Posebni pogoji za zavarovanje avtomobilske asistence

Comments

Transcription

Posebni pogoji za zavarovanje avtomobilske asistence
ZAA-OA-13
Posebni pogoji za zavarovanje avtomobilske asistence osebnih vozil,
motornih kamping vozil in lahkih tovornih vozil
Ti pogoji se uporabljajo od 15.05.2013.
I.
UVODNE DOLOČBE
II.
1. člen – UPORABA POGOJEV
(1) Za to zavarovanje se uporabljajo tudi vsakokrat veljavni Splošni pogoji za
zavarovanje avtomobilske asistence, razen v delu, ki je s temi pogoji
drugače urejen.
NAČINI ZAVAROVANJA
3. člen – PAKETI ZAVAROVANJA
(1) Zavarovanec lahko sklene enega izmed naslednjih paketov asistenčnih
storitev, navedenih v tabeli:
1) AsistencaSUPREME (tabela št. 1)
3) AsistencaBASIC (tabela št. 3)
2) AsistencaPLUS (tabela št. 2);
4) AsistencaMINI (tabela št. 4)
(2) Obseg kritja, območje kritja, časovne omejite in višina kritij (zavarovalna
vsota), ki veljajo ob uresničitvi posamezne asistenčne storitve, so za
posamezne pakete razvidni iz tabel v nadaljevanju teh pogojev.
(3) Poleg omejitev zavarovalnega kritja, določenih v teh posebnih pogojih,
veljajo tudi omejitve, določene v vsakokrat veljavnih Splošnih pogojih za
zavarovanje avtomobilske asistence.
2. člen – PREDMET ZAVAROVANJA
(1) Po teh pogojih se zavaruje avtomobilska asistenca za osebna vozila,
motorna kamping vozila do 3,5 tone in lahka komercialna (tj. tovorna)
vozila do 3,5 tone in, če je tako dogovorjeno, tudi avtomobilska asistenca
za bivalne prikolice do 3,5 tone, dokler so spete z zavarovanim osebnim
vozilom.
Tabela št. 1 – ASISTENCASUPREME
Nevarnost
(v skladu z definicijami iz 3. člena Splošnih pogojev)
01. pomoč na kraju asistenčnega primera (»manjše popravilo«)
02. vleka vozila
03. vleka vozila s prisotnostjo avtodvigala
04. pomoč pri težavah s ključi vozila
05. dostava goriva
06. dostava nadomestnih delov
07. vrnitev vozila v domovino
08. brezpogojna vrnitev vozila v domovino
09. prepustitev vozila tuji državi
10. pomoč pri organizaciji odpreme tovora
11. pomoč pri polnjenju napačnega goriva
12. pomoč pri zamenjavi poškodovane pnevmatike
13. nasvet, kako ravnati v nujnem primeru
14. prevoz upravičencev do doma /
namestitev
na cilj potovanja /
prevoz
stroški nočitev**/
vrnitev otrok pod 16 let
otroci pod 16 let
15. zdravniški prevoz
16. pomoč v primeru smrti v tujini
17. nujen obisk svojcev poškodovanega upravičenca v tujini
18. nadomestno vozilo (razred D ali E)
19. nadomestni voznik
20. dostava in vrnitev (drop-off) nadomestnega vozila na kraj
asistenčnega primera
21. predujem plačila stroška nujnega popravila
22. varščina in pravna pomoč
23. prevoz zavarovanca po popravljeno vozilo
Starost vozila:
Slovenija
Kraja
Višina kritja
Nesreča
Ne
1.000 €
Da
Ne
1.000 €
Da
Ne
1.000 €
Da
Da
1.000 €
Ne
Ne
800 €
Ne
Ne
/
Da
Ne
Da
Ne
Da
Ne
Da
Ne
Da*
Ne
800 €
Ne
Ne
800 €
Ne
Da
/
Da
Da 150 €/noč, max. 2 noči
Da
vlak 1. razred /
Da
Da
ekon. let
Države zelene karte
Okvara Kraja
Višina kritja
Da
Ne
2.000 €
Da
Ne
2.000 €
Da
Ne
2.000 €
Da
Da
2.000 €
Da
Ne
1.500 €
Da
Ne
/
Da
Ne
2.000 €
Ne
Ne
1.000 €
Ne
Ne
100 €
Da*
Ne
/
Da
Ne
1.500 €
Da
Ne
1.500 €
Da
Da
/
Da
Da 200 €/noč, max. 5 noči
vlak 1. razred / ekon.
