Laboratorijski material - Zdravstveni Dom Trbovlje

Comments

Transcription

Laboratorijski material - Zdravstveni Dom Trbovlje
Javni razpis za oddajo javnega naročiila blaga
na odprtem postopku za sklenitev okvirnega sporazuma:
Dobava laboratorijskega materiala
OBR-4
PREDRAČUN
SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI
Ponudnik:
Naziv:
Naslov:
Transakcijski račun
ID za DDV
Naročnik:
Naziv: ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE
Naslov:
Transakcijski račun
ID za DDV
Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje
PREDRAČUN
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. SKLOP: Potrošni material za odvzem venske in kapilarne krvi .
Epruvete za vakumski odvzem
Biokemična epruveta brez gela, 4 ml, 13x75 mm
Biokemična epruveta z gelom, 3,5 ml, 13x75 mm
Biokemična epruveta z gelom, 5 ml, 13x100 mm
Epruveta z dodatkom Na Fluorida/ K oksalata, 2 ml, 13x75 mm
Epruveta z dodatkom K3EDTA, 2 ml, 13x75 mm
Epruveta z dodatkom K3EDTA, 3 ml, 13x75 mm
Epruveta z dodatkom K3EDTA, 6 ml, 13x100 mm
Epruveta z dodatkom Na citrata (0,109 M), 1,8 ml, 13x75 mm (hemostaza)
Epruveta z dodatkom Na citrata (0,109 M), 4 ml, 13x75 mm (hemostaza)
Epruveta z dodatkom Na citrata, 1,6 ml, 13x75 mm (sedimentacija)
Epruveta brez aditivov, 2 ml ali 4 ml, 13x75 mm
Negraduirana pipeta za določevanje hitrosti SR na analizatorju SEDIKO M10, Burnik
Enota
mere
Želeno
osnovno
pakiranje
Predvidena
količina za
obdobje 1
leta
sc.
sc.
sc.
sc.
sc.
sc.
sc.
sc.
sc.
sc.
sc.
sc.
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
1
120
1
10
4
85
2
5
1
13
4
8
Stran 1 od 13
Cena na
Skupaj
Popust /
DDV Cena na
DDV v
EM brez
vrednost za
rabat v
na EM EM z DDV
%
DDV v
količino v
EUR
v EUR v EUR
EUR
EUR z DDV
9,700
12,790
12,790
9,150
9,370
9,370
9,700
9,570
10,060
9,370
9,270
33,440
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
2,134
2,814
2,814
2,013
2,061
2,061
2,134
2,105
2,213
2,061
2,039
7,357
11,83
15,60
15,60
11,16
11,43
11,43
11,83
11,68
12,27
11,43
11,31
40,80
11,83
1.872,46
15,60
111,63
45,73
971,67
23,67
58,38
12,27
148,61
45,24
326,37
Javni razpis za oddajo javnega naročiila blaga
na odprtem postopku za sklenitev okvirnega sporazuma:
Dobava laboratorijskega materiala
Zap.
št.
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
1. SKLOP: Potrošni material za odvzem venske in kapilarne krvi
Igle za vakumski odvzem
Igla z ventilom 0,8x38 mm, dvostranska, silikonizirana
Igla z ventilom 0,9x38 mm, dvostranska silikonizirana,
Igla s kapilaro 0,8x38 mm, dvostranska silikonizirana
Metuljček – varnostni + luer adapter 0,8x19 mm, 30 cm, silikoniziran
Luer adapter, G20, kot npr. Greiner, Vacuette 450070 ali enakovredno
Nastavek za igle za večkratno uporabo
Nastavek za igle za enkratno uporabo
Pribor za kapilarni odvzem
Mikroepruveta za kapilarni odvzem s širokim vratom, biokemična z gelom
Mikroepruveta za kapilarni odvzem s širokim vratom, za krvno sliko s K3EDTA
Lanceta 1mm globine
Lanceta 1,5 mm globine
Lanceta 2 mm globine
Žilne preveze in ostali pribor
Preveza za enkratno uporabo brez lateksa
Preveza za večkratno uporabo brez lateksa
Diff-Safe krvni disp.
