poletje, številka 44

Comments

Transcription

poletje, številka 44
Stran 3
mag. Brane Knehtl
Stran 4
Tomaž Božič
Stran 5
Andreja Roš
Kako bolje izkoristiti
slovenski les
Mobihel v središču
Evropske unije
COLOR združuje
ekonomičnost, kakovost
in barvitost
št. 44 / leto: XI
Domžale, junij 2013
Glavna urednica: Nataša Hajdinjak
Odgovorna urednica: Polona Stare
Poštnina plačana pri pošti 1230 Domžale
Brezplačen izvod
Guinnessov rekord je s Heliosom
postavljalo kar 1.673 prostovoljcev
V soboto, 18. maja, je bil v Sloveniji še posebno barvit dan. Na desetih osnovnih šolah po vsej državi so izbrane prostore
barvali z notranjimi zidnimi barvami HELIOS SPEKTRA. Prostovoljci, združeni v dobri volji, so pomagali prebarvati
šolske zidove in tako poskrbeli za prijazno učno okolje. Poleg tega je bil veliki cilj projekta postaviti Guinnessov rekord v
množičnem pleskanju notranjih zidnih površin.
OŠ Majde Vrhovnik, Ljubljana
OŠ Toneta Čufarja Jesenice, Jesenice
OŠ Dragotina Ketteja, Ilirska Bistrica
OŠ Loka Črnomelj, Črnomelj
OŠ Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah
II. osnovna šola Celje, Celje
OŠ Puconci, Puconci
OŠ XIV. divizije Senovo, Senovo
OŠ Prežihov Voranc, Maribor
OŠ Domžale, Domžale
N
aši strokovnjaki so skupaj s šolami že vnaprej izbrali barve, ki
bodo spodbudno in prijazno vplivale na učni proces. Pred barvanjem so prostovoljci dobili vso potrebno opremo, poskrbljeno pa
Uroš Slavinec, predsednik
uprave Helios Domžale,
d.d., se je udeležil barvanja
učilnic na Osnovni šoli
Majde Vrhovnik v Ljubljani.
Ob dogodku je povedal:
»Izjemno smo veseli, da se
je barvanja udeležilo toliko
prostovoljcev in da nam je
skupaj uspelo prebarvati
toliko prostorov. To je bilo
najbolj množično pleskanje
prostorov doslej in prepričan
sem, da smo dosegli
Guinnessov rekord. Ob tej
priložnosti bi se rad zahvalil
vsem sodelujočim šolam, še
posebej pa prostovoljcem in
profesionalnim pleskarjem,
ki so omogočili, da bodo
osnovnošolci na desetih šolah
v ponedeljek zakorakali v
prenovljene prostore.«
je bilo tudi za okrepčilo. Barvanje je potekalo ob pomoči profesionalnih slikopleskarjev, ki so s predpripravo prostorov in z drugim nanosom barve poskrbeli, da so prostori resnično vrhunsko prebarvani.
Še nekaj odzivov navdušenih ravnateljev:
Osnovna šola Domžale
Ob koncu barvanja je v. d. ravnatelja Uroš Govc povedal: »Zelo
nas veseli, da nas je družba Helios izbrala za današnji dogodek
barvanja notranjih zidnih površin
osnovnih šol ter s tem posledično
postavljanja Guinnessovega rekorda. Podpiramo tudi druge Heliosove projekte, kot so Heliosov sklad
za ohranjanje čistih voda, pa obnova športnih igrišč v sodelovanju
z Olimpijskim komitejem Slovenije. V Domžalah imamo tudi košarkarski klub, ki nosi Heliosovo ime.
Ko smo bili povabljeni k projektu,
prav zaradi naštetega, nismo niti
za trenutek premišljevali, da pri
projektu ne bi sodelovali. Sam, kot
v.d. ravnatelja, čutim dolžnost, da
sodelujemo pri tovrstnih projektih
in ga razumem kot pomoč domačih podjetij. Današnjo akcijo so,
kot vidim, lepo sprejeli tudi krajani Domžal, saj so se v velikem številu odzvali povabilu.«
Osnovna šola Dragotina
Ketteja v Ilirski Bistrici
Ravnateljica Ester Juriševič je
povedala: »Vsem sodelujočim se
zahvaljujem za odziv, vsem kontaktnim osebam, s katerimi smo
sodelovali pri pripravi in izvedbi
dogodkov ter dogajanj se zahvaljujem za tvorno sodelovanje, Heliosu in njihovim pobudnikom v
tej akciji želim sporočiti zahvalo v
imenu šole, učencev in zaposlenih.
Šola je z vašo pobudo in pomočjo nagovorila z likovno govorico
otroških potez in barv svoj kraj, z
oglasi v nacionalnih revijah pa vso
slovensko javnost opozorila nase
in na naše kreativne talente.«
Osnovna šola Majde
Vrhovnik v Ljubljani
Ravnateljica šole Mateja Urbančič Jelovšek je po barvanju šole
povedala: »Danes smo dokazali,
da znamo sodelovati, si pomagati,
biti dobre volje in narediti dobro
delo. Udeležba prostovoljcev je
bila nad pričakovanji. Vesela in
ponosna sem, da je okoli nas toliko dobrih ljudi. Šola je polepšana, osvežena, ljudje so se družili
in naredili veliko dobrega. Barvali
smo, upam, da smo postavili tudi
Guinnessov rekord. Hvala vsem
skupaj in vsakemu posebej.«
nadaljevanje na strani 2 Nekaj utrinkov najbolj
množičnega barvanja zidnih
površin
Barvanja s Heliosom
se je po vsej Sloveniji
udeležilo kar 1.673
prostovoljcev.
Skupaj smo prebarvali
približno 5.000 m2
zidnih površin.
Število prostovoljcev na
lokacijah:
Ljubljana 189
Celje 186
Domžale 121
Maribor 292
Puconci 243
Ilirska Bistrica 88
Črnomelj 154
Jesenice 219
Šmarje pri Jelšah 81
Senovo 100
kovinarstvo
2
Uporaba pločevine,
polakirane s
premazi coilcoating
Coilcoating je kontinuirani proces lakiranja, ki se uporablja za
zaščito pocinkane pločevine ali aluminija. Barva se nanaša na
pločevino s pomočjo kovinskih valjev, obloženih s poliuretanom,
nato se suši v peči na temperaturi pločevine od 224 °C do 241 °C.
