Place - Vzdrževani družinski člani za olajšave in Virvdc

Comments

Transcription

Place - Vzdrževani družinski člani za olajšave in Virvdc
Računalniški center Univerze v Mariboru
Avtor: Violeta Bedekovič
Datum: 29.11.2010
Navodila za: Plače - Podatki o vzdrževanih družinskih članih
Na plačah ne vnašamo vzdrževanih družinskih članov, to se opravi v KIS, pripravljene
podatke nato na plače samo prevzamemo (na KIS jih je potrebno najprej posredovati v
Plače).
Za informacijo, kje se to naredi v kadrovski evidenci:
Vnašajo jih na Osebne mape->Osebni podatki->Vzdrževani družinski člani.
Slika 1: Družinski člani (za izračun letnega dopusta)
Pod zavihkom Družinski člani vnesete osnovne podatke o družinskih članih. Ti družinski
člani se bodo upoštevali npr. pri izračunu letnega dopusta, razni seznami otrok,… (Slika 1).
S tem ni še NIČ narejenega za davčne olajšave.
Za vsakega od vzdrževanih članov, ki ga zaposleni želi prijaviti za davčno olajšavo, je
potrebno vnesti še zapis spodaj – zavihek Davčne olajšave (Slika 2).
Računalniški center Univerze v Mariboru
Slika 2: Davčne olajšave
V zgornjem primeru ima zaposleni 3 otroke, od tega za enega (izbran je prvi zapisan)
uveljavlja olajšavo od jan do avg 2009.
Tudi, če olajšave ne uveljavlja, ali pa jo prekine med letom, se bodo otroci (odvisno od
starosti,…) vseeno upoštevali pri izpisu odločb za dopust. Ne bo pa se v zgornjem primeru s
septembrom več upoštevala pri mesečni olajšavi za izračun plače, pri pripravi datoteke
vzdrževanih članov Virvdc.dat za DURS konec leta pa bo označeno, da se olajšava upošteva
od 01 do 08.
Na stari aplikaciji MMR-Plače ste za ostale vzdrževane člane in otroke s posebnimi
potrebami vnašali letne zneske in na tak način določile kdo uveljavlja take olajšave,
število otrok za olajšavo ste vnesle posebej. Tega po novem več ni, vse vam pove oznaka
A1, A2, … glejte seznam vrednosti na eni od spodnjih slik, vedno pa si jih lahko na ekran
same prikličete. To oznaka mora biti seveda pravilno določena, da se bo na plačah
upoštevala pravilna olajšava. O teh olajšavah pišem podrobno tudi vam na plačah, ker jih
boste morebiti nekatere od vas vnašale na kadrovskem meniju, odvisno kdo je pač pri vas
zadolžen za vodenje, pravilnost in vnos teh podatkov.
Na podlagi vnosa na kadrovski, bodo podatki prišli na plače s Prenos-Prevzemom. Prenos in
prevzem podatkov o vzdrževanih družinskih članih v Plače se izvaja paketno s strani
Skrbnika šifrantov na UM (v prehodnem obdobju vsak dan).
Podatke o mesečnih olajšavah na plačah vidimo tukaj in jih ne vnašamo na plačah:
zaposleni – delavec – davčni podatki
Podatke za Virvdc.dat datoteko, s katero sporočamo te olajšave na Durs enkrat letno, pa
vidimo tukaj in so tudi prevzeti iz kadrovske:
Zaposleni – delavci – podrobnosti – družinski člani
Računalniški center Univerze v Mariboru

Similar documents