OBR-4
PREDRAČUN
Enota
mere
Želeno
osnovno
pakiranje
Predvidena
količina za
obdobje 1
leta
sc.
sc.
sc.
sc.
sc.
sc.
sc.
100
100
50
50
100
10
250
55
40
20
40
2
4
1
6,830
6,830
5,075
24,740
8,600
1,520
4,420
9,5
9,5
9,5
9,5
22
22
22
0,649
0,649
0,482
2,350
1,892
0,334
0,972
7,48
7,48
5,56
27,09
10,49
1,85
5,39
411,34
299,15
111,14
1.083,61
20,98
7,42
5,39
sc.
sc.
sc.
sc.
sc.
50
50
200
200
200
20
40
1
1
10
9,150
6,950
39,900
40,110
39,240
22
22
9,5
9,5
9,5
2,013
1,529
3,791
3,810
3,728
11,16
8,48
43,69
43,92
42,97
223,26
339,16
43,69
43,92
429,68
kolut
kos
sc.
1
1
100
1
5
8
3,740
5,500
2,970
22
22
22
0,823
1,210
0,653
4,56
6,71
3,62
4,56
33,55
28,99
6.729,31
Stran 2 od 13
Cena na
Skupaj
Popust /
DDV Cena na
DDV v
EM brez
vrednost za
rabat v
na EM EM z DDV
%
DDV v
količino v
EUR
v EUR v EUR
EUR
EUR z DDV
Javni razpis za oddajo javnega naročiila blaga
na odprtem postopku za sklenitev okvirnega sporazuma:
Dobava laboratorijskega materiala
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2. SKLOP: Originalni reagenti in material vezan na hematološki analizator Abbott
CELL-DYN 3200
Reagenti
DILUENT/SHEAT
WBC LYSE
CN FREE HGB/NOC LYSE
ENZYMATIC CLEANER CONCENTRATE
Kontrolni material
CONTROL TRI LEVEL - polovično pakiranje
CONTROL TRI LEVEL - veliko pakiranje
CD HEMCAL PLUS CAL - kalibrator
Potrošni material in rezervni deli
Syringe 10 ml
Syringe 500 ml
Syringe 2,5 ml
Needle Sample Loader
Peristaltic Pump Tubing - (Medium)
Inline Filters, Micro Bubble
Fan Filter
OBR-4
PREDRAČUN
Enota
mere
Želeno
osnovno
pakiranje
Predvidena
količina za
obdobje 1
leta
kos
kos
kos
sc.
1
1
1
2
45
35
8
4
106,590
112,860
461,630
207,100
0
0
0
0
9,5
22
9,5
22
10,126
24,829
43,855
45,562
116,72
137,69
505,48
252,66
5.252,22
4.819,12
4.043,88
1.010,65
sc.
sc.
sc.
2x3
4x3
2x3
1
6
1
210,900
364,800
171,000
0
0
0
9,5
9,5
9,5
20,036
34,656
16,245
230,94
399,46
187,25
230,94
2.396,74
187,25
kos
kos
kos
kos
sc.
sc.
kos
1
1
1
1
4
6
1
1
1
1
1
1
1
1
326,000
250,800
250,800
438,900
50,160
175,560
62,700
0
0
0
0
0
0
0
22
22
22
22
22
22
22
71,720
55,176
55,176
96,558
11,035
38,623
13,794
397,72
305,98
305,98
535,46
61,20
214,18
76,49
397,72
305,98
305,98
535,46
61,20
214,18
76,49
19.837,79
Stran 3 od 13
Cena na
Skupaj
Popust /
DDV Cena na
DDV v
EM brez
vrednost za
rabat v
na EM EM z DDV
%
DDV v
količino v
EUR
v EUR v EUR
EUR
EUR z DDV
Javni razpis za oddajo javnega naročiila blaga
na odprtem postopku za sklenitev okvirnega sporazuma:
Dobava laboratorijskega materiala
Želeno
osnovno
pakiranje
Predvidena
količina za
obdobje 1
leta
sc.
sc.
sc.
sc.
sc.
sc.
sc.
sc.
sc.
sc.
sc.
sc.
