, מנחם כהן מאמרים - המכון למסים וליעוץ כלכלי בע"מ

Comments

Transcription

, מנחם כהן מאמרים - המכון למסים וליעוץ כלכלי בע"מ
‫‪170‬‬
‫נובמבר ‪2014‬‬
‫העורך‪:‬‬
‫מנחם כהן‪,‬‬
‫עו"ד )רו"ח(‪ ,‬כלכלן‪ ,‬מוסמך למינהל עסקים‬
‫תוכן העניינים‬
‫ מפתח עניינים לפי א‪-‬ב לחוברות ‪7 ..................................................... 170-44‬‬
‫מאמרים‬
‫ חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו‪ ,‬התשע"ד‪- 2014-‬‬
‫היבטי מס‪ ,‬מ' כהן ‪33 .......................................................................................‬‬
‫ "עובד זר" ‪ -‬היבטי מס‪ ,‬מ' כהן ‪53 ....................................................................‬‬
‫ מינוי נציג של תושב חוץ‪ ,‬מ' כהן ‪ -‬מ' סער ‪65 ........................................................‬‬
‫ עידוד השקעות הון בחקלאות‪ ,‬מ' כהן ‪74 ............................................................‬‬
‫ האם עולה חדש‪ ,‬שהינו בעל שליטה בחברה זרה‪ ,‬חייב בהגשת דוח?‪ ,‬מ' כהן ‪96 ...‬‬
‫ סוף שנת המס‪ ,‬מ' כהן‪105 ............................................................................‬‬
‫ תשובות לשאלות מקצועיות ‪119 ........................................................................‬‬
‫ מילון מונחים ]היטל עובדים זרים‪ ,‬ספר קופה[ ‪130 ..........................................................‬‬
‫‪1‬‬
‫תקצירי חוזרים והחלטות מיסוי‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫נוהל חדש קבוע לגילוי מרצון ‪143 ................................................................... 7.9.14 -‬‬
‫הוראת שעה חדשה לגילוי מרצון ‪146 ..............................................................7.9.14 -‬‬
‫החלטת מיסוי ‪ :(24.8.14) 8973/14‬מס ערך מוסף ‪" -‬מסמך אחר" לפי סעיף‬
‫‪)30‬א()‪ (1‬לחוק מע"מ למכירת טובין לתושב חוץ כאשר הם עוברים עיבוד ע"י עוסק‬
‫ישראלי אחר שייצא את הטובין לחו"ל )החלטת מיסוי בהסכם( ‪147 ...................................‬‬
‫החלטת מיסוי ‪ :8927/14‬מס ערך מוסף ‪ -‬החובה של תושב חוץ להירשם כעוסק‬
‫מורשה במע"מ והחבות במע"מ של שירותי תמיכה )החלטת מיסוי בהסכם( ‪148 ................‬‬
‫החלטת מיסוי ‪ :26.10.14 - 2297/14‬מע"מ‪ :‬רכישת דירות על ידי עמותה בשמם‬
‫של פסולי דין ‪150 ......................................................................................................‬‬
‫החלטת מיסוי ‪ :21.10.14 - 8321/14‬הקצאת אופציות לעובדים ‪151 ...............................‬‬
‫החלטת מיסוי ‪ :07.07.14 - 7967/14‬הקצאת אופציות לעובדים ‪152 ...............................‬‬
‫הודעות הרשויות‬
‫ ועדת הכספים אישרה היום את הצעת שר האוצר לקדם הקלות במע"מ לפרויקטים‬
