa »aTQa^_^[XbT]b X]U^a\P
cX^]bRWTUC^aQYÛa]2Pa[b^]
~EX WPa bÉZaPc \Ê]VP QTeXb
\T]ePa]Éa^RWWdaSTcVÊcccX[[
eX[[ YPV X]cT QTaÛaP bÉVTa WP]
TT
Hemlig polisövervakning ökar
STOCKHOLM. ?^[XbT]bP]eÉ]S
]X]V Pe WT\[XV cT[TPe[hbb]X]V
U^acbÉccTaPccÛZP<T[[P]!'
^RW !( ÛZPST Pe[hbb]X]VT]
\TS%&_a^RT]c0]cP[TcQTeX[
YPSTUP[[PecT[TÛeTaePZ]X]VÛZP
ST\TS#&_a^RT]c^RWÉeT]P]
cP[TcUP[[PeWT\[XVZP\TaPÛeTa
ePZ]X]VÛZPST
4][XVc AXZbZaX\X]P[_^[XbT]
ePa ST WT\[XVP ceÊ]Vb\TS[T]
cX[[]hccPX%#_a^RT]cPeSTUÛa
d]STabÛZ]X]VPa SÉa ST P]eÉ]
STb&$_a^RT]cPeST_Tab^]Ta
b^\Pe[hbb]PSTbVPeP]eÉ]SQPa
X]U^a\PcX^]TT
N REKORDBESLAG AV CIGA-
RETTER 2010. Sverige har blivit
en knutpunkt i Europa för insmugglade, förfalskade märkescigaretter. Förra året slog tullens
cigarettbeslag alla rekord. Man
tog nästan 20 miljoner fler än
2009. En del av dem var avsedda för vidareexport. Tullen har
hittat märken som överhuvudtaget inte säljs i Sverige men väl
i till exempel England och var
tänkta för den marknaden. Hade
allt förtullats hade statskassan
fått in 131,9 miljoner kronor. TT
N PARTIERNA FÅR FLER MED-
SMITTADE DJUR
N Till och med december 2010 har
MRSA (meticillinresistent Staphylococcus aureus) hittats hos 18
hundar, tre katter och 15 hästar i
Sverige.
N Under 2009 konstaterades den
multiresistenta bakterien meticillinresistent Staphylococcus pseudintermedius (MRSP) hos 121 hundar,
sju katter och en häst.
N Tarmbakterier av typen Extended
spectrum betalactamases (ESBL)
SMITTOR SOM MÅSTE ANMÄLAS
har sedan 2007 hittats hos sammanlagt 14 hundar, katter och hästar i Sverige.
N Vankomycinresistenta enterokocker (VRE) har inte hittats hos
hund eller häst i Sverige, men väl
hos slaktkycklingar.
Källa: Sveriges veterinärmedicinska
anstalt (SVA). TT
Här är de multiresistenta bakterierna som måste anmälas till Jordbruksverket och länsstyrelserna:
N ESBL – bakterier som finns i tarmen hos djur. I Sverige har de hittats hos häst, hund, katt och kyckling.
N MRSA – främst känd för att spridas hos människor. Hos djur hittas
den oftast hos hund, katt, häst och
djur inom lantbruket.
N MRSP – vanlig bakterie i huden
hos hundar. Människor smittas
vanligen inte, men kan sprida den
vidare till andra djur.
N VRE – bakterie som hittas hos
kycklingar. Kan smitta till människor via kyckling, men om kycklingen tillretts ordentligt dör bakterien.
Källa: Statens veterinärmedicinska
anstalt (SVA). TT
LEMMAR. Valframgångarna för
Miljöpartiet och Sverigedemokraterna återspeglas i en snabb
ökning av antalet medlemmar
under 2010. Allra bäst går det
för MP som vuxit med 46 procent och ökat till 15 544 medlemmar vid årsskiftet. SD ligger
inte långt efter med ett plus på
43 procent och därmed totalt
5 846 medlemmar. Även Moderaterna ökade under 2010 med
4 665 nya medlemmar och nådde totalt totalt 59 981. TT
A12
TORSDAG 13 JANUARI 2011
SKÅNE SVERIGE
REDIGERING: MARIE SAHLÉN
=ÉceTaZ
b\dVV[PST
PUVWP]Ta
ETT ÄRENDE
I LÅNGBÄNK
STOCKHOLM. 4ccZaX\X]T[[c
]ÉceTaZb^\b\dVV[PccdbT]
cP[bU[hZcX]VPa\TbcPST[bPU
VWP]Ta cX[[ 4da^_P WPa
b_aÉ]Vcb 4cc Pe ST bcÛaaT
b[dc\Ê[T] ePa BeTaXVT SÉa
]ÉceTaZTc WPST \TSWYÉ[_P
aT
4UcTaPccWPdcaTcc]ÉceTa
ZTc X ]ÉbcP] ceÊ Êa WPa ST]
Tda^_TXbZP_^[Xb^aVP]XbPcX^
]T]4da^_^[VaX_Xc!%_Tab^
]TaWdedSbPZ[XVT]X8cP[XT]
\T] ÉeT] X 5aP]ZaXZT ^RW
ChbZ[P]S
4][XVc4da^_^[b\dVV[PST
]ÉceTaZTcbP]]^[XZcX]RXaZP
! _Tab^]Ta _Ta \Ê]PS
UaÊ]PdVdbcX!'UaP\cX[[X
SPVD]VTUÉaePaUT\cTU[hZ
cX]Vca^bWPePaXc\X]STaÊa
XV
Smuggelrutten VXRZ UaÊ]
0UVWP]XbcP] eXP ?PZXbcP]
8aP] ^RW CdaZXTc cX[[ 6aTZ
[P]S ^RW SÉaXUaÊ] cX[[ A^\
3TUPe^aXbTaPSTb[dcSTbcX]P
cX^]Ta]PePa=^aVTBeTaXVT
^RWBc^aQaXcP]]XT]=ÉceTa
ZTcWÛ[[bXV\TS\TSWYÉ[_Pa
Vad__Ta X \Ê]VP [É]STa
Q[P]SP]]PcXBeTaXVTd__VTa
4da^_^[
=ÉceTaZTcP]eÉ]STUP[bZP
4D[TVXcX\PcX^]Ta ^RW dc
]hccYPST7PfP[PbhbcT\TcUÛa
Pcc ÛeTaUÛaP _T]VPa \T[[P]
^[XZP [É]STa dcP] Pcc VÊ eXP
STcU^a\T[[PQP]ZbhbcT\Tc
– Några avSTb^\dcaTSbÉa
\XbbcÉ]ZcPUÛaX]Q[P]S]X]VX
X]cTa]PcX^]T[[cTaa^aXb\bP
ST ST] XcP[XT]bZT ÊZ[PVPaT]
?XTa^ BPeX^ccX X A^\ T][XVc
]hWTcbQhaÊ]05?
0]cP[Tc Pbh[bÛZP]ST UaÊ]
0UVWP]XbcP]ePaXUY^[!"("
T]ÛZ]X]V\TSd]VTUÉa&
YÉ\UÛac \TS UÛaTVÊT]ST Êa
T][XVc<XVaPcX^]beTaZTcTT
Maxstraff krävs
för helikopterrån
STOCKHOLM. 8VÊaVXRZ\Ê
[Tc ^\ WT[XZ^_cTaaÊ]Tc \^c
6#B eÉaSTST_Ê X EÉbcQTaVP
X]UÛa[P]S]X]VSÊ_[ÉSTaX]V
Pa]PX][TSSTbXBeTPW^eaÉcc
:P\\PaÊZ[PVPaT;TXU6Ûacb
ZaÉeST_aTRXbb^\XcX]VbaÉc
cT]\PgbcaPUUUÛaSTceÊ\Tbc
QT[PbcPST_Tab^]Ta]PXaÊ]Tc
]É\[XVT] _X[^cT] ^RW ST]
\P] b^\ ePa X]]T X ST_Ê]
3T UXRZ bYd Êab UÉ]VT[bT X
cX]VbaÉccT]~\T]QÛa]dUÊ
cX^ÊaP]bTaÊZ[PVPaT]TT
Unga vet mindre
om rökning
STOCKHOLM. 5Êd]VS^\Pa
\T[[P] "^RW &ÊaeTcWda
bZPS[XVc^RWQTa^T]STUaP\
ZP[[PST aÛZ]X]V Éa eXbPa T]
d]STabÛZ]X]VUaÊ]5^[ZWÉ[
b^X]bcXcdcTc :]P__c UhaP Pe
cX^bePaPSTYP_Ê_ÊbcÊT]STc
Pcc ePaP]]P] aÛZPaT SÛa Pe
aÛZ]X]V 0]ST[T] d]VP aÛ
ZPaT\X]bZPac^cP[cbTcc~%%
_a^RT]cd__VTaPccSTP[SaXV
WPa_a^ePcTT
Glada golfbanemotståndare i Påarp. Janet Gunnarsson (C), Sven Hernborg och Peder Hedenström var på gott
humör efter Regeringsrättens beslut.
Dödsstöten för
golfbana i Påarp
Det blir ingen golfbana i Påarp. Regeringsrätten går inte
med på någon rättsprövning. Nu hurrar
golfbanemotståndarna för dödsstöten
som sätter stopp för
projektet.
BÅSTAD. :PccTVPccb V^[U
Z[dQQ \TS \PaZÉVPaT]
:Pa[0gT[ 6aP][d]S X b_Tc
bT]WPaZÉ\_PcUÛaT]V^[U
QP]PX?ÊPa__Ê1YÉaTSTbT
]PbcT c^[e ÊaT] <T] ]d Éa
STcSTUX]XcXecb[dc
4UcTaPccaTVTaX]VT]d__
WÉeST Z^\\d]T]b STcP[Y
_[P]Xb^\aPbVaT_:Pa[0gT[
6aP][d]SSTcbXbcPWP[\bcaÊ
TcXUaÊVP]^RWP]bÛZcT^\T]
aÉccb_aÛe]X]V X ATVTaX]Vb
aÉccT]
<T]]ÊV^]bÊSP]Q[XaSTc
X]cT4][XVcATVTaX]VbaÉccT]
\ÊbcTUaÊVP]WP]S[P^\T]
RXeX[aÉccXVWTcUÛaPccSTcbZP
Q[X T] aÉccb_aÛe]X]V BÊ Éa
STc X]cT X UP[[Tc :PccTVPccb
V^[UZ[dQQ^RW?ÊPa_
3Tbbdc^\_Ê_TZPaATVTa
WÛec SaXeP UaÊVP] bÊ WÉa
[Ê]Vc 3Tc WÉa Éa ^RZbÊ T]
]ÉbZ]É__ _Ê ST _^[XcXZTa
b^\WPaUPccPcTccQTb[dcb^\
ePaXc P[[ST[Tb UÛa SÊ[XVc d]
STaQhVVc bÉVTa ?TSTa 7T
ST]bcaÛ\
BeT]7Ta]Q^aVUaÊ]1YÉaT
]PcdabZhSSbUÛaT]X]V WPa
^RZbÊ ePaXc T] \hRZTc SaX
eP]STZÉ\_T\^cV^[UQP]T
_[P]Ta]P 7P] Éa cPRZbP\
Janet Gunnarsson2b^\ ÛeTa ATVTaX]VbaÉccT]b QT
ePaXc\hRZTc]TVPcXecX[[_[P b[dc\T]_Ê_TZPaPcc_[P]Ta
]Ta]P_ÊhccTa[XVPaTT]V^[U ]P_ÊT]V^[UQP]PZP]bZTX]cT
QP]P X Z^\\d]T] Éa [hRZ ÉaWT[cÛeTaÉ]
[XV
~3TcWÉaePaT]ST[bTVTa
~3Tc WPa ePaXc T] [Ê]V bÉVTaWP]
eÉ]cP]É]c[XVT]ZP]eXb[P__
]PPe3TcWÉaÉaUP]cPbcXbZc Enligt Hans Öjemark, UÛaT
;PVT] eP]] ÛeTa _T]VPa]P SaPVP]ST aTVTaX]VbaÉccb
bÉVTaW^]
bTZaTcTaPaT[XVVTaQ^[[T]]d
2T]cTa_^[XcXZTa] X]VÊa X W^b1ÊbcPSbZ^\\d]:^\
]ÉceTaZTc1YÉaTXQP[P]bb^\ \d]T]ZP]X]cTVÛaP]ÊV^]
ZÉ\_Pc \^c T] V^[UQP]P X aÉccb_aÛe]X]VPeaTVTaX]VT]b
?ÊPa_ É]SP bTSP] _[P]Ta]P QTb[dc\T]ZP]U^acUPaP]ST
Q[TeZÉ]SP6[ÉSYT]W^bV^[U U^acbÉccP PaQTcP UÛa T] V^[U
QP]T\^cbcÊ]SPa]PVXRZX]cT QP]P<T]XbÊUP[[\ÊbcTWT[P
PcccP\XbcT_Ê
_[P]UÛaUPaP]STccPb^\É]SP
~EXbbcZÉ]]TaYPVT]V[ÉS UaÊ]QÛaYP]
YT ÛeTa Pcc eX WPa UÊcc aÉcc
BcXRZP]=^aS[d]SV^[UQP
\T]bP\cXSXVcÉaSTcQTZ[PV ]TVad__T]b cP[Tb\P] eX[[
[XVcPccSTP]bePaXVPWPaQT X]cT Z^\\T]cTaP QTb[dcTc
X]VbaÉccT] Pcc V^[UZ[dQQT]
X]cTWPa]ÊV^]Vad]SPSaÉc
cXVWTcPccUÊcX[[bcÊ]ST]ST
cP[Y_[P]UÛaSTcPZcdT[[P^\
aÊSTc 3Tc Éa QPaP Z^\\d
]T] \TS eXbbP d]SP]cPV
b^\WPaQTU^VT]WTcPccP]cP
_[P]Ta^RW^RZbÊbYÉ[ePeVÛaX
eX[ZP UP[[ _[P][ÉVV]X]V bZP
bZT8^RW\TSSTccPÉa_a^
YTZcTcÛeTa
dcP]WÉ]eXbPacX[[Z^\\d]T]
^RW:Pa[0gT[6aP][d]S
CenterpartietsbcPaZT\P]X
Z^\\d]T] 2WaXbcXP] =X[b
b^]bÉVTaPccWP]Éa^TaWÛac
ceTZbP\ cX[[ Pcc Z^\\d]T]
bZP \TSeTaZP cX[[ Pcc SaXeP
V^[UQP]T_a^YTZcTceXSPaT
~CXSXVPaTWPaYdUÛab[PVTc
QPaP ed]]Xc \TS ]ÊVaP UÊ
aÛbcTabÛeTaeXZcXUd[[\ÉZcX
VTbÉVTaWP]
CXS]X]VT]WPaUÛabÛZcPcc
]Ê:Pa[0gT[6aP][d]S\T]
X]cT [hRZPcb cP[P \TS W^
]^\
Håkan Lindgren
[email protected]
0431-843 04
1999-02-02: Kattegatt Golfklubb AB ansöker om att anlägga en 18-håls golfbana i Påarp
1999-10-06: Kommunstyrelsen
beslutar med röstsiffrorna 7-6
att inte ta fram en detaljplan för
golfbanan.
2002-07-04: En ny ansökan
för golfbanan kommer in.
2004-09-29: Med stöd av golfbanepolicyn beslutar kommunfullmäktige att upprätta ett planprogram för golfbanor i Öllöv och
Påarp.
2006-01-25: Kommunfullmäktige beslutar med röstsiffrorna
23-17 att avbryta planarbetet för
Påarps golfbana. Det blir då
även nej till en golfbana i Öllöv.
2006-12-06: Tredje ansökan
från Kattegatt golfklubb, som vill
anlägga rid- och joggingstigar,
ge plats för en scoutstuga, säkra
tillgängligheten till området och
skapa större rekreations- och
friluftsområden.
2007-02-07: Kommunstyrelsen säger med en rösts övervikt
ja till att pröva frågan igen i ett
nytt planarbete.
2008-02-20: Kommunstyrelsens arbetsutskott säger nej till
planförslaget. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet röstar nej. Moderaterna
och Bjärepartiet röstar ja.
2008-03-05: Kommunstyrelsen säger med en rösts övervikt
ja till golfbanan.
2008-03-26: Kommunfullmäktige ska ta beslut i frågan, men
ärendet återremitteras.
9 april 2008: Under ett extrainsatt kommunfullmäktigemöte antas detaljplanen för Påarps golfbana. Röstsiffrorna slutar med 22-19. Fastighetsägare i
Påarp överklagar beslutet till
länsstyrelsen.
Mars 2009: Länsstyrelsen avslår överklagandena mot detaljplanen för Påarp och den planerade golfbanan.
Juni 2010: Regeringen upphäver detaljplanen. Den större vattensalamandern och åkergrodan
sätter stopp för golfplanerna.
September 2010: Markägaren
Karl-Axel Granlund lämnar in en
begäran om rättsprövning av regeringens beslut.
2011: Regeringsrätten avslår
ansökan om rättsprövning. Därmed är detaljplanen helt stoppad.
Pernilla Söderkvist
[email protected]
0431-843 03
Foto: Mats Roslund
[email protected]
0431-842 27
LÄS MER OM
PÅARPSGOLFEN
hd.se
5[TaZ^\\d]TaeX[[cX__Pb]ÛQTaVXePcc]Tc
MALMÖ. =Éa b]ÛWÛVPa]P
edgXc cX[[ QTaV eX[[ \Ê]VP
Z^\\d]TacX__Pb]Û]XbYÛPa
T[[Ta WPeTc 3Tc ZaÉeTa cX[[
bcÊ]SUaÊ]=PcdaeÊaSbeTaZTc
b^\ WPa aTZ^aS\Ê]VP P]
bÛZ]X]VPa
~0]bÛZ]X]VPa]PZ^\\Ta
X] _Ê [Û_P]ST QP]S 3Tc Éa
bÉZTac SdQQT[c d__ YÉ\UÛac
\TSUÛaaPeX]cTa]b^\^RZbÊ
ePab]ÛaXZbÉVTa=PcdaeÊaSb
eTaZTcbYdaXbc1^2Pa[Tad_
7P]ca^aPccP]bePaXVPXÊc
bZX[[XVP Z^\\d]Ta UÛabc ]d
UÊccZ[PacUÛabXVWdaaTVT[eTa
ZTcbTadc^RWPccSTcXSXVPaT
ZP]WPSd\_Pcb]Û^[PV[XVcX
ePccT]SaPVT]
~BÉZTacWPa\P]VY^acSTc
QYdSTc bÊeXSP X]cT =Pcda
eÊaSbeTaZTc QTeX[YPa SXb
_T]b
]T]b \X[YÛX]b_TZcÛa D[aXZP
?P[\Îa
©eT]Bc^RZW^[\bbcPSWPa
UÊccSXb_T]b\T]SÉachRZTa
Västervik är T]PeSTZ^\ \P] Pcc SXb_T]bZaPeTc Éa
\d]Ta b^\ ]d UÛa UÛabcP ^]ÛSXVc?a^ecPV]X]VPaÉ]SP
VÊ]VT] bÛZc SXb_T]b UÛa Pcc bTSP] ('cP[Tc eXbPa Pcc
Snö som _[^VPbXW^__ÊVP cX__P"ZdQXZ\TcTab]Û b]Û]Q[XeXcP[[caT]PaTQ[P]S
c^a ^RW c^aV bP\[Pa _Ê bXV XWPeTc3ÉaWPa\P]cXSXVPaT P]]PcVT]^\PccQ[hUÛabed]
UÛa^aT]X]VPaUaÊ]QX[PeVPbTa [PVcb]Û]_ÊWÛVXTccX]Sd ]XcdaQT]bX]T]^RWZaPe_Ê
aT]X]V\TSZPcP[hbPc^a
^RW dcb[É__ UaÊ] d__eÉa\ bcaX^\aÊST
~3TcWPabZTccSaP\PcXbZP
~<T]X^RW\TSSTb]Û
]X]V ^RW X]SdbcaXTa B]Û]
Z[PbbPbSÉaUÛab^\PeUP[[0cc \É]VSTa b^\ Z^\ aÉRZcT UÛaQÉccaX]VPa B]Û] Éa X]cT
cX__P PeUP[[ X ePcc]Tc Éa UÛa STc X]cT cX[[ bÉVTa Z^\\d [É]VaTTcc\X[YÛ_a^Q[T\bÉ
VTa7P]bBÛSTabcaÛ\\X[YÛ
P]bePaXV_ÊCaPUXZZ^]c^aTcX
Bc^RZW^[\
<T]UÛa=PcdaeÊaSbeTaZTc
Éa SXb_T]bTa]P X]VT] U^a\
bPZ 0]bÛZ]X]VPa]P VÊa _Ê
aT\XbbcX[[5XbZTaXeTaZTc^RW
[É]bbchaT[bT] BÉVTa ST ]TY
aXbZTaPa Z^\\d]T] Pcc Q[X
dcP] cX[[bcÊ]S ^RW WÉ]eXbPb
cX[[ Pcc [ÉVVP b]Û] _Ê [P]S X
bcÉ[[TcTT
Peter Palmkvist
A13
TORSDAG 13 JANUARI 2011
SKÅNE SVERIGE
:ahbb]X]VbP\PaQTcT
ÛeTaBd]STcb_aXRZTa
Helsingör har sagt
upp sitt samarbete
med Helsingborg om
kryssningsturismen.
Även turistbyråernas
gemensamma satsningar kommer att
påverkas.
SKÅNE. ~8 U^acbÉcc]X]VT]
bZP7T[bX]VÛa\PaZ]PSbUÛaP
bXVb^\T]Zahbb]X]VbSTbcX
]PcX^]b^\ÉaT]ST[Pe:Û
_T]WP\]<ÛY[XVWTcTa]PÉa
V^SPbÉVTa3^acT:XX[TaXRW
RWTU UÛa EXbXc=^aSbYË[[P]S
cX[[7T[bX]VÛab3PVQ[PS
EXbXc=^aSbYË[[P]S Éa T]
WT[c]h^aVP]XbPcX^]b^\bZP
[P]bTaP7T[bX]VÛa7X[[TaÛS
6aXQbZ^e ^RW 5aTST]bQ^aVb
Z^\\d]Ta \^c cdaXbcQaP]
bRWT]Xbc^ac
~8 ST] ]hP bc^aP SP]bZP
^aVP]XbPcX^]T]UX]]bX]cTdc
ah\\TUÛaSTcVT\T]bP\\P
PaQTcT b^\ eX WPUc WXccX[[b
^RWSTcchRZTaeXÉabh]SbÉ
VTa0]SaÎPb4aXZbb^]X]U^a
\PcX^]bRWTU _Ê 7T[bX]V
Q^aVbWP\]^RWU^acbÉccTa)
~3ÊSTcVÉ[[TaZahbb]X]Vb
bTV\T]cTcWPaeXQhVVcd__
TccePad\ÉaZT^RWeXchRZTa
STc Éa caÊZXVc Pcc STc ]d
b_aXRZTa
Nu får Helsingborg klara sig utan Helsingör som kryssningsdestination. Helsingör ska istället marknadsföra
Arkivfoto: LINDA BERGLUND
sig som en del av Köpenhamn.
:a^]Q^aVb[^ccÉaST]bc^
aPcdaXbc\PV]TcT]_Ê=^aS
bYÉ[[P]S \T] 7T[bX]VQ^aV
WPaTcc\hRZTcbcÛaaT^RWeP
aXTaPc dcQdS Pe dcU[hZcb\Ê[
É]7T[bX]VÛaB^UXTa^:d[[P
QTaV^RWAP\[ÛbPQad]]Éa
QPaP]ÊVaPTgT\_T[
~EX Z^\\Ta Pcc ZÛaP _Ê
b^\ eP][XVc ^RW :a^]Q^aV
UX]]b U^acUPaP]ST \TS b^\
UÛab[PVcX[[dcU[hZcb\Ê[]ÉaeX
UÛaWP]S[Pa\TSaTSTaXTa]P
~9PV ca^a Pcc 7T[bX]VÛa
WPa \Ta Pcc UÛa[^aP _Ê Pcc
bP\PaQTcTc PeQahcb É] ePS
7T[bX]VQ^aV WPa bÉVTa 0]
SaÎPb4aXZbb^]
Det är inte QPaP bcÉSTa]Pb
VT\T]bP\\P bPcb]X]V _Ê
Zahbb]X]VbQaP]bRWT]b^\cP
b[dcCeX[[X]VbcÉSTa]PWPa_Ê
bT]PaTÊaWPUcT]]ÉaPbP\
|6aÊ|»bcTaQTaVUÊa
bcÛSPe_PacXaÉeXB
STOCKHOLM. B^RXP[ST\^
ZaPcTa]P QTWÛeTa X]VT]
|bcPY[PST[[Ta\TSXTZÊc|_Pa
cX[TSPaT 6aÊb^bbT] BeT]
4aXZ»bcTaQTaVZP]eXbbcePaP
aÉcc]P\]P]bTaT]_PacXeT
cTaP]
~BP\\P]WÊ[[]X]V Éa STc
eXZcXVPbcT]dSÊQTWÛeTaeX
T]UÛaca^T]STbZP_P]ST_Ta
b^] <X] d__UPcc]X]V Éa Pcc
»bcTaQTaVZP]Uh[[PST]a^[
[T] bÉVTa 1T]Vc BX[UeTa
bcaP]ScXSXVPaTd]STa\Ê]VP
ÊaaXZbSPVb[TSP\^cUÛaB^RX
P[ST\^ZaPcTa]P]d\TaP|UaX
BSTQPccÛa|
\TZd]]P[TePd__cX[[ST]
bÉVTaBX[UeTabcaP]S\T]]^
cTaPa^RZbÊPcc?Éa=dSTa[XZ
b^\»bcTaQTaVd__Uh[[TaU[T
aPPeSTZaPe\T]ST[eXb^[X
ZPb^\bcÉ[[b
Han sätter »bcTaQTaV UÛaT
?Éa=dSTa
»bcTaQTaV Vad__[TSPaT
UÛaBXaXZbSPVT]Z^]bcPcTaPa
_Ê]hccXT]X]cTaeYdX3PVT]b
=hWTcTaPccWP]]^VVaP]cbZP
ÛeTaeÉVP^\WP]eX[[Q[X_Pa
cX[TSPaT^\eP[QTaTS]X]VT]
UaÊVPaW^]^\
1T]Vc BX[UeTabcaP]S Q[^V
VPa^RWSXbZdcTaPaUaÊ]7Û
VP]Éb 7P] ePa \TS ^\ ST
WÊaSP SXbZdbbX^]Ta]P X]UÛa
eP[TcPe<^]PBPW[X]b^\B
[TSPaT7P]aTPVTaPSTbcPaZc
]Éa0Uc^]Q[PSTcb]hPRWTUaT
SPZcÛa :PaX] ?TccTabb^]
SÛ\ST dc »bcTaQTaV b^\
ZP]SXSPc b^\ T] b^bbPa]Pb
\^cbePaXVWTccX[[<^STaPcTa
]Pb UÛaaT _PacX[TSPaT 1^
;d]SVaT]
~3TcePaUÛaQP]]Pc^aÉcc
eXbcSTcW^]bZaTebÉVTaBX[U
eTabcaP]Sb^\^RZbÊUd]ST
aPcÛeTaST]ZaPe_a^UX[b^\
_PacXSXbcaXZcTc X BZÊ]T U^a
\d[TaPcb^\UÛab[PVcX[[\TS
[T\\Pa]PUÛaT]]hB[TSP
aT
~3T]Éa^TaWÛac_aTcT]cX
Ûb\ÛY[XVT]bZd[[T>[^U?P[
N LÖFVEN GIVEN NÄR LO
”Gryningspyromanen” häktad igen
Lars Larsson
! STRT\QTa É]]d X]cT Éa
b^\ZP[[PbVah]X]Vb_ha^\P Z[Pa
]T] bcÉ[[b ÊcTa X]UÛa WÉZc
1[P]S P]]Pc Éa ST] cTZ
]X]VbS^\PaT] eXS HbcPSb ]XbZP d]STabÛZ]X]VT] X]cT
cX]VbaÉcc
UÉaSXV
<P]]T]b^\Éa_ÊbP]]^
ªZ[PVPaT] <PV]db 9^
WP]bb^]WPaQTVÉacPcc\P] [XZP bZÉ[ \XbbcÉ]Zc UÛa Va^e
]T]bZPbXccPWÉZcPSXhccTa[X \^aSQaP]S\^cbÉccTabXVPcc
VPaTceÊeTRZ^aTUcTab^\dc WÉZc]X]VbcXST]UÛa[É]Vb^RW
aTS]X]VT]^\\^aSQaP]ST] SÉaUÛa WÊ[[b T] ]h UÛaWP]S
XTccQ^bcPSbWdbXHbcPSST] [X]VX\^aV^]TT
YSTAD. 3T] #&ÊaXVT \P]
hd.se/privat
Prenumerationspriser
för privatpersoner
Gällande fr o m 1/7 2010
Autogiro
12 månader
6 månader
4 månader
1 månad
199:-/mån
2.420:1.295:905:245:-
Studentpris på prenumeration:
100 kr/mån autogiro
Uppehåll i prenumerationen
förlänger inte prenumerationsperioden.
Prenumerationsinbetalningar
PlusGiro
20 22 00 - 2
Bankgiro
672 - 2334
I de flesta fall delas fakturan ut av tidningsbudet.
Kundcenter – prenumeration och privatannonser
Internet: hd.se/privat | E-post: [email protected]
Kundcenter: 020-23 24 00 vardagar kl 8–16.30
För reklamation av utebliven tidning:
Internet: utebliventidning.se
Tidningsbärarna: 0771-39 04 00 månd-sönd 6–18
Riktnummerområde 0430
Kontakta VTD, telefon 035-16 07 50 månd-lörd 7–11, sönd 8–11
Mottagen reklamation av utebliven tidning före klockan
09.00 gör det möjligt att i de flesta fall få tidningen under dagen.
(På vardagar med brevbäraren).
Upplaga 76 400 ex per utgivningsdag.
Postadress: Helsingborgs Dagblad AB | 251 83 Helsingborg
Besöksadress: Vasatorpsvägen 1
Göran Stenberg
[email protected]
042-489 90 89
Vi som älskar
smörgås!
Skåneförslaget bÉVTa Pcc
ST]]hTT[[Ta]hP_PacX[TSP
aT] bZP [TSP ^RW WÊ[[P XW^_
_PacXTceX]]PeP[^RWZd]]P
bchaP[P]STc;TSPaT]bZPWP
bÉabZX[SPZd]bZP_Ta^\TZ^
]^\XbZ _^[XcXZ ^RW dcaXZTb
_^[XcXZ^RWePaPT]bcPaZaÛbc
X]cTa]PcX^]T[[c ;ÉVV SÉacX[[
bcPaZSTQPccÛa^RWZ^\\d
]XZPcÛa
~=dSTa Éa \hRZTc _^[X
cXbZcQTVÊePS\T]STceÉVTa
ÛeTa UÛa »bcTaQTaV ]Éa STc
VÉ[[TaUÛaP]ZaX]VP]bTaBX[U
eTabcaP]STT
SKIFTAR STYRE. Stefan
Löfven heter LO:s näste ordförande – om Metallbasen
själv vill. Vid nästa kongress,
våren 2012, har Wanja Lundby-Wedin gjort sitt. Då fyller
hon 60 år och går i pension.
Det är för tidigt att göra bokslut, men drevet som gick i
samband med de vidlyftiga
pensionsavtalen i AMF kommer att bli ihågkommet. TT
eTaZP] SÊ STc VÉ[[Ta cdaXb
\T]CX[[TgT\_T[WPa\P]
cahRZc VdXSTQÛRZTa ^RW cd
aXbcZPac^a cX[[bP\\P]b 3T
VT\T]bP\\P
_a^YTZcT]
Z^\\Ta]dPccd__WÛaP
~BXbcP ^aSTc Éa eÉ[ X]cT
bPVcEXÉaÛ__]PUÛaT]U^ac
bPcc SXbZdbbX^] \T] \P]
ZP]YdX]cTceX]VPbXVX]XT]
Z^]bcT[[PcX^] ^\ _PacTa]P
X]cTÉaÛeTaT]bbÉVTa<^]X
ZP 1T]Vcbb^] Zahbb]X]Vb
P]bePaXV _Ê 7T[bX]VQ^aVb
Z^\\d]^RW_aTbbP]bePaXV
~<T]eXZ^\\TaPccU^ac
bÉccP \TS Tcc VT\T]bP\c
\PcTaXP[ SÊ STc VÉ[[Ta
Vad__aTbT_a^SdZcTa QÊST
_Ê ST] beT]bZP ^RW SP]bZP
bXSP]>RW7T[bX]VQ^aVZ^\
\Ta Pcc U^abcbÉccP Pcc \PaZ
]PSbUÛaP STc d]XZP Pcc \P]
ZP] d__[TeP QÊST 7T[bX]V
Q^aV ^RW 7T[bX]VÛa VT]^\
Tcc^RWbP\\PP][Û_
PRENUMERATION &
PRIVATANNONSER
gtad
rlän
e
t
f
E
t!
e
h
y
n
Skär en skiva nybakat bröd och bre på vår nyhet
Skånegott. Låt det smälta ett ögonblick på det
varma brödet och ta en tugga. Smaken är perfekt
balanserad med alldeles lagom sälta.
,
!
t
e
s
i
r
p
a
l
l
o
K
10:-
Vår idé Sveriges billigaste stormarknad
Alla erbj. gäller 13/1–16/1 eller så långt lagret räcker.
r.
/frp
5:-
FRUKOSTJUICE
ICA. 2 liter. Flera olika sorter.
Jfr pris 5:–/liter.
/st
!
t
e
s
i
r
p
a
l
l
Ko
BACON
ICA. 140 g. Jfr pris 35:71/kg.
Max 3 köp/hushåll.
Gäller endast vid självscanning.
29
15:-
90
/st
VETEKAKA
ICA. 900 g. Jfr pris 16:67/kg.
GOUDA-/EDAMEROST
Euro Shopper. Ca 850 g. 24–29%.
Jfr pris 29:90/kg.
Kolla priset!
39
/kg
90
9
95
/frp
FRYST KYCKLINGFILÉ
/st
SKOGAHOLMSLIMPA
KOGAHOLMSLIMP
Euro Shopper. 900 g.
Jfr pris 44:33/kg.
Skogaholm . 775 g. Jfr pris 12:84/kg.
Max 2 köp/hushåll.
4
95
/frp
PASTA
ICA. 500 g. Penne/Ruote/Spirali.
Jfr pris 9:90/kg.
Max 2 köp/hushåll.
9
95
/st
BORDSMARGARIN
ORDSMARGARIN
Lätta. 600 g. Jfr pris 16:58/kg.
Max 2 köp/hushåll.
Vår idé Sveriges billigaste
i
9
95
10:-
r för minst
Handla andra varo
100:- så får du köpa
/frp
/kg
ÄPPLE GRANNY SMITH
POTATIS I SÄCK
ICA. Italien. Klass 1. Jfr pris 10:–/kg.
Max 3 kg/hushåll.
Sverige. 5 kg. Fast sort. Klass 1.
Jfr pris 1:99/kg. Max 1 köp/hushåll.
10:-
!
t
e
s
i
r
p
a
l
l
o
K
5:-
/st
/frp
KIWI/PÄRON I KORG
Italien/Holland. 800/1 kg. Klass 2.
Jfr pris 12:38/10:–/kg.
Max 3 köp/hushåll.
/påse
MORÖTTER
ICA. Sverige. 1 kg. Klass 1.
Jfr pris 5:–/kg.
39:35:-
29
90
/bunt
TULPANER
10-pack. Svenska.
/kg
RIMMAT SIDFLÄSK I BIT
Nordströms. Sverige. Vac-pack
Jfr pris 29:90/kg.
/st
PRIMULA OBCONICA
Allergifri.
39
90
/kg
BENFRI KOTLETT I BI
BIT
Danmark.
Max 2 köp/hushåll.
29:2 för
PÄRLHYACINTER/KROKUS
e stormarknad
r.
Färskvarugarantin gälle
Öppet alla
dagar 8–22
A16
TORSDAG 13 JANUARI 2011
SKÅNE SVERIGE
REDIGERING: MARIE SAHLÉN
ATZ^aS_ÊaTZ^aSd]STaeÉSTaÊaTc
Det sattes flera temperaturrekord i Skåne och Helsingborg förra året. Maj
var kallaste månaden
sedan 1997 och här uppmättes högsta julitemperaturen på 50 år.
SKÅNE. ! Q[TeZP[[cX=^aSeÉbc
bZÊ]T =ÊV^c [XZ]P]ST WPa X]cT
d__[Tecb_ÊÛeTacYdV^ÊaEP][XVceXb
VTa B<78)b \TcT^a^[^VTa ST bT
]PbcTeÉSTadcbXZcTa]P=d]^cTaPb
STcbePac_ÊeXccXT]ÊabZaÛ]XZPb^\
aP__^acTaPa U[TaP PeeXZT[bTa UaÊ]
VÄDERÅRET
cX[[]PcX^]P[SPVT]3ÊQÛaYPSTaTV]
eÉSaT]7T[bX]VQ^aVUXRZWdedSST
[T]Pe\Ê]PST]b]TSTaQÛaS\T[[P]
ST]&^RW Yd]X3T]&d__\ÉccTb
SahVc"(\\3TbXbcPSPVPa]PXYd]X
Z^\eÉa\T]\TS!%VaPSTaX7T[
bX]VQ^aVST]!(
Yd[XUXRZ7T[bX]VQ^aVST]WÛV
bcP Yd[XcT\_TaPcdaT] _Ê $ Êa " VaPSTa;d]SWPST"#^RWT]bÊSP]
eÉa\TWPaX]cTd__\ÉccbSÉabTSP]
Maj månadQ[TeePa\X=^aa[P]S ' 8eÉbcaPBZÊ]TQ[TeSTc\hRZTc
^RWZh[XVXBZÊ]T9d]XQ[Te^RZbÊ c^aac
]ÊV^cZP[[PaTÉ]ePSb^\ÉaeP][XVc
~7T[PPdVdbcXZ^\STc\X]bcT]
bÊWÉa[Ê]VcbÛSTadc3TcQ[TeP] bZda_TaSPVbÉVTa\TcT^a^[^VT]
]Pab ÛeTaeÉVP]ST UX]c eÉSTa UaP\ 0]]P7PVT]Q[PS
BhSeÉbcaPBZÊ]Td__[TeSTbZhUP[[
b^\VPe\TaÉ]SdQQT[]TSTaQÛaS
:aPUcXVPbc X 7T[bX]VQ^aV \TS !$
\\ST]'PdVdbcX<Ê]PST]WPST
T]SPbcUT\SPVPabd__TWÊ[[
|STc]^a\P[P|BÊWÉaQ[TeSTcUÛa
bZÊ]X]VT] 5TQadPaX ePa ZP[[ ^RW
]PccT]ST]!$UTQadPaXb]ÛPSTSTc
h\]XVc?Ê\^aV^]T]WPST<d]ZP
;Yd]VQh UÊcc " R\ EÊaeÉa\T]
Z^\cXSXVc\TST]\TST[cT\_TaP
cda_Ê %VaPSTaX7T[bX]VQ^aVX
\Pab>RWUÛac^[UcTÊaTcXaPSQ[Te
P_aX[ePa\PaTÉ]eP][XVc©eT]c^aa
aPaT
eT\QTaVY^aSTPcceX]cTa]Z^\cX[[
BZÊ]T !\Ê]PSTacXSXVPaTÉ]eP]
[XVc 3Tc [ÊV d__ cX[[ ! S\ b]Û _Ê
\PaZT]
>RWSTRT\QTaQ[TeZP[[PbcbTSP]
\Éc]X]VPa]P bcPacPST (" % VaP
För nionde året XaPSUÛ[[STc\X]S STa ZP[[PaT B]Û] ^abPZPST bc^aP
aTaTV]É]]^a\P[cXbT_cT\QTa8 _a^Q[T\XYd[caPUXZT]^RWb[dcTcPe
X]aT^RW]^aaPBZÊ]TWPST\P]Zh \Ê]PST]Q[TeQ[ÊbXV\TSb]dSS_Ê
[XVPcT\_TaPcdaTa\TS]PccUa^bc
bc^a\QhPa
BT]\X]]beX]ÉbcP]U^acbÉcc]X]V
T]BÉb^]VT]bUÛabcPb]ÛUP[[VY^aST
Birgitta Lööf
T]caÎX^Zc^QTaX6ÛcP[P]S\T]STc
[email protected]
Z^\^RWUÛabeP]]<TbcX]^aSÛbcaP
042-489 90 18
BZÊ]T
3Tc ZP[[P eÉSaTc X b[dcTc Pe ]^
2010
Ett rekordrikt år
Torka i juli och skyfall i augusti
SVERIGEVÄDRET
LOKALVÄDRET
Början av året var kall och i
södra halvan av landet har
januari inte varit så kall
sedan 1987. Det förekom
långa perioder med minusgrader utan någon enda dag
med blidväder och så gott
som hela landet var
snötäckt fram till början av
mars. Våren avancerade
norrut under mars och
början av april. Till Norrland
kom våren någon eller
några veckor tidigare än
normalt. Varm luft från
Ryssland fördes under maj
in över norra Norrland. Den
13 maj kom sommaren till
Haparanda, vilket är
rekordtidigt. I Götaland och
Svealand kom sommaren
först någon dag senare. I
södra Sverige blev det
högsommarvärme
till
midsommar och varmluften
fanns kvar här några veckor
in i juli. För Lund, Visby,
Jönköping och Örebro blev
det värme-rekord under juli
och på många håll rådde
det torka i Götaland och
Svealand.
Mot slutet av juli blev det
kraftigt regn i Östersjölandskapen vilket medförde
översvämningar på flera
håll. Sommaren avslutades
med riklig nederbörd under
augusti och under september avancerade hösten
snabbt söderut. November
blev kall i hela landet och
vinterns första snöoväder
drog in över landet. I slutet
av månaden var hela landet
snötäckt och även under
december månad var det
kallt och snötäckt. För
andra året i rad blev det en
vit jul i hela landet.
I delar av Götaland blev det
den kallaste decembermånaden på 100 år och i
samband med ett omfattande snöområde som
under julhelgen rörde sig
upp över landet fick
Blekinge nytt snödjupsrekord. Även om 2010 var
ett kallt år var det generellt
något kallare i landet 1987.
Helsingborg
2010
2009
2008
2007
31.0
28.7
30.5
30.4
Maxtemperatur
6.8
8.6
9.3
9.3
–20.1
–11.7
–7.6
–11.7
631
740
847
993
Medeltemperatur
Mintemperatur
Nederbörd i mm
FAKTA Nederbörd
Temperaturavvikelse
från normalvärdet*
året 2006
Nederbörd i % av
normalvärde*
året 2006
Katterjåkk
733
Pajala
Pajala
420
-2
Jokkmokk
Jokkmokk
561
-2
Luleå
Luleå
+1
523
Gunnarn
543
+2
-1
Östersund
Östersund
625
+1/±0
±0/-1
-1/-2
-1
Särna
558
125/150
100/125
75/100
582
35
35
30
30
25
25
20
20
15
15
10
10
+5
+5
±0
±0
–5
–5
10
10
15
15
20
20
25
25
-2.0 (-1.9) 532 (500) 1461
Norrköping
5.4 (6.3) 650 (508) 1725
Luleå
0.9 (1.6)
523 (506) 1914
Visby
6.2 (6.6) 660 (527) 1926
Umeå
1.9 (2.7)
578 (591) 1912
Växjö
5.3 (6.3) 678 (618) 1537
Östersund
1.2 (2.5)
625 (484) 1617
Göteborg
6.7 (7.7) 849 (758) 1691
Karlstad
3.9 (5.8)
717 (654) 1812
Lund
7.3 (7.9) 747 (666) 1659
Stockholm
6.0 (6.6)
553 (539) 1864
Karlstad
Falun
Falun
+4
589
35.0
-31.6
1297
490
Karlstad
Stockholm
+6
+4
Göteborg
+7
+5
+6
Göteborg
Visby
849
Växjö
+5
Malmö
Örebro
Idre-Storbo
Lekvattnet
Hacksta
33.3
-37.1
988
458
553
Linköping
638
660
Visby
Växjö
678
+7
SVEALAND
Högsta temp
Lägsta temp
Mest nederb
Minst nederb
Stockholm
717
Linköping
© SMHI Grafik
Målilla
Horn
Havraryd
Ölands s u
Nederbörd i
% av normalt
Sundsvall
+3
Särna
(normalt 1961-90)
578
Umeå
Umeå
Sundsvall
GÖTALAND
Högsta temp
Lägsta temp
Mest nederb
Minst nederb
Katterjåkk
-2
+1
Kiruna
Trots den varmaste
julitemperaturen på 50 år
blev det den kallaste årsmedeltemperaturen sedan
1987.
FAKTA Medeltemperatur
Gunnarn
Medeltemperatur, nederbörd och soltimmar
Rekordnotis:
701
* perioden 1961–90
SÖDRA NORRLAND
Högsta temp Forsel
Lägsta temp Sveg
Mest nederb Höglekardalen
Minst nederb Kuggören
32.1
-39.0
951
421
Malmö
* perioden 1961–90
NORRA NORRLAND
Högsta temp Haparanda
Lägsta temp Nikkaloukta
Mest nederb Kittelfjäll
Minst nederb Abisko
28.2
-42.1
819
216
Nu stiger sparräntan i
Småland!
Nu är sparrräntan äntligen på väg upp! Så passa på att se över din privatekonomi genom
att placera minst 100.000 kronor på vårt Sparkonto Plus. Just nu får du en ränta på 2,30 %
(2011-01-11) och fyra fria uttag per år. Och räntan, den är rörlig.
Sparkonto Plus
Ränta 2,30%*
Öppna sparkonto på www.ikanobank.se eller ring 0476-88 000.
*Aktuell ränta 2011-01-11. Vi har även andra sparalternativ.
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin. Den innebär att om en bank försätts i konkurs garanteras varje kund ersättning för sin sammanlagda behållning i
Banken på konton som omfattas av insättningsgarantin. Ersättningen uppgår till högst det belopp i kronor som vid tidpunkten för ersättningsrättens inträde motsvarar
100 000 euro. Ersättningen betalas ut av Riksgäldskontoret inom tre månader från den dag då Banken försätts i konkurs.
Världens
småländskaste bank!
A17
TORSDAG 13 JANUARI 2011
SKÅNE SVERIGE DANMARK
Terrormisstänkta
fortsatt isolerade
[P]Sb?^bcT] 9? CaT Pe
ST\~>\Pa0QSP[[P<d]Xa
0fPS^RW<^d]Xa3WPWaX~
bXccTaXb^[TaPSTXSP]bZcWÉZ
cT\TaT[[Ta\X]SaTPebZX[SP
UaÊ] P]SaP X]cPV]P >RW bÊ
eX[[ÊZ[PVPaT]PccSTcbZPU^ac
bÉccPXSPVZ^\\TaW^]\TS
T] ]h QTVÉaP] cX[[ S^\bc^
[T]
~9PVZP]X]cTVÊX]_ÊQPZ
Vad]ST]cX[[ePaUÛaYPVP]bTa
PccXb^[TaX]VT]QÛaU^acbÉccP
bÉVTa ÊZ[PVPaT] 7T[T]T
STOCKHOLM. CeÊ eTRZ^a BRWaÛSTa
WPa ]d VÊcc bTSP] \É]]T]
WÉZcPSTb\XbbcÉ]ZcPUÛaUÛa Den danska polisenWPahc
QTaTST[bTcX[[cTaa^aQa^cc\^c cTa[XVPaTceÊeTRZ^a_ÊbXVPcc
ST] SP]bZP cXS]X]VT] 9h[ bP\[PQTeXb\^c\É]]T]X]
De terrormisstänkta
svenskarna bör sitta
kvar isolerade i det
danska häktet. Det
anser åklagaren som
i dag kommer med en
ny begäran. Totalt
misstänks fyra
svenskar för att ha
planerat terrordåd
i Danmark.
En djungel av
bra erbjudanden!
]P]T]]hWÉZc]X]VbUÛaWP]S
[X]V\ÊbcTWÊ[[Pb
5ÛaST]UYÉaST\P]]T]~
BPWQX IP[^dcX b^\ bXccTa
WÉZcPSXBeTaXVT~VÊaWÉZc
]X]VbcXST]dcXSPVªZ[PVP
aT] WPa QTVÉac T] UÛa[É]V
]X]V
Männen grepsTUcTa\Ê]P
STaPeX]cT]bXeb_P]X]VST]
!( STRT\QTa EXS WdbaP]]
bPZ]X]VPaQTb[PVc^V_^[XbT]
T] Z_Xbc [YdSSÉ\_PaT ^RW
bZPa_P\\d]XcX^]TT
Anja Eriksson
50%
rabatt
Svensk död
i skidolycka
3990
STOCKHOLM. 4] beT]bZ X
NYHETER
FRÅN HD
I DIN IPHONE
!$ÊabÊ[STa] UaÊ] <T[[P]
beTaXVT ^\Z^\ X VÊa X T]
bZXS^[hRZP X 1PS 6PbcTX] X
»bcTaaXZT bZaXeTa U[TaP \T
SXTa D3 QTZaÉUcPa SÛSb
^[hRZP]UÛaCC^RWWÉ]eXbPa
XÛeaXVccX[[ÛbcTaaXZXbZP\h]
SXVWTcTa
~7P] ÊZcT X QPRZT] cX[[
bP\\P]b \TS T] ZP\aPc
^RWZÛaSTX]XTcccaÉSbÉVTa
7TaQTac Bc^RZ eXS _^[XbT] X
1XbRW^UbW^UT]cX[[0Uc^]Q[P
STcTT
Murgröna på båge. Hedera.
(Ord. pris 79,00)
Ladda ner gratis
Danskt fartyg
i piratattack
3 för
79:-
KÖPENHAMN. 3Tc SP]bZP
[PbcUPachVTc ;T^_PaS Q[Te X
VÊa P]VaX_Tc Pe _XaPcTa X
0ST]QdZcT]dcP]UÛa>\P]
>\Q^aS UP]]b UhaP UX[X__X
]XTa ^RW ceÊ SP]bZPa T][XVc
aTSTaXTcBWX_RaPUc
~EX UXRZ \TSST[P]ST
Z[^RZP] # ^\ Pcc UPachVTc
ePa d]STa QTbZYdc]X]V BT
SP]STbbWPaeXX]cTWPUcZ^]
cPZc\TSQTbÉcc]X]VT]bPST
SXaTZcÛaT] 2[Pdb 1TRW _Ê
ZeÉ[[T]
5PachVTcWPacPVVcaÊS^RW
bcÊ[_[Pcc^a UÛa SÛaaPa ^RW
UÛ]bcTa b^\ ZP] VÛaP STc
\ÛY[XVcUÛaQTbÉcc]X]VT]Pcc
cPbZhSSTT-Ritzau
Brudorkidé Phalaenopsis.
2-stänglad, 9 cm kruka.
100:Peperomia. (Ord. pris 69,00/st)
35%
rabatt
50%
rabatt
3 för
3990
Fredskalla. Spathiphyllum
Alana. (Ord. pris 79,00)
100:Tulpaner 7-pack. Svenskodlade.
(Ord. pris 39,90)
Vas Jessica. Höjd 18,5 cm. 39,90.
Dansk mångfald
minskar
AÛSb_^ePa
QPRZbX__^a^RWÛS[^aQ[XaP[[c
\TabÉ[[bh]cPXSP]bZ]Pcda
8 T] ZPac[ÉVV]X]V dcUÛaS
PeTg_TacTa_ʪaWdbd]XeTa
bXcTc UaP\caÉSTa T] ]TSb[Ê
T]ST^RWT]chSXVQX[S)8P[[P
ch_Ta Pe TZ^bhbcT\ ~ bYÛPa
ePccT]SaPVWTSPaeXSZdbcTa
^RW X cÉcQTQhVVSP ^\aÊST]
~ U^acbÉccTa ST] QX^[^VXbZP
\Ê]VUP[ST]PccPecPbZaXeTa
]hWTcbQhaÊ]AXciPd
~3Tc Éa Tcc _aPZcUd[[c
UXPbZ^ Pcc \P] X]cT Zd]]Pc
bc^__PcX[[QPZPVÊ]VT]bÉVTa
APb\db4Ya]ÉbT]PeWdedS
UÛaUPccPa]PcX[[aP__^acT]TT
KÖPENHAMN.
Öppettider*:
måndag-fredag 10-19
lördag-söndag 10-17
*Vänligen se www.plantagen.se för avvikande öppettider i
några orter. Erbjudandet gäller t.o.m 17/1, dock så långt lagret
räcker. Lokala avvikelser kan förekomma. Ytterkrukor ingår ej.
1290
Saint Paula, flera färger.
(Ord. pris 19,90)
A18
TORSDAG 13 JANUARI 2011
VÄRLDEN
COLOMBO. <X]bc '\É]]XbZ^a
WPaSÛcc^RW]Éa\PaTT]\X[Y^]
WPa Q[XeXc WT\[ÛbP cX[[ UÛ[YS Pe
beÊaPÛeTabeÉ\]X]VPaXBaX;P]
ZP
»]bRT]caP[P^RWÛbcaPST[Pa
WPaSaPQQPcbeÉabcPeST^bTS
eP][XVcZaPUcXVP\^]bd]aTV]T]
EÉSaTcÉabÊSÊ[XVcPcc_aTbXST]c
<PWX]SPAPYP_PZbPWPaceX]V
PcbbcÉ[[PX]T]aTbPcX[[STSaPQ
QPST^\aÊST]P
<Ê]VP bZ^[^a WÊ[[Ta bcÉ]Vc
^RW\X[XcÉaT]WPabPccbX]UÛaPcc
]ÊQhPab^\WPaQ[XeXcPebZda]P
PeePcc]TcTT-AFP
Delstaten New South Wales premiärminister Kristina Keneally vinkar ner till några invånare instängda i vattenm
?ÊZeÉ[[T]beT]bZcXSd__VPe_^
[XbT]X1aXbQP]TT][XVcATdcTabPcc
ePccT]bcÊ]STcXU[^ST]WPSTZd[\X
]TaPc^RWSTc_Ê\TaT]\TcTa[ÉVaT
É]\P]QTUPaPc<T]bc^aPbZPS^a
\ÊbcT\P]aÉZ]P\TSÉeT]XU^ac
bÉcc]X]VT]
ePaPbÊVah\\PXT]bÊSP]WÉabX
cdPcX^]bÉVTa7YTac`dXbc
Han och mångaeÉ]cPa]db_É]c
_ÊdceTRZ[X]VT]ST]Éa\PbcTSP
VPa]P4]bePVUÛaW^__]X]VUX]]b
bTSP]PccY^QQTc\TSPccaTbcPdaT
m
N AUSTRALIEN DRABBAT AV LA NINA
Brisbane drabbat av La niña
Väderfenomenet uppstår i växelverkan
mellan atmosfären och havet. Australien
blir varmare än normalt.
QUEENSLAND
för ytvattnet
3 Passadvindar
åt nordväst, det värms
upp av solen. Vid La niñja
är det extra mycket ytvatten.
Översvämningsområde
Förort
4 När ytvattnet når kusten är
det varmt vilket genererar
ett lågtryck med stora
regnmängder.
n
15 000 i Mexiko
dog i ligavåld
MEXICO CITY. 8<TgXZ^ZaÉeST
BRISBANE
B ri s b a n e ri ve r
KÄLLA: REUTERS, SMHI, DN
La Niña
förekommer
ungefär
5 km vart 3–5 år,
i år är fenomenet
kraftigare än det
brukar vara.
La niña
Fitzroyfloden har stigit
till 9,2 m
över det
normala.
tremt n
tt ex
or
e
–
1 Det varma ytvattnet skiljs
ge
allä
m
STcVÉ]VaT[PcTaPSTeÊ[STc $!&"
[Xed]STa! ªaTc ePa SÉa\TS STc SÛS
[XVPbcT bTSP] _aTbXST]c 5T[X_T
2P[STa^] Sa^V X VÊ]V T] YÉccT
bPcb]X]V \^c Z]PaZZPacT[[Ta]P
!%d__VPeT]aTVTaX]VbcP[Tb
\P]_Ê^]bSPVT]
3T caT ]^aS[XVP ST[bcPcTa]P
2WXWdPWdPCP\Pd[X_Pb^RWBX
]P[^PePaeÉabcdcbPccPTT-AFP
B^\Tcc[TSXUÛabcÛaT[bT]SaXeTa
^RZbÊ_[d]SaPaTUaP\QTaTSSPPcc
dc]hccYPST]\ÛY[XVWTcb^\VTb
~9PVeTcPccSTcÉa_Tab^]Tab^\
ÊZc ad]c \TS a^SSQÊc ^RW b]^cc
VaTYTaUaÊ]PUUÉaTa3TcÉaSTceÉabcP
b^\ZP]WÉ]SPPcc\É]]XbZ^aZP]
a
Regnkatastrof
i Sri Lanka
MyndigheternaQTaÉZ]PST_Ê^]b
SPVT]Pcc\X]bc %\É]]XbZ^a^\
Z^\\Xc STbbdc^\ bPZ]PSTb Tcc
#cP[_Tab^]Ta
8]UÛa ÛeTabeÉ\]X]VPa]Pb PQb^
[dcPc^__STcb^\PdbcaP[XbZPcXS
]X]VPa ZP[[Pc |33Ph| QTUPaPST
\P]É]]deÉaaTTUUTZcTa
~1aXbQP]T Z^\\Ta Pcc VÊ cX[[
bÉ]VbX]Pcc^RWePZ]Pd__cX[[bRT
]Ta ST P[SaXV bTcc cXSXVPaT bPST
@dTT]b[P]Sb_aT\XÉa\X]XbcTa0]
]P1[XVW_Ê^]bSPVT]
3ÊWPSTbcPST]bX]eÊ]PaTaTSP]
d__[Tec aT]c bdaaTP[XbcXbZP bRT]Ta
]ÉaU[^ST]beÉ\\PcÛeTa^RWXbX]
eÉVUÛac\TS\ÛQ[TaQX[Pa^RWWdb
~3TcbÉVbPcc\P]WXccPcT]WPY
b^\ bX\\PST dcP]UÛa Tcc bW^_
_X]VRT]cTab^\ePccT]Uh[[cbbÉVTa
D[U7YTac`dXbc
ik
Teresopolis har 'X]eÊ
]PaT EPcc]Tc WPa bcaÛ\\Pc
]TSUÛaSTbbb[dcc]X]VPa^RWUÛac
X]c^]eXb\TSb[P\XWT\\T]
>\ZaX]V$_Tab^]TaWPaQ[X
eXcWT\[ÛbP^RWQa^Pa^RWeÉVPa
bcÊad]STaePccT]4[^RWcT[T
UÛaQX]ST[bTaÉaQadc]P
2XeX[UÛabePabRWTUT] 5[Pe^
2Pbca^ WPa d__\P]Pc U^[Z Pcc
UÛabÛZP cP bXV cX[[ ZhaZ^a ^RW
bZ^[^aTT-AFP
er
De fyra brandmännen^\Z^\
XT][TaU[^S]ÉaSTUÛabÛZcTaÉS
SPU^[Zb^\bPccUPbcX=^eP5aX
QdaV^ #\X[UaÊ]AX^ST9P]TXa^
5[TaPQaP]S\É]bPZ]PSTb^RZ
bÊ
8 Tcc cXSXVPaT aPb _Ê _[PcbT]
^\Z^\ceÊRXeX[_Tab^]TaQ[P]S
ST\TccQPa]
EÉabc dcbPcc ePa T\T[[TacXS
bcPST]CTaTb^_^[Xb^\ZaX]VcX^
\X[ UaÊ] AX^ 4]QPac SÉa WPST
\X]bc '( SÛSP Z^]bcPcTaPcb
aP__^acTaPST]hWTcbZ^]RTa]T]
>6[^Q^
~3TcÉaT]Ud[[bcÉ]SXVZPcP
bca^UbPST9^aVT<PaX^bYÉ[ecX[[
ceZP]P[T]
STOCKHOLM. 3Tcb^\aTSP]ZP[
[Pcb [P]STcb bcÛabcP ZPcPbca^U Q[Te
d]STa ^]bSPVT] É]]d eÉaaT EPc
cT]\Pbb^a]P QÛaYPST caÉ]VP X] X
bcPST]1aXbQP]TbRT]cad\^RWcd
bT]cP[b \É]]XbZ^a UXRZ U[h bX]P
WT\
4]QXcSÉaXUaÊ]XT]UÛa^acQTUX]
]TabXVbeT]bZT]D[U7YTac`dXbc&'
b^\Q^ccX0dbcaP[XT]XÛeTa"Êa
5aÊ] bXcc WT\ WPa WP] UÊcc bT Wda
ePccT]\Pbb^a]PÛST[PVcbc^aP^\
aÊST]XST[bcPcT]@dTT]b[P]S
~3Tc WPa ePaXc QX[Pa b^\ ÊZTa
b^\QPaZQÊcPa_ÊePcc]Tc3TcÉa
ST] bcÛabcP ZPcPbca^UT] _Ê Êa
^RW \Ê]VP eÉ]]Ta Éa bZaPYP 9PV
WPST Tcc bP\cP[ UaÊ] T] eÉ] b^\
ZÛ_cWdbUÛaT]\Ê]PSbTSP]^RWX
SPVQ[TeSTcÛeTabeÉ\\Pc
~7dbTcÉaWT[cUÛabcÛac
7da Éa bXcdPcX^]T] UÛa SX] TVT]
ST[.
~3ÉaeXQ^aWPaSTcX]cTePaXc]ÊV
aPbcÛaaT_a^Q[T\bÊYPVZP]X]cTbÉ
VPPcceX[XSTa\T]ceÊ^\aÊST]WÉa
X]ÉaWTcT][XVVTaWT[cd]STaePccT]
m
QaP]S\É]b^\UÛabÛZcd]SbÉccP
\É]]XbZ^a X caÊ]V\Ê[ UX]]b
Q[P]S SÛSb^UUaT] UÛa bZhUP[[ X
bhSÛbcaP 1aPbX[XT] C^cP[c ca^b
ÛeTa $[XeWPVÊcccX[[b_X[[^
;^ZP[P\h]SXVWTcTaXAX^aT
VX^]T]WÛYST_Ê^]bSPVbZeÉ[[T]
SÛSbcP[Tc TUcTa bZhUP[[T] cX[[
\X]bc "( CX[[ ST\ bZP [ÉVVPb
Pcc\h]SXVWTcTaXBP^?Pd[^SÉa
STc X]caÉUUPST aPb X QÛaYP] Pe
eTRZP]aP__^acTaPc "SÛSb^U
UTa
Tusentals människor har
flytt från vattenmassorna
och samtidigt fått sina
hem ödelagda. Nu har
flodvågen i Brisbane kulminerat, men den är långt
ifrån över. Och resultatet
är en nationell tragedi för
Australien.
Sy
da
RIO DE JANEIRO. <X]bc UhaP
Vattnet väller in i B
Au
st
ra
lie
Över
150 döda
i lerskred
från det kallare
djupvattnet.
Brytläge vid La niñja
Normalläge
2
Kallt vatten
väller upp
längs Sydamerikas
kust.
SVENSKA GRAFIKBYRÅN/TT
”Brisbane
kommer att gå
till sängs i nat
och vakna up
till scener de
aldrig sett
tidigare.”
A19
TORSDAG 13 JANUARI 2011
VÄRLDEN
REDIGERING: MALENA REUTERSVÄRD
Brisbane
DcTVÊ]VbUÛaQdS
X]UÛabXCd]Xb
Tunisiens president har
helt ändrat tonläge för att
stävja de upprörda folkmassorna: Inrikesministern har fått sparken och
gripna demonstranter
ska släppas. Ändå blev
onsdagen ännu en våldsam dag och nu råder
nattligt utegångsförbud
i Tunis.
TUNIS/STOCKHOLM. ~BcÉ\]X]V
T]ÉaPeePZcP]ST^RWeÉ[SXVc\Ê]VP
eÉ]cPabXVPccSTcZ^\\TaPccWÉ]SP
\TabPZTabÉVTaST]beT]bZPP\
QPbbPSÛaT]0]]T<PaXT3XTaPdTa
b^\Éa_Ê_[PcbX[P]STc
Cd]XbXT] Z^ZPa Pe X[bZP ^RW
UadbcaPcX^] ÛeTa PaQTcb[ÛbWTcT]
Z^aad_cX^]T]^RWST]d]STacahRZ
P]STaTVX\T]?P]bPaZ[ÉSSP\X[X
cÉaU^aS^]^RWb^[SPcTadcadbcPST
\TS Pdc^\PceP_T] _Pcad[[TaPST
WdedSbcPST]bVPc^a_Ê^]bSPVT]
Men våldsamt Q[Te STc É]SÊ
7d]SaPcP[b ST\^]bcaTaPST ^RW
_^[XbT]aP__^acTaPbWPbePaPc\TS
cÊaVPb QPc^]VTa ^RW bZ^ccbP[e^a
4][XVceXcc]T]SÛSPSTbcaT_Tab^
]TaXbÛSaPCd]XbXT]
3T\^]bcaPcX^]Ta Éa P]]Pab
^eP][XVPXCd]XbXT]
5ÛaPccd]SeXZP]hP^a^[XVWTcTa
WPa ]d ST] cd]XbXbZP aTVTaX]VT]
Pansarfordon sattes på onsdagen in mot protesterande i och runt
Foto: HEDI BEN SALEM/Scanpix
huvudstaden Tunis.
X]UÛac ]Pcc[XVc dcTVÊ]VbUÛaQdS X
Cd]Xb \TS UÛa^acTa aP__^acTaPa
]hWTcb\TSXTa3Tbbdc^\WPaX]aX
ZTb\X]XbcTa]APUXZ1T[WPY:PRT\
~ b^\ P]bePaPST UÛa ST] bcPaZc
ZaXcXbTaPST _^[Xb\PZcT] ~ PebZT
SPcb^RWaTVTaX]VT]WPa[^ePcPcc
b[É__PVaX_]PST\^]bcaP]cTa
3TcÉaT]chS[XVZdabÉ]SaX]VPe
_aTbXST]cT]IX]T4[0QXSX]T1T]
0[Xb^\UÛaQPaP]ÊVaPSPVPabTSP]
P]Z[PVPST ST\^]bcaP]cTa]P UÛa
cTaa^aXb\:P]bZTWPaWP]_ÊeTa
ZPcbPeST_TZ_X]]Pab^\bÊeÉ[4D
b^\DB0^RW5=Z^\\Xc\TSP]
VÊT]ST_^[XbT]bQadcP[XcTc
:^\\d]Xbc[TSPaT] 7P\\P
7P\\P\XWPaVaX_XcbXbXccWT\Pe
_^[XbT] d__VPe WP]b Uad APSXP
=PbaP^dX _Ê ^]bSPVT] 7P] ca^b
ePaPST]UÛabcT_^[XcXZTab^\VaX_b
bTSP]ST\^]bcaPcX^]Ta]P\^caT
VTaX]VT]QÛaYPST
7P\\P\Xb _PacX b^\ Éa UÛa
QYdSTcWPad__\P]PcQTU^[Z]X]V
T]PccbP\[PbZaX]VTccP[cTa]PcXe
cX[[ST]]dePaP]STaTVTaX]VT]^RW
QX[SPT]_a^eXb^aXbZaTVTaX]V3Tc
aP__^acTaPa05?\TSWÉ]eXb]X]V
cX[[ _PacXTc b^\ ZP[[Pb ?>2C X
UaP]bZUÛaZ^ac]X]VTT
Jenny Agö
7XiQ^[[PWUÉ[[Ta;XQP]^]baTVTaX]V
STOCKHOLM. ;XQP]^]bQaÉRZ[XVP
massorna.
aPST^\aÊST]b^\c^cP[UÛabcÛacb
bZP Zd]]P X][TSPb 4][XVc cXSXVP
_a^V]^bTaZP]STccPd__cX[[ceÊ
Êa
D[U7YTac`dXbcbTaS^RZT]SXaTZc
TUUTZcUÛaST[bcPcT]@dTT]b[P]S)
~CdaXbc]ÉaX]VT]Z^\\TaPccQ[X
Foto: WOLTER PEETERS/Scanpix
[XSP]STCdaXbcTaZ^\\TaX]cTPcc
eX[YPZ^\\PWXc3TcWÉaÉaT]]P
cdaZPcPbca^UPeXRZTUÛabcÊQPaPSX
\T]bX^]TaTT
Tobias Österberg
Z^P[XcX^]baTVTaX]V WPa Z^[[P_bPc)
7XiQ^[[PWWPaSaPVXcbXVda
Bc^a\PZcTa]P X aTVX^]T] WPa
X]cTZd]]PcT]Pb^RWaÉSb[P]eÉg
TaUÛaPcceÊ[STcbZPU[P\\Pd__
XVT]
7XiQ^[[PW\TSST[PST_Ê^]bSP
VT]PccSTbb\X]XbcaPa^RW_PacXTcb
P[[XTaPST[É\]PaaTVTaX]VT]~cX[[
aÉRZ[XVc\Ê]VPUÛaPccUÉ[[PST]
~=ÊSTcXST] Éa b[dc ST] [Ê]VP
eÉ]cP]eXWPaVT]^\[TecdcP]aT
bd[cPcÉaÛeTabPST6TQaP]1PbbX[
cX[[]hWTcbQhaÊ]ATdcTab1PbbX[Éa
T] ZaXbcT] \X]XbcTa b^\ bcÊa _Ê
bWXPaÛaT[bT]7XiQ^[[PWbbXSPXST]
\ÉaZ[XVP\^bPXZb^\Éa[XQP]TbXbZ
_^[XcXZ
3Tc eÉ_]PST VdSb_PacXTc 7Xi
Q^[[PWÉa_ÊZaXVbbcXVT]\^cST]
5=bcÛSSP b_TRXP[caXQd]P[ b^\
X]^\ Z^ac eÉ]cPb ÊcP[P aÛaT[bT]b
\TS[T\\Pa UÛa \^aSTc _Ê UÛaaT
_aT\XÉa\X]XbcTa]APUX`P[7PaXaX
!$
X]Vc^] ^RW _^[XcXbZP QTSÛ\PaT
c^[ZPST 7XiQ^[[PWb dcb_T[ ~ b^\
^UUT]c[XVVY^aSTb bP\cXSXVc ~ b^\
Tcc bÉcc Pcc UÛaÛS\YdZP P[7PaXaX
^RWÛZP_aTbbT]_ÊW^]^\
P[7PaXaX eP[ST TUcTa QTbZTSTc
PccZ^acPPebXccDB0QTbÛZ?ÊeÉV
WT\ bcP]]Pa WP] X ?PaXb UÛa Pcc
Libanons regering [TSb Pe WP]b Z^]bd[cTaPST]UaP]bZT_aTbXST]
b^]BPPSP[7PaXaX7XiQ^[[PWZaÉ cT]=XR^[PbBPaZ^ihd]STac^abSP
eTaPccWP]bZPcPPebcÊ]SUaÊ]caX VT]
Qd]P[T] b^\ [TSPaT] 7PbbP]
=PbaP[[PWWPaQaÉ]]\ÉaZcb^\T] Libanons regeringWPaQPaPbP\
[Pcb ]ÊV^] T]bcPZP VÊ]V _Ê U[TaP
|XbaPT[XbZZ^\_[^cc|
7XiQ^[[PW WPa ZaÉec Tcc aTVTa \Ê]PSTa\T]bP\[X]VbaTVTaX]V
X]Vb\ÛcT^\bPZT]\T]P[7PaXaX T]WPaePaXcT]bh\Q^[UÛaT]XVWTc
eÉVaPa
0ccST]b_aXRZTaZP][TSP;XQP]^]
?Ê^]bSPVT]\ÛccTWP]DB0)b ]Ta X T] SYd_ _^[XcXbZ ZaXb ~ ^RW
_aTbXST]c1PaPRZ>QP\PXFPbW ]hcceÊ[STT
7PXcXbÛaYTa^UUaT]
PORT-AU-PRINCE. 4ccÊaWPaVÊcc
bTSP]ST]ZaPUcXVPY^aSQÉe]X]VT]
c^V T] " % \É]]XbZ^[Xe _Ê
7PXcX5^acUPaP]STÉaSTcTcc[P]SX
adX]Ta^RWbc^ab^aV
APSX^]b_T[PSTWÛVcXS[XV\dbXZ
^RWPUUÉaTabZ^[^a^RW\h]SXVWT
cTaePabcÉ]VSPXST]UPccXVPÛ]P
cX^]T]_Ê^]bSPVT]5=)bbÉ]ST
QdS1X[[2[X]c^]ePa_Ê_[Pcb[XZ
b^\ST]WPXcXbZTWX_W^_bcYÉa]P]
FhR[TU9TP]
å
tt
p
Bara överdelen syns av ett varvsområde i Brisbane.
~>\ÊcTad__QhVV]PST]ePabT
aXÛbbZd[[T\ÉbbP]WPÉVcad\X]]T
XT]ÊcTad__QhVVSZhaZPbPSTST]
(ÊaXVP caTQPa]b\P\\P] 2Pa[P
5[TdaXeT]
ÅteruppbyggnadenPe7PXcXWPa
VÊcc[Ê]VbP\\PaTÉ]\Ê]VPW^_
_Pcb_ÊDcQaTSSZ^aad_cX^]^RW
T] bTVSaPVT] Z^[TaPT_XST\X VÛa
STcX]cT[ÉccPaTUÛa7PXcXb^\aT
SP]UÛaTY^aSQÉe]X]VT]ePaTccPe
eÉa[ST]bUPccXVPbcT[É]STa
Tusentals haitier\Ê]VPZ[ÉSSPX
~EXePZ]Pad__ePaYT\^aV^]X
eXccST[c^VX\X]]Tbbcd]STaad]c b\dcbT] EX QTWÛeTa \É]]XbZ^a
^\X[P]STc4]PeST\P]^aS]P b^\ ZP] UÛabcÊ [P]STc b^\ ZP]
STbXadX]Ta]PPeST]aPbTaPSTZP UÛaÉ]SaP [P]STc bPST 5[TdaXeT]
cTSaP[T] X WdedSbcPST] ?^acPd T]PeSTÛeTa'\É]]XbZ^a
?aX]RT ~ b^\ U^acUPaP]ST eÉ]cPa b^\U^acUPaP]ST[TeTaXcÉ[c[ÉVTa
TT-Reuters
_ÊPccUÊ]hcc[Xe
Berusad chef
hos polska
olyckspiloter
MOSKVA. ?X[^cTa]P_ÊSTc_^[bZP
_[P]b^\bcÛacPSTXAhbb[P]SXUY^[
\TS?^[T]b_aTbXST]c;TRW:PR
ih]bZX ^\Q^aS SaTeb Pcc [P]SP
eXSB\^[T]bZca^cbSÊ[XVceÉSTa
eXbPaST]ahbZPdcaTS]X]VT]
7PeTaXaP__^acT]UPbcb[^VXVÊa
Pcc^adcX]TaPST_X[^cTaX]cTWÛa
bP\\PSTSTahbZPcaPUXZ[TSPa]Pb
d__aT_PST \P]X]VPa Pcc [P]SP
]ÊV^]P]]P]bcP]b
DcaTS]X]VT]b RWTU CPcYP]P
0]^SX]PbPSTPccST]_^[bZTU[hV
eP_T]RWTUT]0]SaiTY1[PbXZ^RW
_a^c^Z^[[RWTUT]<PaXdbi:PiP]P
ePa W^b _X[^cTa]P SÊ _[P]Tc
ZaPbRWPST~1[PbXZ\TS%_a^
\X[[TP[Z^W^[XQ[^STcTT-AFP
RŀĭĬİĮĮĦįĵĪĭĭĥĪįĮĢĵģĶĵĪĬ8
IU+šŇı
XU
oVWıWQŁ
xĦįĭĬİįĴĶĮĦį
GķĢĭĪĵĦĵĴĪįĥĦ ĵĶįĥĦijĴųĬįĪįĨĢķ<ķĦįĴĬĵ
ıĶģĭĪĤĦijĢĥ"$ Ĺ3ĸĸĸmĬķĢĭĪĵĦĵĴĪįĥĦĹmĴĦ4
%$n%%n"*m
Kaffe med
wienerbröd
5:-
ņ+ııBWııUıQ
š_
VU–ıWŇıQ
ųij
įĥijĢķĢijİĬijųħıĢmmm
PĢįĥĭĢĢĴ
Ķ
ĥ
ij
Ń
ħ
ĮĪįĴĵ*&/n Ń
™_
1Ň
ı
WV
Hel
Färsk Kyckling
95
MVWıWaaı
ı
™UıW
UQ
Gäller i Hyllinge, Höganäs och Ättekulla
19
KILOT
Falukorv
Kronfågel
Max 2 förp/hushåll
95
14
YU
Vo_
Guldskäddafilé
Limanda Ferruginea
Fiskad i Nordvästatlanten
Har varit fryst
SmögenSkagen& Kräftröra
89:129:-
FÖRP
Ingemar Johansson 800 g
JÄMFÖRPRIS 18,68/kg
Max 2 förp/hushåll
KILOT
KILOT
™aaHıUQ
Vi bakar vårt eget bröd i butiken – 7 dagar i veckan!
Gäller i Hyllinge, Höganäs och Ättekulla
2 FÖR
35:• Medelhavsbröd
• Gott Initiativ
ņ+ıı
ı
ıWıı
5 FÖR
40:-
Södervidingebagarn, 650 g
JÄMFÖRPRIS 26,92/kg
+PANT
Semlor 2-pack
Vikt ca 280 g
JÄMFÖRPRIS 53,39/kg
Siktkaka 2-pack
Vikt ca 500 g
JÄMFÖRPRIS 29,90/kg
Ramlösa
ĩĢĭķĢıijĪĴĦĵ8
95
14
1495
1,5 liter, olika smaker
JÄMFÖRPRIS 5,33/l
STYCK
STYCK
ĢijķĪ
ĩ
Ķ
m}
mm
Ģ
ĭ
ĥ
į
Ģ
ĩ
ĵ
ĭŀĵĵĢĵ
ĨĦİĤĩ
Īį
ĭ
ĭ
ĺ
ĩ
Ī
ĵ
ģ
ģ
Ģ
į
ĴĩİııĢĴ 3ĴīŀĭķĴĤĢįįĪįĨ4
ŀĵĵĦĬĶĭĭĢ8
ķĦĤĬĢįĴ
ıijĦįĶĮĦijĦijĢĸıŃ
mĤĪĵĺĨijİĴĴmĴĦ
ĺĨģĭĢĥıŃĸĸ
Tändare
5:-
Magra
X-lagrade Ostar
Finns i flera olika färger
Max 4 st/hushåll
ĬĢįİįıijĪĴ8
ĩĺĭĭĪįĨĦ
ĭĢįĥĴĬijİįĢ
ĩųĨĢįŀĴ
ŀĵĵĦĬĶĭĭĢĩģĨ
$("n%)'*$$
$(%'n((*""$
$("n##(*$$
$("n%*'&$$
%ĮĪĭħijmĩĦĭĴĪįĨģİijĨ
ĢĭĭĢĥĢĨĢij+n"%
ĥijİĵĵįĪįĨĨĢĵĢį#%
ĢĭĭĢĥĢĨĢij'n"%
ĮĪĥĨŃijĥĴĨĢĵĢį'
ĢĭĭĢĥĢĨĢij'n"%
69
95
STYCK
ijĶĴĵĩŃĭĭĴĨĢĵĢį(#
ĢĭĭĢĥĢĨĢij+n"%
³ijĪĴĦijįĢĨŀĭĭĦijĵmİmĮ%)A%"$%%m6ĦĴĦijķĢĵĪİįħųijĴĭĶĵħųijĴŀĭīįĪįĨİĤĩĦķĦįĵĶĦĭĭĢĵijĺĤĬħĦĭm
KILOT
Kron Ost 17% • Grevé • Präst
• Herrgård
ĬųĵĵħijŃįĴķĦįĴĬĢĨŃijĥĢij8
FÖRDEL CITY GROSS
Allt vårt färska kött som är styckat i butik
är svenskt. Det styckas och paketeras på
plats i butiken, flera gånger om dagen.
Benfri
Kalvstek
99 :KILOT
Välputsad
Färsk, svensk
Benfri Högrev
Fläskkarré
95
49
95
29
KILOT
Färsk svensk, i bit, med ben, av gris
KILOT
Färsk ursprung Sverige, i bit, av nöt
Max 3 kg/hushåll
XŇ
<;İŇŇİ
ııW
Babyplommontomater
10 :-
Julskinka
19
95
5 kg
Potatis
KILOT
Charklaget, färdigkokt
10 :FÖRP
KORTPRIS
Sverige, fast sort, i säck, klass 1
JÄMFÖRPRIS 2,00/kg
Max 1 förp/hushåll
SPARA
FÖRP
12,95
Marocko/Spanien, 250 g röda, klass 1
JÄMFÖRPRIS 40,00/kg
/FÖRP
2 FÖR
Apelsiner
10 :KILOT
10 :-
Gliss
15:FÖRP
Röd Grapefrukt
Schwarzkopf • Schampo 250 ml
• Balsam 200 ml
USA, klass 1
JÄMFÖRPRIS 60,00–75,00/l
Max 2 förp/hushåll
KORTPRIS
MÅ NSK
ORT
FÖR
453 9
48 2986
9752 22
ansson
Maria Joh
Grekland, klass 1
DRAG KORTET I KASSAN.
A22
TORSDAG 13 JANUARI 2011
EKONOMI
REDAKTÖRER: Albert Capuder 042-489 91 63 Erik Melkersson 042-489 91 09
E-POST: [email protected]
BÖRSEN I GÅR. Nära
nollstrecket efter onsdagens
handel. Klädföretaget RNB
steg ordentligt efter starka
decembersiffror.
+0,1
RESEVALUTA ENLIGT FOREX:
+2,0 3,20
BÖRSEN I ÅR %
¤ $
9,19 7,07 1,23
LÄGSTA BOLÅN
3 MÅN %
KR/EURO
KR/DOLLAR
KR/DKR
Skoförsäljningen
satte av uppåt 2010
STOCKHOLM. EXZÛ_cT
bZ^ab^\P[SaXVUÛaaXUY^[~
\T]Z[ÉSWP]ST[]SX__PST
eXbPa]hbcPcXbcXZ
Bc^ac\^STU^Zdb_ÊbZ^a
XZ^\QX]PcX^]\TSSTcZP[
[PeX]cTaeÉSaTcbÉVbePaP
]ÊVaPPe^abPZTa]P
~BZ^WP]ST[]bPccTaT
Z^aSWT[ÊabUÛabÉ[Y]X]VT]
ÛZPST\TS #_a^RT]c
bÉVTa<PaXPBP]S^fZP]b
[XRWTU_ÊBeT]bZ7P]ST[
BcX[b^\_Ê^]bSPVT]_d
Q[XRTaPSTbXccQ[XgcX]STg
ÛeTa[P]STcbbZ^^RWZ[ÉS
UÛabÉ[Y]X]V
~4]bÊWÛVbXUUaPWPaYPV
X]cTbTcccXSXVPaT3Tc]Éa
\PbcTÉa!%SÊbZ^UÛa
bÉ[Y]X]VT]ÛZPST\TS&"
_a^RT]c_ÊWT[ÊaTc
5[TaPbZÉ[bÉVb[XVVPQPZ
^\ aTZ^aSTc 4cc Éa ST]
\PZP[ÛbP eX]cTa] b^\ aT
SP]X]^eT\QTaUXRZbeT]bZ
PaPccadbPcX[[PUUÉaTa]PTU
cTaePa\U^SaPST^RW^UcP
ShaPbZ^a4ccP]]PcÉa\^
STcbbc^aPU^Zdb_ÊYdbcbZ^
S^]4UcTaU[TaPÊa\TSWÛ
VP bcÛe[Pa Éa STc ]d Q^^cb
^RWZÉ]V^aX^[XZPUÉaV^RW
U^a\b^\VÉ[[Ta
~B]ÛaZÉ]VP]ÉaeÉ[]Ê
V^cPeSTcWTcPbcTeXWPa
Ydbc]dbÉVTaBPaPFX]cTa
_aTbbP]bePaXV_ÊBZ^
QaP]bRWaÊSTc
För klädhandeln blev STc
X]cTTcc[XZP[YdbcÊa5Ûa
WT[ÊaTcQ[TeSTcTcccP___Ê
$_a^RT]c^RWXSTRT\
QTaQ[Te]TSVÊ]VT]ÛeTa
"_a^RT]c1ÊSTBP]S^f
^RWFX]cTa]^cTaPaPcc
bZ^abP]]^[XZc_[^RZPcUaÊ]
Z[ÉSUÛabÉ[Y]X]VT]X]^\
|\^STZPZP]|<T]UÛa
\Ê]VPZ[ÉSWP]S[PaTWPa
^RZbÊeX]cTaZh[P]UÊcc]T
VPcXePUÛ[YSTaTT
CITATET
”Vi behöver kontinuitet. Vi kan inte
ha ett hack i skivan på ett par år.”
PONTUS KALLÉN, chef för flygtillverkaren Saab i
Linköping, vill veta om dagens version av Jas 39 Gripen
ska uppgraderas eller om en ny modell ska tas fram.
Frågan ställdes på ett folk- och Försvar-seminarium.
N MINSKAD APTIT.
N HETT KORT. Det blev
Försäljningen för restaurangbolaget NSP, som
bland annat driver Burger
King-restauranger, minskade med 8,5 procent i
december jämfört med
samma månad 2009.
Ledningen skyller på vargavintern:
”Försäljningen låg på
kraftigt plus fram till mitten
av november i Sverige och
Danmark då vintern kom
med extrem kyla och stora
snömängder”, säger vd
Morgan Jallinder i ett
pressmeddelande.
Under helåret 2010 minskade försäljningen med 1,9
procent. TT
rekordsiffror för det danska
betalkortet Dankort förra
året. Det lilla plastkortet
användes för inköp på sammanlagt 289 miljarder
danska kronor och det
användes vid 872 miljoner
tillfällen visar den senaste
statistiken, skriver nyhetsbyrån Ritzau. Det betyder
att försäljningen med kortet
steg med 5,6 procent jämfört med 2009.
SENASTE
EKONOMINYTT
Aktuella börskurser
och ekonominyheter
på hd.se/ekonomi
23
procent. Så mycket
ökade aktiekursen för
Spyker Cars i Holland
på onsdagen. Tillverkningstakten för Saab
Automobiles i Trollhättan går däremot åt andra
hållet. Den sänks med
tio bilar i timmen till 28.
REDIGERING:LENNART KOLMODIN
Stark krona
inte bra för alla
Det finns både vinnare och förlorare
när den danska kronan blir billigare.
Sundspendlare med
jobb i Danmark förlorar tusenlappar
medan nöjesresorna
blir billigare för oss
svenskar.
