Organisationsdiagram_2015

Comments

Transcription

Organisationsdiagram_2015
pr. 1. april 2015
Organisationsoversigt 2015
Struer Kommune
Direktion
Kommunaldirektør
Claus Damgaard
Direktør
Jørgen Jensen
Direktør
Kjeld Berthelsen
Økonomi og Løn
Ældre
Borgerservice og Kultur
Organisation og Udvikling
Sundhed
Miljø og Planlægning
Erhverv og Turisme
Handicap, Psykiatri og Social
Bygninger, Trafik og Havne
Arbejdsmarked
Park, Vej og Genbrug
Skoler og SFO
Beredskab
Dagtilbud
Fritid
Børn og Familier
pr. 1. april 2015
Organisationsoversigt 2015
Interne stabe og service
Kommunaldirektør Claus Damgaard
ERHVERV og TURISME
> Lokal erhvervsservice
Organisation og Udvikling
> Turisme, handel og bosætning
> Politisk Sekretariat
> HR
> Projektkonsulenter
> Kommunikation
> Juridisk enhed
> IT og Digitalisering
() = ledernavne i parantes er aftaleholdere
ØKONOMI
ORGANISATION
Økonomi og Løn
(Britta Rasmussen)
> Økonomi
> Indkøbsfunktion
> Løn
pr. 1. april 2015
Organisationsoversigt 2015
Arbejdsmarked, Børn, Uddannelse, Ældre, Sundhed, Handicap og Psykiatri
Direktør Kjeld Berthelsen
SKOLER og DAGTILBUD
SUNDHED og ÆLDRE
Sundheds- og Ældreområdet
Plejeboliger
(Lars Olesen)
(Grethe Riksted)
> Myndighed
> Rosengården / Uglev Ældrecenter
> Udvikling og Administration
> Solvang Ældrecenter
Hjemmepleje og Sundhed
> Asp Plejecenter / Solglimt
(Mariann Mikkelsen)
> Enggård Centret
> Hjemmeplejen
> Bøgelund
> Hjemmesygeplejen
> Vestcenter Kilen
> Hjemmeplejens Døgnafsnit
> Aktivitetsområdet
> Sundhedsfremme og Træning
Kostområdet
> Demensafsnittet
Den Kommunale Tandpleje
(Diana Joel)
Thyholm
Humlum
Bremdal
Midtbyen
Vestbyen
Gimsing
> Specialtandlægecenter (F)
Hjerm
(Karin Ruscher)
> Rådhuskantinen
Langhøj
HANDICAP VOKSNE
Handicap, social og psykiatri
Thyholm Skole / SFO
Thyholm Dagtilbud
(Knud Bjerregaard)
(Grethe Slyk)
Humlum Skole / SFO
Humlum Dagtilbud
(Finn Toft)
(Else Marie Skaarup)
Bremdal Skole / SFO
Bremdal Dagtilbud
(Anette Vestby)
(Else Marie Skaarup)
Struer Østre Skole / SFO
Midtbyens Dagtilbud
(Claus Rokkjær)
(Bibi Salskov)
Parkskolen / SFO
Vestbyens Dagtilbud
(Jesper Møller)
(Vivi Mortensen)
Gimsing Skole / SFO
Gimsing Dagtilbud
(Claus Rokkjær)
(Anne-Marie Jensen)
Hjerm Skole / SFO
Hjerm Dagtilbud
> Fønixgården
(Merete Hoffmann)
(Lisbeth Korsgaard)
> Fjordbo
Langhøjskolen / SFO
Langhøj Dagtilbud
(Dagny Madsen)
(Irma Søndergaard)
(Lene Hornstrup)
Center for Psykiatri
(Jeannette Jensen)
> Socialpsykiatri
> TROIA
Center Midtbyen
(Carsten Hornshøj Poulsen)
> Ungetilbuddene
> Botilbud voksne
Center Nord
(Anni Schøtt)
Center for støttet
beskæftigelse
(Lene Hornstrup)
BØRN og FAMILIER
Børne- og Familiecentret
(Tine Hammer)
> Sundhedsplejen
Døgninstitutionen
Nordstjernen
> Struer Værkstedet
Skoler og Dagtilbud, administrative opgaver
(Jørn Thomsen)
Ungdomsskolen
(Hans Østergaard)
Struer Skolehjem (S)
(Torben Norup)
(Egon Lauridsen)
Skoleskibet Marily Anne (F)
(Torben Bendtsen)
> PPR & Pædagogiske konsulenter
ARBEJDSMARKED
Jobcenter Struer
(Alice Brink)
> Ydelseskontoret
> Familieafsnittet
> Sygedagpenge
> Behandlingsafsnittet
> Virksomhedsservice
> Kontanthjælp /Projektsektion
() = ledernavne i parantes er aftaleholdere (S) = selvejende instituion
(F) Fælleskommunal virksomhed
pr. 1. april 2015
Organisationsoversigt 2015
Kultur og Borgerservice Teknisk, Planlægning, Fritid, Natur og Miljø
Direktør Jørgen Jensen
Teknisk Sekretariat
BORGER og KULTUR
Infocenter Struer
(Carsten Hother Jensen)
Teknisk Drift og Anlæg
(Jørn Bech Ladekjær)
> Borgerservice
> Kommunale Bygninger
> Struer Bibliotek
> Ejendomsservice
> Turistservice
FRITID
TEKNISK
> Aktivitetscenter Struer
Teknisk Myndighed
> Hallerne (S)
(Torben Mølgaard)
> Svømmehallen (S)
> Natur og Miljø
> Foreninger og Folkeoplysning
> Planafdelingen
Park og Vej
(Michael Andreasen)
Struer Musikskole
(Per Odgaard)
Kulturcenter Struer (S)
(Rie Nyborg)
> Gimsinghoved Kunst- og Kultur
Genbrugsstationerne
Struer Beredskab
Havne (F)(S)
> Holstebro-Struer, Oddesund Nord
> Folkets Hus
Midtpunktet Thyholm (S)
(Mai Lindgaard)
Venø Færgefart
(Søren Adsersen)
Struer Museum (S)
(Jesper Bækgaard)
() = ledernavne i parantes er aftaleholdere (S) = selvejende instituion
PLAN, BYG, NATUR & MILJØ
(F) Fælleskommunal virksomhed
> Byggekontoret