‫של תמ"א ‪ 38‬ופינוי בינוי‪153..........................................................................................‬‬
‫ הודעה לפסילת תעודת רישום מס' ‪ 155802‬לתוכנת אירועית מהדורה ‪153....................... 6‬‬
‫ מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את ההצעה להקלות בחוק "מענק עבודה" ‪153 .........‬‬
‫תקצירי פסיקה‬
‫היטל עובדים זרים‬
‫הגדרת "תושב"‬
‫" עמ"ה ‪ 1061/07‬טלרום משאבי אנוש בע"מ נ' פ"ש ת"א ‪ - 5‬משמעות "תושב"‬
‫לעניין חוק ההיטל ‪155 ...........................................................................................‬‬
‫הוראות תחולה‬
‫" ע"מ ‪ 37101-10-11‬רצון ואח' נ' פקיד שומה )תיק מוביל( ‪ -‬האם העסקת עובדים‬
‫זרים גוררת חובת תשלום היטל? ‪158 ......................................................................‬‬
‫מס הכנסה‬
‫אופציות בידי בעל שליטה‬
‫" ע"מ ‪ + 52821-01-12‬ע"מ ‪ 52775-01-12‬קיפל ופרויידנשטיין נ' פקיד שומה‬
‫ירושלים ‪ - 3‬מיסוי בעל שליטה שקיבל אופציות שבוטלו והוחלפו וסיווג ההחלפה‬
‫כעסקה מלאכותית ‪161 ..........................................................................................‬‬
‫הסבת הכנסות‬
‫" ע"מ ‪ + 39857-01-10‬ע"מ ‪ 44447-05-12‬ראני ועזמי נאסר נ' פקיד שומה‬
‫כפר סבא ‪ -‬דחיית טענת פקיד שומה להסבת הכנסות לפי סעיף ‪ 84‬לפקודה ‪162 .............‬‬
‫התיישנות שומה‬
‫" ע"מ ‪ 32858-02-12‬דביר נ' פקיד שומה נתניה ‪ -‬התקבלה טענת התיישנות‬
‫שומה מפאת חלוף התקופה הקובעת‪164 .................................................................‬‬
‫‪2‬‬
‫מיסוי תאגידים ‪ -‬חברת בית‬
‫" עמ"ה ‪ 12970-02-10‬דלגית חברה לנכסים בע"מ נ' פקיד שומה ת"א ‪+ 4‬‬
‫עמ"ה ‪ 11004-07-10‬לינור חברה לנכסים בע"מ נ' פקיד שומה ת"א ‪ - 4‬סיווג‬
‫חברה המוחזקת בעקיפין על ידי חברה ציבורית כחברה בית ‪165 ..................................‬‬
‫סיווג תשלום ששולם לעובד בגין פרישה‬
‫" ע"א ‪ 1707/12‬ישראל עפר נ' פקיד שומה אשקלון ‪ -‬תשלום ששולם לעובד בגין‬
‫פרישה מהווה תקבול פירותי ולא הוני ‪167 ................................................................‬‬
‫קיזוז הפסדים‬
‫" ע"א ‪ 9060/11‬בנק לאומי לישראל בע"מ ואח' נ' פקיד שומה ת"א ואח' ‪ -‬קיזוז‬
‫הפסד הון ייוחס לנאמן בפשיטת רגל ולא לכונס הנכסים ‪169 ........................................‬‬
‫רווח הון ‪ -‬הפרשי שער‬
‫" ע"מ ‪ 13485-02-13‬כלל פיננסים בטוחה ניהול השקעות בע"מ נ' פקיד שומה‬
‫תל אביב ‪ - 5‬במכירת נייר ערך הנסחר בחוץ לארץ‪ ,‬לא ניתן לקזז הפסד הון‬
‫שנגרם מירידת שער מטבע החוץ ‪171 .............................................................................‬‬
‫רווח הון ‪ -‬שחלוף נכסים‬
‫" ע"מ ‪ 213-05-11‬אלדן תחבורה בע"מ נ' פקיד שומה למפעלים גדולים ‪ -‬סעיף ‪96‬‬
