KÄÄNNÄ: Liitteet - Jyväskylän kaupunki

Comments

Transcription

KÄÄNNÄ: Liitteet - Jyväskylän kaupunki
Opiskelijan liite
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI
Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus
Hannikaisenkadun sosiaaliasema
Etuuskäsittely/opiskelijahaku
HAKIJA
Hakijan nimi
OPISKELU
Opiskeletteko kesän aikana?
Kyllä
Ei
PL 583, 40101 Jyväskylä
Käyntiosoite: Hannikaisenkatu 37
Sosiaaliturvatunnus
Oppilaitoksen todistus toimeentulotukiviranomaisille. Katso LIITE 2
TOIMEENTULOTUKI
Mille kuukausille haette kesäajan toimeentulotukea?
TYÖPAIKKA
Oletteko työssä kesän aikana?
Kyllä
Ei
Työsuhde alkaa
/2016
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Kesätyöhön ilmoittautumispäivä
/2016
Työsuhde loppuu
/2016
Työnantaja
OLESKELU
Milloin ensimmäinen palkka on maksussa
/2016
Oleskelupaikkakunta kesän aikana
Kesäkuu
Jyväskylässä ajalla
______ - ______
Jyväskylässä ajalla
______ - ______
Jyväskylässä ajalla
______ - ______
Heinäkuu
Elokuu
Asutteko vanhempien luona kesän aikana?
Kyllä
Ei
muualla ajalla
______ - ______
muualla ajalla
______ - ______
muualla ajalla
______ - ______
Missä/osoite
Vuokraatteko asuntonne kesän ajaksi muulle henkilölle?
Kesäkuu
Kyllä
Ei
Heinäkuu
Kyllä
Ei
Elokuu
Kyllä
Ei
LISÄTIEDOT
Lisätietoja
ALLEKIRJOITUS
Vakuutan edellä ilmoittamani tiedot oikeaksi
Paikka ja päiväys
Allekirjoitus
KÄÄNNÄ: Liitteet
Toimeentulotukihakemuksessa on oltava seuraavat välttämättömät liitteet:
• vuokrasopimus
• tosite asumiskuluista, mikäli asumiskuluihin tullut muutosta suhteessa laadittuun vuokrasopimukseen (eli
mahdollinen vuokralasku tai vuokrankorotusilmoitus, josta ilmenee voimassa olevat asumismenot; vuokra,
vesimaksu, saunamaksu, autopaikkamaksu sekä muut mahdolliset asumiseen liittyvät menot)
• oikeanmuotoiset tiliotteet kaikista hakijan tai hakijoiden yhteistalouden tileistä vähintään kahdelta
kuukaudelta (eli myös kaikki Säästöpossu- tai S-Pankin bonustilien tiliotteet on oltava hakemuksen
liitteenä). Vihje! Tutustu oman verkkopankkisi kautta, mistä oikeat tiliotteet saa tulostettua. Pyydä
tarvittaessa apua oman pankin asiakaspalvelusta – puutteelliset tilitapahtumatulosteet eivät kelpaa!
• tosite asumiskulujen maksuista, elleivät maksut näy tiliotteilla
• viimeisin voimassa oleva opintotukipäätös, joka tulee sisältää opintolainan takauspäätöksen
• tositteet kaikista kuluvan lukuvuoden opintolainan nostoista eli kaikki nostot tositettava erikseen > tiliote
on parastapa tosittaa lainan nostot eli tositteella/tiliotteella tulee näkyä lainan nostopäivä sekä nostettu
lainamäärä (EI kokonaisvelkasaldotositetta tai lainayhteenvetoa)
• jos opintolainaa ei ole haettuna ja nostettuna, oltava kirjallinen selvitys siitä, miksi lainaa ei ole haettu ja
takaus on haettava välittömästi vielä kuluvalle lukuvuodelle sekä tulevalle lukuvuodelle 2016–17, josta
oltava tosite. Lisäksi annettava luotettava selvitys siitä, kuka on vastannut osittain elannosta ja millä tavoin,
jos opintolaina on nostamatta
