עלויות איכות – הלכה למעשה

Comments

Transcription

עלויות איכות – הלכה למעשה
‫עלויות איכות – הלכה למעשה‬
‫ד"ר יובל כהן‬
‫כנס ניהול איכות באורט‪-‬בראודה כרמיאל‬
‫‪2012‬‬
‫נושאי המצגת‪:‬‬
‫• מהם עלויות איכות ומאפייניהן?‬
‫• כיצד מאפיינים אותן?‬
‫• איך אומדים אותן?‬
‫לולא עלויות האיכות‬
‫ ההנהלה היתה‬‫משאירה אותי כמו‬
‫קודם‪....‬‬
‫• מהו השימוש בהן?‬
‫ד"ר יובל כהן‬
‫‪2‬‬
‫מהן עלויות איכות ?‬
‫עלויות הקשורות לאיכות ירודה של מוצר או שירות‪:‬‬
‫בין אם הקשר הוא במניעת תקלות וכשלים‬
‫ובין אם כתוצאה מהתממשותם‪.‬‬
‫ד"ר יובל כהן‬
‫‪3‬‬
‫תרומת מערכת לניהול עלויות איכות‬
‫ליכולות הארגון‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫משקפת את מידת ההתקדמות בהשגת יעדי האיכות שהציבה‬
‫ההנהלה‪.‬‬
‫מאפשרת קביעת סדר עדיפויות בטיפול בבעיות איכות שונות‪.‬‬
‫מאפשרת הערכה של כדאיות ההשקעה בשיפור האיכות יחסית‬
‫למצב הקיים‪.‬‬
‫משפרת את האפקטיביות של ניצול המשאבים המוגבלים‬
‫הקיימים‪.‬‬
‫מדגישה את משקל הכשלים בסך כל עלויות המפעל‪ ,‬ובכך‬
‫מודדת את העלות של לא "לייצר נכון בפעם הראשונה"‪.‬‬
‫מאפשרת לדעת את מקומו של המפעל בהשוואת למתחרים‪.‬‬
‫מסייעת בקבלת החלטות ניהוליות הקשורות באיכות (כגון‪:‬‬
‫השקעה בטכנולוגיות ייצור חדשות‪ ,‬שיפור תהליכי ייצור‪ ,‬הארכת‬
‫תקופת האחריות למוצר)‪.‬‬
‫ד"ר יובל כהן‬
‫‪4‬‬
‫עלויות לפי שלב הפגם בחיי המוצר‬
‫הלקוח‬
‫המפיץ‬
‫תוצרת‬
‫גמורה‬
‫בקרה הרכבה עיבוד‬
‫תעשיתי חומר‬
‫גלם‬
‫ד"ר יובל כהן‬
‫‪5‬‬
‫עלויות לפי שלב הפגם בחיי המוצר‬
‫עלות האיכות‪ :‬עליה עם השלבים לפי‬
‫סקלה לוגריתמית‬
‫‪10000000‬‬
‫‪1000000‬‬
‫‪100000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪100‬‬
‫‪10‬‬
‫‪1‬‬
‫ד"ר יובל כהן‬
‫‪6‬‬
‫מבט איכותני‬
‫‪$‬‬
‫סך עלויות האיכות‬
‫עלויות מניעת פגמים‬
‫עלויות מוצרים פגומים‬
‫רמת איכות‬
‫ד"ר יובל כהן‬
‫‪7‬‬
‫עלויות נראות ועלויות חבויות‬
‫ד"ר יובל כהן‬
‫‪8‬‬
‫עלויות נראות ועלויות חבויות‬
‫בזבוז‬
‫פגומים‬
‫החזרות‬
‫עלויות בקרה‬
‫עלויות מדידה‬