‫לפקודה לא יחול על מכירת כלי רכב בידי חברת ליסינג והמכירה תיחשב להכנסה מעסק‪173 ..‬‬
‫שומה לפי מיטב השפיטה; השתק שיפוטי‬
‫" ע"א ‪ 9056/12‬יעל קינג ואורי קינג נ' פקיד שומה ירושלים ‪ -‬עסק הרשום על שם‬
‫בת הזוג ומנוהל בפועל על ידי בן הזוג יוחס לבן הזוג ‪175 ...................................................‬‬
‫שומות‬
‫" ע"מ ‪ 30290-01-13‬יהושע כץ וצ‪.‬מ‪.‬ל‪ .‬מדיקל בע"מ נ' פקיד שומה פתח תקווה ‪-‬‬
‫פקיד השומה אינו מנוע מלהוציא שומה חלופית לנישום אחר‪ ,‬וזאת על אף הכלל‬
‫בדבר "השתק שיפוטי" ‪177 ...........................................................................................‬‬
‫שליטה וניהול ‪ -‬מיסוי בינלאומי‬
‫" ע"א ‪ 3102/12‬רחל ניאגו ועיזבון המנוח יצחק ניאגו ז"ל נ' פקיד שומה כפר סבא –‬
‫סיווג חברה זרה כחברה שהשליטה והניהול על עסקיה מופעלים בישראל ‪179 ......................‬‬
‫תושבות עובד זר‬
‫" עמ"ה ‪ 19/87‬אליהו שרמן נ' פ"ש גוש דן ‪ -‬תחולת הוצאות שהייה על אחיות‬
‫פיליפיניות ומעמדן כתושב ישראל ‪181 .............................................................................‬‬
‫מס ערך מוסף‬
‫גילוי מרצון‬
‫" בג"ץ ‪ 7393/07‬דור‪-‬אלון תפעול תחנות דלק בע"מ נ' רשות המסים בישראל‬
‫ודורון ארבלי ‪ -‬שלילת גילוי מרצון למי שהוחל בחקירה סמויה בעניינו ‪182 .............................‬‬
‫חשבוניות פיקטיביות‬
‫" ע"א ‪ 3886/12‬זאב שרון קבלנות בנין ועפר בע"מ נ' מנהל מע"מ ‪ -‬דחיית ערעור‬
‫על החלטות מנהל מע"מ להטיל כפל מס על המערערת לפי סעיף ‪)50‬א‪ (1‬לחוק מע"מ‪,‬‬
‫לפסול את ספריה ולחייבה בקנס ‪183 ..............................................................................‬‬
‫‪3‬‬
‫ייחוס חוב לחברה קשורה‬
‫" ע"מ ‪ 11726-06-14‬דגני סחר בינלאומי בע"מ נ' רשות המיסים ‪ -‬ייחוס חוב‬
‫בהתאם לסעיף ‪)106‬ב‪ (1‬לחוק מע"מ לחברה קשורה ‪186 .................................................‬‬
‫שיעור אפס על שירותים שניתנו בחו"ל ]סעיף ‪)30‬א()‪ ;[(7‬תובענה ייצוגית‬
‫" ת"צ ‪ 10601-08-10‬רזניק נ' פלאפון תקשורת בע"מ ‪ +‬ת"צ ‪ 19997-07-10‬קינן נ'‬
‫חברת פרטנר תקשורת בע"מ ‪ +‬ת"צ ‪ 15824-07-10‬סיגורה ברניר נ' חברת סלקום‬
‫ישראל בע"מ ‪ -‬שיעור מע"מ אפס על שירותי סלולר שניתנו לישראלים בחו"ל ‪187 ..................‬‬
‫שירות לתושב חוץ והגדרת תושב חוץ‬
‫" ע"ש ‪ 866/92‬איטקס שירותי תערוכות בע"מ נ' מנהל מע"מ ת"א ‪ -‬מע"מ בשיעור אפס‬
‫לפי סעיף ‪)30‬א()‪ (5‬לא יחול על עסקאות עם חברות ירידים זרות שניהלו עסקים בישראל ‪189 .‬‬
‫מיסוי מקרקעין‬
‫הסכם מכר או הסכם אופציה‬
‫" ו"ע ‪ + 35167-03-12‬ו"ע ‪ + 26134-04-12‬ו"ע ‪ + 48663-03-12‬ו"ע ‪40499-03-12‬‬
‫ד‪.‬ד‪ .‬ליה יזום והשקעות בע"מ ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין ת"א ‪ -‬הסכם עליו‬
