Verveskjema - Norges Husflidslag

Comments

Transcription

Verveskjema - Norges Husflidslag
VERVING AV NYE MEDLEMMER
Sitteunderlag i tova ull,
sett à 2 stk, 35 x 40 cm,
fra Arnold O. Rødsand,
Alsvåg i Vesterålen
Trådgrafikk i ramme, 15 x 17
cm, ”Sirkler om et minne”
fra Bjørg J. Eigard, Hommelvik
i Sør-Trøndelag
Finnskoghjerter i brødlav
og rabbeskjegg, par i ulik
størrelse fra Atelier Kari Rudi v/
Kari Rudi, Grue på Finnskogen
Skinnvotter i norsk pelssau
med trykk fra Anitas skinnsøm
v/Anita Hårstadhaugen,
Gausdal i Oppland
Verving av
nye medlemmer 2016
Navn på nytt medlem:
Adresse:
Postnr:
Poststed:
Telefon (privat):
Mobiltelefon:
E-post:
Fødselsdato:
Lokallag:
Medlemskapet gjelder for kalenderåret 2016
kr 600
kr 400
kr 150
Kontigenten betales til
Norges Husflidslag (NH) og fordeles
mellom NHs fylkeslag og lokallag.
(Barn under 15 år må ha godkjennelse av en foresatt)
Verver:
Vervepremiene vi deler ut for
2016 er som før fra Norske
Husflidhåndverkere.
Husk at alle vervinger gir ett
lodd i trekningen, slik at om du
verver flere personer, får du
tilsvarende mange sjanser!
MEDLEMSKAP (KRYSS AV)
Hovedmedlem
Husstandsmedlem
Barn og ungdom under 26 år
Verv minst ett hovedmedlem
til Norges Husflidslag, og du
blir med i trekningen av 40
flotte premier, hver med en
verdi på rundt 1000,- kroner.
Det vil også bli en ekstra
bokpremie til den som har
vervet flest medlemmer.
Trekningen skjer når året er
omme, og fristen for betaling
av kontingenten er ute.
Medlemsnummer:
Det gis bare vervepremie for
verving av hovedmedlemmer.
Send skjemaet pr post til:
Norges Husflidslag, Øvre Slottsgate 2 B, 0157 Oslo
eller pr e-post til: [email protected]
Her finner du mer informasjon:
www.husflid.no
www.unghusflid.no
NR. 5 2015 NORSK HUSFLID | 67
NorskHusflid nr 5 2015_10.indd 67
12.11.15 17.22