Rokkehjulet våren 2011-1.pdf - Husflid.no

Comments

Transcription

Rokkehjulet våren 2011-1.pdf - Husflid.no
etablert 1902
medlem av Norges Husflidslag
Våren
2011
ROKKEHJULET
Foreningens formål er blant annet å fremme distriktets husflid, ta vare
på kulturarv, tradisjoner og gamle teknikker.
Videre å gi forståelse for verdien av å lage noe selv og arbeide for
kvalitet og nøyaktighet.
I vedtektene fra stiftelsen i 1902 står det:
´)RUHQLQJHQV)RUPDDOHUDWIUHPPH'LVWULNWHWV+XVIOLGYLUNHWLOGHQV
)RU GOLQJRJY NNH,QWHUHVVHIRUGHQV)UHPEULQJHOVH´
Disse formål ønskes nådd ved:
- kursvirksomhet
- temamøter
- utstillinger
- konkurranser
Foreningen driver håndarbeidsverksted for barn og ungdom (7-14 år).
Denne har eksistert siden 1905.
M E D L E M S K O N T I N G E N T 2011
Hovedmedlem 26-67 år
kr 480,- pr. år
Honnørmedlem (over 67 år/100 % ufør, helst dokumentasjon)
kr 320,- pr. år
Barn og unge under 26 år
kr 100,- pr. år
Husstandsmedlem
kr 320,- pr. år
Foreningens besøksadresse:
BØRRESEN SKOLE, Loftet/administrasjonsbygget
Haugesgate 100, 3019 Drammen (ved Fylkeshuset)
Postadresse: Postboks 395, 3001 Drammen
Kontonr. 9015 17 31030
E-postadresse: [email protected]
-2-
Se også: www.husflid.no TEMAMØTER VÅREN 2011
O nsdag 12. januar:
O nsdag 9. februar:
O nsdag 9. mars:
O nsdag 13. april:
O nsdag 11. mai:
O nsdag 8. juni:
Lace-strikking m.m. v/Christine Handstanger.
Årsmøte og presentasjon av tægergruppa i
Drammen og Opland Husflidsforening.
9HJHQIUDPWLOPDJDVLQHW´Lev landlig´YHQ
av redaktørene.
Redesign, en positiv trend v/Olaug Storlid,
Fretex.
"LILLUNN Design of Norway
30 års produksjon i Drammen med 100 %
ull" v/designer og leder Vigdis Yran Dale.
Sommertur. Forslag ønskes!
Møtene er kl 19.00 andre onsdag i måneden.
Møtested: Loftet, Børresen skole.
Dette er åpne møter, så har du noen i din bekjentskapskrets som har
interesse av å være med på møtene, er de hjertelig velkomne!
Lace-strikk av Christine Handstanger
-3-
-4-
K U RS V Å R E N 2011
F latvev
10 ganger
Du får låne nøkkel til Loftet. For å få utbytte av kurset, forutsettes det
at du setter av tid til å veve mellom kurskveldene.
Lærer:
Ingun Storlie Nielsen
Hvor:
Loftet, Børresen skole
Når:
Tirsdag kl. 18.00 ± 21.00
Oppstart:
18. januar
Kursavgift:
Kr 1700/1530 + materialer
Lærer:
Hvor:
Når:
Oppstart:
Kursavgift:
Montering av Nedre Buskerud Bunad
8 ganger
Anne Bråten
Loftet, Børresen skole
Torsdag kl. 18.00 ± 21.00
13. januar
Kr 1050/945 + materialer
-5-
Utsnitt av billedvev, laget av Christina Lund
Billedvev
8 ganger
Lærer:
Hvor:
Når:
Oppstart:
Kursavgift:
Christina Lund
Loftet, Børresen skole
Mandag kl. 18.00 ± 21.00
14. februar
Kr 1050/945 + materialer
-6-
Lærer:
Hvor:
Når:
Kursavgift:
Lærer:
Hvor:
Når:
Kursavgift:
L ace-strik king
5 ganger
Christine Handstanger
Loftet, Børresen skole
Onsdag 26. januar kl. 18.00 - 21.00
Kr 720/660 + materialer
Nunofilting
H elgekurs ± 15 timer
Irene Kirkerud
Loftet, Børresen skole
25 - 27. mars
Fredag kl. 18.00 ± 21.00
Lørdag og søndag: kl. 10.00 - 16.00.
