Prislista - Ballast

Comments

Transcription

Prislista - Ballast
skyttorp
Entreprenad
krossprodukter
Prislistan gäller från 2016-03-01
krossprodukter
Bergkrossprodukter
Fraktion
Stenmjöl
Bergkross
Bergkross
Bergkross
Förstärkningslager
Sprängsten
Krossfyllning
0/8
0/16
0/32
0/63
AMA
Osorterad
Osorterad
108
113
105
95
81
50
50
8/16
16/32
32/63
143
133
131
SEK/ton
Makadamprodukter
Makadam
Makadam
Makadam
Beställningsmaterial
Underballast
Underballast
Makadam
Makadam
Skärv
DCH.16
DCH.15
8/11
11/16
63+
82
82
145
145
109
Miljö- och täktavgift tillkommer med fn. 0.50 SEK/ton.
Naturgrusskatt tillkommer med fn. 15 SEK/ton för de
produkter där naturgrus utgör råvaran dvs. sand, grus,
block och sten. Vintertillägg tillkommer under perioden
1/12-31/3.
Kundservice 08-754 29 00
Beställning av grus-, kross- och jordleveranser
gör du på: 08-754 29 00.
Öppettider Skyttorp
Öppettider enligt överenskommelse med anläggningens
platschef, kontakta Evelina Palmklev på: 08-59 00 49 04.
Försäljning
Offerering av grus-, kross- och jordleveranser
samt schaktförfrågningar:
Åke Hjelm
08-590 049 35
Pranas Maxelius
08-590 049 21
Hans Wattjersson 08-590 049 07
Telefon till vågkontoret: 018-32 63 04.
Den senaste informationen hittar du på:
www.ballastsverige.se
Villkor
Priserna avser SEK/ton i mån av tillgång, fritt lastat på
fordon. Ta gärna kontakt med kundtjänst eller anläggningen för aktuell produkttillgång. Faktureringsavgift
tillkommer med 40 SEK per faktura. Lägsta faktureringsbelopp är 280 SEK. Vid direktbetalning på anläggningen tar vi bara kort, minimidebitering 280 SEK.
ABM07 Ballast tillämpas. Moms tillkommer på samtliga
priser i den här prislistan.