HELSINGBORG. 8 QÛaYP] _Ê
!(ePaST]SP]bZPZa^]P]
aTZ^aSSha\TSeÉg[X]VbZda
bTa_ÊÛeTa $beT]bZPZa^
]^a
8SPVWP]S[PbST]cX[[[ÉV
bcP Zdab bTcc X Tcc cX^Êab_Ta
b_TZcXe \TS RXaZP !_a^
RT]cXVZdab]TSVÊ]VdcP]Pcc
UÛaST]bZd[[ePaPX]ÉaWTcT]
Pe ST] cXST]b VaÉ]bWP]ST[
]Éa\P]Êc\X]bc^]TUXRZT]
SP]bZ Za^]T UÛa T] beT]bZ
T]Za^]P
ZPacX[[eÉgcT]PeVaÉ]bVÊ]V
PaT
„ DANSK KURS
Värdet av en dansk
hundralapp, SEK
2008
156,30
Igår:
119,15
2009
Källa: Riksbanken
~EXbbcbTa\P]STcX[Û]T
ZdeTacTc \T] STc Éa X]VT]
QXVQdbX]TbbUÛa\X]ST[bÉ
VTaWP]^RWYÉ\UÛa\TSZda
bT]]ÉaWP]QÛaYPST
~3Ê[ÊVST]_Ê ! XSPV
ÉaST]]TaT_Ê (9PVWPa
UÛa[^aPcceÊÛaTbTSP]STbb
BTSP] !& _T]S[Pa WP]
UaÊ]WT\\TcXCYdcTQa^\T[
[P] 4ZTQh ^RW CÊVPa_ cX[[
Billigare dansk eP[dcP V[É Y^QQTc W^b Z^\_aTbb^acX[[
STabeT]bZPab^\ÊZTaÛeTa eTaZPaT] BXT\T]b cdaQ^
Bd]STcUÛaPccWP]S[P^RWa^P \PRWX]Tah X 7T[bX]VÛa 4cc
bXV
PaQTcTWP]bc^acaXeb\TS
3T b^\ Y^QQ_T]S[Pa cX[[
~BeT]bZPaQTcbZaPUcÉaTU
WÛaSÉaT\^cUÛa[^aPa]P\TS cTacaPZcPSX3P]\PaZbÉVTa
cdbT][P__Pa X bÉ]Zc [Û] TU 1T]Vc6ÛaP];X[YTSPW[
cTab^\STUÊaQTcP[cXSP]bZP
Za^]^a4]eP[dcPUÛa[dbcb^\ När den svenska kronan
ZP]VÛaPSTcbeÊaPaTPccPR bcÉaZb\X]bZPaÉeT]X]U[ÛSTc
RT_cTaP[Ê]VPaTbcXSTaUÛaPcc PeZÛ_V[PSPSP]bZPa
cPbXVcX[[Y^QQTc
~EX WPa T] aÉcc bcPQX[
SP]bZWP]ST[\T]STcÉaX]cT
61-årige Bengt-Göran;X[YT [XZP\hRZTcXSPVb^\]ÉaeX
SPW[ÉaT]PecdbT]cP[bbZÊ WPSTX]ePbX^]T]PeSP]bZPa
]X]VPab^\SPV[XVT]_T]S[Pa bÉVTa D[aXZP =^aSbcaÛ\
cX[[ PaQTcT X 3P]\PaZ ^RW X \PaZ]PSbP]bePaXV _Ê EÉ[P
SPVUÊadcT][ÉVaT\Ê]PSb ZÛ_RT]cad\ ^RW YÉ\UÛa
[Û] <T] WP] cPa UÛa[dbcT] \TS [ÉVTc ]Éa ST] SP]bZP
\TS YÉ\]\^S ^RW eÉ[YTa Za^]P]ePab^\ShaPbc
XbcÉ[[Tc Pcc bT ST bT]PbcT
BTSP]STbbWPaEÉ[PbPcbPc
ÊaT]beÉgT[Zdabb^\T]Q^ aTYÉ[c _Ê Pcc \PaZ]PSbUÛaP
]db
bXV X SP]bZ SPVb_aTbb \TS
2010
2011
Grafik: HD
Bengt-Göran Liljedahl
pendlar från
Tjutebro till
jobbet i Helsingör.
Foto: HD/NST
bhUcTPccbcÉaZPSTcTV]PeP
ad\ÉaZTc ^RW QaTSSP ZÛ_
RT]caPcbZd]Sd]STa[PV
~8 Êa Z^\\Ta eX Pcc SaP
]Ta _Ê \PaZ]PSbUÛaX]VT] X
3P]\PaZ <T] STc WPST eX
]^VVY^acXP[[PUP[[
D[aXZP =^aSbcaÛ\ d__
bZPccPa Pcc UT\ _a^RT]c Pe
ZÛ_RT]caPcbZd]STaZ^\\Ta
UaÊ]P]SaPbXSP]Bd]STc^RW
]É\]Ta b_^ac ^RW UaXcXSb
_a^SdZcTa b^[V[PbÛV^] ^RW
WT\T[TZca^]XZb^\TgT\_T[
_ÊePa^ab^\ÉaQX[[XVPaT_Ê
ST]beT]bZPbXSP]
Det är en allt starkare
beT]bZTZ^]^\XXZ^\QX]P
cX^] \TS ST] Tda^_TXbZP
bZd[SZaXbT] b^\ QXSaPa cX[[
PccbcÉaZPST]beT]bZPeP[d
cP] VT]cT\^c ST] SP]bZP
Za^]ZdabT] b^\ Éa Qd]ST]
cX[[Tda^]=ÊV^cb^\\X]b
Det märker\P]W^bBfTS
QP]Z 3P]\PaZ \TS RXaZP
bd]Sb_T]S[PaT b^\
Zd]STaePaPeZ]P__c!
Éa SP]bZPa b^\ U[hccPc cX[[
BeTaXVT
~8 SPV WPa eX Z]P__c
Wd]SaP]hPbd]Sb_T]S[PaTX
\Ê]PST] =Éa STc ePa b^\
\TbcWPSTeXT]cX[[bcaÛ\]X]V
_Ê " ]hP Zd]STa X \Ê]P
ST] bÉVTa ?TcTa =^aSQ[PS
RWTUUÛaBfTSQP]Z3P]\PaZ
^RW_TZPa_ÊP]cP[TcP]bÛZ
]X]VPa^\STcR_a]d\\Ta
eX[ZTc ZaÉeb UÛa Pcc Y^QQP X
3P]\PaZ Zd]ST [XVVP _Ê
d__\^c&X\Ê]PST]
Han pekar även på UÉabZP
aP__^acTa b^\ eXbPa Pcc
bcaÛ\\T] Pe SP]bZPa b^\
U[hccPa cX[[ BeTaXVT WPa eÉ]c
TUcTab^\ STc X]cT [É]VaT Éa
[XZPTZ^]^\XbZcUÛaST[PZcXVc
PccQ^bÉccPbXVXBeTaXVT
~3TcePaP]]Pcad]c!&~
!'?aXbbZX[[]PST]_ÊUPbc
XVWTcTa ePa bc^a ZdabT] ePa
UÛaST[PZcXV ^RW aÉ]cP] ePa
QX[[XVPaTXBeTaXVT3ÊUP]]b
P[[PX]RXcP\T]cUÛaPccU[hccP
?TcTa=^aSQ[PSca^aPcceX
ZP] eÉ]cP ^bb É]]d QÉccaT
ZdabTa
~<X]\PVZÉ]b[PbÉVTaPcc
beT]bZPZa^]P]Z^\\TaPcc
bcÉaZPb hccTa[XVPaT TUcTab^\
beT]bZ TZ^]^\X bTa bÊ QaP
dc
Erik Melkersson
[email protected]
042-489 91 09
4DQTWÛeTa\TaZaXb_T]VPa
WPaX]cTVTcceXZP5Ûa;XbbP
Q^][XVVTaaÉ]c^a]PZePaQT
beÉaP]ST]ÉaPST]XeÊTab^\
8a[P]S^RW6aTZ[P]SUXRZQT
cP[P]ÉaSTXUY^[VPed__^RW
QPS ^\ bcÛS_PZTc UaÊ] 4D
^RW8<5
1[P]S TZ^]^\Ta bTa
\Ê]VP STc b^\ ^d]SeXZ[XVc
Pcc?^acdVP[XbX]^\cXS^RZbÊ
ceX]VPb QT ^\ WYÉ[_ dcXUaÊ]
UÛaPccbZÛcPUX]P]bTa]P0]S
BRYSSEL/STOCKHOLM.
aPQTchS[XVcbcÛaaTTda^[É]
?^acdVP[QTcPST_Ê^]bSPVT] STab^\B_P]XT]8cP[XT]^RW
PeRXaZP%_a^RT]cPe[P]STcb 1T[VXT]P]bTb^RZbÊQTUX]]P
[Ê]TQTW^eXÊa\TScaT^RW bXVXUPa^i^]T]
cX^ÊaXVP^Q[XVPcX^]TaUÛaRXa
ZP \X[YPaSTaZa^]^a;P] I dag är det dags UÛa B_P
STcbUX]P]b\X]XbcTa5Ta]P] ]XT]PcccTbcP\PaZ]PST]T]
S^ CTXgTXaP S^b BP]c^b QT Ûe]X]V b^\ UÛ[Yb \TS bc^ac
bZaTecaP]bPZcX^]T]b^\|T] X]caTbbT3TcUX]]bT]b\Éac
VaÉ]b UÛa Wda WÛVP aÉ]c^a
bdRRÎ|
<T] aÉ]cTcahRZTc \^c [P]STcZP]QTcP[P
81ahbbT[Y^QQPbSTc]dUÛa
?^acdVP[ ^RW ST P]SaP
ZaXb[É]STa]P X Tda^i^]T] WÛVcahRZUÛaPcceX]]PcX[[QP
Euron fortsätter att
tappa och räntetrycket består. EUkommissionen ser
ingen annan utväg än
att stärka eurozonens krisfond, trots
att Portugal fick sålt
sin första laddning
obligationer för året.
ZP UÛaca^T]STc UÛa Tda^
i^]T] 4] Pe ST \Ta PZdcP
ÊcVÉaSTa]P Éa Pcc UÛaQÉccaP
aÉSS]X]VbU^]ST]45B5b^\
bZP_PSTb \TS Z]XeT] _Ê
bcad_T]XeÊaPbTUcTaPccTda^
[É]STa]PahRZcdc^RWaÉSSPc
6aTZ[P]S?Ê\PaZ]PST]Éa
STc\Ê]VPb^\ceXe[Pa_Ê^\
45B5)b ## \X[YPaSTa Tda^
Z^\\TaPccaÉRZP^\^RZbÊ
B_P]XT]\ÊbcTQT^\WYÉ[_
~EX P]bTa Pcc eX \ÊbcT
bcÉaZPST]TUUTZcXeP[Ê]TZP
_PRXcTcT] ^RW QaTSSP eTaZ
bP\WTcT]bPST4DZ^\\Xb
bX^]T]b ^aSUÛaP]ST 9^bÎ
<P]dT[1Paa^b^_ÊT]_aTbb
caÉUUX1ahbbT[
CX[[TgT\_T[WPa\P]SXb
ZdcTaPc Pcc cX[[ÊcP 45B5 Pcc
bcÛSZÛ_P ^Q[XVPcX^]Ta UaÊ]
ZaXb[É]STa ^RW Pcc VT Z^ac
UaXbcXVP [Ê] cX[[ [É]STa \TS
aT[PcXec bd]SP bcPcbUX]P]bTa
\T]\TScX[[UÉ[[XVP[Ê]T_a^
Q[T\
Han tror att \TS[T\b[É]
STa]PbZPZd]]PePaPÛeTa
T]b ^\ Pcc bcÉaZP 45B5 bT
]Pbc cX[[ 4Dc^__\ÛcTc X
1ahbbT[ST]#UTQadPaX
<T] 1Paa^b^ UXRZ VT]Pbc
\^cWdVV UaÊ] 4Dcd]VeXZ
cPa]PChbZ[P]S^RW5aP]ZaX
ZT 1ÊST ?PaXb ^RW 1Ta[X]
bZXRZPST ^\TST[QPac dc aT
VTaX]VbcP[Tb\É]b^\UÛabÉZ
aPSTPccU^]ST]ÉacX[[aÉRZ[XVc
bc^ab^\ST]Éa
4DZ^\\XbbX^]T]VÊaT]
QTbeÉa[XVQP[P]bVÊ]V]ÉaST
_[ÉSTaPa UÛa Pcc aÉSS]X]Vb
U^]ST]\ÊbcTWP\Ta\dbZ
[TabP\cXSXVcb^\STWÉeSPa
PccX]VTc[P]SQTWÛeTa_T]V
Pa]PTT
Maria Davidsson
Joakim Goksör
A23
TORSDAG 13 JANUARI 2011
EKONOMI
Färre tror på allt
högre huspriser
Bc^aPbZX[[]PSTa
X??<b_PaP]STc
I fjol ökade värdet
på fonderna i PPMsystemet med 12,1
procent med Sverigeoch Rysslandsfonder
i topp. Men för de
enskilda pensionsspararna är skillnaderna stora.
STOCKHOLM. 5^]STa]P X
_aT\XT_T]bX^]bbhbcT\Tc Éa
]d bP\\P][PVc eÉaSP #'
\X[YPaSTaZa^]^aT][XVcbXUU
a^a UaÊ] ?T]bX^]b\h]SXV
WTcT]
<T]dceTRZ[X]VT]UÛa_T]
bX^]bb_PaPaT]b^\ePaXc\TS
P[[P cX^ Êa bhbcT\Tc ePaXc X
VÊ]VbTaUÛabcÊb^[XZPdcQT
a^T]ST_ÊU^]SeP[
~3Tb^\[hRZPcb_aXRZPX]
U^]STa\TSQÉbcdceTRZ[X]V
d]STaÊaT]~^\ZaX]V!
_Tab^]Ta~WPaWPUcT]eÉaST
dceTRZ[X]V_Ê !_a^RT]cT[
[Ta\TabÉVTa1T]Vc=^aaQh
P]P[hcXZTa_Ê?T]bX^]b\h]
SXVWTcT]
ca^_ÊbcÉ]SXVcbcXVP]STQ^
bcPSb_aXbTa \X]bZPST UÛa
P]SaP\Ê]PST]XaPS
:P]bZTSÉ\_PbSÉa\TS
^a^]UÛaPccWdbWÊ[[T][Ê]Pa
\TaÉ]STQ^aST
4][XVc QP]ZZ^]RTa]T]
B41)b bT]PbcT Q^_aXbX]SX
ZPc^a WPa P]ST[T] WdbWÊ[[
b^\ aÉZ]Pa \TS UP[[P]ST
_aXbTa bcXVXc UaÊ] # cX[[ (
_a^RT]c <T] U^acUPaP]ST
ca^a T] \PY^aXcTc $ _a^
RT]c _Ê WÛVaT _aXbTa STc
]PST]\T[[P]ST\b^\ePaXc
PZcXePaTb_TZcXeT_PbbXePÉa
\PaVX]T[[ #" UÛa ST PZcXeP
\^c# UÛaST_PbbXeP
Q[P]S7daYdbc
SXcc _T]bX^]b
b_PaP]ST dc
eTRZ[Pcb QTa^a
VXeTceXb^RZbÊ_Ê
Utfallet för ST] T]bZX[ST eXS eX[ZT] cXS
_T]bX^]bb_PaPa]P QTa^a _Ê _d]Zc Sd VÊcc X] X
eX[ZPU^]STa\P]eP[cPccbÉc T]b_TRXUXZU^]S
cPX]bX]P_T]VPaX
~3TU^]STab^\VÊcceÉ[ Många b^\VY^aSTTcc
SXVcQaPd]STa! ÉaUaP\ PZcXec eP[ d]STa bhbcT
UÛa P[[c BeTaXVTU^]STa ^RW \TcbUÛabcPÊaWPabTSP]
Ahbb[P]SbU^]STabÉVTa:aXb STbb ePaXc _PbbXeP 3Tc
cX]P :P\_ _aTbbTZaTcTaPaT \ÉaZbX]cT\X]bcVT]^\Pcc
W^b\h]SXVWTcT]
8CU^]ST]BfTSQP]ZA^Qda
6d[SU^]STaWÛa^RZbÊcX[[ 2^]cdaP U^acUPaP]ST WPa T]
eX]]Pa]P! 3ÉaT\^cWPa \É]VSb_PaPaTca^cbPccU^]
ZaXbTa]PX4da^_P^RZbÊPe ST]QPRZPSTaTYÉ[cd]STaT]
b_TV[PcbXSTU^]STab^\bPc [Ê]V_TaX^S
~<Ê]VPeP[STU^]ST]d]
bPc _Ê 4da^_P 3T WPa X]cT
WPUc]ÊV^]eXSPaTdceTRZ[X]V STa8CWh_T]\T]WPabTSP]
d]STa! X]cTVY^ac]ÊV^cQhcTZ^]bcP
8??<bhbcT\TcUX]]b]Éa cTaPa=^aaQhTT
\PaT ' U^]STa Pcc eÉ[YP
Maria Victorin
Bankerna gick bäst
Under 2010 hade följande fem PPM-fonder den bästa värdeutvecklingen:
Länsförsäkringar Fastighetsfond
Carlsson Sweden Micro Cap
Evli Greater Russia
East Capital Baltikum
Handelsb Svenska småbolag
Utveckling
i procent
48
40
39
38
34
Avgift
0,38
0,54
1,15
0,79
0,45
Anslutningsår
2001
2006
2004
2003
2000
Under 2010 hade följande fem PPM-fonder den sämsta värdeutvecklingen:
Fond
SGAM Fund Equities Euroland Financial
Gustaviadavegårdh Sol Vind & Vatten
ING Invest Greater China
UBS Equity–Global Innovators
Black Rock Energy Fund
Utveckling
i procent
–26
–25
–25
–19
–17
Z^\\P]STÊaTc5ÛaaP\Ê
]PST] ePa \^cbePaP]ST
bXUUaP$$_a^RT]c
~Da Tcc bP\WÉ[[bTZ^]^
\XbZc_Tab_TZcXeÉaSTcQaP
\TST][XcTcUÛabXZcXVPaT^_
cX\Xb\ UaÊ] WdbWÊ[[T]b bX
SPbÉVTa6d]X[[P=hbcaÛ\
QP]ZT]b_aXePcTZ^]^\
7dbWÊ[[T] WPa cPVXc cX[[
bXVPccQ^T]STZ^bc]PSTa]P
bcXVTaUaP\ÛeTa^RWPccaÉ]
c^a]P U^acbÉccTa d__ X cPZc
\TS T] P[[c bcPaZPaT Z^]
Yd]ZcdaTT
N BÖRSEN
BÄSTA OCH SÄMSTA FONDERNA
Fond
För de fem _a^RT]cT] Pe
b_PaPa]P b^\ [hRZPcb QÉbc
WPaeÉaSTc_ÊU^]STa]PbcXVXc
\TS '( _a^RT]c 5T\ _a^
RT]c \^cbePaPa d]VTUÉa
"_T]bX^]bb_PaPaT
~3T UT\ _a^RT]cT] b^\
WPUcST]bÉ\bcPdceTRZ[X]VT]
[XVVTa _Ê X b]Xcc & _a^RT]c
^RWQ[P]SST\UX]]bSTcUÛa
bcÊb^RZbÊSTb^\WP\]Pc_Ê
\X]dbZ^]bcPcTaPa=^aaQh
3T]VT]^\b]Xcc[XVPÊa[XVP
eÉaSTUÛaÉ]SaX]VT] UÛa P[[P
b^\ePaXc\TSXbhbcT\TcbT
SP]bcPacT]ÉaUÛa]ÉaePaP]ST
#!_a^RT]cªaTcUÛaTePaST]
bXUUaP]"!_a^RT]c>RWbZX[[
STOCKHOLM. 7dbWÊ[[T]b
Avgift
0,78
0,73
0,77
0,75
0,69
Anslutningsår
2000
2009
2010
2007
2004
Stockholmsbörsen fortsatte att klättra på onsdagens morgon, efter den
starka tisdagen. Men när
handeln stängde hade
OMXS-index stannat på en
blygsam ökning med 0,1
procent till 375,5.
Bankerna på Stockholmsbörsen gick starkare
än index. Bäst gick SEB
som lyfte med 1,6 procent
och Swedbank som steg
med 1,5 procent. Nordea
gick upp med 0,7 procent,
Handelsbanken med 1,0
procent och bankindex med
1,1 procent.
IT-bolagen gick också
bra med ett indexlyft på 1,0
procent, med Axis i topp
med en uppgång på 3,7
procent.
Bra gick det också för
klädföretaget Retail and
Brands (RNB) som steg
med 4,8 procent sedan bolaget redovisat en decemberförsäljning på 3 67,1 miljoner kronor. Det är en ökning med 1,6 procent jäm-
fört med samma månad
2009.
Gummiföretaget Hexpol,
som på morgonen meddelat
att styrelsen beslutat att
genomföra en nyemission
som tillför bolaget cirka
550 miljoner kronor, steg
med 7,6 procent.
N EUROPABÖRSERNA
De ledande Europabörserna steg.
Londonbörsens FTSE-index ökade med
0,6 procent till 6 050,7.
Parisbörsens CAC-index
klättrade 2,2 procent till
3 945,1 och Frankfurtbörsens DAX-index steg
1,8 procent till 7 068,8.
N NEW YORKBÖRSEN
Dow Jones industriindex
gick upp 0,7 procent till
11 755,4 medan Nasdaqs
kompositindex steg 0,8
procent till 2 737,3.
Storbankerna hörde till
dagens vinnare. TT
Källa: Pensionsmyndigheten
NY BUTIKSÄGARE
Höganäs Bjuf växer med uppköp
ceÊ[TSP]STbeT]bZPPZcÛaTa
X]^\ST]T[SUPbcPX]SdbcaX]
\TS bP\[PS ^\bÉcc]X]V _Ê
RXaZP " \X[Y^]Ta Za^]^a
^RWWPaV^S[Û]bP\WTcbZaX
eTa1^aVTbcPSX]SdbcaXTaXTcc
_aTbb\TSST[P]ST dcP] Pcc
P]VT]ÊV^]ZÛ_TbZX[[X]V
~1^[PVT] Éa bh]]Ta[XVT]
Det är norskaQÛab]^cTaPST eÉ[bZÛccP^RWWPaTccV^ccaT
ÉVPaT]1^aVTbcPSX]SdbcaXTb ]^\\ÎX]^\QaP]bRWT]3T
b^\[ÊcTabXccbeT]bZPS^ccTa _PbbPa eÉ[ X] X eÊa cX[[eÉgc
Q^[PVZÛ_Pd__Z^]ZdaaT] bcaPcTVX UÛaZ[PaPa eS 4VX[
cTaXbhUcTPccbcÉaZPeTaZbP\ 5aXTbcPS
WTcT]XBeTaXVT
~3TbT]PbcTÊaT]WPaePaXc
3TUÛaeÉaePSTQ^[PVT]Éa cdUUP UÛa ST] T[SUPbcP QaP]
bRWT]\T]1^aVTbcPSX]Sd
bcaXTb WPa [TeTaTaPc bcPaZP
aTbd[cPc ca^cb UX]P]bZaXbT]
=dVÊaeXX]XTcccX[[eÉgcbRT
]PaX^ SÉa \Ê[Tc Éa Pcc eÉgP
QÊST ^aVP]XbZc ^RW VT]^\
UÛaeÉae
Försiktigare fondsparande
40 jobb bort i Höör
STOCKHOLM. BeT]bZPU^]S
HÖÖR. 7ÛÛab ?[Êc ePab[Pa
BJUV. 7ÛVP]Éb 1YdU ZÛ_Ta
ceÊ Q^[PV \TS eTaZbP\WTc
X]^\ST]T[SUPbcPX]SdbcaX]
=^abZÉVSP 7ÛVP]Éb 1YdU
\TSWdedSZ^]c^aX1YdeUÛa
eÉaePa Q^[PVTc C :]dcbb^]
01 ^RW PZcXT\PY^aXcTcT] X
<PR^]01
b_PaPaTSa^V]TS_Ê]hb_P
aP]STcXb[dcTcPeUÛaaPÊaTc
=Tcc^b_PaP]STcXU^]STaX]
bÉcc]X]VPa]P\X]dbdccPVT]
d__VXRZXUY^[cX[['%\X[YPaSTa
Za^]^a0eSTccPQT[^__VXRZ
#&\X[YPaSTacX[[PZcXTU^]STa
eXbPa bXUUa^a UaÊ] 5^]SQ^[P
VT]bUÛaT]X]V
1[P]SU^]STa ^RW ^Q[XVP
cX^]bU^]STad__eXbPa]Tcc^
X]U[ÛST]_Ê"&aTb_TZcXeT!"
\X[YPaSTa 3ÉaT\^c _[^RZP
STb %\X[YPaSTaZa^]^adcda
_T]]X]V\PaZ]PSbU^]STa
3T]c^cP[PU^]SUÛa\ÛVT]
WTcT]XBeTaXVTd__VXRZeXS
dcVÊ]VT] Pe ! cX[[ (%#
\X[YPaSTaZa^]^aTT
aTaPaQ[P]SP]]PcXb^[TaX]Vb
^RW T[SUPbcP \PcTaXP[ cX[[
YÉa]^RWbcÊ[X]SdbcaX]
Borgestad industries [TeT
aTaPaT[SUPbcP[Ûb]X]VPa^RW
_a^SdZcTacX[[Zd]STaXÛeTa
%[É]STa
Macon har verksamhet X
ETaZbP\WTcT]QTSaXebVT
6Ée[TCa^[[WÉccP]^RW;d[TÊ ]^\UhaPePad\ÉaZT]Q[P]S
^RW[TeTaTaPaZ^\_[TccPT[S P]]Pc7ÛVP]Éb1YdU^RW^\
UPbcPZ^]bcadZcX^]Ta^RWX] bÉccTa RXaZP %" \X[Y^]Ta
bcP[[PcX^]b[Ûb]X]VPa cX[[ ST] Za^]^a X]Z[dbXeT STbbP UÛa
beT]bZPX]SdbcaX]C:]dcb eÉae :^]RTa]T]b ^_TaPcXeP
b^]UX]]bX<P[\ÛEÉbcTaÊb WdedSZ^]c^a UX]]b X 1Yde
^RW:aXbcX]TWP\]^RW[TeT HD
X]^\Z^ac#PeST #P]
bcÉ[[SP^\d__bÉV]X]V0]
[TS]X]VT] Éa Pcc 4[TRca^[dg
U[hccPaT]ST[PecX[[eTaZ]X]V
T]UaÊ]7ÛÛacX[[<^cP[P3Tc
VÉ[[TaQ[P]SP]]PcÛeTabZÊ_
cX[[Zh[^RWUahb
~3Tcb^\WÉ]cÉaPcc4[TR
ca^[dg eP[c Pcc P][XcP T] P]
]P][TeTaP]cÛab^\WÊ[[TacX[[
XT]UPQaXZb[^ZP[X<^cP[PbÉ
VTa A^QTac :[^ci eS UÛa
7ÛÛab?[ÊccX[[BZÊ]bZP3PV
Q[PSTc
CX[[eTaZ]X]VT] Pe VaÉb
Z[X__PaT Z^\\Ta ^RZbÊ Pcc
U[hccPb UaÊ] UÛaTcPVTc b^\
ÉVbPe7db`ePa]PTT
Söderports Kaffe & Te,
på Södergatan 24,
har fått en ny ägare.
Vi hoppas att ni ska trivas och önskar er framgång i era nya
lokaler.
Effektiva lokaler ger bättre affärer.
Vill du veta vad vi kan erbjuda dig?
Kontakta Ulf Nilsson på
telefon 042-24 83 80 eller
läs mer på www.norrporten.se
A24
TORSDAG 13 JANUARI 2011
BÖRSEN
SX Material
SX Industri
SX Dagligvaror
SX Finans
SX Hälsovård
SX IT
SX Telekom
OMX Stockholm
OMXS30
12 Januari 2011
+0,1
STÖRST KURSRÖRELSER I PROCENT – OMX STOCKHOLM
% i år
SX INDEX
+0,8
312
+0
500,4
-0,3
598,2
+0,7
440,4
+0,6
277,9
+0,9
163,8
-0,8
852,7
+0,1
375,5
01174,1 +2
UNDER GÅRDAGENS HANDEL
+5
+2
-1
+3
+4
0
+1
+2
CellaVision
Midway A
Svolder A
S T O C K HOL M S T ORA B OLAG
Aktie
ABB
Alfa Laval
Alliance Oil
Assa Abloy B
Astra Zeneca
Atlas Copco
Atlas Copco
Autoliv SDB
Axfood
Boliden
Castellum
Electrolux A
Electrolux B
Elekta B
Ericsson A
Ericsson B
Fabege
Getinge B
H&M B
Hakon Invest
Hexagon B
Holmen A
Holmen B
Hufvudst A
Hufvudst C
Husqvarna A
Husqvarna B
Industriv A
Industriv C
Investor A
Investor B
Kinnevik A
Kinnevik B
Latour B
Lundbergs B
Lundin Minin
Lundin Petro
Meda A
Melker Schör
Millicom SDB
MTG A
MTG B
NCC A
NCC B
Nordea Bank
Oriflame SDB
Peab B
Ratos A
Ratos B
Saab B
Sandvik
SCA A
SCA B
Scania A
Scania B
SEB A
SEB C
Seco Tools B
Securitas B
SHB A
SHB B
Skanska B
SKF A
SKF B
SSAB A
SSAB B
Stora Enso A
Stora Enso R
Swedbank A
Swedbank pre
Swedish Matc
Tele2 A
Tele2 B
TeliaSonera
Tieto
Trelleborg B
Volvo A
Volvo B
+/–
+1,2
+0,3
+2
-1,5
-0,8
-1,1
-0,3
+6
+2,6
+1,8
+0,15
+12,8
-2,8
+2,5
+0,95
+0,75
+0,2
+3,8
-4,4
-0,8
+0,8
+5
+0,2
+0,4
-0,95
-0,95
-1,7
-2,2
+0,8
+0,8
+0,5
+0,3
-1,6
-1,3
+2,6
-0,15
+1,1
+1,1
-2
-9,3
-3,6
+3,9
+2,4
+0,55
-5,2
-0,5
+0,8
+1,7
-1
-1,5
-0,3
+0,7
+0,7
+0,95
+1,55
-0,6
+0,3
+2,3
+1,6
-0,6
+2,2
+1,9
+1
+0,65
+2,8
+2
+1,45
+1,4
-0,3
-2
-3
-0,3
+3,5
+0,75
-0,1
-0,3
Köp- Säljkurs kurs
154,4
146,3
118
193,3
319,8
168,6
152,9
565,5
248,1
140,3
90,1
240,8
184,2
271,5
75
77,25
77,4
156,3
222
117,6
143,5
235
234,3
76,3
124,1
54,95
54,95
119,6
116,7
143,4
149
143,8
143,6
127
499,2
52,95
84,2
55,7
172
664,5
477,5
479,7
155,5
155,6
74,4
318,2
58,9
265,3
265,5
131,1
133,7
111,7
111,8
155,4
157,2
59,05
56,7
125,6
79,65
224,1
220
136,1
195,5
195,9
114,2
99,95
75,45
73,6
98
99,2
198,6
144,2
142,4
53,75
131,9
72,6
116,8
119,4
154,5
146,4
118,1
193,4
320
168,7
153
566
248,5
140,5
90,15
244,8
184,5
271,6
75,4
77,3
77,45
156,5
222,1
117,7
143,7
239
234,4
76,35
55,1
55
119,7
116,8
143,8
149,4
144,5
143,7
127,3
501,5
53
84,25
55,75
172,2
665
486,7
479,9
157,5
155,7
74,45
318,5
58,95
267,5
266,2
131,7
133,8
113,5
112,1
156,2
157,4
59,1
56,9
126,4
79,7
224,4
221
136,6
196
196
114,4
100,1
75,7
73,7
98,05
99,4
198,7
144,7
142,5
53,8
132,1
72,65
116,9
119,5
Betalt
sist
154,4
146,3
118,1
193,4
319,8
168,6
153
566
248,5
140,5
90,1
244,8
184,2
271,6
75,4
77,25
77,4
156,5
222
117,7
143,5
238
234,4
76,35
54,95
54,95
119,6
116,8
143,4
149
143,8
143,7
127
499,2
53
84,2
55,75
172,2
664,5
477,5
479,9
157,5
155,7
74,4
318,2
58,9
267,5
265,5
131,7
133,7
113,5
111,9
156,2
157,4
59,05
56,9
126
79,7
224,4
220
136,1
196
195,9
114,2
99,95
75,7
73,6
98
99,4
198,7
144,7
142,4
53,8
132,1
72,65
116,9
119,5
2010
153,7
147,5
118
196,1
323,3
174
155,8
567
256
143,5
94
256
196,1
269,9
76,5
79,3
81,2
155,2
230,9
119
150,8
255
239,9
80,7
124,1
59
59
125,1
123,2
143,1
148,4
144,4
144,2
130
517,5
50,6
86,7
56,4
182,6
678,5
486,8
483,5
154
154
74,7
366,6
59
279,9
267,7
130,5
136,5
115
113,1
158,5
160,7
58,1
56
128,7
82
225,5
222,5
136,7
198,5
195,2
117,1
102,9
74,8
72,3
97,2
98,5
202,1
149,3
146,8
54,1
130,7
74
119,5
122
%
148,1
138,8
107
188
309,2
161,4
144,2
529
244,1
135,3
87
224
182
259
73,3
75,8
76,5
142,1
221,8
115,5
137,4
218,2
222
74,2
124,1
55,9
55,8
120,5
118,2
139,3
144,5
136
137,3
122
494,1
48,1
83,5
51,5
166
644
452
445
147,3
147,5
71,9
321,7
57
245,7
249
122
126,1
105,5
106,9
151,2
154,3
56,3
53,5
119,9
78,3
216,7
213,3
132,1
185,7
185,6
109,8
96,9
68
69
94
95,9
192,5
140,1
140,1
53,4
127
69,7
113,7
115,9
Uti år .del. p/e
+2
+3
+11
+2
+3
-1
+1
+6
-1
+3
-2
-4
-4
+5
+2
-1
-1
+11
-1
++10
+6
-3
+1
-1
-2
-1
+3
+4
+5
+5
+2
+9
+1
+9
+3
++8
+7
+5
+2
-10
+3
+5
+7
+7
+2
+8
+5
+3
+2
+5
+7
+5
+1
+4
+4
+2
+2
+2
+1
+1
+7
+6
+4
+4
+2
-3
+2
+1
+5
+2
+2
+1
3,61
2,5
0
3,6
18,71
3
3
10,92
10
3
3,5
4
4
3
2
2
2
2,75
8
6
1,05
7
7
2,1
2,1
1
1
3
3
4
4
3
3
2,75
6,5
0
0
1
1
48,2
5,5
5,5
6
6
2,41
12,09
2,5
9,5
9,5
2,25
1
3,7
3,7
1
1
1
1
0
3
8
8
6,25
3,5
3,5
1
1
1,95
1,95
0
0
4,75
5,85
5,85
2,25
5,07
0,5
0
0
17
23
8
27
9
34
31
99
16
15
92
26
20
30
65
67
30
19
22
27
35
20
20
neg
neg
34
34
2
2
3
4
2
2
30
20
55
neg
11
3
12
neg
neg
13
13
13
17
13
50
50
20
neg
16
16
99
99
99
98
99
14
14
13
16
54
54
neg
neg
neg
neg
neg
neg
15
14
14
13
17
43
neg
neg
-1
+1
+3
+2
+3
+3
+7
+5
+7
+5
+5
+8
+7
+4
-5
+5
+6
+3
+10
+5
+8
+7
+3
+2
-4
+5
+4
+10
+10
+7
+3
+5
+1
+4
+3
+11
+3
+7
+14
+8
-1
+2
+4
+3
-1
+4
+4
+1
+4
-2
-1
+5
+6
+4
+2
+2
-8
+3
-24
+11
-2
-6
+1
+1
+19
-4
-3
++2
+1
-4
+10
+10
+4
+3
+7
+1
+3
4,25
0
5
0
2,25
8
4
2,5
0
0
5
9
3
0,5
0
0
5
0
3,5
0,3
0
9
0
3,75
0,95
0
2,5
0
0
0
3
2
2
6,5
0
0
1
1
1,1
3
2
2
4,3
3,75
2,5
3,25
1,25
3,75
0
2,65
0
7
2
0
0,25
1,3
0,3
0
3
0,5
10
0
0,5
1,5
0
0
2
0
5,5
3,92
3,92
1,25
2,5
0
0
0,04
8,1
3,25
6,75
0
4
6
9
neg
30
0
60
29
40
26
14
neg
28
18
26
31
neg
60
20
neg
9
42
21
33
0
17
7
neg
10
4
1
0
30
72
23
29
neg
49
19
45
20
47
21
25
27
19
37
9
neg
35
99
15
neg
30
26
37
32
25
16
neg
18
17
13
99
27
11
neg
62
10
neg
15
19
18
28
3
neg
7
8
13
22
15
4
18
2
STOCKHOLM MEDELSTORA BOLAG
AarhusKarlsh
Active Biote
Addtech B
Arise Windpo
Atrium Ljung
Avanza
Axis
B&B Tools B
Balder B
BE Group
Beijer Alma
Betsson B
Bilia A
Billerud
BioInvent In
Biovitrum
Björn Borg
Black E.F.
Brinova B
Bure Equity
Byggmax
Cardo
CDON
Clas Ohlson
Corem Prop.
Diamyd Medic
Duni
East Cap. Ex
Eniro
EnQuest
Fagerhult
Fast Partner
Fenix Outdoo
G&L Beijer B
Gunnebo
Haldex
Heba B
Hexpol
HiQ Internat
Höganäs B
IFS A
IFS B
Indutrade
Intrum Justi
JM
KappAhl
Klövern
Kungsleden
Lindab
Loomis B
Medivir
Mekonomen
Net Entertai
Net Insight
New Wave Gr.
Nibe Ind
Niscayah Gro
Nobia
Nolato B
Nordnet B
Orc Software
PA Resources
Proffice B
Q-med
Rezidor Hote
Sagax
Sagax Pref.
SAS
Skistar B
Sweco A
Sweco B
Systemair
Säk I
TradeDoubler
Transcom A
Transcom B
Unibet SDB
Wallenstam B
Wihlborgs Fa
Vostok Nafta
ÅF B
Öresund
-5
-2
-0,2
+4,5
+4,5
-0,75
+0,6
+0,6
+1,5
+1
+0,25
+0,25
+0,1
-0,3
-0,25
+1,6
+0,4
+0,75
+1,3
-1,5
+1,6
+2
+0,25
+0,75
+0,2
+7
+0,5
+3
+2
+12
-0,4
+8
-2,5
-2
+0,75
-0,5
+0,1
-0,3
-0,25
+1,75
+3,5
+1
+0,01
+0,3
-1
-0,15
-1,75
-0,3
+0,25
+0,25
-0,2
-0,25
-0,1
-1
+0,1
+1
+0,25
+1,5
+2
-0,9
-0,1
-2,75
-2
+0,5
+0,2
+0,75
+0,75
188,5
189
167,5
168
199 199,5
44,3 44,6
87 88,25
241,5
242
126,25 126,5
120,25 121,25
46,4 46,5
48,3 48,4
168
169
122,75
123
139,5 139,75
62,5 62,75
31 31,1
38,6 38,7
64 64,25
28,1 28,3
118,75
120
35,9
36
60,25 60,5
416,5
417
33,6 33,7
117,25
118
46,5 47,5
135 135,75
70 70,5
89 89,25
0,56 0,57
16,1 16,2
176
178
49,2
50
195
197
292,5
295
53,5 53,75
108,75 109,25
69,25 69,75
171
172
39,1 39,3
281 282,5
98,75
115,5
117
228,5
229
105,5 105,75
164 164,5
46,7 46,8
33,4 33,5
63,5 63,75
91,3 91,75
102 102,25
145 145,25
218 218,5
70 70,25
3,37 3,39
42,5 42,6
108,75
109
14,3 14,35
61,75
62
85 85,5
21,5 21,6
131 131,25
5,65
5,7
39,4 39,5
75 75,25
38,5 38,6
170
171
26,5 26,6
26,6 26,7
125 125,25
59,25 63,5
58 58,5
101
102
72,75 75,5
47,6 47,7
19,8
20
22,5 22,7
146 146,25
182 182,5
194,5
195
39,9 40,2
139,5 140,75
120,5 120,75
188,5
167,5
199
44,7
88
242
126,5
120,25
46,5
48,3
169
123
139,75
62,5
31
38,6
64,25
28,1
119
36
60,5
417
33,7
117,5
47,5
135,5
70,25
89,25
0,57
16,2
176
50
195
295
53,5
109
69,75
171
39,3
281,5
115,5
229
105,75
164,5
46,8
33,5
63,75
91,5
102,25
145
218,5
70
3,39
42,5
108,75
14,35
61,75
85
21,5
131
5,7
39,5
75
38,5
171
26,6
26,7
125,25
58,5
102
75
47,6
19,9
22,7
146
182
195
40
140,75
120,5
196
172
200
44,9
90
240
123,8
121,8
47,5
49
173,5
122
142
62,8
32
41,4
65
27,2
121
35,6
59,8
418
33,9
119
45,9
140
74,5
88,8
0,6
16,2
172
50
198
300
53
107
68,5
165,5
40,1
276
131,5
118
239
107,3
165,5
48,2
34,9
64,8
93,8
102,8
143,3
223,5
70,5
3,5
43,4
109,8
14,6
64,3
88
23,9
131,3
8,3
40
76,5
43
174,5
26,7
28
132
67
58,5
103
76
52
20,4
23,5
149,8
186
200
40,3
146
121
186,5
162,5
193
42,5
85,8
231
118,5
113,3
44
45,6
159
112,8
129
57,5
29,7
37,7
61,5
26
114
33,4
56,3
416
30,6
109
43,8
130,3
69,8
84,5
0,5
14,8
159,5
46
192
282
49,9
101
65
154
37,5
265,5
98,5
106
226,5
102,5
158
45,8
33,2
61
88,5
99,8
139
214,5
66,5
3,3
40,2
101
13,5
57,3
79,8
21,5
125,3
5,3
35,7
75
37,1
163
26,3
23,1
122
60,3
57
98,5
71,3
44,5
18,1
20,4
140,5
177,5
189
37,5
138
116,8
0,9 0,92
- 12,9 12,95
-0,5 50,75
60
+1,25 58,5
59
+0,1 26,2 26,4
5,4
5,5
-0,15 13,4 13,6
- 3,59
3,7
-0,01 0,59
0,6
- 1,16 1,19
-0,2 23,6 23,8
207
208
+0,4
24 24,7
+0,25 100,25 101,5
- 11,5 11,75
+0,02 0,92 0,93
-0,05 6,35
6,4
+0,1
35 35,9
0,9
1 0,9
12,9 12,9 12,4
50,75 51,3 51,3
59 59,5 52,5
26,3 26,7 25,8
5,5
5,8 5,5
13,6 13,9
13
3,7
3,9 3,7
0,59
0,7 0,6
1,19
1,2 1,1
23,8 24,1 22,1
208
217 201,5
24,4 24,5 23,2
101,5 101,3 94,5
11,5 11,6 11,5
0,93
0,9 0,9
6,4
7 6,5
35 34,9
32
BTS Group B
Catena
CellaVision
Cision
Cloetta B
Coastal Cont
Concordia B
Connecta
Consilium B
CTT Systems
Cybercom
Dagon
DGC One
Digital Visi
Diös Fastig.
Doro
Duroc
Elanders B
Electra Gr.
Elektr BK B
Elos
Enea
EpiCept
Etrion
eWork
Feelgood
Fingerprint
Formpipe Sof
Geveko B
Global Healt
Havsfrun B
Hemtex
HMS Networks
Intellecta
Intoi
ITAB Shop B
Jeeves
Kabe B
Karo Bio
Know IT
Lagercrantz
Lammhults De
LinkMed
Luxonen SDB
Malmbergs
Metro SDB A
Metro SDB B
Micronic Myd
Midsona A
Midsona B
Midway A
Midway B
Mobyson
Modul 1
Morphic Tech
MQ
MSC
Multi Q
NAXS Nordic
Nederman Hol
Netonnet
Nordic Mines
NOTE
NovaCast B
Novestra
Novotek
NSP Holding
Oasmia Pharm
Odd Molly
OEM Int B
Opcon
Orexo
Ortivus A
Ortivus B
Partnertech
Phonera
Poolia
Precise Biom
Prevas B
Pricer B
Proact
Probi
Profilgruppe
PSI Group
RaySearchLab
Readsoft
Rejlers B
Retail&Brand
Rottneros
Rörvik Timbe
Sectra B
Semcon
Sensys
Sigma B
SinterCast
Softronic B
Studsvik
Svedbergs
-1
0 neg
+3 0,5 16
-1
0 neg
+16
0 neg
+3 1,5 14
-1
0 neg
+4
0 23
-1
0 neg
-11
0 neg
+12
0 neg
+3
2 16
-2
4 33
+7 0,25 7
+6 1,5 48
0 7
+2
0 18
-4 0,2 42
+12
1 21
Opcon
Cardo
Note
-9,1
-7,9
-6,4
EpiCept Corp.
Rörvik Timber
Eniro
Köp- Säljkurs kurs
sist
+3
+2,7
-0,05
-0,1
+0,55
-0,1
+0,5
-0,3
-0,1
-0,5
-0,25
+0,6
+0,2
-0,1
-0,2
-1
+1,5
-0,9
-0,15
+0,12
-0,6
-0,05
-0,1
-0,05
+0,2
+0,15
+1,5
+0,2
-0,2
-0,5
+0,9
+1,5
-1,75
+1,25
-2,5
+0,5
-0,03
-0,03
-1
-0,3
+4
-0,01
+0,01
+0,01
-0,1
+0,04
-0,07
-0,7
+0,75
-0,2
+0,3
-0,1
-0,25
-0,05
-1
-0,1
+1
+0,75
-0,5
+0,6
+0,24
+0,2
-0,2
+0,1
-0,01
-0,3
+0,02
-1
+0,2
+0,2
+0,4
-0,15
+1,5
+0,35
+0,09
-0,03
+0,2
+0,9
-0,04
+0,15
+3
+0,1
+0,5
-
59,5 60,5
159
163
13,45 13,5
5 5,05
38,2 38,4
12,3 12,6
19,6 19,8
82 82,5
24,6
25
26 26,2
25,8 25,9
63 64,75
59 59,25
0,05 0,06
41 41,1
31,5 31,7
18,4 18,7
27 27,2
53,25 53,5
23,2 23,5
49,4 51,75
45,8 45,9
5,7 5,75
5 5,05
33,7 34,5
2,53
2,6
8,95
9
16,8 17,2
13,15 13,2
10,7 10,85
17,3 17,5
14 14,2
111,5
112
45,3 45,7
36 36,6
66 66,5
50,5
51
111,5 111,75
1,95 1,96
71,75 72,25
59 59,5
39 39,4
19,3 19,5
77,5 82,5
40,2
41
1,16 1,17
1,23 1,24
19,3 19,5
16,1
17
13 13,35
46,1 49,9
44,3 44,5
0,1 0,11
0,87 0,88
0,22 0,23
29,9
30
2,77 2,87
1,11 1,17
32,3 33,5
98,5 99,75
45,3 45,6
46,9 47,1
8,85 8,95
5,05
5,1
8,15
8,3
10,7 11,2
11,65
12
15,6 15,8
78 78,25
58,5 59,25
26,5 26,7
45,8 45,9
8,35
9,6
3,63 3,69
26 26,2
43,5
44
43,1 43,4
2,28 2,29
20,4 20,6
0,8 0,81
119 119,75
48 48,9
53,25 53,75
8,3
8,6
40,1 40,4
12,8 12,85
69 69,25
7,55 7,65
4,2 4,26
0,43 0,44
37,8 37,9
33 33,4
1,05 1,06
5,9
6
58,25
59
7,75
7,8
73 73,25
49,5
50
60 60,3 58,5
162
166 153
13,5 11,3 10,3
5
5,2 4,8
38,6 38,9 37,5
12,6 12,1 10,8
19,6 20,5 19,7
82,5
83
81
24,6 26,3 24,4
26 27,5 24,7
25,9 26,5
24
63,5
64 60,3
59 59,8
58
0,05
0,1
41,1
42 38,7
31,7
33 30,1
18,7 19,7 18,2
27
28 26,3
53,25
55
53
23,2 24,7 23,4
49,8 48,3 46,4
45,9 47,9 44,8
5,75
5,9 5,7
5,05
5,5 4,7
33,7 34,3 32,2
2,6
2,7 2,4
9
9,3 8,8
17,2 17,7 16,5
13,2 13,5 12,6
10,85 11,1
10
17,5 17,4 17,1
14,15 14,8 13,6
111,5 110,3 105,3
45,8 47,5 45,4
36,6 37,5 33,6
66 67,5
62
50,5
50
49
111,5 111,3 104
1,96
2 1,9
71,75
74 71,3
59 58,8 51,5
39
39 35,6
19,5 20,5 19,5
77,75
82 77,5
41 40,5 39,2
1,17
1,2 1,1
1,24
1,3 1,2
19,3 19,3 17,6
16
13 13,7 12,6
50 46,5
46
44,5 44,6
42
0,1
0,1 0,1
0,87
0,9 0,8
0,23
0,2 0,2
30 30,9 29,3
2,77
3 2,5
1,1
1,3 1,1
32,3 35,1
33
99,75 102,8 96,3
45,2 47,7 43,5
46,9
48 44,8
8,95
9,2 8,1
5,1
5,3 4,8
8,15
8,6 7,8
11,2
12 10,6
11,7 12,8 12,3
15,7 16,6 15,5
78,25
80 74,5
59
59
54
26,7 30,9 19,6
45,8 47,8 40,6
9,6
9,5
8
3,69
3,7 3,5
26,2 26,3 25,1
44 44,4 42,9
43,1
45
42
2,29
2,5 2,3
20,3 20,8
20
0,81
0,8 0,8
119
120 105,3
48,9 49,9
48
53,25 54,5 52,8
8,6
8,8
8
40,4 40,6 36,5
12,8 13,1 12,4
69 67,5 64,3
7,65
7,5 7,2
4,2
4,5 3,9
0,44
0,5 0,4
37,9 37,9 35,7
33,4 32,9 29,4
1,05
1,2
1
5,9
5,8 5,5
59 57,3 50,8
7,8
7,7 7,3
72,5
75 71,5
50 51,5
49
+57
+48
+36
Uti år .del. p/e
Aktie
+2
+6
+30
+3
+15
-4
-6
+1
+8
+5
+2
-17
+6
+2
+2
-2
+1
+7
-1
-1
+9
+5
+3
+1
+5
+3
+5
+2
-2
+3
+2
+8
+6
+3
+6
-1
-2
+15
+7
-3
-1
+1
+4
+7
+9
-6
+2
+8
+5
-1
-1
+12
-13
-2
+1
-1
+5
+8
+7
+2
+6
-7
-4
+5
+8
+36
+12
+17
++4
+2
+2
-5
+2
+9
+10
+-3
+1
+6
+2
+6
+5
-4
-4
+6
+14
-9
+7
+15
+4
-1
+2
Swedol
Svolder A
Svolder B
Traction
Transatl. B
Trigon EUR
Uniflex B
VBG Group B
Venue Retail
Vitrolife
XANO B
USD MOT SEK
EUR MOT SEK
RÄNTOR
Kurs
1 mån
Kurs
1 mån
Stibor
3 mån
Statsväxel 5 år
1,2
26
0
0
0,75
0
1
5,5
0,35
0
0
3
3
0
1,71
0
0
0
8
0
0
1,5
0
0
0,75
0
0
0,5
0
0
1,5
0
1
1,25
1,25
1,25
1,5
3
0
2,25
1,5
1,5
0
0
0,5
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1,02
0,19
0
0
0
1
0
0
0
0
0,5
0
0
3,5
2
0
0
0
0
0
1,15
1,5
0
0
0
1,35
0,5
0
0
0,5
0,15
1,5
0
0
0
0
0
0
0,25
0
0,45
0
7
24
15
12
neg
42
34
neg
18
91
99
neg
20
19
neg
14
24
neg
neg
12
neg
99
99
neg
0
47
neg
neg
11
neg
neg
15
neg
59
10
99
13
14
19
neg
11
31
12
28
6
17
7
7
neg
4
3
neg
neg
neg
44
neg
10
8
12
neg
79
18
neg
neg
neg
7
89
neg
0
10
31
85
neg
neg
neg
neg
33
41
neg
neg
40
23
42
neg
neg
46
58
26
42
neg
neg
80
neg
neg
15
neg
14
neg
19
6,7701
-13
-21
-16
-14
-7
2010
öre
%
Uti år .del. p/e
Aktie
59,25
90
72,25
73,25
31,5
7,45
205
105
0,52
39,1
85
59,3 55,5
83
83
73,8 69,8
75
73
32
30
7,4
7
200 184,5
105 102
0,6 0,5
40
38
86
83
+3 0,65 28
4 6
+4
4 5
+- 1,85 4
+4
0 neg
+5
0 neg
+11
3 63
+3 0,5 neg
+16
0 neg
+3 0,5 22
+2 1,5 neg
+1 72,7 72,75
72,7
74 69,7
+0,45 13,8 13,9
13,9 13,5 12,4
-1,25 123,25
124 123,75 126,8 117,3
+5 3,88 29
+8 0,17 neg
+4 4,79 14
Isconova
JLT Mobile C
Keynote
Kopylovsk.
Labs2 Group
Lappland Gol
Lawson Soft.
Lightlab Swe
MedCap
MedCore
MediaProvide
Netrevel.
New Nordic
Opus Prodox
OraSolv
Pallas Group
Paradox Ente
Petrogrand
Pilum
Precio Syst
Precomp Solu
PV Enterpr.
Rasta Group
Redbet Holdi
Resurs CNC
Ruric
RusForest
Scandbook
Seamless Dis
SeaNet Marit
SJR
Skåne-Möllan
Smarteq B
SRAB Ship. B
Stille
Sv.Internetr
TagMaster B
Tethys Oil
Tilgin
Tretti
Trygga Hem
Unlimited T
WeSC
West Interna
Victoria Par
Vinovo
Wise Group
VKG
World Class
Önskefoto
XTERNA LISTAN
NGMS EQUITY
-0,06
+0,01
+0,08
+0,01
-0,7
-0,05
+0,04
+0,5
-0,01
+0,11
+0,05
-
1,8
1,14
11
12,7
2,85
2,76
0,16
0,28
6
2,05
5,2
2,6
0,12
20,4
0,4
5,5
0,35
2,1
0,16
11,4
3,09
0,58
0,74
1,89
1,18
13
0,17
0,3
7
2,15
5,4
2,64
0,15
20,6
0,42
5,65
0,38
2,2
0,2
11,8
4,9
0,62
0,79
1,83
1,18
11
12,9
2,85
0,16
0,29
6,5
2,15
5,4
2,64
0,12
20,4
0,4
5,5
0,38
2,15
0,6
0,78
2,2 1,8
1,3 1,1
11
11
14,7 12,4
3 2,8
2,8 2,7
0,2 0,1
0,3 0,3
9
5
2,4
2
5,7 5,3
3,3 2,4
0,1 0,1
20,9 20,1
0,4 0,3
5 4,3
0,4 0,4
2,1 1,8
0,2 0,2
11,6 11,4
4,8 4,8
0,6 0,5
0,9 0,8
-20
-3
-8
-2
+60
+21
-28
-4
-2
+2
-8
+18
+31
-10
+22
-6
+5
-3
+7
-
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0,5
0
0
neg
neg
neg
11
neg
neg
neg
neg
neg
21
37
neg
neg
25
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
16,5 16,8
0,47
0,5
46,1
47
4 4,15
13,8 13,85
1,05 1,06
0,38 0,39
15,8 16,1
11,25 11,45
7,9
8,1
0,59 0,63
0,38 0,44
43,5 43,6
0,35 0,37
0,1 0,11
1,65 1,67
24,4 24,9
12,6
13
23 23,6
0,05 0,07
15,3 15,8
11,45 11,5
20,5 21,2
0,38 0,43
0,08 0,09
1,94 2,04
67 67,5
7,85 8,65
69,5
70
13,5 13,7
3,04
3,3
0,04 0,05
2,2 2,24
0,08 0,09
9,45
9,5
29 29,4
42,2 42,5
53,25 53,5
17 17,4
4,6 4,76
22,7 23,3
6,75 6,95
0,63 0,68
1,31 1,34
5,8
6,1
4,38 4,45
63,75 66,25
1,41 1,48
28,6 28,7
11,9 12,2
9,15
9,3
16,6
0,5
46,2
4,15
13,8
1,06
0,39
16,1
11,3
8
0,4
43,6
0,37
0,1
1,67
24,9
13
23,6
0,06
15,4
11,5
20,9
0,4
0,09
2,04
67
8
70
13,5
3,39
0,04
2,24
9,5
29,4
42,2
53,5
17
4,75
23,3
6,95
0,65
1,33
6,1
4,4
1,48
28,7
9,3
16,6
0,6
47,9
4,6
14
1,1
0,4
15,6
11,8
9,7
0,7
0,5
43,4
0,4
0,1
1,8
24,1
12,3
23,8
0,1
15,3
11,6
24
0,5
0,1
1,6
67,5
8,7
71
13,4
3,4
2,2
0,1
9,7
29,4
43,8
54
17,2
5
23,8
6,3
0,7
1,4
5,7
4,3
66,3
1,7
28,4
12,9
9,7
+6
+5
-2
+2
-3
+10
-5
-11
-11
+8
+16
-9
-2
+28
+10
+7
+3
+6
-9
+11
-10
+85
+24
+5
+5
+13
-20
+5
+13
+1
+15
-2
+5
+3
-2
+9
+26
-12
+5
+22
+1
-1
+58
+6
-7
0,55
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,8
1,2
2,4
0,03
0
0
0
0
0,38
0,5
0
0,9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,25
0
9
7
8
neg
neg
neg
neg
neg
99
neg
neg
neg
neg
neg
neg
18
neg
neg
neg
neg
4
3
1
neg
neg
neg
neg
18
24
17
23
neg
neg
neg
neg
5
10
2
13
neg
neg
neg
neg
neg
neg
29
neg
neg
neg
9
neg
FIRST NORTH
2E Group
360H
3L System
Addvise
Africa Oil
Agellis Grou
Allokton
Alpcot
Aqeri Holdin
Arctic Gold
Avensia Inno
Axlon Group
BlackPearl R
Bore Tech
Bredband2
Bringwell
C-Rad B
Caperio Hold
Capilon
Capital Oil
Catella A
Catella B
Cent.Asia Go
ChronTech
Cryptzone B
CybAero
Dannemora M.
Diadrom
DIBS PS
Done M&S
Drillcon
Effnet Hold.
Ellen
Emitor Holdi
Endomines
Entraction
Eolus Vind B
EOS Russia
Firefly
Forestlight
Forshem Grou
Generic
Genovis
Getupdated I
Hansa Medica
Hifab Group
Human Care
IBS B
Impact Coat.
Insplanet
Invisio Com.
+0,02
-0,7
-0,22
+0,65
-0,04
-0,01
+0,7
-0,4
-0,05
+1,9
+0,03
-0,01
+0,01
+1,6
+1,1
+0,1
-0,1
+0,2
-0,05
+0,5
+1,5
-0,05
+0,1
+0,05
+0,05
+0,2
-0,3
+1,25
-0,2
-0,1
+0,85
+0,01
-0,05
+0,4
+0,06
+0,1
+0,3
-
16
0,5
44,2
4,3
12,6
1
0,4
14,6
11,1
8,2
0,6
0,4
39,8
0,3
0,1
1,6
18
11,5
22,1
14,9
10,4
20
0,4
0,1
1
53,8
7,8
66
12,9
3
2,1
0,1
9,3
25,5
42,2
50
15,5
4,6
21,8
5,6
0,6
1,2
4,9
4,2
62
1,4
18,3
11,3
9,2
Produktion: SIX & TT Spektra. Vid frågor om innehållet, ring 08-586 16 410
O BLIG ATIO N S LÅN
Lån
köpkurs
BALD-1RTL
BIGO-1RTL
BIOP-2RTL
MTRO-1RTL
NORO-1141
NORO-1143
RGKO-3001
RGKO-3102
RGKO-3104
RGKO-3105
RGKO-3106
RGKO-3107
RURI-4RTL
SAGA-101R
SAND-120R
SBAB-123R
SCBC-123R
SCBC-124R
SCBC-125R
SCBC-126R
SCBC-127R
SCBC-128R
SEBB-452R
SEBB-453R
92,01
76,25
96,83
101,64
136,05
65
102
90,11
AK T I E - AK ADE M I N ™
Lån
köpkurs
SEBB-564R
SEBB-565R
SEBB-566R
SEBB-567R
SEBB-568R
SEBB-569R
SEBB-578R
SEBB-594R
SEBO-177R
SEBO-854R
SHBO-252R
SSV-1101R
SSV-1102R
SSV-1103R
SSV-1104R
SSV-1106R
STAT-1041
STAT-1045
STAT-1046
STAT-1047
STAT-1049
STAT-1050
STAT-1051
STAT-1052
100,72
101,73
101,94
102,29
99,62
Vad visar p/e-talet?
99,38
90,21
98,5
DEPOSITMARKNADEN – STIBOR
Lånetid
1 vecka
1 mån
2 mån
procent
1,520
1,570
1,863
3 mån
6 mån
9 mån
12 mån
BOSTADSLÅN
Långivare
Danske Bolån
ICA Bolån
Ikano Bank
Länsförsäkringar
Nordea Hypotek
Resurs Bank
Salus Ansvar
SBAB
SEB Bolån
SHB Stadshypotek
Skandiabanken
Swedbank Bolån
Lån
2006
2007
2008
2008
2009
2009
2010
2010
2,003
2,088
2,278
2,423
!
!
"#
#
! !
Fortfarande svårt att välja mäklare?
För tredje året i rad ligger Mäklarhuset i topp när det gäller
!##
kundnöjdhet enligt Svenskt Kvalitetsindex. Välkommen in!
"
#
#!
"
""
"
#!
#
"#!
042-21 28 00, Kurirgatan 1
www.maklarhuset.se/helsingborg
!#
#
!
Ingela Hallengren
Sandra Länsberg
VALU T O R
VI LLA / BO S TADS RÄT T
rörlig 3 mån
-
3,26
3,26
3,27
3,20
3,26
3,26
3,20
3,26
3,21
3,24
betalt
Lån 1, 20110228
Lån 1, 20110314
Lån 1, 20110117
Lån 2, 20110307
Lån 1, 20110207
Lån 2, 20110404
Lån 1, 20110214
Lån 2, 20110124
Grundkurs i värdepappershandel
1002
1025
5025
4975
4994
1 år
2 år
3 år
3,20
3,64
3,64
3,32
3,27
3,20
3,64
3,64
3,28
3,29
3,34
3,30
3,72
3,83
3,83
3,78
3,79
3,72
3,83
3,83
3,83
3,78
3,71
3,79
4,10
4,19
4,19
4,20
4,14
4,10
4,19
4,19
4,21
4,14
4,09
4,19
RÄN T O R
Riksbanken
Fed
ECB
Referensräntan
Statslåneräntan
5 år 10/12år
4,74
4,86
4,86
4,85
4,80
4,74
4,86
4,86
4,81
4,79
4,74
4,83
5,29
5,40
5,40
5,52
5,29
5,40
5,40
5,22
5,40
5,42
1,25
0,25
1,00
1,50
3,16
O M S ÄT T N I N G I M K R
12343,00
979,59
148,26
170,44
21,04
Large Cap Stockholm
Mid Cap Stockholm
Small Cap Stockholm
First North
Aktietorget
Land
Valuta
Australien
Brasilien
Bulgarien
Danmark
Egypten
Eurozonen
Island
Israel
Japan
Kanada
Kroatien
Lettland
Litauen
Norge
Polen
Ryssland
Schweiz
Storbrit.
Thailand
Tjeckien
Turkiet
Ungern
USA
dollar
real
lev
kronor
pund
euro
kronor
sheqel
yen
dollar
kuna
lat
litas
kronor
zloty
rubel
franc
pund
baht
koruna
lira
forint
dollar
Forex
100 SEK
betalar
säljer
ger:
6,45
3,7
4,23
1,14
1,11
8,49
0,05
1,76
7,82
6,61
1,12
11,36
2,37
1,09
2,17
0,19
6,7
10,24
0,21
0,34
3,98
0,03
6,47
7,13
4,38
4,78
1,23
1,3
9,19
0,06
2,09
8,52
7,16
1,27
13,29
2,7
1,19
2,44
0,25
7,24
11,1
0,24
0,39
4,59
0,03
7,07
14,02
22,81
20,9
81,29
77,01
10,88
1655,63
47,92
1173,81
13,96
78,81
7,53
37,04
84,26
40,97
407,33
13,82
9,01
416,15
258,53
21,81
2941,18
14,14
öre
EUR
USD
2
2,89
6 mån
6 mån
Betalt
Köp- Säljkurs kurs
+2,25
59 59,25
+7
84
91
-0,25 72,25 72,75
-1,25 72,75 74,75
+0,3 31,4 31,5
+0,2 7,45
7,5
+5
204
205
+2 103,5
105
+0,01 0,51 0,52
-0,4 39,1 39,5
+0,5
84 85,5
AIK Fotboll
Arcam
Avalon
Betting Prom
Brio B
BRIO Pr C
C2SAT B
Commodity Qu
Confidence B
Ginger Oil
Glycorex B
Guideline Oi
LifeAssays B
Micro Sys. B
NGS Group
Obducat B
Panaxia Secu
Paynova
Polyplank
SBC
Servage
Shelton Petr
Sotkamo Silv
-3
sist
+/–
Nokia
Old Mutual
Pfizer
8,8428
-28
+/–
0,06
EUROPARÄNTOR
Betalt
%
+/ –
PREMIELÅN BL SERIER
STOCKHOLM MINDRE BOLAG
A-Com
Acando
ACAP Invest
ACAP Invest
AddNode B
Aerocrine
AllTele
Anoto Group
Artimplant
Aspiro
Avega
Beijer Elect
Bergs Timber
Biogaia B
Biolin
Biophausia
Biotage
Bong
2010
Betalt
Aktie
+25
+8,7
+8,4
Mobyson
NSP Holding B
Rörvik Timber
Läs börsens analystabeller så här:
% Utveckling av betalkursen sedan årsskiftet. Utdel: Senaste
utdelningen i SEK per aktie. p/e: (price/earning) Kursen
genom vinsten enligt senaste prognos – ett mått på hur aktien
värderas. Högre p/e-tal = hög värdering av aktien.
Neg= redovisad förlust.
DE SENASTE 20 DAGARNA
+/ –
Köp- Säljkurs kurs
+1,2 43,2 44,8
-0,1 1,62 1,67
7
7,4
-0,1 19,5
20
- 0,01
+0,03 3,75 3,79
58 63,5
-0,11 4,16 4,27
+0,02 1,99
2
- 10,5 10,9
-0,22 1,02 1,27
+0,01
0,1 0,11
- 8,05 8,25
+0,03 0,61 0,63
-0,03 1,75 1,79
- 5,75
5,9
-0,14 2,91
3
+0,05
9,8 9,85
- 1,02 1,04
7,2
7,4
-0,05
0,4 0,46
- 7,85
8
- 0,27 0,29
-0,03 1,02 1,05
-0,03 2,57 2,65
+0,76 2,97 2,98
+0,85 15,1 15,6
-0,9
26 26,5
-0,05 4,01 4,14
- 0,02 0,03
+0,75 55,25 55,75
455 479,5
+0,05 0,47 0,48
- 0,01 0,02
- 12,5 12,9
-0,44 3,25 3,56
-0,05 0,72 0,76
+1,75
66 66,5
+0,05 1,27 1,35
-0,5
60 60,5
- 14,5
15
+0,8 14,6 15,1
+0,5 97,75
98
+0,02 2,81
3,1
-0,4
4,9
5,3
- 3,95
4
+0,02 0,55 0,56
- 0,19
0,2
- 1,09 1,13
- 1,25
1,5
sist
1,18
0,46
2010
44,8
45
1,67
1,8
7,4
20 20,7
3,79
3,9
65
4,27
5
2
2
- 11,4
1,02
1,5
0,11
0,1
8,3
8,6
0,63
0,7
1,75
1,8
6,2
3
3,1
9,85
9,8
1,01
1
7,3
7,3
0,4
0,5
8
8,5
0,29
0,3
1,02
1,1
2,65
2,8
2,98
2,3
15,6 15,3
26,2 27,1
4,05
4,3
0,03
55,75 55,3
455
490
0,51
0,5
- 13,3
3,2
3,6
0,7
0,8
66,5 66,5
1,35
1,3
60 61,3
15 15,4
15,1 14,4
98 100,5
3,09
3,1
4,9
4
4,1
0,56
0,6
0,19
0,2
1,4
%
Uti år .del. p/e
42,4
+8
0 0
1,6
+2
0 neg
6
-1
0 neg
19
+3
0 0
0 0
3,6
+1
0 neg
57,5
-7
0 92
4,2
+3
0 neg
1,9
+5
0 40
10,8
+0 0
1
+9
0 neg
0,1
0 neg
8,2
-3
0 54
0,6
-3
0 neg
1,6 +10
0 99
5,6
0 15
2,5 +11
0 29
9,4
+2
2 neg
1
-1
0 neg
6,8
+8 0,5 11
0,3 +14
0 1
7,2 +10
0 neg
0,3
-9
0 9
0,9
+6
0 neg
2,5
+7
0 neg
2,1 +37
0 neg
12,9 +22
0 2
23,3
+9
0 0
4
-5
0 17
0 neg
50,5
+5 0,75 66
450,5
-2
12 22
0,4
+9
0 neg
- +100
0 neg
12,5
-4
0 11
2,9 +13 0,1 neg
0,8 -11
0 neg
56,8 +17
0 neg
1
+3
0 neg
58
- 3,45 17
14,1
0 99
12,9 +17
0 neg
90,8
+8
0 15
2,5 +17
0 31
-8
0 10
4
+1
0 neg
0,5 +14
0 0
0,2
-5
0 neg
0 neg
1,4
+5
0 0
AKTIETORGET
1,618 Strict
24h Techno.
A+ Science H
Accelerator
Adoperator
AdTail
Albin Metals
AlphaHelix
Altero B
Amhult 2 B
Aqua Terr. I
Archelon Min
Aros Quality
AU Holding
Avonova
Bahnhof B
Beowulf Mini
Biosensor Ap
Botnia Explo
Brandworld
CaucasuOil
Cellpoint
Chall. Mobil
Chemel B
Cherryföreta
Clean Tech.
Clinical Las
Community En
ConPharm A
ConPharm B
Creative Ant
CWS Comf. Wi
Deflamo B
Devicom
Dignitana
EcoRub
Ekomarine
Elv.Vallent.
Empire B
Enjoy Group
Episurf Medi
Euris B
Eurocine Vac
Eurocon
Eurovip Grou
Eurovip Grou
EXINI Diagno
Finmetron
Followit
Forsstrom B
Fundior B
G5 Entertain
Genesis-IT
Guld Invest
H1 Communica
Hammar Inv.
Hartelex
Hedson Tech.
HomeMaid B
HQ
ICT Fastighe
IDL Biotech
Ironroad
Jays
Junebud
Kindwalls B
Kindwalls Bi
Klick Data B
Kopparb. Min
Layerlab
Lovisagruvan
Lucent Oil
LunchExpress
Lyyn
Mabi Rent
Maxpeak B
MedicPen
Medirox A
Medirox B
Micropos Med
Mineral Inv.
Miris Holdin
Mobispine
Mähler Inter
NeuroVive
Nordic Campi
Novus Group
ONE Media
Parans S L
Ph.Lundensis
Procast Medi
PROD.203
Railcare Gro
Relation & B
RFIG Sweden
RW Capital
Safe at Sea
Scirocco B
SensoDetect
Senzime
Sportjohan B
Star Vault B
Starbreeze
Stingbet Hol
Stävrullen B
Swe.Resource
SwitchCore A
SwitchCore B
Syst. Kap.fö
Taurus Energ
Thenberg & K
Tigran Tech.
TigranTech.
Towork Sveri
TracTechnolo
Transferator
Transferator
Traveas
Trimera
True Heading
ValueTree
Vendator
Wiking Miner
Vitec Softwa
WntResearch
Värmlands Fi
XRF Analytic
Xtranet Grup
Yield
Zinzino B
- 0,24 0,27
- 0,07 0,11
1,5 1,89
+0,07 3,73 3,86
20
+0,05 0,48
0,6
- 0,11 0,14
-0,03 0,26 0,29
- 1,12
1,2
- 19,4
21
- 0,01 0,02
- 0,28 0,29
- 56,75
57
- 0,07 0,09
0,9
1,2
-0,7 23,7 23,9
+0,75
5,9
6
- 0,02 0,03
-0,01 0,33 0,34
- 5,85
6,6
-0,29
1,6 1,75
-0,09 0,21 0,32
+0,01 0,67 0,99
- 0,51
0,7
-1,1 24,5 25,2
-0,01 0,16 0,17
+0,35 10,05 10,35
- 0,08 0,09
- 0,84 1,11
-0,1 0,83 0,91
-0,01 0,96 0,97
-2,18 2,32 4,34
- 2,12 2,25
- 1,82 2,79
+0,4 26,7 26,8
- 4,17
4,4
4,4 4,68
- 41,1 42,9
-0,05
7
7,2
+0,15 1,96 2,09
-0,4
9,6
10
+0,24 0,45 0,95
+1,2 26,6 27,9
+0,19 2,25 2,35
- 0,02
- 0,03 0,04
1 1,17
- 0,15 0,16
+0,35
3
3,5
-1,5
7,7 9,95
- 0,08 0,09
-3,3 18,1 18,2
1,1 1,17
- 0,17 0,18
- 2,55 3,15
- 0,01 0,02
5 5,75
-0,3 14,15 14,4
-0,05
6,9
7,1
-0,15 3,72 3,75
-0,04 0,64 0,68
+0,02 0,87 1,16
6,1
7
-0,25
3,3
3,6
+0,01 0,34 0,36
+0,05 0,41 0,44
- 0,42 0,47
+0,1 11,2 11,3
+0,8
8,4 8,75
4,6
4,7
-0,1 22,3 23,3
-0,01 0,32 0,34
- 2,25
3,2
+0,07 1,35 1,38
5,7
5,9
- 0,03 0,05
- 2,27 2,38
- 4,55
6
5
5,5
-0,9 4,35 4,59
-0,05 0,95 0,98
1 1,01
- 3,76
4
4,4 5,15
-0,8 26,1 26,4
+0,3
6,3
6,5
-0,02
1,3 1,37
- 5,05 5,35
+1,25
5,7
6,5
+0,18 3,85
4
1,4 2,69
-0,7 14,8 15,5
+0,05 0,39
0,5
- 0,05 0,06
- 0,42 0,44
- 0,32 0,38
+0,03 0,03 0,05
+1,5
46
47
- 7,95
8,2
- 0,85
0,9
0,7 0,74
+0,02 0,16 0,17
- 0,09
0,1
2,1
1,4
1,5
- 0,03 0,04
- 0,02 0,03
- 0,01
-0,14 2,13
2,2
- 0,34 0,54
- 0,18 0,24
- 0,18 0,22
- 0,23
0,3
+0,04
4,8 4,88
-0,35 4,85
5,4
4,9
5,9
- 0,43 0,45
- 0,07 0,08
- 0,78
1,3
-0,29 4,31
4,5
0,6
0,7
- 1,37
1,4
+0,2 48,2 48,5
+0,1
9,5 10,5
-0,2
3,7
4
-0,18 2,95 3,19
- 0,05 0,07
+0,3
3,5 3,94
1,9 1,98
0,27
1,5
3,79
0,6
0,26
0,28
56,75
0,08
23,9
6
0,03
0,34
1,41
0,28
0,7
0,5
24
0,16
10,1
0,83
0,96
2,32
26,9
7
2,1
9,6
0,7
28
2,29
3
7,5
18,1
1,16
0,18
0,02
14,15
7,1
3,75
0,66
1,16
3,4
0,36
0,45
11,3
8,85
4,6
23,3
0,34
1,4
2,4
4,35
0,95
1
4
26,4
6,3
1,37
6,25
4
15
0,5
0,06
0,45
0,06
47
8
0,9
0,17
0,1
1,4
0,03
0,03
0,01
2,12
0,3
4,89
4,85
0,45
1
4,31
1,4
48,5
10,5
3,8
3,29
3,5
-
OBS-LISTAN FÖR AKTIETORGET
Aqualiv
Catering Ple
EDI Company
Hammarby Ban
Intius
Stormfågeln
Xezzex
+1,5
0,02
0,08
2,05
6,25
0,03
0,11
6
0,01
7,5
0,02
0,02
7
0,3
0,1
1,6
3,9
0,6
0,2
0,3
1,2
20,5
0,3
57
0,1
1,1
25
5,3
0,4
7,5
2
0,4
0,7
0,7
27,5
0,2
9,9
0,1
1,1
0,9
1,1
4,5
2,2
2,2
29,9
4,4
4,6
41,1
7
2,1
10
0,5
33,8
2,1
1,2
0,2
2,6
0,1
23,4
1,2
0,2
5,5
14,5
7,5
4
0,7
1,1
6,5
3,7
0,4
0,5
0,5
11,3
8,3
4,9
23,5
0,4
1,4
6
0,1
2,5
5,5
1,4
1
4
4,8
29,5
6,8
1,4
5
5
3,9
2,1
15,7
0,5
0,1
0,5
0,3
45,5
8
1
0,8
0,2
0,1
3
1,7
2,4
0,5
0,2
0,2
0,3
6
5,2
5
0,1
1
5
0,8
1,4
49,9
11,5
4
3,5
0,1
4,5
2
0,1
-
0,3
0,1
1,4
3,6
0,5
0,1
0,3
1,2
19,6
0,2
53,3
0,1
1
23,4
2,8
0,3
6,6
1,5
0,1
0,7
0,5
25,1
0,1
8
0,1
0,8
0,4
0,9
3
2,1
2
20,3
4,3
4,4
41,1
6
1,9
9,1
0,5
23,8
2,1
1,2
0,1
2,3
0,1
12,5
1,1
0,1
5,5
13,4
5,8
3,7
0,7
0,9
6
3
0,3
0,4
0,5
11,2
7
4
22,2
0,2
1,3
5,4
2,2
4,3
0,9
1
3,4
4,4
26,5
6
1,3
5
4,2
2,8
1,9
14,6
0,4
0,4
0,3
36,2
7,9
0,9
0,6
0,1
0,1
2
1,2
1,6
0,3
0,2
0,2
0,2
3,9
4,8
5
0,1
1
3,1
0,7
1,1
48
8
3,5
3
3,1
1,9
+13
+1
+9
-10
-14
+4
+33
+6
+10
-2
+103
-25
+3
-1
-34
+40
+1
-2
-14
-6
+22
+13
-5
+4
-3
+10
+6
+35
+2
-3
-4
+11
+14
+4
+46
+21
-25
-3
-7
+28
-17
-11
+57
+2
+20
+100
+10
+7
+22
+3
-6
+49
+2
+6
-5
-4
+1
+20
+2
+3
+42
-7
+11
-33
+3
-7
-23
+14
+5
-6
+5
+5
+79
+37
+11
-3
-15
+5
+17
+200
+16
-10
+18
+42
+25
-25
+50
-1
+9
+16
+114
+25
-3
-22
-1
-13
+18
+1
+26
+12
-3
+20
-13
+1
- -33
- -13
- +100
- +27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,1
0
0
0,35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0,08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,35
6
0
0
0
0
0
0
0
0,6
0
0
0,5
0
0
0
0
0
0
0,25
0,25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
neg
neg
neg
neg
0
neg
neg
neg
neg
1
neg
neg
13
0
neg
34
neg
neg
neg
0
neg
neg
0
neg
64
neg
neg
neg
12
12
neg
5
neg
neg
neg
70
neg
20
neg
neg
0
neg
neg
16
0
0
neg
5
neg
neg
4
neg
0
3
neg
neg
0
neg
15
0
16
neg
neg
0
neg
neg
neg
11
neg
0
10
0
0
0
0
neg
neg
30
33
neg
neg
neg
neg
0
neg
20
9
27
0
0
0
neg
14
neg
neg
8
neg
neg
neg
neg
0
23
neg
neg
1
neg
neg
neg
0
neg
0
neg
neg
neg
neg
1
1
2
neg
neg
neg
0
neg
13
0
neg
neg
3
13
0
0 neg
0 neg
0 0
0 7
0 0
0 0
0 18
A25
TORSDAG 13 JANUARI 2011
FONDER
BÄSTA
% 1 dag
SÄMSTA FONDER
SEDANIGÅR
Swedbank Investm.. . . . . . . . . . .Russia . . . . . . . . . . . . . . . 3,83
Carnegie/HQ Fonder . . . . . . . . . .OMXS30 2x l . . . . . . . . . . . 3,82
XACT Fonder . . . . . . . . . . . . . . .XACT Bull 2 . . . . . . . . . . . . 3,81
Ancoria Insurance . . . . . . . . . . . .Ryssland. . . . . . . . . . . . . . 3,67
SkandiaLink/1dag fördröjn . . . . . .EastCRyssl . . . . . . . . . . . . 3,54
Carnegie/HQ Fonder . . . . . . . . . .Verkstad ET . . . . . . . . . . . . 2,95
XACT Fonder . . . . . . . . . . . . . . .Bull . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,84
SkandiaLink/1dag fördröjn . . . . . .EastÖeurop . . . . . . . . . . . . 2,70
Alfred Berg. . . . . . . . . . . . . . . . .Ryssland. . . . . . . . . . . . . . 2,58
SEB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .EuropaOff . . . . . . . . . . . . . 2,15
Carnegie/HQ Fonder . . . . . . . . . .OMXS30 2x s . . . . . . . . . .
XACT Fonder . . . . . . . . . . . . . . .Bear . . . . . . . . . . . . . . . .
BlackRock . . . . . . . . . . . . . . . . .Asia Ti Bd . . . . . . . . . . . .
GustaviaDavegårdh. . . . . . . . . . .ME Turkey . . . . . . . . . . . .
Fidelity International . . . . . . . . . .Indonesia . . . . . . . . . . . .
Fidelity International . . . . . . . . . .AUDCcy. . . . . . . . . . . . . .
BNPP L1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .EqEurEmerg. . . . . . . . . . .
SEB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ÖsteuSmåLA . . . . . . . . . .
Fidelity International . . . . . . . . . .SwissFrCcy . . . . . . . . . . .
Nordea . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Indien . . . . . . . . . . . . . . .
Fond
NAV
AKTIEFONDER
Aktie-Ansvar
•Europa
82,45
FondSelect*
164,64
Graal*
134,9
GraalAktie*
101,39
GraalKvant*
99,76
GraalM.neut*
98,25
*
GraalOff.
73,32
GraalT.2xL*
100,8
GraalTotal*
100,8
GraalTrend*
103,93
•Sverige
298,32
Aktiespararna
•ToppSv.
10,19
Alfred Berg
•Akt.GlobalQ*
217,31
•Akt.Norge*
464,44
•Aktiv*
739,07
AktivII*
2733,71
Australien*
1206,08
•BestSelect*
244,74
•Gambak*
12777,41
•Obligationsf*
989,69
•Ryssland*
460,47
*
•Småbolagsfon 165,61
Sverige*
40,04
AMF Pension
•AsienSH
122,14
•Euroland
111,44
•Global
77,3
•Nordamerika
83,87
•Småbolag
261,69
•Sverige
327,71
•Världen
201,87
Ancoria Insurance
EmergingMar
35,67
Indien
163,24
Kina
150,71
Ryssland
47,34
Sparfonden
126,8
Strategy
97,71
Sverige
124,18
USA
99,56
UtdEuropa
124,41
UtdSverige
169,92
Utland
23,53
Östeuropa
118,64
Avanza Fonder
•ZERO
130,42
Baring
•AsiaGrowth
66,2
Australia
119,79
•EastEuropea
122,04
•Europa
43,17
EuroSelect
1758
•GlobalEm
39,2
•GlobalRes
32,08
•HongK.Chin
944,18
•HYB-EHdgd
11,42
•LatinAmeric
57,48
•Leadingsec
13,09
•N.America
64,57
Pacific
173,66
BlackRock
AsiaDragon*
30,36
•EmergMkts*
32,34
*
•EmergEurop
108,13
Eur.Gro.Fd*
21,28
•EuroMarket*
16,65
•European*
77,09
•EuropeanOp.*
80,17
•GlblSmCp*
63,24
•GlobAlloc*
41,96
*
GlobalOpp
34,72
•GlobalEq*
6,62
•India*
26,46
•Japan*
16,19
•Japanopps*
39,15
•LatinAm*
100,1
7,82
•NewEnergy*
*
PacifiEqu
28,57
•USBasVal*
48,4
USGrowth*
10,05
•USOpp*
127,49
•USFlexEq*
15,96
•W.Energy*
26,84
16,31
•W.Financl*
*
•W.Gold
63,67
•W.Healthsc*
15,91
•WorldMining*
85,43
•WorldTechA*
13,2
BNPP L1
*
EqBrazil
647,26
EqChina*
2320,91
EqHealth*
3514,18
EqIndia*
749,25
EqJapan*
443,56
EqLatinAm*
3284,09
EqSmallCE*
4862,41
EqWorldEm*
4451,25
EqEurEmerg* 12234,17
Capinordic AM
•BRICA
149,9
•EuTop100*
6,6
•FoFAvkast
106,19
•FoFGlobal
81,52
•GlobOppor
106,78
•MMGFocus
78,72
•SvTopp30*
185,43
Caprifol
Nordiska*
162,11
Carlson Fonder
•AsianSmCap
47,93
BRIC
931,55
China
849,63
ChinaMicro
964,48
•Europe
8,94
•FarEast
32,65
•GlobEmerg
20,19
Global
20,24
India
1030,25
•Navigator
1191,94
•NorthAm
18,88
QuantGlobal
92,53
RenewEnerg
881,21
•Scandinav
25,42
•Småbolag
1574,26
SveKoncis
153,41
•SweMicro
359,98
•Sverige
115,47
•Utland
159,88
Carnegie Fond
•EastEurope
372,33
•European
157,34
•Medical
390,42
•NordicMarket
754,15
•SweLargeCa
124,97
•Worldwide
490,12
i
går
i
år
0,6 0,6
0,4 0,3
-0,8
-0,3 0,2
-0,8
-0,4
0,7 -1,7
0,2 1,6
1,6
0,3
0,3
0,2
0,3
-1,3
1,2
0,2
3,3
0,3
-3,2
1,2
-0,2
0,6
2,6 2,6
0,9 1,8
0,8 -0,2
-0,3 2,1
1,9 0,5
1,8
-0,5 1,9
0,7 2,6
0,3 1,3
0,2 1,3
0,3 1,2
-5,5
-0,1 3,4
3,7
2
0,4 0,2
1,4 1,1
1,5 0,9
0,4 1,4
0,3 -2,6
1,5 1,3
0,1
1,1 -0,2
1,6
0,1 1,4
-3,5
1,6 2,5
0,3 0,7
0,9 -1
0,7 1,2
1,2 0,9
1,1 4,1
0,1
0,8
1
-0,3 1,1
1,7
0,8 0,8
0,2
0,5
0,8
1,1
1
1
0,7
0,7
-0,4
0,2
0,6
0,2
0,6
0,2
0,5
0,5
-0,3
-0,1
0,4
0,9
0,1
1,2
-0,1
0,6
0,3
1
0,5
2,6
1,3
2,7
1
-0,7
1,4
0,9
0,8
1
1,5
1,9
-4,7
1,6
1,8
-0,2
1,3
1,6
2,9
3,4
1,6
2,3
1,8
0,6
-4,7
4,5
-0,5
2,6
-0,6
-0,1
-0,6
-1,1
0,9
-0,8
-0,6
-0,6
-1,5
1
3,1
2,9
-5,6
2,4
0,8
-1,1
1,1
1,6
0,6
0,7
0,4
-0,2
0,8
-0,2
1,9
0,7
-1,3
1,4
0,8
1,5
-0,5
1,6
0,5
0,3
-0,7
1,1
0,3
0,4
-0,1
1
-0,5
0,1
0,7
0,5
0,8
0,4
0,8
0,5
-0,3
-0,5
2,1
4,7
4,8
0,1
1,8
2,2
1,2
-4
-0,1
1,5
2,1
2,8
0,6
2,8
1,3
2,2
1,6
1,5
1,1 4,1
-0,2 0,1
-0,1 1,5
0,6
0,5 1,5
-0,4 -0,4
Fond
NAV
i
går
Carnegie/HQ Fonder
•Afrika
10,99
•Emerg.Market
24,12 0,4
Gl.Property*
106,75 -0,5
•GorillaA*
34,34 0,4
HQFastighet*
68,59 0,8
HQFinans*
58,8 1,4
•HQIndien
282,44 0,8
•HQKina
157,05 0,3
HQMaterial*
61,61 2,1
HQSvea
125,28 -0,2
•MiddleEast
115,67 -0,7
Nasdaq100*
9,14 -0,6
OMXS302xlo*
153,28 3,8
*
OMXS302xsh
52,74 -3,9
Protego
101,34 0,2
•Ryssland
59,8 1,6
•Strategi
780,6 0,2
StrategyA*
2909,03 1,4
153,65 1,6
•SwEquit.A*
SwEquit.B*
153,65 1,6
•Sverige
1315,47 -0,1
SvSelect*
72,68
Tellus
91,03 -0,2
•Utland
168,77 -0,1
VerkstadETF*
71,62
3
Catella
•Europa
78,92 1,4
EuropaHedge
101,89
Hedge
141,13 0,1
Offensiv
121,25 0,3
•Reavinst
277,6 0,4
•SvePassiv
229,03 0,3
Tennis
133,7 0,2
•Trygghet
263,25 0,3
CB Asset Management
•EuQuasicav
75,67 1,4
Cicero Fonder
Global
88,42 0,3
Sverige
98,59 0,4
TIME
54,41 0,1
Danske Invest
•EastEurConve
461,35 1,1
EurSmallC
316,43 1,5
Europe
109,85 1,7
•GlEmerg.Mr
498,15 -0,1
•GlIndex
708,2 0,1
GlEMrktSmCap 231,21 0,8
GrChina
394,69 0,1
HighDividen
168,9 1,3
India
346,33 0,1
InvestRussi
172,08 1,1
Japan
151,02 -0,8
Nordic
510,77 1,3
•Offensiv
147,63 0,4
•SRIGlobal
73,28 0,2
•Stockpicking
118,6
•SveFokus
133,32
•Sve/Eur
135,89 0,9
•Sverige
2550,5 0,6
•Trans-Balkan
54,84 0,6
•Utland
101,28 1,3
Varsam
99,67
Didner & Gerge
•AktieSv.
