Prislista för jord och krossmtrl

Comments

Transcription

Prislista för jord och krossmtrl
Kovik
Prislista
Kovik
Giltig fr.o.m. 2015-01-01
Kontakt
Lastmaskin /
utlastning:
0730-77 20 29
Försäljning:
070-568 38 45
Fakturafrågor:
08-122 013 99
E-post:
[email protected]
Jord
Material
Krossmaterial
Avhämtningspriser per ton
0-150
80 kr
75-150
80 kr
Återvunnet
0-90
45 kr
Bergkross
0-63
90 kr
Bergkross
0-32
99 kr
Bergkross
0-16
109 kr
Makadam
16-32
137 kr
Makadam
8-16
152 kr
Tänk därför på att följa våra lokala
säkerhets & miljöregler
Makadam
4-8
157 kr
T.ex.
Vi använder alltid varselkläder,
skyddsskor & hjälm.
Stenmjöl
0-8
118 kr
Stenmjöl
0-4
115 kr
Gräsmattejord /
Hasselfors
310 kr/ton
Trädgårdsjord E /
Hasselfors
Fyllnadsjord
350 kr/ton
75 kr/ton
35 kr/ton
Öppettider
Fredag
06:00 – 14:00
Raster
09:00 – 09:30
13:00 – 13:30
På anläggningen på Kovik sätter vi Miljö
& säkerhet i första rummet.
Adress
Frentab
Anläggning AB
Box 26
134 21 Gustavsberg
Kovik
Lagnövägen 23,
132 36 Saltsjö-Boo
Bergkross
Skärv
Osorterad fyllning
Måndag-torsdag
06:00 – 17:00
Avhämtningspriser per ton
Material



Moms tillkommer på alla priser
Försäljning av krossmaterial sker I mån
av tillgång, fritt lastat på fordon.
Betalningsvillkor 30 dagar netto
Pristillägg:
Miljöavgift
Vintertillägg krossmaterial
Vintertillägg uttages under
perioden 1/12 – 15/4
0,50 kr/ton
3,00 kr/ton
Kringfyllnad
99 kr
Råberg
60 kr
Ring lastmaskinist för att få information gällande
tillgång av material.
Vi försöker att tillhandahålla ovan fraktioner och
säljer dessa i mån av tillgång.
Vid brist så hänvisar vi till vår anläggning Ekobacken, Gustavsbergsvägen bakom Coop Värmdö
Marknad i Gustavsberg.
Frentab – i samarbete med