‫החלפות יזומות‬
‫תיקונים‬
‫פצוי‬
‫איחורים‬
‫לקוחות‬
‫טעויות‬
‫דחיות‬
‫חיוב‬
‫טעויות בביצוע הזמנות‬
‫עלויות נוספות‬
‫תחלופת‬
‫קיבולת לא‬
‫עובדים‬
‫טיפול בתלונות‬
‫מנוצלת‬
‫לקוחות‬
‫ירידת מכירות אבודים‬
‫שעות נוספות‬
‫ד"ר יובל כהן‬
‫‪9‬‬
‫סיווג עלויות האיכות‬
‫עלויות איכות‬
‫עלויות בקרה‬
‫עלויות כשל‬
‫א‪ .‬עלויות מניעה‪:‬‬
‫ב‪ .‬עלויות‬
‫הערכה‬
‫ג‪ .‬עלויות כשל‬
‫פנימי‬
‫•בקרת עיצוב המוצר‬
‫•בדיקת רכש ח"ג‬
‫•תיקונים‬
‫•בקרת איכות‬
‫•בדיקה בתהליך‬
‫•תוצרת פסולה‬
‫•הדרכה ופיתוח‬
‫•פיקוח‬
‫•עיכובים‬
‫•עיבוד מידע ויצירת‬
‫דוחות‬
‫•בחינות איכות‬
‫•עלויות נוספות‬
‫•תכנון איכות‬
‫ד"ר יובל כהן‬
‫ד‪ .‬עלויות כשל חיצוני‬
‫•‬
‫פגיעה במכירות‬
‫•‬
‫אובדן מוניטין‬
‫•‬
‫אחזקת מחלקת‬
‫שירות‬
‫•‬
‫החזרות‬
‫‪10‬‬
‫א‪ .‬דוגמאות לעלויות מניעה‬
‫עלויות מניעה‪:‬‬
‫•עלות תחזוקה מונעת וטיפולים תקופתיים של אנשי תחזוקה‪ :‬עלות כח‬
‫אדם‪ ,‬עלות השבתת מכונות במהלך הטיפול‪ ,‬עלות חומרים‪.‬‬
‫•עלות החלפת מכונות וקניית ציוד וכלים (לקידום איכות התהליך)‪.‬‬
‫•עלות איסוף הנתונים וניתוחם‬
‫•עלות הדרכה הקשורה לאיכות‬
‫•עלויות נוספות של פעולות בקרה ומניעה (לא של אנשי תחזוקה)‬
‫•עלות פרויקטי שיפור איכות‬
‫•עלות תמיכה טכנית לספקי הארגון‬
‫•עלות מבדקים של מערכת האיכות‬
‫ד"ר יובל כהן‬
‫‪11‬‬
‫עלויות הערכהב‪ .:‬דוגמאות לעלויות הערכה‬
‫•עלות תכנון בקרת איכות‬
‫•עלות ציוד מדידה בדיקה והערכה‬
‫•עלות בקרת חומרים ורכיבים נכנסים‪ :‬שעות אדם חומרים‪ ,‬ציוד‬
‫מתכלה ומשאבים‪.‬‬
‫•עלות שעות בקרת תהליכים ובדיקות‬
‫•עלות בקרה על מכשירי המדידה‬
‫•עלות דגימה ומדידה ידנית‬
‫•עלות בדיקת תוצרת גמורה‬
‫•עלות בלאי ופחת על ציוד המדידות והבדיקות‬
‫ד"ר יובל כהן‬
‫והבדיקות‬
‫•עלות תחזוקת ציוד המדידות‬
‫‪12‬‬
‫ג‪ .‬דוגמאות לעלויות כשל פנימי‬
‫עלויות כשל פנימי‪:‬‬
‫•עלות המוצרים הפגומים שנפסלים‬
‫•עלות התיקונים כולל תקורה‬
‫•עלות ניתוח סיבות לפגמים‬
‫•עלות בדיקה מחודשת לאחר תיקון‬
‫•עלות השבתת מכונות ועובדים בשל תקלות‬
‫•עלות תיקוני מידע‬