1335,8 0,4
•Småbolag
272,33 0,8
East Capital
•Balkan
13,96 0,4
•Baltikum
51,32 0,2
•Conv.Eas.E
67,94 0,8
•Ryssland
1556,4 1,6
•Turkiet
10,57 -0,1
•Östeuropa
45,12 1,3
Eldsjäl Fond
Gåvofond
244,31 0,3
Sverige
272,48 0,3
Enter Fonder
•Maximal
1274,48 0,1
MaximalPro*
1223,35
Select
1191,27 -0,1
SelectPro
2422,18
•Sverige
1541,49 -0,1
SverigePro
1823,35
Eturn Capital
AktieTrend
124 0,4
Evli Fondbolag
•Europe*
65,6 1,1
•GrtRussia*
262,55 0,1
Hedge
122,74
•IndexSv.
262,06 0,2
Makrohedge
101,25
•NewRepub.*
72,29 0,3
•NordDivid*
126,47 1,1
•Select*
25,29 1,3
Fidelity International
America*
5,11 0,3
AmericanGr*
24,22 0,4
AmericDivF*
12,7 0,1
Asean*
29,11 -0,5
AsiaSpeSit*
33,76 0,3
*
Australia
41,28 -1
ChinaFocus*
47 0,1
ConsInd*
24,78
EmergMark*
21,84 0,5
EurDynGrth*
27,59 1,1
EuroBlue*
14,92
1
EuroGrowth*
10,55 1,1
*
EuroLarger
29 0,9
EuropAggr*
12,8 1,5
European*
10,19
1
EuroSmComp*
27,53 0,9
EuStoxx50*
8,3 0,8
FFGlob.Gr*
17,72 0,5
FinancServ*
18,93 0,4
*
France
36,57 1,1
27,72
1
Germany*
GestDynam*
11,84 0,7
10,61 -0,2
GlobPrpty*
GlobFocus*
39,17 0,1
GreatChina*
148,3 0,6
17,03 -0,2
HealthCare*
*
Iberia
42 1,7
32,92 -0,5
IndiaFocus*
Indonesia*
24,44 -1,6
Industrial*
40,17 0,9
Internat’l*
33,74 0,5
Italy*
25,93 1,3
JapSmComp*
990,6 1,2
Japan*
126,8
1
JapanAdvan*
18976 1,1
Korea*
21,54 0,2
LatinAmer*
49,11 0,4
Malaysia*
46,13 -0,5
Nordic*
615,4 1,7
Pacific*
22,29
*
SEAsia
7,22 0,6
SélEurope*
22,36 0,9
SélIntl*
35,51 0,6
Singapore*
51,5 0,2
Switzerl*
40 0,3
Taiwan*
9,72 1,5
i
år
-0,9
2,3
1,9
1,2
-0,1
2,9
-4,1
5,3
3,5
1,4
4,3
3,8
3,1
-3,4
0,7
5,3
1,3
1,1
1,2
1,2
1,2
0,7
1,4
1,5
1,9
0,6
0,4
2
2,3
1,9
2,3
2,9
-0,4
1
2,3
2,8
-0,1
-1
-1
-0,6
1
1,8
3,4
-0,6
-2,6
3,8
1,8
0,6
1,1
0,9
-0,4
1,6
1
1,8
1,8
-0,4
0,1
1,6
2,5
1,5
1,5
1,6
5,2
2,7
4
2
2
1,6
1,9
1,9
1,9
2
3,2
2,3
3,3
0,1
1,6
0,1
3,5
0,7
-0,4
2,6
2
2,9
0,3
2,6
-3,1
3,4
1,4
0,8
1
-0,7
1,4
2,1
1,8
1,7
1,5
-1,2
2
2,2
0,6
-1
1,5
0,6
0,8
3,4
2,1
-2,6
-6,1
-6,6
2,6
2
-0,3
3,9
3,2
3,7
3,9
-0,2
4,9
0,8
1,4
3,3
1,1
2
2,3
-0,9
0,5
Fond
% 1 dag
SEDAN IGÅR
BÄSTA PPM-FONDER
% 1 dag
SEDAN IGÅR
NAV
i
går
i
år
Technology*
7,23 0,2 4,6
Telecom*
7,53 -0,9
1
*
Thailand
33,06 -0,4 -1,6
United*
1,96 0,6 3,3
World*
10,73 0,7 1,9
FIM Fonder
•Brazil*
33,57 0,3 1,7
•BRIC+*
14,61 0,1 1,1
•China*
14,01 -0,4 3,5
•EmergingE*
16,72
1
1
•Forte*
193,39 0,9 2,3
•India*
47,25 -0,6 -6,1
Mondo(T)*
927,84 0,7 3,3
•Nordic*
16,86 0,9 1,1
*
RusSC
9,16 0,2 3,9
•Russia*
116,19 1,1 4,8
Sahara*
12,22 -0,3 0,3
•Tekno*
14,06 0,1 2,8
Ukraine*
3,04 -0,2 5,3
•Union*
9,07 0,9 0,7
Folksam Fond
•Asien
151,24 -0,3 3,8
•Europa
176,76 0,8 1,1
•Framtid
26,79 -0,9
3
•GlobAktier
64,16 0,4 1,7
Globfast*
74,11
Idrott
210,25
1,2
•Japan
64,95 -0,9 2,4
•LOSverige
189,72 0,3 1,4
•LOVärlden
77,1 -0,1 1,7
•LOVästfonde
200,48 0,3 1,5
•Sverige
463,6 0,3 1,4
•TjmSverige
120,13 0,3 1,3
•TjmVärlden
62,76 -0,1 1,8
•USA
207,46 -0,1 3,1
GodFond
GodFondS&V*
145,6 0,9 1,5
Multistrateg*
101,38
GustaviaDavegårdh
•Balkan
203,68
0,8
•GlbTillväxt
109,66 -0,2 1,3
•GrRussiaSM
95,07 0,2 4,4
•Kazaks&Cent.* 117,55 0,9 4,7
•METurkey
66,52 -1,9
2
P.NEnergy*
42,77
Småbolag
201,9 1,3 3,4
•Sverige
279,96
2,4
•SverigeMaxi
125,03 0,7 2,3
*
Östeu.Maxi.
104,11 0,4 1,9
Handelsbanken
AbsolRetur
99,28
Amerika
320,65 -0,4 2,3
Asien
329,78 0,2 3,2
Balans50
130,73 0,6 0,6
Brasilien
93,23 -0,1 -0,3
Europa
242,47
1 1,2
•EuropaAggr
77,09 1,1 1,7
•EuropaIndx
67,62 0,9 0,9
EurSel
151,63 -0,2 0,7
•Finland
39,52
1
•Global
236,86 0,2
2
GlobInexEtis
110,2 -0,2 1,6
•Indienfonden
136,59 1,6 -4,3
•IT-fond
32,02 -0,8 3,1
•Japan
46,76 -0,7 1,9
•Kina
93,84 0,5 3,8
•Latinameri
316,44
1,6
•LuxFarEast
11,37 0,5 3,1
•LuxAmerika
40,93 0,2
2
•Läkemedel
65,44 -0,4 1,4
MegaSve
145,47 0,3 1,3
•Norden
603,95 0,4 0,9
NordenAggr
96,74 0,4 1,1
Norge
608,64
0,5
NorSel
162,3 -0,3
•NorSmå
430,02 0,4 1,5
NyEnergi
92,17 0,3 1,6
Offensiv100
148,44 0,9 0,8
•Rysslandsfon
84,03
2 5,5
•Råvarufond
120,39 0,9 0,2
SBCBo
602,65 0,3 1,3
Sv/Världen
188,42 0,3 1,5
SveEtisk
149,28 0,4 1,2
•SveIndex
6154,32 0,2 1,2
•Sverige
1090,82 0,3 1,3
SveSel
185,08 -0,1 1,3
•SveSmå
602,3 0,7 2,4
•Tillväxt
211,81 0,3 1,2
•Östeuropa
455 1,8 3,8
HSBC Global Asset Man.
BrazilEq*
40,98 0,5 0,6
BRICEqM2*
26,57 1,2 1,2
ChineseEq*
82,1 -0,1 4,6
HongKongEq*
127,2 0,2 4,5
IndianEq*
187,62 0,4 -4,5
ThaiEq*
14,63 -0,7 -1,9
Humle Kapitalförv.
Kapitalförv.*
105,99 1,3 2,1
Småbolag*
127,21 0,8 2,4
IKANO Banken
Allväderf*
105,02 -0,1 -0,6
EuropaEQ*
90,99 0,9
2
GlobalEQ*
70,75 -0,2 0,7
Indecap Guidefonder
GuideAktSv*
175,12 1,6 1,3
GuideHedge*
112,36
J.P.Morgan Asset Man.
130/30A$*
102,11 0,2 1,8
BrazilAlphaP*
11,59 -0,1
•ChinaAdis$*
51,02 -0,3 3,1
EmMkInEq*
8,96 -0,3 0,3
*
GreatChAdi
29,92 0,5 3,1
HKAacc*
19,88 0,3 4,8
LaAmEqAa*
34,66 0,1 0,3
RusAacc*
16,58 -0,5 1,7
UsSel13030*
10,02 0,1 3,1
KPA Fonder
•Aktiefond
173,43 0,1 1,3
Lannebo Fonder
Alpha
10,36 0,2 1,4
•Småbolag
38,51 0,3 2,6
•Sverige
19,74
1,7
•Sverige130/
22,33 0,2 1,7
•Vision
2,18 -0,5 3,3
Länsförsäkringar
•Asien
97,24 0,6 3,2
•Europa
282,24 0,7 0,1
F-i-fförs
107,29
0,7
F-i-fnorm
94,58 0,1 1,2
F-i-foffe
93,58 0,3 1,8
•Fastighet
1414,09 0,2 1,8
•Global
212,75 0,4 2,3
Japan
63,2 -0,7
2
•Nordamerika
133,87 -0,2
2
Småbolag
354,75
1 2,5
•Sverige
819,5 0,3 1,5
•Teknologi
33,38 -0,5 3,4
•Tillväxtma
272,22 0,7 2,4
•Total
24,11 0,5 1,9
•Vänofonden
205,26 0,3 1,6
Fond
LITEN
TECKENFÖRKLARING
Alfred Berg. . . . . . . . . . . . . . . . .Ryssland. . . . . . . . . . . . . . 2,58
Handelsbanken. . . . . . . . . . . . . .Rysslandsfo. . . . . . . . . . . . 2,00
Nordea . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ryssland. . . . . . . . . . . . . . 1,92
AMF Pension . . . . . . . . . . . . . . .Euroland . . . . . . . . . . . . . . 1,91
Capinordic AM . . . . . . . . . . . . . .Sv Topp 30. . . . . . . . . . . . . 1,88
Ålandsbanken. . . . . . . . . . . . . . .Swed SEK . . . . . . . . . . . . . 1,84
SEB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Östeuropa . . . . . . . . . . . . . 1,83
Handelsbanken. . . . . . . . . . . . . .Östeuropa . . . . . . . . . . . . . 1,76
Swedbank Robur. . . . . . . . . . . . .Ryssland. . . . . . . . . . . . . . 1,66
Baring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .East Europe . . . . . . . . . . . . 1,65
-3,85
-2,87
-1,98
-1,90
-1,64
-1,58
-1,49
-1,47
-1,38
-1,32
i
år
i
NAV går
Lärarfonder
•Lärarf.21-4
12,98 0,1
Markedskraft Fonder
Elexir*
112,01
Mobilis Kapitalförv.
Fokus
100,29 0,2
KapitalAkti
102,74 0,1
Nordea
Afrikafond
140,35 0,4
Alfa
656,12 0,3
AllHedge*
98,85
Asian
2367,63 0,6
Avanti
0,99 0,6
•Beta
359,88 0,4
EtiskUGlob
79,73 0,3
•EtiskUSver
1431,21 0,5
EuSm&Mid*
3197,92 0,9
EuroHedge
128,19
•Europa
369,29 1,1
EuropAktie
22,39 1,1
•FjärrÖst
129,45 0,2
Foresta
2,99 0,5
•GlobTillv
178 0,2
GlobalVal
98,96
GlobalTech
55,14 -0,5
IndexSverige
140,86 0,2
•Indien
149,99 -1,3
Jap.ValueS
57,96 -1,1
•Japan
86,21 -0,7
•Kina
137,05
•Latinamer
349,27 0,2
Medica
59,8 -0,3
NordHedge
102,51 0,1
•Nordam
381,88 -0,1
NordamAktie
68,6 -0,1
•Norden
652,15 0,6
NorthAmV
224,41 -0,2
•NyaTillv
122,39 -0,2
Olympiafond
97,18 0,3
•Ryssland
147,38 1,9
•SelektaEu
389,37 0,8
SelektaSv
102,17 0,4
•SmåbolagNord
51,55 0,6
Spektra
469,85 0,3
Strateg100*
139,02 0,4
Stratega10*
121,6 0,1
Stratega30*
126,05 0,2
Stratega50*
138,87 0,2
Stratega70*
144,56 0,3
SwedenF
962,08 0,5
•Sverigef
845,23 0,4
•Tillväxt
146,15 0,3
USFund
2563,9 0,3
WorldFund
1,84 0,3
Östeuropa
278,24
2
Nordnet
•AktieidxSve
195,5
ODIN Fonder
•Europa
106,35 1,2
•EuropaSMB
174,17 1,6
Fastighet
450,06 0,7
•Finland
5496,71
1
Global
126,05 -0,2
GlobalSMB
148,91
1
Maritim
1079,59 0,3
•Norden
1591,27 0,3
•Norge
2639,85 -0,3
Offshore
277,52 0,3
•Sverige
1889,94 0,4
Pictet
AsianEq-P
187,86 0,6
BiotechP
311,43 -0,1
DigiCom-P
143,36 0,2
•DigiCom-R
133,99 0,2
EastEur.P
418,63 1,3
EmergMktP
618,84 0,6
EmMktIdxP
264,99 -0,2
EurEqSel-P
462,55 0,8
EuropIdxP
115,08 1,1
EuSustEq-P
150,35 0,9
Generic-Pc
148,76 0,2
GrChina-Pc
410,41 0,4
•Great.China392,39 0,4
•IndianEq-R
386,96 1,5
IndianEqP
403,89 1,5
JapanEqP
4735,2 -0,4
JapEqSelP
7899,25 -0,3
JapIndexP
9207,71 -0,3
Mid-SCa-Pc
7931 -0,7
PacIndexP
313,49 -0,1
SmCapEu-Pc
608,49 1,5
USAIdxP
104,65 -0,3
WaterP
154,28 -0,1
Scientia Fund Man.
Hedge*
131,92 1,4
•Sverige*
109,52 1,5
SEB
ABGrTrA
311,17 0,2
•Aktiespar
8,21
AssSelLA
141,4 0,4
BioteknLA
294,96 0,3
BioteknLU
294,96 0,3
Cancer
8,96 0,7
•ChAsienxJ
13,17 -0,1
•ChEmergMa
20,22 0,4
•ChJapan
4,58 -1,1
ChJapCRLA
4,21 -0,8
ChLatinam
29,56
•ChNordam
5,39 -0,5
ChAsSmxJLA
35,11 0,2
1,6
1,8
1
3,2
1,7
4,4
1,3
1,7
2,2
1,7
-0,3
1,2
2,8
3,3
4,2
3,9
2,1
0,8
4,6
1,8
-5,3
-0,4
1,6
4,9
1,5
3,6
0,2
3
3,5
0,9
5,1
2,1
1,7
5,5
1,6
1,4
2,5
1,9
2,2
0,5
1
1,4
1,7
1,7
1,7
2,1
3,6
1,8
4,3
1,7
1,6
1,5
1,4
0,2
2
2,2
1,8
0,6
-0,5
1,5
2,7
0,5
1,6
2
2
1,9
0,7
-0,1
0,4
0,1
0,3
2,6
2,6
-5,2
-5,2
1,9
1,7
1,8
1,7
-0,6
0,4
1,6
0,4
0,9
1,5
2,7
1
-0,4
0,8
0,8
0,5
2,7
2,2
2,2
2,4
0,4
2,7
4,7
Fond
NAV
i
går
i
år
ChGlobVaLA
79,5 0,2 2,3
ChNAmerMed
985,91 -0,3 2,6
ChNAmerSmå
111 -0,2 3,5
ChNoAmCRLA
31,55 -0,6 2,2
EtiskEurLA
19,4 0,7 0,6
EtiskGlo
8,17 -0,1 1,5
EtiskSveLU
50,03 0,3 1,4
EurCRLA
10420,89 0,8 0,6
•Europa
7,24 0,8 0,8
Europa1LA
28,57 0,8 0,8
EuropaOff
647,85 2,1 2,1
•EurSmå
29,76 0,3 1,1
Fastighet
33,93 -0,2 1,1
GlFocFdA1*
7,19 0,1 3,8
GlobalLA
15,31 -0,6 0,1
GlobCRLA
6,73 0,3 1,3
GSBRICs*
142,16 0,9 2,1
•Internet
6,26 -0,8 3,7
JPMGlNatRe*
237,22 1,2 -0,3
•Läkemedel
5,89 -0,3 1,1
Multihedge*
90,45
•Norden
15,9 0,2 0,7
NordenLA
64,61 0,2 0,8
NordSmåLA
1648,47 1,4 1,4
RHedgeAlph
115,37 0,1 0,8
RysslandLA
115,48 1,9 5,3
Schweiz
13,81 0,7 -1,6
SKFAlle
195,76 0,6 1,4
StifteSver
17,94 0,2 1,3
StifteUtl
5,43 0,3 1,2
StratBalGlob
10,14
0,5
StratBalLA
128,58 0,4 1,1
StratGlobal
11,05 0,1
1
Sverige
11,81 0,3 1,5
SverigeCR
11,43 0,2 1,7
SveriSmå
22,29 0,3 2,1
SveriSmåCR
99,34 0,3 2,7
•SveStoBol
10,92 0,3 1,5
•Tekno
16,38 -0,5 2,8
TRoPrUSL*
96,68 0,7 4,1
ÖstersjWWF
18,75 0,1 0,7
•Östeuropa
30,73 1,8 4,1
ÖsteuSmåLA
33,51 -1,5 1,5
ÖsteuxRyLA
27,67 0,9 1,1
Simplicity
•Afrika
116,92 -0,5 -1,5
•Asien
91,53 0,1 2,3
•Balans
111,71
1,2
•Indien
196,72 0,9 -4,2
•Kina
103,82 -0,1 5,4
•Norden
313,12 -0,8 2,1
•NyaEuropa
98,39 1,3 2,3
Sjunde AP-fonden
•AP7Aktiefon
110,34 0,7 2,3
SKAGEN Fonder
•Global
969,81 0,4 3,5
•Kon-Tiki
677,48 0,5 2,7
•Vekst
1697,35 0,2 0,4
Skandia Fonder
BRIC
86,97 0,9 2,8
Cancerfonden
115,96 0,5 1,6
•Europa
323,93 1,2 0,9
•FarEast
253,44 0,2 3,1
IdeFLiv
457,72 0,3 0,6
•Japan
114,91 -1 1,9
•Offensiv
272,25
1,3
•SmåSverige
330 0,8 2,8
•Sverige
815,92 0,4 1,2
•TimeGlobal
70,55 -0,6 2,6
•USA
357,46 -0,5 2,3
•Världen
240,74 0,1 2,1
Världsnatur
116,96 0,5 1,6
SkandiaLink/1dag fördröjn
BlRoIndia*
181,88 0,5 -2,8
CarnWorld*
492,05 0,3
CatelReav*
276,61 1,6
2
FidEurAggr*
113,58 1,6 1,7
SGFWellingt*
73,12 0,4
4
SGFHealthcar*
65,13 -0,5 2,6
Spiltan Fonder
•AfDalarna
117,32 0,6
3
•AfSmåland
154,74 0,8 3,7
•AfStabil
287,37 -0,2 1,9
•AfSverige
286,13 0,7 2,9
SPP Fonder
•AinxJAP
50,81 -0,9 2,2
•AinxUSA
77,57 -0,6 2,2
•AinxEuropa
83,91
1 0,7
•AinxSver
165,15 0,3
1
•AktfondSv
446,07 0,7 1,7
•EMUBland
93,23 1,1 -0,5
•GlobSust
58,62 0,3 0,9
•SPP80
62,38 0,1 1,2
Stella Asset Man.
*
StellaPolar
98,48
StellaNova*
146,83
Swedbank
CrossMarket*
98,56 0,9 0,8
Swedbank Investm.
CEE
9,16 0,8 1,1
CEEREstate
4,43
1 2,2
CntralAsia
6,1 0,6 2,1
Russia
18,35 3,8 2,2
Swedbank Robur
AccesEmMar*
150,84 0,1 1,3
AccesHedge*
95,07
AccesModig*
143,03 0,4 1,2
AccesOffensi*
151,93 0,4 1,4
AfrikaSEK
91,61 0,1
•AktiefPens
14,11 0,1 1,7
TELEFONNUMMER TILL FONDFÖRVALTARE
Ancoria Insurance
0200-110 130
East Capital
08-505 88 505
Aktie-Ansvar AB
08-588 811 00
Enter Fonder
08-790 57 00
AMF Pension
08-696 31 00
Erik Penser
08-463 80 60
Banco/Swedbank
0200-23 53 00
Fidelity
08-505 257 00
Carlson Fonder
020-32 56 56
Folksam LO
020-99 10 30
Carnegie Fond
08-676 88 00
Handelsbanken
08-701 10 00
Fond
i
NAV går
BÖRSDAG
12 JANUARI
2011
i
år
AllemaI
131,08 0,2 1,6
AllemaII
130,88 0,2 1,6
AllemaIII
68,73 0,2 1,6
AllemaIV
44,14 0,2 1,6
AllemaV
264,07 0,2 1,6
•Amerikaf
21,52
3,1
•Balkanf
88,58 1,1 1,5
BRICT
116,77 0,7 2,2
•Contura
91,85 -0,8 3,3
EfVärlSEK
57,39 0,9 3,5
•EthGloMEGA
109,01 -0,2 1,1
•EthMiljSve
23,69 0,2 1,1
EthStift
125,75
0,4
•EthSveGlob
147,88
1
•EthSvMEGA
269,52 0,1
1
Europa-Lux
262,13 0,8 1,1
Europafond
17,22 0,8 1,1
•EuropaMEGA
6,55 0,8 1,1
•Exportfond
73,18 0,1 1,2
•Finansfond
7,64 0,9
3
Global-Lux
239,08 -0,1 1,6
Globalfond
41,81 -0,2 1,6
•GlobalMEGA
8,73 -0,2 1,4
IndexAsi
140,13 -0,1 3,6
IndexEur
72,81 1,3 1,1
IndexSve
99,83 0,2 1,2
IndexUSA
90,87 -0,6 2,4
IPAktief
31,51 0,2 1,7
•Japanfond
5,98 -0,8 2,2
•Kapitalinv
64,24 0,2 1,7
•Kinafond
150,08 -0,3 3,6
•Kommfond
17,91 -0,9 2,6
•Medica
7,61 -0,3 1,9
Momentum
89,61 0,9 1,9
•Nordenfond
70,76
0,2
•NyTeknik
155,97 0,6 2,4
•Pacific
29,33 -0,3 2,8
•Privatiser
34,98 0,7 2,1
•Realinvest
20,03 -0,1 1,6
•Ryssland
26,96 1,7 5,2
Råvarufond
25,7 0,3 0,7
•Skogsfond
19,76 0,2 3,4
•SmåbolagEu
19,13 0,5 1,2
•SmåbolagNo
82,79 0,2 0,8
•SmåbolagsSv
48,19 0,7 3,3
StellaEur
61,18 0,3 0,4
•StellaSmå
412,03 0,7 3,5
StellaSve
108,48 0,2 1,4
SvAktiepo
208,82 0,4 2,1
Sverigef
268,72 0,4 1,2
•SverigMEG
47,07 0,4 1,2
TalAktMEGA
32,47 -0,1 1,2
ValutaHedge*
100,89
1,3
•Östeuropa
31,09 1,4 3,8
Swedbank Robur/Banco
Amerika
588,51 -0,1
3
EtiskaGlob
74,68 -0,2
1
•EtiskEurop
200,26 0,8 0,9
•EtiskSve
5477,15 0,2 1,1
EtiskSvSp
115,55 0,2 1,1
•EuroTop50
72,14 0,8 0,9
FjÖstern
1077,18 -0,2 3,9
Hjälpfond
264,61 0,2 1,1
Humanfond
716,83 0,2 1,1
IdMiljöf
132,09 0,3 1,1
Kulturfond
214,35 0,2 1,1
•Offensiv
793,18
1
RussiaSEK
486,31 1,8 5,3
Samaritfond
306,17 0,2 1,1
Småbolag
91,73 0,9 2,5
•SvMiljöf
361,61 0,3
1
Sverige
305,67 0,3 1,1
Tanglin
Tangent
1818 1,2 5,7
Traction Fonder
GlobalValue*
106,46 0,4 -1,7
SmallCap*
105,04
-0,3
Track*
137,79 1,3 -0,5
*
Yield
102,08
0,2
Västra Hamnen
AwakeEnergy
939,22 0,3 3,9
AwakeEquity
833,39 0,9 3,3
XACT Fonder
*
Bull
181,13 2,8 2,4
Nordic30*
7,32 1,1 1,1
OMX*
114,45 1,9 1,6
OMXSB*
320,16 1,7 1,7
XACTBull2*
304,38 3,8 3,1
XACTEuBull*
18,82 1,8 -1,4
Ålandsbanken
•China
209,95 0,8 5,1
GlobalSEK*
621,94 0,8 3,7
NordicSEK*
814,92 1,2 1,5
•OMXS30
175,3 0,2 1,1
•SmallCap
55,22 0,9 3,3
•SwedSEK*
314,44 1,8 1,6
•TIME
90,77 -0,3 2,7
Öhman
•Hjärt-Lung
633,22 -0,1 1,6
•IndexEurop
85,33
1 1,3
•IndexJapan
63,28 -0,8 1,3
•IndexPacif
154,17 -0,5 -0,8
•IndexSve
144,31
1,7
•IndexUSA
75,11 -0,6 2,3
•IT-Fond
166,3
3,4
•Nord.Miljö
210,46 0,1 1,3
•Sverige
378,17 0,1 1,7
•Varumärke
91,39 -0,7 1,2
VÅR
Nordea
SPARRIS
08-579
420 00
LAX
Swedb.Robur
AVRUGA
08-585 900 00
KALV
SEB Fonder
RAMSLÖK
0771-62 10 00
PANCETTA
Skandia
RABARBER
020-55 55 00
DRÖMMAR
Traction Fonder
VANILJ
08-506 289 00
Ålandsbanken
08-791 48 00
VÅR
I SKÅNE
JP Morgan
Öhman Fonder
08-545 181 70
08-402 50 00
Catella Fondförv.
08-614 25 20
Lannebo Fonder
085622 5222
Fondbolagens
förening
08-506 98 800
Boka på 0435 - 44 00 00
Net Asset Value, nettovärdet av varje fondandel.
Aktuella uppgifter saknas. Senast kända värden anges.
Värdeutveckling i procent jämfört med föregående börsdag.
Värdeutveckling i procent mätt från det senaste årsskiftet.
Fonden ingår i PPM:s utbud.
Income (Inc) – denna andelstyp ger utdelning.
Accumulated (Acc) – denna andelstyp ger inte utdelning.
Produktion: TT Spektra & SIX. Vid frågor: 08-586 16 410
Carnegie/HQ
08-696 1860
Danske Fonder
Länsförsäkingar
www.ljungbyhedpark.se
075-24 83 000
020-66 11 00
NAV
*
i går
i år
•
I
A
Fond
i
NAV går
i
år
BLANDFONDER
Alfred Berg
•Obligationsf*
989,69
0,6
AMF Pension
•Balansfond
174,92
0,9
Ancoria Insurance
Fastighet
27,68 0,1 1,5
BlackRock
StratAlloE*
11,38 0,1
1
BNPP L1
Opport.USA*
803,89 -0,1 -0,1
Carlson Fonder
•Realränte
105,61 -0,2 0,6
RänKoncis
101,64
0,1
StiftfondSv
113,49 0,1 0,8
Carnegie Fond
•Safe90BRIC
122,47 0,2 0,5
•Safety90Sv
139,66 0,2 0,9
Carnegie/HQ Fonder
OMXS302xlo*
153,28 3,8 3,1
OMXS302xsh*
52,74 -3,9 -3,4
•TotalA*
117,55
1 0,8
TotalB*
117,55
1 0,8
Catella
Balanserad
114,11 0,2 1,4
Coeli Fonder
Ekv.Absolut*
10,54
Ekv.Balanse*
10,19 0,3 0,6
*
Ekv.GlbMegT
9,67 -0,2 0,7
Ekv.Inh.Ef*
7,24
-1,7
Ekv.Multist*
10,1
Ekv.Total*
18,72
Ekv.Trygghe*
12,88
Spektrum*
11,84
Danske Invest
•AktivFörm
2143,88 0,3 1,1
•Balanserad
140,14 0,3 0,7
•Försiktig
128,91 0,1 0,4
Eldsjäl Fond
Bistånd
160,03 0,2 1,4
Evli Fondbolag
•FinlandMix*
5,86 0,4 -0,8
Fidelity International
*
EuroBa
12,63 0,3 -1
Growth&Inc*
15,83 -0,4 0,1
Tgt2010EUR*
21,06 -0,5 -1,3
Tgt2015EUR*
27,18
0,4
Tgt2020EUR*
30,1 0,4 1,1
Folksam Fond
•Förvaltning
222,65
1
Handelsbanken
Balans50
130,73 0,6 0,6
•Flerm.fond
181,61 0,1 0,9
Garanti+
95,81
GenFiF50
114,33 0,7 0,7
GenFiF60
114,28 0,9 0,9
GenFiF70
114,35 0,9 0,9
GenFiF80
115,57 0,9 0,9
•Genfond40
117,08
0,4
•Genfond50
135,11 0,1 0,9
•Genfond60
142,43 0,2 1,1
•Genfond70
142,86 0,2 1,1
•Genfond80
141,9 0,2 1,1
Hedge
103,07
KlickSve90
108,47 0,1 0,5
Managed
1,56 0,6 0,6
Potenti75
117,05 0,8 0,7
SBCFlerm
201,36 0,1 0,9
Stabil25
112,26 0,3 0,4
HSBC Global Asset Man.
*
TurkeyEquit
25,64 -0,5 2,8
KPA Fonder
•Blandfond1
158,51 -0,1 0,6
•Blandfond2
164,71
0,9
Lannebo Fonder
•Mixfond
14,42 0,1 1,4
Länsförsäkringar
•Pensio2010
130,9 0,2 1,1
•Pensio2015
132,78 0,3 1,5
•Pensio2020
132,87 0,5
2
•Pensio2025
134,29 0,5
2
•Pensio2030
132,54 0,5
2
•Pensio2035
69,88 0,5
2
•Pensio2040
69,65 0,5
2
•Pensio2045
82,42 0,5
2
•Trygghet
255,44 0,2 0,7
Lärarfonder
•Lärarf.45-5
12,96
1,1
•Lärarf.59+
12,3 -0,1 0,5
Nordea
ChoicePan-E*
7,86 -0,5 0,5
Donation
123,91 0,1 1,1
Futura
356,67 0,1 1,3
•Gen38-44
65,95 -0,1 0,6
•Gen45-49
68,06 0,1 1,4
•Gen50-54
71,49 0,3 2,1
•Gen55-59
71,31 0,3 2,1
•Gen60-64
70,68 0,3
2
•Gen65-69
70,91 0,3
2
•Gen70-74
71,45 0,3 2,1
•Gen75-79
68,46 0,3
2
•Gen80-84
72,1 0,4 1,9
•Gen85-89
87,2 0,4 1,9
Klimatfonden*
76,14 1,4 3,1
Midi
125,23 0,2 1,5
Optima
468,16 0,2 1,7
SPARAtrean
189,91 0,1 1,3
Stabil*
104,14 0,1 0,4
Strateg100*
139,02 0,4 2,2
Stratega10*
121,6 0,1 0,5
126,05 0,2
1
Stratega30*
Stratega50*
138,87 0,2 1,4
*
Stratega70
144,56 0,3 1,7
Nordnet
Aggressiv*
144,67 0,4 1,5
Balanserad*
122,75 0,2 0,9
Försiktig*
114,35 0,1 0,7
*
Offensiv
132,69 0,2 1,2
Trygg*
93,85
Parex AM
Parex
16,1 0,2
SEB
AsSeDeSELA
99,49 0,2 -0,2
AsSeOpCSEK
102,89 0,7 -0,8
Ekorren
137,97 -0,1 0,6
Garanti80
101,67 0,3 0,2
KeySelLA
100,75
0,1
TryggPlac
128,84 -0,1 0,4
•Världen
9,23
0,8
Skandia Fonder
•Balanserad
268,8 -0,1 0,8
•Försiktig
164,07 -0,2 0,4
SelGlobFör*
100,2 0,2 0,2
SelOffens*
109,94 0,7 1,3
SelStrateg*
111,27 0,6
1
SelUtlOff*
89,74 -0,3 1,1
SPP Fonder
•SPP40
187,38 -0,1 0,3
•SPP50
233,61
0,7
Fond
i
NAV går
i
år
•SPP60
263,61 0,1
1
•SPP70
119,28 0,1 1,1
Swedbank Robur
AccesBalan*
130,83 0,3 0,9
AccesFörsikt*
104,88 0,1 0,6
AccesTrygg*
108,71 0,1 0,3
Action*
99,24 0,7 1,1
Mixfond
20,6 -0,1 0,8
MixIndexSv
183,57
0,6
MixMEGA
13,77 -0,1 0,8
•MixPension
13,11 -0,1 0,8
Norrmix
13,16 0,3 1,4
Protect90*
104,42 0,3 0,2
Solid*
102,91 0,3 0,3
•Transf50
119,61 -0,1 0,3
•Transf60
129,93
0,6
•Transf70
138,64 0,2 0,9
•Transf80
141,19 0,2 1,1
Swedbank Robur/Banco
•Balanserad
1111,11 -0,1 0,5
•Försiktig
66,37 -0,1 0,3
Söderberg&Partner
*
Söd&PartTil
181,14 0,1 0,9
XACT Fonder
Bear*
22,64 -2,9 -2,5
Bull*
181,13 2,8 2,4
RÄNTEFONDER
Aktie-Ansvar
•Avkastning
104,84
Alfred Berg
•OblPlus*
854,05
•Obligasjon
115,32 -0,4
•Obligationsf*
989,69
Pengemarkd
103 -0,3
•Penningmarkn* 986,26
AMF Pension
•Rtfkort
105,88
•Rtflång
121,02 -0,4
Baring
•HighYieldB
11,41 -0,6
•HYB-EHdgd
11,42 0,1
•IntlBond
26,87 -0,7
BlackRock
AsiaTiBd*
28,83 -2
GlbSTBd*
14,04 -0,5
GovermMor*
16,28 -0,7
StratAllo$*
22,72 -0,8
*
USCoreBd
25,65 -0,7
USHighYi*
22,07 -0,8
Capinordic AM
•HighYield
101,72
Carlson Fonder
•LongBondA
44,64 -0,2
•ShortBondA
25,95
Carnegie Fond
•SvKRänta
128,35
Carnegie/HQ Fonder
•CorpBond*
309,13
•Likviditet
1130,46
•Obligation
1039,26 -0,3
Catella
•Avkast
117,81
Försiktig
107,61 0,1
•Likviditet
101,87
Danske Invest
Avkastning
123,59 -0,3
EMUBondA
134,43 -0,4
EMUBondD
92,98 -0,3
GlHiIncome
241,75 -0,8
•GlHiIncome
108,41 -0,6
•SveLikv
1103,6
•SveObl
1043,31 -0,3
SveRealr
106,78 -0,2
SveRäntef
119,68
USDBond
249,86 -0,9
Enter Fonder
•Penningm
975,88
Return
1033,49 -0,2
•Trend
1225,43
Evli Fondbolag
•LikvSv.
983,87
•Obl.Sverige
934,42 -0,1
Fidelity International
AUDCcy*
34,02 -1,6
EMMktDeb*
14,52 -0,6
EuroBond*
11,26 -0,7
EUROCcy*
17,84 -0,5
EuroHiYld*
9,37 -0,6
Int’lBond*
1,22 -0,9
SterlBond*
0,29 -0,9
SterlinCcy*
21,56 -0,6
SwissFrCcy*
31,59 -1,4
USHighYd*
11,95 -0,7
USDBond*
6,26 -1
USDCash*
11,71 -0,8
USDCcy*
33,37 -0,8
Folksam Fond
•LOObligatio
117,2 -0,3
•Obligation
147,5 -0,3
•Penningmarkn 117,77
Realränta
123,17 -0,1
•TjmOblig
117,61 -0,3
Handelsbanken
EuroOblig
24,67 -0,6
Kortränta
99,31
•LuxKortrta
134,64
•LuxLångrta
3163,94 -0,3
Långränta
98,26 -0,3
MegaAvkast
1562,57 -0,2
Realräntef.
99,58 -0,2
KPA Fonder
•Räntefond
1049,96
Lannebo Fonder
•Likviditet
106,2
Länsförsäkringar
EuroOblig
68,4 -0,3
•Obligation
142,91 -0,2
•Penningmarkn 102,43
Statsobligat
11,01 -0,2
Nordea
AktRänta
105,98 -0,1
Garanti
99,39
LikvInvest
146,65
Obl.invest
428,92 -0,4
•Obligation
104,72 -0,4
•Realränte
130,26 -0,2
RäntefFtg
143,83
•Räntefond
95,08
Sekura
270,25
StraRänta*
100,95
Pictet
EURBds-Pc
398,76 -0,2
EURBds-Pd
283,08 -0,2
EURCrp-Pd
99,45 -0,2
EURHiYield166,28
EURLiq-Pd
96,39 -0,1
EURSMT-Pd
89,5 -0,1
EURSMTBds-R 119,59 -0,1
GlEmg-Pc
264,77 -0,6
0,4
-0,4
0,6
-0,2
0,1
0,1
1,6
-0,6
-1,2
1,4
0,9
1,7
2,1
0,5
0,4
0,1
0,8
0,3
-0,9
-0,9
-1,4
-0,2
0,1
0,1
0,7
-0,1
1
-0,1
-2,2
1,3
-1,2
-1,3
-0,7
-1
0,3
1,3
-2,1
2
0,9
1
1
0,6
-2,1
0,1
0,1
0,6
0,1
-1,6
-0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,6
0,3
-1,4
-1,4
-1,7
-0,3
-1,4
-1,5
-1,5
0,9
Fond
i
NAV går
i
år
GlEmg-Pd
163,63 -0,6 0,9
USDLiq-Pd
84,71 -0,7 0,3
SEB
FtgoblfSEK
111,78
-0,1
LikviditA
11,7
•OblSEK
9,93 -0,2 -0,1
OblFlexLA
21,3
OblSEKLA
43,19 -0,2 -0,2
•PenSEK
9,94
PenSEKLA
22,01
•RealrteLU
13,38 -0,1 0,6
Sjunde AP-fonden
•AP7Räntefon
99,5 -0,1 -0,1
SKAGEN Fonder
•Krona
100,48
0,1
•Tellus
121,74 -0,5 -0,3
Skandia Fonder
•Kapital
153,56 -0,4 0,2
Likviditetsf
112,99
•Penning
128,99
•Realränte
130,62 -0,2 0,6
Spiltan Fonder
•RäntefSve
106,72
0,1
SPP Fonder
•Obligation
119,89 -0,3 0,1
•Penning
112,46
0,1
Swedbank Robur
AbsoluPLUS
116,69
AbsolutRänta
244,12
0,1
EthRänta
100,25 -0,2 -0,1
EuroRänte
13,59 -0,4 -1,5
GlobRänte
190,59 -1,1 -0,4
IPRäntef
124,87 -0,3 -0,1
Obligation
113,05 -0,3 -0,1
•ObligMEGA
108,84 -0,3
•Pennmarkf
98,46
PennmarkME
94,03
•Realräntef
121,6 -0,1 0,6
RänteEurop
93,8 -0,7 -1,3
•RäntePens
11,22 -0,3 -0,1
RänteSve
98,52 -0,2 -0,1
StatsskMEG
99
SvLikvid
132,67
SvLikvPlus
135,8
SvOblMEGA
146,82
TalRäSvME
110,09 -0,2
Swedbank Robur/Banco
Likviditet
1001,67
Ålandsbanken
•PenningMkd
1000,68
Öhman
•Ftgsobl
94,8 0,1 0,2
•Obligation
115,49 -0,2
•Penningmarkn
96,06
•Realobl
124,4 -0,2 0,6
FÖRSÄKRINGSFONDER
Ancoria Insurance
Balans
107,62 0,9 0,4
Finans
84,35 1,1 -1
GlobalTillv
65,64 -0,5 0,5
IndexSve
361,89 1,7 1,1
Japan
59,94 0,3 1,2
Lågrisk*
106,96
NyEnergi
61,19
2,8
Offensiv
104,66 1,1 0,3
Thailand
137,66 -0,3 -3,9
SEB
BRLatinAm*
686,39 0,9 0,8
•ECBalkan
13,96 0,4 1,5
•ECTurkiet
10,57 -0,1 2,7
•ECRyssland
1556,4 1,6 5,2
FidAsiSpSi*
231,49 0,6 3,6
FidEuroSm*
244,14
1
1
HSBCBrazil*
280,97 0,9
1
HSBCIndien*
1286,54 0,8 -3,6
JFChina*
349,85 0,1 4,2
SkandiaLink/1dag fördröjn
BarGloRes*
216,39 0,3 0,8
BlRoEmEuro*
959,5 0,9 1,8
*
BlRoLatiAm
688,07 0,8 0,6
BlRoUSBasV*
332,69 0,2 3,6
CatelHedge*
140,96 0,2 0,3
EastBalkan*
13,9 0,3
1
EastCRyssl*
1532,3 3,5 3,5
EastÖeurop*
44,54 2,7 2,7
HqStrategi*
778,76 1,2 1,1
HqSverige*
1316,27 1,5 1,3
InvLeisure*
130,19 -0,2 1,8
JPMEurStVa*
101,16 0,6 0,4
JPMFGloFin*
681,54 0,8 1,8
OdinNorden*
1588,65 0,7 0,3
OdinSve*
1884,86 1,3 2,3
SGFCarnegieS*
23,29 1,9 1,3
15,49
2 1,7
SGFEntSweEq*
SGFEpoch*
68,18 -0,6 2,8
5,62 0,3 0,4
SGFEurEq*
SGFEurOpp*
94,54 0,6 -0,2
SGFFStateCh*
256,69 0,1 3,5
SGFGloEq*
6,38 0,3 2,6
SGFJapan*
4,57 -0,8 3,6
*
SGFPacific
20,65 -0,2 1,2
SGFUsAll*
113,69 -0,3 3,3
SGFUsCapGr*
94,92 -0,1 3,5
SGFUsLarge*
4,53 -0,2 2,2
SGFUSValHW*
76,53 -0,6 3,2
SkaBRIC*
86,15 0,5 1,8
SkaCancer*
115,41 1,8 -0,9
SkaEuropa*
320,11 0,6 -0,3
SkaFarEast*
252,93 0,3 2,9
SkaGlobFör*
100,2 0,2 0,2
SkaGloHedg*
110,16 -0,2 -0,2
SkaIdéFLiv*
456,43
1 -1,7
SkaJapan*
116,08 -0,6 2,9
SkaKapital*
154,24 0,1 0,6
SkaLikvid*
112,99
SkaOffens*
109,94 0,7 1,3
SkaParaBal*
269,04 0,6 0,8
SkaParaFör*
164,34 0,3 0,5
SkaParaOff*
272,12 1,1 1,3
SkaPenmark*
129
SkaRealrän*
130,88 0,1 0,8
*
SkaSmåbSve
327,55 1,3
2
SkaStrateg*
111,27 0,6
1
SkaSverige*
812,6 1,9 0,8
SkaSweStar*
119,37 1,8
1
SkaUSA*
359,39 0,4 2,8
SkaUtlOff*
89,74 -0,3 1,1
SkaVärlden*
240,51 0,4
2
SkaVärlds*
116,4 1,8 -0,9
DinBästa Affär!
Helsingborg, Carl Krooks gata 30, Mån-Fre 8-21 Lör-Sön 9-20
Åstorp, Mån-Fre 8-20, Lör-Sön 9-20
www.icaoj.se
Tel. Hbg: 042 18 70 70, Åstorp: 042 490 25 00
Priserna gäller så långt lagret räcker t.o.m 16/1-2011 med res. för ev. tryckfel
WIENERKORV
SP-Chark
34
SKINKGRYTBITAR
magra
69
Karré-
KOTLETTER
90
/förp
ASMUNDTORPSPASTEJ
för
140 g
2
18:-
/kilo
RYGGBIFF
Nyhuggna
39
90
90
mörad, i bit
:
149 ARLA OST
/kilo
/kilo
Prästost
Herrgårdsost
Grevéost
OXHÖGREV
Benfri
667 g
Kortpris
59 5990
:
109
90
:
99 14
90
/kilo
Här på Oj! styckar och packar vi allt
kött i butiken. Detta gör vi för att
kunna erbjuda Dig som kund den
allra bästa kvalitén!
Ett stort sortiment med över 140
artiklar finns i våra köttdiskar välputsat och klart för tillagning.
Vi säljer enbart garanterat svenskt
kött, utan undantag.
/kilo
KALKONFILÉ
Färsk
Ingelsta
/kilo
BASTURÖKT
SKINKA
RÖDSPÄTTAFILÉ
Nyskivad
/hg
/kilo
Välkommen till en riktig matbutik.
Smakfullt
.
Bekvämt
t
VI HAR BÅDE BANK O MAT
MILDA MARGARIN
1 kilo
Nu städar vi ut julen!
Max 2 pkt/ kund
:
15
/förp
LINGONGROVA
GULDKORN
500 g
2 för
(28:-/kg)
ALLRENGÖRING
1 liter
750 ml
750 ml
Kortpris
:
15
HUSHÅLLSDUK
4-pack
2 för
5
90
14
:
10
90
11
1 kilo
:-
MINIBAGUETTER
300 g
/påse
BLÅBÄR I ASK
12 5 g
(119.20/kg)
CITRONER
ICA. Spanien
klass 1
3 för
/förp
CLEMENTINER
ICA. Spanien
klass 1
/kilo
.
Prisvärt
18
90
13
90
21
:
25 90
/förp
/förp
MORÖTTER
Argentina
klass 1
ICA
:
65
/förp
RENGÖRINGSSPRAY
30-pack
i påse
ICA Sverige
klass 1
3 för
/förp
VETEKAKA
(16.66/kg)
ICA Skona. 1,3 kilo
SÅPA
:
28 900 g
TVÄTTMEDEL
6-pack
6
:
36
:
28
(23:-/kg)
90
/förp
PROVIVA
1 liter
2 för
(18:-/lit)
KIVIKS LÄNGTAN
JUICE
1 liter
2 för
Kom in och upplev äkta matglädje varje dag!
A28
TORSDAG 13 JANUARI 2011
HELSINGBORG
NYHETSCHEF: 042-489 93 31 E-POST: [email protected]
KUNDTJÄNST: 042-489 92 30
REDIGERING: HEDVIG JUHASZ TOTH
Nunnorna
protesterar
mot byggplaner
Karmelitklostret befarar
att nya hus intill ska störa
friden. Nunnorna går därför emot planerna på att
utvidga Rydebäck i öster.
Samtidigt kan länsstyrelsen stoppa förslaget på
grund av bullret från järnvägen.
HELSINGBORG. =Éa STc ÛeTaVaX
_P]ST_a^VaP\\TcUÛaT]dcQhVV
]PSPeAhSTQÉRZÛbcTa^\BP]SÛ
eÉVT]VY^aSTbUÛaUT\ÊabTSP]WP
STQ[P]SP]SaP;P]SbZa^]PZ^\
\d]X]eÉ]S]X]VPa
:Pa\T[XcZ[^bcaTc[XVVTaeXS5^a
cd]PeÉVT] SXaTZc bÛSTa ^\ Z^\
\d]VaÉ]bT] ^RW |Tcc aTb_TZcPe
bcÊ]S| TUcTa[hbcTb cX[[ P][ÉVV]X]V
T]
=Éa^\aÊSTc ]^aa^\Z[^bcaTc]d
_[P][ÉVVbUÛaQ^bcÉSTa_a^cTbcTaPa
]d]]^a]PbYÉ[eP3T\^cbÉccTabXVX
UÛabcPWP]SWT[PUÛab[PVTc_ÊRXaZP
Q^bcÉSTaePaPeTcc%cP[XcaT
^\SXbZdcTaPSTUT\eÊ]X]VbWdb]É
aPHccTaÛeÉVT][É]VbcX]^aa8ÛeaXVc
bZXbbPb eX[[^a ^RW aPSWdb <PaZÉ
VPaTÉaZ^\\d]T]^RW:d[[PWdbT]
\PaZ01
8P]SaPWP]SP]bTaZ[^bcaTcPccST
bYdeX[[^ab^\UÛaTb[Êb]Éa\Pbc]^aa
^\ ST] cÉ]ZcP VaÛ]aT\bP] X]cX[[
5^acd]PeÉVT] bZP cPb Q^ac [XZb^\
T]dcUPacÊcSTcWÊ[[Tc
Nunnorna vill i bcÉ[[TcWPT]eP[[T[
[Ta_[P]cTaX]VSÉaUÛaPccWYÉ[_[XVc
bZh\\P QTQhVVT[bT] UÛa Z[^bcaTc
3ÊbZd[[T^RZbÊX]cahRZTcQTePaPb
PePccSTc[XVVTa_Ê[P]STc^RW\^c
ST]QPZVad]ST]bÉVTaSTÉeT]]TY
cX[[UT\eÊ]X]VbWdbT]ca^cbPebcÊ]
STccX[[ST\
KARMELITKLOSTER
N Den kvinnliga grenen av karmelit-
Planområde
Här ligger
klostret
Grafik: HD
Enligt protestskrivelsenÉaT]Pe
Z[^bcaTcb Vad]SbPcbTa Pcc ST b^\
eTaZPa^RWeXbcPbSÉabZPZÉ]]PUaXS
XST]PebZX[SWTcb^\aÊSTa:[^bcaTc
eX[[ ^RZbÊ WP T] QaP aT[PcX^] \TS
bX]P VaP]]Pa ^RW QTUPaPa Pcc ST]
bZP bcÛaPb \TS Wdb P[[ST[Tb X]cX[[
3TccP Q[P]S P]]Pc VT]^\ Z[^RZ
aX]V]X]VT] b^\ bZTa ÊccP VÊ]VTa
^\ SPVT] \TS QÛaYP] cXSXVc _Ê
\^aV^]T]
3TcÉa^Z[Pac^\]d]]^a]PZ^\
\TaPccÛeTaZ[PVP_[P]T]^\STX]
cTUÊaVTWÛaPe7T[bX]VQ^aVbZ^\
\d] 5aÊVP] Éa UÛa cXSXVc eÉRZc
d__VTaPSe^ZPc9PR=T_Îadb_ÊPS
e^ZPcUXa\P]1TaV\P]?Tabb^]X
;P]SbZa^]Pb^\ÉaSTaPb^\QdS
~EXbZPbT^\ÊcVÉaSTaZP]eXS
cPbbÊPccSTcQ[XaQÉccaTUÛaZ[^bcaTcb
ST[EXWPaX]cTbPcc]TaU^cT]É]^RW
X]cTWT[[TaWd]]XcSXbZdcTaPSTcWÉa
\TSUPbcXVWTcbÉVPaT]Z^\\T]cT
aPa _[P]RWTU 1YÛa] 1T]bS^a_AT
STbcP\
orden tillkom på 1400-talet. Det enda nunneklostret i Sverige är det på
Fortunavägen vid Rydebäck där de
21 systrarna lever ett kontemplativt
liv i avskildhet. Det finns också ett
manligt karmelitkloster i Norraby
vid Tågarp.
N Nunneklostret som invigdes 1963
är ritat av den kände arkitekten
Hans Westman. Anläggningen är
utformad med den skånska kringbyggda gården som förebild. I planförslaget beskrivs klostret som en
arkitektonisk solitär med en tillbakahållen färgskala i karmeliternas
färger grått, brunt och vitt.
^RWCaPUXZeTaZTcWPZ[PaPaTQTbZTS
^\WdaQd[[aTcUaÊ]YÉa]eÉVT]bZP
QT\ÉbcaPb8P]]PcUP[[W^cPa[É]b
bchaT[bT]PccX]VaX_P
I planförslaget talas omTccRXaZP
!$\TcTa[Ê]VcQd[[Ta_[P]Z[É]Vb
EÉbcZdbcQP]P] >RW bcPSbQhVV
]PSbUÛaeP[c]X]VT]aÉZ]Pa\TSPcc
ST]WÉabPZT]ZP][ÛbPb
CX[[ÉVVPbZP]PccÉeT]\X[YÛUÛa
eP[c]X]VT]cPad__Z[^bcaTcbZ[^RZ
aX]V]X]V^RW_TZPa_ÊPccST]X]cT
QTaÛab]Éa\PaTX_[P]QTbZaXe]X]V
T]>\bcÛa]X]VPabZd[[Td__bcÊUÛa
Planförslaget har nu ePaXc_ÊbP\ Q^T]STX]ÉaWTcT]ZP]ZaPe_ÊQT
aÊS =ÉbcP bcTV Q[Xa Pcc STc bZP VaÉ]b]X]VPa X cXS ^RW ^\UPcc]X]V
bZXRZPb_ÊaT\Xbb^RWbcÉ[[PbdcPe Z^\\PPccbcÉ[[PbbZaXeTaUÛaeP[c
bcPSbQhVV]PSb]É\]ST]eX[ZTceÉ] ]X]VT]
cPbbZTcXSXVPbcXUTQadPaX
Jonas Nilsson
©eT] ÉVPa]P cX[[ Tcc _Pa P]SaP
[email protected]
UPbcXVWTcTaX]ÉaWTcT]XUaÊVPbÉccTa
042-489 90 17
U[Ta dcUPacTa \^c 5^acd]PeÉVT]
3Tbbdc^\ eX[[ QÊST [É]bbchaT[bT]
En fri efter bestialiskt mord
En av de två män som åtalats för mordet på en 30årig man på Sadelmakaregatan släpptes när rättegång avslutades på onsdagen. Den andre åtalade
kommer med all sannolikhet att dömas för mord
men ska genomgå en
rättspsykiatrisk undersökning innan domen faller.
HELSINGBORG. 3T]É[SaTPe\É]
]T]""ÊaVP\\P[bcÊaÊcP[PSUÛa
\^aS\TSP]ST]\TScX[[cP[PST!&
ÊaX]VT]\XbbcÉ]ZbUÛa\TSWYÉ[_cX[[
\^aSP[cTa]PcXecVa^ecbZhSSP]ST
PeQa^ccb[X]V>UUaTcb[^VbXWYÉ[\TS
T]ZÛccZ[dQQP_Ê\XSb^\\PaPUc^]
XbX]Q^bcPSSXcSTceÊ\É]]T]Z^\
\TSST]UT[PZcXVPUÛaTbcÉ[[]X]VT]
PccT]eÉ]cX[[ST\beÉePSTXUPaP
=Éa"ÊaX]VT]WXccPSTbePaZa^_
_T] beÊac bPaVPS bch\_PS ^RW Pcc\P]]T]Z^\\TaPccSÛ\PbUÛa
bZÉ]SPS_Ê^[XZPbÉcc
\^aS
EXRT RWTUbÊZ[PVPaT 0]]P 7Ê
Vice chefsåklagare Anna 7Ê ZP]bb^] QTbZaTe \^aSTc b^\ dc
ZP]bb^]X][TSSTbX]b[dc_[ÉSTaX]V SaPVTc^RWWÉ]bh]b[Ûbc^RWP]bÊV
\TSPccbÉVPPccÊcP[TceX[Pa_Ê!& PcccX]VbaÉccT]QÛaÛeTaeÉVPPccSÛ
ÊaX]VT]b d__VXUcTa <P]]T] WPa \PcX[[[XebcXST[[TaXePacUP[[ad]c!
_TZPcdc""ÊaX]VT]UÛaSÊSTc^RW ÊabUÉ]VT[bTX]Z[dSTaPcUhaPÊaUaÊ]
ÊZ[PVPaT] P]bTa Pcc WP]b eTabX^] TccbcaPUUb^\""ÊaX]VT]PecYÉ]PST
bcÛSbX]cTQPaPPeSTZaX\X]P[cTZ UÛa\^aSUÛabÛZeXScXS_d]ZcT]UÛa
]XbZP d]STabÛZ]X]VPa b^\ VY^acb \^aSTc
dcP]ÉeT]PeeXcc]Tbd__VXUcTa
""ÊaX]VT]bZPS^RZVT]^\VÊT]
~ªZ[PVPaT] WPa VY^ac STc beÊac aÉccb_bhZXPcaXbZd]STabÛZ]X]V>\
UÛabXVVT]^\PccX]cTca^_ÊbXccWd WP]QTUX]]bePaPP[[ePa[XVc_bhZXbZc
edSeXcc]T8bÊUP[[WPSTWP]YdP[S bcÛaSQ[XaS^\T]b[dcT]_bhZXPcaXbZ
aXVÊcP[PcbTUcTab^\WP]WÉeSPaPcc eÊaS
WP]Éa^bZh[SXVbP""ÊaX]VT]bUÛa
AÉccTVÊ]VT]Peb[dcPSTb\TSPcc
bePabPSe^ZPc;Pab:adbTb^\P] ST] \TScX[[cP[PST !&ÊaX]VT] UÛa
bTaPccÊZ[PVPaT]_aTbT]cTaPc|bÉ\ bPccTb_ÊUaXU^cTccQTb[dcb^\chSTa
_ÊPccWP]XePacUP[[X]cTZ^\\Ta
bcPb^acT]bQTeXb]X]V|
D__UPcc]X]VT] chRZb X]cT ST[Pb PccSÛ\PbUÛa\TSWYÉ[_cX[[\^aS
PecX]VbaÉccT]b^\UP]]PccÛeTach
VP]ST QTeXb]X]V UaP\QaX]VPcb UÛa
Robert Dujmovic
Pcc ""ÊaX]VT] QTVÊcc ST ÊcP[PST
[email protected]
042-489 93 61
VÉa]X]VPa]P3Éa\TScP[PaP[[cUÛa
=hPcXSTa
\TS ^\QhVVSP [^ZP[Ta UÛa \TSX
RX]PZdcT]>RW^\hccTa[XVPaTceÊ
ÊabZPST]caTSYT^RWbXbcPTcP__T]
ePaPPeb[dcPS\TST]]hPZdcbYdZ
eÊaSbPeST[]X]V
<T]STcÉaX]cTQPaPT]d[caP\^
STa] ^RW RXaZP ZePSaPc\TcTa
bcÛaaTPZdc\^ccPV]X]Vb^\UÛacP]
ZPa]P cX[[ P\TaXZP]bZP cTeTbTaXTa
b^\_PcXT]cTa]PUÊa\ÛcPUaÊ]^RW
\TSX]ÉbcPeTRZP?Tab^]P[T]ÛeTa
VÊabP\cXSXVccX[[TccTUUTZcXePaT^RW
]hPaTPaQTcbbÉccb^\STbYÉ[ePdc
U^a\PcCP]ZT]ÉaPccSTcbZP\X]b
HELSINGBORG. ;Ydb ah\S ^RW ZP eÉ]cTcXSTa \T] ^RZbÊ ÛZP _P
S^UcT]Pe]h\Ê[PcÉaePSb^\\Û cXT]cbÉZTaWTcT]
cTa X]]P]UÛa V[PbSÛaaPa]P cX[[ ST]
]hPPZdc\^ccPV]X]VT]7ÉabZP_P Kjell Ivarsson, verksamhetschef
cXT]cTa \TS PZdcP QTbeÉa ]Éa STc _Ê0ZdcRT]cad\ÉaÛeTachVPS^\
VÉ[[Ta \TSXRX] ZXadaVX T[[Ta ^ac^ Pcc\P]\TSTccTUUTZcXePaTPaQTcb
_TSX cPb T\^c 4UcTa Tcc ^RW Tcc bÉcc ^RW ST UÛaQÉccaPST [^ZP[Ta]P
WP[ecÊabQhVVP]STWPaST]UÛabcP Z^\\TaPccZ[PaPSTaTVX^]P[P\Ê
TcP__T] Pe PZdcT] eXS 7T[bX]V [T])Pcc'_a^RT]cPePZdc_PcXT]
Q^aVb [PbPaTcc Q[XeXc Z[Pa \TS T] cTa]PbZPWPT]\X]SaTeXbcT[bTcXS
WT[c]hV[PbT]caÎaTRT_cX^]caXPVT _ÊbYdZWdbTcÉ]UhaPcX\\Pa
~<TS Tcc ÛZPc cTP\PaQTcT U[Ta
SÉa_PcXT]cTa]Pb^acTaPbTUcTabX]P
bh\_c^\^RWPZdcad\
b_TRXP[XbcTa X STc UÛabcP [TSTc ^RW
8 WÛbc bZP TcP__ ceÊ bcÊ UÉaSXV bÉabZX[SP PZdc[ÉZPaT Q[Xa STc Tcc
På tisdag öppnar den nya
akutmottagningen vid
Helsingborgs lasarett.
Samtidigt övergår personalen till ett nytt arbetssätt som ska öka kapaciteten och patientflödet på
akuten som tidigare fått
mycket kritik för långa
väntetider och överbeläggningar.
A29
TORSDAG 13 JANUARI 2011
HELSINGBORG
Så här ser den nya entrén ut
till Akutcentrum. Ingången blir
som tidigare från Prins Kristians
gata.
Funktion, säkerhet men också
stor transparens präglar de nya
lokalerna. Konst av Maria Hall
pryder några av korridorväggarna på nya akuten.
Till behandlingsrummet för de svåraste fallen kan ambulanserna köra rakt in. Utrustningen är den allra senaste på området för att underlätta snabb och effektiv vård.
bcd]SPaUÛaPZdcT]
\TaeÉaSTUÛa_PcXT]cTa]PEXbX^]T]
7ÛbcT] !( aXZcPST B^RXP[bch
ÉaPccQ[XBZÊ]TbQÉbcPPZdcbYdZWdb aT[bT]ZaXcXZ\^cST\Ê]VPÛeTaQT
[ÉVV]X]VPa]P eXS PZdcbYdZWdbTc
bÉVTaWP]UÛaW^__]X]VbUd[[c
5ÛaaPÊaTc\Xbb[hRZPSTb[PbPaTccTc
Sjuksköterskan Cecilia Booth Pcc]Ê\Ê[Tc)T]WP[eTaX]V3TcZ^]
^RWPZdc[ÉZPaTFP[XS4[7P\bWPa bcPcTaPSTbSÊPcc[PbPaTccTcQTWÛeTa
WÊ[[XcXcaÊSPa]P]ÉaSTcVÉ[[Tadc !]hPeÊaS_[PcbTa4][XVcbYdZWdb
U^a\]X]VT]PeSTc]hPPaQTcbbÉccTc RWTUT];XbQTcW2TSTafP[S\TSUÛa
UÛaPZdcT]b_Tab^]P[0aQTcb\^ST[ TccTUUTZcXePaTPaQTcbbÉcc_ÊPZdcT]
[T] WPa SXbZdcTaPcb UaP\ X bP\Pa ^RW eÊaSPeST[]X]VPa]P bP\c ^\
QTcT\TSST^[XZPhaZTbVad__Ta]P QhVV]PcX^]T] Pe PZdcRT]cad\ Pcc
?Tab^]P[bchaZP]_ÊPZdcT]d__VÊaX U[TaeÊaS_[PcbTabZP_Pb
SPVcX[[!!bchRZT]ePaPeRXaZP$
~ EX dcÛZPa ]d \TS $ _[PcbTa
Éa[ÉZPaT0eSTbbPWPaWÉ[UcT]b_T =Éa ^\QhVV]PSb_a^YTZcTc Éa VT
RXP[Z^\_TcT]bT]PZdc[ÉZPaT
]^\UÛac! "Z^\\TaeXPccWP"
~CP]ZT]ÉaPcc_PcXT]cT]X]cTbZP ]hPeÊaS_[PcbTabÉVTaW^]
QTWÛePSaPbX]WXbc^aXPU[TaPVÊ]VTa
^RWeÉ]cPX^]ÛSP]7P]T[[TaW^]
bZPSXaTZcUÊcaÉUUPTcccTP\^RWT]
b_TRXP[Xbcb^\ZP]bcÉ[[PaÉccSXPV
Nina Sköldqvist
]^bbÉVTaFP[XS4[7P\b
[email protected]
2TRX[XP1^^cWca^aPccPaQTcbbÉc
042-489 90 19
cTcZ^\\TaPccQÉccaP_ÊPaQTcb\X[
YÛ]PebTeÉac
Foto: Sonny
~EXUÊa\TaÉ]SP\Ê[bT][XVP^RW
Thoresen
caXebP\\P[^ZP[Ta^RWTcc\^STa
[email protected]
]PaTbÉccPccPaQTcP0ccY^QQPXcTP\
042-489 90 00
Éa]ÊV^cb^\TUcTaUaÊVPcb
Säkerheten i de nya lokalerna blir hög inte bara när det gäller vården. Kameraövervakning, bärbara direktlarm till polisen och väktare
dygnet runt har funnits sedan tidigare. Nytt blir krossäkert glas i
dörrar och fönster och golvfasta väntrumsstolar. Det är också möjligt att snabbt stänga av delar av lokalerna vid behov. Akutläkare
Anders Eriksson och sjuksköterska Anette Fredin i förgrunden på
bilden.
”Tanken är att
det ska minska
väntetider men
också öka patientsäkerheten. ”
Inga bakteriebärande ljusknappar här inte. I akutrummen för
de mest akuta fallen sköts belysning och ventilation elektroniskt via en touchscreen.
A30
HÖGANÄS
TORSDAG 13 JANUARI 2011
NYHETSREDAKTION: 042-489 94 24 E-POST: [email protected]
KUNDTJÄNST: 042-489 94 20
REDIGERING: BO PETTERSSON
Skadlig eldning
polisanmäld
HÖGANÄS.
:^\\d]T]b
\X[YÛPeST[]X]VWPa_^[XbP]
\É[cT]T[S]X]V_ÊTccUÛaT
cPV bcaPg dcP]UÛa RT]caP[^a
cT]4][XVcTcccX_bcX[[Z^\
\d]T]bZPUÛaTcPVPaT]ST]"
STRT\QTaWPT[SPc\PcTaXP[
b^\ Éa bZPS[XVc UÛa \X[YÛ]
Q[P]SP]]PcQX[SÉRZ^RWUaX
V^[Xc4[S]X]VT]bZPWP^abP
ZPc\hRZTcaÛZUaÊ]_[PcbT]
<X[YÛPeST[]X]VT] QTbÛZcT
UÛaTcPVTc]ÊVaPSPVPabT]PaT
^RW WXccPST \XbbcÉ]ZcP aTb
cTa X PbZP] b^\ UÛaP][TSST
T] _^[XbP]\É[P] 1a^ccbad
QaXRTaX]VT] Éa \XbbcÉ]Zc
\X[YÛQa^cc
Nyinskrivning
i hockeyskolan
JONSTORP. 7^RZThbZ^[P]X
9^]bc^a_WPa]hX]bZaXe]X]VX
XbWP[[T] _Ê [ÛaSPV Z[^RZP]
(#$ 3TcVÉ[[TaQPa]b^\
ÉaUÛSSP!#^RW!$
8 bP\QP]S \TS X]bZaXe
]X]VT] Z^\\Ta 9^]bc^a_
7^RZThb UÛaÉ[SaPUÛaT]X]V
PccWPÛ__TcXbX]Q^SSÉaSTc
VÊaPccZÛ_P]h^RWQTVPV]PS
dcadbc]X]V <P] ZP] ÉeT]
[É\]P X] bÊSP]c b^\ X]cT
[É]VaT_PbbPacX[[UÛabÉ[Y]X]V
Ombyggnad på
gång vid Solviken
Ulf Frick och Eva Rosberg ansvarar för kontrollerna av omkring 250 livsmedelsanläggningar i kommunen. Det är allt från den lilla torghandlaren
Foto: SVEN-ERIK SVENSSON
till större charkuteriföretag som Per i Viken.
MÖLLE. :^\\d]T]eX[[QhV
;Xeb\TST[bZ^[[T]bÉccTaUPac
VP^\^RWcX[[VÉ]V[XVWTcbP]
_PbbP B^[eXZT]b QPS_[Pcb X
<Û[[T4UcTab^\QPS_[PcbT]
[XVVTa X]^\ EÉbcaP :d[[P
QTaVb ]PcdaaTbTaePc ^RW
bcaP]SbZhSSb^\aÊSTbÊZaÉ
eTa STc [É]bbchaT[bT]b cX[[
bcÊ]S ^RW T] P]bÛZP] WPa
bZXRZPcbX]
3Tc WP]S[Pa ^\ bcXVT]
\T[[P] T]caÎ] cX[[ ]PcdaaT
bTaePcTc ^RW QahVVP] eXS
SP\QPSTcSÉa\P]eX[[[ÉVVP
_Ê Vadbb[Xc[PVTa ^RW bÉccP
d__ Tcc aÉRZT 0aQTcTc Éa
cÉ]Zc Pcc dcUÛaPb d]STa eÊ
aT]bT]PbcXP_aX[! 0]bÛZP]WPaÉ]]dX]cTQT
WP]S[Pcb Pe [É]bbchaT[bT]
b^\ T][XVc WP]S[ÉVVPaT]
;X]SP6dbcPUbb^]WPaQTVÉac
X] Z^\_[TccTaP]ST d__VXU
cTa
Livsmedelsverkets
påtryckning gav
resultat. Från årsskiftet har miljöavdelningen fått förstärkning med en ny livsmedelsinspektör. Nu
ska det bli ordning på
kontrollen av restauranger och andra livsmedelsföretag.
HÖGANÄS. 4ePA^bQTaVePa
cXSXVPaTT]bP\[Xeb\TST[bX]
b_TZcÛa X Z^\\d]T] <TS
cP]ZT_ÊPaQTcbQT[Pbc]X]VT]
Q^aST ST WP ePaXc ceÊ ^RW
\hRZTcPaQTcTWPaUÊcc[ÉVVPb
ÊcbXSP]PecXSbQaXbc8UY^[bP
ST;Xeb\TST[beTaZTcXUaÊ]_Ê
bZPa_T]XTccUÛaT[ÉVVP]STcX[[
Z^\\d]T] Pcc \X[YÛPeST[
HÖGANÄS. EXSB^RXP[bchaT[ ]X]VT]\ÊbcTUÊUÛabcÉaZ]X]V
bT]bVaP]bZ]X]VXWÛbcPbZ^\ 3TcVPeaTbd[cPc^RWUaÊ]Êab
STcUaP\T]ST[QaXbcTaXZ^\ bZXUcTc UX]]b ÉeT] D[U 5aXRZ
\d]T]bS^Zd\T]cPcX^]^RW _Ê_[Pcb
~=dUÊaeXT]QÉccaTZ^]cX
WP]S[ÉVV]X]VPeedg]P\Xbb
QadZPaT
]dXcTc^RWZP]dcUÛaPT]_[P
=d WPa b^RXP[]É\]ST]
eXScPVXcÊcVÉaSTa^RWB^RXP[
bchaT[bT]\TSST[PaPccSTWPa
Peb[dcPcÉaT]STc
:aXcXZT] WP]S[PST Q[P]S
P]]Pc ^\ Pcc STc bPZ]PSTb HÖGANÄS. ªccP _Tab^]Ta
d__VXUcTa X PZcTa]P ^\ ]Éa Z^\ cX[[ \ÛcTc X cXbSPVb ^\
T] dcaTS]X]V WPST X][Tccb ST]]hPbZTYc_PaZT]b^\bZP
^RWPeb[dcPcb^RWPccSTcX]cT QhVVPb
~3Tcb^\Z^\dcUaÊ]\Û
VXRZPccdc[ÉbPXPZcT]^\Z[X
T]cT]WPST[É\]PcbXccbP\ cTcÉaPccP[[PchRZTaUÛab[PVTc
chRZT cX[[ Pcc dcaTSPaT] c^V Pcc _[PRTaP ST] eXS :d[[P
Z^]cPZc \TS dc^\bcÊT]ST Vh\]PbXTcÉaYÉccTQaP=ÉbcP
4] P]]P] QaXbc ePa Pcc QPa bcTV Q[Xa Pcc d]VS^\Pa]P
]T]b^RWST]ÉabcÊT]STbbX bYÉ[ePbZPbZXbbPd__Wda_Pa
cdPcX^] X]cT d__\ÉaZbP\ ZT]bZPbTdc3TcbZPbTSP]
\PSTbcX[[aÉRZ[XVc
[XVVP b^\ d]STa[PV UÛa
Socialnämnden
rättade brister
]TaPScX[[bh]cXSXVPaTWPaSTc
ePaXc \hRZTc PZdcdcahRZ
]X]VPa bÉVTa 4eP A^bQTaV
^RWQTc^]PaPccSTcbZPbZTX
bP\PaQTcT\TSUÛaTcPVT]
~EXZ^\\TaPccQÛaYP\TS
PccbZXRZPdcTccQaTecX[[ST\
^RWcP[P^\ePSb^\VÉ[[TaEX
eX[[eXbPPcceXÉaT]bTaeXRTX]
aÉcc]X]V^RWX]cT]ÊVaP_^[X
bTa b^\ Éa dcT UÛa Pcc YPVP
ST\UÛaZ[PaPaD[U5aXRZ
bh]_d]ZcTaT[[TacX[[^RW\TS
UÊccbcÉ]VPbX]PeTaZbP\WTcTa
ZP]bZTX]cTbZd[[TWÊ[[P\TS
^\ Pcc [Xeb\TST[bcX[[bh]T]
QTWÛeTaQ[XQÉccaT<T]ÉeT]
XSTUP[[T]ZP]STcQ[XP]]^a
[d]SP]d]ÉaSTcUX]]bQÉccaT
aTbdabTa
~9PV WPa XQ[P]S UÊcc ePaP
VP]bZPcdUU^RWU^aRTaPUaP\
UÛaÉ]SaX]VPa b^\ ZP]bZT
Zd]ST WP bZTcc \ TS SXP[^V
^\YPVWPSTWPUc\TacXSbÉ
Båda har egna TaUPaT]WTcTa VTa4ePA^bQTaV
VT]^\T][Ê]VQPZVad]SX]
^\QaP]bRWT]D[U5aXRZWPa Företagen betalar UÛa[Xeb
]h[XVT]VÊccdcT]dcQX[S]X]V \TST[bcX[[bh]T]^RWWPaaÉcc
_Ê 2P\_db X 7T[bX]VQ^aV X cX[[TcceXbbcP]cP[QTbÛZUaÊ]
[Xeb\TST[bcTZ]XZX]]P]STbb \X[YÛPeST[]X]VT]
~<T]\Ê]VPWPaUÊcceÉ]
PaQTcPSTWP]b^\Z^RZ^RW
ZÛZbRWTUX!Êa4ePA^bQTaV cP[É]VT_ÊX]b_TZcX^]^RW]d
WPa cXSXVPaT VÊcc bP\\P dc Z^\\Ta eX Pcc Z^]RT]caTaP
QX[S]X]V ^RW PaQTcPST UÛadc ^bb _Ê Pcc WX]]P XUPcc bÉVTa
b^\ Z^RZ ZP[[bZÉ]ZP ^RW 4ePA^bQTaV
bTaeXcaXb
BT] UX]]b STc bPZTa b^\
~3Tc VÛa STc [ÉccPaT Pcc W^]X]cTP[[bWPaWd]]Xc\TS
WXccP T] SXP[^V \TS UÛaTcP ^RW SÉa STc ]d Z^\\Ta Pcc
VPa]P ^RW Pcc UÊ STaPb aTb Q[XÉ]SaX]V
_TZcchRZTa4ePA^bQTaV
~<PaZ]PSTa]PcX[[TgT\
4]ST[UÛaTcPVPaTb^\UÊcc _T[UXRZYPV[ÉVVP]TaSTcc^V
UÛa\hRZTccXS;XZPbÊYd[Q^a
ST]^RWUÛaT]X]VPab^\bhbb
[Pa\TS[Xeb\TST[<T]STc
Z^\\TaeXPcccPcPVX]d
3Tc WÉa ÊaTc Z^\\Ta ST
^RZbÊPccU^ZdbTaP\hRZTc_Ê
\ÉaZ]X]VPeePa^a]ÊV^cb^\
;Xeb\TST[beTaZTc_TZPc_Ê
aP]]bPZP bX] TVT] WhVXT] X
WT\\Tc
~3Tc ZP]bZT Éa Pcc bcXRZP
dcWPZP][XcT\T]STcQTWÛ
eTa X]cT ePaP aTbcPdaP]VT]b
UT[ dcP] ZP] QTa^ _Ê b[Pae X
WT\\Tc\TSVP\[PSXbZcaP
b^a^RW^aT]Zh[cX[[TgT\_T[
Resultatet av dålig[Xeb\TS
T[bWhVXT]ZP]XeÉabcPUP[[Q[X
\PcUÛaVXUc]X]V <T] STc Éa
\hRZTcUÊ_Tab^]Tab^\P]
\É[Ta cX[[ \X[YÛPeST[]X]VT]
PccSTWPaQ[XeXc\PcUÛaVXUcP
ST
~3Tc Éa X]cT P[[b \Ê]VP
ZP]bZTUT\_ÊTccÊa<T]eX
eTcPccSTcÉac^__T]_ÊTccXb
QTaV^RWeX[[PccSTWÛaPebXV
3ÉaUÛa Z^\\Ta STc X]^\
Z^acPccUX]]PbT]Q[P]ZTcc_Ê
Z^\\d]T]b WT\bXSP b^\
\P]T]ZT[cZP]bZXRZPX]3Ê
ZP]eXaXZcPcX[[bh]T]SXcST]
QTWÛeb UÛaZ[PaPa 4eP A^b
QTaV
BP\cXSXVc chRZTa W^] Pcc
_Tab^]Ta b^\ bÉVTa ST WPa
Q[XeXc\PcUÛaVXUcPSTÉeT]bZP
Resultatet av [Xeb\TST[b
Z^]ca^[[Ta]P UX]]b _Ê Z^\
\d]T]WT\bXSPcX[[P[[PbQT
bZÊSP]\TSV[PSP^RW[TSb]P
b\X[Thb :^]ca^eTabXT[[c UÛa
ST b^\ UÊa d]STaZÉ]c \T]
4ePA^bQTaVchRZTa\P]bZP
eÉ]SP_ÊSTcWT[P
~5Êa\P]T]V[PSb\X[Th
bÊZP]\P]YdP]eÉ]SPST]X
\PaZ]PSbUÛaX]VT] \T]Pa
W^]
Anette Rantala
[email protected]
042-489 94 24
Foto: Sven-Erik
Svensson
[email protected]
042-489 91 79
Skisser på skejtpark vid Kullagymnasiet ska tas fram
QhVV[^eTceXbZPP]bÛZP^\
bÉVTa0]]T[XBYÛQ^aVZd[cda
^RWUaXcXSbRWTUXZ^\\d]T]
<P]ePa^RZbÊÛeTaT]b^\
PccP][ÉVV]X]VT]X]cTbZPeP
aP UÛa PeP]RTaPS QTaÉccPa
W^]bÊPccU[TaZP]P]eÉ]SP
ST]
_[PRTaPbXSTcbhSeÉbcaPWÛa
]Tc eXS :d[[PVh\]PbXTc dc
\TS eÉV ?T]VPa UX]]b X
=h\QTaVb U^]S ^RW \P]
aÉZ]Pa \TS T] Z^bc]PS _Ê
\T[[P]caT^RWUhaP\X[Y^]Ta
Za^]^a
CP]ZT]ÉaPccbZTYc_PaZT]
bZPbcÊZ[Pad]STa! \T]
Det handlar om T] RXaZP 0]]T[X BYÛQ^aV aÉZ]Pa X]cT
& ZePSaPc\TcTa bc^a QT \TSPccSTcQ[XaUÛaaÉ]d]STa
c^]V_PaZ b^\ Éa cÉ]Zc Pcc ST]bT]PaTST[T]PeÊaTc
Tidigare råddeST[PST\T
]X]VPa ^\ ePa bZTYc_PaZT]
bZd[[T _[PRTaPb :eXRZQPSTc
chRZcTd]VS^\Pa]PX7ÛVP
]Éb BZPcTUÛaT]X]V \TSP]
Z^\\d]P[aÊSTc
?ÎcTa
:^eÆRb<bPST5^[Z_PaZT]
5aP\cX[[bUÛab[PVTc^\:d[
[PVh\]PbXTcSÛZd__UÛaT]
cXS bTSP] 3Tc Éa S^RZ X]cT
_^[XcXbZcQTWP]S[PcÉ]]d
~EXZ^\\TaPccX]U^a\TaP
ST_^[XcXbZP_PacXTa]P^\STc
WÉa^RWYPVca^aPccP[[PchRZTa
STcÉaTccVP]bZPQaPUÛab[PV
bÉVTa0]]T[XBYÛQ^aV
=ÉbcP\ÛcT\TS7ÛVP]Éb
BZPcTUÛaT]X]VQ[XaST]!&YP
]dPaXSÊbZPbZXbbTa]PePaP
Z[PaP
Anette Rantala
A31
TORSDAG 13 JANUARI 2011
HÖGANÄS
Göte Bergs
skräptomt
röjd, eller...
Kronofogden avslutar ärendet vid Göte
Bergs tomt på Solrosvägen. Men byggnadsinspektör Roger
Lilja tycker inte att
röjningen av tomten
räcker och grannarna
är förbannade på
myndigheternas
”tandlöshet”.
R
E
T
T
Ä
S
T
R
O
F
REAN
upp till
FULL-HD LED
5.995:7.995:Ord. 11.000:-
Ord. 13.000:-
Tomten har ocksåQ[XeXc^a
ST]c[XVc aÛYS _Ê QaÊcT ST]
bT]PbcTcXST]5Ûa]ÊVaP\Ê
]PSTabTSP]VXRZSTcZ]P__c
PccZ^\\PX]_ÊUPbcXVWTcT]
\TSP] STc _Ê ^]bSPVT]
UP]]b UaXP VaÉbhc^a 1PZ^\
WdbTc WPa T] cTaaPbb QhVVcb
^RW UaP\UÛa WPa T] UÛaeP
aX]VbQhVV]PSXcaÉbZP_Pcb
~4]UaXVVTQ^SbÉVTa6ÛcT
1TaV
~=YP ST[Pa ZP] ePaP T]
UaXVVTQ^S \T] X]cT WT[P
QhVV]PST] b^\ ST[eXb bPZ
]Pa cPZ bÉVTa QhVV]PSbX]
b_TZcÛaA^VTa;X[YP
Kronofogden hade ceÊ aT
_aTbT]cP]cTa_Ê_[Pcb
~EXÉa]ÛYSP^RWPeb[dcPa
ÉaT]STc TUcTab^\ c^\cT]
UPZcXbZcÉad__aÛYST][XVcS^
000:5
T
K
N
Ä
S
S
I
PR
Ultratunn 3 Cm
UE40/46 C5105
LG 50” HD PLASMA
100 HZ
VIKEN. ©]]dTccZP_XcT[XST]
b]Pac !!ÊaXVP WXbc^aXT] ^\
6ÛcT 1TaVb c^\c _Ê B^[a^b
eÉVT] Zd]ST _Ê ^]bSPVT]
[ÉVVPb cX[[ WP]S[X]VPa]P 8
]^eT\QTaUÛaaPÊaTcePa:a^
]^U^VST]^RWZ^\\d]T]_Ê
_[PcbUÛaPccZd]VÛaPTcc[É]b
aÉccbQTb[dc ^\ Pcc c^\cT]
bZd[[TaÛYPb?Ê^]bSPVT]ePa
STc SPVb UÛa T] ]h X]b_TZ
cX^]
~9PV WPa Y^QQPc ]Pcc ^RW
SPV\TSPccUÊQ^acP[[PbPZTa
4]ST[WPaYPVbÊ[c^RWT]ST[
WPaYPVZÛaccX[[cX__T]BTSP]
WPa YPV QhVVc T] UaXVVTQ^S
UÛaPcc[ÉVVP\X]PbPZTaXbP
6ÛcT 1TaV Z^ac X]]P] \h]
SXVWTcTa]PePa_Ê_[Pcb
50% RABATT
Det råder delade meningar om Göte Bergs träbyggnad
uppförd på tomten verkligen är en bygglovsbefriad
friggebod eller inte. På onsdagen var Kronofogden och
kommunen på uppföljningsbesök på Solrosvägen.