Da
Da
let / taxi do 120 €
vlak 1. razred /
Ne
Ne
ekon. let
Ne
Ne
/
Ne
Ne
/
povr. voz. 1. razred
Ne
Ne
Da
Da
max. 120 ur
Ne
Ne
/
Nesreča
Da
Da
Da
Ne
Ne
Da
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Da
Da
Okvara
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Ne
Ne
Ne
Ne
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Ne
Ne
Ne
Da
Ne
Ne
Ne
Da
Da
Ne
Ne
Ne
Da
Ne
Ne
Ne
Ne
Da
Ne
max. 72 ur
/
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
250 €
Da
Da
Da
500 €
Da
Da
Da
/
Ne
Ne
Ne
20 let
Ne
Ne
Ne
/
2.000 €
10.000 €
100 €
Da
Da
Da
/
Ne
Ne
Da
20 let
Ne
Ne
Ne
/
5.000 €
10.000 €
500 €
Nesreča
Da
Da
Da
Ne
Ne
Da
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Da
Da
Okvara
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Ne
Ne
Ne
Ne
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Ne
Ne
Ne
Da
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Da
Da
Da
Tabela št. 2 – ASISTENCAPLUS
Nevarnost
(v skladu z definicijami iz 3. člena Splošnih pogojev)
01. pomoč na kraju asistenčnega primera (»manjše popravilo«)
02. vleka vozila
03. vleka vozila s prisotnostjo avtodvigala
04. pomoč pri težavah s ključi vozila
05. dostava goriva
06. dostava nadomestnih delov
07. vrnitev vozila v domovino
08. brezpogojna vrnitev vozila v domovino
09. prepustitev vozila tuji državi
10. pomoč pri organizaciji odpreme tovora
11. pomoč pri polnjenju napačnega goriva
12. pomoč pri zamenjavi poškodovane pnevmatike
13. nasvet, kako ravnati v nujnem primeru
14. prevoz upravičencev do doma /
namestitev
na cilj potovanja /
prevoz
stroški nočitev**/
vrnitev otrok pod 16 let
otroci pod 16 let
15. zdravniški prevoz
16. pomoč v primeru smrti v tujini
17. nujen obisk svojcev poškodovanega upravičenca v tujini
Slovenija
Kraja
Višina kritja
Nesreča
Ne
400 €
Da
Ne
400 €
Da
Ne
500 €
Da
Da
400 €
Ne
Ne
400 €
Ne
Ne
/
Da
Ne
Da
Ne
Ne
Ne
Da
Ne
Da*
Ne
130 €
Ne
Ne
200 €
Ne
Da
/
Da
Da 100 €/noč, max. 2 noči
Da
vlak 2. razred /
Da
Da
ekon. let
Države zelene karte
Okvara Kraja
Višina kritja
Da
Ne
500 €
Da
Ne
500 €
Da
Ne
800 €
Da
Da
500 €
Da
Ne
500 €
Da
Ne
/
Da
Ne
2.000 €
Ne
Ne
Ne
Ne
100 €
Da*
Ne
/
Da
Ne
170 €
Da
Ne
500 €
Da
Da
/
Da
Da
150 €/noč, max. 4 noči
vlak 2. razred / ekon.
Da
Da
let / taxi do 120 €
vlak 2. razred /
Ne
Ne
ekon. let
Ne
Ne
/
Ne
Ne
/
povr. voz. 1. razred
Ne
Ne
Zavarovalnica Tilia, d.d.
