Davek na dodano vrednost v praksi - Zveza računovodij, finančnikov

Comments

Transcription

Davek na dodano vrednost v praksi - Zveza računovodij, finančnikov
ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV
IN REVIZORJEV SLOVENIJE
PRIROČNIK ZVEZE RFR
Davek na
dodano vrednost
v praksi
JANUAR 2014
DDV_2013.indb 3
10.1.2014 16:24:25
Davek na dodano vrednost v praksi
A. SPLOŠNO O DDV
28
Mojca Zupančič
A.1. DDV – predstavitev in predpisi
28
A.2. Kaj je predmet obdavčitve z DDV
30
A.2.1. Predmet obdavčitve in obdavčljive transakcije
A.3. Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV
32
A.4. Plačniki DDV
33
A.5. Kraj obdavčljivih transakcij
DDV_2013.indb 4
31
34
A.5.1. Kraj obdavčitve prometa blaga
34
A.5.2. Kraj obdavčitve opravljenih storitev
35
A.6. Obveznost za obračun DDV
36
A.7. Davčna osnova
37
A.8. Davčna stopnja
38
A.9. Odbitek DDV in popravek odbitka DDV
40
A.10. Račun v ureditvi DDV
41
A.11. Evidentiranje pri DDV
41
A.12. Posebne ureditve pri obračunavanju DDV
42
A.13. Predstavitev drugih prometnih davkov
42
A.13.1. Davek na promet nepremičnin
42
A.13.2. Davek na motorna vozila
43
A.13.3. Trošarine
43
A.13.4. Davek od prometa zavarovalnih poslov
43
A.13.5. Davek od iger na srečo
43
A.13.6. Davek od srečk
44
A.13.7. Davek na finančne storitve
44
10.1.2014 16:24:25
C. DAVČNI ZAVEZANCI, IDENTIFIKACIJA ZA DDV IN NJENO
PRENEHANJE TER PLAČNIKI DDV
45
Mojca Zupančič, Nuša Zalokar
C.1. Davčni zavezanci
45
C.2. Identificirani davčni zavezanci
53
C.3. Mali davčni zavezanci
54
C.4. Pravne osebe nezavezanke
54
C.5. Identifikacija za namene DDV
55
C.5.1. ID-številka za DDV
55
C.5.2. Identifikacija – prijava
55
C.5.2.1. Identifikacija za DDV zaradi preseženega prometa 50.000 evrov
C.5.2.1.1. Identifikacija povezanih oseb
58
C.5.2.1.2. Pravočasna pridobitev ID-številke za DDV
58
C.5.2.2. Identifikacija kmetov
63
C.5.2.3. Identifikacija za DDV pri pridobiteljih blaga
67
C.5.2.4. Identifikacija tujih davčnih zavezancev
68
C.5.2.4.1. Tujci, ki opravljajo obdavčljive transakcije na ozemlju Slovenije
68
C.5.2.4.2. Tujci, ki prodajajo blago na daljavo v Slovenijo
72
C.5.2.5. Identifikacija davčnih zavezancev, ki opravljajo tujim davčnim zavezancem
storitve iz 25/1 ZDDV-1 ali jih prejemajo od njih
73
C.5.3. Primeri (ne)zavezanosti k identifikaciji
74
C.5.4. Ravnanje ob začetku identifikacije
76
C.5.4.1. Obračun DDV in uveljavljanje odbitka DDV
77
C.5.4.2. Obveznosti in pravice pri prepozni vložitvi zahtevka za identifikacijo
81
C.6. Prenehanje identifikacije za namene DDV
85
C.6.1. Prenehanje identifikacije za DDV na zahtevo davčnega zavezanca
85
C.6.2. Prenehanje identifikacije za DDV po uradni dolžnosti
88
C.6.3. Prenehanje identifikacije za DDV zaradi likvidacije, stečaja
89
C.6.3.1. Likvidacijski postopek in prenehanje identifikacije za DDV
89
C.6.3.2. Stečajni postopek in prenehanje identifikacije za DDV
90
C.6.4. Prodaja blaga v izvršilnem postopku
91
C.6.5. Prenehanje identifikacije za DDV zaradi prenosa podjetja
92
C.7. Plačniki DDV
C.7.1. Obrnjena davčna obveznost pri DDV
C.7.1.1. Obrnjena davčna obveznost po 76.a členu ZDDV-1
C.7.1.1.1. Transakcije z odpadki
C.7.1.1.2. Trgovanje z emisijskimi kuponi
DDV_2013.indb 5
56
94
95
96
96
102
10.1.2014 16:24:25
C.7.2. Solidarna odgovornost za plačilo DDV
103
C.7.2.1 Davčne utaje, pri katerih DURS uporabi institut solidarne odgovornosti
103
C.7.2.2. Kaj pomeni »vedeti oziroma bi moral vedeti«
104
C.7.2.3. Ravnanje DURS
104
C.7.2.4. Obvestilo DURS o sodelovanju v transakcijah, ki so del davčne utaje
105
C.7.2.5. Računovodska obravnava solidarne odgovornosti
106
C.7.2.6. Kako ravnati, da ne postaneš solidarni dolžnik za DDV
106
C.7.3. Prevalitev davčne obveznosti v primeru stalne poslovne enote tujca
107
C.7.4. Tujci kot plačniki DDV
108
D. DOBAVE BLAGA NA OZEMLJU SLOVENIJE IN ZNOTRAJ EU
109
Mojca Zupančič
D.1. Dobave blaga na ozemlju Slovenije
110
D.2. Promet blaga in tujina
110
D.3. Promet blaga znotraj EU
111
D.4. Kraj prometa, davčna stopnja in evidence prometa blaga znotraj EU
113
D.4.1. Določanje kraja prometa blaga znotraj EU
113
D.4.2. Davčna stopnja pri prometu z blagom znotraj EU
116
D.4.3. Evidence prometa blaga znotraj EU
117
D.5. Pridobitve blaga iz drugih držav članic EU
D.5.1. Predmet obdavčitve pri pridobitvah blaga
118
D.5.2. Oprostitve pri pridobitvah blaga
119
D.5.3. Samoobdavčitev pri pridobitvah blaga
119
D.5.3.1. Nastanek davčne obveznosti pri pridobitvah blaga
119
D.5.3.2. Davčna osnova pri pridobitvah blaga
123
D.5.3.3. Stopnja DDV pri pridobitvah blaga
124
D.5.3.4. Odbitek DDV pri pridobitvah blaga
124
D.5.4. Evidence in obračun DDV pri pridobitvah blaga
D.6. Dobave blaga v druge države članice EU
125
126
D.6.1. Nastanek davčne obveznosti pri dobavah blaga
126
D.6.2. Davčna osnova pri dobavah blaga
127
D.6.3. Oprostitve DDV pri dobavah blaga
127
D.6.3.1. Račun pri dobavah blaga
127
D.6.3.2. Dokazila o odpošiljanju blaga
128
D.6.4. Evidence in obračun DDV pri dobavah blaga
