KAKO DO ZDRAVEGA ŠPORTNIKA V ZRELIH LETIH? – 2

Comments

Transcription

KAKO DO ZDRAVEGA ŠPORTNIKA V ZRELIH LETIH? – 2
Vabilo na strokovno srečanje
KAKO DO ZDRAVEGA ŠPORTNIKA V ZRELIH
LETIH? – 2. del Preprečevanje in zdravljenje
bolečin v spodnjem delu hrbta
28. 1. 2015
na ZVD Ljubljana, Chengdujska c. 25
Strokovno srečanje je namenjeno trenerjem, kineziologom, osebnim trenerjem, zdravnikom in fizioterapevtom, ki
delajo v športu otrok in mladine
Športne poškodbe so žal neizbežen spremljevalec kariere športnika. Najpomembnejša naloga vsakega trenerja in
celotnega interdisciplinarnega športnikovega tima je, da mladega športnika varno pripelje v »zrela leta« preko
številnih pasti intenzivnih treningov v dobi rasti in razvoja. Zato smo izobraževanja posvetili »športu mladih«. V enem
bomo pokrili poškodbe kolenskega sklepa, v drugem pa poškodbe hrbtenice, saj ti dve telesni regiji prednjačita pri
težavah odraščajočega športnika. Poudarek srečanja je na interdisciplinarnem pristopu tako predavateljev kot
slušateljev.
ORGANIZATOR SREČANJA:
- ZVD d.o.o. - Center za medicino dela in športa
Organizacijsko-strokovni odbor:
prim.prof.dr. Marjan Bilban
Maja Mikša
mag. Klemen Stražar
mag. Janez Podobnik
Saša Žebovec
dr. Maja Metelko
mag. Kristina Abrahamsberg
str. 1/3
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o. | Chengdujska cesta 25, 1260 Ljubljana – Polje | T + 386 (0)1 585 51 00 | F + 386 (0)1 585 51 01 | [email protected] | www.zvd.si
Vpis družbe: Okrožno sodišče v Ljubljani, vložna št.: 10024700 | Osnovni kapital: 779.402,44 EUR | ID št. za DDV: SI21282692 | Matična št.: 5055580000
PREPREČEVANJE IN ZDRAVLJENJE ŠPORTNIH
POŠKODB IN BOLEČIN V SPODNJEM DELU
HRBTA
28.1.2015
PROGRAM:
14.00 - 14.10
14.10 - 14.30
14.30 - 14.50
14.50 - 15.10
15.10 - 15.25
15.25 - 15.40
15.40 - 16.00
16.00 - 16.20
16.20 - 16.40
16.40 - 16.55
16.55 - 17.10
17.10 - 17.30
17.30 - 17.50
17.50 - 18.10
18.10 – 18.30
18.30 - 18.40
Prim.prof.dr. Marjan Bilban, dr.med.
UVODNI POZDRAV
Maja Mikša, dr. med.
Funkcionalna anatomija hrbtenice
Izr. prof. dr. Matej Supej, univ. dipl. fiz.
Osnove biomehanike hrbtenice
Mitija Samardžija Pavletič, prof. šp.vzg.
Pomen funkcionalne diagnostike hrbtenice pri mladem športniku v
preventivi in rehabilitaciji poškodb
DISKUSIJA
ODMOR
dr. Robert Košak, dr.med.
Deformacije hrbtenice pri otrocih in mladostnikih
asist.mag. Simon Herman, dr.med.
Akutne poškodbe hrbtenice pri otrocih in mladostnikih
Prof.dr. Rok Vengust, dr. med.
Spondilolize, spondilolisteze
DISKUSIJA
ODMOR
Izr.prof.dr. Nejc Šarabon, prof.šp.vzgoje, dipl. fiziot.
Diagnostika živčno-mišičnih funkcij trupa kot izhodišče gibalne terapije
pri bolečini v spodnjem delu hrbta
Mag. Stef Harley, univ. dipl. fiziot.
Vloga neorganskih znakov v fizioterapevtski oceni in obravnavi
mladega športnika z bolečino v spodnjem delu hrbta
Helena Okorn, mag. farm., nutricionistka z IOC diplomo
Potrebe po vodi in elektrolitih pri vadbi
DISKUSIJA
Maja Mikša, dr. med.
Povzetek srečanja in zaključek
str. 2/3
KOTIZACIJA IN PLAČILO:
Kotizacija na udeleženca znaša 40 EUR z DDV. Študentje, zdravniki specializanti in partnerji CMŠ imajo 50% popust.
Kotizacija vsebuje: udeležbo na predavanjih in tematsko številko revije Medicina in šport.
Kotizacijo nakažite na poslovni račun zavoda:
- IBAN: SI56 0292 4001 3679 128 odprt pri NLB d.d.
- BIC: LJBASI2X, s sklicem SI00 23000-9999-55902
- ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o., Chengdujska cesta 25, 1260 Ljubljana-Polje
Število slušateljev je omejeno na 90, zato prijave sprejemamo do zapolnitve mest. Potrdilo o udeležbi prejmejo
udeleženci ob zaključku srečanja.
PRIJAVA:
Na srečanje se lahko prijavite preko spletnega obrazca na ali priložene prijavnice. Kopijo potrdila o plačilu pošljite na
naslov ZVD d.o.o. ali na www.cms-zvd.si/hrbet/
faks: 01 585 51 01. Prijava je veljavna šele, ko je plačana kotizacija.
KREDITNE TOČKE SPI: postopek za pridobitev kreditnih točk pri Zdravniški zbornici Slovenije je v teku
LOKACIJA: Velika predavalnica ZVD d.o.o., Chengdujska cesta 25, 1260 Ljubljana-Polje
INFORMACIJE:
Maja Mikša, dr. med.,spec. MDPŠ
G: 041 943 421 E: [email protected]
PRIJAVNICA - Preprečevanje in zdravljenje bolečin v spodnjem delu hrbta
28. januar 2015
Ime in priimek udeleženca:
Naziv izobrazbe, stopnja:
Delovno mesto/poklic:
Zaposlen/a (obkrožite):
DA
NE
Naslov:
Delovno mesto:
E-mail:
Telefon:
Naziv plačnika:
Naslov plačnika
Kraj in pošta plačnika
Zavezanec za DDV (obkrožite): DA
Uveljavljam popust zaradi:
Datum:
NE
ID za DDV:
Podpis:
str. 3/3