Kr 850/765 + materialer
-7-
Lærer:
Hvor:
Når:
Kursavgift:
Materiale:
Lærer:
Hvor:
Når:
Kursavgift:
Sopelime/dørmatte
1 gang
Torill Lærum
³8WHLGHWEOn´
Lørdag 09. april kl. 12.00 - 16.00
Kr 200/180
Alle plukker sitt eget bjørkeris og tar med seg
kosteskaft.
K ranser/blomsterdekorasjon
1 gang
Denise Sandli
Loftet, Børresen skole
Onsdag 23. mars kl. 18.00 - 21.00
Kr 200/180 + materialer
Tovedager for øvede
Dette er dager for de som har gått kurs tidligere. Påmelding til Irene
Kirkerud tlf. 918 07961 innen torsdagen før. Minimum to deltagere,
maksimum fem.
Lærer:
Irene Kirkerud
Hvor:
Loftet, Børresen skole
Når:
29.01., 19.02. og 02.04.
Pris:
Kr 75/50 pr. gang
Eksperimentering med filting, med og uten stoff.
H åndarbeidsver ksted for barn/unge 7-14 år
9 ganger
Her har vi temakvelder hvor du for eksempel kan lære: å lage
sopelimer, søm, toving, bånd/makramè, strikking, m.m.
Lærere:
Aud Harstad Bakken og Liv-Bjørg Dahle
Hvor:
Loftet, Børresen skole
Når:
Tirsdag kl. 18.00 ± 19.30
Oppstart:
25. januar
Kursavgift:
Kr 300 inkl. materialer
Søsken:
Kr 275 pr. barn/ungdom
-8-
(QDYYLQQHUQHL´%DUQJOHGHUEDUQ´
Påmelding og nærmere opplysninger om kursene fåes ved
henvendelse til studieleder Eva Amundsen, tlf. 905 14 371 eller
e-post [email protected] eller under kurs/lokallag på www.husflid.no.
De som melder seg pr e-post eller på nettet, får bekreftelse i løpet av
et par dager. Ta kontakt på nytt dersom den uteblir!
Påmelding kan også skje til Andr. Thorkildsen - Husfliden AS,
tlf. 32 83 26 65. Påmelding er bindende. Deltakere som trekker seg fra kurs senere
enn en uke før kursstart, vil bli avkrevd et gebyr på kr. 250,-.
Kursavgiften er angitt for hvert kurs og betales på tilsendt giro innen
to uker før kursstart.
Opplysninger om hva du skal ha med første kursdag, blir tilsendt.
Foreningens medlemmer og medlemmer i andre husflidslag får
10% rabatt på kursavgiftene.
Foreningens kurs er registrert og godkjent i Folkekulturforbundet.
-9-
Studieringer uten lærer
Billedvev ± ´PDQGDJVNOXEEHQ´
Møtedag hver mandag.
Start:
Mandag 10. januar kl. 10.00 ± 13.00
Kontaktperson: Christina Lund, mob. 988 37 398
V evklubben
Møtedag er første og tredje torsdag hver måned.
Start:
Torsdag 6. januar kl. 19.00 ± 22.00
Kontaktpersoner: Anne-Grethe Gullichsen mob. 416 52 827
Kirsti Veslemøy Simensen mob. 913 98 609
T ægergruppa
Møtes 2 ganger pr. måned. Kontaktperson: Eva Amundsen
mob. 905 14 371
- 10 -
Årsmøteinnkalling
Drammen 8. desember 2010
Drammen og Opland Husflidsforening innkaller til ordinært årsmøte på
Loftet, Børresen skole, onsdag 9.februar 2011 kl 19.00.
Dagsorden i følge lovene:
1. Valg av
a) møteleder
b) sekretær
c) to personer til å skrive under protokollen
2. Årsberetning for 2010
3. Regnskap for 2010
4. Budsjett for 2011
5. Valg
6. Innkomne forslag
Årsmøtepapirene legges fram på Loftet 1 time før årsmøtet.
Med hilsen
for Drammen og Opland Husflidsforening
Torild Forslund Andersen
Sekretær
- 11 -
H usflidstur til Hok ksund
Hver sommer drar spente damer fra Drammen og Opland
Husflidsforening på en kulturell utflukt. I år, onsdag 9. juni, var det
kortreistur til Hokksund, nærmere bestemt Sorenskrivergården og
Tingstua.