129
D.7. Tristranski posli – pravi
DDV_2013.indb 6
118
131
10.1.2014 16:24:25
D.8. Posebnosti pri prometu blaga znotraj EU
D.8.1. Prodaja blaga z montažo
D.8.1.1. Splošno o prodaji blaga z montažo
135
135
135
D.8.1.2. Vprašanja v zvezi z izvajanjem 20/10 ZDDV-1
135
D.8.1.3. Koraki pri presoji narave opravljene transakcije
136
D.8.1.4. Evidentiranje dobave blaga z montažo
137
D.8.2. Prodaja blaga na daljavo
138
D.8.3. Prodaja blaga med prevozom potnikov
140
D.8.4. Dobave blaga po distribucijskih sistemih
141
D.8.5. Prenos blaga iz ene države članice EU v drugo
143
D.9. Posredovanje pri pridobitvi ali dobavi blaga
146
D.9.1. Komisijska in zastopniška prodaja blaga
146
D.9.2. Konsignacijska prodaja blaga
146
D.10. Storitve, povezane s prometom blaga
147
D.10.1. Storitve na premičninah
147
E. UVOZ IN IZVOZ BLAGA
150
Nuša Zalokar
E.1. Uvoz in izvoz blaga – splošno
E.1.1. Uvoz in izvoz blaga – carinske listine
E.1.1.1. Listine pri uvozu in izvozu blaga po pošti, hitri pošti in železnici
E.1.2. Uvoz in izvoz blaga – carinsko zastopanje
E.2. Uvoz blaga
150
152
153
154
E.2.1. Obračun DDV pri uvozu blaga
155
E.2.2. Tranzit blaga
157
E.2.3. Uvoz blaga – odložni carinski postopki
158
E.2.3.1. Carinski postopki iz 57/1 ZDDV-1
159
E.2.3.1.1. Carinsko skladiščenje in uvoz blaga zaradi izvoza (reeksport)
159
E.2.3.2. Storitve, povezane z blagom v carinskih postopkih iz 57/1 ZDDV-1
160
E.2.3.2.1. Evidentiranje prevoznih in posredniških storitev
E.2.4. Uvoz blaga – vrste
162
163
E.2.4.1. Lastni uvoz blaga
163
E.2.4.2. Komisijski uvoz blaga
164
E.2.4.3. Uvoz blaga – posredovanje
165
E.2.4.4. Začasni uvoz blaga
165
E.2.4.4.1. Predelava uvoženega blaga pod carinskim nadzorom
DDV_2013.indb 7
150
166
E.2.5. Uvoz blaga – prevozne storitve
167
E.2.6. Uvoz blaga – pomožne prevozne storitve
169
10.1.2014 16:24:25
E.2.7. Uvoz in izvoz blaga – carinska postopka 42 in 63
E.2.7.1. Pogoji za carinska postopka 42 in 63
170
E.2.7.2. Slovenski davčni zavezanec in carinski postopek 42
172
E.2.7.3. Tujec uvaža blago v Sloveniji za dobavo v drugo državo članico EU
175
E.2.8. Uvoz blaga – posebne oprostitve DDV
180
E.2.8.1. Uvoz blaga – oprostitve po 50. členu ZDDV-1
180
E.2.8.2. Uvoz blaga – oprostitve po 51. členu ZDDV-1
181
E.3. Izvoz blaga
E.3.1. Obdavčljivost izvoza blaga
182
182
E.3.1.1. Obračun DDV
183
E.3.1.2. Izvoz blaga po pošti, hitri pošti in železnici
184
E.3.1.3. Izvoz blaga – premik kraja izvoza v drugo državo članico EU
185
E.3.1.4. Izvoz blaga – blago odpelje kupec
185
E.3.1.5. Izvoz blaga – človekoljubne organizacije
186
E.3.1.6. Izvoz blaga – storitve, opravljene na začasno uvoženem blagu
186
E.3.1.7. Izvoz blaga opravi potnik v osebni prtljagi
186
E.3.2. Vrste izvoza
187
E.3.2.1. Lastni izvoz blaga
187
E.3.2.2. Komisijski izvoz blaga
187
E.3.2.3. Izvoz blaga – posredovanje
188
E.3.2.4. Začasni izvoz blaga
189
E.3.2.4.1. Začasni izvoz v oplemenitenje
189
E.3.3. Izvoz blaga – prevozne storitve
189
E.3.4. Izvoz blaga – pomožne prevozne storitve
191
E.3.5. Izvoz blaga – oprostitve po 53. členu ZDDV-1
191
E.3.6. Izvoz in uvoz blaga – oprostitve za prostocarinske prodajalne
192
E.4. Oprostitve DDV za predstavništva tujih držav in mednarodnih organizacij
192
E.4.1. Kdo in za kakšne namene lahko uveljavlja oprostitve plačila davkov
193
E.4.2. Upravičenci s sedeži v Sloveniji
193
E.4.2.1. Uveljavljanje oprostitve plačila davka
193
E.4.2.2. Pogoji in način za uveljavljanje neposredne oprostitve
194
E.4.2.3. Obveznosti dobavitelja blaga in izvrševalca storitve
194
E.4.3. Upravičenci, ki nimajo sedežev v Sloveniji
195
E.4.4. Prilogi
195
E.5. Nepravi tristranski posli
DDV_2013.indb 8
169
195
10.1.2014 16:24:26
F. DAVČNA SKLADIŠČA
211
Nuša Zalokar
F.1. Neobračunavanje DDV v davčnem skladišču
211
F.2. Odprtje in vodenje davčnega skladišča
212
F.2.1. Kaj se šteje za davčno skladišče
212
F.2.2. Imetnik dovoljenja za vodenje davčnega skladišča
212
F.2.3. Pogoji za pridobitev dovoljenja za vodenje davčnega skladišča
212
F.3. Vnos blaga v davčno skladišče
214
F.4. Vrste blaga, ki se lahko hranijo v davčnem skladišču
215
F.4.1. Katero blago se (ne) sme skladiščiti v davčnem skladišču
216
F.5. Vrste storitev, ki se lahko opravljajo v davčnem skladišču
217
F.6. Iznos blaga iz davčnega skladišča
219
F.7. Evidence o gibanju blaga
220
F.7.1. Davčne evidence
221
G. OBDAVČITEV STORITEV
222
Mojca Zupančič
G.1. Opredelitev storitev po ZDDV-1
222
G.1.1. Opredelitev storitev
222
G.1.2. Opredelitev storitev za neposlovne namene
222
G.2. Pomen kraja obdavčitve pri storitvah
223
G.3. Spremembe pri kraju obdavčitve storitev v letu 2010
223
G.4. Spremembe pri kraju obdavčitve storitev v letih 2011 in 2013
223
G.5. Davčni zavezanec in identifikacija za DDV v povezavi s storitvami
224
G.5.1. Nove obveznosti malih davčnih zavezancev in pravnih oseb nezavezank
G.6. Vpliv kraja obdavčitve storitev na obveznosti in pravice davčnih zavezancev
226
G.6.1. Izdaja računa in klavzule na računih za storitve