‫חתמו חברות ובעלי הנכס הינו הסכם מכר ולא הסכם אופציה ‪192 .......................................‬‬
‫יום הרכישה בדיירות מוגנת‬
‫" ו"ע ‪ 52272-03-11‬מנחם נ' מנהל מיסוי מקרקעין מרכז ‪ -‬יום הרכישה במכירת‬
‫מקרקעין בידי מי שהיה דייר מוגן ולימים רכש את הבעלות הוא מועד רכישת מלוא‬
‫הזכויות ולא המועד בו רכישת הדיירות המוגנת ‪193 ..........................................................‬‬
‫יום הרכישה בירושה‬
‫" ו"ע ‪ 1335/06 + 1246/06 + 1091/06‬עווד חסונה ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין‬
‫רחובות ‪ -‬יום הרכישה במקרקעין שהתקבלו בירושה ‪195 ...................................................‬‬
‫מועד הרכישה; רכישת מקרקעין בנאמנות‬
‫" ו"ע ‪ 16014-03-12‬עופר אגם יזום ובניין בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב –‬
‫התקבל ערר לגבי רכישת נכס בנאמנות ‪198 ....................................................................‬‬
‫מס שבח מקרקעין; מס הכנסה‬
‫סיווג תקבול בתום תקופת החכירה; היפרדות מזכות הפעלה‬
‫" ע"א ‪ 5865/11‬מנהל מיסוי מקרקעין חיפה נ' דגון בתי ממגורות לישראל בע"מ ‪-‬‬
‫סיווג תקבול שהתקבל בשל סיום הסכם חכירה לדורות ‪200 ................................................‬‬
‫סעיף ‪49‬ז ‪ -‬הערכת שווי דירה ללא זכויות בניה‬
‫" ו"ע ‪ 22557-10-13‬חן אריאלי נ' מנהל מס שבח מקרקעין; ע"מ ‪ 51491-07-13‬חלק‬
‫נ' מנהל מס שבח מקרקעין ‪ -‬חישוב שווי דירה ישנה לצורך חישוב כפל שווי לעניין‬
‫סעיף ‪49‬ז לחוק‪204 ...........................................................................................................‬‬
‫עסקת קומבינציה‬
‫" ע"א ‪ 6351/12‬אברהם קימחי נ' מנהל מיסוי מקרקעין מרכז ‪ -‬סיווג עסקה כעסקת‬
‫קומבינציה וקביעת שווי מכירה ‪206 .................................................................................‬‬
‫‪4‬‬
‫תיאום הוצאות השבחה‬
‫" ע"א ‪ 5359/92‬ורה דבורה שכטר נ' מנהל מס שבח המרכז ‪ -‬תיאום הוצאות בניין חדש‬
‫לפי מועד ההוצאה ולא לפי שני שלישים מתקופת הבנייה ‪208 .............................................‬‬
‫קטעי חקיקה‬
‫ביטוח לאומי‬
‫" תקנות הביטוח הלאומי )הארכת התקופה המרבית לדמי אבטלה(‪ ,‬התשע"ד‪210 . 2014-‬‬
‫" צו ביטוח בריאות ממלכתי )שינוי התוספת החמישית לחוק(‪ ,‬התשע"ד‪211 ............... 2014-‬‬
‫מס הכנסה‬
‫" תקנות מס הכנסה )זיכויים לעובד זר(‪ ,‬התשע"ה‪212 .........................................2014-‬‬
‫" כללי מס הכנסה )נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי( )ביטול(‪ ,‬התשע"ה‪213 ............. 2014-‬‬
‫עבודה‬
‫" צו הרחבה לעידוד והגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלות ‪214 ............................‬‬
‫‪5‬‬
