RAZPISANE TEME MAGISTRSKIH DEL 2015/2016 za MAGISTRSKI

Comments

Transcription

RAZPISANE TEME MAGISTRSKIH DEL 2015/2016 za MAGISTRSKI
RAZPISANE TEME DIPLOMSKIH DEL V ŠTUDIJSKEM LETU 2015/2016 - MAGISTRSKI PROGRAM TURIZEM
zap. št.
1.
2.
3.
4.
NASLOV TEME
Racionalizacija logistike v turizmu v konkretnem podjetju
Reorganizacija turističnih logističnih aktivnosti v konkretnem podjetju
Racionalizacija potovanj na konkretno lokacijo
Pomen logistične infrastrukture za razvoj turistične ponudbe v izbranem mestu
MENTOR
ANDREJ LISEC
ANDREJ LISEC
ANDREJ LISEC
ANDREJ LISEC
DIPLOMSKI PREDMET
LOGISTIKA TURISTIČNIH SISTEMOV
LOGISTIKA TURISTIČNIH SISTEMOV
LOGISTIKA TURISTIČNIH SISTEMOV
LOGISTIKA TURISTIČNIH SISTEMOV
5.
Uporaba YouTube posnetkov za promocijo turistične destinacije: primerjava med državo X in
državo Y
BOŠTJAN BRUMEN
INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE V TURIZMU
6.
Vrednotenje spletnih turističnih portalov turističnih destinacij
BOŠTJAN BRUMEN
INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE V TURIZMU
7.
Uporaba mobilnih tehnologij v turizmu
BOŠTJAN BRUMEN
INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE V TURIZMU
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Ekološka gastronomska ponudba kot poudarjena prednost slovenskih hotelov?
Oblikovanje zgodb v promociji slovenskih turističnih kmetij
Fotografija kot obeležje potovanja, njena medijatizacija in komodifikacija
Turizem – moderni pobeg od vsakdanjika
Hoteli – odnosi zaposlenih in gostov
Otroci na turistični destinaciji
Projektno financiranje
Učinki plačilne nediscipline na poslovanje podjetja xx
Investiranje v finančne in realne naložbe podjetja xx
Negotovosti in krize
Krizno upravljanje v turizmu
Priročnik za upravljanje kriz
Varnostne grožnje in krize
Krizno komuniciranje
Javne politike in odločanje v turizmu
Razvoj slovenskega turizma 1991 – 2015
Vloga prostovoljnih turističnih društev v razvoju slovenskega turizma
Turistična politika v izbrani državi EU
Turistična politika EU
Oblikovanje modela turistične destinacije in analiza ključnih dejavnikov vzpostavitve na poljubno
izbrani (študent izbere sam) turistični destinaciji
Trajnostni razvoj turizma na poljubno izbrani (študent izbere sam) turistični destinaciji
Primerjalna analiza trženjskega spleta izbranih (študent izbere sam) hotelov
Vpliv interneta na trženje poljubno izbrane (študent izbere sam) turistične destinacije
Image (Imidž) turistične destinacije
Analiza cen obrokov in značilnosti restavracij na poljubno izbrani (študent izbere sam) turistični
destinaciji
Analiza odziva turističnih ponudnikov na poljubno izbrani (študent izbere sam) turistični destinaciji
na spletne ocene uporabnikov
MAJA TURNŠEK HANČIČ
MAJA TURNŠEK HANČIČ
MAJA TURNŠEK HANČIČ
MLADEN KNEŽEVIĆ
MLADEN KNEŽEVIĆ
MLADEN KNEŽEVIĆ
MOJCA NEKREP
MOJCA NEKREP
MOJCA NEKREP
IZTOK PODBREGAR
IZTOK PODBREGAR
IZTOK PODBREGAR
IZTOK PODBREGAR
IZTOK PODBREGAR
MARJETKA RANGUS
MARJETKA RANGUS
MARJETKA RANGUS
MARJETKA RANGUS
MARJETKA RANGUS
PROMOCIJA TURIZMA
PROMOCIJA TURIZMA
PROMOCIJA TURIZMA
SOCIOLOGIJA TURIZMA
SOCIOLOGIJA TURIZMA
SOCIOLOGIJA TURIZMA
FINANCE
FINANCE
FINANCE
KRIZNI MANAGEMENT V TURIZMU
KRIZNI MANAGEMENT V TURIZMU
KRIZNI MANAGEMENT V TURIZMU
KRIZNI MANAGEMENT V TURIZMU
KRIZNI MANAGEMENT V TURIZMU
POLITIČNI ASPEKTI TURIZMA
POLITIČNI ASPEKTI TURIZMA
POLITIČNI ASPEKTI TURIZMA
POLITIČNI ASPEKTI TURIZMA
POLITIČNI ASPEKTI TURIZMA
BORUT VOJINOVIĆ
MEDNARODNI MANAGEMENT V TURIZMU,
ORGANIZACIJA IN UPRAVLJANJE TURISTIČNIH
DESTINACIJ
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Analiza zadovoljstva obiskovalcev na poljubno izbrani (študent izbere sam) turistični destinaciji
Analiza zadovoljstva obiskovalcev s storitvijo posameznega, poljubno izbranega (študent izbere
sam) turističnega ponudnika
Analiza ključnih dejavnikov zadovoljstva gostov pri izbranem turističnem ponudniku (hotelu,
termah itd.)
OPOMBE
Študent(ka) izvede kvalitativno in kvantitativno raziskavo Youtube posnetkov, ki jih
izbrani (primerljivi) državi uporabljata za promocijske namene in poskuša ugotoviti, ali
obstajajo korelacije med kakovostjo in količino posnetkov na eni strani in glavnimi
turističnimi kazalniki na drugi strani
Študent(ka) izvede raziskavo, kako glavni državni (ali lokalni) turistični portali uporabljajo
spletne tehnologije za izvedbo spletne promocije oz. prezentacije. Ugotovi glavne skupne
značilnosti in razlike.
Študent(ka) izvede raziskavo, kako glavni državni (ali lokalni) turistični portali uporabljajo
tehnologije, ki so prilagojene mobilnim napravam (tablice, telefoni). Ugotovi glavne
skupne značilnosti in razlike.
Študent/ka lahko v dogovoru z mentorico predlaga tudi kakšno drugo temo, ki pa se
mora navezovati na področje promocije turizma.
Opomba:Kandidat lahko skupaj z mentorjem izbere tudi drugo temo ali pa prilagodi
oziroma konkretizira predlagane teme.
Za vse teme mentor zahteva lastno raziskavo kandidata v obliki ankete oziroma
usmerjenega intervjuja v povezavi z vsebino. Raziskave je potrebno obdelati in prikazati z
ustreznimi orodji.