Spoštovani! - Plazmocitom.si

Comments

Transcription

Spoštovani! - Plazmocitom.si
Številka 2
Brezplačna izdaja
Julij 2013
Spoštovani!
V
glasilu Krvničke novičke obravnavamo različne teme s
področja hematologije. Vsebine izbiramo in pripravljamo v sodelovanju s slovenskimi strokovnjaki z omenjenega
področja. Pred vami je druga številka glasila, v kateri lahko
preberete prispevek o preiskavah kostnega mozga, ki so dostikrat povezane z neprijetnimi občutki, včasih tudi strahom,
zato je pomembno, da se o njih kar najbolje pozanimamo.
Zanimiv pregled sta napisala prim. Nataša Fikfak, dr. med,
spec. interne medicine, spec. hematologije, in Stanko Rovtar,
dipl. zn., iz Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova
Gorica. Ker se v zadnjem času veliko govori o alternativnih in
komplementarnih metodah zdravljenja, je nekaj napotkov za
vas pripravila Biljana Todorova, dr. med., iz Univerzitetnega
kliničnega centra Ljubljana. Bolniki in svojci lahko pomoč
poiščejo tudi v društvih bolnikov. V tokratni številki vam
predstavljamo delovanje Društva bolnikov s krvnimi boleznimi. Na koncu pa vas vabimo, da se preizkusite v reševanju
križanke.
Želimo vam prijetno branje!
Skupina za onkologijo podjetja Janssen
PREISKAVE V HEMATOLOGIJI
Punkcija in biopsija
kostnega mozga
prim. Nataša Fikfak, dr. med, spec. interne medicine, spec. hematologije
in Stanko Rovtar, dipl. zn., Splošna bolnišnica »dr. Franca Derganca« Nova Gorica
Rdeči kostni mozeg je glavni krvotvorni organ, ki je pri odraslem
človeku v rebrih, vretencih, lobanji, medenici in v gobastem tkivu
okrajkov (epifiz) dolgih kosti (stegnenica, nadlahtnica).
Tu nastajajo krvne celice rdeče vrste,
od njihovih predhodnikov do zrelejših
oblik, imenovanih eritrociti, krvne celice
bele (mieloične, granulocitne) vrste, od
skupne mieloične blastne celice, ki je še
sposobna spreminjanja v druge podvrste,
do zrelih končnih celic, imenovanih nevtrofilni, eozinofilni in bazofilni granulocit
in monocit, ter predhodniki krvnih ploščic: megakariociti, ki končno razpadejo v
majhne delce, trombocite, nujne za nastajanje normalnega krvnega strdka. V manjši
meri nastajajo tudi celice limfatične vrste,
limfociti in plazmatke ter makrofagi. Med
krvotvornimi celicami pa sta maščevje in
vezivo. Normalno delujoči kostni mozeg
prideluje dovolj celic vseh vrst. V krvni
obtok jih prepušča na spodbudo hormonov
in drugih regulatornih mehanizmov, ki so
pri zdravem človeku strogo uravnoteženi.
V različnih stanjih (stres) in boleznih se
kostni mozeg odziva s povečanim izločanjem nekaterih celic; govorimo o reaktivnih spremembah (levkemoidne reakcije,
reaktivna trombocitoza, levkocitoza, policitemija ob pomanjkanju kisika). Bolezni
kostnega mozga se kažejo s spremembami
v krvni sliki. Preiskava krvne slike in citološki pregled kostnega mozga sta v hematologiji osnovni diagnostični metodi.
Namen in cilj vsake punkcije kostnega
mozga je, da se ugotovi ali potrdi bolezen,
ki ima vzrok v kostnem mozgu. S tem je
posameznem bolniku omogočeno ustrezno
zdravljenje oziroma spremljanje njegove
bolezni.
2 / KrvničkeNovičke
Ob prihodu bolnika v ambulanto, se pravi
v prostor, kjer bomo opravili punkcijo kostnega mozga, je zelo pomembna psihična
in fizična priprava na poseg. Pri tem smo
pomembni vsi, ki pri posegu sodelujemo.
v hematološki ambulanti. Poseg ni preveč
boleč in ga lahko primerjamo z manjšim
posegom pri zobozdravniku. Opravlja se z
lokalno anestezijo na zadnjem delu medenične kosti (zelo redko tudi na prsnični kosti).
Punkcijo in biopsijo kostnega mozga izvajamo predvsem pri bolnikih, ki so obravnavani
Pred samim posegom bolnikovo kožo
očistimo z alkoholnim razkužilom. Kožo,
podkožje in povrhnjico kosti omrtvimo
z lokalnim anestetikom. Potem ko začne
lokalni anestetik učinkovati, s posebno iglo
prodremo v osrednji del kosti, da pridemo
do kostnega mozga. Z brizgalko posrkamo
približno 0,5 ml vsebine.
Ob posrkanju kostnega
mozga čuti bolnik
ostrejšo bolečino, ki traja
le nekaj sekund.
Ob posrkanju kostnega mozga čuti bolnik
ostrejšo bolečino, ki traja le nekaj sekund.
Posrkano vsebino prenesemo v posebno
posodico, da takoj ugotovimo, ali smo dobili
dovolj potrebnega materiala za preiskavo
in ali je material primeren. Ustrezen material razporedimo na predmetna stekelca, ki
gredo v poseben postopek barvanja posameznih struktur kostnega mozga. To omogoči
zdravniku, da s pomočjo mikroskopa postavi diagnozo.
1. Punktat, obarvan s posebnimi barvili,
Pogled na preprez kosti ter izgled kostnega mozga
je pripravljen za citološki pregled. Ocenimo število celic v pripravku, razmerje med
maščobnimi delci in celicami posamezne
vrste in njihove morfološke značilnosti;
najprej pod malo povečavo mikroskopa,
nato pa še pod veliko, kar omogoča opredelitev značilnosti posameznih celic. Na
podlagi teh značilnosti je mogoče postaviti
diagnozo preveč ali premalo delujočega
V primeru premajhnega vzorca kostnega
mozga se punkcija nadaljuje z drugo, posebno
iglo, ki omogoča, da dobimo tako imenovani
»stebriček« kosti in kostnega mozga.
kostnega mozga, motenj v dozorevanju
posamezne celične skupine, prevladovanja
ene vrste celic različne stopnje zrelosti in
prisotnosti neobičajnih celic ali pa prevelikega števila celic.
2. Določanje celičnih označevalcev
(CD) na površini celic je pomembno za
opredelitev levkemij in limfomov. Celice
posameznih vrst in stopenj zrelosti izgubijo in/ali pridobijo površinske značilne
pokazatelje, ki jih lahko dokazujemo s
pomočjo usmerjenih protiteles. Na podlagi izdelanih zemljevidov teh protiteles je
mogoča opredelitev levkemije in limfoma,
kar omogoča usmerjeno zdravljenje.
Posebna igla za
odvzem vzorca
iz kostnega
mozga:
kostni mozeg
koža
medenica
3. Citogenetske preiskave: to je določanje
kromosomskih nepravilnosti v krvotvornih
celicah. Nekatere bolezni imajo tipične spremembe z običajno napovednim pomenom:
odsotnost pomeni boljšo napoved, ob spremljanju učinkovitosti zdravljenja pa dosežen
uspeh. Primer citogenetske nepravilnosti je
nastanek kromosoma Philadelphia s prenosom genskega materiala med kromosomoma
22 in 9. To ima za posledico nastanek gena, ki
je značilen za kronično mieloično levkemijo.
Ob zdravljenju z zaviralci nastalega encima
tirozinske kinaze se značilno zmanjša količina
spremenjenih kromosomov, kar pomeni uspeh
zdravljenja in za bolnika možnost trajnejšega
preživetja brez znakov bolezni.
4. Molekularnogenetske preiskave, tj. do-
ločanje zaporedja genov, zahteva še bolj
specifične tehnike obdelave vzorca. Omogoča nam določitev dednega vzroka bolezni,
spremljanje učinka zdravljenja in napoved.