4x100 testov
4x100 testov
4x100 testov
4x100 testov
2x100 testov
4x100 testov
2x100 testov
2x50 testov
4x50 testov
4x100 testov
4x100 testov
2x100 testov
6
6
8
10
10
13
16
35
18
6
5
25
26,750
26,750
38,640
35,460
38,510
23,780
192,520
162,120
26,750
26,750
32,700
101,330
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
2,541
2,541
3,671
3,369
3,658
2,259
18,289
15,401
2,541
2,541
3,107
9,626
29,29
29,29
42,31
38,83
42,17
26,04
210,81
177,52
29,29
29,29
35,81
110,96
175,75
175,75
338,49
388,29
421,68
338,51
3.372,95
6.213,25
527,24
175,75
179,03
2.773,91
sc.
sc.
sc.
sc.
sc.
12x3 ml
5x1 ml
3x1 ml
20x5 ml
20x5 ml
1
2
4
2
2
62,830
198,320
26,750
272,490
272,490
0
0
0
0
0
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
5,969
18,840
2,541
25,887
25,887
68,80
217,16
29,29
298,38
298,38
68,80
434,32
117,17
596,75
596,75
kos
kos
kos
kos
sc.
sc.
sc.
sc.
sc.
1
1
1
1
2x230 ml
2x115 ml
6x8 ml
2x11 ml
2x11 ml
1
2
2
4
10
6
6
18
5
119,190
58,790
50,010
85,180
21,800
24,770
72,170
7,930
18,830
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
22
22
22
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
26,222
12,934
11,002
18,740
2,071
2,353
6,856
0,753
1,789
145,41
71,72
61,01
103,92
23,87
27,12
79,03
8,68
20,62
145,41
143,45
122,02
415,68
238,71
162,74
474,16
156,30
103,09
Zap.
3. SKLOP: Originalni reagenti in material vezan na biokemični analizator ROCHE
Enota
št. cobas c 111 in urinska analizatorja ROCHE Urysis 1800 in ROCHE Miditron Junior II. mere
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Reagenti cobas c 111
Alanine Aminotr./ALT/GPT
Asparat Aminotr./AST/GOT
Cholesterol
Creatinin Jaffe
Gama-Glutamyltransf./GGT
Glucose HK
HDL-Cholesterol
LDL-Cholesterol
Triglycerides
UREA
Uric Acid
CRP Latex
Kalibratorji in kontrolni material cobas c 111
Calibrator f.a.s.
Calibrator f.a.s.Proteins
Calibrator f.a.s.Lipids
PreciControl ClinChem Multi 2
PreciControl ClinChem Multi 2
Elektroliti cobas c 111
Reference Electrode
Na-Electrode
K-Electrode
Cl-Electrode
Calibrator indirect/urine
Reference Solution
Calibrator Kit
Deproteinizer
Etcher
OBR-4
PREDRAČUN
Stran 4 od 13
Cena na
Skupaj
Popust /
DDV Cena na
DDV v
EM brez
vrednost za
rabat v
na EM EM z DDV
%
DDV v
količino v
EUR
v EUR v EUR
EUR
EUR z DDV
Javni razpis za oddajo javnega naročiila blaga
na odprtem postopku za sklenitev okvirnega sporazuma:
Dobava laboratorijskega materiala
Zap.
3. SKLOP: Originalni reagenti in material vezan na biokemični analizator ROCHE
št. cobas c 111 in urinska analizatorja ROCHE Urysis 1800 in ROCHE Miditron Junior II
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
36
37
38
Sistemski reagenti cobas c 111
Cleaner, basic
Pyridoxal Phosphate
Cleaning solution
Diluent NaCl 9 %
Activator
Potrošni material cobas c 111
Cuvette Segments
Thermal paper
Hitachi Sample Cups
Sample Cups-micro
Photometer Lamp Assembly
Filter Fluid D13,8
Probe c111
Chimney 912/others
Urysis 1800, Miditron junior II
Combur-10- M
Control-Test M
Thermo Printer Paper (za Miditron junior II)
OBR-4
PREDRAČUN
Enota
mere
Želeno
osnovno
pakiranje
Predvidena
količina za
obdobje 1
leta
sc.
sc.
kos
sc.
sc.
