Matka- ja kululasku (kennelpiirin oma) 2015

Comments

Transcription

Matka- ja kululasku (kennelpiirin oma) 2015
MATKA- JA KULULASKU 2015
Laskuttaja
__________________________________________
Toimenkuva/jaosto
(esim. piirikouluttaja, aluekouluttaja)
_____________________________________________________
Maksuyhteys
__________________________________________
Laskun peruste
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Päiväraha (matka alkoi ja päättyi)
________________________________________________________________________________
Kilometrikorvaus
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Muu kulu (liitä tosite mukaan)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Paikka ja päiväys
___________________________________________________________
Allekirjoitus
___________________________________________________________
Nimen selvennys
__________________________________________________
Hyväksyntä ___________________________________________________________

Similar documents