V primeru premajhnega vzorca kostnega
mozga ob punkciji (suha punkcija) ali v
primeru suma na limfom in zasevke solidnih
tumorjev v kostnem mozgu se priporoča
odvzem vzorca za histološki pregled (biopsija). V tem primeru se punkcija nadaljuje z
drugo, posebno iglo, ki omogoča, da dobimo
tako imenovani »stebriček« kosti in kostnega
mozga. Ta se takoj vstavi v posebno tekočino,
ki omogoča, da posamezne strukture kosti
ostanejo primerne za analizo. Preiskava se v
Sloveniji opravlja na Oddelku za patologijo
na Onkološkem inštitutu. Specialist patolog
s pomočjo določenih tehnik priprave vzorec
analizira in postavi diagnozo. Priprava vzorca, izbira specifičnega barvanja in reakcij ter
opis izsledkov so v veliki meri odvisni od
klinične presoje napotnega zdravnika, zato
so poslani vzorci vedno opremljeni s čim več
kliničnimi in laboratorijskimi podatki.
Bolnik, ki je ambulantno obravnavan, počaka
še pol ure v predprostoru, kjer ga opazujemo,
nato pa odpustimo v domačo oskrbo z navodili o oskrbi vbodnega mesta.
Slovar:
Punkcija − vbod igle v žilo ali del telesa z namenom odvzema vsebine v diagnostične ali terapevtske namene
Biopsija − odvzem vzorca tkiva iz živega telesa za mikroskopsko preiskavo
Levkemoidna reakcija − stanje, podobno levkemiji
Trombocitoza – zvišana koncentracija trombocitov v krvi
Levkocitoza – zvišana koncentracija levkocitov v krvi
Bolnik med posegom
Policitemija − zvečana količina eritrocitov v telesu, navadno z zvišano koncentracijo eritrocitov v krvi
Punktat − tekočina ali delček organa, odvzetega pri punkciji
Članek odraža mnenje avtorjev in ne nujno podjetja Janssen.
KrvničkeNovičke / 3
SKRB ZASE
Alternativno in
komplementarno zdravljenje
Biljana Todorova, dr. med., Univerzitetni klinični center Ljubljana
»Zdrav človek ima sto želja, bolan le eno.«
A. P. Čehov, pisatelj in zdravnik
Rak je kljub napredku medicine še vedno
zastrašujoča, dostikrat neozdravljiva bolezen. Znanstvena ali uradna medicina,
ki temelji na znanstvenih metodah, potrjenih v kliničnih preizkušanjih, ponuja
standardno zdravljenje raka. Zdravniki rak
zdravimo z operacijo, obsevanjem z ionizirajočimi žarki, zdravili (citostatiki, biološka
zdravila, hormoni), največkrat pa je zdravljenje kombinirano. To je edino dokazano
učinkovito zdravljenje rakavih bolezni, ki
ima dostikrat neprijetne, včasih celo usodne neželene učinke. Zato se v zadnjem
4 / KrvničkeNovičke
času vedno bolj pojavljajo prizadevanja za
uveljavitev alternativne (kot samostojne
metode zdravljenja) in komplementarne
(kot podpore standardnemu zdravljenju)
medicine, ki naj bi ponujali enako učinkovitost kakor preizkušeno zdravljenje, toda z
manj neželenih učinkov.
Alternativna in komplementarna medicina ponujata zdravljenje, ki ni znanstveno
dokazano učinkovito. Izvajalci so zdravilci
− ljudje, ki nimajo nujno medicinske izobrazbe.
Zdravljenje bolnika z rakom je zelo kompleksno. Ne samo zaradi osnovne bolezni,
ampak tudi zaradi psihičnih sprememb, ki
bolezen spremljajo. Zato je pomembno, da se
bolniki zavedajo, kakšne so koristi in kakšna
so tveganja alternativnega zdravljenja. Izbira
je osebna, vendar mora biti razumna.
Bolniki z rakom se pogosto odločajo za
alternativno zdravljenje, ker mislijo, upajo in
verjamejo, da jim bo pomagalo, ali ker se je
preizkušeno zdravljenje za njih končalo neuspešno. Alternativnih metod zdravljenja je
Toda skoraj vedno se izkaže, da
alternativne metode kot samostojne
niso učinkovite, lahko so celo škodljive.
ogromno: stalno se spreminjajo, pojavljajo se nove, stare pa gredo
v pozabo. Toda skoraj vedno se izkaže, da kot samostojne metode
niso učinkovite, lahko so celo škodljive.
Alternativno zdravljenje vključuje razne diete, prehranske dodatke, zdravilna zelišča, tudi homeopatska zdravila, različne načine
razstrupljanja telesa, fizikalnega zdravljenja in uporabo različnih
energij. Primeri alternativnih metod so homeopatija, kitajska tradicionalna medicina, makrobiotika, akupunktura, aromaterapija in
refleksologija.
