Janja BOŽIČ REGENERACIJA NOTRANJIH ORGANOV

Comments

Transcription

Janja BOŽIČ REGENERACIJA NOTRANJIH ORGANOV
Janja BOŽIČ
REGENERACIJA NOTRANJIH ORGANOV S POMOČJO MATIČNIH CELIC
DIPLOMSKI SEMINAR
UNIVERZA V LJUBLJANI
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
ŠTUDIJ BIOTEHNOLOGIJE
Ljubljana, 2010
Mentor: doc. dr. Miomir Knežević
Povzetek
Regenerativna medicina je v sodobnem svetu vedno bolj obetavna in pomembna veja
znanosti. Pomembni področji regenerativne medicine sta celična terapija in tkivni inženiring,
ki dostikrat temeljita na matičnih celicah. Za matične celice, bi lahko rekli, da so med
najpomembnejšimi medicinskimi odkritji zadnjih časov in da imajo velik potencial za
regeneracijo tako tkiv kot tudi organov. Bolezni in poškodbe notranjih organov predstavljajo
v medicini velik izziv, regeneracija organov pa je precej zahtevna in zapletena.
Najpomembnejši način odpravljanja teh napak je presaditev celotnih organov, kar pa
predstavlja problem, saj so čakalne liste za organe vse daljše in daljše. Raziskave, ki
preučujejo sposobnost matičnih celic za obnovo organov so vedno bolj uspešne in jih je
vedno več. V seminarju sem se osredotočila le na nekaj zanimivih publikacij o različnih
načinih obnove pljuč, jeter, srca in ledvic. Najuspešnejše in pogoste so študije regeneracije
organov s pomočjo celične terapije z matičnimi celicami. Dokazali so, da matične celice
kostnega mozga regenerirajo celice ledvičnih tubulov in glumerul in da po terapiji z njimi
izboljšajo stanje ishemičnih ledvic. Presaditev celic kostnega mozga pripomore pri obnovi
poškodovanega srca, obnovi lahko do 68 % poškodovanega dela. Tudi pljuča se lahko
regenerirajo s pomočjo matičnih celic, v tem primeru so uporabili tkivni inženiring za
vstavitev celic v pljuča in dokazali, da se te celice lahko diferencirajo v pneumocite tipa I. Za
regeneracijo jeter lahko uporabimo različne vrste matičnih celic, vsaka vrsta ima določene
prednosti in slabosti, uspešnost regeneracije pa je odvisna tudi od načina vnosa celic v telo.