‫ד"ר יובל כהן‬
‫‪13‬‬
‫ד‪ .‬דוגמאות לעלויות כשל חיצוני‬
‫עלויות כשל חיצוני‪:‬‬
‫•עלות טיפול בתלונות ושירות לקוחות‬
‫•עלות בדיקות ותיקונים אצל הלקוח‬
‫•עלות הביטוח למוצרים‬
‫•עלות התיקונים וההחלפות‬
‫•עלות משפטית כדי להגן מתביעות לקוחות‬
‫•מכירות אבודות כתוצאה ממוניטין פגוע ואיכות נמוכה‪.‬‬
‫ד"ר יובל כהן‬
‫‪14‬‬
‫דוגמה לסעיפים מתוך דו"ח עלויות איכות תקופתי‬
‫סוג עלות‬
‫סעיף תקציבי מקור‪/‬‬
‫מחלקה‪ /‬תחום המייצר‬
‫עלויות איכות‬
‫אחראי‬
‫תדירות‬
‫שליפת‬
‫הנתונים‬
‫עלויות מניעה‬
‫הדרכה (מועסקים‬
‫וספקים)‬
‫הערכה ובחינה של‬
‫הספקים‬
‫תוכנית הדרכה שנתית של מנהלת משאבי‬
‫אנוש‪ ,‬משימות ברזל בתוכנית איכות שנתית מנהלת משאבי אנוש‬
‫ סעיף שיפור מערכת בטיחות‬‫תוכנית איכות שנתית‬
‫מח' אחזקה‬
‫אחזקה מונעת ותיקון ציוד‬
‫מח' איכות תוכנית איכות שנתית‬
‫(סה"כ ‪ 25‬מבדקים בשנה) – תוכנית איכות‬
‫מבדקי איכות‬
‫שנתית‬
‫סקרי שביעות רצון‬
‫סעיף תקציבי מתאים‬
‫תכן לאיכות (תכניות‬
‫עבודה ועוד‪ ,‬למעט הבטחת קבוע – שבועיים‬
‫איכות)‬
‫מנהל איכות‬
‫כל רבעון‬
‫מנהל איכות‪ /‬מנהל‬
‫אחזקה‬
‫כל רבעון‬
‫מנהל איכות‬
‫כל רבעון‬
‫מנהל שיווק‬
‫פעם בחצי‬
‫שנה‬
‫מנהל איכות‬
‫ד"ר יובל כהן‬
‫אחת לרבעון‬
‫פעם בשנה‬
‫‪15‬‬
‫דוגמה לסעיפים מתוך דו"ח עלויות איכות תקופתי‬
‫עלויות הערכה‬
‫‪ %‬משרה של מחסנאי ‪ +‬בדיקת של‬
‫בחינה ובדיקה של חומ"ג‬
‫שפירו‬
‫מנהל מחסן‬
‫פעם ברבעון‬
‫בחינת קבלה‬
‫‪ %‬משרה של מחסנאי‬
‫מנהל מחסן‬
‫פעם ברבעון‬
‫בחינה בתהליך‬
‫בדיקות של ראשי צוותים ‪ +‬מבקר‬
‫איכות‬
‫אחראי איכות‬
‫פעם ברבעון‬
‫בחינה סופית‬
‫‪ %‬משרה של ראש צוות עיבוד הזמנות‬
‫בחינת אריזה ומשלוח‬
‫‪ %‬משרה של אחראי קו אריזה‬
‫אחזקת ציוד בחינה וכיולו‬
‫(כיול‪ /‬כוונון פנימי)‬
‫‪ %‬משרה של אחראי על הכיולים‬
‫מהנדס ייצור‬
‫בדיקות מעבדה (כיולים)‬
‫סעיף תקציבי מתאים‬
‫מנהל איכות‬
‫תשלומים לגורמי חוץ‬
‫לצורך הסמכה לתקן‪/‬‬
‫מכוני התקנים‬
‫הנדסה‪ /‬איכות ( ‪ 4‬פעמים בשנה‪– 2 ,‬‬
‫מבדקי מעקב)‪.‬‬
‫מנהל איכות‪/‬‬
‫סמנכ"ל פיתוח‬