4x21 ml
4x200 ml
1x1000 ml
4x12 ml
9x12 ml
4
8
18
2
3
26,700
42,610
26,030
21,360
71,860
0
0
0
0
0
9,5
9,5
22
9,5
9,5
2,537
4,048
5,727
2,029
6,827
29,24
46,66
31,76
23,39
78,69
116,95
373,26
571,62
46,78
236,06
sc.
sc.
sc.
sc.
kos
sc.
sc.
sc.
1680
5
5000
500
1
10
2
2x48
28
18
1
1
4
1
1
1
149,410
7,410
78,170
20,760
353,680
42,020
264,460
21,120
0
0
0
0
0
0
0
0
22
22
22
22
22
22
22
22
32,870
1,630
17,197
4,567
77,810
9,244
58,181
4,646
182,28
9,04
95,37
25,33
431,49
51,26
322,64
25,77
5.103,85
162,72
95,37
25,33
1.725,96
51,26
322,64
25,77
sc.
sc.
sc.
100
50
10
65
1
2
34,150
37,710
7,100
0
0
0
9,5
9,5
22
3,244
3,582
1,562
37,39
41,29
8,66
2.430,63
41,29
17,32
30.202,75
Stran 5 od 13
Cena na
Skupaj
Popust /
DDV Cena na
DDV v
EM brez
vrednost za
rabat v
na EM EM z DDV
%
DDV v
količino v
EUR
v EUR v EUR
EUR
EUR z DDV
Javni razpis za oddajo javnega naročiila blaga
na odprtem postopku za sklenitev okvirnega sporazuma:
Dobava laboratorijskega materiala
Zap.
št.
1
2
Zap.
št.
1
2
3
4
5
Enota
mere
Želeno
osnovno
pakiranje
Predvidena
količina za
obdobje 1
leta
sc.
sc.
20
20
35
80
5. SKLOP: Kemikalije
Enota
mere
Želeno
osnovno
pakiranje
Predvidena
količina za
obdobje 1
leta
Barvilo Giemsa za mikroskopiranje, 500 ml
Barvilo May Grünwald za mikroskopiranje, 500 ml
Lugolova raztopina, vodna raztopina, 100 ml
Sulfosalicilna kislina, 20%, 100 ml
Imerzijsko olje za mikroskopijo (nd=1,516; νd=43), 50 ml
stekl.
stekl.
stekl.
stekl.
stekl.
1
1
1
1
1
15
50
1
1
2
4. SKLOP: Laboratorijski testi
Okultna kri v blatu
Test za določanje streptokoka a v brisu grla
Stran 6 od 13
OBR-4
PREDRAČUN
Cena na
Skupaj
Popust /
DDV Cena na
DDV v
EM brez
vrednost za
rabat v
na EM EM z DDV
%
DDV v
količino v
EUR
v EUR v EUR
EUR
EUR z DDV
13,8000
11,7000
9,5
9,5
1,311
1,112
15,1110
12,8115
528,89
1.024,92
1.553,81
Cena na
Skupaj
Popust /
DDV Cena na
DDV v
EM brez
vrednost za
rabat v
na EM EM z DDV
%
DDV v
količino v
EUR
v EUR v EUR
EUR
EUR z DDV
19,5390
11,2680
2,7370
9,1303
11,0718
9,5
9,5
9,5
22
22
1,856
1,070
0,260
2,009
2,436
21,40
12,34
3,00
11,14
13,51
320,93
616,92
3,00
11,14
27,02
979,00
Javni razpis za oddajo javnega naročiila blaga
na odprtem postopku za sklenitev okvirnega sporazuma:
