Seznam napak KP-KDVP

Comments

Transcription

Seznam napak KP-KDVP
Seznam napak KP-KDVP
Entiteta
Atribut
Obrazec
Obrazec
Uvoz SOAP
Obdobje
GlavaPL
Davčna številka zavezanca
GlavaPL
GlavaPL
Davčna številka zavezanca
Davčna številka zavezanca
Poslovno pravilo-sporočilo
Podatki o davčnem zavezancu se ne ujemajo s podatki iz
davčnega registra.
Obdobje obrazca mora biti '{0}'.
Davčna številka zavezanca mora obstajati v RDZ in pripadati fizični
osebi.
Davčna številka zavezanca mora obstajati v RDZ in pripadati fizični
osebi.
Oseba je umrla pred letom '{0}'.
GlavaPL
Davčna številka zavezanca
Davčna številka zavezanca '(0)' se lahko pojavi enkrat za
kontrolne podatke in enkrat za predizpolnitev.
Če je status rezidentstva = R.
Če je status rezidentstva = N.
Če gre za oddajo PODD preko GUI.
'{0}' - obdobje obrazca
Pojavi se ob vsakem zapisu.
Podatki so lahko za KPD, predizpolnitev ali oboje. Oboje šteje
dvakrat (KPD in predizpolnitev)
Kontrola pravilnosti prvih 4 znakov priimka iz zapisa s podatki iz RDZ. Pogojno kritična napaka (če je
V primeru, da priimek vsebuje kakšnega od posebnih znakov v prvih pri več kot 5% zapisov), sicer
štirih črkah, se šteje, da je priimek pravilen.
nekritična
Kritična napaka
GlavaPL
GlavaPL
Priimek zavezanca
Status rezidentstva
Priimek se ne ujema z RDZ.
V polju '{0}' sta dovoljeni vrednosti R ali N.
GlavaPL
Država rezidentstva
Polje '{0}' se izpolni samo za nerezidente.
Poslovno pravilo-opomba
Vrsta napake
{0}' - LLLL, LLLL = leto v datumu oddaje - 1
Kritična napaka
Kritična napaka
Kritična napaka
Nekritična napaka
Nekritična napaka
Kritična napaka
Kritična napaka
{0} - KpdData
{1} - PrefillData
GlavaPL
Namen uporabe
Vsaj eno od polj {0},{1} mora biti true.
PODVP
ISIN koda vrednostnega papirja
Kontrola sheme
PODVP
PODVP
PODVP
Posel na kratko (Short)
Wash Sale
Odlog
ISIN koda vrednostnega papirja mora vsebovati 12 znakov.
Preverja se dolžina 12 znakov.
Polje '{0}' je lahko 'DA' če je 'Način pridobitve' enak 'B', 'F', 'G' ali
'H'.
Samo pri načinu pridobitve B, F, G, H (v Doh-KDVP: A, B, C, D)
Polje '{0}' je lahko 'DA' če je 'Način pridobitve' enak 'E'.
Kritična napaka
PODVP-KP
Pridobitev
Kritična napaka
Izpolnjena morajo biti polja: {seznam}.
Datum pridobitve vrednostnega papirja
Količina ob pridobitvi
Nabavna vrednost ob pridobitvi (na enoto)
Kritična napaka
V polju '{0}' vrednost '{1}' ni veljavna.
Veljavne oznake:
A: vložek kapitala
B: nakup
C: povečanje kapitala družbe z lastnimi sredstvi zavezanca
D: povečanje kapitala družbe iz sredstev družbe
E: zamenjava kapitala ob statusnih spremembah družbe **
F: dedovanje
G: darilo
H: drugo
Kritična napaka
{0}' - poslovno leto dokumetna
{0}' = Količina ob pridobitvi
Kritična napaka
Nekritična napaka
{1}' - 10000
Nekritična napaka
PODVP-KP
Način pridobitve
PODVP-KP
PODVP-KP
Datum pridobitve vrednostnega papirja Leto pridobitve mora biti '{0}'.
Količina ob pridobitvi
V polju '{0}' je količina manjša od 1.
