Razpored predstavitev in zagovorov raziskovalnih nalog

Comments

Transcription

Razpored predstavitev in zagovorov raziskovalnih nalog
Razpored predstavitev in zagovorov raziskovalnih nalog 2012/13
Dne 11.03.2013 v Sejni sobi – 1. nadstropje
Št Ura
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Naslov raziskovalne naloge
ter področje raziskovanja
12.40 Športni komentatorji na
slovenskih televizijah
(šport)
12.50 Motivi mladih športnikov za
vključitev v nogomet
(šport)
13.00 Vpliv recesije na NK Celje
(šport)
Ime raziskovalca
in razred
Nemanič Domen
4A
Mentor/ica
Šljivić Aleksandar
4B
Matjaž Plesec
Bajde Gregor 4A
13.10 Primerjava Real Madrida in
Barcelone skozi ekonomski in
politični vidik
(šport)
13.20 Primerjava med 1. SNL in 1.
SRL
(šport)
13.30 Športne poškodbe dijakov
športnikov ŠC PET (šport)
13.40 Prihodnost slovenskega
vrhunskega moškega rokometa
(šport)
13.50 Športni turizem kot priložnost
za razvoj Koroške in Pomurske
regije (šport)
14.00 Zdravstvena oskrba mladih
poškodovanih nogometašev v
Sloveniji (šport)
ODMOR
Kramžar Nejc,
Čućić Boris 4A
Matjaž Plesec
E. Hernaus
Berlec
Matjaž Plesec
11 14.40 Mobing v ljubljanskih podjetjih
(ekonomija)
12 14.50 Funkcionalna nepismenost
dijakov ŠC PET (pedagogika)
13 15.00 Beg možganov v Sloveniji v letu
2012
(sociologija)
Petrovič Igor 4B
Šajina Martin 4A
Matjaž Plesec
Matjaž Plesec
E. Hernaus
Berlec
Matjaž Plesec
Mohorko Žan,
Selakovič Rok 4C
Matjaž Plesec
Pečovnik Matic,
Litrop Tim 4A
Matjaž Plesec
Štruc Matevž,
Muršič Nejc 4A
Matjaž Plesec
Iljčo Stojmenov,
Mojca Gorjan
Igor Stojković, 4.C
Tonka Tomić,
Mojca Gorjan
Špela Kržič, 4 C
Nataša Mole,
Mojca Gorjan
Klavdija Sivec, 4.C
14 15.10 Zanimivi turistični produkti za
ljubljanske srednješolce
(turizem)
15 15.20 Finančne socialne pomoči
namenjene otrokom
(sociologija)
16 15.30 Sedanjost in prihodnost
Slovenskih železnic;
(ekonomija)
Bine Slovnik, Matej Mojca Gorjan
Istenič, 4.C
17 15.40 Kakšni so dobri oglasi za
ljubljanske srednješolce?;
(ekonomija)
18 15.50 Kako se odločamo pri nakupih v
ljubljanskih hipermarketih?
(ekonomija)
19 16.00
20 16.10
21 16.20
22 16.30
Lea Cunja, 4.C
Mojca Gorjan
Tina Verbovšek,
Anamari Tivadar,
4.D
Mojca Gorjan
Marija Pleško,
Anita Izlakar, 4.D
Mojca Gorjan
Sabina Adrović,
4.D
Aladdin Jusufagić
3.C
Kriza EU; (ekonomija)
Tina Josipović, 4:D
Vpliv folklore na medkulturno
Dijana Jerković
druženje; (turizem)
4.D
Turistična ponudba Tuštanja in Tamara Cerar,
dobrote iz kuhinje moje babice; Sabina Šljivar, 4. C
(turizem)
Vpliv ekonomske krize na
Sabina Ljubijankić,
družino; (sociologija)
3.D
Mojca Gorjan
Mojca Gorjan
Marija
Schnabl
Marija
Schnabl
Marija
Schnabl
Aljaž Novak, Luka
Devetak
Peter Koščak
Tanja Saje
25 17.20 Maksimalna moč udarca žoge z Adnan Hurenović,
nogo; (šport)
Nejc Kokalj, Luka
Kraupner
26 17.20 Prenos govora po optičnih
Žiga Komac
vlaknih; (elektrotehnika)
27 17.30 Samooskrba vasi s
Marko Osolnik,
fotovoltaično elektrarno in
Robert Glavič
predlogi za varčevanje z
energijo;
(ekologija)
Iztok Žižek
23 16.40 Mladi in politika; (sociologija)
24 16.50 Trajna nakupovalna vrečka;
(ekologija)
Peter Koščak
ODMOR
Mag.Stanka
Magister
Andreja Glavič
28 17.40 Samooskrba vasi s
kogeneracijsko elektrarno;
(ekologija)
29 17.50 Samooskrba vasi z vetrno
elektrarno; (ekologija)
30 18.00 Matematika v arhitekturi;
(matematika)
Tevž Nabernik,
Denis Beširević
Andreja Glavič
Nejc Erjavc,
Klemen Duščak
Valentin Bilban
Andreja Glavič
Valentina
Ločniškar
Javni zagovor raziskovalne naloge lahko traja 5 minut. 5 minut pa je
namenjeno za diskusijo in vprašanja.
Pri zagovoru se je potrebno osredotočiti predvsem na
eksperimentalni oziroma empirični del ter predstavitev in
interpretacijo rezultatov.
Zbor raziskovalcev 1. skupine je ob 12. 30 pred sejno sobo,
druge ob 14,15 in tretje ob 17,05
Prosimo, če se natančno držite predpisanih navodil in časovnega
razporeda zagovorov!