Hitrosti linij za lakiranje so zelo velike in se gibljejo od 25 m/min pa
vse do 200 m/min (na novih, modernih linijah).
barve govorijo
poletje 2013
www.helios.si
Stanovanjsko naselje, izdelano z uporabo polakirane pločevine s
postopkom coilcoating.
V zadnjih 10-ih, 15-ih letih se je v svetu močno povečala okoljska
zavest in tudi pri nas vsi težimo k večji energetski učinkovitosti. Tu se posebej dobro izkažejo sendvič paneli, ki jih sestavljata
dve stranici pločevine, vmes pa sta poliuretanska pena ali kamena volna. Dobra lastnost panelov je njihova velikost, saj močno
skrajša čas izgradnje določenega objekta, obenem pa služi kot
zelo dobra toplotna izolacija.
Izdelava sendvič panelov ne bi bila možna brez specialnega premaza za zadnjo stran pločevine (back coat), ki zagotavlja odlično
adhezijo PU pene, s čimer se izrazito poveča življenjska doba takih panelov.
Razvoj specialnih premazov za coilcoating je sedaj usmerjen na
t.i. hladne premaze za strehe, ki odbijajo toplotno sevanje sonca ter se na ta način manj segrejejo, kar pomeni, da notranjost
stanovanja ostane hladnejša. Hladne barve imajo zelo podobno
funkcijo kot barve, ki se uporabljajo za avtomobile, kjer na ta način veliko privarčujemo z gorivom ob manjši uporabi klimatskih
naprav in s tem posledično manj onesnažujemo okolje.
Nepolakirana pocinkana pločevina
N
Jaka Langerholc
Proces lakiranja coilcoating
aši premazi za uporabo na linijah coilcoating so bili razviti s samostojnim razvojem v Skupini
Helios. V zadnjem času pri razvoju posvečamo veliko pozornost novim kakovostim, ki ustrezajo tehničnim specifikacijam različnih, vse bolj zahtevnih kupcev.
Polakirana pločevina se v glavnem uporablja v gradbeništvu (strehe, stene, sendvič paneli), za belo
tehniko in avtotransport (kamp in transportne prikolice, avtobusi).
Za vse mogoče načine in procese profiliranja ter obdelave polakirane pločevine mora biti premaz
za coilcoating elastičen, a hkrati dovolj odporen na udarce, razenje, topila in vse zunanje vplive
(UV obstojnost, antikorozivne lastnosti, voda). To dosežemo s pravilno izbiro veziva, pigmentov in
drugih surovin pri izdelavi premaza.
Sendvič paneli
Pri obdelavi polakirane pločevine pa moramo biti pozorni predvsem na temperaturo okolice in
same pločevine, ki ob preoblikovanju še najbolj vpliva na kakovost dobljenih karakteristik profila.
Pri nizkih temperaturah je premaz trši, kar lahko privede do pokanja premaza, s čimer izgubimo
vse želene karakteristike pločevine. Zato je priporočljivo, da se obdelava izvaja pri temperaturi
okolice in pločevine med 5 °C in 30 °C.
nadaljevanje s strani 1
Osnovna šola Prežihovega Voranca Maribor
Namestnica ravnateljice Barbara Pernarčič je
povedala: »Veseli smo, da je Helios v svoj novi projekt Barvajte z nami šolske zidove za Guinnessov
rekord izbral prav našo šolo. Njihov namen narediti nekaj dobrega za lokalno okolje in v siv
vsakdan vnesti barvno mavrico našim otrokom,
pa za nas pomeni velik prispevek k ustvarjalnosti
pri delu z učenci in obenem poživitev notranjosti
šolske zgradbe. Ponosni smo, da se je na naši šoli
prijavilo toliko prostovoljcev, ki so nam pri tem
pomagali.«
Osnovna šola Puconci
Ob koncu barvanja je ravnatelj Ernest Nemec
povedal: »Zelo smo počaščeni, da nas je podjetje
Helios povabilo k sodelovanju pri izvedbi projekta
Barvajte z nami šolske zidove za Guinnessov rekord. Pod vodstvom mentorjev so bili naši učenci
zelo motivirani z barvanjem veleplakatov, s katerimi so na inovativen način pozvali k čim večji
udeležbi pri današnjem barvanju šolskih prostorov. Na šoli se trudimo, da naši učenci v šoli bivajo
v urejenem okolju, zavedajoč se, da je v obdobju
odraščanja šola za njih drugi dom. Velik pomen
pri tej akciji ima tudi druženje generacij, ki nam
polepša sivi vsakdan v težkih časih, v katerih živimo. Zahvaljujemo se podjetju Helios za povabilo k
akciji, vsem prostovoljcem in povabljenim gostom
za sodelovanje pri družbeno koristni akciji.«
N
ajlepša hvala vsem šolam, učencem, prostovoljcem, slikopleskarskim ekipam in sodelavcem Heliosa in HGtrade-a, ki ste nam pomagali
pri izpeljavi projekta - Barvajmo s Heliosom
šolske zidove za Guinnessov rekord.
Anže Kovač
Moder
nasvet
Jaka
Langerholc,
Razvoj Can&Coil
coatings
Glede na to, da se s procesom
coilcoating barvata tako pločevina
kot aluminij, je pri nakupu polakirane
pločevine treba paziti na ustrezno
izbiro potrebnega dodatnega
materiala (vijakov, matic). Ti dodatki
morajo biti iz ustrezne snovi, da
preprečimo morebitno kontaktno
korozijo na spojih zaradi uporabe
dveh različnih kovin.
lesarstvo
3
Kako bolje
izkoristiti
slovenski les?
Po gozdnatosti spada Slovenija v sam vrh evropskih držav,
saj skoraj dve tretjini površine naše lepe dežele prekrivajo
gozdovi. Letni posek lesa znaša okoli 4 mio kubičnih
metrov. To edino naravno bogastvo, ki ga imamo v
izobilju, je bilo v zgodovini in je še sedaj odlična osnova za
razvoj lesno-predelovalne industrije in obrti.
K
onec osemdesetih let 20. stoletja je bilo
v slovenski lesni branži zaposlenih več
kot 40 tisoč ljudi. V času tranzicije pa
so se številni paradni konji slovenske lesne
industrije zlomili ali bistveno zmanjšali obseg
dela. Pomanjkanje ustreznih odgovorov na nove
izzive časa (posodobitve izdelkov, tehnologije
in poslovnih modelov) ter spremembe v zvezi
z lastništvom in upravljanjem gozdov ter trgovskih verig so privedle do osipa števila zaposlenih v predelavi lesa na vsega okoli 12 tisoč.