• vuoden 2015 esitäytetty veroilmoitus kaikkine sivuineen ts. veroilmoitus, joka sisältää ilmoitus-, erittely-,
päätös- sekä todistusosat (Huomioithan, ettet toimita selvitystä ennakonpidätysperusteista tai verokorttia)
• alle 20-vuotiaan toisen asteen opiskelijan, joka ei ole naimisissa, on esitettävä tositteet vanhempien
tuloista ja varoista. Jos vanhempien tulot ovat vaikuttaneet opintotuen määräytymiseen, vaikuttaa se myös
toimeentulotuen saamiseen
• tosite työnhaun voimassa olosta. Opiskelijalla on velvollisuus ilmoittautua työvoiman ulkopuoliseksi
työnhakijaksi kesäkuukausien ajalle Työ- ja elinkeinotoimistoon, jos kesätöitä ei ole tiedossa.
Ilmoittautuminen tulee tehdä sähköisen asiointipalvelun kautta, josta tositteen työnhaun voimassa olosta
saa myös tulostettua
• selvitys ja tositteet siitä, mistä kaikkialta kesätöitä on haettu. Töiden hakemista on jatkettava kesän aikana
edelleen aktiivisesti
Em. liitteiden lisäksi voi toimittaa tositteita kuluista, jotka voidaan huomioida menona;
• sähkölasku ja kotivakuutuslasku vakuutuskirjan ja -erittelyn kanssa (laskut huomioidaan aina eräpäivän
mukaisesti sille kuukaudelle menona, jolloin lasku alkuperäisesti erääntyy). Kotivakuutuksesta voidaan
korvata tai huomioida vain koti-irtaimiston osuus
• tositteet mahdollisista terveydenhoitokuluista eli esimerkiksi e-resepti tai apteekin lääkelaskelma
lääkeostokuitin kanssa tai julkisen terveydenhuollon laskut (terveyskeskus- tai hammashoidon laskut, K-S
Sairaanhoitopiirin laskut, YTHS:n laskut. Peruuttamattomista käynneistä aiheutuvia kuluja ei korvata)
HUOMITOIHAN, ETTÄ MIKÄLI JOKIN NÄISTÄ VÄLTTÄMÄTTÖMISTÄ TOSITTEISTA PUUTTUU, EI
HAKEMUSTA VOIDA KÄSITELLÄ. TÄLLÖIN ASIAKKAALLE LÄHETETÄÄN LISÄSELVITYSPYYNTÖ, JOKA
AINA VIIVYTTÄÄ HAKEMUKSEN KÄSITTELYÄ SEKÄ PÄÄTÖKSENTEKOA.
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 1.1.2001 alkaen
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat asiakasrekisteritiedot (henkilötietolaki §26).
Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuodessa!
Asiakkaan ja hänen laillisen edustajansa on annettava sosiaalihuoltolain 6§:ssä tarkoitetulle toimielimelle
ne tiedot, joita tämä tarvitsee sosiaalihuollon järjestämisessä ja toteuttamisessa (laki sos.h. asiakkaan
asemasta ja oikeuksista §12).
Asiakkaalla on oikeus saada tietää, miksi hänen antamiaan tietoja tarvitaan, mihin tarkoitukseen
niitä käytetään, mihin niitä säännönmukaisesti luovutetaan sekä minkä henkilötietolaissa tarkoitetun
rekisterinpitäjän henkilörekisteriin tiedot tallennetaan (laki sos.h. asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 13).
Sosiaalihuollon viranomainen voi saada veroviranomaisilta ja kansaneläkelaitokselta teknisen
käyttöyhteyden avulla näiden henkilörekistereissä olevia salassa pidettäviä henkilötietoja asiakkaan
suostumuksesta riippumatta maksun määräämistä ja tietojen tarkistamista varten. Sosiaalihuollon
viranomaisen tulee etukäteen ilmoittaa asiakkaalle tästä mahdollisuudesta (laki sos.h. asiakkaan asemasta
ja oikeuksista § 20 ja § 21).