227
G.6.2. Samoobdavčitev z DDV ob prejemu storitev iz tujine
227
G.6.3. Nastanek davčne obveznosti pri storitvah
229
G.6.4. Pravica do odbitka DDV pri storitvah
229
G.7. Določanje kraja obdavčitve pri storitvah
230
G.7.1. Splošno
230
G.7.2. Opredelitve pojmov
230
G.7.2.1. Sedež dejavnosti
230
G.7.2.2. Stalna poslovna enota (SPE)
231
G.7.2.3. Stalno ali običajno prebivališče
232
G.7.3. Ugotavljanje in preverjanje statusa, funkcije in kraja sedeža prejemnika storitve
DDV_2013.indb 9
225
233
G.7.3.1. Ugotavljanje statusa prejemnika storitve
233
G.7.3.2. Ugotavljanje funkcije prejemnika storitve
234
10.1.2014 16:24:26
G.7.3.3. Ugotavljanje kraja sedeža prejemnika storitve
235
G.7.3.4. Skupne določbe za določitev statusa, funkcije in kraja sedeža prejemnika
236
G.8. Storitve, razvrščene glede na vrsto in kraj obdavčitve
G.8.1. Storitve, obdavčljive po splošnem in posebnih pravilih
237
237
G.8.1.1. Premoženjske pravice
238
G.8.1.2. Oglaševanje
239
G.8.1.3. Storitve svetovalcev, inženirjev, odvetnikov, računovodij in druge
241
G.8.1.4. Storitve posrednikov
243
G.8.1.5. Prevozne in pomožne prevozne storitve
247
G.8.1.6. Storitve, povezane s prenehanjem in opustitvijo opravljanja dejavnosti
256
G.8.1.7. Bančne, finančne in zavarovalne storitve
256
G.8.1.8. Posredovanje delovne sile
257
G.8.1.9. Cenitve in storitve na premičninah
258
G.8.1.10. Najem premičnin, razen najema vseh vrst prevoznih sredstev
259
G.8.1.11. Najem prevoznih sredstev
259
G.8.1.12. Telekomunikacijske storitve
262
G.8.1.13. Elektronsko opravljene storitve
263
G.8.2. Storitve, obdavčljive samo ali pretežno po posebnih pravilih
266
G.8.2.1. Storitve v zvezi z nepremičninami
267
G.8.2.2. Storitve s področij kulture, umetnosti, športa, znanosti ...
270
G.8.2.3. Restavracijske storitve in catering
277
G.8.3. Razne storitve iz 30.d člena ZDDV-1
279
G.8.4. Merilo dejanske uporabe in uživanja storitev
280
H. DEJAVNOSTI, OPROŠČENE DDV
281
Nuša Zalokar
DDV_2013.indb 10
H.1. Članarine
281
H.2. Oprostitve plačila DDV po 42. členu ZDDV-1
283
H.2.1. Podlage za oprostitev DDV
283
H.2.2. Vrste oprostitev plačila DDV po 42. členu ZDDV-1
285
H.2.2.1. 42. člen ZDDV-1 – zdravstvene storitve
285
H.2.2.2. 42. člen ZDDV-1 – storitve neodvisnih skupin oseb
288
H.2.2.3. 42. člen ZDDV-1 – socialnovarstvene storitve ter varstvo otrok
in mladostnikov
288
H.2.2.4. 42. člen ZDDV-1 – vzgoja, izobraževanje, usposabljanje in prekvalifikacije
292
H.2.2.5. 42. člen ZDDV-1 – zagotavljanje osebja in storitve nepridobitnih
organizacij za člane
299
H.2.2.6. 42. člen ZDDV-1 – šport in športna vzgoja
300
H.2.2.7. 42. člen ZDDV-1 – kulturne storitve
302
10.1.2014 16:24:26
H.2.2.8. 42. člen ZDDV-1 – reševalni prevozi bolnih in RTV-prispevek
303
H.2.2.9. 42. člen ZDDV-1 – univerzalne poštne storitve
303
H.3. Oprostitve plačila DDV po 44. členu ZDDV-1
H.3.1. Podlage za oprostitev DDV
304
H.3.2. Vrste oprostitev plačila DDV po 44. členu ZDDV-1
305
H.3.2.1. 44. člen ZDDV-1 – zavarovalne transakcije
305
H.3.2.2. 44. člen ZDDV-1 – nepremičnine (najem, nakup)
307
H.3.2.3. 44. člen ZDDV-1 – dobava blaga, za katero ni bilo pravice do odbitka DDV
307
H.3.2.4. 44. člen ZDDV-1 – finančne transakcije
308
H.3.2.4.1. 44. člen ZDDV-1 – dajanje kreditov oziroma posojil
308
H.3.2.4.2. 44. člen ZDDV-1 – kreditne garancije in denarna jamstva
310
H.3.2.4.3. 44. člen ZDDV-1 – posredovanje plačil
311
H.3.2.4.4. 44. člen -1 – depoziti
311
H.3.2.4.5. 44. člen ZDDV-1 – izterjava dolgov in odkup terjatev
311
H.3.2.4.6. 44. člen ZDDV-1 – zakonita plačilna sredstva
313
H.3.2.4.7. 44. člen ZDDV-1 – vrednostni papirji
315
H.3.2.4.8. 44. člen ZDDV-1 – upravljanje investicijskih skladov
317
H.3.2.5. 44. člen ZDDV-1 – kolki ter poštne in druge podobne znamke
318
H.3.2.6. 44. člen ZDDV-1 – igre na srečo
318
H.3.2.7. 44. člen ZDDV-1 – dobava zlata Banki Slovenije
318
H.4. Storitve iz 42. in 44. člena ZDDV-1, opravljene tujcem in prejete od tujcev
319
H.4.1. Evidentiranje storitev
H.5. Identifikacija, podatki na računu, evidentiranje in delni odbitek DDV
322
322
H.5.1. Identifikacija
322
H.5.2. Podatki na računu
323
H.5.3. Evidentiranje
323
H.5.4. Delni odbitek DDV
324
H.5.4.1. Delni odbitek DDV – možnosti računanja
DDV_2013.indb 11
304
327
H.5.4.1.1. Delni odbitek DDV – računanje po dejanskih podatkih
327
H.5.4.1.2. Delni odbitek DDV – računanje za vso dejavnost
327
H.5.4.1.3. Delni odbitek DDV – računanje več odbitkov
328
H.5.4.2. Delni odbitek DDV – izračun odbitka
329
H.5.4.3. Delni odbitek DDV – začasni in končni odbitni delež
331
H.5.4.3.1. Delni odbitek DDV – začasni odbitni delež
331
H.5.4.3.2. Delni odbitek DDV – končni odbitni delež
331
H.5.4.3.3. Delni odbitek DDV – davčne evidence in obrazec DDV-O
333
H.5.4.3.4. Delni odbitek DDV – knjiženje
334
10.1.2014 16:24:26
H.6. Subvencije
H.6.1. Subvencije po ZDDV-1
335
335
H.6.1.1. Cenovne subvencije
337
H.6.1.2. Davčne evidence
338
J. OBVEZNOST ZA OBRAČUN DDV IN DAVČNA OSNOVA
341
Matjaž Prusnik
J.1.
