פסח תשע;quot&ג – לכיתה ז` עבודת הגשה במתמטיקה

Comments

Transcription

פסח תשע;quot&ג – לכיתה ז` עבודת הגשה במתמטיקה
‫עבודת הגשה במתמטיקה לכיתה ז' – פסח תשע"ג‬
‫‪ .1‬לפניכם שלושה איברים ראשונים (משמאל לימין) בסדרה של קבוצות‬
‫עיגולים‪:‬‬
‫א‪ .‬כמה עיגולים יש באיברים הבאים בסדרה?‬
‫מקום האיבר‬
‫בסדרה‬
‫‪1‬‬
‫מספר עיגולים‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪9‬‬
‫ב‪ .‬כמה עיגולים יהיו באיבר השמיני בסדרה? ____________‬
‫ג‪ .‬באיזה מקום בסדרה יהיו ‪ 94‬עיגולים? ______________‬
‫ד‪ .‬כתבו במילים או בביטוי אלגברי כמה עיגולים יהיו במקום ה‪:n -‬‬
‫______________‬
‫ה‪ .‬האם יתכן שבאחד מאיברי הסדרה יהיו ‪ 111‬עיגולים? נמקו‪.‬‬
‫‪ .2‬ורד הכינה עוגיות לחבריה לכיתה‪ .‬את הבצק לעוגיות היא הכינה במשך ‪ 10‬דקות‬
‫וכל עוגייה הכינה במשך ‪ 8‬דקות‪.‬‬
‫א‪ .‬איזה ביטוי אלגברי מתאר את הזמן שלקח לורד להכין ‪ b‬עוגיות?‬
‫א) ‪8b‬‬
‫ב) ‪10b‬‬
‫ג) ‪10 + 8b‬‬
‫ד) )‪10 + 8(b – 1‬‬
‫ב‪ .‬כמה עוגיות הכינה ורד במשך שעה וחצי? הציגו את דרך הפתרון‪.‬‬
‫תשובה‪____________________ :‬‬
‫‪.3‬פתרו את המשוואות הבאות‪ ,‬הציגו את דרך הפתרון‪:‬‬
‫‪8a + 10 – 3a =20‬‬
‫‪4x – 6(x – 1) = –8‬‬
‫‪4x + 7 = 2x + 1‬‬
‫‪4(x – 2) – 2(x + 1) = –7‬‬
‫‪5(x + 4) = 10‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫) ‪m  5m  5(m ‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪x x x4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2‬‬
‫‪x‬‬
‫‪5x + 2 – 3x = 12 – 2x‬‬
‫‪ x3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2x ‬‬
‫‪1‬‬
‫‪.4‬פתרו את המשוואה שלפניכם‪ ,‬הציגו דרך פתרון‪ ,‬בדקו את התשובה‪.‬‬
‫‪3 – (x + 4) = x – 7‬‬
‫פתרון‪:‬‬
‫בדיקה‪:‬‬
‫‪.5‬נתון הביטוי ‪9x – 5‬‬
‫א‪ .‬חשבו את ערך הביטוי עבור‬
‫ב‪ .‬חשבו את ערך הביטוי עבור‬
‫________________________‬
‫________________________‬
‫ג‪ .‬כתבו דוגמה למספר שאם נציב במקום ‪ X‬ערך הביטוי יהיה חיובי ____ = ‪x‬‬
‫ד‪ .‬כתבו דוגמה למספר שאם נציב במקום ‪ X‬ערך הביטוי יהיה שלילי ____ = ‪x‬‬
‫ה‪ .‬האם קיים מספר חיובי שנוכל להציב במקום ‪ X‬כך שערך הביטוי יהיה שלילי?‬
‫מהו?‬
‫התשובה‪_________________ :‬‬
‫‪ .6‬איזה מהביטויים הבאים הוא שווה ערך לביטוי ‪m + m + m + m‬‬
‫‪m + 3 .I‬‬
‫‪4m .III‬‬
‫‪3m + 1 .II‬‬
‫‪4 + m .IV‬‬
‫‪ .7‬איזה מהביטויים הבאים הוא שווה ערך לביטוי ‪a + 2b + 2c‬‬
‫‪4a  4b  4c‬‬
‫‪.I‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2(a + b + c) .II‬‬
‫‪.III‬‬
‫‪2(a + b) + 2c‬‬
‫‪a + 2(b + c) .IV‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ .8‬רחל דוד ומשה לקחו את כל כדורי הטניס שהיו בארגז‪ .‬רחל לקחה ‪ 4‬מהכדורים‪,‬‬
‫‪3‬‬
