VABILU s PROGRAMOM - Reaktorski center Podgorica

Comments

Transcription

VABILU s PROGRAMOM - Reaktorski center Podgorica
Storitve učinkovite rabe energije v praksi –
Priložnosti in ovire
Sreda, 23. maj 2012, Reaktorski center, Podgorica pri Ljubljani
Spoštovani!
Vljudno vas vabimo na seminar Storitve učinkovite rabe energije v praksi – Priložnosti in ovire, ki bo
potekal v sredo, 23. maja 2012, na Reaktorskem centru v Podgorici pri Ljubljani.
Storitve učinkovite rabe energije (ES-URE) predstavljajo enega od učinkovitih načinov za zmanjšanje rabe in
stroškov energije v stavbah in s tem tudi doseganja ciljev na področju zmanjšanja izpustov toplogrednih
plinov ter povečanja energetske učinkovitosti in izrabe obnovljivih virov energije tako na evropski kot tudi
nacionalni ravni. Kljub vedno novim storitvam in projektom, pa se trg ES-URE še vedno ne razvija v skladu s
pričakovanji. Omejen je zlasti na javni sektor in sorazmerno dobro razvit samo v nekaterih državah, npr. v
Nemčiji in Avstriji, medtem ko se drugje razvija počasneje, kot je bilo predvideno. Tudi Slovenija sodi med
države s slabo razvitim trgom ES-URE, pa čeprav je bila prva pogodba za pogodbeno zagotavljanje prihranka
energije za 14 objektov s skupno površino nekaj čez 33.300 m2 podpisana z MO Kranj že leta 2001.
Namen seminarja Storitve učinkovite rabe energije v praksi – Priložnosti in ovire je zato predstaviti nekaj
uspešnih primerov novo razvitih storitev učinkovite rabe energije, ki segajo vse od preproste zamenjave
obtočnih črpalk v sistemih centralnega ogrevanja do celovite prenove stavb z optimizacijo delovanja
energetskih sistemov, s katero v večstanovanjskih stavbah dosegajo od 55- do 85-odstotno zmanjšane rabe
energije, in nekatere dejavnike, ki vplivajo na uspešnost izvedbe ES-URE (vloga lokalnih energetskih agencij,
financiranje, razpoložljivost podatkov itd.). Predstavljene bodo tudi osnovne smernice za pripravo projektov
pogodbenega zagotavljanja prihranka energije ter praktične izkušnje projektov pogodbenega zagotavljanja
prihranka energije v ŠRC Golovec in Gorenju. Za zainteresirane je po koncu seminarja predviden še ogled OŠ
Brezovica pri Ljubljani, ki je za projekt gradnje prizidka letos prejela nagrado za energetsko učinkovit projekt
2012. Ogled bo izveden samo v primeru, da bomo zanj prejeli dovolj prijav.
Brezplačen seminar je namenjena vsem, ki vas zanima problematika učinkovite rabe energije in ES-URE, ste
že aktivni na tem področju ali pa se šele odločate o različnih možnostih za zmanjšanje rabe energije.
Z željo, da se srečamo na seminarju, vas lepo pozdravljamo!
Barbara Petelin Visočnik, IJS-CEU
Vodja projekta ChangeBest v Sloveniji
Damir Staničić, IJS-CEU
Vodja projekta EESI v Sloveniji
Seminar je organiziran v okviru projektov ChangeBest (Promoting the development of an energy efficiency service (EES) market;
http://www.changebest.eu/) in EESI (European Energy Service Initiative; http://www.european-energy-service-initiative.net/), ki sta
namenjena promociji in razvoju trga s storitvami na področju učinkovite rabe energije. Projekta sta sofinancirana v okviru programa
»Intelligent Energy Europe (IEE)« Evropske komisije.
Storitve učinkovite rabe energije v praksi – Priložnosti in ovire
Sreda, 23. maj 2012, Reaktorski center, Podgorica pri Ljubljani
PROGRAM
Uvodni nagovor
Primeri uspešnih storitev učinkovite rabe energije
Podpora države izvajanju storitev učinkovite rabe energije
Kako pristopiti k izvajanju projekta pogodbenega zagotavljanja prihranka energije
Stane Merše, IJS-CEU
9:00
Barbara Petelin Visočnik, IJS-CEU
9:10
Mojca Vendramin, MGRT
9:45
Damir Staničić, IJS-CEU
10:00
11:00
Odmor
Pogodbeno zagotavljanje prihranka energije v
ŠRC Golovec – hala A in B kopališče
Prenova razsvetljave v Gorenju
Dostop do finančnih sredstev
Stanislav Berlec,
SID banka
Vidik naročnika:
Tatjana Hren, ZPO Celje, d. o. o.
Vidik izvajalca:
Blaženka Pospiš Perpar, Eltec Petrol, d. o. o.
Vidik naročnika:
Peter Kobal, Gorenje, d. d.
Vidik izvajalca:
Luka Komazec, GGE, d. o. o.
11:15
11:45
Kosilo
12:15
Dejavniki uspešne izvedbe storitev učinkovite rabe energije
13:00
Lokalna energetska agencija kot vmesni
člen pri razvoju ES-URE
Primož Ladava,
GOLEA
Kako do podatkov o rabi energije
Tomaž Fatur,
Solvera Lynx, d.d.
Diskusija in zaključki
14:00
Zaključek seminarja
14:30
Voden ogled Osnovne šole Brezovica pri Ljubljani (če bo dovolj prijav)
15:00
1. Lokacija delavnice
Institut »Jožef Stefan«
Reaktorski center
Velika predavalnica
Podgorica pri Ljubljani
http://www.rcp.ijs.si/main/si/zemljevid.html
2. Prijave
Udeležba na delavnici je brezplačna.
Zaradi omejenega števila udeležencev vas prosimo za predhodno registracijo najkasneje do
ponedeljka, 21. maja 2012, na naslov: [email protected] Ob prijavi navedite
naslednje podatke:
• ime in priimek;
• podjetje oz. organizacija;
• kraj;
• elektronski naslov;
• interes za voden ogled OŠ Brezovica po koncu seminarja (Da/Ne).
3. Voden ogled
V primeru zadostnega zanimanja bomo po
koncu seminarja organizirali voden ogled
OŠ Brezovica pri Ljubljani, ki je za projekt
gradnje prizidka letos prejela nagrado za
energetsko učinkovit projekt 2012. Nov
prizidek, ki je z uporabno površino 3.780 m2
nadomestil dotrajano, 60 let staro šolsko
stavbo, je arhitekt in vodja projekta Slavko
Gabrovšek zasnoval kot nizkoenergijski objekt
enostavne oblike, s kakovostno izolacijo in
za zrak neprepustnim ovojem stavbe,
Vir: http://www.osbrezovica.si/pages.aspx?pt=p1
toplozračnimi sprejemniki sončne energije,
ustreznimi toplotnoizolacijski senčili in vgrajeno napravo za vračanje toplote odpadnega
zraka. Poraba energije za ogrevanje se je v primerjavi s starim objektom znižala za 84 %,
celotna investicija pa je občino stala okoli 4,5 milijona evrov. Zanimivost projekta je tudi, da
so gradiva, pridobljena z rušenjem starega objekta, uporabili pri gradnji novega objekta.
Ogled bo trajal bo približno 1 uro, zanj pa se je potrebno prijaviti hkrati s prijavo na seminar.
Lokacija ogleda:
Osnovna šola Brezovica pri Ljubljani
Šolska ulica 15
1351 Brezovica pri Ljubljani

Similar documents