Nabavna vrednost ob pridobitvi (na
enoto)
Znesek v polju '{0}' je večji od '{1}' EUR.
PODVP-KP
Kritična napaka
Datum odsvojitve vrednostnega papirja
Količina odsvojenega vrednostnega papirja
Vrednost ob odsvojitvi (na enoto)
Kritična napaka
{0}' - poslovno leto dokumetna
Kritična napaka
Nekritična napaka
Nekritična napaka
Izpolnjena morajo biti polja: {seznam}.
{0}' = Količina ob odsvojitvi
{1}' - 10000
Način pridobitve
Datum pridobitve vrednostnega papirja
Količina ob pridobitvi
Nabavna vrednost ob pridobitvi (na enoto)
Pred-Način pridobitve
Pred-Datum pridobitve vrednostnega
papirja
Pred-Količina ob pridobitvi
Pred-Nabavna vrednost ob pridobitvi
(na enoto)
V polju '{0}' vrednost '{1}' ni veljavna.
Veljavne oznake:
A: vložek kapitala
B: nakup
C: povečanje kapitala družbe z lastnimi sredstvi zavezanca
D: povečanje kapitala družbe iz sredstev družbe
E: zamenjava kapitala ob statusnih spremembah družbe **
F: dedovanje
G: darilo
H: drugo
Kritična napaka
Leto pridobitve mora biti '{0}' ali starejše.
V polju '{0}' je količina manjša od 1.
{0}' - poslovno leto dokumetna
{0}' = Količina ob pridobitvi
Kritična napaka
Nekritična napaka
Znesek v polju '{0}' je večji od '{1}' EUR.
{1}' - 10000
Nekritična napaka
ISIN koda vrednostnega papirja mora vsebovati 12 znakov.
Preverja se dolžina 12 znakov
Nekritična napaka
PODINVK
PODINVK
Oznaka investicijskega kupona
Nadomestna oznaka investicijskega
kupona
Ime sklada ali podsklada
PODINVK
Posel na kratko (Short)
Polje '{0}' je lahko 'DA' če je 'Način pridobitve' enak 'B', 'F', 'G' ali
'H'.
Samo pri načinu pridobitve B, F, G, H (v Doh-KDVP: A, B, C, D)
Kritična napaka
PODINVK
Pridobitev
Oznaka transakcije v pridobitvi je lahko 1,3,6,7,8,9,11,13.
Kritična napaka
PODINVK
PODINVK
Pridobitev
Datum pridobitve
Izpolnjena morajo biti polja pridobitve: {seznam}.
Leto pridobitve mora biti '{0}'.
PODINVK
PODINVK
Odsvojitev
Datum odsvojitve
Izpolnjena morajo biti polja odsvojitve: {seznam}.
Leto odsvojitve mora biti '{0}'.
PODVP
Odsvojitev
PODVP
PODVP
PODVP
Datum odsvojitve vrednostnega papirja Leto odsvojitve mora biti '{0}'.
Količina odsvojenega vrednostnega
papirja
V polju '{0}' je količina manjša od 1.
Vrednost ob odsvojitvi (na enoto)
Znesek v polju '{0}' je večji od '{1}' EUR.
PODVP-pred
Pred-Pridobitev
PODVP-pred
PODVP - pred
PODVP-pred
PODVP-pred
PODINVK
Polja o odsvojitvi morajo biti vsa izpolnjena.*
Kritična napaka
Oznaka razreda
Naziv sklada
Za pridobitev je lahko oznaka transakcije samo: 1,3,6,7,8,9,11,13.
Datum pridobitve
Količina ob pridobitvi
Nabavna vrednost ob pridobitvi (na enoto)
{0}' - poslovno leto dokumetna
Datum odsvojitve
Količina odsvojenega
Vrednost ob odsvojitvi (na enoto)
{0}' - poslovno leto dokumetna
Kritična napaka
Kritična napaka
Kritična napaka
Kritična napaka
PODINVK - dodatni KPD
Način pridobitve
V polju '{0}' vrednost '{1}' ni veljavna.