Paradoksalno pa je, da ob tolikšni količini domačih gozdov in lesa, ki se na veliko izvaža, nekateri slovenski proizvajalci pohištva in lesenih hiš
doma ne morejo priti do potrebne hlodovine ali
lesenih polizdelkov (lepljeni profili ali nosilci) in
jih morajo uvažati. Pogosto so to polizdelki iz
slovenskega lesa, ki je bil prodan čez mejo in tam
le ustrezno razžagan. Seveda tako znatna dodana vrednost ostane onkraj Karavank.
Znanilci pozitivnih sprememb
V Evropi in v svetu je uporaba lesa v zadnjih
letih v ponovnem vzponu, predvsem na področju
gradnje z lesom. V sosednji Avstriji, na Dunaju,
sedaj projektirajo že prvo 30-nadstropno stolpnico, ki bo zgrajena iz lesa. Ta ugodni vzgonski
veter uspešno izkoriščajo tudi nekateri slovenski
proizvajalci stavbnega pohištva ter montažnih,
pasivnih in nizkoenergetskih hiš, npr. Inles,
Marles, Jelovica, Lumar, Riko idr. Ti ocenjujejo,
da se nam na področjih gradnje nizkoenergetskih in pasivnih objektov ter energetske sanacije
stavb ponuja izjemna priložnost, ki bi lahko
dolgoročno zagotovila več kot 15 tisoč novih
delovnih mest. Prihodnost slovenske lesno-predelovalne industrije vidijo poznavalci predvsem
na segmentu razvoja, proizvodnje in trženja
izdelkov iz lesa z višjo dodano vrednostjo.
V zadnjih nekaj letih se je pozitivno spremenil tudi odnos države do lesno-predelovalne
verige. Uspešno poteka akcija Eko sklada za subvencije nakupa lesenih izdelkov pri energetski
prenovi objektov. Leta 2011 so s podporo 25,6
mio EUR sofinanciranja Evropske unije začeli
delovati trije novi razvojni centri na področju lesarstva: RC31- razvojni center kreativne
pohištvene industrije, INTECH-LES in RACE
KOGO. Pred dobrim letom je stopila v veljavo
Uredba o zelenih javnih naročilih, ki predpisuje minimalni delež uporabe lesa pri gradnji in
opremi objektov, ki so predmet javnih naročil. K
boljši promociji lesa prispeva tudi razstava »Čar
lesa«, ki že nekaj let poteka v Cankarjem domu
in v ljubljanskimestni hiši. V letu 2012 je vlada
RS sprejela tudi akcijski načrt »Les je lep« za
povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v
Sloveniji do leta 2020. S tem načrtom je bil les iz
slovenskih gozdov prepoznan kot strateška surovina, gozdarstvo in lesno-predelovalna dejavnost
pa kot vitalen del našega gospodarstva. Tudi v
novi evropski finančni perspektivi 2014-2020 je
za lesarje predviden olajšan dostop pri razpisih
do okoli 3 milijarde EUR kohezijskih sredstev. V
Šentrupertu že nastaja prvi lesno-predelovalni
center v Sloveniji za celostno uporabo lesa.
Vloga Skupine Helios
Površinska obdelava je zelo pomembna faza, ki
dekorativno in zaščitno oplemeniti lesene izdelke med njihovo uporabo. Vse članice Skupine
Helios so že pred povezovanjem v to grupacijo imele sorazmerno dobro razvite segmente
premazov za površinsko zaščito lesa, tako za
široko potrošnjo kot tudi delno za industrijo in
obrt. Številni med vami poznate in že vrsto let
uspešno uporabljate izdelke blagovnih skupin
za široko potrošnjo iz podjetij Skupine Helios,
Moder
nasvet
Darko
Čevka,
inštruktor
barve govorijo
poletje 2013
www.helios.si
Les je naraven in topel material. Posebno
slovenski les je kakovosten ter trajnostno
in ekološko pridelan, zato ga je potrebno
kakovostno zaščititi pred zunanjimi vplivi.
Najprimernejša ekološko ugodna zaščita
za notranje pohištvo iz Heliosa so
materiali na vodni osnovi HIDROHEL ali
UV-utrjujoča premazna sredstva UVEHEL
in UVEHEL AQUA, ki jih nanašamo v zelo
majhnih debelinah.
Za zaščito zunanjega stavbnega pohištva
pa za uporabo priporočamo izključno
kakovostne vodne lazure blagovne
znamke AQUAVITA.
kot so: HELIOS BORI, HELIOS TESSAROL, HELIOS IDEAL, BELINKA
BELLES, BELINKA BELTON, BELINKA BELTOP, CHROMODEN … Po
združitvi v Skupino Helios je prišlo v posameznih članicah do
specializacije in nadgradnje programov, kar smo vas, dragi bralci,
na straneh tega časopisa sproti obveščali.
Na področju industrijskih lesnih premazov, ki jih proizvajamo v Heliosu TBLUS na Količevem in tržimo direktno ali preko
ostalih članic Skupine Helios v več kot 20 držav, imamo celoten
asortima izdelkov za površinsko zaščito lesenih izdelkov, tako
znotraj stavb kot na prostem:
• BioImpregnol in Biowax – bio olja in voski na naravni
osnovi
• Ekohel in Kombihel – lužila na vodni in topilni osnovi
• Heliodur – poliuretanski laki in emajli
• Hidrohel – laki in emajli na vodni osnovi
• Uvehel – UV-utrjujoči laki in emajli
• Uvehelaqua – UV-utrjujoči laki in emajli na vodni
osnovi
• Aquavita in Lazurindaqua – lazure na vodni osnovi
Helios TBLUS je tudi eden od ustanovnih članov RC31razvojnega centra kreativne pohištvene industrije, kjer vodi projekt »Eko površinska obdelava pohištva«. V okviru tega projekta
v sodelovanju s partnerji: Alples, Triis, Murales, Mizarstvo Bolčič
in Biotehniška fakulteta - oddelek za lesarstvo, razvijamo nove
inovativne ekološko ugodne premaze za povečanje konkurenčnosti slovenske pohištvene industrije. Konec leta 2012 smo vložili patentno prijavo za inovativni izdelek visokosijajni UV-vodni
emajl za direktno lakiranje oplemenitenih MDF plošč brez uporabe izolacije ali temelja. Letos načrtujemo še vlogo za zaščito
intelektualne lastnine za nov izdelek - bio olja za les s podaljšanim
sproščanjem arome.