Johanne, en hyggelig og ung guide, viste de drøyt 40 damene rundt på
Sorenskrivergården. Første etasje og kjelleren er viet svært gamle
glass og pokaler. Blant annet originale gjenstander fra Nøstetangen
Glasværk (1741-77), samt glasskunst produsert fram til i dag. I annen
etasje kunne husflidsdamene beundre kunstgjenstander av Norges
mest kjente glasskunstner, Vidar Koksvik. Hans stilrene, elegante og
fargerike glasskunst imponerte stort.
Miljøbevisste damer ruslet så videre til Gamle Hokksund og
Tingstua. I første etasje har keramiker Eva Beate Laugerud sitt
verksted, og i etasjen over selger Anne Pfeffer Gjengedal
kunsthåndverk i metall.
Etter å ha beundret spennende og variert håndarbeid var det servering
av rundstykker og nykokt kaffe på Cecils Café med vakker utsikt til
Drammenselva.
- 12 -
Glasskunst av Vidar Koksvik
Tekst og foto: Birgitte Simensen Berg
B R E N N ESL E²ST O R N ESL E²U R T I C A D I O É C A
Det er kanskje ikke så kjent at brennesle helt opp til vår tid var
Nordens viktigste tekstilplante, spinneplante. Stengelen inneholder
fine, sterke bastfibre som behandles omtrent på samme måte som lin
for å bli til tråd. Nesleduk, den ferdige vevnaden, likner på en
mellomting av bomull og lin, men mykere enn lin. Ingenting var så
bløtt og fint som nesleduk.
Steinaldermenneskene i Norden knyttet fiskegarnene sine av
brenneslefibre. Da man fant restene av Kvalsund-båten fra eldre
steinalder, altså fra omkring år 500, fantes også en stor bunt
neslestenger. Osebergdronningen hadde neslefrø med seg i båten.
Ikke bare krydderurter hørte med til et skikkelig gårdsbruk i
gamle dager, men også en skikkelig neslegård. På 1600-1700-tallet
fantes store brennesle-plantasjer på Hedemarken, Voss, Nordfjord og
Telemark, i Trøndelag og Nord-Norge. Da den norske kolonisasjonen
begynte på Island omkring år 900, hadde innvandrerne nesleplanter
og frø med seg.
- 13 -
Manufaktursystemet kom til Norden omkring år 1700, og det
vokste opp en innenlandsk tekstilindustri. Den trengte råstoff og
agiterte for utvidet nesledyrking. Brenneslen fikk en storhetstid, men
så kom bomullen noe etter år 1800 og brenneslen ble mindre verdifull
som råstoff og forsvant etter hvert fra tekstilindustrien i Norden.
Dyrkingen av den sluttet de fleste steder.
Lenge fortsatte likevel brennesle å være et viktig kreatur-og
hønsefôr. Når kyrne spiser brennesle, får de mer og fetere melk.
Smøret blir gulere og vitaminrikere. Hønsene fikk neslefrø. Man
mente at de verpet flittigere da. Hester trivdes godt på neslefrø.
Så sent som under første verdenskrig var det stordyrking av
brennesle i Tyskland til tekstilindustrien. Fremdeles dyrkes den som
spinneplante i Sør- og Øst-Europa. Høy av nesler var altså et ansett
husdyrfôr og man slo brennesle tre ganger i løpet av sommeren.
Ferdig nesletråd
Foto med tillatelse fra: http://home.online.no/~lenbakke/start.htm
´*LIWHQ´LEUHQQHVOHforvinner både ved koking og tørking.
Brennesle er rik på A- og C- vitaminer. Det finnes ingen norsk vekst
som er så rik på mineralsalter, fosfor, kalium, kisel, kalsium og jern.
Den har dobbelt så stor næringsverdi som gulroten.
Som menneskeføde er det bare neslekålen som kan brukes.
Det er de unge skuddene og bladene som skyter opp om våren.
Neslekålsuppe er en av vårens delikatesser. De unge bladene er like
gode som spinat og brukes på samme måte.
- 14 -
De romerske soldatene hadde også med seg neslefrø over til
England, for de hadde hørt at det skulle være ulevelig kaldt der og de
mente å gni seg inn med brennesle for å holde varmen.
I skandinavisk mytologi var brenneslen Tors vekst. Når han
buldret over himmelen med bukkene sine og slo med hammeren på
skjoldet sitt så lynsydene regnet mot menneskenes hus, da kastet
vikingene brennesle på varmen. De var trygge da. Lynet kunne ikke
treffe et hus hvor Tors vekst ble røkofret til ham.
Brenneslens korte, underjordiske stengeldel har fra gammel
tid også vært brukt til gulfarging.