PODINVK - dodatni KPD
Način pridobitve
Polje '{0}' mora biti izpolnjeno.
Veljavne oznake:
A: vložek kapitala
B: nakup
C: povečanje kapitala družbe z lastnimi sredstvi zavezanca
D: povečanje kapitala družbe iz sredstev družbe
E: zamenjava kapitala ob statusnih spremembah družbe **
F: dedovanje
G: darilo
H: drugo
Nakup - KP: neobvezen podatek
Nakup - Predizpolnitev: obvezen podatek
Kritična napaka
Kritična napaka
PODINVK - dodatni KPD
Oznaka transakcije
V polju '{0}' vrednost '{1}' ni veljavna.
PODINVK - dodatni KPD
Posebna oznaka
V polju '{0}' vrednost '{1}' ni veljavna.
Oznaka vrste transakcije:
·
01-PRIDOBITEV
·
02-ZAMENJAVA IZSTOP (zamenjani kuponi)
·
03-ZAMENJAVA VSTOP (novi kuponi)
·
04-UNOVČITEV
·
05-PRIGLASITEV PREOBLIKOVANJE SKLADA IZSTOP (prenosni
sklad)
·
06-PRIGLASITEV PREOBLIKOVANJE SKLADA VSTOP (prevzemni
sklad)
·
07-PRIGLASITEV OBLIKOVANJE KROVNEGA SKLADA ALI
PREOBLIKOVANJE OBSTOJEČEGA VZAJEMNEGA SKLADA V
PODSKLAD OBSTOJEČEGA KROVNEGA SKLADA
·
08-POPRAVEK PODATKOV - STAR PODATEK
·
09-POPRAVEK PODATKOV - NOV PODATEK
·
10-PREOBLIKOVANJE INVESTICIJSKE DRUŽBE V VZAJEMNI
SKLAD – ZAMENJANE DELNICE
·
11-PREOBLIKOVANJE INVESTICIJSKE DRUŽBE V VZAJEMNI
SKLAD – PRIDOBLJENI INVESTICIJSKI KUPONI
·
12- PREOBLIKOVANJE PODSKLADOV KROVNEGA SKLADA
(zamenjani kuponi)
·
13- PREOBLIKOVANJE PODSKLADOV KROVNEGA SKLADA (novi
kuponi)
·
13- PREOBLIKOVANJE PODSKLADOV KROVNEGA SKLADA (novi
kuponi)
Kritična napaka
Veljavne vrednosti:
- PRIV, SEKUN, PRIV-NEP, SEKUN-NEP, P
Kritična napaka
PODINVK - dodatni KPD
Čas pridobitve prvi
Polje '{0}' je lahko izpolnjeno, če je posebna oznaka '{1}'.
{1}' = SEKUN, SEKUN-NEP, P ali če K7 ni vnešen
Kritična napaka
PODINVK - dodatni KPD
Vrednost prvi
Polje '{0}' je lahko izpolnjeno, če je posebna oznaka '{1}'.
Kritična napaka
PODINVK - dodatni KPD
PODINVK - dodatni KPD
PODINVK - dodatni KPD
Oznaka PREH
Čas pridobitve PREH
Vrednost PREH
V polju '{0}' vrednost '{1}' ni veljavna.
Polje '{0}' je lahko izpolnjeno, če je oznaka PREH.
Polje '{0}' je lahko izpolnjeno, če je oznaka PREH.
{1}' = SEKUN, SEKUN-NEP, P ali če K7 ni vnešen
Veljavne vrednosti:
- PREH
Kritična napaka
Kritična napaka
Kritična napaka
PODD
PODD
Oznaka deleža
Odlog
Polje 'Oznaka deleža' ni izpolnjeno.
Polje '{0}' je lahko 'DA' če je 'Način pridobitve' enak 'E'.
PODD
Odsvojitev/Pridobitev
Polje 'Odsvojitev/Pridobitev' mora biti izpolnjeno.
PODD
Namen uporabe
Polje 'Namen uporabe' mora biti izpolnjeno.
PODD-KP
Pridobitev
Izpolnjena morajo biti polja: {seznam}.