mag. Brane Knehtl
avtoličarji
4
barve govorijo
poletje 2013
www.helios.si
Mobihel v središču EU
Naš belgijski zastopnik:
Prijetno je delati z
Mobihelom
O Belgiji kot državi se pravzaprav ne sliši veliko, zato pa je medijsko toliko bolj izpostavljena
njena prestolnica Bruselj, kjer je politični sedež Evropske unije. Belgija je ena od ustanovnih
članic EU in ima dobrih 10 milijonov prebivalcev. Narodnostno je razdeljena na severni,
bogatejši del Flandrijo, kjer govorijo nizozemščino, ter francosko govoreči južni del
Valonijo. Generalni uvoznik za Mobihel firma DABRAV se nahaja v flamskem delu, v bližini
slikovitega zgodovinskega mesta Gent. Pred kratkim se je na rednem izobraževanju pri
nas mudila skupina tehnikov in distributerjev. Ob tej priliki smo s Fredom Dekensom,
direktorjem in solastnikom podjetja DABRAV, napravili kratek intervju.
Nam lahko za začetek na kratko predstavite zgodovino podjetja, kako se je vse skupaj začelo?
Podjetje sta pred 40-imi leti ustanovila moj oče Anton
Dekens in moja mama Vivian Vlaminck. Nadela sta mu ime
DABRAV (Dekens – abrasives (brusni papirji) – Vlaminck).
Začela sta obiskovati ličarske delavnice po Flandriji in
prodajati dopolnilni ličarski material, predvsem brusne
papirje, kite ipd. Takrat na trgu še ni bilo tako hude konkurence. Kmalu se je staršema pridružil še stric Luc. Vsi trije
so delali predvsem na komerciali, naročila pa je voznik s
kombijem vsak dan razvažal po delavnicah. Osnovni princip je bil hitra dostava. Naročila so morala biti dostavljena
naslednji dan, kar je bila za tiste čase dobrodošla novost.
Kdaj ste se vi pridružili podjetju? Kaj se je od tedaj v
poslovanju spremenilo?
Podjetju sem se pridružil leta 2006, po končanem študiju. Malo pred tem sta starša začela s prodajo barv za
avtoreparaturo kot distributerja za Octoral / De Beer. Žal
sodelovanje z uvoznikom ni potekalo po pričakovanjih.
Moder
nasvet
Ko je Dabrav pridobil novo stranko, da je začela uporabljati sistem Octoral, jo je kmalu zatem obiskal uvoznik in
ji ponudil direktno oskrbo ter boljše cene. To je pri starših
povzročilo precej jeze in nezadovoljstva. Treba je bilo
nekaj ukreniti. Moja prva naloga v podjetju je bila poiskati
drugega proizvajalca avtoreparaturnih premazov, s katerim bi se v Flandriji podali v tekmo prav z Octoralom.«
Tu se, če se ne motim, pojavi MOBIHEL?
Tako je. V kontakt z Mobihelom smo prišli preko
konkurenta CSO Tools, ki je začel s trženjem Mobihela.
Ponudili so nam, da postanemo njihov lokalni distributer, vendar so bile naše ambicije večje. Hoteli smo prinesti na trg povsem novo blagovno znamko barv in postati
generalni uvoznik za celotno državo.
Na sejmu Equipauto v Parizu smo se srečali s Petrom
Zupanom in Gregorjem Vodlanom in imeli smo zelo konstruktiven sestanek. Povedala sta nam, da s sodelovanjem
s CSO Tools niste zadovoljni, in da ga nameravate prekiniti. Ponudila se nam je priložnost postati generalni uvoznik
za Mobihel za celotno Belgijo in z veseljem smo jo sprejeli.
Zaznavanje barve je odvisno od narave
svetlobe in njenega delovanja na objekt.
Za nas najpomembnejši vir svetlobe je
sonce. Sonce seva širok spekter elektromagnetnih valovanj, človeško oko pa je občutljivo samo na zelo ozek del spektra. To je
tako imenovani vidni spekter svetlobe.
Ali veste, zakaj nastane mavrica?
Janja
Matičič,
vodja servisa
kupcev
Mavrica je svetlobni pojav, ki nastane zaradi
loma sončne svetlobe na vodnih kapljicah,
kadar dežuje. Svetloba se lomi ali, bolje rečeno, spremeni smer pri prehodu iz ene snovi v
drugo. V trenutku, ko bela sončna svetloba
(v beli svetlobi so združene vse barve spektra)
preide iz zraka v vodno kapljico pod majhnim
kotom, se različnim barvnim žarkom spremeni hitrost, odvisno od njihove frekvence. Nekaj
valovanj se v kapljici odbije nazaj, nekaj pa
jih na drugi strani kapljico zapusti in nadaljuje pot po zraku v spremenjeni smeri. Vijolična
svetloba potuje najpočasneje in se v kapljici
najbolj lomi, zato je vijolična barva vedno na
dnu mavrice, rdeča pa se lomi najmanj in je
zaradi tega vedno na vrhu mavrice. Barve si
vedno sledijo v enakem vrstnem redu: rdeča,
oranžna, rumena, zelena, modra, indigo in
vijolična.
Prva predstavitev Mobihela za širši krog potencialnih kupcev je potekala v šoli za avtoličarje. Kako se spominjate tega dogodka?
Da bi predstavili blagovno znamko Mobihel, smo organizirali predstavitev
za vse naše kupce, vključno z avtoličarji. Za prizorišče smo izbrali šolo, kjer se
izobražujejo bodoči avtoličarji. Izvedli smo jo v obliki delavnice s teoretično
in praktično predstavitvijo celotnega sistema Mobihel, čemur je sledila še
pogostitev vseh navzočih kar v delavnici. S strani Mobihela ste se prijazno
odzvali povabilu k sodelovanju na predstavitvi. V Belgijo so prišli Janja
Matičič, Rajko Miklič in Tomaž Božič ter kot gostitelji izpeljali teoretični in
praktični del predstavitve.
Predstavitev je bila zelo uspešna. Za podjetje je bil to prvi dogodek take
vrste in v takem obsegu. Na predstavitev so prišli skoraj vsi naši dotedanji
kupci. Tudi zame, kot novega v firmi, je bilo to nekaj posebnega. Precej strank
še nisem poznal in lepo jih je bilo spoznati ter poklepetati z njimi v sproščenem ozračju. Odziv na celoten dogodek je bil izredno pozitiven. Večina
strank je bila pripravljena preizkusiti novo znamko.
