Predmetnik študijskega programa Mediacija v turizmu 1

Comments

Transcription

Predmetnik študijskega programa Mediacija v turizmu 1
Predmetnik študijskega programa Mediacija v turizmu
1. letnik
UDŠ
KU
3
6
90
180
45
60
P
15
30
6
180
60
30
30
6
180
60
30
30
6
180
60
30
15
3
90
60
40
20
- Osnove informatike
3
90
60
30
30
Upravljanje poslovnih sistemov
Ekonomika turističnih podjetij
Angleški jezik v turizmu l
Izbirni predmet :
 2. tuji jezik v turizmu l nemščina (nadaljevalna
raven)
6
6
6
6
180
180
180
180
60
60
60
60
30
30
30
30
30
15
30
30
9
270
120
60
60
3
60
60
1770
645
KT
UDŠ
KU
Predmet
1
2
Turistična geografija
Uvod v turizem
Izbirni predmet (študent izbere
enega):
3*
- Družboslovni vidiki turizma
- Psihologija in etika v turizmu
4
5**
6
7**
8
9*
Kulturna dediščina in razvoj
turistične kulture
Izbirni predmet (študent izbere
enega):
- Osnove metodologije in
statistike


3. tuji jezik v turizmu l nemščina (začetna
raven)

3. tuji jezik v turizmu l italijanščina (začetna
raven)
10*
15
15
2. tuji jezik v turizmu l italijanščina
(nadaljevalna raven)
Izbirni predmet:
11
Oblike izvedbe
SV
LV TV
15
15
15
15
KT
Št.
Strokovna praksa I
skupaj
2. letnik
Predmet
Oblike izvedbe
SV LV
TV
15
15
1
Tematski turizem
6
180
60
P
30
2
Marketing v turizmu
6
180
60
30
15
6
180
60
30
30
6
9
180
270
60
120
30
60
15
60
3
4
5
Etnologija in kulturna
antropologija turizma
Trajnostni turizem
Angleški jezik v turizmu ll
15
15
Izbirni predmet:
(študent izbere enega)
 Management prireditev
6*

3
90
45
15
15
15
Človeški viri v turizmu
30

7*
Pravno upravne vsebine v
turizmu
3. Izbirni predmet
 2. tuji jezik v turizmu lI
- nemščina
(nadaljevalna raven)
15
30
15
9
270
120
60
60
9
270
120
60
60
3. tuji jezik v turizmu lI italijanščina. (začetna
raven)
Strokovna praksa II
skupaj
6
60
120
1740
645
Predmet
KT
UDŠ
KU
Destinacija kot sistem
Interpretacija turističnih
resursov
Tržno komuniciranje
Angleški jezik v turizmu lll
(nadaljevalna raven)
6
180
60
P
30
6
180
60
30
15
6
180
60
30
15
3
90
45
15
30
Komunikologija v turizmu
6
180
60
30
15
3
90
45
30
15
3
90
45

8*
2. tuji jezik v turizmu lI
- italijanščina
(nadaljevalna raven)
4. Izbirni predmet:
 3. tuji jezik v turizmu lI
- nemščina (začetna
raven)

9
3. letnik
1
2
3**
4
5**
6
7*
Trženje kulturne dediščine v
turizmu
Izbirni predmet: (študent izbere
enega)
▪ Trženjske raziskave v turizmu
Oblike izvedbe
SV
LV
TV
30
15
15
15
30
15
▪ Management turističnega
vodenja
30
15
▪ Management kakovosti v
turizmu
30
Izbirni predmet:

2. tuji jezik v turizmu lII
- nemščina
(nadaljevalna raven)

2. tuji jezik v turizmu lII
8*
3
90
45
15
15
30
- italijanščina
(nadaljevalna raven)
4. Izbirni predmet:
3
90
Strokovna praksa III
11
220
Zaključni projekt
10
200
60
1590

3. tuji jezik v turizmu lII
- nemščina (začetna
raven)

3. tuji jezik v turizmu lII
- italijanščina.
(začetna raven)
9*
10
skupaj
45
15
30
465
Legenda:
KT = kreditne točke
UDŠ = ure dela študenta; ocena potrebnega števila ur študija, da študent uspešno opravi vse študijske obveznosti
KU = kontaktne ure (P = predavanja, SV = seminarske vaje, LV = laboratorijske vaje, TV = terenske vaje, KV = klinične
vaje)
Opombe:
*
Notranje izbirni predmeti so predmeti, ki jih študent izbira znotraj študijskega programa.
**
Zunanje izbirni predmeti so predmeti, ki jih študent lahko izbira v okviru drugih študijskih programov, tako
znotraj UP kot tudi izven UP s področja humanističnih ali družboslovnih znanosti.