‫דוד לקח ‪ 8‬מהכדורים ומשה לקח ‪ 18‬כדורים‪ .‬כמה כדורים היו בארגז?‬
‫הציגו את דרך הפתרון‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ .4‬לקראת טקס בית ספרי נכנסו תלמידי בית הספר לאולם הספורט‪ .‬תחילה נכנסו ‪90‬‬
‫תלמידים ביחד‪.‬‬
‫לאחר מכן החליט המנהל להכניס לאולם בכל דקה מספר קבוע של תלמידים‪.‬‬
‫בטבלה מרוכזים חלק מהנתונים‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪9‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪118‬‬
‫‪112‬‬
‫‪46‬‬
‫‪41‬‬
‫מס' דקות‬
‫שעברו‬
‫מספר‬
‫התלמידים‬
‫שהיו באולם‬
‫א‪ .‬השלימו בטבלה את מספר התלמידים שהיו באולם‪ .I :‬כעבור ‪ 4‬דקות‬
‫‪ .II‬כעבור‬
‫‪ 5‬דקות‪.‬‬
‫ב‪ .‬כמה תלמידים היו באולם כעבור ‪ 7‬דקות?‬
‫ג‪ .‬כמה תלמידים היו באולם כעבור ‪ n‬דקות?‬
‫ד‪ .‬כעבור כמה דקות היו באולם ‪ 261‬תלמידים?‬
‫‪.11‬במסגרת פרויקט שיקום היער תכננו לנטוע עצים בשטח הררי בשורות כך שבכל‬
‫שורה יהיו ‪ 19‬עצים‪.‬‬
‫לאחר שבחנו את השטח הוחלט לנטוע רק ‪ 11‬עצים בכל שורה וכתוצאה מכך‬
‫התקבלו ‪ 2‬שורות יותר מאשר תוכנן בתחילה‪.‬‬
‫כתבו משוואה מתאימה שבאמצעותה אפשר לחשב כמה שורות של עצים נטעו‬
‫בסופו של דבר‪.‬‬
‫‪ x‬מייצג את __________________‬
‫המשוואה המתאימה‪_____________________________ :‬‬
‫‪ .11‬בסרטוט תיבה שהבסיס שלה הוא ריבוע‪ .‬נפח התיבה הוא ‪ 1600‬סמ"ק‪.‬‬
‫גובה התיבה ‪ 16‬ס"מ‪.‬‬
‫חשבו את אורך צלע הבסיס של התיבה‬
‫‪ 16‬ס"מ‬
‫‪3‬‬
‫‪ .12‬לפניכם משולש שהיקפו ‪ 35‬ס"מ‪.‬‬
‫חשבו את אורכי הצלעות של המשולש על פי הנתונים שמסומנים על הסרטוט‪.‬‬
‫‪ x + 3‬ס"מ‬
‫‪ x‬ס"מ‬
‫אורכי הצלעות‪:‬‬
‫‪ 2x‬ס"מ‬
‫_________ ס"מ‪ _________ ,‬ס"מ‪ _________ ,‬ס"מ‬
‫‪.‬‬
‫בדקו את תשובתכם‪ ,‬הציגו את דרך הבדיקה‪.‬‬
‫‪.13‬לפניכם ארבע צורות‪ .‬המידות נתונות בסנטימטרים‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫א‪.‬‬
‫אילו‬
‫שתי‬
‫צורות‬
‫מהצורות הנתונות הן בעלות אותו שטח? נמקו‪.‬‬
‫ב‪ .‬אילו שתי צורות מהצורות הנתונות הן בעלות אותו היקף? נמקו‪.‬‬
‫‪c‬‬
‫‪ .14‬הוא הישר החותך‪ ,c.‬הישר ‪a || b‬‬
‫רשמו את הגודל של כל אחת מהזוויות הבאות ונמקו‪.‬‬
‫‪ 125‬‬
‫‪a‬‬
‫א‪  = ______ .‬כי ____________________‬
‫ב‪  = ______ .‬כי _____________________‬
‫‪b‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ג‪  = ______ .‬כי _____________________‬
‫‪4‬‬
‫‪ .15‬מתיבה גדולה העשוייה מעץ חתכו חלק‬
‫שצורתו תיבה‪ ,‬והתקבלה הצורה‬
‫המתוארת בשרטוט‪.‬‬
‫חשבו את הנפח ואת שטח הפנים של‬
‫הצורה‪.‬‬
‫‪ .11‬הישרים ‪ b‬ו‪ a -‬נחתכים‬
‫חשבו את ערכו של על פי הנתונים שבסרטוט ‪.x‬‬
‫הציגו את דרך החישוב והסבירו‪.‬‬
‫‪a‬‬
‫‪x‬‬
‫‪3x – 80‬‬
‫‪b‬‬
‫‪.17‬‬
‫‪5‬‬
:‫ פתרו על פי סדר פעולות החשבון‬.11
1
  9  8 : 4 
7
 4  4  (2  3)