Na začetku smo imeli sicer nekaj težav s kakovostjo določenih izdelkov, vendar so se stvari sčasoma uredile. Postaviti na belgijski trg novo in nepoznano
znamko je bil za nas kar velik izziv, pri čemer pa smo bili s strani ekipe Mobihel
vselej deležni vse potrebne podpore. Nikoli nismo odnehali, vseskozi smo se
borili za svoj položaj na trgu. Danes, po sedmih letih, si upam reči, da vsakdo
pozna blagovno znamko Mobihel in jo jemlje kot resnega in močnega tekmeca.
Kakšno je podjetje danes? Kaj danes prevladuje v prodajnem asortimanu? Kako imate razdelano distribucijsko mrežo?
Danes "corebusiness" predstavljajo izdelki za avtoreparaturo, predvsem
barve, brezbarvni laki in primerji. Pomemben del prometa so še vedno izdelki
dopolnilnega ličarskega programa. Med drugim tržimo tudi izdelke blagovne
znamke Radex.
Zelo pomemben je tesen kontakt z delavnicami, zato Mobihel distribuiramo preko manjših lokalnih distributerjev po vsej državi. Pokrite imamo
vse province. Začeli smo brez lokalnih distributerjev, sedaj jih imamo 14 (3
v Antwerpnu, 4 v Bruslju, 3 v Valoniji, 1 v Gentu in 3 v Zahodni Flandriji).
Pred kratkim smo postavili velikega distributerja na Nizozemskem, ki poleg
Luksemburga tudi spada pod »naš« teritorij. Na vidiku je še nekaj novih.
Oče in stric še vedno obiskujeta »svoje« avtoličarske delavnice, mama vodi
finance in administracijo, Dave Devos in jaz pa skrbiva za distributerje in
snujeva nove načrte za prihodnost. Andy van Keer je zadolžen za logistiko in
izdelavo naročenih gotovih nians. Pri izvedbi prezentacij in druge tehnične
podpore sodelujemo z zunanjim sodelavcem.
Nedavno ste se preselili na novo lokacijo. Zakaj?
Iz preprostega razloga. Stara lokacija je postala premajhna, zato smo bili
prisiljeni poiskati več prostora. Na novi lokaciji smo več kot podvojili površino. To nam bo za kar nekaj časa omogočalo nemoteno rast.
Kako ocenjujete situacijo na trgu avtoreparature v deželah Benelux?
Naši glavni tekmeci so Standox, Glassurit, Lesonal, PPG/Max Mayer. Vsi
večji so združeni v kateri od organizacij, kot so: [email protected], 5 Star Du Pont
itd. Vsi ti imajo OEM certifikate. Zaradi tega je nam vstop v večje servise
precej otežen.Potem so tu še nizkocenovniki za podmateriale in brezbarvne
lake: Kristal, Roberlo, Airo itn. Na srečo imamo Colomix, s katerim se lahko
spopadamo z njimi.
Kako vidite prihodnost Dabrava / Mobihela na trgih, ki jih pokrivate?
Sem precejšen optimist. Naši distributerji stalno rastejo, poleg tega vidim
še precej prostora za nove. Večina naših distributerjev prej ni tržila barv, zato
še vedno dodajo nove in nove stranke, kar posledično pomeni rast prometa.
Seveda moram pristaviti, da sta zelo pomembna dejavnika kakovost in cena.
Tu moramo biti previdni.
Kakšno sporočilo za naše bralce?
Zelo prijetno je delati z Mobihelom. Vsakokrat, ko pridemo k vam, se počutimo dobrodošle. Zelo uživamo, tako pri delu kot pri druženju. V teh letih
smo vzpostavili pristne odnose, kar se mi za uspešno sodelovanje zdi zelo
pomembno. Rajko in Tomaž sta vedno tu, ko je potrebno. Res je lepo biti član
tako ustvarjalne in uspešne ekipe.
Hvala za odgovore in veliko uspeha v prihodnje.
Tomaž Božič
slikopleskarstvo
5
barve govorijo
poletje 2013
www.helios.si
COLOR združuje ekonomičnost,
kakovost in barvitost
Asortima izdelkov blagovne znamke
COLOR združuje osnovne izdelke, ki jih
potrebuje potrošnik za zaščito površin
v svojem domu. Blagovno znamko
COLOR smo uspešno repozicionirali.
Namenjena je predvsem kupcem, ki so
cenovno občutljivi, a ne nazadnje še
vedno zahtevajo kakovost. Ustrezna
kakovost, ugodna cena in embalaža,
ki omogoča takojšnjo prepoznavnost
namena premaza, so tiste lastnosti
blagovne znamke COLOR, ki jo
odlikujejo v obdobju racionalnih
odločitev potrošnikov.
Color notranja zidna barva
COLOR fasadna barva
Dekorativna zaščitna barva za barvanje sten in stropov v notranjih prostorih. Dobro se oprijema na večino podlag - ometanih, kitanih, betonskih, opečnatih
ali drugih podlag notranjih sten.
Dekorativna zaščitna barva za fasade in druge zunanje mineralne zidne površine. Dobro se oprijema na
večino podlag.
Priporočamo prednanos COLOR emulzije 1:5
COLOR emulzija 1:5 je osnovni premaz, ki izboljša
učinek nanosa barve, saj se vpija v podlago, zmanjšuje
vpojnost, veže slabo vezane delce in še poveča
oprijem barve na podlago.
Lastnosti COLOR notranje zidne barve:
• paroprepustnost
• enostavno nanašanje
• odpornost na suho brisanje
• dober oprijem
Navodila za uporabo:
Namen: dekorativna zaščitna barva za barvanje
sten in stropov v notranjih prostorih. Odlikujejo jo
odlična kritnost, dober oprijem na večino podlag
in odpornost na suho brisanje.
Poraba: z 1 l barve pri dvakratnem nanosu
prebarvamo 5 – 7 m2 površine
Redčenje: po potrebi z vodo prvi nanos do
maks. 15 %, drugi nanos do maks. 10 %
Pakiranje: 14 l
Barvni toni: bela, možna izbira barvnih tonov po
barvni karti COLOR Basic
Priporočamo prednanos COLOR emulzije 1:5
COLOR emulzija 1:5 je osnovni premaz, ki izboljša
učinek nanosa barve, saj se vpija v podlago, zmanjšuje
vpojnost, veže slabo vezane delce in še poveča
oprijem barve na podlago.