J.2.
DDV_2013.indb 12
Obveznost za obračun DDV
341
J.1.1. Obveznost za obračun DDV – splošno pravilo
341
J.1.2. Obveznost za obračun DDV – posebna pravila
342
J.1.2.1. Predplačila
342
J.1.2.2. Zaporedne znotrajskupnostne dobave
343
J.1.2.3. Dobave in pridobitve blaga v EU
343
J.1.2.4. Uvoz blaga
343
J.1.2.5. Obveznost za obračun DDV, če je račun izdan pred obdavčljivim
dogodkom
344
J.1.2.6. Obveznost za obračun DDV, če račun ni izdan
344
J.1.2.7. Obveznost za obračun DDV od neposlovne (upo)rabe blaga in storitev
ter ob spremembi namembnosti blaga
344
J.1.2.8. Obveznost za obračun DDV pri storitvah tujcev, ki jih samoobdavčijo
prejemniki
345
J.1.2.9. Obveznost za obračun DDV – druge posebnosti
345
J.1.2.9.1. Odkup zapadlih terjatev
345
J.1.2.9.2. Nenamenska uporaba stvarnega vložka
345
J.1.2.9.3. Primanjkljaj blaga
345
J.1.2.9.4. Finančni najem
346
J.1.2.9.5. Nevrnjena vračljiva embalaža
346
Davčna osnova
346
J.2.1. Davčna osnova – plačilo
347
J.2.2. Davčna osnova – spremembe
348
J.2.2.1. Davčna osnova – zmanjšanje zaradi preklica naročila ali vračila
348
J.2.2.2. Davčna osnova – zmanjšanje zaradi znižanja cene po dobavi
349
J.2.2.2.1. Takojšnji popust, odobren v trenutku dobave
349
J.2.2.2.2. Kasnejši popust
349
J.2.2.3. Zmanjšanje zneska obračunanega DDV zaradi nezmožnosti plačila
351
J.2.3. Davčna osnova pri poslovanju med povezanimi osebami, ki odbijajo DDV,
upoštevaje odbitni delež
353
J.2.4. Davčna osnova – drugo
353
J.2.4.1. Davčna osnova – pridobitev blaga in uvoz
353
J.2.4.2. Davčna osnova – tržna cena
353
10.1.2014 16:24:26
J.2.4.3. Davčna osnova – nabavna ali lastna cena blaga ali stroški storitev
353
J.2.4.4. Davčna osnova – predplačila
354
J.2.4.5. Davčna osnova – razlika med prodajno in nabavno vrednostjo
354
J.2.4.6. Davčna osnova – subvencije
354
J.2.4.7. Davčna osnova – plačila tretjih oseb
354
K. DAVČNA STOPNJA
355
Barbara Prislan
K.1. Splošna in nižja davčna stopnja
355
K.2. Preračunana davčna stopnja
356
K.3. Davčna stopnja ob uvozu in pridobitvah iz EU
356
K.4. Predplačila in davčna stopnja
357
K.5. Spremembe davčnih stopenj
357
K.5.1. Zvišanje ali znižanje davčne stopnje
357
K.5.2. Uvrstitev blaga ali proizvoda v skupino, obdavčeno z drugo stopnjo
359
K.5.3. Sprememba KN
359
K.5.4. Sprememba davčne stopnje po odločbi davčnega organa
359
K.6. Nižja davčna stopnja
K.6.1. Proizvodi, namenjeni za prehrano ljudi, in storitve v tej zvezi
DDV_2013.indb 13
360
363
K.6.1.1. Izdelki oziroma surovine z dvojno uporabo
363
K.6.1.2. Razmejitev med prodajo in strežbo hrane
365
K.6.1.3. Oproščena dobava hrane na dom
366
K.6.2. Dobava vode
368
K.6.3. Zdravila, izdelki za nadzorovanje rojstev in izdelki za higiensko zaščito
368
K.6.4. Medicinski pripomočki in oprema
369
K.6.5. Prevoz oseb in njihove osebne prtljage
372
K.6.6. Knjige, časopisi in periodične publikacije
373
K.6.7. Vstopnine
375
K.6.8. Avtorske pravice književnikov in skladateljev ter storitve izvajalskih umetnikov
376
K.6.9. Uvoz in prodaja umetniških predmetov
377
K.6.10. Graditev in obnova stanovanjskih objektov
378
K.6.11. Čiščenje oken in čiščenje zasebnih gospodinjstev
378
K.6.12. Živali za pitanje, semena, sadike, gnojila in fitofarmacevtska sredstva ter storitve,
ki so namenjene izključno uporabi v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu
379
K.6.13. Nastanitvene zmogljivosti v hotelih in podobnih nastanitvenih obratih
382
K.6.14. Uporaba športnih objektov
383
K.6.15. Pogrebne storitve in blago, povezano z njimi
385
K.6.16. Javna higiena
387
K.6.17. Manjša popravila
389
10.1.2014 16:24:26
K.6.18. Domače varstvo
391
K.6.19. Frizerske storitve
391
K.6.20. Lončnice, sadike, rezano cvetje
392
L. RAČUN
394
Mojca Zupančič
L.1. Izdajanje računov
L.1.1. Obvezna izdaja računa
395
L.1.2. Izdaja računa ni obvezna
395
L.1.3. Rok za izdajo računa
398
L.2. Pravila za izdajanje računov
399
L.3. Vsebina računa
400
L.3.1. Račun po 82. členu ZDDV-1
400
L.3.1.1. Podatki o dobavitelju blaga oziroma izvajalcu storitev
402
L.3.1.2. Račun – podatki o listini
403
L.3.1.3. Podatki o prejemniku blaga oziroma storitve
404
L.3.1.4. Podatki o trenutku opravljene dobave
404
L.3.1.5. Podatki o opravljeni dobavi blaga ali storitev
404
L.3.1.6. Klavzule na računih
406
L.3.1.7. Račun – podpis in štampiljka/pečat
406
L.3.2. Poenostavljeni račun po 83. členu ZDDV-1
407
L.3.3. Račun malega davčnega zavezanca
408
L.4. Vrste računov
409
L.4.1. Skupni račun
