Styremøte 10. juni

Comments

Transcription

Styremøte 10. juni
Styremøte i BRL Persaunet Ekstra 1 - protokoll
Trondheim 10. juni 2014
Sted:
Til stede:
Tregården
Henning Skjæret (referent), Gerd A. Brovold, Svein Erik Lind,
Anveig Nordtug Wist (med på telefon)
1. Godkjenning av protokoll fra styremøter 28. april og 18. mai 2014
Protokoller godkjent.
2. Økonomigjennomgang pr. 31. mai
Periodisering litt negativ, men årsbudsjett ser ut til å bli på budsjett. Energioppgjør 226’
tilbake til eierne. 55’ fra søppelanlegget belastet i år. 10’ dobbeltfakturert fra Strinda vel,
som ikke er kreditert. Vi har likevel god likviditet, men må øke felleskostnader drift noe i høst
pga. forestående vedlikeholdsarbeider.
3. Godkjenning av nye eiere
Andel 32: Arnulf Odden Rødseth og Tina Beate Hoff, overtakelse 15.8.14
Andel 29: Su Im Jeong og Sverre Opheim, overtakelse 15.5.14
Andel 19: Ronny Kristoffersen, overtakelse 10.8.14
Godkjent.
4. Fornyet avtale Canal Digital
Tre nye år med komplett mini til 2017, kan oppgraderes. Samme pris som før. Nye TVdekodere er sendt ut som en rutinemessig utskiftning. Styret ber beboerne bruke Canal
Digitals servicetelefon ved problemer: Tel. 06090.
5. Målere for felles strøm i garasje og teknisk rom.
Målerinstallasjon for varmekabel, port og teknisk rom ble ikke utført av Veidekke i 2010, som
avtalt. Vi har en reklamasjon gående her og det ser ut til at Veidekke tar dette, om enn noe
uvillig.
6. Fra styrelederforum PE1-4
Fortsatt oppfølging mot både Trondheim kommune og Strinda vel for å få p-forbud i M.
Michelets vei der trafikksituasjonen er vanskelig. Det utformes en avtale mellom boliglagene
om garasjedriften og utgiftsfordeling (jfr pkt 5).
Så snart alle har lokale målere på plass, settes det i gang årlig internfordeling av energibruk
for porter, varmevifter og varmekabler.
http://persaunet1234.no
Styreprotokoll PE1, 10. juni 2014
7. Malerarbeid på fasaden
Kun ett tilbud kommet inn, men det er lovet to til. Vanskelig å få inn anbud for utførelse i år.
Vi vurderer å vente til våren 2015, noe fasaden tåler godt. Fellesbetaling for vedlikehold må
økes noe fra høsten (jfr pkt 2).
8. Forberedelse til ekstraord. generalforsamling
Gjennomgang av vår lånehistorie, tilbudet fra banken, scenarioer framover.
Møteleder Henning. Opptak navneliste Gerd. Sekretær Svein.
9. Eventuelt
Trondheim, 10. juni 2014
Henning Skjæret, styreleder (hus B)
tel 95 03 19 31
[email protected]
Gerd A. Brovold, styremedl. (hus B)
tel 99 35 02 62
[email protected]
Anveig Nordthug Wist, styremed. (hus C)
tel 92 85 66 99
[email protected]
Svein E. Lind, styremedl . (hus B)
tel 92 60 34 91
[email protected]
Les alt om å bo i PE1 på våre nettsider - http://persaunet1234.no

Similar documents