Dobava laboratorijskega materiala
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
6. SKLOP: Laboratorijski potrošni material - MIKRO+POLO d.o.o.
Epruvete PVC 16x100 mm + zamašek
Epruvete PVC 13x75 mm + zamašek
Nastavek za avtomatsko pipeto, 100-1000 µl
Nastavek za avtomatsko pipeto, 20-200 µl
Nastavek za avtomatsko pipeto, 0,5-5 ml
Pipeta Pasteur, 1 ml
Mikropipeta z oznako 25 µl
Parafilm, 10 cm x 38 m
Laboratorijska posodica za blato z žličko
Laboratorijska posodica za urin, trda, prosojna, s pokrovom z navojem, nesterilna
Laboratorijska posodica za urin, trda, prosojna, s pokrovom z navojem, sterilna
Predmetno steklo 26x76x1 mm
Predmetno steklo 26x76x1 mm, obrušena
Pokrovno steklo, 24x24 mm
Pokrovno steklo, 24x40 mm
Urised komplet za standardizirano mikroskopsko analizo urina z rumenimi nastavki
Urised epruveta
Posodica reaktivna, 1,5 ml
Čistilni (rižev) papir za čiščenje mikroskopa
Vrečka za prenos bioloških vzorcev
Kozarec PVC 0,2 l
Kozarec PVC 0,5 l
Lopatica, lesena
Robec alkoholni, 32x38 mm
Palčka, lesena, nevatirana, 20cm
Enota
mere
sc.
sc.
sc.
sc.
sc.
sc.
sc.
kolut
sc.
sc.
sc.
sc.
sc.
sc.
sc.
sc.
sc.
sc.
sc.
sc.
sc.
sc.
sc.
sc.
sc.
Želeno
osnovno
pakiranje
1000
1000
1000
1000
200
500
250
1
100
100
100
50
50
100
100
500
500
500
100
100
50
100
200
100
Stran 7 od 13
Predvidena
količina za
obdobje 1
leta
1
1
1
1
1
4
2
1
15
45
1
30
40
25
25
6
1
4
1
10
20
10
1
1
4
OBR-4
PREDRAČUN
Cena na
Skupaj
Popust /
DDV Cena na
DDV v
EM brez
vrednost za
rabat v
na EM EM z DDV
%
DDV v
količino v
EUR
v EUR v EUR
EUR
EUR z DDV
30,7320
18,0700
5,7400
5,4880
33,6240
9,3280
17,9790
17,2800
5,1240
7,8460
8,4940
1,2590
1,9030
1,7810
2,8850
75,7850
28,5770
3,6800
8,2620
8,5800
1,0100
2,9390
0,9240
10,2000
1,1960
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
6,761
3,975
1,263
1,207
7,397
2,052
3,955
3,802
1,127
1,726
1,869
0,277
0,419
0,392
0,635
16,673
6,287
0,810
1,818
1,888
0,222
0,647
0,203
2,244
0,263
37,49
22,05
7,00
6,70
41,02
11,38
21,93
21,08
6,25
9,57
10,36
1,54
2,32
2,17
3,52
92,46
34,86
4,49
10,08
10,47
1,23
3,59
1,13
12,44
1,46
37,49
22,05
7,00
6,70
41,02
45,52
43,87
21,08
93,77
430,75
10,36
46,08
92,87
54,32
87,99
554,75
34,86
17,96
10,08
104,68
24,64
35,86
1,13
12,44
5,836
1.843,10
Javni razpis za oddajo javnega naročiila blaga
na odprtem postopku za sklenitev okvirnega sporazuma:
Dobava laboratorijskega materiala
Zap.
št.
1
2
3
4
1
7. SKLOP: Originalni reagenti in material vezan na hematološki analizator Orphee
Mythic 22
Reagenti
Mythic 22 Diluent, 10 l
Mythic 22 Cleaning Solution, 1l
Mythic 22 Onlyone, 0,5 l
Mythic 18-22 Flush-Cleaner, 0,25 l
Kontrolni material
Myt-5DControl 6x2,5 ml, Tripack
OBR-4
PREDRAČUN
Enota
mere
Želeno
osnovno
Predvidena
količina za
Cena na Popust / DDV v DDV Cena na
Skupaj
EM brez rabat v
%
na EM EM z DDV vrednost za
kos
kos
kos
kos
1
1
1
1
10
10
10
1
179,000
79,000
400,000
22,000
0
0
0
0
9,5
9,5
9,5
22
17,005
7,505
38,000
4,840
196,01
86,51
438,00
26,84
1.960,05
865,05
4.380,00
26,84
sc.