410
L.4.2. Račun za zaporedne/postopne dobave
410
L.4.3. Račun za predplačilo
411
L.4.4. Račun izda prejemnik blaga oziroma storitve − samofakturiranje
414
L.4.5. Interna listina kot račun
415
L.4.6. Računi za prodana vozila in druge dobave
416
L.5. Razveljavitev računa (storno)
416
L.6. Kasnejše spremembe in dopolnitve računa
417
L.6.1. Povečanje prodajne vrednosti
418
L.6.1.1. Obresti in valutna klavzula
419
L.6.2. Takojšnji popusti, odobreni v trenutku prodaje
421
L.6.3. Kasnejši popusti
421
L.6.3.1. Popust za hitro plačilo (kasaskonto, blagajniški popust)
422
L.6.3.2. Popust zaradi doseženega prometa
422
L.6.3.3. Popust obračuna kupec kot prejemnik blaga oziroma storitve
422
L.6.4. Pojasnila DURS o spremembah in popravkih računov
DDV_2013.indb 14
395
423
10.1.2014 16:24:26
L.7. Papirnati in elektronski računi
425
L.8. Hramba računov
426
M. (NE)POSLOVNA UPORABA BLAGA IN STORITEV TER TRANSAKCIJE,
KI NISO PREDMET DDV
428
Mojca Zupančič
M.1. Neposlovna in/ali poslovna uporaba blaga
M.1.1. Neposlovna uporaba blaga – splošno
429
M.1.2. Uporaba blaga za zasebne namene
430
M.1.2.1. Uporaba počitniških enot
430
M.1.2.2. Drugi primeri zasebne uporabe blaga
430
M.1.3. Neposlovna uporaba blaga – primanjkljaji in odpisi
432
M.1.3.1. Primanjkljaji blaga, ki niso zavezani obračunu DDV
433
M.1.3.1.1. Višja sila
433
M.1.3.1.2. Primanjkljaji blaga, povezani z izdelavo in predelavo
434
M.1.3.1.3. Tatvine
437
M.1.3.2. Neidoče (nekurantne) zaloge
437
M.1.3.3. Primanjkljaji in uničenje opreme
437
M.1.3.3.1. Oprema, nabavljena v ureditvi DDV
437
M.1.3.3.2. Oprema, nabavljena še v ureditvi prometnega davka
440
M.1.3.3.3. Odtujitev nepotrebne rabljene opreme
440
M.1.3.4. Evidentiranje pri primanjkljajih blaga
440
M.1.3.5. Likvidacija popisnih razlik pri blagu, obračun DDV in knjiženje
441
M.1.3.5.1. Opredmetena osnovna sredstva
442
M.1.3.5.2. Zaloge
447
M.1.4. Poslovna uporaba blaga – darila in vzorci
M.1.4.1. Reklamiranje
458
459
M.1.4.1.1. Poslovni vzorci
459
M.1.4.1.2. Uporabni predmeti z logotipom
460
M.1.4.1.3. Izročitev opreme za reklamne namene
462
M.1.4.1.4. Prospekti, katalogi in podobno
462
M.1.4.2. Reprezentanca
DDV_2013.indb 15
429
463
M.1.5. Jemanje blaga za lastno uporabo
463
M.1.6. Uporaba blaga za neobdavčljivi promet in zadržanje blaga
464
M.2. (Ne)poslovne storitve
464
M.3. Transakcije, ki niso predmet DDV
466
M.3.1. Prenos podjetja, statusno preoblikovanje in stvarni vložek
467
M.3.2. Odškodnine
470
M.3.3. Dobave zaradi reklamacij
471
10.1.2014 16:24:26
M.3.3.1. Reklamacije – vračila in zamenjave blaga
471
M.3.3.2. Reklamacije – popravila v garancijskem roku
472
M.3.3.3. Reklamacije – nadomestna oprema v času popravila
473
M.3.4. Zamenjava vračljive embalaže
473
M.3.5. Izročitev materiala v oplemenitenje
475
M.3.6. Donacije
475
M.3.7. Plačevanje v tujem imenu za tuj račun
475
N. ODBITEK DDV IN POPRAVEK ODBITKA
478
Matjaž Prusnik
N.1. Pogoji za odbitek DDV
478
N.1.1. Nastanek obveznosti za obračun DDV
479
N.1.2. Prejem računa oziroma druge listine, na kateri je obračunan DDV
479
N.1.3. Plačilo oziroma namera plačila
480
N.1.4. Uporaba blaga oziroma storitev za transakcije, ki prinašajo pravico
do odbitka DDV
481
N.2. Omejitev pravice do odbitka DDV
481
N.3. Postopek odbitka DDV
482
N.4. Popravek odbitka DDV
483
N.4.1. Sprememba zneska plačanega DDV
N.4.2. Sprememba namena uporabe
484
485
N.4.2.1. Opredmetena osnovna sredstva, razen nepremičnin
486
N.4.2.2. Nepremičnine
489
N.5. Delni odbitek DDV
492
N.6. Posebnosti, povezane z odbitkom DDV
493
N.6.1. Odbitek DDV – kasnejše priznavanje
493
N.6.2. Odbitek DDV od nabav, opravljenih pred identifikacijo za DDV
493
N.6.3. Odbitek DDV – pavšalno nadomestilo
494
N.6.4. Odbitek DDV od opreme, nabavljene pred uvedbo DDV
494
N.6.5. Odbitek DDV – nabave nad 10.000 evrov
494
N.6.6. Odbitek DDV – nepravi izdajatelj računa in nepravilen izračun
495
N.6.7. Vpliv odbitnega DDV na knjigovodske evidence
495
O. OBDAVČITEV NEPREMIČNIN IN DRUGIH OSNOVNIH
SREDSTEV TER GRADBENA DEJAVNOST
496
Barbara Prislan
O.1. Obdavčitev nepremičnin
DDV_2013.indb 16
496
O.1.1. Nepremičnine – davčna stopnja
496
O.1.2. Oproščen promet po 44. členu ZDDV-1
503
10.1.2014 16:24:26
O.1.3. Gradnja in prodaja nepremičnin (stavb in zemljišč)
503
O.1.4. Popravek odbitka pri nepremičninah
508
O.1.5. Obnova, popravilo, vzdrževanje nepremičnin
510
O.1.6. Najem nepremičnin
510
O.1.6.1. Najem in uporaba nepremičnine