PODD-PRED
Pridobitev
Izpolnjena morajo biti polja: {seznam}.
PODD
PODD-KP
PODD-PRED
PODD
PODD
xml:IsDeferral
GUI
Vrednosti:
Prazno (predizbrano)
P-Pridobitev
S-Odsvojitev
X-Storno
GUI
Vrednosti:
Prazno (predizbrano)
K-Kontrolni podateki
P-Predizpolnitev
B-Oboje
Datum pridobitve deleža
Količina ob pridobitvi
Način pridobitve
Datum pridobitve deleža
Količina ob pridobitvi
oznake:
A: vložek kapitala
B: nakup
C: povečanje kapitala družbe z lastnimi sredstvi zavezanca
D: povečanje kapitala družbe iz sredstev družbe
E: zamenjava kapitala ob statusnih spremembah družbe
F: dedovanje
G: darilo
H: drugo
{0}' - poslovno leto dokumetna
{0}' - poslovno leto dokumetna
{0}' = Količina ob pridobitvi
Kritična napaka
Kritična napaka
Kritična napaka
Kritična napaka
Kritična napaka
V polju '{0}' vrednost '{1}' ni veljavna.
Leto pridobitve mora biti '{0}'.
Leto pridobitve mora biti '{0}' ali starejše.
V polju '{0}' mora biti količina večja od 0.
V polju '{0}' mora biti količina manjša ali enaka 100.
PODD
Način pridobitve
Datum pridobitve deleža
Datum pridobitve deleža
Količina ob pridobitvi
Količina ob pridobitvi
Nabavna vrednost ob pridobitvi (na
enoto)
PODD
PODD
PODD
PODD
PODD
Odsvojitev
Datum odsvojitve deleža
Količina odsvojenega deleža
Količina odsvojenega deleža
Vrednost ob odsvojitvi (na enoto)
Izpolnjena morajo biti polja: {seznam}.
Leto odsvojitve mora biti '{0}'.
V polju '{0}' je količina manjša od 1.
V polju '{0}' mora biti količina manjša ali enaka 100.
Znesek v polju '{0}' je večji od '{1}' EUR.
PODD
# odsvojitev
Če je izbrana 'Pridobitev' z namenom uporabe 'Predizpolnitev' ali
'Oboje' mora biti polje '# odsvojitve' izpolnjeno.
GUI
Kritična napaka
PODD
#odsvojitev
Vrednost v polju '# odsvojitve' ni id vrstice, ki bi predstavljala
odsvojitve za namen uporabe 'Predizpolnitev' ali 'Oboje'.
Kritična napaka
Znesek v polju '{0}' je večji od '{1}' EUR.
{1}' - 10000
Datum odsvojitve deleža
Količina odsvojenega deleža
{0}' - poslovno leto dokumetna
{0}' = Količina ob odsvojitvi
{1}' - 10000
GUI
Kritična napaka
Kritična napaka
Kritična napaka
Nekritična napaka
Kritična napaka
Nekritična napaka
Kritična napaka
Kritična napaka
Nekritična napaka
Kritična napaka
Nekritična napaka
PODD
#odsvojitev
Odsvojitev je namenjena predizpolnitvi vendar nima navedenih
pripadajočih pridobitev.
PODD
Podatki o zavezancu
Vnesti morate podatke za vsaj enega zavezanca.
Vsaka napaka se opremi s podatkoma: DŠ zavezanca in ISIN koda.
* V xmljih to pomeni, da ne bo več dovoljeno oddati xmlja z:
<Sale />
<Purchase Amount=''0'' Value=''0'' Date=''0001-01-01'' />
<Purchase Amount=''145'' Value=''0'' Date=''0001-01-01'' />
<Purchase Amount=''0'' Value=''0'' Date=''2012-01-01'' />
GUI
Opozorilo se izpiše, če so navedene odsvojitve, ki so namenjene
predizpolnitvei in njihov id ni uporabljen v nobeni pridobitvi.
Nekritična napaka
GUI - zahteva se izpolnjenost podatkov za vsaj enega zavezanca
Kritična napaka