Koristi alternativnih metod zdravljenja kot dopolnilnega (komplementarnega ) zdravljenja:
v J oga, meditacija, hipnoza in vse metode, ki ponujajo bolniku
psihično in fizično podporo.
v P osebej predpisana prehrana, ki vsebuje zelišča, čaje, sokove,
posebej izbrana hrana naravnega izvora, ki bolniku prija in mu
da energijo. Prehrana mora zagotoviti dovolj kalorij v podporo
organizmu v njegovi obrambi pred ponovitvijo in razsejanjem
raka. Neprimerna prehrana lahko povzroča dodatne težave.
kupunktura dokazano zmanjšuje bolečine.
vA
elesne vaje, masaža. Sproščajo in izboljšajo preskrbo organizvT
ma s kisikom, ki deluje protirakavo.
eligiozna duhovna podpora nekaterim bolnikom pomaga, da
vR
se bolje počutijo.
Nevarnosti alternativnega zdravljenja
Največja nevarnost za bolnika je, da zaradi zaupanja v alternativno
zdravljenje opusti, prekine ali odloži medicinsko zdravljenje. S tem
lahko povzroči napredovanje bolezni in zmanjša možnosti za uspeh
zdravljenja.
evarni so ukrepi in pripravki, ki izčrpajo in obremenijo orgavN
nizem, na primer stradanje, stroge diete brez beljkovin ali diete
s surovo hrano.
v P retirano uživanje vitaminov in mineralov lahko povzroči več
škode kot koristi.
evarno je uživanje pripravkov ali »čudežnih« napitkov, ki jih
vN
ponujajo nekateri zdravilci. Čudežno zdravilo za rakave bolezni
ne obstaja.
estrokovne manipulacije pri masažah in fizikalni terapiji lahvN
ko povečajo in ne zmanjšajo bolnikove težave.
lternativno zdravljenje je samoplačniško. Usluge so drage in
vA
velikokrat finančno izčrpajo bolnika.
Preden se odločite za alternativno zdravljenje:
pravite vse diagnostične preiskave.
vO
v P osvetujte se z zdravnikom, ki mu zaupate.
v I nformirajte se o svoji bolezni.
edno jemljite zdravila, ki vam jih je predpisal vaš zdravnik, pa
vR
čeprav ste se odločili za katero izmed alternativnih metod.
Največja nevarnost za bolnika je,
da zaradi zaupanja v alternativno
zdravljenje opusti, prekine ali odloži
medicinsko zdravljenje.
e poslušajte zdravilca, ki zavrača uradno medicino in obljublja,
vN
da vas bo pozdravil. To pomeni, da je neodgovoren in nekritičen
do sebe in do bolnikov.
v I zogibajte se zdravilcu, ki ponuja nenavadno drago zdravljenje.
In nazadnje dobro razmislite. Pot do zdravja izberite tudi s srcem,
vendar poslušajte lasten razum in razum drugih, ki vas imajo radi.
Ne sprašujte se »Zakaj jaz?«, ampak poskušajte na bolezen gledati
kot na težavo, ki jo morate razrešiti. Pozitivne, zdrave misli, ljubezen in upanje vam bodo pomagali na poti do zdravja in sreče.
Članek odraža mnenje avtorice in ne nujno podjetja Janssen.
KrvničkeNovičke / 5
PRISPEVEK DRUŠTVA BOLNIKOV
Društvo bolnikov
s krvnimi boleznimi
Majda Slapar, predsednica društva
Decembra leta 1995 smo na pobudo bolnikov in medicinskega
osebja Kliničnega oddelka za hematologijo UKC Ljubljana
ustanovili Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi.
V društvo so se vključili bolniki in bivši bolniki, ki so zboleli za eno
izmed krvnih bolezni, njihovi svojci, prijatelji in medicinsko osebje.
Prvo in osnovno vodilo ob ustanovitvi društva je bilo pomoč bolnikom
in njihovim svojcem pri premagovanju težav, s katerimi se spopadajo
v času zdravljenja in po njem, še zlasti pri presaditvi kostnega mozga
doma in v tujini: podpora, spodbuda, medsebojno druženje in nasveti
bolnikom na poti, ki smo jo mi uspešno prehodili. Poleg tega je bila pomembna naloga društva tudi informiranje bolnika o bolezni in seznanjanje javnosti o problematiki bolnikov s krvnimi boleznimi.