510
O.1.6.2. Obdavčitev najemnin
513
O.1.7. Upravniki in nepremičnine
O.1.7.1. Obdavčitev obratovalnih stroškov
513
O.1.7.1.1. Obratovalni stroški se zaračunavajo ločeno
514
O.1.7.1.2. Obratovalni stroški se ne zaračunavajo ločeno
514
O.1.7.1.3. Obratovalni stroški se štejejo za del najemnine
514
O.1.7.1.4. Obratovalni stroški se »prefakturirajo«
515
O.1.7.2. Odbitek DDV od obratovalnih stroškov pri lastnikih
515
O.1.7.3. Upravniki kot plačniki DDV po 76.a členu ZDDV-1
517
O.1.8. Obrnjena davčna obveznost pri nepremičninah (76.a člen ZDDV-1)
O.1.8.1. Prevalitev davčne obveznosti
520
520
O.1.8.1.1. Osebe, na katere se prevaljuje davčna obveznost
520
O.1.8.1.2. Prijava dejavnosti
525
O.1.8.1.3. Izdajanje računov
525
O.1.8.1.4. Obračun in odbitek DDV pri dobavitelju
526
O.1.8.1.5. Nastanek obveznosti za obračun DDV in pravica do odbitka
pri prejemniku dobave
526
O.1.8.1.6. Obračun DDV od predplačil
527
O.1.8.1.7. Poročanje o dobavah blaga in storitev po 76.a členu ZDDV-1
527
O.1.8.2. Prevalitev davčne obveznosti – gradbene storitve
532
O.1.8.3. Prevalitev davčne obveznosti – promet nepremičnin
535
O.1.8.4. Prevalitev davčne obveznosti – posredovanje delovne sile
535
O.1.9. Naložbene nepremičnine
536
O.1.10. Stavbna pravica
538
O.1.11. Nepremičnine v tujini
539
O.1.12. Tujci in slovenske nepremičnine
539
O.2. Obdavčitev drugih osnovnih sredstev
540
O.2.1. Druga osnovna sredstva pri zavezancih s polnim odbitkom DDV
540
O.2.1.1. Nabava, prodaja in najem drugih osnovnih sredstev
540
O.2.1.2. Popravila in vzdrževanje drugih osnovnih sredstev
544
O.2.2. Druga osnovna sredstva in tujci
DDV_2013.indb 17
513
544
10.1.2014 16:24:26
P. MALI DAVČNI ZAVEZANCI, KMETJE IN KMETIJSKA
DEJAVNOST TER PRAVNE OSEBE NEZAVEZANKE
545
Nuša Zalokar, Barbara Prislan
P.1. Mali davčni zavezanci
P.1.1. Obveznosti pri prehodu iz malega davčnega zavezanca v rednega in obratno
546
P.1.2. Obveznosti malih davčnih zavezancev
548
P.1.3. Promet blaga in storitev s tujino
549
P.1.3.1. Prodaja blaga in storitev v tujino
549
P.1.3.1.1. Posebna ID-številka za DDV
550
P.1.3.1.2. Prodaja storitev v EU
551
P.1.3.2. Nabave blaga in storitev v tujini
551
P.1.3.2.1. Posebna ID-številka za DDV
552
P.1.3.2.2. Nabave blaga iz EU
552
P.1.3.2.3. Prejemanje storitev iz EU in tretjih držav
553
P.1.4. Fizične osebe kot male davčne zavezanke
P.1.4.1. Tuje fizične osebe
P.2. Kmetje in kmetijska dejavnost
555
558
559
P.2.1. Obdavčitev kmetov
559
P.2.2. Identifikacija kmetov za namene DDV
559
P.2.3. Kmetje, obdavčeni po dejanskih prihodkih in odhodkih
565
P.2.4. Kmetje s pravico do pavšalnega nadomestila
566
P.2.4.1. Izdaja in podaljšanje dovoljenja za pavšalno nadomestilo
569
P.2.4.2. Obračun pavšalnega nadomestila
571
P.2.4.3. Izdajanje računov in pavšalno nadomestilo
571
P.2.5. Druge posebnosti pri poslovanju kmetov
576
P.2.5.1. Obračun pavšalnega nadomestila od najemnine (zakupnine)
za kmetijsko zemljišče
576
P.2.5.2. Kmetje in investicije na kmetiji
576
P.2.5.3. Poslovanje s tujci
577
P.2.6. Vračilo trošarine od goriva za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo
P.3. Pravne osebe nezavezanke
578
579
P.3.1. Prodaja osnovnih sredstev
580
P.3.2. Promet blaga in storitev s tujino
580
P.3.2.1. Prodaja blaga in storitev v tujino
580
P.3.2.2. Pridobitev blaga iz EU
581
P.3.2.3. Prejete storitve
581
P.3.3. Davčne evidence in obračun DDV, povezani z osnovno dejavnostjo
DDV_2013.indb 18
545
582
10.1.2014 16:24:26
R. DRUGE POSEBNE UREDITVE
588
Barbara Prislan, Nuša Zalokar
R.1. Rabljeno blago in umetniški predmeti
R.1.1. Posebnost obdavčitve
588
R.1.2. Rabljeno blago – opredelitev
588
R.1.3. Obdavčljivi preprodajalec
590
R.1.4. Rabljeno blago – obračun DDV in davčna osnova
592
R.1.5. Prodaja rabljenega blaga po delih
595
R.1.6. Avtomobili
596
R.1.7. Prodaja blaga v izvršilnih postopkih
597
R.2. Potovalne agencije
597
R.2.1. Potovanja – davčna osnova in račun
597
R.2.2. Potovanja – kraj obdavčitve
599
R.2.2.1. Potovanja po Sloveniji
599
R.2.2.2. Potovanje po tujini
601
R.2.3. Posredniška prodaja potovanj
602
R.2.3.1. Načina zaračunavanja provizije
603
R.2.3.2. Posredovanje pri prodaji potovanj
604
R.2.3.3. Posredovanje pri prodaji vozovnic
605
R.2.3.3.1. Načini evidentiranja
R.3. Javna dražba
R.3.1. Prodaja blaga v izvršilnem postopku
R.4. Investicijsko zlato
DDV_2013.indb 19
588
605
607
609
610
R.4.1. Vrste investicijskega zlata, oproščenega plačila DDV