1
6
180,000
0
9,5
17,100
197,10
1.182,60
8.414,54
69.560,29
SKUPAJ VREDNOST PONUDBE V EUR Z DDV
Stran 8 od 13
Javni razpis za oddajo javnega naročiila blaga
na odprtem postopku za sklenitev okvirnega sporazuma:
Dobava laboratorijskega materiala
ZAHTEVANI POGOJI ZA PONUJENE ARTIKLE:
1. SKLOP: Potrošni material za odvzem venske in kapilarne krvi
Vsi izdelki od zaporedne številke 1 do 27 morajo biti od istega proizvajalca in med seboj kompatibilni.
Izjema je izdelek pod zaporedno številko 12 - Negraduirana pipeta za določanje hitrosti sedimentacije eritrocitov,
ki mora biti merilna pipeta VACUPETA - SEDIKO, proizvajalca Laboratorijska tehnika Burnik.
Sistem za odvzem venske krvi mora biti zaprt (da ni mogoč stik s krvjo) in varen (da ščiti pred nenamernimi poškodbami).
Dimenzije epruvet z varnostnim zamaškom za zaprt odvzem venske krvi morajo biti prilagojene laboratorijskim analizatorjem, centrifugam in stojalom.
Epruvete morajo omogočati oceno bistrosti in obarvanosti vzorca.
Barve zamaškov morajo ustrezati sprejetim mednarodnim priporočilom za označevanje dodatkov v epruvetah (NCCLS H1 A5).
Zamašek epruvete mora biti sestavljen iz zunanjega plastičnega dela in notranjega gumijastega dela, na katerega se ne prijema kri.
Stabilnost podtlaka v epruvetah in prebodnost zamaška mora biti potrjena s certifikatom ali preizkušena v klinični praksi.
Stran 9 od 13
OBR-4
PREDRAČUN
Javni razpis za oddajo javnega naročiila blaga
na odprtem postopku za sklenitev okvirnega sporazuma:
Dobava laboratorijskega materiala
Epruvete za teste hemostaze morajo vsebovati 3,2 % pufran Na citrat v razmerju s krvjo 1:9.
Izdelki pod zaporedno številko 8 in 9 naj bodo sestavljeni iz dveh materialov in sicer iz PP (polypropylene) in PET (polyethylenetherephthalate),
zaradi doseganja boljših rezultatov - potrebno omogočiti vpogled v klinična dokazila.
Epruvete za določanje sedimentacije morajo vsebovati Na citrat v razmerju s krvjo 1:4.
Izdelki od zaporedne številke 1 do 11 lahko pri volumnu malenkost odstopajo, če so v okviru zahtevanih dimenzij.
Mikroepruvete morajo imeti dodatke v suhi obliki.
Barve zamaškov mikroepruvet morajo ustrezati sprejetim mednarodnim priporočilom za označevanje dodatkov v epruvetah (NCCLS H1 A5).
Vse vrste epruvet (za venozni in kapilarni odvzem) morajo biti označene s CE oznako, volumnom in nivojem polnjenja, vrsto dodatka,
kataloško in serijsko številko, rokom uporabnosti, indikatorjem sterilnosti in oznako za enkratno uporabo.
Izdelki pod zaporedno številko 2, 3, 20 – gel mora zagotavljati bariero minimalno 48 ur – možen vpogled v klinična dokazila.
Epruvete morajo biti pakirane tako, da se lahko direktno prenesejo in uporabljajo na delovnem mestu (s podstavkom).
Potrebno je omogočiti testiranje vseh ponujenih izdelkov (vsakega vsaj po 50 kosov).
