VABILO

Comments

Transcription

VABILO
Športne poškodbe so žal neizbežen spremljevalec kariere
športnika. Najpomembnejša naloga vsakega trenerja in
celotnega interdisciplinarnega športnikovega tima je, da
mladega športnika varno pripelje v »zrela leta« preko
številnih pasti intenzivnih treningov v dobi rasti in razvoja.
Zato smo letošnje leto posvetili »športu mladih« in na to
temo pripravili dve izobraževanji. V enem bomo pokrili
poškodbe kolenskega sklepa, v drugem pa poškodbe
hrbtenice, saj ti dve telesni regiji prednjačita pri težavah
odraščajočega športnika. Poudarek srečanja je na
interdisciplinarnem pristopu tako predavateljev kot
slušateljev.
ORGANIZATOR in SOORGANIZATORJI SREČANJA:
- ZVD d.d. - Center za medicino in šport - FIMS CCSM,
- Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez,
- Združenje za medicino športa Slovenije
Prispevki predavanj prvega dela srečanja bodo objavljeni v
prvi številki revije Medicina in šport, ki bo izšla v prvem
tednu meseca junija, prispevki drugega dela pa v tretji
številki revije Medicina in šport, ki bo izšla v prvem tednu
decembra letos. Za slušatelje srečanja sta tematski številki
brezplačni.
Organizacijski odbor:
Maja Mikša
Mag. Kristina Abrahamsberg
Rudi Čajavec
Ali Nassib
Rebeka Perko
Strokovni odbor:
Dr. Petra Zupet
Doc. dr. Matej Drobnič
Mag. Stef Harley
Mitija Samardžija Pavletič
KOTIZACIJA:
1. ali 2. del strokovnega srečanja: 40 EUR; paket obeh
delov strokovnega srečanja (28.5.2014 in 26.11.2014) 70
EUR. Ceni vključujeta DDV. Študentje, zdravniki
specializanti in partnerji CMŠ imajo 50% popust.
Kotizacija vsebuje: : udeležbo na predavanjih in tematsko
številko revije Medicina in šport.
Kotizacijo nakažite na poslovni račun zavoda:
- IBAN: SI56 0292 4001 3679 128 odprt pri NLB d.d.
- BIC: LJBASI2X, s sklicem SI00 23000-9999-55902
- ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d., Chengdujska cesta
25, 1260 Ljubljana-Polje
Izpolnjeno prijavnico in kopijo potrdila o plačilu pošljite na
navedeni naslov ali na faks: 01 585 51 01, lahko pa se
prijavite tudi preko spletne strani www.cms-zvd.si
Število slušateljev je omejeno na 90, zato prosimo za
predhodno prijavo najkasneje do 17. 5. 2014 oz. do
zapolnitve mest. Potrdilo o udeležbi prejmejo udeleženci
ob zaključku srečanja.
KREDITNE TOČKE SPI: postopek za pridobitev kreditnih
točk pri Zdravniški zbornici Slovenije je v teku.
LOKACIJA:
Velika predavalnica ZVD d.d., Chengdujska cesta 25,
1260 Ljubljana-Polje
INFORMACIJE:
Maja Mikša, dr. med.,spec. MDPŠ
G: 041 943 421
E: [email protected]
VABILO
na
strokovno srečanje
KAKO DO ZDRAVEGA
ŠPORTNIKA V
ZRELIH LETIH?
Strokovno srečanje je namenjeno
trenerjem, kineziologom, osebnim
trenerjem, zdravnikom in fizioterapevtom,
ki delajo v
športu otrok in mladine
1. DEL
ali
dr. Petra Zupet, dr. med., prof. šp. vzg
G: 040 840 087
E: [email protected]
28. maj 2014
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d.
Chengdujska cesta 25
www.cms-zvd.si
LJUBLJANA
Maja Mikša, dr. med.
Funkcionalna anatomija kolenskega
sklepa – razlike med odraščajočim in
odraslim kolenom
18.30 - 18.50
Mag. Aleš Vičič, univ. dipl. psih.
Soočanje s stresom ob poškodbah in
psihološka priprava mladih športnikov v
rehabilitaciji
14.30 - 14.50
Izr. prof. dr. Matej Supej, univ. dipl. fiz.
Osnove biomehanike kolenskega sklepa –
razlike med odraščajočim in odraslim
kolenom
18.50 - 19.00
Dr. Petra Zupet, dr. med., prof. šp. vzg.
Povzetek srečanja in zaključek
14.50 - 15.10
Doc. dr. Janez Brecelj, dr. med.
Skelet pri otroku in mladostniku
15.10 - 15.30
Mitija Samardžija Pavletič, prof. šp.
vzg.
Pomen funkcionalne diagnostike
kolenskega sklepa pri mladem športniku v
preventivi in rehabilitaciji poškodb
(praktičen prikaz)
15.30 - 15.50
ODMOR
15.50 - 16.10
Doc. dr. Oskar Zupanc, dr. med.
Pregled poškodb kolena od otroštva do
odrasle dobe
16.10 - 16.30
Asist. Marko Macura, dr. med.
Zlomi ob kolenu pri otrocih in mladostnikih
16.30 - 16.50
Doc. dr. Matej Drobnič, dr. med.
Bolečina v sprednjem delu kolena pri
otrocih in mladostnikih
16.50 - 17.10
Asist. mag. Klemen Stražar, dr. med.
Poškodbe kolenskih vezi, meniskov in
hrustanca pri otrocih in mladostnikih
Podpis odgovorne osebe : ……………………….…………..………………………….….. Datum :………….…..………………...........................
14.10 - 14.30
2. del - 26.11.2014
Helena Okorn, mag. farm. ,
nutricionistka z IOC diplomo
Prehrana mladega športnika
1. del - 28.5.2014
UVODNI POZDRAV
Prijavljam se na (ustrezno obkrožite):
14.00 - 14.10
Športna panoga: ............................................................................ Športna disciplina: ..................................................................................
18.10 - 18.30
PROGRAM:
Naslov............................................................................. E-naslov:.....................................................Tel:……....…….......GSM:....................
Mag. Stef Harley, univ. dipl. fth. in
Mitija Samardžija Pavletič, prof. šp. vzg
Pravilna rehabilitacija – ključni dejavnik za
uspešen povratek v šport (praktičen
prikaz)
NE
17.50 - 18.10
DA
Ali Nassib, dipl. fth. in mag. Stef Harley,
univ. dipl. fth
Praktičen prikaz vadbe za preprečevanje
poškodb kolena pri mladem športniku
Delovno mesto/poklic..................................................................Zaposlen/a (obkrožite):
17.30 - 17.50
Ime in priimek udeleženca : ………..…………………………………………Naziiv izobrazbe, stopnja..............................................................
ODMOR
KAKO DO ZDRAVEGA ŠPORTNIKA V ZRELIH LETIH?
PREPREČEVANJE IN USPEŠNO
ZDRAVLJENJE ŠPORTNIH POŠKODB
KOLENA
17.10 - 17.30
PRIJAVNICA ZA STROKOVNO SREČANJE
VSEBINA PRVEGA DELA STROKOVNEGA SREČANJA: