RAZPISANE TEME DIPLOMSKIH DEL 2015/2016 za

Comments

Transcription

RAZPISANE TEME DIPLOMSKIH DEL 2015/2016 za
RAZPISANE TEME DIPLOMSKIH DEL V ŠTUDIJSKEM LETU 2015/2016 - UNIVERZITETNI PROGRAM TURIZEM
zap. št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
NASLOV TEME
Statistična analiza razvoja turizma na določenem področju
Statistična primerjava turizma v Sloveniji s turizmom v tujini
Teorija iger v ekonomiji in turizmu
Statusne oblike opravljanja turistične dejavnosti
Vrste in značilnosti pogodb v turistični djavnosti
Odškodninska odgovornost organizatorja turističnega potovanja
Racionalizacija logistike v turizmu v konkretnem podjetju
Reorganizacija turističnih logističnih aktivnosti v konkretnem podjetju
Racionalizacija potovanj na konkretno lokacijo
Pomen logistične infrastrukture za razvoj turistične ponudbe v izbranem mestu
Pomen transportne infrastrukture za razvoj turistične ponudbe na izbranem območju
Upravljanje oskrbovalne verige izbranega ponudnika turističnih storitev
Procesi notranje logistike izbranega ponudnika turističnih storitev
Kakovost logističnih procesov v turizmu
Analiza logistične infrastrukture izbranega turističnega objekta, kraja
Mobilnost in turizem
Prepričevalne tehnike v promociji turizma iz perspektive gostov
Poskusi upravljanja z vtisi s pomočjo objavljanja fotografij iz potovanj
Percepcija pomembnosti ekološke gastronomske ponudbe v slovenskih hotelih
Izzivi destinacijskega managementa v Sloveniji in tujini
Izzivi brendiranja destinacije
Izzivi vzpostavitve učinkovitega javno-zasebnega partnerstva za potrebe DMO
Presojanje bonitete podjetja xx
Financiranje podjetja xx z lastniškimi / dolžniškimi viri
Pomen kapitala za rast podjetja
Primerjalni vplivi lokalnega okolja na varnost v turizmu
Varnost pri organizaciji večjih kulturnih ali športnih dogodkov – študij primera
Odnos slovenskih medijev do varnosti v turizmu
Družbena omrežja in turistična promocija
Oblikovanje zgodb v turistični promociji
Prepričevalne tehnike v promociji turizma iz perspektive ponudnikov
Vključevanje naravne in kulturne dediščine v turistično ponudbo
Kriteriji in indikatorji trajnostnega razvoja - izzivi med realnim in resničnim ?
Produkti trajnostnega turizma – analiza in vizija
Turistična ponudba slovenskega zdravilišča–Wellness-a (na podlagi primera, ki ga študent
izbere skupaj z mentorjem)
Hotelski–kongresni in/ali eko turizem (na podlagi primera, ki ga študent izbere skupaj z
mentorjem)
Trženje lokalne turistične destinacije (na podlagi primera, ki ga študent izbere skupaj z
mentorjem)
Uvedba in oblikovanje novega turističnega proizvoda (na podlagi primera, ki ga študent izbere
skupaj z mentorjem)
Uspešnost izvedbe posla organizatorja potovanj (na podlagi primera, ki ga študent izbere
skupaj z mentorjem)
MENTOR
AJDA FOŠNER
AJDA FOŠNER
AJDA FOŠNER
BORUT BRATINA
BORUT BRATINA
BORUT BRATINA
ANDREJ LISEC
ANDREJ LISEC
ANDREJ LISEC
ANDREJ LISEC
ANDREJ LISEC
ANDREJ LISEC
ANDREJ LISEC
ANDREJ LISEC
ANDREJ LISEC
ANDREJ LISEC
MAJA TURNŠEK HANČIČ
MAJA TURNŠEK HANČIČ
MAJA TURNŠEK HANČIČ
MARKO KOŠČAK
MARKO KOŠČAK
MARKO KOŠČAK
MOJCA NEKREP
MOJCA NEKREP
MOJCA NEKREP
JANEZ MEKINC
JANEZ MEKINC
JANEZ MEKINC
MAJA TURNŠEK HANČIČ
MAJA TURNŠEK HANČIČ
MAJA TURNŠEK HANČIČ
MARKO KOŠČAK
MARKO KOŠČAK
MARKO KOŠČAK
DIPLOMSKI PREDMET
STATISTIKA V TURIZMU
STATISTIKA V TURIZMU
STATISTIKA V TURIZMU
UVOD V GOSPODARSKO PRAVO
UVOD V GOSPODARSKO PRAVO
UVOD V GOSPODARSKO PRAVO
LOGISTIKA V TURIZMU
LOGISTIKA V TURIZMU
LOGISTIKA V TURIZMU
LOGISTIKA V TURIZMU
LOGISTIKA V TURIZMU
LOGISTIKA V TURIZMU
LOGISTIKA V TURIZMU
LOGISTIKA V TURIZMU
LOGISTIKA V TURIZMU
LOGISTIKA V TURIZMU
PSIHOLOGIJA PORABNIKOV V TURIZMU
PSIHOLOGIJA PORABNIKOV V TURIZMU
PSIHOLOGIJA PORABNIKOV V TURIZMU
DESTINACIJSKI MANAGEMENT
DESTINACIJSKI MANAGEMENT
DESTINACIJSKI MANAGEMENT
FINANCE IN POSLOVODENJE
FINANCE IN POSLOVODENJE
FINANCE IN POSLOVODENJE
VARNOST V TURIZMU
VARNOST V TURIZMU
VARNOST V TURIZMU
TURISTIČNA PROMOCIJA
TURISTIČNA PROMOCIJA
TURISTIČNA PROMOCIJA
TRAJNOSTNI RAZVOJ
TRAJNOSTNI RAZVOJ
TRAJNOSTNI RAZVOJ
BORUT VOJINOVIĆ
TURISTIČNE STRATEGIJE
BORUT VOJINOVIĆ
TURISTIČNE STRATEGIJE
BORUT VOJINOVIĆ
TURISTIČNE STRATEGIJE
BORUT VOJINOVIĆ
EKONOMIKA PODJETJA
BORUT VOJINOVIĆ
40.
Šege in navade ob praznikih koledarskega ali življenjskega cikla
LEA KUŽNIK
41.
Kulinarične mojstrovine v kraju, območju, državi…
LEA KUŽNIK
42.
Črni turizem v Sloveniji in svetu
LEA KUŽNIK
43.
Spominki v turistični ponudbi določenega območja, kraja, Slovenije
LEA KUŽNIK
EKONOMIKA PODJETJA
SLOVENSKA KULTURNA DEDIŠČINA IN
TURIZEM
SLOVENSKA KULTURNA DEDIŠČINA IN
TURIZEM
SLOVENSKA KULTURNA DEDIŠČINA IN
TURIZEM
SLOVENSKA KULTURNA DEDIŠČINA IN
TURIZEM
OPOMBE
Študent/ka lahko v dogovoru z mentorico predlaga tudi kakšno drugo temo, ki pa se mora
navezovati na področje psihologije porabnikov v turizmu.
Študent/ka lahko v dogovoru z mentorico predlaga tudi kakšno drugo temo, ki pa se mora
navezovati na področje turistične promocije.