Lastnosti COLOR fasadne barve:
• vodoodbojnost
• odpornost na vremenske vplive
• odpornost na škodljivo industrijsko atmosfero
• dober oprijem
Navodila za uporabo:
Namen: dekorativna zaščitna fasadna barva za
barvanje fasad in drugih zunanjih mineralnih zidnih
površin, ki jo odlikuje vremenska obstojnost in odpornost na vplive škodljive industrijske atmosfere.
Poraba: z 1 l barve pri dvakratnem nanosu
prebarvamo 3 – 4 m2 gladke površine
Redčenje: odvisno od načina nanašanja do
maks. 15 % z vodo
Pakiranje: 14 l
Barvni toni: bela, možna izbira barvnih tonov po
barvni karti COLOR Basic
Color odstranjevalec premazov
I
zdelkoma COLOR notranja zidna barva in COLOR fasadna
barva smo dodali barvitost. Izdelka je namreč že mogoče niansirati
na mešalnih sistemih HELIOMIX, po posebej pripravljenih recepturah za nianse po barvni karti COLOR Basic.
Barvna karta COLOR Basic zajema 150 različnih barvnih odtenkov,
tako naravnih kot pastelnih tonov, odtenkov oranžne, roza, vijolične,
zelene pa vse do najnežnejših odtenkov modre barve. S skrbno izbiro
receptur nam je uspelo združiti vse zahteve sodobnega uporabnika,
tako z vidika različnosti barvnih odtenkov kot prave kakovosti in prave
cene. Izbrani barvni odtenek po barvni karti COLOR Basic vam lahko
pripravijo na mešalnem sistemu HELIOMIX iz izdelka, ki ste ga lahko že
uporabili in preverili njegovo kakovost. To sta COLOR notranja zidna
barva in COLOR fasadna barva. Posebej pripravljene recepture po
barvni karti COLOR Basic vam jamčijo tudi ustrezno stopnjo ponovljivosti izbrane nianse.
Ob prenovi površin se nemalokrat srečamo s starimi premazi, ki jih želimo pred prenovo odstraniti. V letošnjem
letu smo pripravili nov izdelek COLOR odstranjevalec premazov. Značilnost izdelka je, poleg primarnih lastnosti
blagovne znamke COLOR enostavno in učinkovito odstranjevanje starih premazov z lesenih in kovinskih površin.
Sredstvo za temeljito kemijsko odstranjevanje premazov z lesenih in
kovinskih površin.
Lastnosti COLOR odstranjevalca premazov:
• močan odstranjevalec
• temeljito odstrani stare premaze
• enostaven nanos
Navodila za uporabo:
Namen: vse vrste lesenih in kovinskih površin. Odlikujeta ga
enostaven nanos in učinkovita odstranitev starega premaza. Po
odstranitvi površino očistimo le z vodo.
Redčenje: se ne redči
Pakiranje: 0,75 l
Andreja Roš
novice
barve govorijo
6
HGtrade
gostil
9. srečanje
slovenskih
parketarjev
Na tradicionalnem, že devetem srečanju
polagalcev parketa iz Slovenije smo v
podjetju HGtrade organizirali dvodnevni
seminar, ki je potekal 12. in 13. aprila na
Hrvaškem, v Opatiji.
Slovenski parketarji spoznavali novosti v ponudbi HGtrade-a.
P
rvi dan smo udeležencem predstavili blagovni znamki
CHROMODEN našega hrvaškega proizvajalca Chromos
ter HELIOS IDEAL iz domačega Heliosa. Obe blagovni
znamki sta na slovenskem tržišču prisotni že vrsto let in se
uspešno tržita. Poleg že znanega programa topilnih in vodnih
linij lakov za parket smo udeležencem prikazali tudi novosti
ter pravilen način lepljenja parketa s Chromoden E-PU 270
epoksi lepilom ter Chromoden PU 259 poliuretanskim lepilom
za parket. Novost bo tudi lepilo Unifix za lepljenje PVC in
tekstilnih podov. Na področju olj smo predstavili Biolit olje,
ki je tudi že v prodaji.
poletje 2013
www.helios.si
Nova potrditev za naš razvojni dosežek
HELIOS SPEKTRA Fresh&Easy
NAGRAJENA Z ZLATIM
PRIZNANJEM ZA INOVACIJE
V okviru prireditve Izzivi gospodarskega
razvoja, ki je potekala 20. in 21. maja,
so bila s strani Gospodarske zbornice
Slovenije podeljena priznanja najboljšim
inovacijam na območju osrednjeslovenske
regije. Inovacija Premaz z dolgotrajnim
sproščanjem dišav – HELIOS SPEKTRA
Fresh&Easy je prejela zlato priznanje, kar
le še dodatno potrjuje že prejeti naziv
Produkta leta.
R
azvoj omenjenega izdelka je potekal v
sodelovanju s podjetjem MikroCaps,
d.o.o., pri katerem so sodelovali: mag.
Cirila Colnar-Mikeln, dr. Bogdan Znoj, mag.
Aljoša Vrhunec, Dejan Štefanec in Jurij Pušlar.
HELIOS SPEKTRA Fresh&Easy je zidna barva, ki vsebuje mikroinkapsulirano dišavo, ki se
daljši čas sprošča v prostor in ga bogati s svežim jasminovim vonjem. Njeni glavni lastnosti
izpostavlja že ime – svežina, ki na osnovi inovativne tehnologije osvežuje prostor s prijetno
aromo, in lahko delo, ki izhaja iz njene izredne
pokrivne moči, ko se barva posuši.
Razvojnico mag. Cirilo Colnar-Mikeln smo
povprašali, kako in koliko časa je potekal razvojni proces tega izdelka – od ideje in odločitve do testiranj - ter jo prosili za komentar k
prejetju že dveh priznanj v letošnjem letu:
»Razvojni proces se je začel pred dobrima
dvema letoma z idejo, da bi v barvo vgradili
dišavo, ki se sprošča daljši čas. Dišave v barvah, še posebno na italijanskem tržišču, niso
novost, vendar je njihov vonj običajno zelo intenziven in traja le v času nanosa in sušenja
barve. Centralni razvoj Nove tehnologije in
razvoj PC Dekorativa sta sodelovala s kolegi
iz MicroCaps, d.o.o., ki so delali na vgrajevanju različnih dišav in optimiranju kapsule.