\T] 6ÛcT 1TaV WPa ^RZbÊ
bYÉ[eUaPZcPcQ^acP[[PbPZTa]P
_ÊbX]c^\cbÉVTacTP\[TSP
aT2XbbT[P1YÛaZUaÊ]:a^]^
U^VST]X7T[bX]VQ^aV
<T] QhVV]PSbX]b_TZcÛa
A^VTa;X[YPÉaX]cT]ÛYS^RW
\T]Pa Pcc STc UX]]b QaÊcT
ZePa _Ê c^\cT] 5Ûadc^\
b_Ûab\Ê[Tc ^\ 6ÛcT 1TaVb
caÉQhVV]PS eTaZ[XVT] Éa T]
QhVV[^ebQTUaXPS UaXVVTQ^S
T[[TaX]cT
~3Tc [XVVTa \X]bc ! cX[[
!$ ZdQXZ Pe ^[XZP UÛaT\Ê[
ZePa_Êc^\cT]3Tbbdc^\Éa
d__UPacT] QT[P\aPS \TS
bc^aP ^RW \hRZTc cd]VP [Ê
S^a?[P]ZTceXSVPaPVTd__
UPacT]ÉaeXSPaTUÛaWÛVc^RW
\ÊbcTWPQhVV[^ebÉVTaA^
VTa;X[YP
edSa^[[bX]]TWPePaT]bYÉ[e
~6ÛcT 1TaV SaXeTa QPaP
\TS \h]SXVWTcTa]P b^\
eTaZPaWT[ccP]S[ÛbPEXbbTa
[XVT]ÉaSTcd__aÛYc\T]STc
ÉaYd\hRZTcZePaPccVÛaP8
!!ÊaWPaSTcWÉa_ÊVÊcc^RW
]dÉaeXWÉaUÛaPcc\PaZTaP
PccSTcWÉaWPaVÊccP[[ST[Tb
UÛa[Ê]VcbPC^\\hBeT]b
b^]b^\ePaSÉa\TSbX]Uad
He^]]T
Kommunens QhVV[^ebPe
ST[]X]VeX[[]dWPTccQTb[dc
^\Peb[dcPcÉaT]STUaÊ]:a^
]^U^VST]BTSP]ÊcTabcÊaSTc
Pcc bT ^\ Z^\\d]T] Z^\
\TaÛeTaZ[PVPT[[TaX]cT3T]
P[[\É]]P\T]X]VT]UaÊ]P[[P
X]Q[P]SPSTePaPccbXbcP^aSTc
X ST]]P bPZ É]]d X]cT ePa
bPVS
På fyra till fem platser_Ê
~=ÊYP YPV WPa VY^ac ePS
ST]Z^\\d]P[P_PaZTaX]VT] YPVZd]]Pc^RW]dÉaXP[[PUP[[
UX]]b^RZbÊQaÊcTb^\Z^\ :a^]^U^VST] ]ÛYS bP 6ÛcT
\TaUaÊ]6ÛcT1TaVbc^\c
1TaV b^\ X bX]P haZTbeTaZ
~3Tc Éa T] ^\[Pbc]X]Vb bP\\P Êa bcdSTaPc QÊST
_[Pcb 0[[P bPZTa _Ê _PaZT QhVV]PSbcTZ]XZYdaXSXZ^RW
aX]VT]ÉaQ^acPcX[[\Ê]SPV \TSXT ^RW Z^\\d]XZP
X]chVPST6ÛcT1TaV
cX^]beTcT]bZP__Êd]XeTabX
D]STa WT[P X]b_TZcX^]T] cTcTc
bc^S T] \X]SaT Vad__ UÛa
Text och foto:
QP]]PST VaP]]Pa dcP]UÛa
Richard Bjällstrand
6ÛcT1TaVbc^\cBcÉ\]X]V
[email protected]
T] ePa bcd]ScP[b \hRZTc Xa
042-489 94 27
aXcTaPS\T[[P]ST\^RWWd
PRISSÄNKT
3000:-
5.995:Ord. 9.000:-
42” HD-PLASMA
100 HZ
PRISSÄNKT
3500:-
4.444:Ord. 8.000:-
PS42C435
32” HD LCD
2000:PRISSÄNKT
N MATSEDELN
Höganäs
SERVICEHUSEN
Nyhamnsgården och Väsbyhemmet Ärtsoppa med
rimmat fläsk. Pannkaka, sylt,
grädde.
Sälgen Fisksoppa á la Gunilla, smörgås. Paj, vaniljsås.
Vikhaga och Ljunghaga
Gulaschsoppa med gräddfil.
Äppelkaka, vaniljsås.
SKOLAN
Sprödbakad fisk, remouladesås, potatis, salladsbuffé.
Tornlyckeskolan Kokt höns,
currysås, ris, salladsbuffé.
N NÄRRADIO
Höganäs 104,9 MHz
5.50, 6.20, 6.50, 7.20, 7.50, 8.20,
8.50. Morgonandakt. 11 En stilla
stund. 17 Nära kvinnor i Kullabygden. 18 Bok-kvarten. 20.30 Radio
BV. 23 Sånger i natten.
N MIN MENING
Uppsikt krävs
5ÛaÉ[SaPaX7ÛVP]Éb=Xb^\
eTc T[[Ta \XbbcÉ]ZTa Pcc Tcc
TacQPa]WP]cTaPSTb\É[[PaT
cXbSPVT] !YP]dPaXeXS 'cX
ST])4]WP\]PSTXeÊaQaTe
[ÊSPb^\]dÉaWT[cUÛabcÛaS
=d\ÊbcTeXZÛ_PT]]h?^YZ
bcaTRZZ^bcPacXS^RW_T]VPa
CX[[cPVTcÉa_^[XbP]\É[c
Boende på Kustvägen
2.995:-
LE32C355
HÖGANÄS
Triangelplatsen
042-340873
Ord. 5.000:-
LANDSKRONA ÄNGELHOLM
Eriksgatan 148
0418-20120
Storgatan 62
0431-13031
ÖPPETTIDER
Vardagar 10-18
Lördagar 10-14
PERFEKT
A32
TORSDAG 13 JANUARI 2011
HÖGANÄS
Föreningskontakten
Höganäs
Mjöhults byaförening har
lördagen den 15/1 julgransplundring i
Idrottspaviljongen kl 14.30.
Evenemanget går i barnens tecken
med aktiviteter, som dans kring
granen, lekar, lotterier, fiskdamm samt
besök av tomten. Kostnad 20 kr.
Välkomna!
NYHETSREDAKTION: 042-489 94 24 E-POST: [email protected]
KUNDTJÄNST: 042-489 94 20
REDIGERING: BO PETTERSSON
4da^]Z^\PebXVX7ÛVP]Éb
3T]b^\WP]S[PaXSTU[Tb
cP Pe RT]caP[^acT]b QdcXZTa
ZP]QTcP[PXTda^[XZeÉ[b^\X
beT]bZP Za^]^a :^\\d]
bchaT[bT] QTb[Ûc ^RZbÊ X UT
QadPaX!(PccZ^\\d]T]b
UÛabÉ[Y]X]Vb_aXbTa^RWPeVXU
cTaX]^\cdaXbcQhaÊ]^RWQXQ
[X^cTZTcb eTaZbP\WTc bP\c
HÖGANÄS. D]STa ST] bT X]^\ 7ÛVP]Éb B_^acRT]cTa
]PbcTcXST]WPaST]beT]bZP bZd[[TP]VTbXbeT]bZPZa^]^a
Za^]P] UÛabcÉaZb QTchS[XVc ^RWTda^
Q[P]SP]]Pc\^cST]Tda^_T
XbZP eP[dcP] Tda^ B^\ QT – VäxelkurseneXSZ^]cP]c
ZP]c [P]bTaPSTb 4da^RXch X UÛabÉ[Y]X]VUPbcbcÉ[[bPeZ^\
YP]dPaX !( Pe Z^\\d] \d]T]b TZ^]^\XPeST[]X]V
[TS]X]VT]eX[ZTcVÛaPccTd ^RW\TSST[PbUÛaeP[c]X]VPa
a^] Éa T] _PaP[[T[[eP[dcP X ]P^\STcQ[XaUÛaÉ]SaX]VPa
Z^\\d]T]
d__VTaZ^\\d]T]baTS^eXb
Det har inte blivit
rusning att betala
med euro i Höganäs.
Förra året betalades
kommunala tjänster i
euro motsvarande
blott 5 000 kronor.
]X]VbRWTUC^\\h;X]SeP[[
<T]]ÊV^]adb]X]VPccQT
cP[P \TS Tda^ WPa STc X]cT
ePaXc_ÊZ^\\d]T]bUÛabÉ[Y
]X]VbbcÉ[[T] :^\\d]T]
WPSTd]STa! cPVXcT\^c
Tda^\^cbePaP]ST$Za^
]^aD]STaST]cXST]WPaST]
^UUXRXT[[PZdabT]ePaXTaPcUaÊ]
! Za^]^a cX[[ bcaPg ÛeTa (
Za^]^a?ÊcXbSPVT]ePaZda
bT](Za^]^a^RW! ÛaTUÛa Tda^:^\\d]T]WPad]STa
! cX[[É\_Pc Za^]^aUÛa
Tda^eX[ZTcX]cTÉ]SaPcbX]
_Ê STc ]hP ÊaTc ca^cb eÉgT[
ZdabUÛaÉ]SaX]VPa]P
_Ê
\PaZ]PST]
~3TcaÛabXVQT[^__b\Éb
bXVcbÊ[TSTbX]cT^\bÊbc^aP
ZdabeX]bcTaT[[TaZdabUÛa[db
cTad]STa_TaX^ST]:P]bZT
STcaT]cPecPadcePacP]]Pc
>\ Tda^] bZd[[T bYd]ZP hc
cTa[XVPaTUÊaeXÛeTaeÉVP^\
eXbZPcPdcT]P]]P]ZdabbÉ
VTaC^\\h;X]SeP[[
b^\Q^a_ÊZ^]cX]T]cT]Pcc
QTcP[PXTda^eXPT]TUPZcdaP
bÉVTaC^\\h;X]SeP[[
<T] ePS WÉ]STa ^\ STc
Z^\\TaT]ZÛ_PaTPeT]Z^\
\d]P[ c^\c T[[Ta UPbcXVWTc
b^\eX[[QTcP[PXTda^.
~3TcWPaP[SaXVWÉ]cWXc
cX[[bBZd[[TSTcWÉ]SPbÊQ[Xa
En annan sak b^\ TZ^]^ STc \PaZ]PST]b eÉgT[Zdab
\XPeST[]X]VT] cXccPa _Ê Éa b^\VÉ[[TaeXSZÛ_\TSWÛVP
PccU^[ZZP]QTcP[PbX]PaÉZ QT[^__bÉVTaC^\\h;X]S
]X]VPaUaÊ]Z^\\d]T]XTd eP[[
a^
~EXÉaeÉ[X]cTaXZcXVcX\Ê[
É]\T]STcÉa_ÊVÊ]V3Tc
ZP] Yd ePaP VP]bZP b\XSXVc
Richard Bjällstrand
UÛa T] UPbcXVWTcbÉVPaT b^\
[email protected]
042-489 94 27
WPa Wdb X Z^\\d]T] \T]
Den konsten blev totalt sågad...
HÖGANÄS. Ad]c Êa !
WÉaYPSTP[\bYdZP]b^\eÉabc
^RW\Ê]VPbYdZPcaÉSUXRZbÊ
VPb ]Ta 4] bcdQQT UaÊ] Tcc
ÛeTa Êa VP\\P[c caÉS
dcP]UÛa CXe^[XWdbTc aÉSSP
STbS^RZcX[[TUcTaeÉa[ST]^RW
UÛaeP]S[PSTbXbcÉ[[TccX[[Tcc
Z^]bceTaZ
3TcePaZ^]bc]ÉaT]BÛaT]
=XZ[Pbb^] UaÊ] 0bZTabd]S
b^\ d]STa T] SPV ST] $
\PY!\TSWYÉ[_Pe\^
c^abÊV bZd[_cTaPST X] ST[Pa
Pe 7ÛVP]Éb WXbc^aXP X bcdQ
QT]
Men inte heller T] Z^]bc
bcdQQT Éa QTbcÉ]SXV 8 ]^
eT\QTa X UY^[ Z^]bcPcTaPST
\P]_ÊZ^\\d]T]bcTZ]Xb
ZPUÛaeP[c]X]VPccST]WÛ[[_Ê
Pccadcc]Pd__
~3T] ePa ZaPUcXVc P]UaÉcc
^RW STc UP]]b aXbZ Pcc ST]
bZd[[TeÉ[cPcX[[TgT\_T[^\
]ÊV^c QPa] UXRZ UÛa bXV Pcc
Z[ÉccaPXST]BÊPebÉZTaWTcb
bZÉ[bÊVPSTbST]]TaSXaTZc
]ÉaeXd__cÉRZcTSTcQTaÉc
cPa Z^\\d]T]b VPcdX]VT]
YÛa;T]]Pac0]STabb^]
Nu ligger det ]TabÊVPST
Z^]bceTaZTc_ÊZ^\\d]T]b
RT]caP[UÛaaÊSXeÉ]cP]_ÊTcc
QTb[dc^\ePS\P]bZPVÛaP
\TSSTc
~EX Ud]STaPa _Ê ^\ STc
VÊaPccaÉSSPZePa^RWUÉbcP
d__STc_Ê]ÊV^cP]]PceXb
\T]STcÉaX]cTQTbcÉ\cÉ]
]d bÉVTa ;T]]Pac 0]STab
b^]
Text och foto:
Anette Rantala
[email protected]
042-489 94 24
Efter drygt tio år fick konststubben utanför Tivolihuset
sågas ner eftersom den var
rutten. Nu ligger den på
kommunens centralförråd i
väntan på ett beslut om vad
som ska göras med den.
!!!! !!!
Just nu i Viken
KURSSTART VECKA 3
Pilates
Poweryoga
Yoga för rygg & nacke
Yin Yoga
Nia-Core
Pilates Senior
Cirkelpass Senior
Barnjympa 5-7 år
Dans & Gymn. flickor 8-12 år
Kick’n Box 12-16 år
Fläskfärs Svensk, nymald...................... 29,90/kg
Kycklingfilé Svensk, färsk..................99,00/kg
Ryggbiff Svensk, i bit.........................139,00/kg
2st Bravojuice 2x1 liter .................. 19,002 st
Grillade Spareribbs...................69,00/kg
2st Ramlösa 2x1,5liter ................ 20,00+pant
Besök Bjoorns
golvbutik i Viken,
norr om Helsingborg
Några platser kvar!
Tor-Sön v.2 max 2kg, reservation för slutförsäljning.
VÄLKOMMEN!
www.sansochbalans.se
Markav 5, Viken
042.23 69 79
Bjoorn Laminat Glamour Grå
Högblank 8 mm
A33
TORSDAG 13 JANUARI 2011
REDAKTION BJUV/ÅSTORP: 042-489 94 32 och 042-489 94 31
E-post: [email protected] och [email protected]
REDIGERING: BO PETTERSSON
Partibeteckning
tvist i ny nämnd
Knappt hann socialnämnden inleda sina
sammanträden förrän ett problem dök
upp. Conny Prisell,
invald på SD-lista, vill
vara Åstorpspartist.
]É\]ST]b _a^c^Z^[[ dcP]
b^\ª?UÛaªbc^a_b_PacXTc
~3TcUX]]bX]VTcXZ^\\d
]P[[PVT]b^\bchaSTccP3d
ZP]WTcPePSSdeX[[9PVeX[[
WTcPªbc^a_b_PacXTc^RWSTc
WPa BeTaXVTST\^ZaPcTa]P
^RZbÊ VÊcc \TS _Ê bÉVTa
2^]]h?aXbT[[
ÅSTORP. =Éa[TSP\ÛcTacX[[
ST_^[XcXbZP]É\]STa]PeP[
STbXUY^[ÊaTcbbXbcPZ^\\d]
Ud[[\ÉZcXVT UP]]b 2^]]h
?aXbT[[cXSXVPaTªbc^a_b_Pa
cXTc \TS _Ê BeTaXVTST\^
ZaPcTa]Pb[XbcP7P]eP[STbX]
^\ TabÉccPaT cX[[ ST] ]hQX[
SPST b^RXP[]É\]ST] <T]
]Éa]É\]ST]bP\\P]caÉSST
UÛa UÛabcP VÊ]VT] X cXbSPVb
d__bc^STcc_a^Q[T\2^]]h
?aXbT[[eX[[X]cTbcÊb^\B3X
Enligt Rolf Ottosson B3
WP]S[PSTSTc^\T]eP[cTZ
]XbZbP\eTaZP]^RW\P]ePa
WT[c ÛeTaT]b ^\ Pcc 2^]]h
?aXbT[[ bZd[[T bcÉ[[P d__ UÛa
ªbc^a_b_PacXTc _Ê STaPb [Xb
cP
~EXWPabPVcPccP[[Pd]VP
bZPbcÊb^\^aSX]PaXT^RWST
É[SaT UX]]Pb QPZ^\ UÛa Pcc
bcÛccP3T]b^\eXcÉ]Zc^bbX Enligt Lars Meyer, YdaXbc
b^RXP[]É\]ST]W^__PSTPe W^bBeTaXVTb:^\\d]Ta^RW
?aXbT[[WPaTccbc^acZd]]P] ;P]SbcX]V UX]]b STc X]VP
STbÊeXchRZTaPccWP]Zd]ST
ePaP[É\_[XV7P]bZaPeePa
Pcc bcÉ[[P d__ b^\ ªbc^a_b
_PacXTcbÉVTaA^[U>cc^bb^]
3TcePaT][XZ]P]STSTQPcc
UÛaaP \P]SPc_TaX^ST] SÊ
2^]]h ?aXbT[[ eP[STb X] X
Z^\\d]Ud[[\ÉZcXVT_ÊbP\
\P [XbcP b^\ :^\\d]T]b
UaP\cXS eX[ZTc [TSST cX[[ Pcc
WP] SÊ UXRZ QTcTRZ]X]VT]
:>57daSTcbZPQ[XXb^RX
P[]É\]ST]Zd]ST\P]X]cT
VTQTbZTS^\XVÊa
~EXUÊaZ^[[Pd__ePSb^\
VÉ[[Ta \T] WP] WPa bÉZTac
aÉccbÉVTa6d]X[[P:Pa[bb^]
B^aSUÛaP]STXb^RXP[]É\]
ST]
chS[XVP QTbZTS X [PVT] 3Éa
]É\]bX]VTc^\_PacXQTcTRZ
]X]VPa ^RW ePS WP] eTc bÊ
UX]]bSTcX]VPaÉccbUP[[XUaÊ
VP]
~3T] T]SP QTchST[bT YPV
ZP] bT Éa ePS b^\ bZP bcÊ X
]É\]ST]b_a^c^Z^[[3TcÉa
^aSUÛaP]STb^\P]bePaPaUÛa
_a^c^Z^[[Tc^RWb^\XUÛabcP
WP]SQTbcÉ\\TaeX[ZT]Q^Z
bcPeSTcbZPbcÊ3TcaTV[TaPb
X]cTX[PVT]bÉVTa;Pab<Th
Ta
ªbc^a_b_PacXTc UXRZ X]VP
aÛbcTaXWÛbcT]beP[cX[[Z^\
\d]Ud[[\ÉZcXVT
Fredrik Lassen
[email protected]
042-489 94 31
>a^UÛacd]VcaPUXZcX[[5X]Sdb
BJUV ÅSTORP
?^[XbT]eX[[WPcX_b
^\Ud]]T]aÊ]PaQX[
ÅSTORP. 3T] YP]dPaX WXc
cPSTb T] [Écc [PbcQX[ T] VaÊ
5XPcBRdS^_ÊeÉV !XP]
b[dc]X]VcX[[caPUXZ_[PcbT]eXS
4#Xªbc^a_1X[T]WPaZ^__
[X]VPacX[[TccaÊ]XEÉbcaP6Û
cP[P]S^RW_^[XbT]Éa]dX]
caTbbTaPSPecX_bUaÊ]_Tab^
]Ta b^\ ZP] WP bTcc ]ÊV^c
ad]cQX[T]
3TcePaST]!(STRT\QTa
b^\ UhaP \PbZTaPST \É]
caÉ]VSTbXVX]XTccÉ[SaT_Pab
Q^bcPSX8bc^a_dcP]UÛa7^a
aTSXEÉbcaP6ÛcP[P]S<É]
]T]W^cPST_PaTc\TSbZYdc
eP_T] ^RW ePa X]caTbbTaPST
PeX]]TWÊ[[TcXTccZPbbPbZÊ_
3T \XbbWP]S[PST _PaTc UÛa
PccceX]VPST\PccVTZ^ST]
cX[[ ZPbbPbZÊ_Tc =Éa STc
\Xbb[hRZPSTbc^VSTXbcÉ[[Tc
\TS bXV WT[P ZPbbPbZÊ_Tc X
_PaTcb UXa\PQX[ T] \X]SaT
bZÊ_QX[3TcÉaST]QX[T]b^\
caTSPVPabT]PaTWXccPSTb^RW
QÉaVPSTbXªbc^a_
~EXcXccPa_Ê^[XZPVad__T
aX]VPa b^\ P]eÉ]STa bXV Pe
STc WÉa cX[[eÉVPVÊ]VbbÉccTc
3Tc UX]]b Tcc P]cP[ QÊST X
De fyra männen var \hRZTc
W^cUd[[P^RW_PaTcb^\\Xbb
WP]S[Pcb UXRZ [ÉVVPb X] _Ê
bYdZWdb \T] Éa ]d _Ê QÉcc
aX]VbeÉVT]aT]cUhbXbZc3Tc
ePa chS[XVc Pcc \É]]T] ePa
dcT TUcTa Ydbc ZPbbPbZÊ_Tc
b^\STc^V\TSbXV
~3TcÉa $\TcTaWÛVcbÊ
STc Éa Tcc bc^ac ZPbbPbZÊ_
8]VTc b^\ T] _Tab^] [hUcTa
bYÉ[e dcP] STc ZaÉeb U[TaP
bchRZT]bÉVTa6ÛaP]0aeXSb
b^]
7P] Éa ]d X]caTbbTaPS Pe
cX_bUaÊ]P[[\É]WTcT]0[[X]
U^a\PcX^] b^\ ZP] UÛaP dc
aTS]X]VT]UaP\ÊceÉ[Z^\]Pb
^RW ZP] [É\]Pb cX[[ _^[XbT]
_ÊcT[TU^] # #
Fredrik Lassen
Förfalskade recept stoppades
BJUV. 0_^cTZTcb_Tab^]P[_Ê
<TYTaXVPcP]X1YdeQ[Te\Xbb
cÉ]ZbP\\P ]Éa T] _Tab^]
eX[[TWÉ\cPdcceÊ^[XZP\TSX
RX]Tab^\Éa]PaZ^cXZPZ[Pb
bPS 3T Z^]ca^[[TaPST \TS
ST][ÉZPaTb^\bÊVdcPccWP
Per-Olov Plosjö är
kritisk till att en ny
utfart byggs vid Findus. Han oroar sig för
en ökad mängd tung
trafik förbi hans fastighet.
EÉbcaP6ÛcP[P]S^RWXBZÊ]T
\T]\TScP]ZT_ÊePaQX[T]
WXccPSTbbÊca^aeXPccSTZ^\
\TaUaÊ]BZÊ]TbÉVTaZaX\X
]P[Z^\\XbbPaXT 6ÛaP] 0a
eXSbb^]eXS[É]bZaX\X]P[T]X
EÉbcaP6ÛcP[P]S
bZaXeXcdcaTRT_cT]3TceXbP
STbXVPcc_Tab^]T]ca^[XVceXb
bYÉ[e WPST UÛaUP[bZPc aTRT_
cT]_ÊQ[P]ZTccTab^\bcd[Xcb
UaÊ] [ÉZPaT ?Tab^]T] Éa ]d
\XbbcÉ]Zc UÛa daZd]SbUÛa
UP[bZ]X]V
Tjuv ville ha musik till kaffet
BJUV. 5X]Sdb WÊ[[Ta _Ê Pcc
ÅSTORP. =ÊV^]VÊ]Vd]STa
QhVVP T] ]h dcUPac b^\ P]
b[dcTacX[[ST]eÉVb^\aTSP]
P]eÉ]Sb Pe UÛaTcPVTc DcT
cYÉ]bc 01 T] [XcT] eÉVb]dcc
b^\WTcTa1X[[TbW^[\beÉVT]
3T]XbX]cdab[dcPaeXSST]
bc^aP1X[[TbW^[\beÉVT]
5PbcXVWTcbÉVPaT]?Ta>[^e
?[^bYÛÉaX]cTV[PSTUcTab^\
WP]b Wdb _Ê >[bc^a_b^\aÊ
STc[XVVTadc\TSST][X[[P1X
[TbW^[\beÉVbb]dccT] 7P]b
UPbcXVWTcÉaST]T]SPb^\SX
aTZc QTaÛab Pe ST] ]hP eÉ
VT]
~3TcZÛa\hRZTccd]VcaP
UXZaTSP]XSPV^RWST]Z^\
\TaPccÛZP3TcÉa^a^P]ST
Q[P]SP]]Pc\TScP]ZT_ÊPcc
\Ê]VPQPa]X^\aÊSTcRhZ[Pa
ST]WÉaeÉVT]cX[[bZ^[P]bÉ
VTaWP]
Han har varit XZ^]cPZc\TS
_^[XcXZTa ^RW cYÉ]bcT\É] X
1Ydeb Z^\\d] eXS d__aT
_PSTcX[[UÉ[[T]UÛaPccUÛabÛZP
UÊST\Pccbc^__PeÉVT]
~9PVÉaX]cTT]bP\^\Pcc
ePaPZaXcXbZ\T]eXb^\Q^aX
^\aÊSTcWPaX]cTUÊccVTWÛa
]ÊV^]bcP]b <P] Q[Xa c^cP[c
ÛeTaZÛaSbÉVTaWP]
?Ta>[^e ?[^bYÛ WÉ]eXbPa
cX[[Tcc\ÛcTUÛaUT\c^]ÊabT
SP]\T[[P]Z^\\d]T]^RW
"$UPbcXVWTcbÉVPaT_Ê>[bc^a_
SÊSTcX]U^a\TaPSTb^\Wda
^\aÊSTcbZd[[TVÛaPbP[[\É]c
UX]c
~0eSTcWPaeXX]cTbTcc]Ê
V^]cX]VSTceXWPa]dÉaTcc
ZP[WhVVTbcPZTc^RWT]\Pb
bPcd]VcaPUXZbÉVTaWP]
Za^bbPT]adcPXP[cP]SÛaaT]
UÛaaP WT[VT] QaÛc bXV T] X] 5Ûadc^\Tcc"cP[RSbZXe^a
Qa^ccbcYde X] X T] eX[[P eXS ^RW ZPbbTccQP]S bcP[ cYdeT]
6P\[P eÉVT] VT]^\ Pcc ÉeT]Tcc_PZTcZPUUT
Guldring stulen vid lägenhetsinbrott
ÅSTORP. <T[[P]Z[^RZP] !
QahcP d__ Tcc UÛ]bcTa 4]
^RW $#$_ÊcXbSPVT]QaÛcbXV Vd[SaX]V ^RW ca^[XVceXb U[Ta
]ÊV^]X]XT][ÉVT]WTc_Ê>a bPZTaQ[TebcÛ[SV^SbTc
\Pbc^a_bVPcP] VT]^\ Pcc
Utfarten vid Findus kommer att förlängas så att den kan användas av ett företag längre in på området. Den närmast berörda fastighetsägaren är orolig för ökad tung trafik.
9Pa[ 6dbcPebb^] _[P]T
aX]VbRWTU X 1Ydeb Z^\\d]
Éa T] Pe ST\ b^\ WPa WPUc
Z^]cPZc\TS?Ta>[^U?[^bYÛ
7P] WÊ[[Ta \TS ^\ Pcc STc
Ydbc]dbTadcb^\TccZP[WhV
VTeXSeÉVT]
~0aQTcT]P_ÊVÊaYd<T]X
PecP[Tc \T[[P] Z^\\d]T]
5X]Sdb ^RW UÛaTcPVTc b^\
Z^\\TaPccP]eÉ]SPST]]hP
dcUPacT]X]VÊaSTcPccSTbZP
_[P]cTaPT]]h[XVdbcTaWÉRZ
bÉVTaWP]
Och han ger?Ta>[^e?[^
bYÛaÉccXPccST]cd]VPcaPUX
ZT]Z^\\TaPccÛZP
~<T]UÛaPccZ^\_T]bTaP
STcP][ÉVVbT]]hVÊ]V^RW
RhZT[eÉV b^\ Z^\\Ta Pcc
ÛZPbÉZTaWTcT]
3ÉaT\^c WÊ[[Ta 9Pa[ 6db
cPebb^] X]cT \TS ^\ Pcc
Z^\\d]T] WPa ZÛac ÛeTa
ST\b^\QTaÛabPeeÉVT]
~EXWPa[XcTbeÊacPccUÛabcÊ
bh]_d]ZcTa]P^RWSTcZ^\
\Ta Yd ÉeT] Pcc Q[X UÛaQÉcc
aX]VPabÉVTaWP]
7P] Z^]bcPcTaPa Pcc Q^a
\P] bÊ ]ÉaP T] X]SdbcaX UÊa
\P] aÉZ]P \TS T] eXbb _Ê
eTaZP]
~0[[PUÛaTcPV_Ê^\aÊSTc
ZP] X]cT WP dcUPac _Ê BÛSaP
eÉVT] <ÛY[XVP _[PRTaX]VPa
PeT]dcUPac\^c1X[[TbW^[\b
eÉVT]QTVaÉ]bPbPeSTcP[Y_[P
]T]PeST]UaP\VÊaSTcÉeT]
ePaSTc\TSVTbDcUPacT]b^\
QhVVb ]d Éa WT[c X T][XVWTc
\TSSTcP[Y_[P]T]bÉVTaWP]
ner
Tulpabunt
v2
29:90
10 st/
SKOLAN
Bjuv
Egen minestronesoppa, bröd,
pålägg, frukt.
SERVICEHUSEN: Gudfaderns ostsoppa. Ris á la
8 VÊa TUcTa\XSSPV ePa Tcc Malta, saftsås.
\ÛcTX]_[P]TaPc\T[[P]?Ta SKOLAN: Gudfaderns
>[^e?[^bYÛ9Pa[6dbcPebb^] ostsoppa, mjukt bröd.
^RW bcPSbQhVV]PSbRWTUT]
Åstorp
c6ÛaP]BZ^^V
SERVICEHUSEN
~3TcZ^\\TaX]cTPccUÛa
Ärtsoppa med fläsk.
É]SaP]ÊV^]cX]VXbPZBhUcTc
Pannkaka, sylt.
ÉaPccaTSPdc^RWUÛaZ[PaPWda
STc[XVVTacX[[bÉVTa9Pa[6db
cPebb^]
från Gotland
kg
4:90
ES
BARNKÖR 5-8 år) onsdag 15.15-16.00 i Hyllinge Kyrka,
start 19/1 (OBS! ny tid)
14:90
”PROVA-PÅ-KÖR” för vuxna start 1/2
Ledare: Eva-Lis Carlsson tel 0700-91 35 30
14:90
9:90
kg 8:90
KYRKOKÖREN övar tisdagar 19.00-20.30, start 18/1 i
Björnekulla församlingshem
Ledare: Ingrid Larsson Hultkvist, tel 042-56907 eller
0709-21 54 63
2 x 250 g
Gurka ES
Apelsin GRE
Friskis & Svettis Gympa
i Rågenhallen tisd Bas kl 19.30, tors
Medel kl 19.30, sönd Medel/Station
kl 17.45. Start v. 2. Välkomna!
BARNKÖR ( 5-8 år) tisdagar 16.00-16.45 i Björnekulla
församlingshem, start 18/1
Körsbärstomat
Tomater
Åstorp
i Björnekulla - Västra Broby - Hyllinge
[email protected]
042-489 94 32
Morötter
Föreningskontakten
KÖRVERKSAMHETEN
Text och foto:
Åsa Brodin
kg
2 st
Se vår annons: www.kroglyckans.se
Järnvägsgatan 19, Åstorp
N MATSEDELN
Öppet: Mån-fre 10-18, lör 9-13
Tel 042-720 30
A34
TORSDAG 13 JANUARI 2011
ÄNGELHOLM
14 pistoler
hittade
i bostad
MUNKA LJUNGBY. =Éa_^[XbT]b
d]VS^\b ^RW ]PaZ^cXZPVad__
_ÊcXbSPVT]VY^aSTT]WdbaP]]
bPZP]WT\\PW^bTccd]Vc_Pa
UP]]\P]T]ahVVbÉRZUd[[\TS
eP_T]
0e ^ZÉ]S P][TS]X]V QTbÛZcT
_^[XbT] _PaTc _Ê cXbSPVbTUcTa
\XSSPVT] <P] c^V QTb[dc ^\
WdbaP]]bPZP]bTSP]\P]UPccPc
\XbbcP]ZT^\eP_T]Qa^cc
Vid husrannsakanWXccPSTbST
#_Xbc^[Ta]PXT]ahVVbÉRZXQ^
bcPST] ?^[XbT] QTSÛ\ST Pcc
bP\c[XVPePabZPa_P^RWeP_]T]
QTb[PVc^VbCTZ]XZTabZP]dd]
STabÛZP^\_Xbc^[Ta]PeTaZ[XVT]
ePabZYdcQPaP
3Tcd]VP_PaTc\P]]T]!"Êa
^RWZeX]]P]!c^VbbT]PaT_Ê
ZeÉ[[T]X]UÛaUÛaWÛaD]STa]Pc
cT] cX[[ ^]bSPVT] P]WÛ[[b ST
\XbbcÉ]ZcP UÛa Va^ec ^[PVP eP
_T]X]]TWPe
Mannen ärZÉ]SPe_^[XbT]bT
SP]cXSXVPaTUaP\UÛaP[[cX]Pa
Z^cXZPbP\\P]WP]V :eX]]P]
SÉaT\^cÉaX]cTZÉ]SbTSP]cXSX
VPaT
Emma Lind
[email protected]
0431-842 67
Lärare anmäld
för skadegörelse
ÄNGELHOLM. ?^[XbT]WPaUÊccX]
T]P]\É[P]^\bZPSTVÛaT[bT_Ê
T]bZ^[PX©]VT[W^[\4][XVcP]
\É[P]VXRZT][ÉaPaT_Êc^P[TccT]
^RW Q[Te X][Êbc TUcTab^\ [ÊbTc
ePacaPbXVc
=ÉaWP]X]cTZ^\dcb_PaZPST
[ÉaPaT]d__SÛaaT]7P]Z^\dc
UaÊ]c^P[TccT]\T]SÛaaZPa\T]
bZPSPSTb]ÉaSÛaaT]b_PaZPSTb
d__
MISSA INTE
...att i dag, torsdag klockan
14 är det dags för årets första Café Åvalla på Åvalla
församlingsgård. Ängelholms församlings kyrkoherde, Ulf Berwill, står för
programmet under eftermiddagen under rubriken
”Bibeln vår bok”.
Medeltidsmusik
i Munka Ljungby
MUNKA LJUNGBY. <TST[cXSP
\dbXZ_ÊcXSXVPX]bcad\T]cb^\
U[ÛYcTaVP\QP^RWcad\\PQ[Xa
STc ]Éa <d]ZP ;Yd]VQh ZhaZP
UXaPa\ÉbbP_ÊbÛ]SPV
3Ê b_T[Pa \TST[cXSbT]bT\
Q[T] |2P]cX[T]P R^] U[PdcX|
<ÉbbP] bcPacPa Z[^RZP] T[eP
\T] aTSP] T] WP[ecX\\T cXSX
VPaTZP]STb^\eX[[ePaP\TS_Ê
_bP[\d__eÉa\]X]V\TSX]bcad
\T]cP[XbcTa]P©eT]_bP[\Ta]P
b^\bZPbYd]VPbÉa\TST[cXSP
8CÊbbYÛZhaZPUXaPbVdSbcYÉ]bc
Z[^RZP] # 4UcTa VdSbcYÉ]bcT]
bTaeTaPbZPUUT
NYHETSCHEF: 0431-842 50 E-post: [email protected]
KUNDTJÄNST: 0431-840 00
REDIGERING: INGVOR JONSSON
I SKYMUNDAN. När han väl tog penslarna i sin hand började han måla med besked. Nu ska
ett av Kjell Klackenstams verk pryda affischen till den jurybedömda ”Salong 2012” på
Dunkers kulturhus i Helsingborg.
:^]bcT]bS^[SXbQ[XRZPa\^c
N MÖTE MED
Kjell Klackenstam, konstnär
och skatteexpert
ÄNGELHOLM. 4]VÊ]VX\XccT]Pe
(&cP[Tc \Ê[PST :YT[[ :[PRZT]
bcP\ T] cPe[P cX[[ bX] \^a BTSP]
Q[Te _T]b[Pa]P [XVVP]ST \TSP]
Z^]bcX]caTbbTccX[[c^V8eX[[P]XETY
QhbcaP]SbcÊaZ^]bcQÛRZTa]PXcaP
ePa ÛeTaePZPST Pe :YT[[ :[PRZT]
bcP\b bc^aP X]b_XaPcX^]bZÉ[[P 0d
VdbcBcaX]SQTaVePab_^acaÉccWÉ]V
TaÛeTaZÛZbQ^aSTc
8]caTbbTc UÛa Z^]bc eÉRZcTb W^b
:YT[[ :[PRZT]bcP\ d]STa ST bT]P
c^]ÊaT]ATSP]b^\ 'ÊaX]VQÛa
YPST WP] VÊ _Ê Z^]bcdcbcÉ[[]X]VPa
^RW ZÛ_P Z^]bc D]STa \Ê]VP Êa
ÊZcT WP] aTVT[Qd]STc cX[[ Bc^RZ
W^[\UÛaPccVÊ_Ê\dbTTa<T]Pcc
WP] bYÉ[e bZd[[T \Ê[P ePa W^]^\
WT[cUaÉ\\P]ST
~<T]Xb[dcTcPe(cP[TcUXRZYPV
cX[[QPZPST]T]SP\Ê[]X]VWP]T]
VÊ]VVY^aSTcX[[\X]\P\\PQTaÉc
cPaWP]
=ÊVaPV^SPeÉ]]TabÊVT]S^[S
cP[P]VX:YT[[:[PRZT]bcP\=ÊV^c
b^\UXRZWP]bbP\Q^0]]PBd]S
`eXbc Pcc UÛabT W^]^\ \TS QÊST
_T]b[PaSdZPa^RWUÉaVTa
När han sedan satteXVÊ]VVY^aST
WP]STc\TSQTbZTS?ÊST][X[[P
QP[Z^]VT]\TSdcbXZc\^cBZÉ[STa
eXZT]eÉgcTST]T]P\Ê[]X]VT]TU
cTaST]P]SaPUaP\
~9PV\Ê[PSTbP\\P\^cXeePaYT
VÊ]VSTcePadcbXZcT]ÛeTaBZÉ[STa
eXZT]\TSWPeTc^RWWX\[T]3TcÉa
[YdbTcb^\UPbRX]TaPa\XV^RW\ÛY
[XVWTcT] Pcc UÛaP ÛeTa STc cX[[ Sd
ZT]
3TcQ[TeTccWd]SaPcP[b\ÊP[bcTa Möjligheten att överföra ljuset till duken fascinerar Kjell Klackenstam. I slutet av 90-talet började han
STUÛabcPÊaT]P[[PXbP\\PU^a\Pc måla. Nu satsar han på Liljevalchs vårsalong 2012.
~3Tc ePa X]cT \Ê]VP Pe \X]P
eÉ]]Ta b^\ eXbbcT Pcc YPV \Ê[PST
QTaÉccPa :YT[[ :[PRZT]bcP\ b^\
”Det är fantastisk
känsla att kunna
utveckla en annan
sida av sig själv.”
S^RZ UXRZ aÊSTc ^RW \^STc Pe bX]
V^SPeÉ]1TacX[4]V[TacPccU^acbÉccP
\Ê[P
8]ÉbcP]cX^Êa_ÊVXRZWP]b\Ê[TaX
XbZh\d]SP]4]bP\_ÊbX]QP[Z^]V
T[[TaX]]P]UÛacX\\TTUcTacX\\T
ÛePSTWP]bYÉ[eX]WP]S[PVT]
~3Tc ePa bcd]ScP[b ^TaWÛac
beÊac<T]PccbTPccaTbd[cPcTcQ[Xa
QÉccaT^RWQÉccaTePaT]bcPaZSaXe
ZaPUcbÉVTaWP]
För två år sedan eÊVPSTWP]cX[[
b[dc[É\]PX]T]^[YT\Ê[]X]V_ÊST]
YdahQTSÛ\SP Yd[dcbcÉ[[]X]VT] _Ê
6P[[TaX0a]bcTScX»bcaP:Pad_
~3ÉaQ[TeYPVUaP\aÛbcPSPe_d
Q[XZT] b^\ QÉbcP Z^]bc]Éa 3Tc
ZÉ]STb WT[c UP]cPbcXbZc QTaÉccPa
WP]
B_^aaPSPeUaP\VÊ]VT][É\]PST
WP]X]U[TaPeTaZÉeT]cX[[7T[bX]V
Q^aVb Z^]bcUÛaT]X]Vb |BP[^]V
! | 3Éa eP]] WP] :^]bcUÛaT]
X]VT]bPUUXbRW_aXbCX[[! !ÊabbP
[^]VbZPT]Pe:YT[[:[PRZT]bcP\b
Den här målningen ska pryda affischen till Salong
2012 som anordnas av Helsingborgs konstförening.
\Ê[]X]VPa_ahSPPUUXbRWT]CX[[ePa
SPVbÉa:YT[[:[PRZT]bcP\bZPccT
Tg_Tac^RW[ÉaPaTXTZ^]^\X_ÊHa
ZTbWÛVbZ^[^a]P X ©]VT[W^[\ ^RW
1ÊbcPS
~<Xcc TZ^]^\XX]caTbbT Éa WT[c
bZX[cUaÊ]\Ê[TaXTc3TcÉaUP]cPbcXbZ
ZÉ]b[PPccZd]]PdceTRZ[PT]P]]P]
bXSPPebXVbYÉ[ebÉVTaWP]
5aP\ cX[[ WT[c ]h[XVT] WPa WP]
^RZbÊePaXcT]VPVTaPSXSTc[^ZP[P
Z^]bc[XeTc Q[P]S P]]Pc b^\ [TSP
\^c X ©]VT[W^[\b Z^]bcUÛaT]X]V
^RW X Z^\\d]T]b Zd[cdadcbZ^cc
^RWZ^]bcZ^\\XccÎd__SaPVb^\
WP]eP[cPccZ[XePPe]d]ÉaSTcTV]P
\Ê[TaXTceÉgTaX^\UPcc]X]V
7P]WÊ[[TaWÊacXbX]PcPe[^a^RW
ca^cb Pcc WP] UÊa UÛaUaÊV]X]VPa Éa
August Strindberg är Kjell Klackenstams stora
inspirationskälla. Tavlan över köksbordet är målad
av gode vännen och konstnären Bertil Englert.
X]VTccX[[bP[d7P]eX[[WPbÊ\Ê]VP
b^\\ÛY[XVcZePaX]UÛaT]]hdc\P
]X]V<Ê[bÉcc]X]VT]ÉaPcc[É\]PX]
eTaZUÛaQTSÛ\]X]VX]UÛa;X[YTeP[
RWbeÊabP[^]V! !
~9dahQTSÛ\SPdcbcÉ[[]X]VPaÉa
TccbÉccPcccPbXVUaP\b^\Z^]bc]Éa
dcP]dcQX[S]X]V3TcbZPQ[XeÉ[SXVc
b_É]]P]STPccUÛabÛZPZ^\\P\TS
_Êbc^a^RWeÉ[TcPQ[TaPSbP[^]V
Tove Scherman
[email protected]
0431-842 12
Foto: Mats Roslund
[email protected]
0431-842 27
STRINDBERGS
LJUS
FASCINERAR
Namn: Kjell Klackenstam
Ålder: 67 år
Bor: I Vejbystrand.
Intressen: Konst och
måleri.
Om sin stora förebild
konstnären August
Strindberg: Det är
hans förmåga att skapa
ljus i sina målningar
som fascinerar mig.
A35
TORSDAG 13 JANUARI 2011
ÄNGELHOLM
eÊabP[^]VT]
Hemköp
lägger ner
på Storgatan
Sedan tolv år tillbaka har
Hemköp funnits i lokalerna på Storgatan i Ängelholm. Nyligen fick fastighetsägaren Backahill in
en uppsägning av kontraktet och man håller för
tillfället på att leta efter
nya hyresgäster.
:^]caPZcTc UÛa
7T\ZÛ_PUUÉaT] _Ê Bc^aVPcP] X
©]VT[W^[\Éad__bPVc5PbcXVWTcb
ÉVPaT]1PRZPWX[[bÛZTa]hPWhaTb
VÉbcTa TUcTa Pcc 0gU^^S b^\ bcÊa
QPZ^\7T\ZÛ_bPd__Z^]caPZcTc
Xb[dcTcPeUÛaaPÊaTc
:^]caPZcTc [Û_Ta UaP\ cX[[ ^RW
\TSbT_cT\QTaXÊa^RW_Ê1PRZP
WX[[ WPa \P] aTSP] WÛac Pe U[TaP
b^\ Éa X]caTbbTaPST Pe Pcc WhaP
ST] &ZePSaPc\TcTabc^aP[^
ZP[T]
~<TS cP]ZT _Ê P[[cX]V P]]Pc
b^\WÉ]STaXRT]cad\WPaeX\ÉaZc
Pe Tcc bc^ac X]caTbbT UÛa [^ZP[T]
3ÉaUX]]bSTbbdc^\T]bc^a_PaZT
aX]VbhcPEXWPaaTSP]aXcPcUÛab[PV
cX[[^[XZPWhaTbVÉbcTa7T\ZÛ_WPa
Ud]]Xcb SÉa bTSP] WdbTc QhVVSTb
((' bÉVTa UPbcXVWTcbRWTU 9Taah
?Tabb^]
ÄNGELHOLM.
Vilka de eventuellaWhaTbVÉbcTa
]PÉaeX[[WP]X]cTVÊX]_Ê^RWSTc
ZP]ÉeT]cÉ]ZPbPccSTcQ[Xa]ÊV^]
P]]P]eTaZbP\WTcÉ]WP]ST[X[^
ZP[Ta]P
>\ 7T\ZÛ_ X ^RW \TS STccP
[É\]Pa©]VT[W^[\T[[Ta^\QdcX
ZT] U[hccPb Éa ^Z[Pac 0gU^^Sb
SP]Pe8RPBd_Ta\PaZTcUPbcXVWT
cT]1hVVTcQTaÉZ]PbePaPUÉaSXVc
Êa! #ATSP]]dWPa\P]UÊccX]
RXaZP!X]caTbbTP]\É[]X]VPa4]
]h[^ZP[Z^\\Ta^RZbÊPccbZP_Pb
_Ê Bc^aVPcP] X STc Wdb SÉa B_Pa
QP]ZT]»aTbd]SUX]]b3TcWP]S
[Pa ^\ T] QdcXZbhcP _Ê ^\ZaX]V
&ZePSaPc\TcTa
Backahill arbetar STbbdc^\ eX
BeP]cT ?Pd[bb^] _aXbPa X U[TaP
SPaT\TSP]SaP_a^YTZc_ÊBc^aVP UP[[bP\PaQTcTc\TSZ^\\d]T]
cP]=ÉbcXcdabcÊaZePacTaTc5P[
~ª_a^YTZcTc b^\ Z^\\d]T]
ZT] WdbTc SÉa Q[P]S P]]Pc 8RP bcPacPc Éa ^RZbÊ ]ÊV^c _^bXcXec
Bd_Ta\PaZTc[XVVTa
7YÉ[_b\P]ÊcbÊWÉ]STaSTcbPZTa
?a^YTZcTcb^\TgT\_T[eXbX]]T bÉVTaWP]
WÊ[[Ta T] V[PbUPbPS cX[[QhVV]PS
^RWaT]^eTaX]VWPa=BCcXSXVPaT Planerna på en tunnelUaÊ]ªW[
QTaÉccPc^\5ÛaW^__]X]VT]ÉaPcc Î]b _PaZTaX]VbVPaPVT cX[[ _PaZT
QhVVbcPacbZPQ[X]ÊV^]VÊ]VX\Pab aX]VbVPaPVTcd]STaBcPSbQXQ[X^cT
\Ê]PS3Tcb^\UÛabcbZPVÛaPbÉa ZTc[TeTaXWÛVbcPVaPS4]_a^e
T]d__UaÉbRW]X]VPe[^ZP[Ta]PSÉa Q^aa]X]VWPaVT]^\UÛacb^RWdcX
STc UX]]b WhaTbVÉbcTa XSPV 4cc UaÊ]aTbd[cPcTcPeST]bZPZ^\\d
P]SaPeÊ]X]Vb_[P]Z^\\Ta^RZbÊ ]T]^RW1PRZPWX[[bTePSZ^bc]P
Pcc QhVVPb \TS T] hcP _Ê & STa]PZP]WP\]P_Ê
' ZePSaPc\TcTa EX[ZP WhaTb
5aÊ] Q[P]S P]]Pc bh]bZPSPST
VÉbcTa b^\ WP\]Pa SÉa Éa É]]d WPa STc UÛaTZ^\\Xc bh]_d]ZcTa
^Z[Pac
_ÊPccd__WÛY]X]VT]cX[[QdcXZTa]P
BeP]cT ?Pd[bb^] _a^YTZc ^RW eXS ST] UÛaT STccP VP[[TaXP] _Ê
bcaPcTVXP]bePaXV_Ê1PRZPWX[[aÉZ Bc^aVPcP] X]cT WPa aÉRZT] T[[Ta
]Pa\TSPccaT]^eTaX]VT]Q[XaTcc \PaZTaX]VPab^\bh]bZPSPSTZP]
[hUcUÛaRT]cad\
UÛ[YP
~<Ê]VPPeSTWdbT]UaÊ] (%
~3TcZ^\\TaeÉSaTcbcÉ[[STcX[[
^RW (&cP[T] Éa X]cT a^[XVP EX STcUÛa^bbX]]P]3TcQ[XaaÉRZT]
\ÊbcT^RZbÊbZP_PU[Tahc^aXRT]c eXS[dc]X]VPa]P^RW\PaZTaX]VPa
ad\bÉVTaWP]
UÛabh]bZPSPSTbÉVTa9Taah?Tab
b^]
Företaget räknar medT]QhVVcXS
_Ê^\ZaX]VÊccP\Ê]PSTaD]STa
Michael Lundblad
]ÉbcP Êa bZP \P] ÉeT] VÊ XVÊ]V
[email protected]
\TS_a^YTZcTcAÛ]]TQahVVPb^\
0431-842 28
WP]S[Pa^\PccQhVVPQ[P]SP]]Pc
$!Q^bcPSbaÉccTa[É]VbÊ]_ÊQPZbX
_aTbbRWTU8]V\Pa:a^^]eX[[X]cT
Z^\\T]cTaPÉaT]STcX]d[ÉVTcSÊ
X]VPU^a\T[[PQTb[dcÉacPV]P
~3T]UaP]RWXbTcPVPaTb^\WPa
QdcXZT] Éa X]cT d__bPVS \T] eX
eX[[X]cTZ^\\T]cTaPÉaT]STcYdbc
]d0[[cX]V\ÊbcTWPbX]U^a\T[[P
VÊ]VbÉVTaWP]
B^[bcaÊ[T[hbTadcP]TgcaP_T]VPa
ÄNGELHOLM. ?^[XcXZTa]PXb^RXP[
B^[bcaÊ[T]\TSWÉ]eXb]X]VcX[[[ÊVc
QTbÛZbP]cP[ 7^cTc ^\ ]TS[ÉVV
]X]Vdc[ÛbcTT]_a^cTbcbc^a\4U
cTa_ÊcahRZ]X]VPaQÊSTUaÊ]P]WÛ
aXVPUd]ZcX^]b]TSbPccPb^\Qad
ZPcVÊSXc^RW^__^bXcX^]T]É]S
aPSTbXVSTQ^aVTa[XVP^RW[^ePST
UÛa T] cXS bTSP] Pcc B^[bcaÊ[T]
bZd[[T[TePeXSPaT
~3TcÉaT]QaPeTaZbP\WTcUÛa
]ÊVaPb^\X]cTWPabÊ\hRZTcP]
]Pc<T]STc\ÊbcTePaPU[Tab^\
dc]hccYPa STc 9PV eX[[ eTcP Pcc ST
QTbÛZbcP[b^\ePaXc_ÊbT]PaTcXS
Hans parti strökXUÛaaPQdSVTc WÊ[[TaXbXVbÉVTab^RXP[]É\]ST]b
QTWP]S[X]VT] Q^ac _T]VPa]P UÛa ^aSUÛaP]ST b^\ ]d UÊa _[^RZP
]É\]ST]ePaWT[cÛeTaT]b^\Pcc
caÉUU_d]ZcT]B^[bcaÊ[T]_Ê=hQa^
WdbTc bZP UX]P]b ZePa ÉeT] dcP]
TgcaP_T]VPa UaÊ] Z^\\d][TS
]X]VT] <T] eTaZbP\WTcT] VP
aP]cTaPbQPaPXÊaEPSb^\WÉ]STa
bT]QTa^a_ÊQTbÛZbP]cP[Tc
~9PV eX[[ bT T] dceÉaSTaX]V bÊ
b]Pacb^\\ÛY[XVcÊc\X]bc^]TX]
]P]STcÉaSPVbPccQTWP]S[PQdS
VTcT]UÛa! !UÛaZ[PaPa9P]>[^U
BTfaX]V<
_T]VPaUaÊ]P]SaPeTaZbP\WTcTa
1Tb[dcTcXb^RXP[]É\]ST]X]]T
QÉa Pcc B^[bcaÊ[T] Éa ZePa STccP
ÊaTc
Frågan kommer uppXVT]cX[[WÛb
cT]XQdSVTcQTWP]S[X]VT]B^RXP[
ST\^ZaPcTa]P \PaZTaPST aTSP]
]d Pcc ST eX[[ QTWÊ[[P b^[bcaÊ[T]
ÉeT]UaP\ÛeTa^RWPccSTcbZPePaP
T] _Ta\P]T]c Z^\\d]P[ eTaZ
bP\WTc
?^[XcXZTa]P VPe ^RZbÊ Tcc d__
SaPV cX[[ WP]SXZP__^\b^aVT] Pcc
QÉccaT\PaZ]PSbUÛaPB^[bcaÊ[T]
Anders Davidsson
Svårt att hitta hem på Slånvägen
MAGNARP. 4]]hQhVVPaT_ÊB[Ê]
Kjell Klackenstam med en av sina första målningar, utsikten över
Skälderviken från hans balkong i Vejbystrand.
eÉVT]X<PV]Pa_WXccPaX]cTWT\
cX[[WdbTc]PccTcXS3TcbPZ]PbVP
cdQT[hb]X]V _Ê eÉVT] SÉa WP]
QhVVcbXccWdb]ÊV^cWP]_Ê_TZPc
UÛacTZ]XbZPZ^]c^aTcdcP]aTbd[
cPc
4][XVc Z^\\d]T]b VPcdRWTU
9^]Pb 7T]aXZbb^] bPZ]Pb \TST[
UÛa ]h QT[hb]X]V [É]Vb Z^\\d
]T]b ^d__[hbcP VPc^a BP\cXSXVc
UX]]b\Ê]VPbcaÉRZ^ab^\QTWÛeTa
dcadbcPb\TS[P\_^a
~EX UÊa ^UcP _Ê_TZP]ST] UaÊ]
P[[\É]WTcT]Xbh]]TaWTc]ÉaSTc
VÉ[[Ta VÊ]V ^RW RhZT[QP]^a Ch
eÉaabPZ]Pb_T]VPad]STa! 7P] Z^\\Ta Pcc eÉRZP UaÊVP]
^\\TST[XcTZ]XbZP]É\]ST]
~EX Z^\\Ta Pcc QhcP dc T]
\É]VS VP\[P Pa\PcdaTa cX[[ ]hP
T]TaVXb]Ê[PP[cTa]PcXe3TcQ^aST
Zd]]PUaXVÛaP_T]VPacX[[QT[hb]X]V
UÛaP]SaPbcaÉRZ^abÉVTaWP]
Vintererbjudanden
hos Volkswagen Helsingborg!
Golf TDI Blue Motion Technology.
Nya Passat Variant.
Med Masterpaket & Dark Label Edition och 4 dörrar.
Skattebefriad i 5 år
Pris från
199.900:-
:Spara 30.000
Pris från
249.900:-
Dark Label Edition
• Sportschassi
• Sportstolar
• 16” Lättmetallfälg
• Mörktonade rutor från B-stolpen
• Däcktryckskontroll
• Dimstrålkastare med statisk kurvljusfunktion
Fri service ingår!
Service gäller för max 4500 mil
eller 36 månader.
Gäller samtliga Golfmodeller.
Köp till Masterpaket för endast 17.900:2-Zons klimatanläggning, Farthållare, Komfortstolar fram,
Lättmetallfäljar "Barcelona", Multifunktionsratt i läder,
Radio RCD 310 med MP3 stöt och CD-växlare
Golf BlueMotion: Bränsleförbrukning blandad körning 3,8 l/100 km. CO2-utsläpp blandad körning 99 g/km. Miljöklass 2005. Passat: Bränsleförbrukning blandad körning 6,1 – 10,0 l/100 km, CO2-utsläpp 159 – 238 g/km. Miljöklass 2005. Bilarna på bilderna är extrautrustade.
Erbjudandena i annonsen går inte att kombinera med andra rabatter eller erbjudanden.
Leasa, tuta och kör – ett enkelt bilinnehav!
Polo 1,4 med Masterspaketet.
Så här enkelt är det!
Q 0 kr i kontantinsats
Q Nybilsgaranti
Q Fri försäkring* (fordonsförsäkring)
Q Fri service 36 månader/4500 mil
Q Avtalstid 36 månader/4500 mil
Pris från
1.995
kr/mån
Masterpaketet innehåller: 15" lättmetallfälgar • Lackerade dörrhandtag och backspegelhus • Kromdetaljer i interiören
• Climatic luftkonditionering • Däcktryckskontroll • Fyra dörrar med elfönsterhissar • Färddator • CD-Radio med AUX-ingång
som spelar mp3-filer • Lädersportratt
Polo: Bränsleförbrukning blandad körning 4,2 – 5,9 l/100 km. CO 2-utsläpp blandad körning 109 – 139 g/km. Miljöklass Euro 5. *Försäkringskostnad varierar beroende på ålder och bostadsort.
Bilen på bilden är extrautrustad. Erbjudandena i annonsen går inte att kombinera med andra rabatter eller erbjudanden. Gäller endast lagerbilar.
Volkswagen Helsingborg
Muskötgatan 1. Tel 042-17 00 00.
Vard 7-18. Lörd-sönd 11-15.
INNEBANDY: NU BÖRJAR VIKTIGA VECKAN FÖR FCH B5
HD SPORT
RADIO
OCH TV
B8–12
B
”Ska man välja en enda
svensk nyckelspelare
jag inte hade velat vara
utan, är det unge Oscar
Carlén.”
JONAS SCHULTZ, tidningens handbollsexpert, inför VM-festen på hemmaplan. B2
TORSDAG 13 JANUARI 2011 vecka 2
”HIF-arna ser spännande ut”
Fyra HIF-are finns med i den A-landslagstrupp som i morgon åker till Sydafrika. Från vänster: Marcus Nilsson, Pär Hansson, Alexander Gerndt och Rasmus Jönsson.
Foto: SONNY THORESEN
eX[[X]cTZ^\\T]cTaPb_T[PaTX]SXeX
SdT[[c\T]bÉVTaÉ]SÊcX[[B_^acT])
~9PV chRZTa P[[P 785b_T[Pa]P
bTab_É]]P]STdc3TWPaÛeTachVPc
_Ê \XV X P[[beT]bZP] ^RW X D! [P]Sb[PVTc=ÉaSTcVÉ[[Ta0[TgP]
STa6Ta]ScbÊ[ÉaSTYPVZÉ]]PW^
]^\XbP\QP]S\TS\PcRWT]\^c
FOTBOLL. 8 \^aV^] [hUcTa _[P]Tc ChbZ[P]S^RWWP]bTaX]caTbbP]cdc
UaÊ] 0a[P]SP \TS Zdab BhSPUaXZP UÛa[P]Sb[PVTcUaP\ÛeTa
~Q[P]SP]]Pc[PbcPc\TScX^b_T[PaT
b^\UÛaUÛabcPVÊ]VT]ÉadccPV]PX Marcus Nilsson Q[TeX]cTÛeTaaP
STcbeT]bZP0[P]Sb[PVTc
ZPS]ÉaWP]Q[TedccPVT]
5haPPeST\Z^\\TaUaÊ]785)
~3ÉaT\^c\hRZTcV[PS=ÉaUY^[
\Ê[ePZcT]?Éa7P]bb^]\XccQPRZ ÊabbÉb^]VT] Sa^V XVÊ]V WPST YPV
T] <PaRdb =X[bb^] bP\c ST QÊSP b^\\Ê[bÉcc]X]VPccZ^\\P\TSX
ZTSYTb_T[Pa]P 0[TgP]STa 6Ta]Sc ST] WÉa 0[P]Sb[PVbcad__T] 9PV
^RWAPb\db9Û]bb^]
eTc\TS\XVPccYPVVY^aSTT]QaP
5ÛaQd]SbZP_cT] 4aXZ 7P\aÎ] bÉb^]V^RWUÛaeÉ]cPST\XVSÉaUÛa
REDIGERING: MAGNUS RANSHEIM
När A-landslaget i morgon
åker till Sydafrika finns
fyra HIF-are med i truppen. Enligt förbundskapten Erik Hamrén är det en
spännande kvartett.
\TaT[[Ta\X]SaTPccYPVbZd[[TWP
T]QaPRWP]bPccQ[XdccPVT]bÉVTa
<PaRdb=X[bb^]
Ca^cbPccSTcÉaUÛaUÛabcPVÊ]VT]
WP]Éa\TSX0[P]Sb[PVTcZÉ]]Ta
WP]U[TaPPeZX[[Pa]P
~<Ê]VP Pe ST\ WPa YPV b_T[Pc
cX[[bP\\P]b\TSXD! [P]Sb[PVTc
Sverige kommer att b_T[P ceÊ
[P]SbZP\_Ta d]STa STc WÉa caÉ
]X]Vb[ÉVaTc~\^c1^cbfP]PST] (
^RW\^cBhSPUaXZPST]!!YP]dPaX
~Ca^abÉZTacYPVUÊab_T[PX]ÊV^]
Pe\PcRWTa]P4aXZ7P\aÎ]eX[[bT
ePSSTb_T[PaTWP]cPVXcdcVÊaUÛa
bÉVTa<PaRdb
5Y^[ÊaTcb bÉb^]V ePa WP]b X bÉa
Z[PbbQÉbcPbÊWÉa[Ê]VcXZPaaXÉaT]
~9PVWPaVÊccUaP\ÊcXSTc\TbcP
\T]STcUX]]bU^acUPaP]STbPZTab^\
YPVZP]UÛaQÉccaPbÉVTa<PaRdb
7P] cÉ]ZTa UaÉ\bc _Ê Pcc WP]
ZP]bZTX]cTWPaeÉa[ST]bQÉbcPeÉ]
bcTaU^c^RWZ]P__PbcÉaST]_Pbb
]X]VbbZXRZ[XVPbcTb_T[PaT]X785
~<T] YPV Y^QQPa WT[P cXST] _Ê
PccSTcbZPQ[XQÉccaT
7P]ÉaX\_^]TaPSPe\XccQPRZT]
b^\WP]bTab^\T]ST[PeUaP\cX
ST]UÛabeT]bZU^cQ^[[
~7P] Éa T] b_T[P]ST \XccQPRZ
b^\ Éa WÛVPZcdT[[ UaP\ÛeTa ePa
WP]É]WP\]Pa<T]STcÉaeXZcXVc
UÛaW^]^\PccUÊb_T[PXTccUÛabcP
[PV7P]VY^aSTTccV^ccX]cahRZ_Ê
\XVaTSP]UÛaTccÊabTSP]]ÉaWP]
Z^\\TSX[P]Sb[PVTc^RWYPVZ^\
Meningen var att^RZbÊ9^T[4Z \Ta WP Z^[[ _Ê W^]^\ UaP\ÛeTa
bcaP]SbZd[[TÊZc\TScX[[BhSPUaXZP bÉVTa4aXZ7P\aÎ]
\T]TUcTab^\WP]Ydbc]dUÛaWP]S
[Pa \TS DSX]TbT ^\ T] ÛeTaVÊ]V
Torbjörn Dencker
[email protected]
chSTaSTc\TbcP_ÊPccWP]bcP]]Pa
042-489 92 10
WT\\P
~9PVWÛaSTPcc9^T[Éa]ÉaP]dbÊ
Walle Holmberg
[email protected]
eX WPa cPVXc dc T] TabÉccPaT bÉVTa
042-489 90 31
4aXZ7P\aÎ]
Vi är specialister på vigsel
och förlovningsringar.
Välj mellan hundratals ringar,
eller designa själv med vår hjälp.
Se mer på www.lyxxa.se.
väla centrum
B2
TORSDAG 13 JANUARI 2011
SPORT
13
JANUARI
SPORTCHEF: Lasse Mauritzson
042-489 93 50
REDAKTION: 042-489 90 30
E-post: [email protected]
Det är bara att bänka
sig i arenorna eller
framför tv:n. I två och en
halv vecka är det gubbafinter, japaner och vikskott
som gäller. Nu drar handbolls-VM i gång.
Robert Lindstedt
kunde inte spela
dubbel i turneringen i
Auckland på grund av sin
skada. Nu är hans medverkan i Australian Open
i fara.
7 –somär numret
ger OS-kval
Att bli minst sjua är en realistisk målsättning för Sverige i
VM – och dessutom en nyckel för framtiden. Lag 2–7 i
VM:s slutliga resultatlista får
delta i kvalet till OS i London
2012, som spelas på våren
samma år. Det lag som vinner
VM går direkt till OS.
Sveriges herrlandslag har inte deltagit i OS sedan Sydney
2000. Den gången blev det
final och silvermedaljer –precis som i Barcelona 1992 och
Atlanta 1996. TT
”Allt ska stämma
för en semifinal
– där tror jag att
det tar stopp i
vilket fall.”
STEFAN LÖVGREN, storspelaren som nu är expert på
TV4 tror inte på Sverige.
HD.SE I DAG:
INNEBANDY 19.00: Följ
hur det går för FC Helsingborg i den viktiga matchen
hemma mot Sirius.
HANDBOLL 20.15: Följ
Sveriges premiär mot Chile
i handbolls-VM.
WEBB-TV: Se matchbilder
från Västerås-Rögle.
N DAGENS FRÅGA
I kväll börjar handbolls-VM.
Hur går det för Sverige?
Lägg din röst på hd.se/sport
N WEBBFRÅGAN
Vem ska HIF värva istället för
Joel Ekstrand? Ställningen då
225 personer svarat, fördelning i procent:
Ett utlandsproffs som inte
platsar.
26
En etablerad stjärna från allsvenskan.
13
En talang från superettan.
21
Fyll på med egna ungdomar!
40
REDIGERING: MATTIAS FRIBERG
ANALYS om att handbollen flyttat söderut
Skåne gör VM till
På med landslagströjan^RW
WÉ\cPU[PVV^a]PUÛa]dÉaSTcSPVb
UÛaUTcWP]SQ^[[bUTbc>RWSÊÉaSTc
ePaP]]P]BZÊ]Tb^\VÉ[[Ta
7T[PWP]SQ^[[beÉa[ST]bXccTa
QÉ]ZPSUaP\UÛaceP__PaPcTa]P
5aÊ]^RW\TSXSPV^RWceÊ^RWT]
WP[eeTRZPUaP\ÊcaXZcPbQ[XRZPa]P
\^cBeTaXVT
<X]]b]XUÛaaPbc^aPWP]SQ^[[b
UTbcT]_ÊWT\\P_[P].ªaTcePa
!!^RWSTcQ[TebeT]bZc4<
Vd[SbTSP]\P]b[PVXcChbZ[P]S
TUcTaT]ahbPaUX]P[X6[^QT]3ÊePa
STcBcTUP];ÛeVaT]BcPUUP]
>[bb^]9^WP]?TccTabb^]^RW
<PV]dbFXb[P]STab^\eXbPST
eÉVT]^RWSTcUP]]bQPaPT]T]SP
bZÊ]X]VX[PVTc<PaRdb0W[\
=dÉaSTcP]SaPcXSTa
6[^QT]VP_Pac^\8E<! b_T[PbX]cTT]T]SP\PcRWXBc^RZ
W^[\EXbbTa[XVT]b_T[PaBeTaXVT
UÛabcPVad__b_T[TcX6ÛcTQ^aV\T]
E<WPaÉ]SÊUÊccT]\hRZTcbcPaZ
bZÊ]bZ_aÉVT[]Éa\TaÉ]WÉ[UcT]
Pe\PcRWTa]P$$PeST('b_T[Pb
WÉaSÉaXQ[P]SUX]P[T]^RWbT\X
UX]P[Ta]P
3Tbbdc^\Éa]ÉbcP]WP[ePST]
beT]bZPE<cad__T]U^bcaPSX
BZÊ]T]Éa\PaTQTbcÉ\cbYdPe %
Landslagets fostringsanstalt
UX]]b]d\TaPbÊ[Ê]Vc]TaXBeTaXVT
\P]ZP]Z^\\P~XHbcPSE<
ZeX]cTccT]>bRPa2Pa[Î]5aTSaXZ
?TcTabT]=XR[Pb4ZQTaV<PccXPb
0]STabb^]^RW:X\0]STabb^]
WPaP[[PUÛaU[dcTcXHbcPS3Tbbdc^\
UX]]bYdBZÊ]T_ÊVPa]P:X\4ZSPW[
SdAXTci;d]S^RW3P[XQ^a3^
STa<P[\Û^RZbÊXcad__T]0[[X
W^_[ÉaUÊ\hRZTcb_T[cXS
:X\4ZSPW[SdAXTciÉaST]b^\
WPa\TbcZePaPccQTeXbPEXbbc
VY^aSTWP]c^[e\Ê[\^c1aPbX[XT]
WÉa^\SP]~^RWWP][ÉabÉZTacVÛ
aPT]ST[\Ê[ÉeT]\^c2WX[TX_aT
\XÉaT]~\T]XcdUUPaT\PcRWTa
b^\\^c?^[T]3P]\PaZ^RW:a^
PcXT][ÉaUÛaQd]SbZP_cT]Ta]PbPcbP
_ÊTccbÉZaPaTZ^acb^\WÛVTa]XPX
U^a\Pe9^]Pb;PaW^[\4];Pa
W^[\b^\eTaZPaePaPXZP]^]U^a\
^RWZP]Q[XeÉaSTUd[[XE<
5PbcbZP\P]eÉ[YPT]T]SP
beT]bZ]hRZT[b_T[PaTYPVX]cTWPST
eT[PcePaPdcP]ÉaSTcd]VT>bRPa
2Pa[Î]Ca^cbbX]P!!ÊaÉaWP]^Ta
WÛac\^VT]XbXccb_T[aTSP]]d
7P]bbZhccTÉaVah\c^RWXUÛabeP
aTcÉaWP]bcT]cdUUD]STaUha]PcX^
]Tabcda]TaX]VT]^RWXcaÉ]X]Vb
\PcRWTa]P\^cChbZ[P]S^RW=^a
VTeXbPST>bRPaWÛVZ[Pbb
Dagens VM-premiär då? 3TcQ[Xa
T]aXZcXV\YdZbcPac\^cT]Q[ÊQÉab
]PcX^]2WX[TVÛabXccUÛabcPeÉa[Sb
\ÉbcTabZP_^RWc^VbXVWXccPRZeP
aTT]bTVTa\^c:dQPb^\VPeT]
caTSYT_[PcbX?P]P\TaXZP]bZP
\ÉbcTabZP_T]UÛaaPÊaTcBhSP\T
aXZP]Ta]PWPaaTSP]QTUd]]XcbXVX
BeTaXVTTcccPV^RWSÊQ[P]SP]]Pc
caÉ]X]Vbb_T[Pc\^cbeT]bZPT[XcbT
aXT[PV~^RWUÊccbcahZPeQÊSTBÉ
eTW^U^RW0[X]VbÊb
0[[cP]]PcÉ]beT]bZbc^abTVTa
XZeÉ[[UX]]bX]cT_ÊZPacP]
BeTaXVTb^\U[^__PSTQadcP[c
X4<UÛaaPÊaTcZ^\\TaaTeP]bRW
bdVTccX[[E<7T\\P_[P]QadZPa
ePaPT]bc^aUÛaST[^RW\TSSTccP
XÊcP]ZTQÛaQ[ÊVd[cZd]]PePaP
Oscar Carlén är bara 22 år, men han blir viktig i hemma-VM för Sverige. Carlén junior kommer att bidra
både med mål och tufft försvarsspel.
Foto: BJÖRN LARSSON ROSVALL/Scanpix
\TS^RWb[Êbb^\Vad__bTVTa]
\TS?^[T]>RWca^[XVceXbVÛaBhS
Z^aTP^RWB[^ePZXT]d__^\caTS
YT_[PcbT]XVad__T]b^\^RZbÊ
X]]TQÉaPeP]RT\P]VcX[[\T[[P]
ad]SP]
Jag tror absolut att BeTaXVTcPa
bXVeXSPaTUaÊ]Vad__b_T[Tc\T]
bTSP]ÉaSTc\TaÛ__Tc4]bTVTa
ÛeTa?^[T]XVad__T]X]]TQÉaPcc
\P]WPaaÊSPccUÛa[^aP\^ccX[[Tg
T\_T[:a^PcXT]X\T[[P]ad]SP]
E<Vd[S.=TYBT\UX]P[_[Pcb.
:P]bZT\T]STcQ[Xa]^VUÛacdUUc
9PVca^aSTccPab[dcX\T[[P]ad]
SP]
>RWXUX]P[T]b[Êa5aP]ZaXZT:a^
PcXT]_aTRXbb^\!(
Jonas Schultz
[email protected]
042-489 93 52
Carlén brinner för att
cX]V|\^c|WTSTa]|<hRZTcPeST]
VXRZ]É\[XVT]UÛa[^aPSX^RW\TS
ST] VT]P]cP $)T_[PcbT] X 4< X
»bcTaaXZTUÛaaPÊaTc
~9PVca^aPcceX[ÉaST^bbT]ST[
PeSTcbÉVTa2Pa[Î]^RWdceTRZ[Pa)
~9PVcÉ]ZTa_ÊSTcb^\eX[hRZP
STb\TSX3P]\PaZSÉaeX[TeTaT
aPSTcaT\PcRWTaXaPS3Tc\Xbb
HANDBOLL. BT]PbcTccWP]SQ^[[b [hRZPSTbeXSÉaT\^c\TSX4<SÉa
\ÉbcTabZP_ PeVY^aSTb _Ê beT]bZ eXTUcTaT]QaPUÛabcPWP[e[TZ\^c
\PaZ!!bPcc>bRPa2Pa[Î]_Ê B[^eT]XT]UÛa[^aPST3T]]TVPcXeP
[ÉZcPaT] ^RW YdQ[PST Êc 4<Vd[ ZÉ]b[P]_aÉV[PSTSTceÊZ^\\P]
STc=d]X^ÊabT]PaTÉaST]!! ST\PcRWTa]P
~8Tcc\ÉbcTabZP_ÉaSTceXZcXVc
ÊaXVT 5[T]bQdaVb_T[PaT] bYÉ[e T]
PeST\b^\bZPQYdSPWT\\P_d PccV[Û\\P^RWVÊeXSPaT~^PebTcc
Q[XZT]_Êd]STaWÊ[[]X]V^RWbP\ ^\\P]WPaed]]XcT[[TaUÛa[^aPc
cXSXVcbTcX[[PccT]Êc\X]bc^]T_Ê
WTaabXSP]bcdZPSWP]SQ^[[b]PcX^] Carlén har en strålande bÉb^]V
QÛaYPa[TXVT]
QPZ^\bXVX1d]STb[XVP^RWdcbcaÊ
~EX Éa WÉa UÛa Pcc UÛabePaP [Pa bYÉ[eUÛaca^T]ST B^\ ]Éa CC
]ÊV^]cX]VZ^]bcPcTaPa2Pa[Î]
_ÊbcÊaPcc|\Ê]VPca^aPccSTcWÉa
3T] WÊaSbZYdcP]ST bZÊ]X]VT] Z^\\TaPccQ[XSX]cda]TaX]V|
bZd[[T Zd]]P WP Qhcc dc |]ÊV^]
~3Tcca^aYPV\TSbÉVTaWP]
Hemma-VM innebär
många möjligheter för
Sverige. Som till exempel
att ta revansch för EMfiaskot förra året. ”Vi
lärde oss en del av det”,
säger Oscar Carlén.
B3
TORSDAG 13 JANUARI 2011
SPORT
en fest
VPAM
NELEN
Tomas Axnér
Expert TV4
Therese
Wallter
Fredrik
Wahlström
silverhjälte i EM
spelare i OV
Vilka är Sveriges
styrkor och svagheter?
|BchaZ^aÉaUÛabePabb_T
[Tc^RWbT]~UÛaW^__
]X]VbeXb~Z^]caX]Vbb_T
[Tcb^\\ÊbcTUd]VTaP
BePVWTcTaÉaSTcd__
bcÉ[[SPP]UP[[bb_T[Tc^RW
bT]WÊ[[TaX]cT[X]YTb_T[Tc
^UUT]bXec\ÊccTc^\\P]
YÉ\UÛa\TSZ^]ZdaaT]
cTa]P|
|7PaQPaPbTcc[XcTPeBeT
aXVTd]STaUÛaQTaTST[bTa
]PbÊSTcÉa[XcTbeÊacPcc
bÉVP<T]STcZÉ]]bb^\
STd]VPQÛaYPacPUÛabXV
\Ta^RW\Ta^RWPcc[PVTc
Q[XaP[[c\TabP\b_T[c
:É]]bb^\PccSTÉa_ÊV
<PccXPb0]STabb^]ePa
aXZcXVcQaPX\Ê[Tc\^c
3P]\PaZBTSP]ÉaSTc
_^bXcXecPcc:X\0]STab
b^]ÉacX[[QPZPBePVWTcT]
Éa]^VadcX]T]|
|BeTaXVTWPaT]QaTS^RW
QaPcad__5aP\UÛaP[[cÉa
UÛabePabb_T[TcQaP^RWSÊ
X]cT\X]bc<PV]db9Ta]T
\ha7P]ÉaT]aXZcXVUÛa
bePabZ[X__PBePVWTcT]Éa
PccBeTaXVTWPaUÛaUÊc^_
_PaX[PVTc|
Vad måste till för
att Sverige ska
lyckas i VM?
|3dUÊaSTcZ[PbbXbZPbeP
aTc*\Ê[ePZc^RWUÛabePa
<Ê[ePZcTa]P\ÊbcTePaP
WhbcTaXbZcQaPBeTaXVTWPa
ZP]bZTX]cTSTP[[aPQÉbcP
\Ê[ePZcTa]P\T]eXbÊVX
SP\4<WdaQaPSTcZP]
VÊ]Éa\Ê[ePZcTa]PÛeTa
caÉUUPabXVbYÉ[ePBTSP]
QTWÛeTaeXUÊT]Z[P\Ê[X
Z^]caX]Vbb_T[TcP]cX]VT]
eXPZP]cb_T[Pa]PXP]SaP
UPbT[[TaeXP\Ê[TUcTaPe
ZPbc]ÉaeXbÉccTaWÛVc
cT\_^SXaTZc|
|<Ê[ePZcTa]PÉaP[[cXS
eXZcXVP>RWSTcZaÉebPcc
\P]ZP]WÊ[[PXVÊ]VceÊ
\Ê[ePZcTab^\WÊ[[TaWÛV
]XeÊUÛaPccWÊ[[PTccWT[c
\ÉbcTabZP_<T]UÛaPcc
STbZP[hRZPbZaÉebÉeT]
TccQaPUÛabePa3Tc[Éa
ZaÉePbPcc\Ê]VPZ^\\Ta
d___Êc^__]XeÊ|
|3TcÉaT]WT[ST[b^\
\ÊbcTZ[PUUPUÛaPccSTcbZP
VÊQaPCÉ]ZTaSÊUaÉ\bc
_Ê\Ê[ePZcb^RWUÛa
bePabb_T[TcBTSP]VÉ[[Ta
STcPccSTcQ[XaaTYÉ[d__
b[dc]X]VUaÊ]_dQ[XZT]
b^\ZP]bcÛccPbeT]bZPa
]P^RWQÉaPUaP\ST\|
Vad är en realistisk svensk målsättning?
|>\BeTaXVTQ[XabYdP
chRZTaYPV\P]WPaVY^ac
ePS\P]ZP]QTVÉaP|
|0ccQ[XUT\\PT[[TabTgP|
|ChRZTaSTcÉaPccePaP
\TS^RWb[Êbb^\T]_[Pcb
XbT\XUX]P[T]EÉ[SÉaZP]
\hRZTcWÉ]SP|
|<P]dT[Bca[TZBTaQXT]
;dR0QP[^5aP]ZaXZT
<XZZT[7P]bT]3P]
\PaZ=XR^[P:PaPQPcXR
5aP]ZaXZT8eP]^1P[XR
:a^PcXT]^RW\Ê[ePZcT]
0a_PSBcTaQXZB_P]XT]|
|8BeTaXVTÉa9^]Pb;Pa
W^[\T]eÉ[SXVcSdZcXV
b_T[PaTb^\VÛa^eÉ]cPST
VaTY^a7P]WPaSTbbdc^\
UÊcccX[[STcd]STacaÉ
]X]Vb\PcRWTa]P0eST
dc[É]SbZPb_T[Pa]PÉa:P
aPQPcXR5aP]ZaXZTT]
ZaPUcUd[[^RWb_T[bZXRZ[XV
b_T[PaTb^\ZP]VÛa
\hRZTcbYÉ[eBT]VÛa1P
[XR:a^PcXT]^UcPSTcSÉa
[X[[PTgcaPb^\VÛaSTca^
[XVcPcccXccP|
|3T]P[[aPa^[XVPbcTPccbT
Éa5aTSaXZ?TcTabT]7P]
ÉacTZ]XbZ^RWWPaT]aXZ
cXVeX]]PabZP[[T3Tbbdc
^\WPaYPVP[[cXSVX[[Pc>b
RPa2Pa[Î]0eb_T[PaTX
P]SaP[PVchRZTaYPVSTcÉa
eÉacPccWÊ[[PTccÛVP_Ê
SP]bZT]<XZZT[7P]bT]
7P]\ÊbcTWPST]Vah\
\PbcTWP]S[TST]XWT[P
WP]SQ^[[beÉa[ST]3TcVÛa
PccWP]UÊaT]UP]cPbcXbZ
b]ÉacXbX]PbZ^cc|
|6d[S)5aP]ZaXZTBX[eTa)
:a^PcXT]1a^]b)3P]
\PaZ|
|9PVca^aPcc5aP]ZaXZT
^RW:a^PcXT]\ÛcbXUX]P
[T]^RWPccUaP]b\É]]T]
eX]]TaBTSP]ca^aYPV_Ê
T]ÛeTaaPbZ]X]Vb^\caTP
XU^a\Pe8b[P]S|
Nämn några VMspelare man bör
hålla extra koll på.
”BALIC G
DET DÄR L ÖR OFTA
IL
S O M G Ö R D L A E X TR A
ET RO
ATT TITTA”” LIGT
Tippa topp 3.
|6d[S):a^PcXT]BX[eTa)
5aP]ZaXZT1a^]b)?^[T]
Sammanställning: Jonas Schultz och Walle Holmberg
MATCHGUIDE SVERIGE–CHILE
ta revansch
:X\ 0]STabb^]b Z]ÉbZPSP WPa
VTcc>bRPa2Pa[Î]T]\TaUaP\caÉ
SP]STa^[[X[P]Sb[PVTc8caÉ]X]Vb
\PcRWTa]PX]UÛaE<WPaSTQÊSP
WÛVTa]X^a]PST[Pc_Êb_T[cXST]
~3TcWPaQTchcceÉ[SXVc\hRZTc
UÛa\XccbYÉ[eUÛaca^T]ST9PVeÊVPa
cPUÛa\XV\Ta^RWZÉ]]Ta\XVX]cT
[XZP _aTbbPS b^\ ]Éa YPV T]QPac
VY^aSTZ^acPX]W^__
~<T]STcÉaQaPPcceXÉaceÊ9PV
X]bTaPccYPVX]cTÉa\^VT]Pccb_T[P
cX^ %\X]dcTab\PcRWTa _Ê ceÊ
eTRZ^a
I går,UÛaTBeTaXVTbTUcTa\XSSPVb
caÉ]X]VXBRP]SX]PeXd\WPST>b
RPa2Pa[Î]TcccT[TU^]bP\cP[\TS
bX]_P__PST]SdQQ[TeÉa[Sb\Éb
cPaT]?Ta2Pa[Î]
~7P] QTc^]PST eXZcT] Pe Pcc
X]cTQ[XÛeTa[PSSPS9PVWPabYÉ[e
ePaXc\TS^\Pcc\P]cPaSTcTcc
bcTVUÛa[Ê]VcbÊPccSTcQ[XaT]QT
Staffan Olsson var en av hjältarna vid senaste hemmamästerskapet. Då tog Sverige EMArkivfoto: SCANPIX
guld.
[Pbc]X]VXbcÉ[[TcUÛa]ÊV^c_^bXcXec
7dabZP]Xdc]hccYPUÛaST[T]Pe
PccWPWT\\P_[P].
~3TcÉaeXZcXVcPcceXeXbPaV[ÉSYT
^RWWYÉacP_ÊQP]P]3Êca^aYPVPcc
STcb\XccPaPebXV_Ê_dQ[XZ^RWST
b^\Y^QQPaad]c^\ZaX]VTT
Vad: Handbolls-VM, premiärmatch
i grupp D.
När: I kväll kl 20.15.
Var: Scandinavium, Göteborg.
Tv/radio: TV 4 kl 20.00, Radiosporten P 4 kl 19.03.
Läget: En match Sverige bör vinna
utan problem, som ett smakprov
inför svårare uppgifter.
Chile: Gör sitt första VM. Kvalade
in som trea i panamerikanska mästerskapen (på hemmaplan), efter
Argentina och Brasilien. Förlorade
träningsmatcher mot Alingsås och
Sävehof, men lyckades slå division 1-laget Wasaiterna.
Frågetecken: Jonas Larholm riskerar att missa matchen. Han var
lätt förkyld i går och tränade inte.
– Han är lite täppt i näsan, men har
ingen feber. Läkarna och Jonas
själv får ta ställning till om han ska
spela, säger förbundskapten Ola
Lindgren.
Larholms rumskamrat Fredrik Petersen har fått flytta som en säkerhetsåtgärd.
Sverige:
Målvakter: 1 Mattias Andersson,
22 Johan Sjöstrand.
Utespelare: 3 Mattias Gustafsson,
5 Kim Andersson, 6 Jonas Källman, 7 Magnus Jernemyr, 8 Lukas
Karlsson, 9 Jan Lennartsson, 10
Niclas Ekberg, 11 Dalibor Doder, 14
Robert Arrhenius, 15 Jonas Larholm, 17 Oscar Carlén, 18 Tobias
Karlsson, 24 Fredrik Petersen, 25
Kim Ekdahl du Rietz.
Chile:
Målvakter: 12 Lucas Matias Pacheco, 16 René Alejandro Oliva.
Utespelare: 3 Alfredo Valenzuela, 4
Erwin Jan Feuchtmann, 5 Nicolás
Jofre, 6 Marcelo Ahmed Micaly, 7
Victor Donoso, 8 Eduardo Maltez,
10 Emil Feuchtmann, 11 Felipe Maurin, 13 Guillermo Araya, 15 Rodolfo
Cornejo, 17 Rodrigo Salinas, 18
Francisco Chacana, 22 Patricio
Andres Martinez, 31 Marco Antonio Oneto. TT
Besviken Beutler
slutar efter VM
HANDBOLL. 7P]SQ^[[b\Ê[ePZcT]
3P]1Tdc[Tab^\_ÊcXbSPVT]_TcP
STbdaST]beT]bZPcad__T]Z^\
\TaPccb[dcPX[P]Sb[PVTcTUcTaE<
~9PV Z^\\Ta Pcc VÊ cX[[ 7P\
QdaVb]Pac^RWSÊWPaYPVT]eXZcXV
a^[[SÉab^\YPVeX[[[ÉVVPP[[U^Zdb
_ÊbÉVTaST]""ÊaXVT5[T]bQdaVb
\Ê[ePZcT]cX[[4g_aTbbT]
~3TcWÉaÉaSTcch]VbcPYPVWPa
ePaXc \TS ^\ X \X] ZPaaXÉa bÉVTa
WP]^\_Tc]X]VT]
1Tdc[TaZP]]Éab^\WT[bcd]STa
cda]TaX]VT]Q[XX]bZaXeT]Xcad__T]
TT
Radion får sända
HANDBOLL. CX[[b[dc[hRZPSTbAP
SX^b_^acT]^RWCE#Z^\\PÛeTa
T]b<TSQP
aP T] SPV
ZePacX[[bcPa
cT] Pe E<
Q[TeSTcZ[Pac
Pcc APSX^
b_^acT]UÊaaTUTaTaP\PcRWTa]PX]
XUaÊ]PaT]^a]PTT
B4
TORSDAG 13 JANUARI 2011
SPORT
Klavs är
sugen på
ÄFF-jobbet
FOTBOLL. 9^PZX\?Tabb^]^RW
2WaXbc^UUTaBZ^^VZÉ]]bb^\ST
WTcPbcT ]P\]T] X ©]VT[W^[\b
caÉ]PaYPZc \T] ST] ##ÊaXVT
SP]bZT]:[PebAPb\dbbT]UX]]b
U^acUPaP]ST\TSXQX[ST]
~9PV WPa UÊcc Tcc eÉ[SXVc QaP
X]cahRZPeZ[dQQT]bÉVTa:[Peb
3TcÉaT][XcT]UÛaT]X]V\T]ST]
bcaÉePad__Êc^RWSTcZÉ]]beÉ[
SXVc [^RZP]ST ^RW b_É]]P]ST
UÛa\XV
EXQTaÉccPSTaTSP]UÛa]ÊVaP
SPVPa bTSP] Pcc ©55 caÉUUPc
:[Peb APb\dbbT] b^\ P[[cbÊ
bcPePabXcc]P\]bÊWÉa^RWST]
VT\hc[XVTSP]bZT]bZaPccPa[XcT
ÊcWT\[XVWTcb\PZTaXTc
~9PeXWPSTeÊac\ÛcT_ÊEP[
WP[[?PaZ^RWYPVUÛabcÊaPccZ[dQ
QT] eX[[T Pcc STc bZd[[T bZT [XcT
PebXSTb<T]STcÉaeÉ[X]VT]X
©]VT[W^[\ b^\ ZÉ]]Ta XVT]
\XVeP.