‫שונות ‪215 .....................................................................................................................‬‬
‫עדכוני סכומים‬
‫˜ פקודת מס הכנסה ‪216 ................................................................................................................‬‬
‫˜ נוסחאות להפקדות בקופה לקצבה בשנת ‪220 ...................................................................... 2013‬‬
‫˜ חוק מיסוי מקרקעין ‪226 ...............................................................................................................‬‬
‫˜ תקנות מס רכישה ‪227 ................................................................................................................‬‬
‫˜ עידוד להשכרת דירות ‪228 ...........................................................................................................‬‬
‫˜ מס מעסיקים‪228 ........................................................................................................................‬‬
‫˜ חוק הפיקוח על קופות גמל ]סעיף ‪)23‬ה([ ‪228 ...........................................................................‬‬
‫˜ אזור סחר חופשי אילת ‪229 ..........................................................................................................‬‬
‫˜ היטל על העסקת עובדים זרים מסויימים ‪229 .................................................................................‬‬
‫˜ עבירות מינהליות ‪229 ..................................................................................................................‬‬
‫˜ מס ערך מוסף ‪230 ......................................................................................................................‬‬
‫˜ פירוט שיעורים של מס שכר ורווח אצל מוסד כספי ‪232 ....................................................................‬‬
‫˜ עסקאות גופים ציבוריים ‪232 .........................................................................................................‬‬
‫˜ טבלת מדד מחירים לצרכן ‪233 .....................................................................................................‬‬
‫˜ ביטוח לאומי ‪234 ........................................................................................................................‬‬
‫˜ דיני עבודה‪246 ...........................................................................................................................‬‬
‫‪6‬‬
‫½ השתלמויות והדרכות לקבוצות לפי הזמנה‪.‬‬
‫½ סדרת התעדכנות במסים ‪ -‬שמירה על הקיים‬
‫שירותי תמיכה ‪ -‬קו פתוח לבירורים מקצועיים‪:‬‬
‫)‪ 7‬מפגשים‪ ,‬אחת לחודש(‪.‬‬
