Prislista - Ballast

Comments

Transcription

Prislista - Ballast
Toresta
Entreprenad
Jord, grus- och
krossprodukter
Prislistan gäller från 2016-03-01
Jord, grus- och krossprodukter
Bergkrossprodukter
Fraktion
Stenmjöl
Bergkross
Bergkross
Bergkross
Förstärkningslager
Sprängsten
Kringfyllning rör i mark
0/8
0/16
0/32
0/63
AMA
Osorterad
AMA
142
115
106
96
81
50
111
8/16
16/32
178
164
0/2
315
SEK/ton
Makadamprodukter
Makadam
Makadam
Jordsortering
Fyllnadsjord
E 0717 Hasselfors
rotogräsfri, mullhalt 7-10 %
35
265
Beställningsmaterial
Skärv
63+
111
Miljö- och täktavgift tillkommer med fn. 0.50 SEK/ton.
Naturgrusskatt tillkommer med fn. 15 SEK/ton för de
produkter där naturgrus utgör råvaran dvs. sand, grus,
block och sten. Vintertillägg tillkommer under perioden
1/12-31/3.
Sand- och grusprodukter
Puts/leksand
Kundservice 08-754 29 00
Beställning av grus-, kross- och jordleveranser
gör du på: 08-754 29 00.
Försäljning
Offerering av grus-, kross- och jordleveranser
samt schaktförfrågningar:
Åke Hjelm
08-590 049 35
Pranas Maxelius
08-590 049 21
Hans Wattjersson 08-590 049 07
Den senaste informationen finner du på:
www.ballastsverige.se
Öppettider Toresta
Måndag-torsdag 06:00-15:30
Fredag 06:00-13:00
Rast: 09:00-09:30 och 13:00-13:30
Ingen utlastning på raster.
Telefon till vågkontoret: 08-582 420 65.
Villkor
Priserna avser SEK/ton i mån av tillgång, fritt lastat
på fordon. Ta gärna kontakt med kundtjänst eller
anläggningen för aktuell produkttillgång. Fakturerings­
avgift tillkommer med 40 SEK per faktura. Lägsta
faktureringsbelopp är 280 SEK. Vid direktbetalning
på anläggningen tar vi bara kort, minimidebitering
280 SEK. ABM07 Ballast tillämpas. Moms tillkommer
på samtliga priser i den här prislistan.