Nej, trots enVP]bZP[Ê]VZPaaX
ÉaXSP]bZc^__U^cQ^[[SÉaWP]
WPa ST] WÛVbcP _a^UUbcaÉ]Pa[X
RT]bT]ÉaST]##ÊaXVTZÛ_T]
WP\]PaT]]ÊV^cPeT]S^[SXb
BXcc ch]VbcP d__SaPV WPST
:[Peb APb\dbbT] ]Éa WP] cX[[
bP\\P]b\TSCa^T[b1TRWcaÉ
]PST >1 X ST] SP]bZP bd_Ta[X
VP]!#$<T]:[PebQTc^
]PaVÉa]PPccWP]WPUcWP]S^\
U[Ta[PV_ÊbT]X^a]XeÊ!%~'
[TSSTWP]½[bchZZTXST]SP]bZP
P]SaP[XVP] ^RW X]]P] WP] P]
bcÉ[[STbb^\caÉ]PadcQX[SPaT_Ê
UÛaQd]STcePaWP]SP\[PVbcaÉ
]PaTXWÛVbcPbTaXT]UÛabcXBÝ]
STaYhbZ4^RWbTSP]X1aÝ]SQh
~=d Éa YPV bdVT] _Ê Pcc cP
ÛeTa Tcc TVTc WTaa[PV XVT] ^RW
bZd[[TSTcQ[X©55ÉaYPVcX[[VÉ]V
[XVSXaTZc9PVZP]QahcP\TSUÛa
Qd]STc\TSZ^acePabT[bÊSTcÉa
X]VTc_a^Q[T\
Vi hör på Klavs APb\dbbT]
b^\bYÉ[eQÛaYPSTbX]PZcXePZPa
aXÉaXVP\[PZ[PbbXbZP:1PccWP]
[^RZPbPecaÉ]PaY^QQTcX©]VT[
W^[\^RW_ÊU[TaPbÉccZP]WP]
bÉZTac_PbbPX]XZ[dQQT]
5Ûadc^\PccWP]VY^acbXVZÉ]S
b^\T]SdZcXVcP[P]VdceTRZ[PaT
:[PebWPaQ[P]SP]]PcePaXcRWTU
X52:Û_T]WP\]bd]VS^\bPe
ST[]X]V bcÊa SP]bZT] UÛa ST]
ch_PeU^cQ^[[b^\©55eX[[b_T
[P
~9PV bcÊa UÛa T] cTZ]XbZ U^c
Q^[[ch_XbZcSP]bZcZP]bZT^RW
ePSYPVUÛabcÊccÉaSTcbÊ©]VT[
W^[\^RZbÊeX[[WPSTc3TcÉahc
cTa[XVPaTT]P][TS]X]VcX[[PccYPV
chRZTa STc WÉa [ÊcTa X]caTbbP]c
bÉVTa:[PebAPb\dbbT]
Lennart Norlöv
[email protected]
0431-842 41
REDIGERING: MAGNUS RANSHEIM
Rögle straffade Västerås
Rögle tog med sig bonuspoängen hem från bortamatchen mot Västerås.
Matchhjälte blev Christopher Liljewall som satte
den enda straffen.
HOCKEYALLSVENSKAN
Västerås–Rögle 2–3
ISHOCKEY. AÛV[T c^V bÉb^]VT]b
caTSYT aPZP bTVTa \^c EÉbcTaÊb
\T] ST]]P VÊ]V SaÛYST STc cX[[
bcaPUU[ÉVV]X]VT]X]]P]PeVÛaP]STc
Z^\?^É]VaÉSSPaTQ[Te\Ê[ePZcT]
9^]Pb5aP]bb^]b^\ÊcTabc^ab_T
[PST X \Ê[Tc ^RW c^V EÉbcTaÊb P[[P
caTbcaPUUPabP\c2WaXbc^_WTa;X[YT
fP[[b^\bPccTbX]bcaPUU
~3Tc WPST ePaXc UadZcP]beÉac
bdac^\eXÊZcWÉaXUaÊ]\TS]^[[_^
É]V bÉabZX[c TUcTab^\ eX \XbbPST
caTUaX[ÉVT]XSPVbPcaÉ]PaT]1YÛa]
7T[[ZeXbc cX[[ EXPbPc SXaTZc TUcTa
\PcRWT]
=Éa STc ÊcTabc^S T] \X]dc Pe
caTSYT_TaX^ST]bÊVS^RZAÛV[Tdc
PccUÊÊZPWT\c^\WÉ]cP<T]Xb_T[
UT\\^cUhaPT]UaÊ]ePaYT[PVbPccX
dceXb]X]VbQÊbTc^RWAÛV[TWPSTcP
VXc dc \Ê[ePZcT] Zd]ST ?PcaXZ
1TaVbcaÛ\UXbZPd__T]aTcdaUaÊ]
APb\db1T]Vcbb^]bbZ^cc^RWZeXc
cTaPcX[[!~!
~3Tc ePa bZÛ]c Pcc ?PcaXZ UXRZ
bÉccPSXcT]_dRZWP]WPaWPUc\Ê[
c^aZP P[[ST[Tb UÛa [É]VT bP 7T[[
ZeXbc
Ängelholmslaget X][TSST\PcRW
T] QÉbc <P] WPST WÛV UPac bPccT
_aTbb_ÊEÉbcTaÊbUÛabePa^RWbZÛc
& bZ^cc \^c \Ê[ePZcT] 3P]XT[
B_Taa[T<T]STcePaÉ]SÊWT\\P
[PVTcb^\[TSSTTUcTa!\X]dcTa
bT] AÛV[T \XbbPc \PaZTaX]VT] Pe
\Ê[Zd]VT]3P\XT]5[Tdah5aP]b
\P]]T]UXRZÛ__Tc\Ê[eXSQ^acaT
bc^[_T] ^RW Zd]ST dcP] _a^Q[T\
VÛaP ~
4UcTaWP[eP\XccT]_TaX^ST]Z^\
ZeXccTaX]VT]0SP\7^Qb^]VY^aST
TccbcPaZcUÛaPaQTcT^RW_PbbPSTbT]
cX[[3P]XT[6[X\\T]eP[[b^\Sa^V
cX[[ Tcc bZ^cc UaÊ] cTZ]X]VbRXaZT[]
d__XZahbbTc
~9PVeTcePaST]bZPbXccPBÊVPcc
STc ePa T] [dRZP SÉa Q^acP bÊ YPV
bXZcPST SÉa bP 6[X\\T]eP[[ X ce X
_PdbT]
0]SaP _TaX^ST] _aÉV[PSTb P]
]Pab\TbcPeAÛV[TdceXb]X]VPa>RW
EXRc^a1Pac[ThbbÊSP]bcaÉRZcTbXV
X] X b[dcPZcT] 3T] QTWÛeST EÉb
cTaÊb QPaP "& bTZd]STa _Ê bXV Pcc
dc]hccYP^RWcP[TS]X]VT]\TS!~ ªcTaXVT] ePa STc 5[Tdah b^\ bc^S
UÛaPeb[dc]X]VT]
~3TcePaUP]cPbcXbZc^]ÛSXVPdc
eXb]X]VPaeXc^V9PVW^__PbPccb_T
[Pa]P UÛabcÊa Pcc STc X]cT WÊ[[Ta X
[É]VST]bP1YÛa]
Christopher Liljewall satte den avgörande straffen mot Västerås.
fP[[ [hRZPSTb \TS bX] bcaPUUSaPV
]X]V<T]7T[[ZeXbceP[STPccUaP\
WÊ[[PT]P]]P]b_T[PaT)
~0SP\7^Qb^]VÛabX]QÉbcPX]
bPcb _Ê \hRZTc [É]VT EX WPa WPUc
eÉ[SXVcWÛVPUÛaeÉ]c]X]VPa_ÊW^
]^\^RWXSPVeXbPSTWP][XcTPeSTc
WP]ZP]
3TceÊ_^É]VT]X]]TQPaPccAÛV[T
WÊ[[Ta\^cbcÊ]SPa]PQPZ^\bXVXcP
QT[[T] ^RW bP\cXSXVc ]Éa\PST bXV
;TZbP]S^eP]UÛabcaTRZTcTUcTab^\
SP[\PbPa]PUÛa[^aPST\^cBd]SbeP[[
Matchen räddades bT]Pe?PcaXZb
bT]P ZeXccTaX]V Pcc 5aP]bb^] WÛ[[
cÉccXbcaPUU[ÉVV]X]VT]^RWPcc;X[YT
Sara Johansson
[email protected]
042-489 90 34
VÅRA RÖGLEBETYG
MÅLVAKT
Jonas Fransson. . . . . . . . . . . . . . .4 92,59%
Joel Gistedt . . . . . . . . . spelade ej
FÖRSTAFEMMAN
Daniel Glimmenvall . . . . . . . . . .3
Mads Bödker . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Dennis Everberg . . . . . . . . . . . . .2
Jakob Johansson . . . . . . . . . . . . .2
Andrée Brendheden . . . . . . . . .2
ANDRAFEMMAN
Victor Panelin-Borg . . . . . . . . . .2
Vic Bartley . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Simon Olsson . . . . . . . . . . . . . . . .2
Ted Brithén . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Christopher Liljewall . . . . . . . . .2
Rekord-Robban är i sitt livs form
PINGISLIGAN
Halmstad–Rekord 2–3
BORDTENNIS. =dWPaWP]VY^acSTcXVT]
1C:ATZ^aSbA^QTac4aXZbb^]
5ÛaT]Z]P__\Ê]PSbTSP]b[^VWP]bYÉ[e
PbcT9ÛaVT]?Tabb^]X_X]VXb[XVP]WT\\PX
8Sa^ccT]bWdb=ÉaSTQÊSP[PVT]\ÛccTbX
VÊaXVT]VY^aSTA^QQP]^\QaPePST]7T\
\PX87eP]]WP]XceÊaPZP) ~' ~'
87P[\bcPSQ[TeSTc]ÊV^ccdUUPaT9ÛaVT]
eP]]STcUÛabcPbTcTc\TS ~$\T]bTSP]
Z^\A^QQP]XVÊ]V^RWeP]]QÊSTP]SaP^RW
caTSYTbTcTc\TS ~&<TSSTcbÉZaPSTWP]
ATZ^aSbbTVTa_aTRXbb^\WP]VY^aSTX87
3Éab[^VWP]=XZ[PbAÛ]]X]VQ^a]_aTRXb
b^\WP]VY^aSTX7P[\bcPSXVÊa
~5ÛaPccb[Ê9ÛaVT]?Tabb^]ceÊVÊ]VTaX]
^\[^__TcPeT]\Ê]PS\ÊbcT\P]b_T[P
QaP>RWSTcWPaYPVeTaZ[XVT]VY^ac9PVÉa
Arkivfoto: JOHAN PERSSON
TREDJEFEMMAN
Rasmus Bengtsson . . . . . . . . . . .3
Christoffer Persson . . . . . . . . . . .2
Viktor Lindgren . . . . . . . . . . . . . .2
Nils Bergström . . . . . . . . . . . . . . .2
Carl Gustafsson . . . . . . . . . . . . . .2
FJÄRDEKEDJAN
Patrik Bergström . . . . . . . . . . . . .2
Adam Hobson . . . . . . . . . . . . . . .2
Henrik Björklund . . . . . . . . . . . . .2
EXTRA SPELARE
Jesper Jensen . . . . . . . spelade ej
Nick Sörensen spelade för kort tid för
betyg
Betygsättare: Lasse Mauritzson
Siffrorna visar
betyg samt istid
i minuter.
Målvaktens
siffror står för
betyg samt
räddningsprocent.
Vår betygskala:
5 = Elitserieklass
4 = Mycket bra
3 = Bra
2 = Godkänd
1 = Underkänd
0 = Usel
Ramlösa börjar hemma
WT[cT]ZT[cX\Xcc[XebU^a\bÉVTaA^QTac
ATZ^aSbcaÉ]PaT;X]db<Ta]bcT]Éa^RZbÊ
\hRZTc]ÛYSTUcTaST]]hPbTVTa]\^c
7P[\bcPS
~EXb_T[PSTÉ]]dQÉccaT]dÉ]]Éab[^V
7P[\bcPSWT\\PUÛaTYd[=dWÛ[[P[[PT]
WÛV]XeÊXP[[P\PcRWTabÉVTa;X]db
Walle Holmberg
[email protected]
042-489 90 31
FOTBOLL. AP\[ÛbPBÛSaPX][TSTaÊaTcbSXeX
bX^]!b_T[\TSWT\\P\PcRW\^c;Yd]VQh
ST] &P_aX[^RWSPVT]X]]P]WPa7ÛVPQ^aV
bX]_aT\XÉaQ^acP\^c=XZT
3TcbcÊaZ[Pac]Éab_T[_a^VaP\\TcUÛaSX
eXbX^]!BÛSaP6ÛcP[P]Sb_XZPcb^RWeXZP]
^RZbÊ]^cTaPPccSTaQh\PcRWTa]Pb_T[PbST]
$\PY_Ê7TST]^RW(bT_cT\QTa_Ê7Pa
[hRZP]
B5
TORSDAG 13 JANUARI 2011
SPORT
TVGUIDEN
Två vinster
– ett måste
för FCH
Målvakten Mathias
Andersson inser att FCH
måste ta full pott under
denna viktiga vecka för
att hålla slutspelsdrömmen vid liv.
INNEBANDY. 3T] bcT]cdUUP ZP\
_T] ZaX]V Bd_Ta[XVP]b b[dcb_T[b
bcaTRZaPbPaeXSPaT7ÊaSbPcbP]ST
527T[bX]VQ^aV[XVVTa]XP~_aTRXb
d]STabcaTRZTc~\TSbX]P! _^É]V
5aP\UÛa[XVVTaQ[P]SP]]PcBXaXdb
!"_^É]V^RW]hZ^\[X]VT];X]
ZÛ_X]V !# ~ \^cbcÊ]SPaT b^\
VÉbcPa 8Sa^ccT]b 7db c^abSPV aTb
_TZcXeTbÛ]SPV
~3TcÉa[XebeXZcXVP\PcRWTaUÛa
^bbEX\ÊbcTWT[cT]ZT[ccPceÊeX]b
cTabÉVTa<PcWXPb0]STabb^]
7P]Z^]bcPcTaPaPcc_ÊWT\\P
_[P]WPa527STUX]XcXecX]cTaÊSPcc
QYdSPST]Éa\PbcTZ^]ZdaaT]cTa]P
_ÊVÊe^a
~6ÛaX]cTP[[PXeÊac[PVbXccY^QQ
UX]]baXbZT]PccSTP]SaPSaPaXUaÊ]
^bb3ÊQ[XaSTcY^QQXVcPccYPVP
~BP\cXSXVcchRZTaYPVSTcUX]]b
YÉccT\hRZTcb^\cP[PaUÛa^bb8]
SVT1
14.05–16.00 Skidskytte.
EÉa[SbRd_T]AdW_^[SX]V3P\Ta!
Z\DIREKT.
SVT2
21.30 Hockeykväll.
8bW^RZTh\PVPbX]
22.00–22.15 Sportnytt.
]P] UÛa[dbcT] \^c 3P[T] WPST eX
U[TaP bTVaPa >RW ÉeT] \^c 3P[T]
b_T[PSTeXQaP\TScP]ZT_ÊPcceX
bPZ]PSTU[TaPcd]VP^aSX]PaXT_YÉ
bTa
Förutom Mathias Andersson
bPZ]PST 527 ZePacTccT] <PccXPb
7T[VTbb^]BP]ccd<P]]Ta<PaRZ
;d]SQTaV^RW<PaRdb6d[[bcaP]SX
D\TÊ 3Tc ePa UÛa ÛeaXVc P]SaP
”Jag är redo igen om
tränaren vill att jag
ska stå mot Sirius.”
TV4
FCH:s målvakt Mathias Andersson känner sig hundraprocentig inför
Foto: BRITT-MARI OLSSON
kvällens nyckelmatch mot Sirius.
[XVT]Q[XaTcccPYcaPRT^\ZePacbUX
]P[QX[YTccTa]P É]SP X] _Ê \Ê[[X]
YT]
~EXZP]YdQ[XP[[cUaÊ]UhaPcX[[cXP
8^RW\TSPccSTcÉaeÉ[SXVcYÉ\]c
\T[[P][PVT]d]STac^__caTbÊca^a
YPVSTcZaÉebPcceXcPabYd\PcRWTa
cX[[UÛaPccVÊcX[[b[dcb_T[
Marjan Svab
[email protected]
\PcRWT]XaPSb^\<PcWXPb\XbbP
042-489 90 35
ST _Ê Vad]S Pe UX]VTabZPSP] WP]
ÊSa^VbXVXbP\QP]S\TSQ^acP\Û
cTc\TSCÉQh
~5Pbc]dZÉ]]TaYPV\XVWd]SaP
_a^RT]cXV9PVÉaaTS^XVT]^\caÉ RESTERANDE
]PaT]eX[[PccYPVbZPbcÊ\^cBXaXdb FCH-PROGRAM
Ifjol säkrade FCH b[dcb_T[b_[PcbT]
cXSXVc\T]\TSc^[e^\VÊ]VPaZePa
Pe ÊaTcb Vad]SbTaXT Z^]bcPcTaPa
<PcWXPb0]STabb^]PccSTcUÛa\^S
Hemma: Sirius, Linköping, Mullsjö,
Umeå, Pixbo, Täby.
Borta: Falun, Balrog, AIK, Storvreta, Warberg, Mora.
20.00 Studio: Handbolls-VM. DIREKT.
20.10 Handboll: Sverige-Chile.
E<DIREKT.
20.55 Studio: Handbolls-VM. DIREKT.
21.50–22.00 Studio: Handbolls-VM.
DIREKT.
22.25–22.35 Sporten.
22.40–23.05 VM After dark.
4g_TacTa]PBcTUP];ÛeVaT]2[PTb
7T[[VaT]^RWC^\Pb0g]ÎaSXbZdcTaPa
^RWP]P[hbTaPaZeÉ[[T]b\PcRWTaXE<
INFÖR MATCHEN
Helsingborg-Sirius
Idrottens Hus, kl 19
AKTUELLT
Mathias Andersson är tillbaka mellan
stolparna. In i startfemmorna går Marck
Lundberg och Marcus Gullstrand.
Santtu Manner dras med ett krånglande
knä. Osäkert på hur mycket han orkar.
Landslagsforwarden Mattias Helgesson
är fortfarande indisponibel på grund av
ryggproblem. Borta mot Sirius föll FCH
med klara 3–7.
TRÄNARSNACK
Mikael Karlberg, FC Helsingborg:
”Det är stor skillnad på vårt lag jämfört
när vi förlorade mot Sirius i premiären. Vi
är klart mycket bättre som lag i dag. Fler
spelare är formstarka och producerar. Det
viktiga mot Sirius som kommer att backa
blir att ta initiativet direkt. Men vi får inte
anfalla huvudlöst och låta dem kontra. Då
är de bra.”
TV4 SPORT
12.00–13.30 Trav. ;d]RWcaPeTcSXaTZc
DIREKT.
18.25 Handboll. EÉa[Sb\ÉbcPa\ÛcTc
3TbeT]bZPVd[S[PVT] ((^RW (((
\Ûcb DIREKT.
19.55 Fotboll: Almeria–Deportivo La
Coruña. B_P]bZPRd_T] DIREKT.
21.55 Fotboll: Real Madrid–Atletico
Madrid. B_P]bZPRd_T] DIREKT.
CANAL+ SPORT 1
18.55 Ishockey: Skellefteå–Frölunda.
4[XcbTaXT] DIREKT.
CANAL+ SPORT 2
2.00–5.00 Basket: Minnesota–
Washington. =10 DIREKT.
CANAL+ HOCKEY
HIF-jubel i både Klippan och Ramlösa
Sven Folkeson från Helsingborg hade mest tur
när vi drog årets vinnare
i Nolles Nötter.
TÄVLING. >\Tcc_PaeTRZ^aUh[[Ta
BeT]5^[ZTb^]$\T]WP]UXRZP]
[TS]X]VPccUXaPXUÛacXSWT\\PXeX[
[P]XAP\[ÛbP
~9PSTcWÉaePaYdWT[cbdeTaÉ]c
3TcWÉaZ^\\TaYPVPcc[TeP[É]VT
_Ê
BeT] WPST bZXRZPc X] STc UÛabcP
aÉccPbePaTceXWXccPST^RWWP]Q[Xa
ÛeTa[hRZ[XV ]Éa eX aX]VTa d__ ^RW
VaPccPaW^]^\cX[[UÛabcP_aXbTcXeÊa
Yd[PUc^]bcÉe[X]V=^[[Tb=ÛccTa
~9PV Éa eÉ[SXVc XSa^ccbX]caTbbT
aPSb_^acbXS^a]PÉaP[[cXSSTcUÛabcP
YPV[ÉbTaePaYT\^aV^]\T]SdWP Sven Folkeson visade sitt idrottskunnande när han knåpade ihop
STT]ST[Z]T_XVPUaÊV^abÊYPVUXRZ alla rätt i Nolles Nötter. Som belöning får han ett årskort till HIF:s
[ÉVVP]TaaÉcc\hRZTccXS3TcSÉa allsvenska hemmamatcher 2011.
Foto: BRITT-MARI OLSSON
\TSbTVT[U[hV^RWZXRZQ^g]X]VZP]
YPVeÉ[X]cTP[[c^\STc\ÊbcTYPV
~9PVbÊV\X]UÛabcP\PcRWaTSP] ÉaSTcXUÛabcPWP]Sceb^UUP]b^\
TaZÉ]]P
(%'STcQ[TeUÛa[dbc\^c»bcTa^RW VÉ[[Ta
785ÊZcTdaP[[beT]bZP]4UcTaSTc
~9^YPVÉ[bZPaEX]cTabcdSX^]^RW
Men allt arbete UXRZP[[cbÊbX]QT WPaYPVWPUcUd[[Z^[[_Ê785ÉeT] YPV \XbbPa X]cT T] bÉ]S]X]V 3Tc
[Û]X]V^RW]ÉaeXUaÊVPa^\UÛabcP ]Éa YPV Q^cc _Ê P]SaP bcÉ[[T] ^RW T]SP ]TVPcXeP Éa Yd Pcc \P] X]cT
_aXbTc aÊSTa STc X]VT] b^\ WT[bc XUY^[bÊVYPVP[[P\PcRWTa]P_ÊbÛSaP WX]]Ta\TSbÊ\hRZTcP]]Pcd]STa
ceTZP]BeT]UÛ[YTaeXbbTa[XVT]QÊST bcÊ_[Pcb
ST]WÉacXST]\T]cX[[eÊaT]UÊaSTc
1^8B^RW©55_Ê]ÉaPWÊ[[~|9PV
BeT] b^\ ]d\TaP Y^QQPa b^\ Q[X>[h\_XPXVT]
eX[[X]VTcWT[[aTÉ]PccST^RZbÊVÊa [ÉaPaTX:[X__P]b_T[PSTbYÉ[e[XcT
d__XP[[beT]bZP]|~\T]É]SPbT _^YZ[PVbU^cQ^[[XAP\[ÛbP1^8B^RW Möjligheterna att svaraeXSWSbT
SP]b[dcTcPe%cP[TcWPa785ePaXc WP]bQPa]WPaePaXcT]VPVTaPSXT] WPa X]]TQdaXc É]]d U[Ta ST[cPVPaT
aPS^[XZPXSa^ccbPZcXeXcTcTa\T]]d STbT]PbcTÊaT]^RWÉeT]ST]WÉa
UPe^aXc[PV]d\\Ta VÊ]VT]b[^Vb]hPaTZ^aS5Ûadc^\
UÛabcP_aXbTc Tcc ÊabZ^ac cX[[ 785)b
WT\\P\PcRWTa[^ccPSTeXUaP\hc
cTa[XVPaT ]ÊVaP eX]]PaT Q[P]S P[[P
ST\b^\bZXRZPcX]bX]PbePa^Pe
bTccP]cP[aÉcc^RWSTWÉaUÊaePabX]
Q^Z\TS_^bcT])
C^\Pb0]STabb^]9Û]ZÛ_X]Vb
VPcP]7T[bX]VQ^aV*8ePa0aeXSbb^]
2Pa[ G8)b eÉV ;P]SbZa^]P* ;Pab
3PeXSbb^] 1XaVTa BYÛQTaVb VPcP
AP\[ÛbP*0]c^];Pabb^]Dc\PaZb
eÉVT] ©]VT[W^[\* 9X\\h <Ê]b
b^] :É[[]PeÉVT] :[X__P] ^RW
<PV]db?Tabb^]CadTSbc^a_=^a
aP4ZTQh
N 7ÉaWPa]XST]aÉccPaPST]) G!
GG! G ! G G !! G !G!
Flera uppmärksamma|]ÛcZ]ÉRZ
PaT| WPa ]^cTaPc Pcc UaÊVP ^\
BfTSXbW>_T]X1ÊbcPSePa^[hRZ
[XVcU^a\d[TaPSEXePadcTTUcTaP]
cP[TcbeT]bZ^aXZePacbUX]P[XbX]VT[
b_T[X]VT]\T]TUcTab^\9^WP]
]P ;Pabb^] ^RW B^UXP 0aeXSbb^]
ceÊePaUaP\\TX|ZePacT]|XSdQ
QT[ WPa QÊSP bePaT] UÊcc aÉcc X eÊa
SaPV]X]V
Lennart Norlöv
[email protected]
0431-842 41
4ZbcaP]SX8cP[XT]^RWVT]^\VÊaXSPVST]
^Q[XVPc^aXbZP[ÉZPad]STabÛZ]X]VT]X]]P]
WP]Q[XaWT[cZ[PaUÛab_T[XDSX]TbT
3Éa\TSceX]VPbWP]cPRZP]TYcX[[[P]Sb[P
VTcbBhSPUaXZPcda]Î^RWU[hVaTbP]b^\ePa
_[P]TaPSX\^aV^]
5ÛaQd]SbZP_cT]4aXZ7P\aÎ]QTZ[PVPa
PccWP]X]cTUÊaT]RWP]bPccUÊUÛ[YP\Xcc
QPRZT]d]STa[P]Sb[PVb[ÉVaTc
~>\YPVUÊaePaP[XcTTV^Xb
cXbZbÊWPSTYPV_Tab^][XVT]
W^__Pcb_ÊSTcUÛaWP]WPa
VY^acTccbc^acX]cahRZ_Ê\XV
3TcÉaT]\^STa]b_T[P]ST
QPRZb^\ePaXcUaP\caÉSP]ST
QÊSTX7T[bX]VQ^aV^RWXD! Erik Hamrén.
>\9^T[VÛaaÉccb^\cPa
RWP]bT]WPaUÛaQd]SbZP_cT]T]X]VT]d__
UPcc]X]V^\
EUROSPORT
14.15 Skidskytte. EÉa[SbRd_T]3P\Ta
X]SXeXSdT[[c DIREKT.
VIASAT HOCKEY
16.55 Ishockey: Ak Bars Kazan–
Avtomobilist Yekaterinburg. :7;
DIREKT.
VIASAT GOLF
11.00 Golf. 9^QdaV>_T]4da^_Pc^daT]
DIREKT.
1.00–4.30 Golf. B^]h>_T]X]7PfPXX
?60c^daT] DIREKT.
ESPN AMERICA
1.00 Ishockey: Boston–Philadelphia.
=7; DIREKT.
4.30–7.00 Ishockey: Los Angeles–St.
Louis. =7; DIREKT.
P4
19.03–22.00 Sportextra.
CANAL+ EXTRA 1-4
18.55 Ishockey: Timrå–Södertälje.
4[XcbTaXT] DIREKT.
18.55 Ishockey: Djurgården–Linköping.
4[XcbTaXT] DIREKT.
18.55 Ishockey: Modo–Brynäs.
4[XcbTaXT] DIREKT.
18.55 Ishockey: Skellefteå–Frölunda.
4[XcbTaXT] DIREKT.
N Detta är endast ett urval bland
dagens sportprogram. För kompletta
tablåer se kanalernas hemsidor.
Förbundskaptenen beklagar att han inte får se Ekstrand
FOTBOLL. 4][XVcePSB_^acT]TaUPaÉa9^T[
18.55 Ishockey: Modo–Brynäs.
4[XcbTaXT] DIREKT.
~3TcZP]YPVX]cTWP]ÊV^]ÊbXZc^\3Tc
ÉaePSWP]^RWWP]baÊSVXePaTP]bTaePaP
QÉbc9PVZP]QPaPbÉVPPccYPVbTaW^]^\
b^\Tccbc^acUaP\cXSb[ÛUcT^RWZP]bZTST]
\Tbcb_É]]P]ST\XccQPRZT]eXWPaXBeTaXVT
_ÊbXZc9PVÛ]bZPaW^]^\P[[[hRZPX8cP[XT]
Torbjörn Dencker
[email protected]
042-489 92 10
Köprusch till FCK–Chelsea
FOTBOLL. 3TcbTadcPccQ[XUd[[bPcc]Éa52
:Û_T]WP\]b2WP\_X^]b[TPVdTÉeT]cha
U^acbÉccTa3TUÛabcP%QX[YTccTa]PcX[[Êc
c^]ST[bUX]P[T]\^c2WT[bTPbÊ[STb[dc_Ê!$
\X]dcTa
HccTa[XVPaT]ÊVaPcdbT]QX[YTccTaZP]Z^\
\PPccb[É__PbeXSbT]PaTcX[[UÉ[[TATbcTaP]ST
_[PcbTa_Ê?PaZT]ÉaeXZcPÊcbÉb^]VbZ^acbX]
]TWPePaTQ^acPbd__^acaPa^RWb_^]b^aTa
<PcRWT]b_T[PbST]!!UTQadPaXTT-Ritzau
B6
TORSDAG 13 JANUARI 2011
SPORT
vecka 2
av Tord Källström
1. Chelsea–Blackburn
1
4½LFS$IFMTFBIBSSBEFOqqOJPTFOBTUF
LBOTLFWBSqNPU*QTXJDIJDVQFOW½OEOJOH
FO %SPHCB&TTJFO.BMPVEBPDI$PMFWJMBEF
&GUFSqNPU-JWFSQPPMWBOO#MBDLCVSONPU
213JDVQFO3PCFSUT½SUJMMCBLBFGUFSTLBEB
&NFSUPOTQFMBSo"TJBUJTLBoPDI,BMJOJD½SBW
TU½OHE$IFMTFBqWBOOCPSUBJIÏTUBT
8PMWFSIBNQC
"TUPO7JMMBI
#PMUPOI
"STFOBMC
q
q
q
q
-JWFSQPPMI
4VOEFSMBOEC
8#SPNXJDIC
4UPLFI
q
q
q
q
8. Preston–Leicester
1IJM#SPXO½SOZNBOBHFSJKVNCPMBHFU1SFTUPO
PDIKBHBSGÏSTU½SLOJOHBS5SFSBLBMJHBGÏSMVTUFS
-FJDFTUFSGJDLUJMMFUUPNTQFMNPU.BO$JUZJ
DVQFO4PM#BNCBOZGS¾O)JCFSOJBOHKPSEFN¾M
FGUFSFONJOVU1-M¾OFO#FEOBSPDI%BWJFTIBS
M½NOBU/BVHIUPO½SLWBS-qWBOOIFNNB
$SZTUBM1C
q 4XBOTFBI
q
%FSCZI
q )VMMC
q
.JEEMFTCSPVHII
q .JMMXBMMC
q
*QTXJDII
q -FFETI
q
9. Bristol C–Middlesbr.
2. Manchester C–Wolverh.
1
4½LFS.¾MWBLUTUBWMBBW+PF)BSUHKPSEFBUU.BO
$JUZCBSBGJDLqNPU-FJDFTUFSJDVQFO7BTTUOZ
GÏSW½SW&EJO%[FLP8PMGTCVSH8PMWFTWBOOTJO
TFOBTUFMJHBNBUDINPU$IFMTFBQ¾FUUTK½MWN¾M
4USBGGLWJUUFSJOHBW)VOUHBWPNTQFMJDVQFONPU
%PODBTUFS&MPLPCJ½SBWTU½OHE&CBOLT#MBLF½S
OZQ¾TLBEFMJTUBO8PMWFTqIFNNB
"STFOBMC
#MBDLQPPMI
"TUPO7JMMBI
/FXDBTUMFC
q
q
q
q
$IFMTFBI
8FTU)BNC
-JWFSQPPMC
8JHBOI
q
q
q
q
1
5SFQP½OHTLJMKFSMBHFO¾UJUBCFMMFO4UPLFWBS
M¾OHUJGS¾OPSEJOBSJFJDVQNÏUFUNFE$BSEJGGPDI
UWJOHBTUJMMPNTQFMFGUFSq5VODBZN¾MTLZUU
&UUSFTFSWCFUPOBU#PMUPOWBOOUJMMTMVUNPU:PSL
JDVQFO,FWJO%BWJFTPDI+PIBO&MNBOEFSLPN
JOPDIHKPSEFN¾MFO*MJHBOIBS#PMUPOCBSBUBHJU
FOQP½OHUSFTFOBTUF#PMUPOWBOOIFNNBq
8JHBOI
-JWFSQPPMC
$IFMTFBC
8#SPNXJDII
4. W Bromwich–Blackpool
q
q
q
q
1
8#"IBSVSVTFMGPSNGFNSBLBMJHBGÏSMVTUFSPDI
q3FBEJOHJDVQFO+POBT0MTTPOWBSUJMMCBLB
FGUFSM¾OHTLBEFGS¾OWBSPNFOCMFWVUWJTBEPDI
½SBWTU½OHEI½S5BNBTE½SFNPU½SUJMMCBLBFGUFS
TJOBWTU½OHOJOH#MBDLQPPMTNBOBHFS)PMMPXBZ
NÏOTUSBEFSFTFSWMBHFUJDVQFOqNPU4PVU
IBNQUPO5W¾SBLBMJHBGÏSMVTUFS
'VMIBNC
.BODIFTUFS6I
#MBDLCVSOI
#PMUPOC
q
q
q
q
-JWFSQPPMI
#JSNJOHIBNI
.BODIFTUFS$C
4VOEFSMBOEC
5. Wigan–Fulham
q
q
q
X
7JLUJHUCPUUFONÏUF#¾EBMBHFO½SWJEBSFJDV
QFO.PIBNFE%JBNFHKPSEFUW¾N¾MO½S8JHBO
CPSUBTMPH)VMMq
$MFWFSMZ½SOZQ¾TLBEF
MJTUBO/;PHCJBGPSUTBUUBWTU½OHE'VMIBNIBS
VQQ¾UGPSNUW¾TFHSBSJTJOBUSFTFOBTUFJMJHBO
PDITFYN¾MQ¾1FUFSCPSPVHIJDVQFO,BNBSB
USFN¾MTTLZUU'VMIBNWBOOIFNNBq
#PMUPOC
/FXDBTUMFI
"STFOBMI
8PMWFSIBNQC
q
q
q
q
8#SPNXJDII
5PUUFOIBNC
4UPLFC
8FTU)BNI
6. Burnley–Queens PR
q
q
q
q
q
q
q
q
#SJTUPM$I
/PSXJDIC
$PWFOUSZC
4XBOTFBI
7. Norwich–Cardiff
q
q
q
q
1
5PQQNBUDIC¾EBMBHFOQ¾QP½OHNFONFE
UW¾PMJLBGPSNSBEFS/PSXJDIIBSqq¾UUB
TFOBTUF$BSEJGGqq¾UUBTFOBTUF/PSXJDIWBS
JOUFBMMTJOUSFTTFSBUBWDVQNÏUFUNFE-FZUPO0
qIFNNB$BSEJGGTQFMBEFqCPSUBNPU4UPLF
FGUFSN¾MBW$IPQSBPNTQFMW½OUBS#PUISPZEPDI
#FMMBNZTQFMBEFJOUFq$BSEJGGIFNNB
.JEEMFTCSPVHIC
q
2VFFOT13I
q
4IFGGJFME6I
q
$PWFOUSZC
q
-FFETI
#SJTUPM$C
8BUGPSEC
$PWFOUSZI
1
4½LFS.JMMXBMMIBSWBSJUCSBM½OHFqq¾UUB
TFOBTUFNFOWBSDIBOTMÏTUJDVQFONPU#JS
NJOHIBNq
'¾SUJMMCBLB"MBO%VOOFFGUFS
BWTU½OHOJOH*QTXJDI½STUVLBUFGUFSqJDVQFO
NPU$IFMTFB/ZDVQNBUDIJH¾SMJHBDVQFOTF
NJGJOBM
NPU"STFOBM1BVM+FXFMM½SOZNBOBHFS
%FSCZC
q /PUUJOHIBNI
q
$SZTUBM1I
q $PWFOUSZC
q
-FJDFTUFSI
q -FJDFTUFSI
q
1PSUTNPVUIC
q 1SFTUPOC
q
12. Nottingham–Portsmouth 1
/PUUJOHIBNKBHBSEJSFLUVQQGMZUUOJOHW½HSBS
GÏSMPSBIFNNB)BSUBHJUUJPQP½OHGZSBTFOBTUF
-VLF$IBNCFSTBWHKPSEFDVQNÏUFUNFE1SFTUPO
JTMVUNJOVUFSOB1PSUTNPVUIIBSFOUVOOUSVQQ
%BWF,JUTPOBWTU½OHEI½S
CMFWVUWJTBEUJEJHU
NPU#SJHIUPOqJDVQFO1qWBOOIFNNB
*QTXJDIC
q )VMMI
q
#BSOTMFZI
q 8BUGPSEC
q
%FSCZI
q -FFETC
q
$SZTUBM1I
q .JMMXBMMI
q
13. Watford–Derby
1
'FNSBLBTFHSBSIBSUBHJU8BUGPSEUJMMUPQQTUSJE
J$IBNQJPOTIJQ%FSCZ¾LUFVSDVQFONPU
$SBXMFZNJTTBEFTUSBGGCMBOEBOOBU8BUGPSEUBS
SFWBOTDIGÏSqCPSUBJIÏTUBT
X
7BSBOOBOEBHTMBHFU#VSOMFZTPNUJMMTWJEBSFMFET
BW4UVBSU(SBZHKPSEFTJOQMJLUNPU1PSU7BMFJDV
QFOq
-¾OFUBW+PIO(VJEFUUJ.BO$JUZ
IBS
H¾UUVU2VFFOT13IBSOVGVMMGPLVTQ¾1SFNJFS
-FBHVFFGUFSqJDVQFONPU#MBDLCVSO4UPS
TUK½SOBO5BBSBCUWJMBEF+BNJF.BDLJFCMFWTW¾SU
TLBEBEPDI½SCPSUBT½TPOHFOVUqJIÏTUBT
3FBEJOHC
4IFGGJFME6I
4DVOUIPSQFI
#BSOTMFZC
11. Millwall–Ipswich
q
q
q
q
4DVOUIPSQFC
1PSUTNPVUII
$BSEJGGI
2VFFOT13C
Spelst. sönd.
q
q
q
q
1
&GUFSCBSBUW¾QP½OHJTJOBTFYTFOBTUFMJHB
NBUDIFSWBOO½OUMJHFO$PWFOUSZqJDVQFO
NPU$SZTUBM14IFGGJFMEIBSPDLT¾NZDLFUTWBH
MJHBGPSNPDI¾LUFVSDVQFONPU"TUPO7JMMBq
3JDIBSE$SFTTXFMM½SOZQ¾TLBEFMJTUBO2VJOO½S
BWTU½OHEPDI"OEZ3FJEIBSM½NOBU$qCPSUB
#BSOTMFZC
q %PODBTUFSI
q
*QTXJDII
q #VSOMFZC
q
2VFFOT13I
q /PSXJDIC
q
$BSEJGGC
q )VMMI
q
europatipset
.BODIFTUFS6C
&WFSUPOI
'VMIBNI
#MBDLCVSOC
q
q
q
q
.JMMXBMMI
1SFTUPOC
/PUUJOHIBNC
3FBEJOHI
SYSTEMFÖRSLAG
S
$IFMTFBq#MBDLCVSO
.BODIFTUFS$q8PMWFSI 4UPLFq#PMUPO
Y
8#SPNXJDIq#MBDLQPPM 8JHBOq'VMIBN
Y
#VSOMFZq2VFFOT13
Y
/PSXJDIq$BSEJGG
Y
1SFTUPOq-FJDFTUFS
#SJTUPM$q.JEEMFTCSPVHI Y
$PWFOUSZq4IFGGJFME6
.JMMXBMMq*QTXJDI
/PUUJOHIBNq1PSUTNPVUI
8BUGPSEq%FSCZ
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Wolverhampton är kraftigt
nederlagstippat mot Manchester City, men laget besegrade
Chelsea i förra ligaomgången.
Foto: SCANPIX
5
Y
Y
Y
Y
Y
Y
MÅLTIPSET
TIO TIDNINGARS TIPS
%PODBTUFSq3FBEJOH)VMMq#BSOT
MFZ-FFETq4DVOUIPSQF#SJHI
UPOq1FUFSCPSPVHI$BSMJTMFq#SJTUPM
3)BSUMFQPPMq%BHFOIBN3FE
CSJEH.JMUPO,FZOFT%POTq5SBO
NFSF1MZNPVUIq0MEIBN
3PDIEBMFq-FZUPO0SJFOU4IFGGJFME
8q$IBSMUPO4PVUIBNQUPOq/PUUT
$P4XJOEPOq:FPWJM8BMTBMMq
)VEEFSTGJFME$IFTUFSGJFMEq4UFWF
OBHF$SFXFq1PSU7BMF0YGPSEq
#SBEGPSE3PUIFSIBNq4PVUIFOE
4QFMGÏSTMBH
$IFMTFBq#MBDLCVSO
.BODIFTUFS$q8PMWFSIBNQUPO
4UPLFq#PMUPO
8#SPNXJDIq#MBDLQPPM
8JHBOq'VMIBN
#VSOMFZq2VFFOT13
/PSXJDIq$BSEJGG
1SFTUPOq-FJDFTUFS
#SJTUPM$q.JEEMFTCSPVHI
$PWFOUSZq4IFGGJFME6
.JMMXBMMq*QTXJDI
/PUUJOHIBNq1PSUTNPVUI
8BUGPSEq%FSCZ
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
3
Y Y
Y Y Y
Y Y
Y Y
Y Y
Y Y
Y Y
Y Y q
q q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q 9
1
#¾EBMBHFO¾LUFVSDVQFO#SJTUPM$JUZOPUFSBEF
qIFNNBNPU4IFGGJFME8PDI#PSPqCPSUB
NPU-FBHVF5XPMBHFU#VSUPOTPNW½OEFq
PDIBWHKPSEFQ¾TUPQQUJE#SJTUPMTQFMBEFq
NPU213GJDLOV$BVMLFSPDI3JCFJSPTLBEBEF
#PSPIBSUSFSBLBQP½OHNBUDIFS#$qCPSUB
2VFFOT13C
q /PSXJDII
q
$BSEJGGI
q -FFETC
q
$SZTUBM1I
q 1SFTUPOC
q
3FBEJOHC
q %PODBTUFSC
q
10. Coventry–Sheffield U
3. Stoke–Bolton
2
q
q
q
q
N Många tunga favo-
riter på söndagens
Europatips, men två
mycket intressanta
matcher inleder kupongen. Kan Tottenham ge Manchester
United första nederlaget? Vi hade Milan
som säker senast,
missade 13 rätt.
PREMIER LEAGUE
.BODIFTUFS6
q .BODIFTUFS$
q "STFOBM
q
5PUUFOIBN
q $IFMTFB
q 4VOEFSMBOE
q #PMUPO
q
/FXDBTUMF
q
#MBDLCVSO
q
4UPLF
q
&WFSUPO
q
-JWFSQPPM
q #MBDLQPPM
q
'VMIBN
q
#JSNJOHIBN
q
8FTU#SPNXJDI q
8PMWFSIBNQUPO q
"TUPO7JMMB
q
8JHBO
q
8FTU)BN
q
LEAGUE CHAMPIONSHIP
2VFFOT13
$BSEJGG
/PSXJDI
4XBOTFB
-FFET
8BUGPSE
/PUUJOHIBN
3FBEJOH
.JMMXBMM
#VSOMFZ
$PWFOUSZ
-FJDFTUFS
%FSCZ
%PODBTUFS
)VMM
#BSOTMFZ
#SJTUPM$
1PSUTNPVUI
*QTXJDI
.JEEMFTCSPVHI
4IFGGJFME6
$SZTUBM1
4DVOUIPSQF
1SFTUPO
LEAGUE 1
#SJHIUPO
4PVUIBNQUPO
)VEEFSTGJFME
#PVSOFNPVUI
1FUFSCPSPVHI
$IBSMUPO
4IFGGJFME8
.JMUPO,FZOFT
0MEIBN
)BSUMFQPPM
3PDIEBMF
$PMDIFTUFS
#SFOUGPSE
1MZNPVUI
&YFUFS
/PUUT$P
$BSMJTMF
4XJOEPO
-FZUPO0
5SBONFSF
#SJTUPM3
:FPWJM
8BMTBMM
%BHFOIBN3
3
SÄKRA
stryktips
N Brighton, Burton och Southamptons
cupsegrar gjorde att 13 rätt gav nästan
100 000 kronor senast. Nu är ligaspelet
tillbaka. Chelsea gjorde 7–0 på Ipswich
i cupen. Dags att börja vinna igen i PL!
q q
q
q q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q q
q
q
q
q
q
q
q
q
q q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q
q
q
q
q q q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q 3&"-."%3*%TLVHHBS#BSDFMPOBPDI3P
OBMEPIBSUPQQGPSN.ÏUFSKVNCPO"MNFSJB
CPSUBLBOCBSBTMVUBQ¾FUUT½UU
VÅRT GRUNDTIPS
-JWFSQPPMq&WFSUPO
5PUUFOIBNq.BO6
"MNFSJBq3FBM.BESJE
#BSDFMPOBq.BMBHB
7BMFODJBq%FQ-B$PSVOB
+VWFOUVTq#BSJ
-B[JPq4BNQEPSJB
-FDDFq.JMBO
#SFTDJBq1BSNB
$BUBOJBq$IJFWP
$FTFOBq3PNB
(FOPBq6EJOFTF
.BSTFJMMFq#PSEFBVY
9
9
LEAGUE 2
$IFTUFSGJFME
3PUIFSIBN
8ZDPNCF
1PSU7BMF
#VSZ
4ISFXTCVSZ
$IFMUFOIBN
(JMMJOHIBN
$SFXF
0YGPSE
5PSRVBZ
#SBEGPSE
.BDDMFTGJFME
"DDSJOHUPO4UBOMFZ
/PSUIBNQUPO
4UFWFOBHF
.PSFDBNCF
4PVUIFOE
#VSUPO
"MEFSTIPU
4UPDLQPSU
#BSOFU
)FSFGPSE
-JODPMO
SPANSKA LIGAN
#BSDFMPOB
3FBM.BESJE
7JMMBSSFBM
7BMFODJB
&TQBOZPM
"UMFUJDP.BESJE
(FUBGF
.BMMPSDB
4FWJMMB
#JMCBP
)FSDVMFT"MJDBOUF
4PDJFEBE
-B$PSVOB
4BOUBOEFS
0TBTVOB
.BMBHB
-FWBOUF
(JKPO
"MNFSJB
;BSBHP[B
SERIE A
.JMBO
/BQPMJ
-B[JP
3PNB
1BMFSNP
+VWFOUVT
*OUFS
6EJOFTF
4BNQEPSJB
#PMPHOB
$BHMJBSJ
'JPSFOUJOB
(FOPB
$IJFWP
1BSNB
$BUBOJB
$FTFOB
-FDDF
#SFTDJB
#BSJ
S
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
q
q q q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q q
q
q
q
q
q
q
q
q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q
q q q
q q
q q
q
q q q q
q
q
q
q
q q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q
q q
q q q
q q q q q q q q q q q
q
q
q
q q
q q
q
q q q
q
q
q
q
q q
q
q
q
q
q
q
q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q SAKNAR DU NÅGOT? All statistik: hd.se/sport
#"3$&-0/"HKPSEFGZSBN¾MCPSUBQ¾
%FQPSUJWP-B$PSVOB.BMBHBIBSGÏSTU½SLU
MBHFU½S½OE¾DIBOTMÏTUNPU#BSDB
SYSTEMFÖRSLAG
-JWFSQPPMq&WFSUPO
5PUUFOIBNq.BO6
"MNFSJBq3FBM.BESJE
#BSDFMPOBq.BMBHB
7BMFODJBq%FQ-B$PSVOB
+VWFOUVTq#BSJ
-B[JPq4BNQEPSJB
-FDDFq.JMBO
#SFTDJBq1BSNB
$BUBOJBq$IJFWP
$FTFOBq3PNB
(FOPBq6EJOFTF
.BSTFJMMFq#PSEFBVY
q
q
q
q q
q
q
q q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
3
Y Y
Y Y
Y Y Y
Y Y Y
Y Y
Y Y Y
Y Y
7"-&/$*"½SGZSBJTQBOTLBMJHBOIBSWVO
OJUTJOBUSFTFOBTUFNBUDIFS'K½SEFSBLB
LPNNFSIFNNBNPU-B$PSVOB
5
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Tottis Roma måste slå Cesena
för att haka på i toppen.
Foto: SCANPIX
B7
TORSDAG 13 JANUARI 2011
SPORT
REDIGERING: MATTIAS FRIBERG
SPORT I SIFFROR
BANDY
&MJUTFSJFOIFSSBS
,VOH½MWq4JSJVT
7JMMB-JELÏQJOHq7½TUFS¾T
)BQBSBOEBUPSOJPq5JMMCFSHB
7FUMBOEBq#PMUJD
)BNNBSCZq7½OFSTCPSH
#PMMO½Tq4BOEWJLFO
4BOEWJLFO
)BNNBSCZ
7JMMB-JELÏQJOH #PMMO½T
#SPCFSH4ÏEFSI &ETCZO
7FUMBOEB
7½TUFS¾T
,VOH½MW
4JSJVT
5JMMCFSHB
)BQBSBOEBUPSOJP 7½OFSTCPSH
#PMUJD
q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q BASKET
%BNMJHBO
&PTq4UPDLIPMN
,WBSOCZq4PMOB
5FMHFq/PSSLÏQJOH
q
q
q
BORDTENNIS
1JOHJTMJHBO
)BMNTUBEq3FLPSE
q
+ÏSHFO1FSTTPOq4JNPO"SWJETTPOqq
q /JLMBT 3ÏOOJOHCPSOq3PCFSU &SJLTTPO
q q q ,SJTUJBO ,BSMTTPOq(BWJO
3VNHBZqqq1FSTTPOq&SJLTTPO
q q q 3ÏOOJOHCPSO,BSMTTPOq
"SWJETTPO3VNHBZqq
4Q¾SW½HFOq'BMLFOCFSH
q
'SFK7½YKÏq&TMÏW
q
8BSUBq,½WMJOHF
q
¯TUFSMFO
q 4ÏEFSIBNO
q VANN JAG?
EUROPATIPSET
YY
3BEFO WBS JOUF LMBS WJE EFO I½S UJEOJOHFOT
QSFTTM½HHOJOH
ONSDAGSLOTTO
-PUUPqqqqqq
5JMM½HHTOVNNFSqqq
6UEFMOJOHS½UUJOHFOWJOOBSFS½UUUJMM½HH
LSS½UU
LSS½UU
LSS½UU
LS
-PUUPqqqqqq
5JMM½HHTOVNNFSqqq
6UEFMOJOHS½UUJOHFOWJOOBSFS½UUUJMM½HH
LSS½UU
LSS½UU
LSS½UU
LS
0OTEBHTKPLFS
6UEFMOJOH S½UU JOHFO WJOOBSF S½UU JOHFO
WJOOBSFS½UU
LSS½UU
LS
S½UU
LSS½UU
LS
ODDSET
q q q q q q q q HANDBOLL
"MMTWFOTLBO
5VNCBq%KVSH¾SEFO
qq
#½TUJ5VNCB)FOSJL0MTTPO
#½TUJ%KVSH¾SEFO8JDUPS#FSOIBHFS
)BMMCZq"MTUFSNP
qq
#½TUJ)BMMCZ.BSUJO"OEFSTTPO
#½TUJ"MTUFSNP+POBT)PMNTUSÏN1VCMJL
8BSUBq4UBWTUFO
qq
#½TUJ8BSUB4FCBTUJBO#KÏSL
#½TUJ4UBWTUFO"OESFBT'PMLTUSBOE
)½TUÏq*',:TUBE
qq
#½TUJ)½TUÏ$ISJTUPGGFS4FWFSTUFEU
#½TUJ*',:TUBE4FCBTUJBO3BTNVTTPO
5VNCB
q *',:TUBE
q 4UBWTUFO
q ,SPQQTLVMUVS
q ¯OOFSFE
q )BMMCZ
q )½TUÏ
q "MTUFSNP
q 8BSUB
q 3JNCP
q 07)FMTJOHCPSH q ,½SSB
q %KVSH¾SEFO
q &MJUTFSJFOEBNFS
4LÏWEFq&TMÏW
qq
4LÏWEF5IFSFTF8BMMUFS,BSJO/ZEÂO-JOEB
$BEBOP $BSPMJOF "SPOTTPO "OOB ,BSJO
+JWFCZ "MFYBOESB 3PPT "OOB -BSTTPO .JDIBFMB &L 4PGJB 0MPGTTPO &TMÏW +PIBOOB
#MPN+FOOJF+PIBOTTPO.BMJO"OEFSTTPO
"OOB 0MTTPO -PVJTF -JOEIPMN .BSJOB
&MFONP1VCMJL
4½WFIPG
q -VHJ
q #0.#&/'"$*5
#PNCFO
"0TLBSTIBNOq5SPKB-KVOHCZ
#4VOETWBMMq-FLTBOE
$7½TUFS¾Tq3ÏHMF
#PNCFO
"#PMMO½Tq4BOEWJLFO
#)BQBSBOEBUPSOJPq5JMMCFSHB
$7JMMBq-JELÏQJOHq7½TUFS¾T
#PNCFO
"#MBDLQPPMq-JWFSQPPM
#*QTXJDIq"STFOBM
$#BSDFMPOBq#FUJT
q
q
q
0EET
q
q
q
0EETSVMMQPUU
TFONBUDITUBSU
TFONBUDITUBSU
TFONBUDITUBSU
V64
40-7"--"
7qSBEFOqqqqqMPQQq
S½UU
LSS½UULSS½UULS
7qSBEFOqqqqMPQQq
S½UU
LS
-PQQ N )ÏXJOHT 0I5JUBO #KÏSO
(PPQ .BGJPTP +FSLB 5JMMZ $IBUFBV /FVG -PDLTMFZ')
,MBSB
5WJMMJOH 0EET 1MBUT
qq
-PQQN
&TTJFO&SJL"EJFMTTPO
5SVF"EWBOUBHF
.Z(PMEFO
,FZ
"#JUPG)FBWFO
.JSBDMFT PG +PZ -JWJ %SFBN #JTB
5WJMMJOH0EET1MBUT
qq
-PQQ N ,PVSPT #SPMJOF ¯SKBO
,JIMTUSÏN )PCOPC 'FSOBOEP 4¾OOB 4BOESOHIBN
)BOPWFS
.JNNJ(SBOJUF
%JYJF&YDMVTJWF
5WJMMJOH0EET
1MBUTqq
-PQQN
$BTIJT'VO;B[#KÏSO(PPQ
*OUFSTUBUF .BYXFMM
.BZEBZ 1SJODF - #MBDLDMFBS 8BLFVQ -JUUMF +PKP
(MJEFTMPQF
5WJMMJOH
0EET1MBUTqq4USVOS
PDI
Landskronakillen Marcus
Johansson gjorde två mål
när Washington hämtade
upp 0–3 till 3–3 borta mot
Florida i NHL. Johansson
hade sedan en jättechans
att göra hattrick, men i
stället avgjorde Florida i
förlängning. Foto: SCANPIX
&TMÏW
4Q¾SW½HFO
7½TUFS¾T
)FJE
4LVSV
4LÏWEF
)-VOEBH¾SE
,SPQQTLVMUVS
,½SSB
5ZSFTÏ
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
ISHOCKEY
"MMTWFOTLBO
7½TUFS¾Tq3ÏHMF qqqqqq
'ÏSTUB QFSJPEFO q %BNJFO 'MFVSZ
&WBO.D(SBUI.BSLVT-KVOHI
"OESBQFSJPEFOq
%BOJFM(MJNNFOWBMM
"EBN)PCTPO
5SFEKF QFSJPEFO q %BNJFO 'MFVSZ
&WBO .D(SBUI +POBT &NNFSEBIM
TQFM GFN
-PQQ N $BMMFMB %PXKPOFT #KÏSO
(PPQ /VTB %VB ;FMF[OZ
4NPPUI#SFX
/PUJDF
(SBOBU8(
5WJMMJOH0EET1MBUTqq
-PQQ N %FBS +BDLJF )BOTq0XF
4VOECFSH
"MBOEJBT,BSJTNB
&TUFS ;POFUU 3BDFSTUJOB
+JMM5JMMZ
-VJTJBOB5BC
5WJMMJOH0EET1MBUT
qq
7LS7LS
DAGENS DUBBEL
40-7"--"
%%q$BMMFMB%PXKPOFT
%%q%FBS+BDLJF
0EET0NTLS
7¾SUUJQT355¾UUBSBEFS
LUNCH-DD
5#:("-011
-%q&NCBSLBUJPO
-%q(PMEFO1BDFNBLFS
4USVLFOOS
0EET0NTLS
TRIO
5#:("-011
(FPSHFCMBDL "CV %FSCZ 5SPNCJOP,PNCqq
0EET0NTLS
VIKINGLOTTO
qqqqq
5JMM½HHTOVNNFSq
S½UU LS S½UU UJMM½HH JOHFO
WJOOBSFS½UU
LSS½UU
LS
S½UU
LS
KENO
,VOH,FOP
NPUGZSBq
1BUSJL#FSHTUSÏN3BTNVT
#FOHUTTPO
4USBGGBSq$ISJTUPQIFS-JMKFXBMM
4LPUUqqqqqq
6UW7½TUFS¾TY3ÏHMFY
%PNBSF.JLBFM"OEFSTTPO1VCMJL
0TLBSTIBNOq5SPKB-KVOHCZ
qqqqqq
0TLBSTIBNO"OESFBT7BMEJY
5SPKB.BUUJBT/JMTTPO*TUWBO#BSUBMJT
"WHÏSBOEFTUSBGG.BUUJBT1FSTTPO
4LPUUqqqqqq
6UW0TLBSTIBNOY5SPKB-KVOHCZY
%PNBSF/JDMBT+PIBOTTPO1VCMJL
4VOETWBMMq-FLTBOE
qqqq
4VOETWBMM .BHOVT )½HHTUSÏN "EBN
1FUUFSTTPO.JLBFM4JNPOT
-FLTBOE+PIBO)½HHMVOE
4LPUUqqqq
6UW4VOETWBMMY-FLTBOEY
%PNBSF5PCJBT#KÏSL#PEFO1VCMJL
7½YKÏ
q ¯SFCSP
q -FLTBOE
q .BMNÏ
q 3ÏHMF
q 7½TUFS¾T
q "MNUVOB
q .PSB
q #PGPST
q 0TLBSTIBNO
q #PS¾T
q 4VOETWBMM
q 5JOHTSZE
q 5SPKB-KVOHCZ
q ,PNNBOEFNBUDIFS5PSTEBH"MNUVOBq#PS¾T
'SFEBH .PSBq5JOHTSZE 3ÏHMFq4VOETWBMM
SPEL I DAG
SKIDSKYTTE
36)10-%*/(5ZTLMBOE7½SMETDVQFOLN
EJTUBOT
&NJM)FHMF4WFOETFO/03
.BSUJO'PVSDBEF'3"
%PNJOJL
-BOEFSUJOHFS"65
4JNPO'PVSDBEF
'3"
5BSKFJ#Ï/03
#KÏSO 'FSSZ 'SFESJL -JOETUSÏN
$BSM+PIBO#FSHNBO
SPORT I DAG
)&-4*/(#03(
*ESPUUFOT )VT LM '$ )FMTJOHCPSHq4JSJVT
4VQFSMJHBOJOOCBOEZ
-"/%4,30/"
*ESPUUTIBMMFOLM'BMLFOq.BMNIBVHEJW
JOOFCBOEZ
#4LFMMFGUF¾q'SÏMVOEB
$5JNS¾q4ÏEFSU½MKF
ODDSET
-ž/(&/*%"(
$IBCBSPWTLq#BSZT"TUBOB /PWPLV[OFUTLq+VHSB
4JCJS/PWPq"WBO0NTL +PSEBOJFOq4BVEJBSBCJFO ")FOLFMq",'MBUMBOE )&LIPMNq,.½L½S½JOFO .-#SVOFUq"$;JEFL
.BHOJUPHPSTLq/PWHPSPE 4BMBWBU6GBq+BSPTMBWM
5KFMKBCJOTLq"UMBOU.ZUJTKUKJ
"L#BST,B[BOq+FLBUFSJOC
4ZSJFOq+BQBO
#MVFTq+:1
)1,q*MWFT
+PLFSJUq4BJ1B
-VLLPq)*',
1FMJDBOTq,BM1B
5BQQBSBq,½SQ½U
TT½Uq514
%KVSH¾SEFOq-JOLÏQJOH .PEPq#SZO½T
4LFMMFGUF¾q'SÏMVOEB
5JNS¾q4ÏEFSU½MKF
"MNUVOBq#PS¾T
)FMTJOHCPSHq4JSJVT
"MNFSJBq-B$PSVOB
+VWFOUVTq$BUBOJB
3FBM.BESJEq"UM.BESJE #PTUPOq1IJMBEFMQIJB
#VGGBMPq$BSPMJOB
'MPSJEBq/BTIWJMMF
-PT"OHFMFTq4U-PVJT
/:*TMBOEFSTq0UUBXB
/:3BOHFSTq7BODPVWFS 1IPFOJYq5PSPOUP
4BO+PTFq&ENPOUPO
5SPKB-KVOHCZq"MNUVOB7½YKÏq#PGPST¯SFCSPq
7½TUFS¾T
"MMFUUBOTÏESB
,BSMTLSPOBq7JUB)½TUFO
q /ZCSPq4LÏWEF
q ,SJTUJBOTUBEq0MPGTUSÏN
q ,VNMBq.BSJFTUBE
q /)4BO+PTFq5PSPOUP
q %BMMBTq&ENPOUPO
q /BTIWJMMFq.JOOFTPUB
q 'MPSJEBq8BTIJOHUPO
q #VGGBMPq1IJMBEFMQIJB
q $PMVNCVTq1IPFOJY
q $BSPMJOBq$BMHBSZ
q /:3BOHFSTq.POUSFBM
q /:*TMBOEFSTq7BODPVWFS
q #PTUPOq0UUBXB
q #PNCFO
""MNFSJBq-B$PSVOB
#3FBM.BESJEq"UMFUJDP.BESJE
$+VWFOUVTq$BUBOJB
DAGENS DUBBEL
5JQTUJMM#PEFO
%%MPQQNBVUP
'MZJOH%VUDINBO+BOTTPO5 B
0QVT,OJDL&SJLTTPO4
%PMMBS&/JMTTPO3
B
%JTDP/ZHSFO1
B
6MUJNP#SPEEF+BBSB.
B
%FMMNBO88&SJLTTPO-
B
.POFNJMM¯TUNBO+
B
%JOL0BL3BOUB"
B
*NQPSUBOU'BDF0IMTTPO6
B
/PBI77"MBN½LJ+
B
3POJT7FSOFS(VTUBGTTPO1
B
4DBSMFUUmT+FBO4ÏEFSIPMN, B
,PNNFOUBS6MUJNP#SPEEFBWTMVUBEFǚPM¾SFU
NFETFYSBLBTFHSBS'ZSB¾SJOHFOIBSLM½UUSBUGPSU
JLMBTTFSOBNFOEFUGJOOTZUUFSMJHBSFVUWFDLMJOH
JIPOPN'MZJOH%VUDINBOU½OEFUJMMQ¾TMVUFU
JǚPM%FCVUFSBSJOZSFHJNFE4PMWBMMBT5PSCKÏSO
+BOTTPOJTVMLZO%JTDPI¾MMFSTUBCJMWJOUFSGPSN
NFO EFU WBS FUU UBH TFEBO IBO WBOO CBSB
PVUTJEFS *NQPSUBOU 'BDF IBS OV USF MPQQ J
LSPQQFO FGUFS WJMB 5½WMBS OPSNBMU CSB GÏS 6MG
0IMTTPO
3BOLJOH
%%MPQQN
4VQFS5SJDL&SJLTTPO+
8JMMFTEFO)BOPWFS.¾OTTPO$
)JDLPSZ5BJM/ZHSFO1
"UIFOF-BIUJOFO"
$ZLMPO4VOE0IMTTPO6
L
Lindstedt fick
lämna återbud
TENNIS.EPSbZPSP]bc^__PST
A^QTac ;X]SbcTSc UaÊ] Pcc
b_T[P X cda]TaX]VT] X 0dRZ
[P]S _Ê =hP ITT[P]S =d
W^__PbWP]PcceX[PbZPVÛaP
PccWP]ZP]b_T[PX0dbcaP[XP]
>_T]]ÉbcPeTRZP
8 bÛ]SPVb ceX]VPSTb A^
QTac;X]SbcTSc^RW7^aXPCT
RPd VT d__ SdQQT[UX]P[T] X
1aXbQP]T _Ê Vad]S Pe Pcc
;X]SbcTScÉabZPSPSXePST]
;X]SbcTScZ[PaPSTX]cTWT[
[TaPccb_T[PX0dRZ[P]SdcP]
WP] ^RW CTRPd UXRZ [É\]P
ÊcTaQdS X UÛabcP ^\VÊ]VT]
_Ê^]bSPVT]
|EPST] WPa Q[XeXc QÉccaT
^RWQÉccaTePaYTSPVeX[ZTcÉa
bZÛ]cBÊYPVÉaW^__Ud[[X]
UÛa<T[Q^da]T\T]\P]eTc
YdP[SaXVq|bZaXeTa;X]SbcTSc
_ÊbX]Q[^VV
/JNCVT/JDL(VTUBGTTPO1
+VWFOUVT5ÏMM0MPGTTPO)
&LJO#KÏSDL3
N
"TLÏ4QJSJU+BOTTPO5
(2.BO.FMBOEFS.
.PO"NJF/FTT/PSCFSH+
8PSMEXJEF4ÏEFSIPMN,
EE
(MPCBM+VHHMFS)FJOPOFO"
MEBOT,+PLJ1
E
(MPCBM)BSOFTT"MBN½LJ+
,PNNFOUBS $ZLMPO 4VOE BWTMVUBEF WBTTU
TFOBTU TPN UW¾B ,MBSBS OPSNBMU GFNUFTQ¾SFU
½S I½TUFO BUU TM¾ "TLÏ 4QJSJU IBS IVOOJU CMJ
UJP¾SPDIUZDLFSUSBWMJWFU½SUPQQFO,BSSJ½SFOT
FTFHFS½SJOHFOPNÏKMJHIFU)JDLPSZ5BJM
½S PDLT¾UJP ¾SWJOOFS JOUF MJLB PGUB TPN "TLÏ
4QJSJUNFOTMJQQFSOVUJMM½HHPDIS½LOBTUJEJHU
"UIFOFH½TUBSGS¾O'JOMBOENFEGJOWJOUFSGPSN
,BOEZLBVQQJTUSJEFOPNIPOLMBSBSTQ¾SFU
&LJOWBSUSFBCBLPN$ZLMPO4VOETFOBTU*OHFO
TFOTBUJPOPNTNZHM½HFUNZOOBSVUJWJOTU
3BOLJOH
7¾SU UJQT %% 6MUJNP #SPEEF 'MZJOH
%VUDINBO
%% $ZLMPO 4VOE "TLÏ 4QJSJU )JDLPSZ
5BJM"UIFOF&LJO4ZTUFNY
SBEFS
LUNCH-DD
5JQTUJMM"YFWBMMB
-%#PVSCPO;PO3PUP4UFQQJOH(PME
-%1FSGFDU-JHIU/PWB,FCFMM-BMJUB4BT
4ZTUFNYSBEFS
TRIO
5JQTUJMM"YFWBMMB
&UUB5W¾B5SFB"MMBI½TUBSOBVUPN
4ZTUFNYYSBEFS
."5$)&/*%"(
4WFSJHFq$IJMF
%KVSH¾SEFOq-JOLÏQJOH
.PEPq#SZO½T
4LFMMFGUF¾q'SÏMVOEB
5JNS¾q4ÏEFSU½MKF
"MNUVOBq#PS¾T
/:3BOHFSTq7BODPVWFS
"MNFSJBq-B$PSVOB
3FBM.BESJEq"UMFUJDP.BESJE
+VWFOUVTq$BUBOJB
+PSEBOJFOq4BVEJBSBCJFO
4ZSJFOq+BQBO
Gå 2
beta
för 1 la
HD-p med
asse
t
#0.#&/*%"(
#PNCFO
".PEPq#SZO½T
we
bbi
ljet
t
.se
."5$)&/'"$*5
0TLBSTIBNOq5SPKB-KVOHCZ q0EET
4VOETWBMMq-FLTBOE
q0EET
7½TUFS¾Tq3ÏHMF
q0EET
#PMMO½Tq4BOEWJLFO
q0EETSVMMQPUU
)BNNBSCZq7½OFSTCPSH
q0EET
)BQBSBOEBUPSOJPq5JMMCFSHB q0EET
,VOH½MWq4JSJVT
q0EET
7FUMBOEBq#PMUJD
q0EET
7JMMBq-JELÏQJOHq7½TUFS¾T q0EET
#MBDLQPPMq-JWFSQPPM
TFONBUDITUBSU
*QTXJDIq"STFOBM
TFONBUDITUBSU
#BSDFMPOBq#FUJT
TFONBUDITUBSU
7JMMBSSFBMq4FWJMMB
q0EET
)½TUÏq*',:TUBE
q0EET
)BMMCZq"MTUFSNP
q0EET
5VNCBq%KVSH¾SEFO
q0EET
8BSUBq4UBWTUFO
q0EET
4LÏWEFq&TMÏW
q0EET
,JOBq2BUBS
q0EET
/:*TMBOEFSTq7BODPVWFS
q0EET
'BMLFOCFSH
&TMÏW
)BMNTUBE
8BSUB
'SFK7½YKÏ
,½WMJOHF
4Q¾SW½HFO
3FLPSE
VS
IK Sirius
MATCHVÄRD:
TORS 13/1 KL 19.00
PÅ IDROTTENS HUS
SUNDSVALL
I MORGON.
NEDSLÄPP 19.00
För mer info,
se roglebk.se
2 för 1 på FC Helsingborg
Foto: Britt-Mari Olsson
Snabba på! Köp dina biljetter till våra matcher!
Beställ på www.fch.nu eller fchelsingborg.ebiljett.nu
HUVUDSPONSORER
Det är tajt i tabellen, så när FCH möter Sirius på torsdag
blir det lika spännande som vanligt. Tag med ditt HDpass
och en kompis!
UTVALDA PARTNERS
Var/när: Idrottens Hus torsdag 13 januari kl 19.
Med HDpasset: 2 för 1 (ord 110 kr/vuxen + ev förköpsavgift).
HELSINGBORG
RÅÅ
Mer info: fch.nu
Helsingborg
Ta Buss 84 till matchen www.skanetrafiken.se
B8
TV
TORSDAG 13 JANUARI 2011
INFORMATION SVT: 08-784 20 00 TV3: 08-562 02 300 TV4: 08-459 40 00 Kanal 5: 08-520 55 555 Kabelvision: 0200-22 55 00 Comhem: 0771-55 00 00
Canal+: 020-24 00 24 Viasat: 0586-680 30 ShowView: Siffrorna inom parentes anger videokod. © GemStar
AD3<A9/9/</:[email protected]
/F3AABD
% Peep show. %! Hos terapeuten. & Belcanto. &!
Hans och Greta. Familjen
Clinton. # Svart danselegans.
! Slaget om Arktis. !#
Oceanernas hemligheter. ""
Agrippina. %# Hos terapeuten.
%"# Margaret Thatcher. '!
Hos terapeuten. Wagners fru Cosima. # NylŠst.
Kommunismens fšrlorade
vŠrld. Rudolf Nurejev.
! Gustaf Sjškvists kammarkšr. Hos terapeuten.
! Kvinnliga Šventyrare. !
Krig och fred. #·!# Celibidache och Brahms. #!·$#
Krig och fred.
BD"4/9B/
$ Megakatastrofer. %
SmŒ mirakel. & VŠrldens adoptioner. ' Crime: Rika,
kŠnda och mŠktiga. Vilddjursakuten. Black box
Ð prŠglad fšr livet. "
Vilddjursakuten. # Crime:
Rika, kŠnda och mŠktiga. $
HelikopterhjŠltarna. % Kriminellt. & Brottsplats USA.
' Vilddjursakuten. #
Hundpatrullen. # Plastikkirurgi. Uppdrag: Missbruk.
! Deckare i verkligheten.
Brottsplats USA. Insatsstyrka: Dallas S.W.A.T. I huvudet pŒ en mšrdare. ! Strandpatrullen. " Black box
Ð prŠglad fšr livet. #·$
AnmŠld fšrsvunnen.
BD"5C:2
$! Lagens Šnglar. % ·&##
Tillbaka till Aidensfield. Zorro. # Hill Street blues.
!# The A-team. " Hem till
gŒrden. # Once and again.
$"# Lagens Šnglar. %!#
Zorro. &! Livet runt trettio.
'# Tillbaka till Aidensfield.
Ally McBeal. "# The Ateam. ! Hill Street blues.
! Arkiv X. # Hem till
gŒrden. Remington Steele.
Ally McBeal. # Doctor
Who. "!# Hem till gŒrden.
#"#·$! Lagens Šnglar.
BD"9=;327
and recreation. ## Shameless. "# Spaceballs. !#
David Letterman. Rita
rocks. The wedge. "#
Free radio. Huset fullt. Fem i familjen. # SkŒl. #
Taxi. !# Murphy Brown. "!#
c/o Segemyhr. # Shameless.
###·$" David Letterman.
BD"
$" c/o Segemyhr. %#·%##
Inte bara morsa. Testees.
" The wedge. # Not
going out. !# Free radio.
! c/o Segemyhr. ! # Rita
rocks. !"# Shameless. "!#
The wedge. # Inte bara
morsa. ## Fem i familjen.
$# SkŒl. $" Taxi. %#
ÕAllŒ, ÕallŒ, Õemliga armŽn. &
Huset fullt. ' David Letterman. '"# c/o Segemyhr. Free radio. !# The wedge.
## Svarte orm. ! Parks
$# Best friend rehab. %#
Paradise hotel. ' Jerry
Springer. '# Cheaters. "
LivrŠddarna pŒ Bondi Beach.
"! Buffy the vampire slayer.
#! Dirty dancing. $ # Amerikas smartigaste modell. % Ghost whisperer. & Jerry
Springer. Idol 2010 Ð audition. Bandits. Amerikansk komedi frŒn 2001. !!
Scare tactics. Miss naked
beauty. Dirty dancing. Amerikas smartigaste modell.
"# Weird or what? !# Science of the movies. # Det
hade jag ingen aning om! #
Krig pŒ skroten. !"# Den perfekta roboten. "" VŠrldens
knasigaste experiment. #·
$ Planeten MŠnniskan.
thrillseekers guide. #!·$
The big fish.
## Torn apart. ""# LivrŠddarna pŒ Bondi Beach. ##·
$# Idol 2010 Ð audition.
BD"A>[email protected]
$ Bullrun Ð superrallyt. %
Fiske i Australien. %! Totally
outrageous behavior. &
Road wars. Trav. !!
Gone fishing. "# Jakten pŒ
karpen. "" Hogan knows
best. # Promillepolisen.
#"# Motorer, krascher och adrenalin. $# I fšrlŠngningen.
& # Handboll. VŠrldsmŠstarmštet. ' Studio: VŠrldsmŠstarmštet. '! Dršmmar om
guld. '## Fotboll: AlmeriaÐDeportivo La Coru–a. Spanska cupen. ## Fotboll: Real
MadridÐAtletico Madrid.
Spanska cupen. Trav. Vinnare: V65. ! Bullrun Ð superrallyt. ! Monster knockouts. Tusen sŠtt att dš.
# Tapout. !! Monster
knockouts. " The Fight.
#·$ Motorer, krascher
och adrenalin.
BD
$ Indianapolis Motor Speedway. % Premier League
News. %" Time team. &"# Pit
crews. Naked science.
!# Final approach. !!# Ian
Wright: Out of Bounds. "!#
Tank workshop. #!# Hemligheterna bakom Hadrianus mur.
$"# Time team. %# Premier
League News. & # Total Adventure. &## Naked science.
Final approach. !
NBA Action. Tank workshop. Herculaneum, staden som fo?rsvann. !# The
Fatal Eleven. # Naked science. Poker after dark. #
Krigsherrar. !# Leva med fienden. " #·$ Dšdlig kollision.
7<[email protected]</B7=<3::B
/<7;/:>:/<3B
$ Familjen MorrhŒr: Hemma
hos surikaterna. $ # Den vilda
vŠrlden. $# PandaŠventyr
med Nigel Marven. %" HundvŠrldens stjŠrnor. & Storbritanniens vŠrsta husdjur. &!#
Storbritanniens vŠrsta husdjur.
'# Djurens šverlevnadsguide.
Djurpolisen. ##
Nšdrop frŒn naturen. #
Djurpolisen i Houston. "#
Djurpolisen: Har du det som
krŠvs? ! AkutveterinŠrerna
Ð de nya rekryterna. !" Tillbaka till gorillorna med David
Attenborough. "! HundvŠrldens stjŠrnor. # Den vilda
vŠrlden. #! En uppvŠxt....
$ # Allt om hundar, katter &
husdjur. % VŠrldsveterinŠren. &# Schimpansernas lustgŒrd. &" OrmkŠnnaren med
Bruce George. ' Allt om
hundar. # GiftjŠgaren med
Donald Schultz. Pitbulls
och fŠngelsekunder. ## Mšrdarmaneten. # OtŠmjt &
oklippt. !"# Den rytande tigern. " Allt om hundar. !#
GiftjŠgaren med Donald
Schultz. ! Pitbulls och fŠngelsekunder. ! # Mšrdarmaneten. " OtŠmjt & oklippt. #
Storbritanniens vŠrsta husdjur.
#!#·$ Storbritanniens
vŠrsta husdjur.
0013<[email protected]/7<;3<B
$ Deal or no deal. % Waterloo road. &# Doctor Who.
&# Only fools and horses.
'## New tricks. "# Qi. #
Waterloo road. # Eastenders. !# Doctor Who. ! #
Deal or no deal. "!# Qi. #!#
Only fools and horses. $!#
Doctor Who. % New tricks.
&# Deal or no deal. ' # Only
fools and horses. ! The
wrong door. Lead balloon.
! Little Dorrit. Lead
balloon. # Qi. !# New
tricks. " Eastenders. The wrong door. " Lead balloon. Little Dorrit. ! Qi.
" Little Dorrit. "# Doctor
Who. ##·$ # Deal or no
deal.
[email protected]
$ SŒ funkar det! $ # VŠrldens tuffaste bršdraskap. % Skitiga jobb. &# Mythbusters.
'# VŠrldens bŠsta prylar.
'!# Fšrklaring fšljer. Prototype this. Cash cab.
! Wheeler dealers. Destroyed in seconds. ! Eyewitness. ! VŠrldens tuffaste bršdraskap. " Storm
chasers. # Coola maskiner.
#! SΠfunkar maskinerna.
$ Extrem ingenjšrskonst.
% VŠrldens bŠsta prylar.
%! Fšrklaring fšljer. &
Heartland thunder. ' Mythbusters. How stuffÕs
made. ! VŠrldens bŠsta
prylar. Cash cab. !
Mythbusters. ! Stan LeeÕs
Superhumans. !! Trawler
Wars. ! Dšdlig fŒngst. !
Cash cab. Coola maskiner.
! SΠfunkar maskinerna.
! Amerikanska choppers.
!## Destroyed in seconds.
" Wheeler dealers. ""#
Heartland thunder. #!#·$
Fšrklaring fšljer.
[email protected]<13
$ Da Vincis maskiner. $##
Destination Mars. %# How
stuffÕs made. &"# Stunt junkies. ' VŠrldens bŠsta prylar.
'" Hur gŒr det till? ! Det
hade jag ingen aning om! ##
Da Vincis maskiner. "# VŠrldens knasigaste experiment.
# How stuffÕs made. !#
Planeten MŠnniskan. !## Den
vilda planeten. " Framtidens vŠrld. # MegavŠrld.
$ VŠrldens bŠsta prylar.
$ # Det hade jag ingen aning
om! $# Brainiac. %" Weird
or what? &! Science of the
movies. ' SΠfunkar det!
'"# Apocalypse how. Weird or what? # Science
of the movies. " MegavŠrld. !! Apocalypse How.
;BD
$ MTV breakfastclub. '
3 from 1. Fantastic music
videos. Top 11 at 11. M is for music supercharts.
!! Fantastic music videos.
" Dancefloor chart. # #
Made. $# My super sweet 16.
$" My super sweet 16. %
My life as Liz. %!# The City.
&# 16 and pregnant. '
Room raiders. ' # The hard times of RJ Berger. '## Top 20
celebs gone good. # Jersey
shore. "# A shot at love with
Tila Tequila. " X-effect.
!# South Park. !! The
Dudesons in America. !## Nitro circus. # Viva la Bam.
# Jackass. # South Park.
" Pimp my ride. # Fantastic music videos. !·$
After hours.
[email protected]/D3:
$ Globe trekker. % Inside
luxury travel Ð Varun Sharma.
& Hollywood and vines. &!
Travel today. ' Sophie Grigson in the Souk. '! Hollywood and vines. Intrepid
journeys. Globe trekker.
Planet food. ! Feast
India. !! Inside luxury travel
Ð Varun Sharma. "! Hollywood and vines. # Globe
trekker. $ 48 Hours In.
$! Sophie Grigson in the
Souk. % Hollywood and vines. %! Feast India. &
Globe trekker. ' Exotic Lives. NomadÕs land. Down the Line. Globe
trekker. ! AustraliaÕs Great
Wildlife Islands. Exotic Lives. NomadÕs land. Down the Line. ! Globe trekker. " AustraliaÕs Great
Wildlife Islands. # The
</B7=</:[email protected]/>671
$ €r det sant? $! VŠrldens svŒraste fixarjobb. % #
Haverikommissionen II. & Farliga mšten. '# PŒ kroken.
Afghanskt heroin. #
Jorden i fokus. Haverikommissionen II. ! Brittiska
havspolisen. " HajgŠnget.
# Antika gigantiska byggen.
$ Jorden i fokus. % Sekunder frŒn katastrofen. %!
VŠrldens svŒraste fixarjobb.
&! GrŠnsen. '! Haverikommissionen. ! FŒngen
pŒ frŠmmande mark. ! SupersprŠngningar. ! Storbritanniens jŠrnvŠgar. !!
FŒngen pŒ frŠmmande mark.
! €r det sant? SupersprŠngningar. Storbritanniens jŠrnvŠgar. ! Haverikommissionen. " GrŠnsen.
#·$ Antika gigantiska
byggen.
@B:
Nachtjournal Ð Das Wetter.
!" Das Strafgericht. "!
VerdachtsfŠlle. #!#·$ Explosiv Ð Das Magazin.
A/B
Niedrig und Kuhnt Ð
Kommissare ermitteln. ! K
11 Ð Kommissare im Einsatz.
Richterin Barbara Salesch. Richter Alexander
Hold. ! Britt. " Zwei bei
Kallwass. # Richterin Barbara Salesch. $ Richter
Alexander Hold. % Niedrig
und Kuhnt Ð Kommissare ermitteln. %! Das Sat.1-Magazin.
& Hand aufs Herz. &!
Anna und die Liebe. ' K 11 Ð
Kommissare im Einsatz. '! K
11 Ð Kommissare im Einsatz.
Nachrichten. # Tintenherz. # Kerner. !#
Tintenherz. # Zwei bei
Kallwass. " Richterin Barbara Salesch. !! Richter
Alexander Hold. "# Britt. ##
Das Sat.1-Magazin. #!·
FrŸhstŸcksfernsehen.
BD#
$ Punkt 6. %! Alles was
zŠhlt. & Unter uns. &!
Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
' Punkt 9. '! Mitten im
Leben! ! Unsere erste gemeinsame Wohnung. Punkt 12 Ð Das RTL-Mittagsjournal. " Mitten im Leben! # VerdachtsfŠlle.
$ Familien im Brennpunkt.
% BetrugsfŠlle. %! Unter
uns. & Explosiv Ð Das Magazin. &! Exclusiv Ð Das
Star-Magazin. &"# RTL Aktuell. '! RTL Aktuell Ð Das
Wetter. '# Alles was zŠhlt.
'" Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. # Alarm fŸr Cobra 11
Ð Die Autobahnpolizei. #
Countdown Ð Die Jagd beginnt.
# CSI: Den TŠtern auf der
Spur. RTL Nachtjournal.
% RTL Nachtjournal Ð Das
Wetter. ! CSI: Den TŠtern
auf der Spur. # Familien im
Brennpunkt. ! RTL
Nachtjournal. !!% RTL
$ Le journal. $! Telematin. & Le journal de RadioCanada. &! Mediterraneo.
' Flash. '# LÕepicerie.
'! Jardins et loisirs. Flash. ! Chroniques dÕen
haut. ! Nec plus ultra la collection. Tout sur moi. !
Plus belle la vie. Flash.
# A la di Stasio. ! Tout
pour mon bŽbŽ. !! Le journal
de la RTBF. "# Ah, cÕetait a
la vie! #"# Itineris. $ Le
journal. $! Questions pour
un champion. % Questions ˆ
la une. & Le journal. & LÕinvitŽ. &! Le journal de
lÕeco. &!# En cas de malheur.
# Comme par magie. !
Le journal de France 2. Par suite dÕun arrt de travail....
! Dans la jungle des villes.
! Le journal. ! Le journal de la TSR. !!# Monde le
journal Afrique. !# La
grande librairie. # Treteaux
Edd och Eddy. !# Kurage, den
harige hunden. !!# Robotboy.
" Ozzy & Drix. " # Johnny
Test. "# Bakugan GŠnget Ð
nya Vestroia. ## Hero 108.
#" Beyblade: Metal Fusion.
$# Pinky & the Brain. $!
Mr Bean. $## Angelo Šger.
% Ozzy & Drix. %"# Total
drama island. & Total drama
action. &!# Total drama world
tour. ' # Katten Gustaf. '#
Ko och Kyckling. # Kurage,
den hariga hunden. " I am
weasel. Dexters laboratorium. # Jimmys vrickade
vŠrld. # Chowder. # Samurai Jack. !# Flapjack.
!! Robotboy. !## Dexters
laboratorium. Kurage, den
hariga hunden. "# Ko och
Kyckling. I am weasel. !#
Tvillingarna Kramp. Cartoon Network classics. "
Dexters laboratorium. " # Spionfamiljen. "# Chowder. ##
Ed, Edd och Eddy. #"·$
Powerpuffpinglorna.