‫ד"ר יובל כהן‬
‫פעם בחצי‬
‫שנה‬
‫פעם בחצי‬
‫שנה‬
‫‪16‬‬
‫דוגמה לסעיפים מתוך דו"ח עלויות איכות תקופתי‬
‫עלויות כשל פנימי‬
‫חומ"ג שנפסלו‬
‫מקריאות שרות ב‪ERP -‬‬
‫מנהל‪ /‬אחראי איכות כל שבוע‬
‫מיון‬
‫מקריאות שרות ב‪-‬‬
‫מנהל‪ /‬אחראי איכות כל שבוע‬
‫עיבוד מחדש‬
‫מקריאות שרות ב‪ERP -‬‬
‫מנהל‪ /‬אחראי איכות כל שבוע‬
‫תשלום עבור משלוח‬
‫מיוחד‬
‫כשל חיצוני‬
‫מנהל‪ /‬אחראי איכות פעם ברבעון‬
‫שינויים הנדסיים‬
‫מלאי מת‪.‬‬
‫מנהל‪ /‬אחראי‬
‫איכות‪ /‬סמנכ"ל‬
‫פיתוח‬
‫פעם בחצי‬
‫שנה‬
‫תאונות‬
‫בטיחות – (ימי מחלה‪ /‬פיצויים)‬
‫אחראי איכות‬
‫פעם בחצי‬
‫שנה‬
‫השבתות של ציוד‬
‫אחזקה‪ /‬מסגרייה‬
‫מנהל ייצור‪ /‬אחזקה פעם ברבעון‬
‫ד"ר יובל כהן‬
‫‪17‬‬
‫דוגמה לסעיפים מתוך דו"ח עלויות איכות תקופתי‬
‫עלויות כשל חיצוני‬
‫ביקורים אצל לקוחות‬
‫מתלוננים‬
‫קריאת שרות‬
‫מנהל שיווק‬
‫פעם ברבעון‬
‫מימוש אחריות (בעת‬
‫נפילת הזרוע)‬
‫קריאת שרות‬
‫מנהל שיווק‬
‫פעם בחצי‬
‫שנה‬
‫החזרות‬
‫קריאת שרת‬
‫מנהל תוצ"ג‬
‫כל שבוע‬
‫קנסות (חותמת‬
‫אדומה)‬
‫קריאת שרות‬
‫מנהל תוצ"ג‪/‬‬
‫שיווק‬
‫פעם ברבעון‬
‫זמן ניהול התחקיר ‪ +‬נזקים‪/‬‬
‫תחקיר‪ /‬ניתוח כשלים‬
‫הוצאות‬
‫ד"ר יובל כהן‬
‫מנהל איכות‬
‫פעם ברבעון‬
‫‪18‬‬
‫עלויות האיכות‬
‫כולל עלויות בקרה ניהולית וכשל ניהולי‬
‫עלויות מניעה‬
‫עלויות הערכה‬
‫עלויות‬
‫בקרה‬
‫עלויות היערכות‬
‫ובקרה ניהולית‬
‫עלויות‬
‫איכות‬
‫עלויות כשל פנימי‬
‫עלויות כשל חיצוני‬
‫עלויות כשל ניהולי‬
‫עלויות‬
‫כשל‬
‫ד"ר יובל כהן‬
‫‪19‬‬
‫דוגמאות לעלויות היערכות ובקרה ניהולית‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫עלות סקר חוזה עלויות סקר הצעה לפני הגשתה‬
‫וסקר נוסח חוזה לפני החתימה‪.‬‬
‫עלות הכנת תוכנית פיתוח‪.‬‬
‫עלות עדכון תקופתי של תוכניות הפיתוח במהלך‬
‫ביצוע פרויקט פיתוח‪.‬‬
‫עלות הבקרה הניהולית של הביצוע‪.‬‬
‫ד"ר יובל כהן‬
‫‪20‬‬
‫דוגמאות לעלויות כשל ניהולי‪:‬‬
‫• תוספת עלויות להשלמת הפיתוח עלויות של‬
‫משאבי אנוש ואחרות ‪,‬מעבר לעלויות המתוקצבות‬
‫על פי תוכנית הפיתוח‪.‬‬