Seidlova cesta 5, 8000 Novo mesto
www.zav-tilia.si
ZAA-OA-13
stran 1 od 2
18. nadomestno vozilo (razred C ali D)
19. nadomestni voznik
20. dostava in vrnitev (drop-off) nadomestnega vozila na kraj
asistenčnega primera
21. predujem plačila stroška nujnega popravila
22. varščina in pravna pomoč
23. prevoz zavarovanca po popravljeno vozilo
Starost vozila:
Da
Da
Da
Ne
Da
Ne
max. 48 ur
/
Ne
Ne
Ne
Da
Da
Ne
/
Ne
Ne
Ne
12 let
Ne
Ne
Ne
/
Nesreča
Da
Da
Da
Ne
Ne
Da
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Da
Da
Okvara
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Ne
Ne
Ne
Ne
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Ne
Ne
Ne
Da
Ne
Ne
Ne
Da
Da
Ne
Ne
Ne
Da
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Da
Da
Da
Da
Da
Ne
Ne
Ne
Da
Da
Ne
/
Ne
Ne
Ne
12 let
Ne
Ne
Ne
/
Nesreča
Da
Da
Da
Ne
Ne
Da
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Da
Ne
Okvara
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Da
Ne
Slovenija
Kraja
Ne
Ne
Ne
Da
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Da
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Da
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Da
Da
Da
Da
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
/
Ne
Ne
Ne
12 let
Ne
Ne
Ne
/
Da
Da
Ne
Ne
Ne
12 let
Ne
Ne
Ne
/
1.500 €
10.000 €
Da
Da
Da
Ne
Da
Ne
max. 72 ur
/
Da
Da
Da
250 €
Da
Da
Da
/
Ne
Ne
Da
12 let
Ne
Ne
Ne
/
2.000 €
10.000 €
500 €
Tabela št. 3 – ASISTENCABASIC
Nevarnost
(v skladu z definicijami iz 3. člena Splošnih pogojev)
01. pomoč na kraju asistenčnega primera (»manjše popravilo«)
02. vleka vozila
03. vleka vozila s prisotnostjo avtodvigala
04. pomoč pri težavah s ključi vozila
05. dostava goriva
06. dostava nadomestnih delov
07. vrnitev vozila v domovino
08. brezpogojna vrnitev vozila v domovino
09. prepustitev vozila tuji državi
10. pomoč pri organizaciji odpreme tovora
11. pomoč pri polnjenju napačnega goriva
12. pomoč pri zamenjavi poškodovane pnevmatike
13. nasvet, kako ravnati v nujnem primeru
14. prevoz upravičencev do doma /
namestitev
na cilj potovanja /
prevoz
stroški nočitev**/
vrnitev otrok pod 16 let
otroci pod 16 let
15. zdravniški prevoz
16. pomoč v primeru smrti v tujini
17. nujen obisk svojcev poškodovanega upravičenca v tujini
18. nadomestno vozilo (razred A ali B)
19. nadomestni voznik
20. dostava in vrnitev (drop-off) nadomestnega vozila na kraj
asistenčnega primera
21. predujem plačila stroška nujnega popravila
22. varščina in pravna pomoč
23. prevoz zavarovanca po popravljeno vozilo
Starost vozila:
Slovenija
Kraja
Višina kritja
Ne
200 €
Ne
200 €
Ne
500 €
Da
200 €
Ne
200 €
Ne
/
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
130 €
Ne
200 €
Da
/
Da
70 €/noč, max. 1 noč
vlak 2. razred /
Da
ekon. let
max. 24 ur
/
Nesreča
Da
Da
Da
Ne
Ne
Da
Da
Ne
Da
Ne
Ne
Ne
Da
Da
Da
Države zelene karte
Okvara
Kraja
Višina kritja
Da
Ne
350 €
Da
Ne
350 €
Da
Ne
800 €
Da
Da
350 €
Da
Ne
350 €
Da
Ne
/
Da
Ne
1.500 €
Ne
Ne
Ne
Ne
100 €
Ne
Ne
Da
Ne
170 €
Da
Ne
500 €
Da
Da
/
Da
Da 100 €/noč, max. 2 noči
vlak 2. razred / ekon.
