Povezave na matematična gradiva in pripomočke

Comments

Transcription

Povezave na matematična gradiva in pripomočke
Povezave na matematična gradiva in pripomočke
e-um - interaktivna gradiva za ponovitev srednješolske snovi
Matematični priročnik za srednje šole
WolframAlpha - osnova stran (zna povedati tudi kaj nematematičnega, npr. kaj o vašem kraju,
rojstnem datumu,...)
WolframAlpha - Matematika: osnovni izračuni, odvod, integral, risanje funkcij, algebra,...
Pri učenju in preverjanju rešitev si lahko pomagate z:















Matričnim računalom - računanje ranga, determinante, inverza, ...
Linearnim reševalcem - orodje za reševanje sistemov linearnih enačb
Matričnim množilcem - izračun produkta ali drugega izraza z dvema matrikama
Funkcijskim računalom - za funkcije ene realne spremenljivke: ničle, ekstremi, limite,
odvodi, integrali,
Izris zaporedja - grafični prikaz členov zaporedja,
Žive sledi – prikaz ploskev v 3D.
Praktik.si – Matematika – interaktivna razlaga, reševanje nalog,…Npr:
Razstavljanje: razstavljanje tričlenika, razstavljanje štiričlenika, Vietovo pravilo,
razlika kvadratov, razlika in vsota kubov,…
Absolutna vrednost – reševanje enačb in neenačb
Linearna funkcija: graf, eksplicitna oblika enačbe premice, implicitna oblika,
odsekovna oblika, primer1, primer2, primer3, primer4, primer5,
primer6,…
Logaritem – definicijsko območje
Logaritemska funkcija: definicija, grafi za a>1 in 0<a<1
Logaritemska funkcija – primer naloge
Logaritemske enačbe: pravila, primer1, primer 2, primer 3, primer 4, primer 5,
primer 6, primer7…
Sistem enačb: geometrijski pomen
MathCentre – razlaga, animacije, vprašanja,…