Utdrag fra Annemarta Borgens Urtehagen på Knatten, Gyldendal Norsk
Forlag A/S 1973.
Torunn Søderberg
Elvefestivalen 20. - 22. august 2010
Det var til sammen 29 personer som presenterte kurs og viste ulike
teknikker på Elvefestivalen. Egne produkter var også lagt fram til
salg3nO¡UGDJEOHXWVWLOOLQJHQ´%DUQJOHGHUEDUQ´IO\WWHWIUD
Papirbredden til parken. Ordfører Tore Opdal Hansen overrakte
diplomer og premier til barna som hadde deltatt i konkurransen med å
brodere lapper og som senere skal settes sammen til tepper. I løpet av
de to ukene hvor utstillingen ble vist på Papirbredden, deltok 123
barn fra 2. ± 7. klasse. Medlemmer fra husflidsforeningen stilte opp
som lærere, en stor takk til dere for en kjempeinnsats!
Sminkepunger til salgs.
- 15 -
6WDQGHQEOHXWYLGHWPHGILUHLQVWDOODVMRQHUIUDXWVWLOOLQJHQ´%DUQ
JOHGHUEDUQ´LIRUELQGHOVHPHG1RUJHV+XVIOLGVODJV-års jubileum.
Diplomer og premier overrekkes av ordføreren.
- 16 -
Puff M ama
Med tillatelse fra www.pickles.no
G a r n : 1000 g, p i n n e r : rundpinne 10 mm.
Sli k gjør du
Det strikkes rundt. Legg opp 48 masker på rundpinne 10
mm. Strikk en runde. På neste runde øker du en maske i
hver maske (=96 m) Så gjentar du følgende to pinner til
du nærmer deg slutten på garnet.
Pinne1: Strikk 2 r, 2 vr ut pinnen.
Pinne2:Strikk 1 r,*2 vr, 2 r* ut pinnen. avslutt med 1 r.
D e rsom du ønsk e r å st r i k k e st r ipe r , st r i k k e r du he l e den
første r aden i ny fa rge re tt. Så ba r e fortse tte r du med
den pinnen du egent l ig skul l e st r i kk e t. D e tte e r for å
unngå a t v r angma sk ene synes i ove rg angene , og
r esul ta te t bl i r pene r e.
- 17 -
Når du nærmer deg slutten på garnet (nok til 1 rad +
avfelling) strikker du en pinne slik:
Strikk 1 r, 3 r sm ut pinnen.
Så kan du felle av. Snurp toppen først (Toppen er
avfellingsraden). Tre tråden gjennom maskene og snurp
sammen. Det kan hende du må snurpe i flere omganger
for å få det helt tett. Så fyller du puffen.
Puffen kan fylles med en stor dyne, noen billige
sofaputer eller vil du ha en skikkelig fast puff kan du
klippe opp gamle klær. Fyllet kan synes gjennom
dersom du strikker løst, eller bruker veldig mørkt garn.
Vi anbefaler å bruke et dynetrekk eller et stort
putetrekk som matcher garnet til å dekke fyllet med.
Når puffen er fyllt, snurper du bunnen på samme måte
som toppen. Fest godt!
Tidligere husflidskonsulent Øyvind Sagabråten hadde laget de flotte
stativene til jubileumsutstillingen av blant annet tre og stein.
- 18 -
Medarbeidersamling 15. - 17.oktober 2010,
Fossheim Hotell, H emsedal.
Årets medarbeiderkurs ble arrangert i samarbeid med Hemsedal
Husflidslag. Fra Drammen dro Kirsti, Eva, Anne og Torild.
Temaene var mange:
Foredrag m/lysbilder om bunad og drakttradisjoner i H allingdal
ved nestoren i Norge på bunad og drakttradisjoner, Aagot Noss.
Inspirasjonsforedrag ved John Fredrik Skauge, medlem av styret i
1RUJHV+XVIOLGVODJ0HGWHPDHW´+XVIOLGHQHUG¡G´overbeviste
han oss om at Husfliden lever! Se også: www.reinhekla.no.
Presentasjon av H adeland G lassver k ved Else Ravneberg
L ysbilde-foredrag om byggeskik ken i H allingdal opp gjennom
tidene ved Aud Eidal Berg, Hallingdal Museum.
3UHVHQWDVMRQDYERNHQ´-XOHNXOHU´ ved Arne & Carlos, som også
fortalte om sin virksomhet i Valdres.