Da
Da
let / taxi do 120 €
vlak 2. razred /
Ne
Ne
ekon. let
Ne
Ne
/
Ne
Ne
/
Ne
Ne
povr. voz. 2. razred
Da
Ne
max. 48 ur
Ne
Ne
/
Ne
Ne
Ne
800 €
8.000 €
Da
Da
Da
/
Ne
Ne
Da
12 let
Ne
Ne
Ne
/
Višina kritja
150 €
150 €
300 €
150 €
150 €
Nesreča
Da
Da
Da
Ne
Ne
1.000 €
8.000 €
250 €
Tabela št. 4 – ASISTENCAMINI
Nevarnost
(v skladu z definicijami iz 3. člena Splošnih pogojev)
01. pomoč na kraju asistenčnega primera (»manjše popravilo«)
02. vleka vozila
03. vleka vozila s prisotnostjo avtodvigala
04. pomoč pri težavah s ključi vozila
05. dostava goriva
06. dostava nadomestnih delov
07. vrnitev vozila v domovino
08. brezpogojna vrnitev vozila v domovino
09. prepustitev vozila tuji državi
10. pomoč pri organizaciji odpreme tovora
11. pomoč pri polnjenju napačnega goriva
12. pomoč pri zamenjavi poškodovane pnevmatike
13. nasvet, kako ravnati v nujnem primeru
14. prevoz upravičencev do doma /
namestitev
na cilj potovanja /
prevoz
stroški nočitev**/
vrnitev otrok pod 16 let
otroci pod 16 let
15. zdravniški prevoz
16. pomoč v primeru smrti v tujini
17. nujen obisk svojcev poškodovanega upravičenca v tujini
18. nadomestno vozilo (razred A ali B)
19. nadomestni voznik
20. dostava in vrnitev (drop-off) nadomestnega vozila na kraj
asistenčnega primera
21. predujem plačila stroška nujnega popravila
22. varščina in pravna pomoč
23. prevoz zavarovanca po popravljeno vozilo
Starost vozila:
/
Da
Da
Ne
Da
/
Ne
Ne
Ne
Da
Da
Da
max. 24 ur
/
Da
Da
Da
Ne
/
Države zelene karte
Okvara Kraja
Višina kritja
Da
Ne
250 €
Da
Ne
250 €
Da
Ne
600 €
Da
Da
250 €
Da
Ne
250 €
Da
Ne
/
Ne
Ne
1.000 €
Ne
Ne
Ne
Ne
100 €
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Da
Da
/
Da
Ne
60 € max., 2 noči
vlak 2. razred / ekon.
Da
Ne
let / taxi do 120 €
vlak 2. razred /
Ne
Ne
ekon. let
Ne
Ne
/
Ne
Ne
/
Ne
Ne
povr. voz. 2. razred
Ne
Ne
max. 48 ur
Ne
Ne
/
500 €
8.000 €
Opombe:
* kritje je podano le za lahka komercialna (tj. tovorna) vozila do 3,5 tone (za ostale tipe vozil kritje ni podano).
** v enem asistenčnem primeru zavarovalnica krije le eno od navedenih asistenčnih storitev.
Znak » / « pomeni, da ni omejitve v smislu:
višine kritja oziroma
starosti zavarovanega vozila v primeru prometne nesreče in/ali kraje (je pa limit starosti zavarovanega vozila v primeru okvare zavarovanega vozila).
Zavarovalnica Tilia, d.d. Novo mesto, Seidlova cesta 5, 8000 Novo mesto, vpisana na Okrožnem sodišču v Novem mestu, št. reg. vložka 068/10 158700, dovoljenje Agencije za zavarovalni
nadzor za opravljanje zavarovalnih poslov št. 30200-1262/04-13, 15, 24 z dne 18.08.2004, ustanovni kapital 14.317.672,63 EUR, predsednik nadzornega sveta mag. Zvonko Ivanušič, davčna št.
40090043, ID za DDV SI40090043, matična št. 5063426000, št. TRR življenjskih zavarovanj 02970-0253102362, št. TRR ostalih zavarovanj 03150-1000015755.
Za izvajanje nadzora nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, 1502 Ljubljana.
Zavarovalnica Tilia, d.d.
Seidlova cesta 5, 8000 Novo mesto
www.zav-tilia.si
ZAA-OA-13
stran 2 od 2