Dokumentation for indskrivning som fuldtidsstuderende

Comments

Transcription

Dokumentation for indskrivning som fuldtidsstuderende
Matchfixing Fakta
DBU’s og Divisionsforeningens indsats mod matchfixing
 I 2006 definerede DBU et etisk kodeks om matchfixing, og var dermed det første
specialforbund i Danmark, der initierede en indsats på området.
 I 2008 indførte DBU en hotline, som det første sportsforbund i verden, hvor man anonymt
kan rapportere mistanke og kendskab til matchfixing.
 Siden 2010 har DBU været på to besøg i alle klubber fra Superligaen til DS, hvor spillerne
er blevet informeret om regler, sanktioner, forebyggelse osv. - senest i efteråret 2013.
 DBU har ansat Henrik Kjær Jensen som sikkerhedschef, hvis primære arbejdsområde er
håndtering og forebyggelse af matchfixing.
 DBU har indført en paragraf i spillernes standardkontrakt, der omhandler spil på egne
kampe.
 I 2011 blev kampen mod matchfixing en del af DBU’s love: Det blev gjort forbudt at spille på
egne kampe og der blev indført informationspligt blandt alle med mistanke om matchfixing.
 I 2013 vedtog alle specialforbund under DIF nye fælles regler med matchfixing, som tog sit
udgangspunkt i DBU’s daværende regelsæt. Det nye regelsæt gjorde det samtidig forbudt at
bruge insiderviden og modtage gaver uden naturlig tilknytning til en fodboldkamp.
 I efteråret 2013 afholdt DBU informationskampagner i samtlige landets 1700
fodboldklubber.
 Den 25. oktober 2014 har DBU skærpet reglerne yderligere med et forbud mod spil på egne
rækker og turneringer, en udvidet personkreds og en udvidet informationspligt.
 DBU har været repræsenteret i en arbejdsgruppe nedsat af Kulturministeriet vedr.
iværksættelse af initiativer til bekæmpelse af matchfixing. Det har påvirket beslutningerne i
EU-konventionen.
 DBU har medvirket til udarbejdelsen af UEFA-resolutionen ””EUROPEAN FOOTBALL
UNITED FOR THE INTEGRITY OF THE GAME” - vedtaget på UEFA Ordinary Congress i marts
2014.
 DBU har medvirket til vedtagelsen af ”Specific recommendations to combat match
manipulation” på FIFA kongressen i juni 2014.
 DBU har løbende holdt klubber og spillere informeret om udviklingen på området.