Marketing je sodeloval s tržnimi analizami o
najbolj prodajanih dišavah. Testirali smo različne dišave v različnih koncentracijah v različnih HELIOS SPEKTRA notranjih zidnih
barvah. Glavna merila so bila vrsta vonja,
intenzivnost in dolžina sproščanja. Na osnovi
tako pridobljenih podatkov smo na koncu izbrali vonj po jasminu in definirali še želene
lastnosti barve (odlična pokrivnost, enostavna
aplikacija, visoka izdatnost, nizka cena).
V lanskem letu smo začeli s proizvodnjo in
tudi marketinško zelo dobro podprto prodajo
barve, ki smo jo poimenovali HELIOS SPEKTRA Fresh&Easy. Ker ima barva poleg vseh
običajno zelo želenih lastnosti zidne barve še
popolnoma novo in inovativno dodatno lastnost, so jo kupci prepoznali in dobro sprejeli. Temu ustrezno pa jo je ovrednotila tudi
komisija pri GZS, ki je med več kot 80-imi
prijavljenimi inovacijami izbrala pet inovacij,
ki jim je podelila zlato priznanje, med njimi
tudi naši barvi.«
Monika Lemič
V nadaljevanju so sledila vprašanja in odgovori o problemih,
ki nastajajo ob polaganju, lakiranju ter oljenju parketov.
Predstavili smo jim tudi našo donatorsko akcijo VRTEC, ki bo
letos potekala že šestič, in sicer 6. in 7. julija. Ob večerji je
sledil bogat animacijski program z zabavnimi igrami in
karaokami.
Drugi dan našega druženja smo se odpravili na izlet po
hrvaški Istri, kjer smo si ogledali bogato zgodovino starega
mesta Kastav. Srečanje se je ob izmenjavi izkušenj in znanja
parketarjev zaključilo s kosilom ob prijetnem vzdušju na
kmečkem turizmu Ronjgi Viškovo.
Darija Medved
Dr. Peter Venturini, mag. Cirila Colnar-Mikeln, Monika Lemič in dr. Bogdan Znoj
na prireditvi Izzivi gospodarskega razvoja.
Zlato priznanje za inovacije GZS –
Zbornice osrednjeslovenske regije.
novice
7
barve govorijo
poletje 2013
www.helios.si
Heliosov projekt vodnih učnih poti
Osnovnošolci v Lipico
na izlet in po nagrado
Konec maja je za 18 učencev in 4 mentorje štirih nagrajenih osnovnih
šol iz občin Ilirska Bistrica, Vipava, Bled in Šmarje pri Jelšah potekalo
družabno-izobraževalno srečanje v Kobilarni Lipica. Tja smo jih na
podelitev nagrad za zasnove vodnih učnih poti v letu 2012 povabili
iz Heliosa v okviru projekta Obnova slovenskih krajevnih vodnjakov.
Ta projekt sodi k delovanju Heliosovega sklada za ohranjanje čistih
slovenskih voda, s katerim Helios prispeva k družbeno odgovornemu
ravnanju. Ob predstavitvi svojih projektnih nalog so si učenci pod
strokovnim vodstvom ogledali utrip in življenje v Kobilarni Lipica.
Ogledali so si trening dresurnega jahanja, konje v hlevih konjušnice,
razstavo starih kočij in muzej Lipicanca. Ob zaključku srečanja pa
so lahko uživali še v daljši predstavi lipiške šole dresurnega jahanja.
Sodelovali so učenci in mentorji OŠ Bled, OŠ Knežak, Podružnične
OŠ Mestinje in OŠ Vipava.
Zahvala
V
lanskem šolskem letu se je naša šola prijavila na razpis Heliosovega sklada za ohranjanje čistih slovenskih voda z idejno zasnovo Vodna učna
pot Mestinje. Naloga nam je predstavljala pravi
izziv, saj smo tudi sicer šola, ki daje velik poudarek
ohranjanju čistega okolja in naravnih virov. Letos,
na dan Zemlje, smo podpisali ekolistino in se tako
vključili v skupino ekošol.
Uvrstitev med štiri izbrane in nagrajene šole
nas je zelo razveselila. Z denarno nagrado bomo
kupili pripomočke in učila za raziskovalno delo, saj
smo našo idejno zasnovo nadgradili v pravo raziskovalno nalogo.
Nagrada pa ima tudi velik vzgojni pomen. Danes ekološko vzgajani učenci, ki razumejo pomen
ohranjanja naravnih virov in skrbijo za svoje okolje,
bodo zelo kmalu odgovorni člani naših lokalnih
skupnosti. Tako kot podjetje Helios, bodo tudi oni
razumeli pravi pomen družbene odgovornosti.
Osnovna šola Mestinje
U
Osnovna šola Knežak
čenci so v zasnovah vodnih učnih poti na avtentičen način predstavili svoje bivalno
okolje, v katerem so spoznavali bogastvo vodnega in naravnega okolja, v katerem živijo.
Gre za proučevanje, raziskovanje in spoznavanje naravne in kulturne dediščine z vidikom
ohranjanja čistih vodnih virov, jezer in vodotokov in njihovo umeščenost v današnji prostor in
družbo. Otroci tako spoznavajo življenje v vodnih virih in ob njih, rastlinstvo in živalstvo, kako je
biotska raznovrstnost medsebojno soodvisna in ranljiva. Spoznajo predvsem elemente kulturne
krajine, kot so že obnovljeni vodnjaki, šterne, kali, studenci ali izviri vode, naravne pojave erozije, kamnine, stare mline, ostanke gradov, domačije, cerkve, razna znamenja in druge objekte,
pomembne za posamezno vodno učno pot.
Izmed 13 prijavljenih zasnov vodnih učnih poti za leto 2012 je komisija v sestavi hidrogeologa, Heliosa in Ministrstva za kmetijstvo in okolje letos izbrala in nagradila štiri osnovne šole:
OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled za Vodno učno po Blejskem kotu, OŠ Toneta Tomšiča
Knežak iz občine Ilirska Bistrica za Vodno učno pot po Beumu kamnu, Podružnično
OŠ Mestinje iz občine Šmarje pri Jelšah za Vodno učno pot Mestinje in OŠ Draga Bajca
Vipava za Vodno učno pot ob potoku Gacka. Vsaka OŠ prejme denarno nagrado v višini
1.050 evrov.
