Se vår brosjyre - Kristiansand kommune

Comments

Transcription

Se vår brosjyre - Kristiansand kommune
HELSE OG SOSIAL
HJERNESLAG
Trygg og slagsterk
Lavterskeltilbud til personer med hjerneslag
og deres pårørende i Knutepunkt Sørlandet.
Illustrasjons bilde
«Trygg og slagsterk» er et
lavterskeltilbud til personer som
har fått hjerneslag. Tilbudet går
også til pårørende av personer
som har fått slag.
Det er viktig at personer som har fått slag får
oppfølging og at de blir trygge på hva de kan
gjøre av fysisk aktivitet. Dette kan forebygge
et nytt slag og kan øke livskvalitet.
For at personer som har fått slag og deres
pårørende kan bli trygge, er det viktig med
økt kunnskap om hjerneslag som sykdom,
og hvordan en kan mestre sykdommen i
hverdagen på best mulig måte.
Illustrasjons bilde
Illustrasjons bilde
For hvem:
Personer som er rammet av hjerneslag og
har beholdt gangfunksjonen.
Pårørende som har lyst å bidra og delta.
Personer som kan komme seg til og fra
på egenhånd.
Innbyggere i Knutepunkt-Sørlandet
kommunene: Lillesand, Birkenes, Vennesla,
Iveland, Søgne, Songdalen og Kristiansand.
Innhold:
Fysisk trening i gruppe, 2 ganger ukentlig i
kursperioden.
Undervisning med ulike temaer og
erfaringsutveksling, 1 gang ukentlig.
Temaer som vil bli tatt opp:
•Sykdomslære og mestring
•Fysisk aktivitet
•Energiøkonomisering
•Stemme og kommunikasjon
•Kognitive utfordringer
•Medisinering
•Kosthold
•Slagforening og likemannsarbeid
•Temaer deltakere ønsker å ta opp
Pårørende som ønsker det, er velkommen til å delta i
undervisningen og erfaringsutvekslingen.
Opplegg:
Oppstart to ganger årlig. Høst og vår.
Varighet på 12 uker. To ganger ukentlig.
Det er en egenandel på kr. 300,- for hele opplegget.
Tilbudet driftes av helsepersonell.
For nærmere informasjon
og påmelding, kontakt:
Frisklivssentralen
Tlf: 38 07 95 55/ 46 83 74 20
E-post: [email protected]
Adresse: Aquarama, Tangen 8, 4678 Kristiansand
Illustrasjons bilde
Tress Design | www.tressdesign.no
Kristiansand kommune
Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand
Tlf: 38 07 50 00
www.kristiansand.kommune.no/hjerneslag
INTERKOMMUNALT SAMARBEID
BIRKENES
KOMMUNE
LILLESAND
KOMMUNE
SONGDALEN
KOMMUNE
SØGNE
KOMMUNE
VENNESLA
KOMMUNE
IVELAND
KOMMUNE
KRISTIANSAND
KOMMUNE

Similar documents