Prenesi - Birokrat

Comments

Transcription

Prenesi - Birokrat
ADRIASOFT d.o.o.
Dunajska c. 191, Ljubljana
Ident. št. za DDV: SI24893099
TRR:30000-0008067041
Tel.:01/ 5300 200, e-mail.:[email protected]
Račun : 00008-2015
PODJETJE VAŠEGA KUPCA d.o.o.
Slovenska cesta 1
1000 Ljubljana
Datum :
Valuta :
Kraj izdaje :
Datum opr.storitve :
02.09.2015
10.09.2015
Ljubljana
02.09.2015
Naročilnica: 333 z dne 10.08.2015
Ident. št. za DDV: SI12345678
Zaračunavamo vam: PREDLOGA RAČUN ZNESEK Z DDV
Št.
Opis
Količina Enota
1 IZ Izobraževanje
po pogodbi št. 12345
vsebina: glavna knjiga
1 x
Cena brez
DDV
100,00
Popust
0%
Znesek
popusta
0,00
Opis davka
100,00
Stopnja davka
DDV 22 %
22,00
Specifikacija plačil
Način plačila
NALOG
DDV
22 %
Cena z DDV
122,00
Znesek br.
DDV
Znesek z DDV
100,00
122,00
100,00
22,00
122,00
122,00
Znesek brez DDV skupaj
DDV skupaj
Znesek z DDV skupaj
Z besedo EUR: stodvaindvajset 00/100
Specifikacija davka
Cena s
popustom
Osnova brez davka
Znesek davka
Datum plačila
Znesek plačila
100,00
22,00
03.09.2015
50,00
Skupaj plačano:
Pri plačilu se sklicujte na številko 00008-2015 !
Prosimo, da račun poravnate do valute plačila.
50,00
Ostane za plačilo:
72,00
Direktor
Janez Novak
ADRIASOFT d.o.o., Dunajska c. 191, Ljubljana, IBAN: SI56 3000 0000 8067 041,
Telefon: 01/ 5300 200, E-pošta: [email protected], Ident. št. za DDV: SI24893099
Stran:
1
od
1