Enakomerno kroženje

Comments

Transcription

Enakomerno kroženje
KROŽENJE
1. Jurček je na 45 cm dolgo vrvico navezal kamen. Kamen je vrtel na vrvici, tako da ga je v 1 minuti zavrtel 12-krat.
Določi obhodni čas in obhodno hitrost kamna. (5 s; 0,6 m/s)
2. Telo se giblje po krožnici z radijem 0,5 m. Koliko obratov opravi, ko opravi 50 m poti? (16)
3. Telo enakomerno kroži s hitrostjo 10 m/s, radij kroženja je 0,5 m. Kolikšna je frekvenca kroženja? (3,2 Hz)
4. Telo enakomerno kroži s hitrostjo 10 m/s, radij kroženja je 0,5 m. Kolikšen je obhodni čas? (0,31s)
5. Telo enakomerno kroži s frekvenco 10 Hz. Koliko obratov opravi v 5 s? (50)
6. Telo enakomerno kroži s frekvenco 10 Hz po krožnici z radijem 0,5 m. Kolikšno pot opravi v 5 s? (160 m)
7. Zemlja kroži okoli Sonca v razdalji 1 astronomske enote, tj. 150 000 000 km. Izračunaj, s kolikšno hitrostjo Zemlja
kroži okoli Sonca. (30 km/s)
8. Dopolni.
a) Kroženje uvrščamo med _______________ (prema/kriva) gibanja. Pri enakomernem kroženju se velikost
hitrosti __________________ (spreminja/ne spreminja), smer hitrosti pa se ______________________
(spreminja/ne spreminja), zato ga uvrščamo med ______________________ (enakomerna/pospešena)
gibanja.
b) Centripetalni pospešek kaže proti __________________________________.
c) Oznaka za obhodni čas je ________ in ga merimo v enotah: ______________________.
d) Frekvenco označimo z grško črko _______ in jo merimo z enoto _______=_______.
e) Krožilno hitrost izračunamo po formuli: _______=_____________.
9. Obhodni čas sekundnega kazalca je ___________ s. Obhodni čas minutnega kazalca je _________ min. Obhodni
čas urinega kazalca je _________ h. Obhodni čas Ljubljane okoli zemeljske osi je __________ h. Obhodni čas
Lune okoli Zemlje je _________ dni.
10. Kolikšna je obodna hitrost Zemlje pri kroženju okoli Sonca, če je Zemlja oddaljena od Sonca
150 000 000 km? (29,9 km/s)
11. Prva kozmična hitrost je krožilna hitrost, ki jo mora doseči telo nad površino Zemlje, da ne pade nanjo. Telo kroži
okoli Zemlje na isti višini. Njena vrednost je 7,9 km/s.
a) Kolikšen je obhodni čas telesa? Polmer Zemlje je 6400 km. (1 h 25 min)
b) Kolikšno pot naredi telo v eni sekundi pri hitrosti 7,9 km/s ? Za koliko se telesu zmanjša višina v eni sekundi?
(5 m)
12. Vit se pelje s kolesom s hitrostjo 25,2 km/h. Premer njegovega kolesa je 45 cm.
a) Kolikokrat se zavrti kolo na 100 metrov dolgi poti? (71,4-krat)
b) Izračunaj, v kolikšnem času se kolo enkrat zavrti. (0,2 s)
c) Določi frekvenco kolesa. (5 Hz)