O rganisasjonen og vedtekter ved Marit Jacobsen, direktør i Norges
Husflidslag. Hun forklarte behovet for hvorfor årsrapporter og
regnskapsrapporter fra lagene er nødvendig for å oppnå økonomisk
støtte fra det offentlige. Hun informerte også om FOLK og reglene
for økonomisk støtte når lagene holder kurs.
F ylkesleder og H usflidskonsulenten:
Husflidskonsulenten, Tove Gulsvik:
- Det skal startes et nettverk for vevinteresserte i Buskerud,
første møte blir i januar. Lokallagene vil få invitasjon.
- Inspirasjon/påfyll til de som jobber med barn.
- Samarbeid mellom medlemmer/butikker/håndverkere.
- Status Barn gleder barn; ca. 200 barn deltok i konkurransen
og ca. 600 barn har besøkt utstillingene/deltatt på aktiviteter.
Vandreutstilling avsluttes snart. Gjennomføringen av
konkurransen og utstillingene ble diskutert og evaluert.
Montering av teppene planlegges å bli satt bort for å få en
fagmessig utførelse.
I tillegg var det underholdning med lokale krefter og en åpen
utstilling av tekstiler fra HallingdDO/¡UGDJEOHGHWEHV¡NL´6WXJX´L
- 19 -
VHQWUXPRJYHYVWXD0DWHQYDUIRUWUHIIHOLJRJYDURJVn´KXVIOLG´VRP
kokken sa, i og med at den bar preg av tradisjonelle ingredienser, men
laget i en ny form. Det var et tett program, men fullt av inntrykk og
inspirasjon!
Fritt etter referat fra Arne Sæter, fylkessekretær.
Arne og Carlos signerer boken ͟:ƵůĞŬƵůĞƌ͟. GRASROTANDELEN Oppdatering pr. 13. november viser at foreningen har mottatt ca. kr
3.000 hittil i år fra opptil 17 givere. Er du interessert i å bli
Grasrotgiver for foreningen, kan du gå inn på www.grasrotandelen.no
eller gi beskjed når du leverer inn din kupong.
- 20 -
Drammen og Opland Husflidsforening`s markering av 100-­‐års jubilèet for Norsk Husflid. Foreningen ble inspirert av Arne og Carlos` julekuler og alle medlemmene ble på temakvelden i november, oppfordret til å strikke 2 julekuler hver og ta med til julemøtet 8. desember. Julekulene samles inn og gis som julegave til en frivillig organisasjon i Drammen. Her er de første eksemplarene ferdige.
- 21 -
e-mailadresser:
Styret oppfordrer medlemmene til å registrere e-mail-adressene sine i
medlemsregisteret. Dette vil bidra til bedre informasjon fra styret i og
med at det vil bli sendt ut invitasjoner og annen informasjon til de
som har mail. E-mailadressen din kan sendes til sekretær Torild
Forslund Andersen, e-mail: [email protected] eller til
www.husflid.no.
Aktiviteten på vevloftet er ofte høy
- 22 -
I Engene 20 i Drammen finner du verksted med spennende utstilling
og utsalg av bruks ± og kunstkeramikk og vev. Verkstedet er åpent
frakl. 11-16, mandag til fredag. Ellers åpent etter avtale. Treffes på
tlf.913 98 609. Min hjemmeside: www.vev-keramikk.no
- 23 -
G ullsmedmester G unnar Horgen
V i håndarbeider sølv til nedre Buskerud-bunaden og
St. H allvard-sølv til L ier-bunaden på eget ver ksted.
T elefon 32 83 97 40 ‡B ragernes Torg 4, 3017 D rammen
Nettside: www.gullsmedhorgen.no
E-post: [email protected]
Gavetips
Gi et KURS i gave til foreldre/søsken/jubilanter. Ta kontakt med studieleder på mobil 905 14 371
e-post: [email protected]
Kjøp/salg
Til salgs på Loftet:
T-‐skjorter m/ trykt Rokkehjul og foreningens logo. Kun
sorte. Kr 125,-‐
x Diverse temahefter, ulike priser
x Spikkekniver kr 170,-‐
x Kort m/konvolutter kr 15,-‐
Her er det mulig å sette inn privat annonse
- 24 -
BY OG LAND
Norsk husflid har hentet inspirasjon fra mange kanter. Da husflidsbevegelsen startet på 1800tallet, hentet man impulser både i lokalmiljøet og utenfra. Drammens museums utstilling
´*MHQVWDQGHUIRUOLYHW´YLVHUKYRUOHGHVGHQSURIHVMRQHOOHNXQVWHQLE\HQHLNLUNHQHRJIUD
utlandet ble fritt gjenskapt i folkekunsten i Buskerud.