610
R.4.2. Promet, oproščen plačila DDV
612
R.4.3. Obdavčitev proizvodnje in predelave investicijskega zlata
612
R.4.4. Obdavčitev trgovanja z investicijskim zlatom
614
R.4.5. Odbitek DDV od naložbenega investicijskega zlata
614
R.4.6. Davčne evidence in evidentiranje
615
R.4.6.1. Posebne davčne evidence
615
R.4.6.2. Odbitek DDV
615
R.4.6.3. Evidentiranje
616
10.1.2014 16:24:26
S. OBRAČUN DDV PO PLAČANI REALIZACIJI
617
Nuša Zalokar, Matjaž Prusnik
S.1. Pogoji za uporabo načela plačane realizacije
617
S.2. Velikost prometa
618
S.3. Začetek in prenehanje uporabe posebne ureditve
619
S.3.1. Prehod z obračunane realizacije na plačano
620
S.3.2. Prenehanje uporabe posebne ureditve
620
S.4. Prometi, izključeni iz posebne ureditve
621
S.5. Obračunavanje DDV
621
S.5.1. Nastanek davčne obveznosti in pravice do odbitka DDV
621
S.5.2. Kdaj se šteje, da je račun plačan
622
S.5.3. Evidence in obračun DDV
623
S.6. Poročanje o neplačanih računih in hramba dokumentacije
623
S.7. Vodenje evidenc in zgled obračuna DDV
624
S.7.1. Posebnosti izpolnjevanja evidence IR
624
S.7.2. Posebnosti izpolnjevanja evidence PR
625
S.7.3. Zgled obračuna DDV po plačani realizaciji
625
S.7.4. Knjiženje
631
Š. TUJE OSEBE KOT DAVČNE ZAVEZANKE
633
Barbara Prislan
Š.1. Pridobitev ID-številke za DDV za tujce
633
Š.1.1. Obveznost identifikacije
633
Š.1.1.1. Pridobitev ID-številke za DDV za tujca – vložitev zahtevka
Š.2. Imenovanje davčnega zastopnika
Š.3. Najpogostejši prometi, ki so v Sloveniji obdavčljivi z DDV
Š.3.1. Storitve, povezane z nepremičninami
Š.3.1.1. Najem nepremičnin
Š.3.2. Prevoz potnikov in blaga
636
637
637
638
639
Š.3.2.1. Poslovanje tujih kmetov
639
Š.3.2.2. Dobave blaga na daljavo
640
Š.3.2.3. Uvoz blaga po postopku 42
641
Š.4. Posebnosti poslovanja poslovnih enot tujcev
Š.4.1. Poslovanje tujcev v Sloveniji
DDV_2013.indb 20
634
642
642
Š.4.2. Promet med poslovno enoto in matičnim podjetjem
643
Š.4.3. Dobave blaga med poslovno enoto in matičnim podjetjem
645
Š.4.4. Promet storitev obdavčen pri prejemniku storitve
646
Š.4.5. Opravljanje drugih storitev
648
Š.4.6. Dobave blaga
648
10.1.2014 16:24:26
T. VRAČILA DDV
650
Barbara Prislan
T.1. Vračanje DDV zavezancem s sedeži v drugih državah članicah EU
651
T.1.1. Splošni pogoji za vračilo DDV
651
T.1.2. Zahtevek za vračilo
654
T.1.3. Popravek prvotnega odbitnega deleža
655
T.1.4. Obdobje vračila
656
T.1.5. Rok za odločitev o zahtevku in rok za vračilo DDV
657
T.2. Vračilo DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugi državi članici EU
658
T.3. Vračilo DDV davčnim zavezancem s sedežem v tretji državi
659
T.3.1. Pogoji za vračilo
659
T.4. Vračilo DDV tretjih držav slovenskim zavezancem
660
T.5. Vračilo DDV v potniškem prometu
661
T.5.1. Obveznosti prodajalca v zvezi z vračili DDV tujim fizičnim osebam
iz tretjih držav
663
T.5.2. Način vračila DDV tuji fizični osebi iz tretje države in vračilo DDV prodajalcu
664
T.5.3. Kako carinski organ potrdi iznos blaga iz EU
665
T.6. Posebne določbe za vračilo DDV v mejnih prodajalnah
668
U1. OBRAČUNAVANJE DDV – SPLOŠNI DEL IN EVIDENCE
669
Nuša Zalokar
U1.1. Evidence
DDV_2013.indb 21
669
U1.1.1. Promet, ki se ne vpisuje v davčne evidence
670
U1.1.2. Evidenca izdanih računov (evidenca IR)
672
U1.1.2.1. Datum vpisa v evidenco IR
672
U1.1.2.2. Listine, ki se vpisujejo
672
U1.1.2.3. Prejeta predplačila
673
U1.1.2.4. Interni obračuni po 7., 8. in 15. členu ZDDV-1
673
U1.1.2.5. Posebni postopki obdavčenja
674
U1.1.2.6. Obveznost, če je dobavitelj tujec
674
U1.1.2.7. Izpolnjevanje evidence IR
674
U1.1.3. Evidenca prejetih računov (evidenca PR)
674
U1.1.3.1. Datum vpisa v evidenco PR
674
U1.1.3.2. Listine, ki se vpisujejo
675
U1.1.3.3. Interno izračunani odbitni DDV
676
U1.1.3.4. Pavšalno nadomestilo kot odbitni DDV
676
U1.1.3.5. Delni odbitek DDV
676
U1.1.3.6. Nepriznani odbitek DDV
676
10.1.2014 16:24:26
U1.1.3.7. Evidentiranje dobav tujcev
677
U1.1.3.8. Izpolnjevanje evidence PR
677
U1.1.4. Evidenca premika blaga v drugo državo članico EU (evidenca PE-7)
U1.1.5. Evidenca premika blaga iz druge države članice EU (evidenca PE-17)
679
U1.1.6. Elektronske davčne evidence na področju DDV
680
U1.1.6.1. Zavezanci za elektronsko vodenje poslovnih knjig
680
U1.1.6.2. Vrste in način izpisa
680
U1.1.6.3. Vsebina in oblika elektronskih davčnih evidenc na področju DDV
681
U1.1.7. Hramba listin in evidenc
U1.1.7.1. Pogoji za hrambo elektronskih listin