Štiri letošnje zasnove se pridružujejo že 32 idejnim zasnovam vodnih učnih poti in mnoge med
njimi so se na podlagi teh zasnov tudi realizirale v naravi s pomočjo občin in drugih sofinanciranih razvojnih projektov. Ob prizadevnem delu učencev moramo pohvaliti še aktivno sodelovanje vodstev šol in požrtvovalno delo mentorjev in učiteljev pri razvoju lokalnega okolja in
poudariti vzgojni pomen takega delovanja.
Matjaž Ledinek
Naše srečanje v Lipici pa ostaja nepozabno. Dobro organizirano vodenje in ogled predstave, predstavitev in srečanje vseh štirih nagrajenih šol, svečana podelitev priznanj, vse to je za učence in
mentorje potrditev, da se trdo delo obrestuje.
Zahvaljujemo se podjetju Helios za nagrado,
priznanje in izlet v Lipico.
Romana Kocijan
vodja Podružnične OŠ Mestinje
razvedrilo in novice
8
barve govorijo
poletje 2013
www.helios.si
Nagradna križanka
AVTOR
JOŽE
PAUMAN
vriskanje
malajski
tip
piratske
ladje
tretji
igralec v
starogr.
dramah
telesna
poškodba
močna
nerazvitost srca
kemijski
simbol za
oersted
mark
twain
navade,
običaji
ničvreden
človek
zemljiška
lastnina
fevdalca
25
ultramontanstvo
naselje
pri
ljubljani
biblijski
očak
važno železniško
križišče v
sloveniji
ženska z
ejdetično
sposobnostjo
vnema,
skrbnost
10
nauk o
značaju
človeka
17
mesto v
romuniji
nekdanja
glavna
tožilka
mednarodnega
haaškega
sodišča
(carla)
močno
mornarsko
platno
kostumografka
vogelnik
kratica
za limited
kraj v
boki
kotorski
31
afriška
bleda
stepska
antilopa
vrtna
hišica
kolobarniki
tretji
sklon
liquifit
natural
gas
teta,
strina
nOgometni
klub
ilovica
čapkova
drama
20
obok
2
jezero v
kanadi
32
6
24
28
novi svet
am. pisec
hunter
11
reja konj
ameriška
filmska
igralka
gardner
barij
častni
počitniška
naziv za
hiša
delavca,
ki presega zaključni
izpit
normo
sufler:
abasidi,
anelidi,
larionov,
oribi
zasilna
lesena
stavba
vrsta
mešane
solate
Pošta
radon
spodnja
okončina
otroški ud
(ljubkovalno)
22
insekticid
del imena
reke bei
jiang
kurir
9
4
5
6
7
8
10
11
12
12
mesto v
jz makedoniji
13
14
15
mošeja
v jeruzalemu
eden od
roditeljev
16
17
državna
blagajna
26
ameriška
filmska
nagrada
4
gib,
navadno
z rokami
slovenska pevka
haberl
9
nemška
znamka
motociklov
del
teniške
igre
19
minister
erjavec
Ime in priimek
Naslov
grška
črka
germanij
3
8
jordan
news
agency
16
ivana
kobilica
imidž
(angl.)
13
radij
športni
klub iz
tuzle
29
italijanski
spolnik
moško ime
3
7
15
severnoatlantski
vojaški
pakt
2
pistelj
cankar
kar zaide v
guinnessovo knjigo
18
morska
riba,
bradač
ljubkoval.
irislav
ruski slikar (mihail
fjodorovič,
1881-1964)
1
it. otok
rasna diskriminacija v jar
tanja
oder
1
ORANŽADA
metulj z
očesi na
krilih
grški
junak
pred
trojo
čas brez
vojne
netopir,
imenovan
leteči pes
blaženost,
mir
21
14
5
dinastija
arabskih
kalifov v
bagdadu
del
skladbe,
notni
zapis
gl. mesto
arabskih
emiratov
gora v
turčiji
švicarski
kanton z
gl. mestom
aarau
vladavina
oficirjev v
j. ameriki
rdeče cvetni plevel
igralka
gorski
dnevni
metulj
30
hidroelektrarna
tretja
potenca
izrez
filmske
slike
(množina)
krat. nekd.
vzh. nem.
starostna
daljnovidnost
državni
pravnik
23
27
agavi podobne
rastline
svetla
zvezda v
orlu
18
19
20
21
22
23
24
25
Izpolnjeno geslo križanke pošljite na naslov:
Helios Domžale, d. d., Količevo 2, Služba za marketing,
1230 Domžale, najpozneje do 16. avgusta 2013.
Pet izžrebanih nagrajencev bo prejelo praktične nagrade.
Zaradi povečanega
interesa dodatni
10 % popust
do 31. 10. 2013
na že dogovorjene pogodbene pogoje
za vse komponente HELIOS SPEKTRA
toplotnoizolacijskega sistema EPS in MW.
Z uporabo HELIOS SPEKTRA toplotno-izolacijskega sistema se lahko prijavite tudi na razpis za »Nepovratne finančne
spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo učinkovitost stanovanjskih in večstanovanjskih stavb«.
Več podrobnosti o razpisu lahko najdete na strani Eko sklada (www.ekosklada.si); JAVNI POZIV 13SUB-OB13 in JAVNI
POZIV 19SUB-OB13. Akcija poteka v prodajnih centrih Mavrice in na ostalih večjih prodajnih mestih.
26
27
28
29
30
31
32
Nagrajenci križanke časopisa
Barve govorijo, št. 43, so:
• Marija Jan,
Sitarjevška 33, 1270 Litija
• Breda Črvič, Zg. Vetrišče 2,
5000 Nova Gorica
• Zdravko Markovič,
Šolska 2, 2314 Zg. Polskava
• Sonja Ferjančič, Bevke
100, 1358 Log pri Brezovici
• Rajko Hočevar,
Pod gozdom c. IV/27,
1290 Grosuplje
Glavna urednica: Nataša Hajdinjak
Odgovorna urednica: Polona Stare
Uredniški odbor: Brane Knehtl, Sonja
Kovač, Jolanda Pokorn, Irena Tavčar
Produkcija: Helios Domžale, d. d.
Oblikovalska zasnova: DC Studio
Tisk: SET d. d.
Če glasila ne želite prejemati, nam to pisno sporočite na naslov Helios Domžale, d. d., Količevo 2,
Služba za marketing, 1230 Domžale.