Interkommunalt fagnettverk for Demens i Vest-Agder

Comments

Transcription

Interkommunalt fagnettverk for Demens i Vest-Agder
Interkommunalt fagnettverk for Demens i Vest-Agder
Oppdatert 9.mai 2014
KOMMUNE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Åseral
Åseral
Audnedal
Audnedal
Farsund
Farsund
Farsund
Farsund
Flekkefjord
Flekkefjord
Flekkefjord
12
13
14
15
16
17
Hægebostad
Hægebostad
Kristiansand
Kristiansand
Kristiansand
Kristiansand
Hj.tj=H
S-hj=S
H
H+S
S
S
Dagp
S
H
S
S
S
S
Annet
Annet
NAVN
Elin Reiersdal
Allis Austegård
Bjørg Nordstrøm
Helene Husøy
Astrid S. Salvesen
Arvid Lillejord
Gunvor Hausvik
Hellen Lyngsvåg
Elin Grønstøl
Unni Å. Kydland
Gerd Solveig
Lilledrange
Hilde Nesland
Ragnhild Sindland
Irene Sandven
Margaret Heald
Bjørg Berg Riber
Kathrine
Færestrand
Dem.
kont.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
E-POST
TELEFONNUMMER
[email protected]
[email protected]
[email protected]
helene.husø[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
99434811
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]ansand.kommune.no
38349220 / 91379546
38349220 / 91379546
41766543
38143095 / 91119226
j. 91628802 / p95753170
91318543
j.38382383/91780647/38394959
38382329 / 97261737
99013741
j. 97082020 / p. 41630460
38328302 / 97170013
38328301 / 47888165
40214098
KOMMUNE
18
19
20
21
Kvinesdal
Kvinesdal
Lindesnes
Lindesnes
Hj.tj=H
S-hj=S
S
H
S
22 Lyngdal
23 Mandal
S
S
24
25
26
27
Marnardal
Marnardal
Sirdal
Sirdal
H
S
28
29
30
30
Søgne
Søgne
Søgne
Songdalen
H
S
31
32
33
34
35
36
Songdalen
Songdalen
Alderspsyk
Alderspsyk
UIA
Vennesla
37 Vennesla
38 Vennesla
Fagutv
S
H
Sykehu
Sykehu
S
NAVN
Line Daastøl
Siv Galdal Olsen
Anne Britt Omdal
Tove Ragnhild
Fjeldskår
Atle Igland
Lisbeth H.
Berthelsen
Rannveig Øksendal
Asborg Svindland
Mariann Liland
Anne Sofie
Stegemoen
Inger Reidun Fosse
Wenche Kvarstein
Anne Liv Byberg
Inger Lise
Markussen
Jenny Brovig
Toril Mølland
Stein Tønnesen
Aslaug Toreskaas
Arild Nilsen
Siv Marit
Godtfredsen
Siv Anita Simonsen
Sylvia Grundig
Dem.
kont.
E-POST
TELEFONNUMMER
X
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
j. 38357600 / 95721286
33835620 / 97733166
38255149/-59 / 90605856
j. 38255259 / 41685381
X
X
[email protected]
[email protected]
38334461
j. 38271220/94526495
X
X
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
38289400 / 47617872
38289400 / 97166324 (p)
38379108
38379108 / 97512645
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
38183750
38183333
38074216
[email protected]
[email protected]
38150960 / 94144522
38150981
X
X
X
X
X
J: 95833072 / p: 90769133
91692334
38183376 / 41280227
47803201
38151058 / 91694880

Similar documents