‫תשובות טלפוניות לשאלות מקצועיות‪ 225) .‬ש"ח ‪ +‬מע"מ ל‪ ¼-‬שעה(‪.‬‬
‫המאגר המשפטי מסטקס‬
‫דיני מסים ‪ -‬אנציקלופדיה‬
‫פרשנות בנושאי‪ :‬הכנסות‪ ,‬הוצאות‪ ,‬קיזוז הפסדים‪ ,‬קו"ג‪ ,‬בינל"א‪ ,‬תאגידים‪ ,‬חוקי עידוד‪ ,‬מיסוי היחיד‪ ,‬רווח הון ושוק ההון‪,‬‬
‫ניכוי במקור וגביה‪ ,‬ניהול ספרים‪ ,‬פטורים‪ ,‬דיווח מזומן ומצטבר‪ ,‬הצהרת הון‪ ,‬שומות‪ ,‬השגות‪ ,‬מס ערך מוסף‪ ,‬מיסוי‬
‫חבילת הבסיס המקוונת כוללת‪ :‬מקרקעין‪ ,‬ביטוח לאומי‪ ,‬מאות דוגמאות ותרשימים וכו';‬
‫חיקוקי מסים )מס הכנסה‪ ,‬מע"מ‪ ,‬מקרקעין‪ ,‬ניהול ספרים‪ ,‬חוקי עידוד ועוד(‬
‫]מחיר‪ + 1,560 :‬מע"מ[‬
‫חיקוקי ביטוח לאומי‬
‫]עד ‪ 12‬תשלומים[‬
‫דיני עבודה )חקיקה(‬
‫אמנות‬
‫פסיקה‬
‫מאמרים‬
‫תשובות לשאלות‬
‫החלטות מיסוי‬
‫חוזרים מקצועיים‬
‫לקסיקון המסים‬
‫תרשימים‪ ,‬טבלאות‪ ,‬מדדים‪ ,‬שערי דולר ואירו יציגים ועוד‬
‫בסיס ‪ +‬תוספות‪ :‬תכנוני מס‬
‫מיסוי קבלני בנין‬
‫חבילה מורחבת‪:‬‬
‫)בסיס ‪ +‬תוספות(‬
‫חישובי מס במקרקעין‬
‫דוגמאות וטפסים‬
‫]מחיר‪ + 2,065 :‬מע"מ[‬
‫]עד ‪ 12‬תשלומים[‬
‫דיני עבודה )הסברים וצווי הרחבה(‬
‫‪252‬‬
‫אנציקלופדיה בנושאי מס הכנסה‪ ,‬קופות גמל‪ ,‬מע"מ‪ ,‬מיסוי מקרקעין‪ ,‬ניהול‬
‫פנקסים‪ ,‬מיסוי בינלאומי‪ ,‬ביטוח לאומי‪ ,‬ניכויים במקור ועוד; פסיקה; חוזרים והוראות‬
‫ביצוע‪ ,‬החלטות מיסוי; מאמרים; שו"ת;‬
‫תיקוני חקיקה ‪ -‬מתעדכנים מיידית באתר‬
‫ניתן להזמין מנוי מקוון וכן‬
‫מנוי מודפס לנוחיותכם‬
‫עזרה בהתמצאות ופעילות באתר‬
‫חיפוש לפי נושאים וסעיפים‬
‫המסמכים אותם‬
‫חיפשתם‬
‫ממשק‬
‫יעיל ונוח‬
‫חיפוש מילולי במסמך‬
‫ידידותי‬
‫למשתמש‬
‫חלוקה‬
‫למדורים‬
‫היכנסו עוד היום והתרשמו מאתר התוכן החדש של‬
‫המכון למסים וליעוץ כלכלי בע"מ‬
‫‪www.mastax.co.il‬‬
‫יועץ מקצועי לאתר‪ :‬מנחם כהן‪ ,‬עו"ד )רו"ח(‪ ,‬כלכלן ומוסמך למינהל עסקים‬
‫טל' ‪ 03-6875982‬פקס ‪03-6872073‬‬
‫רח' צ'לנוב ‪ ,41‬תל‪-‬אביב ‪66048‬‬
‫‪254‬‬
‫אתר המכון ‪:www.mastax.co.il‬‬
‫חדש‪ :‬אתר תוכן‬
‫בנוסף‪ ,‬תכנים לדוגמא ללא תשלום‪ ,‬הכותרים למיניהם‪ ,‬כגון‪ :‬דיני מסים )"אנציקלופדית‬
‫המסים"(‪ ,‬חישובי מס במקרקעין‪ ,‬עדכוני מסים‪ ,‬לקסיקון המסים‪ ,‬חיקוקי ביטוח לאומי‪ ,‬דיני‬
‫עבודה ועוד‪ .‬לכל כותר תוכן עניינים ופרק לדוגמא‪.‬‬
‫ניתן למצוא גם טבלאות סכומים‪ ,‬שאלות נפוצות‪ ,‬פרטים על קורסים והשתלמויות‪ ,‬יעוץ‬
‫שוטף וחד פעמי‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬ניתן להירשם באתר לקבלת "ידיעון המסים" בדוא"ל ללא תשלום‪.‬‬
‫השתלמויות והדרכות לקבוצות לפי הזמנה‪.‬‬
‫לתיאום טלפוני נא לפנות לרחלי טלפון ‪03-6875982-‬‬
‫חבילת שירותי תמיכה מקצועית בתשלום ‪-‬‬
‫קו פתוח לבירורים מקצועיים‪ :‬תשובות טלפוניות לשאלות מקצועיות‪.‬‬
‫מאחורי המכון למסים שנים רבות של נסיון בתחום‪ .‬פרטים נוספים יישלחו לכל דורש‪.‬‬
‫‪255‬‬

Similar documents