Toda pomen delovanja društev se je v vseh teh letih bistveno spremenil: od
prvotnih iskrenih idej o druženju sobolnikov, medsebojni pomoči, nesebičnem sodelovanju v procesu zdravljenja, informiranju o bolezni in stalni
dostopnosti za bolnike ter njihove svojce do sedanjega statusa društva, ko
so društva bolnikov postala nepogrešljivi sestavni del zdravljenja, ko imajo
veliko vlogo v ozaveščanju bolnikov o bolezni, ko s svojimi programi delovanja nesebično stopajo v proces tako delovne kakor zdravstvene, socialne
in finančne rehabilitacije bolnika v času zdravljenja in po njem.
V Društvu bolnikov s krvnimi boleznimi smo z izvajanjem posebnih socialnih programov dosegli, da nam je Ministrstvo za zdravje
Republike Slovenje podelilo status humanitarnega društva kroničnih
bolnikov in status društva, ki deluje v javnem interesu na področju
zdravja v Republiki Sloveniji. Ravno tako nam je z izvajanjem posebnih programov delovanja uspelo, da smo se vključili v program
financiranja Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih
organizaciji RS- FIHO. V društvu povezujemo bolnike, ki so zboleli
za eno izmed krvnih bolezni, kot so: akutne in kronične levkemije,
limfomi, diseminirani plazmocitomi, aplastične anemije, MDS ter
druge redke krvne bolezni.
Smo samostojno društvo in združujemo
450 članov iz vse Slovenije.
Posebni socialni programi, ki jih izvajamo v društvu, poudarjajo pomoč
bolniku v času zdravljenja in po njem, informiranost bolnika ter skrb za
ohranitev na novo pridobljenega zdravja.
DRUŠTVO BOLNIKOV
S KRVNIMI BOLEZNIMI
Association of Patients
with Blood Diseases
Naslov: Slovenska cesta 30,
1234 Mengeš, Slovenija
Davčna št.: 26996855
TRR: 05100-8010144543
Telefon: +
386 (0) 31 649 735
+385 (0) 41 649 735
E-naslov: [email protected]
Spletna str.: www.drustvo-bkb.si
6 / KrvničkeNovičke
Društvo bolnikov
Pomembni programi delovanja društva so:
1. Preventivni program za ohranjevanje zdravja (sofinanciranje zdraviliškega in fizioterapevtskega zdravljenja, posebni socialni programi za socialno, finančno in zdravstveno ogrožene bolnike in njihove svojce, socialne pomoči ter pomoč pri šolanju).
2. Sofinanciranje zdravljenja s presaditvijo krvotvornih matičnih celic.
3. Program »bolnik bolniku«, pomoč in podpora.
4. Izdajanje strokovne literature in društvenih publikacij.
5. Aktivno vključevanje in sodelovanje v sorodnih mednarodnih organizacijah.
6. Organizirano druženje in promocija zdravega življenja.
7. Informacijski sistem, internet, spletna stran, osebna svetovanja po telefonu in elektronski pošti, pogovori z bolnikom in njegovimi svojci v pisarni društva.
8. Sodelovanje pri dnevu za bolnike in njihove svojce.
9. Organizacija srečanja ob Dnevu redkih bolezni.
Nadaljevali bomo z zastavljenimi in dopolnjenimi novimi programi in uspešno korakali naprej po naši dolgoletni humanitarni poti.

FOTOGRAFIJE V REVIJI: KOZZI.COM, ARHIV DRUŠTVA / ILUSTRACIJE: AB SKUPINA, SHUTTERSTOCK
Spoštovani bralci! Tokrat smo za vas pripravili zanimivo križanko in rešitev te križanke je naše današnje geslo.
KrvničkeNovičke / 7
Razvijamo nova zdravila in utiramo pot
inovativnim rešitvam pri obvladovanju bolezni.
Kolofon glasila:
Krvničke Novičke . VEL-SLO-N-133-120613 . Izdajatelj: Janssen, farmacevtski del Johnson & Johnson, Šmartinska 53, 1000 Ljubljana, telefon: 01 401 18 00
Oblikovna zasnova in grafična priprava: AB skupina d.o.o., Ljubljana . Julij 2013