$ Musse. $ # HŠndige
Manny. $# Djungelhjul. %
H2O. %!# Ett gott skratt! %"#
Phineas och Ferb. & Fairly
Odd Parents. &!# Hannah
Montana. ' Totally Spies.
' # Magi pΠWaverly Place.
'# Knatte, Fnatte och Tjatte
pŒ Šventyr. # Aladdin. "
Den lilla sjšjungfrun. #
Timmy Lamm. # Brandy och
herr Morris. ! Disneys ErsŠttarna. # Kejsarens nya
skola. # Stitch. !# Kim
Possible. ! Rasten. ! Piff & Puff. !"# Phineas och
Ferb. "# Fairly Odd Parents.
"! Totally Spies. "# Sonnys chans. ## Fairly Odd Parents. #" Det ljuva havslivet.
$# Totally Spies. $! Fairly
Odd Parents. $## Phineas och
Ferb. %"# Magi pΠWaverly
Place. & Fairly Odd Parents.
&!# Jonas LA. ' Phineas
och Ferb. ' # Jonas LA. '#
Det ljuva havslivet. # H2O.
en afrique. " Questions ˆ la
une. " Le journal. !# Des
trains pas comme les autres.
" Le journal. "! En pays
de.... #·$ C dans lÕair.
D7/A/B</[email protected]@7;3
$ Baby planet. % Jaguaren Ð fantomen pŒ CerradoplatŒn. & VeterinŠrer pŒ
sprŒng. ' Nigel Marven pŒ
hajarnas š. Baby planet.
Jaguaren Ð fantomen pŒ
CerradoplatŒn. VeterinŠrer pŒ sprŒng. ! Nigel Marven pŒ hajarnas š. " VŠrldens dšdligaste djur. # TonŒringar i šknen. #! Dog rescue. $ Nature tech. %
VeterinŠrer pŒ sprŒng. &
Djur och vildmark. &! Djur
och vildmark. ' Djurparken.
'! Tigrarnas š. I lagens namn: Brottslig synvinkel.
Underbelly: A tale of two
cities. Leverage.
!· Dexter.
H24
#! ZDF-Morgenmagazin.
' Heute. '# Volle Kanne Ð
Service tŠglich. ! Lena Ð
Liebe meines Lebens. #
Reich und Schšn. !# Reich
und Schšn. Heute. #
Drehscheibe Deutschland.
! ZDF-Mittagsmagazin.
" Heute Ð in Deutschland.
"# Die KŸchenschlacht. #
Heute. ## TopfgeldjŠger.
$ Heute Ð in Europa. $#
Lena Ð Liebe meines Lebens.
% Heute Ð Wetter. %# Hallo
Deutschland. %"# Leute heute.
& SOKO Stuttgart. '
Heute. ' Wetter. ' #
Notruf Hafenkante. # Der
Bergdoktor. "# Heute-journal. Wetter. # Maybrit
Illner. !# Markus Lanz. Heute nacht. !# Lust auf SeitensprŸnge. Heute. #
SOKO Stuttgart. # Notruf
Hafenkante. !!# Heute. !"
Die KŸchenschlacht. " # Art of
animation. ""# Leute heute.
#·#! Hallo Deutschland.
0/@<
0/@<9/</:3<
#!·# Bolibompa. #! I
dršmmarnas trŠdgŒrd. ###
Lycka Šr.... $ PŒl Plutt. $!
Nicke Nyfiken. $# Nasse.
% DinosaurietŒget. %# Cirkus Imago. %! FŒret Shaun.
%" Lisa. %"# Charlie och Lola.
& Tinga Tinga. & VŒra
djur. &# Lille Ho och loppan Fli.
& # Gissa sŒngen. &! Richard Scarrys ŠventyrsvŠrld.
&## Pim och Pom. ' I Mumindalen. '! Arthur. '##
Pingu. Sagor frŒn zoo.
Harry och hans hink med
dinosaurier. # Ebb och Flo.
! Bolibompas skattkista.
" Byggare Bob Ð projekt:
Bygg framtiden. FŒgelvŠgen 3. Hannas hjŠlplinje.
Hannas hjŠlplinje. ! PŒ
upptŠcktsfŠrd i vŠrlden. "
SamSam. "# MŒnbjšrn. Meg och Mog. Milas sagor.
Kul med Claude. ! I
dršmmarnas trŠdgŒrd. !
Molly. !# Toot och Puddle.
!# Hurra fšr Kalle. !! Bolibompas skattkista. !!# Franklin. " Pipi, Pupu och Rosmari. " Lilla blŒa draken.
" # SmŒkryp. "! FŒret
Shaun. "!# FŒret Shaun.
""# Cirkus Imago. #
Becky Richards regerar. # #
Rudi kapplšpningsgrisen. ###
Seaside hotell. $# Den fula
ankungen och jag. $! Kompisar pŒ nŠtet. % Vampyrskolan. % ZoŽ KŽzako. %! Toot
och Puddle. %" SamSam.
%# Fifi och blomsterfršna.
& Jaguaren. Svensk tecknad kortfilm frŒn 2009. Musik:
Jonas Knutsson. Ršst: Mattias
Gordon. & # TrŒdrullen. Kortfilm. &! Seaside hotell. Tecknad serie. Det Šr sommar och
sol och badort. Men ungdomarna pŒ de tvŒ badortshotellen fŒr slŒss om gŠsterna. &"#
Boom shakalack. Del 1 av 10. Oskar, 13, vill ha hjŠlp med en inspelning av sin lŒt ÓDet gŒrÓ. Helena och Johan hjŠlper honom
och det kommer att handla
mycket om gitarrer. '# Familjen Karate. Svensk dokumentŠr
frŒn 2008. Ashah Šr 11 Œr och
bor med sin ensamstŒende
mamma och tre syskon i en lŠgenhet utanfšr Stockholm.
Ashah vill vara med i Karate kid
cup som Šr en av de stora karatetŠvlingarna. '!· Roy. Del 1 av 13. Roy Šr en tecknad 11-Œrig pojke fšdd i en
ÓotecknadÓ familj. Han bor med
sina fšrŠldrar och storasyster i
ett mindre samhŠlle pŒ Irland.
Roy gŒr i skolan som alla andra
barn.
1/@B==<<[email protected]
$ Robotboy. $ # Katten
Gustaf. $# VŒran Scooby Doo.
%# Ben 10. %" Johnny Test.
& Mr Bean. &!# Chowder.
'# Camp Lazlo. '!# Best Ed.
Ozzy & Drix. # Pinky
& the Brain. # Katten Gustaf. # VŒran Scooby Doo.
" Chowder. # I am weasel. ! Flapjack. ## Ed,
27A<3G16/<<3:
" Jake and Blake. #
Hannah Montana. ! ThatÕs
So Raven. ##· Ett gott
skratt!
<7193:=23=<
# Miffy och hennes vŠnner.
# Backyardigans. #!# Kom
igen Diego! $ Pim & Pom.
$ Ni hao Kai Lan. $!# Ben &
Hollys lilla kungarike. $"# Dora
Ð utforskaren. % Svampbob
Fyrkant. %!# Fairly odd parents.
%## Invisible Network of kids.
& BFF. &" Avatar. ' #
Pingvinerna frŒn Madagaskar.
# Fairly odd parents. "#
Svampbob Fyrkant. # NedÕs
declassified. Big time
rush. # Victorious. #
Nickelodeons iCarly. !#
BondgŒrden. !! Danne Fantom. "# Geronimo Stilton.
# Mighty B. # # Nickelodeons iCarly. ## True Jackson. $# BondgŒrden. $!#
BFF. % Avatar. %# Big time
rush. &# Nickelodeons iCarly.
&!#·' NedÕs declassified.
B9
TORSDAG 13 JANUARI 2011
SPORT PÅ TV – SE SPORTENS TV-GUIDE
TV
47:;
1/</:[email protected]
%! Nothing like the holidays.
'# Frequently asked questions about time travel. !
RŠdda Willy 4. €ventyr frŒn
2010. # Camping. Dansk
dramakomedi frŒn 2009. !!#
The warlords. Hongkong-action
frŒn 2007. # # Bakom kulisserna: Boardwalk empire. #"#
Beck: Pensionat PŠrlan.
Svenskt kriminaldrama frŒn
1998. % Adventureland. Komedi frŒn 2009. '# Gran
Torino. Thriller frŒn 2008.
The goods: Live hard, sell
hard. Komedi frŒn 2009. !
Children of the corn. SkrŠckfilm
frŒn 2009. !## September issue. DokumentŠr frŒn 2009.
# Wallander: Arvet. Svenskt
kriminaldrama frŒn 2009. !
I love you, Beth Cooper. ""#
Hollywood buzz. ##·% Hšst
i Paris.
1/</:67BA
$!# Hollywood buzz. %# Avsked. '# Excalibur. !# Vantage point. !# Cousins. Romantisk komedi frŒn 1989. "##
Precious. Drama frŒn 2009.
$"# Fragments. Drama frŒn
2008. & Sleepwalking.
Drama frŒn 2008. Beck:
Money man. Svenst kriminaldrama frŒn 1998. !# Hollywood buzz. Avgrunden.
Science fiction frŒn 1989. City sex. Erotik frŒn 2007. #
Vertical sex limit. Erotik frŒn
2007. !# Whatever works.
""#·$# Cardboard memories.
1/</:/1B7=<
% Red riding: 1980. &" Duplicity. "# Global metal. Kanadensisk dokumentŠr frŒn
2008. The box. Thriller
frŒn 2009. "# Flykten. Dansk
thriller frŒn 2009. $# Green
Lantern: First flight. Animerat
Šventyr frŒn 2009. %!# Falskt
alibi. Thriller frŒn 2009. ' The haunting in Connecticut.
SkrŠckfilm frŒn 2009. Fifty dead men walking. Brittisk
thriller frŒn 2008. ! Wallander: Skytten. Svenskt kriminaldrama frŒn 2009. ! Sophiesticated. Ungersk erotik frŒn
2007. # Law abiding citizen.
" Gamer. #"#·% Justice
League: Crisis on two earths.
1/</:[email protected]/;/
% Einstein och Eddington.
&! Bakom kulisserna: Boardwalk empire. &"# Flash of genius. " KŠrleksbrev. ## A
serious man. Drama frŒn 2009.
"" Looking for Eric. Brittisk
dramakomedi frŒn 2009. $!#
Milk. Drama frŒn 2008. &"
Det vita bandet. Tyskt drama
frŒn 2009. Allt fšr min
syster. Drama frŒn 2009. "#
Antichrist. Dansk skrŠckfilm
frŒn 2009. ! Jernanger.
Norskt drama frŒn 2009. #
Eichmann Ð dšdens underskrift.
!"# Nord. ##·% The crying game.
/\\]\a
1/</:[email protected]
$ Simon & Malou. %" Hollywood buzz. & Prinsessa.
'" Marley och jag. !#
Scrooged Ð spškenas hŠmnd.
!# Gyllene druvor frŒn Montelena. Dramakomedi frŒn
2008. # Weeds. #! Entourage. $ The corner.
% Eastbound and down.
%! 30 Rock. & Weeds.
&! Big love. '! In treatment. Eastbound and
down. ! 30 Rock. Bored to death. ! Hung.
House. ! True
blood. In treatment. !
Weeds. Big love. The
corner. ! Miss March. "!·
$! Synecdoche, New York.
A49/</:3<
% MorrhŒr och Šrtor. &#
Strul. ! Jšnssonligan och
Dynamit-Harry. GrŠsŠnklingar. " Dršmmen om Rita.
## KŠnd frŒn tv. %! Nils
Karlsson Pyssling. & Reine
och Mimmi i fjŠllen. Elvira Madigan. !# Den tredje
vŒgen. !! Vinnare och fšrlorare. Familjehemligheter.
"# Sjšn. " Darling. ###·
%# Misa mi.
A7:[email protected]
% Why (not) Brazil? '
Scheherazade tell me a story.
# The book of life. !
Drottning Juana. Spanskt
drama frŒn 2001. # The forbidden woman. Franskt drama
frŒn 1997. % The halo effect.
Brittisk komedi frŒn 2004.
' Golden dreams. Italiensk
komedi frŒn 1981. The
wash. Drama frŒn 1988. !
Secretary. Komedi frŒn 2002.
Hidden. Spanskt drama
frŒn 2005. !# Driving me
crazy. #·% Irma Vep.
B1;
$ Sju brudar Ð sju bršder.
%" Agent K med pass till evigheten. '! Attack i Burma.
! Utmaningen. !!# TvŒ
veckor i en annan stad. # Under nya stjŠrnor. %# An
American in Paris. '# Silkesstrumpan. Alex in Wonderland. # Smarta killar.
Screening room. "#
Glšdhett. !# Screening room.
!! Alex in Wonderland.
# #·$ Screening room.
BD
$ Man tŠnker sitt. & Min
stora feta grekiska semester.
Two lovers. V¿lvens forbandelse. Danskt Šventyr frŒn 2009. " Shakespeare in love. Drama frŒn 1998.
$ Jump. Kinesisk dramakomedi frŒn 2009. & Mammut. Svensk-dansk-tyskt drama
frŒn 2009. City of men.
Brasilianskt drama frŒn 2007.
Pathology. SkrŠckthriller
frŒn 2008. SexmŠklaren
2. Svensk erotik frŒn 2007.
Linewatch. "·$
The art of war II: Betrayal.
BD/1B7=<
$ Far cry. & One false
move. The statement.
Brittisk-kanadensisk-fransk
thriller frŒn 2003 med Tilda
Swinton. Finders fee. Kanadensisk-amerikansk thriller
frŒn 2001. " Frame of mind.
Komedi frŒn 2003. #" Parfymen: BerŠttelsen om en mšrdare. Tysk-franskt kriminaldrama frŒn 2006. & Franklyn.
Brittisk-franskt fantasydrama
frŒn 2008. VŠgen. €ventyrsdrama frŒn 2009. Vacancy 2: The first cut.
SkrŠckthriller frŒn 2008. Silky smooth. Erotik frŒn 2007.
Devil in disguise. "·
$ Crank: High voltage.
BD1:/AA71
& StŒlmannen gŒr pŒ en
kryptonit. Ninotchka.
Feeling Minnesota. Dramakomedi frŒn 1996. " PionjŠren. Drama frŒn 1949.
$ Tinseltown. Komedi frŒn
1997. & Heart beat. Drama
frŒn 1980. Happiness.
Drama frŒn 1998 med Jane
Adams, Jon Lovitz. Malcolm X. Drama frŒn 1992 med
Denzel Washington, Angela
Bassett. !# La Scomessa. Italiensk erotik frŒn 2006. "·
" Heterosexual 1 Ð not that
innocent.
[email protected]/;/
' Almost famous. Drama
frŒn 2000 med Patrick Fugit,
Billy Crudup. Pans labyrint. Mexikansk-spansk-amerikanskt drama frŒn 2006. !
The babysitters. Drama frŒn
2007. My new gun.
!·"# Personal effects.
<@9
[email protected]/5
BD4/;7:G
% Barbie i NštknŠckaren.
' Egon & Dšnci. Pollyworld. Animerad film frŒn 2006.
! Eep! HollŠndskt familjedrama frŒn 2010. # Revenge of the bridesmaids. Komedi frŒn 2010. % Hope
springs. Komedi frŒn 2003.
' The goonies Ð dšdskallegŠnget. FamiljeŠventyr frŒn
1985. KŠrlek och fšrdom.
Brittisk-amerikansk musikalkomedi frŒn 2004 med Aishwarya
Rai, Martin Henderson. !
MŒnprinsessan. Ungersk-brittisk-fransk fantasy frŒn 2008.
· " Year one. Actionkomedi frŒn 2009.
BD<[email protected]
% Fukssvansen. ' Du Šr
inte klok Madicken. LasseMajas detektivbyrŒ Ð kameleontens hŠmnd. ! Fukssvansen. Dansk komedi frŒn 2001.
# Lotta pŒ BrŒkmakargatan. Svensk barnfilm frŒn 1992.
% ¯rkenens juvel. Dansk familjefilm frŒn 2001. '
Norska byggklossar. Norsk komedi frŒn 1972. Beck:
Kartellen. Svensk thriller frŒn
2001 med Peter Haber, Malin
Birgerson. ! Beck: OkŠnd
avsŠndare. Svenskt kriminaldrama frŒn 2002 med Peter Haber. Ondskan. Svenskt
drama frŒn 2003. ! Beck:
Kartellen. #·% Kunsten Œ
tenke negativt.
BD"47:;
# Kurt Olsson Ð filmen om
mitt liv som mig sjŠlv. Svensk
komedi frŒn 1989. !"# Looney
tunes: Back in action. €ventyrsfilm frŒn 2003. # Stuart
little. Familjekomedi frŒn 1999.
$# Stackars Dennis. Brittisk
komedi frŒn 1977. &!# PortrŠtt
av en dam. Drama frŒn 1996
med Nicole Kidman, John Malkovich. Birth. Drama frŒn
2004 med Nicole Kidman, Cameron Bright. " Eyes wide
shut. Brittisk thriller frŒn 1999
med Tom Cruise, Nicole Kidman.
Black Jack. Svenskt drama
frŒn 1990. !#·$ Myteriet
pΠBounty.
5eg\SbV>OZb`]ea^SZO`DW]ZO2S:SaaS^aa][VO`
S\`][O\a[SREWZZAVOYSa^SO`S
AVOYSa^SO`SW\Z]dS
DRAMA "
O 2S\^yVWbbORSVWab]`WOa][YO\VOW\a^W`S`Ob
AVOYSa^SO`S8]aS^V4WS\\SaObbaY`WdOº@][S]]QV
8cZWOº5eg\SbV>OZb`]ePwabOYdW\\ZWUOVcdcR`]ZZZgaS`
WRS\SZSUO\bO]QV`]ZWUOTWZ[S\0SZ‡\OR[SRaSf
=aQO`CA/''&
BD"
;O`WO:O`aa]\aSdWUO
DRAMA "
8O\B`]SZZaVgZZ\W\UbWZZT]b]Y]\abS\]QYayS\]S[]b
aby\RZWUVWab]`WO][Vy`baZWbO\RS;O`WO:O`aa]\;O`WO
6SWaYO\S\]QVVS\\SaTO[WZXWP‡`XO\Od'bOZSb
;WYOSZ>S`aP`O\Rbw`Pwbb`Sw\\yU]\aW\4]b]bw`UWdSbdWa
PZw\RO\RSAdS`WUS &
ADB O
>O`ORWaS\]e
DRAMA "
O 6c`Tc\US`O`aXwZd[]`RaP][PO`\OW;SZZO\‡abS`\-DW
[‡bS`bdybWZZag\SadO\ZWUO^OZSabW\aYO^]XYO`a][U‡`aW
]`R\W\UT‡`R‡RZWUbc^^R`OUWBSZ/dWd<yU]bUy`a\Sbb
aO[bWRWUba][bdWdZSbawbbS`W\=bwQYb`SOZWabWaYb
>OZSabW\O !
ADB "#
;O\ZSdS`PO`O
bdyUy\US`
ACTION !
m`YSTWS\RS\0Z]TSZR2]\OZR>ZSOaS\QSW\b`]RcQS`Oa
]QVdWaS`S\W\a^W`S`ORASO\1]\\S`gºR‡º]QVybS`c^^
abya][XO^O\aYTWaYO`S]QVw\RydO`O0]\R8O[Sa
0]\RAb]`g\Sbb`g[RY`WUV]bO`PS`wbbOaSZSUO\b]QV
ZSYTcZZbG]c]\ZgZWdSbeWQSAb]`P`WbO\\WS\'$%
O
BD">Zca 0W`bV
<[email protected]/9/</:[email protected]
$! Morgennytt. Jordm¿drene. Norsk dokumentar.
! Det f¿rste steget. Norsk
dokumentar. NRK nyheter.
# F¿rkveld. Underholdningsmagasin. "# Oddasat Ð nyheter pŒ samisk. Nyheter.
Sjukehuset i Aidensfield.
Britisk dramaserie. ! Nyheter. !# Aktuelt. !!# Urix.
" Nyheter. "# Skiskyting.
V-cup. 15 km kvinner. $ Nyheter. $ Folk: Ragnar Thorseth Ð min historie. Norsk dokumentar. $" Folkets vinterfilm.
% Nyheter. % Koht pΠjobben. Norsk underholdningsserie.
%" Oddasat. %## Nyheter pŒ
tegnsprŒk. & F¿rkveld. Underholdningsmagasin. &"
Distriktsnyheter. ' Dagsre-
film i dag
vyen. '"# Ikke gj¿r dette
hjemme Per Olav Alvestad og
Rune Nilson gjennomf¿rer forrykende eksperimenter #
Anne & Ronny m¿ter 8 med
vilje. ## Distriktsnyheter.
Dagsrevyen 21. ! Debatten. ! Sognepresten.
Britisk komiserie. !
Kveldsnytt. !# Kautokeinooppr¿ret. Norsk dramaserie.
# Jordm¿drene. !# How
to make it in America. # Radioresepsjonen pΠTV. !# Blues
jukeboks. !·%! Sport
jukeboks.
BD <[email protected]
$!·$## TV 2 Junior. $!
Ozie Boo. $!& Boblins. $"&
Woffy. $## God morgen Norge.
Quizshow. ! God
morgen Norge. # Hotel C¾-
sar. Ellen DeGeneres
show. ! Mang slags kj¾rlighet. !" Judging Amy. "!
Home and away. # Malcolm
i midten. #! Alle hater Chris.
$ Home and away. $!
Venner for livet. % Dharma
& Greg. %! That Ô70s show.
& En bit av Norge. &!
Nyhetene og sporten. &#
V¾ret. ' Oppgrader! '!
Oppgrader! Svendsen
om Hansen og Jensen. Norsk
underholdningsprogram. Nyhetene. V¾ret. #
Sportsnyhetene. !# VM-studio. "# Criminal minds.
" En moderne familie.
! Accidentally on purpose.
!" Stripa. !# Criminal
minds. # Mobile. Supernanny. !# Sportsnyhetene.
!! V¾ret. !"·$! Sonen.
BD47<:/<2
# Ettans morgon-tv. &!
Regionala nyheter. Tv-nyheter. # YLE News. Studio55.fi. Ettans morgon-tv. Aktuella tvŒan.
# A-studion. !! Halv sju.
" Tv-nyheter. "# A-plus.
" #·"" Tarinateltta. #
Riksdagens frŒgetimme. $
DinosaurietŒget. $ Lilla
tvŒan. % Tv-nyheter och vŠder. %! Halv sju. & Pappa
kan nog. &! TV-nytt. &##
Vad ska vi Šta i dag? '
Hemgatan. '! Tv-nyheter
och vŠder. '## Sportrutan.
# A-talk. # Motion i
alla former. Nyheter.
Sagobršllop. 45 minuter. ##·# DokumentŠrprojekt: SjŠlsrŠddarna.
DRAMA !
CRROTw\UaZO\RSVWab]`WO][S\c\Uw\YO<WQ]ZS
9WR[O\TO\bOabWaYa][bW]y`STbS`ObbVS\\Sa[O\R‡bb
aYOUWTbO][aWU2y[‡bS`V]\S\bW]y`W\Ua][^yaby`Obb
VO\w`VS\\Sa[O\7PW`]ZZS`(>SbS`Ab]`[O`S]QV
:Oc`S\0OQOZZCA/ "
BD"4WZ[ O
4c\eWbV2WQYO\R8O\S
KOMEDI
O <gW\a^SZ\W\UOdYZOaaWYS`T`y\'%bOZSb[SR5S]`US
ASUOZ]QV8O\S4]\RO6w`a^SZO`8W[1O``Sg]QVB{O
:S]\WVcdcR`]ZZS`\Oa][T`O[Uy\Ua`WYb^O`a][^Z‡baZWUb
VO[\O`dWR`cW\S\aP`O\b7\bSWYZOaa[SR]`WUW\OZSb
CA/ #
BD$ 0X‡`\0`y\TSZb
0X‡`\0`y\TSZb
PX]`\P`O\TSZb.bba^SYb`OaSPX]`\P`O\TSZb.bba^SYb`OaS
BD7;[email protected]=<
ADB
$ Rapport. $# Regionala
nyheter. $ # Gomorron Sverige.
Alpint. ! Infšr Idrottsgalan 2011. " Rebecca och
Fiona. Rapport. # Trettondagsshow pΠBerwaldhallen.
!# Veronica Mars. !# Alpint. # Engelska Antikrundan. $ Rapport. $# Gomorron Sverige. $## Antikrundan. %## Sportnytt. & Rapport. & Regionala nyheter.
&# GoÕkvŠll. ' Kulturnyheterna. '# Regionala nyheter.
'! Rapport. PŒ spŒret.
Skavlan. Max Manus. !## Infšr Idrottsgalan
2011. # The Pacific. Veronica Mars. "# Storstadsdjungel. !!·!" Infšr Idrottsgalan 2011. !"# SŒna Šr mammor. "# PŒ spŒret. ##·$
GoÕkvŠll.
ADB
!# Provokatšrerna. !!#
Vem vet mest? "# Mode och
Kšpenhamn. "!# Skidskytte.
$ Ugandas starka mšdrar.
$# HockeykvŠll. % Nyhetstecken. %! Oddasat. %"# Uutiset. & Cityboy Ð finansvŠrl-
dens hemligheter. &"# Historien om kondomen. &## Rapport. ' Vem vet mest? '!
Klubbland. Nils Petter
Sundgren Ð ett liv med film.
Aktuellt. ! TrŠdgŒrdsapoteket. Sportnytt.
# Regionala nyheter. #
Rapport. !# Kulturnyheterna.
"# Psychoville. !# Sopranos. # Mode och Kšpenhamn. !#·# Don Carlos i
Folkets hus.
BD"
## Nyhetsmorgon. Nyhetskanalen. # Efter tio.
Nyhetskanalen. # Efter
tio. # Hem till gŒrden. #
Holby City. " Nyhetskanalen. "# Biggest loser Sverige.
# Plastikkirurgerna. $
Bygglov. $## SŒld pŒ hus.
%! Halv Œtta hos mig. %##
Dagens flex. & Vad blir det
fšr mat. &! Nyheter. '!
PostkodmiljonŠren. LetÕs
dance. Nyheter. #
LetÕs dance. ## Modern family. ! # Samantha. !##
Boston legal. # Messiah.
# Danny the dog. !## Om
Gud vill. # #·### Hitta hem.
/<<=<A&f$#
Anmäl dig till våra utskick via mejl på hd.se/hdpasset
B10
TV
TORSDAG 13 JANUARI 2011
INFORMATION SVT: 08-784 20 00 TV3: 08-562 02 300 TV4: 08-459 40 00 Kanal 5: 08-520 55 555 Kabelvision: 0200-22 55 00 Comhem: 0771-55 00 00
Canal+: 020-24 00 24 Viasat: 0586-680 30 ShowView: Siffrorna inom parentes anger videokod. © GemStar
ADB
tv i dag
[email protected]/5
$ @O^^]`bI'#'%K $# @S
UW]\OZO\gVSbS`I"'$&"K $ #
5][]``]\AdS`WUSI%$#!%&%K
! 5][]``]\AdS`WUS
I&'&%%K # 5]¼[email protected]
I #'$&"K @O^^]`b
I%#!K # 6W^^6W^^@
I&%!'"K !# 3dOadyUabgQYS
@I''!"#K !# 3\USZaYO
/\bWY`c\RO\I !%$K " 7\
T‡`7R`]bbaUOZO\ I# #&K
"# AYWRaYgbbSDw`ZRaQc^S\
@cV^]ZRW\U2O[S` Y[
I'"'" !K
[email protected]^^]`bI!"$'K
$#5][]``]\AdS`WUS
I'"
$K
$##ROUO`@
<gVSbaR]Yc[S\bw`mdS\aS
\O`SWROUI #$'K
/\\S:c\RPS`UZSRS`w\\cS\][Uy\UOdº/\bWY`c\RO\º
<gOTg\R[SR
/\\S:c\RPS`U
n`Sbaº/\bWY`c\RO\º ger
sig ut på en rekordlång
resa. Enligt programledaren Anne Lundberg satte
det en speciell prägel på
säsongen.
– Eftersom det var en
sådan spridning på orterna fick vi till ett otroligt
brett utbud på föremålen,
berättar programledaren
Anne Lundberg.
Nya omgången innehåller flera gripande
solskenshistorier. Och
inspelningen i Kiruna
bjöd på ett av de mest
överraskande fynden
i programmets historia.
Det visade sig att en tavla
som en man ropat in för
en billig slant, var målad
av Pablo Picasso.
– Han blev väldigt överraskad kan man säga. Vi
har fått flera sådana klassiska ögonblick i år. Det är
lite av programmets själ,
att berätta de där sagorna,
säger Anne Lundberg.
/\bWY`c\RO\
ADB 6O\RP]ZZaD;^yVS[[O^ZO\
Nu drar handbolls-VM för herrar igång. Claes Hellgren
är expertkommentator när Sverige spelar sin första
match som blir mot Chile.
– Sveriges handbollslandslag har haft en tid med nya
förbundskaptener som har försökt att förnya laget, så
just nu vet man inte riktigt var man står, säger han.
Sverige är värdland för mästerskapet och kvällens
match spelas i Göteborg.
– Det är enormt fördelaktigt, säger Claes Hellgren.
6O\RP]ZZBD" O >@7<[email protected]>n
>@7<A8/9B4‡``Oy`Sb
dWaORSa`SOZWbgaS`WS\][
b`SwYbO^`W\aO`T`y\/T`WYO
A`W:O\YO]QV7\RWS\a][
yYbSbWZZ3\UZO\RT‡`Obb
VWbbOYw`ZSYS\<cw`
RSb^`W\aSaa]`\Oabc`
6S[ZWUO^`W\aSaa]`
ADB O 43ABABm;<7<5>n
9\cb9\cba]\O\OZgaS`O`
a^SQWTWYOT‡`S[yZ
/\bWYOT‡`S[yZ
ybS`WQS\b`c[
Den kända antikexperten
och entusiasten Knut
Knutson är tillbaka med
nya analyser. Nytt för
säsongen är att varje
avsnitt handlar om ett
speciellt föremål och
Knut Knutson förtäljer
historien bakom det.
/\bWY[OUOaW\Sb
9c\aYO^aYO\OZS\ [email protected]/53B7O\R`ORSZS\
WTXw`RSawa]\US\Odº;OR
[S\ºT‡`PS`SRaRSbT‡`TSab
\w`4`SRRgdc\\WbS\dWYbWU
Yc\RbWZZRSb\gOT‡`SbOUSb
;S\WaWabOaSYc\RV]bO`
S\]dw\bORUwabObbT‡`
ab‡`OVSZOSdS\S[O\USb
;OR[S\
9O\OZ' O [email protected]=BBA;/<0:[email protected]
;7AABm<9B6]`ObW]1O\S
]QVVO\aU`c^^[SRY`W[W
\OZbSY\WYS`Ty`S\W\PZWQYW
abcRS\bZWdSb\w`S\_cO`
bS`POQYa^SZO`S^yQ]ZZSUS
PZW`[Waabw\YbT‡`[]`R^`S
QWaT‡`SS\dWYbWUcbbOU\W\U
1A7;WO[W
9O\OZ# %##A^]`b\gbbI$%&!'"K
&@O^^]`b[SR/SY]\][W
I#%!'"K
&@SUW]\OZO\gVSbS`
I'%##!K
&#5]¼YdwZZ
;OUOaW\3\bWbbO`STy`S\\g
abWZ]QVS\\gT`Wag`Od
º5]¼YdwZZaºabgZWabS`]QVT`Wa‡
`S`0S^^SAbO`P`W\YbO`[SR
bWbbO`\O^yaW\`SaObWZZ
a^O\aYO0OaYWS\7\bS`dXc
[SROYbcSZZUwabmdS\aS\O`S
WROU]QVADB "aS\O`SWROU
I"#$&"K
'9cZbc`\gVSbS`\OI' "$K
'#@SUW]\OZO\gVSbS`
I# $'K
'[email protected]^^]`b[SR/SY]\][W
I ! K
/\bWY`c\RO\
/\bWYdWbSbaaS`WS2SZOd >`]U`O[ZSRO`S/\\S:c\R
PS`UabO`bO`y`Sba`c\ROWGa
bORRw`Sf^S`bS`\Oab‡bS`^y
[y\UOTW\OTg\R1ZOSa;]aS`
dw`RS`O`S\OdRSRg`OabSbOd
Z]`\OW^`]U`O[[SbaVWab]`WO
9\cb9\cba]\SfO[W\S`O`S\
`]Y]Y]Pg`yB]`U\gAQVc\
\Saa]\VWbbO`S\SfYZcaWdaO[
ZW\UYc\UOP`Sd2Saacb][PS
a‡YS`dWS\aO[ZO`S[SRa[OY
T‡`%bOZSbaDS`\S`>O\b]\
mdS\"]QVADB "%
I%'!$K
G ;O`WO:O`aa]\a
SdWUO‡U]\PZWQY
AdS\aYbR`O[OT`y\ &
C\RS`'bOZSbaT‡`abOy`
dW\\S`RS\c\UOO`PSbO`YdW\
\O\;O`WOS\YO[S`O^yZ]b
bS`W7`]ZZS`\O(8Sa^S`1V`Wa
bS\aS\;WYOSZ>S`aP`O\Rb
/[O\RO=][[email protected](8O\B`]
SZZI'%"$$#K
!ROUO`@
<gVSbaR]Yc[S\bw`2SbVO`
\cUybbROUO`aSRO\`WYa
ROUadOZSbDWZYSbUS\][aZOU
VO`AdS`WUSRS[]Y`ObS`\OVOTb
]QVdORawUS`RSa][`‡abORS
^yRS[-I%$ $&"K
<c`[email protected]
/[S`WYO\aYR`O[OY][SRWaS
`WST`y\ 2SZOd 3TbS`
ObbVOc\RdWYWb3RRWS=¼6O`O
]QVY\O`YVO\RZO`S\a][ZSbO`
STbS`aW\OT‡`adc\\O^WZZS`
a[WbS`8OQYWSWdwU^yaS[Sa
bS`[SRTO[WZXS\I ""K
"AbOZW\aaWabOP`][email protected]
4`O\aYR]Yc[S\bw`T`y\
'I'"' #$!K
"<WZa>SbbS`Ac\RU`S\·
SbbZWd[SRTWZ[
9a^SQWOZmdS\ADB "$
]QV&I%&#&"K
"6XOZ[O`^yr`SP`]OReOg
@
@SdgT‡`SabwZZ\W\UT`y\ mdS\ADB ""I'% #$$K
!"7\T‡`7R`]bbaUOZO\ I&
&''&K
!"#Ay\Ow`[O[[]`@
2O\aYR]Yc[S\bw`aS`WST`y\
&2SZ!Od$I&&%""!K
"#;]RS]QV9‡^S\VO[\
@2O\aYb[]RS`S^]`bOUS
T`y\ mdS\"I$&'#!K
""#6][email protected]
mdS\ADB "I$'!!%#K
##·$5]¼[email protected]
;OUOaW\I!&!"$ K
ADB
!# DS[dSb[[email protected]
I#%$'K " ;]RS]QVTO[WZX
@I'%$! 'K "# DWP`OUS`O
@I% '%%K ## >`]d]YOb‡
`S`\[email protected]&# "&$&K
$ 3PPOB]`U\g]QV
Yw`ZSYS\adWZZ]dwUO`@
AdS\aYR]Yc[S\bw`B]`U\g
T`WORSbWZZ3PPO\w`RSdO`
bXcU]6S\\Sa^O^^OaO\SX
ASfbW]y`aS\O`S[‡baRSWUS\
4‡ZX[SR^yS\dW`dZO\RS`SaOW
Yw`ZSYS\aPS`U]QVROZPO\O
2Sbw`OZR`WUT‡`aS\bObbPZW
T‡`wZaYOR3\TWZ[OdnaO
0ZO\QY]QV8]VO\>OZ[U`S\
mdS\#I& !'"K
% <gVSbabSQYS\I!#&#!!K
%!=RROaObI$'$$#K
%"#CcbWaSbI"$%%K
&9‡^UOZ\OPO`\@
/[S`WYO\aYR]Yc[S\bw`T`y\
&;O[[O8OUdWZZVOS\
\gPWZ<w``SYZO[S\W\bSPWbS`
^yRSdcf\O`WYbO`OZZbTZS`O\
\]\a‡`S`W\aWU^yPO`\S\@S
YZO[a][RW`SYb`WYbO`aWUbWZZ
PO`\]QVc\UR][O`VO`PZWdWb
S\[y\U[WZXO`RW\Rcab`WWCA/
·]QVTS\][S\SbVO`a^`WbbaWU
bWZZ3c`]^O0O`\S\PSabw[[S`
WOZZbV‡U`SU`ORdWZYOYO^WbOZ
dO`]`a][aYOY‡^OaW\bWZZTO
[WZXS\I "'$K
&##@O^^]`bI$& "&$&K
'DS[dSb[Sab-
4`yUSa^]`bmdS\"$]QV
ADB "aS\O`SWROUI%"$K
'!;]RS]QV9‡^S\VO[\
2O\aYb[]RS`S^]`bOUST`y\
2SZ"Od#3\dSQYOW
[]RSbabSQYS\;]RSdSQYO\W
9‡^S\VO[\W\\SPw`P`yRO
ROUO`T‡`RS\RO\aYO[]RSW\
Rcab`W\DWTy`S\W\PZWQY
POY][YcZWaaS`\O^y y`a
c^^ZOUO[SRRSaWU\S`aabg
ZWabS`TSabS`]QVUwabS`mdS\
"ADBaS\O`SWROU]QV
ADB " I$%&%K
6S[ZWUO^`W\aSaa]`
0`WbbWaY`SOZWbgaS`WS2SZOd"
B`SwYbO^`W\aSaa]`dWZZTW\\O
dO`aW\^`W\a2S`Oa^]aWbW]\
]QVab]`O`WYSR][O`WVS[ZO\
RSbU‡`RS[]awY`O^yObbPZW
wZaYORST‡`dWZYORSw`2w`T‡`
yYS`RSbWZZ3aaSfW3\UZO\R
R‡ZXS`aW\Yc\UZWUOUZO\a]QV
bO`SbbdO\ZWUbX]PP>`W\aSa
aO\FS\WOT`y\BgaYZO\R>`W\
aSaaO\<gO\\c\UWT`y\
CUO\RO]QV/OZWgOT`y\7\RWS\
VO`\yU`OdSQY]`^yaWU6WbbO`
RSYw`ZSYS\]QVdORVw\RS`
\w`RSPS`wbbO`][aW\dS`YZWUO
WRS\bWbSbmdS\&]QVADB "
%I !K
BD!
$# [email protected]
I$&' "'K $" <O\\[email protected]
I %'%$$#K %! 8W[adw`[email protected]
I$& %&%K & # /ZZOwZaYO`
@Og[]\[email protected]#'%'$&"K ' #
@[email protected]%#'&''K Dy`OPwabOy`I# "%"$K #
B]^[][email protected] $ $$#K
4OP#@I'' !K !#
=^`OVEW\T`SgaV]eI#" $$#K
" 3fb`S[SV][S[OYS]dS`
@I#'!$K # B]^[]RSZ
@I'%& ! K ### ;OabS`QVST
CA/@I'$" K
$##:gfTwZZO\@
AdS\aYbZWdaabWZa^`]U`O[T`y\
$2SZOd$;O`bW\]QV
:W\ROaV]^^O`YZwRS`]QVW\
`SR\W\Ua^`gZO`VSZbcbO\Vw[
\W\UO`;S\S\aOYVO`RS
UZ‡[bAYObbS\>`]U`O[ZS
RO`S(;ObVWOa/\RS`aa]\
1VO`ZWSA‡RS`PS`UI " %!!K
%## [w\@
/[S`WYO\aYY][SRWaS`WST`y\
#2SZ$Od "/ZO\VO`
VWbbObS\\gTZWQYdw\]QVPS
abw[[S`aWUT‡`ObbbO[SR
VS\\SbWZZ8OYSaT‡RSZaSROUa
TW`O\RSI###"#K
& # [w\@
2SZ%Od "1VO`ZWSdwU`O`Obb
Uy]QVbOS[]bSbb^`WaSTbS`
a][VO\dSbObbVO\aw`YS`WdOZ
OZZbWRdW\\S`w\RyI"$!K
&##9S\]I#"%#'##K
';OabS`QVSTCA/
/[S`WYO\aY`SOZWbgaS`WST`y\
2SZ&Od!2SaWabOTg`O
Y]QYO`\ObwdZO`][S\YdO`ba
[WZX]\R]ZZO`QVO\aS\Obb^cP
ZWQS`OaW\SUS\Y]YP]Y]QVbW
bSZ\;OabS`QVST>`]U`O[ZS
RO`S(5]`R]\@O[aOg8]S
0OabWO\WQV5`OVO[3ZZW]b
I
" !K
"bW[[O`@
AdS\aYc\RS`VyZZ\W\UT`y\
2SZ Od"<w`AdS`WUSa
[SabwZaYORS6]ZZge]]RT`c
;O`WO;]\bOhO[WTZgbbO`WV]^
[SRay\US`aYO\/\\O0]]Y
c^^aby`bdSYZ‡abbgQYS>y "
bW[[O`VW\\S`RSRSZOPyRS
a]`US`UZwRXS]QVVy`Z]QY
\W\UabW^a;S\\S`d]aWbSbS\
US`a\OPPb[SRaWU]QVay
a[y\W\U][^`ObO`RS][OZZb
3ZZS`XORSbw`\]U[Sab/\\O
a][^`ObO`I! $"!#K
Adw`RSb]QVa^W`O\
BD"
## <gVSba[]`U]\I# &$&K
<gVSbaYO\OZS\I!$ " K
# 3TbS`bW]I## &'% K <gVSbaYO\OZS\I&'$K #
3TbS`bW]I%$ !K # 6S[
bWZZUy`RS\I#!!""#K 6S[
bWZZUy`RS\I$&$&K #
6]ZPg1WbgI! $ !K " <g
VSbaYO\OZS\I" $&"K "#
0WUUSabZ]aS`AdS`[email protected]
I&!'!$K # >ZOabWYYW`c`
US`\OI#& $&"K
$0gUUZ][email protected]
AdS\aYbW\`SR\W\Ua^`]U`O[
T`y\ &2SZ"OdAWd
9ObXO]QV<ORXOP]`bWZZaO[
[O\aWPg\0]``Pg^yrabS`ZS\
WSbbUS\S`ObW]\aP]S\RS
I#&$"K
%AyZR^[email protected]
AdS\aYbc\RS`VyZZ\W\Ua^`]
U`O[T`y\ 2SZ"Od
>`]U`O[ZSRO`S(1O`]ZW\S9cZZ
I"
$K
%!6OZdybbOV]a[[email protected]
AdS\aY[ObZOU\W\UaaS`WST`y\
2SZ!AO\R`OPXcRS`^y
ROUS\a[WRROUI"#!!K
&DORPZW`RSbT‡`[[email protected]
AdS\aYb[Ob^`]U`O[T`y\
&2SZ"Od>S`;]`
PS`UPSUS`aWUbWZZdw\\S\8]
VO\A^S\R`c^]QVTWaYO`Y`wT
b]`ASRO\Y]YO`VO\RS[^y
aWbbOZZRSZSaSU\OdWaBWZZY`wT
b]`\OU‡`>S`S\dwabS`P]bbS\
^OXI"$" K
&!:]YOZO\gVSbS`
I !K
&!#:]YOZbdwRS`I%#$! 'K
&!&DwR`SbI!&!##&K
&"#3Y]\][W\gVSbS`\O
I!#%&%K
'<gVSbS`\OI&&!"#K
'!6OZdybbOV]a[WU
AdS\aY[ObZOU\W\UaaS`WST`y\
2SZ"Od"&8]V\\gw`
aWabcbObbPXcRO^y[WRROU
]QVVO\aS`dS`O`a[‡`abSYbO
YO\bO`SZZS`Y‡bbU`gbO]QV
aOTT`O\aUZOaa2Sbw`]QYay
ROUaObbOdaZ‡XOdS[a][dW\
\S`RSTS[b]\bcaS\Y`]\]`\O
I&& "$K
AbcRW](6O\RP]ZZaD;
2W`SYbI#&" K
6O\RP]ZZ(AdS`WUS1VWZS
D;4`y\VO\RP]ZZaD;a][
a^SZOa^yTZS`O]`bS`WAdS`WUS
PZO\RO\\Ob5‡bSP]`U]QV
;OZ[‡D;W\ZSRa[SRU`c^^
a^SZWTg`OU`c^^S`[SRaSfZOU
WdO`XS2Sb`SPwabOZOUS\W
dO`XSU`c^^a^SZUy`dWRO`SbWZZ
;OW\`]c\Ra][a^SZOaWbdy
U`c^^S`][aSfZOU2Sbdy
PwabOZOUS\T`y\dO`XS;OW\
`]c\RU`c^^Uy`dWRO`SbWZZaS
[WTW\OZ9][[S\bOb]`S`(@]
PS`b>S`ZaY]U1ZOSa6SZZPS`U
/YbcSZZbI"%# K
!6]QYSgYdwZZ
9O\ORS\aWaYR`O[OaS`WST`y\
'2SZ"Od"2SbVO`Uybb
ybbOy`8OQYw`T]`bTO`O\RS
c^^bOUS\[SRPgUUSbOdYObS
R`OZS\/ZWS\OVO`UWTbaP]`b
[SRS\[O\a][V]\OdaYg`
/ZT`SREOZS`O\]QV/ZT`SR
a[WRS`^ZO\S`^yObbU‡`OaWU
Od[SR8OQYT‡`U]bb
7aV]QYSg[OUOaW\mdS\"
]QVADBaS\O`SWROUI! !K
I&& &"'K
I!"!!!K
!#ASW\[email protected]
##AbcRW](6O\RP]ZZaD;
A^]`b\gbbI'##&K
#@SUW]\OZO\gVSbS`
I "$#'%K
#@O^^]`bI #'!%%K
!#9cZbc`\gVSbS`\O
@S^]`bOUSI #' !"&K
"#G >O`ORWaS\]e
>OZSabW\aYWa`OSZWaYT`O\aY
bgaYbR`O[OT`y\ "AOWR
]QV9VOZSRw`bdy^OZSabW\aYO
[w\a][b`‡bbO^yV]^^Z‡aVS
bS\WY]\TZWYbS\[SZZO\7a`OSZ
]QV>OZSabW\O2SPSaZcbO`aWU
T‡`ObbbOaOYS\WSU\OVw\RS`
]QVPZWaXwZd[]`RaP][PO`S
7 `]ZZS`\O(9OWa<OaVST/ZW
AcZW[O\:cP\O/[email protected](
6O\g/Pc/aaORI$ ! K
#·"#;]RS]QVTO[WZX
@
2O\aYb[]RS`S^]`bOUST`y\
2SZ!Od"2S\RO\aYO
RSaWU\S`\;O`UWb0`O\RbVO`
dO`Wbb]\UWdO\RSWRO\aY[]
RSW\Rcab`WaSRO\'$bOZSb
6]\c^^[w`YaO[[ORSac\
RS`V‡abS\[SRS\aO[ZW\U
acbabwZZ\W\U;OYS\3`WYVO`
wdS\VO\dO`WbdS`YaO[WP`O\
aQVS\ZWYa][\cwdS\R]b
bS`\8cZWS0`O\Rb2O[mdS\
ADB "# I'%"$ K
/[S`WYO\aYY][SRWaS`WS
I$'$"K
[w\@
/[S`WYO\aYY][SRWaS`WST`y\
#I!$%#&& K
8W[adw`[email protected]
/[S`WYO\aYY][SRWaS`WST`y\
2SZ&Od 2Sbw`
9gZS]QV/\RgaT‡RSZaSROUay
TO[WZXS\PSabw[[S`aWUT‡`Obb
Uycb]QVwbOI$ '##'K
"BVSc\[email protected]
/[S`WYO\aYOQbW]\aS`WST`y\
$2SZOd !8]\Oa
yYS`bWZZ5S]`UWS\]QVY][[S`
Wb`cPPSZ]QV;OQY]QVBWTTg
VO`^`]PZS[^yVS[[OT`]\
bS\I#$&%%"K
">yVSRS`]QVaO[dSbS
@
/[S`WYO\aYR`O[OaS`WST`y\
2SZ Od ";OQ
]QV6O`[bOZO`cb][aOYS`
a][PZWdWb]aOUROI$ "&& K
!!#G BVSaYSZSb]\YSg
/[S`WYO\aYaY`wQYT`y\
#7`]ZZS`\O(9ObS6cRa]\
5S\[email protected]]eZO\Ra8]V\6c`b
@SUW(7OW\A]TbZSgI&$!!!%K
#!·$#;SZ`]aS^[email protected]
/[S`WYO\aYR`O[OaS`WS2SZ
Od!"I""#!K
2W`SYbI"%'"K
6O\RP]ZZ(AdS`WUS1VWZS
2W`SYbD;I'#" K
#AbcRW](6O\RP]ZZaD;
I "!%%K
<gVSbS`\OI%&!!K
#A^]`bS\I'$$'!$K
!#:]YOZbdwRS`I''# !K
!%DwR`SbI ''# !K
"D;/TbS`RO`Y
3f^S`bS`\OAbSTO\:‡dU`S\
1ZOSa6SZZU`S\]QVB][Oa/f
\{`RWaYcbS`O`]QVO\OZgaS`O`
YdwZZS\a[ObQVS`WD;>`]
U`O[ZSRO`S(>Ob`WQY3YeOZZ
I&"""K
!#9dW\\]`a][[‡`RO`
/[S`WYO\aYR]Yc[S\bw`aS`WS
T`y\ "I&%$'K
!">]ZWaabg`YO\@
/cab`OZWaYR]Yc[S\bw`aS`WS
T`y\ &I'!&' !K
#2`‡[[O`][SbbZSS\RS
@I!$&""!K
#0]ab]\[email protected]#$!'%K
@]aa9S[^W/TUVO\WabO\
I'&#"#%&K
"#2SORh]\SI#!%#!K
#6S[bWZZUy`RS\@
I '#!&K
# ·##6S[bWZZUy`RS\@
I"'& $'K
B11
TORSDAG 13 JANUARI 2011
SPORT PÅ TV – SE SPORTENS TV-GUIDE
[email protected]
9/</:#
$ /[S`WQO¼aTc\\WSabV][S
dWRS]aI'''$'K $ 9W[>]a
aWPZSI#$!"#K $"# Dw\\S`
I"&#'%K % AXc\RSVW[ZS\
@I ##!K &·&# 0`]b
VS`aaWabS`aI%'$&"K ' 3ZZS\I&&%$&"K '"# 0WUUSab
Z]aS`@I&" K #
1V`WabW\[email protected]!!% !!K "#
AXc\RSVW[ZS\I"&"K "
2Sa^S`ObSV]caSeWdSa
I!#!&%"K !# 3ZZS\2S5S\S
`SaaV]eI%% $$#K !! 5]`
R]\@O[aOg¼abVS4e]`R
I"'&$&K "! 4‡`VwfOR
I#"'"" K # # C\UO[‡R`O`
I '$# $K ### /[S`WQO¼aTc\
\WSabV][SdWRS]aI!&!'"K
$ #:OaDSUOaI!"&%%%K
% BVS0WUPO\UbVS]`g
9][SRWaS`WSI"$'&%"K
%#1V`WabW\SI%!'$$#K
& Dw\\S`I#$&"K
&#0WUUSabZ]aS`
/cab`OZWS\aWaY`SOZWbgaS`WS
T`y\ $2SZ&Od#"mdS\
"I%&$"&K
' #Dw\\S`
/[S`WYO\aYY][SRWaS`WST`y\
!2SZ$Od "@OQVSZ
][email protected]]aaO\abwZZS`S\[O\ZWU
PO`\TZWQYO[S\@]aaw`W\bS
VSZb\‡XRI$##"!#K
@SabOc`O\UWdy`b
dO`ROUa`c[
AdS\aY`SOZWbgaS`WST`y\ 2SZ!Od DWTy`T‡ZXObdy
Yw\ROO\aWYbS\\w`4w`XO\
6yYO\]QV2S\WaSº2S2Sº:]
^Sh[SRaW\O`Sa^SYbWdSTy`
bSabO`]ZZS\a][`SabOc
`O\Udw`RO`mdS\$
I#'
$K
1A7;WO[W
/[S`WYO\aYY`W[W\OZaS`WST`y\
0O`OROUO`T‡`Scb
bOU\W\US\PZW`S\_cO`bS`
POQYabXw`\O^yQ]ZZSUSVcdcR
[Waabw\YbWS\[]`Rcb`SR\W\U
\w`S\TZWQYOVWbbOaR‡R^yS\
SfYZcaWd\ObbYZcPPmdS\$
I!&%# K
@Whh]ZW7aZSa
/[S`WYO\aYY`W[W\OZaS`WST`y\
3\Y`]^^VWbbOaWS\^O`Y
]QVRS\aYgZRWUSdS`YO`dO`O
1VO`ZSa6]gbS\aS`WS[‡`RO`S
a][S\Uy\UYWR\O^^ORS]QV
\wabO\R‡RORS8O\SI'"'"$K
$ ;]`US\Vy`&! /TbS\
aV][email protected]' # Ab`SUS`^y^O
^W`[email protected] ;WaaW]\:SRSZaS
! <WYZOa¼[OR D]`Sa
:Wd(AYObbSX¦US`\[email protected]!
9S\RS`Rcbg^S\@ [email protected]
C^RObS·\gVSRS`]UdSX` >S\[email protected] !# ;W\WbOZWS\aYS
R`§[@!! 7\cWb3Ya^S`W
[S\bSb·Wac\RVSRS\abXS\SabS
@" D]`Sa:Wd(6]a:¦US\
@"! C\RS`Q]dS`QVST·
[email protected]# [email protected]^RObS·\g
VSRS`]UdSX`## /TbS\aV]
[email protected]
$<]RRgI" $'K
[email protected][ca9Zc[^WVXcZ
RO[^S`I!$&%%K
$#0OPO`I! "&K
$!1W`YSZW\SW4O\RO\U]
1W`YcaI ! K
%:O\RaPgV]a^WbOZSb
3\USZaYR`O[OaS`WS2OdWR
1VS`Wb]\cRT]`R`S`RS\^agYW
Ob`WaYSaOUYc\RaYOPI&$$'K
%#2Sba§[email protected]
AYc[b`§TTSZI %%&'#K
&D]`Sa:Wd·A§`S\@gUS
2SZ Od 0O`\R][[S\a
ZO\RA§`S\@gUST]`b¦ZZS`
TZS`SVWab]`WS`T`OaW\PO`\R][
WAgRaZSadWUmdS\"]QV
%I"%%K
&!BD/dWaS\[SRa^]`b
I%!!K
'#/TbS\aV]eSbI!$"K
4]`adc\R\SRO\aYS`S
9S\b8S\aS\T]`adW\RS`W]Yb]
PS` '9S\bS`#y`]UTO`
bWZb]R§b`S6O\VO`SUSb`SdW
aW]\aTW`[O3\ROUPZWdS`9S\b
V]dSR^S`a]\WS\aOU][c\
RS`aZ¦PWRS\Z]YOZST]RP]ZR
YZcPmdS\%]QV&I'##K
!DS`RS\adWZRSabS§@
BOU[SRB]`PS\AQV]cbWZ;OZ
RWdS`\S·bWZS\^O\RSYOUS§
[WRbcRSW\¦abS\W\US\bW\U
mdS\&]QV'I $K
BD/dWaS\I%&&%"K
#8S`aWZR:WdSI%%#'$K
#A^]`b<gb[SRD;
6y\RP]ZRI&%! 'K
BVS[W`OQZSPOPg]T
6OWbWI'# $K
[email protected]]Yc[S\bO`S\·
RSbVS`ZcRS`[email protected]%$"!'"K
·#/`dS\STbS`AbWSU
:O`aa]\@I!#' &&K
2/<A9BD
$ <gVSRS`\S]Ua^]`bS\
$! 5]¼[]`US\2O\[O`Y
@SUW]\OZ^`]U`O[[S`
<gVSRS`\S @SUW]
\OZS\gVSRS` !# :WZZSR]Yb]`
^y^`¦`WS\! # 5`¦\aS
^Ob`cZXS\" <gVSRS`\S]U
dSX`Sb" 5cWRS`W^O`ORWa
"# :WSPVOdS`\S# # 0cP
PS`0A^y\gSOTdSXS
$<gVSRS`\SI%"&K
$#@SUW]\OZS\gVSRS`
I$%# !!K
$#0SdS`Zg6WZZa' 2SZ'!I &%$$#K
%#DS\\S`I#$%$&"K
&<gVSRS`\STW\O\a]U
a^]`bS\I&'$K
&@SUW]\OZS\gVSRS`
I%!' $$#K
& DSX`SbI$'&&%"K
& #5]¼OTbS\2O\[O`Y
I''!"&K
'<gVSRS`\SI##&K
'[email protected]]\OZ^`]U`O[I"! 'K
2g`S\SaVSZbS
7BD a\gS`S^]`bOUSaS`WS
[§RS`dW\]UZSOTRS[O\US
RO\aYS`SRS`VO`dWSbRS`Sa
ZWdbWZOb`SRRSRg`W\§R3\OT
RS[S`BW\SI!$&"K
!#=^S`ObW]\F(7Y§`Sab]Z
]U:O[P]`UVW\WI"&#"K
#1>6:cTbVOd\S\
@S^]`bOUSaS`WS9§PS\VOd\a
:cTbVOd\S`2O\[O`Yaab§`abS
O`PSXRa^ZORaa][VdS`by`PS
bXS\S`][Y`W\U [W]^OaaO
US`S`I !!K
<gVSRS`\S]Ua^]`bS\
I%!"$"K
@SUW]\OZS\gVSRS`
I "'$K
!D;abcRWSbI &'#"K
!#G F[S\!(BVSZOab
abO\R
/[S`WYO\aYOQbW]\T`O $
2ORS`PZWdS`]^Tc\RSbS\Yc`
a][YO\ZOdS[cbO\bS`][bWZ
OZ[W\RSZWUS[S\\SaYS`7`]Z
ZS`\O(>Ob`WQYAbSeO`b6cUV
8OQY[O\7O\;Q9SZZS\@SUW(
0`[email protected]\S`I' %%%K
#AYgQ]^a
6SZWY]^bS`S\7\RWO''PZWdS`
YOZRbbWZOaaWabO\QST]`S\a^S
QWOZb`¦\SRSPSbXS\bSRS`aYOZ
PSY¦[^S]UOTd¦`USbS``]`
O\U`SPW:]\R]\I &""!#$K
BD">:CA
$ 1]ZW\a]QV8cabW\aVS[W\
`SR\W\UaYc^^@I&#%%K %
8cRgaR][ab][email protected]% %''$K
&·' EWTSaeO^@
I% &%%K 2]Qb]`a
I#& !'K ## <gVSbaYO\OZS\
I""$''!$K BVS^OZOQS
I "&"&K ! 6]eQZSO\Wa
g]c`V]caSI$!##%%K !! 7
\‡R]QVaYcZRI$ # '!$K "
1]ZW\a]QV8cabW\aVS[W\`SR
\W\UaYc^^@I!!"#K #
6]caSO\RV][SI$ $ !!K
#! <gVSbaYO\OZS\I$"%""$K
#!# 8cRgaR][ab]ZI! " %%K
$!EWTSaeO^ I#&!"!#K
%!#<gVSbS` I'#!'##K
%"5ZO[]c` I'""$$#K
&#2`>VWZ I' #'&'$K
'9dW\\]`a][[‡`RO`
2]Yc[S\bw`aS`WSI'#%#!K
ASfZW\UO`WTO[WZXS\
/[S`WYO\aYR]Yc[S\bw`aS`WS
T`y\ '2SZOd%I'#!%&%K
G ;O\ZSdS`PO`Obdy
Uy\US` 0`WbbWaYOQbW]\T`y\
'$%<w`S\O[S`WYO\aY]QV
`gaY`g[RYO^aSZYO^Oa]`]O`
[O\aWUT‡`ObbSbbb`SRXS
dw`ZRaY`WUaYOP`gbOcb7`]Z
ZS`\O(ASO\1]\\S`g/YWY]EO
YOPOgWaVWI!$ !%'$K
!!#;/[email protected] I%!$!! 'K
#;SRWc[@ I$ &!#$K
#;‡bS[SRS\YO\\WPOZ
@ I$%% &&K
:Oe]`RS`(A^SQWOZ
dWQbW[ac\[email protected] I&&'"$ K
!BVSP]`RS` I&'#%&K
"BVS^OZOQS I"%""""!K
#/[S`WQO¼aU]bbOZS\[email protected]
I""&#""!K
##'·%1]ZW\a]QV8cabW\a
VS[W\`SR\W\UaYc^^@
I"!%"&%&& K
BD$
%!# AbO`[email protected]
I$'&"! ! K &! 8W[adw`[email protected]
I%"'%&%K '! A[[email protected]
I&'%""#'K # AW[^a]\[email protected]
I "' !'K ## Dy`Odw`abOy`
@I!# %&%K ## ASW\TSZR
@I %'""' !K # ;OU\c[
^[email protected]&'!&%# K ! AbO`
[email protected]'"'#!K "#
8W[adw`[email protected]"''$"#K #
A[[email protected]!!&$"K
$#AW[^a]\[email protected] I!#" %%%K
%4O[[email protected]
I% !!%%K
/\\]\a
%!AQ`[email protected] I'' !K
&!6]e7[Sbg]c`[]bVS`
@ I% '$&"K
'1]^[email protected] I! "#!K
'!AW[^a]\[email protected] I! "'&%"K
4O[[email protected] /[S`W
YO\aYO\W[S`ORaS`WST`y\ %
2SZOd$4O[WZXS\5`WTTW\a^S
ZO`AbO`EO`aI '$$!"!#K
G 4c\eWbV2WQYO\R
8O\S /[S`WYO\aYY][SRWT`y\
#7`]ZZS`\O(8W[1O``Sg
B{O:S]\WI&%#%!$&"K
#AQ`[email protected] I %"% $K
#0]ab]\ZSUOZ
##1`W[W\OZ[W\Ra
/[S`WYO\aYbV`WZZS`aS`WST`y\
%&3\YdW\\OVWbbO`aW\
[O\R‡RWPORYO`Sb[SRSbb
SZSYb`WaYbSZS[S\bWTO[\S\
I"!&$'K
!#BVS0WUPO\UbVS]`[email protected]
/[S`WYO\aYY][SRWaS`WST`y\
&'I##!#!'"K
1A7<GI'$'% K
#1]ZRQOaSI &"&&"'K
#BVS0ZOQY2]\\SZZga
I'''" "K
!8OWZI''"#!%#K
! #:Oe]`RS`(A^SQWOZ
dWQbW[ac\WbI"'!&& K
"5]`R]\@O[aOg¼abVS
4e]`[email protected] # $'K
#·#"#3ZZS\2S5S\S`Sa
aV][email protected]!"' 'K
[email protected]
" 2O\aYS`\SaOYORS[W(2S\
ZWZZST]`aYSZYdW\RSYO[^$
4WRSZ1Oab`]% 2SORZW\S%(
%! C`[email protected]%# BVSROWZgaV]e
&# 4`O6WbZS`bWZ6W`]aVW[O'
4]`P`gRSZaS\aO\aWUb 2S
PObbS\ # 9`W[W\OZY][[Waa¦`
1ZO`S0ZOYS(2§RSRO\a D]
`SaaYXcZbSY`¦TbS` ! 2SOR
ZW\S ! 2SORZW\S !
A[OUaR][[S`\S !" BVSROWZg
aV]e /\\S;ORWA^O\WS\
@! 8OQY^]bbWZRSaaS`b
·" 2O\aYS`\SaOYORS[W(
2S\ZWZZST]`aYSZYdW\RSYO[^
/[S`WYO\aYR`O[OaS`WS2SZ
!%I# %'$&K
#BeW\>SOYa
/[S`WYO\aYa^¦\RW\UaaS`WS
2SZ 1]]^S`]UB`c[O\O`
`SabS`S`:SZO\R>OZ[S`T]`
[]`RSb^[email protected]\OcZb
2]\\O]^a§US`WUS\6O`]ZR
RS`dWaS`VS\RS:Oc`OaVS[
[SZWUSROUP]UI&%%'##'K
!#1`]aaW\U8]`RO\
/[S`WYO\aYY`W[WaS`WS2SZ
"#I!%%""$ K
!#EWZRObVSO`b I'""'%K
#;WTTgI"!&'$$K
##0SOY[O\adS`RS\
I$#$%%K
#!·$BSO[5OZOfg
I&
!"K
!#6]e7[Sbg]c`[]bVS`
@ I''##'$$#K
A^W\[email protected] I'! !"K
#ASW\[email protected] I&%"%'#K
[email protected] I&% # &&K
#AW[^a]\[email protected] I!'$" %K
Dy`Odw`abOy`@
I"""!%!%#K
!#;OU\c[^[email protected]
I"&'%K
"#BVS[O\aV][email protected]
I&&'#%&K
"!EVOQYSR]cba^]`[email protected]
I!%&$#&K
"##1]^[email protected] I&!'&& K
# ·#"#;]abSfb`S[SSZW[W
\ObW]\QVOZZS\US I&!&'% K
BD&
$ 2ScbaQVSESZZSX]c`\OZ
I% !&%%K % Dy`OPwabOy`
@I&""$'$K %"# AXcYVcaSb
@I!&'"#'$K &!# 3\^ZOba
[email protected]!#'$%"!#K '!
/ZZOwZaYO`@Og[]\[email protected]
I'&&$$'K '## 2S\\OY\O
Y]QYS\@I " ! 'K !
;OabS`QVST·bVS^`]TSaaW]\OZa
@I'!&%# K " Dy`O
PwabOy`I%#'$&$&K !
[email protected]&$##"#K !!
>yVSRS`]QVaO[[email protected]
I!&%'%&%K " # 2S\\OY\O
Y]QYS\@I ''$ $K # 3\
^ZOba^yZO\[email protected]%#"%# K
### 3\^[email protected]
I$#"$$'K
$#1]c\b`gV]caS`SaQcS
@ I $# '&K
%#;OabS`QVST·bVS
^`]TSaaW]\OZa I""&!'"K
'3\^ZOba^yZO\[email protected]
0`WbbWaY`SOZWbgaS`WS2SZ"Od
I#! &""K
0]\[email protected] /[S`WYO\aY
Y`W[W\OZaS`WST`y\ $2SZ
Od 0`S\\O\]QV0]]bVc\
RS`a‡YS`[]`RSb^yS\TWZ[abc
RS\bI"$%" &K
4O`]h]\S\ /[S`WYO\aYb
Y`W[W\OZR`O[OT`y\ '2SZ
Od 2Wab`WYbayYZOUO`S\;]\W
_cS:O[]\bYO\RWRS`O`WUcdS`
\‡`adOZSbI&%#"K
!/ZZOwZaYO`@Og[]\R
@ I !K
!!/Q]]Y¼ab]c` I"#! $K
#BVS[S\bOZWab I!'$%!!K
0]\[email protected] I !'$#!K
##>yVSRS`]QVaO[[email protected]
I'''" $'K
"#1c`Pg]c`S\bVcaWOa[
@ I#'!'!#K
! 1VSd]ZcbW]\ I"%$" & K
#·$2ScbaQVSESZZS
X]c`\OZ I#""#K
9/</:'
$ @]aS[O`gAV`OUS`¼a
Y]QYaY][email protected]$"# 4`OaWS`@
%·& BVSb]\WUVbaV]e
[SR8Og:S\]@&## >O\bS`
bO\bS`' # 4OZQ]\1`Sab ;OQ5gdS` Bc[[S\[WbbW
VO\RS\# 3bb\gbbZWd^yZO\
[email protected] # 0caa`SaO\@
! 5`w\aPSdOYO`\O/cab`O
ZWS\@!# 0WUUSabZ]aS`
"# BVSPWZZ## @]aS[O`g
AV`OUS`¼aY]QYaY]ZO
$#3bb\gbbZWd^yZO\RSb
%#0caa`SaO\
& 5`w\aPSdOYO`\O
/cab`OZWS\
&#6SZbVgabS`WaYb
'!1V`WabW\S
1]ZRQOaS /[S`WYO\aY
Y`W[W\OZaS`WST`y\ &'2SZ
Od !3\UO[[OZYO[`ObbWZZ
EWZZVWbbO`S\[W\\SaaOYa][
awbbS`[]`RSb^yS\T]]bPOZZ
abXw`\O'%!WSbb\gbb^S`a^SYbWd
@SabOc`O\bW\]c`ZWdW\U
`]][ 0`WbbWaY`SOZWbgaS`WST`y\
'2SZ"Od&" y`WUS>SbS`
2cYS]QVVO\aO[S`WYO\aYO
TZWQYdw\@OQVSZ:O\QW\UbwdZO`
[]b#'y`WUSBW[:S\OVO\]QV
VO\aTZWQYdw\/\R`SO9W\Uab]\
;OR[S\
!6SZbVgabS`[email protected]
!"1`W[W\OZ[W\Ra
!#BVSb]\WUVbaV]e[SR
8Og:S\]
!#4`OaWS`
#/ZWOa
!;OQ5gdS`@
!#[email protected]
"!#>O\bS`bO\bS`@
##Bc[[S\[WbbWVO\RS\@
#!·###4`SaV>`W\QSW0SZ
/W`@
TV
ADB "
6SZbO^`]^y #y`@
C\RS`VyZZ\W\U2SbdO` #y`aS
RO\RSbW\bS`\ObW]\SZZb^`WaORS
Vc[]`^`]U`O[[Sbº6SZb
O^`]^yºabO`bORSI&! " K
#A=A/[PcZO\a 6c[]`
R]Yc[S\bw`6c[]`R]Yc[S\bw`
][bdyO[PcZO\aT‡`O`S21]QV
9O`ZO2Sw`W\bSaw`aYWZbZw[^
ZWUOT‡`c^^UWTbS\]QVRSbaZcbO`
]TbOWYO]a]QVT‡`dW``W\UmdS\
ADBI&"%%$&"K
##A=A/[PcZO\a 6c[]`
R]Yc[S\bw`6c[]`R]Yc[S\bw`
][bdyO[PcZO\aT‡`O`S21]QV
9O`ZO2Sw`W\bSaw`aYWZbZw[^
ZWUOT‡`c^^UWTbS\]QVRSbaZcbO`
]TbOWYO]a]QVT‡`dW``W\UmdS\
ADBI&"%$'##K
DS[dSb[[email protected] 4`y
USa^]`bmdS\ADB "]QV
$I!'" %"&K
!5]¼[email protected] ;OUOaW\3\
bWbbO`STy`S\\gabWZ]QVS\\g
T`Wag`Odº5]¼YdwZZaºabgZWabS`]QV
T`Wa‡`S`0S^^SAbO`P`W\YbO`
[SRbWbbO`\O^yaW\`SaObWZZ
a^O\aYO0OaYWS\mdS\ADBaS
\O`SWROUI"! !&#&K
#0WPZW]bSYabXcdS\@
AdS\aYR`O[OaS`WST`y\ 8]V\w`PWPZW]bSYO`WS^y9c\U
ZWUOPWPZW]bSYSb]QVVO`VWbbObS\
[‡XZWUVSbObbZ‡aOaW\ady`OSY]
\][WaYOaWbcObW]\mdS\ADB
$I!'"!%%K
!#>`]d]YOb‡`S`\[email protected] >]`
b`wbb5cabOd]2cRO[SZw`PO`O
'y`]QV`SRO\S\Oddw`ZRS\a
[SabYw\RORW`WUS\bS`
I"#"# $$#K
!"# "dWaW]\ I#$%&%$'K
@O^^]`b I$ ! %& K
!·$ "dWaW]\
9C<A9/>A
9/</:3<
$·'[email protected][bWRS\(
5S\caT`yU]`
$5S\ca[O`Ob]\
'3\P]YS\T‡`TObbO`S(
A‡`S\A][[SZWca 9cZbc`[O
UOaW\mdS\W\Obb
'!6SXZWbbS`Obc`S\@ 2]
Yc[S\bw`aS`WS2SZ%Od%mdS\
$]QV&
8OYbS\^ya^`[email protected]
2]Yc[S\bw`aS`WS2SZ Od!
8WRRWaQV]QV[Sw\YWSZW8WR
RWaQVV‡ZZ^yObbcb`]bOaW]QV
[SRO\R`Odw`ZRaY`WUSbaXcRS
T‡`T‡ZXSZaS`;Sw\YWSZWRw`S[]b
c^^ab]Ra][SbbRW`SYb`SacZbOb
OdY`WUSb[SZZO\AdS`WUS]QV
@gaaZO\R&'mdS\#]QV
$
!9c\aYO^]QVdSbO\RS
@ 2O\aYbdSbS\aYO^a[OUOaW\
T`y\ &3ZSYb`WaYab`‡[Ty`
TZS`]QVTZS`O\dw\R\W\Ua][`y
RS\W[SRWQW\aYOagTbS\
/\bWY[OUOaW\Sb 2]Yc
[S\bw`aS`WS9\cb9\cba]\PXc
RS`^yT‡`RXc^O\RSW\aWYbS`V]a
RST‡`S[yZa][TW\\a^yZ]^^
[O`Y\ORS`O\bWYVOZZO`]QVOcY
bW]\S``c\b][WZO\RSbmdS\$
]QV&
!9ZwRY]R(BVOWZO\R
4`O\aYR]Yc[S\bw`aS`WST`y\
'B`ORWbW]\SZZb]QVb`S\RWUb
[]RST`y\]ZWYOYcZbc`S`]QV
Zw\RS`X]`RS\`c\bmdS\"]QV
$
6c\bW\Ub]\aaXcYR][·
dSbOSZZS`PZc\[email protected] 2]Yc
[S\bw`mdS\#
#BWRa`SaO\(2SaWabO
a^y`dOU\O`\[email protected] 9]`bTWZ[
mdS\#
!>w`Z]`^y>`OR]@ 2]
Yc[S\bw`
!##BW][W\cbS`WRXc``WYSb
@ 9]`b^`]U`O[aaS`WS
3\P]YS\T‡`TObbO`S(
A‡`S\A][[[email protected] 9cZbc`
[OUOaW\
!·4]`[UWd\W\U^yUy`(
AWZdS`@ 2]Yc[S\bw`aS`WS
B12
TORSDAG 13 JANUARI 2011
RADIO & TV
N TV-KRÖNIKAN
>[email protected]/27= [email protected]/5
Genialt koncept med brister
ALLA ÄLSKAR MATPROGRAM, bÊT]
ZT[cÉaSTc1ÊST_T]bX^]ÉaTa^RW
_d]Za^RZPaTUPbc]PaUaP\UÛa_[Pb\P]
]ÉaSTceP]ZPbZÛZba^\P]cXZ5ÛVP
UÛaeÊ]P]STWPaCE#VY^acbX]TVT]eTa
bX^]PeSTcQaXccXbZPbdRRÎ_a^VaP\\Tc
|<PbcTaRWTU|
8VÊaePaSTc_aT\XÉaUÛa|BeTaXVTb
\ÉbcTaZ^RZ|CX[[aÊVP_ÊP[[cdcb_T[PST
bXVWP[eP_a^VaP\\TcX7T[bX]VQ^aV
?a^VaP\XSÎ]_Ê\X]]Ta^\|8S^[|
CaTbcYÉa]^aXZÛZbQaP]bRWT]bXccTaXT]
Ydahb^\bZPePbZPUaP\[P]STcbQÉbcP
P\PcÛaZ^RZ
3TccPbZTaX $Peb]Xcc_ÊQÉbcPbÉ]S
]X]VbcXS<TSP]SaP^aSWPaCE#bÉZ
aPcT]\X[Y^]_dQ[XZUÛaTccQaPcPV
UaP\ÛeTa8]VTcUT[\TSSTc:^]RT_cTc
ÉaVT]XP[c\T]ST]beT]bZPd__[PVP]
WPabX]PQaXbcTa
9dah]QTbcÊaPe?Ta<^aQTaV;TXU
<P]]TabcaÛ\^RW<PaZdb0dYP[Ph
~T[[TacaTST[XZPcTbbUTcP\TST[Ê[STab
\É]^\]XbÊeX[[3TcWPSTX]cTbZPSPc
\TS\X]bcT]ZeX]]PXbÉ[[bZP_TcT[[Ta
Êc\X]bc^]T]ÊV^]d]STa"$
8]cTWT[c^eÉ]cPcÉaSTcST]ZPaXb\P
cXbZT<^aQTaVb^\VÊaQÉbcVT]^\ad
cP]6XeTceXbÉaSTcbP\\T\P]b^\
b_T[Pa|QPSR^_|XQTSÛ\]X]VT]Pe
P\PcÛaZ^RZPa]P
9PVWPaP[SaXVVX[[Pc_a^VaP\SÉa\É]
]XbZ^aUÊabX]PSaÛ\\PaZa^bbPSTX]UÛa
\X[Y^]_dQ[XZ<T]cX[[bZX[[]PSUaÊ]
|8S^[|ÉaSTcedg]PZeX]]^a^RW\É]
b^\ST[cPa9dah]X|BeTaXVTb\ÉbcTa
Z^RZ|ÉaePaZT]aP[YP]cPT[[TaSXaTZccPb
ZXVP3TT]SPcÊaPaeXUÊabTXSTcUÛabcP
Peb]XccTcÉaPeV[ÉSYT^RWSTcV[ÉSYTa\XV
BYdST[cPVPaTUaÊ]7T[bX]VQ^aVVXRZ
eXSPaTXVÊaSPVT]bPeb]Xcc<X]UPe^aXc
ÉaST]"!ÊaXVTcPgXRWPdUUÛaT]0]SaT
PbFT]]Q^aVb^\c^VbXVeXSPaTca^cb
T]VaÉb[XVbÊb\TS\YÛ[ZRW^Z[PS
beP\_^RWbRWP[^ccT][ÛZ
9PVca^SSTP[SaXVYPVbZd[[TQTWÛeP
bZaXePSTc\T]YPVbPZ]PaT]?TcTa
9XWSTch_b^\VdXSPa^bbVT]^\Pe
b]XccT];ÉaS^\)3TcÉaP[[cbÊUÛabc]Éa
b_T[TeX]ZT]ÉaQ^acPb^\\P]bTaP[[P
aÊcc^a]PX_XiiP]
5ÛaÛeaXVcP]bTaYPVPccBECQ^aST
bÉ]SPd]VS^\bbTaXT]|B_d]V|XaT_aXb
SVT:s ”Provokatörerna”
är både nyanserat
och underhållande.
3dO=ZZWYOW\S\RW`WUS\b
Att SVT har
visat ”Inför Idrottsgalan
2011” ungefär 2011
gånger.
I KVÄLL...
ser jag Sveriges match mot
Chile i handbolls-VM i TV4.
1]ZW\1c``WS^y
adS\aY[O`Y
O”P2
live klassiskt”
sänder en konsert med
Norrlandsoperans
Symfoniorkester från
den 25 november 2010
med både nyskriven och
klassisk musik. Eva
Ollikainen är dirigent.
Som solist i titelstycket,
av Kurt Schwertsik, hör
vi den skotske slagverkaren Colin Currie.
> :WdS
> b]`aROU'!
Patrik Lundberg
[email protected]
RADIO
>
# '>[]`U]\
' ·@W\U> €ven 14/1
och kortversion i kvŠll.
3Y]\gVSbS`
!;S\g €ven 14/1 och 15/1.
3Y]\gVSbS`
[email protected]]^agY]Z]US\ Med
Anna Ivemark. €ven i kvŠll och
14/1.
!#@ORW]T‡ZXSb]\US\(DS[R‡
RORS>OZ][W\];]ZS`]- €ven i
kvŠll.
B]ZdaZOUSb
#3Y]\gVSbS`
%;SRRSZO\RSbWR
DSbO\RSbadw`ZR €ven i
kvŠll.
!:c\QVSY]
#3Y]\][WSY]
##:O\R]QVaX‡dwRS`
!3Y]\gVSbS`
[email protected]]a^]`bS\
!#9cZbc`\gbb
! DSbS\aYO^a`ORW]\(6Wab]
`WO Med Tobias Svanelid. €ven
16/1 och 18/1.
!"#=0A Med Fredrik PŒlsson. €ven i kvŠll.
"3Y]\gVSbS`
"!;caWY[OUOaW\Sb(=[bWZZ
Y][abS\OdS\]^S`O Del 1 av 5.
En dokumentŠr om Jonas Forsells nya opera i Malmš. €ven
15/1.
"#;WbbW[caWYS\ Musiknyheter frŒn Sverige och vŠrlden.
€ven i kvŠll.
#3Y]\gVSbS`[SRdwRS`
#!<]`RSU`S\W> Talkshow
med journalisten Thomas Nordegren.
#"#2OUS\aSY]YdO`bWTg`O
###AX‡dwRS`
$·%"#AbcRW]Sbb DirektsŠnt aktuellt magasin.
$"#·%2OUS\aSY]YdO`bW
TS[
%"#2OUS\aSY]YdO`bWaSf
&3Y]\][WSY]
&@ORW]a^]`bS\
&#9cZbc``ORW]\(9 Fšrfattaren Paul Bowles 100 Œr. Repris
frŒn i gŒr.
'3Y]\gVSbS`
'!DSbS\aYO^a`ORW]\(9Z]bSb
Med Marie-louise Kristola. Repris frŒn 12/1. €ven i natt.
'[email protected];W\\S\ Radiofynd.
Ingmar Bergman samtalar med
Gunnar OllŽn om sin tid som
ung chef pΠHelsingborgs stadsteater pΠ40-talet.
'!#@ORW]T‡ZXSb]\US\(DS[
R‡RORS>OZ][W\];]ZS`]- Del
9. Av Mario Vargas Llosa. Repris frŒn tidigare i dag.
3Y]\gVSbS`
[email protected]]^agY]Z]US\ Med
Anna Ivemark. €ven 14/1.
!#@W\U> €ven 14/1.
"#=0A Med Fredrik PŒlsson.
3Y]\gVSbS`
[email protected](>S`a]\ZWUb
!#;WbbW[caWYS\
"#BO\YO`T‡`ROUS\
#:O\R]QVaX‡dwRS`
3Y]\gVSbS`·dwRS`
@ORW]a^]`bS\
AbcRW]Sbb
##2OUS\aRWYb
!3Y]\gVSbS`
!%DSbO\RSbadw`ZR
!!BS\RS\a(2Sba^SZO\RS
b`wRSbWBSQY][Ob]`^
3Y]\gVSbS`
!>Zy\P]YS\ €ven 16/1.
3Y]\gVSbS`
!·"DSbS\aYO^a`ORW]\(
9Z]bSb Med Marie-louise Kristola.
>
[email protected]`ORW]
$!#[email protected][S`ORW]\
$#·'/c`]`O Musikmorgon. Med Britta Svanholm Maniette.
%!·%! 3Y]\gVSbS`
&!·&!!3Y]\gVSbS`
'r\aYOW> 0470-374 82.
Med Pernilla Eskilsdotter.
3Y]\gVSbS`
"9ZOaaWaYT‡`[WRROU 1. Karol Szymanowski: Andra satsen
ur StrŒkkvartett nr 2 (1927).
Apollon Musagtekvartetten.
FrŒn schweiziska radion. 2.Michael Tippett: Fem spirituals ur
A child of our time. Solister: Ylva
Karlstršm, sopran, Anna Zander, alt, Per Bjšrsund, tenor och
Lage Wedin, bas. Radiokšren.
Dirigent: Stefan Parkman.
3.George Gershwin: Symfoniska
bilder ur ÓPorgy and BessÓ sammanstŠllda av Robert Russell
Bennett. Sveriges Radios Symfoniorkester. Dirigent: Wayne
Marshall. Konsert 2002, Berwaldhallen. 4. Carl Nielsen: Violinsonat G-dur. Bjarne Hansen,
violin och Rosalind Bevan, piano. Kontrapunkt 32231. 5. Hilding Rosenberg: Symfoni nr 1
(1971). Sveriges Radios Symfoniorkester. Dirigent: Stig
Westerberg. Konsert 1974, Musikaliska akademien, Stockholm. 6. Ludwig van Beethoven:
Pianosonat nr 30 E-dur spelas
av Till Fellner. Med Erika Libeck
Lindahl.
;]\Wb]`(nYS>O`[S`cR
Del 2 av 2. Stilbildare, banbrytare och Sveriges mest uppmŠrksammade tonsŠttare inom
den elektroakustiska musiken.
Repris frŒn 12/1.
[email protected]^ya][OZWaYO
[email protected]^y`][O\W
"[email protected]^yYc`RWaYO
"[email protected]^yO`OPWaYO
#[email protected]^yS\USZaYO
#[email protected][S`ORW]\
[email protected]`ORW]
%[email protected]
&3Y]\gVSbS`
&"/RZWP Med Lex.
'';WbbW[caWYS\
'!> :WdSYZOaaWaYb(9]\
aS`b[SR<]``ZO\Ra]^S`O\a
ag[T]\W]`YSabS` Solist: Colin
Currie, marimba. Dirigent: Eva
Ollikainen. 1. Jean Sibelius:
LemminkŠinen och jungfrurna
pŒ šn. 2.Kurt Schwertsik: Now
you hear me, now you donÕt, marimbakonsert. 3. Carl Nielsen:
Symfoni nr 6, ÓSinfonia sempliceÓ. Konsert 25/11 2010, Norrlandsoperans konsertsal, UmeŒ.
Presentation: PŠr Freij.
#> :WdSYZOaaWaYb(3bb
^O^^S`aP`Sd Anne Pajunen,
sŒng och Unnersjškvartetten.
Musik av bl.a. Elvis Costello, Michel Legrand, John Dowland
och Anne Pajunen. Konsert
25/9 2010, Norrlandsoperan,
UmeŒ.
##> :WdSYZOaaWaYb(AWUc`R
d]\9]QV Violinsonat e-moll
(1913). Herbert Konvicka, violin
och Tore Uppstršm, piano.
> :WdSYZOaaWaYb(>OcZ
4SbZS` TvŒ kšrsŒnger. Radiokšren. Dirigent: Dale Warland.
Konsert 1981, Bšrssalen, Stockholm.
!3ZR]`OR] Med Kjell
Alinge.
·$<]bbc`\]
Tema/<<=<A
hemma
söndagar
>!
Ekonyheter varje timme 0.005.00 och 19.00-0.00 samt
5.30. P3 nyheter varje timme
6.00-18.00 samt 6.30, 7.30 och
8.30.
$!9]`b]QVU]bbT`y\1V`Wa
bS`
$!;]`U]\^OaaSb
>!^]^cZw`
#0`c\QV`O^^]`bS\
! >![caWY
" 1V`WabS`(RW\dw\WSbS`\
$&6c[]`VW[ZS\W>!
%BO\YSa[SRXO\ RŠttvis och
balanserad desinformation!
&$DS`YZWUVSbS\W>!
&!;caWYUcWRS\W>! Denna
vecka med Anna Maria Espinosa som gŠstredaktšr.
'!>!;caWY[Wf
!>!ZWdS[SR0SVS[]bV
!>!`]QY
!%:WUUO[SR>!
!·$DOYS\
>"
Ekonyheter varje timme. Lokala
nyheter pΠhalvslag 6.30-17.30.
Sport 7.07, 8.05, 9.03, 13.03
och 16.03
$:]YOZO^`]U`O[
!#>"Sfb`O Med Lotta
BromŽ.
#!:]YOZO^`]U`O[
$"#2OUS\aSY]YdO`bWTS[
%:]YOZO^`]U`O[
%"#0O`\`ORW]\(9caW\DOYS\(
;O`a Del 4.
&9ZO`bSfb
&[email protected]`ORW]
'!A^]`bSfb`O Med handbolls-VM, elitserien i ishockey
samt Uno Hedins V75-tips.
9O`ZOdOU\S\
!·$DOYS\
>";/:;r
Lokala nyheter varje halv timme
6.30Ð17.30. Dagens eko varje
heltimme. Trafik efter nyheterna
varje halvtimme 6.00Ð18.00.