‫• פיצויים ללקוחות על איחור בהשלמת פיתוח‬
‫מערכת‪ ,‬כתוצאה משגיאות בתכנון לוח הזמנים‪.‬‬
‫• פיצויים ללקוחות עקב איחורים בהשלמת פרויקט ‪,‬‬
‫כתוצאה מאי עמידה בתוכנית גיוס כוח אדם‬
‫לפרויקט שנכללה בתוכניות הפיתוח‬
‫ד"ר יובל כהן‬
‫‪21‬‬
‫עלויות האיכות האפשריות עבור פגם נתון‬
‫עלויות‬
‫מניעה‬
‫עלויות מדידה והערכה‬
‫עלויות כשל פנימי‬
‫עלויות כשל ניהולי‬
‫עלויות כשל חיצוני‬
‫עלויות איכות חיצוניות‬
‫ד"ר יובל כהן‬
‫‪22‬‬
‫גרף עלויות האיכות‬
‫ממשיך‬
‫לאינסוף‬
‫ממשיך‬
‫לאינסוף‬
‫סך‬
‫עלויות‬
‫איכות‬
‫עלויות‬
‫כשל‬
‫עלויות מניעה והערכה‬
‫‪100‬‬
‫פסולים‬
‫אחוז הפגומים‬
‫ד"ר יובל כהן‬
‫‪100‬‬
‫תקינים‬
‫‪23‬‬
‫אפיון שלושת התחומים של יחסי עלויות‬
‫האיכות‬
‫איזור פרויקטי השיפור‬
‫עלויות כשל‬
‫מעלויות האיכות‬
‫אופטימום‬
‫‪0‬‬
‫כדאי לבצע פרויקטי‬
‫שיפור איכות‬
‫‪100‬‬
‫פסולים‬
‫עלויות כשל‬
‫מעלויות האיכות‬
‫‪0‬‬
‫כדאי לבדוק את‬
‫יעילות בקרת האיכות‬
‫ופעולות המניעה‬
‫אחוז הפגומים‬
‫ד"ר יובל כהן‬
‫איזור חתירה‬
‫לשלמות‬
‫עלויות כשל‬
‫מעלויות האיכות‬
‫‪0‬‬
‫כדאי לבחון הפחתת‬
‫בקרה וחתירה‬
‫לשלמות‬
‫‪100‬‬
‫תקינים‬
‫‪24‬‬
‫המאפיינים של עלויות האיכות בשלבים‬
‫האופייניים לפרויקטי שיפור‬
‫מאפייני‬
‫עלויות‬
‫האיכות‬
‫מטרות עלויות‬
‫האיכות‬
‫דגש‬
‫מקורות‬
‫המידע‬
‫תכנון (‪)Plan‬‬
‫שלב בפרויקט שיפור איכות‬
‫בקרה (‪)Control‬‬
‫ביצוע (‪)Do‬‬
‫תיקון‬
‫‪(Corrective‬‬
‫)‪Action‬‬
‫בסיס לבחירת‬
‫בסיס למתן עדיפות‬
‫מדידת השפעת‬
‫בסיס לעדכון של עלויות‬
‫פרויקט שיפור‪-‬‬
‫לפעולות שישפיעו‬
‫השיפורים שבוצעו‬
‫האיכות תוך התאמה‬
‫איכות והצדקתו‬
‫על עלויות האיכות‬
‫עלויות האיכות‬
‫עלויות של הפרויקט ביצועים חדשים ועלויות מעקב כדי לוודא את‬
‫לשיפורים שבוצעו‬
‫בכל הארגון‪,‬‬
‫שנבחר‪,‬‬
‫חדשות מאז ביצוע‬
‫מציאת עלות‬
‫שינוי ביצועים‬
‫הפרויקט‬
‫גבוהה‬
‫והוצאות‬
‫דוחות חשבונאיים דגימות‪ ,‬תרשימי‬
‫השפעת התיקון‬
‫דגימות‪ ,‬תרשימי בקרה‪,‬‬
‫דוחות חשבונאיים‪,‬‬
‫דוחות חשבונאיים‬
‫תרשימי בקרה‪,‬‬
‫והערכות אנשי‬