(4) 2  8
14 + 2  (–6) =
–22 + 25 : (–5) – (23 – 16) =
52

23  53
0.2(5 + 3.2) =
22  (10  12)

12  6  5
–32 + 36 : (–6) – (23 – 12)=
2
2
1
(12  3 )  9  
3
4
6
.
‫‪ .11‬השלימו מספר במקום החסר‪ ,‬כך שתקבלו פסוק נכון‪.‬‬
‫‪2.34  (___ + 0.7) = 2.34‬‬
‫‪B‬‬
‫‪0‬‬
‫‪–1‬‬
‫‪A‬‬
‫השלימו במשבצות את אחד הסימנים‪ = , < , > :‬ונמקו‪.‬‬
‫נימוק‬
‫א‪.‬‬
‫‪A+BB+A‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪AB 0‬‬
‫ג‪.‬‬
‫‪A–B0‬‬
‫ד‪.‬‬
‫‪B–A A–B‬‬
‫‪ .29‬בקופת מּוזֵאֹון המדע היו ‪ 15‬חבילות של כרטיסי כניסה‪.‬‬
‫בכל חבילה ‪ 20‬כרטיסים‪ .‬מחיר כל כרטיס ‪ 14.60‬שקלים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫רכז השכבה רכש עבור תלמידי כיתה ז' מבית הספר "חן"‬
‫‪5‬‬
‫ממספר הכרטיסים אשר‬
‫בקופה‪.‬‬
‫א‪ .‬כמה כרטיסים רכש רכז השכבה?‬
‫ב‪ .‬רכז השכבה נתן לקופאי סכום כולל של ‪ 1,000‬שקלים עבור הכרטיסים‪.‬‬
‫כמה עודף קיבל רכז השכבה? הציגו את דרך הפתרון‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪ .25‬במערכת הצירים שלפניכם מסורטט משולש ישר זווית‪ .‬הניצבים מקבילים לצירים‪.‬‬
‫שתיים מהנקודות נתונות‪.‬‬
‫א‪ .‬כתבו את שיעורי הנקודה החסרה‪.‬‬
‫)‪(y2,5‬‬
‫‪x‬‬
‫)‪(–3,–1‬‬
‫)‪(x,y‬‬
‫תשובה‪x = ______ y = ______ :‬‬
‫ב‪ .‬הציעו שיעורים של נקודה הנמצאת על היקף המשולש )___‪(___,‬‬
‫ג‪ .‬הציעו שיעורים של נקודה הנמצאת בתוך המשולש )___‪(___,‬‬
‫ד‪ .‬חשבו את שטח המשולש‪:‬‬
‫‪Series 3‬‬
‫‪ .27‬השלימו בכל אחד מהתרגילים את המספר החסר כך שהשוויון יהיה נכון‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫‪3 • _____ + 3 = 27‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪3 • (_____ + 3) = 27‬‬
‫‪ .12‬הוסיפו סימני סדר (<‪)= ,> ,‬‬
‫א‪624 _____ 625 .‬‬
‫ב‪-1100 ____ -1101 .‬‬
‫ג‪-57 _____(-5)7 .‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ 1‬‬
‫‪1‬‬
‫ד‪    _____   .‬‬
‫‪ 5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪8‬‬
9

Similar documents