Stran 10 od 13
OBR-4
PREDRAČUN
Javni razpis za oddajo javnega naročiila blaga
na odprtem postopku za sklenitev okvirnega sporazuma:
Dobava laboratorijskega materiala
2. SKLOP: Originalni reagenti in material vezan na hematološki analizator Abbott CELL-DYN 3200
Vse izdelke pod zaporedno št. 1 do 3 mora imeti ponudnik po en kos na zalogi.
4. SKLOP: Laboratorijski testi
Pod zaporedno številko 1: Hitri kvalitativni imunokromatografski test za detekcijo okultne krvi v blatu.
Območje detekcije: od 0,04 mg Hb/g blata do 120 mg Hb/g blata. Testna ploščica.
Komplet mora vsebovati tudi pozitivno in negativno zunanjo kontrolo ter notranjo kontrolo na ploščici.
Pod zaporedno številko 2: Hitri imunokromatografski test za kvalitativno določitev streptokoka skupine A direktno v brisu grla.
Testna ploščica, bris.
Komplet mora vsebovati tudi pozitivno in negativno zunanjo kontrolo ter notranjo kontrolo na ploščici.
Vsi ponujeni testi morajo vsebovati ves potreben material za izvedbo testa.
Potrebno je omogočiti testiranje vseh ponujenih izdelkov (vsakega vsaj po 10 kosov).
Stran 11 od 13
OBR-4
PREDRAČUN
Javni razpis za oddajo javnega naročiila blaga
na odprtem postopku za sklenitev okvirnega sporazuma:
Dobava laboratorijskega materiala
5. SKLOP: Kemikalije
Barvili May-Grünwald in Giemsa za barvanje krvnih razmazov morata biti od istega proizvajalca.
Potrebno je omogočiti testiranje vseh ponujenih izdelkov (vsakega vsaj po 1 kos).
6. SKLOP: Laboratorijski potrošni material
Izdelki pod zaporedno št. 3 in 4 morajo biti kompatibilni s pipetami znamke BRAND. Potrebno je omogočiti vpogled v dokazila o kvaliteti pipetiranja.
Izdelki pod zaporedno št. 5 morajo biti kompatibilni s pipetami znamke FINNPIPETTE. Potrebno je omogočiti vpogled v dokazila o kvaliteti pipetiranja.
Predmetna stekla za pripravo krvnih razmazov (točka 13) morajo biti razmaščena, kemično čista in vsaj enostransko obrušena za označevanje.
Vrečka za prenos bioloških vzorcev mora biti dvodelna s prostorom za dokumentacijo in ustrezno označena (UN 3373 "DIAGNOSTIČNI VZORCI").
Potrebno je omogočiti testiranje vseh ponujenih izdelkov (vsakega vsaj po 20 kosov).
7. SKLOP: Originalni reagenti in material vezan na hematološki analizator Orphee Mythic 22
Vse izdelke pod zaporedno št. 1 do 4 mora imeti ponudnik po en kos na zalogi.
Stran 12 od 13
OBR-4
PREDRAČUN
Javni razpis za oddajo javnega naročiila blaga
na odprtem postopku za sklenitev okvirnega sporazuma:
Dobava laboratorijskega materiala
OBR-4
PREDRAČUN
- stolpec 6 - cena na EM brez DDV v EUR
ceno na EM brez DDV v EUR
- stolpec 7 - popust / rabat v EUR
popust / rabat, ki ga ponudijo v EUR
- stolpec 8 - DDV v %
DDV za EM v %
- stolpec 9 - DDV na EM v EUR
(stolpec 8 : 100) x (stolpec 6 - stolpec 7)
- stolpec 10 - cena na EM z DDV v EUR
ceno na EM za z DDV (stolpec 6 - stolpec 7) + stolpec 9
- stolpec 11 - skupaj vrednost za količino v EUR z DDV
skupaj vrednost za predvideno letno kolicino laboratorijskega z DDV (stolpec 10 x stolpec 5)
podpis odgovorne osebe:
kraj:
datum:
žig
Stran 13 od 13