Drammens museum er åpent 11-­15, torsdag 11-­20, lørdag/søndag 11-­17.
Ulla garn og broderi
Velkommen til en prat i et koselig miljø
Godt utvalg i:
- Brodering
- Strikking
- Hekling
- Syskrin
- Knapper og sytilbehør
St. Olavsgt./Øvre Storgate (Palmgården) tlf. 32 89 00 58
- 25 -
Styret i Drammen og Opland Husflidsforening:
L eder: Kirsti Veslemøy Simensen, tlf. 913 98 609
[email protected]
1 år 2011
[email protected]
2 år 2011
1 år 2011
Nestleder: Anne Louise Bråten, tlf. 907 81 663
Undervisningsleder: Eva Amundsen, tlf. 905 14 371
[email protected]
Sek retær: Torild Forslund Andersen, tlf. 920 65 885
[email protected]
2 år 2011
[email protected]
2 år 2012
[email protected]
2 år 2011
K asserer: Gro Sveia, tlf. 991 57 762
Styremedlemmer:
Grete Skaug Fjeld, tlf. 957 01 7 15
Styret i Buskerud Husflidslag:
Leder: Aud Hanne Stenersen, Kongsberg Husflidslag
Styremedlem: Per Anders Hammer, Lier Husflidslag
Styremedlem: Siri Skistad, Ringerike Husflidslag
Styremedlem: Bjørg Mathisen, Gol Husflidslag
Styremedlem: Arne Sæther, Lier Husflidslag
Vara: Bjørn Tore Moger, Hemsedal Husflidslag
Vara: Janne Nina Lislelid, Nore og Uvdal Husflidslag
Vara: Aud Harstad Bakken, Drm. og opland Husflidsfor.
Revisor: Anne D.Haugen Aavestrud, Flå Husflidslag
Valgkomitèleder: Aud Eidal Berg, Flå Husflidslag
Valgkomitè: Tone Henricks, Drm.og opland Husflidsfor.
Valgkomitè: Randi Jensen, Nore og Uvdal Husflidslag
Husflidskonsulent: Tove Gulsvik
- 26 -
til 2011
til 2011
til 2011
til 2012
til 2012
til 2012
til 2012
til 2011
til 2011
til 2011
til 2012
til 2013
B L I M E D L E M A V E T H USF L I DSL A G
Medlemskap i Norges Husflidslag gir mange fordeler:
Lokallagene arrangerer medlemsmøter med forskjellige temaer innen
husflid, mange interessante og lærerike kurs, spennende turer, salgsmesser,
husflidsdager og utstillinger.
Du møter mennesker med samme interesser og kunnskap om husflid.
SO M M E D L E M H A R DU D ISSE F O R D E L E N E :
x
x
x
x
x
x
x
x
Kulturtidsskriftet Norsk Husflid 6 ganger i året (mars, mai, juni,
september, oktober, desember)
Informasjonsbladet Primstaven 4 ganger årlig
Kurskatalog Holmen Gård.
10% rabatt på kurs ved Holmen Gård.
10% rabatt på husflidsforeningens kurs.
Nordiske arrangementer for husflidslagsmedlemmer.
Kurs/seminarer.
Reiser.
Kontakt ditt lokallag for nærmere informasjon eller gå inn på
www.husflid.no
Sk riv tydelig. K lipp ut og send.
««««««««««««««««««««««««««««««
Ja, jeg vil melde meg inn i D rammen og O pland
H usflidsforening, postboks 395, 3001 D rammen.
1DYQ«««««««««««««««««««««
$GUHVVH««««««««««««««««««««
7HOHIRQ«««««««)¡GVHOVGDWRnU«««««««
E-PDLO««««««««««««««««««««
- 27 -
Returadresse:
Postboks 395
3001 Drammen
B
B L I C HSG T. 3, 3044 D R A M M E N ± T L F . 32 83 26 65
I N N G A N G T O R D E NS K I O L DSG A T E, ST R Ø MSØ ±
E neforhandler av Nedre Buskerud bunad.
(QHIRUKDQGOHUDY5$80$¶VYHYH- og strik kegarn.
Fører håndstrik kede varer, suvenirer, materialer til
billedvev og vevutstyr.
Strik kekafè hver 2. og 4. torsdag i måneden kl. 1800 i
butik kens lokaler.
Velkommen til en hyggelig handel.
- 28 -

Similar documents