Sport: 7.07, 8.05, 13.03, 16.03,
19.03, 20.03 och 21.03
$ Morgon i P4. '!! SkŒnemŠstaren. ! VŠder. $
…nskemusik. Lunchboxen.
!# P4 extra. #! SkŒne direkt. $"# Dagens eko kvart i
fem. % VŠder. %# PŒ G.
%"#·$ Se SR P4 Riks.
>"[email protected]/<AB/2
Lokala nyheter varje halvtimme
mellan 6.00Ð7.30. Trafik & service: 6.15, 7.15, 8.15, 9.15, 12.10,
15.03, 16.08, 16.41 och 17.35. Dagens Meteorolog: 7.22, 11.40 och
16.38. Sport: 7.07, 8.05, 9.03,
13.03, 16.03
$ Morgonen. ! Fšrmiddag. !# P4 extra. #!
Arena. %"#·$ Se SR P4
Riks.
>"6/::/<2
Ekonyheter varje heltimme
utom 17.00 och 18.00. Dagens
eko kvart i fem. Hallandseko
varje halvtimme 6.30-17.30.
Trafik & service 6.45, 7.45,
8.45, 12.25, 15.25, 16.25 och
17.25. VŠder 7.15, 9.05 och
16.08. Radiosporten 7.07, 8.05,
9.03, 13.03 och 16.03
$ Smakstart. '% SMSšnskningen. '! Hallandsekot.
'!! Fšrmiddag i fyran. !
Hallandsekot. !! Munsbiten.
! Hallandsekot. !! Puls.
!# P4 extra. #!
Puls.%"#·$ Se SR P4 Riks.
@7F4;
Erik Wedberg. " Titti
& Benji. & Christian Hedlund. Gerts vŠrld. NŠtter med Jonken.
#· Rix Morronzoo.
;7F;35/>=:
$ €ntligen morgon. Madeleine Kihlman. ! Charlotte Lauterbach. $ Eftermiddag med PŠr. ' Maria
Granquist. ! KŠrlekshŠlsningen. ·$ Micke Andersson.
<@8
$ NRJ morgon med Knappen & Hakim. ' NRJ non
stop. Eftermiddagar med
Keilor. $ KvŠllar med Anton
DÕNiice. ·$ NRJ non
stop.
2/<[email protected]/27=
>
Radioavis 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00, 23.00, 0.00
$' P1 morgen. '' P1 formiddag med Poul Friis. ! Stedssans. ! Sproglaboratoriet.
Med Louise Witt-Hansen. !
Vita. Med Helle Solvang, Mette
Starch. ## Danmark kort.
P1 debat. "! Reportagen. #& Sprogminuttet. !!
P1 business. Med Solveig Bj¿rnestad. "! P1 dokumentar.
Med Lene Juul Bruun. #!
Detektor. Med Thomas Buch
Andersen. #! Apropos. Med
Mikkel Krause. $ Alle tiders
historie. Med Dorthe Chakravarty. $## Verden kort. %
Orientering. &# Kulturnyt.
'! Kulturnyt, forts. ' # Nyheder fra Gr¿nland. '! Apropos. Med Mikkel Krause. !
Bes¿gstid. ! Danmark kort.
& Sprut 2:4. !& Panorama. ## Danmark kort.
! Danskernes akademi.
Orientering. !"# Reportagen. # P1 debat. !
Apropos. Med Mikkel Krause.
! Horisont pΠP1. Med Charlotte Harder. ! Videnskaben
kort. & Klubv¾relset. ##
Danmark kort. !! Danskernes
akademi. ! Orientering. ""!
Reportagen. "#& Sprogminuttet. #! Sproglaboratoriet.
Med Louise Witt-Hansen. #!
Vita. Med Helle Solvang, Mette
Starch. ###·$ Danmark
kort.
>
Radioavis 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
16.00, 17.00, 18.00, 23.00, 0.00
$'> []`US\[caWY Med Rie
Koch.
&';]`US\O\ROUbS\ Fra det
G.T: Salme 16,7-11. Salme: 588
ÓHerre, g¿r mit liv til b¿nÓ. Fra
det N.T: Johannesevangeliet
17,14-23. Korvers: Gud har indesluttet alle. Slutn.salme: 333
ÓAlmindelig er Kristi kirkeÓ.
Postludium: Jesper Madsen: Almindelig er Kristi kirke.
& %> []`US\[caWYT]`ba
''> T]`[WRROU
8S\aS\^y> !!9ZOaaWaYc^RObS Med
Anne Bro. €ven 00.05.
#!9cZbc`\gb €ven pŒ P1
18.50.
$/[ORSca Direkte, aktuel
musikradio. Med Tina R¿mer.
'> Y]\QS`bS\ 19.30 DR
SymfoniOrkestret med PathŽtique Ð fra Koncerthuset, Koncertsalen. Copland: Klarinetkoncert. Martin Fršst, klarinet.
Anders Hillborg: Klarinetkoncert, Millennium version. DR
SymfoniOrkestret. Dirigent:
Thomas Dausgaard. Repris frŒn
12 november 2010. €ven s¿ndag
13.03.
8Ohh^y> ·abO`Rcab
!#8Ohh^y> #9ZOaaWaYc^RObS
! /ZZSU`]
!·$6SZbYZOaaWaY
>!
$# GoÕ morgen P3 med morgenholdet. Med Mie Rasmussen, Henrik Povlsen, David Neerup Mandel. '# H¾ngepartiet. Med Jesper Holm, Rebecca
Svensson. P3 nyheder.
" P3 sporten. $ Smag
pΠP3. Med Le Gammeltoft.
#! P3 sporten. ## Profeten og lillebror. Med Julie Bundgaard, Snebolden Peter Falktoft.
$! P3 sporten. $# Profeten og lillebror, forts. %! P3
sporten. %# Profeten og lillebror, forts. &! Log in pΠP3.
Med Emil N¿rlund. ! P3
med Jonas Hansen. # Natradio pΠP3. # Radioavis.
#!·$# Natradio pŒ P3.
>"[email protected]>3<6/;<
$% P4 morgen. ! Formiddag pŒ 4Õeren. #' Adgangssp¿rgsmŒl til Danmarksmester. Radioavis. Smutvejen. Med Ib Schou. !
Regionale nyheder. !# Smutvejen, forts. !! Danmarksmester. Med Karlo Staunsk¾r.
"! Madsen. #! P4 eftermiddag. Med Monica KrogMeyer. $# Radiosporten.
$#! P4 eftermiddag, forts.
&! Eldorado. Med J¿rgen de
Mylius. '! P4 Aften. !
Madsen. ! Dansktimen.
!# P4 Aften. ! P4 natradio. !! Eldorado. "! P4
natradio. # Radioavis.
#!·$% Morgenstund.
;3:[email protected] pŒ lšrdagar Œterfinns pŒ seriesidan i del C. @/[email protected]<[email protected] >( 87,7, 88,8, 89,8. > ( 91,2, 92,4, 95,7. >!( 95,4, 97,0, 98,0, 98,4. @/[email protected]/<AB/2( 101,4, 102,6, 103,6. @/27=;/:;r6CA( 89,5, 102,0, 103,2.
@/27=6/::/<2( 97,3. @7F4;( 104,2, 106,7, 107,6. ;7F;35/>=:(101,7, 104,5, 106,0. <@8(105,2, 107,2. <[email protected]@/27=63:A7<[email protected](99,2. 6‡UO\wa(104,9. m<53:6=:;(97,8. @/27=<[email protected]( 100,3. [email protected]::8C<5/( 94,1. AD/:rD1;@(
105,5. 2/<[email protected]/27= >(90,8. > ( 96,5, 102,3. >!(93,9 [email protected]>3<6/;<(96,5.
C
KULTUR 2 NÖJE 4 GUIDEN 6 SERIER 7 FOLK & FAMILJ 8 MIN MENING 12 VÄDRET 16
HD KULTUR
DAGENS
JUBILAR:
Lars Lind
60 år. C8
& NÖJE
TORSDAG 13 JANUARI 2011 vecka 2
Vad finns
under
masken?
REDIGERING: LENNART KOLMODIN FOTO: ANDERS MALMBERG
Teatergrupp
sätter ljuset på
jämställdheten C5
Ta ett steg för klimatet
pg 90 07 06-3
Omvandla utsläppen till klimatvänlig energi på
www.manniskohjalp.se/klimatsteget
IM-422_NOV
FOTO IM/MATTIAS PEDERSEN
KULTUR. SUNDGREN MINNS OCH GLÖMMER C2 NÖJE. HALLE GILLAR STELLAN C4
C2
KULTUR *
TORSDAG 13 JANUARI 2011
KULTURCHEF: Gunnar Bergdahl 042-489 90 06
RED SEKR: Johan Malmberg (vik) 042-489 92 31
E-POST: [email protected]
REDIGERING: MICHAEL THELIN
Gunnar Bergdahl har läst Nils Petter Sundgrens
minnesbok ”Inte bara bio”, sett K-special och
minns vad Sundgren minns och glömmer.
<a5X[\ZaÛ]XZP
BOKEN
QX[SPST ÛeaT \TST[Z[PbbT]b bYÉ[e
Z[PaP bYÉ[eUÛaca^T]ST b^\ XPZccP
VP]ST V[XSXc UaP\ X cX[[ePa^] ^RW
Nils Petter Sundgren
\^cbcÊ]Sb[ÛbcaÛacbXVXSTaXZcXVP
Norstedts
ZaTcbPa]P Pe Zd[cda\PZc_Tab^]
XX
[XVWTcTa8]cT\X]bc_ÊSTcÉ[bZPST
b^\\PabcÉ[[Tc _Ê 3P[PaÛ X Bc^RZ
Såg du möjligen :b_TRXP[ X UaT W^[\bbZÉaVÊaSSÉa1^]]XTaUP\X[Y
SPVb. ?a^VaP\\Tc WTccT |4cc [Xe ^RWBcaÛ\bcTScb^RWP]SaPST[PST
\TS UX[\| ^RW WP]S[PST ^\ <a XSh[[T]
5X[\ZaÛ]XZP=X[b?TccTaBd]SVaT]
9^WP]]P :^[Y^]T] bcÉ[[ST bc^aÛVc Det finns förstås\hRZTc^\UX[\
\TaÉ][^e[XVcX]bcÉ[[bP\\PUaÊV^a ^RWUX[\aTVXbbÛaTa^\\ÛcT]^RW
^RW VY^aST Vd[[XVP X]_Pbb \TSP] UTbcXeP[Ta ^\ cTeTb QPa]S^\ ^RW
=X[b?TccTaVdXSPST^bbXUX[\WXbc^ dceTRZ[X]VXST]]PeÉ[_aPcXVP^RW
aXT]UaÊ]7XcRWR^RZ1TaV\P]FX aP_b^SXbZP^RWbcd]S^\_ÊVaÉ]
STaQTaV 2P]]Tb %' ST] UaP]bZP bT]cX[[bZeP[[aXVP\X]]TbQ^Z7Éa
eÊVT]bZ^]bc]Éa[XVPcbd]P\X<X[^b ^RW SÉa WXccPa \P] SXbcX]ZcP U^a
5^a\P]cX[[7^[[hf^^SbVh[[T]T& \d[TaX]VPa TUcTa[É\]X]VPa Pe
cP[ :É]SXbcÉcc ^RW caXebP\c \TS Bd]SVaT]bXa^]XbZPVad]Sbh]
EPS\P]X]cTWXccPaÉa]ÊV^]SYd
dc[^ePS U^acbÉcc]X]V X \^aV^]
ZeÉ[[
_PaTbP\WÉ[[bP]P[hbT[[TaUÛabcÊT[bT
?a^VaP\\TcUXRZ\XVPccÉ]c[XVT] UÛa eX[ZP Zd[cda_^[XcXbZP Z^]bT
[ÉbP Bd]SVaT]b ]hdcZ^\]P bYÉ[e ZeT]bTaUX[\T]bZ^\\TabXT[[PeX[[
QX^VaPUX 8]cTQPaPQX^7P]cX[[WÛa Z^a bZP_Pa UÛa ST] b^\ É[bZPa
ST]SÉa[TVT]SPaXbZPVT]TaPcX^]T] Z^]bcU^a\T]
>PebTcc^\Bd]SVaT]Éa_Ê_[Pcb
PeUX[\ZaXcXZTab^\ePa\X]X]ZÛab
_^ac cX[[ Tcc [TeP]ST UX[\X]caTbbT X2P]]Tb (%'SÊaTe^[dcX^]T]QP]
<PdaXci4SbcaÛ\X3PVT]b=hWTcTa ZPST_ÊUTbcXeP[_P[PcbTcb_^acPaT[
\X] eTaZ[XVT UPe^aXc 9áaVT] [Ta bZaXeTa ^\ 7Paah BRWTX] ^RW
BRWX[ScX0Uc^]Q[PSTc;PbbT1TaV 5X[\X]bcXcdcTcbcXVTaP[SaXV\X]]T
bcaÛ\ X 4g_aTbbT] <^]XZP Cd] ]P^eP]STc_aXePcP3T]bc^aP^\
QÉRZ7P]b^] X 6ÛcTQ^aVb?^bcT] eP]S[X]VT]PeTccBeTaXVTSÉaZd[
9P] 0VWTS X BhSbeT]bZP] >RW bÊ cda_^[XcXZT] _[PRTaPSTb _Ê \PaZ
=X[b?TccTa\TSbX]5X[\ZaÛ]XZP
]PSbZaPUcTa]Pb b[PZcQÉ]Z [É\]Pb
ÊcP]SaPPccUd]STaPÛeTa
När han nu ' Êa VP\\P[ cXccPa
CX[[\X]ÛeTaaPbZ]X]VShZTaYPV
cX[[QPZPÛeTabXcc[XeÉaSTcUÛabcÊbT] bYÉ[ed__XT]Z^acPaT_PbbPVTSÉa
aTbPdc\TSUX[\T]bRT[[d[^XSaT\bP \X]ZaXcXZPeU^a]cXST]b5X[\ZaÛ
5ÛaST]UX[\X]caTbbTaPSTT]QT ]XZP chS[XVT] U^acUPaP]ST bZPeTa
WPV[XVUÉaSUaÊ]QPa]S^\T]X[ÉZPa W^b ST] cX[[QPZPQ[XRZP]ST Bd]S
WT\\TcX:Ê[[c^a_bÊWTcTaST]]P VaT]
ÛbcaPbcPSbST[X6ÛcTQ^aVcX[[d__
eÉgcT]_Ê»bcTa\P[\^RWeXSPaTdc Han säger sig habTcc\X]bc XeÉa[ST]Bd]SVaT]WPaP[[cXSePaXc UX[\Ta^RWYPVca^aW^]^\7P]WPa
T] V^S ^RW d]STaWÊ[[P]ST bcX[Xbc caÉUUPc\Ê]VPPeSTbc^aPaTVXbbÛ
b^\VT]^\ÊaT]\TSeTaZPcbÊeÉ[ aTa]P8]cT\X]bcXST]VT]TaPcX^]
_ÊZd[cdabXS^ab^\Ydbcb^\UX[\ b^\]dÉaQ^acP
7P]b _^bXcX^] b^\ _a^VaP\[T
ZaÛ]XZÛa X <Ê]PSbY^da]P[T] ^RW
P]SaPcXSbZaXUcTa
SPaT ^RW aTSPZcÛa UÛa STc T]SP
3^RZUÛaQ[XaSTcWT[Phc[XVc9PV beT]bZPUX[\_a^VaP\\TcXST]T]
Ud]STaPa_Ê^abPZT]4]d__T]QPa SPbeT]bZPcTeTZP]P[T]VPeW^]^\
ÉaUÛabcÊbBd]SVaT]b;XSX]VÛ_Ta UP]cPbcXbZP PaQTcb\ÛY[XVWTcTa BÊ
b_TZcXe_ÊcX[[ePa^]
WÉa _PbbTaPa ST aTeh aTVXbbÛaTa
3TcWÉaÉaT]\P]Uh[[SPeST] b^\ CadUUPdc 0[TgP]STa :[dVT
0ZXaP:da^bPfP^RWbÊeXSPaT<T]
X]cTQPaPWXbc^aXP)8Q^ZT]X]cTaeYd
PaWP];Pabe^]CaXTaX]UÛa|<T[P]
RW^[XP| CaXTab ]hP d]STaVÊ]VbeX
bX^]\TS_aT\XÉaSTccPÊa
4]PeBd]SVaT]bPQb^[dcPUPe^aX
cTaePad__T]QPa[XVT];dXb1dÖdT[
\ÛcT] b^\ Q[P]S \hRZTc P]]Pc
[TSST cX[[ Tcc P[[ST[Tb UÛacYdbP]ST
UÛa^aS cX[[ T] Q^Z ^\ 1dÖdT[ Pe
2WaXbcXP]1aPPSCW^\bT]b^\YPV
WPSTV[ÉSYT]Pcc_dQ[XRTaPcX^ÊaTU
cTa ST] bc^aT UX[\bdaaTP[XbcT]b
SÛS
=X[b?TccTaBd]SVaT]WPaUd]]Xcb
SÉaXePSb^\ZP]ZÉ]]Pbb^\TeXVP
cXSTa b^\ T] aPdZ b^\ eÉgTa [XcT
VaP]S UÛa ePaYT ]h UX[\eÊV b^\
bZÛ[YTaX]8]cTb^\ST]bc^aT^aXVX
]T[[T X]ca^SdZcÛaT] dcP] b^\ T]
WhUbPcbcPQX[ZeP[XcTcbS^\PaT
Visuella
textrader
cTaPcda_a^UTbb^a]ca^SSTbcPaZc_Ê
^aST]beXbdT[[PZaPUc^RWbP\\P]
bcÉ[[ST (&T]^\UÊ]VbaXZX]cTa]P
cX^]T[[P]c^[^VX\TSZ^]ZaTc_^TbX
4]aÛaT[bTb^\eX[[TQTUaXP_^TbX]
UaÊ] P[[TWP]SP b[PVV b^\ XSÎTa
ZÉ]b[^a^RWbh\Q^[XbZPaTUTaT]bTa
^RWSÉaUÛadceTRZ[PSTT]caTSX\T]
bX^]T[[bh]_Ê^aST]cTgcb^\Uh
bXbZc\PcTaXP[
Inte bara bio
Världssopranen Anna Netrebko skänkte stjärnglans åt premiären
Foto: SCANPIX
i Köpenhamn.
Strålande stjärna
OPERA
La Bohème
Musik: Giacomo Puccini
Regi: Mikael Mellby
Medverkande: Anna Netrebko, Peter
Lodahl, Gisela Stille, Palle Knudsen.
Operaen på Holmen, Köpenhamn
Spelas till och med 2 maj
c
\P]aTSP]bTcc3TUPccXVPQ^WT
\Ta]PWÊ[[TabXVePa\P\TSeÉ]
bZP_^RWT[ST]UaÊ]bXccQaX]]P]ST
VT]X 3TaPb [XSP]ST Q[Xa [XZP
^eTaZ[XVcb^\4[XiPbUPccXVPZ^\
_XbPabXUX[\eTabX^]T]Pe|<h5PXa
;PSh|
Inte heller musiken Ud]VTaPa
3TcZ^]VT[XVTZP_T[d]STa<PaR
?X^[[TcWPaeX[YP]^RWZaPUcT]\T]
STcUX]]b]ÊV^c^bÉZTacXcT\_^c
3Tc[ÊcTab^\^\?X^[[TcUÛabÛZTa
P]_PbbP bXV cX[[ bÊ]VPa]P XbcÉ[[Tc
UÛa Pcc QÛYP ST\ TUcTa bX] eX[YP
=ÊVaP\XbbPaXcaÉQ[ÊbTcZP]\P]
eÉ[ bcÊ dc \TS \T] ]Éa U[hcTc X
?dRRX]Xb_PacXcdaP[SaXVX]UX]]Ta
bXVQ[XaSTcX]cTbÊ]YdcQPac
3TcÉaZP]bZTPccb_TZd[TaPeÉ[
UaXcc^\\P]VXbbPaPccSTcÉa0]]P
=TcaTQZ^b]ÉaePa^_ÊbRT]T]b^\
bZPZPa?X^[[Tc<X\XÉaT]PeWT]
]Tb bXV]Pcdaa^[[Ta ^RW STc UX]]b
T] UP]cPbcXbZc bÉZTaWTc X WT]]Tb
UaPbTaX]V:^\QX]TaPc\TST]Uh[
[XV\Ê]VQ^cc]PSaÛbcb^\eÉa\Ta
bYÉ[T] UaP\UÛa P[[c X WT]]Tb Û\
bX]cP|>Qd^]<PaRT[[^PXdc^|X
caTSYTPZcT]Q[XaW^]T]]Pcda[XV
RT]caP[_d]Zc\^ceX[ZT]STÛeaX
VPWPaPcc\ÉcPbXV7^]SÛaePRZ
TacdcP]PcccPÛeTab_T[TcX]XZ^
\XZT] ^RW B^]^ P]SPcXSdTccT]
\TS A^S^[U^ Éa ePRZTa b^\ T]
SPV
Det rådde operafeberXTccb]Û
XVc :Û_T]WP\] ©eT] _Ê eÉVT]
cX[[>_TaPT]_Ê7^[\T]:Û_T]
WP\]bbc^aPWdbeXSWP\]X][^_
_TcePa0]]P=TcaTQZ^]ÉaePaP]
STVT]^\T]ceX]cTaeYdb^\eX
bPSTb_ÊRWPdUUÛaT]b[X[[PbZÉa\
7Xbc^aXT] Éa ^RZbÊ [XcT Pe T]
0bZd]VTbPVP=Éa=TcaTQZ^bcd
STaPSTeXSZ^]bTaePc^aXTcXBc?T
cTabQdaVbcÉSPSTW^]_ÊST][T
VT]SPaXbZP <PaXX]bZhcTPcTa]
3Éad__cÉRZcTbW^]Pe^_TaPRWT
UT] EP[TaXY 6TaVXYTe b^\ ZÉ]ST
XVT] bX] cXSXVPaT bcÉSTabZP ^RW
Q[TeWT]]TbaÛbc[ÉaPaT
4UcTa a^[[Ta _Ê :Xa^e^_TaP]
VPeW^]bXVdcXeÉa[ST]^RWÉa]d
T]PeST^SXbZdcPQT[cQÉbcPb^_aP
]Ta]P X eÉa[ST] 7^] VY^aST ceÊ
UÛaTbcÉ[[]X]VPa b^\ <X\X X :Û
_T]WP\]UÛaT]^ZÉ]S\T]UÛa
\^S[XVT] WÛV bd\\P 8]cT WT[c
^Z^]ca^eTabXT[[cTUcTab^\WT]]Tb
P]Z^\bc P]]^]bTaPSTb _Ê T]
_aTbbZ^]UTaT]bSÉaSTcbP\cXSXVc
Peb[ÛYPSTb Pcc "$ P]bcÉ[[SP UXRZ
b_PaZT]_ÊVad]SPeeXZP]STQX[ Men stjärnan är inteST]T]SP
YTccUÛabÉ[Y]X]V
b^\bcaÊ[PaQ[P]SbÊ]VPa]P6XbT
[P BcX[[T VÛa T] d__ZÉUcXVc UaÉRZ
Kanske är det ett VT]XSaPV3Tc <dbTccT\TSeX[YTbchaZPXZ[P]VT]
Z^]VT[XVT UÊa _dQ[XRXcTc ^RW \TSP];dSeXV;X]SbcaÛ\caÉUUPa
bcYÉa]V[P]b bP\cXSXVc b^\ \P] ST]b^aVb]Pc^]T]_TaUTZcX2^[
VYdcTa ]hcc [Xe X <XZPT[ <T[[Qhb [X]Tb|ETRRWXPiX\PaaP|
SahVcT[ePÊaVP\[P|;PQ^WÍ\T|
?aT\XÉa_dQ[XZT] ePa ^TaWÛac
3T]^RW?dRRX]XbP]SaPb]hUcPaT VT]TaÛb\^c?Ta;^SPW[bA^S^[U^
|<PSP\T1dccTaU[h|b^\]dVÊa TUcTa |2WT VT[XSP \P]X]P| ^RW
_PaP[[T[[cÉa]^a\P[c_dQ[XZ\PV WP] WPST eTaZ[XVT] T] ePRZTa
]TcTa^RWbZd[[TZd]]PQÉccaP_Ê Z[P]V \T] YPV ePa ]ÉbcP] \Ta
_dQ[XZbXUUa^a]P
UÛacYdbcX?P[[T:]dSbT]bePa\P
<T]STcbZP\hRZTccX[[UÛaPcc aXZP QPahc^] ^RW WP]b cX[[QPZP
[^RZPU^[ZcX[[<T[[Qhb|;PQ^WÍ WÊ[[]Pb_T[
\T|]Éa]d=TcaTQZ^UÛabed]]Xc
=TcaTQZ^UXRZeÉ[UÛacYÉ]cPbcÊ
eXSPaT dc X eÉa[ST] TUcTa WT]]Tb T]ST^ePcX^]Ta\T]_aTRXbb^\X
ceÊb_TRXP[UaP\caÉSP]ST]
UÛaTbcÉ[[]X]VT]ePaW^]]^VP\TS
C^[Z]X]VT]b^\bTadcPccUÛa PccX]cTbZh\\PbX]P\TSbÊ]VPaT
bÛZPTUcTa[XZ]PT]$cP[b\dbXZP[ 4] SXeP dcP] SXeP[PcTa <hRZTc
XCTRW]XR^[^aXUPdgaTP[Xb\UÉaV cX[[cP[P]ST
bÉcc]X]V^RWSTc\h[[aP]STSP]b
]d\aTcXP]SaPPZcT][ÉVVTaX]cT
Torgny Nilsson
\hRZTccX[[STeTabX^]TaPeSaP\Pc
[email protected]
TIDSKRIFTEN
Toward a Theory
of Concrete Poetry
Häromåret fick hanT]6d[SQPVVT
UÛaST]]PbX]^Qadc]PZ^]cX]dXcTc
\T]UaÊ]VP[PbRT]T]ceX]VPSTbeXX
d]STaWÊ[[]X]VT]bSXZcPc^aXbZPcTRZ
T][hbb]PcX[[b\PZ[ÛbPbZÉ\c^\
WP]bÊ[STa<T]_XVV^RWbcX[[V^X]V
ÉaWP]3TcÉaQPaPPccb[Ê_ÊcTeT]X
\^aV^]ZeÉ[[^\SdX]cTca^a\XV
3Ê U^acbÉccTa BEC Pcc UÛ[YP =X[b
?TccTaBd]SVaT]bUÉaSTaVT]^\UX[
\T]b[P]SbZP_^RWeXUÊaVPaP]cT
aPc \Ta Pe [ÉccbP\\P bP\cP[ ]hP
X]cTaeYdPeb]Xcc ^RW VP\[P UX[\
Z[X__>\SdX[XZWTc\TS\XVVÛa
bÊ [ÉVV SÊ \ÉaZT cX[[ eT\ b^\ Éa
d__W^eb\P]cX[[STccPcX[[\X]]Tb
Y^da]P[XbcXZ UÛaZ[ÉSSP _a^VaP\
=X[b?TccTaBd]SVaT]bYÉ[e
=ÊV^c bÉVTa STc ^\ QaXbcP]ST
Y^da]P[XbcXbZc^\SÛ\TbÊeÉ[XBEC)
b Z^aaXS^aTa P]bePaXV dcVXePaT Éa
Zd[cdaRWTUT] 4eP 1TRZ\P] b^\
W^bBd]SVaT]bYÉ[e
Gunnar Bergdahl
[email protected]
Nils Petter Sundgren.
Foto: SCANPIX
Innan hon insjuknade^RWPe[TS
!&PaQTcPSTB^[c_ÊPccaTeXSTaP
Mary Ellen Solt.
bX]PcTgcTa^\ST]Z^]ZaTcP_^T
bX]
=dWPacXSbZaXUcT]>48P[[cXS[XZP
En trädkrona avQ^ZbcÉeTabcaÉRZ Q[^\\^a b^\ _dQ[XRTaPSTb X Q^ _XVV _Ê Pcc _dQ[XRTaP cT[TU^]ZPcP
TabXVb[X]VaP]STd__ÊcETabP[TaX ZT]|5[^fTabX]R^]RaTcT| (%%Éa [^VbcY^RZP ]d\\Ta cPVXc bXV P]
cÉcc_PRZPSTaX]VPa[XZ]Pab]daaP] \YdZcT[TVP]cPTgT\_T[_ÊT][Xc B^[cb^\PaQTcPSTPacXZ[PacX[[bP\
STb^[PaB_TVT[eÉ]SPZdabXeTaQX[ cTaÉaaXZc]X]VePabdccahRZP]]Pab \P]b\TScXSXVPaT^cahRZcPcTgcTa
SPa[YdecbXa[XVP[X[YTZ[^RZ^a
^UcPÉaWÊac^RWZh[XVc
^\UaP\UÛaP[[cFX[[XP\2Pa[^bFX[
<Pah4[[T]B^[cbePRZaPQ^ZbcPeb
3T]P\TaXZP]bZP_^TcT]^RW[Xc [XP\bC^fPaSPcWT^ah^UR^]RaTcT
Mary Ellen Solt
OEI, Nr 51
Gästredaktör Antonio Sergio Bessa
n
C3
TORSDAG 13 JANUARI 2011
ALLT KULTURMATERIAL+ KULTUR-SÖRENS BLOGG
REDIGERING: XXXX YYYYYY
hd.se/kultur
I MORGON: Film, film, film och film – fyra premiärer
ÅSA SANDELL
[email protected]
\X]]b
EN MIG NÄRSTÅENDE\P]ZÛ_TabXVT]_aXRZXV_[Pbca^]V
_Ê\T[[P]SPVbaTP]9PVQ[XaUd[[XU]Xbb©aSTc_ÊP[[ePa.BYÉ[e
WPaYPVQPaPbTccBeT]1TacX[CPdQT^RWD[U1ad]]QTaV\TS
T][XcT]bRPaUad]cWP[bT]5PaQaÛSTaYPVchRZcePaXcUÊ]XVP
<T]\P]eÉ]YTabXV<P]Q[XaÉ[SaT<P][ÉabXVPRRT_cTaP
>RW]ÉaYPVbTadcbcÉ[[]X]VT]|3P]Sh|_Ê=^aSXbZP\dbTTcX
Bc^RZW^[\X]bTaYPVPccYPVaT]cPeVÊcc^RWQ[XeXcVP]bZPUÛa
cYdbcXcXS[Ûb\P][XVUÊUÉ]VP
CX[[bZX[[]PSUaÊ]SPVT]b\^STbcÊaSP]Sh]YdUÛaTccQTYP
ZP]STPeedgT]WTcT]TcceÉaSXVc^\UP\]P]STPeVdQQXVWT
cT]0[[c\TSP]T]bc^a
ST[PebeT]bZP\TST[Ê[
STab\É]P]bcaÉ]VTabXV
cX[[STchccTabcPUÛaPccbT
bÊd]VS^\[XVPdcb^\
\ÛY[XVcCX[[TgT\_T[)
4ccPe! Êab]h^aSePa|WX_bcTaQdZ|TccUh]SXVc]P\]_Ê
ST]SÉa\PVT]b^\eÉ[[TadcÛeTa[ÊVcbZda]PQhg^a
Från Oscar Wilde
till Per Hagman
DANDYN FÖDDES I LONDONT[[Ta\ÛY[XVT]?PaXbXb[dcTcPe
&cP[Tc3ÉaUP]]bT]X]cT[[TZcdT[[\TST[Z[Pbbb^\Z^_XT
aPSTÛeTaZ[PbbT]b\P]Îa\TST]Xa^]XbZc^dRW4]cXSXV
caT]SbÉccPaT^RWSP]ShXb\T]b[TSPaVTbcP[cePa1TPd1ad\
\T[[?PbbX^]TaPcX]caTbbTaPSPeShaQPaPZ[ÉSTaT]\ÉbcPaT
_ÊSaÉ_P]STaT_[XZTabÉVbSTc>\W^]^\bZaTebSTccX[[^RW
\TST]Q^Z|3d3P]ShXb\TTcST6T^aVT1ahP]1ad\\T[[|
b^\dcZ^\ '#$1^ZT]bUÛaUPccPaT9d[Tb0\ÎSÎT1PaQTh
3z0daTeX[[hUÛaZ[PaPSTPcc|SP]Sh]b\^cc^ÉaPccePaPUaXUaÊ]
P[[P_[XZcTab^\ZP]bcÊXZ^]U[XZc\TSV^Sb\PZ3TccPVÉ[[Ta
ÉeT]aT[PcX^]Ta|
3T]\TbcZÉ]STSP]Sh]ÉaeÉ[P]]PabUÛaUPccPaT]>bRPa
FX[ST)TbcTcT]^aSZ^]bc]ÉaT]^RW]^a\QahcPaT]b^\
VY^aSTbXVbYÉ[ecX[[Z^]bc
OCH DANDYN ÄR SVÅRFÅNGADSTcÉa]ÊV^cQÊSTR^^[c^RW
_a^e^RTaP]STÛeTaW^]^\4]X]SXeXSdP[Xbcb^\Éa^QTa^
T]STPecaT]STa4]b]^QQb^\WPcPaSTc\TST[\ÊccXVP>RW
X]cTbÉ[[P]UÛaZ]X__PbSP]Sh]\TSX]aÛZcPZ^]bTaePcXeP
WTaaZ[dQQPa4[[TaT]VaPQQXVWTc\TScaÛccbP\YPaV^]Vb^\
TgZ[dSTaPaZeX]]^a<T]bP\cXSXVcZP]YdSP]ShXb\T]ePaP
UY^[[XVaT]cPe`dTTa^RWÉV]PabXV^WÉ\\PcÊcSTccaPSXcX^
]T[[cZeX]][XVP)^\b^aVT]^\PRRTbb^PaTa^RWb\ÊSTcP[YTa
XbRT]bÉccP]STcPeSThccaTPccaXQdcT]
8=^aSXbZP\dbTTcb[X[[PdcbcÉ[[]X]V]Éa\Pa\P]bXV
SP]ShXb\T]caTeP]ST^RW_aÛeP]ST>RWSTcUd]ZPadc
\ÉaZc4]aPSbch[XbcTaZ[ÉSbZP_PaT^RWbZaXQT]cTac^[ZPa
QTVaT__TcXb\ÊX]bcP[[PcX^]Ta7ÉaUX]]bT]P]Sa^Vh]
Z^bch\UaÊ]\^STbZP_PaT]6ÛaP]Bd]SQTaVbVPaSTa^Q^RW
Zd[cdaY^da]P[XbcT]1YÛa]PU:[TT]WPa_[^RZPcUaP\T]dSSP
eÉbcdabX]
HÄR FINNS CITAT SOMÉaZ^]VT]XP[P\TSeÊacXSbbYÉ[e
_^TcahZP[[Pb]d\aTc^RWYPP[[cÉa ahc\T]^RWQTUaXPST]P\TaXZP]bZP cdaBZP\P]cPcT^aXTa]P_ÊP[[ePa
_ÊT]VT[bZP
SXZcT]UaÊ]STcQaXccXbZPcP[Tcb]^a ^RWX]cTQTcaPZcPST]eXbdT[[PSXZ
\TabZP_P|cWT0\TaXRP]XSX^\|
cT]b^\T]\ÛY[XVWTcQ[P]SP]SaPX
Med en handfull ^[XZPUÛa^aSX]
T]\Ê]VUP[S_^TcXbZPdccahRZZP]
ca^SdRTaP]ST Z^\\T]cPaTa ^RW Den konkreta poesin ePaUÛaB^[c YPVX]cTbTSTcb^\P]]PcÉ]T]eÉV
dcaTSP]ST TUcTa^aS [ÊcTa STc b^\ bePaTc _Ê cXST]b ZaPe _Ê T] U^a\ \^c_^TbX]bSÛSXVaPUXbZU^a\VXe
]ÊV^]cX]VUÛa]ÛaSPa]P3TcÉaSTc b^\\^cbePaPSTST]\^STa]PeÉa[ ]X]V
WdedSbPZ[XVT]^RZbÊÉeT]^\cTg ST]3T]VaPUXbZPSXZcT]b^\^RZ
|CWTeXbdP[_^T\XbPf^aSST
cTa]PÉaÛeTaaPbZP]ST[ÉccVT]^\ bÊVÊccd]STa]P\]b^\|eTaQXe^ bXV]X]PSTbXV]TSf^a[S|bZaXeTa
caÉ]V[XVP
R^eXbdP[| |XST^VaP\| |R^]bcT[[P B^[c Z[PcbRWXVc <T] X T] aTSP]
<P]UÊabÊeÉ[T]WXbc^aXbZTg_^bÎ cX^]| |[P]VdPVT Pac| eX[[ b_TV[P ÛeTaSTbXV]PS eÉa[S UaP\bcÊa STc X
^RW cT^aTcXbZ QPZVad]S b^\ T] ST]aPcX^]T[[P\É]]XbZP]^RWWT] P[[P UP[[ UÛa \XV X]cT b^\ WÛVbcP
eÉa[Sb^\b_É]]P]STÛeTabXZcÛeTa ]TbeTcT]bZP_[XVP^RWcTZ]^[^VXbZP _aX^aXcTcPccUÛaeP]S[P^RZbÊ^aST]
ST] Z^]ZaTcP _^TbX] \TS UÛa UaP\bcTV^RWVTTccP]S[XVcX]]TWÊ[[ cX[[STbXV]
Vad]Sb]P\]b^\4dVT]6^\aX]V cX[[P[[STbXV]b^\^\VTa^bbXePa
©aSTcX]cTb]PaPaTX]]TWÊ[[eÊa
Ta7Pa^[S^^RW0dVdbc^ST2P\ SPVT]
cXSQTWÛeTa.
_^b^RW»heX]S5PW[bcaÛ\
EXZP]X]cT[É]VaTbZaXePb^]Tc
8]caTbbP]cPÉa^RZbÊB^[cbPacXZ cTa UÛa eX [TeTa X]cT X b^]TccT]b
[Pa^\FX[[XP\bBP\cXSXVcb^\ST eÉa[S\T]PaB^[c
bZX[SaPa T] UaP\eÉgP]ST eÉ]bZP_
3Tc Éa UÛabcÊb bP]c _Ê bÉcc ^RW
cTRZ]PaSTTcc_^acaÉccPeT]_^Tc eXb<T]bP\cXSXVcX]]TQÉaSTcT]
Ann Lingebrandt
[email protected]
b^\ZÉ\_PSTUÛaPccWXccPST]aÉccP eÉ[SXVcQTVaÉ]bP]STbh]_Ê[XccTaP
RT]caTaPSTP]SPB^\ST]]hRZUd[[TPaa^VP]cTVaTeT]
A^QTacST<^]cTb`dXTd '$$~ (! b^\\T]PSTPccSTcÉa
|QÉccaTePaPWPcPSÉ]^ZÉ]S|
>RWbÊQ[Xa\P]_Ê\X]S^\PccSP]Sh]WPUcX]U[hcP]ST_Ê
U[TaÉ]D[U1ad]]QTaVWÉaXBeTaXVT=^aSXbZP\dbTTcd__
[hbTa^bb^\PccSTcUX]]bbZÊ]bZPSP]SXTbb^\BcT]1a^\P]
^RW4a]bc7dV^9ÉaTVÊaS:[PbbXbZPSP]SXTbb^\7YP[\Pa
BÛSTaQTaV^RW=X[be^]3PaST[UÛabcÊbWP]b^\\Ê[PST
|3T]SÛT]STSP]Sh]|
4[[TaSPVT]b\Ta_^__XVPXZ^]Ta\TSSP]Sh]bPccaXQdc)
>[[T;Yd]VbcaÛ\^RW?Ta7PV\P]
EÊacZ[X\Pc[É\_PabXVYdX]cTSXaTZcUÛaSP]Sh]bWP]S
VY^aSPbZX]]bZ^a
<T]WÉa^\SPVT]_PbbTaPSTYPVTcc_Pad]VPbePacP\É]
XbcX[XVP^aP]VTVP[^bRWTa_ÊBc4aXZbVPcP]XBc^RZW^[\
3P]Sh][TeTa\X]bP]]
Fotnot. Utställningen ”Dandy” på Nordiska museet i Stockholm pågår till den 1 maj 2011.
C4
TORSDAG 13 JANUARI 2011
NÖJE
NÖJESCHEF: Herbert Tinz 042-489 93 46
E-POST: [email protected]
I DAG VÄLJER JAG
Metalfield,
The Tivoli, klockan 20
N För andra året arrangeras en minifestival
med unga och lovande metalband på The Tivoli.
Metalfield är ett utmärkt initiativ och ger osignade band chansen att spela på en stor scen
inför stor publik. Det gör vi gethornstecknet
för.
Stefan Lindqvist
VAD HÄNDER?
Allt om nöje i Nordvästskåne se hd.se/noje
”FELA!” LIVEPREMIÄR PÅ BIO
Röda Kvarn i Helsingborg och
Kulturhuset i Svalöv visar i kväll
”Fela!”. Den första livesända musikalen på bio i Sverige är en
uppsättning från National Theatre i London.
Föreställningen om den berömde afrikanske musikern Fela
Kuti är producerad i samarbete
med Jay-Z och Will Smith. I den
prisade Broadwaymusikalen om
afrobeat-legenden blandas jazz,
funk, afrikanska rytmer och harmonier.
”Fela!” är en kavalkad av dans,
teater och musik. Han var en
kontroversiell, politiskt aktiv
konstnär och en av kontinentens
största artister. Direktsändningen börjar klockan 20 och pågår i
två timmar och 45 minuter med
paus.
CITATET
”Nu vill de göra spelet sänka
skepp till film. Detta är ren
desperation. ’Battleship’
förnedrar filmbranschen.”
”Avatar”-regissören JAMES
CAMERON är inte imponerad över
Alexander Skarsgårds kommande
filmprojekt ”Battleship”. Cameron
sträcker sig till och med så långt som
till att kalla filmens producenter för
”löjliga”, skriver Aftonbladet.
Hur originell är Britney?
REDIGERING: LENNART KOLMODIN
Halle hyllar
sin motspelare
”Stellan Skarsgård är fantastisk!” Halle Berry skiner upp när svensken
kommer på tal. Natten till
måndag kan hon vinna en
Golden Globe för filmen
de gjort ihop.
Golden Globe-galanX7^[[hf^^S
bT]cbÛ]SPV]Pcc3TcÉa7^[[hf^^S
5^aTXV]?aTbb0bb^RXPcX^]b^\Z^
aPaeX]]Pa]P^RWVP[P]P]bTbePaP
T]UÛaP]X]V^\Wda_aXbTa]P_Ê>b
RPabVP[P]UÛaST[Pb
7P[[T1Taahb_T[PaT]VaPecbRWX
i^UaT]ZeX]]PX|5aP]ZXTP]S0[XRT|
^RWZP]eX]]P_aXbPUÛaQÉbcPZeX]]
[XVPbZÊSTb_T[PaT_Ê6^[ST]6[^QT
VP[P] 7^[[hf^^Sb ]Ébc UX]PbcT
]PccT]cX[[\Ê]SPV
Hennes motspelare: BcT[[P]
BZPabVÊaSb^\b_T[Pa[ÉZPaT]W^]
UÊaWYÉ[_Pe
~7P]ePaeÊacUÛabcPeP[Pccb_T[P
a^[[T]b^\3a>i^RWYPVePaaXZcXVc
V[PSPccWP]cPRZPSTYP8]cT\X]bc
UÛa Pcc WP] UPZcXbZc _Ê\X]]Ta ^\
eTaZ[XVWTcT]bS^Zc^a>i
5X[\T]QhVVTa_ÊT]eTaZ[XVbc^ah
^RWWP]S[Pa^\5aP]ZXT~T]bePac
ZeX]]P \TS ceÊ P[cTa TV^]) T] eXc
aPbXbcXbZbhSbcPcbZeX]]P^RWT]bYd
ÊaXVU[XRZP7P[[T1TaahVÛabP\c[XVP
caTa^[[Ta
~ATVXbbÛaT]6T^UUaThBPgUaÊVP
ST|a^aSdeTaZ[XVT]X[P]ScaTa^[
[Ta.|bZaPccPa7P[[T1Taah>\YPV
Z[PaPSTd__VXUcT]Éad__cX[[QX^QT
bÛZPa]P >\ U^[Z VX[[Pa UX[\T] SÊ
VY^aSTYPV\XccY^QQ
0cc1TaahQTd]SaPaBZPabVÊaSÉa
d__T]QPac
Halle Berry är förtjust i Stellan
Skarsgård för samspelet i ”franFoto: SCANPIX
kie and Alice”.
WP]]2Paa^[[^RWUÛa9PSP?X]ZTcc
0]VT[P1PbbTccEXeTRP05^g^RW
P[[PP]SaPUÉaVPSTZeX]]^a3ÛaaT]
WPaÛ__]Pcb|dcQaPbcW^]
1[TeSTcbÊ.
~8\X]T]UP[SX]QX[[PSTYPV\XV
Pcc>bRPabZd[[TVÛaPSTc[ÉccPaTUÛa
\XVPccUÊVÛaPX]caTbbP]cP_a^YTZc
CaT \Ê]PSTa bT]PaT X]bÊV YPV Pcc
\Xcc[XeePacX[[QPZPSÉaYPVQÛaYPST
3TcÉacdUUc
<T]7P[[T1TaaheX[[X]cTPcc\P]
bZPchRZPbh]S^\WT]]T
~=TYSTcÉa^ZTY9PVÉaV[PS^RW
YPVWPaP[[cXSUPYcPcbUÛaY^QQT]
TT Spektra
Keijo Liimatainen
~7P]WPaT]d]STaQPaTVT]bZP_
^RWSTcÉaPccWP][hRZPbbT^X]caTb
bTaPSdc]ÉaWP]XbYÉ[ePeTaZTcÉa
eÉ[SXVc T]VPVTaPS BcT[[P] Éa Tg
caT\c VT]TaÛb ^RW WPa Tcc bcPaZc
cÊ[P\^Sb^\Z^\cX[[_PbbTUcTab^\
YPVb_T[PSTcaTa^[[Ta
7P[[TcaÉUUPSTBcT[[P]eTRZP]X]
]P] X]b_T[]X]VT] X][TSSTb X EP]
R^deTaX]^eT\QTa!'
~EXZ^\ePaP]SaPeÉ[SXVc]ÉaP
^RWPccY^QQP\TSBcT[[P]ePaT]P]
VT]É\TaUPaT]WTc
5X[\T]WPa[TVPc_ÊWh[[P]bTSP]
X]b_T[]X]VT]UÛaceÊÊabTSP]\T]
WPa]dUÊcc_aT\XÉa[PV^\cX[[P[[P
_aXbVP[^a]Pd]STaeX]cTa]
[email protected]
HALLE BERRY
I KORTHET
Ålder: 44.
Bor: Los Angeles och Malibu.
Familj: Dejtar skådespelaren
Olivier Martinez. Dottern Nahla Ariela Aubry, snart 3, Adopterade exmannens, sångaren Eric Benet,
dotter India som nu är 19 år
Filmer, i urval:
”Jungle fever (1991),
”Boomerang” (1992),
”Flintstones” (1994),
Halle Berry är UÛaP[[cXSUÛaZ]X_ ”Losing Isaiah” (1995),
_PS \TS _aXbVP[^a 7^] Q[Te UÛa ”X-men” (2000),
]ÊVaP Êa bTSP] ST] UÛabcP bePacP ”Monster’s ball” (2001),
ZeX]]PPcc_aXbPbb^\QÉbcPbZÊST ”Die another day” (2002),
b_T[TabZP_Ê>bRPabVP[P]4ccWXb ”X-men 2” (2003),
”Catwoman” (2004),
c^aXbZcÛV^]Q[XRZX7^[[hf^^S
|3TcWÉaÛV^]Q[XRZTcÉabcÛaaTÉ] ”X-men: The last stand” (2006),
YPV3TcWÉaÛV^]Q[XRZTcÉaUÛa3^ ”Perfect stranger” (2007),
a^cWh3P]SaXSVT;T]P7^a]T3XP ”Things we lost in the fire” (2007).
Arkivfoto: SCANPIX
BRITNEY ANKLAGAD FÖR PLAGIAT
Britney Spears släppte singeln
”Hold it against me”, från sin
kommande platta, på tisdagen.
Nu anklagar countryduon The
Bellamy Brothers henne för att
ha plagierat deras hit ”If I said
you had a beautiful body, would
you hold it against me” från
1979, skriver Contact Music.
Bandets sångare David Bellamy
säger att de inte kommer att
stämma Spears.
”Howard och jag har inget
personlig otalt med Britney. Hon
är en talangfull tjej. Men professionellt känner vi oss, helt uppriktigt, lurade. Var finns originaliteten?” undrar David Bellamy.
The Bellamy Brothers låt låg
etta på singellistan. TT Spektra
Målningen ”Ljus”
är en av Bisse
Thofelts många
studier av ljuset.
”GOSSIP GIRL”-STJÄRNA I CLINTAN-FILM
Ed Westwick, mest känd från ungdomsserien ”Gossip girl”
ska spela en av rollerna i Clint Eastwoods kommande film
”J Edgar”. Westwick ska göra karaktären Smith, en agent
med stora författardrömmar, skriver filmsajten Deadline.
Leonardo DiCaprio är redan klar för en roll i filmen, som
handlar om den manipulative FBI-chefen J Edgar Hoover. TT
Spektra
KRITIKERFAVORIT VILL FILMA PIPPI
Medan den kritikerhyllade filmen ”Winter’s bone”, om den
unga kämpande Ree, visas på
svenska biografer sitter den
amerikanska regissören Debra
Granik och skriver synopsis till
en film om en annan och mer
känd flickhjältinna – Pippi Långstrump.
Uppgifterna kommer från en
intervju i Los Angeles Times och
Lars Nyman, vd på Astrid Lindgren-imperiets rättighetsbolag
Saltkråkan, verkar inte helt
överraskad.
– Det är många som vill göra
Astrid Lindgren-film och vi kommenterar inte specifika intressenter, oavsett vilka det är.
I fjol övertog Saltkråkan filmrättigheterna till Astrid Lindgrens böcker från SF. TT Spektra
Bisse Thofelt med sin poetiska maskin som
Foto: BRITT-MARI OLSSON
ställdes ut på Dunkers.
Galleri Moment
minns Bisse
Thofelt
Bisse Thofelt.
Foto: ANNA
OTTOSSON
Den färgstarke 7ÛVP]ÉbZ^]bc
]ÉaT]1XbbTCW^UT[cb^\Pe[TSeÊ
aT]! ÉV]PbT]\X]]TbdcbcÉ[[
]X]V _Ê 6P[[TaX <^\T]c X ©]VT[
W^[\
;Ydb^RWePccT]~^RWP]Y^eXb~
ePabcÉ]SXVcÊcTaZ^\\P]ST\^cXeX
WP]bZ^]bc^RW_^TbX=ÉaWP]bcÉ[[
STdcX3d]ZTabZ^]bcWP[[cX[[bP\
”Anjovisaltare” var utställt på
Dunkers 2007.
Foto: BRITT-MARI OLSSON
\P]b \TS P]SaP [^ZP[P bc^aWTcTa
!& ePa STc Ydbc P]Y^eXbT] b^\
bc^S X RT]cad\ BX[eTaV[É]bP]ST
Z^]bTaeQdaZPaWPSTUÛaeP]S[PcbcX[[
Q[^\\^a^RWUXbZbcX\
DcbcÉ[[]X]VT] _Ê <^\T]c Û__
]Pb $YP]dPaXZ[^RZP] PeUÛaUPc
cPaT]^RWaTVXbbÛaT]0]STabFÉ[[
WTS^RW_ÊVÊacX[[$UTQadPaX
C5
TORSDAG 13 JANUARI 2011
NÖJE
Lotten Roos söker under täcket för att finna sin identitet. Exakt vad hon hittar får vi se ”Subtales – arior från medelklassen” för att få svar på.
Subfrau går under ytan
~3TcWPaePaXcT]\X]bcbPVcX\
_a^eXbTaPS_a^RTbbSÉaYPVX]cTaXZ
cXVceTcPcePSSTeX[[TWPPe\XV4cc
cPVePaSTcaÉccÊ]VTbcUd[[c\T]]d
QÛaYPaYPVWXccPVaT__Tc^RWSTcQ[Xa
UÛadc^\^_TaPÉeT]_^_eXbPbcaX_
cTPbT\dbXZ ^RW Å [P 7^[[hf^^S
UX[\0[[cÉaX]cTZ[PacÉ]\T]STcÉa
Yd V^cc ^\ cXS ~ T] ^RW T] WP[e
eTRZPcX[[_aT\XÉaT]bÉVTaWP]^RW
bZaPccPaV^cc
Ett gäng dragkings skalar
av sig det ena lagret efter
det andra. Vad finner de
under alla masker och förklädnader? Ja, inte hittar
de alltid vad de önskar?
Fria teatergruppen Subfrau sammanfattar tio års
letande efter den berömda
nordiska jämställdheten
på Intiman i Malmö.
Det är första gången <P[\Û
bcPSbcTPcTabP\PaQTcPa\TST]UaX
Vad__ >RW UÛabcP VÊ]VT] ST ]X^
ZeX]]^a]PXBdQUaPdY^QQPa\TST]
X]bcXcdcX^]bcTPcTa <T] UaTSPVT]
ST] ! YP]dPaX Q[Xa STc eÉa[Sb_aT
\XÉaUÛaSTccPbP\PaQTcT|BdQcP[Tb
~PaX^aUaÊ]\TST[Z[PbbT]|
CTPcTaVad__T] QX[SPSTb Pe ]X^
Z[PbbZP\aPcTa_ÊCTPcTaWÛVbZ^[P]
X7T[bX]VU^ab3TZ^\UaÊ]5X][P]S
BeTaXVT=^aVT^RW8b[P]S^RWeX[[T
]ÊV^c\TaÉ]ePSST]\P]bS^\X
]TaPSTcTPcTaeÉa[ST]Zd]STTaQYd
SP Da Tcc SaPVZX]V_a^YTZc ST VT
]^\UÛac_ÊbZ^[P]UÛSSTbBdQUaPd
~EXÉaeÉ[SXVc]ÛYSP\TS]P\]Tc
Vad döljer sig under
Ellen Nyman engagerades av Subfrau för den här föremask och lösögonställningen och gör därmed sin regidebut.
fransar på Ida Løken?
b^\P]chSTabdQZd[cdaUÛaÉaX]cT
ZeX]]^a U^acUPaP]ST [XcT |d]STa|
^RWUÊacP\X]SaT_[PcbÉ]\É]bÉ
VTa8SP;ÝZT]T]Pe\TS[T\\Pa
]P
Utifrån rollerna b^\ SaPVZX]Vb
UXRZ ST P]eÉ]SP P]SaP dccahRZ É]
ZeX]]^a]^a\P[cUÊa_ÊbRT]>RW
UÛaST]ST[T]X[XeTc
~EX UXRZ d__\ÉaZbP\WTc \T]
”Allt är inte klart än men det är ju
gott om tid – en och en halv vecka
till premiären!”
adQQPST ^RZbÊ QP[P]bT] <P][XVc
^RWZeX]][XVcQÛaYPST[ÛbPbd__
4UcTabZ^[P]ÊZcTST]X^WT\cX[[
bX]PaTb_TZcXeTWT\[É]STaSÉaST
Y^QQPa\TScaPSXcX^]T[[cTPcTa<T]
ePacP]]PcT[[TaePaccaTSYTÊabP\[Pb
STcX[[TV]P_a^SdZcX^]TaXBdQUaPd
!&Z^\STcX[[TgT\_T[cX[[7T[
bX]VQ^aVbbcPSbcTPcTa\TS|?aTcch
BdQUaPd|
~EXZ^\\TaVÉa]PcX[[QPZP\TS
|BdQcP[Tb|bÉVTa8SP;ÝZT]
~=Éa eX b_T[Pc caT eTRZ^a WÉa X
<P[\ÛVTaeX^bbdc_Êcda]ÎcX[[ST
]^aSXbZP[É]STa]P<T]cda]ÎbRWT
\PcÉaX]cTUd[[cÉ]
|BdQcP[Tb|ÉaTccb[PVbYdQX[Td\b
Henrik Rambe är
kompositör och ende
mannen i ensemblen.
UÛaTbcÉ[[]X]V3TWPSTcÉ]ZcbXVT]
_P\_XVcX[[QPZPQ[XRZX^_TaPU^a\Pc
^\ ePS b^\ WÉ]c d]STa ST cX^ Êa
b^\VÊcc<TSbP\WÉ[[Tc^RWST\
bYÉ[eP5ÛaPccUÊZ^\_[Tcc]^aSXbZ
ÛeTaQ[XRZ P][XcPSTb 4[[T] =h\P]
b^\aTVXbbÛa7^]ÉabeT]bZbZÊST
b_T[PaT^RW_TaU^a\P]RTPacXbc\T]
WPaY^QQPc\hRZTcX3P]\PaZ^RW
VÛa]dbX]aTVXSTQdc
~7^]Éa^RZbÊeP]PcccP_^[XcXbZ
bcÉ[[]X]VÉeT]^\STcZP]ePaP^QT
WPV[XVc ^RW STc eX[[T eX bÉVTa 8SP
;ÝZT]
4]ST\P]]T]XVÉ]VTcÉaZ^\
_^bXcÛaT]7T]aXZAP\QTb^\Y^Q
QPcT]WT[ST[\TScTPcTa\dbXZ
Föreställningen WPa bZaXeXcb Pe
bP\c[XVP ]X^ X BdQUaPd \T] QPaP
UhaPbcÊa_ÊbRT]CaTPebZÊSTb_T
[Pa]PÉa\TSd]STaWT[PaTbP]3T]
UYÉaSTa^[[T]ST[PbPecaT3TÛeaXVP
\TS[T\\Pa]PÉaT]QPaccTgcUÛaUPc
cPaT
~3TcÉaX]cTbÊ[ÉccPccUÊXW^_STc
]ÉaeXZ^\\TaUaÊ]UhaP[É]STa^RW
WPacaTcc^]QPa]cX[[bP\\P]bbÉVTa
8SP;ÝZT]
<T]W^][^ePaT]\hRZTceXbdT[[
UÛaTbcÉ[[]X]V \TS b[PVZaPUcXV bRT
]^VaPUX^RWZ^bch\PeBXbbT[A^\
\T 2WaXbcT]bT] 3Tc Q[Xa UX[\
\hRZTcbÊ]V\dbXZ^RWT]chS[XV
aÛScaÊS\PZc^aS]X]V<T]ZP]bZT
X]cTP[[cXSST]ST~^RWeX~eÉ]cPc
^bb
Tjerstin Thorsén, text
[email protected]
042-489 90 21
Anders Malmberg, foto
[email protected]
042-489 91 74
C6
TORSDAG 13 JANUARI 2011
GUIDEN TORSDAG ]
Bjuv
BIBLIOTEKEN
Billesholm 13–19.
Bjuv 13–19.
Ekeby 11–19.
KYRKLIGT
Ekebygården Sopplunch 12, ärtsoppa el alternativ soppa. Enkelt
program.
UTSTÄLLNINGAR
Bjuvs bibliotek Eva Wadenhed,
smycken.
ÖVRIGT
Guiden är öppen för arrangemang och aktiviteter som vänder sig till allmänheten och inte
kräver förhandsanmälan eller medlemskap. Vi reserverar oss för eventuella ändringar.
Munka Ljungby 9.30–11.30, 14–
19.
Stadsbiblioteket 10–19.
Strövelstorp 10–12, 15–18.
Södra Utmarken 9–12.
Tåstarp 15–19.
Vejbystrand 10–12, 15–19.
TIPSET
FILM
Billesholmstraktens hembygdsförening Norra Vrams
prästgård. Arkiv, antikvariat och
museum 11–13.
NSR Återvinningsgård Verkstadsg 3, 13–16.
Träffpunkt Solg 5. Mötesplats
och informationscentrum för Anhörigstöd, Ideella krafter och seniorer
9–12. Stickkafé 13.30–16. Tel 042458 54 68.
Båstad
BIBLIOTEKEN
Båstad 10–18.
Förslövs utlåningsstation 16–
19.
Grevie 13–18.
Västra Karup 14–18.
Östra Karup 14–18.
FÖREDRAG
Om vårens böcker Kajsa Kallio
berättar. Bjärupsgården, Agardhsg
33, 19. Arr FBF.
KYRKLIGT
Grevie kyrka Meditation 18.30–
20.
Medmänniskan i Fyren Friluftsv
3. Kafé och second hand 12–I7.
MARKNAD & LOPPIS
Loppisbutiken Bjärepunkten,
Grevie, 15–18. Grevie GIK.
Loppisbutiken Sandbäcksv 2,
Förslöv, 16–18. Förslövs IF.
UTSTÄLLNINGAR
Utställningen om Hallandsåstunneln Vistorpsv 96, Förslöv, 10–
16, lunchstängt 12–13. Tel 043144 20 91.
ÖVRIGT
Bjärehemmet Solroshörnan 14.
NSR Återvinningsgård Englandsdalsv 76, 7–16.
Vårliden Träffen 10. Vi kör ut julen
11. Speldags 14.
Åsliden Månadskafé 14–15.30.
Anna Bolin sjunger och spelar.
Helsingborg
BIBLIOTEKEN
Drottninghög 13–17.
Elineberg 9–15.
Laröd 14–19.
Påarp 10–13, 14–18.
Ringstorp 10–12, 13–17.
Rosengården 13–19.
Rydebäck 10–12, 13–17.
Råå 10–12, 13–17.
Stadsbiblioteket 9–19.
Ödåkra 14–19.
FILM
Filmstaden Easy A 18.30. Engelen
18. Harry Potter och dödsrelikerna
20.45. Narnia: Skeppet Gryningen
3D, eng tal, 18.15, 21. Pussel 20.15.
Svinalängorna 18, 20.30. The tourist 18.30, 21. The town 20.45. Tron
Legacy 3D 21.15. Änglagård – Tredje
gången gillt 18, 20.45.
Röda Kvarn Igelkotten 17.30. Soul
kitchen 19.30. Direktsänd musikal
från London: Fela! 20.
FRITID & FRILUFTSLIV
Actic Motionssim 6.30–21.30. Allmänt bad, under 18 år, 14–20. Gym
6.30–21.30.
Filborna arena 6.30–22, kassan
stänger 21. Tävlingsbassäng 6.30–
16, 19.30–21.30. Motionsbassäng
6.30–21.30. Undervisningsbassäng
15–19.30. Multibassäng 6.30–7.30.
Fredriksdal Lär dig hur träden
och knopparna ser ut på vintern.
Följ två nya stigar med fakta och
frågor på temat vinterns natur på
Fredriksdal. Stigarna startar i den
engelska parken nära herrgården.
Facit till de båda stigarna finns att
hämta i Kulturmagasinets reception
vardagar 11–16.
Pålsjöbaden 13–20, sista insläpp
19.
FÖR BARN OCH UNGA
Adolfsbergskyrkan Barnkör 15.
Skåpet – öppen verksamhet
Foto: TRISTRAM KENTON
Direktsänd musikal från London
HELSINGBORG: RÖDA KVARN, KLOCKAN 20.
SVALÖV: KULTURHUSET, KLOCKAN 20.
N
Direkt från National Theatre i London, till Röda Kvarn i Helsingborg och Kulturhuset i
Svalöv, sänds i kväll den hyllade musikalen ”Fela!”. Musikalen handlar om den berömde
afrikanske musikern Fela Kuti och är producerad i samarbete med Jay-Z och Will Smith.
Föreställningen är en unik blandning av dans, teater och musik, som skildrar Felas kontroversiella liv som konstnär, politisk aktivist och revolutionerande musiker. ”Fela!” har gjort
succé på Broadway och vunnit tre Tony Awards.
Röda Kvarn Narnia: Skeppet Gryningen, eng tal, 17.45. Svinalängorna 20.15. The tourist 20. Änglagård
– Tredje gången gillt 17.30.
FRITID & FRILUFTSLIV
Canasta Åshaga 17. HjärnarpTåstarps PRO.
Luftgevärsskytte Skjuthallen
Strövelstorps bygdegård 17. Ausås
Strövelstorps SKG.
Rönnebadet 12.30–19.
FÖR BARN OCH UNGA
Kyrkans barnkafé Hjärnarps församlingsgård. Kyrkis för stora och
små 8.15–12.
Öppen förskola Åvalla församlingsgård, S Kyrkog 3, 13–16.
Öppen förskola S:t Mikael, Ishallsv 10, 9–12.
Öppna förskolan Heimdallg 1 A.
Matlagning 9–15.
KYRKLIGT
Barkåkra kyrka Middagsbön 12.
Munka Ljungby församlingshem Lunch 12.
Solhaga Kaffedags 14.30.
Willans vårdboende Gudstjänst
15.
Åvalla församlingsgård Kafé
Åvalla 14. Bibeln vår bok, med kyrkoherde Ulf Berwill.
MARKNAD & LOPPIS
Mötesplats Kupan Storg 4, 10–
13, 14–17.30. Röda Korset.
MUSEER
Sveriges järnvägsmuseum 10–
17.
ÖVRIGT
NSR Återvinningsgård Nordalag 1, 7–18.
Ängelholms turistbyrå 10–17.
Örkelljunga
Rita, spela spel, lägg pussel. Stadsbiblioteket 14–17.
Tropikariet med hajrevet Hävertg 21, 11–17.
Öppen förskola S:t Olofs kyrka
9–11.30.
KLASSISKT
Vilde Frang – violin Michail Lifits, piano. Dunkers kulturhus
19.30. Konsertintroduktion 18.45.
Helsingborgs kammarmusikförening.
KYRKLIGT
Adolfsbergskyrkan Bön 9.
Gudstjänst på Ragnvallagården
11.30.
Den gode herdens kyrka
Blåkullag 7. Stickkafé 13.
MARKNAD & LOPPIS
Loppis & Kafé GA Gustav Adolfs
församlingshus, Furutorpsg 47, 13–
16.
MUSEER
Grafiska museet Fredriksdal, 11–
16. Nordens största.
Idrottsmuseet Carl Krooks gata
10, 10–15. Utställning: Cykelklubben
FIX 90 år; Legendariska HIF-ledare
1907–2010, med fokus på ordförande, främst Bill Pettersson och Ingvar Wenehed.
Medicinhistoriska museet Bergaliden 20, 11–15. Sjukvård i Helsingborg under förra århundradet.
Skolmuseet Bergaliden 24, 10–15.
Äldre skolsal, naturrum, skolmaterial, klassfoton. Utställning: ”Från
stenålder till Bernadotte”.
POP & SÅNT
Metalfield Gun Held High, Worth
A King’s Ransom, 8Stone, Outtrigger. The Tivoli, Hamntorget, 20.
UTSTÄLLNINGAR
Dunkers kulturhus Kungsg 11.
”Vägg i vägg”, Anna Brag, teckn;
”Konsten att bli kung”, Bernadotte;
”Carl Larsson & Co”, 10–20. Guidad
visning: ”Carl Larsson & Co” +
”Konsten att bli kung”, Bernadotte,
18.
Råå bibliotek Max Persson, måleri.
ÖVRIGT
Anhörigcentrum Carl Krooks gata 10, in på gården. Öppet herrkafé
13.30–15.30.
Kamratföreningen Lyktan
Bryggareg 7, 10–18.
NSR Återvinningsgård Hjortshögsv 1, 9–18.
Sköldenborgs träffpunkt Hebsackersg 6, 8.30–16. Syjunta
13.30–16. Skip-bo 13–15.30.
Stadsarkivet Bredg 17, 9–12, 13–
16. Släktforskarhjälp.
Träffpunkten Lundhagen
Planav 41, Kattarp. Stickkafé 13.30.
Träffpunkt 56 Adolfsberg S
Hunnetorpsv 54–56. Canasta 10–
15. Handarbete och konsthantverk
13–15.
Träffpunkt Norra Husensjö
Ludvikag 49 A, 8–15.30. Studiecirkel 9–11. Kafé 14–15.30.
Träffpunkt Rydebäck Rydebäcks centrum. Drop in 9–12. Kaféet 9.30–12, 13–15.30.
Turistbyrån Dunkers kulturhus
10–20.
Tågaborgs träffpunkt Tågag 32,
8–16. Nybörjarcanasta 10–12.
Visningspunkten Hebsackersg
8, 14–16. Visningsmiljö med smarta
saker och hjälpmedel som kan öka
tryggheten och säkerheten i hemmet. Vård- och omsorgsförvaltningen och Helsingborgshem.
Höganäs
BIBLIOTEKEN
Höganäs 10–19.
Jonstorp 14–19.
Lerberget 12–17.
Nyhamnsläge 15–19.
Viken 10–12, 14–19.
FRITID & FRILUFTSLIV
Korpens motionsgympa +40
Kullaskolans gymnastiksal 19.
Klippan
BIBLIOTEKEN
Klippan 10–19. Tidningsrum fr 9.
Ljungbyhed 14–19.
Östra Ljungby 15–19.
FRITID & FRILUFTSLIV
Boule Sågen 14. Korpens bouleklubb.
UTSTÄLLNINGAR
Klippans konsthall Storg 9. Inga
Björstedt, Berit Fradera, måleri, collage 10–19.
Åby museum Elfdalen. Identifiering av Blomgrens m fl bilder 13–16.
Klippans hembygdsförening.
ÖVRIGT
Ljungbygården Stora salen.
Bingo 14.
Röda Korset Kupan 14–18.
Landskrona
BIBLIOTEKEN
Glumslöv 16.30–19.
Stadsbiblioteket 10–19.
FILM
Bio Maxim Änglagård – Tredje
gången gillt 19.
FRITID & FRILUFTSLIV
Bangolfhallen Pilåkersg 32 D,
10–20. Tel 0418-150 39.
Karlslundsbadet 10–20.30.
FÖR BARN OCH UNGA
Rådstugans öppna förskola 9–
12.
UTSTÄLLNINGAR
Gläntans öppna förskola Polhemsg 3. Babyöppet 9–12. Babyrytmik 13–16.
Landskrona museum Slottsg/
Eriksg. Ulf-Johan Härd, måleri 15–
20.
Stadsbiblioteket ”Memoriam”,
fotoutställning skapad av Richard
Jenders.
FÖREDRAG
ÖPPET HUS
Författarmöte: Sigrid Combüchen Tivolihuset 19.30.
Landskronabygdens släktforskare Helsingborgsv 8, gaveln, källaren, 18.30–21.
Farhults kyrka Knutsmässa 18.
Kvällskvisten 19–20, prästgården i
Farhult, en träffpunkt för vuxna, fika.
Höganäs kyrka Sopplunch med
bön 12.
ÖVRIGT
Malvan Middag 13–15.
FÖR BARN OCH UNGA
KYRKLIGT
MARKNAD & LOPPIS
Röda Korset Storg 21, 10–18.
ÖVRIGT
NSR Återvinningsgård Skjutbanev 1, Strandbaden, 7–16.
Turistbyrån Landskrona–Ven
Regeringsg 13, 10–18.
Perstorp
BIBLIOTEKEN
Perstorp 11–18. Tidningsrum fr
8.30.
FRITID & FRILUFTSLIV
GF Activa Norra Lyckans gymnastikhall. Afrodance 19–20.
Ugglebadet Bad 13.30–20. Vattengymnastik 12–12.40. Hälsotek
7–20. Sol 7–20.
FÖR BARN OCH UNGA
Familjens hus Öppen förskola 9–
12.
UTSTÄLLNINGAR
Perstorps bibliotek Fönstret.
Solveig Nilsson, naturfoto.
ÖVRIGT
Träffpunkten Torgg 3, 11–12.
Svalöv
BIBLIOTEKEN
Billeberga 9–13.
Röstånga 11–13, 15–19.
Svalöv 10–19.
Teckomatorp 12–14, 16–19.
FILM
Kulturhuset Direktsänd musikal
från London: Fela! 20.
KYRKLIGT
Åsgården Veckogudstjänst 10.
BIBLIOTEKEN
Örkelljunga 13–19. Tidningsrum fr
8.30.
FRITID & FRILUFTSLIV
Kortspel Kommunsalen 14. SPF.
Sim, motion och bowlinghall
Motionssim 15–16. Allmänt bad 16–
20. Bowl/sol 8.30–20. Styrketräning 5–24.
Skidåkning Kungsbygget 9–21.
MUSEER
Lanthandelsmuseum & kafé
Bäckg 10, 12–17.
ÖVRIGT
Kafé Sackeus/loppis Storg 15,
13–17.
Turistbyrån Kulturhuset, Storg 2,
10–14.
Violen Stockholmsv 13. Frivilligcentral. bingospel 14–16.
Åstorp
BIBLIOTEKEN
Hyllinge 15–19.
Kvidinge 15–19.
Åstorp 12–19.
FRITID & FRILUFTSLIV
Boule Boulehallen 14–21. Åstorps
björnboulare.
FÖR BARN OCH UNGA
Haganäs fritidsklubb/fritidsgård Åk 3–6, 13–18.
Hagapunktens öppna förskola
8.30–13, sångstund, 0–6 mån, 10.
Hyllinge fritidsklubb Åk 4–6,
14–18.
Sporthallens fritidsgård 18–21.
Öppna förskolan Kvidinge familjecentral 9–13, babydans 10, musiklek 11.15.
ÖVRIGT
Frivilligcentralen Astern Trädgårdsg 15, 9–12.30, bingo 10–11.
Hjärt- och lungsjukas förening
Trädgårdsg 36. Styrketräning, Fritiden, 9. Gubbröra 16.
NSR Återvinningsgård Gasverksg 1, 7–16.
Ängelholm
BIBLIOTEKEN
Ausås 15–19.
Hjärnarp 10–12, 14–19.
SÅ NÅR DU OSS
N Uppgifter till Guiden lämnas
vardagar, senast kl 11 dagen före
införandet. Kontakta oss helst
via mejl: [email protected]
Tel 042-489 91 33
Fax 042-489 93 70
N Matsedlar för servicehus och
skolor återfinns på respektive
lokalsida i del A.
N Dessutom: Varje fredag, i del
C, nöjes- och konstkalender för
hela regionen.
Birgitta
Persson
Anne-Boel
Olofsson
VAD HÄNDER
MER?
På hd.se/kalender
finns mer information
C7
TORSDAG 13 JANUARI 2011
REDAKTÖR: Jonas Brorson 042-489 93 71
E-POST: [email protected]
DAGENS SUDOKU
Av Glen McCoy
A
F
F
E
&
E
G
O
N
] SERIER & KRYSS
6
9
5
3
5
2
8
6
8
7
B
A
B
Y
B
L
U
E
S
Av Jerry Scott & Rick Kirkman
1
7
3
2
5
6
8
7
2
8
7
5
1
9
9
3
© Bulls
7
2
3
8
6
9
8
1
4
5
9
6
8
6
3
5
9
1
1
4
2
7
6
2
7
3
3
6
7
4
2
8
9
1
2
1
9
6
5
7
4
3
8
5
D
2
4
8
O
3
5
9
R O D
5
B
1
6
8
7
9
3
2
1
5
4
8
1
9
4
7
6
3
2
5
5
6
3
7
9
8
2
4
1
hd.se/spel
7
LÖS FLER
SUDOKU!
4
E
R
N
I
E
Av Bud Grace
Alla siffrorna 1–9 ska finnas med en gång i varje lodrät
och vågrät rad samt i varje markerad box (3x3 rutor).
E
R
Här är den rätta lösningen
till dagens sudoku.
LILLA KRYSSET
Av Lars Mortimer
H
Ä
L
G
E
1
2
3
4
1
5
5
S
2
P
E
T
6
6
7
A
S
8
9
O
K
11
10
Ö
L
A
7
P
P
V
9
U
E
T
T
S
L
O
T
7
F
I
P
P
L
Av Lise Myhre
11
P
O
N
D
U
S
Av Frode Øverli
Z
I
T
S
Av Jerry Scott & Jim Borgman
VÅGRÄTT:
1. Kan flygas
5. Hög fyrkantig stenpelare
6. Kan man på tv
7. Det gömts i snö kommer fram vid...
10. Maträtt med egen dag i Skåne
11. Kan det vara socker i
LODRÄTT:
1. Håller sig oftast småbåtarna
2. Skogsnymfen
3. Kan fås i magen
4. Kan man få rättshjälp av
8. Markområden
9. Kan man höet
©2008 Zits Partnership Distr. KFS/Bulls
HJÄRNKOLL
P
A
R M O D
Rätt lösning på
förra Lillkrysset.
N
E
M
I
I
N
T
L
8
4
K
N
D
10
3
C8
TORSDAG 13 JANUARI 2011
FOLK & FAMILJ ]
REDAKTION tel: 042-489 91 24 e-post: [email protected]
ANNONSER tel: 020-23 24 00 e-post: [email protected]
REDIGERING: TORBJÖRN PETTERSSON
DAGENS NAMN
Knut
Knut är ett fornnordiskt
namn som finns inristat
på runstenar. Det kan vara en nordisk form av ett
gammalt forntyskt namn
som betyder ”den käcke”
eller ”den frimodige”. Cirka 16 100 heter Knut, ungefär 6 900 kallas så.
Namnsdag 14 januari:
Felix och Felicia
13 JANUARI
Vem om inte en segelmakare ska ha havsnära utsikt? Lars Lind på balkongen med vy över Öresund.
4]bTVT[\PZPaTbdcbXZcTa
En långsträckt lokal SÉa
[YdbTc U[ÛSPa UaXcc ^RW bc^aP
bh\PbZX]Ta Éa ]TSbÉ]ZcP X
V^[eTcUÛaPccZ[PaP\Pc]X]V
T] Pe [Ê]VbcaÉRZc bTVT[SdZ
Bc^aPUÛ]bcTa\TSdcbXZcÛeTa
=^aaPWP\]T]^RWÛeTa»aT
bd]S ^RW \TS 7T[bX]VÛa
\TS :a^]Q^aV b^\ Q[XRZ
UÊ]V1[XRZPa\P]]^aadcbTa
\P]WPebhcP]\ÛcPWX\[T]
~3TcÉaT]UP]cPbcXbZUaX
WTcPccZd]]PbTW^aXb^]cT]
bÉVTa;Pab;X]S
7P]bPaQTcb\X[YÛÉa]ÊV^c
dcÛeTaSTceP][XVPBÊÉaX]cT
WT[[Ta bTVT[\PZPaT ]ÊV^c
SdbbX]haZT 7P] Z^\ cX[[
7T[bX]VQ^aV (&#^RWQÛaYP
STb^\TVT]UÛaTcPVPaTTccÊa
bT]PaT
8 =^aaP WP\]T] WPa WP]
WPUc bX] UPbcP _d]Zc ]ÉbcP]
[XZP [É]VT ^RW d__[Tec Wda
\X[YÛ] É]SaPc ZPaPZcÉa UaÊ]
bZaÉ_XV aP]VTaQP]VÊaS cX[[
SPVT]b PccaPZcXeP Q^bcPSb
^\aÊST\TS_a^\T]PSbcaÊZ
[É]VbWPeTc
BTVT[\PZP]STc QTbZaXeTa
WP] b^\ Tcc \^STa]c WP]c
eTaZ =d\TaP VÛab \hRZTc
Pe Z^]bcadZcX^]T] X SPc^a]
cX[[STX]SXeXSdT[[cP]_PbbPST
bTV[T]
?Tab^]P[bchaZP]QTbcÊaPe
N GRATTIS
Lars Lind
Aktuell: Fyller 60 år 15 januari.
Bor: På Tågaborg i Helsingborg.
Familj: Hustrun Annette,
dottern Malou och sonen
Carl.
Kopplar av med: Umgås
med familjen. Lugna aktiviteter.
Fritidsaktivitet vid sidan
av seglingen: Utförsåkning
på skidor.
caT _Tab^]Ta UÛadc^\ ;Pab
bYÉ[e
<T] ;Pab ;X]S ePa X]cT
UaÊ] d]VP Êa X]aXZcPS _Ê T]
ZPaaXÉaX]^\QaP]bRWT]^RW
bTaT]bZX[[]PS\T[[P]_aTbb
bT]_ÊSPVT]bd]VS^\Pa^RW
bX] TVT] d]VS^\bcXS _Ê
(%cP[Tc
~?ÊST]cXST]ePa]^VST
U[TbcPc^]ÊaX]VPaUÛabZ^]PST
UaÊ]STWÉacP]ZPa]PPcc\P]
bZd[[TQ[X]ÊV^c<P][TeSTX
]dTc^RWVXRZXbZ^[P]UÛaPcc
\P]bZd[[TVÛaPSTc^RW_Ê
UaXcXST]VY^aST\P]STc\P]
ePaX]caTbbTaPSPebÉVTaWP]
^RWQTaÉccPa^\bX]d__eÉgc
Äter gärna: Svensk husmanskost, till exempel kålpudding. Gärna fisk.
Läser: Bland annat tidningar
och tidskrifter om båtar och
motorer.
Lyssnar på: ”Lever nog gärna kvar i 60-talet. Man kan
till exempel säga att 1967 var
ett popens år. Då kom många
hits som levde kvar länge.
Band som Beatles, Rolling
Stones, Procul Harum och
Eagles var aktiva. Och så Bob
Dylan förstås.”
_ÊT]Q^]SVÊaSdcP]UÛa=h
]ÉbWP\]XBÛa\[P]S
Hans pappas hobby ePa
bTV[X]V^RWUÛa;Pabb^\]Éa
WP] ePa h]VaT \Tbc VX[[PST
caPZc^aTa^RWbc^aP\PbZX]Ta
c^V X]caTbbTc UPac X $ÊabÊ[
STa] =Éa UP\X[YT] bÊ b\Ê
]X]V^\ U[hccPST cX[[ Bc^RZ
W^[\ QÛaYPST WP] b^\\Pa
Y^QQPW^bT]Z^\_Xb_P__P
b^\ePaeÉ[aT]^\\TaPSQÊc
QhVVPaT ATSP] SÊ ePa STc
bTV[T]WP]UPbc]PSTUÛa
~9PVchRZcTSTcePaT]UPb
RX]TaP]ST cTZ]XZ Pcc bTVT[
Zd]STUÛaPQÊcPaUaP\Êc
CITATET
N I DAG
”Jag tror att vi borde läsa den
sortens böcker som sårar och
genomborrar oss. En bok bör
vara hackan till den frusna sjön
inom oss.”
...för 20 år sedan, 1991,
trängde sovjetiska trupper in
i tv-huset i Litauens huvudstad Vilnius. 14 personer dödades och fler än 100 skadades när en stor folkmassa
försökte hindra soldater och
stridsvagnar. Orsaken var att
Litauen försökte frigöra sig
från centralmakten i Sovjetunionen. Ett knappt år tidigare
Franz Kafka, Prag-född tyskspråkig författare 1883–1924
;Pab ;X]S Ud]STaPST _Ê
Wda STc Ud]VTaPST ^RW ePa
UÛaETcVXaXVWTcT]eÉgcT4U
cTabZ^[P][^RZPSTDB0SÉa
WP]bcP]]PSTT]_TaX^S^RW
cÉe[X]VbbTV[PST 7P] [ÉaST
ZÉ]]P U^[Z X bTV[PaeÉa[ST]
^RWUXRZU^cUÉbcTSÉaT]eXZ
cXVcXSXWP]b[Xe
~3TcePaa^[XVcbc^ac\ÉZ
cXVc^RW^TaWÛacX]b_XaTaP]
ST3TcePa_ÊaXZcXVc
Efter USA-vistelsen Z^\
;PabcX[[7T[bX]VQ^aVSÉaWP]
Q[TeZePab^\WP]bYÉ[edc
cahRZTaSTc3TcePaWÉaWP]
QX[SPSTUP\X[Y7P]PaQTcPST
_ÊEXZT]bePae^RWWPSTTcc
bP\PaQTcT \TS T] chbZ bT
VT[\PZPaTX]]P]WP]Z^\X
VÊ]V \TS ST] eTaZbP\WTc
WP]U^acUPaP]STSaXeTa
CaÛcc]Pa _Ê bTVT[\PZP]
STc VÛa WP] X]cT ;Pab ;X]S
bÉVTa Pcc WP] caÉUUPa \Ê]VP
caTe[XVP \É]]XbZ^a VT]^\
Y^QQTc^RWPccbYÛ\P]bZP_Tc
UÛaT]PabTV[PaTÉeT]]ÉaST
X]cTWPa]ÊV^cP]]PcVT\T]
bP\c 3Tc Z^\\Ta ^RZbÊ
bcÉ]SXVc ]hP ch_Ta Pe QÊcPa
^RW bÊ UX]]b ST] bcÉ]SXVP
SaXUcT]PccdceTRZ[X]VT]bZP
VÊeXSPaT
~3TcUX]]bT][XcT]cÉe[PaT
hade litauerna förklarat sig
självständiga, men det accepterade inte Sovjet. Samma år blev ändå Litauen officiellt självständigt.
...för 75 år
sedan,
1936, var
det svensk
premiär för Greta Garbo.
den amerikanska filmen Anna Karenina
X ePaYT \É]]XbZP CP]ZT]
QPZ^\WPaP[[cXSePaXcPccSTc
UX]]b]ÊV^c]hccQPZ^\Z]d
cT]
Själva seglingen QTchSTa
^RZbÊ \hRZTc ^RW X [XZWTc
\TS\Ê]VPP]SaPXBZÊ]TcPa
bXV;Pab;X]SVÉa]PÛeTabd]
STc^RWd__cÉRZTa]hPbcÉ[
[T]X3P]\PaZ
~5ÛaabTV[PST\P]bÊU^ac
STcQ[TeXbUaXcc<T]\TSUP
\X[Y^RWQPa]WPaSTcUÛabcÊb
X]cT Ud]]Xcb [XZP \hRZTc cXS
cX[[ STc 5^acUPaP]ST Éa bTV
[X]V\XccbcÛabcPX]caTbbT
7P]WPabTV[PcVT]^\4d
a^_PcX[[EÉbcX]SXT]T]VÊ]V
<T] X]UÛa ]ÉbcP bTV[Pcb Éa
STcX]cTT]dcbXZcÛeTa_P[\
Z[ÉSSPbcaÉ]STaWP]Û]bZPa
bXVUaÊ]QÊcT]XUÛabcPWP]S
3Tc[dcPaÊcPcc]ÉbcP[É]VaT
bTV[Pcb VÊa cX[[ 8a[É]SbZP
bYÛ]
Birgitta Johansson
[email protected]
042-489 92 20
Foto: Sven-Erik
Svensson
[email protected]
042-489 91 79
med den svenska superstjärnan Greta Garbo i huvudrollen. Filmen byggde på ryssen
Leo Tolstojs roman.
...för 95 år sedan, 1916, kapitulerade den lilla staten Montenegro för de österrikiskungerska trupperna i första
världskriget. Montenegro
ställde sig i kriget på grannlandet Serbiens sida mot
Österrike-Ungern.
N I dag på tjugondedag
Knut körs julen ut, åtminstone i Norden. I nästan hela den övriga kristenheten tar julen slut
med trettondagen. Möjligen kan Nordens förlängda julfirande bero på att
det hedniska midvinterblotet inträffade vid denna tid och att kyrkan ville
få den kristna julen att ta
över även den seden. Det
finns en hel del folkliga
traditioner knutna till tjugondedag Knut. På 1600talet beskrev Olof Rudbeck gästabudskrig, då
värdfolket symboliskt
”körde ut” julgästerna.
Vår yngsta tradition är julgransplundringarna.
N HÖRT OCH HÄNT
För 10 år sedan, 2001,
spelade den tidigare tystade iranska sångerskan
Googoosh för 10 000 jublande åskådare i Globen
i Stockholm. Konserten
ingick i en världsturné.
Googoosh, eller Faegheh
Atashin som hon heter,
förbjöds att uppträda och
spela in skivor efter den
iranska revolutionen
1979. Först 2000 fick hon
resa ut ur Iran och kunde
återuppta sångkarriären.
N NAMN VI MINNS
För 147 år sedan, 1864,
föddes konstnärinnan
Hanna Pauli. Hon blev
en av Sveriges främsta
porträttkonstnärer. Hon
studerade vid Konstakademien 1881-1885 och sedan i Paris där hon deltog
i den kvinnliga konstnärskolonins verksamhet.
Hanna Pauli avled 1940.
