Trgovanje s poslovnimi terjatvami, Marko Rant, Borza

Comments

Transcription

Trgovanje s poslovnimi terjatvami, Marko Rant, Borza
enostaven dostop do likvidnosti za podjetja
april 2015
Ali se prepoznate?
• Vaše podjetje ima tržno zanimive proizvode /
storitve, vendar nima visoke bonitete
• Naročniki vam postavljajo 30 - 90 dnevne plačilne
roke
• Vaši dobavitelji zahtevajo predplačila za dobave
• Banke vam ne posodijo denarja
Za vas razvijamo prvi organizirani trg za prodajo poslovnih
terjatev v Sloveniji
Enostavno
financiranje
poslovanja
Organiziran trg zagotavlja najboljše
Podjetje
konkurenčne pogoje za prodajo
terjatev
Borza terjatev omogoča
podjetjem hiter dostop do
likvidnosti s prodajo
nezapadlih poslovnih terjatev
finančnim investitorjem
www.borzaterjatev.si
BORZA
TERJATEV
Kupci
4
Finančni
investitorji
Več kot faktoring
BT trgovalna platforma
zagotavlja popoln nadzor nad
financiranjem poslovanja
www.borzaterjatev.si
5
1.
Pogostost uporabe storitve po potrebi podjetja – BT ne zahteva univerzalnega odstopa
terjatev do posameznega naročnika;
2.
Nadzor nad prodajo v rokah podjetja – podjetje določi minimalno sprejemljive pogoje,
cena terjatve pa se oblikuje tržno na podlagi ponudb različnih finančnih investitorjev;
3.
Financiranje celotnega zneska nezapadle terjatve, zmanjšane za dogovorjeni diskont (ne
zgolj običajnih 80%)
4.
Možna tudi prodaja terjatev do dolžnikov s povprečno boniteto
5.
Zagotovljena anonimnost prodajalca terjatve
6.
Borza terjatev poskrbi za poravnavo poslov in obveščanje dolžnikov brez
administrativnih obremenitev za podjetje
Preprosta uporaba
1.
Odpiranje
trgovalnega
računa
3.
2.
Oddaja naročila za
prodajo terjatve
Preverjanje obstoja in
verodostojnosti
terjatve
Podjetja lahko prejmejo plačilo
že v roku nekaj dni po izdaji
računa
2-3 dni
www.borzaterjatev.si
6
Izvedba
avkcije in
izplačilo
denarja
Preverjen poslovni
model
varnost in enostavnost uporabe
dostopnost preko spleta
informacije o dražbah
v realnem času
BT trgovalna platforma se
zgleduje po uveljavljenih
borzah po svetu in je
prilagojena slovenskemu trgu
in zakonodaji.
najboljši tržni pogoji
za prodajo terjatev
poravnava poslov in avtomatizirana
administracija
www.borzaterjatev.si
7
Odpiranje
trgovalnega
računa
Hitra in enostavna spletna
registracija in odpiranje
trgovalnega računa za podjetje
www.borzaterjatev.si
8
Naročilo za
prodajo terjatve
Podatke o terjatvi hrani Borza
terjatev in v postopku prodaje
zagotavlja anonimnost
podjetja
www.borzaterjatev.si
9
Izvedba avkcije
Po preverjanju obstoja in
verodostojnosti terjatve se
izvede dražba v okviru katere
finančni investitorji oddajo
ponudbe za nakup
www.borzaterjatev.si
10
Izplačilo denarja
Podjetje prejme izplačilo
celotne vrednosti terjatve,
zmanjšane za dogovorjeni
diskont, v 2-3 dneh od oddaje
naročila za prodajo
www.borzaterjatev.si
11
Kontakt
Hvala za pozornost!
Marko Rant
[email protected]
041 890 941
Trgovanje na Borzi terjatev se
bo začelo v Q3 2015
BORZA TERJATEV, d.o.o.
Likozarjeva ulica 3
SI-1000 Ljubljana
www.borzaterjatev.si
www.borzaterjatev.si
12