‫בקרה‪ ,‬עדכונים‬
‫איכות‬
‫תקופתיים והנתונים והערכות אנשי איכות‬
‫משלב קודםד"ר יובל כהן‬
‫‪25‬‬
‫דוגמה לדו"ח עלויות איכות רב תקופתי‬
‫תקופה‬
‫עלויות‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫עלות מניעה‬
‫עלות תחזוקה מונעת‪:‬‬
‫‪ ‬טיפולים תקופתיים של אנשי‬
‫תחזוקה‬
‫‪ ‬עלות השבתת מכונות במהלך‬
‫הטיפול‬
‫‪ ‬עלות חומרים לתחזוקה מונעת‪.‬‬
‫‪ ‬עלות החלפת מכונות וקניית‬
‫ציוד וכלים (לקידום איכות‬
‫התהליך)‪.‬‬
‫עלות בחינה ומבדקים‪:‬‬
‫‪ ‬עלות הערכה ובחינה של‬
‫הספקים‬
‫‪ ‬עלות סקר שביעות רצון‬
‫עלות מניעה יזומה‪:‬‬
‫ד"ר יובל כהן‬
‫‪26‬‬
‫מעקב‬
‫(והשוואה לשנה קודמת אם יש עונתיות)‬
‫גרף עלויות האיכות‬
‫‪800000‬‬
‫‪700000‬‬
‫‪600000‬‬
‫ע‬
‫ל‬
‫ו‬
‫ת‬
‫‪$‬‬
‫‪500000‬‬
‫עלות כשל חיצוני‬
‫‪400000‬‬
‫עלות כשל פנימי‬
‫‪300000‬‬
‫עלות הערכה‬
‫‪200000‬‬
‫עלות מניעה‬
‫‪100000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪12 11 10 9‬‬
‫תקופה‪ :‬חודש ‪ /‬רבעון ‪/‬שנה‬
‫ד"ר יובל כהן‬
‫‪27‬‬
‫אפשרות הצגה של עלויות האיכות להנהלה‪:‬‬
‫תבנית מומרת של דו"ח רווח והפסד‬
‫סכומים (‪)₪‬‬
‫סעיפים‬
‫מכירות‪...........W............................‬‬
‫עלויות איכות‪:‬‬
‫‪‬עלויות מניעה‬
‫‪‬עלויות מדידה וסינון‬
‫‪‬עלויות כשל פנימי ‪y3‬‬
‫‪‬עלויות כשל חיצוני ‪y4‬‬
‫סך הכל‬
‫‪y1‬‬
‫‪y2‬‬
‫‪Y‬‬
‫שאר עלויות המכר‬
‫‪X-Y‬‬
‫רווח גלמי‪..............................‬‬
‫ד"ר יובל כהן‬
‫‪W-X‬‬
‫‪28‬‬
‫לסיכום‪:‬‬
‫שילוב עלויות איכות כחלק משיפור מתמיד‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫זיהוי עלויות האיכות ועלויות האי‪-‬איכות‪.‬‬
‫פיתוח שיטה לאיסוף נתונים וניתוחם‪.‬‬
‫זיהוי מוקדי ההוצאות גדולות ועלויות האיכות הגבוהות‪.‬‬
‫זיהוי הגורמים שבעטים נגרמות הוצאות גבוהות הקשורים‬
‫באיכות או באי איכות‪.‬‬
‫זיהוי פתרונות לצמצום הגורמים לאי איכות או סילוקם‪.‬‬
‫יישום הפתרונות‪.‬‬
‫שיפור בתכנון המוצרים והתהליכים‪.‬‬
‫בניית מערכת איכות שתחתור לשיפורים מתמידים‪.‬‬
‫ד"ר יובל כהן‬
‫‪29‬‬