N FÖDELSEDAGAR
40 år Uh[[Ta
#YP]dPaXJonas Nyberg,
9^]bc^a_
D]STa ST
bT]PbcT ÊaT] WPa WP] Pa
QTcPc \TS Pcc bcPacP ^RW
dceTRZ[P UÛaTcPV d]STa
_PaP_[hc =Xcc^]& 7P]
WPa ^RZbÊ Q[P]S P]]Pc
bcPacPc WP]ST[bcaÉSVÊa
ST]EÉbcaPVÊaSXEPaP[Ûe
89^]bc^a_Q^aWP]\TS
bX] bP\Q^ 0]]P 9dbcdb
b^] ^RW STaPb ceÊ QPa]
9d[XP]$Êa^RW9PR`dTb"
Êa 8 P_aX[ Z^\\Ta STaPb
caTSYTQPa]
C9
TORSDAG 13 JANUARI 2011
FOLK & FAMILJ
|3X]b[ÉZcbPVP|XCEaT_aXb
Det blir en efterlängtadaT
_aXbXCEUÛa|3X]b[ÉZcbPVP|
b^\d]STaU[TaPbÉb^]VTaUÛa
]ÊVaP Êa bTSP] ePa T] d__
bZPccPSbTaXT^\UÉ]Vb[P]ST
\É]]XbZ^ÛST]
|3X]b[ÉZcbPVP|\TS<P
aXP]]T BÛSTaQTaV b^\ _a^
VaP\[TSPaT| Z^\\Ta Pcc
bÉ]SPb X :d]bZP_bZP]P[T]
\TS bcPac bÛ]SPVT] ST] %
YP]dPaXZ[^RZP]!
~9PV WPa eP[c dc c^[e Pe
b]Xccb^\eX]deXbPac^[ebÛ]
SPVPaXaPSQTaÉccPa<PaXP]
]TBÛSTaQTaV
3TcÉa_^_d[Éac\TSb[ÉZc
U^abZ]X]V X]cT \X]bc X CE
3Éa WPa BEC X U[TaP Êa bÉ]c
bTaXT] |ET\ ca^a Sd Pcc Sd
Éa.|BÊ]Éa:d]bZP_bZP]P
[T]eXbPSTX]caTbbTUÛa|3X]
b[ÉZcbPVP| eP[ST <PaXP]]T
BÛSTaQTaV\TSV[ÉSYTdcc^[e
Peb]XccdabTaXT]
~3TcWP]S[Pa^\c^[eWT[P
QTaÉccT[bTa da ^[XZP \X[YÛTa
^RW bP\WÉ[[bZ[PbbTa UaÊ]
Bengt Andersson till minne
~3Tc Éa \hRZTc T\XVaP
cX^] ^RW \XbbX^] <Ê]VP
bÛZcTbXVdcXeÉa[ST]UÛaPcc
bÛZP[hRZP]BeTaXVTbÊVWT[c
P]]^a[d]SP dc SÊ ca^cb Pcc
STcQPaPÉaTcc_PaVT]TaPcX^
]TaQPZÊcXcXST]bÉVTa<PaX
P]]TBÛSTaQTaV
Marianne Söderberg kommer tillbaka med tolv avsnitt
Arkivfoto: BO BLOMBERG, SVT MALMÖ
ur ”Din släktsaga”.
UÛaaPbTZT[bZXUcTc0[[PSTbbP
UPbRX]TaP]ST\É]]XbZ^ÛST]
WPa VaX_Xc cPV X \XV bÉVTa
<PaXP]]TBÛSTaQTaV
cT[bTaUaÊ]BeTaXVT\T]WÉa
_aTbT]cTaPbÉeT]ceÊWXbc^aX
TaUaÊ]0\TaXZPEXUÊaQ[P]S
P]]Pc_Ê]hccWÛaPWXbc^aXT]
^\CXcP]XR>RWeXUÊaÉeT]
De olika avsnitten"\X Pe]YdcPQTaÉccT[bT]^\6PQh
]dcTa ePaSTaP WPa ^[XZP BcT]QTaV ^RW WT]]Tb \^a
X]]TWÊ[[3TcÉaU[TaPQTaÉc \^a8SPCa^ciXVb[XeX9P_P]
Marianne Söderberg WPa
PaQTcPcX#ÊaeXSBECX<P[
\ÛSÉaW^]ePaXc_a^SdRT]c
^RW _a^VaP\[TSPaT 7^]
QÛaYPSTeXS!!ÊabÊ[STaePa
CEWP[[ÊPX\XccT]Pe (%
cP[TcQ[TebT]PaT]hWTcbY^da
]P[Xbc^RWePa\TS^RWVad]
SPSTBhS]hcc (&<PaXP]]T
BÛSTaQTaV ePa ST] UÛabcP
ZeX]][XVP]hWTcbd__[ÉbPaT]
=d\TaPÉaW^]UaTT[P]RT
7^]VÛaQ[P]SP]]Pc\dbXZ
_aTbT]cPcX^]Ta ^RW WÊ[[Ta
UÛaTSaPV VÉa]P ^\ |3X]
b[ÉZcbPVP|
Roland Classon
[email protected]
042-489 93 07
Bengt Andersson, Höganäs, avled nyårsafton i en
ålder av 82 år.
1T]Vc 0]STabb^] UXRZ cXSXVc
Z^]cPZc\TSSTcYdSXbZPSÊ
ÛeTa[TeP]STUaÊ]Z^]RT]caP
cX^]b[ÉVaT]c^Vb^\WP]S^RW
UXRZ PaQTcT _Ê UÉSTa]TbVÊa
ST] <TS UÛaeÉaePST [P]c
QadZbTVT]bZP_Ta T\XVaTaP
STbT]PaT\Ê]VPPeSTbbPcX[[
ZXQQdciTaX8baPT[1T]Vcd__
aÉccWÛ[[ Z^]cPZc \TS ST\
VT]^\^cP[XVPQTbÛZX[P]STc
^RW WP] UXRZ VT]^\ ST]]P
[Xeb[Ê]VPQTZP]cbZP_\ÛY[XV
WTcT] Pcc [ÉaP ZÉ]]P YdST]
S^\T]^RW8baPT[X]XUaÊ]
Bengt var en avX]XcXPcXecP
VPa]PcX[[Vad]SP]STcPeeÉ]
bZP_bUÛaT]X]VT]BP\Ud]STc
BeTaXVT8baPT[X7T[bX]VQ^aV
XQÛaYP]Pe (&cP[Tc^RWePa
STbb^aSUÛaP]STd]STaRXaZP
"Êa
D]STa [Ê]V cXS ePa WP]
ÉeT]bchaT[bT\TS[T\XAXZb
^aVP]XbPcX^]T]b^\Éa[^ZP[
UÛaT]X]VPa]Pb _PaP_[h^aVP
Stina–Britta Melander har avlidit
Jonas Falk har avlidit
>_TaPbÊ]VTabZP]
BcX]P~
1aXccP <T[P]STa WPa VÊcc
Q^ac7^]Q[Te'%Êa
<T[P]STa
STQdcTaPST
(#% _Ê :d]V[XVP >_TaP]
D]STa %~cP[Tc ePa W^]
UaÉ\bc eTaZbP\ _Ê chbZP
^_Ta^a UaÉ\bc BcPPcb^_Ta X
7P\QdaVD]STaChbZ[P]Sb
cXST]UXRZW^]eXSU[TaPcX[[
9^]Pb 5P[Z WPa Pe[XSXc TUcTa
T]cXSbbYdZS^\7P]Q[Te%%
Êa BZÊSTb_T[PaT] QÛaYPST
b_T[PcTPcTaaTSP]b^\c^]
ÊaX]V ^RW WPa ePaXc P]bcÉ[[S
UÛabceXS6ÛcTQ^aVbbcPSbcTP
cTa^RWbTSP]eXSBc^RZW^[\b
bcPSbcTPcTaUaP\cX[[bX]_T]
bX^]!'7P]ePa\TS^RW
bZP_PSTST]Sh]P\XbZP%~
N KÄNDISJUBEL
För 34 år sedan, 1977,
föddes skådespelaren
Orlando Bloom. Han
fick en rivstart på karriären som Legolas i Sagan om ringen-filmerna.
Sedan spelade han Paris
i Troja om det grekiska
kriget, korsfarare i Kingdom of heaven och Will
Turner i Pirates of the
Caribbean-filmerna.
För 54 år sedan, 1957,
föddes Vänsterpartiets
ledare Lars Ohly. Han
blev aktiv i det som då
hette Vänsterpartiet
kommunisterna, VPK,
under 1970-talet. Till yrket är han tågmästare
och anställd av Statens
Järnvägar sedan 1976
där han också varit
fackligt aktiv. Sedan
1994 är han dock tjänstledig från SJ, det året
blev han partisekreterare i Vänsterpartiet. 1998
kom han in i riksdagen
och sedan 2004 är han
ordförande för Vänsterpartiet.
N DAGENS
SIFFRA
7 dollar och 50 cent
kostade den radioapparat som för 105 år sedan,
1906, annonserades ut i
tidningen Scientific
American. Det var första
gången en annons om
en radioapparat fanns
införd i en tidning.
UÉ[[T]TabÉccP<PaXP2P[[PbX
^[XZP UÛaTbcÉ[[]X]VPa T][XVc
BeTaXVTbAPSX^b|<XccX\d
bXZT]|
D]STa&~cP[TcÊcTaeÉ]ST
<T[P]STa cX[[ BeTaXVT SÉa
W^]Q^bPccTbXVX3P[Pa]PTT
Spektra
Stina Britta Melander.
]XbPcX^] 8 STccP bP\\P]
WP]VWPSTYPVUÛa\Ê]T]Pcc
[ÉaPZÉ]]P1T]Vcb^\_Tab^
]XUXTaPST ST] bcPQX[P ^RW
_aPV\PcXbZP^SP[Q^]ST]
Han var en starkUÛaTb_aÊ
ZPaTPeST\^ZaPcX~ST]QÉb
cP VPaP]cT] UÛa UaTS SÊ ST
\^ZaPcXTa TY UÛa ZaXV \^c
ePaP]SaP <^c SXZcPc^aXbZP
ST\PV^VTabXST^[^VXbcÉ[[ST
WP]^UcPUaTST]^RWST]T]
bZX[SP \É]]XbZP]b QTW^e
8Q[P]S d__Q[P]SPc \TS UP
e^aXcRXcPcTc) |4] SeÉaV bTa
\hRZTc[É]VaTÉ]T]YÉccTbÊ
[É]VT SeÉaVT] bXccTa _Ê YÉc
cT]bPg[Pa|~TccYdSXbZceXb
S^\b^aS b^\ bh\Q^[XbTaPa
Z[^ZWTcT]bZ^\_T]bPcX^]Pe
QaXbcTa
EX \X]]b 1T]Vc b^\ T]
ePa\ 8baPT[eÉ] b^\ UaP\
UÛaSTbX]PÊbXZcTa\TS^aÉSS
WTcZ[^ZWTcZd]]XVWTc^RW
^_cX\Xb\~P[[cZahSSPc\TS
TccbcÉ]ZPeWd\^a
Örjan Kättström
f d ordförande riksorganisationen
cP[bcTPcTa] X 6ÛcTQ^aV cX[[
bP\\P]b\TSBeT]F^[[cTa
^RW:T]c0]STabb^]
BXccbc^aPVT]^\Qa^ccUXRZ
WP] _Ê AXZbcTPcTa] \TS
|?Tab^]ZaTcb ") | Pe ;Pab
=^aÎ]7P]WPaÉeT]b_T[PcX
UX[\Ta b^\ |4] bÊ]V UÛa
<PacX]|^RW|EÉVT]dc|TT
Spektra
Jonas Falk blev 66 år.
Barnboksförfattare död
3T]QaXccXbZTQPa]Q^Zb
UÛaUPccPaT] 3XRZ :X]V~
B\XcWWPaPe[XSXc:X]V~
B\XcW ePa UaP\UÛa P[[c
ZÉ]SUÛaa^\P]T]QPZ
^\ UX[\T] |1PQT) ST]
\^SXVP [X[[P VaXbT]|
\T] bZaTe d]STa bX]
ZPaaXÉa \Ta É] QÛRZTa ePaPe U[TaP UX[
\PcXbTaPSTb
4][XVc112Pe[TSUÛa
UPccPaT] _Ê cXbSPVT] X
bXcc WT\ X ]ÉaWTcT] Pe
1PcW7P]Q[Te''Êa
Grattis Camilla Skog
Klippans Karateklubb
Grattis Angelica
till lärarexamen!
Kram från
Nick, Theo,
Sanja och pappa
Grattis
våran Axel
6 år idag!
Kram
Mamma, Pappa
Erik och Oskar
Mitt älskade
barnbarnsbarn Teo
fyller 4 år idag!
En stor grattiskram från
gammelmormor Margot
Grattis Åsa
på 40-årsdagen
önskar
Mamma och Pappa
Välkommen Liam
Mattias och Susannes
son
Farfar och Farmor
Helsingborg 9 januari 2011
Vår älskade Elvira
fyller 7 år idag!
Adam Frost!
Grattis på 7-årsdagen
Grattis
Jacob 6 år
Sönd 9/1 2011 tog du
Svart bälte i Karate
Mamma och Pappa
Hipp hurra!
Anton blir 10 år idag
Grattis önskar
Mamma, Pappa
och Hannah
vår galna
heavy metal grabb
Kramar från
Mamma, Pappa och Alex
önskar
Mamma, Pappa,
Filip och Victor
Grattis vår lilla Lotta
på 6-årsdagen
Hipp Hipp Hurra
Våran Calle
fyller 5 år idag
Grattis Daniel
på 10-årsdagen
Grattis till
din socionomexamen
Marie, bra jobbat!
Kramar från
Mamma, Pappa och Tilda
önskar
Farmor och Farfar
Lycka till i arbetslivet
önskar
familj, släkt och vänner
många kramar från
Mamma, Pappa
Oskar och Sigge
Grattis
vår stora älskling!
Albert Widell 5 år idag!
Många kramar från
Mamma, Pappa, Alice,
släkten, Rögle BK o HIF!
Dagens ros och stort
Tack till kören Aqurello
för all skönsång de
bjuder på och för all
glädje de sprider!
/ Barbro
Ev uppvaktning
på min födelsedag
undanbedes vänligen
Maj-Britt Andersson
Landskrona
önskar Familjen
Grattis Pelle
på 3-årsdagen
önskar
Farmor, Farfar,
Mormor, Morfar
C10
TORSDAG 13 JANUARI 2011
FOLK & FAMILJ
Inga Persson till minne
Inga Persson, Ängelholm, har avlidit i en
ålder av 84 år.
8]VP ?Tabb^] ePa UÛSS
=X[bb^] X B]ÛU[TQ^SP
:haZWd[cbb^RZT]X1[T
ZX]VTb^\]d\\TaUT\
XT]QPa]PbZPaPPeÊccP
5ÛaÉ[SaPa]PÉVSTTccUh
aPWTZcPabc^ac[P]cQadZ
b^\ QPa]T] WYÉ[_cT cX[[
Pcc bZÛcP 3Tbbdc^\ T]
ZePa] SÉa 8]VPb \^a
bZÛccT \P[]X]V bP\c
b_Ê]WheT[^RWbÊVb^\
8]VPb UPa bc^S UÛa 5P
STa] WPST ÉeT] T] ZP
ZT[dV]bUXa\P ^RW bPccT
d__ZPZT[dV]PaÊcU^[ZX
eÉbcaP1[TZX]VT^RWÛbc
aPBZÊ]T4UcTab^\8]V
Pb UPa ^RW \^a ePa
bcaÉ]Vc d__cPV]P \TS
PaQTcTUP]]bCX[SPb^\
WYÉ[_ X WT\\Tc 7^]
WPSTb^\d]VcX[[QaX]VPc
]ÊVaPÊaXDB0^RWWPST
\hRZTc Pcc QTaÉccP UÛa
QPa]T]
När Inga gått utbYÉccT
Z[PbbU^acbÉcc]X]VbbZ^[P
^RW Z^]UXa\PcX^]bd]
STaeXb]X]VQ[TeW^]_X
VP _Ê ;X[[P AÛbYÛ VÊaS
X]cX[[ >[^UbcaÛ\ 3Éa
_PbbPSTW^]QPa]WYÉ[_
cTcX[[XWdbWÊ[[Tc^RWc^V
WP]S ^\ aP]b^]TaX]V
bZ^acT] b^\ Yd P]eÉ]
STbd]STaP]SaPeÉa[Sb
ZaXVTc 4UcTa Tcc _Pa Êa
QhccT8]VPcX[[bYdZeÊaSb
PaQTcT X 0bPad\ VXRZ
SÉaTUcTa ZdabTa _Ê
Bd]SbVÊaST]b5^[ZWÛV
bZ^[PX7T[bX]VQ^aVD]
STaTcc_Pab^\aPaUÛaT
bc^S W^] CdbTQ^SP
1ad]]b bYdZbcdVP X
:haZWd[c SÉa bYdZP
Qad]]bVÉbcTaeÊaSPSTb
WT]]Tb UÛaÉ[SaPWT\ X
1[TZX]VT
Min älskade Maka
Vår kära Syster
Efter sin _T]bX^]TaX]V
U^acbPccT8]VPb^\AÛSP
:^abeÉaSX]]P eXS bXcc
VP\[P bYdZWdb X ©]VT[
W^[\ cX[[ WÛbcT] !"
SÊW^]_[Ûcb[XVcSaPQQP
STb Pe WYÉa]Q[ÛS]X]V
^RWQ[Tead[[bc^[bQdaT]
0UPbX]b^\^RZbÊSaPQ
QPST WT]]T Q[Te beÊa
TUcTab^\ W^] cXSXVPaT
ePaXc \hRZTc eTaQP[
7^] WPST S^RZ \Ê]VP
eÉ]]Ta ^RW b[ÉZcX]VPa
Efter U^[ZWÛVbZ^[Tbcd b^\ ^UcP WÉ[bPST _Ê X
SXTa Z^\ 8]VP X] _Ê WT]]Tb[ÉVT]WTc_ÊFX[
bYdZbZÛcTabZTbZ^[P] X [P]b eÊaSQ^T]ST d]STa
:aXbcXP]bcPS VXRZ SÉa X STbYdÊaT]UaP\cX[[WT]
caT Êa 5ÛabcP cYÉ]bcVÛ ]Tb _[Ûcb[XVP UaÊ]UÉ[[T
aX]VT] b^\ bYdZbZÛcTa ST] #STRT\QTa! Maja Gustavsson
bZP VY^aST W^] X ;d]S
Knivsta
d]STa_^[X^T_XST\X]8
b[dcTc Pe $cP[Tc U^ac
bPccTW^]bX]bYdZbZÛcTa
bZTZPaaXÉa _Ê \TSXRX]
Z[X]XZT] ©]VT[W^[\b
[PbPaTcc 3Éa Q[Te W^]
ZePa b^\ PeST[]X]Vb
bZÛcTabZPcX[[bX]_T]bX
^]eXS%"ÊabÊ[STa
8 ©]VT[W^[\ \ÛccT
W^] ÊZTaXÉVPaT 4aXZ
?Tabb^] b^\ W^] VXUcT
bXV\TS1aÛ[[^_Tcbc^SX
Vårt allt
Maj Svensson
* 17 mars 1915
har stilla insomnat
Höganäs 7 januari 2011
Ewa och Björn
Syskon, släkt och vänner
Det kom en dag
en stilla vind
Som smekte ömt
Din trötta kind
Liksom ett ljus
som blåstes ut
Din levnadsdag
har nått sitt slut
Sov gott lilla Mor
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Höganäs kapell
fredagen den 21 januari
kl. 10.30. Efter akten
inbjudes till Malvagården.
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden till
Karlbergs Begravningsbyrå
tel 042-340089 senast den
18 januari.
Varmt tack till personalen
på Sälgen avd. Hösten för
god omvårdnad.
Ingrid
Gustafsson
* 9 april 1927
har idag stilla insomnat i
tron på sin Frälsare och
lämnat oss samt övrig
släkt och vänner i stor
sorg och saknad men i
ljust minne bevarad.
Markaryd
den 4 januari 2011
BERTIL
Dorothy
Kerstin
Jesus sade:
Jag är uppståndelsen
och livet
den som tror på mig
ska leva
om han än dör.
Joh. 11:25
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Markaryds
kyrka onsdagen den 26
januari kl. 14.00.
Akten avslutas vid graven.
Tänk gärna på Strandhem
pg. 36 98 24-8.
8 7T[bX]VQ^aVb ZaT\P
c^aXd\WPaQTVaPe]X]Vb
VdSbcYÉ]bc ÉVc ad\ UÛa
Gunvor Andersson
7T[bX]VQ^aV
>UUXRXP]c ePa :]dc
>[bb^]
>aVP]XbcT]
6d[[1aXcc 9PZWP\\Ta
b_T[PST ET\ ZP] bTV[P
UÛadcP] eX]S ^RW BÊ
bZX\aP]ST ePa P[SaXV
WPeTc ?bP[\Ta]P !#(
"^RW!% bYÛ]Vb
8=^aaPEaP\bZhaZPWPa
QTVaPe]X]VbVdSbcYÉ]bc
ÉVcad\UÛaAlvar Karlsson1X[[TbW^[\
>UUXRXP]cePa:aXbcX]P
:Pa[bb^] >aVP]XbcT]
?Ta>[^U 4fP]STa b_T
[PST 3Éa a^b^a P[SaXV
SÛa^RW0\PiX]VVaPRT
?bP[\Ta]P!#(!$ ^RW
!(&bYÛ]Vb
8=hPZhaZ^VÊaST]bZP
_T[[ X 7T[bX]VQ^aV WPa
QTVaPe]X]VbRTaT\^]X
ÉVcad\UÛaMikael Hedenborg7T[bX]VQ^aV
>UUXRXP]c ePa ?Ta]X[[P
3PVTaWT\ b^\ ÉeT]
[ÉbcT SXZcT] 8 WYÉacPc
UX]]bTccad\?ÊRSb_T
[PSTb BÊ b^\ X WX\[T]
6[^fX]VfXcWh^d8QT
[XTeTX]h^d^RW7Ta^
Alf Lundgren
* 15 april 1927
har idag hastigt
lämnat oss
Båstad
den 4 januari 2011
Syskon med familjer
Övrig släkt och vänner
En ros fäller sakta bladen
Ett ljus brinner stilla ut
En flämtande livslåga
slocknar
En arbetsfylld levnad är slut
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Östra Karups
kyrka torsdagen den 27
januari kl.12.00. Efter
akten inbjudes till
minnesstund i
Församlingshemmet.
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden göres
senast måndagen den 24
januari till Stigssons
Begravningsbyrå tel. 0431716 00.
Vår käre Broder
N BEGRAVNINGAR
8 7T[bX]VQ^aVb ZaT\P
c^aXd\WPaQTVaPe]X]Vb
VdSbcYÉ]bc ÉVc ad\ UÛa
Brita Kihlgren 7T[
bX]VQ^aV
>UUXRXP]c ePa 2PaX]P
7T]aXRbb^]>aVP]XbcT]
2WaXbcX]P 9P]bb^] b_T
[PST 0Xa Pe 1PRW ^RW
CaÛbcTeXbP 2Pa^[X]P
CW^[P]STa bYÛ]V 0eT
<PaXP Pe BRWdQTac ^RW
=^Rcda]T ?bP[\Ta]P
"#!$ ^RW!(&bYÛ]Vb
Vår käre
Åke Svensson
8 7ÛVP]Éb ZP_T[[ WPa
QTVaPe]X]VbVdSbcYÉ]bc
ÉVcad\UÛaAsta Wärmelid7ÛVP]Éb
>UUXRXP]cePaBcXV0g
T[bb^] >aVP]XbcT] =X[b
ChZTbb^]b_T[PST0XaPe
1PRW^RW0eT<PaXPPe
BRWdQTac ?Ê cad\_Tc
UaP\UÛaST 9P] ?TccTab
b^]0RZEÉa\T[P]SSd
bZÛ]P^RW9PVWPaWÛac
^\ T] bcPS ?bP[\Ta]P
!$!!% ^RW"bYÛ]Vb
Min Son
Lars Åke
"Lasse Kock"
Magnusson
Vår älskade
Karen
Mortensen
* 1 september 1922
har idag stilla insomnat
Bjuv 6 januari 2011
Min älskade Pappa
Vår käre
Svärfar och Farfar
Ingemar
Bengtsson
* 17 januari 1942
har i dag lämnat oss
i stor sorg och saknad
Ängelholm
5 januari 2011
Mats och Anna
Klara, Linus
Släkt och vänner
Ibland liksom hejdar
sig tiden ett slag
och någonting
alldeles oväntat sker.
Världen förändrar sig
varje dag
men ibland blir den aldrig
densamma mer
Alf Henrikson
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Heliga Korsets
kapell tisdagen den
25 januari kl. 13:30.
Efter akten skiljs vi åt.
Vår käre
Allan
Lindstrand
* 5 november 1927
† 7 januari 2011
Vivan
Åke och Lotta
Jenny och Henrik
Therese och Josefin
Mia
När Dina steg har tystnat,
finns ändå ekot kvar.
När Dina ögon slocknat,
vi alla minnen har.
Vi spar dem i våra hjärtan,
tar fram dem då och då.
Så kommer Du för alltid,
att vara här ändå.
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Sofia Albertina
kyrka, Landskrona.
Måndagen den 24 januari
kl 11.00.
Efter akten skiljs vi åt.
Tänk gärna på
Hjärt och Lungsjukas
förening i Landskrona
BG 352-9062
Helmuth
Ole och Bitte
Hans-Erik
Bent
Annelise och Nikola
Birgit och Tomas
Kurt och Ulla-Britt
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Släkt och vänner
Mycket blir oss givet
mången skatt så stor
Men blott en gång i livet
skänktes oss en Mor
När detta varma hjärta
inte klappar mera här,
då känner vi med smärta
att det bästa borta är
Vad du gav du aldrig vägde!
Gjorde livet rikt och gott!
Bättre vän vi aldrig ägde
Större kärlek vi ej har fått
Begravningsgudstjänsten
äger rum inom familjen.
Valfri klädsel.
Ett varmt tack till
personalen på Varagården
avd. Dungen för god och
kärleksfull omsorg.
* 28 december 1947
har i dag lämnat oss
Helsingborg
den 7 november 2010
MOR LISA
Släkt och vänner
Begravningsgudstjänsten
har ägt rum i stillhet.
Vår kära
Siri Kronkvist
* 25 januari 1936
har idag lämnat oss
Landskrona
den 7 januari 2011
Jack
Lotta och Uffe
Bella
Tommy och Diana
med familj
Syskon, släkt och vänner
I minnet Du lever
Du finns alltid kvar
I minnet vi ser Dig
precis som Du var
Begravningsgudstjänsten
äger rum i S:t Jakobs
kapell fredagen den
21 januari kl. 14.30.
Efter akten inbjudes
till en minnesstund
hemma hos Lotta.
Min älskade livskamrat
Vår älskade
Pappa, Svärfar och
Morfar
Stig Lindberg
* 14 juni 1930
har idag lämnat oss alla i
stor sorg och saknad.
Spången
den 8 januari 2011
Ann-Mari
Ragnhild o Lennart
Rose-Marie o KjellYngve
Inga-Lill o Anders
Ann-Britt o Jan
Linnéa o Johan
Mona o Mats
Anita o Ulf
Barnbarnen
Släkt och Vänner
Gråt inte vid min grav
Jag finns inte där
Jag finns i vindens lek
över sädesfälten
Och när Du en tidig
morgon
väcks av fåglars kvitter
är det min röst Du hör
Så gråt inte vid min grav
Jag är inte död
Jag har bara gett mig av.
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Riseberga kyrka
onsd. 26 jan. kl.10:30.
Efter akten inbjudes till
minnesstund på Klippans
Gästis. Anmälan om
deltagande vid
minnesstunden till
Klippan Ljungbyheds
begravningsgbyrå tel 043510406 senast månd. 24
jan.
____________________
Ett varmt tack till Team 2,
ASIH, för fantastisk vård
och stöd för oss.
* 20 augusti 1928
har stilla insomnat,
sörjd och saknad
Åsljunga
den 6 januari 2011
Ulla
Inger
Syskonbarn
Övrig släkt och vänner
Ett hjärta av godhet
har slutat att slå
Två ögon som lyst
äro slutna
Två flitiga händer
har lagt sig till ro
och funnit den eviga vilan
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Örkelljunga
kyrka torsdagen den
27 januari kl. 10.30.
Efter akten skiljs vi åt.
Ett varmt och innerligt
tack till personalen inom
hemtjänsten för god
omvårdnad.
Ett varmt tack för
vänligt deltagande vid
Anders
Kullenbergs
bortgång, för blommor
och minnesgåvor,
för kort och samtal
till hemmet.
Ett särskilt tack till alla
som hjälpt och stöttat
oss under Anders
sjukdomstid.
KARIN
Linda o Fredrik
Björn
C11
TORSDAG 13 JANUARI 2011
HITTA NÄRMASTE ÅTERVINNINGSSTATION MED VÅR IPHONE APP
! PappersKretsen
VI SOM INGÅR I PAPPERSKRETSEN ÄR HOLMEN, SCA, M-REAL, IKEA, STORA ENSO, SVERIGES TIDSKRIFTER, IKEA, MEDLEMSFÖRETAGEN I TIDNINGSUTGIVARNA OCH GRAFISKA FÖRETAGENS FÖRBUND.
C12
TORSDAG 13 JANUARI 2011
MIN MENING
REDAKTÖREN
HAR ORDET
N Vad ska hända med Sofiero?
Detta undrar Mats Sjöberg, Helsingborg. ”Låt Sofiero blomstra
av liv och rörelse året om!”,
skriver han bland annat.
N Ingrid Erlandsson, VD Veteranpoolen AB, svarar på kritiken.
N Emir Mehmedovic, Helsingborg, ger oss en bild av medborgarskap och terrorism.
N Och chefredaktör Lars
Johansson ger svar direkt
om kungahuset och nyhetsrapporteringen.
N Med önskan om en god dag.
Roland Classon
[email protected]
042-489 93 07
ADRESS: Min mening, HD, 251 83 Helsingborg
FAX: 042-489 91 17 E-POST: [email protected]
Vad händer med Sofiero?
Snart slår Sofierod__VaX]SPa]P
UÛaT]]hbÉb^]V5ÛaaPÊaTcUXRZB^
UXTa^dc\ÉaZT[bT]|4da^_PbePRZ
aPbcT _PaZ| 9ÉccTcaTe[XVc UÛa 7T[
bX]VQ^aVb^\cdaXbc\Ê[XbX]\PaZ
]PSbUÛaX]V^RWX]cT\X]bcTccV^cc
QTchV ^\ ]ÊV^c UÛa ST] _Tab^]P[
b^\bZÛcTa^RWUÛaeP[cPa_PaZT]
7XccX[[bÉaeTaZbP\WTcTa]PZ^]
RT]caTaPSTcX[[]dePaP]ST_PaZ^\
aÊSTca^cbPccST]]PaTSdRTaPcbd]
STaÊaT]b[^__VT]^\Q[P]SP]]Pc
PebchRZ]X]V cX[[ eX[[^a X ;PaÛS dc
UÛabÉ[Y]X]VPeB^UXTa^VÊaS^RWUPbc
XVWTcTa]P[É]VbbcaP]ST]
=ÊVaP _[P]Ta _Ê Tg_P]bX^] Pe
_PaZT]T[[Ta[ÊcP]É\]SPQhVV]P
STaZ^\\PcX[[P]eÉ]S]X]VP]]Pc
É]UÛa_aXePcPÉ]SP\Ê[WPachS[XVT]
P[SaXVUd]]Xcb
7dabTaSÊSTUaP\cXSPP\QXcX^
]Ta]PdcUÛaPcc[TePd__cX[[UÛaeP[
cP^RWU^acbÉccPdceTRZ[P|4da^_Pb
ePRZaPbcT_PaZ|.
TgT\_[PaXbZc\TSbc^aZaTPcXeXcTc
BÉabZX[c ST UP]cPbcXbZP SPW[X^a]P
eÉRZTaT]P[[cbcÛaaTd__\ÉaZbP\
WTcTcR8]]TWÊ[[Tcd__[TebS^RZWP
beÉ[[c X _PaZT]bQTVaÉ]bPST hc^a
^RWSTcQÛaYPaZÉ]]PbÛeTaP\QXcX
Ûbc|EÉgceÉaZ|ÉaT]P]]P]_^bXcXe
Parkens signum, P[[PcX^cdbT]cP[b QTbZaXe]X]V
PiP[T^a^RWaW^S^ST]Sa^]caXebbÊ
UÛacaÉUU[XVcPccSTcbTSP][É]VTQ[XeXc Det finns stora _^cT]cXT[[P\ÛY[XV
P[[cbeÊaPaTPcccPbXVUaP\_ÊU[TaP WTcTaPcceXSPaTdceTRZ[P_PaZ^\aÊ
PeSTb\P[PbcXVPa]PXbh]]TaWTcX STccX[[TgT\_T[_Ê\PaZTa]PX^RW
STUdZcXVPQÉRZaPeX]Ta]P?ÊU[TaP Q^ac^\B^UXTa^bZ^VT]0][ÉVVTcc
bcÉ[[T]ÉaSTccX[[^RW\TS^UaP\ BZÊ]T[P]SbZP_X\X]XPcha_Ê\X]bc
Z^\[XVc
g \TcTaSTbbc^_^VaPUX\TS
:^]bc]Éa[XVPX]b[PVb^\bZd[_cd ÊbahVVPabcÛabcPbYÛPaÊPa^RWZP
aTa cPa ^RZbÊ T] P[[c bcÛaaT _[Pcb X aPZcÉaXbcXbZPeÉgcTa X Q^]bPXbZP[P
_PaZT] CaÉSVÊaSbST[Pa]P bZÛcb 8]VP QhVV]PSTa =Pcda[XVceXb ^\
VÉaSPcPeT]eP[[VaPeSP\\»aT
bd]S^RW»bcTabYÛ]»aTbd]SbQa^]
Q[XaVÊ]VQa^SXcUÛadc^\|[P]SUÉb
cTc|X]^aa5Ûab[PVTcZP]Q[XT]bc^a
^RWd]XZPccaPZcX^]
;Êc STbbdc^\ B^UXTa^ Q[^\bcaP
Pe[Xe^RWaÛaT[bTÊaTc^\EPaUÛa
X]cTbcPacPd__T]|0ZPST\XB^UXT
a^|\TSSXeTabTQ[^\bcTa^S[X]Vb
^RWcaÉSVÊaSb\ÉbcPadcQX[S]X]VPa
Z^]bc U^c^ \TS \TaP. 3Tc [XVVTa
aÉccXcXST]9PVÉaÛeTachVPS^\Pcc
STcWPSTQ[XeXcbdRRÎ
EPac bZP X]caTbbTaPST b^\ WPa
UÛab[PV Pcc QXSaP \TS cX[[ B^UXTa^b
dceTRZ[X]VeÉ]SPbXV.
Mats Sjöberg
Helsingborg
Om priset i
Veteranpoolen
Svar till signaturen ”LarsGöran, Kattarp” och signaturen ”En i gänget, Ödåkra” om
Veteranpoolen, 12/1.
TYCKT PÅ NÄTET
”Okunskap och
slarv. Att skriva ett
försöksprotokoll med
förslag till beslut är
inget nytt, och absolut
inget fel.”
Jag har aldrig_ÊbcÊccPccSTcÉa
UT[Pcc_T]bX^]ÉaTaPaQTcPaTgcaP
3TcYPV^]SVÛa\XVÛeTaÉa_aX
bTcETcTaP]_^^[T]STQXcTaPa
|;Pab6ÛaP]|)SdbZaTeYdPcc
Sd UÊa $ Za^]^acX\\T] Pe
ETcTaP]_^^[T] SÊ \ÊbcT eÉ[
ÉeT] Sd UÛabcÊ Pcc aTbcTaP]ST
!!$ Za^]^acX\\T] Éa ^bZÉ[XV
STQXcTaX]V
BZPccT] ETcTaP]_^^[T] QTcP
[PaUÛaSXVb^\_T]bX^]ÉaÉaT]
SPbc T] WP[e PaQTcbVXePaPeVXUc
RXaZP $Za^]^acX\\T]
:d]ST]STQXcTaPb %$Za^]^a
cX\\T] bTSP] QXSaPa bcPcT]
\TShccTa[XVPaT %$Za^]^acX\
\T],""Za^]^acX\\T]\T
SP] Sd T]SPbc UÊa $ Za^]^a
cX\\T]
Signaturen ”Larseric47” om
”Rabalder i socialnämnden
– borgerliga treklövern i
gungning”.
VAR MED
I DEBATTEN
Säg din mening
på hd.se/kommentera
Veteranpoolen har anställda som är avtals- och ålderspensionärer.
N WEBBFRÅGAN
Brukar du hjälpa djur i nöd?
Ställningen då 612 personer svarat, fördelning i procent:
Ja självklart! Djuren är människans bästa vänner.
64
Ja ibland, om ingen annan kan ta
hand om det.
15
På sin höjd kan jag bidra med en
näve fågelfrön på vintern.
10
Nej, djuren får klara sig själva,
sådan är naturens lag.
11
N MEST LÄST
PÅ HD.SE I GÅR
1. Handikappades p-platser
försvann
2. Vem stal nya tunga stocken?
3. 78-åring inför rätta för
osannolik dödsolycka
4. Försäljningen av Ekstrand ger
HIF nio miljoner
5. Elev skadad efter explosion i
Dammhagskolan
GÖR SÅ HÄR. Skicka per brev,
fax eller e-post. Skriv kort, högst
2 500 tecken. Endast i undantagsfall
publiceras längre texter. Insändaren måste åtföljas av namn, adress
och telefonnummer. Redaktionen
förbehåller sig rätten att korta och
redigera texterna. Insända bidrag
returneras inte.
Arkivfoto: ANDERS WIKLUND/Scanpix
Olle
Råå
Här finns erfarenhet och kompetens
SP dcUÛaPaT Éa PecP[b ^RW Ê[STab
_T]bX^]ÉaTaEÊacX\STQXcTaX]V[XV
VTaWT[cX[X]YT\TSÛeaXVPPZcÛaTaX
QaP]bRWT]XQ[P]S[ÉVaT\T]bÉ[[P]
I en insändareePa]PabXV]PcdaT] WÛVaTÉ]eÊaPZ^]ZdaaT]cTa
|>[[TAÊÊ|UÛaETcTaP]_^^[T]^RW
P]Z[PVPa^bbUÛabZhWÛVPcX\_aXbTa Det är riktigt att cX\_aXbTc UÛaT
5ÛaST]b^\ZÉ]]TacX[[WdacYÉ]bcT TeT]cdT[[PPeSaPVÉa""Za^]^a0e
^RWQT\P]]X]VbQaP]bRWT]Ud]VT STbbPVÊa $~ $Za^]^aX[Û]cX[[ST]
aPaÉaSTcchS[XVcPcc>[[TXAÊÊb_Ê eTcTaP]b^\dcUÛad__SaPVTcbTSP]
bcÊT]ST] bPZ]Pa P[[ Vad]S =ÊVaP bZP b^RXP[P PeVXUcTa bZPccTa \^\b
UÛachS[XVP]ST] ZP] S^RZ ePaP _Ê ^RWUÛabÉZaX]VPa^RZbÊQTcP[Pb
bX]_[Pcb)
8]cTWT[[TaWPaSTbÊZP[[PSTA^c
ETcTaP]_^^[T]WPaP[SaXV_ÊbcÊcc ^RWAdcPeSaPVT]\TScX\STQXcT
bXV ePaP |QX[[XV PaQTcbZaPUc| SÉa aX]VT]PccVÛaP0eSaPVT]VTaZd]
T\^c PaQTcbZaPUc \TS TaUPaT]WTc ST] \ÛY[XVWTc Pcc UaÊ] bXcc bZPccT
^RWZ^\_TcT]bSÊP[[PeÊaPP]bcÉ[[ Z^]c^UÊWP[ePPaQTcbZ^bc]PST]Ta
Svar till signaturen ”Olle, Råå”,
med rubriken ”Varning för
Veteranpoolen”, 11/1.
bPcc3TccPUÛadcbÉccTaPccSTcUX]]b
cX[[aÉRZ[XVc \TS _T]VPa _Ê bZPccT
Z^]c^c P]]Pab UÊa Zd]ST] QTcP[P
WT[PPaQTcbZ^bc]PST]
0cc STc Éa dcUÛaPaT] b^\ cYÉ]Pa
_ÊPeSaPVT]ÉaT]eX[[UPaT[bTSÊSTc
Z^bcPaT]WT[ST[TgcaP_T]VPaPcc
PS\X]XbcaTaPPeSaPVT]^RWPcc[XVVP
dcT\TSWP[ePPaQTcbZ^bcP]ST]TU
cTaPccZd]ST]WPaQTcP[PcbX]ST[
3ÉaT\^c ZP] PeSaPVT] ÛZP TUcTa
UaÊVP]_ÊcYÉ]bcTaeX[ZTcVTadcUÛaP
aT]T]\ÛY[XVWTcPccÛZPbX]^\bÉcc
]X]VeX[ZTceX]Pcda[XVceXbÉaV[PSP
UÛa
Ingrid Erlandsson
VD Veteranpoolen AB
Vart tar pengarna vägen?
Haiti svälter och nu Éa STc SPVb
UÛaT]]hZP\_P]Y\TSX]bP\[X]VPa
Pe_T]VPaEPaWPaP[[PST\X[YPaSTa
b^\bP\[PSTbX]eÊaT]! Q[XeXc
Pe.
4][XVc eXbbP aP__^acTa UX]]b STc
V^cc^\_T]VPa\T]\P]ST[PaX]cT
dcST\5=[XVVTa_ÊTccP]cP[\X[
YPaSTaT][XVccXS]X]Vbd__VXUcTa3T
[Pa\P]X]cTdc_T]VPa]PUÛaPccSTc
X]cT UX]]b Z^\_TcT]b Pcc WP]cTaP
\TS[T]X]VPb^\ZP]bZÛcP\PbZX
]Ta]PUÛaPccU^ab[PQ^acaXe]X]Vb
\PcTaXT[ UX]]b STc X]VP b^\ ZP]
QhVVP ]hcc. ©a STc beÊac Pcc UÊ SXc
QhVV]PSbPaQTcPaT b^\ ZP] dcUÛaP
Y^QQTcTUcTab^\X]VTcWÉ]STa
BP\cXSXVcZP]\P]d]SaPePaUÛa
aTVTaX]V ^RW PS\X]XbcaPcX^] Éa bÊ
WP]S[X]VbUÛa[P\PST EÉ]cPa \P]
QPaP_ÊPcc^\eÉa[ST]bZPVÛaPP[[c.
5X]]b _T]VPa]P W^b aTVTaX]VT].
ªcbZX[[XVP 7PXcXTa SaXeTa ^\ZaX]V
^RWVÛaX]VTcXbcÉ[[TcUÛaPcccPcPVX
T[É]STc 3Tc Éa UadbcaTaP]ST Pcc
WÛaPPccQa^ccb[XVWTcT]ÉabÊbc^aX
cÉ[c[ÉVaT] ^RW Pcc aTVTaX]VT] X]cT
cX[[bÉccTa_^[XbTa_ÊST]]PQTVaÉ]
bPSThcPUÛaPccWYÉ[_PZeX]]^a]P
6T WYÉ[_ cX[[ bYÉ[eWYÉ[_ [Éa 7PX
cXTa]PPccQhVVP^RWZaÉeT]WP]S
[X]Vb_[P]UaÊ]STaPbaTVTaX]VX]]P]
_T]VPa]PST[Pbdc
3TcZP]X]cTePaPaÉccPccbP\[PX]
hccTa[XVPaT _T]VPa ]Éa ST \TST[
b^\bP\[PSTbX]! X]cTÉaUÛa
QadZPST 3Tc UX]]b P]SaP [É]STa
b^\QTWÛeTaWYÉ[_X0UaXZP
:P] \P] UÊ UaP\ d__VXUcTa ^\
Wda\hRZTcb^\bP\[PSTbX]! ^RWWda\hRZTcb^\ST[Pcbdc.
3T ^[XZP WYÉ[_^aVP]XbPcX^]Ta]P
\ÊbcTZd]]PaTS^eXbPePa_T]VPa]P
VÊccÊcX]]P]\P]ZP]UÛaeÉ]cPbXV
hccTa[XVPaTWYÉ[_
4UcTab^\X]VTcbZTccbÊZP]\P]
X]cTWPST[Pcdc]ÊV^cT[[TaUX]]bSTc
Tcc bePac WÊ[ ÉeT] SÉa eXbbP bZ^a
bXV.
Humanistiskt
tonläge
Svar till signaturen ”Que
sera, sera, Helsingborg”, med
rubriken ”Islam en religion
gjorde för män, 11/1.
Vad jag vetbÊÉaP[[PaT[XVX^]Ta
VY^aSPUÛa\É]^RWPe\É]8]V
T] aT[XVX^] ePS YPV eTc WPa [hUc
UaP\ZeX]]P]baÉccXVWTcTaX]V
T]
3TYPVbZX[YTa_ÊchS[XVcÉaXb[P
\XbcTa^RW\db[X\Ta5Ûa\XVÉa
STcbc^abZX[[]PS^RWYPVSaPaX]
cT P[[P ÛeTa T] ZP\ |C^][ÉVT
b^\ [XZ]Pa :^aP]T]b.| bZaXeTa
Sd;dbcXVcPccSdd__UPccPa\Xcc
c^][ÉVTb^\aT[XVXÛbcSTcÉaWd
\P]XbcXbZc^RWX]VTcP]]Pc
Alla lika, alla olika
Helsingborg
N KORT SAGT
Snöskottning
Katten också, vid Raus kyrka!
Varför snöskottas inte en gångväg från mellanparkeringen upp
till gårdsplanen vid Raus kyrka?
Hjälp till självhjälp
Georg
Rydebäck
“plumsare”, Helsingborg
C13
TORSDAG 13 JANUARI 2011
MIN MENING
REDIGERING: ROLAND CLASSON
Om fokus på västvärlden
Efter att ha följt ]hWTcbaP__^a
cTaX]VT]X7T[bX]VQ^aVb3PVQ[PS
^RWÛeaXVPbeT]bZP\TSXTaP]VÊ
T]STPccT]cPcTc\^cT]Z^]VaTbb
[TSP\^c X DB0 ^RW ÛeTabeÉ\
]X]VPa]P X 0dbcaP[XT] eÉRZb STc
Êc\X]bc^]TX\XVT]UaÊVP)ePaUÛa
ÉaX]cTaP__^acTaX]VT][XZPÛeTa
eÉ[SXVP]ST]ÉaSTcVÉ[[Ta[XZ]P]ST
WÉ]ST[bTa X P]SaP ST[Pa Pe eÉa[
ST].
PeVÛa ]hWTcbX]caTbbTc 8]caÉUUPa
STc]ÊV^c_Ê\X]QPZVÊaSÉaSTc
X]caTbbP]cPaT Pcc [ÉbP ^\ É] ^\
STcWÉ]STabP\\PbPZ_ÊP]SaP
bXSP]Y^aSZ[^cTc
Närhet handlar också ^\ ePS
\P] ZP] aT[PcTaP cX[[ <Ê]VP Pe
eÊaP [ÉbPaT WPa QTbÛZc T[[Ta WPa
QTZP]cPXSTcÛeTabeÉ\]X]VbSaPQ
QPST^\aÊSTcePabX]UaPbcadZcda
^RZbÊ[XZ]PaeÊaEXZP]bÉccP^bb
En dödsskjutning av T]_^[XcXZTa X]XWdaSTcbZd[[TePaP^\eXSaPQ
XcX[[TgT\_T[TccPUaXZP]bZc[P]S QPSTbPebP\\PbPZ
;XZPbÊWPaT]bZYdc]X]VXDB0
T[[TaT]ÛeTabeÉ\]X]VX<^]V^
[XTcWPSTVPaP]cTaPcX]cTUÊccbP\ ZP]bZT bcÛaaT QTchST[bT UÛa
\Pd__\ÉaZbP\WTcb^\ST^eP] eÉa[Sb_^[XcXZT] É] \^cbePaP]ST
]É\]SPWÉ]ST[bTa]P
WÉ]ST[bTXTcc\X]SaT[P]SX0UaX
EPS Z^\ UÛabc TVT]c[XVT]. EX ZPWdaRh]XbZcSTcÉ][ÊcTa
]hWTcb[ÉbPaTb ZaPe _Ê T] eÉbc
eÉa[SbU^ZdbTaPSaP__^acTaX]VT[ Slutligen avgör också cX[[VÉ]V
[TaÉaSTc\TSXTa]PbeX]Z[PSTaP_ [XVWTcT]Wdabc^aT]]hWTcQ[Xa8
_^acTaX]V b^\ WPa bZP_Pc eÊac 0dbcaP[XT]^RWDB0UX]]bUd]VT
beP[PX]caTbbTUÛaSTcb^\WÉ]STa aP]ST^QTa^T]ST]hWTcb^aVP]X
XP]SaPST[PaPeeÉa[ST].
bPcX^]Ta b^\ b]PQQc ZP] VT ^bb
Thomas Carlsson X]U^a\PcX^]QÊSTXXcTgc^RWQX[S
3TcbPZ]PbcheÉaaX\Ê]VPST[Pa
Bjuv
PeeÉa[ST]
SVAR DIREKT: =hWTcbaP__^a
Lars Johansson
cTaX]VT]ZP]P[SaXVQ[X|aÉcceXb|8
chefredaktör och ansvarig utgivare
UÛabcPWP]SÉaSTc]ÉaWTcT]b^\
Helsingborgs Dagblad
Hörnet Drottninggatan och Bryggargatan, platsen där självmordsbombaren sprängde sig till döds, här
Arkivfoto: ANDERS WIKLUND/Scanpix
fanns polisen för att skapa trygghet under julhandeln.
Om medborgarskap och terrorism
\TSQ^aVPabZP_bZPdcaTSPb[XZP^RW
aÉcceXbc STc eX[[ bÉVP bTb b^\ _aT
bd\cXePcTaa^aXbcTa.
4]ZeX]]PUaÊ]CWPX[P]ST]\P]
UaÊ]8a[P]ST]ZeX]]PUaÊ]6WP]P
Tore BryneholtbcÉ[[TaUaÊVP]^\ ^RWT]\P]UaÊ]DB0bZPP[[P^RW
|eX|WÉaX]VÊaX]cTYPVTUcTab^\YPV dcaTSPb[XZP]^VVaP]cT[[TaeXbPaSd
Q[XeXc beT]bZ \TSQ^aVPaT Éa |UÛa QPaP_a^e_ÊXb[P\^U^QX.
c^[TaP]cP \^c STbbP X]Z^\\P]ST
cTaa^aXbcTa|.3d]É\]TaXSX]cTgc
bYÉ[e\^aSbQ^\QPaT]XBc^RZW^[\
^RW ST \XbbcÉ]ZcP X :Û_T]WP\]
3d Éa UÛaUÉaPS ÛeTa Pcc ]ÊVaP Éa
beT]bZP\TSQ^aVPaT
9PVÉa^RZbÊUÛaUÉaPSQÊSTPeSTc
^WhVV[XVP Qa^cc b^\ QTVXRZb X
Bc^RZW^[\[hRZ[XVceXbdcP]^bZh[
SXVP ^UUTa [XZb^\ STc \XbbcÉ]ZcP
Qa^ccTc \^c 9h[[P]Sb_^bcT] \T]
ÉeT]SX]X]bÉ]SPaT^RWUd]STaX]V
PaVÛa\XV^a^[XV
>RWeT\ÉaSTcUÛaaTbcT]b^\bZP
dcaTSPÉaSTcBÉ_^T[[Ta\ÛY[XVT]
Du vill att de _^[XcXbZP _PacXTa]P T]bXTabZPb^\QÉbcbTaX]XUaP\cX
PVTaPaZaPUcUd[[c^RW\T]PaPccSTc ST]. Bc^RZW^[\bQ^\QPaT] Z^\
ZaÉeb]^VVaP]]PaTdcaTS]X]VPaUÛa WXcb^\cX^ÊaX]VWPSTWP]Zd]]Pc
PccUÊbeT]bZc\TSQ^aVPabZP_6T WX]SaPb UaÊ] Pcc b_aÉ]VP bXV bYÉ[e
]^\T]^QTVaX_[XV[^VXZZ^__[PaSd VT]^\Pcc]TZPb\TSQ^aVPabZP__Ê
XW^_ UaÊVP] ^\ beT]bZc \TSQ^a (cP[Tc.
VPabZP_ \TS ST ]É\]SPb ZaX\X
]T[[P QTcTT]ST <T]Pa Sd _Ê Ud[ Genom historien har STcX]caÉUUPc
[PbcT P[[ePa Pcc T] aTbcaXZcXePaT PccTgcaT\XbcTa^PebTcc_^[XcXbZaT
\TSQ^aVPabZP_b[PVbcXUc]X]V WPST [XVXÛbT[[TaP]]P]SaXeZaPUcdcUÛac
UÛaWX]SaPcSTbbP^RWXbÊUP[[ÉeT] eP]bX]]TbSÊS UÛa Pcc cTaa^aXbTaP
P]SaPZaX\X]T[[PUaÊ]Qa^ccb[XVWTc. bcPcTa _^[XcXbZP \^cbcÊ]SPaT T[[Ta
;Êc^bb[TZP\TScP]ZT]eX[[SdSÊ ^bZh[SXVP\É]]XbZ^a3Tcb^\WÉ]
Pcc0;;0b^\P]bÛZTa^\beT]bZc STaXSTbbPZaXbbXcdPcX^]TaWda_^[X
Svar till Tore Bryneholt,
Folkpartist, Helsingborg, med
rubriken ”För lätt att bli svensk
medborgare”, 4/1.
”Vi som värnar
demokrati och tror på
människan måste nu
sluta leden och inte
låta extremister sätta
dagordningen!”
cXZTa ^RW P]SaP aTPVTaPa QadZPa
ePaP PeVÛaP]ST UÛa ST] UaP\cXSP
dceTRZ[X]VT]4UcTaÊa! WPaST
U[TbcP WÛVTa_^[XcXZTa]P X eÉbceÉa[
ST] aTPVTaPc b^\ Sd \TS aT_cX[
WYÉa]P] WPa STccP [Tcc cX[[ \X]SaT
UP]PcXb\W^bcTaa^aXbcTa]P.
Är människor som X]eP]SaPa \Ta
QT]ÉV]P Pcc QTVÊ eXbbP Qa^cc. 0[[P
UaÉ\[X]VbUXT]c[XVP_PacXTaX4da^_PbÉ
VTaSTc5^[Z_PacXTcWÛaX]cTSXc~É]
>WhVV[XVP WÉ]ST[bTa b^\ ST] X
Bc^RZW^[\ VYdcTa T[S _Ê STaPb
ZePa] ^RW \P] X[Pa cX[[ ]PcX^]T]b
UÛabePa<T]VT]^\SÊ[XVcVT]^\
cÉ]Zc^RWWTcbP]STaTc^aXZUÊa\^c
bcÊ]SPabXSP] ]hP P]WÉ]VPaT cX[[
ST]TgcaT\XbcXbZP^RWUP]PcXbZPbh
]T]SÉaVad__TabcÉ[[b\^cVad__Ta
^RW X]SXeXSTa Q[Xa ^U^a\[XVP \Pb
b^a3T]]P^]SPRXaZT[VÛSTaTgcaT
\XbcTa^RWUP]PcXZTa_ÊQÊSPbXS^a
eX[ZTc^QÛ]WÛa[XVT][TSTacX[[\Ta
[XSP]ST^RWWPc
Vi som värnar ST\^ZaPcX^RWca^a
_Ê\É]]XbZP]\ÊbcT]db[dcP[TST]
^RWX]cT[ÊcPTgcaT\XbcTabÉccPSPV
^aS]X]VT] 3d Éa ^RZbÊ eÉ[Z^\
\T]C^aT1ah]TW^[c
Emir Mehmedovic
Helsingborg
Socialdemokrat, svensk-bosnier, europé,
pappa, make, muslim, blodgivare, med mera
(OBS anti-terrorist)
Ovärdigt om kungafamiljen
Kommentar till chefredaktör
Lars Johansson och svar direkt
med rubriken ”Om kungafamiljen i tv”, 11/1.
Självfallet ska cXS]X]VT] b_TV[P
^[XZPÊbXZcTa^RWPb_TZcTa
<T] ]Éa ceÊ Y^da]P[XbcTa UaÊ]
73 bP\\P SPV ^RW bP\cXSXVc X
ST]]PcXS]X]VeÉ[YTaPccPccPRZTaP
ce)bT]cX\\Pb_a^VaP\^\Zd]VP
UP\X[YT]\TSbP\\PPaVd\T]c_Ê
ceÊ^[XZPbcÉ[[T]bh]TbSTccPePaPT]
\TSeTcT]bcaPcTVX
4]bcaPcTVXÉaP[[cXSbP]ZcX^]TaPS
PeUÛaTcPVb[TS]X]VT]
9PVUX]]TaSTcU^acUPaP]ST^eÉa
SXVc^RWbZP\[ÛbcPcccXS]X]VT]cX[[
[ÊcTabXVSTccP^aSeP[^\Zd]VPWd
bTc b^\ bZTcc X \T]X]VT] |ªaTcb
bZP\[ÛbPUYÉbZcX\\TUÛaSTc^ST
\^ZaPcXbZP^RWbZPccTUX]P]bXTaPST
bcPcbZXRZTc|
4cc aXZcXVc [ÊVePccT]\ÉaZT ^RW
bcÉ[[]X]VbcPVP]ST ©a STc _dQ[XR
bTaeXRT.
Skribent
Ängelholm
SVAR DIREKT: 3Tc UX]]b X]VT]
bcaPcTVX3Tcb^\UaP\UÛabXaTRT]
bX^]Ta^RWZaÛ]XZ^aÉabZaXQT]cTa
]Pb_Tab^][XVPÊbXZcTa3TbbPÛeTa
T]bbcÉ\\TaX]cTP[[cXS\TS\X]P
\T]bÊ[É]VTSTWÊ[[TabXVX]^\[P
VT] ST _aTbbTcXbZP aTV[Ta]P ^RW
eÊaPTV]PTcXbZPaTV[TabTaYPVX]VTc
_a^Q[T\ \TS STc 3Tc bZd[[T Q[X
VP]bZPchbc^\QPaPT]ÊbXZcUaP\
UÛaSTbXcXS]X]VT]
Lars Johansson
chefredaktör och ansvarig utgivare
Helsingborgs Dagblad
Försvaret är till för oss
aÉRZ[XVcUX]P]bXTaPS^RWSÉa\TS
TYZP]d__Uh[[PSTÊcPVP]ST_ÊTcc
\T]X]VbUd[[c bÉcc b^\ ST Q^aST
ZP] TY bZh[[Pb _Ê \h]SXVWTcT]
dcP]P]bePaTcWP\]Pab^\eP][XVc
Om man ställer UaÊVP]ePSUÛa _ÊeÊaP_^[XcXZTaXaXZbSPV^RWaT
bePaTcÉacX[[UÛaQÛa\P]XbcÉ[[Tc VTaX]V
UaÊVPbXVePST]bX]bcÉ[[]X]VÉacX[[
Att våra politiker chRZTaPccBeT
BeTaXVTb^QTa^T]STb^\bcPc
5ÛabePab\PZcT] Éa ST] \h] aXVTb ^QTa^T]ST ^RW X]cTVaXcTc
SXVWTcb^\WPaP]bePaPcceÉa]P b^\bYÉ[ebcÉ]SXVbcPcX]cTÉacX[[
BeTaXVTb ^QTa^T]ST \^c P]SaP aÉRZ[XVc_aX^aXcTaPSZP]X]cT\Ta
bcPcTa
É]QTZ[PVPbEPSb^\ÉabZÛ]cPcc
eTcPÉaPccSTcUX]]b_Tab^]Ta^RW
Med andra ord ÉaSTcST]\h] _^[XcXZTab^\X]cTWÊ[[Ta\TS^\
SXVWTcT]b^\bZPbZhSSP^bb\^c STccPÉeT]^\STX]cTeTaZPaePaP
P[[PTeT]cdT[[PhccaTUXT]STab^\ \Ê]VP
eX[[aPbTaPeÊacbP\WÉ[[T^RWeÊa
UaXWTcUÛaPccTabÉccPSTc\TSePS Är man inte beredd Pcc ZÉ\_P
ST ]d bYÉ[eP cÉ]Zc bXV Éa QÉccaT UÛabX]UaXWTcbÊUÛacYÉ]Pa\P]ST]
3TcQ^aSTePaYT[XQTaP[^RWU^[Z TY
_PacXbcX]bT
Niclas Svensson
0cc \h]SXVWTcT] X]cT Éa cX[[
Helsingborg
Svar till Tore Bryneholt,
Folkpartist, Helsingborg,
med rubriken ”Att försvara sitt
land”, 9/1.
Höjning måste omförhandlas
Angående de höga hyreshöjningarna hos Helsingborgshem.
ÉaP[[cZ^]RT]caTaPccX[[APdb2T]
cTa3TÉ[SaTZP]YdX]cTcPbXVSXc
^RWWP]S[P^\STX]cTWPaQX[
Nu är det välSPVbPccSTWÉaWTa
aPa]P Zah_Ta UaP\ da bX]P VÛ\
bcÉ[[T] ^RW SXbZdcTaPa WhaTbWÛY
]X]VT]_ÊUhaP_a^RT]c0[[PQ^
T]ST X 7T[bX]VQ^aVbWT\ UÊa Yd
X]VP bZPccTbÉ]Z]X]VPa dcP] UÊa
bÉ]Zc_T]bX^]
8bÛSaPST[Pa]PPe7T[bX]VQ^aV
UÛabeP]] Yd ]ÉaWTcT] Pe bTaeXRT
_ÊAÊÊST]bXbcP]^eT\QTa^RW]d
Ingen kan ju WYÉ[_P Pcc Wdb_aX
bTa]P_ÊAÊÊÉaeP]bX]]XVcWÛVP
3Tcb^\UX]]bZePaÉaYdQPaPT]
QPSbcaP]Sb^\Ud]]XcbXP[[PcXSTa
3T]WÉaWÛY]X]VT]\ÊbcT^\
UÛaWP]S[Pb ^\ UÛaca^T]STc bZP
ZePabcÊ UÛa QÊST 7T[bX]VQ^aVb
WT\^RW7haTbVÉbcUÛaT]X]VT]
Hyresgäst hos Helsingborgshem
Råå
Ska vi avstå från allt?
Öppnade den 12/1 \Xcc ^aP]VT
ZdeTac\TSd__VXUc^\_T]bX^]b
QT[^__UÛaÊa! 3Û\^\\X]
UÛaeÊ]X]VSÊYPVcheÉaaZ^]bcP
cTaPSTPcceX_T]bX^]ÉaTaX]cTÉa
\hRZTc eÉaSP <X] _T]bX^] WPa
bYd]ZXcYÉ\UÛac\TSÊa! 8]cT
\hRZTc\T]S^RZ
BP\cXSXVc[ÉbTa\P]Pcc\Pc_aX
bTa]P Z^\\Ta Pcc bcXVP Pcc T[T]
Q[Xa ShaPaT ^RW QT]bX]T] cX]VPa
Tcc\hRZTcWÛVc_aXbBZPeXb^\
WPa_T]bX^]PebcÊUaÊ]_aTRXbP[[c
STcV^SP]d_ÊÊ[STa]bWÛbc.>RW
STcTUcTaPccWPPaQTcPcWT[P[XeTcX
\XccUP[[bTSP]YPVePa %Êa
C02:bÊ\hRZTcUÛaeÉaSTaX]V
T]Pe^bb_T]bX^]ÉaTa
GOA
Vejbystrand
TORSDAG 13 JANUARI 2011
C14
BOSTAD
SÄLJES
VILLOR UTHYRES
Skinnjacka m päls (längre).
Str 40. Pr 500:-. T 070/239 19 18
Hästgård i Riseberga inkl 4
boxar med hagar ledig 1 mars.
Tel 0736/555 303
Bokhylla 3 sekt. + musiksekt.
Mörk ek. Pris 3.500.-.
Tel 042/773 24
Chimaskin ny 2.700:(hälsomaskin)
Laila 0708/20 24 71
hd.se/noje
Skoskåp ikea vitplast, b 51 cm,
dj 18 cm, h 39 cm (Finns 9 st).
Pris 50:-/st. Tel 0704/69 70 44
LÄGENHETER UTHYRES
3-rums lägenhet möblerad
Centralt med utsikt över sundet.
Uthyres 3 månader eller längre
från 1/2. Tel 0702/45 58 44
Centralt belägen 2 r o k på
Råå finnes för omg. uthyrning.
Svar till: "Goda referenser 7667"
HD Hbg
Helrenoverad 3:a uthyres.
Lugn miljöfastighet omr. Landskrona Väst. Balkong, parkeringsplats, bredband - comhem-tv,
15 kanaler ingår. Goda referenser
erfordras. Tel 0708/59 85 91
LÄGENHETER HYRES
Ensamstående 57-årig kvinna
förtidspens. ej alkohol, ej rök. ej
djur önskar hyra liten lägenhet i
el. utanför Hbg, gärna i privategendom. Händig, trädg.intr.
Senast 1/4. Svar till "Fd egen
företagare", 1097, HD Hbg
KÖPA STUGA
7 000 läsare planerar att
köpa fritidshus inom två år.
Annonsera i HD och nå köparna!
Liten 1:a eller rum
önskas hyra omgående av dam
utan husdjur i Hbg/Landskrona,
Ängelholm. Tel 0706/07 15 34
Källa: Orvesto Konsument 2009:helår
KÖP & SÄLJ
ÖVRIGT
DVD Fodral Tomma.
1:-/st. 50 st för 40:Finns flera hundra.
Tel: 042 / 14 88 89.
TRIVSEL
Snäck-o mussel-samling
Organiserad, med mer än 1000
objekt till salu. Dokumentation
medföljer. Tel 042/29 71 73
PREMIÄR
Spis Elektrolux 3-fas, glashäll,
4 plattor. Varmluft + övreundervärme. Pris 800:Tel 042 / 22 12 86
Tillgodokvitto på 1.250:- säljes
för 1.000:- Gäller på Garanti-Päls
Hbg. Tel 070 / 614 84 19
Vi firar det nya året med en premiär! Ett helt nytt Trivselhuskontor
slår upp dörrarna på Hälsovägen 29 i Helsingborg.
Dessutom står två fina nya tomter står byggklara i Rydebäck.
Kan det bli bättre! God fortsättning önskar vi på Trivselhus!
För mer information se www.trivselhus.se
Välkomna!
Tripptrapp-stol U. bygel,
Ekbord fint b 90 cm, h 75 cm, lite sliten. Pris 400.-.
L 1,60 cm, 6 st svart/bruna stolar i Tel 0734/01 32 76
läder. P.2.500:-. T. 0704/69 70 44
TRIVSELHUS
HELSINGBORG
042-14 36 60
HÄLSOVÄGEN 29
WWW.TRIVSELHUS.SE
EN DEL I
Kyl och frys Elektrolux, vit,
h 180, bra skick. Pris 2.000:-.
Tel 070/577 02 15
Längdåkningsskidor 2 par
210 cm, 1 par 170 cm, 2 par
stavar, bra skick. Pris endast 300:-.
Tel 042/15 26 49
SERVICE & HANTVERK
KÖPES
Guld - kontant 175 kr/gram
oavsett skick för smycken mm
Tel 0765-766 078
Skidjackor 3 st, som nya, ej
täckjackor. Strl S, 160, 170/176,
passar både kille o tjej. Pris 200:/st eller 500:- för alla.
Tel 0707/67 25 09
BILAR SÄLJES
ÖVRIGT
Mynt köpes Bra betalt för
myntsamling, även sedlar
Tel 0733-464 104
Vapen: Bra betalt för licensfria
pistoler, gevär, hjälmar, sablar,
bajonetter, medaljer. Allt militärt
av intresse. Även hela samlingar.
Tel 0431/105 71, 0763/75 98 08
hd.se/tv
SKÄNKES
Bjuvs BK/BFF Fotboll Stöd vår
ungdom, skänk till vår loppis.
Ring 042/700 19, 0730/46 86 48
Ring så hämtar vi.
hd.se/noje
16 06 01
Stora, små flyttningar
privat o företag
in- o utrikes
FLYTTSTÄDNING
BRA FLYTT HELT ENKELT
MB 300 E -90 2.900 mil.
Servicebok, automat, skinn, all
utrustning, nybes. Toppskick,
privat. 16.500:- 0736 / 78 79 04
Pers Flyttservice
Box 22046, Hbg
LP-skivor, singlar, EP
50-60-70-tal Pop, rock, jazz
Tel 076/780 31 08
Vapenställ äldre golvmodell.
Tel. 0431/105 71, 0763/75 98 08
Säng Svane Continental
160 x 200 Komplett med
madrasser-sockel. Pris 5.000:Tel 0706 / 41 69 66
RESOR
FLYTTHJÄLP
042-
Toyota Yaris Verso AC-01
13800 mil. 1,3 VVT S/V-däck.
Nybes, nyskatt, airbag, c-lås m.
fjärr, ABS. Låg bränsleförbrukning,
0,5-0,7 L. Bra billig bil.
Pris 34.000:- Tel 0733 / 24 85 88
HUSVAGN/HUSBIL KÖPES
Bil köpes! Fr. 2.000:- - 50.000:-. Husvagn köpes!
även obes. och def. Allt av
Mindre defekt inget hinder.
intresse! Tel 0700/60 37 23
Ring 0737/02 85 61
hd.se/bostad
RESA
Njut av livet
8-15/2 - 11 950 SEK
Vandringsresa
15-22/2 - 12 700 SEK
Las Palmas Karneval
28/2-3/3 - Fr 5 950 SEK
Vandringsresa
7-14/3 - 12 700 SEK
Defekt bil Fr. 5.000:- - 50.000:-.
även obes. Allt av intresse!
Tel 0700 / 17 00 86
Bil önskas gärna bränslesnål
max 20.000:- Tel 070/27 28 376
DJUR
Vinter i solen
25/1-22/2 - 13 950 SEK
Cykelresa Bas
8-15/2 - 9 750 SEK
BILAR KÖPES
Silverföremål köpes 2800
kr/kg för pokaler, bestick,
brickor, ljusstakar mm
Tel 0765-764 322
Möbler 1 st 3:a soffa och 2 st
fåtöljer med snurror i grönt skinn
pris 5.000:Tel 0705-336606
MOTOR
FLYTT OCH STÄD
Enkronor 10-20 KR för
kronor före -68. Även andra
mynt o sedlar
Tel 0765-76 43 22
Möblemang: 3-sits skinnsoffa
med 2 fåtöljer + soffbord med
kopparplatta + hörnbord och
matta. Pris 1.500:Tel 0768/86 89 46
Nyhetsinslag, lokalt och globalt.
Vitvaror P.g.a omb. säljes:
Diskmaskin, kyl-frys, spis häll,
tvättmaskin, toastol, handfat,
skåp. Pris 5.800:0701 / 90 35 98, 042 / 21 33 20
Beg. Trombon av känt märke i
bruksskick. Mats 0708/42 63 63
Minkpäls (42) i toppskick.
Obet. använd. Pris 2.000:Tel 0431 / 43 09 54
hd.se/webb-tv
Tjej Golf
30/4-7/5 - 13 500 SEK
hd.se/motor
Köpes defekt bil eller obes,
fr. -95 Tel 0704/30 15 41
Zumbaresa
11-18/5 - 9 950 SEK
Avresa Ängelholm-Helsingborg/Kastrup
Begränsat antal platser.
0774-47 27 27
grancanariaexperten.se
DJUR SÄLJES
Rottweilervalpar 8 veckor,
vetr, chip, vacc, avms. Pris 6.000:Tel 0733/862910
Shih-tzu valpar sociala, mkt
söta, dålda fel förs. vacc, chip, vet.
bes. 8v den 20/1. Pris: 5.900:-.
Tel. 0413/310 21
Shihtzublandning 6 mån sista
valpen kvar. Pris 6500:- Ring för
mer info.
Tel 0703/147414
Smågrisar till såväl små som
stora kunder. Svensk lantras.
Avm. Hälsokont.
0451/420 42, 076/814 60 29
hd.se/vader
Aktuella väderprognoser.
SOL & BAD
NÖJEN
BINGO
LYXBINGO I ÅSTORP
I dag torsdag OBS! Ändr tid t kl 19.00 på Tingvalla
Jackpotter engångsbr. 10.000:- inom 52 rop.
Spel 11 8.000:- inom 49 rop. Bordsbest 042/501 48
fr kl 17.00 Helt rökfritt. Block 25:- Å-all.
99 000 läsare
är intresserade av
sol- och badresor.
Annonsera
i HD och nå
din målgrupp!
94 000
läsare flyger
utomlands
på fritidsresa
varje år.
Annonsera
i HD och nå
din målgrupp!
Källa: Orvesto Konsument 2009:helår
Fuskpäls brun (kappa). Strl L.
Pris 300:-. Tel 070/239 19 18
Rum sökes omgående Lugn
arbetssökande kille på 22 år
önskar rum att hyra. Maxhyra
3000:-/mån. Jonas Lindh
Tel 0735-305358
Källa: Orvesto Konsument 2009:helår
Elorgel "Yamaha" + pall.
Pris 1.200:- Tel 042 / 17 26 58
Vitrinskåp Cardinal,
mörk ek, nyskick.
Nypris 6.500:- Pris 1.500:Tel 0705/81 05 56
TORSDAG 13 JANUARI 2011
C15
JOBB
ANSLAGSTAVLAN
KUNGÖRELSER
LEDIGA PLATSER
Barnvakt Tysk/italiensk familj
söker barnvakt med bil för 8-årig
dotter. Bra engelska behövs.
Tel 0700/532758
Pålitlig barnflicka till Eliott
1 år. Några timmar/mån vid
behov, främst kvällar. Vi bor på
Tågaborg i Hbg. Mail till:
[email protected]
Kungörelsedelgivning
hd.se/student
Din lokala guide till studentlivet.
Äntligen ett jobb för dig som inte
bara är ute efter att få kredit.
Jens Wiese, 750218-1717,
med senast kända adress
Södra Signestorpsvägen 136,
260 38 Kattarp, söks av
Helsingborgs tingsrätt för
delgivning i mål K 5950-10
att svara på konkursansökan
samt kallelse till förhandling
onsdagen den 9 februari kl
9.00 vid Helsingborgs
tingsrätt, Konsul Perssons
Plats 1, Helsingborg.
Handlingarna finns
tillgängliga på konkursavd
kansli månd-fred kl 9-12, 1315.
Konkursbeslut
Magöno AB, 556581-6336,
Målargränden 6, Landskrona,
har 2011-01-10 försatts i
konkurs vid Lunds tingsrätt.
Edgångssammanträde hålls
2011-03-04 kl. 9.30, i
tingshuset, Byggmästaregatan
2,Lund. Borgenärerna kallas
till sammanträdet genom
denna kungörelse. Förvaltare
är adv Heinz Clauss, Box 43,
231 21 Trelleborg, 0410-430
50. Fortsatta kungörelser i
konkursen kommer att
annonseras i Sydsvenskan.
AUKTIONER
Utan som tycker att debet är lika spännande. Nu söker vi på
Länsförsäkringar Skåne en erfaren civilekonom till tjänsten
som redovisningsansvarig på huvudkontoret i Helsingborg.
att ansvara för en mycket viktig del av vårt arbete. Du kommer
att ha stora möjligheter att skapa ditt eget utrymme och växa
inom Sveriges största bank och försäkringsbolag.
Du har arbetat som kvalificerad ekonom i minst 6 år.
Som person är du effektiv i de utvecklingsfrågor du kommer
driva inom redovisningen. Du är analytisk och förstår enkelt
strategiskt arbete. Avdelningen består av sex personer där du
kommer att arbeta direkt under ekonomichefen. Att du även
är ansvarsfull ser vi som ett krav. Goda kunskaper i Excel är
givetvis också nödvändigt.
Ekonomiavdelningen genomgår just nu en stark utvecklingsprocess och behöver därför en drivande och förändringsvillig
person med bred kompetens inom ekonomi. Med minst sex
år av redovisningsarbete bakom dig är du kvalificerad nog
STOR NÄTAUKTION
www.units.se
Avslut söndagen den 16 januari 2011
med start från kl. 10.00
Kullabygdens Cykel & Motor AB i kk
/GePe Cykel/ i Höganäs
På uppdrag av Adv. Ingmar Grönvall, Grönvalls
Advokatbyrå i Helsingborgförsäljes: 50 st nya
Skeppshultscyklar, 10-tal nya gräsklippare
Klippo/Husqvarna,stort lager av beg cyklar,
motorsågar, mängder av verkstadsutrustning, stort
reservdelslager till motorsågar och mopeder mm mm.
Välkommen att läsa mer om tjänsten på www.lansforsakringar.se
Visning sker fredagen den 14 januari 2011
mellan kl 12.00-17.00 i företagets lokaler på
Sporthallsgatan 4, Höganäs.
Kommande nätauktioner
Restauranginventarier i Jönköping med
avslut den 26/1, 2/2 och 9/2 2011.
För mer information, se www.units.se
Storgatan 26C, Box 295,
571 23 Nässjö.
Tel 0380-511 220.
Fax 0380-146 22.
www.lansforsakringar.se
%-g5166216
$XNWLRQVNDPPDUH
hd.se/lagfarter
0nQDGVDXNWLRQ
Hur mycket kostade grannens hus?
/|UGDJHQ-DQXDULNO
9LVQLQJ7RUV)UHG/|UG
9lONRPQD6HOLVWDPHGELOGHUZZZEMRUQVVRQVDXNWLRQHUVH
PLATSSÖKANDE
LEDIGA PLATSER
Arbete sökes Erfaren Målare
söker Måleriarbete
Tel 0737/031585.
Duktig målare söker arbete.
Allt av intresse. Tel 070/469 05 42
Duktig snickare o murare
söker arbete, allt av intresse.
Tel 0765/78 26 75
Snickare o murare söker arbete,
lång erfarenhet.
Tel 0765/78 27 82
Duktig snickare söker arbete.
Allt av intresse. Tel 070/469 05 42
Rörmokare söker arbete
inom renovering.
Tel 0762/703382
Målare söker arbete
t.ex tapetsering av väggar
0722/61 61 61
Erfaren och seriös städerska
söker arbete inom städning.
Tel 0705/72 21 27
Erfaren protestekniker
söker arbete inom tandläkaryrket.
Tel 0708/87 16 45
Glad pensionär söker jobb
inom beskärning av fruktträd samt
trädfällning. Tel 0700/46 07 64
Hantverkare söker jobb, renov.
av badrum. Tel 0702/01 23 90
0LNDHO6|UHQVHQ7HO)D[
1|EEHO|YVYlJHQ/XQG
Jag söker jobb!
Har jobbat som gårdskarl
och är van traktorförare.
Oliver Uhrberg, tel 0730/37 44 08
LOPPIS
Loppis Rönnehälls bygdegård
i Tågarp söndagen den 16/1
kl 10-15. För mer info
ring 0722/93 80 64
Kock Duktig kock söker jobb på
frukost o lunchrestaurang.
Tel 0739/144512
Målare med 35 års erfarenhet
söker jobb. Noggrann, snabb.
Kommer när jag lovat.
Tel 070 / 489 67 08
LOPPMARKNAD
IDAG KL 10.00-16.00
Målarmästare söker arbete
Allt inom branschen.
Ring gärna mellan 9.00-18.00
Tel 073/894 49 46
Var med och sysselsätt Skänker Ni så hämtar Vi
Även måndagar 10.00-16.00
ÖPPET för inlämning mån, tis, ons 900-1500
Snickare söker arbete
inom renovering, bygg.
Tel 0702/632558
Grustagsgatan 2, tel 042/25 01 80
hd.se/lunchguiden
Söker arbete inom
trädfällning. Tel 0760/28 93 30
Söker arbete inom
tapetsering och målning.
Tel 0760/28 93 30
Tid att beskära fruktträd
Trädgårdsmästare, lång
erfarenhet. Tel 0738/92 66 67
hd.se/spel
FÖRENINGAR
HÄLSA & SÄLLSKAP
Koll på vad som serveras.
AA Öresundsgruppen:
Kadettgatan 30, gaveln. Idag
Är en man på 64 år söker en
Stora bokenmöte kl:19.30-21
kvinna som är glad och trevlig och Telefon: 15 35 35
gillar resor till sol o bad, ev flyttbar.Svar till "Vi två 7669" HD Hbg
ACOA: Vuxna barn till alkoKvinna sökes 70-80 år.
holister eller andra känslomässigt
Trivs med natur och goda
störda familjer tors 17.00, Kadettg
hemmakvällar, god mat och vin.
30 (gaveln) tel 0704/756 156.
"Längtar till våren 4645" Hd Hbg www.acoa-sverige.org
LEDIGA PLATSER
PERSONLIGT
ÖVRIGT
LEDIGA PLATSER
Certifierad massör med goda
referenser besöker dig med bänk
utför terapeutisk massage och
anamnes. Låt mig hjälpa dig
bli av med din onda rygg !
Tel 0738/11 54 27
Privata uppdrag Tekton
detektivbyrå. 073/84 25 836
HELSINGBORG
SPF Aurora. Lunchmöte på
Odd Fellow den 18/1 kl 12.30.
Information från anhörigcentrum
och Villa Louise. Anm tel
18 17 80. Välkomna!
Spiritualistiska sällskapet
Villatomtsg. 3A tel 042/18 08 49
Kl 19.30 Seans med May-Anne
Zembron. Vårens program finns
att hämta i lokalen. Välkomna !
HD
HELSINGBORGS DAGBLAD
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR
LANDSKRONA POSTEN
L- OCH
DITT MÖBESV
ARUHUS!
Mån-Fre: 10 - 19
Lör: 10 - 17
Sön: 11 - 17
INREDNING
TORSDAG 13 JANUARI 2011
Upp 08.32 Fre
Ner 16.02
VÄDRET
08.31 Dagen har ökat med 0 timmar och 32
minuter sedan vintersolståndet.
16.04
Upp 10.50 Fre
Ner 01.55
Skånes västkust på kvällen
Sverige i dag
Europa i dag
Mulet men uppehåll. -1 till +1
grad.
Mulet men uppehåll. Omkring 1
minusgrader.
Inlandet på dagen
Inlandet på kvällen
I Väst- och Centraleuropa ostadigt med regn
på flera håll. Kring
Medelhavet mest soligt.
Mulet men uppehåll. -1 till +1
grad.
Mulet men uppehåll. Omkring 1
minusgrader.
Mycket moln i
södra Götaland
och norra
Norrland. I
övrigt mest
soligt.
SJÖVÄDRET I DAG
SJÖVÄDRET I KVÄLL
Ost 2-5 m/s. God sikt.
Sydost 4-8 m/s. God sikt.
+1
svag
svag
0
0
Fredag
Lördag
-1
0
+3
-6
Kväll
Natt
Söndag
Måndag
+3
Halvklart till
mulet väder men
i stort sett
uppehåll.
Mulet väder
men mest
uppehåll.
-8
-1
-1
Kväll
Natt
+1
-3
-4
-3
Mulet väder och
tidvis något
regn.
Molnigt och
ostadigt med
tidvis regn.
TEMPERATUR
NEDERBÖRD
senaste 30 dagarna i Helsingborg
senaste 30 dagarna i Helsingborg
0
SKÅNEVÄDRET I GÅR
5
0
30
25
Helsingborg
kl 07
0
-5
-10
20
kl 13
-15
10
-20
5
0
12/1 14/12
15
-25
14/12
21/12
Max
29/12
Min
5/1
Medel
Malmö
1006 hPa
+1
29/12
17,4 denna månad
5/1
12/1
19 normalt mm
Ängelholm*
Landskrona*
Båstad*
+1
+1
0
+15
+15
+15
+16
+29
+15
+1
+10
+19
+11
+10
+24
+17
-1
+14
+13
+31
-7
+19
+23
+19
+21
+20
+12
+4
+15
+11
+20
+18
-5
0
+2
Kustväder kl 13
V 4
Hall. Väderö
V 3
Helsingborg
V 9
Drogden
Vattenstånd vid Viken +23
*beräknat värde
m/s
m/s
m/s
cm
0
-7
+1
+1
+12
+8
+12
+9
+12
+14
+15
+16
+14
+15
+15
Madrid
Malaga
Mallorca
Malta
Miami
Moskva
Nairobi
Neapel
New Delhi
New York
Nice
Oslo
Paris
SVERIGE I GÅR
Klippan*
kl 13
21/12
-2
-4
+4
-15
+1
Europa och världen
i morgon
Algarve
Alicante
Antalya
Aten
Bangkok
Barcelona
Beijing
Berlin
Biarritz
Bryssel
Budapest
Cancun
Catania
Chicago
Cypern
Dubrovnik
Gambia
Helsingfors
Hongkong
Hurghada
Kairo
Kanarieöarna
Kapstaden
Kreta
Köpenhamn
Lissabon
London
Los Angeles
Madeira
-12
0
-1
-9
-12
-1
-1
+1
-15
-11
-1
-2
+1
HYLLINGE
11.11
03.10
Skånes västkust på dagen
-15
042-32 91 00
www.harligahem.se
Stockholm
Göteborg
Växjö
Kalmar
Gävle
Sundsvall
Östersund
Kiruna
+1
0
-1
+1
-3
-3
-6
-14
Phuket
Prag
Reykjavik
Rio
Rom
San Francisco
Singapore
Sri Lanka
Sydney
Tokyo
Tunis
Warszawa
Wien
+14
+17
+16
+17
+22
-1
+28
+15
+25
-1
+13
-8
+12
+30
+9
+3
+26
+14
+13
+29
+28
+24
+5
+18
+5
+11
VÄDERTOPPEN I GÅR
avser perioden kl 19-13
Kallast
-25 Sorsele
Varmast
2 Östergarnsholm
Blåsigast
SO 14 Sv Högarna
Nederbörd
7.6 Kolmården
VÄDEROMSLAG?
Aktuell prognos
0900-2000999
9:90 / minut
ALLTID AKTUELLT VÄDER hd.se/vader
NYA SÄNKNINGAR
Provträna för
395 kr
i en månad
ed...
rm
e
t
t
ä
s
t
r
REA´n fo
1/
UPP TILL
T
E
S
I
R
P
2
Boka in dig för ett personligt träningsprogram och kom igång
med träningen! Och du kan köpa ett månadskort och provträna
innan du bestämmer dig om du vill fortsätta hos oss.
Detta erbjudande gäller till den 14/2 2011
Välkommen till
ppor
Jackor-Ka
ro
x
y
B
rkat-Kjola
nikor-Stic
u
T
ro
rt
jo
lusar-Sk
Toppar-B
Gäller på ordinarie priser
HALMSTAD - BROGATAN 12
HYLLINGE - FAMILIA KÖPCENTRUM
MALMÖ - GUSTAF ADOLF TORG 4
i Laröd
Travvägen 27-29 • [email protected] • www.friskvardshuset.se
Receptionen är öppen: Mån - tors 16.00 - 20.00 • Fre 08.00 - 11.00

Similar documents

Bd__^acaPa \ÛccT ]hP AÛV[TP]bXZcT]

Bd__^acaPa \ÛccT ]hP AÛV[TP]bXZcT] Om du bor i 0430-området: Kontaka VTD 035-16 07 50 må–lö 7–11, sö 8–11. Ringer du före 9.00 så kan vi se till att du i de flesta fall får tidningen under dagen. MISSNÖJD MED EN ARTIKEL? Den som ans...

More information

Helsingborg - Netpublicator

Helsingborg - Netpublicator eller ring Kundcenter 020-23 24 00 må–fr 8–16.30 OM TIDNINGEN INTE KOMMER Gå in på: utebliventidning.se eller ring Tidningsbärarna 0771-39 04 00, 6–18. Om du bor i 0430-området: Kontakta VTD 035-16...

More information

2 - Netpublicator

2 - Netpublicator Den som anser sig orättvist behandlad i en tidningsartikel uppmanas i första hand ta kontakt med redaktionen.

More information

resa på köpet395

resa på köpet395 ONSDAG 23 FEBRUARI 2011 vecka 8

More information