U1.2. Obračun DDV
U1.2.1. Oddaja obračuna DDV
681
682
682
682
U1.2.2. Popravljanje napak
682
U1.2.3. Dolžina davčnega obdobja
684
U1.2.4. Rok za predložitev obračuna DDV
684
U1.2.4.1. Poznejša predložitev obračuna DDV
685
U1.2.5. Obračun DDV pri prenehanju, likvidaciji, prisilni poravnavi in stečaju
685
U1.2.6. Plačilo in vračilo DDV
685
U1.2.7. Obračun in plačilo na podlagi odločitve DURS
686
U1.2.8. Opis izpolnjevanja obrazca DDV-O
686
U1.3. Rekapitulacijsko poročilo (obrazec RP-O)
688
U1.4. Poročilo o dobavah po 76.a členu ZDDV-1 (obrazec PD-O)
690
U1.5. Knjiženje v poslovne knjige
692
U1.5.1. Predlog razčlenitve kontov za knjiženje DDV pri gospodarskih družbah
692
U1.5.2. Nekaj besed o knjiženju
694
U1.6. Preglednice
DDV_2013.indb 22
677
695
U1.6.1. Preglednica evidenc in poročil za DURS
695
U1.6.2. Preglednica izpolnjevanja evidence IR, datoteke izpisa
obračunanega DDV ter obrazcev DDV-O, RP-O in PD-O
695
U1.6.3. Preglednica izpolnjevanja evidence PR, datoteke izpisa
odbitka DDV in obrazca DDV-O
702
U1.6.4. Povezava evidenc IR in PR z obrazcem DDV-O
706
10.1.2014 16:24:26
U2. OBRAČUNAVANJE DDV – OBRAČUNI, PONAZORITVE IN ZGLEDI
708
Matjaž Prusnik
U2.1. Trenutek nastanka obveznosti za obračun DDV
U2.1.1. Obveznost za obračun DDV – splošno pravilo
708
U2.1.2. Obveznost za obračun DDV – posebna pravila
709
U2.1.2.1. Predplačila
709
U2.1.2.2. Zaporedne dobave
710
U2.1.2.3. Dobave in pridobitve blaga v EU
710
U2.1.2.4. Uvoz blaga
712
U2.1.2.5. Izdaja računa pred obdavčljivim dogodkom
712
U2.1.2.6. Neizdaja računa
712
U2.1.2.7. Dolgotrajne storitve tujcev
713
U2.2. Uveljavljanje pravice do odbitka DDV
713
U2.2.1. Uveljavljanje pravice do odbitka DDV – splošno pravilo
714
U2.2.2. Uveljavljanje pravice do odbitka DDV – posebna pravila
714
U2.2.2.1. Predplačila
714
U2.2.2.2. Zaporedne dobave
715
U2.2.2.3. Pridobitve blaga v EU
715
U2.2.2.4. Uvoz blaga
717
U2.2.2.5. Uveljavljanje odbitka DDV, če je račun izdan pred
obdavčljivim dogodkom
717
U2.2.2.6. Samoobdavčitev transakcij po 76.a členu ZDDV-1 in nekaterih
storitev tujcev
718
U2.3. Sestavljanje davčnih evidenc
720
U2.4. Obračun DDV – zgled
721
U2.4.1. Prodaja blaga in storitev
721
U2.4.2. Nabava blaga in storitev
724
U2.4.3. Izpolnjevanje evidenc IR in PR
728
U2.4.3.1. Evidenca IR
728
U2.4.3.2. Evidenca PR
730
U2.4.3.3. Evidenca PR – delež
732
U2.4.4. Obrazec DDV-O
U2.4.4.1. Obrazec DDV-O – delež
DDV_2013.indb 23
708
734
735
U2.4.5. Obrazec RP-O
736
U2.4.6. Poročilo po 76.a členu ZDDV-1
737
U2.4.7. Zgleda knjiženja
738
10.1.2014 16:24:27
V. OBDAVČITEV PREVOZNIH SREDSTEV
739
Barbara Prislan
V.1. Prevozna sredstva
V.1.1. Obračunavanje DDV
739
V.1.1.1. Pravica do odbitka DDV ob nabavi prevoznega sredstva
739
V.1.1.2. Testni in nadomestni avtomobili
743
V.1.1.3. Finančni in poslovni najem prevoznih sredstev
745
V.1.1.4. Blago in storitve, tesno povezani s prevoznimi sredstvi
745
V.1.1.5. Kraj obdavčitve najema prevoznih sredstev
746
V.1.1.6. Obračun DDV od prodaje rabljenih prevoznih sredstev
748
V.1.1.7. Obdavčitev prometa prevoznih sredstev znotraj EU
749
V.1.2. Obračunavanje DMV
751
V.1.2.1. Osebna motorna vozila
752
V.1.2.2. Motorna kolesa, trikolesa in štirikolesa
753
V.1.2.3. Bivalna vozila
753
V.1.2.4. Vračilo DMV, kadar vozilo zapusti ozemlje Slovenije
756
V.1.2.5. Dodatni DMV po ZUJF
758
V.1.3. Obračunavanje okoljske dajatve za onesnaževanje z izrabljenimi
motornimi vozili
760
V.1.4. Obračunavanje drugih okoljskih dajatev
767
V.2. Promet prevoznih sredstev v Sloveniji
767
V.2.1. Posebna ureditev za rabljeno blago
767
V.2.2. Rabljena prevozna sredstva – prodaja prek komisionarja
770
V.2.3. Rabljena prevozna sredstva – prodaja prek posrednika
773
V.2.4. Prodaja avtomobilov po delih
773
V.3. Pridobitve in dobave prevoznih sredstev znotraj EU
774
V.3.1. Dobave novih prevoznih sredstev v EU
774
V.3.2. Pridobitve novih prevoznih sredstev iz drugih držav članic EU
778
V.3.3. Dobave rabljenih prevoznih sredstev v druge države članice EU
782
V.3.4. Pridobitve rabljenih prevoznih sredstev iz drugih držav članic EU
784
V.4. Promet prevoznih sredstev s tretjimi državami – uvoz in izvoz
V.4.1. Prodaja prevoznih sredstev fizičnim osebam iz tretjih držav
DDV_2013.indb 24
739
786
787
10.1.2014 16:24:27
PRILOGE
DDV_2013.indb 25
PRILOGA 1: PREGLED VZORCEV KLAVZUL NA RAČUNIH
Mojca Zupančič
789
PRILOGA 2: IZMENJAVANJE PODATKOV Z DURS
Nuša Zalokar
797
10.1.2014 16:24:27